A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Med realisasjoner/rotelots og div. Mange lave utrop!.  

 

Auksjonsliste for auksjon nr. 102.  Avholdt 27. sept. 2018

 

Oppdatert med høyeste, mottatte bud for objektene.

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden, og for ønsket nummer.

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

            

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. Info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser. (Er merket "Info").

    Her er også Sluttresultat (tilslagspriser) fra auksjonen.

 

    Bud merket [ ] uten beløp er usolgte objekter.

    Ettersalg skjer til og med 26.10.2018.

    NB! Forbehold om mellomsalg - listen blir ikke oppdatert!

    Selges til utrop + provisjon og gjeldende portosats.

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., kun et fast ekspedisjons‑

tillegg på 14,50 kr. uansett vekt, antall objekter etc., og vi betaler portoen).

Klikk på "Salgsliste" (med siste gjeldende Liste nr. 79 pr. 20.8.2018).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg.

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 29/09/18 kl. 09:45:42          Høyeste

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:

====== ======  ======================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1     18      4. Oscar I. 4 sk. blå. Del av (utydelig) rundstempel. (K)      [15]

   2     35      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Svakt rundst. Christiania ? (K)   [42]

   3     35      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Svakt rundstempel.  (K)           [32]

   4     75     21. Posthorn 7 skill. brun. Omv. stmp. Bergen 1875. (K)         [110]

   5     12     22. Skrav. Posthorn. 1ø brungrå. Del av rundst. 1882. (K)       [15]

   6     20     24. Skrav. Posthorn. 5ø blå. Type? Antatt liggende vannm. (K)   [27]

   7    175     28. Skrav. Posthorn. 25ø matt fiolett. Snei av rundst. (K)      [300]

   8     50     47. Posthorn Stereot. 25ø matt fiolett. Del av pakkest. (K)     [110]

   9     30     50. 20 mm Posthorn. 2ø brun. Kan være 50 c ? Del av rund‑       [24]

              stempel ‑‑sborg 21 II 95. (K)

  10     30     55. 20 mm Posthorn. 25ø lilla. Snei av rundstempel. (K)         [24]

  11     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av rundstmp. Skien. (K)            [12]

  12     10     95. Haakon 1909/10 (Store perler). 2 kr. rød. Del av pakke‑     [16]

              st. Meflg. Provis. 1 kr./2 sk.2 m/tynnhet+dårl. tg. h. side. (K)

  13     50    100 B. Posthorn 10ø rød, utagget h. side. På brev (+ 10ø grønn   []

              Løve), bundet m/maskinst. Oslo 3 XI 35. Konv. på nettbilde. (K)

  14     10    141‑54. Løve 1926, hovednumre. Alle på nettbilde. (W)            []

  15     12    145 Bh. Løve 1926. 20ø rød. Utagget til høyre. (K)               []

  16     10    156‑58. Løveprovisorier 20/25, 30/45 og 30/45 (Svalbard). (K)    [10]

  17     25    163‑71. Portoprovisorier. Hovednumre, og 2 stk. av 4 og 40ø.     [25]

              Varierende. stempling. Hengslet på albumarkdel. Nettbilde (W)

  18     10    172‑75. Niels H. Abel 10/15/20/30ø. Alle rundst., nettb. (K)     []

  19     10    184. Radium 20+10ø. Oslostempel 1931 opp/ned. (K)                [15]

  20     20    184. Radium. Del av Schw.st. Oslo (Torshov?) 1933. (K)           [20]

  21     15    185‑96. Bjørnson/Holberg/Nansen. Hengslet på albumarkdeler.      [36]

              Varierende stempling. Alle på nettbilde. (W)

  22     35    194. Nansen 1935. 15+10ø brun. Del av st. ‑‑rkenes 20.3.39. (K)  [42]

  23     25    196. Nansen 1935. 30+10ø blå. Del av rundstempel.  (K)           [31]

  24     10    197‑212. Posthorn/Løve/Luftp. Hengslet på albumarkdel. Varier.   []

              stempling. NB! Ikke kontrollert for vannmerke! Nettbilde. (W)

  25     12    275. V‑merke u/vm. 2ø brun, horisontalt par. Del svakt st.       []

              Oslo 14.11.41. (K)

  26     10    275. V‑merke u/vm. 2ø brun. Del svakt st. Ullevål 10.11.41. (K)  [50]

  27     10    312. Nordkapp 1943. 20+25ø rød. Snei av (fiolett?) rundst. (K)   []

  28     10    319‑21. Landshjelp 1943. Alle med del/snei rundstmp. i hjørne    [10]

  29     25    326‑29. Landshjelp 1944. Alle m/snei rundst. 15ø m/1945? (K)     []

  30     10    339‑58. Wergeland/R.Kors/Folkemuseum/Kr.pr. Olav/Wings/Haakon    [15]

              kroneverdier, Løve. Alle rundstemplet (nettbilde av alle). (W)

  31     10    387. Polio 1950. 45+5ø blå. Snei av litt kraftig rundst.  (K)    [10]

  32     10    393‑403, 410, 431‑38. Alle Haakon br.mrk. hovednr. Del av r.st.  []

  33     15    416. Nordkapp 1953. 30+15ø rød. Del av rundst. (K)               [30]

  34     35    417. Nordkapp 1953. 55+25ø blå. Del av rundst. 1953. (K)         [70]

  35     10    441‑42. Märtha 35 og 65ø. Begge med del av rundstempel.  (W)     [12]

  36     10    492‑501. Idrett, Håkonshall, Universitet, Nansen. R.stmp. (W)    [10]

  37     12    513‑29. 18 forskjell. (m/519 C). Alle helt/del av rundstemp.     []

  38     10    530‑52. C.Collett/FAO/Postgang N.Norge/I.Aasen/Europa 1963/      [15]

              Tekstil/Munch/Arb.samf./Guldb.‑Waage. Alle rundst. (nettb.) (W)

  39     18    553‑70. 18 forskj. (Røde Kors etc.), alle med del av rundst.     [25]

  40     20    571‑98. 28 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.     []

  41     12    599‑623. 25 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.    [10]

  42     17    624‑52. 29 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.     []

  43     22    653‑85. 33 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.     []

  44     10    695‑96. Interjunex 80+1,20. Begge m/snei av Interjunex‑st. (W)   [15]

  45     17    697‑732. 36 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.    [25]

  46     15    733‑59. 27 forskjell. (hovednumre). Alle helt/del av rundst.     []

  47     14    760‑94. 39 forskjell. (hovednumre). Heftemerker som parkombi‑    [28]

              nasjoner. Alle med helt/del av rundstempel.

  48     10    795‑822. 30 forskjell. (hovednumre). Heftemerker som par‑        [10]

              kombinasjoner. Alle med helt/del av rundstempel.

  49     10    831‑49. 21 forskjell. (hovednumre). Heftemerker som par‑         [10]

              kombinasjoner. Alle med helt/del av rundstempel.

  50     10    854‑64 og 869‑94. 39 forskjell. (hovednumre). Heftemerker        [10]

              som parkombinasjoner. Alle med helt/del av rundstempel.

  51     17    895‑943. 52 forskjellige (hovednumre). Heftemerker               [22]

              som parkombinasjoner. Alle med helt/del av rundstempel.

  52     16    944‑77. 34 forskjellige (hovednumre). Heftemerker                [13]

              som parkombinasjoner. Alle med helt/del av rundstempel.

  53     10    982‑97. 18 forskjellige. Heftemerker som parkombinasjoner.       [10]

              Alle med helt/del av rundstempel.

  54     10   1002‑15. 16 forskjellige. Heftemerker som parkombinasjoner.       [10]

              Alle med helt/del av rundstempel.

  55     14   1017‑22 og 1027‑45. 26 forskjellige (hovednumre). Heftemerker     [12]

              som parkombinasjoner. Alle med helt/del av rundstempel.

  56     12   1056‑71 og 1080‑90. 27 forskjellige. Heftemerker som              [10]

              parkombinasjoner. Alle med helt/del av rundstempel.

  57     10   BL   1. Posthornblokk 1972. Sentr. r.st. Oslo/Tåsen 6.5.72        [14]

  58     10   BL   6. Somalia (1016). Rettv. på frim.‑hjørnet Kristiansand S    [12]

              13.04.88 (?), delvis litt uklart.

  59     10   BL  14. Stålstikk (1119‑22). Sentrert rundst. "Kristiansand/      [12]

              Henrik Wergelands fødeby, 20.12.09". (W)

  60     10   BL  27. Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7 kr. Ordinært rund‑           [15]

              stempel Oslo 27.5.05, sentrert ned mellom merkene.

  61     10   Lot 3 stk. Hefter fugler stemplet: FH 53 Akn, 55 B, 54 I B. (W)   [10]

  62     12   Lot stemplet. 1093‑98, 1103‑18 og 1127‑38. 34 forskjell. Hefte‑   [22]

              merker som parkombinasjoner. Alle m/helt/del av rundstempel.

  63     15   P 13. Porto 4ø lilla "Å Betale". Rundstemplet. (K)                [35]

  64     15   P 16. Porto 100ø gul "Å Betale". Del av pakkestempel. (K)         [25]

  65     40   P 17. Porto 200ø fiolett "Å Betale". Del av pakkestempel. (K)     [80]

  66     10   Posthorn Grovtagget. 3ø gul. Ikke best. type. (K)                 [20]

  67     10   Posthorn Grovtagget. 3ø gul. Ikke best. type. Del av st.'97. (K)  [20]

  68    100   R 1y. Som ubesörget. Rosalilla papir. Utydelig rundstempel.       [220]

              Noen korte/ødelagte tagger. Ca. 2 mm rift i overkant.

              Baksiden med 2 mindre tynne flekker i overkant. (K)

  69     10   T   5. Tjeneste 30ø grå. Anelse flisetagget. (K)                  []

  70     20   T   7. Tjeneste 60ø blå. Rundstemplet. (K)                        [22]

  71     15   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. Del av mask.st. m/tekst. (K)       []

  72     30   T  22. Off.sak Boktrykk. 7ø gul. Snei av rundst.  (K)             [33]

  73     30   T  24. Off.sak Boktrykk. 15ø brunoliven. Snei av rundst.  (K)     [30]

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

  74     35     77. Knudsen Fintg. 10ø rød (antatt). Sytrådbunt (eldre,         [102]

              uåpnet fra Sverige). Kan være div. typer av 77?

  75     35     79. Knudsen Fintg. 20ø blå. Sytrådbunt (eldre, uåpnet, fra      [102]

              Sverige). Antatt alle er 79, mulighet for 79 Y?

  76     15    208. Løve m/vm. 35ø fiolett. Ca. 350 merker. Kun rundstempl.?    [30]

  77     12    208. Løve med vm. 35ø fiol. 100‑Bunt. Nær alle rundstemplet?     [25]

  78     10    354. Løve 25ø oransjerød. Antatt ca. 230 merker i liten konv.    [25]

  79     15    355. Løve 30ø grå. Ca. 175 merker. Aller fleste med rundst.?     [25]

  80     15    355. Løve 30ø grå. Ca. 200 merker. Aller fleste med rundst.?     [25]

  81     10    358. Løve 80ø brun. Ca. 215 merker. Bare rundstempling?          [25]

  82     25    363. Postjub. 1947, 30ø. Ca. 135 merker. Ingen maskinst.?        [52]

  83     12    373. Skogselskap 1948, 80ø. Ca. 100 merker. Ingen maskinst.?     [25]

  84     10    373. Skogselskap 1948, 80ø. Ca. 75 merker. Ingen maskinst.?      [25]

 

NORGE AUTOMATMERKER ETC.                

  85     10   ATM 1.5. 1,25/farve? Rundst. Tromsø 1.12.80, nøytr. konv. (W)     []

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                    

  86     10   Ca. 90 gram brevklipp, antatt ves. 1970‑80 tallet.                []

 

NORGE PERFINS                           

  87     10   Perfin "CB & K" på 10 og 20ø Posthorn, antatt 77 II og 79. (K)    [15]

  88     15   Perfin "NO 92" på NK 1119 Stålstikk 2,70. Del av st. ‑98.  (K)    []

 

NORGE VARIANTER ETC.                    

  89     10    469 v1. Olav 1 kr. grønn. Flekk i pannen samt strek i v. marg.   []

              Medflg. 469 1 kr. m/flekk i pannen, men uten strek i marg. (K)

  90     20   T  82 v1. 35ø brunrød Off.Sak, kule under løvens v. fot. (K)      [55]

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

  91     35    407‑09. OL‑merker 1952. Alle del av rundst. (W)                  []

  92     10    453‑73. Olav øre/kronemerker 1958‑62. Alle del av rundst.        [10]

  93     10   Lot 18 stk. Offentlig Sak 1937/39. Med/uten vannmerke. 1 stk.     []

              15 25 35 30 35ø. 2 stk. 5 7 10 20 40 60 100ø. Ikke sjekket for

              med/uten vannm. eller type. Alle gjengitt på nettbildet. (W)

  94     20   Lot 40 merker. Posthorn uregelm. (m/35ø) og regelm. vinger,       [18]

              110‑16 (hovednumre). Varier. stmp.‑kvalitet. Alle nettbilde. (W)

  95     10   Lot 6 stk. eldre m/litt minus. 4 skill. Våpen 1867, Stolpe 1ø     [21]

              og 20ø blå.  Uregelm.v. 3/5/20ø. Bj.Bj 15ø *. NK 100 * + noen

              div. nyere. Ialt 13 merker. Alle på nettbilde. (K)

  96     10   Lot 7 stk. eldre m/litt minus. Stolpe: 2/12ø, 5ø grønn og blå,    [10]

              20ø blå og brun, 50ø. NK 57. 30ø Bj.Bj. + div. nyere. Nettb. (K)

  97     15   Lot stemplet, hengslet på albumdeler: 159‑62 (Ibsen), 172‑74      [13]

              (Abel), 177‑80 (Olav d. hellige). Varier. stempl. Nettbilde (W)

  98     10   Lot stemplet: NK 474‑78, 481‑82 (Asbjørn Kloster/Notges Vel/      [10]

              Landbruksh.skole/Vidensk.selskap. Alle rundstemplet (Nettb.) (W)

  99     45   Lot V‑merker. Med vannm.: Stpl.: 2 5 30 60ø. *: 7 10ø. Uten vm.   [55]

              eller ikke bestemt: Stpl.: 5 25 30 35 40 50 60ø 1 1,50 kr. *:

              1 2 3 12 15 20ø. Varier. stmpl. Nr. 269 m/Gurvikdal 1941.

 100     50   Lot. 213‑16, 225‑32. Haakon/Maud/Løve kr.‑verdier. Hengslet på    []

              alb.arkdeler. Varierende stempling. Alle på nettbilde. (W)

 101     10   Lot. NK 411‑14, 418‑27. Alle del av r.st. Kreft/jubil. etc. (W)   [16]

 

NORGE STEMPLER                          

 102     10    119. Posthorn 1920, 7ø grønn. Oslo 21.12.37. (K)                 [11]

 103     12    200. Posthorn m/vm. 5ø rødlilla. (Vannm.st. 2). (Nerst)ad i      [10]

              Buskerud 26.11.40. (K)

 104     40    336. Londonutg. 30ø. Veggetem (feltpost?) 25.9.45.  (K)          [231]

 105     40    337. Londonutg. 40ø. Veggetem (feltpost?) 18.9.45.  (K)          [350]

 106     30    362. Postjub. 1947, 25ø. Holdhus 22.12.47. (K)                   [80]

 107     20    362. Postjub. 1947, 25ø. Nusfjord 11.XII.47. (K)                 [116]

 108     10    638. Olav fosf. papir, 2 kr. Oslo Torshov 29.9.70. (K)           [17]

 109     10   1010. Talltype 4,50. Noen ujevne tg. Notodden 23.9.87. (K)        [16]

 110     15   1634. Vinterrally A Innl. Lierskogen C/3420, 8.3.07. På           [50]

              klipp med sidestempel (hele på nettbilde). (K)

 111     12   1644. Porsgrunn 200 år A Innland. Porsgrunn 27.4.07, med side‑    [15]

              stempel. På konvolutt Porsgrunn Frim.kl. Hele konv. nettb. (K)

 112     25   1741. Kunst 13,00. Strømsø L/3000 Drammen 11.09.14. Klipp. (K)    []

 113     25   1743 A. Lemen (grovtg.) 16,00. Grimstad/4890 Grimstad 29.9.10.    [20]

              På klipp, med fint sidestempel. (K)

 114     30   1793. Universitetet 9,00. R.st. 2.9.11 m/sidest. på klipp. (K)    [80]

 115     15   1807. Pers.frim. (Peon). Litt svakt stmp. Posten Norge A 92       [30]

              3.7.12. På klipp.  (K)

 116     20   1807. Pers.frim. A Innland/Peon Posten N. 19.7.12. På brev. (K)   [30]

 117     10   1808. Dronning Sonja 9,50. Bø i Telemark 23.2.13. Ørlite          [20]

              stempelsverte i høyre side. (K)

 118     18   1879‑82. Thor Heyerdal, A‑Innland. Alle med Posten N.‑stmp. (K)   [30]

 119     20   BL  38. Tørrfisk på hjell (1747). Sandvika 23.6.10 sentrert +     [41]

              sidestempel. På klipp. (Hele på Nettbilde). (K)

 120     15   Nordbanernes Posteksp. II/B 27 V 11. På 5ø grønn Posthorn og      [32]

              pent/tydelig sidestempel, på svhv postk. (m/dame, nettb.). (K)

 121     10   Offentlig Sak. Antatt T 14: 20ø orangerød og T 25: 20ø mot        []

              karminrød. Begge stmp. Røyken (svakt 9 X 35, og 20 VII 35. (K)

 122     10   PF 2. Motiv Drammen Jernbanestasjon. Stempel Frimerkets Dag       [30]

              11.11.11 Strømsø. ("Ubrukt", på del av ark).  (K)

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 123     20    362. Postjub. 1947, 25ø. 32 stemplede. Varierende stempelkva‑    [30]

              litet, men fleste med identifiserbare datoer/sted. Alle: (W)

 124     35   24 rundstmp. merker, flere fine plass. Eldre‑nyere. Nettb. (W)    [30]

 125     35   25 rundstmp. merker, flere fine plass. Eldre‑nyere. Nettb. (W)    []

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 126     20   Lp‑konv. Stmp. Royal Viking Sea on cruise. Posted on board, og    []

              Montego Bay/Jamaica. 20.6.1974. På NK 1,40 Lepra/NK 707. (W)

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 127     50   10 stk. konv. m/TMS: Jub.utstill. 1914, Støtt n.arbeide 1927,     []

              Olavsjub. 1929, Postverket/inkasso 1935, Nansen 1939, Mot

              lysere tider (2 stk.) 1944, Norsk Front 1945, Europahjelp 1947,

              Postgiro 50 år 1993. Nettbilde m/utsnitt alle. Var. kval.(W)

 

NORGE PORTOETIKETT                      

 128     10   Portoetikett. PiB 124436.  48,00. 22.05.18. På klipp. (K)         [15]

 129     10   Portoetikett. PiB 125419.  48,00. 09.07.18. På klipp. (K)         [15]

 130     10   Portoetikett. PiB 125516. 115,00. 20.07.18. På klipp. (K)         [25]

 131     10   Portoetikett. PiB 127441.  85,00. 03.07.18. På klipp. (K)         [15]

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 132     20     48 I og 48 II ** Provis. 2/12ø, brun og or.brun. 48 I           [53]

              sentrert til høyre. Begge m/fine tagger, og "glatt" lim. (K)

 133     10     48 II ** Provis. 2/12ø or.brun. Postfrisk.                      []

 134     25    113 ** Haakon 5 kr. Svakt krakelert lim. (K)                     [35]

 135     50    122 ** Posthorn 1920. 20ø lys grønnoliv. Flisetagget.  (K)       [57]

 136     85    123 ** Posthorn 1920. 25ø rød. 4‑blokk. Sentr. til v.,           [155]

              svakt krakelert lim.  (W)

 137     60    136 ** Polmerke 25ø rød. 4‑blokk. Bra sentr./tagger, svakt       [65]

              krakelert lim. Postfrisk.  (W)

 138     15    136 ** Polmerke 25ø rød. Bra sentr./tagg., svakt krak. lim. (W)  [17]

 139     10    138 ** Svalbard 15ø. Noe krakel. lim. Fhv. svak hor. brett (K)   [20]

 140     40    139 ** Svalbard 20ø. Kun antydning til krakelert lim. (K)        [60]

 141     40    160 ** Ibsen 15ø brun. 4‑blokk. Sentrert til høyre.  (K)         [63]

 142     50    176 ** Provis. 14øre14/2 skill.2, 4‑blokk. Sentr. noe til opp    []

              og til venstre, bra tagger, fin limflate. Postfrisk.  (W)

 143     10    176 ** Provis. 14øre14/2 skill.2. Bra sentr./tagger, liten       []

              antydning til krakelert lim. Postfrisk.  (W)

 144     85    184 ** Radium. Liten rød flekk til v. for N i Norge. Kan være    []

              varianten "Overskyet" ? Lett krakelert lim. (K)

 145     85    184 ** Radium. Litt krakelert lim. (K)                           []

 146    225    220x‑22x ** Turist 15/20/30ø 4‑blokker, tykt papir.              []

 147     10    233‑35 ** Nansen 1940. 10, 15 og 20ø postfr. Medfølger 30ø       []

              ubr. m/hengslespor og noe ujevn tagging.

