A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 119.  Avsluttet 15. desember 2022

 

Med høyeste bud og salgspris for alle objekter med mottatte bud.

 

Hakeklammer [ ] er "tom" uten bud (og følgelig ikke solgt).

 

Ettersalg til utropspris, 15 % provisjon på tilslagssummen, og gjeldende portosats.

Ettersalg for usolgte objekter til og med 15/01/23. Forbehold om mellomsalg!

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden. Det er flere sider, bla til ønsket

    nummer ‑ eller tast inn nummeret (4 sifre, eks. obj. 781 = 0781) i

    feltet "Søk etter objekt". Klikk på bildet for å forstørre det.

 

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

             

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser.

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

For svenske og danske kunder: Merk at vi ikke lenger har kontoer i utlandet.

Utenlandske kunder må heretter gjøre opp regningene ved å sende oss norske sedler.

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., vi betaler portoen.

(Minste kjøp/fakturasum er 30 kr.).

Klikk på "Salgsliste" (= Liste nr.   108 som erstatter tidligere lister).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 16/12/22 kl. 18:44:44        Høyeste   Salgs‑

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:  pris:

====== ======  ==============================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1      3     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av rundst. (K)               [   5] [   5]

   2     15     24. Skrav. Posth. 5ø blå. 2 markert forskjellige blånyanser.   [  22] [  22]

              Liggende vannm. Typer? Litt varierende tagging. (K)

   3      1     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Ca. 2 mm rift h.s. 25 III 81. (K)  [   5] [   1]

   4     15     49 I. 20 mm Posth. 1ø olivbrun, type 1. Del svakt rundst. (K)  [  20] [  15]

   5      3     69. Knudsen Grovtg. 20ø blå. (Antatt NK 69). Svak/liten        [  10] [   6]

              blekkavsmitting bakside. Stemplet 20 XI 96. (K)

   6      8     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. Del      [    ] [    ]

              av 2 rundstempler. Litt uvanlig som par?  (K)

   7      5     88. Provis. 30ø/7 skill. Del av Elden(?). (K)                  [   5] [   5]

   8      1    105. Posth. 1909. 30ø grå. Del eller snei av rundstempel.       [    ] [    ]

   9      1    110 IIb, 111, 112. Haakon 1/1,50/2 kr. Alle m/mask.st.‑streker. [    ] [    ]

  10      1    123. Posth. 1920. 25ø rød. Del ev. snei av rundstmp. (Har fl.)  [    ] [    ]

  11      1    126‑29. Løve 1922. Del av rundstempel.                          [    ] [    ]

  12      5    137. Svalbard 10ø grønn. Del av rundst. 1925 + liten bue. (K)   [  10] [   8]

  13      7    138. Svalbard 15ø blå. Del av 2 rundstempler. (K)               [  12] [  11]

  14      5    140. Svalbard 45ø blå. Del av rundstmp. Ujevne tagger. (K)      [  17] [  14]

  15     10    141‑54. Løve II. 14 forskjell., hovednumre. Alle med helt/del   [  15] [  15]

              av rundt stempel. 2 stk. 60ø, farvenyanse. Alle på nettb. (W)

  16     12    157‑58. Løveprovis. 30/45ø (2 merker, på 129 og 140). (K)       [  13] [  12]

  17      8    158. Løveprovis. 30/45ø blå (Svalbardmerke).  (K)               [    ] [    ]

  18      7    176. Provis. 14 øre 14/2 skill.2 gul. Del st. ‑‑banen 1938. (K) [    ] [    ]

  19      1    177‑79. Olav d. Hellige 10/15/20ø. Alle rundst., bra tg.        [    ] [    ]

  20      1    181. Nordkapp 1930. 15+25ø. Del av st. u/dato. Har flere obj.   [    ] [    ]

  21      2    190. Holberg 15ø brun. Del av r.st. Oslo 4.6.35. (K)            [    ] [    ]

  22      5    229‑32. Løve kronemerker. Alle del/‑er av r.st. Nettbilde. (K)  [   7] [   5]

  23      1    231. Løve 2 kr. rød. Del av rundst. (opp/ned).                  [    ] [    ]

  24      2    232. Løve 5 kr. fiol. Mask.st. 1963.                            [   3] [   2]

  25      1    253. Luftp. 1941, 45ø. Uten vannmerke. Del av rundst.           [    ] [    ]

  26      6    265. V‑merke med vm. 7ø grønn. Del av rundst. 1941. (K)         [  15] [   6]

  27     50    267. V‑merke med vm. 14ø gul. Del av rundstempel. (K)           [    ] [    ]

  28     40    267. V‑merke med vm. 14ø oransje. Del av rundst. 1942. (K)      [    ] [    ]

  29      4    269. V‑merke med vm. 30ø blå. Del av rundst.  (K)               [   7] [   4]

  30     15    270. V‑merke med vm. 40ø grå. Del av rundst.  (K)               [    ] [    ]

  31     30    280. V‑merke 12ø fiolett. Snei av rundstempel. (K)              [    ] [    ]

  32     50    306. Quisling Rikstinget. På nøytral C6‑konv. med anelse        [    ] [    ]

              svakt maskinstempel Oslo 26.9.42. Nettbilde. (W)

  33     10    322. Krigsforlis 10ø. Del av rundst.                            [    ] [    ]

  34     12    323. Krigsforlis 15ø. Sidevendt og snei av rundst. (40‑tall ?)  [    ] [    ]

  35     15    326‑29. Landshjelp 1944. Alle med del/snei av rundstempel.      [    ] [    ]

  36      1    330. Hertugkrone 1,50. Del av rundstempel. (Har flere obj.)     [    ] [    ]

  37     10    387. Polio 1950. 45+5ø blå. Del av rundstmp. (Har flere)        [    ] [    ]

  38      5    404‑06. Garborg 25/45/80ø. Alle med del av rundstempel.         [    ] [    ]

  39     10    415. Nordkapp 1953. 20+10ø grønn. Del+snei Nordkappstmp. (W)    [  16] [  16]

  40     15    416. Nordkapp 1953. 30+15ø rød. Snei av rundstempel. (W)        [  17] [  15]

  41     20    417. Nordkapp 1953. 55+25ø blå. Snei av rundstempel. (W)        [  22] [  20]

  42     25    445‑47. Nordkapp 1957. 25/35/65ø. Alle del/snei av rundstmp.    [  32] [  32]

  43      1    452. Haakon 85 år. 65ø blå. Del av rundstempel.                 [    ] [    ]

  44      1    774‑75 Bv og Bh. Prekestolen 1,00 og Fruktblomstring 1,25.      [   3] [   1]

              Begge som utagget v. og h. side, del av rundst. 4 løse merker.

  45     35    790 x2 BB. 1,25 Fiskevær, parkombinasjon, gul lum. Del av r.s   [  35] [  35]

              Medfølger 791 x1 BB 1,80 Foss, parkomb. hvit lum. Sentr. r.st.

  46      2    803. Bolts bibel. 80ø. Sentrert, litt utydelig rundstmp. (K)    [   3] [   2]

  47      3    813. H. Ibsen. 1,80. Del av rundstempel.                        [    ] [    ]

  48      1    961. Parlamentarismen 7,50. Del av rundstempel.                 [    ] [    ]

  49      1    986‑87 Bv og Bh. Jul 1985. 2,00 og 2,50. Begge som utagget      [    ] [    ]

              venstre og høyre side, del av rundst. (4 løse merker).

  50      2   1032 Bø. Julemerker 2,30. Del av rettv. rundst. Sandane 1987.    [  10] [   2]

  51     10   1133‑36, 1165‑67, 1200, 1246‑48. Harald/Sonja. 11 forskjellige.  [    ] [    ]

              Alle med del av rundstempel. Eventuelt ikke typebestemt.

  52      1   1137‑38 BB. Orkidéer. Parkomb. Del av rundst. (Har flere obj.)   [    ] [    ]

  53      1   1192‑93 BB. Sommerfugler 3,50, parkomb. Del av rundstempel.      [    ] [    ]

  54      7   1261. Troll‑feltet 25 kr. Del av rundst. 1997 i ett hjørne.      [    ] [    ]

  55     10   1303‑05 BB. 3 Parkomb. 4,30 Røros, 5,00 Færder, 6,00 Nusfjord.   [    ] [    ]

              Alle med del/snei av rundstempel.

  56      1   1331 Bh. Holmenkollen 3,80. Utagget h. side. Del av rundt st.    [    ] [    ]

  57      1   1331 Bv. Holmenkollen 3,80. Utagget v. side. Del av rundt st.    [    ] [    ]

  58      4   1333 BB. Parkomb. 5,50 Hamarøyskaftet. Svakt rundstempel.        [    ] [    ]

  59      1   1336. Vannrytter 6,00. Del av (svakt) rundstempel                [    ] [    ]

  60      1   1337. "Rød Måne" 7,50. Del av (svakt) rundstempel                [    ] [    ]

  61      3   1338. Håkon VII statue. 13,00. Del av rundst. (Har flere).       [    ] [    ]

  62     12   1356‑58 BB. Parkomb. 4, 5 og 6 kr. Turist. Alle med del av       [    ] [    ]

              rundstempel Oslo 12.4.99.

  63     12   1364. Gruve/mynt 14 kr. Del av rundstempel i nedre v. hjørne.    [    ] [    ]

  64     10   1372 I. Hverdagen. 4 kr. "Bølgen". På kort med båtratt etc.,     [    ] [    ]

              merket stemplet Posten Norge/Mariehamn 25‑27/8‑2000. Nettb. (K)

  65      1   1379. Nationaltheatret 4,00. Del av rundstempel                  [    ] [    ]

  66      5   1397. Krigsskolen 8,00. Oslo (uleselig dato ?).  (K)             [  15] [   5]

  67      2   1401‑02. Nytt Årtusen 4,20 og 6,30. Del av rundst. (Har flere).  [    ] [    ]

  68      1   1418. Lillebil Ibsen 7,00. Del av (svakt) rundstempel            [    ] [    ]

  69      2   1436. Leif Juster 5,50. Del av rundstempel.  (Har flere).        [    ] [    ]

  70      1   1473. Johan Borgen 11,00. Del av rundstempel.                    [    ] [    ]

  71      1   1476. Fotball 5,50 (Norge‑Brasil). Del av rundstempel.           [    ] [    ]

  72      8   1537. Otto Sveridrup 6,00. Snei rundst. nedre h. hjørne.         [    ] [    ]

  73     10   1571. Haakon edsavleggelse. 6 kr. Sentrert svakt Posten Norge.   [  11] [  10]

  74      6   1622. Forbr.samvirke 6,50. Del av svakt rundstempel. (K)         [  50] [  33]

  75     20   1681. Opera A Innl. Lillesand 12.4.08. Noen stemp.flekker. (K)   [ 100] [  55]

  76      2   1755‑58. Popmusikk/Grand Prix. Del av (svakt) rundstmp. Har fl.  [    ] [    ]

  77     25   1769. Mormor og Morgen. A Innl. Sentrert svakt rundstempel. (K)  [  80] [  25]

  78     15   1781. Amnesty. A Innl. Svakt nær sentr./rettv. Posten Norge.     [    ] [    ]

  79     20   1788. Drammen 200 år 9 kr. Del av "1/2‑stempel" og PiB‑stemp.    [  26] [  20]

              nr. 122533. På klipp. Hele på nettbilde. (K)

  80     15   1788. Griff. B‑post. Fint plass. Kristiansand S. 22.8.20.        [    ] [    ]

              På klipp med sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

  81     10   1808. Dronning Sonja 9,50. Svakt rundstempel.  (K)               [    ] [    ]

  82      5   1820. Seilfly 27,00. Del av rundstmp. 1 tagg anelse kort. (K)    [  25] [   5]

  83     17   1840. Munch "Skrik" 20,00. Snei av 2 (svake) rundstempler.       [    ] [    ]

  84      2   1868. Hjort 19 kr. Del av rundstempel. (Har flere).              [    ] [    ]

  85      1   1869. Grevling 35 kr. Del av rundst., svak stmp. gj.slag baks.   [    ] [    ]

  86      3   1869. Grevling 35 kr. Del av rundstempel. (Har flere).           [    ] [    ]

  87      2   1871‑74. OL Sotsji. Alle del av dels svakt rundst. (Har fl.)     [    ] [    ]

  88      1   1877. Turist/Vikingkrigere A Europa. Del av rundstempel          [    ] [    ]

  89      1   1878. Turist/Vikingskip A Verden. Del av rundstempel             [    ] [    ]

  90     12   1891. Posthorn 70 kr. 6‑blokk. Litt svakt sentr. r.st. på 2x2    [    ] [    ]

  91      2   1898. Hubro 31,00 kr. Med del av rundstemple. Har litt           [   3] [   2]

              stempelgjennomslag til baksiden. (Har flere).

  92      2   1899‑1902. Røde Kors‑serie. Alle m/del av rundst.                [   3] [   2]

  93      2   1903. Halden 20 kr. Del rundstmp. St.gj.slag bakside. (Flere)    [   3] [   2]

  94      1   1903. Halden 20 kr. Små/svake striper fra maskinst.              [   3] [   1]

  95     10   1910‑11. Kvitsøy + Slåtterøy fyr. A‑Eur. Begge m/del av rundst.  [    ] [    ]

  96      1   1922. Posthorn 60 kr. flerfarvet. Del av rundst. (Har fl.obj.)   [    ] [    ]

  97      1   1950. Dvergfalk 20 kr. Del eller snei rundst. (Flere obj.)       [    ] [    ]

  98      1   1962. Sykkel‑VM (m/6 sykler). Del av rundstempel. (Har flere)    [    ] [    ]

  99      1   1963. Sykkel‑VM (m/2 sykler). Del av rundstempel. (Har flere)    [    ] [    ]

 100     10   1966‑69. Norske biler (4 forskjellige). Alle med rundstempel.    [    ] [    ]

 101      2   1975. Snøugle 21 kr. Del av rundstempel. (Har flere)             [    ] [    ]

 102      4   1977. Pels‑sel 24 kr. Del av rundstempel. (Har flere)            [   7] [   6]

 103      2   1978. Ringpingvin 38 kr. Del rundst. Noe st.gj.sl. baks. (Flere) [   8] [   7]

 104      1   1993. Postnummer 24 kr. Deler fra svakt mask.st. (Har flere).    [   3] [   1]

 105      2   1998. Oslo Miljøhovedstad. Del av (svakt) rundst. (Har flere)    [   3] [   2]

 106     15   2002. Sinnataggen, Europa. Del av utydel./utflytende rundst. (K) [  18] [  18]

 107      5   2006. Olsenbanden. Innl. Med stmp. Frim.Dag Drammen 3.10.2020    [  25] [  22]

              på klipp med sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

 108     15   2008. VM Orientering. Strømsø/3003 Drammen 14.01.2020.           [  50] [  15]

              På klipp m/sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

 109      6   2010. Solberg/Røros 45,00. Del av "Posten"‑stempel med noe       [   7] [   6]

              gjennomslag til baksiden. (Vi har flere "like" objekter).

 110      8   2011‑14. Sykler (4 forskjellige). Alle med del av rundstempel.   [  16] [  10]

 111     20   2015. Elghund Innl. Frim.dag‑stempel Strømsø 5.10.2019 (= FDC)   [ 100] [  66]

              på klipp m/sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

 112     10   2015. Elghund, Innland. Del av (litt svakt) rundstempel.         [    ] [    ]

 113     10   2016. Skogkatt, Innland. Del av (litt svakt) rundstempel.        [  11] [  10]

 114     20   2019. Jul i Blåfjell. Innl. Fint sentr. rundst. Oslo 13.12.19.   [  32] [  32]

              På klipp m/sidestmp. + NKS julem. 2019. Hele på nettbilde. (K)

 115      5   2021. Jan Mayen 45 kr. Del/snei 2 rundst./gj.slag til bakside    [  10] [   7]

 116      3   2023. Bergen. Innland 50g. Del av (svakt) rundst.                [  15] [   3]

 117      3   2023. Moss. Innland 50g. Del av (svakt) rundst.                  [    ] [    ]

 118      3   2026. Anne‑Cath Vestly. Innl. 50 g. Del av svakt/utydelig        [    ] [    ]

              Posten‑stempel med litt svakt gjennomslag til baksiden.

 119      8   2026. Anne‑Cath Vestly. Innl. 50 g. Del/snei rundst. (Har fl.)   [    ] [    ]

 120     10   2027. Bjørneboe 27,00. Svake spor av (rund‑)stempel.             [  15] [  10]

 121     25   2028. Spekkhogger, Europa 20g. Del av (svakt) rundstempel.       [  26] [  25]

 122     10   2036. Nesjar 27,00. Svakt spor av stempel.                       [  11] [  10]

 123     18   2037‑38. Innl. 20g. Forskn. Hjerne/Hjerte. Begge del av r.st.    [  50] [  18]

 124     20   2040. Halvdan Sivertsen. Innl. 50g. Del av (svakt) rundstempel.  [    ] [    ]

 125     20   2041. Jonas Fjeld. Innl. 50g. Del av (svakt) rundstempel.        [    ] [    ]

 126    350   ATM 1 (nr. 1/2/3/5) + ATM 2. Tils. ca. 950 stk. ** i 48 siders i [ 280] [ 280]

              Lt inst.bok. Flest lave øre‑pålydende. 1 stk. ATM 2 med 0000.

              Løse lapper med kommentarer (uten garanti!). + noen stemplet.

 127     75   ATM 1 nr. 1. 48 stk. ** i 32 siders inst.bok. Mest øre‑pålyd.    [  82] [  75]

 128    150   ATM 1. Med nr. 1/2/3/4/5. Lot ca. 128 stk. På brev/kort/+ 1      [    ] [    ]

              klipp? Mange med rund‑/sentrerte stempler. I Leuchturm

              brev‑/postkortperm 24 x 15 cm med ca. 50 klare lommer.

 129      1   ATM 12. Sommerfugl, hvit  8,50 ny postlogo. Klipp/mask.st.       [   1] [   1]

 130    400   ATM 2. Ca. 725 stk. i 32 siders inst.bok. Aller fleste ** med    [ 320] [ 320]

              lave øre‑pålydende. Noen få rundstmp. 1 på brev. + tilsvaren‑

              de tilsammen 38 stk. fra Australia, Hellas, Finnland, Åland.

 131     60   ATM 2. Lot ca.  33 stk. På postkvitt./brev/kort. Mange fint st.  [    ] [    ]

              I Lindner brev‑/postk.perm 24x15 cm med ca. 40 klare lommer

 132    100   ATM 2. Lot ca. 114 stk. På postkvitt./brev/kort/klipp. Mange     [  80] [  80]

              med rund‑/sentrerte stempler. I Lindner‑perm for brev‑/postk.

              24 x 15 cm med ca. 50 klare lommer.

 133     35   Bl  33. Polarår. Rundst. Lillesand 21.2.07 på hv. merke. (W)     [  45] [  45]

 134     75   Bl  51. Nordia, 42 kr. Med stmp. Nordia Sarpsborg 23.8.2019      [  80] [  75]

              (=FDC), på klipp m/sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

 135     75   Bl  52. Dronning Maud 16 kr. Ordinært rundst. Strømsø/3003       [ 115] [ 110]

              Drammen (=FDC), på klipp m/sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

 136     15   BL  52. Dronning Maud. Sentr. rundst. 2021. På klipp. (W)        [  30] [  15]

 137      4   FH  50 Akn. Norwex. 2 sentr. ordin. Oslostempler 19.9.78.  (W)   [   5] [   4]

 138     40   PF  4 (?). Motiv Loen Kirke. Brukt, på postkort ("Julekort")     [ 125] [ 121]

              med samme motiv = samme bilde, egenprodusert? Nettbilder. (K)

 139      5   PFE  1. Frankeringetikett 4,00. Antatt PFE 1. Mask.stempel       [    ] [    ]

              Oslo Br. 3, 18.12.99. På klipp. Uten svarte striper bakside?

 140      3   PFE 11 y. Hubro‑etikett 5,50 (svakt). Del av rundstempel.        [    ] [    ]

 141     10   T   7. Tjeneste 60ø gr.blå. Del av rundst. (K)                   [  10] [  10]

 142     10   T  10. Off.sak Offset. 5ø lilla. Åndalsnes 31 V 34. (K)          [  16] [  16]

 143     15   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. Stpl. Oslo 1934. (K)              [  12] [  12]

 144      1   T  19. Off.sak Offset. 70ø gråbrun. Snei rundst.‑‑filateli‑‑ (K) [   1] [   1]

 145     10   T  20. Off.sak Offset. 100ø blåfiol. Del av r.st. Skien? (K)     [  10] [  10]

 146      1   T  20. Off.sak Offset. 100ø blåfiolett. Snei rundst. (K)         [   1] [   1]

 147      5   T  24. Off.sak Boktr. 15ø oliv. Del av m.st. Maudmerker. (K)     [   5] [   5]

 148      7   T  24. Off.sak Boktrykk. 15ø oliven. Noen ujevne tagger. (K)     [   7] [   7]

 149      5   T  55. 35ø fiol. Solkors. Meget svakt spor av rundstempel. (K)   [   5] [   5]

 150      1   T  56. Solkors 40ø grå. Rundstmp. 1 ødelagt tagg. (K)            [   3] [   3]

 151      5   T  92. Off.Sak Vanl. papir. 75ø brunfiol. Del av rundst. (K)     [  10] [   6]

 152      1    831 x. Seljefløyte 1,00. Sandefjord 2.2.80 + svake st.‑spor.    [   1] [   1]

 153      1    834 y. Bukkehorn 7,50. Bardufoss 26.10.87 + svake st.‑spor.     [   1] [   1]

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER/DIV.             

 154      1    208. Løve m/vm 35ø fiolett. Konvol. m/100 stk. Ingen mask.st.?  [    ] [    ]

 155      1    229 og 230. Løve 1 og 1,50 kr. 50 stk. av hver. Ingen mask.st.  [   3] [   1]

 156      1    630. Træna 3,50. Bunt (100 stk.?). Papirtyper ?                 [    ] [    ]

 157      3    330. Hertugkrone 1,50. 10 stk., alle med del av rundstempel.    [   4] [   3]

 158      1    631. Olav 20 kr. ståltrykk. Ca. 30 stemplet, på klipp, ves.     [    ] [    ]

              postklipp 80‑90 tall, ofte sammen med andre merker. Typer?

 159      6    631. Olav 20 kr. ståltrykk. Ca. 50 stemplet, på klipp, post‑    [   7] [   6]

              klipp 80‑90 tall, ofte sammen med andre merker. Typer? (Flere)

 160    100   Ca. 70 bunter, etterkrigs. + noen få utland. Kun få dubletter.   [ 125] [ 100]

              I "cigarskrin" 24 x 19 cm.

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET           

 161      5    317. Grieg 60ø. Svakt maskinstempel.                            [    ] [    ]

 162      7   Lot 7 stk. 4‑blokker. Div. stempling. Noen på klipp. NK 760      [  40] [   7]

              904 920 987 1003 1013 1017‑18.

 163      8   Lot 8 stk. 4‑blokker. Div. stempling. NK 703 775 1002 1003       [  40] [   8]

              1034 1040 1284 1405.

 164      9   Lot 9 stk. 4‑blokker. Div. stempling. Noen på klipp. NK 680      [  50] [  33]

              931‑32II 987 995 1002 1003 1080 1156 1236.

 165      1    256. Redn.selsk. 15+10ø 4‑blokk. Sentrert rundstempel 2019      [  50] [   1]

 166      1    789. Torungen fyr 1,80. 4‑blokk. Svakt sentr. rundst. 2018.     [   5] [   1]

 167      1    815 y. Trondenes 1,10. 4‑blokk. Svakt sentr. rundst. 2019.      [   5] [   1]

 168      1    850‑53. Postflyvn. 4‑blokk. Flere svake Posten Norge‑stemp.     [  40] [   1]

 169      1    890. Båt 1,30. 4‑blokk. Svakt sentrert rundst. 2019.            [   5] [   1]

 

NORGE PERFINS                           

 170      4   Perf. "CB & K". På Knudsen Fintg. 20ø NK 79 X. (Har flere).      [   4] [   4]

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.             

 171     10     52 IIa. 20 mm Posth. 5ø sm.grønn. 2 hvite flekker over munn‑   [    ] [    ]

              stykket. (Avbildet i Håndbok). Liten rift/skade v. side. (K)

 172      3     68. Knudsen Grovtg. 10ø rød. Hvit flekk i ovalen mellom        [    ] [    ]

              munnst. og N. (Trykktilfeldighet?). Stemplet 19 VII 97. (K)

 173      1     78. Knudsen Fintg. Posth. 15ø brun. Kraftig rundstempel.       [    ] [    ]

              Hvit flekk ved N. Trykktilfeldig/avskrapning? (K)

 174      3    107. Posth. 1909. 40ø grønn. Flekk mellom R og G. Tilfeld.? (K) [    ] [    ]

 175      1    118. Posth. 1920. 5ø lilla. I ovalen: Liten hvit flekk over     [    ] [    ]

              P, og mellom O og R. Tilfeldigheter?  (K)

 176     10   1632. Jul/Snømann. Små hvite sirkler i venstre bildekant. (K)    [  40] [  10]

 177      5   1785. Frøhvelv A Innl. 4 merker på klipp. Noe farvenyanser,      [  30] [   5]

              fra nær gråblå til svak rosa himmel etc. Alle nettbilde. (K)

 178     35   1950. Dvergfalk 20 kr. "Blekt" merke, mangler litt rødlig‑/      [ 100] [  72]

              oransje farve? Vedlagt merke med vanlig farve.  (K)

 179     12   BL   1 v1 ** Posthornjub. Farvestrek i annen O i posthorn.       [    ] [    ]

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 180      3   Lot  8 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 1904A 1917         [    ] [    ]

              1936 1942 1954 1982 1985 1993.

 181      4   Lot 12 stk. Etterstemplet, flere Prakt/Lux. NK 823‑24 829‑30     [   6] [   4]

              836 838 843Bv 848 853 859‑60/BB 882 885.

 182      3   Lot 12 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 227‑28 233         [    ] [    ]

              244 265 311‑12 318 322 328‑29 386.

 183      4   Lot 15 stk. Etterstemplet, flere Prakt/Lux. NK 889 894 901‑02    [   5] [   4]

              905 910 921 924 962‑63/BB 976 999 1001 1016 1023 1024.

 184      4   Lot 16 stk. Etterstmp., noen Prakt/Lux. NK 1036 1046 1048 1069   [   5] [   4]

              1074 1077‑78 1088‑9/BB 1106‑7/BB 1110 1112 1118‑19 1124‑26.

 185      5   Lot 17 stk. med del av FDC‑stempel: NK 226 299(på klipp med      [    ] [    ]

              sidest.) 649 844BB 865‑67 917 923BB 1295‑98 1301‑02 2006‑07.

 186      3   Lot 21 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 73X 101 112        [    ] [    ]

              139 157 159 163‑68 170 176 184 193 195 203 225 226.

 187    175   B.C.Middelt.album/hefte 17,5x23 cm. Fortrykk. Til 1960‑t. Med    [    ] [    ]

              NK 4 svakt st./blekk baks. 14: Svakt sidev. Moss 1968. 4 stk.

              Stolpe. 32: Svakt sentr. r.st. 15 og 20ø Svalb. 184: Svelvik

              1 VII 37. 215 st. 1938. 260 st. 1942. T 92. Ialt ca. 190 mrk.

 188     18   Ca.  70 forskjellige Tj./Off.sak mellom T2‑137. Del av rundst.   [  25] [  20]

 189     15   Ca. 150 forskjellige 1905‑49. Ingen maskinstempler?              [  25] [  15]

 190     15   Ca. 150 forskjellige 1950‑66. Ingen maskinstempler?              [    ] [    ]

 191     15   Ca. 150 forskjellige 1966‑77. Ingen maskinstempler?              [    ] [    ]

 192     17   Ca. 165 forskjellige 1977‑86. Ingen maskinstempler?              [    ] [    ]

 193    250   Dublettarkiv (stemplet). I instikkbok 32 s. A4. Begynner med     [ 200] [ 200]

              2 stk. 3ø og 1 stk. 5ø Polmerker, til 1970‑tall. Ganske vel‑

              fylt/mange merker, også med "bruksmerker". Få mask.stmp.?

 194    700   Dubletter/lagerbok Instikk A4 48 s. Masse merker/dubletter,      [ 560] [ 560]

              mest 1970‑80 tall? Stemplet (ves. ordinært?) og postfrisk **

 195    650   Eldre Schaubek klemalbum, fortrykk u/lommer 1855‑78. Få i star‑  [    ] [    ]

              ten, ellers dels spredt. Noen Polmerier og Nansen 15/20/30 '35,

              div. Nordkapp, 5 kr. Haakon 1937, Legion. Fyldigere etterkrigs,

              med Interjunex og div. tilleggsmerker. Bra merkekvalitet.

