A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Med realisasjoner/rotelots og div. Mange lave utrop!.  

‑‑‑> Det er fortsatt "lager‑tømming", mange utrop/lots er satt til 10 kr.!

 

Auksjonsliste for auksjon nr. 100 - Avholdt 22. mars 2018

Viser høyeste, mottatte bud for objektene.

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste bud så langt, er "tom" uten bud.

(Objekter med utrop 10 kr. er ofte realisasjoner, rotelots etc.).

Ettersalg t.o.m. 20. april 2018. (Utropspris + provisjon + gjeldende portosats).

NB! Forbehold om mellomsalg! Listene blir ikke oppdatert!

 

Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

Klikk på "Bilder" på hovedsiden, og for ønsket nummer.

Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

 

Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. Info og vårt

Auksjonsreglement/‑betingelser. (Er merket "Info").

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., kun et fast ekspedisjons‑

tillegg på 14,50 kr. uansett vekt, antall objekter etc., og vi betaler portoen).

Klikk på "Salgsliste" (med gjeldende Liste nr. 73).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg.

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 01/04/18 kl. 09:48:01          Høyeste

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:

====== ======  ======================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1    125      1. 4 skilling Våpen. Tettklipt høyre side. Riststempel. (K)    [160]

   2     25      4. Oscar I. 4 sk. (mørk) blå. Snei av rundstempel.  (K)        [20]

   3     30      4. Oscar I. 4 sk. blå. Rundstemplet.  (K)                      []

   4    175      6. Våpen 1863. 2 skill gul. Del og snei rundst.   (K)          [270]

   5     20      8. Våpen 1863. 4 skill blå. Del av svakt rundstempel. (K)      [25]

   6     20      8. Våpen 1863. 4 skill blå. Litt svakt rundst.  (K)            []

   7     20      8. Våpen 1863. 4 skill blå. Nær opp/nedst. B...N 1866. (K)     []

   8     25      8. Våpen 1863. 4 skill blå. Rettv. Bergen litt ned.  (K)       [20]

   9     35      8. Våpen 1863. 4 skill blå. Type? Del av (dels kraftig)        [60]

              Porsgrund 11.9.1866. (K)

  10     35      8. Våpen 1863. 4 skill blå. Type? Del av Bergenstempel. (K)    [28]

  11     35      8. Våpen 1863. 4 skill blå. Type? Rundstemplet. (K)            [70]

  12     15      9. Våpen 1863. 8 skill blekrosa. Noen dårlige/ødelagte         [12]

              tagger. Rundstempel Grimstad. (K)

  13     85     10. Våpen 1863. 24 skill brun. Del av st. 1865. Ujevne tg. (K)  []

  14     50     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Horisont. par. 1 merke      []

              med hakk i overkant, 1 m/litt avsmitt. baks. Sentr. ned t.v. (K)

  15     65     12. Våpen 1867. 2 skill 2 brunlig oransje. Del av rundst. (K)   []

  16     30     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul. Stmp. 21 II 95 (Larvik?). (K)    [50]

  17     85     13. Våpen 1867. 3 skill 3 fiolett. Litt ujevne tagger. (K)      [110]

  18     65     13. Våpen 1867. 3 skill 3 gråfiolett. Ødel. tagg nth, ellers    [68]

              litt ujevne tagger. Litt utdydel. st. ‑‑efjord 1869 (?). (K)

  19     25     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Gildeskaal 30.11.68.  (K)        [35]

  20     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Mulig svak hj.brett. (K)         [15]

  21    300     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. 1‑rings stempel, ser ut som      []

              ‑‑‑nger (Stavanger?). Også svak liten stempelbue, og del av

              rødt stempel m/bokstaver. (K)

  22     20     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Dårlig hjørne n.t.h. Nær om‑     [20]

              vendt stmp. Skien 5.5.1871. (K)

  23     20     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Litt ujevne tagger h.side (K)    [25]

  24     75     16. Posthorn 1 skill. grønn, mørk? Del av rundstmp.  (K)        [75]

  25     75     17. Posthorn 2 skill. blå, type? Sentr. til v. Del av rst. (K)  [95]

  26     75     17. Posthorn 2 skill. blå, type? Sentrert til venstre.          [95]

              Del av rundst. Throndhjem, utydelig dato. (K)

  27     25     18. Posthorn 3 skill. rød (blek/rosa?). Stavanger 1877 sv.(K)   [30]

  28     25     18. Posthorn 3 skill. rød (karmin?). Del av Sarpsborg. (K)      [30]

  29     12     18. Posthorn 3 skill. rød, type? Litt ujevne tagger. (K)        [15]

  30    100     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Tynt papir/Type? Stmp. 1875 (K)  [160]

  31     20     20. Posthorn 6 skill. brun, annulert med "X". Dårlig hj. (K)    []

  32     75     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av rundstempel. (K)             [80]

  33     60     21. Posthorn 7 skill. brun. Type? Sentr. ned/noe til v. (K)     [61]

  34     60     21. Posthorn 7 skill. brun. Type? Sentr. til venstre. (K)       [65]

  35     35     21. Posthorn 7 skill. brun. Type? Sentrert ned. (K)             [40]

  36     12     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. (K)                               []

  37     13     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Rundst. + 2 sneier Drammen? (K)   []

  38     35     23. Skrav. Posth. 3ø guloransje. Del av Rundst. mai 1877. (K)   [40]

  39     15     25. Skrav. Posth. 10ø rød. Type? 1‑rings 21.1.1878; antas       [15]

              å være Mo i Helgl. 21.1.1878. (K)

  40     35     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Utydelig rundst. "‑‑bane‑‑"? (K)   []

  41     15     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Del av stempel 24 VIII 82. (K)      []

  42     12     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Del av stmp. Aren‑‑  (K)            []

  43     15     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Del av svakt rundstempel. (K)       []

  44     12     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Noen ujevne tagger. Del av 1‑       []

              rings ..næs 1882.  (K)

  45     10     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Noen ujevne tg., kort hj.tagg. (K)  []

  46     25     28. Skrav. Posth. 25ø blek fiolett. Tynn flekk nede t.v. (K)    [50]

  47     20     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. (K)                                [25]

  48     20     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. Del av rundst.  (K)                [25]

  49     16     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. Litt svakt rundst.  (K)            [26]

  50     12     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. Litt ujevne tagger. Del av         []

              stempel Christi... 30 IV 87. (K)

  51     10     30. Skrav. Posth. 50ø rødbr. Ujevne tagger. Pakkest. (K)        []

  52     16     30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Del av 2‑rings Bodø 1884. (K)    [21]

  53     50     30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Fint plassert Tromsø 20.11.      [80]

              1877. Sentr. til v. M/hengslerest baksiden. Ujevne tagger. (K)

  54     50     30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Sentrert/rettvendt litt svakt    [50]

              Frederikshald 8 II 86. (K)

  55     16     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Litt utydelig rundstempel. (K)       [16]

  56     12     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Pakkestempel. (K)                    []

  57     10     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Pakkestempel. Litt avsmitting?       []

              på baksiden. (K)

  58     16     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Sentrert opp. Del av 3‑kant pakke‑   [17]

              stempel (?). Medf. annet merke m/tynn flekk (begge nettb.) (K)

  59     15     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Utydelig rundstempel. Medfølger      []

              (antatt) NK 46 m/liten rift og hjørnebrett.  (K)

  60     20     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Del av Schw.st. Drøbak 3 XI 97. (K)  [22]

  61     75     33. Oscar II. 1,50 blå. Rundstemplet.  (K)                      []

  62     10     39 Y. Posth. Elektrot. 20ø brun. Et par butte tg. nth. (K)      [50]

  63     25     40. Posth. Elektrot. 20ø blek/svak blå/Type? Del av rundst.     [50]

              1885. Med 1 ødelagt tagg opp til venstre.  (K)

  64     40     40. Posth. Elektrot. 20ø blå. Ikke typebestemt. (K)             [65]

  65     50     40. Posth. Elektrot. 20ø blå. Type? Sneier + del av rundst.     [80]

              opp/ned (Bergen?) 14 V 84.  (K)

  66    100     42. Posth. Stereot. 5ø grønn. Ikke typebestemt.                 [350]

              Rettvendt Lærdal 17.1.1886. (K)

  67     30     45 I. Posth. Stereot. 12ø brun. Del + stmp. 27 X 84. (K)        [60]

  68     30     45 II. Posth. Stereot. 12ø oransjebrun. Stmp. 11 V 85.  (K)     [45]

  69     30     46. Posth. Stereot. 20ø blå. Type? Snei + del av rundst. (K)    [35]

  70     30     47. Posth. Stereot. 25ø matt fiolett. Del av rund‑ og pakke‑    [35]

              stempel 1890.  (K)

  71     12     47. Posth. Stereot. 25ø matt fiolett. Del av svakt rundst.      []

              Antydning til noen små svake brune misfarvinger (?)  (K)

  72     50     47. Posth. Stereot. 25ø matt fiolett. Pakkest. 1890. (K)        [52]

  73     10     48 II. Provis. 2/12ø or.brun. Bra sentrert, del av r.st. (K)    [20]

  74     20     49 II. 20 mm Post. 1ø brungrå. Svakt/utydelig rundst. (K)       [25]

  75     15     49 II. 20 mm Posth. 1ø brungrå. Snei av 2 rundstempler. (K)     [20]

  76     20     50 og 52. 20 mm Post. 2ø brun og 5ø grønn. Ikke typebest. (K)   [25]

  77     60     51. 20 mm Posth. 3ø gul/orange. Ikke typebestemt. Del av        [68]

              1‑rings Vigmostad.  (K)

  78     25     52. 20 mm Posth. 5ø grønn. 3 merker, forskjell. farver. (K)     [30]

  79     10     52. 20 mm Posth. 5ø grønn. Ikke typebestemt. Del av Kristi‑     [10]

              aniastempel 1892.  (K)

  80     12     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Del av opp/ned pakkestempel '89.    [12]

              Delvis flisetagget.  (K)

  81     28     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Del av pakkest. 1889. (K)           [25]

  82     75     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Rettv. Bergen 21 III 95. (K)        [130]

  83     18     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Sentr. opp. Del av svakt r.st. (K)  [15]

  84     25     58 A. Centraltr. Fintg. Posth. 20ø blå. (K)                     [21]

  85     60     64 X. Centraltr. Grovtg. 50ø karminbrun. Medfølger 2 stk. 10ø   [80]

              grovtagget, antatt 62 (rosa) og 68 (karmin). Alle nettbilde (K)

  86     75     70. Knudsen Grovtg. 25ø matt rødfiolett. Tromsø sidevendt       [80]

              7 VII 00.  (K)

  87     80     71. Knudsen Grovtg. Posth. 35ø blågrønn. Snei + del av          [85]

              rundstempel Kragerø 21 X 99. (K)

  88     16     78. Knudsen Fintg. 15ø brun. Bra sentrering. Stemp. 1910. (K)   [20]

  89     10     82. Knudsen Fintg. 35ø blågrønn. Anelse ujevne tagger. (K)      []

  90     25     84. Knudsen Fintg. 60ø grønnblå. Pakkest. Vm. ikke best. (K)    [30]

  91     75     87. Kroneprovis. Kr. 2,00/2 skill.2. Del av pakkestempel,       [85]

              liten del av kopiblyant oppe? Ikke typebestemt. (K)

  92     16     88. Provis. 30ø/7 skill. brun. Del av pakkest. (1906?). (K)     []

  93     16     88. Provis. 30ø/7 skill. brun. Del av pakkest. 1906. (K)        [18]

  94     10     92 b. Provis. 15ø/4 skill. blekfiolett. Del av mask.st. (K)     []

  95     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av utydel. rundstempel. (K)        []

  96     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Svakt Skienstempel 3 V 11. (K)         []

  97     12     95. Haakon "Store perler". 2 kr. rød. Pakkestempel. (K)         [20]

  98     10    110‑13. Haakon. 2 stk. 1 kr. (blålig og gulgrønn). 1 stk.        [32]

              1,50, 2 og 5 kr. Alle på nettbilde. (K)

  99     10    117. Provis. Posth. 5/25ø. Påtrykket noe til venstre. (K)        [12]

 100     30    137‑40. Svalbard. 10/15/20/45ø.  (K)                             [36]

 101     18    141‑54. Løve 1926 komplett (14 forskjellige). Alle er rund‑      [15]

              stemplet, og med på nettbilde. (K)

 102     18    145 Bh. Løve 1926. 20ø rød. Utagget til høyre. (K)               []

 103     85    145 Bh. Løve 20ø rød, tg. 3 sider. På sørgebrev (svart kant)     []

              bundet m/stmpl. 1937. Oslo 3TUR baks. Hele konv. nettsiden. (K)

 104     15    145 Bv. Løve 1926. 20ø rød. Utagget til venstre.                 []

              Svak rødlig tone i del av papiret. (K)

 105     35    145 Dhn. Løve 1926. 20ø rød. 2‑sidig tagg., utagget h/nede (K)   []

 106     20    155 I. Luftpost 1927, svak rammelinje. Del av rundst. (K)        [25]

 107     30    156‑58. Løveprovisorier 20/25, 30/45 og 30/45 (Svalbard).        [35]

              Ingen flisetagget, alle rundstemplet. (K)

 108     20    156‑58. Løveprovisorier 20/25, 30/45 og 30/45 (Svalbard). (K)    []

 109     10    172‑75. Niels H. Abel 10/15/20/30ø. Alle rundst., nettb. (K)     []

 110     10    176. Provisorie 14 øre 14/2 skill 2. Del av stmp. 1932. (K)      [15]

 111     10    177‑80. Olav d.H. 15ø mask.st., øvr. rundst. Alle nettb. (K)     [12]

 112     13    184. Radium 20+10ø. Litt svakt Schw.st. Drammen. (K)             [35]

 113     10    184. Radium 20+10ø. Oslostempel 1931 opp/ned. (K)                []

 114     10    185‑88. Bjørnson. 15ø mask.st., øvr. rundst. Alle nettb. (K)     [12]

 115     10    189‑92. Holberg. 10/15/20/30ø. Alle på nettbilde. (K)            [12]

 116     16    229‑32. Løve Kronemerker. Alle med snei rundst., på nettb. (K)   [13]

 117     12    254. Hålogaland. Snei i hjørne av rundstempel, uten dato. (K)    [15]

 118     20    271. V‑merke m/vm. 40ø grå. Del av rundst. (K)                   []

 119     14    275. V‑merke u/vm. 2ø brun, vannrett par. Del av stmp. 1941 (K)  []

 120     15    275. V‑merke u/vm. 2ø brun. Del svakt st. Ullevål 10.11.41. (K)  []

 121     10    276. V‑merke u/vm. 3ø gul. Snei av rundstempel u/dato. (K)       []

 122     10    281. V‑merke u/vm. 15ø oliv. Del av svakt maskinstempel.         []

              Selges med forbehold: Merket synes å være uten vannmerke. (K)

 123     12    294‑99. Sturlason. Alle rundstemplet, på nettbilde. (K)          [25]

 124     16    302‑05. Nordraak. Alle med del av rundst., alle på nettb. (K)    [20]

 125     13    319‑21. Landshjelp 1943. Alle med del av rundstempel/hjørne.     [20]

 126     10    319. Landshjelp 1943, 10+10ø. Del av Oslo‑st. 1943. (K)          [20]

 127     10    321. Landshjelp 1943, 40+10ø. Del av svakt stmp. 45. (K)         [11]

 128     15    328. Landshjelp 1944. 15+10ø. Del av stempel 21.12.44. (K)       [20]

 129     10    331‑38. Londonutgaven. Alle rundstemplet. (Nettbilde). (W)       [20]

 130     12    339‑58. Wergeland/R.Kors/Folkemuseum/Kr.pr. Olav/Wings/Haakon    []

              kroneverdier, Løve. Alle rundstemplet (nettbilde av alle). (W)

 131     30    415‑17. Nordkapp 1953, 20/30/55ø. 20ø snei 2 stmp., øvr. 1. (K)  [40]

 132     10    415. Nordkapp 1953, 20+10ø grønn. Svakt maskinstempel. (K)       [12]

 133     10    441‑42. Märtha 35 og 65ø. Begge med del av rundstempel.  (W)     []

 134     18    445‑47. Nordkapp 1957, 25/35/65ø. 35ø med 1 svakt tagg.          [21]

              Alle del av rundstempel. (W)

 135     20    446. Nordkapp 1957. 35+15ø rød. Del av Nordkappst. 29.6.57. (K)  [24]

 136     32    483‑84. Flyktning 1960. Begge med del av rundst.  (W)            [40]

 137     12    485‑91. Skipsmotiver, Europa 1960, SAS. Alle rundstemplet. (W)   []

 138     10    492‑501. Idrett, Håkonshall, Universitet, Nansen. R.stmp. (W)    []

 139     25    530‑52. C.Collett/FAO/Postgang N.Norge/I.Aasen/Europa 1963/      []

              Tekstil/Munch/Arb.samf./Guldb.‑Waage. Alle rundst. (nettb.) (W)

 140     15    695‑96. Interjunex 80+1,20. Begge m/snei av Interjunex‑st. (W)   []

 141     10   1346‑1347. Ialt 4 merker på 1/2 hefte. Sentrert rundstempel       []

              Oslo 20.11.98.

 142     20   1366‑1373 II. Bilder Hverdagen 1999. 8 forskjellige merker i      [20]

              småark. Alle merker m/del av ordinært rundst. Oslo 09.09.99.

 143     40   1497. Valentin 2003, 5,50. Småark med 10 merker, ordinært         []

              rundst. Oslo 10.2.03.

 144     10   BL   2. Polarflyvning (850‑53). Litt utydelig sentert Sandvika‑   [15]

              stempel 5.10.79. (W)

 145     10   BL   3. Posttransportmidler (865‑68). Sentr. FDC‑stmp. 13.6.80.   [15]

 146     10   BL   6. Somalia (1016). Rettv. på frim.‑hjørnet Kristiansand S    []

              13.04.88 (?), delvis litt uklart.

 147     22   BL   7. Fiskeoppdrett (1023‑26). Frimerkets Dag‑stempel           [25]

              4250 Kopervik 9.10.87.

 148     10   BL   8. Kong Olav 85 år (1046‑48). Rundst. Gamle Fredrikstad      []

              1.7.88, rettvendt, kun på del av det høyre frimerket. (W)

 149     22   BL   9. Ballsport. (1052‑55). Sentrert ordin. Oslo‑st. 7.10.88.   []

 150     16   BL  11. OL‑vinnere. (1075‑79). Sentrert ordin. Oslo‑st. 6.10.89.  [32]

 151     15   BL  13. OL‑vinn.II (1099‑1102). Sentrert Lillehammerstempel       [20]

              med OL‑ringer og logo, 5.10.1990. (W)

 152     18   BL  14. Stålstikk (1119‑22). Sentrert rundst. "Kristiansand/      []

              Henrik Wergelands fødeby, 20.12.09". (W)

 153     10   BL  14. Stålstikk (1119‑22). Sentrert rundstempel                 []

              Nesoddtangen/1450 06.12.91. (Nettbilde).  (W)

 154     12   BL  15. OL‑vinnere (1123‑26). Sentrert FDC‑stempel 11.10.91.      [20]

 155     10   BL  16. OL‑vinnere (1139‑42). Sentr. rundst. Oslo 21.2.92. (W)    [20]

 156     16   BL  27. Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7 kr. Ordinært rund‑           []

              stempel Oslo 27.5.05, sentrert ned mellom merkene.

 157     20   BL  31. Garden (1626‑27) 6,50 og 13,00. Ordinært rundst.          [41]

              Oslo 15.9‑06 i nedkant mellom merkene.

 158     10   FH  53 Akn. Fugler (859‑60). Rundst. Nesoddtangen/1450 25.2.91    []

              (sentrert på 2 stk. 4‑blokker + 2 merker). Nettbilde. (W)

 159     10   FH  54 IB. Fugler (861‑62). Rundst. Nesoddtangen/1450 9.11.91     []

              (sentrert på 2 stk. 4‑blokker + 2 merker). Nettbilde. (W)

 160     10   FH  55 B. Fugler (875‑78). Rundst. (litt svakt Schw.st.) Bergen   []

              (sentrert på 2 stk. 4‑blokker + 2 merker). Nettbilde. (W)

 161     16   Posthorn Grovtagget. 3ø gul. Ikke best. type. (K)                 []

 162     16   Posthorn Grovtagget. 3ø gul. Ikke best. type. Del av st.'97. (K)  []

 163     35   T   1‑8. Tjeneste hovednumre. 2 stk. av 5ø og provis. 2/5ø.       [155]

              Ialt 10 merker, alle på nettbilde. (K)

 164     10   T  14. Off.sak Offset. 25ø lys brun. Vertikal brett nede.         [30]

              Gjøvik 11.3.35. (K)

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

 165     35     79. Knudsen Fintg. 20ø blå. Sytrådbunt (eldre, uåpnet, fra      [110]

              Sverige). Antatt alle er 79, mulighet for 79 Y?

 166     10    208. Løve m/vm. 35ø fiolett. Ca. 400 merker. Ingen maskinst.?    [30]

 167     15    361. Postjub. 1947, 15ø. Ca. 115 merker. Ingen maskinst.?        [35]

 168     15    362. Postjub. 1947, 25ø. Ca. 250 merker. Ingen maskinst.?        [50]

 169     25    363. Postjub. 1947, 30ø. Ca. 120 merker. Ingen maskinst.?        [45]

 170     15    364. Postjub. 1947, 40ø. Ca. 115 merker. Ingen maskinst.?        [35]

 171     35    365. Postjub. 1947, 45ø. Ca.  80 merker. Ingen maskinst.?        [65]

 172     20    366. Postjub. 1947, 50ø. Ca. 130 merker. Ingen maskinst.?        [40]

 173     15    367. Postjub. 1947, 55ø. Ca.  85 merker. Ingen maskinst.?        [40]

 174     15    368. Postjub. 1947, 60ø. Ca.  20 merker. Ingen maskinst.?        [40]

 175     25    369. Postjub. 1947, 80ø. Ca. 165 merker. Ingen maskinst.?        [100]

 176     10    373. Skogselskap 1948, 80ø. Ca. 75 merker. Ingen maskinst.?      [30]

 

NORGE VARIANTER ETC.                    

