A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Med realisasjoner/rotelots og div. Mange lave utrop!.  

‑‑‑> Det er fortsatt "lager‑tømming", mange utrop/lots er satt til 10 kr.!

 

Auksjonsliste for auksjon nr. 97.  Avholt 29. juni 2017.

 

Oppdatert med høyeste mottatte bud på de forskjellige objektene.

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste mottatte bud, er "tom" uten bud.

Usolgte objekter til ettersalg til og med 23/7-17.

NB! Listen blir ikke oppdatert for ettersolgte objekter!

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden, og for ønsket nummer.

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

‑‑> NYHET: Det er nå (i tillegg til enkeltbilder) også lagt ut kopier av

           hver bildeside i katalogen. Se under "Bilder", er merket KF01...KF17.

            

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. Info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser. (Er merket "Info").

 

Kun 10 % provisjon på tilslags‑summen. Ettersalg til utropspris. 

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., kun et fast ekspedisjons‑

tillegg på 13,50 kr. uansett vekt, antall objekter etc., og vi betaler portoen).

Klikk på "Salgsliste". (Med gjeldende Liste nr. 62).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg.

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

   Utrops‑                                                                     Høyeste

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:

====== ======  ======================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1     25      4. Oscar I. 4 sk. blå. Svakt rundst. 1862.  (K)                [25]

   2     15      8. Våpen 1863. 4 sk. blå. Sideveis 1‑rings Grue. (K)           [85]

   3     35     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Del av 2 rundst. Noen       [45]

              ujevne tagger. (K)

   4     75     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul. Del av rundst. 13.7.1867. (K)    [60]

   5     15     14. Våpen 1867. 4 skill. 4, blå. Del av svakt rundst. (K)       [20]

   6     15     14x. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Tykt papir. Del av st.          [30]

              (Tve‑)destrand 1867. Sentrert til høyre. (K)

   7     10     14y. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Tynt papir. Snei r.st. 1868.    [12]

              Sentrert helt ned. (K)

   8     70     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rosa. Bergen 10.7.1869. (K)           [83]

   9     35     16. Posthorn 1 skill. grønn, type? Rundst. 20 X 94 (?). (K)     [45]

  10    100     17. Posthorn 2 skill. blå. Del av noe kraftig pakkestempel.     [120]

              Type ikke bestemt. (K)

  11     25     18. Posthorn 3 skill. rød, type? Christiania 17.4.1874. (K)     [20]

  12     18     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av rundst. 1878. Skjev‑          [25]

              sentrert. Type ikke bestemt. (K)

  13    100     19. Posthorn 4 skill. blek/grålig fiolett? Del av rundst.       [120]

              (Gjøvig ?) 1874. Type ikke bestemt. (K)

  14     80     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av rundstmp. 1875. (K)          [85]

  15     75     21. Posthorn 7 skill. brun. Type? Del av pakkestmp. (K)         [100]

  16     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av rundst. (K)                [15]

  17     12     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del av 2 st., litt ujevne tg. (K)  [15]

  18     18     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del av rundst. Noen ujevne tg.(K)  [25]

  19     10     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Mulig tynn(e) flekk(er). Noe       [15]

              ujevne tagger.  (K)

  20     10     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Pakkestempel. (K)                    []

  21     15     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Rundst. 5 II 91 opp/ned.  (K)        []

  22     10     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Utydelig rundst. Sentrert ned. (K)   []

  23     10     34. Oscar II. 2 kr. rød. Noe fett stempel, og blekk(?)          []

              avsmittet på bakside. (K)

  24     20     39. Posth. Elektrot. 20ø brun. Svakt st. Fetsund 9.9.1882. (K)  []

  25     35     41. 21 mm Posth. Stereot. 3ø gul. Tydelig st. Frederiks‑‑‑      []

              13 VIII 85, opp/ned. (K)

  26     10     46. 21 mm Posth. Stereot. 20ø mattblå. Kan være 46a.            []

              NB! Liten rift og hjørnebrett nedre h. hjørne.  (K)

  27     40     60. Centraltr. Grovtg. 3ø gul. (K)løften 1 X 95. (K)            [60]

  28     60     79 Y. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Stående vannm. (7).        [70]

              Horisontal 3‑stripe. Rundstmempel Sand 6 VI 06? (K)

  29     30     84 X. Knudsen Fintg. Posth. 60ø blå. Del + snei av rundst.      [40]

              (Drammen?) 8 X 01.  (K)

  30     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Antatt blekfiolett. Rundstempel        [11]

              ‑‑istiania 5 V 08. Ujevne tagger oppe. (K)

  31     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av stmp. Skien 4 II 10. (K)        [11]

  32     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av stmp. Skien 7 IV 10.            [11]

              ujevne tagger nede. (K)

  33     10    117. Provis. Posth. 5/25ø. Påtrykket noe til venstre. (K)        [11]

  34     10    145 Bh. Løve 1926. 20ø rød. Utagget h. side. ‑ tg. opp th. (K)   [20]

  35     15    145 Bv. Løve 1926. 20ø rød. Utagget v. side. (K)                 [20]

  36     10    145 Dvn. Løve 1926. 20ø rød. Utagg. nede og tv. Hj. brett. (K)   [20]

  37     30    145 Dhn. Løve 1926. 20ø rød. Utagget nede og til høyre.          [50]

              Svak rødlig tone i papiret. (K)

  38     30    145 Dvn. Løve 1926. 20ø rød. Utagget nede og til venstre.        [50]

              Svak rødlig tone i papiret. (K)

  39     10    184. Radium 20+10. Del av rundst.   (K)                          [15]

  40     15    184. Radium 20+10. Oslostempel 2 IX 34.  (K)                     [20]

  41     15    223. Nordkapp 1938. 20+25ø vinrød. Snei rundst. hjørne. (K)      []

  42     10    231‑32. Løve 2 kr. rød og 5 kr. fiol. 2 kr. sideveis 14‑9‑44.    [16]

              5 kr. del av rundst. 1940‑tall.  (K)

  43     15    261. V‑merke m/vm. 1ø grå. Del av datidens mask.stmp.  (K)       []

  44     10    261. V‑merke m/vm. 1ø oliven. Del av rundstempel. (K)            []

  45     10    262. V‑merke m/vm. 2ø gulbrun. Snei av rundstempel. (K)          [11]

  46     10    268 a. V‑merke m/vm. 15ø oliven. Vm.st. 3. Svakt rund‑/mask‑     [11]

              inst., kan være Stavanger 24 X 41 13‑2.. ??  (K)

  47     25    271. V‑merke m/vm. 40ø grå. Vm.st. 3. Del av maskinstmp. (K)     []

  48     30    275. V‑merke u/vm. 2ø brun, vannrett par. Del av stempel         [24]

              Ullevål 10.11.41. (K)

  49     15    275. V‑merke u/vm. 2ø brun. Del svakt st. Ullevål 10.11.41. (K)  []

  50     18    302‑05. Nordraak. 10 og 30ø del av rundst. 1946/45. 20ø Pors‑    [50]

              grunn 11 VII 45. 15ø mask.st. 1945. Alle på nettbilde. (K)

  51     10    318. Frontkjemper. Mask.st. opp/ned 1943. (K)                    [20]

  52     23    319‑21. Landshjelp 1943. Alle med del av rundstempel/hjørne.     [19]

  53     12    319. Landshjelp 1943, 10+10ø. Oslostempel (svakt) 6.2.45. (K)    [260]

  54     12    320. Landshjelp 1943, 20+10ø. Oslostempel (svakt) 14.2.45. (K)   [15]

  55     15    321. Landshjelp 1943, 40+10ø. Del av r.st. ‑.2.45. (K)           [17]

  56     10    321. Landshjelp 1943, 40+10ø. Del av svakt stmp. 45. (K)         []

  57     20    322. Krigsforlis 1944. 10+10ø. Del av mask.stmp. 1945. (K)       [30]

  58     20    327. Landshjelp 1944. 10+10ø. Del av mask.stmp. 1945. (K)        [30]

  59     15    328. Landshjelp 1944, 15+10ø. Snei av rundstempel 1945.  (K)     [20]

  60     12    329. Landshjelp 1944. 20+10ø. Snei av rundstempel 1945. (K)      []

  61     40    407‑09. OL‑merker. Alle med snei/del av rundstempel. (W)         []

  62     18    415. Nordkapp 1953, 20+10ø grønn. Del av sidev.st. 1953. (K)     [34]

  63     35    417. Nordkapp 1953, 55+25ø f.blå. Del av Porsgrunn 1953.  (K)    [50]

  64     10    445. Nordkapp 1957. 25+10ø grønn. Snei av rundst. (K)            []

  65     10    492‑95. NIF 100 år. Alle 4 med snei/del av rundstempel.          []

  66     15   1223y‑1224y. Parkomb. Skogsbær. Papir Hs8‑NP. (W)                 []

  67     20   1605. Norrøn Mytologi A. Venstre del av miniarket. Svakt          [22]

              rundstempel. På klipp. (W)

  68     15   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. (K)                                []

  69     50   T  55. Solkors 35ø fiolett. Sunndalsøra 11.7.44.  (K)             [100]

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

  70     75     18. Posthorn 3 skill. rød. Lot 22 merker. Noen med feil etc.    [80]

              Medf. 3 andre ødelagte skillingmerker. Alle på nettbilde. (K)

 

NORGE PERFINS                           

  71     10   Perfin "Dr 06". 2 stk.: 1631 4.1.07 og 1632 6.12.06. Begge        []

              på klipp m/sidest. Rundst. Strømsø resp. Bragernes Drammen. (W)

 

NORGE VARIANTER ETC.                    

  72     10    350 v1. Haakon 1 kr. grønn. "Due" under KRONE. (K)               []

  73     20    374 I vo2. Røde Kors Provis. Kort nedre bue lille 5‑tall.(K)     [300]

  74     10    403 v1. 80ø brun Haakon. Utvekst på 0 i 80. (K)                  [10]

  75     30    420 v2. Jernbane 30ø. Strek fra fjelltopp under N. (K)           [55]

  76    110    469‑72. Lot varianter. Alle registrerte (unntatt 472 v1). Ialt   []

              1 kr.: Ca 35 stk. 1,50: 4 stk. 2 kr.: 8 stk. 5 kr.: 4 stk.

  77     30    602 v1. Håndverk/Smeder 65ø. "Glo" på høyre fot. (K)             [65]

  78    100   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 61v1/v2, 87v1, 89v1/v2/v3    [80]

              (5/8/10 av hver), 104v1 (6), 106v3. Uregistr.: På 89, 103, 104,

              121, 129 (2 forskj.), 134, 135. Med flekk/strek etc., noen i

              par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  79    100   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 61v2, 87v1, 89v1/v2/v3 (5‑   [80]

              10 av hver), 104v1 (6). Uregistr.: På 121, 126, 129b, 130. Med

              flekk/strek etc., ofte div. på samme nr. Blanding o/**. Noen i

              i par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  80    100   Lot varianter på Tjeneste: Registr.: 89v1/v2/v3 (5‑11 stk. av     [135]

              hver), 104v1 (6), 106v1. Uregistr.: På 87, 89, 97, 103, 126:

              Med flekker/streker/svak farve etc. Blanding o/**. Noen sitter

              i par/blokker etc. + Medfølger ca. 30 obj. med mulige varianter.

  81     10   T  25. Off.sak Boktrykk. 20ø rød. Feil dato (10 III 26). (K)      []

  82     15   T  27 v2. Off.sak Boktrykk. 40ø grå. Skadet ramme nede t.h. (K)   [12]

  83     10   T  28. Off.sak Boktrykk. 60ø grønnblå. Hvit flekk til høyre       []

              for høyre 60. Trykktilfeldighet? (K)

  84     10   T  76 ** Off.Sak 10ø grå. Med lys "kule" under halen. Med‑        []

              følger 3 stemplede merker med den samme "varianten".  (W)

  85     15   T  83 + 103. Off.Sak 40ø blåfiol og grønnoliv. 2 forskj. "vari‑   []

              anter. Hvit flekk over SA, og diagonal mørk strek bak løvens

              hals. 16 merker av 83, 1 av 103, noen få **, øvr. stemplet. (W)

  86     15   T  83. Off.Sak 40ø blåfiol. 2 forskj. "varianter": Hvit flekk     []

              over SA, og diagonal mørk strek bak løvens hals. Lot med tils.

              20 merker av feilene, noen få **, øvrige stemplet. (W)

  87     20   T  87. Off.Sak 50ø rød. 5 små konvol. med diverse varianter/      []

              flekker etc. (ikke registrert i NK). Fleste stmpl., noen **

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

  88    110    8 merker: 1 stk. 88/30ø/7 sk. og 92/15ø/4 sk. Haakon "Store      [166]

              perler": 1 stk. 93 (1 kr.), 5 stk. 95 (2 kr.). Alle nettb. (K)

  89     15   4 merker med dårlig/ødel. hjørnetagg. NK 2: 2 skill. Oscar I.     [30]

              16: 1 skill. Posth. (2 stk.). 45: 12ø brun Posthorn. (K)

  90     15   4 stk. Porto "At Betale": 4, 10, 15 og 20ø. 4ø = P 9 X (stå‑      [16]

              ende vannm.), 15ø P 11. 10 og 20ø ikke bestemt type.  (K)

  91     50   4 stk. Posth. ureg.m. vinger. Fintg.: 1ø, 10ø kraftig rød/type?,  []

              15ø. Grpvtg.: 20ø. Kan være/forbeh.: 58B, 73X, 77IIY, 78. (K)

  92     20   6 stk. Personlig frim.: DS Vesteraalen, 2 stk. m/personer/bilde,  [22]

              Totalrenovering, 2 stk. Turistbilder?. Alle klipp/på nett. (W)

  93     20   6 stk. Personlig frim.: Svalbard/Fareskilt Isbjørn, Tulipaner,    [23]

              Tall Shipss Race 2015, www.finsnes.no, Hytte, Turiststed(?).

              Alle på klipp, og på nettbilde. (W)

  94     20   6 stk. Personlig frim.: Tall Ship Race 2010 + 2015, Hus/Horten?,  [27]

              Sommerfryd, Hest, Landskap. Alle på klipp, og på nettbilde. (W)

  95     20   8 stk. Posthorn. Antatt: 20 mm 51 og 53 (typer?), 73X, 80X,       [25]

              97‑98, 105, 108.  (K)

  96     20   Lot  8 stk. Posthorn. Stolpe: 3ø (m/tynn flekk), 5ø blå og 3      [30]

              stk. 5ø grønn. 1 stk. 10ø (Aalesund. Uregelm.v.: 5ø rundst.

              Bustviken. Regelm.v.: 3ø. (K)

  97     10   Lot 13 merker 1995‑97. Varier. stempling. Alle nettbilde. (K)     [25]

  98     10   Lot 13 merker ca. 1970/80 t. Varier. stmpl. Alle nettbilde. (K)   [18]

  99     10   Lot 14 merker 1998‑99. Varier. stempling. Alle nettbilde. (K)     [30]

 100     10   Lot 14 merker ca. 1980/90 t. Varier. stmpl. Alle nettbilde. (K)   [21]

 101     10   Lot 21 merker 1995‑08. Varier. stempling. Alle nettbilde. (K)     [23]

 102     25   Lot 33 stk. stmp.: Stolpe (NK 24 + 54 m/brett), Grov‑/fintg.      [301]

              Posth., div. m.krigs OK stmp., 160 m/minist., 2 stk. 40/50‑t.

              Alle nettbilde. Var. kvalitet. (+ 1 stk. skadet ubr. 92). (K)

 103     10   Lot 43 Tjeneste stemplet (forskjellige?). Mellom T 68‑137.        [14]

              Fleste bra stand. (+ 2 stk. ** m/brett). Eks. på nettbilde. (K)

 104    135   Portomerker. Grovtagget. 4 merker 20 øre. 2 stk. merket Cen‑      [150]

              traltr., 2 stk. merket Knudsen. Alle med litt taggeminus. (K)

 105    125   Rotelot. Div. stemplet. noen bra, klipp/også eldre, poser mell.   [240]

              1133‑1283, frank.etik. Hubro, r.stpl. 4‑bl. 308+374 1. dag. Pose

              reisende stmp., noen pers.frim., helsakkl. 280 gr. Netteks. (W)

 

NORGE STEMPLER                          

 106     10     75 X. Knudsen Fintg. 3ø gul. Meraker Jernb.st. 24 VIII 00.      [26]

              Med tynn flekk.  (K)

 107     40     78. Knudsen Fintg. Posth. 15ø brun. Narvik 19 III 14.  (K)      [110]

 108     12    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Gjerstad 25.5.36. (K)               []

 109     15    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Kravik (Grad 4) 20 IX 37. (K)       []

 110     10    221 x. Turist 20ø, tykt papir. Haugesund 15.8.39. (K)            [50]

 111     10    221 x. Turist 20ø, tykt papir. Hemnes i Høland 23 V 39. (K)      [50]

 112     10    231. Løve 2 kr. rød. Langesund 22.10.43. (K)                     []

 113     15    362. Postjub. 1947, 25ø. Indre Billefjord 9.1.48.  (K)           [36]

 114     15    362. Postjub. 1947, 25ø. Risøyhamn 15.8.47.  (K)                 [17]

 115     10   1111. Europa/Telekommunikasjon 3,20. Gran/2750 13.6.91.  Svak     [30]

              hjørnebøy på øvre, venstre tagg. (K)

 116     10   1154. OL '94, 3,30. Bryne/4340 05.11.92. (K)                      []

 117     30   1240. Posten 350 år. Lier D/3400 29.12.95. (K)                    [50]

 118     30   1243. Posten 350 år. Lier D/3400 29.12.95. (K)                    [50]

 119     30   1245. Posten 350 år. Lier D/3400 29.12.95. (K)                    [50]

 120     30   1260. Troll‑feltet 3,50. Hønefoss Sentrum B/Hønefoss 9.7.96 (K)   []

 121     20   1403. Skien 4,20. Øya/Larvik 15.12.00. (K)                        []

 122     10   1418. Lillebil Ibsen 7,00. Youngstorget 5/Oslo 7.3.01.  (K)       [12]

 123     20   1422 I. Posthorn 2 kr. Holmestrand/3080 08.10.09. (K)             [26]

 124     15   1426. Skolekorps 4,50. Herøy B/8850 20.04.01. (K)                 [60]

 125     10   1509. Hilsen. Fødsel/Navnedag. 5,50. Porsgrunn 19.9.03.           [15]

              Litet hakk (?) i merkebildet t.h. for datoen. (K)

 126     30   1510. Hilsen. Bursdag. 5,50. Porsgrunn 19.9.03. (K)               [40]

 127     30   1511. Hilsen. Party. 5,50. Porsgrunn 19.9.03.  (K)                []

 128     30   1513. Hilsen. Høytid/Jubileum. 5,50. Porsgrunn 19.9.03. (K)       []

 129     30   1517. Nobelpris Bjørnson 11,00. Porsgrunn 19.9.03. (K)            [37]

 130     15   1546. Barn og Ungdom 6,00. Hamar E 01.10.10. (K)                  [22]

 131     10   1644. Porsgrunn 200 år. A Innland. Porsgrunn 27.4.07. En tagg     [20]

              nede til v. ørlite kort. (K)

 132     16   1788. Drammen 9,00. Strømsø P/3003 Drammen 31.3.12. På klipp      [22]

              med sidestempel. Hele på nettbilde (K)

 133     30   BL  38. Norden 2010. A Europa. Nesbyen D/3540 20.5.10. (K)        [60]

 134     10   T  13. Off.sak Offset 15ø brun. Spjelkavik 1935. (K)              [20]

 135     10   T  17. Off.sak Offset 40ø grå. Hamar 25.9.34. (K)                 [20]

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                 

 136     12   Frimerkets Dag‑stempler: Kort 1995 m/1238‑45 m/mangl. Svalb.‑     [22]

              mrk., 1989 m/Weidem.bl., 1996 m/1267‑74, 1997 m/1295‑1302.

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 137     15    362. Postjub. 1947, 25ø. 11 rundst. 47/48, bl.a. Reitan, Meløy,  [61]

              Rusåga, Engavågen, Korsnes, Råna, Sørlandsb. Alle nettbilde. (W)

 138     15    362. Postjub. 1947, 25ø. 12 rundst. 47/48, bl.a. Tjeldstø, To‑   [46]

              mter, Trondheim‑K., Sunndalsøra, Stams., Meløy, Alle nettb. (W)

 139     15   1155 og 1189. 2 stk. OL‑merker. Hallingby A/3525, Røyse C/3330.   [25]

              1992/93. Begge rettvendt rundstempel. (K)

 140     18   1155, 1194, 1195. 3 stk. OL‑merker. Sollihøgda/3504, Klekken/     [30]

              3500 Hønefoss og Røyse/3530. 1992/94/94. Alle rettv./sentr. (K)

 141     30   16 rundstemplede. Noen mellomkrigs. Alle på nettbilde. (K)        [33]

 142     30   17 rundstemplede. Noen mellomkrigs. Alle på nettbilde. (K)        [160]

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 143     50   Bureau Amb. Oslo‑Charlottenberg/A, 11 VII 32. På løve 145. (K)    [70]

 144     10   Feltpost xx 26.9.57. På 450/65ø Geofysisk år. (K)                 [50]

 145     50   Norsk Feltpostkontor Tyskland‑Oslo, 10.9.49. På T 40. (K)         [80]

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 146     10   14 TMS. Konvol.: 1955/03a (C5), 1964/15c (C65). Klipp: 1984/08,   []

              1986/18a+b, 20, 23d, 1987/09, 18b, 21a, 23d+e, 1997/11 (svak),

              2005/15. Forbehold om nummerering!

