A/S GRANTO ‑ Skriftlig frimerke‑ og postkortauksjon.

Auksjonsliste for auksjon nr. 118.  Avsluttet 29. september 2022

 

Med høyeste bud og salgspris for alle objekter med mottatte bud.

 

Hakeklammer [ ] er "tom" uten bud (og følgelig ikke solgt).

 

Ettersalg til utropspris, 15 % provisjon på tilslagssummen, og gjeldende portosats.

Ettersalg for usolgte objekter til og med 22/10/22. Forbehold om mellomsalg!

 

NB! Objekter merket (K) eller (W) er avbildet.

    Klikk på "Bilder" på hovedsiden. Det er flere sider, bla til ønsket

    nummer ‑ eller tast inn nummeret (4 sifre, eks. obj. 781 = 0781) i

    feltet "Søk etter objekt". Klikk på bildet for å forstørre det.

 

Gi oss beskjed om du ønsker neste auksjonskatalog gratis tilsendt!

(Vi sender automatisk liste til kommende auksjon når du har gitt bud.

Utsendelsen stoppes om vi totalt har sendt 3 lister uten å ha mottatt noen bud).

 

For svenske og danske kunder: Merk at vi ikke lenger har kontoer i utlandet.

Utenlandske kunder må heretter gjøre opp regningene ved å sende oss norske sedler.

 

Vi SELGER også frimerker etc. (Uten provisjon e.l., vi betaler portoen.

(Minste kjøp/fakturasum er 30 kr.).

Klikk på "Salgsliste" (= Liste nr.   108 som erstatter tidligere lister).

Vi har 1‑flere av hvert objekt, forbehold om mellomsalg!

 

A/S Granto, Postboks 2484 Strømsø, NO‑3003 Drammen (Norge)

Telefon: 90 69 45 13.  E‑mail: granto@online.no

 

 

   Utrops‑                           Oppdatert: 30/09/22 kl. 18:51:07        Høyeste   Salgs‑

 nr.:  pris:   Beskrivelse:                                                      bud:  pris:

====== ======  ==============================================================================

 

NORGE FRIMERKER. STEMPLET               

   1     16      8. Våpen 1863. 4 skill. blå. Del av kraftig r.st. 1866. (K)   [  25] [  16]

   2     15     14. Våpen 1867. 4 skill 4 blå. Svakt rundst. opp/ned. (K)      [  25] [  15]

   3      6     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av rundst. (K)               [    ] [    ]

   4     15     22. Skrav. Posth. 1ø brungrå. Del av st. Bureau de mer. (K)    [  17] [  15]

   5     30     24. Skrav. Posth. 5ø blå. 2 markert forskjellige blånyanser.   [    ] [    ]

              Liggende vannm. Typer? Litt varierende tagging. (K)

   6      1     27. Skrav. Posth. 20ø brun. Ca. 2 mm rift h.s. 25 III 81. (K)  [    ] [    ]

   7     15     32. Oscar II. 1 kr. grønn. Del av rundstempel. (K)             [  45] [  15]

   8     40     33. Oscar II. 1,50 kr. blå. Del av pakkest. Litt avsmittet     [    ] [    ]

              skrift på baksiden. (K)

   9     40     34. Oscar II. 2 kr. rød. Sentrert, svakt Bodøstempel           [    ] [    ]

              13 IX 90 + del + snei. (K)

  10     20     37. Posth. Elektrot. 10ø rød. Type ? Del av st. ‑‑andb‑‑       [  21] [  20]

              eller ‑‑andr‑‑.  (K)

  11     18     39 X. Posth. Elektrot. 20ø rødl. brun. (K)                     [  20] [  18]

  12     20     40. Posth. Elektrot. 20ø blå. 4 stk. Farver? Plater/typer?     [  45] [  39]

              Stmpl. 84, 85, 1 med blekk‑"X". 2 mrk. m/rifter (ødelagte).(K)

  13     25     49 I. 20 mm Posth. 1ø olivbrun, type 1. Del svakt rundst. (K)  [    ] [    ]

  14     35     49 I. 20 mm Posth. 1ø olivbrun.  (K)                           [  40] [  35]

  15     10     53 IIIa. 20 mm Posth. 10ø rød. Del av svakt rundst. (K)        [  15] [  10]

  16      1     53 VI. 20 mm Posth. 10ø rød. Del av Kristianiastmp. 92? (K)    [    ] [    ]

  17      1     53. 20 mm Posth. 10ø rød. Ant. 53 IV. ‑‑stiania 12 II 91. (K)  [    ] [    ]

  18     18     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Del av rundst. opp/ned Bod‑‑ (K)   [  21] [  18]

  19     15     55. 20 mm Posth. 25ø lilla. Rundst. (Mulig Odde ?) 1898.       [  35] [  15]

              Sentrert til venstre. Stempelflekk nedre høyre hjørne. (K)

  20     20     56 A. Centraltr. Fintg. 3ø or.gul. Stempel 5 VI 94. (K)        [  25] [  20]

  21     30     60. Centraltr. Grovtg. 3ø or.gul/blek. Utydel. stmp. 96. (K)   [  40] [  30]

  22     18     63. Centraltr. Grovtg. 20ø blå. (Antatt NK 63). Utydelig       [  21] [  18]

              rundstempel.  (K)

  23      1     65. Knudsen Grovtg. 1ø brungrå. Utydelig rundst. 1898. (K)     [   4] [   1]

  24     20     66. Knudsen Grovtg. 3ø gul. (Antatt NK 66). Stmp. 1898. (K)    [  24] [  20]

  25      6     69. Knudsen Grovtg. 20ø blå. (Ant. NK 69). St. ‑‑efjord. (K)   [   8] [   6]

  26      6     69. Knudsen Grovtg. 20ø blå. (Antatt NK 69). Svak/liten        [    ] [    ]

              blekkavsmitting bakside. Stemplet 20 XI 96. (K)

  27     50     70. Knudsen Grovtg. 25ø matt rødfiol. Rundst. 4 V 99. (K)      [  55] [  55]

  28     40     71. Knudsen Grovtg. 35ø blågrønn. Del av rundstempel.          [  45] [  40]

              Forholdsvis bra tagging til å være grovtagget.  (K)

  29      1     77 I. Knudsen Fintg. 10ø rød. Del av stmp. ‑‑V 98. (W)         [    ] [    ]

  30      3     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. 2 stk.   [  30] [   3]

              Christiania‑stempler opp/ned. Litt uvanlig som par?  (K)

  31      3     79 X. Knudsen Fintg. Posth. 20ø blå. Horisontalt par. 2 stk.   [    ] [    ]

              Christiania‑stempler + snei. Litt uvanlig som par?  (K)

  32     15     82. Knudsen Fintg. 35ø blågrønn. Anelse ujevne tagger          [  17] [  17]

              høyre side. Schw.stempel ‑‑stiania 31 VIII 08. (K)

  33      1     84 X. Knudsen Fintg. 60ø. Liggende vm. Rundst. opp/ned. (K)    [   5] [   1]

  34     25     84 X. Knudsen Fintg. Posth. 60ø gr.blå. Stemp. 1904. (K)       [  40] [  33]

  35     20     85. Kroneprovis. 1 kr./2 skill. gul. Type? Ujevne tagger. (K)  [  16] [  16]

  36     10     88. Provis. 30ø/7 skill. Del av Elden(?). (K)                  [    ] [    ]

  37      1    101. Posth. 1909. 12ø fiolett. Litt ujevne tagger.  (K)         [    ] [    ]

  38      1    104. Posth. 1909. 25ø matt lilla. Svakt rundst. opp/ned. (K)    [   6] [   1]

  39      1    105. Posth. 1909. 30ø grå. Del eller snei av rundstempel.       [    ] [    ]

  40      3    112. Haakon 2 kr. rød. Litt blekkavsmitting på baksiden.        [   6] [   3]

              Del av Røros 11 I 26. (K)

  41      4    113. Haakon 5 kr. fiolett. Streker mask.st. Noen ujevne tg.(K)  [    ] [    ]

  42      8    116. Grunnlovsjub. 20ø gråblå. Sentr. ned t.h. Utydel. rst. (K) [    ] [    ]

  43      1    117. Prov. Posth. 5/25ø. Type ? (K)                             [    ] [    ]

  44      1    123. Posth. 1920. 25ø rød. Del ev. snei av rundstmp. (Har fl.)  [    ] [    ]

  45      1    126‑29. Løve 1922. Del av rundstempel.                          [    ] [    ]

  46      3    130. Polmerke 2ø brun. Flisetg. Del av 2 rundstmp. (K)          [   6] [   3]

  47     12    131. Polmerke 3ø gul. Snei av 2 rundstempler.  (K)              [  16] [  12]

  48     15    132. Polmerke 5ø lilla. Del av 2 rundstempler.  (K)             [  20] [  15]

  49     20    133. Polmerke 10ø grønn. Del av 2 rundstempler. (K)             [  24] [  20]

  50     18    134. Polmerke 15ø svartblå. Snei av rundst. Noen ujevne tg. (K) [  21] [  18]

  51      8    135. Polmerke 20ø rødfiolett. Dårlige tg. oppe til h. (K)       [  11] [   8]

  52     10    136. Polmerke 25ø rød. Del av rundt stempel 1931. (K)           [  17] [  17]

  53     12    137. Svalbard 10ø grønn. Del av rundst. 1925 + liten bue. (K)   [    ] [    ]

  54     12    138. Svalbard 15ø blå. Del av 2 rundstempler. (K)               [    ] [    ]

  55      1    139. Svalbard 20ø rødfiol. Streker fra maskinst.  (K)           [    ] [    ]

  56     10    140. Svalbard 45ø blå. Del av rundstmp. Ujevne tagger. (K)      [    ] [    ]

  57     15    141‑54. Løve II. 14 forskjell., hovednumre. Alle med helt/del   [    ] [    ]

              av rundt stempel. 2 stk. 60ø, farvenyanse. Alle på nettb. (W)

  58      1    156. Løveprovis. 20/25ø rød.  (K)                               [    ] [    ]

  59     18    157‑58. Løveprovis. 30/45ø (2 merker, på 129 og 140). (K)       [    ] [    ]

  60     15    158. Løveprovis. 30/45ø blå (Svalbardmerke).  (K)               [    ] [    ]

  61     15    159‑62. Ibsenserie. 10, 15, 20, 30ø. Alle del av rundst. (W)    [    ] [    ]

  62      6    166. Portoprov. 15ø brun. Snei av Schw.stempel.  (K)            [   9] [   6]

  63     16    169 X. Portoprov. 50ø karm.brun. Del av rundst.  (K)            [  35] [  16]

  64      1    169 X. Portoprov. 50ø karm.brun. Mask.st. 1 svak tagg. (K)      [    ] [    ]

  65      6    170. Portoprov. 100ø or.gul. Del av rundst.  (K)                [    ] [    ]

  66      7    171. Portoprov. 200ø blåfiol. Snei av 3 rundst.  (K)            [    ] [    ]

  67     10    172‑75. Abelserie. 10, 15, 20, 30ø. Alle del av rundst. (W)     [    ] [    ]

  68     10    176. Provis. 14 øre 14/2 skill.2 gul. Del st. ‑‑banen 1938. (K) [    ] [    ]

  69      2    177‑79. Olav d. Hellige 10/15/20ø. Alle rundst., bra tg.        [    ] [    ]

  70      1    181. Nordkapp 1930. 15+25ø. Del av st. u/dato. Har flere obj.   [   1] [   1]

  71     12    185‑88. Bjørnson. Alle helt/del rundst. Alle på nettbilde. (W)  [  10] [  10]

  72      6    190. Holberg 15ø brun. Del av r.st. Oslo 4.6.35. (K)            [    ] [    ]

  73      1    199. Posth. m/vm. 3ø gul. Del + snei av 2 rundstempler.         [   5] [   1]

  74      1    200‑02, 204‑05. P.horn/Løve m/vm. 5 7 10 15 20ø. Alle helt/     [    ] [    ]

              del av rundt stempel (ev. rundt fra mask.st.), 5ø opp/ned.

  75      1    209, 211. Løve m/vm. 40 og 60ø. Medflg. 30ø 207/248 ?           [    ] [    ]

  76      3    214. Haakon 1,50 blå. Del av rundstempel 1940.                  [    ] [    ]

  77      3    215. Haakon 2 kr. rød. Del av rundstempel.                      [    ] [    ]

  78      5    219. Turist 30ø med vannm. Del av Schweizerstempel.             [    ] [    ]

  79      5    220 x. Turist 15ø tykt papir. Del av rundst. opp/ned.           [    ] [    ]

  80     12    223. Nordkapp 1938. 20+25ø rød. Snei rundst. (K)                [  16] [  16]

  81     25    225‑28. Maud 1939. Alle snei rundst. i ett hjørne (20ø 1939).   [    ] [    ]

  82     10    229‑32. Løve kronemerker. Alle del/‑er av r.st. Nettbilde. (K)  [    ] [    ]

  83      1    231. Løve 2 kr. rød. Del av rundst. (opp/ned).                  [    ] [    ]

  84      5    232. Løve 5 kr. fiol. Mask.st. 1963.                            [    ] [    ]

  85      1    240. Posth. u/vannm. 5ø rødlilla. Litt svakt Ulefoss 5.9.57 (K) [   7] [   5]

  86      1    253. Luftp. 1941, 45ø. Uten vannmerke. Del av rundst.           [    ] [    ]

  87      3    255. Redn.selskap 10ø. Del av rundst.                           [    ] [    ]

  88     15    261. V‑merke med vm. 1ø gråoliv. Del av rundst. (K)             [  21] [  20]

  89     15    262. V‑merke med vm. 2ø gulbrun. Del av rundst. (K)             [  18] [  15]

  90     25    263. V‑merke med vm. 3ø gul. Del av rundst. (K)                 [  30] [  30]

  91      2    264. V‑merke med vm. 5ø rødlilla. Del av rundstempel.           [    ] [    ]

  92     10    265. V‑merke med vm. 7ø grønn. Del av rundst. 1941. (K)         [    ] [    ]

  93     50    266. V‑merke med vm. 10ø grønn. Del av mask.st. m/"krans". (K)  [  74] [  74]

  94     50    267. V‑merke med vm. 14ø oransje. Del av rundst. 1942. (K)      [    ] [    ]

  95      2    268 b. V‑merke med vm. (st. 1) 15ø gr.oliven. Del av rundst.    [   5] [   2]

  96      8    269. V‑merke med vm. 30ø blå. Del av rundst.  (K)               [    ] [    ]

  97      2    270. V‑merke med vm. 35ø fiolett. Del av rundst. 1941.          [   5] [   2]

  98     20    270. V‑merke med vm. 40ø grå. Del av rundst.  (K)               [    ] [    ]

  99      4    273. V‑merke med vm. 60ø gr.blå. Nær fullt rundst.              [  25] [   4]

 100     30    290. V‑merke 1,50 blå. Del av st. 41. (K)                       [  32] [  30]

 101     85    300‑301 + 306. Quisling‑merker, alle med snei/del av rundst.    [  90] [  85]

 102     12    311‑13. Nordkapp 1943. 15/20/30ø. Alle med del av rundst. (W)   [  20] [  17]

 103     15    322. Krigsforlis 10ø. Del av rundst.                            [    ] [    ]

 104     15    323. Krigsforlis 15ø. Sidevendt og snei av rundst. (40‑tall ?)  [    ] [    ]

 105     20    326‑29. Landshjelp 1944. Alle med del/snei av rundstempel.      [    ] [    ]

 106      1    330. Hertugkrone 1,50. Del av rundstempel. (Har flere obj.)     [    ] [    ]

 107      6    345‑48. Kr.prins Olav. Alle med del av rundt stempel.           [    ] [    ]

 108      1    353. Haakon 5 kr. 25 stk. m/del av rundstempel.                 [    ] [    ]

 109     15    387. Polio 1950. 45+5ø blå. Del av rundstempel.                 [    ] [    ]

 110      6    391. Posth. 20ø brun. Del av rundstempel.                       [   8] [   6]

 111     15    415. Nordkapp 1953. 20+10ø grønn. Del+snei Nordkappstmp. (W)    [    ] [    ]

 112     20    416. Nordkapp 1953. 30+15ø rød. Snei av rundstempel. (W)        [    ] [    ]

 113     30    417. Nordkapp 1953. 55+25ø blå. Snei av rundstempel. (W)        [    ] [    ]

 114     35    445‑47. Nordkapp 1957. 25/35/65ø. Alle del/snei av rundstmp.    [    ] [    ]

 115      1    452. Haakon 85 år. 65ø blå. Del av rundstempel.                 [    ] [    ]

 116     20    479‑80. Blomster 1960. Begge snei av rundst. Nettbilde. (W)     [  22] [  20]

 117     10    485‑89. Skibsmotiver 1960. Alle del av rundst., alle nettb. (K) [  20] [  14]

 118     14    485‑89. Skipsmotiver 1960. Alle m/del av rundst. Nettb. (W)     [    ] [    ]

 119     12    649‑52. Naturvernår. 70ø m/Schw.st. Minnesund 16 XI 70,         [  15] [  12]

              øvrige med del/snei av rundstempel. Alle på nettbilde. (W)

 120     10    671. Flyktn. '71, 70ø. Rundst. Engavågen/8170 3.4.71. (K)       [  40] [  39]

 121     20    695‑96. Interjunex 80/1,20. Begge del av rundstempel.           [  30] [  20]

 122      1    774 BB. Prekestolen 1,00, parkomb. Del av rundstempel.          [    ] [    ]

 123      1    791 x1 BB. Huldrefossen parkomb. Del av 2 svake rundst. (K)     [    ] [    ]

 124      1    961. Parlamentarismen 7,50. Del av rundstempel.                 [    ] [    ]

 125      2   1088‑89 BB. Orkidéer 2x3,20. Parkomb. Sentr. r.st. Talvik/9540   [   7] [   2]

 126      1   1192‑93 BB. Sommerfugler 3,50, parkomb. Del av rundstempel.      [    ] [    ]

 127      1   1239. Posten 3,50. Del av svakt rundstempel.                     [    ] [    ]

 128      1   1249‑50 BB. Lue + vott 3,50, parkomb. Del av rundstempel.        [    ] [    ]

 129     15   1303‑05 BB. 3 Parkomb. 4,30 Røros, 5,00 Færder, 6,00 Nusfjord.   [    ] [    ]

              Alle med del/snei av rundstempel.

 130      1   1331 Bh. Holmenkollen 3,80. Utagget h. side. Del av rundt st.    [   6] [   1]

 131      1   1331 Bv. Holmenkollen 3,80. Utagget v. side. Del av rundt st.    [  11] [   1]

 132     10   1332 BB. Ålesund 4,50 parkomb. Sentr. rundst. Drammen 17.9.21.   [  13] [  10]

 133      4   1333 BB. Parkomb. 5,50 Hamarøyskaftet. Svakt rundstempel.        [  18] [   4]

 134      1   1336. Vannrytter 6,00. Del av (svakt) rundstempel                [  16] [   1]

 135      1   1337. "Rød Måne" 7,50. Del av (svakt) rundstempel                [  11] [   1]

 136      3   1338. Håkon VII statue. 13,00. Del av rundst. (Har flere).       [  11] [   5]

 137     15   1356‑58 BB. Parkomb. 4, 5 og 6 kr. Turist. Alle med del av       [    ] [    ]

              rundstempel Oslo 12.4.99.

 138      1   1379. Nationaltheatret 4,00. Del av rundstempel                  [    ] [    ]

 139      7   1387‑90. Oslo 1000 år. 4 forskj. Alle del/snei av rundstempel.   [    ] [    ]

 140      4   1392 BB. Elg 6,00 vertik. par. Del + snei svake rundstempler.    [    ] [    ]

 141      1   1393 Bn. Hval 7,00. Utagget nede. Del av rundstempel.            [   1] [   1]

 142      1   1393 Bø. Hval 7,00. Utagget oppe. Del av rundstempel.            [    ] [    ]

 143     10   1397. Krigsskolen 8,00. Oslo (uleselig dato ?).  (K)             [    ] [    ]

 144      2   1401‑02. Nytt Årtusen 4,20 og 6,30. Del av rundst. (Har flere).  [    ] [    ]

 145      1   1418. Lillebil Ibsen 7,00. Del av (svakt) rundstempel            [    ] [    ]

 146      2   1436. Leif Juster 5,50. Del av rundstempel.  (Har flere).        [    ] [    ]

 147      1   1473. Johan Borgen 11,00. Del av rundstempel.                    [    ] [    ]

 148      1   1476. Fotball 5,50 (Norge‑Brasil). Del av rundstempel.           [    ] [    ]

 149     10   1508 I. Kong Olav 100 år, 11,00. Sentrert rundstempel. (K)       [  16] [  10]

 150     10   1622. Forbr.samvirke 6,50. Del av svakt rundstempel. (K)         [    ] [    ]

 151      2   1755‑58. Popmusikk/Grand Prix. Del av (svakt) rundstmp. Har fl.  [    ] [    ]

 152      1   1801. Pondus 20,00. Del av svakt rundstempel                     [    ] [    ]

 153     15   1808. Dronning Sonja 9,50. Svakt rundstempel.  (K)               [    ] [    ]

 154     15   1820. Seilfly 27,00. Del av rundstmp. 1 tagg anelse kort. (K)    [    ] [    ]

 155      1   1823. Hadeland Glassverk. 13,00. Litt svakt mask.st.             [   1] [   1]

 156     15   1848. Karl Johan. 30,00. Del av svakt rundstempel. (K)           [    ] [    ]

 157      2   1868‑69. Hjort 19 kr + Grevling 35 kr. Del av rundst. Har flere  [    ] [    ]

 158      2   1871‑74. OL Sotsji. Alle del av dels svakt rundst. (Har fl.)     [    ] [    ]

 159      1   1877. Turist/Vikingkrigere A Europa. Del av rundstempel          [   6] [   1]

 160      1   1878. Turist/Vikingskip A Verden. Del av rundstempel             [   6] [   5]

 161     20   1891. Posthorn 70 kr. 6‑blokk. Litt svakt sentr. r.st. på 2x2    [    ] [    ]

 162      2   1898. Hubro 31,00 kr. Med del av rundst. (Har flere).            [    ] [    ]

 163      2   1899‑1902. Røde Kors‑serie. Alle m/del av rundst. (Har flere).   [    ] [    ]

 164      1   1903. Halden 20 kr. Del + snei svakt rundstempel.                [    ] [    ]

 165      1   1903. Halden 350 år. 20 kr. Del av rundstempel.                  [    ] [    ]

 166     10   1910‑11. Kvitsøy + Slåtterøy fyr. A‑Eur. Begge m/del av rundst.  [  30] [  10]

 167      2   1922. Posthorn 60 kr. flerfarvet. Del av rundst. (Har fl.obj.)   [   5] [   2]

 168     16   1931‑93 BB. Parkomb. Elg og hval med del av 1 rundstempel,       [  40] [  22]

              Elg med del av 1 rundst. på hvert merke.

 169      1   1950. Dvergfalk 20 kr. Del eller snei rundst. (Flere obj.)       [    ] [    ]

 170      1   1962. Sykkel‑VM (m/6 sykler). Del av rundstempel.                [    ] [    ]

 171      1   1963. Sykkel‑VM (m/2 sykler). Del av rundstempel.                [    ] [    ]

 172     10   1966‑69. Norske biler (4 forskjellige). Alle med rundstempel.    [    ] [    ]

 173      2   1975. Snøugle 21 kr. Del av rundstempel.                         [    ] [    ]

 174      2   1977. Pels‑sel 24 kr. Del av rundstempel. (Har flere)            [   5] [   4]

 175      2   1978. Ringpingvin 38 kr. Del rundst. Noe stemp.gj.slag bakside.  [    ] [    ]

 176      3   1985. G. Sønstebø 24 kr. Maskinst., rundt + små stiper. (K)      [  50] [   6]

 177      1   1993. Postnummer 24 kr. Deler fra svakt mask.st. (Har flere).    [   5] [   4]

 178      2   1998. Oslo Miljøhovedstaed. Del av (svakt) rundst. (Har flere)   [  10] [   2]

 179     25   2000 A. Polar 42 kr. Del av rundstempel.  (K)                    [ 100] [  61]

 180     15   2002. Sinnataggen, Europa. Del av rundst, litt utydelig. (K)     [  40] [  22]

 181     10   2010. Solberg/Røros 45,00. Del av "Posten"‑stempel med noe       [    ] [    ]

              gjennomslag til baksiden.