 148     15    233‑36 ** Nansen 1940. 10, 15, 20 og 30ø postfrisk.              [17]

 149     20    235 ** Nansen 1940 20+10 rød. 15 merker i 3x5‑blokk.             []

 150     22    235 ** Nansen 1940 20+10 rød. 20 merker i 4x5‑blokk.             []

 151     10    237‑39 ** Posth. uten vm.: 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .       []

 152     12    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskjellige, postfrisk.           []

 153     32    319‑21 ** Landshjelp 1943 komplett, som postfriske 4‑blokker.    [30]

 154     10    319‑21 og 326‑29 ** Landshjelp 1943 og 1944. Postfrisk.          [10]

 155     10    322‑24 ** Krigsforlis 1944, 3 forskjellige, postfrisk.           []

 156     50    331‑38 ** Londonutgave komplett, som postfriske 4‑blokker.       []

 157     25    353 ** Haakon 5 kr. blåfiolett. Postfrisk.                       []

 158     12    407‑09 ** OL‑merker. 15, 30 og 55ø m/tillegg. Postfriske.        [17]

 159     10    409 ** 55+20ø OL‑merke 1951. Postfrisk.                          []

 160     10    551‑54 og 557 ** Guldb./Waage, Grunnlov og Europa 1964.          []

 161     10    601 x2 ** Helleristn. 40ø b.gr. 25‑blokk (fra trykn. 12 III 74)  []

 162     25    644 y ** Olav Ståltr. 5 kr. gråfiol. 4‑blokk. (Bu3/2 VI 76)      [38]

 163     10    645 ** Olav Ståltrykk 10 kr. Er x eller y, antatt x1 (Bo2).      []

 164     10    649‑52 ** Naturvernår 40, 60, 70 og 100ø. Postfrisk.             [15]

 165     10   1035x2 ** Reinsdyr 3,80, papir Hs5. Medf. 1 stk. 1035x1 Hs5‑B.    []

 166     32   1295‑1302 ** Posten 350 år. 8 merker i blokk m/marger.            []

 167     13   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremrk.       []

 168    140   1366I‑1373I ** Hverdagsbilder. 4‑blokker av hvert merke (8 for‑   [118]

              skjellige merker), fra nedre v. hjørne med marger, med NK‑nummer

 169     18   1406‑07 ** Nils og Blåmann/Stomperud. 4 merker på 1/2 hefte.      []

 170     30   1483‑84 ** Nordia 2002. 5,50 og 22,00, postfriske                 [45]

 171     10   BL   8 ** Olav 85 år, 3 forskj. à 2,90 i miniark                  []

 172     13   BL   9 ** Ballsport miniark 1988 (1052‑55) Postfr.                [11]

 173     13   BL  10 ** Weidemann. Postfrisk                                    [30]

 174     16   BL  14 ** Frimerkets Dag 1991, gravering. NK 1119‑22. Postfr.     [30]

 175     17   BL  16 ** Norske OL‑vinnere IV. NK 1139‑42, miniark, postfr.      []

 176     26   BL  23 ** Kong Olav V 100 år. Postfrisk.                          [40]

 177     16   BL  27 ** Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7 kr. Miniark postfr.        []

 178     16   BL  38 ** Tørrfisk på hjell (1747).                               []

 179     10   PF 2 ** Motiv Drammen Jernbanestasjon. Ubrukt, på del av ark (K)  [30]

 180     28   Postens folder med "Norske Byggverk". 16 stk. ** bruksmerker      [30]

              1977‑83. NK 787‑89, 814‑16, 879‑81, 903‑07, 924‑25. (Pål. 31,‑).

 181     25   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. Noen tg. anelse ujevne.   []

              Noen svake "bøyer" i baks., men hel/jevn limflate. (K)

 182     70   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. Postfrisk.                [90]

 183     10   T  83 ** Off.sak vanlig papir. 40ø fiolett. 4‑blokk. Type?        [11]

 184     40   T  88 ** Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. 6‑blokk. Type?       [40]

 185     10   T  94 ** Off.Sak vanlig papir. 90ø gulorange. 4‑blokk.            []

 186     30   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett.              [30]

              8‑blokk (4 x 2). Postfrisk.

 187     16   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett. 4‑blokk      []

 188     10   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett. Postfr.      []

 189     10   T  99 ** Off.Sak Fosf. 10ø grå. 20‑blokk (hjørne) postfr.         []

 190     10   T 100 ** Off.sak vanlig papir. 15ø brun. Ialt 12 merker,          [10]

              2 stk. 4‑blokker og 2 par. Postfriske.

 191     10   T 101 a ** Off.Sak fosforesc. 20ø blålig grønn. 4‑blokk.          [10]

 192     10   T 102 ** Off.Sak fosforesc. 30ø grålig grønn. 4‑blokk.            [11]

 193     14   T 108 ** Off.Sak Fosf. 75ø grønn. 10‑blokk (5 x 2) postfr.        [15]

 194     12   T 122 ** Off.Sak Offset. 40ø grønnoliven. 4‑blokk postfr.         [12]

 195     10   T 127 ** Off.Sak Offset. 1 kr. blåfiolett/farve? 8‑blokk          [11]

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 196     40     17 * Posthorn 2 skill. blå. Type ? Ubr. m/hengslespor. (K)      [55]

 197     50     19 * Posthorn 4 skill. fiolett. Type ? Ubr. m/hengslespor. (K)  [50]

 198     10     85 * Kroneprovis. 1,00/2 skill2. Ubr. m/h.spor. Dårlig hj. (K)  []

 199     30    104 * Posthorn 1909, 25ø matt lilla. Ubr. m/hengslespor. Med‑    []

              følger 77 II * (flekker baks.) og 75 * m/dårlig hj.tagg. (K)

 200     35    130‑36 * Polmerker. 10ø meget svakt/uten h.spor? 10 og 15ø       [51]

              lett flisetg., øvrige bra. Fleste OK/bra sentrering.  (W)

 201     10    146 * Løve 1926. 25ø rød. Ubrukt med hengslespor. (K)            []

 202     15    149 * Løve 1926. 35ø oliv.brun. Ubrukt med litt kraftig heng‑    [25]

              slerest. Er antydet at merket har skade, men ser ikke hva... (K)

 203     12    156‑58 * Løveprovisorier. 156 og 157 flisetagget. 156=**? (W)    []

 204     12    184 * Radium 20+10ø rød. Ubrukt med svakt hengslespor. (W)       [16]

 205     15    189‑92 * Holberg. 10ø sentrert litt til h., 20ø ned.             []

 206     10    223‑24 * Nordapp 1938. 20+25 og 30+25ø. Ubr./svake h.spor.       [12]

 207     50    259 * Legion. Ubrukt, med kraftige hengslerester.                []

 208     10    300‑01 * 2 forskjellige Quisling, ubrukt m/hengslespor           [11]

 209     10    300‑01 + 306 * 3 forskjellige Quisling, ubrukt m/hengslespor     [11]

 210     15    359‑69 * Postjub. 1947. Ubr. serie, med hengslerest (15ø ** ?)   []

 211     16    469‑73 * Olav kronemerker 1959. 5 forskjell. Ubr. m/hengsler.    []

 212     10   Lot 7 stk. V‑merker uten vm. * 274‑76, 278, 283‑85. (1 2 3 7      []

              25 30 35ø). 30ø m/ørlite minus? Ubrukte, med hengslespor.

 213     25   P 16 * Porto Å Betale 100ø gul. Ubrukt med hengslespor. (K)       []

 214     15   T  75‑80, 82‑97 * Off.Sak vanlig papir. Ubr. m/hengsle‑/spor.     []

 215     10   Lot 38 stk * ubrukte m/hengslerest. 255‑58, 294‑99, 302‑305,      [17]

              307‑10, 314‑18, 322‑25, 330‑38, 342, 349. (Noen få er ** ?).

 

NORGE LIMLØSE. USTEMPLET                

 216     15     14 (*). Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Ustemplet, uten lim. (K)     [40]

 217     10     21 (*) Posthorn 7 skill. brun, ubr. u/lim. Dårlig hjørne. (K)   []

 

NORGE LOT USTEMPLET POSTFRISK           

 218     10    583‑84 og 588‑94 ** Birkel./Eyde, 90ø Milit.utdann., Europa      []

              67, J.Dybwad, Santalmisjon. (Medflg. 587 * 60ø Milt.utd.).

 

NORGE LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 219     10    370‑85 * Lot 16 forskj. 1947‑49. Ubrukte m/Hengsle ev. h.‑rest   []

 220     18    393‑403, 410 og 431‑38 * Haakon øreverdier (hovednr.). 30ø       []

              grå (395) m/1 dårlig tagg. Ubrukt med Hengsle eller h.rest

 221     20   Lot  6 ubr. Portomerker. At betale: 20ø blå krak. lim, uten h.‑   [25]

              spor? 10ø rosa?, litt krakel. m/h.rest. 4ø lilla stående vm/

              h.rest. 1ø grå/ligg.vm./h.r. 15ø **. Å betale: 10ø m/h.rest. (W)

 222     10   Lot 12 stk. * ubr. m/hengslespor. NK 74 X (dårlig gummi, litt     []

              brunaktig papir) 239 240 242 275‑77 279 281‑84.

 223     12   Lot 24 stk. * (ubrukte m/hengsle‑/spor). NK 298 302‑05            [15]

              311‑17 319‑24 326‑29 334 339.

 224     25   Løve 1926 * 145‑48 og 150‑54. 10ø litt brunaktig papir. 144 m/    []

              liten strek/skade oppe? Noen lett krakelert i limflaetn. (W)

 225     10   T   9, 11, 13, 15‑16, 19, 20 *. Off.sak Offset. Ubrukt m/varier.  [230]

              grad av hengslerest. (2, 7, 15, 25, 30, 70, 100ø). (W)

 226     10   T  22‑24, 26, 28. * Off.sak Boktrykk. Ubrukt m/varier. grad av    []

              hengslerest. (7, 10, 15, 35, 60ø). (+ 20 og 40ø skadet etc.) (W)

 227     10   T  29‑38 * Off.sak Dyptr, med vannm. Medfølger 1 stk. 20 og       []

              60ø, og 2 stk. 100ø ikke bestemt med/uten vannm.

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                

 228     15   3 stk. (*) ustempl. u/lim. 2 stk. 3ø gul 75 X (1 med "tynn"       []

              limrest). 1 stk. 40ø blå NK 125. (K)

 229     18   Lot 12 forskj. V‑merker, alle med vm.? Antatt: (*) ubr. u/lim:    []

              264. * ubr. m/h.spor: 262 + 266. ** postfr.: 261, 263, 265, 267,

              268a, 269‑71, 273. Fleste er bekreftet, men ingen garanti!

 230     10   Lot 15 V‑merker. (*) ubr. u/lim: 265. * ubr. m/h.rest: 264,       []

              274‑75, 281‑82, 284, 288. ** postfr.: 276, 279‑80, 283, 285‑87.

 231     30   Lot 17 ustemplet Posth. Regelm.vinger. * m/hengsle: 96, 101,      []

              117‑120, 122, 124‑125. (*) ustempl. u/lim: 97‑99. * m/hengsle,

              men m/skader, dårlige etc.: 100, 102b, 104, 109, 121. Alle: (W)

 232     30   Lot 33 merker mellom NK 443 og 510. Aller fleste * (ubr. med      []

              hengsle‑/spor). Skal være noen ** (448‑49, 478, 491 497 ?).

 233     50   Lot 50 ubrukte merker mellom NK 511 og 586. Halvparten skal       []

              være med hengsle‑/spor, øvrige ** (postfrisk). Ikke sjekket.

 234     10   Lot V‑merker. * ubr. m/hengslerest: 289‑91 (1‑1,50‑2 kr.).        []

              ** postfrisk: 293 (Hvit V).

 235     10   T  59‑74 * Offentlig sak nye verier, provis. 25/20 og OS‑         []

              serien. T 63 og T 64 mulig  ** postfriske.

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 236     10   MB Tromsø 93. Med avbildet NK 1176‑77/Hurtigruten. Nummerert (W)  []

 237     15   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Filtatelistkl. (Gjengitt reproduk‑  []

              sjoner av forslag av Oslo Fil.kl. i 1914 til nye frimerker). (W)

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                    

 238     20   FH  60 B ** Jul 1983, Kanefart. 10 x 2,00 (942).                  []

 239     20   FH  62 B ** Karius og Baktus. 10x2,00 (962‑63).                   []

 240     28   FH  63 IB ** Egner. 10x2,50 (964‑65).                             []

 241     28   FH  87 IIBkn ** Posten 350 år. (1238‑45, u/Svalb.merke, k.nr.)    []

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                     

 242     30   PÅ 15. Postens Årssett i originalfolder 1983. **                  [25]

 

NORGE BREV                              

 243     20   Lot 6 stk. små/"mini"‑brev. Fra 103 x 45 til 115 x 70 mm.         []

              Porto med 3, 7, 10 og 20ø. Alle på nettbilde. (W)

 

NORGE LOTS BREV                          

 244     35   Lot 16 obj.: 1 kort/1968, 1 postk. m/Oslo‑Tr.h./C‑st. 1984.       [70]

              Div. "mini"/små/1 sørgekonv. (Sørl.banen 1923). 2 konv. m/etik.

              Manglende porto. Brev 1926‑80, 1 m/Schw.st. Tørdal. Perfin. (W)

 245     25   Lot ca. 40 stk. små brev. Mest Mellomkrigs, noen nyere, bl.a.     [40]

              NK 1808. Flere TMS (m/1932 nr. 47). Varier. kv. Noen netteks.(W)

 246     25   Lot ca. 50 stk. små brev. Mest frem til 1940‑tall. Med 20ø V      [60]

              st. Tretten, noen "minibrev" etc. Varier. kv. Noen netteks. (W)

 

NORGE HELSAKER                          

 247     10   BK  32 I. Prov. 3ø/6ø brun, "Til" 12,25 mm fra r.linje. Ubr. (W)  []

 

NORGE FØLGEBREV ETC.                    

 248     10   Følgebrev postpakke 1923. Med 1 kr. Haakon og 2 stk. 35ø P.h.     [20]

              Arkivhull. Stempler: Larvik mask.st. og Kulhuset Schw.st. (W)

 249     10   Følgebrev postpakke 1923. Med 20ø Løve (127) og 3 stk. 50ø (108)  [20]

              Arkivhull. Stempler: Larvik og Kulhuset Schw.stempler. (W)

 

NORGE BREVKORT ETC.                     

 250     30   Brevkort, Portofrit. Fra Riksforsikringsanstaltens Tilsynsmand    [75]

              Övre Eker. Stempel Haugsund i Eker 1920. Bakside på nettb.  (K)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 251     10    439. Konge i 50 år, 35ø. Rundst. Stavanger 25.11.55. På          [25]

              bilde 17x11 cm av Kongens kjøretur fra kaien 25.11.1905.

              (Avisbilde påklebet tynn kartong?). (K)

 252     12    439. Konge i 50 år, 35ø. Rundst. Stavanger 25.11.55. På bilde    [20]

              17x13 cm av Kongens ankomst på norsk grunn, 25.11.1905.

              (Avisbilde påklebet tynn kartong?). (K)

 253     20    926‑28. Hunder. 2,00 (2 stk.), 2,50 og 3,50. På liten Rek.‑      [30]

              konvol. stmpl. Hunder/2637, rek‑lapp 2627 Hunder. Nettbilde. (W)

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 254     15   2 Serier Ibsen (159‑62), varier. stemplet. 1 Serie Holberg        []

              (189‑92) rundstemplet. Alle på nettbilde. (W)

 255     20   34 brevklipp (mest 90‑t.). Noen OK (m/stmp. Sylling/3410). +      []

              diverse, bl.a. "Helsakskonv." Militærsak 1968/69/70. (W)

 256     10   Konvolutt med antatt ca. 250 stk. Løve 20ø rød. Ikke sjekket      [25]

              for typer, kan være 205, 246I, 246IIa, 246IIb ??

 257     30   Kort/brev m/særstmp. etc.: Eks.: Stortorvet 250 år, Jernbane‑     [50]

              posten Romerike, Hamar by jub. Div. brev/postk. uten/med frim.