 177    100     20 v1. Posthorn 6 skill. brun. Farvestrek til h. for 6. Del     [110]

              av rundst. Frederiksstad 31 I 1877. Noen ujevne tagger. (K)

 178     10     99. Posthorn 1909. 5ø grønn. 2 merker: Med "flekk", respekt.    [200]

              hvitt punkt over Schallstykket. Trykktilfeldighet?  (K)

 179     10    335 ** Londonutg. 1945, 20ø rød. 6‑blokk med forskjøvet perfo‑   [110]

              rering, helt inn til h. merkekant. (K)

 180     10    350 v1. Haakon 1 kr. grønn. "Due" under KRONE. (K)               []

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 181     50    1ø Grovtagget (NK 59 eller 65). Medfølger 25ø Grovtg. (70) m/    []

              tynn flekk, og 5ø grønn Stolpe (et par korte tagger). (K)

 182     10    4 forskj. Posth. Stolpe. 3ø gul uskrav. 21 mm, type? 20 mm:      []

              2ø m/et par dårlige tg., 5ø, 20ø m/3 mm rift. Alle nettb. (K)

 183     60    8 stk. Grovtagget Posth. Skal være 3, 10 og 20ø Centr.trykk.,    [95]

              og 1, 3, 5, 10 og 20ø Knudsen. Er ikke sjekket/bekreftet! (K)

 184     16   13 stk. Fintagget Posth. 2 stk. 5ø, 10 og 20ø (=2 trykkerier?).   []

              1 stk. 2, 3, 15, 25, 30, 35 og 50ø. Alle på nettbilde.  (K)

 185     20   19 stk. Posth. uregelm. vinger. 1‑flere av 1, 2, 3, 5, 10,        []

              20, 25, 30, 35, 50, 60ø. Ikke ev. typebestemt/sjekket. Alle

              på nettbilde. Fleste i bra stand. (K)

 186     10   2 forskj. Posth. Stolpe uskrav. 10ø rød, typer? 1 m/del av 1‑r.   []

              Lyngøer + 1 m/..banens post.. Medf. NK 39 20ø brun m/tynn fl.(K)

 187     20   25 stk. Posth. regelm. vinger, 23 forskjellige. Med bl.a.         []

              15ø brun a og b, 12ø, 25ø rød og provis. 5/25ø. Ikke sjekket,

              fleste ser bra ut. Alle på nettbilde. (K)

 188     15   5 stk. Personlig frim.: Pilot, BioFuel AS, Advocate Suite, Sku‑   [55]

              lptur?, Skole?. + noen "tynne" (avrevet?) og private? personer.

              Fleste med papirrester. 5 stk. på nettbilde. (K)

 189     15   6 stk. Personlig frim.: Fly, www.konsis, Skulptur?, Fabrikk?,     [55]

              Nordia 2008, Eiker Arkiv. + noen "tynne" (avrevet?) og private?

              personer. Fleste med papirrester. 6 stk. på nettbilde. (K)

 190     10   7 stk. 4‑blokker: NK 143 (15ø Løve), 197, 200 (1/5ø Løve m/vm.),  []

              252 (60ø Løve u/vm), 808, 811 (60/90 Ph.), 1010 (4,50 tall) (W)

 191     10   FDC 1571‑75 og 5 "Maxikort" med hvert merke. Hundreårets          [15]

              øyeblikk. (Kortene på nettbilde).  (W)

 192     50   Lot 14 stk. Posthorn uregelm.vinger. 1 stk. 1 2 5 10 15 25 30     []

              35 50 60ø. 2 stk. 3 og 20ø. Trykkeri? Alle på nettbilde. (K)

 193     15   Lot 16 stemplede 4‑blokker. NK 96 240 439 513 595 861/2 II,       [17]

              895 921 996 1017/18 1022 1034 1035 1064 1200 1488. Aller

              fleste m/rundstemp., noen på klipp. Alle på nettbilde. (W)

 194     16   Lot 18 stk. Offentlig Sak 1937/39. Med/uten vannmerke. 1 stk.     []

              15 25 35 30 35ø. 2 stk. 5 7 10 20 40 60 100ø. Ikke sjekket for

              med/uten vannm. eller type. Alle gjengitt på nettbildet. (W)

 195     60   Lot 21 stk. Off.sak "Lang", offset og boktrykk. Ikke kontroll‑    [120]

              ert/sortert. 1 m/mask.st., øvrige med helt/del av rundstempel.

              Flere bra? Ukjent verdi. Alle gjengitt på nettbildet. (K)

 196     10   Lot 27 stk. Off.sak, flest stemplet. Noen * (T 19, 20 og antatt   []

              T 41). Ellers fra T 12 til T 73. Alle på nettbilde. (K)

 197     20   Lot 5 stk. eldre m/litt minus. 1 skill. Posth., Stolpe 5, 12 og   []

              20ø. Ureg.m.v. 15 + 50ø. Bj.Bj 10+20ø *.+ nyere. Alt nettb. (K)

 198     20   Lot 6 stk. eldre m/litt minus. 4 skill. Våpen 1867, Stolpe 1ø     []

              og 20ø blå.  Uregelm.v. 3/5/20ø. Bj.Bj 15ø *. NK 100 * + noen

              div. nyere. Ialt 13 merker. Alle på nettbilde. (K)

 199     20   Lot 7 stk. eldre m/litt minus. 4 sk. Oscar 1, Stolpe 5 og 10ø,    [30]

              Grovtg. 50ø, 3ø * ureg.m.v., NK 146 + noen nyere. Alle nett. (K)

 200     20   Lot 7 stk. eldre m/litt minus. Stolpe: 2/12ø, 5ø grønn og blå,    []

              20ø blå og brun, 50ø. NK 57. 30ø Bj.Bj. + div. nyere. Nettb. (K)

 201     10   Lot stemplet: NK 474‑78, 481‑82 (Asbjørn Kloster/Notges Vel/      []

              Landbruksh.skole/Vidensk.selskap. Alle rundstemplet (Nettb.) (W)

 202     10   Norsk "Butikkpakke" med 100 forskjellige merker. (W)              []

 

NORGE STEMPLER                          

 203     20     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Skjærdalen (litt svakt)             []

              10.11.1880.  (K)

 204     15    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Bergen/Minde 8.9.33. (K)            [25]

 205     15    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Kleppe 30 I 36. (K)                 []

 206     16    184. Radium 20+10ø. Porsgrunn 6.12.35, litt ned.  (K)            [20]

 207     10    362. Postjub. 1947. 25ø. Forstranda 5.12.47. Noen ujevne tg.(K)  [60]

 208     25    362. Postjub. 1947. 25ø. Kjøtta i Senja 1.2.48 (grad 6). (K)     [125]

 209     15    363. Postjub. 1947. 30ø. Hosanger 20.12.48. (K)                  [55]

 210     10   1179. VM Sykling. 5,50. Strømsø/Drammen 1.9.10. (K)               []

 211     20   1471 + 1641. Holmestrand + Kong Harald 70 år. Sentr. rundst. på   [20]

              klipp m/sidestempel. Medf. 1699 på klipp. Alt på nettbilde. (K)

 212     20   1471‑72. Holmestrand/Kongsberg. Begge sentr./rundst. på klipp     []

              m/sidestempel. Medf. 1485 på klipp. Alt på nettbilde. (K)

 213     20   1472 + 1572. Kongsberg + Kr.pr. Olav. Sentr. rundst. på klipp     [25]

              m/sidestempel. Medfølger 1632 m/Perfin "Dr.06" og FDC‑konvol.

              (nr. 21 av 30) Sandefj. Fr.kl. med 3,80 Båt/1329. (Nettb.). (K)

 214     30   1482. Sirkus 8,50. Jørpeland C/4100, 4.9.03. (K)                  []

 215     20   1502. Helsevesen 5,50. Stonglandseidet LP/9392, 2.2.05. (K)       [80]

 216     20   1513. Hilsen. Høytid/Jubileum. 5,50. Porsgrunn 19.9.03. (K)       [30]

 217     20   1517. Bj. Bjørnson 11,00. Smøla LP/6570, 3.5.05. (K)              [20]

 218     40   1606. Mytologi 10,50 (halve blokken). Bø i Telemark/3800,         [50]

              30.3.06. På klipp, med sidestempel. (Hele klippet på nettb.) (K)

 219     20   1634. Vinterrally A Innl. Brakerøya E/Drammen 12.4.07. På         [30]

              klipp med sidestempel (hele på nettbilde). (K)

 220     20   1644. Porsgrunn 200 år A Innland. Porsgrunn 27.4.07. På klipp,    []

              med ekstra stempel under (kfr. nettbilde). (K)

 221     20   1694. Stavanger 2000, 7,00. Sentrert Jevnaker E/3520, 5.9.08.     [41]

              På klipp m/sidestempel (hele klippet på nettbilde). (K)

 222     20   1711. Global Oppv. (rød jordklode) 8,00. Krogkstadelva B/3055     [46]

              15.4.09 sentrert. På klipp m/sidestempel (hele på nettb.) (K)

 223     20   1713. Pers.frim./Blåveis. Sentrert Strømsø G/Drammen 10.12.09.    [35]

              På klipp m/sidestempel (hele klippet på nettbilde). (K)

 224     10   1738. Skulptur, A. Mørkved/8031 Bodø 14.2.12. På klipp med        [71]

              sidestempel. Hele klippet på nettbilde.  (K)

 225     10   1807. Pers.frim. (Peon). Litt svakt stmp. Posten Norge A 78       []

              28.06.12. På klipp.  (K)

 226     10   4‑blokker m/sentr. ordin. rundst. NK 1314‑15, 1327‑33 + NK 1316‑  []

              17 som 1/2 hefte (4 merker). Postens foldere 12‑13/97, 4‑6/98.

 227     10   Offentlig Sak. Antatt T 14: 20ø orangerød og T 25: 20ø mot        []

              karminrød. Begge stmp. Røyken (svakt 9 X 35, og 20 VII 35. (K)

 228     10   Schw.st. Åmotsdal (gr. 6) 1953 på 40ø rød Olav, på brev. (K)      [80]

 229     10   T 129 b. Off.sak Offset. 1,25 rød. Askim 17.8.79. (K)             []

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 230     15   Drammen‑Svelvik 9.10.1975, "Kristiane II". Spes.st. m/stilisert   [20]

              skøyte. På nummerert konv. m/NK 760 og 761 (Kringkastn.). (W)

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 231     10   3 stk. TMS på konv.: 1934/01 II (Legg ikke penger..). 1938/04     [15]

              (DNL Bruk fly..). 1948/05 (Norges Varemesse Bergen..). (W)

 232     10   TMS "Fredrikstad 425 år 1557‑1992". På C65‑konvolutt              []

              (22 x 11 cm) fra Cirkus Arnardo. Nettbilde. (W)

 

NORGE MINISTEMPEL                       

 233     60   Ministempel Oslo P.P. 13 IX 24, på 176 Provis. 14 øre 14. (K)     [100]

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 234     10    216 ** Haakon 5 kr. fiolett. Postfrisk                           [20]

 235     40    229‑32 ** Løve kroneverdier. Postfrisk.                          [40]

 236     16    233‑35 ** Nansen 1940. 10, 15 og 20ø postfr. Medfølger 30ø       []

              ubr. m/hengslespor og noe ujevn tagging.

 237     26    233‑36 ** Nansen 1940. 10, 15, 20 og 30ø postfrisk.              []

 238     25    235 ** Nansen 1940 20+10 rød. 15 merker i 3x5‑blokk.             [30]

 239     32    235 ** Nansen 1940 20+10 rød. 20 merker i 4x5‑blokk.             []

 240     40    235 ** Nansen 1940 20+10 rød. 25 merker i 5x5‑blokk.             []

 241     10    237‑39 ** Posth. uten vm.: 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .       [21]

 242     20    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskjellige, postfrisk.           []

 243     12    257 ** Redn.selskap 20+10 rød. 16 merker i 4x4‑blokk.            [16]

 244     20    257 ** Redn.selskap 20+10 rød. 25 merker i 5x5‑blokk.            [22]

 245     85    261‑71, 273 ** V‑merker med vannm. Uten 50ø, ellers komplett     [125]

              (med 15ø a og b). Alle helt postfriske.

 246     12    300 ** Quisling. Medfølger 4 stk. * ubr. m/h.rest: 301 m/1       [10]

              dårlig hj.‑tagg, 306 og 309‑10.

 247     10    307 ** J.H. Wessel 15ø brun. 18 merker i 6x3‑blokk.              [10]

 248     10    322‑24 ** Krigsforlis 1944, 3 forskjellige, postfrisk.           []

 249     10    331 ** Londonutg. 1945, 5ø rødfiol. 25 merker i 5x5‑blokk.       [14]

 250     10    332 ** Londonutg. 1945, 7ø sv.grønn. 18 merker i 6x3‑blokk.      [14]

 251     10    333 ** Londonutg. 1945, 10ø blågr. 20 merker i 4x5‑blokk.        [14]

 252     10    334 ** Londonutg. 1945, 15ø ol.gr. 8 merker i 4x2‑blokk.         [14]

 253     12    334 ** Londonutg. 1945, 15ø ol.gr. 9 merker i 3x3‑blokk.         [26]

 254     13    338 ** Londonutg. 1945, 60ø gr.blå. 8 merker i 4x2‑blokk.        [25]

 255     13    353 ** Haakon 5 kr. blålig fiolett.                              [31]

 256     40    357 ** Løve 55ø guloransje. Postfrisk.                           [40]

 257     16    387 ** Polio 1950, 45+5ø blå. Medfølger 129 ** 45ø Løve med      [15]

              meget svakt brunaktig liten del i papiret øverst.

 258     10    407‑09 ** OL‑merker. 15, 30 og 55ø m/tillegg. Postfriske.        [16]

 259     25    417 ** Nordkapp 1953, 55+25ø fiolettblå. Postfrisk.              []

 260     25    445‑47 ** Nordkapp 1957, 25/35/65ø m/tillegg. Postfriske.        []

 261     30    459‑67 ** Olav postfr. 40grå 45 50oliv 50rød 55 60 65 80 85ø     []

 262     25    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.           []

 263     10    524 ** Båtmannsknop 60ø grå.                                     [10]

 264     10    551‑54 og 557 ** Guldb./Waage, Grunnlov og Europa 1964.          []

 265     10    601 x2 ** Helleristn. 40ø b.gr. 25‑blokk (fra trykn. 12 III 74)  [21]

 266     20    611 y ** Båtm.knop 50ø grå. 25‑blokk (fra trykn. 7 X 75).        [25]

 267     25    644 y ** Olav Ståltr. 5 kr. gråfiol. 4‑blokk. (Bu3/2 VI 76)      [37]

 268     15    645 ** Olav Ståltrykk 10 kr. Er x eller y, antatt x1 (Bo2).      []

 269     10    649‑52 ** Naturvernår 40, 60, 70 og 100ø. Postfrisk.             [11]

 270     13   1035x2 ** Reinsdyr 3,80, papir Hs5. Medf. 1 stk. 1035x1 Hs5‑B.    []

 271     30   1483‑84 ** Nordia 2002. 5,50 og 22,00, postfriske                 []

 272     30   1514‑16 ** Plakatkunst 8,50/9,00/10,00. Postfrisk                 [31]

 273     28   BL   5, 6, 7 ** Miniark: Papirindustri (998‑1001), Somalia        []

              (1016) og Fiskeoppdrett (1023‑26). Alle postfriske.

 274     10   BL   8 ** Olav 85 år, 3 forskj. à 2,90 i miniark                  []

 275     48   BL  22 ** Fotballmerker, 6 forskjellige (1475‑80). Postfr.        [58]

 276     26   BL  23 ** Kong Olav V 100 år. Postfrisk.                          []

 277     17   BL  25 ** Otto Sverdrup (1537‑38) 6 + 9,50 + vignett. Miniark.    []

 278     16   BL  27 ** Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7 kr. Miniark postfr.        []

 279     22   BL  31 ** Garden 6,50+13,00 (1626‑27). Postfrisk                  [45]

 280     28   Postens folder med "Norske Byggverk". 16 stk. ** bruksmerker      [35]

              1977‑83. NK 787‑89, 814‑16, 879‑81, 903‑07, 924‑25. (Pål. 31,‑).

 281     40   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn 4‑blokk, ø.h.hjørne.     [35]

              Noen antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, hel lim‑

              flate. Noen tagger litt "butte" på merket ned til høyre. (W)

 282     30   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. 4‑blokk. Noen svake       [27]

              antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, men hel limflate.

 283     20   T  77 ** Off.Sak vanlig papir. 15ø brun. 4‑blokk.                 [20]

 284     10   T  83 ** Off.sak vanlig papir. 40ø fiolett. 4‑blokk. Type?        [11]

 285     10   T  84 ** Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliven.                   [12]

 286     10   T  88 ** Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type?                [12]

 287     10   T  94 ** Off.Sak vanlig papir. 90ø gulorange. 4‑blokk.            [10]

 288     10   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett. Postfr.      [11]

 289     85   T  98‑116 ** Off.Sak fosf. papir. Komplett m/hovednr. 20ø = 101a  [101]

 290     10   T 101 a ** Off.Sak fosforesc. 20ø blålig grønn. 4‑blokk.          [11]

 291     10   T 102 ** Off.Sak fosforesc. 30ø grålig grønn. 4‑blokk.            [12]

 292     10   T 108 ** Off.Sak fosforesc. 75ø grønn. 6‑blokk (3x2)              [12]

 293     10   T 109 ** Off.Sak fosforesc. 80ø rødbrun. 6‑blokk.                 [12]

 294     10   T 115 ** Off.Sak fosforesc. 2 kr. olivgrønn.                      [12]

 295     35   T 136 ** Off.sak Offset. 5 kr. fiolett. Postfrisk.                [40]

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 296     10     74 X og 76 X * Knudsen Fintg. 2ø litt krakel./svak              [25]

              limflate. 5ø m/liten flekk og papirbit i limet. (K)

 297     20     85 * Kroneprovis. 1,00/2 skill2. Ubr. m/h.spor. Dårlig hj. (K)  []

 298     80    104 * Posthorn 1909, 25ø matt lilla. Ubr. m/hengslespor. Med‑    []

              følger 77 II * (flekker baks.) og 75 * m/dårlig hj.tagg. (K)

 299     70    105 * Posthorn 1909, 30ø grå. Ubr. m/hengslespor. Svakt kra‑     [130]

              kel. lim. Medfølger 50ø/83 X * litt "flekkete" bakside, liten

              flekk (brun?) nede under posth., + ødelagt 5ø/76. (K)

 300     15    110b, 111‑13 * Haakon kronemerker. Ubr. m/hengsle. (W)           [17]

 301     85    130‑36 * Polmerker. 10ø meget svakt/uten h.spor? 10 og 15ø       []

              lett flisetg., øvrige bra. Fleste OK/bra sentrering.  (W)

 302     25    146 * Løve 1926. 25ø rød. Ubrukt med hengslespor. (K)            []

 303     25    156‑58 * Løveprovisorier. 156 og 157 flisetagget. 156=**? (W)    []

 304     25    159‑62 * Ibsen. 20ø lett flisetg. og krakelert lim, øvrige OK.   []

              10ø litt gultonet papir? (W)

 305     35    163‑71 * Portoprovisorier. 40 og 200ø med hhv. litt/svakt        [65]

              krakel. lim. Ialt 9 merker (hovednumre). Alle på nettbilde. (W)

 306     18    177‑80 * Olav d. Hellige. 10ø lett flisetagg./krakel. lim.  (W)  []

 307     22    184 * Radium 20+10ø rød. Ubrukt med svakt hengslespor. (W)       []

 308     30    189‑92 * Holberg. 10ø sentrert litt til h., 20ø ned.             []

 309     22    193‑96 * Nansen 1935.                                            []

 310     16    223‑24 * Nordapp 1938. 20+25 og 30+25ø. Ubr./svake h.spor.       []

 311     10    229‑32 * Løve kroneverdier. Ubr. m/h.spor, + liten flekk 5 kr.   [11]

 312     10    300‑01 + 306 * 3 forskjellige Quisling, ubrukt m/hengslespor     []

 313     32    469‑73 * Olav kronemerker 1959. 5 forskjell. Ubr. m/hengsler.    []

 314     10   Lot 7 stk. V‑merker uten vm. * 274‑76, 278, 283‑85. (1 2 3 7      []

              25 30 35ø). 30ø m/ørlite minus? Ubrukte, med hengslespor.

 315     50   P 16 * Porto Å Betale 100ø gul. Ubrukt med hengslespor. (K)       []

 316     20   T   1‑7 * Tjeneste 7 forskj. hovednumre. Ubrukte med påsatt       []

              hengsle. Alle bra sentrert, gode tagger. Alle nettbilde. (K)

 317     35   T  75‑80, 82‑97 * Off.Sak vanlig papir. Ubr. m/hengsle‑/spor.     []

 318     15   Lot 38 stk * ubrukte m/hengslerest. 255‑58, 294‑99, 302‑305,      []

              307‑10, 314‑18, 322‑25, 330‑38, 342, 349. (Noen få er ** ?).

 

NORGE LIMLØSE. USTEMPLET                

 319     70     14 (*). Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Ustemplet, uten lim. (K)     []

 320     20     21 (*) Posthorn 7 skill. brun, ubr. u/lim. Dårlig hjørne. (K)   []

 

NORGE LOT USTEMPLET POSTFRISK           

 321     12    583‑84 og 588‑94 ** Birkel./Eyde, 90ø Milit.utdann., Europa      []

              67, J.Dybwad, Santalmisjon. (Medflg. 587 * 60ø Milt.utd.).

 322     16   Lot ** V‑merker uten vannm. 1, 2, 3, 5, 12, 30 og 50ø. Også       []

              med 293 Hvit V. Alle helt postfriske.

 323     10   Lot 20 forskj. ** 1960‑tall. NK 575‑77, 579‑80, 591‑92,           [16]

              602‑03, 606‑07, 610‑14, 622‑23, 639‑40. Alle postfriske.

 

NORGE LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 324     45   Lot  6 ubr. Portomerker. At betale: 20ø blå krak. lim, uten h.‑   []

              spor? 10ø rosa?, litt krakel. m/h.rest. 4ø lilla stående vm/

              h.rest. 1ø grå/ligg.vm./h.r. 15ø **. Å betale: 10ø m/h.rest. (W)

 325     10   Lot 12 stk. * ubr. m/hengslespor. NK 74 X (dårlig gummi, litt     []

              brunaktig papir) 239 240 242 275‑77 279 281‑84.

