A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 122.  Budfrist: 28. sept. 2023

 

Bud må være mottatt pr. post eller mail innen Torsdag 28/09/23 kl. 24.00.

 

IKKE send bud som SMS, MMS eller Tekstmeldinger på telefonen!

Sender du på e‑post, returnerer vi en kort bekreftelse på at budene er mottatt.

Du kan også ringe (90 69 45 13) ‑ mellom 10.00‑21.00.

 

Ta hensyn til at posten kan ta mange dager!

 

Siste oppdatering: 23/09/23 kl. 12:33:37.

Neste oppdatering: Kvelden på mandag 25/9

                  

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet. Klikk på "Bilder" på hovedsiden. Det er

    flere sider, bla til ønsket nummer ‑ eller tast inn nummeret (4 sifre, eks. objekt

    21 = 0021) i feltet "Søk etter objekt". Klikk på bildet for å forstørre det.

    Om det kommer en "X" i øvre høyre bildehjørne, klikk på denne.

    Ev. bruk: Ctrl+"hjulet" på musa opp/ned.

 

Det er ikke noe gebyr ved tilslag, kun 15 % provisjon på tilslagssummen, og

gjeldende portosats. Du kan by ned til 80 % av utrop ‑ men i hele kroner!

 

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste bud så langt, er "tom" uten bud.

 

Du kan som før gi bud med forbehold om Max tilslagssum, alternative bud etc.

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen kan stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

For svenske og danske kunder: Merk at vi ikke lenger har kontoer i utlandet.

Utenlandske kunder må heretter gjøre opp regningene ved å sende oss norske sedler.

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., og vi betaler portoen, men

minste kjøp/fakturasum er 30 kr.).

Klikk på "Salgsliste" (= Liste nr. 109, som erstatter tidligere lister).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 23/09/23 kl. 12:33:37        Høyeste

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                     bud:

====== ======  ====================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET                 

─────────────────────────────────────────────────────

   1    225      1. 4 skill. Våpen. Bra marger. Riststempel. (K)               [310]

   2    180      1. 4 skill. Våpen. Litt snau 2 sider. Riststempel. (K)        []

   3     50      2. Oscar I. 2 skill. gul. Blek. Øver v. hj.tagg brettet. (K)  [60]

   4    200      2. Oscar I. 2 skill. gulorange. Del av 2 rundstempler. (K)    []

   5    225      2. Oscar I. 2 skill. gulorange. Del av rundstempel. (K)       []

   6    125      3. Oscar I. 3 skill. grå. Del av 2 utydelige rundstmp. (K)    []

   7     75      3. Oscar I. 3 skill. grå. Del av rundst. 1864. (K)            [90]

   8     40      4. Oscar I. 4 skill. blå. 3‑rings opp/ned, utydelig nr.,      []

              kan være 239 ?  (K)

   9     22      4. Oscar I. 4 skill. blå. Meget svake stempelspor.  (K)       []

  10     40      4. Oscar I. 4 skill. blå. NB! Flekk/er i siste R i venstre    []

              Frimærke. Mulig variant "Frimæbke"? Opp/n. Kongsvinger 1861. (K)

  11    110      4. Oscar I. 4 skill. blå. Sentr. opp til h. 3‑rings 56. (K)   []

  12     25      4. Oscar I. 4 skill. blå. Svakt rundstempel. (K)              []

  13     40      5. Oscar I. 8 skill. brunkarmin. Del + snei stmp. Molde? (K)  [70]

  14     55      5. Oscar I. 8 skill. brunkarmin. Del av stempel ‑‑stad        []

              13.10.1862. Noen "butte" tagger oppe. (K)

  15     40      6. Våpen 1863. 2 skill. gul. Blass, del + snei kraftig        [60]

              rundstmp. Tynn flekk.  (K)

  16     14      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Bergenstempel. (K)               [17]

  17     18      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Med blekk‑"X". (K)               []

  18      8      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Meget svakt rundstempel. (K)     [14]

  19     20      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Sentrert ned. (K)                []

  20     20      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Sideveis Christianssand. (K)     [35]

  21     14      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Svakt stempelspor. (K)           []

  22     80      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Bergen‑stempel 1867,        []

              delvis anelse utflytende (1865?) + snei. (K)

  23     80      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Sideveis Kragerö. (K)       [100]

  24    130      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Snei rundst. 1867 (K)       []

  25    100      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Stmp ‑‑vanger 22.7.1865 (K) []

  26      8      9. Våpen 1863. 8 skill. meget! blek rosa. Stempel Christi‑    []

              ania 9.2.1864. (K)

  27    150     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Litt svakt Bergenstempel.      [150]

              Noen tagger anelse ujevne. (K)

  28    170     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Nær opp/ned st. Stavanger (K)  []

  29     80     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsv. Del av 2 stmp. 1879. (K)      []

  30     80     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsv. Del+snei svake r.st. (K)      []

  31     20     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsv. Deler av rundstempler.        []

              Dårlig ø.h. hjørne, noen uregelmessige tagger. (K)

  32     25     11. Våpen 1867. 1 skill. 1 gråsvart. Sentrert til venstre,     []

              litt ned. Noen tagger anelse ujevne. (K)

  33     50     12. Våpen 1867. 2 skill 2 brunlig gul. Del av rundstmp. (K)    []

  34     80     12. Våpen 1867. 2 skill. 2 gul. Snei rundst. 1869. (K)         []

  35    130     13. Våpen 1867. 3 skill 3 grålig. Snei rundstempel. (K)        []

  36    100     13. Våpen 1867. 3 skill. 3 grålig. Stempel ‑‑mestrand.         []

              Sentrert ned til venstre.  (K)

  37     14     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Del av svakt rundst.  (K)       []

  38      5     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Litt ujevne tagger.  (K)        []

  39     12     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Type ? Del av r.st. (K)         []

  40     18     14. Våpen 1867. 4 skill. 4 blå. Sidevendt Christiania. (K)     []

  41     65     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød, meget blek farve, kan gå mot    []

              rosa? Stempel Thron... 12.2.1869. (K)

  42     60     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Sentrert til v. Rundstempel     []

              Tönsberg12.11.1869 opp/ned. (K)

  43     90     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Sidev. Bergen 21.4.1870. (K)    []

  44    100     15. Våpen 1867. 8 skill. 8 rød. Stempel Brevig.  (K)           []

  45     60     16. Posth. 1 skill. grønn (kraftig/mørk). Type? (K)            []

  46    100     16. Posth. 1 skill. grønn. 16 Ib? Del av stmp. x.9.1874. (K)   []

  47    100     16. Posth. 1 skill. grønn. 16 IIb ? Del av st. xx IV 80. (K)   []

  48     25     16. Posthorn 1 skill. grønn. Medfølger skadet 2 skill. blå     []

              (17) med rift og dårlige tagger. (K)

  49     80     17. Posth. 2 skill. blå. Type? Annulert med blekk "X". (K)     []

  50     70     17. Posth. 2 skill. blå. Type? Kort tagg ø.v.hjørne. (K)       []

  51      1     17. Posth. 2 skill. blå. Type? Noen svake stempelspor.         []

              NB! 2 dårlige hjørner og tynn flekk. (K)

  52     80     17. Posth. 2 skill. blå. Type? Sagt å være 17 ax, men er       []

              ikke bekreftet. Uregelmessige tagger i høyre side. (K)

  53     25     18. Posth. 3 skill. rød. Type? Annulert med blekk‑"X". (K)     []

  54      1     18. Posth. 3 skill. rød. Type? Noen dårlige tagger. (K)        []

  55      4     18. Posth. 3 skill. rød. Type? Noen ujevne tagger. (K)         []

  56     10     18. Posth. 3 skill. rød. Type? Snei 2 rundstempler. (K)        [11]

  57     40     18. Posth. 3 skill. rød. Type? Virker som tynt papir.          []

              Medfølger meget blekt merke med diverse minus. (K)

  58     25     18. Posthorn 3 skill. rød. Medfølger 4 skill. fiolett (19)     []

              med dårlige tagger. (K)

  59      5     19. Posth. 4 skill. blek fiolett. Type? 2 mm rift nede. (K)    []

  60     80     19. Posth. 4 skill. blek fiolett. Type? Del+snei rundst. (K)   []

  61     60     19. Posth. 4 skill. blek fiolett. Type? Sei/del stemp. (K)     []

  62     70     19. Posth. 4 skill. blek/matt fiolett. Type? (K)               []

  63     25     20 og 21. Posthorn 6 og 7 skill. brun. Med dårlige tagger. (K) []

  64     28     20. Posth. 6 skill. brun. Noen ujevne/dårlige tagger. (K)      []

  65     60     21. Posth. 7 skill. brun. Del + snei stempel. 1 kort tagg (K)  [65]

  66     30     21. Posth. 7 skill. brun. Noen dårlige tagger.  (K)            []

  67     20     22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. Litt blekkavsmitt. baks., noen    []

              ujevne tg. Meget svakt Schw.st. Brettesnæs 6 III 93 (gr.7). (K)

  68     10     22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. Snei + del rundstmp. (K)          [13]

  69     12     22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. Svake stempelspor. (K)            []

  70     40     23. Skrav. Posth. 3ø gulor. Del av stmp ‑‑ssand.  Noen         [110]

              ujevne tagger, men likevel bra tg. for denne utgaven. (K)

  71     20     24. Skrav. Posth. 5ø blå. Type ikke best. Vannm.st. 3.         [45]

              Stempel Chra IIF Byp. 1878? (K)

  72     50     24. Skravert Posth. 5ø blå. Type? Uten punkt etter M, ligg‑    []

              ende vannm. Del 2 stempler 5 IV 80. (K)

  73     10     25. Skravert Posth. 10ø rød. Type? R.st. Kornsø 4.2.1882? (K)  [16]

  74     25     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del + snai rundstmp.  (K)         []

  75     30     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Rundst. opp/ned 6 XII 78.         []

              Noen ujevne tagger. (K)

  76     15     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Del av st. 5 VIII 81. (K)          []

  77     20     28. Skrav. Posth. 25ø matt fiol. Ø.v.hjørne dårlig, noe        [21]

              "butt" tagging. Del av st. Frederik.. (K)

  78    200     28. Skrav. Posth. 25ø matt fiolett. Svakt r.st. ‑‑st. (K)      []

  79     30     29. Skrav. Posth. 35ø blågrønn. Svakt rundtempel. (K)          [50]

  80     25     30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Svakt rundtempel. (K)           [55]

  81     20     31. Skrav. Posth. 60ø blå.run. Del av pakkestempel. (K)        []

  82     18     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Del av rundst. ‑‑anssund 88. (K)    []

  83     20     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Del av rundstempel. (K)             []

  84     65     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del av rundst. Lille‑‑. (K)        []

  85     50     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Rundstempel Fredriks... Anelse     [110]

              kort tagg ø.v.hj. Blekkstrek på baksiden. (K)

  86     30     34. Oscar II. 2 kr. rød. Del av pakkestempel. (K)              []

  87     30     34. Oscar II. 2 kr. rød. Del av r.st. 8 II 98 opp/ned. (K)     []

  88     60     36. Posth. Elektrot. (skravert) 10ø rosa. Stempel Christi‑     []

              ania 21 VII 82 nær opp/ned. (K)

  89     12     37 II. Posth. Elektrot. 10ø rød. (K)                           [35]

  90     12     37 II. Posth. Elektrot. 10ø rød. St. ‑‑‑ania 82. (K)           []

  91      5     39 X. Posth. Elektrot. 20ø brun. Et par korte tagger. (K)      [10]

  92     40     40. Posth. Elektrotyp. 20ø blå. Type ? Stmp. ‑ II 84. (K)      [40]

  93     25     41. Posth. Stereot. 3ø gul. (K)                                []

  94     30     41. Posth. Stereot. 3ø gul. Anelse stempeldobbeltslag.  (K)    [75]

  95     20     43. Posth. Stereot. 10ø rød. Type og vannm. ikke bestemt.      []

              Hullstempel Besager 28.VII.84 (?). (K)

  96     50     44. Posth. Stereot. 12ø grønn. NB! Med 6 mm rift inn i høyre   [41]

              side. Blekkstrek bakside. Del av 2 stempler (april 1884). (K)

  97     40     46. Posth. Stereot. 20ø blå. Type? 1‑rings Støren? (K)         [95]

  98     60     47. Posth. Stereot. 25ø matt fiolett. Stmp. Bodø 10 XI 84      [130]

              + ørliten snei stempel øvre høyre side. (K)

  99      7     48 I og II. Provis. 2/12ø brun/or.br. I m/svakt "X" annul. (K) [10]

 100     30     49 I. 20 mm Posth. 1ø br.grå. Molde 7 VI 95 + sneier. (K)      []

 101      6     50. 20 mm Posth. 2ø brun. Sentrert opp t.v.  (K)               []

 102      1     50. 20 mm Posth. 2ø brun. Type? Liggende vannm. Med streker    [10]

              fra maskinstempel. (K)

 103     40     52. 20 mm Posth. 5ø grønn. Lot 4 merker med forskjellige       []

              farver (nyanser: Sjekk nettbildet!). Ikke typebestemt!  (K)

 104     10     52. 20 mm Posth. 5ø grønn. Type? (K)                           []

 105     30     53. 20 mm Posth. 10ø rød. Over 50 merker, ikke gjennomgått.    []

 106      6     53. 20 mm Posth. 10ø rød. Type? Stmp. Christiania 31 X 91 (K)  []

 107      6     53. 20 mm Posth. 10ø rød. Type? Stmp. Stavanger? 8 VII 97 (K)  []

 108      2     54. 20 mm Posth. 20ø blå. Type? Antatt tynn flekk. Stempel     []

              Nordban‑‑Post‑‑ med litt utydelig dato. (K)

 109     18     54. 20 mm Posth. 20ø matt/lys blå. Type? Del st. Fale‑‑ (K)    []

 110      6     58 B. Centraltr. Grovtg. 20ø blå. Sentrert opp til venstre.    [10]

              Antatt litt tynn flekk øverst. (K)

 111     30     59 eller 65? Ikke typebestemt Grovtagget 1ø brungrå. (K)       []

 112      6     60 eller 66 ? Grovtagget 3ø gul. Type ikke bestemt.  (K)       []

 113     10     64 eller 72. Grovtagget 50ø k.brun. Type ikke bestemt.         []

              Ser ut til å ha en tynn flekk. (K)

 114     13     66. Knudsen Grovtg. 3ø gul. Del av stmp. ‑‑98. (K)             []

 115     50     70. Knudsen Grovtg. 25ø matt rødfiol. Del av pakkest.‑01. (K)  []

 116     60     71. Knudsen Grovtg. Posth. 35ø blågrønn. Svakt rundstmp. (K)   []

 117      6     73 X. Knudsen Fintg. 1ø brungrå. (K)                           []

 118     15     76. Knudsen Fintg. 5ø grønn. Over 85 merker, antatt 76,        []

              ikke sjekket for tagging/vannmerke etc. Med flere par.

 119    100     85. Kroneprov. 1,00/2 skill 2 gul. Del av stmp. 5 IV 07.       []

              Kan være 85 II, men ikke bekreftet.  (K)

 120     50     85. Kroneprovis. Kr. 1.00/2 skill 2. Del/snei 2 rundstmp. (K)  []

 121    100     87. Kroneprovis. Kr. 2.00/2 skill 2. Del av litt utydelig      []

              rundst. Ha.. Virker å være 87 II, men ingen garanti. (K)

 122     50     89. Haakon "små perler" 1 kr. grønn. Snei rundstempel. (K)     []

 123     40     89. Haakon 1907, små perler. 1 kr. grønn. (K)                  []

 124     45     89. Haakon 1907, små perler. 1 kr. grønn. Snei rundst. (K)     []

 125     12     92 b. Provis. 15ø/4 skill blekfiolett. 21 V 09, Vardø? (K)     [15]

 126     12     95. Haakon 1909, store perler. 2 kr. rød. (K)                  []

 127     30    116. Grunnl.jub. 20ø blå. Litt svakt Bergen 1914. (K)           []

 128      4    130. Polmerke 2ø brun. Snei rundstempel.  (K)                   []

 129     45    134. Polmerke 15ø sv.blå. Fint sentrert og tg. Del rundst. (K)  []

 130     45    135. Polmerke 20ø r.fiol. Rundst. Oslo 10 VIII 27. (K)          []

 131     15    136. Polmerke 25ø rød. Svakt rundst. ‑‑fjord 2 IX 32. (K)       []

 132     14    137. Svalbard 10ø grønn. Svakt rundstmp.  (K)                   []

 133     12    138. Svalbard 15ø sv.blå. Svakt rundstmp.  (K)                  []

 134      4    139. Svalbard 20ø rødfiolett. Svakt rundstmp.  (K)              []

 135     12    140. Svalbard 45ø blå. Svakt rundstmp.  (K)                     []

 136      8    181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del Oslo‑st. opp/ned 1934 (K)  [12]

 137     25    194. Nansen 1935. 15+10ø. Del av st. Trondheim 10.6.38, med     []

              et par små stempelspor i høyre side.  (K)

 138     30    196. Nansen 1935. 30+10ø. Del av rundst. 1937. (K)              []

 139     35    228. Maud 1939. 30+5ø. Del av st. 18.8.1939. (K)                []

 140      0    232. Utgår.                                                     []

 141     15    233‑36. Nansenserie 1940. 10/15/20/30ø. Alle med del av         [25]

              rundstmp. 30ø med noen tagger litt ujevne. (K)

 142      1    253. Luftp. 1941, 45ø. Uten vannmerke. Del av rundst.           []

 143     15    267. V‑merke med vm. 14ø gul. Del av rundstempel. (K)           [17]

 144     15    311‑13. Nordkapp 1943. 15/20/30ø m/till. Del av rundstmp.       [25]

 145     15    313. Nordkapp 1943. 30+25ø blå. Bjerka/8643, 19.03.89(?)  (K)   [55]

 146     15    318. Frontkjemper, 20+30. Med arkmarg høyre side, del av        [45]

              stempel Stokm(arknes) 11.10.4x. (K)

 147     40    322‑24. Krigsforlis. Alle med del av rundst. i ett hjørne.      []

 148     12    326‑29. Landshjelp 1944. Alle med del/snei av rundstempel.      [20]

 149      1    330. Hertugkrone 1,50. Del av rundstempel.                      []

 150      5    387. Polio 1950. 45+5ø blå. Del av rundstmp.                    []

 151      3    404‑06. Garborg 25/45/80ø. Alle med del av rundstempel.         []

 152     20    407‑08. OL 15 og 30ø. På liten konv. rundstemplet 5.10.51. (K)  [26]

 153     20    479‑80. 45 og 90ø blomster. Begge snei dels svakt rundst. (W)   []

 154      6    518 Fisk/aks 30ø brun. Del av rundstempel.                      []

 155      4    653‑64. Frigjørin 701 og 100ø. Begge med del av rundst.         []

 156      5    686 (BL 1) Posthorn. Svakt sentrert rundstmp. 23.5.72.          []

 157     20    695‑96. Interjunex 80 og 1,20. Begge med snei av rundstempel.   [30]

 158      8    696. 1,20 Interjunex. Snei rundstempel i ett hjørne.            []

 159      1    774‑75 Bv og Bh. Prekestolen 1,00 og Fruktblomstring 1,25.      []

              Begge som utagget v. og h. side, del av rundst. 4 løse merker.

 160     20    790 Bn x2. Hamnøy 1,25, gul lumin. På flerbilders postkort      []

              av Kapellet i Austråttborgen. Brukt 13.4.78. (K)

 161     10    823‑30. Norwex. 8 forskj. sammenhengende. Med 2 sentrerte       []

              ordinære rundstempler Trondheim/7000 17.1.80.

 162     14    844. Skjernøysund 1,25 som 4‑blokk. Sentrert ordinært rund‑     []

              stempel 2‑rings Oslo 12.11.81. (W)

 163      1    986‑87 Bv og Bh. Jul 1985. 2,00 og 2,50. Begge som utagget      []

              venstre og høyre side, del av rundst. (4 løse merker).

 164     10   1099‑1102. Som 4‑blokk. Sentr. stmp. OL/Lilleh. 5.10.1990. (W)   [15]

 165      4   1133‑36, 1165‑67, 1200, 1246‑48. Harald/Sonja. 11 forskjellige.  [10]

              Alle med del av rundstempel. Eventuelt ikke typebestemt.

 166      1   1137‑38 BB. Orkidéer. Parkomb. Del av rundst.                    []

 167      6   1196‑99. 3,50 OL‑merker. 4‑blokk m/sentrert/rettvendt            [10]

              ordinært rundstempel 21.3.95.

 168     10   1267‑74, "blokk" Posten 350 år. Hver "4‑blokk" med sentrert      []

              ordinært rundstempel Havstein/Trondheim 7.12.96.

 169      5   1296. Posten 350 år, 3,50. Waitz. Litt svakt r.st. 1997. (K)     []

 170     15   1326. Valentin 3,80. 3 mrk. + 5 "hilsner" på kort. Hvert merke   []

              stp. Trondheim Sentrum 02.02.99 (ser ut som 02.62.99 ?). (W)

 171      1   1331 Bv og Bh. Holmenkollen 3,80. 2 merker. Del av rundst.       []

 172      1   1336. Vannrytter 6,00. Del av (svakt) rundstempel                []

 173      1   1337. "Rød Måne" 7,50. Del av (svakt) rundstempel                []

 174      3   1338. Håkon VII statue. 13,00. Del av rundstempel.               [10]

 175     10   1346‑47. Jul 1996. 1/2 hefte med 4 merker. Rundstempel           []

              Posebyen/Kristiansand S. (anelse utflytende) 3.2.99, sentrert.

 176      1   1372 I. Hverdagen. 4 kr. "Bølgen". På kort med båtratt etc.,     []

              merket stemplet Posten Norge/Mariehamn 25‑27/8‑2000. Nettb. (W)

 177      8   1376‑77. Jul 1999. 1/2 hefte med 4 merker. 2 rundstempler        []

              Hospitalsløkkan/Trondheim 30.11.99, nær sideveis.

 178      2   1401‑02. Nytt Årtusen 4,20 og 6,30. Del av rundst.               []

 179     20   1406‑07. Nils og Blåmann/Stomperud. 1/2 hefte med 4 merker.      [26]

              Hvert merke fint rundst. Hallset/Trondheim 5.12.00.

