A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon

(og realisasjoner/rotelots, mynter, bøker og div. Mange lave utrop!).  

 

Auksjonsliste for auksjon nr. 95.  Avholdt 30. des. 2016.

 

Oppdatert med høyeste mottatte bud på objektene.

Under "Bilder" ligger resultatliste - med tilslagsbeløp for objektene.

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden, og for ønsket nummer.

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. Info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser. (Er merket "Info").

 

Kun 10 % provisjon på tilslags‑summen.

 

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste bud så langt. (Er "tom" uten bud).

Ettersalg til og med 22. januar 2017.

(Utropspris + 10 % + 10 kr. pr. bestilling + gjeldende portosats).

Listen blir ikke oppdatert for solgte objekter.

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

NYHET: Nå SELGER vi også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., kun et fast ekspedi‑

sjonstillegg på 12 kr. uansett vekt, antall objekter etc., og vi betaler portoen).

Klikk på "Salgsliste". (Med gjeldende Liste nr. 52).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg.

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

   Utrops‑                                  

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                Oppdatert med [høyeste bud]:

====== ======  ======================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1     85      2. Oscar I. 2 sk. guloransje. Sentr. helt opp/til høyre.(K)    [100]

   2     85      3. Oscar I. 3 sk. mørk grå, mot gråbrun. Snei 2 stempler. (K)  [200]

   3     20      4. Oscar I. 4 sk. blå. Hamar‑st. opp/ned.  (K)                 [88]

   4     60      5. Oscar I. 8 sk. brunkarm. Del av flere stempler.  (K)        [100]

   5     50      5. Oscar I. 8 sk. brunkarm. Del av opp/ned‑st. Trondhjem. (K)  [100]

   6     60      5. Oscar I. 8 sk. brunkarmin. Litt "blek", mot vinrød?  (K)    [85]

   7     30      8. Våpen 1863. 4 skill blå.  (K)                               [24]

   8    125     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul, horisontalt par. Sentrert        [255]

              til høyre. Del av 2 stempler Bergen 1870.  (K)

   9     20     12. Våpen 1867. 2 skill.2, gul. Del av stempel 1903. Noen       [16]

              ujevne tagger.  (K)

  10     70     12. Våpen 1867. 2 skill.2, gul. Sidev. Drammen 26.9.1871. (K)   [81]

  11     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå.   (K)                            [12]

  12     50     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Stemp. opp/ned Ringbo, uten      [60]

              dato, men årstallet tydelig (1885).  (K)

  13     35     15. Våpen 1867. 8 skill.8, rød. Sentrert ned/hel til v. (K)     [75]

  14     50     17. Posthorn 2 skill. kraftig/mørk blå. Et par svake hjørne‑    [105]

              bretter? Noen ujevne tg. Ikke bestemt type/vannmerke. (K)

  15    100     19. Posthorn 4 skill. fiolett. 2 merker: 1 med gråbrun (?)      [300]

              nyanse, 1 meget blekt. Ikke bestemt typer. (K)

  16     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. (K)                               []

  17     12     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av rundst. (K)                []

  18     20     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del av 2 st., litt ujevne tg. (K)  []

  19     20     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del av rundst. 1880.  (K)          []

  20     10     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Litt utydelig stempel Moss           []

              21 III 99 (?).  (K)

  21     10     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Pakkestempel (1896). (K)             []

  22     25     32‑33. Oscar II. 1 stk. 1 kr. (litt fett/utflyt. stmp.),        []

              2 stk. 1,50. 1 m/2 dårl. hjørner, 1 m/noen uregelm.tg. (K)

  23     75     32‑34. Oscar II, 1‑1,50‑2 kr. 2 kr. kraftig/utflytende stemp.   []

              Medfølger 2 stk. 1 kr., 1 m/liten rød strek, 1 dårlig stand. (K)

  24     10     34. Oscar II. 2 kr. rød. Noe fett stempel, og blekk(?)          []

              avsmittet på bakside. (K)

  25     75     39 Y. Posth. Elektrot. 20ø brun, stående vannnmerke.            [125]

              Stempel Kvikne 6.10.1883.  (K)

  26     60     64 X. Centraltr. Grovtg. Posth. 50ø karminbrun. Del av          [76]

              pakkestempel ‑‑stiania ‑‑IX 95. (K)

  27     12     80 Y. Knudsen Fintg. 25ø matt rødfiolett, stående vannm. (K)    [20]

  28     15     80 Y. Knudsen Fintg. Posth. 25ø matt rødf. Stående vannm. (K)   [25]

  29    250     85‑86. Kroneprovisorier. 1 stk. 1,00 (kraftig stempel),         [251]

              2 stk. 1,50. Typer ikke bestemt.  (K)

  30     10     88. Provis. 30ø/7 skill. Anelse ujevne tg. nede. Pakkest. (K)   [10]

  31     10     88. Provis. 30ø/7 skill. Sentr. ned t.v. Del av st. 1907. (K)   []

  32     12     92. Provis. 15ø/4 skill. Bra sentrert, litt ujevne tagger       [10]

              høyre side. Sentrert/litt skakt st. Løkkens Verk 28 IX 08. (K)

  33     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Sentrert noe ned, litt til v.          [13]

              Svakt rundst. 1908. (K)

  34     40    100 D. Posthorn 1909, 10ø rød, vinkeltagget. Bra Asker‑stp. (K)  [150]

  35     50    100 DD. Posthorn 1909, 10ø rød. Vannrett par vinkeltagget. (K)   [200]

  36     10    124. Posthorn 30ø matt blå. (K)                                  []

  37     22    132. Polmerke 5ø lilla.  (K)                                     []

  38     10    137‑40. Svalbardserien. 15 og 20ø med dels dårlige tagger.       [10]

              45ø rundstemplet, øvrige mask.st. i varierende utførelse. (K)

  39     10    138. Svalbard 15ø svartblå. Lett flisetagget.  (K)               [10]

  40     10    140. Svalbard 45ø blå.  (K)                                      []

  41     85    145 BB. Løve 1926, 20ø rød. Vannrett par 3‑sidig tagget. (K)     [500]

  42     75    145 Bv og Bh. Løve 1926, 20ø rød. 2 stk. 3‑sidig tg. (K)         [250]

  43     65    182. Nordkapp 1930. 20+25ø lillarosa. Del av rundstempel. (K)    [70]

  44     15    231‑32. Løve 2 kr. rød og 5 kr. fiol. 2 kr. sideveis 14‑9‑44.    []

              5 kr. del av rundst. 1940‑tall.  (K)

  45     10    232. Løve 5 kr. fiolett. Svakt rundst. (6.6.45 ?).  (K)          [10]

  46     15    258. Redn.selskapet. 30+10ø blå. Snei av rundst.  (K)            [24]

  47     20    262. V‑merke m/vm. 2ø brun. Del av rundstempel ‑41 (?) (K)       [25]

  48     15    262. V‑merke m/vm. 2ø brun. Snei av rundstempel. (K)             [12]

  49     10    265. V‑merke m/vm. 7ø grønn. Snei av rundstempel. (K)            []

  50     20    275. V‑merke u/vm. 15ø oliv. Snei av 2 rundst. 1 kort hj.tg.(K)  []

  51     15    275. V‑merke u/vm. 2ø brun. Del av st. Ullevål 10.11.41. (K)     [100]

  52     20    278. V‑merke u/vm. 7ø grønn. Del av st. V m/krans. (K)           [20]

  53     65    291. V‑merke 2 kr. rød. Del + snei rundstempel. (K)              []

  54     15    311‑13. Nordkapp 1943. 15, 20 og 30ø m/till. Snei rundst. (W)    [12]

  55     30    319‑21. Landshjelp 1943. Alle med del av rundstempel/hjørne.     []

  56     35    326‑29. Landshjelp 1944. Alle m/snei rundst., 1 m/dato i 45 (K)  [28]

  57     20    386‑87. Polio 1950. Begge med snei av rundstempel. (K)           [30]

  58     10    415. Nordkapp 1953. 20+10ø grønn. Rundst., kraftig 1 side.       [30]

              1 kort tagg opp til høyre. (K)

  59     30    416. Nordkapp 1953. 30+15ø rød. Rundst. Nordkapp 1955. Med‑      [120]

              flger 20+10ø grønn (415) med 1 kort tagg. (K)

  60     15    445. Nordkapp 1957. 25+10ø grønn. Del av Nordkapp‑st. (K)        [50]

  61     15    445. Nordkapp 1957. 25+10ø grønn. Del av rundst. (K)             [12]

  62     15    446. Nordkapp 1957. 35+15ø rød. Del av rundst. (K)               [12]

  63     10    447. Nordkapp 1957. 65+25ø blå. Sentr., litt utflyt. stmp. (K)   [50]

  64     10    447. Nordkapp 1957. 65+25ø blå. Sentr., snei rundstempel. (K)    []

  65     50    483‑84. Flyktning 1960. 45 og 90ø m/tillegg.  (K)                [60]

  66  Utgår

  67     15   BL  15. OL‑vinnere. Ordinært sentrert rundst. Oslo 11.10.91.      [35]

  68     20   BL  17. Glasskunst. Ordinært sentrert rundst. Oslo 9.10.92.       [20]

  69     15   BL  18. OL‑vinnere. Ordinært sentrert rundst. Oslo 23.2.93.       []

  70     22   BL  19. Treskjæring. Ordinært sentrert rundst. Oslo 24.9.93.      []

  71     50   P  4 X. 20ø At Betale, stående vannm. (K)                         [55]

  72     12   T   5 og 7. 30ø grå og 60ø blå Tjeneste. Medflg. T4 mask.st. (K)  []

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

  73    150     18. Posthorn 3 skill. rød. Lot 22 merker. Noen med feil etc.    []

              Medf. 3 andre ødelagte skillingmerker. Alle på nettbilde. (K)

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                    

  74     25   Ca. 140 gram klipp. Ves. fra 1980‑t.‑nyere. Mest norsk og ordi‑   [40]

              nært, men litt av hvert, også litt utland. Netteks.: (W)

  75     40   Ca. 200 gram klipp. Ves. fra 1980‑t.‑nyere. Mye ordinært, men     [55]

              sett bedre: sentr.rst BL 19 etc. Litt utland. Netteks.: (W)

  76     75   Ca. 300 gram klipp. Ves. 1980‑t. og nyere, også "jubil.merker".   []

              Eks. sentr.rst 4‑bl. 1209, BL 19 etc. Litt utl., med Sveits (W)

  77     30   Ca. 710 gram klipp. Ves. 1990‑tall, mest brevklipp, noe post‑     [36]

              klipp, og noe nyere brevklipp. Virker ordinært.

  78     35   Ca. 730 gram klipp. Ves. 1990‑tall, mest brev‑ og noe post‑       [37]

              klipp, og noe nyere brevklipp. Virker ordinært.

 

NORGE UTVALGSHEFTER                     

  79    150   2 Utvalgshefter, rest ca. 140 merker. Med NK 14, 18/2 stk.,       [310]

              22, 41, 46, 50, mange 20 mm, dels typet, 113, 131, 138, 140

              etc. Antydet rest salgsverdi over 600 kr. Noen netteks. (K)

  80    200   Utvalgshefte ** Rest 114 merker mellom NK 642‑771, salgspris      [225]

              ca. 445,‑. Medfølger noen ** i rester/deler av hefter etc.

  81    200   Utvalgshefte ** Rest 117 merker mellom NK 145‑529, salgspris      [225]

              ca. 435,‑. Medfølger noen ** i rester/deler av hefter etc.

  82    200   Utvalgshefte ** Usirkulert, ca. 120 merker mellom NK 772‑897,     [160]

              salgspris 315,‑. Medfølger noen ** i rester/deler av hefter.

 

NORGE PERFINS                           

  83     70   Lot 14 Perfins: "O.M.&S." (på NK 100), flere "FBB", 2 stk.        [220]

              "S", "HL&Co" og ")B.Co", 1 av "DUE" og "OB&Co" (+ noen div.).

              Fleste (?) på mellomkrigsmerker.

  84     70   Lot 16 Perfins: "S" i 4‑stripe (på 141), "FBB"/5 stk., "HL&Co"/   [110]

              2 stk., "S"/2, 1 av "MA" "Rp" "BG&Co". Flere på mellom.kr.mrk.

  85     80   Lot 20 Perfins: "FBB"/8 st., "DUE"/2, "S"/4, "HL&Co"/4, 1 stk.    [140]

              "MA" (mulig AM?), "Rp". Mange på mellomkrigsmerker.

  86    170   T‑stempler. Lot 19 obj. Div. Løve og noen nyere. Medflg. klipp    []

              Løve 10+20ø m/Paquebot m.stmp. + 3 stk. 4‑rings, 259, 310 og

              83 ev. 85? (Nr. m/forbehold!). + litt div. Alt på nettbilde. (W)

 

NORGE VARIANTER ETC.                    

  87     60    365 v1. Postjub. 1947, 45ø. Variant "H" i hatten. (K)            [150]

  88     10    403 v1. 80ø brun Haakon. Utvekst på 0 i 80. (K)                  [12]

  89     10    469 v2. 1 kr. grønn Olav. Flekk til v. for ordensbånd.           [10]

              Anelse ujevne tagger på høyre side. (K)

  90    175    469‑72. Lot varianter. Alle registrerte untatt 472 v1. Ialt      []

              1 kr.: Ca 35 stk. 1,50: 4 stk. 2 kr.: 8 stk. 5 kr.: 4 stk.

  91     10   1243 II. Posten 350 år, med manglende Svalbardmerke. På konvo‑    []

              lutt med Frim.dag‑stempel Drammen 22.9.1995 (og 40ø frim.).

  92     10   1430. 5,00 Ølhøne. 2 merker m/tydelig farveforskjell:             []

              "Grunnfarve" høna mot grå, respektive blågrønn.  (K)

  93     90   Lot Off.Sak varianter: T 46 v1, 67 vo2 (** og *). 67 vo4 (2       [120]

              stk.). 74 v1. 78: 2 stk. m/flekk t.v. for korset. 82 v1. 87 v1

              (5 stk.). 90 v1. Ialt 15 merker. Alle på nettbilde.  (W)

  94    175   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 61v1/v2, 87v1, 89v1/v2/v3    []

              (5/8/10 av hver), 104v1 (6), 106v3. Uregistr.: På 89, 103, 104,

              121, 129 (2 forskj.), 134, 135. Med flekk/strek etc., noen i

              par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  95    175   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 61v2, 87v1, 89v1/v2/v3 (5‑   []

              10 av hver), 104v1 (6). Uregistr.: På 121, 126, 129b, 130. Med

              flekk/strek etc., ofte div. på samme nr. Blanding o/**. Noen i

              i par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  96    175   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 89v1/v2/v3 (5‑11 stk. av     []

              hver), 104v1 (6), 106v1. Uregistr.: På 87, 89, 97, 103, 126:

              Med flekker/streker/svak farve etc. Blanding o/**. Noen sitter

              i par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  97     20   T  76 ** Off.Sak 10ø grå. Med lys "kule" under halen. Med‑        []

              følger 3 stemplede merker med den samme "varianten".  (W)

  98     35   T  83 + 103. Off.Sak 40ø blåfiol og grønnoliv. 2 forskj. "vari‑   []

              anter. Hvit flekk over SA, og diagonal mørk strek bak løvens

              hals. 16 merker av 83, 1 av 103, noen få **, øvr. stemplet. (W)

  99     35   T  83. Off.Sak 40ø blåfiol. 2 forskj. "varianter": Hvit flekk     []

              over SA, og diagonal mørk strek bak løvens hals. Lot med tils.

              20 merker av feilene, noen få **, øvrige stemplet. (W)

 100     50   T  87. Off.Sak 50ø rød. 5 små konvol. med diverse varianter/      []

              flekker etc. (ikke registrert i NK). Fleste stmpl., noen **

 101     75   T  90. Lot: 7 stk. v1, 3 stk. v2, 7 stk. v3. Noen **, men         []

              fleste stemplet. Medflg. 3 stk. skal være var., men ser ingen..

 102     50   T 107 + 108 ** Div. merker 70ø m/rødbrun flekk ved/på øvre        []

              rammelinje. 75ø 4‑blokk med 1 mrk. med strek mellom v. 75 og

              Off.Sak. Medflg. 6‑blokk ** 70ø, uten synlig flekk(er)?  (W)

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 103    200    8 merker: 1 stk. 88/30ø/7 sk. og 92/15ø/4 sk. Haakon "Store      []

              perler": 1 stk. 93 (1 kr.), 5 stk. 95 (2 kr.). Alle nettb. (K)

 104     40   4 merker med dårlig/ødel. hjørnetagg. NK 2: 2 skill. Oscar I.     []

              16: 1 skill. Posth. (2 stk.). 45: 12ø brun Posthorn. (K)

 105     30   Innstikksbok A4, 32 s. hvite/delte s. Noen tidl. Posthorn til     [55]

              1990‑t. Mest fra 1970‑tall? Dubletter. Ordinært, ikke sjekket.

 106     25   Lot  3 stk. 3ø gul/orange Stolpe. Fleste/alle er 20 mm NK 51/     [50]

              Typer? Div. farvenyanser. 2 m/litt minus. Alle nettbilde. (K)

 107    100   Lot  8 stk. Posthorn Grovtagget. 6 stk. 3ø (synes å være 60 og    []

              66), 2 stk. 20ø blå (antatt NK 69). Alle på nettbilde. (K)

 108    200   Lot "Stolpe" i ca. 44 pergam.poser. Dels sortert på typer/ut‑     [360]

              gaver (særlig 20 mm). Ikke sjekket, sett fra NK 22 (20 stk.) til

              NK 55 (4 stk.). Muligheter? ukjent verdi. Tot. ca. 90 gram.

 109     30   Lot 12 stk. 10ø rød Stolpe. Fleste er 20 mm NK 53? Div. farve‑    [30]

              nyanser. Ikke typebestemt. Fleste bra stand. Alle nettbilde. (K)

 110     35   Lot 12 stk. Stolpe. 1 stk. 2ø/12ø brun, 20ø blå, 35ø grønn.       [45]

              2 stk. 2ø (1=ustmp. u/lim). 7 stk. 5ø grønn. Ikke ev. typebe‑

              stemt. Noen med litt minus. Alle på nettbilde. (K)

 111     40   Lot 14 skillingmerker. Alle med minus, fra ødelagt til dårlig     []

              tagging. 1 stk. 7 og 8 (3 og 4 sk./1863), 12 stk. 14. Nettb. (W)

 112     25   Lot 22 stk. Posthorn Uregelm.vinger. 2ø/7 stk., 3ø/1, 5ø/2,       [35]

              15ø/2, 20ø/1, 25ø/5, 30ø/1, 35ø/2, 50ø/1. Fleste bra stand.

              Ev. typer ikke bestemt. Alle på nettbilde. (K)

 113     85   Lot ca. 130 gram vaskede. Mange Tjeneste, fra "lang" til siste    [70]

              utgave (fleste ustemplet u/lim). Øvr. div. stemplet: Ves. 1940‑

              tall til nyere, noen bra stempler? Noen ubr. m/lim og hengsle‑

              spor. I pergamynposer, sorteringsjobb! Tilfeldige eksempl.: (W)

 114    200   Lot heftemerker. Vinkel‑ og 3‑sidig tg. NK 99, 100, 102b, 103,    [250]

              145. Ialt 13 merker B/D + 2 stk. med taggeminus. + medfølger

              NK 100 med Perfin L.M. Alle merkene på nettsiden. (W)

 115     18   Lot Off.sak Offset/Boktrykk (mellom T9‑T28), hengslet på ark‑     []

              deler. Ubr. * T 9, 15‑16, 20‑21, 26. Stemplet (div. stempel‑

              kvalitet). T 10‑14, 19, 22‑23, 26‑28. Alle på nettbilder. (W)

 116    600   Lot Posthorn uregelm. vinger. Posearkiv, 55 gram. 1‑mange av      [601]

              hver. Fra NK 56 til 84. Ikke sjekket, men skal være flere/

              mange av 58‑60, 63‑66, 70‑72, 80‑84 etc. Kat.v. mange tusen?

 117    100   Off. Sak. Posearkiv for serie T 75‑137. Helt usjekket for ev.     [165]

              varianter og stempler. Tilsammen vel 200 gram.

 118    100   Off.Sak posearkiv, delvis sortert. Skal være 1‑mange av T 98‑     [80]

              99, 101, 103‑16. Totalt ca. 100 gram. Usjekket for stempler.

 119    100   Off.Sak posearkiv, Offset. Skal være 1‑mange av T 121‑24 126      [80]

              129a/b, 130‑37. (+ noen tidligere). Totalt ca. 100 gram.

              Varierende stempling, men usjekket.

 120     40   Offentlig Sak, serie T 29‑47. Posearkiv, noen påført type/        [35]

              farvenyanse/nr. etc. Tils. ca. 70 gr. Usjekket. Stempl.?

 121     50   Offentlig Sak, serie T 48‑74. Mange Solkors med tydelig dato.     [210]

              Delvis sortert, tils. ca. 60 gr. i poser. Varianter? Stempler?

 122     40   Porto. 27 stk. At Betale: 1ø/4 stk., 10ø/3, 15ø/2, 20ø/13.        [40]

              Å Betale: 10ø/3, 20/1, 40ø/1. Usjekket. Alle på nettbilde. (K)

 123     85   Portomerker. 7 pergam.poser. Merket: "Centr.tr.", "C.tr. st. vm"  [150]

              (m/2 stk. 20ø + fl. 50ø). "Knudsen", "Å Betale". Ialt 125 stk.

              Fleste synes rundstemplet og bra stand. Div. verdier. Stempler?

 124    200   Portomerker. Grovtagget. 4 merker 20 øre. 2 stk. merket Cen‑      []

              traltr., 2 stk. merket Knudsen. Alle med litt taggeminus. (K)

 125     35   Posearkiv NK  96‑109 (Posthorn regelm. vinger). Flere av hver,    [55]

              er 2 NK‑nr. i hver pose? Ikke sjekket. Totalt vel 20 gram.