 182     20   2010. Solberg/Røros 45,00. Del av svakt/uleselig rundstmp. (K)   [ 100] [  28]

 183     10   2011‑14. Sykler (4 forskjellige). Alle med del av rundstempel.   [  20] [  12]

 184     10   2015. Elghund, Innland. Del av (litt svakt) rundstempel.         [  30] [  10]

 185     10   2016. Skogkatt, Innland. Del av (litt svakt) rundstempel.        [  50] [  10]

 186      1   2021. Jan Mayen 45 kr. Del/snei 2 rundst./gj.slag til bakside    [  40] [   5]

 187      7   2023. Bergen. Innland 50g. Del av (svakt) rundst.                [  10] [   7]

 188      7   2023. Moss. Innland 50g. Del av (svakt) rundst.                  [    ] [    ]

 189     25   2028. Spekkhogger, Europa 20g. Del av (svakt) rundstempel.       [  50] [  30]

 190     20   2036. Nesjar 27,00. Snei av rundstempel. (K)                     [  25] [  25]

 191     20   2040. Halvdan Sivertsen. Innl. 50g. Del av (svakt) rundstempel.  [  40] [  25]

 192     20   2041. Jonas Fjeld. Innl. 50g. Del av (svakt) rundstempel.        [  40] [  25]

 193     15   2053. Fiske. Innland 50 gram. Meget svakt rundstempel. (K)       [  36] [  33]

 194      1   ATM  8. Sommerfugl 9,00, gammel postlogo. Utydel./svakt r.st.    [    ] [    ]

 195      1   ATM 11. Sommerfugl, or.gul 16,00 ny postlogo. Klipp/rundst.      [    ] [    ]

 196      1   ATM 13. Sommerfugl, blå  8,50 ny postlogo. Klipp/mask.st.        [    ] [    ]

 197      1   ATM 13. Sommerfugl, blå 13,00 ny postlogo. Svakt rundst.         [    ] [    ]

 198     25   BL  52. Dronning Maud. Sentr. rundst. 2021. På klipp. (W)        [    ] [    ]

 199     10   FH  50 Akn. Norwex. 2 sentr. ordin. Oslostempler 19.9.78.  (W)   [    ] [    ]

 200     35   PF 10 (Innland). Gulltransporten 80 år. Motiv "Blücher" synker.  [ 100] [  70]

              Stempel Oslo 8.4.20. På klipp. (K)

 201     25   PF 10 (Innland). Gulltransporten 80 år. Motiv "Fiskeskøyter".    [ 100] [  55]

              Stempel Oslo 23.5.20. På klipp. (K)

 202     15   T   7. Tjeneste 60ø gr.blå. Del av rundst. (K)                   [    ] [    ]

 203     15   T  10. Off.sak Offset. 5ø lilla. Åndalsnes 31 V 34. (K)          [    ] [    ]

 204     25   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. Stmp. Levanger/Tur 11.2.1936 (K)  [  75] [  66]

 205     20   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. Stpl. Oslo 1934. (K)              [    ] [    ]

 206     10   T  13. Off.sak Offset. 15ø br.oliv. Svelvik 23 11 37. (K)        [  11] [  10]

 207      3   T  19. Off.sak Offset. 70ø gråbrun. Snei rundst.‑‑filateli‑‑ (K) [    ] [    ]

 208      3   T  20. Off.sak Offset. 100ø blåfiolett. Snei rundst. (K)         [    ] [    ]

 209     10   T  24. Off.sak Boktr. 15ø oliv. Del av m.st. Maudmerker. (K)     [    ] [    ]

 210     15   T  55. 35ø fiol. Solkors. Meget svakt spor av rundstempel. (K)   [    ] [    ]

 211      1   T  56. Solkors 40ø grå. Rundstmp. 1 ødelagt tagg. (K)            [    ] [    ]

 212     10   T  92. Off.Sak Vanl. papir. 75ø brunfiol. Del av rundst. (K)     [    ] [    ]

 213      5    492. Spydkaster 20ø. Litt svakt/skakt Bardufoss 18.9.61.        [  10] [   6]

 214      1    831 x. Seljefløyte 1,00. Sandefjord 2.2.80 + svake st.‑spor.    [    ] [    ]

 215      5    834 y. Bukkehorn 7,50. Bardufoss 26.10.87 + svake st.‑spor.     [    ] [    ]

 216     25   2005. Fossekall, Europa. Svakt rundst. Med "tab" nederst. (K)    [ 100] [  39]

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                  

 217      1    208. Løve m/vm 35ø fiolett. Konvol. m/100 stk. Ingen mask.st.?  [    ] [    ]

 218      1    229 og 230. Løve 1 og 1,50 kr. 50 stk. av hver. Ingen mask.st.  [    ] [    ]

 219      1    630. Træna 3,50. Bunt (100 stk.?). Papirtyper ?                 [    ] [    ]

 220      1    631. Olav 20 kr. ståltrykk. Ca. 30 stemplet, på klipp, ves.     [    ] [    ]

              postklipp 80‑90 tall, ofte sammen med andre merker. Typer?

 221      1    645. Olav 10 kr. Bunt (100 stk.?). Papirtyper ?                 [    ] [    ]

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET           

 222      5   Lot 5 stk. 4‑blokker, rundst. NK 931‑32, 987, 995, 1002, 1003.   [    ] [    ]

 223      1    256. Redn.selsk. 15+10ø 4‑blokk. Sentrert rundstempel 2019      [    ] [    ]

 224      3    789. Torungen fyr 1,80. 4‑blokk. Svakt sentr. rundst. 2018.     [    ] [    ]

 225      1    815 y. Trondenes 1,10. 4‑blokk. Svakt sentr. rundst. 2019.      [    ] [    ]

 226      4    843 BB. Hesteskyss 1,00, som 4‑blokk. Sentr. rundst. 2021       [    ] [    ]

 227      3    850‑53. Postflyvn. 4‑blokk. Flere svake Posten Norge‑stemp.     [    ] [    ]

 228      3    890. Båt 1,30. 4‑blokk. Svakt sentrert rundst. 2019.            [    ] [    ]

 

NORGE PERFINS                           

 229      4   Perf. "CB & K". På Knudsen Fintg. 20ø NK 79 X. (Har flere).      [  10] [   4]

 230     10   Perf. "H.L.&Co". 4 stk., 3 forskj. plass. På 787 1,25 Ak.hus.    [  50] [  33]

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.             

 231     20     52 IIa. 20 mm Posth. 5ø sm.grønn. 2 hvite flekker over munn‑   [    ] [    ]

              stykket. (Avbildet i Håndbok). Liten rift/skade v. side. (K)

 232      6     68. Knudsen Grovtg. 10ø rød. Hvit flekk i ovalen mellom        [    ] [    ]

              munnst. og N. (Trykktilfeldighet?). Stemplet 19 VII 97. (K)

 233     30     70. Knudsen Grovtg. 25ø rødfiol. Hvit flekk mell. R og G. Er   [  65] [  30]

              feiltrykk, og ikke avskrapning e.l.? Nettbilde. Bergen 1900. (K)

 234      2     77 II. Knudsen Fintg. 10ø rød. Stedvis uten indre, tynne       [    ] [    ]

              ramme. (K)

 235      1     78. Knudsen Fintg. Posth. 15ø brun. Kraftig rundstempel.       [    ] [    ]

              Hvit flekk ved N. Trykktilfeldig/avskrapning? (K)

 236      1    100. Posth. 1909. 10ø rød. Rød trekant til høyre for store 10.  [    ] [    ]

              NB! Med tynn flekk, og ujevne tagger. (K)

 237      6    107. Posth. 1909. 40ø grønn. Flekk mellom R og G. Tilfeld.? (K) [    ] [    ]

 238      1    118. Posth. 1920. 5ø lilla. I ovalen: Liten hvit flekk over     [    ] [    ]

              P, og mellom O og R. Tilfeldigheter?  (K)

 239     10   1785. Frøhvelv A Innl. 4 merker på klipp. Noe farvenyanser,      [    ] [    ]

              fra nær gråblå til svak rosa himmel etc. Alle nettbilde. (K)

 240    100   1950. Dvergfalk 20 kr. "Blekt" merke, mangler litt rødlig‑/      [    ] [    ]

              oransje farve? Vedlagt merke med vanlig farve.  (K)

 241     18   BL   1 v1 ** Posthornjub. Farvestrek i annen O i posthorn.       [    ] [    ]

 242     15   BL   1 v1 Posthornjub. Farvestrek i annen O i posthorn.          [    ] [    ]

              Ordinært sentrert rundstmp. Oslo/Tåsen 6.5.72 (= utgiv.dag).

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE            

 243      7   Lot  8 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 1904A 1917         [    ] [    ]

              1936 1942 1954 1982 1985 1993.

 244      8   Lot 12 stk. Etterstemplet, flere Prakt/Lux. NK 823‑24 829‑30     [    ] [    ]

              836 838 843Bv 848 853 859‑60/BB 882 885.

 245      6   Lot 12 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 227‑28 233         [    ] [    ]

              244 265 311‑12 318 322 328‑29 386.

 246      8   Lot 15 stk. Etterstemplet, flere Prakt/Lux. NK 889 894 901‑02    [    ] [    ]

              905 910 921 924 962‑63/BB 976 999 1001 1016 1023 1024.

 247      8   Lot 16 stk. Etterstmp., noen Prakt/Lux. NK 1036 1046 1048 1069   [    ] [    ]

              1074 1077‑78 1088‑9/BB 1106‑7/BB 1110 1112 1118‑19 1124‑26.

 248     10   Lot 17 stk. med del av FDC‑stempel: NK 226 299(på klipp med      [    ] [    ]

              sidest.) 649 844BB 865‑67 917 923BB 1295‑98 1301‑02 2006‑07.

 249      6   Lot 21 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 73X 101 112        [    ] [    ]

              139 157 159 163‑68 170 176 184 193 195 203 225 226.

 250     25   Ca.  70 forskjellige Tj./Off.sak mellom T2‑137. Del av rundst.   [    ] [    ]

 251     20   Ca. 150 forskjellige 1905‑49. Ingen maskinstempler?              [    ] [    ]

 252     20   Ca. 150 forskjellige 1950‑66. Ingen maskinstempler?              [    ] [    ]

 253     20   Ca. 150 forskjellige 1966‑77. Ingen maskinstempler?              [    ] [    ]

 254     22   Ca. 165 forskjellige 1977‑86. Ingen maskinstempler?              [    ] [    ]

 255     25   Ca. 175 forskjellige 1987‑2007. Ingen maskinstempler?            [  25] [  25]

 256      3   Lot  3 stk. Etterstemplet, 2 som Prakt/Lux? NK 381 409 414.      [    ] [    ]

 257      4   Lot  4 stk. Etterstemplet, noen Prakt/Lux. NK 435 439 442 483.   [    ] [    ]

 258      3   Lot  5 stk. Maskinstemplet, dels "pent"/svakt stemplet.          [    ] [    ]

              NK 1808 1819 1828 1829 1886.

 259      6   Lot  6 stk. Etterstemplet, noen Prakt/Lux. NK 502 572 574        [    ] [    ]

              697 797 798.

 260      6   Lot  6 stk. Etterstemplet, noen som Prakt/Lux. NK 304 320 325    [    ] [    ]

              332 338 371.

 261      7   Lot  7 stk. Etterstemplet, noen som Prakt/Lux. NK 96 97 178      [  15] [   7]

              181 215 236 195.

 262      4   Lot  8 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 1619 1626          [  15] [   4]

              1637 1664 1673A 1717 1744 1789.

 263      5   Lot  8 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 387 407‑09         [  25] [   5]

              441 445 479 483.

 264      9   Lot  9 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 1239 1474‑75       [   8] [   8]

              1479 1493 1496A 1503‑04 1508I.

 265      5   Lot 10 stk. Maskinstemplet, div. kvalitet. NK 1516‑17 1542       [  11] [   5]

              1545 1547 1550 1554 1559 1615 1618.

 266     10   V‑merker. 2, 3 og 10ø. Skal være med vannm., men vanskelig       [  41] [  20]

              å se/få bekreftet, og følgelig ingen garanti. (K)

 

NORGE STEMPLER                          

 267      7    208. Løve m/vm. 35ø fiol. Del av r.st. Sagstua 29.10.40.        [  41] [   7]

 268      7    208. Løve m/vm. 35ø fiol. Del av sideveis 2‑rings Longyear‑     [   6] [   6]

              byen (Svalbard) 8.10.40.

 269     20    208. Løve m/vm. 35ø fiolett. Kongsfjord 28 IX 40. (K)           [  75] [  55]

 270     20    208. Løve m/vm. 35ø fiolett. Strømmen 3.7.39. (K)               [  50] [  24]

 271     10    218. Turist m/vm. 20ø. Åsheim i Hurum 27.8.38. (K)              [    ] [    ]

 272      3    247. Løve 25ø brun. Grøa på Nordmøre 2.10.46.                   [    ] [    ]

 273      7    249. Løve u/vm. 35ø fiol. Del av Schw.st. Lilleaker 8.6.43.     [    ] [    ]

 274      7    249. Løve u/vm. 35ø fiol. Sentrert, litt skakt Moi 15.6.42.     [    ] [    ]

 275      6    296. Sturlason 20ø. Litt svakt Sætre i Hurum 9.1.42. (K)        [    ] [    ]

 276     25    364. Postjub. 1947. 40ø. Orten 9.2.48.  (K)                     [  25] [  25]

 277     15    367. Postjub. 1947. 55ø. Sylling 2.2.50. (K)                    [    ] [    ]

 278     18    369. Postjub. 1947. 80ø. Balestrand 15.1.48.  (K)               [    ] [    ]

 279      1    394. Haakon 25ø grå. Tønsberg 5.2.53.  (K)                      [  50] [  33]

 280      6    427. Frim.jub. 1955. 55ø. Brennåsen 6 VI 57.  (K)               [  20] [  17]

 281     10    432 I. Haakon 35ø brunrød. Tomra i Romsdal 27.2.57. (K)         [  50] [  39]

 282     12    771. Lokkpokal 1,40. Florø 6.8.91.  (K)                         [  15] [  12]

 283      3    897. Nobelpris 1981. 5 kr. Fint plassert Strømsø/3000 Drammen   [    ] [    ]

              2021 (?), Delvis svakt/utydelig stempel. (K)

 284      6    972. Ungdomsår 2,00. Molde 19.08.85. Noen utydelige bokst. (K)  [    ] [    ]

 285     10   1202. Paralympic 5,50. Asker A/1370. 26.04.94.  (K)              [    ] [    ]

 286     15   1255. OL 100 år. 3,50. Kløfta 7/2040, 15.5.96. På klipp med      [    ] [    ]

              sidestempel. (Hele på nettbilde). (K)

 287      5   1287. Posthorn 0,40 gråoliv. Kristiansand/Henrik Wergelands      [    ] [    ]

              fødeby 09.12.11. På klipp. (K)

 288      4   1288 B. Posth. Fintg. 0,50 grønn. Oslo Brev 36, 30.05.15 (K)     [   5] [   4]

 289      3   1299. Posten 3,70/Oljerigg. 9173 Ny‑Ålesund 25.11.97 delvis      [  10] [   3]

              inn på merket. På postkort (med motiv blomst/Rødsildre). (K)

 290     15   1308. Gerhardsen 3,70. Oppdal 15.8.97.  (K)                      [    ] [    ]

 291     10   1361. LO 100 år. 4,00. Ålesund 30. 12.04.99 litt svakt.          [    ] [    ]

              (= utgivelsesdagen). (K)

 292     30   1370 II. Slåttegjengen. Porsgrunn 07.07.00.  (K)                 [  82] [  55]

 293      6   1421 Ix2. Posthorn 1 kr. Lierskogen/3420 17.09.0?. (K)           [    ] [    ]

 294     10   1502. Helsevesen 5,50. Kolbotn 29.10.03. Klipp med sidest. (K)   [  16] [  10]

 295      1   1532. Turist 6,00. Asker B 14.4.21 (+ små st.spor v. side). (K)  [    ] [    ]

 296     30   1540. H.Håkonsson. 12 kr. Brakerøya E/Drammen 14.11.05.          [    ] [    ]

              På klipp med sidestempel. (Hele på nettbilde). (K)

 297     30   1560. Nic Waal 12 kr. Brakerøya H/Drammen 14.4.05. (K)           [ 110] [ 110]

 298     10   1589. Norske frim. 150 år. A, høyre del av miniarket. På         [    ] [    ]

              klipp. Rund‑ og sidestemplet Bø i Telemark/3800 3.12.05. (W)

 299     20   1597. OL Torino 22,00. Elisenberg/Oslo 18.12.13.  (K)            [  20] [  20]

 300     15   1598. Noregs Mållag 6,00. Røa Postkontor/Oslo 19.01.08.          [  18] [  18]

              Noen litt svake bokstaver i stempelet.  (K)

 301      7   1608. Gaupe 6,50. Larvik 08.08.11.  (K)                          [  11] [   7]

 302     20   1609. Tiur 8,50. Råholt/2070. 18.11.13.  (K)                     [  40] [  20]

 303      2   1610. Kongeørn 10,00. Råholt/2070, 18.11.13. Ujevne tagger. (K)  [    ] [    ]

 304     20   1611. Fjellrev 10,50. Oslo Brev 36. 30.05.15.  (K)               [  25] [  20]

 305     30   1636. Vinterrally. A Verden. Larvik Sentrum/Larvik 21.03.12  (K) [    ] [    ]

 306      5   1651. Makrell 11,00. Vika/Oslo 19.03.16. (K)                     [   5] [   5]

 307     10   1673 A. Bjørn 14,00. Råholt/2070. Litt utydelig dato.  (K)       [  32] [  10]

 308      5   1677. Barn på ski. A Innland. Råholt/2070. 19.07.13. (K)         [    ] [    ]

 309      2   1709. Rein 15,50. Råholt/2070, 18.11.13. Svake tg. opp t.v. (K)  [    ] [    ]

 310      3   1736. Kunst A Innl. Frim.dag‑st. Ski 18.11.2009. På postkort     [    ] [    ]

              med bl.a. Borgund Stavkirke.

 311      3   1737. Kunst A Innl. Frim.dag‑st. Ski 18.11.2009. På postkort     [    ] [    ]

              oversiktsbilde svenske Särna.

 312      5   1750. Turist Gl. Strynefj.v. A Innl. Vika/Oslo 22.9.13. (K)      [    ] [    ]

 313     20   1766. Ytringsfrihet 11,00. Svakt mask.st. Posten Norge           [  60] [  44]

              18.12.10. (Rundt stempel + korte streker v. side). (K)

 314     12   1777 A. Isbjørn 17,00. Råholt/2070, 18.11.13. (K)                [    ] [    ]

 315     12   1778. Moskus 27,00. Råholt/2070, 18.11.13. (K)                   [  15] [  12]

 316     30   1799. Tegneserie 14,00. Moelv 24.04.12. (K)                      [  35] [  30]

 317     15   1816. Turist A‑Europa. Fauske 6/8200. 27.05.13. (K)              [  42] [  22]

 318      5   1868. Hjort 19,00. Grünerløkka/Oslo 10.04.14. Litt utflytende    [    ] [    ]

              stempel øverst. (Tagget 14,25, NK sier 13,25x13,75).  (K)

 319     10   1868. Hjort 19,00. Oslo Brev 36, 19.02.14.  (K)                  [    ] [    ]

 320     12   1869. Grevling 35,00. Grünerløkka/Oslo. Dato = ?  (K)            [  30] [  12]

 321     10   1927. Signing kong Harald. 17,00. Skien Sentrum 9.3.16. (K)      [    ] [    ]

 322     20   1928. VM Skiskyting. 21 kr. Ski/1400 08.09.16. (K)               [  50] [  28]

 323     10   1934. Kragerø 18,00. Strømsø/Drammen 9.3.22. (K)                 [ 110] [  61]

 324     30   1982. Abbor 18 kr. Rundst. Posten Norge Z91, 15.4.21. (K)        [ 100] [  66]

 325     20   2026. Anne‑Cath Vestly. Innl. 50 g. Fint plassert svakt          [  40] [  29]

              rundstempel Posten Norge/A79 10.12.20. (K)

 326      7   2042. Julegate Innl. 20g. Strømsø/Drammen 9.3.22. (K)            [  20] [  17]

 327     10   2046. Lillesand Innl. 20g. Strømsø/Drammen 9.3.22. (K)           [  30] [  17]

 328     35   2050. Humle. Europa 20g. Strømsø/Drammen 28.06.21. (K)           [ 100] [  77]

 329      6   BL   6. Somalia (1016). Drammen 09.03.22 Rettv./sentrert på      [    ] [    ]

              merket. På klipp. Hele på nettbilde. (K)

 330      7   BL  26. Miniark prinsessen (1539). Nesbyen/3540 12.05.06 sen‑    [    ] [    ]

              trert/rettv. på selve merket. På klipp. Hele på nettbilde. (K)

 331      2   S. Frim. dag Åhus 13.10.1984. Nummerert Konvol. Fallskjermpost.  [    ] [    ]

              Med svensk flyfrim. Fac 1319 (1290 Afa?). (Har flere obj.)

 332     20   T   9. Off.sak Offset. 2ø gulbrun. Haugesund 16 VI 38. (K)       [  50] [  41]

 333     65   T  11. Off.sak Offset. 7ø gul. Fyresdal 28.1.35. (K)             [ 100] [  84]

 334      8   T  14. Off.sak Offset. 20ø rød. Drammen 1‑X‑35. (K)              [  16] [   8]

 335     10   T  15. Off.sak Offset. 25ø lys brun. Oslo 2.2.39. (K)            [  14] [  10]

 336      4   T  43 I. Off.Sak 20ø rød. (Antatt u/vm.). Liten brunaktig        [    ] [    ]

              flekk bakside. Rundstempel Grimo 21.8.41. (K)

 337     20   T  49. Solkors 7ø gul. Lier 17.2.44. (K)                         [  40] [  33]

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                 

 338      7   Frimerkets Dag‑stempel Oslo 9.10.1973 (på NK 614/65ø Sykepl.).   [  15] [  14]

              Frim.‑dag konv. C65 Sarpsb.Fil.klubb/Ford‑reklame. Med rødt

              4‑kantstmp. Lokalpost i Sarpsborg befordret med Ford 1923. (W)

 339     20   Sandefjord 150 år 23.6.1995. Særst. på numm. konvol. + 2 svhv    [  16] [  16]

              postkort Sandefjord/nytrykk? m/særst. + frim. Alt nettb. (K)

 340     15   Stmp. Norges Luftsportforb. 100 år 2009, Rygge. Konvolutt m/     [  40] [  20]

              vignett. Personlig frim. m/Redninghelikopt. Konv. på netts. (W)

 

NORGE MASKINST. MED TEKST               

 341      7   TMS  15. Støtt norsk arbeid. Skien 17 II 32. Med 20ø Løve,       [    ] [    ]

              liten konvolutt. Oslo 1 Tur 18.2.32 på bakside.  (W)

 342     10   TMS  73. Støtt hjelpearbeidet for flyktninger. Bruk Nansen‑      [    ] [    ]

              frimerker. Oslo 27.12.1938. Liten konv., 20ø turistmerke. (W)

 343     10   TMS  76. Bruk Dronning Maud Frimerker. Bergen 1940. 20ø Løve.    [    ] [    ]

              Liten konvolutt, litt svak rød skrift på forsiden. (W)

 344     10   TMS  86. Postgiro sparer tid og penger. Oslo 1943. På baksiden   [    ] [    ]

              av liten konv m/20ø Løve, stempel Nordstrandhøgda 15.6.43.  (W)

 345     10   TMS 104. Støtt landsforeningen mot Poliomyelitt. Oslo 1949.      [    ] [    ]

              Liten konv. til Tyskland, med 40ø Postjub./364. (W)

 346     10   TMS 222. Sivilforsvar er vern... Oslo 1958. Liten konv. til      [    ] [    ]

              Tyskland, med 25ø grå Haakon 394. (W)

 347      1   TMS 564. "Kristiansand Norges ferieby nr. 1". 3 klipp, på        [    ] [    ]

              hhv. NK 1398 (sprayboks), 1410 (roser) og 1413 (neverboks).

 348      1   TMS 564. "Kristiansand Norges ferieby nr. 1". 3 klipp, på        [    ] [    ]

              hhv. NK 1410, 1411 (roser), og 1413 (neverboks).

 

NORGE PORTO/ETIKETT ETC.                