 180      2   1436. Leif Juster 5,50. Del av rundstempel.                      []

 181      1   1473. Johan Borgen 11,00. Del av rundstempel.                    []

 182     20   1499. 9,00 Eventyr. 1/2 hefte, sentr. stmp. Oslo 20.11.03        [25]

 183      2   1755‑58. Popmusikk/Grand Prix. Del av (svakt) rundstmp.          []

 184      1   1868. Hjort 19 kr. Del av rundstempel.                           []

 185      1   1869. Grevling 35 kr. Del av rundstempel.                        []

 186      1   1871‑74. OL Sotsji. Alle del av dels svakt rundst.               []

 187      1   1877. Turist/Vikingkrigere A Europa. Del av rundstempel          [6]

 188      2   1878. Turist/Vikingskip A Verden. Del av rundstempel             []

 189      2   1898. Hubro 31,00 kr. Med del av rundstempel, med noe            []

              stempelgjennomslag til baksiden.

 190      2   1899‑1902. Røde Kors‑serie. Alle m/del av rundst.                []

 191     10   1910‑11. Fyr, Europa. 2 forskj. Begge med del av rundst.         []

 192      1   1922. Posthorn 60 kr. flerfarvet. Del av rundst.                 []

 193      1   1950. Dvergfalk 20 kr. Del eller snei rundst. (Flere obj.)       []

 194      1   1962‑63, Sykkel‑VM. A‑innl. 2 merker, del av rundstemp.          []

 195     10   1966‑69. Norske biler (4 forskjellige). Alle med rundstempel.    []

 196      2   1975. Snøugle 21 kr. Del av rundstempel. (Har flere)             []

 197      4   1977. Pels‑sel 24 kr. Del av rundstempel. (Har flere)            []

 198      2   1978. Ringpingvin 38 kr. Del rundst. Noe stemp.gj.slag baks.     []

 199      1   1993. Postnummer 24 kr. Deler fra svakt maskinstempel.           []

 200      2   1998. Oslo Miljøhovedstad. 23 kr. Del av (svakt) rundst.         []

 201      5   2010. Solberg/Røros 45,00. Del av "Posten"‑stempel med           []

              noe gjennomslag til baksiden.

 202      6   2011‑14. Sykler (4 forskjellige). Alle del av rundstempel.       []

 203      5   2015. Elghund, Innland. Del av (litt svakt) rundstempel.         []

 204      5   2016. Skogkatt, Innland. Del av (litt svakt) rundstempel.        []

 205      3   2026. Anne‑Cath Vestly. Innl. 50 g. Del av svakt/utydelig        []

              Posten‑stempel med litt svakt gjennomslag til baksiden.

 206      5   2026. Anne‑Cath Vestly. Innl. 50 g. Del/snei rundst.             []

 207     10   2037‑38. Innl. 20g. Forskn. Hjerne/Hjerte. Begge del av r.st.    []

 208     12   2040. Halvdan Sivertsen. Innl. 50g. Del av (svakt) rundstempel.  []

 209     12   2041. Jonas Fjeld. Innl. 50g. Del av (svakt) rundstempel.        []

 210     40   2060‑63. Mopeder/Motorsykler. 4 forskj. Alle del av rundst.      []

 211      6   BL   2. Norwex 80 I. Sentr. ord. litt svakt st. Oslo 5.10.79.    []

 212      5   BL   2. Norwex 80 I. Sentr. ord. st. Drammen 2023, på klipp.     []

 213     13   BL   4. Oljevirksomh. Sentr. noe svakt r.st. Trondheim 1.11.85   []

 214     20   Bl   5. Papirindustri. Sentrert rundstmp. Oslo 6.12.86. (W)      []

 215     15   BL   8. Olav 85 år. Stemplet Trondheim, m/motiv stilisert        []

              Nidarosdom, 4.7.88. (Nettbilde). (W)

 216     15   BL   9. Ballsport. Sentrert stempel Trondheim med motiv          []

              stilisert Nidarosdom, 7.10.88.

 217     14   BL  10. Weidemann. (1072‑5). Sentrert ordinært rundstempel       []

              (litt svakt) Trondheim/7000 6.10.89

 218     15   Bl  11. OL‑vinnere. Nær rettvendt og sentrert, litt kraftig      []

              rundstempel Kopperud/2800 Gjøvik 1.12.89. (W)

 219     12   BL  11. OL‑vinnere. Ordinært sentr. r.st. Trondheim 6.10.89.     []

 220     12   BL  13. OL‑vinnere. Ordinært sentr. r.st. Trondheim 10.10.90.    []

 221     12   BL  16. OL‑vinnere. Ordinært sentrert rundstempel Havstein/      []

              Trondheim 21.2.92.

 222     12   BL  18. OL‑vinnere. Ordinært sentrert rundstempel Havstein/      []

              Trondheim 23.2.93.

 223     10   BL  19. Treskjæring (1184‑87). Sentr. rundst. 2021. På klipp.    []

 224     12   BL  20. Sølvsmedkunst. Ordinært sentrert rundstempel             []

              Havstein/Trondheim 27.9.94.

 225      5   BL  21. Nobelpriser. Rettv. rundstmp. 2001 på del av merket.     []

 226     25   BL  22. Fotball (1475‑80). Alle merkene med fint sentrert        []

              rundstempel Stjørdal/7500 27.4.06. (W)

 227     25   BL  23. Olav 100 år. (1506‑08 II). Ordin. rundst. Oslo 18.8.04.  []

 228     25   BL  24. Mytologi. Svakt Oslo‑st. sentrert nedkant av merkene.    []

 229     15   BL  25. Sverdrup. 1 ordin. r.st. Oslo 26.3.04 nedkant merkene.   []

 230      7   BL  26. Prinsesseblokk. Med 1 rundst. Hospitalsløkkan/           []

              Trondheim 26.5.04 nede til venstre på merket.

 231     15   BL  28. A og 12,00 kr. Frimerker 150 år. Ordinært rundst.        []

              Trondheim Sentrum 21.11.05.

 232     25   BL  31. Garden. 1 ordin. rundst. Trondheim/Sentrum 20.11.06      []

              sentrert i overkant av de 2 merkene.

 233     25   FH  96. Posten 350 år III/1997. Rundstempel Trondheim/Sentrum    []

              22.9.97 i senter av hver "4‑blokk".

 234     20   FH 100 x. 8 stk. 3,70 Jul. 2 stempler Trondheim 5.12.97.         []

 235     12   FH 111 I. (1380‑81). 8 merker, rundstemp. Oslo 31.12.99.         []

 236     45   Lot Off.sak. 100 merker fra serie NK T 75‑137. Usjekket vanlig/  []

              fosf. papir. Stemplet (m/T 92). ** T 92/101/105). Dubletter.

 237     20   Lot Off.sak. 60 merker fra serie NK T29‑47, 59‑74. (med Solkors  []

              7/10/20ø). Aktuelle ikke sjekket med/u.vannm. 1‑flere av hver.

 238     10   PF. Sparebanken Vest med logo. Rundst. 16.6.22 nær opp/n. (W)    []

 239      1   Stolpeskrift. 3ø gul. Mulig 20 mm? Med manglende hj.‑tagg,       []

              stemplet 6 III 90 Moss? Medflg. 1 merke m/ødelagt hjørne. (K)

 240     40   T   1‑7 Hovednumre, OK serie. Medflg. 8 * m/svak brett. (W)      [46]

 241      1   T  49. Solkors 7ø gulransje. Snei hjørnstmp., litt avsmitt. (K)  []

 242      1   T  91. 70 ø oliven Off.Sak. Del av rundstempel.                  []

 243     14   T  92. Off.Sak Vanl. papir. 75ø brunfiol. Del av rundst. (K)     []

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER/DIV.               

─────────────────────────────────────────────────────

 244      1    208. Løve m/vm 35ø fiolett. 200 stk. Ingen maskinstempler?      []

 245      3    330. Hertugkrone 1,50. 10 stk., alle med del av rundstempel.    []

 246      1    631. Olav 20 kr. ståltrykk. Ca. 30 stemplet, på klipp, ves.     []

              postklipp 80‑90 tall, ofte sammen med andre merker. Typer?

 247      5    631. Olav 20 kr. ståltrykk. Ca. 50 stemplet på postklipp        []

              80‑90 tall, ofte sammen med andre merker. Typer?

 248      4    652. Havørn 100 øre. 20 stk. Alle med del(er) av rundstemp.     []

 249      4    675. Oslo Bisped. 1,00. 30 stk. Alle med del(er) av rundstemp.  []

 250      3    685. Posth.jub. 1,00. 25 stk. Alle med del av rundstempel.      []

 251      1    940. Nord‑norsk båt. 30 stk. Alle med del av rundstemp.         []

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                      

─────────────────────────────────────────────────────

 252      6   Ca. 35 gram klipp. Ves. nyere Norge, litt utland. Ordinært? (W)  [15]

 253      8   Ca. 50 gram klipp. Mellomkrig til noe nyere. Antatt ordinært.    []

 

NORGE PERFINS                             

─────────────────────────────────────────────────────

 254      2   Perf. "CB & K". På Knudsen Fintg. 20ø NK 79 X.                   []

 255     20   Perfin "HL&Co". Lot 8 merker på klipp. 3 = mask.st. 1 stk. NK    []

              618, 643, 745, 763. 4 stk. 611. Alle med del av Drammen‑stmp.

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.               

─────────────────────────────────────────────────────

 256     50     20 v. Posth. 6 skill. brun. Hvit flekk til h. for R.           []

              Manglende tagg øvre v. hjørne. (K)

 257     60     20 v2. Posth. 6 skill. brun. Variant Korte ben på R i Norge.   []

              Noe dårlige hjørner. Del av rundst. Dra.. 1877. (K)

 258     50     27. Skravert Posth. 20ø brun. Mulig var. v3. Flekker (som      []

              "3‑kant") over store 20. Med del av rundst. Berg... (K)

 259     60   T  25 v2. Off.Sak boktrykk. 20ø rød. Hvit flekk i skjoldet. (K)  []

 

NORGE SAMLINGER/DIVERSE                   

─────────────────────────────────────────────────────

 260     25   LOOCs frim.samling OL 1994. I 2 hvite permer m/kassetter.        []

              Mange blokker/enkelmrk. på brev, div. vedr. OL. (Vel 5 kg).

 261      5   Lot 11 stk. 4‑blokker. Varier. stempling. NK 790 791 810X        []

              818 823‑26 863 931‑32 995 1002 1003 1284. Alle på nettbilde.(W)

 262     20   Lot 23 stk. Posth. Regelm. vinger. NK 96‑109 og 117‑25. Vari‑    []

              erende stempling, aller fleste i bra stand. Alle på nettb. (W)

 263     50   Lot 30 stk. Off.sak "lang". Ikke sjekket for Offset eller Bok‑   []

              trykk. Ustempl. **/* 2 5 7 og 70ø. Stmpl.: 1 stk. 25 30 100ø.

              2 stk. 5 20ø. 3 stk. 7 15 35 40 60ø. 4 stk. 10ø. Stempler? (W)

 264     10   Lot 6 "Maxi"‑kort m/NK 1353, 57, 68, 73, 75, 89, alle stemp‑     []

              let i utlandet med "norske" utst.‑stempler etc. Eks.: (W)

 265     20   Lot 6 Posten Presentasj.foldere e.l. Frim. tatt ut, satt på      []

              forsiden og stemplet. Med NK 1624‑32, 1637‑38. Eks.: (W)

 266     15   Lot 6 stk. parkomb. NK 843 844 859/60 861/62 875/76 908/09.      []

              Alle med del av sentrert rundstempel.

 267     15   Lot 6 stk. parkomb. NK 923 931/32 942 943 962/63 964/65.         []

              Alle med del av sentrert rundstempel.

 268     50   Lot 9 stk. Posth. 20 mm. 1ø 49 I og II, 1 stk. av 2, 3, 5,       []

              20 og 25ø. 2 stk. 10ø. Alle på nettbilde. (W)

 269     10   Lot Haakon 110‑13. 1 Kr.: Par m/T‑stmp. 1 m/st. 1913? =110 II?   []

              3 stk. rundstmp. 2 stk. 1,50 (1=blass). 2 og 5 kr. r.stmp. (W)

 270     45   Lot Porto: 11 stk. "At Betale". 1 stk. 15 og 50ø. 2 stk. 1, 10   []

              og 20ø. 3 stk. 4ø. Mulig alle er forskjellige? Nettbilde. (W)

 271     80   Lot Porto: P13‑18. 6 stk. = samtlige "Å Betale". Alle med        []

              del eller snei av rundstempel. Alle på Nettbilde. (K)

 272     18   Lot Posth. Regelm. vinger. NK 96‑109 og 117‑25. Flere med bra    []

              rundstempler. 2 med T‑stempel. Alle på Nettbilde. (W)

 273    185   Lot ustemplet: 2 stk. 130, 178, 190 og 258. 1 stk. 48, 162,      []

              184, 189, 229‑36, 311‑13. 235 = (*), øvr. ** ? + stmp. 113. (W)

 274     40   Luftpost. Stemplet: 155 I (stpl. 1928), 212 (st. 15.8.42),       []

              253. Postfr. ** 155 II, 253. Ubr. * m/hengslespor: 212. (W)

 275    560   Norge Fortr.album Schaubek til 2007. Klare lommer. Ark Lt/Schb.  []

              Dels bra besatt. 12 skill., NK 1 m/feil. Ca. 1300 mrk., 250 før

              1945. Div. Porto‑/Løveprovis. Svalbard. Polm. 2, 3ø. Uten Tj.

              Div. diktere etc. 291 **. Nordkappserier. Blomster. Flyktning.

              Noen blokker. Stmp./ustmpl. Noen feilinnsatt? Ca. 6 kg. (W)

 276    350   Norge Lindnerperm. Fortrykk, horis. klemlommer. 1942‑1975 kom‑   []

              plett uten Lykkebrev. Nordkapp III IV V. Blomster. Ca. 490 mrk.

              Flyktning, Norwex. Noe Off.sak. Fleste stemplet. Ca. 2 kg. (W)

 277    475   Norge Schaubek ftr.klemalb. til 1990 m/Tj. Klare lommer. Ark Lt. []

              Dels bra besatt. Skill.: NK 4, 8/3 stk., 11/2 stk., 12/2 stk.,

              15. Svalb.‑, Løveprov.‑, Dikterserier. V‑mrk. Noen blokker. Tj.

              Stempl./ustempl. Ca. 1100 mrk. Noen feilinnsatt. Ca. 6 kg. (W)

 278    300   Polmerker. Ubrukt: 2 stk. 2ø *. 3, 5, 10, 25ø ** 3ø m/liten      []

              flekk. Stemplet: 2, 3, 5, 15, 20, 25ø. Nettbilde. (W)

 

NORGE STEMPLER                             

─────────────────────────────────────────────────────

 279     20     62. Centraltr. Grovtg. 10ø rosa. Nordbanernes Postexp.         []

              28 V 96. (K)

 280     10    115. Grunnl.jub. 10ø rød. Balestrand 31 VII 14. (K)             []

 281      5    132. Polmerke 5ø lilla, blek farve. Manglende tg. ø.h.side.     [10]

              Sentr. Schw.stmp. Oslo Elisenberg 17 VIII 25. (K)

 282     20    172‑75. Abelserie. 10/15/20/30ø. Alle med bra stempler. (K)     []

 283     13    180. Olav d. Hellige 30ø blå. Oslo, utydel. dato: 2.2.31? (K)   [25]

 284     10    187. Bjørnson 20ø. Indre Kvarøy 29.12.32. (K)                   [20]

 285    100    208. Løve m/vm 35ø fiolett. Feltpostktr. Nr. 4. Type? Nedre     []

              del av stempelet synes ikke. Tydelig dato 7.10.40. (K)

 286     12    208. Løve m/vm 35ø fiolett. Koppang 19 II 40. (K)               [30]

 287     15    208. Løve m/vm 35ø fiolett. Surna 25 X 40. (K)                  [30]

 288      5    222 X. Turist u/vm 30ø. Skøyen 23.10.40. (K)                    [15]

 289      5    229. Løve kronemerker. 1 kr. grønn. Vågåmo 24.4.44. (K)         []

 290     10    231. Løve 2 kr. rød. Schw.st. Kabelvåg 26 IV 41. (K)            [60]

 291     10    257. Redn.selskap 20ø. Del av stempel "V i krans". (K)          [16]

 292     10    308. Wessel 20ø. Fint plassert Oslo/Br. 9.5.44. (K)             []

 293     10    342. Røde Kors 20+10ø. Rådal 11.11.11. (K)                      []

 294      4    357. Løve 55ø gulor. Schw.st. Trondheim 30.3.51. (K)            []

 295      6    359. Postjub. 1947, 5ø. Gjøvik 21.7.49. (K)                     []

 296      8    362. Postjub. 1947, 25ø. Indre Nærøy 10.2.48. (K)               []

 297      6    364. Postjub. 1947, 40ø. Bodø 11.10.47. (K)                     []

 298      6    364. Postjub. 1947, 40ø. Meløy 12.12.47. (K)                    [40]

 299      6    366. Postjub. 1947, 50ø. Harstad 8 XI 49. (K)                   []

 300     18    367. Postjub. 1947, 55ø. Tufjord 7.4.48. (K)                    [40]

 301     10    369. Postjub. 1947, 80ø. Slependen 17 IV 49. (K)                []

 302     18    369. Postjub. 1947, 80ø. Træna 23 IX 48. (K)                    [40]

 303     15    371. Haakon 75 år. 25ø rød. Vinnesleiren 9 VIII 47. (K)         []

 304      5    381. UPU 1949. 25ø. Storelv (litt utflytende) 7.11.49. (K)      []

 305     10    414. Kreft 30+10ø. Rådal 11.11.11. (K)                          []

 306     30    652. Naturvern. 100ø. Sandnes 2.5.70. (K)                       [40]

 307      5    875‑76. Parkomb. fugler 1,30. Sentrert Oslo 2.4.85.  (W)        []

 308     18    902. Ski‑VM 3,00. Posebyen/Kristiansand S, 28.11.95. (K)        []

 309      1    962. Karius/Baktus 2,00. Heggenes/2940 18.12.84. (K)            []

 310      1    988. VM Skiskyting 2,50. Tvedestrand 17.9.86, anelse fet. (K)   []

 311      1   1032 Bn. Jul 1987. Oslo Br.1, 15.12.87 (+ litt st.‑spor). (K)    []

 312     30   1037. Frelsesarmeen 4,80. Havstein 2/Trondheim 22.3.88. (K)      []

 313      5   1245. Posten 350 år 3,50. Svakt r.st. Lysaker 8.2.96 Sidev. (W)  []

 314     20   1262. Tog 3,00. Sentrert Havstein/Trondheim 7.12.96. (K)         []

 315     20   1326. Valentin 3,80. Moholt 5/Trondheim 30.4.98. (K)             []

 316     25   1330. Båt 4,50. Elgesæter 8/Trondheim 7.12.98. (K)               []

 317     25   1561. Aase Skard 22,00. Hospitalsøkkan/Trondheim 26.11.05. (K)   [25]

 318     30   1576. Seilskip 6,00. Hosptalsløkkan/Trondheim 20.9.05. (K)       []

 319     30   1577. Seilskip 9,50. Hosptalsløkkan/Trondheim 20.9.05. (K)       []

 320     50   1578. Seilskip 10,50. Hosptalsløkkan/Trondheim 26.11.05. (K)     []

 321     35   1583. Gastronomi 8,50. Hospitalsløkkan/Trondheim 17.2.06. (K)    [100]

 322     30   1587. Geologi 5,50. Hosptalsløkkan/Trondheim 11.2.06. (K)        [32]

 323     30   1589. Frim.jub. A. Hosptalsløkkan/Trondheim 26.11.05. (K)        [32]

 324     40   1595. Valentin 2006. Hospitalsløkkan/Trondheim 17.2.06. (K)      [100]

 325      5   1597. OL Torino 22,00. Elisenberg/Oslo 18.12.13.  (K)            []

 326     35   1602. Anledning/Bløtkake. Hosptalsløkkan/Trondheim 11.7.06. (K)  [100]

 327     40   1603. Anledning/Forlov. Hosptalsløkkan/Trondheim 11.7.06. (K)    [100]

 328     25   1633. Valentin A Innland. Lillesand 6.2.07.  (K)                 [25]

 329     10   1664. Halldis Moren Vesaas 23 kr. Lillesand 21.9.07.  (K)        [100]

 330     15   1701. Norsk Kunst. A Innland. Fyllingsdalen/Bergen 22.9.12. (K)  [100]

 331      1   1805. Griff. B‑post. Kristiansand S. 19.6.17. (K)                []

 332      5   Bl   3. Posttransport. Sentr. Ungdommens Dag Norwex 21.6.80. (W) []

 333     14   BL   7. Fiskeoppdrett. Sentr. ord. r.st. Trondheim 09.10.87.     []

 334      7   Lot 18 konv./kort med særstempler etc. DNP landsmøte div. år,    []

              Postdagene Tønsb. 84, Sunnmørsmesse 81, OL Gjøvik/Ålesund/

              Haugesund, PTTI‑kongr. 94, Herøymesse 77. Noen like. + litt div.