 126    350   Posearkiv NK 110‑192. Ikke sjekket, men sett flere av bl.a.       [402]

              116, Polmerker, Svalbard, 142, Løveprovis., Diktere, Porto‑

              provisorier, 184 etc. Totalt ca. 140 gram.

 127    275   Posearkiv NK 193‑299. Ikke sjekket, men sett flere av bl.a.       [400]

              Nansen I+II/Maud/232/div. fra krigen/V‑merker. Tot. ca. 1/4 kg.

 128    150   Posearkiv NK 751‑965. Mange merker, ikke sjekket! Vel 1/2 kg.     [202]

 129    125   Posearkiv NK 966‑1148. Mange merker, ikke sjekket! Ca. 425 gr.    [165]

 130    100   Poser ca. 120 gram. Nyere stemplet, ant. mest 1980‑>2000‑tall.    [80]

              Også noen tidligere. Usortert. Sær‑/bruksmerker. Ikke sjekket.

 131     14   Posthorn uregelm. vinger: Grovtagget: 20ø blå. Fintagget: 1       []

              stk. 10, 25 og 60ø. 2 stk. 20ø. Ikke type‑/trykkeribestemt. (K)

 132    200   Rotelot. Div. stemplet. noen bra, klipp/også eldre, poser mell.   []

              1133‑1283, frank.etik. Hubro, r.stpl. 4‑bl. 308+374 1. dag. Pose

              reisende stmp., noen pers.frim., helsakkl. 280 gr. Netteks. (W)

 133    175   Rotelot. Klipp div./år, frank.etik. Hubro+Isbj., stasjons‑st.,    [200]

              3 Bypost, mini‑/T‑st., pose m/varianter, helsak‑klipp, div.

              Stasjons‑stempler, Pers.frim., frank.mask.st. etc. 320 gr. (W)

 134     85   Tjeneste (serie T 1 ‑ T 8). 5 pergam.poser, dels sortert på       [72]

              vannm.‑stillinger. Må være totalt flere 100 merker. Ikke

              sjekket, men sett mange 15ø (T 3) og flere OK rundstempler.

 135    140   Tjeneste serie NK T9‑28. Ca. 95 gram i pergam.poser = mange       [300]

              merker! Ikke gj.gått. Stikkprøve: Flere bedre stempler, ram‑

              mebrudd sett på 40ø. Delv. sortert på Offset/Boktrykk. Egen

              konv. med 3 stk. T 24 (m/dårlige stempler). Muligheter?  (K)

 

NORGE DIVERSE                           

 136     10   Folder 13x15 cm Posthornet/verdensrekord. 3 skill. rød Posth.     [10]

              som forside, innklebet NK 1284‑88 0,10‑0,50 ustemplet.

 137     10   Postens Motivblad nr. 1, "Det skrevne ord". Med NK 918‑21         [10]

              (Bjørnson/Undset/Grafisk forb.) innklebet. 2 foldere, 1 med

              rundst. Skien, og 1 med særst. Frim.dag Skien, begge 1.10.82.

 

NORGE STEMPLER                          

 138     15     75 X. Knudsen Fintg. 3ø gul. Porsgrund 20 IV 99.  (K)           [50]

 139     15     75 X. Knudsen Fintg. Posth. 3ø gul. Mosjøen 19 XII 10.  (K)     [35]

 140     10     77 II X og 79 X. Knudsen Fintg. 10ø rød Schw.st. Drammen        [30]

              31 I 02, 20ø blå skakt 2‑rings Drammen 8 XII 99(?). (K)

 141     10    110 IIb. Haakon 1 kr. grønn. Narvik 19 XII 39.  (K)              [30]

 142     10    118. Posthorn 1920. 5ø lilla. Oslo/Solli 13 III 37.  (K)         [20]

 143     10    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Halsanaustan 26 IX 37. Brett        [50]

              helt i øverste kant. (K)

 144     10    208. Løve m/vm. 35ø fiolett. Nerdvikja 19.10.40. (K)             [40]

 145     10    230. Løve 1,50 kr. blå. Drammen 8.10.40. (K)                     [30]

 146     30    275. V‑merke u/vm. 2ø brun. St. Ullevål 10.11.41. (K)            [100]

 147     50    306. Rikstinget, Quisling. Oslo/Br 15.10.42. (K)                 [145]

 148     20    365. Postjub. 1947. 45ø. Odda 23.7.48. (K)                       [50]

 149     20    369. Postjub. 1947. 80ø. Ålesund/Verdi 25.5.48. (K)              [30]

 150     60    417. Nordkapp 1953. 65+25ø blå. Nordkapp 17.7.1955. (K)          [350]

 151     20    538. Ivar Aasen 50ø. Ulvsjøen 15.10.63. (K)                      [135]

 152     10    538. Ivar Aasen 50ø. Vennesla 29.8.63. (K)                       [20]

 153     12    682. Norske Sparebanker 80ø. Seljord 6.6.72. (K)                 [110]

 154     12    918. Bj. Bjørnson 1,75. Ulnes/2963 20.12.82. (K)                 [30]

 155     20    962‑63. Karius og Baktus. 4‑blokk, Bergen Sentrum 23.10.09. (K)  [20]

 156     25    999. Papirindustri 2,50 + 1,00. Lier D/3400 23.04.91. (K)        [45]

 157     30   1033 Bn. Julemrk. 1987, 2,70. Haraldstad/2300 Hamar 20.5.89 (K)   [32]

 158     15   1053. Ballsport 2,90 (fra Bl. 9). Lyngdal 1.9.93. (K)             [30]

 159     10   1154. OL '94, 3,30. Bryne/4340 05.11.92. (K)                      []

 160     10   1201. Paralymics, 4,50. Flisa/2270 23.6.94. (K)                   [25]

 161     15   1220. Spark 3,50. Hauge i Dalane/4380, 29.11.94. (K)              []

 162     10   1245. Posten 350 år 3,50. Tretten A/2635, 07.12.95. (K)           []

 163     30   1249‑50. Jul 95/2x3,50 parkomb. Flekkerøy A/4649 09.01.96. (K)    [30]

 164     60   1391‑93. Ørn/Elg/Hval 5/6/7 kr. Alle 3 som 4‑blokker med sen‑     [48]

              trert ordinært rundst. Bragernes/Drammen 7.4.00, på klipp. (K)

 165     15   1405 Bn. Nils og Blåmann 4,20. Løten/2340, 10.12.00. (K)          [20]

 166     15   1513. Hilsen. Høytid/Jubileum. 5,50. Porsgrunn 19.9.03.  (K)      [25]

 167     25   1518. Nobelpris Onsager 22,00. Porsgrunn 19.9.03. (K)             [30]

 168     10   1608. Gaupe 6,50. Bragernes 8/Drammen 01.11.06. På klipp med      [15]

              sidestempel (hele klippet på nettbilde).  (K)

 169     10   1634. Motorsport A‑Innland. Lierskogen C/3420  08.03.07. På       [15]

              klipp med sidestempel (hele på nettbilde).  (K)

 170     15   1641. Kong Harald 70 år, 6,50. Brakerøya E/Drammen 12.4.07 på     [30]

              klipp m/sidestempel (+ 0,50 Posthorn). Hele på nettbilde.  (K)

 171     10   1684, 1715 og 1749. A Innland. Sentrerte rundstempler og side‑    []

              stempel (1684 i underkant) på klipp. Alt på nettbilde.  (K)

 172     12   1701. Norsk Kunst. A Innland. Askim 4/1800 15.12.10.            []

              klipp med sidestempel. Hele på nettbilde.  (K)

 173     15   1709. Reinsdyr 15,50. Vadsø E/9800, 02.04.09. (K)                 [40]

 174     20   1710. Lirype 25,00. Tromsø 18, 25.02.09. (K)                      [50]

 175     20   1723. Norges Vel 12 kr. Mysen/1850 17.10.09. (K)                  [50]

 176     16   1745. Personjub. A Innland. Gulskogen E/3005 Drammen 10.9.10.     []

              På klipp med sidestempel. Hele på nettbilde (K)

 177     16   1746. Personjub. A Innland. Brakerøya E/Drammen 6.5.10.           []

              På klipp med sidestempel. Hele på nettbilde (K)

 178     16   1788. Drammen 9,00. Bragernes 14/Drammen 8.2.12. På klipp med     [20]

              sidestempel og 0,50 kr. Posthorn. Hele på nettbilde (K)

 179     10   T  82 og 85. 35ø og 45ø rød. 35ø Oslo 3.6.57 og 45ø               []

              Sandnes 8.9.61.  (K)

 180     12   T 113. Off.Sak 1 kr. or.rød. Os i Østerdalen/2550 11.8.77. (K)    [25]

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                 

 181     20   Frimerkets Dag‑stempler: Kort 1995 m/1238‑45 m/mangl. Svalb.‑     []

              mrk., 1989 m/Weidem.bl., 1996 m/1267‑74, 1997 m/1295‑1302.

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 182     10    4 stempler: Brevik 1937/NK 150, Ålesund 1962/NK 505. Klipp:      [25]

              Gamlemshaug 1954 og Fiskåbygd 1955 på 30ø rød Haakon/396. (K)

 183     10   5 merker med stmpl. Posten Norge: 1821 1822 1880 1919 1920. (K)   [25]

 184     10   5 merker med stmpl. Posten Norge: 1821 1879 1880 1889 1919. (K)   [25]

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 185     30     78. Knudsen Fintg. 15ø brun. Feltpostkontor (18?) 30 X 09. (X)  [60]

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 186     10   14 TMS. Konvol.: 1955/03a (C5), 1964/15c (C65). Klipp: 1984/08,   []

              1986/18a+b, 20, 23d, 1987/09, 18b, 21a, 23d+e, 1997/11 (svak),

              2005/15. Forbehold om nummerering!

 

NORGE KRONET POSTHORT (KPH)             

 187    135   Lot KPH. Hele/deler av, på klipp/merker. Eks.: Vennersberg        [150]

              Velta Eikenosvåg Heggkåsa. Ialt 27 obj., varier. kval. Eks: (W)

 

NORGE MINISTEMPEL                       

 188     12   Ministempel Oslo 17 IV 28. På 160 H. Ibsen 15ø brun. (K)          [60]

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 189     12    112 ** Haakon 2 kr. rød. Sentr. litt t.h., noe krakelert         []

              lim, lett flisetagget. (K)

 190     15    136 ** Polmerke 25ø. Noe krakelert limflate. Medflg. 2ø,         [15]

              usentrert, noe brunaktig limflate. (K)

 191     80    137‑40 ** Svalbardserie. Fra ørlite til noe krakelert lim. (K)   [100]

 192     30    194 ** Nansen 1935. 15+10ø brun. Postfrisk.                      []

 193     35    196 ** Nansen 1935. 30+10ø blå. Postfrisk.                       []

 194     30    213‑16 ** Haakon Kroneverdier 1‑1,50‑2‑5 kr. Postfrisk           []

 195     25    216 ** Haakon 5 kr. fiolett. Postfrisk                           []

 196     30    229‑32 **/* Løve Kronemerker. 1 1,50 2 og 5 kr. 2 kr. med        []

              flekk i limet, øvrige er postfriske.

 197     20    233‑36 ** Nansen 1940. 10, 15, 20 og 30ø m/tillegg 10ø.          [20]

 198     10    237‑39 ** Posth. uten vm.: 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .       [10]

 199     22    255‑58 ** Redningsselskapet 1941. Postfrisk serie.               []

 200     12    311‑13 ** Nordkapp 1943. 15, 20 og 30ø m/till. Postfrisk.        [16]

 201     10    322‑24 ** Krigsforlis 1944, 3 forskjellige, postfrisk.           [10]

 202     15    331‑38 ** Londonutgave, 8 forskjellige, postfrisk.               [20]

 203     10    349 ** Wings for Norway 15ø. 10‑blokk (5x2) m/marger fra hj.     [10]

 204     10    349 ** Wings for Norway 15ø. 6‑blokk (2x3) med marg nede.        []

 205     15    350‑51 ** 1 kr. grønn og 1,50 blå Haakon, postfrisk.             [32]

 206     60    352 ** 2 kr. brunrød Haakon, postfrisk.                          []

 207     20    353 ** Haakon 5 kr. blålig fiolett.                              [103]

 208     10    354 og 356 ** Løve 25ø or.rød og 40ø blå. Postfrisk.             []

 209     75    357 ** Løve 55ø guloransje. Postfrisk.                           []

 210     70    358 ** Løve 80ø brun. Postfrisk.                                 []

 211     28    359‑62 og 364‑69 ** Postjub. 1947. Mangler 30ø på komplett.      [28]

 212     18    386‑87 ** Ploio 1950. 25+5 og 45+5ø. Postfrisk                   [18]

 213     10    387 ** Polio 1950, 45+5ø. Postfrisk                              []

 214     12    394 ** Haakon 25ø grå. Postfrisk                                 [16]

 215     25    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.            []

 216     90    415‑17 ** Nordkapp 1953, 20/30/55ø m/tillegg. Postfriske.        []

 217     50    428‑30 ** Norwex‑serie. 20ø med antydning til hjørnebrett.       []

 218     85    453‑68 ** Olavsmerker øreverdier komplett postfrisk.             []

 219     10    466 ** Olav 80ø brun. Postfrisk. (W)                             []

 220    125    472‑73 ** Olav 5 kr. rødl.fiolett og 10 kr. orange dyptrykk      []

 221     35    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.           [28]

 222     25    485‑89 ** Skipsmotiver 1960, 5 forskjellige. Postfriske          []

 223     10    508 ** Norsk Flyvning, 150ø. Postfrisk                           []

 224     75    517‑29 ** Bruksmerker ståltrykk (uten 519C). Postfrisk           []

 225     10    527 ** Stavkirke 80ø lilla. Vanlig papir. Postfrisk.  (K)        []

 226     10    695‑96 ** Interjunex 1972. 80ø og 1,20. Postfriske.              []

 227    125    885 ** Europa 1981, 2,20. Brettet helark à 50 merker             [111]

 228     32   1157x ** Posthorn 2 kr. 14‑blokk (2x7) fra n.h. hj., med trykk‑   []

              trykknr. (26867) og ‑dato (29. X 93) og Cyl.nr. 1.

 229     13   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremrk.       []

 230     62   1557 ** Valentin 2005, 6,00. Miniark med 9 merker.                []

 231     16   1748 ** A Europa Personlig frimerke/Røsslyng.                     []

 232     80   791x1 og 791x2, begge som parkombinasjon, postfrisk. (W)          []

 233     30   Automatmerker, 45 stk. ** ATM 2: 1 stk. 0010. ATM 3: 20 stk.      []

              0010, 24 stk. 0020‑0310.

 234     12   BL   2 ** Polarflyvning (850‑53). Postfrisk                       [12]

 235     12   BL   3 ** Norwex II (865‑68) Posttransportmidler.                 [12]

 236     14   BL   9 ** Ballsport miniark 1988 (1052‑55) Postfr.                [14]

 237     15   BL  10 ** Weidemann/miniark 1989 (1072‑75). Kat.v. NK = 50,‑      [15]

 238     19   BL  15 ** OL‑vinnere III, postfrisk. NK 1123‑26.                  []

 239     19   BL  16 ** Norske OL‑vinnere IV. NK 1139‑42, miniark, postfr.      []

 240     21   BL  18 ** Norske OL‑vinnere V. NK 1168‑71, miniark, postfr.       []

 241     21   BL  24 ** Mytologi (1535‑36) 7,50 og 10,50 kr. Miniark postfr.    []

 242     16   BL  27 ** Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7 kr. Miniark postfr.        []

 243     26   BL  28 ** A og 12,00 kr. Frimerker 150 år. (= Pålyd. 23,00)       []

 244     42   BL  30 ** Arktis. 6,50, 8,50 og 22 kr.                            []

 245     22   BL  31 ** Garden 150 år. 6,50 13,00.                              []

 246     50   BL  32 ** Vinterrally (1634‑36) A‑post Norge/Europa/Verden.       [40]

 247     30   BL  34 ** A Norge og A Europa. Norden/Mystiske steder.            []

 248     50   BL  35 ** Nordia 2008. 7,00 + 14,00 + 23,00 kr.                   []

 249     25   PF   5 ** Posten og Bring, A. Miniark med 1 av hver.              []

 250     40   T  10 og 13 ** Offentlig Sak Offset, 5ø lilla + 15ø oliven,       []

              begge som 4‑blokker. Litt svake "bretter/bøyer" på baksiden.

 251    450   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn 4‑blokk, ø.h.hjørne.     []

              Noen antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, hel lim‑

              flate. Noen tagger litt "butte" på merket ned til høyre. (W)

 252    100   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn. (W)                     [135]

 253     40   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn. Litt kort tagg i        [40]

              øvre venstre hjørne. (W)

 254     50   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn. Noen antydn. til sva‑   [80]

              ke "bretter/bøyer" baks., hel limflate. Ø.v.tg. litt kort. (W)

 255    130   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn. Noen antydninger        [104]

              til svake "bretter/bøyer" på baksiden, hel limflate.

 256    350   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. 4‑blokk. Noen svake       [280]

              antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, men hel limflate.

 257    135   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. Postfrisk.                [160]

 258     15   T  21 ** Off.sak Boktrykk. 5ø lilla, 4‑blokk. Svak krakelert      []

              lim. Fint sentrert, gode tagger. (fra ark‑kant, med marg).

 259     10   T  54 ** Solkors 30ø blå. Bra sentrering/tagging. Noen blå        [20]

              flekker i limflaten (avsmitting?).

 260     10   T  84 ** Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliven.                   [15]

 261    150   År 1990 kompl. ** (NK 1086‑1107, med parkomb. + BL 12 og 13).     []

 262    170   År 1991 kompl. ** (NK 1108‑1132, m/parkomb. + BL 14 og 15).       []

 263    214   År 1996 kompl. ** (NK 1251‑1278).                                 []

 264    277   År 1999 kompl. ** NK 1348‑1381. Med 1380‑81 Årtusen, i tillegg    []

              1366‑73 som småark. 1376‑77 = 4 merker i 1/2 hefte.

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 265     10    171 * Portoprovis. 200ø fiolett. Krakelert lim, et bar bøyer/    []

              bretter? Kun liten flekk i limflate, har ikke vært hengslet? (K)

 266     10    225‑28 * Maud 10/15/20/30ø, ubrukt med hengslespor               []

 267     15    229‑32 * Løve kroneverdier. Meget svake h.spor 1,50 og 5 kr.     [16]

              Små punkter i limflate på 2 kr. 1 kr. = **

 268     10    266 * V‑merke m/vm. Løve 10ø grønn. Vannm.still. 3.  (K)         []

 269     10    386‑87 * Polio 1950. 25 og 45ø. Ubrukt med påsatt hengsle.       []

 270     30    428‑30 * Norwex 20/30/55ø. Ubrukte, med hengslespor.             [38]

 271     15    445‑47 * Nordkapp 1957. Meget litet/svakt hengslespor.           [18]

 272     25    469‑73. Olav 1 1,50 2 5 og 10 kr. 1 kr. synes ** med svak        [28]

              brett, 5 kr. noen små flekker, øvrige svake hengslespor.

 

NORGE BLOKKER ETC. POSTFRISK *          

 273     16    953 ** Europa 1984, 3,50. 4‑blokk. Postfrisk.                    []

 

NORGE LOT USTEMPLET POSTFRISK           

 274     32    5 stk. ** Offentlig Sak Offset, postfr. Noen med svake "bøyer"   []

              baksiden. 4 stk. 5ø (NK T 10), 1 stk. 70ø. (NK T 19).

 275     25    7 stk. ** Offentlig Sak Offset, postfr. Noen med svake           []

              "bøyer" baksiden. 2 stk. 5ø (NK T 10), 5 stk. 15ø. (NK T 13).

 276     20    9 stk. ** Olav: 454‑58, 460, 462‑63, 465. (25ø grønnoliv, 30ø,   []

              35ø brunrød og grønn, 40ø rød, 45ø, 50ø rød, 55 og 60ø).

 277     50   26 stk. ** Offentlig Sak Boktrykk, postfr. Tildels kraftig        [45]

              krakelering. 14 stk. 20ø T 25 (m/2 4‑blokker), 12 stk. 40ø T 27

              m/2 stk. 4‑bl., 1 m/marg. Januar 1936 (1 ødelagt merke).

 278     97   5 stk. Postens foldere (ca. 17,5x12 cm). Med ** frim. Folder      []

              Nr. 6+7/99, 1+2/00, 7/01. NK ** 1359‑61, 1382‑86, 1426‑27.

 279    156   8 stk. Postens foldere (ca. 17,5x12 cm). Med ** frimerker.        [130]

              Folder Nr. 5+6+9/96, 10+11+12/97, 9+10/98. ** NK 1260‑63,

              1275‑76, 1310‑15, 1339‑43.

 280    300   Ca. 375 stk. Tjeneste, fleste postfr. ** Noen Solkors og Off‑     []

              entlig Sak, men flest Off.Sak vanlig papir serie fra T 75 og

              siste Offsetserie (fra T 117). Mange blokker etc. Mange forskj.

 281     31   Lot ** NK  884‑900. Postfrisk. (17 forskjell. fra 1981).          []

 282     60   Lot ** NK  901‑21. Postfrisk. (908‑09 = Parkomb.)                 []

 283     80   Lot ** NK  964‑68 971‑75 987‑97 Postfr. (Parkomb. 964‑65, 987)    []

 284     60   Lot ** NK 1009‑15 1017‑22 1032‑33. (Parkomb. 1017‑18, 1032,33)    []

 285     80   Lot ** NK 1038‑39 1043‑45 1056‑57. (1038‑39, 1056‑57, 1061‑62     []

              er parkombinasjoner).

 286     90   Lot ** NK 1068‑71 1080‑85 1088‑90 1093‑98 Postfrisk. (1084‑85,    []

              1088‑89 er parkombinasjoner).

