A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 112.  Avholdt 25. mars 2021

 

Siste oppdatering: 27/03/21 kl. 09:08:33 – med høyeste mottatte bud på objektene..

Merk at det nå også er med en kolonne (helt til høyre) som viser salgsprisen.

                  

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden. Det er flere sider, bla til ønsket

    nummer ‑ eller tast inn nummeret (4 sifre, eks. obj. 781 = 0781) i

    feltet "Søk etter objekt". Klikk på bildet for å forstørre det.

 

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

            

Det er nå intet gebyr ved tilslag, kun 15 % provisjon på tilslags‑

summen, og gjeldende portosats. Objekter med utrop 10 kr. er ofte realisasjoner,

rotelots etc.

 

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste, mottatte  bud , er "tom" uten bud.

Ettersalg t.o.m. 23. april på usolgte (til utropspris)

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

For svenske og danske kunder: Merk at vi ikke lenger har kontoer i utlandet.

Utenlandske kunder må heretter gjøre opp regningene ved å sende oss norske sedler.

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., vi betaler portoen.

(Minste kjøp/fakturasum er 30 kr.).

Klikk på "Salgsliste" (= Liste nr. 100, som erstatter tidligere lister).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

Minstebud er 10 kr.!  

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 27/03/21 kl. 20:13:43        Høyeste   Salgs‑

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:  pris:

====== ======  ==============================================================================

 

SALG:   425   Postal III 2021. Stempeloversikt, ny utgave. FAST PRIS,  

              fritt tilsendt, ikke noe tillegg for porto, gebyr e.l.

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1    275      1. 4 skill. Våpen 1855. Bra marger på 3 sider. Riststmp.(K)   [ 275] [ 275]

   2    350      1. 4 skill. Våpen 1855. Riststempel. Bra marger. (K)          [ 465] [ 440]

   3     90      1. 4 skill. Våpen 1855. Riststempel. Nedre høyre hjørne/      [  72] [  72]

              marg såvidt inn på selve merkebildet. (K)

   4    150      2. Oscar I. 2 skill. gul. Del av flere rundstmp., også med    [ 120] [ 120]

              stempelflekker i tagger øverst. (K)

   5     15      2. Oscar I. 2 skill. gul. Noen dårlige og manglende hjørne‑   [  12] [  12]

              tagger. Svakt stmp. Christiania opp/ned (18.6,1861?). (K)

   6     25      2. Oscar I. 2 skill. gulor. Noen ujevne tg. Tynn flekk. (K)   [  30] [  28]

   7     40      3. Oscar I. 3 skill. grå. Øvre v. hjørnetagg med brett. (K)   [  32] [  32]

   8     50      3. Oscar I. 3 skill. mot grågrønn(?) farve. Utydelig          [  78] [  50]

              3‑rings (dobbeltslag ?). (K)

   9     10      4. Oscar I. 4 sk. blå. Utydelig 3‑rings. Svart flekk h.s. (K) [    ] [    ]

  10     50      4. Oscar I. 4 skill. blå. Rundstmp. Vardal. (K)               [  72] [  50]

  11     10      5. Oscar I. 8 skill. brunkarmin. Meget blek farve. Nedre      [  15] [  10]

              venstre hjørnetagg med brett? (K)

  12     70      5. Oscar I. 8 skill. rød, litt "matt"? Utydel. rundst. (K)    [  56] [  56]

  13     60      6. Våpen 1863. 2 skill. gul. Meget svak farve. Vertikal       [  72] [  66]

              mørk stripe på for‑ og bakside. Ujevne tagger.  (K)

  14     30      7. Våpen 1863. 3 skill. grå. Ødelagt merke: Avklipte tagger   [  54] [  33]

              n.v.hj., tynn eller mørk flekk n.h.hj. "3 sk" påskrift bak. (K)

  15     40      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Bra sentrert. Sidev. r.st. (K)   [    ] [    ]

  16     17      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Del av utydelig rundstmp. (K)    [    ] [    ]

  17     25      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Svakt rundstemp. (K)             [    ] [    ]

  18     14      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Type? Del av utydel. r.stmp. (K) [    ] [    ]

  19     70      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Del + snei Bergenstemp. (K) [  70] [  70]

  20     75      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Del av rundstempel. (K)     [  95] [  75]

  21     50      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Nær sidevendt Bergen.       [  60] [  50]

              Pålimt (?) liten tynn papirbit på bakside.  (K)

  22    100      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. På klipp. (K)               [ 125] [ 100]

  23    125     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Del rundst. (etterstmp?). (K   [ 135] [ 125]

  24     75     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Del av (M?)oss             [    ] [    ]

              8.12.1870 opp/ned. Sentr. ned til v. Noen ujevne tagge.  (K)

  25     75     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Del av litt utflytende     [    ] [    ]

              rundstempel Riisøer 1870‑tall?  (K)

  26     80     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Rundstmp. 1871. Nedre      [    ] [    ]

              tagg h. og v. side antatt litt avklipt.  (K)

  27     80     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul. Del + snei rundstmp. (K)        [    ] [    ]

  28     25     12. Våpen 1867. 2 skill 2 or.gul. Usentr. Stempl. 1903. (K)    [  40] [  25]

  29     85     13. Våpen 1867. 3 skill 3 grå. Ujevne tagger.  (K)             [    ] [    ]

  30    100     13. Våpen 1867. 3 skill 3 gråaktig. Sentrert helt ned t.v.     [    ] [    ]

              Del av stmp. Va(dsø?) 15.5.1872.  (K)

  31     60     13. Våpen 1867. 3 skill 3 grålig. Del av utydelig rund‑        [  70] [  66]

              stempel. Noen ujevne tagger. Tynn flekk i overkant. (K)

  32     14     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Del + snei ‑‑gesund 1871? (K)   [    ] [    ]

  33     15     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Del av r.st. Sentr. ned. (K)    [    ] [    ]

  34     12     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Litt ujevne tagger.  (K)        [    ] [    ]

  35     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Sentrert helt til høyre. (K)    [    ] [    ]

  36     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Svakt r.st. Litt ujevne tg. (K) [    ] [    ]

  37     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Type? Litt ujevne tagger. (K)   [    ] [    ]

  38     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Type? Sentrert helt til         [    ] [    ]

              venstre. Litt ujevne tagger. (K)

  39     12     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Type? Sentrert ned. Del av      [    ] [    ]

              rundstempel (begynner med Vaa ?). (K)

  40     75     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Christiania 22.4.1872           [    ] [    ]

              noe skakt. Sentrert til høyre. Noen ujevne tagger.  (K)

  41     20     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. Ujevne tg., tynn flekk. (K)     [    ] [    ]

  42     10     16. Posthorn 1 skill. grønn. Sentrert helt ned, nedre ramme    [    ] [    ]

              på merket over synes. Ujevne tagger. Stemplet 1898. (K)

  43     65     16. Posthorn 1 skill. grønn. Type/farve? 2 utydel. r.st. (K)   [  70] [  65]

  44     30     16. Posthorn 1 skill. grønn. Type? Del av rundst. (K)          [  40] [  39]

  45     70     17. Posthorn 2 skill. blå. Svakt rundst. 1885 (?). (K)         [  95] [  83]

  46     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Del + snei utydelig rundst. (K)     [    ] [    ]

  47     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Del + snei utydelig rundst. (K)     [    ] [    ]

  48     15     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av litt svakt 1‑rings.          [    ] [    ]

              Kan være Holmestrand 1873 ? (K)

  49     12     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av rst. (Tønsberg?) 1877. (K)   [    ] [    ]

  50     12     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av rundstempel. (K)             [    ] [    ]

  51     13     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av stmp. C..ania 28.7.1876. (K) [    ] [    ]

  52     30     18. Posthorn 3 skill. rød. Rundst. Hevne 17.10.1872. (K)       [    ] [    ]

  53     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Sentr. n.tv. Del av utyd. r.st. (K) [    ] [    ]

  54     10     18. Posthorn 3 skill. rød. Sideveis Moss? 3.9.1873.            [    ] [    ]

              1 kort/manglende tagg høyre side. (K)

  55     75     19. Posthorn 4 skill. blek fiolett. Farve/type ikke            [    ] [    ]

              bestemt. Del av 1‑rings Thrond.. 30.10.187.. (K)

  56     85     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Type? Del/snei av 2 stempler    [    ] [    ]

              (Holmestrand?) 1877. (K)

  57     90     20. Posthorn 6 skill. brun. Del av rundst. ‑‑ten.  (K)         [ 100] [ 100]

  58     50     20. Posthorn 6 skill. brun. Sentr. opp til v. Et par korte     [  70] [  50]

              tg. ned til høyre. Sideveis Eid i Søndhordl. 13.1.78. (K)

  59    100     21. Posthorn 7 skill. brun. Del av rundst. ..tiania. (K)       [ 155] [ 132]

  60     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av Kristiania‑st.  (K)       [    ] [    ]

  61     10     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av rundst.  (K)              [    ] [    ]

  62     20     23. Skrav. Posth. 3ø gul. Rundst. 1878 + del/streker/flekk     [    ] [    ]

              fra annet stempel? Litt ujevne tagger. (K)

  63     20     24 I. Skrav. Posth. 5ø blå. Stående vm. Litt uregelm. tg. (K)  [    ] [    ]

  64     40     24. Skrav. Posth. 5ø blå, ligg. vannm. Type? Usentrert. (K)    [    ] [    ]

  65     20     25. Skrav. Posth. 10ø rød. Type? Helt usentrert ned til        [  40] [  22]

              venstre! Stemplet Bø i Vesteraal 13.4.1879. (K)

  66     30     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del + snei rundst. (K)            [  30] [  30]

  67     15     26. Skrav. Posth. 12ø grønn. Del rundst. Ujevne tagger. (K)    [  20] [  15]

  68     12     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Annulert med "X". Ujevne tg. (K)   [    ] [    ]

  69     18     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Del av opp/ned stmp. Skien. (K)    [    ] [    ]

  70     25     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Del av stmp. Grong.  (K)           [    ] [    ]

  71     65     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Stempel (G)raven, hvor dato og     [  95] [  65]

              måned er håndskrevet, året 1881 i stempel. (K)

  72     40     29. Skrav. Posth. 35ø grønn.  (K)                              [    ] [    ]

  73     30     29. Skrav. Posth. 35ø grønn. Litt svakt rundstmp. (K)          [    ] [    ]

  74     20     30. Skrav. Posth. 50ø rødbr. Del av ‑‑elvaag 8 IV 84. (K)      [    ] [    ]

  75     10     30. Skrav. Posth. 50ø rødbr. Svakt r.st. Mulig tynn flekk. (K) [    ] [    ]

  76     10     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Del av rundstempel. (K)             [    ] [    ]

  77     10     31. Skrav. Posth. 60ø blå. Del av rundstmp. Kong... (K)        [    ] [    ]

  78     14     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Del av rundstempel.  (K)            [    ] [    ]

  79     12     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Pakkestempel.  (K)                  [    ] [    ]

  80     45     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del + snei r.st. (Kongsberg?) (K)  [    ] [    ]

  81     35     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del av litt kraftig rundst.  (K)   [    ] [    ]

  82     40     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del av pakkest. 1895. (K)          [    ] [    ]

  83     35     34. Oscar II. 2 kr. rød. Rundst.  (K)                          [    ] [    ]

  84     85     37 I (Ant.). Posth. Elektrot. 10ø rød. Stmp. 10 VIII 82. (K)   [  68] [  68]

  85     60     39 Y. Posth. Elektrot. 20ø brun, stående vm. 30 XII 83. (K)    [ 420] [  60]

  86     50     40. Posth. Elektrotyp. 20ø blå. Type ? Stmp. 8 III 84. (K)     [ 110] [  50]

  87     10     48 I. Provis. 2/12 ø brun. Del av rundstempel. (K)             [  15] [  10]

  88     10     50. 20 mm Posth. 2ø brun. Mos_ 12 VIII 95. Litt flisetg. (K)   [    ] [    ]

  89     25     51. 20 mm Posth. 3ø gul. (= 20,5 mm?). Schw.‑stempelbro        [    ] [    ]

              Kristiania/H 28 VI 92. (Antatt å være NK 51).  (K)

  90     10     51. 20 mm Posth. 3ø gul. Utydel. stmp. ‑‑92 ? (K)              [    ] [    ]

  91     18     54 IIe. 20 mm Posth. 20ø lys ultramarin, stående vm. Del av    [    ] [    ]

              enrings stempel Moste(rhavn). Litt ujevne tagger. (K)

  92     28     54 IIe. 20 mm Posth. 20ø lys ultramarin, stående vm. Del av    [  30] [  28]

              stmp. ‑‑esund 90. Bra sentrering og tagger. (K)

  93     30     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. 3‑kant pakkestempel opp/ned +      [    ] [    ]

              snei, 1 IV 96.  (K)

  94     16     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Del av pakkestempel. (K)           [    ] [    ]

  95     22     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Rundst. Christiania 6 X 95(?) (K)  [  50] [  22]

  96     10     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Snei rundst. Ujevne tagger. (K)    [    ] [    ]

  97     20     57. Centraltr. Fintg. 10ø rosa. Stavanger 5 XI 94. (K)         [  30] [  22]

  98     10     66. Knudsen Grovtg. 3ø gul. Del av rundst. opp/ned. (K)        [  10] [  10]

  99     65     70. Knudsen Grovtg. 25ø rødfiol. Bodø 27 IX 99 + del svakt.(K) [    ] [    ]

 100     10     73 X. Knudsen Fintg. Posth. 1ø brungrå. horis. par. Litt       [  10] [  10]

              utflytende Christianiastempel 10 XII 10, sideveis.  (K)

 101     15     77 II X. Knudsen Fintg. 10ø rød. Nær rettvendt (B)ilit. (K)    [  12] [  12]

 102     10     77 II. Knudsen fintg. 10ø rød, horisontalt par. 2 rundst.      [    ] [    ]

              Trondhjem 31 VIII 00. Manglende hjørnetagg nedre h. hj. (K)

 103     40     78. Knudsen Fintg. 15ø. Kristiania/Majorstuen 2 I 12. (K)      [ 110] [  77]

 104     10     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Heftemerke eller ned‑     [    ] [    ]

              klipt øvre og høyre side? Høyde = 24 mm.  (K)

 105     10     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par.          [  10] [  10]

              Sentrert, svakt rundstempel. Litt uvanlig som par?  (K)

 106     10     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. 2 litt   [    ] [    ]

              kraftige stempler Christiania. Litt uvanlig som par?  (K)

 107     10     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. Helt +   [  10] [  10]

              del av Bergen‑stempel. Litt uvanlig som par?  (K)

 108     10     83 X. Knudsen Fintg. 50ø. Del av st. Sømn(es)/grad 7.          [  25] [  10]

              Manglende tagg nedre h. hjørne. (K)

 109     17     83 Y. Knudsen Fintg. 50ø. Stående vm. (K)                      [    ] [    ]

 110     40     84 X. Knudsen Fintg. 60ø. Liggende vm. (K)                     [    ] [    ]

 111     40     84 Y. Knudsen Fintg. 60ø blå, stående vannm.  (K)              [    ] [    ]

 112     10     88. Provis. 30ø/7 skill. brun. Del av pakkestempel. (K)        [  16] [  10]

 113     40     89. Haakon "Små perler". 1 kr. grønn. Del av rundstempel       [  40] [  40]

              Gjø‑‑‑ 17 XII 10. (K)

 114     25     92. Provis. 15ø/4 skill. blekfiolett. Rundst. 1908.  (K)       [    ] [    ]

 115     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av rundst.  (K)                   [  16] [  10]

 116     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av rundst. (K)                    [    ] [    ]

 117     10     92. Provis. 15ø/4 skill. Del av st. 13 X 09. (K)               [    ] [    ]

 118     10     95. Haakon "store perler". 2 kr. rød. Sentrert til høyre.      [  16] [  16]

              Rundstmp. 18 VI 10 (Bodø?). (K)

 119     20     95. Haakon "Store perler". 2 kr. rød. Snei rundstmp.  (K)      [  20] [  20]

 120     20     98. Posthorn 1909. 3ø guloransje. Antatt 98 (etter 3‑tall og   [  25] [  20]

              dato), men er det regelmessige vinger? Kristiania 26.4.11. (K)

 121     10    113. Haakon 5 kr. fiolett. Litt usentrert. Del av rundst.       [  10] [  10]

              opp/ned 1920‑tall. (K)

 122     10    113. Haakon 5 kr. fiolett. Litt usentrert. Utydelig rundst.     [    ] [    ]

              Litt flisetagget. (K)

 123     40    137. Svalbard 10ø grønn. Oslo/Br. 17 X 25 1‑5. (K)              [    ] [    ]

 124     15    142. Løve 1926. 14ø gulor. Del av r.st. ‑‑ndsbanen 1934.  (K)   [  15] [  15]

 125     15    180. Olav d. Hellige 30ø blå. Litt utydelig rundst. 1932. (K)   [    ] [    ]

 126     10    184. Radium. Maskinstmp. Oslo 23.6.37. Litt ujevne tagg. (K)    [    ] [    ]

 127     15    215. Haakon 2 kr. rød. Schw.stmp. Bergen 9 XII 38 + snei. (K)   [    ] [    ]

 128     10    231. Løve 2 kr. rød. Del av rundst. (Moelv?) 13.6.45. (K)       [    ] [    ]

 129     10    233‑34. Nansen 1940. 10 og 15ø. Begge m/snei rundstempel. (K)   [    ] [    ]

 130     65    267. V‑merke m/vm. 14ø oransje. Rettv. svakt r.st. 1941. (K)    [  70] [  70]

 131     85    271. V‑merke m/vm 40ø. (vm.st. 3). R.st.Tofte i Hurum 1941. (K) [ 100] [  85]

 132    125    292. V‑merke u/vm. 5 kr. fiolett. Snei rundstempel. (K)         [ 131] [ 131]

 133     10    319‑21. Landshjelp 1943. Alle del/snei rundstmp. i hjørne (W)   [    ] [    ]

 134     40    322‑24. Krigsforlis. Alle del av rundst. Kristiansand,          [    ] [    ]

              15ø m/dato ‑‑.12.44. (W)

 135     10    326‑29. Landshjelp 1944. Alle del/snei rundstmp. i hjørne (W)   [    ] [    ]

 136     60    326‑29. Landshjelp 1944. På klipp, stmp. Hokksund 16.1.45.      [    ] [    ]

              (+ 10ø Krigsforlis/322 m/liten hjørneskade?). Nettbilde. (W)

 137     10    359‑69. Postjub. 1947. 11 forskjell. Alle m/del av rundstmp.    [    ] [    ]

 138     18    386‑87. Polio. Begge del av rundst. i ett hjørne. (K)           [  30] [  22]

 139     20    415. Nordkapp 1953. 20ø grønn. Snei av rundstempel. (K)         [    ] [    ]

 140     35    417. Nordkapp 1953. 55ø blå. Snei av rundstempel. (K)           [    ] [    ]

 141     10    485‑89. Skipsmotiver. Alle med del/snei rundst. Nettbilde. (W)  [    ] [    ]

 142     24   1440/1441 + 1442/1443 + 1445/1444 + 1447/1446. Nobel. 4 stk.     [    ] [    ]

              vertikale parkombinasjoner (oppe/nede). Del av rundstmp.

 143     24   1441/1440 + 1443/1442 + 1445/1444 + 1446/1447. Nobel. 4 stk.     [    ] [    ]

              vertikale parkombinasjoner (oppe/nede). Del av rundstmp.

 144     25   1711‑12 sammenhengende. Global oppvarming. "Lett" mask.st. (K)   [ 100] [  38]

 145     15   1808. Dr. Sonja 9,50. Særstmp. Posten Norge Roskilde 2.‑4.       [    ] [    ]

              november 2012. På klipp med sidestempel (nettbilde). (K)

 146     10   BL   1. Posthornblokk 1972. Sentr. r.st. Oslo/Tåsen 6.5.72       [    ] [    ]

 147     20   BL  23. Kong Olav 100 år. Meget svakt FDC‑stmp., på klipp. (W)   [  26] [  20]

 148     12   Grovtagget. 3ø or.gul. Antatt Knudsen NK 66. Ujevne tg. (K)      [    ] [    ]

 149     10   Offentlig sak "liten". På alb.arkdeler som T 29‑39 m/vannmerke,  [    ] [    ]

              men dette er ikke sjekket! 60 og 100ø ubrukt, øvr. stemplet. (W)

 150     10   Offentlig sak "liten". På alb.arkdeler som T 40‑47 og 59‑66.     [    ] [    ]

              Ikke sjekket for riktighet (ev. vannm.). Varier. stempling. (W)

 151     50   P  2. Portomerke 4ø blålilla. Del av stmp. ‑‑XII 98. (K)         [  43] [  43]

 152     17   Portomerke. 20ø blå, At Betale. Stående vm. 4X eller 12Y? (K)    [    ] [    ]

 153     13   T   1‑8. Tjeneste, hovednumre. 30ø ubr. m/lim og hengslerest.    [  16] [  16]

              Øvrige varierende stempling. Alle på nettbilde. (K)

 154     12   T  49. Solkors 7ø gul. Del av rundst. Hermansverk 1973. (K)      [  13] [  12]

 155     10   T  92. Off.sak vanl. papir. 75ø brunfiolett. Del av dels         [    ] [    ]

              kraftig rundstempel ‑‑salten 1958. (K)

 156     26   T  92. Off.sak vanl. papir. 75ø brunfiolett. Del r.st. 1958. (K) [  52] [  26]

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                   

 157     70     52. 20 mm Posth. 5ø grønn. 17 merker, flere farvenyanser.      [    ] [    ]

              Noen med litt minus. Ikke Typebestemt. Alle på nettbilde. (K)

 158     80     54. 20 mm Posth. 20ø blå. 12 merker, flere farvenyanser. Noen  [    ] [    ]

              med litt minus. Ikke typebestemt. Alle på nettbilde. (K)

 159     10    110. 1 kr. grønn Haakon 1910‑18‑utg. 1 bunt, antatt à 100.      [  16] [  10]

 160     20    145. Løve 1926. 20ø rød. Vel 1100 løse merker. Varier. stpl.    [    ] [    ]

 161     10    229 og 230. 1 og 1,50 kr. Løve. 50 stk. av hver. Ingen m.stmp.  [    ] [    ]

 162     10    353. Haakon 5 kr. blåfiolett. 23 stk., alle del av rundst.      [    ] [    ]

 163     15    5 bunter Tjeneste/Off.sak. NK T: 4 43 71 89 (2 st.)             [    ] [    ]

 164     10    6 bunter Haakonmerker. NK 350 397 403 410 433 434. À 100 ?      [    ] [    ]

 165     10    631. Olav 20 kr. Ca. 200 stk. på postklipp ves. pakker 1980‑    [    ] [    ]

              tall. Div. farvenyanser/luminesc. Antatt ingen maskinstemplet.

              Mange klipp også med tillegg av andre merker.

 166     12    631. Olav 20 kr. Ca. 250 stk. på postklipp, ves. pakker 1980‑   [    ] [    ]

              tall. Div. farvenyanser/luminesc. Antatt ingen maskinstemplet.

              Mange klipp også med tillegg av andre merker.

 167     10    7 bunter Haakonmerker. NK 393 396 397 399 402 403 434, à 100?   [    ] [    ]

 168     20    7 bunter Løvemerker. NK 126 144 145 354 356. + 15ø olviv        [    ] [    ]

              og 20ø rød, ukjent om med/uten vannm. og typer.

 169     15    9 bunter Off.sak. NK T: 42 44 64 73 82 89 (2 stk.) 104 131.     [    ] [    ]

              NK‑nr. er påført buntene, forbehold om riktig m.h.t. vannm.

 170     13    941 I. Olav 50 kr. Ca. 80 stk., mest på postklipp ves. pakker   [    ] [    ]

              1980‑tall, noen vasket. Sett noen par. Antatt ingen mask.stemp.

 171     20   10 bunter div. NK 179 (20ø Olav d.H.) 710 875 1489 1526 1580     [    ] [    ]

              1581 1684 1685 1730. Antatt å være 100‑bunter.

 172     15   10 bunter Olavmerker. NK 483 464 465 466 470+471 papir?          [  25] [  20]

              472 631 641 644. (Antatt bunter à 100 merker).