 335     10   T 113. Off.sak 1 kr. rød. Alteidet/9097, 28.9.74. (K)            [40]

 

NORGE KRONET POSTHORT (KPH)               

─────────────────────────────────────────────────────

 336     10   KPH "Storekalvøy". På postkort (italiensk svhv). Side‑           [100]

              stemplet Ålesund 3/6000 18.2.87. (K)

 

NORGE MINISTEMPEL                         

─────────────────────────────────────────────────────

 337     35   Ministempel Oslo PP 31 XII 28, på 155 I 45ø Luftpost. (K)        []

 

NORGE T‑STEMPLER                          

─────────────────────────────────────────────────────

 338      1   T‑stmp. på 110 IIb. Haakon 1 kr. I ring opp/n + snei st.(K)      []

 339      2   T‑stmp. på 127 Løve 1922. 20ø r.fiolett. Uten n.h.hj.‑tagg. (K)  []

 340      5   T‑stmp. på 145 A Løve 1926. 20ø rød.  (K)                        []

 341      5   T‑stmp. på 149 Løve 1926. 35ø olivbrun.  (K)                     []

 342      5   T‑stmp. på 239 Posth. 3ø gul. (antatt uten vannm.). (K)          []

 343      5   T‑stmp. på 244 Posth. 14ø orange (antatt uten vannm.). (K)       []

 344      1   T‑stmp. på 244. Løve u/vm. 14ø gul. I ring opp/ned litt          []

              svakt, + spor etter ordinært stempel. (K)

 345      5   T‑stmp. på 363 Postjub. 1947. 30ø grå.  (K)                      []

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **             

─────────────────────────────────────────────────────

 346     80    133 ** Polmerke 10ø grønn. Fin tagging og sentrering. Bra       []

              limflate. Et fint postfrisk merke! Nettbilde. (W)

 347     75    134 ** Polmerke 15ø svartblå. Bra tagging, sentrering og        []

              limflate. Nettbilde. (W)

 348     85    135 ** Polmerke 20ø rødfiol. Bra tagging, sentrering og         []

              limflate. Nettbilde. (W)

 349     20    136 ** Polmerke 25ø rød. Bra tagging og sentrering. Meget       []

              svak krakelering. Medfølger 2 og 3ø * m/litt minus. Nettb. (W)

 350    130    182 ** Nordkapp 1930. 20ø lillarosa. Postfrisk. (K)             []

 351    100    183 * Nordkapp 1930. 30ø blå. Ubrukt med hengslespor. (K)       []

 352     10    223 ** Nordkapp 1938 m/vannm. 20+25ø rød. Postfrisk.            []

 353     20    233‑36 ** Nansen 1940. 10, 15, 20 og 30ø postfrisk.             []

 354    100    260 ** Universitetet 1 kr. Postfrisk                            []

 355      3    290 ** V‑merke 1,50 blå. Postfrisk.                             []

 356     32    291 ** V‑merke 2 kr. Løve, rød. Postfrisk.                      []

 357     55    292 ** V‑merke 5 kr. Løve, fiolett. Postfrisk.                  []

 358      8    302‑05 ** Nordraak. 10/15/20/30ø Postfrisk.                     []

 359      6    322‑24 ** Krigsforlis 10/15/20ø m/10ø tillegg. Postfriske.      []

 360      1    349 ** Wings for Norway 15ø. Postfrisk.                         []

 361      9    395 ** Haakon 30ø grå. Postfrisk.                               []

 362      1    396 og 410 ** Haakon 30ø og 30/25 røde. Postfriske.             []

 363      3    403 ** Haakon 80ø brun. Postfrisk.                              []

 364     17    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.           []

 365     20    415 ** Nordkapp 1953 20+10 grønn. Postfrisk.                    []

 366     32    417 ** Nordkapp 1953 55+25 blå. Postfrisk.                      []

 367      5    419‑21 ** Jernb.jub. 20/30/55ø. Postfrisk.                      []

 368      4    422‑24 ** Telegraf 20/30/55ø postfrisk.                         []

 369      1    424 ** Telegrafjub. 55ø. Postfrisk.                             []

 370      4    432 I ** Haakon 35ø brunrød. Postfrisk.                         []

 371      1    433 ** Haakon 40ø fiolett. Postfrisk.                           []

 372     60    436 ** Haakon 70ø brunoliv, 4‑blokk. Postfrisk.                 []

 373      1    438 ** Haakon 90ø gul. Postfrisk.                               []

 374      1    441 ** Märtha 35+10ø. Postfrisk.                                []

 375      5    445 ** Nordkapp 1957, 25+10 ø grønn. Postfrisk.                 []

 376      3    447 ** Nordkapp 1957, 65+25ø fiolettblå. Postfrisk.             []

 377      1    448‑50 ** Geofysisk år. 25/35/65 øre. Postfr.                   []

 378      2    451‑52 ** Haakon 85 år. 35 og 65ø. Postfrisk.                   []

 379      2    455 ** Olav 30ø fiolett. Postfrisk.                             []

 380      1    463 ** Olav 55ø grå. Postfrisk.                                 [4]

 381      1    465 ** Olav 55ø mørk blå. Postfrisk.                            [4]

 382     20    466 ** Olav 80ø brun. Postfrisk.                                []

 383      2    467 ** Olav 85ø brunoliven. Postfrisk.                          []

 384      8    480 ** Blåveis 1960, 90+10ø. Postfrisk.                         []

 385     30    484 ** Flyktning 90+25. Postfr. Medflg. 483 * ubr. hengslet.    []

 386     15    485‑89 ** Skipsmotiver 1960, 5 forskjellige. Postfriske         []

 387      2    508 ** Flyging 50 år. 150ø                                      []

 388      2    513 ** Posthorn 5ø m.lilla. 10‑blokk 2x5 m/tr.dato 28.VI.68     []

 389      4    514 ** Posthorn 10ø grå. 21 stk. i 2 blokker (15 og 6)          []

 390     40    518 ** Fisk/aks 30ø brun. 6‑blokk (3x2)                         []

 391      6    519 C ** Fisk/aks 30ø grønn, tagget 2‑sidig.                    []

 392      3    521 ** Helleristn. vanlig papir. 40ø brunlilla.                 []

 393      4    522 ** Båtm.knop 50ø rød, vanlig papir.                         []

 394      2    523 ** Fisk/aks 55ø vanlig papir. 4‑blokk.                      []

 395      4    523 ** Fisk/aks 55ø vanlig papir. 9‑blokk, trykkdato 8 X 65     []

 396     15    524 ** Båtmannsknop 60ø grå.                                    []

 397      3    526 ** Stavkirke 65ø fiolettblå.                                []

 398     90    527 ** Stavkirke 80ø lilla. 6‑blokk (hjørne, 2x3)               []

 399      4    528 ** Fisk/aks 85ø brungrå. 6‑blokk (2x3)                      []

 400      5    529 ** Helleristning 90ø blå. 8‑blokk (4x2)                     []

 401      3    565 ** Røde Kors 1965, 90ø. Postfrisk.                          []

 402      1    595‑96 ** 3 stk. 30ø Fisk/aks og 1 stk. 40ø Helleristn. rød.    []

 403     12    597 I ** Båtm.knop 60ø rød. 9‑blokk.                            []

 404     15    597 II ** Båtm.knop 60ø rød. 4‑blokk. Ikke typebestemt.         []

 405      2    604 ** Fisk/aks 45ø gulgrønn. 6‑blokk (2x3)                     []

 406      4    612 ** Fisk/aks 55ø brun fosf. papir. 4‑blokk.                  []

 407      1    617 ** Posth. 5ø ståltrykk (ikke best. x eller y) 25‑blokk      []

 408      4    621 ** Urnes 1,15. 4‑blokk.                                     []

 409    160    630 x2 ** Træna 3,50. 6‑stripe vertikalt m/trykkdato 8 XI 74.   []

 410     10    644 ** Olav 5 kr. blåfiol. Type x1 eller y. Blankt lim.         []

              Del av trykkdato i marg: 22 X‑‑‑‑

 411      6    646 ** Båtm.knop 70ø brun. 4‑bl. trykk 5 I 71 og 6‑bl. 6 XI 70  []

 412     12    647 ** Stavkirke 80ø lilla fosf. papir. 4‑blokk                 [13]

 413      7    648 ** Helleristn. 100ø blå. 2 stk. 4‑blokker. Anelse nyanse    []

              i farver og fosforescens. Typer ?

 414      6    695‑96 ** Interjunex 1972, 80 og 1,20. Postfr.                  []

 415      4    725 ** Fisk/aks 85ø brungul. 6‑blokk (2x3)                      []

 416      8    812 ** Ibsen 1,25. 8‑blokk (4x2)                                []

 417     16    813 ** Ibsen 1,80. 10‑blokk (5x2)                               []

 418      8    831 y ** Seljefløyte 1,00. 10‑blokk (2x5) tr.dato 14.XI.80      []

 419     27    834 y ** Bukkehorn 7,50. 4‑blokk.                               []

 420      8    847 ** Kylling bru 1,25. 8‑blokk (2x4)                          []

 421     17    848 ** Vassingsjø dam. 2,00. 10‑blokk (2x5, n.v.hjørne)         []

 422      9    869 ** Ovnsplate 1,25. 10‑blokk (2x5) m/trykknummer.            []

 423     16    870 ** Ovnsplate 1,80. 10‑blokk (2x5) m/trykknummer.            []

 424     15   1316‑17 x ** Jul 1997. 4x3,70. 1/2 hefte (vanl. papir). P.fr.    []

 425     14   1350‑51 ** Fisk/redskap. 4 x 4,00. 1/2 hefte. Postfrisk.         []

 426     25   1366‑73 II ** Bilder Hverdagen 1999. 8 forskj. mrk. i småark     []

 427     14   1376‑77 ** Jul 1999 4 x 4,00. 1/2 hefte. Postfrisk.              []

 428     17   1399‑1400 ** Fisk/redskap 4 x 4,20. 1/2 hefte. Postfrisk.        []

 429     17   1406‑07 ** N.Blåm./Stomperud 4x4,20. 1/2 hefte.                  []

 430     17   1410‑11 ** Roser. 4x4,50. 1/2 hefte.                             []

 431     16   1424 ** Elvepadling. 4x4,50. 1/2 hefte postfrisk.                []

 432     21   1425 ** Fjellklatring. 4x7,00. 1/2 hefte postfrisk.              []

 433     20   1433‑34 ** Roser. 4x5,50. 1/2 hefte.                             []

 434     23   1483‑84 ** Nordia 2002. 5,50 og 22,00, postfriske                []

 435     22   1506‑08 type I ** Olav V. 5,50, 8,50 og 11 kr.                   []

 436     15   1537‑38 ** Sverdrup 6,00 og 9,50 Postfrisk.                      []

 437     35   1576‑78 ** 6, 9,50, 10,50 Seilskuter. Postfriske                 []

 438     25   1583‑84 ** Gastronomi/Europa 2005. 9,50 og 10,50, postfriske     []

 439    150   1645‑50 ** Turist A Innl./Eur./Verden, 2 av hver portogruppe,    []

              ialt 6 merker. Div. trykk på baksidepapiret.

 440     35   1656‑57 ** Fyr A Innl. Begge www.posten.no/frim.. baks.papir     []

 441     70   1667 ** Pers.frim. A Innl. "Rudolf". 1/2 hefte med 4 merker.     []

 442     35   1668‑69 ** Jul A Innl. Horis. stripe, www.posten.no/fr‑‑ baks.   []

 443     70   1700‑03 ** Kunst, A Innland. 4 merker på horis. stripe           []

 444     35   1704‑05 ** Jul, A Innl. På horis. stripe m/div. trykk baks.      []

 445     60   1713 ** Pers.frimerke A Innland, Blåveis. "Ark" med 4 merker.    []

 446     60   1735‑38 ** Kunst. A Innland. 4 merker på horisontalt stripe.     []

 447    130   1749‑54 ** Turistmerker A Innland/Europa/Verden, 6 forskjell.    []

              2 stk. på baksidepapir med diverse trykk.

 448     60   1755‑58 ** Pop Grand Prix. A Innl. 4 merker på horis. stripe.    []

 449     60   1811‑14 ** S.Henie/T.Egner. A Innl. 4 merker på horis. stripe    []

 450     65   1815‑17 ** Turist A Innl/Eur/Ver. 3 mrk. hvert på gulakt. papir  []

 451     35   1821‑22 ** A Innland Fyr. Stående par, på gulaktig bakpapir.     []

 452     32   1833‑34 ** Jul 2012. A Innl. 2 mrk. på horis. gulaktig stripe.   []

 453     32   1842‑43 ** Turist. A Innl. 2 mrk. "par" på hor. papir m/trykk.   []

 454     47   1844‑45 ** Turist. A Eur. 2 mrk. "par" på hor. papir m/trykk.    []

 455     60   1846‑47 ** Turist. A Verden 2 mrk. "par" på hor. papir m/trykk.  []

 456     60   1852‑55 ** Kronprinsparet A Innl. 4 merker på horis. stripe.     []

 457     60   1860‑63 ** Popmusikk. A Innl. 4 merker på horisontal stripe.     []

 458     34   1866‑67 ** Jul 2013. A Innl. 2 mrk. "par" på gulaktig papir.     []

 459     70   1871‑74 ** OL Sotsji. På 2 striper à 2 merker.                   []

 460    110   1910‑13 ** Fyrtårn. 2 stk. A Europa og 2 stk. A Verden.          []

              4 forskjellige som stripe på gulaktig baksidepapir.

 461     70   1917‑20 ** Fugler, Innland. 2 forskjell. B og 2 forskjell. A.    []

              Alle 4 på horisontal stripe.

 462     60   1923‑24 ** Jul 2015 A Innl. 4 stk. = 1/2 hefte. Postfrisk.       []

 463     30   1925‑26 ** Ungdoms‑OL. På gulaktig papir. I folder med info,     []

              og samme merkene på FDC‑konvolutt med FDC‑stempel.

 464      9   BL   2 ** Polarflyvning (850‑53). Postfrisk                      []

 465      7   BL   3 ** Norwex II (865‑68) Posttransportmidler.                []

 466      7   BL   4 ** Oljevirksomhet. (978‑81).                              []

 467      7   BL   5 ** Papirindustri (998‑1001), postfr.                      []

 468      4   BL   6 ** Somalia Fellesutg. 4,50. 1987. (1016). Postfr.         []

 469      8   BL   8 ** Olav 85 år, 3 forskj. à 2,90 i miniark                 []

 470     10   BL   9 ** Ballsport miniark 1988 (1052‑55) Postfr.               []

 471     11   BL  10 ** Weidemann. Postfrisk                                   []

 472     14   BL  11 ** OL‑vinnere. Postfrisk                                  []

 473     10   BL  12 ** Frimerket 150 år. (1091‑92) Postfrisk.                 []

 474     14   BL  13 ** OL‑vinnere (1099‑1102) 4 x 4,00 kr. Postfr.            []

 475     13   BL  14 ** Ståsstikk (1119‑22). Postfr.                           []

 476     14   BL  15 ** OL‑vinnere (1123‑26). Postfr.                          []

 477     14   BL  16 ** OL‑vinnere. (1138‑42) Postfrisk.                       []

 478     14   BL  17 ** Glasskunst 1992. (1150‑53) Postfrisk.                  []

 479     13   BL  20 ** Sølvsmedkunst (1214‑17), postfrisk.                    []

 480      6   BL  21 ** 7 kr. Nobel (NK 1442) postfrisk.                       []

 481     31   BL  22 ** Fotballmerker, 6 forskjellige (1475‑80). Postfr.       []

 482     30   BL  28 ** A og 12,00 kr. Frimerker 150 år.                       []

 483     32   BL  29 ** Norrøn Mytologi. A‑Innl. og 10,50.                     []

 484     35   BL  30 ** Arktis. 6,50 + 8,50 + 22,00.                           []

 485     20   BL  31 ** Garden 6,50+13,00 (1626‑27). Postfrisk                 []

 486     75   BL  32 ** Vinterrally (1634‑36) A‑post Norge/Europa/Verden.      []

 487     22   BL  33 ** Polaråret (1639‑40) 10,50 og 13,00 kr.                 []

 488     38   BL  35 ** Nordia 2008. 7,00 + 14,00 + 23,00 kr.                  []

 489     25   BL  36 ** Global Oppvarming 2 x 8,00 (1711‑12)                   []

 490     22   BL  37 ** Astronomi (1721‑22)                                    []

 491     30   BL  39 ** Fjernsynet 50 år                                       []

 492     45   BL  41 ** A Europa (1810). Norden/Livet på havet, Sea King       []

              helikopter og båtbrann. Opplag utenom FDC er kun 79.874!

 493     28   BL  43 ** Munch (NK 1841). Postfrisk.                            [36]

 494     36   BL  44 ** Norge ved havet/Supplybåt. A‑Europa.                   []

 495      6   Lot ** Posth. Ståltr. fosfor. 617‑20: 12 stk. 5ø, 6 stk. 10ø,    []

              30 stk. 15ø (minst 2 typer?), 14 stk. 20ø. Ingen typebestemt.

 496      4   Lot ** Ståltrykk vanlig papir. 4‑blokk 513/5ø og 515/15ø         []

              (trykkdato 9.IV.64). 517/25ø. 520/35ø. 523/55ø (2 stk.).

 497     25   OL‑frimerkene. Folder med NK 1154‑55, 1188‑89, 1194‑95,          []

              1196‑99 som 4‑blokk. (Pålydende 38,40).

 498     13   T  61, 63‑67 ** Off.Sak. 6 forskjellige, ikke typebestemt.       [30]

 499     15   T  75‑83 ** Off.sak Vanl. papir 5 10 15 20 25 30 30 35 40ø       []

 500     10   T  85‑87, 89, 91 ** Off.sak Vanlig papir 45 50 50 60 70ø         []

 501      5   T  88 ** Off.sak 60ø grønnblå. Postfrisk. Type?                  []

 502     20   T  92 ** Off.Sak vanlig papir. 75ø brunfiolett.                  [40]

 503     20   T  93‑97 ** Off.Sak vanlig papir. 1 kr. ikke typebestemt.        [40]

 504      4   T  94 ** Off.Sak vanl. papir. 90ø gulor. 10 stk. (løse/blokk)    []

 505      2    492‑95 ** Norges Idrettsforbund 20/25/45/90ø. Postfrisk.        []

 506      7    959‑60 ** Norsk Ukepr. 1984, 2,50 og 3,50 med Specimen‑         []

              påtrykk (ikke frank.gyldig).

 

NORGE FRIMERKER. UBRUKT *                 

─────────────────────────────────────────────────────

 507     35     12 * Våpen 1867. 2 skill. 2 gul. Ubrukt. Litt dårlig lim‑      []

              flate, stor hengslerest. (K)

 508     25     19 * Posth. 4 skill. blek fiolett. Type? Ubr. m/h.rest. (K)    []

 509     30     86 * Kroneprov. 1,50/2 skill 2 gul. Ubrukt, litt dårlig lim‑   []

              flate/flere hengslespor. Noen ujevne tagger. (K)

 510     60    259 * Legion 20+80. Ubrukt, med hengslespor.                    []

 511     15    300, 301 og 306 * Quislingmerker. Ubrukte, hengslet.            []

 512     10    416 * Nordkapp 1953 30+15 rød. Ubr. liten flekk i lim/h.rest?   []

 513     18    428‑30 * Norwex 20/30/55ø. Ubrukt med hengsle.                  []

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                    

─────────────────────────────────────────────────────

 514     13   MB 10. Minneblokk Krone Oscar 1878‑1978. Nytrykk 1/1,50/2 kr.    []

 515     12   MB 11. Minneblokk "Luftpost 1927". Nytr./utkast Luftp.merker     []

 516     15   MB 12. Minneblokk Norske Frimerker 125 ÅR. Nytrykk/utkast. (W)   []

 517     12   MB 15. Filos 83. Nytrykk ikke utg. verdier Løve 1. Nummerert.    []

 518     13   MB 17. Minneblokk FREFIL 84. Løvemerker. Nummerert.              []

 519     25   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Fil.kl. Reproduksj. av forslag     []

              til nye frimerker. Nummerert. (W)

 

NORGE FRIMERKEHEFTER **                   

─────────────────────────────────────────────────────

 520     50   AH  8 IB v1 ** 4 stk. 25 ø, festet nedre marg. 2 svarte          []

              streker på baksiden, 1 strek uten underliggende tekst.

 521     10   FH  45 Ax1kn ** Europa 1977. 10x1,25 (790). Med Kontr.nr         []

 522     11   FH  45 Bx1kn ** Europa 1977. 10x1,25 (790). Med Kontr.nr.        []

 523      9   FH  48 B ** Norsk Natur 10x1,00 (819).                           []

 524     11   FH  49 A ** Gaustatopen. 10x1,25 (820).                          []

 525      9   FH  50 B ** Norwex.  8x1,25. (823‑30).                           []

 526     18   FH  57 B ** Fugler. 10x2,00 (908‑09).                            []

 527     18   FH  62 A ** Thorbjørn Egner. 10x2,00 (962‑63).                   []

 528    100   FH  63 B ** Thorbjørn Egner. 10x2,50 (964‑65). Perf. type        []

              ikke bestemt. Kfr. katalog‑ eller nettbilde. (K)

 529     18   FH  64 A ** Jul 1985. 10x2,00 (986).                             []

 530     23   FH  65 Bkn ** Jul 1985. 10x2,50 (987). Med kontrollnr.           []

 531     19   FH  66 B ** Jul 1986. 10x2,10 (1006).                            []

 532     22   FH  67 A ** Jul 1986. 10x2,50 (1007).                            []

 533     24   FH  68 Akn ** Sopp. 10x2,70 (1017‑18). Med kontrollnr.           []

 534     20   FH  69 A ** Jul 1987. 10x2,30 (1032).                            []

 535     23   FH  70 A ** Jul 1987. 10x2,70 (1033).                            []

 536     26   FH  71 B ** Sopp. 10x2,90 (1038‑39).                             [40]

 537     26   FH  72 A ** Ludvig. 10x2,90 (1056‑57).                           []

 538     27   FH  73 A ** Sopp. 10x3,00 (1056‑57).                             [40]

 539     28   FH  74 Akn ** Jul. 10x3,00 (1084‑85). Kontr.nr. n/svak strek     []

 540     28   FH  75 B ** Orkidéer 10x3,20 (1088‑89).                          []

 541     29   FH  77 Akn ** Jul 10x3,20 (1131‑32). Med kontrollnr.             []

 542     30   FH  78 Akn ** Orkidéer 10x3,30 (1137‑38). Med kontrollnr.        []

 543     30   FH  79 Bkn ** Jul 1992. 10x3,30 (1161‑62). Med kontrollnr.       []

 544     32   FH  80 B ** Sommerfugler. 10x3,50 (1163‑64).                     []

 545     25   FH  87 I B  ** Posten 350 år (1238‑45). 8 x 3,50                 []

 546     60   FH  87 IIB ** Posten 350 år, uten Svalbardmerke.                 []

 547     28   FH  90 A ** Besseggen. 8x4,00 (1257).                            []

 548     32   FH  91 Akn ** Urnes Stavkirke. 8x4,50 (1258). Med kontr.nr.      []

 549     30   FH  93 Bkn ** Postjubileum 1996, 8x3,50. Hefte, med kontr.nr.    []

 550     42   FH  99 Bkn ** Nusfjord. 8x6,00. (1305). Med konrollnr.           []

 551     26   FH 101 Akn ** Insekter. 8x3,80. (1324‑25). Med konrollnr.        []

 552     26   FH 105 kn ** Jul 1998. 8x3,80 selvkleb. (1346‑47). Kontr.nr.     []

 553     25   FH 106 kn ** Fisk/redskap. 8x4,00 selvkleb. (1346‑47).           []

              Med kontrollnr. Noen merker delvis løsnet.

 554     35   FH 108 Bkn ** Hamardomen. 8x5,00. (1357). Med konrollnr.         []

 555     28   FH 111 I ** Nytt årtusen (1380‑81). 8 x 4,00                     []

 556     10   FH 111 II ** Fotokonkurranse. 2 x 4,00 (1380‑81).                []

 557     52   FH 114 Akn ** Hval (1393) 8x7,00. Med kontrollnummer.            []

 558     31   FH 115 Kn ** Fisk (1399‑1400) 8x4,20. Med kontrollnummer.        []

 559     38   FH 122 ** Runde fotballmerker. 8 stk. à 5,50 (1461‑64).          []

 560     45   FH 130 I ** Oss mennesker imellom (1523‑24) 8x6,00.              []

 561     42   FH 131 ** Turist (1532) 8 x 6,00.                                []

 562    200   FH 173 ** NK 1844‑45. 10 stk. A Europa                           []

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                       

─────────────────────────────────────────────────────

 563    145   PFÅ 10. Årbok norske frim. 1997. Frank.verdi 205,90.             []

 564    140   PFÅ 11. Årbok norske frim. 1998 i kassett. Frank.verdi 203,00.   []

 565    160   PFÅ 13. Årbok norske frim. 2000 m/kassett. Frank.verdi 247,80.   []

 566    240   PFÅ 14. Årbok norske frim. 2001 m/kassett. Frank.verdi 343,50.   []

 567    250   PÅ 34. 2002 Postens Årssett i originalfolder. Med ark fotball‑   []

              merker + løse + hefte, Nordia, 3 halve hefter m/4 mrk. i hver.

