A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 125.  Avsluttet 13. juni 2024

 

Med høyeste bud og salgspris for alle objekter med mottatte bud.

 

Hakeklammer [ ] er "tom" uten bud (og følgelig ikke solgt).

 

Ettersalg til utropspris, 15 % provisjon på tilslagssummen, og gjeldende portosats.

Ettersalg for usolgte objekter til og med 12. juli 2024. Forbehold om mellomsalg!

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden. Det er flere sider, bla til ønsket

    nummer ‑ eller tast inn nummeret (4 sifre, eks. obj. 781 = 0781) i

    feltet "Søk etter objekt". Klikk på bildet for å forstørre det.

 

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

For svenske og danske kunder: Merk at vi ikke lenger har kontoer i utlandet.

Salg til utenlandske kunder opphører etter neste auksjon (126).

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., vi betaler portoen.

(Minste kjøp/fakturasum er 35 kr.). Klikk på "Salgsliste" (= Liste nr. 113).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!

Denne tjenesten vil etterhvert opphøre. Benytt sjansen til rimelige objekter!

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 14/06/24 kl. 22:04:10        Høyeste   Salgs‑

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:  pris:

====== ======  ==============================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1    225      1. 4 skill. Våpen. 3‑rings nr. 42 opp/ned. (K)                [ 225] [ 198]

   2    225      1. 4 skill. Våpen. Riststempel. (K)                           [    ] [    ]

   3    225      2. Oscar I. 2 skill. gul. Del rundst. Tønsberg 12.5.1859? (K) [    ] [    ]

   4    225      2. Oscar I. 2 skill. gulorange. Litt utydel. st. Arendal? (K) [ 285] [ 210]

   5     18      3. Oscar I. 3 skill. grå. Avklipte tagger oppe.  (K)          [    ] [    ]

   6    200      3. Oscar I. 3 skill. grå. Svakt Christiania 19.7.1859. (K)    [ 255] [ 200]

   7     20      4. Oscar I. 4 skill. blå (mot blek‑aktig?) svakt rundst. (K)  [    ] [    ]

   8     20      4. Oscar I. 4 skill. blå. 3‑rings med utydelig nr.,           [    ] [    ]

              begynner med 2 ? Manglende tagg øvre høyre hjørne. (K)

   9     40      4. Oscar I. 4 skill. blå. Røraas 5.11.18??. (K)               [  40] [  40]

  10     16      4. Oscar I. 4 skill. blå. Type? Svakt litet hvitt punkt       [    ] [    ]

              venstre side (Fri..) = ? (K)

  11     70      5. Oscar I. 8 skill. br.karmin, anelse blekt. Svakt           [    ] [    ]

              Bergen 1.7.1862. (K)

  12     70      5. Oscar I. 8 skill. br.karmin. Del/snei av 2 stempler. (K)   [    ] [    ]

  13    250      6. Våpen 1863. 2 skill. gul. Del av delvis litt utflytende    [    ] [    ]

              stmp. ‑‑stiania. (K)

  14    180      6. Våpen 1863. 2 skill. gul. Opp/ned rundstempler. (K)        [ 160] [ 160]

  15    500      7. Våpen 1863. 3 skill. grå. 3‑rings nr. 35 (+ snei). (K)     [ 755] [ 605]

  16     80      7. Våpen 1863. 3 skill. grå. Flere dårlige tg. St. 1867. (K)  [  65] [  65]

  17     18      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. 2 merker, typer? Farveforskj.(K) [    ] [    ]

  18     25      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Del av rundst. Drammen (?). (K)  [    ] [    ]

  19     25      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Med blekk‑X og svakt rund‑       [    ] [    ]

              stempel (Brevig ?). (K)

  20     30      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Medflg. NK 4 (4 skill. Osc.I)    [    ] [    ]

              med tynn flekk). (K)

  21     25      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Svakt rundstempel. (K)           [    ] [    ]

  22     40      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Bergen‑stempel + snei.      [    ] [    ]

              Årstallet anelse utflytende (= 1867?). (K)

  23    125      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Del av ‑‑ania 66. (K)       [ 135] [ 125]

  24    225     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Christiania 19.9.1864. (K)     [ 235] [ 225]

  25    150     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Del av pakkstempel.  (K)       [    ] [    ]

  26     30     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsv. Del av 2 stmp. 1879. (K)      [    ] [    ]

  27     25     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsv. Del+snei svake r.st. (K)      [  30] [  25]

  28     50     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Litt svakt rundstempel     [    ] [    ]

              Drammen 1870. (K)

  29     45     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Rudst. 1870‑tall. (K)      [    ] [    ]

  30     20     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Sentrert til høyre. (K)    [    ] [    ]

  31     70     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul. Del + snei st. 1870‑tall. (K)   [    ] [    ]

  32     60     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul. Sentrert ned til venstre.       [    ] [    ]

              Noen ujevne tagger venstre side. Rundstempel 1860‑tall. (K)

  33     15     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gulbrun. Ujevne tagger h. side (K)   [    ] [    ]

  34    100     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gulorange. Del av opp/ned‑stempel    [    ] [    ]

              ‑‑Byp 8E 27.2.69. (K)

  35    100     13. Våpen 1867. 3 skill 3 grå. Del av opp/ned‑st. Stav.. (K)   [    ] [    ]

  36    100     13. Våpen 1867. 3 skill 3 grå. Sentr. til v. Svakt rundst. (K) [ 250] [ 165]

  37     75     13. Våpen 1867. 3 skill 3 grå. Sentrert noe ned til høyre.     [  75] [  75]

              Noen ujevne tg. høyre side. (K)

  38     13     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Litt svakt rundst. (K)          [    ] [    ]

  39     50     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Rundst. Ibestad 25.1.1869. (K)  [ 175] [ 138]

  40     20     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Sentr. opp t.h. Litt            [    ] [    ]

              utydelig rundst., kan være Sandefjord? 1870. (K)

  41     80     15. Våpen 1867. 8 skill 8 karm.rosa? Del av st. Skien? (K)     [  80] [  80]

  42     10     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Tønsberg 4.11.1873 + liten      [    ] [    ]

              snei. Noen nedklipte tagger og manglende n.v. hjørne.  (K)

  43    120     16. Posth. 1 skill. grønn. Bergen 6.8.1878. (K)                [ 135] [ 120]

  44     50     16. Posth. 1 skill. grønn. Del av st. Byp. Type ? (K)          [    ] [    ]

  45     20     16. Posth. 1 skill. grønn. Type? Stempel 12 X 00. (K)          [    ] [    ]

  46     75     16. Posth. 1 skill. mørk grønn. Del av stempel 1875 (Chri‑     [  90] [  83]

              stiania ?). Kan være II b ? (K)

  47    165     17. Posth. 2 skill. blekaktig grålig blå? Mangler tg. i        [    ] [    ]

              n.h.hj. Del av r.stmp. uten dato. (Påført "17 B"). Type? (K)

  48     12     17. Posth. 2 skill. blå. Noen få små stempelflekker? (K)       [    ] [    ]

  49     16     17. Posth. 2 skill. blå. Svakt rundstmp. Ujevne tagger. (K)    [    ] [    ]

  50     25     17. Posth. 2 skill. blå. Type? Sagt å være 17 ax, men er       [    ] [    ]

              ikke bekreftet. Uregelmessige tagger i høyre side. (K)

  51     65     17. Posth. 2 skill. grålig blå. Stemplet ‑‑ss ‑9.X.96 ? (K)    [    ] [    ]

  52    100     17. Posth. 2 skill. litt matt blå? Utydelig rundstmp., kan     [    ] [    ]

              være 1887? Type? (K)

  53     25     18. Posth. 3 skill. rød. Sidev. Christian..., utydel. dato (K) [    ] [    ]

  54     12     18. Posth. 3 skill. rød. Type? Del av rundstmp. (K)            [  12] [  12]

  55     15     18. Posth. 3 skill. rød. Type? Rundstempel 1870‑tall. (K)      [    ] [    ]

  56      5     18. Posth. 3 skill. rød. Type? Virker som tynt papir.          [   5] [   5]

              Medfølger meget blekt merke med diverse minus. (K)

  57    110     19 I. Posth. 4 skill. fiolett, matt/blek. Ikke tyebestemt,     [ 115] [ 115]

              stemplet 1874.  (K)

  58     75     19. Posth. 4 skill. fiolett, matt/blek grålig? Sannsynligvis   [    ] [    ]

              en liten tynn flekk midt på. Type ikke bestemt. (K)

  59    175     19. Posth. 4 skill. fiolett, mot matt/grålig? Er påført "C"    [ 175] [ 175]

              på baksiden, men type ikke bestemt. Kan være stmpl. 1887. (K)

  60     85     19. Posth. 4 skill. matt fiolett. Del av rundstmp. 1874. (K)   [  85] [  85]

  61     75     20. Posth. 6 skill. brun. Del av Bergen?‑stempel. (K)          [  75] [  75]

  62     75     20. Posth. 6 skill. brun. Snei av 2 rundstempler. (K)          [  75] [  75]

  63     85     21. Posth. 7 skill. brun. Nær sidevendt Christiania            [ 110] [  94]

              17 XII 81 (?). Antatt tagg.feil tg. 2‑3 til v. oppe/nede. (K)

  64     10     22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. 2 sneier Chr. Byp. (K)            [  15] [  10]

  65      8     22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. Snei rundstempel. (K)             [    ] [    ]

  66     10     23. Skrav. Posth. 3ø gul. Sentr. opp t.h. Noen ujevne tg. (K)  [    ] [    ]

  67      5     23. Skrav. Posth. 3ø. Del av Chr Byp. Noen ujevne tagger       [    ] [    ]

              høyre side, og manglende tagg nedre v. hj. (K)

  68     20     23. Skrav. Posth. 3ø. Del av flere stempler. (K)               [    ] [    ]

  69     25     24. Skrav. Posth. 5ø blå. Med punktum etter lille 5, antatt    [  30] [  25]

              liggende vm. Stmp. 30 VIII 82. (Farve mot blek ultram.?) (K)

  70     10     25 Iy. Skrav. Posth. 10ø rød. Stående vm. (st. 7). Sidevendt   [  15] [  10]

              stmp. ‑‑‑i Solør 1878. Medflg. 27 (20ø brun) m/utflyt. stmp. (K)

  71     40     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Rundstmp. opp/ned, mulig Bergen   [    ] [    ]

              januar 1877. Noen ujevne tagger.  (K)

  72      5     28. Skrav. Posth. 25ø matt fiolett. NB! MEGET svak farve!      [    ] [    ]

              Knapt mulig å se merkebildet. Utydelig stempel.  (K)

  73     40     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. Svakt rundst. Tvedestrand         [  60] [  40]

              15 XII 1892 (?). Svak/liten blekkavsmitting bakside. (K)

  74     20     30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Del av pakkestempel. (K)        [    ] [    ]

  75     12     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Deler av rundstempler. (K)          [  15] [  12]

  76     20     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Del + snei rundst. 23 VI 90. (K)    [    ] [    ]

  77     60     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del + snei av rundstempel. (K)     [  80] [  60]

  78      7     34. Oscar II. 2 kr. rød. Del av r.st. 8 II 98 opp/ned. (K)     [    ] [    ]

  79    250     40 II byY. Posth. Elektrot. 20ø prøyssisk blå. Stående vm.     [    ] [    ]

              (vm.st. 6). Et par blekk‑flekker/bokstaver? bakside. (K)

  80    300     44. Posth. Stereot. 12ø grønn (blek). Rundstemplet Frederik‑   [ 350] [ 300]

              stad 12.3.1884 + liten snei. Mangler tg. nedre h.hjørne.

              Papiret ikke helt hvitt. (K)

  81     60     45 I. Posth. Stereot. 12ø mot grålig brun. Del av Pakke‑       [    ] [    ]

              stempel ‑‑‑iania 1887. (K)

  82     25     56 A. Centraltr. Fintg. 3ø or.gul. Del av ‑‑genstempel. (K)    [  35] [  33]

  83     40     58 B. Centraltr. Grovtg. 20ø blå. Stemp. 2 IX 95, sted? (K)    [  50] [  44]

  84     40     59. Centraltr. Grovtg. 1ø brungrå. Del av rundstmp. (K)        [    ] [    ]

  85     80     60. Centraltr. Grovtg. 3ø or.gul. Del av st. Nordba..Postexp.  [  85] [  80]

              18 X 95.  (K)

  86     18     64 X. Centraltr. Grovtg. 50ø karm.brun. Stp. Noen dårlige      [    ] [    ]

              tg. høyre side. Del av st. ‑‑‑anen 29 V 03. (K)

  87     30     65. Knudsen Grovtg. 1ø brungrå. Del av st. opp/ned.  (K)       [  50] [  44]

  88     35     66. Knudsen Grovtg. 3ø or.gul. Byg(dø?) 24 XII 97. (K)         [    ] [    ]

  89     20     66. Knudsen Grovtg. 3ø or.gul. Kristiania 7F 5 VIII 96. (K)    [ 100] [  22]

  90     10     67, 68, 69. Knudsen Grovtg. Posth. 5, 10 og 20ø. (K)           [  25] [  17]

  91     85     70. Knudsen Grovtg. 25ø matt r.fiol. Kristiania 17 I 01 ? (K)  [    ] [    ]

  92     45     70. Knudsen Grovtg. 25ø rødfiol. Del av rundstmp. VII 02. (K)  [    ] [    ]

  93     20     71. Knudsen Grovtg. 35ø blågrønn. Svakt rundstmp. (K)          [ 100] [  66]

  94     12     71. Knudsen Grovtg. Posth. 35ø blågrønn. Noe uregelmessige     [    ] [    ]

              tagger. Del + snei rundst. Liten/svak blekkavsmitt. baks. (K)

  95     40     72. Knudsen Grovtg. 50ø karminbrun. Svakt rundst.  (K)         [ 125] [  77]

  96      5     75. Knudsen Fintg. 3ø gul. Ikke best. vannm. Med tynn flekk    [  65] [   5]

              i et hjørne, uregelmessige tagger. Stempel Moss 5 XI 00. (K)

  97     15     82. Knudsen Fintg. Posth. 35ø blågrønn. Litt skakt Kristi‑     [  50] [  15]

              aniastempel 8? V 09. (K)

  98     75     85. Kroneprov. Kr.1,00/2 skill.2. Type? Kristiania 17 I 07 (K) [ 100] [ 100]

  99    125     87. Kroneprov. Kr.2,00/2 skill.2. Type? Deler av pakkest. (K)  [ 160] [ 160]

 100     10     88. Provis. 30ø/7 skill. brun. (K)                             [    ] [    ]

 101     40     89. Haakon 1907, små perler. 1 kr. grønn. Del av Schw.stmp.    [    ] [    ]

              ‑‑tiani‑‑ 10 XII 09. (K)

 102     10     92 b. Provis. 15ø/4 skill. blekfiolett. (K)                    [    ] [    ]

 103     12     95. Haakon 1909, store perler. 2 kr. rød. Maskinstempl. (K)    [  12] [  12]

 104      7    117. Prov. 5/25ø Posth. 2 merker, noe farvenyanser. (K)         [    ] [    ]

 105    100    130‑36. Polserie. 3ø del av flere rundst. 10ø flisetg. 25ø      [ 120] [ 100]

              mask.st. Øvr. del av rundstmp. og OK tg. Alle på nettb. (K)

 106     35    137‑40. Svalbardserie, 10/15/20/45ø med rundstempler. 20ø       [    ] [    ]

              uten tg. oppe til høyre. Alle på nettbilde. (K)

 107     12    141‑54. Løve II. 14 forskjell., hovednumre. Alle med del av     [    ] [    ]

              rundt stempel. Bra serie, alle med god tagging og sentrering.

 108     10    155 II. Luftp. 1927, 45ø. Tydelig r.linje. Del av rundst. (K)   [    ] [    ]

 109     20    156‑58. Løveprovisorier.  (K)                                   [    ] [    ]

 110     20    158. Provis. 30/45ø Svalbard. Sentr. litt tv., bra tg. (K)      [    ] [    ]

 111     35    163‑71. Portoprovis. komplett med hovednr. Varierende           [    ] [    ]

              stempling (15ø = ** postfrisk). Alle på nettbilde. (W)

 112      2    164 b. Portoprovis. 4ø m.lilla. Horis. 3‑stripe, rundstemplet.  [    ] [    ]

 113     12    172‑80. Abel, 14ø Provis., Olav d. H. Stemplet. Nettbilde. (W)  [    ] [    ]

 114     15    176. Prov. 14 øre 14/2 skill 2. Stavanger 1935. (K)             [  25] [  15]

 115    170    183. Nordkapp 1930. 30ø blå. Del av Nordkapp‑stempel. (K)       [    ] [    ]

 116      8    184. Radium 20+10. Snei litt utflytende rundstmp. (K)           [    ] [    ]

 117     15    186. Bjørnson 15ø olivgrå. Harstad 9.1.33. (K)                  [  16] [  16]

 118     15    188. Bjørnson 30ø blå. Krøderen 8.VI.33, nær sidevendt. (K)     [  21] [  17]

 119     25    193, 195, 196. Nansen 1935. 20, 20 og 30ø. Alle nettbilde. (K)  [    ] [    ]

 120     30    194. Nansen 1935. 15ø brun. Snei av svakt rundstempel.  (K)     [    ] [    ]

 121      7    196. Nansen 1935. 30+10ø. Del av rundst. 1937. (K)              [  16] [   7]

 122     40    216. Haakon 5 kr. fiolett. Svakt stempel Trondheim. Kan         [  65] [  55]

              være 1938 ?  (K)

 123    200    259. Legion. Del av rundstempel (Oslo ?) n.h. hjørne.           [ 200] [ 200]

              Med liten påskrift/stempel ‑‑‑AUNE‑‑‑ på baksiden. (K)

 124     85    260. Universitetet 1 kr. Del av (FDC)‑rundstempel i ett         [ 100] [  85]

              hjørne. Liten påskrift/stempel ‑‑AUNE‑‑ på baksiden. (W)

 125     85    260. Universitetet 1 kr. Del av rundstempel. (K)                [  90] [  85]

 126     10    322‑24. Krigsforlis. Alle med del av rundst. i ett hjørne.      [  10] [  10]

 127      5    331‑38. Londonutgaven. Alle med del av rundstempel.             [  15] [  13]

 128      5    387. Polio 1950. 45+5ø blå. Del av rundstmp.                    [    ] [    ]

 129     20    387. Polio 1950. 45+5ø blå. Del av rundstmp. 1950‑tallet. (K)   [  20] [  20]

 130      3    404‑06. Garborg 25/45/80ø. Alle med del av rundstempel.         [   3] [   3]

 131      3    414. Kreft 30+10. Del av rundstempel. (Har flere objekter).     [    ] [    ]

 132     30    417. Nordkapp 1953. 55ø blå. Del av rundst. nær opp/ned. (K)    [  54] [  30]

 133     50    428‑30. Norwex. Alle med del av rundstempel, nettbilde. (W)     [    ] [    ]

 134      6    479‑80. 45 og 90ø blomster. Begge snei dels svakt rundst. (W)   [  10] [   6]

 135     50    483‑84. Flyktning 1960. Begge med del/snei av rundstempel       [  45] [  45]

              i ett hjørne. Stmp. på 90ø litt gjennomslag til bakside. (W)

 136      2    653‑64. Frigjøring 70 og 100ø. Begge med del av rundst.         [    ] [    ]

 137     20    695‑96. Interjunex 80 og 1,20. Begge del av rundstempel.        [    ] [    ]

 138      5    819‑20 BB. Begge som parkomb. og del av rundst. 1980.           [  10] [   5]

 139      1    844. Skjernøysund 1,25 som 4‑blokk. Sentrert ordinært rund‑     [    ] [    ]

              stempel 2‑rings Oslo 12.11.81. (W)

 140     20    998‑1001. Arb.liv. 4 forskjellige fra Bl.5. M/del av rundst.    [    ] [    ]

 141      4   1133‑36, 1165‑67, 1200, 1246‑48. Harald/Sonja. 11 forskjellige.  [   4] [   4]

              Alle med del av rundstempel. Eventuelt ikke typebestemt.

 142     65   1316y og 1317y. Julepost 1997. Begge Bn og Bø = 4 merker,        [    ] [    ]

              alle med del av rundstempel. (W)

 143     15   1356‑58 BB. 3 parkomb. Turist. Rundstemplet. Nettbilde. (W)      [  20] [  17]

 144     15   1410‑11. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte, sentr. rundst. Oslo 14.2.03   [  13] [  13]

 145     16   1425. Fjellklatring 7,00. 1/2 hefte, sentrert rundstempel        [  15] [  15]

              Hospitalsløkkan/Trondheim 3.12.01.

 146     30   1440‑47 Nobel. Som 4 parkobinasjoner, alle m/sentrert rettv.     [  52] [  52]

              rundst. Hospitalsløkkan/Trondheim 16.10.01. Nettbilde. (W)

 147      5   1493. 8,50 Grafikk. Del av rundstempel.                          [    ] [    ]

 148      1   1878. Turist/Vikingskip A Verden. Del av rundstempel             [    ] [    ]

 149      7   1910‑11. Fyr, Europa. 2 forskj. Begge med del av rundst.         [    ] [    ]

 150      4   2011‑14. Sykler (4 forskjellige). Alle del av rundstempel.       [   5] [   4]

 151     10   2015‑16. Elghund og skogkatt, Innl. Del av litt svakt rundst.    [  12] [  10]

 152      7   2037‑38. Innl. 20g. Forskn. Hjerne/Hjerte. Begge del av r.st.    [   9] [   7]

 153     13   2046‑48. Byjubileum. Innl. 20, 50, 50g. Serie 3 merker. R.st.    [  15] [  13]

 154     10   BL   4. Oljevirksomhet. Sentrert noe svakt ordinært rund‑        [  16] [  10]

              stempel Strømsø/Drammen 9.3.22.

 155      5   BL   8. Olav 85 år. Stemplet Trondheim, m/motiv stilisert        [  21] [   5]

              Nidarosdom, 4.7.88. (Nettbilde). (W)

 156     15   BL  21. Nobelpriser. Sentrert rundstempel Hospitalsløkkan/       [    ] [    ]

              Trondheim 16.10.01 på merket. (K)

 157     22   BL  22. Fotball (1475‑80). Ordinært rundstempel Harstad          [  24] [  22]

              20.9.02 (= utgivelsesdagen) sentrert på hvert merke. (W)

 158     20   BL  23. Olav 100 år. (1506‑08 II). Ordinært rundstempel          [  22] [  20]

              Harstad 20.6.03 (= utgiv. dag) sentrert på hvert merke. (W)

 159     15   BL  27. Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7 kr. Rundstempel Hospi‑      [    ] [    ]

              talsløkkan/Trondheim 26.11.05, sentrert ned mellom merkene.

 160     28   BL  29. Norden Mytologi (1605‑06) A N. og 10,50. Meget svakt     [    ] [    ]

              rundstempel Hospitalsløkkan/Tronheim på hvert merke.

 161      5   FH 115. Fisk/redskap. Rundstempel 2004, sentr. på 2x4 merker.    [    ] [    ]

 162     25   FH 122.  Runde fotballm. 8 stk. à 5,50 (1461‑64) i 1/2 hefte.    [  30] [  25]

              Rundst. mellom 2 og 2 merker: Hospitalsløkkan/Trondheim 25.7.02

 163     10   Porto. At Betale 15ø (P 11), del av pakkest. Å Betale: 10 og     [  15] [  10]

              40ø (P 14 og 15) med del av rundstmp. Alle på nettbilde. (K)

 164     50   T  51. Solkors 15ø oliven. Del + snei av rundst. PS! Nedre,      [    ] [    ]

              høyre tagg er hel, er dekket av stempelsverte. (K)

 165     30   T  53. Solkors 25ø brun. Snei av 2 rundstempler. (K)             [    ] [    ]

 166     50   T  54. Solkors 30ø blå. Snei av rundstempel. (K)                 [    ] [    ]

 167     25   T  55. Solkors 35ø fiolett. Del av rundstempel. (K)              [    ] [    ]

 168     40   T  57. Solkors 60ø gr.blå. Del av hjørnstempel. (K)              [    ] [    ]

 169     50   T  58. Solkors 1 kr. blåfiolett. Snei av rundstempel. (K)        [    ] [    ]

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER/DIV.             