 147     10   TMS  97. Frihetsgaven, Oslo Br 22.3.46. Klipp 16x4 cm. Med 1      []

              vertikal, svak brett. Frimkerket borte (falt av?). (W)

 148     10   TMS 149 og 156. Bergen Festival og Jernbaneutstilling. Klipp      [22]

              hhv. 14x4 og 12,5x3,5 cm. Jernbaneutst. m/vertikal brett. (W)

 149     10   TMS 163. Bergen‑Festival, Oslo Br 5.4.55. Klipp 20x5 cm. (K)      [12]

 

NORGE KRONET POSTHORT (KPH)             

 150     10   KPH Rødal. På Postjub. 1947, 25ø. NB! Rift i øvre v. hjørne. (K)  [41]

 

NORGE MINISTEMPEL                       

 151     10   Ministempel (Ø = ca. 18 mm). Utydelig sted, kan være Bergen?      []

              29 VI 43, på 10ø Grieg (NK 314). (K)

 

NORGE T‑STEMPLER                        

 152     10   T‑stempel. Uten ring, uten postst. På 108/50ø Posthorn.           [35]

              Noen svake tg. nedre/venstre hjørne.  (K)

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 153     25     92 b ** Provisorium. 15ø/4 skill. blekfiolett. (K)              [46]

 154     18    194 ** Nansen 1935. 15+10ø brun. Postfrisk.                      []

 155     18    196 ** Nansen 1935. 30+10ø blå. Postfrisk.                       []

 156     30    207 ** Løve m/vm. 30ø blå. Postfrisk.                            []

 157     22    208 ** Løve m/vm. 35ø fiolett. Postfrisk.                        [30]

 158     25    209 ** Løve m/vm. 40ø grå. Postfrisk.                            [30]

 159     20    213‑16 ** Haakon Kroneverdier 1‑1,50‑2‑5 kr. Postfrisk           []

 160     10    216 ** Haakon 5 kr. fiolett. Postfrisk                           [10]

 161     25    218 ** Turist m/vm. 20ø. Vm.st. 7. (K)                           []

 162     10    225‑28 ** Maud 10/15/20/30ø, postfrisk                           [12]

 163     18    229‑32 **/* Løve Kronemerker. 1 1,50 2 og 5 kr., 2 kr. med       []

              flekk i limet, øvrige er postfriske.

 164     20    233‑36 ** Nansen 1940. Postfriske.                               [17]

 165     10    237‑39 ** Posth. uten vm.: 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .       []

 166     14    255‑58 ** Redningsselskapet 1941. Postfrisk serie.               []

 167     40    274‑88 ** V‑merker, 15 forskjellige. Alle postfriske. (W)        []

 168     45    292 ** V‑merke 5 kr. Løve. Postfrisk.                            []

 169     18    294‑99 ** Snorre Sturlason. Postfrisk.                           []

 170     25    300‑01 + 306 ** Quisling, 3 forskjellige. Postfrisk.             []

 171     15    301 ** Quisling 20+30ø 1‑2‑1942. Postfrisk.                      []

 172     15    302‑05 ** Nordraak. Postfrisk.                                   []

 173     10    319‑21 ** Landshjelp 1943. Postfrisk.                            []

 174     10    326‑29 ** Landshjelp 1944. Postfrisk.                            []

 175     10    331‑38 ** Londonutgaven. Postfrisk.                              []

 176     13    353 ** Haakon 5 kr. blålig fiolett.                              []

 177     25    355 ** Løve 30ø grå. Postfrisk.                                  []

 178     10    356 ** Løve 40ø mørk blå. Postfrisk.                             []

 179     40    358 ** Løve 80ø brun. Postfrisk.                                 []

 180     75    359‑69 ** Postjubileum 1947. Postfrisk.                          [80]

 181     10    407‑09 ** OL‑merker. 15, 30 og 55ø m/tillegg. Postfriske.        [17]

 182     18    415 ** Nordkapp 1953, 20+10ø grønn. Postfrisk.                   []

 183     60    415‑17 ** Nordkapp 1953, 20/30/55ø m/tillegg. Postfriske.        [60]

 184     20    416 ** Nordkapp 1953, 30+15ø rød. Postfrisk.                     []

 185     30    428‑30 ** Norwex‑serie. 20ø med antydning til hjørnebrett.       [33]

 186     40    428‑30 ** Norwex‑serie. Postfrisk.                               [51]

 187     26    445‑47 ** Nordkapp 1957. 25, 35 og 65ø med till. Postfrisk       [21]

 188     10    466 ** Olav 80ø brun. Postfrisk.                                 []

 189     20    479‑80 ** Blomster 1960, 45 og 90ø m/tillegg. Postfr.            [22]

 190     32    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.           []

 191     25    485‑89 ** Skipsmotiver 1960, 5 forskjellige. Postfriske          []

 192     10    492‑95 ** Norges Idrettsforbund, 1961. Postfrisk.                []

 193     10    508 ** Norsk Flyvning, 150ø. Postfrisk                           []

 194     25    524 ** Båtmannsknop 60ø grå.                                     []

 195     10    527 ** Stavkirke 80ø lilla, vanlig papir. Postfrisk              []

 196     10    532‑35 ** FAO 25/35/50/90ø. Postfrisk.                           []

 197     10    558‑59 ** Folkehøgskolen. Postfrisk.                             []

 198     10    571‑74 ** VM på Ski Oslo 1966. 40, 55, 60, 90ø. Postfrisk.       [12]

 199     10    583‑84 ** 40 og 55ø Birkeland/Eyde                               []

 200     10    585‑88 ** Efta 60 og 90ø, og Militær utdann. 60 og 90ø.          []

 201     10    599‑601 ** Turistforeningen. 40, 60, 90ø. Postfrisk.             []

 202     10    608‑09 ** Indremisjonsselskapet 40 og 65ø. Postfrisk.            []

 203     10    636 og 638 ** Olav fosf. papir. 1 kr. og 2 kr. Postfrisk.        []

 204     23    641‑45 ** Olav ståltrykk. 1‑1,50‑2‑5‑10 kr. Ikke typebestemt.    []

 205     12    649‑52 ** Naturvenår 40, 60, 70 og 100ø. Postfrisk.              [15]

 206     10    687‑90 ** Norges Samling 50, 60 80 og 1,20. Postfrisk.           [12]

 207     10    693‑96 ** Ungdom og Interjunex, begge 80 og 1,20. Postfrisk.     []

 208     10    697‑99 ** Polarskuter 60, 80 og 1,20. Postfrisk.                 [12]

 209     10    735‑38 ** Geologer 65, 85, 1.00, 1.40.                           []

 210     10    757‑59 ** Svalbard 1975. 1, 1,25 og 1,40 kr. postfrisk.          []

 211     20    790 x1 og 790 x2 **, begge som parkombinasjon, postfrisk. (W)    [16]

 212     35    791 x1 og 791 x2 **, begge som parkombinasjon, postfrisk. (W)    [30]

 213     60    941 I ** Olav 50 kr. Papir Hs2‑G. Postfrisk.                     [72]

 214     13   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremrk.       []

 215     32   1483‑84 ** Nordia 2002. 5,50 og 22,00, postfriske                 []

 216     15   Automatmerker, 45 stk. ** ATM 2: 1 stk. 0010. ATM 3: 20 stk.      [20]

              0010, 24 stk. 0020‑0310.

 217     10   BL   1 ** Posthornjub. 1972, postfrisk.                           []

 218     14   BL  10 ** Weidemann/miniark 1989 (1072‑75). Kat.v. NK = 50,‑      [12]

 219     19   BL  16 ** Norske OL‑vinnere IV. NK 1139‑42, miniark, postfr.      [25]

 220     48   BL  22 ** 6 forskj. fotballmerker i miniark (1475‑80) postfr.     []

 221     29   BL  23 ** Kong Olav V 100 år. Postfrisk.                          []

 222     18   BL  25 ** Otto Sverdrup (1537‑38) 6 + 9,50 + vignett. Miniark.    [20]

 223     50   BL  32 ** Vinterrally (1634‑36) A‑post Norge/Europa/Verden.       []

 224     30   BL  33 ** Polaråret (1639‑40) 10,50 og 13,00 kr.                  [37]

 225     31   Postens folder med "Norske Byggverk". 16 stk. ** bruksmerker      []

              1977‑83. NK 787‑89, 814‑16, 879‑81, 903‑07, 924‑25. (Pål. 31,‑).

 226    250   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn 4‑blokk, ø.h.hjørne.     []

              Noen antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, hel lim‑

              flate. Noen tagger litt "butte" på merket ned til høyre. (W)

 227    225   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. 4‑blokk. Noen svake       []

              antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, men hel limflate.

 228     10   T  54 ** Solkors 30ø blå. Bra sentrering/tagging. Noen blå        []

              flekker i limflaten (avsmitting?).

 229     25   T  68‑74 ** O.S.‑serien, postfrisk.                               [37]

 230     20   T  83 ** Off.sak vanlig papir. 40ø fiolett. 4‑blokk. Type?        []

 231     10   T  84 ** Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliven.                   [22]

 232     20   T  84 ** Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliven. 4‑blokk           [20]

 233     15   T  86 ** Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun. 4‑blokk.              [15]

 234     12   T  88 ** Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type?                [35]

 235     25   T  93 ** Off.sak vanlig papir. 80ø brun. 4‑blokk. Postfrisk       [25]

 236     10   T  93 ** Off.sak vanlig papir. 80ø brun. Postfrisk                [16]

 237     10   T  94 ** Off.Sak vanlig papir. 90ø gulorange. 4‑blokk.            [10]

 238     10   T  95 ** Off.sak vanlig papir. 1 kr. fiolett. 6‑blokk. Type?      [12]

 239     15   T  96 ** Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivgrønn. 4‑blokk.          [15]

 240     10   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett. Postfr.      []

 241     12   T 101 a ** Off.Sak fosforesc. 20ø blålig grønn. 4‑blokk.          [13]

 242     10   T 102 ** Off.Sak fosforesc. 30ø grålig grønn. 4‑blokk.            [10]

 243     10   T 108 ** Off.Sak fosforesc. 75ø grønn. 8‑blokk (4x2)              [12]

 244     10   T 111 ** Off.Sak fosforesc. 90ø gulorange. 4‑blokk.               [10]

 245     10   T 112 ** Off.Sak fosforesc. 1 kr. blåfiolett.                     [16]

 246     15   T 115 ** Off.Sak fosforesc. 2 kr. olivgrønn.                      []

 247     14   T 116 ** Off.Sak fosforesc. 5 kr. rødlig fiolett. Postfrisk.      []

 248     18   T 125 ** Off.Sak Offset. 70ø brunlig rød. 4‑blokk.                []

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 249     20     88 * Provisorium. 30ø/7 skill. brun. Lett krakelert lim,        [22]

              svakt hengslespor. Ikke typebestemt. (K)

 250     15    109 * Posthorn 1909. 60ø blå. Farvenyanse? Stor hengslerest      []

              i limflaten. Manglende tg. i øvre v. hjørne. (K)

 251     20    137‑40 * Svalbardserien. Ubr. m/h.spor, krakelert lim. (K)       [29]

 252     15    193‑96 * Nansenserie 1935. Ubrukt, med hengslespor.              [17]

 253     10    225‑28 * Maud 10/15/20/30ø, ubrukt med hengslespor               []

 

NORGE LOT USTEMPLET POSTFRISK           

 254     15    5 stk. ** Offentlig Sak Offset, postfr. Noen med svake "bøyer"   []

              baksiden. 4 stk. 5ø (NK T 10), 1 stk. 70ø. (NK T 19).

 255     13    7 stk. ** Offentlig Sak Offset, postfr. Noen med svake           []

              "bøyer" baksiden. 2 stk. 5ø (NK T 10), 5 stk. 15ø. (NK T 13).

 256     15    9 forskj. Off.Sak Offset ** NK T 117‑19, 121, 124‑26, 128, 137.  [16]

 257     14   10 forskj. Off.Sak Offset ** NK T 117‑19, 121, 125‑26, 127,       [15]

              129a, 129b, 131.

 258     97   5 stk. Postens foldere (ca. 17,5x12 cm). Med ** frim. Folder      []

              Nr. 6+7/99, 1+2/00, 7/01. NK ** 1359‑61, 1382‑86, 1426‑27.

 259     31   Lot ** NK  884‑900. Postfrisk. (= 17 forskjell. fra 1981).        []

 260     60   Lot ** NK  901‑21. Postfrisk. (908‑09 = Parkomb.)                 []

 261     80   Lot ** NK  964‑68 971‑75 987‑97 Postfr. (Parkomb. 964‑65, 987)    []

 262     60   Lot ** NK 1009‑15 1017‑22 1032‑33. (Parkomb. 1017‑18, 1032,33)    []

 263     80   Lot ** NK 1038‑39 1043‑45 1056‑57. (1038‑39, 1056‑57, 1061‑62     []

              er parkombinasjoner).

 264     90   Lot ** NK 1068‑71 1080‑85 1088‑90 1093‑98 Postfrisk. (1084‑85,    []

              1088‑89 er parkombinasjoner).

 265    100   Lot ** NK 1303‑11. (1303, 1304 og 1305 som parkombinasjon).       []

 266     30   Lot ** Olav. 453, 456‑57, 459, 462, 464. Postfrisk                []

 267     50   Lot 19 stk. ** Posthorn/Løve. 237‑52. 3 stk. 20ø (I og IIa, +     [50]

              muligens 205?), 2 stk. 40ø (1 = 209 ?). (W)

 268    130   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 1/95 og 2/00. Med ** 4‑blok‑   []

              ker NK 1221‑22 (Apotek 3,50 og 25 kr.) og 1386 4 kr. Valentin.

 269     87   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 5/99 og 6/01. Med ** Parko‑    []

              mb. NK 1356‑58 (Turist). 1424‑25 ** 1/2 hefte (4 mrk. av hvert)

 

NORGE LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 270     10   30 stk. ubr. m/hengsle/‑spor: * NK 307‑21 325‑29 342‑49 374I 413  []

 271     15   Lot * NK 475‑78 482 485‑87 489‑501. Dels svake hengslespor.       [20]

 272     10   Lot 14 stk. * Tjeneste. T 69‑70, 71, 73, 75‑80, 82‑83, 86‑87.     []

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                

 273     18    6 stk. Offentlig Sak Offset, ubrukte. m/div. minus for bak‑      []

              siden. 1 stk. 2, 25 og 100ø. 3 stk. 20ø. (Resp. NK 9 15 20 14).

 274     10   Lot  8 stk. * V‑merke 261, 267. 2 stk. 265. 2 og 3ø V ikke be‑    [12]

              stemt m/u vm. 300‑01. Vaier. h.‑spor. (+ et par skadete merker).

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 275     10   MB 12. Minneblokk Norske Frimerker 125 ÅR. Nytrykk/utkast.        []

 276     10   MB 13. Hafrsfjord 81. Nummerert.                                  []

 277     10   Souvenirblokk. Det norske Kongehus 1905‑1992, med reproduksjon    []

              av utgitte merker. Nummerert. Oslo Fil.klubb. Svak hj.brett. (W)

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                    

 278     30   FH 105 Kn ** Julemerker, 8 x 3,80 (1346‑47) med kontr.nr          []

 279     10   AH 11 IA ** 4 x 25ø blå Posthorn (724).                           [15]

 280     10   FH  43 A ** Prekestolen 10x1,00 (774).                            [10]

 281     13   FH  45 Bx1 ** Europa 1977. 10x1,25 (790). Hvit luminescens.       []

 282     13   FH  45 Bx1kn ** Europa 1977. 10x1,25 (790). Hvit luminesc.        [19]

              Med kontrollnr., som er svakt overstrøket.

 283     50   FH  45 Bx2 ** Europa 1977 10x1,25 (790). Gul luminescens.         [55]

 284     18   FH  46 Ax1 ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit luminescens.       []

 285     18   FH  46 Ax1kn ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit lum. Kontr.nr.   [15]

 286     18   FH  46 Ax1kn ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit luminescens.     []

              Med kontrollnummer, som er overstrøket med svart (blyant?).

 287     18   FH  46 Bx1 ** Europa 1977 10x1,80 (791). Hvit luminescens.        [23]

 288     15   FH  47 A ** Akershus 10x1,25 (787).                               []

 289     10   FH  48 B ** Norsk Natur 10x1,00 (819).                            []

 290     12   FH  50 A ** Norwex. 10x1,25 (823‑30).                             [13]

 291     15   FH  50 Akn ** Norwex. 10x1,25 (823‑30). Med kontr.nr.             []

 292     12   FH  50 B ** Norwex. 10x1,25 (823‑30).                             [13]

 293     30   FH  50 B v1 ** Norwex. 10x1,25 (823‑30). 3. merke kortere.        [40]

 294     12   FH  50 Bkn ** Norwex. 10x1,25 (823‑30). Med kontr.nr.             [12]

 295     10   FH  51 B ** Norsk Natur 10x1,00 (843).                            [10]

 296     12   FH  54 IA ** Fugler 10x1,25 (861‑62). Tagget helt ut.             []

 297     12   FH  54 IB ** Fugler 10x1,25 (861‑62). Tagget helt ut.             []

 298     15   FH  56 Akn ** Alkefugler 10x1,50 (877‑78). Med kontrollnr.        []

 299     15   FH  56 Bkn ** Alkefugler 10x1,50 (877‑78). Med kontr.nr.          [15]

 300     60   FH  59 II Akn1 ** Fugler 10x2,50 (931‑32). Med kontrollnummer     [705]

              i Antikvatall. Perforering helt ut (Perf.type 1).

 301     20   FH  60 A ** Julepost 1983. 10x2,00 (942).                         []

 302     25   FH  61 A ** Jul 1983. 10 x 2,50 (943).                            []

 303     25   FH  62 B ** Karius og Baktus. 10x2,00 (962‑63).                   []

 304     25   FH  63 IA ** Kardemomme by. 10x2,50 (964‑65).                     []

 305     30   FH  63 IAkn ** Kardemomme by. 10x2,50 (964‑65). Med kontr.nr.     []

 306     20   FH  64 B ** Julemerker 1985. 10x2,00 (986).                       []

 307     20   FH  64 Bkn ** Julemerker 1985. 10x2,00 (986). Med kontr.nr.       [40]

 308     25   FH  65 Akn ** Julemerker 1985. 10x2,50 (987).                     []

 309     21   FH  66 B ** Julemerker 1986. 10x2,10 (1006).                      []

 310     25   FH  67 A ** Julemerker 1986. 10x2,50 (1007).                      []

 311     25   FH  69 Akn ** Julemerker 1987. 10x2,30 (1032). Med kontr.nr.      []

 312     25   FH  69 Bkn ** Julemerker 1987. 10x2,30 (1032). Med kontr.nr.      [25]

 313     30   FH  70 Akn ** Julemerker 1987. 10x2,70 (1033). Med kontr.nr.      []

 314     27   FH  70 B ** Julemerker 1987. 10x2,70 (1033).                      []

 315     30   FH  70 Bkn ** Julemerker 1987. 10x2,70 (1033). Med kontr.nr.      [30]

 316     29   FH  71 Akn ** Sopp 10x2,90 (1038‑39). Med kontr.nr.               []

 317     35   FH  72 Akn ** Ludvig. 10x2,90 (1056‑57). Med kontr.nr.            []

 318     35   FH  72 Bkn ** Ludvig. 10x2,90 (1056‑57). Med kontr.nr.            [35]

 319     30   FH  73 Akn ** Sopp 10x3,00 (1061‑62). Med kontr.nr.               []

 320     30   FH  73 Bkn ** Sopp 10x3,00 (1061‑62). Med kontr.nr.               []

 321     30   FH  74 Akn ** Jul 1989. 10x3,00 (1084‑85). Med kontr.nr.          []

 322     30   FH  74 Bkn ** Jul 1989. 10x3,00 (1084‑85). Med kontr.nr.          []

 323     32   FH  75 Akn ** Orkidéer. 10x3,20 (1088‑89). Med kontr.nr.          []

 324     32   FH  75 Bkn ** Orkidéer. 10x3,20 (1088‑89). Med kontr.nr.          []

 325     32   FH  76 Akn ** Jul 1990. 10x3,20 (1106‑07). Med kontr.nr.          []

 326     32   FH  76 Bkn ** Jul 1990. 10x3,20 (1106‑07). Med kontr.nr.          [32]

 327     32   FH  77 Akn ** Jul 1991. 10x3,20 (1131‑32). Med kontr.nr.          []

 328     32   FH  77 Bkn ** Jul 1991. 10x3,20 (1131‑32). Med kontr.nr.          []

 329     33   FH  78 Akn ** Orkidéer. 10x3,30 (1137‑38). Med kontr.nr.          []

 330     33   FH  78 Bkn ** Orkidéer. 10x3,30 (1137‑38). Med kontr.nr.          [33]

 331     33   FH  79 Akn ** Jul 1992. 10x3,30 (1161‑62). Med kontr.nr.          []

 332     33   FH  79 Bkn ** Jul 1992. 10x3,30 (1161‑62). Med kontr.nr.          []

 333     28   FH  94 A ** Bunadsdetalj (1277‑78). 8 x 3,50.                     []

 334     30   FH  95 Bkn ** Humle/Marihøne, 8 x 3,70 (1289‑90). M/Kontr.nr.     []

 335     30   FH  96 A ** Posten (1295‑1302).                                   [30]

 336     30   FH  96 Bkn ** Posten (1295‑1302).                                 []

 337     40   FH  98 Bkn ** Færder, 8 x 5,00 (1304). Med kontrollnr.            []

 338     48   FH  98 Bkn ** Nusfjord, 8 x 6,00 (1305). Med kontr.nr.            []

 339     30   FH 101 Bkn ** Øyest./Gr.hoppe (1324‑25). Med kontrollnr.          [30]

 340     30   FH 102 A ** Holmenkollen (1331). 8 x 3,80                         [30]

 341     30   FH 102 Bkn ** Holmenkollen (1331). 8 x 3,80. Med kontrollnr.      []

 342     36   FH 103 Bkn ** Ålesund, 8 x 4,50. Med kontrollnr.                  [36]

 343     44   FH 104 Bkn ** Hamarøy 8 x 5,50 (1333). Med kontr.nr.              [44]

 344     56   FH 119 Kn ** Fjellklatrer, 8 à 7,00 (1425).                       [48]

 345     45   FH 122 ** 8 stk. Runde fotballmerker à 5,50 (1461‑64).            [46]

 346    130   FH 149 ** Jul 2007, 1668‑89. 10 stk. A Innland.                   []

 347    130   FH 149 Kn ** Jul 2007, 1668‑89. 10 stk. A Innland. Med K‑nr.      []

 348    130   FH 150 Kn ** Turist, 1684‑85. 10 stk. A Innland. Med K‑nr.        [116]

 349    210   FH 152 Kn ** Turistmerker 1688‑89. 10 stk. A Verden. M/K.nr.      []

 

NORGE PERFINS, USTEMPLET                

 350     25   Perfin "S" på horisontalt par ** 152, 40ø grå Løve 1926.          []

              Brettet. Noe ujevne tagger. Postfrisk. (K)

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                     

 351     78   PÅ 14. 1982 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 352    125   PÅ 15. 1983 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 353     75   PÅ 16. 1984 Postens Årssett i originalfolder, vedlagt ** ATM 2    []

              200, 250 og 350 øre postfrisk.

