A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Med realisasjoner/rotelots og div. Mange lave utrop!.  

‑‑‑> Det er fortsatt "lager‑tømming", mange utrop/lots er satt til 10 kr.!

 

Auksjonsliste for auksjon nr. 98.  Avholdt 28. september 2017.

Oppdatert med høyeste mottatte bud på objektene.

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden, og for ønsket nummer.

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

‑‑> NYHET: Det er nå (i tillegg til enkeltbilder) også lagt ut kopier av

           hver bildeside i katalogen. Se under "Bilder", er merket Obj K01...17.

            

    Helt til sist på bildesiden er Resultatlisten (med tilslagsbeløp) for Auksjon 98.

    Her er også Auksjonsreglement/‑betingelser. (Er merket "Info").

 

Det er nå intet gebyr ved tilslag, kun 13,75 % provisjon på tilslags‑

summen, og gjeldende portosats. På våre auksjoner kan du by ned til 80 % av utrop,

men minstebud er 10 kr. (Objekter med utrop 10 kr. er ofte realisasjoner,

rotelots etc.).

 

Reduksjon til ca. 10 % over nest høyeste ved flere bud over utrop.

Kun ett bud over utrop: Objektet går for utropspris. Ved bud kun under utrop:

Går til høyeste. Bud kan sendes pr. e‑mail, brev, ev. pr. telefon.

 

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste mottatte bud, er "tom" uten bud.

Ettersalg til og med 20. oktober 2017. (Utropspris + provisjon + porto, ingen

gebyrer e.l.). NB! Listen blir ikke oppdatert med ettersalg.

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., kun et fast ekspedisjons‑

tillegg på 13,50 kr. uansett vekt, antall objekter etc., og vi betaler portoen).

Klikk på "Salgsliste". (Med gjeldende Liste nr. 64).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg.

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

   Utrops‑                          

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                           Oppdatert med høyeste/sluttbud:

====== ======  ======================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1     12      4. Oscar I. 4 sk. blå. Del av svakt rundstempel. (K)           [25]

   2     15      4. Oscar I. 4 sk. blå. Del av svakt rundstmp. (K)              [30]

   3     25      4. Oscar I. 4 sk. blå. Mulig flekk/punkt etter FIRE. (K)       [30]

   4     12      4. Oscar I. 4 sk. blå. Svakt/utydelig rundstempel. (K)         [20]

   5     85      5. Oscar I. 8 sk. brunkarmin. 3‑rings 315 opp/ned. (K)         [125]

   6     75      5. Oscar I. 8 sk. brunkarmin. Sidevendt st. Bergen 1861. (K)   [110]

   7     18      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av svakt rundst. (K)    [20]

   8     18      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av svakt rundst., kan   [22]

              være Ringsager? Liten, svak flekk (avsmittet?) på bakside. (K)

   9     20      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Litt skakt stmp. Christ‑    [24]

              iania 23.10.1865. Avsmittet blekkskrift bakside. (K)

  10     25      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Litt svakt rundstempel      [40]

              Ringsager 15.10.1866. (K)

  11     20      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Stmp. opp/ned (Elverum?)    [25]

              18.1.1865.  (K)

  12     12      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Svakt Bergen‑stempel.       [20]

              Anelse "butte" tagger venstre side. (K)

  13     15      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Svakt rundstmp. (K)         [30]

  14     50      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Stmp. Stavanger (?) dels     [85]

              kraftig, opp/ned, 1865.  (K)

  15    125     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Snei/del av 2 svake stmp. (K)   [150]

  16     30     11. Våpen 1867. 1 skill.1 gråsvart. 2 dels kraftige stmp. (K)   []

  17     30     11. Våpen 1867. 1 skill.1 gråsvart. Del av kraftig stmp. (K)    [50]

  18     50     11. Våpen 1867. 1 skill.1 gråsvart. Del av utydelig stmp. (K)   []

  19     50     11. Våpen 1867. 1 skill.1 gråsvart. Sentrert opp/til høyre.     []

              Snei + del av rundst. (K)

  20     80     11. Våpen 1867. 1 skill.1 gråsvart. Snei+del av stmp. 1872 (K)  []

  21     13     18. Posthorn 3 skill. rød (kraftig). Type? Del og snei av       []

              litt kraftig rundst. (Bergen?). (K)

  22     15     18. Posthorn 3 skill. rød (mot blek rosa?). Type? (K)           [20]

  23     15     18. Posthorn 3 skill. rød (mot rosa?). Type? Snei rundst. (K)   [20]

  24     25     18. Posthorn 3 skill. rød. Type? Forholdsvis kraftig farve.     []

              Litt skakt stmp. Tønsberg 1874. (K)

  25     35     18. Posthorn 3 skill. rød. Type? Rundst. Nordre Aurdal          [35]

              1.2.1876.  (K)

  26     70     21. Posthorn 7 skill. brun. Sentrert opp. Del av rundst. (K)    [150]

  27     30     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Anulert med blekk‑X. (K)          []

  28     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av stmp. Christianssund       [18]

              10.5.1881. Ujevne tagger. (K)

  29     15     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Stmp. Hamar 21 II 88. (K)         [21]

  30     35     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Vertikalt par, Schw.‑stempel      [50]

              Frederiksstad 30 VII 86.

  31     15     39. Posth. Elektrot. 20ø brun. Svakt st. Fetsund 9.9.1882. (K)  [18]

  32     25     41. 21 mm Posth. Stereot. 3ø gul. Tydelig st. Frederiks‑‑‑      [40]

              13 VIII 85, opp/ned. (K)

  33     10     46. 21 mm Posth. Stereot. 20ø mattblå. Kan være 46a.            []

              NB! Liten rift og hjørnebrett nedre h. hjørne.  (K)

  34     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av utydel. rundstempel. (K)        []

  35     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Svakt Skienstempel 3 V 11. (K)         []

  36     10    117. Provis. Posth. 5/25ø. Påtrykket noe til venstre. (K)        []

  37     15    145 Bh. Løve 1926. 20ø rød. Utagget til høyre.  (K)              [50]

  38     15    145 Bv. Løve 1926. 20ø rød. Utagget til venstre.                 [50]

              Svak rødlig tone i del av papiret. (K)

  39     30    145 Dhn. Løve 1926. 20ø rød. Utagget nede og til høyre.          [60]

              Svak rødlig tone i del av papiret. (K)

  40     30    145 Dvn. Løve 1926. 20ø rød. Utagget nede og til venstre.        [60]

              Svak rødlig tone i del av papiret. (K)

  41     13    184. Radium 20+10ø. Svakt Schw.st. Drammen 7.7.34. (K)           []

  42     12    261. V‑merke m/vm. 1ø grå. Del av datidens mask.stmp.  (K)       [22]

  43     25    275. V‑merke u/vm. 2ø brun, vannrett par. Del av stmp. 1941 (K)  []

  44     15    275. V‑merke u/vm. 2ø brun. Del av stmp. Ullevål 10.11.1941 (K)  [36]

  45     80    300. Quisling 20+30. Del av rundst. ‑‑dbanen 1.2.42. (K)         [300]

  46     35    301. Quisling 1‑2‑1942, 20+30. Del av rundst. (K)                [90]

  47     20    319‑21. Landshjelp 1943. Alle med del av rundstempel/hjørne.     []

  48     10    320. Landshjelp 1943, 20+10ø. Del av svakt stmp. 44. (K)         []

  49     10    321. Landshjelp 1943, 40+10ø. Del av svakt stmp. 45. (K)         []

  50     20    328. Landshjelp 1944. 15+10ø. Snei av rundstempel 1945. (K)      [20]

  51     33    407‑09. OL‑merker. Alle med snei/del av rundstempel. (W)         []

  52     20    416. Nordkapp 1953. 30+15ø. Del av rundst. 17.3.55. (K)          [51]

  53     32    417. Nordkapp 1953. 55+25ø. Del av rundstempel.  (K)             [26]

  54     10    445. Nordkapp 1957. 25+10ø grønn. Snei av rundst. (K)            []

  55     10    492‑95. NIF 100 år. Alle 4 med snei/del av rundstempel.          [12]

  56     10   1316x‑1317x. Ialt 4 merker på 1/2 hefte. Sentrert rundstempel     []

              Oslo 26.11.97.

  57     10   1326. Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremerker,      [50]

              rundstemplet Oslo 9.2.98.

  58     10   1346‑1347. Ialt 4 merker på 1/2 hefte. Sentrert rundstempel       []

              Oslo 20.11.98.

  59     10   BL   4. Oljevirksomhet miniark (978‑81). Sentrert                 [11]

              rundstempel Oslo 31.12.85. (Nettbilde).  (W)

  60     10   BL   5. Papirindustri miniark (998‑1001). Sentrert                [16]

              rundstempel Oslo 20.3.87. (Nettbilde).  (W)

  61     10   BL  14. Stålstikk (1119‑22). Sentrert rundstempel                 []

              Nesoddtangen/1450 06.12.91. (Nettbilde).  (W)

  62     10   BL  16. OL‑vinnere (1139‑42). Sentr. rundst. Oslo 21.2.92. (W)    []

  63     10   FH  53 Akn. Fugler (859‑60). Rundst. Nesoddtangen/1450 25.2.91    []

              (sentrert på 2 stk. 4‑blokker + 2 merker). Nettbilde. (W)

  64     10   FH  54 IB. Fugler (861‑62). Rundst. Nesoddtangen/1450 9.11.91     []

              (sentrert på 2 stk. 4‑blokker + 2 merker). Nettbilde. (W)

  65     10   FH  55 B. Fugler (875‑78). Rundst. (litt svakt Schw.st.) Bergen   []

              (sentrert på 2 stk. 4‑blokker + 2 merker). Nettbilde. (W)

  66     15   FH  57 A. Fugler (908‑09). Tydelig rundst. Hjellen/Skien          []

              31.3.93 (sentr. på hver parkombinasjon). Nettbilde. (W)

  67     12   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. (K)                                [30.R]

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

  68     10    350. Haakon 1 kr. grønn. Pose med antatt ca. 1000 merker.        [25]

  69     12    364. Postjub. 1947, 40ø. Ca. 65 merker. Ingen maskinstempler.    [24]

  70     25    368. Postjub. 1947, 60ø. Ca. 40 merker. Ingen maskinstempler.    [61]

  71     15    369. Postjub. 1947, 80ø. Ca. 125 merker. Ingen maskinstemplet.   [40]

  72     20    369. Postjub. 1947, 80ø. Ca. 185 merker. Ingen maskinstempler.   [56]

 

NORGE MASSEV. DIV. MERKER               

  73     20    469‑72. 1, 1,50, 2 og 5 kr. Olav. Tils. ca. 160 merker, noen‑    [45]

              lunde likt fordelt? Alle skal være rundstemplet. Ikke sjekket.

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                    

  74     11   Ca. 260 gram klipp. Mest nyere, også noen brev‑/postklipp til‑    [35]

              bake til 1940/50‑tall. Mange forskj. merker. Virker ordinært.

  75     12   Ca. 280 gram klipp. Mest nyere, også noen brev‑/postklipp til‑    [35]

              bake til 1940/50‑tall. Mange forskj. merker. Virker ordinært.

  76     12   Ca. 300 gram klipp. Mest nyere, også noen brev‑/postklipp til‑    [40]

              bake til 1940/50‑tall. Mange forskj. merker. Virker ordinært.

  77     15   Ca. 360 gram klipp. Mest nyere, også noen brev‑/postklipp til‑    [45]

              bake til 1940/50‑tall. Mange forskj. merker. Virker ordinært.

  78     15   Ca. 380 gram klipp. Mest nyere, også noen brev‑/postklipp til‑    [40]

              bake til 1940/50‑tall. Mange forskj. merker. Virker ordinært.

 

NORGE PERFINS                           

  79     10   Perfin "Dr 06". 2 stk.: 1631 4.1.07 og 1632 6.12.06. Begge        []

              på klipp m/sidest. Rundst. Strømsø resp. Bragernes Drammen. (W)

 

NORGE VARIANTER ETC.                    

  80     65      4 v5. Oscar I. 4 sk. blå. Kolon etter Skilling. Snei rst. (K)  [120]

  81     10    350 v1. Haakon 1 kr. grønn. "Due" under KRONE. (K)               []

  82     15    469 v1 og 470 v2. 1 kr. Flekk i pannen og strek i marg. 1,50     [300]

              flekk i ordensbånd. Medflg. 1 kr. m/bare flekk i pannen. (K)

  83     80    469‑72. Lot varianter, alle registrerte (unntatt 472 v1). Ialt   []

              1 kr.: Ca 35 stk. 1,50: 4 stk. 2 kr.: 8 stk. 5 kr.: 4 stk.

  84     10    469. Olav 1 kr. grønn. Par, begge m/grønn flekk i pannen.        [36]

              Som v1, men uten strek i margen. Stemp. Heggeriset 3.7.67. (K)

  85     12    891 v2 ** D/S Fæmund. 1,50 rød. Strek på ripa.                   [300]

  86     10   T  25. Off.sak Boktrykk. 20ø rød. Feil dato (10 III 26). (K)      [50.R]

  87     10   T  28. Off.sak Boktrykk. 60ø grønnblå. Hvit flekk til høyre       [40.R]

              for høyre 60. Trykktilfeldighet? (K)

  88     10   T  76 ** Off.Sak 10ø grå. Med lys "kule" under halen. Med‑        [30.R]

              følger 3 stemplede merker med den samme "varianten".  (W)

  89     10   T  83 + 103. Off.Sak 40ø blåfiol og grønnoliv. 2 forskj. "vari‑   [30.R]

              anter. Hvit flekk over SA, og diagonal mørk strek bak løvens

              hals. 16 merker av 83, 1 av 103, noen få **, øvr. stemplet. (W)

  90     10   T  83. Off.Sak 40ø blåfiol. 2 forskj. "varianter": Hvit flekk     [30.R]

              over SA, og diagonal mørk strek bak løvens hals. Lot med tils.

              20 merker av feilene, noen få **, øvrige stemplet. (W)

  91     15   T  87. Off.Sak 50ø rød. 5 små konvol. med diverse varianter/      [45.R]

              flekker etc. (ikke registrert i NK). Fleste stmpl., noen **

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

  92     20   32 forskj. norske, dels fint rundst. Fra eldre Posth. til         [50]

              nyere. Alle på nettbilde. (K)

  93     20   35 forskj. norske, dels fint rundst. Fra eldre Posth. til         [50]

              nyere. Alle på nettbilde. (K)

  94     35   4 stk. Posth. ureg.m. vinger. Fintg.: 1ø, 10ø kraftig rød/type?,  [40]

              15ø. Grpvtg.: 20ø. Kan være/forbeh.: 58B, 73X, 77IIY, 78. (K)

  95     20   Lot 25 stemplede 4‑blokker. NK 99 240 340 469‑71 513‑15 520       [55]

              612 881 901 924 996 1088/89 1128 1157 1166‑67 1200 1265 1335

              1402 1775. Aller fleste m/rundstemp. Alle på nettbilder. (W)

  96     20   Lot 6 rundstmp.: NK 76, 150, 168, 229, 357, T 89. Alle nettb.(K)  [150]

 

NORGE STEMPLER                          

  97     10    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Gjerstad 25.5.36. (K)               [12]

  98     10    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Kravik (Grad 4) 20 IX 37. (K)       [12]

  99     10    231. Løve 2 kr. rød. Langesund 22.10.43. (K)                     []

 100     12    362. Postjub. 1947, 25ø. Holandshamn 3.XII.47. (K)               [75]

 101     25    362. Postjub. 1947, 25ø. Meløy 6.12.47. (K)                      [50]

 102     12    362. Postjub. 1947, 25ø. Mistfjorden 7.XII.47 (grad 6). (K)      [40]

 103     20    369. Postjub. 1947. 80ø brun. Myrdal 10.12.48. (K).              []

 104     15    471. Olav. 2 kr. rød. Gausel 25.3.68. (K)                        [25]

 105     15    471. Olav. 2 kr. rød. Vik i Sogn 1.8.69. (K)                     []

 106     15    962/963 BB Parkomb. Karius og Baktus 2x2,00. Sentrert rund‑      [27]

              stempel Bergen/Sentrum 12, 23.10.09. (K)

 107     10   1116. Redn.selskapet 27 kr. Hammerfest/9600 9.12.91. (K)          [117]

 108     10   1159 x. Posthorn 4 kr. rød/gulor. Fall/2864, 13.5.93.  (K)        [46]

 109     20   1260. Troll‑feltet 3,50. Hønefoss Sentrum B/Hønefoss 9.7.96 (K)   [30]

 110     10   1482. Europa/Sirkus 8,50. Hamar/E 1.10.10 (?). (K)                [15]

 111     30   1510. Hilsen (Bursdag) 5,50. Porsgrunn 19.9.03. På klipp. (K)     [45]

 112     25   1511. Hilsen. Party. 5,50. Porsgrunn 19.9.03.  (K)                [30]

 113     25   1513. Hilsen. Høytid/Jubileum. 5,50. Porsgrunn 19.9.03. (K)       []

 114     15   1546. Barn og Ungdom 6,00. Hamar E 01.10.10. (K)                  [25]

 115     20   1596. OL Torino 6,00 kr. Rundst. Bodø 27.2.06. (K)                [47]

 116     30   1644. Porsgrunn 200 år A Innland. Porsgrunn 27.4.07. (K)          [45]

 117     18   1788. Drammen 9,00. Drammen/30, 07.09.11. På klipp med            [16]

              sidestempel. Hele på nettbilde (K)

 118     50   BL   43. 20 kr. Munch. Sentrert rundstempel Sandvika 6.5.13.      [90]

              På klipp, med sidestempel. (K)

 119     10   T  85. Off.Sak vanlig papir. 45ø rød. Eidsfjord i Vesterålen      [160]

              2.3.61. (K)

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 120     25    362. Postjub. 1947, 25ø. 18 stempl. 47/48, bl.a. Kjerringøy,     [100]

              Misvær, Moldjord, Valnes i Bodin, Hanøy, Lundersæter, Nordfold,

              Kjeldebotn, Engavågen, Botn i Ofoten + div. Alle på nettb. (W)

 121     22   28 merker m/rundst. Fra 10ø Posth. stempl. 1908 til nyere. (W)    [26]

 122     25   30 merker m/rundst. Fra 10ø Posth. stempl. 1903 til nyere. (W)    [26]

 123     20   Ca. 30 merker m/div. stempler: Tekst fra mask.st., T‑stempler,    [40]

              del av KPH, farvede stmp., del av 4‑rings etc. Alle nettb. (W)

 124     40   Lot 19 stk. dels fint rundst. Fra Posthorn Stolpe til 1940‑tall.  [42]

              3 av stmp. på par, bl.a. 110 IIb. Alle på nettbilde. (W)

 125     75   Lot 23 stk. dels fint rundst. 1940‑t. til nyere. Alle nettv. (W)  [80]

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 126     15   Sogns Postexp. (E eller F). 29 XI 31 på 145/20ø rød Løve. (K)     [40]

 

NORGE MASKINST. MED TEKST                

 127     10   TMS  97. Frihetsgaven, Oslo Br 22.3.46. Klipp 16x4 cm. Med 1      []

              vertikal, svak brett. Frimkerket borte (falt av?). (W)

 128     10   TMS "Fredrikstad 425 år 1557‑1992". På C65‑konvolutt              []

              (22 x 11 cm) fra Cirkus Arnardo. Nettbilde. (W)

 

NORGE MINISTEMPEL                       

 129     10   Ministempel (Ø = ca. 18 mm). Utydelig sted, kan være Bergen?      []

              29 VI 43, på 10ø Grieg (NK 314). (K)

 

NORGE HJELPESTEMPEL                      

 130     35   Nauste i Romsdal. Hjelpestempel (antatt Diam. 30 mm).             [151]

              29.I.48 opp/ned på par 1 kr. Haakon (350). (K)

 131     40   Sagvåg. Hjelpestempel (antatt. Diam. 30 mm). 26.9.62 på           [76]

              NK 461, 50ø olivgul Olav. (K)

 132     30   Årdalstangen. Hjelpestempel (antatt. Diam. 28 mm). 10.11.60 ?     [106]

              på T 85, 45ø rød Off.Sak vanlig papir. (K)

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 133     10    176 ** 14øre14/2 sk. gul Svakt krakelert lim.  Med liten svart   [10]

              "ring" e.l. i øvre, høyre del. Overtrykk forskjøvet til v. (K)

 134     15    213‑16 ** Haakon Kroneverdier 1‑1,50‑2‑5 kr. Postfrisk           [30]

 135     10    216 ** Haakon 5 kr. fiolett. Postfrisk                           [25]

 136     15    218 ** Turist m/vm. 20ø. Vm.st. 7. (K)                           [13]

 137     10    225‑28 ** Maud 10/15/20/30ø, postfrisk                           [10]

 138     15    229‑32 **/* Løve Kronemerker. 1 1,50 2 og 5 kr. 2 kr. med        [15]

              flekk i limet, øvrige er postfriske.

