S A L G S L I S T E  -   Nr.  57 .

         Frimerker, Hefter, Blokker/Miniark etc.        .  

 

Liste nr. 57 - Pr.:  30.03.2017. 

E r s t a t t e r    t i d l i g e r e    l i s t e r !

 

Våre  SALG  av frimerker skjer helt uavhengig av, og utenom våre auksjoner (bl.a. fordi lagerhold, pakking/ekspedering og fakuturering skjer fra et helt annet sted). Bestillinger kan skje når som helst. Dette salget startet vi med for at våre kunder kunne få kjøpt rimelige enkeltmerker etc. utenom våre auksjoner. For å få til dette har vi laget et enkelt opplegg med en rasjonell ekspedering. Følgende kjørereglerog betingelser gjelder derfor, og må følges:

 

1) Bestillinger og leveranser fra denne listen blir ikke samkjørt med, og skjer uavhengig av våre auksjoner, og kan skje når som helst.

2)  Prisen som belastes for hvert objekt er den oppførte prisen i listene, uten noe påslag eller rabatt. Det er heller ikke noe tillegg for porto.

3)  I tillegg til objektprisene, blir det kun belastet et fast tillegg pr. forsendelse på kr. 13,50 - uansett antall objekter, vekt eller verdi. Vi betaler portoen. Gjelder for hele Norden, vi sender ikke objekter utenfor Norden.

4)  Faktura: Medsendes objektene - betalingsfrist 20 dager etter fakturadato. Fakturasummen blir summen av objektenes pris i Salgslisten + kr. 13,50. Sluttsummen på fakturaen avrundes til nærmeste hele krone.

5)  Prisene og betingelsene i denne listen gjelder inntil ny liste foreligger på vår nettside.

6)  A/S Granto forbeholder seg rett til å avvise enhver bestilling, uten begrunnelse.

7)  Vi sender ikke ut trykte Salgslister - listene er kun tilgjengelige på vår nettside www.granto.no - kan ev. utskrives derfra. (I noen tilfeller sendes det med trykte lister i forsendelser og eventuelt sammen med våre auksjonslister, men kun dersom det passer med pakking, vekt/porto etc.).

8)  Hver bestilling må spesifiseres med Best.nr., Antall og Pris (og gjerne en kort beskrivelse av objektet).

9)  Disse betingelsene ansees som akseptert når det foretas en bestilling.

 

Vi har 1 til mange av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!  Stemplede merker: Normal kvalitet til ca. 1940-tallet. Senere: Alltid bra stand, vanligvis med del av rundstempel (eller ”pen” del av maskinstempel). Frimerkeobjekter har normalt Katalognr. først (NK for Norge, Facit for Sverige og Finland, øvrige Afa om ikke annet er oppgitt).

 

INFO: Av norske, postfriske merker har vi ofte 4-blokker når vi har flere eksemplarer.

Du kan gjerne bestille med forbehold, eller eventuelt om at du ønsker merkene som 4-blokker.

(Bestill antall merker i 4-blokker ikke antall blokker!).

 

 

VIKTIG: Ved bestilling: Oppgi Best.nr. og pris og listenummeret (og gjerne kort beskrivelse). Dette er gjeldende liste (nr. 57).

════=═══════════════════════════════════════════════════════════════════

                                                         Best.     Pris

Kat.nr./Beskrivelse                                       nr.       NOK        

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

NORGE FRIMERKER. STEMPLET                 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  48. 2 øre/12ø brun. Type ikke bestemt.                 1835       5,00    

  57. Posth. fintg. Centraltr. 10ø rosa                  3217       3,75    

  68. Knudsen grovtg. 10ø rød                            4172       1,00    

  76 X. Knudsen fintg. 5ø grønn Posth. Ligg. vm.         4173       0,40    

  76 Y. Knudsen fintg. 5ø Posth. St.vm.                  6          1,50    

  77 IIX. Knudsen fintg. 10ø Posth.                      4268       0,30    

  77 IIY. Knudsen fintg. 10ø Posth. stående vannm.       1777       1,50    

  78. Knudsen fintg. 15ø brun Posth.                     4228       9,00    

  78. Knudsen Fintg. 15ø brun Posth. Kraftig stempel     6011       4,50    

  79 X. Knudsen fintg. 20ø blå Posth.                    2131       0,75    

  95. Haakon "store perler". 2,00 rød. Pakkestemp.       5281      12,50    

  96. Posth. 1909. 1ø oliven.                            594        0,50    

  97. Posth. 1909. 2ø brun                               10         1,00    

  98. Posth. 1909. 3ø gul                                4232       0,30    

  99. Posth. 1909. 5ø grønn                              12         0,30    

 100. Posth. 1909. 10ø rød                               14         0,30    

 102 b. Posth. 1909. 15ø brun                            974        0,35    

 104. Posth. 1909. 25ø matt/blek lilla                   16         0,40    

 105. Posth. 1909. 30ø grå                               17         0,40    

 106. Posth. 1909. 35ø brunoliven                        18         0,40    

 108. Posth. 1909. 50ø karm.brun                         19         0,30    

 108. Posth. 1909. 50ø karm.brun. Horis. par             6076       0,60    

 109. Posth. 1909. 60ø blå                               20         0,50    

 110 IIb. Haakon 1 kr. gulgrønn.                         22         0,30    

 110 IIb. Haakon 1 kr. gulgrønn. Horisontalt par.        1322       0,50    

 110‑12. Haakon. H.h.vis 4/8/5 stk. Alle litt minus.     5671       1,00    

 111. Haakon 1,50 kr. blå                                1324       0,50    

 112. Haakon 2 kr. rød.                                  3733       2,00    

 114. Grunnlovsjub. 1914, 5ø                             2554       0,60    

 115. Grunlovsjub. 1914, 10ø                             23         0,45    

 117. 5/25ø Provisorium, ikke best. lilla/matt lilla.    3219       0,90    

 118. Posthorn 1920‑utg. 5ø lilla                        26         0,30    

 119. Posthorn 1920‑utg. 7ø grønn                        971        0,30    

 120. Posthorn 1920‑utg. 10ø gulgrønn                    973        0,50    

 121. Posthorn 1920‑utg. 15ø svartblå                    3054       0,30    

 122. Posthorn 1920‑utg. 20ø lys grønnoliven             972        0,80    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød                         354        0,75    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød, Horisont. par.         355        4,00    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå                    975        8,50    

 125. Posthorn 1920‑utg. 40ø blå                         977        0,50    

 126. Løve I (1922‑utg.) 10ø grønn                       978        0,50    

 127. Løve I (1922‑utg.) 20ø rødfiolett                  356        0,30    

 128. Løve I (1922‑utg.) 25ø rød                         357        0,75    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Mask.st. Litt ujevne tg.     5391       1,00    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Noe usentrert.               6486       1,50    

 140. Svalbard 45ø blå. Del + snei rundst.               6487      17,50    

 141. Løve II 1926. 10ø grønn                            981        0,30    

 142. Løve II 1926. 14ø gul                              980        3,00    

 142. Løve II 1926. 14ø gul. Flisetagget.                5390       1,50    

 142. Løve II 1926. 14ø gul. Maskinstempel.              29         2,00    

 143. Løve II 1926. 15ø bruoliven                        982        0,30    

 144. Løve II 1926. 20ø rødfiolett                       983        0,30    

 145. Løve II 1926. 20ø rød                              984        0,30    

 146. Løve II 1926. 25ø rød                              985        3,00    

 146. Løve II 1926. 25ø rød, sentr. o.t.h. snei 2 rst    5039       1,50    

 147. Løve II 1926. 25ø lysbrun                          987        0,30    

 148. Løve II 1926. 30ø matt blå                         988        0,40    

 149. Løve II 1926. 35ø olivbrun                         989        0,30    

 150. Løve II 1926. 35ø fiolett                          990        0,30    

 151. Løve II 1926. 40ø lys blå                          992        1,75    

 152. Løve II 1926. 40ø grå                              993        0,30    

 153. Løve II 1926. 50ø karm.brun                        637        0,30    

 154. Løve II 1926. 60ø grønnblå                         638        0,30    

 155 II. 45ø Luftp. lys grønnblå                         1002       8,50    

 156. Løveprovis. 1928. 20/25ø rød. Maskinstempel.       995        2,00    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå (129)                 996        6,00    

 159. H. Ibsen 10ø grønn.                                4018       5,00    

 159. H. Ibsen 10ø grønn. Sentr. noe opp til h.          5931       1,85    

 160. H. Ibsen 15ø brun.                                 1347       5,00    

 161. H. Ibsen 20ø rød.                                  1004       0,30    

 162. H. Ibsen 30ø blå.                                  1348       8,00     

 163. Portoprovis. 1ø oliven                             1793       1,35    

 164 b. Portoprovis. 4ø Horisont. 3‑stripe.              1946       1,75    

 164. Portoprovis. 4ø. Ikke best. a/b‑type               2555       1,00    

 165. Portoprovis. 10ø grønn.                            5985       8,50    

 169 X. Portoprovis. 50ø, ligg. vannm.                   6630      22,50    

 170. Portoprovis. 100ø gul                              1015      12,50    

 172. N.H. Abel 10ø grønn.                               1351       0,35    

 173. N.H. Abel 15ø brun.                                1352       1,50    

 175. N.H. Abel 30ø blå.                                 1025       3,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul, usentrert. Mask.st.       5392       3,50    

 177. Olav d. Hellige 10ø grønn                          1010       0,40    

 178. Olav d. Hellige 15ø brun                           1354       0,40    

 178. Olav d. Hellige 15ø brun. Rettv. rundstmp.         5394       1,00    

14.10.30. Lett flisetagget/ujevne tagger.

 179. Olav d. Hellige 20ø rød                            1011       0,30    

 180. Olav d. Hellige 30ø blå                            1012       2,50    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del av stmp. 1960‑t.   6089       2,00    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del r.st. u/dato       1029       2,50    

 184. Radium 20+10.                                      6090      12,00    

 185. Bj. Bjørnson. 10ø grønn.                           3055       1,25    

 186. Bj. Bjørnson. 15ø olivgrå.                         1344       1,20    

 188. Bj. Bjørnson. 30ø blå.                             5986       8,00    

 189. Ludv. Holberg 10ø grønn.                           1031       0,30    

 190. Ludv. Holberg 15ø brun.                            1032       0,50    

 191. Ludv. Holberg. 20ø rød.                            1350       0,30    

 192. Ludv. Holberg 30ø blå.                             1034       8,00    

 194. Nansen 1935, 15+10.                                6036      22,50    

 194. Nansen 1935, 15+10. Del av maskinstempel.          2650       7,50    

 195. Nansen 1935, 20+10                                 30         5,00    

 195. Nansen 1935, 20+10. "Bølger" fra mask.stmp.        456        0,60     

 196. Nansen 1935, 30+10.                                5783      20,00    

 197. Posth. m/vm. 1ø gråoliven                          4655       0,60    

 198. Posth. m/vm. 2ø gulbrun                            5923       0,60    

 200. Posth. m/vm. 5ø rødlilla                           1038       0,70    

 201. Posth. m/vm. 7ø grønn                              1039       0,50    

 202 x. Løve m/vm. 10ø grønn                             2585       0,50    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje                             1055      12,50    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje. Mask.st./ev. 2 stmpl.      5395       1,75    

 204 a. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. 2 eller 3)         5925       0,50    

 205. Løve m/vm. 20ø rød                                 4201       0,30    

 206. Løve m/vm. 25ø brun                                4654       0,30    

 207. Løve m/vm. 30ø blå                                 5044       0,30    

 208. Løve m/vm. 35ø fiolett                             2459       0,30    

 209. Løve m/vm. 40ø grå                                 2586       0,30    

 211. Løve m/vm. 60ø grønnblå                            2587       0,30    

 212. Luftpost m/vm. 45ø grønnblå                        4251       1,50    

 215. Haakon 1938. 2 kr. rød Del rundst. i 1 hj.         1916       8,00    

 217.  Turist 15ø. m/vm.                                 32         0,50    

 218.  Turist 20ø m/vm.                                  278        0,40    

 219.  Turist 30ø m/vm.                                  581        2,75    

 220 y. Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                     1077       0,90    

 221 x. Turist 20ø. Tykt papir u/vm.                     4999       0,65    

 221 y. Turist 20ø. Tynt papir u/vm.                     1041       0,30     

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                     1831       0,90    

 222 y. Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                     34         0,75    

 225. Maud 1939. 10+5ø (Snei av rundstempel).            1840      12,50    

 226. Maud 1939. 15+5ø (Snei av rundstempel).            1841      12,50    

 226. Maud 1939. 15+5ø. Snei rundst., etterstemplet?     6078       5,00    

 227. Maud 1939. 20+5ø. Snei av rundst.                  3721      10,00    

 228. Maud 1939. 30+5ø. Snei av rundst.                  1915      15,00    

 228. Maud 1939. 30+5ø. Snei rundst., etterstemplet?     6080       5,00    

 229. Løve 1 kr. grønn                                   2460       0,30    

 230. Løve 1,50 kr. blå                                  871        0,30    

 231. Løve 2 kr. rød                                     575        1,75    

 232. Løve 5 kr. fiolett.                                3059      10,00    

 237. Posthorn u/vm. 1ø gråoliven                        1043       0,40    

 238. Posthorn u/vm. 2ø brun                             1837       0,40    

 239. Posthorn u/vm. 3ø guloransje                       1044       0,50    

 240. Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                         888        0,30    

 241. Posthorn u/vm. 7ø grønn                            3056       0,30    

 242. Løve u/vm. 10ø grønn                               5042       0,30    

 243. Posthorn u/vm. 12ø fiolett                         580        3,00    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje                             1056       7,50    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje. Mask.st./ev. 2 stemler     2175       0,80    

 245. Løve u/vm. 15ø oliven. Farve?                      4656       0,30    

 246 I. Løve u/vm. 20ø rød                               3475       1,50    

 246 IIa. Løve u/vm. 20ø rød                             3478       0,35    

 246 IIb. Løve u/vm. 20ø brunlig rød                     5275       0,30    

 247. Løve u/vm. 25ø brun                                5043       0,30    

 248. Løve u/vm. 30ø blå                                 2685       0,30    

 249. Løve u/vm. 35ø fiolett                             2686       0,30    

 250. Løve u/vm. 40ø grå                                 5045       0,30    

 251. Løve u/vm. 50ø brunlilla                           4657       0,30    

 252. Løve u/vm. 60ø grønnblå                            5046       0,30    

 253. Luftpost 45ø, uten vannm.                          747        0,30    

 254. Hålogaland 15+10ø.                                 1839      23,50    

 255. Redningsselsk. 10+10ø grønn. Del av rundst.        573        6,00    

 256. Redningsselsk. 15+10ø brun. Snei rundst.           4658       6,50    

 257. Redningsselsk. 20+10ø rød                          4659       1,50    

 258. Redningsselsk. 30+10ø blå. Del av rundstemp.       6597      17,50    

 279. V‑merke u/vm. 10ø grønn                            3223       0,40    

 282. V‑merke u/vm. 20ø rød.                             1301       0,30    

 283. V‑merke u/vm. 25ø brun                             220        0,60    

 285. V‑merke u/vm. 35ø fiolett                          222        0,30    

 286. V‑merke u/vm. 40ø grå                              221        0,40    

 293. Hvit V. 10ø grønn. Snei av stempel.                6596      15,00    

 294. Sturlason 10ø grønn                                2275       0,30    

 295. Sturlason 15ø brun.                                2659       0,90    

 296. Sturlason 20ø rød.                                 1801       0,30    

 297. Sturlason 30ø blå.                                 1943       3,00    

 298. Sturlason 50ø fiolett                              2660       2,70    

 299. Sturlason 60ø grønnblå.                            2661       2,40    

 299. Sturlason 60ø. På klipp med FDC‑stempel.           4082       2,25    

 302. Nordraak 10ø grønn                                 5156       7,00    

 303. Nordraak 15ø brun                                  1332       5,00    

 304. Nordraak 20ø rød                                   1319       4,25    

 305. Nordraak 30ø blå                                   5153       5,00    

 306. Quisling Rikstinget 20+30ø, del av r.st. u/dato    6606       8,00    

 307. J.H. Wessel 15ø                                    3064       0,30    

 308. J.H. Wessel 20ø                                    2274       0,55    

 309. Europeisk Postforening/Quisling 20ø                1802       1,50    

 314. Edvard Grieg 10ø (1943).                           2270       0,30    

 315. Edvard Grieg 20ø (1943).                           3063       0,30    

 316. Edvard Grieg 40ø (1943).                           2272       0,60    

 317. Edvard Grieg 60ø (1943).                           2273       0,60    

 318. Frontkjemper. 20+30ø¨ Del av rundstemp.            6598      10,00    

 319. Landshjelp 1943, 10+10. Del rundst. u/dato.        4974      12,50    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. u/dato.        6029      12,50    

 321. Landshjelp 1943, 40+10. Del rundst. u/dato.        4035      12,50    

 322. Krigsforlis. 10+10ø. Del av rundst.                6602      12,50    

 323. Krigsforlis. 15+10ø. Del av rundst.                6603      15,00    

 324. Krigsforlis. 20+10ø. Del av rundst.                6604      12,50    

 325. Tryggve Gran 1944, 40ø.                            1842       7,50    

 326. Landshjelp 1944, 5+5. Del rundst. u/dato           2948       8,00    

 327. Landshjelp 1944, 10+10. Del rundst. u/dato         5341       8,00    

 330. Hertugkrone 1,50                                   1071       0,50    

 332. Londonserien 1945.                               3225       0,35    

 333. Londonserien 1945. 10ø                             968        0,30    

 335. Londonserien 1945. 20ø                             2461       0,30    

 336. Londonserien 1945. 30ø                             1076       3,50    

 337. Londonserien 1945. 40ø                             1074       3,00    

 338. Londonserien 1945. 60ø                             3060       1,20    

 339. Wergeland 1945. 10ø                                3226       0,60    

 340. Wergeland 1945. 15ø                                3227       3,00    

 341. Wergeland 1945. 20ø                                3228       0,35    

 342. Røde Kors 1945. 20+10ø                             3062       1,00    

 343. Norsk Folkemuseum 10ø grønn                        1079       1,75    

 344. Norsk Folkemuseum 20ø rød                          2284       0,40    

 345. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø            345        0,75    

 346. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø            346        1,25    

 347. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø            347        0,80    

 348. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 30+10ø            348        5,50    