 173     15   11 bunter Olavmerker. NK 483 455 457 462 464 465                 [  18] [  15]

              471 (papir?) 472 473 643 645. (Antatt bunter à 100 merker).

 174     10   15 bunter. Olav Ståltrykk 642‑45: 1 stk. 1,50, 3 stk. 2 og 5 kr. [    ] [    ]

              5 stk. 10 kr., 2 stk. 20 kr.(631). 1 stk. Træna 3,50 (630).

 175     12   22 bunter, 15 forskj. Alle bruksmerker Ståltrykk: Posthorn,      [    ] [    ]

              Bygninger, Helleristn., Ornament, Harald, Røyskatt. 1‑2 av hv.

 176     20   28 bunter, 17 forskj. NK 127 350 354 392 396 397 453 1012 1086   [  23] [  20]

              1741 1749 1750. Dyptr. phorn m/u vm?: 5+7ø. Ståltr. vanl./fosf.

              papir?: 10 15 60ø rød. 1‑4 stk. av hver. Aller fl. 100‑bunter

 177     20   29 bunter, 24 forskj. Bruksmerker Posth. Dyptr./Olav/Haakon/     [    ] [    ]

              ståltr. + NK 177 1715 1727 1731 1745 1763 T76 T87. 1‑2 av hver.

 178     20   29 bunter, 24 forskj. NK 144 350 351 354 393 396 455 464 610     [  23] [  20]

              644 814 904 990 1012 1178 1566 1663 1726 1729. Dyptr. phorn m/u

              vm?: 15+20ø. Ph. vanl./fosf? 10 15 20ø. 1‑2 stk. av hver à 100?

 179     20   38 bunter, 35 forskj. Bruksmerker Posth.‑Løve Dyptr., Olav       [    ] [    ]

              (med 463), Haakon, Ståltrykk. + 362 1582 1656 1657 1684

              1685 1762. 1‑2 av hver. Antatt 100‑bunter. Fra bo.

 

NORGE MASSEV. DIV. MERKER               

 180     40   Massevare i eske bto. 800 gram. Bruksmerker ståltrykk: Div.      [    ] [    ]

              Øre‑ og Helleristn.‑verdier, Fisk/Aks 75ø. 2 kr. Olav boktr.

              + 2500 merker Off.Sak T82. Sortert i poser. Masse merker!

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET           

 181     30    261. V‑merke m/vm. 1ø gråoliv. 4‑blokk. Deler Trondheimst. (W)  [    ] [    ]

 182     35   1615. Arktis 22 kr. 4‑blokk med sentrert, svakt rundstmp. (K)    [    ] [    ]

 

NORGE KILOVARE/KLIPP                    

 183     25    127. Løve 1922, 20ø rødfiolett. Ca. 500‑600 stk. på klipp.      [    ] [    ]

 184     10   Ca. 240 gram nyere klipp, virker ordinært. Fast pris = 10 kr.    [  10] [  10]

 185     12   Ca. 275 gram nyere klipp, virker ordinært. Fast pris = 12 kr.    [  12] [  12]

 186     50   Posthorn 1909 og 1920‑serier. Ca. 350‑400 merker på klipp (noe   [  55] [  55]

              postklipp?). Varierende antall av mange forskjellige NK‑nr.

 

NORGE FRIMERKEHEFTER. STEMPLET          

 187     16   FH 109 Akn. 8 stk. 6,00 Same (1358). Rundst. Vettre 28.9.99      [  16] [  16]

              på hver "4‑blokk". (W)

 

NORGE PERFINS                            

 188     10   Perfin "Dr 06" på 6,50 1617/Maihaugen, og "A" 1631/Jul. Begge    [    ] [    ]

              på klipp m/sidestempel (resp. 2008 og 2010). Begge nettb. (W)

 189     10   Perfin "O.M.& S." På 115, 10ø Gr.lovsjub. Dårlig rundstmp. (K)   [    ] [    ]

 190     10   Perfin "O.M.& S." På 145, 20ø rød Løve 1926. Svakt mask.st. (K)  [  25] [  10]

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.             

 191     20     74 Y. Knudsen Fintg. 2ø brun. Stående vannm. Manglende/        [  30] [  20]

              skadet indre ramme oppe. Del av utydelig rundstmp. (K)

 192     10     97 ** Posthorn 1909. 2ø brun. Brudd i ytre ramme nede. (K)     [  20] [  10]

 193     10    100. Posthorn 1909. 10ø rød. Tynn linje mangler over G. (K)     [    ] [    ]

 194     10    117. Provis. Posth. 5/25ø. Påtrykket noe til venstre,           [    ] [    ]

              5‑tallet nesten bart. (K)

 195     25    128. Løve 1922. 25ø rød. Rød flekk oppe på halen.   (K)         [  35] [  25]

 196     10    135 v2. Polmerke 20ø. Punktum over 0 i 20. Kraftig mask.st.(K)  [  55] [  22]

 197     10    350 v3. Haakon 1 kr. grønn. Farveflekk i pannen. (K)            [    ] [    ]

 198     10    375. Løveprovis. 25/20ø. Overtrykk noe forskjøvet opp. (K)      [    ] [    ]

 199     40    404 v1 ** Arne Garborg 25ø. Rød flekk under 1.                  [  65] [  65]

 200     30    440 v2 ** Haakon Konge 50 år 55ø. Strek over O og mellom        [  45] [  44]

              R og G i Norge. Postfrisk.

 201     50    452 v1 ** Haakon 85 år, 65ø blå. Hvit flekk i N. I 6‑blokk.     [  76] [  76]

 202     14    470 v2. Olav 1,50 kr. Flekk i ordensbånd.  (K)                  [  15] [  14]

 203     40    701 v1. Eventyr 60ø. Hvit flekk på 0 i 60. (K)                  [  48] [  44]

 204     30   1096. Tordenskiold 5,00. Farveflekk under 0 i 1690.  (K)         [  44] [  33]

 205     25   1267 v1. Postjub. 3,50. Ekstra skiløper.  (K)                    [  33] [  28]

 206     45   BL   1 v1 ** Posthornjub. Farvestrek i annen O i posthorn.       [    ] [    ]

 207     20   P 18. 20ø "Å betale". Med 2 ekstra perf.hull(?) diagonalt i      [  30] [  20]

              øvre, venstre hjørne. (K)

 208     30   T  67 vo2. Off.sak 25/20ø rød. Venstre 5‑tall uten hals. (K)     [  45] [  44]

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 209     10     96‑109, 117‑25. 23 forskj. Posthorn hovednr. (m/provisorie).   [    ] [    ]

              Aller fleste m/del av rundstempel. Alle på nettbilde. (W)

 210     40   Ca. 150 forskjellige stemplede mellom NK 1275 og 1777. Alle(?)   [  35] [  35]

              m/del av eller helt rundstempel, antatt ingen maskinstemplet.

 211     25   Lot  9 stk. Posthorn. Stolpe: 5ø: Blå + grønn (2 stk.), 20ø blå  [  36] [  33]

              (3), 25ø fiol.(2). Ureg.m.v.: 3ø gul. Typer? Alle nettb. (K)

 212     35   Lot 10 stk. Posthorn Stolpe 10ø rødnyanser. Ikke sjekket for     [    ] [    ]

              typer etc. Flere med tydelig årstall. Alle på nettbilde. (K)

 213     20   Lot 38 forskj. stemplet. NK 496‑512 og 530‑50. Ingen mask.st.    [  26] [  20]

 214     20   Lot 4 stk. Posthorn Stolpe: 5ø grågrønn(?) og grønn. 2 stk.      [    ] [    ]

              10ø rød. Ikke typebestemt!  (K)

 215     20   Lot 7 stk. Posthorn Grovtagget. 5ø grønn (2 stk.), 10ø rosa og   [    ] [    ]

              karmin, 20ø blå (3 stk.). Ikke sjekket/bestemt trykkeri. (W)

 216     10   Lot 8 Frank.etiketter "Isbjørn" på klipp, 2 m/sidest. (2010).    [  10] [  10]

              Mulig bl.a. ATM 10 og PFE 28 + 41?? Forbehold! Alle nettb. (W)

 217     10   Lot ca.  55 stk. Posthorn Uregelm. og regelm. vinger. Usortert,  [  10] [  10]

              noe varierende stempling. Noen eks. på nettbilde.  (W)

 218     10   Lot ca. 125 stk. Posthorn. Fra Stolpe til regelm. vinger. Usor‑  [  10] [  10]

              tert, varierende stempling og kvalitet. Eks. på nettbilde.  (W)

 219     28   PSS 5/08. 1681. Operabygg. Folder med FDC‑konv. og 1 stk. **     [    ] [    ]

 

NORGE BY/LOKAL/PRIVATPOST               

 220     25   Lokalpost Kongsberg. Konv./Lokalp.‑stmp. 12.10.2002 på 8 kr.     [  27] [  25]

              Chr. 7. Stoll 1782 + 4 kr. K.b. kirke. Noen svake bretter. (K)

 221     12   Lokalpost Kongsberg. Kr. 8,00 ** Chr. 7. stoll 1782. (K)         [  15] [  12]

 

NORGE STEMPLER                          

 222     50     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Rundst. Christiania 5 VIII 97.      [  75] [  50]

              Medfølger 34/Oscar II 2 kr., med 2 svake hjørnetagger. (K)

 223     10     75 X. Knudsen Fintg. Posth. 3ø gul. Schw.st. Kristiania/H      [    ] [    ]

              17 XII 02. (K)

 224     15     96. Posthorn 1909. 1ø grønnoliv. Bra plassert 2‑rings          [  30] [  22]

              Ostereidet 18 II 36, anelse svak. (K)

 225     10    141. Løve 1926. 10ø grønn. Levanger 13 XI 29, litt svakt. (K)   [    ] [    ]

 226     10    149. Løve 1926. 35ø oliv.brun. Kabelvaag 4 VII 28. (K)          [  30] [  10]

 227     10    208. Løve m/vm. 35ø fiolett. Frafjord 1 X 40. (K)               [    ] [    ]

 228     10    208. Løve m/vm. 35ø fiolett. Ålvundeid 1 VII 39. (Grad 6). (K)  [  15] [  10]

 229     10    222x. Turist, tykt papir. 30ø. Skøyen 23.10.40. (K)             [    ] [    ]

 230     10    229. Løve Kronemerke. 1 kr. grønn. Vågåmo 24.4.44. (K)          [    ] [    ]

 231    100    310. Europeisk Postunion/Quisling 30ø blå. Schweizerstempel     [ 150] [ 100]

              Hosanger 24.10.42. (K)

 232     10    357. Løve 55ø gul. Rosendal 3.1.49. (K)                         [    ] [    ]

 233     10    494. Idr.forbund 45ø. Ålvik 21.9.61. (K)                        [  80] [  10]

 234     10    589. Europa 60ø. Rådal 2, 3.9.12 (?). (K)                       [  10] [  10]

 235     10    715. Jacob Aall 1,40. Hersvikbygda 27.12.73. 1 kort tagg. (K)   [  25] [  17]

 236     10    873. Rogn 80ø. Drammen/3000, 6.4.81. (K)                        [    ] [    ]

 237     10    891. Båt Fæmund II1,50. Rundstmp. Sandfjord 19.1.02. (K)        [    ] [    ]

 238     10    924. Bruksmerke 2,50. Vestsida/3900 Porsgrunn 7.6.83. (K)       [    ] [    ]

 239     10    976. El‑forsyning 2,50. Geilo 1/3580 23.10.85. (K)              [    ] [    ]

 240     10    988. VM Skiskyting 2,50. Tvedestrand/4900 17.9.86.  (K)         [    ] [    ]

 241     16   1090. Winter City. 5,00. Briskeby/Oslo 23.2.90 (utgiv.dag). (K)  [    ] [    ]

 242     12   1093. Frigj.kamp 3,20. Briskeby/Oslo 9.4.90 (utgiv.dag). (K)     [    ] [    ]

 243     35   1099‑1102. OL‑vinnere som 4‑blokk. Sentrert rundst. Elisenberg/  [    ] [    ]

              Oslo, med feilstilt dato (?): 21.10.29. (K)

 244     12   1103. J. Svendsen 2,70. Briskeby B/Oslo 5.10.90, litt svak. (K)  [    ] [    ]

 245     15   1106‑07 Parkomb. Jul 1990. 2x3,20. Briskeby/Oslo 23.11.90 (K)    [    ] [    ]

 246     10   1426. Korps 4,50. Eikelandsosen 29.0x.01. Anelse utflytende (K)  [    ] [    ]

 247     10   1450. Pepperkake. Haugesund Postterminal 15.5.02. (K)            [  15] [  10]

 248     50   1484. Nordia 22 kr. Kristiansand S 10.10.02 (utgiv.dag). (K)     [    ] [    ]

 249     10   1701. Kunst. A Innl. Fyllingsdalen/Bergen 22.9.12.  (K)          [    ] [    ]

 250     10   1727 I. Telefonkiosk. A Innland. Mandal L 16.12.11.              [    ] [    ]

              På klipp med sidestempel (på nettbilde). (K)

 251     10   1740. Jul 2009. A Innl. Steinkjer V/7700. 2.12.09.  (K)          [    ] [    ]

 252     10   1746. Ole Bull. A Innland. Mandal F 30.4.12.                     [    ] [    ]

              På klipp med sidestempel (på nettbilde). (K)

 253     20   1781. Amnesty. A Innl. Kristiansand S/X 14.2.12. På klipp        [  20] [  20]

              med sidestempel (+ 50ø Posth.). Hele klippet på nettsiden. (K)

 254     20   1788. Drammen 9,00. Bø i Telemark/3800, 30.08.11. På klipp       [    ] [    ]

              med sidestempel. Hele klippet på nettbilde (K)

 255     30   1793. Universitetet 9,00. Tønsberg 1.11.11, litt svakt. På       [  80] [  40]

              klipp med sidestempel. Hele klippet på nettbilde (K)

 256     12   1812. Sonia Henie A Innl. Kr.sand S. 2012. Klipp m/sidest. (K)   [  15] [  12]

 257     40   1943. Norges Bank 50 kr. Arendal/16, 31.7.17. (K)                [  80] [  58]

 258     10   1948. Julenissen. Klipp m/stmp. "Julenissen 1440 Drøbak". (W)    [    ] [    ]

 259     30   1978. Ringpingvin 38,00. Skanfil AS/Haugesund 8.5.19.  (K)       [  80] [  39]

 260     10   Bl  10. Weidemann (1072‑75). Stempel Frimerkets Dag              [    ] [    ]

              Drammen 6.10.1989. På konvolutt.

 261     10   Bl  11. OL‑vinnere 1076‑79. Frim.dag 6.10.89 Drammen, på konv.   [    ] [    ]

 262     10   Rundstempl. 12.12.96 Haugesund. 4‑blokker: NK 821 og 840 (1,80   [    ] [    ]

              Holmenkollen). Enkeltmrk.: 846 + 1252 (20 kr. isbj.). (W)

 263     25   T   3. Tjeneste 15ø svartblå. Sentrert rundstempel. Vanskelig    [  60] [  50]

              å tyde, men kan være Elverum xx VI 35? (K)

 264     15   T  16. Off.sak Offset. 30ø lys blå. Oslo 23 XI 35. (K)           [  19] [  15]

 265     15   T  21. Off.sak Boktr. 5ø lilla. Larvik 5 II 36. (K)              [    ] [    ]

 266     20   T  26. Off.sak Boktr. 35ø fiol. Karlsøy 10 XII 41. (K)           [  40] [  20]

 267     18   T  43 I. Off.sak Dyptr. 20ø rød. Noe usentr. Sauland 13 V 41 (K) [    ] [    ]

 268     15   T  78. Off.sak, vanlig papir 20ø blågrønn. Drammen 13.6.62. (K)  [  40] [  15]

 269     16   T  82. Off.sak Valig papir. 35ø rød. Koppang 3.1.58. (K)         [  16] [  16]

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                 

 270     10   Frimerkets Dag‑stempel Oslo 9.10.1973 (på NK 435/65ø Haakon).    [    ] [    ]

              Frim.‑dag konv. C65 Sarpsb.Fil.klubb/Ford‑reklame. Med rødt

              4‑kantstmp. Lokalpost i Sarpsborg befordret med Ford 1923. (W)

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                 

 271     15   14 obj. m/spesiell (?) stempling. Merker/klipp. Farvede, KPH,    [    ] [    ]

              falsk? (15+5 Maud). 1 "etikett" 20g PP. Alle på nettbilde. (W)

 272     10   Lot 13 merker rundstemplet. Mest etterkrigs. Alle på nettb. (W)  [    ] [    ]

 273     10   Lot 14 merker rundstmp., 13 = etterkrigs. Alle på nettb. (W)     [    ] [    ]

 274     10   Lot 15 merker rundstmp., 14 = etterkrigs. Alle på nettb. (W)     [    ] [    ]

 275     10   Lot 18 mrk. mellom NK 1135‑1224, rundstemplet. Inklusive         [    ] [    ]

              2 parkombinasjoner. Alle på nettbilde. (W)

 276     10   Lot 25 merker mellom NK 1277‑1326, rundstemplet. Inklusive       [    ] [    ]

              3 parkombinasjoner. Alle på nettbilde. (W)

 277     10   Lot 29 merker mellom NK 748‑855, rundstemplet. Inklusive         [  16] [  10]

              1 parkombinasjon. Alle på nettbilde. (W)

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.             

 278     10   Nordbanernes Postexp. 2 II 20 på trestripe 99/5ø grønn P.h. (K)  [  10] [  10]

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 279     10   TMS 136. OL Oslo. Oslo Br 29.10.51. Liten forr.konv. Nettb. (W)  [    ] [    ]

 

NORGE MINISTEMPEL                       

 280     10   Ministempel. Bergen (1930‑tall?) på 5 kr. Haakon 113. Liten      [  15] [  10]

              svak rødbrunn flekk i n.v. hjørne. Litt blekk(?)avsm. bak.  (K)

 281     25   Ministempel. Bergen 4 IV 29 på 166 Portoprov. 15ø. (K)           [ 100] [  83]

 282     15   Ministempel. Bergen 4 IV 29 på 167 + 188 Portopr. 20/40ø. (K)    [    ] [    ]

 283     14   Ministempel. Del av Bergen 3 III 32, opp/ned. På 5 kr. Haakon    [    ] [    ]

              NK 113.  (K)

 

NORGE HJELPESTEMPEL                     

 284     40   Hjelpestempel Valen i Sunnhordland 3 VIII 36, anelse svakt.      [  46] [  44]

              På T 25 Off.sak Boktrykk 20ø rød. (K)

 

NORGE PORTOETIKETT                      

 285     10   Portoetikett. 6 stk. PiB på klipp: 121524 122908 122823 124780   [  11] [  10]

              124797 126137. Div. pålyd. (+ PK 0130/171116 kr. 38,00)

 286     10   Portoetikett. 7 stk. PiB på klipp: 121424 121567 122422 122446   [  11] [  10]

              122692 122908 127455. Div. pålyd. (+ utydelig 124780 + div.)

 287     10   Portoetikett. 9 stk. PiB på klipp: 121475, 121523, 121607,       [  11] [  10]

              121616, 122609, 122647 122806, 124837, 125455. Div. pålydende.

              (+ 1 stk. 124846 m/utydel. dato/nr.).

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 288     10     48 I ** Provis. 2/12ø brun. Postfrisk, krakelert lim. (K)      [  10] [  10]

 289     10     48 II ** Provis. 2/12ø or.brun. Postfrisk.                     [  10] [  10]

 290     17     74 Y ** Knudsen Fintg. 2ø brun, stående vm. Litet rundt,       [  25] [  22]

              svart punkt i nedre marg. Svak krakelering. (K)

 291     30     74 Y ** Knudsen Fintg. 2ø brun, stående vm. Svak krakel. (K)   [  30] [  30]

 292     18    113 ** Haakon 1910, 5 kr. fiol. Noen ujevne tagg. h. side. (K)  [  25] [  22]

 293     40    178 + 189 ** 3 stk. 178, 15ø Olav d.h. 2 stk. 189, 10ø Holb.(W) [  45] [  40]

 294     85    185/186/188 ** Bjørnson 10/15/30ø. Medfølger 187/20ø med        [    ] [    ]

              brett (synes ikke på forsiden). Alle postfriske. Bra tagging.

 295     17    189‑90 ** Holberg 10 og 15ø. Begge postfriske.                  [  20] [  17]

 296    150    189‑92 ** Holberg 10/15/20/30ø postfrisk. Nettbilde. (W)        [    ] [    ]

 297     50    193‑96 ** Nansen 1935. 10ø noen tagger anelse korte. (W)        [    ] [    ]

 298     80    193‑96 ** Nansen 1935. Alle sentrert liten anelse opp. (W)      [    ] [    ]

 299     30    217 ** Turist m/vannm. 15ø. 4‑blokk.                            [    ] [    ]

 300     40    217‑19 ** Turist med vannm. 15/20/30ø, postfrisk                [  45] [  40]

 301     10    223 ** Nordkapp 1938. 20+25ø rød. Svakt krakel. lim.            [    ] [    ]

 302     10    225‑28 ** Maud 10/15/20/30ø, postfrisk                          [    ] [    ]

 303     50    229‑32 ** Løve Kronemerker 1/1,50/2/5 kr. Postfr.  (W)          [  42] [  42]

 304     10    230 ** Løve kronemerker. 1,50 blå. Postfr.                      [    ] [    ]

 305     28    233‑36 ** Nansen 1940. Postfrisk                                [    ] [    ]

 306     10    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskjellige, postfrisk.          [    ] [    ]

 307     12    258 ** Redningsselkapet 30+10ø blå. Postfrisk.                  [    ] [    ]

 308     30    291 ** V‑merke 2 kr. rød. Postfrisk.                            [  28] [  28]

 309     10    300 ** Quisling 20+30. Postfrisk                                [    ] [    ]

 310     20    300/301/306/309/310 ** Quisling. 5 forskjellige postfrisk.      [    ] [    ]

 311     12    301 ** Quisling 1‑2‑1942. 20+30. Postfrisk                      [  10] [  10]

 312     18    302‑05 ** Nordraak 10/15/20/30ø. Postfrisk                      [    ] [    ]

 313     10    302‑05 ** Nordraak. Postfrisk.                                  [    ] [    ]

 314     10    309‑10 ** Eur. Postfor./Quisling. 6 stk. hver av 20 og 30ø      [    ] [    ]

 315     12    311‑13 ** Nordkapp 1943, uten vannm. 15/20/30ø postfrisk.       [    ] [    ]

 316     15    319‑21, 322‑24, 326‑29 ** Landshj. 1943+1944 + Krigsforlis.     [    ] [    ]

 317     17    330 ** Hertugkrone 1,50. 4‑blokk postfrisk                      [    ] [    ]

 318     10    331‑38 ** Londonutgave, 8 forskjellige, postfrisk.              [    ] [    ]

 319     18    338 ** Londonutg. 1945, 60ø gr.blå. 6 merker i 3x2‑blokk.       [    ] [    ]

 320     10    345‑48 ** Kronprins Olav 10/15/20/30ø. Postfrisk.               [  10] [  10]

 321    100    350‑53 ** Haakon 1, 1,5, 2 og 5 kr. Postfrisk.                  [ 100] [ 100]

 322     10    351 ** Haakon 1,50 kr. blå. Postfrisk.                          [    ] [    ]

 323     50    352 ** Haakon 2 kr. brunrød. Postfrisk.                         [    ] [    ]

 324     28    353 ** Haakon 5 kr. blåfiolett. Postfrisk.                      [    ] [    ]

 325     30    355 ** Løve 30ø grå. Postfrisk.                                 [    ] [    ]

 326     14    356 ** 40ø blå Løve, postfrisk                                  [    ] [    ]

 327     40    357 ** Løve 55ø guloransje. Postfrisk.                          [    ] [    ]

 328     10    358 ** Løve 80ø brun. Anelse små/svake "flekker" i limet.       [  10] [  10]

 329     40    359‑69 ** Postjubileumserie 1947. Postfrisk.                    [    ] [    ]

 330     20    374 II ** Røde Korsprovisorie. Type 3.                          [    ] [    ]

 331     10    377‑79 ** Kielland 25/40/80ø Postfriske.                        [    ] [    ]

 332     12    386‑87 ** Polio 1950. 25+5 og 45+5ø. Postfrisk                  [  12] [  12]