 170     10    922. Nansen 3 kr. 1982. 15 stk. Alle del av rundstmp.           [    ] [    ]

 171      3   1450‑51. Jul 2001. 5,50 Bø+Bn. 5 sett = 20 mrk. Del av rundst.   [   3] [   3]

 172      4   1962‑63. Sykkel‑VM. A‑innl. 5 sett (=10 merker). Del av rundst.  [   4] [   4]

 173     18   1966‑69. Norske biler, 4 forskj. 5 sett (=20 merker), rundst.    [  18] [  18]

 174      5   1975. Snøugle 21 kr. 5 stk. Alle del av rundstempel.             [   5] [   5]

 175     18   2018‑19. Julemerker 2019. 5 serier (= 10 merker). Del rundst.    [  20] [  18]

 176     25   2022‑23. Bergen og Moss Innl. 50g. 5 serier (= 10 merker). R.st. [  26] [  25]

 177     80     53. 20 mm Posth. 10ø rød. 38 stk. Typer? Alle på nettb. (W)    [  65] [  65]

 178      4    253. Luftp. 1941, 45ø. Uten vannm. 10 stk. m/del av rundst.     [   4] [   4]

 179      1    631. Olav 20 kr. ståltrykk. Ca. 30 stemplet, på klipp, ves.     [   1] [   1]

              postklipp 80‑90 tall, ofte sammen med andre merker. Typer?

 180      5    875‑76. Parkomb. fugler 1,30. 5 like komb., 2 som 4‑blokk.      [    ] [    ]

 181      3    940. Nord‑norsk båt. 30 stk. Alle med del av rundstemp.         [    ] [    ]

 182      3   1137‑38 Parkomb. Orkidèer 3,30. 10 like kombinasj., rundstmp.    [    ] [    ]

 183      7   1336‑38. Kunst 6/7,50/13 kr. 4 like serier. Alle del av rundst.  [    ] [    ]

 184      5   1610. Ørn 10,00. 10 merker, alle med varier. rundstempel.        [   5] [   5]

 185      6   1775. Posthorn 30 kr. 10 stk., alle m/del av rundstempel,        [   6] [   6]

              noen få med litt stempelgjennomslag til bakside. Med 1 par.

 186      8   1776. Idrettsforbund 14 kr. 10 stk., alle m/del av rundstempel   [   8] [   8]

 187      5   1864. Posthorn 10 kr. 10 stk., alle m/del av rundst. Med         [   5] [   5]

              type A og B ? Noen få m/litt varier. stmp.gj.slag til bakside

 188     10   1865. Posthorn 20 kr. 10 stk., alle m/del av rundstempel.        [  10] [  10]

              Noen få m/litt varierende stempelgj.slag til baksiden.

 189      5   1869. Grevling 35 kr. 5 stk. Alle med del av rundstempel.        [   5] [   5]

 190     25   1977. Pels‑sel 24 kr. 12 merker, alle med del av rundstempel.    [  20] [  20]

 191     20   1977. Pels‑sel 24 kr. 18 merker, alle med del av rundstempel     [    ] [    ]

              og varierende grad av gjennomslag/‑kopi av stmp. på baksiden.

 192      5   1998. Oslo Miljøh.stad 23 kr. 10 stk. m/del av (svakt) rundst.   [   8] [   5]

 193     14   2040‑41. H. Sivertsen og Jonas Fjeld. Innl. 50g. Del av r.stmp.  [  15] [  14]

 194     12   2051‑52. Dovrebanen. Innl. 20 g. 2 merker. Del av rundstmp.      [  14] [  12]

 195      1   T  91. Off.Sak 70 ø oliven. 6 stk., alle med del av rundstmp.    [   5] [   1]

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.             

 196     25    117 vo1. 5/25ø lilla. Tykk hals på 5‑tall. Medflg. ordin. (K)   [  35] [  35]

 197     25    434 v1. Haakon 50ø olivbr. Lang ø. bue på G. Medf. ordin. (K)   [  40] [  39]

 

NORGE SAMLINGER OG DIVERSE              

 198     16   1188‑89. 3,50 OL‑merker: ** i hefte Fakkelstafett. + konv. m/    [    ] [    ]

              stp. Ålesund 21.12.93. + FDC Morgedal Cb‑konv. Fakkelstafett +

              på "Gjestekort"; også med 4‑blokk 1196‑99 27.2.94.

 199     10   Ca. 35 ves. stmpl. 1‑2 av bl.a. 82 111‑13 139 168 184 210 738    [  12] [  10]

              1244 1470 1503 1648 1820 1993 2020. Noen m/litt stmp.minus etc.

 200     25   Lot  8 stk. Solkors Off.sak. Stemplet: 5, 7, 10, 20, 35 og 40ø.  [  25] [  25]

              Postfrisk ** 10 og 20ø. Alle på nettbilde. (W)

 201     20   Lot  8 stk. Tjeneste mellom T 1 og T 8: Stemplet: 5, 10, 15,     [    ] [    ]

              60 og 2/5ø, 2 stk. 20ø. Ubr. m/h.rest: 40ø. Nettbilde. (W)

 202     20   Lot **  7 stk. Postfr. Off.sak.: T 75, 80, 82, 86, 88, 94, 12    [    ] [    ]

 203     10   Lot **  8 stk. P.fr. Off.sak.: T 95 100 101a 110 114 118‑19 128  [    ] [    ]

 204     38   Lot ** 22 stk. Postfriske: 354 371 423 442‑43 449 451 471        [    ] [    ]

              491‑95 552‑54 556‑57 559 680‑81 703I.

 205     40   Lot ** 23 stk. Postfriske: 572 574 604 607 634 649 651 664       [    ] [    ]

              668 674 676 684‑85 688‑91 697‑98 702 713 750 833.

 206     40   Lot ** 30 stk. Postfr., bl.a: 306 318 332 336‑37 342 346‑47      [    ] [    ]

              349 492‑94 505 535 537 562 584 587 616 639 649‑50 669 723.

 207     35   Lot 10 stk. stmpl. Portomerker. At Betale: 2 av 1 10 20ø. 1 av   [    ] [    ]

              4 15 50ø. Typer? Å Betale: 100 øre opp/n. 3‑k.‑stp. Alle: (W)

 208     25   Lot 12 stk. Off.sak stemplet. Antatt: 1 stk. T 9, 15‑17, 19‑20,  [    ] [    ]

              24 (m/tekst fra mask.st.), 27. 2 stk. 23 og 25. Nettb. (W)

 209     25   Lot 22 stk. Off.sak stemplet (ingen mask.st.): T 79 89 91‑93     [  25] [  25]

              97 99 103‑05 109 114‑16 127 129 131‑33 135‑37 (+ 1 dubl. 133)

 210     25   Lot 31 stemplet, aller fleste del av rundstmp. NK 314 316‑17     [    ] [    ]

              319‑20 326 333 335 337‑38 348 350‑69.

 211      7   Lot 4 Posten Presentasj.foldere e.l. Frim. tatt ut, satt på      [    ] [    ]

              forsiden og stemplet. Med NK 1672‑78 1697‑98 1700‑03.

 212     10   Lot 6 stk. parkomb. NK 886 887 1006 1007 1017/18 1038/39. (W)    [    ] [    ]

 213     10   Lot 60 stk. Off.sak stmpl. fra serier T 29‑137, utenom Solkors.  [  10] [  10]

              Ikke sjekket for ev. vannm. eller papir. Noen få dubletter.

 214     40   Lot 8 stk. Posth. "Stolpeskrift". Ikke typebestemte. 1 av 3ø     [  40] [  40]

              + 20ø blå. 3 av 10ø + 20ø brun. + 1 stk. ødel. Alle nettb. (K)

 215     45   Lot ca.  50 forskj. merker mellom ca. 1943‑57. Nær alle med      [    ] [    ]

              rundstempel. Flere "blåverdier", eksempler på nettbilde. (W)

 216     40   Lot ca.  70 forskjellige merker fra ca. 1954‑65. Aller fleste    [    ] [    ]

              med rundstempel. (+ medflg. noen m/stmp.‑minus etc.). Eks.: (W)

 217     65   Lot ca. 110 antatt forskj. merker ca. 1957 til 60‑tall. Nær      [    ] [    ]

              alle rundstmp. Med 483‑84 og flere "blåverdier", se nettb. (W)

 218     25   Lot ca. 110 antatt forskj. merker ca. 1965 til 75. Fleste med    [    ] [    ]

              rundstmp. Flere "blåverdier", se nettbilde. (W)

 219     25   Lot ca. 110 forskjellige merker mellom NK 307‑474. Aller         [    ] [    ]

              fleste med rundstempel. (+ medflg. noen m/stempelminus etc.)

 220     80   Lot ca. 180 forskj. mellom 1965‑75. Aller fleste m/rundstmp.,    [    ] [    ]

              noen få m/del av FDC‑stmp. Mange "blåverdier", eks. nettb.: (W)

 221     25   Lot ca. 300 antatt forskj. merker ca. 1976 til ‑91. Fleste m/    [  32] [  28]

              rundstmp. Ingen dubl.? Flere parkomb. Noen eks. nettbilde. (W)

 222      5   Luftpost. Stemplet: 155 I (stpl. 1928), 212 (st. 15.8.42),       [    ] [    ]

              253. Postfr.: ** 155 II, 253. Ubr. * m/hengslespor: 212. (W)

 223     30   NK 1308‑09. Harald og Sonja. Folder 20x17 cm med merkene **      [    ] [    ]

              og FDC. Kun engelsk og fransk tekst. Forsidebilde på nett. (W)

 224    110   Norge 2000. Postens Millennium Program. Spiralisert Bok 26x22    [    ] [    ]

              cm. Med postfr. ** og FDC: NK 1392‑73 + småark, 1401‑02 og

              1380‑81. Historikk/info tilknyttet frimerkene.

 225     10   Off.Sak Type III. Lot 25 forskj. stemplet mellom NK 30 og 67.    [    ] [    ]

              Med vannmerke er sortert, men ikke sjekket.

 226     75   Posten. Album i kassett: 100‑årsjubil. Unionsoppløsning. Med     [  75] [  75]

              nummerert Spesialtrykk Haakon 7. FDC 1569‑70 (2 forskj.) og

              1571‑75. Blokk 29 og svensk miniark Svinesund. "Maxikort"

              1569‑75. Ca. 25 ** merker mellom NK 440 og 1574.

 227     15   Postens Faktablad A4 Nr. 1‑6 1998: Ålesund. Med tema/info og     [  16] [  15]

              kort med forskj. frim. sentr. rundstemplet. Omslag 23,5x33 cm.

 

NORGE STEMPLER                          

 228     10    145. Løve 1926. 20ø rød. Mandal 22 III 32. (K)                  [    ] [    ]

 229      5    146. Løve 1926. 25ø rød. Oslo 27 III 28. (K)                    [    ] [    ]

 230     35    208. Løve m/vm 35ø fiol. Feltpostktr. Nr. 4. Type? Nedre        [    ] [    ]

              del av stempelet synes ikke. Tydelig dato 7.10.40. (K)

 231      7    208. Løve m/vm 35ø fiol. Ljøsne 28 X 40. (K)                    [  10] [   7]

 232      3    208. Løve m/vm 35ø fiol. Surna 28 X 40. Rettv., litt svak. (K)  [    ] [    ]

 233      5    296. Sturlason 20ø. Stange 12‑8‑42. (K)                         [  35] [  33]

 234     15    361. Postjub. 1947. 15ø. Schw.st. Kapp 24 VII 48. (K)           [    ] [    ]

 235     15    371. Haakon 75 år. Bjarkøy 19.8.47. (K)                         [ 111] [  88]

 236     30    391. Posth. 20ø brun. Eidsvågneset 10.12.52. (K)                [    ] [    ]

 237      5    460. Olav 45ø rød. Schw.st. Brønnøysund 4 VI 62. (K)            [  20] [  11]

 238      3    473. Olav dyptr. 10 kr. gul. Kristiansand S/P.P. 1.2.71. (K)    [    ] [    ]

 239      6    841. Maleri 1,25. Skanfil/Haugesund 7.4.16.  (K)                [  20] [   6]

 240      8    887. Seilskip 1,50. Bergen/Sentrum 19.1.11. (K)                 [  10] [   8]

 241      3    887. Seilskip 1,50. Grünerløkka/Oslo 24.2.13. (K)               [    ] [    ]

 242     10    915. Bjørnson 1,75. Harstad 29.10.82. (K)                       [  42] [  42]

 243     15    926. Buhund 2,00. Harstad BK. 23.9.83. (K)                      [  16] [  15]

 244     15    939. N.Norsk båt 2,00. Harstad 9400 25.11.83. (K)               [  62] [  62]

 245     20    940. N.Norsk båt 3,00. Harstad 9400 7.10.83 (= utgiv.dag). (K)  [  22] [  22]

 246      8    955. Hageselskap. Harstad/BK. 14.2.85. (K)                      [  42] [  42]

 247     10    973. Ungdomsår. 3,50. Havstein/Trondheim 8.10.86. (K)           [    ] [    ]

 248     12    988. Skiskyting 2,50. Trondenes/9400 Harstad 30.12.86. (K)      [  42] [  42]

 249     10    994. Europa 1986, 2,50. Hamar 3.6.86. (K)                       [  10] [  10]

 250      7   1016. Somalia 4,50. Bergen Filateli 9.4.94. (K)                  [   8] [   7]

 251     10   1031. Nordlandshest 4,50. Bergen Sentrum 19.1.11.  (K)           [  30] [  10]

 252      7   1038‑39, 1088‑89, 1161‑62, 1190‑91. Alle er som 4‑blokker, og    [    ] [    ]

              med sentrert ordinært rundstempel Oslo på utgivelsesdagene.

 253     12   1058. Rødrev 2,60. Havstein/Trondheim 13.10.89. (K)              [    ] [    ]

 254      7   1061‑62, 1137‑38, 1223‑24, 1226. Alle er som 4‑blokker, og       [    ] [    ]

              med sentrert ordinært rundstempel Oslo på utgivelsesdagene.

 255      7   1084‑85, 1106‑07, 1131‑32, 1163‑64. Alle er som 4‑blokker, og    [  40] [   7]

              med sentrert ordinært rundstempel Oslo på utgivelsesdagene.

 256     12   1203. Tromsø 200 år. 3,50. Harstad/9400 19.4.94 (utg.dag). (K)   [  62] [  62]

 257     18   1204. Tromsø 200 år. Harstad 19.4.94. (K)                        [  20] [  18]

 258     25   1207. Turist 5,50. Harstad/9400 19.4.94. (K)                     [  76] [  76]

 259     20   1209. Forskning 4,50. Harstad 14.6.94 (utgivelsesdag). (K)       [  25] [  25]

 260     12   1267‑74. Posten 350 år. Fordelt på 2 stk 4‑blokker, hver med     [  20] [  12]

              sentrert ordinært rundstempel Oslo Brev 10.3.14.

 261     20   1267. Posten 3,50. Nordstrand D/Oslo 10.12.96. (K)               [    ] [    ]

 262     15   1271. Posten 3,50. Honningsvåg/9750 22.9.96. (K)                 [    ] [    ]

 263      6   1381. Nytt årtusen 4,00. Oslo Brev 23.12.1x. (K)                 [    ] [    ]

 264     25   1387. Oslo 1000 år 4,00. Tistedal D/1790. 7.4.00. (K)            [    ] [    ]

 265     25   1388. Oslo 1000 år 6,00. Tistedal D/1790. 7.4.00. (K)            [    ] [    ]

 266     25   1389. Oslo 1000 år 8,00. Tistedal D/1790. 7.4.00. (K)            [    ] [    ]

 267     10   1393 Bø/Bn Hval 7 kr. Parkombinasjon. Litt svakt Trondheim       [    ] [    ]

              Sentrum 13, 25.4.00. (K)

 268      7   1408. Altertavle 3,60. Skanfil/Haugesund 8.5.17. (K)             [    ] [    ]

 269      8   1416. Per Aabel. 4,50. Hell 26.4.01. (K)                         [  16] [   8]

 270     13   1418. Lillebil Ibsen 7,00. Oslo 27.4.01 (K)                      [  26] [  13]

 271     12   1419. Tore Segelcke 8,00. Nydalen/Oslo 4.4.18 (K)                [  26] [  12]

 272      8   1470. Abel 22,00. Kristiansand/Y 16.9.02, anelse utflyt. (K)     [    ] [    ]

 273     13   1540. Håkonsson 12 kr. Stjørdal D/7500 12.5.05. (K)              [    ] [    ]

 274     25   1555. Werenskiold 7,50. Hospitalsløkkan 4/Trondheim 26.11.05 (K) [    ] [    ]

 275     10   1555. Werenskiold 7,50. Svakt stempel Åsane 14.5.11 (K)          [    ] [    ]

 276     20   1558. Bymisjon 5,50. Hospitalsløkkan 2/Trondheim. 2.3.05. (K)    [ 100] [  20]

 277     10   1560. Nic Waal 12 kr. Svakt Trondheim Sentrum 7, 25.5.95. (K)    [    ] [    ]

 278     16   1597. OL Torino 22 kr. Hospitalsløkkan 6/Trondheim. 8.12.06. (K) [    ] [    ]

 279     12   1597. OL Torino 22,00. Skanfil/Haugesund 15.7.11. (K)            [    ] [    ]

 280     35   1611. Fjellrev 10,50. Kristiansend S Brev 2. 24.10.17. (K)       [  50] [  35]

 281     13   1688. Turist A Verden/Seilskute. Nydalen Oslo 21.9.18. (K)       [    ] [    ]

 282     20   1692. Gammel bil. 25 kr. Grensen/Oslo 5.3.09. (K)                [    ] [    ]

 283     10   1710. Lirype 25,00. Åsane/5 14.5.11, litt svakt. (K)             [    ] [    ]

 284      1   1729. Per "Elvis" Granberg. A Innl. Posten Norge 3.11.09. (K)    [    ] [    ]

 285     40   1759. Moldejazz 13,00. Grensen 2/Oslo 25.6.10. (K)               [ 100] [  50]

 286     30   1777 A. Isbjørn 17,00. Grensen/Oslo 4.3.11. (K)                  [    ] [    ]

 287     26   1780. Ski‑VM 12,00. Kristiansand Brev 2, 13.4.16. (K)            [  46] [  26]

 288     20   1788. Drammen 9,00. Bragernes/Drammen 9.2.12. (K)                [  43] [  33]

 289     35   1832. Domkirkeruiner 15,00. Kristiansand S Brev 2. 26.10.16 (K)  [  40] [  35]

 290     35   1838. Munch/Det syke barn 15 kr. Vika/Oslo 18.4.13. (K)          [ 100] [  62]

 291     35   1870. Sjøm.kirke/Vaffel 15 kr. Brakerøya E/Drammen 25.2.14. (K)  [    ] [    ]

 292     15   1874. Sotsji OL. A.L. Svindal. A. Strømsø Drammen 8.10.14. (K)   [    ] [    ]

 293     35   1883. Grunnlovsjub. 13 kr. Bragernes 14/Drammen 6.5.15. (K)      [ 100] [  35]

 294     40   1934. Kragerø 18,00. Strømsø/3003 Drammen 06.09.16. Med øvre     [ 100] [  69]

              venstre hjørnemarg (m/Postenlogo + farvepunkter). (K)

 295     25   1942. Norges Benk 21,00. Skanfil/Haugesund 18.7.18.  (K)         [  50] [  25]

 296     16   1960. Slottet 21,00. Skanfil Sarpsborg 4.10.2018. (K)            [ 100] [  33]

 297     35   1975. Snøugle 21 kr. Vika/Oslo 9.3.18. (K)                       [    ] [    ]

 298     18   1993. Postnummer. Moelv A/2390. 5.11.18. (K)                     [  50] [  18]

 299      7   Lot 7 stk. Parkomb. m/rundstempel: NK 861‑62, 931‑32, 964‑65,    [ 150] [  11]

              1190‑91, 1219‑20, 1258, 1332. Alle på nettbilde.  (W)

 300     18   T  25. Off.sak Boktrykk. 20ø rød. Trondheim 11‑1‑37. (K)         [    ] [    ]

 301     10   T  71. O.S. 15ø brun. Harstad 20.3.73.  (K)                      [  62] [  62]

 302     20   T  77. Off.Sak Vanl. pap. 15ø brun. Oslo 29.3.85. (K)            [  21] [  20]

 303     40   T  92. Off.Sak Vanl. pap. 75ø br.fiol. Oslo 29.3.85. (K)         [ 160] [ 110]

 304     20   T 100. Off.Sak Fosf. pap. 15ø brun. Oslo 29.3.85, litt svakt (K) [  38] [  24]

 305     25   T 101a. Off.Sak Fosf. 20ø blågrønn. Oslo 29.3.85. (K)            [ 160] [  61]

 306     35   T 105. Off.Sak Fosf. 60ø gråblågr. Oslo‑Vika 29.3.85. (K)        [ 120] [  83]

 307     18   T 110. Off.Sak Fosf. 85ø ol.brun. Oslo 29.3.85 litt svak. (K)    [  50] [  40]

 308     30   T 117. Off.Sak Offs. 5ø rødlilla. Oslo‑Vika 29.3.85. (K)         [  65] [  35]

 309     15   T 121. Off.Sak Offs. 25ø grønn. Oslo 29.3.85, litt svak. (K)     [  40] [  18]

 310     30   T 125. Off.Sak Offs. 70ø brunlig rød. Oslo‑Vika 29.3.85. (K)     [  45] [  44]

 311     15   T 128. Off.Sak Offs. 1,10 brunrød. Oslo 29.3.85, litt svak. (K)  [  20] [  18]

 312     13   T 132. Off.Sak Offs. 1,75 bl.grønn. Oslo 29.3.85 litt svak. (K)  [  25] [  25]

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 313     10    432 I. Haakon 35ø br.rød. Oslo‑Brevik 19.4.55 T 502. (K)        [    ] [    ]

 

NORGE MASKINST. MED TEKST                

 314     35   TMS Nr. 103. Norsk Feltpostkontor, Tyskland‑Oslo 6.10.50.        [ 160] [ 132]

              På klipp med 25ø or.rød Løve.  (K)

 

NORGE T‑STEMPLER                        

 315      4   T‑stmp. på 147 Løve 1926 25ø lys brun. Horisontalt par. (K)      [  60] [   4]

 

NORGE PORTO‑ETIKETT ETC.                

 316      5   Portoetikett. 6 stk. PiB på klipp: 121443 121647 121291          [  60] [  14]

              122995 (2 stk. "1" og"2") 124654. Alle på klipp, div. pålyd.

 317      2   Portoetikett. 8 stk. PiB på klipp: 121501 122059 122699 122779   [  60] [   2]

              123392 124791 125699 125710. Alle på klipp, div. pålyd.

