S A L G S L I S T E   Nr.  113. 

 Frimerker, Hefter, Miniark etc. (Norge + litt diverse). .    

 

Erstatter liste nr. 112, som nå er ugyldig.

 

Gjelder fra 6. april 2024.

 

(Korrigert 21. april for noen sluttsolgte objekter). 

 

Det er ikke noe provisjon eller ekspedisjons-tillegg,

og vi betaler portoen!  VÆR OBS PÅ PUNKT 4! 

 

Vårt SALG av frimerker skjer helt uavhengig av våre auksjoner (bl.a. fordi lagerhold, pakking/ekspedering skjer fra et helt annet sted). Info og betingelser:

1)      Bestillinger og leveranser fra denne listen kan skje når som helst. Den blir ikke samkjørt med, og skjer uavhengig av våre auksjoner.

2)      Prisen som belastes for hvert objekt er den oppførte prisen i listene, uten noe påslag, provisjon  eller rabatt. Det er heller ikke noe tillegg for porto, som betales av oss.

3)      Faktura: Medsendes objektene – bet.frist 20 dager etter fakturadato. Fakturasum blir summen av objektenes pris i Salgslisten . Sluttsummen på fakturaen avrundes til nærmeste hele krone.

4)      Minste handlesum er 35 kr. Handler du for mindre, blir fakturabeløpet 35 kr.

5)      NB! Gjelder for salg innen Norge, vi sender ikke objekter til andre land (bl.a. på grunn av porto, tollbehandling, kostnader ved betaling etc.).

6)      Prisene og betingelsene i denne listen gjelder inntil ny liste foreligger på vår nettside.

7)      A/S Granto forbeholder seg rett til å avvise enhver bestilling, uten begrunnelse.

8)      Vi sender ikke ut trykte Salgslister - listene er kun tilgjengelige på vår nettside www.granto.no - kan ev. utskrives derfra. (I noen tilfeller sendes det med trykte lister i forsendelser og eventuelt sammen med våre auksjonslister, men kun dersom det passer med pakking, vekt/porto etc.).

9)      Hver bestilling må spesifiseres med Best.nr., Antall og Pris (og gjerne en kort beskrivelse av objektet for å unngå misforståelser ved feilskrift ).

10)  Disse betingelsene ansees som akseptert når det foretas en bestilling.

 

Vi har 1 til mange av hvert objekt, forbehold om mellomsalg! 

Norske frimerkeobjekter har normalt NK-nr. først.

Det er også med noen få utenlandske objekter – på slutten av lista.

 

Stemplet: Med snei/del av eller helt rundt stempel. Stempelet kan være inntil sidevendt. Kan ha snei/del av flere stempler frem til 1945. Med ”Rundt stempel” menes også det runde sted-/datostempelet i maskinstempel, men uten linjer/streker/tekst etc.

Det er anført om det er maskinstempel (og ”rullestempel”) i varierende kvalitet!, generelt dårlig stempel eller andre minus på merket.

 

** Postfrisk: Alltid hele, velsentrerte merker. Ev. minus er anført.

*  Ubrukt, med varierende grad av hengslerest/‑spor etc.

 

VIKTIG: Ved bestilling: Oppgi Best.nr., pris, listenummeret og en kort beskrivelse av objektet. (Vi har veldig ofte problemer p.g.a.feilskrift etc.).

 

                           S A L G S L I S T E  Nr. 113: 

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

                                                           Best.   Pris

Kat.nr. Beskrivelse                                         nr.     NOK        

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

NORGE FRIMERKER. STEMPLET                 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. Usentrert.                6786       7,00    

  25. Skrav. Posth. 10ø rød. Type?                       6780      10,00    

  50. 20 mm Posth. 2ø brun. Type?                        6673       4,00    

  54. 20 mm Posth. 20ø blå. Type? Litt var. kvalitet     729        6,75    

  57. Centr.tr. Fintg. 10ø rosa                          730        3,75    

  66. Knudsen Grovtg. 3ø gul. Antatt NK 66.              732       15,00    

  67. Knudsen Grovtg. 5ø grønn                           733        4,00    

  68. Knudsen Grovtg. 10ø rød                            735        1,00    

  74, 75, 76, 77II, 79. Knudsen fintg. Alle type X       3231       4,50    

  75 X. Knudsen fintg. 3ø. Ligg. vm.                     738        1,00    

  76 Y. Knudsen fintg. 5ø grønn. Stående vannm.          740        0,50    

  77 IIY. Knudsen fintg. 10ø rød. Stående vannm.         742        1,00    

  78. Knudsen fintg. 15ø brun. Ørlite ujevne tg.         6815       2,50    

  79 X. Knudsen fintg. 20ø blå.                          745        0,50    

  80 X. Knudsen fintg. 25ø matt fiol. Del av pakkest.    747        3,50    

  80 X. Knudsen fintg. 25ø matt fiolett.                 6515       6,00    

  92 b. Provisorium 15ø/4 skill. blekfiolett             760        8,00    

  96‑100, 102b, 103‑09. Posth. 1909. 13 forskjellige     3348       5,50    

 101. Posth. 1909. 12ø fiolett                           768        4,00    

 108. Posth. 1909. 50ø karm.brun. Horis. par             778        1,00    

 110 IIb. Haakon 1 kr. gulgrønn.                         782        0,30     

 111. Haakon 1,50 kr. blå                                786        0,80    

 112. Haakon 2 kr. rød.                                  788        2,50    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett, flisetg./rundstempl.    6634       1,00    

 114. Grunnlovsjub. 1914, 5ø                             792        1,00    

 115. Grunnlovsjub. 1914, 10ø                            793        1,00    

 117. 5/25ø Provisorium lilla.                           799        2,00    

 118‑23, 125. Posthorn 1920. 7 forskjellige              3224       2,50    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød, Horisont. par.         806        4,00    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå                    807        8,50    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå. Del/snei 2 st.    1761       3,50    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå. Sentr. til v.     1675       3,50    

 126‑29. Løve I (1922‑utg.) 10 20 25 45ø                 6600       2,50    

 129. Løve 1922. 45ø blå. Horisontalt par. Flisetg.      6960       6,00    

 130. Polmerke 2ø. Anelse flisetg., svak usentrert       816        1,00    

 131. Polmerke 3ø gul. Mask.st. Sentr. t.v. Flisetg.     7023       3,50    

 131. Polmerke 3ø. Litt uregelm. tg. Nær o/ned r.st.     820       12,50    

 132. Polmerke 5ø. Flisetagget, sentr. til venstre       822        7,50    

 134. Polmerke 15ø. Litt ujevne tg. Sentr. til h.        6809      30,00    

 135. Polmerke 20ø. Litt ujevne/flisetg. Del rundst.     6847      55,00    

 136. Polmerke 25ø. Sentr. litt t.v. Noen uregelm. tg.   6953      10,00    

 137. Svalbard 10ø. Litt svakt maskinst.                 6962      15,00    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Svakt maskinstempel         6651      12,50    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Usentrert                   6729      10,00    

 139. Svalbard 20ø rødfiol.                              6979       7,50    

 141‑54. Løve 1926, komplett. 14 forskjellige.           3261      10,00    

 155 II. 45ø Luftp. lys grønnblå                         858        6,00    

 156. Løveprovis. 1928. 20/25ø rød.                      862        4,00    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå (på 129)              864        2,00    

 159‑62. H. Ibsen 10 15 20 30ø.                          6603      15,00    

 163. Portoprovis. 1ø oliven                             876        1,75    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla.                      880        1,50    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla. Snei/del 2 rundst.   3198       0,50    

 164. Portoprovis. 4ø. Ikke best. a/b‑type               881        1,00    

 166. Portoprovis. 15ø brun                              886       18,00    

 167. Portoprovis. 20ø rødfiol.                          6968       3,00    

 167. Portoprovis. 20ø rødfiol. Litt usentrert           888        1,50    

 168. Portoprovis. 40ø blå                               890        2,50    

 170. Portoprovis. 100ø gul                              895       12,50    

 170. Portoprovis. 100ø gul. Sidev. ev. opp/ned stmp.    896        6,50    

 172‑75. N.H. Abel 10 15 20 30ø.                         6166       2,75    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. (Del av rundstemp.)       6667      10,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Noe usentrert.            6666       2,50    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Usentrert, ujevne tg.     6669       0,60    

 177‑80. Olav d. Hellige. 10 15 20 30ø.                  6167       2,00    

 180. Olav d. Hellige 30ø blå. Litt ujevne tagger.       6418       1,40    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del r.st. u/dato       911        2,50    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø. 4‑bl. stmp. 1960‑t.         3212       5,00    

 184. Radium 20+10.                                      912        5,00    

 185‑88. Bj. Bjørnson. 10 15 20 30ø                      6604       7,00    

 189‑92. Ludvig Holberg. 10 15 20 30ø                    6606       8,00    

 192. Ludvig Holberg. 30ø. Del av maskinstmp.            6605       2,00    

 195. Nansen 1935, 20+10                                 927        5,00    

 196. Nansen 1935, 30ø.                                  6986      35,00    

 202 x. Løve m/vm. 10ø grønn                             939        1,00    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje. R.st. nær sidev.           6321       7,50    

 204. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. ikke bestemt)        6646       0,40    

 205‑09, 211‑12. Løve + Luftp. med vannm. 7 forskj.      5368       1,50    

 213. Haakon 1938. 1 kr. Stmp. 1930‑t. eller 1940.       6825       0,30    

 215. Haakon 1937. 2 kr. rød Del av rundstmp.            956        3,75    

 217‑19. Turist med vannm. 15 20 30ø                     5207       4,00    

 220 y. Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                     963        1,15    

 221 x. Turist 20ø. Tykt papir u/vm.                     964        1,50    

 221 y. Turist 20ø. Tynt papir u/vm.                     965        0,30    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                     966        3,25    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm. Del av 2 rundst.    6324       1,30    

 222 y. Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                     967        0,75    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Snei av r.stmp. 1939             6954      17,00    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Snei av rundstempel.             969       10,00    

 226. Maud 1939. 15+5ø. Snei av rundst. 1939.            971       20,00    

 227. Maud 1939. 20+5ø. Snei av rundst.                  973       10,00    

 228. Maud 1939. 30+5ø. Snei av rundst.                  975       15,00    

 229‑31. 1 1,50 2 kr. løve. Noen 40‑t. st. Tils. 36 stk. 5456       5,00    

 231. Løve 2 kr. rød.                                    980        1,00    

 231. Løve 2 kr. rød. Del av rundst. 1940‑tall           6735       1,00    

 232. Løve 5 kr. fiolett. Del/snei flere rundstmpl.      6736       7,00    

 235. Nansen 1940. 20ø rød                               985        1,00    

 237‑41. Posthorn u/vm. 1 2 3 5 7ø. Bare rundst.?        5459       1,00    

 242. Løve u/vm. 10ø grønn                               992        0,30    

 243. Posthorn u/vm. 12ø fiolett. Del av 2 rundst.       6325       1,00    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje                             994        7,50    