 287    100   Lot ** NK 1303‑11. (1303, 1304 og 1305 som parkombinasjon).       []

 288     50   Lot ** Olav. 453, 456‑57, 459, 462, 464. Postfrisk                []

 289     10   Lot 10 stk. ** Bruksmerker ståltrykk. 595‑96, 597I, 604‑05,       [12]

              610‑12, 646, 725. Alle fosf. papir, postfriske.

 290     44   Lot 4 stk. ** Miniark. BL 6‑9: Somalia, Fiskeoppdrett,            []

              Kong Olav 85 år og Ballsport. (Kat.v. NK = 132,‑).

 291     15   Lot Tjeneste ** 1‑flere av T 1 9 19 26 39 50 52 61 71 73 74       [45]

              98 113 117. (Ant. u/vm.): 40 43 45 46. Ialt 78 merker.

 292    200   Off.Sak ** Posearkiv. Aller fleste postfrisk. Mest fra serie      [160]

              begynnende på T 75 + litt div. Mange forskj., 1‑flere av hver.

 293    130   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 1/95 og 2/00. Med ** 4‑blok‑   []

              ker NK 1221‑22 (Apotek 3,50 og 25 kr.) og 1386 4 kr. Valentin.

 294     87   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 5/99 og 6/01. Med ** Parko‑    []

              mb. NK 1356‑58 (Turist). 1424‑25 ** 1/2 hefte (4 mrk. av hvert)

 

NORGE LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 295     12    6 stk. * Olav, ubr. m/hengslespor: 453, 459, 461, 466‑68.        []

              (25ø grønn, 40ø grå, 50ø olivgul, 80, 85 og 90ø)

 296     10   16 stk. ubr. m/hengsle/‑spor: * 370‑71 374I 380‑85 388‑89         [12]

              391‑92 404‑06.

 297     15   30 stk. ubr. m/hengsle/‑spor: * NK 307‑21 325‑29 342‑49 374I 413  []

 298     10   Lot * 13 forskj. Haakon bruksm. Ubr. m/hengslespor. 393‑94,       [12]

              398, 400‑03, 432 (2 stk.), 433‑36, 438. (+ medf. 396 m/svake tg)

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                

 299     15    445‑46 **/* Nordkapp 1957. 25ø **, anelse brunlig limflate.      []

              35ø mulig svak flekk øverst i limflaten.

 300     30    6 stk. Offentlig Sak Offset, ubrukte. m/div. minus for bak‑      []

              siden. 1 stk. 2, 25 og 100ø. 3 stk. 20ø. (Resp. NK 9 15 20 14).

 301     10   Rotelot ustemplet. Postfr.: 96, 164, 220‑21, 311, 331. 5, 10      [12]

              og 15ø V, T 76, 4‑blokk 375. Div. m/h.spor: 117, 2 stk. Posth.

              20ø brun (391). Noen limløse? Noen i dårlig stand. Eks.: (W)

 

NORGE MINIARK ETC.                      

 302     10   Bl   2. Polarflyvning. Stmp. Brevets Dag Norwex 80 (u/dato). (W)  []

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 303     12   MB 12. Minneblokk Norske Frimerker 125 ÅR. Nytrykk/utkast.        []

 304     15   MB 13. Hafrsfjord 81. Nummerert.                                  []

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                     

 305     37   FH 106 ** 8 x 4,00 Fiskeredskap 1999 (1350‑51).                   []

 306     15   FH  49 B ** Gaustatoppen. 10 x 1,25 (820).                        []

 307     12   FH  53 B ** Dununger 10x1,00 (859‑60). Øvre marg perf.            []

 308     20   FH  58 A ** Jul 1982. 10 x 1,75 (923).                            []

 309     29   FH  65 A ** Jul 1985. 10 x 2,50 (987).                            []

 310     31   FH  68 Akn ** Sopp. 10x2,70 (1017‑18). M/kontr.nr. (Kv.NK=65,‑)   []

 311     31   FH  68 B ** Sopp. 10x2,70 (1017‑18).  (Kat.v. NK = 60,‑)          []

 312     33   FH  71 A ** Sopp. 10x2,90 (1038‑39).  (Kat.v. NK = 60,‑)          []

 313     33   FH  71 B ** Sopp. 10x2,90 (1038‑39).  (Kat.v. NK = 60,‑)          []

 314     40   FH  83 Bkn. ** Spark/kjelke 10x3,50 (1219‑20). Med kontr.nr.      []

 315     41   FH  86 Bx ** Torghatten 8x4,50 (1226). Fosf. papir.               []

 316     32   FH  87 IIA ** Posten 350 år. (1238‑45, uten Svalbardmerke).       []

 317     41   FH  91 Akn. ** Urnes (1258) 8x4,50. Med kontrollnr.               [41]

 318     32   FH  93 Akn. ** Postjubileum 8x3,50. Med kontr.nummer              []

 319     32   FH  94 A ** Bunadsdetalj (1277‑78). 8 x 3,50.                     []

 320     34   FH  96 Akn ** Posten (1295‑1302). Med kontr.nr. 2 marger perf.    []

 321     34   FH 100 x ** Jul 1997 (1316‑17). Vanlig papir.                     []

 322     35   FH 102 A ** Holmenkollen (1331). 8 x 3,80                         []

 323     37   FH 111 I ** (1380‑81). Hefte 8 x 4,00 Nytt Årtusen (Vinter‑       []

              natt + Solnedgang, Vinnerbilder) selvklebende. 31.12.1999.

 324     40   FH 118 Kn ** Kajakk, 8 à 4,50 (1424). Med kontrollnr.             [40]

 325     64   FH 119 Kn ** Fjellklatrer, 8 à 7,00 (1425).                       []

 326     50   FH 127 ** Eventyrskikkelse/Kittelsen 8x5,50 (1498).               []

 327    100   FH 139 ** Jul 2005. 8 st. A (Innland).                            []

 328    100   FH 148 ** Pers. frim. "Rudolf" A, 8 stk. (1667).                  []

 

NORGE PERFINS, USTEMPLET                

 329     30   Perfin "S" på 4‑blokk ** 152, 40ø grå Løve 1926. Brettet.         [80]

              Noe ujevne tagger. Postfrisk. (K)

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                     

 330     35   PÅ 11. 1979 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 331     78   PÅ 14. 1982 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 332    125   PÅ 15. 1983 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 333     75   PÅ 16. 1984 Postens Årssett i originalfolder, vedlagt ** ATM 2    []

              200, 250 og 350 øre postfrisk.

 334     90   PÅ 18. 1986 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 335    140   PÅ 21. 1989 Postens Årssett i originalfolder (m/BL. 10‑11)        []

 336    168   PÅ 23. 1991 Postens Årssett i originalfolder (m/BL. 14‑15)        []

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 337     35    254. FDC Hålogaland. Kort m/stmp. "Hålogaland‑utstillingen       [55]

              Førstedagsstempel 16 mai 1941". Nettbilde.  (W)

 338     30    407‑09. OL Oslo 1952. FDC. Konv. m/Holmenkollbakken‑stmp. (W)    [55]

 339     35    445‑47. FDC Nordkapp 1957. Adressert FDC‑konvolutt. (W)          [55]

 340     10   1182‑83. FDC. Arbeidervern 3,50 og 12 kr. Særstempel B. Kjels‑    [20]

              berg Drammen 24.9.93 (ikke Offis. FDC) m/stilis. portrett.  (W)

 341     10   1255‑56. OL 100 år. FDC. Konv. m/diskoskaster og stmp. "Best      []

              Games Ever Lillehammer '94. 18.04.96 2600 Lillehammer".  (W)

 342     10   FH  93 Akn. Posten 350 år (1267‑74). Med Frimerkets dag 20.9.     [20]

              1996, Bragernes Drammen.

 343     15   Lot 10 stk. FDC: Bl. 5/Papir, 1002‑05, 1212‑13, Bl. 20/Sølv‑      []

              smed, 1219‑20, 1238‑41, 1260‑61, 1262‑63, 1386, 1387‑90.

 344     20   Lot 20 stk. FDC, dekker: Bl. 5/Papirind., 1002‑05, 1182‑83,       [50]

              1190‑91, 1218, 1221‑26, 1230‑31, 1236‑37, 1246‑50, 1277‑78,

              1310‑13, 1331‑33, 1348‑49, 1356‑61.

 345     20   Lot 22 stk. forskjellige FDC‑konv. 1998‑2001.                     []

 346     25   Lot 28 stk. FDC‑konv., dekker: 553‑4, 1133‑6, Bl. 16,             []

              1143‑6, 1172‑7, Bl. 19, 1227‑9, 1267‑72, 1275‑6, 1284‑8,

              1295‑8, 1314‑7, 1334‑8, 1366‑9, 1469‑82, Bl. 22, Bl. 26.

 347     20   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 12/97, 4/5/6/98. Alle med      []

              sentrert ordinært rundstempel utg.dag på 4‑blokker. NK 1314‑15,

              1327‑33. + Folder 13/97 m/1/2 hefte 1316‑17 tilsv. stempling.

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 348     25   10 merker. Diverse stempling. 92b, 145, 157, T 43 I. 31 m/mulig   []

              minus. Noen 4‑blokker. Et par postkort (m/minus). Noen dels

              (ordinære nyere) merker/klipp m/farvet stempel. (K)

 349     25   11 merker. Dels fint st. eks. 152, 178, 423, 691, T 25. + bl.a    []

              142, 158. Noen 4‑blokker. Sv.hv. Postkort Lærdalselv (m/laks).

              Noen (ordinære/nyere) merker/klipp m/farvet stempel. (K)

 350     25   11 merker. Diverse stempling. 77II, 78, 151, 156, 491, T 87.      [31]

              Noen 4‑blokker, m/1200/6,50 Harald. Postkort Jersey/ku. Noen

              (ordinære) nyere merker med farvet stempel.  (K)

 351    175   Div. stemplet ves. mellomkrigs? Etterkrigs Tjeneste og rester/    [140]

              deler av hefter o/**. Noen klipp. Brevmerker. NK 1238‑45,

              hvert på Postens kort m/særst. 22.9.95. Flere Haakon/Olav

              (350‑53 og 469‑73) stemplet.

 352     50   Lot. "Matkuponger" ca. 8,5x5 cm til OL 94: Middag (11 stk.) og    [111]

              Lunsj (3 stk.). Stempl. Hefte FH 95, og blokk fra FH 79. ** FH

              129 (2 stk.). Svenske klipp. Noen ordinære utenl. frim. (K)

 353     10   Lot. Div. konv. m/motiv og rundst. Drammen. Polarsirkelen.        [11]

              Håndb.VM 93, 3 forskj. brev m/Arnfinn Bergmann og OL‑merker.

 354     20   Særst. 17. mai 1994 på 553‑54. Div. kort/brev. Polarsirkelen      []

              1996. OL m/Arnfinn Bergmann. FDC 1374‑75, Bl. 26.

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 355     80   S  136‑38 (Afa 138‑40). Luftpost provis. 10/3, 20/2 og 50/4. (K)  []

 356     12   S 2712‑14/Bl. 26 (Afa 2639). Miniark Albertus Pictor. Med 2       []

              rundst. Helsingborg/Posten 2009.04.30. På klipp. (W)

 

SVERIGE MASSEVARE/BUNTER                

 357     10   S  288 (Afa 361). 1 bunt Tre Kronor 70ö blå                       []

 358     10   S  292 (Afa 362). 1 bunt Tre Kronor 85ö brun                      []

 359     13   S  302 (Afa 363). 2 bunter Tre Kronor 1,50 rödfiolett             []

 360     10   S.  4 bunter Tre Kronor. Fac. 284 285 308 311 (Afa 379 341        []

              381 503): 50, 55ö, 2 kr. rödfiol., 2,15.

 361     12   S.  6 bunter Tre Kronor. Fac. 284 (m/45 stk.) 289 294 304         []

              311 313/77 stk. (Afa 277 379/45 364 380 481/77 stk.503):

              50ö/45 stk. 75ö 1 kr. 1,70 2,15 2,50.

 362     13   S.  6 bunter: 2 stk. 5ö Gustav V Mealjong. Delaware 5 og 15ö      []

              (antatt 2‑sidig tg.). 2 bunter Stockholm Slott 5 kr. (F 332/

              Afa 291), begge bunter 3‑sidig tg. (halvpart H og V).

 363     22   S.  8 bunter. 1 av hver: Fac. 450 455 469 477 496 508 520 550.    []

 364     25   S.  8 bunter. 1 av hver: Fac. 550 621 730 1166 (antatt 100).      []

              Bunt m/38 stk.: 494. 44 stk.: 453. 50 stk.: 1341. 60 stk.: 452.

 365     15   S.  9 bunter: 1 stk. Geijer 90ö (Fac./Afa: 375/334).              []

              Strindberg: 1 stk. 20ö (385/352), 2 stk. 80ö (387/354).

              5 stk. 45ö Polhem (439/371).

 366     20   S. 10 bunter: Fac.: 393‑95, 439 (m/65 stk.), 445 (2 bunter),      []

              447 (65), 448 (2 bunter), 446 (62). Afa: 372, 374 (65),

              385 (2 b.), 386 (62), 387 (65), 388 (2 b.), 429, 430.

 367     12   S. 11 bunter. G. VI Adolf typ I: 2 stk. 20ö röd. 1 stk.: 20ö      []

              grå, 25ö grå, röd og blå, 30ö blå og brun, 40ö blå og grönn.

              Type II: 1 stk.30ö blå.

 368     12   S. 12 bunter. G. VI Adolf typ III (Hvite bokst./tall): Facit      []

              418‑20 421 (2 bunter, 50 og 100 stk.), 425, 428 (2 bunter),

              429‑30, 433 (70 stk.), 435 (50 stk.).

 369     12   S. 13 bunter: Fac. 259 266 267/3 stk. 318/2 320(m/90) 321/3       []

              324 326. (Afa 248 255 256/3 258/2 260(m/90) 261/3 283 285).

              Swedenborg G.V.80 år Ling Berzelius Linné Bellman Sergel.

 370     12   S. 13 bunter: Fac./Afa: 347/306, 3 stk. 348/307 90ö Skytter,      []

              349/308, 2 stk. 352/311 Sjökart 60ö, 368/327, 5 stk. 372/331

              20ö Nobel. 1 av buntene 90ö Skytterr. med 50 stk.

 371     13   S. Stockholm 700 år. 1 bunt 25ö (F/A 449/389), 2 bunter           []

              1,70 (450/390).

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 372    125   S. 18 stk. Landstorm. Flest stmpl. Landstorm I: 5ö gul og grå,    []

              10ö rød. 2 stk. 10ö gul og brun. L.st. III: 7ö grå og fiolett.

              12ö blå, gul. 2 stk. 12ö rød på 20 og på 50. 3 stk. 12 brun.

 373     75   S. Flere poser: Oscar II, Gustav V/Medalj., Tjänste, Band‑        []

              merker, Postvesen etc. Ialt 55 gram. Ikke gjennomgått.

 374     50   S. Lot 12 stk. provis. 27ö GV Medaljong: 3 stk. 27ö/55 lysblå,    []

              4 stk. 27ö/65 gröngul, 5 stk. 27ö/80 svart. Alle del av rundst.

 375    100   S. Lot 16 eldre. Lösen tg 14: 20ö blå, annulert m/blekkstrek,     []

              dårl. tg. 1 hjörne. Ringtyp tg 14: 24ö gul. 5ö med snaue tg.

              Ringtyp 13: 1 stk. 4, 5, 50ö. 4 stk. 12ö. 6 stk. 20ö. Nettb. (K)

 376     35   S. Lot 22 eldre med Posthorn bakside: 11 stk. Osc. II 10ö. Ring‑  []

              typ: 1 stk. 2ö 20ö 1 kr. 8 stk. 5ö. Noen m/minus.Alle nettb. (K)

 377    150   S. Lot 25 eldre, tg. 13: 3 stk. 12ö Våpen. Ringtyp: 1 stk. av     []

              24, 30ö, 1 kr., Provis. 10/12ö. 2 stk. av 3, 5, 50ö. 4 stk. 4ö,

              5 stk. 12ö. + 3 stk. Lösen. Alle på nettbilde.  (K)

 378     50   S. Lot 29 eldre. Ligg. Lejon 3ö brun, uten tg. v. side. Våpen:    []

              1 stk. 5, 2 stk. 12 og 30ö. Lösen: 1, 3 og 20ö (13?). Noen Ring‑

              typ. 13 stk. Tjänste/Stort. Varier. kvalitet! Alle nettb. (W)

 379     25   S. Lot sentr./rundst. (2016): 1157 50kr., 2460‑61 2x10 kr. Jul‑   []

              post '04, 2578‑79 2x10 kr. Julp. '06. I hefte: 2439‑42 4x10 kr.

              Nobel '04 og 2606‑09 4x11 kr. Sommarlandskap. Nettbilde. (W)

 380    250   S. Posearkiv: Ca. 1940‑t. til 2000‑t. Sortert på år/serier etc.   []

              Parkombinasjoner, også flere 20 kr. svaner. Flere konv. m/tall

              bakside. 2 konv. ustempl. Turistmerker. Tot. 0,8 kg. Usjekket.

 

SVERIGE BY/LOKAL/PRIVATPOST             

 381     20   S. Åre Bypost. Konvol. med blått og rødt 3‑kantmerker. Oval‑      []

              stempel "Åre Bypost" 19.5.2000. Hele konv. på nettbilde. (K)

 

SVERIGE SPESIAL‑/SÆRSTEMPLER            

 382     25   S. 471‑75 Stockholmia 55‑serien, 5 merker. På Stockholmia‑konv.   []

              med særstempel, og med bundet jubileumsmerke. (Nettbilde). (W)

 

SVERIGE LOT STEMPLER ETC.               

 383     45   S. 19 rundstemplede: Fra Ringtyp til moderne. Bl.a. Fac. 75,      []

              5ö GV med vm. krone. Alle på nettbilde.  (W)

 384     35   S. 21 stk. rundstemplet. På Ringtyp til nyere. (Nettbilde). (W)   []

 385     35   S. 3 stk. stempler på Ringtyp. 3ö Fac. 41 (omv.) Edelbä(ck).      []

              50ö F 48 Storsjö. 1 kr. F40 Örebro. (K)

 386     25   S. 6 eldre merker, stempel PKXP Nr. 1 Upp, Östersund 1890,        []

              rammestmp. ‑‑Sverige, Ocke 1923, Kall 1896 etc. Nettbilde. (W)

 

SVERIGE REISENDE STEMPEL ETC.           

 387     70   Lot stempler tema militæret. Eks. Heistadmoen Feltpoståpneri,     [96]

              Feltpostkontor Nr. 1(?) og 16, Feltpost 59 og 100(?), FN‑batal‑

              jonen, noen utenlandske. Mest klipp. Pose 20 gram. Eksempl.: (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **         

 388     50   S  214 ** Världspostför. 20ö röd. NB! Tagget på 3 sider. Skal     [66]

              være laget noen par laget 3‑sidig (finnes i Postmuseet). Er

              usikkert om dette er et slikt merke. Vedlagt info.  (K)

 389     16   S  471‑75 ** Stockholmia 55‑serien. 5 Postfriske merker.          []

 390     30   S  883‑86 (Afa 872‑75) ** Som 4‑blokker/miniark med marginal.     []

 391     10   S 1096‑98 ** og 1522‑24 ** Rokokko‑blokk 1979 og Fotball 1988     []

 392     25   S 1444 ** (Afa 1407). 25 kr. Fly. Postfrisk.                      []

 393     30   S 1499‑1508 ** (Afa Rabatt 37‑46). 10 stk. Privat Post à 2 kr.    []

 394     20   S 1521 ** (Afa 1464). 20 kr. Tårnsvale. Postfrisk.                []

 

SVERIGE LOT USTEMPLET POSTFRISK         

 395     12   S. Lot ** Postfrisk. Fac.: 1241‑46 1249 1254‑58 1263BB 1264‑65    []

              1266‑67 Sx1+2 1268. (Afa 1215‑20 1228‑33 1238‑39 1240‑43 m/Pk.)

 396     20   S. Lot ** Postfrisk. Fac.: 711‑15 960 989‑90 1145 1151            [32]

              1157‑61 1166‑68 1176 (Afa 698‑702 947 978‑79 1132 1138 1144‑49

              1159‑50 1161). Med 50 kr. Jaktfalk. Kat.v. Fac 2014 = 503:00

 

SVERIGE FRIMERKEHEFTER                  

 397     15   S. H 384 ** Nya Sverige 1638‑1988. Postfrisk                      []

 398     70   S. Lot 4 stk. ** Hefter: H 238 Svenske fåglar, H 405 Ryttar‑      []

              VM 1990, H 414 Europa 91 Rymden, H 517 Drakar/Drager.

 

SVERIGE BREVKORT ETC.                   

 399     12   S. Brefkort 5 öre, til Skien, Norge, Göteborg LBr 31.3.1889.      []

              På baks.PKXP No. 44 B samme dato, "COP." i sirkel (blå farve),

              og blått ovalstmp. med svensk firmanavn. Begge sider nettb.(W)

 

SVERIGE F.D.C. ETC.                     

 400     40   S.  6 stk. FDC. Facit 353‑57, 358, 370‑71, 372‑73, 374‑75,        []

              497‑99. (Afa 312‑16, 317, 329‑30, 331‑32, 333‑34, 449‑51.

 401     75   S. 35 stk. forskjell. FDC. 1972‑1975, 1/1977 + 5 div. år.         []

 402     10   S. FDC  370‑71 (A 329‑30) Tegnér 10ö 4‑s.+ parkomb.+ 40ö. Pen     []

              Rek‑konvol. til DK, med etikett "Valutakontroll Postverket" (W)

 403     30   S. Lot 14 stk. FDC‑konv. 1961, 1970, 1971. Facit nr. 435, 437,    []

              529‑31, 701, 720‑22, 725‑27, 729‑49 (med Riksregal. + Jul 1971)

 404     25   S. Lot 15 stk. FDC‑konv. 1970‑71. Facit nr. 435, 700, 702‑08,     []

              716‑17, 719, 726‑27, 728/2 stk., 729‑32, 734‑37, 739, 750‑53.