 139     10    237‑39 ** Posth. uten vm.: 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .       []

 140     12    255‑58 ** Redningsselskapet 1941. Postfrisk serie.               [14]

 141     30    274‑88 ** V‑merker, 15 forskjellige. Alle postfriske. (W)        [30]

 142     35    292 ** V‑merke 5 kr. Løve. Postfrisk.                            [29]

 143     12    294‑99 ** Snorre Sturlason. Postfrisk.                           [12]

 144     15    300‑01 + 306 ** Quisling, 3 forskjellige. Postfrisk.             [13]

 145     12    301 ** Quisling 20+30ø 1‑2‑1942. Postfrisk.                      []

 146     10    302‑05 ** Nordraak. Postfrisk.                                   [10]

 147     10    319‑21 ** Landshjelp 1943. Postfrisk.                            []

 148     10    326‑29 ** Landshjelp 1944. Postfrisk.                            []

 149     10    331‑38 ** Londonutgaven. Postfrisk.                              []

 150     10    349 ** Wings for Norway 15ø. 12 stk. (2 stk. blokker 2 x 3).     []

 151     50    352 ** Haakon 2 kr. brunrød.                                     [50]

 152     13    353 ** Haakon 5 kr. blålig fiolett.                              [20]

 153     20    355 ** Løve 30ø grå. Postfrisk.                                  []

 154     10    356 ** Løve 40ø mørk blå. Postfrisk.                             []

 155     65    357 ** Løve 55ø guloransje. Postfrisk.                           []

 156     30    358 ** Løve 80ø brun. Postfrisk.                                 []

 157     10    407‑09 ** OL‑merker. 15, 30 og 55ø m/tillegg. Postfriske.        [25]

 158     14    415 ** Nordkapp 1953, 20+10ø grønn. Postfrisk.                   []

 159     45    415‑17 ** Nordkapp 1953, 20/30/55ø m/tillegg. Postfriske.        []

 160     15    416 ** Nordkapp 1953, 30+15ø rød. Postfrisk.                     []

 161     55    459‑67 ** Olav postfr. 40grå 45 50oliv 50rød 55 60 65 80 85ø     []

 162     10    466 ** Olav 80ø brun. Postfrisk.                                 []

 163     25    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.           [21]

 164     20    485‑89 ** Skipsmotiver 1960, 5 forskjellige. Postfriske          []

 165     10    492‑95 ** Norges Idrettsforbund, 1961. Postfrisk.                []

 166     20    524 ** Båtmannsknop 60ø grå.                                     []

 167     10    527 ** Stavkirke 80ø lilla, vanlig papir. Postfrisk              [10]

 168     10    532‑35 ** FAO 25/35/50/90ø. Postfrisk.                           []

 169     10    558‑59 ** Folkehøgskolen. Postfrisk.                             []

 170     10    571‑74 ** VM på Ski Oslo 1966. 40, 55, 60, 90ø. Postfrisk.       [10]

 171     10    583‑84 ** 40 og 55ø Birkeland/Eyde                               []

 172     10    585‑88 ** Efta 60 og 90ø, og Militær utdann. 60 og 90ø.          []

 173     10    599‑601 ** Turistforeningen. 40, 60, 90ø. Postfrisk.             []

 174     10    608‑09 ** Indremisjonsselskapet 40 og 65ø. Postfrisk.            []

 175     10    636 og 638 ** Olav fosf. papir. 1 kr. og 2 kr. Postfrisk.        []

 176     23    641‑45 ** Olav ståltrykk. 1‑1,50‑2‑5‑10 kr. Ikke typebestemt.    [20]

 177     12    649‑52 ** Naturvenår 40, 60, 70 og 100ø. Postfrisk.              [10]

 178     10    693‑96 ** Ungdom og Interjunex, begge 80 og 1,20. Postfrisk.     []

 179     10    697‑99 ** Polarskuter 60, 80 og 1,20. Postfrisk.                 []

 180     10    735‑38 ** Geologer 65, 85, 1.00, 1.40.                           []

 181     10    757‑59 ** Svalbard 1975. 1, 1,25 og 1,40 kr. postfrisk.          []

 182     25   1035x2 ** Reinsdyr 3,80, papir Hs5. Medf. 1 stk. 1035x1 Hs5‑B.    []

 183     10   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremrk.       []

 184     30   1483‑84 ** Nordia 2002. 5,50 og 22,00, postfriske                 [24]

 185     10   BL   1 ** Posthornjub. 1972, postfrisk.                           []

 186     28   BL   5, 6, 7 ** Miniark: Papirindustri (998‑1001), Somalia        []

              (1016) og Fiskeoppdrett (1023‑26). Alle postfriske.

 187     10   BL   8 ** Olav 85 år, 3 forskj. à 2,90 i miniark                  []

 188     13   BL   9 ** Ballsport miniark 1988 (1052‑55) Postfr.                []

 189     14   BL  10 ** Weidemann/miniark 1989 (1072‑75). Kat.v. NK = 50,‑      [12]

 190     24   BL  10 og 12 ** Miniark: Weidemann (1072‑75), Frimerket 150 år    [30]

              (1091‑92). Begge postfriske.

 191     64   BL  11, 13, 15, 16 ** 4 Miniark OL‑vinnere (1076‑79, 1099‑1102,   []

              1123‑26, 1139‑42). Alle postfriske.

 192     47   BL  14, 17, 19 ** Miniark: Stålstkk (1119‑22), Glasskunst         [42]

              (1150‑53), Treskjæring (1184‑87). Alle postfriske.

 193     16   BL  16 ** Norske OL‑vinnere IV. NK 1139‑42, miniark, postfr.      []

 194     48   BL  22 ** 6 forskj. fotballmerker i miniark (1475‑80) postfr.     [90]

 195     26   BL  23 ** Kong Olav V 100 år. Postfrisk.                          [30]

 196     17   BL  25 ** Otto Sverdrup (1537‑38) 6 + 9,50 + vignett. Miniark.    [25]

 197     50   BL  32 ** Vinterrally (1634‑36) A‑post Norge/Europa/Verden.       []

 198     28   Postens folder med "Norske Byggverk". 16 stk. ** bruksmerker      [25]

              1977‑83. NK 787‑89, 814‑16, 879‑81, 903‑07, 924‑25. (Pål. 31,‑).

 199    185   T  12 ** Offentlig Sak Offset, 10ø grønn 4‑blokk, ø.h.hjørne.     []

              Noen antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, hel lim‑

              flate. Noen tagger litt "butte" på merket ned til høyre. (W)

 200    160   T  14 ** Offentlig Sak Offset, 20ø rød. 4‑blokk. Noen svake       []

              antydninger til "bretter/bøyer" på baksiden, men hel limflate.

 201     10   T  47 ** Off.Sak u/vm. 100ø. 2 merker. Farveforskjell, men ikke   [17]

              typebest. Nettbilde: Gir neppe riktig farveforskjell! (W)

 202     10   T  54 ** Solkors 30ø blå. Bra sentrering/tagging. Noen blå        []

              flekker i limflaten (avsmitting?).

 203     13   T  83 ** Off.sak vanlig papir. 40ø fiolett. 4‑blokk. Type?        [13]

 204     10   T  84 ** Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliven.                   []

 205     15   T  84 ** Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliven. 4‑blokk           [15]

 206     15   T  86 ** Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun. 4‑blokk.              [15]

 207     10   T  88 ** Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type?                [22]

 208     20   T  93 ** Off.sak vanlig papir. 80ø brun. 4‑blokk. Postfrisk       [20]

 209     10   T  93 ** Off.sak vanlig papir. 80ø brun. Postfrisk                []

 210     10   T  94 ** Off.Sak vanlig papir. 90ø gulorange. 4‑blokk.            [10]

 211     10   T  95 ** Off.sak vanlig papir. 1 kr. fiolett. 6‑blokk. Type?      [10]

 212     13   T  96 ** Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivgrønn. 4‑blokk.          [16]

 213     10   T  97 ** Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett. Postfr.      [12]

 214     10   T 101 a ** Off.Sak fosforesc. 20ø blålig grønn. 4‑blokk.          [10]

 215     10   T 102 ** Off.Sak fosforesc. 30ø grålig grønn. 4‑blokk.            [10]

 216     10   T 109 ** Off.Sak fosforesc. 80ø rødbrun. 6‑blokk.                 [10]

 217     10   T 112 ** Off.Sak fosforesc. 1 kr. blåfiolett.                     []

 218     13   T 115 ** Off.Sak fosforesc. 2 kr. olivgrønn.                      [13]

 219     12   T 116 ** Off.Sak fosforesc. 5 kr. rødlig fiolett. Postfrisk.      [16]

 220     13   T 125 ** Off.Sak Offset. 70ø brunlig rød. 4‑blokk.                [20]

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 221     10    109 * Posthorn 1909. 60ø blå. Farvenyanse? Stor hengslerest      []

              i limflaten. Manglende tg. i øvre v. hjørne. (K)

 

NORGE LOT USTEMPLET POSTFRISK           

 222     10    5 stk. ** Offentlig Sak Offset, postfr. Noen med svake "bøyer"   []

              baksiden. 4 stk. 5ø (NK T 10), 1 stk. 70ø. (NK T 19).

 223     10    7 stk. ** Offentlig Sak Offset, postfr. Noen med svake           []

              "bøyer" baksiden. 2 stk. 5ø (NK T 10), 5 stk. 15ø. (NK T 13).

 224     85   5 stk. Postens foldere (ca. 17,5x12 cm). Med ** frim. Folder      []

              Nr. 6+7/99, 1+2/00, 7/01. NK ** 1359‑61, 1382‑86, 1426‑27.

 225     15   Lot ** Olav. 453, 456‑57, 459, 462, 464. Postfrisk                [25]

 226    130   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 1/95 og 2/00. Med ** 4‑blok‑   []

              ker NK 1221‑22 (Apotek 3,50 og 25 kr.) og 1386 4 kr. Valentin.

 227     75   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 5/99 og 6/01. Med ** Parko‑    [64]

              mb. NK 1356‑58 (Turist). 1424‑25 ** 1/2 hefte (4 mrk. av hvert)

 

NORGE LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 228     10   Lot 14 stk. * Tjeneste. T 69‑70, 71, 73, 75‑80, 82‑83, 86‑87.     []

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                

 229     12    6 stk. Offentlig Sak Offset, ubrukte. m/div. minus for bak‑      []

              siden. 1 stk. 2, 25 og 100ø. 3 stk. 20ø. (Resp. NK 9 15 20 14).

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 230     10   MB 12. Minneblokk Norske Frimerker 125 ÅR. Nytrykk/utkast.        [12]

 231     10   MB 13. Hafrsfjord 81. Nummerert.                                  [12]

 232     20   MB Tromsø 93. Med avbildet NK 1176‑77/Hurtigruten. Nummerert (W)  [25]

 233     10   Souvenirblokk. Det norske Kongehus 1905‑1992, med reproduksjon    [10]

              av utgitte merker. Nummerert. Oslo Fil.klubb. Svak hj.brett. (W)

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                    

 234     30   FH 105 Kn ** Julemerker, 8 x 3,80 (1346‑47) med kontr.nr          [30]

 235     13   FH  45 Bx1 ** Europa 1977. 10x1,25 (790). Hvit luminescens.       []

 236     18   FH  46 Ax1 ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit luminescens.       []

 237     18   FH  46 Ax1kn ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit lum. Kontr.nr.   []

 238     18   FH  46 Ax1kn ** Europa 1977. 10x1,80 (791). Hvit luminescens.     []

              Med kontrollnummer, som er overstrøket med svart (blyant?).

 239     13   FH  47 A ** Akershus 10x1,25 (787).                               [13]

 240     10   FH  48 B ** Norsk Natur 10x1,00 (819).                            []

 241     12   FH  50 A ** Norwex. 10x1,25 (823‑30).                             []

 242     15   FH  50 Akn ** Norwex. 10x1,25 (823‑30). Med kontr.nr.             []

 243     12   FH  50 B ** Norwex. 10x1,25 (823‑30).                             []

 244     12   FH  54 IA ** Fugler 10x1,25 (861‑62). Tagget helt ut.             []

 245     12   FH  54 IB ** Fugler 10x1,25 (861‑62). Tagget helt ut.             []

 246     15   FH  56 Akn ** Alkefugler 10x1,50 (877‑78). Med kontrollnr.        []

 247     15   FH  56 Bkn ** Alkefugler 10x1,50 (877‑78). Med kontr.nr.          []

 248     20   FH  60 A ** Julepost 1983. 10x2,00 (942).                         []

 249     25   FH  61 A ** Jul 1983. 10 x 2,50 (943).                            []

 250     25   FH  61 Bkn ** Jul 1983. 10 x 2,50 (943). Med kontr.nr.            []

 251     20   FH  62 B ** Karius og Baktus. 10x2,00 (962‑63).                   [20]

 252     25   FH  63 IA ** Kardemomme by. 10x2,50 (964‑65).                     []

 253     25   FH  63 IAkn ** Kardemomme by. 10x2,50 (964‑65). Med kontr.nr.     [25]

 254     20   FH  64 B ** Julemerker 1985. 10x2,00 (986).                       []

 255     25   FH  65 Akn ** Julemerker 1985. 10x2,50 (987).                     []

 256     21   FH  66 B ** Julemerker 1986. 10x2,10 (1006).                      []

 257     25   FH  67 A ** Julemerker 1986. 10x2,50 (1007).                      []

 258     25   FH  69 Akn ** Julemerker 1987. 10x2,30 (1032). Med kontr.nr.      []

 259     25   FH  69 Bkn ** Julemerker 1987. 10x2,30 (1032). Med kontr.nr.      []

 260     27   FH  70 Akn ** Julemerker 1987. 10x2,70 (1033). Med kontr.nr.      []

 261     27   FH  70 B ** Julemerker 1987. 10x2,70 (1033).                      []

 262     30   FH  70 Bkn ** Julemerker 1987. 10x2,70 (1033). Med kontr.nr.      []

 263     29   FH  71 Akn ** Sopp 10x2,90 (1038‑39). Med kontr.nr.               []

 264     29   FH  72 Akn ** Ludvig. 10x2,90 (1056‑57). Med kontr.nr.            []

 265     30   FH  73 Akn ** Sopp 10x3,00 (1061‑62). Med kontr.nr.               []

 266     30   FH  73 Bkn ** Sopp 10x3,00 (1061‑62). Med kontr.nr.               []

 267     30   FH  74 Akn ** Jul 1989. 10x3,00 (1084‑85). Med kontr.nr.          []

 268     30   FH  74 Bkn ** Jul 1989. 10x3,00 (1084‑85). Med kontr.nr.          []

 269     32   FH  75 Akn ** Orkidéer. 10x3,20 (1088‑89). Med kontr.nr.          []

 270     32   FH  75 Bkn ** Orkidéer. 10x3,20 (1088‑89). Med kontr.nr.          []

 271     32   FH  76 Akn ** Jul 1990. 10x3,20 (1106‑07). Med kontr.nr.          []

 272     32   FH  76 Bkn ** Jul 1990. 10x3,20 (1106‑07). Med kontr.nr.          []

 273     32   FH  77 Akn ** Jul 1991. 10x3,20 (1131‑32). Med kontr.nr.          []

 274     32   FH  77 Bkn ** Jul 1991. 10x3,20 (1131‑32). Med kontr.nr.          []

 275     33   FH  78 Akn ** Orkidéer. 10x3,30 (1137‑38). Med kontr.nr.          []

 276     33   FH  78 Bkn ** Orkidéer. 10x3,30 (1137‑38). Med kontr.nr.          [30]

 277     33   FH  79 Akn ** Jul 1992. 10x3,30 (1161‑62). Med kontr.nr.          []

 278     33   FH  79 Bkn ** Jul 1992. 10x3,30 (1161‑62). Med kontr.nr.          []

 279     30   FH  93 B ** Postjub. 1996, 8 x 3,50 (1267‑74).                    []

 280     28   FH  94 A ** Bunadsdetalj (1277‑78). 8 x 3,50.                     []

 281     28   FH  95 B ** Humle/Marihøne, 8 x 3,70 (1289‑90).                   []

 282     28   FH  95 Bkn ** Humle/Marihøne, 8 x 3,70 (1289‑90). M/Kontr.nr.     [28]

 283     30   FH  96 A ** Posten (1295‑1302).                                   [30]

 284     28   FH  96 Bkn ** Posten (1295‑1302).                                 []

 285     40   FH  98 Bkn ** Færder, 8 x 5,00 (1304). Med kontrollnr.            []

 286     45   FH  98 Bkn ** Nusfjord, 8 x 6,00 (1305). Med kontr.nr.            []

 287     28   FH 101 Bkn ** Øyest./Gr.hoppe (1324‑25). Med kontrollnr.          []

 288     30   FH 102 A ** Holmenkollen (1331). 8 x 3,80                         []

 289     28   FH 102 Bkn ** Holmenkollen (1331). 8 x 3,80. Med kontrollnr.      []

 290     36   FH 103 Bkn ** Ålesund, 8 x 4,50. Med kontrollnr.                  []

 291     40   FH 112 B ** Kongeørn. 8 x 5,00 (1391).                            []

 292     44   FH 120 I ** Roser, selvkleb. 8x5,50 (1433‑34).                    []

 293     45   FH 122 ** 8 stk. Runde fotballmerker à 5,50 (1461‑64).            [40]

 294    120   FH 149 Kn ** Jul 2007, 1668‑89. 10 stk. A Innland. Med K‑nr.      []

 

NORGE PERFINS, USTEMPLET                

 295     15   Perfin "S" på horisontalt par ** 152, 40ø grå Løve 1926.          [40]

              Brettet. Noe ujevne tagger. Postfrisk. (K)

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                     

 296    100     9, 10, 11 og 13. Postens Årssett i originalfoldere:           []

              1977, 1978, 1979 og 1981. **

 297    150   PÅ 15 og 20. Postens Årssett i originalfoldere 1983 og 1988. **   []

 298     75   PÅ 15. Postens Årssett i originalfolder 1983. **                  []

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 299     20   FDC NK  445‑47. Nordkapp. Motivst. Nordkapp 6.5.57.  (W)          [20]

 300     10   FDC NK  693‑94, 700‑05, 708‑21, 727‑38. 14 konv., fleste          [20]

              17 x 10 cm. Alle med "offisielt" FDC‑stempel. Bra stand.

