A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 113.  Avsluttet  24. juni 2021

 

Med høyeste mottatte bud og salgspris for alle objekter med mottatte bud.

 

Hakeklammeret [ ] er "tom" uten bud (og følgelig ikke solgt).

 

Ettersalg til utropspris, 15 % provisjon på tilslagssummen, og gjeldende portosats.

Ettersalg for utsolgte objekter til og med  30. juli 2021.

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden. Det er flere sider, bla til ønsket

    nummer ‑ eller tast inn nummeret (4 sifre, eks. obj. 781 = 0781) i

    feltet "Søk etter objekt". Klikk på bildet for å forstørre det.

 

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

            

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser.

 

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

For svenske og danske kunder: Merk at vi ikke lenger har kontoer i utlandet.

Utenlandske kunder må heretter gjøre opp regningene ved å sende oss norske sedler.

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., vi betaler portoen.

(Minste kjøp/fakturasum er 30 kr.).

Klikk på "Salgsliste" (= Liste nr. 101, som erstatter tidligere lister).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 26/06/21 kl. 20:19:32        Høyeste   Salgs‑

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:  pris:

====== ======  ==============================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1     75      1. 4 skill. Våpen. Tettklipt oppe, snau nede. 3‑rings         [    ] [    ]

              opp/ned, utydelig. Litt gråaktig papir?  (K)

   2    350      2. Oscar I. 2 skill. gul. Horis. par. Del av stempel          [ 490] [ 440]

              Christianssund 1863. Noen ujevne tagger. (K)

   3     60      2. Oscar I. 2 skill. guloransje. Del + snei rundstmp. Chr‑    [  48] [  48]

              istiania 20.11.1863. Tynn flekk (etter avrevet hengsle?) (K)

   4     60      3. Oscar I. 3 skill. grå. Tydelig 3‑rings 207. Svak           [  48] [  48]

              hjørnetagg (opp til venstre). (K)

   5     10      4. Oscar I. 4 sk. blå. Utydelig 3‑rings. Svart flekk h.s. (K) [    ] [    ]

   6     20      4. Oscar I. 4 skill. blå. Svakt rundstempel. (K)              [  45] [  20]

   7     20      4. Oscar I. 4 skill. blå. Svakt/utydelig rundst. (K)          [  45] [  20]

   8     25      4. Oscar I. 4 skill. blå. Svakt/utydelig rundstmp. (K)        [  45] [  25]

   9     10      4. Oscar I. 4 skill. blå. Utydel. 3‑rings, begynner med       [    ] [    ]

              2 eller 3‑hundretall? Tynn flekk. litt flekkete bakside. (K)

  10    175      4. Oscar I. 4 skill. blå. Øvre og n. v.hj.tg. med minus.      [ 350] [ 175]

              Antatt med tynn flekk. Fint plassert "Lofoten 13 11 1859". (K)

  11     75      5. Oscar I. 8 skill. brunkarm. Snei stmpl. ‑‑kshald. (K)      [  90] [  83]

  12    150      6. Våpen 1863. 2 skill. gul. Del + sneier sidevendt stmp.     [ 235] [ 231]

              Bergen 11.12.65. Litt flekkete (?) på baksiden. (K)

  13     30      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Bra sentrert. Sidev. r.st. (K)   [  30] [  30]

  14     12      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Del av utydelig rundstmp. (K)    [    ] [    ]

  15     20      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Fint sentrert. Anelse av         [    ] [    ]

              liten/svak brunaktig flekk n. til v. Litt gråaktig papir? (K)

  16     18      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Svakt rundstemp. (K)             [    ] [    ]

  17     12      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av utydel. r.stmp. (K) [    ] [    ]

  18     10      8. Våpen 1863. 4 skill. Kraftig/mettet blå. Gråaktig papir    [  12] [  10]

              (misfarving?), utydelig stempel, med litt gjennomslag? (K)

  19     55      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Noen butte tg. v. side.(K)  [  44] [  44]

  20     85      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Noen ujevne tg. (K)         [    ] [    ]

  21     60     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Del av (M?)oss             [    ] [    ]

              8.12.1870 opp/ned. Sentr. ned til v. Noen ujevne tagger.  (K)

  22     60     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Del av litt utflytende     [    ] [    ]

              rundstempel Riisøer 1870‑tall?  (K)

  23     50     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Rundstmp. 1871. Nedre      [    ] [    ]

              tagg h. og v. side antatt litt avklipt.  (K)

  24     35     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Ujevne tagger. (K)         [    ] [    ]

  25     60     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul. Del + snei rundstmp. (K)        [    ] [    ]

  26     85     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gulbrun. Tvedestrand (1881 ?)        [    ] [    ]

              nær opp/ned. Anelse ujevne tagger. (K)

  27     50     13. Våpen 1867. 3 skill 3 grå. Ujevne tagger.  (K)             [  40] [  40]

  28    100     13. Våpen 1867. 3 skill 3 gråaktig, litt gåaktig papir. (K)    [ 100] [ 100]

  29     70     13. Våpen 1867. 3 skill 3 gråaktig. Sentrert helt ned t.v.     [ 120] [  70]

              Del av stmp. Va(dsø?) 15.5.1872.  (K)

  30     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Del + snei ‑‑gesund 1871? (K)   [    ] [    ]

  31     12     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Del av r.st. Sentr. ned. (K)    [    ] [    ]

  32     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Del av utydelig rundst.         [    ] [    ]

              Bakside med noen svake flekker. (K)

  33     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Litt ujevne tagger.  (K)        [    ] [    ]

  34     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Sentrert helt til høyre. (K)    [    ] [    ]

  35     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Svakt r.st. Litt ujevne tg. (K) [    ] [    ]

  36     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Type? Litt ujevne tagger. (K)   [    ] [    ]

  37     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Type? Sentrert helt til         [    ] [    ]

              venstre. Litt ujevne tagger. (K)

  38     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Type? Sentrert ned. Del av      [  16] [  16]

              rundstempel (begynner med Vaa ?). (K)

  39     85     15. Våpen 1867. 8 skill 8 blek rosa, mot brunlig rosa? Del     [    ] [    ]

              av litt utydelig stmp., mulig Ham(merfest) 1869?   (K)

  40     60     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Christiania 22.4.1872           [    ] [    ]

              noe skakt. Sentrert til høyre. Noen ujevne tagger.  (K)

  41     15     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Ujevne tg., tynn flekk. (K)     [    ] [    ]

  42     30     16. Posthorn 1 skill. (mørk/kraftig) grønn. Stmp. 1891.  (K)   [  65] [  61]

  43     10     16. Posthorn 1 skill. grønn. Sentrert helt ned, nedre ramme    [    ] [    ]

              på merket over synes. Ujevne tagger. Stemplet 1898. (K)

  44     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Del + snei utydelig rundst. (K)     [    ] [    ]

  45     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Del + snei utydelig rundst. (K)     [    ] [    ]

  46     12     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av litt svakt 1‑rings.          [    ] [    ]

              Kan være Holmestrand 1873 ? (K)

  47     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av rst. (Tønsberg?) 1877. (K)   [  16] [  10]

  48     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av rundstempel. (K)             [    ] [    ]

  49     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av stmp. C..ania 28.7.1876. (K) [    ] [    ]

  50     22     18. Posthorn 3 skill. rød. Rundst. Hevne 17.10.1872. (K)       [    ] [    ]

  51     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Sentr. n.tv. Del av utyd. r.st. (K) [    ] [    ]

  52     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Sideveis Moss? 3.9.1873.            [  16] [  10]

              1 kort/manglende tagg høyre side. (K)

  53     15     18. Posthorn 3 skill. rød. Type? Snei rundstempel.  (K)        [    ] [    ]

  54     60     19. Posthorn 4 skill. blek fiolett. Farve/type ikke            [    ] [    ]

              bestemt. Del av 1‑rings Thrond.. 30.10.187.. (K)

  55    175     19. Posthorn 4 skill. blek fiolett. Type? Litt svakt rett‑     [    ] [    ]

              vendt rundstempel Grue 21.7.1874, + liten stempelsnei. (K)

  56     70     19. Posthorn 4 skill. blek fiolett. Type? Utydelig r.st. (K)   [  76] [  70]

  57     60     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Type? Del/snei av 2 stempler    [ 150] [ 110]

              (Holmestrand?) 1877. (K)

  58    175     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Type? Skakt Hamar 1874. (K)     [    ] [    ]

  59     65     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av rundst. Chris.... (K)       [ 150] [ 121]

  60     75     21. Posthorn 7 skill. brun. Del + snei rundst.  (K)            [  92] [  92]

  61     85     21. Posthorn 7 skill. brun. Del av svakt rundst.  (K)          [ 100] [ 100]

  62     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av Kristiania‑st.  (K)       [  25] [  16]

  63     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av rundst.  (K)              [    ] [    ]

  64     16     23. Skrav. Posth. 3ø gul. Rundst. 1878 + del/streker/flekk     [  50] [  39]

              fra annet stempel? Litt ujevne tagger. (K)

  65     10     23. Skrav. Posth. 3ø guloransje. NB! Løs tagg ø.v.hj.  (K)     [  14] [  10]

  66     15     24 I. Skrav. Posth. 5ø blå. Stående vm. Litt uregelm. tg. (K)  [  16] [  15]

  67     30     24. Skrav. Posth. 5ø blå, ligg. vannm. Type? Usentrert. (K)    [  50] [  33]

  68    100     24. Skrav. Posth. 5ø blå. 3 merker/forskjell. farver, alle =   [    ] [    ]

              ligg. vannm. Ikke typebestemt. Antatt at alle 3 er NK 24. (K)

  69     22     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del rundst. m/dobbeltslag? (K)    [  50] [  26]

  70     18     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Litt ujevne tagge. (K)            [  50] [  18]

  71     10     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Annulert med "X". Ujevne tg. (K)   [    ] [    ]

  72     12     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Del av opp/ned stmp. Skien. (K)    [  16] [  12]

  73     20     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Del av stmp. Grong.  (K)           [  50] [  20]

  74     30     29. Skrav. Posth. 35ø grønn.  (K)                              [  60] [  30]

  75     25     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. Del av rundstmp. (K)              [    ] [    ]

  76     25     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. Litt svakt rundstmp. (K)          [    ] [    ]

  77     25     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. Svak/utydel. enrings stmp. (K)    [    ] [    ]

  78     16     30. Skrav. Posth. 50ø rødbr. Del av ‑‑elvaag 8 IV 84. (K)      [  50] [  16]

  79     10     30. Skrav. Posth. 50ø rødbr. Svakt r.st. Mulig tynn flekk. (K) [    ] [    ]

  80     10     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Del av rundstmp. Kong... (K)        [  40] [  18]

  81     12     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Del av rundstempel.  (K)            [  35] [  14]

  82     10     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Pakkestempel.  (K)                  [  10] [  10]

  83     35     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del + snei r.st. (Kongsberg?) (K)  [    ] [    ]

  84     25     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del av litt kraftig rundst.  (K)   [  21] [  21]

  85     35     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del av pakkest. 1895. (K)          [    ] [    ]

  86     25     34. Oscar II. 2 kr. rød. Rundst.  (K)                          [  30] [  28]

  87     30     39 X. Posth. Elektrot. 20ø brun. Del av svakt rundst. (K)      [  50] [  44]

  88    100     40. Posth. Elektrotyp. 20ø blek/matt blå. Del av stempel       [    ] [    ]

              6 V 85. Type? Antatt å være NK 40. Vannmerke ikke bestemt. (K)

  89    100     40. Posth. Elektrotyp. 20ø blek/matt blå. Vannmerke er ikke    [  81] [  81]

              bestemt. Utydelig årstall i stempelet. (K)

  90     20     41. Posth. Stereot. 3ø gulorange. Noen ujevne/butte tg. (K)    [  35] [  28]

  91     10     50. 20 mm Posth. 2ø brun. Mos_ 12 VIII 95. Litt flisetg. (K)   [    ] [    ]

  92     20     51. 20 mm Posth. 3ø gul. (= 20,5 mm?). Schw.‑stempelbro        [    ] [    ]

              Kristiania/H 28 VI 92. (Antatt å være NK 51).  (K)

  93     10     51. 20 mm Posth. 3ø gul. Utydel. stmp. ‑‑92 ? (K)              [    ] [    ]

  94     10     54 IIe. 20 mm Posth. 20ø lys ultramarin, stående vm. Del av    [    ] [    ]

              enrings stempel Moste(rhavn). Litt ujevne tagger. (K)

  95     20     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. 3‑kant pakkestempel opp/ned +      [    ] [    ]

              snei, 1 IV 96.  (K)

  96     10     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Del av pakkestempel. (K)           [  12] [  10]

  97     60     59. Centraltr. Grovtg. 1ø br.grå. Rundst. Hammerfest? 96. (K)  [  90] [  60]

  98     10     60. Centraltr. Grovtg. 3ø gul. Noe kraftig/utflyt. R.st. (K)   [  25] [  13]

  99     40     65. Knudsen Grovtg. 1ø brungrå. Del av flere rundstempl. (K)   [  46] [  44]

 100    100     70. Knudsen Grovtg. 25ø matt fiol. Hamar? 2 II 00.  (K)        [    ] [    ]

 101     45     70. Knudsen Grovtg. 25ø rødfiol. Bodø 27 IX 99 + del svakt.(K) [    ] [    ]

 102     45     71. Knudsen Grovtg. 35ø blågrønn. Del av flere stmp.  (K)      [  36] [  36]

 103     85     71. Knudsen Grovtg. 35ø blågrønn. Vadsø nær opp/ned.  (K)      [  85] [  85]

 104     10     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Heftemerke eller ned‑     [    ] [    ]

              klipt øvre og høyre side? Høyde = 24 mm.  (K)

 105     15     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par.          [  20] [  15]

              Christiania‑stempler 29 XI 09. Litt uvanlig som par?  (K)

 106     10     82. Knudsen Fintg. Posth. 35ø blågrønn. Del av pakkestemp. (K) [    ] [    ]

 107     20     82. Knudsen Fintg. Posth. 35ø blågrønn. Del av Schw.st. 05 (K) [    ] [    ]

 108     35     83 Y. Knudsen Fintg. 50ø k.brun. Skien 22 XII 07 + snei (K)    [  35] [  35]

 109     14     83 Y. Knudsen Fintg. 50ø. Stående vm. (K)                      [  50] [  14]

 110     30     84 X. Knudsen Fintg. 60ø. Liggende vm. (K)                     [  50] [  30]

 111     25     84 X. Knudsen Fintg. 60ø. Liggende vm. Rundst. opp/ned. (K)    [    ] [    ]

 112     30     84 Y. Knudsen Fintg. 60ø blå, stående vannm.  (K)              [    ] [    ]

 113    200     86. Kroneprovis. 1,50/2 skill 2. Ikke typebestemt, over‑       [ 300] [ 200]

              trykket nærmere blåsvart? Del av rundst. (K)

 114    250     87. Kroneprovis. 2,00/2 skill 2. Ikke typebestemt, antatt å    [ 400] [ 330]

              være 87 II, overtrykket er sterkt fluoriscerende i UV‑lys. (K)

 115     35     89. Haakon "Små perler". 1 kr. grønn. Del av pakkestmp. (K)    [  50] [  50]

 116     18     92. Provis. 15ø/4 skill. blekfiolett. Rundst. 1908.  (K)       [    ] [    ]

 117     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av rundst. (K)                    [    ] [    ]

 118     15     95. Haakon 1909, store perler. 2 kr. rød. Del av rundst. (K)   [  15] [  15]

 119     12    113. Haakon 5 kr. fiolett. Del av rundstmp. Medfølger 110,      [  15] [  12]

              111 og 112 (på nettbilde). (K)

 120     10    113. Haakon 5 kr. fiolett. Litt usentrert. Utydelig rundst.     [    ] [    ]

              Litt flisetagget. (K)

 121     18    116. Grunnlovsjub. 20ø. Del av svakt rundst. opp/ned. (K)       [    ] [    ]

 122     15    127 R. Løve 1922, 20ø rødfiol. 3 stk. fra rull. På 2 klipp. (K) [  32] [  32]

 123    125    130‑36. Polserie. Bra tagging. 2 og 15ø litt usentrert,         [ 156] [ 154]

              øvrige bra sentrert. Varier. stempling. Alle på nettbilde. (K)

 124     50    137‑40. Svalbard. Bra tagging. 15 og 45ø litt sentr. til v.,    [    ] [    ]

              øvrige bra sentrert. 10ø mask.st., øvrige del av rundstemp. (K)

 125     30    137. Svalbard 10ø grønn. Oslo/Br. 17 X 25 1‑5. (K)              [    ] [    ]

 126    120    145 B. Løve 1926. 20ø rød. Vertikalt par, utagget h. side. (K)  [ 135] [ 135]

 127     12    176. Provis. 14 øre 14/2 skill.2 gul. Del av svakt r.st. (K)    [    ] [    ]

 128     12    180. Olav d. Hellige 30ø blå. Litt utydelig rundst. 1932. (K)   [    ] [    ]

 129     35    182. Nordkapp 1930. 20+25ø lillarosa. Del av maskinstemp. (K)   [  47] [  47]

 130     10    184. Radium. Maskinstmp. Oslo 23.6.37. Litt ujevne tagg. (K)    [    ] [    ]

 131     12    215. Haakon 2 kr. rød. Schw.stmp. Bergen 9 XII 38 + snei. (K)   [    ] [    ]

 132     15    223. Nordkapp 1938 m/vannm. 20+25ø rød. Snei av rundst. (K)     [  15] [  15]

 133     18    232. Løve Kronemerker. 5 kr. fiolett. Del av rundst. (K)        [    ] [    ]

 134     35    233‑36. Nansen 1940. Alle med del/snei rundst. Nettbilde. (K)   [    ] [    ]

 135     20    254. Hålogaland. Snei (svakt) rundstempel. (K)                  [    ] [    ]

 136     20    255‑58. Redn.selsk. 1941. Alle del av rundst., nettbilde.  (K)  [    ] [    ]

 137     15    261. V‑merke m/vm. 1ø gråoliven. Del av rundst. uten dato. (K)  [  15] [  15]

 138     15    262. V‑merke m/vm. 2ø brun. Del av rundst. uten dato. (K)       [  15] [  15]

 139     30    263. V‑merke m/vm. 3ø gulorange. Del av rundst. uten dato. (K)  [  35] [  33]

 140     20    265. V‑merke m/vm. 7ø grønn. Del av rundst. 1941. (K)           [    ] [    ]

 141     50    266. V‑merke m/vm. 10ø grønn. Del av rundst. uten dato. (K)     [  95] [  95]

 142     30    267. V‑merke m/vm. 14ø orange. Del av rundst. uten dato. (K)    [  30] [  30]

 143     10    269. V‑merke m/vm. 30ø blå. Del av rundst. uten dato. (K)       [  10] [  10]

 144     25    271. V‑merke m/vm. 40ø grå. Del av rundst. uten dato. (K)       [    ] [    ]

 145     10    275. V‑merke u/vm (antatt). 2ø brun. Del av rundst. u/dato. (K) [    ] [    ]

 146     12    276. V‑merke u/vm (antatt). 3ø gul. Del av rundst. u/dato. (K)  [  12] [  12]

 147     20    278. V‑merke u/vm (antatt). 7ø grønn. Del av "V/krans". (K)     [    ] [    ]

 148     25    280. V‑merke 12ø fiolett. Del av rundst. uten dato. (K)         [    ] [    ]

 149     20    290. V‑merke 1,50 kr. blå. Del av rundst. uten årstall. (K)     [  20] [  20]

 150    130    292. V‑merke Løve 5 kr. fiolett. Snei rundstempel. (K)          [ 170] [ 170]

 151     35    293. Hvit V, 10ø grønn. Del av mask.st. 1941. (K)               [  60] [  55]

 152     15    294‑99. Sturlason. Alle m/del av rundst. Alle på nettb. (K)     [    ] [    ]

 153     55    300. Quisling 20+30ø. Del av Oslo FDC‑stempel.   (K)            [  55] [  55]

 154     40    301. Quisling 1‑2‑1942, 20+30. Del av rundst. (W)               [    ] [    ]

 155     20    306. Quisling Rikstinget, 20+30. Del av rundst. (W)             [    ] [    ]

 156     20    318. Frontkjemper, 20+30. Del av rundst. (W)                    [    ] [    ]

 157     30    322‑24. Krigsforlis. Alle del av rundst. Kristiansand,          [    ] [    ]

              15ø m/dato ‑‑.12.44. (W)

 158     50    326‑29. Landshjelp 1944. Alle m/del av rundst. Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

 159     40    326‑29. Landshjelp 1944. På klipp, stmp. Hokksund 16.1.45.      [    ] [    ]

              (+ 10ø Krigsforlis/322 m/liten hjørneskade?). Nettbilde. (W)

 160     10    331‑38. Londonutgaven. Alle m/del av rundstmp. Nettbilde. (W)   [  12] [  10]

 161     10    345‑48. Kronprins Olav. Alle med snei rundst. Nettbilde (W)     [  10] [  10]

 162     10    359‑69. Postjub. 1947. 11 forskjell. Alle m/del av rundstmp.    [  10] [  10]

 163     10    374 II. Røde Kors Provis. 25+5. (Begg bjelker like lange). (K)  [  65] [  65]

 164     15    415. Nordkapp 1953. 20ø grønn. Snei av rundstempel. (K)         [  15] [  15]

 165     30    417. Nordkapp 1953. 55ø blå. Snei av rundstempel. (K)           [  35] [  30]

 166     12    445. Nordkapp 1957. 25+10ø grønn. Del av rundst. (K)            [    ] [    ]

 167     20    446. Nordkapp 1957. 35+15ø vinrød. Del av rundst.  (K)          [  40] [  35]

 168     35    484. Flyktning 1960. 90+25ø. Del av rundst. (K)                 [  77] [  77]

 169     20   1440/1441 + 1442/1443 + 1445/1444 + 1447/1446. Nobel. 4 stk.     [  50] [  20]

              vertikale parkombinasjoner (oppe/nede). Del av rundstmp.

 170     20   1441/1440 + 1443/1442 + 1445/1444 + 1446/1447. Nobel. 4 stk.     [  20] [  20]

              vertikale parkombinasjoner (oppe/nede). Del av rundstmp.