 245. Løve u/vm. 15ø oliven. Farve?                      996        0,30    

 246 I. Løve u/vm. 20ø rød                               997        1,50    

 246 IIa. Løve u/vm. 20ø rød                             998        0,35    

 247‑52. Løve u/vm. 25 30 35 40 50 60ø. Bare rundst.?    5460       1,00    

 253. Luftpost 45ø, uten vannm.                          1006       0,40    

 254. Hålogaland 15+10ø.                                 1007      17,50    

 255. Redningsselsk. 10+10ø grønn. Del av rundst.        1009       6,00    

 257. Redningsselsk. 20+10ø rød                          1011       1,50    

 258. Redn.selsk. 1941. 30+10ø blå. Del av 2 rundst.     1013       4,50    

 265. V‑merke m/vm. 7ø. Del av stmp. 1941 opp/ned.       1019       4,00    

 269. V‑merke m/vannm. 30ø ultramarin                    1025      10,00    

 290. V‑merke 1,50 kr. blå. Del av rundst. u/dato        6751      16,50    

 294. Sturlason 10ø grønn                                1044       0,30    

 295. Sturlason 15ø brun.                                1046       0,90    

 296. Sturlason 20ø rød.                                 1047       0,30    

 298. Sturlason 50ø fiolett                              1049       2,70    

 299. Sturlason 60ø grønnblå.                            1050       2,40    

 302‑05. Nordraak 10 15 20 30ø                           6609      25,00    

 307‑08. J.H. Wessel. 15 og 20ø                          6328       0,50    

 309‑10. Europ. Postforening/Quisling. 20 og 30ø         6482       5,00    

 313. Nordkapp 1943, 30+25ø                              1063      12,00    

 314‑17. Edvard Grieg (1943). 10/20/40/60ø.              5297       2,00    

 318. Frontkjemper. 20+30ø Del av r.st. fra mask.stmp.   3235       5,00    

 319‑21. Landshjelp 1943. Del av rundst. uten dato.      6524      10,00    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. 1940‑tall      6434      18,50     

 321. Landshjelp 1943, 40+10. Del rundst. 1940‑tall      6530      20,00    

 322‑24. Krigsforlis. Alle del av rundstmp. 1940‑tall    5378      40,00    

 324. Krigsforlis. 20+10ø. Del av rundst. 40‑tall        3247      20,00    

 325. Tryggve Gran 1944, 40ø.                            1076       6,00    

 326‑29. Landshjelp 1944. 2 med stempel 40‑tall.         5317      16,00    

 326‑29. Landshjelp 1944. Alle del rundst. u/dato        6535      30,00    

 330. Hertugkrone 1,50                                   1081       0,40    

 331. Londonserien 1945.                               1083       0,30    

 332. Londonserien 1945.                               1084       0,35    

 333. Londonserien 1945. 10ø                             1085       0,30    

 335. Londonserien 1945. 20ø                             1087       0,30    

 336. Londonserien 1945. 30ø                             1088       3,50    

 337. Londonserien 1945. 40ø                             1089       3,00    

 338. Londonserien 1945. 60ø                             1090       0,85    

 339‑41. Wergelnad 10, 15, 20ø                           5208       3,00    

 342. Røde Kors 1945. 20+10ø                             1094       1,00    

 343. Norsk Folkemuseum 10ø grønn                        1095       1,75    

 344. Norsk Folkemuseum 20ø rød                          1096       0,40    

 345‑48. Kronprins Olav 10 15 20 30ø                     6610       7,50    

 349. Wings for Norway 15ø.                              1101       2,00    

 354‑58. Løve 25 30 40 55 80ø Alle del av rundst.        5334       0,50    

 359‑69. Postjub. 1947. 11 forskjellige.                 5306       5,00    

 370. Petter Dass 25ø.                                   1122       2,25     

 371. Haakon 75 år 1947, 25ø                             1123       1,00    

 372‑73. Skogselskapet 25 og 80ø                         5308       1,50    

 375‑76. Løve provis. 25/20 rød og 45/40ø blå            1110       0,50    

 377‑79. Alex. Kielland 25 40 80ø                        5307       2,00    

 380‑82. Verdenspostforeningen, 10, 25 og 40ø            5310       1,00    

 383‑85. Oslo 900 år. 15, 25, 45ø                        5312       4,00    

 386. Polio 25+5ø.                                       1138       3,50    

 388‑92. Posthorn 10‑15‑15‑20‑20 øre                     1149       8,00    

 391. Posthorn 20ø brun                                  1146       8,00    

 393‑403, 410, 431‑38. Haakon bruksmrk. Alle hovednr.    6446       3,00    

 393‑403. Haakon, 11 forskjellige.                       1148       2,00    

 404‑06. Arne Garborg 1951. 25, 45 og 80ø                5300       8,00    

 408. OL‑merke 30+10ø. Snei rundst. 2023                 3238       4,00    

 410. Haakon Provisorium 30/25ø rød                      1169       0,30    

 411‑12. Haakon 80 år 1952, 30 og 55ø                    5315       3,75    

 413. Provis. 20/15ø grønn Posthorn                      1172       0,30    

 414. Kreftmerke 30+10 (1953).                           1173       4,00    

 418. Kirkejubileum 1953, 30ø                            1179       1,00    

 419‑21. NSB 1954, 20 30 55ø                             5319       2,00    

 422‑24. Telegrafverket 1954. 20 30 55ø.                 5324       2,00    

 425‑27. Frimerkejubileum 1955, 20 30 55ø                5326       0,50    

 431, 432 I, 433‑38. Haakon. 8 forskjellige.             1192       1,00    

 435. På Frim.dag konv. 1973, befordret m/Ford 1923      5017       1,50    

 439‑40. Konge i 50 år, 1955. 30 og 55ø                  1157       0,65    

 441. Märtha 1956. 35+10ø                                1202       5,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø                                1206      20,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. "Pent" maskinstemplet         6381       5,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. Rund‑/etterstemplet           6972       3,75    

 443‑44. Norden 1956. 35 og 65ø                          1194       0,60    

 448‑50. Geofysisk år 1957, 25, 35, 65ø                  1215       0,80    

 451‑52. Haakon 85 år 1957, 35 og 65ø                    1195       1,00    

 453‑73. Olav øre‑/kronemerker. 21 forskj. Ingen m.st.   6447       4,00    

 469‑73. Olav dyptrykk 1‑1,50‑2‑5‑10 kr.                 6595       0,50    

 474. Asbjørn Kloster 45ø 1959.                          1240       1,00    

 475. Norges Vel 45ø 1959.                               1241       0,85    

 477‑78. Landbr.h.skole 45 og 90ø                        1197       6,50    

 481‑82. Videnskabsselskab 45 og 90ø.                    1199       7,50    

 483. Flyktning 1960. 45+25ø                             1250       3,25    

 485‑89. Båtserie 1960. 5 forskj. Alle del/snei r.st.    5323       5,00    

 490. Europa I 90ø                                       1258       0,80    

 491. SAS 90ø.                                           1259       2,00    

 492‑95. N. Idrettsforb. 20 25 45 90ø.                   1254       5,00    

 496‑97. Håkonshallen 45ø og 1 kr.                       5348       0,60    

 498‑99. Universitetet 45ø og 1,50                       1266       0,50    

 500‑01. Nansen 45ø og 90ø, 1961                         1102       1,25    

 502‑03. Amundsen Sydpol. 45 og 90ø                      2324       2,00    

 504‑05. Nobel 45ø og 1 kr.                              2325       0,30    

 506‑07. Vilh. Bjerknes 45 og 150ø                       6546       0,50    

 508. Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                     1276       0,30    