 349     20   Portoetikett. 18 stk. div. PiB‑nr. og pålydende.                 [  60] [  20]

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **           

 350     10     48 II ** Provis. 2/12ø or.brun. Postfrisk.                     [  36] [  10]

 351     12    117 ** Provis. 5/25ø Posth. Par. 1 merke med svart flekk i      [  15] [  15]

              ovalramme h. side. "Søl" fra overtrykket? (W)

 352     12    118 ** Posthorn 1920. 5ø lilla. 4‑blokk. (W)                    [  21] [  17]

 353     85    229‑32 ** Løve Kronemerker. Postfrisk.                          [    ] [    ]

 354     22    233‑36 ** Nansen 1940. 15ø med noen flekker i limet.            [    ] [    ]

 355     10    255‑58 ** Redn.selsk. 1941. 4 forskj. postfr.                   [    ] [    ]

 356     10    290 ** V‑merke 1,50 blå. Postfrisk.                             [    ] [    ]

 357      8    302‑05 ** Nordraak. 10/15/20/30ø Postfrisk. (Har flere obj.)    [    ] [    ]

 358      5    326‑29 ** Landshjelp 1944. Postfrisk.                           [  36] [   9]

 359      3    348 ** Kronprins Olav 30+10ø. Postfrisk. (Vi har flere)         [   4] [   3]

 360      1    401 ** Haakon 55ø blå. Postfrisk.                               [   4] [   1]

 361     16    402 ** Haakon 60ø grønnblå. Postfrisk                           [    ] [    ]

 362     25    407‑09 ** OL‑merker. 15/30/55ø m/tillegg. Postfriske.           [    ] [    ]

 363     40    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. 5 stk. løse. Postfrisk.           [  35] [  35]

 364     10    409 ** OL‑merke 1951. 55+20ø. Postfrisk. (Har flere obj.)       [    ] [    ]

 365      1    418 ** Kirkejubileum 30ø. Postfrisk.                            [    ] [    ]

 366      4    422‑24 ** Telegraf 20/30/55ø postfrisk. Vi har flere obj.       [  36] [   4]

 367     55    428‑30 ** Norwex‑serie, postfrisk                               [ 130] [  55]

 368      8    432 I ** Haakon 35ø brunrød. Postfrisk. (Har flere obj.)        [   8] [   8]

 369     25    436 ** Haakon 70ø brunoliv. Postfrisk. (Har flere obj.)         [    ] [    ]

 370     10    441‑42 ** Märtha 35 og 65ø. Postfrisk. (Har flere obj.)         [  10] [  10]

 371     25    445‑47 ** Nordkapp 1957, 25/35/65ø m/tillegg. Postfriske.       [ 112] [  28]

 372      2    454 ** Olav. 25ø grønnoliven                                    [   3] [   2]

 373      6    457 ** Olav. 35ø grønn                                          [   6] [   6]

 374     30    466 ** Olav 80ø brun. Postfrisk.                                [    ] [    ]

 375      4    475‑76 ** Norges Vel. 45 og 90ø. (Vi har flere obj.)            [   4] [   4]

 376      4    477‑78 ** Landbruksh.skole 45 og 90ø. (Vi har flere obj.)       [    ] [    ]

 377     12    480 ** Blåveis 1960, 90+10ø. Postfrisk. (Har flere objekter).   [  66] [  12]

 378     15    485‑89 ** Skipsmotiver 1960, 5 forskjellige. Postfriske         [  86] [  15]

 379      3    506‑07 ** Vilh. Bjerknes. 45 og 150ø.                           [  36] [   3]

 380      5    508 ** Flyging 50 år. 150ø                                      [  36] [   5]

 381     10    509‑10 ** Skogadministrasjon. 45ø og 1 kr.                      [  66] [  10]

 382     10    513‑16 ** Posth. vanlig papir. 5 10 15 20ø.                     [    ] [    ]

 383      5    521 ** Helleristn. vanlig papir. 40ø brunlilla. (Har flere)     [    ] [    ]

 384      6    532‑35 ** FAO 25, 35, 50, 90ø postfrisk.                        [   6] [   6]

 385      8    565 ** Røde Kors 1965, 90ø. Postfrisk.                          [    ] [    ]

 386     12   1326 ** Valentin 1998. Kompl. kort m/3 merker + klistremrk.      [    ] [    ]

 387     15   1406‑07 ** 2x2 stk. 4,20 Nils‑Blåmann/Stomperud. På 1/2 hefte    [  15] [  15]

 388     20   1461‑64 ** Runde fotballmerker. 4 stk. i 1/2 hefte. Postfr.      [  17] [  17]

 389     10   BL   2 ** Polarflyvning (850‑53). Postfrisk                      [  66] [  10]

 390     10   BL   5 ** Papirindustri (998‑1001), postfr.                      [    ] [    ]

 391     10   BL   7 ** Fiskeoppdrett (1023‑1026), postfrisk.                  [    ] [    ]

 392     14   BL  17 ** Glasskunst. (1150‑53) Postfrisk.                       [  12] [  12]

 393     35   BL  43 ** Munch (NK 1841). Postfrisk.                            [    ] [    ]

 394      1   T  75 ** Off.Sak vanlig papir. 5ø rødlilla (har flere like)      [   2] [   1]

 395     10   T  77 ** Off.Sak vanlig papir. 15ø brun. Postfrisk. (Har fl.)    [    ] [    ]

 396      1   T  78 ** Off.Sak vanlig papir. 20ø blågrønn. (Har flere)         [   2] [   1]

 397      1   T  79 ** Off.Sak vanlig papir. 25ø grønn                         [   2] [   1]

 398      4   T  80 ** Off.Sak vanlig papir. 30ø rød (har flere like)          [   5] [   5]

 399      1   T  82 ** Off.Sak vanlig papir. 35ø brunrød. (Har flere)          [   5] [   5]

 400      2   T  85 ** Off.Sak vanlig papir. 45ø rød                           [   2] [   2]

 401      5   T  86 ** Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun. (Har flere)          [   5] [   5]

 402     30   T  92 ** Off.Sak vanlig papir. 75ø brunfiolett.                  [  30] [  30]

 403     10   T  93 ** Off.Sak vanlig papir. 80ø brun. (Har flere)             [  10] [  10]

 404      2   T  94 ** Off.Sak vanlig papir. 90ø gul                           [   2] [   2]

 405     10   T  96 ** Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivgrønn.                  [  10] [  10]

 406      7    492‑95 ** Norges Idrettsforbund 20/25/45/90ø. Postfrisk.        [    ] [    ]

 

NORGE FRIMERKER. USTEMPLET *            

 407      1     21 * Løve 1926. 25ø rød. Lett krakelert. Svakt hengslespor.    [    ] [    ]

              Liten/svak gråaktig flekk i nedre høyre kant. (K)

 408      7    193‑96 * Nansenserie 1935. Ubrukt, med små hengslespor.         [    ] [    ]

 409     10    394 * Haakon 25ø grå. Ubrukt med hengslespor.                   [    ] [    ]

 410      5   Lot 14 stk. * Tjeneste. T 69‑71, 73, 75‑80, 82‑83, 86‑87.        [    ] [    ]

 

NORGE BLOKKER/MASSEV. **P.fr.          

 411     10    302‑05 ** Nordraak, 4‑blokk av 10, 15, 20 og 30ø. Postfrisk     [  10] [  10]

 412      6   T  94 ** Off.Sak vanl. papir. 90ø gulor. 10 stk. (løse/blokk)    [    ] [    ]

 

NORGE MINNEBLOKKER ETC.                 

 413     10   MB. Minneblokk Norwex 80/Oslo Fil.kl. Reproduksjon av            [    ] [    ]

              forslag til nye frimerker. Nummerert. Nettbilde. (W)

 414     18   SA 1. Souvenirark 1.10.1982. Påtrykt par av nr. 918‑919          [    ] [    ]

              (Undset og Bjørnson). Utagget, uten lim. Ustemplet.

 

NORGE FRIMERKEHEFTER **                 

 415     15   AH  7 I A ** Med 4 stk. 5 og 20ø (617+620), festet øvre marg     [  15] [  15]

 416     15   AH  7 I B ** Med 4 stk. 5 og 20ø (617+620), festet nedre marg    [  19] [  15]

 417     10   AH  9 B ** Med 4 stk. 5 og 20 ø. Mønsterovertrykk på omslag.     [  14] [  10]

 418    260   FH 173 ** NK 1844‑45. 10 stk. A Europa.                          [ 212] [ 212]

 419    315   FH 174 ** NK 1846‑47. 10 stk. A Verden                           [    ] [    ]

 

NORGE BREV                              

 420      5     62 Centr.tr. Grovtg. 10ø rosa på brev. Litt utyd. Chr.stmp.(K) [    ] [    ]

 421      7   Lot 15 små brev, mest 1980‑tall? Div. frank. (Har flere "like")  [    ] [    ]

 422      5   Lot 5 brev + 2 kort. 10ø grønn Løve, 5ø grønn Posth. (dårlig),   [    ] [    ]

              5ø jub. 1914 brukt 1990, 20ø 144, Rek. 1948 frank.mask. Dels

              m/innhold. Kort OFK m/prov. 117. Hullet brevkort 1933. (W).

 

NORGE HELSAKER                          

 423      3   BK 32 I. Helsak 3 øre/6 øre brun. Ubrukt.                        [    ] [    ]

 424      4   Brevkort 110 II/15ø Løve+ 15ø Olav 346. Brukt som H7 lotteri (W) [    ] [    ]

 

NORGE KORT                              

 425      4   Kort H7‑lotteriet. Med 2x10ø Olav 345. Gjennomgangslodd.  (W)    [    ] [    ]

 

NORGE FØLGEBREV ETC.                    

 426     12   Følgebrev for innenriks pakke. Porto 60ø Løve. Tydelige Schw.‑   [    ] [    ]

              stempler: Bestun 6 X 45 og Øyfjell 8 X 15. (K)

 

NORGE KORT/BILDER                       

 427     20   Røros Kirke. Maleri Harald Solberg/"Gate i Røros" 1903. (gjen‑   [  25] [  20]

              gitt på NK 2010. Dobbelt kort (ikke postkort), ubrukt. (K)

 

NORGE F.D.C. ETC.                       

 428      6   BL   3. Posttransport (865‑68). Sentrert FDC‑stmp. 13.6.80.      [    ] [    ]

 429      1    307‑08. J.H. Wessel. FDC 6.10.42. Konv. m/FDC‑stempel Oslo      [    ] [    ]

 430      6    785‑86. Norden/Vannliljer. FDC‑stempel på nøyral konvol.        [    ] [    ]

 431     10    808. Posth. 60ø sinober. Levanger/7600 15.2.78 (utg.dag).  (K)  [    ] [    ]

 432     10    809 X. Posth. 70ø gul. Levanger 15.2.78 (=utgiv.dagen). (W)     [  12] [  10]

 433      6   1207. Tjøme/Vippefyr 5,50. Konv. Tjøme Fil.kl. m/kart. Litt      [    ] [    ]

              svakt motivstempel m/vippefyr, 3147 Verdens Ende 19.4.94.

 434      4   1242‑45. Posten 350 år. 4‑blokk med sentrert FDC‑stempel.        [    ] [    ]

 435      6   1306‑07. Trondheim 3,70 og 12,00. På klipp med 4‑kantst. 997‑    [    ] [    ]

              Trondh.1997 1000 år (ikke FDC‑st.) og rundst. Tr.h. 6.6.97. (W)

 436      5   1490‑91. Roser. 4x5,50. 1/2 hefte m/sentr. rundstmp. 10.2.03.    [  15] [   5]

 437      6   BL   2. Norwex 80 (850‑53), 5.10.1979. FDC‑konv. + ‑stempel.     [    ] [    ]

 438      6   BL   3. Posttransport. På nøytral hvit konvol. 20x15 cm.         [    ] [    ]

              Sentrert FDC‑stempel 13.6.80, + sidestempel.

 439     25   Lot FDC. På Klipp, konvol., løse merker. NK 294 712x1+713        [  35] [  25]

              823‑30 918‑21/i folder 1188‑89 1626 1715‑16 BL 1 2 3 16 26

 

NORGE JULEMERKER ETC.                   

 440     20   Julemerker. 2006. Sjømannskirken. Ark med 4x5 og 6x5 stk.        [    ] [    ]

              "Blå engel". Med litt info. Svake bøyer i marger. Antatt **

 441     20   Julemerker. 2013. "Jul i Os". Ark ** 12 stk. + "Svartavdrag" (K) [  45] [  20]

 442     10   N. Røde Kors. Lot 13 stk.: Sett bl.a. 1967, 68, 73, 77, 79, 80   [    ] [    ]

              + div. uten årstall. Fleste med div. stempling.

 443     50   NKS Julemerke 1908. Ustemplet, uten lim. + Nytrykk ** 1939 +     [    ] [    ]

              Nytrykk ** 1952. (Ialt 3 merker).

 444      2   NKS Julemerke 1918. Ustemplet, flekker/papirrest? i limflaten.   [  11] [   2]

 445      7   NKS Julemerke 1924. Del av stempel 1924. Svakt rødtonet/         [  12] [   7]

              farvet i papiret i øvre høyre hjørne.

 446      5   NKS Julemerke 1925. Ustemplet, uten lim.                         [    ] [    ]

 447      2   NKS Julemerke 1929. Ustemplet, uten lim.                         [    ] [    ]

 448     25   NKS Julemerke 1932. Ustemplet, noen flekker i limflaten. Med‑    [  35] [  25]

              følger samme merke ** utagget.

 449     40   NKS Julemerke 1935. Ustemplet uten lim. + ** utagget + 4 stk.    [    ] [    ]

              skalatrykk ** utagget.

 450      7   NKS Julemerke 1947, 1948, 1949 (ustmp. u/lim), 1950 (mask.stp.)  [    ] [    ]

 451     17   NKS Julemerke 1955. Blå og Rød Norge: Blå ustmp. u/lim. Øvrige   [    ] [    ]

              **: Utagget Blå og Rød Norge. 5 stk. utagget skalatrykk.

 452     15   NKS Julemerke 1978. 11 forskj. fylker: Svalbard/Hord./S.og Fj.   [    ] [    ]

              (sammenhengende), A.Agd./Oslo/Nordl. (sammenh.), Oppl., Rogal.,

              Buskerud, Vestfold, Sør‑Trøndelag. Stemplet/ustemplet.

 453     15   NKS Julemerker. Lot 13 stk.: 1965‑77. Alle ustempl. uten lim.    [    ] [    ]

 454     10   NKS Julemerker. Lot 8 stk.: 1968‑75. Fleste med div. stempel.    [    ] [    ]

 455     25   Norges R.Kors Julemerker. 1936 (prinsesse Ragnhild og Astrid)    [    ] [    ]

              maskinstmp. 1937: Prins Harald. 1940: Sykepleieske. Begge ustmp.

 456      8   Norges R.Kors Julemerker. 1957 og 1958 (vinteraktiviteter og     [    ] [    ]

              hest/slede). 8 forskjellige. 1 stemplet, øvr. ustmpl.

 457     20   Norges R.Kors Julemerker. Lot 11 stk.: 1967, 1969 (Hellige       [    ] [    ]

              3 konger), 1978, 1979, 1984‑90. Fleste ustemplet.

 

SVERIGE FRIMERKER. STEMPLET              

 458     20   S    7 (Afa 7). Våpentype 5 ö grønn. Litt utflyt. stmp. (K)      [  60] [  20]

 459     50   S    7 (Afa 7). Våpentype 5 ö grönn. Stmp. Eksjö 13.5.1866. (K)  [  50] [  50]

 460     50   S    9 (Afa 9). Våpentype 12 ö blå. 2 stk., 1 = ultramarin? (K)  [    ] [    ]

 461     35   S    9 (Afa 9). Våpentype 12 ö blå. 3 merker med litt            [    ] [    ]

              farvenyanser.  (K)

 462     50   S    9 (Afa 9). Våpentype 12 ö blå. 3 merker, farvenyanser. (K)  [    ] [    ]

 463     40   S   10 (Afa 10). Våpentype 24 ö gul. Utydelig stempler. (K)      [  50] [  40]

 464     60   S   11 (Afa 11). Våpentype 30 ö brun.  (K)                       [  65] [  65]

 465     35   S   14B (Afa 14). Løve 3 ö brun.  (K)                            [  35] [  35]

 466     65   S   16 (Afa 16). Løve 20 ö rød.  (K)                             [  74] [  74]

 467     10   S   19 (Afa 19). Ringtyp 14, 5 ö grønn. Stempelgjennomslag       [  10] [  10]

              til bakside nede til høyre. (K)

 468     35   S   21 (Afa 21). Ringtyp 14, 12 ö blå. 5 stk., farvenyanser. (K) [    ] [    ]

 469     25   S   22 (Afa 22) Ringtyp 14, 20 ö orangerød. Stmp. Hernösand      [  32] [  32]

              31.7.1875 + snei av TUR‑stepel. (K)

 470    100   S   24 (Afa 23). Ringtyp 14, 24 ö gul.  (K)                      [ 100] [ 100]

 471     18   S   28 (Afa 17B) Ringtyp 13, 3 ö brun.  (K)                      [    ] [    ]

 472     25   S   28 (Afa 17B) Ringtyp 13, 3 ö brun. PKXP Nr 34, 23.9.78. (K)  [    ] [    ]

 473     12   S   29 (Afa 18B) Ringtyp 13, 4 ö grå. (K)                        [    ] [    ]

 474     15   S   30 (Afa 19B) Ringtyp 13, 5 ö grønn. 4 merker. 1 med bra      [    ] [    ]

              stempel Fryksta 20.8.1879. Alle på nettbilde. (K)

 475      8   S   30 (Afa 19B) Ringtyp 13, 5 ö grønn. Falköping 8.5.1884. (K)  [  38] [  17]

 476     12   S   31 (Afa 20B) Ringtyp 13, 6 ö fiolett. (K)                    [    ] [    ]

 477     20   S   31 (Afa 20B) Ringtyp 13, 6 ö fiolett (matt?). Stempel        [  25] [  20]

              Karlstad 5.5.1882. (K)

 478      3   S   32 (Afa 21B) Ringtyp 13, 12 ö blå.  (K)                      [    ] [    ]

 479      3   S   32 (Afa 21B). Ringtyp 13. 12 ö blå. Del av st. 26.11.1879.   [    ] [    ]

 480      5   S   33 (Afa 22B) Ringtyp 13, 20 ö orangerød. Del av stempel      [  10] [   5]

              Skokloster. (K)

 481     30   S   33 (Afa 22B) Ringtyp 13, 20 ö rødorange. Med engelsk         [  48] [  30]

              stempel "383". (K)

 482     20   S   36 (Afa 25B) Ringtyp 13, 50 ö rød. (K)                       [    ] [    ]

 483     30   S   36 (Afa 25B) Ringtyp 13, 50 ö rød, litt blek. Östanå ? (K)   [  30] [  30]

 484     30   S   38 (Afa 27) Ringtyp 13, 1 kr. brun/blå. (K)                  [    ] [    ]

 485    100   S   40 (Afa 29). Ringtyp m/posth. bakside. 2 ö orange.           [ 210] [ 100]

              Stempel Halfås 9.?.1892. (K)

 486     60   S   40 (Afa 29). Ringtyp m/posth. bakside. 2 ö orange. Stempel   [ 125] [  60]

              Råda 21.1.1892. (K)

 487     50   S   41 (Afa 30). Ringtyp m/posth. bakside. 3 ö brun. (K)         [  55] [  50]

 488      8   S   42 (Afa 31). Ringtyp m/posth. bakside. 4 ö grå. Liten        [    ] [    ]

              hvit flekk til venstre for 4‑tallet. Trykktilfeldighet? (K)

 489      8   S   43 (Afa 32). Ringtyp m/posth. bakside. 5 ö grønn.            [    ] [    ]

              5 merker. Noe farvenyanser. Alle på nettbilde. (K)

 490     20   S   45 (Afa 34). Osc. II blått posth. bakside. 10 ö rød.         [    ] [    ]

              2 merker, stempel Ström 1.10.1890 og Lena 9.1.1888. (K)

 491     30   S   45 (Afa 34). Oscar II Boktrykk. Posthorn på baksiden. 10 ö,  [    ] [    ]

              blek rosa/rød. Stempel Stockholm St 9, 11.7.90.  (K)

 492     20   S   45 (Afa 34). Oscar II Boktrykk. Posthorn på baksiden. 10 ö.  [  38] [  20]

              Rød. Stempel Virserum 18.3.1891.  (K)

 493      8   S   46 (Afa 35). Ringtyp m/posth. bakside. 20 ö orangerød.       [    ] [    ]

              3 merker. Noe farvenyanser. Alle på nettbilde. (K)

 494     10   S   47 (Afa 36). Ringtyp m/posth. bakside. 30 ö brun. 2 merker,  [  15] [  10]

              noe farvenyanser/forskjellige trykninger? (K)

 495     15   S   48 (Afa 37). Ringtyp m/posth. bakside. 50 ö karmin. (K)      [    ] [    ]

 496     10   S   49 (Afa 38). Ringtyp m/posth. bakside. 1 kr. brun/blå. (K)   [    ] [    ]

 497     25   S   50 (Afa 39). Provis. 10/12 ö på Ringtyp blå. 2 merker med    [    ] [    ]

              farveforskjell. (Påtrykk på mørk‑ og lysblå). (K)

 498    200   S   51 (Afa 40). Provis. 10/24 ö på Ringtyp lys gul. (K)         [ 165] [ 165]

 499      1   S   57 (Afa 52). Oscar II 25 ö gul. Del av rundstempel.          [    ] [    ]

 500     25   S   65 (Afa 54). Posthuset 5 kr. blå. Flere stempler.  (K)       [    ] [    ]

 501      1   S   78 (Afa 63). Gustav V Mealj. 5 kr. rædbrun. Del av flere     [    ] [    ]

              stempler. 1 dårlig hjørnetagg.

 502      1   S   78 (Afa 63). Gustav V Mealj. 5 kr. rødbrun. Del av 2         [    ] [    ]

              meget kraftige rundstempler.

 503     16   S   97 (Afa 98). Provis. 1,98/5 kr. Gustav V. M/omv. krone.(K)   [    ] [    ]

 504     25   S  105 (Afa 77). Landstorm I. 5/2 ö gul. Sentr. litt opp. (W)    [    ] [    ]

 505     25   S  106 (Afa 78). Landstorm I. 5/3 ö brun. Bra sentrert,          [    ] [    ]

              1 hjørnetagg anelse kort. (W)

 506     35   S  107 (Afa 79). Landstorm I. 5/4 ö grå. Bra sentrert. (W)       [  50] [  35]

 507     30   S  109 (Afa 81). Landstorm I. 5/6 ö fiolett. Fin sentrering.     [    ] [    ]

              Svake stempelspor. (K)

 508     30   S  111 (Afa 83). Landstorm I. 10/20 ö rød. Sentr. litt ntv. (W)  [  54] [  54]

 509     30   S  112 (Afa 84). Landstorm I. 10/24 ö gul. Sentr. litt ned. (W)  [  54] [  54]

 510     30   S  114 (Afa 86). Landstorm I. 10/50 ö rød. Bra sentrert,         [  25] [  25]

              kraftig stempel. (W)

 511     25   S  115 (Afa 88). Landstorm II. 5/1 ö svart. Sentr. ned t.v. (W)  [    ] [    ]

 512     20   S  116 (Afa 89). Landstorm II. 5/3 ö rød. Sentr. ned t.v. (W)    [    ] [    ]

 513     20   S  117 (Afa 90). Landstorm II. 5/5 ö brun. Sentr. litt th. (W)   [  20] [  20]

 514     25   S  118 (Afa 91). Landstorm II. 5/6 ö gul. Sentr. ned t.v. (W)    [  25] [  25]

 515     35   S  126‑35 (Afa 111‑120). Landstorm III. 10 forskj. 126 (111) m/  [    ] [    ]

              tynn flekk (+ KPV?). Alle del(er) av r.st. Alle nettbilde. (W)

 516     20   S  136 (A 138). Luftpost 10/3 ö brun.  (K)                       [    ] [    ]

 517     35   S  137 (A 139). Luftpost 20/2 ö gul.  (K)                        [    ] [    ]

 518     70   S  138 (A 140). Luftpost 50/4 ö fiolett.  (K)                    [  70] [  70]

 519    125   S  148 A og C (Afa 131 2+4‑sid.). Stående Løve 30 ö brun.        [    ] [    ]

              6 merker: Farvenyanser, 4‑sidig, vannm. / og /KPV. Kat.verdi

              ca. 1.100 (2014). På del av albumark. Alle på nettbilde. (W)

 520    400   S  152 (Afa 137) G II Adolf 20 ö blå. Samling 18 merker. Papir‑  [    ] [    ]

              typer, vannm. / og KPV, 2‑ og 4‑sidig tagget etc. Fordelt

              på del av albumark. 1 merke mulig 152 A cxz med F= 2500:‑.

              Påført totalt verdi > 3000:‑, men ingen garanti! Usjekket. (W)

 521     70   S  153 (A 149). Gustaf Vasa 20 ö fiolett.  (K)                   [  89] [  89]

 522     20   S  154 (A 150). Gustaf Vasa 110 ö blå. Stmp. Moheda.  (K)        [  38] [  33]

 523     18   S  155 (A 151). Gustaf Vasa 140 ö svart.  (K)                    [  23] [  18]

 524     50   S  168 (A 144). Postemblem 1 kr. orange. 4 merker, 1 med         [    ] [    ]

              vannmerke KPV (168 bz). På albumarkdel. Alle nettbilde. (K)

 525    170   S  197 cx (Afa 160). V.postkongress 10 ö grønn med vannm.  (K)   [    ] [    ]

 526     70   S  197 cx (Afa 160). V.postkongress 10 ö grønn med vannmerke.    [    ] [    ]

              Maskinstemplet. (Kat.verdi Facit 2014 = 600:‑)

 527      4   S  198 (Afa 161). V.postkongress 15 ö fiolett. Maskinstempel.    [    ] [    ]

 528     85   S  200 (Afa 163). V.postkongress 25 ö orange.  (K)               [  85] [  85]

 529     30   S  201 (Afa 164). V.postkongress 30 ö blå. Svak hor. brett. (K)  [    ] [    ]

 530     80   S  202 (Afa 165). V.postkongress 35 ö gråsvart.  (K)             [  85] [  85]

 531    150   S  206 (Afa 169). V.postkongress 60 ö rød‑/brunlilla.  (K)       [ 155] [ 155]

 532    100   S  207 (Afa 170). V.postkongress 80 ö grønn. (K)                 [ 105] [ 105]

 533     20   S  211 (A 174). Verdenspostforening 5 ö rødbrun. (K)             [  20] [  20]

 534     50   S  216 (A 179). Verdenspostforening 30 ö blå. (K)                [  50] [  50]

 535     85   S  218 (A 181). Verdenspostforening 40 ö olivgrønn. (K)          [ 105] [ 105]

 536    150   S  223 (A 186). Verdenspostforening 1 kr. grønn. (K)             [ 215] [ 215]

 537     40   S  226‑30 (A 203‑07). G.V. 70 år. 5/10/15/20/25 ö. Alle med      [    ] [    ]

              del av rundstempel, 20ö fullstempel Nässjö. Alle nettbilde. (W)

 538      8   S  231‑32 (A 214‑15). Luftpost 10 og 15 ö. Begge del av rundst.  [    ] [    ]

 539     25   S  258 (A 243). Bromma, 50 ö. (K)                                [  40] [  25]

 540     32   S  471‑75 (Afa 412‑16). Stockholmia. 3/4/6/8/24 ö. På Stock‑     [    ] [    ]

              holmiakonvol. m/særstempel 7.7.1955, og merkat. Nettbilede. (W)

 541      1   S  485 (Afa 426) Jernbane 40 ö gul. På Luftpostkonv. for SAS'    [    ] [    ]

              1. flyvn. Stockholm‑Tokyo via Nordpolen. (Har flere obj.)

 542     80   S. L  1 (Afa 1). Lösen/Porto 14. 1 ö svart. (K)                  [ 100] [ 100]

 543     17   S. L  5 (Afa 5). Lösen/Porto 14. 12 ö blek rød. Del r.stmp. (K)  [  35] [  33]

 544     17   S. L 12 (Afa 2B). Lösen/Porto 13. 3 ö rød. Del av flere st. (K)  [  20] [  17]

 545     35   S. L 13 (Afa 3B). Lösen/Porto 13. 5 ö brun. 2 merker             [    ] [    ]

              med tydelig farveforskjell. (K)

 546     35   S. L 13 (Afa 3B). Lösen/Porto 13. 5 ö brun. Annulert med         [  45] [  35]

              blekk "X". (K)

 547    250   S. L 17 (Afa 7B). Lösen/Porto 13. 24 ö fiolett. Farven kan se    [ 204] [ 204]

              ut som grålilla (F 17a/Afa 7Ba)?, men ingen garanti! (Er

              uansett grålig/matt). Med kort fotstrek på "L" (Facit v2). (K)

 548     15   S. L 18 (Afa 8B). Lösen/Porto 13. 30 ö. Virker som lys           [  13] [  13]

              blågrønn. Stemplet 1889.  (K)

 549     40   S. L 19 (Afa 9B). Lösen/Porto 13. 50 ö brun. 2 merker. Med       [    ] [    ]

              markerte farvenyanser. (K)

 550     50   S. L 20 (Afa 10B). Lösen/Porto 13. 1 kr. blå/brun. Del av        [    ] [    ]

              stempel Malmö Paket.  (K)

 551      1   S. Lot 3 "Maxikort" Rokoko. Fac. 1095 1097 1098 (Afa 1088 1090   [    ] [    ]

              1091). Med stempel Frim. Dag Arboga 6.10.79

 552      3   S. Lot. Gustav V Medalj.: 3 stk. 12 ö, 1/25 ö. Postemb.: 1/35 ö. [    ] [    ]

              G.V prof.V: 1/15ö rød. 2/30ö brun, 2/45ö (2 typer?) + 4 div.