 349. Wings for Norway 15ø.                              1080       2,00    

 350. Haakon 1946. 1 kr. grønn                           5470       0,30    

 351. Haakon 1946. 1,50 kr. blå                          872        0,30    

 352. Haakon 1946. 2 kr. brunrød.                        892        0,50    

 353. Haakon 1946. 5 kr. blåfiolett                      1078       0,30    

 354. Løve 25ø orangerød                                 893        0,30    

 355. Løve 30ø grå                                       873        0,30    

 356. Løve 40ø mørk blå                                  2137       0,30    

 357. Løve 55ø gul                                       875        0,30    

 358. Løve 80ø brun                                      2590       0,30    

 359. Postjub. 1947.                                   728        0,30    

 360. Postjub. 1947. 10ø                                 729        0,30    

 361. Postjub. 1947. 15ø                                 730        0,30    

 362. Postjub. 1947. 25ø                                 731        0,30    

 363. Postjub. 1947. 30ø                                 1331       0,30    

 364. Postjub. 1947. 40ø                                 733        0,30     

 365. Postjub. 1947. 45ø                                 35         0,30    

 366. Postjub. 1947. 50ø                                 1330       0,30    

 367. Postjub. 1947. 55ø                                 877        0,30    

 368. Postjub. 1947. 60ø                                 878        0,75    

 369. Postjub. 1947. 80ø                                 879        0,30    

 370. Petter Dass 25ø.                                   1081       2,25    

 371. Haakon 75 år 1947, 25ø                             1334       1,00    

 372. Skogselskapet 25ø                                  3065       0,75    

 373. Skogselskapet 80ø                                  1082       0,30    

 374 I Type 1. 25+5/20+10 Røde Kors‑provisorium          2598       1,00    

 375. Løveprovis. 25/20ø rød                             2136       0,30    

 376. Løveprovis. 45/40ø blå                             1805       0,35    

 377. Alex. Kielland 25ø                                 1087       0,30    

 378. Alex. Kielland 40ø                                 1804       0,75    

 379. Alex. Kielland 80ø                                 2599       1,20    

 380. Verdenspostforeningen, 10ø grønn                   1084       0,80    

 381. Verdenspostforeningen, 25ø rød                     1806       0,35    

 382. Verdenspostforeningen, 40ø blå                     1085       0,65    

 383. Oslo 900 år, 15ø grønn                             1086       2,00    

 384. Oslo 900 år, 25ø rød                               1088       1,50    

 385. Oslo 900 år, 45ø blå.                              1807       2,00    

 386. Polio 25+5ø.                                       5157       3,50    

 386. Polio 25+5ø. Del av maskinst.                      1091       1,00     

 387. Polio 45+5ø.                                       5674      15,00    

 388. Posthorn 10ø grå.                                  6002       0,30    

 389. Posthorn 15ø grønn                                 5002       0,35    

 390. Posthorn 15ø brun.                                 896        0,30    

 391. Posthorn 20ø brun                                  1046       5,00    

 392. Posthorn 20ø grønn.                                6003       0,30    

 393. Haakon 25ø rød                                     4986       0,30    

 394. Haakon 25ø grå                                     1809       0,30    

 395. Haakon 30ø grå                                     1810       0,80    

 396. Haakon 30ø rød                                     898        0,30    

 397. Haakon 35ø karminbrun                              1093       0,30    

 398. Haakon 45ø blå                                     1095       4,00    

 399. Haakon 50ø mørk oliv.‑brun                         880        0,30    

 400. Haakon 55ø guloransje                              1096       1,35    

 401. Haakon 55ø blå                                     881        0,30    

 402. Haakon 60ø grønnblå                                2776       0,30    

 403. Haakon 80ø brun                                    955        0,30    

 404. Arne Garborg 1951. 25ø rød                         3061       1,00    

 405. Arne Garborg 1951. 45ø blå                         1104       8,00    

 406. Arne Garborg 1951. 80ø brun                        1811       0,75    

 407. OL‑merke 15+5ø                                     1914      10,00    

 408. OL‑merke 30+10ø                                    2299      13,00    

 409. OL‑merke 55+20ø. Del/snei av rundstemp.            6599      35,00    

 410. Haakon Provisorium 30/25ø rød                      1808       0,30    

 411. Haakon 80 år 1952, 30ø                             1105       0,30    

 412. Haakon 80 år 1952, 55ø                             1106       0,85    

 413. Provis. 20/15ø grønn Posthorn                      1047       0,30    

 414. Kreftmerke 30+10 (1953).                           1108       5,75    

 414. Kreftmerke 30+10. St.snei + svake bokst. m.st.     4879       0,80    

 415. Nordkapp 1953. 20+10ø. Stempelsnei + stmp.‑flekk   6605       9,00    

 418. Kirkejubileum 1953, 30ø                            1109       0,30    

 419. NSB 1954, 20ø                                      1112       0,30    

 421. NSB 1954, 55ø                                      1761       1,25    

 422. Telegrafverket 1954, 20ø                           1116       0,40    

 423. Telegrafverket 1954, 30ø                           1117       0,30    

 424. Telegrafverket 1954, 55ø                           1118       0,50    

 425. Frimerkejubileum 1955, 20ø                         969        0,30    

 426. Frimerkejubileum 1955, 30ø                         967        0,30    

 427. Frimerkejubileum 1955, 55ø                         1120       0,50    

 431. Haakon 25ø grønn                                   1089       0,30    

 432 I. Haakon 35ø brunrød                               956        0,30    

 433. Haakon 40ø fiolett                                 2132       0,30    

 434. Haakon 50ø lys olivenbrun                          2133       0,30    

 435. Haakon 65ø blå                                     1100       0,30    

 437. Haakon 75ø karminbrun                              1102       0,30    

 438. Haakon 90ø guloransje                              1335       0,30    

 439. Konge i 50 år, 1955. 30ø                           1123       0,65    

 440. Konge i 50 år, 1955. 55ø                           1124       1,50    

 441. Märtha 1956. 35+10ø                                2602       4,00    

 441. Märtha 1956. 35+10ø. Del + snei av rundstmp.       5934       2,00    

 441. Märtha 1956. 35+10ø. Del av maskinstemp.           5611       1,25    

 442. Märtha 1956. 65+10ø                                3273      12,50    

 443. Norden 1956. 35ø                                   966        0,30    

 444. Norden 1956. 65ø                                   3067       0,90    

 448. Geofysisk år 1957, 25ø                             1339       0,30    

 449. Geofysisk år 1957, 35ø                             1129       0,30    

 450. Geofysisk år 1957, 65ø                             1131       0,30    

 451. Haakon 85 år 1957, 35ø                             3097       0,30    

 452. Haakon 85 år 1957, 65ø                             2603       0,35    

 453. Olav 25ø grønn                                     5920       0,30    

 454. Olav 25ø grønnoliven                               5921       0,30    

 455. Olav 30ø fiolett                                   2265       0,30    

 456. Olav 35ø brunrød                                   2266       0,30    

 457. Olav 35ø grønn                                     5471       0,30    

 458. Olav 40ø brunrød                                   2777       0,30    

 459. Olav 40ø grå                                       1135       5,50    

 460. Olav 45ø rød                                       957        0,30    

 461. Olav 50ø olivengul                                 4114       0,30    

 462. Olav 50ø rød                                       5472       0,30    

 463. Olav 55ø grå                                       1134       1,75    

 464. Olav 60ø blåfiolett                                1896       1,00    

 465. Olav 65ø mørk blå                                  1136       0,30    

 466. Olav 80ø brun                                      1137       0,60    

 467. Olav 85ø brunoliven                                2267       0,30    

 468. Olav 90ø guloransje                                2268       0,30    

 469. Olav 1 kr. grønn. Dyptrykk.                        6122       0,30    

 470. Olav 1.50 kr. blå. Dyptrykk.                       6123       0,30    

 471. Olav 2 kr. rød. Dyptrykk.                          6124       0,30    

 472. Olav 5 kr. rødfiolett. Dyptrykk.                   3422       0,30    

 473. Olav 10 kr. gul. Dyptrykk.                         2143       0,30    

 474. Asbjørn Kloster 45ø 1959.                          1261       1,00    

 475. Norges Vel 45ø 1959.                               2560       0,65    

 476. Norges Vel 90ø 1959.                               3231       5,00    

 477. Landbr.h.skole 45ø                                 1265       0,50    

 478. Landbr.h.skole 90ø                                 2561       3,50    

 479. Blomster 1960, 45+10                               5154      12,00    

 480. Blomster 1960, 90+10. Lien flekk m/kraftig st.     6600      10,00    

 481. Videnskapsselskab 45ø 1960.                        3017       0,75    

 482. Videnskabsselskabet 90ø (1960)                     1141       5,50    

 482. Videnskapsselskab 90ø. Del av rundst. opp/ned      6601       1,00    

 483. Flyktning 1960. 45+25ø                             156        5,00    

 484. Flyktning 1960. 90+25ø. Del av rundstempel         6607      30,00    

 485. Båt 20ø, Vikingeskib, 1960.                        2604       2,25    

 486. Båt 25ø, Hansa‑kogge, 1960.                        437        2,00    

 487. Båt 45ø, Bark Skomvær, 1960.                       2605       0,30    

 488. Båt 55ø, Oljetanker, 1960.                         2606       8,00    

 489. Båt 90ø, Bergensfjord, 1960.                       333        6,00    

 490. Europa I 90ø                                       438        1,00    

 491. SAS 90ø.                                           439        0,45    

 492. N. Idrettsforb. 20ø.                               331        0,50    

 493. N. Idrettsforb. 25ø                                440        1,25    

 494. N. Idrettsforb. 45ø                                3066       0,30    

 495. N. Idrettsforb. 90ø                                332        1,50    

 496. Håkonshallen 45ø                                   3234       0,30    

 497. Håkonshallen 1 kr.                                 441        0,50     

 498. Universitetet 45ø                                  4381       0,30    

 499. Universitetet 1,50                                 442        0,60    

 500. Nansen 45ø, 1961                                   585        0,30    

 501. Nansen 90ø, 1961.                                  1919       1,80    

 502. Amundsen Sydpoljubileum 45ø                        3480       0,30    

 503. Amundsen Sydpoljubileum 90ø                        1920       3,00    

 504. Nobel 45ø                                          4019       0,30    

 505. Nobelpris 1 kr.                                    796        0,35    

 506. Vilh. Bjerknes 45ø                                 3246       0,30    

 507. Vilh. Bjerknes 150ø                                797        0,80    

 508. Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                     116        0,30    

 509. Skogadministrasjon 1962. 45ø                       2608       0,90    

 510. Skogadministrasjon 1962. 1 kr.                     2609       0,30    

 511. Europa II 1962, 50ø                                3235       0,35    

 512. Europa II 1962, 90ø                                1917       2,75    

 513. Posthorn vanlig papir. 5ø matt lilla               1589       0,30    

 514. Posthorn vanlig papir. 10ø grå                     1590       0,30    

 515. Posthorn vanlig papir. 15ø brun                    4032       0,30    

 516. Posthorn vanlig papir. 20ø grønn                   4033       0,30    

 517. Helleristning 25ø grønn                            1591       0,30    

 518. Fisk/Aks 30ø lysbrun                               799        7,00    

 519 A. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                  6000       0,30    

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig.                  1812       7,50     

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig. Maskinstmp.      800        0,30    

 520. Båtm.knop 35ø blågrønn                             4027       0,30    

 521. Helleristning 40ø brunlilla                        1592       0,30    

 522. Båtm.knop 50ø rød                                  5276       0,30    

 523. Fisk/Aks 55ø rødbrun                               2775       0,30    

 524. Båtm.knop 60ø grå                                  5062       0,30    

 525. Båtm.knop 60ø rød                                  6125       0,30    

 526. Stavkirke 65ø mørk fiolettblå                      4029       0,30    

 527. Stavkirke 80ø lilla                                159        6,00    

 528. Fisk/aks 85ø brunliggrå                            158        0,30    

 529. Helleristning 90ø blå                              157        0,30    

 530. Camilla Collett 50ø (1963)                         1814       0,30    

 531. Camilla Collett 90ø (1963)                         1815       3,65    

 532. FAO 25ø, 1963                                      2529       0,60    

 533. FAO 35ø, 1963                                      3423       1,00    

 534. FAA 50ø, 1963.                                     3236       0,30    

 535. FAO 90ø, 1963.                                     3247       2,00    

 536. Postgang til Nord‑Norge 50ø                        3237       0,60    

 537. Postgang til Nord‑Norge 90ø                        3238       7,00    

 538. Ivar Aasen, 50ø                                    586        0,30    

 540. Europa III (1963), 50ø                             3481       0,35    

 541. Europa III (1963), 90ø                             3239       5,00    

 542. Tekstiljubileum 25ø olivgrønn                      5003       1,50    

 543. Tekstiljubileum 35ø grønnblå                       5004       3,00    

 544. Tekstiljubileum 50ø rød                            4756       0,30    

 545. Edv. Munch 25ø                                     1266       0,35    

 546. Edv. Munch 35ø                                     1267       0,40    

 547. Edv. Munch 50ø                                     1268       0,30    

 548. Edv. Munch 90ø                                     1269       1,50    

 549. Oslo Arbeidersamfunn 25ø                           1816       1,00    

 550. Oslo Arbeidersamfunn 50ø                           1817       0,30    

 551. Massevirkningslov 35ø                              1336       1,00    

 552. Massevirkningslov 55ø                              3240       5,00    

 553. Norges Grunnlov. 1964, 50ø                         3241       0,30    

 554. Norges Grunnlov. 1964, 90ø                         4036       2,40    

 555. Sjømannsmisjon 1964, 25ø                           1272       0,40    

 556. Sjømannsmisjon 1964, 90ø                           1337       4,00    

 557. Europa 1964. 90ø                                   3482       7,50    

 558. Folkehøgskolen 1964. 50ø                           1818       0,30    

 559. Folkehøgskolen 1964. 90ø                           2610       5,00    

 560. Int. Fjernmeldingsunion 60ø                        2080       0,30    

 561. Int. Fjernmeldingsunion 90ø                        590        2,75    

 562. Frigj.jubil. 1965, 30+10                           2081       1,00    

 563. Frigj.jubil. 1965, 60+10                           3248       0,35    

 564. Røde Kors 1965, 60ø                                2082       0,30    

 565. Røde Kors 1965, 90ø                                1147      15,00    

 566. Europa 1965, 60ø                                   2083       0,30    

 568. Harmonien 30ø                                      2084       0,60    

 569. Harmonien 90ø                                      3768       3,20    

 570. Rondane 1,50                                       2085       0,30    

 571. VM Ski 1966, 40ø                                   775        2,00    

 572. VM Ski 1966, 55ø                                   776        5,00    

 573. VM Ski 1966, 60ø                                   1270       0,30    

 574. VM Ski 1966, 90ø                                   2086       4,00    

 575. Bibelselskap 1966, 60ø                             2087       0,30    

 576. Bibelselskap 1966, 90ø                             2088       2,50    

 577. Norges Bank 1966, 30ø                              777        0,80    

 578. Norges Bank 1966, 60ø                              2089       0,30    

 579. Johan Sverdrup 1966, 30ø                           2090       0,50    

 580. Johan Sverdrup 1966, 60ø                           2091       0,30    

 581. Europa 1966, 60ø                                   2092       0,30    

 582. Europa 1966, 90ø                                   2093       3,75    

 583. Birkeland/Eyde 40ø blå                             2094       2,00    

 584. Birkeland/Eyde 55ø rødlilla                        2095       6,50    

 585. Efta 60ø                                           3473       0,30    

 586. Efta 90ø                                           1585       5,00    

 587. Høyere militære utdannelse 60ø                     2096       0,85    

 588. Høyere militære utdannelse 90ø                     2097      12,00    

 589. Europa VII 1967, 60ø.                              778        0,30    

 590. Europa VII 1967, 90ø.                              336        2,50    

 591. Johanne Dydwad 40ø                                 1588       0,30    

 592. Johanne Dydwad 60ø                                 2098       0,40    

 593. Santalmisjon 60ø                                   2099       0,30    

 594. Santalmisjon 90ø                                   337        2,00    

 595. Fisk/aks 30ø grønn, fosf. papir                    3770       0,30    

 596. Helleristn. 40ø brunlilla, fosf. papir             1595       0,30    

 597 I.  Båtm.knop 60ø rød                               3771       0,30    

 597 II. Båtm.knop. 60ø rød. Type papir?                 3773       0,50    

 598. Helleristn. 90ø blå. (fosf. papir, type?)          3772       0,30    

 599. Turistforeningen 40ø                               3769       2,00    

 600. Turistforeningen 60ø                               781        0,30    

 601. Turistforeningen 90ø                               2101       1,35    

 602. Håndverk/Smed, 65ø                                 2687       0,30    

 603. Håndverk/Smed, 90ø                                 338        3,50    

 604. Fisk/Aks 45ø gulgrønn                              3242       1,00    

 605. Båtm.knop 65ø rød. Ukjent papir.                   5063       0,30    

 606. A.O. Vinje, 1968. 50ø                              2102       0,30    

 607. A.O. Vinje, 1968. 65ø                              1601       0,30    

 608. Indremisjon 40ø                                    1148       6,50    

 609. Indremisjon 65ø                                    2100       0,30    

 610. Helleristn. 40ø blågrønn                           4028       0,30    

 611. Båtm.knop 50ø grå                                  5064       0,30    

 613. Sykepleierutdannelse 50ø                           1607       0,35    

 614. Sykepleierutdannelse 65ø                           1608       0,30    

 615. Nobel Fredspris 60ø                                3250       0,30    

 616. Nobel Fredspris 90ø                                1609       2,00    

 617. Posthorn 5ø matt lilla. Fosf./ukjent papir.        5065       0,30    

 618. Posthorn 10ø grå. Fosfor./ukjent papirtype         5066       0,30    

 619. Posthorn 15ø brun. Fosfor./ukjent papirtype        5067       0,30    

 620. Posthorn 20ø grønn. Fosfor./ukjent papirtype       5068       0,30    

 621. Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                       1819       0,40    

 622. Norden 65ø (1969)                                  2462       0,30    

 624. Rutebok for Norge, 50ø                             2463       1,50    

 625. Trygg Trafikk, 65ø                                 2465       0,35    

 626. Europa 1969, 65ø                                   3474       0,35     

 628. Johan Hjort 40ø                                    3244       3,00    

 629. Johan Hjort 90ø                                    1614       5,00    

 630x/y. Træna 3,50. Ikke best. papir                    4757       0,30    

 630x1. Træna 3,50. Bo2‑papir, på klipp.                 2541       0,60    

 630z.  Træna 3,50. Hs2‑B papir                          5278       1,50    

 631.  Olav 20 kr. Ikke bestemt papirtype                5071       0,35    

 632. Gustav Vigeland 65ø                                2466       0,30    

 633. Gustav Vigeland 90ø                                2467       5,00    

 634. Hullkort 65ø                                       3245       0,30    

 635. Folketelling 90ø                                   1617       2,00    

 636. Olav, fosforesc. papir 1 kr. grønn.                2280       0,40    

 637. Olav, fosforesc. papir 1,50 blå.                   2281       1,00    

 638. Olav, fosforesc. papir 2 kr. rød                   2282       0,40    

 639. Dronning Maud 65ø rød                              1619       0,30    

 640. Dronning Maud 90ø blå                              2688       2,50    

 641. Olav ståltrykk, 1 kr. guloliv. Papirtype?          5072       0,35    

 642. Olav ståltrykk, 1,50 kr. blå. Papirtype?           5073       0,30    

 643. Olav ståltrykk, 2 kr. rød. Papirtype?              5074       0,30    

 644. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papirtype?          5075       0,30    

 644x1. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papir Bo2         5438       0,30    

 645. Olav ståltrykk, 10 kr. gulbrun. Papirtype?         5076       0,30    

 646. Båtm.knop 70ø brun                                 5614       0,30    

 647. Stavkirke 80ø lilla (fosf. papir)                  1820       3,00     

 648x1. Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bo2.           5473       0,35    

 649. Naturvern/Ulv 40ø                                  1843       4,00    

 650. Naturvern/Mogopblomst 60ø                          2468       6,00    

 651. Naturvern/Vøringsfossen 70ø                        2469       0,40    

 653. Frigjøring 25 årsdag 70ø                           1628       0,35    

 654. Frigjøring 25 årsdag 100ø                          591        6,00    

 655. Bergen 900 år 40ø (1970)                           5038       2,85    

 656. Bergen 900 år 70ø (1970)                           1629       0,30    

 657. Bergen 900 år 1,00 kr. (1970)                      1440       6,00    

 658. FN  70ø (1970)                                     1630       0,30    

 659. FN 100ø (1970)                                     780        3,50    

 660. Vitenskapsmenn  40ø (1970)                         2471       4,00    

 661. Vitenskapsmenn  50ø (1970)                         2472       1,75    

 662. Vitenskapsmenn  70ø (1970)                         2473       0,30    

 663. Vitenskapsmenn 100ø (1970)                         588        4,00    

 664. Fysisk Fostring 50ø blå (1970)                     2474       0,50    

 665. Fysisk Fostring 70ø rød (1970)                     1632       0,50    

 666. Tønsberg 1100 år  70ø (1971)                       2475       0,30    

 667. Tønsberg 1100 år 100ø (1971)                       3251       2,50    

 668. Stortinget  70ø (1971)                             2476       0,30    

 669. Stortinget 100ø (1971)                             2477       1,75    

 670. Flyktning 71, 50ø                                  5006       0,80    

 671. Flyktning 71, 70ø                                  2478       0,30    

 672. H.N. Hauge, 60ø                                    2479       0,90    

 673. H.N. Hauge, 70ø                                    3252       0,30    

 674. Oslo Bispedømme, 70ø                               3256       0,30    

 675. Oslo Bispedømme, 1,00                              1821       0,85    

 676. Antarktistraktaten 100ø                            1638       8,00    

 677. Eventyr, 40ø                                       1639       0,75    

 678. Eventyr, 50ø                                       1640       0,30    

 679. Eventyr, 70ø                                       1641       0,30    

 680. Stavkirke 80ø brun                                 5077       0,30    

 681. Helleristn. 120ø blågrønn 1972.                    4030       0,30    

 682. Norske Sparebanker, 80ø                            2480       0,30    

 683. Norske Sparebanker, 1,20                           3253       3,50    

 684. Posthornjubileum 1972, 80ø                         2481       0,30    

 685. Posthornjubileum 1972, 1,00                        1644       0,30    

 687. Norges Samling 50ø                                 1645       0,50    

 688. Norges Samling 60ø                                 1646       2,50    

 689. Norges Samling 80ø                                 1647       0,30    

 690. Norges Samling 1,20                                1648       2,50    

 691. Haakon 100 år, 80ø                                 2482       0,30    

 693. Ungdom og Fritid 80ø                               2483       0,30    

 694. Ungdom og Fritid 1,20                              2484       3,00    

 697. Polarskute 60ø (Maud)                              3258       2,50    

 698. Polarskute 80ø (Fram)                              2689       0,30    

 700. Eventyr 50ø grønn                                  3259       0,40    

 701. Eventyr 60ø blå                                    3260       0,90    

 702. Eventyr 80ø rød                                    3261       0,30    

 703 I.  Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir        1653       0,30    

 703 II. Fisk/Aks 75ø grønn. Type II, ukjent papir       1654       0,30    

 704. Helleristn. 100ø rød. Ukjent papir.                5396       0,30    

 705. Stavkirke 140ø blå. Ukjent papir.                  5078       0,30    

 706. Leprabasillen 1,00                                 1658       0,30    

 707. Leprabasillen 1,40                                 2486       4,25    

 708. Europa 1973, 1,00                                  1659       0,35    

 711. Nordens Hus 1,40                                   2489       3,50    

 712x1. Kong Olav 70 år 1,00 (Bo2‑papir)                 1660       0,30    

 712x2. Kong Olav 70 år 1,00 (Bo3‑papir)                 6001       0,75    

 714. Jacob Aall 1,00                                    2490       0,35    

 716. Samisk Håndverk 75ø                                3089       0,50    

 717. Samisk Håndverk 1,00                               3426       0,30    

 718. Samisk Håndverk 1,40                               3427       3,00    

 719. Blomst 65ø (Fjellfiol)                             1666       0,30    

 720. Blomst 70ø (Bergveronika)                          1844       1,00    

 721. Blomst 1,00 (Blålyng)                              2198       0,30    

 722. Geografisk Oppmåling 1,00                          2491       0,30    

 724. Posthorn 25ø blå                                   5675       0,30    

 725. Fisk/aks 85ø brungul                               3425       0,35    

 726. Helleristn. 110ø rød. Ukjent papir.                5079       0,30    

 727. Turistmerke 1,00 oliven                            1673       0,65    

 729. Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)                3428       0,35    

 731. Magnus Lagabøter 1,00                              2691       0,30    

 732. Magnus Lagabøter 1,40                              3068       2,00    

 734. Arbeidervern 1,00                                  2496       0,35    

 735. Geolog 65ø                                         3264       0,50    

 736. Geolog 85ø                                         2670       7,50    

 737. Geolog 1,00                                        2690       0,30    

 739. UPU 1974, 1,00                                     3266       0,40    

 740. UPU 1974, 1,40                                     2800       1,00    

 741. Rosemaling 85ø                                     4759       0,40    

 742. Rosemaling 1 kr.                                   4760       0,30    

 743. Skisport 1,00                                      160        1,00    

 744. Skisport 1,40                                      2497       1,50    

 745. Helleristn. 125ø rød. Ukjent papirtype             5966       0,30    

 746. FN Kvinneår 1975, 1,25                             2799       0,30    

 747. FN Kvinneår 1975, 1,40                             1262       1,75    

 748. Arkitekturvernår 1975, 1,00                        2254       0,60    

 749. Arkitekturvernår 1975, 1,25                        1473       0,30    

 750. Arkitekturvernår 1975, 1,40                        2498       4,00    

 751. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                    3267       0,35    

 752. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                    2499       1,50    

 753. Speider 1,25                                       1688       0,30    

 754. Speider 1,40                                       2801       5,00    

 755. Utvandring til Amerika 1,25                        1691       0,30    

 756. Utvandring til Amerika 1,40                        3268       2,50    

 757. Svalbard 1,00 (1975)                               2256       0,30    

 758. Svalbard 1,25 (1975)                               3186       0,30    

 759. Svalbard 1,40 (1975)                               2500       7,00    

 760. Kringkastning 1,25                                 1696       0,30    

 761. Kringkastning 1,40                                 1697       1,40    

 762. Takmalerier Ål Stavkirke 80ø                       1698       0,40    

 763. Takmalerier Ål Stavkirke 1,00                      2255       0,30    

 764. Takmalerier Ål Stavkirke 1,25                      1699       0,30    

 765. Takmalerier Ål Stavkirke 1,40                      3069       1,00     

 766x. Billedportal Hylestad 7,50 Bu3 papir.             1700       0,30    

 766y. Billedportal Hylestad 7,50 Hs2‑B papir.           2552       1,20    

 767. Folkedans 80                                       3269       0,85    

 768. Folkedans 1,00                                     505        1,00    

 769. Folkedans 1,25                                     1701       0,30    

 770. Kunstindustrimuseet 1,25 (Sukkerdrysse)            1703       0,30    

 771. Kunstindustrimuseet 1,40 (Lokkpokal)               4761       3,00    

 772. Europa 1,25 (Bispebolle)                           2692       0,30    

 773. Europa 1,40 (Fajansefat)                           1708       2,00    

 774 Bh. Prekestolen 1,00. Utagget høyre side            4763       0,30    

 774 Bv. Prekestolen 1,00. Utagget venstre side          4762       0,30    

 775 BB. Fruktblomstring 1,25. Horisont. par             341        2,80    

 775 Bh. Fruktblomstring 1,25. Utagget h. side           4765       0,30    

 775 Bv. Fruktblomstring 1,25. Utagget v. side           4764       0,30    

 776. Statistisk Sentralbyrå 1,25                        3270       0,30    

 777. Statistisk Sentralbyrå 2,00                        1709       0,60    

 778. Olav Duun 1,25                                     3271       0,30    

 779. Olav Duun 1,40                                     342        1,85    

 780. Maleri 1,25 (Slindebirken)                         1710       0,30    

 781. Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                       3272       2,75    

 782. Baldisholteppet 80ø                                1711       0,30    

 783. Baldisholteppet 1,00                               1712       0,30    

 784. Baldisholteppet 1,25                               1713       0,30     

 785x. Norden 1,25, fosf. papir                          3274       0,35    

 785y. Norden 1,25, vanlig papir                         1714       0,50    

 786y. Norden 1,40, vanlig papir                         1716       0,50    

 787. Akershus Festning, 1,25 rød                        5905       0,30    

 788x. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3             1822       0,30    

 788y. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B           1823       0,60    

