A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon

og realisasjoner/rotelots, mynter og div. Mange lave utrop!.  

‑‑‑> Vi holder på med "lager‑tømming", det er derfor mange utrop/lots til 10 kr.!

 

Auksjonsliste for auksjon nr. 96.  Avholdt 30. mars 2017.

Oppdatert med høyeste mottatte bud på objektene.

(Tilslagsbeløp: Se Resultatliste).

 

Usolgte objekter til ettersalg t.o.m. 28.4.2017.

Utropspris + 10% provisjon + 10 kr. pr. bestilling.

NB! Forbehold om mellomsalg, listen blir ikke oppdatert.

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden, og for ønsket nummer.

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

‑‑> NYHET: Det er nå også lagt ut kopier av bildesidene i katalogen.

           Se under "Bilder", er merket F01, F02... for farvebilder, og FS01..

           svarthvit‑bilder.

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. Info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser. (Er merket "Info").

 

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste sluttbud. (Er "tom" uten bud).

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., kun et fast ekspedisjons‑

tillegg på 13,50 kr. uansett vekt, antall objekter etc., og vi betaler portoen).

Klikk på "Salgsliste". (Ny, oppdatert Liste nr. 58 pr. 1.5.2017).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg.

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

   Utrops‑                 

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                      Oppdatert med høyeste, mottatte bud:

====== ======  ======================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. (K)                               [10]

   2     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av rundst. (K)                []

   3     16     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del av 2 st., litt ujevne tg. (K)  []

   4     15     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del av rundst. 1880.  (K)          [20]

   5     10     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Litt utydelig stempel Moss           []

              21 III 99 (?).  (K)

   6     10     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Pakkestempel (1896). (K)             []

   7     12     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Pakkestempel. (K)                    [12]

   8     15     32‑33. Oscar II. 1 stk. 1 kr. (litt fett/utflyt. stmp.),        [25]

              2 stk. 1,50. 1 m/2 dårl. hjørner, 1 m/noen uregelm.tg. (K)

   9     50     32‑34. Oscar II, 1‑1,50‑2 kr. 2 kr. kraftig/utflytende stemp.   [40]

              Medfølger 2 stk. 1 kr., 1 m/liten rød strek, 1 dårlig stand. (K)

  10     12     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Pakkestempel. (K)                    []

  11     35     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del av rundst. 10? V 91 Stavang‑    [80]

              er. Anelse ujevne tagger. Noe mørkere i papir øverst? (K)

  12     10     34. Oscar II. 2 kr. rød. Noe fett stempel, og blekk(?)          []

              avsmittet på bakside. (K)

  13     30     39. Posth. Elektrot. 20ø brun. Svakt st. Fetsund 9.9.1882. (K)  []

  14     10     50. 20 mm Posth. 2ø brun. Anelse ujevne tg. Stmp. 1 VII 94 (K)  [12]

  15     10     88. Provis. 30ø/7 skill. Sentr. ned t.v. Del av st. 1907. (K)   [50]

  16     13     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av stmp. Skien 4 II 10. (K)        []

  17     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av stmp. Skien 7 IV 10.            []

              ujevne tagger nede. (K)

  18     15    114‑16. Grunnlovsjub. 1914. 5/10/20ø. Alle rundst. 10ø med       [45]

              del av Bergensbanens Post..., med svakt rødaktig papir. (K)

  19     10    124. Posthorn 30ø matt blå. (K)                                  [11]

  20     15    132. Polmerke 5ø lilla.  (K)                                     [28]

  21     20    132. Polmerke 5ø lilla. Maskinstempel. (K)                       [33]

  22     50    182. Nordkapp 1930. 20+25ø rød. Fredrikstad 7 VII 36 maskin‑     [86]

              stempel. Litt ujevne tagger. (K)

  23     35    183. Nordkapp 1930. 30+25ø blå. Kraftig m.st. (også på tg.) (K)  [92]

  24     10    184. Radium 20+10ø. Anelse ujevne tagger. (K)                    [12]

  25     13    184. Radium 20+10ø. Svakt Schw.st. Drammen 9.1.36. (K)           [13]

  26     10    205/246 I. Løve 20ø rød, ikke best. m/u vm. Ev. fra hefte eller  [12]

              rull? "Beskåret" i v. side. Stmp. Østfoldba.. 22.10.41 (K)

  27     10    227. Maud 20+5ø. Del av st. Tromsø 7.8.39, på klipp. (K)         [65]

  28     12    229‑32. Løve Kroneverdier. (K)                                   [12]

  29     12    231‑32. Løve 2 kr. rød og 5 kr. fiol. 2 kr. sideveis 14‑9‑44.    []

              5 kr. del av rundst. 1940‑tall.  (K)

  30     40    267. V‑merke m/vm. 14ø orange. Del av stmp. V/krans. (K)         [120]

  31     12    275. V‑merke u/vm. 15ø oliv. Snei av 2 rundst. 1 kort hj.tg.(K)  [28]

  32     30    319‑21. Landshjelp 1943. Alle med del av rundstempel/hjørne.     []

  33     20    319. Landshjelp 1943, 10+10ø. Oslostempel (svakt) 6.2.45. (K)    []

  34     20    320. Landshjelp 1943, 20+10ø. Oslostempel (svakt) 14.2.45. (K)   []

  35     20    321. Landshjelp 1943, 40+10ø. Del av r.st. ‑.2.45. (K)           []

  36     20    328. Landshjelp 1944, 15+10ø. Snei av rundstempel 1945.  (K)     []

  37     20    329. Landshjelp 1944. 20+10ø. Snei av rundstempel 1945. (K)      []

  38     15    387. Polio 1950. 45+5ø. Del av rundstempel.  (K)                 [12]

  39     12    445. Nordkapp 1957. 25+10ø grønn. Snei av rundst. (K)            []

  40     10   Bl   2. Polarflyvning. Stmp. Brevets Dag Norwex 80 (u/dato). (W)  [10]

  41     12   BL  18. OL‑vinnere. Ordinært sentrert rundst. Oslo 23.2.93.       [12]

  42     65   P  4 X. 20ø At Betale, stående vannm. Stmp. 22 V 95.  (K)         [75]

  43    125   P  6 Y. Porto 20ø At betale blå. Grovtagget, stående vann‑        [150]

              merke (7). Forh.vis bra tg. som grovtg. Svakt rundstempel. (K)

  44     10   T   5 og 7. 30ø grå og 60ø blå Tjeneste. Medflg. T4 mask.st. (K)  []

  45     60   T  55. Solkors 35ø fiolett. Skarnes 21.10.44.  (K)                [145]

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

  46    110     18. Posthorn 3 skill. rød. Lot 22 merker. Noen med feil etc.    []

              Medf. 3 andre ødelagte skillingmerker. Alle på nettbilde. (K)

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC.                    

  47     25   1744. Jerv 26 kr. 4‑blokk. Omv. sentr.st. Oslo Verdi 4.6.10. (K)  []

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                    

  48     50   Ca. 300 gram klipp. Ves. 1980‑t. og nyere, også "jubil.merker".   [50]

              Eks. sentr.rst 4‑bl. 1209, BL 19 etc. Litt utl., med Sveits (W)

  49     35   Ca. 730 gram klipp. Ves. 1990‑tall, mest brev‑ og noe post‑       [50]

              klipp, og noe nyere brevklipp. Virker ordinært.

 

NORGE PERFINS                           

  50     60   Lot 20 Perfins: "S"/4 stk., "HL&Co"/4, 1 stk. "MA" (mulig AM?),   [150]

              "Rp". 8 stk. "FBB", 2 stk. "DUE". Mange på mellomkrigsmerker.

  51     10   Perfin "Dr 06". 2 stk.: 1631 4.1.07 og 1632 6.12.06. Begge        []

              på klipp m/sidest. Rundst. Strømsø resp. Bragernes Drammen. (W)

  52    135   T‑stempler. Lot 19 obj. Div. Løve og noen nyere. Medflg. klipp    [112]

              Løve 10+20ø m/Paquebot m.stmp. + 3 stk. 4‑rings, 259, 310 og

              83 ev. 85? (Nr. m/forbehold!). + litt div. Alt på nettbilde. (W)

 

NORGE VARIANTER ETC.                    

  53     10    331 ** Londonutgave, 5ø. Rødfiolett flekk over OR i Norge. (K)   [16]

  54     10    332 ** Londonutgave, 7ø. Svartgrønn flekk over N i Norge.        [14]

              (Vi har 3 like objekter).  (K)

  55     10    338. Londonutgave, 60ø. Blå strek i øvre, venstre hjørne. (K)    [16]

  56     10    350 v1. Haakon 1 kr. grønn. "Due" under KRONE. (K)               [300]

  57     10    403 v1. 80ø brun Haakon. Utvekst på 0 i 80. (K)                  []

  58     25    454 v2 ** Olav 25ø grønnoliven. Komma under 5. Postfrisk.        [300]

  59    145    469‑72. Lot varianter. Alle registrerte untatt 472 v1. Ialt      []

              1 kr.: Ca 35 stk. 1,50: 4 stk. 2 kr.: 8 stk. 5 kr.: 4 stk.

  60     15    563 v2 ** Frigjøring 60+10. Utvekst på 1 i 1965                  [300]

  61     10    917 v1 ** Olav regent i 25 år. Flekk mellom N og G i konge.      [300]

              Postfrisk par fra v. marg med varianten på ett av merkene.

  62     10   1243 II. Posten 350 år, med manglende Svalbardmerke. På konvo‑    [35]

              lutt med Frim.dag‑stempel Drammen 22.9.1995 (og 40ø frim.).

  63     10   1430. 5,00 Ølhøne. 2 merker m/tydelig farveforskjell:             [30]

              "Grunnfarve" høna mot grå, respektive blågrønn.  (K)

  64    140   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 61v1/v2, 87v1, 89v1/v2/v3    []

              (5/8/10 av hver), 104v1 (6), 106v3. Uregistr.: På 89, 103, 104,

              121, 129 (2 forskj.), 134, 135. Med flekk/strek etc., noen i

              par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  65    140   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 61v2, 87v1, 89v1/v2/v3 (5‑   []

              10 av hver), 104v1 (6). Uregistr.: På 121, 126, 129b, 130. Med

              flekk/strek etc., ofte div. på samme nr. Blanding o/**. Noen i

              i par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  66    140   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 89v1/v2/v3 (5‑11 stk. av     []

              hver), 104v1 (6), 106v1. Uregistr.: På 87, 89, 97, 103, 126:

              Med flekker/streker/svak farve etc. Blanding o/**. Noen sitter

              i par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  67     15   T  67 vo4. Tjeneste 25/20 provis. Avkuttet fotspiss på 2‑t.(K)    [30]

  68     15   T  76 ** Off.Sak 10ø grå. Med lys "kule" under halen. Med‑        []

              følger 3 stemplede merker med den samme "varianten".  (W)

  69     25   T  83 + 103. Off.Sak 40ø blåfiol og grønnoliv. 2 forskj. "vari‑   []

              anter. Hvit flekk over SA, og diagonal mørk strek bak løvens

              hals. 16 merker av 83, 1 av 103, noen få **, øvr. stemplet. (W)

  70     25   T  83. Off.Sak 40ø blåfiol. 2 forskj. "varianter": Hvit flekk     []

              over SA, og diagonal mørk strek bak løvens hals. Lot med tils.

              20 merker av feilene, noen få **, øvrige stemplet. (W)

  71     30   T  87. Off.Sak 50ø rød. 5 små konvol. med diverse varianter/      []

              flekker etc. (ikke registrert i NK). Fleste stmpl., noen **

  72     50   T  90. Lot: 7 stk. v1, 3 stk. v2, 7 stk. v3. Noen **, men         [75]

              fleste stemplet. Medflg. 3 stk. skal være var., men ser ingen..

  73     35   T 107 + 108 ** Div. merker 70ø m/rødbrun flekk ved/på øvre        []

              rammelinje. 75ø 4‑blokk med 1 mrk. med strek mellom v. 75 og

              Off.Sak. Medflg. 6‑blokk ** 70ø, uten synlig flekk(er)?  (W)

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

  74    150    8 merker: 1 stk. 88/30ø/7 sk. og 92/15ø/4 sk. Haakon "Store      []

              perler": 1 stk. 93 (1 kr.), 5 stk. 95 (2 kr.). Alle nettb. (K)

  75     15   10 merker. Diverse stempling. 92b, 145, 157, T 43 I. 31 m/mulig   [30]

              minus. Noen 4‑blokker. Et par postkort (m/minus). Noen dels

              (ordinære nyere) merker/klipp m/farvet stempel. (K)

  76     28   4 merker med dårlig/ødel. hjørnetagg. NK 2: 2 skill. Oscar I.     []

              16: 1 skill. Posth. (2 stk.). 45: 12ø brun Posthorn. (K)

  77     25   6 stk. Personlig frim.: Mann fisk, Par/ungdom, Tiger, www.fins‑   [21]

              nes.no, Mange barn, "Bring". Alle på klipp. Nettbilde.  (W)

  78     30   6 stk. Personlig frim.: Mauritius‑frim (ustemplet), Nordia m/     [25]

              sidest., Holmsbu, Tall Ships Rades 2015/Ålesund, 2 stk.

              "Bring". Alle på klipp. Nettbilde.  (W)

  79     25   6 stk. Posth. Stolpe. Antatt: 10ø 37/38? (Throndenæs 20 IV 83),   [95]

              42, 52, 53, 54 (2 stk.). Litt variabel kvalitet. (K)

  80     30   7 stk. Personlig frim.: Moldejazz, Herrer i smoking, Ukjent       [25]

              sted, Lillestrøm/Byfest 2014, T‑bane/Majorstuen, 2 stk.

              Bring". Alle på klipp. Nettbilde.  (W)

  81     10   Lot  7 stmpl.: NK 83 X, 115, 147, 153, 157, 175, 177. (K)         [160]

  82     80   Lot  8 stk. Posthorn Grovtagget. 6 stk. 3ø (synes å være 60 og    [165]

              66), 2 stk. 20ø blå (antatt NK 69). Alle på nettbilde. (K)

  83     10   Lot  8 stmpl.: NK 1725, 1727, 1732, 1738, 1749, 1768, 1778‑79.    [23]

              Varier. stempling. Fleste bra stand. Alle på nettbilde. (K)

  84     10   Lot  8 stmpl.: NK 192, 205, 235, 250, 330, 348, 366, 539.         [10]

              Varier. stempling. Alle på nettbilde. (K)

  85     10   Lot  9 stmpl.: NK 215, 270/285?, 246II, 252, 341, 349, 357,       [10]

              362, 368. Varier. stempling. Alle på nettbilde. (K)

  86     10   Lot 11 stmpl.: NK 151, 352, 353, 367, 370, 399, 421, 423,         [15]

              433, 438, 494. Varier. stempling. Alle på nettbilde. (K)

  87     10   Lot 12 stmpl.: NK 141, 391, 475, 551‑54, 558‑61, 580.             [20]

              Varier. stempling. Fleste bra stand. Alle på nettbilde. (K)

  88     10   Lot 12 stmpl.: NK 534‑35, 540‑42, 547, 565‑65, 577‑79, 681.       [25]

              Varier. stempling. Fleste bra stand. Alle på nettbilde. (K)

  89     30   Lot 14 skillingmerker. Alle med minus, fra ødelagt til dårlig     [24]

              tagging. 1 stk. 7 og 8 (3 og 4 sk./1863), 12 stk. 14. Nettb. (W)

  90     10   Lot 43 Tjeneste stemplet (forskjellige?). Mellom T 68‑137.        []

              Fleste bra stand. (+ 2 stk. ** m/brett). Eks. på nettbilde. (K)

  91     14   Lot Off.sak Offset/Boktrykk (mellom T9‑T28), hengslet på ark‑     []

              deler. Ubr. * T 9, 15‑16, 20‑21, 26. Stemplet (div. stempel‑

              kvalitet). T 10‑14, 19, 22‑23, 26‑28. Alle på nettbilder. (W)

  92    170   Portomerker. Grovtagget. 4 merker 20 øre. 2 stk. merket Cen‑      []

              traltr., 2 stk. merket Knudsen. Alle med litt taggeminus. (K)

  93     12   Posthorn uregelm. vinger: Grovtagget: 20ø blå. Fintagget: 1       []

              stk. 10, 25 og 60ø. 2 stk. 20ø. Ikke type‑/trykkeribestemt. (K)

  94    160   Rotelot. Div. stemplet. noen bra, klipp/også eldre, poser mell.   []

              1133‑1283, frank.etik. Hubro, r.stpl. 4‑bl. 308+374 1. dag. Pose

              reisende stmp., noen pers.frim., helsakkl. 280 gr. Netteks. (W)

 

NORGE BY/LOKAL/PRIVATPOST               

  95     50   Bypost. Levanger. Nr. 1/3/8 * 2, 3ø og 4ø.  (K)                   [60]

  96     35   Bypost. Namsos. Nr. 1/4 * 2ø brun og 10ø grønn. (K)               [50]

  97     25   Bypost. Tromsø. Nr. 4 A2 * 2ø brun, utagget h. side.  (K)         [52]

 

NORGE DIVERSE                           

  98     10   Postens Motivblad nr. 1, "Det skrevne ord". Med NK 918‑21         []

              (Bjørnson/Undset/Grafisk forb.) innklebet. 2 foldere, 1 med

              rundst. Skien, og 1 med særst. Frim.dag Skien, begge 1.10.82.

 

NORGE STEMPLER                          

  99     15    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Gjerstad 25.5.36. (K)               []

 100     20    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Kravik (Grad 4) 20 IX 37. (K)       []

 101     15    309. Europ. Postf./Quisling. Østby 19.11.42, + snei stmp.  (K)   [45]

 102     15    362. Postjub. 1947, 25ø. Schw.st. Moldjord 3‑2‑48. (K)           [30]

 103     10    362. Postjub. 1947, 25ø. Sjøvegan 18‑12‑47. (K)                  [50]

 104     20    377. Kielland 25ø. Anelse svakt Staurset 19.7.49. (K)            [30]

 105     10    434. Haakon 50ø lys oliv.brun. Hammerfest 28.9.59.  (K)          [30]

 106     10   1016. Somalia, 4,50 (kun merket). Bergen/Sentrum 4, 7.1.95. (K)   [30]

 107     10   1111. Europa/Telekommunikasjon 3,20. Gran/2750 13.6.91.  Svak     []

              hjørnebøy på øvre, venstre tagg. (K)

 108     20   1147‑48. Byjubiléer. Molde: Hallingby/3525 15.08.92. Kristian‑    [40]

              sund: Tyristrand B/3533 09.07.92. Begge sentr./rettv. r.st. (K)

 109     10   1154. OL '94, 3,30. Bryne/4340 05.11.92. (K)                      []

 110     20   1168‑71. 4‑blokk (fra BL 18). Sentrert rundstempel Leksvik/       [16]

              7120 10.11.93.  (K)

 111     25   1172‑73. Norden 4 kr. og 4,50. Tyristrand/3533 og Nes i Ådal/     [30]

              3524. Begge med sentrert rundstempel.  (K)

 112     25   1178‑79. Håndball/Sykling 3,50 og 4,50. Flattum D/Hønefoss. (K)   [30]

 113     40   1196‑99. 4 OL‑merker. Alle sentrert rundstempel: Veien C/Høne‑    [105]

              foss, Hønefoss, Klekken A/Hønefoss, Sollihøgda. (K)

 114     25   1205‑07. Turist 4 kr., 4,50 og 5,50. Veien C/3500 Hønefoss, Hø‑   [40]

              nefoss K/3500 og Krokkleiva A/3531. Begge sentr. rundst.  (K)

 115     25   1208‑09. Forskning, 4,00: Nes i Ådal B/3524 9.7.94. 4,50: Høne‑   [45]

              foss/3500 14.6.94. Begge sentrert rundstempel.  (K)

 116     12   1220. Spark 3,50. Hauge i Dalane/4380, 29.11.94. (K)              [25]

 117     25   1221‑22. Apotek 3,50 og 25 kr. Klekken A/3500 Hønefoss 17.3.95    [35]

              og Hønefoss D/3500 11.3.95.  (K)

 118     25   1232. Flagstad 3,50. Klekken B/3500 29.6.95. (K)                  [32]

 119     25   1233. Flagstad 5,50. Hallingby B/3250 17.7.95. (K)                [50]

 120     30   1239. Posten 350 år. Lier D/3400 29.12.95. (K)                    [55]

 121     30   1241. Posten 350 år. Lier D/3400 29.12.95. (K)                    [55]

 122     30   1242. Posten 350 år. Lier D/3400 29.12.95. (K)                    [55]

 123     30   1244. Posten 350 år. Lier D/3400 29.12.95. (K)                    [50]

 124     10   1245. Posten 350 år 3,50. Tretten A/2635, 07.12.95. (K)           [50]

 125     20   1251. Svalbard 10 kr. Hønefoss K/3500 12.03.96. (K)               [40]

 126     35   1252. Svalbard 20 kr. Hallingby A/3525 27.02.96. (K)              [45]

 127     40   1260. Troll‑feltet 3,50. Hønefoss Sentrum B/Hønefoss 9.7.96 (K)   []

 128     65   1261. Troll‑feltet 25,00. Flattum A/3500 Hønefoss 24.6.96 (K)     [65]

 129     10   1286. Posthorn 0,30 gul/orange. Mjølkeråen B/Bergen 23.1.01. (K)  [15]

 130     20   1310. Sæverud 10,00. Klekken B/3500 Hønefoss 3.10.97 (K)          [30]

 131     20   1406 Bn. Nils og Blåmann 4,20. Knarrevik 20.12.00. (K)            [55]

 132     15   1418. Lillebil Ibsen 7,00. Youngstorget 5/Oslo 7.3.01.  (K)       []

 133     10   1466. Norden/Skulptur 8,50. Stormyra D/Bodø 4.12.03. (K)          [35]

 134     10   1684, 1715 og 1749. A Innland. Sentrerte rundstempler og side‑    []

              stempel (1684 i underkant) på klipp. Alt på nettbilde.  (K)

 135     10   1701. Norsk Kunst. A Innland. Askim 4/1800 15.12.10.            [10]

              klipp med sidestempel. Hele på nettbilde.  (K)

 136     10   1745. Personjub. A Innland. Gulskogen E/3005 Drammen 10.9.10.     [12]

              På klipp med sidestempel. Hele på nettbilde (K)

 137     10   1746. Personjub. A Innland. Brakerøya E/Drammen 6.5.10.           []

              På klipp med sidestempel. Hele på nettbilde (K)

 138     20   1788. Drammen 9,00. Brakerøya H/Drammen 5.1.12. På klipp med      [25]

              sidestempel (nettbilde). (K)

 139     15   1945. Sklinna fyr. A Innland. Strømsø L/3003 Drammen 1.11.16 (K)  [19]

 140     25   BL  38. Norden 2010. A Europa. Nesbyen D/3540 20.5.10. (K)        [52]

 141     10   T  82 og 85. 35ø og 45ø rød. 35ø Oslo 3.6.57 og 45ø               [20]

              Sandnes 8.9.61.  (K)

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                 

 142     16   Frimerkets Dag‑stempler: Kort 1995 m/1238‑45 m/mangl. Svalb.‑     []

              mrk., 1989 m/Weidem.bl., 1996 m/1267‑74, 1997 m/1295‑1302.