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 318     20    113 ** Haakon 5 kr. fiolett. Svakt krakelert lim. (K)           [  20] [  20]

 319     25    135 ** Polmerke 20ø rødfiol. Bra tagging, sentrering og         [  25] [  25]

              limflate. Nettbilde. (W)

 320     60    142 ** Løve 1926, 14ø gulorange. Blokk 20 merker (4x5) fra      [    ] [    ]

              ø.h.hjørne, med marginal Januar 1937. Lett krakelert. (W)

 321      7    178 ** Olav d. hellige 15ø. 8 merker. Litt var. tg. og sentr.   [  14] [   7]

 322     50    182 ** Nordkapp 1930. 20ø rød. Svak gulaktig limflate, med      [  60] [  50]

              noen små "flekker" e.l.? (K)

 323     75    185 ** Radium 20+10. Anelse krakelert lim.                      [  80] [  75]

 324     20    189‑90 ** Holberg 10 og 15ø. Begge postfriske.                  [  30] [  25]

 325      3    222 x ** Turist u/vm 30ø, tykt papir. Postfrisk                 [   6] [   4]

 326      8    225‑28 ** Maud 10/15/20/30ø, postfrisk                          [    ] [    ]

 327     18    229‑30 ** Løve 1 og 1,50 kr. Postfrisk                          [  20] [  18]

 328     50    229‑32 ** Løve Kronemerker 1,00 1,50 2,00 5,00 Postfrisk.       [    ] [    ]

 329     15    234 ** Nansen 1940. 15ø brun. Postfrisk                         [    ] [    ]

 330     10    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskjellige, postfrisk.          [    ] [    ]

 331     25    266 ** V‑merke med vm. 10ø. Sentrert litt ned til venstre.      [  30] [  28]

 332     20    274‑76, 278‑82, 284‑85, 287 ** Lot 11 V‑merker P.fr. (+ 293 *)  [    ] [    ]

 333      6    276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul. 25‑blokk, ø.h.hjørne m/trykknr.    [    ] [    ]

 334     10    290 ** V‑merke 1,50. Postfrisk.                                 [    ] [    ]

 335     30    291 ** V‑merke 2 kr. rød. Postfrisk.                            [    ] [    ]

 336     20    294‑98, 302‑10, 315, 318, 321. ** Lot 17 merker Postfrisk.      [  25] [  20]

 337     10    300 ** Quisling 20+30 postfrisk.                                [  12] [  10]

 338     10    301 ** Quisling 20+30 1‑2‑1942 postfrisk.                       [  12] [  10]

 339      5    302‑05 ** Nordraak. 10/15/20/30ø Postfrisk.                     [    ] [    ]

 340     10    311‑13 ** Nordkapp 1943, uten vannm. 15/20/30ø postfrisk.       [  12] [  10]

 341      2    314‑17 ** Grieg 10 20 40 60ø. Postfrisk. (Vi har flere obj.)    [    ] [    ]

 342      8    319‑21 ** Landshjelp 1943. 10, 20 og 40ø m/tillegg.             [  10] [   8]

 343      2    322‑24 ** Krigsforlis 10/15/20ø m/10ø tillegg. Postfriske.      [    ] [    ]

 344     25    322‑25, 327‑32, 334, 336‑47, 350 ** Lot 24 merker Postfrisk.    [    ] [    ]

 345      8    326‑29 ** Landshjelp 1944. Postfrisk.                           [    ] [    ]

 346      8    331‑38 ** Londonutgave, 8 forskjellige, postfrisk.              [  15] [   8]

 347      4    343‑44 ** Folkemuseum 10 og 20ø Postfrisk. (Har flere obj.)     [    ] [    ]

 348      3    350 ** Haakon 1 kr. grønn. Postfrisk. (Har flere obj.)          [    ] [    ]

 349     80    355 ** Løve 30ø grå. 4‑blokk. Postfrisk.                        [  70] [  70]

 350     30    368 ** Postjub. 1947. 60ø konge/dronning. 4‑blokk               [  40] [  30]

 351      1    370 ** Petter Dass 25ø. Postfrisk. (Har flere objekter).        [   1] [   1]

 352      3    383‑85 ** Oslo 900 år. 15 25 45ø.                               [    ] [    ]

 353     12    395 ** Haakon 30ø grå. Postfrisk.                               [    ] [    ]

 354     15    402 ** Haakon 60ø grønnblå. Postfrisk.                          [  17] [  17]

 355     17    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.           [    ] [    ]

 356      3    408 ** OL 30+10 rød. Postfrisk.                                 [    ] [    ]

 357     35    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. 5 stk. løse. Postfrisk.           [  50] [  35]

 358     10    413 ** Posthorn Provis. 20/15ø grønn. 9‑blokk. Overtrykk        [    ] [    ]

              noe opp i forhold til "normalt". Nettbilde. (W)

 359     20    414 ** Kreft 30+10. 4‑blokk, postfrisk.                         [    ] [    ]

 360     20    415 ** Nordkapp 1953, 20+10 grønn. Postfrisk.                   [    ] [    ]

 361     80    415‑17 ** Nordkapp 1953. 20/30/55ø m/tillgg. Postfriske.        [    ] [    ]

 362     30    417 ** Nordkapp 1953, 55+25 blå. Postfrisk.                     [    ] [    ]

 363      3    422‑24 ** Telegraf 20/30/55ø postfrisk.                         [    ] [    ]

 364     55    428‑30 ** Norwex‑serie, postfrisk                               [    ] [    ]

 365      3    432 I ** Haakon 35ø brunrød. Postfrisk.                         [    ] [    ]

 366      1    441 ** Märtha 35+10ø. Postfrisk.                                [   1] [   1]

 367     15    445‑46 ** Nordkapp 1957. 25+10 grønn og 35+15ø rød. Postfr.     [  12] [  12]

 368     30    445‑47 ** Nordkapp 1957. 25/35/65ø m/tillgg. Postfriske.        [    ] [    ]

 369      2    451‑52 ** Haakon 85 år. 35 og 65ø. Postfrisk.                   [   5] [   2]

 370      2    455 ** Olav 30ø fiolett. Postfrisk.                             [    ] [    ]

 371      2    460 ** Olav 45ø rød. 5 stk. enkeltmerker. Postfriske.           [   2] [   2]

 372     10    465 ** Olav 65ø mørk blå. 7 stk. enkeltmerker. Postfriske.      [    ] [    ]

 373     15    466 ** Olav 80ø brun. Postfrisk.                                [    ] [    ]

 374      8    480 ** Blåveis 1960, 90+10ø. Postfrisk.                         [    ] [    ]

 375     25    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.          [    ] [    ]

 376     14    484 ** Flyktning 90+25. Postfr. Medflg. 483 * ubr. hengslet.    [    ] [    ]

 377     30    518 ** Fisk/aks 30ø brun. 10‑blokk (5x2)                        [    ] [    ]

 378      3    519 C ** Fisk/aks 30ø grønn, tagget 2‑sidig.                    [    ] [    ]

 379     15    519 C ** Fisk/aks 30ø grønn, tagget 2‑sidig. 5‑stripe.          [  12] [  12]

 380      3    522 ** Båtm.knop 50ø rød, vanlig papir.                         [    ] [    ]

 381     10    524 ** Båtmannsknop 60ø grå.                                    [    ] [    ]

 382    100    524 ** Båtmannsknop 60ø grå. 10‑blokk (5x2, ø.v. hjørne)        [    ] [    ]

 383      2    565 ** Røde Kors 1965, 90ø. Postfrisk.                          [   2] [   2]

 384     10    571‑74 ** VM Ski 1966. 40 55 60 90ø                             [  12] [  10]

 385      2    619 x1a ** Posth. 15ø brun. 10‑blokk (2x5)fra trykk 26.VIII.83  [    ] [    ]

 386     12    620 x2 ** Posth. 20ø grønn. 15‑blokk fra ark trykk 22.VIII.73.  [    ] [    ]

 387     25    631 y ** 20 kr. sv.grå Olav. Fra Trykkark 10.V.77.              [ 100] [  55]

 388     50    636‑38 ** Olav dyptrykk fosf. papir. Horis.par av 1/1,50/2 kr.  [  70] [  66]

              (ialt 6 merker). Ett 1 kr. m/grønn flekk til v. for 1‑tall. (K)

 389     10    695‑96 ** Interjunex 1972, 80 og 1,20. Postfriske.              [    ] [    ]

 390      4    735‑738 ** 65, 85ø, 1 og 1,40 kr. Norske Geologer 1974.         [   5] [   4]

 391      3    757‑59 ** 1, 1,25 og 1,40 kr. Svalbard 1975, postfrisk.         [  45] [   5]

 392      8    788 x ** Steinsv.holm 1,30. 8‑blokk, marg trykkdato 31.X.78     [    ] [    ]

 393      4    788 y ** Steinsv.holm 1,30. 4‑blokk, marg trykkdato 2.X.81      [    ] [    ]

 394      1    807 y ** Posth. 50ø gråfiol. 4‑blokk m/trykkdato 26.VIII.83.    [    ] [    ]

 395      1    807 y ** Posth. 50ø. 2 merker, marg m/trykkdato 30.III.83       [    ] [    ]

 396      3    814 y1 ** Austråt 1 kr. 4‑blokk, marg m/trykkdato 23.I.85       [    ] [    ]

 397      9   1012 x1 ** Ornament 2,70. 4‑blokk, marg m/trykkdato 22.XII.86.   [    ] [    ]

 398     12   1156‑60 ** Posth. 1 2 3 4 5 kr. Alle fosf. papir Hs5 (type x).   [  18] [  12]

 399     11   1227‑29 ** Frigj.jub. 3,50 4,50 5,50. Postfr.                    [    ] [    ]

 400     25   1295‑1302 ** Posten 350 år. 8 merker i blokk m/marger.           [  30] [  25]

 401     25   1295‑1302 ** Posten 350 år. Som 8‑blokk à 3,70 pålydende.        [    ] [    ]

 402     12   1316‑17 x ** Jul 1997. 4x3,70. 1/2 hefte (vanl. papir). P.fr.    [    ] [    ]

 403     30   1318‑23 ** Blomster, 6 forskjellige. 1319 + 1321 = type x        [    ] [    ]

 404     10   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 stk. 3,80 + klistremrk.   [    ] [    ]

 405     23   1331‑33 BB ** 3 parkombinasjoner 3,80/4,50/5,50. Postfrisk.      [    ] [    ]

 406     22   1336‑38 ** Kunst 6,00 7,50 13,00 kr. Postfrisk.                  [    ] [    ]

 407     28   1341‑43 ** Gardermoen 3,80 6,00 24,00. Postfrisk.                [    ] [    ]

 408     13   1346‑47 ** Jul 1998, 4 x 3,80. 1/2 hefte. Postfrisk.             [    ] [    ]

 409     13   1350‑51 ** Fisk/redskap. 4 x 4,00. 1/2 hefte. Postfrisk.         [    ] [    ]

 410      5   1361 ** LO 100 år, 4,00. I Postens folder med div. info.         [    ] [    ]

 411     28   1366‑73 II ** Bilder Hverdagen 1999. 8 forskj. mrk. i småark     [    ] [    ]

 412     14   1376‑77 ** Jul 1999 4 x 4,00. 1/2 hefte. Postfrisk.              [    ] [    ]

 413     43   1382‑85 ** Blomster 5,40 8,00 14,00 25,00. Postfrisk.            [  36] [  36]

 414     34   1387‑90 ** Oslo 1000 år. 4, 6, 8 og 27 kr. Postfrisk.            [    ] [    ]

 415     30   1391‑93 BB ** Turist. 5, 6 og 7 kr. som parkombinasjoner.        [    ] [    ]

 416     10   1396‑97 ** Krigsskolen 3,60 og 8,00. Postfrisk.                  [    ] [    ]

 417     14   1399‑1400 ** Fisk/redskap 4 x 4,20. 1/2 hefte. Postfrisk.        [    ] [    ]

 418     13   1406‑07 ** N.Blåm./Stomperud 4x4,20. 1/2 hefte.                  [    ] [    ]

 419     15   1410‑11 ** Roser. 4x4,50. 1/2 hefte.                             [    ] [    ]

 420     12   1412‑14 ** Husflid 4, 4,50 og 7 kr. Selvklebende på bakpapir     [    ] [    ]

 421     24   1415‑19 ** Skuespillere. 4, 4,50, 5,50, 7, 8 kr.                 [    ] [    ]

 422     15   1424 ** Elvepadling. 4x4,50. 1/2 hefte postfrisk.                [    ] [    ]

 423     24   1425 ** Fjellklatring. 4x7,00. 1/2 hefte postfrisk.              [    ] [    ]

 424     11   1426‑27 ** Skolekorps 4,50 og 9 kr.                              [    ] [    ]

 425     11   1428‑29 ** Arkitektur 5,50 og 8,50 kr.                           [    ] [    ]

 426     18   1433‑34 ** Roser. 4x5,50. 1/2 hefte.                             [    ] [    ]

 427     50   1440‑47 ** Nobel. 8 merker, som 4 vertikale par.                 [  55] [  55]

 428     18   1450‑51 ** Jul 2001. 4x5,50. 1/2 hefte postfrisk.                [    ] [    ]

 429     10   1452‑53 ** Nordlys 5,00 og 5,50.                                 [  20] [  10]

 430     30   1456‑60 ** Skuespillere. 4‑5,50‑7‑9‑10 kr. Postfr.               [    ] [    ]

 431     13   1465‑66 ** Samtidskunst. 7,50 og 8,50. Postfr.                   [    ] [    ]

 432     18   1467 ** Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte.                              [    ] [    ]

 433     45   1469‑70 og 1483‑84 ** Abel og Abel/Nordia 2002.                  [    ] [    ]

 434      9   1471‑72 ** Holmestrand og Kongsberg 5,50. Postfrisk.             [    ] [    ]

 435     26   1473‑74 ** J. Borgen 11,00 og Grieg 20,00. Postfrisk.            [    ] [    ]

 436     35   1475‑80 ** Fotball. 6 forskjellige. Postfrisk.                   [  30] [  30]

 437     23   1483‑84 ** Nordia 2002. 5,50 og 22,00, postfriske                [    ] [    ]

 438     18   1485‑86 ** Jul 2002. 4 merker 5,50 i 1/2 hefte. Postfrisk.       [    ] [    ]

 439     18   1490‑91 ** Roser. 4x5,50. 1/2 hefte.                             [    ] [    ]

 440     46   1492‑96A ** Grafikk 5,00 8,50 9,00 11,00 22,00.                  [    ] [    ]

 441     50   1497 ** Valentin 2003, 5,50. Småark med 10 merker.               [    ] [    ]

 442     18   1498 ** Eventyr. 4 x 5,50 i 1/2 hefte.                           [  18] [  18]

 443     30   1499 ** Eventyr. 4 x 9,00 i 1/2 hefte.                           [  27] [  27]

 444     13   1500‑01 ** Festspill Bergen. 5,50 og 10,00.                      [    ] [    ]

 445     10   1502‑03 ** Helsevesen 5,50 og 7,00.                              [    ] [    ]

 446     13   1504‑05 ** Flyktning 5,50 og 10,00.                              [    ] [    ]

 447     20   1506‑08 Type I ** Olav 100 år. 5,50 8,50 11,00.                  [    ] [    ]

 448     22   1509‑13 ** Hilsen. 5,50, 5 forskjellige, 2 stk. med tall baks.   [    ] [    ]

 449     23   1514‑16 ** Plakatkunst 8,50 9,00 10,00. Postfrisk                [    ] [    ]

 450     27   1517‑18 ** Bjørnson og Onsager. 11,00 og 22,00.                  [    ] [    ]

 451      9   1521‑22 ** Grafikk 5,00 og 5,50.                                 [    ] [    ]

 452     21   1523‑24 ** Oss mennesker imellom. 2 av hver 6,00 på 1/2 hefte.   [    ] [    ]

 453     21   1528‑30 ** Malerier 6,00 9,50 10,50                              [  25] [  21]

 454     33   1531 ** Valentin 2004, 6,00. Småark med 6 merker og vignetter    [  35] [  33]

 455     75   1532‑34 ** Europa 6,00+7,50+9,50, hver = 1/2 hefte m/4 merker    [  75] [  75]

 456     15   1535‑36 ** Mytologi 7,50 og 10,50 kr. postfr.                    [  18] [  15]

 457     15   1535‑36 ** Mytologi 7,50 og 10,50 kr. postfr.                    [    ] [    ]

 458     14   1537‑38 ** Sverdrup 6,00 og 9,50 Postfrisk.                      [    ] [    ]

 459     27   1540‑41 ** Håkon Haakonsson 12,00 og 22,00.                      [  30] [  27]

 460     28   1542‑45 ** Jernbane 150 år. 6, 7,50, 9,50, 10,50 kr. postfr.     [  30] [  28]

 461     24   1548‑50 ** Oseberg. 7,50, 9,50, 12,00 kr. postfr.                [  25] [  24]

 462     10   1553‑54 ** Nobel. 5,50 og 6,00. Postfr.                          [  12] [  10]

 463     14   1555‑56 ** Werenskiold. 7,50 og 9,50. Postfr.                    [  15] [  14]

 464     50   1557 ** Valentin 6,00. Komplett småark med 9 frimerker.          [  50] [  50]

 465      9   1558‑59 ** Bymisjon 5,50 og 6,00. Postfr.                        [  10] [   9]

 466     27   1571‑75 ** Hundreårets øyeblikk. 5 forskjellige postfr.          [  30] [  27]

 467     23   1576‑78 ** 6,00 9,50 10,50 Seilskuter. Postfriske                [    ] [    ]

 468     34   1579‑80 ** B‑ og A‑post. 1579 m/4‑sifret nr. på baks.papiret     [    ] [    ]

 469     72   1581‑82 ** Fyr A‑post. 4 merker, på 1/2 hefte.                   [  60] [  60]

 470     17   1583‑84 ** Gastronomi. 9,50 og 10,50.                            [    ] [    ]

 471     15   1585‑86 ** Telegrafverket 6,00 og 10,50, postfriske              [  16] [  15]

 472     10   1587‑88 ** Geologi. 5,50 og 6,00.                                [  12] [  10]

 473     72   1593‑94 ** Jul 2005. A. 4 merker i 1/2 hefte.                    [    ] [    ]

 474     25   1596‑97 ** OL Torino. 6,00 og 22,00.                             [    ] [    ]

 475     80   1601‑04 ** Anledning. 4 forskj. A Norge, hvert på bakpapir,      [    ] [    ]

              1 papir med 4‑sifret nummer.

 476     46   1608‑12 ** Fauna. 6,50 8,50 10 10,50 13. Papirtyper?             [    ] [    ]

 477     37   1631‑32 ** Jul 2006, 2 forskj., på papir m/trykk bakside.        [  40] [  37]

 478     75   1634‑36 ** Vinterrally A Innland, A Europa og A Verden.          [    ] [    ]

 479     56   1642‑43 ** Kitelsen A Europa og A Verden. Postfriske.            [    ] [    ]

 480    160   1645‑50 ** Turist A Innl./Eur./Verden, 2 av hver portogruppe,    [    ] [    ]

              ialt 6 merker. Div. trykk på baksidepapiret.

 481     17   1654‑55 ** Speider 9,00 og 11,00. Postfriske.                    [  20] [  17]

 482     74   1660‑63 ** Marint liv. 4 forskjell. på stripe bakpapir           [  65] [  65]

 483     23   1665‑66 ** Vitenskap. Begge 14 kr. Postfrisk.                    [  30] [  23]

 484     70   1667 ** Pers.frim. A Innl. "Rudolf". 1/2 hefte med 4 merker.     [  60] [  60]

 485     40   1668‑69 ** Jul 2007. 2 stk. A Innl. Begge på samme horisontale   [  40] [  40]

              baksidepapir med trykk.

 486     44   1670‑71 ** Valentin 2008. A Innland og A Europa.                 [    ] [    ]

 487     39   1672, 1673 A, 1674 ** Elg 11 kr., Bjørn 14 kr., Ulv 23 kr.       [    ] [    ]

 488     75   1675‑78. Ski A Innland. 4 forskj. på horis. bakpapirstripe.      [    ] [    ]

 489    150   1684‑89 ** Turist 6 stk.: 2 forskjellige av A Innland, A Eu‑     [    ] [    ]

              ropa og A Verden. Hver portotype på baks.papir m/div. trykk

 490     58   1690‑93 ** Kommunikasjon. 7, 9, 25 og 30 kr. Båter, bil, tog.    [  50] [  50]

 491     38   1694‑96 ** Stavanger 2008. 7, 14 og 23 kr.                       [    ] [    ]

 492     80   1700‑03 ** Norsk Kunst I. 4 forskj. på horisontal stripe.        [    ] [    ]

 493     37   1704‑05 ** Julemerker 2008, A Innland. Trykk på bak‑papiret.     [    ] [    ]

 494     28   1706 + 1707 I **. Kunst. B innland og 12 kr.                     [    ] [    ]

 495     75   1713 ** Pers.frimerke A Innland, Blåveis. "Ark" med 4 merker.    [  62] [  62]

 496    145   1715‑20 ** Turistmerker A Innl./Europa/Verden, 6 forskjellige.   [ 120] [ 120]

              Med div. trykk på baksidepapiret.

 497     75   1729‑32 ** Popmusikk A Innl. 4 merker. Horis. stripe.            [  65] [  65]

 498     75   1735‑38 ** Kunst A Innl. Baksidepapir = horis. stripe.           [    ] [    ]

 499     37   1739‑40 ** Julemerker 2009, A Innland. Trykk på bak‑papiret.     [    ] [    ]

 500    150   1749‑54 ** Turistmerker A Innland/Europa/Verden, 6 forskjell.    [ 200] [ 150]

              på 3 stk. baksidepapir med diverse trykk.

 501     80   1755‑58 ** Pospmusikk/MGP. 4 forskj. på horisontal stripe.       [    ] [    ]

 502     16   1765 ** Sjømannsforbundet 16 kr.                                 [  20] [  16]

 503     10   1766 ** Ytringsfrihet 11 kr.                                     [  15] [  10]

 504     47   1769‑70 ** Mormor og Huset i skogen. A Innl. og A Europa         [  50] [  47]

 505     38   1771‑72 ** Jul 2010. 2 stk. A Innl., trykk på baks.papir.        [  40] [  38]

 506     80   1794‑97 ** Kvinnelige Popmus. 4 forskj. på horisontal stripe.    [  70] [  70]

 507     41   1803‑04 ** Jul 2011 A Innl. Stående par, gulaktig baks.papir.    [    ] [    ]

 508     22   1808‑09 ** Kongeparet 75 år. 9,50 og 13,00.                      [    ] [    ]

 509     80   1811‑14 ** S.Henie/T.Egner. 4 forskj. på horisontal stripe.      [ 100] [  80]

 510     75   1815‑17 ** Turist A Innl/Eur/Ver. 3 mrk. hvert på gulakt. papir  [  80] [  75]

 511     50   1818‑20 ** Fly. 14,00 15,00 27,00.                               [  60] [  50]

 512     40   1821‑22 ** A Innland Fyr. Stående par, på gulaktig bakpapir.     [  40] [  40]

 513     80   1852‑55 ** Kronprinsparet. 4 forskj. på horisontal stripe.       [ 100] [  80]

 514     80   1860‑63 ** Popmusikk. A Innl. 4 merker på horisontal stripe.     [ 100] [  80]

 515     40   1866‑67 ** Jul 2013. A Innl. 2 mrk. stående par/gulaktig papir   [  40] [  40]

 516     78   1871‑74 ** OL Sotsji. A Innland. På 2 striper à 2 merker.        [  80] [  78]

 517     40   1892‑93 ** Jul 2014. 2 stk. A Innl. Horis. stripe/gulaktig p.    [  40] [  40]

 518     75   1899‑1902 ** Røde Kors. 4 stk. A Innl. på horis. stripe          [    ] [    ]

 519     80   1917‑20 ** Fugler, Innland. 2 forskjell. B og 2 forskjell. A.    [    ] [    ]

              Alle 4 på horisontal stripe.

 520     38   1925‑26 ** Ungdoms‑OL. 2 stk. A Innl. på gulaktig papir.         [    ] [    ]

 521     46   1928‑29 ** VM Skiskyting. 21 og 33 kr.                           [  50] [  46]

 522     60   1932‑35 ** Byjubileer. 11, 17, 18 og 21 kr.                      [    ] [    ]

 523     30   1936‑37 ** Think Green. 14 og 18 kr.                             [    ] [    ]

 524     40   1938‑39 ** Julius/Sabeltann. 2 stk. A Innl. Stående på bakpap.   [    ] [    ]

 525     42   1940‑41 ** Meteorologiske. Type? 17 og 33 kr.                    [    ] [    ]

 526     60   1942‑43 ** Norges Bank. 21 og 50 kr.                             [    ] [    ]

 527     40   1944‑45 ** Fyr. 2 stk. A Innl. Stående på gulakt. papir m/nr.    [    ] [    ]

 528     42   1946‑47 ** Sverdrup og Jonsson. 20 og 30 kr.                     [  42] [  42]

 529     40   1948‑49 ** Jul 2016. 2 stk. A Innl. på gulaktig papir m/nr.      [  40] [  40]

 530     40   1962‑63 ** Sykkel‑VM. 2 stk. A Innl. 1 stående + 1 liggende.     [  40] [  40]

 531     82   1974‑76 ** Fugler A Innl., 21 og 48 kr. Etterhverandre på        [    ] [    ]

              samme bakpapir.

 532     55   1977‑78 ** Sel og Pingvin 24 og 38 kr. Stående på samme b.pap.   [  55] [  55]

 533     50   1979‑80 ** Pers. frim. Innland og Europa.                        [  50] [  50]

 534     90   1986‑89 ** Turist. 2 forskj. Innl. og Europa. På 2 striper.      [    ] [    ]

 535     40   1996‑97 ** Jul 2018. A Innl. 2 stk. liggende på baksidepapir     [  40] [  40]

 536     28   ATM 7‑9 ** Sommerfugler. Alle 3 med pålydende 11,00.             [    ] [    ]

 537     18   ATM 7‑9 ** Sommerfugler. Alle 3 med pålydende 7,00.              [    ] [    ]

 538     24   ATM 7‑9 ** Sommerfugler. Alle 3 med pålydende 9,00.              [    ] [    ]

 539     10   BL   1 ** Posthornjub. (80ø + 1 kr.). Postfrisk.                 [    ] [    ]

 540      7   BL   5 ** Papirindustri (998‑1001), postfr.                      [    ] [    ]

 541     11   BL   7 ** Fiskeoppdrett (1023‑1026), postfrisk.                  [    ] [    ]

 542     10   BL  10 ** Weidemann. Postfrisk                                   [    ] [    ]

 543     14   BL  18 ** OL‑vinnere (1168‑71) 4 x 4,50 kr. postfr.              [    ] [    ]

 544     13   BL  19 ** Treskjæring 1993 (1184‑87) Postfr.                     [    ] [    ]

 545     35   BL  22 ** Fotballmerker, 6 forskjellige (1475‑80). Postfr.       [    ] [    ]

 546     20   BL  23 ** Kong Olav V 100 år (1506‑08). Postfrisk.               [    ] [    ]

 547     35   BL  23 v1 ** Kong Olav V 100 år. Punktum etter 2003. Postfrisk.  [    ] [    ]

 548     18   BL  24 ** Mytologi (1535‑36) 7,50 og 10,50 kr. Miniark p.fr.     [    ] [    ]

 549     15   BL  25 ** Otto Sverdrup (1537‑38) 6 + 9,50 + vignett. Miniark.   [    ] [    ]

 550      5   BL  26 ** Prinsesse Ingrid Alexandra 6,00 (1539).                [    ] [    ]

 551      7   BL  26 ** Prinsesse Ingrid Alexandra 6,00 (1539). I Postens      [    ] [    ]

              folder (nr. 8/04) m/div. info.