 326     85   Løve 1926 * 145‑48 og 150‑54. 10ø litt brunaktig papir. 144 m/    []

              liten strek/skade oppe? Noen lett krakelert i limflaetn. (W)

 327     10   T   9, 11, 13, 15‑16, 19, 20 *. Off.sak Offset. Ubrukt m/varier.  []

              grad av hengslerest. (2, 7, 15, 25, 30, 70, 100ø). (W)

 328     12   T  22‑24, 26, 28. * Off.sak Boktrykk. Ubrukt m/varier. grad av    []

              hengslerest. (7, 10, 15, 35, 60ø). (+ 20 og 40ø skadet etc.) (W)

 329     20   T  29‑38 * Off.sak Dyptr, med vannm. Medfølger 1 stk. 20 og       []

              60ø, og 2 stk. 100ø ikke bestemt med/uten vannm.

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                

 330     32    453‑68 **/* Olav øremerker 1958‑62 komplett. ** Postfriske:      [32]

              454, 456‑57, 459, 462, 468.  Øvrige * med hengslerest etc.

 331     40    513‑29 **/* Bruksmerker Ståltrykk. * Med hengslerest: 30ø brun   []

              (518) og 80ø lilla (527).  Øvrige er ** postfriske (med 519 C).

 332     40   Lot 12 forskj. V‑merker, alle med vm.? Antatt: (*) ubr. u/lim:    []

              264. * ubr. m/h.spor: 262 + 266. ** postfr.: 261, 263, 265, 267,

              268a, 269‑71, 273. Fleste er bekreftet, men ingen garanti!

 333     15   Lot 15 V‑merker. (*) ubr. u/lim: 265. * ubr. m/h.rest: 264,       []

              274‑75, 281‑82, 284, 288. ** postfr.: 276, 279‑80, 283, 285‑87.

 334     75   Lot 17 ustemplet Posth. Regelm.vinger. * m/hengsle: 96, 101,      []

              117‑120, 122, 124‑125. (*) ustempl. u/lim: 97‑99. * m/hengsle,

              men m/skader, dårlige etc.: 100, 102b, 104, 109, 121. Alle: (W)

 335     10   Lot 32 stk. Tjeneste. Fleste * ubr. m/svakt hengslespor, noen     [20]

              få m/litt minus. 1 stk.: T 9 13 33 37 40 42 46 47 63 67 74.

              2 stk.: 38 43 45 52 59. 5 stk.: 50. 6 stk. 56.

 336     15   Lot V‑merker. * ubr. m/hengslerest: 289‑91 (1‑1,50‑2 kr.).        []

              ** postfrisk: 293 (Hvit V).

 337     22   T  48‑58. Solkors komplett. * Ubr.m/hengslespor: 5 7 10 20 40ø    [27]

              ** Postfrisk: 15 25 30 35 60ø 1 kr.

 338     12   T  59‑74 * Offentlig sak nye verier, provis. 25/20 og OS‑         []

              serien. T 63 og T 64 mulig  ** postfriske.

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 339     14   MB Tromsø 93. Med avbildet NK 1176‑77/Hurtigruten. Nummerert (W)  []

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                    

 340     18   FH  46 Ax1 ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit lumin.             []

 341     18   FH  46 Ax1kn ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit lum. Kontr.nr.   []

 342     20   FH  60 B ** Jul 1983, Kanefart. 10 x 2,00 (942).                  []

 343     20   FH  62 B ** Karius og Baktus. 10x2,00 (962‑63).                   [21]

 344     25   FH  63 IA ** Kardemomme by. 10x2,50 (964‑65).                     []

 345     40   FH  63 IB ** Egner. 10x2,50 (964‑65).                             []

 346     29   FH  72 Akn ** Ludvig. 10x2,90 (1056‑57). Med kontr.nr.            [25]

 347     33   FH  79 Akn ** Jul 1992. 10x3,30 (1161‑62). Med kontr.nr.          []

 348     35   FH  82 A ** Sommerfugler. 10x3,50 (1192‑93).                      []

 349     35   FH  83 A ** Spark/kjelke. 10x3,50 (1219‑20).                      []

 350     30   FH  87 IBkn ** Posten 350 år. (1238‑45, m/Svalb.merke, k.nr.)     [32]

 351     30   FH  87 IIB ** Posten 350 år. (1238‑45, uten Svalbardmerke).       []

 352     30   FH  87 IIBkn ** Posten 350 år. (1238‑45, u/Svalb.merke, k.nr.)    [30]

 353     30   FH  93 B ** Postjub. 1996, 8 x 3,50 (1267‑74).                    []

 354     30   FH  96 A ** Posten (1295‑1302).                                   [32]

 355     45   FH 122 ** Runde fotballmerker. 8 stk. à 5,50 (1461‑64).           []

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                      

 356     30     7. 1975 Postens Årssett i original plastlomme.                [30]

 357     32     8. 1976 Postens Årssett i originalfolder.                     [30]

 358     32     9. 1977 Postens Årssett i originalfolder.                     [30]

 359     45   PÅ 15. Postens Årssett i originalfolder 1983. **                  []

 

NORGE BREV                              

 360     10   Brev (=brettet stort ark) til Drammen 1887. Ufrankert.            []

              Muligens noen påtegninger ø.v.hjørne ?  (K)

 

NORGE LOTS BREV                         

 361     20   Lot ca. 50 stk. brev, ves. små privatbrev (1 = 10,5 x 4,5 cm,     [100]

              3ø porto, 1916?). Noen 1930‑tall, fleste etterkrigs.

 362     20   Lot ca. 55 stk. brev, ves. små privatbrev (noen "minibrev"),      [100]

              noen få Offentlig Sak. Fleste 1940‑tall og nyere.

 363     20   Lot ca. 60 brev, ves. små privatbrev (noen "minibrev" og Off.     [100]

              Sak). Alle etterkrigs, varier. frankering og flere bra stempl.

 364     30   Lot ca. 80 små brev/kort. Noen 30‑tall, flest etterkrigs. Noen    [110]

              OK frank. og stempler, Tørdal 1932 (grad 6) etc. 1 sørgebrev

              9,5 x 6 cm 1932, Perfin "Dr06". Noen eks. på nettbilde. (W)

 

NORGE HELSAKER                          

 365     12   14 Helsaker (Postbrev/‑kort). Forskjellige, dvs. noen er med og   [100]

              uten stempel, 1 Aérogr. 3,00 (29) br.1982, 1 Tjeneste 1,00.

 366     15   18 Helsaker (Postbrev/‑kort/Aérogram 25). 7 forskjell. dvs. noen  [100]

              m/u stmp. 1‑flere av hver. 1 brevkort 5ø brukt januar 1900.

 367     10   20 Helsaker. Postbrev/‑kort, 1 Aérogr. (26). Alle forskjell.,     [100]

              det vil si noen er like, men med/uten stempel.

 368     15   30 Helsaker (Postbrev/‑kort). Forskjellige, dvs. noen er med og   [100]

              uten stmp, oppfrankert, 1 ubr. brevkort 25ø Olav, 1 m/N.Cup‑st.

 

NORGE BREVKORT ETC.                     

 369     10   Brevkort, Portofrit. Fra Riksforsikringsanstalten Tilsynsmand     [200]

              Øvre Eker. Stempel Vestfossen 1916.  (K)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 370     15    439‑40. Konge i 50 år, 35 og 55ø. Rundst. Stavanger 25.11.55.    [40]

              På bilde 13x18 cm av Kongefamilien. (Bilde på tynn kartong). (K)

 371     25    439‑40. Konge i 50 år. Rundst. Stavanger 25.11.55. På bilde      [40]

              av Kong Haakon 17,5x26 cm (m/arkivhull kant v.side). (K)

 372     15    439. Konge i 50 år, 35ø. Rundst. Stavanger 25.11.55. På bilde    [50]

              18x13 cm av Kong Haakon/Chr. Michelsen, ved kongens ankomst til

              landet. (Avisbilde påklebet tynn kartong?). (K)

 373     15    439. Konge i 50 år, 35ø. Rundst. Stavanger 25.11.55. På bilde    [26]

              13x18 cm av Kong Haakon som åpner Stortinget 22.11.1906.

              (Bilde fra blad e.l. påklebet tynn kartong?). (K)

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 374     10    2 stk. Skravert Posth. 5ø blå. Ikke typebestemt. 1 av merkene    [55]

              med kort hjørnetagg. (K)

 375     10    8 stk. Eldre. Fleste m/div. minus. 24 skill. NK 10 m/manglen‑    [35]

              de hjørnetagg. 4 skill. (8), 1 skill.1 (11) nedklipt. Stolpe

              ikke bestemt: 3ø, 12ø grønn (26), 3 stk. 20ø blå. Alle nettb.(K)

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 376     20   S 1812‑15 (Afa 1721‑24) miniark kongelige familie, og 2796‑97     [20]

              (Afa 2718‑19?) rundstemplet 2017. Alt på klipp.  (W)

 

SVERIGE MASSEVARE/BUNTER                 

 377     10   S  302 (Afa 363). 2 bunter Tre Kronor 1,50 rödfiolett             [12]

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 378     45   S. 233 Sthlm. Slott 5 kr., 243C og 235C Lützen, 241C og 242C      []

              Riksdagen 500 år. Alle helt/del av rundst. Alle nettbilde. (K)

 379     30   S. Lot  4 stemplet Postverket. Facit 247C, 248C, 249, 257. (W)    []

 380    165   S. Lot  7 stempl. bandmerker med Bz og Cx. Facit 143A, 151A,      []

              151C, 2 eks. 152A, 152C, 165. Facit 2014 = kr. 1400:‑

 381    100   S. Lot 22 stempl. Postemblem, herav 7 med hvitt papir. Alle       []

              valører  uten F164, 70ö. F165 80ö Bz. Fac. min. 600:‑ Nettb. (W)

 382     40   S. Lot ca. 40 stk. Ringtype 12ö blå, ikke sjekket for type        []

              etc. Medflg. litt annet, bl.a. parkombinasjoner G VI Adolf.

 

SVERIGE STEMPLER                        

 383     30   S. Lot stempler på Ringtyp/O II/Lösen 30ö etc. Waxholm, Mat‑      [36]

              fors, Viksberg, Fränsta etc. Ringt./13 1 kr., 50ö m/Posth. etc.

              Alle på nettbilde. Medf. etikett 20ö Lösen m/rift. (K)

 384     60   S. Tj. 18, 20 og 22A. Rundstmp. Jönköping, Falun og Stockh. (K)   [75]

 

SVERIGE LOT STEMPLER ETC.               

 385     60   S. Lot 17 bra rundstmp. Gamle/moderne + 1 Perfin "AW". Nettb.(W)  []

 386     60   S. Lot 19 bra rundstmp. Gamle/moderne. Bl.a. F 75 m/vm Krone.(W)  []

 

SVERIGE LIMLØSE. USTEMPLET              

 387     20   S. Lot (*) ustempl./limløse: 4‑blokker Mopeder Fac 2510‑17, 4‑    [43]

              blokk 2409‑10 og 1743‑46, 50 kr. Fjäril 2617 (gulfarve lyser i

              UV‑lys?), Bl.36 (2943‑44), 1 stk. Ekon.brev. Pål. 165:20 + Ekon.

 

SVERIGE LOT USTEMPLET POSTFRISK         

 388     70   S. Lot Gustav VI ** type I og II. Typ I 399 og 400 (10ö) med      []

              både grunn og dyp gravyr. Komplett uten SX og DD. Nettbilde. (W)

 389     50   S. Lot Gustav VI ** type III. Komplett, uten SX og DD. Nettb.(W)  []

 390     20   S. Lot Gustav VI og ny siffertype **. 12 stk. ulike SX og DD      []

              fra type I og II, samt 416 BB. Alle på nettbilde. (W)

 

SVERIGE USTEMPLET, DIVERSE              

 391     18   S. Lot 9 Gustav V. * F 269A, 269C, 270. ** F 277‑82. Nettb. (W)   []

 

SVERIGE F.D.C. ETC.                     

 392     10   S. Lot 8 konv. FDC. Dekker Facit 542‑54 og 557‑60 (Afa 508‑20,    [45]

              523‑24 og 535‑36).

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 393     10   S. Realisasjon. Over 100 stk. FDC 1944‑1975. Noen dubletter.      [110]

              Vel 40 konv. 22x11 cm OL Lillehammer, m/OL‑logo, frank.maskin

              m/"Velkommen" og Kristin + Håkon, til LOOC 1993. (W)

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 394     10   DK    7. 4 sk. brun. 3‑rings stmp. (41 ?).  (K)                   [11]

 395     10   DK   23a. Tofarvet/14 4ø grå/ultram. Mangler n.h.hj.tagg. (K)     []

 396     55   DK   30. Tofarvet/14, 50ø brun/lilla. Antatt rett ramme. (K)      []

 397     35   DK   31. Tofarvet 100ø grå/gul. Sideveis stmp. Kjøbenhavn. (K)    [44]

 398    160   DK   31y. Tofarvet 100ø grå/gul tg. 14, omv. ramme. (K)           [230]

 399     10   DK   40. Provisorium 4/8ø grå/rød. (K)                            [10]

 400     10   DK  169‑74. Karavel Boktrykk. Alle på nettbilde. (K)              []

 401     60   DK  180. Kreftmerke 25(+5) blå. Del og snei rundstempel.  (K)     [48]

 402     10   DK  185a. Bølgelinje m/hjerter. 10ø rødlig brun. (K)              [10]

 403     80   DK  186‑95. Chr. X 60 år. Komplett. (Alle på nettbilde). (K)      []

 404     10   DK  209‑13 + 269. Chr. X (type Ax) Komplett. 50, 60 og 75ø, 1,    []

              2 og 5 kr. 60ø mask.stempl., øvr. m/rundst. Alle nettbilde (K)

 405     10   DK. Avisporto  3. 7ø rød. Snei av rundstempel. (K)                [10]

 406     10   DK. Porto 11. 5ø brun. (K)                                        [10]

 407     10   DK. Porto 32. Overtrykk 15/12 fiolett (168). (K)                  [15]

 408     10   DK. Porto. Afa  6. Overtrykk på 25ø brun/sort (101). (K)          [15]

 409     10   DK. Porto. Afa  7. Overtrykk på 50ø vinrød/sort (106). (K)        [15]

 410     10   DK. Porto. Afa 32. Provisorium 15/12ø fiolett (168). (K)          []

 

DANMARK MASSEVARE/BUNTER                

 411     85   DK   26a  2‑farvet 12ø grå/rød. 24 stk. Alle skal være tagget     []

              14 (stikkprøver OK). 3 par. Farvenyanser? Alle nettbilde. (W)

 412     60   DK   26a. 2‑farvet 12ø grå/rød. 17 stk. Alle skal være tagget     [90]

              14 (stikkprøver OK). 2 par. Farvenyanser? Alle på nettb. (W)

 413     70   DK   27. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14, rett ramme. 21 stk.          [100]

              Farvenyanser? Usjekket for vannm. etc. Alle på nettbilde. (W)

 414     80   DK   27. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14, rett ramme. 24 stk.          []

              Farvenyanser? Usjekket for vannm. etc. Alle på nettbilde. (W)

 415     75   DK   27/27y. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14. Ca. 15 stk. 27 (rett     []

              ramme) og 10 stk. 27y (omv.r.). Ellers usjekket. Alle nettb. (W)

 416     28   DK   27y. Tofarv. 16ø grå/brun tg 14, omvendt ramme. 11 stk.      []

              Farvenyanser? Noen m/del av 2 vannm. Alle på nettbilde. (W)

 417     12   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 40 merker. Alle? m/del av rundst.  []

 418     15   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 50 merker. Alle? m/del av rundst.  []

 419     15   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 70 merker. Alle? m/del av rundst.  []

 

DANMARK 4‑BLOKKER ETC.                  

 420     25   DK. 12 stk. 4‑blokker. Afa 567 569 588‑90 594‑96 599 601‑02       []

              736. + 1 stk. 567 = **/* ? Alle på nettbilde. (W)

 421     20   DK. 8 stk. 4‑blokker Rigsvåben. 2 stk. 621 og 622 (6 og 10 kr.).  []

              1 stk. 648, 655, 824 og 959 (9, 7, 50 og 23 kr.). Nettb. (W)

 

DANMARK VARIANTER ETC.                  

 422     20   DK.  842x. Niels Bohr 2,80. Variant "Kvist under benken". (K)     [16]

 

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 423     60   DK   26a. 2‑farvet 12ø grå/rød. 18 stk. Alle skal være tagget     []

              14 (stikkprøver OK). 1 par. Farvenyanser? Alle på nettb. (W)

 424     70   DK   26a. 2‑farvet 12ø grå/rød. 20 stk. Alle skal være tagget     [70]

              14 (stikkprøver OK). 2 par. Farvenyanser? Alle på nettb. (W)

 425     10   DK   47‑49, 52. Chr. IX 10, 20, 25 og 5ø. (K)                     []

 426     10   DK   47‑49. Chr. IX 10, 20 og 25ø. 2 stk. av 20ø (nyanse?). (K)   []

 427     12   DK   54‑59, 63. Frederik VII komplett, 7 hovednumre. (K)          []

 428     30   DK. Bølgelinje med hjerter. Del av albumark med klemlommer,       []

              fordelt på Vannmerke og tagging. Ialt 23 merker. (W)

 429     45   DK. Chr. X og div. Provisorier. 14 merker på del av albumark m/   []

              klemlommer. Stemplet: 75‑76, 107a, 108‑10, 117‑18, 130, 131?,

              151, 157. Ubr. m/hengslerest * 159, 175.  Alt på nettbilde. (W)

 430     35   DK. Chr. X. 23 merker på del av albumark, med klemlommer. Afa     [35]

              68‑74, 98 (2 stk.), 99‑101, 103‑105, 105a, 106, 149. (W)

 431     12   DK. Lot 21 stk. 2‑farvet  8ø grå/rød. 4 stk. skal være tg. 14,    []

              øvrige 12,75. Ikke sjekket (ramme/vm). Alle på nettbilde. (K)

 432     20   DK. Lot 4 stk. Porto. Stemplet: Afa 9, 20, 22. * (ubr. med        [16]

              hengslespor: Afa 12. Alle på nettbilde. (W)

 433     16   DK. Lot 5 stk. Porto. Stemplet: Afa 13 (noen dårl. tg.), 14,      [13]

              25. Ustemp. u/lim: Afa 18. * Afa 30. Alle på nettbilde. (W)

 434     14   DK. Lot 6 stk. Våpentype. 2 stk. Afa 35/10ø, 1 med Linjestem‑     []

              pel?, 1 stk. 36/20ø. 1 stk. 5/10/20ø tg. 12,75. Typer? (K)

 435     40   DK. Lot ca. 200 merker, flest stemplet. Løse, og på deler av      [40]

              albumark m/klemlommer. Ca. 1930‑70 tall. Noen netteksempler. (W)

 436     25   DK. Lot: 8 stk. Porto. Afa 25‑31 og 33. 5 stk. Gebyr: Afa 1‑5.    [20]

              Noen stmpl., noen *. Medflg. noen div. Alt på nettbilde. (W)

 437     16   DK. Tofarvet 4ø grå/blå, 40 stk. inkl. noen par, noen m/minus.    []

              12 stk. er fintagget. Ikke sjekket for vm./ramme etc. (W)

 438     25   Lot 11 stk. 2‑farvede. Tg. 14: 4, 8, 12 og 16ø. Grovtg.: 3, 4,    []

              8, 12 og 16ø. Noen m/både rett og omv.ramme. Alle nettbilde. (K)

 439     20   Lot. Stemplet Afa 41, 48‑49, 52‑57. Medflg. ubrukt Afa 40 med     []

              litt "ujevne" limside. Alle på nettbilde. (K)

 

DANMARK DIVERSE                         

 440     50   DK. DSB 30ø grønnblå(?). Pose med påført 630 stk. Antatt bare     []

              dette merket. Også striper/blokker. (K)

 

DANMARK SPESIAL‑/SÆRSTEMPLER            

 441     10   DK. Mindeark (A5) nr. 1, Landsforeningen til Kræftens bekæmp‑     []

              else/Dansk Fil. Fællesfond. Særstempel 7.5.81 på Afa 668. (W)

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **         

 442     10   DK  160 **. Provis. 7/1ø orange. Delvis krakelert lim.  (K)       [10]

 443     85   DK. Lot ** 10ø Bølgelinje Ståltrykk. 3 stk. 4‑blokker og 1 stk.   []

              9‑bl. (=248a?), 1 stk. 8‑blokk gråfiolet (248b?). Nettb. (W)

 444    125   DK. Lot ** 248. 10ø Bølgelinje Ståltrykk. Blokker m/marginnr.     []

              4 stk. 4‑blokker (2 stk. av nr. 375 og 487), 1 stk. 6‑ og

              10‑blokk (begge med nr. 375). Alle på nettbilde. (W)

 445     30   DK. Miniark 582 og 606 ** Hafniablokker, begge postfriske.        [40]

 446     15   DK. Portom. 9 **. 1ø orange,  4‑blokk fra høyre marg. Sentrert    []

              noe ned/til høyre. Nettbilde.  (W)

 447     12   DK. Portom. 9 **. 1ø orange,  4‑blokk. Sentrert ned og litt       [25]

              til høyre. Nettbilde.  (W)

 448     35   DK. Portom. 9 **. 1ø orange, 10‑blokk (5x2) fra venstre           []

              marg. Bra sentrert. Nettbilde.  (W)

 

DANMARK FRIMERKER. USTEMPLET *          

 449     12   DK  163 * 7‑øres Provis. På 5ø grønn. Ubr./litet hengslesp. (K)   []

 450     10   DK  216‑17 * Luftpost 10 og 15ø. Medfølger 20ø med "skjolde"/     []

              misfarving i venstre side, (ser ikke ut som stempel). (K)

 451     10   DK  219 * Luftpost 50ø grå. (Ubrukt med hengslespor).  (K)        []

 452     25   DK  220 * Luftpost 1 kr. brun. (Ubrukt med hengslespor).  (K)     []

 

DANMARK USTEMPLET, DIVERSE              

 453    120   DK. Lot 5 stk. Porto. Skal være * eller **. Med forbehold: *      [180]

              (ubr. m/hengslespor) Afa 3 og 70. ** (postfrisk): 1, 8, 32. (K)

 454     25   DK. Lot 7 stk. Postfærge * Fr. IX. Afa 32‑34, 37‑40. Ubrukte      []

              med (svakt) hengslespor.

 455     25   DK. Lot 7 stk. Postfærge. * (ubr. m/svak h.rest): 22, 26, 36,     []

              44. ** (postfrisk): 29, 35, 41.