 171     10   1808. Dr. Sonja 9,50. Særstmp. Posten Norge Roskilde 2.‑4.       [    ] [    ]

              november 2012. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 172     10   Grovtagget. 3ø or.gul. Antatt Knudsen NK 66. Ujevne tg. (K)      [    ] [    ]

 173     15   P 13. Porto Å betale. 4ø lilla. Del + snei rundst. (K)           [  31] [  28]

 174     12   Portomerke. 20ø blå, At Betale. Stående vm. 4X eller 12Y? (K)    [  30] [  18]

 175     30   T   1‑8. Tjeneste, hovednumre. 5ø mask.stmp., Provis. 2/5ø m/    [    ] [    ]

              2 sneier rundst. Øvrige del av rundstmp. Alle på nettbilde. (W)

 176     10   T  10. Off.sak Offset. 5ø matt lilla. Snei rundstempel. (K)      [    ] [    ]

 177     12   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. Litt kraftig r.st. 1935. (K)      [  16] [  12]

 178     20   T  24. Off.sak Boktrykk. 15ø oliven. Del av r.st. 1976? (K)      [    ] [    ]

 179     30   T  51. Solkors 15ø oliven. Snei av rundst. (uten dato). (K)      [ 100] [  30]

 180     40   T  53. Solkors 25ø brun. Snei av rundstempel (uten dato). (K)    [    ] [    ]

 181     45   T  54. Solkors 30ø blå. Snei av rundstempel (uten dato). (K)     [ 140] [  45]

 182     55   T  55. Solkors 35ø fiolett. Del av svakt rundstmp. 14.3.44. (K)  [  55] [  55]

 183     25   T  57. Solkors 60ø gr.blå. Del av rundstmp. uten dato. (K)       [    ] [    ]

 184     35   T  92. Off.Sak Vanl. papir. 75ø brunfiol. Del av rundst. (K)     [    ] [    ]

 185     15   T 102. Off.Sak Fosf. papir. 30ø grågrønn. Del av rundst. (K)     [  20] [  15]

 186     15   T 111. Off.Sak Fosf. papir. 90ø gul. Sidevendt Steinkjer         [  30] [  30]

              17.12.74 (maskinstmp.?) m/et par små stempelflekker. (K)

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

 187     40     52. 20 mm Posth. 5ø grønn. 17 merker, flere farvenyanser.      [  60] [  58]

              Noen med litt minus. Ikke Typebestemt. Alle på nettbilde. (K)

 188     40     54. 20 mm Posth. 20ø blå. 12 merker, flere farvenyanser. Noen  [ 356] [  66]

              med litt minus. Ikke typebestemt. Alle på nettbilde. (K)

 189     10    110. 1 kr. grønn Haakon 1910‑18‑utg. 1 bunt, antatt à 100.      [  25] [  15]

 190     15    145. Løve 1926. 20ø rød. Vel 1100 løse merker. Varier. stpl.    [  20] [  15]

 191     12    5 bunter Tjeneste/Off.sak. NK T: 4 43 71 89 (2 st.)             [  12] [  12]

 192     10    6 bunter Haakonmerker. NK 350 397 403 410 433 434. À 100 ?      [  13] [  10]

 193     10    7 bunter Haakonmerker. NK 393 396 397 399 402 403 434, à 100?   [  14] [  10]

 194     15    7 bunter Løvemerker. NK 126 144 145 354 356. + 15ø olviv        [  28] [  15]

              og 20ø rød, ukjent om med/uten vannm. og typer.

 195     12    9 bunter Off.sak. NK T: 42 44 64 73 82 89 (2 stk.) 104 131.     [    ] [    ]

              NK‑nr. er påført buntene, forbehold om riktig m.h.t. vannm.

 196     10    941 I. Olav 50 kr. Ca. 80 stk., mest på postklipp ves. pakker   [    ] [    ]

              1980‑tall, noen vasket. Sett noen par. Antatt ingen mask.stemp.

 197     15   10 bunter div. NK 179 (20ø Olav d.H.) 710 875 1489 1526 1580     [    ] [    ]

              1581 1684 1685 1730. Antatt å være 100‑bunter.

 198     10   15 bunter, alle forskj. Eldste 20ø fiol. Løve (144). Post‑       [    ] [    ]

              horn 5ø og 20ø grønn. 15ø Løve. + div. nyere jub.‑/bruksmrk.

 199     10   22 bunter, 15 forskj. Alle bruksmerker Ståltrykk: Posthorn,      [    ] [    ]

              Bygninger, Helleristn., Ornament, Harald, Røyskatt. 1‑2 av hv.

 200     17   28 bunter, 17 forskj. NK 127 350 354 392 396 397 453 1012 1086   [    ] [    ]

              1741 1749 1750. Dyptr. phorn m/u vm?: 5+7ø. Ståltr. vanl./fosf.

              papir?: 10 15 60ø rød. 1‑4 stk. av hver. Aller fl. 100‑bunter

 201     17   29 bunter, 24 forskj. Bruksmerker Posth. Dyptr./Olav/Haakon/     [    ] [    ]

              ståltr. + NK 177 1715 1727 1731 1745 1763 T76 T87. 1‑2 av hver.

 202     17   38 bunter, 35 forskj. Bruksmerker Posth.‑Løve Dyptr., Olav       [    ] [    ]

              (med 463), Haakon, Ståltrykk. + 362 1582 1656 1657 1684

              1685 1762. 1‑2 av hver. Antatt 100‑bunter. Fra bo.

 

NORGE MASSEV. DIV. MERKER               

 203     20   Massevare i eske bto. 800 gram. Bruksmerker ståltrykk: Div.      [  40] [  20]

              Øre‑ og Helleristn.‑verdier, Fisk/Aks 75ø. 2 kr. Olav boktr.

              + 2500 merker Off.Sak T82. Sortert i poser. Masse merker!

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET           

 204     20    261. V‑merke m/vm. 1ø gråoliv. 4‑blokk. Deler Trondheimst. (W)  [    ] [    ]

 205     30   1615. Arktis 22 kr. 4‑blokk med sentrert, svakt rundstmp. (K)    [  50] [  48]

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                    

 206     20    127. Løve 1922, 20ø rødfiolett. Ca. 500‑600 stk. på klipp.      [  26] [  25]

 207     10   Ca. 240 gram nyere klipp, virker ordinært. Fast pris = 10 kr.    [    ] [    ]

 208     12   Ca. 275 gram nyere klipp, virker ordinært. Fast pris = 12 kr.    [    ] [    ]

 

NORGE PERFINS                           

 209     15   Perfin "BD" På 145, 20ø rød Løve 1926. Del av rundst. (K)        [  55] [  55]

 210     10   Perfin "Dr 06" på 6,50 1617/Maihaugen, og "A" 1631/Jul. Begge    [  50] [  10]

              på klipp m/sidestempel (resp. 2008 og 2010). Begge nettb. (W)

 211     10   Perfin "O.M.& S." På 115, 10ø Gr.lovsjub. Dårlig rundstmp. (K)   [  15] [  10]

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.             

 212     10    100. Posthorn 1909. 10ø rød. Tynn linje mangler over G. (K)     [    ] [    ]

 213     10    117. Provis. Posth. 5/25ø. Påtrykket noe til venstre,           [    ] [    ]

              5‑tallet nesten bart. (K)

 214     10    375. Løveprovis. 25/20ø. Overtrykk noe forskjøvet opp. (K)      [    ] [    ]

 215     85    413 v3. Prov. 20/15ø grønn Posth. Flekk mellom kronen og GE.    [ 130] [ 130]

              På luftpostkonv. AE 11 + med 50ø m. olivbrun Haakon. Rødt stmp.

              "Special flight Oslo‑Thule‑Tokyo 23.5.1953". Div. stempler. (K)

 216     30   BL   1 v1 ** Posthornjub. Farvestrek i annen O i posthorn.       [    ] [    ]

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 217     40   Ca. 150 forskjellige stemplede mellom NK 1275 og 1777. Alle(?)   [  52] [  50]

              m/del av eller helt rundstempel, antatt ingen maskinstemplet.

 218     25   Lot 10 stk. Posthorn Stolpe 10ø rødnyanser. Ikke sjekket for     [  75] [  44]

              typer etc. Flere med tydelig årstall. Alle på nettbilde. (K)

 219     15   Lot 4 stk. Posthorn Stolpe: 5ø grågrønn(?) og grønn. 2 stk.      [  25] [  15]

              10ø rød. Ikke typebestemt!  (K)

 220     30   Lot 5 stk. Stolpe 10ø rød, 21 mm. Ikke type‑/nr.‑bestemt! (K)    [    ] [    ]

 221     16   Lot 7 stk. Posthorn Grovtagget. 5ø grønn (2 stk.), 10ø rosa og   [    ] [    ]

              karmin, 20ø blå (3 stk.). Ikke sjekket/bestemt trykkeri. (W)

 222     22   PSS 5/08. 1681. Operabygg. Folder med FDC‑konv. og 1 stk. **     [    ] [    ]

 

NORGE BY/LOKAL/PRIVATPOST               

 223     12   Lokalpost Kongsberg. Kr. 8,00 ** Chr. 7. stoll 1782. (K)         [    ] [    ]

 

NORGE STEMPLER                           

 224     65     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Hullstempel Sarpsborg 8 X 82. (K)  [ 110] [ 110]

 225     10     75 X. Knudsen Fintg. Posth. 3ø gul. Schw.st. Kristiania/H      [  15] [  11]

              17 XII 02. (K)

 226     10    141. Løve 1926. 10ø grønn. Levanger 13 XI 29, litt svakt. (K)   [  30] [  10]

 227     15    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Bjellandsnes 20‑6‑37.  (K)         [    ] [    ]

 228     12    208. Løve 35ø fiolett m/vm. Furugrenda 29 X 40. (K)             [  30] [  20]

 229     15    208. Løve 35ø fiolett m/vm. Kirkenes 18.11.40. (K)              [  45] [  15]

 230     15    208. Løve 35ø fiolett m/vm. Kongsfjord 22 II 39. (K)            [  30] [  15]

 231     15    217. Turist med vm. 15ø. Utsira 27 V 38.  (K)                   [  15] [  15]

 232     10    473. Olav Kronemerker. 10 kr. gul. Oslo Lufthavn 27‑8‑71. (K)   [    ] [    ]

 233     10    873. Rogn 80ø. Drammen/3000, 6.4.81. (K)                        [    ] [    ]

 234     10    891. Båt Fæmund II1,50. Rundstmp. Sandfjord 19.1.02. (K)        [    ] [    ]

 235     20   1081. Hanna Winsnes. Raufoss 16.5.91.  (K)                       [    ] [    ]

 236     12   1090. Winter City. 5,00. Briskeby/Oslo 23.2.90 (utgiv.dag). (K)  [    ] [    ]

 237     10   1093. Frigj.kamp 3,20. Briskeby/Oslo 9.4.90 (utgiv.dag). (K)     [    ] [    ]

 238     25   1099‑1102. OL‑vinnere som 4‑blokk. Sentrert rundst. Elisenberg/  [  25] [  25]

              Oslo, med feilstilt dato (?): 21.10.29. (K)

 239     10   1103. J. Svendsen 2,70. Briskeby B/Oslo 5.10.90, litt svak. (K)  [    ] [    ]

 240     12   1106‑07 Parkomb. Jul 1990. 2x3,20. Briskeby/Oslo 23.11.90 (K)    [  15] [  12]

 241     10   1426. Korps 4,50. Eikelandsosen 29.0x.01. Anelse utflytende (K)  [  20] [  17]

 242     40   1484. Nordia 22 kr. Kristiansand S 10.10.02 (utgiv.dag). (K)     [  50] [  48]

 243     20   1694. Stavanger 2008. 7 kr. Steinkjer 25.6.08. Litt "usentrert"  [  30] [  26]

              tekst i stempelet. På klipp, med sidestempel. (K)

 244     15   1788. Drammen 9,00. Bø i Telemark/3800, 30.08.11. På klipp       [  18] [  15]

              med sidestempel. Hele klippet på nettbilde (K)

 245     30   1849. Postmotorsykkel 13.00. Vadsø 30.9.13 fint plassert.        [ 210] [  66]

              På klipp, med sidestempel (+ 4 kr. Posthorn). Nettbilde.  (K)

 246     20   1871. Sotsji, M. Bjørgen. Strømsø/Drammen 8.10.14 fint           [  23] [  20]

              plassert. På klipp, med sidestempel (på nettbilde).  (K)

 247     10   Bl  10. Weidemann (1072‑75). Stempel Frimerkets Dag              [  12] [  10]

              Drammen 6.10.1989. På konvolutt.

 248     10   Bl  11. OL‑vinnere 1076‑79. Frim.dag 6.10.89 Drammen, på konv.   [  12] [  10]

 249     10   Rundstempl. 12.12.96 Haugesund. 4‑blokker: NK 821 og 840 (1,80   [    ] [    ]

              Holmenkollen). Enkeltmrk.: 846 + 1252 (20 kr. isbj.). (W)

 250     12   T  21. Off.sak Boktr. 5ø lilla. Larvik 5 II 36. (K)              [  20] [  12]

 251     14   T  43 I. Off.sak Dyptr. 20ø rød. Noe usentr. Sauland 13 V 41 (K) [  30] [  14]

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                 

 252     10   Frimerkets Dag‑stempel Oslo 9.10.1973 (på NK 435/65ø Haakon).    [    ] [    ]

              Frim.‑dag konv. C65 Sarpsb.Fil.klubb/Ford‑reklame. Med rødt

              4‑kantstmp. Lokalpost i Sarpsborg befordret med Ford 1923. (W)

 

NORGE SPESIAL‑/SÆRSTEMPLER              

 253     15   Stempel 31.10.42 "Frimerkets uke, OFKs Utstillng 29.10‑5.11.42"  [  15] [  15]

              på adr. konv. m/15ø JH Wessel og 20ø Bjørnson (187 + 307). (K)

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 254     12   14 obj. m/spesiell (?) stempling. Merker/klipp. Farvede, KPH,    [    ] [    ]

              falsk? (15+5 Maud). 1 "etikett" 20g PP. Alle på nettbilde. (W)

 255     10   Lot 13 merker rundstemplet. Mest etterkrigs. Alle på nettb. (W)  [    ] [    ]

 256     10   Lot 14 merker rundstmp., 13 = etterkrigs. Alle på nettb. (W)     [    ] [    ]

 257     10   Lot 15 merker rundstmp., 14 = etterkrigs. Alle på nettb. (W)     [    ] [    ]

 258     10   Lot 18 mrk. mellom NK 1135‑1224, rundstemplet. Inklusive         [    ] [    ]

              2 parkombinasjoner. Alle på nettbilde. (W)

 259     10   Lot 25 merker mellom NK 1277‑1326, rundstemplet. Inklusive       [    ] [    ]

              3 parkombinasjoner. Alle på nettbilde. (W)

 260     10   Lot 6 stmpl. Drammen og Omegn (flere nedlagt). Lierstranda.      [  25] [  17]

              Drammen‑Tangen. Konnerud. Fjellhagen. På klipp. Nettbilde. (W)

 261     10   Lot 8 stmpl. Drammen og Omegn (flere nedlagt). Lierstranda.      [  15] [  10]

              Drammen‑Tangen. Konnerud. Fjellhagen. Klipp, ord. merker. (W)

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 262     25   TMS   7, del av, på Eidsvoll 10ø Grunnlovsjub. NK 115. (K)       [    ] [    ]

 263     25   TMS  76: Maud‑frim... Oslo 1.11.39. Forretn.konvolutt "A6"       [    ] [    ]

              til Sverige, med 7ø grønn Posth. (201). (K)

 264     40   TMS  85: Matauking... Trondheim 29.3.43. Konvolutt "A6"          [  50] [  40]

              fra Tr.heim kommune m/20ø Off.sak "lang" (= T 14?). (K)

 265     10   TMS 136: OL Oslo. Oslo Br 29.10.51. Liten forr.konv. Nettb. (W)  [    ] [    ]

 266     20   TMS 142: Folk til folk/India. Oslo 7.5.53. På konvolutt "A6"     [  40] [  20]

              med Posthorn 20/15ø (413). Fin stand. (K)

 267     10   TMS 163. Bergen‑Festival 1955, Oslo 17.4.55, litt ujevn. På      [    ] [    ]

              konvolutt for 100 årsjubilem for NK 1.  (K)

 268     20   TMS 221: FN fredsarb.. Oslo 24.10.58. Konvolutt "A6"             [  40] [  20]

              til Tyskland, med 45ø Olav og 2 x 10ø Posthorn.  (K)

 

NORGE MINISTEMPEL                       

 269     12   Ministempel. Bergen 4 IV 29 på 167 + 188 Portopr. 20/40ø. (K)    [  25] [  22]

 270     20   Ministempel. Bergen 4 IV 29 på 171 Portoprov. 200ø. (K)          [  35] [  33]

 271     12   Ministempel. Del av Bergen 3 III 32, opp/ned. På 5 kr. Haakon    [  15] [  12]

              NK 113.  (K)

 272     15   Ministempel. Oslo Bko 2 X 30. På 145, 20ø rød Løve 1926.  (K)    [    ] [    ]

 

NORGE T‑STEMPLER                        

 273     15   T‑stempel. I ring. På 145, 20ø rød Løve 1926 (u/andre st.) (K)   [    ] [    ]

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 274     10     48 II ** Provis. 2/12ø or.brun. Postfrisk.                     [    ] [    ]

 275     65    185/186/188 ** Bjørnson 10/15/30ø. Medfølger 187/20ø med        [  85] [  77]

              brett (synes ikke på forsiden). Alle postfriske. Bra tagging.

 276    100    189‑92 ** Holberg 10/15/20/30ø postfrisk. Nettbilde. (W)        [ 150] [ 145]

 277     60    193‑96 ** Nansen 1935. Alle sentrert liten anelse opp. (W)      [    ] [    ]

 278     25    217 ** Turist m/vannm. 15ø. 4‑blokk.                            [    ] [    ]

 279     35    217‑19 ** Turist med vannm. 15/20/30ø, postfrisk                [    ] [    ]

 280     40    224 ** Nordkapp 1938 m/vannm. 30+25ø blå. Postfrisk. (K)        [  40] [  40]

 281     10    230 ** Løve kronemerker. 1,50 blå. Postfr.                      [    ] [    ]

 282     22    233‑36 ** Nansen 1940. Postfrisk                                [    ] [    ]

 283     10    258 ** Redningsselkapet 30+10ø blå. Postfrisk.                  [    ] [    ]

 284     18    300/301/306/309/310 ** Quisling. 5 forskjellige postfrisk.      [    ] [    ]

 285     14    302‑05 ** Nordraak 10/15/20/30ø. Postfrisk                      [    ] [    ]

 286     10    302‑05 ** Nordraak. Postfrisk.                                  [    ] [    ]

 287     10    311‑13 ** Nordkapp 1943, uten vannm. 15/20/30ø postfrisk.       [    ] [    ]

 288     13    319‑21, 322‑24, 326‑29 ** Landshj. 1943+1944 + Krigsforlis.     [    ] [    ]

 289     14    330 ** Hertugkrone 1,50. 4‑blokk postfrisk                      [    ] [    ]

 290     10    331‑38 ** Londonutgave, 8 forskjellige, postfrisk.              [    ] [    ]

 291     15    338 ** Londonutg. 1945, 60ø gr.blå. 6 merker i 3x2‑blokk.       [    ] [    ]

 292     10    345‑48 ** Kronprins Olav 10/15/20/30ø. Postfrisk.               [    ] [    ]

 293     40    352 ** Haakon 2 kr. brunrød. Postfrisk.                         [    ] [    ]

 294     22    353 ** Haakon 5 kr. blåfiolett. Postfrisk.                      [    ] [    ]

 295     25    355 ** Løve 30ø grå. Postfrisk.                                 [  30] [  28]

 296     12    356 ** 40ø blå Løve, postfrisk                                  [    ] [    ]

 297     35    357 ** Løve 55ø guloransje. Postfrisk.                          [  45] [  39]

 298     17    374 II ** Røde Korsprovisorie. Type 3.                          [  17] [  17]

 299     10    377‑79 ** Kielland 25/40/80ø Postfriske.                        [  12] [  10]

 300     10    386‑87 ** Polio 1950. 25+5 og 45+5ø. Postfrisk                  [    ] [    ]

 301     10    388‑92 + 413 ** Posthornmerker. Postfrisk                       [  20] [  15]

 302     20    394 ** Haakon 25ø grå. Postfrisk                                [    ] [    ]

 303     15    395 ** Haakon 30ø grå. Postfrisk                                [    ] [    ]

 304     24    397 ** Haakon 35ø karminbrun. Postfrisk                         [  35] [  24]

 305     20    402 ** Haakon 60ø grønnblå. Postfrisk                           [    ] [    ]

 306     10    404‑06 ** Arne Garborg 25/45/80ø. Postfriske.                   [    ] [    ]

 307     17    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.           [  21] [  17]

 308     10    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. Postfrisk.                        [    ] [    ]

 309     70    415‑17 ** Nordkapp 1953, 20/30/55ø. Postfriske.                 [    ] [    ]

 310     20    418 ** Kirkejubil. 30ø. 23 postfr. merker fra ø.v.hj.           [    ] [    ]

 311     12    419‑27 ** Jernbane‑, Telegraf‑ og Frimerkejubileum. Postfr.     [  15] [  12]

 312     70    428‑30 ** Norwex‑serie, postfrisk                               [ 100] [  70]

 313     10    432 I ** Haakon 35ø brunrød. Postfrisk                          [    ] [    ]

 314     30    436 ** Haakon 70ø brunoliv. Postfrisk                           [    ] [    ]

 315     10    441‑42 ** Kronprinsesse Märtha 35 og 65ø postfrisk.             [    ] [    ]

 316     12    446 ** Norkapp 1957. 35ø vinrød, postfrisk.                     [    ] [    ]

 317     13    461 ** Olav 50ø olivengul.                                      [    ] [    ]

 318     12    462 ** Olav 50ø rød, postfrisk.                                 [    ] [    ]

 319     10    464 ** Olav 60ø blåfiolett                                      [    ] [    ]

 320     17    466 ** Olav 80ø brun, postfrisk.                                [    ] [    ]

 321     75    472 ** Olav 5 kr. Dyptrykk. Postfrisk.                          [    ] [    ]

 322     15    479‑80 ** Blomster 1960. 45 og 90ø m/tillegg. Postfr.           [    ] [    ]

 323     12    480 ** Blåveis 1960, 90+10ø. Postfrisk.                         [    ] [    ]

 324     20    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.          [    ] [    ]

 325     10    500‑03 ** Nansen og Amundsen/Sydpoljubil. 4 forskj. postfr.     [    ] [    ]

 326     10    509‑10 ** Skogadministrasjon. 45ø og 1 kr. postfr.              [    ] [    ]

 327     10    522 ** Båtm.knop 60ø rød postfr.                                [    ] [    ]

 328     15    524 ** Båtmannsknop 60ø grå.                                    [    ] [    ]

 329     10    536‑37 ** Postgang til Nord‑Norge. 50 og 90ø. Postfr.           [    ] [    ]

 330     10    564‑65 ** 60 og 90ø Røde Kors 1965. Postfriske.                 [    ] [    ]

 331     10    571‑74 ** VM på Ski Oslo 1966. 40/55/60/90ø. Postfrisk.         [    ] [    ]

 332     10    583‑84 ** Birkeland/Eyde 40 og 55ø. Postfrisk.                  [    ] [    ]

 333     20    636‑38 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 1, 1,50 og 2 kr.           [    ] [    ]