 

SVERIGE ETIKETTER ETC.                  

 405     40   S. Svenska Flaggans Dag. 21 forskjellige mellom 1929‑90. Alle     []

              skal være ** Medfølger noen "dubletter" ekstra. Nettbilde. (W)

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 406     50   S. Lot Brev (eldre/nyere), noen Postkort, Rekbrev, Helsaker,      []

              ufrankert Tjänsteförsend. 1956, Inlämningsbevis 1977, Brefkort

              stemplet Kristiania 1911, mm. 220 gram. Noen eks. nettside. (W)

 407     50   S. Lot Helsaker, brev, Rekbrev, brev m/Lösenetik., postk., Mili‑  []

              tärbrev 1940, adr.kort 1965, ufrank. Tjänsteförs. mm. 250 gr.(W)

 408     10   S. Lot. 1 stk.: Fac 263/Afa 252, 489/441. 2 stk.: 264/253,        []

              267 C/256 B. 3 stk.: 441/374, 448/388. 6 stk.: 268/257. (+ med‑

              følger 3ø brun Ringtyp m/Posth. bakside, mangler 1 hjørnetagg).

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 409     30   DK    7x. 4 sk. brun, vm. II. Litt kraftig ringstempel.  (K)      [60]

 410     15   DK   22 By. Tofarvet 3ø blå/grå, omv. ramme, vannm. II (K)        [33]

 411     10   DK   22 C. Tofarvet 3ø blå/grå, vannm. III. (K)                   [35]

 412     14   DK   26 By. Tofarvet 12ø grå/rødlilla, omvendt ramme.  (K)        [25]

 413     35   DK   26y. 12ø grå/fiolett, omvendt ramme. (K)                     [48]

 414     12   DK   27 B. Tofarvet 16ø grå/brun.  (K)                            []

 415     12   DK   29 C. Tofarvet 25ø grå/grønn, vannm. III.  (K)               [16]

 416     50   DK   34‑36. Våpentype 5ø grønn, 10ø rød (blek/rosaaktig?),        []

              20ø blå (mot grå‑/melkeblå?), med tynn flekk. (K)

 417     15   DK   40. Provisorium 4/8ø grå/rød.  (K)                           []

 418    100   DK   50. Chr. IX, 50ø lilla. Svak rødbrunaktig toning i           []

              papiret i øvre, høyre del/hjørne av merket.  (K)

 419     12   DK   58. Frederik VIII. 50ø rødlilla. Del av kraftig rundst. (K)  []

 420     10   DK   59. Frederik VIII. 100ø gulbrun.  (K)                        [15]

 421     12   DK   63. Frederik VIII. 35ø orange.  (K)                          [15]

 422     20   DK   73. Chr. X. 35ø orange. Par, 1 merke m/ødelagt hjørne (K)    []

 423     35   DK  112‑16. Gjenforening. 40ø brun noen dårl. tg., 10ø ujevne     []

              tg. Alle rundst. Medflg. 27/10ø (89) m/noen dårlige tagger. (W)

 424     10   DK  118. Provisorium 8/7ø orange.  (K)                            [15]

 425     45   DK  132‑35. Postvesenet 10ø grønn. 4 forskjellige. (K)            []

 426     55   DK  136‑39. Postvesenet 15ø fiolett. 4 forskjellige. (K)          []

 427     50   DK  140‑43. Postvesenet 20ø brun. 4 forskjellige. (K)             [60]

 428     25   DK  152. Provisorium Chr. X. 20/30ø gul. Med Perfin "BT". (K)     [35]

 429     20   DK  159. Provisorium 12/15ø fiolett, Chr. X.  (K)                 []

 430     12   DK  167. Bølgelinje.  7ø grønn.  (K)                              []

 431     18   DK  168. Bølgelinje. 12ø fiolett. (K)                             []

 432     20   DK  176. Chr. X, 5 kr. fiolett/brun. Del av rundstempel. (K)      [25]

 433     85   DK  177. Chr. X, 10 kr. rød/grønn. Del av 2 rundstempler. (K)     [105]

 434     30   DK  178. Kreftmerke 10(+5)ø grønn. (K)                            [35]

 435     85   DK  180. Kreftmerke 25(+5)ø blå. Kraftig stmp., gjennomslag (K)   [105]

 436     10   DK  184. Bølgelinje.  7ø fiolett. (K)                             []

 437     85   DK  220. Luftpost 1 kr. brun. (K)                                 [105]

 438     25   DK 1516. Miniark. Rundstemplet 2008. (W)                          []

 439     35   DK.  7 Avisporto. 68ø brun. Del av rundstempel. (K)               [31]

 

DANMARK 4‑BLOKKER ETC.                  

 440     30   DK 1194. Fossiler 15 kr. 4‑blokk, sentr.st. Skive 22.3.01. (K)    []

 

DANMARK UTVALGSHEFTER                   

 441     45   DK. Rest utv.hefte (svensk/Facit‑nr.). Nyere stemplet. Sett       [60]

              2‑3 stk. Afa 764, 809‑12, 830, 851, 855, 874‑75. 1 stk. 838,

              846, 853 + diverse. Flere "Malerier". Tils. over 200 merker.

 

DANMARK VARIANTER ETC.                  

 442     20   DK 1169x. Roskilde 3,75. Krøll over E i Roskilde. (K)             []

 

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 443     25   DK. Lot 200 forskjell. stemplet, bare jubil.merker, antatt ves.   [60]

              1950‑2000 tall. Varier. stempling, men flere pene rundstemplet.

 444     60   DK. 25 stk. sammentrykk (2‑8 mrk). Bølgelinje ev. Bølgelinje +    [48]

              Dr. Margrethe div. utg. Med Bl.a. HS 9 + 18. Alle Nettbilde. (W)

 445     50   DK. 52 forskj. stemplet. 784‑48, 754‑55, 759‑70, 778‑88, 796‑     []

              817. Fleste rundstempl., f.eks. på maleriene 816‑17. Nettb. (W)

 446     10   DK. Bølgelinje, ståltrykk. 50 forskjell. merker (m/Afa 266).(W)   [11]

 447     20   DK. Chr. IX: 5 2x10 20 25ø. Fr. VIII: 5 10 20 25ø. Bølgel.m/hj.:  []

              2 stk. 1 2 3 4ø, 3 stk. 5 10ø, 1 av 8 15 20ø. Alle forskj.? (W)

 448    125   DK. Chr.X. Lot 33 forskjell. Afa 68‑70, 70a, 71‑75, 98‑101,       [185]

              103‑06, 107a, 108‑09, 125‑28, 129?, 130, 131?, 131a, 147‑50,

              151 m/dårlig hjørne. Nr.‑spesif. med forbehold! Alle nettb. (K)

 449     40   DK. Lot 6 forskj. Våpentype Grovtagget. 1, 5, 10, 15, 20, 24ø.    [50]

              Ikke sjekket for ev. vannmerker/typer. (K)

 450     35   DK. Lot 6 stk. 20ø blå Våpen. 2 stk. grov‑, 4 stk. fintagget.     [50]

              Ikke sjekket for typer/vannm. etc. Flere med litt minus. (K)

 451     50   DK. Lot Provisorier, ialt 18 stk.: 117 157 175 (1 dårl. tg) 221   []

              (4‑blokk + 1) 222 243 261‑63 263a 264‑65 361‑62. Alle nett. (K)

 452     10   DK. Pose ca. 700 vaskede merker. NB! Aller fleste med litt        []

              stempel‑/taggeminus. Mellomkrigs‑ca. 2000? 1‑flere av hver.

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **         

 453    400   DK  262a ** 6/8ø grå Bølgelinje provisorium. 6‑blokk (2 x 3),     [320]

              brettet i perforeringen. NB! Hevdet av innlev. å være 262a. (K)

 

DANMARK FRIMERKER. USTEMPLET *          

 454     10   DK  245 * D.F.U. Frim.udst. 1938, overtr. Litet hengslespor (K)   []

 

DANMARK F.D.C. ETC.                     

 455     15   DK. FDC  270‑72 Afa. Vitus Bering 10/20/40ø. Horsens‑stempel      [15]

              Konvolutten noe "sliten" i kantene.  (W)

 

DVI/DANSK VESTIND FRIMERKER. STEMPLET   

 456     40   DVI. Afa  7B. Tofarvet Tg. 12,75. 4c brun/blå. (K)                []

 457    100   DVI. Afa 10. Tofarvet Tg. 14. 5c grønn/grå. Rett ramme. (K)       [130.R]

 458     30   DVI. Afa 11. Tofarvet Tg. 14. 10c blå/brun. Rett ramme. Med       [35.R]

              liten brett og manglende tagg øvre, ventstre hjørne. (K)

 459     10   DVI. Afa 16. Våpentype. 1c grønn. (K)                             []

 460    100   DVI. Afa 17. Våpentype. 5c blå. (K)                               []

 461     65   DVI. Afa 22. Våpentype. 2c rød. (K)                               []

 462     10   DVI. Afa 24. Chr. IX. 5 bit grønn. (K)                            []

 463     10   DVI. Afa 36. Fr. VIII. 5 bit grønn. (K)                           []

 464     10   DVI. Afa 37. Fr. VIII. 10 bit rød. (K)                            [30]

 465     12   DVI. Afa 40. Fr. VIII. 40 bit blå. (K)                            []

 466     15   DVI. Afa 44. Chr. X. 5 bit grønn. (K)                             []

 467     20   DVI. Porto. Afa 4, 10c blå. Litt varierende tagging.   (K)        [30.R]

 

DVI/DANSK VESTIND FRIMERKER. POSTFRISK  

 468     75   DVI. Afa  6By ** Tofarvet Tg. 12,75. Omvendt ramme. 3c blå/       [100]

              rød (klare/kraftige farver). Delvis litt krakelering. (K)

 469    200   DVI. Afa 15 ** Provisorium. 10 cents 1895/50c. Papiret en         [250]

              anelse mot brunaktig. Limflaten helt blank. (K)

 470    100   DVI. Afa 18 **, Provis. 2 CENTS 1902 på tofarvet 3c blåaktig/     [150]

              rød, omvendt ramme. Antatt å være 18 By. Lett krakel. lim. (K)

 471    150   DVI. Afa 20y **, Provis. 2 Cents 1902 på tofarvet 3c blå‑         [200]

              aktig/rød, omvendt ramme. Lett krakelert lim. (K)

 472     30   DVI. Afa 24 ** Chr. IX. 5 bit grønn. Lett krakelert lim.          [50]

 473     30   DVI. Afa 25 ** Chr. IX. 10 bit rød. Delvis lett krakelert lim.    [50]

 474     60   DVI. Afa 28 ** Chr. IX. 40 bit rød/grå. Meget svakt krakel. lim   [80]

 475     80   DVI. Afa 29 ** Chr. IX. 50 bit gul/grå. Svakt krakelert lim       [100]

 476     10   DVI. Afa 38 ** Fr. VIII. 15 bit lilla/brun. Krakelert lim         [25]

 477     25   DVI. Afa 42 ** Fr. VIII. 40 bit rød/grå. Krakelert lim            [45]

 478     30   DVI. Afa 43 ** Fr. VIII. 50 bit gul/brun. Lett krakelert lim      [50]

 479     35   DVI. Afa 49 ** Chr. X. 30 bit br.rød/sort. Postfrisk. (K)         [45]

 480     80   DVI. Porto. Afa  2 **, 4 cent blå. Postfrisk. (K)                 [100.R]

 

FINLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 481    170   SF. 3 stk. "Stortagget". 2 stk. 10 pen. sort på gul, 1 stk.       []

              med nedklipte tagger? 1 stk. 20 pen. blå (=ødelagte tagger).

              Ikke bestemt type/tagger. (K)

 

FINLAND UTVALGSHEFTER                   

 482     10   SF. 6 Utv.hefter, i hvert: Vel 100 merker, 5 stk. hver av: 4‑t.   []

              10 rød og 20 blå, 3‑talls 10 rød + 20 orange. Dubl. div. 1917 +

              1930‑løve, provis., div. bruksmrk., feltpost. Uten nr., u/pris.

 483     50   SF. Utvalgshefte. Vel 100 stempl. merker ca. 1980‑86. Få dub‑     []

              letter. Ingen "bruksmerker". Rest salgsverdi 270 kr.

 

FINLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 484    150   SF. Litet posearkiv, ves. eldre. Stemplede Miniark, blokker,      [182]

              hefter, klipp etc. Noen i 2 eks. Ukjent verdi. Noen netteks. (W)

 485    200   SF. Lot klipp, miniark/blokker. Noen eldre, eks. klipp m/2 stk.   [248]

              Afa 377/Fac. 374, Postk. 30‑tall, miniark ** A 1371/F 1381.

              Antas høy katalogverdi totalt, og lavt utrop. Ialt ca. 60 gr.(W)

 

FINLAND BY/LOKAL/PRIVATPOST             

 486     10   SF. Helsinki Stadspost, 10 p brun. Stemplet. (K)                  [29]

 

FINLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 487     10   SF ** Facit  462‑63, 476. (Afa 465‑67). Løve 15 gulbrun, 20       []

              rød og 30 Mk blå. Postfrisk.

 488     15   SF ** Facit  492/Afa 498. Luftpost 300 Mk blå. Postfrisk          [12]

 489     15   SF ** Facit  493‑500 (Afa 496‑97, 499‑504). Postfrisk             [15]

 490     15   SF ** Facit  501‑12 (Afa 505‑16). Postfr. Kat.v. Fac 2014 = 276.  [15]

 491     12   SF ** Facit  516‑20 (Afa 521‑24). Kat.v. Fac 2014 = 99:‑          [12]

 492     20   SF ** Facit  532‑39 (Afa 536‑43). Kat.v. Fac 2014 = 214:‑         [16]

 493     12   SF ** Facit 1018‑21 (Afa 1016). Bl. 3/Miniark Tog. Postfrisk.     []

 494     60   SF. ** Første finske merker 5 og 10 kopek, antatt ettertrykk      [76]

              til frim.jubil. 1956. Begge m/vannm. Posthorn. Postfriske. (K)

 495     15   SF. Facit  540‑46 ** (Afa 544‑50). Tub. 1961 + div. Alt postfr.   []

 496     15   SF. Facit  547‑49 ** (Afa 551‑53). Jernbanejub. Postfrisk.        []

 497     15   SF. Facit  550‑54 ** (Afa 554‑58). Medfølger 3 stk. F 658/Afa     []

              662 0,40 Norden 1969. Alt postfrisk.

 

FINLAND MINIARK ETC.                     

 498     35   SF. Miniark ** 1018‑21/Bl. 3 (Afa 1016). Finlandia 88.            [28]

 499     25   SF. Miniark ** 975‑78/Bl. 1 (Afa 979). Finlandia 88.              [20]

 

FINLAND F.D.C. ETC.                     

 500     30   SF  409‑10 (Afa 408‑09). OL 1952, 15 og 25 mark. FDC.  (W)        []

 

ISLAND FRIMERKER. POSTFRISK **          

 501     20   Island **  288‑92. Gamle Håndskrifter. Postfrisk.                 [18]

 502     18   Island **  294‑96. Hannes Hafstein. Postfrisk.                    [16]

 503     30   Island **  304‑11. Elkraft og vannfall. Postfrisk.                []

 504     15   Island **  312 (F 345) 2,30 Kr. Televerk. Arkdel med 80 stk.      []

 505     15   Island **  312‑19. Telegraf, Norden, Sport, Fjell. Postfr.        [15]

 506     10   Island **  334‑39 (Afa). Postfrisk.                               []

 507     10   Island **  340 (Afa). 25 kr. Falk. Postfrisk.                     [10]

 508     10   Island **  416 (F 452) 50 aur Blomster. Helark/50 stk. 1 brett    []

 509     10   Island **  430 (F 466) 14,50 kr Europa. Helark/50 stk. 1 brett    [10]

 510     10   Island **  466 (F 502) 8 kr Drivhus. Helark/50 stk. m/1 brett     []

 511     10   Island **  467 (F 503) 12 kr Drivhus. Helark/50 stk. m/1 brett    [10]

 512     10   Island **  502 (F 538) 25 kr Heimaey. Helark 50 stk. med          []

              1 brett. 1 merke med svak bøy/brett.

 513     15   Island **  537 (F 573) 60 Kr. Redningsvesen. Brettet Helark       [15]

              med 50 merker, med "Tabs", trykknummer og dato.

 514     15   Island **  835‑38. 4 OL‑merker 1996. 5, 25, 45 og 65 kr.          [15]

 515     12   Island. Miniark Afa 1225 **, Lunde 190 kr. Nordia 2009.           []

 

ISLAND LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 516     10   Island **  341‑43 Afa (1 av hver), 427‑28 (3 av hver). Postfr.    [10]

 

ISLAND REALISASJON/ROTELOTS             

 517     50   Island. Realisasjon. Ca. 100 stemplede. Ca. 1930‑tall til nyere.  [40]

              1‑flere av hver, bl.a. flere Afa 728, 734, over 30 stk. 500 kr

              Drage/Afa 702 (à kat.v. kr. 50,00 pr. stk. iflg. Afa 2015).

 

ÅLAND AUTOMATMERKER ETC.                

 518     10   Åland. 3 stk. stemplede Frankeringsetiketter. PTV gamle emblem,   []

              sikkerhetstr. 1. 110, 140 og 200 p. Stmpl. Mariehamn 29.10.84.

 

ÅLAND FRIMERKER. POSTFRISK **           

 519     20   Åland. Afa    1‑22 ** Første 22 merker postfr. (uten 10a).        []

 

ÅLAND AUTOMATMERKER ETC.                

 520     10   Åland. 3 stk. ** Frankeringsetiketter. PTV gamle emblem, sikk‑    []

              erhetstr. 1. 110, 140 og 200 p.

 

ÅLAND LOT USTEMPLET POSTFRISK           

 521     30   Åland. Lot 74 stk. ** Postfr. Afanr./antall: 1/20, 2/20, 3/4,     []

              4/6, 5/4, 6/2, 9/4, 10/4, 1 av hver Afa 26‑35. Kv. A 2015 497,‑.

 

ÅLAND ÅRS‑SETT ETC.                     

 522     10   Åland. Årssett ** 1984/Posten. Afa 1‑7. (Første frimerkene).      []

 523     10   Åland. Årssett ** 1989/Posten. Afa 32‑37.                         []

 524     10   Åland. Årssett ** 1990/Posten. Afa 38‑43.                         []

 525     15   Åland. Årssett ** 1992/Posten. Afa 55‑56, Hefte (57‑60), 61‑64.   []

 526     12   Åland. Årssett ** 1993/Posten. Afa 65‑68 (miniark), 69‑78.        []

 527     12   Åland. Årssett ** 1994/Posten. Afa 79‑91 (82‑85 = Hefte).         []

 528     12   Åland. Årssett ** 1995/Posten. Afa 92‑106 (95‑98 = Hefte).        []

 529     12   Åland. Årssett ** 1996/Posten. Afa 107‑119 (109‑12 = Hefte).      []

 

FÆRØYENE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 530     10   Færøyene. Afa 153 Miniark (1987/Hafnia). 2 løse ark:              []

              1 stk. ** (Postfrisk) og 1 med FDC‑stempel.

 

FÆRØYENE FRIMERKER. POSTFRISK **        

 531     65   Færøyene. Afa 115‑18 ** Fyrtårn. 4 ubrettede helark à 20          []

              merker av hver. Pålydende: 282,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.260,00.

 532     90   Færøyene. Afa 136‑38 ** Broer. 3 ubrettede helark à 20            []

              merker av hver. Pålydende: 374,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.720,00.

 533     65   Færøyene. Afa 145‑47 ** Trålere. 3 ubrettede helark à 20          []

              merker av hver. Pålydende: 330,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.300,00.

 534     70   Færøyene. Afa 148‑52 ** Hestur. 5 ubrettede helark à 20           []

              merker av hver. Pålydende: 402,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.360,00.

 535     10   Færøyene. Miniark ** Afa 194‑96 (9.4.1990). Postfrisk.            []

 

FÆRØYENE MINIARK ETC.                   

 536     10   Færøyene   84‑86 ** Afa, Miniark Nordens Hus. Postfrisk           []

 537     10   Færøyene  133‑35 og 153 ** Afa. 2 Miniark Hafnia.                 []

 

FÆRØYENE ÅRS‑SETT ETC.                  

 538     10   Færøyene. Årssett ** 1977/Posten. Afa 18‑24 (Båter og fugler)     []

 539     10   Færøyene. Årssett ** 1978/Posten. Afa 25‑35                       []

 540     10   Færøyene. Årssett ** 1980/Posten. Afa 42‑52                       []

 541     12   Færøyene. Årssett ** 1981 + 1982/Posten. Afa 53‑72                []

 542     13   Færøyene. Årssett ** 1983/Posten. Afa 73‑86 (84‑86 = Miniark)     []

 543     35   Færøyene. Årssett ** 1984/Posten. Afa 87‑105. Medfølger           []

              2 stk. helark (à 30) ** Julemerker 1984.

 544     13   Færøyene. Årssett ** 1989/Posten. Afa 173‑187                     []

 545     15   Færøyene. Årssett ** 1990/Posten. Afa 188‑204 (194‑96=miniark)    []

 546     13   Færøyene. Årssett ** 1991/Posten. Afa 205‑220                     []

 547     20   Færøyene. Årssett ** 1992/Posten. Afa 221‑234 (inkl. 225‑26a =    []

              Miniark. Medfølger 1 stk. helark (à 30) ** Julemerker 1982.

 

FÆRØYENE F.D.C. ETC.                    

 548     10   Færøyene. FDC   15‑24 Afa. (+ ekstra konv. m/nr. 22).             []

 549     10   Færøyene. FDC   59‑63 Afa. Hvert merke På eget maxikort.          []

 550     12   Færøyene. FDC  231‑37, 235a‑37a, 240‑41 Afa (2 merker + konv.     []

              med 6‑blokk), 242‑51, 254‑55 (2 merker + konv. m/6‑blokk). Ialt

              10 konv. Medflg. konv. m/Afa 150, særstmp. Vinland 6‑9.6.1991.