 789. Torungen fyr 1,80                                  4766       0,30    

 790x1 Bn. 1,25 Fiskevær. Utagget nede                   4768       0,30    

 790x1 Bn. 1,25 Fiskevær. Utagget nede                   6043       0,35    

 790x1 Bø. 1,25 Fiskevær. Utagget oppe                   4767       0,30    

 790x1 Bø. 1,25 Fiskevær. Utagget oppe                   6042       0,35    

 792. Trær 1,00                                          2257       0,30    

 793. Trær 1,25                                          448        0,30    

 794. Trær 1,80                                          449        1,75    

 795. Båt 1,00                                           1730       0,30    

 796. Båt 1,25                                           2501       0,30    

 797. Båt 1,30                                           1731       3,25    

 798. Båt 1,80                                           2502       2,20    

 799. Fiskeri 1,25                                       1732       0,30    

 800. Fiskeri 1,80                                       1733       1,80    

 801. Maleri 1,25 (Lørdagskveld)                         3276       0,30    

 802. Maleri 1,80 (Skogstjern)                           2503       3,00    

 803. Bolts Bibel 80ø                                    1734       0,30    

 804. Bolts bibel 1,00                                   2246       0,35    

 805. Bolts bibel 1,25                                   2286       0,30    

 806x/y1.  Posthorn 40ø oliv, papir ikke bestemt         4771       0,30    

 807x/y.   Posthorn 50ø gråfiol., papir ikke bestemt     4772       0,30    

 807z.     Posthorn 50ø gråfiol., papir Hs5‑NP           5081       0,30    

 808x.     Posthorn 60ø rød, papir Bu3                   5959       0,35    

 808x/y1.  Posthorn 60ø rød, papir ikke bestemt          4773       0,30    

 810.      Posthorn 80ø brun, papir ikke bestemt         5970       0,30    

 810x/y1.  Posthorn 80ø brun, papir ikke bestemt         4775       0,30    

 811x.     Posthorn 90ø brun (Papir Bu3).                3778       0,75    

 812. Ibsen 150 år, 1,25 (1978).                         3277       0,30    

 813. Ibsen 150 år, 1,80 (1978).                         1736       1,00    

 814x. Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                    5397       0,30    

 814y. Akershus 1,00 grønn. Harrisonpapir                5398       0,30    

 815x. Trondenes 1,10 rødfiol. Bu3‑papir                 3429       0,30    

 815y. Trondenes 1,10 rødfiol. Hs2‑B‑papir               3430       0,35    

 816x. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir              3431       0,30    

 816y. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Papir Hs2‑B            4267       0,50    

 817. Heddal Stavkirke  1,25 (Europa 1978)               1474       0,40    

 819 Bn. Fjellparti 1,00. Utagget nede                   4777       0,30    

 819 Bø. Fjellparti 1,00. Utagget oppe                   4776       0,30    

 820 Bø. Gaustatoppen 1,25. Utagget oppe                 4778       0,30    

 821. Kong Olav 75 år, 1,25                              1739       0,30    

 822. Kong Olav 75 år, 1,80                              2070       2,00    

 824 + 826 BB. Frim.jubil. 2x1,25 (15+25ø Polmerker)     3281       6,00    

 824. Frim.jubil. 1,25 (15ø Polmerke)                    2855       2,85    

 827. Frim.jubil. 1,25 (10ø Svalbard)                    3278       2,85    

 831x. Seljefløyte 1,00 (Bu3)                            5676       0,30    

 831y. Seljefløyte 1,00 (Hs2‑G)                          6085       0,30    

 832x. Hardingfele 1,25. Papir Bu3                       5971       0,30    

 833.  Langeleik 1,80                                    4781       1,25    

 834x. Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                         3600       0,30    

 834y. Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G                       5083       4,00    

 835. Treleketøy 80ø                                     4783       0,30    

 836. Treleketøy 1,00                                    3284       0,30    

 837. Treleketøy 1,25                                    3285       0,30    

 838. Holmenkollrennene 1,00                             1439       0,30    

 839. Holmenkollrennene 1,25                             2504       0,30    

 840. Holmenkollrennene 1,80                             1740       1,50    

 841. Maleri Barneår, 1,25                               3286       0,30    

 842. Maleri Barneår, 1,80                               2505       0,90    

 843 Bv. 1,00 Hesteskyss. Utagget venstre s.             4784       0,30    

 844 BB. 1,25 Skjernøysund. Horisontal parkomb.          1826       3,00    

 844 Bh. Skjernøysund 1,25. Utagget høyre side.          5084       0,50    

 844 Bv. Skjernøysund 1,25. Utagget venstre side.        5754       0,50    

 845. Falkberget 1,25 (1979)                             1441       0,30    

 846. Falkberget 1,80 (1979)                             1741       2,50    

 847. Kylling bru 1,25                                   2506       0,30    

 848. Vessingsjø dam. 2,00 kr.                           1742       0,30    

 849. Statfjord A, 10,00                                 1827       0,30    

 850. Dornier flybåt 1,25 (fra miniark)                  4968      10,00    

 851. Luftskibet Norge 2,00 (fra miniark)                4969      10,00    

 852. Loening Air Yach amf. 2,80 (fra miniark)           4970      10,00    

 853. DC‑7 SAS 4,00 (fra miniark)                        4971      10,00    

 854. Blomst 80ø (Issoleie)                              1743       0,30    

 855. Blomst 1,00 (Flekkmure)                            5370       1,75    

 856. Blomst 1,25 (Rødsildre)                            4786       0,30    

 857. Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                             4787       0,35    

 858. Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                             3432       2,25    

 859. Fugler 1,00.                                       5972       0,30    

 860. Fugler 1,00.                                       5973       0,30    

 861 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     5085       0,30    

 861‑62 II BB. Fugler 1,25 parkomb. Bred tagg.           2526       2,75    

 862 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     5087       0,30    

 862 II. Fugler 1,25. Bred tagg høyre side.              5088       0,50    

 863. Telefonen i Norge 1,25                             470        0,30    

 864. Telefonen i Norge 1,80                             2990       1,85    

 865. Dampbåt 1,25 (fra miniark)                         5373      12,50    

 866. Damplok 2,00 (fra miniark)                         4972      12,50    

 867. Buss 2,00 (fra miniark)                            5374      12,50    

 868. SAS DC‑9 4,00 (fra miniark)                        4973      12,50    

 869. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,25                      2991       0,30    

 870. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,80                      2992       0,85    

 871. Maleri 1,25 (Jonsokbål)                            3288       0,35    

 872. Maleri 1,80 (Gutten med seljefløyten)              2993       1,20    

 873. Blomst  80ø (Rogn)                                 3289       0,30    

 874. Blomst 1,00 (Stein‑nype)                           2197       0,30    

 875‑76 BB. Fugler 1,30. Parkombinasjon                  2523       2,00    

 875. Fugler 1,30 (Dverggås)                             5089       0,65    

 877‑78 BB. Fugler 1,50. Parkombinasjon                  2693       0,85    

 877. Fugler 1,50 (Lunde)                                5090       0,30    

 878. Fugler 1,50 (Teist)                                5677       0,30     

 879. Byggverk 1,50 rød (Stavanger domk.)                5279       0,30    

 880. Byggverk 1,70 gr.oliven (Rosenkr.tårnet)           3461       0,50    

 881. Byggverk 2,20 blå (Ishavskatedralen)               2139       0,30    

 882. Melkeprodusenter/Ku   1,10                         2260       0,40    

 883. Melkeprodusenter/Geit 1,50                         2994       0,30    

 884. Europa 1,50 (1981)                                 2995       0,30    

 885. Europa 2,20 (1981)                                 2530       1,20    

 886. Seilskipsmotiv 1,30                                2996       0,30    

 887. Seilskipsmotiv 1,50                                4788       0,30    

 888. Seilskipsmotiv 2,20                                2515       1,20    

 889. Båt 1,10 (Skibladner)                              2997       0,30    

 890. Båt 1,30 (Victoria)                                2694       0,40    

 891. Båt 1,50 (D/S Fæmund II)                           3290       0,30    

 892. Båt 2,30 (Storegut)                                2259       0,45    

 893. Funksjonshemmede 1,50                              1207       0,30    

 894. Funksjonshemmede 2,20                              1208       0,50    

 895. Maleri 1,50                                        3000       0,30    

 897. Fredspris 5 kr. (1981)                             2695       0,35    

 898. Billedvev 1,10                                     2999       0,30    

 899. Billedvev 1,30                                     3151       0,35    

 900. Billedvev 1,50                                     1285       0,30    

 901. VM Ski Oslo 1982, 2,00 kr.                         1284       0,30    

 902. VM Ski Oslo 1982, 3,00 kr.                         756        0,70     

 903. Byggverk, Minnehall Stavern 1,75 grønn             5091       0,30    

 904 (x1/x2?). Byggverk, Tofte/Dovre. 2,00 rød           5280       0,30    

 904x3. Byggverk, Tofte/Dovre. 2,00 rød                  5400       0,30    

 905. Byggverk, Oscarshall 2,25 fiolett                  1283       0,30    

 906. Byggverk, Damsgård Hovedgård 2,75 mørk rosa        2138       0,40    

 907. Byggverk, Selje Kloster 3,00 blå                   5678       0,30    

 908‑09 BB. Fugler, Parkombinasjon                       3400       2,50    

 908. Blåstrupe 2,00                                     4790       0,30    

 909. Rødstrupe 2,00                                     4792       0,30    

 910. Tuberkulose 2 kr. (1982)                           2696       0,30    

 911. Tuberkulose 3 kr. (1982)                           2697       1,50    

 912x1. Munnharpe 15 kr. Papir Hs2‑G                     2698       0,30    

 912x2 Munnharpe 15 kr. Papir Hs5                        1828       0,75    

 913. Europa (1982) 2 kr.                                2699       0,30    

 914. Europa (1982) 3 kr.                                2700       0,40    

 915. Maleri 1,75 (Telemarksjenter)                      3350       0,30    

 916. Maleri 2,00 (Tone Veli ved gjerdet)                3293       0,30    

 917. Olav regent 25 år                                  2518       0,75    

 917. Olav regent 25 år. 3 kr. Del/snei FDC‑stmp.        4791       0,40    

 918. Maleri 1,75 (Bj. Bjørnson)                         3294       0,30    

 919. Maleri 2,00 (Sigrid Undset)                        3295       0,30    

 920. Grafisk forbund 2,00                               752        0,30    

 921. Grafisk forbund 3,00                               753        0,50    

 922. Nansen 3 kr. (1982)                                1271       0,30    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par.                            2517       1,50    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par. Sentr. del av FDC‑stmp.    5919       1,20    

 923 Bh. 1,75 Juleskikk. Utagget høyre s.                4794       0,30    

 923 Bv. 1,75 Juleskikk. Utagget venstre s.              4793       0,30    

 924. Byggverk/Stabbur, 2,50 rød                         5387       0,30    

 925. Byggverk/Lindesnes Fyr, 3,50 blå                   5399       0,30    

 926. Norsk Buhund 2,00                                  3002       0,30    

 927. Norsk Elghund 2,50                                 2130       0,30    

 928. Norsk Lundehund 3,50                               3003       0,50    

 929. Norden 1983, 2,50                                  2253       0,30    

 930. Norden 1983, 3,50                                  3004       0,80    

 931 I.  Hvitkinngås 2,50. Mangler perf.nål v.s.         4795       0,30    

 931 II. Hvitkinngås 2,50. Tagget helt ut                4797       0,40    

 931‑32 II BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               465        0,50    

 932 I.  Alkekonge 2,50. Mangler perf.nål h.s.           4796       0,30    

 932 II. Alkekonge 2,50. Tagget helt ut                  4798       0,40    

 933. Europa 1983. 2,50 (Grieg)                          3296       0,30    

 934. Europa 1983. 3,50                                  2701       0,40    

 935. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 2,50                3297       0,30    

 936. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 3,50                3298       0,90    

 937. Kong Olav 80 år 1983, 5,00                         2702       0,30    

 938. Jonas Lie, 2,50                                    2119       0,30    

 939. Nord‑norsk båt, 2 kr.                              3007       0,30    

 940. Nord‑norsk båt, 3 kr.                              2703       0,30    

 941 I. Olav, 50 kr. (Papir Hs2‑G)                       462        0,30    

 941 II. 50 kr. Olav Hs5‑papir.                          1250      18,00    

 942 BB. Julepost 1983, 2,00 par                         3005       4,00    

 942 Bn. Julepost 1983, 2,00. Utagget nede               4801       0,30    

 942 Bø. Julepost 1983, 2,00. Utagget oppe               4800       0,30    

 943 BB. Julepost 1983, 2,50 par.                        3006       5,00    

 943 Bn. Julepost 1983, 2,50. Utagget nede               4803       0,30    

 943 Bø. Julepost 1983, 2,50. Utagget oppe               4802       0,30    

 944. Postarbeide 2,00                                   1209       0,30    

 945. Postarbeide 2,50                                   1210       0,30    

 946. Postarbeide 3,50                                   1211       1,00    

 947. Fritidsfiske 2,50                                  2117       0,30    

 948. Fritidsfiske 3,00                                  2704       0,30    

 949. Fritidsfiske 3,50                                  2519       0,90    

 950. Hansteen 3,50 (1984)                               3299       1,20    

 951. Hansteen 5,00 (1984)                               2705       0,35    

 952. Europa XVI 2,50 (1984)                             1276       0,30    

 953. Europa XVI 3,50 (1984)                             3300       1,25    

 954. Hageselskap 2,00 (1984)                            2195       0,30    

 955. Hageselskap 2,50 (1984)                            2196       0,30    

 956. Bier 2,50 (1984)                                   2118       0,30    

 957. Hane 2,50 (1984)                                   3301       0,30    

 958. Ludvig Holberg 2,50 (1984)                         3302       0,30    

 959. Norsk Ukepresse 2,50 (1984)                        3099       0,30    

 960. Norsk Ukepresse 3,50 (1984)                        2532       1,25    

 961. Parlamentarismen 7,50 (1984)                       2531       0,30    

 962‑63 BB. Egner. Karius+Baktus/Klatremus.              487        5,00    

 962. Karius og Baktus, 2,00                             2194       0,35    

 963. Klatremus, 2,00                                    4377       0,35    

 964 I. Røverne i Kardemomme by, 2,50                    4378       0,35    

 964‑65 I BB. Røvere/Bastian. Perf. helt ut              2804       6,00    

 965 I. Politimester Bastian, 2,50                       4379       0,35    

 966. Fjell i Antarktis 2,50                             2707       0,30    

 967. Fjell i Antarktis 3,50                             502        0,75    

 968. Frigjøring 40 år, 3,50                             503        0,70    

 969. Artilleri, 3,00                                    324        0,50    

 970. Artilleri, 4,00                                    498        0,35    

 971. Kongsten Fort, 2,50                                3303       0,30    

 972. Internasj. Ungdomsår 2,00                          754        0,30    

 972. Ungd.år 2,00 på liten konv. B‑post, Oslo Lufth.    4083       2,50    

 973. Internasj. Ungdomsår 3,50                          488        0,80    

 974. Europa 1985, 2,50. Myllarguten                     3305       0,30    

 975. Europa 1985, 3,50. Ole Bull                        501        2,50    

 976. Elektrisitetsforsyning 2,50                        489        0,30    

 977. Elektrisitetsforsyning 4,00                        254        0,30    

 979. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1479       8,50    

 981. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1481       8,50    

 982. Folkebibliotek 2,50                                3433       0,30    

 983. Folkebibliotek 10 kr.                              256        0,40    

 984. Havnevesen 2,50                                    557        0,30    

 985. Sjømåling 5,00                                     255        0,30    

 986 BB. Jul 1985, Krans. 2,00. Par.                     500        3,50    

 986 Bh. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget høyre side       5093       0,30    

 986 Bv. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget venstre side     5092       0,30    

 987 BB. Jul 1985, Fugler 2,50. Par                      329        3,50    

 987 Bh. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget h. side          5095       0,30    

 987 Bv. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget v. side          5094       0,30     

 988. VM Skiskyting 1986, 2,50                           5200       0,30    

 989. VM Skiskyting 1986, 3,50                           506        0,30    

 990‑91 og 1011‑12. 2,10 4,00 2,30 2,70 Ornamenter       482        0,30    

 990. Ornament 2,10 rød                                  5906       0,30    

 991. Ornament 4,00 blå                                  5907       0,30    

 992. Steinhogger 2,50 (1986)                            3306       0,35    

 993. Snekker 7,00 (1986)                                257        0,50    

 994. Europa XVIII, 2,50 (1986)                          328        0,30    

 995. Europa XVIII, 3,50 (1986)                          258        0,40    

 996. Norden/Moss 2,50                                   287        0,30    

 997. Norden/Ålesund 4,00                                259        0,40    

 998. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              3727      12,50    

 999. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              3728      12,50    

1000. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              3729      12,50    

1001. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              3730      12,50    

1002. Egede 2,10                                         285        0,30    

1003. H. Wildenvey 2,50                                  325        0,30    

1004. Tore Ørjasæter 3,00                                484        0,65    

1005. Engebret Soot 4,00                                 260        0,35    

1006 BB. 2,10 Jul 1986. Parkombinasjon                   5267       7,50    

1006 Bh. 2,10 Jul 1986. Utagget høyre side               5738       0,60    

1006 Bv. 2,10 Jul 1986. Utagget venstre side             5198       0,60    

1007 BB. 2,50 Jul 1986. Parkombinasjon                   5608       7,50     

1007 Bh. 2,50 Jul 1986. Utagget høyre side               5096       0,30    

1007 Bv. 2,50 Jul 1986. Utagget venstre side             5097       0,30    

1008. FN Fredsår 15,00                                   3100       0,50    

1009. Talltype 3,50                                      261        4,00    

1010. Talltype 4,50                                      330        0,30    

1011. Ornament 2,30 mørk blå                             5908       0,30    

1012. Ornament 2,70 mørk rød. Papirtype ikke best.       5909       0,30    

1013. Europa 2,70 (Trearkitektur)                        2778       0,30    

1014. Europa 4,50 (Veritasbygget)                        2709       0,30    

1015. Formannskapslov 12,00                              3307       0,40    

1016. Somalia 4,50 (fra Blokk 6)                         757        2,75    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 2 x 2,70                       2206       2,25    

1017. Sopp 2,70                                          5098       0,30    

1018. Sopp 2,70                                          5755       0,30    

1019. Maihaugen 2,70                                     3010       0,30    

1020. Maihaugen 3,50                                     3308       2,00    

1021. Fartein Valen 2,30                                 3008       0,90    

1022. Fartein Valen 4,50                                 3009       0,30    

1023. Fiskeoppdrett 2,30 (fra Blokk 7)                   5684      10,00    

1024. Fiskeoppdrett 2,70 (fra Blokk 7)                   5685      10,00    

1025. Fiskeoppdrett 3,50 (fra Blokk 7)                   755       10,00    

1026. Fiskeoppdrett 4,50 (fra Blokk 7)                   5686      10,00    

1027. Maleri 2,70 ("Hardt le")                           3309       0,35    

1028. Maleri 5,00 (Bondehagen)                           2710       0,45    

1029. Hest 2,30 (Dølahest)                               509        0,50    

1030. Hest 2,70 (Fjordhest)                              3310       0,35    

1031. Hest 4,50 (Nordlandshest)                          3011       0,60    

1032 Bn. Julemerke 1987, 2,30. Utagget nede              5099       0,35    

1033 Bn. Julemerke 1987, 2,70. Utagget nede              3389       0,35    

1034. Tiur 2,90. Bruksmerke                              5442       0,30    

1035. Reinsdyr 3,80. Papirtype ikke bestemt.             3419       0,30    

1036. Frelsesarmeen 2,90                                 1277       0,30    

1037. Frelsesarmeen 4,80                                 746        0,80    

1038. Sopp 2,90 (Blå Ridderhatt)                         4812       0,40    

1039. Sopp 2,90 (Granmatriske)                           4813       0,40    

1040. Militærjubileum 2,50                               3312       0,60    

1041. Militærjubileum 2,90                               1278       0,30    

1042. Militærjubileum 4,60                               1280       0,35    

1043. Europeisk Nord‑Sør, 25 kr.                         510        0,50    

1044. Europa 1988, 2,90                                  1279       0,50    

1045. Europa 1988, 3,80                                  3313       3,00    

1049. Olav V 85 år 2,90                                  1281       0,30    

1050. Christian IV 2,50                                  3316       0,35    

1051. Christian IV 10,00                                 3012       0,75    

1056. Ludvig. 2,90                                       5268       0,50    

1057. Ludvig. 2,90                                       5269       0,50    

1058. Rødrev 2,60. Bruksmerke                            5439       0,30    

1059. Røyskatt 3,00. Bruksmerke                          5440       0,30    

1060. Ekorn 4,00. Bruksmerke                             5441       0,30    

1061‑62 BB. Matsopp, parkomb. 2 x 3,00                   5756       3,50    

1061. Matsopp 3,00                                       5103       0,30    

1062. Matsopp 3,00                                       5104       0,30    

1063. VM Terrengløp 5 kr.                                327        0,30    

1064. Vardø 200 år, 3,00                                 2144       0,30    

1066. Folkedrakt 3,00                                    131        0,30    

1067. Folkedrakt 4,00                                    132        0,30    

1068. Europa/Snømann, 3,70                               3317       0,50    

1069. Europa/Barnelek, 5,00                              3318       1,00    

1070. Grunnskole 2,60                                    3649       0,40    

1071. Grunnskole 3,00                                    1282       0,30    

1072. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       5431      10,00    

1073. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       5432      10,00    

1074. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       5433      10,00    

1075. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       5434      10,00    

1076. OL‑vinner 4 kr. Bjørg Eva Jensen                   5421       8,00    

1077. OL‑vinner 4 kr. Eirik Kvalfoss                     5422       8,00    

1078. OL‑vinner 4 kr. Tom Sandberg                       5423       8,00    

1079. OL‑vinner 4 kr. Aunli/Pettersen/Nybråten/Jahren    5424       8,00    

1080. Arnulf Øverland 3 kr.                              3319       0,30    

1081. Hanna Winsnes 1989, 25 kr.                         235        1,00    

1082. Herregård Larvik, 3 kr.                            291        0,30    

1083. Herregård Larvik, 3 kr.                            511        0,30    

1084. Julepynt 3,00 (1989).                              4818       0,30    

1085. Julepynt 3,00 (1989).                              4819       0,30    

1086. Svane 3,20. Bruksmerke                             5443       0,30    

1087. Bever bruksmerke 4,50                              3437       0,30    

1088‑89 BB. Orkidéer 2x3,20 parkomb.                     2199       1,85    

1088. Orkidé 3,20 (1990).                                4820       0,30    

1089. Orkidé 3,20 (1990).                                4821       0,30    

1090. Winter Cities Tromsø, 5 kr.                        3321       0,35    

1091. Frimerkejubileum 5,00 ("One Penny Black")          5429      15,00    

1092. Frimerkejubileum 5,00 (Norges første frim.)        5430      15,00    

1093. Frigjøringskamp. 3,20                              2712       0,30    

1094. Narvik 1940. 4,00                                  3322       1,50    

1095. Tordenskiold 3,20, 1990.                           3323       0,30    

1096. Tordenskiold 5,00, 1990.                           2146       0,40    

1097. Trondheim Posthus 3,20                             3324       0,30    

1098. Longyearbyen Postkontor 4 kr.                      1921       1,00    

1099. OL‑vinner 4 kr. Thorleif Haug                      4463       8,00    

1100. OL‑vinner 4 kr. Sonja Henie                        4464       8,00    

1101. OL‑vinner 4 kr. Ivar Ballangrud                    4465       8,00    

1102. OL‑vinner 4 kr. Hjalmar Andersen                   5420       8,00    

1103. Johan Svendsen 2,70                                2147       0,35    

1104. Johan Svendsen 15,00                               236        1,50    

1105. Fredspris 1990, 30 kr.                             1922       1,50    

1106‑07 BB. Jul 1990, 2x3,20 par.                        512        2,50    

1106. Barnas jul, 3,20 (1990)                            5105       0,30    

1107. Barnas jul, 3,20 (1990)                            5106       0,30    

1108. Gaupe 5,50. Bruksmerke                             5444       0,30    

1109. Ugle 6,40 bruksmerke                               2258       0,30    

1110. Verkstedindustri 5,00                              3325       1,50    

1111. Europa 1991, 3,20 (Satellitt)                      513        0,30    

1112. Europa 1991, 4,00 (Forskningsrakett)               3326       2,65    

1113. Kristiansand 350 år, 3,20                          2078       0,30    

1114. Kristiansand 350 år, 5,50                          2079       0,35     

1115. Redningsselskapet 100 år, 3,20                     2145       0,30    

1116. Redningsselskapet 100 år, 27 kr.                   3327       1,25    

1117. Norden 1991, 3,20 (Fontene)                        1926       0,30    

1118. Norden 1991, 4,00 (Globus)                         3102       3,50    

1119. Stålstikk 2,70 (merke fra blokk)                   4168       8,00    

1120. Stålstikk 3,20 (merke fra blokk)                   4424       8,00    

1121. Stålstikk 4,00 (merke fra blokk)                   4425       8,00    

1122. Stålstikk 5,00 (merke fra blokk)                   4426       8,00    

1123. OL‑vinnere 4 kr. (Birger Ruud)                     4427       6,50    

1124. OL‑vinnere 4 kr. (Grøttumsbråten)                  4428       6,50    

1125. OL‑vinnere 4 kr. ("Kuppern")                       4169       6,50    

1126. OL‑vinnere 4 kr. (Magnar Solberg)                  4170       6,50    

1127x. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑papir              4380       0,35    