 143     10   Stmp. Røde Kors Hjelp oss å hjelpe, sentrert på NK 414 kreft‑     [46]

              merke 1953. På klipp.  (K)

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 144     50    6 rundstemplede. NK 1389‑90 (stp. 00), 1546 (04), 1751 (16),     [120]

              1858 (16), 1945 (16). Alle med bra sentr. rundstempler. (K)

 145     20   1155 og 1189. 2 stk. OL‑merker. Hallingby A/3525, Røyse C/3330.   []

              1992/93. Begge rettvendt rundstempel. (K)

 146     25   1155, 1194, 1195. 3 stk. OL‑merker. Sollihøgda/3504, Klekken/     []

              3500 Hønefoss og Røyse/3530. 1992/94/94. Alle rettv./sentr. (K)

 147     25   16 merker med rundst. NK 77II 119 147 152 208 352 353 364         [20]

              462 469 525 610 971 1293 1431. Alle på nettbilde. (W)

 148     25   21 merker med rundst. NK 807 924 971 1086 1089 1128 1163          [25]

              1166 1181 1192 1232 1254 1260 1289 1300 1325 1339 1349 1450

              1707 T89. Alle på nettbilde. (W)

 149     25   22 merker med rundst. (1 m/KPH). NK 471 879 1163 1166 1181        [25]

              1232 1251 1253‑55 1288‑89 1293 1331 1341 1349 1356 1381

              1400 1805 1858 T129. Alle på nettbilde. (W)

 150     30   5 stk. sentr./rundst.: NK 645, 912x2, 1163, 1180 I, 1218 I.       [55]

              10 kr. Olav/15 kr. Munnharpe/Sommerfugl/10 og 30 kr. Harald. (K)

 151     10   Lot 6 stk. rundst. NK 1220, 1236, 1364, 1510, 1607, 1744. (K)     [15]

 152     10   Lot 7 stk. rundst. NK 110, 1034, 1210, 1387, 1394, 1615,1741 (K)  [15]

 153     10   Lot 7 stk. rundst. NK 191, 221y, 1211, 1364, 1486, 1624,1710 (K)  [15]

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 154     25   Sørlandsbanen/C. 20? VIII 31. På 184 Radium 20+10ø. (K)           [41]

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 155     10   14 TMS. Konvol.: 1955/03a (C5), 1964/15c (C65). Klipp: 1984/08,   []

              1986/18a+b, 20, 23d, 1987/09, 18b, 21a, 23d+e, 1997/11 (svak),

              2005/15. Forbehold om nummerering!

 156     10   TMS  97. Frihetsgaven, Oslo Br 22.3.46. Klipp 16x4 cm. Med 1      []

              vertikal, svak brett. Frimkerket borte (falt av?). (W)

 157     10   TMS 149 og 156. Bergen Festival og Jernbaneutstilling. Klipp      []

              hhv. 14x4 og 12,5x3,5 cm. Jernbaneutst. m/vertikal brett. (W)

 158     10   TMS 163. Bergen‑Festival, Oslo Br 5.4.55. Klipp 20x5 cm. (K)      []

 

NORGE MINISTEMPEL                       

 159     12   Ministempel (Ø = ca. 18 mm). Utydelig sted, kan være Bergen?      []

              29 VI 43, på 10ø Grieg (NK 314). (K)

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 160     10    112 ** Haakon 2 kr. rød. Sentr. litt t.h., noe krakelert         [15]

              lim, lett flisetagget. (K)

 161     25    194 ** Nansen 1935. 15+10ø brun. Postfrisk.                      []

 162     28    196 ** Nansen 1935. 30+10ø blå. Postfrisk.                       []

 163     50    206 ** Løve med vannmerke. 25ø brun. Postfrisk.  (K)             [71]

 164     30    207 ** Løve med vannmerke. 30ø blå. Postfrisk.  (K)              [44]

 165     25    208 ** Løve med vannmerke. 35ø fiolett. Postfrisk.  (K)          []

 166     25    210 ** Løve med vannmerke. 50ø brunlilla. Postfrisk.  (K)        [36]

 167     25    213‑16 ** Haakon Kroneverdier 1‑1,50‑2‑5 kr. Postfrisk           []

 168     17    216 ** Haakon 5 kr. fiolett. Postfrisk                           []

 169     30    218 ** Turist med vm. 20ø brunrød. Postfrisk.  (K)               [32]

 170     30    219 ** Turist med vm. 30ø blå. Postfrisk.  (K)                   [32]

 171     10    225‑28 ** Maud 10/15/20/30ø, postfrisk                           []

 172     60    229‑32 ** Løve Kroneverdier. 1‑1,50‑2‑5 kr. postfriske.          [80]

 173     25    229‑32 **/* Løve Kronemerker. 1 1,50 2 og 5 kr., 2 kr. med       []

              flekk i limet, øvrige er postfriske.

 174     30    233‑36 ** Nansen 1940. Postfriske.                               []

 175     10    237‑39 ** Posth. uten vm.: 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .       []

 176     18    255‑58 ** Redningsselskapet 1941. Postfrisk serie.               []

 177     60    274‑88 ** V‑merker, 15 forskjellige. Alle postfriske. (W)        []

 178     40    291 ** V‑merke 2 kr. Løve. Postfrisk.                            [45]

 179     60    292 ** V‑merke 5 kr. Løve. Postfrisk.                            []

 180     25    294‑99 ** Snorre Sturlason. Postfrisk.                           []

 181     35    300‑01 + 306 ** Quisling, 3 forskjellige. Postfrisk.             []

 182     25    302‑05 ** Nordraak. Postfrisk.                                   []

 183     10    319‑21 ** Landshjelp 1943. Postfrisk.                            []

 184     10    322‑24 ** Krigsforlis 1944. Postfrisk.                           [12]

 185     10    326‑29 ** Landshjelp 1944. Postfrisk.                            []

 186     13    331‑38 ** Londonutgaven. Postfrisk.                              []

 187     50    352 ** Haakon 2 kr. brunrød.                                     [72]

 188     15    353 ** Haakon 5 kr. blålig fiolett.                              [13]

 189     25    355 ** Løve 30ø grå. Postfrisk.                                  [25]

 190     15    356 ** Løve 40ø mørk blå. Postfrisk.                             []

 191     65    357 ** Løve 55ø guloransje. Postfrisk.                           [65]

 192     60    358 ** Løve 80ø brun. Postfrisk.                                 []

 193     75    359‑69 ** Postjubileum 1947. Postfrisk.                          [80]

 194     20    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.            []

 195     25    415 ** Nordkapp 1953, 20+10ø grønn. Postfrisk.                   []

 196     80    415‑17 ** Nordkapp 1953, 20/30/55ø m/tillegg. Postfriske.        []

 197     30    416 ** Nordkapp 1953, 30+15ø rød. Postfrisk.                     []

 198     40    428‑30 ** Norwex‑serie. 20ø med antydning til hjørnebrett.       []

 199     60    428‑30 ** Norwex‑serie. Postfrisk.                               []

 200     50    453‑68 ** Olavsmerker øreverdier komplett postfrisk.             [75]

 201     10    466 ** Olav 80ø brun. Postfrisk. (W)                             []

 202    100    472‑73 ** Olav 5 kr. rødl.fiolett og 10 kr. orange dyptrykk      [100]

 203     25    479‑80 ** Blomster 1960, 45 og 90ø m/tillegg. Postfr.            []

 204     20    485‑89 ** Skipsmotiver 1960, 5 forskjellige. Postfriske          [22]

 205     10    492‑95 ** Norges Idrettsforbund, 1961. Postfrisk.                []

 206     10    508 ** Norsk Flyvning, 150ø. Postfrisk                           []

 207     65    517‑29 ** Bruksmerker ståltrykk (uten 519C). Postfrisk           [85]

 208     10    532‑35 ** FAO 25/35/50/90ø. Postfrisk.                           []

 209     10    558‑59 ** Folkehøgskolen. Postfrisk.                             []

 210     13    571‑74 ** VM på Ski Oslo 1966. 40, 55, 60, 90ø. Postfrisk.       []

 211     10    583‑84 ** 40 og 55ø Birkeland/Eyde                               []

 212     13    585‑88 ** Efta 60 og 90ø, og Militær utdann. 60 og 90ø.          []

 213     10    599‑601 ** Turistforeningen. 40, 60, 90ø. Postfrisk.             []

 214     10    608‑09 ** Indremisjonsselskapet 40 og 65ø. Postfrisk.            []

 215     10    636 og 638 ** Olav fosf. papir. 1 kr. og 2 kr. Postfrisk.        []

 216     30    641‑45 ** Olav ståltrykk. 1‑1,50‑2‑5‑10 kr. Ikke typebestemt.    []

 217     20    643 x2 ** Olav 2 kr. rød. Papir Bo3.                             [41]

 218     15    644 x1 ** Olav 5 kr. gråfiol. Papir Bo2. Litt "uryddig" tg.(W)   [36]

 219     10    644 z3 ** Olav 5 kr. gråfiol. Papir Hs5.                         [41]

 220     20    645 z3 ** Olav 10 kr. rødlig gulbrun. Papir Hs5.                 [46]

 221     16    649‑52 ** Naturvenår 40, 60, 70 og 100ø. Postfrisk.              []

 222     10    687‑90 ** Norges Samling 50, 60 80 og 1,20. Postfrisk.           []

 223     13    693‑96 ** Ungdom og Interjunex, begge 80 og 1,20. Postfrisk.     []

 224     10    697‑99 ** Polarskuter 60, 80 og 1,20. Postfrisk.                 []

 225     10    735‑38 ** Geologer 65, 85, 1.00, 1.40.                           []

 226     10    757‑59 ** Svalbard 1975. 1, 1,25 og 1,40 kr. postfrisk.          []

 227     60    791 x1 og 791x2 **, begge som parkombinasjon, postfrisk. (W)     []

 228     60    941 I ** Olav 50 kr. Papir Hs2‑G. Postfrisk.                     [71]

 229     32   1157 x ** Posthorn 2 kr. 14‑blokk (2x7) fra n.h. hj., med trykk‑  [60]

              trykknr. (26867) og ‑dato (29. X 93) og Cyl.nr. 1.

 230     13   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremrk.       []

 231     62   1557 ** Valentin 2005, 6,00. Miniark med 9 merker.                []

 232     16   1748 ** A Europa Personlig frimerke/Røsslyng.                     []

 233     25   Automatmerker, 45 stk. ** ATM 2: 1 stk. 0010. ATM 3: 20 stk.      []

              0010, 24 stk. 0020‑0310.

 234     10   BL   1 ** Posthornjub. 1972, postfrisk.                           []

 235     14   BL  10 ** Weidemann/miniark 1989 (1072‑75). Kat.v. NK = 50,‑      [16]

 236     19   BL  16 ** Norske OL‑vinnere IV. NK 1139‑42, miniark, postfr.      []

 237     21   BL  18 ** Norske OL‑vinnere V. NK 1168‑71, miniark, postfr.       []

 238     21   BL  24 ** Mytologi (1535‑36) 7,50 og 10,50 kr. Miniark postfr.    []

 239     16   BL  27 ** Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7 kr. Miniark postfr.        []

 240     26   BL  28 ** A og 12,00 kr. Frimerker 150 år. (= Pålyd. 23,00)       []

 241     42   BL  30 ** Arktis. 6,50, 8,50 og 22 kr.                            []

 242     22   BL  31 ** Garden 150 år. 6,50 13,00.                              []

 243     34   BL  34 ** A Norge og A Europa. Norden/Mystiske steder.            [52]

 244     50   BL  35 ** Nordia 2008. 7,00 + 14,00 + 23,00 kr.                   [75]

 245     25   PF   5 ** Posten og Bring, A. Miniark med 1 av hver.              []

 246     30   T  10 og 13 ** Offentlig Sak Offset, 5ø lilla + 15ø oliven,       [45]

              begge som 4‑blokker. Litt svake "bretter/bøyer" på baksiden.

 247    350   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn 4‑blokk, ø.h.hjørne.     []

              Noen antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, hel lim‑

              flate. Noen tagger litt "butte" på merket ned til høyre. (W)

 248    100   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn. Noen antydninger        [151]

              til svake "bretter/bøyer" på baksiden, hel limflate.

 249    280   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. 4‑blokk. Noen svake       []

              antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, men hel limflate.

 250     12   T  21 ** Off.sak Boktrykk. 5ø lilla, 4‑blokk. Svak krakelert      []

              lim. Fint sentrert, gode tagger. (fra ark‑kant, med marg).

 251     10   T  54 ** Solkors 30ø blå. Bra sentrering/tagging. Noen blå        []

              flekker i limflaten (avsmitting?).

 252     30   T  83 ** Off.sak vanlig papir. 40ø fiolett. 4‑blokk. Type?        []

 253     10   T  84 ** Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliven.                   []

 254     30   T  84 ** Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliven. 4‑blokk           []

 255     20   T  86 ** Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun. 4‑blokk.              []

 256     15   T  88 ** Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type?                []

 257     30   T  92 ** Off.sak vanlig papir. 75ø brunfiolett. Postfrisk         [50]

 258     40   T  93 ** Off.sak vanlig papir. 80ø brun. 4‑blokk. Postfrisk       []

 259     12   T  93 ** Off.sak vanlig papir. 80ø brun. Postfrisk                [12]

 260     10   T  94 ** Off.Sak vanlig papir. 90ø gulorange. 4‑blokk.            []

 261     10   T  95 ** Off.sak vanlig papir. 1 kr. fiolett. 6‑blokk. Type?      []

 262     20   T  96 ** Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivgrønn. 4‑blokk.          []

 263     10   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett. Postfr.      [25]

 264     16   T 101 a ** Off.Sak fosforesc. 20ø blålig grønn. 4‑blokk.          []

 265     10   T 102 ** Off.Sak fosforesc. 30ø grålig grønn. 4‑blokk.            []

 266     12   T 108 ** Off.Sak fosforesc. 75ø grønn. 8‑blokk (4x2)              []

 267     14   T 111 ** Off.Sak fosforesc. 90ø gulorange. 4‑blokk.               []

 268     10   T 112 ** Off.Sak fosforesc. 1 kr. blåfiolett.                     []

 269     20   T 115 ** Off.Sak fosforesc. 2 kr. olivgrønn.                      [30]

 270     18   T 116 ** Off.Sak fosforesc. 5 kr. rødlig fiolett. Postfrisk.      [30]

 271     25   T 125 ** Off.Sak Offset. 70ø brunlig rød. 4‑blokk.                []

 272    150   År 1990 kompl. ** (NK 1086‑1107, med parkomb. + BL 12 og 13).     []

 273    170   År 1991 kompl. ** (NK 1108‑1132, m/parkomb. + BL 14 og 15).       []

 274    214   År 1996 kompl. ** (NK 1251‑1278).                                 []

 275    277   År 1999 kompl. ** NK 1348‑1381. Med 1380‑81 Årtusen, i tillegg    []

              1366‑73 som småark. 1376‑77 = 4 merker i 1/2 hefte.

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 276     10    171 * Portoprovis. 200ø fiolett. Krakelert lim, et bar bøyer/    [25]

              bretter? Kun liten flekk i limflate, har ikke vært hengslet? (K)

 277     20    193‑96 * Nansenserie 1935. Ubrukt, med hengslespor.              []

 278     10    225‑28 * Maud 10/15/20/30ø, ubrukt med hengslespor               []

 279     10    386‑87 * Polio 1950. 25 og 45ø. Ubrukt med påsatt hengsle.       []

 

NORGE BLOKKER ETC. POSTFRISK *          

 280     16    953 ** Europa 1984, 3,50. 4‑blokk. Postfrisk.                    []

 

NORGE LOT USTEMPLET POSTFRISK           

 281     22    5 stk. ** Offentlig Sak Offset, postfr. Noen med svake "bøyer"   []

              baksiden. 4 stk. 5ø (NK T 10), 1 stk. 70ø. (NK T 19).

 282     18    7 stk. ** Offentlig Sak Offset, postfr. Noen med svake           []

              "bøyer" baksiden. 2 stk. 5ø (NK T 10), 5 stk. 15ø. (NK T 13).

 283     20    9 forskj. Off.Sak Offset ** NK T 117‑19, 121, 124‑26, 128, 137.  []

 284     20   10 forskj. Off.Sak Offset ** NK T 117‑19, 121, 125‑26, 127,       []

              129a, 129b, 131.

 285     97   5 stk. Postens foldere (ca. 17,5x12 cm). Med ** frim. Folder      []

              Nr. 6+7/99, 1+2/00, 7/01. NK ** 1359‑61, 1382‑86, 1426‑27.

 286    235   Ca. 375 stk. Tjeneste, fleste postfr. ** Noen Solkors og Off‑     [302]

              entlig Sak, men flest Off.Sak vanlig papir serie fra T 75 og

              siste Offsetserie (fra T 117). Mange blokker etc. Mange forskj.

 287     31   Lot ** NK  884‑900. Postfrisk. (17 forskjell. fra 1981).          []

 288     60   Lot ** NK  901‑21. Postfrisk. (908‑09 = Parkomb.)                 []

 289     80   Lot ** NK  964‑68 971‑75 987‑97 Postfr. (Parkomb. 964‑65, 987)    []

 290     60   Lot ** NK 1009‑15 1017‑22 1032‑33. (Parkomb. 1017‑18, 1032,33)    []

 291     80   Lot ** NK 1038‑39 1043‑45 1056‑57. (1038‑39, 1056‑57, 1061‑62     []

              er parkombinasjoner).

 292     90   Lot ** NK 1068‑71 1080‑85 1088‑90 1093‑98 Postfrisk. (1084‑85,    []

              1088‑89 er parkombinasjoner).

 293    100   Lot ** NK 1303‑11. (1303, 1304 og 1305 som parkombinasjon).       []

 294     40   Lot ** Olav. 453, 456‑57, 459, 462, 464. Postfrisk                []

 295     85   Lot 19 stk. ** Posthorn/Løve. 237‑52. 3 stk. 20ø (I og IIa, +     []

              muligens 205?), 2 stk. 40ø (1 = 209 ?). (W)

 296    130   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 1/95 og 2/00. Med ** 4‑blok‑   []

              ker NK 1221‑22 (Apotek 3,50 og 25 kr.) og 1386 4 kr. Valentin.

 297     87   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 5/99 og 6/01. Med ** Parko‑    []

              mb. NK 1356‑58 (Turist). 1424‑25 ** 1/2 hefte (4 mrk. av hvert)

 

NORGE LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 298     10    6 stk. * Olav, ubr. m/hengslespor: 453, 459, 461, 466‑68.        [12]

              (25ø grønn, 40ø grå, 50ø olivgul, 80, 85 og 90ø)

 299     12   30 stk. ubr. m/hengsle/‑spor: * NK 307‑21 325‑29 342‑49 374I 413  []

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                

 300     12    445‑46 **/* Nordkapp 1957. 25ø **, anelse brunlig limflate.      [26]

              35ø mulig svak flekk øverst i limflaten.

 301     25    6 stk. Offentlig Sak Offset, ubrukte. m/div. minus for bak‑      []

              siden. 1 stk. 2, 25 og 100ø. 3 stk. 20ø. (Resp. NK 9 15 20 14).

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 302     10   MB 12. Minneblokk Norske Frimerker 125 ÅR. Nytrykk/utkast.        []

 303     12   MB 13. Hafrsfjord 81. Nummerert.                                  []

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                    

 304     35   FH 105 Kn ** Julemerker, 8 x 3,80 (1346‑47) med kontr.nr          []

 305     60   FH  45 Ax2 ** Europa 1977. 10x1,25 (790). Gul luminesc.           [121]

 306     15   FH  45 Bx1 ** Europa 1977. 10x1,25 (790). Hvit luminescens.       []

 307     15   FH  45 Bx1kn ** Europa 1977. 10x1,25 (790). Hvit luminesc.        []

              Med kontrollnr., som er svakt overstrøket.

 308     21   FH  46 Ax1 ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit luminescens.       []

 309     21   FH  46 Ax1kn ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit lum. Kontr.nr.   []

 310     21   FH  46 Ax1kn ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit luminescens.     []

              Med kontrollnummer, som er overstrøket med svart (blyant?).

 311     12   FH  50 A ** Norwex. 10x1,25 (823‑30).                             []

 312     15   FH  50 Akn ** Norwex. 10x1,25 (823‑30). Med kontr.nr.             []

 313     12   FH  50 B ** Norwex. 10x1,25 (823‑30).                             []

 314     40   FH  50 B v1 ** Norwex. 10x1,25 (823‑30). 3. merke kortere.        []

 315     15   FH  50 Bkn ** Norwex. 10x1,25 (823‑30). Med kontr.nr.             []

 316     15   FH  54 IA ** Fugler 10x1,25 (861‑62). Tagget helt ut.             []

 317     15   FH  54 IB ** Fugler 10x1,25 (861‑62). Tagget helt ut.             []

 318     18   FH  56 Bkn ** Alkefugler 10x1,50 (877‑78). Med kontr.nr.          []

 319     29   FH  61 A ** Jul 1983. 10 x 2,50 (943).                            []

 320     41   FH  86 Bx ** Torghatten 8x4,50 (1226). Fosf. papir.               [50]

 321     32   FH  87 IIA ** Posten 350 år. (1238‑45, uten Svalbardmerke).       []

 322     32   FH  94 A ** Bunadsdetalj (1277‑78). 8 x 3,50.                     []

 323     34   FH  95 Bkn ** Humle/Marihøne, 8 x 3,70 (1289‑90). M/Kontr.nr.     []

 324     34   FH  96 A ** Posten (1295‑1302).                                   []

 325     34   FH  96 Bkn ** Posten (1295‑1302).                                 []

 326     40   FH  97 B ** Røros, 8 x 4,30 (1303).                               [50]

 327     46   FH  98 Bkn ** Færder, 8 x 5,00 (1304). Med kontrollnr.            []

 328     55   FH  98 Bkn ** Nusfjord, 8 x 6,00 (1305). Med kontr.nr.            []

 329     35   FH 101 Bkn ** Øyest./Gr.hoppe (1324‑25). Med kontrollnr.          []

 330     35   FH 102 A ** Holmenkollen (1331). 8 x 3,80                         []

 331     35   FH 102 Bkn ** Holmenkollen (1331). 8 x 3,80. Med kontrollnr.      []

 332     42   FH 103 Bkn ** Ålesund, 8 x 4,50. Med kontrollnr.                  []

 333     50   FH 104 Bkn ** Hamarøy (1333). Med kontr.nr.                       []

 334     64   FH 119 Kn ** Fjellklatrer, 8 à 7,00 (1425).                       []

 335    100   FH 148 ** Pers. frim. "Rudolf" A, 8 stk. (1667).                  []

 336    150   FH 149 ** Jul 2007, 1668‑89. 10 stk. A Innland.                   []

 337    150   FH 149 Kn ** Jul 2007, 1668‑89. 10 stk. A Innland. Med K‑nr.      []

 338    150   FH 150 Kn ** Turist, 1684‑85. 10 stk. A Innland. Med K‑nr.        []

 339    190   FH 152 Kn ** Turistmerker 1688‑89. 10 stk. A Verden. M/K.nr.      []

 

NORGE PERFINS, USTEMPLET                

 340     35   Perfin "S" på horisontalt par ** 152, 40ø grå Løve 1926.          []

              Brettet. Noe ujevne tagger. Postfrisk. (K)

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                     

 341     35   PÅ 11. 1979 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 342     78   PÅ 14. 1982 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 343    125   PÅ 15. 1983 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 344     75   PÅ 16. 1984 Postens Årssett i originalfolder, vedlagt ** ATM 2    []

              200, 250 og 350 øre postfrisk.