 551     10   Færøyene. FDC Afa 192‑93 Europa 1990. Liten/svak hjørnebøy.       []

 

GRØNLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 552     35   Grønland. Lot 34 forskjell. merker mellom Afa 47‑229. Stemplet    [35]

              og ** postfrisk. Mefølger Thule 4‑5 i litt dårlig kvalitet. (W)

 

GRØNLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 553     10   Grønland   84 ** 10ø grønn Margrethe. 18 merker, i 4 stk. 4‑      []

              blokker (1 m/G 043) + 2 merker.

 554     10   Grønland  178 ** Miniark Hafnia 87.                               []

 555     40   Grønland  245a ** Miniark Team Grønland. 4 x 4,00 + 50ø.          []

 556     20   Grønland  262‑63 ** Norden 1995. 4,00 og 8,50.                    []

 

GRØNLAND ÅRS‑SETT ETC.                  

 557     25   Grønland. Årssett ** 1984, 1985 og 1986/Posten. 1984: Afa 147‑    [36]

              54. 1985: A 155‑162 + 1 julemerke. 1986: A 163‑68 + 1 julemrk.

 

GRØNLAND F.D.C. ETC.                    

 558     10   Grønland  178. FDC Miniark Hafnia 87. Løs blokk m/FDC‑stemp.      []

 

THULE USTEMPLET, DIVERSE                

 559     80   Thule. Afa 1‑5 **/*. 10ø m/hengslerest, øvrige postfriske.        [170]

 

NORDEN UTVALGSHEFTER                    

 560     50   Grønland + Island rest utv.hefter. Grønland: 53 merker, ubr./     [70]

              stempl. Rest pris (fra 1988): 178 kr. Island: Ca. 122 merker,

              flest stemplet. Rest salgspris (fra 1988): 360 kr.

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET              

 561     10   GB    5. Pregtrykk. 6d fiolett, utagget. NB! Ødelagt merke,       []

              med hull (i hodet). Tettklipt inntil merkebildet alle sider (K)

 562     20   GB    7. Pregtrykk. 1 sh grønn, utagget. Nedklippet inntil        []

              merkebildet alle 8 sider. Vertikal brett. Virker noe

              "skittent" av stempler. Ordinær kat.v. Afa 06 = kr. 4.200,‑ (K)

 563     12   GB   91. Victoria. 4 d. brun/grønn.  (K)                          [20]

 564     40   GB   97. Victoria. 1 sh. grønn. Bue fra "fett" stempel. Med‑      []

              følger samme merket med avsneide tagger oppe, og liten fio‑

              lett strek oppe. Dette er mørk grønt, andre mot gulgrønt. (K)

 565     70   GB  101. Victoria. 1 sh. karmin/grønn. Div. stmpl., litt fett (K  []

 566     10   GB  105. Edward VII. 2d grønn/karmin. (K)                         [20]

 567     10   GB  106a. Edward VII. 2,5d blå (tg. 15x14). Medfølger maskin‑     [15.R]

              stemplet 106 (tagget 14).  (K)

 568     40   GB  107. Edward VII. 3 d. 2 merker: Betydelig farveforskjell.     []

              Blek fiolett og kraftig lilla(?) på gult papir. 1 m/perfin. (K)

 569     12   GB  108. Edward VII. 4 d brun/grønn.  (K)                         [20]

 570     26   GB  111. Edward VII. 9d blå/lilla. Kraftig stempel. (K)           [35]

 571     15   GB  114. Edward VII. 2/6 sh. lilla. Mangler 1 hjørnetagg.         []

              Kraftig stempel.  (K)

 572     10   GB  142 Afa. 2/6 sh brun "Sea Horses". Rundstemplet.  (K)         [20]

 573     12   GB  169‑79. George V. 11 forskjell., hengslet. Nettbilde. (W)     [25]

 

ENGLAND KILOVARE/KLIPP                  

 574     10   GB. Ca. 240 gram klipp. Mest 1950‑70 tall? Ser ordinært ut.       []

 

ENGLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 575    100   GB, Commonw., Kanaløyer, Eire, Australia, New Zealand. A4         []

              inst.album 20 sider, svart/udelt. Ordinært? Noen netteks.  (W)

 576     10   GB. Litet Posearkiv (65 gram), aller mest Machines. Med liten     []

              bunt/50 stk.?, 1/2 d. Edw. VII og 1 sh. bruksmrk. Eliz.II (25?)

 

ENGLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 577     12   GB 1798‑1802 ** OL‑merker 1996.                                   []

 

ENGLAND REALISASJON/ROTELOTS            

 578     40   GB. 10 albumark A4 (hj.lagt). 220 merker fra Afa ca. 1937‑1966.   []

              Fleste stmpl. George VI også m/vannm.varianter. Netteksempl.(W)

 579     10   GB. Lot 10 merker, fleste stemplet. Afa 102‑04, 110, 171,         []

              187‑91. Alle på nettbilde.  (W)

 

BR. COMMONWEALTH                        

 580     10   Hong Kong. 4 stk. OL‑merker 1996. 1,20/2,10/2,60/5 $  (W)         [15]

 581     10   Syd‑Afrika ** Royal Visit 1947. 36‑blokk av 1d George VI (med     []

              Bilinguale par). Virker brettet i perforeringen.

 

BR. COMMONWEALTH F.D.C. ETC.            

 582     20   Gibraltar. FDC Afa  762‑64. OL 100 år.                            []

 

GUERNSEY FRIMERKER. POSTFRISK **        

 583     15   Guernsey. Afa  700‑04 Miniark ** OL 100 år.                       []

 

JERSEY FRIMERKER. POSTFRISK **          

 584     15   Jersey. Afa 650‑54 **, OL‑serie 1994.                             []

 

ISLE OF MAN FRIMERKER. POSTFRISK **     

 585     15   Isle of Man. Afa 598‑602 **, OL‑serie 1994.                       []

 

EIRE F.D.C. ETC.                        

 586     12   Eire. FDC Afa 929‑932, 4 merker. OL Atlanta 1996.                 []

 

ALDERNEY FRIMERKER. POSTFRISK **        

 587     20   Alderney. ** Miniark, 6 merker "Alderney Bees".   (W)             []

 

REICH MINIARK ETC.                      

 588     50   Reich. Miniark Afa 616 "Brune bånd". Særstmp. 26.7.36.  (W)       [60]

 

BRD FRIMERKER. POSTFRISK **             

 589     25   BRD. Afa 2801‑04 ** OL‑merker 1996.                               [60]

 

BRD MINIARK ETC.                        

 590     10   BRD. Miniark Afa 2694 Für uns Kinder. Særstempel 8.9.94.          []

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 591     30   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Rundstmp. Berlin 24.6.64 +    []

              stempelbue øverst. (K)

 592     35   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Stmp. Berlin 24.6.64. (K)     []

 

DDR FRIMERKER. USTEMPLET *              

 593     80   DDR. Afa   78‑79 * Postfunksjonærkongress 12 og 30 pf. Ubrukt,    [90.R]

              meget svakt hengslespor. (K)

 594     35   DDR. Afa   83 * Leipzigmesse 24+12 rødlilla. Ubrukt, med          []

              svakt hengslespor. (K)

 595     50   DDR. Afa   85 * 1. mai 1950. 30 pf. Ubrukt, m/svakt h.‑spor. (K)  []

 596    100   DDR. Afa   87‑89 * Bach 24/30/50 pf. Ubrukt, m/svakt h.‑spor (K)  []

 

DDR MINIARK ETC.                        

 597     20   DDR. Miniark Afa 2219 Aerosozphilex 1980. Særstempel på klipp.    [40]

              Medfølger samme miniark, men som "svartavdrag". (W)

 

TYSKE OMRÅDER                           

 598     20   Deutsch‑Ostafrika. Afa 30‑31 * Skibstegning 2,5 og 4 heller.      [20]

              Ubrukt med hengslespor. (K)

 599     30   Deutsch‑Ostafrika. Afa 33 * Skibstegning 15 heller.               [30]

              Ubrukt med hengslespor.  (K)

 600     30   Marianen. Afa 10 og 13 * 20 og 40 pf. Skibstegning.  Ubrukt       [30]

              med hengslespor. (K)

 601     35   Marianen. Afa 11‑12 * 25 og 30 pf. Skibstegning. Ubrukte          [35]

              med hengslespor. (K)

 602     12   Marshall‑Inseln. Afa 1315 * Skibstegning 3, 5 og 10 pf.           []

              Ubrukt med hengslespor.  (K)

 603     20   Samoa. Afa  7 og 9 * Skibstegning 3 og 10pf ubr. m/hengslespor,   []

              10pf m/dårlig tagg nth. Afa 10, 20pf stemplet.  (K)

 

FRANKRIKE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE        

 604     40   Frankrike. 12 forskj. malerier m/dubl. ialt 16 stk. Noen ubr.     []

              m/svakt h.spor, 1 ubr. u/lim, noen stemplet. 1‑3 av hver: Afa

              1391, 1432‑33, 1446‑47, 1472‑73, 1486, 1494, 1527, 1538, 1548.

 605     40   Frankrike. Afa 2316‑17 og 2381‑82 **, begge som sammenhengende    [48]

              2 merker + Vignett. 1 av merkene i parene stempl., andre **

 

FRANKRIKE FRIMERKER. POSTFRISK **       

 606     10   Frankrike. Miniark ** Jordbær 2,00 Euro. 2011.                    [12]

 

FRANKRIKE LOT USTEMPLET POSTFRISK       

 607     40   Frankrike. Lot ** 22 merker med overtrykk CFA, herav 4 stk. 4‑    [45]

              blokker. 100 F på fly, 2 R.kors‑merker, Lions etc. Nettb. (W)

 608    100   Frankrike. Lot ** 4‑blokker: Afa 1566 (2 stk.), 1601‑27.          []

              Ialt 27 forskjellige. Flere hjørnebl., og med "tabs".

 609     30   Frankrike. Lot ** Afa 1552‑53, 1566, 1568‑72, 1574, 1576,         [33]

              1578‑91, 1597‑1602, 1623.

 610     65   Frankrike. Lot ** Afa 1566, 1577, 1592‑96, 1603‑07, 1609‑14,      [65]

              1616, 1619‑20, 1632‑42, 1649‑50, 1665‑66, 1669, 1673. Med‑

              følger som * eller (*): Afa999, 1067, 1069.

 611     50   Frankrike. Lot ** Afa 1608, 1615, 1617‑18, 1621‑22, 1624‑27,      [58]

              1629‑31, 1643‑46, 1648, 1651‑64, 1667‑68, 1670‑72, 1674‑82.

 612     90   Frankrike. Lot ** Afa 1647, 2288‑90, 2297‑99, 2305‑07, 2309‑10,   [105]

              2312‑15, 2318‑22, 2324‑28, 2334‑36, 2338‑46. (+ 3 m/dårl.tg.)

 613     85   Frankrike. Lot ** Afa 2199, 2236‑40, 2245‑48, 2251‑57,            [90]

              2259‑63, 2267‑82. (+ 2250 med 1 dårlig tagg). Alt postfrisk.

 614    120   Frankrike. Lot ** Afa 2347, 2351‑52, 2356‑58, 2372‑73, 2378‑80,   [134]

              2383‑97, 2401‑02, 2404‑17, 2424, 2430, 2432‑36. (+ 1 CFA).

 

FRANKRIKE LOT USTEMPLET M/HENGSLE       

 615     80   Frankrike. Lot Røde Kors * (ustempl. m/hengsle): Afa 992‑93,      []

              1040‑41, 1125‑26, 1237‑38, 1284‑85. (1953, 54, 56, 58, 59).

 

FRANKRIKE MINIARK ETC.                  

 616     20   Frankrike. Miniark ** Afa 1959. "Arphila 75".                     [16]

 

FRANKRIKE FRIMERKEHEFTER                

 617     10   Frankrike. Afa ** 1675‑76 Røde Kors. Miniark i hefte m/8 merker   [10]

 

SPANIA MASSEVARE/BUNTER                 

 618     10   Spania.  96 bunter. Franco 1939‑serie, div. "bildemerker", mest   []

              Franco 1955‑s., noe J. Carlos 1976‑s. 1‑mange av hver. 730 gr.

 619     10   Spania.  97 bunter. Franco 1939‑serie, div. "bildemerker", mest   []

              Franco 1955‑s., noe J. Carlos 1976‑s. 1‑mange av hver. 725 gr.

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **        

 620     12   Portugal. Afa 2119‑22 ** 4 OL‑merker 1996.                        []

 621     15   Portugal. Miniark Barnetegn./Europa 2006 **, 2x0,60 Eur. (W)      []

 

SVEITS FRIMERKER. STEMPLET              

 622     90   Sveits  176‑78. Juventute 1920 kompl. 7,5 10 og 15c m/till. (K)   [210]

 623     40   Sveits  253‑56. Juventute 1929 komplett, 4 merker.  (K)           []

 

SVEITS KILOVARE/KLIPP                   

 624     75   Sveits. Ca. 175 gr. klipp. Antatt mest 1970‑tall til nyere.       [86]

              Stor andel bildemerker. Noen netteksempler. (W)

 

SVEITS SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 625     20   Sveits.  8 stk. Juventute. Afa 200‑01, 220, 228, 325‑28. 326 m/   []

              mask.st., 327‑28 **, øvr. del av rundst. 327 noen butte tg. (K)

 626     50   Sveits. 10 stk. Juventute. Afa 264‑65, 279‑86. 279‑80 + 282 **,   []

              284 lett mask.st., øvrige del av rundst.  (W)

 627     40   Sveits. 21 små foldere mellom 1970 og 1994. 1‑2 merker i hver,    []

              mange med 4‑blokker. PTT med hilsen til jul/nyttår.

 628     20   Sveits. 4 foldere 15x21 cm, julehilsen. M/Afanr./stmp.‑dato:      []

              1461‑4/25.8.92, 1540‑2/1.11.95, 1567‑70/10.9.96, 1611‑4/20.11.97

 629    200   Sveits. A4 Leucthurm inst.alb. (32 s., 2‑delt, hvit bakgr.,       [168]

              flott stand). Med ca. 275 forskjellige (?) stemplet 1987‑2011.

 630     50   Sveits. C6‑konv. full med vaskede. Antatt 50‑tall og senere.      []

              Mange bildemerker, også Pro‑merker/høyverdier. Ca. 30 gram.

 631     20   Sveits. Foldere m/stemplet 4‑blokk: Afa 1308, 1464, 1507‑08.      []

              Enkeltmrk.: 1461‑64. FDC: 1297‑98.

 632     10   Sveits. Forbundsfest, 8 stemplede: Afa 375 402 413 474            []

              548‑49 558‑59. Nettbilde.  (W)

 633     60   Sveits. Instikksbok A4 30 s., svart/udelt. Dubletter 1960‑90      [75]

              tall?, ca. 1/2‑full bok. Flere Juv.‑/Patria, noen 4‑blokker.

 634     60   Sveits. Juventute kompl. 10 årganger: 1969‑77 og 1982, stem‑      []

              plet (flest) og postfrisk. Medflg. konvol. med ca. 30 Juven‑

              tutemerker 1960/70‑tall?, ev. få dubletter.

 635     50   Sveits. Juventute kompl. 1934 og 1935. Afa 294‑301. 294‑95 og     []

              299‑300 **/*, øvrige del av rundstempel.

 636    160   Sveits. Juventute kompl. 1936, 1938, 1939 og 1940. Afa 320‑23,    [131]

              341‑44, 369‑72 og 379‑82. 320‑21, 341, 370‑71 og 379  **/*,

              øvrige stemplet. 322 m/noen butte tg. Alle på nettbilde.  (K)

 637    115   Sveits. Juventute kompl. 1941, 42, 43, 44, 45, 46. Afa 405‑08,    []

              416‑19, 426‑29, 441‑44, 467‑70 og 478‑81. Noen ustemplet.

              Alle "høyverdiene" (30c) stemplet. Alle på nettbilde.  (W)

 638     35   Sveits. Juventute kompl. 1967 og 68 (Stpl./**). Medflg. kon‑      []

              vol. m/ ca. 50 Juventutemerker, 1960/70‑tall?, få dubletter.

 639     50   Sveits. Juventute komplett 1959 (stemplet) og 1962‑66, her er     []

              2 høyeste verdiene **, øvr. stemplet. Et par m/litt taggeminus.

 640    125   Sveits. Juventute Komplette årganger 1983‑92 + 1996. Alle med     [140]

              del av rundstempel (del av stmp. utgiv.dagen?). Eks.: (W)

 641     75   Sveits. Klemalbum A4 med merker/dubl. fra sitt. Helv. til utpå    []

              90‑t. Med Porto‑ og jernb.fraktmerker. Ukj. verdi (sett Afa

              170‑72, 267‑72, 278 etc.). 14 dobb.sidig hvite inst.ark, udelt.

              (+ noe div. land). Ev. kan kun arkene m/merker sendes. (W)

 642    200   Sveits. Klemalbum A4, 15 dobb.sid. inst.ark. hvite/udelte. Mer‑   []

              ker/dubl. 1930‑t. til 1990‑t. Stempl./**, flere blokker og mini‑

              ark. Ves. bildemerker (uten Juv.‑/Patria), mange "høyverdier".

              20 sider m/merker, bl.a. 368, 432, 452‑3, 1261 ** og o. (W)

 643     20   Sveits. Lot 8 stempl. 4‑blokker. Afa 764‑65, 778‑79, 787, 897‑    []

              ‑98. På klipp: 1337, 3 stk. 1336‑39 som miniark (2 m/minus) (W)

 644     20   Sveits. Lot Pro Juventute, stemplet. 10c 1924. 5c 1947. 10 og     []

              20c 1943. 5, 10 og 20c for årene: 1944‑46, 1948‑58, 1960‑61.

 645     30   Sveits. Pro Patria. Ca. 30 forskj. stempl. mellom 1952‑63,        []

              stort sett 2‑3 av laveste verdiene div. år (+ noen dubletter)

 646    125   Sveits. Pro Patria. Ca. 90 forskjell. mellom 1964‑96. Aller       []

              fl. stemplet. Flere av høyeste pålyd. (Tillegg noen få dubl.).

 

SVEITS STEMPLER                         

 647     25   Sveits. Brev og klipp med spesielle datoer: 7.7.77, 8.8.88,       []

              9.9.99. På tils. 26 bildemerker + 1 blokk (NABA 2000).

 

SVEITS FRIMERKER. POSTFRISK **          

 648     15   Sveits 1112 ** Miniark Lemanex 1978. I egen folder/PTT.           []

 

SVEITS LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 649     50   Sveits. ** 4‑blokker: Afa 793‑803/Juv. '64, 840, 886‑89/Juv.      []

              '68. Miniark ** Afa 1336‑39. (+et par dårl. eldre bueskytter).

 650    100   Sveits. ** Juventute kompl. 1947, 48, 49, 50. Ialt 17 merker.     []

 651     55   Sveits. ** Juventute kompl. 1951, 52. Ialt 10 postfr. merker.     []

 652    150   Sveits. ** Juventute Komplette årganger 1983‑92 + 1996. Postfr.   []

 653     15   Sveits. Lot ** Afa  895‑97, 900, 907, 913 (3 stk.), 914 (4‑       []

              blokk), 916 (2 stk.), 917. (+ medflg. 893 med brett).

 

SVEITS ÅRS‑SETT ETC.                    

 654     60   Sveits. ** Årbok 1987 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 655     55   Sveits. ** Årbok 1988 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 656     65   Sveits. ** Årbok 1990 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 657     60   Sveits. ** Årbok 1991 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 658     80   Sveits. ** Årbok 1992 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 659     90   Sveits. ** Årbok 1993 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                []

 660     90   Sveits. ** Årbok 1996 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      []

              året. Fin bok!, også med 4 forskj. frankeringsetiketter.

 661     95   Sveits. ** Årbok 1997 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      []

              året. Fin bok!, også med sammentrykk Afa 1611‑14.

 662     95   Sveits. ** Årbok 1998 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      []

              året. Fin bok!, også med miniark fellesutg. Sveits/China.

 

SVEITS LOTS BREV                        

 663     40   Sveits. 27 små brev, fleste 1960‑tall. Flere 4‑blokker. Noen      []

              konv. med liten påskrift.

 664     50   Sveits. 30 små brev, fleste 1960‑tall. Flere 4‑blokker. Noen      []

              konv. med liten påskrift.

 

SVEITS F.D.C. ETC.                      

 665     50   Sveits. FDC Afa 782‑86 Juventute 1963. 4 konv. med 4‑blokker.     []

 666    100   Sveits. Pro Patria. 8 stk. 4‑blokker med sentrert rundst. Bern    []

              Bundesfeiermarken utgivelsedagen. 1985 og 1983 komplett.

 

SVEITS ETIKETTER ETC.                   

 667    200   Sveits. 16 etiketter. Militærtj. etc.? Schiessschule, 3. Divis.   [200]

              1914/1916, Sammelfeldpost 21, Inf.‑Brigade 10, Grenzdienst,

              Mitr.kp.III/15, Bat. 128, Div. Bat/Reg 38. Fleste fin st. ** (K)

 

VATICANSTATEN MINIARK ETC.               

 668     90   Vaticanet. Miniark ** Afa 312‑15. Verdensutst. i Brüssel.         []

 

HELLAS FRIMERKER. POSTFRISK **          

 669     10   Hellas. Afa 1925‑28 ** OL 100 år.                                 []

 

HELLAS F.D.C. ETC.                       