 301     10   FDC NK  693‑94, 710‑13, 766‑79, 795‑98, 944‑46, 1023‑26.          [30]

              (Bl. 7 m/svake kantbr. i konv. 20x15). Ialt 13 konvolutter.

 302     10   FDC NK  693‑94, 716‑18, 746‑47, 751‑54, 760‑65, 780‑84,           [20]

              944‑49, 952‑53, 956‑57.

 303     10   FDC NK  998‑1005, 1212‑17, 1219‑20, 1238‑41, 1260‑61, 1262‑63,    [12]

              1386, 1387‑90. (Med Blokk 5/Papirindustri og 20/Sølvsmed).

 304     10   FDC NK 1279‑1315 (div. fra 1997). Konv. 18x12,5 cm med            []

              "offisielt" FDC‑stempel. Noen vignett‑eks. på nettbilde.  (W)

 305     10   Postens foldere (17,5x11,5 cm) nr. 12/97, 4/5/6/98. Alle med      []

              sentrert ordinært rundstempel utg.dag på 4‑blokker. NK 1314‑15,

              1327‑33. + Folder 13/97 m/1/2 hefte 1316‑17 tilsv. stempling.

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 306     10   19 mrk. m/minus (dårlig stmpl. etc). Fleste 2000‑tall. Ingen      [10]

              bruksmerker bortsett fra 25 kr./1385. Alle på nettbilde. (K)

 307     10   19 mrk. m/minus (dårlig stmpl. etc). NK 721 1033BB 1238 40 43     []

              45 58Bh 1441 46 59‑60 1513 1602 21 29 81 83 1717‑18. Nettb. (K)

 308     10   22 mrk. m/minus (dårlig stmpl. etc). Fleste 2000‑tall. Ingen      [10]

              vanlige bruksmerker. Alle på nettbilde. (K)

 309     10   25 mrk. m/minus (dårlig stmpl. etc). Fleste 1959‑61. Ingen        [12]

              vanlige bruksmerker. Alle på nettbilde. (K)

 310     10   Ca.  80 merker. Med litt/noe minus for stempling, ev. litt mi‑    [12]

              nus på enkelte mrk. Noe mell.krigs. Flere eks. nettbilde. (W)

 311     10   Lot. Off.sak Offset/Boktr (mellom T9‑T28). */o. 1154 pent r.st.   [15]

              FDC 1255‑56 (m/st. "Best Games Ever"). 14 stk. TMS (klipp/konv.)

 312     10   Pose vel 1.100 merker. Alle(?) med dårlig, ev. maskinstemp.,      [40]

              kort tagg etc. Aller mest etterkrigs, noen få ustemplet? Enk‑

              elte noe dublisert. Bruks‑ og bildemerker. Eks. på nettb. (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 313     30   S 1812‑15 (Afa 1721‑24) miniark kongelige familie, og 2826‑28     [40]

              (Afa 2755‑57?) rundstemplet 2017. Alt på klipp.  (W)

 314     30   S 1956‑59 (Afa 1861‑64) miniark Carl XVI Gustav 50 år.            [40]

              Rundstemplet 2017. På klipp.  (W)

 315     10   S 2666/68 (Afa 2579/81). Seilskib. Vertikalt par 3‑sidig.         [15]

              Sentrert rundstmp., dels kraftig (2017?).  (W)

 

SVERIGE MASSEVARE/BUNTER                

 316     10   S  302 (Afa 363). 2 bunter Tre Kronor 1,50 rödfiolett             [12]

 317     10   S.  4 bunter Tre Kronor. Fac. 284 285 308 311 (Afa 379 341        [12]

              381 503): 50, 55ö, 2 kr. rödfiol., 2,15.

 318     10   S.  9 bunter: 1 stk. Geijer 90ö (Fac./Afa: 375/334).              []

              Strindberg: 1 stk. 20ö (385/352), 2 stk. 80ö (387/354).

              5 stk. 45ö Polhem (439/371).

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 319     75   S. 233 Sthlm. Slott 5 kr., 243C og 235C Lützen, 241C og 242C      []

              Riksdagen 500 år. Alle helt/del av rundst. Alle nettbilde. (K)

 320     50   S. Lot  4 stemplet Postverket. Facit 247C, 248C, 249, 257. (W)    []

 321    275   S. Lot  7 stempl. bandmerker med Bz og Cx. Facit 143A, 151A,      []

              151C, 2 eks. 152A, 152C, 165. Facit 2014 = kr. 1400:‑

 322     15   S. Lot 12 stk. provis. 27ö GV Medaljong: 3 stk. 27ö/55 lysblå,    []

              4 stk. 27ö/65 gröngul, 5 stk. 27ö/80 svart. Alle del av rundst.

 323     35   S. Lot 16 eldre. Lösen tg 14: 20ö blå, annulert m/blekkstrek,     []

              dårl. tg. 1 hjörne. Ringtyp tg 14: 24ö gul. 5ö med snaue tg.

              Ringtyp 13: 1 stk. 4, 5, 50ö. 4 stk. 12ö. 6 stk. 20ö. Nettb. (K)

 324     10   S. Lot 22 eldre med Posthorn bakside: 11 stk. Osc. II 10ö. Ring‑  [13]

              typ: 1 stk. 2ö 20ö 1 kr. 8 stk. 5ö. Noen m/minus.Alle nettb. (K)

 325    175   S. Lot 22 stempl. Postemblem, herav 7 med hvitt papir. Alle       []

              valører  uten F164, 70ö. F165 80ö Bz. Fac. min. 600:‑ Nettb. (W)

 326     15   S. Lot 29 eldre. Ligg. Lejon 3ö brun, uten tg. v. side. Våpen:    [13]

              1 stk. 5, 2 stk. 12 og 30ö. Lösen: 1, 3 og 20ö (13?). Noen Ring‑

              typ. 13 stk. Tjänste/Stort. Varier. kvalitet! Alle nettb. (W)

 

SVERIGE STEMPLER                         

 327    100   S. Tj. 18, 20 og 22A. Rundstmp. Jönköping, Falun og Stockh. (K)   []

 

SVERIGE LOT STEMPLER ETC.               

 328    100   S. Lot 17 bra rundstmp. Gamle/moderne + 1 Perfin "AW". Nettb.(W)  []

 329    100   S. Lot 19 bra rundstmp. Gamle/moderne. Bl.a. F 75 m/vm Krone.(W)  []

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **         

 330     50   S   75 ** 5ö grönn, vm. Krone. Litt gulaktig papir?  (K)          []

 

SVERIGE FRIMERKER. USTEMPLET *          

 331     75   S. Tj. 15. 6ö fiolett. Svak hengslerest, delvis krakelert.  (K)   []

 

SVERIGE LIMLØSE. USTEMPLET              

 332     25   S. Limløse, ustemplet. 43 stk. Brev/Julpost/Privatpost + 64       [80]

              stk. med valør (fra 5ö til 30 og 40 kr.), med bl.a. 2 blokker

              Världung.år 1985. Tils. pålyd. ca. 180 kr. + 43 stk. brev etc.

 

SVERIGE LOT USTEMPLET POSTFRISK         

 333     35   S. Lot ** Postfrisk. Facit 1167 1247‑48 1269 1275‑76/SX 1284‑     [71]

              89 1291‑92/SX 1293‑94 1309‑10 1322‑23. (Afa 1226‑27 1244 1255‑

              56CC 1257‑58CC 1259‑65 1266‑67CC 1268‑69 1280‑81 1293‑94).

 334    120   S. Lot Gustav VI ** type I og II. Typ I 399 og 400 (10ö) med      []

              både grunn og dyp gravyr. Komplett uten SX og DD. Nettbilde. (W)

 335     90   S. Lot Gustav VI ** type III. Komplett, uten SX og DD. Nettb.(W)  []

 336     40   S. Lot Gustav VI og ny siffertype **. 12 stk. ulike SX og DD      []

              fra type I og II, samt 416 BB. Alle på nettbilde. (W)

 

SVERIGE USTEMPLET, DIVERSE              

 337     35   S. Lot 9 Gustav V. * F 269A, 269C, 270. ** F 277‑82. Nettb. (W)   []

 

SVERIGE HELSAKER                        

 338     10   S. Helsak brev provisorium 5ö/4ö. Stempel Broddetorp 1921. (K)    [30]

 

SVERIGE F.D.C. ETC.                     

 339     10   S.  6 stk. FDC. Facit 353‑57, 358, 370‑71, 372‑73, 374‑75,        []

              497‑99. (Afa 312‑16, 317, 329‑30, 331‑32, 333‑34, 449‑51.

 340     20   S. 35 stk. forskjell. FDC. 1972‑1975, 1/1977 + 5 div. år.         []

 341     10   S. Lot 14 stk. FDC‑konv. 1961, 1970, 1971. Facit nr. 435, 437,    []

              529‑31, 701, 720‑22, 725‑27, 729‑49 (med Riksregal. + Jul 1971)

 342     10   S. Lot 15 stk. FDC‑konv. 1970‑71. Facit nr. 435, 700, 702‑08,     []

              716‑17, 719, 726‑27, 728/2 stk., 729‑32, 734‑37, 739, 750‑53.

 

SVERIGE JULEMERKER ETC.                 

 343    175   S. Lot 30 Julbrevmärkem. Nat.för. tuberkolos fra 1. märke 1904    [145]

              til 1922. 22 stk. **/8 stempl. Kat.verdi F 2009 = 1140:‑ (K)

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 344    150   DK    1. FIRE RBS brun. Ikke typebestemt. 5‑rings stempel ?  (K)  []

 345     20   DK    7. 4 sk. brun. 3‑rings stmp. (41 ?).  (K)                   []

 346     10   DK   27 B. Tofarvet 16ø grå/brun.  (K)                            [10]

 347     10   DK   27 y. Tofarvet 16ø grå/brun, omvendt ramme. (K)              [15]

 348     50   DK   28. Tofarvet 20ø rød/grå. (K)                                []

 349     30   DK   29 By. Tofarvet 25ø grå/grønn. Del av 2 stmpl. NB! Antatt    [40]

              å være vm. II, og omvendt ramme. Er ikke bekreftet.  (K)

 350     30   DK   30 B. Tofarvet 50ø brun/lilla. NB! Antatt vannm. II. (K)     [24]

 351     85   DK   30. 50ø brun/lilla tg. 14. Sentr./rettv. stempel. (K)        [121]

 352     13   DK   31 C. Tofarvet 100ø grå/gul. Antatt å være vm. III. (K)      [11]

 353     75   DK   31. Tofarvet 100ø grå/gul. Sideveis stmp. Kjøbenhavn. (K)    []

 354     10   DK   40. Provisorium 4/8ø grå/rød.  (K)                           [22]

 355     10   DK   40. Provisorium 4/8ø grå/rød. (K)                            []

 356     20   DK   41. Provisorie. 15‑øre på 24ø brun.  (K)                     [32]

 357    200   DK   50.  50ø lilla Chr. IX.  (K)                                 []

 358     28   DK   50. Chr. IX, 50ø lilla. Svak rødbrunaktig toning i           [28]

              papiret i øvre, høyre del/hjørne av merket.  (K)

 359     70   DK   51. Chr. IX. 100ø gulbrun. St. Ringkjøbing 9.1.07.  (K)      [166]

 360    165   DK   60. Provis. 35/16ø grå/brun. Kjøbenhavn/XI 12.3.13. (K)      [225]

 361    300   DK   67. Centralpostbygning 5 kr. Sentrert ned til venstre.       [240]

              Noen uregelmessige tagger. Sideveis stmp. 9.11.14.  (K)

 362     25   DK  113‑16. Gjenforening. 20ø, 40ø brun og blå, 10ø grønn. (K)    [42]

 363     18   DK  132‑35. Postvesenet 10ø grønn. 4 forskjellige. (K)            []

 364     18   DK  136‑39. Postvesenet 15ø fiolett. 4 forskjellige. (K)          []

 365     10   DK  167. Bølgelinje.  7ø grønn.  (K)                              []

 366     10   DK  168. Bølgelinje. 12ø fiolett. (K)                             [15]

 367     12   DK  169‑74. Karavel Boktrykk. Alle på nettbilde. (K)              []

 368     18   DK  178. Kreftmerke 10(+5) grønn. Del av rundstempel.             [25]

              Noen ujevne tagger. (K)

 369     50   DK  179. Kreftmerke 15(+5) rød. Del av rundstempel 1929.  (K)     [100]

 370    125   DK  180. Kreftmerke 25(+5) blå. Del og snei rundstempel.  (K)     []

 371     10   DK  184. Bølgelinje.  7ø fiolett. (K)                             []

 372     15   DK  185a. Bølgelinje m/hjerter. 10ø rødlig brun. (K)              []

 373     60   DK  185a. Bølgelinje m/hjerter. 10ø rødlig brun. 4‑blokk. Noen    []

              perf.hull "åpnet". (K)

 374     75   DK  186‑95. Chr. X 60 år komplett. Alle på nettbilde. (K)         []

 375     15   DK 1516. Miniark. Rundstemplet 2008. (W)                          [15]

 376     10   DK. Avisporto  3. 7ø rød. Snei av rundstempel. (K)                []

 377     10   DK. Porto 11. 5ø brun. (K)                                        []

 378     10   DK. Porto 32. Overtrykk 15/12 fiolett (168). (K)                  []

 379     12   DK. Porto. Afa  6. Overtrykk på 25ø brun/sort (101). (K)          []

 380     10   DK. Porto. Afa  7. Overtrykk på 50ø vinrød/sort (106). (K)        []

 381     10   DK. Porto. Afa 32. Provisorium 15/12ø fiolett (168). (K)          []

 

DANMARK MASSEVARE/BUNTER                 

 382     20   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 40 merker. Alle? m/del av rundst.  []

 383     25   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 50 merker. Alle? m/del av rundst.  []

 384     35   DK  824. Rigsvåben 50 kr. rød. 70 merker. Alle? m/del av rundst.  []

  

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 385     10   DK   47‑49, 52. Chr. IX 10, 20, 25 og 5ø. (K)                     []

 386     10   DK   47‑49. Chr. IX 10, 20 og 25ø. 2 stk. av 20ø (nyanse?). (K)   []

 387     25   DK   54‑59, 63. Frederik VII komplett, 7 hovednumre. (K)          []

 388     45   DK.  48 forskj. bildemerker ca. 1994‑96, flere malerier. (Med‑    []

              følger Afa 1100 m/ødelagt hjørne). Alle på nettbilde. (K)

 389     55   DK.  51 forskj. bildemerker ca. 1992‑94, flere malerier.          [110]

              Fleste med helt/del av rundstempel. Alle på nettbilde. (K)

 390     45   DK.  52 forskj. merker ca. 1996‑2000. 10 stk. Margr. (type Ct),   []

              Ct), øvrige er bildemerker. bl.a. 1132 1142 1146 1149 1159

              1163 1170‑72 1176‑79 1186 1203 og div. Alle på nettb. (W)

 391     15   DK.  6 stk. Våpentype. Afa 35/10ø, og tg. 12,75: 1, 5, 15, 20     [15]

              og 24ø. Ev. Vannmerkeforskjeller ikke sjekket.  (K)

 392     25   DK. 120 antatt forskj. ca. 1960‑70‑t. 29 stk. Fr. IX type Cp,     []

              øvrige = jubileumsmrk. Antatt flere med/uten fluoresc. papir.

              Aller fleste bra stand. Ukjent verdi. Alle på nettbilde. (W)

 393     50   DK. 14 stk. Chr. X. 2 stk. av Afa 76, 118 (Farvenyanse). 1 stk.   [80]

              68‑71, 98, 104, 106, 128, 129a, 131(?). Alle på nettbilde. (K)

 394     30   DK. 173 antatt forskj. ca. 1970‑tall. 35 stk. Margr. type Cp,     []

              øvrige = jubileumsmrk. Aller fleste bra stand. Alle nettb. (W)

 395     13   DK. 209‑13, 269 Chr. X og 223‑28 H.C.Andersen. Alle nettb. (W)    []

 396     20   DK. 229‑33, 236‑42. Reformasjon/Dybbøl Mølle/Chr. X Sølvjubil.    []

              7ø Reform. litt "slitent". (+ medflg. 154+156 m/minus). (K)

 397     15   DK. 52 forskj. stemplet. 784‑48, 754‑55, 759‑70, 778‑88, 796‑     []

              817. Fleste rundstempl., f.eks. på maleriene 816‑17. Nettb. (W)

 398    125   DK. 76 forskjellige Lille Rigsvåpen. Skal ha høy, men ukjent      []

              verdi. Er nær komplett? Begge graveringer. Kun noen få med

              "pent" maskinstempel. Må være billig! Alle på nettbilde. (W)

 399     25   DK. 83 antatt forskjell. ca. 1940‑60‑t. 32 stk. Fr. IX type Cl,   []

              inkl. div. provis. Øvrige = jubileumsmrk. Antatt noen med/uten

              fluoresc. papir. Aller fleste bra stand. Alle nettb. (W)

 400     30   DK. Avisporto. 6 stk. stemplet. Afa 1, 3‑6, 8. Alle nettb. (W)    [25]

 401     25   DK. Gebyr, Afa 1‑5. Nr. 3/10ø brun er * (ubr. m/hengslerest),     [21]

              øvrige stemplet. Alle på nettbilde. (K)

 402     35   DK. Lot  5 Avisporto. Afa 1‑4, 6. Alle på nettbilde. (K)          [29]

 403     25   DK. Lot  8 Tjenestemerker. 1 stk. av 1 og 10ø. 2 stk. av 3ø       []

              lilla, 4ø blå og 5ø grønn. Ikke typebestemt. Alle på nettb. (W)

 404     13   DK. lot 18 stk. Karavel Stålstikk. Flere merker i forskjellige    []

              typer, men ikke gjennomgått/typebestemt. Alle på nettbilde. (W)

 405     20   DK. Lot 2‑farvede. Tagget 14x13,5: 8ø. 12,75: 3ø, 2 stk. 4ø og    [50]

              2 stk. 8ø. Afa 40/Provis. Ikke best. vannm./ramme etc. (K)

 406     20   DK. Lot 24 merker. Tofarvet, par 140, et par Utslepne etc.        [40]

              Alle på nettbilde. (K)

 407     30   DK. Lot 6 stk. Våpentype. 2 stk. Afa 35/10ø, 1 med Linjestem‑     []

              pel?, 1 stk. 36/20ø. 1 stk. 5/10/20ø tg. 12,75. Typer? (K)

 408     25   DK. Porto.  6 stk. Boktrykk, stemplet. Afa 9 11‑13 20 22. (W)     []

 409     30   DK. Tjeneste. 6B/8ø, 9/5ø og 10/10ø. 8 og 10ø usentrert. (K)      []

 

DANMARK STEMPLER                        

 410     15   DK. Fint, rettv. stmp. "Stockholm 3.6.1889" på Afa 22,            [60]

              3ø blå/grå tg. 14. (K)

 411     10   DK. Stjernestempel (utslepet) "Sand" på Afa 240 (10ø Chr. X       [25]

              Sølvjubileum).  (K)

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **         

 412     12   DK   86 ** 27‑øres provis. På 5ø blå. (W)                         []

 413     12   DK   87 og 88 ** 27‑øres provis. På 5ø rød og 8ø grønn. (W)       []

 414     20   DK   89, 90 og 95 ** 27‑øres provis. På 10ø, 20ø og 1 kr. (W)     []

 415     15   DK   93 ** 27‑øres provis. På 41ø brun. (W)                       [12]

 416     12   DK  154‑56 ** Frim. 75 år, 10/20/40ø postfrisk.                   []

 

DANMARK FRIMERKER. USTEMPLET *          

 417     10   DK   41 * Provisorium Våpen 15/24ø brun. Hengslerest. (K)         [15]

 418     15   DK   60 * 35‑øres provis. På 16ø grå/brun. Ubr. m/h.spor. (W)     [12]

 419     25   DK   61 * Provisorium Tofarvet 35/20ø rød/grå. Hengslerest. (K)   [41]

 420     10   DK   85 og 91 * 27‑øres provis. På 1ø grå og 29ø orange.          []

              Ubrukte med hengslespor. 1ø litt gråaktig i papiret?  (W)

 421     20   DK  121 * Røde Kors. 20+10ø blå. Ubrukt med hengslespor.          []

 422    125   DK  132‑43 */** Postvesenet. I 4‑blokker, ansiktene mot hveran‑   [112]

              dre. Skal være m/hengslespor på noen, men ser ingen(?). (W)

 423     45   DK  163 * 7‑øres Provis. På 5ø grønn. Ubr./litet hengslesp. (K)   []

 424     60   DK  169‑74 * Karavel Boktrykk. 15/20/25/30/35/40ø. Ubrukt,        []

              med litet spor etter hengsle. Alle på nettbilde.  (W)

 425     30   DK  180 * Kreftmerke 25(+5ø) blå. Ubrukt med hengslerest. (W)     []

 426     20   DK  216‑17 * Luftpost 10 og 15ø. Medfølger 20ø med "skjolde"/     []

              misfarving i venstre side, (ser ikke ut som stempel). (K)

 427     18   DK  219 * Luftpost 50ø grå. (Ubrukt med hengslespor).  (K)        []

 428     50   DK  220 * Luftpost 1 kr. brun. (Ubrukt med hengslespor).  (K)     []

 429     10   DK  245 * D.F.U. Frim.udst. 1938, overtr. Litet hengslespor (K)   []

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                 

 430     10   DK. Julemerker 1959. Danmarkskart, 50 forskjellige i ark, inn‑    [30]

              klebet, ustemplet i A4 dobbelt julekort fra Britmo bilfirma.