 552     11   BL  27 ** Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7,50 kr. Miniark postfr.    [  15] [  11]

 553     32   BL  29 ** A Norge og 10,50 Norden/Mytologi.                      [    ] [    ]

 554     33   BL  30 ** Arktis. 6,50 + 8,50 + 22,00.                           [    ] [    ]

 555     16   BL  31 ** Garden 6,50+13,00 (1626‑27). Postfrisk                 [    ] [    ]

 556     78   BL  32 ** Vinterrally (1634‑36) A‑post Norge/Europa/Verden.      [    ] [    ]

 557     20   BL  33 ** Polaråret (1639‑40) 10,50 og 13,00 kr.                 [  20] [  20]

 558     50   BL  34 ** Norden/Mystiske steder. A Norge og A Europa.           [  50] [  50]

 559     36   BL  35 ** Nordia 2008. 7,00 + 14,00 + 23,00 kr.                  [  40] [  36]

 560     25   BL  36 ** Global Oppvarming 2 x 8,00 (1711‑12)                   [  30] [  25]

 561     20   BL  37 ** Astronomi (1721‑22)                                    [    ] [    ]

 562     27   BL  38 ** Tørrfisk på hjell (1747).                              [    ] [    ]

 563     40   BL  39 ** Fjernsynet 50 år                                       [  50] [  40]

 564     20   BL  40 ** Ski‑VM 2011 (1779‑80, 9 og 12 kr.)                     [  25] [  20]

 565     35   BL  41 ** A Europa (1810). Norden/Livet på havet, Sea King       [  40] [  40]

              helikopter og båtbrann. Opplag utenom FDC er kun 79.874!

 566     32   BL  44 ** Norge ved havet/Supplybåt. A‑Europa.                   [  40] [  39]

 567     16   Lot  95 stk. ** Tjeneste fosf. papir. T 98/67 stk. 99/8          [    ] [    ]

              100/5 101a/3 101b/7 102/2 108/3 (+ 3 stk. 114 m/litt minus).

 568      4   Lot ** 14 stk. Tjeneste Offset. T 117/6 stk. 122/2 123/1         [    ] [    ]

              127/1 129b/2 132/1 133/1.

 569     16   Lot ** 235 Nansen og 303 Nordraak som 4‑blokker. 2 stk. 427/     [    ] [    ]

              55ø fr.jub. 1 stk. 412/55ø Haakon 80 år og 502/45ø Nansen.

 570      7   Lot ** 24 stk. Tjeneste Offset. T 117/16 stk. 122/4              [    ] [    ]

              125/1 127/1 129b/2.

 571     20   Lot 157 stk. ** Tjeneste vanlig papir. T 75/55 stk. 76/9         [    ] [    ]

              78/7 79/7 81/3 83/9 84/6 87/6 89/20 90/8 91/3 94/4 97/20.

 

NORGE FRIMERKER. UBRUKT *               

 572      3    135 * Polmerke. 25ø rød. Svak krakelert. Ubr. m/h.‑rest. (K)    [    ] [    ]

 573      8    232 * Løve 5 kr., ubrukt med hengslerest.                       [    ] [    ]

 574     14   Lot * ubr. m/h.‑rest. 13 stk. V‑merker + 13 stk. Løve mellom     [    ] [    ]

              141‑54. + noen div. + noen ubr. u/lim (bl.a. NK 81). Noen dubl.

 575     16   Lot 11 stk. * (ubr. m/h.‑rest/spor). NK 92b 130 188 194          [    ] [    ]

              196 219 220x 221x 222x 234 236.

 576     10   Lot 12 stk. * (ubr. m/h.‑rest/spor). NK 92b 119 155II 189‑92     [  15] [  10]

              221x 222x 234 236 243.

 577      8   Lot 15 stk. * (ubr. m/h.‑rest/spor). NK 222x 223 233‑36 268b     [    ] [    ]

              290 291 300 301 306 311‑13.

 578      8   Lot 15 stk. * (ubr. m/h.‑rest/spor). NK 244 255 258 289 300      [    ] [    ]

              306 311‑13 322‑24 394 446 480.

 579     20   Lot 16 stk. * (ubr. m/h.‑rest/spor). NK 300 303v1 306 322        [    ] [    ]

              351 353 394 415‑17 441 445 447 480 484 527.

 580      1   Lot 20 stk. V‑merker * ubr. m/h.‑rest. 4 m/vm. Noen få dubl.     [    ] [    ]

 581      6   Lot 21 stk. Tjeneste * ubr. m/h.‑rest. mellom T 75‑97, m/91‑93   [   6] [   6]

 582     40   Lot 23 stk. Tjeneste m/H.rest/‑spor. T 75‑97 * (T 84 = **)       [    ] [    ]

 583     16   Lot vel 50 stk. * Ubr. Tjen. m/H.rest/‑spor. T 4 16 30‑32 35     [  16] [  16]

              37‑42 43I 43II 44 46‑52 54‑55 57‑59 62 66 83 92. 1‑4 av hver.

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 584      2   MB 10. Minneblokk Krone Oscar 1878‑1978. Nytrykk 1/1,50/2 kr.    [    ] [    ]

 585      2   MB 11. Minneblokk "Luftpost 1927". Nytr./utkast Luftp.merker     [    ] [    ]

 586      3   MB 12. Minneblokk Norske Frimerker 125 år. Nytrykk/utkast. (W)   [    ] [    ]

 587      5   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Fil.kl. Reproduksj. av forslag     [    ] [    ]

              til nye frimerker. Nummerert. (W)

 588      5   Minneblokker. 4 stk.: MB 6/Upu, 10/Oscar, 11/Luftp., Borgfil 91. [    ] [    ]

 

NORGE FRIMERKEHEFTER **                 

 589     85   AH  5 B1 ** 10x10 øre, festet i nedre marg, uperf. (1 hull)      [    ] [    ]

 590     65   AH  8 IB v1 ** 4 stk. 25 ø, festet nedre marg. 2 svarte          [    ] [    ]

              streker på baksiden, 1 strek uten underliggende tekst.

 591     11   FH  44 B ** Balestrand. 10 x 1,25 (775).                         [  20] [  11]

 592     11   FH  49 B ** Gaustatoppen. 10 x 1,25 (820).                       [    ] [    ]

 593      9   FH  51 A ** Hesteskyss. 10x1,00 (843).                           [    ] [    ]

 594     11   FH  52 B ** Skjernøysund 10x1,25 (844).                          [    ] [    ]

 595      9   FH  53 B ** Fugler. 10 x 1,00 (859‑60).                          [    ] [    ]

 596     11   FH  54 IIA ** Fugler. 10 x 1,25 (861‑62).                        [  20] [  11]

 597     60   FH  63 B ** Thorbjørn Egner. 10x2,50 (964‑65). Perf. type        [  80] [  60]

              ikke bestemt. Kfr. katalog‑ eller nettbilde. (K)

 598     17   FH  64 A ** Jul 1985. 10x2,00 (986).                             [    ] [    ]

 599     18   FH  64 B ** Jul 1985. 10 x 2,00 (986).                           [    ] [    ]

 600     22   FH  65 B ** Jul 1985. 10 x 2,50 (987).                           [  35] [  22]

 601     24   FH  68 A ** Sopp. 10 x 2,70 (1017‑18).                           [    ] [    ]

 602     20   FH  69 B ** Jul 1987. 10 x 2,30 (1032).                          [  30] [  20]

 603     26   FH  74 A ** Jul 1989. 10 à 3,00 (1084‑85).                       [    ] [    ]

 604     28   FH  76 B ** Jul 1990. 10 x 3,20 (1106‑07).                       [    ] [    ]

 605     29   FH  78 B ** Orkidéer. 10 x 3,30 (1137‑38).                       [    ] [    ]

 606     31   FH  82 B ** Sommerfugler. 10 x 3,50 (1192‑93).                   [  35] [  31]

 607     26   FH  87 IA ** Posten 350 år. (1238‑45)                            [    ] [    ]

 608     25   FH  87 IB ** Posten 350 år. (1238‑45, med Svalb.merke)           [    ] [    ]

 609     25   FH  94 Bkn ** Jul 1996. 8 à 3,50 (1277‑78). Med kontr.nr.        [    ] [    ]

 610     26   FH  95 Bkn ** Humle/Marihøne, 8 x 3,70 (1289‑90). M/Kontr.nr.    [  40] [  26]

 611     27   FH 101 A ** Insekter. 8x3,80. (1324‑25).                         [  40] [  27]

 612     24   FH 102 B ** Holmenkollen. 8x3,80. (1331).                        [    ] [    ]

 613     32   FH 103 Bkn ** Ålesund 8x4,50 (1332). Med kontrollnr.             [    ] [    ]

 614     39   FH 104 Akn ** Hamarøyskaftet 8x5,50 (1333). Med kontrollnr.      [    ] [    ]

 615     39   FH 104 B ** Hamarøyskaftet 8x5,50 (1333).                        [    ] [    ]

 616     27   FH 105 ** 8 x 3,80 Julem. 1998 (1346‑47).                        [    ] [    ]

 617     28   FH 107 B ** Svaner. 8x4,00. (1356).                              [    ] [    ]

 618     42   FH 109 B ** 8 x 6 kr. Same (1358).                               [    ] [    ]

 619     28   FH 110 ** 8 x 4,00 Julemerker 1999 (1376‑77).                    [  40] [  28]

 620     28   FH 111 I ** Nytt årtusen (1380‑81). 8 x 4,00                     [    ] [    ]

 621     14   FH 116 ** 1/2 hefte. Nils og Blåm./Stomperud 1406‑07. 4 merker   [    ] [    ]

 622     30   FH 116 ** Nils og Blåmann 8x4,20 (1406‑07).                      [    ] [    ]

 623     32   FH 117 ** Roser. 8x4,50 (1410‑11).                               [  40] [  32]

 624     32   FH 118 Kn ** Elvepadling. 8x4,50 (1424). Med kontr.nr.           [  40] [  32]

 625     40   FH 120 ** Roser. 8x5,50 (1433‑34).                               [  50] [  40]

 626     40   FH 121 ** Jul 2001. 8x5,50 (1450‑51).                            [  50] [  40]

 627     40   FH 121 Kn ** Jul 2001. 8x5,50 (1450‑51). Med kontrollnr.         [    ] [    ]

 628     38   FH 122 ** Runde fotballmerker. 8 stk. à 5,50 (1461‑64).          [    ] [    ]

 629     40   FH 122 Kn ** Runde fotballmrk. 8 à 5,50 (1461‑64). Kontr.nr.     [    ] [    ]

 630     40   FH 123 ** Eventyr. 8x5,50 (1467).                                [  50] [  40]

 631     63   FH 124 ** Eventyr. 8x9,00 (1468).                                [  51] [  51]

 632     63   FH 124 Kn ** Eventyr. 8x9,00 (1468). Med kontrollnr.             [  80] [  63]

 633     40   FH 125 ** Jul 2002. 8x5,50 (1485‑86).                            [  50] [  40]

 634     38   FH 125 Kn ** Jul 2002. 8x5,50 (1485‑86).                         [    ] [    ]

 635     40   FH 127 ** Eventyr. 8x5,50 (1498).                                [  40] [  40]

 636     65   FH 128 Kn ** "Nøkken"/Kittelsen 8x9,00 (1499). Med kontr.nr.     [  80] [  65]

 637     40   FH 129 ** Jul 2003. 8x5,50 (1519‑20). NB! Heftet er              [  50] [  40]

              feilaktig merket med "FH 130".

 638     40   FH 129 Kn ** Jul 2003. 8x5,50 (1519‑20). Med kontrollnummer.     [  50] [  40]

              NB! Heftet er feilaktig merket med "FH 130".

 639     42   FH 130 I ** Oss mennesker imellom (1523‑24) 8x6,00.              [  50] [  42]

 640     45   FH 131 Kn ** Turist (1532). 8 x 6,00. Med kontr.nr.              [  55] [  45]

 641     53   FH 132 ** Turist (1533) 8 x 7,50.                                [  60] [  53]

 642     53   FH 132 Kn ** Turist (1533) 8 x 7,50. Med kontrollnr.             [  60] [  53]

 643     66   FH 133 ** Turist (1534) 8 x 9,50.                                [  80] [  66]

 644     66   FH 133 Kn ** Turist (1534) 8 x 9,50. Med kontrollnr.             [  80] [  66]

 645     42   FH 134 ** Jul 2004 (1551‑52). 8 x 6,00.                          [  50] [  42]

 646     42   FH 134 Kn ** Jul 2004 (1551‑52). 8 x 6,00. Med kontr.nr.         [  50] [  42]

 647     80   FH 138 ** Fyr (1581‑82) 8 stk. A. Ikke bestemt type omslag.      [ 145] [ 105]

 648     60   FH 140 Kn ** Turist. 10x6,50 (1616‑17). Med kontr.nr.            [  55] [  55]

 649     75   FH 141 ** Nordkapp. 10x8,50 (1618‑19).                           [  90] [  75]

 650     95   FH 142 ** Turist. 10x10,50 (1620‑21).                            [ 110] [  95]

 651    200   FH 143 ** Jul 2006. 10 stk. A. (1631‑32).                        [ 220] [ 200]

 652    160   FH 148 ** Pers.frim. "Rudolf". 8 stk. A Innland. (1667).         [ 190] [ 160]

 

NORGE KORT/BILDER                        

 653     10   Turistmappe. Grotli‑Videseter‑Stryn. 10 farvebilder 15x6,5 cm.   [    ] [    ]

              Delvis løsnet i en perforering. (K)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 654      3   BL   3. Posttransp. (865‑68). Sentr. FDC‑st. Blokka på klipp     [    ] [    ]

 655      3   BL  13. OL‑vinnere (1099‑1102). Sentr. Lillehammer OL‑stempel    [   4] [   3]

              5.10.1990 (+ sidestmp. som sneier venstre marg). (W)

 656     22   BL  10. Weidemann. Blokk med 1 sentrert FDC‑st. 6.10.89. I       [    ] [    ]

              nummerert folder (opplag 10.000) fra Norges Filatel.forb.

 657      3    314, 315, 317. Edv. Grieg på 2 klipp. FDC mask.st. 15.6.43 (W)  [    ] [    ]

 658      3    314, 315, 317. Edv. Grieg. 10 20 60ø FDC‑stempel. Oslo          [    ] [    ]

              15.6.43. På klipp. (W)

 659      5    314‑17. Edv. Grieg på 2 klipp. FDC mask.st. 15.6.43. Med        [    ] [    ]

              ialt 2 stk. 10ø, 4 stk. 20ø, 2 stk. 40 og 60ø. (W)

 660      3    314‑17. Edv. Grieg. FDC spes.maskinstmp.15.6.43. På klipp. (W)  [    ] [    ]

 661      4    314‑17. Edv. Grieg. FDC‑stempel Oslo 15.6.43. På klipp.         [    ] [    ]

              Vi har flere "like" objekter. Eksempel på nettsiden. (W)

 662      3    318. Frontkjemper. FDC‑st. 2.8.43 + sidestempel, på klipp.      [    ] [    ]

              Vi har flere "like" objekter. Eksempel på nettbilde. (W)

 663      3    318. Frontkjemper. FDC‑st. 2.8.43 + stmp. under, på klipp (W)   [    ] [    ]

 664     10    319‑21. Landshjelp 1943. FDC‑stempel 10.11.43. På klipp.        [    ] [    ]

              Vi har flere "like" objekter. Eksempel på nettbilde. (W)

 665     20    631 x1. Olav 20 kr. gråbrun. FDC 14.8.69. Nettbilde. (K)        [    ] [    ]

 666     25   1805‑17. 6 FDC‑konv., hver i solid plastmappe og A4‑ark med      [    ] [    ]

              info om utgavene. Eksempel på nettsiden. (W)

 667      8   BL   5. Papirind. Sentr. rundst. Oslo 17.10.86 (= utgiv.dag).    [    ] [    ]

 668     35   FDC 1999 komplett (NK 1346‑1409). Med "offisielt" FDC‑stmp. +    [    ] [    ]

              konvolutt 1356‑58 m/sign. Krogvold og 1361 m/Hågensen +

              1366‑73 som blokk + 1366 som "Maxikort".

 669     18   FDC. 12 konv. 2012 (1805‑09, 1818‑34) uten blokker. + Medfølger  [    ] [    ]

              FDC‑klipp av 1808‑09, 1824‑25, 1833‑34, 1839.

 670     28   FDC. 13 konv. for 1531‑38, 1540‑54, Bl. 24, 25, 26. Medfølger    [    ] [    ]

              noen FDC‑klipp + 1 ubrukt/stemplet Postens Julekort ("helsak").

 671     30   FDC. Alle 2003 (1489‑1522, med Bl. 23). "Offisielt"‑FDC stmp.    [    ] [    ]

 672     30   FDC. Alle 2004 (1523‑38, 1540‑54, med Bl. 24/1539 + Bl. 25/26).  [    ] [    ]

 673     30   FDC. Alle 2012 (1805‑34, m/2 blokker + julek.). Posten FDC‑konv. [    ] [    ]

 674     30   FDC. Alle 2013 (1835‑67 + Bl. 43). Posten FDC‑konv. + noen klipp [    ] [    ]

 675     10   FDC. BL  11, 13, 15, 16, 18, NK 1188‑89, 1194‑99 (OL‑merker).    [    ] [    ]

              På 8 konvolutter. "Offentlig" FDC‑stmp. eller "OL‑stempel".

 676    765   FDC. Samtlige 2014‑15 (1868‑1924). FDC‑konv. på alle utgaver +   [    ] [    ]

              tillegg alle merker/blokker postfr. **. Fint album i kassett.

 

NORGE JULEMERKER ETC.                   

 677      3   NKS Julemerke 1931. Ubrukt, uten lim.                            [   5] [   3]

 678      1   NKS: 4 stk. 1952, 1/1984. R.Kors: 5 stk. (3 forskj.). 1 stk.     [   1] [   1]

              10ø Sjømænd underst.f. Svensk: På post. 1 stmpl. Div. bakside.

 679     25   Julemerker. 2013. "Jul i Os". 4‑blokk "Svartavdrag" + 3 enkle    [ 210] [ 165]

              merker ** med forskjellig tagging. Alt på nettsiden. (W)

 680     10   N. Røde Kors. 12 stk.: 1979, 86, 88‑90, 93‑99. Stempl./ustmp.    [    ] [    ]

 681      1   NKS Julemerker. 6 stk.: 1969‑73 + 1975. Fleste m/div. st.        [   1] [   1]

 682      4   NKS Julemerker. Lot 8 stk.: 1968‑75. Fleste m/div. st.           [   4] [   4]

 

NORGE JUBIL.BØKER M/FRIM. ETC.          

 683     40   "Kong Olav V ‑ 100 år". Postens bok. Historie, bilder. Med       [    ] [    ]

              Bl. 23 **, FDC og enkeltmerker + div. **. I kassett.

 

NORGE ROTELOTS                          

 684      5   6 objekter. FDC, Postens julekort m/FDC og litt diverse.         [    ] [    ]

 

NORGE REALISASJON                       

 685     10   14 konvol. med div. frimerker av norske OL‑vinnere. Alle         [    ] [    ]

              med stempel stilisert forskjellige vinteridretter. Netteks. (W)

 686      1   BL  11. OL‑vinnere. Nær rettvendt og sentrert, litt kraftig      [   5] [   1]

              rundstempel Kopperud/2800 Gjøvik 1.12.89. (W)

 687      5   Ca. 100 stemplede fra Posth. uregelm. v. til 1940‑tallet. Abso‑  [    ] [    ]

              lutt mest Posth. og Løverker. Mange forskj., 1‑flere av hver.

 688      1   Ca. 100 stemplede Posth. og Løve fra serie 1937 og nyere. Flere  [    ] [    ]

              med dubletter. Ikke sjekket/sortert, men er flere med vannm.

 689      1   FDC Norge. 15 stk., konv./noen få kort. Flest 1970‑90 tall?      [    ] [    ]

 690     10   Lot 18 eldre merker. 15 Stolpeskrift: 1 stk. 2, 35, 50 og 60ø.   [  10] [  10]

              2 stk. 1ø, 5ø blå og grønn. 5 stk. 10ø. 3 sk. Posth. 1 kr. Osc.

              15ø/4 skill. Noen m/skader eller litt minus. Alle nettb. (K)

 691     18   Lot 30 stempl. Med bl.a. 48, 88, 110‑13, flere Posth. uregel‑    [    ] [    ]

              mess. vinger, Svalbard, Ibsen. Varier. stempling. Eksempl.: (W)

 692      1   Lot 6 stk. parkomb. NK 843 844 859/60 861/62 875/76 908/09.      [    ] [    ]

              Alle med del av sentrert rundstempel.

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 693      1   S    9 (Afa 9). Våpentype 12ö blå. (K)                           [  25] [  14]

 694      1   S   28 (Afa 17B) Ringtyp 13, 3ö brun.  (K)                       [  40] [   5]

 695      1   S   29 (Afa 18B) Ringtyp 13, 4ö grå. Stmp. Stockholm Söd         [  25] [   5]

              1.5.1886. (K)

 696      1   S   31 (Afa 20B) Ringtyp 13, 6ö fiolett. Stk.h. C 8.4.1882 (K)   [  30] [  14]

 697      5   S  196 (Afa 159). V.postkongress. 5ø brun. Svakt mask.st. (K)    [  50] [   5]

 698     30   S  203 (Afa 166). V.postkongr. 40ø oliv. Del av rundstmp. (K)    [ 140] [ 110]

 

SVERIGE SAMLINGER OG DIVERSE             

 699      5   S. Lot ca. 77 stemplede. Skal være komplett for hele 1969, med   [  50] [   5]

              alle tagginger etc. (men er ikke sjekket). Varierende stempling

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **         

 700      3   S. ** Block 2 Aguéli 1969. (Afa 644‑49). Postfrisk.              [    ] [    ]

 

SVERIGE FRIMERKEHEFTER **               

 701     40   S. H 368 (1403‑06) ** Rabattmerker 1986. 20x1,90 (Afa 23‑26).    [  50] [  40]

 702     15   S. H 371a A1 (1416‑19) ** Stockholmia 2x2,10+2,90/Afa 1379‑82    [    ] [    ]

 703     20   S. H 377 (1460‑62) ** Humanitet. Afa 1413‑15.                    [    ] [    ]

 704     10   S. H 440 (1806‑09) ** Sjøfugler 1993. 8x5,00 (Afa 1717‑20).      [  25] [  10]

 705     20   S. HA 23 (911‑14) ** Vendeltid. Afa 898‑900 + 902. 2 hefter,     [    ] [    ]

              1 hvor kartongen lyser i UV‑lys, og 1 som er mørk.

 

SVERIGE REALISASJON                     

 706      1   S   32 (Afa 21B) Ringtyp 13. 12ö blå. Lot 5 merker, farver? (K)  [  60] [   6]

 707      1   S  212 (Afa 175). V.postforening. 10ø grønn. Del av rundst. (K)  [  50] [   6]

 708      1   S. Realisasjon. Stmpl. 197 Cx (Afa160), 213 (A176), 43 forskj.   [  75] [  55]

              GV pr.H II fra 271 (A264) og videre. Vel 130 ustemplet/

              limløse. Noen postklipp (1970‑t. ?).

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 709     85   DK    1. Fire RBS. brun. Trykk ikke bestemt. Tettklipt. (K)      [    ] [    ]

 710     30   DK    4. 4 sk. brun. 3‑rings nr. 1 ? (K)                         [    ] [    ]

 711     35   DK    7. 4 sk. brun. 3‑rings nr. 1 ? (K)                         [  36] [  36]

 712     60   DK   97. Provis. 27/10 brun/blå. Del av rundstmp. (K)            [    ] [    ]

 713    125   DK  102. Chr. X. 27ø rød/sort. Del av rundstmp. (K)              [ 140] [ 138]

 714    100   DK  178‑80. Kreftmerker. 10 og 15ø med "Linjestempel", 25ø med   [    ] [    ]

              del av litt kraftig sidevendt rundstmp. Alle på nettbilde. (K)

 715    100   DK  180. Kreftmerke 25ø. Rundstmp K.h.? litt/svakt utydelig (K)  [    ] [    ]

 716     90   DK  186‑95. Chr.X 60 år. Kompl. Alle del r.st., nettbilde (K)    [  75] [  75]

 

DANMARK FRIMERKER. POSTFRISK **         

 717    110   DK  894‑922 ** = 1988 kompl. postfrisk. Pålyd. ca. 140 kr.       [    ] [    ]

 

DANMARK FRIMERKEHEFTER **               

 718      4   DK. Hefte HS  3 ** 10 kr.                                        [   4] [   4]

 719      4   DK. Hefte HS  9 ** 10 kr.                                        [   4] [   4]

 720     18   DK. Hefte HS 12/13 ** 20 kr.                                     [    ] [    ]

 721      4   DK. Hefte HS 13 ** 10 kr. Merket C 9.                            [   4] [   4]

 722     10   DK. Hefte S 27 ** 10 stk. 1,30 Norden (704).                     [    ] [    ]

 723     25   DK. Hefte S 40 ** 10 stk. 2,80 Livgarden (854).                  [    ] [    ]

 724     20   DK. Hefte S 44 ** 10 stk. 2,80 Gymnaestrada (885)                [    ] [    ]

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                  

 725      3   DK. 13 Julemerker: 1907(?) 1909 1912‑16 1922‑23 1930 1935        [   5] [   3]

              1937 1941. Noen med, og noen uten stempel.