 553     80   S. Tj  1 (Afa 1). Stort form.14. 3 ö brun. Del av Wisby‑st. (K)  [ 105] [ 105]

 554      7   S. Tj 11 (Afa 14). Stort form.13. 2 ö orange. Del av mask.st.(K) [    ] [    ]

 555     15   S. Tj 11 (Afa 14). Stort form.13. 2 ö orange. Fint sentrert.     [    ] [    ]

              Del av rundstempel.  (K)

 556      1   S. Tj 12 (Afa 1B). Stort form.13. 3 ø brun. Falun opp/ned. (K)   [   5] [   1]

 557    160   S. Tj 15 (Afa 4B). Stort form.13. 6 ö fiolett. Utydel. stmp. (K) [ 211] [ 211]

 558      8   S. Tj 16 (Afa 5). Stort form.13. 10 ö rød (blek/matt).           [  22] [   8]

              Stempel Edsvalla 10.9.1890.  (K)

 559      8   S. Tj 16 (Afa 5). Stort form.13. 10 ö rød. Tydelig               [    ] [    ]

              stempel Enköping 16.1.1892.  (K)

 560     25   S. Tj 17 (Afa 6B). Stort form.13. 12 ö blå. Gefle 19.9.1879.     [    ] [    ]

              Kort tagg nede til høyre. (K)

 561     50   S. Tj 17 (Afa 6B). Stort form.13. 12 ö blå. Utydelig             [    ] [    ]

              rundstempel. Fint sentrert. (K)

 562     40   S. Tj 17 (Afa 6B). Stort form.13. 12 ö blå. Utydelig stempel     [    ] [    ]

              opp/ned (kan være Wretstorp ?). (K)

 563      1   S. Tj 19 (Afa 15). Stort form.13. 20 ö blå. Bra sentrert.        [    ] [    ]

              Utydelig rundstempel. (K)

 564      1   S. Tj 19 (Afa 15). Stort form.13. 20 ö blå. Del av rundst. (K)   [    ] [    ]

 565      1   S. Tj 19 (Afa 15). Stort form.13. 20 ö blå. Del r.st. 1904. (K)  [    ] [    ]

 566      1   S. Tj 19 (Afa 15). Stort form.13. 20 ö blå. Nær sidevendt        [   5] [   1]

              stempel Karlskrona 29.9.1904. (K)

 567     10   S. Tj 21 (Afa 9B). Stort form.13. 30 ö brun. 3 merker, noe       [    ] [    ]

              farvenyanse. 1 merke med hvit flekk i øvre, ytre ramme. (K)

 568      1   S. Tj 21 (Afa 9B). Stort form.13. 30 ö brun. Noe utydelig        [    ] [    ]

              stempel Pataholm.  (K)

 569     80   S. Tj 22A (Afa 10B). Stort form.13. 50 ö rosa. Litt utydelig     [  90] [  80]

              stempel, ser ut som Ousby. (K)

 570     25   S. Tj 27, 30, 31 (2 nyanser), 32‑34, 36 (A 17 20 21(2) 22‑24     [  25] [  25]

              26). 8 merker med vm. Krone. På albumarkdel. Nettbilde. (W)

 571     40   S. Tj 28‑29 35 37 39 (Afa 18‑19 25 27 29). 2, 4, 25, 50 ö,       [  55] [  55]

              5 kr. 5 merker med vm. Krone. På albumarkdel. Nettbilde. (W)

 

SVERIGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 572     40   S. Lot 13 stk. Lille Riksvåpen (Type fra 1910). Med div.         [    ] [    ]

              vannm.: 1ö med Krone, /  \  PKV\  + 3 stk. Fac 139 (Afa 124).

              1 stk. 2ö ikke bestemt vannm. Muligheter? Lavt utrop!?

 573     80   S. Lot 17 stk. G.V En Face (F 149‑51/A 127‑29). 6 stk. 10 ö (2   [    ] [    ]

              med KPV), 3 stk. 15ö, 8 stk. 20ö, 1 4‑s. (M/KPV: 2 stk. 2‑sid.

              1 stk. 4‑s.). På deler av alb.ark. Alle nettb. Lavt utrop! (W)

 574    100   S. Lot 27 stk. St. Løve 5 ö grønn type I + II. (F 140/143, Afa   [    ] [    ]

              126/189). M/bl.a. 2 stk. 4‑sid. typ. I (øvrige forskj.? Er på

              deler av alb.ark m/typer/vannm./tagging/papir etc. Lavt utrop!

 575     20   S. Lot. Fac 490‑502 (Afa 440‑54). Med alle taggeutgaver.         [    ] [    ]

              Varierende stempling. Ialt 30 merker.

 576     20   S. Lot. Fac 593‑617 (Afa 572‑75, 579‑91, 594‑601). Med div.      [    ] [    ]

              taggesider/parkombinasjoner. Varier. stemplet. Ialt 62 merker.

 577     20   S. Lot. Fac 845‑68, 871‑902 (Afa 834‑57, 860‑91. Med div.        [    ] [    ]

              taggesider. Varierende stemplet. Ialt 55 merker.

 

SVERIGE BY/LOKAL/PRIVATPOST             

 578     15   Svensk Turist‑Porto. TU  9 (Fly) på klipp. Ustemplet.            [    ] [    ]

 579      3   Svensk Turist‑Porto. TU 12 (2 pers./natt) på klipp. Ustemplet.   [    ] [    ]

 

SVERIGE STEMPLER                        

 580     60   S. Lot 7 enkeltmerker og 4 par. Alle rundstemplet, dels bra.     [    ] [    ]

              Bl.a. 20 kr. Svane (F 337/Afa 296) tagget 4‑sidig.  (K)

 

SVERIGE FRIMERKER. POSTFRISK **         

 581     30   S  471‑75 (Afa 412‑16) ** Stockholmia. 3/4/6/8/24 ö. Postfr.     [    ] [    ]

 582     70   S. Tj 26 (Afa 13) ** Stort form. 13. Provisorie 10 ø/24 gul.     [  70] [  70]

              Svakt krakelert lim. (K)

 

SVERIGE LIMLØSE. USTEMPLET              

 583     10   S. Lot 14 ustemplet/limløse, mellom 1,80 og 21 kr., pålydende    [    ] [    ]

              101 kr. (+ medfølger 3 stk. m/litt restlim etc. på baksiden).

 584     10   S. Lot 27 ustemplet/limløse, mellom 0,10 og 14 kr., pålydende    [    ] [    ]

              94 kr. (+ medflg. 1 stk. 10 kr. restlim baks., + 1 skadet Brev).

 585     10   S. Lot 27 ustemplet/limløse, mellom 30 ö og 21 kr., pålydende    [    ] [    ]

              87 kr. (+ medfølger 1 stk. 20 kr. m/litt restlim på baksiden).

 586     10   S. Lot 32 ustemplede/limløse. 20 stk. Privat, 6 stk. Brev,       [    ] [    ]

              5 stk. Julpost, 1 stk. Föreningsbrev. (Merkene fra div. år).

 587     10   S. Lot 33 ustemplede/limløse. 24 stk. Privat, 6 stk. Brev,       [    ] [    ]

              2 stk. Julpost, 1 stk. Ekonomibrev. (Merkene fra div. år).

 

SVERIGE BREV                            

 588     15   S. Konvolutt (m/Fac 452/Afa 392), stp. New York‑G.borg m/stmp.   [    ] [    ]

              "Kungsholm" 9.12.53, + 4‑k.stmp. "Svenska Amerika Linien m/s

              Kungsholm första hemgående resan". Vertikal + svake bretter. (W)

 

SVERIGE REALISASJON/ROTELOTS            

 589     40   S. Realisasjon. Merker på div. konvol./klipp/løst: Fac. 811‑15   [    ] [    ]

              1052 1157 1198 1307 1317‑21 2169‑70 2712 2950 Block ** 2, 4.

              2 Provhäfter, 4 helsaker. (Afa 644‑49 800‑04 876‑85 1042

              1144 1172 1278 1288‑92 2080‑81 2636 2896)

 

DANMARK FRIMERKER. STEMPLET             

 590      1   1533 Bn. Turist Padling 7,50. Del av rundstempel.                [    ] [    ]

 591      1   1828. Sykepleier 13,00. Små stempelspor.                         [    ] [    ]

 592      1   DK  470. Lille Riksvåpen 2,90 fiolett. Del av rundstempel.       [    ] [    ]

 593      2   DK  764. Røde Kors 2,00 + 40. Del av rundst.                     [   3] [   2]

 594      2   DK  890. Epilepsi. 2,80 + 50. Del av rundst.                     [    ] [    ]

 595      3   DK 1073. Hest/vogn 12,00. Del av rundst. Noen ujevne tagger.     [    ] [    ]

 596      4   DK 1106. Leketøy 12,00. Del av Rundstempel 2017.                 [    ] [    ]

 597      1   DK 1129. Bindesbøll 4,00. Rundstempel.                           [    ] [    ]

 598      1   DK 1161. Dansk Design 4,00. Snei av rundstempel.                 [    ] [    ]

 599      1   DK 1171. Dr. Margrethe 4,50 sortblå. Del av rundst.              [    ] [    ]

 600      1   DK 1209. Naturvern 4,50. Svakt rundstempel.                      [    ] [    ]

 601      1   DK 1247. Dr. Margrethe 5,50 fiolett. Del av rundst.              [    ] [    ]

 602      1   DK 1261. Maleri Pegasus 4,00. Litt svakt sentrert rundstmp.      [    ] [    ]

 603      1   DK 1286. Dr. Margrethe 7,00 lilla. Del av rundst.                [    ] [    ]

 604      1   DK 1305. Dr. Margrethe 6,50 stålgrønn. Del av rundst.            [    ] [    ]

 605      1   DK 1643 E. Dr. Margrethe 8,00 grå/karmin. Del av rundst.         [    ] [    ]

 606      1   DK 1687. Dr. Margrethe 12,00 grå/lilla. Del av rundst.           [   2] [   1]

 607      1   DK 1688. Dr. Margrethe 14,00 grå/mørkgrå. Del av rundst.         [   2] [   1]

 608      1   DK 1696. Europa/Sykkel 12.00. Snei rundst. i hjørne.             [   5] [   1]

 609      1   DK 1762. Dronning Margrethe 9,00 grå/karmin. Del av rundst.      [    ] [    ]

 610      5   DK 1763. Dr. Margrethe 18,00 grå/blå. Del av rundst.             [    ] [    ]

 611      1   DK 1799. Dr. Margrethe  7.00 grå/blågrønn. Del av rundst.        [    ] [    ]

 612      1   DK 1806. Leketøy/Lego 14.50. Del av rundst.                      [   3] [   1]

 613      1   DK 1821. Longjohn Budcykel 10,00. Del av rundst.                 [   3] [   1]

 614      2   DK 1896. Dokk 1, 25,00. Del av (svakt) rundst.                   [   5] [   2]

 615      1   S 2956 (Afa 2902). Instrument 30 kr. Del av rundstempel.         [    ] [    ]

 

DANMARK 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET         

 616     10   DK  795. Lille Riksvåpen 17 kr. mattrød. 4‑blokk. Sentrert,      [    ] [    ]

              svakt rundstempel (K.havn) 5.1.84 = utgivelsesdagen. Klipp. (W)

 

DANMARK F.D.C. ETC.                     

 617     90   DK. Lot FDC. 105 forskj. konv. m/4‑blokker, 1960‑72, i ark i     [    ] [    ]

              "kontorperm" ca. 2 kg. (Ev. sende uten perm/ark som løse FDC).

 

DANMARK ETIKETTER ETC.                  

 618     50   DK. 50 Eventyr/H.C. Andersen. Helark ** 50 merker. Det køben‑    [    ] [    ]

              havnske kirkefond til fordel fuldførelsen kirke Rødovre. (W)

 

DANMARK JULEMERKER ETC.                 

 619      4   DK. Julemerke 1918 Engler/basun. (*) Ustemplet, uten lim.        [    ] [    ]

 620      4   DK. Julemerke 1922 Skoleskib "København". Med del av stempel.    [    ] [    ]

 621      4   DK. Julemerke 1963. 20 merker. Div. motiv. Fleste er **.         [    ] [    ]

 622      2   DK. Julemerke 1966. 20 merker. Snøkrystaller. M/uten stempel.    [    ] [    ]

 623     50   DK. Julemerker * 1904 tg. 11,5 og utagget. 1905. 3 merker,       [    ] [    ]

              alle ubrukte med litt kraftige hengslerester.

 624     12   DK. Julemerker ** 1982 og 1983. Småark med 8 merker i hver.      [    ] [    ]

 625     12   DK. Julemerker ** 1984 og 1985. Småark med 8 merker i hver.      [    ] [    ]

 626     25   DK. Julemerker ** 1986 og 1987. Helark med 50 merker i hvert.    [    ] [    ]

 627     25   DK. Julemerker ** 1988 og 1989. Helark med 50 merker i hvert.    [    ] [    ]

 628    300   DK. Julemerker. 1906‑2004. Stenderalubum m/skruer, og kassett.   [    ] [    ]

              Fortrykk til 2014, + 50 blanke ark m/påtrykt "ramme". Ca. 40

              merker 1906‑1950, deretter ca. 200. Mange eldre postfr. + Mini‑

              ark: Hafnia/repr.1924, 1978/r. 1927, Nordfrimex 83. Ca. 2,5 kg

 629     85   DK. Julemerker. 1943 (liten pike). Helark ** med 50 merker.      [ 110] [  85]

 630     35   DK. Julemerker. 1965 (vinterfugler). Helark ** med 50 merker.    [    ] [    ]

 631     20   DK. Julemerker. 1979 (barn hele jorden). Helark ** m/50 merker   [    ] [    ]

 632     25   DK. Julemerker. 2018 (Jul i troldskoven). Helark ** 50 merker.   [    ] [    ]

 633     50   DK. Julemerker. Lot 6 stk. Mini‑/småark ** 1986, 1987, 1988      [    ] [    ]

              småskader i marger), 2016, 2018 (2 stk.).

 

FINLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 634    100   SF   12 (Afa/Fac). "4‑tallig". 2 pen. grå. Tagging ikke          [    ] [    ]

              bestemt, virker som 11,25 x 11,25 (??). (K)

 635     35   SF   13 (Afa/Fac). "4‑tallig". 5 pen. orange. Tagging            [  30] [  30]

              synes som 11 x 11. (K)

 636     40   SF   14 (Afa/Fac). "4‑tallig". 8 pen. blågrønn. Tagg. synes      [  33] [  33]

              som 11 x 11,5. NB! Liten rift, ujevne tagger. (K)

 637      1   SF   16 (Afa/Fac). "4‑tallig". 20 pen. blå. Tagget 11 ?          [   5] [   1]

              NB! Rift ca. 3‑4 mm i venstre side.  (K)

 638     50   SF   17 (Afa/Fac). "4‑tallig" 25 pen. rød. Ikke typebestemt,     [    ] [    ]

              antatt nr. 17. Tagg. virker som 11,25x11,25. Stempel 1879? (K)

 639     75   SF   18 (Afa/Fac). "4‑tallig". 32 pen. rød. Tagging              [    ] [    ]

              synes som 11,25. Stemplet 26.12.1878.  (K)

 640     25   SF   20‑23 (Afa/Fac). "4‑tallig" 5 grønn, 10 anilinrød(?),       [    ] [    ]

              20 orange, 25 blå. (K)

 641     18   SF   27‑32 (Afa/Fac). "3‑tallig" tagget 12,5. 2, 5, 10,          [    ] [    ]

              20 og 25p, 1 Mk. Alle nettbilde. (W)

 642      6   SF   39 (Afa/Fac). 7 kop. mørk blå. Kraftig stempel.             [    ] [    ]

 643     60   SF   42 (Afa/Fac). 20 kop. blå/rød. (K)                          [    ] [    ]

 644      2   SF   84‑87 (Afa/Fac). Provisorier. 10/5 20/10 50/25 75/20.       [    ] [    ]

 645     10   SF  139‑41 (A)/137‑39 (F) * Åbo. NB! 1,5 M m/liten tynn flekk.   [  15] [  10]

 646    125   SF  164‑66 (Afa)/162‑64 (F). Røde Kors 1930. 1M del av stmp.     [    ] [    ]

              1943? 1,5 og 2 M med del/snei av rundstempel. (K)

 647     75   SF  179‑81 (Afa)/177‑79 (F). Bygninger. Alle m/del av rundst.    [    ] [    ]

 648      8   SF  194 (Afa)/191 (F). A. Kivi. Del av svakt rundst. Dato ?      [    ] [    ]

 649     18   SF  195‑97 (Afa)/192‑94 (F). Røde Kors 1935. 1,25 og 2,5 Mk      [    ] [    ]

              del av rundstempel. 2 Mk maskinstempel.

 650     25   SF  278‑81 (Afa)/275‑78 (F). Røde Kors 1943. 3,50 maskinst.,     [    ] [    ]

              øvrige del av rundstempel.

 651      5   SF  282‑83 (Afa)/279‑80 (F). Nasjonalhj. 1944. Del av rundst.    [    ] [    ]

 

FINLAND SAMLINGER/LOTS/DIVERSE          

 652     20   SF   76‑82 (Afa/Fac) Lot Wasautgave. 2 stk./typer? av 1 mark     [    ] [    ]

              (stmpl.). Øvrige blandet ubr. m/hengsle og stemplet. 8 merker.

 653     55   SF  173‑75 (Afa)/171‑73 (F). Frim.jubil. 1,5M maskinst./litt     [    ] [    ]

              dårlig. 2M del av r.st. 1931. 1+4M ustmp. litt svak limflate?

 654     25   SF  188‑90 (Afa)/185‑87 (F). R.K. 1933. 1,25 ustempl. m/svake    [    ] [    ]

              limspor. 2 mask.stmp. 2,5 del rundst. 30‑tall?

 655     18   SF  191‑93 (Afa)/188‑90 (F). R.K. 1934. 1,25 ustemplet med       [    ] [    ]

              svake limspor. 2 mask.stmp. 2,5 del av rundst.

 

FINLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 656     35   SF. ** Afa 101/Fac 103. Løve 75 p gul. Helark 100 stk.           [  40] [  35]

 657     25   SF. ** Afa 182/Fac 180. Løve 50p grønn. Helark 100 stk.          [  30] [  25]

 658     50   SF. ** Afa/Fac nr. 95. Provis. 90/20p rød. Helark 100 stk.       [  50] [  50]

 

FINLAND FRIMERKER. USTEMPLET *          

 659      8   SF   35 * (Afa/Fac). 1 kop. orange. Liten bøy/brett nederst.     [    ] [    ]

              Dårlig limflate.

 660      1   SF  105 (A)/108 C1 (F) * R.Kors 1m+50p. 2 stk., 1 noe dårlig.    [    ] [    ]

 

FINLAND LIMLØSE. USTEMPLET              

 661      5   SF  285‑88 (Afa)/282‑85 (F) (*). Røde Kors 1944. Ustmp. u/lim.   [    ] [    ]

 662      2   SF  289‑90 (Afa)/286‑87 (F) (*). M. Canth + Fly. Ustmp. u/lim.   [    ] [    ]

 663      7   SF  395‑97 (Afa)/392‑94 (F) (*). Helsingfors. Ustemp. u/lim.     [    ] [    ]

 664     12   SF  399‑401 (Afa)/396‑98 (F) (*). R.Kors 1951. Ustemp. u/lim.    [    ] [    ]

 665     25   SF. Lot (*) Østkarelen. Svart overtr.: 50p, 2M, 2,75M. Grønt     [    ] [    ]

              overtr.: Mark: 1,75, 3,5, 5, 10, 25/m/tynn flekk. Ustp. u/lim.

 

FINLAND FRIMERKEHEFTER **               

 666     10   SF. Hefte ** Afa H 4, Fac. HA 4. 10 10 5 5 20.                   [    ] [    ]

 

FINLAND ETIKETTER ETC.                  

 667     30   SF. Brevmerke. Facit So1, type II. Protestmerke 1 penni. (K)     [  50] [  39]

 

ISLAND FRIMERKER. STEMPLET              

 668      1   Island. Jul 2017. 50g Europa. Nisse på kjelke. På klipp.         [   5] [   1]

 

ÅLAND JULEMERKER ETC.                   

 669     20   Åland. Julemerker. 2002. Helark med 20 stk., 4 motiv "sølv". (W) [    ] [    ]

 

FÆRØYENE                                

 670     10   Færøyene. Julemerker ** 1976 og 1977. Helark à 30 stk. i hvert.  [    ] [    ]

 671     10   Færøyene. Julemerker ** 1986 og 1987. Helark à 30 stk. i hvert.  [    ] [    ]

 

FÆRØYENE JULEMERKER ETC.                

 672     10   Færøyene. Julemerker. 1976 (engler). Helark ** med 30 stk.       [    ] [    ]

 673      7   Færøyene. Julemerker. 1981. Helark ** med 30 stk.                [    ] [    ]

 674     15   Færøyene. Julemerker. 1983 og 1984. Helark ** m/30 stk. i hver.  [    ] [    ]

 

GRØNLAND F.D.C. ETC.                    

 675     35   Grønland. FDC. 4‑blokker Afa 53, 54, 55, 56 (2 stk. 4‑blokker    [    ] [    ]

              på hver konvolutt), og 1 konv. med Afa 68.

 

GRØNLAND JULEMERKER ETC.                

 676    150   Grønland. Julemerker. 1974. Helark (1 brett) ** med 50 merker.   [    ] [    ]

 677     15   Grønland. Julemerker. 1975. Helark (1 brett) ** med 50 merker.   [    ] [    ]

 678     15   Grønland. Julemerker. 1979 og 1982. Begge ** som Helark à 30.    [    ] [    ]

 

ENGLAND                                 

 679     12   GB. Afa 1891‑95 ** Diana, sammenhengende 5‑stripe.               [    ] [    ]

 

ENGLAND FRIMERKER. STEMPLET             

 680      1   GB. Afa 272. 2/6 sh. brun slott. Medflg. 152 kraftig stmp. (K)   [    ] [    ]

 

ENGLAND KILOVARE/KLIPP                  

 681     20   GB. Ca. 200 gram klipp. Vesentlig "Machines". Diverse typer?     [    ] [    ]

 682     25   GB. Ca. 250 gram klipp. Vesentlig "Machines". Diverse typer?     [    ] [    ]

 683     27   GB. Ca. 270 gram klipp. Vesentlig "Machines". Diverse typer?     [    ] [    ]

 

ENGLAND FRIMERKER. POSTFRISK **         

 684      1   GB. Afa 876 ** Miniark London 1980. Postfr. (Har flere obj.)     [    ] [    ]

 

ENGLAND BREV                            

 685      1   GB. Afa 522‑24 Concorde. Alle 3 på en liten konvolutt.           [    ] [    ]

 

ISLE OF MAN FRIMERKER. POSTFRISK **     

 686      5   Isle of Man. Afa ** 328‑32 Miniark motorsykl. 2 stk. like ark.   [    ] [    ]

 687     10   Isle of Man. Afa 155‑60 ** Miniark. Båter. Lot m/20 like ark.    [    ] [    ]

 

REICH FRIMERKER. POSTFRISK **           

 688      3   Reich. Afa 187 ** og 241 **. 100pf og 20m. 187 var 1. utgave,    [  27] [   5]

              ved feil ble motivet speilvendt. Nytt rettv. motiv på 241.

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. STEMPLET        

 689     10   Tyskland. 9 rundstmp. 1977‑78. Afa 1906‑08 1915 1921‑25. (W)     [    ] [    ]

 690      1   Tyskland. Afa 2079. Teknik 190. 4‑blokk på klipp, svakt r.st.    [    ] [    ]

 691      1   Tyskland. Afa 2331. Frimerkets Dag 20 pf. FDC på klipp.          [    ] [    ]

 692      1   Tyskland. Afa 2332. "Krystallnatten" 80 pf. FDC på klipp.        [    ] [    ]

 693      1   Tyskland. Afa 2337. Samariter 80 pf. FDC 10.11.1988 på klipp.    [    ] [    ]

 694      1   Tyskland. Afa 2607. Kostskole 100 pf. FDC 5.5.1993 på klipp.     [    ] [    ]

 

BRD/TYSKLAND FRIMERKER. POSTFRISK **    

 695      5   Tyskland. Afa 2682 ** Miniark 100 pf. Oppstand mot nazi.         [    ] [    ]

 

BRD/TYSKLAND F.D.C. ETC.                

 696     10   Tyskland. Afa 2333‑36. Kvinner 100 170 240 350 pf. (Nettb.). (K) [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. STEMPLET        

 697     50   Vest‑Berlin. Afa  85. Klokke, kolv til h. 30 pf blå. Stmpl. (K)  [    ] [    ]

 698      1   Vest‑Berlin. Afa  91. Berlinere 4 pf brun. Del av rundst. 1953.  [    ] [    ]

 699     12   Vest‑Berlin. Afa  96. Berlinere. 15 pf blålilla. Stemplet. (K)   [    ] [    ]

 700      5   Vest‑Berlin. Afa 100. Berlinere. 40 pf grå. Stemplet. (K)        [    ] [    ]

 701     10   Vest‑Berlin. Afa 151. Bygning. 70 pf fiolett. Maskinstmp. (K)    [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 702     30   Vest‑Berlin. 4 stk. Bygn.verker. Afa 43/4 pf stmpl. 1951. Post‑  [    ] [    ]

              fr. ** 44/5 pf og 48/15 pf. Hengslespor * 50/25 pf (mulig ** ?)