 

NORGE BREV                                

─────────────────────────────────────────────────────

 568      5   Lot 40 ca. små brev, mest 1980‑90 t.? Diverse frankeringer.      [25]

 569      4   Lot ca. 45 små brev, mest 1980‑tall? Div. frankering.            [25]

 570      8   Lot ca. 60 små brev, mest 1980‑tall? Div. frankering.            [35]

 

NORGE HELSAKER                            

─────────────────────────────────────────────────────

 571      6   AE 23A. Aerogram 1,40 stilisert fugl. FFC 22.10.1974. Div. stmp. [10]

 572      5   AE 23A. Aerogram 1,40 stilisert fugl. FFC 23.4.1974. Div. stmp.  [10]

 573      3   BK 125. 25ø grønn Olav. Oppfrankert med ialt 65ø. FFC 3.6.90.    []

              Div. stempler.

 574     10   BK 165. Speider 1,00, 1975. Ubrukt. Med særstempel "Nordjamb     []

              75 2600 Lillehammer 29.7.1975" (= FDC).

 

NORGE F.D.C. ETC.                         

─────────────────────────────────────────────────────

 575     30    260. Universitetet 1 kr. Liten adr. rek.konv. m/FDC‑st. Oslo.   []

 576      1    307‑08. 15ø og 20ø J.H. Wessel. FDC‑stmp. Nøytral konvolutt     []

 577     10    411‑12. Haakon 80 år. Schw.st. Fredrikstad på liten, brun       []

              konvolutt 2.8.52. I tillegg: Maskinstemplet!  (K)

 578      1    504‑05. Nobel. Offis. FDC‑stmp. på konv. m/bilde av medalje.    []

 579      4   BL   3. (865‑68) Posttransportmidler. FDC‑stmp. 13.6.80 på       []

              hvit, nøytral konv. 20x15 cm. (Sentrert og sidestempel).

 580    125   FDC. Samtlige 1994‑98 (1192‑1347). FDC‑konv. på alle utgaver.    [125]

              Tillegg 4 stk. myntbrev m/5 kr. Posten (på 1238‑45). Også noen

              Julekort fra posten (=FDC). I fint Postens album m/kassett. 3 kg

 581    100   FDC. Samtlige 2010‑11 (1741‑1804 + Bl. 39 og 40). Hver utgave    []

              i plastlomme med infoark. Fint Postens album i kassett. Ca. 3 kg

 582    600   FDC. Samtlige 2016‑17 (1925‑1997). FDC‑konv. på alle utgaver,    []

              i tillegg alle merker postfriske **. Fint album i kassett. 3 kg.

 583      2   Lot 3 FDC.  NK 944‑46 Postarb. På konv. Den norske Postorgani‑   []

              sasjon, med tilsv. stempel. NK 954‑55 Hageselsk. 2 ordin. konv.

 584      3   Lot 7 FDC 1974‑84. Ordin. FDC‑konv. og div. stempler.            []

 585      2   Lot 7 FDC 1982‑95. Ordin. FDC‑konv. og div., og div. stempler.   []

 586      3   Lot 8 FDC 1984‑92. Ordin. FDC‑konv. og div., og div. stempler.   []

 

NORGE JULEMERKER ETC.                     

─────────────────────────────────────────────────────

 587      5   NKS Julemerke 1931. Ubrukt, uten lim.                            [10]

 588     10   NKS Julemerker. Lot 7 stk. med litt minus (dårlig bakside,       [20]

              tagging etc.). 1929 31 42 43 44 46 59ø Alle på nettbilde. (W)

 589      7   Røde Kors Julemerker. Lot 7 stk. Litt varier. baks. Nettb: (W)   [20]

 590      4   NKS Julemerker. Lot 8 stk.: 1968‑75. Fleste m/div. st.           [20]

 591      1   NKS Julemerker. Stemplet: 1969 70 71 72 75. Varier. st.kvalit.   [10]

 

NORGE JUBIL.BØKER M/FRIM. ETC.            

─────────────────────────────────────────────────────

 592     85   Postens OL‑bok 1994 i kassett. Div.** blokker/frim. pål. 120,50. []

 593     80   Postens album "100 år i Arktis", i Kassett. Med div. frim. **    [100]

              (inkl. Bl 30) på Postkort m/særst. Historie/bilder.

 594     45   Postens album "Posten 350 år", i Kassett. Med jubileumsfrim.     []

              på Postkort m/særst., og hefter ** FH 93 + 96. Historie/bilder.

 595     60   Postens bok "Mennesker i Posten gjennom 350 år".                 []

              I Kassett. Med ** frim. 1238‑45, 1267‑74, 1295‑1302.

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS                

─────────────────────────────────────────────────────

 596     10   4 Postgirokvitt. m/påtrykt frim. Kort H7‑lotteri. BK + KB,       []

              kvitteringer. Div. FDC. 2 stk. ** Bl.2. Rest utv.hefte.

 597      8   Lot 11 stk. 4‑blokker, mange OK sentr. rundst. NK: 796 842       []

              859‑60 885 1011 1155 1163‑64 1196‑99 1249‑50 1253‑54 1422.

 598      5   Lot 11 stk. Tj. m/div. stemp.minus eller flisetagget. NK T 1,    [12]

              3, 5, 10, 16, 19, 27, 28 30, 33, 48.

 599      8   Lot 14 forskj. m/div. stemp.minus. Bare jub.merker. Sett NK      []

              852 940 978 1046 1048 1126 1273 1441 1459 1709 1838 2002.

 600      7   Lot 14 forskj. m/div. stemp.minus. Bare jub.mrk. Sett NK 711     []

              851‑2 978 980 1091 1393BB 1459 1626 1753 1778 1838 2002.

 601      8   Lot 16 forskj. m/div. stemp.minus. Bare jub.merker. Sett NK 852  []

              866 980 1170‑1 1046 1170 1392/93BB 1459 1591 1838 2002 2026

 602      7   Lot 16 forskj. m/div. stemp.minus. Bare jub.mrk. Sett bl.a. NK   []

              1170 1216 1243II 1460 1503 1698 1838 1851 1928 2002 2026‑7 2007

 603      8   Lot 16 forskj. m/minus (stempler, FDC‑ og etterst. og div.):     []

              Mellom NK 441 og 1075, ingen bruksmerker. Noen i 2‑3 eks.

 604      5   Lot 18 forskj. m/minus (stempler, div.): NK 30 68 74X 107        []

              113 139 146 159 167‑8 184 193 214 229 230 280 297 386.

 605      5   Lot 18 forskj. m/minus (stempler/div.): NK 39 68 77I 111 113     []

              139 145 164‑5 181 184(2 stk.) 221y 225 229 233 244 297 407.

 606      8   Lot 19 forskj. m/minus (stempler, etterst. og div.): Mellom      []

              NK 297 og 1215, ingen bruksmerker. Noen i 2‑3 eks.

 607      5   Lot 19 forskj. m/minus (stmp. etc.) mellom NK 1217 og 2030, og   []

              noen T. Med bl.a. 1501 1559 1615 1635 1655 1664 1985 2021 etc.

 608      5   Lot 20 forskj. m/minus (stmp. etc.) mellom NK 1217 og 2021, og   []

              T49. M/bl.a. 1545 1615 1918‑19 1820 1909 1942 1946 1999 2007.

 609      5   Lot 23 forskj. m/minus (stmp. etc.) mellom NK 1116 og 2036.      []

              Med bl.a. 1536 1542 1549 1619 1664 1820 2006‑07 2010 2020‑21.

 610      5   Lot 24 forskj. m/minus (stmp. etc.) mellom NK 1385 og 2030, og   []

              noen T. Med bl.a. 1537 1618 1649 1664 1819 2004 2010 2020 etc.

 611      5   Lot 26 stk. m/minus (stempler etc.), 16 forskj.: NK 62 78        []

              113 139 163‑4 166 178 181 184 195 229 230 244 297 386.

 612     10   10 konv. hver m/1 frim. fra Norw.s. 823‑30, og Norw.stmp. Åp‑    []

              ningsdag, Oslos d., FN‑dag, OL‑dag, Nordens d. etc. 13/6‑22/6.

 613     35   B.C.Middelt.album/hefte 17,5x23 cm. Fortrykk. Til 1960‑t. Med    [40]

              NK 4 svakt st./blekk baks. 14: Svakt sidev. Moss 1968. 4 stk.

              Stolpe. 32: Svakt sentr. r.st. 15 og 20ø Svalb. 184: Svelvik

              1 VII 37. 215 st. 1938. 260 st. 1942. T 92. Ialt ca. 190 mrk.

 614      7   BK 31I, flere av 99 og 110. AH 11Ia/2 stk., 12A, 15A/3 stk.      []

              3 brev 1901/08. 11 helsak 5ø grønn P.horn Stolpe. Farver/typer?

 615     20   Ca. 1/2 kg brev‑ og litt postklipp. Mest 1970‑80 tall. Sett      []

              noen eldre. Mange Tjeneste/Off.sak. Stempelmuligheter?

 616     10   Ca. 60 stk. * (m/noen ** ?). Kort m/TMS: 76 89 94 104. MB 22.    []

              15‑blokk ** 282.

 617    200   Eldre Schaubek klemalbum, fortrykk u/lommer 1855‑78. Få i star‑  [210]

              ten, ellers dels spredt. Noen Polmerier og Nansen 15/20/30 '35,

              div. Nordkapp, 5 kr. Haakon 1937, Legion. Fyldigere etterkrigs,

              med Interjunex og div. tilleggsmerker. Bra merkekvalitet.

 618     15   Helsaker, ca. 65 stk. tils. av 3ø gul og 5ø grønn Posthorn,      []

              også Stolpe. Alle brukt. Medfølger 3 stk. KB 42 Jul, ubrukt.

 619     15   Helsaker. 42 stk., 9 forskjell. mellom BK 99 og BK 187. Alle     []

              mest ubrukte, mange av disse oppfrankerte med frimerker.

 620     10   Lot 24 stk. Posthorn 10 øre rød Stolpe. Ikke typesjekket. (W)    [15]

 621     10   Lot ca. 400 stmp. etterkrigs. Ordinært/noen m/minus. Eks.: (W)   []

 622     10   NK 14 21 84 88. Mange ATM st. Oslo L.havn. 5 Portomrk. 175 stk.  []

              usjekket 10ø posth. 57/77? 50 stk. 5ø grønn P.horn uregelm.

              vinger? 80 stempl. mell.kr.: Portoprov., Olav d.H, 117 142 etc.

 623     25   Rotelot. 22 brev/kort. Bl.a. fra Canada (helsak 1950), til og    [35]

              fra Madagaskar. Østerrike FDC 8.4.76. Noen Postenkort som

              FDC? Svarkupong Sverige 1971. Frim.klipp Japan etc.

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET               

─────────────────────────────────────────────────────

 624      3   S   47 (Afa 24B) Ringtyp 13, 30 ö brun m/Posth. baks. Del av     []

              stempel (Stockholm ?) 1891. (K)

 625      4   S   47 (Afa 24B) Ringtyp 13, 30 ö brun m/Posth. baks. Stempel    [10]

              (litt svakt) Lidköping 22.2.1889. (K)

 626      1   S   61‑64 (Afa 46‑49). Tofarvet siffertype. 2 stk. 1, 2 og 3 ö.  []

              4 stk. 4 ö. Farvenyanser! 1 stk. 4 ö "Speiltrykk" bakside? (W)

 627      5   S  196 (Afa 159). V.postkongress 5ö rødbrun. 4‑blokk.            []

              Sentrert, litt utflytende stempel Geijersdal. (K)

 628     10   S  197 cx (Afa 160). V.postkongr. 10ö grønn med vannmerke.       []

              Maskinstemplet. (Kat.verdi Facit 2014 = 600:‑)

 629     12   S  198 (Afa 161). V.postkongr. 15ø fiolett. Del av rundst. (K)   []

 630     55   S  201 (Afa 164). V.postkongress 30ö blå. Horisontalt par.       [65]

              Sentrert, litt utydelig rundst. (= Geijersdal ?). (K)

 631     85   S  203 (Afa 166). V.postkongr. 40ø oliv. Del av rundstmp. (K)    []

 632     15   S  212 (Afa 175). V.postforening. 10ø grønn. Del av rundst. (K)  []

 633     10   S  213 (Afa 176). V.postforening. 15ø fiolett. Maskinstempel,    []

              med sted/dato sentrert, noen streker til h. og v.  (K)

 634    100   S  215 (Afa 178). V.postforening. 25ø orange. Rundst. (K)        []

 635      3   S  226‑30 (A 203‑07). G.V. 70 år. 5/10/15/20/25 ö. Alle med      [10]

              del av rundstempel, 20ö fullstempel Nässjö. Alle nettbilde. (W)

 636      2   S  363‑64 (Afa 322‑23). Sparbank. 9 merker. 10ø 2‑ og 3‑s. v+h   []

 637      1   S  597 B/Afa 579 Cn, + 4‑blokk av 15ø rød G.VI oh 5ø siffer‑     []

              type. På konv. FFC SAS 4.11.87.

 638     10   S. H 306 (1033‑37). Frie kristne samfunn. Rundstmp. Malmö        []

              11.04.78, Utgiv.dag. (Afa 1023‑27).

 639     15   S. H 308 (1045‑49). Västergötland. Rundstmp. Malmö 29.5.78.      []

              (Afa 1035‑39).

 640      4   S. Tj 13A (Afa 2B). Stort form.13. 4 öre grå. (K)                []

 641      2   S. Tj 13A (Afa 2B). Stort form.13. 4 öre grå. (K)                []

 642      1   S. Tj 14 (Afa 3B). Stort form.13. 5 ö grønn. Medfølger merke     []

              med liten avskrapning(?) i høyre 5. (K)

 643      1   S. Tj 16B (Afa 5a). Stort form.13. 10 ö rød. Del av Hägge.. (K)  []

 644      4   S. Tj 18 (Afa 7B). Stort form.13. 20 ö blek rød. Skara 1887. (K) []

 645      2   S. Tj 18 (Afa 7B). Stort form.13. 20 ö mot orangerød? (K)        []

 

SVERIGE KILOVARE/KLIPP                    

─────────────────────────────────────────────────────

 646     10   S. Ca. 190 gram med postklipp (ves. Postanvisning), alt 1971 ?   []

 647     25   S. Ca. 200 gram klipp. Mest 1970‑80 tall? Med noen ustempl. og   []

              noen løse merker (noen få ubr. m/lim). Også ubr. Svarsmärke.

 

SVERIGE SAMLINGER/DIVERSE                 

─────────────────────────────────────────────────────

 648     20   S. Ca. 45 forskj. merker 1979. Fleste dels bra stmpl. Eks.: (W)  []

 649     16   S. Gustaf V prof. höger, type II (store siffer). Lot 43          []

              merker, alle forskj.? På albumarkdeler. Diverse tagging

              og farvenyanser. (Merker fra Fac. 271/Afa 264 og videre).

 650      5   S. Lot 13 stk. Lille Riksvåpen (Type fra 1910). Med div.         []

              vannm.: 1ö med Krone, /  \  PKV\  + 3 stk. Fac 139 (Afa 124).

              1 stk. 2ö ikke bestemt vannm. Muligheter? Lavt utrop!?

 651     25   S. Lot 17 stk. G.V En Face (F 149‑51/A 127‑29). 6 stk. 10 ö (2   []

              med KPV), 3 stk. 15ö, 8 stk. 20ö, 1 4‑s. (M/KPV: 2 stk. 2‑sid.

              1 stk. 4‑s.). På deler av alb.ark. Alle nettb. Lavt utrop! (W)

 652     10   S. Lot 27 stk. St. Løve 5 ö grønn type I + II. (F 140/143, Afa   []

              126/189). M/bl.a. 2 stk. 4‑sid. typ. I (øvrige forskj.?) Er på

              deler av alb.ark m/typer/vannm./tagging/papir etc. Lavt utrop!

 653     20   S. Lot 36 Ringtyp: 26 stk. 12ø (24 på klipp). 1 stk. Provis.     []

              10/12ø, 3ø, 6ø lilla. 3 stk.: 4ø. 2 stk.: 20 og 30ø. Eks.: (W)

 654     17   S. Lot ca. 45 eldre: 22 Oscar II. 17 stk. Talltegning. Div.      []

              valører og typer? (+ et par diverse merker). Eks.: (W)

 655     40   S. Lot vel 80 mellomkrigs. Meget få vanlige bruks‑/band‑         []

              merker. Div. tagginger, parkomb. Stempler? Noen eks.: (W)

 656     10   S. Lot. 7 stk. ** hefter (6 f.skj.) 1968‑85, noen ** og div.     []

 

SVERIGE LOT STEMPLER ETC.                 

─────────────────────────────────────────────────────

 657     10   S. Lot Stempler. På 5ö Ling (2 stk.), 5ö Bellman, 5ö Hazelius.   []

              Resp. stmp.: Stockevik, Lyrestad, Grängesberg, Landvetter. (K)

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **            

─────────────────────────────────────────────────────

 658      5   S   74 (Afa 66) 4 ö Lille Riksvåpen ** Ark 100 stk. Delvis       []

              løsnet i perforering i marger. Ubrettet.

 659      5   S   74 (Afa 66) 4 ö Lille Riksvåpen ** Ark 100 stk. Mangler      []

              marg øverst, delvis løsnet i perforering i marger. Ubrettet.

 660      5   S   81 (Afa 68) G V 8ö lilla ** Ark 100 stk. Delvis løsnet       []

              i perforeringen i marger, og inn på noen få merker. Ubrettet.

 661      5   S  275 (I eller II?) (Afa 266B) GV profil h 15 ö brun **         []

              1/2 ark à 50 stk. Postfrisk. Ubrettet.

 

SVERIGE LIMLØSE. USTEMPLET (*)            

─────────────────────────────────────────────────────

 662      5   S. Lot vel 130 ustemplet/limløse, mellom 30 ö og 21 kr., div.    []

              Privat, Brev, Julpost etc. + noen med litt skader.

 

SVERIGE MINIARK ETC.                      

─────────────────────────────────────────────────────

 663      5   S. BL 5. (1095‑98/Afa 1088‑91). Miniark Rokokko. Rundst.         []

              Eskilstuna 6.10.79. På klipp. Nr. 39 i øvre, høyre hjørne. (W)

 

SVERIGE FRIMERKEHEFTER **                 

─────────────────────────────────────────────────────

 664     10   S. H 225 (666‑71) ** Wasa 1969. 10x0,55 (Afa 650‑55)             []

 665      3   S. H 277 ** (Afa 863‑67). Västkust. 10 x 0,65.                   []

 666    175   S. H 368 (1403‑06) ** Rabattmerker 1986. 20x1,90 (Afa 23‑26).    []

 667     25   S. H 369 (1407‑11) ** Carl XVI Gustaf 40 år 1986. 10x2,10        []

 668     45   S. H 440 (1806‑09) ** Sjøfugler 1993. 8x5,00 (Afa 1717‑20).      []

 669     12   S. H 548 ** (Afa 2295‑98). Ostindia. 2x5,50, 1x10 og 30 kr.      []

              Anelse "slitasje" i omslagets kanter.

 670      1   S. HA 23 ** Vendeltid. (911‑14/Afa 898‑900, + 902).              []

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS              

─────────────────────────────────────────────────────

 671     25   S. Lot 16 stempl. Postemblem, på del av albumark. 40, 60, 80,    []

              110 og 140ø. 2‑6 av hver, div. typer etc. Alt på nettb.: (W)

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET               

─────────────────────────────────────────────────────

 672      1   DK 1799. Dr. Margrethe  7.00 grå/blågrønn. Del av rundst.        []

 

DANMARK SAMLINGER/DIVERSE                 

─────────────────────────────────────────────────────

 673     20   DK. Eldre Facit‑perm m/fortr.ark DK. Ca. 150 mrk. Fra 2‑farvet   []

              14‑tg. til ca. 1957, m/noen Porto/Gebyr/Grønl. Kun ordinært?

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **           

─────────────────────────────────────────────────────

 674     45   DK. ** Danske frimærker 1985, i postens mappe.                   []

 675     35   DK. ** Danske frimærker 1986, i postens mappe.                   []

 676     40   DK. ** Danske frimærker 1988, P&T‑hefte.                         []

 677     70   DK. Folder "Danske frimærker 1985" **                            []

 678     60   DK. Årbok ** frimerker 1993. (Papiromslaget med noen rifter).    []

 

DANMARK FRIMERKEHEFTER **                 

─────────────────────────────────────────────────────

 679     10   DK. Hefte H 17. 10 kr. ** 4 stk. av 10, 20, 100 og 120ø (Afa     []

              Bølgel. 318F og 557, Dr. Margr. 645 og 646). RB Stamp Joke 2.

 680     10   DK. Hefte H 18. 10 kr. ** 4 stk. av 10, 20, 100 og 120ø (Afa     []

              Bølgel. 318F og 557, Dr. Margr. 645 og 646). RB Stamp Joke 3.

 681     10   DK. Hefte H 19. 10 kr. ** 4 stk. av 10, 20, 100 og 120ø (Afa     []

              Bølgel. 318F og 557, Dr. Margr. 645 og 646). RB Stamp Joke 4.

 682      7   DK. Hefte H 21. 20 kr. ** 2 stk. 50, 80 og 110ø, 4 stk. 130ø.    []

 683     12   DK. Hefte H 29. 20 kr. ** 4 stk. av 10, 20, 50 og 280ø (Afa      []

              Bølgel. 318F, 557, 571, Dr. Margr. 820). RB Stamp Joke No 14.

 684     12   DK. Hefte H 31. 20 kr. ** 2 stk. 100 og 270ø, 4 stk. 3,00,       []

              6 stk. 10ø. (318F 771 894 895).

 685     15   DK. Hefte H 32. 20 kr. ** 4 stk. av Afa 318F, 571 og 924.        []

              2 stk. 742 og 772.

 686      8   DK. Hefte HS  9. 10 kr. ** Med 3 stk. 20ø/Afa 557, 2 stk.        []

              50ø/571 og 3 stk. 2,80/820. Merket C 7.