1127y. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑NP/Hs5‑NB1         5107       0,30    

1128x. Posthorn 7 kr. br.rød/blå Hs5‑papir               3404       0,40    

1128y. Posthorn 7 kr. rødbr./blå Hs5‑NP el. NB1          3405       0,40    

1129x. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑papir             3406       0,50    

1129y. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑NP/NB1/NB2        3407       0,60    

1130.  Posthorn 9 kr. blå/brunrød.                       3408       0,30    

1131‑32 BB. 2x3,20 Julemerke, parkomb.                   3328       3,20    

1131. Julebukk 3,20                                      4822       0,40    

1132. Julebukk 3,20                                      4823       0,40    

1133. Sonja 2,80 rødbrun                                 5474       0,30     

1134. Harald 3,30 blå                                    5475       0,30    

1135. Harald 5,60 rød                                    262        0,30    

1136. Harald 6,60 gråpurpur                              263        0,30    

1137‑38 BB. Orkidéer, parkombinasjon                     2075       1,00    

1137. Orkidé 3,30 (1992).                                4824       0,30    

1138. Orkidé 3,30 (1992).                                4825       0,30    

1139. OL‑vinnere 4 kr. (Hallgeir Brenden)                3330       7,50    

1141. OL‑vinnere 4 kr. (Stein Eriksen)                   3332       7,50    

1142. OL‑vinnere 4 kr. (Simon Slåttvik)                  3333       7,50    

1143. Expo '92, 3,30                                     2140       0,30    

1144. Expo '92, 5,20                                     237        0,50    

1145. Emigrantskute 3,30                                 3329       0,35    

1146. Stavangerfjord 4,20                                238        1,00    

1147. Molde 250 år 3,30                                  514        0,40    

1148. Kristiansund 250 år 3,30                           2076       0,30    

1149 I x. Harald 50 kr. tg. 13,25x13. Hs5‑papir.         2713       0,50    

1149 I y. Harald 50 kr. tg. 13,25x13 Papir Hs5‑NP        5201       1,00    

1149 II. Harald 50 kr. tg. 13,25x13,75. Papir = ?        4231       0,60    

1150. Glasskunst 2,80                                    5425       8,00    

1151. Glasskunst 3,30                                    5426       8,00    

1152. Glasskunst 4,20                                    5427       8,00    

1153. Glasskunst 5,20                                    5428       8,00    

1154. OL Lillehammer 3,30                                515        0,30    

1155. OL Lillehammer 4,20                                2077       0,75    

1156x. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5)                 5476       0,35    

1156y. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5‑Nx)              5447       0,30    

1157x. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5)            5448       0,30    

1157y. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5‑NBx)        5477       0,40    

1158x. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5)                    5935       0,40    

1158y. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5‑N..)                5478       0,30    

1159x. Posthorn 4 kr. orange/rød (Hs5)                   5445       0,30    

1159y. Posthorn 4 kr. orange/rød  (Hs5‑Nx)               5446       0,40    

1160.  Posthorn 5 kr. grønn/blå                          5449       0,30    

1161‑62 BB. 2 x 3,30 Julenisse parkomb.                  2714       2,40    

1161‑62 BB. 2 x 3,30 Julenisse parkomb. FDC‑stmp.        5727       2,00    

1161. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         5108       0,30    

1162. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         5728       0,30    

1163‑64 BB. Sommerfugler 3,50, parkombinasjon            2073       1,20    

1163. Sommerfugl 3,50                                    5109       0,30    

1164. Sommerfugl 3,50                                    5110       0,30    

1165x. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5                   5450       0,30    

1165y. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5‑NP                5111       1,25    

1166x. Harald 3,50 brunsvart.                            5451       0,30    

1166y. Harald 3,50 brunsvart. Papir Hs5‑NP               5452       0,30    

1167x. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5                   5453       0,40    

1167y. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5‑NP                5454       0,30    

1168. OL‑vinnere 4,50 (Finn Chr. Jagge)                  5680       7,00    

1169. OL‑vinnere 4,50 (Bjørn Dæhlie)                     5681       7,00    

1170. OL‑vinnere 4,50 (Geir Karlstad)                    5682       7,00    

1171. OL‑vinnere 4,50 (Vegard Ulvang)                    5683       7,00    

1172. Kanopadling 4,00 (Norden 1993)                     516        0,60    

1173. Elvepadling 4,50 (Norden 1993)                     292        0,60    

1174. Edvard Grieg 3,50                                  556        0,40    

1175. Edvard Grieg 5,50                                  2064       0,30    

1176. Hurtigruten 3,50                                   517        0,30    

1177. Hurtigruten 4,50                                   239        0,30    

1178. Håndball 3,50                                      2065       0,50    

1179. Sykkelryttere 5,50                                 2066       0,60    

1180 I x. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5         5479       0,85    

1180 I y. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5‑N..     5480       0,30    

1180 II.  Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13,75           5481       1,00    

1181 I x. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Hs5        5467       0,40    

1181 I y. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Papir?     5468       0,30    

1181 II.  Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13,75. Papir?  5936       0,30    

1182. Arbeidervernlov  3,50                              2067       0,50    

1183. Arbeidervernlov 12,00                              240        1,00    

1184. Treskjæring 3,00 kr. (Fra blokk 19)                5021       8,00    

1185. Treskjæring 3,50 kr. (Fra blokk 19)                5687       8,00    

1186. Treskjæring 4,50 kr. (Fra blokk 19)                5688       8,00    

1187. Treskjæring 5,50 kr. (Fra blokk 19)                5689       8,00    

1188‑89. OL Lillehammer 2 x 3,50, parkombinasjon         241        1,75    

1188. OL 94, 3,50                                        4166       0,35    

1189. OL 94, 3,50                                        4167       0,35    

1190. Kirke 3,50                                         5590       0,35    

1191. Kirke 3,50                                         5205       0,35    

1192‑93 BB. 2 x 3,50 Sommerfugler, parkomb.              3013       1,20    

1192. Sommerfugl 3,50                                    5112       0,30    

1193. Sommerfugl 3,50                                    5113       0,30    

1194. OL Lillehammer 4,50                                293        0,50    

1195. OL Lillehammer 5,50                                3441       0,40    

1196. OL Lillehammer 3,50                                3442       0,35    

1197. OL Lillehammer 3,50                                518        0,35    

1198. OL Lillehammer 3,50                                3443       0,35    

1199. OL Lillehammer 3,50                                3444       0,35    

1200x. Harald 6,50 grønn                                 558        0,30    

1202. Paralympics '94, 5,50                              519        0,60    

1203. Tromsø 200 år 3,50                                 520        0,30    

1204. Ishavskatedralen 4,50                              242        0,50    

1205. Fløibanen 4,00                                     264        0,40    

1206. Svolværgeita 4,50                                  265        0,50    

1207. Turist/Verdens Ende, 5,50                          3334       0,65    

1208. Norsk Forskning 4,00                               266        1,00    

1209. Norsk Forskning 4,50                               267        1,25    

1210. Folkemuseum 3,00                                   521        0,30    

1211. Folkemuseum 3,50                                   522        0,30    

1212. Sporvogn 3,50                                      326        0,30    

1213. Trikk 12,00                                        361        0,50    

1218 I. Harald 30 kr. blå. Tg. 13,25 x 13. HS5‑NP        5469       0,30    

1219. Julemerke 1994, 3,00 (Kjelke)                      5753       0,60    

1220. Julemerke 1994, 3,00 (Spark)                       5028       0,60    

1221. Apotek 3,50                                        2105       0,30    

1222. Apotek 25,00                                       268        1,25    

1223x. Tyttebær 3,50. Papir Hs8                          4830       0,30    

1223y. Tyttebær 3,50. Papir Hs8‑NP                       3413       0,80    

1224x + 1224 y. 3,50 Blåbær, begge på små konv.          3526       5,00     

1224x. Blåbær 3,50. Papir Hs8                            3352       0,30    

1224y. Blåbær 3,50. Papir Hs8‑NP                         3414       0,80    

1225 BB. Skudeneshavn 4,00. Par.                         1829       4,25    

1225 Bh. Skudeneshavn 4,00. Utagget h. side              4827       0,40    

1225 Bv. Skudeneshavn 4,00. Utagget v. side              4826       0,40    

1226x BB. Torghatten 4,50. Parkomb. Rundst. opp/ned      5733       3,85    

1226x BB. Torghatten 4,50. Parkombinasjon                555        4,00    

1226x Bh. Torghatten 4,50. Utagget h. side               4829       0,40    

1226x Bv. Torghatten 4,50. Utagget v. side               4828       0,40    

1227. Frigjøring 50 år, 3,50                             493        0,40    

1228. Frigjøring 50 år, 4,50                             362        0,50    

1229. Frigjøring 50 år, 5,50                             294        0,30    

1230. Kirke i 1000 år, 3,50 (Gamle Moster kirke)         3335       0,30    

1231. Kirke i 1000 år, 15,00 (Slettebakken kirke)        269        0,50    

1232. Kirsten Flagstad 3,50                              3358       0,30    

1233. Kirsten Flagstad 5,50                              2715       0,30    

1234. Forliksråd  7,00                                   523        0,40    

1235. Forliksråd 12,00                                   363        0,75    

1236. FN 50 år 1995, 3,50                                3348       0,30    

1237. FN 50 år 1995, 5,50                                3349       0,45    

1238‑39. Posten 350 år 2x3,50, vertikalt par             4751       6,00    

1238. Posten 350 år, 3,50 (Brevpost)                     3336       1,50    

1239. Posten 350 år, 3,50 (Aviser og blad)               5903       2,00     

1241. Posten 350 år, 3,50 (Pakkepost)                    525        2,00    

1242. Posten 350 år, 3,50 (Poststempler)                 4207       2,00    

1243 II. Posten 350 år, 3,50 u/Svalb.mrk., lett mst.     4755       5,00    

1243. Posten 350 år, 3,50 (Frimerker)                    6492       2,00    

1244. Posten 350 år, 3,50 (Pengeformidling)              3337       1,50    

1245. Posten 350 år, 3,50 (Banktjenester)                5904       2,00    

1246. Harald 4,50 rød                                    243        0,40    

1247. Harald 7,50 blåfiolett                             244        2,50    

1248. Harald 8,50 brun                                   245        5,00    

1249‑50 BB. 2x3,50 Julepost 1995, parkomb.               3438       2,00    

1249. Julemerke 1995, 3,50. (Lue)                        5029       0,30    

1250. Julemerke 1995, 3,50. (Vott)                       5114       0,30    

1251. Svalbard 10 kr. (1996)                             246        0,30    

1252. Svalbard/Isbjørn 20 kr. (1996)                     247        1,50    

1253‑54 BB. Skogsbær 2x3,50, parkomb.                    2717       1,00    

1253. Markjordbær, 3,50                                  4809       0,30    

1254. Multer, 3,50                                       4831       0,30    

1255. OL 100 år, 3,50. Tegnekonkurr. 1996.               526        0,30    

1256. OL 100 år, 5,50. Tegnekonkurr. 1996.               322        0,30    

1257 Bh. Besseggen 4,00. Utagget høyre side              4832       1,25    

1257 Bv. Besseggen 4,00. Utagget venstre side            5701       1,25    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Parkombinasjon                  527        7,50    

1258 Bh. Stavkirke 4,50. Utagget høyre side              4833       1,25    

1258 Bv. Stavkirke 4,50. Utagget venstre side            2933       1,25    

1259 Bh. Helleristning 5,50. Utagget høyre side          4835       1,25    

1259 Bv. Helleristning 5,50. Utagget venstre side        4834       1,25    

1260. Troll‑gassfeltet 3,50                              491        0,30    

1261. Troll‑gassfeltet 25 kr.                            248        2,75    

1262. Tog 3,00                                           249        0,40    

1263. Tog 4,50                                           250        0,50    

1264. Film 3,50                                          251        0,30    

1265. Film 5,50                                          252        0,30    

1266. Film 7,00                                          253        0,35    

1268. Posten 350 år, 3,50 ("Båt")                        3387       2,00    

1269. Posten 350 år, 3,50 ("Postbil")                    3338       2,00    

1270+1274. Posten 350 år. Par 2x3,50/Fly+Elektron.       6493       6,00    

1270. Posten 350 år, 3,50 ("Postfly")                    559        2,00    

1271. Posten 350 år, 3,50 ("Jernbane")                   771        2,00    

1272. Posten 350 år, 3,50 ("Postbud på sykkel")          773        2,00    

1273. Posten 350 år, 3,50 ("Postbutikk")                 3173       2,00    

1275. Amalie Skram 3,50                                  531        0,30    

1276. Amalie Skram 15 kr.                                270        1,00    

1277‑78 BB. Julepost 1996, parkomb.                      464        6,50    

1277. Julepost 3,50                                      5710       0,30    

1278. Julepost 3,50                                      5711       0,30    

1279.  Blomst 3,20 (Rødkløver) 1997                      532        0,30    

1280.  Blomst 3,70 (Hestehov) 1997                       533        0,30    

1281.  Blomst 4,30 (Liljekonvall) 1997                   271        0,30    

1282x. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Hs8‑NB.            5712       0,40    

1282y. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Cp‑L1‑NP           5713       0,60    

1283x. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Hs8‑NB.          5714       0,30    

1283y. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Cp‑L1‑NP         5715       0,50    

1284 x.  Posthorn 0,10 rød. (Hs8‑NB)                     5937       0,30    

1285 Ax. Posthorn 0,20 blå. (Hs8‑NB)                     5939       0,30    

1286.    Posthorn 0,30 gul.                              5942       0,30    

1288 A.  Posthorn 0,50 grønn. (Grovtagget)               5944       0,30    

1288 B.  Posthorn 0,50 grønn. (Fintagget)                5945       0,30    

1289‑90 BB. Humle/Marihøne 2 x 3,70. Parkomb.            3104       2,00    

1289. Humle 3,70                                         5115       0,30    

1290. Marihøne 3,70                                      5116       0,30    

1291. VM på ski '97, 3,70                                295        0,30    

1291. VM på ski '97, 3,70. Hj.eks. m/NK 1291 i marg      5729       0,30    

1292. VM på ski '97, 5,00                                492        0,90    

1293. Kongeparet 60 år 3,70 (Harald)                     3541       0,30    

1294. Kongeparet 60 år 3,70 (Harald/Sonja)               3542       0,30    

1295. Posten 350 år 1997, 3,70 (Gjenreisning)            2998       1,50    

1296. Posten 350 år 1997, 3,70 (Kon‑Tiki)                3339       1,50    

1297. Posten 350 år 1997, 3,70 (Fjær)                    2773       1,50    

1298. Posten 350 år 1997, 3,70 (Velferd)                 125        1,50    

1299. Posten 350 år 1997, 3,70 (Ekofisk)                 535        1,50    

1300. Posten 350 år 1997, 3,70 (Grete Waitz)             126        1,50    

1301. Posten 350 år 1997, 3,70 (Askøybrua)               2774       1,50    

1302. Posten 350 år 1997, 3,70 (OL‑ild)                  127        1,50    

1303 BB. 4,30 Røros/kirke. Par                           2244      12,50    

1304 BB. 5,00 Færder fyr. Par.                           536       10,00    

1305 Bh. 6,00 Nusfjord, utagget høyre side               4841       0,40    

1305 Bv. 6,00 Nusfjord, utagget venstre side             4840       0,40    

1306. Trondheim 3,70                                     3538       0,30    

1307. Trondheim 12,00                                    272        1,25    

1308. Einar Gerhardsen 3,70                              296        0,30    

1309. Einar Gerhardsen 25 kr.                            297        4,00    

1310. Sæverud, 10,00.                                    298        2,00    

1311. Tarjei Vesaas, 15,00.                              299        3,75    

1312. Barnas Frimerkeklubb 3,70                          3152       0,30    

1313. Barnas Frimkekeklubb 3,70                          538        0,30    

1314. Petter Dass 3,20                                   539        4,00    

1315. Petter Dass 3,70                                   4383       0,50    

1316x Bn. Julepost 1997, 3,70. Utagget nede              4385       0,30    

1316x Bø. Julepost 1997, 3,70. Utagget oppe              4384       0,30    

1317x Bn. Julepost 1997, 3,70. Utagget nede              4387       0,30    

1317x Bø. Julepost 1997, 3,70. Utagget oppe              4386       0,30    

1318. Blomst 3,40 (Soleihov)                             300        0,30    

1319x. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Hs8‑NB                5718       0,30    

1319y. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Cp‑L1‑NP              5719       0,40    

1320. Blomst 4,50 (Hvitkløver)                           541        0,30    

1321x. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Hs8‑NB.              5716       0,30    

1321y. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Cp‑L1‑NP             5717       0,30    

1322. Blomst 7,50 (Mogop)                                542        0,30    

1323. Blomst 13,00 (Rødsildre)                           543        0,30    

1324‑25 BB. Insekter 2 x 3,80 (Parkombinasjon)           544        1,00    

1324. Øyestikker 3,80                                    5117       0,30    

1325. Gresshoppe 3,80                                    5118       0,30    

1326. Valentin 1998, 3,80                                545        2,00    

1327. Egersund 200 år, 3,80                              546        0,30    

1328. Egersund 200 år, 6,00                              547        0,35     

1329. Båt 3,80                                           301        0,30    

1330. Båt 4,50                                           3105       2,75    

1331 BB. 3,80 Holmenkollen. Parkombinasjon               4227       7,00    

1331 Bh. 3,80 Holmenkollen, utagget høyre side           4865       0,30    

1331 Bv. 3,80 Holmenkollen, utagget venstre side         4864       0,30    

1332 BB. 4,50 Ålesund (Parkombinasjon)                   548        7,50    

1332 Bh. 4,50 Ålesund, utagget høyre side                4867       1,75    

1334. Mineral 3,40 (Sølv)                                302        0,30    

1335. Mineral 5,20 (Kobolitt)                            321        1,30    

1336. Samtidskunst  6,00. Vannrytter                     772        0,80    

1337. Samtidskunst  7,50. Rød Måne                       3107       3,00    

1338. Samtidskunst 13,00. Haakon VII‑statue              273        5,00    

1339. Barneleker 3,80                                    306        0,30    

1340. Barneleker 5,50                                    3537       3,00    

1341. Gardermoen 3,80                                    549        0,30    

1342. Gardermoen 6,00                                    305        0,30    

1343. Gardermoen 24,00                                   3650       3,00    

1344. Slottet/gardist. 3,40                              128        0,50    

1345. Slottet. 3,80                                      223        0,30    

1346 Bn. Julemerke 1998, 3,80. Utagget nede              5722       0,40    

1346 Bø. Julemerke 1998, 3,80. Utagget oppe              5721       0,40    

1347 Bn. Julemerke 1998, 3,80. Utagget nede              5119       0,40    

1347 Bø. Julemerke 1998, 3,80. Utagget oppe              5120       0,40     

1348x Ostehøvel 3,60  (Papir Za P)                       5740       0,30    

1349. Binders 4,00. Papirtype ikke bestemt.              5745       0,30    

1350 Bn. Fisk/redskap 4,00. Utagget nede                 5026       0,30    

1350 Bø. Fisk/redskap 4,00. Utagget oppe                 5121       0,30    

1351 Bn. Fisk/redskap 4,00. Utagget nede                 5122       0,30    

1351 Bø. Fisk/redskap 4,00. Utagget oppe                 5123       0,30    

1352. Blomst 3,60 (Rød Jonsokblom)                       550        0,50    

1353. Blomst 4,00 (Hvitveis)                             5720       0,30    

1354. Blomst 7,00 (Fjellfiol)                            307        0,30    

1355. Valentin 1999, 4,00.                               308        0,30    

1356 BB. Svaner 4 kr. Parkombinasjon                     3108       6,50    

1356 Bh. Svaner 4 kr., utagget høyre side                4871       0,30    

1356 Bv. Svaner 4 kr., utagget venstre side              4870       0,30    

1357 Bh. Domkirkeruiner 5,00 utagget høyre side          4873       0,60    

1358 BB. Same 6,00. Parkombinasjon                       3110       7,50    

1358 Bh. Same 6,00, utagget høyre side                   4875       0,60    

1358 Bv. Same 6,00, utagget venstre side                 4874       0,60    

1359. Ishockey VM '99, 4,00                              551        0,40    

1361. LO 100 år. 4,00                                    309        0,30    

1362. Utvandring. 4,00                                   323        0,30    

1363. Kristning av landet. 6,00.                         317        0,50    

1364. Gruvedrift 14,00                                   224        2,20    

1365. Industrialisering 26,00                            2671       5,00    

1366 I.  Hverdagen 4,00. Hesteskyss                      286        1,00    

1367 I.  Hverdagen 4,00. Anleggsgjengen                  496        1,00    

1368 I.  Hverdagen 4,00. Full tank                       310        1,00    

1369 I.  Hverdagen 4,00. Budeie                          311        1,00    

1370 I.  Hverdagen 4,00. Slåttegjengen                   3340       1,00    

1371 I.  Hverdagen 4,00. Skiløper                        312        1,00    

1372 I.  Hverdagen 4,00. Båten "Bølgen"                  313        1,00    

1373 I.  Hverdagen 4,00. Fotballgutt                     495        1,00    

1374. Barneleker 4,00                                    225        1,00    

1375. Barneleker 6,00                                    314        0,60    

1376 Bn. Julemerke 1999, 4,00. Utagget nede.             4335       0,30    

1376 Bø. Julemerke 1999, 4,00. Utagget oppe.             4876       0,30    

1377 Bn. Julemerke 1999, 4,00. Utagget nede.             5732       0,30    

1377 Bø. Julemerke 1999, 4,00. Utagget oppe.             4336       0,30    

1378. Wenche Foss/P.T. Haugen 3,60                       226        8,50    

1379. Maurstad/Segelcke 4,00                             315        1,00    

1380. Årtusen 4,00 "Vinternatt"                          288        1,00    

1381. Årtusen 4,00 "Solnedgang"                          289        1,00    

1382. Blomst 5,40 (Gullmyrklegg)                         4112       0,60    

1383. Blomst 8,00 (Hvit nøkkerose)                       1763       0,35    

1384. Blomst 14,00 (Ballblom)                            3090       1,75    

1385. Blomst 25,00 (Hvitbladtistel)                      1442       0,75    

1386. Valentin 2000, 4,00                                316        0,85    

1387. Oslo 1000 år,  4,00                                318        0,40    

1388. Oslo 1000 år,  6,00                                319        1,00    

1389. Oslo 1000 år,  8,00                                2245       0,80    

1390. Oslo 1000 år, 27,00                                229        5,00    

1391 Bø. 5,00 Ørn, heftemerke, utagget oppe              552        2,00    

1392 Bn. 6,00 Elg, heftemerke, utagget nede              553        2,00    

1392 Bø. 5,00 Elg, heftemerke, utagget oppe              4878       2,00    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par.                       1389       7,50    