 509‑10. Skogadministrasjon 1962. 45ø og 1 kr.           6557       0,75    

 511‑12. Europa II 1962, 50 og 90ø                       6562       2,50    

 513‑29. Bruksmerker Ståltr. 18 stk. Med 519 C.          5351      16,00    

 518. Fisk/Aks 30ø lysbrun                               1286       7,00    

 529. Helleristning 90ø blå                              1300       0,30    

 530‑31. Camilla Collett 50 og 90ø (1963)                6602       2,50    

 532‑35. FAO 25 35 50 90ø                                5352       2,00    

 536‑37. Postgang Nord‑Norge. 50 og 90ø                  5346       6,00    

 538‑39. Ivar Aasen, 50 og 90ø                           6748       3,50    

 540‑41. Europa III (1963), 50 og 90ø                    5369       3,50    

 542‑44. Tekstiljubileum 25 35 50ø                       5363       3,50    

 545‑48. Edv. Munch 25 35 50 90ø                         5371       3,75    

 549‑50. Oslo Arbeidersamfunn. 25 og 50ø                 5489       0,50    

 551‑52. Massevirkningslov. 35 og 55ø                    5488       1,65    

 553. Norges Grunnlov. 1964, 50ø                         1324       0,30    

 554. Norges Grunnlov. 1964, 90ø                         1325       2,40    

 555. Sjømannsmisjon 1964, 25ø                           1326       0,40    

 556. Sjømannsmisjon 1964, 90ø                           1327       4,00    

 557. Europa 1964. 90ø                                   1328       7,50    

 558. Folkehøgskolen 1964. 50ø                           1329       0,30    

 559. Folkehøgskolen 1964. 90ø                           1330      10,00    

 560. Int. Fjernmeldingsunion 60ø                        1331       0,30    

 561. Int. Fjernmeldingsunion 90ø                        1332       2,75    

 562‑63. Frigjørine. 30+10 og 60+10                      6783       1,00    

 564. Røde Kors 1965, 60ø                                1335       0,30    

 565. Røde Kors 1965, 90ø                                1336      15,00    

 566. Europa 1965, 60ø                                   1337       0,30    

 567. Europa 1965, 90ø                                   1338       7,00    

 568. Harmonien 30ø                                      1339       0,60    

 569. Harmonien 90ø                                      1340       6,00    

 570. Rondane 1,50                                       1341       0,30    

 571‑74. VM Ski 1966. 40 55 60 90ø                       5411       7,00    

 575. Bibelselskap 1966, 60ø                             1346       0,30    

 576. Bibelselskap 1966, 90ø                             1347       2,50    

 577. Norges Bank 1966, 30ø                              1348       0,80    

 578. Norges Bank 1966, 60ø                              1349       0,30    

 579. Johan Sverdrup 1966, 30ø                           1350       0,50    

 580. Johan Sverdrup 1966, 60ø                           1351       0,30    

 581. Europa 1966, 60ø                                   1352       0,30    

 582. Europa 1966, 90ø                                   1353       3,75    

 584. Birkeland/Eyde 55ø rødlilla                        1355       9,00    

 585. Efta 60ø                                           1356       0,30    

 586. Efta 90ø                                           1357       8,00    

 587. Høyere militære utdannelse 60ø                     1358       0,85    

 588. Høyere militære utdannelse 90ø                     1359      14,00    

 589. Europa VII 1967, 60ø.                              1361       0,30    

 590. Europa VII 1967, 90ø.                              1362       2,50    

 591. Johanne Dydwad 40ø                                 1363       0,30    

 592. Johanne Dydwad 60ø                                 1364       0,40    

 593. Santalmisjon 60ø                                   1365       0,30    

 594. Santalmisjon 90ø                                   1366       2,00    

 595. Fisk/aks 30ø grønn, fosf. papir                    1367       0,30    

 596. Helleristn. 40ø brunlilla, fosf. papir             1368       0,30    

 597 I.  Båtm.knop 60ø rød                               1369       0,30    

 597 II. Båtm.knop. 60ø rød. Type papir?                 1370       0,50    

 598. Helleristn. 90ø blå. (fosf. papir, type?)          1371       0,30     

 599‑601. Turistforeningen 40 60 90ø                     6305       4,00    

 602. Håndverk/Smed, 65ø                                 1375       0,30    

 603. Håndverk/Smed, 90ø                                 1376       3,50    

 604. Fisk/Aks 45ø gulgrønn                              1377       2,00    

 605. Båtm.knop 65ø rød. Ukjent papir.                   1378       0,30    

 606. A.O. Vinje, 1968. 50ø                              1379       0,30    

 607. A.O. Vinje, 1968. 65ø                              1380       0,30    

 608. Indremisjon 40ø                                    1381       6,50    

 609. Indremisjon 65ø                                    1382       0,30    

 610. Helleristn. 40ø blågrønn                           1383       0,30    

 611. Båtm.knop 50ø grå                                  1384       0,30    

 612. Fisk/Aks 55ø rødbrun                               1385       2,00    

 613. Sykepleierutdannelse 50ø                           1386       0,35    

 614. Sykepleierutdannelse 65ø                           1387       0,30    

 615. Nobel Fredspris 65ø                                1388       0,30    

 616. Nobel Fredspris 90ø                                1389       2,00    

 617‑20. Posthorn 5 10 15 20ø. Fosf./ukjent papir.       6337       0,50    

 621. Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                       1394       0,40    

 622. Norden 65ø (1969)                                  1395       0,30    

 623. Norden 90ø (1969)                                  1396       5,50    

 624. Rutebok for Norge, 50ø                             1397       1,50    

 625. Trygg Trafikk, 65ø                                 1398       0,35    

 626. Europa 1969, 65ø                                   1399       0,35     

 627. Europa 1969, 90ø                                   1400       7,00    

 629. Johan Hjort 90ø                                    1402       8,50    

 630 x/y. Træna 3,50. Ikke best. papir                   1403       0,30    

 630 z.  Træna 3,50. Hs2‑B papir                         1406       1,50    

 631. Olav 20 kr. Ikke bestemt papirtype                 1408       0,35    

 632. Gustav Vigeland 65ø                                1410       0,30    

 633. Gustav Vigeland 90ø.                               1411       7,00    

 634. Hullkort 65ø                                       1412       0,30    

 635. Folketelling 90ø                                   1413       5,00    

 636‑38. Olav, fosf. papir 1‑1,50‑2 kr.                  6338       2,00    

 639‑40. Dronning Maud 65 og 90 øre                      6592       3,00    

 641‑45. Olav ståltr. 1‑1,50‑2‑5‑10 kr. Papirtyper?      1424       0,50    

 644 x1. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papir Bo2        1423       0,30    

 646. Båtm.knop 70ø brun                                 1425       0,30    

 647. Stavkirke 80ø lilla (fosf. papir)                  1426       3,00    

 648 x1. Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bo2.          1427       0,35    

 649‑52. Naturvern. 40 60 70 100ø                        1420      10,00    

 653‑54. Frigjøring 25 årsdag. 70 og 100 øre             6594       4,50    

 655‑57. Bergen 900 år. 40 70ø 1 kr.                     1421       7,00    

 658‑59. FN  70 og 100 øre (1970)                        6578       3,25    

 660‑63. Vitenskapsmenn 40 50 70ø 1 kr.                  1422       6,25    

 664. Fysisk Fostring 50ø blå (1970)                     1443       0,50    

 665. Fysisk Fostring 70ø rød (1970)                     1444       0,50    

 666‑67. Tønsberg 1100 år. 70 + 100 øre                  6582       1,25    

 668‑69. Stortinget 70 og 100 øre (1971)                 6591       1,50    

 670‑71. Flyktning 71. 50 og 70ø                         6612       1,50    

 672. H.N. Hauge, 60ø                                    1451       0,90    

 673. H.N. Hauge, 70ø                                    1452       0,30    

 674‑75. Oslo Bispedømme, 70ø og 1,00                    6580       0,50    

 676. Antarktistraktaten 100ø                            1455       8,00    

 677‑79. Eventyr. 40 50 70ø                              1458       0,50    

 680. Stavkirke 80ø brun                                 1459       0,30    

 681. Helleristn. 120ø blågrønn 1972.                    1460       0,30    

 682. Norske Sparebanker, 80ø                            1461       0,30    

 683. Norske Sparebanker, 1,20                           1462       4,00    

 684‑85. Posthornjub. 1972, 80ø og 1,00                  6569       0,30    

 687‑90. Norges Samling. 50 60 80ø 1,20                  6387       7,00    

 691. Haakon 100 år, 80ø                                 1469       0,30    

 692. Haakon 100 år, 1,20                                1470       6,00    

 693. Ungdom og Fritid 80ø                               1471       0,30    

 697‑99. Polarskuter. 60 80 1,20                         6737       7,00    

 700‑02. Eventyr 50 60 80ø                               6436       1,00    

 703 I.  Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir        1481       0,30    

 703 II. Fisk/Aks 75ø grønn. Type II, ukjent papir       1482       0,40    

 704. Helleristn. 100ø rød. Ukjent papir.                1483       0,30    

 705. Stavkirke 140ø blå. Ukjent papir.                  1484       0,30    

 706. Leprabasillen 1,00                                 1485       0,30    

 707. Leprabasillen 1,40                                 1486       4,25    

 708. Europa 1973, 1,00                                  1487       0,35    

 709. Europa 1973, 1,40                                  1488       6,00    

 710. Nordens Hus 1,00                                   1489       0,65    

 711. Nordens Hus 1,40.                                  6841       7,00    

 712 x1. Kong Olav 70 år 1,00. (Bo2‑papir)               6520       0,30    

 712 x2. Kong Olav 70 år 1,00. (Bo3‑papir)               6521       0,60    

 712. Kong Olav 70 år 1,00. Papir?                       1491       0,30    

 713. Kong Olav 70 år 1,40                               1492       6,00    

 714. Jacob Aall 1,00                                    1493       0,35    

 715. Jacob Aall 1,40                                    1494       7,50    

 716‑18. Samisk Håndverk 75ø 1,00 1,40                   1147       5,00    

 719‑21. Blomster. 65 70 1,00                            1219       1,00    

 722. Geografisk Oppmåling 1,00                          1501       0,30    

 723. Geografisk Oppmåling 1,40                          1502       4,00    

 724. Posthorn 25ø blå                                   1503       0,30    

 725. Fisk/aks 85ø brungul                               1504       0,35    

 726. Helleristn. 110ø rød. Ukjent papir.                1505       0,30    

 727. Turistmerke 1,00 oliven                            1506       0,65    

 728. Turistmerke 1,40 blå                               1507      10,00    

 729. Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)                1508       1,00    

 730. Maleri 1,40 (Stugunøset, Filefjeld)                1509       5,00    

 731. Magnus Lagabøter 1,00                              1510       0,30    

 732. Magnus Lagabøter 1,40                              1511       4,00    

 733. Arbeidervern 85ø                                   1512       7,50    

 734. Arbeidervern 1,00                                  1513       0,35    

 735. Geolog 65ø                                         1514       0,50    

 736. Geolog 85ø                                         1515       8,50    

 737. Geolog 1,00                                        1516       0,50    

 738. Geolog 1,40                                        1517       5,00    

 739. UPU 1974, 1,00                                     1518       0,40    

 740. UPU 1974, 1,40                                     1519       3,75    

 741. Rosemaling 85ø                                     1520       0,50    

 742. Rosemaling 1 kr.                                   1521       0,35    

 743. Skisport 1,00                                      1522       1,00    

 744. Skisport 1,40                                      1523       1,50    

 745. Helleristn. 125ø rød. Ukjent papirtype             1524       0,30    

 746. FN Kvinneår 1975, 1,25                             1525       0,30    

 747. FN Kvinneår 1975, 1,40                             1526       1,75    

 748‑50. Arkitekturvernår. 1,00 1,25 1,40                1223       4,00    

 751. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                    1530       0,35    

 752. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                    1531       2,25    

 753. Speider 1,25                                       1532       0,30    

 754. Speider 1,40                                       1533       5,00    

 755. Utvandring til Amerika 1,25                        1534       0,30    

 756. Utvandring til Amerika 1,40                        1535       5,00    

 757‑59. Svalbard 1,00 1,25 1,40                         1224       9,50    

 760. Kringkastning 1,25                                 1539       0,30    

 761. Kringkastning 1,40                                 1540       2,50    

 762‑65. Takmalerier Ål. 80 1,00 1,25 1,40               1542       2,00    

 766 x. Billedportal Hylestad 7,50 Bu3 papir.            1545       0,30    

 766 y. Billedportal Hylestad 7,50 Hs2‑B papir.          1546       0,85    

 768. Folkedans 1,00                                     1548       1,00    

 769. Folkedans 1,25                                     1549       0,30    

 770. Kunstindustrimuseet 1,25 (Sukkerdrysse)            1550       0,30    

 771. Kunstindustrimuseet 1,40 (Lokkpokal)               1551       5,00    

 772. Europa 1,25 (Bispebolle)                           1552       0,35    

 773. Europa 1,40 (Fajansefat)                           1553       5,00     

 774‑75. Prekestol/Fruktbl. Begge Bv og Bv, = 4 merker   5388       1,00    

 776. Statistisk Sentralbyrå 1,25                        1560       0,30    

 777. Statistisk Sentralbyrå 2,00                        1561       0,60    

 778. Olav Duun 1,25                                     1562       0,30    

 779. Olav Duun 1,40                                     1563       1,85    

 780. Maleri 1,25 (Slindebirken)                         1564       0,30    

 781. Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                       1565       4,00    

 782‑84. Baldisholteppet 80 1,00 1,25                    1228       0,30    

 785. Norden 1,25. Papir?                                1569       0,30    

 786. Norden 1,40. Papir ?                               1570       0,50    

 787. Akershus Festning, 1,25 rød                        1571       0,30    

 788 x. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3            1572       0,30    