              (som NK 1408, Isbj. og Sommerfugl/ATM etc). Ialt 25 obj. (W)

 258     20   Lot. 3 Kortbrev (1912/16/28), Helsak Tj. 15ø, klipp, følgebrev    [45]

              pakke 1968, telegram 1912, Aerogr. 27, diverse. Eksempler: (W)

 259     15   Rotelot. Brev (hullet v.s.) stmp. Åmotsdal (gr.6) på 45ø Olav.    [18]

              Noen frim.: NK 233/35‑36. 256. 302‑04. 309‑10. 654. + "haug"

              diverse norske etterkrigs. Varierende stempl. Noen netteks. (W)

 260     20   Rotelot. Mest norsk. Div. postens postkort, noen brev, FDC        [60]

              NK 700‑02 15.11.72, div.

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 261     10   S   41 (Afa 30). Ringtyp 3ö brun m/posthorn bakside. Manglende    []

              tg. nede til høyre. Litt svakt/utydelig rundstempel. (K)

 262     20   S 2588‑89/Bl. 20 (Afa 2499‑2500). Block Polarår 2007.             []

              Sentrert rundst. 2007. På klipp. Nettbilde.  (W)

 263     18   S 2610‑11/Bl. 21 (Afa 2516‑17). Linné 2007. Sentrert rundst.      [15]

              31.7.2007. På klipp. Nettbilde.  (W)

 264     15   S 2643/Bl. 23 (Afa 2558). Bergman 2008. Sentrert rundst.          [12]

              3.3.2008. På klipp. Nettbilde.  (W)

 265     15   S 2665‑68 (Afa 2578‑81). Seilskib 11 kr. 4‑blokk. Med sent‑       [12]

              rert rundst. Helsingborg/Posten 2008.10.30. På klipp. (W)

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 266     15   S. 233 Sthlm. Slott 5 kr., 243C og 235C Lützen, 241C og 242C      []

              Riksdagen 500 år. Alle helt/del av rundst. Alle nettbilde. (K)

 267     25   S. Ca.  85 merker, mest klipp. Med eks. 20‑blokk Blomster/ra‑     [20]

              batt 1993, flere parkomb. (Palme etc.), 4‑blokk 11 kr. landskap

              2007, stempel Älmhult 1939. Noen eksempler på nettbilde. (W)

 268     25   S. Ca. 120 merker, mest klipp. M/eks. 20‑blokk Blomster/rabatt    [28]

              1993, parkomb., 4‑blokk 11 kr. landskap 2007 etc. Eks.: (W)

 269     10   S. Lot  4 stemplet Postverket. Facit 247C, 248C, 249, 257. (W)    []

 270     60   S. Lot  7 stempl. bandmerker med Bz og Cx. Facit 143A, 151A,      []

              151C, 2 eks. 152A, 152C, 165. Facit 2014 = kr. 1400:‑

 271     35   S. Lot 22 stempl. Postemblem, herav 7 med hvitt papir. Alle       []

              valører  uten F164, 70ö. F165 80ö Bz. Fac. min. 600:‑ Nettb. (W)

 272     35   S. Lot ca. 40 stk. Ringtype 12ö blå, ikke sjekket for type        []

              etc. Medflg. litt annet, bl.a. parkombinasjoner G VI Adolf.

 273     20   S. Lot ca. 45 mrk. fra opphør salg. Miniark Båter 1992, Slania.   [30]

              8‑blokk OL‑gull II 1992, Tj. 22A/Afa 10B etc. Noen dubl. (W)

 274     20   S. Lot ca. 45 mrk. fra opphør salg. Miniark Rymden ‑91, Slania.   [25]

              Par 50 kr. falk, 4 brev/bananer, 1,40 idrett etc. Noen dubl. (W)

 

SVERIGE LOT STEMPLER ETC.               

 275     20   S. Lot 17 bra rundstmp. Gamle/moderne + 1 Perfin "AW". Nettb.(W)  []

 

SVERIGE LOT USTEMPLET POSTFRISK         

 276     20   S. Lot Gustav VI ** type I og II. Typ I 399 og 400 (10ö) med      []

              både grunn og dyp gravyr. Komplett uten SX og DD. Nettbilde. (W)

 277     15   S. Lot Gustav VI ** type III. Komplett, uten SX og DD. Nettb.(W)  []

 278     10   S. Lot Gustav VI og ny siffertype **. 12 stk. ulike SX og DD      []

              fra type I og II, samt 416 BB. Alle på nettbilde. (W)

 

SVERIGE USTEMPLET, DIVERSE              

 279     10   S. Lot 9 Gustav V. * F 269A, 269C, 270. ** F 277‑82. Nettb. (W)   []

 

SVERIGE FRIMERKEHEFTER                   

 280     20   S. H 399 ** (Afa 1516‑18). Svenska Hundar. 6 x 2,40.              []

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 281     20   S. 7 stk. hefter, stemplet. Fra opphør tidligere salgsobjekter.   []

              Facit H 259, 321, 335, 375, 385, 428, 535.

 282     20   S. 7 stk. hefter, stemplet. Fra opphør tidligere salgsobjekter.   [16]

              Facit H 313, 321, 335, 352, 353, 455, 542.

 283     20   S. 7 stk. hefter, stemplet. Fra opphør tidligere salgsobjekter.   []

              Facit H 259, 331, 335, 369, 371, 384, 464.

 284     25   S. Ca. 100 mrk. mest klipp. Parkomb. + 4‑blokker (eks. 11 kr.     []

              landskap 2007). 2 telegram 1945 (m/rifter), helsaker/kort. (W)

 285     25   S. Ca. 150 mrk. mest klipp. Flere Parkomb. + 4‑blokker (som       [40]

              F 2578‑81/Afa 2493‑96). Hefte H374 Äng och Hage (stemplet).

              Telegram 1945 (m/rifter). Div. helsaker og kort. Netteks.: (W)

 286     20   S. Ca. 20 stmp. mrk., 4 ** miniark 883‑86/Afa 872‑75, brevmerk.   [16]

              Postmuseum, 10 Provhefter Uppsala Domk. etc. Fra opphør salg.

 287     10   S. Ca. 80 merker, mest 2012? På klipp med mange hele blekk‑/      [15]

              sprutestempel. Noen dubl., mange forskjell. Fra opphør salg.

  

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 288     75   DK    1. Fire RBS. Brun. 3‑rings nr. 15.  (K)                     []

 289    100   DK    3. 2 sk. blå. 3‑rings nr. 1.  (K)                           [82]

 290     28   DK    4. 4 sk. brun. 3‑rings nr. 71.  (K)                         [30]

 291     28   DK    4. 4 sk. brun. 3‑rings nr. ?.  (K)                          []

 292     20   DK    7. 4 sk. brun. Vannm. ikke bestemt. (Blyant?)‑påskrift      []

              bakside "Y8" eller "48"?  (K)

 293     50   DK   11. Krone/sc./sverd 2 sk. blå.  (K)                          []

 294    200   DK   15. Krone/sc./sverd 16 sk. olivengrå (?). Sentrert ned.      [250.R]

              3‑rings nr. 1 opp/ned. (K)

 295     10   DK   23a. Tofarvet/14 4ø grå/ultram. Mangler n.h.hj.tagg. (K)     []

 296     25   DK   30. Tofarvet/14, 50ø brun/lilla. Antatt rett ramme. (K)      []

 297     25   DK  186‑95. Chr. X 60 år. Komplett. (Alle på nettbilde). (K)      []

 298     10   DK  209‑13 + 269. Chr. X (type Ax) Komplett. 50, 60 og 75ø, 1,    []

              2 og 5 kr. 60ø mask.stempl., øvr. m/rundst. Alle nettbilde (K)

 

DANMARK MASSEVARE/BUNTER                

 299     40   DK   26a  2‑farvet 12ø grå/rød. 24 stk. Alle skal være tagget     [32]

              14 (stikkprøver OK). 3 par. Farvenyanser? Alle nettbilde. (W)

 300     35   DK   27. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14, rett ramme. 24 stk.          []

              Farvenyanser? Usjekket for vannm. etc. Alle på nettbilde. (W)

 301     35   DK   27/27y. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14. Ca. 15 stk. 27 (rett     []

              ramme) og 10 stk. 27y (omv.r.). Ellers usjekket. Alle nettb. (W)

 302     12   DK   27y. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14, omvendt ramme. 11 stk.      []

              Farvenyanser? Noen m/del av 2 vannm. Alle på nettbilde. (W)

 303     10   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 40 merker. Alle? m/del av rundst.  []

 304     10   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 50 merker. Alle? m/del av rundst.  []

 305     10   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 70 merker. Alle? m/del av rundst.  []

 

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 306     10   DK. Lot 21 stk. 2‑farvet  8ø grå/rød. 4 stk. skal være tg. 14,    []

              øvrige 12,75. Ikke sjekket (ramme/vm). Alle på nettbilde. (K)

 307     10   DK. Lot. Stemplet Afa 41, 48‑49, 52‑57. Medflg. ubrukt Afa 40     [10]

              med litt "ujevne" limside. Alle på nettbilde. (K)

 308     10   DK. Tofarvet 4ø grå/blå, 40 stk. inkl. noen par, noen m/minus.    []

              12 stk. er fintagget. Ikke sjekket for vm./ramme etc. (W)

 309     10   Lot 11 stk. 2‑farvede. Tg. 14: 4, 8, 12 og 16ø. Grovtg.: 3, 4,    [20]

              8, 12 og 16ø. Noen m/både rett og omv.ramme. Alle nettbilde. (K)

 

DANMARK DIVERSE                         

 310     20   DK. DSB 30ø grønnblå(?). Pose med påført 630 stk. Antatt bare     []

              dette merket. Også striper/blokker. (K)

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **         

 311     40   DK. Lot ** 10ø Bølgelinje Ståltrykk. 3 stk. 4‑blokker og 1 stk.   []

              9‑bl. (=248a?), 1 stk. 8‑blokk gråfiolet (248b?). Nettb. (W)

 312     40   DK. Lot ** 248. 10ø Bølgelinje Ståltrykk. Blokker m/marginnr.     [32]

              4 stk. 4‑blokker (2 stk. av nr. 375 og 487), 1 stk. 6‑ og

              10‑blokk (begge med nr. 375). Alle på nettbilde. (W)

 

DANMARK FRIMERKER. USTEMPLET *          

 313     10   DK  163 * 7‑øres Provis. På 5ø grønn. Ubrukt m/hengslespor. (K)   []

 314     10   DK  219 * Luftpost 50ø grå. (Ubrukt med hengslespor).  (K)        []

 315     10   DK  220 * Luftpost 1 kr. brun. (Ubrukt med hengslespor).  (K)     [10]

 

DANMARK USTEMPLET, DIVERSE              

 316     10   DK. Lot 7 stk. Postfærge. * (ubr. m/svak h.rest): 22, 26, 36,     [12]

              44. ** (postfrisk): 29, 35, 41.

 

DANMARK LOTS BREV                        

 317     10   DK. FDC 381‑83 og 391. 8 konv. div. 1974‑89 (noen med særstemp‑   [25]

              ler): Kristrup Kirke, FDP/FPF, Randers fil.kl., R.Kors, Heste‑

              trukket Køretøj, Randers Postkontor, Varmluftballong etc.

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                 

 318     10   DK. Julemærke 1911 ** 1 merke postfr. (har flere, bildeeks.) (K)  [100]

 319     45   DK. Julemærke 1923 ** 4‑blokk postfrisk. (K)                      [45]

 320     20   DK. Julemærke 1924 ** 4‑blokk postfrisk. (K)                      [20]

 321     20   DK. Julemærke 1925 ** 4‑blokk postfrisk. (K)                      [20]

 322     30   DK. Julemærke 1928 og 1929, som 4‑blokker ** postfriske.          []

 323     25   DK. Julemærke 1930 og 1931 ** som 4‑blokker postfrisk.            []

 324     30   DK. Julemærke 1932 og 1933, som 4‑blokker ** postfriske.          []

 325     18   DK. Julemærke 1934 ** 4‑blokk postfrisk.                          []

 326     40   DK. Julemærke 1934, 1935 og 1936 ** som 4‑blokker postfrisk.      []

 327     30   DK. Julemærke 1938 og 1939 ** som 4‑blokker postfrisk.            []

 328     25   DK. Julemærke 1941, 1942 og 1943 ** som 4‑blokker postfrisk.      [25]

 329     25   DK. Julemærke 1944, 1945, 1946 og 1947 ** som 4‑blokker postfr.   [25]

 330     30   DK. Julemærke 1949, 1950, 1956, 1958 ** som 4‑blokker postfr.     []

 331     20   DK. Julemærke 1951, 1952, 1953 og 1954 ** som 4‑blokker postfr.   []

 

DANMARK REALISASJON/ROTELOTS            

 332     12   DK. Lot. Stemplet: Afa 47‑49, 52, 54‑59, 63, 169‑74, Porto 32.    [50]

              Ubrukt m/hengsle: * 216‑17. (Noen merker er dublisert).

 

ISLAND FRIMERKER. POSTFRISK **          

 333     20   Island ** 2 helark: Afa 509 (Fac 545), 527 (F 563). M/1 brett.    [32]

 334     30   Island ** 4 helark: Afa 493 (Fac 527), 500 (F 536),               [45]

              2 ark. 525 (F 561). Alle med 1 brett.

 335     25   Island ** Lot. Afa 533/Fac 569 og Afa 534/F 570: 1 ubrettet       [45]

              helark + 1/2 ark à 25 stk. av hver. Afa 542/F 578: Helark 1 br.

 

ÅLAND ÅRS‑SETT ETC.                     

 336     20   Åland. Lot 6 stk. Årssett. 2 stk. 1985, 4 stk. 1986. **           []

 337     18   Åland. Lot 7 stk. Årssett 1984 ** (= de 7 første frimerkene).     []

 

FÆRØYENE LOT USTEMPLET POSTFRISK        

 338     10   Færøyene. Lot ** (1993). Afa miniark 235a‑237a, 238‑247.          []

 339     10   Færøyene. Lot ** fra 1989‑90. Afa 173‑193, 197‑204.               [10]

 

FÆRØYENE ÅRS‑SETT ETC.                   

 340     18   Færøyene. 7 forskj. Årssett: 1979‑1985. Noen få med litt ut‑      [15]

              vendig slitasje på omslaget. **

 

GRØNLAND                                

 341     15   Grønland 1000 år. Mappe med info div. språk, + ** frim. Afa nr.   []

              131‑32, 137‑39, 143‑45, 148‑50, 157‑58.

 

GRØNLAND FRIMERKER. STEMPLET            

 342     10   Grønland. Afa   29. Fr. IX  5ø vinrød. 100 stk. lettstemplet      []

              "Grønlands Postk. 1961", i helark. Med variant 29x (plet i k.)

 343     10   Grønland. Afa   30. Fr. IX 10ø grønn. 100 stk. lettstemplet       []

              "Grønlands Postk. 1962", i helark.

 

GRØNLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 344     10   Grønland. Lot 24 merker. Afa 28‑31, 36, 40, 44‑49, 53‑54, 57‑61,  []

              66, 75‑76, 79‑80. Noen stempl./ustemplet. Alle på nettbilde (W)

 

GRØNLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 345     13   Grønland. Afa   50 ** Nordlys 12ø gulgrønn. 90 stk. (arkdel).     [26]

 346     13   Grønland. Afa   54 ** Fr. IX 35ø rød. 90 stk. (i del av ark).     []

 347     10   Grønland. Afa   55 ** Fr. IX 40ø grå. 90 stk. (i del av ark).     []

 348     10   Grønland. Afa   62 ** N.Bohr 35ø rød. 40 stk. (blokk 5 x 8).      []

 349     10   Grønland. Afa   82 ** Postbefordring 70ø rød. 40 stk. (fra        []

              øvre del av ark, med nr. "2064").

 

GRØNLAND FRIMERKER. USTEMPLET *         

 350     15   Grønland. Afa 1‑7 og 26‑27 *. 40ø blå isbjørn med liten/svak      []

              farvefl. i papiret ø.h.hj. Alle ubr., med litet/svakt h.sp. (K)

 

THULE                                   

 351     10   Thule. Afa 1 (*) 10ø grønn. Ustemplet, uten lim.                  []

 352     15   Thule. Afa 1‑3 og 5 * (10, 15, 30 og 25ø) ubrukt m/hengslespor.   []

 353     10   Thule. Afa 3‑5 (*) 30, 45 og 25ø. Ustemplet, uten lim.            []

 

THULE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 354     15   Thule. Afa 1‑5 *. Ubrukte, med litet/svakt hengslespor. (W)       [21]

 

NORDEN REALISASJON/ROTELOTS              

 355     15   Førøyene. Frim. (Afa 14), miniark, FDC. Grønland 140/50 kr.       []

              fisk. Norden fellesutg. 20.4.89. SF Afa 929 ** Fra opphør salg

 356     15   Island FDC Afa 307‑08. Færøyene miniark, årssett 1980, FDC.       [12]

              Grønland 140/50 kr. Norden fellesutg. 20.4.89. Fra opphør salg.

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 357     10   GB   22. Victoria 1 sh. grønn 1862, små kontr.bokstaver. (Vm      [15]

              VII blomster). NB! Nedklipt i høyre side! Kat.v. 900,‑  (K)

 

ENGLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 358     10   GB. Afa  876 ** Miniark London 1880. 2 stk. (like) postfr. ark    [30]

 

BR. COMMONWEALTH                        

 359     30   Hong Kong.  8 stk. ** Eliz.II Bruksserie 1973: 15 20 25 30 40c    []

              1,30$. 40c Luftf. 1984. 60c Elektris. 1990. (+ R.kors 10c med

              brett). + 2 stk. m/hengslespor: 1968 Apens år 10c og 1,30$. (W)

 360     10   Hong Kong. Elizabeth II: Bruksserie 1962. 5 10 15 20 25 (2 stk.)  []

              30 40 50 65c (4 stk.), 1 1,30 2 5$, alle stempl. 2 stk. (*) 20c.

              Postfr.: 10 15 20c. Ligg.vm.: 2$. Ialt 28 merker. (+ dårl.10$)

 

GUERNSEY                                

 361     10   Guernsey. Miniark ** Afa 607‑11, Castle Cornet.                   [20]

 

JERSEY                                  

 362     15   Jersey. Afa  420‑24 ** Hunder. Med omslag/info.                   [30]

 

JERSEY FRIMERKER. POSTFRISK **          

 363     10   Jersey. Miniark 1992 ** Shipbuilding in Jersey (Afa 564‑67)       [30]

 

EIRE                                    

 364     15   Eire. Afa  508‑12 ** Hunder. Sammenhengende i miniark.            []

 

BRD FRIMERKER. STEMPLET                 

 365     10   BRD. 1114 Afa. Otto‑Motor 30 pf. (K)                              [25]

 366     10   BRD. 1133 Afa. 30 pf Trafikk. Noen tagger anelse korte. (K)       [20]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 367     20   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Stmp. Berlin 24.6.64. (K)     [30]

 

DDR MASSEVARE/BUNTER                    

 368     10   DDR   48. Berømte tyskere.  2 pf. grå. 55 merker.                 []

 369     10   DDR   49. Berømte tyskere.  3 pf. fiolett. 55 merker.             []

 370     10   DDR   50. Berømte tyskere.  8 pf. rødbrun. 35 merker.             []

 371     10   DDR   51‑52. Berømte tyskere. 10 pf. grønn 19 merker, 12 pf.      []

              blå 36 merker.

