Tilbake til startsiden
 
 
Gå til kontaktinformasjonBestille katalogtilbakemelding, kommentarer

 
   
     
  Utdrag fra vårt Auksjonsreglement: Våre Auksjoner er kun skriftlige (= for mottatte bud). Alle utrop er i norske kronebeløp (NOK), bud gis i samme. Bud kan gis ned til 80% av utrop. Høyeste bud reduseres til ca. 10% over nest høyeste bud, ned til utrop. Ved kun ett bud over utropspris: Tilslagspris = utropspris

Kun 10% provisjon og 10 kr. pr. bestilling for emballasje og ekspedering + porto. Sendes vanligvis pr. B-post, vedlagt faktura. Vi har egne kontoer i Danmark og Sverige, slik at våre kunder der lettvint og rimelig kan betale fakturabeløpet i DKK eller SEK. (Fakturaen påføres beløp i respektive valutaer).

Ettersalg: Ca. 1 uke etter auksjonsdagen. Selges til utropspris + provisjon/gebyr og porto.
 
     
 
E-post til webmaster
   
RGB Webdesign
A/S Granto - Postboks 2484, N-3003 Drammen E-post: granto@online.no
Copyright A/S Granto 2000