              Noe slitt/skadet omslag. Nettbilde. (W)

 

DVI/DANSK VESTIND FRIMERKER. STEMPLET   

 431     20   DVI. Porto. Afa 4, 10c blå. Noe varierende tagging.   (K)         [30]

 

FINLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 432    125   SF   33 (Fac/Afa). 5 Mark grønn/rosa.  (K)                        [145]

 433     10   SF   35 (Fac/Afa). 1 kop. or.gul. Minus på tg. nede. (K)          [10]

 434     15   SF   36 (Fac/Afa). 2 kop. grønn.  (K)                             []

 435     25   SF   38 (Fac/Afa). 4 kop. rød.  (K)                               [20]

 436     10   SF   39 (Fac/Afa). 7 kop. blå.  (K)                               []

 437     30   SF   40 (Fac/Afa). 10 kop. blå.  (K)                              [25]

 438     20   SF   40 (Fac/Afa). 10 kop. blå.  (K)                              []

 439     60   SF   44 (Fac/Afa). 50 kop. lilla/grønn.  (K)                      [85]

 440    100   SF  173 (Afa 175). 1+4 Mark sort.  (K)                            [80]

 441     25   SF  185‑87 (A 188‑90). Røde Kors 1933, Biskoper. Maskin‑          []

              stemplet (horisontale streker). Alle på nettbilde.  (W)

 442     10   SF  248, 250‑51 (A 251, 253‑54). Ryti 2/3,50/5. Alle del rundst.  []

 443     10   SF  254, 256‑57 (A 257, 259‑60). Mannerheim. 2 stk. 2,00 = hor.   []

              par r.st. opp/ned 1942. 2 stk. 3,50. 1 stk. 5 (ujevne tg. nede).

 

FINLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 444     10   SF. Fac. (*) 290‑94 (A 297‑301) Sportserie ustemplet uten lim.    []

              F 318 (A 321) * Arb.idrett 8 mk. ubr. m/hengslerest.

 445     80   SF. Lot 25 stemplede stort format 1930‑57 (1=par), + 4 stk. på    [64]

              4‑blokker bruksmrk. 2 brev: Luftpost Helsinki 1950 og Express

              Turku 1967. Katv. Fac 25 merker stort form. = 350:‑ Nettb. (W)

 446     40   SF. Lot ITA‑Karjala og Feltpost: 6 forskj. Ryti + Mannerheim,     []

              F/Afa 8, 10, 11, alle stemplet. 8 stk. Feltpost. Alle nettb. (W)

 

FINLAND FRIMERKER. USTEMPLET *          

 447     30   SF  203‑05 (Afa 207‑09) * Røde Kors 1937. Ubrukt, med svakt/      []

              litet hengslespor.

 448     13   SF  212‑14 * (Afa 215‑17). Ski‑VM. Ubr. m/hengslespor.            []

 

FINLAND LOT USTEMPLET POSTFRISK         

 449     30   SF. Lot  4 **/* postfr. 4‑blokker. Fac. 271‑72 (Afa 268‑69) med   [30]

              marginal "5‑1942". Fac. 325 (A 328) med marginal "1946 No. 707".

              Merker **, hengsle i marg. F 337 (A 340) 3 stk. **, 1 = *. (W)

 

FINLAND USTEMPLET, DIVERSE              

 450     35   SF. Lot 24 merker, * og **, kun et par er * ? Facit: 414‑35,      [30]

              439‑40. (Afa 417‑40).  Kat.v. Afa 2015 for ** er 391 kr.

 

FINLAND F.D.C. ETC.                     

 451     10   SF  409‑10 (Afa 408‑09). OL 1952, 15 og 25 mark. FDC.  (W)        []

 

ISLAND FRIMERKER. STEMPLET              

 452     13   Island  127. Alltinget 7 aur grønn. Snei av rundstemp.  (K)       []

 453     10   Island  175. Luftpost. 10 aur blå.  (K)                           []

 454     10   Island  175. Luftpost. 10 aur blå. Litt ujevne tagger. (K)        []

 455     15   Island  176 A. Luftpost. 20 aur grønn. Snei rundst. n.t.v.  (K)   []

 456     15   Island  176 A. Luftpost. 20 aur grønn. Snei rundst. o.t.h.  (K)   []

 457     50   Island  177 A. Luftpost. 25 aur fiolett. Snei ned til h. (K)      []

 458     50   Island  179. Luftpost. 1 kr. brun. Snei r.st. ned t.v. (K)        []

 459     50   Island  179. Luftpost. 1 kr. brun. Snei r.st. opp t.h. (K)        []

 460     20   Island  180. Luftpost. 2 kr. rødorange. Snei r.st. ned t.h. (K)   []

 461     20   Island  180. Luftpost. 2 kr. rødorange. Snei r.st. opp t.v. (K)   []

 462     10   Island  399. Nasjonaldrakt 100 kr. Snei av FDC‑stempel.  (K)      []

 463     20   Island  Tjeneste 21. Chr. IX 16 aur rød/sort. (K)                 []

 

ISLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 464     75   Island. Lot 6 stk. Geysir. Afa 194‑98 + 218. NB! 20 aur (195)     []

              er brunlig rød/rødbrun. (K)

 

ISLAND FRIMERKER. POSTFRISK **          

 465     65   Island  294‑96 (Fac 327‑29) ** Hafstein 1954. NB! 295/328 med     []

              manglende hjørnetg. nede til høyre. Postfriske. Nettbilde. (W)

 466     20   Island **  273 (F 308) 3,30 Jon Arason. 30 stk. (blokk 10x3)      []

 467     10   Island **  302 (F 335) Skalholt 1,25+0,75. Helark 50 stk.         []

              Noen bretter.

 468     10   Island **  321 (Fac 354). 35 aur Tre. 49 stk. (i 3 blokker).      []

 469     10   Island **  365 (F 401) Europa 5,50. 49 stk. i brettet ark.        []

 470     10   Island **  416‑7 (F 452‑53). Blomster. 50 aur: 29 stk. (i 2       []

              blokker). 2,50 kr.: 49 stk. (i 2 blokker).

 471     10   Island **  459 (F 495) 7,00 Fiskeri. Helark 50 stk., 1 brett.     []

 472     10   Island **  507 (Fac 543). 23 aur Berømthet. 42 stk (i 2           []

              blokker). 16 av merkene med "Tab".

 473     16   Island **  532 (F 568) 120 kr. Europa. 29 merker, 1 blokk à       []

              24 merker (8x3 fra hjørne), 1 brett, + 5 løse.

 474     15   Island **  538 (F 574) Fyr 90 kr. 74 stk. 49 i brettet ark + 25.  []

 475     35   Island **  541 (F 577) Europa 190 kr. Helark 50 stk., 1 brett.    []

 

ISLAND LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 476     10   Island ** Lot 33 postfriske. 11 stk. Afa 283 (Facit 316).         []

              7 stk. Afa 529 (F 565). 15 stk. Afa 543 (F 579).

 

ÅLAND ÅRS‑SETT ETC.                      

 477     70   Åland. 3 forskjellige Årssett: 1990‑1992. **                      []

 478     95   Åland. 4 forskjellige Årssett: 1993‑1996. **                      []

 479     80   Åland. Lot 6 stk. Årssett. 2 stk. 1985, 4 stk. 1986. **           []

 480     70   Åland. Lot 7 stk. Årssett 1984 ** (= de 7 første frimerkene).     []

 

FÆRØYENE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 481     30   Færøyene. Lot stemplet: Afa 269 330 352 357 375‑77 416 421 427    []

              504 521 523 525 536 538 550 590 617 633 685. + 1 automatmerke

              + 1 julemerke 1988. Fleste med del av rundstempel.

 

FÆRØYENE FRIMERKER. POSTFRISK **        

 482     10   Færøyene. Afa 136 ** Bru 2,70. Ubrettet helark à 20 stk.          []

 483     10   Færøyene. Afa 137 ** Bru 3,00. Ubrettet helark à 20 stk.          []

 484     20   Færøyene. Afa 138 ** Bru 13,00. Ubrettet helark à 20 stk.         []

 

FÆRØYENE LOT USTEMPLET POSTFRISK        

 485     30   Færøyene. Lot ** (1993). Afa miniark 235a‑237a, 238‑247.          []

 486     75   Færøyene. Lot ** (div. 1991‑93). Afa 205‑26, miniark 225a‑226a,   []

              227‑37. Alt postfrisk.

 487     60   Færøyene. Lot ** fra 1989‑90. Afa 173‑193, 197‑204.               []

 

FÆRØYENE ÅRS‑SETT ETC.                  

 488     42   Færøyene. 6 forskj. Årssett: 1977, 1980‑1983, 1986. Noen få       []

              med litt utvendig slitasje på omslaget. **

 489     60   Færøyene. 7 forskj. Årssett: 1979‑1985. Noen få med litt ut‑      []

              vendig slitasje på omslaget. **

 490     55   Færøyene. 9 stk. Årssett: 1 stk. 1978 og 1987. 2 stk. 1980 og     []

              1982. 3 stk. 1981. Noen med litt utv. slitasje på omslaget. **

 

GRØNLAND FRIMERKER. STEMPLET            

 491    125   Grønland. Afa  266‑74. = 3 miniark 50‑året for Amerikautgaven.    [100]

              Stemplet 5.5.1995. I nummerert A4‑folder med info/bilder. (K)

 

GRØNLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 492     75   Grønland. Lot postfr. ** Afa 241‑46 249‑61 264‑65 275 279‑80      []

              285‑92. Medflg. noen stemplet, bl.a. 509 (30,50 kunst) pent st.

 

GRØNLAND LOT USTEMPLET M/HENGSLE        

 493     40   Grønland. Lot * Afa 1‑7, 26, 27. Afa 7, 27‑28 med litt mis‑       []

              farving/"skjolder" i en kant (ikke stempel). Alle nettb. (W)

 

THULE                                   

 494     30   Thule. Afa 1 (*) 10ø grønn. Ustemplet, uten lim.                  []

 495     30   Thule. Afa 3‑5 (*) 30, 45 og 25ø. Ustemplet, uten lim.            []

 

NORDEN ÅRS‑SETT ETC.                     

 496     65   Lot 3 forskj. Årssett: Grønland 1977 og 1980, Finland 1986. **    []

 

NORDEN REALISASJON/ROTELOTS             

 497     10   Lot ** Postfr. Island: 80 stk. Afa 312 (Fac. 345) 2,30 Televerk.  []

              Finland: 1 stk. Fac. 540‑54 (Afa 544‑58). Tub 61/Jernb./Norden.

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 498     10   GB  105. Edw. VII, 2d grønn/karmin. Litt/svak påskrift baks. (K)  []

 

ENGLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 499     10   GB. Litet Posearkiv (65 gram), aller mest Machines. Med liten     [15]

              bunt/50 stk.?, 1/2 d. Edw. VII og 1 sh. bruksmrk. Eliz.II (25?)

 500     50   GB. Lot 18 eldre Victoria etc. Bl.a. Afa 75, 86‑87, 89, 100,      [65]

              div. George V. Noen med Perfin. Alle på nettbilde. (K)

 

BR. COMMONWEALTH                        

 501     10   Syd‑Afrika ** Royal Visit 1947. 24‑blokk av 1d George VI (med     []

              Bilinguale par). Virker brettet i perforeringen.

 502     10   Syd‑Afrika ** Royal Visit 1947. 30‑blokk av 1d George VI (med     []

              Bilinguale par). Virker brettet i perforeringen.

 

BR. COMMONWEALTH FRIMERKER. STEMPLET    

 503     15   Kenya. 20/‑ Løve. Oppgitt å være SG 35, utgave 1966.  (K)         [35]

 

REICH SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 504     40   Reich. Germania antatt Afa 86‑87, 91‑92, 151, 156. 9 stk. Post‑   []

              horntype (6 stk. stmp.). 2,50 mk Afa 116. Rhinland A 372‑74.

              9 merker div. + 6 stk. Bayern. Tot. 34 merker. Alle nettb. (W)

 

REICH LOT USTEMPLET M/HENGSLE           

 505     25   Reich. Tjeneste. 17 stk. * (ubr. m/svakt h.spor). Afa 5, 15,      []

              23‑28, 30‑32, 96‑98, 124. (Dubl. 25/28). Alle på nettbilde. (K)

 

BRD FRIMERKER. STEMPLET                  

 506     10   BRD. 1114 Afa. Otto‑Motor 30 pf. På klipp, del av stempel 1952.   []

              Anelse "grått" i venstre del?  (K)

 

BRD FRIMERKER. POSTFRISK **             

 507     10   BRD. 1525‑29 ** Afa. OL‑serie 1968, 5 merker.                     [15]

 508     10   BRD. 1688‑91 ** Afa. Miniark OL‑serie 1972                        [25]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 509     12   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Rundstmp. Berlin 24.6.64 +    [12]

              stempelbue øverst. (K)

 510     12   Vest‑Berlin 153 Afa. 3 Dm rødlilla. Stmp. Berlin 24.6.64. (K)     [25]

 

BERLIN/SONER SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 511    120   Berlin soner. Goethe 20+10 og 30+15, Afa 109‑110 stemplet.        []

              Vest‑Berlin: Afa 92 (5 pf stemplet). Strauss 40 pf (A 121)

              ubrukt med hengslespor og liten flekk i limet. (K)

 

DDR FRIMERKER. USTEMPLET *              

 512     10   DDR. Afa   83 * Leipzigmesse 24+12 rødlilla. Ubrukt, med          []

              svakt hengslespor. (K)

 513     15   DDR. Afa   85 * 1. mai 1950. 30 pf. Ubrukt, m/svakt h.‑spor. (K)  [25]

 

SVEITS SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 514     10   Sveits. 21 små foldere mellom 1970 og 1994. 1‑2 merker i hver,    [10]

              mange med 4‑blokker. PTT med hilsen til jul/nyttår.

 515     10   Sveits. 4 foldere 15x21 cm, julehilsen. M/Afanr./stmp.‑dato:      [10]

              1461‑4/25.8.92, 1540‑2/1.11.95, 1567‑70/10.9.96, 1611‑4/20.11.97

 516  1.200   Sveits. Davoalb. til 1979. Mange "bedre". Noen egne ark for pa‑   [1200]

              piryper. Miniark/noe Porto/Têche‑Bêche/klipp med T‑stempler og

              sær‑/bystmp./div.klipp/løse merker (ikke bare nyere). Katverdi

              uten Porto/div. og kun til 1949 = 15.600 (Afa 05), derfra få

              huller til 1979, PJ/PP‑serier. Mange luftp.merker. Netteks. (W)

 517     10   Sveits. Foldere m/stemplet 4‑blokk: Afa 1308, 1464, 1507‑08.      []

              Enkeltmrk.: 1461‑64. FDC: 1297‑98.

 518     25   Sveits. Juventute kompl. 10 årganger: 1969‑77 og 1982, noen       []

              stemplet (flest) og noen postfrisk. Medfølger konvol. med

              ca. 30 Juventutemerker 1960/70‑tall?, ev. få dubletter.

 519     10   Sveits. Lot 8 stempl. 4‑blokker. Afa 764‑65, 778‑79, 787, 897‑    []

              ‑98. På klipp: 1337, 3 stk. 1336‑39 som miniark (2 m/minus) (W)

 520     10   Sveits. Lot Pro Juventute, stemplet. 10c 1924. 5c 1947. 10 og     []

              20c 1943. 5, 10 og 20c for årene: 1944‑46, 1948‑58, 1960‑61.

 521     50   Sveits. Pro Patria. Ca. 90 forskjell. mellom 1964‑96. Aller       []

              fl. stemplet. Flere av høyeste pålyd. (Tillegg noen få dubl.).

 

SVEITS STEMPLER                         

 522     10   Sveits. Brev og klipp med spesielle datoer: 7.7.77, 8.8.88,       []

              9.9.99. På tils. 26 bildemerker + 1 blokk (NABA 2000).

 

SVEITS LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 523     10   Sveits. ** 4‑blokker: Afa 793‑803/Juv. '64, 840, 886‑89/Juv.      []

              '68. Miniark ** Afa 1336‑39. (+et par dårl. eldre bueskytter).

 524     35   Sveits. ** Juventute kompl. 1947, 48, 49, 50. Ialt 17 merker.     [50]

 525     15   Sveits. ** Juventute kompl. 1951, 52. Ialt 10 postfr. merker.     [25]

 526     50   Sveits. ** Juventute Komplette årganger 1983‑92 + 1996. Postfr.   [100]

 527     10   Sveits. Lot ** Afa  895‑97, 900, 907, 913 (3 stk.), 914 (4‑       [20]

              blokk), 916 (2 stk.), 917. (+ medflg. 893 med brett).

 

SVEITS LOTS BREV                        

 528     10   Sveits. 27 små brev, fleste 1960‑tall. Flere 4‑blokker. Noen      []

              konv. med liten påskrift.

 529     10   Sveits. 30 små brev, fleste 1960‑tall. Flere 4‑blokker. Noen      []

              konv. med liten påskrift.

 

SVEITS F.D.C. ETC.                       

 530     10   Sveits. FDC Afa 782‑86 Juventute 1963. 4 konv. med 4‑blokker.     []

 531     30   Sveits. Pro Patria. 8 stk. 4‑blokker med sentrert rundst. Bern    []

              Bundesfeiermarken utgivelsedagen. 1985 og 1983 komplett.