1393 Bn. Hval 7,00. Utagget nede.                        1765       1,50    

1393 Bø. Hval 7,00. Utagget oppe.                        1766       1,50    

1394. Expo 2000, 4,20                                    320        0,45    

1395. Expo 2000, 6,30                                    228        0,30    

1396. Krigsskolen 3,60                                   230       12,00    

1397. Krigsskolen 8,00                                   2807       4,50    

1398. Sprayboks 4,20. (Papir ikke bestemt)               5946       0,30    

1399 Bn. Fisk/redskap 4,20. Utagget nede                 5124       0,30    

1399 Bø. Fisk/redskap 4,20. Utagget oppe                 5125       0,30    

1400 Bn. Fisk/redskap 4,20. Utagget nede                 5126       0,30    

1400 Bø. Fisk/redskap 4,20. Utagget oppe                 5127       0,30    

1401. Nytt årtusen 4,20                                  3341       0,40    

1402. Nytt Årtusen 6,30                                  231        0,40    

1405. Læstadius 5 kr.                                    3421       3,00    

1406 Bn. Nils og Blåmann 4,20. Utagget nede. Papir?      5757       1,50    

1406 Bø. Nils og Blåmann 4,20. Utagget oppe. Papir?      5758       1,50    

1406x1 Bø. Nils og Blåmann 4,20. Utagget oppe.           2675       1,50    

1406x2 Bø. Nils og Blåmann 4,20. Utagget oppe.           5128       1,50    

1407 Bn. Stomperud 4,20. Utagget nede. Papir?            5759       1,50    

1407 Bø. Stomperud 4,20. Utagget oppe. Papir?            5760       1,50    

1408. Altertavler 3,60                                   4113       9,50    

1409. Altertavler 4,20                                   4388       5,00    

1410 Bn. Rose 4,50. Utagget nede.                        5130       0,35    

1410 Bø. Rose 4,50. Utagget oppe.                        5024       0,35    

1411 Bn. Rose 4,50. Utagget nede.                        5131       0,35    

1411 Bø. Rose 4,50. Utagget oppe.                        5724       0,35    

1412. Husflid 4,00 (Tægerbinding/nål)                    5950       0,30    

1413. Husflid 4,50 (Neverfletting/neverboks)             5951       0,30    

1414. Brudesøm 7,00 (Belte fra Hardangerbunad)           5952       0,30    

1415. Aase Bye 4,00                                      1767       1,00    

1416. Per Aabel 4,50                                     3135       0,75    

1417. Alfred Maurstad 5,50                               3353       1,00    

1418. Lillebil Ibsen 7,00                                5774       3,75    

1419. Tore Segelcke 8,00                                 1768       2,50    

1420. Valentin 2001, 4,50                                5726       2,00    

1421 I.   Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster A.           5947       0,50    

1421 II.  Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster B.           5948       0,50    

1421 III. Posthorn 1 kr. flerfarvet, uten raster         5949       0,50    

1422 II. Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster B.            5746       0,35    

1423.    Posthorn 6 kr. fiolett/flerfarvet               3396       0,30    

1424 Bn. Elvepadling 4,50 utagget nede                   4210       0,60    

1424 Bø. Elvepadling 4,50 utagget oppe                   4223       0,60    

1425 Bn. Fjellklatring 7,00 utagget nede                 2668       1,50    

1425 Bø. Fjellklatring 7,00 utagget oppe.                2669       1,50    

1426. Skolekorps 4,50                                    3409       2,75    

1427. Skolekorps 9,00                                    2248       4,00    

1428. Arkitektur 5,50                                    3153       0,35    

1430. Ølhøne 5,00, grovtagget. Papir?                    5776       0,30    

1431. Dokke/dorullholder 5,50, grovtagget. Papir?        5953       0,30    

1432. Strikkelue 8,50. Tagg. 12,75x13. Type ikke best.   5731       0,30    

1433 Bn. Rose 5,50. Type ikke bestemt. Utagget nede      5725       0,40     

1433 Bø. Rose 5,50. Type ikke bestemt. Utagget oppe      5132       0,40    

1434 Bn. Rose 5,50. Type ikke bestemt. Utagget nede      5023       0,40    

1434 Bø. Rose 5,50. Type ikke bestemt. Utagget oppe      5133       0,40    

1435. Skuespillere 5,00. Lalla Carlsen                   233        3,50    

1436. Skuespillere 5,50. Leif Juster                     3371       2,00    

1441. Nobel 5,50 (Nelson Mandela)                        3547       1,65    

1442. Nobel 7,00 (Nobel)                                 6494       4,00    

1443. Nobel 7,00 (Henry Dunant)                          727        4,50    

1444. Nobel 9,00 (Fr. Nansen)                            3783       6,00    

1445. Nobel 9,00 (Gorbatsjov)                            6438       6,00    

1446. Nobel 10,00 (Martin Luther King jr.)               6094       7,00    

1448. Kattunger 5,50                                     5030       0,75    

1449. Geitekilling 7,50                                  2261       5,00    

1450 Bn. Jul 2001. Pepperkakemann. Utagg. nede.          3154       0,30    

1450 Bø. Jul 2001. Pepperkakemann. Utagg. oppe.          4211       0,30    

1451 Bn. Jul 2001. Pepperkakehus. Utagg. nede.           4213       0,30    

1451 Bø. Jul 2001. Pepperkakehus. Utagg. oppe.           4212       0,30    

1452. Nordlys 5,00                                       3372       5,00    

1453. Nordlys 5,50                                       3373       1,75    

1454 II.  Posthorn 5 kr. Raster B                        2949       0,30    

1454 III. Posthorn 5 kr. Bunnfelt uten Raster            5020       0,30    

1455 I.   Posthorn 9 kr. Raster A                        1769       0,30    

1455 II.  Posthorn 9 kr. Raster B                        2964       0,60     

1456. Skuespiller  5,00 (Tordis Maurstad)                6483       6,00    

1457. Skuespiller  5,50 (Rolf Just Nilsen)               2673       1,00    

1458. Skuespiller  7,00 (Lars Tvinde). Mask.st.          6484       4,00    

1459. Skuespiller  9,00 (Henry Gleditsch)                6081       5,00    

1460. Skuespiller 10,00 (Norma Balean)                   5730       2,50    

1461. Fotball, rundt frim.                               3155       0,50    

1462. Fotball, rundt frim.                               3156       0,50    

1463. Fotball, rundt frim.                               3157       0,50    

1464. Fotball, rundt frim.                               3158       0,50    

1465. Norden Kunst 7,50                                  4417       6,50    

1466. Norden Kunst 8,50                                  1770       1,25    

1467 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               3174       0,35    

1467 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             4286       0,35    

1468 Bh. Eventyr 9,00. Utagget høyre side                3410       2,00    

1468 Bv. Eventyr 9,00. Utagget venstre side              4287       2,00    

1469. Niels Henrik Abel  5,50                            6495       2,00    

1470. Niels Henrik Abel 22,00                            4208       5,50    

1471. Holmestrand 5,50                                   3392       1,00    

1472. Kongsberg 5,50                                     1923       1,00    

1473. Johan Borgen 11,00                                 334        2,50    

1475. Fotball 5,00 (Norge‑Tyskland 1936)                 1772       4,00    

1476. Fotball 5,50 (Norge‑Brasil)                        3159       1,00    

1477. Fotball 5,50 (Norge‑USA)                           3160       1,00    

1478. Fotball 7,00 (Norge‑Sverige)                       3411       3,75    

1479. Fotball 9,00 (Norge‑England)                       4214       4,00    

1479. Fotball 9,00 (Norge‑England). Lett mask.st.        6485       2,00    

1480. Fotball 10,00 (Milan‑Rosenborg)                    6430       4,00    

1481. Sirkus/Europa 5,50, 2002                           6471       4,25    

1482. Sirkus/Europa 8,50, 2002                           4215       5,00    

1485 Bn. Julemerke 2002, 5,50. Utagget nede.             3161       0,30    

1485 Bø. Julemerke 2002, 5,50. Utagget oppe              5134       0,30    

1486 Bn. Julemerke 2002, 5,50. Utagget nede.             3162       0,30    

1486 Bø. Julemerke 2002, 5,50. Utagget oppe              5591       0,30    

1487. Landstad 5,00                                      1773       5,00    

1488. Landstad 5,50                                      3163       0,50    

1489. Husflid 5,50 (Knivskaft). Ikke typebestemt         5954       0,30    

1490x Bn. Rose 5,50 (Grand Prix). Utagget nede.          3165       0,30    

1490x Bø. Rose 5,50 (Grand Prix). Utagget oppe.          3164       0,30    

1491x Bn. Rose 5,50 (Champagnerose). Utagget nede.       3167       0,30    

1491x Bø. Rose 5,50 (Champagnerose). Utagget oppe.       3166       0,30    

1492. Grafikk 5,00                                       1774       7,50    

1494. Grafikk 9,00                                       6542       7,50    

1495. Grafikk 11,00                                      1775       8,50    

1496 II. Grafikk 22,00, 14x12,75. "Pent" maskinst.       6496       3,00    

1497. Valentin 2003, 5,50                                6497       4,00    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               3176       0,30    

1498 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             3175       0,30    

1499 Bn. Eventyr 9,00. Utagget nede                      5770       5,00    

1499 Bø. Eventyr 9,00. Utagget oppe                      5771       5,00    

1500. Festspill Bergen  5,50                             5031       5,00    

1501. Festspill Bergen 10,00                             5772      12,50    

1502. Helsevesen 5,50                                    4967       5,00    

1503. Helsevesen 7,00                                    5295       8,00    

1504. Flyktningedag 5,50                                 3172       4,00    

1505. Flyktningedag 10,00                                6498      10,00    

1506 I. Olav V 100 år 5,50                               5700       4,50    

1506 II. Olav V 100 år (fra miniark) 5,50                3546       5,00    

1507 I.  Olav V 100 år, 8,50.                            1436       6,00    

1508 I.  Olav V 100 år, 11,00. "Pent"/svakt maskinst.    6499       1,85    

1509. Hilsen 5,50 (Fødsel/navndag).                      4412       2,50    

1510. Hilsen 5,50 (Bursdag).                             3168       2,50    

1511. Hilsen 5,50 (Party).                               6500       2,50    

1512. Hilsen 5,50 (Forlovelse)                           1419       2,50    

1513. Hilsen 5,50 (Märthalilje).                         3169       2,50    

1514. Plakatkunst. 8,50                                  6431       8,00    

1517. Bjørnson 11,00.                                    6646       5,00    

1517. Bjørnson 11,00. Maskinstemplet                     6501       1,00    

1518. Lars Onsager 22,00                                 6502       8,00    

1521. Grafikk 5,00 (2003).                               1421       8,00    

1521. Grafikk 5,00. På klipp "B" m/sidest. 18.12.03      4432       9,50    

1522. Grafikk 5,50 (2003).                               4416       6,00    

1525. Manet 5,50                                         6082       0,30    

1526. Gråsteinbit 6,00                                   6083       0,30    

1527. Blekksprut 9,00                                    3732       0,30    

1528. Maleri 6,00 (Idyll)                                3351       1,25    

1530. Maleri 10,50 (Arbeiderdemonstrasjon).              1434       9,00    

1531. Valentin 2004, 6,00 (med vignett)                  6503       7,50    

1532 Bn. Sykling, 6,00. Utagget nede.                    5769       0,30    

1532 Bø. Sykling, 6,00. Utagget oppe.                    5768       0,30    

1533 Bn. Padling 7,50. Utagget nede                      351        2,25    

1533 Bø. Padling 7,50. Utagget oppe                      350        2,25    

1534 Bn. Brevandring 9,50 (utagget nedre kant)           1424       4,00    

1534 Bø. Brevandring 9,50 (utagget øvre kant)            1423       4,00    

1535. Norden/Havguden Njård 7,50                         352        8,50    

1537. Otto Sverdrup 6,00                                 1425       6,00    

1539. Pr. Alexandria 6,00. (Selve merket fra blokk)      1834       1,25    

1540. Haakon Haakonsen 12,00                             1426       6,00    

1541. Haakon Haakonsen 22,00                             1264       1,50    

1542. Jernbanen 150 år, 6,00                             1427       1,00    

1543. Jernbanen 150 år, 7,50. Litet spor mask.st.        6505       2,00    

1545. Jernbanen 150 år, 10,50                            6507      11,00    

1546. Barn og ungdom, 6,00                               3091       0,50    

1547. Barn og ungdom, 9,00                               1429       6,50    

1548. Osebergutgravningen  7,50                          5296      10,00    

1550. Osebergutgravningen 12,00. Maskinstemplet          6508       1,00    

1551 Bv. Jul 2004, 6,00. Utagget v. side                 6651       0,35    

1552 Bh. Jul 2004, 6,00. Utagget h. side                 5592       0,35    

1552 Bv. Jul 2004, 6,00. Utagget v. side                 5593       0,35    

1553. Nobelprisvinner 5,50 (Odd Hassel)                  3744       7,50    

1554. Nobelprisvinner 6,00 (Chr. L. Lange)               1430       5,00    

1555. Erik Werenskiold 7,50                              1431       6,00    

1556. Erik Werenskiold 9,50                              4111       8,00    

1557. Valentin 2005, 6,00                                5488       6,00    

1558. Kirkens Bymisjon 5,50                              1409       6,50    

1559. Kirkens Bymisjon 6,00                              3365       3,00     

1559. Kirkens Bymisjon 6,00. Maskinstemplet              6509       0,50    

1560. Nic. Waal 12,00. Del av litt utflyt. rundst.       6510       0,75    

1562. Norge om 100 år, 6,00. Barnetegning                5022       3,00    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Del av fiolett(?) rundst.   1386       0,65    

1564. Posthorn 3 kr. blå/flerfarvet.                     3366       0,30    

1565. Posthorn 7 kr. brun/flerfarvet                     3545       4,00    

1566 Bh. Geirangerfjorden 6,00. Utagget høyre side       5233       0,35    

1566 Bv. Geirangerfjorden 6,00. Utagget venstre side     6099       0,35    

1569 I. Unionsoppløsning 6,00                            5696       4,00    

1571. Hundreåret 6,00. Kong Haakon, edsavleggelse        6511       5,00    

1572. Hundreåret 6,00. Kronprins Olavs hjemkomst         1415       5,00    

1573. Hundreåret 6,00. Kong Olav/TV                      3776       5,00    

1574. Hundreåret 6,00. T. Bratteli/åpning av Ekofisk     1416       2,25    

1576. Christian Radich. 6,00                             3774       4,00    

1579. Spekkhogger. B Innland. Ukjent papirtype           5584       0,30    

1581 Bn. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget nede         6100       0,30    

1581 Bø. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget oppe         5169       0,30    

1582. Fyr A‑Innland. Tranøy fyr                          5232       0,30    

1583. Europa 2005.  9,50 ("Fisk")                        6441      12,00    

1584. Europa 2005. 10,50 ("Dekket bord")                 6093      10,00    

1584. Europa 2005. 10,50 ("Dekket bord"). Svakt mask.st. 6650       1,25    

1585. Telegraf  6,00                                     6513       5,00    

1587. 5,50 Geologisk Forening (2005)                     6442       9,50     

1588. 6,00 Geologisk Forening (2005)                     1418       6,00    

1590. Norske frim. 12,00. "Halv blokk". Del av FDC‑stmp  6533       6,00    

1591. Kongehuset 6,00 (Michelsen/Kong Haakon)            5691       2,50    

1592. Kongehuset 6,00                                    6515       5,00    

1593 Bh. Julemerke 2005, A. Utagget h. side              5595       0,35    

1593 Bv. Julemerke 2005, A. Utagget v. side              5594       0,35    

1594 Bh. Julemerke 2005, A. Utagget h. side              5597       0,35    

1595. Valentin 2006, A                                   4397       5,00    

1597. OL Torino 22,00                                    3171       7,00    

1598. Noregs Mållag. 6,00                                6649       7,00    

1599. Livredning 10,00                                   1924       3,85    

1600. Livredning 10,50                                   6516      10,00    

1601. A. Anledning (Fødsel/navnedag)                     5586       5,00    

1602. A. Anledning (Bløtkake)                            1925       5,00    

1603. A. Anledning (Forlovelse)                          3368       5,00    

1604. A. Anledning (Kongelilje)                          4216       5,00    

1607. Nakensnegle 10,00                                  3354       0,30    

1609. Tiur 8,50                                          5582       3,50    

1610. Kongeørn 10,00                                     2969       0,50    

1611. Fjellrev 10,50                                     5018       4,75    

1613. 100 år i Arktis  6,50 (Topograf. måling)           6517       8,00    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longy.byen). Mask.stmp.     6518       1,50    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longyearbyen)               3544      12,00    

1616. Skibladner 6,50                                    3603       0,30    

1617. Maihaugen 6,50                                     3604       0,30    

1618. Nordkapp, Kirkeporten 8,50                         3393       5,00    

1620. Bryggen i Bergen 10,50                             4217       8,50    

1621. Atlanterhavsveien 10,50                            3395       8,50    

1622. Forbrukersamvirket 6,50                            6519       5,00    

1624. Kråkebolle, B Innland.                             5585       0,30    

1626. Garden  6,50                                       1927       3,00    

1627. Garden 13,00. Del av litt kraftig rundst.          6520       2,00    

1628. Europa 2006.  8,50                                 6521      10,00    

1629. Europa 2006. 13,00                                 6522      15,00    

1631. Julemerke 2006. A‑Innland                          5231       0,35    

1632. Julemerke 2006. A‑Innland                          5761       0,35    

1634. Vinterrally A‑Innland.                             3088       5,00    

1637. Pinnsvin 12,00                                     3390       4,50    

1638. Ekorn 22,00                                        4218       7,00    

1642. Th. Kittelsen. A Europa                            6523      12,50    

1643. Th. Kittelsen. A Verden                            6524      15,00    

1644. Porsgrunn. A Innland                               6648       4,00    

1645. Skydiving. A‑Innland                               5762       0,30    

1646. Rallarvn. Finse. A‑Innland                         5703       0,30    

1647. Røros. A‑Europa                                    2977       6,50    

1650. Hamnøy. A‑Verden                                   3364       4,00    

1651. Makrell 11,00                                      5170       0,30    

1655. Speider 11,00                                      4219       5,00    

1656. Fyr A‑Innland. Ona                                 5235       0,35    

1657. Fyr A‑Innland. Tungeneset fyrlykt                  5583       0,35    

1658. Person. frim. A. Jordbær. Ev. klipp/papir baks.    3098       6,50    

1660. Blomsterreke A‑Innland                             5742       0,30    

1661. Hummer A‑Innland                                   5578       0,30    

1662. Taskekrabbe A‑Innland                              5230       0,30    

1663. Krinakrabbe A‑Innland                              5196       0,30    

1665. Vitenskapelig jubileum 14,00                       4407      12,00    

1667. Pers.fr. A‑Innla. "Rudolf". Klipp/ev. m/papirrest  2965       4,50    

1668. Jul 2007/Julestjernen. A‑Innland                   5158       0,50    

1669. Jul 2007/Hellige 3 konger. A‑Innland               5159       0,50    

1670. Valentin 2008, A‑Innland                           5489       6,00    

1672. Elg. 11,00                                         6096       5,00    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25 x 13,75                   5581       6,00    

