A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 115.  Budfrist: 9. des. 2021

 

VIKTIG: Corona‑situasjonen får ingen følger for auksjonen som kun er

skriftlig, og avholdes som planlagt for mottatte bud.

 

Bud må være mottatt pr. post eller mail innen Torsdag 09/12/21 kl. 24.00.

 

Bruk gjerne e‑post, du kan også ringe (90 69 45 13) ‑ mellom 10.00‑21.00,

men IKKE SMS, MMS eller Tekstmeldinger på telefonen!

Ta hensyn til at posten kan ta mange dager!

Sender du på e‑post, returnerer vi en kort bekreftelse på at budene er mottatt.

 

Oppdatert: 04/12/21 kl. 10:02:26.

Neste oppdatering: Tirsdag 7. desember

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden. Det er flere sider, bla til ønsket

    nummer ‑ eller tast inn nummeret (3 sifre, eks. obj. 21 = 021) i

    feltet "Søk etter objekt". Klikk på bildet for å forstørre det.

 

    Forsidebildene er også under respektive nr. (vanligvis i større format).

    Helt til sist på bildesiden ligger også vår side med div. info og vårt

    Auksjonsreglement/‑betingelser, og bilde av forsiden på katalogen..

 

Det er nå intet gebyr ved tilslag, kun 15 % provisjon på tilslags‑

summen, og gjeldende portosats. Du kan by ned til 80 % av utrop,

men minstebud er 10 kr. (Objekter med utrop 10 kr. er ofte realisasjoner,

rotelots etc.). Gitte bud som er for lave, blir satt til det lavest mulige.

 

Reduksjon til ca. 10 % over nest høyeste ved flere bud over utrop.

Kun ett bud over utrop: Objektet går for utropspris. Ved bud kun under utrop:

Går til høyeste. Bud kan sendes pr. e‑mail, brev, ev. pr. telefon.

 

Beløpet i hakeklammer [ ] er høyeste bud så langt, er "tom" uten bud.

 

Du kan som før gi bud med forbehold om Max tilslagssum, alternative bud etc.

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

For svenske og danske kunder: Merk at vi ikke lenger har kontoer i utlandet.

Utenlandske kunder må heretter gjøre opp regningene ved å sende oss norske sedler.

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., vi betaler portoen.

(Minste kjøp/fakturasum er 30 kr.).

Klikk på "Salgsliste" (= Ny Liste nr. 103, som erstatter tidligere lister).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

Minstebud er 10 kr.!  

 

NB! P.g.a feilbestilling har vi noen få nye Norgeskatalogens Postal III til salgs.

    Leveres til 400,00 (ordinær pris Kr. 425,00), uten noe tillegg for porto, gebyr eller provisjon.

 

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 04/12/21 kl. 10:02:26          Høyeste

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:

====== ======  ======================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET                 

─────────────────────────────────────────────────────

   1    250      1. 4 skill. Våpen. 1‑rings, noe utflytende Hønefos ?          []

              Litt avsmittet skrift på baksiden. (K)

   2    400      1. 4 skill. Våpen. Litt utydelig 3‑rings. (K)                 []

   3    175      2. Oscar I. 2 skill. gul. Del av rundst. 1865. (K)            []

   4    150      2. Oscar I. 2 skill. gul. Litt svakt 3‑rings 48/Drammen. (K)  [350]

   5    150      2. Oscar I. 2 skill. gul. Svakt rundstempel. (K)              []

   6     90      3. Oscar I. 3 skill. grå. Molde 1862. (K)                     [125]

   7     15      3. Oscar I. 3 skill. grå. Rundst. 30.5.1862. Med brett og     []

              liten rift øvre venstre hjørne. (K)

   8     70      3. Oscar I. 3 skill. grågrønn. 3‑rings 48 (Drammen). (K)      [200]

   9     35      4. Oscar I. 4 skill. blå. Del av flere rundstmp. (K)          []

  10     25      4. Oscar I. 4 skill. blå. Svakt rundstempel. (K)              []

  11     85      5. Oscar I. 8 skill. rød. Berg(en) 7.11.1859. (K)             []

  12     60      5. Oscar I. 8 skill. rød. Del + snei rundstempel.  (K)        [60]

  13     50      5. Oscar I. 8 skill. rød. Kraftig Christianiastmp. 1860. (K)  [50]

  14    200      6. Våpen 1863. 2 skill. gul. Snei + del av rundstempel.  (K)  [600]

  15     30      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Del av rundstempel.  (K)         []

  16     25      8. Våpen 1863. 4 skill. mørk blå. Del av fet r.st. 1865. (K)  []

  17     90      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Litt kraftig rundst. (K)    []

  18     45      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Noen ujevne tg. (K)         []

  19    125      9. Våpen 1863. 8 skill. blekrosa. Utydelig rundstempel.  (K)  []

  20    150     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Del av litt kraftig r.st. (K)  []

  21     90     10. Våpen 1863. 24 skill. brun. Noen korte hjørnetg. (K)       []

  22     75     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart.  (K)                       []

  23     85     11. Våpen 1867. 1 skill 1 gråsvart. Utydel. rundst. 1870. (K)  []

  24     80     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul.   (K)                           []

  25     85     12. Våpen 1867. 2 skill 2 gul. Snei/flekk av rundst.  (K)      []

  26    115     13. Våpen 1867. 3 skill 3 fiolett. Litt ujevne tagger. (K)     []

  27     18     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå.  (K)                            []

  28     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Del av utydelig rundst.         []

              Bakside med noen svake flekker. (K)

  29     10     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Litt ujevne tagger. (K)         []

  30     85     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rosa. (K)                            []

  31     15     15. Våpen 1867. 8 skill 8 rød. 5 mm rift i nedkant. (K)        []

  32     85     16. Posthorn 1 skill. (mørk?) grønn. (K)                       []

  33     90     16. Posthorn 1 skill. grønn. Del st. 7.7.1878.  (K)            []

  34     10     16. Posthorn 1 skill. gulgrønn? Liten tynn flekk baks. (K)     []

  35     50     17. Posthorn 2 skill. blå. Stemplet 14 I 01 (?). (K)           []

  36    110     17. Posthorn 2 skill. blå. Type? Anelse ujevne tagger. (K)     []

  37     20     18. Posthorn 3 skill. rød. Christiania‑stempel opp/ned. (K)    []

  38     12     18. Posthorn 3 skill. rød. Del av rundstempel.  (K)            []

  39     35     18. Posthorn 3 skill. rød. Egersund 21.4.1876. (K)             []

  40     20     18. Posthorn 3 skill. rød. Stempel Vaage opp/ned. Litt         []

              avsmittet skrift/stempel? på baksiden. (K)

  41     70     19. Posthorn 4 skill. blek fiolett. (K)                        []

  42     70     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Type? Gråaktig flekk og div.    []

              flekker (fra stempler?) på forsiden. (K)

  43     70     19. Posthorn 4 skill. fiolett. Type? Tynn flekk. (K)           []

  44     50     20. Posthorn 6 skill. brun. Noen "butte" tagger. Litt          []

              (svakt) avsmittet blekkskrift på baksiden. (K)

  45     50     20. Posthorn 6 skill. brun. Noen ujevne tagger. (K)            []

  46     50     21. Posthorn 7 skill. brun. Mulig liten tynn flekk øverst      []

              på baksiden. (K)

  47     60     24. Skrav. Posth. 5ø blå. 3 merker/forskjell. farver, alle =   []

              ligg. vannm. Ikke typebestemt. Antatt at alle 3 er NK 24. (K)

  48     10     25. Skravert Posth. 10ø rød. (25 Iy ?). Annulert med           []

              blekk‑X. Horisontal brett i nedre kant. (K)

  49     15     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Pakkestempel 1900. (K)              []

  50     15     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Svakt rundst. Litt avsmittet        []

              blekkskrift baksiden.  (K)

  51     30     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del av pakkestempel. (K)           []

  52     10     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Innhakk nedre kant. Manglende      []

              tagg n.h.hj. Tynn flekk? Fint r.st. Christiania Pakkepost. (K)

  53     40     34. Oscar II. 2 kr. rød. Bergenstempel + snei. (K)             []

  54     30     34. Oscar II. 2 kr. rød. Rundstemplet Christiania.  (K)        []

  55     60     34. Oscar II. 2 kr. rød. Stmp. Lillehammer 12 IX 85? (K)       []

  56     10     48 I og II. Provis. 2/12ø brun og oransjebrun.  (K)            []

  57     35     65. Knudsen Grovtg. 1ø brungrå. Utydelig rundst. 1898. (K)     []

  58     15     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. 2 stk.   []

              Christiania‑stempler opp/ned. Litt uvanlig som par?  (K)

  59     10     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. 2 stk.   []

              Christiania‑stempler + snei. Litt uvanlig som par?  (K)

  60     15     84 X. Knudsen Fintg. 60ø. Liggende vm. Rundst. opp/ned. (K)    []

  61     15     84 Y. Knudsen Fintg. 60ø blå, stående vannm.  (K)              []

  62     60     85. Kroneprovis. 1 kr./2 skill. gul. Type? Ujevne tagger. (K)  []

  63    150     86. Kroneprovis. 1,50 kr./2 skill. gul. Type? Del r.stmp. (K)  []

  64    125     87 I. Kroneprovis. 2 kr./2 skill. gul. Rundst. 16 IV 06. (K)   [250]

  65     15     88. Provis. 30ø/7 skill. Del av 2 rundstempler. (K)            []

  66     40     89. Haakon "Små Perler" 1 kr. grønn. Del + snei av litt        []

              utflytende rundstempel.  (K)

  67    150     90. Haakon "Små Perler" 1,50 kr. blå. Del kraftig pakkest. (K) []

  68     90     91. Haakon "Små Perler" 2 kr. rød. Stemplet Trom.. 5 X 15.     []

              Nedre, høyre hjørnetagg mangler. (K)

  69     15     92b. Provis. 15ø/4 skill. blekfiolett. Stempl. 1909.  (K)      []

  70     10     99 B. Posthorn 1909. 5ø grønn, utagget høyre side. (K)         [20]

  71     10     99 B. Posthorn 1909. 5ø grønn, utagget venstre side. (K)       [20]

  72     15     99 D. Posthorn 1909. 5ø grønn, utagget høyre og under. (K)     [35]

  73     15     99 D. Posthorn 1909. 5ø grønn, utagget venstre og under. (K)   [50]

  74     15    100 B. Posthorn 1909. 10ø rød, utagget høyre side. (K)          [30]

  75     15    100 B. Posthorn 1909. 10ø rød, utagget venstre side. (K)        [30]

  76     25    103 D. Posthorn 1909. 20ø blå, utagget høyre og under. (K)      [40]

  77     25    103 D. Posthorn 1909. 20ø blå, utagget venstre og under. (K)    [40]

  78     20    110‑13. Haakon kroneverdier. 2 stk. 1 kr. (mørk og lysere       []

              grønn), 1 stk. 1,50 2 og 5 kr. Alle del av rundstempel. (K)

  79     10    117. Provis. 5/25 Posthorn. 2 merker, farve./papirnyanser? (K)  []

  80     25    127 R. Løve 1922, 20ø rødfiol. 4 stk. fra rull. På 2 klipp.     []

              Begge klippene på nettbilde. (K)

  81    150    130‑36. Polmerker, 7 forskjellige. Varierende stempling.        []

              2‑øren med litt "skadet" haleror? (K)

  82     50    137‑40. Svalbard, 4 forskjellige. Varierende stempling.  (K)    []

  83     45    137‑40. Svalbard‑serie. Alle med del av rundstempel, bra        []

              tagging og kun svakt usentrert. Bra serie. (K)

  84     16    137. Svalbard 10ø grønn. Oslo/Br. 17 X 25 1‑5. (K)              []

  85     30    155 I og II. Uftpost 45ø. Svak hhv. tydelig rammel. R.st. (K)   []

  86     30    156‑58. Løveprovisorier. 20/25 30/45 og 30/45.  (K)             []

  87     10    169 X. Portoprovis. 50ø karm.brun. Mask.st. 1 svak tagg. (K)    []

  88     10    170. Portoprovis. 100ø gul. Snei/del 2 rundstempler.  (K)       []

  89     10    171. Portoprovis. 200ø blåfiol. Sentr. ned t.h. Del rundst. (K) []

  90     12    176. Provis. 14 øre 14/2 skill.2 gul. Del rundst. (K)           []

  91     15    184. Radium. Rundst. Oslo 8.9.37. (K)                           []

  92     65    193‑96. Nansen 1935. 4 forskjellige. Varierende stemplin. (K)   [130]

  93     25    194. Nansen 1935. 15+10ø. Sidev. rundst. Skreia 5 VI 38. (K)    []

  94     60    213‑16. Haakon 1937. 1 ‑ 1,50 ‑ 2 ‑ 5 kr. Alle nettbilde. (K)   []

  95     15    229‑32. Løve kronemerker. Alle del/‑er av r.st. Nettbilde. (K)  []

  96     12    232. Løve Kronemerke. 5 kr. fiolett. Del av rundst. (K)         []

  97     30    233‑36. Nansen 1940. Alle med del av rundst. (K)                []

  98     15    254. Hålogaland. Del rundstempel i n.h.hjørne. (K)              []

  99     12    254. Hålogaland. Snei (svakt) rundstempel. (K)                  []

 100     12    255‑58. Redn.selsk. 1941. Alle del av rundst., nettbilde.  (K)  []

 101     40    267. V‑merke m/vannm. 14ø orange. Del av rundst. u/dato. (K)    []

 102     15    269. V‑merke m/vannm. 30ø blå. Del + sneier rundstmp. (K)       []

 103     35    271. V‑merke m/vannm. 40ø mørk grå. Del av rundstmp. (K)        []

 104     10    275. V‑merke u/vm (antatt). 2ø brun. Del av rundst. u/dato. (K) []

 105     12    278. V‑merke u/vm (antatt). 7ø grønn. Del av "V/krans". (K)     [35]

 106     45    280. V‑merke u/vm. 12ø fiolett. Snei rundstempel. (K)           []

 107    150    289‑92. V‑merker Løve 1‑5 kr. Alle m/del av rundstempel. (K)    []

 108     30    293. Hvit V. 10ø grønn. Snei av Schweizerstempel. (K)           []

 109     15    294‑99. Sturlason. Alle rundst. 20ø Gimsøysand. Alt nettb. (K)  []

 110     70    300. Quisling 20+30ø. Del rundst. ‑‑en 24.7.42. (K)             []

 111     70    301. Quisling 20+30ø 1‑2‑1942. Del rundst. ‑‑okmark‑‑. (K)      []

 112     20    302‑05. Nordraak. Alle del/snei av rundst. Nettbilde. (W)       []

 113     15    306. Quisling 20+30ø Rikstinget. Del av maskinstmp. (K)         []

 114     15    312‑13. Nordkapp 1943. 20 og 30ø m/tillegg. Del r.stmp. (K)     []

 115     18    318. Frontkjemper, 20+30. Del av rundst. (K)                    []

 116     26    319‑21. Landshjelp 1943. Alle del/snei rundstempel. (W)         []

 117     25    322‑24. Krigsforlis. Alle del av rundst. Kristiansand,          []

              15ø m/dato ‑‑.12.44. (W)

 118     30    326‑29. Landshjelp 1944. Alle m/del av rundst. Nettbilde. (W)   []

 119     10    359‑69. Postjub. 1947. 11 forskjell. Alle m/del av rundstmp.    []

 120     25    386‑87. Polio 1950. 25 og 45ø m/5ø tillegg. (K)                 []

 121     40    407‑09. OL‑merker. 15/30/55ø med tillegg. (K)                   []

 122     75    415‑17. Nordkapp 1953. 20/30/55ø med tillegg. (K)               []

 123     35    429. Norwex 30ø. Snei av svakt rundstempel.  (K)                []

 124     12    441‑42. Märtha 35 og 65ø. Begge med del av rundstempel.  (K)    []

 125     30    446‑47. Nordkapp 1957. 35+15 og 65+25ø. Del av rundstmp. (K)    []

 126     30    479‑80. Blomster 1960. Begge med snei av rundst. (K)            []

 127     50    483‑84. Flyktning 1960. Begge med del av rundstempel.  (K)      []

 128     30    485‑89. Skibsmotiver 1960. Alle del av rundst., alle nettb. (K) []

 129     50    941 II. Olav 50 kr. På postklipp, sammen med 10 og 20 kr.       []

              Harald (1180 og 1181). Stmp. Brakerøya/Drammen 16.03.94. (K)

 130     40   1317 y. Jul 1997 3,70 fosfor. 16.12.97 på C6‑konv. (Tine). (W)   []

 131     18   1531. Valentin 2004. 2 merker, loddrett m/Bjørnsonvignett i      []

              midten. Maskinstmp. Vestfold G PT. På klipp. (Nettbilde). (K)

 132    100   P  7 (antatt). Grovtagget 20ø blå. Vannm.st. 3. (K)              []

 133     30   P 16. Porto Å Betale. 100ø gul. Del av rundstempel. (K)          []

 134     60   P 17. Porto Å Betale. 200ø blåfiol. Snei stempel + stempel‑      []

              flekk på øvre, venstre hjørnetagg. (K)

 135     20   T  11. Off.sak Offset. 7ø gulorange. Svakt Ski 18 X 35. (K)      []

 136     10   T  19. Off.sak Offset. 70ø gråbrun. Snei rundst.‑‑filateli‑‑ (K) []

 137     10   T  20. Off.sak Offset. 100ø blåfiolett Snei rundst. (K)          []

 138     25   T  24. Off.sak Boktrykk. 15ø oliv. Del av m.st. Maudmerker. (K)  []

 139     50   T  55. 35ø fiol. Solkors. Meget svakt spor av rundstempel. (K)   []

 140     20   T  92. Off.Sak Vanl. papir. 75ø brunfiol. Del av rundst. (K)     []

 141     20   T 111. Off.sak dyptr. fosforesc. 90ø gul. Snei 2 rundst. (K)     []

 142     15   T 122. Off.sak Offset. 40ø grønnoliven. Snei rundstempel.        []

              3 små svake, mørke flekker baksiden. (K)

 143     15   T 124. Off.sak Offset. 60ø gråblå. Snei rundstempel. (K)         []

 144     18   T 125. Off.sak Offset. 70ø brunrød. Snei rundstempel. (K)        []

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                     

─────────────────────────────────────────────────────

 145     10    110. 1 kr. grønn Haakon 1910‑18‑utg. 1 bunt, antatt à 100.      []

 146     10    631. Olav 20 kr. ståltrykk. Vel 40 stemplet, på klipp, ves.     []

              postklipp 80‑90 tall, ofte sammen med andre merker. Typer?