 333     12    388‑92 + 413 ** Posthornmerker. Postfrisk                       [    ] [    ]

 334     20    394 ** Haakon 25ø grå. Postfrisk                                [  20] [  20]

 335     15    395 ** Haakon 30ø grå. Postfrisk                                [    ] [    ]

 336     28    397 ** Haakon 35ø karminbrun. Postfrisk                         [    ] [    ]

 337     20    402 ** Haakon 60ø grønnblå. Postfrisk                           [    ] [    ]

 338     10    404‑06 ** Arne Garborg 25/45/80ø. Postfriske.                   [    ] [    ]

 339     17    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.           [  18] [  18]

 340     10    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. Postfrisk.                        [  11] [  10]

 341     80    415‑17 ** Nordkapp 1953, 20/30/55ø. Postfriske.                 [    ] [    ]

 342     35    418 ** Kirkejubil. 30ø. 23 postfr. merker fra ø.v.hj.           [    ] [    ]

 343     15    419‑27 ** Jernbane‑, Telegraf‑ og Frimerkejubileum. Postfr.     [    ] [    ]

 344     70    428‑30 ** Norwex‑serie, postfrisk                               [  70] [  70]

 345     10    432 I ** Haakon 35ø brunrød. Postfrisk                          [    ] [    ]

 346     30    436 ** Haakon 70ø brunoliv. Postfrisk                           [    ] [    ]

 347     10    441‑42 ** Kronprinsesse Märtha 35 og 65ø postfrisk.             [    ] [    ]

 348     25    445‑47 ** Nordkapp 1957, 25/35/65ø m/tillegg. Postfriske.       [  21] [  21]

 349     14    446 ** Norkapp 1957. 35ø vinrød, postfrisk.                     [    ] [    ]

 350     15    461 ** Olav 50ø olivengul.                                      [    ] [    ]

 351     15    462 ** Olav 50ø rød, postfrisk.                                 [    ] [    ]

 352     10    464 ** Olav 60ø blåfiolett                                      [    ] [    ]

 353     20    466 ** Olav 80ø brun, postfrisk.                                [    ] [    ]

 354     90    472 ** Olav 5 kr. Dyptrykk. Postfrisk.                          [    ] [    ]

 355     13    473 ** Olav. 10 kr. oransje, vanlig papir. Postfrisk.           [  13] [  13]

 356     18    479‑80 ** Blomster 1960. 45 og 90ø m/tillegg. Postfr.           [    ] [    ]

 357     15    480 ** Blåveis 1960, 90+10ø. Postfrisk.                         [    ] [    ]

 358     25    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.          [    ] [    ]

 359     15    485‑89 ** Skipsmotiver 1960, 5 forskjellige. Postfriske         [    ] [    ]

 360     10    492‑95 ** Norges Idrettsforbund 20/25/45/90ø. Postfrisk.        [    ] [    ]

 361     10    500‑03 ** Nansen og Amundsen/Sydpoljubil. 4 forskj. postfr.     [    ] [    ]

 362     10    509‑10 ** Skogadministrasjon. 45ø og 1 kr. postfr.              [    ] [    ]

 363     10    522 ** Båtm.knop 60ø rød postfr.                                [    ] [    ]

 364     20    524 ** Båtmannsknop 60ø grå.                                    [    ] [    ]

 365     10    536‑37 ** Postgang til Nord‑Norge. 50 og 90ø. Postfr.           [    ] [    ]

 366     12    564‑65 ** 60 og 90ø Røde Kors 1965. Postfriske.                 [    ] [    ]

 367     10    571‑74 ** VM på Ski Oslo 1966. 40/55/60/90ø. Postfrisk.         [    ] [    ]

 368     10    583‑84 ** Birkeland/Eyde 40 og 55ø. Postfrisk.                  [    ] [    ]

 369     20    636‑38 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 1, 1,50 og 2 kr.           [  20] [  20]

 370     10    649‑52 ** Naturvern 40/60/70/100ø. Postfriske.                  [    ] [    ]

 371     10    655‑57 ** Bergen 40, 70 og 1,00 Postfrisk.                      [    ] [    ]

 372     10    660‑63 ** Vitenskapsmenn 40, 50, 70 og 1,00 Postfrisk.          [    ] [    ]

 373     10    665‑67 672‑73 676‑79 ** 10 forskjellige postfriske              [    ] [    ]

 374     10    687‑90 ** Norges Samling 50, 60 80 og 1,20. Postfrisk.          [    ] [    ]

 375     10    695‑96 ** Interjunex 1972. 80ø og 1,20. Postfriske.             [    ] [    ]

 376     10    697‑99 ** Polarskuter 60, 80 og 1,20. Postfrisk.                [    ] [    ]

 377     10    735‑38 ** Geologer 65, 85, 1,00 og 1,40 postfr.                 [    ] [    ]

 378     10    757‑59 ** 1, 1,25 og 1,40 kr. Svalbard 1975, postfrisk.         [    ] [    ]

 379     18    787 788x 789 792‑805 ** 17 forskjellige postfriske              [    ] [    ]

 380     10    808 ** Posthorn 60ø sinober. Er Type y2 eller y3.               [    ] [    ]

 381     55    988‑97 1002‑05 1008 ** 15 forskjellige postfriske               [    ] [    ]

 382     35   1226y BB **. Torghatten 4,50 parkomb. Lumin. papir. Postfr. (K)  [    ] [    ]

 383     13   1316‑17 x ** Jul 1997. 4x3,70. 1/2 hefte (vanl. papir). P.fr.    [    ] [    ]

 384     15   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremrk.      [    ] [    ]

 385     15   1346‑47 ** Jul 1998 4x3,80. 1/2 hefte. Postfr.                   [    ] [    ]

 386     32   1366‑1373 II ** Bilder Hverdagen 1999. 8 forskj. mrk. i småark   [    ] [    ]

 387     15   1376‑77 ** Jul 1999 4x4,00. 1/2 hefte. Postfrisk.                [    ] [    ]

 388     16   1399‑1400 ** Fisk 4x4,20. 1/2 hefte                              [    ] [    ]

 389     20   1406‑07 ** N.Blåm./Stomperud 4x4,20. 1/2 hefte m/kontr.nr.       [    ] [    ]

 390     20   1410‑11 ** Roser. 4x4,50. 1/2 hefte.                             [    ] [    ]

 391     24   1433‑34 ** Roser. 4x5,50. 1/2 hefte.                             [    ] [    ]

 392     24   1467 ** Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte.                              [    ] [    ]

 393     35   1468 ** Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte.                              [    ] [    ]

 394     20   1490‑91 ** Roser. 4x5,50. 1/2 hefte.                             [    ] [    ]

 395     24   1498 ** Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte.                              [    ] [    ]

 396     35   1499 ** Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte.                              [  30] [  30]

 397     24   1519‑20 ** Jul 2003. 4x5,50. 1/2 hefte.                          [    ] [    ]

 398     25   1551‑52 ** Jul 2004. 4x6,00. 1/2 hefte.                          [    ] [    ]

 399     27   1551‑52 ** Jul 2004. 4x6,00. 1/2 hefte. Med kontr.nr.            [    ] [    ]

 400     24   1566 ** Geiranger. 4x6,00. 1/2 hefte.                            [    ] [    ]

 401     38   1567 ** Flåm. 4x9,50. 1/2 hefte.                                 [  32] [  32]

 402     42   1568 ** Isbjørn. 4x10,50. 1/2 hefte.                             [  36] [  36]

 403     70   1581‑82 ** Fyr. 4 x "A". 1/2 hefte.                              [    ] [    ]

 404     70   1593‑94 ** Jul 2005. 4 x "A". 1/2 hefte.                         [    ] [    ]

 405     36   1726 II‑1727 II ** Radio/Telef.kiosk. Horisont. på stripe.       [    ] [    ]

 406     10   BL   3 ** Norwex II (865‑68) Posttransportmidler.                [    ] [    ]

 407     10   BL   5 ** Papirindustri (998‑1001), postfr.                      [    ] [    ]

 408     10   BL   9 ** Ballsport miniark 1988 (1052‑55) Postfr.               [    ] [    ]

 409     13   BL  10 ** Weidemann. Postfrisk                                   [    ] [    ]

 410     10   BL  11 ** OL‑vinnere (1076‑79) 4 x 4,00 kr. Postfr.              [  11] [  10]

 411     10   BL  21 ** 7 kr. Nobel (NK 1442) postfrisk.                       [    ] [    ]

 412     20   BL  24 ** Mytologi (1535‑36) 7,50 og 10,50 kr. Miniark p.fr.     [  30] [  20]

 413     17   BL  25 ** Otto Sverdrup (1537‑38) 6 + 9,50 + vignett. Miniark.   [  25] [  17]

 414     15   BL  27 ** Unionsoppl. (1569‑70) 6 og 7 kr. Miniark postfr.       [  20] [  15]

 415     30   BL  29 ** A Norge og 10,50 Norden/Mytologi.                      [  35] [  30]

 416     80   BL  32 ** Vinterrally (1634‑36) A‑post Norge/Europa/Verden.      [  80] [  80]

 417     30   BL  33 ** Polaråret (1639‑40) 10,50 og 13,00 kr.                 [  30] [  30]

 418     50   Lot 12 stk. ** 4‑blokker. NK 857‑58, 859/60, 861/62, 863‑64,     [    ] [    ]

              869‑74. (Samlet pålydende 64,00)

 419     50   Lot 13 stk. ** 4‑blokker. NK 838‑45, 847‑48, 854‑56. Pål. 67,60  [  42] [  42]

 420     85   PPP 1992: Nr. 1‑6 + 8‑11 **. Bl. 16+17. NK 1133‑38, 1143‑48,     [  76] [  76]

              1154‑62. Frankeringsverdi: 108,10.

 421     28   PPP 1993: Nr. 1, 9, 11, 12 ** NK 1163‑64, 1182‑83, 1188‑91.      [  24] [  24]

              Frankeringsverdi: 36,50.

 422     40   T 115 ** Off.sak fosf. papir 2 kr. blek oliv.grønn. Postfr.      [    ] [    ]

 423     30   T 116 ** Off.sak fosf. papir 5 kr. rødlig fiolett. Postfr.       [    ] [    ]

 424     80   T 136 ** Off.sak fosf. papir 5 kr. fiolett. Postfr.              [    ] [    ]

 425     25    785‑805 ** = Hele 1977 (Hovednr. m/parkomb.), pålyd.: 31,65     [  22] [  22]

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 426     50     10 * Våpen 1863. 24 skill. brun. Ustemplet, hengslerest og     [  50] [  50]

              noen flekker i limflaten. Brunaktig papir. (K)

 427     28     16 * Posthorn 1 skill. grønn. Type? Sentrert helt ned. (K)     [  28] [  28]

 428     30     16 * Posthorn 1 skill. mørk? grønn. Type? Sentrert ned. (K)    [  30] [  30]

 429     10     17 * Posthorn 2 skill. blå. Type/farve? Tynn flekk. (K)        [  20] [  10]

 430     20     17 * Posthorn 2 skill. blå. Type? Forh.vis svak brett. (K)     [  25] [  20]

 431     75     19 * Posthorn 4 skill. matt fiol. Type? Mulig liten flekk      [  75] [  75]

              ved munnstykket. Ubrukt med hengslespor. (K)

 432     70     24 * Skravert Posth. 5ø blå. Lille 5‑tall antas å ha kule,     [ 110] [  70]

              men denne ser ut til å være dekket av blå‑/trykkfarve.

              Ubrukt, med hengsle‑ og papirrest på baksiden. (K)

 433     20    110‑13 * Haakon Kronemerker, 1 av hver verdi. (Antatt med       [    ] [    ]

              110 II b). Ubrukt med hengslerest/spor. (K)

 434     10    113 * Haakon 1910, 5 kr. fiol. Hengslet.  (K)                   [    ] [    ]

 435     13    135 * Polmerke 20ø rødfiol. Ubr. m/hengsle. Fin tg./sentr. (K)  [    ] [    ]

 436     10    213‑16 * Haakon 1‑1,50‑2‑5 kr. Ubrukt med hengsle‑/spor.        [    ] [    ]

 437     10    233‑36 * Nansen 1940. Ubrukt med "tynt" hengslespor øverst.     [    ] [    ]

 438     80    259 * Legion 20+80ø. Ubrukt, med påsatt hengsle.                [ 100] [  80]

 439     60    260 * Universitetet 1 kr. Ubrukt, med hengslespor.              [  85] [  72]

 440     40    289‑92 * V‑merker kroneverdier. Ubrukte m/hengsle/‑rest         [    ] [    ]

 441     25    352‑53 * Haakon 2 og 5 kr. Ubrukt med hengslespor.              [    ] [    ]

 442     25    428‑30 * Norwex 20/30/55ø. Ubrukte, med hengsle.                [  27] [  25]

 443     10    483‑84 * Flyktning 1960. Ubrukt, med hengsle.                   [  10] [  10]

 444     16   P  5 * Porto At betale 50ø. Vannm. ikke bestemt. Mulig 5 Y? (K)  [    ] [    ]

 445    200   P 6 / P 7 ? * Portomerke 20ø "At betale" grovtagget. Ikke be‑    [    ] [    ]

              stemt merke eller vannm. Ubr. m/hengslerest, dårlig limflate (K)

 446  2.000   R 2 x Returmerke * Mørk grønn. "Som uindlöst". Ubrukt, med       [    ] [    ]

              hengslerest (og liten papirrest?) på baksiden.  (K)

 447     22   T  48‑58. Solkors komplett. * Ubrukt med hengslespor.            [    ] [    ]

 448     60   T  75‑97 * Off.sak, vanlig papir. 1 stk. av hvert hovednummer.   [    ] [    ]

              Alle med varier. grad av hengslerest (T 84 = postfrisk).

 

NORGE LIMLØSE. USTEMPLET                

 449    100      7. Våpen 1863 (*). 3 skill. ustemplet uten lim. Farven er     [    ] [    ]

              lys blå!, antas å være bleket/kjemisk påvirket. Noen små tall/

              bokstaver(?) påført/trykket? i et hjørne på baksiden. (K)

 450     20     21 (*) Posthorn 7 skill. brun. Ustempl. uten lim. Litt         [    ] [    ]

              nedklipte tagger venstre side. (K)

 451     10     69 (*) Centraltr. Grovtg. 1ø brungrå. Ustemplet uten lim. (K)  [    ] [    ]

 452     30     94 (*) Haakon "Store perler" 2 kr. rød. Ustemplet, uten        [    ] [    ]

              lim. Avsmittet kopiblyant bakside. Usentrert. (K)

 453     10    121 (*). Posth. 1920. 15ø svartblå. 4 stk. ustempl. på klipp    [    ] [    ]

 

NORGE BLOKKER/MASSEV. **P.fr.          

 454     10    237‑39 ** Posth. u/vm.: 2 stk. 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .  [    ] [    ]

 455     10    303 ** Nordraak 15ø, 4‑blokk. Postfrisk                         [    ] [    ]

 456     10    305 ** Nordraak 30ø, 4‑blokk. Postfrisk                         [    ] [    ]

 457     15    808 ** Posthorn 60ø sinober. 4‑blokk. Er Type y2 eller y3.      [  13] [  13]

 458     85    219 ** Turist m/vannm. 30ø. 4‑blokk, n.h. hjørne m/marger       [    ] [    ]

 459     15    302 ** Nordraak 10ø, 4‑blokk. Postfrisk                         [    ] [    ]

 460     10    304 ** Nordraak 20ø, 4‑blokk. Postfrisk                         [    ] [    ]

 461     10    414 ** 30+10ø Landsforeningen mot Kreft. 4‑blokk, postfrisk.    [    ] [    ]

 462     70    483‑84 ** Flyktning 1960. 4‑blokk av 45+25 og 90+25ø. Postfr.   [    ] [    ]

 463     10    552 ** Peter Waage. 55ø. 4‑blokk.                               [    ] [    ]

 464     10    639‑40 ** Dronning Maud. 65 og 90ø. Begge som 4‑blokker.        [    ] [    ]

 465     10    744 ** Skisport. 1,40. 4‑blokk.                                 [    ] [    ]

 466     10    888 ** Christian Radich, 2,20. 4‑blokk.                         [    ] [    ]

 467     10    913 ** Europa/Haakon 1905, 2,00. 4‑blokk.                       [    ] [    ]

 468     80   Lot 10 stk. ** 4‑blokker. NK 962/963, 991, 1011, 1012 x1,        [    ] [    ]

              1017/1018, 1029‑33. (Pålydende 112,80)

 469     10   T  94 ** Off.Sak vanl. papir. 90ø gulor. 25 stk. i løse/blokker  [    ] [    ]

 470     10   T  98 ** Off.Sak fosf. 5ø rødlilla. 120 stk. (løse/blokker.)     [    ] [    ]

 

NORGE USTEMPLET, DIVERSE                 

 471     10     48 I og II. I/brun: Ustmp. u/lim. Overtrykk noe forskjøvet     [    ] [    ]

              opp. II/or.brun: Kraftig hengslerest, brunaktig lim. (K)

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 472     10   MB  6. UPU 1874‑1974. Spes.st. Frimerkets dag Oslo 9.10.1974.    [    ] [    ]

 473     10   MB 10. Minneblokk Krone Oscar 1878‑1978. Nytrykk 1 + 1,50 + 2    [    ] [    ]

              kr. Nummerert. (Eksempel på nettbilde). (W)

 474     12   MB 11. Minneblokk Luftpost 1927. Utkast og Nytrykk.              [    ] [    ]

              Nummerert. (Eksempel på nettbilde). (W)

 475     25   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Fil.kl. Reproduksj. forslag nye    [  35] [  25]

              frimerker. Overstemplet m/nytt nr. og Bilag til NK 1999. (K)

 476     15   Minneblokk Borgfil ‑91. Gjengitt NK 177, 179 og 180. (W)         [    ] [    ]

 477     25   SA 1. Souvenirark 1.10.1982. Påtrykt par av nr. 918‑919 (Undset  [    ] [    ]

              og Bjørnson). Utagget, uten lim. Ustemplet. Frank.gyldig!

 

NORGE FRIMERKEHEFTER                    

 478     10   FH  48 A ** Fjellparti Troms. 10 x 1,00 (819).                   [    ] [    ]

 479     10   FH  49 Akn ** Gaustatoppen. 10 x 1,25 (820). Med kontr.nr.       [    ] [    ]

 480     10   FH  52 A ** Skjernøysund. 10 x 1,25 (844).                       [    ] [    ]

 481     32   FH  80 B ** Sommerfugler. 10x3,50 (1163‑64).                     [    ] [    ]

 482     28   FH  87 IBkn ** Posten 350 år. (1238‑45, m/Svalb.merke, k.nr.)    [    ] [    ]

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                     

 483     65    966‑87 ** (=1985). 978‑81 = Bl. 4, 986‑87 = parkomb.            [    ] [    ]

 484    100   PPP 1991: Nr. 1‑8 + 9‑1 og 10‑1 (= 1991 komplett) **. Bl. 14,    [    ] [    ]

              15. NK 1108‑18 og 1127‑32. Ialt 10 foldere. Plydende: 137,50

 485     35   PÅ 13. 1981 Postens Årssett i originalfolder. Frank.v. 44,30     [    ] [    ]

 486     50   PÅ 14. 1982 Postens Årssett i originalfolder. Frank.v. 67,75     [    ] [    ]

 

NORGE BREV                              

 487     25   Brev. Med Stereotype 10ø rød, NK 43. Schw.stempel Christiania    [  75] [  25]

              6 VI 85. (K)

 488     10   Konv. Borgfil ‑81 m/parkomb. NK 861‑62 II fugler, rundst. (W)    [    ] [    ]

 489     15   Verdikonvolutt 1922. Schw.st. Rødøy, bakside m/2 lakksegler.     [  20] [  15]

              + Schw.st. Grønøy. "Røfft" åpnet. 60ø Posth. m/skade? (W)

 

NORGE HELSAKER                          

 490    100   Helsak BK 106. 20ø Løve med "V". Stemplet 1943, uten påskr. (K)  [ 105] [ 100]

 491    100   Helsak BK 106. 20ø Løve med "V". Ubrukt.  (W)                    [ 125] [ 100]

 492     50   Helsaker. Lot ubrukte. "Til forsyningsnemda i.." 19x13 cm med    [    ] [    ]

              grønn Løve 25+10ø. Brevk.: 15ø oliv Løve/BK 82 ? m/mulig utstr.

              navn. 5 stk. 20ø grønn Posth./BK 117?. 50ø BK 142? Ialt 8 obj.

 

NORGE PORTOFRI, UFRANKERT               

 493     10   Portofrit ‑ Kristiania Ligningsvæsen. Innhold Skattesedel fra    [    ] [    ]

              Kr. lign.væsen og Statsskatteseddel 1923/24. Netteksempel. (K)

 

NORGE MAXIKORT                          

 494     15    937. Olav 80 år, 5 kr. På svhv postk. m/kongen og kronprins‑    [    ] [    ]

              en ved bjerken i Molde 1940. Motivst. Molde 2.7.83. Ubr. (W)

 495     15   1208. Svolværgeita 4,50. På postkort med samme motiv. Rund‑      [  21] [  15]

              stempel Svolvær 14.06.01. Ubrukt. (W)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 496     10   BL   3. Posttransport. På nøytral hvit konvol. 20x15 cm.         [    ] [    ]

              Sentrert FDC‑stempel 13.6.80, + sidestempel.

 497     10   BL   3. Posttransport. Sentrert FDC‑stempel 13.6.80.             [    ] [    ]

 498     80    260. Universitetet 1 kr. Oslo FDC‑stmp. 2.9.41. På liten        [ 100] [  80]

              rek‑konv. til Drammen. Nettbilde. (W)

 499     15    295‑96, 298. 15/20/50ø Sturlason. FDC‑stempel Oslo 23.10.41.    [    ] [    ]

              Med 2 stk. 15ø. På liten Rek‑konvolutt.

 500     15    302‑05. Nordraak 10 15 20 30ø (3 konv.). Oslo FDC‑st. 12.6.42   [    ] [    ]

 501     15    314‑17. Grieg. Maskinstempel Bergen "Edvard Grieg 1843‑1943"    [  13] [  13]

              15.6.43 på 3 små Rek‑konv. med hhv. 10‑10‑20, 40 og 60ø.

 502     10    317. Grieg 60ø. Maskinstempel Bergen "Edvard Grieg 1843‑1943"   [    ] [    ]

              15.6.43 på liten Rek‑konvolutt. (W)

 503     40    324. Krigsforlis 20ø. 20.5.1944 Drammen. På liten konvol. m/    [    ] [    ]

              "1/2 maskinstempel". Sendt lokalt Drammen. Utsnitt nettb. (W)

 504     12    757‑59 14.8.1975. FDC‑stempel på konv. m/tegnet Isbjørn, og     [  25] [  20]

              tekst Svalbardtraktaten 50 år. Nettbilde. (W)

 505     12   1295‑1302. Posten 250 år. Som 2 stk. 4‑blokker med sentrert      [    ] [    ]

              FDC‑stmp. Medflg. noen bruksmerker etc. som 4‑blokker.

 506     10   1299‑1302. Posten 250 år. Som 4‑blokker med sentrert             [    ] [    ]

              FDC‑stmp. Medflg. 5 bruksmerker etc. som 4‑blokker.