 

DANMARK LOTS BREV                       

 456     20   DK. FDC 381‑83 og 391. 8 konv. div. 1974‑89 (noen med særstemp‑   []

              ler): Kristrup Kirke, FDP/FPF, Randers fil.kl., R.Kors, Heste‑

              trukket Køretøj, Randers Postkontor, Varmluftballong etc.

 

DANMARK DIV. KORT/LOTS.                 

 457     25   DK. Lot 8 stk. Brevkort, Helsak og oppfrankert, Korrespondance‑   [21]

              kort, 1 brev. 1915‑23. 1 m/stj.stmp. Vejlefjord + mask.st. (K)

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                 

 458     10   DK. Julemærke 1911 ** 1 merke postfr. (har flere, bildeeks.) (K)  [12]

 459     35   DK. Julemærke 1915 ** 4‑blokk postfrisk. (K)                      [35]

 460     40   DK. Julemærke 1918 ** 4‑blokk postfrisk. (K)                      [40]

 461     35   DK. Julemærke 1919 ** 4‑blokk postfrisk. (K)                      [35]

 462     35   DK. Julemærke 1920 ** 4‑blokk postfrisk. (K)                      [35]

 463     35   DK. Julemærke 1922 ** 4‑blokk postfrisk. (K)                      [37]

 

DANMARK REALISASJON/ROTELOTS            

 464     10   DK. Rotelot. Noen poser med merker (sett 337IV B 445 466 471      [70]

              505 527). Noen ordin. klipp (m/168). Div. julemerker (m/4 stk.

              1942 ust. u/lim) + litt diverse. Totalt 125 gram. Netteks. (W)

 

DVI/DANSK VESTIND FRIMERKER. STEMPLET   

 465     30   DVI. Porto. Afa 4, 10c blå. Forholdsvis bra sentrering og         [30]

              tagging (noen tagger oppe dekket av stempel). (K)

 

FINLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 466     10   SF  248, 250‑51 (A 251, 253‑54). Ryti 2/3,50/5. Alle del rundst.  [12]

 467     10   SF  254, 256‑57 (A 257, 259‑60). Mannerheim. 2 stk. 2,00 = hor.   [12]

              par r.st. opp/ned 1942. 2 stk. 3,50. 1 stk. 5 (ujevne tg. nede).

 

FINLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 468     65   SF. Lot ca. 88 merker, på deler av albumblad med klemlommer.      [68]

              Fleste brukt. 1960‑70 tallet. Alle på nettbilder. Verdi?  (W)

 469     65   SF. Lot ca. 90 merker, på deler av albumblad med klemlommer.      [70]

              Fleste brukt. 1950‑60 tallet. Alle på nettbilder. Verdi?  (W)

 

ISLAND FRIMERKER. STEMPLET              

 470     10   Island  127. Alltinget 7 aur grønn. Snei av rundstemp.  (K)       [12]

 471     10   Island  175. Luftpost. 10 aur blå.  (K)                           [12]

 472     10   Island  175. Luftpost. 10 aur blå. Litt ujevne tagger. (K)        [12]

 473     10   Island  176 A. Luftpost. 20 aur grønn.  (K)                       [26]

 474     20   Island  179. Luftpost. 1 kr. brun. Snei r.st. ned t.h. (K)        [21]

 475     20   Island  179. Luftpost. 1 kr. brun. Snei r.st. opp t.h. (K)        [21]

 476     10   Island  180. Luftpost. 2 kr. rødorange. Snei r.st. opp t.h. (K)   [12]

 477     10   Island  Tjeneste 21. Chr. IX 16 aur rød/sort. (K)                 [13]

 

ISLAND MASSEVARE/BUNTER                 

 478     10   Island. Ca. 120 stmpl. 1‑mange Afa 568‑70 577‑78 582‑83 607 612   [35]

              623‑24 636. (Fac. 604‑06 613‑14 618‑19 645 650 661‑62 674).

 

ISLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 479     15   Island. Lot 21 merker. Noen eldre, bl.a. Tjeneste 10 blå (Afa     [50]

              nr. 5 ?). Noen nyere (A 224, 418, 536). Noen få dubl. Eks.: (W)

 480     10   Island. Lot ca. 30 merker. Med 50ø Gildi 02‑03 ubr., 2 stk. 60    [30]

              aur blå Hekla etc. Noen dubl. Virker ordinært. Alle nettb. (W)

 

ISLAND FRIMERKER. POSTFRISK **          

 481     25   Island  294‑96 (Fac 327‑29) ** Hafstein 1954. NB! 295/328 med     [26]

              manglende hjørnetg. nede til høyre. Postfriske. Nettbilde. (W)

 482     20   Island  517‑27 Afa ** 11 postfr. merker. (Facit 553‑63). Med‑     [21]

              følger * Afa 187‑89 (F 218‑20), ubr. m/dels dårlig bakside.

 483     25   Island  615 Miniark ** (Fac 653/Bl. 6). Nordia 84.                [25]

 484     10   Island  635‑38 Afa ** (Fac 885‑88) i folder. OL Atlanta 1996.     [15]

 485     10   Island **  273 (F 308) 3,30 Jon Arason. 30 stk. (blokk 10x3)      [15]

 486     10   Island **  321 (Fac 354). 35 aur Tre. 49 stk. (i 3 blokker).      [15]

 487     10   Island **  416‑7 (F 452‑53). Blomster. 50 aur: 29 stk. (i 2       [15]

              blokker). 2,50 kr.: 49 stk. (i 2 blokker).

 488     10   Island **  459 (F 495) 7,00 Fiskeri. Helark 50 stk., 1 brett.     [17]

 489     10   Island **  507 (Fac 543). 23 aur Berømthet. 42 stk (i 2           [17]

              blokker). 16 av merkene med "Tab".

 490     10   Island **  532 (F 568) 120 kr. Europa. 29 merker, 1 blokk à       [17]

              24 merker (8x3 fra hjørne), 1 brett, + 5 løse.

 491     10   Island **  538 (F 574) Fyr 90 kr. 74 stk. 49 i brettet ark + 25.  [20]

 492     25   Island. Folder med 6 stk. ** Landskap. Afa 704‑05, 727‑28,        [30]

              735‑36 (Kat.v. Afa 2015 = DKK 166,‑). Nettbilde. (W)

 

ÅLAND ÅRS‑SETT ETC.                     

 493     50   Åland. Lot 6 stk. Årssett. 2 stk. 1985, 4 stk. 1986. **           []

 494     40   Åland. Lot 7 stk. Årssett 1984 ** (= de 7 første frimerkene).     []

 

FÆRØYENE FRIMERKER. POSTFRISK **        

 495     10   Færøyene. Afa 136 ** Bru 2,70. Ubrettet helark à 20 stk.          []

 496     10   Færøyene. Afa 137 ** Bru 3,00. Ubrettet helark à 20 stk.          []

 497     10   Færøyene. Afa 138 ** Bru 13,00. Ubrettet helark à 20 stk.         []

 

FÆRØYENE LOT USTEMPLET POSTFRISK        

 498     12   Færøyene. Lot ** (1993). Afa miniark 235a‑237a, 238‑247.          []

 499     35   Færøyene. Lot ** (div. 1991‑93). Afa 205‑26, miniark 225a‑226a,   []

              227‑37. Alt postfrisk.

 500     30   Færøyene. Lot ** fra 1989‑90. Afa 173‑193, 197‑204.               []

 

FÆRØYENE ÅRS‑SETT ETC.                   

 501     25   Færøyene. 6 forskj. Årssett: 1977, 1980‑1983, 1986. Noen få       []

              med litt utvendig slitasje på omslaget. **

 502     30   Færøyene. 7 forskj. Årssett: 1979‑1985. Noen få med litt ut‑      []

              vendig slitasje på omslaget. **

 503     30   Færøyene. 9 stk. Årssett: 1 stk. 1978 og 1987. 2 stk. 1980 og     []

              1982. 3 stk. 1981. Noen med litt utv. slitasje på omslaget. **

 

GRØNLAND                                

 504     10   Grønland. 2 ark med nytrykk av Pakke‑Porto 1 og 2 øre, h.h.vis    [10]

              4 og 3 merker, med spesifisering av trykkforskjeller etc. (W)

 505     60   Grønland. Flott hefte 30x21 cm, 24 s. om arktiske vikinger.       [136]

              Inneholder ** Miniark 348, 356, 372. ** enkeltmerker: 344‑47,

              352‑55, 368‑71. (Kat.verdi Afa 2015=DKK 366 for frimerker). (W)

 506     20   Grønland. Afa  239 ** Miniark. Røde Kors + Speider                [20]

 507     22   Grønland. Afa  245a ** Miniark. Team Grønland.                    [36]

 508     20   Grønland. Afa  275a ** Miniark. Grønlands flagg.                  [25]

 

GRØNLAND FRIMERKER. STEMPLET            

 509     10   Grønland. Afa    5. Chr. X 15ø rød. 90 stk. lettstemplet          [20]

              "Grønlands Postk. K.havn 8.2.1955", i ett ark (m/*656 i 2 hj.)

 510     15   Grønland. Afa   29. Fr. IX  5ø vinrød. 100 stk. lettstemplet      []

              "Grønlands Postk. 1961", i helark. Med variant 29x (plet i k.)

 511     10   Grønland. Afa   30. Fr. IX 10ø grønn. 100 stk. lettstemplet       []

              "Grønlands Postk. 1962", i helark.

 

GRØNLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 512     20   Grønland. Lot 24 merker. Afa 28‑31, 36, 40, 44‑49, 53‑54, 57‑61,  []

              66, 75‑76, 79‑80. Noen stempl./ustemplet. Alle på nettbilde (W)

 

GRØNLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 513     25   Grønland. Afa   50 ** Nordlys 12ø gulgrønn. 90 stk. (arkdel).     []

 514     25   Grønland. Afa   54 ** Fr. IX 35ø rød. 90 stk. (i del av ark).     []

 515     25   Grønland. Afa   55 ** Fr. IX 40ø grå. 90 stk. (i del av ark).     []

 516     20   Grønland. Afa   62 ** N.Bohr 35ø rød. 40 stk. (blokk 5 x 8).      []

 517     20   Grønland. Afa   82 ** Postbefordring 70ø rød. 40 stk. (fra        []

              øvre del av ark, m/nr. 2064).

 518     10   Grønland. Afa  295 ** Miniark. Hvaler.                            [16]

 519     10   Grønland. Afa  297a ** Miniark. Handikappede/vanføre.             [16]

 

GRØNLAND FRIMERKER. USTEMPLET *         

 520     50   Grønland. Afa   12 *. 15ø rød/blå Amerikautg. Ubr.m/sv.h.sp. (K)  []

 521     50   Grønland. Afa 1‑7 og 26‑27 *. 40ø blå isbjørn med liten/svak      []

              farvefl. i papiret ø.h.hj. Alle ubr., med litet/svakt h.sp. (K)

  

GRØNLAND LOT USTEMPLET M/HENGSLE        

 522     15   Grønland. Lot * Afa 1‑7, 26, 27. Afa 7, 27‑28 med litt mis‑       [17]

              farving/"skjolder" i en kant (ikke stempel). Alle nettb. (W)

 

THULE                                   

 523     15   Thule. Afa 1 (*) 10ø grønn. Ustemplet, uten lim.                  []

 524     40   Thule. Afa 1‑3 og 5 * (10, 15, 30 og 25ø) ubrukt m/hengslespor.   []

 525     18   Thule. Afa 3‑5 (*) 30, 45 og 25ø. Ustemplet, uten lim.            []

 

THULE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 526     60   Thule. Afa 1‑5 *. Ubrukte, med litet/svakt hengslespor. (W)       []

 

NORDEN REALISASJON/ROTELOTS             

 527     10   Lot ** Postfr. Island: 80 stk. Afa 312 (Fac. 345) 2,30 Televerk.  [12]

              Finland: 1 stk. Fac. 540‑54 (Afa 544‑58). Tub 61/Jernb./Norden.

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 528     10   GB   22. Victoria 1 sh. grønn 1862, små kontr.bokstaver. (Vm      []

              VII blomster). NB! Nedklipt i høyre side! Kat.v. 900,‑  (K)

 

ENGLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 529     10   GB. Afa  876 ** Miniark London 1880. 2 stk. (like) postfr. ark    []

 

BR. COMMONWEALTH                        

 530     15   Gribraltar. ** Afa 567 miniark, 598, 599. Medfølger Miniark **    []

              558 litt "bulkete".

 531    115   Hong Kong.  8 stk. ** Eliz.II Bruksserie 1973: 15 20 25 30 40c    []

              1,30$. 40c Luftf. 1984. 60c Elektris. 1990. (+ R.kors 10c med

              brett). + 2 stk. m/hengslespor: 1968 Apens år 10c og 1,30$. (W)

 532     35   Hong Kong. 18 stk. Elizab. bruksserie 1973‑utg. 25 50 60 65       []

              90c 1 1,30 2 5 10$. 1‑3 av hver. Div. stempling. Nettbilde. (W)

 533     30   Hong Kong. 1975: $ 2, fugler. Medflg. mask.st. 50c + $1.30. (K)   []

 534     10   Hong Kong. 1976: $ 2, nytt postkontor. Medflg. 20c + $1.30. (K)   []

 535     45   Hong Kong. 23 stk. stmp. Jub.‑merker 1965‑73. Med bl.a. 2 stk.    []

              1,30 Int. Co‑op. 1965, 1.30 Grisens år 1971. Noen dubl. (W)

 536     30   Hong Kong. 25 års regjeringsjubileum 1937, 4 merker, + 10 og      []

              30c  UPU 1949. Alle på nettbilde. (W)

 537     16   Hong Kong. Elizabeth II: 10c kroning 1953 + 16 stk. fra bruks‑    []

              serie 1954, 11 forskj.: 5 10 15 20 25 30 40 50c 1 2 5$. (W)

 538     32   Hong Kong. Elizabeth II: Bruksserie 1962. 5 10 15 20 25 (2 stk.)  []

              30 40 50 65c (4 stk.), 1 1,30 2 5$, alle stempl. 2 stk. (*) 20c.

              Postfr.: 10 15 20c. Ligg.vm.: 2$. Ialt 28 merker. (+ dårl.10$)

 539     30   Hong Kong. Lot 41 jub.merker, 1974‑litt nyere. Høyst varierende   []

              stempling. Med Tiger 1.30 1974 (mask.st.). Alle på nettbilde (K)

 540     25   Hong Kong. Lot Bruksm. E‑II 1982/85‑serie. 10 20 30 40 50 60 70   []

              80 90c, 1.30 1.70 2 5 10 20$. Fleste r.st. Noen dubl. Alle: (W)

 541     40   Hong Kong. Lot Bruksm. E‑II 1987. 10 40 50 60 70 80 90c, 1 1.30   []

              1.40 1.70 1.80 2 2.30 5 10 20$. Varier. stmp., mange rundst.

              1‑flere av hver, ialt 40 merker. Div. utgaver/typer. Alle: (W)

 542     10   Hong Kong. Lot Bruksm. E‑II 1992. 50 60 70c, 1 1.30 1.70 1.80     []

              1.90 2 2.30 2.40 2.60 3.10 5 10 20$. Var. stmp., noen m/minus.

              Ialt 20 merker. Noen dub. Ikke typesjekket. Alle nettbilde. (W)

 543     30   Hong Kong. Lot ca. 60 merker, 1982‑litt nyere. Høyst varier‑      [30]

              ende stempling. Noen få dubletter. Alle på nettbilde. Verdi? (K)

 544     10   Syd‑Afrika ** Royal Visit 1947. 30‑blokk av 1d George VI (med     []

              Bilinguale par). Virker brettet i perforeringen.

 545     10   Syd‑Afrika ** Royal Visit 1947. 48 stk. 1d George VI, som 2       []

              blokker à 24 stk. (m/Bilinguale par). Brettet i perforeringen.

 

GUERNSEY                                

 546     10   Guernsey. Miniark ** Afa 607‑11, Castle Cornet.                   []

 

JERSEY FRIMERKER. POSTFRISK **          

 547     12   Guernsey. Miniark 1992 ** Shipbuilding in Jersey (Afa 564‑67)     []

 

ISLE OF MAN                             

 548     10   Isle of Man. Afa 566‑75 ** sammentrykk/ark. Ferieopplevelser.     [20]

 

TYSKLAND REALISASJON/ROTELOTS           

 549     16   Tyskland. Noe Reich, BRD og Berlin. Med ** Berlin Afa 131‑33      [25]

              og 155. Klipp og merker. Vel 70 merker? Noen m/litt minus. (W)

 

REICH SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 550     20   Reich. Germania antatt Afa 86‑87, 91‑92, 151, 156. 9 stk. Post‑   [25]

              horntype (6 stk. stmp.). 2,50 mk Afa 116. Rhinland A 372‑74.

              9 merker div. + 6 stk. Bayern. Tot. 34 merker. Alle nettb. (W)

 

REICH LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 551     10   Reich. Tjeneste. 17 stk. * (ubr. m/svakt h.spor). Afa 5, 15,      []

              23‑28, 30‑32, 96‑98, 124. (Dubl. 25/28). Alle på nettbilde. (K)

 

BRD FRIMERKER. STEMPLET                 

 552     15   BRD. 1114 Afa. Otto‑Motor 30 pf. (K)                              []

 553     40   BRD. 1133 Afa. 30 pf Trafikk. Noen tagger anelse korte. (K)       []

 

BRD SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

 554     10   BRD. Vel 200 merker, flere dubl., ves. til 1980‑t. Netteks.: (W)  []

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 555     25   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Stmp. Berlin 24.6.64. (K)     [30]

 

DDR MASSEVARE/BUNTER                    

 556     12   DDR   48. Berømte tyskere.  2 pf. grå. 55 merker.                 []

 557     12   DDR   49. Berømte tyskere.  3 pf. fiolett. 55 merker.             []

 558     10   DDR   50. Berømte tyskere.  8 pf. rødbrun. 35 merker.             []

 559     10   DDR   51‑52. Berømte tyskere. 10 pf. grønn 19 merker, 12 pf.      []

              blå 36 merker.

 560     20   DDR   53‑54. Berømte tyskere. 15 pf. brun 40 merker, 16 pf.       []

              blågrønn 20 merker.

 561     10   DDR   55 + 58. Berømte tyskere. 20 pf. vinrød 14 merker,          []

              30 pf. zinoberrød 6 merker.

 562     10   DDR   56. Berømte tyskere. 24 pf. rød. 45 merker.                 []

 563     50   DDR   57. Berømte tyskere. 25 pf. ol.grønn. Ca. 120 merker.       []

              Noen blokker, og noen med litt minus.

 564     10   DDR   59. Berømte tyskere. 40 pf. rødfiolett. 45 merker.          []

              Med noen blokker, og farvenyanser.

 565     16   DDR   59x + 61x. Berømte tyskere. 40 pf. rødfiolett 9 merker,     []

              60 pf. mørkegrønn 26 merker.

 566     30   DDR   60. Berømte tyskere. 50 pf. blå. Ca. 100 merker.            []

 567     12   DDR   61. Berømte tyskere. 60 pf. mørkgrønn. 50 merker.           []

 568     18   DDR   62. Berømte tyskere. 80 pf. blå. Ca. 85 merker.             [20]

 569     45   DDR   63. Berømte tyskere. 84 pf. rødbrun. Vel 50 merker.         []

 

DDR SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

 570     10   DDR. Lot 125 stk. stemplet i blokker/striper. Afa nr./antall:     [40]

              1313/5 stk. 1343/4. 1452/25. 1592/50. 1593/39. 1487/2.

 

BELGIA                                  

 571     10   Belgia. Lot ca. 260 merker, ingen nyere, med dubletter. Noen      [50]

              jernbanemerker. (+ i tillegg 50 stk. Afa 990). Antatt ordinært.

 

PORTUGAL SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 572     10   Portugal. "Butikkpakke" (litt eldre?) m/50 forskj. bildemrk. (W)  [20]

 

SVEITS REALISASJON/ROTELOTS              

 573     10   Sveits. Pro Patria. 8 stk. 4‑blokker med sentrert rundst. Bern    [10]

              Bundesfeiermarken utgivelsedagen. 1985 og 1983 komplett.

 

VATICANSTATEN MINIARK ETC.              

 574     10   Vaticanet. Miniark ** Afa 312‑15. Verd.utst.Brüssel. Kat.v. 250   [27]

 

SAN MARINO FRIMERKER. STEMPLET          

 575     10   San Marino. Afa 464. 80 l. Columbus. På klipp, stemplet           [25]

              21.10.53. Kat.verdi 160,‑  (K)

 

ØSTERRIKE                                

 576     10   Østerrike. Postfr. ** Afa 1374, 1682 og 1719. 2 stk. av hvert.    []

 

ØSTERRIKE KILOVARE/KLIPP                

 577     15   Østerrike. Ca. 60 merker på brevklipp, ves. 1980/90‑t.? Mange     [25]

              bildemerker, fleste rundstemplet? Noen dubl. Eksempler: (W)

 

ØSTERRIKE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE        

 578     20   Østerrike. Lot. Afa 121‑36, 163‑77 (Mi 139‑54, 185‑99). A/Mi      []

              165/187 *, øvrige stemplet. Alle på nettbilde. (K)

 

KYPROS SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 579    150   Kypros. Posearkiv 120 gram ** Postfr. merker 1966‑72. Opptil      []

              70 stk. av hver: Afa ** 269‑70 296‑98 303‑06 313‑21 331‑32

              334‑35, 342‑48, 369‑72, 376‑77. (Antydet 1086 stk., v. 600 Euro)

 

EUROPA (V) KORT/BILDER                  

 580     10   2 Turistmapper med farvebilder: Tenerife (21 bilder) og           []

              Grindewald/Sveits (10 bilder). Noen netteksempler. (W)

 

EUROPA (Ø)                              

 581     10   Lot stempl. ves. blokker/striper. Afa nr./antall: Ungarn: 1415/   []

              12. 2270/2. 2368/20. Tsjekkosl.: 1628/3. 1639/48 (m/Tab). 1643/

              7 (4 m/tab). Bulgaria: 1840/2. 2024/2. + 6 stk. Uruguay ** Ugle.

 

AFRIKA                                   

 582     10   Egypt‑UAR. 100 forskjellige (ikke av de nyeste?). Ukjent          [25]

              verdi. Noen (tilfeldige) nett‑eksempler. (W)

 

NEW ZEALAND                             

 583     10   New Zealand. 2 stk. Miniark OL 1968 ** 2,5 og 3c, 6 mrk. i hver.  [159]

 

FORSKJELLIGE LAND                       

 584     30   Samling. 38 nøytrale ark ca. 20x20 cm m/div. land, mest Europa.   [60]

              Varier. ant. merker hver side. Sett Bayern/stater, Reich/Tysk‑

              land, Belgia, Frankrike, Ungarn etc. Ikke av det nyeste. 170 gr.