 726      1   DK. 80 Julemerker. Fra 5 til 12 av hver årgang fra 1956 til      [   5] [   1]

              1965. Noen **, noen med og uten stempel.

 727      1   DK. Julemerker 1955. Arkdel med 25 stk. **, div. fuglemotiv.     [   5] [   1]

 728      1   DK. Julemerker 1955. Vel 60 stk. Blanding **, (*) og stemplet.   [   5] [   1]

 729      1   DK. Julemerker 1972. Ca. 50 stk. **, 2 stk. er uperforert. +     [   5] [   1]

              16 stk. brukte/utstemplet uten lim.

 730      1   DK. Julemerker 1973. 40 stk. ** + noen stemplet og ubr. u/lim.   [   5] [   1]

 

FINLAND FRIMERKER. STEMPLET              

 731    100   SF   38 (F og Afa). 4 kop rød (med "Ringer"). På postkort        [    ] [    ]

              til Sverige 1901. Nettbilde av begge sider. (K)

 732     70   SF  125 wm1 (Afa 127 B vm II). 20 p brun. Forbehold om type‑     [    ] [    ]

              betegnelse, målt til tg. 14,25 x 14,75. (K)

 733     50   SF  129 C1 wm1 (Afa 131A vm II). 1,5 m grønn/filol., vannr.      [  62] [  57]

              par. Forbehold om typebetegnelse, målt til tg. 14,25x14. (K)

 734     50   SF  129 C1 wm2 (Afa 131Ax vm IIx). 1,5 m grønn/filol., vannr.    [  62] [  57]

              par. Forbehold om typebetegnelse, målt til tg. 14,25x14. (K)

 735    110   SF  168‑70 (F og Afa). Røde Kors 1931. 1, 1,5 og 2 Mark, (K)     [ 115] [ 110]

 736     40   SF  171‑72 (Afa 173‑74). Frim.jubil. 1,5 og 2 M. (K)             [  35] [  35]

 737     75   SF  179 (Afa 181). Røde Kors 1932. 2,5 m. + 25 p. blå. (K)       [  60] [  60]

 738     35   SF  185‑87 (Afa 188‑90). Røde Kors 1933. 1,25 2 og 2,5 M. (K)    [  45] [  39]

 739     20   SF  188‑90 (Afa 191‑93). Røde Kors 1934. 1,25 2 og 2,5 M. (K)    [  30] [  22]

 740    100   SF  212‑14 (Afa 215‑17). Skikonkurr. Alle del av rundstmp. (K)   [ 120] [ 120]

 

FINLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 741     35   SF  388 (Afa 391) ** Lufpost 300 mk. Postfrisk.                  [    ] [    ]

 

FINLAND BREV                            

 742    200   SF. Brev 1907 til Stockholm. Med 5 stk. 2 kopek grønn (Facit/    [ 650] [ 440]

              Afa 36 ?). Mott.stempel litt svakt TUR‑stempel.  (K)

 

FINLAND FØLGEBREV ETC.                  

 743     30   SF. 4 Oppkravs‑/adressekort 1924. Div. frankering. 1 med ved‑    [    ] [    ]

              heftet kvittering for Rek.‑sending. Alle på nettbilde. (K)

 744     30   SF. 5 Postanvisninger 1927. Div. frankering. Alle nettb. (K)     [    ] [    ]

 

FINLAND F.D.C. ETC.                     

 745     15   SF. FDC 339 og 345 (Afa 342+349). Sparbank og Landbruk, begge    [    ] [    ]

              10 Mk. Skal være vinjett nr. 3 ?

 

ISLAND                                   

 746     17   Island. 18 stmpl. Europa‑merker: Afa 344‑45 355‑56 365‑66 374    [  18] [  17]

              386‑87 397 405‑06 410‑11 418‑19 429‑30. Alle del av rundstmp.

 

ISLAND FRIMERKER. STEMPLET              

 747    115   Island  304‑11 (F 337‑44) ** Kraftverk + vannfall kompl. P.fr.   [ 115] [ 115]

 748     12   Island.   38 (F 66). Chr. IX 6 aur gråbr. Del av rundst. (K)     [  21] [  21]

 749     15   Island.   64 (F 109). J.Sigurdsson 3 aur gulbr. Snei r.st. (K)   [  15] [  15]

 750     55   Island.   66 (F 111). J.Sigurdsson 6 aur grå. Del rundst. (K)    [    ] [    ]

 751     35   Island.   70 (F 115). Fr. VIII 10 aur rød. Del rundst. (K)       [    ] [    ]

 752     12   Island.   84 (F 125). Chr. X 3 aur brungul. Del av mask.st. (K)  [  16] [  16]

 753     70   Island.  197 (F 230). Geysir 40 aur brun. Snei rundstmp. (K)     [    ] [    ]

 754     60   Island.  279‑81 (F 312‑14). Luftpost. Alle på nettbilde. (K)     [    ] [    ]

 

ISLAND FRIMERKER. POSTFRISK **           

 755     40   Island  241 B (F 280) ** Viking 10 kr. brun. Postfrisk.          [  70] [  40]

 756     15   Island  284 (F 317) ** Björnsson 5 kr. blågr. Postfrisk.         [    ] [    ]

 757    115   Island  294‑96 (F 327‑29) ** Hafstein. 3 forskjell. Postfrisk.   [    ] [    ]

 758    100   Island.   68 ** (F 113). J.Sigurdsson 25 aur orange. Litt        [    ] [    ]

              ujevne tagger. Meget svakt krakelert lim. (K)

 

ISLAND FRIMERKER. UBRUKT *              

 759    100   Island.   51 * (F 79). Dobbelthoder 5 aur grønn. Ubrukt med      [  80] [  80]

              hengslerest. 1 svak tg opp t.h. Meget svakt krakelert lim. (K)

 

ÅLAND                                   

 760     15   Åland. 6 forskj. Gutter‑par ** Afa/Fac 4/5/10/92‑94. (W)         [  44] [  28]

 761     20   Åland. FDC komplett 1996 og 1997 (Afa 107‑133, 15 konvol.)       [    ] [    ]

 

FÆRØYENE                                

 762     10   Færøyene. Årssett ** 1994 i hefte/Posten. Afa 248‑263            [    ] [    ]

 

GRØNLAND FRIMERKER. STEMPLET            

 763     16   Grønland. Afa  33‑35 og 41. Del av rundstempel.                  [  14] [  14]

 764     10   Grønland. Afa  37‑38. Provisorie 60ø. Del av rundstempel.        [  10] [  10]

 765     20   Grønland. Afa  52‑57, 65, 69, 71. Fr. IX kompl. Del rundst.      [    ] [    ]

 766      3   Grønland. Afa  58‑61. 1 2 5 10 kr. Isbjørn. Alle del rundst.     [  32] [   3]

 767     20   Grønland. Afa 319‑24 og samme merker som miniark. 5 av merkene   [  25] [  20]

              og miniarket m/ordin. rundstmp. Tasiilaq 5.2.98 (utgiv.dag).

 768     13   Grønland. Lot 22 Margr.‑mrk.: Afa 101‑02, 06‑08, 12‑14, 20‑22,   [  11] [  11]

              26‑27, 34‑35, 55‑56, 79‑80, 89‑90. (2 av 106). Alle del av rst.

 769     18   Grønland. Lot stemplet: Afa 26‑30, 31 og 31a(?), 36 enkelt‑      [    ] [    ]

              merke + 4‑blokk (hj., sentr. r.st.), 44. Alle del av rundstp.

 

GRØNLAND PRØVE‑/NYTRYKK ETC.            

 770     80   Grønland. Pakke‑Porto, nytrykk av div. opplag etc.: 12 ark med   [    ] [    ]

              ialt 43 merker, alle verdier representert. Netteksempel. (W)

 

GRØNLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 771     27   Grønland ** Afa  36. Fr.IX. 30ø blå.                             [  25] [  25]

 772      8   Grønland ** Afa  58‑61. 1, 2, 5, 10 kr. Isbjørn.                 [  15] [   8]

 773      6   Grønland ** Afa 235‑36. Norden 4,00 og 8,50                      [    ] [    ]

 774     20   Grønland ** Afa 245a. Miniark 4 stk. 400+50 Team Grønland.       [    ] [    ]

 775     20   Grønland ** Afa 266‑74. Amerikautgave med div. overtrykk.        [    ] [    ]

              9 forskjell. løse merker, fra miniark. (W)

 776     45   Grønland ** Lot 14 forskjellige postfr.: Afa 140, 142‑54.        [    ] [    ]

 777      5   Grønland ** Lot 8 stk. Fr.IX. Afa 28‑32, 44. (3 stk. av 31).     [    ] [    ]

 

GRØNLAND FRIMERKEHEFTER **              

 778     55   Grønland. Julehefte nr. 1 ** Afa (300a‑301a, ialt 12 merker).    [    ] [    ]

 

GRØNLAND BREV                           

 779     25   Grønland. Brev med Afa 36, Fr. IX 30ø blå, til Danmark.          [  20] [  20]

              Litt utydelig Godthaab‑stempel. (K)

 

GRØNLAND F.D.C. ETC.                    

 780     20   Grønland. Afa 217 Miniark. FDC‑stempel 14.3.1991.                [    ] [    ]

 781    100   Grønland. FDC Afa  28‑34. På brun, uadressert konv. 27x19 cm     [    ] [    ]

              m/stempel Godthåb 15.8.1950 Utgiv.dag + ordinært stempel. (W)

 

THULE FRIMERKER. STEMPLET                

 782      5   Thule. Nr. 4. 45ø. Del av rundstempel. Nettbilde. (W)            [    ] [    ]

 

ISLE OF MAN                             

 783     10   Isle of Man. Lot 69 stemplede mellom 1973 (Afa 2) til 1977.      [ 100] [  55]

              I tillegg Portomerker Afa 1‑8.

 

EIRE                                    

 784     17   Eire. Afa 160‑61, 179‑80, 195, 207‑08. Alle del av rundstmp.     [    ] [    ]

 

TYSKLAND                                

 785     15   Tyskland. Helsak, "frim." = Fussballweltmeister, stmpl. 2002     [    ] [    ]

              til Norge. Konvol. m/"103. Deutscher Philatlistentag 2002". (K)

 

BRD/TYSKLAND DIVERSE                    

 786     40   Tyskland. Årssett ** 1996 i "bok" A5. Afa 2775‑2835. Vedlagt     [    ] [    ]

              stemplet miniark Afa 2734 i folder. (Kat.verdi = 895,00)

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 787      5   Vest‑Berlin. Afa  24 og 26. Rødt overtrykk BERLIN. 10 pf         [   4] [   4]

              gulgrønn og 20 pf blå. Stemplet. (W)

 788     20   Vest‑Berlin. Afa 117, 122, 123. Alle stemplet. (W)               [    ] [    ]

 789     15   Vest‑Berlin. Afa 119. Overtrykk på klokke. 20 pf rød. (W)        [  16] [  16]

 790     50   Vest‑Berlin. Afa 124. Bygningsverk. 70 pf lysoliven. (W)         [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. POSTFRISK **    

 791     10   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 og 228‑30 ** Det gamle Berlin,           [    ] [    ]

              komplett. 12 forskjellige.

 792     35   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 og 228‑30 ** som 4‑blokker. Det gamle    [    ] [    ]

              Berlin, komplett. 12 forskjellige à 4 merker.

 793      8   Vest‑Berlin. Afa 285‑93 299 327 ** Bygninger postfr. Medfølger   [    ] [    ]

              294‑98 * ubrukt med hengslerest.

 794      7   Vest‑Berlin. Afa 371‑75 379‑84 415‑18 421 423 ** 17 stk. p.fr.   [    ] [    ]

 795      7   Vest‑Berlin. Afa 389‑92 394‑403 ** 14 merker postfr. Medfølger   [   8] [   7]

              385‑88 * ubrukt med hengslerest.

 796      5   Vest‑Berlin. Afa 454‑63 ** Alle postfriske.                      [    ] [    ]

 797      1   Vest‑Berlin. Afa 477‑79 ** Porselensfigurer 30/40/50 postfrisk   [  30] [   1]

 798     16   Vest‑Berlin. Afa 800‑03 805‑08 815 821 841 852 ** Lot 12 postfr. [  13] [  13]

 799     14   Vest‑Berlin. Afa 831, 844, 847 ** Kvinner. Postfriske            [  15] [  14]

 800      9   Vest‑Berlin. Afa 840 842‑43 848‑49 851 860 ** Lot 7 postfriske   [    ] [    ]

 801     25   Vest‑Berlin. Afa 865‑69 873‑76 ** 9 postfriske.                  [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. UBRUKT *        

 802    150   Vest‑Berlin. Afa  27 * Rødt overtrykk BERLIN på 25 pf gul.       [ 150] [ 150]

              Ubrukt, litet hengslespor/flekk i limflaten. (K)

 803     25   Vest‑Berlin. Afa  63 * Goethe 30 pf blå. Ubrukt, sagt å være     [    ] [    ]

              med hengslespor, men ser ut som postfrisk.

 

NEDERLAND FRIMERKER. POSTFRISK **       

 804    150   Nederland ** Afa 376 (Mi 345, NVPH 337v). Wilhelmina 15c         [    ] [    ]

              lysblå. Helark 200 merker, 2 bretter. (Kat.v. 1 merke = 1 Euro)

 

LUXEMBOURG                              

 805    100   Luxembourg. Afa 568‑570. Europamerker 2, 3 og 4 Fr. 1957. (K)    [ 100] [ 100]

 

FRANKRIKE                                

 806     10   Frankrike. 7 stk. Europarådet: 8 20 25 35 50 F og 0,25 0,30 F    [    ] [    ]

 

SPANIA                                  

 807     18   Spania. ** Mappe med dans på frim. "Bailes y danzas populares    [    ] [    ]

              de España". Ves. 2009? 4 enkle, 6 div. s.trykk og 2 blokker.

 808     30   Spania. Bok "Espacios Naturales de España". 25x25 cm 184 sider,  [    ] [    ]

              i kassett. Natur/dyr/regionalt? Med 12 frim. dyr/natur ** 2010.

 

PORTUGAL                                 

 809     17   Portugal. 12 stemplede Europa‑merker: Afa 911 936 938 951‑53     [  15] [  15]

              978 1000 1014 1058‑60. Alle del av rundstempel.

 

ANDORRA                                 

 810    400   Androrra, fransk. "Superlot" ** postfrisk 1930 til 70‑tall. M/   [1400] [ 990]

              bl.a. Afa ** 170 200‑01 214‑15 258‑59. Mange Europa‑merker.

              Noen eks. på nettbilde. 58 merker, kat.v. ca. 3.500 (2006). (K)

 

SAN MARINO                              

 811     20   San Marino. 10 stk. rundstemplede Europa‑merker. Afa 677 726     [    ] [    ]

              768 803 819 851 862 885 899‑900.

 

HELLAS                                  

 812     18   Hellas. 13 stk. (pent) stemplede: Afa 763, 814‑15, 843‑44,       [  19] [  19]

              876‑77, 909, 937‑38, 966‑67, 991. Alle er Europa‑merker.

 813    100   Hellas. Hellenic Stamp Year Book Complete Prestige Collection    [    ] [    ]

              2002. I kassett 25x29 cm. Fin bok med ** frim. og miniark.

 

RUSSLAND FRIMERKER. POSTFRISK **        

 814     10   Russland. Lot ** Postfrisk 1995/96: Afa 450‑60, 471, 542‑47.     [ 120] [  88]

 815     75   Russland. Lot ** Postfrisk 2001: Ca. 50 enkeltmerker og ca. 13   [ 220] [ 110]

              sammentrykk/minark etc. + 12 helsaker 2001/02. I A4 inst.bok.

 816    100   Russland. Lot ** Postfrisk 2011: Ca. 58 enkeltmerker og ca. 24   [ 320] [ 165]

              sammentr./minark/blokker etc.  I A4 inst.bok.

 

SOVJET SAMLINGER OG DIVERSE             

 817     15   Sovjet. 100 forskj. stempl. 1960‑t.? Omslag merket "Art for      [  30] [  15]

              the People!". Hengslet på ark. Eksempler på nettsiden. (W)

 

TSJEKKOSLOVAKIA FRIMERKER. STEMPLET     

 818     15   Tsjekkoslovakia. Lot 15 pent stempl. jub.mrk. etc. 1970.         [  25] [  20]

              Afa 1761 1767‑69 1788‑89 1793 1798 1801 1810‑13 1823‑24.

 819     10   Tsjekkoslovakia. Lot 28 pent stempl. jub.mrk. etc. 1960.         [  25] [  17]

              Afa 1039‑58, 1060‑66, 1074.

 

ROMANIA                                  

 820     10   Romania. Pose ca. 34 gram forskjellige? vaskede mrk. Usjekket.   [    ] [    ]

 

JUGOSLAVIA                              

 821     16   Jugoslavia. Afa 1352‑53 (Europa 1969). Hjørnestemplet.           [    ] [    ]

 

KYPROS                                  

 822     50   Kypros. 15 stk. pent stemplede Europa‑merker. Afa 197‑99         [  55] [  50]

              215‑17 225‑27 240‑42 310 322 324.

 823      5   Kypros. Lot 17 forskj. stempl. mellom 1960‑76. Alle nettb. (W)   [   5] [   5]

 

MAKEDONIA                               

 824     50   Makedonia ** Innst.kort: 15 merker + 1 miniark 1996‑2011. (W)    [    ] [    ]

 

KARIBIEN SAMLINGER OG DIVERSE           

 825     10   Cuba. Inst.bok A5. ** Vel 60 mrk. + 6 miniark, ves. 1996‑2015?   [    ] [    ]

 

FORSKJELLIGE LAND                       

 826      1   Lot ca. 70 merker div. land, noen på klipp. Sett Norden,         [    ] [    ]

              Ifni, Jugosl., sp.+portug. Guinea, S.Marino. Antatt ordinært.

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 827     15   Ca. 240 g klipp. Mye Norden/Europa (ikke N.). Sett også Chile    [  20] [  15]

              Nigeria, Angola, India, Paraguay + div. Mest 1990‑20 t.?

 828     15   Ca. 250 g klipp. Mye Europa (ikke N.). Sett Island/Japan/GB/     [  20] [  15]

              DK/Italia/S.Marino/Ghana/Ungarn/Tyskland +div. Mest 1990‑20 t.?

 829     17   Ca. 265 g klipp. Mye Europa (ikke N.). Sett Tyskland/Malta/GB/   [  26] [  17]

              Island/Slovenia/Hong Kong/Canada/China +div. Mest 1990‑20 t.?

 

FN/UN                                   

 830     10   FN. Geneve. Lot 60 stemplede mellom Afa 2‑81. Noen med del       [    ] [    ]

              av FDC‑stempel. Kat.verdi ca. 500 DKK (2006).

 

TEMA/MOTIV                               

 831     10   Europa‑merker, 43 forskjell. stemplet. Fra 1956, 57, 58, 59.     [  15] [  11]

              Div. land, bl.a. begge Saar 1958.

 832     75   Europa‑merker. Vel 160 forskjell. stemplet. Mellom 1960‑69.      [ 100] [  83]

              Mange land. Lot/usortert. Ingen maskinstmp.? Må være billig?

 833     20   Europamerker 1970. Kompl. utg. fra: Belgia Eire Frankr. Island   [  16] [  16]

              Italia Kypros Liecht. San Mar. Tyrkia Tyskl. + Land/Afanr.:

              Luxemb. 804, Nederl. 942, Portugal 1081. Alle del av rundst.

 834     18   Europamerker 1971. Kompl. utg. fra: Belgia Finl. Hellas Island   [  15] [  15]

              Italia Liecht. Luxemb. Malta Nederl. San M. Spania Sveits Tyrk.

              Tyskl. + Land/Afa: Eire 270, Portug. 1116. Alle del av rundst.

 

SENSUR/KRIGSPOST                        

 835     15   USA. Sensurert brev 1942 til Whitehall, London. Sensurstripe     [ 250] [ 220]

              "P.C. 90. Opened by Examiner 684". (K)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 836      5   1952.11.19. Los Angeles‑København. SAS 1. Explorat. Polar        [   5] [   5]

              flight Los Angeles‑K.h. US‑brev m/2 kr. Grønl.hjælpen mærke (K)

 837      4   1959.04.04. København‑Mallorca. SAS 1. nattflyvning. Mott.stmp.  [    ] [    ]

 838      1   1975.04.09. Oslo‑Haugesund. SAS. 1. ordin. tur. "Første post     [    ] [    ]

              Luftvegen Fornebu‑Helganes". Mottattst. Medfølger FFC Tomsø‑

              Longyearbyen 2.9.1975, mott.stmp. (m/Svalb.serie frim. 1975).

 839      4   1977.04.04. Stavanger‑Amsterdam. KLM 1. fl. KL184. Særstempel    [   6] [   4]

              på Posten‑postkort. Mottatt‑stempel Amsterdam.

 840      5   1981.03.29. Oslo‑London. SAS 1. fl. Airbus A 300. Konv. bilde    [    ] [    ]

              A 300. Stmp. Oslo L.h. m/Svane + mott.st. m/stilis. Concorde.