 196    100   LOOCs frim.samling OL 1994. I 2 hvite permer m/kassetter.        [    ] [    ]

              Mange blokker/enkelmrk. på brev, div. vedr. OL. (Vel 5 kg).

 197      1   Lot  3 stk. Etterstemplet, 2 som Prakt/Lux? NK 381 409 414.      [    ] [    ]

 198      2   Lot  4 stk. Etterstemplet, noen Prakt/Lux. NK 435 439 442 483.   [    ] [    ]

 199      1   Lot  5 stk. Maskinstemplet, dels "pent"/svakt stemplet.          [    ] [    ]

              NK 1808 1819 1828 1829 1886.

 200      3   Lot  6 stk. Etterstemplet, noen Prakt/Lux. NK 502 572 574        [    ] [    ]

              697 797 798.

 201      4   Lot  6 stk. Etterstemplet, noen som Prakt/Lux. NK 304 320 325    [   5] [   4]

              332 338 371.

 202      5   Lot  7 stk. Etterstemplet, noen som Prakt/Lux. NK 96 97 178      [   5] [   5]

              181 215 236 195. Alle på nettbilde. (W)

 203      2   Lot  8 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 1619 1626          [  11] [   2]

              1637 1664 1673A 1717 1744 1789. Alle på nettbilde. (W)

 204      2   Lot  8 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 387 407‑09         [    ] [    ]

              441 445 479 483. Alle på nettbilde. (W)

 205      4   Lot  9 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 1239 1474‑75       [  11] [   4]

              1479 1493 1496A 1503‑04 1508I. Alle på nettbilde. (W)

 206      2   Lot 10 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 1516‑17 1542       [  11] [   2]

              1545 1547 1550 1554 1559 1615 1618. Alle på nettbilde. (W)

 

NORGE STEMPLER                          

 207      8    205. Løve m/vm 20ø. Bergen‑Kronstad 30.7.38 + ørliten snei.(K)  [  26] [  10]

 208     10    208. Løve m/vm 35ø fiolett. Del av Hjelpestempel? 14.10.41 (K)  [  16] [  15]

 209     20    208. Løve m/vm 35ø fiolett. Øksnes (grad 6) 14.10.40. (K)       [  60] [  55]

 210      1    247. Løve 25ø brun. Grøa på Nordmøre 2.10.46.                   [  12] [   2]

 211      3    249. Løve u/vm. 35ø fiol. Sentrert, litt skakt Moi 15.6.42.     [   4] [   4]

 212      2    296. Sturlason 20ø. Litt svakt Sætre i Hurum 9.1.42. (K)        [   3] [   2]

 213      5    296. Sturlason 20ø. Skodje 18.5.42. (K)                         [   8] [   8]

 214      5    315. Grieg 20ø. Mærvoll i Lofoten 31 VII xx. (K)                [  40] [   5]

 215      5    347. Kr.prins Olav 20ø. Oslo/Br 20.11.46, litt svakt. (K)       [   6] [   5]

 216      4    350. Haakon 1 kr. grønn. Holmvikja 18.12.54. + liten snei. (K)  [   4] [   4]

 217     10    358. Løve 80ø brun. Lødingen 15 III 49. (K)                     [  40] [  10]

 218      3    360. Postjub. 1947. 10ø. Leira Stasjon 12 IX 47, skakt. (K)     [   4] [   4]

 219     10    367. Postjub. 1947. 55ø. Sylling 2.2.50. (K)                    [  10] [  10]

 220     12    369. Postjub. 1947. 80ø. Balestrand 15.1.48.  (K)               [  12] [  12]

 221      5    399. Haakon 50ø mørk oliv.‑brun. Lillestrøm 10.9.56. (K)        [   6] [   5]

 222     12    498. Universitet 45ø. Nordfjordeid 30.9.61. (K)                 [  13] [  13]

 223     10    534. FAO 50ø. Tuvnes 2.1.64. (Grad 6). (K)                      [    ] [    ]

 224     10    538. Ivar Aasen 50ø. Bøstad 6.11.64.  (K)                       [  40] [  10]

 225      5    538. Ivar Aasen 50ø. Ålesund 31.12.63.  (K)                     [    ] [    ]

 226     10    558. Folkeh.skole 50ø. Oslo‑Solli 9.9.68. (K)                   [    ] [    ]

 227      5    591. Johanne Dybwad 40ø. Vrådal 31.10.11. (K)                   [  10] [   5]

 228      6    689. Norges Samling 80ø. Elvebakken/9510 29.9.72 litt svak (K)  [  40] [   6]

 229      5    698. Polarskute Fram. 80ø. Skulestadmo 3.10.72, nær sidev. (K)  [   6] [   5]

 230      5    737. Geolog 1,00. Forsand/4110, 29.10.74.  (K)                  [    ] [    ]

 231      1    897. Nobelpris 1981. 5 kr. Fint plassert Strømsø/3000 Drammen   [    ] [    ]

              2021 (?), Delvis svakt/utydelig stempel. (K)

 232      8    902. VM Ski 3,00. Larvik 16.4.11. (K)                           [  10] [   8]

 233      5    920. Grafisk Forb. 2,00. Larvik 16.4.11. (Litt vanskelig å      [    ] [    ]

              se tydelig p.g.a. svart bakgrunn...). (K)

 234     45    921. Grafisk Forb. 3,00. Larvik 16.4.11. Anelse utflytende.(K)  [    ] [    ]

 235     10    945. Postarbeid 2,50. Solbergmoen/3023. ?.2.84. (K)             [    ] [    ]

 236      1    972. Ungdomsår 2,00. Molde 19.08.85. Noen utydelige bokst. (K)  [   5] [   2]

 237      8    988. VM Skiskyting 2,50. Tvedestrand 17.9.86, anelse fet. (K)   [    ] [    ]

 238      8   1042. Militæret 4,60. Sentr., litt svakt Rådal 2/31.10.11. (K)   [    ] [    ]

 239     15   1046. Kr.pr.Olav/Haakon 2,90, fra miniark. Bergen 21.06.11. (K)  [ 100] [  44]

 240     10   1094. 9. april 50 år. 4,00. Haugenstua/Oslo 28.4.90. (K)         [  10] [  10]

 241     10   1105. Nobel Fredspris 30 kr. Kristiansand 13.04.12. (K)          [    ] [    ]

 242     15   1144. Expo '92, 5,20. Slettebakk/5030 Landås 12.11.92. (K)       [    ] [    ]

 243      8   1148. Kristiansund 3,30. Kløfta 3/2040, 14.7.92. (K)             [  10] [   8]

 244     10   1149 II. Harald 50 kr. Kristiansand 13.04.12. (K)                [  25] [  10]

 245     12   1151. Glasskunst 3,30. Sentrert Rådal 2/31.10.11.                [ 100] [  44]

              små stempelflekker nedre høyre side. På klipp (m/sidest.). (K)

 246     12   1163‑65 BB. Sommerfugler parkomb. Finnfjordbotn 25.02.94. (K)    [  50] [  12]

 247     12   1174. Grieg 3,50. Rådal 9/Bergen 30.8.11. (K)                    [    ] [    ]

 248      5   1202. Paralympic 5,50. Asker A/1370. 26.04.94.  (K)              [    ] [    ]

 249     12   1207. Vippefyr Tjøme 5,50. Posten Norge/Z30 20.12.12. (K)        [  10] [  10]

 250     10   1255. OL 100 år. 3,50. Kløfta 7/2040, 15.5.96. På klipp med      [    ] [    ]

              sidestempel. (Hele på nettbilde). (K)

 251      1   1287. Posthorn 0,40 gråoliv. Kristiansand/Henrik Wergelands      [   3] [   1]

              fødeby 09.12.11. På klipp. (K)

 252     20   1305 BB. Nusfjord 6 kr. parkomb. Strømsø/Drammen 15.3.16. (K)    [  20] [  20]

 253      8   1308. Gerhardsen 3,70. Oppdal 15.8.97.  (K)                      [  11] [  11]

 254      5   1361. LO 100 år. 4,00. Ålesund 30. 12.04.99 litt svakt.          [    ] [    ]

              (= utgivelsesdagen). (K)

 255      2   1394. Expo 4,20. Skollenborg 19.8.00 opp/ned. (K)                [   7] [   6]

 256      1   1421 Ix2. Posthorn 1 kr. Lierskogen/3420 17.09.0?. (K)           [  12] [  11]

 257     10   1457. Rolf Just Nilsen 5,50. Litt svakt Stabekk 2.4.02. (K)      [  25] [  22]

 258      1   1532. Turist 6,00. Asker B 14.4.21 (+ små st.spor v. side). (K)  [   2] [   2]

 259     22   1540. H.Håkonsson. 12 kr. Brakerøya E/Drammen 14.11.05.          [  35] [  22]

              På klipp med sidestempel. (Hele på nettbilde). (K)

 260      5   1589. Norske frim. 150 år. A, høyre del av miniarket. På         [    ] [    ]

              klipp. Rund‑ og sidestemplet Bø i Telemark/3800 3.12.05. (W)

 261     20   1597. OL Torino 22,00. Elisenberg/Oslo 18.12.13.  (K)            [    ] [    ]

 262     15   1611. Fjellrev 10,50. Bragernes/Drammen 6.1.15. På klipp         [  30] [  15]

              med sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

 263     30   1634. Vinterrally. A Innland. Lillesand 6.2.07.  (K)             [  50] [  30]

 264     40   1635. Vinterrally. A Europa. Lillesand 6.2.07.  (K)              [ 100] [  66]

 265     20   1636. Vinterrally. A Verden. Larvik Sentrum/Larvik 21.03.12  (K) [  30] [  20]

 266     40   1636. Vinterrally. A Verden. Lillesand 6.2.07.  (K)              [  60] [  44]

 267     30   1644. Porsgrunn. A Innland. Lillesand 27.4.07.  (K)              [  40] [  30]

 268     40   1652. Vår Frue Kirke. 14,00. Lillesand 11.5.07.  (K)             [ 100] [  66]

 269     50   1653. Vardøhus. 23,00. Lillesand 11.5.07.  (K)                   [  70] [  66]

 270     50   1654. Speider 9,00. Lillesand 11.5.07.  (K)                      [ 100] [  50]

 271     50   1655. Speider 11,00. Lillesand 11.5.07.  (K)                     [  40] [  40]

 272     25   1660‑63. Marimt liv. 4 forskjellige. Alle med sentrert rund‑     [    ] [    ]

              stmp. Lillesand 21.9.07. Alle på nettbilde. (K)

 273     30   1664. H.M. Vesaas 23 kr. Lillesand 21.9.07.  (K)                 [    ] [    ]

 274     20   1665. Bergverk 14 kr. Litt svakt Lillesand 23.11.07 (K)          [  20] [  20]

 275     20   1666. Molekyl/Mikrosk. 14 kr. Litt svakt Lillesand 23.11.07 (K)  [  20] [  20]

 276      1   1677. Barn på ski. A Innland. Råholt/2070. 19.07.13. (K)         [   2] [   1]

 277     20   1692. Gammel bil. 25 kr. Bergen/Frimerkehuset. 14.11.2014. (K)   [  25] [  22]

 278      7   1706. Maleri, B‑post. Sentrert Rådal 11.11.11. (K)               [    ] [    ]

 279      1   1709. Rein 15,50. Råholt/2070, 18.11.13. Svake tg. opp t.v. (K)  [   4] [   4]

 280      1   1736. Kunst A Innl. Frim.dag‑st. Ski 18.11.2009. På postkort     [   3] [   1]

              med bl.a. Borgund Stavkirke.

 281      1   1737. Kunst A Innl. Frim.dag‑st. Ski 18.11.2009. På postkort     [   3] [   1]

              oversiktsbilde svenske Särna.

 282      7   1777 A. Isbjørn 17,00. Råholt/2070, 18.11.13. (K)                [  25] [  25]

 283     10   1805. Griff. B‑post. Kristiansand S. 19.6.17. (K)                [    ] [    ]

 284     10   1808. Dronning Soja 9,50. Flekkefjord 1/4400 28.02.12. Noen      [    ] [    ]

              små stempelflekker nedre høyre side. På klipp (m/sidest.). (K)

 285     12   1835. Nosk Mote 15,00. Strømsø/3003 Drammen 23.12.19. (K)        [  16] [  12]

 286     12   1836. Nosk Mote 15,00. Strømsø/3003 Drammen 23.12.19. (K)        [  18] [  12]

 287      5   1855. Arverekkefølgen. A‑post. Nesbru 25.6.1?. (K)               [   6] [   6]

 288      1   1868. Hjort 19,00. Grünerløkka/Oslo 10.04.14. Litt utflytende    [   6] [   2]

              stempel øverst. (Tagget 14,25, NK sier 13,25x13,75).  (K)

 289      5   1868. Hjort 19,00. Oslo Brev 36, 19.02.14.  (K)                  [  11] [   8]

 290     15   1904. Wilse. A Innland. Del av svakt rundstempel. (K)            [  20] [  18]

 291      6   1927. Signing kong Harald. 17,00. Skien Sentrum 9.3.16. (K)      [  10] [   6]

 292     30   1993. Postnummer 24 kr. Ordinært rundst. Strømsø/3003 Drammen    [  50] [  30]

              8.3.19. På klipp m/sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

 293     35   2007. Olsenbanden. 23,00. Kristiansad/X 19.12.19. (K)            [ 110] [ 110]

 294     50   2020. Polar/Vulkan 27 kr. Ordinært sentr. rundst. Strømsø/3003   [ 150] [ 110]

              Drammen. På klipp m/sidestempel. Hele på nettbilde. (K)

 295     25   2033. Hund (Milo). Innl. 20 g. Sentrert tydelig "Ski Post‑       [  40] [  25]

              kontor/1401 Ski 10.09.20". På klipp (med sidestempel). (K)

 296     25   2038. Ultralyd. Innl. 20 g. Sentrert "Kristiansand Henrik        [    ] [    ]

              Wergelands fødeby 02.03.22". På klipp (m/sidest.). (K)

 297      6   BL   6. Somalia (1016). Drammen 09.03.22 Rettv./sentrert på      [    ] [    ]

              merket. På klipp. Nettbilde av hele. (K)

 298      3   BL  26. Miniark prinsessen (1539). Nesbyen/3540 12.05.06 sen‑    [   5] [   3]

              trert/rettv. på selve merket. På klipp. Hele på nettbilde. (K)

 299      8   T   4. Tjeneste 20ø rødlilla. Schw.stmp. Ekne 8 VI 27. (K)       [  11] [  11]

 300      8   T  12. Off.sak Offset. 10ø grønn. Vistdal 14.3.34. (K)           [  50] [  14]

 301      4   T  17. Off.sak Offset. 40ø grå. Mosjøen 7.VI.34. Litt stempel‑   [  10] [   5]

              avsmitting i øvre marg. (K)

 302     15   T  23. Off.sak Boktrykk. 10ø grønn. Briseid 28.3.38. (K)         [    ] [    ]

 303      5   T  27. Off.sak Boktrykk. 40ø grå. Moss 16.5.36. (K)              [    ] [    ]

 304      8   T  33. Off.sak Dyptr. med vm. 20ø rød. Kraftig Schweizer‑        [  10] [   8]

              stempel Kongsvinger 22 VI 39. (K)

 305      1   T  43 I. Off.Sak 20ø rød. (Antatt u/vm.). Liten brunaktig        [   3] [   2]

              flekk bakside. Rundstempel Grimo 21.8.41. (K)

 306      5   T  82. Off.sak vanlig papir. 35ø rød. Tretten 27.3.58. (K)       [    ] [    ]

 307      6   T  85. Off.sak vanlig papir. 45ø rød. Drøbak 10.5.60. (K)        [    ] [    ]

 308      6   T  86. Off.sak vanlig papir. 50ø gulbrun. Molde 25.4.59. (K)     [  50] [   6]

 309      8   T  97. Off.sak vanlig papir. 5 kr. rødfiolett. Tromsdalen        [  30] [  11]

              19.3.69. (K)

 310      6   T 109. Off.sak fosf. papir. 80ø r.br. Årdalstangen 19.6.72 (K)   [  11] [  11]

 311      4   T 129a. Off.sak offset. 1,25 br.rød. Svakt Rosendal 18.4.75 (K)  [    ] [    ]

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 312      2   TMS  15. Støtt norsk arbeid. Skien 17 II 32. Med 20ø Løve,       [   5] [   5]

              liten konvolutt. Oslo 1 Tur 18.2.32 på bakside.  (W)

 313      2   TMS  73. Støtt hjelpearbeidet for flyktninger. Bruk Nansen‑      [   5] [   2]

              frimerker. Oslo 27.12.1938. Liten konv., 20ø turistmerke. (W)

 314      2   TMS  76. Bruk Dronning Maud Frimerker. Bergen 1940. 20ø Løve.    [   5] [   2]

              Liten konvolutt, litt svak rød skrift på forsiden. (W)

 315      2   TMS  86. Postgiro sparer tid og penger. Oslo 1943. På baksiden   [   5] [   2]

              av liten konv m/20ø Løve, stempel Nordstrandhøgda 15.6.43.  (W)

 316      2   TMS 104. Støtt landsforeningen mot Poliomyelitt. Oslo 1949.      [   5] [   2]

              Liten konv. til Tyskland, med 40ø Postjub./364. (W)

 317      2   TMS 222. Sivilforsvar er vern... Oslo 1958. Liten konv. til      [   5] [   2]

              Tyskland, med 25ø grå Haakon 394. (W)

 

NORGE T‑STEMPLER                        

 318     25    110 IIb. Haakon 1 kr. T‑stempel i ring, opp/n. + snei st.(K)    [    ] [    ]

 319     10    141. Løve 1926. 10ø grønn. T‑stmp. u/ring, opp/n + del st.(K)   [    ] [    ]

 320     15    144. Løve 1926. 20ø r.fiol. Rettvendt T‑stempel u/ring. (K)     [    ] [    ]

 321     10    145 A. Løve 1926. 20ø rød. T‑stempel u/ring, litt skakt. (K)    [    ] [    ]

 322     12    150. Løve 1926. 35ø fiol. T‑stempel i ring, + snei.  (K)        [    ] [    ]

 323     15    191. Holberg 20ø rød. T‑stempel i ring opp/n + stempel.  (K)    [    ] [    ]

 324     10    239. Posth. u/vm. 3ø gul. T‑stempel i ring + spor ord. st. (K)  [    ] [    ]

 325     13    244. Løve u/vm. 14ø gul. T‑stempel i ring opp/ned litt          [    ] [    ]

              svakt, + spor etter ordinært stempel. (K)

 326     20    355. Løve 30ø grå. T‑stempel i ring + deler av stempler. (K)    [    ] [    ]

 327     25    366. Postjub. 1947. 50ø. T‑stempel i ring sidev. + st.del. (K)  [    ] [    ]

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 328     60    229‑32 ** Løve Kronemerker. Postfrisk.                          [    ] [    ]

 329     14    233‑36 ** Nansen 1940. 15ø med noen flekker i limet.            [    ] [    ]

 330     10    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskj. postfr.                   [    ] [    ]

 331      7    290 ** V‑merke 1,50 blå. Postfrisk.                             [    ] [    ]

 332     70    292 ** V‑merke Løve 5 kr. fiolett. Postfrisk.                   [    ] [    ]

 333      5    345‑48 ** Kronprins Olav 10/15/20/30ø. Postfrisk.               [    ] [    ]

 334      1    374 I Tpe 1 ** R. Kors prov. 25+5/20+10. Postfrisk.             [   1] [   1]

 335     13    395 ** Haakon 30ø grå. Postfrisk. (Har flere)                   [  14] [  13]

 336      1    401 ** Haakon 55ø blå. Postfrisk.                               [   1] [   1]

 337     10    402 ** Haakon 60ø grønnblå. Postfrisk                           [  10] [  10]

 338      4    403 ** Haakon 80ø brun. Postfrisk. (Har flere)                  [   4] [   4]

 339     25    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.           [  20] [  20]

 340      7    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. Postfrisk. (Har flere obj.)       [  11] [   7]

 341      2    411‑12 ** Haakon 80 år. 30 og 55ø Postfrisk. (Har flere)        [    ] [    ]

 342      1    418 ** Kirkejubileum 30ø. Postfrisk.                            [    ] [    ]

 343      5    419‑21 ** Jernb.jub. 20/30/55ø. Postfrisk. (Har flere)          [    ] [    ]

 344      4    422‑24 ** Telegraf 20/30/55ø postfrisk. Vi har flere obj.       [   4] [   4]

 345      3    424 ** Telegrafjub. 55ø. Postfrisk. (Har flere)                 [    ] [    ]

 346      2    425‑27 ** Frim.jub. 20/30/55ø. Postfrisk. (Har flere)           [    ] [    ]

 347     55    428‑30 ** Norwex‑serie, postfrisk                               [  56] [  56]

 348      8    432 I ** Haakon 35ø brunrød. Postfrisk.                         [    ] [    ]

 349      8    432 I ** Haakon 35ø brunrød. Postfrisk. (Har flere obj.)        [   8] [   8]

 350      3    433 ** Haakon 40ø fiolett. Postfrisk. (Har flere)               [    ] [    ]

 351     20    436 ** Haakon 70ø brunoliv. Postfrisk. (Har flere obj.)         [    ] [    ]

 352      4    437 ** Haakon 75ø karminbrun. Postfrisk.                        [   4] [   4]

 353      2    438 ** Haakon 90ø gul. Postfrisk. (Har flere)                   [    ] [    ]

 354      3    439‑40 ** Konge i 50 år. 30 og 55ø. Postfrisk. (Har flere)      [    ] [    ]

 355      6    441‑42 ** Märtha 35 og 65ø. Postfrisk.                          [   6] [   6]

 356     10    445 ** Nordkapp 1957, 25+10 ø grønn. Postfrisk.                 [    ] [    ]

 357      6    447 ** Nordkapp 1957, 65+25ø fiolettblå. Postfrisk.             [    ] [    ]

 358      3    448‑50 ** Geofysisk år. 25/35/65 øre. Postfr. (Har flere).      [   3] [   3]

 359      2    458 ** Olav 40ø brunrød. Postfrisk.                             [   2] [   2]

 360      2    460 ** Olav 45ø rød. Postfrisk.                                 [   3] [   3]

 361      4    463 ** Olav 55ø grå. Postfrisk. (Har flere).                    [    ] [    ]

 362      4    465 ** Olav 55ø mørk blå. Postfrisk. (Har flere).               [    ] [    ]

 363     25    466 ** Olav 80ø brun. Postfrisk.                                [    ] [    ]

 364      4    467 ** Olav 85ø brunoliven. Postfrisk. (Har flere).             [   4] [   4]

 365      4    475‑76 ** Norges Vel. 45 og 90ø. (Vi har flere obj.)            [    ] [    ]

 366      3    477‑78 ** Landbruksh.skole 45 og 90ø. (Vi har flere obj.)       [   3] [   3]

 367     12    480 ** Blåveis 1960, 90+10ø. Postfrisk. (Har flere objekter).   [    ] [    ]

 368     15    485‑89 ** Skipsmotiver 1960, 5 forskjellige. Postfriske         [  17] [  15]

 369      5    508 ** Flyging 50 år. 150ø                                      [    ] [    ]

 370      6    513‑16 ** Posth. vanlig papir. 5 10 15 20ø.                     [    ] [    ]

 371      5    521 ** Helleristn. vanlig papir. 40ø brunlilla.                 [    ] [    ]

 372      6    565 ** Røde Kors 1965, 90ø. Postfrisk. (Har flere).             [    ] [    ]

 373     45   1670‑71 ** Valentin 2008. A Innl. og Europa. I pres.folder.      [  45] [  45]

 374     65   1690‑93 ** Kommunikajon. 7, 9, 25 og 30 kr. I pres.folder.       [  65] [  65]

 375     40   1694‑96 ** Stavanger 2008. 7, 14 og 23 kr. I pres.folder.        [  40] [  40]

 376     10   BL   5 ** Papirindustri (998‑1001), postfr.                      [    ] [    ]

 377     10   BL   7 ** Fiskeoppdrett (1023‑1026), postfrisk.                  [   8] [   8]

 378      8   BL   8 ** Olav 85 år, 3 forskj. à 2,90 i miniark                 [   8] [   8]

 379     10   BL  10 ** Weidemann. Postfrisk                                   [  11] [  11]

 380     13   BL  11 ** OL‑vinnere. Postfrisk                                  [  11] [  11]

 381     13   BL  13 ** OL‑vinnere (1099‑1102) 4 x 4,00 kr. Postfr.            [  13] [  13]

 382     13   BL  15 ** OL‑vinnere. (1123‑26) Postfr.                          [  11] [  11]

 383     35   BL  43 ** Munch (NK 1841). Postfrisk.                            [  29] [  29]

 384      1   T  75 ** Off.Sak vanlig papir. 5ø rødlilla (har flere like)      [   2] [   1]

 385      2   T  76 ** Off.sak 10ø grå. 5 stk. Postfr.                         [  10] [   3]

 386     10   T  77 ** Off.Sak vanlig papir. 15ø brun. Postfrisk. (Har fl.)    [  12] [  10]

 387      1   T  78 ** Off.Sak vanlig papir. 20ø blågrønn. (Har flere)         [   2] [   1]

 388      1   T  79 ** Off.Sak vanlig papir. 25ø grønn                         [   2] [   2]

 389      4   T  80 ** Off.Sak vanlig papir. 30ø rød (har flere like)          [   5] [   4]

 390      1   T  82 ** Off.Sak vanlig papir. 35ø brunrød. (Har flere)          [   2] [   1]

 391     12   T  83 ** Off.sak 40ø fiolett. 6 stk. Postfr. (Type?)             [  20] [  17]

 392      2   T  85 ** Off.Sak vanlig papir. 45ø rød                           [   3] [   3]

 393      5   T  86 ** Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun. (Har flere)          [   8] [   5]

 394     10   T  88 ** Off.sak 60ø grønnblå. Postfrisk. Type? (Har flere).     [  15] [  10]

 395     10   T  93 ** Off.Sak vanlig papir. 80ø brun.                         [  15] [  14]

 396      4   T  94 ** Off.Sak vanl. papir. 90ø gulor. 10 stk. (løse/blokk)    [   5] [   4]

 397      2   T  94 ** Off.Sak vanlig papir. 90ø gul                           [   2] [   2]

 398      5    492‑95 ** Norges Idrettsforbund 20/25/45/90ø. Postfrisk.        [    ] [    ]

 

NORGE FRIMERKER. UBRUKT *               

 399      3    193‑96 * Nansenserie 1935. Ubrukt, med små hengslespor.         [    ] [    ]

 400      6    394 * Haakon 25ø grå. Ubrukt med hengslespor.                   [    ] [    ]

 401      3   Lot 14 stk. * Tjeneste. T 69‑71, 73, 75‑80, 82‑83, 86‑87.        [    ] [    ]

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 402     40   MB 12. 1980 Norske frim. 125 år. Lot 5 stk.                      [  32] [  32]

 403      5   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Fil.kl. Reproduksjon av            [    ] [    ]

              forslag til nye frimerker. Nummerert. Nettbilde. (W)

 404     12   SA 1. Souvenirark 1.10.1982. Påtrykt par av nr. 918‑919          [    ] [    ]

              (Undset og Bjørnson). Utagget, uten lim. Ustemplet.

 405    100   SA 1. Souvenirark med 2 x 918‑19 utagget, stmpl. 1983. På        [ 100] [ 100]

              Rek.‑konvol. 23x16 cm, og med 1 stk. ATM 2 pålydende 4,50.

 

NORGE FRIMERKEHEFTER **                 

 406    315   FH 174 ** NK 1846‑47. 10 stk. A Verden                           [    ] [    ]

 

NORGE BREV                              

 407      1     62 Centr.tr. Grovtg. 10ø rosa på brev. Litt utyd. Chr.stmp.(K) [    ] [    ]

 408      5   Lot 15 små brev, mest 1980‑tall? Div. frank. (Har flere "like")  [    ] [    ]

 409      7   Lot 20 små brev, mest 1980‑90 t.? Div. frank. (Har flere "like") [    ] [    ]

 

NORGE SENSUR/KRIGSPOST ETC.             