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 585     10   Ca. 250 gr. klipp. Div. land, mye GB og noe Norden. Mest 1980‑    []

              1990‑tall? Antatt ordinært. Har flere "like" obj., fast pris!

 

FN/UN SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 586     35   FN New York. Posearkiv ca. 50 gram, bare postfriske? Mange        [80]

              dubl. Fra 1. utgave (m/flere 1 $ rød Afa 11) og videre. Verdi?

 

FN/UN F.D.C. ETC.                        

 587     10   FN New York. Lot 34 FDC‑konvolutter. Med Afa 333‑45, 395‑410      [25]

              (=flaggserie 1982), 411‑14.

 

TEMA/MOTIV                              

 588     10   Dyr/fugler. Ca. 30 stk. tegnet/bilder, fleste på doble            []

              julekort fra 1950/60‑tallet. (W)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 589     20   1972.02.08. Stockholm‑Chicago. SAS 1. Jumbobjet Scandinavia‑      []

              Chicago. M/parkomb. Fac. 618 BB (Nobel 1967). Mott.st. O'Hare.

 590     10   1972.04.02. København‑Tunis. SAS, antatt 1. flyvning med DC‑9.    []

 591     10   1972.04.03. København‑Zagreb. SAS 1. flyvning. Mott.stmp.         []

 592     20   1972.04.05. Berlin‑København. SAS 1. flyvning. Kort m/DDR‑frim.   [31]

 593     10   1972.06.09. København‑Abidjan. SAS 1. flyvning. Mott.stemplet.    []

 594     15   1972.11.01. Malmö‑London. SAS 1. DC‑9 flight. Ank.stemplet.       [24]

 595     20   1972.11.01. Wien‑Nairobi‑Johannesburg. SAS 1. flight. Påstemp‑    []

              let "Erstflug wegen Nebel verschoben..". Ank.st. Nairobi 9/11.

 596     20   1972.12.01. Malmö‑Frankfurt. SAS 1. DC‑9 Flight. Zurück‑st.       []

 597     15   1973.01.12. København‑Dublin. SAS 1. DC‑9 flight. SK 537.         []

 598     15   1973.04.01. Athen‑Bucarest. SAS 1. DC‑9 flyvning.                 []

 599     15   1973.04.01. Bukarest‑København. SAS 1. DC‑9 flight. SK 834.       []

 600     10   1973.11.04. København‑Bangkok og K.h.‑Singapore. SAS, antatt 1.   []

              fly med fraktfly. 2 konvol., begge ank.st. respektive Bang./Si.

 601     10   1973.11.05. Bangkok‑København og Singapore‑Køb.h. SAS, antatt     [150.R]

              1. flyvning med fraktfly. 2 konvol., begge ank.st. København.

 602     12   1974.01.02. København‑Sturup. SAS 1. Metropolitanflyvning.        []

 603     12   1975.02.04. København‑Los Angeles. SAS 1. DC‑10 Flighet. A.st.    [17]

 604     15   1975.02.04. København‑Seattle og Seattle‑København. SAS 1.        []

              DC‑10 flight. 2 konvolutter. Begge med ank.stempel.

 605     10   1975.02.04. Los Angeles‑København. SAS 1. DC‑10 Flighet. A.st.    [17]

 606     15   1975.04.01. Beirut‑Cairo. SAS 1. DC‑8 flight. Ank.stemplet.       [100.R]

 607     20   1975.04.01. København‑Beirut og København‑Cairo. SAS 1. DC‑8      []

              flight. 2 konvolutter. Begge med ank.stempel (litt utydelig).

 608     15   1975.04.01. Stockholm‑Warsawa og Warsawa‑Stockholm. SAS 1.        [100.R]

              DC‑9 flight. 2 konvolutter. Begge med ank.stempel.

 609     15   1975.04.15. Hanover‑København. SAS 1. B‑747 flight Hannover       [19]

              Fair 1975. Ank.stemplet.

 610     15   1975.04.20. Hanover‑København. SAS 1. DC‑10 flight Hannover       []

              Fair 1975. Ank.stemplet.

 611     15   1975.05.03. København‑Bagdad. SAS 1. DC‑8 Flight.                 []

 612     30   1975.10.01. København‑Malmø/Sturup og Malmø/St.‑K.havn. Crown‑    []

              air. 2 konvol., begge m/bilde av 2‑motors propellfly. Ank.stmp.

 613    100   1975.12.26. Moskva‑Alma Ata. 1. flyvn. med Tupolev TU144 "Con‑    [120]

              cordski". Med Sovjet miniark Afa 3681. Mott.stempel baks.  (K)

 614     25   1975.12.31. København‑Tirstrup. SAS siste postflyvning med        []

              propellfly Convair Metroplitan. Mott.stmp. Feldballe.

 615    100   1976.01.21. Bristol‑Bordeaux. 1. flyvning med Concorde. (K)       [400.R]

 616    125   1976.01.21. Paris‑Rio de Janeiro. 1. flyvning med Concorde Air    []

              France. M/1,70 fransk Concordefrim. Mott.stemp. (W)

 617    200   1976.01.22. Bahrain‑London. 1. flyvning med Concorde. På Lp‑      [400.R]

              konv. med div. stempler. Bahrainfrimerke med Concorde. (K)

 618     15   1976.04.01. Stockholm‑Frankfurt. SAS 1. DC‑9 Flight. Ank.stmp.    []

 619    150   1976.04.09. Paris‑Caracas. 1. flyvning med Concorde til Santa     [400.R]

              Maria Airport, Azores. Konvolutt nr. 18 av 300.  (K)

 620    125   1976.04.10. Caracas‑Paris. 1. flyvning med Concorde. Vedlagt      []

              div. info/opplysninger/detaljer om flighten.  (W)

 621    125   1976.05.24. London‑Washington. 1. flyvning med Concorde. (W)      []

 622    200   1976.06.26. London‑San Juan‑London. 1. charterflyvn. Concorde.    [400.R]

              Med info om flyvningen/flytider/mannskap etc. (K)

 623     15   1977.02.01. København‑Vagar (Færøyene) og Vagar‑København.        [25]

              Danair 1. B‑737 Flight. 2 konvolutter, begge med ank.st.

 624     10   1977.02.03. Vagar/Færøyene‑Bergen. Danair 1. B‑737 Flight. A‑st.  [25]

 625     10   1977.02.07. Bergen‑Vagar/Færøyene. Danair 1. B‑737 Flight. A‑st.  [25]

 626    200   1977.11.23. New York‑Paris. 1. flyvning med Concorde. Med         []

              innlagt info om flybesetningen/kopi Boarding Pass. (K)

 627    200   1977.12.09. London‑Singapore. 1. flyvning med Concorde.           [400.R]

              Mottstempel Singapore 9/12 på baksiden.  (K)

 628     20   1977.12.13. København‑Bergen. SAS 1. 747 Combi‑Flight. A‑st.      []

 629     20   1978.04.01. Odense‑København og København‑Odense. Danair/SAS      []

              1. DC‑9 Flight. 2 konvolutter, begge med ankomststempel.

 630     25   1978.06.13. Reykjavik/Kulusuk‑København. SAS 1. F‑27 Flight. (W)  []

 631     25   1978.06.15. Kulusuk‑Sdr. Strømfjord. Grønlandsfly. Siste          []

              DC‑6 Flight. Med bilde av fly. Ank.st. Sdr. Strømfjord. (W)

 632     12   1979.03.12. København‑Seattle. SAS 1. 747 Combi‑Flight. A‑st.     []

 633     15   1979.04.01. Amsterdam‑Stockholm. SAS 1. DC‑9 Flight. Ank.st.      []

 634     20   1979.04.01. Zürich‑Göteborg. SAS 1. DC‑9 Flight. Ankomstst.       []

 635     15   1980.02.17. København‑London. SAS 1. Airbus flight. Mott.st.      []

              Heathrow Airport m/stilisert Concordefly.

 636     14   1980.03.19. København‑Stockholm. SAS 1. Airbus flight. Mott.st.   []

 637     14   1980.03.20. Stockholm‑København. SAS 1. Airbus flight. Mott.st.   []

 638     12   1980.04.01. Paris‑København. SAS 1. Airbus flight. Mott.st.       []

 639     16   1981.03.29. Stockholm‑London. SAS 1. Airbus‑Flight. Ankomstst.    []

 640     20   1981.03.30. Aalborg‑Göteborg. SAS 1. Grumman Gulfstream‑flight    []

 641     25   1982.04.06. København‑Narssarssuaq og Narssarssuaq‑København,     []

              SAS 1. DC‑8 flight. 2 konvolutter, begge respekt. mott.stemlet.

 642     20   1982.09.29. Singapore‑København og Bangkok‑København. SAS 1.      [20]

              flight med B‑747. 2 konvolutter, begge mott.stemlet København.

 643     30   1984.06.15. SAS 1. Hoovercraft København‑Malmö. Spes.konv. m/     []

              bilde av Hoovercraft. St. København Lufth. + ank.st. Malmö

 644    125   1985.11.10. Nassau‑London. 1. flyvning med Concorde. Vedlagt      [300.R]

              div. info/opplysninger/detaljer om flighten.  (W)

 

JUBIL./1. TUR ETC                       

 645     25   1971.11.21. Scandinavia‑Montevideo. SAS 25‑årsjubil. Med          [100.R]

              grønlandske frim., stpl. Sdr. Strømfjord, + Uruguaystempel.(W)

 646     10   1972.02.24. SAS 15‑årsjub. "First over the Pole". Konvolutt       []

              m/gjengiv. av FFC fra 1957. M/Afa 492. Anchoragest. bakside.

 647     20   1972.03.11. SAS, flyvning til Leipzigermesse. DDR‑adr./Retur.     [20]

              Rødt stempel forside, Leipzigerst. m/stilisert fly bakside.

 648     18   1972.06.10. Midnight Sun Flight SAS. Stockholm‑Kiruna‑Stockh.     []

 649     12   1972.08.25. SAS/München OL 1972. Med tyske OL‑frimerker.          []

 650     16   1974.04.05. København‑Dusseldorf og Dusseldorf‑København.         []

              SAS 25 års flyvning. 2 konvolutter. Begge ank.st. respektive.

 651     16   1974.04.06. København‑Wien og Wien‑København. SAS 25 års          []

              flyvning. 2 konvolutter. Begge ank.st. respektive.

 652     17   1974.04.06. München‑København og K.havn‑München. 25‑årsjubil.     []

              SAS‑flyvninger. 2 konvolutter, begge ank.st. respektive.

 653     16   1974.04.30. Milano‑København og K.havn‑Milano. 25‑årsjubil.       []

              SAS‑flyvninger. 2 konvolutter, begge ank.st. respektive.

 654     18   1974.04.30. Roma‑København og K.havn‑Roma. 25‑årsjubil. SAS‑      []

              flyvninger. 2 konvolutter, begge ank.st. respektive.

 655     25   1975.04.20. Amsterdam‑København og København‑Amsterdam.           []

              DDL/SAS 50‑årsjubileum. 2 konvolutter. Respektive ank.stemplet.

 656    200   1975.10.03. Charles de Gaulle‑Montreal. Concorde 02 F‑WTSA.       [300.R]

              Åpning av Mirabel Airport. Div. stempler "Flown via London +

              via Ottawa...". Påstemplet flystrekninger/Crew etc. (K)

 657    200   1975.10.06. Montreal‑Charles de Gaulle. Concorde 02 F‑WTSA.       [300.R]

              Retur fra åpning Mirabel Airport. Div. stempler/Machine Cancel‑

              led etc., + innlagt kopi av Passenger Ticket (nettbilde). (K)

 658     75   1976.01.21. Rio‑Paris. Brev med Concorde. Med brasilsk frimerke   [150.R]

              5,20 med Concorde Rio‑Paris. Ank.st./div. info på baksiden. (W)

 659     20   1976.04.15. 35‑årsjubil. hollandsk flyskvadron 320/RAF. Med       [20]

              div. info. 5p Jersey flyfrimerke. (W)

 660     50   1976.05.26. 35‑årsjub. for flyobs. av Bismarck m/Catalinafly.     []

              M/5p Jersey flyfrim. Div. info/opplysn. påtrykt/vedlagt. (W)

 661     20   1976.11.15. 60‑årsjubil. for opprettelsen RAF 207 Squadron        []

              Lancasters. Vedlagt info om Marshal RAF Lord Tedder. (W)

 662     20   1977.07.23. 60‑årsjub. 44 RAF Squadron. Div. info. (W)            []

 663     20   1977.09.15. 37‑årsminne Battle of Britain. Flyvning RAF Biggin    []

              Hill‑RAF Catterick. Vedlagt div. historie/info. (W)

 664     20   1978.06.03. 40‑årsjubil. for RAF Cosford/Isle of Man. Vedlagt     []

              info om Major J.T.B. McCudden. M/7p båt/flyfrim. Isle of M. (W)

 665     20   1978.11.10. Jugoslavisk minne om RAF‑returnering? Vedlagt info,   []

              div. stempler bakside etc. (på nettbilde). Jugoslav. frim. (W)

 666     20   1979.12.23. 60‑årsjubil. RAF Formation of No.1 flying training    []

              School. Med 119 Jersey flyfrimerke. Vedlagt info. (W)

 667     25   1981.03.10. RAF Waddington‑Offutt AFB USA, via Goose Bay          []

              Canada og retur, i Vulcan B2. Omtale/historie om Flugkapitän

              Gerhard Nitschke, testflyver for Heinkel. Vedlagt info. (W)

 668     20   1982.02.23. SAS Polar Route 25 år. 3 konvol.: København‑Tokyo,    []

              Stockholm‑Tokyo + Tokyo‑Københ. Med bl.a. 2,30 dansk flyfrim.

 669     10   1982.11.05. 70 år siden postflyvning med spesielt flypost‑        []

              stempel. Kort med særstempel og Københavnstempel. (K)

 670     50   1984.11.25. Falkland Islands/Port Stanley‑UK. Record Flight.      [100]

              Med Falkl.Isl.‑frim m/fly, kart, stempler, div. signaturer.

              Medflg. div. info, bl.a. "The Vulcan and the Falklands War" (K)

 671     20   1986.09.16. 50‑årsjubil. RAF Reorganisation. Spitfireinfo. (W)    []

 672    200   1990.01.01. Fairford‑Moses Lake de‑icing trials. Bilde av Con‑    [300.R]

              corde på snødekke. Div. stmpl. M/signatur. Konv. nr. 37/75. (K)

 673     20   1990.08.25. 50‑årsjubil. RAF Invasion Month. Div. stmp./info.(W)  []

 674     20   1990.09.11. 50‑årsjubil. Battle of Britain. Vedlagt info om       []

              "The Major Assault" 18.8.1940. Konv. nr. 16/100.  (W)

 675     25   1990.09.15. 50‑årsminne The Night Blitz, the Battle of Britain.   []

              Belize 25c flyfrim. Vedl. historisk info for dagene 1/12‑31/12

              om flyangrep etc. (W)

 676     20   1995.01.01. Operation "Bodenplatte" 50‑årsjub. Flyvning Biggin    [100.R]

              Hill‑Brussel. Tegninger/info om flyvningen. Div stemp. baks. (K)

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

 677     15   Balholm. Svhv/Lf. Ubrukt. Utgiver Carl Tietz, Balestrand. (K)     []

 678     10   Bergen, Tyskebryggen. Svhv Lf. Brukt 1916. Noen små flekker       [20]

              øverst på forsiden. (K)

 679     15   Bergen. Farver/Lf. Ubrukt. Udelt adr.side. (K)                    [65]

 680     10   Bergen. Flöien st. Svhv Lf. Ubrukt, "som mytt". Oppi 402. (K)     []

 681     20   Bergen. Haakonshallen og Walfendorfstaarn. Lf farver. Ubr. (K)    [25]

 682     10   Bergen. Medisinsk‑historiske samlinger. Ubr. Ukjen utgiver. (K)   [20]

 683     10   Bergen. Svhv/Lf. Ubrukt. Udelt adresseside. Ubrukt, men påsatt    []

              5ø frimerke. F. Beyer's Turist‑Bureau Bergen.  (K)

 684     15   Bergen. Tyskebryggen. Hus/smug. Svhv fotok. Lf. Ubr. Mittet (K)   []

 685     10   Bergen. Utsikt fra Ulriksbanen. Ubrukt, 1950/60‑tall? Med         []

              limspor på baksiden (etter innliming?). (K)

 686     10   Bodø. Oversikt, hurtigrute i forgrunn. Brukt. (K)                 []

 687     15   Brudefærd, Hardanger. Farver Lf. UPU‑kort, udelt adresseside.     [70]

              Brukt 1903. (K)

 688     10   Brudefølge, Hardanger. Farver Lf ubrukt. Carte Postale, udelt     [25]

              adresseside. Litt hjørne‑/kantslitasje. (K)

 689     15   Brudefölge, Hardanger. Svhv Lf. UPU‑kort, udelt adresseside.      [25]

              Brukt. Stmp. Bergen 31 XII 1905, + Trondheim Tur 1, 3.1.06. (K)

 690     20   Brudefølge, Hardanger. Virker delvis kolorert. Lf. UPU‑kort,      [70]

              udelt adresseside. Ubrukt. (K)

 691     15   Buerdalen, Odde i Hardanger. Farve Lf ubrukt. UPU‑kort,           [50]

              udelt adresseside. Svak hjørne‑/kantslitasje. (K)

 692     15   Carl den 12tes dødssted, fæstningen Fredriksten. Svhv. Lf.        [12]

              Brukt 1918. (K)

 693     20   Christiania. Historisk Museum. Svhv Lf fotokort, blank overfl.    [25]

              Eneret A/S Abel, 15. Brukt 1911.  (K)

 694     15   Christiania. Oscarshal. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt 1902.      []

              Noen svake bøyer/bretter. (K)

 695     25   Christiania. Showing Royal Palace. Farve Lf. Produsert og         [30]

              brukt innen USA 1909, stemplet Dresden, Ohio. (K)

 696     25   Christianssand. Lf svhv. Udelt adr.side, skrift på forsiden.      [70]

              Frimerke fjernet. Brukt, påskrift "1901". Litt "slitent". (K)

 697     10   Dalen, Telemark. Svhv Lf, blank forside. Horisontal brett på      []

              del av kortet. Brukt 1912. Mittet 83. (K)

 698     10   Djupvasshytta. Svhv ubrukt fotokort.  (K)                         []

 699     10   Drammen. Flerbilders, bl.a. "Spiralen". Påskrift, ikke post‑      []

              gått. Litt hjørneslitasje. Aune, foto Sønstrød. (K)

 700     12   Drammen. Gammel bybru, mot Bragernes. Svhv Lf. Brukt 1922,        [25]

              frimerke fjernet. Brett nedre h.hj. H. Lyche & Co. A/S. (K)

 701     30   Drammen. Off. Höiere Almenskole. Svhv Lf. Brukt, stempel          []

              Randsfjordb. Posteksp. II/A 12 VIII 09. Litt "ruglet"/skadet

              under frimerket. (K)

 702     12   Drammen. Oversigt. Svhv Lf ubrukt. Tidlig mellomkrigs? Hjørne‑    [11]

              slitasje. Frimerke (pent) fjernet. Utgiv.: N.K. nr. 51.  (K)

 703     10   Drammen. Toldbodgaten. Svhv Lf. 1 hjørne avrevet, frim. fjernet.  []

              Litt "slitent". Brukt 1909.  (K)

 704     12   Drammen. Torvet/fontene. "Bølgekant". Mittet. Ubrukt. (K)         []

 705     10   Eidsvold Folkehøiskole. Svhv Lf. Brukt 1913. Skrift også på       [50]

              forsiden. Liten del av n.h.hjørne avrevet. (K)

 706     10   Finse, Bergensbanen. Svhv ubr. fotokort. 4 limflekker baks. (K)   []

 707     15   Flaamsdalen. Hest/kjerre. Svhv Lf ubrukt. O. Svanöe, Bergen (K)   []

 708     15   Flaamsdalen. Ved Høga Bro. Svhv Lf, svakt blåtonet, litt tykt?    []

              Blank overflate. Brukt 1914. Med ustemplet NKS julemerke. (K)

 709     10   Flydalsjuvet, Geiranger. Svhv fotokort brukt 1955. (K)            []

 710     15   Frognersæteren. Gulsvikstuen. Svhv Lf ubrukt. Udelt adr.side (K)  [98]

 711     10   Geirangerfjorden. Svhv Lf., UPU/delt adresseside. Ubrukt. (K)     []

 712     10   Gjeilo. Oversikt. Svhv/brunlig Lf. Påskrift 1914, ikke postgått.  [22]

              Ca. 10 mm rift høyre side. "Blank" overflate, = fotokort? (K)

 713     10   Glittertind. Sét fra Besshö. Svhv Lf. br. 1910. 1 svak hj.br.(K)  []

 714     15   Hamar. Domkirkeruinene. Lf svhv Ubrukt. Carl Normann, Hamar (K)   [30]

 715     20   Haugastøl. Lf farver. Litt hjørne‑/kanslit. Brukt 1909. (K)       [22]

 716     15   Haukelisæter. Svhv Lf UPU‑kort, 2‑delt adr.side. Påskrift         [30]

              1908, ikke postgått. (K)

 717     10   Hell. Svhv Lf. Ubrukt.(K)                                         [50]

 718     15   Horgheim, Romsdalen. Svhv Lf (fotokort?), blank forside.          [75]

              Brukt 1912. Mittet 499. (K)

 719     10   Hornindalsvandet, fra Grodaas. Svhv Lf., UPU/delt adresse‑        [50]

              side (litet felt til skrift).Ubrukt.  (K)

 720     25   Karjol. Lf. Svhv bilde, halvdel m/norsk flagg i rødt, hvitt og    [70]

              blått. UPU‑kort, udelt adr.side. Ubrukt. K. Kundsen? & Cie? (K)

 721     15   Kirkenes. Midnattsol/flere faser. Lf/farver. USA‑prod. Ubr. (K)   []

 722     10   Kongens Udsigt, Ringerike. Svhv Lf., udelt adresseside. Brukt,    []

              utydelig årstall i stempelet. Litt tynne kartong. (K)

 723     25   Kongsvinger. Svhv/blåtonet? Lf. Br. 31 VII 09, st. "Kongsving‑    [75]

              erb. Postexp./*A*" (Merk stavemåten m/"x", står feil i Postal.