 345     90   PÅ 18. 1986 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 346    140   PÅ 21. 1989 Postens Årssett i originalfolder (m/BL. 10‑11)        [195]

 347    168   PÅ 23. 1991 Postens Årssett i originalfolder (m/BL. 14‑15)        []

 

NORGE MAXIKORT                          

 348     20   8 stk. "Maxikort" for NK 1238‑45 Posten 350 år. Noen eks.: (W)    []

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 349     50    445‑47. Nordkapp. FDC, Nordkapp motivst. 6.5.57.  (W)            []

 350     10   1255‑56. OL 100 år. FDC. Konv. m/diskoskaster og stmp. "Best      []

              Games Ever Lillehammer '94. 18.04.96 2600 Lillehammer".  (W)

 351     12   FDC div. fra 1997. NK 1279‑1315. Konv. 18x12,5 cm med             []

              "offisielt" FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 352     10   FDC for NK 1344‑61. 9 konv. 18x12,5 cm med "offisielt"            []

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 353     12   FDC for NK 1475‑97 + BL 22. 10 konv. 18x12,5 + 1 stk. 19x16 cm.   []

              Alle m/"Offisielt" FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettb. (W)

 354     15   FDC for NK 1509‑52. Med BL 24/25/26. 20 konv. 18x12,5. Alle       [16]

              med "Offisielt" FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettb. (W)

 355     12   FDC for NK 1562‑78, 1605‑12, 1623‑27. Med BL 27/29/31. 13 konv.   [14]

              18x12,5 cm, 1=19x16cm. "Offisielt" FDC‑stmp. Eks. vignetter (W)

 356     15   FDC for NK 1633‑59. Med BL 32/33. 13 konv. 18x12,5 cm, 2 stk.     [21]

              19x16cm. "Offisielt" FDC‑stmp. Eks. vignetter på nettside. (W)

 357     12   FDC komplett 1992. NK 1133‑62. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"     []

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 358     12   FDC komplett 1993. NK 1163‑91. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"     []

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 359     12   FDC komplett 1994. NK 1192‑1220. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"   []

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 360     12   FDC komplett 1995. NK 1221‑50. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"     []

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 361     12   FDC komplett 1996. NK 1251‑78. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"     []

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 362     12   Lot 10 stk. FDC: Bl. 5/Papir, 1002‑05, 1212‑13, Bl. 20/Sølv‑      []

              smed, 1219‑20, 1238‑41, 1260‑61, 1262‑63, 1386, 1387‑90.

 363     10   Lot 13 FDC‑konv. 17x10 cm for NK 693‑94, 716‑18, 746‑47, 751‑54,  []

              760‑65, 780‑84, 944‑49, 952‑53, 956‑57. Alle m/"offis." FDC‑st.

 364     10   Lot 13 FDC‑konv. fleste 10x7 cm. For NK 693‑94, 710‑13, 766‑79,   []

              795‑98, 944‑46, 1023‑26 (Bl. 7, svake kantbr. i konv. 20x15).

 365     10   Lot 14 FDC‑konv. fleste 17x10 cm. For NK 693‑94, 700‑05,          [25]

              708‑21, 727‑38. Alle med "offisielt" FDC‑stempel. Bra stand.

 366     15   Lot 20 stk. FDC, dekker: Bl. 5/Papirind., 1002‑05, 1182‑83,       []

              1190‑91, 1218, 1221‑26, 1230‑31, 1236‑37, 1246‑50, 1277‑78,

              1310‑13, 1331‑33, 1348‑49, 1356‑61.

 367     15   Lot 22 stk. forskjellige FDC‑konv. 1998‑2001.                     []

 368     18   Lot 28 stk. FDC‑konv., dekker: 553‑4, 1133‑6, Bl. 16,             [18]

              1143‑6, 1172‑7, Bl. 19, 1227‑9, 1267‑72, 1275‑6, 1284‑8,

              1295‑8, 1314‑7, 1334‑8, 1366‑9, 1469‑82, Bl. 22, Bl. 26.

 369     15   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 12/97, 4/5/6/98. Alle med      []

              sentrert ordinært rundstempel utg.dag på 4‑blokker. NK 1314‑15,

              1327‑33. + Folder 13/97 m/1/2 hefte 1316‑17 tilsv. stempling.

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 370     20   11 merker. Dels fint st. eks. 152, 178, 423, 691, T 25. + bl.a    []

              142, 158. Noen 4‑blokker. Sv.hv. Postkort Lærdalselv (m/laks).

              Noen (ordinære/nyere) merker/klipp m/farvet stempel. (K)

 371     10   Div. helsaker/særstmpl. m.v. Nummerert Raufoss Postkont. 100 år.  [30]

              Festn.byen. OL‑frim./Maxikort. VM Håndball 1993 kort m/laget.

              Div. helsaker julekort/‑konv. Div. kongelig/slott. Rally Nor‑

              way. Skibladner. Stmpl./ustmp. 20 artikler. Eks. nettbilde. (W)

 372     15   Div. helsaker/særstmpl. m.v. Særst./postk. Skiflyvn. Vikersund    [37]

              1995. Postk. Amundsen m/motivst.+Torp Fr.stad. Div. helsaker

              vedr. OL. FDC Blokk. Pakke med 10 kort/helsaker Norges Olymp.

              museum. Ungdommens Landsturnst. 1993. + div. Ialt 27 art. (W)

 373     10   Lot. Div. konv. m/motiv og rundst. Drammen. Polarsirkelen.        [35]

              Håndb.VM 93, 3 forskj. brev m/Arnfinn Bergmann og OL‑merker.

 374     10   Pose m/ca. 1.500 merker. Alle(?) skal ha litt/mye minus, (dår‑    [30]

              lig ev. maskinstempel, kort tagg etc. Fra NK 110, div. mellom‑

              krigs og nyere. Noen noe dublettert. Bruks‑/bedre merker. (W)

 375     16   Særst. 17. mai 1994 på 553‑54. Div. kort/brev. Polarsirkelen      [13]

              1996. OL m/Arnfinn Bergmann. FDC 1374‑75, Bl. 26.

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 376     55   S  136‑38 (Afa 138‑40). Luftpost provis. 10/3, 20/2 og 50/4. (K)  [50]

 377     10   S 2712‑14/Bl. 26 (Afa 2639). Miniark Albertus Pictor. Med 2       []

              rundst. Helsingborg/Posten 2009.04.30. På klipp. (W)

 

SVERIGE MASSEVARE/BUNTER                

 378     10   S  288 (Afa 361). 1 bunt Tre Kronor 70ö blå                       [16]

 379     10   S  292 (Afa 362). 1 bunt Tre Kronor 85ö brun                      [16]

 380     10   S  302 (Afa 363). 2 bunter Tre Kronor 1,50 rödfiolett             [21]

 381     10   S.  4 bunter Tre Kronor. Fac. 284 285 308 311 (Afa 379 341        [16]

              381 503): 50, 55ö, 2 kr. rödfiol., 2,15.

 382     10   S.  6 bunter Tre Kronor. Fac. 284 (m/45 stk.) 289 294 304         [11]

              311 313/77 stk. (Afa 277 379/45 364 380 481/77 stk.503):

              50ö/45 stk. 75ö 1 kr. 1,70 2,15 2,50.

 383     10   S.  6 bunter: 2 stk. 5ö Gustav V Mealjong. Delaware 5 og 15ö      []

              (antatt 2‑sidig tg.). 2 bunter Stockholm Slott 5 kr. (F 332/

              Afa 291), begge bunter 3‑sidig tg. (halvpart H og V).

 384     15   S.  8 bunter. 1 av hver: Fac. 450 455 469 477 496 508 520 550.    [21]

 385     18   S.  8 bunter. 1 av hver: Fac. 550 621 730 1166 (antatt 100).      [16]

              Bunt m/38 stk.: 494. 44 stk.: 453. 50 stk.: 1341. 60 stk.: 452.

 386     12   S.  9 bunter: 1 stk. Geijer 90ö (Fac./Afa: 375/334).              []

              Strindberg: 1 stk. 20ö (385/352), 2 stk. 80ö (387/354).

              5 stk. 45ö Polhem (439/371).

 387     15   S. 10 bunter: Fac.: 393‑95, 439 (m/65 stk.), 445 (2 bunter),      [17]

              447 (65), 448 (2 bunter), 446 (62). Afa: 372, 374 (65),

              385 (2 b.), 386 (62), 387 (65), 388 (2 b.), 429, 430.

 388     10   S. 13 bunter: Fac. 259 266 267/3 stk. 318/2 320(m/90) 321/3       []

              324 326. (Afa 248 255 256/3 258/2 260(m/90) 261/3 283 285).

              Swedenborg G.V.80 år Ling Berzelius Linné Bellman Sergel.

 389     10   S. 13 bunter: Fac./Afa: 347/306, 3 stk. 348/307 90ö Skytter,      [11]

              349/308, 2 stk. 352/311 Sjökart 60ö, 368/327, 5 stk. 372/331

              20ö Nobel. 1 av buntene 90ö Skytterr. med 50 stk.

 390     10   S. Stockholm 700 år. 1 bunt 25ö (F/A 449/389), 2 bunter           []

              1,70 (450/390).

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 391     90   S. 18 stk. Landstorm. Flest stmpl. Landstorm I: 5ö gul og grå,    []

              10ö rød. 2 stk. 10ö gul og brun. L.st. III: 7ö grå og fiolett.

              12ö blå, gul. 2 stk. 12ö rød på 20 og på 50. 3 stk. 12 brun.

 392     60   S. Flere poser: Oscar II, Gustav V/Medalj., Tjänste, Band‑        []

              merker, Postvesen etc. Ialt 55 gram. Ikke gjennomgått.

 393     35   S. Lot 12 stk. provis. 27ö GV Medaljong: 3 stk. 27ö/55 lysblå,    []

              4 stk. 27ö/65 gröngul, 5 stk. 27ö/80 svart. Alle del av rundst.

 394     75   S. Lot 16 eldre. Lösen tg 14: 20ö blå, annulert m/blekkstrek,     []

              dårl. tg. 1 hjörne. Ringtyp tg 14: 24ö gul. 5ö med snaue tg.

              Ringtyp 13: 1 stk. 4, 5, 50ö. 4 stk. 12ö. 6 stk. 20ö. Nettb. (K)

 395     20   S. Lot 22 eldre med Posthorn bakside: 11 stk. Osc. II 10ö. Ring‑  []

              typ: 1 stk. 2ö 20ö 1 kr. 8 stk. 5ö. Noen m/minus.Alle nettb. (K)

 396    110   S. Lot 25 eldre, tg. 13: 3 stk. 12ö Våpen. Ringtyp: 1 stk. av     [90]

              24, 30ö, 1 kr., Provis. 10/12ö. 2 stk. av 3, 5, 50ö. 4 stk. 4ö,

              5 stk. 12ö. + 3 stk. Lösen. Alle på nettbilde.  (K)

 397     30   S. Lot 29 eldre. Ligg. Lejon 3ö brun, uten tg. v. side. Våpen:    []

              1 stk. 5, 2 stk. 12 og 30ö. Lösen: 1, 3 og 20ö (13?). Noen Ring‑

              typ. 13 stk. Tjänste/Stort. Varier. kvalitet! Alle nettb. (W)

 398     18   S. Lot sentr./rundst. (2016): 1157 50kr., 2460‑61 2x10 kr. Jul‑   []

              post '04, 2578‑79 2x10 kr. Julp. '06. I hefte: 2439‑42 4x10 kr.

              Nobel '04 og 2606‑09 4x11 kr. Sommarlandskap. Nettbilde. (W)

 399    200   S. Posearkiv: Ca. 1940‑t. til 2000‑t. Sortert på år/serier etc.   []

              Parkombinasjoner, også flere 20 kr. svaner. Flere konv. m/tall

              bakside. 2 konv. ustempl. Turistmerker. Tot. 0,8 kg. Usjekket.

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **         

 400     25   S  883‑86 (Afa 872‑75) ** Som 4‑blokker/miniark med marginal.     []

 401     20   S 1444 ** (Afa 1407). 25 kr. Fly. Postfrisk.                      []

 402     25   S 1499‑1508 ** (Afa Rabatt 37‑46). 10 stk. Privat Post à 2 kr.    []

 403     15   S 1521 ** (Afa 1464). 20 kr. Tårnsvale. Postfrisk.                []

 

SVERIGE FRIMERKEHEFTER                  

 404     10   S. H 384 ** Nya Sverige 1638‑1988. Postfrisk                      []

 

SVERIGE BREV                            

 405     20   S. Konvolutt. Bakside svhv Hilsen fra Nyborg. Brettes ut, med     []

              4 bilder inni. Med limklaff, brettes og limes. Ubrukt. (W)

 

SVERIGE F.D.C. ETC.                     

 406     25   S.  6 stk. FDC. Facit 353‑57, 358, 370‑71, 372‑73, 374‑75,        []

              497‑99. (Afa 312‑16, 317, 329‑30, 331‑32, 333‑34, 449‑51.

 407     50   S. 35 stk. forskjell. FDC. 1972‑1975, 1/1977 + 5 div. år.         []

 408     22   S. Lot 14 stk. FDC‑konv. 1961, 1970, 1971. Facit nr. 435, 437,    []

              529‑31, 701, 720‑22, 725‑27, 729‑49 (med Riksregal. + Jul 1971)

 409     17   S. Lot 15 stk. FDC‑konv. 1970‑71. Facit nr. 435, 700, 702‑08,     []

              716‑17, 719, 726‑27, 728/2 stk., 729‑32, 734‑37, 739, 750‑53.

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 410     30   S. Lot Brev (eldre/nyere), noen Postkort, Rekbrev, Helsaker,      [40]

              ufrankert Tjänsteförsend. 1956, Inlämningsbevis 1977, Brefkort

              stemplet Kristiania 1911, mm. 220 gram. Noen eks. nettside. (W)

 411     30   S. Lot Helsaker, brev, Rekbrev, brev m/Lösenetik., postk., Mili‑  [40]

              tärbrev 1940, adr.kort 1965, ufrank. Tjänsteförs. mm. 250 gr.(W)

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 412     10   DK   27 B. Tofarvet 16ø grå/brun.  (K)                            []

 413     50   DK   30B. Tofarvet 50ø brun/lilla.  (K)                           [70]

 414     40   DK   34‑36. Våpentype 5ø grønn, 10ø rød (blek/rosaaktig?).        []

              20ø blå (mot grå‑/melkeblå?), med tynn flekk. (K)

 415     12   DK   40. Provisorium 4/8ø grå/rød.  (K)                           []

 416     30   DK   41. 15‑øres Provis. På 24ø brun.  (K)                        [24]

 417     70   DK   50. Chr. IX, 50ø lilla. Svak rødbrunaktig toning i           []

              papiret i øvre, høyre del/hjørne av merket.  (K)

 418     10   DK   58. Frederik VIII. 50ø rødlilla. Del av kraftig rundst. (K)  [25]

 419     16   DK   73. Chr. X. 35ø orange. Par, 1 merke m/ødelagt hjørne (K)    []

 420     70   DK   94. 27‑øres provis. På 68ø brun. (W)                         [112]

 421     45   DK   96. 27‑øres provis. På 5 kr. rød/grønn. (W)                  []

 422     65   DK   97. 27‑øres provis. På 10 kr. brun/blå. (W)                  []

 423     25   DK  112‑16. Gjenforening. 40ø brun noen dårl. tg., 10ø ujevne     [20]

              tg. Alle rundst. Medflg. 27/10ø (89) m/noen dårlige tagger. (W)

 424     35   DK  132‑35. Postvesenet 10ø grønn. 4 forskjellige. (K)            []

 425     40   DK  136‑39. Postvesenet 15ø fiolett. 4 forskjellige. (K)          []

 426     15   DK  159. Provisorium 12/15ø fiolett, Chr. X.  (K)                 [25]

 427     35   DK  162. 7‑øres Provis. På 4ø blå.  (K)                           []

 428     10   DK  167. Bølgelinje.  7ø grønn.  (K)                              []

 429     13   DK  168. Bølgelinje. 12ø fiolett. (K)                             []

 430     10   DK  179. Kreftmerke 15(+5ø) rød. Del av kraftig maskinstempel,    []

              gjennomslag til baksiden. (K)

 431     10   DK  184. Bølgelinje.  7ø fiolett. (K)                             []

 432     20   DK 1516. Miniark. Rundstemplet 2008. (W)                          [25]

 433     35   DK.  7 Avisporto. 68ø brun. Del + snei av rundstempel. (K)        []

 

DANMARK 4‑BLOKKER ETC.                  

 434     25   DK 1194. Fossiler 15 kr. 4‑blokk, sentr.st. Skive 22.3.01. (K)    [20]

 

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 435     40   DK. 52 forskj. stemplet. 784‑48, 754‑55, 759‑70, 778‑88, 796‑     []

              817. Fleste rundstempl., f.eks. på maleriene 816‑17. Nettb. (W)

 436     10   DK. Pose ca. 700 vaskede merker. NB! Aller fleste med litt        [15]

              stempel‑/taggeminus. Mellomkrigs‑ca. 2000? 1‑flere av hver.

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **         

 437     30   DK   86 ** 27‑øres provis. På 5ø blå. (W)                         []

 438     35   DK   87 og 88 ** 27‑øres provis. På 5ø rød og 8ø grønn. (W)       []

 439     50   DK   89, 90 og 95 ** 27‑øres provis. På 10ø, 20ø og 1 kr. (W)     []

 440    100   DK   92 ** 27‑øres provis. På 38ø orange. (W)                     [90]

 441     35   DK   93 ** 27‑øres provis. På 41ø brun. (W)                       []

 442     30   DK  154‑56 ** Frim. 75 år, 10/20/40ø postfrisk.                   []

 443     60   DK  327 ** Frederik IX. 55ø brun, postfrisk.                      []

 

DANMARK FRIMERKER. USTEMPLET *          

 444     30   DK   60 * 35‑øres provis. På 16ø grå/brun. Ubr. m/h.spor. (W)     []

 445     55   DK   60 * 35‑øres provis. På 20ø rød/grå. Ubr. m/h.spor. (W)      [45]

 446     75   DK   82 * 80‑øres provis. På 12ø grå/r.lilla. Ubr. m/h.spor. (W)  [65]

 447     12   DK   85 og 91 * 27‑øres provis. På 1ø grå og 29ø orange.          []

              Ubrukte med hengslespor. 1ø litt gråaktig i papiret?  (W)

 448     55   DK  121 * Røde Kors. 20+10ø blå. Ubrukt med hengslespor.          []

 449    300   DK  132‑43 */** Postvesenet. I 4‑blokker, ansiktene mot hveran‑   []

              dre). Skal være m/hengslespor på noen, men ser ingen(?). (W)

 450    100   DK  163 * 7‑øres Provis. På 5ø grønn. Ubr./litet hengslesp. (K)   []

 451    130   DK  169‑74 * Karavel Boktrykk. 15/20/25/30/35/40ø. Ubrukt,        []

              med litet spor etter hengsle. Alle på nettbilde.  (W)

 452     75   DK  180 * Kreftmerke 25(+5ø) blå. Ubrukt med hengslerest. (W)     []

 453     10   DK  245 * D.F.U. Frim.udst. 1938, overtr. Litet hengslespor (K)   []

 

DANMARK LIMLØSE. USTEMPLET              

 454     40   DK. Ca. 55 stk. limløse, tils. pålydende DKK 210,55. Bl.a.        [45]

              5 stk. (med 4‑blokk m/L 898) 15 kr. maleri (Afa 1100), 1 stk.

              1099. Noen eks. på nettbilde. Tillegg et par m/skadet baks. (W)

 

DVI/DANSK VESTIND FRIMERKER. STEMPLET   

 455     35   DVI. Afa  7B. Tofarvet Tg. 12,75. 4c brun/blå. (K)                [35]

 456     10   DVI. Afa 16. Våpentype. 1c grønn. (K)                             [10]

 457     80   DVI. Afa 17. Våpentype. 5c blå. (K)                               [64]

 458     50   DVI. Afa 22. Våpentype. 2c rød. (K)                               [40]

 459     10   DVI. Afa 24. Chr. IX. 5 bit grønn. (K)                            [10]

 460     10   DVI. Afa 36. Fr. VIII. 5 bit grønn. (K)                           [10]

 461     10   DVI. Afa 37. Fr. VIII. 10 bit rød. (K)                            [10]

 462     10   DVI. Afa 40. Fr. VIII. 40 bit blå. (K)                            [10]

 463     12   DVI. Afa 44. Chr. X. 5 bit grønn. (K)                             [10]

 464     20   DVI. Porto. Afa 4, 10c blå. Litt varierende tagging.   (K)        [16]

 

FINLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 465    135   SF. 3 stk. "Stortagget". 2 stk. 10 pen. sort på gul, 1 stk.       [108]

              med nedklipte tagger? 1 stk. 20 pen. blå (=ødelagte tagger).

              Ikke bestemt type/tagger. (K)

 

FINLAND UTVALGSHEFTER                   

 466     10   SF. 6 Utv.hefter, i hvert: Vel 100 merker, 5 stk. hver av: 4‑t.   [100]

              10 rød og 20 blå, 3‑talls 10 rød + 20 orange. Dubl. div. 1917 +

              1930‑løve, provis., div. bruksmrk., feltpost. Uten nr., u/pris.