 

VATICANSTATEN MINIARK ETC.              

 532     25   Vaticanet. Miniark ** Afa 312‑15. Verdensutst. i Brüssel.         []

 

SAN MARINO FRIMERKER. STEMPLET          

 533     20   San Marino. Afa 464. 80 l. Columbus. På klipp, stemplet           []

              21.10.53. Kat.verdi 160,‑  (K)

 

HELLAS LOT USTEMPLET POSTFRISK          

 534     10   Hellas. 34 forskjellige **. Alle med OL‑tilknytning. (W)          [20]

 

HELLAS F.D.C. ETC.                      

 535     10   Hellas. FDC Afa 1911‑22. OL 100 år. På 3 FDC‑konv. 25.3.1996.     [22]

 

ØSTERRIKE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE        

 536     40   Østerrike. Lot. Afa 121‑36, 163‑77 (Mi 139‑54, 185‑99). A/Mi      []

              165/187 *, øvrige stemplet. Alle på nettbilde. (K)

 

ØSTERRIKE MINIARK ETC.                  

 537     10   Østerrike. Miniark ** WIPA 1965. Nytrykk av Afa 1933 (Wipa 33),   []

              i rød farve med overtrykk. (W)

 

TSJEKKOSLOVAKIA MINIARK ETC.            

 538     18   Tsjekkoslovakia. Miniark Afa 2465 ** WIPA 81.                     [20]

 

EUROPA, DIV. LAND SAMLINGER/LOTS/DIVER  

 539     30   Lot. Belgia: Afa 572‑75, 577‑79 (stmpl., 577 = **). (Mi 582‑85,   []

              587**, 588‑89). Frankrike stmp.: A 235 287 306 320 (ujevne tg.

              oppe) 332 (Mi 240 297 315 332/uj.tg. 342). Alle nettbilde. (K)

 

U.S.A. REALISASJON/ROTELOTS             

 540     15   USA. Lot. FDC Moon Landing. Cornpex‑Ifpex 1973. Gratulasjons‑     []

              kort m/"lomme". 2 Postk. Cleveland, br. 1937/1950. Nettb.: (W)

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 541     10   Ca. 250 gr. klipp. Div. land, mye GB og noe Norden. Mest 1980‑    [10]

              1990‑tall? Antatt ordinært. Har flere "like" obj., fast pris!

 

FN/UN SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 542     35   FN Genève. Lot 50 klipp. Alt? 1970‑90 tall. Med dels dekorative   []

              stempler. Noen dubletter, men mange forskjellige. Netteks.: (W)

 543     35   FN Genève. Lot 58 klipp. Alt? 1970‑90 tall. Med dels dekorative   []

              stempler. Noen dubletter, men mange forskjellige. Netteks.: (W)

 

FN/UN FRIMERKER. POSTFRISK **           

 544     15   FN Genève. ** Afa    1‑14. Postfrisk.                             []

 545     20   FN Genève. ** Afa    22, 25‑38, 43‑45 og 50‑51. Postfrisk.        []

 546     25   FN Genève. ** Afa    53‑66 og 82‑88. Postfrisk.                   []

 547     12   FN New York. ** Afa   1‑15. 5c med "Tab". Postfrisk.              []

 548     10   FN New York. ** Afa   16‑26. 16 m/1 dårl. tg. 17 m/"Tab". P.fr.   []

 549     40   FN New York. ** Afa   27‑41. Postfrisk.                           []

 550     12   FN New York. ** Afa   47‑89. Postfrisk.                           []

 551     20   FN New York. ** Afa   91‑133. Postfrisk.                          []

 552     10   FN New York. ** Afa  134‑154. Postfrisk.                          []

 553     20   FN New York. ** Afa  156‑189. Postfrisk.                          []

 554     15   FN New York. ** Afa  191‑223. Postfrisk.                          []

 555     10   FN New York. ** Afa  225‑231, 333‑336 og 364‑370. Postfrisk.      []

 

FN/UN MINIARK ETC.                      

 556     10   FN New York. Miniark ** Afa   90, FN's 15‑årsjubileum.            []

 

FN/UN F.D.C. ETC.                       

 557     10   FN New York. FDC. Afa  333‑42. Ialt 10 merker, på 10 konvol.      []

 558     10   FN New York. FDC. Afa  343‑45. 1 konv. 343‑44 + 1 m/miniarket.    []

 559     10   FN New York. FDC. Afa  387‑94, 411‑14. Ialt 12 merker,            []

              på 6 konvolutter.

 560     12   FN New York. FDC. Afa  395‑410. Flaggserie 1982, 16 konvol.       []

 561     30   FN New York. FDC. Afa  395‑410. Flaggserie 1982. 4 konvol.        []

              med 4 merker på hver. (= 16 forskjellige merker).

 

TEMA/MOTIV                              

 562     20   Biler. Ca. 20 stk., fleste tegnet. Mange eldre biler/tema bil.    [76]

              Fleste på doble julekort 1950/60‑tallet. Flere nettbilder. (K)

 563     20   Båter + div. tema "transport". Ca. 25 stk., fleste tegnet.        [55]

              Fleste på doble julekort 1950/60‑tallet. Flere nettbilder. (K)

 564     15   Dyr/fugler. Ca. 28 stk. tegnet/bilder, fleste på doble            [12]

              julekort fra 1950/60‑tallet. (W)

 565     15   Dyr/fugler. Ca. 30 stk. tegnet/bilder, fleste på doble            []

              julekort fra 1950/60‑tallet. (W)

 566     10   OL Lillehammer. 23 konvol. 22x11 cm. Med OL‑logo, frankerings‑    [25]

              maskin m/"Idag ‑ om 1 år", tilsv. 2, 3 og 4 år. 4 forskjellige,

              var. ant. av hvert "år". Mest ubrukte, et par Rekommandert. (W)

 567     10   OL Lillehammer. Vel 40 konvol. 22x11 cm. Med OL‑logo, franker‑    [25]

              ingsmaskin m/"Velkommen" og Kristin/Håkon 24.8.93, til LOOC

              Lillehammer. Flere er tilleggs‑stemplet på avsenderstedet. (W)

 

JUBIL./1. TUR ETC                       

 568     15   1982.11.05. 70 år siden postflyvning med spesielt flypoststem‑    []

              pel. Kort med særstempel og Københavnstempel. (K)

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

 569     10   Balestrand. Kvikne Hotel. Ubrukt. (K)                             []

 570     15   Balholmen. Farve Lf. UPU‑kort, udelt adr.side. Brukt fra          [57]

              Sverige til Norge tidlig 1900‑tall. (K)

 571     20   Bergen. Flöien st. Svhv Lf. Ubrukt, "som mytt". Oppi 402. (K)     []

 572     15   Bergen. Fløien. Lf ubrukt svhv. C.A.Erichsen 302. (K)             []

 573     25   Bergen. Haakonshal, Walkendorfs Taarn. Båter i forgrunn.          [20]

              Ubrukt Lf farver, litt "bløt" kartong. Ukjent utgiver. (K)

 574     20   Bergen. Hanseatisk Museum. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. Litet        []

              hakk/rift i øvre kant. Enerett/fotograf: Brundtland/98.  (K)

 575     15   Bergen. Holbergstuen, Torvalm. 6. Svhv Lf fotok. Br. 1934. (K)    [26]

 576     15   Bergen. Tyskebryggen. Hus. Svhv fotok. Lf. Ubr. K.Knudsen. (K)    [12]

 577     15   Bergen. Tyskebryggen. Svhv Lf. Brukt 1915 til Finland. Med        [25]

              russisk (?) tekststempel. Baksiden på nettbilde. (K)

 578     10   Bergen. Universitetet/Florida Sykehus. Ubrukt. Litt hjørne‑       [10]

              slitasje. To tegnestifthull helt i overkant.  (K)

 579     10   Bergen. Utsikt fra Ulriksbanen. Ubrukt, 1950/60‑tall? Med         []

              limspor på baksiden (etter innliming?). (K)

 580     10   Christiania. Botaniske Have. Svhv Lf fotokort. Brukt 1910.        [20]

              Svak brett n.v. hj., liten kantrift. Mittet 246.  (K)

 581     15   Christiania. Musikken spiller ved Slottet. Svhv Lf ubrukt.        [15]

              Abel 827.  (K)

 582     10   Dalen, Telemark. Svhv Lf, blank forside. Horisontal brett på      []

              del av kortet. Brukt 1912. Mittet 83. (K)

 583     15   Dame, "Pin‑Up". Farve Lf. Brukt 1911. Litt slitasje forside. (K)  []

 584     20   Dombaas Turisthotel. Ubrukt Svhv Lf fotokort. Carl Normann,       [31]

              Hamar/8088. Eneret 1924. (K)

 585     10   Drammen. "For 60 Aar siden". Svhv Lf tegning. Brukt omkr. 1900    [12]

              (5ø uregelm. Posthorn). Hj.bretter. UPU/Udelt adresseside. (K)

 586     15   Drammen. Oversikt. Svhv Lf. Brukt 1932. Påskrift blåblyant, med   [35]

              ekstra frim. (?), stmpl. Stjørdal. Liten farveflekk på forside,

              baksiden på nettbilde. Utgiver H.C. Christoffersen. (K)

 587     10   Drammen. Parken. Svhv Lf. Hjørneslitasje. Brukt 1921. (K)         [12]

 588     10   Fefor. Utsikt fra Villa "Kikut". Svhv Lf. Med avkuttede           []

              hjørner? Brukt 1924, frimerke pent fjernet. (K)

 589     20   Finse og Hardangerjökelen, Bergensbanen. Svhv Lf. Schw.stmp.      [205]

              + tydelig sidest. delv. på 5ø Gr.l.jubil. (114) 15 VIII 14. (K)

 590     15   Fjærland, Sogn. Farve Lf. Brukt 1907 (antatt) til USA.  (K)       [47]

 591     25   Framhuset, Bygdøy. Flyfoto. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. Tillatt     [36]

              offentliggjort av Generalstaben. Flyfoto 351 Per Aas. (K)

 592     20   Geiranger. Fjord/båt/fosser. Svhv ubr. fotokort. (K)              [105]

 593     10   Haraldvangen Leirskole, Hurdal. Brukt 1973. Normann D‑29‑18. (K)  []

 594     15   Holmenkollens Sportsstue. Samling fra Sverdrup‑Expeditionen.      [158]

              Svhv Lf. UPU‑kort, udelt adresseside. Brukt. (K)

 595     10   Hunderfossen, Gudbrandsdalen. Ubrukt. Norm. G‑11‑107.  (K)        []

 596     20   Hundorp Folkehøgskule. Svhv fotok. Svak kantslit. Br. 1957. (K)   []

 597     10   Hus. Ukjent. Svhv Lf ubrukt. Mellomkrigs? Ingen utgiver e.l. (K)  [18]

 598     15   Höhesjing i Hardanger. Svhv Lf ubrukt. UPU‑kort, udelt adresse‑   [30]

              side. Knudsen & Co. Bergen, No. 6. Fin stand.  (K)

 599     10   Indseiling til Christiania. Svhv Lf UPU‑k., delt adr.side. Dato‑  [20]

              påskr. f.side. 24.3.1911. Del av Kongsvingerb. Postexp. B. (K)

 600     10   Jente/snømann. Sofiestiftelsen. 18x13 cm. Br. (julek.) 2012.(K)   []

 601     10   Jøssingfjordveien. Svhv fotokort, brukt 1950. Litt utflytende     [75]

              blekk i skriften på baksiden. 1 meget svak hjørnebrett. (K)

 602     15   Kon‑Tikiekspedisjonen. Svhv fotokort. Flåten i vannet. (K).       [12]

 603     15   Kristiania. Fra Slotsparken. Svhv Lf. Brukt 1910. (K)             [12]

 604     15   Kristiania. Kongesæteren ved Voxenkollen. Svhv Lf tegning.        [188]

              Brukt 1917 m/bundet NKS‑merke, hj.brett. Baksiden på nettb. (K)

 605     15   Kristiania. St. Hanshaugen. Svhv Lf (tonet grønnaktig?). UPU‑     []

              kort (1/3 av adr.‑siden til tekst). Brukt 1910. (K)

 606     15   Kristiania. Udsigt fra Holmenkollen. Svhv Lf. Brukt 1922. (K)     [88]

 607     25   Kristiansund N. Kai/Brdr. Dall A/S. Svhv Lf fotokort. Ubrukt,     [95]

              50‑tall? Med 4 svake limflekker bakside (etter innliming?). (K)

 608     25   Loen. Fra ulykken i Loen, Bødal (1905?). Svhv Lf ubrukt. Carte    [165]

              Postale, delt adr. side. Kirkhorn Molde No. 102. Fin stand. (K)

 609     10   Longyearbyen. 5‑bilders kort. Påsatt 1,75 kr. frimerke, men       []

              ubrukt/uten noen påskrift.  (K)

 610     10   Magalaupe, ved Engan st., Dovrebanen. Svhv Lf fotok. Ubrukt.      [12]

              Noen svake "skjolder" på baksiden. (K)

 611     10   Mandal. Oversikt. Brukt 1976. Hjørnebrett. Aune F‑4550‑0. (K)     []

 612     10   Mann foran hus. Sitat av Jørgen Moe ("Arbejdsmand og arbeids‑     []

              kvinde...."). Lf svhv. Brukt (1906 ?).  (K)

 613     15   Maraak. Parti ved Hotel Utsikten. Svhv Lf fotok. Brukt 1936. (K)  [12]

 614     10   Meråker sanitetsforenings sykehjem og kurbad. Brukt 2007. (K)     []

 615     10   Måbødalen. Brukt, stmp. Smørsund/5523 19.7.74. Litt kantsl. (K)   []

 616     18   Narvik. Med kirken. Svhv fotokort (matt overflate). Ubrukt.       [15]

              Narviks Bokhandel, Nr. 116.  (K)

 617     10   Norsjø Ferieland, Akkerhaugen. Ubrukt. Bø Trykk 012. (K)          []

 618     10   Nørholm. Ubrukt, eldre farver, Mittet 139/025‑767. (K)            []

 619     10   Oslo. Utsikt fra Slottet. Svhv Lf. Liten svak "knekk" i           []

              overkant, litt hjørneslitasje. Brukt 1931.  (K)

 620     10   Rjukan. Fjellbanen. Gaustatoppen i bakgr. Ubr. svhv fotokort.     []

              Antydning til svak horisontal bøy i nedkant. (K)

 621     10   Rjukan. Krossobanen. Lf svhv fotokort. Ubrukt/påført              []

              19.3.1944 med blyant på adressesiden. Küenholdt 3957. (K)

 622     25   Sangevangelistene "Midnattsolens døtre", Aagoth Stangnes og       [21]

              Hilma Harstad. Svhv Lf fotokort, ubr. Liten/svak bøy. (K)

 623     10   Signaldalen med Ottertind. Ubrukt, 1950/60‑tall? Med noen         [40]

              limpunkter på baksiden (etter innliming?). (K)

 624     10   Skien. Ibsenparken, kirke bakgrunn. "Bølgekant". Ubrukt. (K)      []

 625     10   Sørlandet. Ukjent sted. Påskrift 1984. Normann K‑C‑11. (K)        []

 626     20   Tromsø. I mørketiden. Med NK 1453. Brukt 2002. To‑Foto. (K)       [30]

 627     25   Trondheim. Hotel Phoenix. Tegnet, farver. Brukt 1965.  (K)        []

 628     10   Tvedestrand/småbåter brukt 1974. Medfølger Kristiansand fler‑     []

              bilders, ubrukt. Begge på nettbilde.  (K)

 629     10   Ukjent sted. Vann/fjell. Svhv Lf fotok. ubr. Tyskprod/CM&S ? (K)  []

 630     20   Veien Brennhaug‑Dovre. Bru/Jernb.spor. Svhv fotok. br. 1955. (K)  [25]

 631     10   Vinstra. Oversikt. Ubrukt/liten påskr. bak. Normann G‑8‑35. (K)   []

 632     20   Voksenkollens Sanatorium. Svhv Lf ubrukt. UPU, udelt adresse‑     [188]

              side. Brukt 1903.  (K)

 633     15   S. Bygdeoriginal Carl Anton (Calle‑Aron) med tresykkel(!)         []

              1905, Dalarna. Svhv nytrykk (Göteb. Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 634     12   S. Göteborg. Fardag på Kungstorvet. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)     [20]

 635     15   S. Göteborg. Gråbergsgatan 1900. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)        []

 636     12   S. Göteborg. Sjömanshuset. Svhv nytrykk, ubrukt. (K)              []

 637     15   S. Göteborg. Spårvagn og Polispiketi Brunnparken 13.10.1921.      []

              Svhv. nytrykk (G.borgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 638     12   S. Göteborg. Östra Hamngatan och Börsen. Svhv nytrykk. Ubr. (K)   []

 639     10   S. Kung Rane Värdshus. Svarteborg, Dingle. Ubrukt. (K)            []

 640     15   S. Lysekil. Kai med damplok og dampbåt, 19.5.1973. Ubrukt. (K)    [40]

 641     12   S. Mariefred. 3‑bilders. Med "bølgekant". Ubrukt. (K)             []

 642     12   S. Simrishamn. Hamninvigning 14.9.1910. Svhv Nytrykk. Ubr. (K)    [20]

 643     15   S. Sophämtning i Vasastaden, Göteborg 1950‑tallet. Svhv.          []

              nytrykk (Göteborgs Vykortskl.). Ubrukt. (K)

 644     12   S. Stockholm, Stadion. Svhv Lf fotokort. Brukt m/DDR‑frankering,  []

              stmpl. Sassnitz‑Trelleborg/Posted ombord + rundt st. SJ. (K)

 645     10   S. Stockholm. Blasieholmshamnen. Svhv Lf br. 1905, ødel.frim.(K)  []

 646     10   S. Stockholm. Globen. Ubrukt. Aune F‑3469‑7. (K)                  []

 647     10   S. Uppsala. Panorama. Eldre svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)         []

 648     15   DK. Bornholm. Hotel Hammersø. Eldre svhv Lf ubr. UPU‑kort. (K)    []

 649     15   DK. Bornholm. Parti fra Sandvig Badestrand. Eldre svhv Lf         []

              UPU‑kort, ikke brukt. (K)

 650     15   DK. Frederikshavn. Brukt 1983. (K)                                [20]

 651     10   DK. København. Sjælland Restaurant‑ og Museumfærge. Ubrukt. (K)   [20]

 652     10   DK. Vesterhavet. Ubrukt, med "bølgekant". (K)                     [15]

 653     10   Island. Geysir. Brukt 2008 til Norge (med Afa 1092). (K)          [10]

 654     15   GB. Brixham, havn. Lf. Brukt 1960.  (K)                           []

 655     10   GB. Cleethorpes. Pir og promenade. Lf farver ubrukt. (K)          []

 656     10   GB. Colchester. High Street. Farve Lf. Ubrukt.  (K)               []

 657     10   GB. Southsea, Clarence Pier. Lf farver. Brukt 1916. Sv.hj.br.(K)  []

 658     10   GB. The London Underground. Skjematisk rutenett. Brukt til        [10]

              Norge 1982. Noen tegnestifthull. (K)

 659     10   Eire, Ardmore. The Round Tower. Ubrukt. (K)                       []

 660     10   Tysklamd. Hamburg. Svhv fotokort, med "bølgekant". Ubrukt. (K)    []

 661     10   Tysklamd. Köln, kai. Lf farver. Ubr., påtegning bakside. (K)      [25]

 662     10   Tyskland. Berlin, Nationalgalerie. Svhv fotokort, ubrukt. (K)     []

 663     15   Tyskland. Dresden, Carolasee. Svhv Lf. Udelt adresseside. Til     []

              Norge, stempel Dresden 14.7.02, 10 pf rød Germania. (K)

 664     10   Tyskland. Edelweiss Parkhotel. Bil (ukjent merke) i forgr.        []

              Svhv ubrukt fotokort.  (K)

 665     10   Tyskland. Fehmarn. På "Fuglefluktlinjen" Tyskland‑Danmark.        [25]

              Brukt 1970. Liten hjørnebrett. (K)

 666     10   Tyskland. Frankfurt a.M. Farve Lf. Brukt 19.8.09. Delt            []

              adresseside, men også skrift på forsiden. (K)

 667     10   Tyskland. Hamburg, havn. Ubrukt. (K)                              []

 668     10   Tyskland. Helgoland. Båt i forgr. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)   [25]

 669     10   Tyskland. Köln. Svhv Lf, brukt 1930. (K)                          []

 670     10   Belgia. Bruxelles. Farver/kolor.? Lf. Br. 1911. En hj.brett. (K)  []

 671     10   Frankrike. Chamonix. Farver m/"bølgekant", 50/60‑talls? Ubr. (K)  []

 672     10   Frankrike. Le Havre. Strand. Lf farver. Brukt i DK, fint stmp.    []

              Saxkjøbing 21.11.08.7‑9E (nettb.). Taperester øvre hjørner (K)

 673     10   Frankrike. Marseille. Pont Transbordeur. Svhv Lf fotokort. (K)    []

 674     10   Frankrike. Paris. Place de la Concorde. 2 like kort Lf, det       []

              ene svhv. og det andre kolorert. Begge ubrukte. (K)

 675     10   Frankrike. Place de la Concorde. Eldre svhv Lf. Ubrukt. (K)       []

 676     10   Frankrike. Rouen. Kai/båter. Lf farver. Ubrukt. (K)               []

 677     10   Italia. Venezia. Bru/gondoler. Eldre svhv Lf. Ubrukt. (K)         [15]

 678     10   Sveits. S. Mamette e. Valsolda. Svhv Lf. Brukt 1907 (til          []

              Sverige). Liten papirrest i venstre kant.  (K)

 679     10   Monaco. Monte Carlo. Svhv Lf. Brukt 1926. (K)                     []

 680     10   Østerrike. Wien Staatsoper. Brukt 1985. (K)                       []

 681     10   Riga Stadtpark. Svhv (grønnaktig tonet) Lf. Brukt 1903 til        []

              Drammen. Russisk frim. delvis fjernet. 9 mm rift i overkant.