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. POSTFRISK **    

 703     10   Vest‑Berlin. Afa  75 ** Klokke, kolv til v. 5 pf brun. P.fr.     [  10] [  10]

 704     20   Vest‑Berlin. Afa  83 ** Klokke, kolv til h. 10 pf grønn. Med     [    ] [    ]

              et par ørsmå flekker i limflaten (ikke hengslerest‑/spor).

 705     70   Vest‑Berlin. Afa  86 ** Klokke, kolv til h. 40 pf rødlilla.      [    ] [    ]

 706     75   Vest‑Berlin. Afa  88‑90 ** OL 1952. 4/10/20 pf. Alle postfr.     [    ] [    ]

 707     15   Vest‑Berlin. Afa  93 ** Berlinere 6 pf mørkfiol. Postfrisk       [    ] [    ]

 708      2   Vest‑Berlin. Afa 188 ** Kongress 20 pf. Postfr.                  [    ] [    ]

 709      1   Vest‑Berlin. Afa 189 ** Schiller 20 pf. Postfr.                  [    ] [    ]

 710      5   Vest‑Berlin. Afa 216‑24 og 228‑30 ** Gamle Berlin, 12 forskj.    [    ] [    ]

 711      5   Vest‑Berlin. Afa 394‑97 ** Miniark Bilrace 50 år. Postfr.        [    ] [    ]

 712      8   Vest‑Berlin. Afa 450‑53 ** Miniark. Radioutsendelse 50 år        [    ] [    ]

 713     10   Vest‑Berlin. Afa 464‑67 ** Velgj.merker ungdom. Postfr.          [    ] [    ]

 714     20   Vest‑Berlin. Afa 481‑85 ** Båtserie 30/40/50/60/70 pf postfr.    [    ] [    ]

 715     25   Vest‑Berlin. Afa 492‑505 **. Serie industri/teknikk. Postfr.     [    ] [    ]

 716      8   Vest‑Berlin. Afa 508‑11, 513, 522‑25 ** 9 forskj. blomstermrk.   [    ] [    ]

 717      8   Vest‑Berlin. Afa 526, 558, 579 ** Miniark Julen 1976/77/78.      [    ] [    ]

 718     15   Vest‑Berlin. Afa 562‑70 **. Velgjørenhet + div. Alle Postfr.     [    ] [    ]

 719     15   Vest‑Berlin. Afa 580‑84 **. Serie industri/teknikk. Postfr.      [    ] [    ]

 720     10   Vest‑Berlin. Afa 639‑42 ** Velgjørenhet 40/50/60/90 m/tillegg    [    ] [    ]

 721     15   Vest‑Berlin. Afa 853‑55 **. Velgjørenhet. Postfr.                [    ] [    ]

 

BERLIN/SONER FRIMERKER. USTEMPLET *     

 722     12   Vest‑Berlin. Afa  13 + 16 * 50 og 84 pf m/sort overtr. Berlin.   [  15] [  12]

              Ubr. m/hengslerest. Brune flekker baks., antydn fors. på 84 pf.

 723     10   Vest‑Berlin. Afa  36 * 16 pf Verd.postfor. Ubrukt med papir‑     [    ] [    ]

              rest og flekk i limet bakside. Mulig en hjørnebøy/svak brett.

 724     20   Vest‑Berlin. Afa  37 * 24 pf Verdenspostforeningen. Ubrukt       [    ] [    ]

              med hengslerest.

 725    175   Vest‑Berlin. Afa  62 * Goethe 20 pf rød. Ubrukt, med litt        [    ] [    ]

              stor hengslerest. Kat.verdi Afa 2006 ** = 1.700,00. (K)

 726     14   Vest‑Berlin. Afa  65 * Provisorie 10/24 pf brun. Ubr. m/h.rest.  [    ] [    ]

 727    100   Vest‑Berlin. Afa  67 * Provis. 1/3 Mark rødbrun. Ubrukt, med     [    ] [    ]

              hengslerest. (K)

 728     30   Vest‑Berlin. Afa  72 * Velgj.merke 10+3 grønn. Ubrukt/h.rest     [    ] [    ]

 729     30   Vest‑Berlin. Afa  72 * Velgj.merke 10+5 pf grønn. Ubr./h.rest    [  30] [  30]

 730     40   Vest‑Berlin. Afa  73 * Velgj.merke 20+2 rød. Ubrukt/h.rest       [    ] [    ]

 731      1   Vest‑Berlin. Afa  92 * Berlinere 5 pf blå. Ubr. m/hengslerest    [    ] [    ]

 732    150   Vest‑Berlin. Afa  98 * Berlinere 25 pf olivgr. Skal ha hengsle‑  [    ] [    ]

              spor, men limflaten ser hel ut, med noen få flekker. (K)

 733     15   Vest‑Berlin. Afa 183‑87 **/* Heuss 7/10/20 pf postfr. 40/70      [    ] [    ]

              pf ubrukt med hengslerest.

 

DDR FRIMERKER. STEMPLET                 

 734      1   DDR. Afa 2764 + 2765. 10 og 20 pf. fisk. Begge som 4‑blokker,    [    ] [    ]

              med årstall 1987 i underkant av merkebildet. Sentr. rundstmp.

 

DDR FRIMERKER. POSTFRISK **             

 735     10   DDR. Afa  746 ** Miniark. Kjemi. 50 og 70 pf                     [    ] [    ]

 736     10   DDR. Afa 1846 ** Miniark Partikongress. 1 Mark.                  [  10] [  10]

 737      5   DDR. Afa 1969 ** 20 og 35 pf, 2 merker + talong, fra miniark.    [    ] [    ]

 738     10   DDR. Afa 2300 ** Miniark Partikongress. 1 Mark.                  [  10] [  10]

 739     12   DDR. Afa 2301 ** Miniark Sport. 1 Mark.                          [  10] [  10]

 740      5   DDR. Afa 2367 ** Miniark. 2 x 50 pf                              [    ] [    ]

 741      5   DDR. Afa 2487 ** 20 pf. Solur. I ark med 8 merker.               [    ] [    ]

 742      2   DDR. Afa 2593 ** 20 pf. Skulptur. "Miniark" med 8 merker.        [    ] [    ]

 743     10   DDR. Afa 2712 ** Miniark Leipzig. 25 og 85 pf.                   [  10] [  10]

 744      7   DDR. Afa 2788 ** Miniark Leipzig. 40 og 50 pf.                   [  10] [   7]

 745      7   DDR. Afa 2929 ** Miniark med 4 like merker 20 pf.                [  10] [   7]

 

NEDERLAND FRIMERKER. POSTFRISK **       

 746      3   Nederland. Afa 1149‑52 ** Miniark. Barn. 2 like ark.             [    ] [    ]

 

BELGIA                                  

 747      1   Belgia. Afa 1455 m/særst. IPTT og svartavdrag (?). I folder.     [   1] [   1]

 

LUXEMBOURG FRIMERKER. POSTFRISK **      

 748      2   Luxembourg. Afa 586‑88 ** Lot 75 merker. 25 stk. av hver         [    ] [    ]

              2,50, 3,50 og 5 Fr. Arkdeler. (Vi har flere objekter).

 

FRANKRIKE                               

 749      1   Frankrike. Afa 1530. Frim.dag. 0,25+0,10. Båt. Hjørnestemp.      [    ] [    ]

 750     10   Frankrike. Afa 1959 ** Miniark Arph. 75. Lot 5 ark. (Flere obj.) [    ] [    ]

 751      1   Frankrike. Afa 1959 ** Miniark Arphila 75. (Har flere).          [    ] [    ]

 752     14   Frankrike. Afa 3259‑62 ** og 3320‑23 ** Fotball VM 1998          [    ] [    ]

 753     12   Frankrike. Afa 3311E‑16E ** 1/2 Hefte 6 forskj. selvkleb.        [    ] [    ]

 754     15   Frankrike. Afa 3355‑60 ** Hefte m/2 vignetter.                   [    ] [    ]

 

SPANIA                                   

 755      1   Spania. 10 bunter forskjellige Franco serie 1955.                [    ] [    ]

 

PORTUGAL                                

 756      8   Portugal. Afa 1731 ** "Miniark" m/4 mrk. + byvåpen (Flere). (K)  [    ] [    ]

 757     10   Portugal. Afa 668 og 674 på anelse "sliten" Fred Olsen‑          [  15] [  10]

              konvolutt til Norge 1940‑tall. Kat.v. Afa 2006 = 85,00. (K)

 

SVEITS MAXIKORT                         

 758      1   Sveits. Maxikort Afa 1234, 40c Globus. Med påskrift bakside.     [    ] [    ]

 

ANDORRA                                 

 759      3   Andorra/spansk. Afa 109 ** Miniark. 50 år. Lot med 5 like ark.   [    ] [    ]

 

ANDORRA FRIMERKER. POSTFRISK **         

 760      1   Andorra/Spansk. Afa 109 ** Sp. frim. 50 år 1978. (Har flere).    [    ] [    ]

 

VATICANSTATEN FRIMERKER. POSTFRISK **   

 761      1   Vaticanet. Afa ** 840‑45 Miniark kunst. (Vi har flere).          [    ] [    ]

 762      1   Vaticanet. Afa ** 850‑55 Miniark. (Vi har flere obj.)            [    ] [    ]

 763      5   Vaticanet. Afa ** 850‑55 Miniark. 2 stk. like ark. (Har flere)   [    ] [    ]

 

ØSTERRIKE FRIMERKER. POSTFRISK **       

 764      1   Østerrike. Afa 1295‑1300 ** Miniark Rideskole. 1 objekt =        [    ] [    ]

              2 like ark. (Vi har flere obj.).

 

RUSSLAND                                

 765    400   Russland. 1985‑1991 ** Leuchtturm grønn "vattert" Vriperm (uten  [ 360] [ 360]

              kassett). Alt postfrisk merker/miniark. Mangler noen få først

              og sist. Oppgitt Afakat.‑verdi 2012: Kr. 4.146,00. Ca. 3 kg.

 766    900   Russland. 1992‑2002 ** Leuchtturm grønn "vattert" ringperm (13   [ 750] [ 750]

              ringer) med kassett. Virker komplett med ** postfriske merker/

              miniark. Oppgitt Afakat.‑verdi 2017: Kr. 9.360,00. Ca. 4 kg.

 

SOVJET                                  

 767    175   Sovjet. 1983‑1984 ** Komplett? Litt sliten Lt klemperm (m/OL‑    [ 150] [ 150]

              ringer!). Fortrykksark. Alle merker/miniark postfr. Ca. 1,5 kg.

 768     20   Sovjet. 24 stpl. merker. Sett 1957‑80 tall. Ukjent verdi. (W)    [    ] [    ]

 769    275   Sovjet. Afa  400‑03 (Mi 483‑86) * Luftpost 1934 Ubr.h.‑rest (K)  [ 350] [ 275]

 770     15   Sovjet. Ca 25 stpl. merker. Ukjent verdi. Nettbilde. (W)         [    ] [    ]

 

SOVJET FRIMERKER. USTEMPLET *           

 771    275   Sovjet. Afa  474‑78 (Mi 462‑66) * Luftpost 1934. (K)             [    ] [    ]

 

POLEN                                   

 772     12   Polen. 30 merker div. temaer, + 45 bruksmerker (3 forskjell.)    [    ] [    ]

 

BULGARIA                                

 773      1   Bulgaria. Afa 1239‑40 + 21 merker div. påtrykk/områder?          [    ] [    ]

 

AFRIKA                                  

 774      1   Somalia. ** 56 sh, tilsvar. norske NK 1016 (1987). Postfr.       [    ] [    ]

 

ASIA                                    

 775     30   Ca. 110 merker. India/Mongolia/Viet N./Japan N‑Korea. Eks.: (W)  [    ] [    ]

 776     10   Iran. Rekomm. LP‑konv. til Hasselblad, Sverige. 2 frim. på       [  15] [  10]

              forsiden, 6 ustemplet bakside. Begge sider på nettbilde. (K)

 

NORD‑AMERIKA SAMLINGER/LOTS/DIVERSE     

 777     15   USA og litt Canada. Lot 7 brev/kort (ves. 90‑t.?), klipp og      [    ] [    ]

              noen løse merker. Utsnitt på nettbilder.  (W)

 

SYD‑AMERIKA                             

 778      1   Guyana. Miniark sommerfugl. Stp. utg.dag 26.9.1990 Georgetown    [    ] [    ]

 

FORSKJELLIGE LAND                        

 779     25   Ca. 100 merker. Grenada/Paraguay/Nicaragua/Cuba/Canada/          [    ] [    ]

              Chile/Brasil. Eks. på nettbilde. (W)

 780     40   Ca. 150‑200 merker. Indonesia/N.Zealand/Australi/Tchad/Syd‑      [    ] [    ]

              Afrika/Ekvat.Guin./Pakistad/Tyrkia. Eks. på nettbilde. (W)

 781     15   Ca. 170 gram klipp "hele verden". Sett flere Tyskland og GB.     [  15] [  15]

              Få/ingen norske? Mest 2000‑tall? Noen eks. på nettbilde. (W)

 782     12   Lot ca. 250 merker utenom Europa. Mange land, mest USA. Noen     [    ] [    ]

              temaer. + ark 16 merker insekter Ec. Guinea, delvis hengslet.

 783      7   Rotelot! Ca. 200 merker klipp/løse. Mye Sverige (m/flere Jul‑    [  10] [   7]

              post 2000‑t. klipp m/stmp.)/noen eldre. + div. land. Noen dubl.

 784     26   Sovjet. 15 stpl. merker. Malerier, helikoptere etc. 1969‑80.     [    ] [    ]

              Guinea Ecuatorial, 5 stemplede aktbilder. (W)

 

FN/UN FRIMERKER. STEMPLET               

 785      1   FN (USA). Afa 14. 15c Luftpost. (K)                              [    ] [    ]

 

TEMA/MOTIV                              

 786      4   OL. 3 konv. 22x11 cm m/OL‑frank.maskin (2 forskj.). Til LOOC     [    ] [    ]

              Mottak og kontroll. OL Lilleh.‑logo. 1 ubrukt. Nettbilde.  (W)

 787     15   Romfart. 13 merker Sovjet/Russland 1976‑92. Alle nettbilde. (W)  [  60] [  55]

 788     22   Seilskip. Flere eldre 9 stk. Paraguay. Nature Conservation       [    ] [    ]

              Series 1979. 10 stk. Republic of Korea. (W)

 789     28   Transportmidler etc. Vel 120 merker Tog, Fly, Bil, Motor‑        [    ] [    ]

              sykkel, Båt, Luftskip. Diverse land. Alle på nettbilder. (W)

 

SENSUR/KRIGSPOST                        

 790     60   Nederland. Oppfrankert kort med rødt stempel og kjemistriper.    [  90] [  60]

              Påskrevet 28.9.43. Fra Durchgangslager Westerbork, tysk kon‑

              sentrasj.leir, til Sverige. Vertikal brett. (K)

 

POLAR ETC.                               

 791     35   4 konvol. med Polarstmp.: Longyerbyen (1981/82/83), Ny‑          [    ] [    ]

              Ålesund (1968). + 1 konv. Harstad 75 år 1978. Nettbilde.  (W)

 792     40   Klipp m/Ny‑Ålesund 1969. Konv. Svalbardruten, stmp. samme 1967.  [  90] [  40]

              Brettet konv. m/stmp. Isfjord Radio. NB! M/NK 449 variant 1. (W)

 

FØRSTEFLYVN. ETC.                       

 793     10   1948.04.18. København‑Aarhus. 1. evening‑flight.                 [  25] [  10]

              På brevkort. Nettbilde. (W)

 794     10   1949.10.26. Danmark‑Thailand, SAS indvielsesflyvning. Nøytral    [    ] [    ]

              Luftpostkonv. Spesialst. Noe utydelig Bankokstempel bakside.

 795     15   1954.11.15. København‑Grønland‑Los Angeles. SAS 1. ruteflyvn.    [    ] [    ]

              Liten nøytral konv. m/Oslo særst. NK 347, 349, 374 I, 414. (W)

 796     25   1956.04.23. Luxemburg‑Nice‑Madrid. KLM 1. fl. Info og særst.     [  35] [  25]

              dato 22/4. Konv. fra Danmark via Luxemburg. Ank.st. Madrid. (W)

 797     15   1957.02.24. København‑Tokyo via Nordpolen. SAS' 1. ord. flyvn.   [    ] [    ]

              Særst. Oslo, Tokyo‑st. + Ank.st. Oslo 28/2 baksiden. Medfølger

              1954.11.15 K.havn‑Los Angeles med rift. Begge ordinære konv.

 798     10   1957.10.07. Hamburg‑Hannover‑München. 1. flyvn. Lufthansa.       [  20] [  10]

 799     10   1960.06.03. Oslo‑Los Angeles. Første ord. tur DC‑8 Jet. På       [    ] [    ]

              Brevkort BK 125 25ø Olav, oppfrank. m/65ø i frim. Mott.stmp.

 800      1   1966.05.10. Stockholm‑Stuttgart. Lufthansa. 1. flight. Liten,    [    ] [    ]

              nøytr. Luftpostkonvol. m/særstempel. Ank.stemplet.

 801     10   1966.07.05. København‑Narssarssuaq SAS 1. fl. DC‑7C. Mott.st.    [  25] [  10]

 802      2   1967.11.04. Stockholm‑Bankok. SAS 1. fl. Trans‑Asian Express.    [    ] [    ]

              Liten luftp.konv. Ank.stemplet. Bankok 5/11.

 803      2   1967.11.04. Stockholm‑Singapore. SAS 1. fl. Trans‑Asian Ex‑      [  10] [   2]

              press. Liten luftp.konv. Ank.stemplet. Singapore 5/11.

 804     10   1969.04.01. Oslo‑Hamburg 1. dagl.flyvn. Lufthansa. LH 215.       [    ] [    ]

 805      5   1969.11.01. Skandinavia‑West Indies. SAS 1. fl. Særst. Oslo      [    ] [    ]

              Lufthavn/90ø SAS‑frim. Adr. til, og ank.stemplet Port of Spain.

 806     10   1971.04.01. SAS 1. 747‑B flight. Spes.st. Oslo, ank.st. AMF      [    ] [    ]

              Kennedy, NY. På LP‑konv. NK 546/35ø Munch + 658/100ø FN.

 807      5   1971.04.03. Trans‑Siberian Express. SAS 1. fl. Ordinær C6        [    ] [    ]

              Luftpostkonv. (m/NK 659 og 668), m/særst. Ank.st. Tokyo.

 808     10   1972.02.08. Oslo‑Chicago. SAS. 1 fl. 747‑B. Liten konv. med      [    ] [    ]

              håndskrevet adresse. Mott.st.

 809     10   1972.02.08. Scandinavia‑Chicago. SAS. 1 fl. 747‑B. M/90ø         [    ] [    ]

              norsk SAS‑frimerke. Mott.st.

 810      4   1972.06.09. Stockholm‑Abidjan SAS 1. flight. Ank.stmp.           [    ] [    ]

 811     10   1974.04.01. Oslo‑Genéve. Swissair. 1. flyvn. daglig rute.        [    ] [    ]

              Særstmp. og mott.stempel 2.4.74. (1/4 trykket på konvolutten).

 812     10   1974.04.02. Oslo‑Geneve. Swissair 1. dagl. rute. Spes.stmp.      [    ] [    ]

              på Aérogram 1.40 (23 A). Ank.st.

 813     15   1974.04.24. Købehavn‑Achorage‑Tokye. 1. SAS B 747 SK 989.        [    ] [    ]

              Stmp. Sdr. Strømfjord. Med frim. Grønland Afa 48 og 57. Ank.st.

 814     10   1974.04.30. Købehavn‑Anch.‑Tokyo. SAS 1. B‑747 fl. På Aéro‑      [    ] [    ]

              gram 1,40. Påskrift 1. fl., st. Oslo Lufth. 23.4.74. Ank.st(W)

 815     12   1974.08.01. Nordtroms‑Finnmark, åpning kortbanerutene. Liten     [    ] [    ]

              hvit nøytral konv., håndskrevet adresse. Særstempel. .

 816     10   1974.10.22. Oslo‑New York. SAS 1. DC‑10 flight. På Aérogram‑     [    ] [    ]

              konvol. 1,40 (23 A). Mott.stmp.

 817      5   1974.10.22. Oslo‑New York. SAS 1. flyvn. DC‑10. Liten ordinær    [    ] [    ]

              SAS‑konvolutt. Mott.st. Air Mail Fac. JFK NY på baks.

 818     10   1974.10.26. Skovlunde‑Aalborg. 1. flyvn. Mott.stmp. Aalborg      [    ] [    ]

              Filatel. klubs 50 års jub. Påtrykk "Hafnia 76 hilser Aalb.f.kl."

 819      5   1974.10.26. Skovlunde‑Aalborg. Konv. Hafnia 76/Aalborg Fil.kl.   [    ] [    ]

 820     10   1975.02.04. Oslo‑Los Angeles. SAS. 1. DC‑10 fl. Ordinær LP‑      [    ] [    ]

              konvolutt. Håndskrevet adresse. Mott.stemplet.

 821     10   1975.09.03. Longyearbyen‑Tromsø. SAS 1. ordinære tur. Liten      [    ] [    ]

              nøytral konvol. Særst., Svalb.serie NK 757‑59. Ank.st. Tromsø.

 822     12   1975.10.01. Narvik‑Bodø. Widerøe 1. ordin. tur. Konvolutt        [    ] [    ]

              med info/Narvik fil.klubb. Ank.st. Bodø på baksiden.

 823      5   1977.04.01. Oslo‑Frankfurt. Lufthansa. 1. flyvning Boeing 737    [    ] [    ]

              LH 023. På Posten‑kort. Ank.stemplet.

 824      1   1977.04.01. Stockholm‑Amsterdam. SAS 1. DC‑9 fl. Liten hvit,     [    ] [    ]

              nøytral konvol. Ank.stemplet. (Vi har flere like obj.)

 825      4   1977.06.13. SAS Stockholm‑Kiruna‑St.h. Midnight Sun Flight.      [    ] [    ]

              Spesialstempel/‑konv. Stempel Polcirkeln på baksiden.

 826     12   1977.07.01. Honningsvåg‑Kirkenes. Widerøe 1. ord. tur. Aéro‑     [    ] [    ]

              gram/div. frim.+ etiketter bl.a. "NK 1". Dekorativ. Ank.st. (W)

 827      1   1979.04.01. Göteborg/Landvetter‑Frankfurt. SAS 1. DC‑9 fl.       [    ] [    ]

              Nøytr. konvol. Ank.stemplet. (Vi har flere like obj.)

 828      5   1980.02.18. Oslo‑København. SAS 1. Airbus A‑300 flight.          [    ] [    ]

              Nøytral liten konv. uten mott.stempel.

 829      5   1980.04.05. København‑Madrid. SAS. 1. Airb. A 300 fl. Ank.st.    [    ] [    ]

 830      1   1980.04.08. Stockholm‑Düsseldorf. Lufthansa LH021. Særstmp.      [    ] [    ]

              på liten nøytral konvolutt. Ankomst‑stemplet. (Har flere obj.)

 831     20   1982.04.06. København‑Narssarssuaq og Narsssarssuaq‑Københ.      [    ] [    ]

              SAS 1. DC‑8 fl. Begge m/ank.st. Dansk med Afa 738 1,30 fly.

 832     25   1987.08.14. Tromsø‑Longyearbyen. Braathens SAFE. 1. ordin.       [    ] [    ]

              rutefly. På konv. m/info. Motivstmp. Tromsø. Nettbilde. (W)

 833     20   1988.06.24. Oslo‑Alta. SAS 1. fl. DC‑9 Nonstop. Ank.st. 1/7.     [    ] [    ]

 834     20   1988.06.29. Oslo‑Longyearbyen. SAS 1. Non Stop DC‑9. Mott.st.    [    ] [    ]

 835     20   1989.05.01. Oslo‑Newark/NJ. SAS 1. B‑767 flight. SAS‑konv. m/    [    ] [    ]

              flybilde (= Boeing 767 ?).

 

JUBIL./1. TUR ETC                       

 836     25   1950.05.14. 1. SAS 1. dag (for hva?). SAS/Københavnstempel på    [  20] [  20]

              liten nøytral konvolutt. Nettbilde. (W)

 837     25   1951.04.01. 1. Helikopterflyvning med post i Danmark. Dekora‑    [    ] [    ]

              tiv konv. København‑ og "Helikopter"‑stempel. Nettbilde. (W)

 838     10   1953.05.23. Special Flight SAS Oslo‑Thule‑Tokyo. Ordin. Aero‑    [    ] [    ]

              gram 55ø oppfr. m/337 og 410. Spes.stempel. Div. ank.st. (W)

 839      5   1971.11.30. Oslo‑Montevideo SAS 25 år. Konvol. m/særstmp.        [    ] [    ]

              og vignett. Ankomst‑stemplet.

 840      3   1975.06.15. Hj. Riiser‑Larsens Minnestevne, Rygge. Særstempel.   [    ] [    ]

 841      3   1976.04.26. Stockholm‑Tokyo via India, 25 år. SAS Ank.stmp.      [    ] [    ]

 842     10   1976.05.06. Luftskipet Norges overflyvn. Nordpolen 1926‑76.      [    ] [    ]

              Spes.stempel m/luftskip Vadsø 6.5.1976. Nøytral konvol.

 843     10   1977.02.09. Fornebu‑Gardermoen. Veteranflyvning, Norsk Fly‑      [    ] [    ]

              historisk Forening. Særstempel, på kort m/NK 508, 150ø Fly.

 844     10   1983.03.18. Jubil.flyvn. 5 år Hercules/Unifol Garderm.‑Libanon.  [    ] [    ]

              Særstmp. Ordinært 22 mm rundst. FN‑bataljonen 19.3.83 baks.