 147     10    9 bunter Off.sak. NK T: 42 44 64 73 82 89 (2 stk.) 104 131.     [10]

              NK‑nr. er påført buntene, forbehold om riktig m.h.t. vannm.

 148     20    9 bunter. Bl.a. NK 702 717 729 935 1716 1726 1746. à 100 ?      []

 149     20   11 bunter. Bl.a. 1 og 7ø Posthorn, NK 397, 413, 434, 453, 1136.  [450]

 150     20   13 bunter. Bl.a. 15ø brun Posth. dyptr., 15 oliv og 25ø or.rød   []

              Løve, NK 397 (84 stk. som par), 434, 465. Fleste à 100 ?

 151     10   16 bunter, 14 forskj. Ves. etterkrigs ståltrykk/bruksmerker?     []

 152     10   18 bunter, 15 forskj. Ves. etterkrigs ståltrykk/bruksmerker?     []

 153     10   22 bunter, 15 forskj. Alle bruksmerker Ståltrykk: Posthorn,      []

              Bygninger, Helleristn., Ornament, Harald, Røyskatt. 1‑2 av hv.

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET             

─────────────────────────────────────────────────────

 154     15   1228. Frigjøring 4,50. 4‑blokk, øvre venstre hjørne med NK‑nr.   [40]

              Sentrert sideveis stempel 2020. På klipp. (K)

 155     10   1891. Posthorn 70 kr. 4‑blokk. Nær sentrert utyd. rundstmp.(K)   [40]

 156     10   Lot 5 stk. 4‑blokker, rundst. NK 931‑32, 987, 995, 1002, 1003.   []

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.               

─────────────────────────────────────────────────────

 157     10    100. Posth. 10ø rød. Rød trekant til høyre for store 10.        []

              NB! Med tynn flekk, og ujevne tagger. (K)

 158     10    100. Posthorn 1909. 10ø rød. Tynn linje mangler over G. (K)     []

 159    400    1949. Jul/Nisse aker. A Innl. Farvefeil. Mangler gulfarve?      []

              Medfølger ordinært merke til sammenligning. (K)

 160     50    305 v1. Nordraak 30ø. Utvekst på O i SOM. (K)                   []

 161     15    469 v2. Olav dyptr. 1 kr. grønn. Flekk t.v.for ordensbånd. (K)  []

 162     10    469. Olav dyptrykk 1 kr. grønn. Flekk i pannen (som på          []

              variant v1, men uten strek i marg ut for 1‑tallet). (K)

 163     10    810 (y1 ?). Posthorn 80ø brun. 3‑stripe på klipp, ett av        []

              merkene med noen brune streker i øvre marg. (K)

 164     30   BL   1 v1 Posthornjub. Farvestrek i annen O i posthorn.          []

              Ordinært sentrert rundstmp. Oslo/Tåsen 6.5.72 (= utgiv.dag).

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

─────────────────────────────────────────────────────

 165     40   V‑merker. 2, 3 og 10ø. Skal være med vannm., men vanskelig       []

              å se/få bekreftet, og følgelig ingen garanti. (K)

 166     40   V‑merker. Med vannm.: 261 264 265 268b 270 273. (1 5 7 15 35     []

              60ø). + medf. 15ø m/flekk m/u vannm.? Alle del r.st. Nettb. (W)

 167     50   Lot 10 stk. Portomerker "At Betale". 1 stk. 15 og 50ø. 2 stk.    []

              4ø. 3 stk. 1 og 10ø. Ikke typebestemt. Alle på nettbilde. (K)

 168     80   Lot 14 V‑merker. 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30 35 40 50 60ø. "V"‑     []

              stmp./del rundst. Antatt (fleste?) uten vm. Alle nettbilde. (W)

 169     15   Lot 5 stk. Stolpe 10ø rød, 21 mm. Ikke type‑/nr.‑bestemt! (K)    []

 170     10   Lot 7 stk. Posthorn Grovtagget. 5ø grønn (2 stk.), 10ø rosa og   []

              karmin, 20ø blå (3 stk.). Ikke sjekket/bestemt trykkeri. (W)

 171     40   Lot vel 100 dels etterstemplet, flere bra/prakt/lux stemplet.    [80]

              Noen svake stempler. Mange på klipp. Noen eks. på nettbilde.(W)

 172     50   Skanfilalbum for Norge, med NK‑nr. Blanke klemlommer. Til ca.    []

              2008. Inneholder knapt 300 merker, mest ordinært. Ca. 2 kg.

 

NORGE BY/LOKAL/PRIVATPOST                 

─────────────────────────────────────────────────────

 173     10   Lokalpost Kongsberg. Kr. 8,00 ** Chr. 7. stoll 1782. (K)         []

 174    125   Svalbard. Privat turistmerke E 12. 5ø blå *. Ubrukt, med lim     [250]

              og hengslerester. (K)

 

NORGE DIVERSE                             

─────────────────────────────────────────────────────

 175     65   Merkat/Etikett. "Norge 1814‑1914. Jeg vil værge mit land" +      []

              norsk flagg. Ustemplet. (K)

 

NORGE STEMPLER                             

─────────────────────────────────────────────────────

 176     18     50. 20 mm Posth. 2ø brun. Hullstempel Odnæs 6 X 1892 (?). (K)  []

 177     10    108. Posth. 50ø karm.brun. Bergen/Nordnes 2 VIII 32. Med        []

              brudd i tynne linje rett over Norge? (K)

 178     10    150. Løve 1926. 35ø fiolett. Bjellandsnes 20‑6‑37.  (K)         []

 179     12    208. Løve 35ø fiolett m/vm. Berlevåg 18 12 40. (K)              []

 180     20    208. Løve 35ø fiolett m/vm. Strømmen 17 10 40. (K)              []

 181     10    296. Sturlason 20ø rød. Tofte i Hurum 25.7.42. (K)              []

 182     10    904. Tofte/Dovre 2 kr. rød. Bergen/Sentrum 27, 11.1.01. (K)     []

 183     10   1104. Johan Svendsen 15,00. Kristiansand 31.08.21.  (K)          [30]

 184     25   1487. Landstad 5,00. Førde/6800 6.12.02.  (K)                    [37]

 185     20   1950. Dvergfalk 20 kr. Vika/Oslo 27.02.20.  (K)                  [37]

 186     10   2045. Pether I øy. 45 kr. Kragerø 15 jun 2021. Rundstempel,      [50]

              med svakt gjennomslag til baksiden. (K)

 187     20   2052. Dovrebanen/Snøhetta. I‑20g. Strømsø Drammen 16 09 21. (K)  [60]

 

NORGE SPESIAL‑/SÆRSTEMPLER                

─────────────────────────────────────────────────────

 188     25   Norges Luftsportforbund 100 år 2009. Postenkonv. m/forbunds‑     [50]

              "logo" og særst. på Personlig frim. med motiv gammelt fly. (K)

 

NORGE LOT STEMPLER ETC.                    

─────────────────────────────────────────────────────

 189     15   12 merker. Dels flott plassert stmp., noen prakt/lux. 1 løst,    []

              øvrige på klipp, noen m/fint sidestempel. Alle nettbilde. (W)

 190     15   13 merker. Dels flott plassert stmp., noen prakt/lux. 1 løst,    []

              øvrige på klipp, noen m/fint sidestempel. Alle nettbilde. (W)

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.               

─────────────────────────────────────────────────────

 191     18   Feltpost 100. 4.12.11. På 1776 NIF 14 kr. På klipp, med          []

              del av sidestempel. (Nettbilde). (K)

 192     20   Oslo‑Trondheim. T 406. 20.6.48. Liten konv. m/innhold. (K)       []

 

NORGE MASKINST. MED TEKST                 

─────────────────────────────────────────────────────

 193     20   TMS  15: Støtt norsk arbeid. Skien 17 II 32. Med 20ø Løve,       []

              liten konvolutt. Oslo 1Tur 18.2.32 på bakside.  (W)

 194     12   TMS  76: Maud‑frim... Oslo 1.11.39. Forretn.konvolutt "C6"       []

              til Sverige, med 7ø grønn Posth. (201). (K)

 195     10   TMS nr. 564. "Kristiansand Norges ferieby nr. 1". 3 klipp, på    []

              hhv. NK 1398 (sprayboks), 1410 (roser) og 1413 (neverboks).

 196     10   TMS nr. 564. "Kristiansand Norges ferieby nr. 1". 3 klipp, på    []

              hhv. NK 1410, 1411 (roser), og 1413 (neverboks).

 197     15   TMS  81: "V" i krans, Oslo 1941. Brev m/2 stk. 10ø V.  (K)       []

 198     10   TMS  99: H7‑lotteriet. På kort til lotteriet m/20ø Olav 347. (W) []

 

NORGE MINISTEMPEL                         

─────────────────────────────────────────────────────

 199     10   Ministempel. Oslo Bko 2 X 30. På 145, 20ø rød Løve 1926.  (K)    []

 

NORGE T‑STEMPLER                          

─────────────────────────────────────────────────────

 200     15   T‑stempel i ring. På 12ø Posth./101, uten andre stempler.  (K)   [45]

 201     10   T‑stempel. I ring. På 145, 20ø rød Løve 1926 (u/andre st.) (K)   [35]

 

NORGE PORTO/ETIKETT ETC.                  

─────────────────────────────────────────────────────

 202     15   Portoetikett. 7 stk. PiB på klipp: 121437 121481 122461 123299   []

              124648 125562 125699. 6 forskj. pålyd. (+ 2 m/utyd. PiB‑nr).(W)

 203     15   Portoetikett. 8 stk. PiB på klipp: 121180 121458 122585 122775   []

              124587 124648 124900 125538. Forskj. pålyd. (+ 1 utyd. nr.). (W)

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **             

─────────────────────────────────────────────────────

 204     10     48 II ** Provis. 2/12ø or.brun. Postfrisk.                     []

 205     30    217‑19 ** Turist med vannm. 15/20/30ø, postfrisk                []

 206     15    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskjellige, postfrisk.          []

 207     10    290 ** V‑merke 1,50 blå. Postfrisk.                             []

 208     13    300/301/306/309/310 ** Quisling. 5 forskjellige postfrisk.      []

 209     10    302‑05 ** Nordraak 10/15/20/30ø. Postfrisk                      []

 210     10    311‑13 ** Nordkapp 1943, uten vannm. 15/20/30ø postfrisk.       []

 211     10    319‑21, 322‑24, 326‑29 ** Landshj. 1943+1944 + Krigsforlis.     []

 212     10    331‑38 ** Londonutgave, 8 forskjellige, postfrisk.              []

 213     10    338 ** Londonutg. 1945, 60ø gr.blå. 6 merker i 3x2‑blokk.       []

 214     10    345‑48 ** Kronprins Olav 10/15/20/30ø. Postfrisk.               []

 215     10    377‑79 ** Kielland 25/40/80ø Postfriske.                        []

 216     15    394 ** Haakon 25ø grå. Postfrisk                                []

 217     10    395 ** Haakon 30ø grå. Postfrisk                                []

 218     16    397 ** Haakon 35ø karminbrun. Postfrisk                         []

 219     18    402 ** Haakon 60ø grønnblå. Postfrisk                           []

 220     17    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.           []

 221     10    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. Postfrisk.                        []

 222     60    415‑17 ** Nordkapp 1953, 20/30/55ø. Postfriske.                 []

 223     26    436 ** Haakon 70ø brunoliv. Postfrisk                           []

 224     10    446 ** Norkapp 1957. 35ø vinrød, postfrisk.                     []

 225     10    461 ** Olav 50ø olivengul.                                      []

 226     10    462 ** Olav 50ø rød, postfrisk.                                 []

 227     10    464 ** Olav 60ø blåfiolett                                      []

 228     10    466 ** Olav 80ø brun, postfrisk.                                []

 229     60    472 ** Olav 5 kr. Dyptrykk. Postfrisk.                          []

 230     10    479‑80 ** Blomster 1960. 45 og 90ø m/tillegg. Postfr.           []

 231     20    483‑84 ** Flyktning 1960. 45+25 og 90+25ø. Postfriske.          []

 232     10    500‑03 ** Nansen og Amundsen/Sydpoljubil. 4 forskj. postfr.     []

 233     10    509‑10 ** Skogadministrasjon. 45ø og 1 kr. postfr.              []

 234     10    522 ** Båtm.knop 50ø rød postfr.                                []

 235     10    524 ** Båtmannsknop 60ø grå.                                    []

 236     20    636‑38 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 1, 1,50 og 2 kr.           []

 237     10    655‑57 ** Bergen 40, 70 og 1,00 Postfrisk.                      []

 238     10    660‑63 ** Vitenskapsmenn 40, 50, 70 og 1,00 Postfrisk.          []

 239     10    687‑90 ** Norges Samling 50, 60 80 og 1,20. Postfrisk.          []

 240     10    757‑59 ** 1, 1,25 og 1,40 kr. Svalbard 1975, postfrisk.         []

 241     15    834 y ** Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G. Postfrisk                 []

 242     40    988‑97 1002‑05 1008 ** 15 forskjellige postfriske               []

 243     22   1115‑16 ** Redn.selskapet 3,20 og 27,00 kr. Postfr.              []

 244     45   1149 Ix ** Harald 50 kr. Papir Hs5. Postfrisk.                   []

 245     30   1226y BB **. Torghatten 4,50 parkomb. Lumin. papir. Postfr. (K)  []

 246     14   1467 ** Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte.                              []

 247     15   1490‑91 ** Roser. 4x5,50. 1/2 hefte.                             [15]

 248     10   BL   3 ** Norwex II (865‑68) Posttransportmidler.                [15]

 249     10   BL   8 ** Olav 85 år, 3 forskj. à 2,90 i miniark                 []

 250     10   BL  11 ** OL‑vinnere (1076‑79) 4 x 4,00 kr. Postfr.              [15]

 251     85   PPP 1989: Nr. 8 9 11 12: Blokk 10 11, NK 1082‑85. Alt postfr.    []

 252    110   PPP 1990: Nr. 1‑11, = ** Hele 1990 (i 11 foldere).               []

 253     26   PPP 1996: Nr. 1. NK 1251‑52 ** 10 og 20 kr. Svalbard. P.frisk.   []

 254     38   PPP 1996: Nr. 2, 3, 4 **. NK 1253‑54 (parkomb.), 1255‑56,        []

              1257‑59 (= 3 parkomb.). Frankeringsverdi: 44,00.

 255     45   T 136 ** Off.sak fosf. papir 5 kr. fiolett. Postfr.              []

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *              

─────────────────────────────────────────────────────

 256     10     21 * Løve 1926. 25ø rød. Lett krakelert. Svakt hengslespor.    []

              Liten/svak gråaktig flekk i nedre høyre kant. (K)

 257     12    232 * Løve Kronemerker. 5 kr. fiolett. Ubr. m/hengslerest       []

 

NORGE BLOKKER/MASSEV. **P.fr.            

─────────────────────────────────────────────────────

 258     10    237‑39 ** Posth. u/vm.: 2 stk. 4‑blokk av hver 1, 2 og 3 øre .  []

 259     25    302‑05 ** Nordraak, 4‑blokk av 10, 15, 20 og 30ø. Postfrisk     []

 260     10    303 ** Nordraak 15ø, 4‑blokk. Postfrisk                         []

 261     10    302 ** Nordraak 10ø, 4‑blokk. Postfrisk                         []

 262     10    304 ** Nordraak 20ø, 4‑blokk. Postfrisk                         []

 263     22    319‑21 ** Landshjelp 1943 komplett, som postfriske 4‑blokker.   []

 264     22    322‑24 ** Krigsforlis 1944 komplett, som postfriske 4‑blokker.  []

 265     32    369 ** Postjub. 1947, 80ø. Som postfrisk 4‑blokk.               []

 266     10   T  94 ** Off.Sak vanl. papir. 90ø gulor. 50 stk. (løse+blokker)  []

 

NORGE LOT USTEMPLET POSTFRISK             

─────────────────────────────────────────────────────

 267     65   Lot ** Postfrisk. 24 stk. NK 178, 1/408, 3/409, 1/225,           []

              1/226, 1/228, 8/238, 17/239, 2/256, 1/264, 4/451, 42/571,

              25/572, 29/573, 13/574. Tilsammen 172 merker.