 410     40   Konvol. fra Tyskland 1941. Geöffnet‑stripe og røde stempler      [    ] [    ]

              baksiden. Litt blyantpåtegning forsiden. Nettbilder. (K)

 411     40   Konvol. fra Tyskland 1941. Med Geöffnet‑stripe og røde stemp‑    [  40] [  40]

              ler baksiden. Litt blyantpåtegning forsiden. Nettbilder. (W)

 412  1.000   Konvolutt fra Frauen Konzentrationslager Ravensbrück 1944.       [    ] [    ]

              Med stempel Konzentrtionsläg Ravensbrück og Zensiert 4‑kant‑

              stempel. Det var 103 norske der. Del av Ab‑st. i ring baks. (K)

 413    250   Kort fra Wien til Oslo 1941, fra "Wiener Gesellschaft für        [ 350] [ 250]

              Rassenhygiene". Innbydelse til møte. Frankeringsmaskin, med

              sensurstempel overtrykt. To arkivhull i siden. (K)

 

NORGE HELSAKER                          

 414      3   BK 32 I. Helsak 3 øre/6 øre brun. Ubrukt.                        [   5] [   3]

 

NORGE FØLGEBREV ETC.                    

 415      8   Følgebrev for innenriks pakke. Porto 60ø Løve. Tydelige          [   8] [   8]

              Schweizerstempler: Bestun 6 X 45 og Øyfjell 8 X 15. (K)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 416      3   BL   3. Posttransport (865‑68). Sentrert FDC‑stmp. 13.6.80.      [   3] [   3]

 417      1    307‑08. J.H. Wessel. FDC 6.10.42. Konv. m/FDC‑stempel Oslo      [    ] [    ]

 418      5    808. Posth. 60ø sinober. Levanger/7600 15.2.78 (utg.dag).  (K)  [   6] [   5]

 419      1   1242‑45. Posten 350 år. 4‑blokk med sentrert FDC‑stempel.        [    ] [    ]

 420      4   1306‑07. Trondheim 3,70 og 12,00. På klipp med 4‑kantst. 997‑    [    ] [    ]

              Trondh.1997 1000 år (ikke FDC‑st.) og rundst. Tr.h. 6.6.97. (W)

 421      3   BL   2. Norwex 80 (850‑53), 5.10.1979. FDC‑konv. + ‑stempel.     [    ] [    ]

 422      3   BL   3. Posttransport. På nøytral hvit konvol. 20x15 cm.         [    ] [    ]

              Sentrert FDC‑stempel 13.6.80, + sidestempel.

 423     20   Bl  35. Ordin. rundst. Lillesand 23.10.08. I pres.folder.        [    ] [    ]

 

NORGE JULEMERKER ETC.                   

 424     15   Julemerker. 2006. Sjømannskirken. Ark med 4x5 og 6x5 stk.        [    ] [    ]

              "Blå engel". Med litt info. Svake bøyer i marger. Antatt **

 425     12   Julemerker. 2013. "Jul i Os". 4‑blokk ** og "Svartavdrag" (K)    [ 120] [ 110]

 426      6   N. Røde Kors. Lot 13 stk.: Sett bl.a. 1967, 68, 73, 77, 79, 80   [    ] [    ]

              + div. uten årstall. Fleste med div. stempling. (Har flere).

 427     38   NKS Julemerke 1908. Ustemplet, uten lim. + Nytrykk ** 1939 +     [    ] [    ]

              Nytrykk ** 1952. (Ialt 3 merker).

 428     12   NKS Julemerke 1911 ** Postfrisk.                                 [    ] [    ]

 429     10   NKS Julemerke 1916 * Ubrukt med noe papir i limflaten.           [    ] [    ]

 430     10   NKS Julemerke 1916. Med streker fra maskinstempel.               [    ] [    ]

 431      7   NKS Julemerke 1917 * Med noe papirrester i limflaten.            [    ] [    ]

 432      4   NKS Julemerke 1918. Liten del av svakt maskinstempel.            [    ] [    ]

 433      4   NKS Julemerke 1918. Ustemplet, uten lim.                         [    ] [    ]

 434      5   NKS Julemerke 1919 * Med flekker i limflaten. Dårlige tg. h.s.   [    ] [    ]

 435     30   NKS Julemerke 1935. Ustemplet uten lim. + ** utagget + 4 stk.    [    ] [    ]

              skalatrykk ** utagget.

 436     30   NKS Julemerke 1947. Utagget + 6 forskj. Skalatrykk. Alle **      [    ] [    ]

 437     30   NKS Julemerke 1948. Utagget + 4 forskj. Skalatrykk. Alle **      [    ] [    ]

 438      5   NKS Julemerke 1949 II tg. 11. Ustemplet uten lim.                [    ] [    ]

 439      2   NKS Julemerke 1951. Del/snei av stempel.                         [    ] [    ]

 440      5   NKS Julemerke 1952, 1953, 1962, 1963. Med div. stmp.‑kvalitet    [    ] [    ]

 441     12   NKS Julemerke 1955. Blå og Rød Norge: Blå ustmp. u/lim. Øvrige   [    ] [    ]

              **: Utagget Blå og Rød Norge. 5 stk. utagget skalatrykk.

 442     20   NKS Julemerke 1965. Utagget + 6 forskj. Skalatrykk. Alle **      [    ] [    ]

 443      8   NKS Julemerker. Lot 8 stk.: 1968‑75. Fleste m/div. st. (Flere)   [    ] [    ]

 444      5   NKS Julemerker. Stemplet: 1969 70 71 72 75. Varier. st.kvalit.   [    ] [    ]

 445     15   NKS Julemerker. Ustemplet uten lim: 1928 1946 1954 1960          [    ] [    ]

              1965 1966 1969 1970 1971.

 446     20   Norges R.Kors Julemerker. 1936 (prinsesse Ragnhild og Astrid)    [    ] [    ]

              maskinstmp. 1937: Prins Harald. 1940: Sykepleieske. Begge ustmp.

 447     16   Norges R.Kors Julemerker. Lot 11 stk.: 1967, 1969 (Hellige       [    ] [    ]

              3 konger), 1978, 1979, 1984‑90. Fleste ustemplet.

 448     25   Sjømannsmisjon 1960 61 65 67 83, New York 1878‑1953, Skandi‑     [  30] [  25]

              navisk Sjømannsmisjon. 7 merker. Alle på nettbilde. (W)

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 449     50   Ca. Vel 160 klipp fra Postanvisninger. Ves. Olav 641‑43, +       [  42] [  42]

              diverse merker. I 16 siders A4 Instikkbok m/hvite sider.

 450    100   Lot med ca. 65 Kort/brev/FDC/Brevkort etc. Kort n. frim. 70‑80   [ 155] [ 100]

              t. Rek. 1979 fra Tyskl. FDC N./DK/Færøy./Sverige. Div. San M.,

              Hellas. I brev‑/postk.perm 24 x 15 cm med ca. 50 klare lommer

 451    150   Mange stemplet + klipp, ves. bruksmrk. og dubletter. Postens     [ 120] [ 120]

              gratiskort. Noen div. ** + Årssett 1977/79/80. Usortert. 430 g.

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET             

 452     35   S    9 (Afa 9). Våpentype 12 ö blå. 2 stk., 1 = ultramarin? (K)  [    ] [    ]

 453     25   S    9 (Afa 9). Våpentype 12 ö blå. 3 merker med litt            [    ] [    ]

              farvenyanser.  (K)

 454     38   S    9 (Afa 9). Våpentype 12 ö blå. 3 merker, farvenyanser. (K)  [    ] [    ]

 455     35   S   14B (Afa 14). 3 ö brun Løve.  (K)                            [    ] [    ]

 456     25   S   14B (Afa 14). Løve 3 ö brun. Svak brun flekk nedre marg. (K) [    ] [    ]

 457     20   S   21 (Afa 21). Ringtyp 14, 12 ö blå. 5 stk., farvenyanser. (K) [    ] [    ]

 458     12   S   28 (Afa 17B) Ringtyp 13, 3 ö brun.  (K)                      [    ] [    ]

 459     18   S   28 (Afa 17B) Ringtyp 13, 3 ö brun. PKXP Nr 34, 23.9.78. (K)  [    ] [    ]

 460      8   S   29 (Afa 18B) Ringtyp 13, 4 ö grå. (K)                        [    ] [    ]

 461     12   S   30 (Afa 19B) Ringtyp 13, 5 ö grønn. 4 merker. 1 med bra      [    ] [    ]

              stempel Fryksta 20.8.1879. Alle på nettbilde. (K)

 462      8   S   31 (Afa 20B) Ringtyp 13, 6 ö fiolett. (K)                    [    ] [    ]

 463      1   S   32 (Afa 21B) Ringtyp 13, 12 ö blå.  (K)                      [    ] [    ]

 464      1   S   32 (Afa 21B) Ringtyp 13. 12 ö blå. Del av st. 26.11.1879.    [    ] [    ]

 465      4   S   33 (Afa 22B) Ringtyp 13, 20 ö or.rød. Del st. ‑‑tuna. (K)    [    ] [    ]

 466      6   S   33 (Afa 22B) Ringtyp 13, 20 ö or.rød. Del st. Karlstad (K)   [    ] [    ]

 467     70   S   34 (Afa 23B) Ringtyp 13, 24 ö gul.  (K)                      [    ] [    ]

 468     12   S   35 (Afa 24B) Ringtyp 13, 30 ö brun. St. Hjo 1886. (K)        [    ] [    ]

 469     10   S   35 (Afa 24B) Ringtyp 13, 30 ö brun. St. Wexiö 1881. (K)      [    ] [    ]

 470     14   S   36 (Afa 25B) Ringtyp 13, 50 ö rød. (K)                       [    ] [    ]

 471     20   S   38 (Afa 27) Ringtyp 13, 1 kr. brun/blå. (K)                  [  25] [  20]

 472      4   S   42 (Afa 31). Ringtyp m/posth. bakside. 4 ö grå. Liten        [    ] [    ]

              hvit flekk til venstre for 4‑tallet. Trykktilfeldighet? (K)

 473      4   S   43 (Afa 32). Ringtyp m/posth. bakside. 5 ö grønn.            [    ] [    ]

              5 merker. Noe farvenyanser. Alle på nettbilde. (K)

 474     16   S   45 (Afa 34). Osc. II blått posth. bakside. 10 ö rød.         [    ] [    ]

              2 merker, stempel Ström 1.10.1890 og Lena 9.1.1888. (K)

 475     20   S   45 (Afa 34). Oscar II Boktrykk. Posthorn på baksiden. 10 ö,  [    ] [    ]

              blek rosa/rød. Stempel Stockholm St 9, 11.7.90.  (K)

 476      4   S   46 (Afa 35). Ringtyp m/posth. bakside. 20 ö orangerød.       [  10] [   4]

              3 merker. Noe farvenyanser. Alle på nettbilde. (K)

 477     10   S   48 (Afa 37). Ringtyp m/posth. bakside. 50 ö karmin. (K)      [    ] [    ]

 478      7   S   49 (Afa 38). Ringtyp m/posth. bakside. 1 kr. brun/blå. (K)   [    ] [    ]

 479     18   S   50 (Afa 39). Provis. 10/12 ö på Ringtyp blå. 2 merker med    [    ] [    ]

              farveforskjell. (Påtrykk på mørk‑ og lysblå). (K)

 480      1   S   57 (Afa 52). Oscar II 25 ö gul. Del av rundstempel.          [    ] [    ]

 481    225   S   61‑64 (Afa 46‑49). Tofarvet siffer. Alle omvendt Vannm. (W)  [ 340] [ 340]

 482     20   S   61‑64 (Afa 46‑49). Tofarvet siffertype. 2 stk. 1, 2 og 3 ö.  [    ] [    ]

              4 stk. 4 ö. Farvenyanser! 1 stk. 4 ö "Speiltrykk" bakside? (W)

 483     15   S   65 (Afa 54). Posthuset 5 kr. blå. Flere stempler.  (K)       [    ] [    ]

 484      1   S   78 (Afa 63). Gustav V Mealj. 5 kr. rødbrun. Del av flere     [   5] [   1]

              stempler. 1 dårlig hjørnetagg.

 485      1   S   78 (Afa 63). Gustav V Mealj. 5 kr. rødbrun. Del av 2         [   8] [   1]

              meget kraftige rundstempler.

 486     10   S   97 (Afa 98). Provis. 1,98/5 kr. Gustav V. M/omv. krone.(K)   [  16] [  10]

 487     18   S  105 (Afa 77). Landstorm I. 5/2 ö gul. Sentr. litt opp. (W)    [    ] [    ]

 488     15   S  106 (Afa 78). Landstorm I. 5/3 ö brun. Bra sentrert,          [    ] [    ]

              1 hjørnetagg anelse kort. (W)

 489     22   S  109 (Afa 81). Landstorm I. 5/6 ö fiolett. Fin sentrering.     [    ] [    ]

              Svake stempelspor. (K)

 490     20   S  115 (Afa 88). Landstorm II. 5/1 ö svart. Sentr. ned t.v. (W)  [  30] [  20]

 491     15   S  116 (Afa 89). Landstorm II. 5/3 ö rød. Sentr. ned t.v. (W)    [  30] [  15]

 492     18   S  117 (Afa 90). Landstorm II. 5/5ö brun. Sentr. opp t.v. (W)    [  30] [  18]

 493     25   S  118 (Afa 91). Landstorm II. 5/6ö gul. Sentr. litt opp. (W)    [  30] [  25]

 494     40   S  120 (Afa 93). Landstorm II. 10/10ö blå. Sentr. til h. (W)     [  60] [  55]

 495     20   S  126‑35 (Afa 111‑120). Landstorm III. 10 forskj. 126 (111) m/  [    ] [    ]

              tynn flekk (+ KPV?). Alle del(er) av r.st. Alle nettbilde. (W)

 496     16   S  136 (A 138). Luftpost 10/3 ö brun.  (K)                       [  20] [  18]

 497     28   S  137 (A 139). Luftpost 20/2 ö gul.  (K)                        [  30] [  28]

 498     90   S  148 A og C (Afa 131 2+4‑sid.). Stående Løve 30 ö brun.        [ 109] [ 109]

              6 merker: Farvenyanser, 4‑sidig, vannm. / og /KPV. Kat.verdi

              ca. 1.100 (2014). På del av albumark. Alle på nettbilde. (W)

 499    300   S  152 (Afa 137) G II Adolf 20 ö blå. Samling 18 merker. Papir‑  [ 310] [ 300]

              typer, vannm. / og KPV, 2‑ og 4‑sidig tagget etc. Fordelt

              på del av albumark. 1 merke mulig 152 A cxz med F= 2500:‑.

              Påført totalt verdi > 3000:‑, men ingen garanti! Usjekket. (W)

 500     38   S  168 (A 144). Postemblem 1 kr. orange. 4 merker, 1 med         [  50] [  38]

              vannmerke KPV (168 bz). På albumarkdel. Alle nettbilde. (K)

 501     50   S  196 (Afa 159). V.postkongress 5 ö rødbrun. 4‑blokk.           [    ] [    ]

              sentrert, litt utflytende stempel Geijersdal. (K)

 502    130   S  197 cx (Afa 160). V.postkongress 10 ö grønn med vannm.  (K)   [    ] [    ]

 503     50   S  197 cx (Afa 160). V.postkongress 10 ö grønn med vannmerke.    [    ] [    ]

              Maskinstemplet. (Kat.verdi Facit 2014 = 600:‑)

 504      2   S  198 (Afa 161). V.postkongress 15 ö fiolett. Maskinstempel.    [    ] [    ]

 505     60   S  199 (Afa 162). V.postkongress 20 ö rød. (K)                   [    ] [    ]

 506     60   S  200 (Afa 163). V.postkongress 25 ö orange. (K)                [  75] [  60]

 507     20   S  201 (Afa 164). V.postkongress 30 ö blå. Svak hor. brett. (K)  [    ] [    ]

 508     12   S  211 (A 174). Verdenspostforening 5 ö brun. (K)                [    ] [    ]

 509     15   S  212 (A 175). Verdenspostforening 10 ö grønn. (K)              [    ] [    ]

 510      8   S  213 (A 176). Verdenspostforening 15 ö fiolett. (K)            [    ] [    ]

 511     85   S  214 (A 177). Verdenspostforening 20 ö rød. (K)                [ 100] [  85]

 512     85   S  215 (A 178). Verdenspostforening 25 ö orange. (K)             [    ] [    ]

 513    125   S  217 (A 180). Verdenspostforening 35 ö svart. (K)              [ 125] [ 125]

 514     85   S  219 (A 182). Verdenspostforening 45 ö brun. (K)               [  90] [  85]

 515     30   S  226‑30 (A 203‑07). G.V. 70 år. 5/10/15/20/25 ö. Alle med      [    ] [    ]

              del av rundstempel, 20ö fullstempel Nässjö. Alle nettbilde. (W)

 516      4   S  231‑32 (A 214‑15). Luftpost 10 og 15 ö. Begge del av rundst.  [    ] [    ]

 517     30   S  233 a (Afa 216) Stockholm Slott 5 kr.  (K)                    [  40] [  30]

 518     15   S  334 (Afa 293). Hazelius 1 kr. Snei rundstempel. Medfølger     [    ] [    ]

              5 öre i 3 forskjell. tagginger. Alt på nettbilde. (K)

 519     35   S  336 (Afa 295). St. Birgitta 120 öre. Snei rundstempel. Med‑   [    ] [    ]

              følger 15 öre i 3 forskjell. tagginger. Alt på nettbilde. (K)

 520     35   S  337 C (Afa 296). Svaner 20 kr. Tagget 4 s. Snei r.st. (K)     [  40] [  35]

 521     25   S  471‑75 (Afa 412‑16). Stockholmia. 3/4/6/8/24 ö. På Stock‑     [  30] [  25]

              holmiakonvol. m/særstempel 7.7.1955, og merkat. Nettbilede. (W)

 522      1   S  485 (Afa 426) Jernbane 40 ö gul. På Luftpostkonv. for SAS'    [  10] [   1]

              1. flyvn. Stockholm‑Tokyo via Nordpolen. (Har flere obj.)

 523      1   S  714 ? (Afa 701) Parkomb. 30ö Grönfink på FFC SAS 3.4.71.      [    ] [    ]

 524     50   S 1490‑95 (Afa 1443‑48) "Nya Sverige" i blokk, særst. 29.3.88,   [  41] [  41]

              innsatt i 18 siders A4‑hefte med historie/info. Utg. PFA. (W)

 525     15   S 1691‑96 (Afa 1614‑19) Jern. Som sammenhengende blokk på        [  42] [  42]

              klipp. Fint sentrerte rundstempler (2 stk.) Kista 20.11.91.

 526     18   S. 2950 (Afa 2896) 50 kr. 2 stk. + 2957 (A 2903) 40 kr. 1 stk.   [  16] [  16]

              + 1 stk. 14 kr. Nymfe (A 2953). Svakt sidev. Postenst. på klipp.

 527      8   S. L 12 (Afa 2B). Lösen/Porto 13. 3 ö rød. Dårlig ø.h.hj. (K)    [    ] [    ]

 528     27   S. L 13 (Afa 3B). Lösen/Porto 13. 5 ö brun. 2 merker             [  35] [  33]

              med tydelig farveforskjell. (K)

 529     18   S. L 14 (Afa 4B). Lösen/Porto 13. 6 ö gul. (K)                   [  30] [  22]

 530     15   S. L 16 (Afa 6B). Lösen/Porto 13. 20 ö blå (lys ?). (K)          [  35] [  35]

 531     10   S. L 16 (Afa 6B). Lösen/Porto 13. 20 ö blå. (K)                  [  12] [  10]

 532      8   S. L 18 (Afa 8B). Lösen/Porto 13. 30 ö lys grønn. (K)            [  30] [  22]

 533     28   S. L 19 (Afa 9B). Lösen/Porto 13. 50 ö brun. 2 merker. Med       [  65] [  65]

              markerte farvenyanser. (K)

 534     36   S. L 20 (Afa 10B). Lösen/Porto 13. 1 kr. blå/brun. Del av        [  80] [  80]

              stempel Malmö Paket.  (K)

 535      1   S. Lot 3 "Maxikort" Rokoko. Fac. 1095 1097 1098 (Afa 1088 1090   [    ] [    ]

              1091). Med stempel Frim. Dag Arboga 6.10.79

 536      1   S. Lot. Gustav V Medalj.: 3 stk. 12 ö, 1/25 ö. Postemb.: 1/35 ö. [    ] [    ]

              G.V prof.V: 1/15ö rød. 2/30ö brun, 2/45ö (2 typer?) + 4 div.

 537      4   S. Tj 11 (Afa 14). Stort form.13. 2 ö orange. Del av mask.st.(K) [    ] [    ]

 538     10   S. Tj 11 (Afa 14). Stort form.13. 2 ö orange. Fint sentrert.     [  10] [  10]

              Del av rundstempel.  (K)

 539      5   S. Tj 12 (Afa 1B). Stort form.13. 3 ø brun. Tidaholm 1898. (K)   [  10] [   5]

 540      4   S. Tj 16 (Afa 5). Stort form.13. 10 ö rød. Tydelig               [  10] [   4]

              stempel Enköping 16.1.1892.  (K)

 541     15   S. Tj 17 (Afa 6B). Stort form.13. 12 ö blå. Gefle 19.9.1879.     [    ] [    ]

              Kort tagg nede til høyre. (K)

 542     40   S. Tj 17 (Afa 6B). Stort form.13. 12 ö blå. Utydelig             [    ] [    ]

              rundstempel. Fint sentrert. (K)

 543     30   S. Tj 17 (Afa 6B). Stort form.13. 12 ö blå. Utydelig stempel     [    ] [    ]

              opp/ned (kan være Wretstorp ?). (K)

 544      1   S. Tj 19 (Afa 15). Stort form.13. 20 ö blå. Bra sentrert.        [  10] [   1]

              Utydelig rundstempel. (K)

 545      1   S. Tj 19 (Afa 15). Stort form.13. 20 ö blå. Del av rundst. (K)   [    ] [    ]

 546      1   S. Tj 19 (Afa 15). Stort form.13. 20 ö blå. Del r.st. 1904. (K)  [    ] [    ]

 547      7   S. Tj 21 (Afa 9B). Stort form.13. 30 ö brun. 3 merker, noe       [    ] [    ]

              farvenyanse. 1 merke med hvit flekk i øvre, ytre ramme. (K)

 548      1   S. Tj 21 (Afa 9B). Stort form.13. 30 ö brun. Noe utydelig        [  10] [   1]

              stempel Pataholm.  (K)

 549     15   S. Tj 23 (Afa 16). Stort form.13. 50 ø grå. 3 merker, noe        [  25] [  15]

              farvenyanse? Alle del av rundst., bl.a. Näsåker 1895. Nettb. (W)

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 550     35   S. Lot 13 stk. Lille Riksvåpen (Type fra 1910). Med div.         [    ] [    ]

              vannm.: 1ö med Krone, /  \  PKV\  + 3 stk. Fac 139 (Afa 124).

              1 stk. 2ö ikke bestemt vannm. Muligheter? Lavt utrop!?

 551     70   S. Lot 17 stk. G.V En Face (F 149‑51/A 127‑29). 6 stk. 10 ö (2   [    ] [    ]

              med KPV), 3 stk. 15ö, 8 stk. 20ö, 1 4‑s. (M/KPV: 2 stk. 2‑sid.

              1 stk. 4‑s.). På deler av alb.ark. Alle nettb. Lavt utrop! (W)

 552     70   S. Lot 27 stk. St. Løve 5 ö grønn type I + II. (F 140/143, Afa   [    ] [    ]

              126/189). M/bl.a. 2 stk. 4‑sid. typ. I (øvrige forskj.? Er på

              deler av alb.ark m/typer/vannm./tagging/papir etc. Lavt utrop!

 553     16   S. Lot. Fac 490‑502 (Afa 440‑54). Med alle taggeutgaver.         [    ] [    ]

              Varierende stempling. Ialt 30 merker.

 554     16   S. Lot. Fac 593‑617 (Afa 572‑75, 579‑91, 594‑601). Med div.      [    ] [    ]

              taggesider/parkombinasjoner. Varier. stemplet. Ialt 62 merker.

 555     16   S. Lot. Fac 845‑68, 871‑902 (Afa 834‑57, 860‑91. Med div.        [    ] [    ]

              taggesider. Varierende stemplet. Ialt 55 merker.

 

SVERIGE BY/LOKAL/PRIVATPOST             

 556      8   Svensk Turist‑Porto. TU  9 (Fly) på klipp. Ustemplet.            [    ] [    ]

 557      1   Svensk Turist‑Porto. TU 12 (2 pers./natt) på klipp. Ustemplet.   [    ] [    ]

 

SVERIGE STEMPLER                        

 558      1   S. Frim. dag Åhus 13.10.1984. Nummerert Konvol. Fallskjermpost.  [    ] [    ]

              Med svensk flyfrim. Fac 1319 (1290 Afa?). (Har flere obj.)

 559     40   S. Lot 7 enkeltmerker og 4 par. Alle rundstemplet, dels bra.     [  45] [  40]

              Bl.a. 20 kr. Svane (F 337/Afa 296) tagget 4‑sidig.  (K)

 560     25   S. Lot Stempler. På 15ö GV/v, 5ö GV/h, 5ö Ling. Respektive       [    ] [    ]

              stempler: Falkenberg LBR, Växjö LBR, Värmlands Björneborg. (K)

 561     25   S. Lot Stempler. På 25ö Postv., 10ö GV/h, 5ö Ling, 5ö Bellman.   [    ] [    ]

              Respektive stempler: Kinna, PKP 81/D, Landeryd, Väjern. (K)

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **          

 562     25   S   74 (Afa 66) ** Ark 100 stk. Delvis løsnet i perforering      [    ] [    ]

              i marger. Ubrettet.

 563     25   S   74 (Afa 66) ** Ark 100 stk. Mangler marg øverst, delvis      [    ] [    ]

              løsnet i perforering i marger. Ubrettet.

 564     25   S   81 (Afa 68) ** Ark 100 stk. Delvis løsnet i perforering      [    ] [    ]

              i marger, og inn på noen få merker. Ubrettet.

 565    225   S   84 Bz (Afa 70) ** Gustaf V/Medalj. 15 ö brun. 4‑blokk.       [    ] [    ]

              2 av merkene med KPV. Alle postfriske. (K)

 566     20   S  275 (I eller II?) (Afa 266B) GV profil h 15 ö brun **         [    ] [    ]

              1/2 ark à 50 stk. Postfrisk. Ubrettet.

 567     23   S  471‑75 (Afa 412‑16) ** Stockholmia. 3/4/6/8/24 ö. Postfr.     [    ] [    ]

 

SVERIGE FRIMERKER. UBRUKT *             

 568     70   S  216 (A 179) * Verdenspostforening 20 ö blå. (Kan være         [    ] [    ]

              grønnblå ??). Ubrukt m/hengslespor. Liten tynn flekk. (K)

 569      7   S. L 11 (Afa 1B) * Lösen/Porto 13. 1ö svart. Krakel. lim. (K)    [    ] [    ]

 

SVERIGE LIMLØSE. USTEMPLET (*)          

 570     10   S. Lot 14 ustemplet/limløse, mellom 1,80 og 21 kr., pålydende    [    ] [    ]

              101 kr. (+ medfølger 3 stk. m/litt restlim etc. på baksiden).

 571     10   S. Lot 27 ustemplet/limløse, mellom 0,10 og 14 kr., pålydende    [    ] [    ]

              94 kr. (+ medflg. 1 stk. 10 kr. restlim baks., + 1 skadet Brev).

 572     10   S. Lot 27 ustemplet/limløse, mellom 30 ö og 21 kr., pålydende    [    ] [    ]

              87 kr. (+ medfølger 1 stk. 20 kr. m/litt restlim på baksiden).

 573     10   S. Lot 32 ustemplede/limløse. 20 stk. Privat, 6 stk. Brev,       [    ] [    ]

              5 stk. Julpost, 1 stk. Föreningsbrev. (Merkene fra div. år).

 574     10   S. Lot 33 ustemplede/limløse. 24 stk. Privat, 6 stk. Brev,       [    ] [    ]

              2 stk. Julpost, 1 stk. Ekonomibrev. (Merkene fra div. år).

 

SVERIGE BREV                             

 575     10   S. Konvolutt (m/Fac 452/Afa 392), stp. New York‑G.borg m/stmp.   [  15] [  10]

              "Kungsholm" 9.12.53, + 4‑k.stmp. "Svenska Amerika Linien m/s

              Kungsholm första hemgående resan". Vertikal + svake bretter. (W)

 

SVERIGE BROSJYRE/KATALOG/FOLDERE        

 576     20   S. Lot hefter/foldere. Katalog Järnvägsmuseum Gävle 46 s. med    [    ] [    ]

              bilder og beskrivelse lokomotiver etc. Div. kart og annet.

              Medfølger også noen farvebilder (ikke postkort) av tog etc.