 354     90   PÅ 18. 1986 Postens Årssett i originalfolder.                     []

 355    168   PÅ 23. 1991 Postens Årssett i originalfolder (m/BL. 14‑15)        []

 

NORGE BREV                              

 356     10   Myntbrev. Hannibal Sehested/Posten 350 år. Nummerert konv./       [30]

              opplag 5.000, med 3,70 NK 1295 og med ubrukt 5 kr. mynt

              "Posten skal fram" 1997". (W)

 

NORGE HELSAKER                          

 357     10   BK 55. 3ø Posthorn. Brukt Drammen 24 XII 10. Påtrykt bilde av     [13]

              Torgeir Vraa + julehilsen op baksiden. (K)

  

NORGE MAXIKORT                          

 358     10   8 stk. "Maxikort" for NK 1238‑45 Posten 350 år. Noen eks.: (W)    [25]

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 359     30   FDC NK  445‑47. Nordkapp. Motivst. Nordkapp 6.5.57.  (W)          []

 360     10   FDC NK  693‑94, 700‑05, 708‑21, 727‑38. 14 konv., fleste          []

              17 x 10 cm. Alle med "offisielt" FDC‑stempel. Bra stand.

 361     10   FDC NK  693‑94, 710‑13, 766‑79, 795‑98, 944‑46, 1023‑26.          []

              (Bl. 7 m/svake kantbr. i konv. 20x15). Ialt 13 konvolutter.

 362     10   FDC NK  693‑94, 716‑18, 746‑47, 751‑54, 760‑65, 780‑84,           []

              944‑49, 952‑53, 956‑57.

 363     12   FDC NK  998‑1005, 1182‑83, 1190‑91, 1218, 1221‑26, 1230‑31,       [13]

              1236‑37, 1246‑50, 1277‑78, 1310‑13, 1331‑33, 1348‑49, 1356‑61.

 364     10   FDC NK  998‑1005, 1212‑17, 1219‑20, 1238‑41, 1260‑61, 1262‑63,    [11]

              1386, 1387‑90. (Med Blokk 5/Papirindustri og 20/Sølvsmed).

 365     10   FDC NK 1058‑85. Komplett 1989. (Med Blokk 10 og 11).              [11]

 366     15   FDC NK 1086‑1104, 1108‑1132 (M/BL 12 13 14 15). 19 konvol.        [13]

 367     12   FDC NK 1133‑55, 1163‑71, 1176‑87. M/BL. 17, 18 ,19. På 17 konv.   [13]

 368     10   FDC NK 1133‑62. Komplett 1992. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"     [11]

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 369     10   FDC NK 1161‑62, 1188‑1200, 1251‑59, 1275‑78, 1316‑17 (+ litt      [11]

              diverse). Ialt 14 konvolutter.

 370     10   FDC NK 1163‑91. Komplett 1993. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"     [11]

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 371     10   FDC NK 1192‑1220. Komplett 1994. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"   [11]

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 372     10   FDC NK 1221‑50. Komplett 1995. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"     [11]

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 373     10   FDC NK 1251‑78. Komplett 1996. Konv. 18x12,5 cm m/"offisielt"     [11]

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 374     10   FDC NK 1255‑56. OL 100 år. Konv. m/diskoskaster og stmp. "Best    []

              Games Ever Lillehammer '94. 18.04.96 2600 Lillehammer".  (W)

 375     10   FDC NK 1279‑1315 (div. fra 1997). Konv. 18x12,5 cm med            [12]

              "offisielt" FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 376     12   FDC NK 1327‑33, 1339‑79. På ialt 20 konvolutter.                  [13]

 377     10   FDC NK 1344‑61. 9 konv. 18x12,5 cm med "offisielt"                [11]

              FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 378     10   FDC NK 1475‑97 + BL 22. 10 konv. 18x12,5 + 1 stk. 19x16 cm.       [11]

              Alle m/"Offisielt" FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettb. (W)

 379     12   Lot 22 stk. forskjellige FDC‑konv. 1998‑2001.                     [15]

 380     15   Lot 32 FDC‑konv. NK 845‑46, 857‑62, 871‑72, 886‑88, 895‑97,       [25]

              898‑900, 918‑21, 958‑60, 968‑70, 984‑87, 992‑97, 1002‑08, 1016‑

              22, 1027‑37. + Liten bunke m/postkort norksk frim pr. år + div.

 381     10   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 12/97, 4/5/6/98. Alle med      []

              sentrert ordinært rundstempel utg.dag på 4‑blokker. NK 1314‑15,

              1327‑33. + Folder 13/97 m/1/2 hefte 1316‑17 tilsv. stempling.

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 382     10   11 merker. Dels fint st. eks. 152, 178, 423, 691, T 25. + bl.a    [80]

              142, 158. Noen 4‑blokker. Sv.hv. Postkort Lærdalselv (m/laks).

              Noen (ordinære/nyere) merker/klipp m/farvet stempel. (K)

 383     15   19 mrk. m/minus (dårlig stmpl. etc). Fleste 2000‑tall. Ingen      []

              bruksmerker bortsett fra 25 kr./1385. Alle på nettbilde. (K)

 384     15   19 mrk. m/minus (dårlig stmpl. etc). NK 721 1033BB 1238 40 43     []

              45 58Bh 1441 46 59‑60 1513 1602 21 29 81 83 1717‑18. Nettb. (K)

 385     15   22 mrk. m/minus (dårlig stmpl. etc). Fleste 2000‑tall. Ingen      []

              vanlige bruksmerker. Alle på nettbilde. (K)

 386     10   25 mrk. m/minus (dårlig stmpl. etc). Fleste 1959‑61. Ingen        []

              vanlige bruksmerker. Alle på nettbilde. (K)

 387     20   Ca.  80 merker. Med litt/noe minus for stempling, ev. litt mi‑    []

              nus på enkelte mrk. Noe mell.krigs. Flere eks. nettbilde. (W)

 388     20   Ca.  90 merker. Med litt/noe minus for stempling. Mest etter‑     [17]

              krigs? Flere eks. på nettbilde. (W)

 389     10   Div. helsaker/særstmpl. m.v. Nummerert Raufoss Postkont. 100 år.  [25]

              Festn.byen. OL‑frim./Maxikort. VM Håndball 1993 kort m/laget.

              Div. helsaker julekort/‑konv. Div. kongelig/slott. Rally Nor‑

              way. Skibladner. Stmpl./ustmp. 20 artikler. Eks. nettbilde. (W)

 390     10   Lot Off.sak Offset/Boktrykk (mellom T9‑T28), hengslet på ark‑     []

              deler. Ubr. * T 9, 15‑16, 20‑21, 26. Stemplet (div. stempel‑

              kvalitet). T 10‑14, 19, 22‑23, 26‑28. Alle på nettbilder. (W)

 391     10   Pose m/ca. 1.100 merker. Alle(?) med dårlig, ev. maskinstemp.,    [60]

              kort tagg etc. Tidlig Posthorn, mange mellomkrigs, og nyere.

              Noen noe dublisert. Bruks‑ og bildemerker. Eks. på nettb. (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 392     10   S 2666/68 (Afa 2579/81). Seilskib. Vertikalt par 3‑sidig.         []

              Sentrert rundstmp., dels kraftig (2017?).  (W)

 

SVERIGE MASSEVARE/BUNTER                

 393     10   S  288 (Afa 361). 1 bunt Tre Kronor 70ö blå                       [12]

 394     10   S  302 (Afa 363). 2 bunter Tre Kronor 1,50 rödfiolett             [15]

 395     10   S.  4 bunter Tre Kronor. Fac. 284 285 308 311 (Afa 379 341        [11]

              381 503): 50, 55ö, 2 kr. rödfiol., 2,15.

 396     10   S.  6 bunter: 2 stk. 5ö Gustav V Mealjong. Delaware 5 og 15ö      [10]

              (antatt 2‑sidig tg.). 2 bunter Stockholm Slott 5 kr. (F 332/

              Afa 291), begge bunter 3‑sidig tg. (halvpart H og V).

 397     20   S.  7 bunter. 1 av hver: Fac. 455 533 543 550 599 (antatt 100).   [16]

              Bunter med 30 stk.: 455 489.

 398     12   S.  9 bunter: 1 stk. Geijer 90ö (Fac./Afa: 375/334).              []

              Strindberg: 1 stk. 20ö (385/352), 2 stk. 80ö (387/354).

              5 stk. 45ö Polhem (439/371).

 399     10   S. 13 bunter: Fac. 259 266 267/3 stk. 318/2 320(m/90) 321/3       [11]

              324 326. (Afa 248 255 256/3 258/2 260(m/90) 261/3 283 285).

              Swedenborg G.V.80 år Ling Berzelius Linné Bellman Sergel.

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 400     75   S. 18 stk. Landstorm. Flest stmpl. Landstorm I: 5ö gul og grå,    [61]

              10ö rød. 2 stk. 10ö gul og brun. L.st. III: 7ö grå og fiolett.

              12ö blå, gul. 2 stk. 12ö rød på 20 og på 50. 3 stk. 12 brun.

 401     40   S. Flere poser: Oscar II, Gustav V/Medalj., Tjänste, Band‑        [33]

              merker, Postvesen etc. Ialt 55 gram. Ikke gjennomgått.

 402     20   S. Lot 12 stk. provis. 27ö GV Medaljong: 3 stk. 27ö/55 lysblå,    []

              4 stk. 27ö/65 gröngul, 5 stk. 27ö/80 svart. Alle del av rundst.

 403     50   S. Lot 16 eldre. Lösen tg 14: 20ö blå, annulert m/blekkstrek,     []

              dårl. tg. 1 hjörne. Ringtyp tg 14: 24ö gul. 5ö med snaue tg.

              Ringtyp 13: 1 stk. 4, 5, 50ö. 4 stk. 12ö. 6 stk. 20ö. Nettb. (K)

 404     15   S. Lot 22 eldre med Posthorn bakside: 11 stk. Osc. II 10ö. Ring‑  []

              typ: 1 stk. 2ö 20ö 1 kr. 8 stk. 5ö. Noen m/minus.Alle nettb. (K)

 405     20   S. Lot 29 eldre. Ligg. Lejon 3ö brun, uten tg. v. side. Våpen:    []

              1 stk. 5, 2 stk. 12 og 30ö. Lösen: 1, 3 og 20ö (13?). Noen Ring‑

              typ. 13 stk. Tjänste/Stort. Varier. kvalitet! Alle nettb. (W)

 406     10   S. Lot sentr./rundst. (2016): 1157 50kr., 2460‑61 2x10 kr. Jul‑   [10]

              post '04, 2578‑79 2x10 kr. Julp. '06. I hefte: 2439‑42 4x10 kr.

              Nobel '04 og 2606‑09 4x11 kr. Sommarlandskap. Nettbilde. (W)

 407    150   S. Posearkiv: Ca. 1940‑t. til 2000‑t. Sortert på år/serier etc.   [120]

              Parkombinasjoner, også flere 20 kr. svaner. Flere konv. m/tall

              bakside. 2 konv. ustempl. Turistmerker. Tot. 0,8 kg. Usjekket.

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **         

 408     15   S  883‑86 (Afa 872‑75) ** Som 4‑blokker/miniark med marginal.     [12]

 409     20   S 1444 og 1521 ** (Afa 1407+1454). 25 kr. Fly og 20 kr. Svale     [120]

 410     15   S 1499‑1508 ** (Afa Rabatt 37‑46). 10 stk. Privat Post à 2 kr.    [60]

 

SVERIGE LOT USTEMPLET POSTFRISK         

 411     60   S. Lot ** Postfrisk. Facit 1167 1247‑48 1269 1275‑76/SX 1284‑     []

              89 1291‑92/SX 1293‑94 1309‑10 1322‑23. (Afa 1226‑27 1244 1255‑

              56CC 1257‑58CC 1259‑65 1266‑67CC 1268‑69 1280‑81 1293‑94).

 

SVERIGE BREV                            

 412     15   S. Konvolutt. Bakside svhv Hilsen fra Nyborg. Brettes ut, med     []

              4 bilder inni. Med limklaff, brettes og limes. Ubrukt. (W)

 

SVERIGE F.D.C. ETC.                     

 413     15   S.  6 stk. FDC. Facit 353‑57, 358, 370‑71, 372‑73, 374‑75,        []

              497‑99. (Afa 312‑16, 317, 329‑30, 331‑32, 333‑34, 449‑51.

 414     30   S. 35 stk. forskjell. FDC. 1972‑1975, 1/1977 + 5 div. år.         []

 415     15   S. Lot 14 stk. FDC‑konv. 1961, 1970, 1971. Facit nr. 435, 437,    []

              529‑31, 701, 720‑22, 725‑27, 729‑49 (med Riksregal. + Jul 1971)

 416     12   S. Lot 15 stk. FDC‑konv. 1970‑71. Facit nr. 435, 700, 702‑08,     []

              716‑17, 719, 726‑27, 728/2 stk., 729‑32, 734‑37, 739, 750‑53.

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 417     10   S. Postfrisk: 1096‑98 + 1522‑24. Rokokko‑blokk og Fotball. H 384  [40]

              Nya Sverige. Stemplet: 2712‑14/Bl.26 Miniark Alb.Pict. på klipp.

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 418    200   DK    1. FIRE RBS brun. Ikke typebestemt. 5‑rings stempel ?  (K)  []

 419     30   DK    7. 4 sk. brun. 3‑rings stmp. (41 ?).  (K)                   []

 420     12   DK   13. Krone/sc./sverd 4 sk. rød.  (K)                          [10]

 421     20   DK   18. Tofarvet 4 sk. grå/rød, stmp. nr. 17. Medfølger ekstra   [18]

              merke i dårlig kvalitet (blek/blass). Begge på nettbilde. (K)

 422     15   DK   26 B og 26 By. Tofarvet 12ø grå/rødlilla. Litt               [20]

              farvenyanse: 26 B mørk rødlilla, 26 By lysere. (K)

 423     10   DK   27 B. Tofarvet 16ø grå/brun.  (K)                            []

 424     12   DK   27 By. Tofarvet 16ø grå/brun, omvendt ramme. (K)             [18]

 425     10   DK   27 y. Tofarvet 16ø grå/brun, omvendt ramme. (K)              []

 426     70   DK   28. Tofarvet 20ø rød/grå. (K)                                []

 427     50   DK   29 By. Tofarvet 25ø grå/grønn. Del av 2 stmpl. NB! Antatt    []

              å være vm. II, og omvendt ramme. Er ikke bekreftet.  (K)

 428     50   DK   29 By. Tofarvet 25ø grå/grønn. NB! Antatt å være med         [45]

              vm. II, og omvendt ramme. Er ikke bekreftet.  (K)

 429     45   DK   30 B. Tofarvet 50ø brun/lilla. NB! Antatt vannm. II. (K)     []

 430     65   DK   30 C. Tofarvet 50ø brun/lilla. Stempel Hjørring 1908.        [70]

              NB! Antatt å være vannmerke III. (K)

 431     40   DK   31 B. Tofarvet 100ø grå/gul. Antatt å være vm. II. (K)       [35]

 432     20   DK   31 C. Tofarvet 100ø grå/gul. Antatt å være vm. III. (K)      []

 433    100   DK   31. Tofarvet 100ø grå/gul. Sideveis stmp. Kjøbenhavn. (K)    []

 434     22   DK   34‑36. Våpentype 5ø grønn, 10ø rød (blek/rosaaktig?).        [30]

              20ø blå (mot grå‑/melkeblå?), med tynn flekk. (K)

 435     10   DK   40. Provisorium 4/8ø grå/rød.  (K)                           []

 436     10   DK   40. Provisorium 4/8ø grå/rød. (K)                            []

 437     30   DK   41. Provisorie. 15‑øre på 24ø brun.  (K)                     []

 438     45   DK   50. Chr. IX, 50ø lilla. Svak rødbrunaktig toning i           []

              papiret i øvre, høyre del/hjørne av merket.  (K)

 439     12   DK   73. Chr. X. 35ø orange. Par, 1 merke m/ødelagt hjørne (K)    [15]

 440     30   DK   96. 27‑øres provis. På 5 kr. rød/grønn. (W)                  [40]

 441     45   DK   97. 27‑øres provis. På 10 kr. brun/blå. (W)                  [60]

 442     30   DK  113‑16. Gjenforening. 20ø, 40ø brun og blå, 10ø grønn. (K)    []

 443     25   DK  132‑35. Postvesenet 10ø grønn. 4 forskjellige. (K)            []

 444     25   DK  136‑39. Postvesenet 15ø fiolett. 4 forskjellige. (K)          []

 445     25   DK  162. 7‑øres Provis. På 4ø blå.  (K)                           []

 446     10   DK  167. Bølgelinje.  7ø grønn.  (K)                              []

 447     10   DK  168. Bølgelinje. 12ø fiolett. (K)                             []

 448     15   DK  169‑74. Karavel Boktrykk. Alle på nettbilde. (K)              []

 449     10   DK  179. Kreftmerke 15(+5ø) rød. Del av kraftig maskinstempel,    [10]

              gjennomslag til baksiden. (K)

 450    125   DK  180. Kreftmerke 25(+5) blå. Del av rundstempel (1943?) (K)    [110]

 451     10   DK  184. Bølgelinje.  7ø fiolett. (K)                             []

 452     90   DK  186‑95. Chr. X 60 år komplett. Alle på nettbilde. (K)         []

 453     20   DK 1516. Miniark. Rundstemplet 2008. (W)                          []

 454     25   DK.  7 Avisporto. 68ø brun. Del + snei av rundstempel. (K)        [22]

 455     20   DK. Porto. Afa  6. Overtrykk på 25ø brun/sort (101). (K)          []

 456     12   DK. Porto. Afa  7. Overtrykk på 50ø vinrød/sort (106). (K)        []

 457     12   DK. Porto. Afa 32. Provisorium 15/12ø fiolett (168). (K)          []

 

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 458     15   DK   47‑49, 52. Chr. IX 10, 20, 25 og 5ø. (K)                     []

 459     35   DK   54‑59, 63. Frederik VII komplett, 7 hovednumre. (K)          []

 460     90   DK.  48 forskj. bildemerker ca. 1994‑96, flere malerier. (Med‑    []

              følger Afa 1100 m/ødelagt hjørne). Alle på nettbilde. (K)

 461     75   DK.  51 forskj. bildemerker ca. 1992‑94, flere malerier.          []

              Fleste med helt/del av rundstempel. Alle på nettbilde. (K)

 462     90   DK.  52 forskj. merker ca. 1996‑2000. 10 stk. Margr. (type Ct),   []

              Ct), øvrige er bildemerker. bl.a. 1132 1142 1146 1149 1159

              1163 1170‑72 1176‑79 1186 1203 og div. Alle på nettb. (W)

 463     25   DK.  6 stk. Våpentype. Afa 35/10ø, og tg. 12,75: 1, 5, 15, 20     []

              og 24ø. Ev. Vannmerkeforskjeller ikke sjekket.  (K)

 464     90   DK.  90 forskj. merker ca. 2002‑2005. Ingen bruksmerker. Med      [100]

              bl.a. 1313 1316 1318 1330‑31 1342‑45 1360 1362 1382 1396‑97

              1411 1423‑25 1437‑38. Alle på nettbilder. (W)

 465     90   DK. 100 forskj. merker ca. 1998‑2008. 24 stk. Margr. (type Cu),   [100]

              øvrige bildemrk., med 1208 1209‑11 1213 1219 1224 1250‑53 1262

              1266‑69 1274 1292‑93 1413 1450 1488‑89/div. Alle på nettb. (W)

 466     35   DK. 120 antatt forskj. ca. 1960‑70‑t. 29 stk. Fr. IX type Cp,     []

              øvrige = jubileumsmrk. Antatt flere med/uten fluoresc. papir.