 372     10   DDR   53‑54. Berømte tyskere. 15 pf. brun 40 merker, 16 pf.       []

              blågrønn 20 merker.

 373     10   DDR   55 + 58. Berømte tyskere. 20 pf. vinrød 14 merker,          []

              30 pf. zinoberrød 6 merker.

 374     10   DDR   56. Berømte tyskere. 24 pf. rød. 45 merker.                 []

 375     15   DDR   57. Berømte tyskere. 25 pf. ol.grønn. Ca. 120 merker.       []

              Noen blokker, og noen med litt minus.

 376     10   DDR   59. Berømte tyskere. 40 pf. rødfiolett. 45 merker.          []

              Med noen blokker, og farvenyanser.

 377     10   DDR   59x + 61x. Berømte tyskere. 40 pf. rødfiolett 9 merker,     []

              60 pf. mørkegrønn 26 merker.

 378     10   DDR   60. Berømte tyskere. 50 pf. blå. Ca. 100 merker.            []

 379     10   DDR   61. Berømte tyskere. 60 pf. mørkgrønn. 50 merker.           []

 380     10   DDR   62. Berømte tyskere. 80 pf. blå. Ca. 85 merker.             []

 381     15   DDR   63. Berømte tyskere. 84 pf. rødbrun. Vel 50 merker.         []

 

DDR SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

 382     10   DDR. Lot 125 stk. stemplet i blokker/striper. Afa nr./antall:     [10]

              1313/5 stk. 1343/4. 1452/25. 1592/50. 1593/39. 1487/2.

 

ØSTERRIKE                               

 383     10   Østerrike. Postfr. ** Afa 1374, 1682 og 1719. 2 stk. av hvert.    [10]

 

ØSTERRIKE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE        

 384     10   Østerrike. Lot. Afa 121‑36, 163‑77 (Mi 139‑54, 185‑99). A/Mi      []

              165/187 *, øvrige stemplet. Alle på nettbilde. (K)

 

SOVJET                                  

 385     10   Sovjet. 3 brev med tema hunder på frimerke og bilde. (W)          [25]

 

UNGARN                                  

 386     10   Ungarn. Afa 3686‑92 Motorsykler. Fordelt på 2 Rek‑konv. (W)       []

 

BULGARIA                                

 387     65   Bulgaria. Afa 1239‑40 Romfart. + 21 merker ves. eldre med over‑   []

              trykk bl.a. Thrace Occidentale/Interalliee. Alle nettbilde (W)

 

KYPROS SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 388     60   Kypros. Posearkiv 120 gram ** Postfr. merker 1966‑72. Opptil      [49]

              70 stk. av hver: Afa ** 269‑70 296‑98 303‑06 313‑21 331‑32

              334‑35, 342‑48, 369‑72, 376‑77. (Vel 1000 stk. Verdi 600 Euro?)

 

EUROPA (V) KORT/BILDER                  

 389     10   2 Turistmapper med farvebilder: Tenerife (21 bilder) og           []

              Grindewald/Sveits (10 bilder). Noen netteksempler. (W)

 

ASIA                                    

 390     10   Afghanistan. 5 stk. ** 1962. Medflg. merker div. land, vasket/    [10]

              klipp (ordinært?) Endel Norge. Ialt ca. 200 merker. Eks.: (W)

 391     25   Asia, ukjent land. Hefte ** med 10 stk. stilisert hund, pålyd‑    []

              ende 8. (Står 1982 (7) på omslaget). (W)

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 392     10   Ca. 250 gr. klipp. Div. land, mye GB og noe Norden. Mest 1980‑    []

              1990‑tall? Antatt ordinært. Har flere "like" obj., fast pris!

 

FORSKJELLIGE LAND REALISASJON/ROTELOTS  

 393     15   Lot. Opphør salg, alt utenom Norden og Tyskland. 1‑mange fra      [26]

              div. land. Eks. Frankrike Afa/Mi 66, Sovjet Afa 310. Div.

              Sveits, blokker ** Syd‑Afrika etc. Masse Polen. Ialt 150 gram.

 

FN/UN                                   

 394     50   FN. Konv. m/div. stempler: "Disengagement Observer Force" og      []

              samme m/"Military Police" + Hund/"Doghandler". 17.1.1996. Av‑

              sender Postmaster CCUNME(?)/Golan etc. (nettbilde). (K)

 

FN/UN SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 395     30   FN New York. Posearkiv ca. 50 gram, bare postfriske? Mange        [24]

              dubl. Fra 1. utgave (m/flere 1 $ rød Afa 11) og videre. Verdi?

 

FN/UN F.D.C. ETC.                       

 396     20   FN New York. FDC. Afa  331‑40, 387‑93 og 411‑12. På 14 konv.      []

 397     15   FN New York. FDC. Afa  341‑44 og 362‑70. På 12 konvolutter        []

 398     10   FN New York. FDC. Afa  343‑44, 362‑63 og 365‑70. På 6 konv.       []

 399     10   FN New York. FDC. Afa  346‑61. Flaggs. 1980. 16 merker/16 konv.   []

 400     10   FN New York. FDC. Afa  346‑61. Flaggs. 1980. 16 merker/4 konv.    []

 401     20   FN New York. FDC. Afa  371‑86. Flaggs. 1981. 16 merker/16 konv.   []

 402     20   FN New York. FDC. Afa  371‑86. Flaggs. 1981. 16 merker/4 konv.    []

 

FN/UN REALISASJON/ROTELOTS              

 403     10   FN. 4 stk. miniark ** 2 stk. Afa 90, 1 stk. 190 og 155.           []

 

TEMA/MOTIV                              

 404     15   Biler/transport etc. Ca. 22 stk., fleste tegnet. Eldre biler +    [22]

              div. Flere doble julekort 1950/60‑tallet. Div. nettbilder. (K)

 405     70   Ca. 165 merker. I A4 inst.album 16 sider + oppklebet på ark +     [58]

              "Butikkpakke". Ves div. temaer, mange hunder/dyr, svømming etc.

              Mange forskjellige land.

 406    150   Ca. 660 merker i A4 inst.album 30 sider (pent) + løse merker.     [131]

              Tema hunder, dyr og div. Medflg. folder med Luar Year of

              the Dog/Macau 1994. Mange forskjellige land.

 407     10   Dyr/fugler. Ca. 30 stk. tegnet/bilder, fleste på doble            [15]

              julekort fra 1950/60‑tallet. (W)

 408    225   Hunder. Antatt ca. 600 merker. I A4 inst.album 32 sider + inst.‑  [185]

              ark for album m/hundetyper + "butikkpakke". Mange forskjell.

              land. Sett 14c sort Newfoundland (m/Newfoundland dog). (W)

 409    165   Over 700 temamerker. A4 inst.bok 16 sider, "butikkpakke", A5      [132]

              inst.bok. Mange Hester og Hunder, ellers mange temaer. Mange

              land. Noen netteksempler. (W)

 410    175   Polar. 7 konvol.: N. Polarinst. Svalbardeksp. 1977, 78 og 79.     []

              Tilsv. Nordaustlandet 1978 og Kong Karls land 1977. Antarktis‑

              eksp. 1978‑79. Ord.konv. stmp. Ny‑Ålesund. M/div. infost. (W)

 411     15   Båter. Lot ca. 28 merker (25 forskj.?). Div. land. Nettbilde (W)  [15]

 412     50   Fly/Luftfart. "Butikkpakke" (Davo) med 100 merker. (W)            []

 413    115   Hunder. Ca. 75 konvolutter/kort med frimerke eller stempler,      []

              vesentlig med tilknytning hunder. Div. land. Noen netteks.: (W)

 414    115   Hunder. Ca. 80 konvolutter/kort med frimerke eller stempler,      []

              vesentlig med tilknytning hunder. Div. land. Bl.a. FDC Finland

              TUB velgj.merker Hunder 10.5.65. Noen netteksempler. (W)

 415     35   Hunder. Lot ca. 75 ves. løse merker, et par miniark. Eks.: (W)    []

 416     75   Hunder/dyr. Lot løse merker, miniark, brev. Meste tilknytning     []

              hunder, men også div. dyr etc. Totalt ca. 170 merker? Eks.: (W)

 417    115   Hunder/dyr. Lot løse merker, miniark. Meste tilknytn. hunder,     []

              og litt div. M/hefte SF 1997/hunder. Ca. 300 merker? Eks.: (W)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 418     20   1949.10.09. Aerogram m/rödt ovalt st.: "Första dagen svensk       []

              Aeorogram med flyg utan tillegg". Frankert med 20ø UPU

              (Facit 391). Stemplet Stockholm UPU‑stempel samme dato.  (W)

 419     10   1951.04.25. Stockholm‑Tokyo. SAS 1. regulære flyvn. Mott.stemp.   []

 420     10   1959.04.20. Stockholm‑Hamburg. 1. Lufthansa‑fl. Liten Lp‑konv.    [20]

 421     10   1972.02.08. Stockholm‑Chicago. SAS 1. Jumbobjet Scandinavia‑      []

              Chicago. M/parkomb. Fac. 618 BB (Nobel 1967). Mott.st. O'Hare.

 422     10   1972.04.02. København‑Tunis. SAS, antatt 1. flyvning med DC‑9.    []

 423     10   1972.04.03. København‑Beograd. SAS. Mottattstemplet.              []

 424     10   1972.04.03. København‑Zagreb. SAS 1. flyvning. Mott.stmp.         []

 425     15   1972.06.09. København‑Abidjan. SAS 1. flyvning.                   []

 426     10   1972.06.09. København‑Abidjan. SAS 1. flyvning. Mott.stemplet.    []

 427     10   1972.11.01. Wien‑Nairobi‑Johannesburg. SAS 1. flight. Påstemp‑    []

              let "Erstflug wegen Nebel verschoben..". Ank.st. Nairobi 9/11.

 428     10   1972.12.01. Malmö‑Frankfurt. SAS 1. DC‑9 Flight. Zurück‑st.       []

 429     10   1973.01.12. København‑Dublin. SAS 1. DC‑9 flight. SK 537.         []

 430     10   1973.01.12. København‑Manchester. SAS 1. DC‑9 fl. Mott.stemp.     []

 431     10   1973.04.01. Athen‑Bucarest. SAS 1. DC‑9 flyvning.                 []

 432     10   1973.04.01. Beirut‑Bucarest. SAS 1. DC‑9 fl. Mott.stemp.          []

 433     10   1973.04.01. Bukarest‑København. SAS 1. DC‑9 flight. SK 834.       []

 434     10   1973.04.01. Gøteborg‑Paris. SAS 1. DC‑9 fl. Mott.stemp.           []

 435     10   1973.04.07. København‑Bucarest. SAS 1. DC‑9 fl. Mott.stemp.       []

 436     10   1973.11.05. Bangkok‑København og Singapore‑Køb.h. SAS, antatt     [30]

              1. flyvning med fraktfly. 2 konvol., begge ank.st. København.

 437     10   1974.01.02. København‑Sturup. SAS 1. Metropolitanflyvning.        [20]

 438     20   1974.11.05/06. København‑Tokyo og Tokyo‑København. SAS 1. fl.     [30]

              med DC‑10. 2 konvol. Japanske med 3 frimerker. Begge ank.stmp.

 439     10   1975.02.04. København‑Seattle og Seattle‑København. SAS 1.        []

              DC‑10 flight. 2 konvolutter. Begge med ank.stempel.

 440     10   1975.04.01. København‑Beirut og København‑Cairo. SAS 1. DC‑8      []

              flight. 2 konvolutter. Begge med ank.stempel (litt utydelig).

 441     10   1975.04.01. Stockholm‑Warsawa og Warsawa‑Stockholm. SAS 1.        []

              DC‑9 flight. 2 konvolutter. Begge med ank.stempel.

 442     25   1975.04.02. Kairo‑København. SAS 1. DC‑8 flyvning.                []

 443     10   1975.05.03. København‑Bagdad. SAS 1. DC‑8 Flight.                 []

 444     10   1975.10.01. København‑Malmø/Sturup og Malmø/St.‑K.havn. Crown‑    []

              air. 2 konvol., begge m/bilde av 2‑motors propellfly. Ank.stmp.

 445     10   1975.12.31. København‑Tirstrup. SAS siste postflyvning med        []

              propellfly Convair Metroplitan. Mott.stmp. Feldballe.

 446     25   1976.01.21. Paris‑Rio de Janeiro. 1. flyvning med Concorde Air    []

              France. M/1,70 fransk Concordefrim. Mott.stemp. (W)

 447     10   1976.01.21. Singapor‑København. SAS 1. DC 10‑flight. Mott.st.     []

 448     20   1976.01.21. Teheran‑København. SAS 1. fl. DC‑10. Ank.st.          []

 449    200   1976.01.22. Bahrain‑London. 1. fl. Concorde. Vedlagt div. info    [400.R]

              om flyvningen. Bahrain‑frimerke med Concorde. (K)

 450     10   1976.04.01. Stockholm‑Frankfurt. SAS 1. DC‑9 Flight. Ank.stmp.    []

 451     25   1976.04.10. Caracas‑Paris. 1. flyvning med Concorde. Vedlagt      []

              div. info/opplysninger/detaljer om flighten.  (W)

 452     25   1976.05.24. London‑Washington. 1. flyvning med Concorde. (W)      [35]

 453     20   1976.11.01. København‑Växjö. SAS 1. fl. DC‑9. Mott.stempel.       []

 454     20   1976.12.13. Nairobi‑København. SAS 1. fl. DC‑10. Mott.stempel.    []

 455     10   1977.02.01. Færøyene‑Danmark. Danair 1. B‑737 flyvning.           []

 456     15   1977.02.01. København‑Vagar (Færøyene) og Vagar‑København.        []

              Danair 1. B‑737 Flight. 2 konvolutter, begge med ank.st.

 457     10   1977.02.03. Vagar/Færøyene‑Bergen. Danair 1. B‑737 Flight. A‑st.  []

 458    200   1977.11.22. Paris‑New York. 1. fl. Concorde. Vedlagt info om      [350.R]

              flyvningen og kopi av "Passenger Ticket and Baggage check" (K)

 459    200   1977.12.10. Singapore‑London. 1. fl. Concorde. Vedlagt div.       [400]

              info om flyet (G‑BOAD) etc.  (K)

 460     10   1977.12.13. København‑Bergen. SAS 1. 747 Combi‑Flight. A‑st.      []

 461     10   1978.04.01. Odense‑København og København‑Odense. Danair/         []

              SAS 1. DC‑9 Flight. 2 konvolutter, begge med ankomststempel.

 462     10   1978.06.13. Reykjavik/Kulusuk‑København. SAS 1. F‑27 Flight. (W)  []

 463     10   1978.06.15. Kulusuk‑Sdr. Strømfjord. Grønlandsfly. Siste          []

              DC‑6 Flight. Med bilde av fly. Ank.st. Sdr. Strømfjord. (W)

 464     25   1978.09.19. Jeddah‑København. SAS 1. DC‑8 flight. Ank.st.         []

 465     10   1979.03.12. København‑Seattle. SAS 1. 747 Combi‑Flight. A‑st.     []

 466     10   1979.04.01. Amsterdam‑Stockholm. SAS 1. DC‑9 Flight. Ank.st.      []

 467     20   1980.02.16. London‑København. SAS 1. Airbus flight. Ank.st.       []

 468     10   1980.02.17. København‑London. SAS 1. Airbus flight. Mott.st.      []

              Heathrow Airport m/stilisert Concordefly.

 469     10   1980.03.19. København‑Stockholm. SAS 1. Airbus flight. Mott.st.   []

 470     10   1980.03.20. Stockholm‑København. SAS 1. Airbus flight. Mott.st.   []

 471     10   1980.04.01. Paris‑København. SAS 1. Airbus flight. Mott.st.       []

 472     25   1980.04.05. København‑Madrid og Madrid‑København. SAS 1.          []

              Airbusflyvning. 2 konvoluter. Begge ankomst‑stemplet.

 473     15   1980.12.21. København‑Göteborg. SAS 1. Airbusflyvning. Mott.st.   []

 474     10   1981.03.29. Stockholm‑London. SAS 1. Airbus‑Flight. Ankomstst.    []

 475     10   1981.03.30. Aalborg‑Göteborg. SAS 1. Grumman Gulfstream‑flight    []

 476     10   1982.04.06. København‑Narssarssuaq og Narssarssuaq‑Køben‑         []

              havn, SAS 1. DC‑8 flight. 2 konv., begge respekt. mott.stemplet.

 477     10   1982.09.27. Stockholm‑New York. SAS 1. DC‑10 fl. Mott.stemp.      []

 478     10   1982.09.28. København‑Athen. SAS 1. Airbus‑flight. Mott.stemp.    []

 479     10   1982.09.28. København‑Singapor. SAS 1. B 747‑flight. Mott.st.     []

 480     10   1984.06.15. SAS 1. Hoovercraft København‑Malmö. Spes.konv. m/     []

              bilde av Hoovercraft. St. København Lufth. + ank.st. Malmö

 481    200   1985.10.15. Nassau‑Miami. 1. fl. Concorde. Vedlagt div. info      [400.R]

              om flyturen og flyet (G‑BOAF).  (K)

 482     15   Lot 10 FFC etc. SAS. 1.4.79: G.borg‑Frankfurt og G.borg‑Zürich.   []

              3.10.77: G.borg‑New Y. 747B. 1.4.71: St.h.‑New Y. 747B. 9.6.72:

              St.h.‑Abidjan. 26.4.76: St.h‑Tokyo 25 år. 1.4.77: St.h.‑Amster‑

              dam DC 9. Noen datoer både som Aerogram og konvolutt.

 483     15   Lot 8 små Lp‑konv. SAS: 1. flight 4.11.87 til Djakarta, Singa‑    []

              pore og Bangkok. 24.2.57 til Tokyo. 4.7.58 til Montreal. Luft‑

              hansa: 10.5.66 Stockholm‑Stuttgart. SAS?: 21.10.58 og4.4.59.

 

JUBIL./1. TUR ETC                       

 484     10   1970.05.18. Stockholm‑Paris. ABA‑SAS Flyglinje 25 år. Ank.stmp.   []

 485     10   1970.06.27. Stockholm‑New York SAS 25 år. Særst. m/SILA‑SAS.      []

              Påstemplet "Retour à l'expediteur".

 486     10   1971.11.30. Stockholm‑Montevideo SAS 25 år. Særst.+mott.stmp.     []

 487     10   1971.12.02. Stockholm‑Teheran 1971, jubil. 25 år. Ank.st.         []

 488     10   1972.02.24. SAS 15‑årsjub. "First over the Pole". Konvolutt       []

              m/gjengiv. av FFC fra 1957. M/Afa 492. Anchoragest. bakside.