              Kopi på nettsiden). Frim. (pent) fjernet. Svak hjørnebrett. (K)

 724     10   Kristiandia. Fra Ekeberg. Svhv Lf ubrukt. Litt mørkt.             []

              Mittet "Kjenn ditt land". Serie III, nr. 21. (K)

 725     12   Kristiania. Bjölsen Park. Lf farver. Litt tykt, blank over‑       [50]

              flate. Brukt 1916.  (K)

 726     14   Kristiania. Bygdø Allé. Svhv Lf. Udelt adr.side, masse skrift     [50]

              på forsiden. Brukt 1904. (K)

 727     10   Kristiania. Karl Johans‑Gate. Farver Lf. Tidlig 1900‑tall?        []

              (Bare hestekjøretøy). Ubrukt, mye limflekker på baksiden. (K)

 728     10   Kristiania. Kontelig norsk Yachtklub. Svhv Lf, 2‑bilders.         []

              Vertikal brett. Brukt 1906. (K)

 729     12   Kristiania. Slottet. Farver Lf. Brukt 1914. (K)                   [45]

 730     18   Kristiania. Sorgenfrigaden. Svhv Lf. Brukt 1910. Svak brett (K)   [65]

 731     15   Kristiania. St. Hanshaugen. Lf svhv/blåtonet. Udelt adresse‑      [30]

              side. Ubrukt.  (K)

 732     10   Kristiania. St. Hanshaugen. Svhv Lf (tonet grønnaktig?). UPU‑     [25]

              kort (1/3 av adr.‑siden til tekst). Brukt 1910. (K)

 733     15   Kristiania. Studenterlunden. Svhv/bruntonet Lf. brukt 1917 (K)    [20]

 734     10   Kristiansand. Parti fra parken. Ubrukt. (K)                       [30]

 735     10   Larvig. Hallevandet. Svhv Lf. Ubr. Mulig stfiftehull i marg. (K)  []

 736     12   Lian Herregaard (Trondheim?). Svhv Lf. Brukt 1907. (K)            [40]

 737     10   Lillesand. 3‑bilders. Brukt 1998. (K)                             []

 738     50   Loen. Fra ulykken i Loen, Bødal (1905?). Svhv Lf ubrukt. Carte    [175]

              Postale, delt adr. side. Kirkhorn Molde No. 101. Fin stand. (K)

 739     10   Loenvand, Nordfjord. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt 1904. (K)     []

 740     10   Longyearbyen. 5‑bilders kort. Påsatt 1,75 kr. frimerke, men       []

              ubrukt/uten noen påskrift.  (K)

 741     12   Lærdalselven ved Borgund. Svhv Lf. UPU 2‑delt adr.s. Ubr. (K)     [20]

 742     10   Mann foran hus. Sitat av Jørgen Moe ("Arbejdsmand og arbeids‑     [15]

              kvinde...."). Lf svhv. Brukt (1906 ?).  (K)

 743     25   Midtstuen. Svhv Lf. UPU‑kort, udelt adr.side. Brukt 1904 til      [50]

              Natal, Syd‑Afrika. Hjørneslitasje, 1 hj. litt skadet. (K)

 744     10   Morgedal, Telemark. Svhv. fotokort. Brukt 1949. (K)               [30]

 745     10   Moss. Jelögaden. Svhv Lf, ant. nedklipt i underk. Brukt 1902.(K)  [45]

 746     12   Nevlunghavn. Båter/brygge. Brukt 1986. (K)                        []

 747     30   Nordkap. Båt i forgrunn. Lf (farver). Brukt 1918. Abel 754.  (K)  [100]

 748     15   Nordkap. Midnatsol. Lf svhv. Brukt 1908. Mittet 842. (K)          [15]

 749     15   Nordkap. Svhv Lf. UPU‑kort, delt adr.side. Ubrukt. (K)            [22]

 750     10   Nordkapp. Brukt 1998. (K)                                         []

 751     10   Nordkapp. Med midnattsol. Brukt 1985. Husmo 9764/14. (K)          []

 752     10   Nærofjord. Farve Lf ubr. UPU‑kort, udelt adr.s. Litt hj.slit.(K)  []

 753     10   Næröfjorden, Sogn. Svhv Lf. Brukt 1916. K.Knudsen Bergen/47 (K)   []

 754     15   Odda. Skydskjærre, mann/hest. Svhv Lf delt adr.side. Ubrukt (K)   [70]

 755     20   Odde, Hardanger. Farve Lf ubrukt. UPU‑kort, udelt adresseside.    [20]

              Mittet 180. (K)

 756     15   Odde, Hardanger. Farver Lf. Brukt 1913. (K)                       []

 757     20   Odde, Hardanger. Karjol. Farve Lf ubr. UPU‑kort, udelt adr.s.(K)  [50]

 758     12   Oldedalen, Rustöen. Ubr. svhv fotokort. Svak hj.brett. CM&S. (K)  []

 759     10   Olden i Norfjord. Svhv (fotokort?) Lf. Ubrukt. Carl Normann,      []

              Hamar, Enerett 1925.  (K)

 760     20   Oslo Fornøielsespark 1939. "Wildest Africa", musikkgruppe?        [40]

              Svhv Lf fotokort, ubrukt.  (K)

 761     12   Oslo. Barnetog 17. mai. Ubrukt, Lf farver. Kortforlaget 64. (K)   []

 762     20   Oslo. Grand Hotel Kristiania. Farver Lf. Brukt 1930, med 15ø      []

              Olav d. Hellige (NK 178). Svak hjørneslitasje. (K)

 763     12   Oslo. Utsikt fra Rådhuset. Svhv/bruntonet Lf. Ubr. Abel 7. (K)    [10]

 764     10   Oslo. Utsikt fra Slottet. Svhv Lf. Liten svak "knekk" i           []

              overkant, litt hjørneslitasje. Brukt 1931.  (K)

 765     12   Polarcirkelen, Saltfjellet. Med "bølgekant". Ubrukt. Mittet       [25]

              2173/28. Enerett Polarsirkelen Høyfjellshotel. (K)

 766     15   Raftsund. Farver Lf. UPU‑kort, udelt adresseside. Brukt inn‑      [70]

              lands i England 1904. (K)

 767     15   Raftsundet. Svhv Lf ubrukt UPU. Udelt adr.side. Litt tykt. (K)    []

 768     10   Romdsdalhorn. Svhv Lf. UPU, delt adr.side. Ubrukt. (K)            [25]

 769     10   Romsdalen. Svhv Lf blank overfl. Brukt 1911, frim. fjernet (K)    [25]

 770     10   Saltstraumen Bru. Liten påskrift, ikke postgått. (K)              [15]

 771     20   Sandefjord. Svhv Lf, blank overflate. Brukt 1915. (K)             [45]

 772     25   Sinclairs grav. Skottelaaven hvor efter Sagnet en Del fangne      [50]

              Skotter blev ihjelslaaet. 2‑bilders svhv Lf. Ubr. GB no.63. (K)

 773     10   Skien. Ibsenparken, kirke bakgrunn. "Bølgekant". Ubrukt. (K)      []

 774     10   Solborg. Svhv Lf fotokort. Brukt 1952. (K)                        []

 775     10   Sommarland, Telemark. Med "Magasuget". Br. 1989 (stmp. Steglet/   []

              3600 Kongsberg). Et par tegnestifthull, liten/svak hj.brett. (K)

 776     30   Spesielt kort: Papp‑plate ca. 13 x 8,5 cm brukt som postkort.     [100]

              Stivere enn vanlig postk. Adresse og skrift på hver side.

              Vertikal limstripe på venstre side. Brukt 1906. (K)

 777     25   Spidsbergen. Drivis. Farver/Lf. Ubruk UPU‑kort, udelt fors. (K)   []

 778     15   Stalheim. Farve Lf. Ubrukt, udelt adr.side. Brukt tidlig 1900‑    [50]

              tall til England (10ø porto). Litt hjørneslitasje. (K)

 779     15   Stalheimskleven. Farve Lf. UPU‑kort udelt adresseside.            [50]

              Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)

 780     10   Stavern. Sjömennenes Mindehal. Lf svhv fotokort, ubrukt.          [30]

              Liten flekk i kanten på forsiden. (K)

 781     15   Suldal. Set fra Aasen. Delvis kolorert? Lf. UPU‑kort, udelt       [75]

              adr.side. Ubrukt.  (K)

 782     10   Suldalsporten, Ryfylke. Svhv Lf. UPU, delt adr.side. Ubrukt.(K)   [40]

 783     10   Sundvolden, Ringerike. Svhv Lf. Brukt 1916. Brett/liten rift (K)  [30]

 784     10   Svolvær. Svhv Lf. Brukt 1911. Litt "slitent". (K)                 [11]

 785     10   Syv Søstre fjelltopper, Norland. Svhv fotokort. Påsatt fri‑       []

              merke og etikett (Petter Dass 1647‑1947), ikke postgått.  (K)

 786     20   Trondhjem. Bybroen med Kristiansten. Svhv Lf brukt 1908. (K)      [60]

 787     20   Trondhjem. Munkholmen. Lf farver, litt tykt. Engelsprod. Ubr.(K)  [70]

 788     10   Trondhjem. Munkholmen. Lf farver. Med dikt av Nordahl Rolfsen.    [40]

              Brukt 1906, frimerke fjernet. Litt påskrift på forside. (K)

 789     10   Tönsberg. Bryggen. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)                  [25]

 790     15   Tönsberg. Kirkeruinerne paa Slotsfjeldet. Svhv (gulbruntonet?)    [17]

              Lf ubrukt. Carl Normann, Hamar. Eneret 49586. (K)

 791     15   Ukjent sted. Båter, folk (pyntet?). Farver Lf. Brukt 1908. (K)    [25]

 792     15   Ukjent sted. Lf farver. Udelt adr.side. Utenlandsprodusert. (K)   []

 793     10   Vetlefjorden, Sogn. Svhv. fotokort. Ubrukt. (K)                   [70]

 794     30   Videsæter, Nordfjord. Svhv Lf. Brukt 1926 til England, med NK     [60]

              128 (25ø rød Løve). Liten brett i ø.v. hj. i "margen". (K)

 795     15   Vinterlandskap. Ukjent sted. Svhv/blåtonet Lf. Brukt 1923.        []

              Mittet nr. 39. Foto Wilse. (K)

 796     20   Vossevangen. Farve Lf. Udelt adresseside. Brukt 1908. (K)         [25]

 797     10   S. Boden. Brukt 1993.  (K)                                        []

 798     10   S. Bygdeoriginal Carl Anton (Calle‑Aron) med tresykkel(!)         []

              1905, Dalarna. Svhv nytrykk (Göteb. Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 799     15   S. Dals Långed. Kanalbåten/Långbron. Kolorert Lf. Ubrukt. (K)     []

 800     15   S. Fjällbacka. Båt i forgrunn. Svhv Lf. fotokort, brukt 1943.     [40]

              Litt skrift øverst på forsiden. (K)

 801     10   S. Fra Kong Gustav V:s 90‑årsdag. Lf ubr. 1 liten hj.brett. (K)   []

 802     10   S. Göteborg. Gråbergsgatan 1900. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)        []

 803     10   S. Göteborg. Gustav Adolfs torg. Brukt, stmp. Mellerud 1949 (K)   []

 804     10   S. Göteborg. Sjömanshuset. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)              []

 805     10   S. Göteborg. Spårvagn og Polispiketi Brunnparken 13.10.1921.      []

              Svhv. nytrykk (G.borgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 806     10   S. Göteborg. Östra Hamngatan och Börsen. Svhv nytrykk. Ubr. (K)   []

 807     10   S. Hallsberg. Flerbilders. Brukt 1987. (K)                        []

 808     10   S. Helsingborg. Havn. Brukt 1995, frimerke (pent) fjernet. (K)    [50]

 809     15   S. Hjo hamn 1930‑tallet. Svhv nytrykk, brukt 1976. (K)            []

 810     10   S. Hälsning från Nässjö. Flerbilders. Brukt 1973. (K)             []

 811     10   S. Hälsning från Ockelbo. Flerbilders. Brukt. (K)                 []

 812     10   S. Kristinehamn. Flerbilders. Brukt 2004. (K)                     []

 813     30   S. Kristinehamn. Inre hamnen. Svhv Lf. Br. 1934 m/5ö Postspare‑   [50]

              bank 1933 tagget 4‑sidig, ikke bestemt type. (Nettbilde). (K)

 814     12   S. Kunglig elgjakt i Böda kronopark 1934. Drevkarlarna åker       []

              före och jaktsällskapet efter loket. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)

 815     15   S. Leckö Slott. Båt i forgrunnen. Svhv Lf brukt, st. Räbäck       []

              (5ö Oscar II tidl. 1900‑t.?). Liten del av ø.v. hj. skadet (K)

 816     10   S. Lycksele. Flerbilders Svhv fotok. m/"bølgekant". Br. 1957 (K)  []

 817     25   S. Malmö, Hamnen. Svhv Lf Brefkort, udelt adr.side. Brukt, st.    []

              PKXP 30 3.6.1901 + Borås Tur 4.6.01 (nettb.). Hjørnebrett. (K)

 818     20   S. Malmö. Tullkammaren/indre hamnen. Svhv Lf fotok. Br.1947 (K)   []

 819     10   S. Mariefred. 3‑bilders. Med "bølgekant". Ubrukt. (K)             []

 820     10   S. Mariefred. Flerbilders. Brukt 1986. (K)                        []

 821     10   S. Sophämtning i Vasastaden, Göteborg 1950‑tallet. Svhv.          []

              nytrykk (Göteborgs Vykortskl.). Ubrukt. (K)

 822     10   S. Stockholm. Norra Bantorget. Litt lim‑/papirrester. Ubr. (K)    [21]

 823     10   S. Storlien. "Bølgekanter". Ubrukt. (K)                           []

 824     10   S. Sunnanå. Sporområde/havn 1920‑t. Svhv nytr. Ikke postgått,     []

              påsatt frim. + særstempel Järnvägen‑Posten 100 år 1979. (K)

 825     15   S. Trälleborg. Ångfärjan ("Preussen" ?) passerar fyren.           [25]

              Lf svhv fotokort, brukt 1938. (K)

 826     10   S. Uddevalla. Svhv Lf. Udelt adresseside. Brukt, stempel          []

              PKXP No. 41 A 11.6.1905. Flere hjørnebretter. (K)

 827     10   S. Uppsala. Panorama. Eldre svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)         []

 828     15   S. Vännäs. Flerbilders Svhv fotokort med "bølgekant". Brukt,      []

              med stempel PKP 307 A, 15.7.57. (K)

 829     15   S. Växjö. Centralstationen. Svhv fotokort, brukt 1957. (K)        [30]

 830     10   DK. Aalsgaarde. Lf (farver). Brukt, stemp. Hornbæk 1923. (K)      [50]

 831     10   DK. Bornholm. 2 stk. UPU‑kort. Hotel Hammersø og Sandvig Bade‑    []

              strand. Begge Lf svhv ubrukt. (K)

 832     10   DK. Christiansø. "Ertholm" i forgr. Br. 1978, frim. avrevet. (K)  []

 833     10   DK. Halsskov Færgehavn. Flerbilders. Ubrukt. (K)                  [15]

 834     10   DK. Hedenstad. 4‑bilders Lf svhv. Brukt 1927. (K)                 []

 835     10   DK. Horsens, Aaboulevarden. Lf (farver). UPU‑kort, udelt          [16]

              adresseside. Brukt 1906.  (K)

 836     10   DK. Horsens, Ole Wormsgade. Svhv Lf brukt 1915. Litt stempel‑     []

              avsmitting på forsiden.  (K)

 837     10   DK. Høgholm ved Trustrup. Carte Postale Lf. Udatert, kun med      [16]

              stjernestempel (Hedensted ?, nettbilde). 3ø grå Bølgelinje. (K)

 838     15   DK. Kronborg. "Sundet ved Kronborg", marinemaleren C.F. Søren‑    [21]

              sen. Svhv Lf ubrukt.  (K)

 839     10   DK. Nakskov. Flerbilders. Ubrukt. (K)                             [15]

 840     12   DK. Nyborg Færgehavn 1963. Med M/F "Dronning Ingrid", nå M/F      [20]

              "Sjælland". Ubrukt. (K)

 841     10   DK. Rimmerslund. Svhv Lf brukt 1908. (K)                          []

 842     10   DK. Rødby. Flerbilders. Ubrukt. (K)                               [15]

 843     10   DK. Sjællands Odde, Færgehavn. Ubrukt.  (K)                       [18]

 844     10   DK. Storebeltsoverfarten Halsskov‑Knudshoved. Svak hjørne‑        [18]

              brett. Ubrukt. (K)

 845     10   GB. Colchester. High Street. Farve Lf. Ubrukt.  (K)               []

 846     12   GB. London. The Quandrant, Regent Street. Svhv Lf. Ubr. (K)       []

 847     14   GB. London. Westminster Abbey. Lf. Farve, m/"sølv" bakgrunn.      []

              Brukt i Norge, stmp. Kragerø 23 XII 07. (K)

 848     15   GB. Newcastle. High Level & Swing Bridges. Lf svhv. br. 1908 (K)  [12]

 849     15   GB. Newcastle. The Side. Lf farver, brukt 1909 til Norge.         [12]

              Litt kant‑/hjørneslitasje. (K)

 850     15   GB. Sunderland, Fawcett Street. Lf farver, brukt 1908 til         [12]

              Norge. Litt kant‑/hjørneslitasje. (K)

 851     10   Tyskland. Berlin, Nationalgalerie. Svhv fotokort, ubrukt. (K)     []

 852     10   Tyskland. Dresden, Carolasee. Svhv Lf. Udelt adresseside. Til     []

              Norge, stempel Dresden 14.7.02, 10 pf rød Germania. (K)

 853     10   Tyskland. Köln. Svhv Lf, brukt 1930. (K)                          []

 854     10   Frankrike. Marseille. Pont Transbordeur. Svhv Lf fotokort. (K)    []

 855     10   Frankrike. Place de la Concorde. Eldre svhv Lf. Ubrukt. (K)       []

 856     12   Italia. Palermo, havn. Brukt 1970. (K)                            [16]

 857     10   Kanariøyene, Las Palmas. Strand/stor passasjerbåt. Brukt          []

              (1970?). Frimerke (pent) fjernet. (K)

 858     15   Sveits. Flüelen. Dampbåt i forgr. Farver/Lf. Ubrukt. (K)          [21]

 859     15   Sveits. Genève. Havn/båter. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)         []

 860     15   Sveits. Luzern. Kriegs‑ ung Friedenmuseum. Farver Lf. Ubr. (K)    []

 861     10   Sveits. S. Mamette e. Valsolda. Svhv Lf. Brukt 1907 (til          []

              Sverige). Liten papirrest i venstre kant.  (K)

 862     10   Monaco. Monte Carlo. Svhv Lf. Brukt 1926. (K)                     []

 863     10   Østerrike. Staatsoper, Wien. Ubrukt (påsatt frimerke). (K)        []

 864     10   St. Petersburg. Brukt (i Norge) 2002. (K)                         []

 865     15   Tsjekkia. Schloss Tetschen. Hjulbåt forgr. Ubr. farver Lf. (K)    [25]

 866     15   Tsjekkia. Tetschen‑Bodenbach. Hjulbåt forgr. Ubr. farver Lf. (K)  [20]

 867     10   Polen. Stettin, havn m/båter, nattbilde. Svhv. fotok. Ubr. (K)    []

 868     10   Polen. Stettin, havn m/båter. Svhv. fotokort. Ubrukt. (K)         []

 869     25   Japan, Hakone. Svhv/bruntonet Lf. Til Norwegian Legation,         []

              Lisboa. Påført "Portugal via Liberia". Brukt antatt 1920‑tall.

              Baksiden på nettbilde. Svak hjørnebøy‑/brett n.h.side. (K)

 870     10   Thailand. Took‑Took, 3‑hjuls drosje. Brukt 1994. (K)              [15]

 871     10   USA. Chicago. Ashland Boulevard. Farve/Lf. Brukt 1907 til         []

              Norge. Frimerke (pent) fjernet. Litt hjørneslitasje. (K)

 872     10   USA. San Diego. Crystal Pier. Lf svhv fotokort, ubrukt. (K)       []

 873     10   USA. San Francisco. Humboldt Bank Building. Farve Lf. Brukt       []

              til Norge (Brønø, Helgeland) 1912. (K)

 874     10   Canada. Elvebåt. Eldre Lf (farver). Ubrukt.  (K)                  [15]

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 875     30    5 kort. Svhv ubr.: Stigfossen (m/svak hjørnebøy). Trollstig‑     []

              veien. Farve: Mebonden Selbu (brukt 1969), Røyrvik (1978),

              Lillehammer‑Parken (1959). Alle på nettbilde. (K)

 876     12    9 ubr. kort Oslo/område. Holmenkollen, Vigeland, Høvikodden,     []

              sentrum etc. Alle ubrukte, i fin stand.

 877     20   De Sandvigske Samlinger. 13 forskj. eldre svhv Lf (1=UPU).        [22]

              Fleste av utgiver D. Stribolts Eftf., Lillehammer. Ubrukte. (K)

 878     10   Lot 12 eldre Lf svhv. Brukt (1906‑20)/påskrift/ubrukte. Noe       [15]

              var. kvalit., men flere bra. Div. motiv. Medfølger kort som

              "mappe" (slitt) med 6 sammenh. bilder New York. Nettbilder. (K)

 879     15   Lot ca. 36 kort. Fleste farver. Div. land/motiv (sett Kirke,      [50]

              båt, ubr. Lf Julekort, div. dyr, romantisk etc.) Brukt/ubrukt.

 880     35   Lot ca. 45 kort. Alle Lf. Flest svhv., ubr./brukt (fra tidlig     [100]

              1900‑t.). Div. motiv, romantiske etc. Alle (?) norske. Noen med

              litt minus, også noen div. tykkelser? Noen netteksempler. (W)

 881     40   Lot ca. 46 kort. Alle Lf. Svhv/farve, ubr./brukt (mange tidlig    [60]

              1900‑t.). Div. motiv, mye stedskort. Noen m/litt minus. (W)

 882     40   Lot ca. 50 kort. Alle Lf. Farver/svhv., ubr./brukt (fra tidlig    [65]

              1900‑t.). Div. motiv. Aller fl. norske. Noen m/litt minus/tynn

              papirstripe bakside. Noen netteksempler. (W)

 883     25   Lot ca. 50 kort. Barn, Damer, Romantiske. Alle eldre Lf.          [21]

              Farve/svhv, fleste brukt, mange tidlig 1900‑tall. Netteks. (W)

 884     40   Lot ca. 52 kort. Alle Lf. Svhv/farver, ubr./brukt (fra tidlig     [51]

              1900‑t.). Div. motiv, romantiske/jenter/damer, stedskort etc.