 334     10    649‑52 ** Naturvern 40/60/70/100ø. Postfriske.                  [    ] [    ]

 335     10    655‑57 ** Bergen 40, 70 og 1,00 Postfrisk.                      [    ] [    ]

 336     10    660‑63 ** Vitenskapsmenn 40, 50, 70 og 1,00 Postfrisk.          [    ] [    ]

 337     10    665‑67 672‑73 676‑79 ** 10 forskjellige postfriske              [    ] [    ]

 338     10    687‑90 ** Norges Samling 50, 60 80 og 1,20. Postfrisk.          [    ] [    ]

 339     10    695‑96 ** Interjunex 1972. 80ø og 1,20. Postfriske.             [    ] [    ]

 340     10    697‑99 ** Polarskuter 60, 80 og 1,20. Postfrisk.                [    ] [    ]

 341     10    735‑38 ** Geologer 65, 85, 1,00 og 1,40 postfr.                 [    ] [    ]

 342     10    757‑59 ** 1, 1,25 og 1,40 kr. Svalbard 1975, postfrisk.         [    ] [    ]

 343     18    787 788x 789 792‑805 ** 17 forskjellige postfriske              [    ] [    ]

 344     15    832 y ** Hardingfele 1,25. Papir Hs2‑G. Postfrisk               [  15] [  15]

 345     20    834 y ** Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G. Postfrisk                 [  20] [  20]

 346     50    988‑97 1002‑05 1008 ** 15 forskjellige postfriske               [    ] [    ]

 347     30   1226y BB **. Torghatten 4,50 parkomb. Lumin. papir. Postfr. (K)  [  45] [  30]

 348     14   1346‑47 ** Jul 1998 4x3,80. 1/2 hefte. Postfr.                   [  14] [  14]

 349     14   1376‑77 ** Jul 1999 4x4,00. 1/2 hefte. Postfrisk.                [    ] [    ]

 350     22   1467 ** Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte.                              [    ] [    ]

 351     33   1468 ** Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte.                              [  40] [  37]

 352     18   1490‑91 ** Roser. 4x5,50. 1/2 hefte.                             [    ] [    ]

 353     20   1519‑20 ** Jul 2003. 4x5,50. 1/2 hefte.                          [  25] [  22]

 354     22   1551‑52 ** Jul 2004. 4x6,00. 1/2 hefte.                          [  30] [  25]

 355     24   1551‑52 ** Jul 2004. 4x6,00. 1/2 hefte. Med kontr.nr.            [  30] [  24]

 356     22   1566 ** Geiranger. 4x6,00. 1/2 hefte.                            [  30] [  22]

 357     65   1581‑82 ** Fyr. 4 x "A". 1/2 hefte.                              [  70] [  65]

 358     65   1593‑94 ** Jul 2005. 4 x "A". 1/2 hefte.                         [    ] [    ]

 359     30   1726 II‑1727 II ** Radio/Telef.kiosk. Horisont. på stripe.       [    ] [    ]

 360     10   BL   3 ** Norwex II (865‑68) Posttransportmidler.                [    ] [    ]

 361     10   BL  11 ** OL‑vinnere (1076‑79) 4 x 4,00 kr. Postfr.              [    ] [    ]

 362     45   Lot 12 stk. ** 4‑blokker. NK 857‑58, 859/60, 861/62, 863‑64,     [    ] [    ]

              869‑74. (Samlet pålydende 64,00)

 363     85   PPP 1992: Nr. 1‑6 + 8‑11 **. Bl. 16+17. NK 1133‑38, 1143‑48,     [  72] [  72]

              1154‑62. Frankeringsverdi: 108,10.

 364     28   PPP 1993: Nr. 1, 9, 11, 12 ** NK 1163‑64, 1182‑83, 1188‑91.      [    ] [    ]

              Frankeringsverdi: 36,50.

 365     30   T 115 ** Off.sak fosf. papir 2 kr. blek oliv.grønn. Postfr.      [    ] [    ]

 366     22   T 116 ** Off.sak fosf. papir 5 kr. rødlig fiolett. Postfr.       [    ] [    ]

 367     65   T 136 ** Off.sak fosf. papir 5 kr. fiolett. Postfr.              [    ] [    ]

 368     25    785‑805 ** = Hele 1977 (Hovednr. m/parkomb.), pålyd.: 31,65     [  30] [  25]

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 369     25     17 * Posthorn 2 skill. blå. Med blå flekk foran 2, og blå/     [  50] [  25]

              svart? flekk under. Delvis krakelert lim. (K)

 370     50     19 * Posthorn 4 skill. blek fiolett. Type? Hengslerest. (K)    [  90] [  50]

 371     15    110‑13 * Haakon Kronemerker, 1 av hver verdi. (Antatt med       [    ] [    ]

              110 II b). Ubrukt med hengslerest/spor. (K)

 372     10    213‑16 * Haakon 1‑1,50‑2‑5 kr. Ubrukt med hengsle‑/spor.        [    ] [    ]

 373     25    232 * Løve Kronemerker. 5 kr. fiolett. Ubr. m/hengslerest       [    ] [    ]

 374     10    233‑36 * Nansen 1940. Ubrukt med "tynt" hengslespor øverst.     [    ] [    ]

 375     30    289‑92 * V‑merker kroneverdier. Ubrukte m/hengsle/‑rest         [    ] [    ]

 376     20    352‑53 * Haakon 2 og 5 kr. Ubrukt med hengslespor.              [    ] [    ]

 377     12   P  5 * Porto At betale 50ø. Vannm. ikke bestemt. Mulig 5 Y? (K)  [  20] [  12]

 378    140   P 6 / P 7 ? * Portomerke 20ø "At betale" grovtagget. Ikke be‑    [ 150] [ 140]

              stemt merke eller vannm. Ubr. m/hengslerest, dårlig limflate (K)

 379  1.600   R 2 x Returmerke * Mørk grønn. "Som uindlöst". Ubrukt, med       [    ] [    ]

              hengslerest (og liten papirrest?) på baksiden.  (K)

 380     16   T  48‑58. Solkors komplett. * Ubrukt med hengslespor.            [    ] [    ]

 381     40   T  75‑97 * Off.sak, vanlig papir. 1 stk. av hvert hovednummer.   [    ] [    ]

              Alle med varier. grad av hengslerest (T 84 = postfrisk).

 

NORGE LIMLØSE. USTEMPLET                

 382     70      7. Våpen 1863 (*). 3 skill. ustemplet uten lim. Farven er     [    ] [    ]

              lys blå!, antas å være bleket/kjemisk påvirket. Noen små tall/

              bokstaver(?) påført/trykket? i et hjørne på baksiden. (K)

 383     14     21 (*) Posthorn 7 skill. brun. Ustempl. uten lim. Litt         [  50] [  14]

              nedklipte tagger venstre side. (K)

 384     65     21 (*) Posthorn 7 skill. brun. Ustemplet?, uten lim. (K)       [ 100] [  65]

 385     25     94 (*) Haakon "Store perler" 2 kr. rød. Ustemplet, uten        [    ] [    ]

              lim. Avsmittet kopiblyant bakside. Usentrert. (K)

 386     10    121 (*). Posth. 1920. 15ø svartblå. 4 stk. ustempl. på klipp    [    ] [    ]

 

NORGE BLOKKER/MASSEV. **P.fr.          

 387     10    237‑39 ** Posth. u/vm.: 2 stk. 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .  [    ] [    ]

 388     35    302‑05 ** Nordraak, 4‑blokk av 10, 15, 20 og 30ø. Postfrisk     [    ] [    ]

 389     10    303 ** Nordraak 15ø, 4‑blokk. Postfrisk                         [    ] [    ]

 390     75    219 ** Turist m/vannm. 30ø. 4‑blokk, n.h. hjørne m/marger       [    ] [    ]

 391     15    302 ** Nordraak 10ø, 4‑blokk. Postfrisk                         [    ] [    ]

 392     10    304 ** Nordraak 20ø, 4‑blokk. Postfrisk                         [    ] [    ]

 393     15    407 ** OL‑merke 1951. 15+5ø. 4‑blokk.                           [    ] [    ]

 394     60    483‑84 ** Flyktning 1960. 4‑blokk av 45+25 og 90+25ø. Postfr.   [ 100] [  60]

 395     10   T  94 ** Off.Sak vanl. papir. 90ø gulor. 25 stk. (løse+blokker)  [    ] [    ]

 396     10   T  98 ** Off.Sak fosf. 5ø rødlilla. 120 stk. (løse/blokker.)     [    ] [    ]

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                

 397     10     48 I og II. I/brun: Ustmp. u/lim. Overtrykk noe forskjøvet     [    ] [    ]

              opp. II/or.brun: Kraftig hengslerest, brunaktig lim. (K)

  

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 398     10   MB  6. UPU 1874‑1974. Spes.st. Frimerkets dag Oslo 9.10.1974.    [    ] [    ]

 399     10   MB 10. Minneblokk Krone Oscar 1878‑1978. Nytrykk 1 + 1,50 + 2    [    ] [    ]

              kr. Nummerert. (Eksempel på nettbilde). (W)

 400     10   MB 11. Minneblokk Luftpost 1927. Utkast og Nytrykk.              [    ] [    ]

              Nummerert. (Eksempel på nettbilde). (W)

 401     12   Minneblokk Borgfil ‑91. Gjengitt NK 177, 179 og 180. (W)         [    ] [    ]

 402     20   SA 1. Souvenirark 1.10.1982. Påtrykt par av nr. 918‑919 (Undset  [    ] [    ]

              og Bjørnson). Utagget, uten lim. Ustemplet. Frank.gyldig!

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                    

 403     10   FH  48 A ** Fjellparti Troms. 10 x 1,00 (819).                   [    ] [    ]

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                     

 404     65    966‑87 ** (=1985). 978‑81 = Bl. 4, 986‑87 = parkomb.            [    ] [    ]

 405    100   PPP 1991: Nr. 1‑8 + 9‑1 og 10‑1 (= 1991 komplett) **. Bl. 14,    [  84] [  84]

              15. NK 1108‑18 og 1127‑32. Ialt 10 foldere. Pålydende: 137,50

 406    135   PPP 1994: 13 forskjellige, = 1994 komplett **. Pålyd. 177,‑      [ 112] [ 112]

 407     32   PÅ 13. 1981 Postens Årssett i originalfolder. Frank.v. 44,30     [    ] [    ]

 408     48   PÅ 14. 1982 Postens Årssett i originalfolder. Frank.v. 67,75     [    ] [    ]

 

NORGE BREV                              

 409     20    160 (20ø Ibsen) på brev, bra plass. + sidest. Oslo 22.1.38 (K)  [    ] [    ]

 410     25   2 x 10ø "V" på brev. Fint stmp.+sidest. Segalstad Bru 16X41. (K) [  55] [  44]

 411     10   2 x 5ø Solkors på brev. Litt svakt Erøy‑stmp. Litt minus på      [    ] [    ]

              merkene, konvol. m/liten avrevet flik nede til v. (Nettb.) (K)

 412     50   Bev m/5ø Posth. og 15ø Landshjelp (NK 240+328). Maskinstempel    [  85] [  84]

              TMS nr. 93 (Julepost må lev...)/Bergen 1.12.44. (K)

 413     10   Brev m/(antatt) NK 97, 2ø brun Posthorn. Schw.st. Slattum,       [  16] [  10]

              utydelig årstall. Litt "røfft" åpnet på bakside.  (K)

 414     15   Brev m/NK 53 II b t.2 (iflg. blyantpåskr. bakside), med dårlig   [  36] [  28]

              tg. n.v.hj. Nordbanernes Postexp. 30 VI 87. 5 mm rift oppe. (K)

 415     15   Brev med 20ø fiol. Løve (144), stmp. Vestbanernes Posteksp. /C.  [  25] [  15]

              Pent/Tydelig stemp. Oslo 1tur 16 VI 27 bakside. (K)

 416     10   Brev med 20ø V‑Løve (282), Skien 1941. (K)                       [    ] [    ]

              Pent/Tydelig stemp. Oslo 1tur 16 VI 27 bakside. (K)

 417    150   Brev, brettet til 12,5x7 cm. Datert 31.10.1846. Til Det          [    ] [    ]

              kongel. toldkammer, Kragerøe, opplysning om tollinntekt?  (K)

 418    100   Brev, datert 1.7.1839. Til Isler & Co. Wohlen? Brettet A3‑ark,   [    ] [    ]

              med regnskap/kontooversikt? i ukjent mynt. Avsender?   (K)

 419     20   Brevforside "Sørgebrev" (m/svart rand) 14,5x18 cm. Antatt m/NK   [    ] [    ]

              43, 10ø 21 mm Stereotypi. Stmp. Snarum 24 IV 88. Flekk fors.(K)

 420     25   Brevforside. Rek./Postoppkrav til Sverige 1920‑tall(?). Med      [    ] [    ]

              gul trekant Remboursement‑etikett. 1 kr. Haakon og 50ø posth.,

              begge med Perfin "B.R.". 2 små arkivhull v. side. (K)

 421     10   Konv. Borgfil ‑81 m/parkomb. NK 861‑62 II fugler, rundst. (W)    [    ] [    ]

 422     10   Konvol. 15x11,5 cm til Sverige 1926 (?), Schw.st. Bekkelags‑     [  15] [  10]

              høgda. NKS Julemerke 1925 på baksiden, ikke stemplet. (K)

 423     30   Konvolutt (brun "verdi") med 2 lakksegl bak. Påført på for‑      [  90] [  30]

              siden "Heri 30,00". 2 x 10ø, stmp. Risøhavn 1905. (K)

 424    100   Luftpostbrev. Stmp. "Oslo Filatelistklub‑klubs 50 års dag",      [    ] [    ]

              11.12.36. Luftpostetik. M/10ø Løve, 10ø Bjørnson og 25ø Sval‑

              bard (136 141 185). Ank.stmp. Paris Avion 12/12. Øvre bakside‑

              klaff fjernet. Noen rifter oppe. Svak vert. brett. Nettb. (K)

 425     20   Militært tjenestebrevkort. 1934. Med Off.sak 10ø T 31. (K)       [  35] [  28]

 426    100   NK  8, Våpen 1863, 4 skill. blå. På brev, stmp. Christiania      [ 126] [ 110]

              5.9.65. Svak rødbrun strek (1‑tall ?)  på forsiden.  (K)

 427    100   NK  8, Våpen 1863, 4 skill. blå. På brev, stmp. Haugesund 8.3.   [ 160] [ 160]

              1865. Blå strek (1‑tall ?) på forsiden. Lakksegl bakside. (K)

 428     20   NK 18, Posthorn 3 skill. rød. På faktura fra Damman & Baltzer‑   [  38] [  20]

              sen Chr.ania 8.6.1872. NB! Dårlig stand (revnet i bretter). (K)

 429    300   NK 19, Posthorn 4 skill. fiolett. På brevforside til Sverige.    [    ] [    ]

              Stmp. Chr.ania 9.1.1874? Type ikke best. (ligner Ib ?)  (K)

 430     10   NK 77 I, 10ø Knudsen fintg. på liten konv. 9 x 6,5 cm. Stempel   [  18] [  17]

              Nordbanerernes Postexp. 6 VI 98. Litt "slitt" konvolutt.   (K)

 431     15   Sørgebrev (m/svarte kanter) 10 x 6 cm. Røros 21 VI 15 på         [    ] [    ]

              (ødelagt) 3ø gul Posthorn, stempel også på baksiden.  (K)

 432     20   TMS nr.  81. "V" i krans, Oslo 1941. Brev m/2 stk. 10ø V. (K)    [    ] [    ]

 

NORGE LOTS BREV                         

 433     25   Lot 2 brev + 1 H7‑kort. 20ø Løve (127/Nordlands Posteksp./1 tur  [  30] [  25]

              Oslo). Solkors 10ø (Vågåmo). 30ø Kr.pr. Olav (Åna‑Sira). (K)

 434     25   Lot 6 brev + 1 brevkort. V‑merker. 20ø: Svalbard, Kr.pr. Olav,   [  65] [  50]

              grønn Posth. 45ø Olav (stmp. Erøy). Fleste bra. Nettbilde. (K)

 435     30   Lot 6 konvolutter. NK 174 m/TMS nr. 15/Skien 1930 baks. 2x127    [    ] [    ]

              1923 m/ustmpl. NKS 1923 baks. 126+174 m/Schw.st. Fredrikstad Ø

              /*. 30ø blå Løve 148 til USA m.st. 1922. Ødelagt 187 m/Schw.st.

              Roverud 1933. 345+412 1/2 mask.st. 1954. (K)

 

NORGE VERDI‑BREV                        

 436     25   Verdibrev "Heri 40,00". 2 x 10ø Posth., Sigerfjord 15 XI 98 +    [  90] [  44]

              Lofotens og vesteraalens Pxp A og 2 lakksegl bakside. Konvo‑

              lutt med vertikal brett helt i høyre side, utenom frim. etc. (K)

 

NORGE SENSUR/KRIGSPOST ETC.             

 437     50    306 Quisling‑Rikstinget brev til Danmanrk, mask.st. 26.9.42.    [  70] [  50]

              Med stempler "Ao" og "Ak" i ringer. Fra Anton Holmboe. (K)

 438     75    318 Frontkjemper, brev til DK, 2 forskj. Sandefjordstempler     [ 105] [ 105]

              2.8.43 (utgiv.dag). Med flere sensurstriper og ‑stempler. (K)

 439     50   Forretn.konv. til Tyskland 28.3.44. Med stempel "Ab" i ring.     [    ] [    ]

              TMS‑stempel nr. 89: Mot lysere tider. 20ø rød Løve. (K)

 440     15   Sensur. Brev til Sverige 24.6.44, med (svakt) AO‑stempel, på     [    ] [    ]

              stripe i venstre kant. Litt "røfft" åpnet. (K)

 

NORGE REKOMMANDERTE BREV                

 441     10   Del av brevforside. Rek.‑lapp + gul 3‑kant Postoppkrav. Med 1    [    ] [    ]

              kr. Løve og 5ø Londonserie (229 + 331). Utydel. stmp. (45?) (K)

 442     25   Rek. Trondhjem V. 25 XI 16. 10ø rød + 2x15ø brun Posth.          [  46] [  39]

              Rek.‑stempel. Bakside avklippet klaff etc., m/stmp. Nordban‑

              ernes Posteksp. og Kongsvingerb. Postexp. (nettbilde).  (K)

 

NORGE LUFTPOSTKONVOLUTT                 

 443     15   8 stk. ubrukte Luftpostkonv. 16x11,5 cm. 4 stk. påtrykt blå      [    ] [    ]

              "Vinge"/MED LUFTPOST PAR AVION øverst til venstre, og

              4 stk. tilsv. PAR AVION/LUFTPOST ned til v. Nettbilde. (W)

 

NORGE HELSAKER                          

 444     30   Helsak BK 12 I (antatt). Brev‑Kort 5ø blå Stolpe ca.             [    ] [    ]

              135 x 77 mm. Utydelig stmp. Sandefjord 1882. (K)

 445     25   Helsak BK 26 (antatt). Brev‑Kort 10ø rød Stolpe ca. 140x90 mm    [  40] [  25]

              Til England 4 VII 86. Stiftehull/liten revne. Stygg baks. (K)

 446     35   Helsaker. Lot ubrukte. "Til forsyningsnemda i.." 19x13 cm med    [  50] [  35]

              grønn Løve 25+10ø. Brevk.: 15ø oliv Løve/BK 82 ? m/mulig utstr.

              navn. 5 stk. 20ø grønn Posth./BK 117?. 50ø BK 142? Ialt 8 obj.

 

NORGE FØLGEBREV ETC.                    

 447     25   Følgebrev, innenriks pakke. Porto med 60ø Løve. Tydelige         [    ] [    ]

              Schw.‑stempler: Bestun 14 III 46 og Øyfjell 15/18 III 46. (K)

 448     25   Følgebrev, postoppkrav. Skien 16 II 01 på 10 og 20ø Posth. (K)   [    ] [    ]

 449     25   Følgebrev. Skien 17 XII 01 på 10 og 20ø Posth. (K)               [    ] [    ]

 

NORGE KORT/BILDER                       

 450     40   Bunader. 2 jenter. På litt tykt kort (ikke postkort). Liten      [    ] [    ]

              julehilsen baks. Litt avrevet i 2 hjørner (kun baksiden).(K)

 451     15   Røros Kirke, kveld. Dobbelt kort (ikke postkort). Ubrukt. (K)    [  15] [  15]

 452     20   Røros Kirke. Maleri Harald Solberg/"Gate i Røros, 1903. (gjen‑   [  80] [  25]

              gitt på NK 2010. Dobbelt kort (ikke postkort), ubrukt. (K)

 

NORGE PORTOFRI, UFRANKERT               

 453     30   Portofri konvolutt fra Sørfolden skolestyre. "Beretning om       [  65] [  55]

              Sørfolden Folkeskoler i femaaret 1891‑1895". Stempel Bodø

              4 IV 98. Noe rustflekket (etter stifter?). (K)

 454     30   Portofri konvolutt til Stettin(?) fra ? Udatert. Svart stmp.     [  60] [  55]

              "Plath.. 29/1" opp til høyre. Tall med rødbrun skrift opp t.v.

              Lakksegl "Magistrat der Stadt ...." bakside. (K)

 455     25   Portofri konvolutt til Toldinspectionen i Sarpsborg. Stemplet    [  35] [  25]

              Grimstad, utyd. år (1865?) Del av Told‑lakksegl bakside. (W)

 456    150   Soldiers Mail, American YMCA. Ufrankert, 1918. American Exped‑   [    ] [    ]

              itionary Forces. M/brev, fra nordmann i Frankrike til nordmann

              i USA? Stmp. U.S.Military Postal Expr.. 24.10.1918.  (K)

 

NORGE MAXIKORT                          

 457     12    937. Olav 80 år, 5 kr. På svhv postk. m/kongen og kronprins‑    [    ] [    ]

              en ved bjerken i Molde 1940. Motivst. Molde 2.7.83. Ubr. (W)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 458     10   BL   3. Posttransport. På nøytral hvit konvol. 20x15 cm.         [  20] [  10]

              Sentrert FDC‑stempel 13.6.80, + sidestempel.

 459     10   BL   3. Posttransport. Sentrert FDC‑stempel 13.6.80.             [    ] [    ]

 460     20    294, 297 og 299. 10/30/60ø Sturlason. På hver sin konv. Med     [  30] [  20]

              Oslo FDC‑stmp. 23.9.41. 60ø = rek., 2 svake brunlige flekker.

 461     10    295‑96, 298. 15/20/50ø Sturlason. FDC‑stempel Oslo 23.10.41.    [  30] [  10]

              Med 2 stk. 15ø. På liten Rek‑konvolutt.