 

POSTKORT                                

 841     10   3 personer foran ildsted. Lf. Svak hj.brett. Brukt. 2‑rings,     [    ] [    ]

              antatt Tveid 190?, 3ø porto. Adressert til Tveids P.O. (K)

 842     15   Aurdal, Sykkylven. Svhv Lf fotok. Ubr. P.P. Lyshol nr. 39. (K)   [  22] [  15]

 843      4   Bergen. 2‑bilders. Oversikt+Fløibanen. Litt påskr.bak, ubr. (K)  [    ] [    ]

 844      4   Bergen. Flerbilders. Litt påskrift bak, ellers ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 845      3   Bergen. Oversikt, Fløibanen i forgr. "Hilsen fra.." (17x12 cm).  [   3] [   3]

              Ubrukt. Normann 04‑S‑158. (K)

 846      3   Bergen. Oversikt. (17x12 cm). Ubrukt. Normann 04‑S‑81. (K)       [   3] [   3]

 847     15   Bergensbanen. Mellem Hallingskeid og Myrdal. Sv Lf litt blekt,   [  20] [  15]

              brunaktig. Br. 1915 til Sverige. H. Abels reprod.anstalt. (K)

 848     10   Berger Gård, v/Svelvik. Ubrukt. (K)                              [  18] [  18]

 849     10   Berger v/Svelvik. Arbeiderboliger. Ubrukt. (K)                   [  18] [  18]

 850     15   Birkebeinervegen Gudbrandsdalen‑Østerdalen. Parti, med kuer.     [  25] [  15]

              Brukt 1975. Normann F‑1‑25. (K)

 851      3   Drøbak. Kveldsstemning. Ubrukt.  (K)                             [  15] [   3]

 852     15   Fauske, Sykkylven. Svhv Lf fotokort ubrukt. Noen få/små          [    ] [    ]

              flekker. Enerett P.P. Lyshol, nr. 37. (K)

 853     15   Fjellmotiv, med geiter. Ukjent sted. Svhv (brunlig) Lf. Brukt,   [  20] [  15]

              tydelig Schw.‑stempel Lærdal 19.7.39. (K)

 854     10   Form og Flora (ukjent sted/tidsp.). Ubr. Mittet 2408/13. (K)     [  10] [  10]

 855     10   Fossekleiva Brukssenter (mellom Svelvik‑Sande). Ubrukt. (K)      [  10] [  10]

 856      5   Galdhøpiggen, utsikt. Brukt 1970. Frimerke pent fjernet.         [    ] [    ]

              Svak brett. Normann G‑4‑37. (K)

 857      4   Geilo. Flerbilders. Litt påskrift bakside, ellers ubr. (K)       [    ] [    ]

 858     10   Grotli‑Videseter, parti. Ubrukt. Normann N‑38‑87. (K)            [    ] [    ]

 859     20   Gudbrandsdalen, ved Kvam. Våronn, 2 hester. Ubr. N. 6‑8‑157 (K)  [    ] [    ]

 860     10   Gutt og hund fisker støvel. Lf. Brukt 1930‑tall. (K)             [  80] [  77]

 861      5   Hallingskarven. Svhv Lf fotok. ubr. E. Djupdrott(?) 276. (K)     [    ] [    ]

 862      3   Harstad. Oversikt. Brukt 1996. (K)                               [   3] [   3]

 863     15   Hesteskyss med ferje. Motiv som NK 1366, frim. på forside med    [    ] [    ]

              stempel Oslo 9.9.99. Motiv Åmli i Aust‑Agder ca. 1900. (K)

 864     10   Hjelle, Nordfjord. Ubrukt. Normann N‑38‑112. (K)                 [    ] [    ]

 865      3   Loshavn. Flerbilders. Brukt 1990. (K)                            [    ] [    ]

 866     15   Oppstrynsvatnet. Med hvit kant. Ubrukt. Normann N‑38‑18. (K)     [    ] [    ]

 867     10   Optryn, Videseter‑Stryn. Ubrukt. Normann N‑38‑27. (K)            [    ] [    ]

 868      5   Oslo. Karl Johan 17. mai. Ubrukt. Aune F‑583‑1.  (K)             [   8] [   5]

 869      6   Oslo. Utsikt mot Bygdøy, Vikatorvet til høyre. Ubrukt. (K)       [   9] [   6]

 870      8   Porsgrunds Porselænsfabrik AS. Kort: Hvordan bekrefte at det     [   8] [   8]

              er porselen. Medflg. kort m/fabrikken. Litt påskr. bak. Ubr.(K)

 871     10   Redninsselskapet. 2 tegnede kort: R.S. Platou ved kai, og barn   [ 160] [ 110]

              i robåt. Kunstner Per Wold. Ubrukte. (K)

 872     10   Ringerike, Krokkleiva. Svhv fotokort ubrukt. Noen små flekker    [  12] [  11]

              opp til høyre. Normann 16/399. (K)

 873     20   Ringerike. Kongens utsikt, Krokkleven. Svhv Lf fotokort.         [  30] [  20]

              Ubrukt. (S.Gran 1267). Medfølger Lf amerikansk Lf farvekort

              med udelt adr.side, brukt i USA 1908. Litt slitent. (K)

 874     10   Rondane, Braakdalen (?), vinter. Svhv fotok. Ubr. N 6‑7‑56. (K)  [  20] [  10]

 875      3   Skrefsrudstua. På Maihaugen. Ubrukt. Normann G‑B‑184. (K)        [    ] [    ]

 876      7   Skåtøy. Største øy i Kragerø. Oversikt m/kirke. Ubrukt. (K)      [   7] [   7]

 877     10   Sogn. Ukjent sted. Lf farver. Norsk arbeide. Serie N 126. (K)    [    ] [    ]

 878      3   Stavanger. 6‑bilders. Ubrukt. Mittet 2152/55. (K)                [    ] [    ]

 879     15   Svelvik. Storgata. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 880     15   Sykkylven. Parti. Svhv Lf fotok. Ubr. P.P. Lyshol nr. 38. (K)    [    ] [    ]

 881     10   Trollstigen. Flerbilders. Ubrukt. Aune M‑4020‑9. (K)             [    ] [    ]

 882      7   Trollstigveien. Ubrukt. Aune F‑8894‑8. (K)                       [  11] [   7]

 883      2   Tromsø. Hilsen fra.. Brukt. (K)                                  [  15] [   2]

 884      3   Trysil. Oversikt. Normann F‑18‑196. Ubrukt. (K)                  [  15] [   3]

 885      5   Tyrifjorden, Ringerike. Aftenstemning. Svhv Lf fotokort.         [    ] [    ]

              Ubrukt. Fot. Normann, 3175. (K)

 886      2   Ulvik. Oversikt. Brukt. (K)                                      [    ] [    ]

 887      5   Videseter, mot Strynsfjellene. Hvit kant. Liten/svak påskrift    [   5] [   5]

              i hvite kant oppe. Ubrukt. Normann nr. 854. (K)

 888      5   Åndalsnes. Flerfoto. Ubrukt. (K)                                 [   5] [   5]

 889      5   S. Asbysand. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                                [    ] [    ]

 890     10   S. Borås, Krokshallstorget. Farve/Lf. ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 891     10   S. Borås. Stora torget med Rådhuset. Farve/Lf, ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 892     12   S. Göteborg. Flottbesök i hamnen. Svhv Lf fotok. Br. 1950. (K)   [    ] [    ]

 893     10   S. Göteborg. Kanalparti. Svhv Lf svak bruntonet? Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

 894      5   S. Göteborg. Svhv Lf. flerbilders. Ubrukt. (K)                   [  20] [   5]

 895     10   S. Malmö. Frans Suells‑hamnen. Svhv Lf. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

 896      6   S. Ronneby Brunn, åparti. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

 897     12   S. Smögen. Hamnparti. Svhv Lf fotokort. Brukt 1944. (K)          [  18] [  12]

 898     10   S. Stockholm, Tempohuset. Svhv Lf fotokort. Brukt 1958. (K)      [    ] [    ]

 899     10   S. Stockholm. Dramatiska Teater. Farver Lf. Brukt 1949 til       [  15] [  10]

              USA, 45ö porto. Svak liten hjørnebrett. (K)

 900      7   S. Stockholm. Inloppet, båt i forgr. Lf/svak blåtonet? Ubr. (K)  [    ] [    ]

 901     10   S. Stockholm. Stadshuset. Svhv Lf. Brukt 1932 til Holland. (K)   [    ] [    ]

 902     10   DK. Havne‑ og Kanalrundfarten, København 1976. Svhv fotokort,    [    ] [    ]

              innfelt "Den lille havfrue". Brukt 1976, frim. pent fjernet.(K)

 903      5   DK. Herning. Den ny Svømmehal. Svak "bølgekant". Litt stempel‑   [    ] [    ]

              avtrykk forside. Brukt 1976, frimerke pent fjernet. (K)

 904     12   DK. København, Børsen ‑ som nylig brant. Eldre Svhv Lf           [  10] [  10]

              fotokort, ikke brukt. (K)

 905     10   DK. Nordby, Samsø. Svhv Lf. Brukt i Norge 1909. Litt påskrift    [   8] [   8]

              på forside, fin stand. (K)

 906      8   Åland. Mariehamn Västerhamn. Brukt 1963. Litt hjørneslit. (K)    [  12] [  11]

 907      3   Tyskland. Kiel, Holstenstrasse. Med frimerke, men ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 908     10   Frankrike. La Pallice, havn. Eldre kort, svhv Lf, ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 909      3   Portugal. Fiskemarked. Brukt. (K)                                [    ] [    ]

 910      8   Salzburg. 4‑bilders. Brukt (frim. pent fjernet). (K)             [  12] [   8]

 911      2   Østerrike. Kitzbühel. Brukt 1977.  (K)                           [   5] [   3]

 912      3   Polen. Gdansk. Flerbilders. Brukt. (K)                           [    ] [    ]

 913      3   Tunis. Kamel og folk ved brønn i ørken. Brukt 1974. (K)          [    ] [    ]

 914      1   Korea. Seoul, oversikt (17x12 cm). Brukt 1993. (K)               [    ] [    ]

 915      5   USA. Disneyland Omnibus. Lf. Ubrukt. (K)                         [    ] [    ]

 916      1   USA. Miami Beach. (17x12 cm). Litt hj.slitasje. Brukt 1988. (K)  [    ] [    ]

 917      3   Canada. English Bay Apartment Area, Vancouver. Lf. Brukt. (K)    [    ] [    ]

 

POSTKORT TEMAER                         

 918     10   3D/"Hologram". Fontana di Trevi, Roma. Brukt 1970. (K)           [    ] [    ]

 919     10   3D/"Hologram". Jente/lys/hunder. Japansk. Ikke brukt (ikke       [    ] [    ]

              påtrykt adressefelt etc. på baksiden). (K)

 920     10   3D/"Hologram". Julekort "Happy Christmas". Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 921     10   3D/"Hologram". Kirke, vinter. Brukt 1974. (K)                    [    ] [    ]

 922     10   Bru. USA. Mackinacbroen, Michigan. (Og kalt "Mighty Mac" eller   [  20] [  10]

              "Big Mac"). Samlet lengde 8.038 m. Spenn 1.158 m. Lf ubr. (K)

 923      7   Bunad. Hallingdal, jente. Stemplet Lillesand 1 V 11. (K)         [  14] [   7]

 924      7   Bunad. Hallingdal. Mange personer. Ubrukt. H. Strand. (K)        [    ] [    ]

 925      8   Bunad. Hardangerdrakter, 2 barn. Ubrukt. Norm. 210‑46. (K)       [  15] [   8]

 926     10   Bunad. Sogn, Fjærland. Ubr. Litt hj.slitasje. Norm. N‑10‑79 (K)  [  15] [  10]

 927      5   Bunad. Ukjent. Lf. (Carte Postale). Påskrift, ikke postg. (K)    [  10] [   5]

 928      5   Bunad. Ukjente. "Midtsommernatt". Brukt 1979. Norm. 20‑4. (K)    [    ] [    ]

 929     10   Bunad. Vest‑Agder. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 930      8   Bunad. Voss, Jonsokbryllaup, barn. Liten rift opp til venstre.   [  15] [   8]

              Brukt 1981. Einerett Ole Fretheim, Voss. (K)

 931      7   Bunad. Voss. "Barnebryllup"/Spelemann. Brukt 1980. (K)           [    ] [    ]

 932     10   Bunad. Øst‑Telemark. Kvinner fra 2 tidsepoker. Brukt 1969.       [    ] [    ]

              Frim. (pent) fjernet. (K)

 933     10   Båt. "Aeolus". Stockholms Rederi A.B. Svea. Svhv Lf fotokort.    [    ] [    ]

              Ubrukt, litt tekn. info påført baksiden. (K)

 934      7   Båt. "Albatross" skole‑/seilskip. Svhv Lf. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 935     20   Båt. "Atløy" (1931). Ubr. m/frim. NK 1115 og stmp. "M/S Atløy    [    ] [    ]

              ein mannsalder i kysten 1931‑1991". (Nettb.). Tekn. info. (K)

 936      4   Båt. "Blenheim". Fred Olsen. Ubrukt. Medflg. bilde av samme. (K) [   7] [   4]

 937     10   Båt. "Bohus". Color Line. Brukt 2003. (K)                        [  10] [  10]

 938      3   Båt. "Bohuslän". 5‑bilders: Båten og 4 rom ombord. Små           [    ] [    ]

              påtegninger og litt ujevn bakside, ikke postgått. (K)

 939      5   Båt. "Borgen". Fred Olsen. Ubrukt.  (K)                          [    ] [    ]

 940      5   Båt. "Braemar". Fred Olsen. 2 forskj. kort, 2 forskj. båter? (K) [    ] [    ]

 941     12   Båt. "Brilliance of the Seas". M/litt tekn. info. Brukt. (K)     [    ] [    ]

 942     10   Båt. "Drottningholm". Svhv Lf. Ubrukt.  (K)                      [    ] [    ]

 943      5   Båt. "Femund II". På Femund ved Elgå. Brukt 1992. (K)            [  12] [   8]

 944     10   Båt. "Femund II". På Femund ved Elgå. Brukt 1997.  (K)           [  12] [  10]

 945      3   Båt. "Georg Stage". Dansk skoleskip. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 946     12   Båt. "Gripsholm". Swedish American Line. Svhv Lf fotok. ubr.(K)  [    ] [    ]

 947     12   Båt. "Heimdall". St.holms Rederi AB Svea. Svhv Lf fotok. ubr.(K) [    ] [    ]

 948     15   Båt. "Juno". Ved Berger brygge (mellom Svelvik‑Sande). Svhv      [ 100] [  17]

              nytrykk. Ubrukt. (K)

 949     12   Båt. "Kronprinsessan Ingrid". Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 950      6   Båt. "Kungsholm". Svhv Lf. Litt "slitent". Brukt 1931. (K)       [    ] [    ]

 951     10   Båt. "Malmö", Ångfärjan. Lf brunlig. Br. 1907 til Luxemb. (K)    [    ] [    ]

 952     10   Båt. "Patricia". Lf farver. Brukt 1956 fra GB til Sverige. (K)   [    ] [    ]

 953     15   Båt. "Queen Mary". Lf farver. Cunard White Star. Br. 1937. (K)   [    ] [    ]

 954      3   Båt. "Raven". Ullswater/Lake District. (GB). Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 955     10   Båt. "Skibladner". Flerbilders "Laks og Jordbær". Br. 1993. (K)  [    ] [    ]

 956      8   Båt. "Skibladner". Med Skibladner‑stmp. 1982, litt utflyt. (K)   [  40] [  22]

 957     15   Båt. "Statsraad Lehmkuhl". I Bergen. Påskr. 1988/ikke postg.(K)  [    ] [    ]

 958     10   Båt. "Stockholm". Svhv Lf. Brukt, frimerke (pent) fjernet. (K)   [    ] [    ]

 959     10   Båt. "Viking 4". Brukt. Frimerke (pent) fjernet. (K)             [    ] [    ]

 960      5   Båt. Fred Olsen‑båt. Påført div. båtnavn. Liten påskr. Ubr. (K)  [    ] [    ]

 961      7   Båt. Skole‑/seilskip. Typ "Jarramas"/"Najaden". Svhv Lf ubr.(K)  [    ] [    ]

 962      7   Disney. Donald. "Stinkbombe". Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

 963      7   Disney. Mikke Mus. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 964      7   Disney. Onkel Skrue som julenisse. Brukt 1998. (K)               [    ] [    ]

 965      5   Disney. Tigergutt. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 966      7   Disney. Tips fra en gnier om å tjene penger. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 967     10   Dyr. Stumpnesehorn (White Rhino). Brukt 1979 til Norge. (K)      [  20] [  10]

 968      2   Foss. Hjellefoss og Avdalsfoss/Utladalen. Ubr. N. 01‑N‑4‑47 (K)  [    ] [    ]

 969     10   Foss. Niagara. Lf farver. Ubrukt. (K)                            [    ] [    ]

 970      5   Gondolbane. Saalbach, Østerrike. 1003‑2020 m. Svak bølgekant.    [    ] [    ]

              Brukt, frimerke pent fjernet. Litt "bruks‑slitasje". (K)

 971      5   Gondolheis. Rüdesheim am Rhein. Ubr., m/stmp. 29.6.1959. (K)     [    ] [    ]

 972      2   Hotell. Avra Beach Hotel, Rodos. Hjørneslit. Brukt 1986. (K)     [    ] [    ]

 973      3   Hotell. Brekkstranda Fjordhotell, Brekke. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 974     15   Hotell. Kvam, interiør. Svhv fotokort. Ubr. Norm. 6‑8‑226. (K)   [    ] [    ]

 975      2   Hotell. Lilands Hotel. Bulken, Voss. Ubr. Normann Nr. 1718. (K)  [   4] [   2]

 976      2   Hotell. Oppdal. Brukt 1999. (K)                                  [   3] [   2]

 977      2   Hotell. Revoli, Gran Canaria. Brukt. (K)                         [    ] [    ]

 978     10   Idrett. 8 kort, forskj. personer fra det norske sykkellands‑     [    ] [    ]

              laget 1996 + 1 dublett. Alle ubrukte. Flere eks. nettside.(K)

 979     13   Jernbanestasjon. Elverum. Med motorvogn BM 92.05 i tog 372       [  26] [  15]

              24. mai 1987. JK 46. Ubrukt. (K)

 980      3   Jernbanestasjon. Linköping. Med E2 1124 og E2 2 1093 med prov‑   [    ] [    ]

              tåg 30.1.1969. Som ubrukt julekort. (K)

 981     10   Julekort (Gratulasjon ?). Eldre Lf farve, GB, "blank" over‑      [    ] [    ]

              flate. Båt, "hands across" etc. Påskrift, ikke postgått. (K)

 982      7   Julekort. "Julefortellingen". Sjømannskirken. Ubrukt.            [    ] [    ]

              Illustratør Sigrun Sæbø Kapsberger. (K)

 983      6   Julekort. (Polen). Maleri Kristi fødsel (?), med "gull"‑         [  15] [   6]

              streker. Brukt 2000. (K)

 984      6   Julekort. (USA). 2 barn, nisse. Pregtrykk. Lf. Til N. 1929. (K)  [    ] [    ]

 985      7   Julekort. (USA). Gjeter/sauer. Lf. Til Norge, stemplet           [  15] [   7]

              "Station ‑C‑ Brooklyn Dec 20 1908". (K)

 986     10   Julekort. 12 barn med nisseluer. Sign. E. Stålsjö. Br. 1982 (K)  [    ] [    ]

 987      5   Julekort. 12 forskj. doble ubrukte kort, norske. Netteks. (W)    [    ] [    ]

 988      8   Julekort. 2 barn/fuglemating. Sign. C. Vive. Brukt 1957. (K)     [    ] [    ]

 989      6   Julekort. 2 jenter. Opptrykk eldre kort. LHL. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

 990      7   Julekort. Barn med nisseluer. NRK. Ubr. Ill. Stensrud (?). (K)   [    ] [    ]

 991     10   Julekort. Barn med røde luer løper. Sign. kan være Nora          [    ] [    ]

              Afe e.l. ? Brukt 1953. Frimerke ødelagt. (K)

 992      6   Julekort. Barn på "hjertebalong". Lf. Sign. W. Fialkowska.       [    ] [    ]

              Svak bøy. Brukt 1926. (K)

 993      7   Julekort. Barn/nisser aker i tresko. NRK. Ubrukt. Illustratør    [    ] [    ]

              Stensrud (?). (K)

 994      6   Julekort. Damer/skøyter. Opptrykk eldre kort? LHL. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 995     10   Julekort. Grøtfat. Lf. "Gullstreker" Br. 1964. Sign. Chr.K. (K)  [    ] [    ]

 996     10   Julekort. Hest/mann/gutt. Trygve M. Davidsen. Ubrukt. (K)        [  20] [  10]

 997     10   Julekort. Hus/hest/folk. Trygve M. Davidsen. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 998     10   Julekort. Jente og litet jultre. Sign. Cocuheren. Lf. Brukt      [    ] [    ]

              1948. Svak hjørnebrett. Frimerke (pent) fjernet. (K)

 999     10   Julekort. Jente på ski, med presanger. Brukt til H7‑lotteriet    [    ] [    ]

              med 15+10ø kronpr. Olav. Sign. EN i sirkel e.l. (K)

1000     10   Julekort. Jente på ski. Lf. Br. 1949. Frim. pent fjernet.        [    ] [    ]

              Sign. Thorsrud. (K)

1001      5   Julekort. Jenter aker. Lf. Brukt 1928, frimerke (pent)           [    ] [    ]

              fjernet. Hjørneslitasje. Mittet serie 2243. (K)

1002      5   Julekort. Lot 40 kort. Ca. halvpart = Lf. + medflg. et par kort  [  20] [   5]

              i noe større format + 1 kort 11x7 cm m/påskrift (ikke postk.).

1003     10   Julekort. Lot ca. 34 kort, ca. 19 = Lf. Noen er utenlandske.     [  20] [  10]

1004     10   Julekort. Mann med hvit hest og slede, gård. Curt Nyström. (K)   [    ] [    ]

1005      7   Julekort. Nisse drar kjelker. NRS. Ubr. Illust. A. Kaardahl. (K) [    ] [    ]

1006     10   Julekort. Nisse med lykt. Tegnet av skoleelever for inntekt      [    ] [    ]

              til skole i Zambia. Brukt 1986. (K)

1007      7   Julekort. Nisse med lykt. Ubr. Illust. Carina Ståhlberg. (K)     [    ] [    ]

1008      7   Julekort. Nisse og geit(?). Ubr. Illust. Carina Ståhlberg. (K)   [    ] [    ]

1009      7   Julekort. Nisse og pakker. Ubr. Illust. Carina Ståhlberg. (K)    [    ] [    ]

1010     15   Julekort. Nisse rir på gris. Lf. Br. 1962. Curt Nyström. (K)     [  30] [  30]

1011     10   Julekort. Nisse sklir ned fra tak. Brukt 2002. Sign. Wimo. (K)   [  15] [  10]

1012     10   Julekort. Nisse/barn/eldre hus. Brukt. Per Gunnar Wichne. (K)    [  25] [  22]

1013     10   Julekort. Nisse/grøtfat. Brukt 2004. Kjell E. Midthun (K)        [  21] [  17]

1014      7   Julekort. Nisse/jente på kiste. NRS. Ubr. Ill. A. Kaardahl. (K)  [  20] [   7]

1015     10   Julekort. Nisse/kjelke/ryggsekk. Br. 1999. Kjell E. Midthun (K)  [  21] [  17]

1016      7   Julekort. Nisse/stige/gjerde. Ubr. Illust. Carina Ståhlberg. (K) [    ] [    ]

1017     10   Julekort. Nisse/trylleri. Brukt 2005. Sign. Vilzitt.. ? (K)      [    ] [    ]

1018      7   Julekort. Nisser på torv. Ubr. Illust. Carina Ståhlberg. (K)     [    ] [    ]

1019      7   Julekort. Nisser på trapp. Ubr. Illust. Carina Ståhlberg. (K)    [    ] [    ]

1020      7   Julekort. Nisser/hus. Ubrukt. Illust. Carina Ståhlberg. (K)      [    ] [    ]

1021     10   Julekort. Nisser/kjelke/pakker. Brukt 2005. Sign. L.C. (K)       [  20] [  10]

1022      7   Julekort. Nisser/mat. Ubrukt. Illust. Carina Ståhlberg. (K)      [    ] [    ]

1023     18   Julekort. Postens 2013, som helsak. 18x12,5 cm. Tema forside     [  30] [  25]

              og "frimerket": Solan Gundersen. Stmpl. 11.11.13. Ubrukt. (K)

1024      3   Julekort. Pynting, mange barn. Br.1993. Orig. Rolf Lidberg. (K)  [    ] [    ]

1025      7   Julekort. Snømann/barn. LHL. Ubrukt. (K)                         [    ] [    ]

1026     10   Julekort. Vannpost/fugler. Br. 1950‑t. Sign B. (K)               [    ] [    ]

1027     10   Kart. Bermuda. Brukt til Norge 1996. (K)                         [    ] [    ]

1028     10   Kart. Gardasjoøn Italia, området rundt. Ubrukt.  (K)             [  15] [  10]

1029      5   Kirke. Bodø. Interiør. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

1030     15   Kirke. Borgund Stavkirke. Svhv Lf. Brukt 1908. (K)               [  15] [  15]

1031     10   Kirke. Borgund Stavkirke. Ubrukt. Aune F‑3731‑8. (K)             [    ] [    ]

1032     10   Kirke. Borgund. Stenkirke, eldste del fra før 1250. Litt         [  15] [  10]

              hjørneslitasje. Ubrukt. Normann T‑A‑16. (K)

1033     15   Kirke. Bø. Telemark. 1874. "Bølgekant". Brukt 2007. (K)          [ 100] [  55]

1034     12   Kirke. Domkirken i Trondheim. Interiør. Lf svhv. fotokort.       [    ] [    ]

              Ubrukt. F. Bruns Bokhandel. Ubrukt. Fot. Schøder. Nr. 163. (K)

1035     15   Kirke. Eidsborg Stavkirke. Telemark. Ubrukt. (K)                 [  15] [  15]

1036     10   Kirke. Elverum (1738), interiør. Brukt 1969. Norm. F‑17‑31. (K)  [  16] [  16]

1037      7   Kirke. Elverum. 2‑bilders. Liten svak bøy/brett nede. (K)        [    ] [    ]

1038     15   Kirke. Evenstad Kapell. 2‑bilders: Ekst.‑ og interiør. (K)       [  25] [  15]

1039      6   Kirke. Garmokirken. Stavkirke, De Sandvigske Samlinger. (K)      [    ] [    ]

1040     15   Kirke. Hamar Domkirke. Med hvit kant. Brukt 1956. (K)            [    ] [    ]

1041     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Malt av T.M. Leifulsrud. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1042      5   Kirke. Heddal Stavkirke. Ubrukt. Medfølger 1 kort interiør. (K)  [  15] [   5]

1043     20   Kirke. Holla. Ulefoss. "Bølgekant". Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

1044     10   Kirke. Hopperstad Stavkirke fra ca. 1150. Brukt 1982. (K)        [  15] [  10]

1045     10   Kirke. Kongsberg, interiør. "Bølgekant". Brukt 1989. (K)         [  15] [  10]

1046     10   Kirke. Kongsberg, interiør. Svhv Lf. Brukt 1921. Eneret          [  15] [  10]

              B. Willms, Kongsberg. (K)

1047     12   Kirke. Kongsvinger. Svhv Lf. Ubrukt.  (K)                        [    ] [    ]

1048     15   Kirke. Kongsvinger. Ubrukt. Aune F‑1054‑2 (noe eldre kort?).(K)  [  15] [  15]

1049     10   Kirke. Kristiansand. Brukt 1989 (?). Normann G‑4‑13. (K)         [  25] [  17]