 687      8   DK. Hefte HS  9. 10 kr. ** Med 3 stk. 20ø/Afa 557, 2 stk.        []

              50ø 571 og 3 stk. 2,80/820. Merket C 6.

 688     10   DK. Hefte HS 11. 10 kr. ** Med 3 stk. 10ø/Afa 318F, 1 stk.       []

              100ø 771, 1 stk. 270ø/894 + 2 stk. 3,00/895. Merket C 8.

 689     10   DK. Hefte HS 13. 10 kr. ** Med 200‑320‑320‑10‑10‑40‑50‑50 øre.   []

              Merket C 9.

 690     10   DK. Hefte S 14. 7 kr. ** 10 x 70ø Kalkmalerier. Med innlagt      []

              løs Portotabell pr. 1.4.1975.

 691      8   DK. Hefte S 22. 12 kr. ** 10 stk. 1,20 Midtjylland (Afa 661).    []

 692      8   DK. Hefte S 27. 13 kr. ** 10 x 1,30 Afa 704 Sølv Lokk‑krus.      []

 693     18   DK. Hefte S 40. 28 kr. ** 10 stk. 2,80 Livgarden (Afa 854).      []

 694     15   DK. Hefte S 42. 28 kr. ** 10 stk. 2,80 Lin Utzon (Afa 877).      []

 695     30   DK. Hefte S 43. 38 kr. ** 10 stk. 3,80 Ribe Domkirk (Afa 880).   []

 696     18   DK. Hefte S 47. 30 kr. ** 10 stk. 3,00 Odense (Afa 906).         []

 697     15   DK. Lot 20 hefter 2 kr. ** : 1 stk. Nr. 6: 645‑571‑557‑          []

              557‑318F. 19 stk. Nr. 7: 318F‑318F‑571‑557‑677.

 

DANMARK F.D.C. ETC.                       

─────────────────────────────────────────────────────

 698     10   DK.  370‑71 FDC. Nation.museum. 30 og 60ø. Vedlagt info fra      []

              Posten med sv.hv. kopi av merkene

 699     10   DK. Lot FDC. 105 forskj. konv. m/4‑blokker, 1960‑72, i ark i     []

              "kontorperm" ca. 2 kg. Ev. sende uten perm/ark som løse FDC ?

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                   

─────────────────────────────────────────────────────

 700     10   DK. Julemerker 1915. Nytrykk 1980 **, ark med 10 merker.         []

 701     10   DK. Julemerker 1916. Nytrykk 1980 **, ark med 10 merker.         []

 702     20   DK. Julemerker. 1904, 1906, 1907 og 1909. Alle uten lim, noen    []

              med, og noen uten stempel.

 703     15   DK. Julemerker. 1953 (Barn/nasjonaldrakt). Helark ** 50 merker   []

 704      5   DK. Julemerker. 1965 (vinterfugler). Helark ** med 50 merker.    []

 705      1   DK. Julemerker. 1973 (Katt/matfat). Helark ** 50 merker          []

 706      3   DK. Julemerker. 2018 (Jul i troldskoven). Helark ** 50 merker.   []

 707      4   DK. Julemerker. Lot 6 stk. Mini‑/småark ** 1986, 1987, 1988      []

              (småskader i marger), 2016,  2 stk. 2018.

 

SLESVIG FRIMERKER. POSTFRISK **            

─────────────────────────────────────────────────────

 708     10   Slesvig. ** Afa 26, 2 mk. blå, postfrisk.                        [20]

 

FINLAND                                   

─────────────────────────────────────────────────────

 709     10   SF. 5 følgebrev/anvisn. etc. 1920‑29, 7 brev (1906/08/15 og      [25]

              nyere), 8 postkort (1936/41/48/49/55 og nyere).

 710     10   SF. 230 gr. klipp. Mest/alt 1973 kupongklipp. Få bruksmerker.    []

 711     30   SF. Fint Lt Klemalbum, fortr.ark til 1977. Få merker. Vel 1 kg.  [50]

 712      1   SF  173‑75 (Afa)/171‑73 (F). Frim.jubil. 1,5M maskinst./litt     []

              dårlig. 2M del av r.st. 1931. 1+4M ustmp. litt svak limflate?

 713     15   SF. Dubletter. Inst.bok A4 16 s. Ca. 320 merker/fleste stemp‑    [30]

              let. Fra 4‑ og 3‑talls til 30‑tall? Noen netteksempler. (W)

 714     10   SF. Liten inst.bok m/ca. 180 merker. Med noen bedre eldre?,      [20]

              ellers mest ordinære/bruksmerker.

 715     15   SF   84, 85, 86 ** (Afa/Fac) Provisorier 10/5, 20/10 og 50/25.   []

              Ca. 20 merker av hver, postfriske.

 716      8   SF 1016 (Afa)/1018‑21 Bl 3/F ** Miniark Tog.                     []

 717      8   SF. ** Frank.etik./automatmerker. Finlandia 88. 10 stk. 130p,    []

              160p og 220p. Ialt 30 merker, postfriske.

 718      8   SF. H  5 (Fac) ** Almuebygninger. (Afa 857‑66/Fac 853‑62)        []

 719     30   SF. Sensurert brev 1939 til Whitehall, London. Fiol. 4‑kantst.   [50]

              "‑‑/Granskat av krigscensuren" m/nr. 103, + sensurstripe GB. (K)

 720      1   SF. FDC Afa 1088‑89 Post/televerk og 1233 Posttjenestem.forb.    []

 

ÅLAND                                     

─────────────────────────────────────────────────────

 721     15   Åland. Lot ** Merker fra 1985‑87 (bl.a. Afa 18), 3 frank.etik.   []

 

FÆRØYENE                                  

─────────────────────────────────────────────────────

 722     30   Færøyene. Vel 60 merker, noen del av FDC‑stp., noen **. Noen     []

              også begge. Afa: 154‑55 160‑61 166‑68 180‑83 192‑93 209‑12

              227‑30 235‑37 244‑51 262‑63.

 723    225   Færøyene. Årbok ** 2016, Posten. Afa 846‑71 (med miniark).       []

 724    140   Færøyene. Årbok/hefte ** 2003, Posten. Afa 428‑64 (m/miniark).   []

 725    175   Færøyene. Årbok/hefte ** 2004, Posten. Afa 465‑504 (m/miniark).  []

 726      1   Færøyene. Julemerker. 1981. Helark ** med 30 stk.                []

 

GRØNLAND                                  

─────────────────────────────────────────────────────

 727  2.500   Grønland. Lt fortr.alb. m/kass. Samling H‑nr. 1938‑97 postfr.    []

              ** og stempl. Uten Amerikautg. og "Befriet", kopi av Am‑utgave?

              FDC 15.8.50: C5‑konv. m/8 forskj. merker. 12 ark nytrykk Pakke‑

              porto. FH: 5 + Jul 1+2. Kat.v. ca. 16.500 . I till. Pakkep.20ø

              (*) +11 Thulemrk. + noen dubletter. DK Afa 128 st. Godtha.. (W)

 728      5   Grønland. FDC. 4‑blokker Afa 53, 54, 55, 56 (2 stk. 4‑blokker    []

              på hver konvolutt), og 1 konv. med Afa 68.

 729      1   Grønland. Julemerker 1982. Helark ** med 30 merker.              []

 730      1   Grønland. Julemerker 1983 (Lys). Helark ** 30 forskj.            []

 731      1   Grønland. Julemerker 1984 (Blomst/kart). Helark ** à 30.         []

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET               

─────────────────────────────────────────────────────

 732      8   GB 2034 (SG 2133). "Dobbelthoder" 1st svart. 6 merker i blokk    []

              på "miniark", særst. 15.2.2000. På klipp.. (K)

 

ENGLAND KILOVARE/KLIPP                    

─────────────────────────────────────────────────────

 733      1   GB. Ca. 125 gram klipp. Ves. "Machines" Eliz.II. Div. typer?     []

 734      1   GB. Ca. 140 gram klipp. Ves. "Machines" Eliz.II. Div. typer?     []

 735      1   GB. Ca. 150 gram klipp. Ves. "Machines" Eliz.II. Div. typer?     []

 

ENGLAND SENSUR/KRIGSPOST ETC.             

─────────────────────────────────────────────────────

 736     25   GB. Sensurert brev 1939: Fra ? Stempel "‑‑‑H.M. Ships".          [35]

              "Passed by Censor". Adressert til Whitehall. (K)

 

ENGLAND AKSJEBREV                         

─────────────────────────────────────────────────────

 737      1   GB. 14 aksjebrev. 1940‑80 tall. S. & W. Berisford Ltd (4 stk.),  []

              Blue Circle Industries (1), Wilson & Walker Breweries (9). (W)

 

GUERNSEY FRIMERKER. POSTFRISK **          

─────────────────────────────────────────────────────

 738      5   Guernsey. Afa  607‑11 ** som miniark.                            []

 

ISLE OF MAN                               

─────────────────────────────────────────────────────

 739      2   Isle of Man. Afa ** 328‑32 Miniark motorsykl. 4 stk. like ark.   []

 

EIRE FRIMERKER. POSTFRISK **              

─────────────────────────────────────────────────────

 740     10   Eire. Hefte med 4 miniark à 3 stk. 60c 1913/2013, 3 forskj.      []

              motiv. Bilder/historie. Vedlagt konvol. m/de 3 motiv m/særst.

 

KANALØYER SAMLINGER/DIVERSE               

─────────────────────────────────────────────────────

 741     75   Isle of Man/Jersey/Alderney/Guernsey. Stemplet og **, Miniark.   []

              Eks.: G. ** 7 stk. £1, 9 stk. 50p (A 46) + noen (vel 50 ?) FN.

              I 16‑siders A4 litt "sliten" inst.bok. (Ev. levere uten bok?).

 

BRD/TYSKLAND KILOVARE/KLIPP               

─────────────────────────────────────────────────────

 742     20   BRD. 1/2 kg klipp. Mest bruksmrk., også noe tidlig etterkrigs.   []

 743      8   Ca. 80 gram klipp. Bra variasjon bruksmerker 1980‑tall?          []

 

BRD/TYSKLAND ÅRS‑SETT ETC.                

─────────────────────────────────────────────────────

 744    200   Tyskland. Årssett ** 1996 i "bok" A5. Afa 2775‑2835. Vedlagt     []

              stemplet miniark Afa 2734 i folder.

 

BRD/TYSKLAND BREV                         

─────────────────────────────────────────────────────

 745     15   14 brev + 9 kort. Tyskl./Berlin/DDR. Etterkrigs. Med 16‑blokk    []

              ** DDR 1 pf sort gruvearbeider (Afa 176 ? "E" over "T").

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. POSTFRISK **      

─────────────────────────────────────────────────────

 746      1   Vest‑Berlin. Afa 877 ** A. Diesterweg 60 pf. Dette er det        []

              siste merket som ble utgitt i Vest‑Berlin.

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. UBRUKT *          

─────────────────────────────────────────────────────

 747     15   Vest‑Berlin. Afa  62 * Goethe 20 pf rød. Ubrukt, med litt        []

              stor hengslerest. Kat.verdi Afa 2006 ** = 1.700,00. (K)

 748      1   Vest‑Berlin. Afa  99 * Berlinere 30 pf fiol. Ubr. m/hengslerest  []

 749      1   Vest‑Berlin. Afa 105 * Klokke 40 pf fiol. Midtkolbe. Ubrukt      []

              med hengslerest, og med tynn flekk.

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **               

─────────────────────────────────────────────────────

 750      4   DDR. ** Afa 1766 og 2853. 2 Miniark.                             []

 751      1   DDR. Afa  746 og 2367 ** 2 stk. Miniark.                         []

 

NEDERLAND FRIMERKER. STEMPLET              

─────────────────────────────────────────────────────

 752     15   Nederland. Lot stemplet. 1 stk. Afa 7 og 10, 2 stk. 8. (K)       []

 

BELGIA FRIMERKER. POSTFRISK **            

─────────────────────────────────────────────────────

 753      8   Belgia. ** Miniark Titanic 2012, med 2 merker (à 3 euro?)        []

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. STEMPLET            

─────────────────────────────────────────────────────

 754     70   Luxembourg. Afa   4. Våpen 2c svart, utagget, uten gj.stikk.     []

              Har kat.verdi DKK 5.000,‑, men det er mange falske stempler

              og merker fra Luxembourg, så ingen ekthetsgaranti! (K)

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. POSTFRISK **        

─────────────────────────────────────────────────────

 755      1   Luxembourg. Afa  586 ** Europa 1958 2,50 Fr.                     []

 756      1   Luxembourg. Afa 586‑88 ** Lot 150 merker. 50 stk. av hver        []

              2,50, 3,50 og 5 Fr. Arkdeler.

 

FIUME                                     

─────────────────────────────────────────────────────

 757     50   Fiume. Afa 96‑106 + 108‑09 d'Annunzio * Ubr. m/hengslespor.      [60]

 

SPANIA MASSEVARE/BUNTER/DIV.              

─────────────────────────────────────────────────────

 758      1   Spania. 13 bunter: 8 stk./3 forskj. Juan Carlos serie 1976,      []

              1 stk. Afa 916, 918, 1928, 2162, 2509. Fleste à 100 stk.?

 759      1   Spania. 22 bunter: 10 forskj. Franco serie 1955 + noen løse, +   []

              1 bunt av Afa 918 og 2509. Antatt fleste bunter à 100 stk.

 

SPANIA SAMLINGER/DIVERSE                  

─────────────────────────────────────────────────────

 760     10   Spania. 30 siders (skadet) A4 innst.bok med mange merker på      []

              alle sidene, også dubletter. Netteksempel (1. side).  (W)

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **          

─────────────────────────────────────────────────────

 761    100   Portugal. Bok i "kassett‑omslag". ** "Em selos in stamps 2011".  []

              Årbok ** for 2011?? Alt postfrisk, mange miniark. Billig?

 762     45   Portugal. Folder m/27 forskj.** 1986 (uten miniark, med 1683).   []

 

LIECHTENSTEIN SAMLINGER/DIVERSE           

─────────────────────────────────────────────────────

 763     15   Liechtenstein. Lot: Ca. 20 konv. FDC etc. (1971‑75, m/Afa 587    []

              og 611). Konv. m/13 Helgener. 5 like konv. m/498. 4 kort post‑

              julehilsen. Folder m/15 forskj. landskap 70‑tall. Alt stemplet.

 

SVEITS FRIMERKER. STEMPLET                

─────────────────────────────────────────────────────

 764    100   Sveits. Tjeneste. Afa 185‑87. Overtrykk "S.d.N. Bureau inter‑    [100]

              nat. du Travail" (på Afa 338‑40): 3, 5, 10 Fr. Del av r.st. (K)

 

SVEITS F.D.C. ETC.                        

─────────────────────────────────────────────────────

 765      1   Sveits. FDC Afa 1662. 90c Non‑stop ballongfart rundt jorda.      []

 

ANDORRA FRIMERKER. POSTFRISK **           

─────────────────────────────────────────────────────

 766      1   Andorra/spansk. Afa 109 ** Miniark. 50 år. Lot 10 like ark.      []

 

VATICANSTATEN F.D.C. ETC.                  

─────────────────────────────────────────────────────

 767      1   Vaticanet. FDC. Afa 522‑27. 15 like konvol. med 15, 50           []

              og 220 lire, 20 like konvolutter med 25, 40 og 150 lire.

 

HELLAS FRIMERKER. POSTFRISK **             

─────────────────────────────────────────────────────

 768     25   Hellas. Års‑sett ** 1993, 1995 og 1996 i mapper.                 []

 

HELLAS ÅRS‑SETT ETC.                      

─────────────────────────────────────────────────────

 769     25   Hellas. Års‑sett ** 1994, 1997 og 1998 i hefter.                 []

 

GIBRALTAR FRIMERKER. POSTFRISK **         

─────────────────────────────────────────────────────

 770      5   Gibraltar. ** Lot. Miniark Afa 600 og 644. Par 653‑54 og 655‑56. []

 

ØSTERRIKE                                 

─────────────────────────────────────────────────────

 771      1   Østerrike. Afa 477. 12+3 Winterhilfe. Ubrukt uten lim?           []

 772      2   Østerrike. Afa 817. Snei rundstempel.                            [3]

 

RUSSLAND HELSAKER                         

─────────────────────────────────────────────────────

 773     10   Russland. Lot 9 eldre brev/helsaker 1890‑99, også til Norge.     [500]

 

SOVJET SAMLINGER/DIVERSE                  

─────────────────────────────────────────────────────

 774     18   Sovjet. 100 forskj. stempl. 1960‑t.? Hengslet på ark. Eks.: (W)  []

 775    225   Sovjet. 1960‑1965. Leucht. grønn "vattert" klemperm. Merker/     []

              miniark, mangler noen få? Mest ** postfr. Fortrykk m/klare lom‑

              mer. Oppgitt Kat.verdi Afa 2017 = Kr. 5.088. Ca. 2,5 kg.

 776    125   Sovjet. 1972‑1976. Leuchtturm grønn "vattert" klemperm. Kom‑     []

              plett m/merker/miniark? fleste ** postfr.. noen stempl. For‑

              trykk m/klare lommer. Må være høy katalogverdi? Ca. 2,6 kg.

 777    200   Sovjet. 1976‑1982. Leuchtturm grønn "vattert" vriperm. Kompl.    []

              m/merker/miniark, unntatt Afa 4063? fleste ** postfr. Fortrykk

              m/klare lommer. Høy katalogverdi? Ca. 2,5 kg.

 778     20   Sovjet. Leucht. grønn "vattert" vriperm. Helark: Afa 5940‑44 **  []

              (=25 merker). 6162‑76 stemplet (= 15 helark à 36 merker). + ca.

              40 tomme ark "Russland/USSR". Ca. 2,3 kg.

 

SOVJET FRIMERKER. POSTFRISK **            

─────────────────────────────────────────────────────

 779      5   Sovjet. Lot ** Afa 4439‑43, 4444 (miniark), 5097, 5111‑13,       []

              6098‑6101 m/vignetter. I liten instikkbok.

 

SOVJET BREV                               

─────────────────────────────────────────────────────

 780     25   Sovjet. Brev 1947 til N. Omadressert. Schw.stempel Dorgefoss     [300]

              3 VIII 47 på baksiden. Brettet. (K)

 

TSJEKKOSLOVAKIA SAMLINGER/DIVERSE         

─────────────────────────────────────────────────────

 781     15   Tsjekkoslovakia. Schaubek skruer, fortrykk u/lommer 1960‑78.     []

              Endel merker 1960, senere kun få. (Alb. merket Polen). Ca. 3 kg.

 

KYPROS KILOVARE/KLIPP                     

─────────────────────────────────────────────────────

 782      4   Kypros. Eske ca. 475 gram med klipp. Ves. fra omslag på          []

              aviser/blader? Mest 1960‑70‑tall? Noe dubletter.

 

KROATIA FRIMERKER. POSTFRISK **           

─────────────────────────────────────────────────────

 783     50   Kroatia. Folder med (alle?) ** merker/miniark etc. 2011.         []

 

EUROPA, DIV. LAND                         

─────────────────────────────────────────────────────

 784      5   ATM/Frank.etiketter etc. div. land. 22 brev/kort m/1‑flere       []

              etiketter. Sveits, Tyskland, Hellas, Østerrike, Finland.

              I album 24 x 15 cm med ca. 50 klare lommer.

 785     20   Ca. 400 gram klipp. Mest Norge 1980‑tall, med noe Tjeneste.      []

 786    125   Inst.bok 32 s. m/div. Polen: Ca. 325 merker + helsaker. Alt er   []

              førkrigs? Mange bra? + vel 400 mrk. div. land, sett Kypros mi‑

              iark Afa 501+530, mange Hellas, Spania, Jersey etc. Noen ** (W)

 787      8   Rotelot. Div. land. Brev/kort/div. Miniark Åland. Div. konv.     []

              N frankert, ikke p.gått. Klipp, mest BRD/N/Kypros. Færøyene

              helark (à 20) ** Afa 39‑41.

 788     10   Vel 80 brev/noen kort/FDC, ves. Europa 70/80 t. mange land!      []

              Flere bra stempling. + kort fra Bahrain (40‑t.?) m/3 A overtr.

              på 3d engelsk frim. + litt div. I perm 24x15 cm m/50 lommer.

 789     10   Ca. 200 gram klipp utland ves. Europa. Sett Tyskland, Italia,    []

              Østerrike, GB og div. land. Mye 1960‑70 tall, sett også eldre.

 790     15   Europa. Ca. 1/4 kg klipp. Mange land. Ves. frem til 1970‑t.?     []

 791     30   Davoalbum m/skruer, fortrykk, for Europa‑merkene forskj. land    []

              1956‑80 t. + Nordenmerker + Petite Entente/Balkan + Efta + noe

              div. Dels bra besatt. Kan ha en viss verdi? Ca. 3 kg.

 792     30   Inst.bok 48 s. o/**/miniark. Flest Isle of Man og Færøyene?      []

              Også Tyrkisk Kypros?. Inst.bok litt ryggskadet. Mange merker.

 793      2   4 helsaker: Bayern 10 pf til N. 1897 m/litt blekksøl? Sverige    []

              10ø 1947 m/liten brett. DK 5ø til N. 1901. Sveits (portofri?)

              til Norge 1895. (+ tysk kort m/ødelagt frim.1931). (W)

 794     25   Rotelot mest Europa. N: Masse klipp etterkr. Stempler? Konv.     []

              m/div. kvitteringer + sk.seddel 1941. Klipp/brev Færøy. Pres.‑

              folder e.l. Bangladesh. Brev/frim. div. land. Klipp CH. 830 gr.

 795     15   Rotelot. Flere konv. (ca. 20x12 cm), også Rek. Kypros, DDR,      []

              Vatic.+ div. land. Også merker o/**. Folder m/noen ** Sovjet

              70‑t. Grønland årssett 1985. Generelt mye 1970‑80 tall? 600 gr.

 796     10   Rotelot. Hefter ** Sverige: Gamla Skyltar 1985 + Vikingar 1990.  []

              Portugal Azorene Afa 109‑12. Miniark/merker ** Sovjet, Armenia.

              Sveits: Juventute + div., massevare bruksm. 70‑t. Div.

 797     10   Rotelot. SF og N: Div. blokker/striper bruksm. Merker div. land  [15]

              (m/Færøy. ** Afa 87‑90 + 93‑6). Store kleml. Postkort. 400 gr.

 798     25   A4 kladdebok m/dubl. Ves. eldre Europa. Sett CH, NL, Frankr.,    [30]

              Island (m/2 stk. Afa 121) + div. + Canada 5c sort Victoria.

 799     10   Instikksbok grønn 16 s. Med miniark Isle of Man, Luxembourg,     []

              Fujeira, FN, Liberia, Oman etc. ** og o. 5 norske ** Somalia‑

              blokker. Noen merker Monaco ** 1960 tall + noen diverse.