 467     30   SF. Utvalgshefte. Vel 100 stempl. merker ca. 1980‑86. Få dub‑     [30]

              letter. Ingen "bruksmerker". Rest salgsverdi 270 kr.

 

FINLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 468     20   SF. Lot 30 stemplet, antatt forskjell. og mest 1990‑2010? Eks.    [18]

              Afa 1403, 1457, 1531, 1574‑76, 1579, 1668, 1687. Netteks.: (W)

 

FINLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 469     12   SF. Facit  540‑46 ** (Afa 544‑50). Tub. 1961 + div. Alt postfr.   []

 470     12   SF. Facit  547‑49 ** (Afa 551‑53). Jernbanejub. Postfrisk.        []

 471     12   SF. Facit  550‑54 ** (Afa 554‑58). Medfølger 3 stk. F 658/Afa     []

              662 0,40 Norden 1969. Alt postfrisk.

 

FINLAND F.D.C. ETC.                     

 472     25   SF  409‑10 (Afa 408‑09). OL 1952, 15 og 25 mark. FDC.  (W)        []

 

ISLAND FRIMERKER. POSTFRISK **          

 473     50   Island **  273 (F 308) 3,30 Jon Arason. 30 stk. (blokk 10x3)      []

 474     15   Island **  293 (F 326) Prov. Hekla 5/25 aur. 72 stk. i            []

              blokker, striper etc.

 475     20   Island **  302 (F 335) Skalholt 1,25+0,75. Helark 50 stk.         []

              Noen bretter.

 476     20   Island **  304‑11. Elkraft og vannfall. Postfrisk.                []

 477     10   Island **  312 (F 345) 2,30 Kr. Televerk. Arkdel med 80 stk.      []

 478     15   Island **  365 (F 401) Europa 5,50. 49 stk. i brettet ark.        []

 479     15   Island **  477 (F 513v2) 40 kr. Frim.jubil. Helark 25 stk.,       [13]

              ubrettet. Rødbrunt papir i UV‑lys.

 480     40   Island **  532 (F 568) 120 kr. Europa. 29 merker, 1 blokk à       []

              24 merker (8x3 fra hjørne, 1 brett, + 5 løse.

 481     10   Island **  537 (F 573) 60 Kr. Redningsvesen. Blokk 25 merker,     [10]

              med "Tabs", trykknummer(?) og dato. Ubrettet.

 482     35   Island **  538 (F 574) Fyr 90 kr. 74 stk. 49 i brettet ark + 25.  []

 483    100   Island **  541 (F 577) Europa 190 kr. Helark 50 stk., 1 brett.    []

 484     10   Island **  546 (F 582) 150 kr. Berømte Islendinger. 23 merker.    [25]

              (5x3 fra hjørne m/"tabs" etc. ubrettet, + 6‑blokk + 2 stk.).

 485     10   Island ** 1225. Miniark, Lunde 190 kr. Nordia 2009.               []

 

ISLAND LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 486     15   Island ** Lot 33 postfriske. 11 stk. Afa 283 (Facit 316).         []

              7 stk. Afa 529 (F 565). 15 stk. Afa 543 (F 579).

 

FÆRØYENE FRIMERKER. POSTFRISK **        

 487     45   Færøyene. Afa 115‑18 ** Fyrtårn. 4 ubrettede helark à 20          []

              merker av hver. Pålydende: 282,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.260,00.

 488     70   Færøyene. Afa 136‑38 ** Broer. 3 ubrettede helark à 20            []

              merker av hver. Pålydende: 374,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.720,00.

 489     45   Færøyene. Afa 145‑47 ** Trålere. 3 ubrettede helark à 20          []

              merker av hver. Pålydende: 330,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.300,00.

 490     50   Færøyene. Afa 148‑52 ** Hestur. 5 ubrettede helark à 20           []

              merker av hver. Pålydende: 402,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.360,00.

 

FÆRØYENE REALISASJON/ROTELOTS           

 491     10   Færøyene: 4 Miniark ** Afa 84‑86, 133‑35, 153 og 194‑96. Kv 245   [10]

 

GRØNLAND FRIMERKER. STEMPLET            

 492    250   Grønland. Afa  266‑74. = 3 miniark 50‑året for Amerikautgaven.    []

              Stemplet 5.5.1995. I nummerert A4‑folder med info/bilder. (K)

 

GRØNLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 493     10   Grønland  178 ** Miniark Hafnia 87.                               []

  

GRØNLAND F.D.C. ETC.                    

 494     10   Grønland  178. FDC Miniark Hafnia 87. Løs blokk m/FDC‑stemp.      []

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 495     20   GB   97. Victoria. 1 sh. grønn. Bue fra "fett" stempel. Med‑      []

              følger samme merket med avsneide tagger oppe, og liten fio‑

              lett strek oppe. Dette er mørk grønt, andre mot gulgrønt. (K)

 496     50   GB  101. Victoria. 1 sh. karm./grønn. Div. stmp., litt fett (K)   [50]

 497     10   GB  105. Edw. VII, 2d grønn/karmin. Litt/svak påskrift baks. (K)  []

 498     15   GB  106a. Edw. VII, 2,5d blå tg. 15x14. (K)                       [20]

 499     30   GB  107. Edward VII. 3 d. 2 merker: Betydelig farveforskjell.     [40]

              Blek fiolett og kraftig lilla(?) på gult papir. 1 m/perfin. (K)

 500     10   GB  110. Edw. VII, 6d mørklilla. Et par streker på baks.? (K)     [20]

 501     12   GB  114. Edward VII. 2/6 sh. lilla. Mangler 1 hjørnetagg.         []

              Kraftig stempel.  (K)

 

ENGLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 502     75   GB, Commonw., Kanaløyer, Eire, Australia, New Zealand. A4         []

              inst.album 20 sider, svart/udelt. Ordinært? Noen netteks.  (W)

 503     10   GB. Litet Posearkiv (65 gram), aller mest Machines. Med liten     []

              bunt/50 stk.?, 1/2 d. Edw. VII og 1 sh. bruksmrk. Eliz.II (25?)

 

ENGLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 504     10   GB 1798‑1802 ** OL‑merker 1996.                                   []

 

ENGLAND F.D.C. ETC.                     

 505     20   GB. Lot 16 FDC‑konvol. For Afa 710‑19, 720‑27, 750‑57, 759‑70,    [30]

              777‑80, 794, 799‑809, 819‑22. Noen med litt "kantslitasje".

 

ENGLAND REALISASJON/ROTELOTS            

 506     30   GB. 10 albumark A4 (hj.lagd). 220 merker ca. 1937‑1966. Fleste    [40]

              stmplet. George VI også m/vannm.varianter. Netteksempl.(W)

 

BR. COMMONWEALTH                        

 507     10   Syd‑Afrika ** Royal Visit 1947. 36‑blokk av 1d George VI (med     []

              Bilinguale par). Virker brettet i perforeringen.

 

BR. COMMONWEALTH FRIMERKER. STEMPLET    

 508     20   Christmas Island. Provisorie på australske merker. 10c, 50c,      [65]

              $1. Fra 1. utgave 1958. (K)

 509     50   Kenya. 20/‑ Løve. Oppgitt å være SG 35, utgave 1966.  (K)         []

 510     10   Kenya/Uganda/Tanganyika. 10/‑ Dr. Elizabeth/Landskap blå/sort.    [15]

              Oppgitt å være SG 179, utgave 1954.  (K)

 511     50   Kenya/Uganda/Tanganyika. £ 1 Dr. Elizabeth utg. 1954. (Medflg.    [55]

              15, 20, 30, 40, 50c og 1/30 samme utgave). Alt på nettb. (K)

 

BR. COMMONWEALTH F.D.C. ETC.            

 512     10   Gibraltar. FDC Afa  762‑64. OL 100 år.                            [15]

 

GUERNSEY FRIMERKER. POSTFRISK **        

 513     12   Guernsey. Afa  700‑04 Miniark ** OL 100 år.                       [15]

 

JERSEY FRIMERKER. POSTFRISK **          

 514     12   Jersey. Afa 650‑54 **, OL‑serie 1994.                             [25]

 

ISLE OF MAN FRIMERKER. POSTFRISK **     

 515     12   Isle of Man. Afa 598‑602 **, OL‑serie 1994.                       [25]

 

EIRE F.D.C. ETC.                        

 516     10   Eire. FDC Afa 929‑932, 4 merker. OL Atlanta 1996.                 [15]

 

ALDERNEY FRIMERKER. POSTFRISK **        

 517     15   Alderney. ** Miniark, 6 merker "Alderney Bees".   (W)             [20]

 

REICH FRIMERKER. POSTFRISK **           

 518    300   Reich 904‑05 ** Afa. Siste 2 merkene i 1945. Postfriske. (K)      [675]

  

REICH FRIMERKER. USTEMPLET *            

 519     40   Reich 524, 527‑29 * Afa. Luftpost 5/20/25/40 pf. Alle nettb. (K)  [35]

 520     10   Reich. Feltpost. Afa 7 *.  Prov. Feldpost 2 kg/40 pf Hitler (K)   [15]

 521     30   Reich. Tjeneste. Afa 145, 149 * (ubr. m/svakt h.spor). (K)        [35]

 

REICH LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 522     60   Reich. Tjeneste.  5 stk. * (ubr. m/svakt h.spor). Hakekors.       [75]

              Antatt Afa 140‑42 og 176‑77. Alle på nettbilde. (K)

 523     25   Reich. Tjeneste.  5 stk. * (ubr. m/svakt h.spor). NSDAP 1938/42.  [30]

              Ikke best. m/u vannm. 1/3/4/5 (1 dårl. tg)/40pf. Alle nettb. (K)

 524     75   Reich. Tjeneste. 17 stk. * (ubr. m/svakt h.spor). Afa 5, 15,      []

              23‑28, 30‑32, 96‑98, 124. (Dubl. 25/28). Alle på nettbilde. (K)

 

REICH USTEMPLET, DIVERSE                

 525     35   Reich. Lot ubrukt. Postfrisk eller hengslet: 803, 809,            []

              813‑14, 816‑17 og 825. Alle på nettbilde. (W)

 526     25   Reich. Lot ubrukt. Postfrisk eller hengslet: 843, 845‑48, 852,    [30]

              860, 894‑95, 897, 899, 901, 903. 846 = (*). Alle nettbilde. (W)

 

BRD FRIMERKER. STEMPLET                 

 527     35   BRD. 1114 Afa. Otto‑Motor 30 pf. På klipp, del av stempel 1952.   []

              Anelse "grått" i venstre del?  (K)

 528     15   BRD. Klipp med Afa 1091 (10 pf. grønn), sammen med ukjent merke   [20]

              eller merkat (sovjetisk e.l., muligens for en eller annen be‑

              givenhet 26‑28/? 1952 i Moskva?). Stempelbundet. (K)

 

BRD FRIMERKER. POSTFRISK **             

 529     15   BRD. 1525‑29 ** Afa. OL‑serie 1968, 5 merker.                     []

 530     20   BRD. 1688‑91 ** Afa. Miniark OL‑serie 1972                        []

 

BRD MINIARK ETC.                        

 531     10   BRD. Miniark Afa 2694 Für uns Kinder. Særstempel 8.9.94.          []

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 532     26   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Rundstmp. Berlin 24.6.64 +    []

              stempelbue øverst. (K)

 533     28   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Stmp. Berlin 24.6.64. (K)     []

 

BERLIN/SONER SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 534     50   AM‑post, Allierte soner, Leipzigermesse etc. Ves. * ? Ca. 50      []

              merker, noen dubl./ikke sjekket for typer etc. + medf. 8 stk.

              **/*/(*) Reich 166/168/180(3 stk.)/187/240‑41. Alt nettbild. (K)

 

DDR FRIMERKER. STEMPLET                 

 535     10   DDR.  793‑96 Afa. OL‑serie 1963, 4 merker. (W)                    [20]

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **             

 536     15   DDR.  829‑34 ** Afa. OL‑serie 1964, 6 merker. (W)                 []

 

DDR FRIMERKER. USTEMPLET *              

 537     30   DDR. Afa   83 * Leipzigmesse 24+12 rødlilla. Ubrukt, med          []

              svakt hengslespor. (K)

 538     40   DDR. Afa   85 * 1. mai 1950. 30 pf. Ubrukt, m/svakt h.‑spor. (K)  []

 539     85   DDR. Afa   87‑89 * Bach 24/30/50 pf. Ubrukt, m/svakt h.‑spor (K)  []

 

TYSKE OMRÅDER                            

 540     10   Marshall‑Inseln. Afa 1315 * Skibstegning 3, 5 og 10 pf.           [15]

              Ubrukt med hengslespor.  (K)

 541     15   Samoa. Afa  7 og 9 * Skibstegning 3 og 10pf ubr. m/hengslespor,   [20]

              10pf m/dårlig tagg nth. Afa 10, 20pf stemplet.  (K)

 

TYSKE OMRÅDER FRIMERKER. STEMPLET       

 542     10   Tysk post i China. Afa 30. 4c på 10pf rosa. 2 merker på del       [50]

              av brevforside. Stemplet 1906.  (K)

 

TYSKE OMRÅDER SAMLINGER/LOTS/DIVERSE    

 543     10   Soner/div. 11 merker, 9 forskj.? 1 merke skadet. 1 stemplet,      [15]

              øvrige ** eller *. Alle på nettbilde. (K)

 

TYSKE OMRÅDER LOT USTEMPLET M/HENGSLE   

 544     10   Württemberg. Lot  7 stk. * Tjeneste, Provisorier. Afa 138‑40,     [20]

              142, 144‑45, 149. Alle på nettbilde. (K)

 545     30   Württemberg. Lot 12 stk. * Tjeneste. Afa 47, 55, 61‑62, 65,       [50]

              111, 131‑33, 135‑37. Alle på nettbilde. (K)

 

FRANKRIKE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 546     30   Frankrike. 12 forskj. malerier m/dubl. ialt 16 stk. Noen ubr.     [45]

              m/svakt h.spor, 1 ubr. u/lim, noen stemplet. 1‑3 av hver: Afa

              1391, 1432‑33, 1446‑47, 1472‑73, 1486, 1494, 1527, 1538, 1548.

 

FRANKRIKE LOT USTEMPLET POSTFRISK       

 547     80   Frankrike. Lot ** 4‑blokker: Afa 1566 (2 stk.), 1601‑27.          [150]

              Ialt 27 forskjellige. Flere hjørnebl., og med "tabs".

 

FRANKRIKE LOT USTEMPLET M/HENGSLE       

 548     60   Frankrike. Lot Røde Kors * (ustempl. m/hengsle): Afa 992‑93,      [60]

              1040‑41, 1125‑26, 1237‑38, 1284‑85. (1953‑54, 1956, 1958‑59).

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **        

 549     10   Portugal. Afa 2119‑22 ** 4 OL‑merker 1996.                        []

 550     12   Portugal. Miniark Barnetegn./Europa 2006 **, 2x0,60 Eur. (W)      []

 

SVEITS FRIMERKER. STEMPLET              

 551     28   Sveits  253‑56. Juventute 1929 komplett, 4 merker.  (K)           [35]

 

SVEITS SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 552     15   Sveits.  8 stk. Juventute. Afa 200‑01, 220, 228, 325‑28. 326 m/   [30]

              mask.st., 327‑28 **, øvr. del av rundst. 327 noen butte tg. (K)

 553     40   Sveits. 10 stk. Juventute. Afa 264‑65, 279‑86. 279‑80 + 282 **,   [45]

              284 lett mask.st., øvrige del av rundst.  (W)

 554     30   Sveits. 21 små foldere mellom 1970 og 1994. 1‑2 merker i hver,    []

              mange med 4‑blokker. PTT med hilsen til jul/nyttår.

 555     15   Sveits. 4 foldere 15x21 cm, julehilsen. M/Afanr./stmp.‑dato:      []

              1461‑4/25.8.92, 1540‑2/1.11.95, 1567‑70/10.9.96, 1611‑4/20.11.97

 556     40   Sveits. C6‑konv. full med vaskede. Antatt 50‑tall og senere.      [50]

              Mange bildemerker, også Pro‑merker/høyverdier. Ca. 30 gram.

 557     16   Sveits. Foldere m/stemplet 4‑blokk: Afa 1308, 1464, 1507‑08.      []

              Enkeltmrk.: 1461‑64. FDC: 1297‑98.

 558     10   Sveits. Forbundsfest, 8 stemplede: Afa 375 402 413 474            [25]

              548‑49 558‑59. Nettbilde.  (W)

 559     40   Sveits. Juventute kompl. 10 årganger: 1969‑77 og 1982, stem‑      [45]

              plet (flest) og postfrisk. Medflg. konvol. med ca. 30 Juven‑

              tutemerker 1960/70‑tall?, ev. få dubletter.

 560     40   Sveits. Juventute kompl. 1934 og 1935. Afa 294‑301. 294‑95 og     [50]

              299‑300 er **/*, øvrige med del av rundstempel.

 561     90   Sveits. Juventute kompl. 1941, 42, 43, 44, 45, 46. Afa 405‑08,    [100]

              416‑19, 426‑29, 441‑44, 467‑70 og 478‑81. Noen ustemplet.

              Alle "høyverdiene" (30c) stemplet. Alle på nettbilde.  (W)

 562     25   Sveits. Juventute kompl. 1967 og 68 (Stpl./**). Medflg. kon‑      [30]

              vol. m/ ca. 50 Juventutemerker, 1960/70‑tall?, få dubletter.

 563     35   Sveits. Juventute komplett 1959 (stemplet) og 1962‑66, her er     [40]

              2 høyeste verdiene **, øvr. stemplet. Et par m/litt taggeminus.

 564     60   Sveits. Klemalbum A4 med merker/dubl. fra sitt. Helv. til utpå    [70]

              90‑t. Med Porto‑ og jernb.fraktmerker. Ukj. verdi (sett Afa

              170‑72, 267‑72, 278 etc.). 14 dobb.sidig hvite inst.ark, udelt.

              (+ noe div. land). Ev. kan kun arkene m/merker sendes. (W)

 565    165   Sveits. Klemalbum A4, 15 dobb.sid. inst.ark. hvite/udelte. Mer‑   [180]

              ker/dubl. 1930‑t. til 1990‑t. Stempl./**, flere blokker og mini‑

              ark. Ves. bildemerker (uten Juv.‑/Patria), mange "høyverdier".

              20 sider m/merker, bl.a. 368, 432, 452‑3, 1261 ** og o. (W)

 566     17   Sveits. Lot 8 stempl. 4‑blokker. Afa 764‑65, 778‑79, 787, 897‑    []

              ‑98. På klipp: 1337, 3 stk. 1336‑39 som miniark (2 m/minus) (W)

 567     15   Sveits. Lot Pro Juventute, stemplet. 10c 1924. 5c 1947. 10 og     []

              20c 1943. 5, 10 og 20c for årene: 1944‑46, 1948‑58, 1960‑61.

 568     22   Sveits. Pro Patria. Ca. 30 forskj. stempl. mellom 1952‑63,        [25]

              stort sett 2‑3 av laveste verdiene div. år (+ noen dubletter)

 569    100   Sveits. Pro Patria. Ca. 90 forskjell. mellom 1964‑96. Aller       [120]

              fl. stemplet. Flere av høyeste pålyd. (Tillegg noen få dubl.).

 

SVEITS STEMPLER                         

 570     20   Sveits. Brev og klipp med spesielle datoer: 7.7.77, 8.8.88,       []

              9.9.99. På tils. 26 bildemerker + 1 blokk (NABA 2000).

 

SVEITS FRIMERKER. POSTFRISK **          

 571     12   Sveits 1112 ** Miniark Lemanex 1978. I egen folder/PTT.           [20]

 

SVEITS LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 572     40   Sveits. ** 4‑blokker: Afa 793‑803/Juv. '64, 840, 886‑89/Juv.      []

              '68. Miniark ** Afa 1336‑39. (+et par dårl. eldre bueskytter).

 573     75   Sveits. ** Juventute kompl. 1947, 48, 49, 50. Ialt 17 merker.     []

 574     40   Sveits. ** Juventute kompl. 1951, 52. Ialt 10 postfr. merker.     []

 575    110   Sveits. ** Juventute Komplette årganger 1983‑92 + 1996. Postfr.   []

 576     12   Sveits. Lot ** Afa  895‑97, 900, 907, 913 (3 stk.), 914 (4‑       []

              blokk), 916 (2 stk.), 917. (+ medflg. 893 med brett).

 

SVEITS ÅRS‑SETT ETC.                    

 577     45   Sveits. ** Årbok 1987 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 578     40   Sveits. ** Årbok 1988 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 579     50   Sveits. ** Årbok 1990 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 580     45   Sveits. ** Årbok 1991 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 581     60   Sveits. ** Årbok 1992 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 582     70   Sveits. ** Årbok 1993 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 583     75   Sveits. ** Årbok 1996 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      []

              året. Fin bok!, også med 4 forskj. frankeringsetiketter.

 584     75   Sveits. ** Årbok 1997 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      []

              året. Fin bok!, også med sammentrykk Afa 1611‑14.

 585     75   Sveits. ** Årbok 1998 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      []

              året. Fin bok!, også med miniark fellesutg. Sveits/China.

 

SVEITS LOTS BREV                        

 586     30   Sveits. 27 små brev, fleste 1960‑tall. Flere 4‑blokker. Noen      []

              konv. med liten påskrift.

 587     35   Sveits. 30 små brev, fleste 1960‑tall. Flere 4‑blokker. Noen      []

              konv. med liten påskrift.

 

SVEITS F.D.C. ETC.                      

 588     40   Sveits. FDC Afa 782‑86 Juventute 1963. 4 konv. med 4‑blokker.     []

 589     75   Sveits. Pro Patria. 8 stk. 4‑blokker med sentrert rundst. Bern    []

              Bundesfeiermarken utgivelsedagen. 1985 og 1983 komplett.

 

VATICANSTATEN MINIARK ETC.              

 590     70   Vaticanet. Miniark ** Afa 312‑15. Verdensutst. i Brüssel.         []

 

SAN MARINO FRIMERKER. STEMPLET          

 591     45   San Marino. Afa 464. 80 l. Columbus. På klipp/stmp. 21.10.53 (K)  []

 

HELLAS FRIMERKER. POSTFRISK **          

 592     10   Hellas. Afa 1925‑28 ** OL 100 år.                                 []

 

HELLAS LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 593     25   Hellas. 34 forskjellige **. Alle med OL‑tilknytning. (W)          []

 

HELLAS F.D.C. ETC.                      

 594     50   Hellas. FDC Afa 1911‑22. OL 100 år. På 3 FDC‑konv. 25.3.1996.     []

 

ØSTERRIKE MINIARK ETC.                  