 670     65   Hellas. FDC Afa 1911‑22. OL 100 år. På 3 FDC‑konv. 25.3.1996.     []

 

ØSTERRIKE FRIMERKER. STEMPLET           

 671     35   Østerrike.  848‑49 Afa. Luftpost 60 gr. fiol. + 2 sch gråblå (K)  [78]

 672    240   Østerrike.  886 Afa. Luftpost 5 sch. brun. Del av rundstemp. (K)  [455]

 673    120   Østerrike.  887 Afa. Luftpost 10 sch. gråfiol. Del av r.st. (K)   [280]

 

ØSTERRIKE MINIARK ETC.                  

 674     35   Østerrike. Miniark ** WIPA 1965. Nytrykk av Afa 1933 (Wipa 33),   []

              i rød farve med overtrykk. (W)

 

RUSSLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 675     12   Russland. Afa  498 ** Miniark (nummerert), OL 100 år.             [12]

 

POLEN FRIMERKER. POSTFRISK **           

 676     10   Polen. Afa 3489‑92 ** OL Atlanta.                                 [15]

 

TSJEKKOSLOVAKIA MINIARK ETC.            

 677     45   Tsjekkoslovakia. 5 stk. Miniark. Afa 257 A/*, 336/*, 352/stpl.,   []

              352/steplet, 404/** postfr., 406/**.

 678     22   Tsjekkoslovakia. Miniark Afa  289 * Kosice. Ubrukt, med 3         []

              hengsler. Meflg. Afa 282‑84 * (Løse merker som i miniarket).

 679     60   Tsjekkoslovakia. Miniark Afa 2465 ** WIPA 81.                     []

 

UNGARN FRIMERKER. STEMPLET               

 680     20   Ungarn. Miniark Afa 3799. Antarktis. Stpl. Budapest 01.10.2014.   [25]

 681     16   Ungarn. Miniark Afa 3861. Ender. Stpl. Budapest 01.06.2012.       [25]

 

UNGARN FRIMERKER. POSTFRISK **          

 682     10   Ungarn. Afa 4180‑83 ** OL‑merker 1994.                            [15]

 683     12   Ungarn. Afa 4263‑65 ** OL‑merker 1996.                            [15]

 

UNGARN MINIARK ETC.                     

 684    120   Ungarn. Miniark ** Afa  530.  20f zinober/grønn. Postfr. (W)      [120]

 

ROMANIA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 685     50   Romania. Vel 300 merker (alt stmpl.?) i liten inst.bok (dårlig    []

              kvalitet). Bare forskjellige? Antatt fra 1950‑t til tidl. 90‑t.

 

KYPROS FRIMERKER. POSTFRISK **           

 686     12   Kypros. ** 4 OL‑merker 2006. 10/20/25/30. Nettbilde. (W)          [15]

 

ISRAEL FRIMERKER. POSTFRISK **          

 687     10   Israel. ** Miniark 3x4,60. Barnebøker, Exhib. London 2010.  (W)   []

 

PALESTINA FRIMERKER. POSTFRISK **        

 688     15   Palestina. Miniark ** Med 3 OL‑merker, Atlanta 1996. (W)          [20]

 

EUROPA, DIV. LAND STEMPLER              

 689    200   Klemalbum A4, 14 dobb.sid. inst.ark. hvite/udelte. Klipp,         []

              rundst. m/tillegg tekst/motiv. Ca. 250 klipp, fleste Sveits?

              Medfølger Sveits Miniark: Naba 1971, 1974 + 1984. 3 stk.

              1336‑39. Pro Aero 1981. St. Gottard 1982. (W)

 

AFRIKA FRIMERKER. POSTFRISK **          

 690     12   Togolaise. Miniark ** Med 9 OL‑merker. (W)                        [15]

 691     15   Uganda. Miniark ** 2500/‑ OL/Sebastian Coe.  (W)                  [20]

 

AFRIKA MINIARK ETC.                     

 692     20   Ghana. 3 forskj. Miniark ** Internat. Quiet Sun Years 1964. (W)   []

 693     20   Ghana. Miniark ** Internat. Co‑operation år 1965.  (W)            []

 694     20   Ghana. Miniark ** Olympic Games 1964. (W)                         [25]

 695     20   Ghana. Miniark ** UNESCO Week 1964.  (W)                          []

 696     20   Ghana. Miniark ** VM fotball 1966. (W)                            [25]

 697     20   Maroco. Miniark ** Cachets Maghzen‑Azemmour 1984.  (W)            []

 698     20   Togo. Miniark ** FN 25 år, 1945‑1970.  (W)                        []

 699     20   Togo. Miniark ** Mural des Nations Unies "Paix".  (W)             []

 

ASIA                                    

 700     15   China. 36 litt eldre merker. Ubrukt/brukt. Mange provisorier.     [20]

              Ukjent verdi. Alle på nettbilder.  (W)

 701     15   Georgia. 4 OL‑merker ** 1994. Nettbilde.  (W)                     [20]

 

AUSTRALIA F.D.C. ETC.                   

 702     10   Australia. FDC 6.6.1996, 3 OL‑merker (45c, 45c, $1.05).           [20]

 

NEW ZEALAND FRIMERKER. POSTFRISK **      

 703     25   New Zealand. Miniark ** med 5 runde OL‑merker, utgitt 10.7.1996   [30]

 

AUSTRALIA‑OMRÅDET FRIMERKER. POSTFRISK  

 704     10   Cook Islands. ** Miniark $ 6.00. Expo 2010, Shanghai.  (W)        []

 705     20   Vanuatu. ** Miniark 200, Pentcost land diving, og 5‑stripe        [20]

              lokale masker/innfødte. (W)

 

U.S.A. FRIMERKER. POSTFRISK **          

 706     15   USA. 3 og 5c ** OL Los Angeles 1932. Postfriske.                  [20]

 707     25   USA. Ark ("Miniark") ** med 20 OL‑merker Atlanta 1996. (W)        [30]

 

SYD‑AMERIKA FRIMERKER. POSTFRISK **     

 708     15   Brasil. ** OL 4‑blokk Brasil 91. 3 merker + vignett.  (W)         [15]

 

SYD‑AMERIKA MINIARK ETC.                

 709     20   Bolivia. Miniark ** Exfivia 75. (W)                               []

 710     60   Venezuela. 10 forskjell. Miniark ** Simon Bolivar 1783‑1983 (W)   [75]

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 711     16   Ca. 1/4 kg klipp. Mest GB, noe Norden + div. Mest fra 1980‑       []

              1990‑tall? Mulig ordinært, men ikke sjekket. Har flere "like"

              obj.: Går for fast pris 20 kr (+ prov.). Først til mølla...

 712     50   Ca. 1/4 kg klipp. Mest Norge 1980/90‑t. ? Ellers diverse land,    []

              noe Sveits. Med etikett "Reis til Romsdalen". Netteks. (W)

 713     50   Ca. 130 gram klipp mest Sveits, 1980‑t til nyere? Ellers          []

              diverse land. Mange klipp m/sidestemp. Noen eks.: (W)

 714     40   Ca. 140 gram klipp i konvolutt. Mest Norge 1990‑t. ? Ellers       []

              diverse land, bl.a. Sveits.  Noen eks. på nettbilde: (W)

 715     50   Ca. 155 gram klipp hele v., mest Europa, noe Sveits, SF, N etc.   []

              Mye 1960‑80 t.?. Mange klipp m/sidestemp. Noen eks.: (W)

 716     50   Ca. 280 gram klipp. Ves. 1980/90‑t.? Mye Norge, noe DK 50‑t.,     [60]

              med blokker Bølgelinje etc. Noe Sveits (m/noen 4‑bl. 1980‑t).

 717     50   Ca. 390 gram klipp. Ves. 1980/90‑t. (og noe 60‑t.?) Mye Norge,    [65]

              endel Sveits, og div. land. Noe klipp fra postkort etc. På

              mange klipp er sidestempelet med. Eks.: (W)

 

FORSKJELLIGE LAND SAMLINGER/LOTS/DIVER  

 718    100   Begynneralbum h.v, mange merker. Noen ubr. kleber, noen festet    [155]

              m/tape. Sett: Norge: OL‑mrk. '52, Polio '50. Sverige: 30ø UPU

              50 år, fint stemp. PKP 127. DK: 15ø Luftp.'34. Ellers usjekket.

 719    100   Europa + "hele verden". Innstikksalbum 16 sider, hvit 2‑delt.     [160]

              Kan virke ordinært, men ikke sjekket. Noen netteks.  (W)

 720     35   Instikksalbum 16 s. (eldre, delte s.). Hele verden, mange         [28]

              merker. Ikke sjekket, noen sider vises på nettsiden. (W)

 721    100   Sveits + div. Europa, Syria og litt oversjø, USA etc. Inn‑        [160]

              stikksalbum 48 sider, hvit/2‑delt. Ordinært? Noen netteks.  (W)

 

FORSKJELLIGE LAND KORT/BILDER           

 722     10   3 mapper med svhv. turistbilder/fotos. Ca. 10x15 cm: "Burgen      []

              und Schlösser in der DDR". "Das Goethehaus in Weimar". Ca.

              9x4,5 cm: "Nordseeheilbad St. Peter". Noen netteksempler. (W)

 723     12   7 mapper/omslag med turistbilder etc., alle svhv. Chicago, an‑    [15]

              tatt tidlig 1900‑t. Div. motiv på 11,5x7,5 cm i "mappe". Foldere

              etc. mellom 10x5‑9,5x6,5 cm: Leipzig, Bernkastel‑Kuz, Stettin,

              Hann.‑Mübden, Südliche Schearzwald. Noen netteksemple.  (W)

 

FORSKJELLIGE LAND REALISASJON/ROTELOTS  

 724     50   S. Klipp div. land, eldre brev Sverige, Lite postk.farve Lek‑     []

              sand 1918, Int. Svarkup. Frankr. 1955, div. norske blokker med

              rundst./FDC‑st., svenske FDC, flere norske helsaker og noen

              brev/stempler. Ubrukt Følgebrev påsatt 2x25 og 1 kr. Solkors.(W)

 

FN/UN                                   

 725    100   FN etc. Lot. Eldre svhv bilde til British Prisonor, Stalag IV G.  []

              Julehilsen, FN Untso Jerusalem 1959. Nyere Postkort fra Afghan‑

              istan. 20pf DDR‑frim. FN 25 år. 2 farvebilder/trykk Afg.st.? (W)

 

FN/UN SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 726    100   FN Genève. Lot 50 klipp. Alt? 1970‑90 tall. Med dels dekorative   []

              stempler. Noen dubletter, men mange forskjellige. Netteks.: (W)

 727    110   FN Genève. Lot 58 klipp. Alt? 1970‑90 tall. Med dels dekorative   []

              stempler. Noen dubletter, men mange forskjellige. Netteks.: (W)

 

FN/UN MINIARK ETC.                      

 728    300   FN New York. Miniark ** Afa   42, FN's 10‑årsjubileum. Skal       [450]

              være 42a, gulaktig papir, men vi kan ikke garantere!  (K)

 729     10   FN New York. Miniark ** Afa   90, FN's 15‑årsjubileum.            []

 730     10   FN New York. Miniark ** Afa  155 og 190. FN's 20‑årsjubileum      []

              og Mosaikkvindu i FN‑bygningen.

 731     15   FN New York. Miniark ** Afa  224, 190 og 470. FN's 25‑års,        []

              35‑års og 40‑årsjubileum.

 732     15   FN. 2 Miniark ** Geneve Afa 95 og Wien Afa 14. FN 35 år.          []

 

TEMA/MOTIV                              

 733     25   Norvegiana. St. Vincent & The Gren. 6 stk. ** OL‑merker, alle     [25]

              m/nordmenn: Hoen/Hattestad/I.Kristiansen/Moen/Rodal/Waiz. (W)

 734     15   OL Lillehammer. 23 konvol. 22x11 cm. Med OL‑logo, frankerings‑    [25]

              maskin m/"Idag ‑ om 1 år", tilsv. 2, 3 og 4 år. 4 forskjellige,

              var. ant. av hvert "år". Mest ubrukte, et par Rekommandert. (W)

 735     15   OL Lillehammer. Vel 40 konvol. 22x11 cm. Med OL‑logo, franker‑    [25]

              ingsmaskin m/"Velkommen" og Kristin/Håkon 24.8.93, til LOOC

              Lillehammer. Flere er tilleggs‑stemplet på avsenderstedet. (W)

 736     10   OL. 2 stk. ** OL‑etiketter, blå. 1956/diskos/OL‑ringer. (K)       []

 737     15   OL. Antigua Miniark ** med 9 OL‑merker Atlanta 1996. (W)          [15]

 738     12   OL. Ghana Miniark **, OL‑lekenes grunnlegger + diskoskaster. (W)  [15]

 739     65   OL. Lot ca. 70 merker ** Mest 1996? 1‑flere Austral./Colomb./     [65]

              USA/Russl./Taiwan/Litauen/Tanzan./Estland miniark/Uganda/Fiji/

              Ghana/Kina/Kazhakst./Brasil/Armenia/Canada/Tsjekkia/Slovakia/

              m/miniark/Gambia/Costa R./St.Lucia/Singapore/Quatar/Mexico.

 740     20   OL. Lot USA 31 forskj. ** OL‑mrk. (herav 3 stk. 4‑blokker). (W)   [30]

 741     15   OL. Sierra Leone. Miniark ** med 12 merker. Int. Olympic Comm     [20]

              ittee 100 år. Nettbilde. (W)

 742     15   OL. Tanzania. 2 stk. Miniark **, Olympic History. Ialt merker     [20]

              à 200/‑ med div. gullmedaljører gjennom tidende. Nettbilde. (W)

 

SAMLEPRODUKTER                          

 743     10   Ølbrikker. 12 stk. ubrukte like 4‑kant papp 9x9 cm, Haakebeck     []

              Pils. (+ Medfølger noen brukte/flekkede etc.) (W)

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

 744    100   Aukrust. "Kosestund i go'stolen". Emanuel Desperados hos tann‑    [170]

              legen. Brukt 1990. Svake stempelspor forside, tegnest.hull. (K)

 745     15   Bergen. Byparken. Svhv Lf. Ubrukt, "som nytt". Mittet 041. (K)    [20]

 746     30   Bergen. Fra Byparken. Svhv Lf, udelt adr.side. Brukt 1903. (K)    []

 747     15   Bergen. Theateret. Svhv Lf. Brukt 1918. Fin stand. Utgiver        []

              C.A. Erichsen, Bergen/120.  (K)

 748     10   Bergen. Typografernes Egnehjem. Svhv Lf, ubrukt. Flere            []

              svake bretter. (K)

 749     10   Berkåk. Oversikt. Brukt 2010.   (K)                               [15]

 750     10   Blindleia ved Lillesand. Brukt 2010. (K)                          []

 751     25   Breidablik Sanatorium, Valders. Svhv Lf, ubrukt. Fin stand. (K)   [35]

 752     25   Drammen. Bybrua mot Bragernes. Svhv fotokort Harstad 37.F.        []

              Brukt 1951, med TMS Spar Papir! Husk Papirinnsamlingen!  (K)

 753     40   Drammen. Gamle bybru. Kolorert. Lf. Brukt, Vestbanernes Post‑     [56]

              eksp. A/I 14.VI.10. Svak bøy, noe hjørneslitasje.  (K)

 754     18   Drammen. Original akvarell 1824 "Prospect af Drammen". Ubrukt.    []

              NB! Format 23x17 cm. 1 knappenålhull helt øverst. (K)

 755     18   Dyrvik. Flyfoto, Ubrukt. Norrønafly. (K)                          [60]

 756     10   Eintrøa Rekonvalesent‑ og hvilehjem (Ingdalen, Fosen). Brukt      [10]

              1975. Utgiver/foto: L. Sødahl, Orkanger.  (K)

 757     10   Farsund. Minnesmerke over falne. Svhv fotokort, ubrukt.  (K)      [13]

 758     10   Fastlandsveien Fredrikstad‑Hvaler. Brukt. (Med noen påklist‑      []

              rede "hjerter"/pynt på baksiden.  (K)

 759     15   Framnes mot Uppheim. Ubrukt fotokort. Normann 11‑55‑1. (K)        [17]

 760     10   Gaularvegen. Svhv fotokort. Ubrukt. Normann 12‑20‑22.  (K)        [30]

 761     15   Geiranger. Eldre, farver. Ubrukt. Norsk arbeid. Mitco 369. (K)    []

 762     10   Gjøvik. Tranberg. Brukt. Kortet litt "bulket".  (K)               [25]

 763     10   Gjøvik/Mjøsa, utsikt. Ubrukt. Mittet 1352/15. (K)                 []

 764     10   Kjosefoss ved Vatnahalsen. Eldre Lf ubrukt farvekort. Litt        []

              slitasje i høyre side. Utgiver: O. Svanöe, Bergen.  (K)

 765     20   Klatremus og Røverne i Kardemomme by. Klatremuskortet m/frim‑     [26]

              erke på forsiden, st. "Egnerland Oslo 15.11.84". Ubrukte (K)

 766     10   Kotsøy. Svhv fotokort. Ubr. Tillatt off.gjort av Forsv.st.(K)     [50]

 767     50   Kristiania. Karl Johans Gade. Svhv Lf. Ubrukt. Antatt å være      [60]

              tidlig 1900‑tall. Meget bra stand.  (K)

 768     25   Kristiania. St.Hanshaugen. Lf Farve/Kolorert? Brukt 1910. (K)     []

 769     10   Loenvann, Loen. Svhv fotokort. Ubrukt. Normann 12‑38‑72. (K)      []

 770     10   Longyearbyen. 5‑bilders kort. Påsatt 1,75 kr. frimerke, men       []

              ubrukt/uten noen påskrift.  (K)

 771     30   Lysöen. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt 1905.  (K)                 [32]

 772     30   Lärdal, Blooflaten = Norge? Svensk kort, br. i Sverige. Farve,    [31]

              Lf. Udelt adresseside. Tydelig st. Vestervik 11.3.1905. (K)

 773     30   Lærdal. Husum. Svhv Lf. Ubrukt. Mittet.  (K)                      []

 774     10   Lørenskog. Oversikt. Påskrift, tilsynelatende ikke postgått.      [15.R]

              Utgiver: Senter Grafisk AS.  (K)

 775     10   Nigardsbreen, Brekatedralen. M/noen stiftehull. Brukt 1997. (K)   []

 776     10   Norges Landbrugshøiskole. Svhv, brukt 1908, svakt stempel Aas.    [20]

              Tekst også på forsiden.  (K)

 777     10   NRK. Kort for innmelding av lisens (12 x 17 cm). Ubrukt. (K)      [36]

 778     15   Oslo, Slottsparken. Eldre (farver) Lf, ubr. Kortforl. 82. (K)     []

 779     25   Paa Hardangerjökelen, Bergensbanen. Svhv Lf ubr. Oppi 121. (K)    []

 780     10   Redningsselskapets 7. juni‑tog på Karl Johan, 50‑tallet. Svhv     [30]

              br. 2005, 1 hjørnebøy. Utgiv. Redn.selsk., antatt nytrykk. (K)

 781     25   Ringerike. Homledal. Lf Farve. Udelt adr.side. Brukt 1910. (K)    [65.R]

 782     10   Rjoandefossen, Flåmsdalen. Ubrukt. Utgiv. E.A. Vikesland. (K)     []

 783     10   Rjukan. Toppen av Krossobanen mot Gaustatoppen. Litt eldre        []

              farvekort med hvit kant. Normann Nr. 709.  (K)

 784     10   Romsdalsfjeldene. Svhv Lf, ubrukt. Mittet 2/31.  (K)              [10]

 785     10   Røldal. Eldre, farver. Ubrukt. Norsk arbeid. Mitco 340. (K)       []

 786     10   Seljestadjuvet, mot Folgefonnen. Svhv fotokort. Ubrukt.           [40]

              Normann 13/823.  (K)

 787     10   Seterjentens fridag. Den "klassiske" med seterjenta som           []

              sitter på en stor gris. Svhv. Nyere opptrykk. Ubrukt. (K)

 788     10   Sjøvegan. Oversikt. Brukt. To‑Foto AS, Harstad.  (K)              [15]

 789     10   Sortland. Oversikt. Aune F‑7384‑4. Ubrukt. (K)                    []

 790     10   Stalheim Turisthotell. Svhv fotokort. Ubr. Harstad 45 R 55. (K)   []

 791     18   Strømmen. Ubrukt fotokort. Normann 3‑20‑3. (K)                    [30]

 792     10   Svartisen. Svhv (bruntonet) Lf, ubrukt. Mittet, serien            [10]

              "Kjenn ditt land", serie IX nr. 84.  (K)

 793     12   Sørlandet. Ukjent sted. Eldre, farver. Ubrukt. Norsk arbeide.     []

              Mitco 351. (K)

 794     15   Tolga, Østerdalen. Ubrukt fotokort. Mittet 1428/1. (K)            [40]

 795     10   Tovdalselva, Aust‑Agder. Birkenes kirke i forgrunnen. Adress‑     [25]

              ert og frankert, ikke stemplet. Utgiv. Steinar Nørstebø.  (K)

 796     10   Troldvand. Lf svhv fotokort. Ubrukt. Mittet 647. (K)              [40]

 797     20   Trollstigrestauranten, Stigbotnehorn. Svhv fotokort. Ubrukt.      [16]

              Med noen limflekker på baksiden. Oppi 10/58.  (K)

 798     10   Trondheim. Torvet. Brukt 1986.  (K)                               []

 799     10   Utfartssted? Mange folk, ski og kjelker. Lf farver/kolorert?      [10]

              Påskrift, ikke postgått. Kantslitasje. Mittet serie 1270.  (K)

 800     10   Vassenden, Jølster. Adressert/frankert, ustemplet.  (K)           [15]

 801     15   Åna‑Sira. Oversikt. Ubrukt. Normann K‑32‑1.  (K)                  []

 802     10   Stockholm. 2‑bilders, med SAS DC‑8 fly. Ubrukt. (K)               []

 803     12   Stockholm. Riddarholmen. Svhv Lf. Brukt 1909, frimerke            []

              (pent) fjernet. Litt stempelavtrykk på forsiden. (K)

 804     15   Malta. Dokyard Creek. Eldre ubrukt Lf farver (kolorert?). (K)     []

 805     10   Potsdam. Panorama. Lf farver (mulig kolorert?). Ubrukt.  (K)      []

 806     25   Berlin. Hallesches Tor. Farve (kolorert?) Lf. Brukt 1909. (K)     []

 807     25   Wolfsburg, Volkswagenstadt. 4‑bilders. Svhv Lf. Brukt 1953,       []

              med "motivstempel" Wolfsburg/Folkevogn (nettbilde). (K)

 808     12   Wolfsburg. Mittellandkanal, VW‑fabrikk i bakgrunn. Lf svhv.       []

              Brukt 1954 (med Wolfsburg‑st. m/stilisert Folkevogn). (K)

 809     25   Antwerpen. Mennesker/kai. Eldre Lf ubrukt (farver). (K)           []

 810     20   Bordeaux. Havn/båter. Svhv Lf, antatt tidlig 1900‑t. Ubrukt. (K)  [20]

 811     10   Dunkerque. Lf farver (kolorert?). Blank overflate, diagonal       []

              brett nedre venstre hjørne. Ubrukt. (K)

 812     10   Gibraltar. Ape. Ubrukt. (K)                                       []

 813     12   Alexandria. Harbour and King's Palace. Eldre Lf svhv (brun‑       []

              tonet). Ubrukt. (K)

 814     12   Alexandria. Havn m/båter. Eldre svhv Lf (bruntonet). Ubr. (K)     []

 815     12   Alexandria. Place Mehemet Ali. Eldre Lf svhv/bruntonet ubr. (K)   []

 816     10   Alexandria. Rue Cherif Pasha. Svhv Lf (brunton.). Ubr. (K)        []

 817     10   Alexandria. Rue Fouad I. Eldre Lf svhv (bruntonet). Ubrukt. (K)   []

 818     10   China. The Chingkang Mountains, Huangyangchieh Pass. Ubrukt. (K)  []

 819     10   China. The Chingkang Mountains. Ubrukt. (K)                       []

 820     25   USA. Graceland, Elvis Presley's home. Brukt 1979. (K)             []

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 821     10   2 kort 21x15 cm: Casion/M.Carlo, Kölnerdomen. 13x18 cm: Grand     [16]

              Canyon. 17x12 cm: Waterloo. 15x10: Monte‑C. Fleste m/minus. (K)

 822     20    8 stk. eldre kort Lf, 1 er svhv. Gratulasjonsk., malerigjen‑     [16]

              givelser etc. Brukt 1913‑43, 1 ubrukt. 1 m/15ø Holberg. (W)

 823     10   17 forskjellige kort: Årets frimerker. 1 Maxikort. Bilder av      []

              frimerker. Div. Postens "gratiskort" etc.