 800      1   Lot ** og stmp. Mye 1960/70‑t.? Tyrkia: 25 stk. Hellas: Vel 50   [10]

              stk., noe dubl., hefte Europa 1985. Kypros: 9 stk./3 forskjell.

 

AFRIKA                                    

─────────────────────────────────────────────────────

 801      1   Syd‑Afrika. Miniark ** R5 Including You 2014. I folder. (K)      []

 

ASIA                                      

─────────────────────────────────────────────────────

 802      3   Australia. FDC (?) Rugby 50c $1.10 og 1.65 (2 like konv.).       []

              5 forskjellige 45c ** Outback services i folder.

 803      5   Ca. 110 merker. India/Mongolia/Viet N./Japan N‑Korea. Eks.: (W)  [10]

 804      5   Japan. Blokk/miniark Phila Nippon '11. 10 merker (pålyd. à 80)   [15]

              med "Tabs". I folder "The 25th Universal Postal Congress". (W)

 805     40   Japan. Folder, Japan Post. Spec. issue 2003: Miniark 10 merker   [60]

              selvkleb. + 3 merker Letter‑Writing Week. Alt ** Med info. (W)

 806     50   Japan. Liten "bok" 19x13,5 cm. "1980 Japanese Stamps". 34 for‑   [70]

              skjellige ** Innlegg folder "World Congress..." med 1 merke.

 807     15   Taiwan. Mi 1835‑38 ** i 4‑blokk, i folder med info.              []

 808      5   Viet Nam. Bunke m/stemplede hel‑/halvark? Ca. 450 gr. Ves. 80/   []

              90‑tall? 60‑70 ark? Noen dubl. Utdrag/eksempl. på Nettb. (W)

 

ASIA SENSUR/KRIGSPOST ETC.                

─────────────────────────────────────────────────────

 809     30   Sensurerte brever fra Austalia til New Guinea. 2 stk. 1943.      []

              "3 Passed by censor 427" og "‑‑431" + åpnet/stripe. (K)

 810     30   Sensurerte brever fra Austalia til New Guinea. 2 stk., 1943      []

              og 1944. "3 Passed by censor 388" og "‑‑426" + åpnet/stripe:

              "3 Opened by Censor". (K)

 

AUSTRALIA                                 

─────────────────────────────────────────────────────

 811     35   Australia. Folder 2004 UPU World Congress i Bucharest,           []

              med 2 serier ** merker; 9 stk. div. motiv, fra $ 1,10‑10,00

              og 18 stk. landskap etc. fra 50c til $ 2,00. Alle ** (W)

 

U.S.A. SENSUR/KRIGSPOST ETC.               

─────────────────────────────────────────────────────

 812     15   USA. Sensurert brev 1944: Fra Canadion Legion San Diego, til     []

              Royal United Services Inst. GB. Sensurstripe. 1 v. brett. (K)

 

CANAL ZONE                                

─────────────────────────────────────────────────────

 813     10   Panamakanalen Postkort 2 båter. Farve Lf. Ubrukt. (K)            []

 

KARIBIEN SAMLINGER/DIVERSE                

─────────────────────────────────────────────────────

 814     30   Cuba. Inst.bok + "pakker". Vel 100 mrk. ves. ** inkl. miniark.   []

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP          

─────────────────────────────────────────────────────

 815     15   Ca. 250 gram klipp "hele verden", uten Norge? Sett Tyskland,     []

              Kenya, GB, Island, S, SF, Eire, Sveits mm. Mest 1990‑20 tall?

 816     15   Ca. 250 gram klipp. Mye Europa (ikke N.) m/Moldova/Ghana/USA/    []

              Kenya/Botsw./Kuwait/Egypt/Kuwait/Austr./div. Mest 1990‑20 t.?

 

FORSKJELLIGE LAND FORTRYKKSALBUM           

─────────────────────────────────────────────────────

 817     25   Schaubekalbum m/skruer, fortrykk til 1978. Kypros fra 1960.      []

              Andorra/Fr., FN (US+CH), Isle of Man, Malta 1964‑78. Kypros

              og FN få merker, ellers litt variert. Vel 2 kg.

 818     30   Schaubekalbum m/skruer, fortrykk. EIRE: 1922‑78. 4 tidlige m/    []

              o.tr. ‑‑1922, ca. 64 mrk. til 1965 så mange + 5 stk. porto.

              HELLAS: 1945‑79. Delvis bra besatt fra ca. 60‑t. INDIA:

              1947‑78. Fra tomme til godt besatt på sidene. Ca. 2,5 kg.

 

FORSKJELLIGE LAND SAMLINGER/DIVERSE       

─────────────────────────────────────────────────────

 819      5   A4 inst.bok 8 s. Div. påtegninger etc. på sidene. Med vel        []

              200 merker. Litt S/N/USA. Noe dublisert. Ordinært.

 820     20   Kladdebok med ca. 55 merker div. land. Ser ordinært ut,          []

              men noen OK Polen og Tyskland? Medflg. 1 brev med NK 418.

 821     13   Klipp ca. 100 gram. Mye 1970‑90 t.? Endel Norge/GB + div. Sett   []

              Ned. Ant. PiB‑etikett. Konv. USA m/4 forskj. Wildlife Conserv.

 822      8   Klipp ca. 130 gram. Mye 1970‑90 t.? Endel Norge + div. land.     []

 823     10   Klipp ca. 150 gram. Mye 1970‑90 t.? Endel Norge + div. land.     []

 824     18   Lot ca. 170 på klipp. Mest nyere, divese land. Eks.: (W)         []

 825     75   Lot ca. 40 eldre. Flere USA, bl.a. 15c orange ca. 1870?          []

              Noen GB og diverse land. Flere eksempler på nettbilde.  (K)

 826     18   Lot. Klipp ca. 300 merker? Norge/Sverige/GB + div. F.h.v. nytt?  []

 827     50   Middelthon Junioralbum. Vel 650 merker "hele verden", mest       []

              Norge, Norden, Europa. Ser ordinært ut, men ikke sjekket.

 

FN/UN                                     

─────────────────────────────────────────────────────

 828      1   FN Genève. Afa 174. I folder/julehilsen stmp. 11.12.89.          []

 

TEMA/MOTIV                                

─────────────────────────────────────────────────────

 829     85   OL. "Sochi.ru 2014". Bok med ** russiske merker og miniark.      []

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                         

─────────────────────────────────────────────────────

 830     50   1952.11.19. Los Angeles‑København. SAS 1. Explorat. Polar        []

              flight Los Angeles‑K.h. US‑brev m/2 kr. Grønl.hjælpen mærke (K)

 831     35   1959.04.04. København‑Mallorca. SAS 1. nattflyvning. Mott.stmp.  []

 832     10   1960.05.01. SAS Skandinavia‑New York. 1. ord. tur DC‑8. Liten    []

              nøytr. konv. m/NK 448‑450. Ank.st. + rundt, grønt Postmuseet.

 833      5   1972.04.05. SAS Copenhagen‑Berlin 1. flyvn. Caravelle.           []

              Med frim. DK 60+10ø Børnenes Kontorer.

 834     20   1975.04.09. Oslo‑Haugesund. SAS. 1. ordin. tur. "Første post     []

              Luftvegen Fornebu‑Helganes". Mottattst. Medfølger FFC Tomsø‑

              Longyearbyen 2.9.1975, mott.stmp. (m/Svalb.serie frim. 1975).

 835     15   1977.04.04. Stavanger‑Amsterdam. KLM 1. fl. KL184. Særstempel    []

              på nøytr. konv. med 2x55ø fisk/aks + 10ø. Mott.st. Amsterdam.

 836     25   1981.03.29. Oslo‑London. SAS 1. fl. Airbus A 300. Konv. bilde    []

              A 300. Stmp. Oslo L.h. m/Svane + mott.st. m/stilis. Concorde.

 837     50   Lot 16 stk. SAS FFC etc. mellom 1954 og 1977. + konvol. propa‑   []

              gandaudstill. København 1943 + dansk kort ballongflyvn. 1951.

 

JUBIL./1. TUR ETC                         

─────────────────────────────────────────────────────

 838      5   1972.02.24. SAS 15‑årsjub. "First over the Pole". Spes.konv.     []

              med gjengitt tidligere konv. fra 1957. Fra DK, ank.st. Tokyo

 839      5   1976.04.26. Oslo‑Tokyo via India 25 år. Særstmp. med DC‑8.       []

              På Aérogramme AE 24 (1,40 stilis. fugl). Bombay + Tokyost. bak.

 840     10   1979.07.05. Isle of Man‑Norge. Millenium Airmail Flight.         []

              Commemorative Cover. Vedlagt info. Nettbilde. (W)

 841      7   1979.11.15. SAS Polarrute 25 år. Spes.st. nøytral rek‑konvol.    []

              M/NK 852+853 (2,80+4,00 Fly fra blokk). Anchorage+Los Ang.‑st.

 

POSTKORT                                  

─────────────────────────────────────────────────────

 842      8   Alstadhaug. Med kirken og bautastein P.Dass. Brukt 1973. (K)     []

 843     10   Arendal. 3‑bilders. Med "bølgekant". Brukt 1981. (K)             []

 844     12   Dovre. Mot Snøhetta. Tog i forgr. Ubr. Normann G‑1‑199.   (K)    [16]

 845      8   Drammen. 4‑bilders. Brukt 1981.   (K)                            []

 846     15   Drammen. Flerbilders "Hilsen fra...". Brukt 1980.   (K)          []

 847     10   Fagernes. Oversikt. Ubrukt. Normann G‑32‑217.  (K)               [20]

 848     12   Hamar. 4‑bilders. Ubrukt. Normann F‑A‑148.   (K)                 []

 849      8   Kristiansand S. Havn. Brukt 1970. (K)                            [40]

 850     12   Kylling bro, Romsdal. Tog passerer. Ubrukt. (K)                  [20]

 851     10   Lillehammer. Nattbilde vinter. Kirke/skulptur Svhv fotokort.     []

              Brukt 1962. Mesna Foto. (K)

 852     20   Molde. Reprodusert eldre kort, Lf farver/kolorert?. Ubrukt. (K)  []

 853      4   Narvik. Med den svenske Sjömannskirken. Ubrukt. (K)              [15]

 854      5   Narvik. Parti fra torget med Rådhuset. 60/70‑tall? Ubrukt. (K)   []

 855      7   Oslo. Havn, flyfoto. Brukt, 1960‑tall? Litt hj.slitasje. (K)     []

 856     10   Oslo. Karl Johan 17. mai. Ubrukt.  (K)                           []

 857     12   Polarsirkelen. Tog i bakgrunn. Ubrukt. (K)                       [16]

 858     10   Rombaksfjorden. Ofotbanen i forgr. Liten påskr., ubrukt. (K)     []

 859     10   Røros. Oversikt m/kirke. Br. 1988. Medflg. slitt flerbilders (K) []

 860     10   Seterjentens fridag. Svhv, ubrukt. (K)                           [15]

 861     25   Stavanger. Spesielt kort: "Vindu/konvolutt" i deler av for‑      []

              siden som kan åpnes. Enerett Norsk Fly og Flyfoto. Ubrukt. (K)

 862      1   Televerket. Interiør Skien telegrafstajon. Nytrykk eldre foto    []

              fra juni 1898. Svhv 21 x 15 cm. Ubrukt. (K)

 863      5   S. Mariefred, Ångans Stad. 3‑bilders, ubrukt. (K)                []

 864     12   DK. Skagen, havn, båter. Ubrukt.  (K)                            []

 865     10   GB. Brighton. Royal Pavillon. Farver Lf. Brukt 1907. (K)         []

 866     10   GB. Dickens Birthplace. Svhv Lf. Brukt 1906. (K)                 []

 867      7   GB. Edinburgh Castle. Lf. Brukt 1972. (K)                        [20]

 868      5   GB. Edinburgh, Holyrood Palace & Arthur's Seat. Lf Farve.        []

              Brukt 1910. Svak hjørneslitasje. (K)

 869     10   GB. Gainsborough, flerbilders. Farver Lf. Brukt 1910. (K)        []

 870      5   GB. Great Yarmoth. Marina og Pier. Svhv Lf fotk. Br. 1952. (K)   []

 871     10   GB. London. Regent Street. Trafikk. Farver Lf. Brukt 1905. (K)   []

 872     10   GB. Lot 15 eldre Postkort. Alle Lf, fleste brukt 1905‑20 tall?   [20]

              Div. motiv. Farve og svhv. Fleste i bra stand. Netteks.: (W)

 873     10   GB. Mablethorpe. Strandliv. Svhv Lf. Brukt 1934. (K)             []

 874      5   GB. Scarborough, strand. Svhv Lf. Brukt 1911. (K)                []

 875     20   GB. The smallest House in Great Britain" Eldre svhv Lf ubr. (K)  []

 876     10   Isle of Man. Flerbilders. Brukt 1972. (K)                        [20]

 877      8   Tyskland. Magdeburg. Svhv Lf fotokort. Brukt 1930. (K)           [10]

 878      3   Wilhelmshafen. Flerbilders "Grüsse aus". Kantslit. Br. 1983.(K)  []

 879     12   Nederland. Eindhoven, gatebilde. Svhv Lf. Ubrukt. (K)            []

 880     12   Nederland. Rotterdam. Farve Lf. Udelt adr.side. Brukt 1904. (K)  []

 881      5   Frankrike. La Baule. Flerbilders svhv. Ubrukt.  (K)              []

 882     10   Frankrike. Notre Dame. Farver Lf. Hjørnebrett. Brukt 1966. (K)   [20]

 883     10   Monaco. Hotell/Casino. Farve Lf. Brukt 1929. (K)                 []

 884      5   Hellas. Santorini. Mange båter. Kantslitasje. Br. 1999. (K)      []

 885     10   Russland. Folkedrakt e.l. Farve Lf. Udelt adr. s. Br. 1912. (K)  [20]

 886     12   Russland. Moskva. Operahus? Svhv Lf. Div. stempler Br. 1916. (K) []

 887      5   Lot ca. 35 Postkort. Mange steder/byer/bygninger etc. og div.    [20]

              motiv. Mange svhv Lf, brukte/ubrukte. Noen netteks.: (W)

 

POSTKORT, 3‑MANGE                         

─────────────────────────────────────────────────────

 888      8   Lot 25 kort, alle fra postverk etc. fra flere land. Fleste med   []

              gjengivelse av enkelte/årgang frimerker etc. Noen dubletter.

 

POSTKORT TEMAER                           

─────────────────────────────────────────────────────

 889     10   Båt. "Bergensfjord". Ubrukt.  (K)                                []

 890     10   Båt. "Blenheim". Fred Olsen. Svhv fotok. Brukt 1955. (K)         []

 891      1   Båt. "Bolero". Fred Olsen. Ubrukt. (K)                           []

 892      7   Båt. "Borgen". Fred Olsen. Ubrukt. (K)                           []

 893      7   Båt. "Braemar". Ved Akershus. Fred Olsen. Ubrukt. (K)            []

 894      5   Båt. "Bunte Kuh". Reklame for varemesse. Brukt 1960. (K)         []

 895     15   Båt. "Fortuna". Dampbåt, b. 1909. M/div. tekn. info. Ubr. (K)    []

 896     10   Båt. "Fram", polarskute. Ubrukt. (K)                             [60]

 897     10   Båt. "Freia". I Nyborg havn. Lf. (farver). Ubrukt.  (K)          []

 898     10   Båt. "General Jackson". Brukt 1995. (K)                          []

 899      1   Båt. "Mariefred". 7.6.1970 på Björköfjärden. Ubrukt. (K)         []

 900      1   Båt. "Norway". Norwegian Cruise Line. Brukt 1998. (K)            []

 901     12   Båt. "Polarlys". Med innfelt 3 småbilder. Brukt 2002. (K)        [35]

 902     10   Båt. "Skibladner". I fart. Ubrukt. Litet tegnestifthull          []

              oppe. Normann F‑A‑19.  (K)

 903     10   Båt. "Skibladner". Ved brygge, folk. Ubrukt (påskrift "1978"     [20]

              med blyant bakside). Medfølger 2 bildekopier av kortet. (K)

 904     18   Båt. "Statsraad Lehmkul". Brukt 1998 (fra Danmark). (K)          []

 905      1   Båt. "Storegut". Jernbaneferge, Rjuan. Ubrukt. (K)               []

 906    150   Båt. "Titanic". Forlater Belfast på prøvetur tirsdag 2. april    [180]

              1912. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)

 907      8   Båt. "Vistafjord/Sagafjord". Påskrift, ikke postgått. (K)        []

 908     12   Båt. Gogstadskibet. Svhv Lf, ubrukt.  (K)                        [20]

 909      1   Båt. Lot 19 kort båter og noen med båttilknytning. 12 stk.       []

              i litet format. Fleste i bra stand. Brukt/ubr. Svhv og farver.

 910     10   Båt. Lot 25 eldre kort med båttilknytning, også noen "roman‑     []

              tiske". Alle Lf. Medfølger noen bilder. Nett‑eksempler. (K)

 911      5   Båt. Lot 4 kort: Ketch "Anna Kristina" farver. Svhv: Sight‑      []

              seeingbåt, "Fram", "Britannia/Suecia" m/hjørnebrett. Alle: (W)

 912     10   Båt. Lot 4 svenske kort m/båttilknytning, bl.a. "Blidösund",     []

              Göta Kanal etc. Alle på nettbilde. (K)

 913     15   Båt. Lot 8 kort med båter‑/tilknytning. Noen med litt            [40]

              slitasje. Ubrukt/brukt (bl.a. fra Åland). Netteksempler. (K)

 914      8   Filmstjerne. Debbie Reynolds. Svhv fotokort. Ubrukt.  (K)        []

 915     10   Filmstjerner. 4 fine svhv kort, ubrukte. Dolores Gray,           []

              Jeanne Crain, Jo van Fleet, Debra Paget. Alle på nettbilde. (K)

 916     14   Fly. Airbus A 380‑800. Air France. Ubrukt.  (K)                  []

 917     15   Fly. Boeing 737‑200. LN‑SUA, Braathens. Ubrukt.  (K)             []

 918     20   Fly. Boeing 737‑405. LN‑BRA, Braathens. Arlanda 1989. Ubr. (K)   []

 919     10   Fly. DC‑4. Cockpit. Svhv, med bretter. Br. fra Fr. 1948. (K)     []

 920     15   Fly. Douglas DC‑7. Lf/farver. På Chandler/Ariz. 1984. Ubr. (K)   []

 921     10   Fly. F 104 A Starfighter. Taperester på baksiden. Ubrukt. (K)    []

 922     12   Fly. Junkers F13. Stockholm‑Tallin 1921. Svhv ubr. nytrykk. (K)  []

 923     10   Fly. Junkers Ju 52 D‑AQUI. Bremerhaven + "Gorch Foch" Ubr..  (K) []

 924     15   Fly. Junkers Ju 52 D‑AQUI. Ved Manhattan New York. Ubrukt. (K)   []

 925      7   Fly. Tupolev 134. Dårlig bakside, lim‑/taperester etc. Ubrukt.   []

              Medfølger bilde av fly (LN‑WNH/AJ FS 907). (K)

 926      7   Fly. Tupolev 154. Dårlig bakside, lim‑/tape etc. Ubrukt. (K)     []

 927     15   Flyplass. Fornebu. 3‑bilders. Liten flekk n.h.hjørne. Ubr. (K)   []

 928      3   Gratulasjonskort. Lot 16 stk. i litet format 9x14. Div. motiv!   []

              Brukt/ubrukt, fleste i bra stand. (+ 1 i format 10x15).

 929     10   Historie. Carl Berner, Stortingspresident. Svhv Lf. Br.1906 (K)  [14]

 930     10   Jernbanestasjon (S). Nossebro. Med Tp 1508, 1975. Ubrukt. (K)    []

 931     18   Julekort/Godt nytt år. Lf. Liten postbudgutt/hund. Sign.         []

              Erling Nielsen ‑44. Norsk arbeide. Brukt 1947. (K)

 932     15   Julekort/Godt nytt år. Liten postbudgutt m/brev. Sign. Erling    []

              Nielsen ‑44. Lf. Norsk arb. Svak brett. Brukt/frim. fjernet. (K)

 933     10   Kirke (GB). Chichester Cathedral. Svhv Lf. Brukt 1911. (K)       []

 934     10   Kirke (GB). Windlesham Church. Svhv Lf. Brukt 1907. (K)          []

 935     15   Kirke. Askvoll. Altertavle Askevold 1859. Ubr. Norm.N‑18‑3, (K)  [20]

 936     20   Kirke. Bardu. Ubrukt. (K)                                        [80]

 937     20   Kirke. Beitstad. Ubrukt. (K)                                     []

 938     10   Kirke. Borgestad Kapel. Svhv Lf fotokort. Brukt 1940. Litt       [20]

              skrift også på forsiden. Küenholdt. (K)

 939     10   Kirke. Borgund. Noen små avskrapninger på himmelen. Kant‑ og     [20]

              hjørneslitasje. Normann T‑A‑16. Liten påskrift bak, ubrukt. (K)

 940     12   Kirke. Borre, interiør. Svhv. fotokort. Oppi 1‑3. (K)            []

 941     15   Kirke. Dombås. Brukt til Danmark. 2‑rings stempel Vangsnes       [20]

              10.6.64, på 35ø Guldberg/Waage (NK 551).