 845      7   Grønlandsfly 1960‑1985. Spes.st. Konv. m/Grønl. Afa 101 + 126.   [    ] [    ]

 

SAMLEPRODUKTER                          

 846      2   Iddis. 2 stk.: King Roland og Viking Sardines. Som nye/ubrukte.  [    ] [    ]

 847      2   Iddis. 2 stk.: Ocean Boy og Toastees Sardines. Som nye/ubrukte.  [    ] [    ]

 848      3   Iddis. 3 stk.: Pathmark, Boe og North Star. Som nye/ubrukte.     [    ] [    ]

 849      1   Iddis. Bonavita. Smoked norwegian sardines brisling in pure      [    ] [    ]

              olive oil. Som ny/ubrukt. (K)

 850      6   Iddis. Pirat. Sardiner, sild i tomat. NKL. Som ny/ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 851      6   Iddis. Princess. Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)               [    ] [    ]

 852      5   Iddis. Seakist. Sild Sardines. Som ny/ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 853     25   Plakat om blending: "Liten årsak ‑ stor virkning Blend!"         [    ] [    ]

              Ca. 50 x 68 cm. Brettet til ca. 17x25 cm. Ettertrykk. (K)

 854      5   Postkort, "Sertifikat, bevis for besøk" på forsiden. 9 stk.      [  15] [   5]

              Alle med 1‑flere forskjellige stmpl. fra de 9 stedene, 1985.

 

POSTKORT                                

 855     10   Austlid Fjellstue, Tretten. Svhv fotokort. Brukt 1952. (K)       [  30] [  10]

 856     10   Balestrand, Esefjord. Lf farver, tegnet/malt. Norsk arbeide.     [  10] [  10]

              Ubrukt. (K)

 857      6   Bjerkreim. Kløgetvedttunet. Påskrift 2016, ikke postgått. (K)    [  20] [   6]

 858     10   Dame med bærkurv. Lf. Litt tykt? Brukt 1907.  (K)                [    ] [    ]

 859     10   Dame/båt/vann. Lf farver. Eldre UPU. 2‑delt adr.s. Ubrukt. (K)   [  10] [  10]

 860      5   Dombås. Flerbilders. Brukt 1994. (K)                             [    ] [    ]

 861      2   Dovrefjell m/Snøhetta. Flerbilders. Brukt 1971. (K)              [   3] [   2]

 862     20   Drammen. Rynningsgt./Konnerudgt. Leiligheter/butikk, personbil   [  40] [  20]

              A‑19150. Svhv fotokort. Ubrukt, flott stand. Oppi 213. (K)

 863     12   Drammen. Spiralen. 5‑bilders. "Bølgekant". Brukt 1984.  (K)      [  22] [  12]

 864     15   Drammen. Torvet. "Bølgekant". Brukt 1981.  (K)                   [    ] [    ]

 865     12   Drøbak. Kveldsbilde. Ubrukt.  (K)                                [    ] [    ]

 866     10   Eidfjord, Hardanger. Med turistskip. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 867      1   Femunden med Femundsmarka. Normann F‑29‑7. Ubrukt. (W)           [   3] [   1]

 868      4   Flåm. Flerbilders. Ubrukt. (K)                                   [  12] [   5]

 869     10   Geiranger. Med turistbåt. Ubrukt.  (K)                           [    ] [    ]

 870     20   Gjeilo. Bergensbanen. Svhv Lf. Brukt mell.krigstid. (K)          [    ] [    ]

 871     10   Gjende, Jotunheimen. Ubrukt. Normann G‑5‑11.  (K)                [  15] [  10]

 872      5   Gol. Oversikt. Svhv fotok. Lf. Ubrukt. Limrester baksiden. (K)   [    ] [    ]

 873     10   Golå. Vinter. Ubrukt. Normann 1235. (K)                          [  87] [  10]

 874      1   Gruppe personer. Sangkor/skole e.l.? Svhv Lf. Ingen påtegning.   [   5] [   1]

              Ubrukt. Eneberettiget K.K. Kleppe. (K)

 875      5   Gutt og hund. Med "gull"‑streker. Svak brett. Brukt 1917. (K)    [    ] [    ]

 876      3   Hallingskarvet. Vann i forgrunnen. Svhv Lf. Foto A.E. Grøvo (K)  [    ] [    ]

 877     10   Hol, Hallingdal. Oversikt. Farver Lf Ubr. Noe eldre kort? (K)    [    ] [    ]

 878     25   Hol. Hallingdal. Sydhaavet. UPU‑kort. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

 879      5   Hvaler, Bølingshavn. Ubrukt. (K)                                 [    ] [    ]

 880      3   Hvaler, Skjelsbubru. Flyfoto, tillatt offentliggjort av          [    ] [    ]

              Forsvarsstaben. Ubrukt. Widerøes Flyveselskap A.S. (K)

 881      1   Hvaler. Papperstoppen. Tillatt off.gj. av Forsvarsstab. Ubr. (W) [    ] [    ]

 882      1   Hvaler. Rød, Listranda. Till. off.gj. av Forsvarsstab. Ubr. (W)  [    ] [    ]

 883     10   Jente og potteplante, tegnet. Lf. Mittet 130/026 A. Ubr.  (K)    [  10] [  10]

 884     10   Jessheim. 3‑bilders. Svhv ubrukt.  (K)                           [ 137] [  10]

 885      5   Kirke og hus. Tegnet. Trygve M. Davidsen. Brukt 1997. (K)        [    ] [    ]

 886     10   Kon‑Tiki‑flåten, på Bygdøy. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 887     25   Kristiania. Schous Plads. Svhv Lf brukt 1927. Kuenholdt 981.     [    ] [    ]

              Litt "blasst". (K)

 888      5   Kristiansand. Flerbilders. Ubrukt.  (K)                          [   5] [   5]

 889     20   Kristiansand. Havn, med "Skagen" og "Black Prince". Påført       [  20] [  20]

              Juni 1970 baks., ellers ubrukt. Meflg. farvekopi av samme. (K)

 890      7   Lillehammer. Parken og kirken ved natt. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

 891     20   Namsos. Havnegata. Litt eldre Mittetkort/1018/27. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 892     20   Nordkap. Svhv Lf fotokort. Båt i forgr. Br. 1937/Nordkappst. (K) [  25] [  20]

 893      1   Nordkapp. Turistbåt passerer. Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

 894      1   Nordlys, ukjent sted. Brukt 1998. (K)                            [    ] [    ]

 895      1   Nærøyfjorden. Brukt 1962. (K)                                    [    ] [    ]

 896      1   Oslo. 17. mai. Flerbilders. Brukt 1991. (K)                      [   5] [   1]

 897      4   Oslo. Aker Brygge, flerbildes. Brukt 1988. (K)                   [    ] [    ]

 898      4   Oslo. Flaggparade foran Slottet. Brukt 1976. Svak hj.slit. (K)   [  12] [   6]

 899      1   Oslo. Flerbilders. Brukt 1973. (W)                               [  12] [   1]

 900     10   Oslo. Holmenkollen Kapell. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)            [ 109] [  82]

 901     15   Oslo. Karl Johan 17. mai. Litt eldre farvekort, ubrukt. Med      [  20] [  17]

              svak "bølgekant", hvite kanter. A/S Kortforlaget nr. 120. (K)

 902     10   Oslo. Rådhuset, båter. M/"Framnæs I" ? Svhv Lf brukt 1943. (K)   [    ] [    ]

 903      7   Oslo. Slottet. Flerbilders. Med Garden og Olav V. Med "bølge‑    [    ] [    ]

              kant". Brukt 1970‑tall.

 904      3   Oslo. Vigelandsanlegget. "Bølgekant". brukt 1977. (K)            [    ] [    ]

 905     10   Oslo. Vigelandsanlegget. Mittetkort, hvit kant. Brukt 1956. (K)  [    ] [    ]

 906      6   Porsgrunn. Flyfoto. Ubrukt (med frimerke).  (K)                  [    ] [    ]

 907      7   Portør, Kragerø. Havn/småbåter. Hj.‑div. slitasje. Br.1977. (K)  [    ] [    ]

 908      5   Prestfoss, Sigdal. Med "4‑blokk" 1741/skulptur 13,00, stempel    [    ] [    ]

              Ski Postkontor/1401 Ski 4.1.10. Ikke postgått. (K)

 909     10   Påskesoling. Svhv fotok./hjemmelaget? 1 hj.‑br. Br. 1975. Rundt  [    ] [    ]

              stmp. "Mariuskroken Trollheimen" (Nettb.). Liten påskr. f.s.(K)

 910     20   Bergen, Fisketorget. Hvit kant, ubrukt. Oppi. (K)                [    ] [    ]

 911     20   Rena. Gatebilde. Med "bølgekant". Ubrukt. Mittet 1419/4. (K)     [    ] [    ]

 912     15   Ringerike. Kongens Udsigt, Krogkleven. Svhv. Udelt adresseside.  [  22] [  15]

              Stmp. Krokkleven 18 VIII 05 og Kristiania Tur 3. (K)

 913     10   Ringerike. Kongens utsikt mot Tyrifjorden Svhv Lf. Ubr. (K)      [    ] [    ]

 914     25   Ringerike. Skaret ved Humledal. Svhv Lf. Brukt. Stempel          [  45] [  44]

              Krokkleven 3 VIII 05. (K)

 915      4   Røros. Kvelds‑/vinterbilde, med kirken. Litt slitasje. Ubr. (K)  [    ] [    ]

 916      3   Seterjentens fridag. Svhv, brukt. (K)                            [    ] [    ]

 917      1   Sjusjøen. 4‑bilders, vinter‑/snømotiver. Påskrift, ikke p.gått.  [  30] [   1]

 918     10   Ski. 4‑bilders. 1970‑t.? Aune M‑8770‑8. Ubrukt.  (K)             [    ] [    ]

 919      2   Skien. M/S "Victoria" ved kai. Ubrukt.   (K)                     [    ] [    ]

 920     15   Skjetten. 6‑bilders. Aune M‑8658‑8. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 921      3   Skjærhalden. Flyfoto. Ubrukt.  (K)                               [    ] [    ]

 922      6   Sotra. Sarto Senter. Ubrukt. (K)                                 [    ] [    ]

 923     15   Stavanger. Torget. Ubrukt. Medfølger kopi 10x15 av samme. (K)    [    ] [    ]

 924     15   Svelvik. Mot Verket, med ferje. Ubrukt. (K)                      [  20] [  15]

 925      1   Trollfjorden. Med Hurtigruten. To‑Foto. Ubrukt. (W)              [    ] [    ]

 926      4   Træna. Midnattsol. Ubrukt. (K)                                   [   5] [   4]

 927     10   Ukjent sted. Lf farver. Ubrukt. Utgiv. J. Fredriksons Eftf. (K)  [  10] [  10]

 928      8   Utsikt Geilohøgda‑Hallingskarvet. Sv Lf fotokort. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

 929     10   Vei gjennom snøskavl. Lf farver. Eneberettiget Mittet 1908.      [  30] [  10]

              Ukjent sted. Litt hjørneslitasje. Ubrukt. (K)

 930      6   Veslehorn. Veien Hemsedal. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

 931     15   Vestkapp. Vestkapphuset. Ubrukt. (K)                             [    ] [    ]

 932      2   Vinter i Norge. Ukjent sted. Brukt/stmp. Haugenstua 1978. (K)    [    ] [    ]

 933     10   Voss. Vinterbilde, med kirke. Ubrukt.  (K)                       [  10] [  10]

 934     25   Øystese. Oversikt, med kirke. Svhv Lf. Ubr. Foto Lofthus. (K)    [  25] [  25]

 935     15   Ålesund. Indre havn. Losbåt ved kat. Ubrukt.  (K)                [    ] [    ]

 936     10   S. Hasseluddens brygge omkr. sekelskiftet. Med div. info om      [    ] [    ]

              stempler etc. på båtene. Svhv Nytrykk 1964. Brukt 1986. (K)

 937     10   DK. Aarhus. Banegaarden. Svhv Lf. Brett n.h.hj. Brukt 40‑tall?   [  10] [  10]

              M/etikett "Metodistkirkens Speiderkorps 1922‑47". Nettbilde (K)

 938      2   DK. Fra Baadehavnen Gedser. Eldre LF brunlig. Svak hj.bøy og     [   2] [   2]

              litt hjørneslitasje. Medfølger svhv bilde (tysk?) av båt? (K)

 939     15   DK. København. Tre‑/seilbåt ved brygge. Farver Lf. Ubrukt. (K)   [  32] [  15]

 940     10   DK. Odense. H.C. Andersens Hus. Lf farver. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

 941      3   DK. Rømø. 4‑bilders. Ubrukt.  (K)                                [    ] [    ]

 942     10   DK. Sjællands Odde Færgehavn. Brukt 1981. (K)                    [  50] [  10]

 943      2   GB. London, Westminster Abbey. Brukt 1994.  (K)                  [   2] [   2]

 944     10   Scotland. Sekkepipeblåser. Wallace Tartan. Brukt 1983. (K)       [  15] [  11]

 945      2   Berlin. Oversikt/gate. Kveldsbilde. Brukt 1977 til Norge.        [   2] [   2]

 946      1   Köln. Flerbilders, nattbilder. Påskrift, ikke postgått. (K)      [    ] [    ]

 947     12   Tyskland. "Grüsse von der See". Flerbilders. Br. 1979 til N.     [    ] [    ]

              50 pf frim., underfrankert? Med 4‑kantstempel T 10/90. (K)

 948     15   Nederland. Alkmaar Kadettenschool. Lf farver. Til Norge 1907.    [  15] [  15]

              Medflg. dårlig 4‑bilders Burgh‑Haamstede‑Westenschouwen. (K)

 949      5   Belgia. Anvers. Havn/båter. Lf. Br. 1912. Frimerke fjernet. (K)  [    ] [    ]

 950      5   Frankrike. Capelle‑au Bois. Elv/båter. Svhv/brunlig Lf/Ubr. (K)  [    ] [    ]

 951      1   Paris. Le Sacre ‑Coeur. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

 952     10   Paris. Notre Dame. Ubrukt. (K)                                   [    ] [    ]

 953      1   Roma. Basilica of S. Paul. Nattbilde. Brukt 1975.                [  15] [   1]

 954     10   Venezia. Passasjerbåt i forgrunn. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

 955      8   Venezia. Ponte di Rialto. Bru, gondol. Ubrukt. (K)               [  15] [   8]

 956      1   Benidorm. Costa Blanca. Bygninger (hoteller?)/strand. Brukt.     [    ] [    ]

 957      1   Costa del Sol. Strandområde. Brukt 1989.                         [    ] [    ]

 958      1   Mallorca/Palma. Havn/båter. Svhv Lf fotokort, blank overflate.   [  50] [   1]

              Noen hakk i venstre side. Brukt (til Norge), frim. fjernet. (K)

 959      1   Puerto Rico. 4‑bilders. Brukt 1986, m/Spansk frim. Afa 2699.     [    ] [    ]

 960      1   Tenerife. 4‑bilders. Brukt, m/Spansk frim. Afa 3105.             [    ] [    ]

 961      1   Portugal. Algavre. Strand m/båter. M/frim. Madeira Afa 124.      [    ] [    ]

 962      5   Genève. FN‑bygning, 3‑bilders. Til N. 1975. M/Afa 1047.          [    ] [    ]

 963      1   Sveits, Brissago. Oversikt. Til N. 1995. Med frim. Afa 1500.     [   1] [   1]

 964      1   Sveits, Winterthur. 4‑bilders. Til N. 1995. Med Afa 1500.        [   1] [   1]

 965     10   Sveits. Bern/Canal de la Broye. Lf kolorert. Brukt 1908.         [  50] [  10]

              Delt adr.side, m/skrift også på forsiden. Hjørneslitasje. (K)

 966      1   Sveits. Flumserberg. Vintermotiv. Brukt 1995. Frim. Afa 1475.    [   1] [   1]

 967      8   Sveits. Genèvesjøen. 372 moh/73 km lang. Med dampbåt. Eldre      [    ] [    ]

              Carte Postalekort Lf farver ubrukt. Ørliten skade 1 hjørne. (K)

 968      6   Gibraltar. 4‑bilders. Brukt 1991. (K)                            [    ] [    ]

 969     10   Østerrike. Kehlsteinhaus 1836 m. Brukt 1994 til Norge. Påsatt    [    ] [    ]

              Postverket rød Portoetikett bl. 90 med 5,50 å betale. (K)

 970      2   Sovjet. 2 personer, skuespill? Br. 1973 m/Afa 4085. Kantsl. (K)  [    ] [    ]

 971      1   Istanbul. 6‑bilders. Brukt 1970‑tall til Norge.                  [    ] [    ]

 972      1   Jugoslavia (Montenegro). Sveti Stefan. Oversikt/sjø. Br. 1973?   [    ] [    ]

 973     12   Egypt. Guldmaske til Tutankhamun. Brukt til Norge 2002. (K)      [    ] [    ]

 974      6   Suezkanalen. Svhv (brunlig) Lf. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

 975      2   Tunis. Jerba. Marked, sekker med krydder e.l.? Brukt 1985.       [    ] [    ]

 976     10   Flerbilderskort. Land? "Kinesisk" skrift. Med bl.a. Cunardbåt.   [    ] [    ]

              Påskrift m/adr. til Danmark, men antatt ikke postgått. (K)

 977      1   Hawaii. Dansere fra Tahiti. Noe slitt. Brukt 1985. (K)           [    ] [    ]

 978      1   USA. Mohawk Trail, Hairpin Turn. Lf farver. Ubrukt. (K)          [  15] [   1]

 979      3   USA. Pendleton, Oregon. Gatebilde/biler. Lf (farver). Ubr. (K)   [    ] [    ]

 980      5   USA. Sarasota, Florida. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

 981     10   USA. Savannah, Georgia. Harbor/steamers. Lf kolorert. Ubr. (K)   [    ] [    ]

 982      3   USA. Umatilla County Courthouse, Oregon. Biler i forgrunnen.     [   7] [   3]

              Lf (farver), ubrukt. (K)

 983      3   USA. Valley City. Eldre kort med 2 menn i bil. Skilt med         [  10] [   6]

              "4 miles to Valley City" i bakgrunnen. Lf svhv ubrukt. (K)

 984     20   Canada. Mattawa, Ontario. Kjempefisk: "The kind we catch".       [  30] [  22]

              Svhv Lf. Noen skjolder/flekker baksiden. Ubrukt. (K)

 985      5   Panamakanalen. Båter, nattbilde. Lf. Ubrukt. (K)                 [    ] [    ]

 986      1   USA. Florida. Brygge, stolper i vannet etc. Brukt 1989.          [    ] [    ]

 987      8   USA. New York, Ebbet's Field, Brooklyn. Varemagasin/Hotell?      [    ] [    ]

              Med folk, hester, gamle biler foran. Lf. Brukt 1928 til Norge.

 988      2   USA. The new fishing Pier. Lf. Florida? Brukt 1972 til DK.       [    ] [    ]

 

POSTKORT, 3‑MANGE                       

 989     10   Lot 25 kort. Høyst varier. motiv. Br.ubr. Noen få m/litt minus.  [  15] [  10]

 990      6   Lot 4 kort. Alle m/litt/mye minus. Julekort m/båt/"gullsteker".  [    ] [    ]

              The Queen + Philip/Ascot. 2 "romantiske". Alle nettbilde. (K)

 

POSTKORT TEMAER                         

 991     10   3D/"Hologram". Juletre med bjeller og kuler.  (K)                [  12] [  10]

 992     10   Barn. 2 barn spiser fra fat. Lf (farver). Brukt 1906. (K)        [    ] [    ]

 993     10   Barn. Jente med blomster. Svhv Lf. Brukt 1920‑tall (?). (K)      [    ] [    ]

 994     10   Barn. Jente/blomster. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt 1908. (K)   [    ] [    ]

 995      4   Barn. Jenteportrett. Svhv Lf. Brukt 1920. (K)                    [    ] [    ]

 996      5   Bibelsitat. Joh. 1, 9‑12. "Det sanne lys, som lyser for hvert    [   5] [   5]

              menneske..". Motiv: Blomst/stearinlys. Brukt 1994. (K)

 997      5   Bibelsitat. Joh. 3,16. "For så høyt har Gud..". Brukt 1984. (K)  [   5] [   5]

 998      5   Bibelsitat. Joh. 3,36. "Den som tror på Sønnen, har evig         [   5] [   5]

              liv". Motiv: Tresnitt J. Strandli. Brukt 1977. (K)

 999      5   Bibelsitat. Salme 144,1. "Lovet være Herren, min klippe". Motiv  [   5] [   5]

              Bølger/kyst. Br. 1985, og m/stort blått Polarsirkelenstmp.

1000     10   Bil. Ford Fiesta. "Utbrettkort" som viser bilen med              [    ] [    ]

              forskjellige bakgrunner/miljøer. Ubrukt.  (K)

1001      4   Bil. Ford KA. Spesielt kort: Førerdøren kan åpnes, da sees       [    ] [    ]

              en "forførerisk" tekst. Reklamekort. Ubrukt. (K)

1002      4   Bil. Golf Cabriolet. Reklamekort. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

1003      4   Bil. Mini Cooper S. Reklamekort. Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

1004      4   Bil. Mini One. Reklamekort. Ubrukt. (K)                          [    ] [    ]

1005      5   Bil. Mini. Cooper S. Reklamekort. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

1006      5   Bil. Renault. Mégane Cabriolet. Reklamekort. Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1007      3   Bil. Toyota Celica. Ubrukt. (K)                                  [    ] [    ]

1008      5   Bunad. Geiranger. Svhv ubrukt fotokort. Oppi 10/28. (K)          [    ] [    ]

1009     10   Bunad. Nordfjord. Gutt/Jente. Tegnet Lf farver. Brukt 1945. (K)  [  15] [  10]

1010      7   Bunad. Setesdalsdrakter. Ubrukt.  (K)                            [    ] [    ]

1011     10   Båt. "Andorra". Div. info. Ubrukt.  (K)                          [    ] [    ]

1012     10   Båt. "Aranui". (New Zealand/Australia?). Brukt 1970. (K)         [    ] [    ]

1013     10   Båt. "Bergen" (1993). Fjordline. 19x11 cm. Ubrukt. Posten. (K)   [  10] [  10]

1014      3   Båt. "Bjoren". Ubrukt. (K)                                       [  40] [   4]

1015     10   Båt. "Black Prince". Fred Olsen. Brukt (1989 ?). (K)             [    ] [    ]

1016      5   Båt. "Bonanza". Fred Olsen, 1953, 9500 tdw. Svhv Lf.             [  20] [   5]

1017     10   Båt. "Borgen" (1975). Fred Olsen. Ubrukt. (K)                    [  15] [  11]

1018      3   Båt. "Bornholm". Ubrukt. (K)                                     [    ] [    ]

1019     10   Båt. "Botnia", Silja Line. Brukt 1974. (K)                       [    ] [    ]

1020     15   Båt. "Brabant". Fred Olsen. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1021     10   Båt. "Braemar". Fred Olsen. Ubrukt. (K)                          [  12] [  10]

1022     15   Båt. "Brandal". MRF. Ubrukt. (K)                                 [  15] [  15]

1023     10   Båt. "Bretagne". Fred Olsen. Svhv fotokort. Brukt 1937.          [    ] [    ]

              Litt hjørne‑/kantslitasje. (K)

1024     15   Båt. "Britannia". Svenska Lloyd. Svhv Lf. Brukt 1935. Litt       [    ] [    ]

              avsmittede stempelstreker på forsiden. (K)

1025      7   Båt. "Carousel". Brukt 1998, fra Frankrike til Danmark. (K)      [    ] [    ]

1026     10   Båt. "Color Magic". 75100 brt. Lengde 223,7 m. Ubrukt. (K)       [  12] [  10]

1027     10   Båt. "Constitutionen". Norges første dampskip, fra 1827. (K)     [    ] [    ]

1028     20   Båt. "Coronia". Cunard. NB! Dobbelt brevkort fra Cunard/Coro‑    [    ] [    ]

              nia, perforert avrevet ytre marg for åpning. Brukt 1966. (K)

1029     15   Båt. "Corsican". Lf farver. Litt kantslitasje. Brukt fra         [  25] [  15]

              Canada/Halifax til Norge 1909. (K)

1030      6   Båt. "Dana Scarlett" (1964). Litt hj.‑/kantslit. Br. 1992. (K)   [    ] [    ]

1031     12   Båt. "Deutschland". Svhv. Lf. Brukt 1961. (K)                    [    ] [    ]

1032      2   Båt. "Fionia". Farver, noe "slitent". Br. 1923. Fr. fjernet (K)  [    ] [    ]

1033      4   Båt. "Fram", polarbåt. I hallen på Bygdønes. Svhv. Lf. Med       [  20] [   4]

              limrester og noen streker på baksiden. (K)

1034     10   Båt. "Färjan 4", dampferje Göteborg. Hjørnebøy. Brukt 1998. (K)  [    ] [    ]

1035     10   Båt. "Gedser Link". Div. info. Påskrift, ikke postgått. (K)      [    ] [    ]

1036      5   Båt. "Gripsholm". Lf. Blyantpåskrift, ikke postgått. (K)         [    ] [    ]

1037      2   Båt. "Hjejlen", DK. Ved Svejbæk Færgegaard. Brukt 1962. (K)      [    ] [    ]

1038     10   Båt. "Høegh Mallard", 1966. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1039      5   Båt. "Kon‑Tiki". Svhv. fotokort. Ubrukt. K. Harstad. (K)         [    ] [    ]

1040     20   Båt. "Kong Olav V". DFDS. Brukt 1976, m/4‑kantst. Paquebot. (K)  [  20] [  20]

1041      5   Båt. "Kungsholm". Brukt 1973, frim. pent fjernet. Hj.slit. (K)   [    ] [    ]

1042      6   Båt. "Kungsholm/Gripsholm". SAL. Tegnet farvekort Lf. Liten      [    ] [    ]

              brett nedre h. hjørne. Ubrukt. (K)

1043     15   Båt. "Kysten I". Brukt 1978, frim. (pent) fjernet. (K)           [  15] [  15]

1044     10   Båt. "Lindaas" (1909). Svhv, nytrykk. Brukt 2000. Medfølger      [    ] [    ]

              ødelagt kort med "Skibladner". Begge på nettbilde. (K)

1045     10   Båt. "Lodbrog". 1982, 4300 t. Dansk? Brukt 1993. (K)             [    ] [    ]

1046     10   Båt. "Neptunia". Italiensk? Lf brukt 1933, frim. fjernet. (K)    [    ] [    ]