1675. Skiforbundet A‑Innland (Thorleif Haug)             5494       0,40    

1676. Skiforbundet A‑Innland (Espen Bredesen)            5495       0,40    

1677. Skiforbundet A‑Innland (Barn på ski)               5496       0,40    

1678. Skiforbundet A‑Innland (Kjetil A. Aamodt)          5497       0,40    

1681. Operabygget. A‑Innland                             5997       4,00    

1682. Frederik Stang. A‑Innland                          4220       9,50    

1683. A. Henrik Wergeland                                3543       7,50    

1684. Oslo havn/Rådhus, A‑Innland                        5229       0,35    

1685. "Dykkere", A‑Innland                               5607       0,35    

1686. Sunnmørsalpene, A‑Europa                           4975       6,00    

1687. Kjeragbolten, A‑Europa                             4226       6,00    

1688. Seilskute, A‑Verden                                3092       4,00    

1689. Lyngør, A‑Verden                                   3093       4,00    

1690. Kommunikasjon 7,00 "Børøysund"                     5697       7,00    

1692. Kommunikasjon 25,00. Rutebilen 100 år              3375       8,00    

1695. Stavanger 14,00                                    6525      12,00    

1696. Stavanger 23,00                                    4413      10,00    

1700. Kunst A‑Innland                                    5574       0,60    

1701. Kunst A‑Innland                                    5575       0,60    

1702. Kunst A‑Innland                                    5576       0,60    

1703. Kunst A‑Innland                                    5577       0,60    

1704. Julemerke 2008, A‑Innland                          5598       0,35    

1705. Julemerke 2008, A‑Innland                          5599       0,35    

1706. Maleri, B Innland                                  5236       0,35    

1707 I.  Kunst 12,00. Jæger                              5197       0,50    

1707 II. Kunst 12,00. Jæger                              1263       0,50    

1708. Rådyr 11,50 kr.                                    4402       4,00    

1709. Reinsdyr 15,50 kr.                                 3083       2,50    

1710. Lirype 25 kr.                                      2967       1,75    

1713. Pers.frim. A‑Innl. Blåveis. Ev. på klipp/papir     3363       1,75    

1714. Nasjonalsang 12,00 kr.                             4403       8,50    

1715. Tog ved Stanghelle. A‑Innland                      5763       0,40    

1716. Tog ved Finse. A‑Innland                           5172       0,40    

1717. Støttafjorden, Meløy. A‑Europa                     2970       6,50    

1718. Revtangen, Klepp. A‑Europa                         2971       6,50    

1719. Nordlys, Andøya. A‑Verden                          2972       3,00    

1720. Kannesteinen Vågsøy. A‑Verden                      3377       3,00    

1721. Europa 2009, 10,00 (Astronomi)                     4405       6,50    

1725. Ubåtvåpenet 15,50                                  274        9,00    

1726 I. Kurér‑radio. A‑Innland                           5600       0,30    

1727 I. Telefonkiosk. A‑Innland                          5171       0,30    

1728. Hamsun 25,00                                       2973       8,50    

1729. Popmusikk A‑Innland (Per "Elvis" Granberg)         5181       0,65     

1730. Popmusikk A‑Innland (Roald Stensby)                5182       0,65    

1731. Popmusikk A‑Innland ("Rocke Pelle")                5183       0,65    

1732. Popmusikk A‑Innland (Jan Rohde)                    5184       0,65    

1733. Norges Rederiforbund 15,50                         4404      10,00    

1734. Blindeforbundet 8,00                               4221      15,00    

1735. Norsk kunst A‑Innland (Mann m/kvinne)              5165       0,40    

1736. Norsk kunst A‑Innland (Kråke)                      5166       0,40    

1737. Norsk kunst A‑Innland (Fugleflukt)                 5167       0,40    

1738. Norsk kunst A‑Innland (Liggende hode)              5168       0,40    

1739. Jul 2009, A‑Innland. (Rødt eple)                   5704       0,40    

1740. Jul 2009, A‑Innland. (Stjerne)                     5955       0,40    

1741. Kunst 13,00 (Mann som drikker)                     5228       0,60    

1742. Oter 15,00                                         3080       2,00    

1743 A. Lemen 16,00 (Tg. 13,25 x 13,75)                  3081       3,50    

1743 B. Lemen 16,00 (Tg. 14,75 x 13,75)                  5239       1,25    

1744. Jerv 26,00 (2010)                                  2974       7,00    

1745. P.A. Munch. A‑Innland                              5764       0,40    

1746. Ole Bull. A‑Innland                                5765       0,40    

1749. Turist/Valdresflya. A‑Innland                      5174       0,40    

1750. Turist/Gamle Strynefjellveien. A‑Innland           5227       0,40    

1751. Turist/Sognefjellet. A‑Europa                      3078       7,50    

1753. Turist/Helgeland. A‑Verden                         2262       6,00    

1754. Turist/Lofoten. A‑Verden                           3079       6,00     

1755. Popmusikk/Bobbysocks. A‑Innland                    5185       0,35    

1756. Popmusikk/Secret Garden. A‑Innland                 5186       0,35    

1757. Popmusikk/Alexander Rybak. A‑Innland               5187       0,35    

1758. Popmusikk/Jahn Teigen. A‑Innland.                  5188       0,35    

1760. Folkehelsen, 26 kr.                                3378       7,00    

1761 I. TV 50 år/Barne‑TV. A‑Innl. Tg. 15,75x14,5        5601       2,00    

1762.   TV 50 år/Humor. A‑Innland                        5225       2,00    

1763 I. TV 50 år/u.holdn. A Innl. Tg. 15,75x14,5         5193       2,00    

1764.   TV 50 år/"Ikoner". A Innland.                    5194       2,00    

1765. Norsk Sjøm.forbund. 16,00. Sidev., utflyt. r.st    6527       1,00    

1765. Norsk Sjømannsforbund. 16,00.                      434       11,00    

1769. Europa 2010, A‑Innland (Mormor og Morten)          1408       8,00    

1771. Jul 2010/Geitebukk av halm. A‑Innl.                5237       0,50    

1772. Jul 2010/lysestake. A‑Innland                      5602       0,50    

1773. Posthorn 4 kr. blå/div.                            3084       2,75    

1775. Posthorn 30 kr. flerfarvet                         2725       0,40    

1776. Norges Idrettsforbund 14,00                        3779       0,30    

1777 A. Isbjørn 17,00 tg. 13,25 x 13,75                  2951       0,45    

1777 B. Isbjørn 17,00 tg. 14,25 x 13,75                  4429      15,00    

1778. Moskus 27 kr.                                      3074       0,85    

1783. Sydpoljubileum 14,00                               4415      11,00    

1784. Sydpoljubileum 17,00                               1470       9,50    

1785. Turist/Svalbard A‑Innland (Frøhvelv)               5175       0,30    

1786. Turist/Borgund. A‑Europa                           3077       0,70    

1787. Turist/Preikestolen Fjellstue. A‑Verden            2263       0,50    

1790. Brannvesen 27 kr.                                  2727       1,85    

1794. Artister/Wenche Myhre. A‑Innland                   5609       1,00    

1795. Artister/Inger Lise Rypdal. A‑Innland              5224       1,00    

1796. Artister/Mari Boine. A‑Innland                     5744       1,00    

1797. Artister/Sissel Kyrkjebø. A‑Innland                5610       1,00    

1800. Tegneserie 17,00 (Nemi)                            2728       5,75    

1801. Tegneserie 20,00 (Pondus)                          2934       2,00    

1802. Posthorn 50 kr. blågrønn/div.                      2954       0,30    

1803. Julemerke 2011, A‑Innland                          3608       0,60    

1804. Julemerke 2011, A‑Innland                          5767       0,60    

1805. Griff. B Innland. Ukjent papirtype.                5195       1,00    

1806. Norsk Kunst 14,00. (Håkon Stenstavold)             1443       1,50    

1807. Pers.frim. Peon. A‑Innl. På klipp, div. stempl.    3362       5,50    

1808. Dronning Sonja 9,50.                               1913       1,50    

1811. Sonia Henie på isen. A‑Innland                     5176       1,00    

1812. Sonia Henie, portrett. A‑Innland                   5177       1,00    

1813. Thorbjørn Egner, portrett. A‑Innland               5178       0,75    

1814. Kardemomme by. A‑Innland.                          5179       0,75    

1815. Detalj fra Nidarosdomen. A‑Innland                 5234       0,35    

1817. Pilgrimsleden. A‑Verden                            2956       2,75    

1821. Fyr. A Innland. Kavringen                          5173       0,40    

1822. Fyr. A Innland. Medfjordbåen                       3602       0,40    

1824. Popmusikk A Innland (Sondre Lerche)                5189       0,80    

1825. Popmusikk A Innland (Ole Paus)                     5190       0,80    

1826. Popmusikk A Innland (Åge Aleksandersen)            5191       0,80    

1827. Popmusikk A Innland (Morten Abel)                  5192       0,80    

1830. Asbjørnsen/Moe 15 kr.                              2633       4,00    

1831. Posthorn 40 kr. flerfarvet                         2722       0,50    

1832. Riksantikvaren/Domkirkeruiner 15 kr.               2723       6,00    

1833. Jul 2012. Snekker Andersen/nissen. A‑Innland       5603       0,50    

1834. Jul 2012. Nissemor og barna. A‑Innland             5226       0,50    

1835. Norsk Mote 15 kr.                                  3086       0,30    

1836. Norsk Mote 15 kr.                                  2957       0,30    

1838. Munch 15 kr. ("Det syke barn")                     2959       2,00    

1839. Munch 17 kr. ("Madonna")                           2960       1,50    

1840. Munch 20 kr. ("Skrik")                             3071       6,50    

1843. A Innland (Isbre)                                  5180       0,35    

1844. A Europa (Toppen av Gaustatoppen)                  3072       9,00    

1845. A Europa (Gaustatoppen)                            4224       9,00    

1846. A Verden (Rafting)                                 3073       2,75    

1847. A Verden (Elvebrettskliing)                        3369       2,75    

1848. Karl III Johan‑statue, 30 kr.                      2961      10,00    

1850. 15 kr. Postbil                                     2962       4,00    

1851. Studentersamfundet, 17 kr.                         2979       1,25    

1852. A Innland. Kronprins Haakon Magnus                 5160       0,85    

1853. A Innland. Kronprinsesse Mette‑Marit               5161       0,85    

1854. A Innland. Kronprinsfamilien                       5162       0,85    

1855. A Innland. Kong Harald og arverekken               5163       0,85    

1856. Camilla Collet 17 kr.                              3383       1,00    

1857. Stemmerett for kvinner 30 kr.                      3384       2,00    

1858. Ivar Aasen. A Innland.                             5164       0,40    

1859. Lasse Kolstad. A Innland                           3391       0,40    

1860. Popmusikk A Innland (Pussycats)                    5498       0,40    

1861. Popmusikk A Innland (Dum Dum Boys)                 5499       0,40    

1862. Popmusikk A Innland (Turboneger)                   5500       0,40    

1863. Popmusikk A Innland (de Lillos)                    5501       0,40    

1864. Posthorn 10 kr. flerfarvet                         3777       0,40    

1865. Posthorn 20 kr. flerfarvet                         4017       1,00    

1866. A Innland, Solan Gundersen/Aukrust                 3605       0,60    

1867. A Innland, Nabonissen/Aukrust                      3606       0,60    

1868. Hjort 19 kr.                                       5502       0,50    

1869. Grevling 35 kr.                                    5503       0,85    

1870. Sjømannskirke. 15 kr. Vaffel                       5240       0,50    

1871. Sotsji OL, A Innland (Marit Bjørgen)               5504       0,40    

1872. Sotsji OL, A Innland (Tora Berger)                 5505       0,40    

1873. Sotsji OL, A Innland (Petter Northug)              5506       0,40    

1874. Sotsji OL, A Innland (Aksel Lund Svindal)          5507       0,40    

1876. Turist A Innland (Vikingkvinne)                    5508       0,30    

1877. Turist A Europa (Vikingkrigere)                    5509       1,25    

1878. Turist A Verden (Vikingskib)                       5510       1,50    

1879. Thor Heyerdahl A Innland (Portrett)                5511       0,40    

1880. Thor Heyerdahl A Innland (Kon‑Tiki)                5512       0,40    

1881. Thor Heyerdahl A Innland (Påskeøya)                5513       0,40    

1882. Thor Heyerdahl A Innland (Ra II)                   5514       0,40    

1883. Grunnlovsjub. 13,00                                5515       8,00    

1884. Grunnlovsjub. 16,00                                5516       4,00    

1885. Grunnlovsjub. 19,00                                5517       2,75    

1886. Grunnlovsjub. 30,00                                5518       1,85    

1888. Prøysen A‑Innland. (Portrett/Radio)                5519       0,30    

1889. Prøysen A‑Innland. (Teskjekjerringa)               5520       0,30     

1890. Sjakk, OL i Tromsø. 15 kr.                         5241       7,50    

1891. Posthorn 70 kr. Flerfarvet                         5521       0,50    

1892. Jul 2014. A‑Innland (Sølvguttene)                  5522       0,30    

1893. Jul 2014. A‑Innland (Putti Plutti Pott)            5523       0,30    

1896. Fugler 16 kr. (Blåmeis)                            5524       0,40    

1897. Fugler 16 kr. (Toppmeis)                           5525       0,40    

1898. Fugler 31 kr. (Hubro)                              5526       1,50    

1899. Røde Kors A‑Innland. (Vinterfjell)                 5527       0,40    

1900. Røde Kors A‑Innland. (Besøktjeneste)               5528       0,40    

1901. Røde Kors A‑Innland. (Nødhjelpsarbeid)             5529       0,40    

1902. Røde Kors A‑Innland. (Mennesker som R.k.)          5530       0,40    

1903. Halden 350 år, 20 kr.                              5531       2,00    

1911. Fyrtårn A‑Europa (Slåttøy)                         5538       3,75    

1914. Halfdan Kjerulf A Innland                          5541       0,30    

1915. Agnar Mykle A Innland                              5542       0,30    

1916. Høyesterett 20 kr.                                 5543       5,00    

1917. Fugler B‑Innland (Praktærfugl)                     5490       3,50    

1918. Fugler B Innland (Ærfugl)                          5491       3,50    

1919. Fugler A Innland (Linerle)                         5492       0,40    

1920. Fugler A Innland (Steinskvett)                     5493       0,40    

1922. Posthorn 60 kr. Flerfarvet                         5749       2,50    

1923. Julemerke 2015, A Innland (Juletre)                5605       0,35    

1924. Julemerke 2015, A Innland (Pakke)                  5606       0,35     

1925. Ungdoms‑OL. A Innland. Person på fjelltopp.        6444       0,40    

1926. Ungdoms‑OL. A Innland. Skiløper                    6445       0,40    

1927. Konge i 25 år. 17,00.                              6446       0,60    

1928. VM Skiskyting. 21 kr.                              6447       8,50    

1929. VM Skiskyting. 33 kr.                              6448      11,50    

1933. Byjubileum 17,00. Bodø                             6452      10,00    

1935. Byjubileum 21.00. Sarpsborg                        6454      16,00    

1936. Europa/Green. 14 kr.                               6455      12,00    

1938. Dyreparken, Julius. A Innland.                     6457       0,65    

1939. Dyreparken, Kapr. Sabeltann. A Innland.            6458       0,65    

1941. Meteorologisk Institutt. 33,00                     6460      25,00    

1942. Norges Bank 200 år. 21,00                          6461      15,00    

1944. Fyrtårn. A Innland. Sandvigodden                   6463       0,50    

1945. Fyrtårn. A Innland. Sklinna                        6464       0,50    

ATM   1.1. 100 + 25ø på konv. m/spansk m.st. 8.3.79      4088       3,50    

ATM   1.3. 0150, med snei/bue fra stempel.               1469       1,75    

ATM   2. Farve? Div. valører. Kan være etterstemp.       3548       0,50    

ATM   5. Hubro. 5,50. Ev. på klipp                       5750       1,00    

ATM   5. Hubro. 6,00. Ev. på klipp.                      4095       1,00    

ATM   5. Hubro. 6,50. Ev. på klipp.                      3402       1,00    

ATM   7. Sommerfugl. 7,00. På klipp. 0RW1ASGTL05         4092       1,25    

ATM  13. Sommerfugl. 27,00. På klipp.                    4883       2,50    

ATM/PFE ?. Isbjørn I. Ev. på klipp, div. valører         5752       2,00    

ATM/PFE ?. Isbjørn II. Ev. på klipp, div. valører        5751       2,00    

BL   6. Somaliblokk 4,50 på klipp/kartong + tilsvar‑     2938       4,00    

ende blokk fra Somalia på konvolutt (FDC 8.5.1987).

BL  16. OL‑vinnere. NK 1139‑42. Sentr. litt utydelig     2852       9,00    

rundstempel, utydelig årstall. På klipp.

BL  26. Prinsessen. På klipp. Rundst. m/sidest.          165        2,00    

BL  26. Prinsessen. Sentrert rundst. På klipp            4122       5,00    

BL  26. Prinsessen. Sideveis rundstempel.                6504       3,00    

P  8. Porto At betale. 1ø oliven. Mask./ev. pakkest.     5384       1,00    

P 10 X. Porto At betale. 10ø rød                         1848       1,25    

P 10 X. Porto At betale. 10ø rød. Pakke‑/ev. mask.st.    5385       0,65    

P 11. Porto At betale. 15ø brun. Pakke‑/ev. mask.st.     5386       1,50    

P 15. Porto 40ø blå "Å betale".                          6120       2,00    

PF  5. Postens Bring‑logo. På klipp (var. stempl.)       3614       1,50    

PF  5. Postens logo. På klipp (varier. stempl.)          3613       1,50    

T   1. Tjeneste 5ø lilla                                 5912       1,75    

T   2. Tjeneste 10ø grønn                                4389       0,40    

T   3. Tjeneste 15ø sv.blå. Sentrert helt til v.         6528       2,00    

T   3. Tjeneste 15ø svartblå.                            6631      10,00    

T   4. Tjeneste 20ø rødlilla                             4264       0,35    

T   6. Tjeneste 40ø blå                                  5007       2,75    

T   6. Tjeneste 40ø blå. Flisetagget.                    5036       1,00    

T   7. Tjeneste 60ø grønnblå.                            5957      15,00    

T   7. Tjeneste 60ø grønnblå. Noe kraftig stmp.          6044       7,00    

T   8. Tjeneste Provis. 2/5ø lilla.                      6529       2,00    

T  11. Off.sak Offset. 7ø gul  Mask.st.                  4037       6,00    

T  12. Off.sak Offset. 10ø grønn                         4390       0,85     

T  13. Off.sak Offset. 15ø brunoliven                    2122       1,75    

T  14. Off.sak Offset. 20ø rød.                          4038       0,60    

T  15. Off.sak Offset. 25ø lys brun                      5956       1,15    

T  16. Off.sak Offset. 30ø lys blå                       6530       2,15    

T  17. Off.sak Offset. 40ø grå.                          2616       4,00    

¨     Drøbak 1.VI.35. Litt ujevne tagger.

T  18. Off.sak Offset. 60ø grønnblå.                     2617       2,75    

Nesoddhøgda m/ytydel. dato. Anelse flisetagging.

T  21. Off.sak Boktrykk. 5ø lilla.                       5388       5,00    

T  21. Off.sak Boktrykk. 5ø lilla. Maskinstempel.        4391       1,25    

T  23. Off.sak Boktrykk. 10ø grønn                       3485       0,90    

T  25. Off.sak Boktrykk. 20ø rød                         4263       0,30    

T  26. Off.sak Boktrykk. 35ø fiolett.                    5958       1,75    

T  27. Off.sak Boktrykk. 40ø grå                         3486       0,35     

T  31. Off.sak med vannm. 10ø grønn                      5366       0,50    

T  32. Off.sak med vannm. 15ø oliven. Ikke farvebest.    3499       2,00    

T  33. Off.sak med vannm. 20ø rød                        5270       1,00    

T  34. Off.sak med vannm. 25ø brun                       1787       2,00    

T  35. Off.sak med vannm. 30ø blå                        2620       1,75    

T  36. Off.sak med vannm. 35ø lilla                      5274       1,00    

T  37. Off.sak med vannm. 40ø grå                        3500       0,35    

T  38. Off.sak med vannm. 60ø grønnblå                   3501       1,00    

T  40. Off.sak u/vm. 5ø lilla. Ikke typebestemt          3502       0,40    

T  41. Off.sak u/vm. 7ø gul. Ikke typebestemt            4023       1,20    

T  42. Off.sak u/vm. 10ø grønn. Ikke typebest.           2172       0,30    

T  43 I.  Off.sak u/vm. 20ø rød                          3503       0,30    

T  43 II. Off.sak u/vm. 20ø brunlig rød                  3146       0,30    

T  44 I. Off.sak u/vm. 35ø fiolett.                      6531       5,00    

T  44. Off.sak u/vm. 35ø fiolett. Ikke typebest.         2623       0,40    

T  45. Off.sak u/vm. 40ø grå. Ikke typebestemt           2174       0,30    

T  46. Off.sak u/vm. 60ø blånyanser. Ikke typebest.      5140       0,30    

T  47. Off.sak u/vm. 100ø blåfiol. Ikke typebest.        2176       0,75    

T  49. Solkors 7ø guloransje                             4022       3,00    

T  49. Solkors 7ø guloransje. Del av Maskinst.           5914       1,50    

T  49. Solkors 7ø guloransje. Linjer fra Maskinst.       3112       1,00    

T  50. Solkors 10ø grønn                                 3114       0,60    

T  52. Solkors 20ø rød                                   2171       0,30    

T  56. Solkors 40ø grå                                   3116       0,60    

T  59. Off.sak uten vm. 15ø oliven                       2173       0,30    

T  61. Off.sak uten vm. 25ø oransjerød                   3504       0,30    

T  62. Off.sak uten vm. 30ø blå                          2622       3,00    

T  63. Off.sak uten vm. 30ø grå                          4124       0,30    

T  64. Off.sak uten vm. 40ø blå                          2177       0,30    

T  65. Off.sak. 50ø lilla. Ikke typebestemt.             2178       0,30    

T  66. Off.sak 200ø oransje                              2179       0,35    

T  67. Off.sak 25/20ø rød provisorie                     3498       0,60    

T  68. O.S. 5ø rødlilla                                  3483       0,30    

T  69. O.S. 10ø grå                                      2168       0,30    

T  70. O.S. 15ø brun                                     2551       0,50    

T  71. O.S. 30ø rød                                      2169       0,30    

T  72. O.S. 35ø rødbrun                                  3030       1,00    

T  73. O.S. 60ø grønnblå                                 2170       0,30    

T  74. O.S. 100ø blåfiolett                              3031       0,60    

T  75. Off.Sak vanlig papir. 5ø rødlilla                 2183       0,30    

T  76. Off.Sak vanlig papir. 10ø blålig grå              2184       0,30    

T  77. Off.Sak vanlig papir. 15ø brun                    2626       8,50    

T  78. Off.Sak vanlig papir. 20ø blålig grønn            2185       0,30    

T  79. Off.Sak vanlig papir. 25ø grønn                   2152       0,30    

T  80. Off.Sak vanlig papir. 30ø rød                     4039       0,90    

T  81. Off.Sak vanlig papir. 30ø grålig grønn            2186       0,30    

T  82. Off.Sak vanlig papir. 35ø br.rød.                 717        0,30    

T  83. Off.Sak vanlig papir. 40ø blåfiolett. Type?       2182       0,30    

T  84. Off.Sak vanlig papir. 40ø oliven. Del av m.st.    3032       0,75    

T  85. Off.Sak vanlig papir. 45ø rød                     2181       0,30    

T  86. Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun                 3033       0,30    

T  87. Off.Sak vanlig papir. 50ø rød                     3034       0,30    

T  88. Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type ?        2155       0,90    

T  89. Off.Sak vanlig papir. 60ø rød                     3035       0,30    

T  90. Off.Sak vanlig papir. 65ø brunlig rød             2189       0,30    

T  91. Off.Sak vanlig papir. 70ø brunoliven              882        0,50    

T  93. Off.Sak vanlig papir. 80ø brun                    3036       1,20    

T  94. Off.Sak vanlig papir. 90ø gul                     2156       0,30    

T  95. Off.Sak vanlig papir. 1 kr. fiolett. Type?        2157       0,30    

T  96. Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivengrønn           2187       0,30    

T  97. Off.Sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett        2188       0,30    

T  98. Off.Sak fosf. 5ø rødlilla                         4815       0,40    

T  99. Off.Sak fosf. 10ø grålig blå                      2193       0,30    

T 101a. Off.Sak fosf. 20ø blålig grønn                   2191       1,50    

T 103a. Off.Sak fosf. 40ø grønnoliv                      4110       0,65    

T 103b. Off.Sak fosf. 40ø grønnoliv                      3342       0,65    

T 104. Off.Sak fosf. 50ø blågrå                          2180       0,30    

T 106. Off.Sak fosf. 65ø rød                             4817       0,35    

T 107. Off.Sak fosf. 70ø rød                             2154       0,30    

T 108. Off.Sak fosf. 75ø grønn                           2123       1,50    

T 109. Off.Sak fosf. 80ø rødbrun                         2158       0,30    

T 112. Off.Sak fosf. 1 kr. blåfiol.                      3506       0,30    

T 113. Off.Sak fosf. 1 kr. rød                           2153       0,30    

T 114. Off.Sak fosf. 1,10 kr. rød                        3343       2,75    

T 115. Off.Sak fosf. 2 kr. grønn                         2159       0,30    

T 116. Off.Sak fosf. 5 kr. rødlig fiolett                2160       0,35    

T 119. Off.sak Offset 15ø orangebrun                     6647       4,00    

T 121. Off.Sak Offset 25ø grønn                          3344       0,30    

T 123. Off.sak Offset 50ø grå. Papir?                    2120       0,30    

T 126. Off.sak Offset 80ø rødbrun                        2161       0,40    

T 127. Off.sak Offset 1 kr. fiolett. Type ?              2162       0,35    

T 129a. Off.sak Offset 1,25 kr. matt brunrød             2163       0,35    

T 129b. Off.sak Offset 1,25 kr. rød                      2164       0,35    

T 130. Off.sak Offset 1,30 kr. brunlilla.                3722       1,75    

T 131. Off.sak Offset 1,50 kr. rød                       2165       0,30    

T 132. Off.sak Offset 1,75 kr. grønn                     4202       1,25    

T 133. Off.sak Offset 2 kr. olivgrønn. Papir ?           2166       0,30    

T 134. Off.sak Offset 2 kr. karmin                       2121       0,30    

T 135. Off.sak Offset 3 kr. blåfiolett                   2167       0,35    

T 136. Off.sak Offset 5 kr. fiolett                      3094       1,15    

T 137. Off.sak Offset 5 kr. blå                          3040       0,30    

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                    

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 164b. 4ø Portoprovis.  Lot 7 merker, rund‑/mask.st.     1947       3,50    

 229. Løve 1,00 grønn. 20 stk. med del/snei rundst.      4199       0,65    

 350. Haakon 1 kr. grønn. 80 stk. rundstemplet.          4206       0,75    

 351. Haakon 1,50 blå. 35 stk., alle del/snei rundst.    5048       1,50    

 352. Haakon 2 kr. rød. 70 stk. m/del av rundst.         5049       2,25    

 353. Haakon 5 kr. blåf. 10 stk. m/del av rundst.        4196       1,80    

 361. Postjub. 1947. 15ø. 50 stk. m/del av rundst.       5055       1,65    

 369. Postjub. 1947. 80ø. 25 stk. m/del av rundst.       5436       1,25    

 472. Olav 5 kr., rød‑fiol. Dyptr. 35 merker rundst.     4200       1,00    

 473. Olav 10 kr. gul dyptr. 25 stk. del av rundst.      4204       1,20    

 631. Olav 20 kr. Ca. 60 merker. Sett farvenyanser       5070      10,00    

 912. Munnharpe 15 kr. 10 stk., papirtyper ?             4789       2,50    

 948. 3,00 Fritidsfiske. 15 merker, alle med rundst.     4804       2,00    

 951. Hansteen 5,00. 15 merker, rundstemplet             4805       1,75    

 955. 2,50 Hageselskap. 15 merker, rundstemplet          4806       1,00    

 956. 2,50 Bier. 15 merker, alle med rundstempel         4807       1,00    

1043. 25 kr. Europ. Nord‑Sør. 30 stk., ingen mask.st.    5101       4,00    

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC.                      

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. 4‑bl. stmp. 1960‑t.    6088      12,50    

 786y. 1,40 Norden, vanl. papir. 4‑blokk. Sentrert       2264       4,50    

rundstempel, litt svakt (2011?)