 942     12   Kirke. Domkirken, Trondheim. Svhv Lf fotokort. Ubrukt.           []

              F. Bruns Bokhandel 914. (K)

 943     14   Kirke. Dovre, interiør. Ubrukt. Normann G‑1‑42.  (K)             [20]

 944     20   Kirke. Eidsberg Stavkirke. Ubr. Enerett K. Nordahl, Skien. (K)   []

 945     15   Kirke. Eidsborg Stavkirke. Interiør. Ubr. Normann H‑23‑16. (K)   [20]

 946     20   Kirke. Eidsvoll. Brukt 1977.  (K)                                []

 947     10   Kirke. Fantoft Stavkirke. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)          [20]

 948     10   Kirke. Fitjar. Bauta i forgrunn. Brukt. (K)                      []

 949     15   Kirke. Florø. Ubrukt. Normann N‑A‑2. (K)                         []

 950     10   Kirke. Follebu. Kveldssol, bred hvit kant. Brukt 2006. (K)       []

 951     10   Kirke. Fredrikstad Domkirke. Kantslitasje. Ubr. Norm. B‑A‑2. (K) [20]

 952     15   Kirke. Geilo. Svhv fotok. Ubrukt. Foto Grøvo.  (K)               []

 953     10   Kirke. Gol Stavkirke. "Norge 2000"‑kort 12x17 cm. Påskrift,      [20]

              ikke postgått.  (K)

 954     12   Kirke. Gol Stavkirke. Brukt 1995.  (K)                           [20]

 955     15   Kirke. Halsnøy. Todelt m/oversiktsbilde. Ubr. Norm.O‑6‑3. (K)    [32]

 956     20   Kirke. Hammerfest. Ubrukt. Aune F‑2016‑4. (K)                    []

 957      7   Kirke. Heddal Stavkirke. Eldre farvekort, ubrukt. (K)            [20]

 958     15   Kirke. Hopperstad Stavkirke. Ubrukt. (K)                         [20]

 959      5   Kirke. Horten, Garnisonkirken. Svhv. Tegnestifthull, litt        [20]

              "bløt" kartong, hjørneslitasje. Brukt 1940‑tall. (K)

 960     12   Kirke. Kongsberg, interiør. Svhv. ubr. Ener.: Georg Sverdrup (K) [20]

 961     10   Kirke. Kristiansand S. Med Wergelandstatuen av Gustav Vige‑      [20]

              land i forgr. Brukt 1969. (K)

 962     10   Kirke. Lom Stavkirke. Flerbilders. Ubrukt. Normann G‑4‑145. (K)  [20]

 963     15   Kirke. Manglerud. Nattbilde. Brukt 1982.  (K)                    [32]

 964     10   Kirke. Mariakirken, Bergen. 2‑bilders. Ubrukt. (K)               [20]

 965      8   Kirke. Molde. Brukt 1997. (K)                                    [20]

 966      3   Kirke. Molde. Ubrukt. (K)                                        [20]

 967     14   Kirke. Nidaroskatedralen. Påskrift, ikke postgått.  (K)          [20]

 968     20   Kirke. Norderhov. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                     []

 969     15   Kirke. Notodden. Eldre Mittet‑kort. Brukt 1958. (K)              []

 970     18   Kirke. Nærlandsheimen kirke, m/skole‑ og velferdsbygg. Ubr. (K)  [38]

 971     10   Kirke. Oddernes, Kr.sand S. Interiør. Ubrukt. Norm. K‑C‑30. (K)  []

 972     12   Kirke. Oslo Domkirke, interiør. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)       []

 973      7   Kirke. Oslo. Gamle Aker kirke. Vinterbilde. Litt kantslitasje.   [20]

              Brukt 1978. Medflg. kort med minus: Larvik og Fredrikstad. (K)

 974     15   Kirke. Raufoss. Svhv. Lf fotokort. Brukt 1946. Enerett           [20]

              Raufoss Bokhandel 22. (K)

 975      8   Kirke. Røros, interiør. Brukt. (K)                               [20]

 976      8   Kirke. Røros. Interiør, med mange folk. Ubrukt.  (K)             [20]

 977      7   Kirke. Sarpsborg. Påskrift 2000, ikke postgått. (K)              [20]

 978     10   Kirke. Sjusjøen Fjellkirke. 2‑bilders. Ubr. Norm. F‑1‑31. (K)    []

 979     10   Kirke. Skåbu, Gudbrandsdalen. Interiør. Ubr. Norm. G‑8‑58. (K)   [20]

 980     15   Kirke. Stiklestad. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                    [75]

 981     10   Kirke. Tau, interiør. Svhv fotokort, litt blekt, svak brunlig.   []

              Udelt adr.side. Ikke postg., påskrift "Tau kirke 1905?". (K)

 982     15   Kirke. Tromsdalen. Nattbilde Brukt 1983. (K)                     [20]

 983     10   Kirke. Tromsø. Svak påskrift/stmp.‑sverte forside. Br. 1983. (K) [20]

 984      5   Kirke. Ukjent. Vinterbilde. Brukt 1976 (frim. fjernet). (K)      []

 985      8   Kirke. Ulvik. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                             []

 986     25   Kirke. Øvrebø. Svhv (svakt bruntonet) Lf fotokort. Brukt,        []

              stmp. Øvrebø 18 X 16. Eneret Øvrebø Meieri & Handelslag. (K)

 987     15   Kirke. Ålesund. Svhv fotokort. Ubrukt. Normann 13/697. (K)       []

 988      1   Kongelig (DK). Lot 9 kort. Dronning Margrethe, familie etc.      []

              Aller fleste bra stand, og ubrukte.

 989     15   Maleri. Oscar Wergeland. Riksforsamlingen på Eidsvold 1814.      [20]

              Brukt 1914. (K)

 990      2   Maleri. Wentzel, G. "Gjestene kommer". Ubrukt.  (K)              []

 991     20   Romantisk. 3 kort Lf Svhv/delvis kolorert, brukt 1909. 2 med     []

              dame i "matrosdrakt", 1 med dame/matros. Alle på nettbilde. (K)

 992     10   Sluser. Trollhättan, Sverige. Med båter. Ubrukt. (K)             []

 993     10   Speider. Starum 75. Særst. FA‑leiren Starum 75 2.8.75. Fler‑     []

              bilders, svhv. Ubrukt. (K)

 994     12   Sporvogn. København Motorvogn nr. 280 (ex Nesa 911). Ubr. (K)    []

 995     12   Sporvogn. København. Scrap Motorvogn nr. 470 (1945). Ubr. (K)    []

 996     15   Sporvogn. Københavns sporvejes motorvogn 257 (1907). Ubr. (K)    []

 997     15   Sporvogn. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Spesifikasjon på        []

              baksiden. Medfølger Bergens Sporveis trikk 119. Ubrukte. (K)

 998     10   Tog. DB. 1. tyske jernbane Nürnberg‑Fürth. Ubrukt. (K)           []

 999     15   Tog. DB. Dampf‑Güterzuglokomotive 41 241. Ubrukt. (K)            []

1000     12   Tog. DB. Dampf‑Güterzuglokomotive 50 622. Ubrukt. (K)            []

1001     12   Tog. DB. Dampf‑Güterzuglokomotive 52 5804. Ubrukt. (K)           []

1002     10   Tog. DB. Dampf‑Personenzuglokomotive 23 1097. Ørlite av‑         []

              skrapet papir på baksiden. Ubrukt. (K)

1003     10   Tog. DB. Dampf‑Personenzuglokomotive 38 1182. Ubrukt. (K)        []

1004     13   Tog. DB. Dampf‑Personenzuglokomotive 38 205. Ubrukt. (K)         []

1005     15   Tog. DB. Dampf‑Schnellzuglokomotive 02 0314‑1. (K)               [20]

1006     15   Tog. DB. Dampf‑Schnellzuglokomotive 18 201. Ubrukt. (K)          [20]

1007     10   Tog. DB. Dampflokomotive 50 622. Litt tape og papir pålimt       [20]

              baksiden. Kortet er helt. Ubrukt. (K)

1008     13   Tog. DB. Güterzug‑Dampflokomotive 45 023. Ubrukt. (K)            [20]

1009     15   Tog. DB. Güterzug‑Lokomotive 44 1558. Ubrukt. (K)                [20]

1010     15   Tog. DB. Güterzug‑Lokomotive 50 685. Ubrukt. (K)                 [20]

1011     15   Tog. DB. Güterzug‑Lokomotive 50 975. Liten "teknisk" info        [20]

              påført baksiden, ellers ubrukt. (K)

1012     10   Tog. DB. Güterzug‑Lokomotive 52 5804. Litt påskrift og to små    [20]

              rifter på baksiden, ellers ubrukt. (K)

1013      5   Tog. DB. Intercity Experimental. 1985 München‑Freimann. Ubr. (K) []

1014     10   Tog. DB. Intercity Experimental. Ubrukt. (K)                     []

1015     13   Tog. DB. Lokomotive 50 4017. Ubrukt. (K)                         []

1016     15   Tog. DB. Personenzug‑Lokomotive 23 105. Ubrukt. (K)              [20]

1017     15   Tog. DB. Personenzug‑Lokomotive 23 1097. Ubrukt. (K)             [20]

1018     12   Tog. DB. Personenzug‑Lokomotive 24 009. Ubrukt. (K)              []

1019     12   Tog. DB. Personenzug‑Lokomotive 39 196. Ubrukt. (K)              []

1020     15   Tog. DB. Personenzuglokomotive. Ubrukt. (K)                      [20]

1021      5   Tog. DB. Schlafwagen. Svake limspor/tynn flekk baks. Ubr. (K)    []

1022     10   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 001 150‑2. Ubrukt. (K)            [20]

1023     12   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 001 199‑9. Ubrukt. (K)            [20]

1024     15   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 01 016. Ubrukt. (K)               [20]

1025     12   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 01 1061. Liten påskrift           [20]

              på baksiden. Ubrukt. (K)

1026     10   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 01 111. Litt påskrift på bak‑     [20]

              siden, ellers ubrukt. (K)

1027     10   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 01 118. Ubrukt. (K)               [20]

1028     12   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 05 001. Ubrukt. (K)               [20]

1029     12   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 10 001. Baksiden påført litt      [20]

              "teknisk info", og med liten flekk avskrapet papir. Ubrukt. (K)

1030     18   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 18 505. Ubrukt. (K)               []

1031     15   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 19 015. Ubrukt. (K)               []

1032     15   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive 19 017. Ubrukt. (K)               [20]

1033     15   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive Baureihe 10. To små/svake         [20]

              taperester(?) baksiden. Ubrukt. (K)

1034     18   Tog. DB. Schnellzug‑Lokomotive S 3/6e "3634". Ubrukt. (K)        []

1035     15   Tog. NSB. BM 92.14 v/Hommelvik 1985. Ubrukt. (K)                 [20]

1036     10   Tog. NSB. Damplok type 11 ‑ 1896. Tegning. NJK Østf.banen (K)    [20]

1037     20   Tog. NSB. Damplok type 22b nr. 193 (1908). Med godstog på        []

              Vikersund st. 1953. Svhv fotokort (TK 41). Ubrukt. (K)

1038     20   Tog. NSB. Damplok type 24b nr. 210 (1910). På Eina st. 1966.     [40]

              Svhv fotokort (TK 40). Medflg. Lok, Jernb.museet. Ubrukte (K)

1039     10   Tog. NSB. Damplok type 26a nr. 216. Svhv fotokort. På Røros      [20]

              1961. Litt "oppskrapet" papir på baksiden. Ubrukt. (K)

1040     10   Tog. NSB. Damplok type 26b nr. 195. Svhv fotokort. På Dokka      []

              1967. Litt "oppskrapet" papir på baksiden. Ubrukt. (K)

1041     17   Tog. NSB. Diesellok Di 3.633. Kirkenær 1988 (JK‑56). Ubr. (K)    []

1042     15   Tog. NSB. Diesellok DI 4 nr. 4.655 (1980). På Heimdal st.        []

              1990. Ubrukt. Medfølger folder/hefte "Hva er ATS?" (K)

1043     18   Tog. NSB. E 8 nr. 8.2060 (1941). Lillestrøm 1990. Ubrukt. (K)    []

1044     20   Tog. NSB. Ekspresstogsett, motorvogn 66.02 (1945). På Oslo V.    [40]

              1976. (JK 28). Noen påtegninger bakside, ellers ubrukt.  (K)

1045     10   Tog. NSB. El 5.2039 med ekstratog 1.6.1980. Noen svake "ujevn‑   []

              heter" på baksiden. (JK‑8). Ubrukt. (K)

1046     20   Tog. NSB. El3 nr. 2025‑2027 (1924) for malmtog. Svhv. Ubr. (K)   []

1047     10   Tog. NSB. Motorvogn BM 87 03. Ekstratog 1981. (JK‑35).           []

              litt hjørneslitt/‑skade. Ubrukt. (K)

1048     20   Tog. NSB. Motorvogn Cmb 2, "Padda". Eks. banen Askim‑Solberg‑    []

              foss. På Krøderen st. 1983. (JK 20). Ubrukt. (K)

1049     18   Tog. NSB. Motorvognsett 69D. Disenå 1983. (JK‑23). Ubrukt. (K)   [33]

1050     17   Tog. NSB. Motorvognsett type 69D. Prøvetur Disenå 13.6.1983.     [77]

              (JK‑23). Ubrukt. (K)

1051     10   Tog. NSB. Nordlandsbanens nattog, Ht 455, med 2 Di 3 ved         [30]

              Dalselv 1979. Litt "ujevn" bakside. (JK‑26). Ubrukt. (K)

1052     12   Tog. SJ. Persontåg 2471Y, Kråkviken 1974. Ubrukt. (K)            []

1053     15   Tog. SJ. Rc4 i møte med malmtog Björkliden 1986. Ubrukt. (K)     []

1054     10   Tog. SJ. X2 2003 Högfartståg (1991). Som tåg 421 St.holm‑G.borg  []

              v/Glibotorp aug. 1991. Ubr. Medflg. noen SJ klistrelapper. (K)

1055      2   Tog. USA. Electro‑Motive 1. EMD‑1, 3800 h.p. Lf. Ubrukt. (K)     []

1056      4   Tog. USA. GP‑38 No. 258. 87 miles øst av New York C. Ubr. (K)    []

1057      2   Tog. USA. Kentucky, 1968. Lf. Ubrukt.  (K)                       []

1058      2   Tog. USA. Louisville and Nashville Railroad. 1981 Lf Ubr. (K)    []

1059      2   Tog. USA. RF&P Locomotive Nr 1106, Virginia 1953. Lf ubr. (K)    []

1060     20   Tyrefektning. Farve/kolorert Lf. Brukt fra Gibraltar 1910. (K)   [60]

 

MYNTER                                    

─────────────────────────────────────────────────────

1061     50   Brasil. 17 mynter à 1 Real. Diam. 27 mm. Stainl. steel + brass   []

              coated steel (ring). Årst. 2014‑2016. OL Rio 2016. Div. sports‑

              motiver. Plast "forseglet" i folder m/"kyryllisk" skrift. (K)

1062     40   Norge.  25 kr. Frigjøring 1970. 875/1000 sølv. Noen små svake,   []

              mørke punkter/felter i fordypning/kant. Bør renses?

1063     80   Norge. 100 kr. Olav konge i 25 år. 925/1000 sølv. Ant. usirkul.  []

1064     80   Norge. Myntsett 1991 i hardplast fra Den kongelige Mynt.         []

1065     25   Singapore. Hefte 14x9 cm med 12 mynter mellom 1990 og 2000,      []

              og mellom 1 sen/1 dollar/1 ringgit. (+ noen frimerker).

 

BLADER/HEFTER                             

─────────────────────────────────────────────────────

1066     22   Pondus: Nr. 8/2016 og 6/2017. Billy: 2/2010. Medfølger Lunch     []

              Spesial "Brød og sirkus" med oppskrifter.

1067     22   Pondus: Nr. 9/2016, 9 og 10/2017, 1/2019. Billy: 4/2007.         []

 

FOTOGRAFIER                               

─────────────────────────────────────────────────────

1068      8   3 fotografier 10x15 cm båter. "Sport Rover", "Frances Bark‑      []

              ley", Pipervika 1984 m/div. tape bakside. Alle nettbilde. (K)

1069     20   Båthavari. 2 fotografier (av samme båt?). Svhv 9x13 cm. Litet    []

              klipp helt øverst til v. på ett av bildene. (K)

1070     20   Lot 16 bilder ca. 7x9 cm. Noen eldre, Svalbard, hval, isbjørn,   []

              Hella fergested etc. Svhv og farve. Noen skadet bakside. (K)

1071     15   Mandal. Kai/båt/folk. Svhv fotografi (av kort?) 10x15 cm. (K)    []

1072     10   NSB‑vogn. Strømmens Verksted 1982. Farvefoto 9x13 cm. Med        []

              litt påskrift på baksiden. (K)

1073     20   Togkollisjon på Kolbotn 20.5.1985. (BM 69 A og B). Farvefoto     []

              10 x 15 cm. (K)

1074      1   Ukjent båt og sted. foto. 15x10 cm. (K)                          []

 

BØKER                                     

─────────────────────────────────────────────────────

1075     30   "Berlin. Nederlaget 1945". Antony Beevor. Pocket 2003, 543       []

              sider. Mange bilder og kartskisser. Virker ubrukt.

1076     30   "DAB. Utdatert før det er oppdatert?" T. Viksveen. Den egent‑    []

              lige historien om radio‑digitalisering. Innb. 13x21 cm. Som ny.

1077     10   "Den drukner ei som henges skal. Mellom barken og veden". Jon    [30]

              Michelet. Pocket. Brukt, ørliten "slitasje".

1078     30   "Det fjerde rike". Clive Cussler. Nazistisk organisasjon.        []

              Pocket 382 sider. Pent brukt.

1079     25   "Drammen og Oplands Turistforening Årbok 1945". Med hovedemne    []

              Svelvik. Mange bilder. "Heftet" 252 s. Litet utklipp av Eier‑

              navn? 1. innv. side. Omslag m/bretter og "eldet", ellers bra.

1080     15   "En skygge av tvil". J. Mc Naught 1998. Innb. 395 s. Triller/    []

              romantikk/FBI. Utradert eiernavn innvendig, ellers bra stand.

1081     35   "Gla' kongen, Olav den blide". Yngvar Holm. Innb. 1987. 223 s.   []

              Mange bilder. 250 historier/anekdoter. Brukt. Navnepåskrift

              innvendig, ellers i fin, brukt stand.

1082     25   "Halvmorderen". Håkan Nesser. Innb. 2020. Svensk spenningsroman  []

1083     25   "Ivar Hoff på offensiven med Lillestrøm" 1977. Innb. 154s. Brukt []

1084     30   "Jakten på polarkoden". Clive Cussler. Innb. 2005.               []

1085     12   "Knokkelsamleren". Jeffery Deaver 1997. Pocket 426 s. CAP        []

              spenningens mestere. Brukt.

1086     50   "Kongen forteller". Harald Stanghelle. Innb. 2020. 463 s. Kong   []

              Haralds refleksjoner/dagens Norge. Mange bilder! Pent brukt. (W)

1087     20   "Men ikke hvis det gjelder din datter". Jan Guillou. Pocket      []

              2008. 408 sider. Carl Hamilton er tilbake i Sverige.

1088     25   "Norsk Filatel. Tidsskrift". Årgang 1971+1972 som 1 fin bok,     []

              med "gullskrift" i ryggen. Er uten omslagssidene for hvert nr.

1089     25   "Norsk Filatel. Tidsskrift". Årgang 1973 som fin bok, "gull‑     []

              skrift" i ryggen. Er uten omslagssidene på hvert nr. "Ubrukt"!

1090     35   "Også vi når det blir krevet". Hjemmefronten under krigen 1940‑  [140]

              1945. Pauls Engstad 1985. Innb. 20x26 cm, m/bilder. Pent brukt.

1091     40   "Operasjon Tirpitz". Historien om jakten på Hitlers mektigste    [90]

              slagskip. Patrick Bishop. Pocket 2013,428 sider. Bilder, båt‑

              tegninger, kartskisser mv. Virker ubrukt.

1092     10   "Oslofjorden". Folk og fisk gjennom 10 000 år. Sverre Jervell.   []

              22x27 cm innbundet. Mange bilder. Virker ny/ubrukt.

1093     20   "Panserhjerte". Jo Nesbø. Pocket 1997. 639 sider. Brukt.         []

1094     20   "Predikanten". Camilla Läckberg, Sveriges krimdronning.          []

              2005. Pocket 348 sider. Brukt.

1095     15   "Skien ‑ Et streiftog i gamle bilder". 22x21 cm innbundet,       []

              Genius forlag 1986. 132 sider. Masse bilder! Pent brukt.

1096     20   "Ulykkesfuglen". Camilla Läckberg, Sveriges krimdronning.        []

              2006. Pocket 376 sider. Brukt.

1097     25   "Årbok for Svalbard '79". "Pocket" 11,5 x 17 cm. 206 sider.      [32]

              Med svhv bilder. Litt slitt omslag, eller fin stand.

1098     25   "...og høyt i toppen DEN RØDE STJERNE". 1980. Cyril Joly.        []

              Krig/spenning/Sovjets invasjon av Europa. Innb., brukt.

1099     20   "Det ytterste hav". Øvre Richter Frich. Heftet 12x18,5 cm 120s.  []

1100     20   "Felleskatalog 1980". Farmasøytiske Spesialpreparater. Medisi‑   []

              ner/legemidler, beskrivelse/innhold/virkning etc.

1101     25   "Forsvarets rolle i Norges historie". Forsvarets krigshistor‑    []

              iske avd. 1965. Innb. 72 s. Litt utv. slitasje, ellers bra.

1102     30   "Håndbok for soldaten". 1937. 11,5x16 cm. 160 s. Tykke permer.   []

              Svak "eldet" slitasje utvendig, ellers bra. Med soldatnavn.

1103     25   "KGB Operasjon Norge". Odd Bergfald. Innb. Hjemmenes forl. 1975. []

1104     25   "Kvinnen i buret". Jussi Adler‑Olsen. Pocket. 1. bok med Assad.  []

1105     20   "Mannen fra St. Petersburg". Ken Follet. Innbundet, brukt.       []

1106     25   "Mesterdetektiven Knut Gribb". Innb. 1968. 256 sider.            [40]

1107     15   "Refleksjoner ved veis ende". Ernst Høva. 13x21 cm. 1980.        []

1108     15   "Det sovjetiske rikets fall". Donald James 1983. Myk perm.       []

              "Realistsisk, spennende og tankevekkende roman". Pent brukt.

1109     35   "Flåklypa Tidende". Kjell Aukrust. 14x21 cm med stive permer.    []

              1. opplag 1970. Helge Erichsens Forlag A/S. Pent brukt.

1110     25   "Flåklypa". Kjell Aukrust. 1962. 14x21 cm med noe slitte,        []

              bløte permer, ellers pent brukt. Helge Erichsens Forlag A/S.

1111     25   "Folk & Fe". Kjell Aukrust. 14x21 cm med "bløtt" omslag, som     []

              er meget slitt, ellers bra. Med persongalleri. Tiden 1960.

1112     20   "Halvmåneligaen". Knut Gribb nr. 5. Pocket, brukt.               []

1113     15   "Industrirevy Buskerud 1975". Opplysning om ledelse, kapital og  []

              omsetning. Omtale av kommunene. Innb. 21x30,5 cm. Pent brukt.

1114     15   "Menn gråter ikke". Nils Schjander. Samtidsroman om forholdet    []

              mellom yrkeskarriere og familie. 1984. Innbundet. Pent brukt.

1115     35   "Mot Stupet". Norge inn i krigen. Kjell Fjørtoft. Innb. Brukt.   [110]

              Bilder. "Leseeksemplar". Nye og ukjente sider ved opptakten

              til krigen. Sviende avsløringer av regjeringens handlingslamm‑

              else. Vinterkrigen i Finland. Burde vært pensum for alle nå!