              Mest norsk. Noen m/litt minus. Noen netteksempler. (W)

 885     40   Lot ca. 55 kort. Alle Lf. Flest svhv., ubr./brukt (fra tidlig     [60]

              1900‑t.). Div. motiv, romantiske etc. Alle (?) norske. Noen med

              litt minus, noen netteksempler. (W)

 886     10   Rosendal Baroni, Hardanger: 5 forskj. ubr. interiørkort.          [50]

              Valdres Folkemuseum. 2 kort: Stølkost og bunader. Ubrukte.

 887     30   Rotelot 37 kort: Svhv 1907/09/nyere, Måndalen 1958. Gratula‑      [75]

              sjons‑/julek. (1957/nyere), Kjerringøy. Div. motiv. Eks.: (W)

 888     10   S. 20 stk.: Trollhättan (Spiköbron svhv)/Årjäng/Frövi/Udde‑       []

              valla/Vaxholm etc. Fleste ubrukt. Noen eks. på nettbilder. (W)

 889     20    4 kort. Sverige: Piteå svhv ca. 1900 (nytrykk?). Jämtland kuer   [17]

              kolorert? Piteå, hamn svhv. DK Vagtparade svhv br. 1950 (med

              TMS "V 4 Husk maj‑dagen"). Alle Lf og bilder på nettside. (K)

 890     20   GB. Lot ca. 35 eldre kort Lf. Farver/svhv. Ubr./brukt (fra 1903‑  []

              1946?). Div. motiv, m/The Forth Bridge. Fleste i bra stand.

 891     25   GB. Lot ca. 40 kort Lf, fleste eldre og svhv. Ubr. og brukte      []

              (eldste sett 1902, nyeste 1972). Div. motiv, fleste i bra stand.

 892     10   Frankrike, Cote d'Azur, Monaco. 22 ubr. farvekort (1 m/påskr.)    []

 893     10   37 kort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.        []

 894     10   38 kort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.        []

 895     18   52 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        []

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteksempler). (W)

 896     18   54 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        []

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteksempler). (W)

 897     20   56 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        []

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteksempler). (W)

 898     18   58 postkort. Diverse land. Noen Lf og svhv. Aller fleste i        []

              bra stand. Div. motiv. Brukt/ubr. (Noen netteksempler). (W)

 899     30   Lot ca. 50 kort. Alle (?) utenlandske. Lf. Svhv. ubr./brukt       []

              (fra tidlig 1900‑t.). Div. motiv, romantiske etc. Noen med

              litt minus. Noen netteksempler. (W)

 

POSTKORT TEMAER                         

 900     10   Bil. 2 bilder med bildetaljer (ukjent biltype), Strøier           []

              Samlinger. (Begge kort på nettbilde). Ubrukt. (K)

 901     10   Bil. Ferrari. Inngang fabrikk/kontor? Ubrukt. (K)                 []

 902     10   Bil. Lot 8 kort vedr. bil. Reklame for Castrol, Skoda, Utstill‑   [11]

              ing "Teknik på farfars tid" Helingborg. Prod.‑lokaler Ferrari,

              VW, Fiat. 1 kort skadet baks., 1=dobbelt/svarkort. Alle nett.(K)

 903     12   Bil. Ukjent bilmerke som del av bilde. Svhv Lf. Brukt som jule‑   [16]

              kort (firma?) til USA 1912. Med NKS (ustemplet) 1912.  (K)

 904     10   Bunad. 3 damer. Lf farve. Norsk UPU‑kort/delt adr.side, brukt     [50]

              innen USA 1907 (til "norsk" navn i Philadelphia). Hj.slit. (K)

 905     20   Bunad. Setesdal. 2 Lf svh kort (mann/dame). Eldre, ubrukte, fin   [70]

              stand. Eneret G.M. Haugland, Kristiansand S, Nr. 114+115. (K)

 906     15   Bunad. Spesielt kort med dokker. "Dokkebrudelag fraa Hardanger    [17]

              med vossekvinnor imillem". Udel adr.side. Svhv Lf br. 1905. (K)

 907     12   Bunad. Ukjent sted. Eldre Lf. Påskrift, ikke postgått.  (K)       [30.R]

 908     10   Bunad. Ukjent sted. Mann/dame. Litt hjørneslit. Brukt 1910. (K)   []

 909     10   Buss. Busser klare for levering fra Tidaholm til Malmö ca. 1930.  [12]

              Svhv nytrykk (Göteborgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 910     10   Båt. "Atlantis". Royal Mail Cruising Steamer. Tegnet, farver.     []

              Ubrukt. Med brett. (K)

 911     10   Båt. "Bluenose". Ferje Bar Harbor/Maine til Yarmouth/Nova Sco‑    [15]

              tia. Med div. info. Lf. Ubrukt. (K)

 912     10   Båt. "Bukken Bruse". Kragenæs‑overfarten. Ubrukt. (K)             [10]

 913     10   Båt. "Constitutionen". Ubrukt. Medfølger div. bilder/tegninger    [50]

              med båtmotiv (ikke postkort), alle på nettbilde. (K)

 914     10   Båt. "Dronning Margrethe II". Færge Rødby‑Puttgarden. Ubr. (K)    []

 915     10   Båt. "Fram". I Fram‑museet. Ubrukt.  (K)                          []

 916     10   Båt. "Fram". Roald Amundsen. Papir‑/limrester på baksiden.        []

              Svhv ubrukt. (K)

 917     10   Båt. "Fritz Juel". Vindeby‑færgen. Svak vertikal brett. Ubr. (K)  [15]

 918     12   Båt. "Front Striver". Ubrukt. (K)                                 [12]

 919     20   Båt. "Gjøa" i Nordvestpassasjen. Maleri av L. Haaland. Ubr. (K)   [180]

 920     25   Båt. "Gripsholm". Med nummererte/navngitte skyskrapere på         []

              Manhattan i bakgrunn. Svhv (blågrønn? tonet), ubr., Lf. (K)

 921     20   Båt. "Gripsholm". Svhv Lf fotokort. Brukt (1940‑tall?), med       []

              stempel Göteborg‑New York 14.12.?? (nettbilde). (K)

 922     10   Båt. "Gripsholm". Svhv Lf. Brukt 1947 fra USA. Med bretter og     []

              limflekker/striper på baksiden.  (K)

 923     20   Båt. "Gripsholm". Svhv. Lf fotokort. Ubrukt. Fin stand. (K)       []

 924     15   Båt. "Gripsholm". Swedish American Line. Farve/Lf. Ubrukt. (K)    [25]

 925     15   Båt. "Hjejlen", Silkeborg. Svhv Lf. brukt 1954. Liten hj.br. (K)  []

 926     15   Båt. "Hjejlen". Hjuldamper, Silkeborg. Lf. Brukt 1962. (K)        [17]

 927     10   Båt. "Karl Carstens". Med litt teknisk info. Ubrukt. (K)          []

 928     20   Båt. "Kon‑Tiki". Inside Polynesia. Ubrukt.  (K)                   [35]

 929     10   Båt. "Kon‑Tiki". På Kon‑Tiki‑museet. Ubrukt. (K)                  []

 930     10   Båt. "Kon‑Tiki". Svhv fotokort. På Kon‑Tiki‑museet. Ubrukt.       [12]

              Med liten brun flekk i hvert hjørne på baksiden (limrest?). (K)

 931     10   Båt. "Kristianiafjord". Farve Lf. Brukt 1913. Hjørneslit. (K)     [40]

 932     20   Båt. "Kronprins Harald", i Kiel. Ubrukt. (K)                      [100]

 933     25   Båt. "Kungsholm". Spesielt kort: "Gjennomskåret", viser de        [186]

              forskjellige dekkene. Ubrukt (Carte Postale). Farver. (K)

 934     15   Båt. "Kungsholm/Gripsholm". Swedish Am. Line. Svhv Lf. Ubr. (K)   [17]

 935     10   Båt. "Le Havre", seilskib. Lf Svhv. Br. 1911?, frim. fjernet (K)  []

 936     10   Båt. "Lodbrog". Færge, byggår 1982. M/litt tekn. info. Ubr. (K)   [15]

 937     15   Båt. "Michelangelo‑Raffaello". Italian Line. Lf. Ubrukt. (K)      [16]

 938     10   Båt. "Oslofjord". Litt hj.slitasje. Brukt 1961 fra USA. Medføl‑   [12]

              ger svhv kort m/2 båter (NAL?), mulig noe nedklipt (nett). (K)

 939     10   Båt. "Peter Wessel". Svhv Lf fotokort, brukt (40/50‑t.?),         [21]

              frimerke fjernet. Noe "bulkete". (K)

 940     12   Båt. "Prins Henrik". Færge Rødby‑Puttgarden. Ubrukt. (K)          [15]

 941     15   Båt. "Queen Elizabeth 2". Oppankret i Solent. Ubrukt. (K)         [35]

 942     15   Båt. "Queen Elizabeth 2". Ubrukt. (K)                             [35]

 943     10   Båt. "Queen Mary". Ankomst Long Beach. Hjørnebrett. Ubrukt. (K)   []

 944     15   Båt. "Queen Mary". Under bygging. Spesielt kort, helt blå bak‑    []

              side (pålimt?), kan være et gammeldags trekkpapir?

 945     10   Båt. "Queen Mary". Ved kai. Farvekort, "bølgekant. Ubr. (K)       []

 946     10   Båt. "Regent" (S) ved Hälsö. Svhv. nytrykk (Göteborgs             []

              Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 947     15   Båt. "Restaurationen". Farve Lf. Påskrift, ikke postgått. (K)     [70]

 948     15   Båt. "Saga". Swedish Lloyd. Farve/Lf. Brukt 1951. (K)             [25]

 949     10   Båt. "Scandinavia". DFDS Seaways. Ubrukt. (K)                     [15]

 950     10   Båt. "Skibladner". Flerbilders. Brukt. Med særstempel "D/S Ski‑   [10]

              bladner Mjøsa 10.8.91" og stilisert båt. (K)

 951     10   Båt. "Slettef". Svhv, litt "blasst", tykk kartong. Ubrukt. (K)    []

 952     12   Båt. "Stena Germanica". Ubrukt. (K)                               []

 953     12   Båt. "Svea Scarlett". Med litt tekn. info. Ubrukt.  (K)           []

 954     12   Båt. "Tigris". Ubrukt.  (K)                                       [20]

 955     10   Båt. "Trelleborg". Øst‑tysk svhv fotokort. Brukt i DDR 1959. (K)  [20]

 956     10   Båt. "Turisten". Ved Strømsfoss sluse i Haldenvassdraget.         [28]

              Litt avrevet papir i baksiden. Ubrukt. (K)

 957     15   Båt. "United States". Ut fra Hampton Roads 4.6.1992. Ubr. (K)     [25]

 958     10   Båt. "Venøsund II". Ubrukt. (K)                                   []

 959     25   Båt. "Wasa King". Wasa Line 1990‑93. Fra 1994 Estland‑Sverige.    [55]

              Navnet endret til "Estonia". Forliste 28.9.94. 852 omkom. (K)

 960     20   Båt. Bilde(?) seilskib, kontur m/"glitter", pålimt kort Carte     []

              Postale fra Frankrike til Drammen. Spesielt! (Baks. nett) (K)

 961     10   Båt. Funnet i Gogstadskibet. Fra 800‑årene. Svhv ubr. fotok. (K)  [50]

 962     12   Båt. Gogstadskipet. På Bygdøy museum. Svhv fotokort, brukt. (K)   []

 963     15   Båt. Hals‑Egense Færgene. Ubrukt. (K)                             [20]

 964     10   Båt. Seilskute, ukjent, tegnet. Lf Svhv.  (K)                     [16]

 965     15   Dyr. Tigerparet "Sultan" og "Matjan" i Zool. Have i Kjøben‑       []

              havn. Svhv Lf. Brukt (i Danmark) 1929. Litt hj.slitasje. (K)

 966     10   Film. "Chicagoexpressen". Tegnet togscene. Brukt 1987.            []

              Utgitt av SJ i forbindelse med Tågets Dag 1984. (K)

 967     10   Film. Edvard Persson och Barbro Kollberg i "Stinsen på Lyckås"    []

              1943. Svhv nytrykk. På "tynn" kartong. Ubrukt. (K)

 968     10   Foss. Kjosfossen, Vatnahalsen. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)         []

 969     10   Foss. Laatefos. Svhv Lf. UPU, udelt adr.side. Ubrukt. (K)         [10]

 970     10   Foss. Langfoss i Åkrafjorden/Hordaland. Ubr. Utg.:Melkeraaen (K)  []

 971     15   Foss. Lifos, Telemarken. Svhv Lf UPU‑kort delt adr.s. ubr. (K)    [20]

 972     10   Foss. Lofoss, Valdres. Svhv Lf fotokort? Ubrukt, med et par blå   [20]

              stempler bakside. Carl Normann Hamar 1924, 8020. Liten hj.br.(K)

 973     10   Foss. Lotefoss. Farve Lf ubrukt. UPU‑kort, udelt adr.side. (K)    [10]

 974     10   Foss. Låtefoss, ruten Odda‑Telemark. Svhv ubrukt fotokort. (K)    [40]

 975     10   Foss. Mesna, Syvfaldene nederste. Svhv Lf. Brukt 1908. (K)        []

 976     12   Foss. Mesnafossen, Helvedesfaldet. Svhv Lf. Ubrukt. N.K.242. (K)  []

 977     12   Foss. Mesnafossen, Syvfaldene. Svhv Lf. Ubrukt. N.K.241. (K)      []

 978     15   Foss. Rjoandefoss, Flaamsdalen. Svhv Lf. Ubrukt. (K)              []

 979     10   Foss. Sjurhaugfossen, med laks som hopper. Svhv fotok. Ubr. (K)   []

 980     15   Foss. Tvindefos, Voss. Farver Lf. Udelt adresseside. Brukt        [25]

              1904. Litt kant‑/hjørneslitasje.  (K)

 981     10   Foss. Vøringfossen. Svhv ubr. fotokort. 4 limflekker baks. (K)    [30.R]

 982     12   Foss. Vøringsfossen, m/Fossli Hotell. Svhv fotok. Br. 1954. (K)   [20.R]

 983     15   Frelsesarmeen. Stabsmusikk. Svhv Lf (fotokort?). Blyanpåteg‑      [17]

              ninger bakside (bl.a. "1925, 1927, 1928"). Ikke postgått. (K)

 984     10   Frelsesarmeen. Stabssangerbrigaden, damer. Svhv Lf fotokort?      [12]

              Ubrukt. Bakside med lim‑/papirrester. (K)

 985     10   Frelsesarmeen. Stabssangerbrigaden, damer. Ubrukt/påført "1938"   [12]

              m/blyant på bakside. Ikke postgått. Svhv Lf (fotok.?). (K)

 986     25   Hotell. Fredheims Hotel (v/Sognefjorden, Flaam). Svhv Lf. Delt    []

              forside. Ubrukt. O. Svanöe, Bergen eneber. 1910. Nr. 202. (K)

 987     10   Hotell. Kvikne Hotel, Balestrand. Ubrukt. (K)                     []

 988     10   Hotell. Stalheim. Interiør. Ubrukt. Mittet 1258/22. (K)           [12]

 989     12   Hotell. Turtragø, Jotunheimen. Interiør. Ubrukt. Norm. 789. (K)   []

 990     15   Humor. "Lunchpause". Svhv. Brukt 2002. (K)                        []

 991     14   Humor. Forelsket par, hund som "furter". Lf, ubrukt. Eldre        []

              engelsk kort. Litt hjørneslitasje.  (K)

 992     15   Isbre. Bondhus. Farve Lf ubrukt. UPU‑kort, udelt adr.side. (K)    [15]

 993     12   Isbre. Briksdalsbreen. Hest/kjerre i forgr. Brukt 1969. Litt      [10]

              kant‑/hjørneslitasje. Til USA, m/90ø Vigeland (633). (K)

 994     15   Isbre. Jostedal, Nigaardsbræ. Farver Lf., udelt adr.s. Ubr. (K)   []

 995     14   Isbre. Kjendalsbræ. Svhv. Ubrukt, 2‑delt adresseside. (K)         []

 996     15   Isbre. Svartisen. Kolorert Lf. Ubrukt, udelt adr.side.  (K)       [45]

 997     10   Isbre. Svartisen. Svhv Lf. Liten flekk nederst. Ubrukt. (K)       []

 998     15   Jernbane (S). Mot Stockholm sørfra 1955, før ombygging/tunnel‑    []

              banebro og Söderleden. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)

 999     10   Jernbanestasjon (S). Bjärka (Bjärka‑Säby) station, Östra Cent‑    []

              ralbanan, 1902. Nytrykk/Järnvägarnas Museiför. Svhv ubrukt. (K)

1000     10   Jernbanestasjon (S). Borås, Nedre, 1898. Svhv, nytrykk (Göte‑     []

              borgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

1001     15   Jernbanestasjon (S). Dingtuna. Med det første tågsätt SJ's        [36]

              snabbtåg X2. Provkörning 18.8.1989. Ubrukt. (K)

1002     10   Jernbanestasjon (S). Gävle södra stationshus (1925).              []

              Nedlagt 1933. Nytrykk/Järnvägsmuseum. Svhv ubrukt. (K)

1003     15   Jernbanestasjon (S). Hallsberg 1876. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)    []

1004     10   Jernbanestasjon (S). Hindås. Akvareller av Ebba Adrian‑Palm.      [20]

              Brukt 1993. (K)

1005     15   Jernbanestasjon (S). Härryda, 30‑tall. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)  [22]

1006     20   Jernbanestasjon (S). Nora. Lok NBV 16. Brukt 1983. (K)            [26]

1007     15   Jernbanestasjon (S). Nynäs Hafsbad. Svhv Lf Brefkort/Carte        [20]

              Postale. Nytrykk, ubrukt. (K)

1008     15   Jernbanestasjon (S). Oskarshamn. Med Y7 1191 og Y6 1027 klare     [25]

              for avgang mot Nässjö 23. juli 1980. Ubrukt. (K)

1009     10   Jernbanestasjon (S). Qvarnabo. Svhv nytrykk. Kort brukt i         []

              Sverige, med særstempel (Umeå Busstrafikkförbundet 1971). (K)

1010     10   Jernbanestasjon (S). Rättvik, 1900‑tallet. Lok 28 Litt K med      [12]

              tåg. Svhv nytrykk. Ubrukt.  (K)

1011     15   Jernbanestasjon (S). Stockholms Central. Svhv Ubr. Nytrykk. (K)   []

1012     15   Jernbanestasjon (S). Stora Melly. Stationspersonalen med barn     [21]

              inför sekelskiftesfotografen. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)

1013     10   Jernbanestasjon (S). Sturefors. Svhv nytrykk. Kort brukt i        [12]

              Sverige, med særstempel. (Gökotteloppet 91). (K)

1014     15   Jernbanestasjon (S). Torsås. Møteplass for 2 forskjellige         [50]

              smalspor (1067 og 891 mm). Med info. Foto fra 1964. Ubrukt. (K)

1015     15   Jernbanestasjon (S). Virserum. Med TP‑lok. 12.7.1988. Ubr. (K)    [23]

1016     18   Jernbanestasjon (S). Växjö. Brukt 1962. (Fint st. Växjö). (K)     [20]

1017     10   Jernbanestasjon (S). Wästerhaninge, 1915. Svhv nytrykk. Ubr. (K)  [11]

1018     15   Jernbanestasjon (S). Wårgårda, 1895. Med artikkel fra Alingsås    [16]

              Weckoblad 1866. Svhv nytrykk, brukt 1996. (K)

1019     15   Jernbanestasjon (S). Ösmo, vid Kungabesöket. Svhv Lf Brefkort/    [16]

              Carte Postale. Antatt nytrykk. Ubrukt. (K)

1020     15   Jernbanestasjon (S). Ösmo. Svhv Lf Brefkort/Carte Postale.        [16]

              Nytrykk, ubrukt. (K)

1021     30   Jernbanestasjon. Myrdal, Bergensbanen. Svhv Lf fotokort (litt     []

              mørkt). Brukt, stmp. Bergensbanens Posteksp./A 21 IX 13. (K)

1022     10   Jernbanestasjon. Tysk. Hofer Hauptbahnhof. Svhv nytr. Med         [15]

              svensk særst. (SAS Stockholm‑Madrid 25 years 1971). (K)

1023     10   Julekort (DK). Jente/pakker. Lf brukt 1916. (K)                   [10]

1024     10   Julekort (DK). Pike bærer pakker og gås. Lf brukt 1923. (K)       []

1025     10   Julekort (DK). Pike/hus. Lf brukt 1916. (K)                       [30]

1026     10   Julekort (DK). Snømann/‑dame. Lf brukt 1914. (K)                  []

1027     10   Julekort (DK). Trær/kirke. Lf brukt 1922, med (bundet) jule‑      []

              merke. Litt stempelavsmitting på forsiden. (K)

1028     10   Julekort, doble. Lot ca. 30 stk. Fra div. firmaer Norge/utland,   [55]

              bl.a. BP, Esso, Oslo Politi, KPS, Kolberg Caspary, Sjøforsv.,

              Brit. Consul. Boston, Div. motiv/format! 50/60‑t. Eks.: (W)

1029     10   Julekort, doble. Med "lysbilde" av glassmaleri fra Cathedrale     [25]

              de Reims" (Frankrike). Flott farvegjengivelse (som dessverre

              ikke vises på nettbilde, gir kun en antydning). Brukt 1965. (W)

1030     30   Julekort. 20 stk., fleste norske og Lf (1 = 7x11 cm). 1 kort      [25]

              ikke postg., øvr. fra 1903 til nyere. Dansk m/bundet julemerke

              1910. 1 m/tydelig st. Oslo‑Trondheim 1950 T 406. Netteks. (K)

1031     10   Julekort. 8 ubrukte. Lf, Farver, Norsk Arbeide. Alle nettb. (K)   [40]

1032     10   Julekort. 8 ubrukte. Lf. Farver. Norsk Arbeide. Alle nettb. (K)   [40]

1033     22   Julekort. Ca. 22 kort (+ et par m/minus). Fleste brukt 1950/      [55]

              60‑tall. Med fint Schw.st. + sidest. Drolsum 23.12.64.