 507     22   1376‑77. Jul 1999. 4x4,‑. 1/2 hefte m/sentr. r.st. 19.11.99      [    ] [    ]

 508     22   1399‑1400. Fisk 4x4,20. 1/2 hefte med sentr.r.st. 2.6.00.        [    ] [    ]

 509     22   1406‑07. N.B./St. 4x4,20. 1/2 hefte m/sentr. r.st. 17.11.00.     [    ] [    ]

 510     22   1410‑11. Roser. 4x4,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 2.1.01.       [    ] [    ]

 511     22   1424. Elvepadling. 4x4,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 20.4.01    [    ] [    ]

 512     22   1425. Fjellklatr. 4x7,00. 1/2 hefte. m/sentr. r.st. 20.4.01.     [    ] [    ]

 513     25   1433‑34. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.6.01       [    ] [    ]

 514     25   1467. Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 12.4.02.     [    ] [    ]

 515     25   1468. Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 12.4.02.     [    ] [    ]

 516     25   1490‑91. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 10.2.03.    [    ] [    ]

 517     25   1498. Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.5.03        [    ] [    ]

 518     25   1499. Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.5.03        [    ] [    ]

 519     35   1519‑20. Jul 2003. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 21.11.03   [    ] [    ]

 520     20   1532. Sykkel. 4x6,00. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 26.03.04        [    ] [    ]

 521     25   1533. Padling. 4x7,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 26.03.04       [    ] [    ]

 522     35   1534. Brevandr. 4x9,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 26.03.04      [    ] [    ]

 523     20   1566. Geiranger. 4x6,00. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 15.4.05      [    ] [    ]

 524     28   1567. Flåm. 4x9,50. 1/2 hefte m/sentrert rundst. 15.4.05         [    ] [    ]

 525     35   1568. Isbjørn. 4x10,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 15.4.05       [    ] [    ]

 526     25   1581‑82. Fyr. 4 x"A". 1/2 hefte m/sentr. rundst. 1.9.05          [    ] [    ]

 527     10   1587. Geologi 5,50. Ordin. rst. Porsgrunn 16.9.05. NB! Merket    [  10] [  10]

              på tykt papir 13,5x21,5 cm, laminert! (kan ikke løsnes),

              sammen med forstørret bilde av selve merket. Spesielt! (W)

 528     10   1593 Bh. Jul. Rundst. Sandnes N/4300 19.11.05 (=utgiv.dag). (K)  [    ] [    ]

 529     25   1593‑94. Jul 2005. 4x"A". 1/2 hefte m/sentr. r.st. 19.11.05      [    ] [    ]

 530     15   1739. Jul 2009. På postkort Vikanes Osterfjorden. Med stempel    [    ] [    ]

              Frimerkets dag 16.11.2009, Ski (nettbilde). Ubrukt. (K)

 531     15   1740. Jul 2009. På postkort Øya Camping, Otta. Med stempel       [    ] [    ]

              Frimerkets dag 16.11.2009, Ski (nettbilde). Ubrukt. (K)

 532     30   1742‑44. 15/Oter, 16/Lemen og 26/Jerv. Alle 3 som 4‑blokker      [    ] [    ]

              med ordinært, sentrert rundstempel Oslo 2.1.10.

 533     15   BL   4. Oljevirksomhet. Sentr. Frimerkets Dag‑stemp. 4.10.85     [    ] [    ]

              Sarpsborg, på C5‑konvolutt Frimerkets Dag.

 534     25   BL   5. Papirindustri. Blokk m/sentr. Frim.dag‑stmp. Sarpsborg   [    ] [    ]

              17.10.86. På Borregård/Frim.Dag C5‑konv. + P.k. bilde Bl 5.(W)

 535     20   BL  17. Glasskunst. På klipp, med sentrert stempel               [    ] [    ]

              Frimerkets Dag Sarpsborg 9.10.1992 + sidestempel.

 536     10   BL  21. Nobelpriser. På klipp, med stempel                       [    ] [    ]

              Frimerkets Dag Sarpsborg 14.9.2001 + sidestempel.

 537     10   Lot 9 konv. (med "offisielle") FDC‑stempler. NK 1133‑38,         [    ] [    ]

              1143‑44, 1172‑75, 1208‑11, Bl. 16 og 19.

 538     15   Lot FDC etc. Enkeltmerker på Brev m/særstmp., Haldenfil etc.     [    ] [    ]

              NK 701 716 735 762 889 980. FDC: 581‑82 708‑09 897. + 2 kort.

 539     15   Siste dag: Skjærhallen 13.9.1997 (på 1304 5,00 Færder Fyr).      [    ] [    ]

              Postk. Skjærhalden. Kopi av eldre stempel (nettb.). Ubrukt. (K)

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS              

 540     10   4‑bl. rundst: 931‑32 987 995 1002 1003. Div. ubr. u/lim (2 av    [    ] [    ]

              322‑24, Tjeneste). 469v1. Stempelmerke. Fiskekort 1952.

 541     15   Lot 14 eldre merker. Bl.a. 3 stk. 5 kr. Haakon/113 (m/1 par),    [    ] [    ]

              div. Posth.‑utgaver. Antatt alle m/noe minus. Alle på nett: (W)

 542     15   Lot 14 eldre merker. Bl.a. 3 stk. 5 kr. Haakon/113, 4ø At Be‑    [    ] [    ]

              tale, div. Posth.‑utgaver. Antatt alle m/noe minus. Alle: (W)

 543     15   Lot. 26 stk. Privatbrev 1908‑nyere. 18 stk. m/10ø rød Posth.,    [  32] [  28]

              8 stk. div. frank. Bl.a. rek. 1943 m/2x20ø Grieg og merkat

              "Spis mere fisk". Fleste m/innhold. Meget varier. kvalitet!

 544     15   Lot. 27 stk. Priv.brev, 19 stk. m/10ø rød Posth., øvrige div.    [  25] [  15]

              frank., bl.a. 3ø minibr. 1908. Rek. 1950‑t. Fleste med innhold,

              meget varier. kvalitet! + medflg. 2 svhv. postk. (1903+1912).

 545     15   Lot. 6 stk. Brevkort 5ø grønn, 2 stk. Kortebrev 10ø rød, alle    [  25] [  15]

              brukt. Reseptkonv. Apotek Bjørnen Sarpsborg (tlf. 52) + noe div.

 546     20   Lot. 7 stk. Brevkort 5ø grønn brukt, 3/6 ø ubr. 2 stk. Kort‑     [  30] [  20]

              brev 10ø brukt. Reseptkonv. Løveapoteket Sarpsborg. Lokal

              Valgliste 1910. Del av rasj.kort 1945 Medisintran. + noe div.

 547     40   Lot. NK 115: 2 stk. m/stmp. 1914 Bergensbanens Posteksp. 1 stk.  [    ] [    ]

              stmp. Bergen. 1 stk. * ubr. m/h.rest, liten flekk. 114: 2 stk.

              m/minus. 184: 1 stk., mask.st. Noen minus for stmp./tg. BL 4/

              Olje, BL 11/OL og BL 19/Treskjæring, alle sentr.rst. (W)

 548     15   Rotelot klipp. Norge mell.kr.tid‑>50 tall. Mest NK 126 177       [  17] [  15]

              179. Noe helsakklipp stolpe‑>nyere. Noen få utenl. Bto. 60 gr.

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET              

 549     10   S. Afa 800‑04 Dalarna 1973. Hvert merke på egen konvolutt:       [    ] [    ]

              FFC SAS 1.4.1973 1. flight DC‑9 Göteborg‑Paris (særstempel).

 550     10   S. Fac 1317‑21/Afa 1288‑92 Flyfrimerker. Hvert av 5 merker       [    ] [    ]

              på konv. m/særst. 13.10.84. Ballongpost. Sign./nummerert. (W)

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 551     80   S. A4 inst.bok med aller mest svenske merker, mye mellomkrigs‑   [  80] [  80]

              /bandmerker med div. typer. Noen utenlandske. Over 1200 merker.

              I tillegg noen klipp div. land. Inst.bok litt dårlig. Eks.: (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **         

 552     22   S. Fac 892‑901 (Bl 4) ** (Afa 876‑85) som miniark.               [    ] [    ]

 

SVERIGE F.D.C. ETC.                     

 553     20   S. FDC Skansen 18.6.1941 (Fac 330‑31/Afa 289‑90). På Rek‑konv.   [  20] [  20]

              til Norge, 4‑kantst. "Utförsel medgiven Exportlicens D 26008"

              og sensurstempel (fiolett?) Ao i ring. Særst. Skansen 18.6.41.

 

DANMARK MASSEVARE/BUNTER                

 554     10   DK. 25 sytrådbunter div. merker. Bruksmrk.: Afa 293 (3 stk.)     [  12] [  11]

              294(2) 295 320 337 405(2) 460 461 574 620 751 762 774 790 822.

              Div./Jub.: 1054 1060 1135 1144 1148. + medflg. 12 bunter USA/GB.

 555     10   DK. 26 sytrådbunter bruksmerker. 1‑4 stk. av Afa 246 318 337     [  12] [  10]

              460 461 557 571 620 646 678 715 790 794 820 952 955 1017.

 

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 556     10   DK. Kreftmerker. 178 * 10ø, ubr., hengslerest, litt krakelert    [  15] [  10]

              lim. 179 15ø med del av tekst fra maskinstempel. (K)

 

DANMARK F.D.C. ETC.                     

 557     10   DK. FDC, 4‑blokker Afa 386 og 387. Nettbilde. (W)                [    ] [    ]

 

FINLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 558     65   SF. Afa 717‑21 ** Folkedrakter. "Miniark" med 2 av hvert         [    ] [    ]

              merke. 2 merker med svak bøy.

 

FINLAND MINIARK ETC.                    

 559     20   SF. 2 stk. miniark ** Afa 1071 Hunder og 1110‑13 Hester.         [    ] [    ]

 560     12   SF. 2 stk. miniark ** Afa 1110‑13 Hester og 1177 Finl. 75 år     [    ] [    ]

 

FINLAND MINNEBLOKKER ETC.               

 561     40   SF. Suvenirark (*), nummerert. Til Nordia 1975. Viser 4‑blokk    [  40] [  40]

              av 1 M fiolett, ikke utgitt (p.g.a. feil tekst). (K)

 562     40   SF. Suvenirark **, nummerert. Til frim.utstill. 17‑25/3 1961.    [    ] [    ]

              Div. utkast til Europamerke‑konkurranse, Stampex 1961? (K)

 

FINLAND FRIMERKEHEFTER                  

 563     12   SF. Hefte H  8 ** (Afa 989‑94) Arkitektur.                       [    ] [    ]

 564     10   SF. Hefte H 13 ** (Afa 1067‑70) Masseidrett.                     [    ] [    ]

 565     25   SF. Hefte H 14 ** (Afa 1104‑09) Rudolf Koivu.                    [    ] [    ]

 

FÆRØYENE PRØVE‑/NYTRYKK ETC.            

 566     20   Færøyene. Trykk m/kopi av 1 ark provisorie 2/5ø Afa 1. (W)       [    ] [    ]

 

FÆRØYENE FRIMERKEHEFTER                 

 567     10   Færøyene. Afa 215‑16 ** Hefte Fugler 1991, 6 merker.             [  10] [  10]

 568     10   Færøyene. Afa 240‑41 ** Hefte Norden 1993, 6 merker.             [  11] [  10]

 569     10   Færøyene. Afa 281‑82 ** Hefte Jul 1995, 10 merker.               [  11] [  10]

 570     10   Færøyene. Afa 318‑19 ** Hefte Kirke 1997, 10 merker.             [    ] [    ]

 571     10   Færøyene. Afa 324‑25 ** Hefte Fugler 1998, 10 merker.            [    ] [    ]

 

GRØNLAND                                

 572     15   Grønland. AH‑1 ** Automathefte nr. 1. 1997. Hvaler.              [  17] [  15]

 573     35   Grønland. H‑2. Frimerkehefte nr. 2, stemplet 3.5.90.             [    ] [    ]

 574    100   Grønland. H‑3 ** Frimerkehefte nr. 3. Postfrisk.                 [    ] [    ]

 575     80   Grønland. H‑3. Frimerkehefte nr. 3, stemplet 9.9.93.             [    ] [    ]

 576     35   Grønland. H‑4 ** Frimerkehefte nr. 4. Postfrisk.                 [    ] [    ]

 577     30   Grønland. H‑5 ** Frimerkehefte nr. 5. Postfr. Svak bøy i omslag. [    ] [    ]

 578     30   Grønland. HS‑ 8/9 ** Heftesammentrykk, ialt 12 merker. Postfr.   [  40] [  30]

 579     30   Grønland. HS‑14/15 ** Heftesammentrykk, ialt 12 merker. Postfr.  [    ] [    ]

 

GRØNLAND PRØVE‑/NYTRYKK ETC.            

 580     25   Grønland. Pakke‑Porto. Nytrykk nr. 10 11 12. 3 ark à 25          [    ] [    ]

              merker: 70ø fiolet, 1 kr. oransje, 3 kr. brun. Eks. nettb. (W)

 

THULE PRØVE‑/NYTRYKK ETC.               

 581     30   Thule. Nytrykk Afa 1‑5 på nummerert ark. Nettbilde. (W)          [    ] [    ]

 

ENGLAND                                 

 582     10   GB. Afa  876 ** Miniark London 1980. 2 stk. (like) postfr. ark   [    ] [    ]

 

BR. COMMONWEALTH                        

 583     14   India. Ca. 35 merker. Mange til 1930‑tall og m/div. påtrykk.     [  25] [  14]

              (+ 5 merker andre land). Noen m/litt minus. Alle Nettbilde. (W)

 

GUERNSEY FRIMERKER. POSTFRISK **        

 584     15   Guernsey. Miniark ** Afa 505. Jernbane                           [    ] [    ]

 585     10   Guernsey. Miniark ** Afa 562. Landbr.selskap/kuer                [    ] [    ]

 

JERSEY                                   

 586     12   Jersey. Lot 88 stemplede merker. Fra div. år, noen dubletter.    [    ] [    ]

              Varierende stempling. Alle gjengitt på nettbilder. (W)

 

ISLE OF MAN FRIMERKER. POSTFRISK **     

 587     12   Isle of Man.  Afa 155‑60 ** Miniark. Båter. Lot m/7 like ark.    [    ] [    ]

 588     15   Isle of Man. Afa ** 328‑32 Miniark motors. Lot m/3 like ark.     [    ] [    ]

 

EIRE FRIMERKER. POSTFRISK **            

 589     12   Eire. Miniark ** Afa 822‑25. Blomster                            [    ] [    ]

 

REICH FRIMERKER. POSTFRISK **           

 590  1.100    643 ** Miniark (Mi bl.9) 4 merker, "25 Rpf einschliesslich      [1250] [1100]

              Kulturspende" ut for hv. merke. Gj.st. rand. Postfrisk. (K)

 

BRD/TYSKLAND                            

 591     80   Tyskland. 40 merker ca. 2016‑2020. Alle rundstemplet,            [  90] [  80]

              mange med prakt/lux‑stempler. Alle på nettbilde. (W)

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. STEMPLET        

 592     10   BRD. Afa 3013. Miniark 110 pf. 1999, Barn. Stemplet.             [    ] [    ]

 

BRD/TYSKLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 593     12   BRD. Afa 2441 miniark 100 pf. 2 stk.: Postfr. ** og stemplet     [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. POSTFRISK **     

 594     70   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 og 228‑30 ** Det gamle Berlin,           [    ] [    ]

              komplett. 12 forskjellige. Alle som 1/2 ark à 25 stk.

 

DDR FRIMERKER. STEMPLET                 

 595     10   DDR. Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som 4‑blokker,    [    ] [    ]

              med årstall 1987 i underkant av merkebildet. Sentr. rundstmp.

 

DDR SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

 596     10   DDR. Afa 1495 + 1497. 20 og 70 pf. 3 stk. Meteorologi (Mi 1747+  [    ] [    ]

              1749/Bl. 34 og 36). 1 stmp. 1495, 1 ** p.fr. + 1 stmpl. 1497.

 597     15   DDR. Afa 1556. 1 M. Heine (Mi 1814/Bl. 37). 2 miniark: 1 stk.    [    ] [    ]

              postfrisk ** og 1 stk. stemplet.

 598     15   DDR. Afa 2073. Miniark romfart. 2 stk; Postfr. ** og stemplet.   [    ] [    ]

 599     15   DDR. Afa 2280. Mozart 1M. 2 stk. miniark, postfr. ** og stempl.  [    ] [    ]

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **             

 600     12   DDR. ** Afa 1146 og 2219. Miniark Marx og Aerosozphilex          [  15] [  12]

 601     10   DDR. ** Afa 1964 og 2929: 4 merker av hver i miniark.            [    ] [    ]

 602     10   DDR. ** Afa 1989. Miniark Lenin, postfrisk.                      [    ] [    ]

 603     10   DDR. ** Afa 2379. Miniark 1 M. Koch, postfrisk.                  [    ] [    ]

 604     12   DDR. ** Afa 2402. Miniark 1 M. Dimitrov, postfrisk.              [    ] [    ]

 605     15   DDR. ** Afa 2453. Miniark 1,15 M. Brahms, postfrisk.             [    ] [    ]

 606     15   DDR. ** Afa 2471 og 2478. Miniark 85 pf og 1,15 M, postfriske    [    ] [    ]

 607     17   DDR. ** Afa 2513, 2823 og 2926. 3 Miniark, postfriske            [  20] [  17]

 608     15   DDR. ** Afa 2532 og 2533. 2 miniark postfriske.                  [  20] [  15]

 609     10   DDR. ** Afa 2538 og 2582. Miniark 85 pf og 1 M, postfriske       [  15] [  10]

 610     12   DDR. ** Afa 2609 og 2806. Miniark 85 pf og 1,20 M, postfriske    [    ] [    ]

 611     10   DDR. ** Afa 2674 og 2810. Miniark 70 pf og 1 M, postfriske       [  15] [  10]

 612     10   DDR. ** Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som            [    ] [    ]

              4‑blokker, og med årstallet 1987 i underkant av merkebildet.

 613     10   DDR. ** Afa 2764. 10 pf. fisk. 2 blokker à 4 merker, 1 blokk u/  [  15] [  10]

              marg i v. side. Begge uten årstall i underkant av merkebildet.

 614     12   DDR. ** Afa 2817 og 2995. 2 miniark postfriske.                  [    ] [    ]

 615     12   DDR. ** Afa 2845‑47. 3 Miniark Romfart, med 4 stk. av hvert      [    ] [    ]

              merke, resp. 10, 20 og 35 pf.

 

NEDERLAND FRIMERKER. POSTFRISK **       

 616     15   Nederland. Afa 1149‑52 ** Miniark. Barn. Lot m/10 like ark.      [  15] [  15]

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. POSTFRISK **      

 617     10   Luxembourg. Afa 586 ** Europa 1958 2,50 Fr. 25 stk. (5x5)        [    ] [    ]

 618     10   Luxembourg. Afa 586 ** Europa 1958 2,50 Fr. Helark 50 stk. 1 br. [    ] [    ]

 619     22   Luxembourg. Afa 587 ** Europa 1958 3,50 Fr. 25 stk. (5x5)        [    ] [    ]

 620     35   Luxembourg. Afa 587 ** Europa 1958 3,50 Fr. Helark 50 stk. 1 br. [    ] [    ]

 621     20   Luxembourg. Afa 588 ** Europa 1958 5 Fr. 25 stk. (5x5)           [    ] [    ]

 622     35   Luxembourg. Afa 588 ** Europa 1958 5 Fr. Helark 50 stk. 1 brett  [    ] [    ]

 

FRANKRIKE FRIMERKER. POSTFRISK **       

 623     18   Frankrike. Afa 1959 ** Miniark Arphila 75. Lot m/5 like ark.     [    ] [    ]

 

PORTUGAL FRIMERKER. STEMPLET            

 624     10   Portugal. Afa 1713 + 1714. Slott. Begge som "Miniark" med "By‑   [    ] [    ]

              våpen" Guarda og Leiria, og 4 like merker på hver. Stemplet (W)

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **        

 625     10   Portugal. Afa 1673 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 626     10   Portugal. Afa 1674 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 627     10   Portugal. Afa 1681 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 628     10   Portugal. Afa 1682 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 629     10   Portugal. Afa 1702 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 630     10   Portugal. Afa 1713 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 631     10   Portugal. Afa 1760 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 632     10   Portugal. Afa 1762 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 633     10   Portugal. Afa 1763 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  [    ] [    ]

 

ANDORRA                                 

 634     10   Andorra/spansk. Afa 109 ** Miniark. 50 år. Lot 10 like ark.      [  40] [  10]

 

ANDORRA FRIMERKER. POSTFRISK **         

 635     50   Andorra, fransk. Afa 198 ** Europa 1966., 0,60 fr. Helark 25     [ 108] [  50]

              stk., med "Tabs" i øvre og nedre rad.

 

VATICANSTATEN FRIMERKER. POSTFRISK **   

 636     10   Vaticanet. Afa ** 840‑45 Miniark kunst. Lot med 5 like ark.      [    ] [    ]

 

ØSTERRIKE                                

 637     15   Østerrike. Afa 1295‑1300 ** Miniark Rideskole. Lot 10 like ark.  [    ] [    ]

 638     15   Østerrike. Afa 1557. Miniark Wipa 1981. Svakt rundst. På klipp.  [    ] [    ]

 

TYRKIA FRIMERKER. POSTFRISK **          

 639     10   Tyrkia. Afa 1447 ** Europa 1958. 25k. 25 stk. i blokk (5x5)      [    ] [    ]

 640     20   Tyrkia. Afa 1447 og 1448 ** Europa 1958. 25 og 40k. Helark       [    ] [    ]

              50 stk. av begge. Muligens ubrettet.

 641     12   Tyrkia. Afa 1448 ** Europa 1958. 40k. 25 stk. i blokk (5x5).     [    ] [    ]

              2 merker med bretter.

 642     12   Tyrkia. Afa 1448 ** Europa 1958. 40k. 25 stk. i blokk (5x5).     [    ] [    ]

 

EUROPA (V)                              

 643     13   Jersey: Miniark Afa 112‑15 (2 stk., 1=skadet). Italia div. mrk.  [    ] [    ]

              80‑90 t.? ustemplet. Nederland miniark 2008. Alt på klipp. (W)

 

EUROPA, DIV. LAND REALISASJON/ROTELOTS  

 644     18   Lot ca.  80 merker. Nederland, Spania, Liechtenstein, Israel.    [  20] [  18]

              Noen dubletter. Eksempel på nettbilde. (W)

 

ASIA                                    

 645     40   Pakke med ca. 350 merker. Sett India/Pakistan/Bangladesh/        [    ] [    ]

              Nederl. India. Noen dubl. Ikke av de nyeste? Netteks. (W)

 

AUSTRALIA‑OMRÅDET                       

 646     35   Australia. Konvol. med bl.a. 4‑blokk 3,5d Australian National    [  40] [  35]

              Antarctic Research = FDC 16.2.55 at Mawson aust. ant.terr.

              Tegning "Kista Dan" + pingviner. Nettbilde. (W)

 

U.S.A.                                  

 647     30   USA. 34 stk. Pre‑Cancels. Tidlig 1900‑tall til utpå 1950/60‑     [    ] [    ]

              tall? Noen dubl., men mange forskjellige. Alle på Nettbilde. (W)

 648     20   USA. 4 konv. m/deler av miniark/blokk: Disting. soldiers og      [    ] [    ]

              space 2000, div. 33c 1999, Classic amerik. fly 1997. Alt på: (W)

 649     10   USA. Lot 36 merker. Eldre til nyere. Alle på nettbilde. Få dubl. [    ] [    ]

 

U.S.A. REALISASJON/ROTELOTS             

 650     35   USA. Lot. Miniark Escaping the Gravity of Earth, Mars Path‑      [    ] [    ]

              finder. Div. merker, fleste nyere. Noen netteksempler. (W)

 

CANADA                                   

 651     10   Canada. Miniark ** 1979. Delstatsflagg, 12 merker. Postfr.       [    ] [    ]

 

SYD‑AMERIKA                             

 652     12   Chile. Rek‑brev til Norge 1939. Bakside med lakksegl. (W)        [    ] [    ]

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP        

 653     10   Ca. 250 gr. klipp. Div. land, mye GB og noe Norden.              [    ] [    ]

              Antatt mest fra 1980‑1990‑tall og ordinært.

 

FORSKJELLIGE LAND REALISASJON/ROTELOTS  

 654     35   Lot ca. 170 merker. Tyskland, Tsjekkia, GB, Østerrike, Brasil,   [  35] [  35]

              Mexico, Belgia, Tyskl., DDR, Sverige, div. Noen dubl. Eks.: (W)

 

POLAR ETC.                              

 655     20   C65‑konv. m/tegnet kart over Poststempler på Svalbard. Med       [  25] [  20]

              stempel Barenstburg 9.4.90, på Frigj. 1093 (utgiv.‑dagen). (W)

 656     28   Konv. fra Norsk Polarinstitutt, Longyearbyen 1982 på parkomb.    [  30] [  28]

              859‑60. M/"stempel" Isbjørn/unge/Kongsøya. M/innhold. Nettb. (W)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 657     12   1954.11.15. Københ.‑Grønland‑Los Angeles SAS. Med 2x15ø          [    ] [    ]

              Wergeland (340) og 60ø Grieg (317). Ank.stmp. Los A.