 824     10   S. 20 forskj. ubr. kort: Posten informasjoner, svenske frim‑      []

              erker, holdningskampanjer, bilde fra gammel film etc. Eks.: (W)

 825     10   S. 45 ubrukte kort (21 forskjellige): Postens info, sv. frimer‑   []

              ker på kort, holdningskampanjer, bilder gammel film etc. + noe

              "skrap" + 3 forskjell. telegram 1945 m/arkivhull/rifter. (W)

 826     10   Færøyene. 10 kort. 4 forskjell. hvaler etc., tegnet WWF. 4 stk.   [20]

              blomst/plante. 2 stk. Insekt. Alle ubr., utg. Postverket. (K)

 827     10   35 kort. Mange Frankrike (Monte Carlo/Paris/Grasse/Nice/Cote d'   []

              Azur/Montel./Lyon. Noen Sverige/DK etc. Fleste ubr./bra stand.

 828     10   Hellas. Mappe med 16 ubr. farvekort 16,5x12 cm. Fra Knossos. (K)  [15]

 829     10   Syria. 2 mapper med tilsammen 20 farve postkort 9 x 14 cm,        [20]

              ubrukte. Antatt alle forskjellige. Div. motiv. Netteks.  (W)

 830     10   20 kort. Lf, ubr.: 9 stk. farve (kolorert?) Potsdam, 7 stk.       []

              svhv. Brocken (Tyskland). Nyere: H.C.Andersens hjem, Mallorca,

              Albufeira, rekl.kort Cabaret Place du Tertre, Montmartre. (W)

 831     10   11 kort: 9 stk. Tanger, 1 stk. Marrakech og Tafraout/Maroc. 1     []

              med påskrift, øvr. ubrukt. Fleste "som nye". Alle på nettb. (K)

 832     10   13 kort. Speyer am Rhein Guatemala Hellas Helsinki Barcelona      [15]

              Roma (eldre, kolorert?) Monaco Østerrike Egypt Sverige (2 ak‑

              akvareller Arboga) Lorenzkirche Nürnberg. Noen netteks. (W)

 833     16   22 kort. Basel (m/Afa 160), Roma. Wien, Granada, Dominica,        [16]

              Malaga (steingrotter?), mange Australia, + 2 Turistmapper.

 834     10   25 kort. 15 er svhv, også Lf. 1 kolorert (Monte Carlo), 1 tonet   []

              (Agadir). Sett: Div. Tyskland, Paris, Jugosl., Brighton, Gib‑

              raltar, Frankrike, Costa Brava etc. 2 m/båt. Fleste bra stand.

 835     10   32 kort. Flere Polen, Jugoslavia. Porec, Piran, Portoroz, Hotel   [15]

              Castel Dracula, Castelul Bran. Ingen postgått. Noen m/tapebiter.

 836     10   33 kort. Flest Marocco, noen Hellas. Div. motiv. Kameler etc.     []

              Sett også Norge/DK/div. Noen kort med biter av tape. Br./ub

 837     10   35 kort. Div. land/steder/motiv. Flest Vest‑Europa. Fleste bra.   [20]

 

POSTKORT TEMAER                         

 838     10   Barn. Gutt på trehest. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)              []

 839     10   Barn. Jente med "trekkhund". Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)        []

 840     10   Barn. Jente med katt/hund. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)          []

 841     10   Barn. Jente vasker. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)                 []

 842     10   Barn. Jenter bader. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)                 []

 843     30   Bil. Austin‑Healey Sprite‑twin‑carbur. Lf. Tekn.info. Brukt (K)   [51]

 844     15   Bil. Chrysler Viper GTS Coupe. Med tekn. info. Ubrukt. (K)        [56]

 845     15   Bil. Eldre racerbiler, ukjent sted. Br. 1969. Hjørneslitt. (K)    [76]

 846     25   Bil. Ferrari racerbil. Grand Prix Zandvoort. Ubrukt. (K)          [66]

 847     12   Bil. Ferrari. Biler i montasjehall. Ubrukt. (K)                   []

 848     12   Bil. Fiat 600 D. Lf, ubrukt. (K)                                  [36]

 849     15   Bil. Fiat. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                             [26]

 850     35   Bil. Folkevogn, samlebånd. Karosseriet senkes ned på under‑       [101]

              stellet. Med info bakside. Svhv Lf. Ubrukt. (K)

 851     35   Bil. Folkevogner, på kai, klare for båtforsendelse. Med info      [39]

              bakside. Svhv Lf. Ubrukt. (K)

 852     10   Bil. Mercedes‑Benz 190. Tegnet. Ubrukt. (K)                       [55]

 853     12   Bil. NSU Prinz. Ubrukt. (K)                                       [35]

 854     25   Bil. Nürburgring. Flerbild. Racerbiler/MC. Svhv Lf br.1959. (K)   [136]

 855     15   Bil. Opel Ascona 400. Med teknisk info. Ubrukt. (K)               [136]

 856     10   Bil. Peugeot 207 CC, og en eldre bil. Ubrukt (K)                  [21]

 857     20   Bil. Ukjent merke. Italiensk? Eldre farvekort, ubrukt (K)         [36]

 858     10   Bil. Volvo Amazon. I bytrafikk. Ubrukt. (K)                       [75]

 859     15   Bil. Wartburg 353 W. Svhv. fotokort. Ubrukt. (K)                  [21]

 860     20   Bru. Forth Bridge, tog passerer. Eldre Lf farvekort. Ubrukt (K)   [30]

 861     10   Bunad. 2 eldre kort: Hedemark og Vestfold. Ubrukte. (K)           [15]

 862     10   Bunad. 2 kort: Brudebunad Telemark (eldre). Setesdalsdrakter,     [15]

              litt hjørneslitasje. Begge ubrukte.  (K)

 863     10   Bunad. 2 kort: Sunnmøre og Setesdal. Eldre kort, ubrukte. (K)     [15]

 864     10   Bunad. 2 kort: Vinterbunad Voss (eldre kort), Folkedansere        [15]

              Nordfjord. Begge ubrukte.  (K)

 865     10   Bunad. 2 kort: Voss, ubr. N.Folkemuseum/Setesdal, br. 1971.       [15]

              Medfølger kort m/brett: Brudedrakter/Hardanger. Alle nettb. (K)

 866     10   Bunad. Brudepar Hardanger. Tegnestifthull. Brukt 1982. (K)        [15]

 867     10   Bunad. Vossebunader. Ubrukt. Grako/Giovanni Trimboli.  (K)        [15]

 868     20   Båt. "Aallotar". finsk. Brukt. Med fiolett 4‑kantst. Paquebot     [20]

              og rundst. Helsingfors Ank. utr. 14.8.62. (K)

 869     15   Båt. "Adriatica". Svhv fotokort. Påskrift baks., ikke postg.(K)   []

 870     12   Båt. "Albatros". 24.804 brt. Tysk? Ubrukt.  (K)                   [13]

 871     10   Båt. "Batory", tegnet. Antatt kuttet ørlite på noen kanter.       []

              Stempelflekker på forsiden. Brukt 1937 fra USA til Danmark. (K)

 872     12   Båt. "Black Prince". Fred. Olsen. Ut fra Krist.s.S. Ubrukt. (K)   [20.R]

 873     15   Båt. "Bremen" og "Europa", Norddeutsche Lloyddampfer. Ved kai     [20]

              i Bremerhafen. Svhv ubrukt. (K)

 874     30   Båt. "Cap Arcona" (tysk?). Svhv. Brukt 1937. 15pf Hindenb. fri‑   []

              merke. Stmp. m/tekst bl.a. Hamburg‑Südamerika 4.9.37 og stmp.

              Lisboa Central 5.9.37. (Nettb.) Litet avrevet felt baks. (K)

 875     12   Båt. "Dana Anglia". Brukt 1982. (K)                               [14]

 876     15   Båt. "Dronning Ingrid" (1980). Jernbaneferje Korsør‑Nyborg.       [20]

              Brukt 1988. Med tegnestifthull. (K)

 877     25   Båt. "Ide Min", skonnert? Påskrift, ikke postgått. Medfølger      []

              nedklipt(?) kort med seilskib "Alexander von Huboldt". (K)

 878     15   Båt. "Jalanta". I kanal? Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)            [16]

 879     20   Båt. "Kattegat". Svhv fotokort, ubrukt. (K)                       []

 880     15   Båt. "Kronpinsesse Ingrid", med Vikingeskibet "Hugin" i for‑      [20]

              grunn. Kortet er laget av litt "bløtt" papir. Ubrukt. (K)

 881     10   Båt. "Nakkehage", ferjen Rørvig‑Hundested. Brukt 1991(?).         [15]

              Svak hjørnebrett. (K)

 882     10   Båt. "Nordic Hawk". Svhv Lf fotokort. Mørke felter på for‑        [11]

              siden (=fremkallings‑/produksjonsfeil?). Ubrukt. (K)

 883     20   Båt. "Normandie". Svhv fotokort, "bølgekanter". Ubrukt. (K)       [30]

 884     20   Båt. "Norway". 74.000 brt. Ubrukt.  (K)                           [30]

 885     10   Båt. "Oriana". Ubrukt. (K)                                        []

 886     30   Båt. "Prins Henrik". Brukt 1982. Frankert m/s.hengende 10‑10‑     []

              50‑20‑110 frim. Mask.st. m/båtmotiv og Paquebot (nettbilde). (K)

 887     20   Båt. "Queen Elizabeth 2". 65.863 Gross tonnage. Ubrukt.  (K)      []

 888     15   Båt. "Queen Elizabeth 2". Brukt 1970. (K)                         [30]

 889     25   Båt. "Queen Elizabeth". 83.673 Gross tonnage. Ubrukt.  (K)        []

 890     20   Båt. "Queen Mary". Til sjøs. 81.237 Gross Tonnage. Ubrukt. (K)    []

 891     15   Båt. "Queen Mary". Ved kai, kapt. John Gregory forgr. Ubr. (K)    [25]

 892     10   Båt. "Raffoello". Flerbilders, brukt, frim pent fjernet. (K)      []

 893     20   Båt. "Sjælland" (1951). Jernbaneferje. Ubrukt. (K)                [25]

 894     12   Båt. "Skibladner". Ubrukt.  (K)                                   [20]

 895     20   Båt. "Sommelsdijk" i bann, Rotterdam. Svhv Lf. Liten avskrapet    []

              flekk forside. Brukt 1910. (K)

 896     15   Båt. "Stavangerfjord". Svhv. Frimerke "hardt" fjernet. Del av     [20]

              st. Paquebot. Brukt 1953. Foto Wilse.  (K)

 897     25   Båt. "Titanic". Etter tegning av Timothy O'Brien. Ubrukt. (K)     [40.R]

 898     15   Båt. "Titanic". Tegnet, svhv. Ubrukt. (K)                         [30]

 899     15   Båt. "Vestfold" og "Østfold". Bastøfergene. Ubrukt.  (K)          [20]

 900     10   Båt. "Viking Princess". Viking Cruises. Ubrukt.  (K)              []

 901     12   Båt. "Viking Sally". Ubukt. (K)                                   []

 902     15   Båt. Flybåt, Malmö. Brukt, frim. pent fjernet. (K)                []

 903     12   Båt. Nordlandsbåter. Ubrukt. (K)                                  [15]

 904     15   Båt. Seilskib, ukjent. Norsk, i USA? Svhv fotok. Br. 1958. (K)    []

 905     12   Båt. Seilskute, Bretagne. Svhv Lf, antatt tidlig 1900‑t. Om‑      []

              adressert kort (nettbilde), frim. pent fjernet. (K)

 906     12   Båt. Storebeltsoverfarten Halsskov‑Knudshoved, havn. Ubrukt.      []

              Med tegnestiftshull. (K)

 907     10   Båt. Ukjent seilskib, kai ukjent sted. Engelsk kort?, ubr. Lf.    []

              Medflg. 2 ødel. kort: "Victorian", ubr. Lf farve. "Sagafjord",

              m/særst. M/S Sagafjord on cruise 1976 Posted on b. Nettbild. (K)

 908     18   Dyr. Frosk. Denne var Edvard Griegs maskot. (K)                   []

 909     10   Dyr. Kameler. På marked e.l.? Ubrukt Maroco‑kort.  (K)            []

 910     10   Fiske. Sportsfisker, ukjent sted. Ikke postgått, m/påskrift. (K)  []

 911     50   Fly. "Air Force One", Presidentens fly. Akkurat dette (26000)     []

              fløy Kennedy til Dallas i 1963 den dagen han ble skutt.

              Lf. Med tekniske data og info. Ubrukt. (K)

 912     15   Fly. Airbus A300. Olympic Airways. Lf. Ubrukt.  (K)               []

 913     20   Fly. Boeing 707. D‑ABOF. Lufthansa. Lf. Ubrukt. (K)               [34]

 914     10   Fly. Boeing 720/720B. Conair. Med tekn. info. Brukt. (K)          []

 915     15   Fly. Boeing 727‑200. OY‑SAS (!). Sterling. Ubrukt. (K)            []

 916     10   Fly. Boeing 727. SE‑DDA. Transair. Ubrukt. (K)                    []

 917     40   Fly. Boeing KC‑97L "Stratofreighter". Med 4 propellmotorer og     [50]

              2 jetmotorer. Tankfly. Lf. Med teknisk info. Ubrukt. (K)

 918     20   Fly. Caravelle. Air France. Lf. Ubrukt. (K)                       [34]

 919     20   Fly. Caravelle. Portoguese Airways. Lf. Ubrukt. (K)               [22]

 920     20   Fly. Caravelle. SAS. Ubrukt.  (K)                                 [40]

 921     12   Fly. Caravelle. SAS. Ubrukt. (K)                                  [23]

 922     20   Fly. Caravelle. Swissair. Lf. Ubrukt. (K)                         [32]

 923     20   Fly. Comet 4. B.O.A.C. Lf. Med teknisk info, ubrukt. (K)          []

 924     50   Fly. Concorde. British Airways. Med tekn. info. Ubrukt. (K)       [300]

 925     50   Fly. Concorde. På Billund Lufthavn. Brukt 1991. (K)               [300]

 926     40   Fly. Concorde. Singapore Airlines. Ubrukt. (K)                    [300]

 927     35   Fly. Consolidated B‑240 "Liberator". M/tekn.info. Lf. Ubr. (K)    []

 928     20   Fly. DC‑10. OY‑KDA. SAS. Brukt 1988.  (K)                         [30]

 929     12   Fly. DC‑10. SAS. Brukt 1987. Litt hjørneslitasje.  (K)            [21]

 930     25   Fly. DC‑6B. Braathens. Ubrukt. (K)                                [40]

 931     15   Fly. DC‑8. Japan Air Lines. Ubrukt. (K)                           [26]

 932     10   Fly. DC‑8. KLM. Små hjørnebretter/kantslitasje. Brukt 1969. (K)   [18]

 933     25   Fly. DC‑8C. SAS. Lf. Ubrukt.  (K)                                 [46]

 934     25   Fly. DeHavilland DH‑98 "Mosquito". M/tekn. info. Lf. Ubr. (K)     [25]

 935     20   Fly. EF‑111A "Raven". Med teknisk info. Lf. Ubrukt. (K)           []

 936     10   Fly. Ellehammer (replica). Ikke postgått, liten påskrift. (K)     []

 937     20   Fly. Halberstadt CL IV. Med teknisk info. Lf. Ubrukt. (K)         []

 938     35   Fly. Hawker Hurricane MkIIA. Med tekn.info. Lf. Ubrukt. (K)       []

 939     25   Fly. Lockheed F‑117A. Lf. Med teknisk info. Ubrukt. (K)           []

 940     20   Fly. Lockheed P‑38L "Lightning". M/tekn. info. Lf. Ubrukt. (K)    []

 941     40   Fly. Lockheed U‑2A. Tilsv. som Francis Gary Powers ble skutt      []

              ned i over Sovjet. Lf. Med teknisk info. Ubrukt. (K)

 942     20   Fly. McDonnell Douglas F‑4C "Phantom II". Lf. Med teknisk         []

              info. Ubrukt. (K)

 943     20   Fly. Republic P‑470 "Thunderbolt". Lf. Med tekn. info, ubr. (K)   []

 944     25   Fly. Savoia Marchetti SM 95. Alitalia. Med tekn. info. Svhv.      []

              (bruntonet). Ubrukt. (K)

 945     25   Fly. Spitfire F Mark XII, i formasjon. Svhv fotokort.             []

              Svak bøy i høyre side. Ubrukt. (K)

 946     20   Fly. Tupolev TU‑104. Svhv fotokort. M/info/tegning bakside. (K)   []

 947     15   Fly. Vickers Wellington Mk III. Med info. Små papirrester på      []

              baksiden. Liten bøy nedkant høyre side. Brukt. (K)

 948     25   Fly. XB‑70 "Valkyrie". Med teknisk info. Lf. Ubrukt.  (K)         [43]

 949     20   Flyplass. Arlanda. Brukt 1965. (K)                                [27]

 950     10   Flyplass. Berlin. 1931, med noen fly. NB! Foto, ikke postk.! (K)  [15]

 951     10   Flyplass. Brussels National Airport, tegnet. Ubrukt. (K)          [14]

 952     25   Flyplass. München Flughafen Riem. Br. 1964. Kant‑/hj.slit. (K)    [26]

 953     25   Flyplass. Santa Cruz (Madeira). Med 3‑motors jet. Brukt 1977 (K)  [27]

 954     10   Flyselskap. Braathens. Sommerflyet. Prisinfo Billund‑Oslo. (K)    [22]

 955     12   Flyselskap. Finnair. 4‑bilder med flytyper. Ubrukt. (K)           [21]

 956     15   Flyselskap. Lufthansa. Barn/dame i forgr. Constellation (?) i     [19]

              bakgr. (Tar hånd om barn som reiser alene). Svhv. Ubrukt. (K)

 957     12   Flyselskap. SAS. Tegnet, Baghdag. Ubr., m/tegnestifthull. (K)     [22]

 958     12   Flyselskap. SAS. Tegnet, Japan. Ubrukt. (K)                       [22]

 959     12   Flyselskap. SAS. Tegnet, Rio de Janeiro. Ubrukt. (K)              [23]

 960     20   I.O.G.T. Julekort. Brukt 1963.  (K)                               [44]

 961     15   Jernbanestasjon. Anten, Sverige ca. 1900. Svhv. nytrykk. Br. (K)  [25]

 962     15   Jernbanestasjon. Gendalen, Sverige. Svhv. nytrykk. Brukt. (K)     [22]

 963     15   Jernbanestasjon. Gräfsnäs, Sverige. Svhv. nytrykk. Brukt. (K)     [25]

 964     15   Jernbanestasjon. Lidköping, Sverige. Svhv. nytrykk. Brukt (K)     [25]

 965     15   Jernbanestasjon. Stora Mellby, Sverige. Svhv. nytrykk. Brukt (K)  [25]

 966     25   Jule‑ og Nyttårskort. 10 kort. Tidlig 1900‑t. til etterkrigs.     [40]

              Nytaarskort m/"gull" kirkeklokke etc. NKS‑merke 1951. (K)

 967     35   Julekort. Lot 25 kort. Fleste brukt 1949‑92. Sett T.M. Davidsen   [45]

              (påskr. '49), Norsk Arbeide. 1=svensk (1951). Noen m/minus. (K)

 968     15   Julekort. Th. Kittelsen, Husmann. Lf, ubrukt. Mittet 223.  (K)    [21.R]

 969     30   Kirke (S). 12 svenske Lf farver, Ekst./Int. Br./ubr. Med Pajala   [35]

              Fryksände Saltsjöbaden Stjernsund Runsten etc. Alle nettb. (W)

 970     30   Kirke (S). 23 eldre svenske Lf. svhv. Eksteriør/interiør etc.     [40]

              Brukt/ubrukt. Noen få dubletter. Fleste i fin stand.