1047     20   Båt. "Nordkapp". Brukt 1999. (K)                                 [    ] [    ]

1048      1   Båt. "Norway". På reklamekort for Saga Solreiser. Hullet.  (K)   [    ] [    ]

1049      7   Båt. "Norway". Tegnestifthull øvre kant. Brukt 1992. (K)         [    ] [    ]

1050     12   Båt. "Oster" (1908), Byfjorden 1963. Svhv (brunlig). Brukt. (K)  [  15] [  14]

1051      5   Båt. "Peter Wessel". Ubrukt.   (K)                               [  15] [   5]

1052     10   Båt. "Pleasantville". Svhv fotok. Lf. Svak bøy h.side. Ubr. (K)  [    ] [    ]

1053     10   Båt. "Queen Elizabeth 2". Ubrukt. (K)                            [    ] [    ]

1054     25   Båt. "Queen Mary". På "siste reis" 9.12.1967, til Long Beach     [    ] [    ]

              Harbor. Ble museum/turist‑attraksjon/restaurant etc. Ubr. (K)

1055     15   Båt. "Sagafjord". Ubrukt.  (K)                                   [    ] [    ]

1056     10   Båt. "Savannah". 1. atomdrevne handelsfartøy. Lf brukt 1964. (K) [    ] [    ]

1057      5   Båt. "Sigyn", skonnert. Maleri av R. Chappel. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1058     10   Båt. "Sjælland", dansk færge. Svhv. Noen småflekker i ytre,      [    ] [    ]

              hvite bildekant. Ubrukt. (K)

1059      7   Båt. "Skibladner". Avsmittet skrift/flekker baks. Hj.slit. (K)   [    ] [    ]

1060      2   Båt. "Skibladner". Ved Lillehammer. Ubrukt. (K)                  [    ] [    ]

1061     10   Båt. "Skyros". Svhv Lf. Brukt 1965. (K)                          [  15] [  10]

1062      5   Båt. "Stadt Konstanz" på Bodensee. Lf (farver). Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1063     10   Båt. "Stavangerfjord". Svhv Lf fotokort. Brukt 1930. (K)         [  40] [  36]

1064     10   Båt. "Stockholm". Lf farver. Ikke postgått/blyantspor baks. (K)  [    ] [    ]

1065     15   Båt. "Storebælt". Med noe teknisk info. Brukt 1993. (K)          [    ] [    ]

1066     10   Båt. "Sørlandet". Ubrukt. Utgiv. Foto‑Sentralen Kr.sand S. (K)   [    ] [    ]

1067     10   Båt. "Sørlandet". Ved kai i Kristiansand S. Brukt 1977. (K)      [    ] [    ]

1068     15   Båt. "United States". Svhv Lf. Brukt til USA 1907. Del av        [    ] [    ]

              stempel Kristiansand Bureau ‑‑de Norvege.  (K)

1069     20   Båt. "Venus". Bergen Line. Hvit kant. Brukt 1971.  (K)           [    ] [    ]

1070     10   Båt. "Vesterålen". Påsatt frimerke, ikke postgått. (K)           [  12] [  10]

1071     10   Båt. "Victory". Svhv Lf. Skrift forsiden. Brukt 1904 til S. (K)  [  50] [  17]

1072     12   Båt. "Virginia Trader". Tanker. Lf farver, ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1073     10   Båt. "Zion". Israelsk. Lf farver, brukt 1978. Svak hj.bøy. (K)   [    ] [    ]

1074     10   Båt. "Östersund". På Storsjön i Jämtland. Sveriges eldste        [    ] [    ]

              passasjerdampfartøy. Div. tekn. info. Ubrukt. (K)

1075      4   Båt. 2 seilfartøyer. 1 brukt (Åland) 1994, 1 ubrukt.  (K)        [    ] [    ]

1076     10   Båt. Dampbåt (Hjuldamper?). På Genèvesjøen. Svhv Lf. Ubrukt.     [    ] [    ]

              Svak hjørneslitasje i 2 hjørner. (K)

1077      2   Båt. Fiskeskøyter, tysk kort, "An der Küste". Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1078     10   Båt. Hydrofoil ("Queen of the Waves" ?). Brukt 1990.  (K)        [    ] [    ]

1079      5   Båt. Lot 15 kort tema båt/marine. Eldre/nyere (+ 2 divers).      [   5] [   5]

1080     10   Båt. Lot 15 kort. Ves. med tema båt etc. Br./ubr.. Farve/svhv.   [  10] [  10]

1081      8   Båt. Lot 17 kort tema båt. Eldre/nyere. Passasjerbåter og        [  15] [   9]

              diverse. Noen netteksempler. (W)

1082      5   Båt. Lot 19 kort tema båt/marine. eldre/nyere. Passasjer‑        [   5] [   5]

              båter og diverse. Noen netteksempler. (W)

1083     10   Båt. Seilbåt, spesiell? Eldre dansk svhv Lf. Ubrukt.  (K)        [  15] [  10]

1084      5   Båt. Seilbåter i regatta. Tysk kort med frimerke 60 pf Anne      [    ] [    ]

              Frank. Litt hjørneslitasje. (K)

1085      7   Båt. Seilbåter. Eldre Lf Kolorert? Ukjent sted. Noe kant‑/       [    ] [    ]

              hjørneslitasje. Udelt adresseside. Brukt i Danmark 1906. (K)

1086      4   Båt. Sight‑seeingbåt (norsk el. svensk?). Svhv. Lf ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1087      6   Båt. The Carib by Moonlight. Souvenir of Asbury Park. Capt.      [    ] [    ]

              Harry H. Maddox. Svhv/brunlig. Lf. Ubrukt. (K)

1088     15   Camping. Støa, Kragerø. Påsatt frimerke, men ubrukt. (K)         [  20] [  15]

1089     15   Camping. Åndalsnes. Brukt 1965. Enerett Birkeland. (K)           [  20] [  15]

1090      3   Dame "romantisk" (USA). Kolorert Lf. Brukt 1912 til Norge.       [    ] [    ]

1091     25   Disney. Mikke Mus. På surfebrett. "God sommer". Ubrukt. (K)      [  60] [  25]

1092      5   Disney. Snøhvit/dverger. Brukt. (K)                              [  20] [  17]

1093      8   Dukker. 8 forskjellige, alle ubrukt. På nettbilde. (K)           [    ] [    ]

1094     10   Dyr. Apebaby. Singapore. Lf. Ubrukt. (K)                         [    ] [    ]

1095     10   Dyr. Apekatt. 2 "portretter". 17x12 cm. Brukt 1991.  (K)         [    ] [    ]

1096     10   Dyr. Apekatt. Svhv. Påskrift, mulig ikke postkort? (K)           [    ] [    ]

1097      1   Dyr. Bison. Tegnet. Ubrukt.  (K)                                 [  20] [   1]

1098      4   Dyr. Brunbjørnunger klatrer i tre. "Bølgekant". Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1099     15   Dyr. Isbjørn. På Svalbard. Stempel Longyearbyen 2000. (K)        [  30] [  22]

1100     12   Dyr. Kanin/Hare? Kjempe, "Only in Texas". Lf. Brukt. (K)         [    ] [    ]

1101     10   Dyr. Reinsdyr i vannet. "Når varmen trykker". Svhv Lf fotok.     [  30] [  10]

              Liten svak brett høyre side. Ubrukt. (K)

1102      2   Dyr. Skilpadde. På frim. Solomon Islands. Brukt, 1980‑t.? (K)    [  20] [   2]

1103     10   Dyr. Villsvin. Løvepark/Safariland Danmark. Brukt 1970‑t. (K)    [    ] [    ]

1104     10   Dyr. Zebra. (Kort 17x12 cm). Fra Tanzania til Norge 2005. (K)    [    ] [    ]

1105      2   Engler. 2 barne‑engler. Nasjonalforeningen. Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1106      2   Engler. 2 barneengler. I sirkel, rødlig bakgrunn. Brukt. (K)     [    ] [    ]

1107      2   Engler. 2 jenter. Brukt 1997. (K)                                [    ] [    ]

1108      2   Engler. 2 spillende engler i "gull"‑rammer. Dobbelt julekort.    [    ] [    ]

              Brukt 1998. (K)

1109     10   Engler. 3 jenter og due. På dobbelt julekort. Inntekt til        [    ] [    ]

              Juvente og IOGT. Kunstner Johnnie Jacobsen. (K)

1110     10   Engler. Foreldre/engel/sykt barn. Lf. Brukt, 1950‑tall? (K)      [    ] [    ]

1111     10   Engler. På sky/julekort. Svak bøy. Chr. Kittelsen. Br. 1960. (K) [    ] [    ]

1112      5   Ferie. Strandliv, Tenerife. Tegnet. Brukt 1989. (K)              [    ] [    ]

1113     10   Fjellstue. Høvringen, Rondane. Br. 1988. Normann G‑7‑218.  (K)   [    ] [    ]

1114      5   Fly. 4 kort. Cessna 404, Helikopter S.61N, Sterling Airways +    [    ] [    ]

              1 ødelagt (B 737 City Jet/Lufthansa). Alle på nettbilde. (W)

1115     15   Fly. Argonaut Speedbird. B.O.A.C. Lf. Brukt fra Kenya/Tangan./   [  20] [  20]

              Uganda 1956 (til USA). Litt kant‑/hjørnesliasje etc.  (K)

1116     10   Fly. DC 10. Lufthansa. Ubrukt. Medfølger: Annet DC 10‑bilde,     [  15] [  10]

              og reklamekort for SAS (midnightsun) m/noen svake bretter. (K)

1117     15   Fly. Junker Ju 52 "Södermanland". ABA. I snøstorm Bulltofta,     [  20] [  19]

              Malmö 1932. Svhv. Nytrykk 1983. (K)

1118     10   Flyplass. Heliport, Godtåb. Brukt, stp. Sødr. Str.fj.1976. (W)   [    ] [    ]

1119      5   Foss. Kjosfossen ved Flåmsbanen. Medflg. annet kort av banen     [    ] [    ]

              (noe dårlig motiv). Begge ubrukte. (K)

1120      2   Foss. Kypros. Caledonian Falls Troodos. Brukt 1949, frim. er     [    ] [    ]

              fjernet. Medfølger annet fossebilde, ukjent. Begge svhv Lf. (K)

1121     10   Foss. Niagara. Fra amerikasiden. Lf farver. Brukt 1965. (K)      [    ] [    ]

1122     15   Foss. Rjoandefossen, Flåmsbanen. Medflg. annet kort av           [    ] [    ]

              banen (noe dårlig motiv). Begge ubrukte. (K)

1123     10   Fyr. Svenner. Ubrukt. (K)                                        [  50] [  10]

1124      5   Gratulasjonskort. 5 kort Lf div. blomstermotiv. Br. 1930/60‑t.   [    ] [    ]

1125      1   Gratulasjonskort. Lf svhv/blank o.fl. Dame/hjerte. Tidl.1900‑t.  [    ] [    ]

1126     15   Historie. Kong Haakon den VII Kroning i Trondhjems Domkirke.     [  25] [  15]

              Brukt 1907. Tynn papirremse i høyre bakkant. H.Werner Tr.h. (K)

1127      2   Hotell (USA). Atlantic H., Atlantic City N.J. Brukt 1990 til N.  [    ] [    ]

1128     20   Hotell. Grotli. Svhv fotokort. Normann 6‑3‑64. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1129     10   Hotell. Vic, Porsgrunn. "Bølgekant". Svake bretter. Påskrift (K) [    ] [    ]

1130     10   Humor. "Din morgenmelodi, vår hylningssymfoni!". Ukjent          [    ] [    ]

              kunstner. Brukt 1976. (K)

1131     15   Humor. Badestrand. Lf. Til Norge 1940‑tall. Med rundt, rødt      [    ] [    ]

              stempel "Post‑ og Telegrafvæsenet i Danmark". (K)

1132     10   Humor. Dame med "gummifjes". Brukt (fra Østerrike) 1986. (K)     [    ] [    ]

1133     10   Humor. Jac. Edgren. "Trygg Trafikk". Lf farver. Brukt 1962. (K)  [    ] [    ]

1134     10   Humor. Mann med "gummifjes". Brukt (fra Østerrike) 1986. (K)     [    ] [    ]

1135     10   Jernbane. Flåmsbanen. Lok 11.2092. Ubrukt. (K)                   [  15] [  10]

1136     15   Jernbane. Graakalbanen, åpningen 18.7.1924. St. Olavs gt.        [  36] [  28]

              Nytrykk, svhv. Ubrukt. (K)

1137     15   Jernbane. Hamar‑museet, 2‑bilders. Medflg. kort av smalspor‑     [    ] [    ]

              museumsbanen "Tertitten". Begge ubrukte. (K)

1138      4   Jernbane. Hamar‑museet. 4‑bilders. Ubrukt. (K)                   [   8] [   4]

1139     10   Jernbane. Hamar‑museet. Kort med "Caroline", "Alf" og Konge‑     [    ] [    ]

              vogn bygget 1876. Ubrukt. (K)

1140     15   Jernbane. Lommedalsbanen. Lok 2 Bhørkaasen (1904). Ubr. (K)      [  30] [  15]

1141     10   Jernbanestasjon (S). Nora. Avgående tog mot Järle 13.6.1987.     [    ] [    ]

              Lok SWB 58. Brukt 1993. (K)

1142     20   Jernbanestasjon. Haukastöl st. Brukt 1917, frim. fjernet. (K)    [  40] [  20]

1143     15   Jernbanestasjon. Krøderen, 1930. Svhv nytrykk, med gjengitt      [    ] [    ]

              3 forskj. Krøderen‑stempler (1895, 1931 og 1957). Ubrukt. (K)

1144     15   Jernbanestasjon. Krøderen, 1979, med Veterantog. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1145      4   Julekort (USA). Tegnet/med tekst/preg. Brukt 1933 til Norge.     [    ] [    ]

1146      5   Julekort. 2 nisser på fortau. Canna Ståhlberg/LHL. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1147      5   Julekort. Carl Larsson (nytrykk). Juletre/folk. Brukt 1980. (K)  [    ] [    ]

1148      4   Julekort. Dobbelt. Fredriksvern Verft, Hovedvakten. Svhv. (K)    [    ] [    ]

1149      4   Julekort. Doble.  9 stk. + 1 stk. Påskekort. 2 kort med          [    ] [    ]

              "vindu", 1 med "sølv"‑glitrende farve. Fleste er norske. (K)

1150      4   Julekort. Doble. 10 stk. 1945, 1947 og nyere. Div. utgivere. (K) [    ] [    ]

1151      4   Julekort. Doble. 12 stk. Div. utgivere. 1 stk. kirke svhv. (K)   [    ] [    ]

1152      2   Julekort. Finsk, brukt til Norge. (K)                            [    ] [    ]

1153     10   Julekort. Glanset m/"sølv"‑streker. Julenisse. Lf. Br.1920. (K)  [  20] [  10]

1154     10   Julekort. Jente. Svhv Lf. Amerikansk kort til Norge 1911. (K)    [    ] [    ]

1155      5   Julekort. Jente/gutt, julegave. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1156     10   Julekort. Jente/pakker/litet tre. Lf. Brukt 1908. (K)            [    ] [    ]

1157      5   Julekort. Juletre på slede. Sigrun Sæbø Kapsberger. Ubrukt. (K)  [    ] [    ]

1158      4   Julekort. Lot 13 kort med tekst "God jul og godt nytt år" e.l.   [    ] [    ]

              Fleste bra stand, fleste brukte. Netteks.: (W)

1159      8   Julekort. Lot 14 like ubrukte kort. Utg. Røde Kors. Motiv hest/  [    ] [    ]

              kirke/slede/folk. Litt "gammeldagse" til bruk neste jul? (K)

1160      5   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Brukt 1961. (K)                 [    ] [    ]

1161     10   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Brukt, ant. 1920‑tall. (K)      [  20] [  10]

1162     10   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Brukt, med 10ø V frim. (K)      [    ] [    ]

1163      5   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Påskrift, ikke postgått. (K)    [    ] [    ]

1164      1   Julekort. Med "gull"‑streker Lf. Ytre blanke belegg delvis       [    ] [    ]

              løsnet. Brukt, frim. pent fjernet. (K)

1165     10   Julekort. Med "gull"‑streker. Lf. Br. Sør‑Audnedal 1931. (K)     [  20] [  10]

1166     10   Julekort. Med "sølv"‑streker. Lf. Svak brett. Brukt, Schw.‑      [    ] [    ]

              stempel Fald 20 XII 20. (K)

1167     10   Julekort. Nisse med bål. A. Kaardahl. Ubrukt. (K)                [ 100] [  11]

1168      3   Julekort. Nisse med sekk. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1169      3   Julekort. Nisse pakker gaver. Format 15x21 cm. Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1170     10   Julekort. Nisse/gryte. Rundt, diam. 15 cm. Brukt 1995. (K)       [    ] [    ]

1171     10   Julekort. Troll. Utgiv. Brødr. Flaarønning, Ler. Br. 1982. (K)   [  20] [  10]

1172     10   Julekort. Trygve M. Davidsen (1954). Hus/mann/barn. Br.90‑t. (K) [  30] [  10]

1173     10   Julekort. Trygve M. Davidsen. Hemsedal ‑44. Nytrykk LHL.         [  30] [  10]

              Format 14 x 14 cm. Ubrukt. (K)

1174      1   Kart på postkort. New Jersey. Lf brukt 1990. Svak brett. (K)     [  10] [   1]

1175      2   Kirke (SF). Närpes. Ubrukt. (K)                                  [    ] [    ]

1176     10   Kirke. 4 kirker på kort: Berkåk (1879), Nerskogen (1962),        [    ] [    ]

              Rennebu (1669), Innset (1642). Ubrukt. (K)

1177     15   Kirke. Aas, Akershus. Svhv Lf. Brukt 1914 (m/5ø Gr.l.jub.). (K)  [  87] [  15]

1178     10   Kirke. Austråttborgen, Ørland. Kapellet. Brukt 1972. (K)         [    ] [    ]

1179     10   Kirke. Bodø. Domkirken flombelyst. Svhv fotok. Brukt 1965. (K)   [  15] [  15]

1180     10   Kirke. Bodø. Domkirken. Ubrukt. (K)                              [  10] [  10]

1181      8   Kirke. Bodø. Interiør. Ubrukt. (K)                               [    ] [    ]

1182     15   Kirke. Borgund Stavkirke. Ubrukt. (K)                            [  15] [  15]

1183     12   Kirke. Bragernes, Drammen. Brukt 1964. Mittet 359/16.  (K)       [    ] [    ]

1184     20   Kirke. Centralkirken, St. Olavsgt. 28 Oslo. Interiør.            [  24] [  20]

              Svhv. fotokort. Ubrukt. (K)

1185     10   Kirke. Domkirken i Trondheim, døpefont. Svhv Lf ubr. foto‑       [  15] [  10]

              kort. 199/Mittet. (K)

1186     10   Kirke. Domkirken i Trondheim. Svhv Lf ubr. 107 Bruns bokh. (K)   [    ] [    ]

1187      1   Kirke. Eggedal. 2‑bilders. Farveflekk på baksiden. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1188     15   Kirke. Evje, Setesdal. Ubrukt. (K)                               [  15] [  15]

1189     15   Kirke. Eysteinkirken. Hjerkinn, Dovre. Interiør. Ubrukt.  (K)    [    ] [    ]

1190     10   Kirke. Flåbygd (1822), Telemark. Svak "bølgekant". Ubrukt. (K)   [  30] [  18]

1191     10   Kirke. Garmokirken. Sandvigske Samlinger. Svhv fotokort.         [    ] [    ]

              Påskrift, ikke postgått. (K)

1192     10   Kirke. Garmokirken. Stavkirke, De Sandvigske Saml. Ubr. (K)      [    ] [    ]

1193     20   Kirke. Hammerfest. Ubrukt.  (K)                                  [    ] [    ]

1194     20   Kirke. Hedal Stavkirke, Valdres. Ubrukt. (K)                     [  16] [  16]

1195      5   Kirke. Heddal Stavkirke. Hilsen fra Telemark. Ubrukt. (K)        [    ] [    ]

1196      5   Kirke. Heddal Stavkirke. Medfølger 2 kort m/interiør. Ubr. (K)   [  15] [   5]

1197     25   Kirke. Hoff, Toten (1150‑1200). Svhv Lf. Brukt, fint Schw.‑      [  31] [  25]

              st. Bøverbru 26 X 46 (H7‑lotteri, maskinskrevet) på 15+10ø

              kronpr. Olav (nettbilde). Eneret Carl Normann, Hamar 8114. (K)

1198     10   Kirke. Holdhus, Hålandsdalen. Interiør. Ubrukt. (K)              [  10] [  10]

1199      7   Kirke. Hove, Vik i Sogn. Interiør. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

1200      5   Kirke. Interiør. Ukjent kirke. Lf svhv fotokort. Ubrukt, med     [    ] [    ]

              påført utydelig kirkenavn og Sunnmøre på baksiden. (K)

1201     15   Kirke. Jacobs Kirke, Kristiania. Svhv Lf. Udelt adr.side.        [  20] [  17]

              Brukt 5.1.06. Frimerke 3ø gul posthorn. (K)

1202     15   Kirke. Kaupanger (fra ca. 1180). Interiør. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1203     10   Kirke. Kinn, Sunnfjord. Interiør. Ubrukt. (K)                    [  60] [  10]

1204     12   Kirke. Kongsberg, interiør. Svhv Lf, ubrukt.  (K)                [    ] [    ]

1205     10   Kirke. Kongsberg. Interiør. Svhv/brunlig Lf. Brukt 1912, med     [    ] [    ]

              dels utydelig jernb.stmp. Kongsberg‑Haugsund. (K)

1206     10   Kirke. Kristiansund N., Kirkelandet. Brukt 1997. (K)             [  12] [  10]

1207     15   Kirke. Lom Stavkirke. Farver/Normann. Br. 1961? Hvit kant. (K)   [  15] [  15]

1208     10   Kirke. Lom Stavkirke. Interiør. Litt hj.slitasje. Br. 1976. (K)  [  15] [  10]

1209     10   Kirke. Mandal (fra 1821). Brukt 1974. (K)                        [    ] [    ]

1210     10   Kirke. Margaretakyrkan, Oslo. Interiør. Svhv. fotokort. Brukt    [    ] [    ]

              1951, med Røde Kors julemerke.  (K)

1211     10   Kirke. Mariakirken, Bergen. 2‑bilder. M/interiør. Ubrukt.  (K)   [    ] [    ]

1212     10   Kirke. Mariakirken, Bergen. Interiør. Brukt 1971. (K)            [    ] [    ]

1213     20   Kirke. Midtgulen, Bremanger (1904). Interiør. Svhv Lf. Brukt     [  30] [  20]

              1915. Stempel Fjordenes Postexp./II og Bergen 1 Tur. (K)

1214      5   Kirke. Moen Kapell, Jaren Hadeland. Litt "slitasje". Ubr. (K)    [  20] [   5]

1215      5   Kirke. Molde. Brukt 1964. (K)                                    [    ] [    ]

1216      6   Kirke. Molde. Interiør, 2‑bilders. Ubrukt. (K)                   [    ] [    ]

1217     10   Kirke. Mære, Steinkjer. Svhv Lf. Br. 1909? Frim. fjernet. (K)    [  16] [  11]

1218     25   Kirke. Nesodden (1175). Brukt, stemp. Pipervika/Oslo 1987. (K)   [  40] [  35]

1219     15   Kirke. Nidaros Domkirke. Rosevinduet. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

1220      6   Kirke. Nidarosdomen, vinter, trær med rim i forgrunne. Liten     [  15] [   6]

              hjørnebrett ø.h.hj. Brukt 1994. (K)

1221      6   Kirke. Nidarosdomen, vinterbilde. Brukt 1995?, ustemplet         [  15] [   6]

              frimerke, svakt stempel på forsiden. (K)

1222     10   Kirke. Nidarosdomen. Ubrukt. Utgiv. HG offset. (K)               [  12] [  10]

1223     20   Kirke. Norderhov. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt, stempel        [    ] [    ]

              Randsfjordb.Posteksp. II A 24 VII 05 + Kristiania Tur 3. (K)

1224     15   Kirke. Nordfjordeid. Ubrukt.  (K)                                [  25] [  15]

1225      7   Kirke. Notodden. Ubrukt. (K)                                     [    ] [    ]

1226     12   Kirke. Ranem, Overhalla. Ubrukt.   (K)                           [    ] [    ]

1227      4   Kirke. Rauland. Svhv. Små hengslerester e.l. bakside. Ubr. (K)   [  15] [   4]

1228      2   Kirke. Ringsaker. Noen bøyer og hjørneslitasje. Brukt 1977. (K)  [    ] [    ]

1229     15   Kirke. Risør. Brukt 1967. (K)                                    [  21] [  15]

1230     10   Kirke. Risør. Orgelet. Svhv Lf fotokort. Ubr. Utgiv. Erik Gun‑   [  15] [  10]

              leikson Bokhandel. Medfølger Lf svhv bilde av ukjent hus. (K)

1231     10   Kirke. Rjukan (1914/15). Ubrukt. (K)                             [    ] [    ]

1232     20   Kirke. Rosendal. Svhv fotokort. Brukt, Rosendalstmp. 1941. (K)   [ 105] [  55]

1233     10   Kirke. Røros. Eldre? farver, med hvit kant. Aune. Ubrukt. (K)    [  50] [  17]

1234     10   Kirke. Røros. Interiør, med mange folk. Ubrukt. (K)              [    ] [    ]

1235     10   Kirke. Sarpsborg. Svhv. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

1236      8   Kirke. Seljord, Telemark. M/Landstadmonument. Ubrukt. (K)        [  15] [   8]

1237     10   Kirke. Sjusjøen Fjellkirke. 2‑bilders. Brukt 1990.  (K)          [    ] [    ]

1238     10   Kirke. Sjusjøen Fjellkirke. Brukt 1997.  (K)                     [  20] [  10]

1239      7   Kirke. Skjåk, Gudbrandsdalen. Interiør. Svhv fotokort. (K)       [  15] [   7]

1240     10   Kirke. Skåbu, Gudbrandsdalen. Interiør. Ubrukt.  (K)             [    ] [    ]

1241      6   Kirke. Spollia, Østerdalen. 2‑bilders. Ubrukt. (K)               [   7] [   6]

1242     10   Kirke. Sportskapellet. Ukjent sted, Vestfold? Brukt 1997. (K)    [    ] [    ]

1243     10   Kirke. Stavern. Påskrift "Fredriksvern" baks., ellers ubr. (K)   [    ] [    ]

1244     10   Kirke. Stiklestad. Brukt 1966. (K)                               [  15] [  10]

1245     10   Kirke. Stiklestad. Verdal. Svhv Lf. Ubrukt.  (K)                 [  16] [  10]

1246      8   Kirke. Stordal, Møre og Romsdal. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1247     10   Kirke. Strømsø kirke, Drammen. Svhv fotok. Ubr. Oppi 214.  (K)   [    ] [    ]

1248     10   Kirke. Støren. Påskrift, ikke postgått.  (K)                     [    ] [    ]

1249     10   Kirke. Sykkylven. Interiør. Ubrukt.  (K)                         [    ] [    ]

1250     10   Kirke. Sør‑Fron. Svhv. Ubrukt. (K)                               [  15] [  10]

1251      4   Kirke. Tromsdalen. Litt hjørneslitasje. Brukt 1983. (K)          [  15] [   4]

1252     15   Kirke. Trondhjem Domkirke. Svhv Lf. Carte Postale. Ubrukt.       [  15] [  15]

              A. Holbæk Eriksen & Co. Eneret 1906. (K)

1253     10   Kirke. Trondhjems Domkirke, rek. Svhv Lf ubrukt. Bruns bokh.(K)  [    ] [    ]

1254     10   Kirke. Trondhjems Domkirke. Gamle skulpturer. Svhv Lf ubrukt.    [  30] [  17]

              F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondhjem. (K).