 595     25   Østerrike. Miniark ** WIPA 1965. Nytrykk av Afa 1933 (Wipa 33),   [25]

              i rød farve med overtrykk. (W)

 

TSJEKKOSLOVAKIA MINIARK ETC.            

 596     35   Tsjekkoslovakia. 5 stk. Miniark. Afa 257 A/*, 336/*,              [40]

              352/stemplet, 404/** postfr., 406/**.

 597     18   Tsjekkoslovakia. Miniark Afa  289 * Kosice. Ubrukt, med 3         [25]

              hengsler. Meflg. Afa 282‑84 * (Løse merker som i miniarket).

 598     45   Tsjekkoslovakia. Miniark Afa 2465 ** WIPA 81.                     []

 

ROMANIA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 599     40   Romania. Vel 300 merker (alt stmpl.?) i liten inst.bok (dårlig    [50]

              kvalitet). Bare forskjellige? Antatt fra 1950‑t til tidl. 90‑t.

 

ISRAEL FRIMERKER. POSTFRISK **          

 600     10   Israel. ** Miniark 3x4,60. Barnebøker, Exhib. London 2010.  (W)   []

 

EUROPA, DIV. LAND STEMPLER              

 601    165   Klemalbum A4, 14 dobb.sid. inst.ark. hvite/udelte. Klipp,         [165]

              rundst. m/tillegg tekst/motiv. Ca. 250 klipp, fleste Sveits?

              Medfølger Sveits Miniark: Naba 1971, 1974 + 1984. 3 stk.

              1336‑39. Pro Aero 1981. St. Gottard 1982. (W)

 

AFRIKA MINIARK ETC.                      

 602     15   Ghana. 3 forskj. Miniark ** Internat. Quiet Sun Years 1964. (W)   [20]

 603     15   Ghana. Miniark ** Internat. Co‑operation år 1965.  (W)            [20]

 604     15   Ghana. Miniark ** UNESCO Week 1964.  (W)                          [20]

 605     15   Maroco. Miniark ** Cachets Maghzen‑Azemmour 1984.  (W)            []

 606     15   Togo. Miniark ** FN 25 år, 1945‑1970.  (W)                        []

 607     15   Togo. Miniark ** Mural des Nations Unies "Paix".  (W)             []

 

AUSTRALIA‑OMRÅDET FRIMERKER. POSTFRISK  

 608     10   Cook Islands. ** Miniark $ 6.00. Expo 2010, Shanghai.  (W)        []

 

 SAMLINGER/LOTS/DIVERSE                 

 609     75   Cuba, Canal Zone, Chile, Argentina, Brasil, Peru + div.         [90]

              ark/‑deler til 40‑t. + litt Israel, Afrika, Liberia, kolonier.

              Noen nyere dubl. Canada. Vel 500 merker. Ukjent verdi! Eks.: (W)

 

U.S.A. REALISASJON/ROTELOTS             

 610     35   USA. Lot. FDC Moon Landing. Cornpex‑Ifpex 1973. Gratulasjons‑     []

              kort m/"lomme". 2 Postk. Cleveland, br. 1937/1950. Nettb.: (W)

 

CANADA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 611     20   Canada. Vel 100 merker, løse/på arkdeler. Victoria til nyere.     []

              Noen med litt minus. Dubletter. Ukjent verdi. Noen eks.: (W)

 

SYD‑AMERIKA MINIARK ETC.                

 612     15   Bolivia. Miniark ** Exfivia 75. (W)                               []

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 613     16   Ca. 1/4 kg klipp. Mest GB, noe Norden + div. Mest fra 1980‑       [16]

              1990‑tall? Mulig ordinært, men ikke sjekket. Har flere "like"

              obj.: Går for fast pris 16 kr (+ prov.). Først til mølla...

 614     40   Ca. 1/4 kg klipp. Mest Norge 1980/90‑t. ? Ellers diverse land,    [40]

              noe Sveits. Med etikett "Reis til Romsdalen". Netteks. (W)

 615     35   Ca. 130 gram klipp mest Sveits, 1980‑t til nyere? Ellers          [35]

              diverse land. Mange klipp m/sidestemp. Noen eks.: (W)

 616     30   Ca. 140 gram klipp i konvolutt. Mest Norge 1990‑t. ? Ellers       [30]

              diverse land, bl.a. Sveits.  Noen eks. på nettbilde: (W)

 617     40   Ca. 155 gram klipp hele v., mest Europa, noe Sveits, SF, N etc.   [40]

              Mye 1960‑80 t.?. Mange klipp m/sidestemp. Noen eks.: (W)

 618     70   Ca. 280 gr. klipp. Mest Norge, noe Sveits, ellers bl.a. Nederl.   []

              Antillen og "hele verden". Noen eldre. Eks.: Nettbilder (W)

 619    125   Ca. 400 gr. klipp. Norge/Nederl. Antill./Asia/Europa/"hele ver‑   []

              den". Sett flere eldre og noen vasket. Eks.: Nettbilder (W)

 

FORSKJELLIGE LAND REALISASJON/ROTELOTS  

 620     10   Pose m/ca. 750 merker. Div. land, flere Sverige/Malta/Frankrike   [37]

              (m/fl. malerier). Mest etterkr./nyere. Fleste bra stand. Till‑

              egg 3 bunter: 2 stk. GB/Afa 457 + 1 stk. Frankrike/Y&T 283. (W)

 621     30   S. Klipp div. land, eldre brev Sverige, Lite postk.farve Lek‑     [100]

              sand 1918, Int. Svarkup. Frankr. 1955, div. norske blokker med

              rundst./FDC‑st., svenske FDC, flere norske helsaker og noen

              brev/stempler. Ubrukt Følgebrev påsatt 2x25 og 1 kr. Solkors.(W)

 

FN/UN                                    

 622     75   FN etc. Lot. Eldre svhv bilde til British Prisonor, Stalag IV G.  []

              Julehilsen, FN Untso Jerusalem 1959. Nyere Postkort fra Afghan‑

              istan. 20pf DDR‑frim. FN 25 år. 2 farvebilder/trykk Afg.st.? (W)

 

FN/UN SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 623     75   FN Genève. Lot 50 klipp. Alt? 1970‑90 tall. Med dels dekorative   []

              stempler. Noen dubletter, men mange forskjellige. Netteks.: (W)

 624     75   FN Genève. Lot 58 klipp. Alt? 1970‑90 tall. Med dels dekorative   []

              stempler. Noen dubletter, men mange forskjellige. Netteks.: (W)

 

FN/UN FRIMERKER. POSTFRISK **           

 625     50   FN Genève. ** Afa    1‑14. Postfrisk.                             []

 626     60   FN Genève. ** Afa    22, 25‑38, 43‑45 og 50‑51. Postfrisk.        []

 627     70   FN Genève. ** Afa    53‑66 og 82‑88. Postfrisk.                   []

 628     30   FN New York. ** Afa    1‑15. 5c med "Tab". Postfrisk.             []

 629     30   FN New York. ** Afa   16‑26. 16 m/1 dårl. tg. 17 m/"Tab". P.fr.   []

 630    100   FN New York. ** Afa   27‑41. Postfrisk.                           []

 631     30   FN New York. ** Afa   47‑89. Postfrisk.                           []

 632     50   FN New York. ** Afa   91‑133. Postfrisk.                          []

 633     25   FN New York. ** Afa  134‑154. Postfrisk.                          []

 634     60   FN New York. ** Afa  156‑189. Postfrisk.                          []

 635     45   FN New York. ** Afa  191‑223. Postfrisk.                          []

 636     25   FN New York. ** Afa  225‑231, 333‑336 og 364‑370. Postfrisk.      []

 

FN/UN MINIARK ETC.                      

 637    300   FN New York. Miniark ** Afa   42, FN's 10‑årsjubileum.            []

              Papirtype er ikke bestemt.  (K)

 638     10   FN New York. Miniark ** Afa   90, FN's 15‑årsjubileum.            []

 639     10   FN New York. Miniark ** Afa  155 og 190. FN's 20‑årsjubileum      []

              og Mosaikkvindu i FN‑bygningen.

 640     12   FN New York. Miniark ** Afa  224, 190 og 470. FN's 25‑års,        []

              35‑års og 40‑årsjubileum.

 641     12   FN. 2 Miniark ** Geneve Afa 95 og Wien Afa 14. FN 35 år.          []

 

FN/UN F.D.C. ETC.                       

 642     25   FN New York. FDC. Afa  333‑42. Ialt 10 merker, på 10 konvol.      []

 643     10   FN New York. FDC. Afa  343‑45. 1 konv. 343‑44 + 1 m/miniarket.    []

 644     25   FN New York. FDC. Afa  387‑94, 411‑14. Ialt 12 merker,            []

              på 6 konvolutter.

 645     40   FN New York. FDC. Afa  395‑410. Flaggserie 1982, 16 konvol.       []

 646     70   FN New York. FDC. Afa  395‑410. Flaggserie 1982. 4 konvol.        []

              med 4 merker på hver. (= 16 forskjellige merker).

 

TEMA/MOTIV                               

 647     12   OL Lillehammer. 23 konvol. 22x11 cm. Med OL‑logo, frankerings‑    [11]

              maskin m/"Idag ‑ om 1 år", tilsv. 2, 3 og 4 år. 4 forskjellige,

              var. ant. av hvert "år". Mest ubrukte, et par Rekommandert. (W)

 648     12   OL Lillehammer. Vel 40 konvol. 22x11 cm. Med OL‑logo, franker‑    [11]

              ingsmaskin m/"Velkommen" og Kristin/Håkon 24.8.93, til LOOC

              Lillehammer. Flere er tilleggs‑stemplet på avsenderstedet. (W)

 649     10   OL. 2 stk. ** OL‑etiketter, blå. 1956/diskos/OL‑ringer. (K)       [10]

 650     20   OL. Ca. 20 forskjell. m/OL‑tilknytning. Stempl./ustmp. Div.       [30]

              land, bl.a. G.Bissau, Polen, Bhutan, Romania. Endel 60‑t.? (W)

 651     30   OL. Ca. 38 forskjell. stemplet m/OL‑tilknytning. Diverse land.    [35]

              Bl.a. Guine Bissau Ishockey m/norsk flagg. + noen skadet. (W)

 652     30   OL. Lillehammer. 28 konvol. 18x12 cm fra Postens Stempelpro‑      [40]

              gram. Med OL‑frim. Div. stempler/datoer m/bl.a. OL‑grener. (K)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 653     20   1975.04.09. Oslo‑Haugesund. SAS. 1. ordin. tur. Ordinær, adres‑   [30]

              sert liten konvolutt m/særstempel. Mott.stempel. (W)

 

SAMLEPRODUKTER                          

 654     10   Ølbrikker. 12 stk. ubrukte like 4‑kant papp 9x9 cm, Haakebeck     []

              Pils. (+ Medfølger noen brukte/flekkede etc.) (K)

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

 655     10   Ukjent sted: Gartneri e.l.? Eldre svh fotokort, ubrukt.           [17]

              Engelskprodusert, men lå i "haug" med norske kort. (K)

 656     20   Briksdalsbræen Svhv Lf brukt 1913 til Australia. Porto på for‑    [80]

              siden. 5ø Posth. med strek mellom 5 og øre. Variant/tilfeldig‑

              het? Forstørrelse av merket på nettside. Liten/svak hj.brett.(K)

 657     50   Bergen. Fiskebryggen. Svhv Lf. fotok. Ubrukt. C.A. Erichsen. (K)  []

 658     20   Bergen. Fra Byparken. Svhv Lf, udelt adr.side. Brukt 1903. (K)    []

 659     25   Bergen. Haakonshallen og Walkendorfstaarn. Lf ubr. kolorert.(K)   [50]

 660     50   Bergen. Kai med mange mennesker. Bilde antatt fra båt.            []

              Begivenhet? Svhv Lf ubrukt. Tyskprodusert? Fin stand. (K)

 661     50   Bergen. Kalfarlien, gate/hus. Svhv Lf. fotokort. Ubrukt.          [150]

              Eneret: Brundtland (No. 70). Bra stand. (K)

 662     40   Bergen. Landsutstillingen 1928. Svhv Lf. Ubr. Atelier KK. (K)     [360]

 663     25   Bergen. Nygaardsparken. Farve/Lf. Ubrukt. Udelt adr.side. (K)     []

 664     12   Bergen. Theateret. Svhv Lf. Brukt 1918. Fin stand. Utgiver        [20]

              C.A. Erichsen, Bergen/120.  (K)

 665     10   Bergen. Typografernes Egnehjem. Svhv Lf, ubrukt. Flere            []

              svake bretter. (K)

 666     10   Blindleia ved Lillesand. Brukt 2010. (K)                          []

 667     10   Brekkestø, Sørlandet. Brukt 1985. Normann 01‑J‑21‑21. (K)         [40]

 668     10   Dombås. Brukt 1979. Litt hjørneslitasje. Norm. G‑1‑122. (K)       [40]

 669     20   Drammen. Bybrua mot Bragernes. Svhv fotokort Harstad 37.F.        [40]

              Brukt 1951, med TMS "Spar Papir! Husk Papirinnsamlingen!"  (K)

 670     13   Drammen. Original akvarell 1824 "Prospect af Drammen". Ubrukt.    [37]

              NB! Format 23x17 cm. 1 knappenålhull helt øverst. (K)

 671     20   Drammen. Oversikt fra Bragernesåsen. Farver Lf, brukt 1911.       [40]

              Litt hjørneslitasje. (K)

 672     15   Eidsbugaren, Jotunheimen. Svhv fotokort. Br. 1946. N.14/165. (K)  [110]

 673     25   Elverum (?). Skolen og Kirken. Svhv Lf. Liten påskrift forside.   [80]

              Brukt, Schw.st. Elverum 26 V 15 (t.1) på frimerke og sidestmp.

              Svak hjørnebøy, anelse hjørneslitasje. Nettbilde adr.side. (K)

 674     20   Elverum. Farve/Lf., brukt 1915. Litt påskrift forside (bl.a.      [80]

              "Glommen", "X" v/"Lærerskolen". Drammen Tur‑st. forside. (K)

 675     15   Finnmarksvidda. Gamleveien over Bæskadas. Ubr. Aune F‑2085‑4 (K)  [55]

 676     20   Fredrikshald. Fredriksten Fæstning. Svhv Lf fotokort. Brukt i     []

              Sverige (1920‑tall?). Litt skrift på forsiden. Kuenholdt. (K)

 677     20   Fredriksværn. Værftsporten. Svhv Lf. Liten skade i ø.h.hj. Små    []

              brune flekker for‑/baks. Schw.st. Fredriksværn 19 VI 08. (K)

 678     10   Galdhøgpiggen. Brukt 1975. Normann G‑4‑90.  (K)                   []

 679     12   Geiranger. Eldre, farver. Ubrukt. Norsk arbeid. Mitco 369. (K)    []

 680     10   Gjøvik. Oversikt. Br. 1977. Kant‑/hj.slitt. Aune F‑7817‑6. (K)    [20]

 681     10   Gjøvik/Mjøsa, utsikt. Ubrukt. Mittet 1352/15. (K)                 [20]

 682     10   Grindaheim. 4‑bilders. Ubrukt, liten datopåskrift bakside. (K)    [35]

 683     15   Haraldvangen Leirskole, Hurdal. Brukt 1973. Normann D‑29‑18. (K)  []

 684     15   Hornsjø Høyfjellshotell. Ubrukt. Normann G‑11‑85.  (K)            [53]

 685     10   Hunderfossen, Gudbrandsdalen. Ubrukt. Norm. G‑11‑107.  (K)        []

 686     12   Jente/snømann. Sofiestiftelsen. 18x13 cm. Br. (julek.) 2012.(K)   []

 687     20   Kardemomme By, Barverer Sørensen. 12x17 cm. Brukt 2003.  (K)      []

 688     15   Karistova, Nordfjord. Ubrukt. Normann N‑37‑14.  (K)               [21]

 689     15   Kautokeino, Finnmarksvidda. Ubrukt. Normann X‑1‑1.  (K)           [50]

 690     20   Kirkenes. Flyfoto. Brukt 1981, Schw.st. Trondheim‑Kirkenes/L,     []

              antatt type 1. På NK 876, til Danmark. Stempel på nettside. (K)

 691     10   Kjøllefjord. Oversikt. Ubrukt. To‑foto 94‑1448.   (K)             [35]

 692     20   Knuten, Geiranger. Lf farver brukt 1913(?) til Australia. Med     [85]

              skrift også på forsiden (2‑delt adr.side). 2x10ø Posth. (K)

 693     20   Kon‑Tikiekspedisjonen. Svhv fotokort. Flåten i vannet. (K).       []

 694     18   Kristiania. St.Hanshaugen. Lf Farve/Kolorert? Brukt 1910. (K)     []

 695     20   Kristiania. Svhv Lf. Brukt 1924 til Austalia. Porto på fors. (K)  [22]

 696     10   Kristiansand. Hilsen fra, flerbilders. Ubr. Aune M‑4128‑9. (K)    []

 697     15   Laks hopper i foss, ukjent sted. Ubr. svhv fotok. N.14/322. (K)   []

 698     10   Lillehammer. Oversikt. Ubrukt. Aune F‑1428‑3.  (K)                [40]

 699     10   Lillehammer. Torvet. Ubrukt. Aune F‑1426‑3.  (K)                  [40]

 700     15   Loen, Nordfjord. Svhv ubr. fotokort. Turistskib. Ubrukt, med      []

              tynn vertikal papir/limstripe på baksiden. Oppi. (K)

 701     10   Loenvann, Loen. Svhv fotokort. Ubrukt. Normann 12‑38‑72. (K)      [25]

 702     10   Longyearbyen. 5‑bilders kort. Påsatt 1,75 kr. frimerke, men       [20]

              ubrukt/uten noen påskrift.  (K)

 703     15   Longyearbyen. Flerbilders. Ubrukt. Aune M‑6174‑7. (K)             [20]

 704     20   Lærdal. Husum. Svhv Lf. Ubrukt. Mittet.  (K)                      [45]

 705     10   Mandal, oversikt. Brukt 1976. Hjørnebrett. Aune F‑4550‑0. (K)     []

 706     10   Mandal. Hilsen fra, flerbilders. Ubr. Aune M‑4129‑9. (K)          []

 707     15   Mandal. Ubrukt. Normann K‑D‑26. (K)                               [50]

 708     10   Mehamn. Oversikt. Ubrukt. To‑foto 94‑1535.   (K)                  [35]

 709     25   Merok. Oversikt. Svhv Lf fotokort. Schw.stmp. Videsæter 1930‑     [31]

              tall? Atelier K.K. Bergen, 1525.  (K)

 710     40   Narvik. Med kirken. Svhv fotokort (matt overflate). Ubrukt.       []

              Narviks Bokhandel, Nr. 116.  (K)

 711     30   Narvik. Svhv Lf fotokort. Norm. 16/045. Noen "krakeleringer"      []

              forside. Ubrukt. Bakside: Påskrift "1.5.41 in Narvik". Papir‑

              rest (fra album e.l.?). Svak hjørnebøy. (K)

 712     15   Nordkapp. Solens gang med midnattsol. Brukt 2006. 20x11 cm. (K)   [55]

 713     15   Norsjø Ferieland, Akkerhaugen. Ubrukt. Bø Trykk 012. (K)          []

 714     12   Oslo, Slottsparken. Eldre (farver) Lf, ubr. Kortforl. 82. (K)     []

 715     25   Paa Hardangerjökelen, Bergensbanen. Svhv Lf ubr. Oppi 121. (K)    []

 716     20   Raphamn. Jernbanepersonalets feriehjem. Husmo. Brukt 1976.  (K)   [26]

 717     25   Rembedalskaaken. Svhv Lf. Brukt 1911 til Belgia. Stmp. "Hardan‑   [85]

              ger‑Søndhordlands. Posteksp./E" + "135"? i sirkel 12 mm (på

              nettbilde). 1 svak hjørnebrett. (K)

 718     10   Rjoandefossen, Flåmsdalen. Ubrukt. Utgiv. E.A. Vikesland. (K)     []

 719     10   Rjukan. Fjellbanen. Gaustatoppen i bakgr. Ubr. svhv fotokort.     []

              Antydning til svak horisontal bøy i nedkant. (K)

 720     10   Rjukan. Toppen av Krossobanen mot Gaustatoppen. Litt eldre        []

              farvekort med hvit kant. Normann Nr. 709.  (K)

 721     10   Røldal. Eldre, farver. Ubrukt. Norsk arbeid. Mitco 340. (K)       [25]

 722     10   Seterjentens fridag. Den "klassiske" med seterjenta som           [35]

              sitter på en stor gris. Svhv. Nyere opptrykk. Ubrukt. (K)

 723     15   Skagastølstind. Svhv Lf. Brukt 1912 til Australia. Porto på       [125]

              forsiden (med delt adr.s.). Påført "T", som er overstrøket. (K)

 724     10   Stalheim Turisthotell. Svhv fotokort. Ubr. Harstad 45 R 55. (K)   []

 725     15   Stavanger. Vågen. Brukt 1972. Aune F‑4144‑9.  (K)                 [50]

 726     20   Strynsfjellet. Skihopper i salto over vei/brøytekanter, sommer    [55]

              1957. Svhv fotokort. Noen limflekker etc. bakside. (K)

 727     25   Svinesundsbroen. Farver Lf. Brukt 1951. Oppr. svensk enerett,     [46]

              dette er overtrykt(?). Fin stand. (K)

 728     10   Sørlandet, ukjent sted. Påskrift 1984. Normann K‑C‑11. (K)        []

 729     10   Sørlandet. Ukjent sted. Eldre, farver. Ubrukt. Norsk arbeide.     []

              Mitco 351. (K)

 730     10   Trondheim. Torvet. Brukt 1986.  (K)                               []

 731     10   Tvedestrand/småbåter brukt 1974. Medfølger Kristiansand fler‑     []

              bilders, ubrukt. Begge på nettbilde.  (K)

 732     20   Ukjent sted. Brukt 1909 fra Skien. Farve/kol.? Lf. UPU‑kort. (K)  [22]

 733     15   Ukjent sted. Vann/fjell. Svhv Lf fotok. ubr. Tyskprod/CM&S ? (K)  []

 734     15   Valdresflyveien mot Øvre Sjodalsvatn og Jotunheimen. Ubrukt,      [25]

              med liten påskrift på baksiden. Normann G‑35‑18.  (K)

 735     10   Vinstra. Oversikt. Ubrukt/liten påskr. bak. Normann G‑8‑35. (K)   []

 736     15   Voss. Oversikt. Svhv fotokort brukt 1953. Oppi 8/57. (K)          []

 737     10   Ålesund. Oversikt. Kort 17 x 12 cm. Brukt.  (K)                   []