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                   

─────────────────────────────────────────────────────

 268     25   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Fil.kl. Reproduksjon av            []

              forslag til nye frimerker. Nummerert. Nettbilde. (W)

 

NORGE FRIMERKEHEFTER **                   

─────────────────────────────────────────────────────

 269     32   AH  7 I A ** Med 4 stk. 5 og 20ø (617+620), festet øvre marg     []

 270     30   AH  7 I B ** Med 4 stk. 5 og 20ø (617+620), festet nedre marg    []

 271     25   AH  9 B ** Med 4 stk. 5 og 20 ø. Mønsterovertrykk på omslag.     []

 272     30   AH 10 B ** Med 4 stk. 5 og 20ø (617+620), festet nedre marg      []

 273     10   FH  48 A ** Fjellparti Troms. 10 x 1,00 (819).                   []

 274     15   FH  50 Akn. Norwex. 2 sentr. ordin. Oslostempler 19.9.78.  (W)   []

 275     32   FH  85 B ** Skudeneshavn. 8x4,00 (1225).                         []

 276     30   Norfilex 06, Trondheim. ** Hefte med 5 stk. NK 1212/Sporvei.     []

 

NORGE ÅRS‑SETT ETC.                       

─────────────────────────────────────────────────────

 277     28   PÅ 13. 1981 Postens Årssett i originalfolder. Frank.v. 44,30     []

 278     40   PÅ 14. 1982 Postens Årssett i originalfolder. Frank.v. 67,75     []

 

NORGE BREV                                

─────────────────────────────────────────────────────

 279     10    100. Posth. 10ø rød på konv. st. Melbu 15 I 12, litt svak. (K)  [40]

 280     12    160 (20ø Ibsen) på brev, bra plass. + sidest. Oslo 22.1.38 (K)  []

 281     20   6 Brev 1912‑43. Varier. frankering. Dels m/innhold. Med TMS      [40]

              nr. 8 Jub.utst. litt skakt. Sørlandsbanen, Nordlands Post.. (W)

 282     30   Aerogram. 45ø + oppfr. 15ø. KPH‑st. Ramstad. Til USA 1951. (W)   [70]

 283     10   Brev med 20ø V‑Løve (282), Skien 1941.                           []

              Pent/Tydelig stemp. Oslo 1tur 16 VI 27 bakside. (K)

 284     10   Brev med 62 Centr.tr. Grovtg. 10ø rosa. Litt utyd. Chr.stmp. (K) []

 285     50   Brev med 66 Knudsen Grovtg. 3ø gul. Påstemplet "Tryksager".      []

              Litt utydelig stempel Kristiania 15 II 98.  (K)

 286     25   Lot 10 brev (1 rek. 1969) 1920‑60 t. (m/TMS 67 Oslo PN '37).     [40]

              + 1 brevkort og 1 Korsbaand 1920‑tall. Eks. på nettbilde.  (W)

 287     25   Lot 15 brev (C6) 1910 til mest nyere. Eks. nettbilde. (W)        []

 288     25   Lot 15 brev (C6) 1920‑t. til mest nyere. Eks. nettbilde. (W)     []

 289     20   Lot 20 brev (C6) mest 1990‑tall? Med 1 rek. fra Vanvikan 1990,   []

              og 1243 II (Postjub. uten Svalbardmrk.). Eks. på nettsiden. (W)

 290     20   Lot 20 brev (C6). Mest 1970‑90 tall. Eks. nettbilde. (W)         []

 291     20   Lot 22 brev (C6) mest 1990/2000‑tall? Eks. på nettsiden. (W)     []

 292     12   Lot 26 brev (C6) 1980‑tall + 2 små (10,5x7 og 10,5x4,5 cm) m/    []

              innhold (takk/sørge). Ordinært? Eks. på nettsiden. (W)

 293     10   Lot 5 brev + 2 kort. 10ø grønn Løve, 5ø grønn Posth. (dårlig),   []

              5ø jub. 1914 brukt 1990, 20ø 144, Rek. 1948 frank.mask. Dels

              m/innhold. Kort OFK m/prov. 117. Hullet brevkort 1933. (W).

 294     18   Lot 5 brev. 1) 1895 NK 57. 2) 1917 2xNK 100. Feltp.kont.nr. 8.   []

              3) 1923 NK 144, m/innh. 4) 1928 m/NK 145. 5) 1964 m/T 86. (W)

 295     14   Lot 6 konvolutter. NK 174 m/TMS nr. 15/Skien 1930 baks. 2x127    []

              1923 m/ustmpl. NKS 1923 baks. 126+174 m/Schw.st. Fredrikstad Ø

              /*. 30ø blå Løve 148 til USA m.st. 1922. Ødelagt 187 m/Schw.st.

              Roverud 1933. 345+412 1/2 mask.st. 1954. (K)

 296     50   Luftpostbrev 15.4.46 til USA. Med Kronprins Olav‑merker:         []

              2 stk. 10 og 20ø (345 + 347) og 4‑blokk 30ø (348). (K)

 297     18   Militært tjenestebrevkort. 1934. Med Off.sak 10ø T 31.  (K)      [25]

 298    150   NK 19, Posthorn 4 skill. fiolett. På brevforside til Sverige.    []

              Stmp. Chr.ania 9.1.1874? Type ikke best. (ligner Ib ?)  (K)

 299     10   Sørgebrev (m/svarte kanter) 10 x 6 cm. Røros 21 VI 15 på         []

              (ødelagt) 3ø gul Posthorn, stempel også på baksiden.  (K)

 

NORGE SENSUR/KRIGSPOST ETC.               

─────────────────────────────────────────────────────

 300     20   Brev til USA m/30ø blå Løve. Sensurstripe + del av rødt          []

              stempel. Schw.st. Svorkmo 9.5,41. Nettbilde begge sider. (W)

 301     10   Sensur. Brev til Sverige 24.6.44, med (svakt) AO‑stempel, på     []

              stripe i venstre kant. Litt "røfft" åpnet. (K)

 

NORGE REKOMMANDERTE BREV                  

─────────────────────────────────────────────────────

 302     10   Del av brevforside. Rek.‑lapp + gul 3‑kant Postoppkrav. Med 1    []

              kr. Løve og 5ø Londonserie (229 + 331). Utydel. stmp. (45?) (K)

 

NORGE LUFTPOSTKONVOLUTT                   

─────────────────────────────────────────────────────

 303     10   8 stk. ubrukte Luftpostkonv. 16x11,5 cm. 4 stk. påtrykt blå      []

              "Vinge"/MED LUFTPOST PAR AVION øverst til venstre, og

              4 stk. tilsv. PAR AVION/LUFTPOST ned til v. Nettbilde. (W)

 

NORGE HELSAKER                            

─────────────────────────────────────────────────────

 304     15   Helsak BK 12 I (antatt). Brev‑Kort 5ø blå Stolpe ca.             [25]

              135 x 77 mm. Utydelig stmp. Sandefjord 1882. (K)

 

NORGE FØLGEBREV ETC.                      

─────────────────────────────────────────────────────

 305     14   Følgebrev, innenriks pakke. Porto med 60ø Løve. Tydelige         []

              Schw.‑stempler: Bestun 14 III 46 og Øyfjell 15/18 III 46. (K)

 306     14   Følgebrev, postoppkrav. Skien 16 II 01 på 10 og 20ø Posth. (K)   [35]

 307     14   Følgebrev. Skien 17 XII 01 på 10 og 20ø Posth. (K)               []

 

NORGE PORTOFRI, UFRANKERT                 

─────────────────────────────────────────────────────

 308     85   Soldiers Mail, American YMCA. Ufrankert, 1918. American Exped‑   []

              itionary Forces. M/brev, fra nordmann i Frankrike til nordmann

              i USA? Stmp. U.S.Military Postal Expr.. 24.10.1918.  (K)

 

NORGE F.D.C. ETC.                         

─────────────────────────────────────────────────────

 309     20    402. Haakon 60ø gr.blå. De‑no‑fil konv. m/stempel 25.8.51. (K)  []

 310     10   1093. Frigj.kamp 3,20. Briskeby/Oslo 9.4.90 (utgiv.dag). (K)     []

 311     10   1376‑77. Jul 1999. 4x4,‑. 1/2 hefte m/sentr. r.st. 19.11.99      []

 312     12   1424. Elvepadling. 4x4,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 20.4.01    []

 313     12   1425. Fjellklatr. 4x7,00. 1/2 hefte. m/sentr. r.st. 20.4.01.     []

 314     10   1433‑34. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.6.01       [15]

 315     12   1450‑51. Jul 2001. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. r.st. 15.11.01     []

 316     10   1467. Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 12.4.02.     []

 317     10   1468. Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 12.4.02.     []

 318     10   1490‑91. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 10.2.03.    []

 319     10   1498. Eventyr. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.5.03        []

 320     10   1499. Eventyr. 4x9,00. 1/2 hefte m/sentr. rundst. 22.5.03        []

 321     10   BL  17. Glasskunst. På klipp, med sentrert stempel               [15]

              Frimerkets Dag Sarpsborg 9.10.1992 + sidestempel.

 322     10   BL  21. Nobelpriser. På klipp, med stempel                       [15]

              Frimerkets Dag Sarpsborg 14.9.2001 + sidestempel.

 

NORGE REALISASJON/ROTELOTS                

─────────────────────────────────────────────────────

 323     10   Lot stemplet. Flere av hver Olav kronverdier 642‑45 og 631, +    [50]

              noen diverse. Satt opp etter papirtyper? 700‑01 som 4‑blokker.

              Klipp med 60‑blokk 40ø Posth. (806). (+ 14 bildemrk. USA 32 c.)

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET               

─────────────────────────────────────────────────────

 324     10   S. Fac 1317‑21/Afa 1288‑92 Flyfrim. Hvert merke på konv. m/sær‑  []

              st. Frim. dag Åhus 13.10.84. Fallskjermpost, Sign./nummer. (W)

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **            

─────────────────────────────────────────────────────

 325     10   S. Fac 892‑901 (Bl 4) ** (Afa 876‑85) som miniark.               []

 

DANMARK SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

─────────────────────────────────────────────────────

 326     35   DK. Lot. Stemplet Afa 506 558 798 817 996 1209 1313 1579 (4‑bl)  []

              1627 1696 1798 1806 1821 1896. Postfrisk blokk 827a‑d. (W)

 

DANMARK F.D.C. ETC.                       

─────────────────────────────────────────────────────

 327    200   DK. Lot FDC. 105 forskj. konv. m/4‑blokker, 1960‑72, i ark i     []

              "kontorperm" ca. 2 kg. (Ev. sende uten perm/ark som løse FDC).

 

FINLAND                                   

─────────────────────────────────────────────────────

 328     35   SF. Postkort/helsak 10 p rød. Til Helsingfors. Stempel K.P.X.P.  []

              No.4 (Postkupéstempel ?) 15 IV 95. (K)

 329     35   SF. Postkort/helsak 10 p rød. Til Åbo. Stmp. Salo 4 XII 90. (K)  []

 

FINLAND MINIARK ETC.                      

─────────────────────────────────────────────────────

 330     10   SF. 2 stk. miniark ** Afa 1110‑13 Hester og 1177 Finl. 75 år     [25]

 

FÆRØYENE MAXIKORT                         

─────────────────────────────────────────────────────

 331     10   Færøyene. Maxikort Afa 73‑75, dampskib. 2 stk. av 73/220 øre.    [25]

              Ialt 4 kort, FDC‑stempel 21.2.1983.

 

GRØNLAND                                  

─────────────────────────────────────────────────────

 332     15   Grønland. Afa 169‑71 ** miniark med 3 merker, Hafnia 87.         []

 333     40   Grønland. Afa 217. 2 miniark: 1 ark ** + 1 ark FDC.              [60]

 334     40   Grønland. Afa 245a. 2 miniark: 1 stk. ** og 1 stk. FDC.          []

 335     10   Grønland. Afa 262‑263 ** Turist 4,00 og 8,50.                    []

 336     75   Grønland. Realisasjon. Ca. 160 merker, ** og stemplet. Mest      [100]

              forskjellige, noen få 4‑blokker. Med Sorttryk Nr. 1 og 2.

              Løse + på "instikkark". Noen julemerker. "Kajakkpost". Verdi??

 

GRØNLAND BREV                             

─────────────────────────────────────────────────────

 337     10   Grønland. Liten konvolutt m/Afa 116 1,30+20. Stempel Godthåb     []

              Nûk m/fly 1.4.1981 på frim. og sidestempel.

 

GRØNLAND REALISASJON/ROTELOTS             

─────────────────────────────────────────────────────

 338     65   Grønland. Liten perm m/vel 70 objekter. Brev, FDC (mange 4‑bl.), []

              Stempler. Ves. 1967‑2005. Ca. 1,2 kg. (Gi ev. beskjed om hele

              permen ønskes, ev. bladene m/obj. eller bare objektene).

 

ISLE OF MAN FRIMERKER. POSTFRISK **       

─────────────────────────────────────────────────────

 339     10   Isle of Man.  Afa 155‑60 ** Miniark. Båter. Lot m/7 like ark.    []

 340     10   Isle of Man. Afa ** 328‑32 Miniark motors. Lot m/3 like ark.     []

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. STEMPLET          

─────────────────────────────────────────────────────

 341     10   BRD. Afa 3013. Miniark 110 pf. 1999, Barn. Stemplet.             []

 342     12   Tyskland. 9 rundstmp. 1977‑78. Afa 1906‑08 1915 1921‑25. (W)     []

 343     10   Tyskland. Miniark 2500‑01 Körner, særstmp. 12.9.1991. (W)        []

 

BRD/TYSKLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE       

─────────────────────────────────────────────────────

 344     10   BRD. Afa 2441 miniark 100 pf. 2 stk.: Postfr. ** og stemplet     []

 345     40   BRD. Ca. 50 stmp. 1989‑91? Få dubl. M/par av 2383, 4‑bl. 2415,   []

              miniark 2500‑01 og 2441. Medflg. Færøyene miniark 852‑53. (W)

 346     30   BRD. Lot ca. 25 stemplede 1950/60‑tall. Sett bl.a. Afa 1155      []

              1156 1267 1291. OL + Europamrk. Klipp Block W. Brandt 2020. (W)

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. POSTFRISK **      

─────────────────────────────────────────────────────

 347     10   BRD. ** Afa 2682. Miniark 100 pf. Oppstand mot nazi.             []

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. POSTFRISK **      

─────────────────────────────────────────────────────

 348     18   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 + 228‑30 ** 4‑blokker Berlin 12 forskj.  []

 349     28   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 + 228‑30 ** 9‑blokker Berlin 12 forskj.  []

 350     12   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 og 228‑30 ** Gamle Berlin, 12 forskj.    []

 

DDR FRIMERKER. STEMPLET                    

─────────────────────────────────────────────────────

 351     10   DDR. Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som 4‑blokker,    []

              med årstall 1987 i underkant av merkebildet. Sentr. rundstmp.

 

DDR SAMLINGER/LOTS/DIVERSE                

─────────────────────────────────────────────────────

 352     10   DDR. Afa 1619. Kampgruppe. 2 stk. miniark: Postfr. ** og stmpl.  []

 353     10   DDR. Afa 2280. Mozart 1M. 2 stk. miniark: Postfr. ** og stmpl.   []

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **                

─────────────────────────────────────────────────────

 354     10   DDR. ** Afa 1964 og 2929: 4 merker av hver i miniark.            [16]

 355     15   DDR. ** Afa 1964‑65. Sozphilex 77. 2 miniark, 4 merker i hver.   []

 356     12   DDR. ** Afa 1999. Miniark 1 M. Heinrich von Kleist.              []

 357     10   DDR. ** Afa 2244. Miniark 1 M. Frans Hals.                       []

 358     10   DDR. ** Afa 2487. 20 pf. Solur. I ark med 8 merker.              [16]

 359     10   DDR. ** Afa 2593. 20 pf. Skulptur. "Miniark" med 8 merker.       [16]

 360     10   DDR. ** Afa 2609 og 2806. Miniark 85 pf og 1,20 M, postfriske    []

 361     10   DDR. ** Afa 2652. 20 pf. Bru. Miniark med 8 merker.              [16]

 362     12   DDR. ** Afa 2746‑49. 4 ark, 4 merker i hvert. Berlin. Postfr.    [16]

 363     10   DDR. ** Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som            []

              4‑blokker, og med årstallet 1987 i underkant av merkebildet.

 364     10   DDR. ** Afa 2764. 10 pf. fisk. 2 blokker à 4 merker, 1 blokk u/  []

              marg i v. side. Begge uten årstall i underkant av merkebildet.

 365     10   DDR. ** Afa 2845‑47. 3 Miniark Romfart, med 4 stk. av hvert      [16]

              merke, resp. 10, 20 og 35 pf.

 366     10   DDR. ** Afa 2941. Nummerert miniark 135 pf. DDR 40 år. Postfr.   []

 

NEDERLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

─────────────────────────────────────────────────────

 367     12   Nederland. Afa 1149‑52 ** Miniark. Barn. Lot m/8 like ark.       []

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. POSTFRISK **        

─────────────────────────────────────────────────────

 368     10   Luxembourg. Afa 586 ** 75 stk. Europa 1958 2,50 Fr.              []

              Helark 50 stk. + 25 stk. (5x5).

 369     10   Luxembourg. Afa 587 ** Europa 1958 3,50 Fr. 25 stk. (5x5)        []

 370     10   Luxembourg. Afa 587 ** Europa 1958 3,50 Fr. Helark 50 stk. 1 br. []

 371     10   Luxembourg. Afa 588 ** Europa 1958 5 Fr. 50 stk. (2 à 5x5)       []

 372     10   Luxembourg. Afa 588 ** Europa 1958 5 Fr. Helark 50 stk. 1 brett  []

 

FRANKRIKE FRIMERKER. POSTFRISK **         

─────────────────────────────────────────────────────

 373     10   Frankrike. Afa 1959 ** Miniark Arphila 75. Lot m/5 like ark.     []

 

SPANIA                                    

─────────────────────────────────────────────────────

 374     10   Spania. 10 bunter forskjellige Franco serie 1955.                []

 

PORTUGAL FRIMERKER. POSTFRISK **          

─────────────────────────────────────────────────────

 375     10   Portugal. Afa 1673 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  []

 376     10   Portugal. Afa 1674 og 1693 ** "Miniark" med 4 merker +           []

              byvåpen e.l. Begge med liten skade i hvite "marg".