 489     10   1972.08.25. SAS/München OL 1972. Med tyske OL‑frimerker.          []

 490     10   1974.04.05. København‑Dusseldorf og Dusseldorf‑København.         []

              SAS 25 års flyvning. 2 konvolutter. Begge ank.st. respektive.

 491     10   1974.04.06. København‑Wien. SAS 25 års flyvning.                  []

 492     10   1974.04.06. München‑København og K.havn‑München. 25‑årsjubil.     []

              SAS‑flyvninger. 2 konvolutter, begge ank.st. respektive.

 493     10   1974.04.30. Milano‑København og K.havn‑Milano. 25‑årsjubil.       []

              SAS‑flyvninger. 2 konvolutter, begge ank.st. respektive.

 494     10   1974.04.30. Roma‑København og K.havn‑Roma. 25‑årsjubil. SAS‑      []

              flyvninger. 2 konvolutter, begge ank.st. respektive.

 495     10   1974.06.02. Stockholm‑Helsingfors. SAS/ABA 50 års flyvn. Ank.st.  []

 496     20   1974.10.26. København‑Karachi. SAS 25‑års jubileum.               []

 497     20   1976.09.04. Battle of Britain open Day RAF Finningley. Vedlagt    []

              info om belgiske "Red Devils". (W)

 498     10   1978.06.03. 40‑årsjubil. for RAF Cosford/Isle of Man. Vedlagt     []

              info om Major J.T.B. McCudden. M/7p båt/flyfrim. Isle of M. (W)

 499     10   1978.11.10. Jugoslavisk minne om RAF‑returnering? Vedlagt info,   []

              div. stempler bakside etc. (på nettbilde). Jugoslav. frim. (W)

 500     10   1979.10.10. RAF Escape from Libya. Konv.+innlegg m/div. info.(W)  []

 501     10   1979.12.23. 60‑årsjubil. RAF Formation of No.1 flying training    []

              School. Med 119 Jersey flyfrimerke. Vedlagt info. (W)

 502    150   1980.05.31. Concordeflyvning Filton‑36 gr.N‑Filton. Max           [350.R]

              høyde 55.000 ft. Med div. info om flyvn. og Brian Trubshaw.

              Captain‑signatur på konvolutten. (K)

 503     25   1981.05.21. 38 år siden 1. fl. Gloster Meteor. Info, og vedlagt   []

              historie/info om Flugkapitän testpilot Trenkle/Messerschm. (K)

 504     40   1981.07.24. 50‑årsjubil. for Zeppelin LZ 127 Polarfart. Med       []

              div. info på konvolutten og som vedlegg. Signaturer. (K)

 505     10   1982.02.23. SAS Polar Route 25 år. 3 konvol.: København‑Tokyo,    []

              Stockholm‑Tokyo + Tokyo‑Københ. Med bl.a. 2,30 dansk flyfrim.

 506     10   1984.10.13. Sverige. Fallskärmspost Åhus Frimärkets Dag.          []

              5 konvolutter, hver med 1 merke av Fac. 1317‑21 (Afa 1288‑92).

              Nummerert og signerte. Vi har flere "like" lots. Netteks.! (W)

 507     20   1985.01.01. 70th Anniversary of the Formation of No.10 Squad‑     []

              ron FAF. Vedlagt info. Med Jersey‑frimerkee. (W)

 508     10   1986.09.16. 50‑årsjubil. RAF Reorganisation. Spitfireinfo. (W)    []

 509     20   1986.09.16. 70th Anniversary of No76 Squadron. Vedlagt div.       []

              info, bl.a. om Vickersfly etc.  (K)

 510    200   1989.03.02. Toulouse‑London. 20 års flyvning med Concorde Air     [350.R]

              France. Vedl. info om flyvningen. Med sign. Konv. 34 av 100. (K)

 511    200   1989.04.09. 20 års flyvning med Concorde British Airways. Lon‑    [350.R]

              don‑via Filton/Fairford‑London. Vedlagt info om flyvningen/

              flyet (G‑BOAD). Med signatur. Konvolutt nr. 23 av 35. (K)

 512     25   1989.06.04. Kristiansand Lufthavn 1939‑1989. Konv. m/særstemp.    []

              og "kart" første landing Amsterdam‑Kjevik 1939. (W)

 513     10   1990.08.25. 50‑årsjubil. RAF Invasion Month. Div. stmp./info.(W)  []

 514     20   1990.09.11. The Major Assault 24‑26. aug. 1940. Vedlagt info      []

              for dagene 24‑26/8 1940. (W)

 515     20   1990.09.11. The Major Assault 30‑31. aug. 1940. Vedlagt info      []

              for dagene 30‑31/8 1940. (W)

 516     10   1990.09.15. 50‑årsminne The Night Blitz, the Battle of Britain.   []

              Belize 25c flyfrim. Vedl. historisk info for dagene 1/12‑31/12

              om flyangrep etc. (W)

 517     20   1991.04.14. The Night Blitz 1‑15.11.1940. Vedlagt historisk       []

              info for dagene 1/11‑15/11. (W)

 518     20   1991.04.14. The Night Blitz 16‑22.11.1940. Vedlagt historisk      []

              info for dagene 16/11‑30/11. (W)

 519     40   1991.05.20. Battle of Crete, 20.5.‑1.6.1941. Konvol. m/info og    []

              særstempel, innlagt info. Med Hercules England‑Crete‑reture.(K)

 520     20   1993.06.16. Last flight of Aerospace CT‑4B Airtrainers of the     []

              RNZAF. Vedlegg div. info. Med $ 1.25 flyfrim. New Zealand.  (K)

 521     10   1994.08.25. Liberation of Paris. Konv. m/sign. fra Biggin Hill    []

              Airp.‑Dieppe‑Beauvais‑Le Bourget + retur. Info på konv.+vedl.(K)

 

SAMLEPRODUKTER                          

 522     15   Fotball. Bolton‑Blackburn. Bolton 100 år 1977. Spesialkonvol.     [17]

              med info/tegninger forside + vedlagt kort m/info. (W)

 523     15   Fotball. Chrystal P.‑Charlton Athletic (1‑1). 1977. Spesial‑      [17]

              konv. med info/tegninger forside + vedlagt kort m/info. (W)

 524     15   Fotball. England‑Finland 1976 (2‑1). Spesialkonv. med info/       [17]

              tegninger forside + vedlagt kort m/info. (K)

 525     15   Fotball. Liverpool‑Bruges (1‑0). European Cup Final 1978.         [17]

              Spes.konv. info/tegninger forside + vedlagt kort m/info. (K)

 526     15   Fotball. Liverpool‑Nottingham. League Cup Final 1978. Spesial‑    [17]

              konv. med info/tegninger forside + vedlagt kort m/info. (W)

 527     15   Fotball. Manchester C.‑Widzew Lodz. UEFA‑cup 1977. Spesial‑       [18]

              konv. med info/tegninger forside + vedlagt kort m/info. (W)

 528     15   Fotball. Mansfield/Div. 3‑Notts County (1‑3). 1977. Spesial‑      [20]

              konv. med info/tegninger forside + vedlagt kort m/info. (K)

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

 529     15   Alstadhaug. Peter Dass‑støtten og kirken. Ubr. svhv Lf fotok.(K)  [50]

 530     15   Arendal. Oversikt. Brukt 1964. Mittet 1971/19. (K)                []

 531     10   Austmannali. Ruten Telemark‑Odda. Svhv fotokort. 1 meget svak     [30]

              hjørnebøy. Ubrukt. Normann 11‑45‑36. (K)

 532     10   Balestrand, Sogn. Svhv Lf. Brukt 1922. Hj.brett/slitasje. (K)     []

 533     10   Balestrand. Kvikne Hotel. Ubrukt. Mørefly/Husmo. (K)              []

 534     10   Balholm. Svhv/Lf. Ubrukt. Utgiver Carl Tietz, Balestrand. (K)     []

 535     15   Beisfjorden ved Narvik. Svhv (brunlig) Lf. Ubrukt. Påført         [125]

              "1920" på for‑ og baksiden. Julius Brekke, Narvik, Nr. 11. (K)

 536     10   Bergen. Fjellbanen. Svhv ubrukt fotokort. (K)                     [25]

 537     10   Bergen. Flöibanen. Svhv Lf fotokort. Brukt 1949. KK Bergen. (K)   [25]

 538     10   Bergen. Haakonshallen. Svhv/Lf. Brukt 1928. Litet "hakk" i        [10]

              høyre, hvite kant. (K)

 539     15   Bergen. Jernbanestationen. Svhv/Lf. Ubrukt. Litt "skjolder"       []

              på baksiden. (K)

 540     15   Bergen. Seet fra Fløjfjeldet. Svhv Lf. Udelt adr.side. Ubr. (K)   []

 541     10   Bergen. Svhv/Lf. Ubrukt. Udelt adresseside. Ubrukt, men påsatt    [10]

              5ø frimerke. F. Beyer's Turist‑Bureau Bergen.  (K)

 542     10   Bodø. Flerbilders "Hilsen fra...". Brukt 1965.  (K)               []

 543     10   Bogstadvandet, udsigt fra Tryvandsbanen. Lf. Brukt 1925. (K)      [53]

 544     10   Breimsvandet og Eggenibba, Nordfjord. Svhv Lf. Brukt, år?         [40]

              Frimerke fjernet. Oppi 430.  (K)

 545     50   Christiania. "Hilsen fra", flerbilders. Svhv (svak grågrønn?).    [150]

              Udelt adr.side. Brukt (omkr. århundreskiftet, utydel. st.). (K)

 546     10   Christiania. Det Kongl. Slot. Svhv/Lf. Brukt 1913. (K)            [25]

 547     10   Christiania. Oscarshal. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt 1902.      [12]

              Noen svake bøyer/bretter. (K)

 548     15   Christiania. Slottet. Svhv Lf. UPU‑kort/delt adr.s. Br.1909 (K)   []

 549     10   Christiania. Utsigt fra Slottet. Svhv Lf. Svak hjørnebr., litt    []

              hj.slitasje. Brukt 1913.  (K)

 550     10   Djupvasshytta. Svhv ubrukt fotokort.  (K)                         []

 551     10   Drammen. Flerbilders, bl.a. "Spiralen". Påskrift, ikke post‑      []

              gått. Litt hjørneslitasje. Aune, foto Sønstrød. (K)

 552     10   Drammen. Torvet/fontene. "Bølgekant". Mittet. Ubrukt. (K)         []

 553     15   Essefjord. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                                   []

 554     20   Finnsnes. Brukt 1972. Litt svak kantslitajse. (K)                 [80]

 555     10   Finse, Bergensbanen. Svhv ubr. fotokort. 4 limflekker baks. (K)   []

 556     15   Fjell‑landskap. Ukjent sted. Svhv Lf. Udelt adresseside.          [21]

              Brukt 1905 (m/Kristiania Tur 3). H.Abel (nr. 13 ?).  (K)

 557     10   Flaamsdalen. Hest/kjerre. Svhv Lf ubrukt. O. Svanöe, Bergen (K)   [12]

 558     10   Flaamsdalen. Svhv Lf. 5 øre porto, brukt 1908 (?). (K)            [12]

 559     10   Flaamsdalen. Ved Høga Bro. Svhv Lf, svakt blåtonet, litt tykt?    [75]

              Blank overflate. Brukt 1914. Med ustemplet NKS julemerke. (K)

 560     10   Flydalsjuvet, Geiranger. Svhv fotokort brukt 1955. (K)            []

 561     10   Fredrikstad. Flerbilders "Hilsen fra...". Ikke postgått.          [12]

              Liten påskrift bakside. Tegnestifthull oppe. (K)

 562     10   Geilo. Flerbilders, Helsing frå Hallingdal. Ubr. A.Golberg. (K)   []

 563     10   Geiranger. Svhv Lf brukt 1929. Frimerke (pent) fjernet. (K)       []

 564     10   Geirangerfjorden. Svhv Lf., UPU/delt adresseside. Ubrukt. (K)     []

 565     10   Glittertind. Sét fra Besshö. Svhv Lf. br. 1910. 1 svak hj.br.(K)  [26]

 566     10   Gol, Hallingdal. Oversikt. Kantslitasje. Påskr., ikke postg. (K)  [12]

 567     10   Granvin. Bryllup. Mange bunader. Ubrukt. Mittet 1972. (K)         [50]

 568     10   Hallingskei, ved Bergensbanen. Svhv Lf. Brukt. Nær hele adr.‑     []

              siden med papirrester. (K)

 569     10   Helgeroa. Blokkebukta Camping. Ubr. Hjørneslit. N. C‑17‑11 (K)    []

 570     10   Hestmandø. Svhv Lf. Ubrukt. Mittet 1/49.  (K)                     []

 571     10   Hjartdal. Flerbilders, Helsing frå .... Brukt 1971. (K)           [16]

 572     20   Hjørundfjord. Lf (farver). Udelt adr.side. Ubr. Noen små flek‑    [20]

              ker på bakside, litt "blødt". Mittet "Autochrom" No. 255. (K)

 573     10   Holmenkollen, Interiør fra Sportsstuen. Svhv Lf. Brukt 1913.      [88]

              Delt adr.side, men også litt skrift i margen på forsiden. (K)

 574     15   Jente m/hårbørste og gutt. "Hun er sveisen". Noen småflekker      [31]

              på forside. Brukt 1913. Sign. Gunnar Tandberg.  (K)

 575     10   Jæren Folkehøgskule. Brukt 1990.  (K)                             [30]

 576     10   Kristiandia. Fra Ekeberg. Svhv Lf ubrukt. Litt mørkt.             []

              Mittet "Kjenn ditt land". Serie III, nr. 21. (K)

 577     10   Kristiania. Kristianiafjorden fra Krag‑Støtten paa Voksenkoll‑    [15]

              en. Svhv Lf. Brukt 1925. (K)

 578     25   Kristiansand S. Dueknippen. Svhv Lf. Ubr. Liten, svak bøy i       []

              nedre høyre hjørne. Utgiver: Taraldsens Kiosker 25. (K)

 579     10   Kveldsbillede fra Sætren. Svhv Lf. Brukt, frim. fjernet. (K)      [13]

 580     10   Larvig. Hallevandet. Svhv Lf. Ubr. Mulig stfiftehull i marg. (K)  []

 581     30   Larvik. Tegning/sv.hv. Tilnærmet "bølgekant". Lf ubrukt.          []

              Utgiver: Preutz Boghandel Johan Dyring, Larvik.  (K)

 582     15   Loen. Svhv Lf. Ubrukt. S Gron 709. (K)                            [30]

 583     15   Lom. Garmotreet. Knut Hamsuns fødested. Svhv Lf ubrukt (blyant‑   [36]

              påskrift 23/7‑32 på bakside). Carl Norman, Hamar. (K)

 584     10   Lovandet, Nordfjord. Svhv Lf. Litt slitt h.s. Brukt, 1908? (K)    []

 585     15   Lærerindeskolen i Husstel, Stabæk. Svhv Lf. Brukt 1910‑t. (K)     [17]

 586     15   Maabødalen, Fosli. Svhv Lf. Ubrukt, svak blyantpåskrift "1919"    [40]

              på baksiden. Utgiver F. Beyers Tourist‑Bureau. (K)

 587     20   Midnattsol over Herjangfjellene. Svhv Lf. Br., Schw.st. Narvik    []

              19 III 35 på 15ø Holberg + sidest. Narviks Bokhandel 54. (K)

 588     15   Nordkap. Midnatsol. Lf svhv/svakt blålig? Brukt 1911. Wilse. (K)  [50]

 589     10   Nordkapp. Brukt 1998. (K)                                         [10]

 590     10   Nordkapp. Med midnattsol. Brukt 1985. Husmo 9764/14. (K)          [10]

 591     10   Nordland Midnatsol = Nordkapp? Svhv Lf udelt adr.s. Br.1903 (K)   [50]

 592     10   Næröfjorden, Sogn. Svhv Lf. Brukt 1916. K.Knudsen Bergen/47 (K)   [10]

 593     10   Olden i Norfjord. Svhv (fotokort?) Lf. Ubrukt. Carl Normann,      [16]

              Hamar, Enerett 1925.  (K)

 594     10   Oppdal. "Moderne trollskap". Litt kantslitasje. Brukt 1964. (K)   []

 595     15   Oslo Universitet. Svhv Lf fotokort. Brukt 1945, med 10 og 20ø     []

              Folkemuseum (NK 343‑44). (K)

 596     25   Oslo. "Dronningen". Lf farver. Ubrukt. Delvis løs overflate       [35]

              på underliggende bakside.  (K)

 597     20   Oslo. Akershus. Svhv (brunlig) Lf. Brukt 1946. Tynn kartong. (K)  [20]

 598     25   Oslo. Bryllupsfestligheterne Karl Johansgt. ved nat. År ?         [30]

              Svhv Lf fotokort, ubrukt. Eneret Brødr. Halvorsen Nr. 2. (K)

 599     10   Oslo. Panorama. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. Utgiv. S. Gran. (K)     [11]

 600     10   Raftsundet. Svhv Lf ubrukt UPU. Udelt adr.side. Litt tykt. (K)    [50]

 601     10   Risør. Jettegryte på Sildodden. Ubrukt. (K)                       [30]

 602     20   Sessvollmoen. Flerbilders. Brukt 1973.  (K)                       [40]

 603     15   Sinclairs grav. "Skottelaaven hvor efter Sagnet en Del fangne     [13]

              Skotter blev ihjelslaaet". 2‑bilders svhv Lf. Svak brett.

              Brukt 1906, frimkerke (pent) fjernet. G.B. No. 63. (K)

 604     10   Skiløper. Lf (farver). Brukt 1915. Farveflekk på baksiden. (K)    [12]

 605     10   Sommarland, Telemark. Med "Magasuget". Br. 1989 (stmp. Steg‑      [25]

              let/3600 Kongsberg). Et par tegnestifthull, liten/svak hj.brett.