 738     12   Åna‑Sira. Oversikt. Ubrukt. Normann K‑32‑1.  (K)                  [45]

 739     20   S. Ed. Flyfoto. Lf svhv fotokort. 1 liten/svak hj.brett. Ubr.(K)  []

 740     15   S. Gutt bak bilratt. Eldre farver. Ubrukt. (K)                    []

 741     15   S. Göteborg. Aschebergsgt. Lf svhv fotokort, ubrukt. (K)          []

 742     25   S. Göteborg. Hamninloppet. Lf svhv fotokort. Med bl.a. "Göta",    [50]

              "Styrsö", "Falken" og "Björkö" ved kai. Ubrukt, fin stand. (K)

 743     10   S. Kung Rane Värdshus. Svarteborg, Dingle. Ubrukt. (K)            []

 744     10   S. Stockholm. 2‑bilders, med SAS DC‑8 fly. Ubrukt. (K)            [15]

 745     10   S. Stockholm. Blasieholmshamnen. Svhv Lf br. 1905, ødel.frim.(K)  []

 746     10   S. Stockholm. Riddarholmen. Svhv Lf. Brukt 1909, frimerke         []

              (pent) fjernet. Litt stempelavtrykk på forsiden. (K)

 747     10   S. Årjäng, "Trollet". Ubrukt.  (K)                                [48]

 748     10   DK. Ebeltoft Færgehavn. Ubrukt. (K)                               [15]

 749     20   DK. Fanø, Fergeleie/mange folk. Eldre farvekort Lf. Ubrukt. (K)   [25]

 750     10   DK. Gistrup. Lf svhv fotokort. Noen små brune flekker i nedre     []

              h. del (fra kopiering/produksjon?). Brukt, tidlig 60‑tall?  (K)

 751     10   DK. København. Oversikt. Kort 17 x 12 cm. Brukt 2011.  (K)        []

 752     10   DK. Rødbyhavn. Ubrukt. (K)                                        [15]

 753     12   DK. Storebeltoverfarten Halsskov‑Knudshoved. Ubrukt. (K)          [15]

 754     15   DK. Vindeby, Taasinge. Ferjekai/biler. Brukt 1973. Ødel.frim.(K)  [20]

 755     20   GB. Cleethorpes. Pir og promenade. Lf farver ubrukt. (K)          []

 756     10   GB. Llanfairpwllgw..... (58 bokstaver?). Verdens lengste steds‑   []

              navn? Lf farve, brukt 1981.  (K)

 757     10   GB. Southsea, Clarence Pier. Lf farver. Brukt 1916. Sv.hj.br.(K)  []

 758     10   GB. Weymouth. Båter. Lf farver. Brukt, st. Frome 18.8.07. 2       [12]

              svake hjørnebøyer, litt hjørneslitasje. (K)

 759     10   Malta. Dokyard Creek. Eldre ubrukt Lf farver (kolorert?). (K)     [16]

 760     10   Dublin. Trinity College and Bank of Ireland. Ubrukt. (K)          []

 761     10   Eire, Ardmore. The Round Tower. Ubrukt. (K)                       []

 762     10   Tyskland. Bonn. Rheinbrücke. Lf farver ubrukt. Litt kant‑ og      [25]

              hjørneslitasje. (K)

 763     10   Tyskland. Fehmarn. På "Fuglefluktlinjen" Tyskland‑Danmark.        []

              Brukt 1970. Liten hjørnebrett. (K)

 764     10   Tyskland. Frankfurt a.M. Farve Lf. Brukt 19.8.09. Delt            []

              adresseside, men også skrift på forsiden. (K)

 765     12   Tyskland. Hamburg. Havn/båter. Ubr. kort, blyantskr. på baks.:    [25]

              "Hanseatic" 1929, 30.000 t., "Italia" 1928, 21.000 t. (K)

 766     12   Tyskland. Hamburg. Oversikt med "Queen Mary 2". Kort 16,5x11,     [125]

              ubrukt. (K)

 767     10   Tyskland. Stolzenfels. Farve Lf ubrukt. Kant‑/hjørneslitasje (K)  [25]

 768     15   Tyskland. Stralsund, havn. Farve/kolorert Lf. Ubrukt. (K)         [25]

 769     15   Tyskland. Berlin. Hallesches Tor. Kolorert Lf. Brukt 1909. (K)    [30]

 770     15   Tyskland. Wolfsburg, Volkswagenstadt. 4‑bilders. Svhv Lf. Brukt   []

              1953 med "motivstempel" Wolfsburg/Folkevogn (nettbilde). (K)

 771     10   Tyskland. Wolfsburg. Mittellandkanal, VW‑fabrikk i bakgrunn. Lf   []

              svhv. Brukt 1954 (med Wolfsburg‑st. m/stilisert Folkevogn). (K)

 772     15   Nederland. Rotterdam, Koningsbrug. Farve Lf Brukt 1909. (K)       [28]

 773     15   Belgia. Antwerpen. Mennesker/kai. Eldre Lf ubrukt/farver. (K)     []

 774     20   Belgia. Bruxelles. Farver/kolor.? Lf. Br. 1911. En hj.brett. (K)  []

 775     10   Belgia. Ostende. Lf farver. Havn/båter. Br.1915. Svak hj.sl. (K)  [11]

 776     15   Frankrike. Chamonix. Farver m/"bølgekant", 50/60‑talls? Ubr. (K)  []

 777     10   Frankrike. Dunkerque. Lf farver (kolorert?). Blank overflate,     []

              diagonal brett nedre venstre hjørne. Ubrukt. (K)

 778     12   Frankrike. Le Havre. Strand. Lf farver. Brukt i DK, fint stmp.    []

              Saxkjøbing 21.11.08.7‑9E (nettb.). Taperester øvre hjørner (K)

 779     15   Frankrike. Marseille. Contre‑Torpilleur rentrant au Vieux Port.   [16]

              Ubrukt Lf farver (kolorert?). (K)

 780     15   Frankrike. Paris. Place de la Concorde. 2 like kort Lf, det       []

              ene svhv. og det andre kolorert. Begge ubrukte. (K)

 781     20   Frankrike. Rouen, kai/båter. Lf kolorert. Fin stand. Ubr. (K)     []

 782     10   Frankrike. Rouen. Kai/båter. Lf farver. Ubrukt. (K)               []

 783     12   Italia. Maranello (Ferrari‑fabrikk). Ubrukt. (K)                  [26]

 784     12   Italia. Maranello. Ferrari bilbane. Ubrukt. (K)                   [26]

 785     12   Sveits. Genève. Båt i forgr. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)        [30]

 786     10   Wien Staatsoper. Brukt 1985. (K)                                  []

 787     10   Moskva. Kalinin Prospekt. Brukt 1975. Frim. 4k Expo '74. (K)      []

 788     10   Moskva. The St. Daniel Monastery/Church of St. Simeon. Ubrukt,    []

              fra 1991?. Liten hjørnebrett.  (K)

 789     10   Beirut. The Great Hotels Quarter. Ubrukt. (K)                     []

 790     10   Ukjent havn (Sovjet?). Biler heises ombord. Lf farver ubr. (K)    []

 791     10   Alexandria. Harbour and King's Palace. Eldre Lf svhv (brun‑       []

              tonet). Ubrukt. (K)

 792     10   Alexandria. Havn m/båter. Eldre svhv Lf (bruntonet). Ubr. (K)     []

 793     10   Alexandria. Place Mehemet Ali. Eldre Lf svhv/bruntonet ubr. (K)   []

 794     10   Alexandria. Rue Cherif Pasha. Svhv Lf (brunton.). Ubr. (K)        []

 795     10   Alexandria. Rue Fouad I. Eldre Lf svhv (bruntonet). Ubrukt. (K)   []

 796     15   Egypt. Port Said. Havn med båter. Svhv Lf fotokort, ubrukt.  (K)  []

 797     10   Zanzibar. Dhows. 17x12 cm. Ubrukt.  (K)                           []

 798     10   Australia. Melbourne, oversikt. 18x12 cm. Brukt (til Norge). (K)  []

 799     12   USA. Båttrafikk, Mississippi. Ubr. Lf farver. Litt hj.slitt.(K)   [15]

 800     15   USA. Graceland, Elvis Presley's home. Brukt 1979. (K)             [50]

 801     10   USA. Hawaii, Waikiki Beach. Brukt 1998 (til Norge).  (K)          []

 802     30   Canada. Svhv Lf. Husbrann. Udelt adr.side, til Norge, ant. 1903.  [360]

              Påtrykt: "Private Mailing Card, Authorized by act of Congress of

              May 19, 1898". "Stivt" kort/noen bretter. Begge s. nettb. (K)

 803     10   USA/Canada. St. Lawrence Seaway. Sluser. Lf farver. Brukt. (K)    [25]

 804     10   Virgin Islands. Fort Christianvaern, St. Croix. Ubrukt. (K)       []

 805     20   Argentina, Buenos Aires. Havn/båter. Svhv Lf. Br. 1920‑tall (K)   [30]

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 806     10   17 forskjellige kort: Årets frimerker. 1 Maxikort. Bilder av      [10]

              frimerker. Div. Postens "gratiskort" etc.

 807     25   18 stk. kun svhv. div. motiv. Lærdal/Dalen/Kvikne Turisth./Far‑   [57]

              risvannet/Låtefoss. Noen brukt (1907‑57). Fleste bra. Eks.: (W)

 808     20   26 stk. Farve/svhv. Fagernes/Stavanger/Bilvei v/Strynsatn/V.      [41]

              Slidre (fisker/elv)/Fossheim Steinsenter/div. motiv. (W)

 809     25   28 stk. Flest farve. Hunderfossen (før utbygg.?)/Briksdalen/      [52]

              Pellestova/Besseggen/Lærdal etc. Fleste bra stand. Eks.: (W)

 810     10   3 postk.: Einangfjellet/Setesdal brukt 1982. Hilsen fra Kristi‑   []

              ansand/flerbilders br. 1993. Nørsholm/K. Hamsun, ubr. Nettb. (K)

 811     25   30 stk. farver. Noe 60/70‑t.? Bergen/Eidfj./Odda/Ustaoset/Sørfj.  [32]

              Geilo/Gol/Narvik etc. 1 st. Krøderenbanen. Fleste bra. Eks.: (W)

 812     20   S. 13 stk.: Stockh./Västerås/Vålberg/Trönninge/Rättvik/Leksand/   []

              Ystad‑Täppegränd etc. Fleste brukt (48‑90‑t?). Div. nettb. (K)

 813     10   S. 20 forskj. ubr. kort: Posten informasjoner, svenske frim‑      []

              erker, holdningskampanjer, bilde fra gammel film etc. Eks.: (W)

 814     10   S. 45 ubrukte kort (21 forskjellige): Postens info, sv. frimer‑   []

              ker på kort, holdningskampanjer, bilder gammel film etc. + noe

              "skrap" + 3 forskjell. telegram 1945 m/arkivhull/rifter. (W)

 815     15   S. 5 stk. svhv.: Hälsning från Malmö ubr. Stockholm 50/60‑t.?     []

              Frim. fjernet. 3 stk. Örnsköldsvik Museum, ubr., bruntonet. (K)

 816     10   13 kort. Tyskland: Hannover, Celle, Köln, Oeversee,               []

              Frankfurt etc. 1 brukt (1981). Alle er farvekort.

 817     10   38 kort. Bl.a. Zimbabwe/USA/Austral./DK/Tyrkia/Ung./Ital./Liège   []

              Mougins/Südtirol/Celle/Polen etc. Br./ubr. Farvekort. Fleste bra

 818     15   Sveits. 13 ubr. kort. Steder/kart/folklore etc. Div. nettb. (K)   []

 819     10   Ungarn. 5 gratulasjonskort (blomstermotiv) brukt i Ungarn. Utyd‑  []

              elig stmpl., 2 datert 1913 og 1915. Alle m/5 f. grønn Turul. (W)

 820     10   20 kort. Lf, ubr.: 9 stk. farve (kolorert?) Potsdam, 7 stk.       []

              svhv. Brocken (Tyskland). Nyere: H.C.Andersens hjem, Mallorca,

              Albufeira, rekl.kort Cabaret Place du Tertre, Montmartre. (W)

 821     25   20 stk. div. land. Noen svhv. Div. motiv. Frankfurt/1929, Napoli  [30]

              eldre Lf farve. Sverige + Færøy. maxikort. Fleste bra. Eks.: (K)

 822     15   27 kort. Østerrike/Sveits. 3 stk. brukt, farvekort.               []

 823     15   32 kort. Flere Paris og Côte d'Azur. Også sett Monaco, Nice.      []

              Fleste ubrukte. Noen få med ørlite minus. Alle er farvekort.

 824     20   35 stk. div. Europa. Alle svhv. Fleste ubr., noen påskr./brukt    [25]

              (fra 1913). Religiøse, Kaltern, SF, Skjeve tårn i Pisa, Paris,

              Bolzano, C.d'Azur, Assisi etc. (+ noen div.). Netteksempler (K)

 825     15   40 kort. Hellas og Kreta. Alle ubrukte, farvekort. Noen med       [55]

              litt avrevet papir baksiden (fra innliming i album e.l.?).

 826     20   27 stk. div. land/motiv. Mest ubr. Cannes/Walbrzych/Dolomittene/  [26]

              Pakist./Bodiam Castle/Libanon/Malta mm. Fleste bra. Netteks.(K)

 827     10   28 kort. USA m/Florida br. Nederl.Ant., Østerrike, Spania, Eire,  []

              Tussaud's, Monaco. Svhv: Portugal, Gibraltar, Notre Dame. (K)

 828     10   32 kort. Maldivene (m/2,00 frim. OL 1988), GB, USA, Frankrike,    []

              Luxemb., Portugal, Sveits, Monaco (1971 m/5 frim.), Jamaica/

              Kingston, diverse. Flere svhv. Div. motiv. (K)

 

POSTKORT TEMAER                         

 829     20   3D/"Holografisk". Bil, Alfa Romeo, i 2 "utgaver" ved å vende      []

              litt på kortet. Ubrukt. Svakt litet blyantspor bakside.  (K)

 830     20   3D/"Holografisk". Bil, Citroën, i 2 "utgaver" ved å vende litt    []

              på kortet. Blank bakside.  (K)

 831     10   Barn. Gutt på trehest. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)              []

 832     10   Barn. Jente med "trekkhund". Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)        []

 833     10   Barn. Jente med katt/hund. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)          []

 834     10   Barn. Jente vasker. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)                 []

 835     10   Barn. Jenter bader. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)                 []

 836     10   Bil. Bilmuseum i Frankrike. Ubrukt. (K)                           [36]

 837     20   Bil. BMW (antatt). Ubrukt litt "bløtt" kort (=farvebilde?). (K)   [52]

 838     20   Bil. Chrysler Valiant. Med "reklame" på baksiden. Kortet er       []

              20 x 11,5 cm. Ubrukt. (K)

 839     20   Bil. Citroën B11. Svensk "Maxikort", med stemplet frimerke        [55]

              med Citroën Traction Avant. (Ubrukt). (K)

 840     10   Bil. Ferrari 330 GT. Ubrukt. (K)                                  []

 841     15   Bil. Ferrari 695 Tributo. Reklamekort m/info på baksiden. (K)     []

 842     10   Bil. Ferrari. Biler i montasjehall. Ubrukt. (K)                   []

 843     12   Bil. Internationale Automobil Ausstellung Frankfurt/M. Fler‑      []

              bilders svhv. Brukt 1955, særstempel. (K)

 844     25   Bil. Koenigsegg CCX. Med teknisk info. Ubrukt. (K)                []

 845     20   Bil. Lamborghini Miura P 400. Ubrukt.  (K)                        [38]

 846     15   Bil. Mercedes Grand Prix Rennwagen 1914. Svhv. ubrukt. (K)        [38]

 847     20   Bil. Mercedes‑B. 2,5 l Formelrennwagen 1954. Svhv fotk. ubr.(K)   [48]

 848     20   Bil. Mercedes‑Benz Coupe 300/500 SL. Ubrukt.  (K)                 [46]

 849     15   Bil. NSU Prinz. Ubrukt. (K)                                       []

 850     25   Bil. OScar Type 2. Håndbygget sportsbil. Ubrukt.  (K)             []

 851     15   Bil. Porsche. "Påminnelse" om service/Forstilling. Lf Ubr. (K)    []

 852     15   Bil. Porsche. "Påminnelse" til eiere om service. Lf Ubrukt.  (K)  []

 853     15   Bil. Porsche. Cabriolet. USA‑produsert kort. Lf Ubrukt. (K)       []

 854     10   Bil. Racerbil (Fiat?). Med noen navnetrekk. Brukt 1985. Litt      [42]

              hjørne‑/kantslitasje.  (K)

 855     10   Bil. Ratt/dashbord. Der neue Mercedes‑Benz Typ 170S. Br.1961 (K)  []

 856     20   Bil. Saab 96 med Erik Carlsson "På Taket". Svensk "Maxikort",     []

              med Stemplet frimerke Saab 92. (Ubrukt). (K)

 857     20   Bil. Saab Sonett. Svensk "Maxikort", med stemplet frim. av        []

              Saab/Rally Monte Carlo 1963. (Ubrukt). (K)

 858     12   Bil. Saab. "Konturbilder" av 3 biler. Ubrukt. (K)                 []

 859     40   Bil. Volvo P 1800. 4 sylindre, 1,78 liter, 100 hk. Ubrukt. (K)    []

 860     10   Bil. VW, modell?. Ubrukt.  (K)                                    [16]

 861     15   Billøp. 24 hrs Le Mans. Flerbilders. Lf ubrukt. (K)               [46]

 862     20   Billøp. Anderstorp‑banen, Sverige. Ubrukt. (K)                    [66]

 863     10   Billøp. Francorchamps‑bane, Belgia. Ubrukt, med mye svart papir   [36]

              (rest fra album e.l.?) på baksiden. (K)

 864     20   Billøp. Grand Prix Zandvoort (farver), "bølgekant". Ubrukt. (K)   [56]

 865     20   Billøp. Monza‑banen. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                   [66]

 866     20   Billøp. Nürburgring. Flerbilders. Ubrukt.  (K)                    [56]

 867     15   Båt. "Admiral". Streamlined excursion steamer, på Mississippi.    [16]

              Lf farver, brukt 1959.  (K)

 868     10   Båt. "Adriatica". Svhv fotokort. Påskrift baks., ikke postg.(K)   []

 869     15   Båt. "Astrid". AB Transmarin Helsingborg. Svhv Lf fotok. Ubr.(K)  []

 870     25   Båt. "Blenheim". Fred Olsen. 5000 t. 284 passasjerer. Ubr. (K)    [40]

 871     25   Båt. "Cap Arcona" (tysk?). Svhv. Brukt 1937. 15pf Hindenb. fri‑   [75]

              merke. Stmp. m/tekst bl.a. Hamburg‑Südamerika 4.9.37 og stmp.

              Lisboa Central 5.9.37. (Nettb.) Litet avrevet felt baks. (K)

 872     10   Båt. "Cap Polonio". Hamburg‑Südamerikanische Dampschiffahrt.      [20]

              3‑propellers. 21 000 bto.reg.t. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)

 873     10   Båt. "Cherokee Queen". Oklahoma's  Finest Excursion Boat on       []

              Grand Lake.  Ubrukt, Lf, farver. (K)

 874     10   Båt. "Delta Queen". På St. Louis River, til New Orleans.          []

              Ubrukt, Lf, farver. (K)

 875     20   Båt. "Erling Jarl" (1895). Het senere "Bodø". Grunnstøtte og      [65]

              sank 2 ganger. Nytrykk m/div. historisk info. Svhv ubrukt. (K)

 876     50   Båt. "Estonia". Passasjerferjen som forliste 28.9.1994, hvor      [255]

              852 personer omkom. Med teknisk info baksiden. Ubrukt. (K)

 877     10   Båt. "Europa". 33819 brt. Lengde 200 m. Ubrukt. (K)               [125]

 878     20   Båt. "France". Lf kolorert? Buenos Aires. Ubr. Hj.slitasje. (K)   [30]

 879     15   Båt. "Front Climber". Ubrukt.  (K)                                [16]

 880     20   Båt. "Gorch Fock". Seilskib. Ubrukt, med teknisk info. (K)        [55]

 881     15   Båt. "Hamburg", 24 962 brt. Brukt 1972, med fiolett T‑stempel     [75]

              T 20/70 i firkant (nettbilde).  (K)

 882     20   Båt. "Harald Jarl" (1960). Nytrykk m/div. historisk info.         [65]

              Svhv ubrukt. (K)

 883     12   Båt. "Himalaya". Svhv Lf fotokort. Brukt 1955 fra Australia.      []

              Små/svake bøyer øvre, venstre hjørne. (K)

 884     10   Båt. "Ide Min", skonnert? Påskrift, ikke postgått. Medfølger      []

              nedklipt(?) kort med seilskib "Alexander von Huboldt". (K)

 885     15   Båt. "Kattegat". Svhv fotokort, ubrukt. (K)                       []

 886     15   Båt. "Kronprinzessin Cecile". I havn, Hamburg. Kort 16x11,5 cm.   [30]

              Kolorert, ubrukt. (K)

 887     10   Båt. "Lime Branch". Antatt engelsk. Svhv Lf fotokort. Ubr. (K)    []

 888     25   Båt. "Mackinaw". Isbryter, på The Great Lakes. Farver Lf.         [30]

              Official Coast Guard Photo. Ubrukt, med teknisk info. (K)

 889     10   Båt. "Nevada". San Pedro/California. "Side‑Wheeler". Farver       []

              Lf. Ubr. Noe minus/kant‑/bruksslit. Medfølger skadet Lf farver

              "Laurentic" ("Hands across the sea"). Br. 1911? Nettbilde. (K)

 890     15   Båt. "Norway". I Hamburg. Klosters Rederi. Stemplet navn/adr.     [55]

              og tynne/svake limrester på baksiden. Ikke postgått.  (K)

 891     10   Båt. "Oriana". Ubrukt. (K)                                        [75]

 892     25   Båt. "Peter Wessel". Larvik‑Fredrikshavn. Brukt 1960. (K)         [40]

 893     10   Båt. "Polarstern". Påskrift 1988, ikke postgått. Med teknisk      []

              info. Med diverse bretter. (K)

 894     12   Båt. "Prince Philippe". I Ostende. Svhv Lf, ubrukt. (K)           []

 895     15   Båt. "Prinsesse Ragnhild". Svak hj.brett ø.h.hj. Brukt 1974. (K)  [30]

 896     15   Båt. "Queen Elizabeth 2". 65.863 Gross tonnage. Ubrukt.  (K)      [155]

 897     10   Båt. "Raffoello". Flerbilders, brukt, frim pent fjernet. (K)      []

 898     12   Båt. "Richard With". Ubrukt. Med div. info. (K).                  [20]