 658     10   1962.06.01. Fornebu‑København. 1. ordin. Caravelle fra Fornebu.  [    ] [    ]

              Særstempel. Liten "privat" konvol. Mott.st. K.havn. Nettb. (W)

 

SAMLEPRODUKTER                          

 659     25   Iddis. Aveca. Norwegian Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)        [ 108] [  25]

 660     15   Iddis. Boe Brand Sardinas. Som ny/ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

 661     15   Iddis. Fjord Queen. Sardinas Brisling. Som ny/ubrukt. (K)        [ 108] [  15]

 662     10   Iddis. Folder (ca. 20x10 cm utbrettet). "Lag din egen Pille‑     [    ] [    ]

              fygert". Bretting av iddiser til papirfly. (W)

 663     25   Iddis. Fray Bentos. Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                 [ 108] [  25]

 664     12   Iddis. Golden Net. Brisling sardines. Som ny/ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 665     25   Iddis. Good Things. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)        [ 108] [  25]

 666     15   Iddis. King Oscar. Sild Sardines lightly smoked ‑ in edible      [    ] [    ]

              oil. Som ny/ubrukt. (K)

 667     10   Iddis. King Roland. Two Layer Sardines. Som ny/ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 668     18   Iddis. North Star. Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 669     15   Iddis. Norway. Sardines in edible oil. Som ny/ubrukt. (K)        [    ] [    ]

 670     15   Iddis. Ocean Boy. Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 671     15   Iddis. Pathmark. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 672     25   Iddis. Prima Donna Sild in Tomato Sause. Som ny/ubrukt. (K)      [ 108] [  25]

 673     30   Iddis. Season Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                [ 108] [  30]

 674     25   Iddis. Stop & Shop. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)        [ 108] [  25]

 675     10   Iddis. Toastees. Norw. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)     [    ] [    ]

 676     10   Iddis. Viking. Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 677     15   Klistremerke. "Nimm Dir Zeit ‑ und nicht das Leben!" Gasolin.    [    ] [    ]

              Oval, 16,5 x 11 cm. Fra 1962. (K)

 678     15   Pappeske. For 20 stk. Partner Cigarillos. Skandinavisk Tobaks‑   [    ] [    ]

              kompagni (dansk?). 12 x 8,5 x 2 cm. Fin stand. (K)

 

POSTKORT 1‑2 STK.                        

 679     10   The King's Throne. Svhv fotokort, ukjent land. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 680     30   12te Alm. Landbrugsudstilling, Kristiania 1907. Fra Høstud‑      [ 420] [  37]

              stillingen. Svhv Lf. Øvre v. hj. ødelagt. Med stempel "Felt‑

              postkontor No 17/* 28 IX 07". (K)

 681     10   Bindal. 3‑bilders. Brukt 1974. (K)                               [  40] [  10]

 682     10   Bodø. 4‑bilders. Brukt 1971. (K)                                 [    ] [    ]

 683     10   Dombås, Trollstua. Hjørnebrett, litt hjørneslitasje. Brukt       [    ] [    ]

              1976. Medfølger 2 bilder (ikke postkort) tilsvar. kortet.  (K)

 684     12   Drammen. 4‑bilders. "Bølgekant". Brukt 1984. (K)                 [    ] [    ]

 685     12   Drammen. 6‑bilders. Brukt 1980. (K)                              [    ] [    ]

 686     14   Drammen. Bybru, mot Bragernes. Brukt 1983. (K)                   [    ] [    ]

 687     12   Drammen. Flerbilders. Oversikter og "Spiralen". Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 688     12   Drammen. Flerbilders. Oversikter, nattbilder. Brukt 1983. (K)    [    ] [    ]

 689     14   Drammen. Marienlyst badeliv. "Bølgek." 2‑bilders. Br. 1984. (K)  [    ] [    ]

 690     15   Drammen. Nattbilde, med Bragernes Kirke. Brukt 1983. (K)         [    ] [    ]

 691     12   Drammen. Oversikt fra Bragernesåsen. "Bølgekant". Br. 1983. (K)  [    ] [    ]

 692     12   Drammen. Oversikt, nattbilde. "Bølgekant". Brukt 1981. (K)       [  30] [  12]

 693     14   Drammen. Torvet, med folk og Blomstersalg. Brukt 1983. (K)       [    ] [    ]

 694     15   Fastlandsveien fra Kråkerøy til Hvaler. "Bølgekant". Ubr. (K)    [    ] [    ]

 695     12   Fevik, Storesanden. Svhv fotokort. Brukt 1950‑tall. (K)          [  60] [  18]

 696     25   Filefjellveien. Høyeste punkt 1013 m ved Nystuen. Med eldre      [  37] [  37]

              bil A‑20589. Svhv fotokort. Påsatt frim. u/påskrift. Ubr. (K)

 697     15   Fredrikstad, Broen. Litt eldre kort? Hvite kanter. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 698     10   Fredriksten. Port i Vestre Kurtine. Svhv fotok. 2 svake bret‑    [    ] [    ]

              ter/"bøyer". Litt hjørneslitasje. E.Sem Halden. Brukt 1952. (K)

 699     15   Fåvang. Svhv fotokort. Brukt 1947. Frimerke ødelagt. (K)         [  12] [  12]

 700     10   Galdhøpiggen, Jotunheimen. Liten hjørnebrett. Brukt 1972. (K)    [    ] [    ]

 701     10   Gammelt tannlegekontor, Trøndelag Folkemuseum. Brukt 1981. (K)   [    ] [    ]

 702     15   Gaustatoppen, Telemark. "Bølgekant". Brukt 1979.  (K)            [    ] [    ]

 703     10   Grimstad, Ibsenhuset. Svhv. Mittet 37. Ubrukt. (K)               [  50] [  10]

 704     20   Grimstad. Oversikt. Eldre farve Mittet‑kort. Ubrukt.  (K)        [  60] [  20]

 705     10   Grimstad. Småbåter i forgr. Svhv. Ubrukt. Mittet 41. (K)         [  10] [  10]

 706     10   Halden. Flerbilders. Brukt 1972. (K)                             [    ] [    ]

 707     12   Hamnøy i Lofoten. Ubrukt. (K)                                    [  40] [  12]

 708     12   Henningsvær. Kanalen. Ubrukt. (K)                                [  30] [  12]

 709     25   Holmsbu, Støa. Svhv. fotokort. Ubrukt. Mittet 1618/3. (K)        [    ] [    ]

 710     10   Hove‑stua fra Heddal, Telemark. Norsk Folkemuseum. Ubr. (K)      [    ] [    ]

 711     10   Hvaler, Vesterøy. 4 flyfoto på kort 21x15 cm. Ubrukt. (W)        [    ] [    ]

 712     12   Hvaler. Kveldsbilde + småbilder. Brukt, Skjærhallen 1986? (K)    [    ] [    ]

 713     10   Kirkeruinen i Trondhjems og Strindens Sparebank. Br. 1981. (K)   [  50] [  10]

 714     25   Kongsvinger. Gateparti. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)               [  33] [  25]

 715     15   Kristiansund, Indseilingen. Svhv fotokort. Liten, svak hjør‑     [  18] [  17]

              nebrett, litt hjørneslitasje. Brukt 1941, frim. fjernet. (K)

 716     15   Kristiansund. Flyfoto. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                [  18] [  17]

 717     20   Kristiansund. Langveien/metodistkirken. Lf (kolorert?). Repro‑   [    ] [    ]

              duksjon v/Kr.sund Fil.klubb av kort fra ca. 1900. Ubrukt. (K)

 718     10   Kvisvik‑Gyl. Parti fra veien. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)      [  35] [  10]

 719     10   Leknes. Oversikt. Ubrukt. (K)                                    [    ] [    ]

 720     10   Lesjaverk. Lesjaskogens vann. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)      [  25] [  10]

 721     18   Liland. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                               [  50] [  18]

 722     10   Lilloseter. Flyfoto. Svhv fotokort. Brukt 1967.  (K)             [  15] [  10]

 723     15   Mo i Rana, oversikt. Brukt 1964.  (K)                            [  16] [  15]

 724     12   Mosjøen. Oversikt. Svhv fotokort. Brukt 1953. (K)                [  22] [  22]

 725     10   Mot Jønshorn ved Hjørundfjorden Sunnmøre. Svhv fotok. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 726     15   Namsos. Oversikt. Brukt 1964.  (K)                               [  12] [  12]

 727     15   Narvik. Nordsalsbroen, Bjørnefjell. Svhv Lf fotok. Ubrukt. (K)   [  60] [  15]

 728     10   Norsk Folkemuseum. Gulsvikstuen fra Flaa i Hallingdal. Svhv      [    ] [    ]

              Lf ubrukt. Svak hj.brett. Eneber. 1929. Fot. O. Væring. (K)

 729     12   Oslo. 17.‑maitog Karl Johan. Slottet i bakgrunn. Brukt.          [    ] [    ]

              Medfølger kort: Flaggstang med norsk flagg.  (K)

 730     12   Oslo. 17.‑maitog, Karl Johansgt., Slottet. Eldre Mittet‑kort.    [    ] [    ]

              Ubrukt. Medfølger kort: Flaggstang med norsk flagg.  (K)

 731     15   Oslo. Karl Johansgt. med 17.‑maitog. Brukt 1982. Medfølger       [    ] [    ]

              flerbilders 17. mai Karl J.‑gt. med "bølgekant", ubrukt. (K)

 732     10   Oslo. Slottet, vinter. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

 733     10   Oslo. Slottet. Flerbilders. "Bølgekant". Påskrift.  (K)          [    ] [    ]

 734     15   Oslo. Slottsplassen 17. mai. Abel 1166, m/hvit kant. (Eldre?).   [  20] [  15]

              Medfølger kort: Flaggstang m/norsk flagg, begge ubrukte.  (K)

 735     15   Oslo. Stortinget. Pyntet med flagg etc. til en anledning.        [  21] [  15]

              Svak hjørneslitasje. Ubrukt. Normann A‑105. (K)

 736     10   Polarsirkelen. 1 liten hjørnebrett. Ubrukt.  (K)                 [  50] [  28]

 737     15   Prøysenstua. Alf Prøysens barndomshjem. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

 738     10   Ramberg i Lofoten. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 739     12   Raumabanen. Trolltindene/Isterdalen. Svhv fotok. Br. 1957. (K)   [  16] [  16]

 740     10   Røros. 2 kort: Kirken, og flerbilders. Ubr./br. 1974. (K)        [    ] [    ]

 741     10   Råheimsdalen, Viksfjord, Sunnfjord. Svhv fotok. Ubrukt. (K)      [  12] [  10]

 742     10   Sandefjord. "Bølgekant". Brukt 1982. (K)                         [    ] [    ]

 743     10   Sandigske Samlinger. Årestua fra Bjørnstad. Eldre Mittetkort,    [  11] [  10]

              noen svake "bøyer". D. Stribolts Eft. Lillehammer. Ubrukt. (K)

 744     10   Sarpsborg Guttemusikkorps. Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

 745     10   Snehætta. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. Fot. Myren. (K)              [  50] [  10]

 746     10   Sotra. Sarto Senter. Ubrukt. (K)                                 [    ] [    ]

 747     10   Stalheim Museum. Seng og vugge etc. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)   [  35] [  11]

 748     10   Stavanger. Brukt 1975.  (K)                                      [  10] [  10]

 749     10   Sund i Lofoten. Ubrukt. (K)                                      [    ] [    ]

 750     12   Sunndalsfjorden, Nordmøre. Opdøl Gård. Svhv fotok. Ubr. (K)      [  13] [  12]

 751     10   Sunndalsfjorden. Flyfoto. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)             [  16] [  10]

 752     20   Svalbard. Monaco glacier. Brukt, m/NK 1296/Kon Tiki, stempel     [    ] [    ]

              Ny‑Ålesund 25.6.97 (nettbilde). Kortet 17 x 12 cm. (K)

 753     12   Svolværgeita, Lofoten. Fjellklatrer i luftig sprang! Ubr. (K)    [  35] [  12]

 754     35   Troll jager fly. Nytrykk eller opptrykk. Stranberg & Co.         [    ] [    ]

              Forlag Oslo. Norsk arbeid. Serie 2035. Ubrukt.  (K)

 755     10   Trollfjorden. Flerbilders. Brukt, motivstmp. 21.5.1991. (K)      [  12] [  10]

 756     10   Trondheim, Torvet. Brukt 1976. (K)                               [    ] [    ]

 757     30   Trondhjem. Munkegaten. Eldre svhv fotokort. Ubrukt.              [    ] [    ]

              Mittet 0127. Fotograf: Schrøder. (K)

 758     10   Ulsteinvik. Flerbilders. Brukt 1973. (K)                         [  12] [  10]

 759     10   Ulvik i Hardanger. Brukt 1966. Oppi nr. 3. (K)                   [    ] [    ]

 760     40   Vadsø. Kirke + hus. Svhv Lf fotok. Ener.: Henry Hansen. Ubr.(K)  [  34] [  34]

 761     40   Vaksdal. Oversikt m/kirke i forgr. Svhv Lf fotok. Br. 1933.(K)   [  53] [  40]

 762     10   Valldal, mot Linge. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

 763     18   Valle, Setesdal. Oversikt m/kirke. Svhv fotok. Br. 1958. (K)     [  30] [  18]

 764     10   Vesterøy, Hvaler. Dypedalåsen alderspensjonat. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 765     10   Voss. Oversikt m/kirke. Brukt st. Vangsnes 1968. Hj.slit. (K)    [    ] [    ]

 766     40   Vossevangen. Lf (farver). Udelt adresseside. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 767     10   Ølbolle "Varaskål" frå Leikanger 1833. Sogn Folkemus. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 768     12   Å i Lofoten. Ubrukt. (K)                                         [  30] [  12]

 769     12   Ålvundfjord, Nordmøre. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 770     13   S. Abisko Turistation. Brukt, Rundstempel Abisko Turist‑         [  11] [  11]

              station 11.9.62 (nettbilde). (K)

 771     10   S. Göteborg. Hamnen. Brukt 1975. (K)                             [    ] [    ]

 772     10   S. Göteborg. Havnen med Birgitta Kapell. Brukt 1969. (K)         [    ] [    ]

 773     10   S. Göteborg. Skeppsbron. Eldre farvekort, brukt (1960?).  (K)    [    ] [    ]

 774     10   S. Liddopakte med Ladtjodalen til vänster. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 775     12   S. Vissajaure, Malmtoget passerer. Brukt (1997 ?). (K)           [  11] [  11]

 776     10   DK. Dronningen med familie. 2‑bilders. Ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 777     10   DK. Hvide Sande. Slusen, båt passerer. Ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 778     10   DK. Kong Chr. X skriver navnet i Montgomerys autografbok. Hel‑   [  16] [  10]

              sakskort m/Afa 1091 reprodusert på for‑ og baks. Ubrukt. (K)

 779     10   DK. Løkken. Flyfoto/oversikt, med 2 småfly. Brukt (1976?). (K)   [  11] [  10]

 780     10   DK. Svaneke, Hotel Østersøen. Brukt 1984. (K)                    [    ] [    ]

 781     10   Shetland. Lerwick. Småbåthavn. Ubrukt. (K)                       [    ] [    ]

 782     10   GB. Greetings from London. Flerbilders Lf. Brukt 1965. (K)       [    ] [    ]

 783     10   GB. The Tower of London. The Banqueting Hall. Svhv (bruntonet)   [    ] [    ]

              Lf ubrukt. (K)

 784     10   London. Telephone Box. Brukt 1985 til Norge. (K)                 [    ] [    ]

 785     10   Berlin. Lustgarten, Altes Museum. Lf Svhv. Litt "flekkete".      [    ] [    ]

              Ubrukt. (K)

 786     10   Dresden. Dampfschifflandeplatz. Svhv. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 787     10   Dresden. Dampfsciftlandeplatz. Svhv Lf. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

 788     10   Hamburg. Havn. (Farve). Brukt 1955. (K)                          [  10] [  10]

 789     10   Leipzig. Augustusplatz mit Universität und Paulinerkirche.       [    ] [    ]

              Lf svhv. 2 små/svake flekker på baksiden. Ubrukt. (K)

 790     10   Leipzig. Partie am Reichsgericht. Lf Svhv. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 791     10   München. Nornenbrunnen von Prof. Hubert Netzer. Svhv Lf ubr. (K) [    ] [    ]

 792     10   Tyskland. Ostseeheilbad Glücksburg. "Bølgekant", ubrukt. (K)     [    ] [    ]

 793     10   Tyskland. Speicherz. Gasthof "Zum Biber". Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 794     10   Tyskland. Travemünde. Ubrukt. (K)                                [    ] [    ]

 795     10   Frankfurt. Haus zur goldenen Wage. Svhv Lf fotok. Br. 1926. (K)  [    ] [    ]

 796     10   Belgia, Ostende. Kai m/båter. Lf kolorert, ubrukt.  (K)          [    ] [    ]

 797     10   Frankrike. Le Havre, Le Musée. Svhv. Br. 1906/frim. fjernet (K)  [    ] [    ]

 798     10   Frankrike. Nice. Havn. Farve/Lf brukt 1905. Medfølger 3 kort:    [    ] [    ]

              Svhv Schaffhausen til Basel 1902, dårlig stand. Svhv fotokort

              havn Szczecin. Flerbilders/farve Kiel. Alle på nettbilde. (K)

 799     10   Frankrike. Rouen. Lf farver/kolorert? Brukt 1909 i England. (K)  [    ] [    ]

 800     10   Nice. Brygge/båt. Farve Lf brukt 1950‑tall til DK. (K)           [    ] [    ]

 801     10   Paris. Basilique du Sacré‑Cæur de Montmartre. Svhv Lf foto‑      [  35] [  10]

              kort m/"bølgekant". Ubrukt. (K)

 802     10   Paris. La Rue de Rivoli. Lf svhv/brunlig. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 803     10   Paris. Le Boulevard Saint‑Denis. Svhv Lf. Brukt 1920. (K)        [    ] [    ]

 804     10   Paris. Notre‑Dame i bakgrunnen (L'Abside de Notre‑Dame).         [    ] [    ]

              Svhv Lf. Påskrift 1925, ikke posgått. (K)

 805     10   Paris. Triumfbuen. Lf svhv/brunlig. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 806     10   Alicante. Brygge/båt. Svhv Lf ubrukt. "Arkivhull" v. side. (K)   [    ] [    ]

 807     10   Alicante. Vista Alegre promenade and Nautic Club. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 808     10   Barcelona. Waterfall of the Ciudadela Park. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 809     10   Mallorca. Huleformasjoner. Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

 810     10   Spania. Cadiz. Svhv. Brukt 1955, frim. fjernet. (K)              [    ] [    ]

 811     10   Genève. Båt i forgr., Montblanc i forgr. Brukt 1912. (K)         [  15] [  10]

 812     10   Wien, Rathaus. Lf farver. Til Norge mellomkr.tid. (K)            [    ] [    ]

 813     10   Østerrike, Tirol. Lf svhv fotokort. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 814     10   Østerrike. Hinterglemm/Salzburg. Oversikt. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 815     10   Alger. Kai/boulevard. Farver Lf. Brukt 1912 til Bornholm. (K)    [    ] [    ]

 816     10   Egypt, Port‑Said. Oversikt, havn. Påskrift, ikke postgått. (K)   [  50] [  10]

 817     15   Egypt. King Tutankhamun's Treasures. Alabaster canopic box       [    ] [    ]

              which held the four vessels. Farver. Div. info. Ubrukt. (K)

 818     10   Syd‑Afrika. 3‑bilders. Brukt (1990‑tall?). (K)                   [  50] [  10]

 819     25   Nord‑Korea. Båter/havn. Haean Park, Wonsan. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 820     10   USA. O‑te‑sa‑ga Grounds, Cooperstown N.Y. Lf farve ubrukt (K)    [    ] [    ]

 821     30   USA. Tegnet "kart" m/div. påtegning. Udelt adr. side. Tysk? (K)  [ 250] [ 165]

 822     10   Canada. Oak Bay, Canadian Pacific Steamers. Dobbelt/brettet      [    ] [    ]

              kort til DK 1950, omadressert. Stmpl. T 6 cent. og T/linje/6 c.

              Nettbilde begge s. + stmpl. "From F.W.Crowe Auctioneer". (K)

 823     10   Venezuela. Port Cabello. Kai m/båt. Lf kolorert. Tykt. Ubr. (K)  [  50] [  10]

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 824     15   Lot 6 kort. Norge, Tenerife (Lf svhv), Romantisk Lf svhv brukt   [  12] [  12]

              i N. 1906, Sverige. Medflg. 6 norske m/bilde årsfrim. Eks.: (W)

 825     10   Sandvigske Samlinger. 3 kort. Årestue Bjørnstad og Tolstad,      [  16] [  10]

              Smia gammelt verksted. Alle ubrukt, farver og på nettbilde. (W)

 826     10   Lot 14 kort, ves. Europa. Div. motiv. Noen netteks. (W)          [    ] [    ]

 827     10   Lot 16 kort, ves. Europa. Div. motiv. Noen netteks. (W)          [    ] [    ]

 828     10   Lot 17 kort, ves. Europa. Div. motiv. Noen netteks. (W)          [    ] [    ]

 

POSTKORT TEMAER                         

 829     10   3D/"Holografisk". Eldre seilskute. Påskrift, ikke postgått.      [  11] [  10]

              Noe lim‑ og papirrester på baksiden. (K)

 830     10   Bauta. Terje Viken. Ukjent sted. Svhv ubrukt. Mittet 35. (K)     [  50] [  10]

 831     10   Bauta. Åpning av Graddisveien. Signert av kongene Olav og        [  10] [  10]

              Carl Gustaf. Ubrukt. (K)

 832     12   Bil. Alfa Romeo. Reklamekort. Ubrukt.   (K)                      [  60] [  12]

 833     10   Bil. Alvis Model Speed 20. GB. 1934. 6‑sylind. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 834     10   Bil. Aston Martin DB2 MKIII 1958. GB. 6‑syl. 2,6 l. Ubrukt. (K)  [  10] [  10]

 835     20   Bil. Bentley Continental coupe. Lf USA‑kort. Ubrukt.  (K)        [  20] [  20]

 836     10   Bil. Bentley Speed Model 1926. GB. 70 hk. Ubrukt. (K)            [  10] [  10]

 837     20   Bil. Buick (1940 ?). Lf. Ubrukt. (K)                             [  20] [  20]

 838     10   Bil. Buick Sport Touring 1924. 6 syl. 3,9 l. 50 hk. Ubrukt. (K)  [  10] [  10]

 839     20   Bil. DKW 3=6. Lf USA‑kort. Brukt 1960. (K)                       [  60] [  20]

 840     20   Bil. DKW 3=6. Lf USA‑kort. Ubrukt. (K)                           [  65] [  65]

 841     10   Bil. Ford T‑Model. 1909. 4‑syl., 2,9 liter. Ubrukt. (K)          [  10] [  10]

 842     25   Bil. Jaguar Line for 1966. Lf USA‑kort. Ubrukt. (K)              [  25] [  25]

 843     12   Bil. Jaguar XJ Sedan. Ubrukt. (K)                                [  12] [  12]

 844     16   Bil. Jaguar XJ‑S. Lf. Ubrukt. (K)                                [  16] [  16]

 845     15   Bil. Jaguar XJ‑S. Ubrukt. (K)                                    [  15] [  15]

 846     20   Bil. Jaguar XJ8 Saloon. Med litt tekn. info. Ubrukt.  (K)        [  20] [  20]

 847     15   Bil. Lada‑1200 Station Wagon. Ubrukt. (K)                        [  15] [  15]

 848     10   Bil. Lada‑1500. Ubrukt. (K)                                      [  10] [  10]

 849     15   Bil. Lada‑2102/1200 Kombi, 1971. Ubrukt. (K)                     [  15] [  15]

 850     15   Bil. Lada‑2107. Ubrukt. (K)                                      [  15] [  15]

 851     10   Bil. MG Midget TA 1938. GB. 4‑sylinder 1292 cc. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 852     10   Bil. Moskvich 1500. Ubrukt. (K)                                  [  12] [  10]

 853     20   Bil. NSU 1000 TT. Lf USA‑kort m/litt teknisk info. Ubr. (K)      [    ] [    ]