 377     10   Portugal. Afa 1681 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  []

 378     10   Portugal. Afa 1682 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  []

 379     10   Portugal. Afa 1692 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l.      []

 380     10   Portugal. Afa 1693 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l.      []

 381     10   Portugal. Afa 1701 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l.      []

 382     10   Portugal. Afa 1702 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  []

 383     10   Portugal. Afa 1732 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l.      []

 384     10   Portugal. Afa 1760 ** "Miniark" med 4 merker + byvåpen e.l. (K)  []

 

ANDORRA                                   

─────────────────────────────────────────────────────

 385     10   Andorra/spansk. Afa 109 ** Miniark. 50 år. Lot 10 like ark.      []

 

VATICANSTATEN FRIMERKER. POSTFRISK **     

─────────────────────────────────────────────────────

 386     10   Vaticanet. Afa ** 840‑45 Miniark kunst. Lot med 5 like ark.      []

 387     10   Vaticanet. Afa ** 850‑55 Miniark kunst. Lot med 5 like ark.      []

 

ØSTERRIKE                                 

─────────────────────────────────────────────────────

 388     10   Østerrike. Afa 1295‑1300 ** Miniark Rideskole. Lot 10 like ark.  []

 

ASIA                                      

─────────────────────────────────────────────────────

 389     25   Iran. Rekomm. LP‑konv. til Hasselblad, Sverige. 2 frim. på       []

              forsiden, 6 ustemplet bakside. Begge sider på nettbilde. (K)

 

CANADA                                    

─────────────────────────────────────────────────────

 390     15   Canada. Otto Sverdrup‑blokk **. Tilsvarende norsk BL 25. (W)     []

 

NORD‑AMERIKA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE       

─────────────────────────────────────────────────────

 391     40   USA og litt Canada. Lot 7 brev/kort (ves. 90‑t.?), klipp og      []

              noen løse merker. Utsnitt på nettbilder.  (W)

 

FORSKJELLIGE LAND KILOVARE/KLIPP          

─────────────────────────────────────────────────────

 392     10   Ca. 100 gram klipp "hele verden", ves. utland. Synes ordinært.   []

 

FN/UN BREV                                

─────────────────────────────────────────────────────

 393     35   FN. Brev Luftbro Norge‑Libanon 1978‑79. C‑130 Hercules‑bilde.    []

              Særst. + stmp. Garderm. Lufth. 25.3.79, FN‑bataljonen baks. (W)

 

POLAR ETC.                                

─────────────────────────────────────────────────────

 394     35   Konv. "Første dag poststempel Hopen 13/6 1986". Med 4‑kantstmp.  []

              Hopen met. stasjon og 4‑kantst. 062 Hopen m/br.+ lengdegrad (W)

 395     35   Konv. m/stmp. Longyearbyen 1981 + fiolett 4‑k.stmp. 062 Hopen    []

              m/bredde‑/lengdegrad på for‑ og baks. Linjestmp. "Hopen Readio"

              baksiden. Ufrankert til Sverige, med T‑stempel i ring. (W)

 396     35   Lot 5 objekter. Med "Fogo Isle" ekspedisjon 2001. 4‑kantstmp.    []

              Kapp Wijk Spitsbergen. Disse 2 obj. på nettbilde. + 2 forskj.

              Polarfilex + konv. med stmp. Sveagruva 1981, litt utydel. (W)

 397     40   Lot 5 objekter. Stmp. Ishavsmuseet "Aarvak" 6062 Brandval og     []

              Brandval Lp. Gjennom Beringstredet 75 år særst. Disse 2 obj.

              på nettbilde. + 2 forskj. Polarfilex + kort Ny‑Åles. 1975. (W)

 398     40   Lot 6 konvolutter. USA 24th Alaska Phil. Exhib. 1976. DDR:       []

              Antarkt.forschung DDR‑Sovjet, 2 stk. Antarktisforsch.DDR 1983‑85

              1983‑85. Sovjet: 2 helsakbrev. Utdrag på nettbilde. (W)

 399     35   Lot 6 objekter. Konv. m/Latham/Roald Amundsen minne, Antarctic   []

              Eksp. 1984‑85. Disse 2 obj. på nettbilde. + konv. m/Isfjord

              Radio, Minneblokker Nordia 1989 og 2 like Polarfilex. (W)

 400     45   Lot 6 objekter. Med "Arctic Sail 2000" m/kapsel med isbjørnhår?  []

              Antarctic Eksp. 1984‑85. Disse 2 obj. på nettbilde. + 2 forskj.

              Polarfilex, + 2 konv.: Ny‑Ålesund og Barentsburgstempler. (W)

 401     75   Polar. Dronning Maud Land stmp. 10.2.51. Konv. m/Rek‑etikett,    [90]

              rødst stmp. Norsk‑Britisk‑Svensk Vitenskapelig ekspedisjon.

              Stmpl. bakside: Oslo 16.5.52 og Kristians.Lundsiden 12.5.52.(K)

 402     65   Polar. South Georgia Expeditions Jan.‑Febr. 1999. South Georgia‑ []

              frim. og stemp. 17.1.99. "Kart" Øyas venner. Nummerert konv. (W)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                         

─────────────────────────────────────────────────────

 403    125   1936.07.13. 1:ste sydflyvetur Hammerfest‑Tromsö. Konvol. med     [250]

              Sverigeadresse. Frankert med 45ø 155 II, og bilde av 4‑blokker

              samme og 25ø Polmerke. Grønt 4‑kantstempel. (K)

 404     75   1939.06.01. Oslo‑Amsterdam. 1. tur. Nøytral konvol. Rundst.      []

              Oslo på 20 og 15ø Turist + 10ø og sidest. Grønt st. m/info.

              Blå luftpostetikett bl. 341. Ank.st. Amsterdam. Nettbilde. (W)

 405     30   1946.11.30. København‑Sydamerika. Aabningsflyvning. Grønnaktig   []

              luftp.konv. adr. til Buenos Aires, Argentina. Mott.st.

 406     70   1947.02.21. 1. tur Skandinavien‑Sydamerika. Kort m/Oslo‑stemp.   []

              45ø Luftp.frim. og 15ø (334). Stmp. bak Rio de Janeiro 25/2. (K)

 407     35   1949.10.26. Danmark‑Thailand, SAS indvielsesflyvning. Nøytral    []

              Luftpostkonv. Spesialst. Noe utydelig Bankokstempel bakside.

 408     70   1950.09.50. Oslo‑New York. Pan American. 1. fl. Ordinær konv.    []

              person‑adressert N.Y. Med bl.a. 2 stk. UPU 40 ø (382). (W)

 409     25   1951.04.25. Oslo‑Tokyo. SAS 1. fl. Ordinær konv. påført "Med     []

              første flyvepost til Tokio", og påskrevet returadr. Infost. og

              div. frankering. Mott.st. Tokyo, påført retur 21/6. (K)

 410    175   1952.11.19. Los Angeles‑København. 1. Polar Flight. Svhv post‑   [250]

              kort m/SAS OY‑KME, DC‑6B. Stmp. K.havn og Thule, m/50ø Grønl.

              Afa 33 (kat.v. DKK 100, Fac. på brev SEK 800). Nettb. 2 s. (K)

 411     15   1954.05.24. Bodø‑Fairbanks‑Tokyo. SAS 1. dir.flyvn. C6‑konv. m/  []

              kart/info. St. Oslo 21.5.54 m/2 stk. 55ø NSB/421 + 15ø. Ank.st.

 412     35   1954.11.15. København‑Grønland‑Los Angeles. SAS 1. ruteflyvn.    []

              Liten nøytral konv. m/Oslo særst. på 4‑blokk 25+5ø Røde Kors

              m/variant 374 I vo2. Los Angeles og Harstad‑stempler baks. (W)

 413     25   1954.11.15. Sdr.Strømfjord‑København. SAS FFC. På Foghs Kuvert   [40]

              nr. 41. Tegning fly/isbjørn. Med Grønl. 30ø isbj. Afa 6. (W)

 414     20   1957.02.24. København‑Tokyo via Nordpolen. SAS' 1. ord. flyvn.   []

              Særst. Oslo, Tokyo‑st. + Ank.st. Oslo 28/2 baksiden. Med frim.

              Nansen 30ø (196), Nordraak 15 og 30ø, NK 440 og 441. (W)

 415     30   1957.10.07. Hamburg‑Hannover‑München. 1. flyvn. Lufthansa.       []

 416     20   1962.06.01. Fornebu‑København. 1. ordin. Caravelle fra Fornebu.  []

              Særstempel. Liten ordin. konv. m/25ø polio 386 + 492. Mott.st.

 417     50   1963.05.04. SAS extension to Top of Europe. Spesialkonv. med     []

              "kart". 35+15ø Nordkapp NK 446. Nord‑Norgesrutens fremføring

              til Kirkenes via Alta/Banak. Vedlagt hilsen/info fra SAS. (W)

 418     25   1966.07.05. København‑Narssarssuaq SAS 1. fl. DC‑7C. Mott.st.    []

 419     15   1969.04.01. Oslo‑Hamburg 1. dagl.flyvn. Lufthansa. LH 215.       []

 420     15   1971.04.01. SAS 1. 747‑B flight. Spes.st. Oslo, ank.st. AMF      []

              Kennedy, NY. På LP‑konvolutt. NK 546/35ø Munch + 658/100ø FN.

 421     20   1972.05.22. Bergen‑København. SAS 747‑B. Nøytr. konv. ank.stmp.  []

 422     20   1972.05.25. Stavanger‑Stockholm. SAS 1. DC‑8 flyvn. Nøytr.konv.  [20]

 423     25   1972.11.01. Trondheim‑Hamburg. SAS 1. Caravelleflyvn. Post‑      []

              kort NFT, Særstempel m/info. Ankomst. Hamburg.

 424     15   1974.04.02. Oslo‑Geneve. Swissair 1. dagl. rute SRSK 423.        []

 425     20   1974.08.01. Nordtroms‑Finnmark, åpning kortbanerutene. Illu‑     []

              strert konv. m/særstempel. Frim. 90ø Postgang N‑Norge NK 537.

 426     15   1974.10.22. Scandinavia‑New York. SAS 1. DC‑10 flight. Grøn‑     []

              landsk frim. st. Sdr. Strømfjord12.10.1974. Mott.stmp.

 427     25   1974.10.26. Skovlunde‑Aalborg. 1. flyvn. Mott.stmp. Aalborg      []

              Filatel. klubs 50 års jub. Påtrykk "Hafnia 76 hilser Aalb.f.kl."

 428     10   1977.10.03. Göteborg/Landvetter‑New York. 1. fl. B‑747 B.        []

              Nøytral liten konv. Med Ankomst‑stempel.

 429     10   1977.10.03. Göteborg/Landvetter‑New York. 1. fl. B‑747 B. På     []

              Aerogramkonv. (m/Postkasse 1,30 + 10ø). Med Ankomst‑stempel.

 430     10   1980.04.08. Stockholm‑Düsseldorf. Lufthansa LH021. Særstmp.      []

              på liten nøytral konvolutt. Ankomst‑stemplet.

 431     15   1981.05.04. Dash‑7 1.flyvn. Widerøe. Spes.st. m/D‑7/Widerøe      []

              8000 Bodø. På adressert nøytral liten konvolutt.

 432     30   1988.06.24. Alta‑Oslo. SAS 1. fl. DC‑9 Nonstop. Ank.stmpl.       []

 433     25   1989.09.24. Kristiansand‑København. SAS 1. fl. Fokker 50.        []

 434     10   Thule‑København? SAS 1. DC‑8 flight. Kort m/grønlandske frim.    []

              stmpl. Oundas 4.11.1966, stmpl. bakside København 3.11.1966 (W)

 

JUBIL./1. TUR ETC                         

─────────────────────────────────────────────────────

 435     40   1953.05.23. Special Flight SAS Oslo‑Thule‑Tokyo. Ordin. Aero‑    []

              gram 55ø oppfr. m/337 og 410. Spes.stempel. Div. ank.st. (W)

 436     15   1970.08.15. 25‑års jubil. for V‑day. Grønlandsk og engelsk       [30]

              frim. Royal Air Force St. Mawgan, 3510 Flyvestat. Værløse.  (W)

 437     12   1971.11.30. Scandinavia‑Montevideo. SAS‑jub. 25 års flyvn.       [40]

              Grønlandske frimerker, stmpl. Sdr. Strømfjord. Ank.stemplet.

 438     10   1975.06.15. Hj. Riiser‑Larsens Minnestevne, Rygge. Særstempel.   []

 439     15   1976.05.06. Luftskipet Norges overflyvn. Nordpolen 1926‑76.      []

              Spes.stempel m/luftskip Vadsø 6.5.1976. Nøytral konvol.

 440     15   1977.02.09. Fornebu‑Gardermoen. Veteranflyvning, Norsk Fly‑      []

              historisk Forening. Særstempel, på kort m/NK 508, 150ø Fly.

 441     10   1979.09.29. Godthåb, Lufthavnsindvielsen. SAS/Grønlandsfly.      [30]

              Grønlandsk frankering, stempel Godthåb Nûk.

 442     25   1983.03.18. Jubil.flyvn. 5 år Hercules/Unifol Garderm.‑Libanon.  []

              Særstempel. Ordinært 22 mm rundst. FN‑bataljonen 19.3.83 baks.

 

SAMLEPRODUKTER                            

─────────────────────────────────────────────────────

 443     15   3 små fyrstikkesker ca. 5 x 5,5 x 1 cm. "3 D"‑bilder på begge    []

              sider. Gul svovel på fyrstikkene. (K)

 444     15   Iddis. Bonavita. Smoked norwegian sardines brisling in pure      []

              olive oil. Som ny/ubrukt. (K)

 445     25   Iddis. Crown. Norwegische Sild. Som ny/ubrukt. (K)               [108]

 446     10   Iddis. King Oscar. Sild Sardines lightly smoked ‑ in edible      []

              oil. Som ny/ubrukt. (K)

 447     20   Iddis. Lot 4 stk.: North Star, Ocean Boy, Pathmark og Toastees.  []

              Alle som nye/ubrukt. Medf. folder som viser papirfly av Iddis.

 448     20   Iddis. Lot 5 stk.: Boe, Norway, Golden Net, Viking og Path‑      []

              Mark. Alle som nye/ubrukt.

 449     20   Iddis. Lot 5 stk.: King Roland, Toastees, Ocean Boy, Boe og      []

              Viking. Alle som nye/ubrukt.

 450     15   Iddis. Mermaid Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                 [108]

 451     25   Iddis. Pirat. Sardiner, sild i tomat. NKL. Som ny/ubrukt. (K)    []

 452     25   Iddis. Princess. Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)               []

 453     10   Iddis. Seakist. Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                []

 454     10   Iddis. Stop & Shop. Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)        []

 455     15   Iddis. Taiyo. Norway Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                []

 456     20   Iddis. Woodward's Brisling Sardines. Som ny/ubrukt. (K)          [108]

 

POSTKORT 1‑2 STK.                         