 861‑62 I BB. 2 x 1,25 Fugler, 4‑blokk parkomb.          3456       1,80    

 879‑81. 1,50/1,70/2,20 Byggv. 4‑blokker. Sentr. rst.    4047       5,00    

 882‑83. 1,10 Ku/1,50 Geit. 4‑blokker. Sentr. rst.       4048       2,50    

 895‑96. 1,50/1,70 Malerier. 4‑blokker. Sentr. rst.      4051       6,50    

 897. 5 kr. Nobel. 4‑blokk. Sentrert rundstempel.        4052       2,75    

 898. 1,10 Bildevev. 4‑blokk. Sentrert rundst.           4053       1,50    

 900. 1,50 Bildevev. 4‑blokk. Sentrert rundst.           4054       1,50    

 905. 2,25 fiol. Oscarshall. 4‑blokk, sidev. rst. 2013   2243       1,50     

 931‑32 II BB. 2,50 fugler, 4‑blokk                      466        0,60    

 968. 3,50 Frigjøring 40 år, 1985. 4‑blokk               504        4,00    

 987 BB. 2,50 fugler, 4‑blokk.                           461        0,40    

 995. 3,50 Europa XVIII, 1986. 4‑blokk (rundst.).        471        1,00    

 997. 4,00 Norden/Ålesund 1986. 4‑blokk, rundst.         460        1,75    

1002. 2,10 Egede 1986, 4‑blokk, rundstemplet             459        0,40    

1003. 2,50 H. Wildenvey, 1986. 4‑blokk (rundstmp.)       483        0,40    

1004. 3,00 kr. Tore Ørjasæterm, 4‑blokk fra ø.h.hj.      485        5,00    

1011. 2,30 blå Ornament, 4‑blokk (rundstemplet).         290        0,30    

1013‑14. Europa 2,70+4,50. 4‑blokker, r.st. 3.4.87       4044       2,00    

1088‑89 BB. Orkidéer 4x3,20 4‑bl. parkomb.               3445       3,50    

1106‑07 BB. 4x3,20 Jul 1990, 4‑blokk.                    3446       4,50    

1135. Harald 5,60 rød. 4‑blokk. 2 sv. rst. Jessheim      476        0,85    

1137‑38 BB. Orkidéer, 4‑blokk, sentr. rundst.            3399       4,50    

1155. 4,20 OL. 4‑blokk m/sentrert, utydelig rundst.      1259       1,45    

1173. 4,50 Elvepadling. 4‑blokk, meget svakt st.         2968       2,40    

1314. 3,20 P. Dass. 4‑blokk. Sentrert rundst.            4055       6,50    

1315. 3,70 P. Dass. 4‑blokk. Sentrert rundst.            4056       4,50    

 

NORGE FRIMERKEHEFTER. STEMPLET            

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

FH 105 Kn. Jul 1998 (1346‑47). Rundst. 2004              5814       5,00    

FH 115. Fisk/Redskap (1399‑1400). Rundst. 2004           5815       5,00    

FH 121. Jul 2001 (1440‑51). Rundstemplet 2004            5816       5,00    

 

NORGE PERFINS                              

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Perfin HL & Co, på NK 787 (Akershus 1,25 rød)            6054       2,00    

 

NORGE VARIANTER ETC.                      

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 240 v3. 5ø rødlilla Løve u/vm. Farveflekk over RIM.     2522      12,00    

 350 v1. 1 kr. grønn Haakon. "Due" under KRONE.          4445       9,00    

 352 v5. 2 kr. Haakon. Farveflekk i hårroten.            4844      12,00    

 469 v1. Olav 1 kr. Flekk i pannen + i marg v/1‑tall     2142       2,80    

 469 v1. Olav 1 kr. grønn. Flekk i panne og øvre v.      377        2,00    

marg. Medflg. merke med kun 1 av disse punktene.

 469 v2. Olav 1 kr. Flekk t.v. for ordensbånd            5485       8,00    

 563. Frigj. 60+10ø. Sentrert helt venstre perfor.       5465       5,00    

 618 ** x1? Posth. 10ø grå med farveflekk øvre kant      5463       5,00    

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 172‑74, 178, 186‑88, 190. Alle litt minus på stmpl.     5933       8,50    

10 stmpl. ca. 1960‑tall. Alle m/litt svak tg. ev.        444        0,60    

mask.st. Med NK 527, ellers bare jubil.merker.

20 mrk. Flere fine etterstmp. og div., mest jub.mrk.     4304       8,50    

24 mrk. etterst./svakt st. etc. Flere bra. Noe klipp.    3701      10,00    

30 mrk. etterst./svakt st. etc. Flere bra. Noe klipp     3700       7,50    

300 forskj. ca. 1909 til midt 2000‑t. Varier. stmp.!     4302      12,50    

32 mrk. Flere fine etterstmp. og div., mest jub.mrk.     4303      12,50    

40 Posthorn, ureg.m.v.‑nyere. Flere m/minus. Dubletter.  3218       4,00    

630 forskj. mellom NK 100‑midt 2000‑t. Varier. stmp.!    4171      50,00    

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  99 ** Posth. 5ø grønn. Litt ujevnt, krakel. lim.       1465       5,00    

  99 ** Posth. 5ø grønn. 4‑blokk (brettet). Krakelert    3041       5,00    

lim. Et par merker m/noe minus/dårlige tagger.

 100 ** Posth. 10ø rød 1909‑utgaven. Postfrisk.          379        5,00    

Ikke 100% sentrert, litt krakelert lim.

 164b ** Portoprovis. 4ø. Svakt krakelert lim.           2547       0,40    

 164b ** Portoprov. 4ø. 4‑blokk. Svakt krak. lim.        3610       1,60    

 167 ** Portoprovis. 20ø. Svakt krakelert lim.           6489       5,00    

 181 ** Nordkapp 1930. 15+25ø brun.                      4560       7,00    

 190 ** Ludv. Holberg 15ø brun.                          6005       2,50    

 197 ** Posthorn m/vannm. 1ø gråoliv                     2557       2,00    

 198 ** Posthorn m/vannm. 2ø brun                        1781       2,50    

 200 ** Posthorn 5ø rødlilla, m/vannm.                   6571       4,00    

 203 ** Løve med vm. 14ø oransje                         3477      10,00    

 204a ** Løve med vm. 15ø oliven                         6572      12,50    

 211 ** Løve med vm. 60ø grønnblå                        6573      20,00    

 213 ** Haakon 1937. 1 kr. grønn                         4561       1,00    

 214 ** Haakon 1937. 1,50 kr. blå                        4562       2,50    

 215 ** Haakon 1937. 2 kr. rød                           4563       3,00    

 217 ** Turist 15ø m/vm.                                 3470      10,00    

 220 x ** Turist 15ø. Tykt papir u/vm.                   3471      10,00    

 220 y ** Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                   3472       1,50    

 222 x ** Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                   3734       2,75    

 222 y ** Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                   1449       1,50    

 225 ** Maud 10+5ø Postfrisk.                            169        1,25     

 226 ** Maud 15+5ø Postfrisk.                            170        1,50    

 227 ** Maud 20+5ø Postfrisk.                            171        3,00    

 228 ** Maud 30+5ø Postfrisk.                            172        1,25    

 235 ** Nansen 20+10ø 1940.                              5312       1,80    

 237 ** Posthorn u/vm. 1ø gråoliv                        88         0,30    

 237 ** Posthorn u/vm. 1ø gråoliv. 4‑blokk.              3762       1,00    

 238 ** Posthorn u/vm. 2ø brun                           89         0,30    

 239 ** Posthorn u/vm. 3ø gul                            90         0,30    

 243 ** Posthorn u/vm. 12ø fiolett                       4466       2,00    

 253 ** Luftpost 45ø uten vannm. 1941. Postfrisk.        4564       4,50    

 254 ** Hålogaland 15+10ø. Postfrisk.                    4565       5,50    

 255 ** Redningsselsk. 10+10ø grønn                      5249       4,00    

 256 ** Redningsselsk. 15+10ø brun                       1274       1,00    

 257 ** Redningsselsk. 20+10ø rød                        4467       1,50    

 258 ** Redningsselsk. 30+10ø blå                        6490      22,50    

 267 ** V‑merke m/vm. 14ø orange                         5315       3,00    

 274 ** V‑merke u/vm. 1ø grønnoliv                       1784       0,35    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul                             1786       0,35    

 277 ** V‑merke u/vm. 5ø rødlilla                        5376       1,00    

 278 ** V‑merke u/vm. 7ø grønn                           4024       3,60    

 280 ** V‑merke u/vm. 12ø fiolett                        2593       1,75    

 282 ** V‑merke u/vm. 20ø rød                            413        0,30    

 287 ** V‑merke u/vm. 50ø brunlilla                      5260       5,00     

 289 ** V‑merke 1 kr. grønn                              5382       6,50    

 290 ** V‑merke 1,50 kr. blå                             5383      16,50    

 293 ** Hvit V. 10ø grønn                                2594       2,00    

 294 ** Snorre Sturlason 10ø grønn. Postfrisk            4567       1,80    

 295 ** Snorre Sturlason 15ø brun. Postfrisk             4568       0,50    

 296 ** Snorre Sturlason 20ø rød. Postfrisk              4569       2,75    

 297 ** Snorre Sturlason 30ø blå. Postfrisk              4469       5,00    

 298 ** Snorre Sturlason 50ø fiolett. Postfrisk          4570       3,00    

 299 ** Snorre Sturlason 60ø blå. Postfrisk              6546      20,00    

 300 ** Quisling 20+30ø                                  4890       8,00    

 300 ** Quisling. 20+30ø. Sentrert noe ned.              4894       4,00    

 306 ** Quisling Rikstinget 20+30ø                       3735       0,60    

 307 ** J.H. Wessel 15ø (1942).                          3015       0,30    

 308 ** J.H. Wessel 20ø (1942).                          3016       0,30    

 309 ** Europ. Postforening/Quisling 20ø                 4571       0,40    

 310 ** Europ. Postforening/Quisling 30ø                 4572       0,80    

 311 ** Nordkapp 1943, 15+25ø                            5297       3,00    

 312 ** Nordkapp 1943, 20+25ø                            6574      12,50    

 313 ** Nordkapp 1943, 30+25ø                            6575       7,50    

 314 ** Edv. Grieg 1943, 10 øre Postfrisk                3737       0,30    

 315 ** Edv. Grieg 1943, 20 øre Postfrisk                3738       0,30    

 316 ** Edv. Grieg 1943, 40 øre Postfrisk                3739       0,40    

 317 ** Edv. Grieg 1943, 60 øre Postfrisk                3740       0,60    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. Postfrisk                   1297       0,80    

 319 ** Landshjelp 1943. 10+10ø                          3467       3,00    

 320 ** Landshjelp 1943. 20+10ø                          3468       3,00    

 321 ** Landshjelp 1943. 40+10ø                          3469       3,50    

 322 ** Krigsforlis 1944. 10+10ø                         5261       3,50    

 323 ** Krigsforlis 1944. 15+10ø                         5262       3,50    

 324 ** Krigsforlis 1944. 20+10ø                         5263       3,50    

 325 ** Tryggve Gran 1944. 40ø                           1296       1,75    

 326 ** Landshjelp 1944. 5+10ø                           4573       2,00    

 327 ** Landshjelp 1944. 10+10ø                          1298       2,00    

 328 ** Landshjelp 1944. 15+10ø                          1299       2,00    

 329 ** Landshjelp 1944. 20+10ø                          4574       2,00    

 330 ** Hertugkrone 1,50                                 3736       6,75    

 331 ** Londonutgave 1945, 5ø                            2278       0,30    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø, 4‑blokk.                  739        1,50    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø                            2279       0,30    

 333 ** Londonutgave 1945, 10ø                           5298       0,50    

 334 ** Londonutgave 1945, 15ø                           5998       3,00    

 335 ** Londonutgave 1945, 20ø                           5299       1,00    

 336 ** Londonutgave 1945, 30ø                           5708       3,50    

 337 ** Londonutgave 1945, 40ø                           4471       1,80    

 338 ** Londonutgave 1945, 60ø                           5999       4,00    

 339 ** Wergeland 1945, 10ø                              92         1,00    

 340 ** Wergeland 1945, 15ø                              93         1,00    

 341 ** Wergeland 1945, 20ø                              94         0,40    

 342 ** Røde Kors, 20+10ø. Postfrisk                     3741       2,00    

 343 ** Norsk Folkemuseum, 10ø grønn.                    3742       1,75    

 344 ** Norsk Folkemuseum, 20ø rød.                      3743       4,00    

 345 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø          3138       0,75    

 346 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø          3139       0,75    

 347 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø          3140       1,50    

 348 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 30+10ø          3141       2,75    

 349 ** Wings for Norway, 15ø. Postfr.                   277        1,00    

 350 ** Haakon 1946, 1 kr. grønn                         3459       6,00    

 351 ** Haakon 1946, 1,50 kr. blå                        3460      17,50    

 354 ** Løve 25ø orangerød                               1309       1,60    

 370 ** Petter Dasss 1947, 25ø                           4575       3,50    

 371 ** Haakon 75 år 25ø gulrød                          3191       1,00    

 372 ** Skogselskapet 25ø                                4576       4,00    

 373 ** Skogselskapet 80ø                                4577       7,50    

 374 I Type 1 ** Røde Kors‑provis. 25+5/20+10            4579       2,00    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød                           1311       0,80    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød. 25‑blokk                 5462       6,00    

 376 ** Løveprovis. 45/40ø blå                           4578       9,00    

 377 ** Kielland 1949, 25ø                               95         0,80    

 378 ** Kielland 1949, 40ø                               96         2,00    

 379 ** Kielland 1949, 80ø                               6576      10,00    

 380 ** Verdenspostforeningen, 10ø grønn                 3123       2,00    

 381 ** Verdenspostforeningen, 25ø rød                   3124       3,00    

 382 ** Verdenspostforeningen, 40ø blå                   639        3,00    

 383 ** Oslo 900 år, 15ø grønn.                          4580       1,50    

 384 ** Oslo 900 år, 25ø rød.                            4581       2,50    

 385 ** Oslo 900 år, 45ø blå.                            4582       2,50    

 386 ** Polio 1950, 25+5ø                                4891       3,00    

 388 ** Posthorn 10ø grå                                 5922       2,60    

 389 ** Posthorn 15ø grønn.                              4583       6,50    

 390 ** Posthorn 15ø brun.                               4584       1,75    

 391 ** Posthorn 20ø brun.                               4585      17,50    

 392 ** Posthorn 20ø grønn                               4586       1,00    

 393 ** Haakon 25ø rød                                   4587       1,75    

 394 ** Haakon 25ø grå                                   6577      30,00    

 395 ** Haakon 30ø grå                                   6578      20,00    

 396 ** Haakon 30ø rød                                   4588       2,00    

 397 ** Haakon 35ø karminbrun                            6579      35,00    

 398 ** Haakon 45ø blå                                   4589       3,50    

 399 ** Haakon 50ø mørk oliv.‑brun                       4590       6,50    

 400 ** Haakon 55ø gul                                   4591       5,50    

 401 ** Haakon 55ø blå                                   4592       2,75    

 402 ** Haakon 60ø grønnblå                              6580      30,00    

 404 ** Arne Garborg 1951, 25ø rød                       5300       1,50    

 405 ** Arne Garborg 1951, 45ø blå                       6582       9,00    

 406 ** Arne Garborg 1951, 80ø brun                      6583       9,00    

 407 ** OL‑merke 15 + 5 øre. Postfrisk.                  5735       3,75    

 408 ** OL‑merke 30 + 10 øre. Postfrisk.                 5736       5,75    

 409 ** OL‑merke 55 + 20 øre. Postfrisk.                 5737      22,50    

 410 ** 30/25ø rød, provis. Haakon                       3198       2,00    

 411 ** Haakon 80 år 1952. 30ø                           4595       1,00    

 412 ** Haakon 80 år 1952. 55ø                           3148       1,85    

 413 ** Provis. 20/15ø grønn Posthorn                    4593       1,00    

 414 ** Kreftmerke 30+10 (1953).                         643        5,00    

 418 ** Kirkejubileum 30ø                                630        1,50    

 419 ** NSB 1954, 20ø                                    4596       1,50     

 420 ** NSB 1954, 30ø                                    631        3,00    

 421 ** NSB 1954, 55ø                                    632        6,50    

 422 ** Telegrafverket 20ø                               4597       1,00    

 423 ** Telegrafverket 30ø                               633        1,00    

 424 ** Telegrafverket 55ø                               634        5,00    

 425 ** Frimerkejubileum 1955, 20ø                       635        0,40    

 426 ** Frimerkejubileum 1955, 30ø                       636        0,65    

 427 ** Frimerkejubileum 1955, 55ø                       4598       2,00    

 431 ** Haakon 25ø grønn                                 4599       2,50    

 432 I ** Haakon 35ø brunrød                             4600       8,00    

 433 ** Haakon 40ø fiolett                               4601       4,00    

 434 ** Haakon 50ø lys olivbrun                          4602       7,50    

 435 ** Haakon 65ø blå                                   3759       1,50    

 436 ** Haakon 70ø brunoliven                            6586      35,00    

 437 ** 75ø karminbrun Haakon                            4603       5,00    

 438 ** Haakon 90ø gul                                   4604       3,50    

 439 ** Konge i 50 år, 30ø                               3192       0,45    

 440 ** Konge i 50 år, 55ø                               104        1,25    

 441 ** Märta 1956, 35+10. Postfrisk.                    3745       3,00    

 442 ** Märta 1956, 65+10. Postfrisk.                    6585      13,00    

 443 ** Norden 1956, 35ø. Postfr.                        97         0,50    

 444 ** Norden 1956, 65ø. Postfrisk                      3746       0,75    

 445 ** Nordkapp 1957, 25+10 grønn                       4605      17,00     

 446 ** Nordkapp 1957, 35+15 rød                         4606      20,00    

 447 ** Nordkapp 1957, 65+25 blå                         4607       7,50    

 448 ** Geofysisk år 1957, 25ø                           640        0,30    

 449 ** Geofysisk År 1957, 35ø                           99         0,70    

 450 ** Geofysisk år 1957, 65ø                           3147       0,65    

 451 ** Haakon 85 år 1957, 35ø                           641        0,45    

 452 ** Haakon 85 år 1957, 65ø                           642        1,00    

 453 ** Olav 25ø grønn                                   4608       2,50    

 455 ** Olav 30ø fiolett                                 4610       5,00    

 456 ** Olav 35ø brunrød                                 4611       2,00    

 457 ** Olav 35ø grønn, litt sentr. til venstre          6587       4,00    

 458 ** Olav 40ø rød                                     4612       2,00    

 459 ** Olav 40ø grå                                     4613       9,00    

 460 ** Olav 45ø rød                                     4614       2,50    

 461 ** Olav 50ø olivgul                                 4615      20,00    

 462 ** Olav 50ø rød                                     6588      20,00    

 463 ** Olav 55ø grå                                     5314       4,00    

 464 ** Olav 60ø blåfiolett                              6589      15,00    

 465 ** Olav 65ø mørk blå                                4616       5,00    

 466 ** Olav 80ø brun                                    4443      30,00    

 467 ** Olav 85ø brunoliven                              4617       4,50    

 468 ** Olav 90ø gul                                     4618       3,00    

 469 ** Olav 1 kr. grønn. Dyptrykk vanl. papir           4619       5,00    

 470 ** Olav 1,50 blå. Dyptrykk vanl. papir              1789       6,00    

 471 ** Olav 2 kr. rød. Dyptrykk, vanlig papir.          3458      35,00    

 472 ** Olav 5 kr. rødl. fiolett. Dypt./vanlig papir     6590     100,00    

 473 ** Olav 10 kr. gul. Dyptrykk, vanlig papir          6591      15,00    

 474 ** Asbjørn Kloster 45ø 1959. Postfrisk              76         0,75    

 475 ** Norges Vel 45ø 1959. Postfrisk                   100        0,80    

 476 ** Norges Vel 90ø 1959. Postfrisk                   77         5,00    

 477 ** 45ø Landbr.h.skole. Postfrisk                    3747       1,20    

 478 ** 90ø blå Landbrukshøyskole (1959)                 806        3,00    

 479 ** Blomster 1960. 45+10 Hvitveis                    4620       6,00    

 480 ** Blomster 1960. 90+10 Blåveis                     4621      20,00    

 481 ** Videnskapsselskab 45ø (1960)                     78         2,00    

 482 ** Videnskabsselskab 90ø (1960)                     807        4,50    

 483 ** Flyktning 1960. 45+25ø                           6592      15,00    

 484 ** Flyktning 1960. 90+25ø                           6593      30,00    

 485 ** Båt 20ø Vikingeskib                              4622       5,00    

 486 ** Båt 25ø Hansa‑kogge                              79         2,50    

 487 ** Båt 45ø Seilskute                                4623       2,50    

 488 ** Båt 55ø Oljetanker                               80         7,50    

 489 ** Båt 90ø Bergensfjord                             4624       9,00    

 490 ** Europa I 90ø. Postfrisk                          4625       2,00    

 491 ** SAS 90ø.                                         3748       1,50    

 492 ** N. Idrettsforb. 20ø. Postfrisk                   4626       2,00    

 493 ** N. Idrettsforb. 25ø. Postfrisk                   81         2,00    

 494 ** N. Idrettsforb. 45ø. Postfrisk                   82         2,50    

 495 ** N. Idrettsforb. 90ø. Postfrisk                   83         3,00    

 496 ** Håkonshall 1961, 45ø                             84         1,50    

 497 ** Håkonshall 1961, 1 kr.                           4627       2,50    

 498 ** Universitetet 1964, 45ø.                         3195       0,90    

 499 ** Universitetet 1964, 1,50                         4628       2,50    

 500 ** Nansen 1961, 45ø                                 85         1,00    

 501 ** Nansen 1961, 90ø                                 1940       1,80    

 502 ** Amundsen Sydpoljub. 1961, 45ø                    86         1,50    

 503 ** Amundsen Sydpoljub. 1961, 90ø                    1939       2,50    

 504 ** Nobel 1961, 45ø                                  87         0,50    

 505 ** Nobel 1961, 1 kr.                                4629       3,00    

 506 ** Vilh. Bjerknes  45ø                              3749       0,75    

 507 ** Vilh. Bjerknes 150ø                              101        3,00    

 508 ** Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                   3750       8,00    