 854     10   Bil. NSU Sport Prinz Coupé. Med noen limrester baks. Ubr. (K)    [  10] [  10]

 855     10   Bil. NSU Sport Prinz. 36 hk. Max 85 miles p.h. Ubrukt. (K)       [  10] [  10]

 856     20   Bil. NSU Wankel Spider. Lf USA‑kort. Ubrukt.  (K)                [  20] [  20]

 857     15   Bil. NSU‑Prinz 4 L. Litt kant‑/hj.‑slitasje. Brukt 1972. (K)     [  15] [  15]

 858     12   Bil. NSU‑Prinz. Med teknisk info. Ubrukt. (K)                    [  12] [  12]

 859     10   Bil. Packard Single Six 1926. USA. 6‑sylind. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 860     10   Bil. Plymouth Sedan 1934. USA. 6‑syl. 3,3 l. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 861     12   Bil. Range Rover. Brukt 2000.  (K)                               [  12] [  12]

 862     15   Bil. Rolls Royce 1918. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

 863     10   Bil. Rolls Royce 40/50, 1910. 6 syl., 48 hk. Ubrukt. (K)         [  10] [  10]

 864     10   Bil. Rolls Royce HP 1928. 6‑syl., 3127 cc. Ubrukt. (K)           [  10] [  10]

 865     12   Bil. Rolls Royce. Modell? Frontbilde. Ubrukt.  (K)               [  12] [  12]

 866     10   Bil. S.S. I, 1933. GB. 6 cyl. 62 hk. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 867     12   Bil. Simca 1100 Elix. Reklamekort. Ubrukt. (K)                   [  12] [  12]

 868     15   Bil. Simca 1100 S, 1970. Ubrukt. (K)                             [  15] [  15]

 869     10   Bil. Simca 900 eller 1000? Brukt 1964 (i Frankrike). (K)         [  10] [  10]

 870     15   Bil. Simca Aronde P 60. Kort ca. 20x9 cm. Ørliten påskrift. (K)  [  15] [  15]

 871     10   Bil. Simca Station Car. Svhv fotokort Lf. Ubrukt. (K)            [  10] [  10]

 872     15   Bil. Simca Super Deluxe (1960 ?). Lf. Ubrukt. (K)                [  15] [  15]

 873     12   Bil. Simca. Kort for USA‑markedet. Lf. Brukt i USA 1958. (K)     [    ] [    ]

 874     10   Bil. Simca. Ukjent modell. Svhv fotokort. (K)                    [    ] [    ]

 875     12   Bunad. Jente med flagg, i bunadslignende klær. Eldre Oppi‑       [    ] [    ]

              kort: "Etter naturfargefilm". Ubrukt.  (K)

 876     10   Båt. "Alexandra", veterandampfer. Brukt 1973. (K)                [    ] [    ]

 877     10   Båt. "Aron". Skonnert, 1906. Svhv. Brukt 1975. (K)               [  50] [  10]

 878     10   Båt. "Astor". 3‑bilders. Bygd 1981, tekn. info. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

 879     20   Båt. "Constellation", U.S. Frigate. Maiden voyage 1798. Lf.      [  60] [  20]

              Med div. info. Ubrukt.  (K)

 880     10   Båt. "Constellation". Baltimore, Maryland. Liten påskr. ubr. (K) [  11] [  10]

 881     10   Båt. "Cutty Sark". Brukt 1988. (K)                               [    ] [    ]

 882     10   Båt. "Danmark", statsskoleskib. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

 883     10   Båt. "Endeavour", replica. Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

 884     10   Båt. "Fylla". Dansk leirskoleskip. Liten/svak brett. Ubr. (K)    [    ] [    ]

 885     10   Båt. "Hein Godenwind". 3‑masters bark. Med litt teknisk info.    [    ] [    ]

              Svhv fotokort. Litet hakk i venstre, hvite marg. (K)

 886     10   Båt. "Hjejlen" ved Himmelbjerget, Danmark. Ubrukt. (K)           [  50] [  10]

 887     10   Båt. "Hjejlen". Himmelbjerget i bakgrunnen. Ubrukt. (K)          [  50] [  10]

 888     10   Båt. "Jylland". Dansk fregatt. Ubrukt. (K)                       [  50] [  10]

 889     10   Båt. "Kap Polonio" (1914‑35). 20.576 Brt. Svhv ubrukt. (Mørkt    [    ] [    ]

              bilde). Står "‑‑Polonia" på kortet, men het ‑‑Polonio. (K)

 890     10   Båt. "Karl Marx". Hjulbåt, Dresden. Ubrukt. (K)                  [  11] [  10]

 891     10   Båt. "Kruzenshtern", russisk seilskip. Cutty Sark Tall Ship's    [    ] [    ]

              Races Göteborg 1997. Ubr. Medflg. bilde USSR Morflot. (K)

 892     10   Båt. "Kvartsita". Svensk seilskolefartøy. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 893     10   Båt. "Lisskulla IV" på Siljan. Brukt 2000. Hjørneslitsje. (K)    [    ] [    ]

 894     15   Båt. "Maine". Stern view, 1911. Cubansk kort Lf. Ubrukt. (K)     [ 100] [  15]

 895     10   Båt. "Meissen". Oberdecksdampfer. Dresden. Ubrukt. (K)           [  11] [  10]

 896     10   Båt. "Mercurius". Postjagt 1793. Dansk modellbåt. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 897     10   Båt. "Orlando". Emigrantskip Göteborg‑Hull. Svhv tegning oppr.   [  50] [  10]

              1880. Ubr., men frim. og særst. G.borg Emigrantfamiljen '76 (K)

 898     10   Båt. "Shtandart". Replica (1703). "Jomfrutur". Ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

 899     12   Båt. "Skibladner". Flerbilders. Brukt, motivstmp. 1978. (K)      [  16] [  12]

 900     10   Båt. "Skåne". Togferje Trelleborg‑Sassnitz. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 901     10   Båt. "Stena Danica". Brukt 1978. Ubrukt. Medfølger kort med      [    ] [    ]

              bretter: Stockholm Skeppsholmen. (K)

 902     10   Båt. "Stockholm". Skruvlinjeskepp, 1857. Modell. Br. 1977. (K)   [    ] [    ]

 903     10   Båt. "Stuttgart". Friedrichshafen. Svhv fotokort. Brukt 1963.    [    ] [    ]

              Liten hjørnebrett. (K)

 904     10   Båt. "Stuttgart". På Bodensee. Ørlite nedklipt? Br. 1976. (K)    [    ] [    ]

 905     10   Båt. "Svea Drott". Med teknisk info. Ubrukt.  (K)                [    ] [    ]

 906     10   Båt. "Victory", Porsmouth Dockyard. Lf svhv/brun. Br.1962. (K)   [  11] [  10]

 907     10   Båt. "Victory". I Porsmouth. Også litet bilde på baksiden        [  50] [  10]

              (badestrand). Lf svhv (bruntonet). ubrukt. (K)

 908     10   Båt. "Victory". Showing Stern. Svhv fotokort. Brukt 1937. (K)    [  50] [  10]

 909     10   Båt. "Viking". Seilskip. Med "bølgekant". Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 910     10   Båt. "Visby". Bygd 1980. Ubrukt.  (K)                            [    ] [    ]

 911     10   Båt. "Wilhelm Tell". Hjulbåt. Sveits. Svhv Lf brukt 1955 (K)     [  11] [  10]

 912     25   Båt. Bastøfergene "Østfold" og "Vestfold", brukt 1996. (K)       [    ] [    ]

 913     15   Båt. Den siste hilsen. Båt går ned 1914. Lf brukt 1916. (K)      [  30] [  22]

 914     10   Båt. Ferjen Umeå‑Wasa. "Bølekant". Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

 915     10   Båt. Flerbilders med forskj. seilskip. Brukt 1990. Medfølger     [    ] [    ]

              svhv "Windjammer" m/påskrift 1959. Begge med litt minus. (K)

 916     10   Båt. Flere båter ved Lorelei, Tyskland. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

 917     10   Båt. Gregory's Graveyard/"Skipskirkegård". Perth Amboy N.J.      [  50] [  10]

              USA. Farver, Lf. Litt avsmittet stmp. forside. Brukt 1910. (K)

 918     10   Båt. Hydrokopter. Svensk, posttransport. Brukt 1972. Medfølger   [    ] [    ]

              svensk "reklamekort" for Mossholmens Marina, m/bretter. (K)

 919     10   Båt. Loschwitz Elbschlösser, Dresden. Svhv. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

 920     10   Båt. Lot 11 kort med båter‑/tilknytning + 2 bilder. Netteks. (W) [    ] [    ]

 921     20   Båt. Lot 12 kort med båt‑tema. 1 svhv. Noen eks. nettbilde. (W)  [    ] [    ]

 922     10   Båt. Lot 5 kort og bilder (eldre svhv "Mexique", USSR Moreflot,  [    ] [    ]

              "Berge Pioneer"), med båter‑/tilknytning. Eks.: Nettbilde. (W)

 923     10   Båt. Lot 6 kort med båttilknytning. Havn i Gent, "Constitution", [  12] [  10]

              kanadiske ferger, portug. kort/frim., "Loreley" + litt div. (K)

 924     10   Båt. Lot 6 kort og 8 bilder med båter‑/tilkn. Eks. nettb. (W)    [    ] [    ]

 925     10   Båt. Lot 7 kort med seilskip (+ div.). Eks. på Nettbilder. (W)   [  15] [  10]

 926     10   Båt. Lot 8 kort med båter‑/tilkn. (+ div.). Eks. på Nettb. (W)   [    ] [    ]

 927     10   Båt. Prachtruderschiff "Bucentaur". Modell i tysk museum.        [    ] [    ]

              Svhv Lf. Brukt 1914 (Bayern‑frimerke). (K)

 928     10   Båt. Skute. "Møte i Kalmarsund". Etter originallitografi         [  50] [  10]

              av Hans Anderson. Ubrukt. (K)

 929     10   Båt. Små seilbåter, ukjent sted. Svhv Lf. Ubrukt. Medfølger      [    ] [    ]

              3 kort med seilbåter etc. Alle på nettbilde.  (K)

 930     10   Båt. Stena‑Terminalen Götebort. Noe forskjøvet trykk på bak‑     [    ] [    ]

              siden (adr.felt etc.). Liten påtegning, ellers ubrukt. (K)

 931     10   Båt. Sverige. Regalskipet "Wasa" på betongpontong. Brukt. (K)    [  50] [  10]

 932     10   Båt. Tysk sjøredningsbåt. Med litt tekn. info. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

 933     14   Fly. Airbus A 310‑300. Lufthansa. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

 934     12   Fly. Airbus A 310. Lufthansa. Brukt 1990. (+ ekstra kort). (K)   [    ] [    ]

 935     10   Fly. Boeing 707 Intercontinental. Lufthansa. Brukt 1965. (K)     [  50] [  10]

 936     15   Fly. Boeing 727‑200. Olympic Airways. Lf. Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

 937     15   Fly. Boeing 727. Lufthansa. Medfølger annet Lufth.kort. (K)      [    ] [    ]

 938     10   Fly. Boeing 727. PanAm. Lf. Hjørnebretter/litt "slitt" Ubr. (K)  [    ] [    ]

 939     10   Fly. Boeing 737 City Jet. Lufthansa D‑ABEF. Liten hjørnebøy.     [    ] [    ]

              Ubrukt. (K)

 940     14   Fly. Boeing 737‑200. Lufthansa D‑ABFB (1983‑97). Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

 941     15   Fly. Boeing 737‑300. D‑ABXT Lufthansa. Brukt 1995. (K)           [    ] [    ]

 942     30   Fly. Boeing 737‑400. LN‑BRB. Braathens Safe. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

 943     12   Fly. Boeing 747 B. Swissair. Lf. Brukt 1972. Noen små flekker    [    ] [    ]

              på forside. Medfølger Swissair Airbus A 320 m/svak brett. (K)

 944     16   Fly. Boeing 747‑151. Northwest Orient. Brukt.  (K)               [    ] [    ]

 945     10   Fly. Boeing 747‑300. Sabena. Litt hjørneslitasje. Ubrukt.  (K)   [    ] [    ]

 946     20   Fly. Boeing 747. Quantas. Ubrukt. (K)                            [  50] [  20]

 947     14   Fly. Boeing 757‑200. EC‑EGH. LTE. Brukt (1988?).  (K)            [    ] [    ]

 948     15   Fly. C 130 Hercules. 3 maskiner. Sveriges flyvåpen. Med          [  15] [  15]

              teknisk info. Ikke postgått, liten påskrift bakside.  (K)

 949     20   Fly. Caravelle SE‑210‑10 B. Transwede. Brukt 1990. (K)           [    ] [    ]

 950     40   Fly. Caravelle. Alitalia. Med litt tekn. info. Tynn, svak        [ 100] [  40]

              stripe (etter tape?) nederst på baksiden. Ubrukt. (K)

 951     15   Fly. Caravelle. SAS. Folk/ombordstigning, kveld. Ubrukt. (K)     [  15] [  15]

 952     10   Fly. Cessna 404. Swedair. SE‑GMX. Ubrukt.  (K)                   [    ] [    ]

 953     85   Fly. Concorde. British Airways. I lufta. Ubrukt. (K)             [ 200] [ 122]

 954     13   Fly. Convair CV 990 A "Coronado". Spantax. Ubrukt. (K)           [  15] [  13]

 955     10   Fly. DC‑10. Lufthansa. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

 956     50   Fly. DC‑3 Dakota. EC‑FDH. ARM. Kort nr. 176 av 500. Ubr. (K)     [ 100] [  50]

 957     10   Fly. DC‑6B, Sterling. Div. parkerte fly på ukjent sted.  (K)     [    ] [    ]

 958     10   Fly. DC‑9‑81. Swissair. Lf. Brukt. (K)                           [    ] [    ]

 959     13   Fly. DC‑9. Air Canada. Lf. Litt kant‑/hjørneslit. Brukt. (K)     [  50] [  13]

 960     10   Fly. Flerbilders, med DC‑9, MD 82/83, MD 11, ATR 72. Ubrukt.(K)  [  50] [  10]

 961     16   Fly. Fokker 50. Lufthansa CityLine. Ubrukt.  (K)                 [  16] [  16]

 962     20   Fly. Fokker F28‑4000, Linjeflyg. Brukt 1993. Medfølger litt      [    ] [    ]

              skadet kort med Tristar HZ‑AHE, Saudi Arab. Airl. Br. 1985. (K)

 963     15   Fly. Hamstermaschine 1914‑18. Svhv tegnet Lf fotokort. Ubr. (K)  [ 200] [  55]

 964     18   Fly. MD‑83. SE‑DHB. Transwede. Ubrukt. (K)                       [    ] [    ]

 965     20   Fly. Pembroke C Mk 52. Svenske flyvåpen. Ubrukt. (K)             [    ] [    ]

 966     10   Fly. Pusher Biplane with twin floats. Tegnet/farver/Lf. Ubr.(K)  [  50] [  10]

 967     15   Fly. Saab Skyliner. HB‑AHK. Crossair. Tekn. info. Ubrukt. (K)    [  50] [  15]

 968     12   Fly. Tysk Museum, eldre fly. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. (K)       [  30] [  12]

 969     30   Flyplass. Forlanini Milano. Br. 1975, frim. (pent) fjernet. (K)  [  50] [  30]

 970     10   Flyplass. Frankfurt/M. Svhv Lf fotokort med noen personer.       [    ] [    ]

              Noe påskrift bakside, bl.a. "1959". Ikke postgått.  (K)

 971     20   Flyplass. Tempelhof, Berlin. Brukt 1962. (K)                     [  20] [  20]

 972     10   Flyselskap. Basair. Learjet LR 35 A, SE‑DOG. Brukt. Liten        [  50] [  10]

              hjørnebrett. (K)

 973     20   Flyselskap. Lufthansa. 7 forskj. kort m/fly etc. Alt nettb. (K)  [    ] [    ]

 974     14   Flyselskap. SAS. Tegnet "Verdenskart". Ubrukt. (K)               [  15] [  14]

 975     10   Frimerker. Kort "Norske Frimerker": 1992 (3 stk.), 1994 (2),     [  20] [  10]

              2000 (3), 2001 (2). + 6 forskj. "reklamekort" Posten. (Ialt 16)

 976     14   Helikopter. Boeing Vertol 107. Sveriges flyvåpen. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 977     30   Helikopter. Sikorski S.61N. Gatwick‑Heathrow Airlink. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 978     10   Hotell. Hotel Ibsen, Skien. Brukt 1987. (K)                      [    ] [    ]

 979     12   Hotell. Tyin Høifjellshotell. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)         [ 150] [  22]

 980     15   Jernbane. Flåmsbanen. 3‑bilders. Ubrukt. (K)                     [  12] [  12]

 981     10   Jernbanestasjon (S). Borås. Brukt (1997 ?). (K)                  [    ] [    ]

 982     10   Jernbanestasjon (S). Gällivare. Dundret i bakgr. Påskrift. (K)   [    ] [    ]

 983     10   Jernbanestasjon (S). Göteborg, Sentralst. Brukt 1993. (K)        [    ] [    ]

 984     10   Jernbanestasjon (S). Hesselby. Gotland Hesselby Jernv. Ubr. (K)  [  10] [  10]

 985     10   Jernbanestasjon (S). Krylbo, Dalarna. Brukt. (K)                 [    ] [    ]

 986     13   Jernbanestasjon (S). Mariefred. Med ånglokståg. Brukt. (K)       [    ] [    ]

 987     14   Jernbanestasjon (S). Nora. NBJ 16 med tåg avgår til Järle,       [    ] [    ]

              juli 1985. Brukt. (K)

 988     20   Jernbanestasjon (S). Nybro. Med ånglok SJ B 1367 (tillv.         [    ] [    ]

              vid NOHAB Trollhättan 1918. Foto 9.5.1981. Ubrukt. (K)

 989     10   Jernbanestasjon (S). Tyringe. Svhv Lf, nytrykk. Ubrukt.  (K)     [    ] [    ]

 990     10   Jernbanestasjon (S). Umeå. M/skulptur "Grön Eld". Br. 1993. (K)  [    ] [    ]

 991     15   Jernbanestasjon (S). Äsperöd. Ystad Eslöv j.väg 1980. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 992     10   Jernbanestasjon (S). Örebro, Centralstationen. Brukt. (K)        [    ] [    ]

 993     10   Julekort (Reich). Lys/grankvist. Svhv. Brukt 1932 til Norge.     [    ] [    ]

              (Med Afa 412, 15 pf karmin Hindenburg). (K)

 994     10   Julekort. Heddal stavkirke som bilde.  (K)                       [    ] [    ]

 995     10   Julekort. Motiv ukjent kirke. Norges vanf.‑lag. Br. 1973. (K)    [    ] [    ]

 996     10   Kirke (DK). Helligaandskirkens Orgel. Svhv/bruntonet. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 997     10   Kirke (Frankrike). 2 svhv. ubr. fotokort. Interiør Sainte‑       [    ] [    ]

              Madeleine Paris og Reims (Lf). Begge på nettbilde. (K)

 998     15   Kirke (S). 2 kort: Flerbilders Algutstorp og Bengtfors. Ubr. (K) [    ] [    ]

 999     10   Kirke (S). Kåtakyrkan, Campingplatsen Storuman. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1000     10   Kirke. 3 kort m/bretter etc. Vikebygd: Svhv. fotok. br. 1950.    [    ] [    ]

              Kvam: Br. 1970‑t. Kinn: 3‑bilders 21x10,5 cm ubr. Alt nettb.(K)

1001     15   Kirke. Aarstad. Lf. farve/kolorert? UPU, udelt adr.side.         [  20] [  15]

              Brukt 1909 (?). Frimerke (pent) fjernet. (K)

1002     15   Kirke. Bodø Domkirke, interiør. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

1003     12   Kirke. Borgund Stavkirke. Aune F‑1046‑2. Br. 1964/frim fj. (K)   [  15] [  12]

1004     12   Kirke. Borgund Stavkirke. Aune F‑6138‑7. Brukt 1981. (K)         [  25] [  12]

1005     18   Kirke. Borgund Stavkirke. Kjetil Momrak, Bø i T. Br. 1981. (K)   [  25] [  18]

1006     25   Kirke. Domkirken i Trondheim, detalj. Svhv Lf fotok. Brukt       [    ] [    ]

              1944, m/litt svakt TMS Svarthandlerne/Tr.h. Liten hj.brett.(K)

1007     20   Kirke. Engelske kirken, Balestrand. Ubrukt.  (K)                 [    ] [    ]

1008     10   Kirke. Eysteinskirken, Hjerkinn. Hj.brett og ‑slit. Ubr. (K)     [    ] [    ]

1009     12   Kirke. Fjære. Svhv fotokort. Mittet 1918/16. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1010     15   Kirke. Fredrikstad Domkirke. Interiør. "Bølgekant". Ubr. (K)     [    ] [    ]

1011     15   Kirke. Harstad. Interiør, mot altertavlen. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1012     20   Kirke. Haugesund. UPU‑kort Lf farve, 2‑delt adr.side. Ubr. (K)   [  17] [  17]

1013     12   Kirke. Heddal Stavkirke. Bølgekant. M‑1813/8. Brukt 1981. (K)    [    ] [    ]

1014     12   Kirke. Heddal Stavkirke. Eldre Aune, H 18‑6. Blank overflate     [    ] [    ]

              med hvite kanter. Brukt 1959. Anelse "uskarp". (K)

1015     12   Kirke. Heddal Stavkirke. Eldre Mittet 1416/18. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1016     20   Kirke. Hvitsten. Svhv Lf. Brukt 190?. (K)                        [ 300] [  20]

1017     12   Kirke. Immanuel, Porsgrunn. Svhv fotokort. Brukt 1954. (K)       [  13] [  12]

1018     20   Kirke. Jeløy. Glassmaleri av Victor Sparre. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1019     25   Kirke. Johanneskirken, Christiania. Farve/kolorert? Lf. Brukt    [    ] [    ]

              1908. Noen småflekker på forside. Tekst for‑ og bakside. (K)

1020     12   Kirke. Kapellet i Austråttborgen. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

1021     15   Kirke. Molde. Interiør. Svhv fotok. Ener. Birkeland. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1022     17   Kirke. Molde. Normann T‑C‑24. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1023     15   Kirke. Mære, Steinkjer. 2‑bilders int.‑/eksteriør. Ubr. (K)      [    ] [    ]

1024     15   Kirke. Narvik. Interiør. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)              [  60] [  15]

1025     25   Kirke. Nidarosdomen, interiør. Svhv Lf fotok. Brukt 1941. (K)    [    ] [    ]

1026     15   Kirke. Nidarosdomen. Flyfoto. Brukt 1997. (K)                    [    ] [    ]

1027     18   Kirke. Oddernes, Kristians. S. Tidlig middelalder. Ubrukt.  (K)  [    ] [    ]

1028     18   Kirke. Olavskirken, Modum Bad, Vikersunde. Brukt 1980.  (K)      [  25] [  18]

1029     10   Kirke. Oslo Domkirke. Hoveddøren med Werenskiolds bronserel‑     [    ] [    ]

              ieffer. Svhv. fotokort. Litt slitasje. Brukt 1953. (K)

1030     15   Kirke. Petrikirken, Kristiania. Svhv Lf. Brukt 1918, skrift      [  30] [  28]

              på begge sider. (K)

1031     12   Kirke. Porsgrund. Svhv Lf. Brukt, stmp. Vestbanernes/Postexp.    [  10] [  10]

              23 X 10. Litt "slitt". (K)

1032     12   Kirke. Rauland. 2‑bilders, interiør/ekst. Brukt 1976. (K)        [    ] [    ]

1033     12   Kirke. Rauland. Svhv fotokort. Brukt 1962. (K)                   [    ] [    ]

1034     10   Kirke. Romedal. Svhv fotok. Svak vertik. brett. Brukt 1952 (K)   [  31] [  22]

1035     20   Kirke. Romsdalsmuseets Kapell, Molde. Brukt 1979. (K)            [    ] [    ]

1036     15   Kirke. Røros. Interiør. Brukt 1981. (K)                          [    ] [    ]

1037     12   Kirke. Saltdal. Svak hjørneslitasje. Brukt 1981. (K)             [  50] [  28]

1038     12   Kirke. Sandefjord. Ubrukt.  (K)                                  [    ] [    ]