 606     15   Sundvolden. Kongens utsigt. Svhv Lf br. 1932, frim. ødelagt. (K)  []

 607     10   Syv Søstre fjelltopper, Norland. Svhv fotokort. Påsatt fri‑       [25]

              merke og etikett (Petter Dass 1647‑1947), ikke postgått.  (K)

 608     15   Söndagshvil. Båter/kveldssteming, ukjent sted. Lf (farver).       [16]

              Blyantpåskrift baks., neppe postgått. Ukjent år. N.K. 1740. (K)

 609     10   Sørlandet. Ukjent sted. Brukt år? (50ø porto).  (K)               []

 610     20   Troldfjord. Med båt. Lf. Ubrukt. Mittet No. 134.  (K)             [70]

 611     10   Troldtinderne. Svhv Lf. Ubrukt. Udelt adr.side. Påført            []

              7/8 1906 med blyant på forsiden.  (K)

 612     10   Tromsø. Oversikt. Brukt 1979.  (K)                                []

 613     15   Trondhjem. Øvre Lerfos. Fisker i forgr. Svhv Lf. Liten rift i     [16]

              v. marg. Blyantpåskrift bakside, neppe postgått. Ukjent år. (K)

 614     15   Ukjent sted. Båter/folk/bundader etc. Lf farver. Brukt, Schw.‑    [16]

              stempel Sagesund 22 XII 11 på 5ø Posth. Hjørnebøy/‑slitasje. (K)

 615     10   Ukjent sted. Hus ved vannkanten. Svhv Lf fotokort. Svak verti‑    [31]

              kal brett. Brukt 1913 (?). Enerett S. Brathole. (K)

 616     15   Ukjent sted. Lf svhv. Brukt 1944. Foto: Wilse. (K)                []

 617     10   Ullensvang og Lofthus. Oversikt. Svak bøy. Brukt 1975. (K)        [16]

 618     10   Ullevål Sykehus. Med svak vertikal brett. Brukt 1963. (K)         [15]

 619     10   Videdalen, Nordfjord. Svhv Lf. Ubrukt. Med lim‑ og papirrester    [26]

              på baksiden. Eneber. K. Knudsen & Co. (Bergen?).  (K)

 620     10   Vinterlandskap. Ukjent sted. Svhv/blåtonet Lf. Brukt 1923.        []

              Mittet nr. 39. Foto Wilse. (K)

 621     10   Åkerøy. Brekkestø i bakgr. Svhv fotok. br. 1948. Brett i øvre     []

              høyre del/hjørne. Noe spor/merker etter påskrift? (K)

 622     10   S. Bettna. Oversikt m/jernbane. Svhv Lf, "Äkta fotografi". Med    [10]

              mange bretter/bøyer. Ubrukt. O. Lilljeqvist, Dals Långed. (K)

 623     10   S. Boden. Brukt 1993.  (K)                                        []

 624     10   S. Dalslands kanal. Flerbilders. Brukt 1985. (K)                  []

 625     15   S. Fredsmonumentet Svensk‑Norska gränsen. Svhv Lf. Adress‑        [15]

              sert og frankert (10ö Postves./4‑sid. 1936), ikke stemplet. (K)

 626     10   S. Gullspång. 2‑bilders. Brukt 1990.  (K)                         []

 627     10   S. Göteborg. Gustav Adolfs torg. Brukt, stmp. Mellerud 1949 (K)   []

 628     25   S. Göteborg. Trädgårdsföreningens Koncert‑Salong. Lf Carte        [25]

              Postale. Farver/kolorert? Brukt, frimerke (pent) fjernet. (K)

 629     10   S. Hallsberg. Flerbilders. Brukt 1987. (K)                        []

 630     10   S. Hjo hamn 1930‑tallet. Svhv nytrykk, brukt 1976. (K)            []

 631     10   S. Hälsning från Nässjö. Flerbilders. Brukt 1973. (K)             []

 632     10   S. Hälsning från Ockelbo. Flerbilders. Brukt. (K)                 []

 633     10   S. Kristinehamn. Flerbilders. Brukt 2004. (K)                     []

 634     10   S. Kunglig elgjakt i Böda kronopark 1934. Drevkarlarna åker       []

              före och jaktsällskapet efter loket. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)

 635     10   S. Leckö Slott. Båt i forgrunnen. Svhv Lf brukt, st. Räbäck       []

              (5ö Oscar II tidl. 1900‑t.?). Liten del av ø.v. hj. skadet (K)

 636     10   S. Lycksele. Flerbilders Svhv fotok. m/"bølgekant". Br. 1957 (K)  []

 637     10   S. Långsele. Flerbilders. Brukt 2006.  (K)                        []

 638     10   S. Mariefred. Flerbilders. Brukt 1986. (K)                        []

 639     10   S. Motala. Flerbilders. Brukt 1985. (K)                           []

 640     40   S. Mönsterås, med jernbanestasjon. Svhv Lf fotokort. Ubrukt.      [125]

              Ensamrätt: A/B Almquist & Cöster, Hälsingborg.  (K)

 641     12   S. Stockholm. Engelbrektsplan. Svhv Lf nytrykk. Ubrukt. (K)       []

 642     10   S. Stockholm. Gamla Stan. Med "bølgekant". Ubrukt. (K)            []

 643     10   S. Stockholm. Oversikt. Farver med "bølgekant". Ubrukt. (K)       []

 644     10   S. Stockholm. Stadsgården. Noen bøyer/svake bretter. Brukt        []

              (1959 ?), frimerke (pent) fjernet. (K)

 645     10   S. Stockholm. Utsikt från Stadshuset. Brukt 1982.  (K)            []

 646     10   S. Storlien. "Bølgekanter". Ubrukt. (K)                           []

 647     10   S. Sunnanå. Sporområde/havn 1920‑t. Svhv nytr. Ikke postgått,     [26]

              påsatt frim. + særstempel Järnvägen‑Posten 100 år 1979. (K)

 648     10   S. Vännäs. Flerbilders Svhv fotokort med "bølgekant". Brukt,      []

              med stempel PKP 307 A, 15.7.57. (K)

 649     20   S. Östersund. Tegnet skiløype. Br. 1990, frim. pent fjernet (K)   []

 650     10   DK. Christiansø. "Ertholm" i forgr. Br. 1978, frim. avrevet. (K)  []

 651     10   DK. Grenens Spids, Skagen. Ubrukt. (K)                            [50]

 652     10   DK. Nyhavn med bådfart. Ubrukt. (K)                               []

 653     15   DK. Soldat forlater hjemmet. Lf. Med dikt(?) "Den frivillige"     []

              av H.C. Andersen. Brukt i Norge som julekort 1911. (K)

 654     10   GB. London Bridge. Eldre Lf farver, fin stand. Ubrukt. (K)        []

 655     10   GB. London. The Quandrant, Regent Street. Svhv Lf. Ubr. (K)       [12]

 656     10   GB. London. Westminster Abbey. Lf. Farve, m/"sølv" bakgrunn.      []

              Brukt i Norge, stmp. Kragerø 23 XII 07. (K)

 657     10   Frankrike. Bordeaux. Lf svhv. Brukt 1910. (K)                     []

 658     10   Kanariøyene, Las Palmas. Strand/stor passasjerbåt. Brukt          [40]

              (1970?). Frimerke (pent) fjernet. (K)

 659     10   Sveits. Genève. Havn/båter. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)         []

 660     10   Sveits. Luzern. Kriegs‑ ung Friedenmuseum. Farver Lf. Ubr. (K)    []

 661     10   Sveits. S. Mamette e. Valsolda. Svhv Lf. Br. 1907 til Sverige.    []

              Papirrest i v. kant. Stmp.: Lugano/Stazione + Tur2 Stockh. (K)

 662     10   Østerrike. Staatsoper, Wien. Ubrukt (påsatt frimerke). (K)        []

 663     10   St. Petersburg. Brukt (i Norge) 2002. (K)                         []

 664     10   Polen. Stettin, havn m/båter, nattbilde. Svhv. fotok. Ubr. (K)    []

 665     10   Polen. Stettin, havn m/båter. Svhv. fotokort. Ubrukt. (K)         []

 666     10   Robben Island, Cape Town. Ubr. (Nelson Mandela 1964‑82). (K)      [50]

 667     15   South‑West Africa. Bushmanfamily. Svhv Lf ubr. (K)                [50]

 668     15   South‑West Africa. Woman with hairdecoration. Svhv Lf ubr. (K)    [50]

 669     10   Japan, Hakone. Svhv/bruntonet Lf. Til Norwegian Legation,         [80]

              Lisboa. Påført "Portugal via Liberia". Brukt antatt 1920‑tall.

              Baksiden på nettbilde. Svak hjørnebøy‑/brett n.h.side. (K)

 670     10   USA. Chicago. Ashland Boulevard. Farve/Lf. Brukt 1907 til         []

              Norge. Frimerke (pent) fjernet. Litt hjørneslitasje. (K)

 671     10   USA. San Diego. Crystal Pier. Lf svhv fotokort, ubrukt. (K)       []

 

POSTKORT, 3‑MANGE                        

 672     20   Lot 35 kort. Alle Lf. Farve/svhv/brukt/ubr. Div. land. Eks.: (W)  []

 673     10    5 kort. Svhv ubr.: Stigfossen (m/svak hjørnebøy). Trollstig‑     []

              veien. Farve: Mebonden Selbu (brukt 1969), Røyrvik (1978),

              Lillehammer‑Parken (1959). Alle på nettbilde. (K)

 674     10    9 stk. Postens kort 18x12,5 cm, påtrykt "Frimerke", stemplet.    [11]

              Nordia 2008, Quart 00, Ibsenår 2006, Sandnes 150 år, Julekort,

              Valentin. + medf. OL‑konv. Lilleh. '94‑Torino 2006. (K)

 675     10    9 ubr. kort Oslo/område. Holmenkollen, Vigeland, Høvikodden,     [20]

              sentrum etc. Alle ubrukte, i fin stand.

 676     15   10 stk. Postens kort 18x12,5 cm, påtrykt "Frimerke", stemplet.    [12]

              4‑bilders Color Line, Fri & Frank, Nora Brockstedt/Voi Voi, 2

              stk. Maihaugen, div.+ medf. OL‑konv. Salt lake 2002. Netteks.(K)

 677     20   De Sandvigske Samlinger.  9 forskj. eldre svhv Lf. 1 brukt,       [27]

              øvrige. ubrukte. 8 stk. bruntonet. Alle på nettbilder. (W)

 678     20   De Sandvigske Samlinger. 11 forskj. eldre svhv Lf. 1 brukt        [33]

              1914, øvr. ubrukte. 10 stk. bruntonet. Alle på nettbilder. (W)

 679     15   Drammen. 8 kort. Også Flerbilders og "Hilsen fra..". Alle ubr.,   [13]

              2 m/litt påskrift bak. Flere m/kant‑/hj.slit. Alle på nettb. (W)

 680     10   Lot 25 eldre kort. Mest norsk. Br./ubr., farve/svhv. Div. motiv.  [60]

              Litt var. kval. + medf. 10 kort m/litt‑mye minus. (Har fl.obj.)

 681     18   Lot 40 norske kort. Også Lf. Svhv og farver. Div. motiv og        [150]

              steder. Brukt/ubrukt. Varierende kvalitet.

 682     10   S. Lot 26 kort. Postens kort, Frimerker på kort, Julekort.        [25]

              1 nytrykk eldre svarthvit. Mange forskj., kun få dubletter.

 683     10   GB. Lot ca. 35 eldre kort Lf. Farver/svhv. Ubr./brukt (fra 1903‑  []

              1946?). Div. motiv, m/The Forth Bridge. Fleste i bra stand.

 684     10   Frankrike. 44 stk. ves. ubr. farvekort. Antatt ev. få dubl.       []

 685     10   Sveits. 14 ubr. og 1 kort Lf br. i Norge 1920. Stedskort og       []

              flerbilders. Noen netteks. (W).

 686     15   Sovjet, Moskva. 10 ubrukte ant. fra 1977. I mappe. Netteks. (K)   [15]

 687     10   37 postkort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.    []

 688     10   38 postkort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.    []

 689     10   Lot 15 stk. Div. land. 70‑t. og nyere? Island, GB, San Marino,    [20]

              Tyskl., Liechtenst., Andalucia, Dublin, Riga etc. Netteks. (W)

 690     20   Lot 28 kort Lf. Farve/svhv mest ubrukt. Vesentlig Europa. (W)     []

 691     20   Lot 30 kort Lf. Farve/svhv mest ubrukt. Vesentlig Europa.  (W)    []

 692     10   Asia.  3 ubr. Hakata Gion Yamajasa Festival, Japan. Bygninger,    []

              The P.'s Rep. of China ("Helsak"). Fukuoka Castle in Spring,

              Japan. Alle ubrukte. (Nettbilde av alle). (K)

 693     15   China. 10 ubr. Guilin Landscapes ("Guilin has the best scenery    [15]

              in the Wold"). 16,5x11 cm. I omslag. (Flere bilder netts.). (K)

 694     15   China. 9 ubr. 18x12 cm. Bai Xiao Jun's Landscape Paintings.       []

              Har hatt utstillinger i flere land, bl.a. Sverige. Netteks. (K)

 695     15   China. 9 ubr. Extractive culture relics of Shaanxi. Netteks.(K)   []

 696     20   China. The ancient xi'an City. 9 ubr. kort m/bl.a. The Qin Shi‑   [20]

              huang's Terra‑cotta Warriers and Horses. (Flere på nettb.) (K)

 697     10   Indonesia. 6 ubr. Tamansari Rehabilitation. Netteks. (K)          []

 698     10   Mexico. 6 ubr. El Paisaje Agavero Tequila. (Flere på netts.) (K)  []

 699     10   20 kort div. land og tema. Norge/GB/Frankrike/USA. Eldre/nyere.   [20]

              Båter (bl.a. Queen Mary), norske kirker etc. Fleste bra stand.

 700     10   52 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        []

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteks.). (W)

 701     10   54 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        []

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteksempler). (W)

 702     10   56 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        []

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteksempler). (W)

 703     10   58 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        [30]

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteksempler). (W)

 704     10   Lot 13 stk. Lf eldre postkort. Div. motiv. Fra S (1 portobe‑      []

              lagt), N., Østerr., Nederl., Italia, SF, USA. Noen netteks. (W)

 705     10   Lot 16 stk. Div. land. Vesentlig nyere, Europa og div. land. (W)  []

 706     10   Lot 17 stk. Div. land. Vesentlig nyere, Europa og div. land. (W)  []

 707     10   Lot 20 stk. Div. land. 70‑t. og nyere? Vesentlig Europa. (W)      []

 708     12   Lot ca. 50 kort. Alle (?) utenlandske. Lf. Svhv. ubr./brukt       []

              (fra tidlig 1900‑t.). Div. motiv, romantiske etc. Noen med

              litt minus. Noen netteksempler. (W)

 

POSTKORT TEMAER                         

 709     10   Bil. Benz 1895. Norges første bil. Postens kort 18x12,5 cm.       []

              Påtrykt "Frimerke", og motivst. 19.5.07. (K)

 710     10   Bil. Koenigsegg CCX. M/teknisk info. (+ ekstra bilde). Ubr. (K)   []

 711     10   Bunad. Hitterdal/mann. Lf farver. 1 svak hj.br. Brukt 1906. (K)   []

 712     10   Bunad. Ukjent sted. Mann/dame. Litt hjørneslit. Brukt 1910. (K)   [20]

 713     10   Buss. Dampdrevet landeveisbuss 1830‑tall. Tegnet svhv. Ubr. (K)   []

 714     10   Båt. "Adrian" (?). Tysk båt i dokk. Br.1962, frim. fjernet. (K)   [10]

 715     10   Båt. "Atlantis". Royal Mail Cruising Steamer. Tegnet, farver.     []

              Ubrukt. Med brett. (K)

 716     12   Båt. "Clipper Adventurer". Bahamasregistrert. Ubrukt. (K)         [40]

 717     10   Båt. "Dziwozona". Kai, Stettin. Svhv fotokort, ubrukt. (K)        [10]

 718     10   Båt. "Fram". Roald Amundsen. Papir‑/limrester på baksiden.        [15]

              Svhv ubrukt. (K)

 719     10   Båt. "Georg Stage", skoleskib. Svhv Lf ubrukt. Svake hj.br. (K)   [11]

 720     10   Båt. "Gripsholm". Med nummererte/navngitte skyskrapere på         [12]

              Manhattan i bakgrunn. Svhv (blågrønn? tonet), ubr., Lf. (K)

 721     10   Båt. "Gripsholm". Svhv Lf fotokort. Brukt (1940‑tall?), med       [12]

              stempel Göteborg‑New York 14.12.?? (nettbilde). (K)

 722     10   Båt. "Gripsholm". Svhv Lf. Brukt 1947 fra USA. Med bretter og     [12]

              limflekker/striper på baksiden.  (K)

 723     10   Båt. "Gripsholm". Svhv. Lf fotokort. Ubrukt. Fin stand. (K)       [12]

 724     10   Båt. "Hjejlen", Silkeborg. Svhv Lf. brukt 1954. Liten hj.br. (K)  [26]

 725     10   Båt. "Jungfrau". Interlaken, Sveits. Brukt 1965. (K)              [10]

 726     10   Båt. "Karl Carstens". Med litt teknisk info. Ubrukt. (K)          [40]

 727     10   Båt. "Kon‑Tiki". På Kon‑Tiki‑museet. Ubrukt. (K)                  [15]

 728     10   Båt. "Le Havre", seilskib. Lf Svhv. Br. 1911?, frim. fjernet (K)  [50]

 729     10   Båt. "Michelangelo‑Raffaello". Italian Line. Lf. Ubrukt.  (K)     [40]

 730     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". I Hamburg. Br. 1987. (+ medflg. 1) (K)  [40]

 731     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". Med hvitmalt skrog. Ubrukt. (K)         [40]

 732     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". På vei inn mot Liverpool. Ubrukt.       []

              (+ medfølger kort med seilskute). (K)

 733     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". Sortmalt skrog. Ubrukt. (K)             [40]

 734     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". Ubrukt. (+ medflg. 1 annet kort). (K)   [40]

 735     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". Ubrukt. (+ medflg. annet kort). (K)     []

 736     10   Båt. "Queen Mary". Ankomst Long Beach. Hjørnebrett. Ubrukt. (K)   [40]

 737     10   Båt. "Queen Mary". I Long Beach. Brukt 1990. (K)                  []

 738     10   Båt. "Queen Mary". I Long Beach. Med "bølgekant". Ubrukt. (K)     [20]

 739     10   Båt. "Skibladner". Flerbilders. Postens kort 18x12,5 cm. Med      []

              påtrykt "frimerke" Skibladner + motivst. Skibladner 5.6.02. (K)

 740     10   Båt. "Skibladner". Postens kort 18 x 12,5 cm. Med påtrykt         []

              "frimerke" Skibladner + motivst. Skibladner 5.6.02. (K)

 741     10   Båt. "Skibladner". Postens kort 18x12,5 cm. Med påtrykt "fri‑     [12]

              merke" Skibladner + motivst. Skibladner 5.6.02. (K)

 742     10   Båt. "Stena Germanica". Ubrukt. (K)                               [40]

 743     10   Båt. "Svea Scarlett". Med litt tekn. info. Ubrukt.  (K)           [40]

 744     10   Båt. "Venøsund II". Ubrukt. (K)                                   [55]

 745     12   Båt. 12 kort med båt/tilknytning. Alle Lf. Br. fra 1909/ubr./på‑  [13]

              skr. Tower Bridge/"Transylvania"/"Empress". Alle på nettb. (W)

 746     14   Båt. 14 kort båt/tilknytning. Fleste Lf. Br. fra tidl. 1900‑t./   [15]

              ubr. Wilhelm Plack, Wasa, Hjuldamp. Queen Mary. Alle netts. (W)

 747     15   Båt. 15 kort med båt/tilknytning. 14 = Lf. Br. fra tidl. 1900‑    [16]

              t./ubr./påskr. Queen Elizabeth 2, Gogstadskipet, Seilskib,

              Tower Bridge, Hjulbåter. Alle avbildet på nettsiden. (W)