 462     10    302‑05. Nordraak 10 15 20 30ø (3 konv.). Oslo FDC‑st. 12.6.42   [    ] [    ]

 463     20    302‑05. Nordraak‑serie. På Rek.‑konv. Oslo FDC‑stmp. 12.6.42.   [    ] [    ]

 464     10    317. Grieg 60ø. Maskinstempel Bergen "Edvard Grieg 1843‑1943"   [  20] [  10]

              15.6.43 på liten Rek‑konvolutt. (W)

 465     20    324. Krigsforlis 20ø. 20.5.1944 Drammen. På liten konvol. m/    [  42] [  20]

              "1/2 maskinstempel". Sendt lokalt Drammen. Utsnitt nettb. (W)

 466     10   1295‑1302. Posten 250 år. Som 2 stk. 4‑blokker med sentrert      [  16] [  10]

              FDC‑stmp. Medflg. noen bruksmerker etc. som 4‑blokker.

 467     10   1299‑1302. Posten 250 år. Som 4‑blokker med sentrert             [    ] [    ]

              FDC‑stmp. Medflg. 5 bruksmerker etc. som 4‑blokker.

 468     17   1376‑77. Jul 1999. 4x4,‑. 1/2 hefte m/sentr. r.st. 19.11.99      [    ] [    ]

 469     18   1399‑1400. Fisk 4x4,20. 1/2 hefte med sentr.r.st. 2.6.00.        [  20] [  18]

 470     18   1406‑07. N.B./St. 4x4,20. 1/2 hefte m/sentr. r.st. 17.11.00.     [  20] [  18]

 471     18   1410‑11. Roser. 4x4,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 2.1.01.       [  20] [  18]

 472     18   1424. Elvepadling. 4x4,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 20.4.01    [    ] [    ]

 473     18   1425. Fjellklatr. 4x7,00. 1/2 hefte. m/sentr. r.st. 20.4.01.     [    ] [    ]

 474     20   1433‑34. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.6.01       [    ] [    ]

 475     22   1450‑51. Jul 2001. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. r.st. 15.11.01     [    ] [    ]

 476     20   1467. Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 12.4.02.     [    ] [    ]

 477     20   1468. Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 12.4.02.     [    ] [    ]

 478     20   1490‑91. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 10.2.03.    [    ] [    ]

 479     20   1498. Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.5.03        [    ] [    ]

 480     20   1499. Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.5.03        [    ] [    ]

 481     28   1519‑20. Jul 2003. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 21.11.03   [  30] [  28]

 482     17   1532. Sykkel. 4x6,00. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 26.03.04        [  17] [  17]

 483     20   1533. Padling. 4x7,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 26.03.04       [  20] [  20]

 484     28   1534. Brevandr. 4x9,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 26.03.04      [  28] [  28]

 485     17   1566. Geiranger. 4x6,00. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 15.4.05      [  17] [  17]

 486     22   1567. Flåm. 4x9,50. 1/2 hefte m/sentrert rundst. 15.4.05         [  22] [  22]

 487     25   1568. Isbjørn. 4x10,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 15.4.05       [  30] [  30]

 488     20   1581‑82. Fyr. 4 x"A". 1/2 hefte m/sentr. rundst. 1.9.05          [  20] [  20]

 489     10   1593 Bh. Jul. Rundst. Sandnes N/4300 19.11.05 (=utgiv.dag). (K)  [  20] [  10]

 490     20   1593‑94. Jul 2005. 4x"A". 1/2 hefte m/sentr. r.st. 19.11.05      [  20] [  20]

 491     22   1742‑44. 15/Oter, 16/Lemen og 26/Jerv. Alle 3 som 4‑blokker      [  25] [  22]

              med ordinært, sentrert rundstempel Oslo 2.1.10.

 492     12   BL   4. Oljevirksomhet. Sentr. Frimerkets Dag‑stemp. 4.10.85     [  15] [  12]

              Sarpsborg, på C5‑konvolutt Frimerkets Dag.

 493     18   BL   5. Papirindustri. Blokk m/sentr. Frim.dag‑stmp. Sarpsborg   [  26] [  18]

              17.10.86. På Borregård/Frim.Dag C5‑konv. + P.k. bilde Bl 5.(W)

 494     16   BL  17. Glasskunst. På klipp, med sentrert stempel               [    ] [    ]

              Frimerkets Dag Sarpsborg 9.10.1992 + sidestempel.

 495     10   BL  21. Nobelpriser. På klipp, med stempel                       [  16] [  10]

              Frimerkets Dag Sarpsborg 14.9.2001 + sidestempel.

 496     10   Lot 9 konv. (med "offisielle") FDC‑stempler. NK 1133‑38,         [  15] [  10]

              1143‑44, 1172‑75, 1208‑11, Bl. 16 og 19.

 497     12   Lot FDC etc. Enkeltmerker på Brev m/særstmp., Haldenfil etc.     [  20] [  12]

              NK 701 716 735 762 889 980. FDC: 581‑82 708‑09 897. + 2 kort.

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 498     10   Ca. 1.200 mrk. Alle dårlig/ev.mask.‑stemp. kort tagg rift etc.   [  13] [  11]

              Tidlig Posth.‑nyere. Dubletter/massevare/bildemrk. Netteks. (W)

 499     12   Lot 14 eldre merker. Bl.a. 3 stk. 5 kr. Haakon/113 (m/1 par),    [  15] [  12]

              div. Posth.‑utgaver. Antatt alle m/noe minus. Alle på nett: (W)

 500     12   Lot 14 eldre merker. Bl.a. 3 stk. 5 kr. Haakon/113, 4ø At Be‑    [  18] [  17]

              tale, div. Posth.‑utgaver. Antatt alle m/noe minus. Alle: (W)

 501     20   Lot. NK 115: 2 stk. m/stmp. 1914 Bergensbanens Posteksp. 1 stk.  [  25] [  22]

              stmp. Bergen. 1 stk. * ubr. m/h.rest, liten flekk. 114: 2 stk.

              m/minus. 184: 1 stk., mask.st. Noen minus for stmp./tg. BL 4/

              Olje, BL 11/OL og BL 19/Treskjæring, alle sentr.rst. (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 502     10   S. Afa 800‑04 Dalarna 1973. Hvert merke på egen konvolutt:       [    ] [    ]

              FFC SAS 1.4.1973 1. flight DC‑9 Göteborg‑Paris (særstempel).

 503     10   S. Fac 1317‑21/Afa 1288‑92 Flyfrim. Hvert merke på konv. m/sær‑  [  15] [  10]

              st. Frim. dag Åhus 13.10.84. Fallskjermpost, Sign./nummer. (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **         

 504     18   S. Fac 892‑901 (Bl 4) ** (Afa 876‑85) som miniark.               [    ] [    ]

 

DANMARK F.D.C. ETC.                     

 505     10   DK. FDC, 4‑blokker Afa 386 og 387. Nettbilde. (W)                [    ] [    ]

 

FINLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 506     50   SF. Afa 717‑21 ** Folkedrakter. "Miniark" med 2 av hvert         [  60] [  50]

              merke. 2 merker med svak bøy.

 

FINLAND MINIARK ETC.                    

 507     15   SF. 2 stk. miniark ** Afa 1071 Hunder og 1110‑13 Hester.         [  40] [  20]

 508     10   SF. 2 stk. miniark ** Afa 1110‑13 Hester og 1177 Finl. 75 år     [    ] [    ]

 

FINLAND MINNEBLOKKER ETC.               

 509     20   SF. Suvenirark **, nummerert. Til frim.utstill. 17‑25/3 1961.    [    ] [    ]

              Div. utkast til Europamerke‑konkurranse, Stampex 1961? (K)

 

FINLAND FRIMERKEHEFTER                  

 510     10   SF. Hefte H  8 ** (Afa 989‑94) Arkitektur.                       [    ] [    ]

 511     10   SF. Hefte H 13 ** (Afa 1067‑70) Masseidrett.                     [  15] [  10]

 512     15   SF. Hefte H 14 ** (Afa 1104‑09) Rudolf Koivu.                    [  20] [  15]

 

FÆRØYENE PRØVE‑/NYTRYKK ETC.            

 513     10   Færøyene. Trykk m/kopi av 1 ark provisorie 2/5ø Afa 1. (W)       [    ] [    ]

 

FÆRØYENE FRIMERKEHEFTER                  

 514     15   Færøyene. Afa 318‑19 og 324‑25 ** = Hefte Kirke 1997 og Fugler   [  12] [  12]

              1998.

 

FÆRØYENE MAXIKORT                       

 515     15   Færøyene. Maxikort Afa 73‑75, dampskib. 2 stk. av 73/220 øre.    [    ] [    ]

              Ialt 4 kort, FDC‑stempel 21.2.1983.

 

GRØNLAND                                

 516     12   Grønland. AH‑1 ** Automathefte nr. 1. 1997. Hvaler.              [  20] [  17]

 517     20   Grønland. H‑2. Frimerkehefte nr. 2, stemplet 3.5.90.             [  30] [  25]

 518     80   Grønland. H‑3 ** Frimerkehefte nr. 3. Postfrisk.                 [  90] [  80]

 519     60   Grønland. H‑3. Frimerkehefte nr. 3, stemplet 9.9.93.             [  75] [  75]

 520     20   Grønland. H‑4 ** Frimerkehefte nr. 4. Postfrisk.                 [  30] [  22]

 521     15   Grønland. H‑5 ** Frimerkehefte nr. 5. Postfr. Svak bøy i omslag. [  25] [  15]

 522     15   Grønland. HS‑14/15 ** Heftesammentrykk, ialt 12 merker. Postfr.  [  35] [  28]

 

GRØNLAND PRØVE‑/NYTRYKK ETC.            

 523     15   Grønland. Pakke‑Porto. Nytrykk nr. 10 11 12. 3 ark à 25          [  20] [  15]

              merker: 70ø fiolet, 1 kr. oransje, 3 kr. brun. Eks. nettb. (W)

 

THULE PRØVE‑/NYTRYKK ETC.               

 524     20   Thule. Nytrykk Afa 1‑5 på nummerert ark. Nettbilde. (W)          [    ] [    ]

 

GUERNSEY FRIMERKER. POSTFRISK **        

 526     10   Guernsey. Miniark ** Afa 562. Landbr.selskap/kuer                [  20] [  10]

 

JERSEY                                   

 527     10   Jersey. Lot 88 stemplede merker. Fra div. år, noen dubletter.    [  20] [  11]

              Varierende stempling. Alle gjengitt på nettbilder. (W)

 

ISLE OF MAN FRIMERKER. POSTFRISK **     

 525     12   Isle of Man. Miniark ** Afa 505. Jernbane                        [  15] [  12]

 528     10   Isle of Man.  Afa 155‑60 ** Miniark. Båter. Lot m/7 like ark.    [  15] [  10]

 529     12   Isle of Man. Afa ** 328‑32 Miniark motors. Lot m/3 like ark.     [  15] [  12]

 

EIRE FRIMERKER. POSTFRISK **            

 530     10   Eire. Miniark ** Afa 822‑25. Blomster                            [  12] [  10]

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. STEMPLET        

 531     10   BRD. Afa 3013. Miniark 110 pf. 1999, Barn. Stemplet.             [    ] [    ]

 532     20   Tyskland. 9 rundstmp. 1977‑78. Afa 1906‑08 1915 1921‑25. (W)     [    ] [    ]

 533     25   Tyskland. Lot 36 merker (ves. 1977‑78?). Afa 1877 200pf slott    [    ] [    ]

              og miniark 1912, øvrige er bildemerker, alle runstemplet. (W)

 

BRD/TYSKLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 534     10   BRD. Afa 2441 miniark 100 pf. 2 stk.: Postfr. ** og stemplet     [    ] [    ]

 535     50   BRD. Lot ca. 24 stemplede 1950/60‑tall. Sett bl.a. Afa           [  50] [  50]

              1162 1170 1174 1184 1249 1307 1308. Nettbilde. (W)

 536     50   BRD. Lot ca. 25 stemplede 1950/60‑tall. Sett bl.a. Afa 1155      [    ] [    ]

              1156 1267 1291. OL + Europamrk. Klipp Block W. Brandt 2020. (W)

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. POSTFRISK **     

 537     50   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 og 228‑30 ** Det gamle Berlin,           [    ] [    ]

              komplett. 12 forskjellige. Alle som 1/2 ark à 25 stk.

 

DDR FRIMERKER. STEMPLET                 

 538     10   DDR. Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som 4‑blokker,    [    ] [    ]

              med årstall 1987 i underkant av merkebildet. Sentr. rundstmp.

 

DDR SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

 539     10   DDR. Afa 1495 + 1497. 20 og 70 pf. 3 stk. Meteorologi (Mi 1747+  [  10] [  10]

              1749/Bl. 34 og 36). 1 stmp. 1495, 1 ** p.fr. + 1 stmpl. 1497.

 540     12   DDR. Afa 1556. 1 M. Heine (Mi 1814/Bl. 37). 2 miniark: 1 stk.    [  12] [  12]

              postfrisk ** og 1 stk. stemplet.

 541     12   DDR. Afa 2073. Miniark romfart. 2 stk; Postfr. ** og stemplet.   [  12] [  12]

 542     13   DDR. Afa 2280. Mozart 1M. 2 stk. miniark: Postfr. ** og stmpl.   [  13] [  13]

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **             

 543     10   DDR. ** Afa 1964 og 2929: 4 merker av hver i miniark.            [    ] [    ]

 544     10   DDR. ** Afa 1989. Miniark Lenin, postfrisk.                      [  10] [  10]

 545     10   DDR. ** Afa 2379. Miniark 1 M. Koch, postfrisk.                  [  10] [  10]

 546     10   DDR. ** Afa 2402. Miniark 1 M. Dimitrov, postfrisk.              [  10] [  10]

 547     12   DDR. ** Afa 2453. Miniark 1,15 M. Brahms, postfrisk.             [  12] [  12]

 548     12   DDR. ** Afa 2471 og 2478. Miniark 85 pf og 1,15 M, postfriske    [  12] [  12]

 549     12   DDR. ** Afa 2532 og 2533. 2 miniark postfriske.                  [  12] [  12]

 550     10   DDR. ** Afa 2609 og 2806. Miniark 85 pf og 1,20 M, postfriske    [  10] [  10]

 551     10   DDR. ** Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som            [    ] [    ]

              4‑blokker, og med årstallet 1987 i underkant av merkebildet.

 552     10   DDR. ** Afa 2764. 10 pf. fisk. 2 blokker à 4 merker, 1 blokk u/  [    ] [    ]

              marg i v. side. Begge uten årstall i underkant av merkebildet.

 553     10   DDR. ** Afa 2817 og 2995. 2 miniark postfriske.                  [  10] [  10]

 554     10   DDR. ** Afa 2845‑47. 3 Miniark Romfart, med 4 stk. av hvert      [  10] [  10]

              merke, resp. 10, 20 og 35 pf.

 555     10   DDR. ** Afa 2900. Miniark 110 pf "Kart". Medfølger 2 like        [  10] [  10]

              miniark Afa 587 (20 pf W.Pieck) med ørsmå minus. Alt postfr.

 

NEDERLAND FRIMERKER. POSTFRISK **       

 556     15   Nederland. Afa 1149‑52 ** Miniark. Barn. Lot m/10 like ark.      [  20] [  15]

 

BELGIA PORTO/ETIKETT ETC.               

 557     25   Belgia. Kort (fra Canada?). Ufrankert, 1901. Med Portomerke      [ 175] [ 160]

              20c. I sirkel: "T 10" og "406", blå blyant etc. Motiv båt

              "Terrible" 1st class cruiser, farver. Ganske slitt stand. (K)

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. POSTFRISK **      

 558     10   Luxembourg. Afa 586 ** 75 stk. Europa 1958 2,50 Fr.              [    ] [    ]

              Helark 50 stk. + 25 stk. (5x5).

 559     15   Luxembourg. Afa 587 ** Europa 1958 3,50 Fr. 25 stk. (5x5)        [    ] [    ]

 560     20   Luxembourg. Afa 587 ** Europa 1958 3,50 Fr. Helark 50 stk. 1 br. [    ] [    ]

 561     12   Luxembourg. Afa 588 ** Europa 1958 5 Fr. 25 stk. (5x5)           [    ] [    ]

 562     20   Luxembourg. Afa 588 ** Europa 1958 5 Fr. Helark 50 stk. 1 brett  [    ] [    ]

 

FRANKRIKE FRIMERKER. POSTFRISK **       

 563     13   Frankrike. Afa 1959 ** Miniark Arphila 75. Lot m/5 like ark.     [    ] [    ]

 

PORTUGAL FRIMERKER. STEMPLET            

 564     10   Portugal. Afa 1713 + 1714. Slott. Begge som "Miniark" med "By‑   [  35] [  10]

              våpen" Guarda og Leiria, og 4 like merker på hver. Stemplet (W)

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **        

 565     10   Portugal. Afa 1673 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 566     10   Portugal. Afa 1674 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 567     10   Portugal. Afa 1681 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 568     10   Portugal. Afa 1682 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 569     10   Portugal. Afa 1702 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 570     10   Portugal. Afa 1713 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 571     10   Portugal. Afa 1760 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 572     10   Portugal. Afa 1762 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 573     10   Portugal. Afa 1763 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [  35] [  10]

 

ANDORRA                                 

 574     10   Andorra/spansk. Afa 109 ** Miniark. 50 år. Lot 10 like ark.      [    ] [    ]

 

ANDORRA FRIMERKER. POSTFRISK **         

 575     35   Andorra, fransk. Afa 198 ** Europa 1966., 0,60 fr. Helark 25     [    ] [    ]

              stk., med "Tabs" i øvre og nedre rad.

 

VATICANSTATEN FRIMERKER. POSTFRISK **   

 576     10   Vaticanet. Afa ** 840‑45 Miniark kunst. Lot med 5 like ark.      [  15] [  10]

 

ØSTERRIKE                               

 577     12   Østerrike. Afa 1295‑1300 ** Miniark Rideskole. Lot 10 like ark.  [    ] [    ]

 578     10   Østerrike. Afa 1557. Miniark Wipa 1981. Svakt rundst. På klipp.  [    ] [    ]

 

TYRKIA FRIMERKER. POSTFRISK **          

 579     10   Tyrkia. Afa 1447 ** Europa 1958. 25k. 25 stk. i blokk (5x5)      [    ] [    ]

 580     10   Tyrkia. Afa 1447 og 1448 ** Europa 1958. 25 og 40k. Helark       [    ] [    ]

              50 stk. av begge. Antatt ubrettet.

 581     10   Tyrkia. Afa 1448 ** Europa 1958. 40k. 25 stk. i blokk (5x5).     [    ] [    ]

              2 merker med bretter.

 582     10   Tyrkia. Afa 1448 ** Europa 1958. 40k. 25 stk. i blokk (5x5).     [    ] [    ]

 

EUROPA (V)                               

 583     10   Jersey: Miniark Afa 112‑15 (2 stk., 1=skadet). Italia div. mrk.  [  10] [  10]

              80‑90 t.? ustemplet. Nederland miniark 2008. Alt på klipp. (W)

 

ASIA                                    

 584     30   Pakke med ca. 350 merker. Sett India/Pakistan/Bangladesh/        [  60] [  30]

              Nederl. India. Noen dubl. Ikke av de nyeste? Netteks. (W)

 

U.S.A.                                  

 585     20   USA. 34 stk. Pre‑Cancels. Tidlig 1900‑tall til utpå 1950/60‑     [ 600] [  25]

              tall? Noen dubl., men mange forskjellige. Alle på Nettbilde. (W)

 586     10   USA. 4 konv. m/deler av miniark/blokk: Disting. soldiers og      [  11] [  11]

              space 2000, div. 33c 1999, Classic amerik. fly 1997. Alt på: (W)

 587     10   USA. Lot 36 merker. Eldre til nyere. Alle på nettbilde. Få dubl. [    ] [    ]

 

U.S.A. REALISASJON/ROTELOTS             

 588     20   USA. Lot. Miniark Escaping the Gravity of Earth, Mars Path‑      [  18] [  38]

              finder. Div. merker, fleste nyere. Noen netteksempler. (W)

 

CANADA                                  

 589     10   Canada. Miniark ** 1979. Delstatsflagg, 12 merker. Postfr.       [    ] [    ]

 

SYD‑AMERIKA                             

 590     10   Chile. Rek‑brev til Norge 1939. Bakside med lakksegl. (W)        [  20] [  10]

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 591     20   Ca. 165 gr. ves. brevklipp. Mest Sverige? og nyere. Eks.: (W)    [  42] [  42]

 592     15   Vel 1/2 kg klipp. Div. land. Endel GB og Norden. Mest fra        [  40] [  30]

              1980‑tall og nyere? Ordinært?

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 593     10   1954.11.15. Københ.‑Grønland‑Los Angeles SAS. Med 2x15ø          [  30] [  10]

              Wergeland (340) og 60ø Grieg (317). Ank.stmp. Los A.

 594     10   1962.06.01. Fornebu‑København. 1. ordin. Caravelle fra Fornebu.  [  30] [  22]

              Særstempel. Liten "privat" konvol. Mott.st. K.havn. Nettb. (W)

 595     10   1977.10.03. Göteborg/Landvetter‑New York. 1. fl. B‑747 B.        [    ] [    ]

              Nøytral liten konv. Med Ankomst‑stempel.

 596     15   1977.10.03. Göteborg/Landvetter‑New York. 1. fl. B‑747 B. På     [    ] [    ]

              Aerogramkonv. (m/Postkasse 1,30 + 10ø). Med Ankomst‑stempel.

 597     10   1980.04.08. Stockholm‑Düsseldorf. Lufthansa LH021. Særstmp.      [    ] [    ]

              på liten nøytral konvolutt. Ankomst‑stemplet.

 

SAMLEPRODUKTER                          

 598     10   Dekal e.l. Redningsselskapet, 1979, nummerert. Oppklistrert      [  60] [  10]

              på tynn papplate 15 x 10 cm. (K)

 599     12   Iddis. Boe Brand Sardinas. Som ny/ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

 600     20   Iddis. Fisherman. Sardinas en aceite de oliva. Som ny/ubr. (K)   [ 108] [  20]

 601     10   Iddis. Folder (ca. 20x10 cm utbrettet). "Lag din egen Pille‑     [    ] [    ]

              fygert". Bretting av iddiser til papirfly. (W)

 602     10   Iddis. Golden Net. Brisling sardines. Som ny/ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 603     15   Iddis. King Oscar. Sild Sardines lightly smoked ‑ in edible      [  25] [  15]

              oil. Som ny/ubrukt. (K)

 604     10   Iddis. King Roland. Two Layer Sardines. Som ny/ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 605     20   Iddis. Lion. Norway Smoked Sardines. Som ny/ubrukt. (K)          [ 108] [  20]

 606     20   Iddis. Norse Gold. Norwegian Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)   [ 108] [  20]

 607     14   Iddis. North Star. Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 608     10   Iddis. Norway. Sardines in edible oil. Som ny/ubrukt. (K)        [    ] [    ]

 609     10   Iddis. Ocean Boy. Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 610     12   Iddis. Pathmark. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 611     20   Iddis. Port Clyde. Norwegian Sardines. Som ny/ubrukt. (K)        [ 108] [  20]

 612     15   Iddis. Roland. Norwegian Sardines. Som ny/ubrukt. (K)            [ 108] [  15]

 613     15   Iddis. Seakist. Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 614     25   Iddis. Stop & Shop. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)        [    ] [    ]

 615     10   Iddis. Toastees. Norw. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)     [    ] [    ]

 616     10   Iddis. Viking. Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 

POSTKORT 1‑2 STK.                       