1050     12   Kirke. Kvam. Interiør. Svhv fotok. Ubrukt. Normann 6‑8‑70. (K)   [  15] [  12]

1051     12   Kirke. Kvam. Interiør. Svhv fotok. Ubrukt. Normann 6‑8‑75. (K)   [  15] [  12]

1052     10   Kirke. Kvikne. 1652. 2‑bilders interiør. Ubrukt. (K)             [    ] [    ]

1053     10   Kirke. Kvikne. Interiør. Ubrukt. Normann F‑30‑5. (K)             [    ] [    ]

1054     15   Kirke. Kvikne. Tømmerkorskirke fra 1652. Ubr. Norm.F‑30‑4. (K)   [  20] [  17]

1055     10   Kirke. Lesja (1748). Interiør. Ubrukt. Normann G‑2‑1. (K)        [  15] [  10]

1056      7   Kirke. Lesja. Gudbrandsdalen. Ubrukt. Normann G‑2‑16. (K)        [  15] [   7]

1057     20   Kirke. Lom Stavkirke. Farvekort, hvite kanter, br. 1996 m/stmp.  [  16] [  16]

              "Urnes Stavk." og poststmp. Skjolden, frimerke Urnes stavk. (K)

1058     15   Kirke. Lom Stavkirke. Interiør. Ubrukt. Normann G‑4‑13. (K)      [  15] [  15]

1059      5   Kirke. Molde. "Indre af Kirken". Reprodusert kort. Ubr. Lf. (K)  [    ] [    ]

1060      7   Kirke. Nes. Hedmark. Interiør. Ubrukt. Normann F‑2‑16. (K)       [    ] [    ]

1061      4   Kirke. Nidarosdomen. Flerbilders. Brukt 1979. (K)                [    ] [    ]

1062      7   Kirke. Nidarosdomen. Interiør sett mot rosevinduet. Svhv         [  15] [   7]

              fotokort. Ubrukt. Knut Aune Kunstforlag, TM 144/4. (K)

1063      4   Kirke. Nidarosdomen. Påskrift, ikke postgått. (K)                [  15] [   4]

1064      7   Kirke. Nidarosdomen. Vestfronten. "Bølgekant". Ubrukt. (K)       [  15] [   7]

1065      7   Kirke. Nordseter Fjellkirke. Interiør. Liten påskrift (1982),    [  15] [   7]

              ikke postgått. (K)

1066     15   Kirke. Nore og Uvdal Stavkirker. Begge kirker som ekst.‑ og      [    ] [    ]

              interiør. "Bølgekant". Brukt 1976. Mittet 1624/2. (K)

1067      7   Kirke. Nøtterøy. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                          [    ] [    ]

1068      5   Kirke. Oslo Domkirke. Interiør. Ubrukt. Mittet 1398/13. (K)      [  15] [   5]

1069     12   Kirke. Rauland (1808). 2‑bilders. Ubrukt. Normann H‑25‑47. (K)   [  15] [  12]

1070     12   Kirke. Risør. Svhv fotokort. Ubrukt. Oppi. (K)                   [  15] [  12]

1071     10   Kirke. Røldal Stavkirke. Ubrukt. (K)                             [  15] [  10]

1072     10   Kirke. Røros. Kveld, oversikt. Brukt 1990. Medfølger kort med    [  15] [  10]

              bilde av kirken sett gjennom et vindu. Brukt. Begge nettb. (K)

1073      7   Kirke. Sell. Interiør. Svhv Lf. Litt hj.slitasje. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1074      1   Kirke. Skåbu. Gudbr.dalen. Interiør. Br. Stmp.Skåbu 28.9.84 (K)  [    ] [    ]

1075      7   Kirke. Skåtøy. Interiør/Altertavle (J. Gjessing 1918). Ubr.(K)   [  15] [   7]

1076     15   Kirke. Svarstad. Lardal/Vestfold. Ubrukt.  (K)                   [  15] [  15]

1077     20   Kirke. Svelvik. Ubrukt. Utgiv. Svelvik Kommune.  (K)             [  22] [  22]

1078      1   Kirke. Tromsdalen. Litt kantslitasje. Aune F‑31336. (K)          [  15] [   1]

1079     15   Kirke. Trondhjem. Domkirken. Kolorert. Ubrukt. Küenholdt. (K)    [  20] [  17]

1080     12   Kirke. Trondhjems Domkirke. Svhv Lf. Rosevinduet. Ubrukt.        [  15] [  12]

              F. Bruns Bokhandel, Trondhjem. Fot. Schrøder. No. 51. (K)

1081     15   Kirke. Trondhjems Domkirke. Svhv Lf. Udelt adresseside.          [  15] [  15]

              Ubrukt. A. Holbæk Eriksen & Co. No. 19. (K)

1082     20   Kirke. Øymark. Ørje. Ubrukt. Normann B‑9‑5. (K)                  [    ] [    ]

1083     10   Kongelig. Kong Harald og dronning Sonja (12x17 cm). Postgått.    [  12] [  10]

              M/frim. NK 1293+1294. Stempel 16.4.97 på for‑ og baksiden. (K)

1084     15   Kongelig. Kronprins Haakon. 12x17 cm. Ikke postg., påsatt frim.  [    ] [    ]

              + stmp. "Det kongelige Bryllup i Oslo Kr.sand 25.8.01". (K)

1085     20   Kunstnerkort. 3 kort Lf, med barn. Sign. Mabel Lucie Attwell.    [    ] [    ]

              2 kort brukt (1927 og 1932), 1 med påskrift, svake bøyer. (K)

1086      5   Kunstnerkort. Jenny Nyström, nytrykk. 2 jenter under paraply     [    ] [    ]

              og bærer krans. Ubrukt. (K)

1087     10   Kunstnerkort. Jenny Nyström, nytrykk. Barn aker med presaner.    [    ] [    ]

              Brukt 1989. (K)

1088     10   Kunstnerkort. Jenny Nyström, nytrykk. Barn/nek. Br. 1977 (K)     [    ] [    ]

1089     25   Kunstnerkort. Milly Heegaard. Dame med barn. Svhv. Med vers      [    ] [    ]

              av Vinje. B.haug & Rønning. Serie M nr. 165. Ubrukt. (K)

1090     20   Kunstnerkort. Milly Heegaard. Julekort hest/nisse, natt. (K)     [  38] [  20]

1091     15   Kunstnerkort. Th. Kittelsen "Vinterkveld" 1905. LHL ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1092     10   Kunstnerkort. Trygve M. Davidsen. "Julestjernen". På svensk      [    ] [    ]

              kort sendt fra USA til Norge. (K)

1093     10   Kunstnerkort. Trygve M. Davidsen. 2 fugler og liten nisse på     [  16] [  10]

              tregrein. Julekort brukt (1990 ?). (K)

1094     25   Maleri. "Garnbinderen". Chr. Krohg. Motiv: Niels og Ane          [  75] [  66]

              Gaihede, Skagen, antatt 1880. Brukt 1924. Mittet Nr. 212. (K)

1095      8   Maleri. "Holmestrand‑havnen 1971". Finn Johnsen. Br. 1994. (K)   [    ] [    ]

1096      6   Maleri. "Losbåt i høy sjø"? Carl Wilhelm bøckmann Barth. Svhv    [  30] [  22]

              Lf. Tittel litt usikker. Brukt før 1910 (1905 ?). (K)

1097     10   Maleri. F. Thaulow "Vinter i Norge" 1892. Brukt 1989. (K)        [  20] [  10]

1098     10   Maleri. Fr. Collett "Fra Storgaten på Lillehammer" 1893.         [  40] [  22]

              Brukt 1989. Svak stempelavsmitting øvre venstre hjørne. (K)

1099     10   Maleri. G. Munthe "Julestemning" 1886. Brukt 1981. (K)           [  20] [  10]

1100     10   Maleri. H. Jahn "Hestekappløp på islagt vann" 1885. Br.1990 (K)  [    ] [    ]

1101     10   Maleri. Nils Hansteen. "Aking med fakler i Korketrekkeren". (K)  [    ] [    ]

1102     10   Maleri. Pansarbåten Göta i storm på Nordsjön. Oljemålning av     [  40] [  10]

              Herman af Sillén. Farve, Lf. Ubrukt. Ørliten påskrift bak. (K)

1103      6   Maleri. Seilskute. Munn‑ og fotm. Brukt 1966. (K)                [    ] [    ]

1104     10   Marine. Svensk. Jagare "Malmö" (1938). Svhv Lf. Ubrukt,          [    ] [    ]

              med litt teknisk info på baksiden. (K)

1105     10   Marine. Svensk. Jagaren "Ehrensköld". Svhv Lf. Ubrukt, påført    [    ] [    ]

              litt info på baksiden. (K)

1106     10   Marine. Svensk. Jagaren "Klas Uggla". Svhv Lf. Ubrukt, påført    [    ] [    ]

              litt info på baksiden. (K)

1107     10   Marine. Svensk. Jgaren "Klad Horn". Svhv Lf. Ubrukt,             [    ] [    ]

              med ltitt påskrift på baksiden. (K)

1108      7   Marine. Svensk. Logementsfartyg "Svea" (1885/1921). Svhv         [    ] [    ]

              Lf ubrukt. Med div. info. (K)

1109     10   Marine. Svensk. Minsvepare, typ Landsort. Svhv Lf. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1110     10   Marine. Svensk. Pansarkryssaren "Fylgja". Svhv Lf. Ubrukt,       [    ] [    ]

              med ltitt påskrift på baksiden. (K)

1111     10   Marine. Svensk. Pansarskeppet "Drottning Victoria". Liten        [  15] [  10]

              datopåskrift bakside 10‑8‑1933 = ?. Svhv Lf ubrukt. (K)

1112     10   Marine. Svensk. Pansarskeppet "Gustaf V". Svhv Lf. Ubrukt,       [  15] [  10]

              liten påskrift "Den 10‑8‑1933" på baksiden. (K)

1113      7   Marine. Svensk. Vedettbåt av äldre typ. Svhv Lf ubr. Info. (K)   [    ] [    ]

1114      7   Marine. Svensk. Vedettbåt typ Jägaren. Svhv Lf ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

1115     15   Nyttårskort. Gutt som postbud, hund. Lf. Sign. Erling            [  31] [  15]

              Nielsen ‑44. Norsk arbeide. Brukt 1957. (K)

1116     15   Nyttårskort. Gutt som postbud, lang vei. Lf. Sign. Erling        [  31] [  15]

              Nielsen ‑44. Norsk arbeide. Ubrukt. (K)

1117     10   Personer. Chr. Michelsen. Svhv Lf. Brukt, stemplet Sætre         [  55] [  14]

              7 VIII 05. Eneberettiget Mittet & Co. 1905. (K)

1118     10   Personer. Pippi Langstrømpe. Ubrukt.  (K)                        [    ] [    ]

1119      5   Pir. Seawall and Pleasure Pier, Galvston, Texas. Lf. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1120      5   Reklame. Båtmagasinet. "Finn 2 feil". Ubrukt.  (K)               [    ] [    ]

1121      2   Reklame. Dagsavisen. Elefant/hund. Ubrukt.  (K)                  [    ] [    ]

1122      5   Reklame. Hakkapeliitta. Motiv: Høne m/"terning‑egg". Ubr. (K)    [  17] [   5]

1123      5   Reklame. Herman Hedning. Ubrukt.  (K)                            [    ] [    ]

1124      5   Reklame. Kiwi. Elefant/juletre. Ubrukt.  (K)                     [    ] [    ]

1125      2   Reklame. Radisson Hotel, Hund/treningsapparet? Ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

1126      5   Reklame. Rimi. Julekort. Ubrukt.  (K)                            [    ] [    ]

1127      2   Reklame. Wella (hårprodukter). Hund/mann. Ubrukt.  (K)           [    ] [    ]

1128      6   Skiheis. Skeikampen. Brukt 1950/60‑tall? (25ø porto). (K)        [    ] [    ]

1129      7   Skole. Staup Hagebruksskole, Levanger. Flerbilders. Ubr. (K)     [  20] [   7]

1130     10   Sluser. Trollhättan. Lf farve/"Handkolorerat". Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1131     12   Småbåthavn. Svelvik. Ubrukt. (K)                                 [    ] [    ]

1132      5   Sporvogn. S. Malmö. H‑vogner 51 og 42. Med info. 1967. Med‑      [    ] [    ]

              følger kort, tynn i ett hj., Norrköping 1984. (K)

1133      3   Sporvogn. S. Nockebybanan. Med info. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

1134     10   Stolheis. Assmannshausen‑Niederwald (Tyskland). Svhv LF foto‑    [    ] [    ]

              kort m/"Bølgekant". Ubrukt. 925 m, høyde 225 m, 20 min. (K)

1135      7   Tog. DB. 1. tyske jernbane Nürbberg‑Fürth. Ubr. Med info. (K)    [  20] [  20]

1136      8   Tog. DB. 3 Triebfahrzeuge "Angelner Dampfeisenbahn". Ubr. (K)    [  20] [   9]

1137      7   Tog. DB. Dampf‑Personenzuglokomotive 23 1097. Ubr. M/info. (K)   [  20] [   7]

1138     10   Tog. DB. Dampf‑Schneeschleuder 947 5 160‑6. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1139      3   Tog. DB. Dampflokomotive 86 457. 16.5.1985. Ubrukt. (K)          [  20] [   3]

1140      8   Tog. DB. Damplok "Angelner Dampfeisenbahn". Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1141     10   Tog. DB. Dieselhydraulischer Lokomotive 118 392‑2. I Löbau/      [  26] [  10]

              Sachsen sept. 1981. Med teknisk info. Ubrukt. (K)

1142     10   Tog. DB. Dieselhydraulischer Schnelltriebzug 175 013‑2.          [    ] [    ]

              Jocketa sept. 1981. Med teknisk info. Ubrukt. (K)

1143      5   Tog. DB. Diesellok. D 18. Ubrukt.  (K)                           [   5] [   5]

1144      3   Tog. DB. Einheitsschnellzuglokomotive. Små limflekker. Ubr. (K)  [  20] [   3]

1145      3   Tog. DB. El.lok 160 010‑5. München 1979. Liten påtegning         [    ] [    ]

              baksiden, ellers ubrukt. (K)

1146     10   Tog. DB. Güterzug‑Tenderlok 86 346. Litt påskrift, ubrukt.  (K)  [  20] [  10]

1147      5   Tog. DB. Güterzug‑Tenderlok 86.283. Påført noen tekniske         [    ] [    ]

              opplysninger baksiden. Ubrukt. (K)

1148     10   Tog. DB. Güterzug‑Tenderlok 93 836. Ubrukt.  (K)                 [    ] [    ]

1149      3   Tog. DB. Güterzug‑Tenderlok 94.1730. Små flekker bak. Ubr. (K)   [  20] [   3]

1150      3   Tog. DB. Güterzug‑Tenderlok Baureihe 082, 1950. Noen små         [  20] [   3]

              limrester baksiden. Ubrukt. (K)

1151      3   Tog. DB. Museumszug mit Dampflok GES 11, 1981. Ubrukt.  (K)      [  20] [   3]

1152      7   Tog. DB. Nahverkehrssteuerwagen. Ubrukt. Med teknisk info. (K)   [   7] [   7]

1153      7   Tog. DB. Nahverkehrswagen 2. Klasse. Ubr. M/teknisk info. (K)    [    ] [    ]

1154      7   Tog. DB. Nahverkehrswagen. Ubrukt. Med teknisk info. (K)         [    ] [    ]

1155      7   Tog. DB. Reisezugwagen 1. Klasse. für IC‑ und TEE‑Verkehr.       [    ] [    ]

              Ubrukt. Med div. teknisk info. (K)

1156      7   Tog. DB. Reisezugwagen 1. Klasse. Ubrukt. M/teknisk info. (K)    [    ] [    ]

1157      7   Tog. DB. Reisezugwagen 2. Klasse. Ubrukt. Med tekn. info. (K)    [    ] [    ]

1158      7   Tog. DB. Reisezugwagen Prototyp 2. Klasse. Ubr. M/teknisk info.  [    ] [    ]

1159      7   Tog. DB. Schlafwagen. Ubrukt. Med teknisk info. (K)              [    ] [    ]

1160     10   Tog. DB. Speisewagen für IC‑ und TEE‑verkehr. Medfølger kort     [    ] [    ]

              med togsett, ukjent, m/"reklame"‑stmp. Begge ubr., m/info (K)

1161      3   Tog. DB. Werkslokomotive "Walsum 5". 1974. Ubrukt. (K)           [  20] [   3]

1162     10   Tog. Italia. El‑lok 645 058. Brenner st. 1982. Teknisk info.     [  20] [  10]

              Ubrukt. (K)

1163     10   Tog. Italia. ETR 300. Firenze‑Roma, 1980. Ubrukt. (K)            [  20] [  10]

1164     10   Tog. Italia. FETM. Ubrukt. (K)                                   [  20] [  10]

1165     10   Tog. Nederland. Corail rijtuig. Påskrift, ikke postgått.         [  12] [  10]

              Liten avskrapning i papiret på baksiden.  (K)

1166     12   Tog. NSB Diesellok Di 2.2808. Dombås 11.5.1972. JK‑29. (K)       [    ] [    ]

1167     12   Tog. NSB El.lok 11.2083. Under Kongsvinger bru 1987. Forside     [  12] [  12]

              med tekst "Kongsvingerbanen 125 år 1862‑1987". Ubr. JK 38. (K)

1168      5   Tog. NSB El.lok 17.2225 Trond.‑Stavne 1985. M/info. Ubrukt. (K)  [   8] [   5]

1169     12   Tog. NSB El.lok 5.2039. På Ski st. 8. juni 1982. Litt            [  12] [  12]

              påskrift, ikke postgått. JK‑16. (K)

1170      7   Tog. På Nordiska spår. 4‑bilders, 4 lands tog. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1171     12   Tog. SF. Dv 15. Länsisataman (Helsingfors) 1974. Ubrukt. (K)     [  24] [  20]

1172     10   Tog. SJ. "Regionaltåg på frammarsch!" 4‑bilders. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1173     10   Tog. SJ. Asea Rz försökslok. Vårgårda 1983. Ubrukt. (K)          [  22] [  10]

1174      3   Tog. SJ. B 1138 og B 1371 på Siljansbanan. "Midnight Sun         [    ] [    ]

              Special". Litt påskr./noen flekker bakside, ellers ubrukt. (K)

1175      3   Tog. SJ. BJ H3s 112 og SJ B 1138, Berslagsbanan "Midnight Sun    [  20] [   3]

              Speceial". Litt påskr./noen flekker bakside, ellers ubrukt. (K)

1176      3   Tog. SJ. Lok A nr. 75 "Göta". Litt påskr./flekker baks. Ubr.(K)  [  20] [   3]

1177     10   Tog. SJ. Ma 877 med godståg 4728. Bankeryd 1984. Ubrukt.  (K)    [    ] [    ]

1178      8   Tog. SJ. Mg 618 och 616 med godståg 6908. Med info. Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1179      3   Tog. SJ. Motorvagn 20, 21, 9. Aga 1986. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

1180      8   Tog. SJ. NJB Lok T 21. Bredsjö 1977. Som julekort. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1181     10   Tog. SJ. Rc5 1377 i Nässjö 1985. Eksperimentfarve. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1182      5   Tog. SJ. TGOJ Hg 201. Hässleholm 1979. Som julekort. Ubr.  (K)   [    ] [    ]

1183      5   Tog. SJ. TGOJ litt. M3T nr. 71. Kopparberg 1966. Ubrukt.  (K)    [    ] [    ]

1184      7   Tog. SJ. TGOJ M3 nr. 49. Grängesberg 1983. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1185      3   Tog. SJ. X9 Elmotorvognsett. Kungsengen 1977. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1186      5   Tog. SJ. Y1 nr. 1338.Tjunnaryds hållplats 1982. Ubrukt.  (K)     [    ] [    ]

1187      5   Tog. SJ. Yp‑motorvagnar på linjen Växjö‑Västervik 1984. Ubr.(K)  [    ] [    ]

1188      8   Tog. SJ. Z65 504 med godståg ved Åhus 1978. Ubrukt.  (K)         [    ] [    ]

1189     12   Tog. Spania. Lokomotiv 269‑215‑0, Juni 1982. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1190     13   Tog. Sveits. Elektrische Güterzuglok. 1979. M/info. Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1191      6   Tog. Sveits. Elektro‑Güterzoglok. Ce 6/8 II Nr. 14253            [    ] [    ]

              "Krokodil", 3.8.1979. Ubrukt. (K)

1192     10   Tog. Østerrike. El‑lok. 1979. Litt teknisk info. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1193      5   Turisthytte. Spiterstulen. Frim. pent fjernet. Norm. G‑4‑41. (K) [    ] [    ]

1194     10   Zoo. Jyllands Mini Zoo. Bøndernes Bondegård. Brukt 1983. (K)     [    ] [    ]

1195     10   Zoo. Vejle Zoo, DK. Løve. Brukt 1970‑tall. (K)                   [  20] [  10]

 

MYNTER                                  

1196     10   Singapore. Hefte 14x9 cm m/11 mynter mellom 1986‑98: 1 5 10      [ 250] [ 198]

              20 50c, 1$, 25 50 100 500 1000 rp. (+ noen frimerker).

 

BLADER/HEFTER                           

1197      8   Pondus: Nr. 8/2016 og 6/2017. Billy: 2/2010. Medfølger Lunch     [    ] [    ]

              Spesial "Brød og sirkus" med oppskrifter.

1198      5   Pondus: Nr. 9/2016, 9 og 10/2017, 1/2019. Billy: 4/2007.         [    ] [    ]

1199      6   Postens hefte "Kontorpostguiden" A5 m/løkkestift. Info om        [    ] [    ]

              forskjellige tjenester etc. Antatt "ubrukt".

 

FOTOGRAFIER                             

1200      2   Tog. SJ. Type? NB! Farvefotografi 15x10 cm. (K)                  [    ] [    ]

 

BØKER                                   

1201    300   "Anna fra Røros". Bokserie (pocket), nr. 1‑30. Norske Serier,    [    ] [    ]

              forf. Annikki Øvergård. Nye/ubrukte.

1202    100   "Annabella". Bokserie (pocket) komplett nr. 1‑10. Norske         [    ] [    ]

              Serier. Fra Vestfold/Svelvik etc. Meget fin stand.

1203    200   "Breidablkk". Bokserie (pocket), komplett nr. 1‑26. Norske       [    ] [    ]

              Serier. Forf. Trine Angelsen. Meget pent brukte.

1204      5   "DAB. Utdatert før det er oppdatert?" T. Viksveen. Den egent‑    [    ] [    ]

              lige historien om radio‑digitalisering. Innb. 13x21 cm. Som ny.

1205     12   "De fordømtes legion". Sven Hazel. Den første i Hazel‑serien.    [    ] [    ]

              Bakgrunnen. Opplevelse av krigens grusomheter. Pocket, brukt.

1206     15   "Den norske Folkespegel". Ivar Eskeland. "Pocket" 118 s. Norske  [    ] [    ]

              politikere ("Borte‑Per, Kåre Vill‑Lokk, Hanna frå Kvammoane"..)

              satt inn i en sagafortelling. Tegninger A. Hetland. Som ny.

1207     10   "Det fjerde rike". Clive Cussler. Nazistisk organisasjon.        [    ] [    ]

              Pocket 382 sider. Pent brukt.

1208    150   "Elvis Presley". En biografi i bilder. 23x28cm 384 s. "400 fan‑  [    ] [    ]

              tastiske bilder du aldri har sett før". Kronologi. Flott bok!

1209     10   "Gla' kongen, Olav den blide". Yngvar Holm. Innb. 1987. 223 s.   [    ] [    ]

              Mange bilder. 250 historier/anekdoter. Brukt. Navnepåskrift

              innvendig, ellers i fin stand. Brukt.

1210     10   "Gunnar Kjakan Sønsteby". Finn R. Jensen. Innb. 2008.            [  20] [  10]

              14 x 21 cm. 224 sider. Meget pent brukt.

1211      5   "Halvmorderen". Håkan Nesser. Innb. 2020. Svensk spenningsroman  [    ] [    ]

1212     13   "Hudløs Himmel". Herbjørg Wassmo. Innb. 254 s. Romanen som       [    ] [    ]

              ga Wassmo Nordisk Råds Litteraturpris i 1987. Nær som ny.

1213     15   "Ildmannen". Torkil Damhaug. Triller. Pocket 2018, 494 sider.    [    ] [    ]

1214      5   "Jakten på polarkoden". Clive Cussler. Innb. 2005.               [    ] [    ]

1215     12   "Kongen forteller". Harald Stanghelle. Innb. 2020. 463 s. Kong   [  20] [  12]

              Haralds refleksjoner/dagens Norge. Mange bilder! Pent brukt. (W)

1216    100   "Nordlys". Bokserie (pocket), komplett nr. 1‑13. Norske          [    ] [    ]

              Serier. Forf. Synnøve Eriksen. Meget pent brukte.