 788 y. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B          1573       1,50    

 789. Torungen fyr 1,80                                  1574       0,30    

 790 x1 BB. 1,25 Fiskevær. Vertikalt par                 1575       5,00    

 790 x1 Bn. 1,25 Fiskevær. Utagget nede                  1576       0,30    

 790 x1 Bø. 1,25 Fiskevær. Utagget oppe                  1577       0,30    

 791 x1 BB. 1,80 Huldrefossen. Parkombinasjon            1581       9,00    

 792‑94. Trær 1,00 1,25 1,80                             1265       3,50    

 795‑98. Båt 1,00 1,25 1,30 1,80                         1292       7,00    

 799. Fiskeri 1,25                                       1591       0,30    

 800. Fiskeri 1,80                                       1592       5,00    

 801. Maleri 1,25 (Lørdagskveld)                         1593       0,30     

 802. Maleri 1,80 (Skogstjern)                           1594       3,00    

 803‑05. Bolts bibel. 80 1,00 1,25                       1226       0,50    

 806 x‑810 x. Posthorn Papir Bu3. 40 50 60 70 80 90ø     1596       4,00    

 806 y1.    Posthorn 40ø oliv. Papir Hs2‑G               6480       0,80    

 806 y2.    Posthorn 40ø oliv, papir Hs5                 1599       0,60    

 807 x/y.   Posthorn 50ø gråfiol., papir ikke bestemt    1600       0,30    

 807 y.     Posthorn 50ø gråfiol., papir Hs2‑G           6626       0,30    

 808 y1.    Posthorn 60ø rød. Hs2‑G.                     6627       0,50    

 808 y1/y2. Posthorn 60ø rød. Hs2‑G/Hs5. Ikke bestemt    1603       0,30    

 808 y2/y3. Posthorn 60ø rød, papir ikke bestemt         1604       0,35    

 809 y.     Posthorn 70ø gul, papir Hs5                  6481       1,25    

 810 y1.    Posthorn 80ø brun, papir Hs2‑G               1608       0,30    

 810 y2.    Posthorn 80ø brun, papir Hs5                 1609       1,50    

 812. Ibsen 150 år, 1,25 (1978).                         1612       0,30    

 813. Ibsen 150 år, 1,80 (1978).                         1613       3,50    

 814 x. Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                   1614       0,30    

 814 y. Akershus 1,00 grønn. Harrisonpapir               1615       0,30    

 815 x. Trondenes 1,10 rødfiol. Bu3‑papir                1616       0,30    

 815 y. Trondenes 1,10 rødfiol. Papir Hs2‑B              1617       1,00    

 816 x. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir             1618       0,30    

 816 y. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Papir Hs2‑B           1619       3,00    

 817. Heddal Stavkirke  1,25 (Europa 1978)               1620       0,40    

 818. Borgund Stavkirke 1,80 (Europa 1978)               1621       3,00    

 819 BB. Fjellparti 1,00. Vertikalt par.                 1622       2,00    

 819 Bn. Fjellparti 1,00. Utagget nede                   1623       0,30    

 819 Bø. Fjellparti 1,00. Utagget oppe                   1624       0,30    

 820 Bn. Gaustatoppen 1,25. Utagget nede                 1626       0,30    

 820 Bø. Gaustatoppen 1,25. Utagget oppe                 1627       0,75    

 821. Kong Olav 75 år, 1,25                              1628       0,30    

 822. Kong Olav 75 år, 1,80                              1629       2,00    

 831 x. Seljefløyte 1,00 (Bu3)                           1648       0,40    

 831 y. Seljefløyte 1,00 (Hs2‑G)                         1649       0,40    

 832 x. Hardingfele 1,25. Papir Bu3                      1651       0,30    

 833.  Langeleik 1,80                                    1652       3,25    

 834 x. Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                        1653       0,30    

 834 y. Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G                      1654       4,00    

 835‑37. Leketøy i tre. 80 1,00 1,25                     1295       0,50    

 838‑40. Holmenkollrennene 1,00 1,25 1,80                1658       2,00    

 841. Maleri Barneår, 1,25                               1661       0,30    

 842. Maleri Barneår, 1,80                               1662       0,90    

 843 BB. 1,00 Hesteskyss. Horis. par, utagget h+v.       1663       3,25    

 843 Bh. 1,00 Hesteskyss. Utagget høyre s.               1664       0,75    

 843 Bv. 1,00 Hesteskyss. Utagget venstre s.             1665       0,75    

 844 BB. Skjernøysund 1,25. Horisontal parkomb.          1666       2,00    

 844 Bh. Skjernøysund 1,25. Utagget høyre side.          1667       0,50    

 844 Bv. Skjernøysund 1,25. Utagget venstre side.        1668       0,50    

 845. Falkberget 1,25 (1979)                             1669       0,30    

 846. Falkberget 1,80 (1979)                             1670       2,50    

 847‑49. Bru/Dam/Statfjord. 1,25 2,00 10,00              1671       0,40    

 850. Dornier flybåt 1,25 (fra miniark)                  1674      10,00    

 851. Luftskibet Norge 2,00 (fra miniark)                1676      10,00    

 852. Loening Air Yach amf. 2,80 (fra miniark)           1677      10,00    

 853. DC‑7 SAS 4,00 (fra miniark)                        1678      10,00    

 854‑56. Blomst 80 1,00 1,25                             1681       1,00    

 857. Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                             1682       0,35    

 858. Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                             1683       4,00    

 859‑60 BB. Fugler 1,00 parkombinasjon                   1684       2,00    

 859. Fugler 1,00.                                       1685       0,30    

 860. Fugler 1,00.                                       1686       0,30    

 861 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1687       0,30    

 861 II. Fugler 1,25. Bred tagg venstre side.            1688       0,80    

 861‑62 I BB. Fugler 1,25 parkomb. Tagget helt ut        1690       1,00    

 861‑62 II BB. Fugler 1,25 parkomb. Bred tagg.           1691       3,75    

 861‑62 II BB. Parkomb. Bred tg. På konv. rst+sidest.    5018       4,00    

 862 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1692       0,30    

 862 II. Fugler 1,25. Bred tagg høyre side.              1693       0,50    

 863. Telefonen i Norge 1,25                             1694       0,30    

 864. Telefonen i Norge 1,80                             1695       3,00    

 865. Dampbåt 1,25 (fra miniark)                         1696      10,00    

 866. Damplok 2,00 fra miniark.                          1697      10,00    

 866. Damplok 2,00 fra miniark. Del av rundst. 2015      6599       5,00    

 866. Damplok 2,00. Etterstemplet, bra plass. rundst.    6621       7,50    

 867. Buss 2,80 (fra miniark)                            1698      10,00    

 867. Buss 2,80. Etterstemplet, prakt/lux                6622      10,00    

 868. Fly DC‑9 4,00 (fra miniark)                        1699      10,00    

 868. Fly DC‑9 4,00 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.      6945       2,50    

 869. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,25                      1700       0,30    

 870. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,80                      1701       0,85    

 871. Maleri 1,25 (Jonsokbål)                            1702       0,35    

 872. Maleri 1,80 (Gutten med seljefløyten)              1703       1,20    

 873. Blomst 80ø (Rogn)                                  1704       0,30    

 874. Blomst 1,00 (Stein‑nype)                           1705       0,30    

 875‑76 BB. Fugler 1,30. Parkombinasjon                  1706       2,00    

 875. Fugler 1,30 (Dverggås)                             1707       0,65    

 876. Fugler 1,30 (Vandrefalk)                           1708       0,65    

 877‑78 BB. Fugler 1,50. Parkombinasjon                  1709       0,85    

 877. Fugler 1,50 (Lunde)                                1710       0,30    

 878. Fugler 1,50 (Teist)                                1711       0,30    

 879‑81. Byggverk 1,50 1,70 2,20                         1391       2,25    

 882. Melkeprodusenter/Ku 1,10                           1715       0,40    

 883. Melkeprodusenter/Geit 1,50                         1716       0,30    

 884. Europa 1,50 (1981)                                 1717       0,30    

 885. Europa 2,20 (1981)                                 1718       1,20    

 886‑88. Seilskipsmotiv 1,30 1,50 2,20                   5223       1,00    

 889‑92. Båt 1,10 1,30 1,50 2,30                         5303       0,80    

 893. Funksjonshemmede 1,50                              1726       0,30    

 894. Funksjonshemmede 2,20                              1727       0,50    

 895. Maleri 1,50                                        1728       0,30    

 896. Maleri 1,70                                        1729       3,75    

 897. Fredspris 5,00 kr. (1981)                          1730       0,30    

 898‑900. Billedvev 1,10 1,30 1,50                       5304       0,50    

 901. VM Ski Oslo 1982, 2,00 kr.                         1734       0,30    

 902. VM Ski Oslo 1982, 3,00 kr.                         1735       0,70    

 903‑07. Byggverk. 1,75 2,00 (papir?) 2,25 2,75 3,00     1737       1,00    

 908‑09 BB. Fugler, Parkombinasjon                       1742       4,00     

 908. Blåstrupe 2,00                                     1743       0,30    

 909. Rødstrupe 2,00                                     1744       0,30    

 910. Tuberkulose 2 kr. (1982)                           1745       0,30    

 911. Tuberkulose 3 kr. (1982)                           1746       3,00    

 912 x1. Munnharpe 15 kr. Papir Hs2‑G                    1747       0,30    

 912 x2. Munnharpe 15 kr. Papir Hs5                      1748       0,75    

 913. Europa (1982) 2 kr.                                1749       0,30    

 914. Europa (1982) 3 kr.                                1750       0,40    

 915. Maleri 1,75. Telemarksjenter (1982)                1751       0,30    

 916. Maleri 2,00. Tone Veli ved gjerdet (1982)          1752       0,30    

 917. Olav regent 25 år, 3,00                            1753       0,75    

 918. Maleri 1,75. Bj. Bjørnson (1982)                   1755       0,30    

 919. Maleri 2,00. Sigrid Undset (1982)                  1756       0,30    

 920. Grafisk forbund 2,00 (1982)                        1757       0,30    

 921. Grafisk forbund 3,00 (1982)                        1758       0,50    

 922. Nansen 3 kr. (1982)                                1759       0,30    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par.                            1760       2,00    

 923 Bh. 1,75 Juleskikk. Utagget høyre s.                1763       0,75    

 923 Bv. 1,75 Juleskikk. Utagget venstre s.              1764       0,75    

 924‑25. Byggverk 2,50 3,50                              1765       0,30    

 926‑26. Norske Hunder. 2,00 2,50 3,50                   5305       1,00    

 929. Norden 1983, 2,50                                  1770       0,30    

 930. Norden 1983, 3,50                                  1771       0,80     

 931 I.  Hvitkinngås 2,50. Mangler perf.nål v.s.         1772       0,30    

 931 II. Hvitkinngås 2,50. Tagget helt ut                1773       0,40    

 931‑32 I  BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1774       1,50    

 931‑32 II BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1775       0,50    

 932 I.  Alkekonge 2,50. Mangler perf.nål h.s.           1776       0,30    

 932 II. Alkekonge 2,50. Tagget helt ut                  1777       0,40    

 933. Europa 1983. 2,50 (Grieg)                          1778       0,30    

 934. Europa 1983. 3,50                                  1779       0,40    

 935. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 2,50                1780       0,30    