 748     10   Båt. Bilde(?) seilskib, kontur m/"glitter", pålimt kort Carte     [10]

              Postale fra Frankrike til Drammen. Spesielt! (Baks. nett) (K)

 749     10   Båt. Gogstadskipet. På Bygdøy museum. Svhv fotokort, brukt. (K)   []

 750     20   Dyr. Hjort (?). Malt/tegnet, Lf farver. Engelsk UPU‑kort, delt    []

              adr.side. Brukt fra England/Seaton‑Carew til Drammen 1908. (K)

 751     15   Dyr. Isbjørn. "King of the Arctic". Ubrukt. To‑foto. (K)          [20]

 752     12   Dyr. Isbjørn. 4 stk. svhv Lf. Fransk dyrehave? Ubrukte. (K)       [30]

 753     25   Dyr. Isbjørnunge. Skansen/Stockholm. Brukt 1973. "Bølgekant" (K)  [30]

 754     10   Dyr. Moskus. Ubrukt. (K)                                          [30]

 755     10   Dyr. Tigerparet "Sultan" og "Matjan" i Zool. Have i Kjøben‑       []

              havn. Svhv Lf. Brukt (i Danmark) 1929. Litt hj.slitasje. (K)

 756     10   Engler. 2 barn som engler. Ubrukt. Utgiv. NGTU. (K)               [30]

 757     10   Film. "Chicagoexpressen". Tegnet togscene. Brukt 1987.            [22]

              Utgitt av SJ i forbindelse med Tågets Dag 1984. (K)

 758     10   Fly. MD 80. SAS. Ubrukt. (K)                                      [15]

 759     10   Foss (S). Brudslöjan, Storlien. Svhv Lf fotok. brukt, frimerke    []

              (pent) fjernet. (K)

 760     25   Foss. Espelandsfossen, Odda. Lf (farver). Ubr. Lars Olsens        []

              forlag, Stavanger. (K)

 761     10   Foss. Kjosfossen, Vatnahalsen. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)         []

 762     10   Foss. Lerfos, Trondhjem. Lf kolorert? Liten papirstripe pålimt    [16]

              bakside. Svak hj.brett. Br. 1906. Stempel også på forsiden. (K)

 763     10   Foss. Låtefoss, Odda. Ubr. fotokort. Normann 11‑47‑34. (K)        [20]

 764     10   Foss. Mesna, Syvfaldene nederste. Svhv Lf. Brukt 1908. (K)        []

 765     10   Foss. Mesnafossen, Helvedesfaldet. Svhv Lf. Ubrukt. N.K.242. (K)  []

 766     10   Foss. Mesnafossen, Syvfaldene. Svhv Lf. Ubrukt. N.K.241. (K)      []

 767     10   Foss. Rjoandefoss, Flaamsdalen. Svhv Lf. Ubrukt. (K)              []

 768     15   Foss. Rjukanfos. Lf farve. Ørlite påskrift på forsiden. Brukt.    [16]

              Schw.st. (litt svakt) Rjukan 1.VII.10.  (K)

 769     10   Foss. Sjurhaugfossen, med laks som hopper. Svhv fotok. Ubr. (K)   []

 770     12   Foss. Syv søstre, Geiranger. Svhv. Brukt 1940.  (K)               []

 771     15   Fyr. Lista. Brukt 1978. (K)                                       [15]

 772     10   Fyr. Svenner. Ubrukt. Utgiver Redningsselskapet. (K)              []

 773     50   Gratulansjonskort (tysk?). Med "Preg‑/reliefftrykk". Udelt adr.‑  [100]

              side (bild på nettside). Brukt 1902 til Norge. Fin stand! (K)

 774     25   Gratulasjonskort. Lf, delvis kolorert eller påført litt farve?    []

              Brukt 1916. Med bundet NKS 1916 (nettbilde). (K)

 775     10   Hotell. Griegs Hotel, Geilo. Ubrukt. Hjørneslitasje. Strand. (K)  []

 776     10   Hotell. Holms, Geilo. Kant‑ og hjørneslitasje. Ubrukt. (K)        []

 777     15   Hotell. Lillehammer Turisthotel. Svhv (brunlig) Lf. Ubrukt.       [13]

              Svak hjørneslitasje. Utgiver: Lillehammer Kortforlag. (K)

 778     10   Hotell. Turtragø, Jotunheimen. Interiør. Ubrukt. Norm. 789. (K)   []

 779     15   Humor. Dame, "poteter". UPU‑kort, delt adr.side. Lf farver.       [50]

              Liten rift i nedre kant. Ubrukt. Sign. Carl Kylberg. (K)

 780     25   Humor. Soldatkort. Brukt 1978. Svak bøy i en kant. (K)            [31]

 781     20   Isbre. Bondhusbræ, Hardanger. Lf. Ubrukt.  (K)                    [100]

 782     25   Isbre. Svartisen kalver. Brukt 1972.  (K)                         [125]

 783     15   Isbre. Svartisen. Svhv Lf. Brukt 1910. (K)                        []

 784     10   Jernbane (S). Mot Stockholm sørfra 1955, før ombygging/tunnel‑    []

              banebro og Söderleden. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)

 785     10   Jernbanestasjon (S). Borås. Svak brett del av kortet. Ubr. (K)    []

 786     20   Jernbanestasjon (S). Boxholm ca. 1900. Svhv nytrykk. Ubr. (K)     []

 787     15   Jernbanestasjon (S). Falsterbo, 1971. Ubrukt. (K)                 [20]

 788     10   Jernbanestasjon (S). Gävle södra stationshus (1925).              []

              Nedlagt 1933. Nytrykk/Järnvägsmuseum. Svhv ubrukt. (K)

 789     10   Jernbanestasjon (S). Jönköpings Central. Ubrukt. (K)              []

 790     25   Jernbanestasjon (S). Katrineholm. Centralstationen. Ubrukt. (K)   []

 791     20   Jernbanestasjon (S). Nossebro, 11.8.1975. Ubrukt. (K)             [20]

 792     10   Jernbanestasjon (S). Stockholms Central. Svhv Ubr. Nytrykk. (K)   [12]

 793     10   Jernbanestasjon (S). Svedum. Påskrift, ikke postgått. (K)         []

 794     10   Jernbanestasjon (S). Vänersborg omkring 1895. Loket UWHJ 1        [20]

              från 1865 er bevarat på Järnvägsmuseum. Svhv nytrykk. Ubr. (K)

 795     15   Jernbanestasjon (S). Värtan tidlig 1900‑t. Svhv nytrykk. Med      []

              særstempel "Tomteboda‑Värtan 100 år 15.5.1982". (K)

 796     10   Julekort (DK). Pike bærer pakker og gås. Lf brukt 1923. (K)       []

 797     10   Julekort (DK). Snømann/‑dame. Lf brukt 1914. (K)                  []

 798     10   Julekort (DK). Trær/kirke. Lf brukt 1922, med (bundet) jule‑      []

              merke. Litt stempelavsmitting på forsiden. (K)

 799     10   Julekort (S). Gård/snø. Lf. Brukt til Norge 19??. Frimerke        []

              (pent) fjernet. Påstemplet "Ao" i ring. (Nettbilde). (K)

 800     15   Julekort, doble. Trygve M. Davidsen. Nisser i tre, mus. Fra       [65]

              Osmond Motors A/S. 1950/60‑talls?  (K)

 801     15   Julekort, doble. Trygve M. Davidsen. Sangkor. 50/60‑t.? (K)       [65]

 802     15   Julekort, doble. Trygve M. Davidsen. Tre/snø/fugler. Fra          [25]

              Chr. Gran‑Henriksen a/s. 1950/60‑talls?  (K)

 803     10   Julekort, doble. Trygve M. Davidsen. Uthus/snø. 1950/60‑t.? (K)   [65]

 804     15   Julekort. 11 stk. eldre, Lf. Alle med "sølv" eller "gull"‑        [25]

              streker. None med litt minus/hjørneslit. Alle på nettbilde. (W)

 805     12   Julekort. 17 stk. Fleste brukt (1917‑91). Div. motiv.  Fleste     [25]

              er norske. Flere eksempler på nettsiden. (K)

 806     15   Julekort. 18 stk. 16 brukt 1916‑92, 2 m/påskrift. Div. motiv.     [25]

              Fleste norske. Flere nett‑eksempler. (K)

 807     15   Julekort. 18 stk. Fleste brukt (1915‑87). Div. motiv.  Fleste     [150]

              er norske. Flere eksempler på nettsiden. (K)

 808     10   Julekort. 2 barn/lysestake. Lf. Påskrift og NKS julemerke         [12]

              1921, neppe postgått. (K)

 809     25   Julekort. 50 stk. Alle Lf. Fleste brukt (fra tidlig 1900‑tall     [30]

              og nyere). Mest norsk. Noen eksempler på nettsiden. (W)

 810     15   Julekort. Ca. 30 stk. Fleste brukt, mange tidlig etterkrigs Lf.   [20]

              Noen få med litt minus. Fleste norske Lf. Noen netteksempl. (W)

 811     10   Julekort. Dame/jente. Lf. "Blank" overflate. Brukt 1911 (?). (K)  [12]

 812     10   Julekort. Fjøs. Lf. Brukt, frim. delvis fjernet. Noen svake       [70]

              bretter nederst, litt hjørneslitasje. (K)

 813     10   Julekort. Hest/slede. Lf. Curt Nyström. Ubrukt. (K)               [15]

 814     10   Julekort. Hus i "sirkel", med "sølv" farve. Lf. brukt, Schw.st.   []

              "Drammen BR=Ø 29 XII 16". Liten brun flekk bakside nede. (K)

 815     15   Julekort. Jente med spark. (Carl Larsson). Brukt 1988. (K)        []

 816     12   Julekort. Lot 27 stk. Ubr./Brukt mye tidlig etterkrigs. Noen      [16]

              m/frim. (pent) fjernet, og litt minus. Fleste norske Lf. Noen

              sign., eks. Lucie Lundberg. Noen netteksempler. (W)

 817     10   Julekort. Mann/nisse med gaver. Lf. Brukt 1907. (K)               [12]

 818     15   Julekort. Mus med nisselue som fallskjerm. Brukt 1992. (K)        [12]

 819     10   Julekort. Nisse stjeler mat. Lf. Påskrift 1948, ikke postgått.    [40]

              Svak bøy og knappenålshull nederst. (K)

 820     10   Julekort. Nisse/katt. Brukt 1988.  (K)                            [40]

 821     10   Kirke (S). Hogdal. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)                  []

 822     15   Kirke. 4 tegnede: Strømmen, Vang, Haug, Rolvsøy. Alle ubrukte,    [15]

              2 med datopåskrift bakside. Alle på nettbilde. (K)

 823     10   Kirke. Bekkelaget. Tegnet. Svhv brukt 1972, frim. ødelagt. (K)    [20]

 824     10   Kirke. Borgund Stavkirke (ca. 1150). Ubr./Datopåskrift baks. (K)  [20]

 825     10   Kirke. Bragernes, Drammen. Vinternat. Brukt 1981. (K)             []

 826     10   Kirke. Drammen, Bragernes. Brukt 1981. (K)                        [20]

 827     15   Kirke. Eidsborg Stavkirke, Telemark. Interiør. Ubrukt. (K)        [20]

 828     15   Kirke. Eidsborg Stavkirke. Påskrift, ikke postgått. (K)           [20]

 829     15   Kirke. Eidsvoll. Ubrukt. Mittet 2298/12. (K)                      [45]

 830     12   Kirke. Fagernes Kapell. Interiør. Ubrukt. Normann G‑32‑143. (K)   [20]

 831     16   Kirke. Fantoft Stavkirke. 4 små merker etter lim på baks. (K)     [20]

 832     20   Kirke. Feiring. Ubrukt. Normann D‑30‑2.  (K)                      [45]

 833     10   Kirke. Fredrikstad. Litt hjørneslitasje. Brukt 1967. (K)          []

 834     10   Kirke. Gjerdrum (1686). Datopåskrift bakside. (K)                 [20]

 835     15   Kirke. Gol Stavkyrkje. Datopåskrift bakside.   (K)                [25]

 836     10   Kirke. Grorud. Ubrukt. (Foto Hans Eidstuen). (K)                  [20]

 837     20   Kirke. Grue Finnskog. Datopåskrift bakside. (K)                   [45]

 838     10   Kirke. Halden, Immanuel. Svhv Lf fotok. ubrukt. E.Sem Halden.(K)  [12]

 839     10   Kirke. Hol gamle Kyrkje. Brukt 1998. H.Strand, Ål, B‑94.  (K)     [20]

 840     15   Kirke. Holla. Tegnet (farver). Brukt 1996. Medfølger samme        []

              motiv, brukt som dobbelt julekort, m/div. info om kirken. (K)

 841     20   Kirke. Hopperstad stavkirke (fra 1150). Datopåskr. baks. (K)      [20]

 842     10   Kirke. Hurdal. Interiør. Datopåskrift bakside. (K)                [20]

 843     12   Kirke. Jeløy. "Bølgekant". Litt bruksslitasje. Brukt 1984. (K)    [20]

 844     10   Kirke. Kongsberg, interiør. Svhv Lf. Ubrukt. Ørliten skade i      [26]

              hvite marg nedre, v. hjørne. Georg Sverdrup 29. (K)

 845     20   Kirke. Langset. Med "bølgekant". Ubrukt.  (K)                     [45]

 846     10   Kirke. Lom Stavkirke. Brukt. (K)                                  [20]

 847     12   Kirke. Lom Stavkirke. Prekestol fra 1700‑tallet. Ubrukt. (K)      [20]

 848     10   Kirke. Lomen Stavkirke. 2‑bilders. Brukt 2000. (K)                [35]

 849     10   Kirke. Lørenskog. Brukt. (K)                                      [20]

 850     10   Kirke. Løten. Datopåskrift baks. Lett hjørneslitasje. (K)         [20]

 851     10   Kirke. Molde. Brukt 1981. (K)                                     []

 852     10   Kirke. Nøtterøy. Brukt. Aune F‑13944‑1. (K)                       [35]

 853     15   Kirke. Oslo Domkirke. Datopåskrift bakside.   (K)                 [15]

 854     12   Kirke. Røldal Stavkyrkje. 800 år. Ubrukt.   (K)                   [40]

 855     15   Kirke. Røldal, interiør. Svhv Lf. Brukt 1933. Utg.KK Bergen.(K)   [40]

 856     10   Kirke. Råde. Brukt 1981.  (K)                                     [20]

 857     15   Kirke. Sem. Brukt 1981 (m/NK 886, 1,30 seilskipsmotiv). (K)       [45]

 858     15   Kirke. Skedsmo. Liten påskrift baks. Utg. Skedsmo menighet. (K)   []

 859     10   Kirke. Skjeberg. 2 (svake) hjørnebøyer. Ubrukt.  (K)              [35]

 860     10   Kirke. Skrukkelia kapell, Hurdal. Ubrukt. Datopåskr. baks. (K)    [20]

 861     15   Kirke. Stavkirken paa Bygdö. UPU‑kort. Svhv Lf. Ubrukt. (K)       [20]

 862     15   Kirke. Straumen. Børvasstindan i bakgrunn. Brukt 1981. (K)        [60]

 863     10   Kirke. Støren. Ubrukt. (K)                                        [35]

 864     10   Kirke. Svenske Sjømannskirken, Narvik. Ubrukt. (K)                [10]

 865     10   Kirke. Sødorp Kapell, Vinstra. Med Peer Gynts grav. Ubr. (K)      []

 866     20   Kirke. Sør‑Fron, Hundorp, Gudbrandsdalen. Datopåskr. baks. (K)    [35]

 867     15   Kirke. Tanum, Bærum. Tegnet av Trygve M. Davidsen. Ubrukt. (K)    [20]

 868     15   Kirke. Tingelstad, Hadeland. Brukt 1981. Norm. G‑24‑11. (K)       [30]

 869     10   Kirke. Torpo stavkyrkje (1160). Interiør. Ubrukt. (K)             [20]

 870     25   Kirke. Trondhjems Domkirke. Svhv (brunlig) Lf. Ubrukt. Serie      [30]

              "Kjenn ditt land", Serie VIII nr. 72.  (K)

 871     10   Kirke. Undredal, Sogn. Interiør. Datopåskrift bakside.  (K)       [20]

 872     15   Kirke. Utåker, Kvinnherad. Brukt 1981. (K)                        [45]

 873     10   Kirke. Våle, Vestfold. 2 knappenålshull oppe. Brukt 1981. (K)     [45]

 874     10   Kirke. Ål. Brukt 1995. Normann 01‑E‑9‑47. (K)                     [15]

 875     10   Kirke. Ålesund. Ubrukt. Mittet 3254/25. (K)                       [20]

 876     15   Kongelig. Haakon/Maud/Olav, og Interiør slottet. 2 stk. Post‑     [60]

              ens kort 18x12,5 cm. "Frimerke" m/stmp. Ubr. Alle nettb. (K)

 877     15   Kongelig. Kong Harald/Kr.pr. Haakon/Prinsesse Ingrid Alexandra.   [45]

              Postens kort 18x12,5 cm. "Frimerke" m/stempel. Ubrukt. (K)

 878     15   Kongelig. Kong Olav V, og interiør Spisesal. 2 Postens kort       [40]

              18x12,5 cm. "Frimerke" og stempel. Ubrukt. Alle nettb. (K)

 879     15   Kongelig. Kongefamilien på ski 1907 og Oscarshall. 2 Postens      [25]

              kort 18x12,5 cm. "Frimerke" og stempel. Ubrukt. Alle nettb. (K)

 880     15   Kongelig. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette‑Marit.          [21]

              Postens kort 18x12,5 cm. "Frimerke" m/stempel. Ubrukt. (K)

 881     15   Kongelig. Prinsesse Märtha Louise, og Interiør slottet. 2 stk.    [21]

              Postens kort 18x12,5 cm. "Frimerke" m/stmp. Ubr. Alle nettb. (K)

 882     15   Kunst. Malerier på 5 eldre Lf svhv postkort. Mona Lisa, Øien‑     [125]

              vidner, Fiskevær, Ensomme gamle og I furulund. 2 stk. brukte

              (1908 og 1911 ?). Alle på nettbilde. (K)

 883     25   Malerier/kunst/tegning etc. Ca. 30 stk. mest doble julekort fra   [400]

              firmaer 1950/60‑t. Sett T.M.Davidsen/Kittelsen etc., flere eng‑

              elske. Div. format. Ca. 370 gr. Noen m/litt minus. Netteks. (W)

 884     25   Malerier/kunst/tegning etc. Ca. 32 stk. mest doble julekort fra   [300]

              firmaer 1950/60‑t. M/bl.a. T.M.Davidsen etc., flere engelske.