              Aller fleste bra stand. Ukjent verdi. Alle på nettbilde. (W)

 467    175   DK. 137 forskj. merker ca. 2005‑2011. 6 stk. er Margr. type Cy,   [210]

              9 stk. Frank.etiketter. Øvrige bildemrk., med 1457‑59 1479‑81

              1483 1487 1492‑95 1498 1503‑04 1506 1514 1520 1528 1552‑55

              1573‑74 1587‑88 1600‑03 1627 1635 1685 etc. Alle nettbilde (W)

 468     75   DK. 14 stk. Chr. X. 2 stk. av Afa 76, 118 (Farvenyanse). 1 stk.   []

              68‑71, 98, 104, 106, 128, 129a, 131(?). Alle på nettbilde. (K)

 469     45   DK. 173 antatt forskj. ca. 1970‑tall. 35 stk. Margr. type Cp,     []

              øvrige = jubileumsmrk. Aller fleste bra stand. Alle nettb. (W)

 470     18   DK. 209‑13, 269 Chr. X og 223‑28 H.C.Andersen. Alle nettb. (W)    []

 471     75   DK. 225 antatt forskj. ca. 1970‑90‑tall. 28 stk. Margr. type Cr   [75]

              og 9 stk. type Cs. Øvrige = jubileumsmerker (bl.a. flere maler‑

              ier). Fleste i bra stand. Varier. stemplet. Alle nettbilde (W)

 472     40   DK. 229‑33, 236‑42. Reformasjon/Dybbøl Mølle/Chr. X Sølvjubil.    []

              7ø Reform. litt "slitent". (+ medflg. 154+156 m/minus). (K)

 473     10   DK. 35 forskjellige mellom Afa 244‑305. Noen netteksempler. (K)   [16]

 474     25   DK. 52 forskj. stemplet. 784‑48, 754‑55, 759‑70, 778‑88, 796‑     []

              817. Fleste rundstempl., f.eks. på maleriene 816‑17. Nettb. (W)

 475    175   DK. 76 forskjellige Lille Rigsvåpen. Skal ha høy, men ukjent      []

              verdi. Er nær komplett? Begge graveringer. Kun noen få med

              "pent" maskinstempel. Må være billig! Alle på nettbilde. (W)

 476     35   DK. 83 antatt forskjell. ca. 1940‑60‑t. 32 stk. Fr. IX type Cl,   []

              inkl. div. provis. Øvrige = jubileumsmrk. Antatt noen med/uten

              fluoresc. papir. Aller fleste bra stand. Alle nettb. (W)

 477     70   DK. Avisporto. 4 stk. stemplet. Afa 11‑12, 15, 17. Alle nett.(K)  [75]

 478     55   DK. Avisporto. 6 stk. stemplet. Afa 1, 3‑6, 8. Alle nettb. (W)    []

 479     40   DK. Gebyr, Afa 1‑5. Nr. 3/10ø brun er * (ubr. m/hengslerest),     []

              øvrige stemplet. Alle på nettbilde. (K)

 480     50   DK. Lot  5 Avisporto. Afa 1‑4, 6. Alle på nettbilde. (K)          []

 481     35   DK. Lot  8 Tjenestemerker. 1 stk. av 1 og 10ø. 2 stk. av 3ø       []

              lilla, 4ø blå og 5ø grønn. Ikke typebestemt. Alle på nettb. (W)

 482     30   DK. Lot 17 merker, bl.a. 46, 66, 123, 134, 167. 4 merker          [35]

              med Perfin ("H.W.", "A.O.C"(?), "HP"?, "W"?. Alle på nettb. (K)

 483     20   DK. lot 18 stk. Karavel Stålstikk. Flere merker i forskjellige    []

              typer, men ikke gjennomgått/typebestemt. Alle på nettbilde. (W)

 484     30   DK. Lot 2‑farvede. Tagget 14x13,5: 8ø. 12,75: 3ø, 2 stk. 4ø og    []

              2 stk. 8ø. Afa 40/Provis. Ikke best. vannm./ramme etc. (K)

 485     40   DK. Lot ca. 125 stemplede. Fra 2‑farvet til 30/40‑tall. Med       [85]

              15ø Våpen 3‑rings K 2, flere bedre Chr.X etc. Noen få

              med minus. Bilde av alle på nettsiden. (K)

 486     45   DK. Porto.  6 stk. Boktrykk, stemplet. Afa 9 11‑13 20 22. (W)     []

 487     18   DK. Porto. 14 stk. Stålstikk. Afa 25‑31, 33‑38. 2 stk. av Afa     [30]

              30/25ø blå. Afa 34/8ø rødlilla = ** postfr., øvrige stempl. (W)

 488    110   DK. Postfærge. 23 stk. Afa 12 16 19 20 22 23 28‑30 32‑36 39 40    [88]

              42‑44 46 47 49 50. 19 = ** postfr., øvr. stempl. Alle nett. (K)

 489     50   DK. Tjeneste. 6B/8ø, 9/5ø og 10/10ø. 8 og 10ø usentrert. (K)      []

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **         

 490     20   DK   86 ** 27‑øres provis. På 5ø blå. (W)                         []

 491     25   DK   87 og 88 ** 27‑øres provis. På 5ø rød og 8ø grønn. (W)       []

 492     35   DK   89, 90 og 95 ** 27‑øres provis. På 10ø, 20ø og 1 kr. (W)     []

 493     25   DK   93 ** 27‑øres provis. På 41ø brun. (W)                       []

 494     20   DK  154‑56 ** Frim. 75 år, 10/20/40ø postfrisk.                   []

 495     40   DK  327 ** Frederik IX. 55ø brun, postfrisk.                      [50]

 

DANMARK FRIMERKER. USTEMPLET *          

 496     10   DK   41 * Provisorium Våpen 15/24ø brun. Hengslerest. (K)         []

 497     20   DK   60 * 35‑øres provis. På 16ø grå/brun. Ubr. m/h.spor. (W)     []

 498     30   DK   61 * Provisorium Tofarvet 35/20ø rød/grå. Hengslerest. (K)   []

 499     10   DK   85 og 91 * 27‑øres provis. På 1ø grå og 29ø orange.          []

              Ubrukte med hengslespor. 1ø litt gråaktig i papiret?  (W)

 500     35   DK  121 * Røde Kors. 20+10ø blå. Ubrukt med hengslespor.          []

 501    200   DK  132‑43 */** Postvesenet. I 4‑blokker, ansiktene mot hveran‑   []

              dre. Skal være m/hengslespor på noen, men ser ingen(?). (W)

 502     70   DK  163 * 7‑øres Provis. På 5ø grønn. Ubr./litet hengslesp. (K)   []

 503     90   DK  169‑74 * Karavel Boktrykk. 15/20/25/30/35/40ø. Ubrukt,        []

              med litet spor etter hengsle. Alle på nettbilde.  (W)

 504     50   DK  180 * Kreftmerke 25(+5ø) blå. Ubrukt med hengslerest. (W)     []

 505     10   DK  245 * D.F.U. Frim.udst. 1938, overtr. Litet hengslespor (K)   []

 

DVI/DANSK VESTIND FRIMERKER. STEMPLET   

 506     40   DVI. Afa  7B. Tofarvet Tg. 12,75. 4c brun/blå. (K)                [65]

 507     10   DVI. Afa 16. Våpentype. 1c grønn. (K)                             [25]

 508     10   DVI. Afa 36. Fr. VIII. 5 bit grønn. (K)                           [25]

 509     10   DVI. Afa 36. Fr. VIII. 5 bit grønn. (K)                           [25]

 510     10   DVI. Afa 37. Fr. VIII. 10 bit rød. 4‑rings stempel. (K)           [30]

 511     10   DVI. Afa 40. Fr. VIII. 40 bit blå. (K)                            [30]

 512     20   DVI. Porto. Afa 4, 10c blå. Litt varierende tagging.   (K)        [35]

 

FINLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 513     75   SF    9 C2/C4? (Afa 9 C) 40 rød, med blekk "X" annulering. (K)    [150]

 514     10   SF   35 (Fac/Afa). 1 kop. or.gul. Minus på tg. nede. (K)          []

 515     25   SF   36 (Fac/Afa). 2 kop. grønn.  (K)                             []

 516     35   SF   38 (Fac/Afa). 4 kop. rød.  (K)                               []

 517     10   SF   39 (Fac/Afa). 7 kop. blå.  (K)                               []

 518     50   SF   42 (Fac/Afa). 20 kop. blå/rosa.  (K)                         [40]

 519     85   SF   44 (Fac/Afa). 50 kop. lilla/grønn.  (K)                      []

 520     10   SF  248, 250‑51 (A 251, 253‑54). Ryti 2/3,50/5. Alle del rundst.  []

 521     10   SF  254, 256‑57 (A 257, 259‑60). Mannerheim. 2 stk. 2,00 = hor.   []

              par r.st. opp/ned 1942. 2 stk. 3,50. 1 stk. 5 (ujevne tg. nede).

 

FINLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 522     10   SF. Fac. (*) 290‑94 (A 297‑301) Sportserie ustemplet uten lim.    []

              F 318 (A 321) * Arb.idrett 8 mk. ubr. m/hengslerest.

 523     30   SF. Lot 17 eldre. Bl.a. 1 stk. 5/20/25 4‑talls, 2 av hver 5/10    [24]

              3‑talls, 1 stk. 20/25/1 mk 3‑talls. Alle på nettbilde.

 524     10   SF. Lot 8 stemplet, 6 forskj.: Fac. 139 197 216 217 (3 stk.)      [10]

              219 241 (A 141 200 218 220 (3) 222 244). 219/222). Var. stp. (W)

 525     10   SF. Lot stemplet. F: 231 297 310 325 332‑33 336‑37 346 378 381.   [10]

              (=Afa 234 295 313 328 336 339‑41 348 381 384). + 6 Feltpost. (W)

 

FINLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 526     10   SF. Facit  540‑46 ** (Afa 544‑50). Tub. 1961 + div. Alt postfr.   []

 527     10   SF. Facit  547‑49 ** (Afa 551‑53). Jernbanejub. Postfrisk.        []

 528     10   SF. Facit  550‑54 ** (Afa 554‑58). Medfølger 3 stk. F 658/Afa     []

              662 0,40 Norden 1969. Alt postfrisk.

 

FINLAND FRIMERKER. USTEMPLET *          

 529     15   SF   41 * (Fac/Afa). 14 kop. blå/rød. Ubrukt, med tykk +          [30]

              "normal" hengslerest. (K)

 530     18   SF  212‑14 * (Afa 215‑17). Ski‑VM. Ubr. m/hengslespor.            []

 

FINLAND USTEMPLET, DIVERSE              

 531     35   SF. Lot 24 merker, * og **, kun et par er * ? Facit: 414‑35,      []

              439‑40. (Afa 417‑40).  Kat.v. Afa 2015 for ** er 391 kr.

 

FINLAND F.D.C. ETC.                     

 532     15   SF  409‑10 (Afa 408‑09). OL 1952, 15 og 25 mark. FDC.  (W)        []

 

ISLAND FRIMERKER. STEMPLET              

 533     50   Island    8, 12 og 13 Afa. 3, 5 og 10 aur. 3 aur med noen         [50]

              snaue tagger under til høyre. (K)

 534     15   Island   36‑37, 39, 42 Afa. 4, 5, 10, 25 aur Chr. IX. (K)         []

 535     15   Island   48‑50, 52‑53 Afa. 1 Eyr, 3, 4, 6 10 aur Dobb.hoder. (W)  []

 536     30   Island   69. 5 aur grønn Freder. VIII. Medfølger Afa 63 + 90 (K)  []

 537     30   Island  114‑17. Landskap 7 10 20 35 aur. Div. kvalit. r.st. (K)   []

 538     20   Island  116‑17. Landskap 20 og 35 aur. Rundstemplet.  (K)         []

 539     20   Island  127. Alltinget 7 aur grønn. Snei av rundstemp.  (K)       []

 540     15   Island  175. Luftpost. 10 aur blå.  (K)                           []

 541     10   Island  175. Luftpost. 10 aur blå. Litt ujevne tagger. (K)        []

 542     20   Island  176 A. Luftpost. 20 aur grønn. Snei rundst. n.t.v.  (K)   []

 543     20   Island  176 A. Luftpost. 20 aur grønn. Snei rundst. o.t.h.  (K)   []

 544     40   Island  177 A. Luftpost. 25 aur fiolett. Anelse snau tagg         [50]

              nede til venstre. Snei rundst. opp til høyre. (K)

 545     75   Island  177 A. Luftpost. 25 aur fiolett. Snei r.st. (1943?). (K)  [75]

 546     85   Island  179. Luftpost. 1 kr. brun. Snei r.st. ned t.v. (K)        []

 547     85   Island  179. Luftpost. 1 kr. brun. Snei r.st. opp t.h. (K)        []

 548     30   Island  180. Luftpost. 2 kr. rødorange. Snei r.st. ned t.h. (K)   []

 549     30   Island  180. Luftpost. 2 kr. rødorange. Snei r.st. opp t.v. (K)   []

 550     12   Island  399. Nasjonaldrakt 100 kr. Snei av FDC‑stempel.  (K)      []

 551     30   Island  Tjeneste 21. Chr. IX 16 aur rød/sort. (K)                 []

 

ISLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 552     16   Island. Lot 21 stk. m/snei FDC‑stmp. 10 stk. hver av 367 og 368   []

              (5/7 kr. tlf.kabel), 1 stk. 399 (100 kr. drakt). (+ Afa 205 *)

 553    100   Island. Lot 6 stk. Geysir. Afa 194‑98 + 218. NB! 20 aur (195)     []

              er brunlig rød/rødbrun. (K)

 

ISLAND FRIMERKER. POSTFRISK **          

 554     35   Island **  273 (F 308) 3,30 Jon Arason. 30 stk. (blokk 10x3)      []

 555     12   Island **  293 (F 326) Prov. Hekla 5/25 aur. 72 stk. i            [18]

              blokker, striper etc.

 556     10   Island **  302 (F 335) Skalholt 1,25+0,75. Helark 50 stk.         []

              Noen bretter.

 557     10   Island **  304‑11. Elkraft og vannfall. Postfrisk.                []

 558     10   Island **  312 (F 345) 2,30 Kr. Televerk. Arkdel med 80 stk.      []

 559     10   Island **  321 (Fac 354). 35 aur Tre. 49 stk. (i 3 blokker).      []

 560     12   Island **  365 (F 401) Europa 5,50. 49 stk. i brettet ark.        []

 561     10   Island **  416‑7 (F 452‑53). Blomster. 50 aur: 29 stk. (i 2       []

              blokker). 2,50 kr.: 49 stk. (i 2 blokker).

 562     10   Island **  459 (F 495) 7,00 Fiskeri. Helark 50 stk., 1 brett.     []

 563     10   Island **  507 (Fac 543). 23 aur Berømthet. 42 stk (i 2           []

              blokker). 16 av merkene med "Tab".

 564     26   Island **  532 (F 568) 120 kr. Europa. 29 merker, 1 blokk à       []

              24 merker (8x3 fra hjørne), 1 brett, + 5 løse.

 565     25   Island **  538 (F 574) Fyr 90 kr. 74 stk. 49 i brettet ark + 25.  []

 566     70   Island **  541 (F 577) Europa 190 kr. Helark 50 stk., 1 brett.    []

 567     10   Island ** 1225. Miniark, Lunde 190 kr. Nordia 2009.               []

 

ISLAND LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 568     10   Island ** Lot 33 postfriske. 11 stk. Afa 283 (Facit 316).         []

              7 stk. Afa 529 (F 565). 15 stk. Afa 543 (F 579).

 

ÅLAND REALISASJON/ROTELOTS              

 569     10   Åland: Årssett 1994 (Afa 79‑91, 82‑85 = hefte). 6 stk. Frank‑     [13]

              eringsetikeeter PTV gamle emblem, 3 stk. stemplet og 3 stk. **

 

FÆRØYENE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 570     60   Færøyene. Lot 36 forskjell. merker mellom 1975‑79. Alle skal      []

              være ** postfrisk, og komplett Afa 1‑36. Alle på Nettbilde. (W)

 571     50   Færøyene. Lot 44 forskjell. merker mellom 1979‑85. Fleste er      []

              ** postfrisk. Med miniark 1983. Alle på Nettbilde. (W)

 572     75   Færøyene. Lot 48 forskjell. merker mellom 1985‑89. Alle (?) er    []

              ** postfrisk. Med miniark 1986. Alle på Nettbilde. (W)

 

FÆRØYENE FRIMERKER. POSTFRISK **        

 573     20   Færøyene. Afa 115‑18 ** Fyrtårn. 4 ubrettede helark à 20          [18]

              merker av hver. Pålydende: 282,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.260,00.

 574     40   Færøyene. Afa 136‑38 ** Broer. 3 ubrettede helark à 20            []

              merker av hver. Pålydende: 374,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.720,00.

 575     20   Færøyene. Afa 145‑47 ** Trålere. 3 ubrettede helark à 20          [23]

              merker av hver. Pålydende: 330,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.300,00.

 576     20   Færøyene. Afa 148‑52 ** Hestur. 5 ubrettede helark à 20           [26]

              merker av hver. Pålydende: 402,00. Kat.v. Afa 2015 = 1.360,00.

 

GRØNLAND FRIMERKER. STEMPLET            

 577    185   Grønland. Afa  266‑74. = 3 miniark 50‑året for Amerikautgaven.    []

              Stemplet 5.5.1995. I nummerert A4‑folder med info/bilder. (K)

 

GRØNLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 578     70   Grønland. Lot 41 forskjell. merker mellom 1987‑93. Alle (?)       []

              er ** postfr./fin stand. Med bl.a. Afa 177, 181‑85, 208,

              211‑16, 224‑26, 229. Alle på nettbilde.  (W)

 579     80   Grønland. Lot 48 forskjell. merker mellom 1980‑87. Alle (?) er    []

              ** postfr./fin stand. Med bl.a. Afa 129 og 140. Nettbilde. (W)

 580     80   Grønland. Lot 57 forskjell. merker mellom 1938‑81. Fleste er      []

              ** postfrisk og fin stand. Ukjent, men ant. høy verdi.  (W)

 

GRØNLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 581     10   Grønland  178 ** Miniark Hafnia 87.                               []

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 582     10   GB   97. Victoria. 1 sh. grønn. Bue fra "fett" stempel. Med‑      [12]

              følger samme merket med avsneide tagger oppe, og liten fio‑

              lett strek oppe. Dette er mørk grønt, andre mot gulgrønt. (K)

 583     10   GB  105. Edw. VII, 2d grønn/karmin. Litt/svak påskrift baks. (K)  []

 584     10   GB  114. Edward VII. 2/6 sh. lilla. Mangler 1 hjørnetagg.         []

              Kraftig stempel.  (K)

 

ENGLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 585     50   GB, Commonw., Kanaløyer, Eire, Australia, New Zealand. A4         [75]

              inst.album 20 sider, svart/udelt. Ordinært? Noen netteks.  (W)

 586     10   GB. Litet Posearkiv (65 gram), aller mest Machines. Med liten     []

              bunt/50 stk.?, 1/2 d. Edw. VII og 1 sh. bruksmrk. Eliz.II (25?)

 

ENGLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 587     10   GB 1798‑1802 ** OL‑merker 1996.                                   [30]

 

ENGLAND REALISASJON/ROTELOTS            

 588     50   GB. 11 albumark A4 (hj.lagd). Ca. 110 forskj. Elizab. "P" uten    [112]

              sikkerh.tagging + ca. 140 mellom Afa 436‑574, med noen lands‑

              delsmerker, Afa 518‑21 etc. Noen eksempler på nettsiden. (W)

 589     65   GB. 26 albumark A4 (hj.lagd). Vel 300 forskj. mell. Afa 592‑839.  [117]

              Flere landsdelsmrk. Medflg. Afa 110 og 142. Netteksempler.  (W)

 

BR. COMMONWEALTH                        

 590     10   Syd‑Afrika ** Royal Visit 1947. 24‑blokk av 1d George VI (med     []

              Bilinguale par). Virker brettet i perforeringen.