 936. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 3,50                1781       0,90    

 937. Kong Olav 80 år 1983, 5,00                         1782       0,30    

 938. Jonas Lie, 2,50                                    1783       0,30    

 939‑40. Nord‑norske båter, 2,00 og 3,00                 6711       0,30    

 941 I. Olav, 50 kr. (Papir Hs2‑G)                       1786       0,30    

 942 BB. Julepost 1983, 2,00 vert.par, begge rundst.     6850       5,00    

 942 BB. Julepost 1983, 2,00 vertikalt par               1788      12,00    

 942‑43 Bn/Bø. Julpost 1883. 2,00 og 2,50, 4 forskj.     5494       0,50    

 943 BB. Julepost 1983, 2,50 par.                        1791      13,50    

 944‑46. Postarbeide 2,00 2,50 3,50                      6105       1,00    

 947‑49. Fritidsfiske 2,50 3,00 3,50                     1797       1,00    

 950. Hansteen 3,50 (1984)                               1800       1,20    

 951. Hansteen 5,00 (1984)                               1801       0,35    

 952. Europa XVI 2,50 (1984)                             1802       0,30    

 953. Europa XVI 3,50 (1984)                             1803       1,25    

 954. Hageselskap 2,00 (1984)                            1804       0,30    

 955. Hageselskap 2,50 (1984)                            1805       0,30    

 956. Bier 2,50 (1984)                                   1806       0,30    

 957. Hane 2,50 (1984)                                   1807       0,30    

 958. Ludvig Holberg 2,50 (1984)                         1808       0,30    

 959. Norsk Ukepresse 2,50 (1984)                        1809       0,30    

 960. Norsk Ukepresse 3,50 (1984)                        1810       1,25    

 961. Parlamentarismen 7,50 (1984)                       1811       0,30    

 962‑63 BB. Egner. 4‑blokk, rundst. sideveis 2022        6378       7,50    

 962‑63 BB. Egner. Karius+Baktus/Klatremus.              1812       4,00    

 962. Karius og Baktus, 2,00                             1813       0,35    

 963. Klatremus, 2,00                                    1814       0,35    

 964 I. Røverne i Kardemomme by, 2,50                    1815       0,35    

 964‑65 I BB. Røvere/Bastian. Perf. helt ut              1816       4,50    

 965 I. Politimester Bastian, 2,50                       1817       0,35    

 966. Fjell i Antarktis 2,50                             1818       0,30    

 967. Fjell i Antarktis 3,50                             1819       0,75    

 968. Frigjøring 40 år 1985, 3,50                        1820       0,70    

 969. Artilleri, 3,00                                    1821       0,50    

 970. Artilleri, 4,00                                    1822       0,35    

 971. Kongsten Fort, 2,50                                1823       0,30    

 972. Internasj. Ungdomsår 2,00                          1824       0,30    

 972. Ungd.år 2,00 på liten konv. B‑post, Oslo Lufth.    1825       1,00    

 973. Internasj. Ungdomsår 3,50                          1826       0,80    

 974. Europa 1985, 2,50. Myllarguten                     1827       0,30    

 975. Europa 1985, 3,50. Ole Bull                        1828       2,50    

 976. Elektrisitetsforsyning 2,50                        1829       0,30    

 977. Elektrisitetsforsyning 4,00                        1830       0,30    

 978. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1831      10,00    

 979. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1832      10,00    

 980. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1833      10,00    

 981. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1834      10,00    

 982. Folkebibliotek 2,50                                1835       0,30    

 983. Folkebibliotek 10 kr.                              1836       0,40    

 984. Havnevesen 2,50                                    1837       0,30    

 985. Sjømåling 5,00                                     1838       0,30    

 986 BB. Jul 1985, Krans. 2,00. Par.                     1839       7,50    

 986 Bh. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget høyre side       1840       0,30    

 986 Bv. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget venstre side     1841       0,30    

 987 BB. Jul 1985, Fugler 2,50. Par                      1842       2,00    

 987 Bh. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget h. side          1843       0,30    

 987 Bv. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget v. side          1844       0,30    

 988. VM Skiskyting 1986, 2,50                           1845       0,30    

 989. VM Skiskyting 1986, 3,50                           1846       0,30    

 990‑91 og 1011‑12. 2,10 4,00 2,30 2,70 Ornamenter       1847       0,30    

 990‑91. Ornament 2,10 rød og 4,00 blå                   1848       0,30    

 992. Steinhogger 2,50 (1986)                            1850       0,35    

 993. Snekker 7,00 (1986)                                1851       0,50    

 994. Europa XVIII, 2,50 (1986)                          1852       0,30    

 995. Europa XVIII, 3,50 (1986)                          1853       0,40    

 996. Norden/Moss 2,50                                   1854       0,30    

 997. Norden/Ålesund 4,00                                1855       0,40    

 998. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1856       6,00    

 999. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1857       6,00    

1000. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1858       6,00    

1001. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1859       6,00    

1002‑05. Personjubiléer. 2,10 2,50 3,00 4,00             1862       1,00    

1006 BB. 2,10 Jul 1986. Parkombinasjon                   1864       7,50    

1006 Bh. 2,10 Jul 1986. Utagget høyre side               1865       2,00    

1006 Bv. 2,10 Jul 1986. Utagget venstre side             1866       2,00    

1007 BB. 2,50 Jul 1986. Parkombinasjon                   1867       7,50    

1007 Bh. 2,50 Jul 1986. Utagget høyre side               1868       0,30    

1007 Bv. 2,50 Jul 1986. Utagget venstre side             1869       0,30    

1008. FN Fredsår 15,00                                   1870       0,50    

1009. Talltype 3,50                                      1871       4,00    

1010. Talltype 4,50                                      1872       0,30    

1011‑12. Ornament 2,30 og 2,70. Papir ikke bestemt.      1873       0,30    

1013. Europa 2,70 (Trearkitektur)                        1875       0,30    

1014. Europa 4,50 (Veritasbygget)                        1876       0,30    

1015. Formannskapslov 12,00                              1877       0,40    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 2 x 2,70                       1879       1,85    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 4‑blokk 4 x 2,70               5268       5,00    