              Bakside (nettbilde) noe "flekkete". Del av Drammen Tur‑st. (K)

 682     10   Moskva. Kalinin Prospekt. Brukt 1975. Frim. 4k Expo '74. (K)      [25]

 683     10   Moskva. The St. Daniel Monastery/Church of St. Simeon. Ubrukt,    []

              fra 1991?. Liten hjørnebrett.  (K)

 684     10   Beirut. The Great Hotels Quarter. Ubrukt. (K)                     []

 685     10   Ukjent havn (Sovjet?). Biler heises ombord. Lf farver ubr. (K)    []

 686     10   Tanger. Hus/oversikt. Eldre Lf farver. Ubrukt. (K)                []

 687     10   Zanzibar. Dhows. 17x12 cm. Ubrukt.  (K)                           []

 688     10   Australia. Melbourne, oversikt. 18x12 cm. Brukt (til Norge). (K)  []

 689     10   USA. Hawaii, Waikiki Beach. Brukt 1998 (til Norge).  (K)          []

 690     10   USA. San Francisco. Humboldt Bank Building. Farve Lf. Brukt       []

              til Norge (Brønø, Helgeland) 1912. (K)

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 691     10    8 farvekort. Kirke Arvika, Fastl.vei til Hvaler, Kamelmarked,    []

              Kjosefoss/Lf, China(2), Sortland, Potsdam/Lf. Alle nettb. (W)

 692     10   8 kort, fleste Lf. Eldre: Grand Hot. Uddevalla, Riddarholmen,     [12]

              Sørlandet, Dunkerque (kolorert). 3 stk. med fly. Sportsfisker.

 693     50    5 kort. Svhv ubr.: Stigfossen (m/svak hjørnebøy). Trollstig‑     []

              veien. Farve: Mebonden Selbu (brukt 1969), Røyrvik (1978),

              Lillehammer‑Parken (1959). Alle på nettbilde. (K)

 694     15   26 stk. Farve/svhv. Suldalsporten/Eidkilkanalen/Jøssingfjord/     []

              Kjosfoss/Finnskogtoppen Helsesenter + div. Noen netteks. (W)

 695     10   3 postk.: Risør/Trebåtfestival. Hovden Høyfj.hot. Rygnestad‑      []

              tunet Setesdal. Brukt (86/84)/ubrukt. Alle på Nettbilde. (K)

 696     10   4 postk. svhv/fotok.: Setesdal Bykle, Rygnestad. Rykenesfossen.   [10]

              Ravnedalen/Kr.s.S. Ubrukte/liten blyantpåskr. Alle Nettb. (K)

 697     10   Aulestad. Bjørnsons hjem. 4 kort. 1 interiør svhv, 3 eksteriør    [20]

              farve. 1 brukt 1998 m/motivst., 2 m liten påskrift. Nettb. (W)

 698     15   Dovre/Hjerkinn. 12 kort. Div. motiv. 2 brukt (1971/89), 1 m/      []

              liten påskrift, 3 m/små papir‑/limrester. Eks. på nettbild. (W)

 699     10   Galdhøpiggen/Joutunheimen. 6 forskj. kort. 2 stk. svhv. 1 brukt   [35]

              1984, 1 m/stempel, 1 m/noen svake limspor baks. Nettbilder. (W)

 700     12   Glittertind. 5 forskj. kort. 3 stk. svhv. Ubrukt/brukt. 1 med     [35]

              flekker (avrevet lim?) på baksiden. Alle på nettbilder. (W)

 701     15   Jotunheimen/Område. 13 kort. Div. motiv. 6 svhv ubr./br. 1933/    [35]

              58/60. Øvrige brukt/ubrukt. Noen eksempler på nettbilder. (W)

 702     20   Lillehammer. 15 forskj. kort. 2 stk. svhv. oversikter, brukt      [22]

              1954+1960. 2 Sandv. saml., ellers div. motiv. Nettbilder. (W)

 703     20   Lot 12 eldre Lf farver. Brukt (1907‑nyere)/ubrukt. Flest norske.  [20]

              Høyst varer. kvalit., men flere bra. Div. motiv. Alle nettb. (K)

 704     20   Lot 12 eldre Lf svhv. Brukt (1906‑16)/påskrift/ubrukte. Litt      [30]

              var. kvalit., men flere bra. Div. motiv. Alle på nettbilder. (K)

 705     20   Lot 12 eldre Lf svhv. Brukt (1906‑20)/påskrift/ubrukte. Noe       []

              var. kvalit., men flere bra. Div. motiv. Medfølger kort som

              "mappe" (slitt) med 6 sammenh. bilder New York. Nettbilder. (K)

 706     20   Lot 20 kort. 3 stk. svhv. Div. Gudbr.dalen. Pellestova/Tretten/   [17]

              Dombås/Nordseter/Skeikampen/Øyer etc. Brukt/ubrukt.  Nettb. (W)

 707     25   Lot 25 kort. 6 stk. svhv. 1 m/brett. Div. Gudbr.dal. Espedalen/   []

              Skåbu/Dombås/Sør‑Fron/Golå/Fjellstuer etc. Br./ubr. Nettb. (W)

 708     20   Rondane/Område. 17 kort. Div. motiv. 1 svhv brukt 1942. 1 ubr.    []

              Øvr. brukt 1965‑91. 2 m/tegnest.hull. Eksempler på nettbild. (W)

 709     10   S. 13 stk.: Stockh./Västerås/Vålberg/Trönninge/Rättvik/Leksand/   []

              Ystad‑Täppegränd etc. Fleste brukt (48‑90‑t?). Div. nettb. (K)

 710     10   S. 20 stk.: Trollhättan (Spiköbron svhv)/Årjäng/Frövi/Udde‑       []

              valla/Vaxholm etc. Fleste ubrukt. Noen eks. på nettbilder. (W)

 711     10   S. 5 stk. svhv.: Hälsning från Malmö ubr. Stockholm 50/60‑t.?     []

              Frim. fjernet. 3 stk. Örnsköldsvik Museum, ubr., bruntonet. (K)

 712     15   S. Göteborg. 8 forskjellige ubrukte farvekort. Alle               [30]

              flerbilders, 4 med "bølgekant". Alle på nettbilder. (W)

 713     40    4 kort. Sverige: Piteå svhv ca. 1900 (nytrykk?). Jämtland kuer   []

              kolorert? Piteå, hamn svhv. DK Vagtparade svhv br. 1950 (med

              TMS "V 4 Husk maj‑dagen"). Alle Lf og bilder på nettside. (K)

 714     40    5 kort. Sverige, svhv: Skulptur "Bebådelsen"/Blomberg. Nord‑     []

              ligste Runsten. Helsak Beredskapspost 1939‑45/På post för Sv.

              SF svhv, brukt: Åbo Domkyrka/1959, Tampere/1935. Alle nettb. (K)

 715     10   GB. 15 kort, alle svhv, fleste Lf. 1 brukt (1949). Windsor Cast‑  [10]

              le, Chester Cathedral, div. Chester, Parlamentet etc. Eks.: (W)

 716     10   13 kort. Tyskland: Hannover, Celle, Köln, Oeversee,               [10]

              Frankfurt etc. 1 brukt (1981). Alle er farvekort.

 717     10   Frankrike, Cote d'Azur, Monaco. 22 ubr. farvekort (1 m/påskr.)    []

 718     12   Sveits. 20 ubr. kort. Diverse motiv. Noen eks. på nettbild. (W)   [15]

 719     15   Sveits. 24 ubr. kort, 2 svhv. Div. motiv. Eks. nettbilder. (W)    [20]

 720     10   Ungarn. 5 gratulasjonskort (blomstermotiv) brukt i Ungarn. Utyd‑  []

              elig stmpl., 2 datert 1913 og 1915. Alle m/5 f. grønn Turul. (W)

 721     10   27 kort. Østerrike/Sveits. 3 stk. brukt, farvekort.               []

 722     10   32 kort. Flere Paris og Côte d'Azur. Også sett Monaco, Nice.      []

              Fleste ubrukte. Noen få med ørlite minus. Alle er farvekort.

 723     15   37 kort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.        []

 724     10   37 stk. div. Europa. Flere svhv Lf Syd‑Europa. Aller fleste       []

              ubr., noen m/påskrift. Div. land og motiver. Netteks. (W)

 725     15   38 kort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.        []

 726     15   40 kort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.        []

 727     15   42 kort. Svhv/farver/brukt/ubr. Div. Europa + Nord‑Afrika.        [20]

 728     10   5 stk. Farve ubr. Mont‑Blanc/Chamonix. 1 stk. gratulasjonskort    [10]

              DK brukt 1958. 1 svhv Lf m/5 damer, ubr., engelsk? (W)

 729     10   20 ves. brukte kort. Div. motiv og format. Canada, Korea, Gran    [20]

              Canaria, Tyrkia, Zanzibar, Rhodes, Serbia, Sverige etc.

 730     12   25 ves. br. kort. Div. motiv og format. Andorra, Madeira, Fiji,   [25]

              Hydra, Mallorca, Budapest, Viet Nam, Tyrkia etc. (+ 2 bilder).

 731     12   25 ves. br. kort. Div. motiv og format. USA, Roma, Mexico,        [25]

              Syd‑Sudan, Kreta, Gran Canaria, Paris, Tunis, Syd‑Afrika etc.

 732     12   26 ves. br. kort. Div. motiv og format. Barbados, New Zealand,    [25]

              Zanzibar, Fransk Polynesia, Rhodos, Barcelona, Tyrkia etc.

 733     12   27 ves. br. kort. Div. motiv og format. Ungarn, Roma, Dubai,      [25]

              Mallorca, Hellas, Aukrust‑senteret Alvdal, Tripoli, USA etc.

 734     10   28 kort. USA m/Florida br. Nederl.Ant., Østerrike, Spania, Eire,  []

              Tussaud's, Monaco. Svhv: Portugal, Gibraltar, Notre Dame. (K)

 735     10   32 kort. Maldivene (m/2,00 frim. OL 1988), GB, USA, Frankrike,    []

              Luxemb., Portugal, Sveits, Monaco (1971 m/5 frim.), Jamaica/

              Kingston, diverse. Flere svhv. Div. motiv. (K)

 

POSTKORT, 3‑MANGE REALISASJON/ROTELOTS  

 736     10   21 postk. (1 Australia, øvr. Europa, m/Mona Lisa). Div. land.     []

              Ubr./brukt (ves. 1960‑70 t.?). + Medflg. eldre ødelagt hel‑

              sak Belgia, med svakt tall i sirkel (sensur?). Eks.: (W)

 

POSTKORT TEMAER                         

 737     15   15 Temakort. 6 Båt, 3 Tog, 5 Kirke, 1 Bil. Norge/utl. Br./ubr.    [13]

 738     10   Barn. 2 kort med barn som leker. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)    []

 739     10   Barn. 2 kort med barn. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)              []

 740     10   Barn. Barn som "matroser". Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)          [10]

 741     10   Barn. Leker/Hengekøye. Nytrykk av eldre. Ubrukt. (K)              []

 742     10   Bil. 2 bilder med bildetaljer (ukjent biltype), Strøier           []

              Samlinger. (Begge kort på nettbilde). Ubrukt. (K)

 743     10   Bil. Chrysler Valiant. Med "reklame" på baksiden. Kortet er       [16]

              20 x 11,5 cm. Ubrukt. (K)

 744     10   Bil. Ferrari. Inngang fabrikk/kontor? Ubrukt. (K)                 []

 745     10   Bil. Ford Team Castrol. Erik Høyer og Aage Buch Larsen.           [26]

              Svhv. ubrukt. (K)

 746     10   Bil. Koenigsegg CCX. Med teknisk info. Ubrukt. (K)                [20]

 747     10   Bil. Lamborghini. Motordetalj, reklamekort. Medfølger             []

              reklamekort for Porsche (nettbilde). Begge ubrukte. (K)

 748     10   Bil. Lancia. Kort m/div. info for‑/baks. Svhv. (ikke p.kort) (K)  []

 749     20   Bil. Lot 8 kort vedr. bil. Reklame for Castrol, Skoda, Utstill‑   []

              ing "Teknik på farfars tid" Helingborg. Prod.‑lokaler Ferrari,

              VW, Fiat. 1 kort skadet baks., 1=dobbelt/svarkort. Alle nett.(K)

 750     10   Bil. Mini Cooper S. Ubrukt.  (K)                                  [26]

 751     10   Bil. Mini Cooper S. Ubrukt. (K)                                   [26]

 752     10   Bil. Morris Minor. Svhv. Ubrukt. (K)                              [22]

 753     10   Bil. Nissan GT‑R. Ubrukt. (K)                                     [75]

 754     10   Bil. Nissan. Reklamekort. Ubrukt.  (K)                            []

 755     10   Bil. Porsche. "Påminnelse" om service/Forstilling. Lf Ubr. (K)    [16]

 756     10   Bil. Porsche. Ubrukt. (K)                                         []

 757     15   Bil. Ukjent merke, mulig italiensk? Eldre ubrukt.  (K)            []

 758     15   Bil. Utstilling 1958 Bryssel. Den Sovjetiske standen.             [15]

              Ubrukt. Svak brett nedre, venstre hjørne. (K)

 759     10   Bil. Volvohallen og Volvos hovedkontor. Ubrukt. (K)               [20]

 760     15   Bil. VW. 3 stk. Reklamekort, tegnet. Ubr. Alle på nettbilde (K)   [48]

 761     20   Bil. VW. 4 stk. Reklamekort, tegnet. Ubr. Alle på nettbilde (K)   [51]

 762     15   Buss. Buss mot Inlandsgatan, Göteborg. Svhv. nytrykk (Göte‑       [40]

              borgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 763     15   Buss. Busser klare for levering fra Tidaholm til Malmö ca. 1930.  []

              Svhv nytrykk (Göteborgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 764     15   Buss. Busslinjen Nossebro‑Grästorp, 1931. Svhv. nytrykk           [55]

              (Göteborgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 765     12   Buss. Volvo. Svensk kort SJ Buss 75 år 1911‑1986. Ubrukt. (K)     [20]

 766     10   Båt. "Albatross". Broströmskoncernens elevskib. Svhv Lf foto‑     []

              kort. Ubrukt. (K)

 767     10   Båt. "Anskarus", Misjonsskib 1872. Maleri. Ubrukt. (K)            [20]

 768     15   Båt. "Arendals Pacquet". Akvarell 1830 A. Halvorsen. Ubr. (K)     [20]

 769     10   Båt. "Astrid". AB Transmarin Helsingborg. Svhv Lf fotok. Ubr.(K)  [20]

 770     15   Båt. "Bremen". Svhv fotokort. Brukt i mellomkr.tid.  (K)          [25]

 771     10   Båt. "Cherokee Queen". Oklahoma's  Finest Excursion Boat on       [20]

              Grand Lake.  Ubrukt, Lf, farver. (K)

 772     10   Båt. "Delta Queen". På St. Louis River, til New Orleans.          [20]

              Ubrukt, Lf, farver. (K)

 773     20   Båt. "Dronning Margrethe". Med teknisk info. Brukt 1984. (K)      [40]

 774     15   Båt. "Duchess of Atholl". Svhv Lf fotokort. Brukt 1920‑tall.(K)   [30]

 775     10   Båt. "Europa". 33819 brt. 200 m, 600 passasjerer. Ubrukt. (K)     [20]

 776     10   Båt. "Fram". Roald Amundsen. Svhv ubrukt. Utg. Atlas Copco. (K)   [20]

 777     25   Båt. "France". Lf (farver). Senere solgt, omdøpt til "Norway".    [26]

              Ved kai i New York City 1963. Ubrukt.  (K)

 778     10   Båt. "Frans Suell". Med teknisk info. Brukt 1994. (K)             [11]

 779     10   Båt. "Front Driver". Ubrukt.  (K)                                 [20]

 780     18   Båt. "Fæmund II". Ubrukt. Utgiver FsH‑Produkt, Oslo. (K)          []

 781     12   Båt. "Glafsfjorden". Arvika, 4.10.1926. Svhv ubrukt. Opptrykk     []

              ved Göteborgs Vykortsklubb. (K)

 782     10   Båt. "Gripsholm". Lf (farver), ubrukt. (K)                        [20]

 783     10   Båt. "Hanseatic". Hamburg Havn. Eldre, farver, med "bølgekant".   [11]

              Litt kantslitasje. Brukt, frimerke pent fjernet. (K)

 784     10   Båt. "Himalaya". Svhv Lf fotokort. Brukt 1955 fra Australia.      []

              Små/svake bøyer øvre, venstre hjørne. (K)

 785     10   Båt. "Hiorten", 1692. Modell av Sveriges Postjakt. Ubrukt. (K)    [20]

 786     25   Båt. "Hjejlen", Silkeborg. Svhv Lf. brukt 1954. Liten hj.br. (K)  []