1255     10   Kirke. Trondhjems Domkirkes Kapitæl. Svhv Lf ubrukt.             [  30] [  10]

              Mittet 196 (K).

1256     10   Kirke. Tune, Sarpsborg. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

1257      8   Kirke. Ukjent. Rogalandsområdet? Preget "Olaf A. Ellingsen,      [    ] [    ]

              Stavanger" (= utgiver?). Svhv fotokort. Brukt 1962. (K)

1258      6   Kirke. Ukjent. Vinterbilde. Brukt Stavanger 1973. (K)            [    ] [    ]

1259      3   Kirke. Ukjent. Vinterbilde. Norges Vanførelag. Ubrukt.  (K)      [    ] [    ]

1260      4   Kirke. Ukjent. Vintermotiv. Påskrift bak bl.a. 19.12.1922.       [    ] [    ]

              Svhv Lf. Oppi Serie 157.13.  (K)

1261      5   Kirke. Vang, Valdres. 2‑bilder. Ubrukt. (K)                      [  15] [   5]

1262     15   Kirke. Vinje, Telemark. Ubrukt. (K)                              [    ] [    ]

1263      3   Kirke. Voss. Stenkirke. Interiør. Dårlig bakside, med            [  15] [   3]

              flekker og skjolder. Brukt. (K)

1264      6   Kirke. Øye. Fra 1747. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                     [  15] [   6]

1265     10   Kirke. Øyer. Interiør. Svhv Lf. Ubrukt. (K)                      [    ] [    ]

1266     10   Kirke. Ålesund. Interiør. Ubrukt. (K)                            [    ] [    ]

1267      7   Kirke. Åmot, Rena. 2‑bilders. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1268     10   Kirke: Lot 7 kort. 6 svhv Lf. 5 Sverige, 1 Belgia. 1 Farve       [    ] [    ]

              3‑bilders Kristiansand. Alle ubrukte. Noen på nettbilde. (K)

1269      8   Kongelig (DK). 3 kort. Alle ubr. 1 m/svak brett. (K)             [    ] [    ]

1270      8   Kongelig (DK). Dronning Margrethe, Prins Henrik. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1271      1   Kongelig (DK). Dronning Margrethe, Prins Henrik. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1272      1   Kongelig (DK). Dronning Margrethe/Prins Henrik. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1273      8   Kongelig (DK). Dronningene Elizabeth og Margrethe i vogn. Ubr.   [    ] [    ]

              Medflg. portrett Dr. Margrethe. Horisontal bøy. Br. 1986. (K)

1274      8   Kongelig (DK). Familiebilde.  Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1275      8   Kongelig (DK). Kronprins Frederik og Dronning Margrethe. Ubr.    [    ] [    ]

              Medflg. kongelig familiebilde, (svak) horis. brett. Ubr. (K)

1276      6   Kongelig (DK). Prinsene Frederik og Joachim. Svhv. Noe lim‑/     [    ] [    ]

              papirrest bakside. Litt påskrift, ikke postgått. (K)

1277      6   Kongelig (DK). Tronfølger Prinsesse Margrethe, Prins Henrik,     [    ] [    ]

              Prinsene Frederik og Joachim. Svhv. Noe lim/papirrest baks. (K)

1278      6   Kongelig (GB). 3 kort Dronning Elizabeth. Portrett, ut fra       [    ] [    ]

              Westminster Abbey og til hest. 2 kort litt nedklipt. Ubr. (K)

1279      5   Kongelig (GB). 3 kort. Prince Edward, Prince and Princess of     [    ] [    ]

              Wales. 2 kort anelse nedklipt. Ubrukte. (K)

1280      6   Kongelig (GB). Dronningmoren, Elizabeth II, Diana. Svak bøy      [    ] [    ]

              i en side. Ubrukt. (K)

1281      7   Kongelig (GB). Dronningmoren. Ubrukt. (K)                        [    ] [    ]

1282      7   Kongelig (GB). The Royal Family. Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

1283      8   Kongelig (S). Den svenske kongefamilien ved Drottningholm        [    ] [    ]

              slott. Ubrukt, med litet stempel Solliden/slott baksiden.  (K)

1284      8   Kongelig (S). Kongefamilien på Öland. Ubrukt. (K)                [    ] [    ]

1285      8   Kongelig (S). Kongen og dronningen m/Victoria, Carl Philip       [    ] [    ]

              og Madeleine. "Bølgekant". Ubrukt. (K)

1286      8   Kongelig (S). Nasjonaldag på Skansen m/kongefamilien. Ubr. (K)   [    ] [    ]

1287     15   Kongelig (S). Prins Vilhelm. Svhv Lf. Udelt adr.side. Brukt      [  12] [  12]

              1905 (del av stmp. Saltens Posteksp.).  (K)

1288      8   Kongelig (S). Storkyrkan, Kong Carl XVI Gustaf og Dronning       [    ] [    ]

              Silvia. Svak hjørneslitasje. Brukt 1976. (K)

1289      6   Kongelig. Det engelske kongeparets ankomst til Kristiania i      [    ] [    ]

              1908. Svhv Lf. Fin stand. Brukt 15.8.08. (K)

1290     20   Kongelig. Kong Haakon. Svhv (Rude). Abels kunstforl. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1291     20   Kongelig. Kongen paa Agetur. Svhv/Lf. Br. 1908/frim. ødelagt (K) [    ] [    ]

1292     20   Kongelig. Kronprins Olav. Svhv (brunlig) Lf. Foto Rude.          [    ] [    ]

              Brukt 1946, med NK 346 Kronprins Olav 15+10ø. (K)

1293     10   Kunst. Benny Berg‑Nilssen. "Ungene våre" (1944). Ubrukt.         [  10] [  10]

              Oppi 2121/6. (K)

1294      4   Kunst. Carl Larsson. 2 barn inne. Liten papir‑/limrest           [    ] [    ]

              på baksiden. Ubrukt. (K)

1295      4   Kunst. Carl Larsson. Dame/gutt inne. Liten papir‑/limrest        [    ] [    ]

              på baksiden. Ubrukt. (K)

1296      4   Kunst. Carl Larsson. Gutt ute i haven. Liten papir‑/limrest      [  30] [   4]

              på baksiden. Ubrukt. (K)

1297     10   Kunst. Tegnet rev/hus. Blåtonet. Kunstner Borghild Rud. Med      [  12] [  11]

              Sjøm.misjon julemerke 1962, ikke stemplet.  (K)

1298     10   Kunst. Tiger fanger dyr. Intarsio, museum Roma. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1299     10   Kunstnerkort. Cléo de Mérode. Fransk danser. Svhv Lf. Udelt      [    ] [    ]

              adresseside. Brukt 1902 (i Norge, Kristiania til Horten). (K)

1300     10   Kunstnerkort. Trygve M. Davidsen. Gård/snø/mann/barn. Ubr.(K)    [  40] [  10]

1301      2   Maleri. "En Husmannsplass", utsnitt. Diriks. Brukt 1987. (K)     [  30] [   2]

1302      4   Maleri. "En Husmannsplass". Diriks. Brukt 1988. Ørliten          [  30] [   4]

              bretti 1 hjørne. Eier: Trøndelag Kunstgalleri. (K)

1303      4   Maleri. "Till en liten vira" 1901. Carl Larsson. Br. 1977 (K)    [    ] [    ]

1304      7   Maleri. "Ved Kronborg", Vilh. Arnesen. Svhv./bruntonet Lf.       [    ] [    ]

              Brukt, frimerke fjernet. (K)

1305     12   Marine. "Herluf Trolle". Dansk Kystforsvar. Silhuett. Ubr. (K)   [  50] [  12]

1306     10   Patriot. Riksforsamlingen på Eidsvold 1814. Maleri, Lf farver.   [  30] [  11]

              Litt hjørneslitasje. Brukt 1915.  (K)

1307     20   Pensjonat. Seiersted, Hamar. Flyfoto, ubrukt. (K)                [    ] [    ]

1308     20   Personer. Carl Berner, Præsident. Svhv Lf. Brukt 1906 til        [  32] [  22]

              Tyskland. Omadressert, div. stempler. Litt hjørneslitasje. (K)

1309     15   Personer. Chr. Michelsen. Svhv Lf ubrukt. UPU‑kort. (K)          [    ] [    ]

1310    160   Personer. Tenzing Norgay. Nepalsk sherpa. Sammen m/Edmund        [    ] [    ]

              Hillary første på toppen av Mount Everest 29.5.1953, forøvrig

              på hans fødselsdag. To tape‑spor på forsiden. Påskrift bak, (K)

1311     10   Personer. Tordenskjold. Maleri av B. Denner 1719. Ubrukt.  (K)   [    ] [    ]

1312     10   Politikere. Carl I. Hagen. Ubrukt. (K)                           [    ] [    ]

1313     10   Politikere. Kjell Magne Bondevik. Ubrukt. (K)                    [    ] [    ]

1314     10   Politikere. Per Olaf Lundteigen. Ubrukt. (K)                     [    ] [    ]

1315     10   Reklame. Bil. Ford KA. Spesielt kort ("dobbelt"). Panseret       [    ] [    ]

              kan åpnes, kommer fram skrift under. (K)

1316      4   Reklame. Bil. Mazda Demio. "Minibilde" av bilen. Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1317      2   Reklame. Bil. Mazda Demio. Ubrukt.  (K)                          [    ] [    ]

1318      6   Reklame. Bil. Mazda Demio. Ubrukt. (K)                           [  15] [   6]

1319      2   Reklame. Bil. Mercedes‑Benz. "Jingle Benz". Ubrukt. (K)          [    ] [    ]

1320     10   Reklame. Bil. Mini. Ubrukt.  (K)                                 [    ] [    ]

1321     10   Reklame. Bil. Toyota Rav4. Medflg. Cubakort m/bil. Ubrukt. (K)   [    ] [    ]

1322      5   Reklame. Diverse. Dameundertøy, 6 kort. Eks. på Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1323      2   Reklame. Golf GL. Konkurransekort/P4. 21x15 cm. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1324      5   Reklame. H & M. 6 kort, damer i undertøy. Eks.: Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1325      5   Reklame. H & M. 7 kort, damer i undertøy. Eks.: Nettbilde. (W)   [    ] [    ]

1326     10   Reklame. Hjem‑Is bilen, som julekort. Br. 1997. Svak hj.br. (K)  [  30] [  10]

1327      4   Reklame. Nescafé. Ubrukt. (K)                                    [  20] [   4]

1328     10   Reklame. Norwegian Air. Med 2‑dekker buss. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1329     10   Reklame. Norwegian Air. Med bil "leiebil". Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1330     10   Reklame. Norwegian Air. Med bil "parkering". Ubrukt. (K)         [    ] [    ]

1331     10   Reklame. Norwegian Air. Med Scooter/"Roma". Ubrukt. (K)          [  40] [  10]

1332      5   Reklame. Playboy. Div. småbilder. Nederlandsk? Ubr. Nettb. (W)   [  12] [  11]

1333     10   Reklame. Rustkontroll. Tuff‑Kote Dinol.  (K)                     [    ] [    ]

1334      2   Reklame. Sommerkino. Dame/vannski/hai. Ubrukt.  (K)              [   5] [   2]

1335      9   Religiøst.  9 forskj. kort. Brukt 1970‑90 t. Netteks. (K)        [  15] [   9]

1336     10   Religiøst. 10 forskj. kort. Brukt 1970‑2000 tall. Netteks. (K)   [  15] [  10]

1337      5   Romantisk. 5 kort Lf Farve/svhv. Tidl. 1900‑t. Alle netts. (K)   [    ] [    ]

1338      5   Romantisk. 5 kort Lf Flest svhv. Tidl. 1900‑t. Alle netts. (K)   [    ] [    ]

1339      5   Romantisk. Dame/herre ved litet bord. Svhv Lf. Udelt adresse‑    [    ] [    ]

              side. Brukt, fint sidest. Lillesand 1 V 05. (K)

1340      5   Romantisk. Dame/herre. Farver Lf. Udelt adr.side. Ubrukt.  (K)   [    ] [    ]

1341      5   Romantisk. Dame/herre. Svhv Lf. Brukt 1906.  (K)                 [    ] [    ]

1342     10   Samer. Samepiker, Kvenangsfjellet. Brukt 1980. (K)               [    ] [    ]

1343     10   Skuespill. Gamle Heidelberg. Ukjente skuespillere. Svhv Lf.      [    ] [    ]

              Udelt adr.side. Påskrift 1905 + (ustemplet?) flekkete frim. (K)

1344     10   Skuespill. Peer Gynt. Henrik Klaussen og Sofie Parelius.         [  30] [  10]

              Svhv Lf. Udelt adresseside. Liten hjørnebrett. Brukt 1903. (K)

1345     25   Skuespiller. Shirley Temple. Lf svhv fotokort. Brukt 1936. (K)   [    ] [    ]

1346     15   Skulptur. Madonna med barn, fra Enebakk kirke. Oppr. bemalt      [    ] [    ]

              eik, ca. 1250. Universit.oldsaksamling. Tegnest.hull. Brukt (K)

1347      1   Skulptur. Naken dame. Svhv. Lf. Ubrukt.  (K)                     [    ] [    ]

1348      5   Sport. Sykkellandslagene 1996, kvinner og menn. Ubrukt. (K)      [    ] [    ]

1349     20   Sporvogn. Bergen. Nr. 107 i Årstadvn. 1956. Div. info. Ubr. (K)  [    ] [    ]

1350     20   Sporvogn. Bergen/Minde 1962. Nr. 53. Div. info. Ubr. (K)         [    ] [    ]

1351     20   Sporvogn. Bergen/Torvalmenningen. Nr. 59. Div. info. Ubr. (K)    [    ] [    ]

1352     10   Sporvogn. København. Foto 1955. Div. info. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1353     10   Sporvogn. København. Foto 1965. Div. info. Ubrukt. (K)           [    ] [    ]

1354     10   Sporvogn. Københavns motorvogn nr. 310 (1911). Ubrukt. (K)       [    ] [    ]

1355     15   Sporvogn. Trondheim. 1.og siste vogntype. 1987. Info. Ubr. (K)   [  17] [  15]

1356     10   Tegneserie. Billy. "Humor er det beste forsvar". Ubrukt. (K)     [    ] [    ]

1357      5   Tegneserie. Billy. Med Frøken Fryd. Ubrukt.  (K)                 [    ] [    ]

1358      5   Tegneserie. Billy. Utmarsj. "Stinkogram". Ubrukt. (K)            [    ] [    ]

1359     10   Tegneserie. Garfield/Pusur. Med finsk "blokk" våpen 0,10 +       [  11] [  10]

              0,10 + 0,30 + 0,90 + 1,10 m (på nettbilde). (K)

1360     10   Tog. NSB Damplok  7a nr. 11 (1892). Lodalen 1963. Ubr. (K)       [  45] [  22]

1361     15   Tog. NSB Damplok 21c nr. 377 (1919). Leangen 1958. Svhv.ubr.(K)  [  20] [  17]

1362     15   Tog. NSB Damplok 24b nr. 195 (1909). Dokka 1967. Svhv. ubr. (K)  [  35] [  22]

1363      7   Tog. NSB Damplok 26c nr. 411 (bygget 1922) med ekstratog på      [  20] [   8]

              Stuguflåten Bru, Raumabanen 21.6.1985. Ubrukt. (K)

1364     15   Tog. NSB Damplok 27a nr. 296 (1915). Eina 1968. Svhv.ubr. (K)    [  35] [  22]

1365     15   Tog. NSB Damplok 30a nr. 256 og 278. Drammen 1953. Svhv.ubr.(K)  [  20] [  17]

1366     15   Tog. NSB Damplok 470 "Dovregubben". Svhv fotokort, ubrukt. (K)   [  20] [  17]

1367      3   Toppløs/lettkledde. Lot 3 kort, div motiv. Nettbilde. (W)        [   6] [   3]

1368      5   Toppløs/lettkledde. Lot 9 kort, div motiv. Eks. nettbilde. (W)   [  12] [   5]

1369      5   Trikk. Lisboa. Elevador da Glória. Bbrukt 1999.  (K)             [    ] [    ]

1370      1   Trikk. Oslo Sporveier. "Ta denne trikken gratis" (= dette        [  30] [   1]

              kortet). Oppfordring om å betale på trikkene. Ubrukt. (K)

1371     10   Troll. Fjelltrollet. Brukt 1988. (K)                             [    ] [    ]

1372     12   Turisthytte. Flatvolden, Flenten. Svhv Lf. Flekk/liten skade     [    ] [    ]

              i øvre kant. Ubrukt.  (K)

1373     15   Turisthytte. Skramstadseter, Rena. Svhv fotokort. Ubrukt. (K)    [    ] [    ]

1374     15   Vulkan. Mt. St. Helens, Oregon/USA. Utbrudd 22.7.1980. Ubr. (K)  [    ] [    ]

 

BILDER/TEGNINGER                        

1375      8   Båt. "Ina Sam". Svhv foto 14 x 9 cm.  (K)                        [    ] [    ]

1376      5   Dampbåt ved kai, ukjent sted. Svhv tegning (ikke postkort). (K)  [  50] [   5]

1377     25   Hallingskarvet. Svhv kort. "Reklame" for Norsk Turistbureau      [  50] [  25]

              og stmp. Ustedalen Turisthotell, Geilo bakside. (Nettb.). (K)

1378     15   Kirke. Fantoft Stavkirke, Bergen. Lf svhv. Ubrukt, blyantpå‑     [  25] [  15]

              skrift bakside "16. juli 1930". Tysk kort.  (K)

1379      5   Kvinherad Kirke. Tegning/maleri på dobbelt‑kort. (K)             [ 105] [  61]

 

FOTOGRAFIER                             

1380     10   Båt. "Bencomo". Fred Olsen. Svhv bilde 14x9 cm. Påført           [  15] [  10]

              div. navn (besetningsmedlemmer?) på baksiden. (K)

1381      6   Båt. "Blenheim", Fred Olsen. Svhv foto 14 x 9 cm. (K)            [ 100] [  77]

1382      4   Båt. "Engebret Soot". Svhv foto 13x9 cm. (K)                     [  30] [   4]

1383      2   Haugesund. Foto (12.12.2006?) 15x10 cm (ikke postkort). (K)      [    ] [    ]

 

BØKER                                   

1384      1   "Hvem Hva Hvor 1980". Brukt.                                     [    ] [    ]

1385      1   "Hvem Hva Hvor 1983". Brukt.                                     [    ] [    ]

1386      1   "Hvem Hva Hvor 1984". Brukt.                                     [    ] [    ]

1387      5   "The Complete Works of William Shakespeare". Engelsk. Spring     [    ] [    ]

              Books. Ukjent trykkår, litt eldre? 15x21x7 cm. Ca. 1,2 kg.

1388     15   "Arabiske netter". Elskovseventyr fra "1001 natt". Innb. Brukt.  [    ] [    ]

1389     10   "Blant levende lik". Tre år i konsentrasjonsleir. Karl Riise.    [    ] [    ]

              12,5 x 19,5 cm. I dårlig stand, sidene delvis løsnet. Brukt.

1390     15   "Den røde sfinks". Alexandre Dumas. "Gull" øverst. Ulest ?       [    ] [    ]

1391     15   "Garman & Worse". Alex. Kielland. "Gull" øverst. Pent brukt.     [    ] [    ]

1392     10   "Kjønslivet og dets Sygdomme". O. Olvik, Stord. 2. oplag 1917.   [    ] [    ]

              Innb. 13,5x19 cm. Meget slitt utvendig. Delvis lett fuktskadet.

1393     15   "Oliver Twist". Charles Dickens. "Gull" øverst. Ulest ?          [    ] [    ]

1394     15   "Verdens nordligste lege". På Grønland. Aage Gilberg. Innb.      [    ] [    ]

              1943/1950 Tiden. Med mange fotografier. Brukt.

 

BROSJYRER/KATAL.                        

1395      5   Statens Velferdskontor for Handelsflåten. Innbydelse Sommerleir  [    ] [    ]

              for sjøfolk Gon/Larvik juli 1951. Folder m/innm.blankett. (K)

 

FRIMERKEKAT. ETC.                       

1396      1   Afa katalog Skandinavien 1965. Virker ubrukt. "Nostalgi"!        [    ] [    ]

 

INNSTIKKSBØKER BRUKTE                    

1397     20   Innstikksbok. Lt A4. Rød perm, 16 s. Svart kartong innvendig,    [  25] [  20]

              doble mellomark. 9 klare, hele striper. Fin stand.

1398     20   Innstikksbok. Lt A4. Svart perm, 16 s. Svart kartong inn‑        [  25] [  20]

              vendig, doble mellomark. 9 klare, hele striper. Fin stand.

1399     25   Innstikksbok. NF A4. Brun perm, 32 s. Hvit kartong innvendig,    [    ] [    ]

              midtdelt doble mellomark. 10 klare striper. Pent brukt.

 

MUSIKK                                  

1400     20   CD. Lasse Stefanz. 4 stk. "Vår kärlek är stark"/12 melodier,     [  20] [  20]

              "Truck Stop"/14 m., "Guldkorn vol. 2"/20 m., "I ett foto‑

              albun"/14 melodier. Melodioversikt på nettsiden. (W)

1401     25   CD. Lasse Stefanz. 5 stk. "Nere på Söder"/17 melodier, "Tic      [  25] [  25]

              Tac Toe"/15 m., "Greatest Hits" dobb./40 m., "70's"/12 m.,

              "Guldkorn Vol. 1"/20 m. 1 cover m/sprekk. Melodiovers. nett. (W)

 

JULEMERKER.                             

1402     10   Lot 11 Julemerker/merkater etc. Svensk tub.‑merke, merkat Vel‑   [  80] [  77]

              kommen til N.‑Norge. + 1 dubl. + 1 dårlig + 2 dårl. avg.m. (K)

1403     10   Lot 18 Julemerker/merkater etc. M/NKS 2008 + 2014, Div. DK, kong [    ] [    ]

              Haakons kirke K.havn 1986, Fredsfyrsen kommer 1996 etc. (W)

1404     30   Sjømannsmisjon etc. 4 stk. ** div. motiv. (Har flere obj.) (K)   [  30] [  30]

 

DIVERSE                                  

1405     10   3 stk. Kassetter for planfilm, Linfhof 9x12. Hver med 2 stk.     [    ] [    ]

              utrekkbare "holdere". Brukte. 850 gram.

1406     15   Bompenger etc. 1999/2000. 7 stk. Fjellinjen Oslo à 12,00. 1      [  15] [  15]

              Piggdekkoblat Oslo. 20 stk. Motorvegfinans E‑18 Kjellstad/Lier

              à 15,‑. Med små stifthull. Netteksempler. (W)

1407     15   Diasrammer. 20 glass 5x5 cm + "maske" for sammenliming. Eldre.   [    ] [    ]

              I liten eske, Seuthefix, tysk. Ca. 280 g. (Vi har flere). (W)

1408     10   Film. Uåpnet eske med 10 stk. 4x5" (10,2x12,7 cm) Kodak Veri‑    [    ] [    ]

              color II Prof. film 4107. Brukstid til 6/1982. (Vi har flere).

1409     15   Mørkeromslyspære. Rød (for svart/hvit‑arbeider). Stor            [    ] [    ]

              "gammeldags" vanlig sokkel. Philips E27 PF712E. (Vi har flere).

1410     10   Polaroid 4x5 Land Film Holder. (For 4x5 inch/9x12 cm). Modell    [    ] [    ]

              545. Brukt. I noe "sliten" eske ca. 24x14x7 cm. Ca. 870 gram.

1411     35   Tandberg Tape‑Slide Synchronizer 3. "Boks" m/teak overflate      [    ] [    ]

              og bunn, 22x13x7,5 cm. 230V, div. kontakter/utganger/

              tilkoblingsmuligheter. Ca. 1,3 kg. Meget fin stand. (W)

 

ROTELOTS/REALIS.                        

1412     10   Lot 9 stk. FFC/Jub.flyvn. etc. fra Sverige 1967‑80. 1=Lufthansa  [    ] [    ]

              8.4.80, øvr. SAS. 2 stk. 4.11.67 m/div. frank. (Har flere obj.)

1413      7   Lot klipp fra FFC, særst./noen ordin. 1970‑t. Ialt 36 merker.    [    ] [    ]

              Mest Sverige, litt DK, Grønl., N., Thail. Noen dubl. Eks.: (W)