1017. Sopp 2,70                                          1880       0,30    

1018. Sopp 2,70                                          1881       0,30    

1019. Maihaugen 2,70                                     1882       0,30    

1020. Maihaugen 3,50                                     1883       2,00    

1021. Fartein Valen 2,30                                 1884       0,90    

1022. Fartein Valen 4,50                                 1885       0,30    

1023. Fiskeoppdrett 2,30 (fra Blokk 7)                   1886      12,50    

1023. Fiskeoppdrett 2,30. Etterstemplet                  6567       2,50    

1024. Fiskeoppdrett 2,70 (fra Blokk 7)                   1887      13,00     

1025. Fiskeoppdrett 3,50 (fra Blokk 7)                   1888      14,00    

1026. Fiskeoppdrett 4,50 (fra Blokk 7)                   1889      15,00    

1027. Maleri 2,70 ("Hardt le")                           1890       0,35    

1028. Maleri 5,00 (Bondehagen)                           1891       0,45    

1029‑31. Hester. 2,30 2,70 4,50                          1893       1,00    

1032 BB. Julemerke 1987, 2,30. Veritkalt par.            1895      12,00    

1032 Bn. Julemerke 1987, 2,30. Utagget nede              1896       0,35    

1032 Bø. Julemerke 1987, 2,30. Utagget oppe              1897       0,35    

1033 BB. Julemerker 1987, 2,70 (Par)                     1898      12,00    

1033 BB. Julemerker 1987, 2,70. Del av FDC‑stempel.      6435       4,00    

1033 Bn. Julemerke 1987, 2,70. Utagget nede              1899       0,50    

1033 Bø. Julemerke 1987, 2,70. Utagget oppe              1900       0,50    

1033. Jul 2,70 Parkomb. Sentr. fint 2023.                6394       4,00    

1034. Tiur 2,90. Bruksmerke                              1901       0,30    

1035. Reinsdyr 3,80. Papirtype ikke bestemt.             1902       0,30    

1036. Frelsesarmeen 2,90                                 1903       0,30    

1037. Frelsesarmeen 4,80                                 1904       0,80    

1038‑39 BB. 2 x 2,90 sopp, parkombinasjon                1905       2,50    

1038. Sopp 2,90 (Blå Ridderhatt)                         1906       0,40    

1039. Sopp 2,90 (Granmatriske)                           1907       0,40    

1040‑42. Militærjubileum 2,50 2,90 4,60                  1849       1,00    

1043. Europeisk Nord‑Sør, 25 kr.                         1911       0,50    

1044. Europa 1988, 2,90                                  1912       0,50     

1046. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1915      10,00    

1047. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1916      10,00    

1048. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1918      10,00    

1048. Olav V 85 år 2,90. Etterstemplet                   6570       2,50    

1049. Olav V 85 år 2,90                                  1919       0,30    

1050. Christian IV  2,50                                 1920       0,35    

1051. Christian IV 10,00                                 1921       0,75    

1052. Ballsport 2,90 (Håndball kvinner)                  1922      10,00    

1054. Ballsport 2,90 (Basketball menn)                   1924      10,00    

1055. Ballsport 2,90 (Volleyball kvinner)                1927      10,00    

1056‑57. Ludvig. 2 x 2,90 Parkombinasjon                 1929       5,50    

1056. Ludvig. 2,90                                       1930       0,50    

1057. Ludvig. 2,90                                       1931       0,50    

1058‑60. Rødrev 2,60, Røyskatt 3,00, Ekorn 4,00.         1932       0,30    

1061‑62 BB. Matsopp, parkomb. 2 x 3,00                   1935       2,00    

1061. Matsopp 3,00                                       1936       0,30    

1062. Matsopp 3,00                                       1937       0,30    

1063. VM Terrengløp 5 kr.                                1938       0,30    

1064. Vardø 200 år, 3,00                                 1939       0,30    

1065. Hammerfest 200 år, 4,00                            1940       3,75    

1066. Folkedrakt 3,00                                    1941       0,30    

1067. Folkedrakt 4,00                                    1942       0,30    

1068. Europa/Snømann, 3,70                               1943       0,50    

1069. Europa/Barnelek, 5,00                              1944       1,00    

1070. Grunnskole 2,60                                    1945       0,40    

1071. Grunnskole 3,00                                    1946       0,30    

1072. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1947       7,50    

1073. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1948       7,50    

1074. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1949       7,50    

1075. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1950       7,50    

1076. OL‑vinner 4 kr. Bjørg Eva Jensen                   1951       8,00    

1077. OL‑vinner 4 kr. Eirik Kvalfoss                     1952       8,00    

1078. OL‑vinner 4 kr. Tom Sandberg                       1953       8,00    

1079. OL‑vinner 4 kr. 4 jenter.                          1954       8,00    

1080. Arnulf Øverland 3 kr.                              1955       0,30    

1081. Hanna Winsnes 1989, 25 kr.                         1956       1,00    

1082. Herregård Larvik, 3 kr.                            1957       0,30    

1083. Rosendal Baroni, 3 kr.                             1958       0,30    

1084‑85 BB. Julepynt 3,00, parkomb.                      1959       7,50    

1084. Julepynt 3,00 (1989).                              1960       0,30    

1085. Julepynt 3,00 (1989).                              1961       0,30    

1086. Svane 3,20.                                        1962       0,30    

1087. Bever bruksmerke 4,50                              1963       0,30    

1088‑89 BB. Orkidéer 2x3,20 parkomb.                     1964       1,00    

1088. Orkidé 3,20 (1990).                                1965       0,30    

1089. Orkidé 3,20 (1990).                                1966       0,30    

1090. Winter Cities Tromsø, 5 kr.                        1967       0,35    

1092. Frimerkejub. 5,00 Norge 1, del rst.+ stmp.‑spor    6375       2,50    

1093. Frigjøringskamp. 3,20                              1971       0,30    

1094. Narvik 1940. 4,00                                  1972       1,50    

1095. Tordenskiold 3,20, 1990.                           1973       0,30    

1096. Tordenskiold 5,00, 1990.                           1974       0,40    

1097. Trondheim Posthus 3,20                             1975       0,30    

1098. Longyearbyen Postkontor 4 kr.                      1976       1,00    

1099. OL‑vinner 4 kr. Thorleif Haug                      1977       8,00    

1100. OL‑vinner 4 kr. Sonja Henie                        1978       8,00    

1101. OL‑vinner 4 kr. Ivar Ballangrud                    1979       8,00    

1102. OL‑vinner 4 kr. Hjalmar Andersen                   1980       8,00    

1103. Johan Svendsen 2,70                                1981       0,35    

1104. Johan Svendsen 15,00                               1982       1,50    

1105. Fredspris 1990, 30 kr.                             1983       1,00    

1106. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1985       0,30    

1107. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1986       0,30    

1108. Gaupe 5,50. Bruksmerke                             1987       0,30    

1109. Ugle 6,40. Bruksmerke                              1988       0,30    

1110. Verkstedindustri 5,00                              1989       1,50    

1111. Europa 1991, 3,20 (Satellitt)                      1990       0,30    

1112. Europa 1991, 4,00 (Forskningsrakett)               1991       4,50    

1113. Kristiansand 350 år, 3,20                          1992       0,30    

1114. Kristiansand 350 år, 5,50                          1993       0,35    

1115. Redningsselskapet 100 år, 3,20                     1994       0,30    

1116. Redningsselskapet 100 år, 27 kr.                   1995       1,00    

1117. Norden 1991, 3,20 (Fontene)                        1996       0,30    

1118. Norden 1991, 4,00 (Globus)                         1997       3,50    

1121. Stålstikk 4,00 (merke fra blokk)                   2000      10,00    

1122. Stålstikk 5,00 (merke fra blokk)                   2001      11,00    

1123. OL‑vinnere 4 kr. (Birger Ruud)                     2002       7,50    

1125. OL‑vinnere 4 kr. Etterstemplet nær prakt/lux.      6575       5,00    

1127 x. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑papir             2006       0,35    

1127 y. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑NP/Hs5‑NB1        2007       0,30    

1128 x. Posthorn 7 kr. br.rød/blå Hs5‑papir              2008       1,00    

1128 y. Posthorn 7 kr. rødbr./blå Hs5‑NP el. NB1         2009       0,40    

1129 x. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑papir            2010       0,50    

1129 y. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑NP/NB1/NB2       2011       0,60    

1130.  Posthorn 9 kr. blå/brunrød.                       2012       0,30    

1131‑32 BB. 2x3,20 Julemerke, parkomb.                   2013       2,50    

1131. Julebukk 3,20                                      2014       0,40    

1132. Julebukk 3,20                                      2015       0,40    

1133. Sonja 2,80 rødbrun                                 2016       0,30    

1134. Harald 3,30 blå                                    2017       0,30    

1135. Harald 5,60 rød                                    2018       0,30    

1136. Harald 6,60 gråpurpur                              2019       0,30    

1137‑38 BB. Orkidéer, parkombinasjon                     2020       1,00    

1137. Orkidé 3,30 (1992).                                2021       0,30    

1138. Orkidé 3,30 (1992).                                2022       0,30    

1143. Expo '92, 3,30                                     2027       0,30    

1144. Expo '92, 5,20                                     2028       0,50    

1144. Expo '92, 5,20. Litt svak etterstmp., fin plass.   6597       0,50    

1145. Emigrantskute 3,30                                 2029       0,35    

1146. Stavangerfjord 4,20                                2030       1,00    

1147. Molde 250 år 3,30                                  2031       0,40    

1148. Kristiansund 250 år 3,30                           2032       0,30    

1149 II. Harald 50 kr. tg. 13,25x13,75. Papir = ?        2035       0,60    

1149 Ix. Harald 50 kr. tg. 13,25x13. Hs5‑papir.          2033       0,50    

1152. Glasskunst 4,20. Del + snei 2 rundstempler         6888       3,00     

1154. OL Lillehammer 3,30                                2040       0,30    

1155. OL Lillehammer 4,20                                2041       0,75    

1156 y. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5‑Nx)             2043       0,40    

1156‑60. Posthorn papir x (Hs5). 1 2 3 4 5 kr.           1874       1,35    

1157 y. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5‑NB)        2045       1,00    

1158 y. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5‑N..)               2047       0,30    

1160.  Posthorn 5 kr. grønn/blå                          2050       0,30    

1161‑62 BB. 2 x 3,30 Julenisse parkomb.                  2051       1,00    

1161. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2053       0,30    

1162. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2054       0,30    

1163‑64 BB. Sommerfugler 3,50, parkombinasjon            2055       1,00    

1163. Sommerfugl 3,50                                    2056       0,30    

1164. Sommerfugl 3,50                                    2057       0,30    

1165 x. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5                  2058       0,30    

1165 y. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5‑NP               2059       2,00    

1166 x. Harald 3,50 brunsvart.                           2060       0,30    

1166 y. Harald 3,50 brunsvart. Papir Hs5‑NP              2061       0,30    

1167 x. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5                  2062       1,00    

1167 y. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5‑NP               2063       0,30    