 899     15   Båt. "Seven Seas". Miami/USA. Eldre/50‑t.? Lf farver, ubrukt.     []

              "This is the World's largest Passenger Motorboat" (!?).  (K)

 900     10   Båt. "Silver Belle". Replica av Confederate Blockade Runner       [30]

              1862. Brukes i Florida. Ubrukt, Lf, farver. (K)

 901     20   Båt. "Skibladner". Svhv fotokort ubr. Harstad. Hj.slitasje. (K)   [50]

 902     20   Båt. "Sommelsdijk" i brann, Rotterdam. Svhv Lf. Liten             []

              avskrapet flekk på forsiden. Brukt 1910. (K)

 903     10   Båt. "Strathaird". Svhv Lf fotokort. Brukt fra Port Said.         [20]

              Svak vertikal bøy i høyre side. (K)

 904     20   Båt. "Trollfjord". Brukt 2002 til Sverige. M/stemp. MS "Troll‑    [30]

              fjord" Polarsirkelen 11.10.2002. Med NK 1466. (K)

 905     12   Båt. "Venus" (="Black Prince"?). Antatt britisk. Brukt 1991 (K)   [125]

 906     20   Båt. "Vesteraalen" (1884). Første hurtigrutetur 1893. Nytrykk,    [50]

              med div. historisk info. Svhv ubrukt. (K)

 907     10   Båt. "Viking Princess". Viking Cruises. Ubrukt.  (K)              [125]

 908     10   Båt. "Viking Sally". Ubukt. (K)                                   [12]

 909     10   Båt. "Viking", Flensburg. Brukt 1972. (K)                         []

 910     10   Båt. Båt oppankret i ukjent sted. Tegnet/malt. Farver Lf.         [50]

              UPU‑kort med udelt adresseside. Ubrukt. (K)

 911     10   Båt. Båt/havn, ukjent sted. Tegnet/malt. Farver Lf. UPU‑kort      [50]

              med udelt adresseside. Ubrukt. (K)

 912     12   Båt. Fergene "Danmark", "Dronning Margrethe II" og "Prins         [75]

              Henrik" samlet i Puttgarden. Brukt. (K)

 913     12   Båt. Flybåt, Malmö. Brukt, frim. pent fjernet. (K)                []

 914     12   Båt. Seilskib, ukjent. Norsk, i USA? Svhv fotok. Br. 1958. (K)    []

 915     10   Båt. Seilskute, Bretagne. Svhv Lf, antatt tidlig 1900‑t. Om‑      []

              adressert kort (nettbilde), frim. pent fjernet. (K)

 916     10   Båt. Storebeltsoverfarten Halsskov‑Knudshoved, havn. Ubrukt.      [75]

              Med tegnestiftshull. (K)

 917     10   Båt. Tegning "Lith O Sketch" Jas F Morray? Svhv Lf ubr. (K)       [26]

 918     10   Camping. Lom Camping. Ubrukt. Normann G‑4‑121. (K)                [35]

 919     15   Camping. Skagerak Camping, Brekkestø. Brukt 1972.  (K)            [50]

 920     25   Disney. Snøhvit/Dverger synger. Brukt 1983.  (K)                  [75]

 921     10   Dyr. Ape. Gibraltar. Ubrukt. (K)                                  []

 922     15   Dyr. Frosk. Denne på bildet var Edvard Griegs maskot. (K)         []

 923     10   Dyr. Geparder. Ubrukt. (K)                                        []

 924     10   Dyr. Jaguar. Vertikal brett. Ubrukt. (K)                          []

 925     10   Dyr. Reinsdyr foran telt. Ubrukt. Aune F‑8836‑8. (K)              [35]

 926     10   Dyr. Reinsdyr. Ubrukt. Aune F‑3539‑7. (K)                         [10]

 927     10   Dyr. Sauer. Islandske sauer på islandsk kort. Påskrift, ikke      [25]

              postgått. Svak bøy/brett ett hjørne. (K)

 928     10   Fiske. Sportsfisker, ukjent sted. Ikke postgått, m/påskrift. (K)  []

 929     10   Fiskebåter. 2 kort. Figueira da Foz, Portugal. Ubr. Nettb. (K)    []

 930     15   Fiskebåter. Havn, San Francisco. Lf farver. Brukt 1957 i USA.     []

              Litt hjørneslitasje. (K)

 931     40   Fly. "Air Force One", Presidentens fly. Akkurat dette (26000)     [40]

              brukte Kennedy til Dallas i 1963 den dagen han ble skutt.

              Lf. Med tekniske data og info. Ubrukt. (K)

 932     25   Fly. "Sommerflyet", Braathens. Div. info Billund‑Oslo 1995. (K)   [750]

 933     12   Fly. Airbus A300. Olympic Airways. Lf. Ubrukt.  (K)               []

 934     40   Fly. Albatros Verkehrsflugzeug L 73. 2‑motors 2‑dekker Luft‑      []

              hansa. Ubrukt. (K)

 935     15   Fly. Auro 691 Lancastrian. Italiensk. Svhv (bruntonet) ubr. (K)   []

 936     15   Fly. Bleriot XI 1909. Ubrukt.  (K)                                []

 937     10   Fly. BOAC 707 Jetliner. Hjørneslitasje‑/bretter. Ubrukt.  (K)     [20]

 938     15   Fly. Boeing 720‑025. Conair. Las Palmas. Braathenfly i bak‑       []

              grunnen. Ubrukt.  (K)

 939     10   Fly. Boeing 720/720B. Conair. Med tekn. info. Brukt. (K)          [15]

 940     12   Fly. Boeing 727‑200. OY‑SAS (!). Sterling. Ubrukt. (K)            [15]

 941     10   Fly. Boeing 727. SE‑DDA. Transair. Ubrukt. (K)                    [20]

 942     10   Fly. Boeing 747‑400. Lufthansa. Ubrukt.  (K)                      []

 943     20   Fly. Boeing B‑17G "Flying Fortress". Med div. info. Lf Ubr. (K)   []

 944     15   Fly. Boeing B‑757 200. LTE. Ubrukt.  (K)                          []

 945     20   Fly. Caproni Italiensk Bombefly. Div. info bakside. Lf Ubr. (K)   []

 946     10   Fly. Caravelle, Sabena. På Brussel Int. flyplass. Liten rift      []

              i høyre side, 1 svak hjørnebrett. Brukt 1965. (K)

 947     25   Fly. Caravelle. F‑BHRA. I Berlin. "Grüsse aus Berlin"‑kort.       []

              Brukt 1963 (i Sverige). (K)

 948     15   Fly. Caravelle. Portoguese Airways. Ubrukt. (K)                   [20]

 949     15   Fly. Comet 4. B.O.A.C. Lf. Med teknisk info, ubrukt. (K)          [25]

 950     20   Fly. Concorde, Red Arrows og Queen Elizabeth 2. Ubrukt. (K)       [200]

 951     50   Fly. Concorde. British Airways. I lufta. Påsatt og stemplet       [800]

              fransk frimerke med Concorde på forsiden. Ellers ubrukt. (K)

 952     40   Fly. Concorde. British airways. I lufta. Ubrukt. (K)              [800]

 953     30   Fly. Consolidated B‑240 "Liberator". M/tekn.info. Lf. Ubr. (K)    []

 954     15   Fly. Coronado CV 990. Internord. Ubrukt.  (K)                     [500]

 955     15   Fly. DC‑3. I "gamle" SAS‑farver. Utgiver DC‑3 Vennerne,           []

              Værløse, Danmark. Ubrukt. (K)

 956     20   Fly. DC‑3. Som konditori. I Norrtälje, Sverige. Ubrukt. (K)       []

 957     20   Fly. DeHavilland DH‑98 "Mosquito". M/tekn. info. Lf. Ubr. (K)     []

 958     20   Fly. Douglas A‑20G "Havoc". Div. info bakside. Lf Ubrukt. (K)     []

 959     15   Fly. Douglas DC‑9‑81. Swissair. Lf. Ubrukt.  (K)                  [20]

 960     15   Fly. EF‑111A "Raven". Med teknisk info. Lf. Ubrukt. (K)           []

 961     10   Fly. Ellehammer (replica). Ikke postgått, liten påskrift. (K)     []

 962     20   Fly. Fairchild C‑123K "Provider". Div. info baks. Lf Ubr. (K)     []

 963     15   Fly. Halberstadt CL IV. Med teknisk info. Lf. Ubrukt. (K)         []

 964     30   Fly. Hawker Hurricane MkIIA. Med tekn.info. Lf. Ubrukt. (K)       []

 965     25   Fly. J35F Draken (S). Divisjon "Petter röd". Med påskrift. (K)    [156]

 966     20   Fly. Lockheed F‑117A. Lf. Med teknisk info. Ubrukt. (K)           [80]

 967     15   Fly. Lockheed P‑38L "Lightning". M/tekn. info. Lf. Ubrukt. (K)    []

 968     20   Fly. Lockheed SR‑71A "Blackbird". Div. info baks. Lf Ubr. (K)     [80]

 969     30   Fly. Lockheed U‑2A. Tilsv. som Francis Gary Powers ble skutt      [100]

              ned i over Sovjet. Lf. Med teknisk info. Ubrukt. (K)

 970     15   Fly. Lockheed VC‑140B "Jet Star". USAF. Lf Ubrukt. M/Info. (K)    []

 971     15   Fly. McDonnell Douglas F‑4C "Phantom II". Lf. Med teknisk         [80]

              info. Ubrukt. (K)

 972     20   Fly. North American X‑15A‑2. Med div. info. Lf Ubrukt. (K)        [30]

 973     10   Fly. PWS‑24. Polsk. Med adr.stempel/dato baks., ikke postg. (K)   []

 974     15   Fly. Republic P‑470 "Thunderbolt". Lf. Med tekn. info, ubr. (K)   []

 975     15   Fly. Rockwell Int. B‑1A, strategisk bomber med "Swing Wing".      [50]

              Med teknisk og div. info på baksiden. Lf Ubrukt. (K)

 976     15   Fly. Savoia Marchetti SM 95. Alitalia. Med tekn. info. Svhv.      [25]

              (bruntonet). Ubrukt. (K)

 977     50   Fly. Seabee. (LN‑PAH, 1947‑66?). Svhv Lf fotokort. Ved Lyngør.    [401]

              Brukt 1952. (K)

 978     20   Fly. Sopwith F.1 "Camel". Med div. tekn. oppl./info. Lf Ubr. (K)  [30]

 979     10   Fly. Spirit of St. Louis, Charles Lindberg. Svensk helsak med     [40]

              trykt flyfrim./stempel. Ikke postgått. (K)

 980     15   Fly. Spitfire F Mark XII, i formasjon. Svhv fotokort.             [35]

              Svak bøy i høyre side. Ubrukt. (K)

 981     15   Fly. Tupolev TU‑104. Svhv fotokort. M/info/tegning bakside. (K)   []

 982     15   Fly. Vickers Wellington Mk III. Med info. Små papirrester på      []

              baksiden. Liten bøy nedkant høyre side. Brukt. (K)

 983     25   Flyplass. Arlanda. Med bl.a. Caravelle og DC‑3. Br. 1960‑t? (K)   []

 984     30   Flyplass. Berlin Zentralflughafen Tempelhofer Feld, med 3 start‑  []

              klare fly. Svhv fotokort. Ubr, m/4 svake limpunkter baksid. (K)

 985     10   Flyplass. Brussels National Airport/Sabena. Ubrukt. (K)           []

 986     10   Flyplass. Copenhagen Airport. Svhv fotokort. Brukt. (K)           [12]

 987     10   Flyplass. København. Svak hjørnebrett. Brukt 1969. (K)            [20]

 988     20   Flyplass. Torslanda, Göteborg. Brukt 1976. (K)                    []

 989     15   Flyselskap. ABA‑reklame/poster ca. 1925. Frim.+ særstmp. Stock‑   []

              holm Postmuseum 200 år i luften 1983, m/ballong. Ikke postg. (K)

 990     15   Flyselskap. Lufthansa. Deltagere fra cabin crew training          [21]

              course. Svhv, ubrukt.  (K)

 991     20   Flyselskap. SAS. Over the pole. Litt kantslitasje. Ubrukt. Med‑   [20]

              følger 2 andre kort med bretter (Portugal og New York). (K)

 992     35   Flyselskap. Svhv reklamekort fra SAS, med påtrykt "tilbud": Ta    [42]

              med fruen på forr.reise til USA. Svak hj.brett. Brukt 1956. (K)

 993     15   Fugler. Lunde. Færøyiske kort, brukt til Norge (Afa 589). (K)     [40]

 994     15   Gratulasjonskort. Kolorert. Lf, felter i "relieff"/preget.        []

              Brukt Horten 1905. Udelt adresseside. Hjørnebrett. (K)

 995     25   Humor. "For høyt på vognlasset nissen lo; jeg tror vi flytter     []

              idag vi to‑‑". Brukt 1953. Litt "slitasje" etc. Sign. B. (K)

 996     20   Humor. Bil (Ferrari?). Tekst: "Den största skillnaden mellom      [46]

              pojkar och män är priset på deras leksaker". Påskrift baks. (K)

 997     12   Jernbane (S). "Sverige behöver järnvägen. Spesifisert. Ubr. (K)   [12]

 998     10   Jernbane (S). Inlandsbanan, flerbilders. Ubrukt. (K)              [50]

 999     12   Jernbane (S). SJ:s jubil.kavalkad, 8 tog. Spesifisert. Ubr. (K)   [35]

1000     15   Jernbanestasjon. Gräfsnäs, Sverige. Svhv. nytrykk. Br. 1971 (K)   [25]

1001     15   Jernbanestasjon. Hammarslund (S). 8.3.1939, med lok CHJ14         [25]

              (bygd Motala 1908). Svhv (nytrykk?). Ubrukt. (K)

1002     10   Jernbanestasjon. Helsingborg. X103106 Nils Holgersson. Ubr. (K)   [20]

1003     15   Jernbanestasjon. Sundsjön (S). NKIJ lok 33. 24.7.1969. Ubrukt     [30]

              kort, med grønt 4‑kantstempel "SJK extra bantåg 2.9.1972". (K)

1004     15   Jernbanestasjon. Värtan (S). SJK Ånglok Sb 1306 (1917), 1980.     [15]

              Svhv (nytrykk?). Ubr., m/frim. og særst. Tomteboda‑Värtan. (K)

1005     15   Julekort (S). 2 stk.: Julegaver på stang (trykk Posten 1983),     []

              ubrukt. Nisemotiv (Stina Broome?), brukt 1981. Begge nettb. (K)

1006     15   Julekort. 5 stk.: TM Davidsen "Nisse og hare". Skogsbilde m/NKS   []

              1967. 3 stk. div. motiv. Alle brukt 1967‑2000. Alle nettb. (K)

1007     10   Julekort. Barn aker på 1 ski. Brukt 1951. Med brett/flekk, noe    [50.R]

              "bløt" kartong. Norsk Kunstnerkort, Oppi. Sign. elbjørg.  (K)

1008     10   Julekort. Dame og mann aker. Brukt 1924. Hjørnebretter/           []

              slitasje. Oppi 321.  (K)

1009     10   Julekort. Dame og mann med lysestake. Norsk kunstnerkort. Oppi    [50]

              541/4. Brukt 1942. Litt dårlig stand. (K)

1010     15   Julekort. Jente med pakke. Jenny Nuström (nytrykk). Ubrukt. (K)   []

1011     25   Julekort. Jente på ski. Påskrift 1909. Farver Lf. Abel 773. (K)   []

1012     25   Julekort. Lot 14 kort. 5 = svhv. brukt/påskr. 1898(?)‑1937.       [100.R]

              Øvrige brukt/påskr. 1917‑67, 1 ubr., 1 u/dato. Jenny Nystrøm‑

              kort påskr. 1946 i dårl. stand. Fleste andre bra. Alle nettb.(K)

1013     10   Julekort. Nisse stjeler skinke. Brukt 1982. Sign. B.  (K)         []

1014     15   Julekort. Nisse/krabbe/sjø. Redn.selsk. 17x12,5 cm. Br.2007. (K)  [260]

1015     15   Julekort. T.M.Davidsen "Julenatt". HJ./L‑syke. Brukt 1994.  (K)   []

1016     20   Kirke (S). 11 stk. Int.‑ og eksteriør. Kristianstad, Vännäs,      []

              Uppsala Domk., Hässleholm etc. 2 stk. er svhv. Alle ubrukte. (K)

1017     30   Kirke (S). 23 eldre svenske Lf. svhv. Eksteriør/interiør etc.     [26]

              Brukt/ubrukt. Noen få dubletter. Fleste i fin stand.

1018     12   Kirke (S). Göteborg, Haga Kyrka. Lf farver (kolorert). Brukt      []

              1919, frimerke fjernet, ellers fin stand. (Medfølger 2 eldre

              svhv Lf kort: Skälvums Kyrka og interiør Västerplana, ubr.) (K)

1019     20   Kirke. 15 stk. Div. land. Int‑ og eksteriør. Farve/svhv. Også     [35]

              noen Lf. Fleste ubr./påskrift. Coventry/Assisi/München/Nürn‑

              berg/Westminster Abbey (brukt 1909). Noen netteksempler. (K)

1020     20   Kirke. Balke kirke, Østre Toten. Ubrukt. Normann G‑18‑20. (K)     [25]

1021     12   Kirke. Bjørke, Nannestad. Ubrukt, datopåskrift bakside. (K)       [18]

1022     12   Kirke. Borgund. Med påskrift bakside, ikke postgått. (K)          [15]

1023     10   Kirke. Eidsborg Stavkirke. Ubrukt. Normann H‑23‑15.  (K)          [20]

1024     20   Kirke. Eysteinskirken, Hjerkinn. Ubrukt. Norm. G‑1‑104.  (K)      [55]

1025     10   Kirke. Fredrikstad. Normann 01‑B‑A‑51.  (K)                       []

1026     15   Kirke. Garmorkirken, Sandigske Samlinger. Ubr./liten påskr. (K)   []

1027     12   Kirke. Gjøvik. Ubrukt. (K)                                        [20]

1028     10   Kirke. Hegg Stavkirke, Valdrs. Er antatt med produksjonsfeil,     [25]

              (farveforskyvning). Ubrukt. Normann G‑34‑49. (K)

1029     10   Kirke. Hemsedal. Ubrukt, med datopåskrift bakside.  (K)           []

1030     10   Kirke. Hof, Solør. 3‑bilders. Ubr. Glomma studio & forlag. (K)    [15]

1031     10   Kirke. Hopperstad Stavkirke, interiør. Ubrukt. N. N‑11‑41. (K)    [21]

1032     12   Kirke. Kongsberg. Ubrukt, liten påskrift.  (K)                    []

1033     10   Kirke. Kongsvinger. Ubr., datopåskrift bakside. (K)               [20]

1034     10   Kirke. Kvikne. 3‑bilders. Fotomagasinet, Vinstra. Ubrukt. (K)     [20]

1035     15   Kirke. Landåsbygda kapell. Ubrukt. Normann G‑27‑15.  (K)          [22]

1036     15   Kirke. Lom Stavkirke. + Medflg. 2 interiørkort. Nettbilde. (K)    [25]

1037     10   Kirke. Neiden kapell (fra 1901). Brukt 1990, med motivstempel     [25]

              9930/Neiden (m/laksehode). Små bretter/"bulker" i en side. (K)

1038     12   Kirke. Nes, Nesbyen. Ubrukt, liten påskrift.  (K)                 []

1039     10   Kirke. Ringsaker. 2‑del, int‑/ekster. Ubr. liten påskrift.  (K)   []

1040     10   Kirke. Sandnes. Brukt 2002. (K)                                   []

1041     12   Kirke. Skedsmo. Brukt 1997, litt "bløt" kartong. Mefølger         [20]

              kort med interiør (liten påskrift bak, ikke postgått). (K)

1042     12   Kirke. Skjeberg. Tegnet. Medfølger interiør (foto midtgang mot    [20]

              alteret). Ikke postgått, begge med påskrift bakside. (K)

1043     12   Kirke. Sollia, Østerdalen. Svhv fotok. Br. 1956. Norm.12/428 (K)  [16]

1044     20   Kirke. St. Thomaskirken på Filefjell. Ubr. Norm. G‑35‑226. (K)    [20]

1045     12   Kirke. Sødorp Kapell, Vinstra, Gudbrandsdalen. N. G‑8‑95. (K)     [55]

1046     10   Kirke. Sør‑Fron, Gudbrandsdalen. Ubr./liten datopåskr. baks. (K)  [88]

1047     12   Kirke. Tromsdalen. Nattbilde, med nordlys. Brukt 1996. (K)        [75]

1048     12   Kirke. Tromsø Domkirke. Tilsynelatende brukt, ikke stemplet. (K)  [25]

1049     20   Kirke. Venabygd, Gudbrandsdalen. Ubrukt. Normann G‑10‑54. (K)     [25]

1050     15   Kirke. Våler, Solør. Normann F‑16‑2. Medfølger Bjørke Kirke,      [22]

              Nannestad, med svak brett. Begge ubrukte. (K)

1051     15   Kirke. Østby, Trysil. Ubrukt, datopåskrift baks. N. F‑18‑55. (K)  [22]

1052     15   Kirke. Østby, Trysil. Ubrukt, liten påskrift baksiden.  (K)       [20]

1053     10   Kirke. Åmot, Nord‑Torpa. Ubrukt, liten påskrift baksiden.  (K)    []

1054     15   Kongelig. Den norske Kongefamilie (Haakon/Maud/Olav). Svhv. Lf    []

              Påskrift, ikke postgått. Horisont. kantbrett og hj.brett. (K)

1055     15   Kongelig. Our Scottish Queen. Med Glamis Castle. Svhv. (brun‑     []

              tonet) Lf, Valentines's Post Card. Ubrukt.  (K)

1056     10   Kunst. 20 kort malerier/kunst etc. Rembrandt/Raffael/Callet/      [165]

              Frans Hals/Matisse/van Gogh etc. 2 m/blank baks. Netteks. (K)

1057     10   Kunst. 22 kort malerier/kunst etc. Hundertwasser/Rembrandt/       [165]

              Carl Larsson/Matisse/Zorn etc. Noen m/blank baks. Netteks. (K)

1058     10   Maleri. "Barbro" Carl Larsson. Hjørneslitasje. Ubrukt. (K)        []

1059     10   Maleri. "Blekevollen" H. Backer. (Hj./L.syke). Brukt 1983.  (K)   [25]

1060     10   Maleri. "Gate i Kragerø" Fritz Thaulow. Hj./L.syke. Brukt. (K)    [20]

1061     10   Maleri. "Julegilde" L. Jorde. (Hj./L‑syke). Brukt 1982. (K)       []