─────────────────────────────────────────────────────

 457     10   Ukjent fjellparti med flagg i forgrunnen. Brukt 1989. (K)        []

 458     10   Bergen. Håkonshallen og Walkendorfs tårn. Svhv. Noe "bulkete"    [25]

              og svake bretter. Lim‑/papirrester bakside. Ubrukt. (K)

 459     15   Bergen. Sotra Bru. Norges lengste hengebru, 1236 m. Ubrukt. (K)  []

 460     15   Dovrefjell. Tog i forgrunn, Snøhetta i bakgr. Ubrukt.  (K)       [50]

 461     10   Drammen. Bybru, mot Bragernes. Brukt 1983. (K)                   []

 462     10   Drammen. Elvebredden mot Strømsø. Svhv fotok. Ubr. Oppi 211 (K)  [25]

 463     10   Drammen. Flerbilders. Oversikter og "Spiralen". Ubrukt. (K)      []

 464     10   Drammen. Nattbilde, med Bragernes Kirke. Brukt 1983. (K)         []

 465     25   Drammen. Rynningsgt./Konnerudgt. Leiligheter/butikk, personbil   [30]

              A‑19150. Svhv fotokort. Ubrukt, flott stand. Oppi 213. (K)

 466     25   Drammen. Strømsø torg/rundkjøring med jernbanestasjons‑          []

              bygningen. Svhv fotokort, ubrukt. Normann 4‑A‑1. (K)

 467     10   Drammen. Strømsø. Fontene av Per Hurum. Svhv fotok. Ubrukt. (K)  [25]

 468     10   Drammen. Torvet, med folk og Blomstersalg. Brukt 1983. (K)       []

 469     15   Femunden. Med D/S Fæmund. Svhv fotokort brukt 1977. (K)          []

 470     20   Fjellhammer. Jernbanestasjon? Svhv fotokort. Ubrukt. (K)         [128]

 471     10   Geiranger. Med turistbåt. "Bølgekant". Påskrift/ikke postg. (K)  []

 472     15   Geiranger. Svhv fotok. Stemplet Eidfjord i Hardanger 1937. (K)   []

 473     10   Geirangerfjord ved Syv Søstre. Svhv fotok. Ubr. Svak hj.br. (K)  []

 474     15   Geirangerfjord. Med kirke og båt. Ubrukt. (K)                    [30]

 475     40   Gudvangen. Ferjekai, busser, ferje "Gudvangen". Svhv fotokort.   [100]

              Normann 12‑8‑16. Ubrukt. (K)

 476     12   Hamar. Flyfoto fra sjøsiden, Skibladner i forgrunn. Litt         []

              eldre(?) svhv fotokort. Ubrukt. Harstad 27 D3.  (K)

 477     10   Hankø. Med Kongeskipet for anker. Påskrift, ikke postg. (K)      []

 478     10   Hardangerfjorden. Ferge med passasjerer. Slitasje/rifter i       []

              ytre, hvite kant. Brukt 1972.  (K)

 479     15   Honningsvåg. Med S/S "Norway". Brukt, TMS‑stmp. 525 1992. (K)    [30]

 480     10   Kolbotn, Oppegård Akershus. Sentrum. Ubrukt.  (K)                []

 481     10   Kristiansand. Hilsen fra. 5‑bilders. Brukt 1967. (K)             []

 482     10   Kristiansand. Hilsen fra. Overikt/kirken. Ubr. Utg.: Hannaas (K) []

 483     12   Kristiansund. Langveien/metodistkirken. Lf (kolorert?). Repro‑   []

              duksjon v/Kr.sund Fil.klubb av kort fra ca. 1900. Ubrukt. (K)

 484     10   Kviteseid, Telemark. Med "Victoria". "Bølgekant". Ubrukt. (K)    []

 485     10   Lillehammer. 2 kort: Park/kirke og flerbilders. Brukte. (K)      []

 486     10   Lofoten. Vågakallen. Brukt 1992. (K)                             [35]

 487     10   Molde. Fra sjøsiden. Ubrukt. Grako 122/31 Giov. Trimboli. (K)    []

 488     10   Molde. Rådhuset og kirken. Ubrukt. Aune F‑5642‑2. (K)            []

 489     15   Nærøyfjorden. Bakka, Sogn. Ubrukt. Med båt "Europa".  (K)        []

 490     10   Nærøyfjorden. Ubrukt. Normann N‑8‑190. (K)                       []

 491     10   Oslo. 17. mai, Karl Johan. Brukt 1975. (K)                       []

 492     10   Oslo. 17. mai, Slottsplassen/Slottet. Medfølger kort med         []

              norsk flagg, begge ubrukte.  (K)

 493     10   Oslo. 3‑bilders. Ubrukt. (K)                                     []

 494     14   Oslo. Akershus. Svhv fotokort, ubrukt. Mittet S.95.  (K)         []

 495     10   Oslo. Flerbilders. Slottet/Kong Olav/Garden. Ubrukt. Noen        []

              flekker på baksiden. (K)

 496     10   Oslo. Fra sjøsiden, med båt. "Bølgekant". Brukt 1978. (K)        [25]

 497     10   Oslo. Garden oppstilt foran slottet. Ubrukt. (K)                 [25]

 498     20   Oslo. Hotell Viking, Domkirken i bakgrunn. Brukt 1968, med       []

              TMS nr. 329 Sjøvett Oslo xxx (3 stjerner i nedre kant). (K)

 499     15   Hvaler, Skjærhalden. Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)            [25]

 500     12   Oslo. Rådhuset, med "Christian Radich". Ubrukt.  (K)             []

 501     12   Oslo. Slottet (antatt), værelse m/møbler. Svhv Lf. Br. 1908. (K) []

 502     10   Oslo. Slottet, flerbilders. Rift i v. side. Ubrukt. Medflg.      []

              kort med norsk flagg, frankert med NK 1420 Valentin 2001. (K)

 503     10   Oslo. Slottet, vinter. Ubrukt. (K)                               []

 504     15   Oslo. Tryvannstårnet. Påskrift 1964, ikke postgått?  (K)         [108]

 505     10   Oslo. Utsikt fra Frognerseteren. Svhv fotokort. Brukt 1951. (K)  [128]

 506     10   Påskesoling. Svhv fotok./hjemmelaget? 1 hj.‑br. Br. 1975. Rundt  []

              stmp. "Mariuskroken Trollheimen" (Nettb.). Liten påskr. f.s.(K)

 507     15   Romsdal. Kylling bro, med hurtigtog som passerer. Ubrukt. (K)    [50]

 508     25   Røros. Bergstadens gamle kirke og Hytteklokka. 2 kort: 1 farve   [75]

              og 1 svhv fotokort, begge brukt 1960‑t.?  (K)

 509     10   Sandvigske Samlinger, Maihaugen Lillehammer. Brukt 1976. (K)     []

 510     10   Sognefjord. Gudvangen. Ubrukt. Normann N‑8‑51.  (K)              []

 511     10   Spangereid. 4‑bilders. 1 tegnestifthull øverst. Brukt 1998. (K)  []

 512     15   Stavanger. Sjøfartskolen. Brukt 1977.  (K)                       [15]

 513     25   Svalbard. Kongsfjorden. Oversikt. Barenstburg‑stempel 1993.      [75]

              Div. stempler/tegninger. Begge sider på nettbilder. (K)

 514     10   Tolga, Nord‑Østerdal. Ubrukt. Noen lim‑/papirrester baks. (K)    []

 515     12   Troll jager fly. Nytrykk eller opptrykk. Stranberg & Co.         []

              Forlag Oslo. Norsk arbeid. Serie 2035. Ubrukt.  (K)

 516     10   Trollfjordn, Lofoten. Ubrukt.  (K)                               []

 517     10   Trondheim. Flyfoto, parti m/Domkirken og Erkebiskopgården. (K)   []

 518     12   Trondheim. Utsikt over torvet. Brukt 1963. (K)                   [25]

 519     10   Turistskip i fjordene. Brukt 1950. Litt hj.slit. Mitco 344 (K)   []

 520     10   Ulefoss. Eidselva, med "Victoria". "Bølgekant". Ubrukt. (K)      []

 521     10   Vikanes Osterfjorden. Med stempel Frimerkets dag 16.11.2009      []

              Ski på 1739/Jul 2009 (nettbilde). Kortet ellers ubrukt. (K)

 522     10   Vinter i Norge. Svhv Lf. Brukt 1919. (K)                         []

 523     30   Øistesø. Oversikt, kirke i forgr. Svhv Lf. Brukt 1909 (?). (K)   [50]

 524     10   Åndalsnes. Oversikt, m/turistskip. Ubrukt. (K)                   []

 525     10   S. Ellös. Konservfabriken och hamnen. Svhv fotokort,             [25]

              med "Bølgekant". Ubrukt. Pressbyrån 21299. Fin stand. (K)

 526     10   S. Göteborg. Hamnen. Eldre kort m/"bølgekant". Ubrukt. (K)       []

 527     15   S. Hasseluddens brygge omkr. sekelskiftet. Med div. info om      []

              stempler etc. på båtene. Svhv Nytrykk 1964. Brukt 1986. (K)

 528     15   S. Kungälv. Fästningen. Eldre farve/kolorert. Ubrukt. (K)        []

 529     15   S. Stockholm. Kveldsstemning, med båter. Brukt 1994. (K)         []

 530     20   S. Stockholm. Strömmen, med båter. Ubrukt.  (K)                  [25]

 531     10   S. Visingsö. "Bølgekant". Brukt 1968. (K)                        []

 532     10   S. Västervik. Färjeläget Lucernan. "Bølgekant". Br. 1967. (K)    []

 533     10   S. Öland, Stora Rör. Brukt 1969. (K)                             []

 534     10   DK. Rømø, Havneby. Ubrukt. (K)                                   []

 535     10   DK. Rømø. Havn. Ubrukt. (K)                                      []

 536     10   DK. Ukjent sted, Brygge/båter, antatt i DK. LF svhv.             []

              Påskrift, ikke postgått. 1 hjørnebøy og noen flekker. (K)

 537     15   SF. Helsinki. Havn/båt ("Finlandia" ?). Ubrukt.  (K)             []

 538     15   Åland. 3‑bilders. Brukt 2002. Med Fac/Afa 191. (K)               [128]

 539     10   Estland. Pärnu. Svhv Lf fotokort. "Bølgekant". Brukt 1939. (K)   []

 540     12   GB. Bangor Pier. Svhv/brunlig Lf. Brukt 1928 til Sverige. (K)    []

 541     15   GB. Cardiff. The Docks. Lf svhv fotok., litt tykt. Ubr. (K)      []

 542     25   GB. The Humber, from Victoria Pier, Hull, båter. Svhv Lf.        [100]

              Brukt 1902, omadressert, mange forskjellige stempler. (K)

 543     10   Kiel. Kriegshafen, Bellevuebrücke. Svhv Lf. Brukt 1909. (K)      []

 544     10   Tyskland. Arendsee m/båt. Lf farver. Brukt 1908. (K)             []

 545     10   Nederland. Rotterdam, flerbilders. Svak hj.brett. Brukt. (K)     []

 546     10   Belgia, Oostende. Pir/båter. Lf/farver. Br. 1918. Frim. (pent)   [50]

              fjernet. Liten tapebit. Del av "Feldpost"‑stempel (nettb.). (K)

 547     10   Belgia. Antwerpen. Båt/kai. Lf svhv ubrukt. (K)                  []

 548     15   Belgia. Havn med båter. Farve, eldre Lf, ubrukt. Litt kant‑      []

              og hjørneslitasje. Litt "tynn" i bakkant nederst. (K)

 549     20   Belgia. Havn med mudringsbåt. Svhv eldre Lf, ubrukt. (K)         []

 550     15   Belgia. Pont Brulé. Strand/båter. Lf svhv (brunlig) ubrukt. (K)  []

 551     15   Belgia. Vilvorde. Kai/båt. Lf svhv (brunaktig) ubrukt. (K)       []

 552     15   Marseille. Den gamle havnen. Lf svhv. Brukt 1933. (K)            []

 553     10   Østerrike. "Sag zum Abschied...". Påskrift forside, hele         []

              baksiden med tekst, ikke postgått. (K)

 554     10   Ungarn. Ukjent person. Foto Charles Scoliksen? Lf farver.        [20]

              Brukt til Norge, utydel. årstall. Litt utflyt. blekk baks. (K)

 555     10   USA. Faro Blanco Marine Resort, Florida. Lf, ubrukt. (K)         []

 556     15   Panamakanalen. Båt i sluse. Lf ubrukt.  (K)                      []

 557     15   Panamakanalen. Båter i sluser. Lf. Ubrukt. (K)                   []

 558     15   Panamakanalen. Båter, nattbilde. Lf. Ubrukt. (K)                 []

 559     10   Argentina, Bariloche. Havn/hotell Liao‑Liao. Br. til Norge (K)   []

 

POSTKORT, 3‑MANGE                         

─────────────────────────────────────────────────────

 560     10   Lot 14 kort, ves. Europa. Div. motiv. Noen netteks. (W)          []

 561     10   Lot 16 kort, ves. Europa. Div. motiv. Noen netteks. (W)          []

 

POSTKORT TEMAER                           

─────────────────────────────────────────────────────

 562     10   Bil. Jaguar S‑type Trans‑AM Charmpion. (USA‑kort?) Ubrukt. (K)   []

 563     10   Bil. Jaguar XJ‑S. Ubrukt. (K)                                    []

 564     10   Bil. Jaguar XJS 4.0 Celebration. 1995‑april 96. Ubrukt.  (K)     []

 565     10   Bil. Jaguar XJS. 1975‑81. Ubrukt.  (K)                           []

 566     10   Bil. Lada 1200, 1971. Ubrukt.  (K)                               []

 567     10   Bil. Lada 1200, ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                   []

 568     10   Bil. Lada 1600. Ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                   []

 569     10   Bil. Lada 2105, ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                   []

 570     10   Bil. Lada 21061. Ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)                  []

 571     15   Bil. Lot 4 kort:  SS I 1933. RR 1910. Bentley 1920.              []

              Buick 1924. Alle ubrukte. Fin stand. (K)

 572     20   Bil. Lot 5 kort: M.G. Midget, Lada, Jaguar XK (ikke postk.),     []

              NSU, Daimler + tysk reklame for service på DKW. Svhv/farver.

 573     20   Bil. Lot 6 kort: Bentley. M.G. Midget, Jaguar (2 forskjell.,     []

              ikke postkort), Simca (2 forskj.),

 574     10   Bil. NSU 1962‑mod./type? (Rød). Ubr. (påf. 1962 m/blyant). (K)   []

 575     10   Bil. NSU Prinz 4. 34 hk. (Blå). Ubrukt. (K)                      []

 576     10   Bil. NSU Prinz. 26 hk. Ukjent årsmodell. Ubrukt.  (K)            []

 577     10   Bil. NSU. Ukjent modell. Ubrukt. (K)                             []

 578     25   Bil. Rolls Royce Silver Ghost. Modell. Ubrukt. (K)               []

 579     10   Bil. Simca 1000. Ubrukt. Div. "inforeklame" bakside. Ubr. (K)    []

 580     10   Bil. Simca 1100 Elix. Div. "inforeklame" bakside.  (K)           []

 581     10   Bil. Simca Vedette "Beaulieu". Tegning. Lf. Litt påskrift. (K)   [25]

 582     10   Bunad. Geiranger. Svhv ubrukt fotokort. Oppi 10/28. (K)          []

 583     10   Båt. "Allona". Svensk? ketch. Svhv ubrukt. (K)                   []

 584     20   Båt. "Andes". 26.000 tons. Eneste til Syd‑Amerika med stabi‑     [40]

              lisatorer. Brukt 1955, frimerke ødelagt. (K)

 585     12   Båt. "Berge Viking". Seilbåt med i "Whitbread Round the World    []

              Race". Reg.nr. N‑3000. Kort sendt fra New Zealand 1981. (K)

 586     20   Båt. "Betelskipet Elieser". Svhv fotok. Svak bøy. Ubrukt.  (K)   [90]

 587     15   Båt. "Caribia". Siosa Line. Tegnet kort 14,5x7,50 cm ubr. (K)    []

 588     10   Båt. "Chapman". Ved Skeppsholmen. Ubrukt.  (K)                   []

 589     12   Båt. "Christian IV". Color Line. Ubrukt.  (K)                    [20]

 590     10   Båt. "Christian Radich" ved kai i Oslo. Brukt (1987?). (K)       []

 591     10   Båt. "Color Magic". Ubrukt. (K)                                  [25]

 592     10   Båt. "Constitutionen". Svak bøy i kanten. Ubrukt.  (K)           []

 593     10   Båt. "Dana Gloria", DFDS. Brukt 1990(?). (K)                     [25]

 594     10   Båt. "Danmark". Ubrukt. Litt hjørneslitasje.  (K)                [30]

 595     10   Båt. "Deutschland". Svhv. Brukt 1954. (K)                        [30]

 596     10   Båt. "Drottningholm". Sv. Amerika Linien. Svhv Lf. Ubrukt. (K)   []

 597     20   Båt. "Europa". Turbinen Schnelldampfer. 50 000 brt. Ubrukt.      []

              Svhv. Med noe teknisk info. (K)

 598     10   Båt. "Europa". Tysk? Med litt tekn. info. Svhv Lf. Ubrukt. (K)   []

 599     25   Båt. "Fram". Polarskute. Svhv. (Norsk Arbeide). Ubrukt. (K)      []

 600     10   Båt. "Frederik VIII". Scandinavien‑Amerika Liniene. Lf farver.   []

              Liten påskr. forside, + bakside "Rejsen til Amerika 1930.." (K)

 601     15   Båt. "Färjan 4". Göteborg. bygd 1920. Med teknisk info. Ubr.(K)  []

 602     15   Båt. "Gamle Rogaland". Stavanger havn. Ubrukt.  (K)              []

 603     15   Båt. "General Jackson". Showboat, skovlehjul bak. Br. 2003. (K)  []

 604     10   Båt. "Gotland" i Visby. Med "Bølgekant". Brukt 1962. (K)         []

 605     10   Båt. "Gripsholm". Svhv Lf. Litt dårlig stand. Ubrukt. (K)        []

 606     15   Båt. "Haakon Jarl". Ubrukt. (K)                                  [45]

 607     40   Båt. "Haugesund". Bil‑/passasjerferje Haugesund‑Stavanger. Svhv  [90]

              Lf fotok. Brukt 1949, frim. pent fjernet. Nils Sund Haug. (K)

 608     10   Båt. "Hiawatha", fullrigger av Kragerø. M/"Bølgekant". Ubr. (K)  [30]

 609     20   Båt. "Imperator". Fullrigger. Bygd 1876 Stavanger. Ubrukt. (K)   []

 610     25   Båt. "Jupiter", Bergen Line. Ubrukt.  (K)                        [60]

 611     10   Båt. "Karl Carstens". 2 kort, båtene ser noe forskjellig ut,     []

              den ene litt lengre? Ett av kortene i dårlig stand. (K)

 612     35   Båt. "Kon‑Tiki". Svhv. fotokort. Ubrukt. K. Harstad. (K)         []

 613     12   Båt. "Kong Sverre". Modell. Ubrukt. (K)                          [35]

 614     20   Båt. "Kronprins Harald". "Bølgekant". Brukt 1975.  (K)           [40]

 615     25   Båt. "Kysten I". Bygget 1909. Påskrift, ikke postgått. (K)       []

 616     10   Båt. "Kysten". Ubrukt. (K)                                       []

 617     25   Båt. "Leda", Bergen Line. Ubrukt.  (K)                           [75]

 618     10   Båt. "Melita". Farver. Hjørne‑ og kantslitasje. Brukt 1919. (K)  []

 619     15   Båt. "Norway" ved Akershus kai, Mange båter. Ubrukt. (K)         []

 620     10   Båt. "Norway". Akershus festning, nattbilde. Påtrykt "God        []

              Jul" på baksiden. Ubrukt. (K)