1039     15   Kirke. Sel (1742), Otta. Altertavle fra 1783. Ubrukt.  (K)       [  50] [  17]

1040     12   Kirke. Sel (1742). Otta, Gudbrandsdalen. Ubrukt. (K)             [  40] [  22]

1041     18   Kirke. Skjåk, Gudbrandsdalen. Svhv fotok. Ubrukt. (K)            [  26] [  26]

1042     12   Kirke. Slagen. 3‑bilders, interiør/ekst. Brukt 1980. (K)         [  24] [  12]

1043     35   Kirke. Sticklestad, Verdal. Nyrestaurert. Svhv Lf fotokort.      [  43] [  35]

              Brukt, Schw.st. Grad 6: Levangerbanen/B 31.7.32. (K)

1044     15   Kirke. Stiklestad. Interiør. Motivstmp. Stiklestad 31.8.00. (K)  [    ] [    ]

1045     20   Kirke. Sør‑Fron. Interiør. Svhv fotok. Norm. 6‑9‑27 Ubr. (K)     [  58] [  20]

1046     20   Kirke. Søsterkirkene (1100‑tall). Gran/Hadeland. Br.1997. (K)    [    ] [    ]

1047     12   Kirke. Tanum, Bærum. Farvetegning Trygve M. Davidsen.  (K)       [    ] [    ]

1048     15   Kirke. Tretten, Gudbrandsdalen. Brukt 1983.  (K)                 [  30] [  15]

1049     10   Kirke. Tromsdalen Kirke. Glassmaleri av Victor Sparre. Ubr.(K)   [    ] [    ]

1050     20   Kirke. Tromsø. Svhv Lf fotok. Ubrukt. Mittet 370. (K)            [  40] [  20]

1051     10   Kirke. Trondenes, Harstad. Litet bilde. Brukt 1997.  (K)         [    ] [    ]

1052     15   Kirke. Trondhjem. Domkirken. Svhv Lf. Brukt 1910. Frim. fj. (K)  [    ] [    ]

1053     20   Kirke. Trondhjems Domkirke (rek) Vestfronten. Nordhagens         [    ] [    ]

              model 1921. Svhv Lf. Ubrukt. F. Bruns Bokhandel. (K)

1054     20   Kirke. Trondhjems Domkirke 1914. Svhv Lf. Bruns bokh. Ubr. (K)   [  40] [  29]

1055     15   Kirke. Trondhjems Domkirke. St. Denis fra Vestfronten. Svhv      [    ] [    ]

              Lf fotokort. F. Bruns bokhandel D. 15. Ubrukt. (K)

1056     20   Kirke. Tördal. Ubrukt.  (K)                                      [  30] [  29]

1057     12   Kirke. Valle, Setesdal. Interiør. Ubrukt.  (K)                   [  20] [  17]

1058     15   Kirke. Valle, Setesdal. Ubrukt.  (K)                             [  25] [  24]

1059     15   Kirke. Vang, Valdres (1840). Int‑ og ekst. 2‑bilders. Ubr. (K)   [  25] [  15]

1060     15   Kirke. Vangskyrkja, Voss (700 år). Brukt 1977.  (K)              [    ] [    ]

1061     15   Kirke. Vatnås, 2 bilders, Interiør + eksteriør. Brukt 1966. (K)  [    ] [    ]

1062     12   Kirke. Vega. Svhv fotokort. Brukt, st. Vikasjøen 1955.           [  42] [  42]

              Ørliten hjørnebrett. (K)

1063     15   Kirke. Velfjord. 2‑bilders, interiør/eksteriør. Ubrukt. (K)      [  50] [  28]

1064     20   Kirke. Venabygd Fjellkapell. Ubrukt.  (K)                        [    ] [    ]

1065     20   Kirke. Venabygd, interiør. Svhv/bruntonet Lf ubrukt.  (K)        [  20] [  20]

1066     15   Kirke. Venabygd. Svhv fotokort, blank overfl. Ubrukt.  (K)       [  16] [  15]

1067     15   Kirke. Vikens Kirke, Ø. Toten. Svhv Lf fotok. Ubr. Hj.brett (K)  [  28] [  28]

1068     15   Kirke. Vilnes (1674), Atløy Sunnfjord. Interiør. Ubrukt. (K)     [  20] [  15]

1069     20   Kirke. Vilnes (1674), Atløy Sunnfjord. Ubrukt. (K)               [  35] [  29]

1070     20   Kirke. Vinje, Telemark. Tømret korskirke (1796). Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1071     25   Kirke. Volda, interiør. Svhv/bruntonet Lf fotok. Brukt 1933.     [  25] [  25]

              Enerett foto Kornberg Fr. Svendsen Bok og Papirhandel. (K)

1072     15   Kirke. Voss (1270). Interiør. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1073     15   Kirke. Voss. Svhv Lf fotokort. Ubrukt. Enerett Braaten.  (K)     [  15] [  15]

1074     20   Kirke. Værøy gamle kirke, Nordværøy. Ubrukt. (K)                 [  50] [  33]

1075     12   Kirke. Ølve, Kvinherad. Svhv. Brukt (2005 ?). (K)                [  25] [  25]

1076     10   Kirke. Øvrebø. Svhv (litt bruntonet) Lf. Brukt, nær hel del      [  25] [  22]

              av 2‑rings stmp. Øvrebø 31 XII 28. NB! Vertikal brett. (K)

1077     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe II. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

1078     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe II/Prins Henrik. Br.1982. (K)  [    ] [    ]

1079     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe II/Prins Henrik. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1080     16   Kongelig (DK). Dronning Margrethe på "Strøget". Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1081     15   Kongelig (DK). Kronprinparet Frederik og Mary med                [    ] [    ]

              tvillingene. Ubrukt. (K)

1082     20   Kongelig (DK). Kronprinsesse Mary. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

1083     15   Kongelig (DK). Prins Joachim og Prinsesse Alexandra. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1084     15   Kongelig (DK). Regentparet, Kronprinsparet, Prins Joachim        [    ] [    ]

              og prinsesse Marie. Nyttår 2009. Ubrukt. (K)

1085     10   Kongelig (GB). Dronning Elizabeth og Prins Philip til hest.      [    ] [    ]

              Lf. Litt hjørneslitasje. Brukt 1981. (K)

1086     10   Kongelig (GB). Queen Elizabeth and Prince Philip. Brukt 1977.    [    ] [    ]

              Hjørneslitasje og ‑bretter. (K)

1087     10   Kongelig (GB). The Prince of Wales and Lady Diana. Br. '81. (K)  [    ] [    ]

1088     10   Kongelig (S). Falu gruve. "Gästboken" kungliga besök. Ubr.(K)    [    ] [    ]

1089     20   Kongelig (S). Gustaf Adolf m/gevær. Svhv Lf Br. 1911. (K)        [    ] [    ]

1090     15   Kongelig (S). Gustaf VI Adolf. Svhv Lf fotokort. (K)             [    ] [    ]

1091     40   Kongelig (S). Gustaf. Farve Lf. Udelt adr.side. Brukt 1905. (K)  [    ] [    ]

1092     10   Kongelig (S). Kongen og dronning Silvia. Storkyrkan              [    ] [    ]

              Stockholm 19.6.1976. (K)

1093     10   Kongelig (S). Kongen og dronning Silvia. Ubrukt. (K)             [    ] [    ]

1094     10   Kongelig (S). Kongen og Silvia fisker laks. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1095     10   Kongelig (S). Kongen og Silvia Sommerlath. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1096     10   Kongelig (S). Oscar II. Farver, maleri? Ubrukt. (K)              [  12] [  10]

1097     25   Kongelig (S). Oscar II. Svhv Lf. Påskrift, ikke postgått. Svak   [    ] [    ]

              Svak hjørnebøy og litt hjørneslitasje. (K)

1098     30   Kongelig (S). Sveriges Konungahus. Foto 1918. Svhv Lf. Ubr. (K)  [    ] [    ]

1099     15   Kongelig (San Marino). Rainier III og Grace Kelly. Svhv foto‑    [  50] [  15]

              kort. Div frimerker stemplet på forsiden. Brukt 1956. (K)

1100     15   Kongelig (Ty). Prinz August Wilhelm +sønn Prinz Alexander Ferdi‑ [    ] [    ]

              nand. Svhv/bruntone Lf. Br. i Tyskl. 1917 (7,5 pf Germ.). (K)

1101     10   Kongelig (Ty). Prinz Wilhelm von Preussen. Svhv Lf. Br. '09 (K)  [    ] [    ]

1102    200   Kongelig. Bryllup Kronprins Olav og Prinsesse Märtha 1929.       [    ] [    ]

              Mappe (Oppi) med 10 forskjell. sammenhengende svhv Lf fra

              bryllupet. 1 kort m/svak brett. Fler eks. på nettsiden. (K)

1103     20   Kongelig. Christian Fredrik hilser paa Dovrebønderne. Svhv Lf.   [  22] [  20]

              Noen tegnestifthull e.l. Påskrift, ikke postgått. (K)

1104     25   Kongelig. Der lange Josef vor Kaiser Wilhelm, König Haakon       [  25] [  25]

              von Norwegen und Prinz Eitel Friedrich. Svhv Lf. Horis. brett.

              Br. 1914/17 ? M/"Brief Stempel"? (Nettb.). Uten frimerke. (K)

1105     80   Kongelig. Dronning Maud krones i Trondhjems Domkirke. Svhv       [    ] [    ]

              Lf. Ubrukt. (K)

1106     10   Kongelig. Dronningregaliene i Nidaros Domkirke. Ubrukt. (K)      [  18] [  17]

1107     25   Kongelig. Fra Konge‑festlighederne. Kongen og Dronningen tager   [  26] [  25]

              ud til Krigsskibene. Svhv Lf. Rift og hj.brett. Brukt (K)

1108     30   Kongelig. Keiser Wilhelm hilser paa de Fremmødte. Reklame på     [  25] [  25]

              husvegg "Smedkul". Sted? Nytrykk? Svhv. ubrukt. H. Abel, Chr.(K)

1109     40   Kongelig. Keiser Wilhelm og Kongen foran Garde‑Kompagniet.       [    ] [    ]

              Svhv Lf, ubrukt. (K)

1110     80   Kongelig. Keiser Wilhelm og Kongen kjører til Stiftsgaarden.     [    ] [    ]

              Svhv Lf ubrukt. Eneberettiget 1906 H. Abel, Christiania. (K)

1111     28   Kongelig. Kong Edward og Kong Haakon. Engelske kongepars besøk   [  32] [  28]

              i Kr.a. 1908. Svhv Lf. Brukt 1908. Litt hj.‑/bruksslitasje. (K)

1112     25   Kongelig. Kong Haakon og dr. Maud ? Hestekjørtøy, norske         [    ] [    ]

              flagg. Litt "blasst". Mittet 1905. Brukt 1 XII 1905. (K)

1113     35   Kongelig. Kong Haakon VII. Svhv ubrukt. 1 "Tegnestifthull".      [  36] [  35]

              Mittet 143. (K)

1114     12   Kongelig. Kong Harald. Ubrukt. (K)                               [  12] [  12]

1115     20   Kongelig. Kong Olav (i Holmenkollen). Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

1116     15   Kongelig. Kong Olav, portrett. Ubrukt. (K)                       [    ] [    ]

1117     25   Kongelig. Kongefamilien sitter på en benk. Tidlig 1900‑tall.     [  26] [  25]

              Farver (kolorert?). Reprodukjon av eldre kort. Ubrukt. (K)

1118     25   Kongelig. Kongeindtoget. Illuminationen ved Storthinget.         [    ] [    ]

              Svhv Lf. Mittet No. 10. Kan være ny‑/opptrykk? Ubrukt. (K)

1119     75   Kongelig. Kongen og Dronningen paa Vei til Voksenkollen.         [  80] [  75]

              Fotograf: Wilse. Svhv Lf. Maskinstempel Christiania 31.1.06,

              mottatt Brooklyn USA 13.2.06 (!). (K)

1120     65   Kongelig. Kongen paa Agetur. Svhv/Lf. Brukt 1908. (K)            [  67] [  65]

1121     18   Kongelig. Kongeparret paa Slotsbalkonen første Gang. Slotts‑     [    ] [    ]

              plassen full av folk. Svhv Lf. ubrukt. (K)

1122     12   Kongelig. Kronprins Haakon og Mette‑Marit Tjessem Høiby.         [    ] [    ]

              Bryllup 25.8.2001. Farve, med "ramme". 12x17 cm. Medfølger

              annet bilde med svak brett. Begge ubrukte. (K)

1123     12   Kongelig. Kronprins Haakon og Mette‑Marit Tjessem Høiby. Bryl‑   [  12] [  12]

              lup 25.8.2001. Svarthvit, med "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

1124     15   Kongelig. Kronprins Haakon, m/hunder, og 3 småbilder. Ubr. (K)   [    ] [    ]

1125     12   Kongelig. Kronprins Haakon. Bryllup 25.8.2001. Svarthvit med     [  12] [  12]

              "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

1126     12   Kongelig. Kronprins Olav og Kronprinsesse Märtha. Ubrukt. (K)    [  16] [  14]

1127     35   Kongelig. Kronprins Olav paa Ski (Voksenkollen). Ubrukt. (K)     [  40] [  35]

1128     35   Kongelig. Kronprins Olav, sitter på stol. Svhv Lf. Brukt         [  28] [  28]

              1906, frimerke fjernet. (K)

1129     12   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv. Ubrukt. (K)                      [  20] [  12]

1130     16   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv. Ubrukt. Mittet 140.  (K)         [  16] [  16]

1131     50   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv/brunlig Lf. (E.Hård?) Ubr. (K)    [    ] [    ]

1132     16   Kongelig. Kronprinsfamilien. Ubrukt.  (K)                        [  16] [  16]

1133     18   Kongelig. Kronprinsparet. "Bølgekant" (farver). Ubrukt. (K)      [  18] [  18]

1134     20   Kongelig. Kronprinsparet. Ubrukt. (K)                            [  20] [  20]

1135     12   Kongelig. Mette‑Marit Tjessem Høiby. Bryllup 25.8.2001.          [  12] [  12]

              Svarthvit, med "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

1136     20   Kongelig. Norges kongefamilie. Ubrukt.  (K)                      [  22] [  22]

1137     10   Kongelig. Norges Kronprinsfamilie. Svhv. Anelse uskarp?  (K)     [  10] [  10]

1138    125   Kongelig. Norges Kronprinspar. Mappe med 8 postkort svhv fra     [    ] [    ]

              bryllupsfestlighetene i Oslo 1929. Omslag med silhuetter. (K)

1139     70   Kongelig. Prins Carl af Danmark. Påført "Kong Haakon. Norges     [  76] [  70]

              Konge" m/blyant på forsiden. Svhv Lf. Brukt (i Norge) 1905. (K)

1140     15   Kongelig. Prins Haakon Magnus. Ubrukt.  (K)                      [    ] [    ]

1141     12   Kongelig. Prinsesse Märtha Louise, rir. Ubrukt. (K)              [  20] [  12]

1142     12   Kongelig. Prinsesse Märtha Louise. Aune/Scan‑Foto. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1143     15   Kongelig. Prinsesse Märtha Louise. Mittet/Rude foto. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1144     25   Kongelig. Signing i Nidaros Domkirke 1991. Flerbilders. Bak‑     [    ] [    ]

              side m/særstmp. Kalvskinnet Tr.h. 23.6.91 + Nidaros Domkirke‑

              stempel, på 30ø NK 439. Nummerert kort. (Bakside på nett). (K)

1145     80   Kongelig. Skaugum. Hefte med 4 sider à 4 bilder + bilde kron‑    [    ] [    ]

              prinsparet. Svhv. Sammenbrettet, sendes som kort/trykksak. (K)

1146     10   Kunst. Bronsefigur Romolus og Remus, museum Roma. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1147     20   Kunst. Harriet Backer. Fra Tanum Kirke. Ubrukt.  (K)             [  70] [  20]

1148     75   Lapper. Familie? Farve Lf (kolorert?). Ubr. Oppi 118. (K)        [ 250] [ 143]

1149     35   Lapper. Gamme. Tegnet/farver. Ubrukt. Norsk arbeid, ukjent       [ 150] [ 116]

              kunstner. Mittet 400‑19. (K)

1150     50   Lapper. Kautokeino‑pike. Svhv Lf. Ubrukt. G. Hagens Forlag       [ 120] [  50]

              1927, Hammerfest/364. (K)

1151     40   Lapper. Lappefamilie. Brukt 1929. Frimerke fjernet. (K)          [  90] [  40]

1152     50   Lapper. Lappefamilier i Tromsødalen. Svhv Lf. Ubr. brevkort.     [ 150] [  50]

              Eneberettiget A‑S H.M. Schönbergs Kunstforlag Kristiania. (K)

1153     15   Lapper. Lappekone i gammen. Ubrukt, med navnestempel bak. (K)    [  90] [  15]

1154     50   Lapper. Lappeleir Finnmark. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           [ 200] [  99]

1155     10   Maleri. Alfred Olsen "Aften paa søen". Dansk kort, svhv (brun‑   [    ] [    ]

              tonet), brukt 1920, med Afa 98 (7ø orange Chr. X). Medfølger

              3 kort Lf farver med seilbåtmotiver. Alle på nettbilde. (K)

1156     10   Maleri. Alfred Olsen "Maaneskinsnat". Dansk kort, svhv (brun‑    [    ] [    ]

              tonet), brukt 1917. (K)

1157     10   Maleri. Dieppe, L'avant‑port, Fred Money. Lf farver, brukt i DK  [    ] [    ]

              1922. Medflg. 3 andre m/båtmotiv, 1 m/brett. Nettbilde. (K)

1158     10   Marine. "Aurora" i Leningrad. Brukt fra Sovjet (1989?). (K)      [ 100] [  11]

1159     14   Marine. "Kaiser Friedrich III". Lf farve. Brukt (1902 ?).        [ 150] [  14]

              Frimerker (pent) fjernet. (K)

1160     10   Marine. 3 forskj. admiraler. Eldre svhv Lf. 2 ubrukt. Prince     [    ] [    ]

              Louis Alexander of Battenberg, A.L. Douglas, Lord Charles? (K)

1161     10   Marine. Boys of the royal Naval School, Greewich. Lf farve       [    ] [    ]

              ubr. Medflg. Trofeer for HMS Carlisle? Svhv Lf, påskrift. (K)

1162     20   Marine. Fartøy passerer Hochbrücke‑Levensau. Lf farver.          [ 100] [  20]

              Til Norge, stmp. Kiel 24.8.06.  (K)

1163     10   Marine. Flottan på Strömmen, Stockholm. Lf farver. Brukt,        [    ] [    ]

              frimerke (pent) fjernet.  (K)

1164     10   Marine. H.M.S. "Hood". Farvebilde ca. 9x5 cm på 15x10 post‑      [  10] [  10]

              kort. Ubrukt.  (K)

1165     10   Marine. HMS Excellent, Guard House, svhv Lf. Brukt 1906. Med‑    [    ] [    ]

              følger marineflåte i skumring, ukjent sted, påført 1918. (K)

1166     10   Marine. Jagare/artilleristrid. Svensk Lf farver. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1167     10   Marine. Kanonslupp. Modell Stockholm marinmuseum. Svhv ubr. (K)  [    ] [    ]

1168     10   Marine. Klart skepp till drabbning. Lf farver, ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

1169     10   Marine. Life in the Navy. Training Young Gunners. Medflg. U‑     [    ] [    ]

              båt (engelsk/eldre?) i litt dårlig stand. Begge Svhv Lf. (K)

1170     10   Marine. Lisboa. Marinha de Guerra Portuguesa. Svhv Lf foto‑      [    ] [    ]

              kort. Hjørnebrett. Brukt (til Sverige) 1952. (K)

1171     10   Marine. Modell av "Liberte", museum Paris. Medflg. "Emile        [    ] [    ]

              Bertin" (fransk, 1933) i litt dårlig stand. Begge Svhv Lf. (K)

1172     10   Marine. Royal Navy. The Team works. Påskrift, ikke postgått.(K)  [    ] [    ]

1173     15   Marine. Scapa Flow. Svhv Lf. Flere fartøyer. Ubrukt. Lapp på     [    ] [    ]

              bakside med påført "Scapa Flow 1918".  (K)

1174     10   Marine. Skruvlinjeskeppet "Stockholm" (1857). Modell, ubr. (K)   [    ] [    ]

1175     10   Marine. Svensk Jagare i hög sjö. Svhv Lf, ubrukt. (K)            [    ] [    ]

1176     10   Marine. Svensk U‑båt. Brukt 1994. (K)                            [    ] [    ]

1177     10   Marine. Tablet onboard H.M.S. "Victory", marking spot where      [  12] [  10]

              Nelson fell. Eldre Lf svhv (bruntonet?), ubrukt. (K)

1178     10   Marine. U.S.S. Amphion AR.13. Lf blåtonet, ubrukt.  (K)          [    ] [    ]

1179     10   Marine. U.S.S. Wilkinson DL‑5. Lf svhv. ubrukt. (K)              [    ] [    ]

1180     10   Marine. US Landgangsfartøy. Historiebeskrivelse om angrep på     [    ] [    ]

              Syria, Libanon etc. Lf Ubrukt.  (K)

1181     15   Minnestøtte. Over falne, Grimstad. Svhv. Mittet 43. Ubrukt. (K)  [ 100] [  15]

1182     85   Patriot. "I havn", Michelsen på båt "Norge" m/norsk flagg        [ 100] [  99]

              m/krone. Tegnet svhv Lf. Brukt 1905. Stempel Nordbanernes

              Posteksp. II/B 23 XII 5. (K)

1183     30   Patriot. Christian Fredrik ved Langenes Bro. Eldre Lf farver.    [  40] [  33]

              Påskrift, men ikke postgått. (K)

1184     20   Patriot. Da Norges nye Flag heistes kl. 10 den 9de Juni 1905     [  20] [  20]

              (Akershus?) Svhv Lf. Tegnest.hull, hj.brett, liten rift i

              venstre side. "Brun" bakside. Mask.stmp. Kr.ania 17.5.05. (K)

1185     36   Patriot. De norske Sendemænd. Svhv Lf, påskrift/ikke postg. (K)  [  36] [  36]

1186     50   Patriot. Den 7. juni 1905. Mange folk i gatene, ukjent sted.     [    ] [    ]

              Svhv Lf. ubrukt. (K)

1187     13   Patriot. For Konge og Fædreland. Marinefartøy/konge/riksvåpen.   [  15] [  13]

              Nytrykk av originalt postkort fra 1905. Brukt. (K)

1188     50   Patriot. Fra Neutralitetsvernet. Jeg vil værge mit land! 2       [ 250] [  50]

              menn speider ut over sjøen (tegning) Lf farver. Eneret For‑

              svarsforeningen. Kølbelske Tryk. Brukt 22.12.1915. (K)

1189     80   Patriot. Kong Haakon VII aflegger Ed i Storthinget 27.           [    ] [    ]

              Novbr. 1905. Svhv brukt 1906. J. Fredriksons Eftf. Chr.ania (K)

1190     25   Patriot. Kong Olav foran "Kongebjerka" i Molde. Svhv ubrukt.(K)  [  25] [  25]

1191     20   Patriot. Kongen og Kronprinsen foran "Kongebjerka" i Molde.      [  27] [  20]

              Svhv. M/frim. NK 937/5 kr. Olav m/særst. rose/Molde. Ubr.(K)

1192     75   Patriot. Kongens hjemkomst 7. juni 1945. Kjøres i bilen          [  96] [  94]

              A‑1. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)

1193     20   Patriot. Minnestein i Nybergsund: Kongen og Kronprinsens         [    ] [    ]

              opphold der våren 1940. Svhv fotok. Br. 1959, frim. ødel. (K)

1194     15   Patriot. Norges nasjonalsang + Aulestad. Flerbild. Br.1988 (K)   [    ] [    ]

1195     10   Patriot. Norsk flagg med innfeldte portretter av Konge og        [  12] [  10]

              Dronning. Reproduksjon av kort fra 1905. Ubrukt. (K)

1196     50   Patriot. Norsk flagg. Hilsen fra Norge. Preg‑ og Lakktrykk?      [ 250] [ 165]

              Udelt adr.side. Til England (Mrs. Rhodes) 1902. (K)