 617     10   Aurlandsfjorden. Ubrukt. Normann N‑8‑159.  (K)                   [    ] [    ]

 618     15   Bardu. Svhv fotokort ("Ekte fotografi"). Ubrukt. (K)             [  50] [  15]

 619     12   Bibelskolens Festsal (Oslo?). Svhv Lf. Brukt 1928 m/NK 160. (K)  [  15] [  12]

 620     10   Bodø. 4‑bilders. Brukt 1971. (K)                                 [    ] [    ]

 621     15   Brevik. Oversikt, med kirke. Svhv. Br. 1930‑t. Hj.bretter. (K)   [  22] [  15]

 622     40   Byggmester J.R. Bodin, Tønsberg, m/arbeidere på et bygg. Svhv    [ 150] [  51]

              (brunlig) Lf. Ubrukt, påført info på baks. 2 tegnest.hull. (K)

 623     10   Dombås, Trollstua. Hjørnebrett, litt hjørneslitasje. Brukt       [    ] [    ]

              1976. Medfølger 2 bilder (ikke postkort) tilsvar. kortet.  (K)

 624     15   Drammen. "Tårnbygningene" og kirken. "Bølgekant". Br. 1978 (K)   [    ] [    ]

 625     10   Drammen. 4‑bilders. "Bølgekant". Brukt 1984. (K)                 [    ] [    ]

 626     10   Drammen. 6‑bilders. Brukt 1980. (K)                              [    ] [    ]

 627     10   Drammen. Bybru, mot Bragernes. Brukt 1983. (K)                   [    ] [    ]

 628     10   Drammen. Flerbilders. Oversikter og "Spiralen". Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 629     10   Drammen. Flerbilders. Oversikter, nattbilder. Brukt 1983. (K)    [    ] [    ]

 630     12   Drammen. Marienlyst badeliv. "Bølgek." 2‑bilders. Br. 1984. (K)  [    ] [    ]

 631     12   Drammen. Nattbilde, med Bragernes Kirke. Brukt 1983. (K)         [    ] [    ]

 632     10   Drammen. Oversikt fra Bragernesåsen. "Bølgekant". Br. 1983. (K)  [    ] [    ]

 633     10   Drammen. Torvet, med folk og Blomstersalg. Brukt 1983. (K)       [    ] [    ]

 634     15   Dypvåg, Tvedestrand. Eldre farvekort, Norm. serie 174. Ubr. (K)  [  25] [  15]

 635     15   Egersund. Brukt 1983. Normann L‑A‑4.  (K)                        [    ] [    ]

 636     15   Eidsvoll. 5‑bilders. "Bølgekant". Svak/liten bøy n.v. hjørne.    [    ] [    ]

              Brukt 1976. (K)

 637     12   Fastlandsveien fra Kråkerøy til Hvaler. "Bølgekant". Ubr. (K)    [  12] [  12]

 638     10   Flagg i flaggstang. Fjell i bakgrunn. Med bibelsitat. Ubr. (K)   [  15] [  11]

 639     15   Florø. 3‑bilders. Ubrukt. Svak hjørneslitasje.  (K)              [  40] [  15]

 640     12   Fredrikstad, Broen. Litt eldre kort? Hvite kanter. Ubrukt. (K)   [  12] [  12]

 641     10   Fredriksten. Port i Vestre Kurtine. Svhv fotok. 2 svake bret‑    [    ] [    ]

              ter/"bøyer". Litt hjørneslitasje. E.Sem Halden. Brukt 1952. (K)

 642     10   Galdhøpiggen, Jotunheimen. Liten hjørnebrett. Brukt 1972. (K)    [    ] [    ]

 643     12   Gaustatoppen, Telemark. "Bølgekant". Brukt 1979.  (K)            [  30] [  12]

 644     30   Gul løve på rød bakgrunn. Lf. Brukt 30.10.1905. (K)              [ 100] [  39]

 645     10   Hamar. Domkirkeruinene. Litt hjørneslitasje. Svhv. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 646     20   Hamar. Flyfoto fra sjøsiden, Skibladner i forgrunn. Litt         [    ] [    ]

              eldre(?) svhv fotokort. Ubrukt. Harstad 27 D3.  (K)

 647     30   Hammerfest. Med kirke. Svhv. Lf. Ubrukt. Litt hjørneslitt.       [ 120] [  30]

              G. Hagen, Hammerfest. No. 120. (K)

 648     10   Hankø. Med Kongeskipet for anker. Påskrift, ikke postg. (K)      [    ] [    ]

 649     15   Hjelmsøystauren. Fuglefjell, Hjelmsøya, Troms/Finnmark.          [    ] [    ]

              Turistbåt i forgr. Ubrukt, svake limspor på baksiden. (K)

 650     20   Holmsbu, Støa. Svhv. fotokort. Ubrukt. Mittet 1618/3. (K)        [    ] [    ]

 651     10   Hvaler, Vesterøy. 4 flyfoto på kort 21x15 cm. Ubrukt. (W)        [    ] [    ]

 652     10   Hvaler. Kveldsbilde + småbilder. Brukt, Skjærhallen 1986? (K)    [  30] [  10]

 653     15   Jevnaker. Flerbilders. Ubrukt.  (K)                              [  40] [  15]

 654     15   Jølster, Sunnfjord. "Etter naturfargefilm". Ubrukt. (K)          [  20] [  15]

 655     15   Kragerø. Oversikt, m/kirke. Brukt 1983.  (K)                     [  15] [  15]

 656     20   Kristiansand S. Gateparti (1940‑50 t.?). Svhv ubrukt fotokort.   [  28] [  20]

              Noen små flekker baks. (lim/papir?), svak hjørneslitasje. (K)

 657     10   Kristiansand S. Oversikt, m/kirke. Bruksslit. Ubr. m/frim. (K)   [    ] [    ]

 658     15   Kristiansund. Flyfoto. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 659     15   Kristiansund. Langveien/metodistkirken. Lf (kolorert?). Repro‑   [    ] [    ]

              duksjon v/Kr.sund Fil.klubb av kort fra ca. 1900. Ubrukt. (K)

 660     10   Leknes. Oversikt. Ubrukt. (K)                                    [  30] [  10]

 661     15   Lervik, Stord. Med kirke. svhv/brunlig Lf. Brukt 1932. Med       [    ] [    ]

              Schw.stmp. Stord og Bergen 1Tur‑stempel. (K)

 662     15   Lillestrøm. Kirke i forgr. Brukt, stmp. Åneby/1484 1986. (K)     [  25] [  15]

 663     10   Molde. Fra sjøsiden. Ubrukt. Grako 122/31 Giov. Trimboli. (K)    [    ] [    ]

 664     10   Mot Jønshorn ved Hjørundfjorden Sunnmøre. Svhv fotok. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 665     10   Narvik. Flerbilders. Brukt 1997. (K)                             [  40] [  10]

 666     10   Nordkapp. Turistbåt i forgr., Midnattsol. 1/2 maskinstempel      [  12] [  10]

              med Nordkapp‑motiv, 1973. Liten hjørnebrett‑/slitasje. (K)

 667     10   Nordkapp. Turistbåt passerer. Brukt 1964. (K)                    [    ] [    ]

 668     10   Ole Fladens rotur Trondheim‑Bergen 1960. Til inntekt for red‑    [  75] [  17]

              ningsskøyte. Svhv fotok. Store papir‑/limrester bak. Ubr. (K)

 669     20   Oslo, Hovedøen. Klosterruiner. Svhv Lf. Brukt 1916. (K)          [ 118] [ 110]

 670     10   Oslo. 17.‑maitog Karl Johan. Slottet i bakgrunn. Brukt.          [  15] [  10]

              Medfølger kort: Flaggstang med norsk flagg.  (K)

 671     10   Oslo. 17.‑maitog, Karl Johansgt., Slottet. Eldre Mittet‑kort.    [  15] [  10]

              Ubrukt. Medfølger kort: Flaggstang med norsk flagg.  (K)

 672     10   Oslo. 3‑bilders. Ubrukt. (K)                                     [    ] [    ]

 673     15   Oslo. Bygdø alle. Med kastanjetrær og Frogner kirke. Svhv        [    ] [    ]

              fotokort, ubrukt. (K)

 674     15   Oslo. Fra sjøsiden, med båt. "Bølgekant". Brukt 1978. (K)        [    ] [    ]

 675     10   Oslo. Garden oppstilt foran slottet. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 676     20   Oslo. Karl Johansgate med isobeliskene illuminert. Fra mellom‑   [  25] [  20]

              krigstid i forbindelse med kongelig begivenhet? Ubrukt.  (K)

 677     12   Oslo. Karl Johansgt. med 17.‑maitog. Brukt 1982. Medfølger       [    ] [    ]

              flerbilders 17. mai Karl J.‑gt. med "bølgekant", ubrukt. (K)

 678     10   Oslo. Slottet, vinter. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

 679     10   Oslo. Slottet. Flerbilders. "Bølgekant". Påskrift.  (K)          [  50] [  10]

 680     15   Oslo. Utsikt fra Frognerseteren. Svhv fotokort. Brukt 1951. (K)  [    ] [    ]

 681     20   Oslo. Utsikt fra Tryvannsbanen. Svhv fotokort. Brukt, år? (20ø   [    ] [    ]

              porto til Sverige). Litt svakt KPH‑stmp. Solfonn (nettb.). (K)

 682     10   Prøysenstua. Alf Prøysens barndomshjem. Ubrukt. (K)              [  15] [  10]

 683     15   Påskesoling. Svhv fotok./hjemmelaget? 1 hj.‑br. Br. 1975. Rundt  [    ] [    ]

              stmp. "Mariuskroken Trollheimen" (Nettb.). Liten påskr. f.s.(K)

 684     10   Ramberg i Lofoten. Ubrukt. (K)                                   [  50] [  10]

 685     25   Riksforsamlingen på Eidsvold. Farver Lf. Brukt 1918. Litt        [  45] [  28]

              hjørneslitasje og noen flekker på baksiden. (K)

 686     10   Røros. 2 kort: Kirken, og flerbilders. Ubr./br. 1974. (K)        [  15] [  10]

 687     50   Røros. Gateparti/vinter. Svhv fotokort. Skilt i forgrunnen:      [  80] [  55]

              "Gjennemgang til Kaffestuggu". Brukt 1949. Norm. 16/606. (K)

 688     10   Sandefjord. "Bølgekant". Brukt 1982. (K)                         [    ] [    ]

 689     10   Sarpsborg Guttemusikkorps. Ubrukt. (K)                           [  12] [  10]

 690     12   Skjærhalden, Hvaler. Stmp. Skjærhallen 13.9.1997 (på 1304/       [  40] [  16]

              Færder) = siste dag. Kopi eldre stempel (nettb.). Ubr. (K)

 691     15   Spangereid. 4‑bilders. 1 tegnestifthull øverst. Brukt 1998. (K)  [    ] [    ]

 692     15   Stø, Vesterålen. 4‑bilders. Brukt 1998.  (K)                     [  60] [  33]

 693     10   Sund i Lofoten. Ubrukt. (K)                                      [  30] [  10]

 694     16   Svalbard. Monaco glacier. Brukt, m/NK 1296/Kon Tiki, stempel     [  18] [  16]

              Ny‑Ålesund 25.6.97 (nettbilde). Kortet 17 x 12 cm. (K)

 695     20   Svinesundbrua. Båt under. Hvit kant. Norm. B‑14‑3. Br.1974. (K)  [  40] [  20]

 696     12   Svolværgeita, Lofoten. Fjellklatrer i luftig sprang! Ubr. (K)    [    ] [    ]

 697     15   Tjøme. 4‑bilders. Brukt 1984.  (K)                               [  40] [  15]

 698     15   Tolga, Nord‑Østerdal. Ubrukt. Noen lim‑/papirrester baks. (K)    [    ] [    ]

 699     25   Troll jager fly. Nytrykk eller opptrykk. Stranberg & Co.         [    ] [    ]

              Forlag Oslo. Norsk arbeid. Serie 2035. Ubrukt.  (K)

 700     10   Tromsø. Parti med Domkirken. Litt "slitt". Brukt 1983. (K)       [    ] [    ]

 701     10   Trondheim, Torvet. Brukt 1976. (K)                               [    ] [    ]

 702     20   Trondhjem. Munkegaten. Eldre svhv fotokort. Ubrukt.              [  50] [  20]

              Mittet 0127. Fotograf: Schrøder. (K)

 703     15   Tune, Østfold. Med Tune Kirke. Svhv fotok. flyfoto. Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

 704     20   Ukjent fjord med turistskip. Svhv. Brukt 1943(?). 7ø porto. (K)  [  20] [  20]

 705     10   Valldal, mot Linge. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

 706     10   Vesterøy, Hvaler. Dypedalåsen alderspensjonat. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 707     12   Vikanes Osterfjorden. Med stempel Frimerkets dag 16.11.2009      [    ] [    ]

              Ski på 1739/Jul 2009 (nettbilde). Kortet ellers ubrukt. (K)

 708     10   Voss. Oversikt m/kirke. Brukt st. Vangsnes 1968. Hj.slit. (K)    [    ] [    ]

 709     30   Vossevangen. Lf (farver). Udelt adresseside. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 710     10   Ålvundfjord, Nordmøre. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 711     15   Åndalsnes. Oversiktm, m/turistskip. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 712     15   (S). Ellös. Konservfabriken och hamnen. Svhv fotokort,           [    ] [    ]

              med "Bølgekant". Ubrukt. Pressbyrån 21299. Fin stand. (K)

 713     10   (S). Göteborg. 3‑bilders. Med "Bølgekant". Ubrukt.  (K)          [    ] [    ]

 714     10   (S). Trollhättan. Slussparti. "Bølgekant". Kolorert? Ubr.  (K)   [    ] [    ]

 715     12   (S). Visingsö. "Bølgekant". Brukt 1968. (K)                      [    ] [    ]

 716     15   (S). Västervik. Färjeläget Lucernan. "Bølgekant". Br. 1967. (K)  [    ] [    ]

 717     15   S. Borgholm. Strand Hotell/Slottsruinen. Liten frakte‑           [    ] [    ]

              båt i forgr. "Bølgekant" (farver). Brukt (1950‑tall?). (K)

 718     15   S. Göteborg. Havn m/seilskip. "Bølgekant". Svhv Brukt 1959. (K)  [  15] [  15]

 719     10   S. Liddopakte med Ladtjodalen til vänster. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 720     12   S. Malmö. Hamnparti med Inloppet. Svhv Lf. Brukt 1935. Med 4‑    [  11] [  11]

              kantstempel "Fra ..." (utydelig). (K)

 721     15   S. Öland, Stora Rör. Brukt 1969. (K)                             [    ] [    ]

 722     15   Suez‑kanalen. Eldre Lf svhv (brunlig?). Ubrukt. (K)              [  50] [  22]

 723     10   DK. Dronningen med familie. 2‑bilders. Ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 724     10   DK. Rømø, Havneby. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 725     10   DK. Rømø. Havn. Ubrukt. (K)                                      [    ] [    ]

 726     15   Kjøbenhavn. Langelinie. Farver Lf. Brukt 1907. Svak hj.slit. (K) [  50] [  15]

 727     12   København. Panorama af Havnen (Nord). Svhv Lf Brukt 1912. (K)    [    ] [    ]

 728     20   Estland. Pärnu. Svhv Lf fotokort. "Bølgekant". Brukt 1939. (K)   [    ] [    ]

 729     10   GB. Greetings from London. Flerbilders Lf. Brukt 1965. (K)       [    ] [    ]

 730     10   GB. Leith. Imperial Dock. Svhv (brunlig?) Lf, litt tykt.         [  10] [  10]

              Brukt 1913, frim. (pent) fjernet. Slitasje i n.h.hjørne. (K)

 731     10   GB. The Tower of London. The Banqueting Hall. Svhv (bruntonet)   [    ] [    ]

              Lf ubrukt. (K)

 732     10   Dresden. Dampfschifflandeplatz. Svhv. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 733     15   Helgoland. Havn med båter. Ubrukt. (K)                           [  50] [  15]

 734     12   Kiel. Kriegshafen, Bellevuebrücke. Svhv Lf. Brukt 1909. (K)      [    ] [    ]

 735     15   Tyskland. Einholung der Herzogin Cecilie. Einzug durch das       [    ] [    ]

              Brandenburger Thor. Svhv Lf. Brukt  1905. (K)

 736     10   Frankfurt. Haus zur goldenen Wage. Svhv Lf fotok. Br. 1926. (K)  [    ] [    ]

 737     10   Tyskland. Arendsee m/båt. Lf farver. Brukt 1908. (K)             [    ] [    ]

 738     10   Paris. La Rue de Rivoli. Lf svhv/brunlig. Ubrukt. (K)            [  19] [  10]

 739     10   Paris. Le Boulevard Saint‑Denis. Svhv Lf. Brukt 1920. (K)        [    ] [    ]

 740     10   Paris. Triumfbuen. Lf svhv/brunlig. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 741     10   Spania. Cadiz. Svhv. Brukt 1955, frim. fjernet. (K)              [  24] [  10]

 742     10   Wien, Rathaus. Lf farver. Til Norge mellomkr.tid. (K)            [    ] [    ]

 743     10   Østerrike, Tirol. Lf svhv fotokort. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 744     20   Ungarn. Ukjent person. Foto Charles Scoliksen? Lf farver.        [    ] [    ]

              Brukt til Norge, utydel. årstall. Litt utflyt. blekk baks. (K)

 745     10   Egypt. King Tutankhamun's Treasures. Alabaster canopic box       [  10] [  10]

              which held the four vessels. Farver. Div. info. Ubrukt. (K)

 746     15   Nord‑Korea. Båter/havn. Haean Park, Wonsan. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 747     10   Ukjent sted. Flerbilders. Med bl.a. Cunard‑båt. Med tekst =      [  30] [  11]

              Japan/China/Korea ? Påtegning, ikke postgått.  (K)

 748     20   Panamakanalen. M/marinefartøy. Eldre farve/kolor. Lf. Ubr. (K)   [  75] [  20]

 749     20   Panamakanalen. Med båt "Colombia". Farve/kolorert. Lf. Ubr. (K)  [  75] [  20]

 750     10   Argentina, Bariloche. Havn/hotell Liao‑Liao. Br. til Norge (K)   [    ] [    ]

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 751     10   Lot 14 kort, ves. Europa. Div. motiv. Noen netteks. (W)          [    ] [    ]

 752     10   Lot 16 kort, ves. Europa. Div. motiv. Noen netteks. (W)          [    ] [    ]

 753     10   Lot 17 kort, ves. Europa. Div. motiv. Noen netteks. (W)          [    ] [    ]

 

POSTKORT TEMAER                         

 754     10   3D/"Holografisk". Gammel dansk seil‑/kanonbåt? 2 tegnestift‑     [    ] [    ]

              hull oppe, ørliten påskrift bak, ellers som ubrukt. (K)

 755     10   Bil. Bentley Speed Model 1926. GB. 70 hk. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 756     10   Bil. Buick Sport Touring 1924. 6 syl. 3,9 l. 50 hk. Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

 757     20   Bil. Jaguar S‑type Trans‑AM Charmpion. (USA‑kort?) Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 758     12   Bil. Jaguar XJ‑S. Ubrukt. (K)                                    [    ] [    ]

 759     15   Bil. Jaguar XJS 4.0 Celebration. 1995‑april 96. Ubrukt.  (K)     [    ] [    ]

 760     12   Bil. Jaguar XJS. 1975‑81. Ubrukt.  (K)                           [    ] [    ]

 761     15   Bil. Jaguar XK‑E Sports Master. 265 hk. USA‑kort Lf. Ubr. (K)    [    ] [    ]

 762     12   Bil. Lada 1200 Station Wagon. Ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)     [  30] [  12]

 763     12   Bil. Lada 1200, 1971. Ubrukt.  (K)                               [    ] [    ]

 764     12   Bil. Lada 1200, ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                   [    ] [    ]

 765     12   Bil. Lada 1300, ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                   [    ] [    ]

 766     10   Bil. Lada 1500. Ubrukt. (K)                                      [    ] [    ]

 767     12   Bil. Lada 1600. Ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                   [    ] [    ]

 768     12   Bil. Lada 2103/1500, 1973. Ubrukt.  (K)                          [  30] [  12]

 769     12   Bil. Lada 2105, ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                   [    ] [    ]

 770     12   Bil. Lada 21061. Ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                  [    ] [    ]

 771     15   Bil. Lot 4 kort: Rolls Royce 1928, Plymouth 1934, Packard 1926   [    ] [    ]

              og Alvis 1934. Alle ubrukte, "som nye". (K)

 772     10   Bil. MG Midget TA 1938. GB. 4‑sylinder 1292 cc. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 773     16   Bil. NSU 1000 TT. Lf USA‑kort m/litt teknisk info. Ubr. (K)      [    ] [    ]

 774     12   Bil. NSU 1962‑mod./type? (Rød). Ubr. (påf. 1962 m/blyant). (K)   [    ] [    ]

 775     12   Bil. NSU Prinz 4. 34 hk. (Blå). Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

 776     12   Bil. NSU Prinz 4. 34 hk. (Rød). Div. påtagninger bakside. (K)    [    ] [    ]

 777     12   Bil. NSU Prinz. 26 hk. Ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)            [    ] [    ]

 778     10   Bil. NSU Sport Prinz. 36 hk. Max 85 miles p.h. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 779     12   Bil. NSU. Ukjent modell. Ubrukt. (K)                             [    ] [    ]

 780     12   Bil. Rolls Royce 1918. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

 781     10   Bil. Rolls Royce 40/50, 1910. 6 syl., 48 hk. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 782     10   Bil. S.S. I, 1933. GB. 6 cyl. 62 hk. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 783     12   Bil. Simca 1000. Ubrukt. Div. "inforeklame" bakside. Ubr. (K)    [    ] [    ]

 784     12   Bil. Simca 1100 Elix. Div. "inforeklame" bakside.  (K)           [    ] [    ]

 785     15   Bil. Simca Vedette "Beaulieu". Tegning. Lf. Litt påskrift. (K)   [    ] [    ]

 786     10   Bil. Simca. Kort for USA‑markedet. Lf. Brukt i USA 1958. (K)     [    ] [    ]

 787     10   Bil. Simca. Ukjent modell. Svhv fotokort. (K)                    [    ] [    ]

 788     10   Bunad. Jente med flagg, i bunadslignende klær. Eldre Oppi‑       [    ] [    ]

              kort: "Etter naturfargefilm". Ubrukt.  (K)