1062     10   Maleri. "Julen" (utsnitt). Axel Ender. Hj./L.syke. Brukt. (K)     [25]

1063     10   Maleri. "Skiløpere" Andreas Bloch. (Hj./L.syke). Br. 1989. (K)    []

1064     10   Maleri. "Skirenn" (utsnitt). G. Wentzel. Hj./L.syke. Brukt. (K)   []

1065     10   Maleri. "Turkisk kamel med förare". David Klöcker Ehrenstrahl.    []

              Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)

1066     10   Maleri. "Vinterettermiddag under Ulrikken" Smith Hald. (Hj./L‑    [25]

              syke). Brukt. (K)

1067     12   Marine. Schnellboote vom Typ Jaguar. Tyske. Ubr. m/info.  (K)     []

1068     10   Nyttårskort. Brukt (1929?). Stmp. Sande i Jarlsberg. Hjørne‑      [40]

              bretter/‑slitasje. Sign. Hildur Söderberg. (K)

1069     20   OL. Helsakkort 18x12,5 cm. "Frimerke" m/OL‑ringer. Brukt. (K)     [260]

1070     10   Personer. Leo Tolstoj. Svhv. Lf, ubrukt. (K)                      []

1071     10   Personer. Olaf Wilhelms. Med tekst til sangen "Hallo, hallo!      []

              Johansen du er go'". Svhv Lf. Påskrift. Noe flekkete etc. (K)

1072     20   Personer. Roald Amundsen. Svhv/opptr. Ubr. Norm. 01‑A‑646. (K)    [40]

1073     10   Personer. Torgeir Vraa, bilde + julehilsen på bakside av          []

              BK 55 (3ø Posth. NK 75). Brukt Drammen 24 XII 10. (K)

1074     25   Polar. Antartica, flerbilders. 17x12 cm. Brukt 2003 fra           []

              Argentina til Norge. (K)

1075     25   Polar. Liv Arnesen, Sydpolen. 17x12 cm. Brukt 1996. (K)           [260]

1076     15   QSL. Utfyllt QSL‑kort fra 1951. Svhv. flybilde forside. (K)       []

1077     10   Reklame. Castrolite Motorolie. Bakside med bekreftelse på inn‑    []

              betaling. Dansk. Med 2 arkivhull.  (K)

1078     10   Reklame. McLaren Cars Ltd. Info om adr.‑endring på baksiden. (K)  [32]

1079     15   Reklame. Sun‑Maid rosiner. Ubrukt.  (K)                           [16]

1080     15   Same. Barn med vugge. Brukt 2003 (NK 1418). To‑Foto 86‑35.  (K)   [48]

1081     10   Same. Same med hund. Ubrukt. Mittet 1811/30.  (K)                 [43]

1082     15   Same. Same med pipe. Ubr. Mittet Mexichrome 1965/2221‑30.  (K)    [48]

1083     10   Same. Samekone henger sennagress til tørk. Ubrukt. (K)            [43]

1084     15   Same. Samekvinner og barn. Ubrukt. Aune F‑3934‑8.  (K)            [48]

1085     10   Same. Samepike. Ubrukt. Oppi B‑31/21.  (K)                        [35]

1086     20   Same. Sameunge i gamme. Eldre kort? Ubrukt. Aune F‑787‑1.  (K)    [53]

1087     10   Same. Ubrukt. Aune F‑7457‑4. (K)                                  [35]

1088     12   Sporvogn (?). Alexandria. "To‑dekker". Eldre Lf svhv (brun‑       []

              tonet), ubrukt. (K)

1089     15   Tegneserie. Snurre Sprett. Brukt 2005. (K)                        []

1090     10   Tog. 3 stk. Damplok, ved Harbin 1988. Br. i Sverige 1992. (K)     [30]

1091     15   Tog. Anten‑Gräfsnäs , Hellefos Bruks AB nr. 8 (1920). Loket       [25]

              kan endres fra 742 til 891 mm. Svhv, brukt 1971. (K)

1092     10   Tog. Damplok m/persontog, ved Tianzhu 1989. Brukt. (K)            [20]

1093     12   Tog. Damplok m/vogner, Regensburger Hauptbahnhof 8.1.1956.        [25]

              Svhv nytrykk. Brukt i Sverige 1990. (K)

1094     10   Tog. Damplok m/vogner, ved QiQihar 1988. Brukt i Sverige. (K)     [20]

1095     15   Tog. Damplok med vogner, steinbru. Tysk? Lf Svhv. Brukt 1971 (K)  [25]

1096     10   Tog. Damplok med vogner. "Ich komme!". Brukt 1991 i Sverige (K)   [20]

1097     10   Tog. Damplok med vogner. Tysk? Lf Svhv. Brukt 1971 i Sverige,     [25]

              motivst. Kiruna IEAV, med fronten på et Lok. (K)

1098     15   Tog. Damplok, ukjent land/sted. Svhv. Lf fotokort, kartong.       [20.R]

              Br. 1971. Motivst. 6:e int. Båtmässan Malmö 1971. (K)

1099     10   Tog. Damplok. Berlin Görl.Bhf. Svhv. Brukt 1991 i Sverige (K)     [15]

1100     15   Tog. Damplok. D 404 Krefeld‑Nürnberg 5.7.49 mot Wiesbaden.        [25.R]

              Brukt 1990 (i Sverige). Særst. Rättviks Höstmarknad. (K)

1101     15   Tog. Damplok. VGJ 31, Anten‑Gräfsnäs J.väg. Svhv. Brukt 1972 (K)  [25]

1102     15   Tog. Du 109 med extratåg i Mjöhult. 24.9.1977. Ubrukt.  (K)       [75.R]

1103     12   Tog. Elektrisk lok, tysk? Svhv. nytrykk. Brukt (Sverige). (K)     []

1104     10   Tog. Elektrisk lok/vogner 1939, tysk?. Svhv. nytrykk. Brukt. (K)  []

1105     15   Tog. Fra Hjo hamn 1930‑tall. Svhv nytrykk. Brukt 1971. (K)        [25]

1106     10   Tog. Kastenlok, tysk? Svhv. nytrykk. Br. Sverige m/F. 1641. (K)   [20]

1107     12   Tog. Lastetog (tysk?). Svhv. nytrykk? Brukt i S. m/Fac.1484. (K)  []

1108     15   Tog. Lok CHJ 17 i Sölvesborg 1.5.1977. Ubrukt. (K)                [25]

1109     15   Tog. Lok nr. 53 (1901). Borås Alvesta Järnväg. Ubrukt. (K)        [35]

1110     10   Tog. Lok, Älmhult. Ubrukt. (K)                                    [25]

1111     20   Tog. Oscar II på Gräfsnäs station 16.7.1900, med innvignings‑     [60]

              tåget Västergötland‑Göteborg. Svhv (nytrykk). Brukt 1971. (K)

1112     12   Tog. Pt. 2159 med YP 900 893 897 1984. Ubrukt. (K)                [20]

1113     15   Tog. Rc2 1069. Stockholmståg. 6.12.1981. Ubrukt.  (K)             [20]

1114     10   Tog. SJ J 1393 med SJK extratåg. Malmö 13.10.1968. Ubrukt. (K)    [13.R]

1115     15   Tog. SJ Rc 1021 med expresståg mot Stockholm. Brukt 1973. (K)     []

1116     10   Tog. SJ Y1 1285 "Lina Sandell" KrösaTåget august 1985. Ubr. (K)   []

1117     15   Tog. SJ:s dieselfordon. I Haparanda 29.3.1968. Ubrukt.  (K)       []

1118     10   Tog. Tysk "Auto im Reisezug". Brukt 1971 (i Sverige). Noe         []

              kantslitasje. (K)

1119     15   Tog. Tysk Damplok m/vogner 9.5.54 (nytrykk) Svhv. Brukt 1990 i    [25]

              Sverige. Motivst. Göteborg Bok o'Bibliotek. 2,50 Taubefr. (K)

1120     15   Tog. Tysk Damplok m/vogner Offenburg 24.8.52 (nytrykk) Svhv.      [25]

              Br. 1990. Motivst. Markaryd Marknaden. 2,50 Bellman frim. (K)

1121     15   Tog. Tysk Diesel‑Lok 216 og E‑Lok 112. DB. Br. Sverige 1971 (K)   [15]

1122     10   Tog. Tysk lok med "Kondensationstender". Svhv. Br. (S) 1990 (K)   [20]

1123     15   Tog. Tysk tog 9.6.39 Oberstdorf‑Immenstadt. Svhv (nytrykk).       [25]

              Brukt 1990 i Sverige. Særst. Bankerydsdagen. Med 2,50 Taube (K)

1124     10   Tog. Tysk tog, 6.6.1933. Svhv nytrykk. Br. i Sverige 1990. (K)    [20]

1125     12   Tog. Tysk. "Rheingold" bei Oberwesel. Brukt i Sverige 1971 (K)    []

1126     12   Tog. Tysk. "Rheinpfeil" im Spessart. Brukt i Sverige 1971 (K)     [12]

1127     15   Tog. Tysk. Baureihe V 320, 1962. Brukt i Sverige 1973. (K)        []

1128     10   Tog. Tysk. Moderner Triebwagen. Br. i Sverige 1971. Hj.brett (K)  [20]

1129     12   Tog. Tysk. Zahnradbahn Vordernberg Eisenerz. Brukt (S) 1972 (K)   [20]

1130    100   Trav. 10 stk. svhv tegnede av Carl B. Hestman. Med Rex Rodney,    []

              Alm Svarten, Habib, Spikdona etc. Ubr. 1 kort m/skade baks. (K)

1131     10   Troll. Trollmor ser på dameklær i butikk. Brukt.  (K)             []

 

MYNTER                                  

1132     10   150 norske 5‑ører. Alle "liten type" (serie 1973‑82).             []

              Varierende kvalitet.

1133     10   200 norske 10‑ører. Aller fleste nyere uten hull.                 []

1134     12   250 norske 10‑ører. Aller fleste nyere uten hull.                 []

1135     20   500 norske 10‑ører. Bare nyeste uten hull.                        [25]

1136     35   Norge:  4 stk. 2‑ører: 1913, 33, 28, 51. Fleste forh.v.bra? (K)   [46]

1137     35   Norge:  6 stk. 2‑ører: 1921, 23, 38‑40. Fleste forh.v.bra? (K)    [46]

1138     12   Svenske: 5ø 1980. 10ø 1944, 63‑64, 77, 80, 84, 88‑89 (+ 2 dårl.)  [36]

              25ø 1970. 50ø 1973, 78, 84. 1 kr. 1973. + 5ø Danmark 1966.

1139     20   Lot 40 mynter. Canada. Island. Østerrike. USA (Dime/5c/Quarter).  [45]

              DDR. Nederl. Danmark. SF. Tsjekkosl.? Tyskl. (m/2 og 5 Mark).

              Syd‑Afrika. Tyrkia. Italia. 3 stk. Japan/China? Nettbilder. (W)

 

BLADER/HEFTER                           

1140     15   Hårek. Julehefte 2010. Fin stand. (Forside på nettbilde). (W)     [25]

1141     25   Lille Sprint nr. 1. "Sprints barndom". Hefte 21,5 x 28,5 cm.      []

              Fin stand ("som nytt"). Forside på nettbilde.  (W)

1142     20   Lille Sprint nr. 8. "Det gjelder å holde seg". Hefte 21,5 x       []

              28,5 cm. Fin stand ("som nytt"). Forside på nettbilde.  (W)

1143     16   Sprint nr. 27. "Hvem kan stoppe Cyanina?". Hefte 21,5 x           []

              28,5 cm. Pent brukt. Forside på nettbilde.  (W)

 

BILDER/TEGNINGER                        

1144     10   "Glengarry". Glen Line Ltd. Svhv Lf fotok. NB! Blank bakside (K)  []

1145     20   "Path Finder". Svhv Lf fotok. NB! Blank bakside, med stempel      []

              "Skyfotos", og hilsen/påskrift fra kapteinen på båten. (K)

1146     10   Dresden. 22 kort bybilder etc. Eldre, uten noen biler! 10 x 15    [10]

              cm, uten trykk på baksiden. Noen netteksempler. (K)

 

BØKER                                   

1147     25   "Den Postale Reisetjenesten 1838‑1991". Maihaugen årbok 2006.     [50]

              Intervjuer og dokumentasjoner. Innb. 21,5x21,5 cm 118 s. (W)

1148     20   "Elvis og jeg". Priscilla B. Presley. Innb. Mortensen 1986.       []

              Liten slitasje på baksiden, noen småflekker i papiret inne.

1149     20   "Jakten på Bismarck". M. Tamelander/N. Zetterling. Pocket.        []

              Med noen bilder.  (W)

1150     20   "Norge under okkupasjonen". Chr. A.R. Christensen. Beregnet for   []

              ungdom. Innb. 14x21 cm. Utgått eks. fra skoleboksamling. (W)

1151     20   "Over Streken". Audun Hetland. Tegninger/historier. "Pocket"      []

              14 x 21,5 cm. Brukt, bra stand. (Forside på nettbilde).  (W)

1152     25   "Ringenes Herre". JR.R. Tolkien. Innb. Ca. 1080 sider, vekt       []

              vel 1 kg. Svak slitasje nederst foran og bak, ellers fin stand.

1153     75   "Verden i bilder 1919‑1960". 6 bind 21x27,5 cm innb. Flotte       []

              bøker, mange bilder (svhv) og noe tekst. (Pakkeporto = 285,‑)

 

MUSIKK                                  

1154     15   4 Musikkassetter. Cliff Richard: Cliff's Hit Album. Always        []

              Guaranteed. Boney M: Oceans of Fantasy. Love for Sale.

1155     12   5 Musikkassetter. Jan Høiland: White Christmas. Div. artister:    []

              20 og 24 julesanger. Vidar Lønn Arnesen: Julens sanger 1998

              (uten "omslag"). Joseph: (Pan?‑)fløyte.

 

REKLAME                                 

1156     10   Annonsenota 1924 for Gravmerke i "Nord‑Trøndelag" A5. (K)         []

 

DIVERSE                                 

1157     10   Bil. Buick 1912. "Folder" 18,5x12 cm til utbrett, 1 bil           []

              "åpner" seg. Liten "skade": 1 hjul løsnet fra bilen. (K)

1158     10   Julemerker, Propaganda, Helsakklipp og div. Noen netteks.:  (W)   [25]

1159     25   Veksler. 6 stk. 1953‑54. Utsteder Rich. Andvord, avgift bet.      [25]

              med "frankeringsmaskin". Eks. på for‑ og bakside på nettb. (W)

1160     15   Askebeger(?) ca 12,5x 13 cm. Blå tegninger div. fra Drammen,      []

              på lys gråblå bunn. Hilsen fra Drammens Tidende + grønt Sta‑

              vangerflint‑stempel bakside. Fin stand/som ny.  (K)

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1161     10    266 * V‑merke m/vm. Løve 10ø grønn. Vannm.still. 3.  (K)         []

1162     10    527 ** Stavkirke 80ø lilla. Vanlig papir. Postfrisk.  (K)        [10]

1163     10   11 postkort: 9 stk. Tanger, 1 stk. Marrakech og Tafraout/Maroc.   []

              1 m/påskrift, øvr. ubrukt. Fleste "som nye". Alle på nettb. (K)

1164     10   25 postkort. 15 er svhv, også Lf. 1 kolor./Monte Carlo, 1 tonet   []

              (Agadir). Sett: Div. Tyskland, Paris, Jugosl., Brighton, Gib‑

              raltar, Frankrike, Costa Brava etc. 2 m/båt. Fleste bra stand.

1165     10   3 mapper med svhv. turistbilder/fotos. Ca. 10x15 cm: "Burgen      [55]

              und Schlösser in der DDR". "Das Goethehaus in Weimar". Ca.

              9x4,5 cm: "Nordseeheilbad St. Peter". Noen netteksempler. (W)

1166     10   33 postkort. Flest Marocco, noen Hellas. Div. motiv. Kameler      []

              etc. Sett også Norge/DK/div. Noen kort med biter av tape. Br./ub

1167     10   35 postkort. Div. Frankr. (Monte Carlo/Paris/Grasse/Nice/Cote d'  []

              Azur/Montel./Lyon. Noen Sverige/DK etc. Fleste ubr./bra stand.

1168     10   Færøyene. Afa 153 Miniark (1987/Hafnia). 2 løse ark:              []

              1 stk. ** (Postfrisk) og 1 med FDC‑stempel.

1169     10   Færøyene. FDC   15‑24 Afa. (+ ekstra konv. m/nr. 22).             [13]

1170     10   Færøyene. FDC   59‑63 Afa. Hvert merke På eget maxikort.          [13]

1171     10   Færøyene. FDC  231‑37, 235a‑37a, 240‑41 Afa (2 merker + konv.     [13]

              med 6‑blokk), 242‑51, 254‑55 (2 merker + konv. m/6‑blokk). Ialt

              10 konv. Medflg. konv. m/Afa 150, særstmp. Vinland 6‑9.6.1991.

1172     10   Færøyene. FDC Afa 192‑93 Europa 1990. Liten/svak hjørnebøy.       [13]

1173     10   Færøyene. Årssett ** 1980/Posten. Afa 42‑52                       []

1174     10   Færøyene. Årssett ** 1989/Posten. Afa 173‑187                     [13]

1175     10   Færøyene. Årssett ** 1990/Posten. Afa 188‑204 (194‑96=miniark)    [15]

1176     10   Færøyene. Årssett ** 1991/Posten. Afa 205‑220                     [13]

1177     10   Færøyene. Årssett ** 1992/Posten. Afa 221‑234 (inkl. 225‑26a =    [15]

              Miniark. Medfølger 1 stk. helark (à 30) ** Julemerker 1982.

1178     10   GB    5. Pregtrykk. 6d fiolett, utagget. NB! Ødelagt merke,       [11]

              med hull (i hodet). Tettklipt inntil merkebildet alle sider (K)

1179     10   GB    7. Pregtrykk. 1 sh grønn, utagget. Nedklippet inntil        [11]

              merkebildet alle 8 sider. Vertikal brett. Virker noe

              "skittent" av stempler. Ordinær kat.v. Afa 06 = kr. 4.200,‑ (K)

1180     10   GB. Lot 10 merker, fleste stemplet. Afa 102‑04, 110, 171,         []

              187‑91. Alle på nettbilde.  (W)

1181     10   Island **  334‑39 (Afa). Postfrisk.                               []

1182     10   Island **  416 (F 452) 50 aur Blomster. Helark/50 stk. 1 brett    []

1183     10   Island **  466 (F 502) 8 kr Drivhus. Helark/50 stk. m/1 brett     []

1184     10   Island **  502 (F 538) 25 kr Heimaey. Helark 50 stk. med          [20]

              1 brett. 1 merke med svak bøy/brett.

1185     10   Lp‑konv., fleste 50/60‑t.: Mexico, Frankr., Argentina, Venez.,    []

              Syd‑Afr., Aden, Pakist., Syria. Ord.konv.: Canada, GB. Eks.: (W)

1186     10   S 1096‑98 ** og 1522‑24 ** Rokokko‑blokk 1979 og Fotball 1988     []

1187     10   S. 11 bunter. G. VI Adolf typ I: 2 stk. 20ö röd. 1 stk.: 20ö      [15]

              grå, 25ö grå, röd og blå, 30ö blå og brun, 40ö blå og grönn.

              Type II: 1 stk.30ö blå.

1188     10   S. 12 bunter. G. VI Adolf typ III (Hvite bokst./tall): Facit      [15]

              418‑20 421 (2 bunter, 50 og 100 stk.), 425, 428 (2 bunter),

              429‑30, 433 (70 stk.), 435 (50 stk.).

1189     10   S. FDC  370‑71 (A 329‑30) Tegnér 10ö 4‑s.+ parkomb.+ 40ö. Pen     [37]

              Rek‑konvol. til DK, med etikett "Valutakontroll Postverket" (W)

1190     10   S. Lot ** Postfrisk. Fac.: 1241‑46 1249 1254‑58 1263BB 1264‑65    [30]

              1266‑67 Sx1+2 1268. (Afa 1215‑20 1228‑33 1238‑39 1240‑43 m/Pk.)

1191     10   SF ** Facit  462‑63, 476. (Afa 465‑67). Løve 15 gulbrun, 20       [20]

              rød og 30 Mk blå. Postfrisk.

1192     10   SF ** Facit 1018‑21 (Afa 1016). Bl. 3/Miniark Tog. Postfrisk.     [20]

1193     10   Spania.  96 bunter. Franco 1939‑serie, div. "bildemerker", mest   []

              Franco 1955‑s., noe J. Carlos 1976‑s. 1‑mange av hver. 730 gr.

1194     10   Spania.  97 bunter. Franco 1939‑serie, div. "bildemerker", mest   [20]

              Franco 1955‑s., noe J. Carlos 1976‑s. 1‑mange av hver. 725 gr.

1195     10   Syd‑Afrika ** 1947. 24 merker 2d fiolett George VI og Q. Eliz‑    []

              abeth. og 24 stk. prinsessene Elizabeth og Margaret. (Biling‑

              uale par). Blokker og løse merker. (Ialt 48 postfr. merker).

1196     10   Åland. 3 stk. ** Frankeringsetiketter. PTV gamle emblem, sikk‑    []

              erhetstr. 1. 110, 140 og 200 p.

1197     10   Åland. 3 stk. stemplede Frankeringsetiketter. PTV gamle emblem,   []

              sikkerhetstr. 1. 110, 140 og 200 p. Stmpl. Mariehamn 29.10.84.

1198     10   Åland. Afa 1‑22 ** Første 22 merker postfr. (uten 10a).           [12]

1199     10   Åland. Lot 74 stk. ** Postfr. Afanr./antall: 1/20, 2/20, 3/4,     [12]

              4/6, 5/4, 6/2, 9/4, 10/4, 1 av hver Afa 26‑35. Kv. A 2015 497,‑.

1200     10   Åland. Årssett ** 1984/Posten. Afa 1‑7. (Første frimerkene).      []

1201     10   Åland. Årssett ** 1989/Posten. Afa 32‑37.                         []

1202     10   Åland. Årssett ** 1990/Posten. Afa 38‑43.                         []

1203     10   Åland. Årssett ** 1992/Posten. Afa 55‑56, Hefte (57‑60), 61‑64.   [13]

1204     12   Åland. Årssett ** 1993/Posten. Afa 65‑68 (miniark), 69‑78.        [13]

1205     10   Åland. Årssett ** 1994/Posten. Afa 79‑91 (82‑85 = Hefte).         []

1206     10   Åland. Årssett ** 1995/Posten. Afa 92‑106 (95‑98 = Hefte).        [50]

1207     10   Åland. Årssett ** 1996/Posten. Afa 107‑119 (109‑12 = Hefte).      [13]