 591     10   Syd‑Afrika ** Royal Visit 1947. 30‑blokk av 1d George VI (med     []

              Bilinguale par). Virker brettet i perforeringen.

 

BR. COMMONWEALTH FRIMERKER. STEMPLET    

 592     30   Kenya. 20/‑ Løve. Oppgitt å være SG 35, utgave 1966.  (K)         []

 

REICH LOT USTEMPLET M/HENGSLE            

 593     50   Reich. Tjeneste. 17 stk. * (ubr. m/svakt h.spor). Afa 5, 15,      []

              23‑28, 30‑32, 96‑98, 124. (Dubl. 25/28). Alle på nettbilde. (K)

 

REICH USTEMPLET, DIVERSE                

 594     20   Reich. Lot ubrukt. Postfrisk eller hengslet: 803, 809,            [30]

              813‑14, 816‑17 og 825. Alle på nettbilde. (W)

 

BRD FRIMERKER. STEMPLET                 

 595     20   BRD. 1114 Afa. Otto‑Motor 30 pf. På klipp, del av stempel 1952.   []

              Anelse "grått" i venstre del?  (K)

 

BRD FRIMERKER. POSTFRISK **             

 596     12   BRD. 1525‑29 ** Afa. OL‑serie 1968, 5 merker.                     []

 597     12   BRD. 1688‑91 ** Afa. Miniark OL‑serie 1972                        []

 

BRD MINIARK ETC.                         

 598     10   BRD. Miniark Afa 2694 Für uns Kinder. Særstempel 8.9.94.          []

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 599     16   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Rundstmp. Berlin 24.6.64 +    []

              stempelbue øverst. (K)

 600     18   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Stmp. Berlin 24.6.64. (K)     []

 

BERLIN/SONER SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 601     35   AM‑post, Allierte soner, Leipzigermesse etc. Ves. * ? Ca. 50      [80]

              merker, noen dubl./ikke sjekket for typer etc. + medf. 8 stk.

              **/*/(*) Reich 166/168/180(3 stk.)/187/240‑41. Alt nettbild. (K)

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **             

 602     12   DDR.  829‑34 ** Afa. OL‑serie 1964, 6 merker. (W)                 [12]

 

DDR FRIMERKER. USTEMPLET *              

 603     20   DDR. Afa   83 * Leipzigmesse 24+12 rødlilla. Ubrukt, med          []

              svakt hengslespor. (K)

 604     22   DDR. Afa   85 * 1. mai 1950. 30 pf. Ubrukt, m/svakt h.‑spor. (K)  []

 605     45   DDR. Afa   87‑89 * Bach 24/30/50 pf. Ubrukt, m/svakt h.‑spor (K)  [40]

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **        

 606     10   Portugal. Afa 2119‑22 ** 4 OL‑merker 1996.                        []

 607     10   Portugal. Miniark Barnetegn./Europa 2006 **, 2x0,60 Eur. (W)      []

 

SVEITS SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 608     20   Sveits. 21 små foldere mellom 1970 og 1994. 1‑2 merker i hver,    []

              mange med 4‑blokker. PTT med hilsen til jul/nyttår.

 609     10   Sveits. 4 foldere 15x21 cm, julehilsen. M/Afanr./stmp.‑dato:      []

              1461‑4/25.8.92, 1540‑2/1.11.95, 1567‑70/10.9.96, 1611‑4/20.11.97

 610     12   Sveits. Foldere m/stemplet 4‑blokk: Afa 1308, 1464, 1507‑08.      []

              Enkeltmrk.: 1461‑64. FDC: 1297‑98.

 611     25   Sveits. Juventute kompl. 10 årganger: 1969‑77 og 1982, noen       []

              stemplet (flest) og noen postfrisk. Medfølger konvol. med

              ca. 30 Juventutemerker 1960/70‑tall?, ev. få dubletter.

 612     12   Sveits. Lot 8 stempl. 4‑blokker. Afa 764‑65, 778‑79, 787, 897‑    []

              ‑98. På klipp: 1337, 3 stk. 1336‑39 som miniark (2 m/minus) (W)

 613     10   Sveits. Lot Pro Juventute, stemplet. 10c 1924. 5c 1947. 10 og     []

              20c 1943. 5, 10 og 20c for årene: 1944‑46, 1948‑58, 1960‑61.

 614     60   Sveits. Pro Patria. Ca. 90 forskjell. mellom 1964‑96. Aller       []

              fl. stemplet. Flere av høyeste pålyd. (Tillegg noen få dubl.).

 

SVEITS STEMPLER                         

 615     15   Sveits. Brev og klipp med spesielle datoer: 7.7.77, 8.8.88,       []

              9.9.99. På tils. 26 bildemerker + 1 blokk (NABA 2000).

 

SVEITS LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 616     20   Sveits. ** 4‑blokker: Afa 793‑803/Juv. '64, 840, 886‑89/Juv.      []

              '68. Miniark ** Afa 1336‑39. (+et par dårl. eldre bueskytter).

 617     50   Sveits. ** Juventute kompl. 1947, 48, 49, 50. Ialt 17 merker.     []

 618     25   Sveits. ** Juventute kompl. 1951, 52. Ialt 10 postfr. merker.     []

 619     75   Sveits. ** Juventute Komplette årganger 1983‑92 + 1996. Postfr.   []

 620     10   Sveits. Lot ** Afa  895‑97, 900, 907, 913 (3 stk.), 914 (4‑       []

              blokk), 916 (2 stk.), 917. (+ medflg. 893 med brett).

 

SVEITS ÅRS‑SETT ETC.                     

 621     25   Sveits. ** Årbok 1987 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                [35]

 622     22   Sveits. ** Årbok 1988 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                [32]

 623     30   Sveits. ** Årbok 1989 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                [40]

 624     30   Sveits. ** Årbok 1990 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                [40]

 625     25   Sveits. ** Årbok 1991 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                [35]

 626     38   Sveits. ** Årbok 1992 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                [48]

 627     45   Sveits. ** Årbok 1993 (Folder/bok 15,5 x 21,5 cm).                [55]

 628     50   Sveits. ** Årbok 1996 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      [60]

              året. Fin bok!, også med 4 forskj. frankeringsetiketter.

 629     50   Sveits. ** Årbok 1997 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      [60]

              året. Fin bok!, også med sammentrykk Afa 1611‑14.

 630     50   Sveits. ** Årbok 1998 (15x21 cm). Med egen "label/blokk" for      [60]

              året. Fin bok!, også med miniark fellesutg. Sveits/China.

 

SVEITS LOTS BREV                        

 631     16   Sveits. 27 små brev, fleste 1960‑tall. Flere 4‑blokker. Noen      []

              konv. med liten påskrift.

 632     20   Sveits. 30 små brev, fleste 1960‑tall. Flere 4‑blokker. Noen      []

              konv. med liten påskrift.

 

SVEITS F.D.C. ETC.                      

 633     20   Sveits. FDC Afa 782‑86 Juventute 1963. 4 konv. med 4‑blokker.     []

 634     50   Sveits. Pro Patria. 8 stk. 4‑blokker med sentrert rundst. Bern    []

              Bundesfeiermarken utgivelsedagen. 1985 og 1983 komplett.

 

VATICANSTATEN MINIARK ETC.              

 635     50   Vaticanet. Miniark ** Afa 312‑15. Verdensutst. i Brüssel.         []

 

SAN MARINO FRIMERKER. STEMPLET          

 636     30   San Marino. Afa 464. 80 l. Columbus. På klipp/stmp. 21.10.53 (K)  []

 

HELLAS FRIMERKER. POSTFRISK **          

 637     10   Hellas. Afa 1925‑28 ** OL 100 år.                                 []

 

HELLAS LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 638     18   Hellas. 34 forskjellige **. Alle med OL‑tilknytning. (W)          []

 

HELLAS F.D.C. ETC.                      

 639     25   Hellas. FDC Afa 1911‑22. OL 100 år. På 3 FDC‑konv. 25.3.1996.     []

 

ØSTERRIKE MINIARK ETC.                  

 640     15   Østerrike. Miniark ** WIPA 1965. Nytrykk av Afa 1933 (Wipa 33),   []

              i rød farve med overtrykk. (W)

 

TSJEKKOSLOVAKIA MINIARK ETC.            

 641     25   Tsjekkoslovakia. Miniark Afa 2465 ** WIPA 81.                     []

 

ISRAEL FRIMERKER. POSTFRISK **          

 642     10   Israel. ** Miniark 3x4,60. Barnebøker, Exhib. London 2010.  (W)   []

 

AFRIKA MINIARK ETC.                     

 643     10   Maroco. Miniark ** Cachets Maghzen‑Azemmour 1984.  (W)            []

 644     10   Togo. Miniark ** FN 25 år, 1945‑1970.  (W)                        []

 645     10   Togo. Miniark ** Mural des Nations Unies "Paix".  (W)             []

 

AUSTRALIA‑OMRÅDET FRIMERKER. POSTFRISK  

 646     10   Cook Islands. ** Miniark $ 6.00. Expo 2010, Shanghai.  (W)        [12]

 

U.S.A. REALISASJON/ROTELOTS             

 647     25   USA. Lot. FDC Moon Landing. Cornpex‑Ifpex 1973. Gratulasjons‑     []

              kort m/"lomme". 2 Postk. Cleveland, br. 1937/1950. Nettb.: (W)

 

SYD‑AMERIKA MINIARK ETC.                

 648     10   Bolivia. Miniark ** Exfivia 75. (W)                               []

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 649     10   Ca. 250 gr. klipp. Div. land, mye GB og noe Norden. Mest 1980‑    []

              1990‑tall? Antatt ordinært. Har flere "like" obj., fast pris!

 650     50   Ca. 280 gr. klipp. Mest Norge, noe Sveits, ellers bl.a. Nederl.   [61]

              Antillen og "hele verden". Noen eldre. Eks.: Nettbilder (W)

 651     80   Ca. 400 gr. klipp. Norge/Nederl. Antill./Asia/Europa/"hele ver‑   [95]

              den". Sett flere eldre og noen vasket. Eks.: Nettbilder (W)

 

FN/UN                                   

 652     50   FN etc. Lot. Eldre svhv bilde til British Prisonor, Stalag IV G.  [50]

              Julehilsen, FN Untso Jerusalem 1959. Nyere Postkort fra Afghan‑

              istan. 20pf DDR‑frim. FN 25 år. 2 farvebilder/trykk Afg.st.? (W)

 

FN/UN SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 653     50   FN Genève. Lot 50 klipp. Alt? 1970‑90 tall. Med dels dekorative   []

              stempler. Noen dubletter, men mange forskjellige. Netteks.: (W)

 654     50   FN Genève. Lot 58 klipp. Alt? 1970‑90 tall. Med dels dekorative   []

              stempler. Noen dubletter, men mange forskjellige. Netteks.: (W)

 

FN/UN FRIMERKER. POSTFRISK **           

 655     30   FN Genève. ** Afa    1‑14. Postfrisk.                             []

 656     35   FN Genève. ** Afa    22, 25‑38, 43‑45 og 50‑51. Postfrisk.        []

 657     45   FN Genève. ** Afa    53‑66 og 82‑88. Postfrisk.                   []

 658     22   FN New York. ** Afa    1‑15. 5c med "Tab". Postfrisk.             []

 659     20   FN New York. ** Afa   16‑26. 16 m/1 dårl. tg. 17 m/"Tab". P.fr.   []

 660     70   FN New York. ** Afa   27‑41. Postfrisk.                           []

 661     20   FN New York. ** Afa   47‑89. Postfrisk.                           []

 662     30   FN New York. ** Afa   91‑133. Postfrisk.                          []

 663     15   FN New York. ** Afa  134‑154. Postfrisk.                          []

 664     35   FN New York. ** Afa  156‑189. Postfrisk.                          []

 665     25   FN New York. ** Afa  191‑223. Postfrisk.                          []

 666     15   FN New York. ** Afa  225‑231, 333‑336 og 364‑370. Postfrisk.      []

 

FN/UN MINIARK ETC.                      

 667    225   FN New York. Miniark ** Afa   42, FN's 10‑årsjubileum.            [250]

              Papirtype er ikke bestemt.  (K)

 668     10   FN New York. Miniark ** Afa   90, FN's 15‑årsjubileum.            []

 669     10   FN New York. Miniark ** Afa  155 og 190. FN's 20‑årsjubileum      []

              og Mosaikkvindu i FN‑bygningen.

 670     10   FN New York. Miniark ** Afa  224, 190 og 470. FN's 25‑års,        []

              35‑års og 40‑årsjubileum.

 671     10   FN. 2 Miniark ** Geneve Afa 95 og Wien Afa 14. FN 35 år.          []

 

FN/UN F.D.C. ETC.                       

 672     15   FN New York. FDC. Afa  333‑42. Ialt 10 merker, på 10 konvol.      []

 673     10   FN New York. FDC. Afa  343‑45. 1 konv. 343‑44 + 1 m/miniarket.    []

 674     20   FN New York. FDC. Afa  387‑94, 411‑14. Ialt 12 merker,            []

              på 6 konvolutter.

 675     25   FN New York. FDC. Afa  395‑410. Flaggserie 1982, 16 konvol.       []

 676     50   FN New York. FDC. Afa  395‑410. Flaggserie 1982. 4 konvol.        []

              med 4 merker på hver. (= 16 forskjellige merker).

 

TEMA/MOTIV                              

 677     10   OL Lillehammer. 23 konvol. 22x11 cm. Med OL‑logo, frankerings‑    [11]

              maskin m/"Idag ‑ om 1 år", tilsv. 2, 3 og 4 år. 4 forskjellige,

              var. ant. av hvert "år". Mest ubrukte, et par Rekommandert. (W)

 678     10   OL Lillehammer. Vel 40 konvol. 22x11 cm. Med OL‑logo, franker‑    []

              ingsmaskin m/"Velkommen" og Kristin/Håkon 24.8.93, til LOOC

              Lillehammer. Flere er tilleggs‑stemplet på avsenderstedet. (W)

 

SENSUR/KRIGSPOST                        

 679     60   5 stk. Postkort Lf. 4 svhv/1 farve. Alle påført "Feldpost" og     [70]

              ufrankert. 4 stk. stemplet: Heidelberg 31.7.17, Triberg 21.1.18,

              Ma(nnheim) 23.5.17, Frankfurt Strassburg‑Basel Bahnpost ZUG

              171 19.9.17. 1 stk. ustemplet. Alle på nettb. m/for‑/bakside (W)

 

JUBIL./1. TUR ETC                       

 680     35   1955.06.01. Bromma‑Torslanda, Airtaco AB. Kort med div. stemp‑    [35]

              ler, signatur v/pilot. På kort m/Volvo bergningsbiler. (K)

 

SAMLEPRODUKTER                          

 681     10   Ølbrikker. 12 stk. ubrukte like 4‑kant papp 9x9 cm, Haakebeck     []

              Pils. (+ Medfølger noen brukte/flekkede etc.) (K)

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

         20   Kristiania. Svhv Lf. Brukt 1924 til Australia. Porto på fors.(K)  []

 682     15   Tyinvegen, Valdres. Bil/snøkanter. Brukt 1968. Liten papir‑       [26]

              stripe pålimt baksiden. Normann G‑35‑92. (K)

 683     15   Aulestad. Hest m/harv i forgr. Udelt adr.side. Svhv Lf.           [88]

              Påskrift bakside, men ikke postgått.  (K)

 684     35   Bergen. Fiskebryggen. Svhv Lf. fotok. Ubrukt. C.A. Erichsen. (K)  [35]

 685     40   Bergen. Fisketorvet. Ubrukt Lf svhv. Eneberettiget 1908 K.        [40]

              Knudsen & Co., Bergen. Fin stand. (K)

 686     20   Bergen. Fløien. Lf ubrukt svhv. C.A.Erichsen 302. (K)             []

 687     15   Bergen. Jernbanestationen. Ubrukt Lf svhv. Litt kantslitasje.     []

              Eneret Mittet 316.  (K)

 688     35   Bergen. Kai med mange mennesker. Bilde antatt fra båt.            []

              Begivenhet? Svhv Lf ubrukt. Tyskprodusert? Fin stand. (K)

 689     15   Bergen. Nygaardsparken. Farve/Lf. Ubrukt. Udelt adr.side. (K)     [22]

 690     20   Bergen. Ole Bulls Plads. Lf svhv. Brukt 1910. Eneberettiget       [70]

              H. Werners Kunsforlag Bergen. (K)

 691     20   Bergen. Oversikt. Eldre ubrukt Svhv Lf fotokort. Flekk og liten   []

              hj.bøy i marg forside, noe flekker baks. Atelier KK 1389. (K)

 692     20   Bergen. Oversikt. Ubrukt Lf svhv. Mittet 079. (K)                 [36]

 693     15   Bergen. Parti fra Nygaardsparken. Ubrukt Lf svhv. Eneberettiget   [20]

              Berg & Höeg, Kristiania/106702. (K)

 694     35   Bergen. Torvalmening. Med hestekjøretøy. Ubrukt Lf svhv.          [60]

              Oppi 168. (K)

 695     20   Bergen. Ubrukt Lf svhv. Brukt 1924. Liten påskrift forside i      [30]

              nedre, høyre hjørne. C.A. Erichsen 329. (K)

 696     35   Dombaas Turisthotel. Ubrukt Svhv Lf fotokort. Carl Normann,       []

              Hamar/8088. Eneret 1924. (K)

 697     10   Drammen. Kirkegaten. Lf svhv. Brukt 1926. Ett hjørne litt av‑     [13]

              kuttet, en hjørnebrett. Frimerke pent fjernet. (K)

 698     25   Ekenæssund. Udsigt. Svhv Lf UPU, 2‑delt adr.side. Ubrukt.         [67]

              J.M. Johannesen, Tönsberg. (K)

 699     10   Fefor. Utsikt fra Villa "Kikut". Svhv Lf. Med avkuttede           []

              hjørner? Brukt 1924, frimerke pent fjernet. (K)

 700     12   Fredrikshald. Fredriksten Fæstning. Svhv Lf fotokort. Brukt i     [16]

              Sverige (1920‑tall?). Litt skrift på forsiden. Kuenholdt. (K)

 701     15   Fredriksværn. Værftsporten. Svhv Lf. Liten skade i ø.h.hj. Små    [17]

              brune flekker for‑/baks. Schw.st. Fredriksværn 19 VI 08. (K)

 702     10   Galdhøgpiggen. Brukt 1975. Normann G‑4‑90.  (K)                   [35]

 703     10   Galdhøpiggen, Jotunheimen. Ubr. svhv fotokort, påsatt frim. (K)   [35]

 704     12   Haraldvangen Leirskole, Hurdal. Brukt 1973. Normann D‑29‑18. (K)  []

 705     10   Hunderfossen, Gudbrandsdalen. Ubrukt. Norm. G‑11‑107.  (K)        []

 706     10   Jente/snømann. Sofiestiftelsen. 18x13 cm. Br. (julek.) 2012.(K)   []

 707     10   Jøssingfjordveien. Svhv fotokort, brukt 1950. Litt utflytende     []

              blekk i skriften på baksiden. 1 meget svak hjørnebrett. (K)

 708     14   Kardemomme By, Barberer Sørensen. 12x17 cm. Brukt 2003.  (K)      [120]

 709     15   Kirkenes. Flyfoto. Brukt 1981, Schw.st. Trondheim‑Kirkenes/L,     [40]

              antatt type 1. På NK 876, til Danmark. Stempel på nettside. (K)

 710     15   Kon‑Tikiekspedisjonen. Svhv fotokort. Flåten i vannet. (K).       [16]

 711     20   Kristiania. Sjömandsskolen. Lf svhv (bruntonet). Brukt 1923. (K)  [20]

 712     18   Kristiania. St.Hanshaugen. Lf Farve/Kolorert? Brukt 1910. (K)     [21]

 714     10   Kristiansand. Hilsen fra, flerbilders. Ubr. Aune M‑4128‑9. (K)    [40]

 715     35   Landsutstillingen i Bergen 1928. Inngangsparti(?). Lf Svhv.       [70]

              Med liten del av stmp. Landsutstill.., på NK 138/15ø Svalbard.