 789     10   Båt. "Allona". Svensk? ketch. Svhv ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

 790     12   Båt. "Andra Gritti", italiensk. Brukt 1956. Liten hj.brett. (K)  [  15] [  12]

 791     10   Båt. "Astor". 3‑bilders. Bygd 1981, tekn. info. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 792     25   Båt. "Berge Viking". Seilbåt med i "Whitbread Round the World    [    ] [    ]

              Race". Reg.nr. N‑3000. Kort sendt fra New Zealand 1981. (K)

 793     15   Båt. "Bergen Kreds". Redningsselskapet. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

 794     12   Båt. "Braemar". I Hirtshals. 2‑bilders. Ubrukt. (K)              [  16] [  12]

 795     15   Båt. "Christian Radich" ved kai i Oslo. Brukt (1987?). (K)       [    ] [    ]

 796     15   Båt. "Christian Radich". Svak hj.slitasje. Brukt 1992. (K)       [  15] [  15]

 797     15   Båt. "Christian Radich". Ubrukt. (K).                            [  15] [  15]

 798     10   Båt. "Congo", Bark. Under innseiling til Hong Kong. Etter        [ 150] [  10]

              kinesisk maleri. + medflg. tegnet 4‑master barken "Viking". (K)

 799     10   Båt. "Cutty Sark". Brukt 1988. (K)                               [  10] [  10]

 800     15   Båt. "Dana Gloria", DFDS. Brukt 1990(?). (K)                     [    ] [    ]

 801     15   Båt. "Danmark" (1968). Litt teknisk info. Brukt 1995. (K)        [  30] [  15]

 802     20   Båt. "Deutschland". Svhv. Brukt 1954. (K)                        [    ] [    ]

 803     15   Båt. "Drottningholm". Sv. Amerika Linien. Svhv Lf. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 804     10   Båt. "Endeavour", replica. Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

 805     20   Båt. "Europa". Tysk? Med litt tekn. info. Svhv Lf. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 806     10   Båt. "Fram". Lengst nord og syd på polekspedisjoner. Med         [  15] [  10]

              "bølgekant". Svak vertikal brett. Ubrukt. (K)

 807     15   Båt. "Frederik VIII". Farver Lf. Br. 1921. Frim. fjernet. (K)    [    ] [    ]

 808     10   Båt. "Fyn". Danske Statsbaner. Svhv. Noen svake bretter. Ubr.(K) [  30] [  10]

 809     20   Båt. "Gotland" i Visby. Med "Bølgekant". Brukt 1962. (K)         [    ] [    ]

 810     10   Båt. "Gripsholm". Svhv Lf. Litt dårlig stand. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

 811     10   Båt. "Hawila", svensk, brukt. Medfølger R/S "Colin               [  20] [  17]

              Archer", vertikal brett. Ubrukt. (K)

 812     20   Båt. "Hiawatha", fullrigger av Kragerø. M/"Bølgekant". Ubr. (K)  [    ] [    ]

 813     15   Båt. "Horst Wessel" skoleskip. Svhv. Brukt (mell.kr.tid ?). (K)  [  20] [  15]

 814     15   Båt. "IBN Batouta". Ferje Malaga‑Tanger. Litt hj.‑slit. Ubr.(K)  [  19] [  15]

 815     20   Båt. "Jarramas". Ved Borgmästarkajen, Karlskrona. "Bølgekant".   [  20] [  20]

              Eldre (farver). 1940/50‑tall? "Gamle" biler på kai. Ubr. (K)

 816     15   Båt. "Jylland". Dansk fregatt. Liten påskrift, ellers ubr. (K)   [  50] [  15]

 817     12   Båt. "Karl Carstens". 2 kort, båtene ser noe forskjellig ut,     [    ] [    ]

              den ene litt lengre? Ett av kortene i dårlig stand. (K)

 818     10   Båt. "Kon‑Tiki". Kon‑Tiki‑museet. Med "Bølgekant". Ubrukt. (K)   [  15] [  10]

 819     10   Båt. "Kronprins Harald". 2 kort, 2 forskjellige båter. 7500      [  12] [  10]

              og 13.000 brutto tonn. Begge brukt, og med litt/noe minus. (K)

 820     10   Båt. "Kvartsita". Svensk seilskolefartøy. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 821     10   Båt. "Lisskulla IV" på Siljan. Brukt 2000. Hjørneslitsje. (K)    [    ] [    ]

 822     12   Båt. "Medoc". Spansk? Svhv ubrukt fotok., m/noen limrester. (K)  [    ] [    ]

 823     10   Båt. "Nordkapp". Hurtigruten, flerbilders. Brukt. Medfølger      [  30] [  10]

              annonsebilde av "Richard With", limt på tynn papp.  (K)

 824     15   Båt. "Nordstjernen", korvett. Etter maleri. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 825     15   Båt. "Norway". Akershus festning, nattbilde. Påtrykt "God        [    ] [    ]

              Jul" på baksiden. Ubrukt. (K)

 826     20   Båt. "Norway". Kristiansand havn. Ubr. (Medflg. bildeutsnitt     [    ] [    ]

              av båten fra Saga Solreisers katalog). Ubrukt. (K)

 827     10   Båt. "Norwegian Sky". Litt slitasje. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 828     15   Båt. "Pasadena". Svhv Lf fotokort. The East Asiatic Company      [    ] [    ]

              Ltd., Copenhagen. Med litt info. Ubrukt, "som nytt". (K)

 829     10   Båt. "Peter Wessel" og "Holger Danske". 2 kort, begge brukte     [  30] [  10]

              (1977 og 1983) og med litt/noe minus.  (K)

 830     15   Båt. "Peter Wessel". Svak hjørneslitasje. Ubrukt. (K)            [  30] [  15]

 831     15   Båt. "Prinsesse Margrethe". Brukt? Med frim. ikke stemplet. (K)  [  30] [  15]

 832     10   Båt. "Prinsesse Ragnhild". Noen svake "bøyer". Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 833     15   Båt. "Queen Mary 2" i Eidfjord. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

 834     20   Båt. "Royal Viking Star". I Panamakanalen. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 835     15   Båt. "Saltsjön" (1925). Omdøpt til "Björkfjärden" 1971.          [    ] [    ]

              Svhv. Påskrift, ikke postgått. (K)

 836     10   Båt. "Shtandart". Replica (1703). "Jomfrutur". Ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

 837     10   Båt. "Skibladner". Noen limflekker på forside. Brukt 1968. (K)   [  15] [  10]

 838     20   Båt. "Skibladner". Ubrukt (kun blyantpåskr. "Hamar 1982"). (K)   [    ] [    ]

 839     15   Båt. "Songkhla". The East Asiatic Comp. Brett n.v.hj. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 840     20   Båt. "Statsraad Lehmkuhl". Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

 841     15   Båt. "Stena Germanica". Ubrukt. (K)                              [  30] [  15]

 842     10   Båt. "Stena Saga" og annen (ukjent) Stena‑båt. Begge med litt    [  30] [  10]

              minus (bretter etc.). 1 brukt 1975, 1 ubrukt. (K)

 843     10   Båt. "Stockholm". Skruvlinjeskepp, 1857. Modell. Br. 1977. (K)   [    ] [    ]

 844     10   Båt. "Stuttgart". Friedrichshafen. Svhv fotokort. Brukt 1963.    [    ] [    ]

              Liten hjørnebrett. (K)

 845     10   Båt. "Stuttgart". På Bodensee. Ørlite nedklipt? Br. 1976. (K)    [    ] [    ]

 846     15   Båt. "Svanen". Norges siste tremastede seilskip av tre. Br. (K)  [  20] [  15]

 847     12   Båt. "Svanen". Skonnert. Ubrukt. (K)                             [  19] [  12]

 848     15   Båt. "Sørlandet" ved Lindesnes fyr. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 849     12   Båt. "Ulabrand". Redningsselskapet. Ubrukt.  (K)                 [ 100] [  12]

 850     10   Båt. "Victory". Eldre Svhv (svakt brunt?) Lf fotok. Ubrukt. (K)  [  15] [  10]

 851     15   Båt. "Victory". Porsmouth Dockyard. Lf "bølgekant", brukt. (K)   [  50] [  39]

 852     10   Båt. "Victory". Svhv Lf fotokort. Ubrukt.  (K)                   [  15] [  10]

 853     10   Båt. "Visby". Bygd 1980. Ubrukt.  (K)                            [    ] [    ]

 854     12   Båt. "Wasa Express". Brukt 1979. (K)                             [    ] [    ]

 855     15   Båt. "Ørnen". Bark, Stavanger (1869), maleri, farver. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 856     20   Båt. Bastøfergene "Østfold" og "Vestfold", brukt 1996. (K)       [    ] [    ]

 857     20   Båt. Färjtrafik på Stockholms ström. Lf farver, med hvit kant.   [    ] [    ]

              Ubrukt. Ultra nr. 116. (K)

 858     10   Båt. Greetings from "Bore". Nytrykk kort fra ca. 1900. Ubr. (K)  [  75] [  17]

 859     10   Båt. Loschwitz Elbschlösser, Dresden. Svhv. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 860     10   Båt. Maleri av seilskip, antatt rundet Kap Horn. Kort fra        [    ] [    ]

              A.I.C.H. St. Malo "Amicale Int. des Capit. au Long Cours

              Cap Horniers". Påskrift, ikke postgått. (K)

 861     10   Båt. Passasjerbåt i Middelhavet(?). Svhv Lf ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 862     10   Båt. Prachtruderschiff "Bucentaur". Modell i tysk museum.        [    ] [    ]

              Svhv Lf. Brukt 1914 (Bayern‑frimerke). (K)

 863     10   Båt. Stena‑Terminalen Götebort. Noe forskjøvet trykk på bak‑     [    ] [    ]

              siden (adr.felt etc.). Liten påtegning, ellers ubrukt. (K)

 864     10   Båt. Tegnet seilskip. Tekst: Amicale internationale des capi‑    [    ] [    ]

              taines au long cours Cap Horniers la section danoise.

              Protektor: H.K.H. Prins Henrik. Ubrukt. (K)

 865     15   Båt. Ålands Sjöfart. Båt = "Rosella"? Brukt (med Ålandsfrim.     [    ] [    ]

              1,70 mk/Afa 20).  (K)

 866     10   Camping. Teksten Familiecamping, Gvarv. Flerbilders. Ubr. (K)    [  14] [  10]

 867     12   Camping. Øya, Otta. St. Frimerkets Dag 16.11.09 Ski, på          [    ] [    ]

              1740 Julemerke 2009 (nettbilde). Ellers Ubrukt kort. (K)

 868     12   Fiskebåter (S). På utfärd. Arkösunds Hotell. Svhv, ubrukt. (K)   [  12] [  12]

 869     10   Fly. Airbus A 310‑300. Lufthansa. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

 870     10   Fly. Airbus A 310. Lufthansa. Brukt 1990. (+ ekstra kort). (K)   [    ] [    ]

 871     12   Fly. Airbus A321‑100. Lufthansa. Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

 872     10   Fly. Boeing 720. Conair. Små stempelspor forside. Br. 1974. (K)  [    ] [    ]

 873     10   Fly. Boeing 727‑200. Olympic Airways. Lf. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 874     12   Fly. Boeing 727. Lufthansa. Medfølger annet Lufth.kort. (K)      [    ] [    ]

 875     10   Fly. Boeing 727. PanAm. Lf. Hjørnebretter/litt "slitt" Ubr. (K)  [    ] [    ]

 876     10   Fly. Boeing 737 City Jet. Lufthansa D‑ABEF. Liten hjørnebøy.     [    ] [    ]

              Ubrukt. (K)

 877     10   Fly. Boeing 737‑200. Lufthansa D‑ABFB (1983‑97). Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

 878     10   Fly. Boeing 737‑300. D‑ABXT Lufthansa. Brukt 1995. (K)           [    ] [    ]

 879     25   Fly. Boeing 737‑400. LN‑BRB. Braathens Safe. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 880     10   Fly. Boeing 737‑500. D‑ABIH. Lufthansa. Liten "bulk". Ubr. (K)   [    ] [    ]

 881     10   Fly. Boeing 737‑500. Linjeflyg. Brukt 1995. (K)                  [    ] [    ]

 882     15   Fly. Boeing 737. Air Algerie. Brukt 1988. (K)                    [    ] [    ]

 883     10   Fly. Boeing 747 B. Swissair. Lf. Brukt 1972. Noen små flekker    [    ] [    ]

              på forside. Medfølger Swissair Airbus A 320 m/svak brett. (K)

 884     10   Fly. Boeing 747‑151. Northwest Orient. Brukt.  (K)               [    ] [    ]

 885     15   Fly. Boeing 747‑200 B. Olympic. Lf ubrukt.  (K)                  [    ] [    ]

 886     10   Fly. Boeing 747‑300. Sabena. Litt hjørneslitasje. Ubrukt.  (K)   [    ] [    ]

 887     10   Fly. Boeing 757‑200. EC‑EGH. LTE. Brukt (1988?).  (K)            [    ] [    ]

 888     14   Fly. Caravelle SE‑210‑10 B. Transwede. Brukt 1990. (K)           [    ] [    ]

 889     10   Fly. Cessna 404. Swedair. SE‑GMX. Ubrukt.  (K)                   [    ] [    ]

 890     15   Fly. DC 9/30. Alitalia. "Reklame"‑stempel bakside, ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 891     12   Fly. DC‑10. Finnair. Brukt 1982. (K)                             [    ] [    ]

 892     10   Fly. DC‑10. Lufthansa. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

 893     50   Fly. DC‑3 Dakota. PH‑DDA c/n 19109, på Schiphol 30.4.1988.       [    ] [    ]

              Duch Dakota Association. Ubrukt.  (K)

 894     10   Fly. DC‑6B, Sterling. Div. parkerte fly på ukjent sted.  (K)     [    ] [    ]

 895     15   Fly. DC‑8. EC‑BAV. Iberia. Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

 896     10   Fly. DC‑9‑81. Swissair. Lf. Brukt. (K)                           [    ] [    ]

 897     15   Fly. Fokker F28‑4000, Linjeflyg. Brukt 1993. Medfølger litt      [    ] [    ]

              skadet kort med Tristar HZ‑AHE, Saudi Arab. Airl. Br. 1985. (K)

 898     14   Fly. MD‑83. SE‑DHB. Transwede. Ubrukt. (K)                       [    ] [    ]

 899     14   Fly. Pembroke C Mk 52. Svenske flyvåpen. Ubrukt. (K)             [    ] [    ]

 900     10   Flyplass. Frankfurt/M. Svhv Lf fotokort med noen personer.       [    ] [    ]

              Noe påskrift bakside, bl.a. "1959". Ikke postgått.  (K)

 901     14   Flyselskap. Lufthansa. 7 forskj. kort m/fly etc. Alt nettb. (K)  [  21] [  14]

 902     10   Helikopter. Boeing Vertol 107. Sveriges flyvåpen. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 903     20   Helikopter. Sikorski S.61N. Gatwick‑Heathrow Airlink. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 904     70   Historie. 7de juni‑værelset. Svhv Lf ubr. Foto ener. Wilse. (K)  [    ] [    ]

 905     50   Historie. Christian Fredrik aflægger Ed for Riksforsamlingen.    [    ] [    ]

              Farver/Lf. Litt hjørneslitasje. Påskrift, ikke postgått. (K)

 906     60   Historie. Det Michelsenske Ministerium. 10 portretter. Svhv      [ 150] [  77]

              Lf. Brukt 23 XII 05. H. Abels Kunstforlag. (K)

 907     50   Historie. Handlingens (?) Mænd 7. juni. 10 portretter + Stor‑    [ 100] [  55]

              tinget. Svhv Lf. Til Berlin 10.9.05, stmp. "Bestellt vom Post‑

              amte 35 12.9.05, 9‑10 1/2". (Merk tiden, 2 dager!). Svak bøy.(K)

 908     70   Historie. Norges nye flagg heises for 1. gang, kl. 10,00 den     [ 115] [ 110]

              9.6.1905. Akershus, innfelt splittflagg. Farver. Lf ubr. (K)

 909     50   Historie. Stortingets Aabning 22.10.1906. Med Kongen og          [ 150] [  50]

              Dronningen. Svhv Lf. Ubrukt. H. Abel. (K)

 910     10   Hotell. Hotel Ibsen, Skien. Brukt 1987. (K)                      [    ] [    ]

 911     10   Jernbanestasjon (S). Borås. Brukt (1997 ?). (K)                  [    ] [    ]

 912     10   Jernbanestasjon (S). Gällivare. Dundret i bakgr. Påskrift. (K)   [    ] [    ]

 913     10   Jernbanestasjon (S). Göteborg, Sentralst. Brukt 1993. (K)        [  15] [  10]

 914     10   Jernbanestasjon (S). Krylbo, Dalarna. Brukt. (K)                 [    ] [    ]

 915     10   Jernbanestasjon (S). Mariefred. Med ånglokståg. Brukt. (K)       [    ] [    ]

 916     10   Jernbanestasjon (S). Nora. NBJ 16 med tåg avgår til Järle,       [  15] [  10]

              juli 1985. Brukt. (K)

 917     12   Jernbanestasjon (S). Nybro. Med ånglok SJ B 1367 (tillv.         [  15] [  15]

              vid NOHAB Trollhättan 1918. Foto 9.5.1981. Ubrukt. (K)

 918     10   Jernbanestasjon (S). Tyringe. Svhv Lf, nytrykk. Ubrukt.  (K)     [    ] [    ]

 919     10   Jernbanestasjon (S). Umeå. M/skulptur "Grön Eld". Br. 1993. (K)  [    ] [    ]

 920     12   Jernbanestasjon (S). Äsperöd. Ystad Eslöv j.väg 1980. Ubr. (K)   [  24] [  12]

 921     10   Jernbanestasjon (S). Örebro, Centralstationen. Brukt. (K)        [    ] [    ]

 922     20   Julekort. "Vinkel" i rødt/hvitt/blått, hestesko. Lf. Ukjent      [  35] [  20]

              utgiver, kunsner Fred L.... Brukt, utydelig årstall. (K)

 923     15   Julekort. 3 kort, 3 forskj. (ukjente) kirker. 1 br. 1970. (K)    [  30] [  15]

 924     15   Julekort. Flagg etc. Brukt 1920. Lf. Liten hjørnebrett.  (K)     [    ] [    ]

 925     10   Julekort. Heddal stavkirke som bilde.  (K)                       [    ] [    ]

 926     15   Julekort. Motiv Heddal Stavkirke. Brukt(?) 1992.  (K)            [    ] [    ]

 927     20   Julekort. Motiv Nidarosdomen, vinterbilde. Dobbelt kort fra      [  32] [  20]

              Statsbygg med takk og gode ønsker for julen 1998. (K)

 928     10   Julekort. Motiv ukjent Kirke. I.O.G.T./7402. (K)                 [    ] [    ]

 929     10   Julekort. Motiv ukjent kirke. Norges vanf.‑lag. Br. 1973. (K)    [  15] [  10]

 930     10   Kirke (DK). Helligaandskirkens Orgel. Svhv/bruntonet. Ubr. (K)   [  20] [  10]

 931     10   Kirke (Frankrike). 2 svhv. ubr. fotokort. Interiør Sainte‑       [    ] [    ]

              Madeleine Paris og Reims (Lf). Begge på nettbilde. (K)

 932     10   Kirke (S). 2 kort: Flerbilders Algutstorp og Bengtfors. Ubr. (K) [    ] [    ]

 933     10   Kirke (S). Kåtakyrkan, Campingplatsen Storuman. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 934     10   Kirke. 3 kort m/bretter etc. Vikebygd: Svhv. fotok. br. 1950.    [  16] [  11]

              Kvam: Br. 1970‑t. Kinn: 3‑bilders 21x10,5 cm ubr. Alt nettb.(K)

 935     20   Kirke. Biri. Svhv Lf. Brukt, Schw.stempel Biri 8 VI 08. (K)      [  40] [  29]

 936     12   Kirke. Bodø Domkirke, interiør. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

 937     50   Kirke. Bykle, Sætersdalen. Folk i bunad(?) i forgr. Eldre ubr.   [    ] [    ]

              Lf (farver/kolorert?). H. Abel nr. 714, Eneberettiget 1907. (K)

 938     15   Kirke. Bøverdalen, interiør. Lf svhv. Svak bøy 1 hjørne.         [  20] [  17]

              Ubrukt. Svak bøy i 1 hjørne. G.B. 4076. (K)

 939     15   Kirke. Dale, Luster. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                      [  40] [  15]

 940     18   Kirke. Domkirken i Trondheim, detalj. Svhv Lf fotok. Brukt       [  30] [  18]

              1944, m/litt svakt TMS Svarthandlerne/Tr.h. Liten hj.brett.(K)

 941     15   Kirke. Domkirken i Trondheim. Interiør. Lf svhv. Ubrukt.         [    ] [    ]

              F. Bruns Bokhandel/56. (K)

 942     15   Kirke. Domkirken i Trondheim. Korsalteret, gave fra norske i     [    ] [    ]

              Amerika. Svhv Lf. Ubr. Bruns Bokhandel/59, fot. Schrøder. (K)

 943     15   Kirke. Domkirken og Erkebispegården, Trondhjem. Svhv Lf          [    ] [    ]

              fotokort. Ubrukt. Mittet 0161, fot. Schrøder. (K)

 944     15   Kirke. Dovre, Gudbrandsdalen. Ubrukt. Norm. G‑1‑175. (K)         [  40] [  15]

 945     15   Kirke. Engelske kirken, Balestrand. Ubrukt.  (K)                 [  30] [  15]

 946     10   Kirke. Eysteinskirken, Hjerkinn. Hj.brett og ‑slit. Ubr. (K)     [    ] [    ]

 947     10   Kirke. Fjære. Svhv fotokort. Mittet 1918/16. Ubrukt. (K)         [  14] [  10]

 948     12   Kirke. Fredrikstad Domkirke. Interiør. "Bølgekant". Ubr. (K)     [    ] [    ]

 949     12   Kirke. Harstad. 2‑bilders. Ubrukt.  (K)                          [  40] [  12]

 950     12   Kirke. Harstad. Flerbilders. Brukt 1998. (K)                     [    ] [    ]

 951     12   Kirke. Harstad. Interiør, mot altertavlen. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 952     12   Kirke. Haslum. Brukt 1985.  (K)                                  [  15] [  12]

 953     15   Kirke. Heddal Stavkirke, vinterbilde. Svhv. Ubrukt.  (K)         [  28] [  22]

 954     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Bølgekant. M‑1813/8. Brukt 1981. (K)    [    ] [    ]

 955     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Eldre Aune, H 18‑6. Blank overflate     [  10] [  10]

              med hvite kanter. Brukt 1959. Anelse "uskarp". (K)

 956     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Eldre Mittet 1416/18. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 957     15   Kirke. Hernes, Elverum. M/prestebolig. Svhv fotok. br. 1964 (K)  [  21] [  15]