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 577     35   S. Realisasjon. Merker på div. konvol./klipp/løst: Fac. 811‑15   [    ] [    ]

              1052 1157 1198 1307 1317‑21 2169‑70 2712 2950 Block ** 2, 4.

              2 Provhäfter, 4 helsaker. (Afa 644‑49 800‑04 876‑85 1042

              1144 1172 1278 1288‑92 2080‑81 2636 2896)

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 578      1   1533 Bn. Turist Padling 7,50. Del av rundstempel.                [  10] [   1]

 579      1   1828. Sykepleier 13,00. Små stempelspor.                         [    ] [    ]

 580      1   DK  470. Lille Riksvåpen 2,90 fiolett. Del av rundstempel.       [    ] [    ]

 581      1   DK  764. Røde Kors 2,00 + 40. Del av rundst.                     [    ] [    ]

 582      1   DK  890. Epilepsi. 2,80 + 50. Del av rundst.                     [    ] [    ]

 583      1   DK 1073. Hest/vogn 12,00. Del av rundst. Noen ujevne tagger.     [  12] [  11]

 584      1   DK 1106. Leketøy 12,00. Del av Rundstempel 2017.                 [    ] [    ]

 585      1   DK 1129. Bindesbøll 4,00. Rundstempel.                           [    ] [    ]

 586      1   DK 1161. Dansk Design 4,00. Snei av rundstempel.                 [  10] [   1]

 587      1   DK 1171. Dr. Margrethe 4,50 sortblå. Del av rundst.              [    ] [    ]

 588      1   DK 1209. Naturvern 4,50. Svakt rundstempel.                      [    ] [    ]

 589      1   DK 1247. Dr. Margrethe 5,50 fiolett. Del av rundst.              [    ] [    ]

 590      1   DK 1261. Maleri Pegasus 4,00. Litt svakt sentrert rundstmp.      [    ] [    ]

 591      1   DK 1286. Dr. Margrethe 7,00 lilla. Del av rundst.                [    ] [    ]

 592      1   DK 1305. Dr. Margrethe 6,50 stålgrønn. Del av rundst.            [    ] [    ]

 593      1   DK 1643 E. Dr. Margrethe 8,00 grå/karmin. Del av rundst.         [    ] [    ]

 594      1   DK 1688. Dr. Margrethe 14,00 grå/mørkgrå. Del av rundst.         [  10] [   1]

 595      1   DK 1696. Europa/Sykkel 12.00. Snei rundst. i hjørne.             [  10] [   2]

 596      1   DK 1762. Dronning Margrethe 9,00 grå/karmin. Del av rundst.      [   2] [   1]

 597      1   DK 1763. Dr. Margrethe 18,00 grå/blå. Del av rundst.             [   2] [   1]

 598      1   DK 1799. Dr. Margrethe  7.00 grå/blågrønn. Del av rundst.        [    ] [    ]

 599      1   DK 1806. Leketøy/Lego 14.50. Del av rundst.                      [   2] [   2]

 600      1   DK 1821. Longjohn Budcykel 10,00. Del av rundst.                 [   2] [   1]

 601      1   S 2956 (Afa 2902). Instrument 30 kr. Del av rundstempel.         [   2] [   1]

 

DANMARK 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET         

 602      1   DK  727. 1,60 Europa. 4‑bl. på klipp. Sentr.st. Faaborg 1.7.2019 [    ] [    ]

 603      5   DK  795. Lille Riksvåpen 17 kr. mattrød. 4‑blokk. Sentrert,      [   5] [   5]

              svakt rundstempel (K.havn) 5.1.84 = utgivelsesdagen. Klipp. (W)

 604      1   DK  802. 2,70 Speider. 4‑blokk på klipp. Sentrert FDC‑stemp.     [   2] [   1]

 

DANMARK FRIMERKER. UBRUKT *             

 605    125   DK 169‑74 * Karavel ubr. med hengslerest. 6 forskjellige.        [    ] [    ]

 

DANMARK FRIMERKEHEFTER **               

 606     30   DK. Hefte ** Ejler Bille (Afa 891). 10 x 2,80 kr.                [  25] [  25]

 

DANMARK BROSJYRE/KATALOG/FOLDERE        

 607     20   DK. Lot 4 hefter/foldere 1985/86: Tax‑free, DSB Tog Københ.‑     [    ] [    ]

              Kolding..., DSB Bilfærger, DSB Helsingør‑H.Borg/75 afg. døgnet.

 

DANMARK F.D.C. ETC.                      

 608     60   DK. Lot FDC. 105 forskj. konv. m/4‑blokker, 1960‑72, i ark i     [    ] [    ]

              "kontorperm" ca. 2 kg. (Ev. sende uten perm/ark som løse FDC).

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                 

 609      2   DK. Julemerke 1918 Engler/basun. (*) Ustemplet, uten lim.        [    ] [    ]

 610      2   DK. Julemerke 1922 Skoleskib "København". Med del av stempel.    [    ] [    ]

 611      2   DK. Julemerke 1963. 20 merker. Div. motiv. Fleste er **.         [    ] [    ]

 612      1   DK. Julemerke 1966. 20 merker. Snøkrystaller. M/uten stempel.    [    ] [    ]

 613     20   DK. Julemerker * 1904 tg. 11,5 og utagget. 1905. 3 merker,       [    ] [    ]

              alle ubrukte med litt kraftige hengslerester.

 614      7   DK. Julemerker ** 1982 og 1983. Småark med 8 merker i hver.      [    ] [    ]

 615      7   DK. Julemerker ** 1984 og 1985. Småark med 8 merker i hver.      [    ] [    ]

 616     15   DK. Julemerker ** 1986 og 1987. Helark med 50 merker i hvert.    [    ] [    ]

 617     15   DK. Julemerker ** 1988 og 1989. Helark med 50 merker i hvert.    [    ] [    ]

 618    220   DK. Julemerker. 1906‑2004. Stenderalubum m/skruer, og kassett.   [ 230] [ 220]

              Fortrykk til 2014, + 50 blanke ark m/påtrykt "ramme". Ca. 40

              merker 1906‑1950, deretter ca. 200. Mange eldre postfr. + Mini‑

              ark: Hafnia/repr.1924, 1978/r. 1927, Nordfrimex 83. Ca. 2,5 kg

 619    100   DK. Julemerker. 1952 (Engler). Helark ** 50 merker.              [    ] [    ]

 620    100   DK. Julemerker. 1953 (Barn/nasjonaldrakt). Helark ** 50 merker   [    ] [    ]

 621    100   DK. Julemerker. 1954 (Barn/duer). Helark ** 50 merker. Uten      [    ] [    ]

              venstre marg i arket.

 622     28   DK. Julemerker. 1965 (vinterfugler). Helark ** med 50 merker.    [    ] [    ]

 623     20   DK. Julemerker. 1973 (Katt/matfat). Helark ** 50 merker          [    ] [    ]

 624     18   DK. Julemerker. 2018 (Jul i troldskoven). Helark ** 50 merker.   [    ] [    ]

 625     38   DK. Julemerker. Lot 6 stk. Mini‑/småark ** 1986, 1987, 1988      [    ] [    ]

              småskader i marger), 2016, 2018 (2 stk.).

 

DANMARK STEMPEL‑/AVG.MERKER ETC.        

 626     50   DK. Stempelmærke. 70 øre brungul (?). Tagget 3 sider. Med        [    ] [    ]

              del av bankstempel og påskrift 1888. (K)

 

FINLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 627     70   SF   12 (Afa/Fac). "4‑tallig". 2 pen. grå. Tagging ikke          [    ] [    ]

              bestemt, virker som 11,25 x 11,25 (??). (K)

 628     38   SF   17 (Afa/Fac). "4‑tallig" 25 pen. rød. Ikke typebestemt,     [  40] [  38]

              antatt nr. 17. Tagg. virker som 11,25x11,25. Stempel 1879? (K)

 629     50   SF   18 (Afa/Fac). "4‑tallig". 32 pen. rød. Tagging              [  55] [  50]

              synes som 11,25. Stemplet 26.12.1878.  (K)

 630     18   SF   20‑23 (Afa/Fac). "4‑tallig" 5 grønn, 10 anilinrød(?),       [    ] [    ]

              20 orange, 25 blå. (K)

 631     14   SF   27‑32 (Afa/Fac). "3‑tallig" tagget 12,5. 2, 5, 10,          [    ] [    ]

              20 og 25p, 1 Mk. Alle nettbilde. (W)

 632      3   SF   39 (Afa/Fac). 7 kop. mørk blå. Kraftig stempel.             [    ] [    ]

 633     40   SF   42 (Afa/Fac). 20 kop. blå/rød. (K)                          [    ] [    ]

 634      1   SF   84‑87 (Afa/Fac). Provisorier. 10/5 20/10 50/25 75/20.       [    ] [    ]

 635     90   SF  164‑66 (Afa)/162‑64 (F). Røde Kors 1930. 1M del av stmp.     [    ] [    ]

              1943? 1,5 og 2 M med del/snei av rundstempel. (K)

 636     60   SF  179‑81 (Afa)/177‑79 (F). Bygninger. Alle m/del av rundst.    [    ] [    ]

 637      4   SF  194 (Afa)/191 (F). A. Kivi. Del av svakt rundst. Dato ?      [    ] [    ]

 638     10   SF  195‑97 (Afa)/192‑94 (F). Røde Kors 1935. 1,25 og 2,5 Mk      [    ] [    ]

              del av rundstempel. 2 Mk maskinstempel.

 639     18   SF  278‑81 (Afa)/275‑78 (F). Røde Kors 1943. 3,50 maskinst.,     [    ] [    ]

              øvrige del av rundstempel.

 640      2   SF  282‑83 (Afa)/279‑80 (F). Nasjonalhj. 1944. Del av rundst.    [    ] [    ]

 

FINLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 641     15   SF   76‑82 (Afa/Fac) Lot Wasautgave. 2 stk./typer? av 1 mark     [    ] [    ]

              (stmpl.). Øvrige blandet ubr. m/hengsle og stemplet. 8 merker.

 642     40   SF  173‑75 (Afa)/171‑73 (F). Frim.jubil. 1,5M maskinst./litt     [    ] [    ]

              dårlig. 2M del av r.st. 1931. 1+4M ustmp. litt svak limflate?

 643     20   SF  188‑90 (Afa)/185‑87 (F). R.K. 1933. 1,25 ustempl. m/svake    [    ] [    ]

              limspor. 2 mask.stmp. 2,5 del rundst. 30‑tall?

 644     13   SF  191‑93 (Afa)/188‑90 (F). R.K. 1934. 1,25 ustemplet med       [    ] [    ]

              svake limspor. 2 mask.stmp. 2,5 del av rundst.

 645     70   SF. Dubletter. Inst.bok A4 16 s. Ca. 320 merker/fleste stemp‑    [    ] [    ]

              let. Fra 4‑ og 3‑talls til 30‑tall? Noen netteksempler. (W)

 646     50   SF. Liten inst.bok m/ca. 180 merker. Med noen bedre eldre?,      [    ] [    ]

              ellers mest ordinære/bruksmerker.

 

FINLAND FRIMERKER. UBRUKT *             

 647      4   SF   35 * (Afa/Fac). 1 kop. orange. Liten bøy/brett nederst.     [    ] [    ]

              Dårlig limflate.

 648      1   SF  105 (A)/108 C1 (F) * R.Kors 1m+50p. 2 stk., 1 noe dårlig.    [   5] [   1]

 

FINLAND LIMLØSE. USTEMPLET (*)          

 649      2   SF  285‑88 (Afa)/282‑85 (F) (*). Røde Kors 1944. Ustmp. u/lim.   [    ] [    ]

 650      1   SF  289‑90 (Afa)/286‑87 (F) (*). M. Canth + Fly. Ustmp. u/lim.   [    ] [    ]

 651      3   SF  395‑97 (Afa)/392‑94 (F) (*). Helsingfors. Ustemp. u/lim.     [    ] [    ]

 652      7   SF  399‑401 (Afa)/396‑98 (F) (*). R.Kors 1951. Ustemp. u/lim.    [    ] [    ]

 653     18   SF. Lot (*) Østkarelen. Svart overtr.: 50p, 2M, 2,75M. Grønt     [    ] [    ]

              overtr.: Mark: 1,75, 3,5, 5, 10, 25/m/tynn flekk. Ustp. u/lim.

 

FINLAND FRIMERKEHEFTER **               

 654      6   SF. Hefte ** Afa H 4, Fac. HA 4. 10 10 5 5 20.                   [    ] [    ]

 

ÅLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 655    250   Åland. 16 siders (litt slitt) inst.bok. Masse merker, fra de     [    ] [    ]

              første utg. til 2006. Sammentr., blokker, noen ** i heftedeler.

 

ÅLAND F.D.C. ETC.                        

 656     30   Åland. FDC Afa/Facit  75‑105. På ialt 14 konvolutter. Alle med   [    ] [    ]

              vignetter, rundstmp. diverse steder: Sund, Sottunga, Vårdö.

 657     20   Åland. FDC Afa/Facit 274‑79 og 281‑88. På ialt 9 konvolutter.    [    ] [    ]

              Vignetter. 1 rundstmp. Ödkarby, øvrige Vårdö.

 

ÅLAND JULEMERKER ETC.                   

 658     15   Åland. Julemerker. 2002. Helark med 20 stk., 4 motiv "sølv". (W) [    ] [    ]

 

FÆRØYENE JULEMERKER ETC.                 

 659      5   Færøyene. Julemerker ** 1976 og 1977. Helark à 30 stk. i hvert.  [    ] [    ]

 660      5   Færøyene. Julemerker ** 1986 og 1987. Helark à 30 stk. i hvert.  [    ] [    ]

 661      7   Færøyene. Julemerker. 1976 (engler). Helark ** med 30 stk.       [    ] [    ]

 662      5   Færøyene. Julemerker. 1981. Helark ** med 30 stk.                [    ] [    ]

 663     10   Færøyene. Julemerker. 1983 og 1984. Helark ** m/30 stk. i hver.  [    ] [    ]

 

GRØNLAND 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET        

 664      1   Færøyene  131. 3,50 Reinsdyr. 4‑blokk på klipp. Sentr. FDC‑st.   [    ] [    ]

 665      1   Færøyene  138. 2,00 1000 år. 4‑blokk på klipp. Sentr. FDC‑st.    [    ] [    ]

 

GRØNLAND F.D.C. ETC.                    

 666     30   Grønland. FDC. 4‑blokker Afa 53, 54, 55, 56 (2 stk. 4‑blokker    [    ] [    ]

              på hver konvolutt), og 1 konv. med Afa 68.

 

GRØNLAND JULEMERKER ETC.                

 667      7   Grønland. Julemerker 1982. Helark ** med 30 merker. (Har flere)  [    ] [    ]

 668      7   Grønland. Julemerker 1983 (Lys). Helark ** 30 forskj. (Har fl.)  [    ] [    ]

 669      7   Grønland. Julemerker 1984 (Blomst/kart). Helark ** à 30.(Flere)  [    ] [    ]

 670      8   Grønland. Julemerker 1985 (Mennesker). Helark ** med 30 merker.  [    ] [    ]

 671    100   Grønland. Julemerker. 1974. Helark (1 brett) ** med 50 merker.   [    ] [    ]

 672     10   Grønland. Julemerker. 1975. Helark (1 brett) ** med 50 merker.   [    ] [    ]

 673     10   Grønland. Julemerker. 1979 og 1982. Begge ** som Helark à 30.    [    ] [    ]

 

ENGLAND KILOVARE/KLIPP                  

 674     10   GB. Ca. 200 gram klipp. Vesentlig "Machines". Diverse typer?     [    ] [    ]

 675     15   GB. Ca. 250 gram klipp. Vesentlig "Machines". Diverse typer?     [  47] [  15]

 676     17   GB. Ca. 270 gram klipp. Vesentlig "Machines". Diverse typer?     [  47] [  17]

 

ENGLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 677      9   GB. Afa 1891‑95 ** Diana, sammenhengende 5‑stripe.               [    ] [    ]

 678      1   GB. Afa 876 ** Miniark London 1980. Postfr. (Har flere obj.)     [    ] [    ]

 

ENGLAND BREV                            

 679      1   GB. Afa 522‑24 Concorde. Alle 3 på en liten konvolutt.           [    ] [    ]

 

ENGLAND AKSJEBREV                        

 680     10   GB. 14 aksjebrev. 1940‑80 tall. S. & W. Berisford Ltd (4 stk.),  [    ] [    ]

              Blue Circle Industries (1), Wilson & Walker Breweries (9). (W)

 

JERSEY                                  

 681     80   Jersey. Afa 8. Landskap 3d lilla. På konv. FDC 29.6.1943. (K)    [    ] [    ]

 

ISLE OF MAN FRIMERKER. POSTFRISK **     

 682      2   Isle of Man. Afa ** 328‑32 Miniark motorsykl. 2 stk. like ark.   [   2] [   2]

 

KANALØYER SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 683    250   Isle of Man/Jersey/Alderney/Guernsey. Stemplet og **, Miniark.   [    ] [    ]

              Eks.: G. ** 7 stk. £1, 9 stk. 50p (A 46) + noen (vel 50 ?) FN.

              I 16‑siders A4 (litt "sliten" inst.bok). (Ev. levere uten bok?).

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. STEMPLET        

 684      5   Tyskland. 9 rundstmp. 1977‑78. Afa 1906‑08 1915 1921‑25. (W)     [    ] [    ]

 685      1   Tyskland. Afa 2079. Teknik 190. 4‑blokk på klipp, svakt r.st.    [    ] [    ]

 686      1   Tyskland. Afa 2331. Frimerkets Dag 20 pf. FDC på klipp.          [    ] [    ]

 687      1   Tyskland. Afa 2332. "Krystallnatten" 80 pf. FDC på klipp.        [    ] [    ]

 688      1   Tyskland. Afa 2337. Samariter 80 pf. FDC 10.11.1988 på klipp.    [    ] [    ]

 689      1   Tyskland. Afa 2597. Delstat 100 pf. FDC 17.6.1993 på klipp.      [    ] [    ]

 690      1   Tyskland. Afa 2607. Kostskole 100 pf. FDC 5.5.1993 på klipp.     [    ] [    ]

 691     10   Tyskland. Afa 3315‑16/Miniark Teater. Særstempel. 45 og 100 c.   [  20] [  10]

 

BRD/TYSKLAND KILOVARE/KLIPP             

 692     15   Tyskland. Ca. 65 gram klipp. Mest 1990‑2010 tall? Bl.a. mange    [  30] [  17]

              forskjellige verdier blomster‑bruksmerker. Varier. stempling.

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. POSTFRISK **    

 693      1   Tyskland. Afa 2682 ** Miniark 100 pf. Oppstand mot nazi.         [   5] [   1]

 

BRD/TYSKLAND F.D.C. ETC.                

 694      5   Tyskland. Afa 2333‑36. Kvinner 100 170 240 350 pf. (Nettb.). (K) [    ] [    ]

 695     10   Tyskland. FDC Afa 2244‑48. 5 stk. A4‑ark med FDC‑konvol., +      [    ] [    ]

              1 merke ** og 1 stk. stemplet. Ark nr. 24‑28/1986.

 696     30   Tyskland. FDC Afa 2249‑63. 15 stk. A4‑ark (1 ark hvert merke)    [    ] [    ]

              m/FDC‑konv. + 1 merke ** og 1 stemplet. Ark nr. 1‑10/1987.

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 697     25   Vest‑Berlin. Afa  85. Klokke, kolv til h. 30 pf blå. Stmpl. (K)  [  20] [  20]

 698      1   Vest‑Berlin. Afa  91. Berlinere 4 pf brun. Del av rundst. 1953.  [   2] [   1]

 699      2   Vest‑Berlin. Afa  95. Berlinere 10 pf grønn. Del av rundst.      [   2] [   2]

 700      7   Vest‑Berlin. Afa  96. Berlinere. 15 pf blålilla. Stemplet. (K)   [    ] [    ]

 701      3   Vest‑Berlin. Afa  97. Berlinere 20 pf rød. Del av rundst.        [    ] [    ]

 702      1   Vest‑Berlin. Afa 100. Berlinere. 40 pf grå. Stemplet. (K)        [   2] [   1]

 703      2   Vest‑Berlin. Afa 102. Klokke 10 pf blågr. Midtkolbe. Del r.st.   [   5] [   2]

 704      3   Vest‑Berlin. Afa 151. Bygning. 70 pf fiolett. Maskinstmp. (K)    [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 705     15   Vest‑Berlin. 4 stk. Bygn.verker. Afa 43/4 pf stmpl. 1951. Post‑  [    ] [    ]

              fr. ** 44/5 pf og 48/15 pf. Hengslespor * 50/25 pf (mulig ** ?)

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. POSTFRISK **    

 706     16   Vest‑Berlin. Afa  83 ** Klokke, kolv til h. 10 pf grønn. Med     [    ] [    ]

              et par ørsmå flekker i limflaten (ikke hengslerest‑/spor).

 707     55   Vest‑Berlin. Afa  86 ** Klokke, kolv til h. 40 pf rødlilla.      [  50] [  50]

 708     55   Vest‑Berlin. Afa  88‑90 ** OL 1952. 4/10/20 pf. Alle postfr.     [    ] [    ]

 709     10   Vest‑Berlin. Afa  93 ** Berlinere 6 pf mørkfiol. Postfrisk       [  10] [  10]

 710    225   Vest‑Berlin. Afa 114 ** Bygninger 20 pf rød. Postfrisk. (K)      [    ] [    ]

 711      1   Vest‑Berlin. Afa 188 ** Kongress 20 pf. Postfr.                  [    ] [    ]

 712      1   Vest‑Berlin. Afa 189 ** Schiller 20 pf. Postfr.                  [    ] [    ]

 713      5   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 og 228‑30 ** Gamle Berlin, 12 forskj.    [    ] [    ]

 714      1   Vest‑Berlin. Afa 394‑97 ** Miniark Bilrace 50 år. Postfr.        [    ] [    ]

 715     30   Vest‑Berlin. Afa 404‑13 + 448 ** Mot ulykker. Postfrisk.         [    ] [    ]

 716     10   Vest‑Berlin. Afa 440‑43 ** Fugler. Postfriske.                   [    ] [    ]

 717      5   Vest‑Berlin. Afa 450‑53 ** Miniark. Radioutsendelse 50 år        [  10] [   5]

 718      1   Vest‑Berlin. Afa 464‑67 ** Velgj.merker ungdom. Postfr.          [    ] [    ]

 719     15   Vest‑Berlin. Afa 481‑85 ** Båtserie 30/40/50/60/70 pf postfr.    [    ] [    ]

 720     15   Vest‑Berlin. Afa 492‑505 **. Serie industri/teknikk. Postfr.     [    ] [    ]

 721      4   Vest‑Berlin. Afa 508‑11, 513, 522‑25 ** 9 forskj. blomstermrk.   [    ] [    ]

 722      4   Vest‑Berlin. Afa 526, 558, 579 ** Miniark Julen 1976/77/78.      [  10] [   4]

 723      8   Vest‑Berlin. Afa 562‑70 **. Velgjørenhet + div. Alle Postfr.     [    ] [    ]

 724     10   Vest‑Berlin. Afa 580‑84 **. Serie industri/teknikk. Postfr.      [    ] [    ]

 725      6   Vest‑Berlin. Afa 639‑42 ** Velgjørenhet 40/50/60/90 m/tillegg    [    ] [    ]

 726     10   Vest‑Berlin. Afa 853‑55 **. Velgjørenhet. Postfr.                [    ] [    ]

 727     10   Vest‑Berlin. Afa 877 ** A. Diesterweg 60 pf. Dette er det        [    ] [    ]

              siste merket som ble utgitt i Vest‑Berlin.

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. UBRUKT *         

 728      1   Vest‑Berlin. Afa  36 * 16 pf Verd.postfor. Ubrukt med papir‑     [    ] [    ]

              rest og flekk i limet bakside. Mulig en hjørnebøy/svak brett.

 729     10   Vest‑Berlin. Afa  37 * 24 pf Verdenspostforeningen. Ubrukt       [    ] [    ]

              med hengslerest.

 730    100   Vest‑Berlin. Afa  62 * Goethe 20 pf rød. Ubrukt, med litt        [    ] [    ]

              stor hengslerest. Kat.verdi Afa 2006 ** = 1.700,00. (K)

 731      8   Vest‑Berlin. Afa  65 * Provisorie 10/24 pf brun. Ubr. m/h.rest.  [    ] [    ]

 732     70   Vest‑Berlin. Afa  67 * Provis. 1/3 Mark rødbrun. Ubrukt, med     [    ] [    ]

              hengslerest. (K)

 733     20   Vest‑Berlin. Afa  72 * Velgj.merke 10+3 grønn. Ubrukt/h.rest     [  30] [  20]

 734     30   Vest‑Berlin. Afa  73 * Velgj.merke 20+2 rød. Ubrukt/h.rest       [    ] [    ]

 735     40   Vest‑Berlin. Afa  87 * Beethoven 30 pf blå. Ubr. med papir‑      [  45] [  40]

              rest i limflaten.

 736      1   Vest‑Berlin. Afa  92 * Berlinere 5 pf blå. Ubr. m/hengslerest    [    ] [    ]

 737      4   Vest‑Berlin. Afa  94 * Berlinere 8 pf brun. Ubr. m/hengslerest   [    ] [    ]

 738    100   Vest‑Berlin. Afa  98 * Berlinere 25 pf olivgr. Skal ha hengsle‑  [    ] [    ]

              spor, men limflaten ser hel ut, med noen få flekker. (K)

 739     30   Vest‑Berlin. Afa  99 * Berlinere 30 pf fiol. Ubr. m/hengslerest  [    ] [    ]

 740     25   Vest‑Berlin. Afa 105 * Klokke 40 pf fiol. Midtkolbe. Ubrukt      [    ] [    ]

              med hengslerest, og med tynn flekk.

 741     10   Vest‑Berlin. Afa 183‑87 **/* Heuss 7/10/20 pf postfr. 40/70      [    ] [    ]

              pf ubrukt med hengslerest.

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **             

 742      3   DDR. Afa  746 ** Miniark. Kjemi. 50 og 70 pf                     [    ] [    ]

 743      8   DDR. Afa 1710 ** Miniark DDR 25 år. 1 Mark.                      [  10] [   8]

 744     10   DDR. Afa 1837 ** Miniark Richard Sorge. 1 M.                     [  10] [  10]

 745      2   DDR. Afa 1969 ** 20 og 35 pf, 2 merker + talong, fra miniark.    [    ] [    ]

 746     10   DDR. Afa 2207 ** Miniark Interkosmos. 1 Mark.                    [  10] [  10]

 747      1   DDR. Afa 2367 ** Miniark. 2 x 50 pf                              [    ] [    ]

 748      1   DDR. Afa 2487 ** 20 pf. Solur. I ark med 8 merker.               [    ] [    ]

 749      7   DDR. Afa 2687 ** Miniark Partidag. 1 Mark.                       [  10] [   7]

 750     10   DDR. Afa 2916 ** Miniark Brehm 50 og 85 pf.                      [  10] [  10]

 

NEDERLAND FRIMERKER. POSTFRISK **       

 751      1   Nederland. Afa 1149‑52 ** Miniark. Barn. (Vi har flere)          [   5] [   1]

 

BELGIA                                  

 752      1   Belgia. Afa 1455 m/særst. IPTT og svartavdrag (?). I folder.     [    ] [    ]

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. STEMPLET          

 753    225   Luxembourg. Afa  12. Våpen 1c brun. NB! Forbehold om riktig      [    ] [    ]

              Afa‑nr. Ser ut som farveløst gjennomstikk. (K)

 754    100   Luxembourg. Afa  13. Våpen 2c svart. NB! Antatt gjennomstikk,    [    ] [    ]

              men ser ut som utagget!  (K)

 755    225   Luxembourg. Afa  21. Våpen 30c rødlilla. Farvet gjennomst. (K)   [    ] [    ]

 756     80   Luxembourg. Afa  47. Våpen 30c vinrød. NB! Antatt riktig nr. (K) [    ] [    ]

 757     65   Luxembourg. Afa  53. Allegorisk 12,5c blå. (K)                   [    ] [    ]

 758    175   Luxembourg. Tjeneste Afa  5. Overtrykk på 20c gråbrun.           [    ] [    ]

              NB! Forbehold om riktig Afa‑nr.! (K)

 759     75   Luxembourg. Tjeneste Afa 61. Overtrykk S.P. på 25c blå. (K)      [    ] [    ]

 

LUXEMBOURG SAMLINGER/LOTS/DIVERSE       

 760    225   Luxembourg. Lot 10 stk. stemplet: Afa 13 16 18 19 45 46 (mulig   [    ] [    ]

              35?) 54 55 56 57. Forbeh. om riktige numre. Alle på nettb. (K)

 761    175   Luxembourg. Lot 11 stk. Tjeneste. Ubr. m/hengslerest: Afa 54     [    ] [    ]

              58 62 64 65 93. Stemplet: 55 56 59 60 63. Alle på nettb. (K)

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. POSTFRISK **      

 762      1   Luxembourg. Afa 586‑88 ** Lot 75 merker. 25 stk. av hver         [    ] [    ]

              2,50, 3,50 og 5 Fr. Arkdeler. (Vi har flere objekter).