1197     65   Patriot. Norsk splittflagg, med innfelt bilde. Udelt adresse‑    [ 150] [ 132]

              side. Brukt, fra Sverige til Norge 16.4.1905. (K)

1198     10   Patriot. Olav Norges Kronprins. Litet svhv‑bilde, flankert av    [  26] [  24]

              norsk flagg og riksløve (farver), "gull"‑striper. NB! Kortet

              er i dårlig stand; rifter/dårlig hj./brett. Brukt 1906. (K)

1199     15   Patriot. Riksforsamlingen på Eidsvold 1814. Maleri i Stortings‑  [  18] [  17]

              salen, av Oscar Wergeland. Normann A‑102. Ubrukt. (K)

1200     40   Patriot. Stortingspresid. Carl Berner. Svhv Lf. Brukt 1907. (K)  [    ] [    ]

1201     65   Patriot. Tegnet: Båten "Sønner av Norge", folk, norske og        [    ] [    ]

              ett amerikansk flagg. Lf farver. Påskrift (1913/1915 ?). (K)

1202     25   Patriot. Tordenskjold (?) som portrett i norsk flagg. Lf udelt   [    ] [    ]

              adr.side. Privat(?)‑stmp. fors. 2 hj.‑bretter. Brukt 190? (K)

1203     80   Patriot. USA‑kort. Norway, hilsen til Norge, m/dikt. Norsk og    [    ] [    ]

              amerik. flagg. Farve/Lf. Udelt adr.side. Brukt 1906 (frim. pent

              fjernet). Svak brett, hj.slit. Copyright Peterson, Boston. (K)

1204     10   Personer. Tordenskjold. Maleri av B. Denner 1719. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1205     20   Påskekort (S). Jente/tre/gutt. Curt Nyström. 7x10,5 cm.          [  20] [  20]

              Påskrift/adr. i Norge, ikke postgått. (K)

1206     15   QSL‑kort. Tsjekkoslovakia, 1992. Med bilde av Skoda/Fly.  (K)    [  16] [  15]

1207     12   Reinsdyr. Flokk i aftensol på vidda. Små limspor baks. Ubr. (K)  [  50] [  12]

1208     10   Reinsdyr. I fjellterreng, med same. Brukt 1975. Norm. 90‑2. (K)  [  40] [  10]

1209     12   Reinsdyr. Vinter på vidda. Flerbilders. Brukt 1982. (K)          [  40] [  12]

1210     15   Reklame. Jetpak. 3 svenske kort m/fly. Br./ubr. Alle nettb. (K)  [    ] [    ]

1211     10   Reklame. Jetpak. Ubrukt. (K)                                     [    ] [    ]

1212     10   Reklame. Mekanisk fugl? Antatt reklamekort for noe? Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1213     10   Reklamekort bil. Auto Union Dienst. Brukt 1962. (K)              [    ] [    ]

1214     12   Reklamekort bil. Bentley Continental 1955. Svhv 18x13 cm.        [  13] [  12]

              For USA‑markedet.  (K)

1215     12   Reklamekort bil. Jaguar Mark 10. 14x9 cm. Med tekn. info.  (K)   [    ] [    ]

1216     12   Reklamekort bil. Jaguar XJ6 1971 Sedan 23x14 cm. Med div.        [  13] [  12]

              teknisk info. (K)

1217     15   Reklamekort bil. Jaguar XJ6 4.0 Convertible. 20x13 cm. For       [  16] [  15]

              USA‑markedet, tilbud om lån/lav rente frem til 2.10.1998. (K)

1218     12   Reklamekort bil. Jaguar XKE 1971 Coupe 23x14 cm. Med diverse     [  13] [  12]

              teknisk info. (K)

1219     15   Reklamekort bil. Rolls Royce Silver Cloud Sedan. 18x13 cm.       [  15] [  15]

              For USA‑markedet, pris $ 12.800.  (K)

1220     10   Reklamekort bil. Simca 1000. 20x12 cm. For USA‑marked. (K)       [  10] [  10]

1221     12   Reklamekort bil. Simca 1966. 21 x 18 cm. For USA‑marked. (K)     [  10] [  10]

1222     10   Reklamekort bil. Simca 5. 20 x 12 cm. For USA‑marked. (K)        [  10] [  10]

1223     10   Reklamekort for British Leyland bildeler. 24 x 16 cm. (K)        [    ] [    ]

1224     10   Religion. Auftrag der Königl. Museeum Berlin. Svhv Lf ubr. (K)   [    ] [    ]

1225     10   Romantisk. Pike savner sin tidligere mor? Eldre tysk?, engelsk   [    ] [    ]

              tekst. Lf (farve) Ubr. m/påskrift. Litt kant‑/hj.slitasje. (K)

1226     65   Samer. "Sommernatt". Tegning? Svhv. Ubrukt. Harrong,             [ 300] [ 300]

              enerett Anders Tellefsen. (K)

1227     25   Samer. Anders Penta ("Same‑Jakki") med familie. Brukt 1983. (K)  [  75] [  25]

1228     20   Samer. Brudefølge, Kautokeino. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1229     15   Samer. Flerbilders. Med litt engelsk info. Eldre Mittet          [  50] [  15]

              879/30. Farver. Ubrukt. (K)

1230     15   Samer. Gammel same. Ubrukt. Eldre Mittetkort 139/025‑242.  (K)   [    ] [    ]

1231     20   Samer. Gode venner, med reinsdyrkalv. Brukt 1983. (K)            [  80] [  20]

1232     25   Samer. Med info om bosettingsområder til samer/lapper. Litt      [  80] [  25]

              kant‑/hjørneslitasje. Brukt i Sverige 1975. Normann 180‑1. (K)

1233     10   Samer. Same med lasso. Svak hjørneslitasje. Brukt. (K)           [  80] [  10]

1234     20   Samer. Same med reinflokk, 3500 dyr. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)  [ 150] [  20]

1235     18   Samer. Samebarn med sin beste venn. Aune F‑9967‑1. (K)           [    ] [    ]

1236     35   Samer. Samekone, med barn. Eldre Mittet‑kort, farver. Ubr. (K)   [ 150] [  35]

1237     10   Samer. Samepar i brudestas. Ubrukt, med navnestempel             [    ] [    ]

              på baksiden. Svak horisontal bøy. (K)

1238     20   Samer. Samepike med hund. Litt eldre Mittet‑kort, med div.       [  50] [  20]

              info på engelsk. (Farver). Brukt 1950‑tall. (K)

1239     17   Samer. Samepike med reinsdyr. Brukt 1982. (K)                    [    ] [    ]

1240     15   Samer. To venner på vidda. Svhv fotokort, ubr. Oppi 3164‑S. (K)  [ 150] [  88]

1241     15   Samer. Ved teltet. Ubrukt.  (K)                                  [  50] [  15]

1242     12   Statue. Dronning Maud. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

1243     20   Tog (S). 1. svenske enfaslok, 1909. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

1244     10   Tog (S). Avsporing. Sted/tid? Svhv nytrykk. Tekst: "Inte bara    [    ] [    ]

              ledningen utan äfven Lokomotifven spåra ur". Ubrukt. (K)

1245     15   Tog (S). Bergslagernas Järnv. snälltågslok H3 nr. 84. (Vagn‑     [    ] [    ]

              & Maskinfabriken i Falun 1916. Ubrukt. (K)

1246     18   Tog (S). Bergslagernas Järnvägar. Jubileumstog, BJ‑lok 112,      [ 200] [  18]

              111 og 52. Fra Gäteborg Central til Falun. Ubrukt. (K)

1247     12   Tog (S). Drottning Sophias vagn. Ubrukt. (K)                     [ 150] [  12]

1248     10   Tog (S). Første jernbane‑ og postst. Åkersberga. Svhv ubr. (K)   [ 150] [  10]

1249     15   Tog (S). Gefle‑Dala Jernv.klubb. Lok H3 17 v/Falu lokstation     [    ] [    ]

              31.8.1979. Ubrukt. (K)

1250     12   Tog (S). Godståg med 2 Du2 lok v/Tjörnarp. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1251     15   Tog (S). Godståglok (1880) för Bergslagernas J.väg. Ubr. (K)     [    ] [    ]

1252     20   Tog (S). Gotlands Järnv. lok nr. 3 "Gotland" (1878). Ubr. (K)    [    ] [    ]

1253     15   Tog (S). Hg2 656 og 660 med Hg 765, tåg 6735. Tälle Grindar      [    ] [    ]

              1986. Ubrukt. (K)

1254     10   Tog (S). Hjo: Järnvägsparken. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1255     14   Tog (S). Lot  7 kort med tog, svhv + farve. Alle nettbilde. (W)  [  12] [  12]

1256     18   Tog (S). Lot  9 kort med tog etc. Alle på nettbilde. (W)         [  15] [  15]

1257     18   Tog (S). Lot  9 kort med tog/Jernb.st. Alle på nettbilde. (W)    [  15] [  15]

1258     20   Tog (S). Lot 10 kort m/tog/‑tilknytn. Alle på nettbilde. (W)     [  17] [  17]

1259     15   Tog (S). Lot 15 kort med tilknytning til tog. Brukt/ubrukt, 1    [  12] [  12]

              m/brett. Div. motiv. Noen eksempler på nettbilder. (W)

1260     15   Tog (S). Lot 4 kort: ASEA Rz. Forsøkslok, Yo3p 709. Svhv ny‑     [  17] [  15]

              trykk: Od nr. 46 Kiruna 1922/23, D‑lok i Laxå 1925. Ubrukte (K)

1261     25   Tog (S). Malmtog med Dm3‑lok fra Kiruna til Narvik. Med 52       [  21] [  21]

              stk. 4‑akslede vogner, hver med 80 tonn malm. Ubrukt.  (K)

1262     18   Tog (S). Malmtogslok Ma 779 (1904) for Kiruna‑Riksgr. Ubr.(K)    [  15] [  15]

1263     20   Tog (S). Malmtåg med Lapporten i bakgrunden. Brukt 1989. (K)     [ 100] [  20]

1264     10   Tog (S). Museijärnvägen Mariefred‑Läggesta. Ubrukt.  (K)         [    ] [    ]

1265     15   Tog (S). Museiselskapet Jädraås‑Tallås. Jädraås st. 1986.        [    ] [    ]

              Med Lok nr. 4 og sommervogn CN 205. Brukt 1994. (K)

1266     20   Tog (S). Oscar II:s audiensvagn (bygd Berlin) 1874. Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1267     15   Tog (S). Ostexpressen på Skara 1981. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

1268     12   Tog (S). Persontåg Nr. 2671 til Ankarsum 21.197. Brukt 1981. (K) [    ] [    ]

1269     25   Tog (S). Persontågslok litt P nr. 27, lev. 1914 for SJ:s         [    ] [    ]

              første elektrif. linje Kiruna‑Riksgränsen. Ubrukt. (K)

1270     10   Tog (S). Ra 993 "Rapid 9". Märsta 1988. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

1271     10   Tog (S). Salong i drottning Sofias vagn. Brukt.  (K)             [    ] [    ]

1272     10   Tog (S). Siste "Uddeholmaren". Munkfors 13.4.1981. Med info      [    ] [    ]

              og historikk om dette toget. Ubrukt. (K)

1273     20   Tog (S). SJ B 1384 med extra persontåg vid Mormorsgruvan         [    ] [    ]

              6.5.1972. Ubrukt.  (K)

1274     15   Tog (S). SJ N 1169 med persontåg. Enskedebanan 1979. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1275     10   Tog (S). SJ Rc4 1184. Attarp 15.2.1991. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

1276     25   Tog (S). SJ Rc5 1377 i Nässjö. Farveeksperiment for kommende     [    ] [    ]

              høyfartstog. Juni 1985. Ubrukt. (K)

1277     20   Tog (S). SJ S1 1921 i Enköping 4.6.1977. Ubrukt.  (K)            [    ] [    ]

1278     12   Tog (S). SJ S2 1306 i Hagalund 18.11.1972. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1279     10   Tog (S). SJ X9‑elmotorvagnssätt. Kungsängen 1977. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1280     10   Tog (S). SJ's Snabbtåg X2 nr. 2001. Tilv. av ABB. Brukt. (K)     [    ] [    ]

1281     12   Tog (S). Skara Järnv.mus. Ånglok (1937). Kålltorp 1973. Ubr.(K)  [    ] [    ]

1282     10   Tog (S). SSnJ Manövervagn Co 14 (1909). Saltsjöbadens station    [    ] [    ]

              1973. Ubrukt. (K)

1283     25   Tog (S). Stockholm C‑Narvik. v/Vassijauri 30.6.1989. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1284     15   Tog (S). Tp 3508. Extratåg i Åseda 6.5.1978. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1285     15   Tog (S). V.Götl.‑Göteb J.vägars lok 4 (1899) i Hjo. Ubr. (K)     [    ] [    ]

1286     14   Tog (S). X16 973. Ludviks 5.4.1976. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

1287     12   Tog (S). Xoa2p 34. Långängstorp 19.5.1962. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1288     10   Tog (S). Östra Södermanlands Järnväg, museibane. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1289     13   Tog (S). Ånglok CHJ 17. I Gylsboda 10.4.1976. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1290     15   Tog (S). Ångloket "Loke", Galtströms Bruk. M/info. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 

PENGESEDLER                             

1291     10   10 kr. seddel blå "Nansen", serie CT..., div. bretter. (K)       [  50] [  10]

 

BLADER/HEFTER                           

1292     10   Studenterrevyen 1947/Uka47 Fandango. Hefte A5 82 s. Fin st. (W)  [    ] [    ]

1293     25   Mao Tse‑Tung. Mot Liberalismen. Hefte 9,5x14,5 cm, på norsk.     [    ] [    ]

              Utgiver: Forlaget for fremmede språk, Peking. Forside: (W)

 

BILDER/TEGNINGER                        

1294     10   "The Battle of Camperdown" (1799). Maleri, farve på kort (ikke   [ 100] [  10]

              postkort). Medflg. postk. H.M.S. "Victory" liten påskr. Lf. (K)

1295     12   Bentley Continental Saloon. Svhv fotokort 14x9 cm. (K)           [    ] [    ]

1296     10   Båt. "Cinderella". Viking Line. NB! Foto, ikke postkort. (K)     [    ] [    ]

1297     10   Daimler 2,5 l Conquest. Svhv bilde på 13,5x8,5 cm tykt kort. (K) [    ] [    ]

1298     15   Dresden. Hauptbahnfhof. Eldre farvek. (u/trykk på bakside). (K)  [ 100] [  15]

1299     15   Dresden. Rathaus. Eldre farvekort (uten noe trykk bakside). (K)  [    ] [    ]

1300     20   Dronning Mauds kjoler. 5 forskj. kort 10x15 cm, farver. (K)      [  66] [  61]

1301     12   F.N. Roadster Sport 8 cyl. Svhv bilde på kort 18x11,5. (K)       [    ] [    ]

1302     10   Fly. 2 svhv. tegninger/fotopapir? Avro 504 K og Hawker Fury I.   [    ] [    ]

              Begge 10,5 x 7,5 cm. (K)

1303     14   Fly. Taylorcraft Auster V Series J1 ("Autocrat"), 1945.          [    ] [    ]

              Kort ca. 15x10,5 cm med litt teknisk info, uten påskrift. (K)

1304     12   Jaguar XK‑120. Svhv‑bilde på 13,5x8,5 cm tykt kort. (K)          [    ] [    ]

1305     10   Jaguar‑bil. Svhv‑bilde på 13,5x8,5 cm tykt kort. Litt hjørne‑    [    ] [    ]

              slitasje, USA‑produsert. (K)

1306     25   Kort m/bilde av Jaguar E‑type. Baksiden full med tekn. info.(K)  [    ] [    ]

1307     12   Reklame. "Linjeflyg". Kort med småfly SE‑IRX. (K)                [    ] [    ]

1308     10   Vår Frues Kirke, Haugesund. Tegning/maleri?. Kort, ikke p.k. (K) [    ] [    ]

1309     10   Berlin. Schlossbrücke ca. 1910. Svhv kort/bilde, nytrykk. (K)    [    ] [    ]

 

BROSJYRER/KATAL.                        

1310     50   "Frimerkesamleren". Charles B. Middelthon. Bok 16x20 cm, 1942.   [    ] [    ]

              Slitt/flekkete på permer/utvendig, ellers fin stand. Håndbok

              for begynnere og viderekomne. Fortsatt aktuell! Ca. 1/2 kg.

1311     40   Rånåsfoss Kraftverk, Akershus. A4‑hefte om kraftverket, histo‑   [ 200] [  66]

              rie og samfunnet, avsnitt om Glomma med fisk/dyreliv, Stor‑

              Ofsen 1789 etc. 36 sider. Noen netteksempler. (W)

1312     60   Slipp over Norge. A4‑hefte om slipp til Hjemmestyrkene 1941‑45.  [ 120] [ 110]

              Sv.hv. Mange bilder, tegninger, flytyper, våpen etc. 60 sider.

              Litt slitasje/ødelagt helt øverst på ryggen, ellers "som nytt".

              Norsk og engelsk tekst. Noen netteksempler. (W)

 

ALBUM, TOMME. BRUKTE                    

1313     20   4‑rings "FDC"‑perm 23x27 cm. 19 lommer for 4 kort/brev og 3      [  20] [  20]

              "hele" sider for 2 brev. Alle med svart bakgrunn. Ca. 1 kg.

1314     50   Album til Postkort etc. Grønt, ca. 24x14 cm. Med 40 plastlom‑    [  60] [  50]

              mer ca. 20x13 cm åpning oppe. Svarte "skilleblad" i hver lomme.

              Brukt, "vatterte" permer. = Lindner Falzlos‑album? 390 gram.

1315     50   Lindner. Norgesalbum ca. 1942‑75 "Falzlos Album T". Fortrykk,    [    ] [    ]

              horisontale striper for innsetting av merker/miniark. Noen få

              Tjeneste/Porto. "Vattert" 18‑ringspermer. Ca. 2,2 kg.

1316    150   Lindner. Norgesalbum i 2 permer, "Falzlos Album T". Fortrykk,    [    ] [    ]

              horisontale striper for innsetting av merker/miniark. Til 1989/

              NK 1085 m/Tjeneste/Porto. "Vattert" 18‑ringspermer. Ca. 5,5 kg.

1317    175   Lt Norgesalbum, Vriperm Perfect. Grønt, "vattert", blanke        [ 175] [ 175]

              klemlommer. Ark 1980‑2017. Med kassett. "Som nytt". 3,7 kg.

1318    150   Lt Norgesalbum. Perfect Vriperm. Grønn "Vattert". Ark til 1986.  [    ] [    ]

              Med "Typer/Plater". Uten Tjeneste/Porto. Klare lommer på de

              fleste sidene, utenom noen av de første og plater. Ca. 2,3 kg.

1319     50   Lt SF Norgesalbum. Grønt, "vattert". Klare innst.lommer. Ark     [    ] [    ]

              til 1969, uten Tjeneste/Porto. Ca. 1,5 kg.

1320     50   Lt‑Perm, kraftig (burgunder) ringperm (4 hull) m/18 klare ark    [ 161] [  50]

              m/plass til 4 ev. 8 kort+ 1 ark for 2/4 større kort. Ca. 1,3 kg.

1321     25   Postkortalbum. 21x13 cm. 38 dobb.lommer 17,5x12 cm m/svart sk‑   [    ] [    ]

              illeark=til 76 kort, åpn. oppe. 1/2 kg. Noen lommer "reparert".

1322    100   Postkortpermer. 3 stk. svenske m/tils. ca. 115 ark m/plass       [ 120] [ 100]

              til 4 stk. kort 10x15 cm på hver side (= 920 plasser). 32 ark

              er klare, øvr. med hvit "skille" mellom for‑/baks. Ca. 4 kg.

1323    175   Schaubek Norgesalbum. Med "skruer". Tykk perm, blå m/"tekstil"?  [    ] [    ]

              utvendig. Klare klemlommer, også for miniark. Ark 1945‑2017.

              (Uten kassett). Meget pent brukt, "som nytt". Ca. 3 kg.

1324     20   4‑rings blå "vattert A4"‑perm. 20 ark m/4 lommer 19,5x13 cm +    [    ] [    ]

              6 ark med 2 lommer 19,5x26. Alle m/svart bakgrunn. Ca. 1,3 kg

 

INNSTIKKSBØKER BRUKTE                   

1325     15   Innstikkbok. NF‑101T 16,5x21 cm rød 16 s. m/6 striper. Hvit      [  15] [  15]

              kartong. Skilleark. Et par småflekker bakside. Ca. 320 gram.

1326     60   Innstikksbok A4, 30 s. Svarte ark, 9 striper hver side. Dob‑     [  60] [  60]

              belte skilleark. Rød, Post‑merke. Fin stand. Ca. 1 kg.

 

MUSIKK                                  

1327     10   CD. 2 stk.: Julio Iglesias "1100 Bel Air Place" 10 melodier.     [    ] [    ]

              The Platters "Unchained Melodies" 20 melodier. Litt cover‑slit.

1328     15   CD. 4 stk.: Paul Young/The Crossing. Wig Wam/Hard to be a        [    ] [    ]

              Rock'n Roller. Reggae. Glory! Glory!/Man. United (ødel. cover).

1329     15   CD. 5 stk.: Lou bega/A little bit of Mambo (m/M. No.5). Ricky    [    ] [    ]

              Martin. Aldri Alene/(religiøs?). Johnny Logan. Julio Iglesias.

1330     10   CD. Elton John "Made in England". 11 melodier. Med Believe,      [    ] [    ]

              Please, Made in England, Lies, Blessed, House, Cold, Pain etc.

1331     10   CD. Elton John. 3 sanger, In loving memory of Diana. Candle in   [    ] [    ]

              the wind. You can make history. Something about the way you...

1332     10   CD. Kurt Nilsen. "Push push". 10 melodier.                       [    ] [    ]

 

JULEMERKER.                             

1333     15   Julemerke Norges Røde Kors. Ukjent år. Ustemplet (ubrukt?). (K)  [    ] [    ]

1334     30   Julemerker etc. 17 forskjell. NKS: 1931 52 56 72 80 84 85. Rø‑   [  36] [  36]

              de Kors: 6 forskj. Kreft: 3. Sv."På Post". Br./ubr. Nettb. (K)

1335     30   Julemerker etc. 18 forskjell. NKS: 1946 49 52 58 71. Kreftfor.   [  36] [  36]

              Selvhjelpforen. Folkehj. R.Kors. 3 DK. Br./ubr. Alle nettb. (K)

 

ETIKETTER                               

1336     10   DK. Skagenmærket 1991. Skagen Y's Men's Club. Helark ** 32       [    ] [    ]

              etiketter. For humanitært arbeide.  Nettbilde.  (W)

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1337     40   Div. rundstempl. Norge (1960‑80 tall?). 20 blokk ** 1ø Posth.    [    ] [    ]

              NK 237, noen få skadet. 8‑blokk NK 1155 rundst. 1997. Brev/

              helsak DK 30ø brukt 1959. Nettbilde. (W)

1338     10   FN‑USA. Lot 3 Miniark ** Afa 90, 155, 190.                       [    ] [    ]

1339     10   Lot 9 stk. FFC/Jub.flyvn. etc. fra Sverige 1967‑80. 1=Lufthansa  [  11] [  10]

              8.4.80, øvr. SAS. 2 stk. 4.11.67 m/div. frank. (Har flere obj.)

1340     30   Lot. 20 brev 1950‑t./nyere, N: Mest div. Posth.mrk., noen        [  26] [  26]

              4‑bl. 1 rek. til DK. 1 m/stmp. Dragsland (nedl. ‑74). FDC

              med 520 + 524. Julekort 1966 (m/NK 579). DK FDC 4‑bl. Afa 377.

1341     10   Realisasjon. 10 Postkort div. land/motiv, noen få bunter (Olav   [  15] [  10]

              kr.‑verdier ståltr. + Spania), 10 forskj. FFC etc (SAS 70‑t.),

              noen stemplet og ** Off.sak + litt diverse.

1342     25   Rotelot. FN miniark, 4‑bl. DK, merkater Jesuskirke 1986, 55ø     [  21] [  21]

              OL ** (409), 7.sans 1949, små fotos svhv (tidl. 50‑t.?), post‑

              /julekort, FFC, "minikonv." 1949, ubr. Quislingmrk. med

              dårlig bakside, Lover for Sarpsb.fil.kl. 1941 etc. Eks.: (W)