 509 ** Skogadministrasjon 45ø                           102        1,10    

 510 ** Skogadministrasjon 1 kr.                         5457      15,00    

 511 ** Europa 1962, 50ø                                 798        0,60    

 512 ** Europa 1962, 90ø                                 3751       1,85    

 513 ** Posthorn 5ø matt lilla, vanlig papir             3752       0,75    

 514 ** Posthorn 10ø grå, vanlig papir                   4631       1,00    

 515 ** Posthorn 15ø brun, vanlig papir                  3753       0,50    

 516 ** Posthorn 20ø grønn, vanlig papir                 4632      10,00    

 517 ** Helleristning 25ø grønn                          4633       1,50    

 518 ** Fisk/Aks 30ø lysbrun                             1454      11,00    

 519 A ** Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                801        1,00    

 520 ** Båtm.knop. 35ø blågrønn                          98         0,35    

 521 ** Helleristning 40ø brunlilla                      1146      10,00    

 522 ** Båtm.knop. 50ø rød                               4987       6,50    

 523 ** Fisk/Aks 55ø rødbrun                             802        0,65    

 524 ** Båtm.knop. 60ø grå                               5458      12,00    

 525 ** Båtm.knop 60ø rød                                3754       5,00    

 526 ** Stavkirke 65ø fiol.blå                           4630       7,50    

 527 ** Stavkirke 80ø lilla                              6594      25,00    

 528 ** Fisk/Aks 85ø brungrå                             803        1,00    

 529 ** Helleristning 90ø blå vanlig papir               804        0,90    

 530 ** Camilla Collett 50ø (1963)                       1561       0,50    

 531 ** Camilla Collett 90ø (1963)                       1790       4,00    

 532 ** FAO 1963 25ø lys brun                            3755       0,85    

 533 ** FAO 1963 35ø grønn                               3756       1,25    

 534 ** FAO 1963 50ø rød                                 3757       1,25    

 535 ** FAO 1963 90ø blå                                 3758       3,25    

 536 ** Postgang til Nord‑Norge 50ø                      3207       2,25    

 537 ** Postgang til Nord‑Norge 90ø                      4634       8,50    

 538 ** Ivar Aasen 50ø                                   4635       1,50    

 539 ** Ivar Aasen 90ø                                   4636       5,00    

 540 ** Europa 1963, 50ø                                 4637       2,00    

 541 ** Europa 1963, 90ø                                 4638       6,00    

 542 ** Tekstiljub. 25ø oliven                           3199       1,50    

 543 ** Tekstiljub. 35ø grønnblå                         3200       2,25    

 544 ** Tekstiljub. 50ø rød                              3201       2,00    

 545 ** Edv. Munch 1963, 25ø                             1562       0,35    

 546 ** Edv. Munch 1963, 35ø                             1563       0,35    

 547 ** Edv. Munch 1963, 50ø                             3447       0,75    

 548 ** Edv. Munch 1963, 90ø                             3448       1,50    

 549 ** Oslo Arbeidersamfunn 25ø                         1564       1,50    

 550 ** Oslo Arbeidersamfunn 50ø                         1565       1,50    

 551 ** Massevirkningslov 35ø grågrønn                   1566       0,90     

 552 ** Massevirkningslov 55ø gulbrun                    1567       3,00    

 553 ** Norges Grunnlov, 1964. 50ø                       3194       1,20    

 554 ** Norges Grunnlov, 1964. 90ø                       4639       4,50    

 555 ** Sjømannsmisjon 1964, 25ø                         3197       0,90    

 556 ** Sjømannsmisjon 1964, 90ø                         4640       5,00    

 557 ** Europa 1964. 90ø                                 4988       7,50    

 558 ** Folkehøgskolen 1964. 50ø                         3193       0,90    

 559 ** Folkehøgskolen 1964. 90ø                         4641       7,00    

 560 ** Int. Fjernmeldingsunion 60ø                      3149       0,90    

 561 ** Int. Fjernmeldingsunion 90ø                      3150       1,75    

 562 ** Frigj.jubil. 1965, 30+10                         1568       0,35    

 563 ** Frigj.jubil. 1965, 60+10                         1569       0,70    

 564 ** Røde Kors. 1965, 60ø                             1570       1,00    

 565 ** Røde Kors. 1965, 90ø                             3189       9,00    

 566 ** Europa 1965, 60ø                                 1571       1,00    

 567 ** Europa 1965, 90ø                                 1586       3,50    

 568 ** Harmonien 30ø                                    1572       0,30    

 569 ** Harmonien 90ø                                    3449       2,10    

 570 ** Rondane 1,50                                     1573       4,00    

 571 ** VM Ski 1966, 40ø                                 3450       2,40    

 572 ** VM Ski 1966. 55ø                                 3451       2,40    

 573 ** VM Ski 1966, 60ø                                 1576       2,50    

 574 ** VM Ski 1966, 90ø                                 1577       4,00     

 575 ** Bibelselskap. 60ø                                1578       0,75    

 576 ** Bibelselskap. 90ø                                3760       1,80    

 577 ** Norges Bank 30ø                                  3196       1,00    

 578 ** Norges Bank 60ø                                  3626       1,00    

 579 ** Johan Sverdrup 30ø                               1579       0,60    

 580 ** Johan Sverdrup 60ø                               1580       0,60    

 581 ** Europa 1966, 60ø                                 1581       2,50    

 582 ** Europa 1966, 90ø                                 3627       5,00    

 583 ** Birkeland/Eyde, 40ø blå                          1582       3,00    

 584 ** Birkeland/Eyde, 55ø rødlilla                     1583       2,00    

 585 ** Efta 1967, 60ø                                   3628       0,60    

 586 ** Efta 1967, 90ø                                   1584       4,00    

 587 ** Høyere militære utdannelse, 60ø                  3629       2,00    

 588 ** Høyere militære utdannelse, 90ø                  3125       5,00    

 589 ** Europa VII 1967, 60ø                             1587       1,50    

 590 ** Europa VII 1967, 90ø                             3609       5,00    

 591 ** 40ø gråblå Johanne Dydwad                        1593       1,50    

 592 ** 60ø rødlilla Johanne Dydwad                      1594       0,65    

 593 ** 60ø Santalmisjon, 1967.                          3630       1,00    

 594 ** 90ø Santalmisjon, 1967.                          3631       3,00    

 595 ** 30ø grønn Fisk/aks, fosf. papir                  3632       0,35    

 596 ** 40ø rød Helleristning, fosf. papir               3633       7,50    

 597 I ** 60ø rød Båtmannsknop                           1596       3,00    

 597 II ** 60ø rød Båtmannsknop, ukjent papirtype        1597       3,00    

 598 ** 90ø blå Helleristning fosf. papir, type?         5290       0,90    

 599 ** 40ø Turistforeningen 1968                        1598       1,25    

 600 ** 60ø Turistforeningen 1968                        3634       1,75    

 601 ** 90ø Turistforeningen 1968                        3635       2,20    

 602 ** 65ø Håndverk/Smed, 1968.                         3636       1,00    

 603 ** 90ø Håndverk/Smed, 1968.                         3637       2,75    

 604 ** 45ø gulgrønn Fisk og Aks                         1599       0,45    

 605 ** 65ø rød Båtmannsknop (ukjent papirtype)          1600       0,65    

 606 ** 50ø A.O. Vinje, 1968.                            4472       0,75    

 607 ** 65ø A.O. Vinje, 1968.                            1603       0,65    

 608 ** 40ø Indremisjon 1968.                            3209       6,50    

 608 ** 40ø Indremisjon 1968, 4‑blokk                    4057      15,00    

 609 ** 65ø Indremisjon, 1968.                           3638       0,90    

 610 ** 40ø grønn Helleristning. Ikke typebestemt        782        0,40    

 611 ** 50ø grå Båtmannsknop. Ikke typebestemt.          1604       0,50    

 612 ** 55ø rødbrun Fisk/Aks (fosf. papir)               1605       0,55    

 613 ** 50ø Sykepleierutdannelse                         1606       0,50    

 614 ** 65ø Sykepleierutdannelse                         3640       0,65    

 615 ** 65ø Nobel Fredspris                              3641       1,00    

 616 ** 90ø Nobel Fredspris                              3642       1,80    

 617 ** 5ø lilla Posthorn, type x eller y                4643       0,30    

 617y ** 5ø lilla Posthorn (fra trykn.dato 7.XII.78)     817        0,30    

 618 ** 10ø grå Posthorn. Type x eller y                 1610       0,30    

 618z3 ** Posthorn 10ø grå. Papir Hs5                    4476       0,40    

 619x1a ** 15ø brun Posthorn. Papir Bo2.                 4433       0,35    

 619x1b ** 15ø mørk brun Posthorn. Papir Bo2.            4434       3,00    

 619y ** Posthorn 15ø brun. Papir Bu3.                   4435       0,30    

 619z  ** Posthorn 15ø brun. Papir Hs2‑G                 4436       0,40    

 620z1 ** Posthorn 20ø grønn                             4990       0,30    

 621 ** Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                     1611       1,15    

 622 ** Norden 1969, 65ø                                 826        1,00    

 623 ** Norden 1969, 90ø                                 4473       1,80    

 624 ** Rutebok for Norge 50ø                            3643       2,00    

 625 ** 65ø Trygg Trafikk                                3644       1,00    

 626 ** Europa 1969, 65ø                                 4474       1,50    

 627 ** Europa 1969, 90ø                                 3645       3,50    

 628 ** 40ø Johan Hjort                                  1612       2,00    

 629 ** Johan Hjort 90ø                                  1613       5,00    

 630 ** Træna 3,50. Type x eller y, ikke bestemt.        1791       3,75    

 630x1 ** Træna 3,50 (Papir Bo2)                         4991       5,00    

 631 ** Olav 20 kr. Type x eller y, ikke bestemt.        1792      25,00    

 632 ** G. Vigeland 65ø                                  1616       0,65    

 633 ** G. Vigeland 90ø                                  4477       2,75    

 634 ** Folketelling 65ø (Hullkort)                      4478       0,65    

 635 ** Folketelling 90ø                                 4479       2,00    

 636 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 1 kr. grønn           1618       1,50    

 638 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 2 kr. rød             4480       6,00    

 639 ** 65ø rød Dronning Maud                            1620       0,65    

 640 ** 90ø rød Dronning Maud                            1621       1,25    

 641  ** Olav  1,00 kr. guloliven. Papirtype?            1622       1,50    

 642  ** Olav  1,50 kr. blå. Er x eller y.               1623       1,75    

 643  ** Olav  2,00 kr. rød. Er x eller y.               1624       3,25    

 644  ** Olav  5,00 kr. gråfiolett. Er x eller y         4481       8,50    

 645  ** Olav 10,00 kr. gulbrun. Er x eller y            2850      15,00    

 646 ** 70ø brun Båtmannsknop                            1625       0,70    

 647 ** 80ø lilla Stavkirke (fosf. papir)                4040       5,00    

 648 ** 100ø blåfiol. Helleristn. Ukjent papirtype       4041       1,10    

 649 ** Naturvernår  40ø (Ulv)                           1626       1,25    

 650 ** Naturvernår  60ø (Mogopblomst)                   1627       2,25    

 651 ** Naturvernår  70ø (Vøringsfossen)                 3187       1,00    

 652 ** Naturvernår 100ø (Havørn)                        4997       6,50    

 653 ** Frigjøring 25 årsdag 1970,  70ø                  3018       6,50    

 654 ** Frigjøring 25 årsdag 1970, 100ø                  1552       6,50    

 655 ** Bergen 900 år 40ø (1970)                         3019       4,00    

 656 ** Bergen 900 år 70ø (1970)                         3020       6,50    

 657 ** Bergen 900 år 1,00 kr. (1970)                    3021       5,00    

 658 ** FN (1970),  70ø                                  3022       6,00    

 659 ** FN (1970), 100ø                                  3023       4,00    

 660 ** Vitenskapsmenn (1970), 40ø                       1631       2,00    

 661 ** Vitenskapsmenn (1970), 50ø                       3024       2,50    

 662 ** Vitenskapsmenn (1970), 70ø                       3025       3,00    

 663 ** Vitenskapsmenn (1970), 1,00 kr.                  3026       5,00    

 664 ** Fysisk Fostring 50ø                              3027       1,30    

 665 ** Fysisk Fostring 70ø                              3028       2,00    

 666 ** Tønsberg 100 år  70ø                             3029       0,90    

 667 ** Tønsberg 100 år 100ø                             1633       2,00    

 668 ** Stortinget  70                                   1634       0,90    

 670 ** Flyktning 71, 50ø                                1636       0,60    

 671 ** Flyktning 71, 70ø                                4482       0,75    

 672 ** 60ø H.N. Hauge 1971. Postfrisk                   106        0,90    

 673 ** 70ø H.N. Hauge 1971. Postfrisk                   4483       0,75     

 674 ** 70ø Oslo Bispedømme                              1637       0,90    

 675 ** 1,00 Oslo Bispedømme                             5147       6,50    

 676 ** 1,00 Antarktis/Roald Amundsen                    5148      15,00    

 677 ** Eventyr 1971, 40ø                                3204       0,60    

 678 ** Eventyr 1971, 50ø                                3205       0,60    

 679 ** Eventyr 1971, 70ø                                4484       0,90    

 680 ** Stavkirke 80ø brun. Papirtype?                   814        0,80    

 681 ** Helleristning 120ø blå                           1642       1,20    

 682 ** Norske Sparebanker 80ø (1972)                    4485       1,20    

 683 ** Norske Sparebanker 1,20 (1972)                   107        1,65    

 684 ** Posthornjubileum 80ø (1972)                      4486       0,80    

 685 ** Posthornjubileum 1 kr. (1972)                    1643       1,15    

 687 ** Norges Samling 50                                4487       0,90    

 688 ** Norges Samling 60                                4488       1,80    

 689 ** Norges Samling 80                                4489       4,00    

 690 ** Norges Samling 1,20                              4490       3,50    

 691 ** Haakon 100 år, 80                                3206       3,60    

 692 ** Haakon 100 år, 1,20                              4491       2,10    

 693 ** Ungdom og fritid 80                              4492       1,20    

 694 ** Ungdom og fritid 1,20                            108        2,75    

 695 ** Interjunex 72. 80ø Postfrisk                     5258       5,00    

 696 ** Interjunex 72. 1,20 Postfrisk                    5247       5,00    

 697 ** 60ø Polarskute Maud                              4493       2,15     

 698 ** 80ø Polarskute Fram                              4494       4,00    

 699 ** 1,20 Polarskute Gjøa                             4495       3,00    

 700 ** Eventyr 50ø grønn                                1649       0,75    

 701 ** Eventyr 60ø blå                                  1650       1,20    

 702 ** Eventyr 80ø rød                                  1651       0,90    

 703 I ** Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir       1575       0,75    

 703 II ** Fisk/Aks 75ø grønn. Type II, ukjent papir     1652       1,25    

 704 ** Helleristn. 100ø rød, ukjent papir               1655       1,00    

 705 ** Stavkirke 140ø blå, ukjent papir                 1656       1,40    

 706 ** Leprabasillen 1,00                               4497       1,00    

 707 ** Leprabasillen 1,40                               1657       3,50    

 708 ** Europa 1973, 1,00                                4498       7,50    

 709 ** Europa 1973, 1,40                                4499       2,10    

 710 ** Nordens Hus 1,00                                 4500       2,75    

 711 ** Nordens Hus 1,40                                 4501       2,40    

 712x1 ** Kong Olav 70 år 1,00 (Bo2‑papir)               1661       2,65    

 712x2 ** Kong Olav 70 år 1,00 (Bo3‑papir)               4502       3,00    

 713 **   Kong Olav 70 år 1,40                           1662       1,65    

 714 ** Jacob Aall 1,00                                  1663       1,00    

 715 ** Jacob Aall 1,40                                  1664       1,50    

 716 ** Samisk Håndverk 75ø                              3210       0,90    

 717 ** Samisk Håndverk 1,00                             4503       1,50    

 718 ** Samisk Håndverk 1,40                             1665       1,50    

 719 ** Blomst 65ø (Fjellfiol)                           1667       0,75    

 720 ** Blomst 70ø (Bergveronika)                        1668       0,75    

 721 ** Blomst 1,00 (Blålyng)                            4504       1,25    

 722 ** Geografisk Oppmåling 1,00                        1669       1,00    

 723 ** Geografisk Oppmåling 1,40                        1670       1,80    

 724 ** Posthorn 25ø blå. Papir? (x eller y)             4505       0,30    

 724z ** Posthorn 25ø blå. PapirHs2‑G                    4506       0,30    

 725 ** Fisk/Aks 85ø brungul                             1671       0,85    

 726 ** Helleristning 110ø rød. Ukjent papirtype.        1672       1,10    

 727 ** Turistmerke 1,00                                 1674       1,50    

 728 ** Turistmerke 1,40                                 1675       3,50    

 729 ** Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)              1677       1,00    

 730 ** Maleri 1,40 (Stugunøset)                         1678       1,50    

 731 ** Magnus Lagabøter 1,00                            1679       1,20    

 732 ** Magnus Lagabøter 1,40                            1680       1,50    

 733 ** Arbeidervern 85ø                                 809        3,00    

 734 ** Arbeidervern 1 kr.                               1681       2,50    

 735 ** Geolog 65ø                                       175        0,65    

 736 ** Geolog 85ø                                       176        1,00    

 737 ** Geolog 1 kr.                                     177        1,00    

 738 ** Geolog 1,40                                      178        2,50    

 739 ** UPU 1974, 1 kr.                                  181        1,00    

 740 ** UPU 1974, 1,40                                   182        2,00    

 741 ** Rosemaling 85ø                                   179        0,85    

 742 ** Rosemaling 1 kr.                                 180        1,00    

 743 ** Skisport 1 kr.                                   2377       1,00    

 744 ** Skisport 1,40                                    1683       1,40    

 745 ** Helleristning 1,25 rød, ukjent papirtype         1684       1,25    

 746 ** FN's kvinnenår 1,25                              2371       1,25    

 747 ** FN's kvinnenår 1,40                              4000       1,50    

 748 ** Arkitektnaturvernår 1,00                         1685       1,00    

 749 ** Arkitektnaturvernår 1,25                         1686       1,25    

 750 ** Arkitektnaturvernår 1,40                         1687       1,50    

 751 ** Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                  4508       1,25    

 752 ** Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                  4509       1,50    

 753 ** Speider 1,25                                     1689       1,25    

 754 ** Speider 1,40                                     1690       1,40    

 755 ** Utvandring til Amerika 1,25                      1692       1,25    

 756 ** Utvandring til Amerika 1,40                      1693       1,40    

 757 ** Svalbard 1,00 (1975)                             1694       1,00    

 758 ** Svalbard 1,25 (1975)                             1695       1,25    

 759 ** Svalbard 1,40 (1975)                             2851       3,00    

 760 ** Kringkastning 1,25                               4510       1,25    

 761 ** Kringkastning 1,40                               4511       1,40    

 762 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 80ø                    4128       0,80    

 763 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1 kr.                  4129       1,00    

 764 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1,25                   3203       1,25    

 765 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1,40                   4130       1,40    

 766x ** Billedportal Hylestad, 7,50. Bu3 papir.         4042       7,50    

 767 ** Folkedans 80ø                                    812        1,00    

 768 ** Folkedans 1 kr.                                  4512       1,00    

 769 ** Folkedans 1,25                                   1702       1,25    

 770 ** Kunstindustrimuseet 1,25/Sukkerdrysse            1704       1,25    

 771 ** Kunstindustrimuseet 1,40/Lokkpokal               1705       1,40    

 772 ** Europa 1,25/Bispebolle                           1706       1,25    

 773 ** Europa 1,40/Fajansefat                           1707       1,40    

 774 BB ** Prekestolen 1,00. Horis. par                  1718       2,00    

 775 BB ** Fruktblomstring 1,25. Horisont. par           3144       2,50    

 776 ** Statistisk Sentralbyrå 1,25                      1719       1,25    

 777 ** Statistisk Sentralbyrå 2,00                      1720       2,00    

 778 ** Olav Duun 1,25                                   1721       1,25    

 779 ** Olav Duun 1,40                                   1722       1,40    

 780 ** Maleri 1,25 (Slindrebirken)                      1723       1,25    

 781 ** Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                     1724       1,40    

 782 ** Baldisholteppet 80ø (1976)                       813        0,80    

 783 ** Baldisholteppet 1,00 (1976)                      1725       1,00    

 784 ** Baldisholteppet 1,25 (1976)                      1726       1,25    

 785y2 ** Norden 1,25, vanl. papir/matt gummi            3142       1,25    

 786x ** Norden 1,40, fosf. papir                        3188       2,40    

 786y ** Norden 1,40, vanlig papir                       3143       1,40    

 787 ** Akershus 1,25 rød                                1727       1,25    

 788x ** Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3           2821       1,30    

 788y ** Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B         2822       3,50    

 789 ** Torungen fyr 1,80                                447        1,80    

 790x1 BB ** Fiskevær 1,25. Parkombinasjon               445        2,50    

 791x1 BB ** Huldrefossen 1,80. Parkombinasjon           446        3,60    

 792 ** Trær 1977, 1,00                                  183        1,00    

 793 ** Trær 1977, 1,25                                  184        1,25    

 794 ** Trær 1977, 1,80                                  185        1,80    

 795 ** Båt 1977, 1,00 (Constitutionen)                  186        1,00    

 796 ** Båt 1977, 1,25 (Vesteraalen)                     187        1,25    

 797 ** Båt 1977, 1,30 (Kong Haakon)                     188        2,25     

 798 ** Båt 1977, 1,80 (Nordstj. + Harald Jarl)          189        1,80    

 799 ** Fiskeri 1,25                                     190        1,25    

 800 ** Fiskeri 1,80                                     191        1,80    

 801 ** Maleri 1,25 "Lørdagskveld" postfr.               408        1,25    

 802 ** Maleri 1,80 "Skogstjern" postfr.                 409        1,80    

 803 ** Bolts bibel 80ø, postfr.                         410        0,80    

 804 ** Bolts bibel 1,00                                 411        1,00    

 805 ** Bolts bibel 1,25                                 412        1,25    

 806x **  Posthorn 40ø oliv (Trykk 29XI77/33881).        91         0,40    

 806y1  ** Posthorn 40ø oliven (Papir Hs2‑G)             6624       1,75    

 807x **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Bu3)            6004       1,00    

 807x **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Bu3)            6627       1,00    

 807y1  ** Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Hs2‑G)         6007       1,00    

 807z **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Hs5‑NP)         6031       1,00    

 808x  ** Posthorn 60ø sinober (Papir Bu3)               6008       1,00    

 808y1 ** Posthorn 60ø sinober (Papir Hs2‑G)             6009       1,00    

 809x **  Posthorn 70ø oransje (Trykk 4 I 78/51151).     1574       0,70    

 810x **  Posthorn 80ø rødbrun                           815        0,80    

 810y2 **  Posthorn 80ø rødbrun. Papir Hs5               6625      25,00    

 811x **  Posthorn 90ø brun                              105        0,90    

 811y **  Posthorn 90ø brun. Papir Hs5                   6626       5,00    

 812 ** 1,25 Ibsen 150 år (1978).                        1735       1,25    

 813 ** 1,80 Ibsen 150 år (1978).                        1491       1,80     

 814x  ** 1,00 grønn Akershus. Bu3‑papir                 3212       1,00    

 814y1 ** 1,00 grønn Akershus. Hs2‑B papir               4126       1,00    

 815x  ** 1,10 rødfiolett Trondenes. Papir Bu3           2819       1,10    

 815y  ** 1,10 rødfiolett Trondenes. Papir Hs2‑B         4127       3,00    

 816x  ** 1,40 blåfiol. Domkirkeruin. Bu3‑papir          4513       1,40    

 816y  ** 1,40 blåfiol. Domkirkeruin. Papir Hs2‑B        2820       1,50    

 817 ** 1,25 Europa 1978/Stavkirke                       1746       1,25    

 818 ** 1,80 Europa 1978/Stavkirke                       1747       1,80    

 819 BB ** 1,00 Fjellparti. Vertikalt par                450        2,00    

 819 BB ** 1,00 Fjellparti. 4‑blokk                      469        4,00    

 820 BB ** 1,25 Gaustatoppen. Vertikalt par              451        2,50    

 821 ** Kong Olav 75 år, 1,25                            1748       1,25    

 822 ** Kong Olav 75 år, 1,80                            1492       1,80    

 823‑26 ** Norwex 80, 4‑blokk (Polmerkene)               5149       5,00    

 827‑30 ** Norwex 80, 4‑blokk (Svalb.merker)             5150       5,00    

 831x ** Seljefløyte 1,00. Papir Bu3                     1749       1,25    

 832x ** Hardingfele 1,25. Papir Bu3                     1751       1,65    

 833 ** Langeleik 1,80                                   1752       1,80    

 834x ** Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                       1753       8,50    

 835 ** Treleketøy 80ø (1978)                            1754       0,80    

 836 ** Treleketøy 1,00 (1978)                           1755       1,00    

 837 ** Treleketøy 1,25 (1978)                           1756       1,25    

 838 ** Holmenkollrennene 1,00 (1979).                   1757       1,00    

 839 ** Holmenkollrennene 1,25 (1979).                   1758       1,25    

 840 ** Holmenkollrennene 1,80 (1979).                   1493       1,15    

 841 ** Maleri Barneår 1,25                              1759       1,25    

 842 ** Maleri Barneår 1,80                              1494       1,80    

 843 BB ** Hesteskyss 1 kr., parkomb. Postfr.            109        2,00    

 844 BB ** Skjernøysund 1,25, parkomb. Postfr.           110        2,50    

 845 ** Falkberget 1,25 (1979)                           1760       1,25    

 846 ** Falkberget 1,80 (1979)                           1495       1,80    

 847 ** Kylling bru 1,25                                 3208       1,25    

 848 ** Vessingsjø dam 2,00                              3202       2,00    

 849 ** Statfjord A, 10 kr.                              4514      10,00    

 854 ** Blomster 80ø (Issoleie)                          811        0,80    

 855 ** Blomster 1,00 (Flekkmure).                       1485       1,00    

 856 ** Blomster 1,25 (Rødsildre).                       3132       1,25    

 857 ** Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                           1486       1,00    

 858 ** Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                           1487       1,80    

 859‑60 BB ** Fugler 1,00, parkombinasjon                3133       2,00    

 861‑62 I BB ** Fugler 2 x 1,25. Perfor, helt ut         3134       2,50    

 861‑62 II BB ** Fugler 2 x 1,25. Bred tg h/v. s         2108       3,00    

 863 ** Telefonen i Norge, 1,25                          5289       1,25    

 864 ** Telefonen i Norge, 1,80                          3452       1,80    

 869 ** Norden 1980, Ovnsplater, 1,25                    3453