1217     20   "Norsk Luftfartshåndbok 1985". Hefte A5 252 s. Bestemmelser      [    ] [    ]

              for sivil luftfart etc. Liten omslagslitasje ellers "ubrukt" ?

1218     50   "Poststedene i Troms". A. Jørgensenr 2002. Innb. 19x25 cm.       [    ] [    ]

              636 sider. Stempeloversikt 1848‑2000. Som ny.

1219     10   "Soldat i Waffen‑SS". Johan Voss. Pocket 12,5x20 cm, 2009.       [    ] [    ]

              224 sider. Historien fra en deltager. Ubrukt?

1220     16   "Trippel". Ken Follett. Innb. 396 s. Israel, palestinsk fri‑     [    ] [    ]

              gjøringsbevegelse, KGB: Skipslast med uran. Pent brukt.

1221     50   Lunch. "Du er mjuta". 12. bok 2021. 22x22 cm. 188 s. Som ny.     [    ] [    ]

1222     50   Pondus. "16 Hjerneceller & Dansefot." "Julebok" 2017.            [ 105] [  50]

              Innbundet 22 x 28 cm. Som ny.

1223     50   Pondus. "17 i Nøtten". "Julebok" 2017. Innb. 22x28 cm, som ny.   [ 105] [  50]

1224     50   Pondus. "Minus 18 på det ene øyet." "Julebok" 2018.              [    ] [    ]

              Innbundet 22 x 28 cm. Som ny.

1225      5   "...og høyt i toppen DEN RØDE STJERNE". 1980. Cyril Joly.        [    ] [    ]

              Krig/spenning/Sovjets invasjon av Europa. Innb., brukt.

1226      1   "Det ytterste hav". Øvre Richter Frich. Heftet 12x18,5 cm 120s.  [  30] [   1]

1227      5   "Forsvarets rolle i Norges historie". Forsvarets krigshistor‑    [  15] [   5]

              iske avd. 1965. Innb. 72 s. Litt utv. slitasje, ellers bra.

1228      5   "Kvinnen i buret". Jussi Adler‑Olsen. Pocket. 1. bok med Assad.  [    ] [    ]

1229      5   "Mannen fra St. Petersburg". Ken Follet. Innbundet, brukt.       [    ] [    ]

1230      5   "Det sovjetiske rikets fall". Donald James 1983. Myk perm.       [    ] [    ]

              "Realistsisk, spennende og tankevekkende roman". Pent brukt.

1231      1   "Folk & Fe". Kjell Aukrust. 14x21 cm med "bløtt" omslag, som     [  10] [   1]

              er meget slitt, ellers bra. Med persongalleri. Tiden 1960.

1232      1   "Togrøverne". Togrøveriet av 2,5 millioner pund i England        [    ] [    ]

              1963. Deres egen historie. Innb. m/bilder. Pent brukt.

1233      1   Knut Gribb nr. 5, Pocket. "Halvmåneligaen". Brukt.               [  30] [   1]

 

BROSJYRER/KATAL.                        

1234     10   Båtguiden 1984. Båter, motor, utstyr. 416 sider, 14,5x21 cm.     [    ] [    ]

1235      5   Folder for turer med "Midnatsol" 1984. Priser, div. info. (W)    [    ] [    ]

1236     35   Rånåsfoss Kraftverk, Akershus. A4‑hefte om kraftverket, histo‑   [    ] [    ]

              rie og samfunnet. Avsnitt om Glomma med fisk/dyreliv, Stor‑

              Ofsen (kjempeflommen) i 1789 etc. 36 sider. Virker "ubrukt".

 

FRIMERKEKAT. ETC.                       

1237     50   Polen. Polsk "Spesialkatalog", Fischer 2022. Med noe info        [    ] [    ]

              på tysk og engelsk. Fin stand, mange små farvetusjmarkeringer

 

ALBUM, TOMME.                           

1238     25   Album Samlerhuset. Norge Fortrykk m/kleml. 1980‑97 m/kassett.    [    ] [    ]

 

ALBUM, TOMME. BRUKTE                     

1239     10   Album til Postkort/Brev etc. Bløte permer. 20 plastlommer ca.    [    ] [    ]

              20x13 cm m/sort papir (for 2‑sidig bruk, plass til 40 obj.).

1240    100   FDC‑album (etc.). Rød plast, "vatterte" omslagssider, i rød      [ 112] [ 100]

              kassett (24,5x32 cm). Postlogo på rygg. Medflg. 13 sorte Vario

              ark m/2 lommer på hver side. Brukt, men meget god stand!

1241     20   Lindner Postkort‑/brevalbum. 24x14x5 cm. Med ca. 50 klare        [    ] [    ]

              plastlommer m/svart "deleark" = plass til 100 objekter.

 

INNSTIKKSBØKER BRUKTE                   

1242     40   Innstikksbok. A4 rød 32 s. Hvite vertikalt delte sider. Fin st.  [    ] [    ]

1243     75   Innstikksbok. A4 rød 64 s. Lt. Hvite udelte sider, doble         [ 105] [  75]

              skilleark. Fin stand.

 

PERMER ETC.                             

1244     25   Klemperm. Med 38 blanke ark med svakt rutenett 18x23 cm. (Ark‑   [    ] [    ]

              ene er bto. 27x28 cm). Fint til egenmontering‑/oppsett etc.

 

MUSIKK                                  

1245     20   45‑singler. 4 stk. Beatles: She Loves You, If I fell/Tell me     [  30] [  22]

              why (Parlophone). I saw her standing../All my loving (Odeon).

              R.Nelson: I need you/It's up to you. Uten cover. Godt brukte.

1246     20   45‑singler. 7 stk.: Chain G./S.Cooke. Rosa Rio/J.Reeves. The     [  20] [  20]

              Honeys. Let's Limbo../C.Checker. H.Mary Lou/R.Nelson. M.Girl

              Joseph./F.Domino. Flying S./H.Locklin. Uten cover. Godt brukte.

1247     10   CD. "Dansebandjul 3". Div. artister. 20 melodier.                [    ] [    ]

1248      6   CD. "Julestemning". Utgiver Se og Hør. Blunck/Bettan/Endresen.   [    ] [    ]

              I "pappcover". 8 melodier. Fra 2016.

1249     18   CD. "Vi längtar etter Julen". Med Stefanz, Kikki Danielsson,     [    ] [    ]

              Christer Sjögren, Lotta Engberg etc. 20 melodier.

1250      7   CD. Bjørn Eidsvåg. "En vakker dag". 11 melod. Litt slitt cover   [    ] [    ]

1251     10   CD. Bjørn Eidsvåg. "tålt". 13 melodier                           [    ] [    ]

1252     20   CD. Boney M. "The Best of B.M.". 17 melodier.                    [    ] [    ]

1253      3   CD. Boney M. 4 julemelodier. + medfølger "Brennmanetsommer 2"    [    ] [    ]

1254     10   CD. Dwight Yoakam. "The very best". 20 melodier. Med Honkey      [  12] [  10]

              Tonk Woman, Little Sister, Str. of Bakersf., Turn it on.. etc.

1255     15   CD. Eros Ramazzotti. "a+b=e2". 2 stk. CD, 35 melodier.           [    ] [    ]

1256     10   CD. Finn Kalvik. "Imellom to evigheter". 10 melodier.            [  27] [  10]

1257      5   CD. Frank Sinatra. "Nothing but the best". 22 melodier.          [  12] [   5]

              Medfølger "A Nordic Festival", nordiske klassiske mesterverk.

1258      4   CD. Hoel & Albrigtsen. "Get together". 12 melodier.              [   6] [   4]

1259      3   CD. Kenny Rogers. "The hits collection". 17 melodier.            [    ] [    ]

              Medfølger Tchaikovsky Piano Concerto No. 1, Op. 23.

1260     25   CD. Lasse Stefanz. "Elaine". 14 melodier, med bl.a. "Marlena"    [  90] [  25]

1261     25   CD. Lasse Stefanz. "Mi Vida Loca". 14 melodier, med bl.a.        [    ] [    ]

              "Lå en morgon Vakna".

1262     25   CD. Lasse Stefanz. "Whiskey Barrel". 15 melodier.                [  90] [  25]

1263     10   CD. Mark Knopfler. "Get Lucky". 11 melodier.                     [    ] [    ]

1264     16   CD. Sarah Vaughan. "28 Great Songs". 28 melodier på 2 stk. CD.   [    ] [    ]

1265      6   CD. Steinar Albrigtsen. "Alone too long". 13 melodier.           [    ] [    ]

1266      6   CD. Steinar Albrigtsen. "Bound to wander". 17 melodier.          [    ] [    ]

1267     10   CD. Susan Boyle. "Someone To Watch Over Me". 10 melodier.        [    ] [    ]

1268      5   CD. The Platters. 15 melodier inkl. "Only you". + medfølger      [    ] [    ]

              Tray Lorenz "Photograph of Mary" + Beethoven/9 mel., info.

1269     15   CD. Vikingarna. "Kramgoa låtar 1995". 13 melodier.               [    ] [    ]

1270     15   CD. Vikingarna. "Kramgoa låtar 1997". 14 melodier.               [    ] [    ]

1271     20   CD. Vikingarna. "Kramgoa låtar 2002". 15 melodier.               [  27] [  20]

1272     20   Cliff Richard. (No.2) 45 EP. 50 Tears../The Night is so lonely/  [  20] [  20]

              Poor Boy/Y'Arriva. Colombia SEG 8168/Mono. Med (tegnet) cover.

1273     10   Cliff Richard. 3 stk. 45‑singler: "The minute you're gone/       [  10] [  10]

              Just another Guy", "On my Word/Just a little bit too late" og

              "Please don't tease/Where is my heart"(=gul vinyl). Uten cover.

1274     20   Cliff Richard. 3 stk. 45‑singler: Lucky Lips/I wonder, Wind      [  20] [  20]

              me up/The Night, It's all in the Game/Your Eyes tell on You.

              Uten cover. Brukte.

1275     20   Cliff Richard. 3 stk. 45‑singler: When the girl in your arms/    [  20] [  20]

              Got a funny feeling. Visions/What would I do. Don't talk to

              him/Say you're mine. Uten cover. Brukte.

1276     15   Cliff Richard. 45‑singel "Power to all our friends/Come back     [  15] [  15]

              Billy Jo". EMI 2012. "Cover" EMI norsk A/S. Bra stand?

1277    250   Elvis Presley. 10 Inches LP Collection. Spec. Limited Edition.   [ 350] [ 275]

              Nummerert Box. 5 plater, diam. 25 cm, 33 1/3. 3 plater: Good

              Rockin' Tonight, The Best of Elvis og Loving You, 8/10/8 melod.

              1 plate m/eldre Elvis, men spansk? tekst på etikett (RCA‑Vic.

              NJ 89821). 1 plate m/4 Elvis og 4 Janis Martin‑melod. NY! (K)

1278      7   Elvis Presley. 45‑EP. "Follow that dream/Angel/What a wonder‑    [   7] [   7]

              ful life/I'm not the marry..". EPA‑4368. "Slitent" cover.

1279      5   Elvis Presley. 45‑EP. "No More/Blue Hawaii/Moonlight Swim/Al‑    [   5] [   5]

              most Always True". EPA‑2426. Litt "slitent" cover.

1280     10   Elvis Presley. 45‑EP. A big hunk of love/My whish came true/     [  10] [  10]

              Money Honey/Ready Teddy. EPA 9673. MEGET slitt cover.

1281      5   Elvis Presley. 45‑Single. Are You Lonesome To‑Night/I Gotta      [   5] [   5]

              Know. RCA 47‑7810. Godt brukt. Uten cover.

1282     10   Elvis Presley. 45‑Single. Where did they go, Lord/Rags to        [  20] [  11]

              Riches. RCA Victor 47‑9980. God stand?. Med cover.

1283     10   Elvis Presley. Lot 5 stk. 45‑plater: Little Sister, Loving       [  10] [  10]

              You, Ain't that loving you, Viva Las Vegas, EPA 9541 Treat me

              Nice. Varierende kvalitet. Noen med "slitne" cover.

1284     25   The Spotnicks. 45‑EP. High flying scotsman/Moon Shot/Thunder‑    [  20] [  20]

              nest/Happy Henric's Polka. KSEP 3272. Litt "bøyd" cover. Brukt.

1285     25   The Spotnicks. 45‑Single. Drina/Bach goes to sea. Swe Disk       [  20] [  20]

              SWES 1010. Forh.vis bra stand? Cover med liten påskrift.

1286     20   Tip Toy Tunes. 6 melodier på 17,5 cm diam. plate med hastig‑     [    ] [    ]

              het 33 1/3. Reklame for Freia Toy. Med cover. Fin stand!

 

JULEMERKER.                             

1287     55   DK. Julemerker. 1945 (flagg). Helark ** med 50 merker. Med       [ 180] [ 110]

              3 svake bretter. 1 perforering i marg "tapet".

1288     65   DK. Julemerker. 6 Helark ** 1973‑78. 1973 med 1 svak midtbrett.  [    ] [    ]

1289     60   DK. Julemerker. 6 Helark ** 1980‑85.                             [    ] [    ]

1290     55   NKS Julemerke 1937. Postfrisk. + 6 stk. skalatrykk ** utagget.   [ 250] [ 198]

1291     50   NKS Julemerke 1945. 1 stk. tagget og 1 stk. utagget. +           [ 160] [ 110]

              4 stk. skalatrykk utagget. Alle ** postfriske.

1292     35   NKS Julemerker. 1956 Prinsesse Astrid, 4 forskjell. 3 stk. **    [  45] [  35]

              postfr. 1 stk. * ubr. m/hengsle. + 4 stk. ** utaggede.

1293     60   NKS Julemerker. 8 stk. Postfr. ** 1938, 1940‑44. Ubr. u/lim (*)  [  80] [  60]

              1939. Ubrukt m/hengslerest * 1945.

1294     65   Våre sjømannshjem i fremmede. 9 merker. Med "Ragnvald Jarl".     [ 160] [ 110]

              Med/uten lim. Medf. kreftmerke og dårlig NKS 1922. (K)

 

DIVERSE                                 

1295     20   3 Rasjoneringskort: Brennevin og Vin 1944, Matvarer 1952/53,     [ 260] [  50]

              Strømpekort for kvinner over 14 år (gjaldt for år ?). Alle

              med noen gjenstående kuponger. (K)

1296     20   3 Rasjoneringskort: Tobakkskort for kvinner 1944, Tekstilkort    [ 260] [  50]

              (gjaldt for år ?), Ekstrakort 1952/53. Alle med noen

              gjenstående kuponger. (K)

1297     10   4 røde lyspærer, vanlig/stor E27 sokkel. Fine til dekorasjoner   [  20] [  10]

              etc. Opprinnelig mørkeromspærer/belysning for svart/hvit foto.

1298     12   Fyrstikkeske. 5x3,7 cm. "MM Tip Top". Med 45 stk. fyrstikker,    [    ] [    ]

              litt brunaktig tre og hode. Bilde solnedgang. (K)

1299     15   Jernbanebilletter etc. Mest Norsk Jernbanekl. 17 stk. "bonger"   [ 360] [  15]

              1980‑tall + div. andre typer. Netteksempler. (K)

1300     25   Kortstokker. Vanlig 52 kort 56x87 mm, reklame "SWF Torkarblad".  [    ] [    ]

              Fin stand. + Medflg. 1 m/reklame for "National Industri"

              (58x89 mm), 1 kort m/liten skade ruterside og 2 m/svak bøy.(K)

1301     50   Postnummer. A4‑hefte v/Postdirektoratet 1978. Numre i stigende   [ 311] [  83]

              rekkefølge m/tilhørende norske poststeder, "kart" over sonene.

1302     10   Premie Skihopp. Plakett 5 x 7 cm i kobber(?), relieff av ski‑    [    ] [    ]

              hopper. 81 gram. Inngravert "Bedriftsidrett 1946, 9 pr.".

              Merket D.A. = David Andersen ? (K)

1303    275   Record 2300 Kastesluksnelle. For lange kast, smal rulle uten     [    ] [    ]

              snørefordeler. "Lodd" på automatisk sentrifugalbrems fjernet.

              Virker å være i fin stand. Med noe slitt originaleske. (K)

1304     15   Tønne/Spann, diam.=10 cm/h=17 cm. 2 hanker og lokk. Portuge‑     [    ] [    ]

              sisk Copper Ware, "inside hand‑wiped with tin". Noen få

              "bulker" i nedre messing(?)‑band, ellers fin. Dekorativ! (K)

1305     10   Juleplatte 1983. Porsgrund. Design Gunnar Bratlie. Fin stand.    [    ] [    ]

 

ROTELOT                                 

1306     15   Ca. 40 små brev Norge, mest 1970‑90 t., noen få eldre. Diverse   [    ] [    ]

              frankering. Noen kort, bl.a. tils. 11 Helsak Brevkort 5 og 10ø.

1307     25   Div. pres.foldere etc. Merker ** og stmpl. Kun utland. 7 obj.    [    ] [    ]

1308     30   Div. pres.foldere etc. Merker ** og stmpl. Kun utland. Bl.a.     [    ] [    ]

              folder Republ. of Cyprus m/ca. 20 merker overtrykt "Specimen"

1309     25   Noe postklipp m/bedre 1970‑t. Litt klipp/merker div. land.       [  66] [  57]

              Ølbriketter. Telia telekort. Årssett DK ** 1987 + N 1979.

              FDC DK/N/Grønland. Miniark/frimerker Liechtenst. Brev + div.

1310      1   Noen Postk., Helsaker Norge, FDC div. land. Svensk hefte **      [   5] [   1]

              225 (Wasa). Litt klipp div. land. Stemplede halark Viet Nam.

1311      1   Postfr. noen N + utl. m/miniark. Div stmpl utl., bl.a. eldre     [  20] [   6]

              S., noen SF. DK + div. Julemerker stmp. og ** i blokker.

1312      1   Rotelot. 10 Postkort ves. 70‑t og nyere? Utland/Norge: Små,      [    ] [    ]

              C6/5, noen få C5. Mest 1960 t.‑nyere? Noe div. klipp og div.

1313      1   Rotelot. 3 frim.hefter ** (2 USA/1 Færøy). Vel 20 brev div.      [  20] [   5]

              land/etterkrigs? 3 Brevkort 3ø og 2 stk. 5ø. + noe div.

1314     10   Rotelot. 6 stk. FFC etc. 10 stk. ark 18x26,5 cm Tyskland 1985/   [    ] [    ]

              1987 m/FDC‑konv. + frim. stpl. og **. 25 postkort, ves. Jule‑

              kort/Lf. 150 stk. stpl. NK 77II‑346, 1‑flere av hver.

1315      1   Rotelot. Ca. 30 brev div. land, etterkrigs. 2 stk. Brevkort      [    ] [    ]

              3ø og 1 stk. 5ø. Noen miniark utland. Litt div.

1316      1   Rotelot. DK: 24 stk. FDC 4‑blokker (23 1969‑t./11 70‑t). Noen    [  16] [   1]

              få m/spor etter hengsle? på baks. Ca. 40 brev div. land, Mest

              1970‑90 t.? Litt div. og div. klipp.

1317      1   Rotelot. Flere kort div. postverk (frim.bilder mv). FDC. S frim  [  30] [   9]

              198 (A 161). Noen Brev‑kort div. land. Miniark Isle of M. Klipp.

1318      1   Rotelot. Noen postk. og danske julemerker m/Helark nytr. 1916.   [    ] [    ]

              Østerr. Afa 477. Noen konv./brev/klipp. Stmpl. helark Viet N.

1319      1   Rotelot. Noen utenl. miniark. FFC. 2 typer C6 Luftp.konv. ubr.   [    ] [    ]

              1 par øredobber ("juggel"?). + noe diverse.

1320      1   Rotelot. Norge: 3 og 5ø Brevkort (tils. 12 stk.). FDC Bl. 3.     [    ] [    ]

              Ca. 20 brev/konv. flest utland (ves. 1970‑90 t.?) + noe div.

1321      1   Rotelot. S Hefte ** 369 (C.G.40 år). 3 tyske "Ersttagsblatt".    [  10] [   1]

              Guernsey ** blokk. 20 brev, fra div. land/størrelser. Litt div.

1322     10   Rotelot. Togrelaterte Klistremerker: Svenske damplok, SJ eti‑    [ 210] [ 165]

              ketter, Setesdalsbanen, "Bevar dampkraften", tysk 150 år (W)

1323     18   Togrelatert. Div. billetter: "Bonger" ves. 1990‑t, flere NJK/    [ 210] [ 165]

              andre. Kjøreplan(?) Bergen‑Drm./Oslo 1987 Kalmar Järnv.museiför.

              Foldere Sørl.‑/Bergensb./Veteran Vossebanen. + div. Eks. på (W)

 

REALISASJON                             

1324      1   11 postkort USA Lf svhv. 2 br. tidl. 1900‑tall, 1 brukt 1924     [    ] [    ]

              med fjernet frim. Øvrige ubrukte. Div. motiv, flere tegnet.

1325      1   18 postkort. 16 stk. Lf, flest svhv. Div. land/motiv.            [    ] [    ]

1326      1   Båt. Lot 26 postkort båter/noen med båttilknytning. 12 stk.      [  55] [  55]

              i litet format. Fleste i bra stand. Brukt/ubr. Svhv og farver.

1327      1   FN USA. FDC. 19 forskj. konv. 1990‑tall (+ et par dubl. etc.)    [  11] [   1]

1328      1   FN USA. FDC. 22 forskj. konv. 1980‑tall. Flere fra Flaggserier.  [ 260] [ 220]

1329      1   FN USA. Lot 15 FDC‑konvolutter, antatt 1980‑90 talls.            [  11] [   1]

1330      1   FN USA. Lot 25 merker + 1 blokk 1997 og 1 miniark 1995.          [    ] [    ]

              På klipp med FDC‑stempel. Merkene fra 1982 84 87 90‑92 94.

1331      1   FN Wien. FDC. Vel 40 konv. 1980‑90 tall. Bare forskjellige ?     [  45] [  26]

1332      1   Frank.etiketter (Frame etc.) div. land. 19 brev + 1 kort med     [    ] [    ]

              1‑flere etiketter. Sveits, Tyskland, Østerrike, Finland.

1333      1   Kladdebok med ca. 55 merker div. land. Ser ordinært ut,          [    ] [    ]

              men noen OK Polen og Tyskland? Medflg. 1 brev med NK 418.

1334      1   Lot. Fly/flytilknytning på 8 postkort og 1 bilde.                [    ] [    ]

1335      5   Postkort. Lot 32 stk. div. Europa + flere USA. + Medfølger       [    ] [    ]

              3 doble julekort og 2 postkort i større format. Netteks. (W)

1336      5   Postkort. Lot 33 stk. Europa og div. Også eldre. Med nyttårs‑    [    ] [    ]

              kort. + 5 doble julek. og 8 postkort større format. Netteks.(W)

1337      5   Postkort. Lot 34 stk. Tyskland, Nord‑ og Sydamerika, Canada,     [    ] [    ]

              Sovjet, Australia. Også eldre. Medf. noen m/minus. Netteks.(W)

1338      5   Postkort. Lot 35 stk. div. land/motiv (+ noen m/litt minus).     [  30] [   5]

              Sidney, SF, DK, GB, CH, USA, Syd‑Europa, div. Netteks. (W)

1339      5   Postkort. Lot 36 stk. div. land/motiv, mange Syd‑Europa. Norsk   [  15] [   5]

              Påskekort, Sverige, Portugal etc.+ noen med minus. Netteks. (W)

1340      5   Postkort. Lot ca. 25, var. motiv: Barn/folk/hunder/motiv etc.    [  50] [  17]

              Flere Lf (eldste br. 1911). + medfølger 8 doble/ikke p.kort.

1341      1   Romantisk. 3 kort Lf Svhv/delvis kolorert, brukt 1909. 2 med     [    ] [    ]

              dame i "matrosdrakt", 1 med dame/matros. Alle på nettbilde. (K)

1342      1   Rotelot. 5 brevkort 3ø og 2 stk. 5ø (brukte). 3 miniark          [    ] [    ]

              utland. FDC. 9 postkort/kort div. land (noen Lf).

1343      1   Rotelot. Taiwan Mi 1835‑38 ** 4‑bl. i folder. Sverige            [    ] [    ]

              hefte ** Vendeltid. 35 brev div. land/etterkrigs. Litt div.

1344      1   Åland. 45 stk. fine rundstmp. På klipp m/sidestmp. Afa/Fac 75‑   [  15] [  11]

              105, 247‑49, 281‑88. (Stmp. fra Sund Sottunga Vårdö Ödkarby).

1345      1   16 postkort GB Lf svhv/farve. Tidl. 1900 t.‑nyere. Alle brukte?  [    ] [    ]

1346     10   32 Postkort hele verden, mest Europa? Noen Lf. Mange "turist‑    [  25] [  10]

              motiv", men div. motiv.