 958     15   Kirke. Hov. Hov i Land. Brukt 1968.  (K)                         [  30] [  17]

 959     20   Kirke. Hove. Vik i Sogn. Ubrukt.  (K)                            [  50] [  20]

 960     25   Kirke. Ilen, Trondhjem. Svhv. Lf. Innviet 7.6.1889. Brukt        [  50] [  25]

              1914. Utgiver C.A. Erichsen Christiania/Trondhjem No. 80.  (K)

 961     10   Kirke. Jeløy. "Bølgekant". Ubrukt.  (K)                          [  30] [  10]

 962     14   Kirke. Jeløy. Glassmaleri av Victor Sparre. Ubrukt. (K)          [  20] [  14]

 963     18   Kirke. Johanneskirken, Christiania. Farve/kolorert? Lf. Brukt    [  36] [  18]

              1908. Noen småflekker på forside. Tekst for‑ og bakside. (K)

 964     10   Kirke. Kapellet i Austråttborgen. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

 965     12   Kirke. Kinnakyrkja, Florø. Svak hj.‑slit. Ubr. Norm. N‑A‑3. (K)  [  80] [  12]

 966     20   Kirke. Kjøllefjord. Ubrukt. To‑Foto AS.  (K)                     [  80] [  35]

 967     15   Kirke. Kvinnherad. Ferdig ca. 1255. Ubrukt. (K)                  [  50] [  44]

 968     20   Kirke. Lom Stavkirke. Interiør. Ubrukt.  (K)                     [    ] [    ]

 969     25   Kirke. Merok, Söndmör. Svhv Lf. Br. 1918. K.Knudsen Bergen. (K)  [  42] [  36]

 970     12   Kirke. Molde. Interiør. Svhv fotok. Ener. Birkeland. Ubr. (K)    [    ] [    ]

 971     12   Kirke. Molde. Normann T‑C‑24. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

 972     20   Kirke. Nidaros‑Domen Trondhjem. Svhv Lf. Svak hj.slit. Brukt     [  32] [  20]

              1930 m/NK 178/15ø Nidaros Domkirke! Oppi 341/Schrøder. (K)

 973     17   Kirke. Nidarosdomen, interiør. Svhv Lf fotok. Brukt 1941. (K)    [    ] [    ]

 974     12   Kirke. Nidarosdomen. Flyfoto. Brukt 1997. (K)                    [    ] [    ]

 975     20   Kirke. Nidarosdomen. Interiør. Svhv Lf (fotokort?), ubrukt.      [    ] [    ]

              F. Bruns Bokhandel/163. Fot. Schrøder.  (K)

 976     14   Kirke. Oddernes, Kristians. S. Tidlig middelalder. Ubrukt.  (K)  [  15] [  14]

 977     10   Kirke. Oslo Domkirke. Hoveddøren med Werenskiolds bronserel‑     [  10] [  10]

              ieffer. Svhv. fotokort. Litt slitasje. Brukt 1953. (K)

 978     10   Kirke. Rauland. 2‑bilders, interiør/ekst. Brukt 1976. (K)        [  15] [  10]

 979     10   Kirke. Rauland. Svhv fotokort. Brukt 1962. (K)                   [  25] [  10]

 980     15   Kirke. Ringsaker. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                         [  30] [  15]

 981     15   Kirke. Risør. Fra 1647, restaur. 1928. Interiør. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

 982     10   Kirke. Rjukan. Ubrukt. Litt kant‑/hjørneslitasje. (K)            [  25] [  10]

 983     15   Kirke. Romsdalsmuseets Kapell, Molde. Brukt 1979. (K)            [    ] [    ]

 984     12   Kirke. Røros. Interiør. Brukt 1981. (K)                          [    ] [    ]

 985     10   Kirke. Sandefjord. Ubrukt.  (K)                                  [    ] [    ]

 986     75   Kirke. Sjaastad, Lier. Svhv. Lf. Udelt adr.side (skrift på       [ 200] [ 154]

              bildesiden). Svak hjørnebøy. Brukt 1902.  (K)

 987     30   Kirke. Sole. Rogaland. Svhv. Lf. Ubrukt. Kirken ble revet        [  56] [  55]

              av tyskerne under krigen, lå for nærme Sola flyplass... (K)

 988     20   Kirke. Sollia, Rondane (1736‑38) av tømmer. Interiør. Ubr. (K)   [  25] [  20]

 989     20   Kirke. Stavern. Eldre Mittet‑kort, farver/hvit kant.             [    ] [    ]

              Påskrift/adressert og frankert, men uten stempel. (K)

 990     12   Kirke. Stiklestad. Interiør. Motivstmp. Stiklestad 31.8.00. (K)  [    ] [    ]

 991     12   Kirke. Sødorp, Vinstra, Gudbrandsdalen. Interiør. Brukt. (K)     [  20] [  12]

 992     15   Kirke. Søsterkirkene (1100‑tall). Gran/Hadeland. Br.1997. (K)    [    ] [    ]

 993     10   Kirke. Tanum, Bærum. Farvetegning Trygve M. Davidsen.  (K)       [    ] [    ]

 994     10   Kirke. Tromsdalen Kirke. Glassmaleri av Victor Sparre. Ubr.(K)   [  15] [  10]

 995     10   Kirke. Trondenes, Harstad. Litet bilde. Brukt.  (K)              [    ] [    ]

 996     12   Kirke. Trondhjem, Domkirken. Lf svhv. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 997     12   Kirke. Trondhjem. Domkirken. Svhv Lf. Brukt 1910. Frim. fj. (K)  [    ] [    ]

 998     15   Kirke. Trondhjems Domkirke (rek) Vestfronten. Nordhagens         [  15] [  15]

              model 1921. Svhv Lf. Ubrukt. F. Bruns Bokhandel. (K)

 999     15   Kirke. Trondhjems Domkirke, Døpefonden. Lf svhv. Ubrukt.         [  60] [  15]

              Svak hjørneslitasje. C.A. Erichesen, Trondhjem:5. (K)

1000     25   Kirke. Trondhjems Domkirke. Festgudstjeneste 17. mai 1914.       [ 110] [  25]

              Svhv Lf Ubrukt. F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondhjem. (K)

1001     15   Kirke. Trondhjems Domkirke. Syvhodekapitælet. Svhv Lf. Ubrukt.   [    ] [    ]

              F. Bruns Bokhandel/17. (K)

1002     15   Kirke. Ukjent. Eldre svhv. Lf. Ubrukt.  (K)                      [    ] [    ]

1003     10   Kirke. Ukjent. Vinterbilde. N.Vanførelag. Ubrukt (m/frim). (K)   [  15] [  10]

1004     12   Kirke. Vangskyrkja, Voss (700 år). Brukt 1977.  (K)              [  15] [  12]

1005     10   Kirke. Vatnås, 2 bilders, Interiør + eksteriør. Brukt 1966. (K)  [  15] [  10]

1006     15   Kirke. Venabygd Fjellkapell. Ubrukt.  (K)                        [  30] [  17]

1007     12   Kirke. Venabygd, Gudbrandsdalen. Interiør. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1008     16   Kirke. Vinje, Telemark. Tømret korskirke (1796). Ubrukt. (K)     [  30] [  22]

1009     12   Kirke. Volda, interiør. Svhv fotok. Brukt 1948. Litet hakk       [  15] [  15]

              i hvite marg oppe. (K)

1010     10   Kirke. Voss (1270). Interiør. Ubrukt. (K)                        [  15] [  10]

1011     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe II. Ubrukt. (K)                [  19] [  10]

1012     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe II/Prins Henrik. Br.1982. (K)  [    ] [    ]

1013     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe II/Prins Henrik. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1014     12   Kongelig (DK). Dronning Margrethe på "Strøget". Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1015     12   Kongelig (DK). Kronprinparet Frederik og Mary med                [    ] [    ]

              tvillingene. Ubrukt. (K)

1016     14   Kongelig (DK). Kronprinsesse Mary. Ubrukt. (K)                   [  50] [  14]

1017     10   Kongelig (DK). Prins Joachim og Prinsesse Alexandra. Ubr. (K)    [  50] [  10]

1018     10   Kongelig (DK). Regentparet, Kronprinsparet, Prins Joachim        [    ] [    ]

              og prinsesse Marie. Nyttår 2009. Ubrukt. (K)

1019     10   Kongelig (GB). Dronning Elizabeth og Prins Philip til hest.      [    ] [    ]

              Lf. Litt hjørneslitasje. Brukt 1981. (K)

1020     50   Kongelig (GB). H.R.H. Duke of Edinburgh/prins Philip. Spesielt   [    ] [    ]

              trykk: "Gullskimrende", varierer etter lyset. Brukt 1987 (K)

1021     10   Kongelig (GB). Queen Elizabeth and Prince Philip. Brukt 1977.    [    ] [    ]

              Hjørneslitasje og ‑bretter. (K)

1022     10   Kongelig (GB). The Prince of Wales and Lady Diana. Br. '81. (K)  [    ] [    ]

1023     10   Kongelig (S). Falu gruve. "Gästboken" kungliga besök. Ubr.(K)    [    ] [    ]

1024     14   Kongelig (S). Gustaf Adolf m/gevær. Svhv Lf Br. 1911. (K)        [    ] [    ]

1025     10   Kongelig (S). Gustaf VI Adolf. Svhv Lf fotokort. (K)             [  15] [  10]

1026     25   Kongelig (S). Gustaf. Farve Lf. Udelt adr.side. Brukt 1905. (K)  [  75] [  33]

1027     10   Kongelig (S). Kongen og dronning Silvia. Storkyrkan              [    ] [    ]

              Stockholm 19.6.1976. (K)

1028     10   Kongelig (S). Kongen og dronning Silvia. Ubrukt. (K)             [    ] [    ]

1029     10   Kongelig (S). Kongen og Silvia fisker laks. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1030     10   Kongelig (S). Kongen og Silvia Sommerlath. Ubrukt. (K)           [  21] [  10]

1031     15   Kongelig (S). Oscar II. Svhv Lf. Påskrift, ikke postgått. Svak   [ 100] [  17]

              Svak hjørnebøy og litt hjørneslitasje. (K)

1032     15   Kongelig (S). Sveriges Konungahus. Foto 1918. Svhv Lf. Ubr. (K)  [    ] [    ]

1033     10   Kongelig (Ty). Prinz August Wilhelm +sønn Prinz Alexander Ferdi‑ [    ] [    ]

              nand. Svhv/bruntone Lf. Br. i Tyskl. 1917 (7,5 pf Germ.). (K)

1034     10   Kongelig (Ty). Prinz Wilhelm von Preussen. Svhv Lf. Br. '09 (K)  [    ] [    ]

1035    150   Kongelig. Bryllup Kronprins Olav og Prinsesse Märtha 1929.       [ 121] [ 121]

              Mappe (Oppi) med 10 forskjell. sammenhengende svhv Lf fra

              bryllupet. 1 kort m/svak brett. Flere eks. på nettsiden. (K)

1036     40   Kongelig. Christian Fredrik. Lf (farver). Brukt 1946, m/10+10ø   [ 100] [  66]

              kr.pr. Olav, TMS‑stmp. 99/Oslo H7‑lotteriet.  (K)

1037     50   Kongelig. Dronning Maud krones i Trondhjems Domkirke. Svhv       [  41] [  41]

              Lf. Ubrukt. (K)

1038     20   Kongelig. Dronning Maud. Spaserer med hunder. Svhv Lf.           [  17] [  17]

              Påskrift 1930, ikke postgått. Svak bøy høyre side.  (K)

1039     40   Kongelig. Erindringskort. Kongefamilien tager afsked fra         [  33] [  33]

              Danmark. Svhv Lf. Påskrift, ikke postgått. (K)

1040     65   Kongelig. Fra Kronprins Olavs Værelse. Sitter på gyngehest.      [ 265] [  90]

              Svhv Lf UPU‑kort. Brukt 1906. (K)

1041     40   Kongelig. Fransk kort, Den kongelige familie. Svhv Lf. Antatt    [  33] [  33]

              tidl. 1900‑tall fra Frankrikebesøk. Ubr. Litt kant‑/hj.sl.(K)

1042     20   Kongelig. Keiser Wilhelm og Kongen foran Garde‑Kompagniet.       [  28] [  22]

              Svhv Lf, ubrukt. (K)

1043     40   Kongelig. Keiser Wilhelm og Kongen kjører til Stiftsgaarden.     [  51] [  51]

              Svhv Lf ubrukt. Eneberettiget 1906 H. Abel, Christiania. (K)

1044     15   Kongelig. Kong Haakon og dr. Maud ? Hestekjørtøy, norske         [  13] [  13]

              flagg. Litt "blasst". Mittet 1905. Brukt 1 XII 1905. (K)

1045     35   Kongelig. Kong Haakon VII. Svhv ubrukt. Mittet 137. (K)          [  36] [  35]

1046     40   Kongelig. Kong Haakon VII. Svhv ubrukt. Påskrift 1914, ikke      [  33] [  33]

              postgått. (K)

1047     20   Kongelig. Kong Haakon. Svhv Lf. Brukt 1906. Litt skrift på       [  22] [  22]

              forside, og noen stempelflekker? Eneber. L. Forbech 1905. (K)

1048     15   Kongelig. Kong Olav (i Holmenkollen). Ubrukt. (K)                [  13] [  13]

1049     12   Kongelig. Kong Olav, portrett. Ubrukt. (K)                       [  10] [  10]

1050     40   Kongelig. Konge‑Indtoget 25.11.1905. Heimdals Ankomst.           [  33] [  33]

              Svhv Lf, ubrukt. Eneber. Abel 1905. (K)

1051     60   Kongelig. Konge‑Indtoget 25.11.1905. Med Løvland, Kronprindsen,  [  49] [  49]

              Dronningen, Kongen. Svhv Lf, ubrukt. Eneber. Abel 1905. (K)

1052     15   Kongelig. Kongeindtoget. Illuminationen ved Storthinget.         [  13] [  13]

              Svhv Lf. Mittet No. 10. Kan være ny‑/opptrykk? Ubrukt. (K)

1053     50   Kongelig. Kongen og Dronningen med Følge. I Voksenkolaasen.      [  41] [  41]

              Svhv Lf, ubrukt. 1 liten/svak hj.brett. Mittet, foto Wilse. (K)

1054     40   Kongelig. Kongen paa Agetur. Svhv/Lf. Brukt 1906. Liten på‑      [  42] [  42]

              skrift nederst på forside. Meget svak brett. (K)

1055     30   Kongelig. Kongens hjemkomst 7. juni 1945. Svhv fotokort. Med     [  37] [  37]

              4 lim‑/papirrester i hjørnene bakside. Ubrukt. Oppi 162. (K)

1056     14   Kongelig. Kongeparret paa Slotsbalkonen første Gang. Slotts‑     [  14] [  14]

              plassen full av folk. Svhv Lf. ubrukt. (K)

1057     10   Kongelig. Kronprins Haakon og Mette‑Marit Tjessem Høiby.         [  10] [  10]

              Bryllup 25.8.2001. Farve, med "ramme". 12x17 cm. Medfølger

              annet bilde med svak brett. Begge ubrukte. (K)

1058     10   Kongelig. Kronprins Haakon og Mette‑Marit Tjessem Høiby. Bryl‑   [    ] [    ]

              lup 25.8.2001. Svarthvit, med "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

1059     10   Kongelig. Kronprins Haakon, m/hunder, og 3 småbilder. Ubr. (K)   [  10] [  10]

1060     10   Kongelig. Kronprins Haakon. Bryllup 25.8.2001. Svarthvit med     [  10] [  10]

              "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

1061     35   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv/brunlig Lf. (E.Hård?) Ubr. (K)    [  41] [  35]

1062     15   Kongelig. Kronprinsfamilien. Svhv. Påskrift 1947, ikke post‑     [  29] [  15]

              gått. Div. svake bøyer. (K)

1063     16   Kongelig. Kronprinsparet. Ubrukt. (K)                            [  14] [  14]

1064     10   Kongelig. Mette‑Marit Tjessem Høiby. Bryllup 25.8.2001.          [  10] [  10]

              Svarthvit, med "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

1065     30   Kongelig. Norges Kongefamilie. 3 mindre bilder i "rammer". Svhv  [  32] [  32]

              Lf. Brukt 1906 fra GB til Norge. Skrift også på forside.(K)

1066     10   Kongelig. Norges Kronprinsfamilie. Svhv. Anelse uskarp?  (K)     [  10] [  10]

1067     80   Kongelig. Norges Kronprinspar. Mappe med 8 postkort svhv fra     [  82] [  82]

              bryllupsfestlighetene i Oslo 1929. Omslag med silhuetter. (K)

1068     12   Kongelig. Prins Haakon Magnus. Ubrukt.  (K)                      [  11] [  11]

1069     25   Kongelig. Prins Harald og prinsessene Astrid og Ragnhild.        [  21] [  21]

              Svhv Lf fotokort. Noe hjørneslitasje. Ubrukt.  (K)

1070     10   Kongelig. Prinsesse Märtha Louise. Aune/Scan‑Foto. Ubrukt. (K)   [  10] [  10]

1071     12   Kongelig. Prinsesse Märtha Louise. Mittet/Rude foto. Ubr. (K)    [  10] [  10]

1072     30   Kongelig. Prinsesse Märthas ankomst til Oslo. Svhv Lf. Ubrukt.   [  36] [  36]

              Påført "19. mars 1929" i kant på forsiden. Eneret S. Gran. (K)

1073     25   Kongelig. Prinsesse Ragnhild. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)         [  21] [  21]

1074     18   Kongelig. Signing i Nidaros Domkirke 1991. Flerbilders. Bak‑     [  22] [  22]

              side m/særstmp. Kalvskinnet Tr.h. 23.6.91 + Nidaros Domkirke‑

              stempel, på 30ø NK 439. Nummerert kort. (Bakside på nett). (K)

1075     60   Kongelig. Skaugum. Hefte med 4 sider à 4 bilder + bilde kron‑    [  51] [  51]

              prinsparet. Svhv. Sammenbrettet, sendes som kort/trykksak. (K)

1076     25   Krig. Kong Albert, Belgia, ved fronten 1914‑15. Svhv tegning     [    ] [    ]

              på grå bakgrunn. Ubrukt.  (K)

1077     20   Kunst. Maleri/tegning? Svhv m/hester, skiløper, hus og kirke i   [  28] [  20]

              bakgr. Brukt 1913. Farsund‑ og utydelig 4‑rings stempel. (K)

1078     40   Lapper. Lappefamilie. Ubrukt. Mørkt bilde. "Reklame/Logo" med    [ 160] [  40]

              båt/flagg/krone for Norden‑Fjeldske på adr.siden (nettb.) (K)

1079     15   Maleri. J. Constable (GB). Hove Beach, Susses. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1080     25   Marine. "Norge", panserskipet under fullfartsprøve høsten        [  75] [  25]

              1900. Svhv (nytrykk). Ubrukt. (K)

1081     10   Marine. 3 forskj. admiraler. Eldre svhv Lf. 2 ubrukt. Prince     [  15] [  10]

              Louis Alexander of Battenberg, A.L. Douglas, Lord Charles? (K)

1082     10   Marine. Boys of the royal Naval School, Greewich. Lf farve       [    ] [    ]

              ubr. Medflg. Trofeer for HMS Carlisle? Svhv Lf, påskrift. (K)

1083     20   Marine. Fartøy passerer Hochbrücke‑Levensau. Lf farver.          [  30] [  20]

              Til Norge, stmp. Kiel 24.8.06.  (K)

1084     10   Marine. Flere fartøyer, ukjent land. Eldre Lf svhv. Ubr. (K)     [    ] [    ]

1085     10   Marine. Flottan på Strömmen, Stockholm. Lf farver. Brukt,        [    ] [    ]

              frimerke (pent) fjernet.  (K)

1086     15   Marine. H.M.S. "Lord Nelson" (1906/08). Svhv (brunlig) Lf.       [  75] [  40]

              Som julekort. Ubrukt. Liten rift i kanten. (K)

1087     12   Marine. H.M.S. "Monmouth" (1901). Senket utenfor Chile 1.11.     [  75] [  40]

              1914. Brukt 1906, frim. fjernet. Lf farver. Litt "slitt". (K)

1088     10   Marine. Hangarskip m/supplybåter(?). Svhv Lf br. GB 1978. (K)    [    ] [    ]

1089     15   Marine. Havn i Brest. Svhv Lf. Br. 1928 (m/2 stk. Afa 151). (K)  [    ] [    ]

1090     10   Marine. HMS Excellent, Guard House, svhv Lf. Brukt 1906. Med‑    [    ] [    ]

              følger marineflåte i skumring, ukjent sted, påført 1918. (K)

1091     10   Marine. Jagare/artilleristrid. Svensk Lf farver. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1092     10   Marine. Kanonslupp. Modell Stockholm marinmuseum. Svhv ubr. (K)  [  50] [  10]

1093     10   Marine. Klart skepp till drabbning. Lf farver, ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

1094     15   Marine. Krigsskip, tysk, m/Hakekorsflagg. Svhv Lf ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1095     10   Marine. Life in the Navy. Training Young Gunners. Medflg. U‑     [    ] [    ]

              båt (engelsk/eldre?) i litt dårlig stand. Begge Svhv Lf. (K)

1096     10   Marine. Lisboa. Marinha de Guerra Portuguesa. Svhv Lf foto‑      [    ] [    ]

              kort. Hjørnebrett. Brukt (til Sverige) 1952. (K)

1097     10   Marine. Modell av "Liberte", museum Paris. Medflg. "Emile        [    ] [    ]

              Bertin" (fransk, 1933) i litt dårlig stand. Begge Svhv Lf. (K)

1098     10   Marine. Royal Navy. The Team works. Påskrift, ikke postgått.(K)  [    ] [    ]

1099     15   Marine. S.M.S. "Zähringen", antatt tysk og eldre kort. Litt      [    ] [    ]

              påskrift. Med stempel "Deutsche Kinderpost" (nettbilde). (K)

1100     10   Marine. Scapa Flow. Svhv Lf. Flere fartøyer. Ubrukt. Lapp på     [    ] [    ]

              bakside med påført "Scapa Flow 1918".  (K)

1101     10   Marine. Skruvlinjeskeppet "Stockholm" (1857). Modell, ubr. (K)   [    ] [    ]

1102     10   Marine. Svensk Jagare i hög sjö. Svhv Lf, ubrukt. (K)            [    ] [    ]

1103     10   Marine. Svensk U‑båt. Brukt 1994. (K)                            [    ] [    ]

1104     15   Marine. Svhv Lf fra 1920. Påskrift (engelsk) om avbrutt          [    ] [    ]

              reise, retur til Gilbraltar p.g.a. grov sjø. Ikke postgått. (K)

1105     10   Marine. Tablet onboard H.M.S. "Victory", marking spot where      [    ] [    ]

              Nelson fell. Eldre Lf svhv (bruntonet?), ubrukt. (K)

1106     10   Marine. U.S.S. Amphion AR.13. Lf blåtonet, ubrukt.  (K)          [  75] [  10]