 621     15   Båt. "Norway". Kristiansand havn. Ubr. (Medflg. bildeutsnitt     [25]

              av båten fra Saga Solreisers katalog). Ubrukt. (K)

 622     10   Båt. "Norwegian Sky". Litt slitasje. Ubrukt. (K)                 []

 623     15   Båt. "Olaf Trygvesøn/Consort". Ubrukt.  (K)                      [50]

 624     10   Båt. "Orbita". The Pacific Steam Navigation Co. Svhv Lf.         []

              Ubrukt. Endel hengsle‑ og papirrester bakside. (K)

 625     25   Båt. "Peter Wessel". Brukt 1969, stmp. Oslo‑Kornsjø T 167. (K)   [75]

 626     10   Båt. "Prinsesse Ragnhild", Color Line. Ubrukt.  (K)              [25]

 627     10   Båt. "Prinsesse Ragnhild". Noen svake "bøyer". Ubrukt. (K)       [25]

 628     20   Båt. "Queen Elizabeth 2". Ubrukt.  (K)                           [25]

 629     12   Båt. "R.S. Platou" redningskrysser v/kai. Tegnet. Br. 2002 (K)   []

 630     15   Båt. "Royal Viking Star". I Panamakanalen. Ubrukt. (K)           []

 631     10   Båt. "Saltsjön" (1925). Omdøpt til "Björkfjärden" 1971.          []

              Svhv. Påskrift, ikke postgått. (K)

 632     20   Båt. "Savannah". 1. atomdrevne handelsfartøy. Lf brukt 1964. (K) []

 633     10   Båt. "Sjælland", dansk dampfærge. Svhv (bruntonet) brukt 1922.   [35]

              Noe flekkete, lim/avrevet liten flekk bakside. (K)

 634     10   Båt. "Skibladner". 2‑bilders. "Bølgekant". Ubrukt.  (K)          []

 635     25   Båt. "Skibladner". Med svart røyk/kullfyrt? Svhv fotokort.       [75]

              Oppi 3/322. Ubrukt, fin stand. (K)

 636     10   Båt. "Songkhla". The East Asiatic Comp. 1 Hjørnebrett. Ubr. (K)  []

 637     15   Båt. "Statsraad Lehmkuhl". Blåtonet. Litt påskrift/stempel       []

              på bakside, ikke postgått. (K)

 638     15   Båt. "Statsraad Lehmkuhl". Ubrukt. (K)                           []

 639     15   Båt. "Statsraad Lehmkuhl". Ubrukt. Utgiv. Coliseum Agency. (K)   []

 640     25   Båt. "Stavangerfjord". Vågen i Stavanger 1918. Nytrykk,          [50]

              Stavanger Sjøfartsmuseum. Brukt 1993. (K)

 641     25   Båt. "Storegut". Jernbaneferge, Rjukan. Ubrukt. (K)              [40]

 642     20   Båt. "Styrbjörn". Produsert 1910. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)      []

 643     12   Båt. "Svea Drott" (1966). Med div. tekn. info. Ubrukt. (K)       []

 644     10   Båt. "Sørlandet" ved Lindesnes fyr. Ubrukt. (K)                  []

 645     12   Båt. "Sørlandet". Litt hjørneslitasje. Brukt 1964. (K)           []

 646     15   Båt. "Vesterålen". Muligens avklipt et par mm i øvre kant?       [45]

              Brukt 1990. (K)

 647     10   Båt. "Victory". Detalj/figur. Svhv Lf blank overflate. Ubrukt.   [50]

              Medflg.: "Tablet onboard marking spot where Nelson fell". (K)

 648     15   Båt. "Victory". Eldre Svhv Lf, blank overflate, ubrukt. (K)      [50]

 649     25   Båt. "Östersund". På Storsjön i Jämtland. Sveriges eldste        []

              passasjerdampfartøy. Div. tekn. info. Ubrukt. (K)

 650     15   Båt. Aftensteming/båter. Sted? Eldre Lf, påskr. ikke p.gått. (K) []

 651     10   Båt. Flerbilders. 4 turistbåter; "Europa", "Deutschland",        []

              "Royal Viking Sun" og "Royal Viking Sky". Ubrukt. (K)

 652     15   Båt. Fransk passasjerbåt? Eldre Lf svhv. Ubrukt. (K)             []

 653     10   Båt. Färjtrafik på Stockholms ström. Lf farver, med hvit kant.   []

              Ubrukt. Ultra nr. 116. (K)

 654     15   Båt. Liten båt med folk og hester. Lf Svhv. Ubrukt, påført       []

              med blyant: "Nordisk Marine" (som morsomhet?). (K)

 655     10   Båt. Lot 13 kort tema båt/marine. Eldre/nyere (+ 2 dårlige).     []

 656     10   Båt. Lot 15 kort tema båt/marine. Eldre/nyere (+ 2 divers).      []

 657     10   Båt. Passasjerbåt i Middelhavet(?). Svhv Lf ubrukt. (K)          []

 658     10   Båt. Seilskip, tegnet. Tekst: Amicale internationale des         []

              capitaines au long cours Cap Horniers la section danoise.

              Protektor: H.K.H. Prins Henrik. Ubrukt. (K)

 659     10   Dyr. Geit. "Fra norsk høyfjell". Svhv fotok. Oppi 15/6. Ubr. (K) []

 660     15   Dyr. Gutt og hund. Fra Dyrebeskyttelsens Kalender. Svhv          []

              (brunlig). Brukt, stemplet Svelvik 9 V 38.  (K)

 661     10   Dyr. Hest. "Norsk høyfjell. På vei til seteren". Svhv fotok.     []

              Ubrukt. Oppi 15/11. (K)

 662     25   Fly. 4 forskjell. tsjekkoslovakiske fly 1930‑tall? Ubrukt. (K)   []

 663     10   Fly. 4‑bilders kort, med DC 9, MD 11, MD 82/83, ATR 72.          []

              Finnair og Karair. Ubrukt. (K)

 664     10   Fly. Airbus A300. Lufthansa. Brukt 1982. (K)                     []

 665     10   Fly. Airbus A310. Lufthansa. Ubrukt. (K)                         []

 666     12   Fly. Boeing 720. Conair. Med litt teknisk info. Ubrukt.  (K)     []

 667     10   Fly. Boeing 727‑200. Olympic Airways. Lf. Ubrukt. (K)            []

 668     12   Fly. Boeing 727. Lufthansa. Medfølger 2 ødelagte div. kort. (K)  []

 669     20   Fly. Boeing 737‑200. Monarch Airlines. M/tekn. info. Ubr. (K)    []

 670     10   Fly. Boeing 737‑300. D‑ABXT Lufthansa. Påskrift, ikke post‑      []

              gått. Medflg. TSA 4‑motors propellfly, arkivhull h. side. (K)

 671     15   Fly. Boeing 737‑500. Braathens Safe. Ubrukt. (K)                 []

 672     10   Fly. Boeing 747‑151. Northwest Orient. Ubrukt.  (K)              []

 673     10   Fly. Caravelle. Alitalia. Tynn tapestripe bakside. Ubrukt.  (K)  []

 674     10   Fly. Cessna 404. Swedair. SE‑GMX. Ubrukt.  (K)                   []

 675     10   Fly. DC 10. D‑ADCO. Lufthansa. Ubrukt. (K)                       []

 676     30   Fly. DC‑3 "Dakota". LN‑IAF. S/n 13883. SAS 1948‑57, "Fridtjof    []

              Viking". Svhv. Påskrift, ikke postgått. (K)

 677     25   Fly. DC‑3 "Dakota". Sveriges flyvåpen. Museumstmp. Ubrukt. (K)   []

 678     30   Fly. DC‑3/C 47 "Dakota". Sveriges flyvåpen 798. Ubrukt. (K)      []

 679     20   Fly. DC‑6 ? SAS. 4‑motors. Lf. Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)  []

 680     10   Fly. DC‑6B, Sterling. Div. parkerte fly på ukjent sted.  (K)     []

 681     25   Fly. DC‑7C. LN‑MOD. SAS Guttorm Viking. 1956‑67. Svhv.           []

              Påskrift, ikke postgått. (K)

 682     30   Fly. JU‑52 Junker. LN‑KAG. DNL/SAS, "Veslefrikk". Svhv.          [90]

              Nytrykk. Påskrift, ikke postgått. (K)

 683     30   Fly. SAAB Scandia. SAS. Lf. Brukt 1957. (K)                      []

 684     50   Flyplass. Oslo Sjøflyhavn. Svhv fotokort. Med LN‑IAU Short       []

              Sandringham, "Bamse Brakar" ved kai. (K)

 685     10   Helikopter. Sikorski S.61N. Gatwick‑Heathrow Airlink. Ubr. (K)   []

 686     35   Historie. 7de juni‑værelset. Svhv Lf ubr. Foto ener. Wilse. (K)  []

 687     25   Historie. Christian Fredrik aflægger Ed for Riksforsamlingen.    []

              Farver/Lf. Litt hjørneslitasje. Påskrift, ikke postgått. (K)

 688     50   Historie. Da Norges nye flag heistes for 1. gang, kl. 10,00      []

              den 9.6.1905, Akershus. Svhv Lf, brukt 11 VI 05. (K)

 689     35   Historie. Kong Olav. Norges første konge. Svhv Lf. Med dikt      [100]

              av Ivar Sæter. Ubrukt.  (K)

 690     10   Hotell. Dalseter Høyfjellshotell, Espedalen. Med NK 1735/Kunst   [98]

              Frimerkets Dag stmp. Ski 16.11.2009 = FDC. Ikke postgått. (K)

 691     10   Hotell. Pers Hotell, Gol. Litt hjørneslitasje. Brukt 1972.  (K)  []

 692     10   Jernbane. Flåmsbanen, parti med foss. Ubrukt. (K)                []

 693     25   Jernbane. Flåmsbanen. 2 kort: Lok 11.2092 på Flåm stashib,       []

              og parti fra banen. Begge ubrukte. (K)

 694     10   Jernbane. Flåmsbanen. Liten hjørnebrett. Ubrukt.  (K)            []

 695     20   Jernbane. Krøderbanen m/lok. 24b og vogner, 1985. Ubrukt. (K)    [25]

 696     15   Jernbane. Tertitten. Smalsporet hobbybane Sørlandet. Brukt       [20]

              1970. Med rundstempel Hølandsbanen. (K)

 697     20   Jernbanestasjon (S). Nora. Lok SWB 58. Til Järle 13. juni        []

              1987. Brukt 1993. (K)

 698     10   Jernbanestasjon (S). Umeå. M/skulptur "Grön Eld". En ørliten     []

              hjørnebrett. Brukt 1993. (K)

 699     20   Jernbanestasjon. Drammen. Stasjonsbygningen. Ubrukt. (K)         []

 700     30   Jernbanestasjon. Ingolfsland, Rjukanbanen. Antatt 1950‑tall.     [40]

              Lok nr. 6 (bygget 1914). Svhv fotokort fra 1982. (K)

 701     15   Jernbanestasjon. Kløftefoss, 1970. Krøderbanen. Svhv. Ubr. (K)   [150]

 702     25   Jernbanestasjon. Krøderen. Juli 1984. Ubrukt. (K)                []

 703     15   Jernbanestasjon. Lot 4 svenske: Borås, Dalarna, Örebro (farver)  []

              og Tyringe (svhv Lf nytrykk).

 704     15   Jernbanestasjon. Ringebu, N‑Café. Ubrukt. (K)                    []

 705     15   Jernbanestasjon. Ski, før 1905. Svhv nytrykk. Ubrukt. (K)        [125]

 706     10   Jernbanestasjon. Skibyen, Follo. Ubrukt. (K)                     []

 707     20   Jernbanestasjon. Sysle, 1910. Farve, nytrykk, ubrukt. (K)        [30]

 708     15   Jernbanestasjon. Vestbanestasjonen, Oslo. Flerbilders. Med       []

              lok. nr. 11.2101. Ubrukt. (K)

 709     10   Julekort. Dobbelt kort m/Egersund Kirke. Med NK 1327‑28 Eger‑    []

              sund 200 år + særstempel (ikke FDC‑stmp.) 20.4.1998. Nettb.(K)

 710     15   Julekort. Jesus + div. Blank overflate, lette "sprekker"/        []

              bretter. Med "gull"‑streker. Lf. Brukt 1927. (K)

 711     10   Julekort. Motiv ukjent Kirke. I.O.G.T./7402. (K)                 []

 712     20   Julekort. Vintermotiv, med noe mistilpasset farvetrykk?          []

              Brukt, stempel Solumsmoen 20 XII 16. (K)

 713     12   Kirke (Island). Stykkishólmur. Ubrukt. (K)                       [40]

 714     12   Kirke. Bergen. 2‑bilders: Tyske kirken og Nykirkealmenning.      []

              Svhv (bruntonet) Lf. 2 cm rift i venstre side. (K)

 715     15   Kirke. Bodin, Bodø. Lett hjørneslitasje ø.h.hj. Ubrukt. (K)      [75]

 716     15   Kirke. Bodø Domkirke. 2‑bilders interiør. Ubrukt.  (K)           []

 717     12   Kirke. Borgund Stavkirke. Brukt 1982, frim. (pent) fjernet. (K)  []

 718     10   Kirke. Borgund Stavkirke. Svhv Lf. Svak brett. Br. 1931 (?) (K)  []

 719     10   Kirke. Domkirken i Trondheim. Interiør. Lf svhv. Ubrukt.         []

              F. Bruns Bokhandel/56. (K)

 720     20   Kirke. Domkirken i Trondheim. Korbuen. Lf svhv. Ubrukt.          []

              F. Bruns Bokhandel/192. (K)

 721     10   Kirke. Domkirken i Trondheim. Korsalteret, gave fra norske i     []

              Amerika. Svhv Lf. Ubr. Bruns Bokhandel/59, fot. Schrøder. (K)

 722     15   Kirke. Domkirken i Trondhjem. Svhv Lf fotokort. Ubrukt.          []

              Utgiver F. Bruns Bokhandel/0164.  (K)

 723     20   Kirke. Egersund (fra 1605). Et par små flekker på baksiden.      []

              Litt hjørneslitasje. Ubrukt. Normann L‑A‑9.  (K)

 724     20   Kirke. Eidsborg Stavkirke Telemark. Br. 1977. Norm. H‑23‑6. (K)  [30]

 725     15   Kirke. Engelske kirken, Balestrand. Interiør. Ubrukt. (K)        []

 726     15   Kirke. Fantoft. Interiør. Brukt 1914, m/114, 5ø Jub. 1914. (K)   []

 727     15   Kirke. Hamre, Osterøy. Ubrukt. (K)                               [25]

 728     12   Kirke. Heddal Stavkirke. Litt eldre, hvite kanter. Svak          []

              brett v. side. Brukt, stempel Bergensbanen F 1960‑tall(?). (K)

 729     15   Kirke. Heddal Stavkirke. Nattbilde, vinter. Ubrukt. (K)          []

 730     15   Kirke. Hopperstad Stavkirke, Vik i Sogn. Brukt 1994. (K)         [30]

 731     20   Kirke. Hove, Vik i Sogn. Ubrukt. Utgiv.: Foreningen til          []

              Norske Fortidsminnemerkers Bevaring. (K)

 732     12   Kirke. Husø Kapell, Alteret. Svhv Lf. Brukt 1936.                []

              Eneret A. Th. Larsen, Tunsberg. (K)

 733     15   Kirke. Kinnakyrkja. Brukt 1968, m/stemplet NKS‑merke. (K)        [75]

 734     20   Kirke. Kinsarvik, fra 1100‑tallet. Interiør. Svhv Lf foto‑       []

              kort. Brukt 1942, porto med Posthorn 7 øre. (K)

 735     10   Kirke. Kirkelandet, Kristiansund N. Interiør. Ubrukt. (K)        []

 736     12   Kirke. Kirkelandet, Kristiansund. Ubrukt. (K)                    []

 737     25   Kirke. Koiteseid, Telemarken. Feiltrykk for Kviteseid? Eldre     [100]

              Lf UPU farvekort. Delt adresseside. Fin stand. Ubrukt. (K)

 738     25   Kirke. Konsmo. Hjørneslit. Ubrukt. Utgiv.: Fotomag. Mandal. (K)  [100]

 739     12   Kirke. Kristiansand Domkirke. 2‑bilders, int./ekst. Ubrukt. (K)  []

 740     15   Kirke. Leikanger, Sognefjorden. Brukt 1975. Normann N‑9‑12. (K)  []

 741     10   Kirke. Lillehammer Garmokirken. På De Sandigske Samlinger.       [30]

              Svhv fotokort, ubrukt. D. Stribolts Eft. (K)

 742     12   Kirke. Lofotkatedralen (1898). 3‑bilders. Ubrukt. (K)            [90]

 743     15   Kirke. Mariakirken, Bergen. Foto Giovanni Trimboli. Grako. (K)   []

 744     15   Kirke. Metodistkirken Stavanger. Interiør. Svhv Lf. Ubrukt. (K)  []

 745     10   Kirke. Metodistkirken, Stavanger. Svhv Lf. Liten rift og         []

              hjørnebrett. Brukt 1937. Frimerke ødelagt.  (K)

 746     15   Kirke. Molde, Altertavle av Axel Endrer. Svhv Lf fotok. Ubr. (K) []

 747     10   Kirke. Molde. "Hilsen fra Molde"‑kort. Aune F‑11496‑5. (K)       []

 748     14   Kirke. Molde. Lf farve. Reproduksjon av kort fra 1906. Ubr. (K)  []

 749     10   Kirke. Molde. Svak brett oppe. Brukt 1967. (K)                   []