1116     25   "Togrøverne". Togrøveriet av 2,5 millioner pund i England        []

              1963. Deres egen historie. Innb. m/bilder. Pent brukt.

1117     10   "Vi og vårt land". T. Klunde. Norges økonomiske geografi.        []

              For økonomisk gymnas. Klima/land/folk/samf. etc. Innb. 1968.

1118     20   "Vi stifter et hjem". Råd til nygifte etc. Bok fra 1965. Div.    []

              temaer, ves. som "reklame" fra div. Drammensfirmaer. "Nostalgi"

 

BROSJYRER/KATAL.                          

─────────────────────────────────────────────────────

1119     10   ABU Napp og Nytt 1982. Utstyr, stenger, sneller, sluker etc.     []

1120     25   Båtguiden 1983. Båter, motor, utstyr. 416 sider, 14,5x21 cm.     []

1121     50   Rånåsfoss Kraftverk, Akershus. A4‑hefte om kraftverket, histo‑   []

              rie og samfunnet. Avsnitt om Glomma med fisk/dyreliv, Stor‑

              Ofsen (kjempeflommen) i 1789 etc. 36 sider. Virker "ubrukt".

1122     25   Vinmonopolets Prislister, hefter. 10 stk. For Brennevin og/      []

              eller vin: 1971 1972 1975 1978 1979 1989.

1123      5   Årets Bøker 1979. Hefte 13,5x21cm med beskrivelse, priser,       []

              forfatterregister for årets bøker 1979.

 

FRIMERKEKAT. ETC.                         

─────────────────────────────────────────────────────

1124     15   AFA Skandinavia‑katalog 1965. "Som ny". Nostalgi!                []

1125     50   Polen. Polsk "Spesialkatalog", Fischer 2021. Med noe info        []

              på tysk og engelsk. Fin stand, mange små farvetusjmarkeringer

 

ALBUM, TOMME.                             

─────────────────────────────────────────────────────

1126      5   11 stk. ubrukte Utvalgshefter 15x21 cm. 2 stk. med 8 blad,       []

              4 stk. med 10 blad, og 5 stk. med 20 blad.

 

ALBUM, TOMME. BRUKTE                      

─────────────────────────────────────────────────────

1127    300   Norge i 2 stk. Leuchtturm‑album "Perfect". Fortrykk/klare        []

              lommer. Grønne. Fra 1855 til 1979, og 1980‑2000. Ca. 3,6 kg.

1128     65   Norge. Leuchtturm klembindalbum. Fortrykk. Med klare, og         []

              svarte (flest) klemlommer 1855 til 1982. Ca. 1,8 kg.

1129    175   Norge. Leuchtturm‑album "Turn Bar Binder" Fortrykk/klare lom‑    []

              mer. 1855 til 1979. Med Tj./Off.sak og plass for flere plater

              etc. på eldre merker. Grønt, i grønn kassett. Ca. 2,5 kg.

1130     30   Ringperm (4 ringer) 20x23 cm med 42 klare plastlommer for 2,     [100]

              ev. 4 postkort e.l. Burgunderrød. Pent brukt. Arkene "som nye".

 

INNSTIKKSBØKER BRUKTE                     

─────────────────────────────────────────────────────

1131     35   Innstikksbok. A4 blå 16 s. Hvit udelt kartong. Doble mellom‑/    []

              skilleark. Noen utvendige svake flekker, ellers bra.

1132     55   Innstikksbok. Lt A4 blå 16 s. Basic S. Svart udelt kartong,      []

              doble mellom‑/skilleark. Bra stand.

1133     50   Innstikksbok. Lt A4 rød 16 s. L4/8T. Hvit vertikalt delt         []

              kartong. Doble mellom‑/skilleark. Bra stand.

1134     10   Innstikksbok (Lt) 12,5 x 17 cm, 16 sider. "Som ny".              [20]

1135     20   Instikkalbum Lt grønn 16 s. A4 hvite midtdelte sider.            []

              Doble pergamyn skilleark. Fin stand.

1136     25   Instikkalbum Lt rød 64 s. A4 hvite sider/midtdelt. Med           []

              doble pergamyn mellomblad. 9 striper på hver side. Ubrukt?

1137     40   Instikksbok rød 48 s. A4 hvite sider m/2 pergamyn skilleark.     [100]

              NB! Med noen frank.etik. ATM 1.1 1.2 1.4 mest **/ører. Som ny!

 

POSTKORTALBUM                             

─────────────────────────────────────────────────────

1138    175   Leuchtt.‑album for postkort, konv. etc. 24,5x27x5,5 cm. Grønt    [250]

              kunstlær, 4 ringer, med kassett. Inneholder 39 svarte, tomme

              ark, hvert med 4 lommer ca. 18x12 cm. Alt "som nytt". Billig?

 

PERMER ETC.                               

─────────────────────────────────────────────────────

1139    115   2 flotte Lt‑permer. 4‑rings, burgunder og blå m/"gull"‑stiper.   []

              255 x 300 x 55 mm. (Virker som lær?). Meget pent brukt.

1140     15   Klemalbum, tomt. 25x30 cm. Blått, tekst "Norge" forside.         []

 

MUSIKK                                    

─────────────────────────────────────────────────────

1141      4   CD. "Absolut Reggae" (15 melodier) og "A little bit of Mambo"/   []

              Lou Bega (13 melodier). 2 CD‑er, litt coverslitasje.

1142      5   CD. "Glory! Glory! Man. United". 20 melodier.                    []

1143      3   CD. Paul Young. "The Crossing". 11 melodier.                     []

1144      5   CD. Postgirobygget. 12 melodier. Med bl.a. Sløv uten dop, Lei    []

              av og bli lurt, Bulldoser, Idyll, En lang tur, Essensuell.

1145      5   CD. Åse Wentzel. "Syng & Le 1985‑1962". 25 melodier.             []

1146     25   Cliff Richard. 45 single gul. Travellin' Light/Dynamite.         []

              Tusjfl. 1 side. Uten cover. Brukt. Medflg. skadet? I love you/D

1147     20   Elvis Presley. EP 45‑plate. Brukt. Have I told you lately.../    []

              I need you so/Blueberry Hill/Don't leave me now. EPC 1515‑3.

1148     15   Elvis Presley. EP 45‑plate. Godt brukt. Mean Woman Blues/Got     []

              a lot of livin'to do/Lonesome Cowboy/Hot Dog. EPA 2 1515

1149     12   Emile Ford. 45 single. Still/You'll never know what you're       []

              missin. Uten cover. Brukt.

1150     15   Jim Reeves. 45 single. I won't forget you/A stranger's just      []

              a friend. Brukt, uten cover. RCA 47‑9552.

1151     10   Millie. 45 single. Sweet William/Oh, Henry. Uten cover. Brukt.   []

1152     20   The Beatles. 45 single. A hard Day's Night/Things we said        []

              Today. Liten tusjflekk en side. Uten noe cover. Brukt.

1153     10   The Swinging Blue Jeans. Hippi Hippy Shake/How I must go.        []

              Uten cover. Brukt.

 

DIVERSE                                   

─────────────────────────────────────────────────────

1154     10   3 tomme esker ca. 55x35 mm. 2 Fyrstikk: Jönköp. Tändst.fabr.     []

              "Impregnerade" og Reklame Friskus. 1 eske for tegnestift. (K)

1155     20   37 kort 10 x 6,5 cm med tyske damplok. En slags samlerkort? (K)  [40]

1156    300   ABU Ambassadeur No. 6000 Kastesluksnelle (rød). Brukt, men       []

              virker OK. (K)

1157    225   Foldekniv. Ca. 19 cm utslått, 190 gram. Eksklusiv utførelse.     []

              Meget godt håndgrep. Gaveidé ? (K)

1158     35   Jernbanebilletter etc. 6 "bonger" Ekstratog N. Jernb.klubb, 1    []

              Jernb.museet. Div. billetter NSB. Oppgave lokimotivers brutto‑

              og bremsbare vekt. Spisevogmkvitt. Alt på nettbildet. (K)

1159     20   Kastesluker. 4 stk. spinnere: Abu Sonette (ca. 18 gram),         []

              2 stk. Same (à 8), Action (3) "som ny", øvrige brukte. (K)

1160     20   Kastesluker. 4 stk.: Blank Elbe m/"blyklump" (ca. 28 gram),      []

              "Stingsild" (32), Blank "sild" (28), Sølvkroken (35). Brukte (K)

1161     20   Kastesluker. 4 stk.: Blank m/"blyklump" (ca. 58 gram), Egon      []

              (28), Rauma (10), Sølvsilda (20). Brukte/2 nær "som nye". (K)

1162     20   Kastesluker. 4 stk.: Sølvkroken (ca. 10 gram) + Lillauren (20),  []

              Wiggler (28), Toby (12). Wiggler ny?, øvrige brukte. (K)

1163     20   Kastesluker. 5 stk.: Abu Island (ca. 18 gram), Koster (18), 2    []

              stk. Abu "Sild" (à 22), liten Sølvkrok u/krok (8). Brukte. (K)

1164     20   Lommekniv. Blank m/svakt preg. Knivblad + fil?. Lengde 7 cm      []

              sammenslått. I futtereal; reklame Ing. Gran, Drammen. (K)

1165     30   Lommekniv. Svart, med Esso‑reklame. 4 funksjoner, bl.a. med      []

              saks. Lengde sammenslått 7 cm. I eske.  (K)

1166     75   Mappe 23x33 cm. "Jubileumskonvolutter Trondheim 997‑1997".       []

              10 postkort fra Trondheim i over 100 år, reproduksjoner med

              info om trykk‑/produksjonsteknikk etc. Særstmp. Utg. Posten.(W)

1167     35   Premie Langrenn. Plakett 5 x 7 cm i kobber(?), relieff av ski‑   []

              løper. 82 gram. Inngravert 23 pr. Merket D.A. = David Andersen?

1168     35   Premie Skihopp. Plakett 5 x 7 cm i kobber(?), relieff av ski‑    []

              hopper. 81 gram. Inngravert "Bedriftsidrett 1946, 9 pr.".

              Merket D.A. = David Andersen ? (K)

1169    150   Sølvpokal. 59 gram. 2 svenske stempler + 835. Gravert:           []

              "Lionpokalen 1987". Høyde 62 mm.  (K)

1170      2   Telekort. 21 stk., ves. Telia, noen få utenlandske. 20 forskj.?  []

1171    100   Tønne/Spann, diam.=10 cm/h=17 cm. 2 hanker og lokk. Portuge‑     []

              sisk Copper Ware, "inside hand‑wiped with tin". Noen få

              "bulker" i nedre messing(?)‑band, ellers fin. Dekorativ! (K)

1172     40   Juleplatte 1983. Porsgrund. Design Gunnar Bratlie. Fin stand.    []

 

ROTELOT                                    

─────────────────────────────────────────────────────

1173      1   Julemerke 1983 ** Grønl. helark. 6 ** miniark div. Europa. 2     []

              iddiser. Div. tabeller DK bilferjer etc. 7 svensek FFC.

1174      1   Postfr. noen N + utl. m/miniark. Div stmpl utl., bl.a. eldre     []

              S., noen SF. DK + div. Julemerker stmp. og ** i blokker.

1175      1   Rotelot. 14 FFC. FN USA Afa 14. Tyskl. 4‑bl. Afa 2079. GB 522‑   []

              24/Concorde på konvol. 8 stk. FDC Norge Ludvig NK 1056‑57.

1176      1   Rotelot. 16 FFC. Frankrike o Afa 1530. Bulgaria Afa 1239‑40 +    []

              21 stk. påtrykk/områder? DDR **. 7 FDC Norge Ludvig NK 1056‑57.

1177     15   Rotelot. Frim. mest stempl./klipp/brev/kort div. land. N: Noe    []

              postklipp 1930/40‑t. ** Island, Jersey. Utv.hefte Europamerker.

1178     10   Rotelot. Med konv. div. land. Klipp (mye ordin. N + Tyskl.).     []

              Hellas FDC noen ** og hefte. Sovjet: Hefte m/vel 50 malerifrim.

              + 2 miniark. **/o Åland og Færøy (m/hefte Hunder). Div. 340 gr.

1179     10   Rotelot. Postklipp N (m/Tj.)/Tyskl./Div. Frimerker div. land,    []

              også Asia. Miniark. Kort/brev/FDC. Kringkastingskort 1940/50‑t.

              Liten konv. mange Norge (*) ustmp. u/lim og ødelagte. 330 gram.

1180     10   Sovjet: Afa 474‑78 * Luftp. 1934. Sverige: 471‑75 ** (A 412‑16)  []

              Postk. opptr. eldre båt. Norge: Minneblokk Norwex 80.

 

REALISASJON                               

─────────────────────────────────────────────────────

1181      6   55 brev/helsaker/Aérogr./Postkort/Div. Malta/Austr./Østerr./     []

              Kuwait/CH/Tonga/N/Ceylon/Færøy/S/FN/Kypros. Div. år. Noe bra?

1182      5   Ca. 85 gram løse merker utland. Noen delvis land‑sortert.        []

              Ikke sjekket, ser variert ut. Med flere Nederland ** 765‑66.

1183     15   China: Div. 1977, ant. mellom SG 2697/2726 ‑ Mi 1325/54.         []

              India: Ca. 275 mrk. sent 1940‑t./nyere, i 24 s. Lt inst.alb.

1184     18   DDR: Lot vel 50 (40 forskj.?) FDC 1960‑tall. Afa 2123‑24 ** som  []

              "miniark". Vest‑Berlin: Klipp m/Afa 100 Vestberlinere 40 pf.

1185     25   DK. Realisasjon ubrukte. 10‑blokk ** 587. ** 94. Lot ** m/Porto  []

              20 stk. av Bølgel. + ves. 1940‑t. * 169‑74. 4 hefter pål.30 kr.

1186      1   FN Genève. FDC Afa  96‑112. På tilsammen 10 konvolutter.         []

1187      1   FN Genève. FDC Afa 113‑18 og 121‑30. På tilsammen 10 konvol.     []

1188      1   FN Genève. FDC Afa 131‑49. På tilsammen 10 konvolutter.          []

1189      1   FN Genève. FDC Afa 154‑60 og 163‑75. På tilsammen 12 konvol.     []

1190      1   FN Genève. FDC. 13 forskjellige konvolutter 1989‑90.             []

1191      1   FN New York. Lot 15 FDC‑konv. Antas ves. 80/90‑tall og forskj.   []

1192      1   FN Wien. FDC. 11 forskjellige konvolutter 1984‑95.               []

1193     80   Frankrike. Realisasjon eldre stempl. merker: Afa 15 16 27 29     []

              60 64 81 84 93 94 95 83. Aller fleste bra stand. Lavt utrop!

1194     35   Frankrike. Realisasjon. 5 eldre Helsaker, bl.a til Norge 1895.   []

              30 eldre stempl. 7 soldatmrk. 7 koloniutg. Miniark Afa 1675‑76

1195     15   Færøyene. Lot 2 hefter Sjakk (** og FDC), 2 miniark (** og FDC)  []

1196     15   Færøyene. Lot 3 hefter, 1 miniark, Årssett ** 1987.              []

1197     15   Færøyene. Årssett ** 1989. 4 hefter m/sjakk **/FDC. 1 miniark    []

1198     10   Hellas. Lot. Afa 1570‑71, hefte ** Europa 1984, 5 like hefter.   []

              Afa 1911‑22 = 3 miniark **. 2 stk. Hefter Jul 1984 **

1199     25   Isle of Man. 13 miniark **/Stmpl. 52 merker (stmp./**).          [40]

              8 hefter **. Alt noe dublisert?

1200      1   Isle of Man. Afa 155‑60 ** Miniark, lot med 5 like ark.          []

1201     10   Lagermappe ca. 25x32 cm. ** p.fr.: DDR 18 stk. Afa 520 m/vign.,  [20]

              18 stk. 8 pf. 5‑årspl. FN 8 stk. (4 forskj.) miniark flaggserie.

              Island 20 av hv. 483‑84. Luxem. 25 Nato 600‑01. DK 74 stk. 344.

              Grønland Ark 50 stk. 97. Stemplet: Tyskl. Miniark Afa 1980.

1202     25   Liechtenstein. Afa  913‑21 + 1001‑05. Hele 1988 + 1989 + 1990.   []

              Alt med både postfrisk ** og stemplet.

1203      5   Lot  85 Brev. Mest ca. 1980‑t.? Små + div. format. Norge + mange []

              land. Flere med mange/bra frankeringer, noen få frank.mask.

1204      5   Lot 100 Brev. Mest ca. 1980‑t.? Små + div. format. Norge + mange []

              land. Flere med mange/bra frankeringer, noen få frank.mask.

1205      5   Lot ca. 20 brev fra div. land 1960/nyere. Sett Vaticanet, DK,    []

              N, Tyrkia, Monaco, Tyskl., India, Sveits + div. Noen er FDC.

1206      5   Lot ca. 35 brev fra div. land. Ves. etterkrigs? Mange med        []

              bra frankeringer. + noe div., kvitteringer, reklapper etc.

1207    150   Luxembourg. Realisasjon! Afa 13 21 47 53, Tjeneste 5 29 41 42    []

              61 + 11 stk. div. Tj. Forbeh. om Afa‑nr. Kat.v. minst 5.000?

1208     50   Monaco. Realisasjon 8 stk. ubrukte m/hengslerest *. Afa 7, 8,    []

              20, 36, 39, 40, 42 (tynn flekk), 50. Meget lavt utrop!

1209     60   Monaco. Stemplet: Afa 1‑5, 3 stk. 6, 15‑17, 19a. Fleste bra.     []

1210     25   Norden ** Rest ca. 50 merker i utv.hefte. Folder Norden‑merker   []

              1986. Dubl. div. Norden‑land. Eks. Færøy. 42‑46, 14‑20 av hver.

1211     12   Postkort Temaer. 13 kort. Båt/"Preussen", julekort, kunst        []

              Oslo Rådhus, Greta Garbo, hoteller div. land. Noen svhv og Lf.

1212      5   Postkort Temaer. 7 kort. Museum, Skulptur, Statue, Restaurant    []

              (Frognerseteren), Museum (Hanseatisk Bergen). Fleste svhv.

1213     13   Postkort. 13 norske. Geiranger, Eidsvollbygn., Knutehytta,       []

              Vassenden, Hamar, Drammen, Eikrestølene. Eldre til 1960‑tall?

1214     15   Postkort. 15 norske. Videsæter, Skien, Merok, Tolga, Lilleham.,  [30]

              Leira, Sakshaug, Loenvannet, div. Noen Lf, eldre til 1960‑tall?

1215      1   Postkort. Lot 21 stk. Med Båter/Tog/Div. steder inn/utl., div.   []

1216      7   Postkort. Sandvigske Samlinger. 7 kort. 1 farve. 3 Lf.           []

1217     10   Postkort. Tema Maleri. 12 kort. Per Krohg, Munch, Thorvald       [110]

              Erichsen, Piccio, Renoir, Rubens, Velasques, Zorn. Noen svhv.

1218     25   Postkort. Tema Maleri. 32 kort. Chr. Krohg, Monet, Gauguin,      [150]

              Goya, Daumier, Kr. Holbø, C. Sundt‑Hansen +div. Noen svhv og Lf

1219     10   Realisasjon. 3 utvalgshefter/rest. Sett 37 stk. 10ø Stolpe,      []

              dels med div. NK‑nr., flere NK 113, ** T 66 og div. norske.

              Island: * Ubrukt m/hengsle: Afa 187‑89, 250, 272, 303.

1220      1   Realisasjon. Uruguay ** 4 merker i blokk Capital..2013 +         [20]

              Israel/Urug. 2013. Italia Afa 2103/kort IPTT. Tyskl. 2693

              og 3150 i foldere. Quatar fellesutg. Morocco 2012.

1221      1   Romania, Polen, Ungarn. Masse merker i 32 siders A4 innstikk‑    []

              bok (hvite sider). Vesentlig etterkrigs. Kun få dubletter?

1222      1   Russland. Lot. Konv. m/romfarer 2015, Postk. m/slott 2017, 2     []

              konvol. m/eldre bygning 1993 (1 oppfr. helsak). Ingen postgått.

1223      5   S. Lot div. stemplede. Fac 57/2 stk. 198 231‑2 Tj. 11 19. (Afa   []

              52/2 161 214‑15 Tj 14 15) + div. + GV Medalj., Postembl,. GV V.

1224     20   SF. 11 Hefter ** N:o 1838 1845 (5 stk.) 1858 (3) 1954 2011       []

1225     25   SF. 8 Hefter ** N:o 1577 1584 1721 1838, 2 stk. 1717 1742.       []

1226     10   SF. Lot 14 postkort. Fra 1930‑t. til nyere. Mange 40‑tall, og    [25]

              endel Julekort. + 1 kort oppfrank. helsak 1951. + 1 liten konv.

1227     10   SF. Lot 15 postkort. Fra 1930‑t. til nyere. Mange 40‑tall, og    [20]

              endel Julekort.

1228     10   SF. Lot. Årssett 1980 **. 12 brev: 3 st. 4‑ og 3 st. 3‑talls,    []

              øvrige tidl. 1900‑t. og 30/40‑t. FDC Arkitektur 19.4.1986.

1229     15   Sveits. Flere (FDC?) 4‑blokker 1960‑tall. Afa 153. Div. postfr.  [20]

              FDC 861‑64 og 886‑89. 2 stk. konv. m/NABA 71 m/forskj. stempl.

1230      1   Tyskland. FDC Afa 2244‑48. 5 stk. A4‑ark med FDC‑konvol., +      []

              1 merke ** og 1 stk. stemplet. Ark nr. 24‑28/1986.

1231      1   Tyskland. FDC Afa 2249‑63. 15 stk. A4‑ark (1 ark hvert merke)    []

              m/FDC‑konv. + 1 merke ** og 1 stemplet. Ark nr. 1‑10/1987.

1232      1   Ungarn. Afa 1198‑1208. Fugler/3‑kanter. 11 forskj.. Stemplet.    []

1233      1   Ungarn. Afa 1257‑66. Skogsdyr. 10 forskj.. Stemplet.             []

1234      5   USA. 4 Hefter **. Med 15c Flagg, Roser, O.W. Holmes, Vindmølle   []

1235      1   Åland. FDC Afa/Facit  75‑105. På ialt 14 konvolutter. Alle med   []

              vignetter, rundstmp. diverse steder: Sund, Sottunga, Vårdö.

1236      1   Åland. FDC Afa/Facit 274‑79 og 281‑88. På ialt 9 konvolutter.    []

              Vignetter. 1 rundstmp. Ödkarby, øvrige Vårdö.

1237     12   Postkort. 16 stk. Bulgaria/Australia/Østerr./SF/S/Færøyene.      []

              Flere fra Kreta og Tyskland. Fleste bra stand, noen svhv og Lf.