1107     10   Marine. U.S.S. Wilkinson DL‑5. Lf svhv. ubrukt. (K)              [    ] [    ]

1108     25   Marine. Ubåt/skip som synker? Antatt tysk kort. Lf farver.       [ 150] [  25]

              Brukt 1917, m/stempel, er "Portofritt" e.l.? Baks. på nettb. (K)

1109     10   Marine. US Landgangsfartøy. Historiebeskrivelse om angrep på     [    ] [    ]

              Syria, Libanon etc. Lf Ubrukt.  (K)

1110     15   Monument. Frihetsmonumentet, Byparken Grimstad. Brukt 1988. (K)  [  50] [  15]

1111     40   Patriot. "I havn", Michelsen på båt "Norge" m/norsk flagg m/     [ 120] [  44]

              krone. Tegnet, brunlig Lf. Brukt tidl. 1900‑tall, frimerke

              delvis fjernet. Brett diagonalt nedre høyre hjørne. (K)

1112     70   Patriot. 3 portretter (svhv) i ring m/Løve og flagg. (Berner,    [    ] [    ]

              Løvland og Michelsen ?). Brukt 1906. Liten påskrift fors. (K)

1113     65   Patriot. Akershus Fæstning 9. juni 1905. UPU. Svak diagonal      [    ] [    ]

              bøy høyre side. Svhv Lf ubrukt. (K)

1114     50   Patriot. Bj. Bjørnson på båten "Norge", norsk flagg, dikt.       [ 100] [ 100]

              Påskrift 1917, ikke postgått. Litt hjørneslitasje. (K)

1115     40   Patriot. Bjørnson‑sangen "Den norske sjømann er et gjennomb..."  [ 100] [  88]

              på forside + bilde av båt i nød/redningsskøyte? Tegning Trygve

              M. Davidsen. Eldre? Fra kortserie med div. sanger. Ubrukt. (K)

1116     50   Patriot. Brevkort, med "etikett" påtrykt: "Jeg vil værge         [ 150] [  83]

              mit land, 1814‑1914", med norsk flagg. Brukt 1916. Noe ut‑

              flytende blekk i skriften på baksiden. (K)

1117     30   Patriot. Bunadskledd gutt med norsk flagg. Lf farver. Brukt      [  30] [  30]

              som julekort 1941. J.F. Fahlstrøm 1012. Svak hjørnebrett. (K)

1118     35   Patriot. Den 7. juni 1905. Mange folk i gatene, ukjent sted.     [    ] [    ]

              Svhv Lf. ubrukt. (K)

1119     50   Patriot. Fra Neutralitetsvernet. Jeg vil værge mit land!         [ 150] [ 121]

              Liten dampbåt m/norsk flagg (tegning) Lf farver. Eneret For‑

              svarsforeningen. Kølbelske Tryk. Brukt 22.12.1916. (K)

1120     50   Patriot. Ja!‑kort, med 2 portretter. Med tekst "Ja, vi elsker    [ 160] [  55]

              elsker dette landet...". Svhv Lf. Brukt 1905. (K)

1121     50   Patriot. Ja‑kort. Del av flagg, bunadskledd dame. Kolorert?      [ 100] [  55]

              Ubrukt UPU‑kort. Litt hjørneslitasje.  (K)

1122     25   Patriot. Jubileum 1814‑1914. Eidsvoldbygning og Stortinget.      [  25] [  25]

              Farve Lf. Påskrift, ikke postgått. M. & Co nr. 16. (K)

1123     55   Patriot. Kong Haakon VII aflegger Ed i Storthinget 27.           [    ] [    ]

              Novbr. 1905. Svhv brukt 1906. J. Fredriksons Eftf. Chr.ania (K)

1124     25   Patriot. Kongeriget Norges Grundlov. Lf svhv (bruntonet). Br.    [ 100] [  28]

              1913, med TMS nr. 6 II (Jubilæums utst..) + m/Tysk/Fransk. (K)

1125     14   Patriot. Minnestein i Nybergsund: Kongen og Kronprinsens         [    ] [    ]

              opphold der våren 1940. Svhv fotok. Br. 1959, frim. ødel. (K)

1126     12   Patriot. Norges nasjonalsang + Aulestad. Flerbild. Br.1988 (K)   [    ] [    ]

1127     10   Patriot. Norsk flagg med innfeldte portretter av Konge og        [    ] [    ]

              Dronning. Reproduksjon av kort fra 1905. Ubrukt. (K)

1128     10   Patriot. Norsk flagg, m/Kong Haakon og Dr. Maud i "rammer" +     [    ] [    ]

              krone. Kopi av kort fra 1905, brukt 2007. Svak bøy. (K)

1129     10   Patriot. Norsk flagg. Eldre Mittetkort (serie 207). Ubrukt. (K)  [  15] [  11]

1130     10   Patriot. Norsk flagg. Eldre Oppikort. Ubrukt. (K)                [  15] [  11]

1131     65   Patriot. Norsk splittflagg (farver), med innfelt bilde.          [ 100] [  77]

              Udelt adresseside. Påskrift/fødselsdagshilsen som "dikt"

              på forsiden. Lf. Adressert, men neppe postgått.  (K)

1132     25   Patriot. Stortingspresid. Carl Berner. Svhv Lf. Brukt 1907. (K)  [  25] [  25]

1133     50   Patriot. Tegnet: Båten "Sønner av Norge", folk, flagg.           [    ] [    ]

              Lf farver. Påskrift (1913/1915 ?). (K)

1134     50   Patriot. USA‑kort. Norway, hilsen til Norge, m/dikt. Norsk og    [  65] [  50]

              amerik. flagg. Farve/Lf. Udelt adr.side. Brukt 1906 (frim. pent

              fjernet). Svak brett, hj.slit. Copyright Peterson, Boston. (K)

1135     35   Personer. Carl Berner. Svhv Lf ubrukt.  (K)                      [    ] [    ]

1136     25   Personer. Chr. Michelsen. Svhv Lf ubr. Eneber. Mittet 1905. (K)  [  25] [  25]

1137     25   Personer. J.G. Lövland, Udenrigsminister. Svhv UPU‑kort, med     [    ] [    ]

              smal plass til skrift. Påskrift, ikke postgått. (K)

1138     40   Personer. Rikard Nordraak. UPU‑kort. Lf. Ubrukt, ørsmå påteg‑    [    ] [    ]

              ninger forside, bl.a. korrig. navnestaving. Svhv/Farver. (K)

1139     40   Personer. Roald Amundsen. Svhv nytrykk. Med særst. R.A.'s        [ 150] [  88]

              fødested Tomta, Torp, rundstmp. Torp 17.5.94 og merkat

              Sydpolen 1910‑1912 m/kart. (Bakside på nettbilde). (K)

1140     40   Personer. Statsminister Michelsen, Udenrigsminister Løvland      [    ] [    ]

              med flere afventer Kongen efter Visiten hos Prins Heinrich.

              Christiania 28.11.1905. Svhv. Lf. Brukt 21 XII 05. (K)

1141     40   Personer. Statsminister Michelsen. Svhv Lf. Brukt 1905.  (K)     [  40] [  40]

1142     10   Personer. Tordenskjold. Maleri av B. Denner 1719. Ubrukt. (K)    [  10] [  10]

1143     20   Påskekort. Kyllinger drar vogn med kyllinger. Norsk Arbeide.     [    ] [    ]

              Lf. Brukt 31.3.1942. Med 15ø Sturlason (NK 295).  (K)

1144     15   Reklame. Color Line. "Captain Kid". Ubrukt.  (K)                 [    ] [    ]

1145     10   Reklame. Jetpak. 3 svenske kort m/fly. Br./ubr. Alle nettb. (K)  [    ] [    ]

1146     10   Reklame. Jetpak. Ubrukt. (K)                                     [    ] [    ]

1147     10   Reklame. Mekanisk fugl? Antatt reklamekort for noe? Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1148     15   Reklame. Royal Mail Line. "Atlantis" i Norge. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1149     10   Reklamekort bil. Auto Union Dienst. Brukt 1962. (K)              [    ] [    ]

1150     12   Reklamekort bil. Bentley Continental 1954. Svhv 18x13 cm.        [    ] [    ]

              For USA‑markedet. Pris $ 7.500. (K)

1151     10   Reklamekort bil. Jaguar Mark 10. 14x9 cm. Med tekn. info.  (K)   [    ] [    ]

1152     10   Reklamekort for British Leyland bildeler. 24 x 16 cm. (K)        [    ] [    ]

1153     10   Same. Reinsdyr med slede. Ubrukt.  (K)                           [  60] [  21]

1154     15   Samer. Brudefølge, Kautokeino. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1155     12   Samer. Gammel same. Ubrukt. Eldre Mittetkort 139/025‑242.  (K)   [    ] [    ]

1156     15   Samer. Med barn og hunder. Brukt 1983. Kort fra Dyrebeskytt‑     [  60] [  15]

              elsens kalender. Foto Mittet. (K)

1157     25   Samer. Med reinsdyr og hund ved gamme. Brukt 1965. (K)           [ 110] [  25]

1158     35   Samer. Samebarn med komse. Brukt 1972. (K)                       [ 250] [  35]

1159     14   Samer. Samebarn med sin beste venn. Aune F‑9967‑1. (K)           [    ] [    ]

1160     10   Samer. Samepar i brudestas. Ubrukt, med navnestempel             [    ] [    ]

              på baksiden. Svak horisontal bøy. (K)

1161     14   Samer. Samepike med reinsdyr. Brukt 1982. (K)                    [    ] [    ]

1162     40   Samer. Samepiker, Kvenangsfjellet. Farvekort med hvit kant.      [    ] [    ]

              1 svak hjørnebøy. Rundstmp. Namsos 12‑7‑60. Aune F‑53‑7. (K)

1163     12   Samer. Ved teltet. Ubrukt.  (K)                                  [    ] [    ]

1164     15   Skulptur. Fredrikstad. Minne om falne 1940‑45. Kirke i bak‑      [    ] [    ]

              grunn. Eldre Mittet‑kort, 1336/11. Ubrukt. (K)

1165     15   Statue. Rytterstatue M.B. Landstad + Seljord kirke. Br. 1961.(K) [    ] [    ]

1166     15   Tog (S). 1. svenske enfaslok, 1909. Ubrukt. (K)                  [  15] [  15]

1167     10   Tog (S). Bergslagernas Järnv. snälltågslok H3 nr. 84. (Vagn‑     [  19] [  17]

              & Maskinfabriken i Falun 1916. Ubrukt. (K)

1168     12   Tog (S). Gefle‑Dala Jernv.klubb. Lok H3 17 v/Falu lokstation     [  15] [  12]

              31.8.1979. Ubrukt. (K)

1169     10   Tog (S). Godståg med 2 Du2 lok v/Tjörnarp. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1170     10   Tog (S). Godståglok (1880) för Bergslagernas J.väg. Ubr. (K)     [  15] [  10]

1171     12   Tog (S). Gotlands Järnv. lok nr. 3 "Gotland" (1878). Ubr. (K)    [  15] [  12]

1172     12   Tog (S). Hg2 656 og 660 med Hg 765, tåg 6735. Tälle Grindar      [    ] [    ]

              1986. Ubrukt. (K)

1173     10   Tog (S). Hjo: Järnvägsparken. Ubrukt. (K)                        [  15] [  10]

1174     10   Tog (S). Lot 6 kort: SSnJ, SJ X9, SJ Rc4 m/rst 321, NKIJ,        [  15] [  10]

              Ra 993 "Rapid".  + 1 svhv avsporing. Alle ubrukte.

1175     10   Tog (S). Museijärnvägen Mariefred‑Läggesta. Ubrukt.  (K)         [  15] [  10]

1176     12   Tog (S). Museiselskapet Jädraås‑Tallås. Jädraås st. 1986.        [  15] [  12]

              Med Lok nr. 4 og sommervogn CN 205. Brukt 1994. (K)

1177     15   Tog (S). Oscar II:s audiensvagn (bygd Berlin) 1874. Ubrukt. (K)  [  15] [  15]

1178     10   Tog (S). Ostexpressen på Skara 1981. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

1179     10   Tog (S). Persontåg Nr. 2671 til Ankarsum 21.197. Brukt 1981. (K) [    ] [    ]

1180     15   Tog (S). Persontågslok litt P nr. 27, lev. 1914 for SJ:s         [  13] [  13]

              første elektrif. linje Kiruna‑Riksgränsen. Ubrukt. (K)

1181     10   Tog (S). Salong i drottning Sofias vagn. Brukt.  (K)             [    ] [    ]

1182     14   Tog (S). SJ B 1384 med extra persontåg vid Mormorsgruvan         [  15] [  14]

              6.5.1972. Ubrukt.  (K)

1183     10   Tog (S). SJ N 1169 med persontåg. Enskedebanan 1979. Ubr. (K)    [  15] [  10]

1184     15   Tog (S). SJ Rc5 1377 i Nässjö. Farveeksperiment for kommende     [  15] [  15]

              høyfartstog. Juni 1985. Ubrukt. (K)

1185     12   Tog (S). SJ S1 1921 i Enköping 4.6.1977. Ubrukt.  (K)            [  15] [  12]

1186     10   Tog (S). SJ S2 1306 i Hagalund 18.11.1972. Ubrukt. (K)           [  15] [  10]

1187     10   Tog (S). SJ's Snabbtåg X2 nr. 2001. Tilv. av ABB. Brukt. (K)     [    ] [    ]

1188     10   Tog (S). Skara Järnv.mus. Ånglok (1937). Kålltorp 1973. Ubr.(K)  [    ] [    ]

1189     15   Tog (S). Stockholm C‑Narvik. v/Vassijauri 30.6.1989. Ubr. (K)    [  15] [  15]

1190     10   Tog (S). Tp 3508. Extratåg i Åseda 6.5.1978. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1191     10   Tog (S). V.Götl.‑Göteb J.vägars lok 4 (1899) i Hjo. Ubr. (K)     [    ] [    ]

1192     10   Tog (S). X16 973. Ludviks 5.4.1976. Ubrukt. (K)                  [  15] [  10]

1193     10   Tog (S). Xoa2p 34. Långängstorp 19.5.1962. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1194     10   Tog (S). Östra Södermanlands Järnväg, museibane. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1195     10   Tog (S). Ånglok CHJ 17. I Gylsboda 10.4.1976. Ubrukt. (K)        [  10] [  10]

1196     10   Tog (S). Ångloket "Loke", Galtströms Bruk. M/info. Ubrukt. (K)   [  10] [  10]

 

BLADER/HEFTER                           

1197     10   Studenterrevyen 1947/Uka47 Fandango. Hefte A5 82 s. Fin st. (W)  [    ] [    ]

1198     20   Mao Tse‑Tung. Mot Liberalismen. Hefte 9,5x14,5 cm, på norsk.     [    ] [    ]

              Utgiver: Forlaget for fremmede språk, Peking. Forside: (W)

 

BILDER/TEGNINGER                        

1199     10   "The Battle of Camperdown" (1799). Maleri, farve. På kort        [    ] [    ]

              (ikke postkort).  (K)

1200     10   Bentley Continental Saloon. Svhv fotokort 14x9 cm. (K)           [    ] [    ]

1201     10   Båt. "Cinderella". Viking Line. NB! Foto, ikke postkort. (K)     [    ] [    ]

1202     10   Daimler 2,5 l Conquest. Svhv bilde på 13,5x8,5 cm tykt kort. (K) [    ] [    ]

1203     12   Dresden. Rathaus. Eldre farvekort (uten noe trykk bakside). (K)  [    ] [    ]

1204     12   Dronning Mauds kroningskjole. Kort 10x15 cm, farver. (K)         [  15] [  12]

1205     10   F.N. Roadster Sport 8 cyl. Svhv bilde på kort 18x11,5. (K)       [    ] [    ]

1206     10   Fly. 2 svhv. tegninger/fotopapir? Avro 504 K og Hawker Fury I.   [ 150] [  22]

              Begge 10,5 x 7,5 cm. (K)

1207     10   Fly. Taylorcraft Auster V Series J1 ("Autocrat"), 1945.          [  15] [  10]

              Kort ca. 15x10,5 cm med litt teknisk info, uten påskrift. (K)

1208     10   Jaguar XK‑120. Svhv‑bilde på 13,5x8,5 cm tykt kort. (K)          [    ] [    ]

1209     10   Jaguar‑bil. Svhv‑bilde på 13,5x8,5 cm tykt kort. Litt hjørne‑    [    ] [    ]

              slitasje, USA‑produsert. (K)

1210     18   Kort m/bilde av Jaguar E‑type. Baksiden full med tekn. info.(K)  [    ] [    ]

1211     10   Reklame. "Linjeflyg". Kort med småfly SE‑IRX. (K)                [  20] [  10]

1212     10   Vår Frues Kirke, Haugesund. Tegning/maleri?. Kort, ikke p.k. (K) [  15] [  10]

 

BROSJYRER/KATAL.                        

1213     35   "Frimerkesamleren". Charles B. Middelthon. Bok 16x20 cm, 1942.   [    ] [    ]

              Slitt/flekkete på permer/utvendig, ellers fin stand. Håndbok

              for begynnere og viderekomne. Fortsatt aktuell! Ca. 1/2 kg.

 

ALBUM, TOMME. BRUKTE                    

1214     35   2‑rings "Kontorperm" 20x23 cm. 30 klare plastlommer for 2 (ev.   [    ] [    ]

              4) postkort e.l., mest pent brukt. Ca. 450 gram.

1215     40   Lindner. Norgesalbum ca. 1942‑75 "Falzlos Album T". Fortrykk,    [    ] [    ]

              horisontale striper for innsetting av merker/miniark. Noen få

              Tjeneste/Porto. "Vattert" 18‑ringspermer. Ca. 2,2 kg.

1216    100   Lindner. Norgesalbum i 2 permer, "Falzlos Album T". Fortrykk,    [    ] [    ]

              horisontale striper for innsetting av merker/miniark. Til 1989/

              NK 1085 m/Tjeneste/Porto. "Vattert" 18‑ringspermer. Ca. 5,5 kg.

1217    100   Lt Norgesalbum. Perfect Vriperm. Grønn "Vattert". Ark til 1986.  [ 100] [ 100]

              Med "Typer/Plater". Uten Tjeneste/Porto. Klare lommer på de

              fleste sidene, utenom noen av de første og plater. Ca. 2,3 kg.

1218     25   Lt SF Norgesalbum. Grønt, "vattert". Klare innst.lommer. Ark     [    ] [    ]

              til 1969, uten Tjeneste/Porto. Ca. 1,5 kg.

1219     15   Postkortalbum. 21x13 cm. 38 dobb.lommer 17,5x12 cm m/svart sk‑   [  35] [  15]

              illeark=til 76 kort, åpn. oppe. 1/2 kg. Noen lommer "reparert".

1220    125   Schaubek Norgesalbum. Med "skruer". Tykk perm, blå m/"tekstil"?  [    ] [    ]

              utvendig. Klare klemlommer, også for miniark. Ark 1945‑2017.

              (Uten kassett). Meget pent brukt, "som nytt". Ca. 3 kg.

1221     15   4‑rings blå "vattert A4"‑perm. 20 ark m/4 lommer 19,5x13 cm +    [  15] [  15]

              6 ark med 2 lommer 19,5x26. Alle m/svart bakgrunn. Ca. 1,3 kg

 

MUSIKK                                  

1222     10   CD. 4 stk.: Paul Young/The Crossing. Wig Wam/Hard to be a        [    ] [    ]

              Rock'n Roller. Reggae. Glory! Glory!/Man. United (ødel. cover).

1223     10   CD. 5 stk.: Kurt Nilsen. The Platters. Julio Iglesias.           [    ] [    ]

              2 forskjellige Elton John.

1224     10   CD. 5 stk.: Lou bega/A little bit of Mambo (m/M. No.5). Ricky    [    ] [    ]

              Martin. Aldri Alene/(religiøs?). Johnny Logan. Julio Iglesias.

1225     60   CD. Don Gibson. The complete Recordings 1952‑1962. 4 stk. CD     [  60] [  60]

              i spesielt dobbelt‑cover (nettbilde), ialt 116 melodier. (W)

 

JULEMERKER.                              

1226     10   Julemerke Norges Røde Kors. Ukjent år. Ustemplet (ubrukt?). (K)  [  15] [  10]

1227     30   Julemerker etc. 20 forskjell. NKS, Kreft, På post for            [  42] [  40]

              Sverige, R.Kors. etc. Br./ubr. Alle på nettbilde. (K)

 

ETIKETTER                               

1228     10   DK. Skagenmærket 1991. Skagen Y's Men's Club. Helark ** 32       [    ] [    ]

              etiketter. For humanitært arbeide.  Nettbilde.  (W)

 

ROTELOTS/REALIS.                         

1229     25   Div. rundstempl. Norge (1960‑80 tall?). 20 blokk ** 1ø Posth.    [    ] [    ]

              NK 237, noen få skadet. 8‑blokk NK 1155 rundst. 1997. Brev/

              helsak DK 30ø brukt 1959. Nettbilde. (W)

1230     10   FN‑USA. Lot 3 Miniark ** Afa 90, 155, 190.                       [    ] [    ]

1231     15   Lot  5 båtkort, 1 foto, 1 bilde og 1 m/brett. Alle med båt‑      [    ] [    ]

              tilknytning. Alle på nettbilde. (W)

1232     15   Lot  5 eldre båtkort, svhv Lf. Div. motiv, GB. + 1 bilde.  (K)   [ 100] [  15]

1233     15   Lot  8 båtkort (m/båt‑tema) + 1 foto. Eks. på nettb. (W)         [    ] [    ]

1234     15   Lot 12 båtkort (tema). 1 svhv. Noen eks. nettbilde. (W)          [  20] [  15]

1235     10   Lot 9 stk. FFC/Jub.flyvn. etc. fra Sverige 1967‑80. 1=Lufthansa  [  10] [  10]

              8.4.80, øvr. SAS. 2 stk. 4.11.67 m/div. frank. (Har flere obj.)

1236     10   Lot. Postkort div. + Frankrike. Div. NK 309 m/lim‑minus. Merk‑   [    ] [    ]

              ater Jesuskirken jul 1986. Posten‑sponsor håndball. Noen FFC

              SAS (kan være dubl.?). Frimerker div. land/år. Ca. 200 gram.

1237     10   Realisasjon. 27 postkort, div. land og motiv. 14 stk. er         [  15] [  10]

              eldre Lf. Brukt/ubr., svhv og farver. Fleste i bra stand.

1238     15   Realisasjon. Ca. 25 postkort/bilder/fotos av båter og motiv      [  30] [  28]

              m/båttilknytning. Gamle/nyere. Noen svhv. Fleste bra stand.

1239     20   Rotelot. Island ** Miniark Afa 1484. FDC NK 1293‑94. Div.        [  70] [  47]

              norske klipp (dels m/sidestmp.) Noen Postkort, konv. Eks.: (W)