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. UBRUKT *          

 763    225   Luxembourg. Tjeneste Afa 41 (*). Overtrykk S.P. på 20c grå‑      [    ] [    ]

              brun. Ubrukt med hengslerest, men mulig med svake stempel‑

              spor? NB! Forbehold om riktig Afa‑nr. (K)

 764    100   Luxembourg. Tjeneste Afa 42 (*). Overtrykk S.P. på 25c blå.      [    ] [    ]

              Ubrukt med hengslerester, svak brett. (K)

 

LUXEMBOURG LIMLØSE. USTEMPLET (*)       

 765    250   Luxembourg. Tjeneste Afa 19 (*). Overtrykk på 1c rødbrun.        [    ] [    ]

              Ubrukt uten lim. NB! Forbehold om riktig Afa‑nr.! (K)

 766    100   Luxembourg. Tjeneste Afa 29 (*). Overtrykk på 12,5c rød.         [    ] [    ]

              Ubrukt uten lim. NB! Forbehold om riktig Afa‑nr.! (K)

 

FRANKRIKE FRIMERKER. STEMPLET           

 767     50   Frankrike. Afa  83. 75c mørklilla/orange Pax/M. Flekk (blekk     [    ] [    ]

              eller stempelsverte?) bakside. (På nettbilde).  (K)

 768      1   Frankrike. Afa 1530. Frim.dag. 0,25+0,10. Båt. Hjørnestemp.      [    ] [    ]

 769    200   Frankrike. Afa 16. Napoleon III 80c rød, "Empire", utagget. (K)  [    ] [    ]

 770    250   Frankrike. Afa 84. Pax & M. 5 Fr. blek fiolett. Perforert        [    ] [    ]

              nederst med små bokstaver "C  L". (K)

 

FRANKRIKE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE        

 771     85   Frankrike. Lot  7 stk. Soldatmerker (overtrykk F.M.). 2 stk.     [    ] [    ]

              Afa 1 og 3, 1 stk. Afa 2, 5 og 6. Alle på nettbilde. (K)

 772    185   Frankrike. Lot 12 eldre merker. Afa: 13 15 20 21 27 28 51 67     [    ] [    ]

              93 100 105 120.. Alle på nettbilde. (K)

 773    200   Frankrike. Lot 14 eldre merker. Afa: 13 15 20 21 27 28 35        [    ] [    ]

              51 54 100 103 105 120 122. Alle på nettbilde. (K)

 

FRANKRIKE FRIMERKER. POSTFRISK **       

 774      5   Frankrike. Afa 1959 ** Miniark Arph. 75. Lot 5 ark. (Flere obj.) [    ] [    ]

 775      1   Frankrike. Afa 1959 ** Miniark Arphila 75. (Har flere).          [    ] [    ]

 776     10   Frankrike. Afa 3259‑62 ** og 3320‑23 ** Fotball VM 1998          [    ] [    ]

 777      9   Frankrike. Afa 3311E‑16E ** 1/2 Hefte 6 forskj. selvkleb.        [   9] [   9]

 778     10   Frankrike. Afa 3355‑60 ** Hefte m/2 vignetter.                   [    ] [    ]

 

FRANSKE KOLONIER FRIMERKER. STEMPLET    

 779     25   Frankrike. Koloniutgave. Afa 46 (2 stk.), 50, 53. 2c brunaktig   [    ] [    ]

              med farvenyanser?. 15c blå. 25c sort/rødlig.  (K)

 

ITALIA FRIMERKER. STEMPLET              

 780    200   Italia. Afa  468. 1,75+1 l. Bellini. Del av 2 rundstmp. (K)      [ 215] [ 200]

 781    175   Italia. Afa  473. 1+1 l. Luftp. fiolett. Del av rundstmp. (K)    [ 185] [ 175]

 

FIUME                                   

 782    400   Fiume. Afa 96‑106 + 108‑09 d'Annunzio * Ubr. m/hengslespor.      [    ] [    ]

 

SPANIA MASSEVARE/BUNTER/DIV.            

 783      1   Spania. 13 bunter: 8 stk./3 forskj. Juan Carlos serie 1976,      [    ] [    ]

              1 stk. Afa 916, 918, 1928, 2162, 2509. Fleste à 100 stk.?

 784      1   Spania. 22 bunter: 10 forskj. Franco serie 1955 + noen løse, +   [    ] [    ]

              1 bunt av Afa 918 og 2509. Antatt fleste bunter à 100 stk.

 

SPANIA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 785     50   Spania. 30 siders (skadet) A4 innst.bok med mange merker på      [    ] [    ]

              alle sidene, også dubletter. Netteksempel (1. side).  (W)

 

SPANIA HELSAKER                         

 786     50   Spania. Spesielt kort 1917 til Norge: Helsak, med pålimt         [  80] [  50]

              foto fra Julaften 1916 i San Sebastian. (K)

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **        

 787      4   Portugal. Afa 1731 ** "Miniark" m/4 mrk. + byvåpen (Flere). (K)  [    ] [    ]

 

SVEITS MAXIKORT                         

 788      1   Sveits. Maxikort Afa 1234, 40c Globus. Med påskrift bakside.     [    ] [    ]

 

ANDORRA FRIMERKER. POSTFRISK **         

 789      1   Andorra/spansk. Afa 109 ** Miniark. 50 år. Lot med 5 like ark.   [    ] [    ]

 790      1   Andorra/Spansk. Afa 109 ** Sp. frim. 50 år 1978. (Har flere).    [    ] [    ]

 

MONACO FRIMERKER. STEMPLET              

 791    175   Monaco. Afa  1 og 4. Charles III 1c oliven og 10c rødbrun. (K)   [    ] [    ]

 792     75   Monaco. Afa  2. Charles III 2c gråfiolett.  (K)                  [    ] [    ]

 793     70   Monaco. Afa  3. Charles III 5c grønnlig blå. Litt svak tagg      [    ] [    ]

              nedre h. hjørne. (K)

 794     50   Monaco. Afa  5. Charles III 15c blek karminrosa. (K)             [    ] [    ]

 795    200   Monaco. Afa  6. Charles III 25c grønn. (K)                       [    ] [    ]

 796    100   Monaco. Afa  6. Charles III 25c grønn. Kort hj.tg. ned th. (K)   [    ] [    ]

 797     85   Monaco. Afa 15, 16, 17. Albert I. 15c blek rosa, 25c grønn,      [    ] [    ]

              40c stålblå/rosa. (K)

 798     70   Monaco. Afa 19a. Albert I. 75c lillabrun. Litt uregelmessige     [    ] [    ]

              tagger høyre side. (K)

 

MONACO FRIMERKER. UBRUKT *              

 799    200   Monaco. Afa  7 * Charles III 40c stålblå. Ubr. m/hengsle. (K)    [    ] [    ]

 800    675   Monaco. Afa  8 * Charles III 75c sort/rosa papir. Ubrukt med     [    ] [    ]

              hengslespor. Sentrert til høyre.

 801     90   Monaco. Afa 20 * Albert I. 1 Fr. sort/gul. Ubr./hengslespor (K)  [    ] [    ]

 802    275   Monaco. Afa 36, 39, 40, 50 * Div. overtrykk. Alle ubrukte,       [    ] [    ]

              med (dels svakt) hengslespor. (K)

 803    225   Monaco. Afa 42 * Overtrykk, 1+1 Fr sort/gul. Ubrukt med for‑     [    ] [    ]

              holdsvis svakt hengslespor. Liten flekk, mulig tynn?  (K)

 

VATICANSTATEN FRIMERKER. POSTFRISK **   

 804      1   Vaticanet. Afa ** 840‑45 Miniark kunst. (Vi har flere).          [    ] [    ]

 805      1   Vaticanet. Afa ** 850‑55 Miniark. (Vi har flere obj.)            [    ] [    ]

 806      1   Vaticanet. Afa ** 850‑55 Miniark. 2 stk. like ark. (Har flere)   [    ] [    ]

 

ØSTERRIKE FRIMERKER. POSTFRISK **       

 807      1   Østerrike. Afa 1295‑1300 ** Miniark Rideskole. 1 objekt =        [  10] [   1]

              2 like ark. (Vi har flere obj.).

 

RUSSLAND HELSAKER                       

 808    150   Russland. Helsaker. 1 brev (litt "bulket") 1890 10 k blå,        [    ] [    ]

              stemp. 4‑kant i ring/nr. 1. 3 kort: 1889 hullet, 1890,

              1891 oppfrankert. Alle på nettbilde. (W)

 

SOVJET FRIMERKER. STEMPLET              

 809      5   Sovjet. Afa 4910 og 5148: 3k helikopt. og 32k fly, på klipp.     [    ] [    ]

 

SOVJET SAMLINGER/LOTS/DIVERSE           

 810    500   Sovjet. 1960‑1965. Leucht. grønn "vattert" klemperm. Merker/     [    ] [    ]

              miniark, mangler noen få? Mest ** postfr. Fortrykk m/klare lom‑

              mer. Oppgitt Kat.verdi Afa 2017 = Kr. 5.088. Ca. 2,5 kg.

 811    400   Sovjet. 1972‑1976. Leuchtturm grønn "vattert" klemperm. Kom‑     [    ] [    ]

              plett m/merker/miniark? fleste ** postfr.. noen stempl. For‑

              trykk m/klare lommer. Må være høy katalogverdi? Ca. 2,6 kg.

 812    450   Sovjet. 1976‑1982. Leuchtturm grønn "vattert" vriperm. Kompl.    [    ] [    ]

              m/merker/miniark, unntatt Afa 4063? fleste ** postfr. Fortrykk

              m/klare lommer. Høy katalogverdi? Ca. 2,5 kg.

 813     12   Sovjet. 24 stpl. merker. Sett 1957‑80 tall. Ukjent verdi. (W)    [    ] [    ]

 814     10   Sovjet. Ca 25 stpl. merker. Ukjent verdi. Nettbilde. (W)         [    ] [    ]

 815    100   Sovjet. Leucht. grønn "vattert" vriperm. Helark: Afa 5940‑44 **  [    ] [    ]

              (=25 merker). 6162‑76 stemplet (= 15 helark à 36 merker). + ca.

              40 tomme ark "Russland/USSR". Ca. 2,3 kg.

 

SOVJET FRIMERKER. UBRUKT *              

 816    200   Sovjet. Afa  474‑78 (Mi 462‑66) * Luftpost 1934. (K)             [    ] [    ]

 

POLEN SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 817      9   Polen. 30 merker div. temaer, + 45 bruksmerker (3 forskjell.)    [    ] [    ]

 818    100   Polen. Eldre inst.kort m/25 eldre merker. Noen m/ovetr. Levant   [ 200] [ 165]

              + annet. + 3 merker fra ?? Ukjent verdi, men bra? Alle nettb.(W)

 

TSJEKKOSLOVAKIA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE  

 819    200   Tsjekkoslovakia. Schaubek skruer, fortrykk u/lommer 1960‑78.     [    ] [    ]

              Endel merker 1960, senere kun få. (Alb. merket Polen). Ca. 3 kg.

 

UNGARN FRIMERKER. STEMPLET              

 820     35   Ungarn. Afa 1198‑1208. Fugler/3‑kanter. 11 forskj.. Stemplet.    [    ] [    ]

 821     40   Ungarn. Afa 1257‑66. Skogsdyr. 10 forskj.. Stemplet.             [    ] [    ]

 822     50   Ungarn. Afa 1329‑38. Insekter, 10 forskjell. Hjørnestemplet.     [    ] [    ]

 823     15   Ungarn. Afa 1435‑42. Hunderaser, 8 forskjell. Hjørnestemplet.    [    ] [    ]

 

BULGARIA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE         

 824      1   Bulgaria. Afa 1239‑40 + 21 merker div. påtrykk/områder?          [    ] [    ]

 

JUGOSLAVIA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE       

 825    125   Jugoslavia. 16 siders A4 innst.bok. Fra 1930‑60 tallet? Mange    [    ] [    ]

              merker, også dubletter. Påført (før 1970?) "Katalogpris 2.400".

 

EUROPA, DIV. LAND                       

 826    100   ATM/Frank.etiketter etc. div. land. 22 brev/kort m/1‑flere       [    ] [    ]

              etiketter. Sveits, Tyskland, Hellas, Østerrike, Finland.

              I album 24 x 15 cm med ca. 50 klare lommer.

 827    175   Eldre inst.kort m/40 eldre merker. Mest Italia. Svensk 6ø ring‑  [    ] [    ]

              typ m/Posth./gulnet? Belgia. Luxembourg. Noen hvor land ikke

              er bestemt. Ukjent verdi, men skal være noen bra? Nettb. (W)

 828    175   Eldre inst.kort m/48 eldre merker. Frankrike, Luxembourg og      [    ] [    ]

              Itala. Verdi?? Antatt flere bra. Alle på Nettbilde. (W)

 829    200   Europa Cept‑merker. Mest ** , mange 4‑blokker. Noen dubletter.   [    ] [    ]

              Svensk hefte. Ca. 100 merker ialt. I 64‑siders Lt inst.bok

              (hvite sider, midtdelt). Litt påskrift rygg/litt blyantskrift.

 830    800   Inst.bok 32 s. m/div. Polen: Ca. 325 merker + helsaker. Alt er   [    ] [    ]

              førkrigs? Mange bra? + vel 400 mrk. div. land, sett Kypros mi‑

              iark Afa 501+530, mange Hellas, Spania, Jersey etc. Noen ** (W)

 831    100   Inst.kort (eldre + 1 mindre) med vel 90 eldre merker. Øster‑     [    ] [    ]

              rike (mange m/overtrykk), Polen?, ubestemte land. Nettb. (W)

 832     50   Romania, Polen, Ungarn. Masse merker i 32 siders A4 innstikk‑    [    ] [    ]

              bok (hvite sider). Vesentlig etterkrigs. Kun få dubletter?

 833     85   Vel 80 brev/noen kort/FDC, ves. Europa 70/80 t. mange land!      [    ] [    ]

              Flere bra stempling. + kort fra Bahrain (40‑t.?) m/3 A overtr.

              på 3d engelsk frim. + litt div. I perm 24x15 cm m/50 lommer.

 

EUROPA, DIV. LAND SAMLINGER/LOTS/DIVER  

 834    100   "Europas Frigjøring 50 år". I fint album m/kassett. Konvo‑       [ 600] [ 495]

              lutter, særstempler, merker etc. Div. land, også USA‑frim,

              eks. 12 stk. fra "Flagg‑serien" 1943/44. Ialt 40 ark.

 

AFRIKA FRIMERKER. STEMPLET              

 835     15   Liberia. 1c Elefant og 75c Hippopotamus, serie 1906. (SG nr.     [    ] [    ]

              224 og 233?). Medflg. ødelagt 15c. 1c m/dårlige tg. nv. hj. (K)

 

AFRIKA FRIMERKER. POSTFRISK **           

 836      1   Somalia. ** 56 sh, tilsvar. norske NK 1016 (1987). Postfr.       [    ] [    ]

 

ASIA FRIMERKER. STEMPLET                

 837      5   Japan. Michel 184. 1,5 s. grønn på gulaktig. Utgitt 1928. (K)    [    ] [    ]

 

ASIA MASSEVARE/BUNTER/DIV.              

 838     50   Viet Nam. Bunke m/stemplede hel‑/halvark? Ca. 450 gr. Ves. 80/   [    ] [    ]

              90‑tall? 60‑70 ark? Noen dubl. Utdrag/eksempl. på Nettb. (W)

 

ASIA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE             

 839     20   Ca. 110 merker. India/Mongolia/Viet N./Japan N‑Korea. Eks.: (W)  [    ] [    ]

 840     75   Nepal. Ca. 20 merker ves. 1970‑t.? Ukjent verdi. I inst.bok 32s  [ 250] [ 220]

 

ASIA DIVERSE                            

 841     50   Tibet. Falsk 6‑blokk 8 tranka blå 1914, men med ekte Lhasa       [ 200] [  50]

              stempel. (K)

 

ASIA SENSUR/KRIGSPOST ETC.              

 842     35   Sensurert brev 1943 fra Austalia til New Guinea. Stmp. "3 pas‑   [  50] [  35]

              sed by censor 87" + åpnet/stripe: "3 Opened by Censor". (K)

 

NEW ZEALAND                             

 843     50   New Zealand. 10 siders ødel. A4 innst.bok med flere 100 merker.  [  50] [  50]

              Noen dubl. Noen ** og noen m/Cook Isl./Niue etc. Eks. nett. (W)

  

NORD‑AMERIKA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 844     10   USA og litt Canada. Lot 7 brev/kort (ves. 90‑t.?), klipp og      [    ] [    ]

              noen løse merker. Utsnitt på nettbilder.  (W)

 

SYD‑AMERIKA                             

 845      1   Guyana. Miniark sommerfugl. Stp. utg.dag 26.9.1990 Georgetown    [    ] [    ]

 

FORSKJELLIGE LAND                       

 846     17   Ca. 100 merker. Grenada/Paraguay/Nicaragua/Cuba/Canada/          [    ] [    ]

              Chile/Brasil. Eks. på nettbilde. (W)

 847      7   Ca. 125 gram klipp "hele verden". Sett flere Tyskl./GB/Sverige.  [  15] [  14]

              Ingen norske? Mest 2000‑tall? Noen eks. på nettbilde. (W)

 848      7   Ca. 130 gram klipp "hele verden". Sett flere Tyskl./GB/Sverige.  [  20] [  14]

              Få/ingen norske? Mest 2000‑tall? Noen eks. på nettbilde. (W)

 849     25   Ca. 150‑200 merker. Indonesia/N.Zealand/Australi/Tchad/Syd‑      [    ] [    ]

              Afrika/Ekvat.Guin./Pakistad/Tyrkia. Eks. på nettbilde. (W)

 850    100   Ca. 175 gram klipp "hele verden", med noe Norge og Tyskland.     [    ] [    ]

              Antatt mest 1980‑tall. Ser bra ut, mange land.

 851      9   Lot ca. 250 merker utenom Europa. Mange land, mest USA. Noen     [  11] [   9]

              temaer. + ark 16 merker insekter Ec. Guinea, delvis hengslet.

 852      7   Rotelot! Ca. 200 merker klipp/løse. Mye Sverige (m/flere Jul‑    [  12] [  11]

              post 2000‑t. klipp m/stmp.)/noen eldre. + div. land. Noen dubl.

 853     20   Sovjet. 15 stpl. merker. Malerier, helikoptere etc. 1969‑80.     [    ] [    ]

              Guinea Ecuatorial, 5 stemplede aktbilder. (W)

 

FN/UN FRIMERKER. STEMPLET               

 854      5   FN Genève. Afa 174. I folder/julehilsen stmp. 11.12.89.          [    ] [    ]

 855      1   FN (USA). Afa 14. 15c Luftpost. (K)                              [    ] [    ]

 

FN/UN F.D.C. ETC.                       

 856     18   FN Genève. FDC Afa  96‑112. På tilsammen 10 konvolutter.         [    ] [    ]

 857     20   FN Genève. FDC Afa 113‑18 og 121‑30. På tilsammen 10 konvol.     [    ] [    ]

 858     25   FN Genève. FDC Afa 131‑49. På tilsammen 10 konvolutter.          [    ] [    ]

 859     40   FN Genève. FDC Afa 154‑60 og 163‑75. På tilsammen 12 konvol.     [    ] [    ]

 860     40   FN Genève. FDC Afa 176‑97. På tilsammen 13 konvolutter.          [    ] [    ]

 

TEMA/MOTIV                              

 861      1   OL. 3 konv. 22x11 cm m/OL‑frank.maskin (2 forskj.). Til LOOC     [    ] [    ]

              Mottak og kontroll. OL Lilleh.‑logo. 1 ubrukt. Nettbilde.  (W)

 862     15   Seilskip. Flere eldre 9 stk. Paraguay. Nature Conservation       [    ] [    ]

              Series 1979. 10 stk. Republic of Korea. (W)

 863     22   Transportmidler etc. Vel 120 merker Tog, Fly, Bil, Motor‑        [ 150] [ 110]

              sykkel, Båt, Luftskip. Diverse land. Alle på nettbilder. (W)

 

POLAR ETC.                              

 864     30   4 konvol. med Polarstmp.: Longyerbyen (1981/82/83), Ny‑          [  40] [  30]

              Ålesund (1968). + 1 konv. Harstad 75 år 1978. Nettbilde.  (W)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 865      3   1949.10.26. Danmark‑Thailand, SAS indvielsesflyvning. Nøytral    [    ] [    ]

              Luftpostkonv. Spesialst. Noe utydelig Bankokstempel bakside.

 866     10   1954.11.15. København‑Grønland‑Los Angeles. SAS 1. ruteflyvn.    [  11] [  10]

              Liten nøytral konv. m/Oslo særst. NK 347, 349, 374 I, 414. (W)

 867      8   1957.02.24. København‑Tokyo via Nordpolen. SAS' 1. ord. flyvn.   [    ] [    ]

              Særst. Oslo, Tokyo‑st. + Ank.st. Oslo 28/2 baksiden. Medfølger

              1954.11.15 K.havn‑Los Angeles med rift. Begge ordinære konv.

 868      3   1960.06.03. Oslo‑Los Angeles. Første ord. tur DC‑8 Jet. På       [    ] [    ]

              Brevkort BK 125 25ø Olav, oppfrank. m/65ø i frim. Mott.stmp.

 869      1   1966.05.10. Stockholm‑Stuttgart. Lufthansa. 1. flight. Liten,    [    ] [    ]

              nøytr. Luftpostkonvol. m/særstempel. Ank.stemplet.

 870      1   1967.11.04. Stockholm‑Bankok. SAS 1. fl. Trans‑Asian Express.    [    ] [    ]

              Liten luftp.konv. Ank.stemplet. Bankok 5/11.

 871      1   1967.11.04. Stockholm‑Singapore. SAS 1. fl. Trans‑Asian Ex‑      [    ] [    ]

              press. Liten luftp.konv. Ank.stemplet. Singapore 5/11.

 872      3   1969.04.01. Oslo‑Hamburg 1. dagl.flyvn. Lufthansa. LH 215.       [    ] [    ]

 873      1   1969.11.01. Skandinavia‑West Indies. SAS 1. fl. Særst. Oslo      [    ] [    ]

              Lufthavn/90ø SAS‑frim. Adr. til, og ank.stemplet Port of Spain.

 874      3   1971.04.01. SAS 1. 747‑B flight. Spes.st. Oslo, ank.st. AMF      [    ] [    ]

              Kennedy, NY. På LP‑konv. NK 546/35ø Munch + 658/100ø FN.

 875      1   1971.04.03. Trans‑Siberian Express. SAS 1. fl. Ordinær C6        [    ] [    ]

              Luftpostkonv. (m/NK 659 og 668), m/særst. Ank.st. Tokyo.

 876      3   1972.02.08. Oslo‑Chicago. SAS. 1 fl. 747‑B. Liten konv. med      [    ] [    ]

              håndskrevet adresse. Mott.st.

 877      3   1972.02.08. Scandinavia‑Chicago. SAS. 1 fl. 747‑B. M/90ø         [    ] [    ]

              norsk SAS‑frimerke. Mott.st.

 878      1   1972.06.09. Stockholm‑Abidjan SAS 1. flight. Ank.stmp.           [    ] [    ]

 879      1   1972.06.09. Stockholm‑Abidjan SAS 1. flight. Ank.stmp. Konvol.   [    ] [    ]

              kantslit. 19x13 cm m/bl.a. 4 stk. 4‑blokker 3ö Fac 73 (Afa 124)

 880      3   1974.04.01. Oslo‑Genéve. Swissair. 1. flyvn. daglig rute.        [    ] [    ]

              Særstmp. og mott.stempel 2.4.74. (1/4 trykket på konvolutten).

 881      3   1974.04.02. Oslo‑Geneve. Swissair 1. dagl. rute. Spes.stmp.      [    ] [    ]

              på Aérogram 1.40 (23 A). Ank.st.

 882      8   1974.04.24. Købehavn‑Achorage‑Tokye. 1. SAS B 747 SK 989.        [    ] [    ]

              Stmp. Sdr. Strømfjord. Med frim. Grønland Afa 48 og 57. Ank.st.

 883      3   1974.04.30. Købehavn‑Anch.‑Tokyo. SAS 1. B‑747 fl. På Aéro‑      [    ] [    ]

              gram 1,40. Påskrift 1. fl., st. Oslo Lufth. 23.4.74. Ank.st(W)

 884      6   1974.08.01. Nordtroms‑Finnmark, åpning kortbanerutene. Liten     [  25] [   6]

              hvit nøytral konv., håndskrevet adresse. Særstempel.

 885      3   1974.10.22. Oslo‑New York. SAS 1. DC‑10 flight. På Aérogram‑     [    ] [    ]

              konvol. 1,40 (23 A). Mott.stmp.

 886      1   1974.10.22. Oslo‑New York. SAS 1. flyvn. DC‑10. Liten ordinær    [    ] [    ]

              SAS‑konvolutt. Mott.st. Air Mail Fac. JFK NY på baks.

 887      3   1974.10.26. Skovlunde‑Aalborg. 1. flyvn. Mott.stmp. Aalborg      [    ] [    ]

              Filatel. klubs 50 års jub. Påtrykk "Hafnia 76 hilser Aalb.f.kl."

 888      1   1974.10.26. Skovlunde‑Aalborg. Konv. Hafnia 76/Aalborg Fil.kl.   [    ] [    ]

 889      3   1975.02.04. Oslo‑Los Angeles. SAS. 1. DC‑10 fl. Ordinær LP‑      [    ] [    ]

              konvolutt. Håndskrevet adresse. Mott.stemplet.

 890      4   1975.09.03. Longyearbyen‑Tromsø. SAS 1. ordinære tur. Liten      [  25] [   4]

              nøytral konvol. Særst., Svalb.serie NK 757‑59. Ank.st. Tromsø.

 891      7   1975.10.01. Narvik‑Bodø. Widerøe 1. ordin. tur. Konvolutt        [  25] [   7]

              med info/Narvik fil.klubb. Ank.st. Bodø på baksiden.

 892      1   1977.04.01. Oslo‑Frankfurt. Lufthansa. 1. flyvning Boeing 737    [    ] [    ]

              LH 023. På Posten‑kort. Ank.stemplet.

 893      1   1977.04.01. Stockholm‑Amsterdam. SAS 1. DC‑9 fl. Liten hvit,     [    ] [    ]

              nøytral konvol. Ank.stemplet. (Vi har flere like obj.)

 894      1   1977.06.13. SAS Stockholm‑Kiruna‑St.h. Midnight Sun Flight.      [    ] [    ]

              Spesialstempel/‑konv. Stempel Polcirkeln på baksiden.

 895      6   1977.07.01. Honningsvåg‑Kirkenes. Widerøe 1. ord. tur. Aéro‑     [  25] [   6]

              gram/div. frim.+ etiketter bl.a. "NK 1". Dekorativ. Ank.st. (W)

 896      1   1979.04.01. Göteborg/Landvetter‑Frankfurt. SAS 1. DC‑9 fl.       [    ] [    ]

              Nøytr. konvol. Ank.stemplet. (Vi har flere like obj.)

 897      1   1980.04.05. København‑Madrid. SAS. 1. Airb. A 300 fl. Ank.st.    [    ] [    ]

 898     12   1982.04.06. København‑Narssarssuaq og Narsssarssuaq‑Københ.      [    ] [    ]

              SAS 1. DC‑8 fl. Begge m/ank.st. Dansk med Afa 738 1,30 fly.

 899     10   1987.08.14. Tromsø‑Longyearbyen. Braathens SAFE. 1. ordin.       [  25] [  10]

              rutefly. På konv. m/info. Motivstmp. Tromsø. Nettbilde. (W)

 900     10   1988.06.24. Oslo‑Alta. SAS 1. fl. DC‑9 Nonstop. Ank.st. 1/7.     [    ] [    ]

 901     12   1988.06.29. Oslo‑Longyearbyen. SAS 1. Non Stop DC‑9. Mott.st.    [    ] [    ]

 902     10   1989.05.01. Oslo‑Newark/NJ. SAS 1. B‑767 flight. SAS‑konv. m/    [    ] [    ]

              flybilde (= Boeing 767 ?).