 787     25   Båt. "Håkon Jarl". Brukt. Med særst. "Cutty Sark Tall Ships       [75]

              Race Tondheim 26.7.1997". Sidest. + på NK 1297. (K)

 788     10   Båt. "Kon Tiki". Hjørnebrett. Limpunkter baks. Svhv ubrukt. (K)   [10]

 789     25   Båt. "Kong Harald". Brukt. Med særst. "Cutty Sark Tall Ships      [75]

              Race Tondheim 26.7.1997". Sidest. + på NK 1296. (K)

 790     15   Båt. "Kronprins Harald". Liten påskrift bakside. Ubrukt. (K)      [45]

 791     15   Båt. "Kværnes". Bygd 1906. Svhv (nytrykk) ubrukt. (K)             [50]

 792     10   Båt. "Laponia", svensk. Brukt 1994. (K)                           []

 793     15   Båt. "Lillo". Ubrukt. (K)                                         [16]

 794     10   Båt. "Lime Branch". Antatt engelsk. Svhv Lf fotokort. Ubr. (K)    [20]

 795     10   Båt. "Nevada". San Pedro/California. "Side‑Wheeler". Farver       []

              Lf. Ubr. Noe minus/kant‑/bruksslit. Medfølger skadet Lf farver

              "Laurentic" ("Hands across the sea"). Br. 1911? Nettbilde. (K)

 796     25   Båt. "Olaf Trygvesøn". Brukt. Med særst. "Cutty Sark Tall         [40]

              Ships Race Tondheim 26.7.1997". Sidest. + på NK 1301. (K)

 797     15   Båt. "Orlando". Svensk emigrantskib, Göteborg‑Hull. Etter         [25]

              illustrasjon fra 1880. Svhv ubrukt. (K)

 798     15   Båt. "Oslofjord". Svhv fotokort. Brukt 1950. (K)                  [16]

 799     10   Båt. "Peter Pan". Travemünde‑Trelleborg. Ubrukt. (K)              [20]

 800     10   Båt. "Polarstern". Påskrift 1988, ikke postgått. Med teknisk      [12]

              info. Med diverse bretter. (K)

 801     10   Båt. "Prince Philippe". I Ostende. Svhv Lf, ubrukt. (K)           [20]

 802     20   Båt. "Queen Mary". Svhv ubrukt. (K)                               [25]

 803     20   Båt. "Queen Mary". Svhv v/kai Farvekort, "bølgekant. Ubr. (K)     []

 804     20   Båt. "Ra I". Brukt 1988. (K)                                      [22]

 805     15   Båt. "Ra II". Krysser Atlanterhavet i 1970. Ubrukt. (K)           [20]

 806     15   Båt. "Regent" (S) ved Hälsö. Svhv. nytrykk (Göteborgs             []

              Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 807     10   Båt. "Rhy Bliz". På Rhinen. Ubrukt. (K)                           [15]

 808     10   Båt. "Sandön". På Göta Kanal. Brukt 1994. (K)                     []

 809     10   Båt. "Sandön". Ved sluse, Göta Kanal. Brukt 1994. (K)             []

 810     15   Båt. "Selje". Fylkesbaatane. Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)     [30]

 811     10   Båt. "Seven Seas". Miami/USA. Eldre/50‑t.? Lf farver, ubrukt.     [15]

              "This is the World's largest Passenger Motorboat" (!?).  (K)

 812     15   Båt. "Silverpilen". Strömstad‑Norge. Ubrukt. (K)                  [20]

 813     15   Båt. "Skibladner". Flerbilders. Brukt. Med særstempel "D/S Ski‑   []

              bladner Mjøsa 10.8.91" og stilisert båt. (K)

 814     10   Båt. "Slettef". Svhv, litt "blasst", tykk kartong. Ubrukt. (K)    []

 815     15   Båt. "Solskjel". Bygd 1908. Svhv (nytrykk) ubrukt. (K)            [55]

 816     20   Båt. "Stena Germanica". Ubrukt. (K)                               []

 817     20   Båt. "Titanic". Noter/sang "Nearer my god to Thee". Ubrukt. (K)   [65]

 818     25   Båt. "Titanic". Tysk kort, med info om ulykken. Ubrukt. (K)       [55]

 819     10   Båt. "Trass". Svhv, litt "blasst". Ubrukt. (K)                    [25]

 820     25   Båt. "Trelleborg". Øst‑tysk svhv fotokort. Brukt i DDR 1959. (K)  []

 821     10   Båt. "Turisten". Ved Strømsfoss sluse i Haldenvassdraget.         []

              Litt avrevet papir i baksiden. Ubrukt. (K)

 822     25   Båt. "Vargøy". FFR. Med teknisk info på baksiden. Ubrukt. (K)     []

 823     10   Båt. "Victorian". Farve Lf. Påskrift 1909, ikke postgått? Noe     [20]

              "slitent", med liten hj.brett/‑slitasje, rift i overkant. (K)

 824     10   Båt. "Viking", Flensburg. Brukt 1972. (K)                         []

 825     15   Båt. "Vistafjord". Ubrukt. (K)                                    [30]

 826     15   Båt. Kon‑Tiki/Ra‑ferdene illustr. på kart. Brukt 1997. (K)        [12]

 827     15   Båt. Lot 13 kort vedr. båt. Svhv/farver. Köln havn (tidl. 1900‑   []

              tall), "Stockholm", Kai Banyuls‑su‑mer, Skandin. Amerikalinje,

              Havn i Venezia og Göteborg, Tower Bridge. Varier. kvalitet. (W)

 828     12   Båt. Redningsselskapet, flere båter. Ubrukt. (K)                  [22]

 829     25   Båt. Sovjetisk båt i Magdalenefjorden, Svalbard. Brukt,           [85]

              stempel Ny‑Ålesund m/motiv sel 13.7.82, på 2,75 NK 906. (K)

 830     15   Camping. Volvo Amazon med "fortelt". Svhv, nytrykk (Göteborgs     [36]

              Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 831     10   Dyr etc. 10 kort. Ape, kameler, esler, husdyr?, "albino" påfugl.  []

 832     10   Dyr. 10 kort. Br/ubr. Hund, Kameler (Arabia), Løver, Hester og    []

              ‑kjøretøy, Ender, Aper (tegnet, br. Tyskland 1935). Eks.: (W)

 833     10   Dyr. Jaguar. Vertikal brett. Ubrukt. (K)                          [15]

 834     12   Film. "I hetaste laget" m/Marilyn Monroe. Tegnet togscene.        [20]

              Utgitt av SJ i forbindelse med Tågets Dag 1984. (K)

 835     12   Film. "I sista minuten"/Hitchcock, med Cary Grant. Tegnet tog‑    [20]

              scene. Utgitt av SJ i forbindelse med Tågets Dag 1984. (K)

 836     10   Film. Edvard Persson och Barbro Kollberg i "Stinsen på Lyckås"    []

              1943. Svhv nytrykk. På "tynn" kartong. Ubrukt. (K)

 837     10   Fiskebåter. 2 kort. Figueira da Foz, Portugal. Ubr. Nettb. (K)    [15]

 838     10   Fiskebåter. Havn, San Francisco. Lf farver. Brukt 1957 i USA.     []

              Litt hjørneslitasje. (K)

 839     10   Fly. Auro 691 Lancastrian. Italiensk. Svhv (bruntonet) ubr. (K)   []

 840     10   Fly. Bleriot XI 1909. Ubrukt.  (K)                                [15]

 841     20   Fly. Boeing 707. Pan American. Lf. Ubrukt. (K)                    [22]

 842     15   Fly. Boeing 720‑B. Conair. Brukt. (K)                             [17]

 843     10   Fly. Boeing 720. Conair. Noen lim‑/papirrester baks. Ubrukt. (K)  [11]

 844     15   Fly. Boeing 727 Europajet. Lufthansa. Ubrukt. (K)                 [20]

 845     12   Fly. Boeing 747‑200. Lufthansa. Ubrukt. (K)                       [15]

 846     10   Fly. Boeing 747‑400. Lufthansa. Ubrukt.  (K)                      [15]

 847     12   Fly. Boeing 747‑400. Lufthansa. Ubrukt. (K)                       [15]

 848     20   Fly. Boeing 747‑B. SAS. Ubrukt. (K)                               [75]

 849     10   Fly. Boeing 747. Lufthansa. Ubrukt.  (K)                          [15]

 850     15   Fly. Boeing 757‑200. LTE. Ubrukt. (K)                             [35]

 851     35   Fly. Boeing B‑17 på bakken. OY‑DFA. Uten SAS‑logo. I bruk 1944‑   [150]

              48. Svhv SAS foto, antatt nytrykk. Ubrukt. (K)

 852     30   Fly. Comet 4C. Middle East Airlines. Litt hj.‑slitasje. Ubr. (K)  [51]

 853     20   Fly. Concorde. Air France. På ukjent flyplass. Ubrukt. (K)        [150]

 854     40   Fly. Concorde. British Airways. Ubrukt. (K)                       [250]

 855     20   Fly. DC‑3. OY‑BPB. Utgitt av "DC‑3 Vennerne, Danmark. Ubr. (K)    [50]

 856     15   Fly. DC‑6B. Braathens. Litt stemp.sverte forside. Brukt. (K)      [75]

 857     15   Fly. DC‑8‑62. SAS. Brukt. (K)                                     [75]

 858     20   Fly. DC‑8‑63. SAS. Litt "slitt". Ubrukt. (K)                      [100]

 859     12   Fly. DC‑8. Interiør, Lounge. Japan Airline. Ubrukt. (K)           [15]

 860     20   Fly. Dornier 228‑200. SE‑IKY. Holmström Air. På Arlanda,          [25]

              Stockholm 12. juni 1989. Ubrukt. (K)

 861     25   Fly. Douglas C‑47D "Skytrain" (DC‑3 Dakota). Lf. Det siste        [50]

              flyet brukt av USAF. Div. info på baksiden. Ubrukt. (K)

 862     10   Fly. HFB 320 Hansa. Svhv. ubrukt. Liten/svak påtegning baks. (K)  []

 863     40   Fly. JU‑52. LN‑KAG. Brukt av SAS 1947‑56. Ved brygge. Svhv,       [250]

              antatt nytrykk. Ubrukt. (K)

 864     20   Fly. Kort fra ABA for turen Stockholm‑Köpenhamn. Passasjeren      [50]

              kunne fylle ut Flyets navn (var "Falken", høyde osv. Brukt/

              utfyllt 20.4.39. Dårlig stand, med bretter, rift etc. (K)

 865     25   Fly. Lockheed Electra L‑188C, SE‑IVS. Falcon Aviation. Ubr. (K)   [100]

 866     20   Fly. Martin B‑26G "Marauder". Lf. Med div. info. Ubrukt. (K)      [21]

 867     10   Fly. Noen fly tilhørende Enoch Thulin. Svhv ubrukt. (K)           [15]

 868     10   Fly. PWS‑24. Polsk. Med adr.stempel/dato baks., ikke postg. (K)   []

 869     10   Fly. Reproduksjon av brødrene Wrights militærfly. Lf Ubrukt.(K)   [15]

 870     50   Fly. Sandringham sjøfly, SAS. Flytypen i bruk i SAS 1947‑55.      [300]

              Ligger på vannet, båt (med passasjerer) mot flyet. Foto/ut‑

              giver SAS. Antatt nytrykk. Svhv. Ubrukt, som nytt. (K)

 871     12   Fly. Spad XIII. Lf. Ubrukt. (K)                                   []

 872     10   Fly. Ukjent flytype. Cimber Air. Ubrukt. (K)                      [30]

 873     20   Flyplass. Copenhagen Airport. 9 bilder div. fly, bl.a. et         [150]

              Concorde. Ubrukt. (K)

 874     15   Flyplass. Kastrup. Butikk for transitpassasj. Brukt 1966. (K)     [20]

 875     15   Humor. Mann med "Skjema for Formues‑oppgave". Tekst: "Jeg føler   []

              meg ganske uformuende overfor denne oppgaven!" Brukt 1952. (K)

 876     15   Jernbanestasjon (S). Bjärka (Bjärka‑Säby) station, Östra Cent‑    []

              ralbanan, 1902. Nytrykk/Järnvägarnas Museiför. Svhv ubrukt. (K)

 877     15   Jernbanestasjon (S). Borås, Nedre, 1898. Svhv, nytrykk (Göte‑     []

              borgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 878     15   Jernbanestasjon (S). Gällivare. Med "bølgekant". Ubrukt. (K)      []

 879     15   Jernbanestasjon (S). Gävle södra stationshus (1925).              []

              Nedlagt 1933. Nytrykk/Järnvägsmuseum. Svhv ubrukt. (K)

 880     12   Jernbanestasjon (S). Hindås. Akvareller av Ebba Adrian‑Palm.      []

              Brukt 1993. (K)

 881     15   Jernbanestasjon (S). Järle, foto våren 1986. Med NBJ Rälsbuss     [26]

              Yo2 nr. 3. Ubrukt.  (K)

 882     15   Jernbanestasjon (S). Katrineholm, Centralstationen, ubr. (K)      [22]

 883     12   Jernbanestasjon (S). Kiruna. Brukt (1985?). Med frimerke og       [40]

              adresse, men ikke stemplet. (K)

 884     12   Jernbanestasjon (S). Rättvik, 1900‑tallet. Lok 28 Litt K med      []

              tåg. Svhv nytrykk. Ubrukt.  (K)

 885     15   Jernbanestasjon (S). Sandviken (1868‑1909). Svhv nytr. Ubr. (K)   [32]

 886     15   Jule‑/nyttårskort, farver. 4 norske, 1 "privat" 1909. Nyttår      [15]

              1924, blank/dårlig overfl., påskrift. Nyttårskort (?) König‑

              reich Bayern. Helsak, ubr., stemplet 1911 (baks. på nettb.) (K)

 887     10   Julekort (S). 2 stk.: Julegaver på stang (trykk Posten 1983),     [11]

              ubrukt. Nisemotiv (Stina Broome?), brukt 1981. Begge nettb. (K)

 888     15   Julekort, doble. Lot ca. 30 stk. Fra div. firmaer Norge/utland,   []

              bl.a. Kolberg Caspary, NSB, Store n. Spitsb., Stål & Stil,

              Cambridge Univ. Air Sq. Div. motiv/format! 50/60‑t. Eks.: (W)

 889     10   Julekort, doble. Med "lysbilde" av glassmaleri fra Cathedrale     []

              de Reims" (Frankrike). Flott farvegjengivelse (som dessverre

              ikke vises på nettbilde, gir kun en antydning). Brukt 1965. (W)

 890     15   Julekort, doble. Th. Kittilsen. Hest/slede/mann i skogen.         [40.R]

              Opprinn. bilde fra 1907. Firmakort, antatt 1950/60‑tall.  (K)

 891     15   Julekort, doble. Trygve M. Davidsen. 2 kort. Nisse i vott (Oppi   [40]

              7289/6) og Dame/hus (16 JHK 86 nr. 195). Antatt 1960‑tall.  (K)

 892     15   Julekort, doble. Trygve M. Davidsen. Nisse/slaktegris. Bildet     [56]

              med signatur og "Hemsedal ‑44". Brukt 1954.  (K)

 893     15   Julekort, doble. Trygve M. Davidsen/TMD. 2 kort. Nisse i øl‑      [50]

              horn på veggen og gutt/jente. Firmakort, antatt 1960‑tall.  (K)

 894     10   Julekort. 5 stk.: TM Davidsen "Nisse og hare". Skogsbilde m/NKS   []

              1967. 3 stk. div. motiv. Alle brukt 1967‑2000. Alle nettb. (K)

 895     16   Julekort. 8 ubrukte, Lf Farver Norsk Arbeide. Alle på nettb. (K)  []

 896     18   Julekort. 8 ubrukte. Lf, Farver, Norsk Arbeide. 1 med "gull"‑     [36]

              farve i tegningen. Alle avbildet på nettside. (K)

 897     15   Julekort. 8 ubrukte. Lf, Farver, Norsk Arbeide. 2 med "gull"‑     []

              farve i tegningen. Alle avbildet på nettside. (K)

 898     15   Julekort. 8 ubrukte. Lf, Farver, Norsk Arbeide. Alle nettb. (K)   []

 899     12   Julekort. Ca. 35 kort med høyst varierende motiv og format,       []

              brukt og ubrukt (90/00‑t.) + medflg. 2 doble ubr. kort/div.

 900     10   Julekort. Jente med pakke. Jenny Nuström (nytrykk). Ubrukt. (K)   [30]

 901     20   Julekort. Lot 20 ubr. eldre Mittetkort: L.C./Nisse‑geit (3),      [21]

              C. Nyström/Hus i skogen (10), L. Nathansen/Kjøttmeis (7). (K)

 902     15   Julekort. Lot 25 stk. Ubr./Brukt ves. 1950/60‑t. Noen m/frim.     [15]

              (pent) fjernet. Noen m/litt minus. Fleste norske Lf. Noen med

              sign. (Lucie Lundberg etc.). Noen netteksempler. (K)

 903     20   Julekort. Nisse med pakker i bil. Ubrukt. Eldre? Kantslitasje     [60.R]

              oppe. (K)

 904     10   Julekort. Nisse stjeler skinke. Brukt 1982. Sign. B.  (K)         [45.R]

 905     10   Julekort. T.M.Davidsen "Julenatt". HJ./L‑syke. Brukt 1994.  (K)   [10]

 906     15   Kirke (S).  8 stk. Int.‑ og eksteriør. Svenneby, Årjäng, Solna,   []

              Norrtälje, Vaxholm etc. 1 brukt 1980. Alle på nettbilder. (W)

 907     20   Kirke. Bergen, Johanneskirken. Svhv fotokort. Brukt 1951. (K)     [30]

 908     10   Kirke. Borgund Stavkirk fra ca. 1150. I forgrunnen den nye        [15]

              kirken fra 1868. Ubrukt. Normann N‑6‑5.  (K)

 909     12   Kirke. Bragernes, Drammen. Ubrukt. Utgiv. Prospect AS. (K)        []

 910     20   Kirke. Brandval. Ukjent utgiver. Ubrukt.  (K)                     [30]

 911     20   Kirke. Bruflat, Etnedal. Brukt 1998. (K)                          [25]

 912     10   Kirke. Brumunddal. Hjørnebrett. Ubrukt. (K)                       []

 913     15   Kirke. Bø gamle kyrkje. Utgiver Bø Trykk. Ubrukt. (K)             [20]

 914     15   Kirke. Bø, Telemark. Daotpåskrift bakside. Ubrukt.  (K)           []

 915     15   Kirke. Drøbak. Datopåskrift bakside. Ubrukt.  (K)                 [78]

 916     12   Kirke. Eggedal. 2‑bilders. Datopåskrift bakside. Ubrukt. (K)      [16]

 917     20   Kirke. Elverum (fra 1738). Datopåskrift bakside. Ubrukt. (K)      []

 918     15   Kirke. Fagernes Kapell. Ubrukt.  (K)                              [35]

 919     10   Kirke. Hemsedal. Ubrukt, med datopåskrift bakside.  (K)           []

 920     12   Kirke. Hole, Ringerike. Ubrukt. Litt hjørneslitasje. (K)          [21]

 921     10   Kirke. Hønefoss. Flerbilders. Ubr., m/datopåskrift bakside. (K)   [16]

 922     12   Kirke. Kvernes Stavkirke, Interiør. Brukt 1981. (K)               [25]

 923     10   Kirke. Molde. Påskrift bakside, ikke postgått. (K)                []

 924     12   Kirke. Moss. Påført adr. + tekst + frim., ikke stemplet. (K)      []