              Div. format. Ca. 400 gr. Noen m/litt minus. Netteksempler. (W)

 885     10   Marine. U.S.S. Wisconsin. Lf svhv (litt "blasst"). Noen flek‑     []

              ker på bakside. Med div. info. (K)

 886     10   Nyttårskort. 4 stk. Lf. Brukt 1917/18/24/36. 1 m/frim. pent       []

              fjernet. 2 stk. med "sølv" eller "gull"‑streker. Nettbilde. (W)

 887     10   Nyttårskort. Terninger. Lf. Brukt 1964. NB! Med 30ø brun          []

              Fisk/aks (NK 518). (K)

 888     10   Nyttårskort. USA, brukt 1913 til Norge. Frimerke (pent)           [70]

              fjernet. Brett i øvre, høyre hjørne. (K)

 889     25   Personer. Pippi Långstrump. "Bølgekant". Brukt 1974. (K)          [85]

 890     10   Påskekort. Jente/kylling. Lf. Ubr., noen små flekker (lim?). (K)  []

 891     10   Påskekort. Kylling/eggeskall. ubrukt. + medfølger 6 kort med      []

              høyst varierende motiv. (K)

 892     50   Skole. "Fortegnelse over Skolesagerne til bruk af Lærerne i       [150]

              Omgangsskolerne i Trøgstad". Beskrivelse/bilde. Svhv Lf.

              Liten bøy e.l. Påskrift/adresse, men neppe postgått. (K)

 893     15   Sport. 8 Postens kort 18x12,5 cm. Rally Norway/Melbourne 1956/    [21]

              Sydney 2000/OL 1952/Paris 1900. "Frim." og st. Alle nettb. (K)

 894     10   Statue. Frithjovstatuen, Vangsnes Sogn. Svhv Lf. Ubrukt. (K)      [50]

 895     10   Tog. 3 postkort med bilde av svenske frimerker med tog‑motiv.     [20]

              Info om togene på kortene. (Facit 484, 935‑37 og 1177).  (W)

 896     15   Tog. Anten‑Gräfsnäs Järnväg. Rälsbuss nr. Yo 102. Brukt. (K)      [23]

 897     10   Tog. Bergslagernas Järnvägars lok nr. 52 (1905). Ubrukt. (K)      [20]

 898     10   Tog. CHJ 17 med mf ÖSJ Bjärlöv‑Hanaskog 4.9.1982. Ubrukt. (K)     [20]

 899     12   Tog. Dansk lok med vogner. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)              [25]

 900     12   Tog. Djursholms Framnäsviken. Stockholmståget. 1931. Nytrykk.     []

              Svhv Lf. Ubrukt. (K)

 901     15   Tog. Elfkarleö Bruk nr. 1, 1873. Järnv‑mus. Stockh. Br. 1966 (K)  [20]

 902     10   Tog. Inlandsbanan, 4‑bilders. Særst. Arvidsjaur Dokument 76. (K)  [20]

 903     10   Tog. Inlandsbanan. Flerbilders. Ubrukt.  (K)                      [23]

 904     10   Tog. Järnvägsmuséet Hultsfred. Brukt 1977.  (K)                   [20]

 905     12   Tog. Kristianstads lokstall 16.8.1976. Ubrukt. (K)                [34]

 906     15   Tog. Limhamnståget från 1888. Tekniska Muséet, Malmö. Ubr. (K)    [27]

 907     15   Tog. Lok VGJ 29 (1937). Provkörning i Skara 1976. Br. 1979. (K)   [25]

 908     15   Tog. Lok VGJ 29 med vagnar, i Kvänum. Ubr. M/frim + særst. (K)    [25]

 909     10   Tog. Lokaltåg draget av Hg‑lok, Stockholm C, 1971. Ubrukt. (K)    [30]

 910     30   Tog. Malmbanan. Kaderjokkstugan, Vassitjåkko och Vuojtasrita.     [120]

              Svhv fotokort. Brukt, stempel "Riksgränsen 1.7.49". (Nett‑

              bilde). Utgiver: Hörnells Fjällfoto, Riksgränsen. (K)

 911     20   Tog. Modell av snälltågslokomotivet litt. F. Svhv Lf. Ubrukt,     []

              med stempel "Statens Järnvägars Utställning Rebro 1928".  (K)

 912     10   Tog. Modelljärnvägarna, Tekniska Museet Stockholm. Ubrukt,        [12]

              med liten datopåskrift baksiden (5.1.1981). (K)

 913     12   Tog. Motorvagn YI 1267, Perstorp 7.3.1979. Ubrukt. (K)            [12]

 914     15   Tog. MSJ‑Inspektionsvagn nr. 19 vid Hotel Svea ca. 1906. Svhv     []

              (nytrykk?). Ubrukt, med frimerke og særstempel. (K)

 915     10   Tog. Nässjö: Hembygdsparken. Ubrukt. (K)                          [25]

 916     10   Tog. Pt 2671, infart Ankarsrum 1971. Ubrukt.  (K)                 [20]

 917     10   Tog. På 600 mm‑banan Kr.stads Södra, 1986. Ubrukt.  (K)           [20]

 918     20   Tog. Rc1 1009 med tåg 39, Stockholm C‑Helsingborg F vid Järna     []

              1984. Sist i tåget går direkte vagnar til Hamburg. Ubrukt. (K)

 919     18   Tog. Rc4 1268 med rst 262 Hässleholm‑Kr.stad. 10.6.90. Ubr. (K)   [36]

 920     10   Tog. Restauranten Djursholms Torg. Svhv Lf nytrykk. Ubrukt (K)    []

 921     10   Tog. Roslagsbanan, lok BdP januar 1985. Ubrukt.  (K)              []

 922     10   Tog. Rst 2153 med YP 893+881, Växjö‑Västervik 1984. Ubrukt.  (K)  [20]

 923     10   Tog. Rälsbuss Ydl nr.2 med släp Yg nr.1. Ved Arkelstorp. Östra    [12]

              Skånes Järnvägar, Kristianstad. Svhv (nytrykk?) ubrukt. (K)

 924     10   Tog. Sista tåget på sträckan Moholm‑Mariestad. Ubrukt. (K)        [26]

 925     10   Tog. SJ el. växellok litt. Ub nr. 282. Hallsberg 1986. Ubr. (K)   [20]

 926     15   Tog. SJ godståglok litt Kd nr. 390 (1890). Ubrukt. (K)            [25]

 927     10   Tog. SJ Y3‑sätt, tåg 283 Gualöv‑Bäckaskog 18.12.1982. Ubr. (K)    [22]

 928     10   Tog. SJ Y7. Barnakällatunneln, Skåne. 20.8.1983. Ubrukt. (K)      [24]

 929     10   Tog. SJ Z65 504 med godståg. Infart Åhus 1978. Ubrukt. (K)        [30]

 930     15   Tog. SJ:s ånglok S1‑1914. Frankert + særstemp., ikke postg. (K)   [27]

 931     10   Tog. Skånska Järnvägar. Loket "Kungen". Brukt 1973.  (K)          [20]

 932     12   Tog. Smalspåret Växjö‑Västervik. Flerbilders. Med særstempel      [20]

              "Smålands Museum Växjö Smalspår i bild 1/6‑31/8 79". Ubr. (K)

 933     20   Tog. Sveitsisk (?) damplok/snøfreser. Ubrukt. (K)                 []

 934     10   Tog. Svensk modelljernbane, med stasjonsområde. Ubrukt. (K)       [16]

 935     15   Tog. Svenska Järnv.klubbs julkort. Persontåg på linjen Skövde‑    [15]

              Skara, 1 km norr om Vämbs Kyrka febr. 1951. Svhv. Påskrift. (K)

 936     12   Tog. Sverige behöver järnvägen. 4‑bilder. Med info. Ubrukt. (K)   [20]

 937     15   Tog. Sveriges første togtidtabell for normalspor. Med sær‑        [15]

              stempel "Örebro Pro Phil 81 SvJF 23.10.81".  (K)

 938     10   Tog. TGOJ litt Yoa 202 nr. 7. Kopparberg 1962. Ubrukt. (K)        [24]

 939     15   Tog. Tre X4p‑motorvagnar s.k. "Silverrävar". Svhv Lf (nytrykk).   []

              Djursholms Ösby. 26.2.1949. Ubrukt.  (K)

 940     10   Tog. Tysk Dampflok 10.422. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 941     10   Tog. Tysk Dampflok 74.1188. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)  []

 942     10   Tog. Tysk Dampflok 75.097. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 943     10   Tog. Tysk Dampflok 75.099. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 944     10   Tog. Tysk Dampflok 84.201. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 945     10   Tog. Tysk Dampflok 89.147. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 946     10   Tog. Tysk Dampflok 89.154. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 947     10   Tog. Tysk Dampflok 91.120. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 948     10   Tog. Tysk Dampflok 92.110. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 949     10   Tog. Tysk Dampflok. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige m/særst.(K)  []

 950     10   Tog. Tysk el‑lok. Kortet brukt i Sverige 1973. (K)                [20]

 951     10   Tog. Tysk ET/EB 3769/6304. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

 952     10   Tog. Tysk tog, 1.6.1939. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige. (K)    []

 953     10   Tog. Tysk, S‑Bahn‑Triebwagen. Svhv. Svensk frim. + særstemp. (K)  []

 954     10   Tog. Tysk, V 100. Svhv nytrykk. Kort brukt i Sverige m/særst.(K)  []

 955     10   Tog. Tåg 4391 Sveg‑Mora. Storstupet, Orsa. Ubrukt. (K)            [20]

 956     10   Tog. Tåg mot Hultsfred vid Hjorted, 3.6.1978. Ubrukt. (K)         []

 957     10   Tog. Tågluffa 83. Svensk info om Interrail etc. Brukt. (K)        []

 958     15   Tog. V103, 2 Tp‑lok og Böksholms bruks Z4p. Ubrukt. (K)           [22]

 959     15   Tog. Växjö‑Hultsfred‑Västervik, smalspåret. Ubrukt (K)            [36]

 960     12   Tog. Y 7 1177 på linjen Skövde‑Karlsborg 15.12.2002. Ubrukt. (K)  [20]

 961     10   Tog. Y6 853 som persontåg 1751 v/Barnakälla. 5.6.1974. Ubr. (K)   [20]

 962     12   Tog. YP 873, 804, 893. Utfart Västervik sept. 1982. Ubrukt. (K)   [20]

 963     10   Tog. Z49 126, CF4 1706 och C3 1404, norr om Vittskövle            [22]

              20.2.1988. Museiföreningen Östra Skånes Järnväger. (K)

 964     10   Tog. Z4t 320‑Z4t 398 Asarum‑Karlshamn 12.6.1973. Ubrukt. (K)      [26]

 965     10   Tog. Ångloket Göta. Jubileumskavalkad med rallartåg. Ubrukt. (K)  [20]

 

MYNTER                                  

 966     25   Ca. 0,9 kg norske mynter, ørevalører. Div. år. Antatt minst       [50]

              av 50‑ører, mest av 5‑ører/serie 1973‑82? Varierende kvalitet.

 967     50   Norge: 35 stk. 1‑kroner mellom 1927 og 1996 (noen dubletter).     [75]

              6 stk. 5 kr. jub.mynter: 1978 (2 stk.), 1986, 1996, 1997.

 968     15   Sverige/Danmark/Finland 29 mynter. S: 2ø 1941. 5ø 1980. 10ø 1961  [25]

              2 stk. 1973+1983. 50ø 1964, 81. DK: 10ø 1968. 25ø 1967 (2), 73.

              1 kr. 1969 (m/hakk), 81. SF: 1p 1963, 64, 68, 70‑73, 75.

              5 p: 1975. 20p: 1972. 50p: 1963. 1 Mk: 1970, 72, 74. Var.kvalit.

 969     20   GB. 22 mynter. 1/2p: 1971/2 stk., 73/3, 74, 77. 1p: 1967/2,       []

              71, 81, 82. 2p: 1976. 3p: 1966. 5p: 1970. 6p: 1957, 61, 65,

              66. 10p: 1969. 1sh: 1958. 20p: 1983. Varierende kvalitet.

 970     15   Tyskland.  9 mynter. 2 pf: 1983. 5 pf: 1970, 83. 10 pf: 1950,     []

              80, 83, 85. 2 DM: 1972. 5 DM: 1975. Varierende kvalitet.

 971     10   Syd‑Afrika. 8 mynter. 1 c: 1966. 5 c: 1966, 67. 10 c: 1965        [15]

              (2 stk.). 20 c: 1965 (3 stk.). Varierende kvalitet.

 972     20   USA. 14 mynter. 1/4 $: 1965, 66, 67 (2 stk.). 5c: 1959, 63, 64.   []

              Dime: 1965, 66 (2), 67. 1c: 1967, 71, 73. Varierende kvalitet.

 973     20   38 mynter div. land. 1‑flere Singarpore, DDR, Italia (100 l.      [25]

              1968), Kroatia, Tsjekkosl., Romania, Euro, Spania, Frankrike,

              Canada, Nederland (m/1 G 1975, 78). Diverse ubestemte land.

              Alle på nettbilder (begge myntsidene). (W)

 

MEDALJER/POLETTER                       

 974     50   2 stk. medaljer (fra utstilling). Begge "sølv" (?), diam. 30 og   [150]

              45 mm. Begge m/Løve og innskriftPro Filatelia forside, store

              m/"Gjøvex 82, Motiv", lille m/"Elvex 83, Hunder" + navn. (W)

 

PINS                                    

 975     25   6 Pins: 2 forskj. Kreft. Kidsklubben, Helle I.F., "Jeg spiller",  []

              "Jameos del Agua". 3 Nåler: Norsk Jern & Met.forb. 25‑årsjubi‑

              lant, H7/blomst, Drammenselva rundt. Alle på nettbilde. (W)

 

BILDER/TEGNINGER                        

 976     10   Biler. 2 kopier ca. 29x20 cm farvetegninger av Aston Martin       []

              Mark 2 og Riley MPH, begge 1934‑modeller. (K)

 

BØKER                                   

 977     10   "Guinness Rekordbok 1984". 9. utgave. 17x24 cm, 256 sider,        []

              ca. 600 gram. (Forsidebilde på nettsiden). (W)

 978     10   "Vitenskapens verden, mine første faktabøker". Gyldendal. For     []

              barn/ungdom. Mange temaer/forklaringer om Jorden/atmosfære/

              fysikk etc. Ca. 22x30 cm, 88 sider, 800 gr. Fors.bilde nett. (W)

 979     10   "Og vinden suser videre". Ingrid Stokke. Lyrikk, innb.            []

              Illustrert av forfatter.

 

BROSJYRER/KATAL.                        

 980     25   "Oscarsborg Festning 9. april 1940". A5‑hefte 24 sider. Med       [55]

              bilder/tegning etc. Utg. forsvarets Krigshistoriske avd. (W)

 

BILDER ETC.                             

 981     10   Bergen. Flöibanen. Svhv (bruntonet) Lf kort. NB! Blank bakside    [12]

              (med lim‑/papirrester), "ubrukt". 9 x 14 cm. (K)

 982     10   Bergen. Flöifjeldet. Svhv (bruntonet) Lf kort. NB! Blank          [12]

              bakside. "Ubrukt". 14 x 9 cm. (K)

 

DIVERSE                                 

 983     10   11 stk. salgs‑/kjøpsavtaler, kvitteringer, leie etc. 1869/70.     [22]

              S. Houg trelast Drammen/div. leverandører. Spesifikasjoner,

              pris etc., noen på trykte blanketter. Eks.: (W)

 984     15   Fantomets ringer: Gode og onde. Svart‑ og "gull"‑farvet. (K)      [13]

 985     20   Flersiders julekort. Div. morsomme apekatt‑tegninger.  Fra USA‑   [30]

              firma ant. 1950/60‑tall. Liten rift. Noen bilder nettside. (K)

 986     10   Telegram. Telegrafverket Lx. 2. Julehilsen fra England 1959.      []

              Brettet 2 ganger, fin stand. (W)

 987     50   16 mm filmopptager. Ciné Kodak Model K. I kassett med bærerem,    []

              div. utskiftbare linser: Anastigmat F=1.9/25 mm + F=2.7/15 mm,

              Cine‑Kodak Telephoto F=4,5 3" + div. farvefiltre. Medfølger

              (antatt) ufremkalt Kodak 7267 omvender (Kodachrome?). Iflg.

              Norsk Filminstitutt opphørte fremkallingen (på 70‑tallet?).

 

ROTELOTS/REALIS.                        

 988     10   25 Julekort. Mest norske? Også litt eldre. Brukt/ubrukt. (K)      [25]

 989     30   30 obj. brev/kort etc. m/u frim. GB (m/Post Office Maritime       [30]

              Mail), Tyskland, USA, Cote d'Ivoire, Sverige (m/Brefkort 1911),

              Norske Postkort etc. Noe mellomkrigs. Netteksempler. (W)

 990     10   30 Postkort småformat. Flere eldre. Brukt/ubr., svhv/farver.      [200]

 991     30   33 obj. brev/kort etc. m/u frim. GB (m/Post Office Maritime       [33]

              Mail)/Tyskland/USA/SF/Portug. etc. Noe mellomkrigs. Eks.: (W)

 992     20   9 Brev/kort spes. stempler. S: "All Gotlandspost med flyg" 1962.  [17]

              Nattposflyg. Åhusmessan. Postmusei vänner. DDR: 3 med hund i

              stmp. Sovjet: Konv. m/motorsykkel i stempel og bilde. Eks.: (W)

 993     10   Lot 10 forskj.  1.(FFC)‑ og Jubil.flyvn. SAS, alt 1970‑tall?      [10]

 994     35   Lot div. Div. land: Noen ordinære brev/kort, Finland noen         [30]

              ubrukte bruksmerker + hefte.

 995     15   Rotelot. Brev/postkort div.land. Noe norsk. FDC (?) Eire Afa      [25]

              520‑24, helsak Norge m/stmp. Gjøvik fil.kl. 60 år 1972. (W)

 996     20   Rotelot. Ca. 50 svenske mrk. ves. klipp, Bompengekvitt.: 1‑fl.    [22]

              Fjellinjen, Mjøsbrua, Kjellstad (flere satser), Piggdekkoblat/

              Oslo, Miniark ** Grønland, + litt diverse. Noen netteks. (W)

 997     20   Rotelot. Ca. 70 svenske mrk. ves. klipp, Bompengekvitt.: 1‑fl.    [22]

              Fjellinjen, Mjøsbrua, Kjellstad (flere satser), Piggdekkoblat/

              Oslo, Miniark ** Åland, + litt diverse. Noen netteks. (W)

 998     10   Rotelot. Massevare NK 470, T82 + T85, tils. val 1000 stk. Ca.     [35]

              150 gr. ves. nyere klipp Norge. Merker/klipp USA, GB, Spania,

              Australia tils. 125 gr. Mest ordinært? Tilsammen vel 360 gram.

 999     10   37 stk. Postkort div. Europa. Flere svhv Lf Syd‑Europa. Aller     [20]

              fleste ubr., noen m/påskrift. Div. land og motiver. Netteks. (W)