 

JUBIL./1. TUR ETC                       

 903     18   1951.04.01. 1. Helikopterflyvning med post i Danmark. Dekora‑    [    ] [    ]

              tiv konv. København‑ og "Helikopter"‑stempel. Nettbilde. (W)

 904      5   1953.05.23. Special Flight SAS Oslo‑Thule‑Tokyo. Ordin. Aero‑    [    ] [    ]

              gram 55ø oppfr. m/337 og 410. Spes.stempel. Div. ank.st. (W)

 905      1   1971.11.30. Oslo‑Montevideo SAS 25 år. Konvol. m/særstmp.        [    ] [    ]

              og vignett. Ankomst‑stemplet.

 906      1   1976.04.26. Stockholm‑Tokyo via India, 25 år. SAS Ank.stmp.      [    ] [    ]

 907      3   1976.05.06. Luftskipet Norges overflyvn. Nordpolen 1926‑76.      [    ] [    ]

              Spes.stempel m/luftskip Vadsø 6.5.1976. Nøytral konvol.

 908      3   1977.02.09. Fornebu‑Gardermoen. Veteranflyvning, Norsk Fly‑      [   5] [   3]

              historisk Forening. Særstempel, på kort m/NK 508, 150ø Fly.

 909      5   1983.03.18. Jubil.flyvn. 5 år Hercules/Unifol Garderm.‑Libanon.  [   6] [   5]

              Særstmp. Ordinært 22 mm rundst. FN‑bataljonen 19.3.83 baks.

 910      3   Grønlandsfly 1960‑1985. Spes.st. Konv. m/Grønl. Afa 101 + 126.   [   5] [   3]

 

SAMLEPRODUKTER                          

 911      1   Iddis. 2 stk.: Ocean Boy og Toastees Sardines. Som nye/ubrukte.  [    ] [    ]

 912      2   Iddis. 3 stk.: King Roland, Viking, Bonavita. Som nye/ubrukte.   [ 162] [   2]

 913      1   Iddis. 3 stk.: Pathmark, Boe og North Star. Som nye/ubrukte.     [ 162] [   1]

 914      1   Iddis. Pirat. Sardiner, sild i tomat. NKL. Som ny/ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 915      1   Iddis. Princess. Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 916      5   Iddis. Seakist. Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                [ 108] [   5]

 

POSTKORT                                

 917     10   Asker. 5‑bilders. Ubrukt.  (K)                                   [  30] [  22]

 918     15   Aurland, Sogn. Kirke i forgrunn. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 919     10   Bodø. 4‑bilders. Ubrukt. (K)                                     [  40] [  10]

 920     25   Brøytekanter. Veien Gudbrandsdalen‑Sogn, Sognefjellet. Ubr. (K)  [  27] [  25]

 921      4   Dame med bærkurv. Lf. Litt tykt? Brukt 1907.  (K)                [    ] [    ]

 922      2   Dombås. Flerbilders. Brukt 1994. (K)                             [  25] [  11]

 923     10   Drammen. Bragernes torv, vinter. Brukt 1968. (K)                 [    ] [    ]

 924     25   Drammen. Bragernes Torv. Svhv fotok. Br. 1963. Norm.4‑A‑24 (K)   [  50] [  25]

 925     20   Drammen. Rynningsgt./Konnerudgt. Leiligheter/butikk, personbil   [  20] [  20]

              A‑19150. Svhv fotokort. Ubrukt, flott stand. Oppi 213. (K)

 926     20   Drammen. Strømsø. Drammenspikene, skulptur. Svhv ubrukt          [    ] [    ]

              fotokort. 60‑talls? Med enden av bybrua som nå er revet. (K)

 927     10   Drammen. Torvet. "Bølgekant". Brukt 1981.  (K)                   [    ] [    ]

 928      4   Eidfjord, Hardanger. Med turistskip. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 929      3   Eidsvoll. Flerbilders. Litt taperester i hjørner. Noen svake     [  20] [   3]

              bøyer/bretter. Ubrukt. (K)

 930      6   Fiskevær. Modell på Sjøfartsmuseet. Kant‑/hj.slit. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 931     25   Fra fjellet. Elven vades. Svhv Lf. Ubrukt. Fot. Normann.         [    ] [    ]

              Carl Normanns Kunstforlag, Hamar. (K)

 932     15   Gardermoen Lufthavn. Flerbilders. Med særst. på NK 1341. (K)     [    ] [    ]

 933      4   Geiranger. Med turistbåt. Ubrukt.  (K)                           [    ] [    ]

 934     15   Geiranger. Sett fra Ørneveien. Ubrukt. (K)                       [    ] [    ]

 935     12   Gjeilo. Bergensbanen. Svhv Lf. Brukt mell.krigstid. (K)          [  20] [  12]

 936     20   Gjøvik. Skibladner ved kat, biler på brygga. (K)                 [  28] [  20]

 937      2   Gol. Oversikt. Svhv fotok. Lf. Ubrukt. Limrester baksiden. (K)   [    ] [    ]

 938      1   Gutt og hund. Med "gull"‑streker. Svak brett. Brukt 1917. (K)    [    ] [    ]

 939     20   Hallingskarvet. Svhv Lf. Brukt 1935. Fot. Grøvo, Geilo. (K)      [    ] [    ]

 940     10   Hamar. Jernbanemuseet. Flerbilders. Ubrukt. (K)                  [  20] [  10]

 941     15   Hamar. Småbåthavn. Tog i bakgrunnen. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 942      5   Hol, Hallingdal. Oversikt. Farver Lf Ubr. Noe eldre kort? (K)    [    ] [    ]

 943     15   Hol. Hallingdal. Sydhaavet. UPU‑kort. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 944      6   Hvaler, Bølingshavn. Flyfoto. Litt kant‑/hj.slitt. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 945      1   Hvaler, Bølingshavn. Ubrukt. (K)                                 [    ] [    ]

 946      8   Hvaler, Skjærhalden. 4‑bilders. Ubrukt. (W)                      [    ] [    ]

 947      1   Hvaler. Papperstoppen. Tillatt off.gj. av Forsvarsstab. Ubr. (W) [    ] [    ]

 948      1   Hvaler. Rød, Listranda. Till. off.gj. av Forsvarsstab. Ubr. (W)  [    ] [    ]

 949     15   Jølster. Helgheim Kirke i forgrunn. Svhv fotok. Brukt 1955. (K)  [  12] [  12]

 950      1   Kirke og hus. Tegnet. Trygve M. Davidsen. Brukt 1997. (K)        [    ] [    ]

 951     17   Kristiania. Schous Plads. Svhv Lf brukt 1927. Kuenholdt 981.     [    ] [    ]

              Litt "blasst". (K)

 952     12   Kristiansand S. Flyfoto. Havn med Fred Olsenbåt. Ubrukt, litt    [    ] [    ]

              påtegning/reiserute? på bakside, ellers ubrukt. (K)

 953     10   Kristiansand S. Torv/kirke. Brukt 1971. (K)                      [    ] [    ]

 954     10   Leikanger, Stad. Oversikt/flyfoto. Ubrukt.  (K)                  [    ] [    ]

 955     12   Lillehammer m/Vignesbroen. Svhv ubr. fotokort. Mesna‑foto. (K)   [    ] [    ]

 956      3   Lillehammer. Parken og kirken ved natt. Ubrukt. (K)              [   3] [   3]

 957      7   Moss. Hilsen fra. 2‑bilders. Brukt 1975. (K)                     [    ] [    ]

 958     20   Mosvoldsæteren, Rondane. Svhv Lf ubrukt. Eneret S. Gran. (K)     [  28] [  20]

 959     12   Namsos. Havnegata. Litt eldre Mittetkort/1018/27. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 960     10   Narverød, Tønsberg. Hus/strand. Svhv/Lf. Brukt, frim. (pent)     [    ] [    ]

              fjernet. Svak vertik. brett v.side. Enerett A.Th.Larsen. (K)

 961     20   Narvik. Med den svenske Sjömannskirken. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

 962     15   Narvik. Parti fra torget med Rådhuset. Ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 963     10   Nordkapp. Profil i midnattsol. Turistbåt i forgr. Ubrukt. (K)    [  50] [  10]

 964      1   Nordkapp. Turistbåt passerer. Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 965      5   Nærøyfjord. Med turistbåt. Ubrukt. Husmo 5717/48. (K)            [    ] [    ]

 966     10   Oslo. 17. mai, Karl Johansgt. Ubrukt.  (K)                       [    ] [    ]

 967    500   Oslo. C.E. Olsen. Hovedforretningen Möllergaden 23. Svhv Lf      [    ] [    ]

              ubrukt. Spesielt kort: Stor klaff/vindu på forsiden, med 8

              svhv "reklamebilder" som kan brettes ut. Fin stand! (K)

 968     25   Oslo. Drammensveien ved "Maritim". Ubrukt.  (K)                  [    ] [    ]

 969      3   Oslo. Rådhuset, båter. M/"Framnæs I" ? Svhv Lf brukt 1943. (K)   [  15] [   3]

 970      8   Oslo. Sentralstasjonen. Flerbilders. Ubrukt. (K)                 [  30] [   8]

 971      3   Oslo. Slottet. Flerbilders. Med Garden og Olav V. Med "bølge‑    [    ] [    ]

              kant". Brukt 1970‑tall.

 972     20   Oslo. Studentby og sommerhotell. Flerbilders. Ubrukt.  (K)       [  69] [  20]

 973      1   Oslo. Vigelandsanlegget. "Bølgekant". brukt 1977. (K)            [    ] [    ]

 974      5   Oslo. Vigelandsanlegget. Mittetkort, hvit kant. Brukt 1956. (K)  [    ] [    ]

 975     25   Paa vei til Sæteren. Svhv Lf. Brukt 1908, UPU‑kort. Frimerke     [  76] [  55]

              fjernet. Eneberettiget 1906 Wilse Christiania. (K)

 976      1   Porsgrunn. Flyfoto. Ubrukt (med frimerke).  (K)                  [    ] [    ]

 977      3   Portør, Kragerø. Havn/småbåter. Hj.‑div. slitasje. Br.1977. (K)  [  40] [   3]

 978      1   Prestfoss, Sigdal. Med "4‑blokk" 1741/skulptur 13,00, stempel    [    ] [    ]

              Ski Postkontor/1401 Ski 4.1.10. Ikke postgått. (K)

 979      1   Påskesoling. Svhv fotok./hjemmelaget? 1 hj.‑br. Br. 1975. Rundt  [    ] [    ]

              stmp. "Mariuskroken Trollheimen" (Nettb.). Liten påskr. f.s.(K)

 980     20   Raumabanen med Romsdalshorn. Svhv Lf fotok. Ubr. Mittet 2/23 (K) [  30] [  20]

 981     15   Rena. Gatebilde. Med "bølgekant". Ubrukt. Mittet 1419/4. (K)     [    ] [    ]

 982      7   Ringerike. Kongens utsikt mot Tyrifjorden Svhv Lf. Ubr. (K)      [  13] [   7]

 983     10   Røros. 5‑bilders, Hilsen fra. Brukt, frim. (pent) fjernet. (K)   [    ] [    ]

 984      1   Røros. Kvelds‑/vinterbilde, med kirken. Litt slitasje. Ubr. (K)  [  30] [   1]

 985      3   Seterjentens fridag. Svhv, brukt. (K)                            [    ] [    ]

 986     20   Sjømennenes Helseheim Østlandet. Ubrukt.  (K)                    [  60] [  50]

 987      1   Ski. 4‑bilders. 1970‑t.? Aune M‑8770‑8. Ubrukt.  (K)             [    ] [    ]

 988      1   Skien. M/S "Victoria" ved kai. Ubrukt.   (K)                     [    ] [    ]

 989     15   Skien. Oversikt, Flyfoto. Brukt 1978.  (K)                       [    ] [    ]

 990     10   Skjetten. 6‑bilders. Aune M‑8658‑8. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 991     15   Solheimstulen høifjeldsæter, Hardangervidda. Svhv Lf ubr. (K)    [    ] [    ]

 992     12   Solheimsvik, Suldal. Liten ferje i forgr. Eldre Mittetkort       [    ] [    ]

              1817/21, ubrukt.  (K)

 993      1   Sotra. Sarto Senter. Ubrukt. (K)                                 [    ] [    ]

 994     20   Standal, Søndmør. Vinterbilde med skigåere. Svhv Lf. Påskrift,   [    ] [    ]

              ikke postgått. (K)

 995     10   Stavanger. Torget. Ubrukt. Medfølger kopi 10x15 av samme. (K)    [    ] [    ]

 996     35   Svinesundbroen. (Gamle). Fra bygging 1941 og "idag". Påskrift,   [    ] [    ]

              ikke postgått? Liten/svak hjørnebrett øvre h. hjørne. (K)

 997     35   Televerket. Arbeidslag som får utbetalt lønn. Nytrykk eldre      [    ] [    ]

              foto ca. 1915. Svhv 21 x 15 cm. Ubrukt. (K)

 998     35   Televerket. Interiør Skien telegrafstajon. Nytrykk eldre foto    [    ] [    ]

              fra juni 1898. Svhv 21 x 15 cm. Ubrukt. (K)

 999     35   Televerket. Oppsynshytte Grøndalshøse, Telemark. Nytrykk eldre   [    ] [    ]

              foto fra like før 1900. Svhv 21 x 15 cm. Ubrukt. (K)

1000     15   Tofte Gård, Dovre. Svhv ubrukt. Mittet S 10/60. (K)              [  25] [  15]

1001      1   Trollfjorden. Med Hurtigruten. To‑Foto. Ubrukt. (W)              [    ] [    ]

1002      8   Trollfjorden. Med M/S "Trollfjord". To‑Foto. Ubrukt. (W)         [  30] [   8]

1003     20   Tønsberg. Torvet. Stor aktivitet. "Bølgekant". Ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

1004     20   Ulvik, Hardanger. Med kirke. Eldre farvekort ("Etter natur‑      [    ] [    ]

              fargefilm"). Oppi. 5 mm rift i marg venstre side. Ubrukt. (K)

1005     15   Ulvik, Hardanger. Svhv fotokort. Brukt 1937. Frim. ødelagt. (K)  [    ] [    ]

1006     15   Ustaoset. Svhv/brunlig Lf. Ubrukt.  (K)                          [    ] [    ]

1007      4   Utsikt Geilohøgda‑Hallingskarvet. Sv Lf fotokort. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1008      3   Veslehorn. Veien Hemsedal. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

1009     10   Vestkapp. Vestkapphuset. Ubrukt. (K)                             [  50] [  10]

1010     10   Ålesund. Indre havn. Losbåt ved kai. Ubrukt.  (K)                [    ] [    ]

1011     10   S. Göteborg. Hamnen, med mange båter. "Bølgekant", ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1012      5   S. Hasseluddens brygge omkr. sekelskiftet. Med div. info om      [    ] [    ]

              stempler etc. på båtene. Svhv Nytrykk 1964. Brukt 1986. (K)

1013     10   S. Stockholm, Riddarfjärden. Ubrukt. Påført m/blyant: S/S        [    ] [    ]

              "Drottningholm" b. 1909, fra TV‑serien "Vi på Saltkråkan". (K)

1014      2   S. Stockholm, slottet. Båt i forgr. "Bølgekant" h. og v. side,   [    ] [    ]

              muligens litt nedklipt oppe og nede? Ubrukt. (K)

1015     10   S. Stockholm, Strandvägen. Ubrukt. Med blyant er påført div.     [    ] [    ]

              opplysninger om båtene på bildet.  (K)

1016     10   S. Stockholm, Tegelbacken. Ubrukt. Med blyant er påført          [    ] [    ]

              navn på div. båter på bildet.  (K)

1017     10   S. Öresundbro hamn i början 1900‑talet. Svhv nytrykk. Brukt,     [    ] [    ]

              særstempel "Örsundsbro Mickelsmäss 4.10.81". (K)

1018      7   DK. Den lille havfrue. Brukt 1975. (K)                           [    ] [    ]

1019      3   DK. Odense. H.C. Andersens Hus. Lf farver. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1020      7   DK. Ribe. Havn/eldre båt. Brukt 1993.  (K)                       [  10] [   8]

1021      1   DK. Rømø. 4‑bilders. Ubrukt.  (K)                                [    ] [    ]

1022     12   DK. Sjællands Odde: Odden Havn. Brukt 2001. (K)                  [    ] [    ]

1023      4   København. Kvæsthusbroen. Litt svak skrift fors. Br. 1964. (K)   [    ] [    ]

1024     10   GB. "The Crooked House, Himley". Lf farver. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1025     10   GB. Prehistoric Studies. The Catch of the Season. Br. 1908. (K)  [  60] [  50]

1026      8   Tyskland. "Grüsse von der See". Flerbilders. Br. 1979 til N.     [  20] [   8]

              50 pf frim., underfrankert? Med 4‑kantstempel T 10/90. (K)

1027     25   Tyskland. Schiller's Arbeids‑ und Sterbezimmer. Seng med         [  20] [  20]

              "sløyfe" med hakekors og Adolf Hitler. Svhv fotok. ubrukt. (K)

1028      1   Belgia. Anvers. Havn/båter. Lf. Br. 1912. Frimerke fjernet. (K)  [    ] [    ]

1029      1   Frankrike. Capelle‑au Bois. Elv/båter. Svhv/brunlig Lf/Ubr. (K)  [    ] [    ]

1030     10   Frankrike. Notre Dame, fasade. Svhv Lf fotok. Brukt 1954. (K)    [  10] [  10]

1031      2   Paris. Notre Dame. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

1032     10   Ialia. Gardasjøen. Kai båt/hjuldamper. Ubrukt.  (K)              [  15] [  10]

1033      8   Italia. Comosjøen. Med båt. Kolorert? Brukt.  (K)                [  15] [   8]

1034     10   Italia. Garda‑sjøen ("kart"). Ubrukt.  (K)                       [  15] [  10]

1035     10   Italia. Pica, skjevt tårn. Svhv Lf. Brukt 1919. (K)              [  15] [  10]

1036     10   Italia. Sicilia. Båt i forgr. Svhv Lf. Brukt 1913.  (K)          [  15] [  10]

1037      5   Venezia. Passasjerbåt i forgrunn. Ubrukt. (K)                    [  15] [   5]

1038      1   Benidorm. Costa Blanca. Bygninger (hoteller?)/strand. Brukt.     [    ] [    ]

1039      1   Costa del Sol. Strandområde. Brukt 1989.                         [    ] [    ]

1040     10   Kanariøyene. Tenerife. Havn Santa Cruz, flere båter. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1041      1   Puerto Rico. 4‑bilders. Brukt 1986, m/Spansk frim. Afa 2699.     [    ] [    ]

1042      1   Tenerife. 4‑bilders. Brukt, m/Spansk frim. Afa 3105.             [    ] [    ]

1043      1   Portugal. Algavre. Strand m/båter. M/frim. Madeira Afa 124.      [    ] [    ]

1044      2   Genève. FN‑bygning, 3‑bilders. Til N. 1975. M/Afa 1047.          [    ] [    ]

1045      3   Sveits. Genèvesjøen. 372 moh/73 km lang. Med dampbåt. Eldre      [    ] [    ]

              Carte Postalekort Lf farver ubrukt. Ørliten skade 1 hjørne. (K)

1046      5   Sveits. Schandau. M/hjuldampere. Svhv Lf ubr. Hj.‑slitasje (K)   [    ] [    ]

1047     10   Sveits. Vierwaldstättersee. M/hjuldamper. Lf farver. Ubr. (K)    [  50] [  39]

1048      1   Gibraltar. 4‑bilders. Brukt 1991. (K)                            [  40] [   1]

1049      5   Østerrike. Kehlsteinhaus 1836 m. Brukt 1994 til Norge. Påsatt    [  30] [   6]

              Postverket rød Portoetikett bl. 90 med 5,50 å betale. (K)

1050      1   Istanbul. 6‑bilders. Brukt 1970‑tall til Norge.                  [    ] [    ]

1051      1   Jugoslavia (Montenegro). Sveti Stefan. Oversikt/sjø. Br. 1973?   [    ] [    ]

1052      4   Suezkanalen. Svhv (brunlig) Lf. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

1053      1   Tunis. Jerba. Marked, sekker med krydder e.l.? Brukt 1985.       [    ] [    ]

1054      5   Flerbilderskort. Land? "Kinesisk" skrift. Med bl.a. Cunardbåt.   [    ] [    ]

              Påskrift m/adr. til Danmark, men antatt ikke postgått. (K)

1055      8   Japan. Ukjent havn med båter. Ubrukt.  (K)                       [    ] [    ]

1056     10   USA. Folk på skøyter. "Winter Scene". Winnipeg. Svhv Lf ubr.(K)  [  55] [  50]

1057     15   USA. Pennsylvania Turnpike. "World's Greatest Highway". Ubr. (K) [    ] [    ]

1058      1   USA. Sarasota, Florida. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

1059      5   USA. Savannah, Georgia. Harbor/steamers. Lf kolorert. Ubr. (K)   [    ] [    ]

1060      5   USA. Tennessee. Flerbilders med båter. Brukt 2003 til Norge (K)  [    ] [    ]

1061     15   Canada. Yarmouth. Murphy's Bridge and Lakeside Park. Lf svhv     [    ] [    ]

              (brunaktig). Litt hjørneslitasje. Brukt 1911 til Norge. (K)

1062      1   Panamakanalen. Båter, nattbilde. Lf. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

1063     10   Curacao. Havn. Lf farver. Ubrukt.  (K)                           [    ] [    ]

1064      1   USA. Florida. Brygge, stolper i vannet etc. Brukt 1989.          [    ] [    ]

1065      4   USA. New York, Ebbet's Field, Brooklyn. Varemagasin/Hotell?      [    ] [    ]

              Med folk, hester, gamle biler foran. Lf. Brukt 1928 til Norge.

1066      1   USA. The new fishing Pier. Lf. Florida? Brukt 1972 til DK. (W)   [    ] [    ]

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

1067      5   Lot 25 kort. Høyst varier. motiv. Br.ubr. Noen få m/litt minus.  [  10] [   5]

1068      1   Lot 4 kort. Alle m/litt/mye minus. Julekort m/båt/"gullsteker".  [    ] [    ]

              The Queen + Philip/Ascot. 2 "romantiske". Alle nettbilde. (K)

 

POSTKORT TEMAER                         

1069      4   Barn. 2 barn spiser fra fat. Lf (farver). Brukt 1906. (K)        [    ] [    ]

1070      4   Barn. Jente med blomster. Svhv Lf. Brukt 1920‑tall (?). (K)      [    ] [    ]

1071      4   Barn. Jente/blomster. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt 1908. (K)   [    ] [    ]

1072      3   Bil. Ford Fiesta. "Utbrettkort" som viser bilen med              [    ] [    ]

              forskjellige bakgrunner/miljøer. Ubrukt.  (K)

1073      4   Bil. Ford KA. Spesielt kort: Førerdøren kan åpnes, da sees       [   7] [   4]

              en "forførerisk" tekst. Reklamekort. Ubrukt. (K)

1074      4   Bil. Golf Cabriolet. Reklamekort. Ubrukt. (K)                    [   7] [   4]

1075      4   Bil. Mini Cooper S. Reklamekort. Ubrukt. (K)                     [   7] [   4]

1076      4   Bil. Mini One. Reklamekort. Ubrukt. (K)                          [   7] [   4]

1077      5   Bil. Mini. Cooper S. Reklamekort. Ubrukt. (K)                    [   8] [   5]

1078      3   Bil. Renault. Mégane Cabriolet. Reklamekort. Ubrukt. (K)         [   7] [   3]

1079      3   Bil. Toyota Celica. Ubrukt. (K)                                  [   6] [   3]

1080     15   Bunad. Folkedansere i Vossebunader. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

1081      5   Bunad. Geiranger. Svhv ubrukt fotokort. Oppi 10/28. (K)          [  10] [   5]

1082      7   Bunad. Setesdalsdrakter. Ubrukt.  (K)                            [    ] [    ]

1083      7   Båt. "Adrian". E. Komrowski red. Hamburg. Svhv. Brukt 1977.  (K) [    ] [    ]

1084      4   Båt. "Andorra". Div. info. Ubrukt.  (K)                          [    ] [    ]

1085      4   Båt. "Aranui". (New Zealand/Australia?). Brukt 1970. (K)         [    ] [    ]

1086      4   Båt. "Black Prince". Fred Olsen. Brukt (1989 ?). (K)             [    ] [    ]

1087      5   Båt. "Bonanza". Fred Olsen, 1953, 9500 tdw. Svhv Lf.             [  11] [   5]

1088      3   Båt. "Botnia", Silja Line. Brukt 1974. (K)                       [    ] [    ]

1089     10   Båt. "Brabant". Fred Olsen. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           [  12] [  10]

1090      6   Båt. "Bretagne". Fred Olsen. Svhv fotokort. Brukt 1937.          [  10] [   9]

              Litt hjørne‑/kantslitasje. (K)

1091      8   Båt. "Britannia". Svenska Lloyd. Svhv Lf. Brukt 1935. Litt       [  10] [   8]

              avsmittede stempelstreker på forsiden. (K)

1092      4   Båt. "Carousel". Brukt 1998, fra Frankrike til Danmark. (K)      [    ] [    ]

1093      8   Båt. "Ciudad de Tarifa". Spansk? Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

1094     10   Båt. "Constitutionen". Norges første dampskip, fra 1827. (K)     [  10] [  10]

1095     10   Båt. "Coronia". Cunard. NB! Dobbelt brevkort fra Cunard/Coro‑    [    ] [    ]

              nia, perforert avrevet ytre marg for åpning. Brukt 1966. (K)

1096     10   Båt. "Dana Anglia". Brukt 1995.  (K)                             [    ] [    ]

1097      2   Båt. "Dana Scarlett" (1964). Litt hj.‑/kantslit. Br. 1992. (K)   [    ] [    ]

1098      6   Båt. "Danmark". Skoleskip. Brukt (1995 ?). (K)                   [  10] [   6]

1099      6   Båt. "Deutschland". Svhv. Lf. Brukt 1961. (K)                    [    ] [    ]

1100     10   Båt. "Diana", svensk. Seiler i "kanal" over bilvei. Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1101      5   Båt. "Djursland". Ferje. Dansk? Brukt 1995.  (K)                 [  10] [   5]

1102     12   Båt. "England". Bergen Line. Avklipt hvit marg øverst? Ubr. (K)  [    ] [    ]

1103      8   Båt. "Finnhansa". Oy Finnlines Ltd. Ubrukt.  (K)                 [    ] [    ]

1104      1   Båt. "Fionia". Farver, noe "slitent". Br. 1923. Fr. fjernet (K)  [    ] [    ]

1105     20   Båt. "Fram". Polarskute. På museum. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

1106      7   Båt. "Freja". Svensk. Ubrukt. (K)                                [  15] [   7]

1107      5   Båt. "Färjan 4", dampferje Göteborg. Hjørnebøy. Brukt 1998. (K)  [    ] [    ]

1108      4   Båt. "Gedser Link". Div. info. Påskrift, ikke postgått. (K)      [    ] [    ]

1109     10   Båt. "General Jackson". Hjulbåt, USA. Brukt 1995 til Norge (K)   [    ] [    ]

1110      4   Båt. "Hamburg". Ferje. 2‑bilders Hamburg‑kort. Påskrift. (K)     [    ] [    ]

1111      1   Båt. "Hjejlen", DK. Ved Svejbæk Færgegaard. Brukt 1962. (K)      [  10] [   1]

1112      4   Båt. "Høegh Mallard", 1966. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           [   5] [   4]

1113      1   Båt. "Kungsholm". Brukt 1973, frim. pent fjernet. Hj.slit. (K)   [    ] [    ]

1114      3   Båt. "Kungsholm/Gripsholm". SAL. Tegnet farvekort Lf. Liten      [    ] [    ]

              brett nedre h. hjørne. Ubrukt. (K)

1115      4   Båt. "Leda". Bergen Line. Svhv fotokort, noe "bulket", liten     [    ] [    ]

              rift. Ubrukt. (K)

1116      5   Båt. "Lodbrog". 1982, 4300 t. Dansk? Brukt 1993. (K)             [    ] [    ]

1117     10   Båt. "Makrelen" (?). Antatt dansk. Farver Lf, ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1118     15   Båt. "Mariefred". 7.6.1970 på Björköfjärden. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1119      4   Båt. "Neptunia". Italiensk? Lf brukt 1933, frim. fjernet. (K)    [  10] [   4]

1120     15   Båt. "Norway". Norwegian Cruise Line. Brukt 1998. (K)            [    ] [    ]

1121      1   Båt. "Norway". På reklamekort for Saga Solreiser. Hullet.  (K)   [    ] [    ]