 750     15   Kirke. Moldöen. Farve, Lf. Påskrift, ikke postgått.  (K)         [35]

 751     14   Kirke. Nes, Gvarv, Telemark. Ubrukt. K. Nordahl, Skotfoss. (K)   [30]

 752     10   Kirke. Nidarosdomen, interiør. Svhv Lf fotok. Brukt 1941. (K)    []

 753     15   Kirke. Nidarosdomen, Vestfronten. "Bølgekant". Medfølger annet   []

              kort m/del av kirken. Begge ubrukte.  (K)

 754     12   Kirke. Nidarosdomen. "Bølgekant", ubrukt. Utgiv. TS offset. (K)  []

 755     12   Kirke. Nidarosdomen. 6‑bilders. Ubrukt. Medfølger annet kort     []

              med kirken som del av bildet (brukt 1972?, frim. fjernet). (K)

 756     10   Kirke. Nidarosdomen. Interiør. Svhv Lf (fotokort?), ubrukt.      []

              F. Bruns Bokhandel/163. Fot. Schrøder.  (K)

 757     20   Kirke. Norderhov. Interiør. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           []

 758     12   Kirke. Nordlandet, Kr.sund N., ubrukt. Utgiver "NFR" ? (K)       []

 759     15   Kirke. Norlandet, Kristiansund. Interiør. Ubrukt. (K)            []

 760     25   Kirke. Oddernes, Kristiansand S. Ubrukt. (K)                     []

 761     12   Kirke. Oppdal. Svhv fotokort. Ubrukt. Normann 14‑29‑2. (K)       [25]

 762     18   Kirke. Oslo Sjømannskirke, Bygdøynes. Interiør. Svhv foto‑       []

              kort. Brukt 1956 (m/TMS nr. 175 Bruk Innsamlingskonti..). (K)

 763     10   Kirke. Stavern. Brett i øvre høyre hjørne. Ubrukt. (K)           []

 764     20   Kirke. Stavern. Interiør. Ubrukt. (K)                            []

 765     15   Kirke. Strømsø kirke, Drammen. Svhv fotok. Ubr. Oppi 214.  (K)   []

 766     20   Kirke. Sør‑Fron, Gudbrandsdalen. Interiør. Ubrukt. (K)           []

 767     10   Kirke. Tanum, Bærum. Farvetegning Trygve M. Davidsen.  (K)       []

 768     20   Kirke. Trondenes, Harstad. Interiør. Svhv fotokort ubrukt. (K)   []

 769     12   Kirke. Trondenes. Harstad. Folk i forgrunn. Brukt 1997. (K)      []

 770     15   Kirke. Trondhjems Domkirke. Eldre svhv Lf. Mittet 472. Ubr. (K)  []

 771     20   Kirke. Trondhjems Domkirke. Fra Koromgangen. Svhv Lf. Ubrukt.    []

              Utgiver F. Bruns Bokhandels Forlag.  (K)

 772     15   Kirke. Trondhjems Domkirke. Rosevinduet. Svhv Lf. Brukt 1931,    []

              med litt svak TMS nr. 40/Postvesenet når alle.. Tr.heim. (K)

 773     15   Kirke. Trondhjems Domkirke. Svhv Lf fotokort. Ubrukt.            []

              Utgiver F. Bruns Bokhandel/915.  (K)

 774     10   Kirke. Tynset. Interiør. Litt stempelavtr. fors. Br. 1978. (K)   []

 775     10   Kirke. Ukjent. Eldre svhv. Lf. Ubrukt.  (K)                      []

 776     15   Kirke. Ukjent. Kort fra Norges Vanførelag.  Brukt 1975. (K)      []

 777     25   Kirke. Vanse, Farsund. Ubrukt.  (K)                              [50]

 778     10   Kirke. Volda, interiør. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)               []

 779     10   Kirke. Voss (1270). 2‑bilders: Ekst.‑ og interiør. Ubrukt. (K)   []

 780     12   Kirke. Vågå, Gudbrandsdalen. Div. info om kirken. Svak           [25]

              hjørnebrett. Ubrukt. (K)

 781     12   Kirke. Øverbygd, Troms. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)               [75]

 782     10   Kirke. Øyer, interiør. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                      []

 783     30   Kirke. Øyer. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                                [35]

 784     20   Kirke. Ålesund. Brukt 1960.  (K)                                 []

 785     20   Kirke. Ålesund. Interiør. Ubrukt. (K)                            [40]

 786     20   Kirke. Årdal, Setesdal. Ubrukt. Normann J‑28‑10.  (K)            [50]

 787     20   Kirke. Åssiden, Drammen, bygd 1967. Brukt 1997. Enerett:         [60]

              Åssiden Kirkeforum. (K)

 788     10   Kongelig (Belgia). Gedächtniskapelle Königin Astrid von          []

              Belgien (død 29.8.1935). Flerbilders, "bølgekant", ubrukt. (K)

 789     15   Kongelig (DK). Den danske Kongefamilies Besøg 29/4 1907. Svhv    []

              Lf. Eneber. John Fredriksons Eftf. Brukt 1907. (K)

 790     10   Kongelig (DK). Dronning Margrethe og Prins Henrik. Ubrukt. (K)   []

 791     15   Kongelig (DK). Kong Christian X. Svhv Lf. Ubrukt. (K)            []

 792     10   Kongelig (DK). Kongefamilien med gæster. Ubrukt. (K)             []

 793     20   Kongelig (DK). Kongen og Dronningen ombord paa "Dannebrog".      []

              Lf farver. Svak hjørnebrett øvre v. hjørne. Brukt 1951. (K)

 794     10   Kongelig (GB). Dronning Elizabeth til hest. Påskrift 1984. (K)   []

 795     20   Kongelig (GB). H.R.H. Duke of Edinburgh/prins Philip. Spesielt   []

              trykk: "Gullskimrende", varierer etter lyset. Brukt 1987 (K)

 796     10   Kongelig (GB). Queen Elizabeth and Prince Philip. Ubrukt. (K)    []

 797     10   Kongelig (Italia). Regina Elena + 2 barn. Veldig "blasst"        []

              bilde. Hj.‑slitasje. Til Bergen (tidlig 1900‑tall).  (K)

 798     15   Kongelig (Luxembourg). Prinseparet med prinsessen Marie Astrid.  []

              Svhv Lf fotokort. 2‑bilders. Ubrukt.  (K)

 799     15   Kongelig (NL). Prins Bernhard. Svhv Lf fotok. Brukt 1938. (K)    []

 800     10   Kongelig (S). Fyra Generationer. Farver Lf. Blekkflekk (?) i     []

              øvre høyre hjørne. Ubrukt. (K)

 801     10   Kongelig (S). Gustaf VI Adolf. Svhv portrett. "Kvittering" for   []

              mottatt gratulasjonskort/særst. Kungl. Slottet. Skrå brett.(K)

 802     10   Kongelig (S). Gustav V. Svhv/brunlig Lf. Brukt 1928. (K)         []

 803     10   Kongelig (S). Kongen og dronningen. Ubrukt. (K)                  []

 804     15   Kongelig (S). Prins Wilhelm av Sverige (1884‑1965). Udelt        []

              adresseside, men påskrift begge sider. Brukt i Norge 1905. (K)

 805     15   Kongelig (S). Prinsessen Margaret og Prins Gustav Adolv.         []

              Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt 1905. Frim. (pent) fjernet. (K)

 806     10   Kongelig (S). Sveriges Konungahus. Foto 1918. Svhv Lf. Ubr. (K)  []

 807     10   Kongelig (S). Vår Kronprinsessa med Prins Bertil. Svhv Lf.       []

              Ubrukt. Axel Eliassons Konstförlag Stockholm 1912. (K)

 808     10   Kongelig (Spania). Kong Juan Carlos. 1 tegnest.hull. Brukt. (K)  []

 809     40   Kongelig (Spania). Spanske kongen og prinsesse Ena. Fra England  []

              Hendon 25/6‑1906 til Norge. Fint Skien Tur 1‑stempel 28/6! (K)

 810     10   Kongelig (Ty). Div. ukjente personer. Svhv Lf ubrukt.            []

              Svak bøy. Berlinprodusert kort 1910 ?  (K)

 811     30   Kongelig. Christian Fredrik. Lf (farver). Brukt 1914,            []

              frimerke (pent) fjernet. Svak hjørneslitasje. (K)

 812     18   Kongelig. Den norske Kongefamilie. Svhv Lf. Brukt 1906. (K)      []

 813     75   Kongelig. Det engelske kongeparets ankomst til Kristiania i      []

              1908. Svhv Lf. Fin stand. Brukt 15.8.08. (K)

 814     35   Kongelig. Fra Konge‑festlighederne. Kongen og Dronningen tager   []

              ud til Krigsskibene. Svhv Lf. Br., stmp. Kløften 12 VII 06 (K)

 815     50   Kongelig. Fra Kroningsreisen. Kroningen i Domkirken. Svhv Lf.    []

              Eneberettiget John Fredrikson's Eftf. 1906. Ubrukt. (K)

 816     20   Kongelig. Kong Haakon VII. Svak brett. Ubr./flekkete bakside (K) []

 817     40   Kongelig. Kong Haakon VII. Svhv ubrukt. Rude foto. Medfølger     [75]

              kort med norsk flagg. (K)

 818     35   Kongelig. Kong Håkon. Foto Rude. Lf Svhv ubrukt.  (K)            []

 819     10   Kongelig. Kong Olav (i Holmenkollen). Ubrukt. (K)                []

 820     40   Kongelig. Kongen paa Agetur. Svhv/Lf. Br. 1908/frim. fjernet (K) []

 821     10   Kongelig. Kronprins Haakon og Mette‑Marit Tjessem Høiby. Bryl‑   [30]

              lup 25.8.2001. Svarthvit, med "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

 822     10   Kongelig. Kronprins Haakon. Bryllup 25.8.2001. Svarthvit med     []

              "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

 823     40   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv (brunlig) Lf. Foto Rude. Brukt    []

              1946, med NK 346 Kronprins Olav 15+10ø. (K)

 824     25   Kongelig. Kronprinsen ønsker prinsesse Märtha velkommen til      []

              Norge. Svhv Lf. Ubrukt. (K)

 825     35   Kongelig. Kronprinsesse Märtha. Lf svhv Rude foto. Ubrukt. (K)   []

 826     10   Kongelig. Mette‑Marit Tjessem Høiby. Bryllup 25.8.2001.          []

              Svarthvit, med "ramme". 12x17 cm. Ubrukt. (K)

 827     25   Kongelig. Norges Kronprinspar i Oslo. Svhv Lf. Ubrukt. (K)       []

 828     30   Kongelig. Prinsesse Märthas ankomst til Oslo. Svhv Lf.           []

              Ubrukt. Eneret S. Gran. (K)

 829     10   Kongelig. Ukjente/mange personer i et værelse, ukjent sted.      []

              Svhv/brunlig Lf. Ubrukt. (K)

 830     12   Krig. Kong Albert, Belgia, ved fronten 1914‑15. Svhv tegning     []

              på grå bakgrunn. Ubrukt.  (K)

 831     15   Kunst. "Julesteming", G. Munthe. Brukt 1986, m/NK 1002. (K)      [45]

 832     10   Kunst. Robåt. Tegning, utydelig kunstnernavn. Ubrukt.  (K)       [40]

 833     40   Luftskip. Ukjent, på ukjent sted. Eldre Lf svhv (bruntonet?).    []

              UPU‑kort, delt adresseside. Ubrukt. (K)

 834     10   Maleri. "Moonrise at the Seaside". Caspar D. Friedrich. Ubr. (K) []

 835     10   Maleri. "Segler auf dem Atlantik". P.v.Kalckreuth. Ubrukt. (K)   []

 836     10   Maleri. "Sunset after Rain". Hopking? Lf farver. Br. DK 1936 (K) []

 837     10   Maleri. "Viermastbarke in Stürmischer See". G. Fürst. Ubr.(K)    []

 838     10   Maleri. J. Constable (GB). Hove Beach, Susses. Ubrukt. (K)       [50]

 839     10   Maleri. Kreuzer Emden vor Madras. Lf farver. Med et "ruglete"    []

              preg, mulig for å etterligne et maleri? Påskrift 1931. (K)

 840     10   Marine  H.M.S. "Montagu". Forlis på Lundy 1906. Maleri.          [50]

              Svake bretter høyre side. Ubrukt. ("Put Lundy stamp here"). (K)

 841     10   Marine. 5 forskj. engelske admiraler. Eldre svhv, ubrukte. (K)   []

 842     10   Marine. Fleet of Battleships Manauring. Engelske? Lf farver      []

              (kolorert?). Vertikal brett. Brukt i GB 1907. (K)

 843     10   Marine. Flere fartøyer, ukjent land. Eldre Lf svhv. Ubr. (K)     []

 844     10   Marine. Hangarskip m/supplybåter(?). Svhv Lf br. GB 1978. (K)    []

 845     10   Marine. Krigsskip, tysk, m/Hakekorsflagg. Svhv Lf ubrukt. (K)    []

 846     10   Marine. S.M.S. "Zähringen", antatt tysk og eldre kort. Litt      []

              påskrift. Med stempel "Deutsche Kinderpost" (nettbilde). (K)

 847     10   Marine. Svhv Lf fra 1920. Påskrift (engelsk) om avbrutt          []

              reise, retur til Gilbraltar p.g.a. grov sjø. Ikke postgått. (K)

 848     40   Patriot. 100 Aars Jubileum. Eidsvold‑ og Stortingsbygningene.    [75]

              Lf. farver. Brukt 1914. Ørliten rift høyre side. (K)

 849     20   Patriot. Båten "Sønner av Norge", folk, flagg (tegnet). Lf       []

              farver. Hjørneslitasje, svak hjørnebrett. Brukt 1917. (K)

 850     20   Patriot. Christian Fredrik aflægger ed. Svhv Lf. Brukt 1905. (K) []

 851     20   Patriot. Christian Fredrik modtager de fremmede gesandter. Lf    []

              farver. Brukt (tidl. 1900‑t., 5ø grønn posth. porto).  (K)

 852     25   Patriot. Den 7. juni 1905. Mange folk i gatene, ukjent sted.     []

              "Sammenlimt" kort? Svhv Lf. UPU‑kort. Ubrukt. (K)

 853     35   Patriot. Den norske Regjering 1905. Svhv Lf, ubrukt. Eneber.     []

              John Fredriksons Eftf. 1905. Flott stand. (K)

 854     50   Patriot. Fra Neutralitetsvernet. Jeg vil værge mit land!         []

              Liten dampbåt m/norsk flagg (tegning) Lf farver. Eneret For‑

              svarsforeningen. Kølbelske Tryk. Brukt 22.12.1915. (K)

 855     50   Patriot. Fra Neutralitetsvernet. Jeg vil værge mit land! 2       []

              menn speider ut over sjøen (tegning) Lf farver. Eneret For‑

              svarsforeningen. Kølbelske Tryk. Brukt 22.12.1915. (K)

 856     25   Patriot. Kong Haakon VII aflegger Ed i Storthinget 27.           []

              Novbr. 1905. Svhv brukt 1906. J. Fredriksons Eftf. Chr.ania (K)

 857     10   Patriot. Norsk flagg med innfeldte portretter av Konge og        []

              Dronning. Reproduksjon av kort fra 1905. Ubrukt. (K)

 858     10   Patriot. Norsk flagg. Eldre Oppikort. Påskrift 1918. (K)         []

 859     15   Patriot. Riksforsamlingen på Eidsvold 1814. Maleri, Lf farver.   []

              Påskrift, ikke postgått.  (K)

 860     25   Patriot. Stortingspresid. Carl Berner. Svhv Lf. Ubrukt. (K)      []

 861     40   Patriot. Tordenskjold (?) som portrett i norsk flagg. Udelt      [60]

              adr.side. Brukt 4 VI 1905 til USA(?)/mott.st. 17.6.1905.  (K)

 862     22   Patriot. Unionsoplösningen 1905. Svhv Lf. Brukt 1909. (K)        []

 863     20   Personer. Carl Berner. Svhv Lf ubrukt.  (K)                      []

 864     16   Personer. Chr. Michelsen. Svhv Lf ubr. Eneber. Mittet 1905. (K)  []

 865     20   Personer. Lövland, Udenrigsminister. Svhv Lf. Kgl. Hoffot.       []

              L. Szacinskis forlag eneber. 1905. Påskrift, ikke postgått. (K)

 866     10   Personer. Tordenskjold. Maleri av B. Denner 1719. Ubrukt.  (K)   [15]

 867    250   Polar. Postkort Lf. "Dette kort vil blive medtaget paa "Fram"    []

              over Polhavet..." Polhavet‑stempel, frankert med NK 101, 12ø

              Posthorn, adressert til Sverige. Svake hjørnebretter.  (K)

 868     10   Rederi. North German Lloyd. 3‑bilders "Life on board". Ubr. (K)  []

 869     20   Reklame. Gold Flake cigaretter. Med seilskute. Ubrukt.           []

              Utgiver Gamledagers Postkort. (K)

 870     10   Reklamekort bil. Bentley Continental 1954. Svhv 18x13 cm.        []

              For USA‑markedet. Pris $ 7.500. (K)

 871     20   Romantisk. "Matros" og seil. Lf farver, med "sølv" bakgrunn.     []

              Udelt adresseside. Brukt 1906. (K)

 872     15   Romantisk. "Styrmann". Hjørnebrett. Ubrukt. Sign. Carl H. (K)    []

 873     10   Romantisk. Dame til rors. Kolorert Lf (med ekstra påtegning      []

              av farve?). Brukt 1909. (K)

 874     15   Romantisk. Folk stiger iland. Farve Lf. Brukt 1910‑tall. (K)     []