              Også med maskinstempel Drammen på forsiden. (K)

 716     10   Longyearbyen. 5‑bilders kort. Påsatt 1,75 kr. frimerke, men       []

              ubrukt/uten noen påskrift.  (K)

 717     10   Mandal. Hilsen fra, flerbilders. Ubr. Aune M‑4129‑9. (K)          [40]

 718     10   Mandal. Oversikt. Brukt 1976. Hjørnebrett. Aune F‑4550‑0. (K)     []

 719     10   Meråker sanitetsforenings sykehjem og kurbad. Brukt 2007. (K)     []

 720     28   Narvik. Med kirken. Svhv fotokort (matt overflate). Ubrukt.       []

              Narviks Bokhandel, Nr. 116.  (K)

 721     20   Narvik. Svhv Lf fotokort. Norm. 16/045. Noen "krakeleringer"      [17]

              forside. Ubrukt. Bakside: Påskrift "1.5.41 in Narvik". Papir‑

              rest (fra album e.l.?). Svak hjørnebøy. (K)

 722     10   Norsjø Ferieland, Akkerhaugen. Ubrukt. Bø Trykk 012. (K)          []

 723     10   Nørholm. Ubrukt, eldre farver, Mittet 139/025‑767. (K)            []

 724     15   Oslo. Bygdø, Oscarshald. Svhv Lf. Brukt 1911. (K)                 [27]

 725     15   Oslo. Frognersæterens Restaurant. Svhv Lf. Brukt 1911. (K)        [158]

 726     15   Oslo. Nationaltheatret. Svhv Lf. Udelt adr.side. Adressert og     [22]

              påsatt 5ø grønn Posth. (NK 76?) som er ustemplet. Hj.brett. (K)

 727     10   Ottadalen. Ubrukt, eldre farver, Aune F‑1422‑3. (K)               [11]

 728     10   Prekestolen i Lysefjorden. Svhv fotokort, ubrukt. (K)             [26]

 729     10   Rjukan. Fjellbanen. Gaustatoppen i bakgr. Ubr. svhv fotokort.     []

              Antydning til svak horisontal bøy i nedkant. (K)

 730     20   Rjukan. Krossobanen. Lf svhv fotokort. Ubrukt/påført              []

              19.3.1944 med blyant på adressesiden. Küenholdt 3957. (K)

 731     10   Røldal. Eldre, farver. Ubrukt. Norsk arbeid. Mitco 340. (K)       [12]

 732     10   Seljestadjuvet mot Folgefonnen. Ubrukt svhv fotokort. (K)         [16]

 733     10   Seterjentens fridag. Den "klassiske": Seterjenta sitter på en     [12]

              stor gris. Svhv. Nyere opptrykk. Ubrukt. Noen limfl. baks. (K)

 734     15   Skien. Kirken/bygninger. Farve/kolorert. Lf. Litt kant‑/          [22]

              hjørneslitasje. Brukt 1924. (K)

 735     25   Sognefjorden ved Flaam (Fretheim). Svhv Lf. Brukt, tydelig        []

              Schw.st. Sandviken 24 VIII 10. 5ø grønn Posthorn. (K)

 736     15   Sola Strand Hotel, Jæren. Utrolig motiv, ser kun sand‑dyner!!     [25]

              Svhv Lf. Ubrukt. (K)

 737     10   Sørlandet. Ukjent sted. Eldre, farver. Ubrukt. Norsk arbeide.     []

              Mitco 351. (K)

 738     10   Sørlandet. Ukjent sted. Påskrift 1984. Normann K‑C‑11. (K)        []

 739     10   Trondheim. Torvet. Brukt 1986.  (K)                               [12]

 740     10   Tvedestrand/småbåter brukt 1974. Medfølger Kristiansand fler‑     []

              bilders, ubrukt. Begge på nettbilde.  (K)

 741     15   Tönsberg. Oversikt. Svhv Lf. UPU‑kort. Smal skriftplass baks.     [18]

              Postgått, frim. fjernet? 2‑tall påført foran. Carl Falck. (K)

 742     10   Ukjent sted. Vann/fjell. Svhv Lf fotok. ubr. Tyskprod/CM&S ? (K)  []

 743     15   Ukjent. Kan være Frognerseteren? Folk på ski. Svhv Lf. Delt       [78]

              adr.side, men også litt skrift på forsiden. Brukt 1906. (K)

 744     20   Ulvik i Hardanger. Lf svhv. Stemplet Ulvik i Hardanger 1930. (K)  [30]

 745     15   Utsikt fra restaurant e.l. Kan være Oslo/Frognerseteren? Svhv     [15]

              Lf. Brukt 1914. (K)

 746     10   Vinstra. Oversikt. Ubrukt/liten påskr. bak. Normann G‑8‑35. (K)   []

 747     10   Voss. Oversikt. Svhv fotokort brukt 1953. Oppi 8/57. (K)          [11]

 748     10   Ålesund. Oversikt. Kort 17 x 12 cm. Brukt.  (K)                   []

 749     10   S. Ed. Flyfoto. Lf svhv fotokort. 1 liten/svak hj.brett. Ubr.(K)  [10]

 750     10   S. Göteborg. Aschebergsgt. Lf svhv fotokort, ubrukt. (K)          []

 751     15   S. Göteborg. Brann 1923. Svhv Lf. Ubrukt. Reproduksjon v/Göte‑    []

              borgs Vykortsklubb etter fotografi. (K)

 752     12   S. Göteborg. Stora Hamnkanalen. Svhv Ubrukt. Reproduksjon         []

              etter fotografi. (K)

 753     10   S. Kung Rane Värdshus. Svarteborg, Dingle. Ubrukt. (K)            []

 754     12   S. Mölndal. Svhv Lf. Ubrukt. Nytrykk v/Göteborgs Vykortskl. (K)   []

 755     15   S. Stockholm, Stadion. Svhv Lf fotokort. Brukt m/DDR‑frankering,  []

              stmpl. Sassnitz‑Trelleborg/Posted ombord + rundt st. SJ. (K)

 756     10   S. Stockholm. Blasieholmshamnen. Svhv Lf br. 1905, ødel.frim.(K)  []

 757     15   S. Stockholm. Globen. Ubrukt. Aune F‑3469‑7. (K)                  []

 758     10   S. Stockholm. Riddarholmen. Svhv Lf. Brukt 1909, frimerke         []

              (pent) fjernet. Litt stempelavtrykk på forsiden. (K)

 759     15   S. Uddevalla. Gateparti i sentrum. Ubrukt. (K)                    [36]

 760     20   DK. Bornholm. Hotel Hammersø. Eldre svhv Lf ubr. UPU‑kort. (K)    []

 761     20   DK. Bornholm. Parti fra Sandvig Badestrand. Eldre svhv Lf         []

              UPU‑kort, ikke brukt. (K)

 762     10   DK. Den lille havfrue. Brukt 1958. (K)                            [12]

 763     10   DK. København. Oversikt. Kort 17 x 12 cm. Brukt 2011.  (K)        [15]

 764     20   DK. Olsen‑banden. Ubrukt (tynn karong). (K)                       [22]

 765     15   DK. Vindeby, Taasinge. Ferjekai, noen biler. Ubrukt. (K)          [20]

 766     35   København/danske flagg. Svhv/Farver (m/"gull"‑farve). Til Norge   [250]

              stmp. Fredericia 4.4.1944, med rødt, rundt sensurstempel og

              kjemisk stripe. (K)

 768     20   GB. Brixham, havn. Lf. Brukt 1960.  (K)                           []

 769     15   GB. Cleethorpes. Pir og promenade. Lf farver ubrukt. (K)          []

 770     10   GB. Llanfairpwllgw..... (58 bokstaver?). Verdens lengste steds‑   [26]

              navn? Lf farve, brukt 1981.  (K)

 771     10   GB. Southsea, Clarence Pier. Lf farver. Brukt 1916. Sv.hj.br.(K)  []

 772     10   Eire, Ardmore. The Round Tower. Ubrukt. (K)                       []

 773     15   Tysklamd. Hamburg. Svhv fotokort, med "bølgekant". Ubrukt. (K)    []

 774     15   Tysklamd. Köln, kai. Lf farver. Ubr., påtegning bakside. (K)      []

 775     20   Tyskland. Berlin. Muren. Brukt 1983 (?). Kant‑/hj.slitasje. (K)   [25]

 776     10   Tyskland. Edelweiss Parkhotel. Bil (ukjent merke) i forgr.        []

              Svhv ubrukt fotokort.  (K)

 777     10   Tyskland. Fehmarn. På "Fuglefluktlinjen" Tyskland‑Danmark.        []

              Brukt 1970. Liten hjørnebrett. (K)

 778     10   Tyskland. Frankfurt a.M. Farve Lf. Brukt 19.8.09. Delt            []

              adresseside, men også skrift på forsiden. (K)

 779     15   Tyskland. Hamburg, havn. Ubrukt. (K)                              []

 780     12   Tyskland. Helgoland. Båt i forgr. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)   []

 781     10   Tyskland. Wolfsburg. Mittellandkanal, VW‑fabrikk i bakgrunn. Lf   [15]

              svhv. Brukt 1954 (med Wolfsburg‑st. m/stilisert Folkevogn). (K)

 782     10   Nederland. Amsterdam. Rijksmuseum. Lf farver, brukt 1957.  (K)    [10]

 783     20   Nederland. Rotterdam, havn. Lf. Påskrift, ikke postgått.  (K)     [16]

 784     10   Belgia. Antwerpen. Mennesker/kai. Eldre Lf ubrukt/farver. (K)     [11]

 785     15   Belgia. Antwerpen. Yacht‑club. Eldre svhv Lf. Påført adresse      [12]

              og div., men ikke postgått? (K)

 786     10   Belgia. Bruxelles. Farver/kolor.? Lf. Br. 1911. En hj.brett. (K)  []

 787     12   Frankrike. Chamonix. Farver m/"bølgekant", 50/60‑talls? Ubr. (K)  []

 788     10   Frankrike. Dunkerque. Lf farver (kolorert?). Blank overflate,     []

              diagonal brett nedre venstre hjørne. Ubrukt. (K)

 789     10   Frankrike. Le Havre. Strand. Lf farver. Brukt i DK, fint stmp.    []

              Saxkjøbing 21.11.08.7‑9E (nettb.). Taperester øvre hjørner (K)

 790     10   Frankrike. Paris. Place de la Concorde. 2 like kort Lf, det       []

              ene svhv. og det andre kolorert. Begge ubrukte. (K)

 791     15   Frankrike. Rouen, kai/båter. Lf kolorert. Fin stand. Ubr. (K)     [12]

 792     10   Frankrike. Rouen. Kai/båter. Lf farver. Ubrukt. (K)               []

 793     10   Italia. Maranello. "Ferrari‑byen". Ubrukt. (K)                    [20]

 794     10   Østerrike. Wien Staatsoper. Brukt 1985. (K)                       []

 795     15   Riga Stadtpark. Svhv (grønnaktig tonet) Lf. Brukt 1903 til        []

              Drammen. Russisk frim. delvis fjernet. 9 mm rift i overkant.

              Bakside (nettbilde) noe "flekkete". Del av Drammen Tur‑st. (K)

 796     10   Moskva. Kalinin Prospekt. Brukt 1975. Frim. 4k Expo '74. (K)      []

 797     10   Moskva. The St. Daniel Monastery/Church of St. Simeon. Ubrukt,    []

              fra 1991?. Liten hjørnebrett.  (K)

 798     15   Kypros. Nicosia. Metaxas Square. Ubrukt. 1950/60‑tall? (K)        [52]

 799     15   Israel. Jerusalem. Gamlebyen. Brukt, m/frim. fra 1987. (K)        [20]

 800     15   Israel. Jerusalem. Jaffe Gate. Brukt. (K)                         [20]

 801     10   Israel. Jerusalem/The Golden Gate. Br. 1973. M/frim. Mi 531. (K)  [20]

 802     10   Beirut. The Great Hotels Quarter. Ubrukt. (K)                     []

 803     10   Ukjent havn (Sovjet?). Biler heises ombord. Lf farver ubr. (K)    []

 804     10   Tanger. Hus/oversikt. Eldre Lf farver. Ubrukt. (K)                []

 805     10   Zanzibar. Dhows. 17x12 cm. Ubrukt.  (K)                           []

 806     10   Australia. Melbourne, oversikt. 18x12 cm. Brukt (til Norge). (K)  []

 807     10   USA. Hawaii, Waikiki Beach. Brukt 1998 (til Norge).  (K)          []

 808     10   Virgin Islands. Fort Christianvaern, St. Croix. Ubrukt. (K)       [20]

 

POSTKORT, 3‑MANGE                        

 809     10    8 farvekort. Kirke Arvika, Fastl.vei til Hvaler, Kamelmarked,    []

              Kjosefoss/Lf, China(2), Sortland, Potsdam/Lf. Alle nettb. (W)

 810     10   17 forskjellige kort: Årets frimerker. 1 Maxikort. Bilder av      [10]

              frimerker. Div. Postens "gratiskort" etc.

 811     25   24 stk. Farve/svhv. Akvariet Bergen/Mosjøen/Kjeragfjorden/Hauk‑   [22]

              elisæter/Vettisfossen/Div. (+ medfølger noe div.‑kort). (W)

 812     25   26 kort, alle eldre Lf, også udelt adr.side. Varier. motiv:       [35]

              Romantiske, Julekort, stedskort etc. 1 er farver. Fleste brukt

              eller med påskrift. Noen med litt minus. Netteksempler. (W)

 813     25   26 stk. Farve/svhv. Suldalsporten/Eidkilkanalen/Jøssingfjord/     []

              Kjosfoss/Finnskogtoppen Helsesenter + div. Noen netteks. (W)

 814     25   28 stk. Farve/svhv. Østmannli/Askøy Broen/Steibergdalen Tur‑      [21]

              isthytte/Finnskogtoppen/Balestrand/Hjelle/Skjolden/div. (W)

 815     10   3 postk.: Einangfjellet/Setesdal brukt 1982. Hilsen fra Kristi‑   [22]

              ansand/flerbilders br. 1993. Nørsholm/K. Hamsun, ubr. Nettb. (K)

 816     10   3 postk.: Risør/Trebåtfestival. Hovden Høyfj.hot. Rygnestad‑      []

              tunet Setesdal. Brukt (86/84)/ubrukt. Alle på Nettbilde. (K)

 817     10   4 postk. svhv/fotok.: Setesdal Bykle, Rygnestad. Rykenesfossen.   []

              Ravnedalen/Kr.s.S. Ubrukte/liten blyantpåskr. Alle Nettb. (K)

 818     15   Ca. 22 kort med høyst varierende motiv og format, brukt/ubr.      [13]

              Bl.a. Molde, Ålesund, Cirkus Lalo, Sørlandsutstill 2004. (W)

 819     10   Finnmark og Midnattsol. 13 kort. Kirkenes, Kautokeino Skole og    [40]

              Kirke, Karasjok, div. Fleste ubrukt. Ett m/limflekk. Eks.: (W)

 820     10   Finnmark. 12 kort. Gamvik Kirkenes Honningsvåg Hammerfest Alta    [40]

              Midnattsol. Fleste ubr. Et par m/limflekk/påskrift. Eks.: (W)

 821     10   Oppland. 28 kort. Ubr./brukt. 8=svhv. (1 m/Bygdin‑stmp. 1946).    [30]

              Fleste bra stand. Gjendebu, Rutenfjell, Besseggen, Nevra H.fj.

              hot., Otta, Gjøvik, Nes, Lygnasæter etc. Noen netteks.:  (W)

 822     10   Oppland. 29 kort. Ubr./brukt. 10=svhv. Fagernes, Bøverdal, Lil‑   [30]

              lehammer (svhv), Elvesæter, Ola‑heisen, Beitostølen, Tyin høy‑

              fjellshot., Helin/Vang, Grotli etc. Noen netteks.:  (W)

 823     10   Oppland. 30 kort. Ubr./br. (noen m/frim. pent fjernet). 5=svhv.   [30]

              Fleste bra stand. Spiterstulen, Bygdin Høyfj.hot., Mesnafossen,

              Synnseter fj.stue, Heidal, Lom, Fossen Camp., Pellestova mm (W)

 824     15   S. 13 stk.: Stockh./Västerås/Vålberg/Trönninge/Rättvik/Leksand/   []

              Ystad‑Täppegränd etc. Fleste brukt (48‑90‑t?). Div. nettb. (K)

 825     10   S. 20 forskj. ubr. kort: Posten informasjoner, svenske frim‑      []

              erker, holdningskampanjer, bilde fra gammel film etc. Eks.: (W)

 826     10   S. 5 stk. svhv.: Hälsning från Malmö ubr. Stockholm 50/60‑t.?     []

              Frim. fjernet. 3 stk. Örnsköldsvik Museum, ubr., bruntonet. (K)

 827     10   S. Strömstad. 11 forskjell. ubr. farvekort. Noen netteks. (W)     [15]

 828     10   DK. 8 kort. 1 svhv (Aalborghallen, br. 1953). 2 Lf: Rømødæmning   [10]

              br. i N. 1959, Raadhus K.havn br. 1912. + diverse. Nettb.: (W)

 829     15   DK. Ca. 20 kort med høyst varierende motiv og format: Kunst,      [15]

              reklame, info, flyttemelding etc. Noen netteksempler. (W)

 830     10   GB. 15 kort, alle svhv, fleste Lf. 1 brukt (1949). Windsor Cast‑  []

              le, Chester Cathedral, div. Chester, Parlamentet etc. Eks.: (W)

 831     10   13 kort. Tyskland: Hannover, Celle, Köln, Oeversee,               []

              Frankfurt etc. 1 brukt (1981). Alle er farvekort.

 832     10   38 kort. Bl.a. Zimbabwe/USA/Austral./DK/Tyrkia/Ung./Ital./Liège   [15]

              Mougins/Südtirol/Celle/Polen etc. Br./ubr. Farvekort. Fleste bra

 833     10   Tyskland. 23 kort. Hannover/Messe, Köln, Hamburg, Ostsee‑Kanal    [15]

              og Ostseeküste som "kart", Kiel, Lübeck, "Grüss aus", etc.  (W)

 834     10   Frankrike, Cote d'Azur, Monaco. 22 ubr. farvekort (1 m/påskr.)    []

 835     10   Sveits. 13 ubr. kort. Steder/kart/folklore etc. Div. nettb. (K)   [20]

 836     10   Ungarn. 5 gratulasjonskort (blomstermotiv) brukt i Ungarn. Utyd‑  []

              elig stmpl., 2 datert 1913 og 1915. Alle m/5 f. grønn Turul. (W)

 837     10   27 kort. Østerrike/Sveits. 3 stk. brukt, farvekort.               []

 838     10   32 kort. Flere Paris og Côte d'Azur. Også sett Monaco, Nice.      []

              Fleste ubrukte. Noen få med ørlite minus. Alle er farvekort.

 839     20   36 stk. div. Europa. Ca. 28=svhv. Fleste ubr./noen påskr./brukt.  [30]

              Kirker etc., Paris, GB, Lago di Garda, Chamonix/Mont Blanc,

              Grenadier Guard's Band at Windsor Castle + div. Netteks. (K)

 840     15   37 stk. div. Europa. Flere svhv Lf Syd‑Europa. Aller fleste       []

              ubr., noen m/påskrift. Div. land og motiver. Netteks. (W)

 841     10   5 stk. Farve ubr. Mont‑Blanc/Chamonix. 1 stk. gratulasjonskort    []

              DK brukt 1958. 1 svhv Lf m/5 damer, ubr., engelsk? (W)

 842     16   Alexandria. Lot 16 forskjell. Lf eldre svhv./bruntonet, litt      [13]

              "myk" kartong. Tidlig 1900‑t.? Ubrukte. Noen netteksempler. (K)

 843     10   18 kort, ves. USA. Alle farver, 15 stk. Lf. Brukt/påskrift/ubr.   [20]

              Fleste eldre, brukt 1909 etc. Preget nyttårskort 1910. Eks.: (W)

 844     12   20 ves. brukte kort. Div. motiv og format. Canada, Korea, Gran    []

              Canaria, Tyrkia, Zanzibar, Rhodes, Serbia, Sverige etc.

 845     12   20 ves. brukte kort. Div. motiv og format. USA, Tsjekk.republ.,   [15]

              Hellas, Tanzania, Thailand, Kreta, Australia, Tenerife etc.

 846     15   25 brukte kort. Div. motiv og format. Berlin, Egypt, Indonesia,   [14]

              London, Australia, Malaysia, USA, Star Clippers, San Mar. etc.

 847     15   25 ves. br. kort. Div. motiv og format. Andorra, Madeira, Fiji,   []

              Hydra, Mallorca, Budapest, Viet Nam, Tyrkia etc. (+ 2 bilder).

 848     15   25 ves. br. kort. Div. motiv og format. USA, Roma, Mexico,        []

              Syd‑Sudan, Kreta, Gran Canaria, Paris, Tunis, Syd‑Afrika etc.

 849     15   26 ves. br. kort. Div. motiv og format. Barbados, New Zealand,    []

              Zanzibar, Fransk Polynesia, Rhodos, Barcelona, Tyrkia etc.

 850     15   27 ves. br. kort. Div. motiv og format. Ungarn, Roma, Dubai,      []

              Mallorca, Hellas, Aukrust‑senteret Alvdal, Tripoli, USA etc.