 971     10   Kirke (S). Arvika, Mikaelkyrkan. Ubrukt. (K)                      []

 972     15   Kirke (S). Göteborg, Haga Kyrka. Lf farver (kolorert). Brukt      []

              1919, frimerke fjernet, ellers fin stand. (Medfølger 2 eldre

              svhv Lf kort: Skälvums Kyrka og interiør Västerplana, ubr.) (K)

 973     15   Kirke. Borgund Stakirke. Ca. 1200. Ubrukt, påskr. bakside.  (K)   [20]

 974     10   Kirke. Eidsborg Stavkirke. Ubrukt. Normann H‑23‑15.  (K)          []

 975     10   Kirke. Fredrikstad. Normann 01‑B‑A‑51.  (K)                       []

 976     15   Kirke. Kongsberg. Ubrukt, liten påskrift.  (K)                    []

 977     12   Kirke. Kongsvinger. Ubr., datopåskrift bakside. (K)               []

 978     10   Kirke. Kvikne. 3‑bilders. Fotomagasinet, Vinstra. Ubrukt. (K)     []

 979     15   Kirke. Lom Stavkirke, interiør. Ubrukt.  (K)                      [25]

 980     12   Kirke. Lot 7 spesielle kort: Farvebilde pålimt ca. 14,5x10,5 cm   [164]

              kartong m/vanlig oppdeling til adr. etc. I tillegg et vedheng.

              Farvene dels falmet. Klodsbodding og Aulie Kapell. Udenes, Ing‑

              eborgrud, Årnes, Fenstad og Hurdal kirker. Alle nettbilde. (K)

 981     15   Kirke. Nes, Nesbyen. Ubrukt, liten påskrift.  (K)                 []

 982     15   Kirke. Nordlien. Ubrukt, liten påskrift baksiden.  (K)            [20]

 983     15   Kirke. Nore gamle kirke, 1200‑t.. Ubrukt, liten påskrift.  (K)    [20]

 984     15   Kirke. Oppdal. Ubrukt.  (K)                                       [20]

 985     15   Kirke. Oppstad, Sør‑Odal. Ubrukt. Liten påskrift. (K)             [20]

 986     12   Kirke. Ringsaker. 2‑del, int‑/ekster. Ubr. liten påskrift.  (K)   []

 987     20   Kirke. Romedal. Ubrukt, liten påskrift.  (K)                      [25]

 988     12   Kirke. Romnes, Ulefos. 1100‑tallet. Ubrukt.  (K)                  [20]

 989     20   Kirke. Sandeid. Brukt 1975. Normann L‑26‑3.  (K)                  [25]

 990     10   Kirke. Sandnes. Brukt 2002. (K)                                   []

 991     15   Kirke. Skien. Ubrukt, påskrift bakside.  (K)                      [12]

 992     15   Kirke. Sollia. Ubrukt. Liten påskrift. (K)                        [20]

 993     12   Kirke. Solum. Litt hjørneslitasje.  (K)                           [15]

 994     15   Kirke. Stiklestad. Ubrukt.  (K)                                   [25]

 995     15   Kirke. Sødorp Kapell, Vinstra, Gudbrandsdalen. N. G‑8‑95. (K)     [20]

 996     15   Kirke. Sømådalen, Østerdalen. Ubrukt, liten påskrift.  (K)        [30]

 997     10   Kirke. Søsterkirkene på Gran, Hadeland. Ubr. Liten påskrift (K)   [20]

 998     20   Kirke. Tingelstad, Hadeland. Ubrukt, liten påskrift.  (K)         [25]

 999     20   Kirke. Tjøme. Ubrukt.  (K)                                        [25]

1000     12   Kirke. Tune, Sarpsborg. Ubrukt. Liten påskrift baksiden.  (K)     [15]

1001     15   Kirke. Ulnes. Ca. 1250. Ubrukt, påskrift baksiden.  (K)           [25]

1002     12   Kirke. Undredal, Sogn.  (K)                                       [15]

1003     12   Kirke. Vatnås, Sigdal. 2‑bilders. Ubrukt, liten påskrift.  (K)    [15]

1004     20   Kirke. Vestvik, Mosvik kommune. Ubrukt, liten påskrift.  (K)      [25]

1005     15   Kirke. Østby, Trysil. Ubrukt, liten påskrift baksiden.  (K)       [20]

1006     15   Kirke. Øye Stavkirke. Ubrukt, liten påskrift.  (K)                [25]

1007     12   Kirke. Åmot, Nord‑Torpa. Ubrukt, liten påskrift baksiden.  (K)    []

1008     15   Marine. "Kaiser Karl der Grosse". Svhv Lf. Antatt tidlig          [15]

              1900‑tall. Brukt, frim. delvis avrevet. (K)

1009     15   Marine. Svensk Jager "Göteborg" (1935). Svhv Lf ubr. Fra          [16]

              svensk postk.‑serie eldre marinefartøyer. M/teknisk info. (K)

1010     12   Marine. Svensk Jager "Munin" (1911). Svhv Lf ubr. Fra             [15]

              svensk postk.‑serie eldre marinefartøyer. M/teknisk info. (K)

1011     12   Marine. Svensk Jager "Ragnar" (1908). Svhv Lf ubr. Fra            [16]

              svensk postk.‑serie eldre marinefartøyer. M/teknisk info. (K)

1012     12   Marine. Svensk Kanonbåt 1. kl. "Disa" (1877). Svhv Lf ubr. Fra    [15]

              svensk postk.‑serie eldre marinefartøyer. M/teknisk info. (K)

1013     12   Marine. Svensk Lett krysser "Tre Kronor" (1944). Svhv Lf ubr.     [15]

              Fra svensk postk.‑serie eldre marinefartøyer. M/tekn. info. (K)

1014     12   Marine. Svensk Panserbåt "Wasa" (1901). Svhv Lf ubr. Fra          [15]

              svensk postk.‑serie eldre marinefartøyer. M/teknisk info. (K)

1015     12   Marine. Svensk Torpedokrysser "Jacob Bagge" (1898). Svhv Lf ubr.  [15]

              ubr. Fra svensk postk.‑serie eldre marinefart. M/tekn. info. (K)

1016     20   Marine. U.S.S. Charleston. Svhv Lf, ubrukt. Udelt adresseside.    [20]

              Liten brett øvre, høyre hjørne.  (K)

1017     15   Militært. Soldat, Fra Neutralitetsvernet "Jeg vil værge mit       [27]

              land!". Brukt 1916(?), frim. fjernet. Flekkete, småbretter. (K)

1018     20   Personer. Bjørnstjerne Bjørnson. Svhv. Lf, brukt 1932. (K)        [40]

1019     15   Personer. Fridtjof Nansen. Svhv. ubrukt. Opptrykk. (K)            [31]

1020     10   Personer. Leo Tolstoj. Svhv. Lf, ubrukt. (K)                      []

1021     10   Personer. Olaf Wilhelms. Med tekst til sangen "Hallo, hallo!      []

              Johansen du er go'". Svhv Lf. Påskrift. Noe flekkete etc. (K)

1022     10   Personer. Torgeir Vraa, bilde + julehilsen på bakside av          []

              BK 55 (3ø Posth. NK 75). Brukt Drammen 24 XII 10. (K)

1023     20   QSL. Utfyllt QSL‑kort fra 1951. Svhv. flybilde forside. (K)       []

1024     25   Reklame. British Motors Serv., Københ. Svhv kort med engelske     [111]

              biler før/nå (1954), og prisliste biler 1954. Liten påskr. (K)

1025     12   Reklame. Cunningham Continental Coupe, reklamekort. (K)           [46]

1026     10   Same. Ubrukt. Aune F‑7457‑4. (K)                                  []

1027     20   Sporvogn (?). Alexandria. "To‑dekker". Eldre Lf svhv (brun‑       []

              tonet), ubrukt. (K)

1028     10   Tog. 3 stk. Damplok, ved Harbin 1988. Br. i Sverige 1992. (K)     []

1029     15   Tog. Avsporing 1916 v/Arvika, Sverige. Svhv. nytrykk. Ubr. (K)    [30]

1030     10   Tog. Bergslagernas Järnv. litt 0 nr. 210 vid Granstanda,          [15]

              15.10.1972. Ørliten hjørnebøy ‑ ø.h.hjørne. Ubrukt.  (K)

1031     12   Tog. Damplok, tysk? Svhv. nytrykk. Brukt i Sverige 1990. (K)      [25]

1032     12   Tog. Damlok, tysk? Svhv. nytrykk. Brukt i Sverige 1991. (K)       [25]

1033     12   Tog. Damplok m/persontog, ved Tianzhu 1989. Brukt. (K)            []

1034     15   Tog. Damplok m/vogner, Friedrichshafen 1960. Svhv nytr., br. (K)  [30]

1035     15   Tog. Damplok m/vogner, Heidelberger Hauptbahnhof. Svhv ny‑        [30]

              trykk. Brukt (Sverige) 1990.  (K)

1036     12   Tog. Damplok m/vogner, Immenstadt 9.6.1939. Svhv nytrykk,         [15]

              brukt (i Sverige) 1990.  (K)

1037     15   Tog. Damplok m/vogner, Regensburger Hauptbahnhof 8.1.1956.        []

              Svhv nytrykk. Brukt i Sverige 1990. (K)

1038     15   Tog. Damplok m/vogner, tysk, 1937. Svhv nytrykk, brukt. (K)       [15]

1039     15   Tog. Damplok m/vogner, v/Bad Hersfeld 9.6.57. Svhv nytrykk.       [15]

              Brukt (i Sverige). (K)

1040     10   Tog. Damplok m/vogner, ved QiQihar 1988. Brukt i Sverige. (K)     []

1041     12   Tog. Damplok m/vogner, Wuppertal‑Unterbarmen 8.6.49. Svhv         [25]

              nytrykk. Brukt (i Sverige). (K)

1042     15   Tog. Damplok med oljebrenner. Tysk? Br. i Sverige 1973. (K)       [25]

1043     12   Tog. Damplok, i Changchun 1988. Brukt i Sverige 1992. (K)         [20]

1044     15   Tog. Damplok, tysk (?). Svhv nytrykk, brukt (i Sverige). (K)      [30]

1045     15   Tog. Damplok, ved Mudanjiang 1988. Brukt i Sverige 1992. (K)      [20]

1046     10   Tog. Damplok. Noen småflekker på forside. Brukt. (K)              [15]

1047     10   Tog. Damplok. Tysk? Brukt (i Sverige). (K)                        [25]

1048     15   Tog. Damplok. Tysk? Brukt i Sverige 1973 (med Fac. 714). (K)      [30]

1049     15   Tog. Diesellok. Tysk. Brukt 1973. (K)                             [15]

1050     15   Tog. Elektrisk lok, tysk? Brukt i Sverige 1973. (K)               [15]

1051     15   Tog. Elektrisk lok, tysk? Svhv. nytrykk. Brukt (Sverige). (K)     []

1052     12   Tog. Elektrisk lok/vogner 1939, tysk?. Svhv. nytrykk. Brukt. (K)  []

1053     10   Tog. Jobbtåget ‑98, svensk El‑lok m/vogner. Brukt. (K)            [15]

1054     12   Tog. Kastenlok, tysk? Svhv. nytrykk. Br. Sverige m/F. 1641. (K)   []

1055     12   Tog. Kustpilen Y2 1370 ASK och EMBLA. Ö. Skånes Järnvägar.        [15]

              Ubrukt. Järnv. Fritidsförbund/Pro Phil 93 Malmö 1993. (K)

1056     15   Tog. Lastetog (tysk?). Svhv. nytrykk? Brukt i S. m/Fac.1484. (K)  []

1057     10   Tog. Motorvagn 14 "Ekebylådan", 1952. Svhv fotokort. Nyopplag?    [15]

              Ubrukt. Järnvägsmuseala Föreningen Djurshomsbanan. (K)

1058     10   Tog. Partie im Brockenmoor, Tyskland. Svhv Lf. Ubrukt. (K)        [15]

1059     15   Tog. Ra 993 "Rapid 9"vid Märsta 1988. Ubrukt.  (K)                [22]

1060     12   Tog. S 1260 med snöplog 1976. Tilhör Kristianstad Museum. (K)     [12]

1061     12   Tog. SJ X 10 3105 vid provkörning v/Perstorp 10.6.82. Ubr. (K)    [50]

1062     10   Tog. Staten Järnvägars lok D nr. 229 vid Alingsås. Ubrukt. (K)    [40]

1063     10   Tog. TGOJ Ma 401 med extratåg, Vedevåg 16.5.1971. Ubrukt. (K)     [40]

1064     12   Tog. Vogelflugtlinie, nach Norden. Brukt i Sverige 1971. (K)      [15]

1065     10   Tog. Yp 884 passerar över fd NOJ v/Hultsfred, 1973. Ubrukt. (K)   [40]

1066     10   Troll. Trollmor ser på dameklær i butikk. Brukt.  (K)             []

1067     25   Jernbanebru. Müngsten a.d. Wupper, Kaiser Wilhelm‑Brücke,         [35]

              Tyskland. Med tog. Div. tekn. info. Svhv Lf. Brukt 1909. (K)

1068     25   Jernbanestasjon. Cöln a. Rh, Partie am Hauptbahnhof, Tyskland.    [30]

              Svhv Lf. Brukt 1911. Bra stand.  (K)

1069     25   Jernbanestasjon. Ortelsburg Ostpr./Tyskland. Svhv Lf brukt        [30]

              1905. Fin stand.  (K)

 

POSTKORT TEMAER REALISASJON/ROTELOTS    

1070     10   Lot 12 ubr. kort. Fleste nytrykk eldre: Romantiske, Reklame,      [15]

              Maleri "Gullregnen på Ringeplan, Drøbak", portrett. Eks.: (W)

 

MYNTER                                  

1071     10   150 norske 10‑ører. Div. mellom 1926‑1972. Varier. kvalitet.      [20]

1072     10   150 norske 5‑ører. Alle "liten type" (serie 1973‑82).             []

              Varierende kvalitet.

1073     40   Norge:  4 stk. 2‑ører: 1913, 33, 28, 51. Fleste forh.v.bra? (K)   []

1074     40   Norge:  6 stk. 2‑ører: 1921, 23, 38‑40. Fleste forh.v.bra? (K)    []

1075     10   Lot 16 mynter. Finland: 10p 1975, 20p 1965, 50p 1973, 1 mark      [20]

              1972, 1974, 1975. Tsjekkoslov.: 1/gulaktig 1969, 2 Kcs 1974 (2

              stk.). Nederland: 1c 1967, 5c 1963. 5 forskj. Japan/China? (W)

 

BLADER/HEFTER                           

1076     15   Hårek. Julehefte 2010. Fin stand. (Forside på nettbilde). (W)     []

1077     35   Lille Sprint nr. 1. "Sprints barndom". Hefte 21,5 x 28,5 cm.      []

              Fin stand ("som nytt"). Forside på nettbilde.  (W)

1078     30   Lille Sprint nr. 8. "Det gjelder å holde seg". Hefte 21,5 x       []

              28,5 cm. Fin stand ("som nytt"). Forside på nettbilde.  (W)

1079     20   Sprint nr. 27. "Hvem kan stoppe Cyanina?". Hefte 21,5 x           []

              28,5 cm. Pent brukt. Forside på nettbilde.  (W)

1080     20   Vill Vest. Nr. 15 1967. Med kaptein Miki, Windy og Salosso.       [20]

              (Format 17 x 8 cm). Fin stand.  (K)

 

BØKER                                   

1081     25   "Den Postale Reisetjenesten 1838‑1991". Maihaugen årbok 2006.     []

              Intervjuer og dokumentasjoner. Innb. 21,5x21,5 cm 118 s. (W)

1082     20   "Elvis og jeg". Priscilla B. Presley. Innb. Mortensen 1986.       []

              Liten slitasje på baksiden, noen småflekker i papiret inne.

1083     15   "Eremittkrepsene". Anne B. Ragde. Pocket. Bokhandlerprisen 2005   []

              og Den norske Leserprisen 2005. Oktober forl. 2007. (210 gram).

1084     20   "Flåklypa Tidende 5. årgang". Kjell Aukrust. Innb. 14x21 cm.      [30]

              Ex Libris e.l. fjernet fra side 2, ellers fin stand. (W)

1085     20   "Jakten på Bismarck". M. Tamelander/N. Zetterling. Pocket.        []

              Med noen bilder.  (W)

1086     45   "Nordisk Kriminalkrønika 1984". 20,5x27,5 cm innb. 464 sider.     [50]

              Fin stand. (Porto B‑post = 99,‑)

1087     20   "Norge under okkupasjonen". Chr. A.R. Christensen. Beregnet for   []

              ungdom. Innb. 14x21 cm. Utgått eks. fra skoleboksamling. (W)

1088     20   "Over Streken". Audun Hetland. Tegninger/historier. "Pocket"      []

              14 x 21,5 cm. Brukt, bra stand. (Forside på nettbilde).  (W)

1089     25   "Ringenes Herre". JR.R. Tolkien. Innb. Ca. 1080 sider, vekt       []

              vel 1 kg. Svak slitasje nederst foran og bak, ellers fin stand.

1090    100   "Verden i bilder 1919‑1960". 6 bind 21x27,5 cm innb. Flotte       []

              bøker, mange bilder (svhv) og noe tekst. (Pakkeporto = 270,‑)

1091     25   "En sjøens helt, Skogsmatrosen". Jon Michelet. Innb. 798 sider.   [36]

              14,5 x 22 x 16 cm, 976 gram. Fin stand.

1092     10   "Og vinden suser videre". Ingrid Stokke. Lyrikk, innb.            []

              Illustrert av forfatter.

1093     12   "Rassiabarn". Lucy v. Soest. Innb. Nær ukjent historie om         []

              barn/ungdom som slavearbeidere i Tyskland 2. verdenskrig.

              Fortalt av en av de få som overlevde. Ny bok. (Nypris = 168,‑).

 

FRIMERKEKAT. ETC.                       

1094     12   Handlerkatalogen Norge. 7 forskjellige. Nr. 6, 14‑18, 21.         []

              (Mellom Høst 1980 og Vinter 91/92). Fleste i fin stand.

 

MUSIKK                                  

1095     15   4 Musikkassetter. Cliff Richard: Cliff's Hit Album. Always        []

              Guaranteed. Boney M: Oceans of Fantasy. Love for Sale.

1096     12   4 Musikkassetter. Vikingarna: Kramgoda Låtar 19, 20, uten         [50]

              tittel: MK 2097/1984. Sten & Stanley's Framsida.

1097     12   4 Musikkassetter. Vikingarna: Kramgoda Låtar: 15, 16, 18.         [50]

              Scandinavia: På oppfordring.

1098     12   5 Musikkassetter. Jan Høiland: White Christmas. Div. artister:    []

              20 og 24 julesanger. Vidar Lønn Arnesen: Julens sanger 1998

              (uten "omslag"). Joseph: (Pan?‑)fløyte.

1099     15   5 Musikkassetter. Vikingarna: Kramgoda Låtar 3, 6, 12, 13, 14.    [50]

 

REKLAME                                 

1100     10   Annonsenota 1924 for Gravmerke i "Nord‑Trøndelag" A5. (K)         []

 

ETIKETTER                               

1101     10   Radioavgift Kringkasting. Kr. 10,00. Blå etik. m/del av st. (K)   [17]

 

DIVERSE                                 

1102     15   10 stk. fraktnota/konossement e.l. 1902/03. I konvol. fra         [22]

              div. tyske skipsspeditører. Godsfrakt til Norge med

              angivelse av dampskib etc., til div. Skienfirmaer. (K)

1103     15   11 stk. fraktnota/konossement e.l. 1902/03. I konvol. fra         [22]

              div. tyske skipsspeditører. Godsfrakt til Norge med

              angivelse av dampskib etc., til div. Skienfirmaer. (K)

1104     15   12 stk. fraktnota/konossement e.l. 1902/03 i konvol. fra div.     [22]

              tyske skipsspeditører. Godsfrakt til Norge med angivelse av

              dampskib etc., til 1 Kragerø‑ og div. Skienfirmaer. (K)

1105     15   Askebeger(?) ca 12,5x 13 cm. Blå tegninger div. fra Drammen,      []

              på lys gråblå bunn. Hilsen fra Drammens Tidende + grønt Stava‑

              ngerflint‑stempel bakside. Fin stand/som nytt.  (K)

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1106     10   Lp‑konv., fleste 50/60‑t.: Mexico, Frankr., Argentina, Venez.,    []

              Syd‑Afr., Aden, Pakist., Syria. Ord.konv.: Canada, GB. Eks.: (W)

1107     65   Poser/konvol. merker, noe Norge og div. land. Noen eldre GB med   [85]

              minus. Fleste vasket, noen klipp (Guernsey etc). Dels usortert,

              ikke gj.gått! + pose "skrap"?  Ialt 180 gr. Noen netteks. (K)

1108     20   Små "Turistbilder" svhv/farve, havn Tenerife etc. Div. PK. Oslo:  [19]

              Utsikt fra Ekeberg svhv/bruntonet. Pakkefølgebrev, noe vedr.

              OL 1994, svenske postbrev, NK 8, 18, 84 Y. Bompengekvitt. (W)

1109     10   Syd‑Afrika ** 1947. 24 merker 2d fiolett George VI og Q. Eliz‑    []

              abeth. og 24 stk. prinsessene Elizabeth og Margaret. (Biling‑

              uale par). Blokker og løse merker. (Ialt 48 postfr. merker).