1168. OL‑vinnere 4,50 (Jagge). Etterstemplet.            6576       1,00    

1169. OL‑vinnere 4,50 (Bjørn Dæhlie)                     2065       7,00    

1170. OL‑vinnere 4,50 (Karlstad). Etterstemplet.         6577       1,00    

1171. OL‑vinnere 4,50 (Vegard Ulvang)                    2067       7,00     

1172. Kanopadling 4,00 (Norden 1993)                     2068       0,60    

1173. Elvepadling 4,50 (Norden 1993)                     2069       0,60    

1174. Edvard Grieg 3,50                                  2070       0,40    

1175. Edvard Grieg 5,50                                  2071       0,30    

1176. Hurtigruten 3,50                                   2072       0,30    

1177. Hurtigruten 4,50                                   2073       0,30    

1178. Håndball 3,50                                      2074       0,50    

1179. Sykkelryttere 5,50                                 2075       0,60    

1180 II.  Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13,75           2078       2,00    

1180 Ix. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5          2076       1,50    

1180 Iy. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5‑N..      2077       0,30    

1181 II. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13,75. Papir?   2081       0,30    

1181 Ix. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Hs5         2079       0,40    

1181 Iy. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Papir?      2080       0,30    

1182. Arbeidervernlov  3,50                              2082       0,50    

1183. Arbeiderv.lov 12,00. Etterstempl. fint plassert    6579       1,50    

1183. Arbeidervernlov 12,00                              2083       1,00    

1185. Treskjæring 3,50 kr. (Fra blokk 19)                2085       8,00    

1186. Treskjæring 4,50 kr. (Fra blokk 19)                2086       8,00    

1188‑89. OL Lillehammer 2 x 3,50, parkombinasjon         2088       1,00    

1188. OL 94, 3,50                                        2089       0,35    

1189. OL 94, 3,50                                        2090       0,35    

1190‑91. Kirker 2 x 3,50 parkomb. Svake stempelspor      6565       2,00    

1190‑91. Kirker 2 x 3,50, parkombinasjon                 2091       5,00    

1190‑91. Kirker, 2 forskjellige 3,50                     2092       0,30    

1192‑93 BB. Sommerfugler 2x3,50, parkomb.                2094       1,00    

1192. Sommerfugl 3,50                                    2095       0,30    

1193. Sommerfugl 3,50                                    2096       0,30    

1194. OL Lillehammer 4,50                                2097       0,50    

1195. OL Lillehammer 5,50                                2098       0,40    

1196‑97. OL‑merker 2x3,50 i par.                         2099       2,00    

1196. OL Lillehammer 3,50                                2101       0,50    

1197. OL Lillehammer 3,50                                2102       0,50    

1198‑99. OL Lillehammer 2x3,50, par                      6408       1,00    

1198. OL Lillehammer 3,50                                2103       0,35    

1199. OL Lillehammer 3,50                                2104       0,50    

1200 x. Harald 6,50 grønn                                2105       0,30    

1201. Paralympics '94, 4,50                              2106       5,00    

1202. Paralympics '94, 5,50                              2107       1,00    

1203. Tromsø 200 år 3,50                                 2108       0,30    

1204. Ishavskatedralen 4,50                              2109       1,50    

1205‑07. Turist 4,00 4,50 5,50                           1933       1,25    

1208. Norsk Forskning 4,00                               2113       1,00    

1209. Norsk Forskning 4,50                               2114       1,25    

1210. Folkemuseum 3,00                                   2115       0,40    

1211. Folkemuseum 3,50                                   2116       0,30    

1212. Sporvogn 3,50                                      2117       0,30    

1213. Trikk 12,00                                        2118       0,80    

1218 I. Harald 30 kr. blå. Tg. 13,25 x 13. HS5‑NP        2123       0,30    

1219‑20 BB. Kjelke og Spark, 2 x 3,50 parkomb.           2124       7,00    

1219. Julemerke 1994, 3,00 (Kjelke)                      2125       0,60    

1220. Julemerke 1994, 3,00 (Spark)                       2126       0,60    

1221. Apotek 3,50                                        2127       0,40    

1222. Apotek 25,00                                       2128       1,25    

1223 x. Tyttebær 3,50. Papir Hs8                         2130       0,30    

1223 y. Tyttebær 3,50. Papir Hs8‑NP                      2131       0,80    

1223‑24 x BB. 3,50 Skogsbær, parkombinasjon              2129       2,00    

1224 x + 1224 y. 3,50 Blåbær, begge på små konv.         2132       5,00    

1224 x. Blåbær 3,50. Papir Hs8                           2133       0,30    

1224 y. Blåbær 3,50. Papir Hs8‑NP                        2134       0,80    

1225 BB. Skudeneshavn 4,00. Par.                         6790       8,50    

1225 Bh. Skudeneshavn 4,00. Utagget h. side              2136       0,40    

1225 Bv. Skudeneshavn 4,00. Utagget v. side              2137       0,40    

1226 x BB. Torghatten 4,50. Parkomb. Sentr.rst. 2003     6636       4,00    

1226 x BB. Torghatten 4,50. Parkombinasjon               2139       8,50    

1226 x Bh. Torghatten 4,50. Utagget h. side              2140       1,00    

1226 x Bv. Torghatten 4,50. Utagget v. side              2141       1,00    

1227‑29. Frigjøring 50 år. 3,50 4,50 5,50                1934       1,00    

1230‑31. Kirke i 1000 år. 3,50 og 15,00                  2093       0,65    

1232‑33. Kirsten Flagstad. 3,50 5,50                     6532       0,50    

1234‑35. Forliksråd. 7,00 12,00                          6533       0,50    

1236‑37. FN 50 år 1995. 3,50 5,50                        6534       0,50    

1240‑41. Posten 350 år 2x3,50, vertikalt par             3187       7,00    

1240. Posten 350 år, 3,50 (Verdibrev)                    2156       2,50    

1241. Posten 350 år, 3,50 (Pakkepost)                    2157       2,50    

1242. Posten 350 år, 3,50 (Poststempler)                 2159       2,50    

1243 I. Posten 350 år, 3,50 (Frimerker)                  2162       2,50    

1243 II. Posten 350 år, 3,50 uten Svalb.merke            2161      10,00    

1244. Posten 350 år, 3,50 (Pengeformidling)              2164       2,50    

1245. Posten 350 år, 3,50 (Banktjenester)                2165       2,50    

1246. Harald 4,50 rød                                    2166       0,40    

1248. Harald 8,50 brun                                   2168       3,50    

1249‑50 BB. Julepost 1995, 2 x 3,50 parkomb.             2169       1,00    

1249‑50. Julepost 1995. 3,50 Lue og 3,50 Vott            2170       0,50    

1251‑52. Svalbard 10 kr. og Isbjørn 20 kr.               2171       1,00    

1253‑54 BB. Skogsbær 2x3,50, parkomb.                    2174       0,40    

1253. Markjordbær, 3,50                                  2175       0,30    

1254. Multer, 3,50                                       2176       0,30    

1255‑56. OL 100 år. Tegnekonkurr. 3,50 5,50              6539       0,50    

1257 BB. Besseggen 4,00. Parkombinasjon                  2179      10,00    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Par. Etterstempl. nær pr./lux   6566       3,00    

1258 Bv. Stavkirke 4,50. Utagget venstre side            2184       1,25    

1259 BB. Helleristning 5,50. Del av r.st. nær sidev.     6763       3,25    

1259 Bh. Helleristning 5,50. Utagget høyre side          2186       3,75    

1261. Troll‑gassfelt 25 kr. Fint plass. r.st. etterst.   6961       4,50    

1261. Troll‑gassfeltet 25 kr.                            2189       6,50    

1262‑63. Tog 3,00 og 4,50                                2482       0,80    

1264‑66. Film 3,50 5,50 7,00                             2340       0,90    

1267. Posten 350 år, 3,50 ("Skiløper")                   2195       3,50    

1268. Posten 350 år, 3,50 ("Båt")                        2197       3,50    

1271. Posten 350 år, 3,50 ("Jernbane")                   2201       3,50    

1272. Posten 350 år, 3,50 ("Postbud på sykkel")          2202       3,50    

1273. Posten 350 år, 3,50 ("Postbutikk")                 2203       3,50    

1274. Posten 350 år, 3,50 ("E‑post")                     2204       3,50    

1275‑76. Amalie Skram 3,50 15,00                         2703       1,00     

1277‑78 BB. Julepost 1996, parkomb.                      2207       2,00    

1277. Julepost 3,50                                      2208       0,30    

1278. Julepost 3,50                                      2209       0,30    

1279.  Blomst 3,20 (Rødkløver) 1997                      2210       0,30    

1280.   Blomst 3,70 (Hestehov) 1997                      2211       0,30    

1281.   Blomst 4,30 (Liljekonvall) 1997                  2212       0,50    

1282 x. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Hs8‑NB.           2213       1,50    

1282 y. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Cp‑L1‑NP          2214       1,50    

1283 x. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Hs8‑NB.         2215       0,30    

1283 y. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Cp‑L1‑NP        2216       1,00    

1284 x.  Posthorn 0,10 rød. (Hs8‑NB)                     2217       0,50    

1284 y.  Posthorn 0,10 rød. (Cp‑L1‑NP)                   6624       2,75    

1285 Ax. Posthorn 0,20 blå. (Hs8‑NB)                     2218       0,50    

1285 Ay. Posthorn 0,20 blå. (Cp‑L1‑NP)                   2219       0,75    

1286.    Posthorn 0,30 gul.                              2220       0,30    

1287.    Posthorn 0,40 grå.                              2221       0,75    

1288 A.  Posthorn 0,50 grønn. (Grovtagget)               2222       0,30    

1289‑90 BB. Humle/Marihøne 2 x 3,70. Parkomb.            2224       1,50    

1289. Humle 3,70                                         2225       0,30    

1290. Marihøne 3,70                                      2226       0,30    

1291‑92. VM på ski. 3,70 5,00                            2228       1,00    

1293‑94. Kongepar 60 år. 3,70 Harald + 3,70 Kongepar     2589       0,50    

1297. Posten 350 år 1997, 3,70 (Fjær)                    2234       2,00     

1298. Posten 350 år 1997, 3,70 (Velferd)                 2235       2,00    

1300. Posten 350 år 1997, 3,70 (Grete Waitz)             2237       2,00    

1301. Posten 350 år 1997, 3,70 (Askøybrua)               2238       2,00    

1302. Posten 350 år 1997, 3,70 (OL‑ild)                  2239       2,00    

1303 BB. 4,30 Røros/kirke. Par                           2240      10,00    

1304 BB. 5,00 Færder fyr. Par.                           2243      17,00    

1304 Bh. 5,00 Færder fyr, utagget høyre side             2244       3,00    

1305 Bh. 6,00 Nusfjord, utagget høyre side               2247       0,75    

1305 Bv. 6,00 Nusfjord, utagget venstre side             2248       0,75    

1306‑07. Trondheim 3,70 12,00                            2603       1,00    

1308‑09. Einar Gerhardsen 3,70 25,00                     2663       3,00    

1310. Sæverud 10,00.                                     2253       2,00    

1311. Tarjei Vesaas, 15,00.                              2254       3,75    

1312‑13. Barnas Frimerkeklubb 2 forskjell. 3,70          6538       0,50    

1314‑15. Petter Dass 3,20 2,70                           2740       3,50    

1316 x‑1317 x. Begge Bn og Bø. Jul 1997, 4 forskjell.    2768       0,75    

1316 y Bø. Julepost 1697, 3,70. (Fosf.) Utagg. oppe      2262      22,00    

1318. Blomst 3,40 (Soleihov)                             2267       0,30    

1319 x. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Hs8‑NB               2268       0,30    

1319 y. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Cp‑L1‑NP             2269       3,00    

1320.  Blomst 4,50 (Hvitkløver)                          2270       0,30    

1321 x. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Hs8‑NB.             2272       0,75    

1321 y. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Cp‑L1‑NP            2273       1,75    

1322. Blomst 7,50 (Mogop)                                2274       0,30    

1324‑25 BB. Insekter 2 x 3,80 (Parkombinasjon)           2276       0,65    

1324. Øyestikker 3,80                                    2277       0,30    

1325. Gresshoppe 3,80                                    2278       0,30    

1326. Valentin 1998, 3,80                                2279       1,00    

1327‑28. Egersund 200 år. 3,80 6,00                      2868       0,50    

1329. Båt 3,80                                           2282       0,30    

1331 BB. 3,80 Holmenkollen. Parkombinasjon               2284       5,50    

1331 Bh. 3,80 Holmenkollen, utagget høyre side           2285       0,30    

1331 Bv. 3,80 Holmenkollen, utagget venstre side         2286       0,30    

1334‑35. Mineraler. 3,40/Sølv, 5,20/Koboltitt            5118       1,30    

1336. Samtidskunst  6,00. Vannrytter                     2295       0,50    

1337. Samtidskunst  7,50. Rød Måne                       2296       2,50    

1338. Samtidskunst 13,00. Haakon VII‑statue              2297       2,75    

1339‑40. Barneleker 3,80 5,50                            5191       4,00    

1341‑43. Gardermoen 3,80 6,00 24,00                      6410       2,75    

1344‑45. Gardist/slottet. 3,40 og 3,80                   6441       0,65    

1346‑47 Bn og Bø. Jul 1998, 3,80. 4 forskjellige         6479       1,00    

1348 y. Ostehøvel 3,60. Papir Za‑P2                      2311       1,00    

1348. Ostehøvel 3,60. Papirtype ikke bestemt.            2309       0,30    

1349 x. Binders 4,00. Papir Hs‑P.                        2313       0,30    

1349. Binders 4,00. Papirtype ikke bestemt.              2312       0,30    

1350‑51 Bn og Bø. Fisk/redskap 4,00. 4 forskjellige.     6541       0,80    

1352‑54. Blomster 3,60 4,00 7,00                         6544       0,60    

1355. Valentin 1999, 4,00.                               2322       0,30    

1356 BB. Svaner 4 kr. Parkombinasjon                     2323       4,00    

1357 BB. Domkirkeruiner 5,00. Parkombinasjon             2326       5,00    

1358 Bh. Same 6,00, utagget høyre side                   2330       0,60    

1359‑60. Ishockey VM '99. 4,00 7,00                      6516       1,75    

1361. LO 100 år. 4,00                                    2334       0,30    

1362. Utvandring. 4,00                                   2335       0,30    

1363. Kristning av landet. 6,00.                         2336       0,50    

1364. Gruvedrift 14,00                                   2337       1,60    

1365. Industrialisering 26,00                            3185       4,50    

1374‑75. Barneleker 4,00 6,00                            6529       1,25    

1376‑77 Bn og Bø. Jul 1999, 4,00. 4 forskjellige.        6537       0,50    

1378‑79. Nationaltheatret. 3,60 4,00                     6545       7,00    

1380‑81. Årtusen. 4,00 "Vinternatt" og "Solnedgang"      6980       0,50    

1386. Valentin 2000, 4,00                                2369       0,85    

1387. Oslo 1000 år,  4,00                                2370       0,40    

1388. Oslo 1000 år,  6,00                                2371       1,00    

1389. Oslo 1000 år,  8,00                                2372       1,00    

1390. Oslo 1000 år, 27,00                                2373       4,00    

1391 BB. Kongeørn 2 x 5,00 parkombinasjon.               2374      18,50    

1391 Bn. 5,00 Ørn. Utagget nede                          2375       3,75    

1392 BB. 6,00 Elg, vertikalt par                         2377      18,00    

1392 Bn. 6,00 Elg, heftemerke, utagget nede              2378       4,50    

1392 Bø. 6,00 Elg, heftemerke, utagget oppe              2379       4,50    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par.                       2380      12,00    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par. Del + snei rundst.    3208       8,00    