 851     10   28 kort. USA m/Florida br. Nederl.Ant., Østerrike, Spania, Eire,  []

              Tussaud's, Monaco. Svhv: Portugal, Gibraltar, Notre Dame. (K)

 852     10   32 kort. Maldivene (m/2,00 frim. OL 1988), GB, USA, Frankrike,    []

              Luxemb., Portugal, Sveits, Monaco (1971 m/5 frim.), Jamaica/

              Kingston, diverse. Flere svhv. Div. motiv. (K)

 

POSTKORT, 3‑MANGE REALISASJON/ROTELOTS  

 853     15   21 postk. (1 Australia, øvr. Europa, m/Mona Lisa). Div. land.     []

              Ubr./brukt (ves. 1960‑70 t.?). + Medflg. eldre ødelagt hel‑

              sak Belgia, med svakt tall i sirkel (sensur?). Eks.: (W)

 

POSTKORT TEMAER                         

 767     20   Flyplass. Fornebu. Ubrukt.  (K)                                   [176]

 854     15   3D/"Holografisk". Bil, Alfa Romeo, i 2 "utgaver" ved å vende      [36]

              litt på kortet. Ubrukt. Svakt litet blyantspor bakside.  (K)

 855     15   3D/"Holografisk". Bil, Citroën, i 2 "utgaver" ved å vende litt    []

              på kortet. Blank bakside.  (K)

 856     10   Barn. 2 kort med barn som leker. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)    []

 857     10   Barn. 2 kort med barn. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)              []

 858     10   Barn. Barn som "matroser". Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)          []

 859     10   Barn. Leker/Hengekøye. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)              []

 860     15   Bil. Chrysler Valiant. Med "reklame" på baksiden. Kortet er       []

              20 x 11,5 cm. Ubrukt. (K)

 861     10   Bil. Ferrari 330 GT. Ubrukt. (K)                                  [38]

 862     15   Bil. Ferrari 695 Tributo. Reklamekort m/info på baksiden. (K)     [48]

 863     10   Bil. Ferrari. 4‑bilders m/div. motiv. Ubrukt. (K)                 [56]

 864     10   Bil. Ferrari. Biler i montasjehall. Ubrukt. (K)                   []

 865     12   Bil. Fiat. Produksjonslokale. Lf. Ubrukt. (K)                     [37]

 866     15   Bil. Koenigsegg CCX. Med teknisk info. Ubrukt. (K)                []

 867     10   Bil. Lamborghini. Motordetalj, reklamekort. Ubrukt. (K)           []

 868     10   Bil. Lancia. Kort m/div. info for‑/baks. Svhv. (ikke p.kort) (K)  []

 869     15   Bil. Mercedes‑Benz 170 S. Interiør, tegnet. Ubrukt. (K)           [46]

 870     10   Bil. Mini Cooper S. Ubrukt.  (K)                                  []

 871     10   Bil. Mini Cooper S. Ubrukt. (K)                                   []

 872     15   Bil. Morris Minor. Svhv. Ubrukt. (K)                              []

 873     10   Bil. Nissan. Reklamekort. Ubrukt.  (K)                            []

 874     20   Bil. Oscar Type 2. Håndbygget sportsbil. Ubrukt.  (K)             [56]

 875     13   Bil. Porsche. "Påminnelse" om service/Forstilling. Lf Ubr. (K)    []

 876     13   Bil. Porsche. "Påminnelse" til eiere om service. Lf Ubrukt.  (K)  [31]

 877     13   Bil. Porsche. Cabriolet. USA‑produsert kort. Lf Ubrukt. (K)       [47]

 878     15   Bil. Porsche. Ubrukt. (K)                                         []

 879     10   Bil. Ratt/dashbord. Der neue Mercedes‑Benz Typ 170S. Br.1961 (K)  []

 880     10   Bil. Stratos. Reklamekort. Ubrukt.  (K)                           [36]

 881     20   Bil. Utstilling 1958 Bryssel. Sovjetiske standen. Ubrukt.         []

              Svak brett nedre, venstre hjørne. (K)

 882     25   Bil. Volvo P 1800. 4 sylindre, 1,78 liter, 100 hk. Ubrukt. (K)    [27]

 883     10   Bil. Volvo. Reklamekort. Ubrukt. (K)                              [12]

 884     10   Bil. Volvohallen og Volvos hovedkontor. Ubrukt. (K)               []

 885     10   Bil. VW "Boble". Reklamekort. Ubrukt. (K)                         [40]

 886     10   Bil. VW Transporter. Reklamekort. Ubrukt. (K)                     [35]

 887     15   Bil. VW. 4 stk. Reklamekort, tegnet. Ubr. Alle på nettbilde (K)   [45]

 888     20   Billøp. Autódromo Do Estoril. Ubrukt. (K)                         [66]

 889     15   Billøp. Internationales Solituderennen 1962. Porsche. Div. info   [25]

              på baksiden, er ikke postkort. Sign. ‑‑‑Strähle på forside. (K)

 890     10   Bunad. Gudbrandsdalsbunader. Brukt 1977/frim. pent fjernet. (K)   [72]

 891     10   Båt. "Adriatica". Svhv fotokort. Påskrift baks., ikke postg.(K)   [20]

 892     15   Båt. "Albatross". Broströmskoncernens elevskib. Svhv Lf foto‑     []

              kort. Ubrukt. (K)

 893     10   Båt. "Anskarus", Misjonsskib 1872. Maleri. Ubrukt. (K)            []

 894     10   Båt. "Astrid". AB Transmarin Helsingborg. Svhv Lf fotok. Ubr.(K)  []

 895     20   Båt. "Bitihorn". På Bydinvannet. Ubrukt. (K)                      [40]

 896     20   Båt. "Celenian". "Foreign Vessel loading Cotton at Charleston,    [25]

              S. C." (USA). Eldre, farver, ubrukt. (K)

 897     10   Båt. "Cherokee Queen". Oklahoma's  Finest Excursion Boat on       []

              Grand Lake.  Ubrukt, Lf, farver. (K)

 898     10   Båt. "Constitutionen". Modell av Sveriges 1. postångare. Ubr.(K)  [12]

 899     10   Båt. "Delta Queen". På St. Louis River, til New Orleans.          []

              Ubrukt, Lf, farver. (K)

 900     20   Båt. "Dronning Maud". Brukt. Med særst. "Cutty Sark Tall Ships    [30]

              Race Tondheim 26.7.1997" (nettb.). Sidest. + på NK 1295. (K)

 901     20   Båt. "Duchess of Atholl". Svhv Lf fotokort. Brukt 1920‑tall.(K)   []

 902     15   Båt. "Europa". 33819 brt. 200 m, 600 passasjerer. Ubrukt. (K)     []

 903     15   Båt. "Frans Suell". Med teknisk info. Brukt 1994. (K)             []

 904     12   Båt. "Front Driver". Ubrukt.  (K)                                 []

 905     25   Båt. "Fæmund II". Ubrukt. Utgiver FsH‑Produkt, Olso. (K)          []

 906     15   Båt. "Glafsfjorden". Arvika, 4.10.1926. Svhv ubrukt. Opptrykk     []

              ved Göteborgs Vykortsklubb. (K)

 907     15   Båt. "Gripsholm". Lf (farver), ubrukt. (K)                        []

 908     12   Båt. "Gustaf Wasa". Leksand. Ubrukt. (K)                          []

 909     15   Båt. "Göta". Göteborgs skärgård. Svhv ubrukt. Nytrykk             []

              ved Göteborgs Vykortsklubb. (K)

 910     10   Båt. "Hanseatic". Hamburg Havn. Eldre, farver, med "bølgekant".   []

              Litt kantslitasje. Brukt, frimerke pent fjernet. (K)

 911     35   Båt. "Harald Jarl". Brukt. Tydelig stmp. Trondheim‑Kirkenes/K     [110]

              16.6.79 på frim. 788x og sidestempel + linjestempel M/S Harald

              Jarl. Nettbilde. Litt hjørneslitasje. (K)

 912     20   Båt. "Henrik Wergeland". Brukt. Med særst. "Cutty Sark Tall       [35]

              Ships Race Tondheim 26.7.1997". Sidest. + på NK 1300. (K)

 913     10   Båt. "Himalaya". Svhv Lf fotokort. Brukt 1955 fra Australia.      []

              Små/svake bøyer øvre, venstre hjørne. (K)

 914     10   Båt. "Hiorten", 1692. Modell av Sveriges Postjakt. Ubrukt. (K)    []

 915     10   Båt. "Ide Min", skonnert? Påskrift, ikke postgått. Medfølger      []

              nedklipt(?) kort med seilskib "Alexander von Huboldt". (K)

 916     10   Båt. "Jylland". Fregatt, i Ebeltoft. Ubrukt. (K)                  [15]

 917     30   Båt. "Kaiser". Svhv fotok. Brukt, med fiolett rundt st. "Auf      [45]

              hoher See an Bord 19.7.1933..." (Nettkopi). Litet kanthakk. (K)

 918     10   Båt. "Kattegat". Svhv fotokort, ubrukt. (K)                       []

 919     15   Båt. "Kong Harald". Flerbilders. Ubrukt. (K)                      [17]

 920     20   Båt. "Kong Helge". Brukt. Med særst. "Cutty Sark Tall Ships       [30]

              Race Tondheim 26.7.1997". Sidest. + på NK 1298. (K)

 921     10   Båt. "Kronprins Gustaf Adolf". Modell. Svhv Lf fotok. Ubr. (K)    [12]

 922     25   Båt. "Kronprinsessan Ingrid" / Røde Kors. I Falsterbokanalen.     []

              Svhv Lf fotokort. Brukt 1948. (K)

 923     10   Båt. "Laponia", svensk. Brukt 1994. (K)                           []

 924     10   Båt. "Lime Branch". Antatt engelsk. Svhv Lf fotokort. Ubr. (K)    []

 925     10   Båt. "Nevada". San Pedro/California. "Side‑Wheeler". Farver       []

              Lf. Ubr. Noe minus/kant‑/bruksslit. Medfølger skadet Lf farver

              "Laurentic" ("Hands across the sea"). Br. 1911? Nettbilde. (K)

 926     20   Båt. "Niobe". Tysk skoleskib. Svhv Lf. Brukt 1937. Liten          [66]

              hjørnebrett. Med 15 pf. Hindenburg. (K)

 927     15   Båt. "Peter Pan". Travemünde‑Trelleborg. Ubrukt. (K)              []

 928     10   Båt. "Polarstern". Påskrift 1988, ikke postgått. Med teknisk      []

              info. Med diverse bretter. (K)

 929     20   Båt. "Pretoria Castle". Svhv Lf. Brukt Syd‑Afrika 1958. (K)       [30]

 930     10   Båt. "Prince Philippe". I Ostende. Svhv Lf, ubrukt. (K)           []

 931     20   Båt. "Queen Elizabeth 2". Ubrukt.  (K)                            [80]

 932     10   Båt. "Raffoello". Flerbilders, brukt, frim pent fjernet. (K)      [32]

 933     20   Båt. "Regin". Stockholms Rederi AB. Svhv Lf fotokort. 1 liten     [30]

              hjørnebrett. Brukt 1950. (K)

 934     12   Båt. "Sandön". På Göta Kanal. Brukt 1994. (K)                     []

 935     12   Båt. "Sandön". Ved sluse, Göta Kanal. Brukt 1994. (K)             []

 936     10   Båt. "Seven Seas". Miami/USA. Eldre/50‑t.? Lf farver, ubrukt.     []

              "This is the World's largest Passenger Motorboat" (!?).  (K)

 937     20   Båt. "Silverpilen". Strömstad‑Norge. Ubrukt. (K)                  []

 938     20   Båt. "Skibladner". Flerbilders. Svhv fotokort. Brukt 1958. (K)    [17]

 939     15   Båt. "Sommelsdijk" i brann, Rotterdam. Svhv Lf. Liten             [13]

              avskrapet flekk på forsiden. Brukt 1910. (K)

 940     10   Båt. "Viking", Flensburg. Brukt 1972. (K)                         []

 941     10   Båt. "Viktor Rydberg". Svhv. M/tekn. info. Nytr. 1985. Ubr. (K)   [20]

 942     10   Båt. Brunsbüttelkoog‑Schleuse. Med flere båter (bl.a. "Mexican    [12]

              Reefer" og "Mees Cremer"). Ubrukt, litt "slitt". (K)

 943     10   Båt. Flybåt, Malmö. Brukt, frim. pent fjernet. (K)                [15]

 944     10   Båt. Lot 14 svenske kort tema båt. Med båtfrim. som kort, teg‑    [11]

              ninger/malerier, "Birka Princess" etc. Noen nettekes. (W)

 945     10   Båt. Passasjerbåt på Rhinen. Ubrukt. (K)                          [12]

 946     10   Båt. Seilskute, Bretagne. Svhv Lf, antatt tidlig 1900‑t. Om‑      []

              adressert kort (nettbilde), frim. pent fjernet. (K)

 947     15   Båt. Ukjent navn. Står "Izmir" i margen. Påsatt 2 (serbisk/kro‑   [25]

              atiske e.l.) merker, ikke stemplet. (Nettbilde). (K)

 948     10   Dyr etc. 10 kort. Ape, kameler, esler, husdyr?, "albino" påfugl.  []

 949     10   Dyr. 10 kort. Br/ubr. Hund, Kameler (Arabia), Løver, Hester og    []

              ‑kjøretøy, Ender, Aper (tegnet, br. Tyskland 1935). Eks.: (W)

 950     10   Dyr. Frosk. Denne på bildet var Edvard Griegs maskot. (K)         []

 951     10   Dyr. Geparder. Ubrukt. (K)                                        [15]

 952     10   Dyr. Jaguar. Vertikal brett. Ubrukt. (K)                          []

 953     10   Fiske. Sportsfisker, ukjent sted. Ikke postgått, m/påskrift. (K)  []

 954     10   Fiskebåter. 2 kort. Figueira da Foz, Portugal. Ubr. Nettb. (K)    []

 955     10   Fiskebåter. Havn, San Francisco. Lf farver. Brukt 1957 i USA.     []

              Litt hjørneslitasje. (K)

 956     35   Fly. 3‑motors, Lufthansa, D‑999. Verkehrsflugzeug Rohrbach‑       [50.R]

              Roland. Ubr. svhv. Lf fotokort.  (K)

 957     10   Fly. Airbus A300. Olympic Airways. Lf. Ubrukt.  (K)               [14]

 958     30   Fly. Albatros Verkehrsflugzeug L 73. 2‑motors 2‑dekker Luft‑      [50.R]

              hansa. Ubrukt. (K)

 959     10   Fly. Auro 691 Lancastrian. Italiensk. Svhv (bruntonet) ubr. (K)   []

 960     10   Fly. Bleriot XI 1909. Ubrukt.  (K)                                []

 961     12   Fly. Boeing 720‑025. Conair. Las Palmas. Braathenfly i bak‑       [15]

              grunnen. Ubrukt.  (K)

 962     10   Fly. Boeing 720/720B. Conair. Med tekn. info. Brukt. (K)          [12]

 963     12   Fly. Boeing 727. Sterling. Ubrukt (med "firmastempel" baks.) (K)  [20.R]

 964     10   Fly. Boeing 747‑400. Lufthansa. Ubrukt.  (K)                      [12]

 965     10   Fly. Boeing 747. Lufthansa. Ubrukt.  (K)                          []

 966     14   Fly. Boeing B‑17G "Flying Fortress". Med div. info. Lf Ubr. (K)   [30.R]

 967     10   Fly. Boeing B‑757 200. LTE. Ubrukt.  (K)                          [12]

 968     15   Fly. Caproni Italiensk Bombefly. Div. info bakside. Lf Ubr. (K)   [40]

 969     10   Fly. Caravelle, Sabena. På Brussel Int. flyplass. Liten rift      [20.R]

              i høyre side, 1 svak hjørnebrett. Brukt 1965. (K)

 970     15   Fly. Caravelle. F‑BHRA. I Berlin. "Grüsse aus Berlin"‑kort.       [22]

              Brukt 1963 (i Sverige). (K)

 971     50   Fly. Concorde. British Airways. Påstemplet adresse og dato,       [400]

              men ikke postgått. (K)

 972     50   Fly. Concorde. Ubrukt.  (K)                                       [400.R]

 973     20   Fly. Consolidated B‑240 "Liberator". M/tekn.info. Lf. Ubr. (K)    [30.R]

 974     12   Fly. Dash 7. Maersk Air. Ubrukt.  (K)                             [15]

 975     12   Fly. DC 10. Lufthansa. Ubrukt. (K)                                [12]

 976     15   Fly. DC‑10‑30. SAS. Brukt 1993.  (K)                              [20]

 977     12   Fly. DC‑3. I "gamle" SAS‑farver. Utgiver DC‑3 Vennerne,           [127.R]

              Værløse, Danmark. Ubrukt. (K)

 978     25   Fly. DC‑3. Med skiunderstell i Scoresbysund, Grønland. Ubr. (K)   [186.R]

 979     20   Fly. DC‑3. OY‑BPB. SAS‑farver. DC‑3 vennene, Værløse. Ubr. (K)    [146.R]

 980     20   Fly. DC‑3. Som konditori. I Norrtälje, Sverige. Ubrukt. (K)       [20.R]

 981     10   Fly. DC‑8‑63. SAS. Ubrukt. Hjørnebrett og hj.slitasje. (K)        [156.R]

 982     15   Fly. DC‑8. Interiør, Lounge. Japan Airline. Ubrukt. (K)           []

 983     10   Fly. DC‑9‑81. Swissair. Lf. 1 hjørnebrett. Ubrukt.  (K)           [14]

 984     15   Fly. DeHavilland DH‑98 "Mosquito". M/tekn. info. Lf. Ubr. (K)     [25.R]

 985     15   Fly. Douglas A‑20G "Havoc". Div. info bakside. Lf Ubrukt. (K)     [20.R]

 986     10   Fly. EF‑111A "Raven". Med teknisk info. Lf. Ubrukt. (K)           []

 987     10   Fly. Ellehammer (replica). Ikke postgått, liten påskrift. (K)     []

 988     14   Fly. Fairchild C‑123K "Provider". Div. info baks. Lf Ubr. (K)     [26.R]

 989     10   Fly. Fokker F. XII "Värmland". SE‑ACZ. Tegnet, ubrukt.  (K)       [10]

 990     12   Fly. Fokker F28‑4000, SE‑DGS. Linjeflyg. Tekn. info. Ubr. (K)     [15]

 991     10   Fly. Halberstadt CL IV. Med teknisk info. Lf. Ubrukt. (K)         []

 992     20   Fly. Hawker Hurricane MkIIA. Med tekn.info. Lf. Ubrukt. (K)       [30.R]

 993     12   Fly. HFB 320 Hansa. Svhv. ubrukt. Liten/svaj påtegning baks. (K)  []

 994     10   Fly. Lockheed Electra Super 14‑H. Brukt av LOT 1937‑39.           [20.R]

              Tegnet bilde. Ubrukt, men påstemplet dato/adresse. (K)

 995     10   Fly. Lockheed P‑38L "Lightning". M/tekn. info. Lf. Ubrukt. (K)    [20.R]

 996     10   Fly. Lockheed VC‑140B "Jet Star". USAF. Lf Ubrukt. M/Info. (K)    [12]

 997     10   Fly. PWS‑24. Polsk. Med adr.stempel/dato baks., ikke postg. (K)   []

 998     15   Fly. Spad XIII. Lf. Ubrukt. (K)                                   []

 999     15   Fly. Spitfire MK XIX. Stasjonert ved F11 i Nyköping. Bildet       [22]

              tatt 1950 (nytrykk). Svhv. Påskrift, men ikke postgått. (K)

1000     12   Fly. Super Constellation. Svhv. Ubrukt.  (K)                      []

1001     20   Fly. Trident 3. British Airways. Ubrukt. (K)                      [30.R]

1002     10   Fly. Ukjent flytype. Cimber Air. Ubrukt. (K)                      []

1003     10   Fly. Vickers Wellington Mk III. Med info. Små papirrester på      [26.R]

              baksiden. Liten bøy nedkant høyre side. Brukt. (K)

1004     25   Flyplass. Barra Airport, Scotland. På stranden! Ubrukt. (K)       [150.R]

1005     20   Flyplass. Berlin Zentralflughafen Tempelhofer Feld, med 3 start‑  []

              klare fly. Svhv fotokort. Ubr, m/4 svake limpunkter baksid. (K)

1006     25   Flyplass. Bromma. Med "Bølgekant". Brukt 1975. (K)                [136]

1007     10   Flyplass. Brussels National Airport/Sabena. Ubrukt. (K)           [14]

1008     15   Flyplass. Torslanda, Göteborg. Brukt 1976. (K)                    [18]

1009     20   Flyplass. Visby. Med 4‑motors propell SAS‑fly (Metropolitan?)     [142.R]

              i forgr. Medfølger kort m/hjørnebrett av SAS DC 10. (K)

1010     12   Flyselskap. ABA‑reklame/poster ca. 1925. Frim.+ særstmp. Stock‑   []

              holm Postmuseum 200 år i luften 1983, m/ballong. Ikke postg. (K)

1011     25   Gratulasjonskort. Blomstervase. Brukt. Schw.st. Leira Station     [35]

              25 IX 20 på frimerker og sidestempel. Forside på nettbilde. (K)

1012     10   Gratulasjonskort. Kolorert. Lf, felter i "relieff"/preget.        [50]

              Brukt Horten 1905. Udelt adresseside. Hjørnebrett. (K)

1013     15   Humor. "For høyt på vognlasset nissen lo; jeg tror vi flytter     [25]

              idag vi to‑‑". Brukt 1953. Litt "slitasje" etc. Sign. B. (K)

1014     15   Humor. Forklaring på hvorfor en båt omtales "Hun". Svensk. (K)    []

1015     10   Julekort (S). 2 stk.: Julegaver på stang (trykk Posten 1983),     []

              ubrukt. Nisemotiv (Stina Broome?), brukt 1981. Begge nettb. (K)

1016     10   Julekort. 5 stk.: TM Davidsen "Nisse og hare". Skogsbilde m/NKS   []

              1967. 3 stk. div. motiv. Alle brukt 1967‑2000. Alle nettb. (K)

1017     16   Julekort. 8 ubrukte, Lf Farver Norsk Arbeide. Alle på nettb. (K)  []

1018     18   Julekort. 8 ubrukte. Lf, Farver, Norsk Arbeide. 1 med "gull"‑     []

              farve i tegningen. Alle avbildet på nettside. (K)

1019     15   Julekort. 8 ubrukte. Lf, Farver, Norsk Arbeide. 2 med "gull"‑     []

              farve i tegningen. Alle avbildet på nettside. (K)

1020     15   Julekort. 8 ubrukte. Lf, Farver, Norsk Arbeide. Alle nettb. (K)   []

1021     15   Julekort. Ca. 35 kort med høyst varierende motiv og format,       []

              brukt og ubrukt (90/00‑t.) + medflg. 2 doble ubr. kort/div.