1122      4   Båt. "Norway". Tegnestifthull øvre kant. Brukt 1992. (K)         [    ] [    ]

1123     10   Båt. "Olau Hollandia". Arriving at Vlissingen. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1124     10   Båt. "Pacific Grove". Furness Line. Farve/Lf. Ubrukt, påført     [  15] [  10]

              "xxx tons" og Kiel 1928 på baksiden.  (K)

1125     10   Båt. "Peter Wessel". Brukt 1969. (K)                             [    ] [    ]

1126      5   Båt. "Pleasantville". Svhv fotok. Lf. Svak bøy h.side. Ubr. (K)  [    ] [    ]

1127      4   Båt. "Prinsessan Margaretha". Svhv. Liten skade nede. Ubr. (K)   [    ] [    ]

1128      3   Båt. "Queen Elizabeth 2". Ubrukt. (K)                            [    ] [    ]

1129     15   Båt. "Queen Mary". På "siste reis" 9.12.1967, til Long Beach     [    ] [    ]

              Harbor. Ble museum/turist‑attraksjon/restaurant etc. Ubr. (K)

1130     12   Båt. "Regina Maris". Havn Bathurst. Stort stmp. "Kreuzfahrten    [    ] [    ]

              Kanarische Inseln‑Westafrika 141270‑290371". Frim. Senegal (K)

1131     20   Båt. "Royal Viking Sky". Ved Nordkapp. Ubrukt. (K)               [  50] [  20]

1132     20   Båt. "Røtinn", bil/passasjerferje. Svhv fotokort. Brukt (frim.   [  60] [  60]

              pent fjernet). Enerett: L. Kvantoland. (K)

1133      5   Båt. "Savannah". 1. atomdrevne handelsfartøy. Lf brukt 1964. (K) [    ] [    ]

1134      5   Båt. "Seawing". (Sun Cruises). Brukt. (K)                        [    ] [    ]

1135     18   Båt. "Sedov". Russisk 4‑mastet bark. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

1136      1   Båt. "Sigyn", skonnert. Maleri av R. Chappel. Ubrukt. (K)        [  30] [   1]

1137      1   Båt. "Sjælland", dansk færge. Svhv. Noen småflekker i ytre,      [   5] [   1]

              hvite bildekant. Ubrukt. (K)

1138      3   Båt. "Skibladner". Avsmittet skrift/flekker baks. Hj.slit. (K)   [  12] [  11]

1139      1   Båt. "Skibladner". Ved Lillehammer. Ubrukt. (K)                  [  15] [  14]

1140      5   Båt. "Skjelskør" af København. Byggeår 1915. Ubrukt. (K)         [   5] [   5]

1141      1   Båt. "Stadt Konstanz" på Bodensee. Lf (farver). Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1142      8   Båt. "Storebælt". Med noe teknisk info. Brukt 1993. (K)          [  10] [   8]

1143     20   Båt. "Storegut". Jernbaneferge, Rjuan. Ubrukt. (K)               [    ] [    ]

1144      5   Båt. "Sørlandet". Ubrukt. Utgiv. Foto‑Sentralen Kr.sand S. (K)   [  10] [   5]

1145      5   Båt. "Sørlandet". Ved kai i Kristiansand S. Brukt 1977. (K)      [    ] [    ]

1146     30   Båt. "Titanic/Olympic". Første klasse røkerom. Fra C.G.          [    ] [    ]

              Wetterholms bok "Titanic" 1988. Svhv ubrukt postkort. (K)

1147      5   Båt. "United States". Svhv Lf. Brukt til USA 1907. Del av        [  10] [   5]

              stempel Kristiansand Bureau ‑‑de Norvege.  (K)

1148     10   Båt. "Upland". I Öresundsbro hamn i slutten av 1800‑t. Svhv      [    ] [    ]

              nytrykk. Med frimerke og særstempel Mickelsmäss 3.10.82. (K)

1149     15   Båt. "Victory". Svhv/brunlig, blank overfl. ubr. Lf fotok.(K)    [  20] [  15]

1150      7   Båt. "Viking". 4‑mastet bark. Br.1981, m/svensk frim. båt. (K)   [    ] [    ]

1151      8   Båt. "Virginia Trader". Tanker. Lf farver, ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1152      7   Båt. "Vulcania". Italiensk? Svhv. Brukt 1959.  (K)               [  15] [  11]

1153      5   Båt. "Winston Churchill". Esbjerg‑Harwich. Hj.slit. Br.1968.(K)  [    ] [    ]

1154      5   Båt. "Zion". Israelsk. Lf farver, brukt 1978. Svak hj.bøy. (K)   [    ] [    ]

1155      5   Båt. "Östersund". På Storsjön i Jämtland. Sveriges eldste        [  20] [   5]

              passasjerdampfartøy. Div. tekn. info. Ubrukt. (K)

1156      1   Båt. Fiskeskøyter, tysk kort, "An der Küste". Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1157      4   Båt. Hydrofoil ("Queen of the Waves" ?). Brukt 1990.  (K)        [   5] [   4]

1158      5   Båt. Lot 15 kort. Ves. med tema båt etc. Br./ubr.. Farve/svhv.   [    ] [    ]

1159      5   Båt. Lot 17 kort/bilder. Seilskip, Maleri losbåt, "Waxholm",     [    ] [    ]

              "Kysten I", Vrangfoss sluse etc. Flere med skader.

1160      5   Båt. Mols‑Linien. 2 skip, ukjente navn. Brukt 1995. (K)          [  10] [   5]

1161      1   Båt. Seilbåter i regatta. Tysk kort med frimerke 60 pf Anne      [    ] [    ]

              Frank. Litt hjørneslitasje. (K)

1162      3   Båt. Seilbåter. Eldre Lf Kolorert? Ukjent sted. Noe kant‑/       [    ] [    ]

              hjørneslitasje. Udelt adresseside. Brukt i Danmark 1906. (K)

1163      1   Båt. Sight‑seeingbåt (norsk el. svensk?). Svhv. Lf ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1164      3   Båt. The Carib by Moonlight. Souvenir of Asbury Park. Capt.      [    ] [    ]

              Harry H. Maddox. Svhv/brunlig. Lf. Ubrukt. (K)

1165     15   Campingplass. Kjærstranda, Stavern. Masse folk. Brukt 1974. (K)  [    ] [    ]

1166      1   Dame "romantisk" (USA). Kolorert Lf. Brukt 1912 til Norge.       [    ] [    ]

1167      4   Dukker. 8 forskjellige, alle ubrukt. På nettbilde. (K)           [    ] [    ]

1168     25   Dyr. 3 apekatter: "Hører, prater, ser ikke". Brukt fra Sveits,   [    ] [    ]

              med fint stempel på 1980 Pro Patria 70+30 (Afa 1163). (K)

1169      2   Dyr. Apebaby. Singapore. Lf. Ubrukt. (K)                         [    ] [    ]

1170      2   Dyr. Apekatt. 2 "portretter". 17x12 cm. Brukt 1991.  (K)         [    ] [    ]

1171     10   Dyr. Hest. "Norsk høyfjell. På vei til seteren". Svhv fotok.     [  15] [  10]

              Ubrukt. Oppi 15/11. (K)

1172      3   Dyr. Zebra. (Kort 17x12 cm). Fra Tanzania til Norge 2005. (K)    [    ] [    ]

1173      2   Engler. 2 barne‑engler. Nasjonalforeningen. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1174      2   Engler. 2 barneengler. I sirkel, rødlig bakgrunn. Brukt. (K)     [    ] [    ]

1175     10   Filmstjerner. Barbara Lang. Amerikansk skuespiller og sanger.    [    ] [    ]

              Svhv. Utgiver K. Harstad. Ubrukt. (K)

1176     10   Filmstjerner. Elizabeth Müller. Sveitsisk. Svhv. ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1177     15   Filmstjerner. Grace Kelly. Svhv. Ubrukt. (K)                     [  40] [  15]

1178     15   Filmstjerner. Sophia Loren. Tidlig bilde. Svhv. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1179     30   Fiske. Rekefangst. Brukt 1977. Svensk kort. (K)                  [  50] [  30]

1180      6   Fjellstue. Høvringen, Rondane. Br. 1988. Normann G‑7‑218.  (K)   [   6] [   6]

1181     15   Fjellstue. Sjusjøen. Ubrukt.  (K)                                [  12] [  12]

1182     20   Fly. Boeing B 52. Små taperester på baksiden. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1183     25   Fly. Concorde. BA. Tape‑rester på baksiden. Ubrukt. (K)          [  50] [  25]

1184     35   Fly. DC‑3 Dakota. Modifisert nese! Med info. Ubrukt. (K)         [  35] [  35]

1185     20   Fly. F 104 Starfighter. Taperester på baksiden. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1186     10   Foss. Rjoandefossen, Flåmsbanen. Medflg. annet kort av           [    ] [    ]

              banen (noe dårlig motiv). Begge ubrukte. (K)

1187     20   Frimerker. Barn/album. Finsk kort. Brukt 1970. (K)               [  50] [  28]

1188      4   Fyr. Svenner. Ubrukt. (K)                                        [    ] [    ]

1189      2   Gratulasjonskort. 5 kort Lf div. blomstermotiv. Br. 1930/60‑t.   [  10] [   2]

1190      1   Gratulasjonskort. Lf svhv/blank o.fl. Dame/hjerte. Tidl.1900‑t.  [    ] [    ]

1191     10   Gratulasjonskort. Lot 16 stk. i litet format 9x14. Div. motiv!   [  20] [  10]

              Brukt/ubrukt, fleste i bra stand. (+ 1 i format 10x15).

1192     20   Helikopter. Alouette III. 2 taperester på baksiden. Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1193     10   Hest. 17 kort med hest(er). Eldre/nyere. Div. motiv! Br./ubr.    [  25] [  10]

1194     20   Historie. Storthingspræsident Berner. Svhv Lf. Brukt 1907.       [    ] [    ]

              Frimerke fjernet. (K)

1195      1   Hotell (USA). Atlantic H., Atlantic City N.J. Brukt 1990 til N.  [    ] [    ]

1196     15   Hotell. backlund, Levanger. Flerbilders. Ubrukt. (K)             [    ] [    ]

1197     12   Hotell. Grotli. Svhv fotokort. Normann 6‑3‑64. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1198      6   Hotell. Vic, Porsgrunn. "Bølgekant". Svake bretter. Påskrift (K) [    ] [    ]

1199     10   Hotell. White Deer Motel. U.S. Route 46. Lf. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1200      3   Humor. "Din morgenmelodi, vår hylningssymfoni!". Ukjent          [  20] [   3]

              kunstner. Brukt 1976. (K)

1201     10   Humor. "Kretsløpforstyrrelse". Tysk. Brukt 1977.  (K)            [  20] [  10]

1202      5   Humor. Badestrand. Lf. Til Norge 1940‑tall. Med rundt, rødt      [  20] [   5]

              stempel "Post‑ og Telegrafvæsenet i Danmark". (K)

1203      3   Humor. Dame med "gummifjes". Brukt (fra Østerrike) 1986. (K)     [    ] [    ]

1204      3   Humor. Jac. Edgren. "Trygg Trafikk". Lf farver. Brukt 1962. (K)  [   5] [   3]

1205      3   Humor. Mann med "gummifjes". Brukt (fra Østerrike) 1986. (K)     [    ] [    ]

1206     20   Høyfjellshotell. Hornsjø. Ubrukt. Normann G‑11‑51.  (K)          [  16] [  16]

1207      7   Jernbane. Flåmsbanen. Litt påskrift/limfl. bakside. Ubrukt. (K)  [  15] [   7]

1208     10   Jernbane. Hamar‑museet, 2‑bilders. Medflg. kort av smalspor‑     [  15] [  10]

              museumsbanen "Tertitten". Begge ubrukte. (K)

1209      6   Jernbane. Hamar‑museet. Kort med "Caroline", "Alf" og Konge‑     [  15] [   6]

              vogn bygget 1876. Ubrukt. (K)

1210      8   Jernbane. Sveits. S‑Bahn. 3‑bilders. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

1211     15   Jernbane. Thamshavnbanen. Litt påskrift baks., ikke postg. (K)   [  50] [  17]

1212     10   Jernbane. Veterantog Krøderbanen, krysser vei. Noen små          [  10] [  10]

              limpunkter e.l. bakside. Ubrukt. (K)

1213      4   Jernbanestasjon (S). Nora. Avgående tog mot Järle 13.6.1987.     [    ] [    ]

              Lok SWB 58. Brukt 1993. (K)

1214     20   Jernbanestasjon. Flåm. Med NSB El.lok 11.2092. Ubrukt. (K)       [  26] [  22]

1215     10   Jernbanestasjon. Krøderen, 1930. Svhv nytrykk, med gjengitt      [    ] [    ]

              3 forskj. Krøderen‑stempler (1895, 1931 og 1957). Ubrukt. (K)

1216     10   Jernbanestasjon. Krøderen, 1979, med Veterantog. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1217      7   Jernbanestasjon. Krøderen. Dårlig bakside. JK‑6. Med             [   7] [   7]

              frimerke og stempel "Krøderbanen 25.7.82" m/NJK‑logo.  (K)

1218      1   Julekort (USA). Tegnet/med tekst/preg. Brukt 1933 til Norge.     [    ] [    ]

1219      1   Julekort. 2 nisser på fortau. Canna Ståhlberg/LHL. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1220      1   Julekort. Carl Larsson (nytrykk). Juletre/folk. Brukt 1980. (K)  [    ] [    ]

1221      1   Julekort. Dobbelt. Fredriksvern Verft, Hovedvakten. Svhv. (K)    [    ] [    ]

1222      1   Julekort. Finsk, brukt til Norge. (K)                            [    ] [    ]

1223      4   Julekort. Jente. Svhv Lf. Amerikansk kort til Norge 1911. (K)    [    ] [    ]

1224      1   Julekort. Jente/gutt, julegave. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1225      8   Julekort. Julenisse leker med modelltog. Svak brett. Bakside     [  10] [   8]

              med småpunkter etter lim? Ubrukt. (K)

1226      1   Julekort. Lot 13 kort med tekst "God jul og godt nytt år" e.l.   [  25] [   1]

              Fleste bra stand og brukte. Netteks.: (W)

1227      4   Julekort. Lot 14 like ubrukte kort. Utg. Røde Kors. Motiv hest/  [  10] [   4]

              kirke/slede/folk. Litt "gammeldagse" til bruk nå? (K)

1228      1   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Brukt 1961. (K)                 [   5] [   1]

1229      5   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Brukt, med 10ø V frim. (K)      [    ] [    ]

1230      1   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Påskrift, ikke postgått. (K)    [    ] [    ]

1231      1   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Ytre blanke belegg delvis       [    ] [    ]

              løsnet. Brukt, frim. pent fjernet. (K)

1232      5   Julekort. Med "sølv"‑streker. Lf. Svak brett. Brukt, Schw.‑      [  12] [   5]

              stempel Fald 20 XII 20. (K)

1233      1   Julekort. Nisse med sekk. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1234      1   Julekort. Nisse pakker gaver. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1235     20   Julekort. Nisse/Gaver/Jente. Lf. Brukt 1921. Frim. ødelagt. (K)  [  20] [  20]

1236      5   Julekort. Nisse/gryte. Rundt, diam. 15 cm. Brukt 1995. (K)       [    ] [    ]

1237     20   Julekort. Nisse/Reinsdyr. Lf. Brukt 1953. (K)                    [  20] [  20]

1238     40   Julekort. Nisser i tog. Fane med tekst "Nissernes Fagforbund".   [ 176] [ 165]

              Lf. Brukt 1931. (K)

1239     20   Julekort. Nisser/hest. Lf. Brukt 1917. (K)                       [  60] [  20]

1240     15   Julekort. Slede/juletrær/mann/hest. Lf. Brukt 1985. (K)          [    ] [    ]

1241     10   Julekort. Vel 25 kort med hest som del av motivet. Med noen i    [  50] [  10]

              litet format. Div. motiv (bare forskjellige ?). Brukt/ubrukt.

1242      5   Kirke. Austråttborgen, Ørland. Kapellet. Brukt 1972. (K)         [    ] [    ]

1243     10   Kirke. Bodø. Interiør. Alter og fondveggen. Brukt 1988. (K)      [    ] [    ]

1244      4   Kirke. Bodø. Interiør. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

1245     15   Kirke. Bodø. Interiør. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

1246     10   Kirke. Bodø. Ubrukt. (K)                                         [  15] [  11]

1247     20   Kirke. Borgund Stavkirke. Svhv. Ubrukt. Eneret A.B.Wilse.  (K)   [    ] [    ]

1248      8   Kirke. Bragernes, Drammen. Brukt 1964. Mittet 359/16.  (K)       [    ] [    ]

1249     12   Kirke. Bruflat (1774) m/Altertavlebilde (1789). Brukt 1997 (K)   [  20] [  20]

1250     10   Kirke. Bykle. Setesdal. Ineriør. Brukt 1980. (K)                 [    ] [    ]

1251     10   Kirke. Bø gamle kirke, Telemark. Litt hj.‑slit. Påskrift. (K)    [  50] [  28]

1252     20   Kirke. Dolstad, Mosjøen. Interiør. Brukt. (K)                    [    ] [    ]

1253     10   Kirke. Domkirken i Trondheim. Interiør, korbuen. Svhv Lf         [  20] [  10]

              ubrukt. F. Bruns Bokhandel/192. (K)

1254      5   Kirke. Domkirken i Trondheim. Svhv Lf ubr. 107 Bruns bokh. (K)   [    ] [    ]

1255     10   Kirke. Domkirken i Trondheim. Svhv Lf ubr. 124 Bruns bokh. (K)   [  10] [  10]

1256     15   Kirke. Dovre. Interiør. Brukt 2002. (K)                          [  25] [  15]

1257      1   Kirke. Eggedal. 2‑bilders. Farveflekk på baksiden. Ubrukt. (K)   [  20] [   1]

1258      8   Kirke. Eysteinkirken. Hjerkinn, Dovre. Interiør. Ubrukt.  (K)    [    ] [    ]

1259     25   Kirke. Faaberg, kapellet. De Sandvigske Samlinger, Lillehammer.  [  45] [  44]

              Svhv Lf. Udelt adr.side, brukt 1902. Fin stand. (K)

1260     15   Kirke. Fiskum gamle kirke. Ubrukt.  (K)                          [  50] [  24]

1261     15   Kirke. Fjære (v/Grimstad). Terje Vigen begravet her. Ubr.  (K)   [  50] [  29]

1262     20   Kirke. Fördesfjorden (fra 1893). Svhv/brunlig Lf. Påskrift. (K)  [  40] [  39]

1263     25   Kirke. Fåberg (1787). Ubrukt.  (K)                               [  35] [  25]

1264      5   Kirke. Garmokirken. Sandvigske Samlinger. Svhv fotokort.         [  10] [   5]

              Påskrift, ikke postgått. (K)

1265      6   Kirke. Garmokirken. Stavkirke, De Sandvigske Saml. Ubr. (K)      [  20] [  11]

1266     15   Kirke. Geilo. Svhv fotokort. Brukt 1955. (K)                     [    ] [    ]

1267     20   Kirke. Gjøvik. Svhv Lf. Svhv Lf fotokort. Påskrift (1917 ?),     [  20] [  20]

              ikke postgått. (K)

1268     10   Kirke. Gol Stavkyrkje. Vinter nattbilde 17x12 cm. Br. 1996 (K)   [  20] [  10]

1269     10   Kirke. Gol. Svak bøy. Brukt 2001. (K)                            [    ] [    ]

1270     10   Kirke. Grue, Kirkenær i Solør. Påskrift. Litt hj.slitasje (K)    [  20] [  10]

1271     10   Kirke. Hammerfest. Ubrukt.  (K)                                  [    ] [    ]

1272     12   Kirke. Harstad. Interiør. Ubrukt.  (K)                           [  12] [  12]

1273     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Normann H‑13‑6. Ubrukt. (K)             [  20] [  11]

1274     10   Kirke. Heddal Stavkirke. Personer med Telemarksdragker i for‑    [  20] [  10]

              grunnen. Brukt 1979. (K)

1275      3   Kirke. Hove, Vik i Sogn. Interiør. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

1276      1   Kirke. Interiør. Ukjent kirke. Lf svhv fotokort. Ubrukt, med     [  20] [   1]

              påført utydelig kirkenavn og Sunnmøre på baksiden. (K)

1277     10   Kirke. Kaupanger (fra ca. 1180). Interiør. Ubrukt. (K)           [  20] [  10]

1278     15   Kirke. Kautokeino. 2‑bilders. Brukt 1973. (K)                    [  45] [  44]

1279     15   Kirke. Kinn. Interiør. Ubrukt. (K)                               [  45] [  15]

1280      8   Kirke. Kongsberg, interiør. Svhv Lf, ubrukt.  (K)                [  20] [   8]

1281     15   Kirke. Kongsberg. Brukt 1960‑tall. (K)                           [  20] [  15]

1282      6   Kirke. Kongsberg. Interiør. Svhv/brunlig Lf. Brukt 1912, med     [  20] [   6]

              dels utydelig jernb.stmp. Kongsberg‑Haugsund. (K)

1283     25   Kirke. Kraakeröy. Svhv Lf. Ubr. Eneret Anton Olsen Fr.stad. (K)  [  35] [  25]

1284     25   Kirke. Kvernes Stavkirke, Averøy ca. 1430. 2‑bilders. Ubr. (K)   [  45] [  40]

1285     15   Kirke. Kvikne. Østerdalen. Svhv. Ubrukt. Normann 16/432. (K)     [  15] [  15]

1286     10   Kirke. Landvik, Grimstad kommune. 3‑bilders 17x12 cm. Ubr. (K)   [    ] [    ]

1287     12   Kirke. Lesja, Gudbrandsdalen. Interiør. Ubrukt.  (K)             [  20] [  12]

1288     10   Kirke. Lom. Interiør. Svhv (brunlig) Lf. Ubrukt. (K)             [  30] [  22]

1289      6   Kirke. Mandal (fra 1821). Brukt 1974. (K)                        [  16] [   7]

1290      5   Kirke. Margaretakyrkan, Oslo. Interiør. Svhv. fotokort. Brukt    [    ] [    ]

              1951, med Røde Kors julemerke.  (K)

1291      4   Kirke. Mariakirken, Bergen. 2‑bilder. M/interiør. Ubrukt.  (K)   [    ] [    ]

1292     10   Kirke. Mariakirken, Bergen. Bergens eldste bygning fra 1100.     [  20] [  10]

              Litt hjørneslitasje. Brukt 1972. (K)

1293      1   Kirke. Molde. Brukt 1964. (K)                                    [    ] [    ]

1294      4   Kirke. Molde. Interiør, 2‑bilders. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

1295     10   Kirke. Nidaros Domkirke, Vestfronten. Brukt 1994. (K)            [  20] [  11]

1296     10   Kirke. Nidaros Domkirke. Rosevinduet. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

1297     15   Kirke. Nidarosdomen i bakgrunne, barn i forgrunn. Farvebilde     [    ] [    ]

              med hit kant. Brukt. Normann Nr. 1115. (K)

1298     10   Kirke. Nidarosdomen. Flyfoto. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1299     10   Kirke. Nidarosdomen. Ubrukt. (K)                                 [  10] [  10]

1300     12   Kirke. Norderhov. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt, stempel        [  20] [  20]

              Randsfjordb.Posteksp. II A 24 VII 05 + Kristiania Tur 3. (K)

1301      3   Kirke. Notodden. Ubrukt. (K)                                     [    ] [    ]

1302      8   Kirke. Ranem, Overhalla. Ubrukt.   (K)                           [  16] [   8]

1303      1   Kirke. Ringsaker. Noen bøyer og hjørneslitasje. Brukt 1977. (K)  [    ] [    ]

1304      5   Kirke. Rjukan (1914/15). Ubrukt. (K)                             [  50] [   5]

1305      8   Kirke. Røros. Brukt 2007. Mefølger interiørkort m/bretter. (K)   [    ] [    ]

1306      5   Kirke. Røros. Interiør, med mange folk. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

1307      4   Kirke. Sarpsborg. Svhv. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

1308      6   Kirke. Sjusjøen Fjellkirke. 2‑bilders. Brukt 1990.  (K)          [    ] [    ]

1309     15   Kirke. Sjusjøen Fjellkirke. Ubrukt. Normann F‑1‑239. (K)         [    ] [    ]

1310      4   Kirke. Skåbu, Gudbrandsdalen. Interiør. Ubrukt.  (K)             [    ] [    ]

1311      5   Kirke. Sportskapellet. Ukjent sted, Vestfold? Brukt 1997. (K)    [    ] [    ]

1312      4   Kirke. Stavern. Påskrift "Fredriksvern" baks., ellers ubr. (K)   [  20] [   4]

1313      4   Kirke. Stordal, Møre og Romsdal. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)      [  20] [  20]

1314      5   Kirke. Strømsø kirke, Drammen. Svhv fotok. Ubr. Oppi 214.  (K)   [  20] [   5]

1315      4   Kirke. Støren. Påskrift, ikke postgått.  (K)                     [    ] [    ]

1316      4   Kirke. Sykkylven. Interiør. Ubrukt.  (K)                         [    ] [    ]

1317     10   Kirke. Tromsdalen. 3‑bilders. Brukt 1997. (K)                    [    ] [    ]

1318      5   Kirke. Trondhjems Domkirke, rek. Svhv Lf ubrukt. Bruns bokh.(K)  [  25] [  22]

1319      4   Kirke. Tune, Sarpsborg. Ubrukt. (K)                              [  20] [   4]

1320      4   Kirke. Ukjent. Rogalandsområdet? Preget "Olaf A. Ellingsen,      [  25] [   4]

              Stavanger" (= utgiver?). Svhv fotokort. Brukt 1962. (K)

1321     10   Kirke. Ukjent. Vinterbilde. Brukt 1992. (K)                      [    ] [    ]

1322      1   Kirke. Ukjent. Vinterbilde. Brukt Stavanger 1973. (K)            [    ] [    ]

1323      1   Kirke. Ukjent. Vintermotiv. Påskrift bak bl.a. 19.12.1922.       [  20] [   1]

              Svhv Lf. Oppi Serie 157.13.  (K)

1324     10   Kirke. Urnes Stavkyrkje. 17x12 cm. Ubrukt. (K)                   [  35] [  28]

1325     10   Kirke. Vinje, Telemark. Ubrukt. (K)                              [  25] [  10]

1326      4   Kirke. Øyer. Interiør. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

1327      5   Kirke. Ålesund. Interiør. Ubrukt. (K)                            [  20] [   5]

1328      1   Kirke. Åmot, Rena. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                        [  20] [   1]

1329      5   Kirke: Lot 7 kort. 6 svhv Lf. 5 Sverige, 1 Belgia. 1 Farve       [    ] [    ]

              3‑bilders Kristiansand. Alle ubrukte. Noen på nettbilde. (K)

1330      5   Kongelig (DK). Lot 9 kort. Dronning Margrethe, familie etc.      [    ] [    ]

              Aller fleste bra stand, og ubrukte.

1331      1   Kongelig (GB). 3 kort Dronning Elizabeth. Portrett, ut fra       [    ] [    ]

              Westminster Abbey og til hest. 2 kort litt nedklipt. Ubr. (K)

1332      1   Kongelig (GB). 3 kort. Prince Edward, Prince and Princess of     [    ] [    ]

              Wales. 2 kort anelse nedklipt. Ubrukte. (K)

1333      1   Kongelig (GB). Dronningmoren, Elizabeth II, Diana. Svak bøy      [    ] [    ]

              i en side. Ubrukt. (K)

1334      1   Kongelig (GB). Dronningmoren. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1335      1   Kongelig (GB). The Royal Family. Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

1336      5   Kongelig (S). Lot 7 forskjellige. Kongefamilien, fra bryllupp    [    ] [    ]

              til div. besøk etc. Fleste ubrukt.