1034     23   Julekort. Ca. 23 kort. Fleste brukt 1950/60‑t. Sett rundstemp‑    [55]

              let Rysstad 21.12.67 på 40ø Dybwad (591), og fint Drolsum‑stmp.

1035     24   Julekort. Ca. 24 kort. Fleste brukt 1950/60‑t. Sett NKS           [50.R]

              julemerke 1962 (såvidt bundet med stempelsnei).

1036     25   Julekort. Ca. 25 kort (+ et par m/minus). Eldste brukt 1922       [27]

              (blank overflatet m/"sølv"‑streker), ellers mange 1950‑60 tall.

1037     25   Julekort. Fingal/Nisse sover. Lf. Br. 1955. Liten/svak hj.br.(K)  [32]

1038     10   Julekort. Nek, hus etc. Lf. Brukt, m/2‑rings stmp. Spro 1950.(K)  [14]

1039     10   Julekort. Nisse feier gulv. Lf. Brukt, Schweizerstempel           [20]

              Steinberg 22 XII 62. Litt stempelavsmitting forside. (K)

1040     25   Julekort. Nisse/Slede, med "gull"‑streker, blank overflate.       [100]

              Brukt 1917.  (K)

1041     12   Julekort. Nisser m/juletre. Lf. Brukt, stempel Breland            []

              Stasjon 27.12.62. (K)

1042     10   Julekort. T.M.Davidsen. Farver Lf. Ikke postgått, med påskrift    [50]

              1949, påsatt NKS‑julem. 1949. Noen (f.h.vis svake) bretter. (K)

1043     10   Kirke (S).  8 stk. Int.‑ og eksteriør. Svenneby, Årjäng, Solna,   [20]

              Norrtälje, Vaxholm etc. 1 brukt 1980. Alle på nettbilder. (W)

1044     12   Kirke. Borgund Stavkirke, Sogn. Ubrukt.  (K)                      [25]

1045     10   Kirke. Brumunddal. Hjørnebrett. Ubrukt. (K)                       [18]

1046     12   Kirke. Elverum (fra 1738). Datopåskrift bakside. Ubrukt. (K)      [30]

1047     10   Kirke. Fredrikstad. Litt hjørneslitasje. Brukt 1967. (K)          []

1048     12   Kirke. Fåvang, Gudbrandsdalen. Ubrukt.  (K)                       [30]

1049     15   Kirke. Gol Stavkirke, Bygdø Folkemuseum. Svhv Lf br. 1921 (K)     [20]

1050     20   Kirke. Heddal Stavkirke (ca. 1250). 2 kort: Eksteriør svhv        [22]

              fotokort brukt 1949, og farve interiør, ubrukt. (K)

1051     12   Kirke. Hedrum. Mittet 1718/2. Ubrukt. (K)                         [16]

1052     10   Kirke. Larkollen‑Rygge. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                    [20]

1053     12   Kirke. Lesjaskog. Ubrukt. (K)                                     [30]

1054     15   Kirke. Lidar, Skammestein, Øystre Slidre Valdres. Ubrukt. (K)     [30]

1055     12   Kirke. Lillestrøm. Ikke postgått, påskrift bakside. (K)           [20]

1056     15   Kirke. Ljørdalen, Trysil. Ikke postgått, datopåskrift baks. (K)   [30]

1057     15   Kirke. Lom Stavkirke (før 1270). Brukt 1967, frim. fjernet. (K)   [20]

1058     15   Kirke. Lunner. 2 kort: Interiør og eksteriør. Begge med           [31]

              datopåskrift bakside. (Begge på nettbilde). (K)

1059     15   Kirke. Løten. Fra ca. 1250. Ikke postgått, datopåskr. baks. (K)   [30]

1060     20   Kirke. Mesnali. Ikke postgått, datopåskrift bakside. (K)          []

1061     15   Kirke. Mo, Nord‑Odal. Ikke postgått, datopåskrift bakside. (K)    [30]

1062     15   Kirke. Moen Kapell. Ikke postgått, datopåskrift bakside. (K)      [21]

1063     16   Kirke. Nøtterøy. Brukt. Aune F‑13944‑1. (K)                       []

1064     10   Kirke. Oslo Domkirke. Ubrukt.  (K)                                []

1065     10   Kirke. Rauland. 2‑bilders. Brukt 1981. Liten hjørnebrett. (K)     [25.R]

1066     15   Kirke. Rennebu. Ikke postgått, m/datopåskrift bakside. (K)        [21]

1067     15   Kirke. Ringebu Stavkirke (før 1270). Ubrukt. Mick & Myhr. (K)     [20]

1068     12   Kirke. Ringebu Stavkirke. Interiør. Ubrukt. (K)                   [20]

1069     12   Kirke. Ringsaker. Interiør. Ubrukt. (K)                           [20]

1070     12   Kirke. Røldal Stavkirke. Ikke postgått, påskrift bakside. (K)     [30]

1071     15   Kirke. Røldal. Ubrukt. Njerves Reklame & Kunstforlag 170. (K)     [40.R]

1072     10   Kirke. Råde. Brukt 1995.  (K)                                     [30]

1073     15   Kirke. Råholt. Med "bølgekant". Ubrukt.  (K)                      [20]

1074     10   Kirke. Skedsmo, alteret. Liten påskrift bakside. Ubrukt. (K)      []

1075     10   Kirke. Skedsmo. Litt "bløt" kartong. Ubrukt. (K)                  []

1076     12   Kirke. Svolvær. Ubrukt. Aune F‑707‑1. (K)                         [25]

1077     10   Kirke. Sødorp Kapell, Vinstra. Med Peer Gynts grav. Ubr. (K)      []

1078     15   Kirke. Tingelstad gamle kirke, Hadeland. Steinkirke fra tidlig    [71]

              1100‑tall. Ikke postgått, med datopåskrift bakside. (K)

1079     10   Kirke. Tonsen, Oslo. Interiør. Br. 1963. Med 35ø Munch/546. (K)   [10]

1080     10   Kirke. Torpo Stavkirke, Hallingdal. Siste del 1100‑tall.          [25]

              Hjørneslitasje. Ikke postgått, datopåskrift bakside. (K)

1081     12   Kirke. Tromsø Domkirke. Svak hjørneslitasje. Ubrukt.  (K)         [20]

1082     20   Kirke. Tönsberg. Eldre svhv Lf, gulbrun tonet. Ubrukt.            [17]

              Carl Normann, Hamar. Eneret 49582.  (K)

1083     10   Kirke. Ullensaker. 2‑bilders. Med datopåskrift bakside. (K)       [18]

1084     10   Kirke. Ulvik, Hardanger. Ubrukt.  (K)                             [15]

1085     12   Kirke. Urnes Stavkirke, Norges eldste. Ubrukt.  (K)               [20]

1086     12   Kirke. Urnes Stavkirke, Sogn. Interiør. Ikke postgått, dato‑      [20]

              påskrift bakside. (K)

1087     10   Kirke. Vinje, Telemark. Brukt 1996.  (K)                          [20]

1088     10   Kirke. Voss steinkirke. 2‑bilders, ekst.‑ og interiør. Ubr. (K)   [50]

1089     15   Kirke. Øyer, Gudbrandsdalen. Interiør. Ubrukt.  (K)               [20]

1090     15   Kirke. Ålesund. Ubrukt. Mittet 3254/25. (K)                       []

1091     30   Kongelig. Den norske Kongefamilie og H.K.H. Prins Carl & Prin‑    [76]

              sesse Ingeborg. Svhv Lf. Div. påskrift bakside (1930‑tall?),

              med noen lim‑/papirrester. Küenholdt No. 23.  (K)

1092     50   Kongelig. Kong Haakon avlegger Ed til Norges Forfatning i Stor‑   [70]

              tinget den 27.11.1905. Carte Postale/delt adr.side. Svhv Lf

              ubr. H. Abels Forlag/Worm‑Petersen Kristiania Eneber. 1905. (K)

1093     10   Marine. U.S.S. Wisconsin. Lf svhv (litt "blasst"). Noen flek‑     []

              ker på bakside. Med div. info. (K)

1094     10   Nyttårskort (DK). Lf brukt 1927. (K)                              [35]

1095     15   Nyttårskort. Dame/mann på ski. Lf farver. Brukt 1914, med tyd‑    [20]

              elig TMS 6 I Jubilæumsuts. 1914 (nettbilde). Hj.slitasje. (K)

1096     35   Patriotisk. "I havn", Michelsen på båt "Norge" m/norsk flagg      [700]

              m/krone. Tegnet svhv Lf. Brukt 1906. Pålimt papirstripe bak. (K)

1097     20   Person. Bjørnstjerne Bjørnson. Svhv Lf ubrukt. Berg&Høgh. (K)     [50]

1098     25   Reklame. DFDS Rejsebureau. Akterenden på "Dana Gloria", fyllt     [45]

              med fotballsupportere etter 5‑1 seier Oslo 17.10.1985. Ubr. (K)

1099     10   Religiøst. Gjeter med får. Svhv. Brukt 1912. Med TMS‑stempel      [11]

              1912/03 I (Jubil.utstill. 1914). Hjørnebretter‑/slitasje.  (K)

1100     25   Sjølapper. Svhv Lf, brukt 1906 (til Frankrike). (K)               [135]

1101     10   Sporvogn. Göteborg(?), hestetrukket. Svhv nytrykk (Göteb. Spår‑   [20]

              vägsperonals Fil.förening). På "tynn" kartong. Ubrukt. (K)

1102     10   Sporvogn. Göteborg(?), i vannet. Svhv nytrykk (Göteb. Spår‑       [20]

              vägsperonals Fil.fören.). På "tynn" kartong. Ubrukt. (K)

1103     10   Sporvogn. Göteborg(?). Svhv nytrykk (Göteb. Spårvägs‑             [20]

              peronals Filatelistförening). På "tynn" kartong. Ubrukt. (K)

1104     15   Tog. "Inte bara ledningen utan äfven Lokomotifven spåra ur".      [50]

              Svhv, antatt nytrykk. Ubrukt. (K)

1105     10   Tog. 2 tyske damplok. Svhv.nytrykk. Kort brukt i Sverige. (K)     [20]

1106     12   Tog. Anten‑Gräfsnäs Järnväg. Anten Jernbanestasjon. Ubr.  (K)     [20]

1107     12   Tog. Bbp 3251 (Asea 1942) Roslagsbanan, 1990. Ubrukt. (K)         [20]

1108     15   Tog. Bygging av tysk damplok. Kort br. i Sverige m/særst. (K)     [20]

1109     12   Tog. Dala‑Ockelbo‑Norrsundets J.väg lok 7. Ubrukt.  (K)           [23]

1110     10   Tog. Dampflok 75.098. Med ombygd sporvidde. Svhv nytrykk. Kort    [20]

              brukt i Sverige, med særstempel Motala Tjejvättern 1991. (K)

1111     10   Tog. E 17 106 im Mai 1954/Maulbronn. Svhv. nytrykk. Kort brukt    [20]

              i Sverige, med særstmp. Öregrund 500 år 1991. (K)

1112     10   Tog. Från Upsala‑Geflebanans Invigning 1874. Flerbilders,         []

              tegnet, svhv. Antatt nytrykk. Ubrukt. (K)

1113     14   Tog. Fyrbåksexpressen, gästhem för hemlösa. Brukt 1969. (K)       [19]

1114     10   Tog. Förlaga till frimärke av BDJ 4. Akvarell. Ubrukt. (K)        []

1115     15   Tog. Hekk/planter klippet som lokomotiv? Hollandsk svhv ubr. (K)  []

1116     10   Tog. High Chaparral, Western Railroad, Sverige. Brukt 2004. (K)   []

1117     15   Tog. Hälsningar från Inlandsbanan. Brukt 2005.  (K)               [36]

1118     15   Tog. Loket "Prins August" (1856). Brukt, særstempel "Södra:       [20]

              St:banan 1864‑1964, 14.6.1964", på 25ö frim. med tog. (K)

1119     20   Tog. Lot  7 kort. Tog som tema. Frim. på kort, Järnvägsmuseum,    [25]

              interiør eldre engelsk luksusvogn, Järnv.dagar. Alle nettb. (K)

1120     20   Tog. Lot  8 kort med tog som tema/del av bilde. Tegninger,        []

              reklame, QSL‑kort, etc. Alle på nettbilde. (K)

1121     20   Tog. Lot  8 kort. Tog som tema. SJ "reklame", modeller av lok,    []

              tegnede, nyttårskort m/tog. Brukt/ubrukt. Alle på nettbilde. (K)

1122     20   Tog. Lot 10 kort. Tog som tema. Frim. på kort, SJ "reklame",      []

              tegnede, noen svhv. m/tog. Brukt/ubrukt. Alle på nettbilde. (K)

1123     15   Tog. LSSJ lok nr. 6 "Håkantorp". Skara Järnvägsmuseum.            [20]

              Svhv fotokort, ubrukt. (K)

1124     10   Tog. Modelljärnvägarna, Tekniska Museet Stockholm. Ubrukt, med    []

              liten datopåskrift baksiden (5.1.1981). (K)

1125     15   Tog. NJM:s ångtåg m/E 1189 v/Gamla Stan 23.8.2003. Ubrukt. (K)    [28]

1126     15   Tog. Normal och smalspåriga ånglok. Västervik 1987. Ubrukt. (K)   [20]

1127     20   Tog. NSB damplok JK‑34 i Lodalen/Oslo 1963. M/svensk frimerke     [24]

              og særst. Marieholm 1865‑1990. (K)

1128     20   Tog. RC4 1321 ankommer Storlien 1.8.1982. Jubileumstog for        [29]

              100‑årsjubileum Östersund‑Trondheim. Tog nr. 3464. Ubrukt. (K)

1129     10   Tog. Roslagsbanan, lok BdP januar 1985. Ubrukt.  (K)              []

1130     10   Tog. Roslagsbanans Näsby Parks gren. Altorp 1992. Ubrukt. (K)     [22]

1131     10   Tog. SJ Bk 732 och Hg 767, sydg. godståg, Nygård 1969. Ubr. (K)   [17]

1132     15   Tog. SJ K4 793 i Enskede 28.6.1975. Ubrukt. (K)                   [20]

1133     15   Tog. SJ Rälsbuss litt Yolt med släp. 3.6.1963. Ubrukt. (K)        [21]

1134     10   Tog. SJ Z65 500 med lokaltåg. 20.12.1967. Ubrukt.  (K)            [17]

1135     15   Tog. Skånska Järnvägar. Loket "Kungen". Brukt 1973.  (K)          []

1136     10   Tog. Snöröjning med ånglok 2 Emsfors vid Stensjöns st. Ubr. (K)   [37]

1137     12   Tog. Statens Järnvägars "Göta" på 1. tur etter 75 år. Ubr.  (K)   []

1138     10   Tog. Svensk "Propagandakort", "Gröna linjen". Ubrukt. (K)         []

1139     10   Tog. Svensk "Propagandakort", "Ketchupeffekten". Ubrukt. (K)      []

1140     10   Tog. Svensk modelljernbane, med stasjonsområde. Ubrukt. (K)       []

1141     15   Tog. TGOJ Litt. V nr. 806. Grängesberg 1962. Ubrukt. (K)          []

1142     10   Tog. Typisk tåg för norra delen av inlandsbanan. Ubrukt. (K)      [37]

1143     10   Tog. Tysk Dampflok 10.422. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

1144     10   Tog. Tysk Dampflok 74.1188. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)  []

1145     10   Tog. Tysk Dampflok 75.099. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

1146     10   Tog. Tysk Dampflok 89.147. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

1147     10   Tog. Tysk Dampflok 91.120. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

1148     10   Tog. Tysk Dampflok 92.110. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige (K)   []

1149     10   Tog. Tysk Dampflok. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige m/særst.(K)  []

1150     10   Tog. Tysk damplok 01 1001. Svhv 1954. Svensk frim./særst.(K)      [20]

1151     10   Tog. Tysk damplok 01 1105. Svhv 1957. Svensk frim./særst.(K)      [20]

1152     12   Tog. Tysk damplok 38 4027. Svhv. Med svensk frim./særst. (K)      [20]

1153     10   Tog. Tysk damplok m/vogner 1934. Svhv. Svensk frim./særst. (K)    []

1154     10   Tog. Tysk damplok m/vogner, august 1950. Kort br. i Sverige (K)   []

1155     10   Tog. Tysk damplok m/vogner, Skandinavien‑Italien‑Express, 6.8.    []

              1956. Svhv. svensk frim./særst. "Virserum marknaden 4.8.90" (K)

1156     10   Tog. Tysk damplok m/vogner. Svhv 18.4.1953. Kort br.Sverige (K)   [14]

1157     10   Tog. Tysk damplok m/vogner. Svhv 1951. Svensk frim./særst. (K)    [14]

1158     12   Tog. Tysk damplok m/vogner. Svhv. Kortet br. i Sverige 1990. (K)  []

1159     10   Tog. Tysk damplok med vogner. Svhv 1953. Svensk frim./særst. (K)  []

1160     10   Tog. Tysk damplok QJ 868, 1988. Kort brukt i Sverige m/særst.(K)  []

1161     15   Tog. Tysk damplok Zahnradlokomotive. Kortet br. Sverige 1975 (K)  []

1162     10   Tog. Tysk diesellok? V 80 010. Svhv 1963. Svensk frim./særst.(K)  [16]

1163     15   Tog. Tysk el‑lok. Kortet brukt i Sverige 1973. (K)                []

1164     10   Tog. Tysk tog, 1.6.1939. Svhv nytrykk. Kort br. i Sverige. (K)    []

1165     10   Tog. Tysk, S‑Bahn‑Triebwagen. Svhv. Svensk frim. + særstemp. (K)  []

1166     10   Tog. Tysk, V 100. Svhv nytrykk. Kort brukt i Sverige m/særst.(K)  []

1167     10   Tog. Tysk. Krysning i 2 plan. Svhv nytr. Kort br. i Sverige (K)   [14]

1168     10   Tog. Tysk. V 200. 27.9. Svhv 1957. Svensk frim. + særstemp. (K)   [16]

1169     10   Tog. Tågluffa 83. Svensk info om Interrail etc. Brukt. (K)        []

1170     10   Tog. Ånglok Växjö‑Västervik, 1978. Svhv. Ubrukt. (K)              [23]

 

MYNTER                                   

1171     10   150 norske 5‑ører. Alle "liten type" (serie 1973‑82). Var. kval.  []

 

BILDER/TEGNINGER                        

1172     10   Biler. 2 kopier ca. 29x20 cm farvetegninger av Aston Martin       [21]

              Mark 2 og Riley MPH, begge 1934‑modeller. (K)

1173     10   Båt "Havtroll". Svhv bilde ca. 15x10 cm. 1 svak hj.brett. (K)     []

1174     10   Svhv. kopi av kort? m/noen av Londonserien, til "Kong Haakons     [51]

              Fund for Relief in Norway" (?), sign. bl.a. Haakon og Olav.

1175     15   Sørlandet. "Turistmappe", 12 farvebilder ca. 7x7 cm. Eldre        []

              Mittet 123/002. Noen netteksempler. (W)

 

BØKER                                   

1176     20   "Guinness Rekordbok 1984". 9. utgave. 17x24 cm, 256 sider,        []

              ca. 600 gram. (Forsidebilde på nettsiden). (W)

1177     25   "Hvordan er det mulig?". Det Beste. Teknikk, løsninger, medisin‑  [65]

              verdene, mat og drikke, universet m.v. 22x28 cm, 448 sider.

              Utrolig mange temaer. Ca. 1,6 kg. Forsidebilde på nett. (W)

1179     25   "Naturens Mesterverker". Det Beste. Avsnitt om: Hvileløs Natur,   [65]

              Naturen i farger, Undere i plantenes verden og Fra dyrenes

              verden. 23,5x30 cm, 160 sider, 850 gram. Forsidebilde nett. (W)

1180     25   "Vitenskapens verden, mine første faktabøker". Gyldendal. For     []

              barn/ungdom. Mange temaer/forklaringer om Jorden/atmosfære/

              fysikk etc. Ca. 22x30 cm, 88 sider, 800 gr. Fors.bilde nett. (W)

1181     10   "Og vinden suser videre". Ingrid Stokke. Lyrikk, innb.            [15]

              Illustrert av forfatter.

1182     12   "Rassiabarn". Lucy v. Soest. Innb. Nær ukjent historie om barn/   [15]

              ungdom som slavearbeidere i Tyskland 2. v.krig. Fortalt av en

              en av få overlevende. Ny bok. Siste eksemplar! (Nypris = 168,‑).

 

FRIMERKEKAT. ETC.                       

1183    425   Norgeskatalogen 2018. Fast pris, ingen gebyr/provisjon/porto.     []

 

DIVERSE                                 

1184     25   18 stk. fraktnota/konossem. e.l. + div. i konvol. 1902/03         [50]

              fra div. tyske skipsspeditører. Godsfrakt til Norge med

              angivelse av dampskib etc., til div. Skienfirmaer etc. (K)

1185     15   Fantomets ringer: Gode og onde. Svart‑ og "gull"‑farvet. (K)      [75]

1186     10   Reklamekort (ikke postk.) for svensk Sanggruppe"Nostalgity". (K)  []

1187     10   Telegram. Telegrafverket Lx. 2. Julehilsen fra England 1959.      []

              Brettet 2 ganger, fin stand. (W)

1188    135   16 mm filmopptager. Ciné Kodak Model K. I kassett med bærerem,    []

              div. utskiftbare linser: Anastigmat F=1.9/25 mm + F=2.7/15 mm,

              Cine‑Kodak Telephoto F=4,5 3" + div. farvefiltre. Medfølger

              (antatt) ufremkalt Kodak 7267 omvender (Kodachrome?). Iflg.

              Norsk Filminstitutt har fremkalling opphørt (på 70‑tallet?).

1189     35   Kikkert. Luminar 8x40, Antireflex. I hardt futteral med           [75]

              ødelagt bærerem, ellers i flott stand.

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1190     80   Klipp og merker div. land. Ikke av de nyeste, sett noe mellom‑    [80]

              krigs. Vel 130 gram i pose. + FDC Norge 1275‑78. Noen netteks.

              + Davoalbun HV/forenklet, med kun få ordinære merker. (K)

1191     10   37 stk. Postkort div. Europa. Flere svhv Lf Syd‑Europa. Aller     [30]

              fleste ubr., noen m/påskrift. Div. land og motiver. Netteks. (W)

1192     10   40 postkort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.    [41]