1022     10   Julekort. Jente med pakke. Jenny Nuström (nytrykk). Ubrukt. (K)   []

1023     20   Julekort. Lot 20 ubr. eldre Mittetkort: L.C./Nisse‑geit (3),      []

              C. Nyström/Hus i skogen (10), L. Nathansen/Kjøttmeis (7). (K)

1024     15   Julekort. Nisse i bil med pakker. Ubr. Eldre? Svak hj.bøy. (K)    [100]

1025     15   Julekort. Nisse kjører bil m/pakker. Ubr. Lf. Norsk arbeide. (K)  [40]

1026     10   Julekort. Nisse stjeler skinke. Brukt 1982. Sign. B.  (K)         []

1027     10   Julekort. T.M.Davidsen "Julenatt". HJ./L‑syke. Brukt 1994.  (K)   []

1028     15   Kirke (S). 11 stk. Int.‑ og eksteriør. Kristianstad, Vännäs,      [20]

              Uppsala Domk., Hässleholm etc. 2 stk. er svhv. Alle ubrukte. (K)

1029     15   Kirke. Aurskog. Datopåskrift bakside. Ikke postgått. (K)          [20]

1030     15   Kirke. Borgestad (1907). Liten påskrift bakside. K.Nordahl. (K)   [20]

1031     15   Kirke. Bragernes, Drammen. Ubrukt. Utgiv. Prospect AS. (K)        []

1032     20   Kirke. Brønnøy, Brønnøysund. Brukt. Atelier Helgar Br.øys. (K)    [60]

1033     15   Kirke. Drangedal. Ubrukt. Utgiv.: K. Nordahl, Skotfoss. (K)       [22]

1034     15   Kirke. Drevsjø, Østerdalen. Datopåskrift baks. Ikke postg. (K)    [22]

1035     20   Kirke. Fantoft. Svhv Lf. Udelt adr.side. Ubrukt.  (K)             [20]

1036     10   Kirke. Florø. Datopåskrift på baksiden, ikke postgått. Litt       [15]

              hjørneslitasje, svak brett. (K)

1037     10   Kirke. Garmorkirken, Sandigske Samlinger. Ubr./liten påskr. (K)   [20]

1038     12   Kirke. Gaupne. Påskrift/dato baks., ikke postgått.  (K)           [20]

1039     20   Kirke. Gols Stavkirke. Svhv Lf. Brukt 1908. Svak hj.brett. (K)    [35]

1040     10   Kirke. Hemsedal. Ubrukt, med datopåskrift bakside.  (K)           []

1041     10   Kirke. Hernes. Ubrukt, med datopåskrift bakside.  (K)             [22]

1042     10   Kirke. Hønefoss. Flerbilders. Ubr., m/datopåskrift bakside. (K)   []

1043     10   Kirke. Kongsberg. Ubrukt, liten påskrift.  (K)                    []

1044     10   Kirke. Molde. Påskrift bakside, ikke postgått. (K)                []

1045     15   Kirke. Moss. Påført adr. + tekst + frim., ikke stemplet. (K)      []

1046     15   Kirke. Mosvik. Liten daotopåskr. bakside, ikke postgått. (K)      [22]

1047     10   Kirke. Nes, Nesbyen. Ubrukt, liten påskrift.  (K)                 []

1048     20   Kirke. Nesbyen Kapell. Datopåskrift bakside. H. Strand, Ål. (K)   [27]

1049     15   Kirke. Nittedal. Ubrukt, liten datopåskrift bakside. (K)          [22]

1050     10   Kirke. Nordsinni, Nordre Land. Liten påskrift bakside. (K)        [20]

1051     10   Kirke. Rena, Østerdalen. Med tekst bakside, ikke postgått. (K)    [15]

1052     10   Kirke. Ringsaker. 2‑del, int‑/ekster. Ubr. liten påskrift.  (K)   []

1053     10   Kirke. Romedal. Interiør. Datopåskrift bakside.  (K)              [15]

1054     20   Kirke. Romnes, Telemark. Ubr. Utgiv.: K. Nordahl, Skien. (K)      [27]

1055     15   Kirke. Røldal Stavkirke. Datopåskrift bakside. (K)                [20]

1056     20   Kirke. Råholt. Datopåskrift på baksiden, ikke postgått. (K)       [28]

1057     15   Kirke. Skien. Ubrukt.   (K)                                       [36]

1058     25   Kirke. Sør‑Fron, Gudbrandsdalen. Ubr./liten datopåskr. baks. (K)  []

1059     12   Kirke. Tingnes Kapell, Fagernes. Ubrukt.   (K)                    [20]

1060     12   Kirke. Tisleidalen Kapell, Fjellbu, Valdres. Brukt 1973. (K)      [20]

1061     20   Kirke. Totenviken, Østre Toten. Ubrukt. Normann G‑18‑17.  (K)     [28]

1062     12   Kirke. Tromsdalen. Nattbilde, med nordlys. Brukt. (K)             [40]

1063     10   Kirke. Tynset. Ubrukt. Normann F‑26‑22.  (K)                      []

1064     20   Kirke. Tørdal. Ubrukt. Utgiver: K. Nordahl, Skotfoss.  (K)        []

1065     10   Kirke. Åmot, Nord‑Torpa. Ubrukt, liten påskrift baksiden.  (K)    []

1066     12   Kongelig. Our Scottish Queen. Med Glamis Castle. Svhv. (brun‑     [38]

              tonet) Lf, Valentines's Post Card. Ubrukt.  (K)

1067     10   Kunst. 34 kort malerier/kunst etc. Aller fleste svhv., sydeuro‑   [16]

              peisk? Med Axel Ender "Pike på ski". Div. netteksempler. (W)

1068     10   Maleri. "Barbro" Carl Larsson. Hjørneslitasje. Ubrukt. (K)        [40]

1069     10   Maleri. "Julegilde" L. Jorde. (Hj./L‑syke). Brukt 1982. (K)       [40]

1070     10   Maleri. "Skiløpere" Andreas Bloch. (Hj./L.syke). Br. 1989. (K)    []

1071     10   Maleri. "Skirenn" (utsnitt). G. Wentzel. Hj./L.syke. Brukt. (K)   [40]

1072     10   Marine. Schnellboote vom Typ Jaguar. Tyske. Ubr. m/info.  (K)     [40]

1073     15   Motorsykkel. Indian? Svhv Lf. Ubrukt. Reproduksjon v/Göteborgs    [16]

              Vykortsklubb etter fotografi. (K)

1074     20   Patriot. Norge 100 aar jubilæum. 1814 Hæren 1914. Farvekort Lf,   [150]

              Lf, noe slitt. Ubrukt. (K)

1075     15   Polar. Antartica, flerbilders. 17x12 cm. Brukt 2003 fra           []

              Argentina til Norge. (K)

1076     10   QSL‑kort. Utfyllt 1988. Bakside på nettbilder.  (K)               []

1077     10   Reklame. Castrolite Motorolie. Bakside med bekreftelse på inn‑    []

              betaling. Dansk. Med 2 arkivhull.  (K)

1078     12   Samer. Kone med barn i komse. Ubrukt. Aune F‑1564‑3. (K)          [40]

1079     12   Samer. Med reindyr ved teltene. Ubrukt. Aune F‑3296‑8. (K)        [78]

1080     15   Samer. Same i elvebåt på Karasjokka. Ubrukt. Aune F‑3531‑7. (K)   [40]

1081     15   Samer. Samebryllup. Ubr. Mittet 1965, "Mexichrome" 2205/30. (K)   [50]

1082     15   Samer. Samegutter i lek ved telt. Ubrukt. Aune F‑3469‑7. (K)      [58]

1083     12   Tegneserie. Snurre Sprett. Brukt 2005. (K)                        []

1084     25   Tog. 15 kort med tog. Flere tyske, noen Svenske. Div. motiver.    [45]

              Br./ubr. Flere med svenske særstempler etc. Noen netteks. (W)

1085     15   Tog. Anten‑Gräfsnäs Järnväg. 1930‑t. svhv nytrykk. Br. 1972. (K)  [25]

1086     15   Tog. BLJ 6 med vogner/Stora Lundby Järnvägsmuseum. Svhv.          [25]

              Brukt 1971, særstempel Årjängs Marten 1971. (K)

1087     10   Tog. Damplok med vogner, steinbru. Tysk? Lf Svhv. Brukt 1971 (K)  [20]

1088     10   Tog. Elektrisk lok, tysk? Svhv. nytrykk. Brukt (Sverige). (K)     []

1089     10   Tog. Elektrisk lok/vogner 1939, tysk?. Svhv. nytrykk. Brukt. (K)  []

1090     15   Tog. Insel Sylt. Inselbahn. Brukt i Sverige 1972, særst. (K)      [25]

1091     10   Tog. Lastetog (tysk?). Svhv. nytrykk? Brukt i S. m/Fac.1484. (K)  []

1092     12   Tog. S9p 3026, Lundby Järnv.museum. Svhv nytrykk. Brukt 1971 (K)  [20]

1093     12   Tog. SJ Rc 1021 med expresståg mot Stockholm. Brukt 1973. (K)     []

1094     10   Tog. SJ Y1 1285 "Lina Sandell" KrösaTåget august 1985. Ubr. (K)   [20]

1095     10   Tog. SJ:s dieselfordon. I Haparanda 29.3.1968. Ubrukt.  (K)       [28]

1096     12   Tog. Svensk damplok. 1122. Svhv fotokort. Svak "bulket".          [20]

              Brukt, med særstmp. Göteborg Jubeileumsveckan 1.6.1971. (K)

1097     10   Tog. Tysk "Auto im Reisezug". Brukt 1971 (i Sverige). Noe         []

              kantslitasje. (K)

1098     15   Tog. Tysk damplok. 01 001. 1926‑58. Svhv nytrykk. Brukt i         [20]

              Sverige 1990, særstmp. Borensberg Husbyfjöls Marknad. (K)

1099     15   Tog. Tysk damplok. 01 1054. 1954. Svhv nytrykk. Svak brett.       [20]

              Brukt i Sverige 1990, særstmp. Bjuråker Svågagården. (K)

1100     15   Tog. Tysk damplok. 01 1088. 1949. Svhv nytrykk. Brukt i           [20]

              Sverige 1990. (K)

1101     12   Tog. Tysk damplok. 01 1103. 1951. Svhv nytrykk. Brukt i           [20]

              Sverige, særstmp. Hörby Marknad 5.7.90. (K)

1102     15   Tog. Tysk damplok. 23 004. Svhv nytrykk. Br. i Sverige 1990. (K)  [20]

1103     15   Tog. Tysk damplok. 24 004. Brukt i Sverige 1973, særstmp. (K)     [30]

1104     15   Tog. Tysk damplok. 297 401. 1958. Svhv fotokort. Brukt i          [20]

              Sverige, særstmp. Doroteadgen 6.2.72. (K)

1105     15   Tog. Tysk damplok. 50 087. 1954. Svhv nytrykk. Brukt i            [25]

              Sverige, særstmp. Motala Frimärkets dag 1990. (K)

1106     15   Tog. Tysk damplok. 62 003. 1931. Svhv nytrykk. Svak brett.        [20]

              Brukt i Sverige 1990, særstmp. Vallåkraträffen. (K)

1107     15   Tog. Tysk damplok. 62 004. 1932. Svhv nytrykk. Brukt i            [20]

              Sverige, særstmp. Stockholm Tjej‑milen 1990. (K)

1108     15   Tog. Tysk damplok. 62 006. Svhv nytrykk. Br. i Sverige 1990. (K)  [25]

1109     12   Tog. Tysk damplok. 62 007 (?). Svhv nytrykk. Brukt i Sverige      [20]

              1990. Særstempel Ullånger Höga Kusten Marathon 10 år. (K)

1110     12   Tog. Tysk E 10 1240. Svhv nytrykk. Brukt i Sverige 1990. (K)      []

1111     12   Tog. Tysk E 10 1309. 1966. Svhv nytrykk. Br. i Sverige 1990. (K)  [20]

1112     15   Tog. Tysk tog 1930. Svhv nytrykk. Særst. Knäredsdagarna '90 (K)   [22]

1113     15   Tog. Tysk tog 1931. Nytrykk. Svhv. Brukt i Sverige 1990, med      []

              særstempel Såtenäs Flygdagar 25.8.1990. (K)

1114     15   Tog. Tysk tog 1958. Nytrykk. Svhv. Brukt i Sverige 1990. (K)      [25]

1115     12   Tog. Tysk tog 1962. Svhv nytrykk. Br. Sverige 1990, særst. (K)    [20]

1116     15   Tog. Tysk tog 1963. Nytrykk. Svhv. Brukt i Sverige 1991. (K)      []

1117     12   Tog. Tysk tog, privatbane Schleswig‑Holstein. Svhv nytrykk.       [20]

              Litet hakk i kant. Særstmp. Innvigning Stockholm Årsta 1991. (K)

1118     10   Tog. Tysk. "Rheingold" bei Oberwesel. Brukt i Sverige 1971 (K)    []

1119     10   Tog. Tysk. Baureihe V 320, 1962. Brukt i Sverige 1973. (K)        []

1120     15   Tog. Vestergötland‑Göteborg 1899. Svhv nytrykk. Brukt 1971. (K)   [36]

1121     12   Tog. Zahnradbahn auf dem Schneeberg, 2075 m. Svhv. Lf fotokort.   [10]

              Brukt i Sverige, særstmp. 1972. (K)

1122     15   Tog. Zahnradbahn, Schneeberg. Station Hochschneeberg. Svhv        []

              Lf fotokort. Brukt i Sverige, særstmp. Malmö Sturup 1.12.72 (K)

1123     50   Trav. 10 stk. svhv tegnede av Carl B. Hestman. Med Rex Rodney,    [300]

              Alm Svarten, Habib, Spikdona etc. Ubr. 1 kort m/skade baks. (K)

1124     10   Kirke. Lom stavkirke. 2‑bilders (ekst. og interiør). Ubr. (K)     [20]

1125     10   Kirke. Lom stavkirke. Ubrukt. Normann G‑4‑28. (K)                 [20]

1126     10   Kirke. Vågå. 2 interiørkort. Prekestol/døpefont + midtgang. (K)   [60]

1127     25   Reklame. Nautiske instrumenter. Bakside: Internationale Signal‑   [55]

              flag i farver. Iver C. Weilbach & Co., Copenhagen. (K)

 

MYNTER                                  

1128     10   150 norske 5‑ører. Alle "liten type" (serie 1973‑82).             []

              Varierende kvalitet.

1129     10   200 norske 10‑ører. Aller fleste nyere uten hull.                 [12]

1130     10   250 norske 10‑ører. Aller fleste nyere uten hull.                 [13]

 

BLADER/HEFTER                           

1131     35    9 forskj. blader: 2 stk. Hakke Hakkespett (1976/77), Walt Dis‑   []

              ney månedshefte 1972/75. 1 stk. Pellefant/1974, Dennis/1977,

              Fantomet/1980, Billy/1979, Tarzan/1973. Noen litt slitt.

1132     35    9 forskj. blader: 2 stk. Snurre Sprett (1976 + 1978). 3 stk.     []

              Dennis (1977/78). 1 stk. Mikke Mus/1970, Hakke Hakkespett/1977,

              Sølvpilen/1974, Billy 1980. Noen litt slitt.

1133     50   14 forskj. blader: 11 stk. Donald Duck‑blader 1980. 2 stk. dan‑   []

              ske DD (Anders And) 1978/79. Mikke Mus 1980. Noen litt slitt.

1134     50   14 forskj. Donald Duck‑blader (1973, 75 og 77). Noen litt slitt.  []

1135     50   14 forskj. Donald Duck‑blader fra 1978 og 79. Noen litt slitt.    []

1136     50   14 forskj. Donald Duck‑blader fra 1978/79/80. Noen litt slitt.    []

1137     50   14 forskj. Donald Duck‑blader, 1975 og 76. Noen litt slitt.       []

1138     50   14 forskj. Donald Duck‑blader, alle fra 1975. Noen litt slitt.    []

1139     50   14 forskj. Donald Duck‑blader, alle fra 1976. Noen litt slitt.    []

1140     50   14 forskj. Donald Duck‑blader. 1 stk. 1973, 1974 og 1976,         []

              9 stk. 1977, 2 stk. 1978. Noen litt slitt.

1141     15   Lille Sprint nr. 1. "Sprints barndom". Hefte 21,5 x 28,5 cm.      []

              Fin stand ("som nytt"). Forside på nettbilde.  (W)

1142     15   Lille Sprint nr. 8. "Det gjelder å holde seg". Hefte 21,5 x       []

              28,5 cm. Fin stand ("som nytt"). Forside på nettbilde.  (W)

1143     12   Sprint nr. 27. "Hvem kan stoppe Cyanina?". Hefte 21,5 x           []

              28,5 cm. Pent brukt. Forside på nettbilde.  (W)

 

BILDER/TEGNINGER                        

1144     10   "Glengarry". Glen Line Ltd. Svhv Lf fotok. NB! Blank bakside (K)  []

1145     15   "Path Finder". Svhv Lf fotok. NB! Blank bakside, med stempel      [25]

              "Skyfotos", og hilsen/påskrift fra kapteinen på båten. (K)

1146     10   BMW 318is Coupe. M Team Mobil. 15x10,5 cm, blank bakside. (K)     [66]

1147     10   Båt "Asian Nova" på dias/lysbilde 12,5x10 cm. Ukjent nasjo‑       []

              nalitet. Nettbilde, men med dårlig gjengivelse her. (W)

1148     10   Sightseeingbåt, Oslo. 1955. Svhv bilde/kort (ikke postkort),      []

              14 x 9 cm. Datopåskrift på baksiden. (K)

 

BØKER                                   

1149     15   "Elvis og jeg". Priscilla B. Presley. Innb. Mortensen 1986.       []

              Liten slitasje på baksiden, noen småflekker i papiret inne.

1150     15   "Jakten på Bismarck". M. Tamelander/N. Zetterling. Pocket.        []

              Med noen bilder.  (W)

1151     15   "Norge under okkupasjonen". Chr. A.R. Christensen. Beregnet for   []

              ungdom. Innb. 14x21 cm. Utgått eks. fra skoleboksamling. (W)

1152     50   "Verden i bilder 1919‑1960". 6 bind 21x27,5 cm innb. Flotte       []

              bøker, mange bilder (svhv) og noe tekst. (Pakkeporto = 285,‑)

1153     20   "Vil du bli med hjem å se på frimerkene mine?". Øyvind Refsnes.   [60]

              192 s. 17x24 cm. Om frimerkesamling. Mange bilder, kopier av

              frimerker, annonser og artikler. Er også nostalgi/historie. (W)

1154     10   "Og vinden suser videre". Ingrid Stokke. Lyrikk, innb.            []

              Illustrert av forfatter.

1155     12   "Rassiabarn". Lucy v. Soest. Innb. Nær ukjent historie om         [20]

              barn/ungdom som slavearbeidere i Tyskland 2. verdenskrig.

              Fortalt av en av få overlevende. Ny bok. (Nypris = 168,‑).

 

DIVERSE                                 

1156     10   Bil. Buick 1912. "Folder" 18,5x12 cm til utbrett, 1 bil           []

              "åpner" seg. Liten "skade": 1 hjul løsnet fra bilen. (K)

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1157    100   "Encyclopedia America, Internat. Edition". Amerikansk konver‑     []

              sasjonsleksikon 1965. 30 bind! ca. 19x26 cm, innb. Noen farve‑

              bilder‑/plansjer. Meget god stand/knapt brukt? NB! ca. 50 kg!

1158     10   Island ** 2 stk. helark:  416 (F 452) 50 aur Blomster./50 stk.    [25]

              466 (F 502) 8 kr. Drivhus/50 stk. Begge med 1 brett.

1159     10   Lp‑konv., fleste 50/60‑t.: Mexico, Frankr., Argentina, Venez.,    [15]

              Syd‑Afr., Aden, Pakist., Syria. Ord.konv.: Canada, GB. Eks.: (W)

1160     10   Åland. Årssett ** 1984: Afa 1‑7. 1994: Afa 79‑81. 1996: Afa       [18]

              107‑19. (1994 og 1996 med Hefter).

1161     10   Åland. Årssett ** 1989 og 1990/Posten. Afa 32‑43.                 [14]