 875     15   Romantisk. Matros med blomsterbukett. Med "gull"‑streker i       []

              tegningen, blank overflate. Hjørnebretter. Brukt 1918. (K)

 876     10   Romantisk. Matros og dame ved båt. Lf. Påskrift 1911, ikke       []

              postgått. Litt avrevet nedre h. hjørne.  (K)

 877     15   Romantisk. Matros og dame. Lf, brukt tidlig 1900‑t. (K)          []

 878     15   Samer. Portrett. Ubrukt. (K)                                     [60]

 879     15   Samer. Samepiker, Kvenangsfjellet. Farvekort med hvit kant.      [60]

              1 svak hjørnebøy. Rundstmp. Namsos 12‑7‑60. Aune F‑53‑7. (K)

 880     10   Skulptur. Fredrikstad. Minne om falne 1940‑45. Kirke i bak‑      []

              grunn. Eldre Mittet‑kort, 1336/11. Ubrukt. (K)

 881     20   Skulptur. Mariafigur fra 1200‑tallet, Bergen Museum. Svhv        []

              Lf (svak bruntonet?). Brevkort trykt i England. Ubrukt. (K)

 882     12   Sporvogn. Gråkallbanen/Trondheim. Vogn 92, 1992. Ubrukt. (K)     []

 883     20   Sporvogn. København. Fra 1930‑tall, foto ca. 1955. Ubrukt. (K)   []

 884     15   Sporvogn. København. Leddvogn nr. 900 fra 1968. Ubrukt. (K)      []

 885     20   Sporvogn. Trondheim. Motorvogn 6 fra 1942. Overlevde den         []

              store sporveisbrannen i i 1956. Bilde 2.6.1988. Ubrukt. (K)

 886     20   Sporvogn. Trondheim. Vogn 7 fra 1984 v/Herlofsonløypa. Ubr. (K)  []

 887     10   Statue. Friedrich der grosse. Svhv Lf. Ubrukt. (K)               []

 888     10   Statue. Rytterstatue M.B. Landstad + Seljord kirke. Br. 1961.(K) [50]

 889     12   Tog (S). "Rapidloket". 3 000 Hk, 150 km/t. "Bølgekant". Ubr. (K) []

 890     15   Tog (S). Ostexpressen. Skara Järnv.museum har kjørt siden        []

              1970. Loket bygd av Motala V. 1937. Ubrukt. (K)

 891     25   Tog. Cmb nr. 1 ("Gamla") på Krøderen 23.8.1986. Ubrukt. (K)      [30]

 892     25   Tog. Cmb nr. 2 ("Padda") på Krøderen 11.5.1990. Ubrukt. (K)      [35]

 893     20   Tog. JK‑37 Veterantog på Krøderbanen 1984. Ubrukt. (K)           [30]

 894     25   Tog. Krøderbanens damplok. 21b nr. 225. Ubr., div. info. (K)     []

 895     25   Tog. Krøderbanens damplok. 24b nr. 236. Ubr., div. info. (K)     [55]

 896     15   Tog. Lok 11.2092 på Flåmsbanen, vinter. Ubrukt. (K)              []

 897     15   Tog. NSB Damplok  7a nr. 11. I Lodalen 1963. Ubrukt. (K)         []

 898     25   Tog. NSB Damplok  9a nr. 301 (bygget 1879) på Hamar stasjon      []

              22.9.1938. Svhv fotokort fra 1979. Ubrukt. (K)

 899     20   Tog. NSB Damplok 10a nr. 52 "Forsete". Bygget 1877. Bildet       [75]

              Brødremoen grustak ca.1900? Svhv fotok. fra 1987. Ubrukt. (K)

 900     20   Tog. NSB Damplok 14a nr. 53 "Washington". Brattøra, Trondheim    [75]

              ca. 1890. Bygget 1879. Svhv fotokort fra 1981. Ubrukt. (K)

 901     20   Tog. NSB Damplok 18c nr. 255 (1913). Grong st. 1969. Ubr. (K)    []

 902     20   Tog. NSB Damplok 20b nr. 268. Kvarstein Bro 1953. Bygget av      []

              Hamar Jernstøberi 1914. Svhv fotokort fra 1982. Ubrukt. (K)

 903     20   Tog. NSB Damplok 21a nr. 183 og 32a med Pt 1808 til Nesttun/     []

              Trengereid. Bergen st.1953. Svhv fotokort fra 1983. Ubrukt. (K)

 904     15   Tog. NSB Damplok 25a nr. 238. Kristiansand st. 1953. Svhv.       []

              Ubrukt. Kort Norsk Jernbaneklubb fra 1989. (K)

 905     20   Tog. NSB Damplok 26a nr. 216. Røros 1961. Svhv fotok. Ubr. (K)   []

 906     25   Tog. NSB Damplok 26c nr. 411 (bygget 1922) med veterantog        []

              på Hamar stasjon 10.7.1988. Ubrukt. (K)

 907     25   Tog. NSB Damplok 26c nr. 433 på Flisa st. 1964. Svhv. Ubrukt.    []

              Kort Norsk Jernbaneklubb fra 1989. (K)

 908     20   Tog. NSB Damplok 26c nr. 436 på Åndalsnes stasjon 1956. Bygget   []

              av Hamar Jernstøberi 1923. Svhv fotok. fra 1987. Ubrukt. (K)

 909     20   Tog. NSB Damplok 30b nr. 366. Mellom Stavanger‑Hillevåg 1956.    []

              Hamar Jernstøberi 1921. Svhv fotokort fra 1984. Ubrukt. (K)

 910     20   Tog. NSB Damplok 30c nr. 466, bygget 1938. Mellom Selsbakk‑      []

              Melhus 1953. Svhv fotokort fra 1988. Ubrukt. (K)

 911     20   Tog. NSB Damplok 31a nr. 319, bygget Thune 1920. Med godstog.    [55]

              på Voss st. 1956. Svhv fotokort fra 1984. Ubrukt. (K)

 912     20   Tog. NSB Damplok 31b nr. 402, bygget 1921. Ut fra Bergen til     []

              Voss 1953. Svhv fotokort fra 1983. Ubrukt. (K)

 913     20   Tog. NSB Damplok 31b nr. 448 på Eina 1968. Ubrukt. (K)           [30]

 914     20   Tog. NSB Damplok 63a nr. 5116 på Hønefoss stasjon 1957. Bygget   [30]

              1944. Svhv fotok. Norsk Jernbaneklubb, fra 1984. Ubrukt. (K)

 915     10   Tog. NSB Damplok type 40 (1929). Lillestrøm st. 1951. Ubr. (K)   []

 916     20   Tog. NSB Damplok XVIa nr. 27 (bygd USA 1889). Svhv foto‑         []

              kort fra 1981. Norsk Jernbaneklubb. Med div. info. Ubrukt. (K)

 917     20   Tog. NSB Dieselelektr. BM 92.14. Ved Hommelvik 1985. Ubr. (K)    []

 918     25   Tog. NSB Dieselmotorvogn BM 87.03 på Krøderen st. 1988. Ubr.(K)  []

 919     15   Tog. NSB Dieselmotorvogn Cmdo 18237. Fjøsanger stasjon           []

              28.8.1953. Svhv fotokort fra 1990. Ubrukt. (K)

 920     25   Tog. NSB El.lok  2.2024 (1923). Foto Horten 1966. Svhv foto‑     []

              kort 1987. Ubrukt. (K)

 921     20   Tog. NSB El.lok  4.2045. Skiløpertog Ofotbanen 1938. Noen        [60]

              lim‑/papirrester bakside. Svhv fotokort fra 1975. Ubrukt. (K)

 922     10   Tog. NSB El.lok  5.2039 med ekstratog mellom Myrdal‑Hallings‑    []

              skeid på Bergensbanen 1.6.1980. Ubrukt. (K)

 923     25   Tog. NSB El.lok  5.2039. Foto Ski st. 1982. Ubrukt. (K)          []

 924     20   Tog. NSB El.lok  8.2054 i tog 537. Steinberg 1980. Ubr. (K)      []

 925     25   Tog. NSB El.lok  8.2068 på Drammen st. 6.8.1980. Ubr. (K)        []

 926     25   Tog. NSB El.lok  9.2064 på Flåmsbanen. Ubrukt. (K)               []

 927     25   Tog. NSB El.lok 11.2083. Kongsvinger 1987. Ubrukt. (K)           []

 928     25   Tog. NSB El.lok 12.2119+20, Narvik 1990. Ubrukt. (K)             []

 929     20   Tog. NSB El.lok 13.2152 (1964), Finse 11.4.1984. Ubrukt. (K)     []

 930     35   Tog. NSB El.lok 15.2196 på Narvik havn 23.6.1982.                []

              bygget av ASEA og Thune 1967. Ubrukt. (K)

 931     25   Tog. NSB El.lok 17.2224 (1981), Fokstua 26.6.1982. Ubr. (K)      []

 932     20   Tog. NSB Motorvogn BM 64 06 (1934). Nesheim st. 1973. Ubr. (K)   []

 933     20   Tog. NSB Motorvogn BM 86F.25. Neslandsvatn 1986. Ubrukt. (K)     []

 934     20   Tog. NSB Motorvogn BM 87 03. Elverum‑Løten 1981. Ubrukt. (K)     []

 935     25   Tog. NSB Motorvogn BM 92.05 i tog 372. Elverum 1987. Ubr. (K)    []

 936     20   Tog. NSB Motorvognsett 65 m/BM 65.51, mellomvogn og BFS 18623    []

              på Sandermosen st. 1975. Ubrukt. (K)

 937     30   Tog. NSB Motorvognsett type 65, på nedlagte Slitu st.            []

              25.5.1974. Svhv fotokort fra 1982. Ubrukt. (K)

 938     25   Tog. RjB 14 med godstog, på Rjukan st. 1981. Ubrukt. (K)         []

 939     35   Tog. Rjukanbanen 14, tidligere NSB El 1.2001 på Rjukan 1978.     []

              Per Kure/Thune 1922. B'B', 690 kW, Vmax 70 km/t. Ubrukt. (K)

 940     50   Trolleybuss. Drammen (1909‑1967). Nr. 11 bygget 1938.            [150]

              Foto sept. 1989. Ubrukt. (K)

 

AVGIFTSMERKER ETC                         

─────────────────────────────────────────────────────

 941     10   Grønn etikett "For lite porto + avgift...". Bl. 70. Ikke påført  []

              noe beløp. Stmpl. Tønsberg A PT 2.3.98. På klipp m/frimerke. (W)

 

MYNTER                                     

─────────────────────────────────────────────────────

 942     25   Lot 6 mynter. Norge: 2ø 1936 + 1953. 50ø 1948 + 1986. Danmark:   [45]

              5 kr. 1971. Sverige: 1 kr. 1946. Medflg. 10 kr. seddel Nansen

              1983 m/diverse bretter. Alle myntene + seddel på nettbilde. (K)

 943    100   Norge. 12 skilling sølv 1855. Med påloddet liten ring, for       [175]

              oppheng. Forh.v. liten slitasje?. For‑ og bakside opp/ned. (K)

 

MEDALJER/POLETTER                         

─────────────────────────────────────────────────────

 944    175   Davidstjernen. 830 sølv. I ring (slange?) og med symboler.       []

              Nål for feste i tøy etc. (K)

 945    200   Militært marsjmerke (1915‑37) "Værg dit land" ca. 27x37 mm.      []

              Emalje/Sølv AF 925 S. Festenålen på baksiden mangler. (K)

 946    100   Militært skyttermerke (versjon 1924?) bronse. Tostrup, Oslo. (K) []

 

BLADER/HEFTER                             

─────────────────────────────────────────────────────

 947     10   Mao Tse‑Tung. Mot Liberalismen. Hefte 9,5x14,5 cm, på norsk.     []

              Utgiver: Forlaget for fremmede språk, Peking. Forside: (W)

 

AVISER                                    

─────────────────────────────────────────────────────

 948     15   2 aviser: Aftenposten 8.11.1902. Med rifter og "vannflekker".    []

              Sportsmanden 29.1.1951. Med rifter, vesentlig i bretter.

 

BILDER/TEGNINGER                          

─────────────────────────────────────────────────────

 949     10   "The Battle of Camperdown" (1799). Maleri, farve. På kort        []

              (ikke postkort).  (K)

 950     20   Bergen. Havn/Flöibanen. Fotokopi av eldre svhv postkort?         []

              (Dette er ikke postkort). 15x10 cm. (K)

 951     20   Båt. Fotokopi av eldre svhv postkort? Utydelig båtnavn, mulig    [25]

              Rosendal e.l. Rederi HS? (Er ikke postkort). 15x10 cm. (K)

 952     20   Farsund. Færö bro. Fotokopi av eldre svhv postkort? (Dette er    []

              ikke postkort). 15x10 cm. (K)

 953     10   Reklame. "Linjeflyg". Småfly SE‑IRX. Kort med blank baks. (K)    []

 

BØKER                                     

─────────────────────────────────────────────────────

 954     20   "Hvem Hva Hvor 1980". Brukt.                                     []

 955     20   "Hvem Hva Hvor 1983". Brukt.                                     []

 956     20   "Hvem Hva Hvor 1984". Brukt.                                     []

 957     20   "The Complete Works of William Shakespeare". Engelsk. Spring     []

              Books. Ukjent trykkår, litt eldre? 15x21x7 cm. Ca. 1,2 kg.

 

BROSJYRER/KATAL.                          

─────────────────────────────────────────────────────

 958     15   "Frimerkesamleren". Charles B. Middelthon. Bok 16x20 cm, 1942.   []

              Slitt/flekkete på permer/utvendig, ellers fin stand. Håndbok

              for begynnere og viderekomne. Fortsatt aktuell! Ca. 1/2 kg.

 959     20   Statens Velferdskontor for Handelsflåten. Innbydelse Sommerleir  []

              for sjøfolk Gon/Larvik juli 1951. Folder m/innm.blankett. (K)

 

INNSTIKKSBØKER BRUKTE                     

─────────────────────────────────────────────────────

 960     20   Innstikksbok 24x29 cm. 32 sider, Lt "Block Album" brunmelert.    []

              Hvite ark. 4 striper 6 cm høye på hver side. Brukt. Ca. 1,1 kg.

 961     25   Innstikksbok. A4 Lt. 32 sider. Hvite, utdelte ark m/1 skille‑    []

              ark. Litt utvendig slitasje, påskrift innv. 2. side. Ca. 1 kg.

 962     30   Innstikksbøker. 3 stk. 2 stk. 17x23 cm. Begge 16 sider, 1 = Lt.  []

              1 stk. 16x20 cm, 8 sider. Brukte.  Ca. 900 gram.

 963     25   Innstikksbøker. 3 stk. brukte: 10x16 cm/8 sider. 13x16 cm/16 s.  []

              17x21 cm/12 sider. Ser OK ut. Ca. 520 gram.

 964     15   Innstikksbøker. 3 stk.: 11,5x16 cm/16 sider (Lt), OK. 2 stk.     []

              KaBe noe "brukt", 16 s.: 12x17 cm og 12,5x18 cm. Ca. 560 gram.

 965     20   Klembind 25x30cm m/5 innsatte innst.ark (=10 A4‑sider). 850 gr.  []

 

MUSIKK                                    

─────────────────────────────────────────────────────

 966     10   CD. 5 stk.: Kurt Nilsen. The Platters. Julio Iglesias.           [108]

              2 forskjellige Elton John.

 

JULEMERKER.                               

─────────────────────────────────────────────────────

 967     30   Julemerker etc. Lot 13 stk. (+ 1 ødel.). NKS: 1931 1942 1949     [35]

              1952 1956 1981. Røde K. Kreft. Svensk På post for Sverige. (W)

 

DIVERSE                                   

─────────────────────────────────────────────────────

 968     25   Bompenger etc. 1999/2000. 20 stk. Fjellinjen/Oslo à 12,00. 1     []

              Bomselskap Grenland, 3 Piggdekkoblat Oslo. 25 stk. Motorvegfin‑

              ans E‑18 Kjellstad/Lier à 15,‑. Med små stifthull. Netteks. (W)

 

ROTELOTS/REALIS.                          

─────────────────────────────────────────────────────

 969     10   Kirker. Lot 10 postkort, mest interiør. Inn‑/utland.             []

 970     10   Kongelig. Lot 13 postkort. Flest DK, S, GB.                      []

 971     10   Lot 17 postkort. Høyst forskjellige motiv/tema, inn‑ og          []

              utland. Brukt/ubrukt, svarthvit og farver.

 972     10   Lot 9 stk. FFC/Jub.flyvn. etc. fra Sverige 1967‑80. 1=Lufthansa  []

              8.4.80, øvr. SAS. 2 stk. 4.11.67 m/div. frank. (Har flere obj.)

 973     10   Lot. Postkort div. + Frankrike. Div. NK 309 m/lim‑minus. Merk‑   []

              ater Jesuskirken jul 1986. Posten‑sponsor håndball. Noen FFC

              SAS (kan være dubl.?). Frimerker div. land/år. Ca. 200 gram.

 974     10   Realisasjon. Ca. 25 postkort/bilder/fotos av båter og motiv      []

              m/båttilknytning. Gamle/nyere. Noen svhv. Fleste bra stand.

 975     10   Rotelot. UPU‑kort til Stettin 1905, omadress. Dårlig! Oppkravs‑  []

              adressekort. Div. postgirokvitteringer. Adr.endring/retur. (W)

 976     10   Tema Fly: 7 postkort (Jetpack‑reklame, helikopter, Lufthansa).   []

              5 konv. m/forskj. frankering FFC Göteb.‑Paris 1.4.1973.