1337     10   Kongelig. Kong Haakon. Svhv (Rude). Abels kunstforl. Ubr. (K)    [  12] [  10]

1338     20   Kongelig. Kongen paa Agetur. Svhv/Lf. Påskrift, ikke postg. (K)  [    ] [    ]

1339     10   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv (brunlig) Lf. Foto Rude.          [    ] [    ]

              Brukt 1946, med NK 346 Kronprins Olav 15+10ø. (K)

1340     20   Kurbad. Jeløy. Påskrift 1998, ikke postgått.  (K)                [    ] [    ]

1341     10   Maleri. "Bæltsmakke med passagerer". C.W. Eckersberg. Utgiver    [    ] [    ]

              Dansk Post‑ og Telegrafmuseum. Farver, Lf. Ubrukt. (K)

1342     10   Maleri. "Gjestene kommer". G. Wentzel. Ubrukt.  (K)              [    ] [    ]

1343     10   Maleri. "Hestkappløp på islagt vann" 1885. H.Jahn. Br.1988 (K)   [    ] [    ]

1344     10   Maleri. "Julestemning" 1886, Munthe. Ubrukt. (Meflg. kopi). (K)  [    ] [    ]

1345      5   Maleri. "Kaljaasi" finsk galeas. G. Hammarström. Ubr./påskr.(K)  [    ] [    ]

1346     10   Maleri. "Kanefart". Axel Ender. Brukt 1981. (K).                 [    ] [    ]

1347     10   Maleri. "Skirenn" (utsnitt) 1898. G. Wentzel. Brukt 1988. (K).   [    ] [    ]

1348     10   Maleri. "Sledetur på isen". Axel Ender. Brukt 1984. (K).         [    ] [    ]

1349      1   Maleri. "Till en liten vira" 1901. Carl Larsson. Br. 1977 (K)    [    ] [    ]

1350      3   Maleri. "Ved Kronborg", Vilh. Arnesen. Svhv./bruntonet Lf.       [    ] [    ]

              Brukt, frimerke fjernet. (K)

1351     10   Maleri. "Vinter på Stord". 1889. Fritz Thaulow.  (K)             [  15] [  10]

1352     10   Maleri. Riksforsamlingen på Eidsvold 1814. Lf farver. Litt       [  15] [  10]

              hjørneslitasje. Brukt 1914.  (K)

1353     10   Nyttårskort. Lot 13 stk. Fleste norske. Brukt/ubr. Div. motiv.   [    ] [    ]

1354     15   Pensjonat. Seiersted, Hamar. Flyfoto, ubrukt. (K)                [    ] [    ]

1355     15   Personer. Chr. Michelsen. Svhv Lf. Brukt 1905. (K)               [    ] [    ]

1356    100   Personer. Tenzing Norgay. Nepalsk sherpa. Sammen m/Edmund        [    ] [    ]

              Hillary første på toppen av Mount Everest 29.5.1953, forøvrig

              på hans fødselsdag. To tape‑spor på forsiden. Påskrift bak, (K)

1357     10   Personer. Tordenskjold. Maleri av B. Denner 1719. Ubrukt.  (K)   [  50] [  30]

1358      6   Politikere. Per Olaf Lundteigen. Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

1359     10   Påskekort. Lot 14 stk. Fleste norske. Brukt/ubr. Div. motiv.     [    ] [    ]

1360      1   Reklame. Bil. Ford KA. Spesielt kort ("dobbelt"). Panseret       [   3] [   1]

              kan åpnes, kommer fram skrift under. (K)

1361      1   Reklame. Bil. Mazda Demio. Ubrukt.  (K)                          [   3] [   1]

1362      1   Reklame. Bil. Mercedes‑Benz. "Jingle Benz". Ubrukt. (K)          [   3] [   1]

1363      3   Reklame. Bil. Mini. Ubrukt.  (K)                                 [   5] [   3]

1364      1   Reklame. Bil. Toyota Rav4. Medflg. Cubakort m/bil. Ubrukt. (K)   [   3] [   3]

1365      5   Reklame. Diverse. Dameundertøy, 6 kort. Eks. på Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1366      1   Reklame. Golf GL. Konkurransekort/P4. 21x15 cm. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1367      5   Reklame. H & M. 6 kort, damer i undertøy. Eks.: Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1368      5   Reklame. H & M. 7 kort, damer i undertøy. Eks.: Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1369      4   Reklame. Nescafé. Ubrukt. (K)                                    [    ] [    ]

1370      1   Reklame. Rustkontroll. Tuff‑Kote Dinol.  (K)                     [  20] [   1]

1371     20   Reklame. Utstilling med gjenstander fra Titanic? "Exposition     [    ] [    ]

              Événment Trésors Titanic 11 mars‑31 aoüt 2003". Ubrukt. (K)

1372     10   Religiøst. Lot 15 stk. Noen Lf. Brukt/ubr. Div. motiv.           [  15] [  10]

1373      3   Romantisk. 5 kort Lf Farve/svhv. Tidl. 1900‑t. Alle netts. (K)   [    ] [    ]

1374      1   Romantisk. 5 kort Lf Flest svhv. Tidl. 1900‑t. Alle netts. (K)   [    ] [    ]

1375      1   Romantisk. Dame/herre ved litet bord. Svhv Lf. Udelt adresse‑    [    ] [    ]

              side. Brukt, fint sidest. Lillesand 1 V 05. (K)

1376      1   Romantisk. Dame/herre. Farver Lf. Udelt adr.side. Ubrukt.  (K)   [    ] [    ]

1377      1   Romantisk. Dame/herre. Svhv Lf. Brukt 1906.  (K)                 [    ] [    ]

1378     20   Samer. Gammel same med barn og hund. Ubrukt. (K)                 [  80] [  44]

1379     20   Samer. Samekone med reinsdyr. Ubrukt. (K)                        [  80] [  44]

1380      4   Samer. Samepiker, Kvenangsfjellet. Brukt 1980. (K)               [    ] [    ]

1381     20   Skole. Hadsel folkehøyskole for sjømenn. 4‑bilders. Ubrukt. (K)  [  80] [  55]

1382     15   Skuespiller. Shirley Temple. Lf svhv fotokort. Brukt 1936. (K)   [  30] [  15]

1383      8   Skulptur. Madonna med barn, fra Enebakk kirke. Oppr. bemalt      [  15] [   8]

              eik, ca. 1250. Universit.oldsaksamling. Tegnest.hull. Brukt (K)

1384      1   Skulptur. Naken dame. Svhv. Lf. Ubrukt.  (K)                     [    ] [    ]

1385     10   Sluser. Trollhättan, Sverige. Med båter. (K)                     [    ] [    ]

1386     10   Sluser. Trollhättan, øverste sluse. Ubrukt.  (K)                 [    ] [    ]

1387     30   Sport. Skihopp. Sted? Svhv Lf. Br. 1929. Frim. pent fjernet (K)  [    ] [    ]

1388      1   Sport. Sykkellandslagene 1996, kvinner og menn. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1389      6   Sporvogn. København. Foto 1955. Div. info. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1390      6   Sporvogn. København. Foto 1965. Div. info. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1391      6   Sporvogn. Københavns motorvogn nr. 310 (1911). Ubrukt. (K)       [  15] [   6]

1392      5   Tegneserie. Billy. "Humor er det beste forsvar". Ubrukt. (K)     [  25] [   5]

1393      5   Tegneserie. Billy. Med Frøken Fryd. Ubrukt.  (K)                 [    ] [    ]

1394      2   Tegneserie. Billy. Utmarsj. "Stinkogram". Ubrukt. (K)            [  25] [   2]

1395     20   Tog. Belgia? Damplok 060 Saddle tank locomotive. Ubrukt. (K)     [  25] [  20]

1396      8   Tog. DB. 78 089. Liten påtegning og flekk bakside, ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1397     12   Tog. DB. Dampf‑Güterzuglok. 52 4867. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

1398     10   Tog. DB. Dieselschnelltriebzug. Litt info. Liten flekk           [    ] [    ]

              med avrevet papir fra baksiden. Ubrukt. (K)

1399      7   Tog. DB. Einheitsgüterzug‑lok. 2 tapelimrester bakside og i      [  20] [   7]

              hjørner. Ubrukt. (K)

1400     12   Tog. DB. Güterzug Tenderlok. To taperester bakside. Ubrukt. (K)  [  20] [  12]

1401     12   Tog. DB. Güterzug‑lok. 52 4867. Svake limspor bak. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1402     20   Tog. DB. Güterzug‑lok. 58 1854. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

1403     10   Tog. DB. Güterzug‑Lok. 58 2040. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

1404     20   Tog. DB. Hochgeschwindikeitsversuchszug ET 410, "Intercity‑      [    ] [    ]

              Experimental" (ICE). Foto 21.5.1989. Ubrukt. (K)

1405      3   Tog. DB. Intercity Experimental. "Flekkete" på forsiden,         [    ] [    ]

              noen limpunkter e.l. baks. Ubrukt. Medflg. infoblad DB. (K)

1406     10   Tog. DB. Lokomotive 62 008. 2 svake taperester baks. Ubr. (K)    [  20] [  10]

1407      7   Tog. DB. Lokparade, Nürnberg. Info om lokene. Litt taperester    [    ] [    ]

              i hjørnene. Ubrukt. (K)

1408     10   Tog. DB. Tenderlok Personenzug. 2 svake taperester bak. Ubr. (K) [  20] [  10]

1409     12   Tog. DB. Tenderlok. 65 018. Litt påskrift, ikke postgått. (K)    [    ] [    ]

1410     15   Tog. DB. Tenderlok. 75 1118. 16.5.1971, Karlsruhe. Ubr. (K)      [    ] [    ]

1411     10   Tog. DB. Tenderlokomotiv 64 449. Små limpunkter baks. Ubr. (K)   [    ] [    ]

1412     20   Tog. Frankrike. High speed train TGV Atlantique No.319. Ubr. (K) [    ] [    ]

1413     20   Tog. Frankrike. Statsbanen, tog 617. Div. info. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1414     20   Tog. GB. "Electra". Med info. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1415     20   Tog. GB. Damplok, Clapham Junction 1949. Svhv Lf ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1416     15   Tog. GB. Damplok. Arriving at Amberley. Svhv Lf ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1417     20   Tog. Italia. Statsbanen. El‑lok 432.009. Nær Terzo‑Montabone     [  30] [  20]

              stasjon april 1973. Div. info. Ubrukt. (K)

1418     25   Tog. Italia. Statsbanen. El‑lok 626.414. Milan Hovedstasjon      [  35] [  25]

              3.8.1982. Div. info. Ubrukt. (K)

1419     10   Tog. Luxembourg. Dieselelektrisk lok. 5505. Noen små lim‑        [    ] [    ]

              punkter e.l. bakside. Ubrukt. (K)

1420     15   Tog. Mexico. SD40‑2 Unit. National Railway. 1980. Lf ubr. (K)    [    ] [    ]

1421      7   Tog. NSB Damplok 24b nr. 236. Krøderbanen 5.8.1980. JK‑7.        [    ] [    ]

              Små, svake limpunkter bakside. Ubrukt. (K)

1422      8   Tog. NSB Damplok 26c nr. 411 Raumabanen 1985. Litt dårlig for‑   [   8] [   8]

              og bakside. JK‑36. Ubr. Medflg. Damplok 21b 225. JK‑10. Ubr. (K)

1423     18   Tog. NSB Diesellok Di 3.641. Raumabanen juni 1985. Ubr. (K)      [  20] [  18]

1424     15   Tog. NSB Diesellok Di 3.643 (1958). Hamar juli 1966. Litt på‑    [  16] [  15]

              tegning og små/svake flekker baks. (JK‑15). Ikke postgått.  (K)

1425     10   Tog. NSB El.lok  8.2068 (1947) Drammen st. 6.8.1980. Med små/    [    ] [    ]

              svake punkter etter lim? på baksiden. JK‑25. Ubrukt. (K)

1426     25   Tog. NSB El.lok  9.2064 på Flåmsbanen. Ubrukt. (K)               [  20] [  20]

1427     35   Tog. NSB El.lok 12 2115. I bruk Kiruna‑Narvik. 24.7.77 i         [    ] [    ]

              Narvik. Ubrukt.  (K)

1428     18   Tog. NSB El.lok 13.2136, 11.2145 og 11.2081. Utenfor den         [  20] [  18]

              tidligere Rørosbane‑stallen Hamar 1964. JK‑32. Ubrukt. (K)

1429     20   Tog. NSB El.lok 13.2157. Lodalen 1983. Her i "mellomdesign".     [    ] [    ]

              Noen meget små/svake limrester e.l. bakside. JK‑24. Ubrukt. (K)

1430     15   Tog. NSB El.lok 15.2196. Narvik 1982. Litt påtegning og meget    [  45] [  17]

              meget små/svake limrester e.l. bakside. JK‑13. Ubrukt. (K)

1431     10   Tog. NSB El.lok 16‑type. Litt påtegning og små/svake flekker     [  20] [  10]

              bakside. Ikke postgått.  (K)

1432     15   Tog. NSB El.lok 17.2224. Fokstua 1982. Litt påtegning og små/    [    ] [    ]

              svake limflekker? bakside. JK‑14. Ikke postgått.  (K)

1433     25   Tog. NSB Motorvogn BM 64 06. Nesheim 2.6.1973. JK‑27. Ubr. (K)   [  20] [  20]

1434     25   Tog. Postkort NSB med oppslaget om at "W.C. må bare benyttes     [  36] [  33]

              under togets gang...." Svhv. Liten påtegn. på baks., ubrukt. (K)

1435     12   Tog. Spania. Dieselhydraulisk Lok + vogner. Div. info. Bakside   [    ] [    ]

              med litt "småpunkter" og liten rift etter lim? Ubrukt. (K)

1436     10   Tog. Spania. El‑lokomotiv. Div. info. Bakside med litt           [    ] [    ]

              "småpunkter" etter lim? Ubrukt. (K)

1437     15   Tog. Spania? Diesel‑elektrisk. Div. info. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

1438     20   Tog. USA. Alco Century 630 nr. 2101, Michigan 1974. Brukt i      [    ] [    ]

              USA kort periode, sendt til Australia. Div. info. Lf. Ubr. (K)

1439     20   Tog. USA. British Columbia Railway. 1984. Lf ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1440     15   Tog. USA. Last Run, "Governor's Spesial" 1971. Lf ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1441     20   Tog. USA. Pennsylvania 4432. Div. info. Lf ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1442     20   Tog. USA. Rock Island 420. Div. info. Lf ubrukt. (K)             [    ] [    ]

1443     20   Tog. USA. Southern Pacific 7033. Div. info. Lf ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1444     20   Tog. USA. Union Pacific 61. Litt info. Ubrukt. (K)               [    ] [    ]

1445      5   Toppløs/lettkledde. Lot 9 kort, div motiv. Eks. nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1446      1   Trikk. Lisboa. Elevador da Glória. Bbrukt 1999.  (K)             [    ] [    ]

1447      1   Trikk. Oslo Sporveier. "Ta denne trikken gratis" (= bruk dette   [    ] [    ]

              kortet). Oppfordring om å betale på trikkene. Ubrukt. (K)

1448     15   Turisthotell. Solhøgda, Lillehammer. Ubrukt svhv fotokort. (K)   [    ] [    ]

1449      7   Turisthytte. Flatvolden, Flenten. Svhv Lf. Flekk/liten skade     [    ] [    ]

              i øvre kant. Ubrukt.  (K)

1450     10   Turisthytte. Skramstadseter, Rena. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1451      8   Vulkan. Mt. St. Helens, Oregon/USA. Utbrudd 22.7.1980. Ubr. (K)  [    ] [    ]

1452     12   Kirke. Fantoft Stavkirke. Interiør. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)   [  20] [  12]

1453     15   Kirke. Gol Stavkirke. Norsk Folkemuseum. Svhv fotok. ubrukt. (K) [  20] [  15]

1454     15   Kirke. Hoprestad Stavkyrkje, Vik i Sogn. Svhv fotok. ubrukt. (K) [  35] [  22]

1455     10   Kirke. Oslo. Domkirken. Hoveddøren m/Werenskiolds bronsereli‑    [  20] [  10]

              effer. Svhv fotok. Litt kant‑/hjørneslitasje. Brukt 1963. (K)

1456     12   Kirke. Røldal, interiør. Svhv fotok. ubrukt. Medfølger ødelagt   [  30] [  22]

              svhv interiør Aurland kirke (blekt/blasst). Begge ubrukte. (K)

1457     15   Kirke. Voss. Svhv fotokort, ubrukt. (K)                          [    ] [    ]

1458     25   Tog. NSB Motorvognsett t. 68 Drammen 11.9.1971. Motor‑ og sty‑   [    ] [    ]

              revogn malt i prøvedesign. Ubrukt. Svake "punkter" baks. (etter

              lim?). (JK‑31). Ubrukt. (Medflg. bildekopi av samme). (K)

 

BILDER/TEGNINGER                        

1459      4   Båt. "Ina Sam". Svhv foto 14 x 9 cm.  (K)                        [    ] [    ]

1460      8   Deutsche Bahn. "Moderne Triebfahrzeuge" (ikke postkort). (K)     [    ] [    ]

1461      8   Tog. NSB 3.627. NB! Vanlig Farvebilde 15x10, ikke postkort. (K)  [  13] [   9]

 

FOTOGRAFIER                             

1462     10   Bergen. Tyskebryggen. Svhv. foto (av postkort?) 15x10 cm. (K)    [    ] [    ]

1463     15   Båt. "Kong Haakon". Svhv foto (av postk.?) 15x10 cm. (K)         [  20] [  15]

1464      1   Haugesund. Foto (12.12.2006?) 15x10 cm (ikke postkort). (K)      [    ] [    ]

1465      8   Ukjent sted m/Brygge etc. Svhv. foto (av postk.?) 15x10 cm. (K)  [    ] [    ]

 

BØKER                                   

1466     30   "Gulltransporten". 9. april 1940. Tranporten av Norges Banks     [  52] [  30]

              gullbeholdning. Noen bilder. 13x20 cm innbundet. Ny/ubrukt?

1467     30   "Kongens nei". 10. april 1940. Alf R. Jacobsen. "Pocket"         [  42] [  30]

              14,5 x 22 cm. Virker som ubrukt/ny. Med mange bilder.

1468     30   "Oslofjorden". Folk og fisk gjennom 10 000 år. Sverre Jervell.   [    ] [    ]

              22x27 cm innbundet. Mange bilder. Virker ny/ubrukt.

1469     40   "Skien ‑ Et streiftog i gamle bilder". 22x21 cm innbundet,       [    ] [    ]

              Genius forlag 1986. 132 sider. Masse bilder! Pent brukt.

1470     40   "Slagskipet Bismarck". En overlevendes beretning. Fra bygging    [  40] [  40]

              til senkning. Mange bilder. Innbundet. Pent brukt.

1471     10   "Arabiske netter". Elskovseventyr fra "1001 natt". Innb. Brukt.  [    ] [    ]

1472      3   "Blant levende lik". Tre år i konsentrasjonsleir. Karl Riise.    [    ] [    ]

              12,5 x 19,5 cm. I dårlig stand, sidene delvis løsnet. Brukt.

1473     10   "Den røde sfinks". Alexandre Dumas. "Gull" øverst. Ulest ?       [    ] [    ]

1474     10   "Garman & Worse". Alex. Kielland. "Gull" øverst. Pent brukt.     [    ] [    ]

1475      1   "Kjønslivet og dets Sygdomme". O. Olvik, Stord. 2. oplag 1917.   [    ] [    ]

              Innb. 13,5x19 cm. Meget slitt utvendig. Delvis lett fuktskadet.

1476     10   "Oliver Twist". Charles Dickens. "Gull" øverst. Ulest ?          [    ] [    ]

1477      8   "Verdens nordligste lege". På Grønland. Aage Gilberg. Innb.      [    ] [    ]

              1943/1950 Tiden. Med mange fotografier. Brukt.

 

FRIMERKEKAT. ETC.                       

1478      1   Afa katalog Skandinavien 1965. Virker ubrukt. "Nostalgi"!        [    ] [    ]

 

ALBUM, TOMME. BRUKTE                    

1479    800   Norge i 2 stk. Leuchtturm‑album "Perfect". Fortrykk/klare        [    ] [    ]

              lommer. Grønne. Fra NK 1 til 1979, og 1980‑2000. Ca. 3,6 kg.

1480    200   Norge. Leuchtturm klembindalbum. Fortrykk. Med klare, og         [    ] [    ]

              svarte (flest) lommer 1855 til 1982. Ca. 1,8 kg.

1481    375   Norge. Leuchtturm‑album "Turn Bar Binder" Fortrykk/klare         [    ] [    ]

              lommer 1855 til 1979. Grønt. Med porto/tjeneste. Ca. 2,2 kg.

1482    400   Norge. Leuchtturm‑album "Turn Bar Binder" Fortrykk/klare lom‑    [    ] [    ]

              mer. 1855 til 1979. Med Tj./Off.sak og plass for flere plater

              etc. på eldre merker. Grønt, i grønn kassett. Ca. 2,5 kg.

1483    375   Norge. Leuchtturm‑album "Turn Bar Binder" Fortrykk/klare lom‑    [    ] [    ]

              mer. 1987 til 2002. Grønt, i grønn kassett. (Arkene er satt

              inn med 2002 først, deretter bakover til 1987). Ca. 2,2 kg.

1484    200   Innstikkalbum A4 64 sider. Hvite ark, midtdelt. Med noen få      [    ] [    ]

              få frim., bl.a. vel 50 Europamerker div. land. Blyantpåskrift

              med et lite årstall hver side, ellers er albumet "som nytt".

 

INNSTIKKSBØKER BRUKTE                   

1485     15   Innstikksbok. NF A4. Brun perm, 32 s. Hvit kartong innvendig,    [    ] [    ]

              midtdelt doble mellomark. 10 klare striper. Pent brukt.

 

POSTKORTALBUM                           

1486     50   Lindner postkortalbum 24 x 15 cm med 50 klare lommer. (Inne‑     [ 100] [  83]

              holder noen brev/div. med tils. 14 stk. ATM 3).

 

MUSIKK                                  

1487      8   CD. "Absolut Reggae" (15 melodier) og "A little bit of Mambo"/   [    ] [    ]

              Lou Bega (13 melodier). 2 CD‑er, litt coverslitasje.

1488      7   CD. "Aldri Alene", til håp og trøst. Religiøst? 14 melodier,     [  10] [   7]

              bl.a. "Pust fra himlen"/Inger Lise Rypdal. Cover litt dårlig.

1489     10   CD. "Glory! Glory! Man. United". 20 melodier.                    [    ] [    ]

1490      5   CD. "Julekveld på landet". Heidi Hauge. 17 melodier.             [  88] [  33]

1491     10   CD. "That's Country". 20 melodier. Med Jim Reeves, Kenny         [  10] [  10]

              Rogers, Dolly Parton, Carl Perkins + div.

1492      5   CD. Johnny Logan. "Reach for me". 12 melodier. Coverskade.       [    ] [    ]

1493      5   CD. Julio Iglesias/The Royal Philam. Orch. 10 mel. Ødel. cover.  [    ] [    ]

1494     15   CD. Lasse Stefanz. "Du försvann som en vind". 12 melodier.       [ 103] [  44]

1495     15   CD. Lasse Stefanz. "Emelie". 14 melodier.                        [ 103] [  44]

1496     15   CD. Lasse Stefanz. "Trouble Boys". 15 melodier.                  [ 103] [  15]

1497     20   CD. Lasse Stefanz. 3 stk. CD: "Jag vill ge dig min morgon"/12    [ 156] [  55]

              melodier. "Dig ska jag Älska"/14 mel. "Wind me up"/15 melod.

1498     20   CD. Ole Ivars. "40 beste". 40 melodier, 2 CD‑er.                 [  20] [  20]

1499      5   CD. Paul Young. "The Crossing". 11 melodier.                     [    ] [    ]

1500      5   CD. Ricky Martin. 14 melodier, stemmer med oversikt? Kopi‑CD?    [    ] [    ]

1501     20   CD. Tor Endresen. "Nydelige år, 40 beste". 2 CD‑er. Coverskade.  [    ] [    ]

1502     25   CD. Vazelina Bilopphøggers. "Bedre hell' all medisin". Vaze‑     [  30] [  25]

              linas 40 beste. 2 stk. CD‑plater, cover litt ødelagt.

1503      5   CD. Wig Wam. "Hard to be a Rock'n roller". 14 mel. Coverskade.   [    ] [    ]

 

DIVERSE                                 

1504     10   "Statuter for Flosta Hedningemissionsforening", vedtagne i       [  10] [  10]

              Møde 21de September 1902. Folder, litt flekkete, m/bretter.(K)

1505    325   Anker. Massivt messing. Bevegelig "klør" og ring ("taufeste").   [ 353] [ 325]

              Ca. 425 gr. Lengde 17,5 cm, bredde 8,5 cm. Dekorativt. (K)

1506     65   Fluer (til fluefiske). 12 forskjellige. Hva slags type/          [ 150] [ 116]

              hvordan måles størrelsen? (Totallengde på hver er ca.

              18 mm). Ligger i liten rund boks (diam.7 cm) med 5 rom. (K)

1507     65   Medalje? 4‑kant "Norwex 80 Oslo13.‑22 juni 1980". Bakside m/     [ 120] [ 110]

              Rådhuset i Oslo. Ca. 55x55 mm, ca. 70 gram. Bronsemedalje? (K)

1508      7   Mørkeromslyspære. Rød (for svart/hvit‑arbeider). Stor            [    ] [    ]

              "gammeldags" vanlig sokkel. Philips E27 PF712E. (Vi har flere).

1509     10   NJK Vestfold 4.12.2+82. Dekal (blå/"gull"). 15x10 cm. (Noe       [  60] [  60]

              påskrift på baksidepapiret som ev. rives av). (K)

1510     10   Rotelot. Div. ves. vedr. jernbane/tog Tyskland. Togreiser, tur‑  [  35] [  10]

              istbrosj., oval dekal Märklin, 1 ølbrikke etc. Ca. 30 objekt.?

1511     65   Smykker. NB! Er ordinært "juggel", ikke edelmetall. 4 par øre‑   [    ] [    ]

              ringer (2 merket Nikkelfri), 1 = klips. 2 halskjeder, 1 med

              fiolett "hjerte"‑stein, 1 m/liten blågrønn stein/glass? (K)

1512     50   Telekort. 21 stk., ves. Telia, noen få utenlandske. 20 forskj.?  [    ] [    ]

1513     15   Togbillett. "Bong" Kløfta 1991, og 2 stk. papir à 5 kr. (K)      [  60] [  15]

1514     10   Togbillett. "Bong" Norsk Jernbaneklubb. Ekstratog 16.10.88.      [    ] [    ]

              Oslo S ‑ Brevik og tilbake. (K)

1515     10   Togbillett. "Bong" Urskog‑Hølandsbanen. Sørumsand‑Fossum og      [    ] [    ]

              tilbake. 3. kl. Kr. 20,00. 18.8.1985. (K)

  

ROTELOTS/REALIS.                        

1516      1   Fly. 4 postkort. Cessna 404, Helikopter S.61N, Sterling Air‑     [    ] [    ]

              ways + 1 ødelagt (B 737 City Jet/Lufthansa). Alle nettb. (W)

1517      1   Isle of Man. Afa 155‑60 ** Miniark, lot med 5 like ark. (Flere)  [   2] [   1]

1518      1   Julekort. Doble.  9 stk. + 1 stk. Påskekort. 2 kort med          [    ] [    ]

              "vindu", 1 med "sølv"‑glitrende farve. Fleste er norske. (W)

1519      1   Lot 19 postkort, div. land/motiv, + noe diverse.                 [    ] [    ]

1520      1   Lot 5 brev + 2 kort. 10ø grønn Løve, 5ø grønn Posth. (dårlig),   [   3] [   1]

              5ø jub. 1914 brukt 1990, 20ø 144, Rek. 1948 frank.mask. Dels

              m/innhold. Kort OFK m/prov. 117. Hullet brevkort 1933. (W).

1521      5   Lot 9 stk. FFC/Jub.flyvn. etc. fra Sverige 1967‑80. 1=Lufthansa  [    ] [    ]

              8.4.80, øvr. SAS. 2 stk. 4.11.67 m/div. frank. (Har flere obj.)

1522      5   Lot klipp fra FFC, særst./noen ordin. 1970‑t. Ialt 36 merker.    [    ] [    ]

              Mest Sverige, litt DK, Grønl., N., Thail. Noen dubl. Eks.: (W)

1523     85   Lot med ca. 72 Kort/brev/FDC/Brevkort etc. Sett China, DK,       [ 120] [  85]

              Sveits med mange FDC, Island, Hellas Isle of Man etc.

              I brev‑/postkortperm 24 x 15 cm med ca. 50 klare lommer

1524    225   Rotelot. Frankr. Afa 13 22 100 158‑61. Inst.b. A4 16 s. med      [ 230] [ 225]

              litt påtegn. Løse mrk. div.land. 4 m.ark Fær.194‑96. 54 brev

              etc. brev etc. ves. 80‑t? N/Tysk./Isr./San M./Færøy/Isl./div.

              90 gr. klipp ordinært Norge. Årbøker Hellas 1991 + 1992.

1525    150   Rotelott. 400 gram. Brev/frim./klipp/og div. Forskj. land.       [    ] [    ]

              Sett ** BRD, FN, Sveits. Årg. Island 1975, Grønland 1981. Afa

              DK 1399, 916 Østerrike. Ellers ugjennomgått. Lavt utrop?