 925     12   Kirke. Oddernes (fra 1040). 3‑bilders. Ubrukt. (K)                [20]

 926     12   Kirke. Ringebu Stavkirke. På oversiktsbilde, ubrukt. Med‑         [25]

              følger interiørbilde (på nettbilde), brukt 1974. (K)

 927     15   Kirke. Ringsaker. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                          []

 928     12   Kirke. Skedsmo, alteret. Liten påskrift bakside. Ubrukt. (K)      []

 929     15   Kirke. Skedsmo. Litt "bløt" kartong. Ubrukt. (K)                  []

 930     20   Kirke. Stavkirken paa Bygdö, Kristiania. Svhv Lf. Ubr. UPU‑kort,  [35]

              delt adr.side. Fin stand. Utg. National as, eneberttig. 1908.(K)

 931     25   Kirke. Sør‑Fron, Gudbrandsdalen. Ubr./liten datopåskr. baks. (K)  [158]

 932     12   Kirke. Torpo Stavkirke. 2‑bilders. Kantslitasje. Brukt 1995. (K)  [25]

 933     12   Kirke. Trysil, Interiør. Liten datopåskrift bakside.  (K)         [35]

 934     15   Kirke. Trøgstad. Ubrukt. Normann B‑1‑1. (K)                       []

 935     12   Kirke. Tylldal, Nord‑Østerdal. Svak kantslitasje. Br. 1997. (K)   [20]

 936     10   Kirke. Tynset. Ubrukt. Normann F‑26‑22.  (K)                      []

 937     15   Kirke. Tørdal. Ubrukt. Utgiver: K. Nordahl, Skotfoss.  (K)        [40]

 938     12   Kirke. Venabygd Fjellkapell, Ringebufjellet. 3‑bilders. Ubr. (K)  [20]

 939     15   Kirke. Vestre Porsgrunn. Ubrukt.  (K)                             [20]

 940     15   Kirke. Vinger, Kongsvinger. Datopåskrift bakside. Ubrukt.  (K)    [40]

 941     20   Kirke. Vinje, Telemark. Brukt 1996.  (K)                          []

 942     15   Kirke. Vågå, Gudbrandsdalen. Ubrukt.  (K)                         [25]

 943     10   Kirke. Øye Stavkirke, Valdres. Interiør. Påskrift, ubrukt. (K)    [20]

 944     15   Kirke. Øye Stavkirke, Valdres. Ubrukt. (K)                        [25]

 945     15   Kirke. Øyer, Gudbrandsdalen. Ubrukt. Normann G‑11‑24. (K)         [40]

 946     10   Maleri. "Skiløpere" Andreas Bloch. (Hj./L.syke). Br. 1989. (K)    [25]

 947     20   Malerier/kunst/tegning etc. Lot ca. 50 stk. mest doble julekort   [130]

              fra firmaer 1950/60‑t. Norge m/bl.a. Henrik Sørensen, flere

              engelske malerier. Div. format. Ca. 650 gr. Noen netteks. (W)

 948     15   Marine. "Eidsvold". Svhv Lf, hard/blank overflate med noen        [101]

              "Bretter/sprekker". Hjørneslitasje. Brukt, stmp. Vestbanernes

              P.Eksp. A.III 6 IX 12. (Bakside på nettbilde). (K)

 949     15   Militært. Postkort med "brodert" flagg etc.: "Royal Berkshire     [25]

              Reg". Brukt i Sverige (til Norge), mellomkrigstid. (K)

 950     15   Patriot. Gutt i bunad, med norske flagg. Noen bretter. Ubrukt     [20]

              Lf. Sign. J. Fahlström, Abels kunstforlag. (K)

 951     20   Personer. Otto Sverdrup. Portrett, svhv Lf. Udelt adresseside.    [200]

              Litt kantslitajse. Brukt 1902.  (K)

 952     10   Polar. Antartica, flerbilders. 17x12 cm. Brukt 2003 fra           []

              Argentina til Norge. (K)

 953     10   QSL‑kort. Utfyllt 1988. Bakside på nettbilder.  (K)               []

 954     10   Reklame. Castrolite Motorolie. Bakside med bekreftelse på inn‑    [23]

              betaling. Dansk. Med 2 arkivhull.  (K)

 955     10   Sporvogn. Göteborg(?), hestetrukket. Svhv nytrykk (Göteb. Spår‑   []

              vägsperonals Fil.fören.). På "tynn" kartong. Ubrukt. (K)

 956     10   Sporvogn. Göteborg(?), i vannet. Svhv nytrykk (Göteb. Spår‑       []

              vägsperonals Fil.fören.). På "tynn" kartong. Ubrukt. (K)

 957     10   Sporvogn. Göteborg(?). Svhv nytrykk (Göteb. Spårvägs‑             []

              peronals Filatelistförening). På "tynn" kartong. Ubrukt. (K)

 958     12   Sporvogn. Göteborg, hestetrukket. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)       [10]

 959     15   Sporvogn. Spårvagnsurspårning Göteborg 2.1.1915. Svhv. nytrykk    [12]

              (Göteborgs Vykortsklubb). Ubrukt. (K)

 960     10   Tegneserie. Snurre Sprett. Brukt 2005. (K)                        []

 961     15   Tog. Bergslagarnas Järnvägar. Jubileumstog. Ubrukt. (K)           [36]

 962     12   Tog. C10‑C11 tågsett, Neglinge station 1977. Ubrukt. (K)          [26]

 963     10   Tog. Damplok (1885). Hvellinge‑Skanör‑Falsterbo Järnväg. Svhv     [20]

              nytrykk. Påsatt frim. og særstmp. 1971 med motiv damplok.  (K)

 964     10   Tog. Damplok 4 K.M. på Mariefred st. Svhv. ubr. fotokort.         [20]

              Mulig nytrykk?  (K)

 965     10   Tog. Damplok med vogner, steinbru. Tysk? Lf Svhv. Brukt 1971 (K)  [20]

 966     15   Tog. Damplok på vändskivan, Nora 1988. Brukt 1997. (K)            [44]

 967     15   Tog. Damplok. Anten‑Gräfsnäs VGJ nr. 31. Utflyktståg på f.d.      []

              Västgötabanan 27.5.1967. Brukt 2005. (K)

 968     15   Tog. Damplok. Bergslagernas Järnvägar, H3s 112. Brukt 1979. (K)   [26]

 969     15   Tog. Damplok. Kalmar Järnvägar. I Nybro 1978. Brukt 1994. (K)     [42]

 970     12   Tog. Damplok. Kristianstad‑Hässleholms Lok nr. 17. Ubrukt. (K)    [22]

 971     10   Tog. Damplok. TGOJ Litt M3 Nr. 49. Ställdalen 1987. Br. 1994 (K)  [20]

 972     15   Tog. Jubileumstog Bergslagernas Järnvägar. Ubrukt. (K)            [25]

 973     12   Tog. Jubileumståg Östersund 1979. Brukt 2005. (K)                 [20]

 974     12   Tog. Kustpilen Y2 1371 "Harry Martinsson", som tåg 262 Malmö‑     [20]

              Karlskrona 19.5.1992. Svak hjørnebøy. Brukt 1998. (K)

 975     20   Tog. Malmtåg, Kiruna‑Narvik. Lok Dm3 1248+1247+1246. Ved          [33]

              Vassijaure august 1991. Ubrukt. (K)

 976     15   Tog. Museiföreningen SRJ:s personvagn SRJ Co 26. I Faringe        [25]

              1974. Ubrukt. (K)

 977     10   Tog. Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad.        []

              3‑bilders, brukt 1984. (K)

 978     10   Tog. Museitåg Brösarp‑S:t Olof. Lok nr. 4. Brukt 1994 (K)         [26]

 979     12   Tog. NBJ Rälsbuss Yo2 nr. 3 på Järlebron 1985. Ubr. Medfølger     [14]

              noen etiketter "Järle Station, Sveriges äldsta" (nettbilde). (K)

 980     25   Tog. NSB El. 16.2203 på Oslo S i 1963. Ubrukt. (K)                [86]

 981     12   Tog. Nynäshamn, DK 315 med persontåg, mars 1968. Ubrukt. (K)      [46]

 982     15   Tog. Oxelösund‑Flen‑Westmanlands Järnväg Lok nr. 8. Brukt. (K)    [25]

 983     12   Tog. Rälsbusståg og diesellok på Skara 8.9.1966. Ubrukt. (K)      [76]

 984     12   Tog. S 1260 med snöplog i Kristianstad 19.12.1976. Ubrukt. (K)    [36]

 985     15   Tog. SJ 125 år. Flerbilders/8 tog, Värtan 13.6.1981. Ubrukt. (K)  [46]

 986     15   Tog. SJ Ellok litt. D nr. 101 (1925). Ubrukt. (K)                 [23]

 987     10   Tog. SJ Rc 1021 med expresståg mot Stockholm. Brukt 1973. (K)     []

 988     20   Tog. SJ Rc1. Det aller første Rc‑loket. Med Tåg 524 Nässjö‑       []

              Falköping ved Huskvarna juli 1985. Ubrukt.  (K)

 989     15   Tog. SJ's Rälsbuss YO1s 626. Ubrukt. (K)                          [32]

 990     15   Tog. SJ:s diesel T42 205 i Haparanda 29.3.1968. Ubrukt. (K)       []

 991     12   Tog. Snöplogning på Revingebanan 1929. Svhv Nytrykk. Östra        [26]

              Skånes Järnvägar. Ubrukt. (K)

 992     15   Tog. Snöslunga EL A4+T41 204. Östersund 23.3.1987. Som jule‑      [67]

              kort fra Gefle‑Dala Jernvägsklubb. "Bølgekant". Ubrukt. (K)

 993     12   Tog. Svensk "Propagandakort", "Gröna linjen". Ubrukt. (K)         []

 994     12   Tog. Svensk "Propagandakort", "Ketchupeffekten". Ubrukt. (K)      []

 995     15   Tog. TGOJ Litt. Gb. Nr. 95. Grängesberg 1983. Ubrukt. (K)         [46]

 996     20   Tog. Turbinlok för malmtåg. Grängesberg‑Oxelösund. Ubrukt. (K)    [30]

 997     10   Tog. Tysk "Auto im Reisezug". Brukt 1971 (i Sverige). Noe         []

              kantslitasje. (K)

 998     10   Tog. Tysk E 10 1240. Svhv nytrykk. Brukt i Sverige 1990. (K)      []

 999     10   Tog. Tysk tog 1931. Nytrykk. Svhv. Brukt i Sverige 1990, med      [20]

              særstempel Såtenäs Flygdagar 25.8.1990. (K)

1000     10   Tog. Tysk tog 1963. Nytrykk. Svhv. Brukt i Sverige 1991. (K)      []

1001     10   Tog. Tysk. "Rheingold" bei Oberwesel. Brukt i Sverige 1971 (K)    []

1002     10   Tog. Tysk. Baureihe V 320, 1962. Brukt i Sverige 1973. (K)        []

1003     12   Tog. YP‑tåg og Timmertåg, Hultanäs 1987. Ubrukt. (K)              [14]

1004     10   Tog. Zahnradbahn, Schneeberg. Station Hochschneeberg. Svhv        []

              Lf fotokort. Brukt i Sverige, særstmp. Malmö Sturup 1.12.72 (K)

 

MYNTER                                  

1005     10   150 norske 5‑ører. Alle "liten type" (serie 1973‑82).             []

              Varierende kvalitet.

1006     10   200 norske 10‑ører. Aller fleste nyere uten hull.                 [25]

1007     10   250 norske 10‑ører. Aller fleste nyere uten hull.                 [25]

1008     15   Sverige. 2 stk. 5 kr. (1977+87). 7 stk. 1 kr. mellom 1981‑99,     [80]

              1 stk. 2002, 1 stk. minnemynt Sverige/Finland? 2009. (W)

 

BLADER/HEFTER                           

1009     10    5 Julehefter. Fiinbeck og Fia 1981 og 1995. Blondie 1995, 1997   [50]

              og 2011 (med striper fra 1948). Noen med litt slitasje.

1010     15    9 forskj. blader: 2 stk. Hakke Hakkespett (1976/77), Walt Dis‑   []

              ney månedshefte 1972/75. 1 stk. Pellefant/1974, Dennis/1977,

              Fantomet/1980, Billy/1979, Tarzan/1973. Noen litt slitt.

1011     15    9 forskj. blader: 2 stk. Snurre Sprett (1976 + 1978). 3 stk.     [25]

              Dennis (1977/78). 1 stk. Mikke Mus/1970, Hakke Hakkespett/1977,

              Sølvpilen/1974, Billy 1980. Noen litt slitt.

1012     20   14 forskj. blader: 11 stk. Donald Duck‑blader 1980. 2 stk. dan‑   []

              ske DD (Anders And) 1978/79. Mikke Mus 1980. Noen litt slitt.

1013     20   14 forskj. Donald Duck‑blader (1973, 75 og 77). Noen litt slitt.  []

1014     20   14 forskj. Donald Duck‑blader fra 1978 og 79. Noen litt slitt.    []

1015     20   14 forskj. Donald Duck‑blader fra 1978/79/80. Noen litt slitt.    []

1016     20   14 forskj. Donald Duck‑blader, 1975 og 76. Noen litt slitt.       []

1017     20   14 forskj. Donald Duck‑blader, alle fra 1975. Noen litt slitt.    []

1018     20   14 forskj. Donald Duck‑blader, alle fra 1976. Noen litt slitt.    []

1019     20   14 forskj. Donald Duck‑blader. 1 stk. 1973, 1974 og 1976,         []

              9 stk. 1977, 2 stk. 1978. Noen litt slitt.

1020     10   Lille Sprint nr. 1. "Sprints barndom". Hefte 21,5 x 28,5 cm.      []

              Fin stand ("som nytt"). Forside på nettbilde.  (W)

1021     10   Lille Sprint nr. 8. "Det gjelder å holde seg". Hefte 21,5 x       []

              28,5 cm. Fin stand ("som nytt"). Forside på nettbilde.  (W)

1022     10   Sprint nr. 27. "Hvem kan stoppe Cyanina?". Hefte 21,5 x           []

              28,5 cm. Pent brukt. Forside på nettbilde.  (W)

 

BILDER/TEGNINGER                        

1023     10   "Glengarry". Glen Line Ltd. Svhv Lf fotok. NB! Blank bakside (K)  []

1024     10   Båt "Asian Nova" på dias/lysbilde 12,5x10 cm. Ukjent nasjo‑       []

              nalitet. Nettbilde, men med dårlig gjengivelse her. (W)

1025     10   Båt "Havtroll". Svhv bilde ca. 15x10 cm. 1 svak hj.brett. (K)     []

1026     25   Fotografi svhv 15x10 cm av passasjerer(?) og fly tilhør. Imper‑   [35]

              ial Airways London. Påskr. bak "Croyden Flyveplads 1931". (K)

1027     10   Herbert Linge, Deutscher GT‑Meister 1963. Fotografi, med muli‑    [20]

              gens signatur/autograf. NB! Bilde 10x15 cm, ikke postkort! (K)

 

BØKER                                   

1028     10   "Jeg samler på frimerker". Axchehougs håndbøker for barn, 1955.   []

              Heftet 13x19 cm, 48 s. Litt slitt omslag, påskrift 1. side.

1029     30   "Verden i bilder 1919‑1960". 6 bind 21x27,5 cm innb. Flotte       []

              bøker, mange bilder (svhv) og noe tekst. (Pakkeporto = 285,‑)

1030     10   "Og vinden suser videre". Ingrid Stokke. Lyrikk, innb.            []

              Illustrert av forfatter.

1031     12   "Rassiabarn". Lucy v. Soest. Innb. Nær ukjent historie om barn/   []

              ungdom som slavearbeidere i Tyskland 2. v.krig. Fortalt av en

              en av få overlevende. Ny bok. Siste eksemplar! (Nypris = 168,‑).

 

REKLAME                                 

1032     15   Fly Piper Cherokee 180 E. Reklamekort 19x8 cm med diverse         [16]

              info og tekniske beskrivelser. Liten påskrift. (K)

1033     15   Fly Piper Cherokee SIX C. Reklamekort 19x8 cm med diverse         [16]

              info og tekniske beskrivelser.  (K)

 

DIVERSE                                 

1034     30   17 stk. fraktnota/konossem. e.l. + div. i konvol. 1902/03         []

              fra div. tyske skipsspeditører. Godsfrakt til Norge med

              angivelse av dampskib etc., til div. Skienfirmaer etc. (K)

1035     10   Bil. Buick 1912. "Folder" 18,5x12 cm til utbrett, 1 bil           [30]

              "åpner" seg. Liten "skade": 1 hjul løsnet fra bilen. (K)

1036     15   Flersiders julekort. Div. morsomme apekatt‑tegninger. Fra USA‑    [150]

              firma ant. 1950/60‑tall. Litt hj. sl. Alle bilder nettside. (K)

1037     20   Nota. 1914 fra Jørgen Bagstevold Fedev.forr. 1 sæk Havregryn      []

              (maskinskrevet). Faktura 1926 fra Provianteringsdirektøren,

              utfyllt med blyant). Begge på Nettbilde. (W)

1038     10   Reklamekort (ikke postk.) for svensk Sanggruppe"Nostalgity". (K)  []

1039     10   Telegram. Telegrafverket Lx. 2. Julehilsen fra England 1959.      []

              Brettet 2 ganger, fin stand. (W)

1040    300   16 mm filmopptager. Ciné Kodak Model K. I kassett med bærerem,    []

              div. utskiftbare linser: Anastigmat F=1.9/25 mm + F=2.7/15 mm,

              Cine‑Kodak Telephoto F=4,5 3" + div. farvefiltre. Medfølger

              (antatt) ufremkalt Kodak 7267 omvender (Kodachrome?). Iflg.

              Norsk Filminstitutt har fremkalling opphørt (på 70‑tallet?).

1041    100   Kikkert. Luminar 8x40, Antireflex. I hardt futteral med           []

              ødelagt bærerem, ellers i flott stand.

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1042     50   "Encyclopedia America, Internat. Edition". Amerikansk konver‑     []

              sasjonsleksikon 1965. 30 bind! ca. 19x26 cm, innb. Noen farve‑

              bilder‑/plansjer. Meget god stand/knapt brukt? NB! ca. 50 kg!

1043     10   Lot ** 5 stk. postfr. Miniark: 2 stk. Togo (FN). 1 stk. fra       [10]

              Bolivia, BRD (Afa 2694), Maroco (1984).

1044     10   Lot ** postfr. Miniark: Israel (Exhib.). Grønland Afa 178. Is‑    [15]

              land Afa 1225. Portugal Europa '06. Merker: Hellas Afa 1925‑28

1045     10   Lot. 7 forskj. FN miniark **. England Afa 114 med litt minus.     [15]

              Portugal Afa 2119‑22 ** (4 OL‑merker 1996).

1046     20   Lot. Monaco: Porto 13 (Mi 21). Afa 430‑32, 570 (Mi 429‑31, 561).  []

              San Marino: A 350‑52 (Mi 362‑64). Stmp. og *. Miniark: Gambia

              "Rare and famous postage stamps". Liberia: Benjamin Franklin (W)

1047     10   Rotelot. Bompengekvitt. 10 og 15 kr. Kjellstad/Lier, 15 kr.       [150]

              Mjøsbrua. Fjellinjen/Oslo. Stempelmerker. Reklapp. Ark med 24

              stk. Redn.merker. Piggdekkoblat. Svenske klipp. Div. Eks.: (W)