1393 Bn. Hval 7,00. Utagget nede.                        2381       1,50    

1393 Bø. Hval 7,00. Utagget oppe.                        2382       1,50    

1394‑95. Expo 2000. 4,20 6,30                            6617       0,50    

1397. Krigsskolen 8,00                                   2386       8,00    

1398. Sprayboks 4,20. (Papir ikke bestemt)               2387       0,30    

1399‑1400 Bn og Bø. Fisk/redskap 4,20. 4 forskjell.      6618       0,50    

1401‑02. Nytt årtusen 4,20 og 6,30                       6619       0,65    

1403. Skien 1000 år, 4,20                                2394       6,50    

1403. Skien 1000 år, 4,20. Snei av 2 rundstempler        6927       2,00    

1404. Skien 1000 år, 15 kr.                              2395      12,50    

1406‑07 Bn og Bø. Nils/Blåmann/Stomperud 4,20. Papir?    6620       1,50    

1408. Altertavler 3,60                                   2409       8,50    

1410‑11 Bn og Bø. Roser 4,50. 4 forskjellige.            6623       1,00    

1412‑14 ** Husflid 4,00 4,50 7,00                        5425      12,00    

1412‑14. Husflid 4,00 4,50 7,00                          6629       0,30    

1415. Aase Bye 4,00                                      2418       3,50    

1416. Per Aabel 4,50                                     2419       2,00    

1417. Alfred Maurstad 5,50                               2420       2,50    

1420. Valentin 2001, 4,50                                2423       2,00    

1421 I x2.   Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster A.        2424       2,25    

1421 II.  Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster B.           2425       0,50    

1421 III. Posthorn 1 kr. flerfarvet, uten raster         2426       0,50    

1422 I x2.  Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster A.         6304       1,75    

1422 II. Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster B.            2428       1,00    

1422 III. Posthorn 2 kr. flerfarvet, urastrert           6389       1,00    

1423.    Posthorn 6 kr. fiolett/flerfarvet               2429       0,30    

1424‑25 Bn og Bø. Fritid 4,50 og 7,00. 4 forskjell.      6630       6,00    

1426‑27. Skolekorps 4,50 9,00                            6547       8,00    

1428. Arkitektur 5,50                                    2436       1,00    

1429. Arkitektur 8,50.                                   6794       5,00    

1429. Arkitektur 8,50. Rundst. sideveis                  2437       2,50    

1430 IA. Ølhøne 5,00 Grovtg. ("lyser")                   2438       1,00     

1431 IA "Dorull" 5,50. (Grovtg., "lyser").               2442       1,50    

1431 II "Dorull" 5,50 (Grovtg., "mørk")                  2444       0,30    

1432 IA. Strikkelue 8,50, grovtagget.                    2449       0,30    

1432 II. Lue 8,50. Grovtagget, "mørk". Papir?            2448       5,00    

1432 II. Strikkelue 8,50, grovtagget.                    6598       2,00    

1433‑44 Bn og Bø. Roser 5,50. Type? 4 forskjell.         2450       0,75    

1436. Skuespillere 5,50. Leif Juster                     2455       3,50    

1440. Nobel 5,50 (Aung San Suu Kui)                      2459       5,00    

1442. Nobel 7,00 (Nobel)                                 2461       6,00    

1443. Nobel 7,00 (Henry Dunant)                          2462       6,00    

1446. Nobel 10,00 (Martin Luther King jr.)               2466      10,00    

1448. Kattunger 5,50                                     2468       0,75    

1449. Geitekilling 7,50                                  2469       6,00    

1450‑51 Bn og Bø. Jul 2001. 5,50. 4 forskjellige.        6561       0,50    

1450‑51. Julefrim 2001 4x5,50. 1/2 hefte rst.15.11.01    5384       6,00    

1452. Nordlys 5,00                                       2474       6,00    

1453. Nordlys 5,50                                       2475       2,75    

1454 I.   Posthorn 5 kr. Raster A                        2476       2,25    

1454 II.  Posthorn 5 kr. Raster B                        2477       3,00    

1454 III. Posthorn 5 kr. Bunnfelt uten Raster            2478       0,30    

1455 I.   Posthorn 9 kr. Raster A                        2479       2,50    

1457. Skuespiller  5,50 (Rolf Just Nilsen)               2483       3,00    

1458. Skuespiller  7,00 (Lars Tvinde).                   2484       7,50     

1461‑64. Fotball 5,50, rundt frim. 4 forskjell.          6548       1,00    

1465. Norden Kunst 7,50                                  2493       5,00    

1466. Norden Kunst 8,50                                  2494       6,25    

1466. Norden Kunst 8,50. Snei r.stmp. + stmp.‑flekk      6452       2,00    

1467 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2495       0,35    

1467 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2496       0,35    

1468 Bh. Eventyr 9,00. Utagget høyre side                2497       3,00    

1468 Bv. Eventyr 9,00. Utagget venstre side              2498       3,00    

1470. Niels Henrik Abel 22,00                            2500       6,50    

1471. Holmestrand 5,50                                   2501       4,00    

1472. Kongsberg 5,50                                     2502       4,00    

1473. Johan Borgen 11,00                                 2503       1,00    

1474. Nordahl Grieg 20,00                                2504       7,00    

1476. Fotball 5,50 (Norge‑Brasil)                        2506       3,75    

1477. Fotball 5,50 (Norge‑USA)                           2507       2,50    

1480. Fotball 10,00 (Milan‑Rosenborg)                    2511       7,00    

1481. Sirkus/Europa 5,50, 2002                           2512       4,25    

1482. Sirkus/Europa 8,50, 2002                           2513       5,00    

1482. Sirkus/Europa 8,50. Etterstemplet prakt/lux        6584      10,00    

1485‑86 Bn og Bø. Jul 2002, 5,50. 4 forskjell.           6550       0,50    

1489. Husflid 5,50 (Knivskaft). Ikke typebestemt         2522       0,30    

1492. Grafikk 5,00                                       2527       9,50    

1494. Grafikk 9,00                                       2529      15,00    

1496 A. Grafikk 22,00, 13,5 x 12,75                      2532      16,00    

1496 B. Grafikk 22,00, 14x12,75. Del av svakt mask.st.   2534       3,00    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Etterstemplet. Nær prakt/lux.     6585       1,00    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2536       0,50    

1498 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2537       0,50    

1505. Flyktningedag 10,00. "Pent" maskinstmp.            6845       8,00    

1506 I.  Olav V 100 år 5,50                              2548       7,50    

1507 I.  Olav V 100 år, 8,50.                            2550       7,00    

1508 I.  Olav V 100 år, 11,00.                           2552       9,00    

1509. Hilsen 5,50 (Fødsel/navndag).                      2555       8,00    

1510. Hilsen 5,50 (Bursdag).                             2556       8,00    

1512. Hilsen 5,50 (Forlovelse)                           2558       8,00    

1513. Hilsen 5,50 (Märthalilje).                         2559       8,00    

1514. Plakatkunst. 8,50                                  2560      12,50    

1514. Plakatkunst. 8,50. Litt minus på stempel.          6697       3,75    

1518. Lars Onsager 22,00                                 2566      12,00    

1523‑24. Oss mennesker imellom. 2 forskjell. 6,00        5493       0,50    

1525‑27. Manet Steinbit Blekksprut 5,50 6,00 9,00        6556       0,50    

1525. Manet 5,50. På bakpapir m/4‑sifret nr., stemplet   6559       1,00    

1528. Maleri 6,00 (Idyll)                                2578       2,25    

1528. Maleri 6,00. Etterstempl., fint plass. rundstmp.   6614       1,50    

1529. Maleri 9,50 (Stetind i tåke).                      2579      15,00    

1530. Maleri 10,50 (Arbeiderdemonstrasjon).              2580      15,00    

1532 Bn. Sykling, 6,00. Utagget nede.                    2583       0,65    

1532 Bø. Sykling, 6,00. Utagget oppe.                    2584       0,65    

1533 Bn. Padling 7,50. Utagget nede                      2585       8,50    

1533 Bø. Padling 7,50. Utagget oppe                      2586       8,50    

1535. Norden/Havguden Njård 7,50                         2590      14,00    

1537. Otto Sverdrup 6,00                                 2592      10,00    

1540. Haakon Haakonsen 12,00. Del svakt r.st. opp/ned    6417       3,50    

1541. Haakon Haakonsen 22,00                             2596       7,00    

1543. Jernbanen 150 år, 7,50                             2598      10,00    

1546. Barn og ungdom, 6,00                               2604       2,25    

1547. Barn og ungdom, 9,00                               2605       8,50    

1548. Osebergutgravningen  7,50                          2607      14,50    

1549. Osebergutgravningen  9,50                          2609      16,50    

1550. Osebergutgravningen 12,00                          2610      18,00    

1551‑52 Bh + Bv. Jul 2004, 6,00. 4 forskjellige.         6563       1,00    

1553. Nobelprisvinner 5,50 (Odd Hassel)                  2616       7,00    

1559. Kirkens Bymisjon 6,00                              2624       7,00    

1561. Aase Gruda Skard 22,00                             2628       4,50    

1562. Norge om 100 år, 6,00. Barnetegning                2629       5,50    

1564 I. Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Raster B.         2632       0,50    

1564 II. Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Uten Raster      6889       0,50    

1565. Posthorn 7 kr. brun/flerfarvet                     2633       2,75    

1566 Bh. Geirangerfjorden 6,00. Utagget h. side          2634       0,65    

1566 Bv. Geirangerfjorden 6,00. Utagget v. side          2635       0,65    

1567 Bh. Kjosfossen 9,50. Utagget høyre side             2636       8,50    

1567 Bv. Kjosfossen 9,50. Utagget venstre side           2637       8,50    

1568 Bh. Isbjørn 10,50. Utagget høyre side.              2638      12,00    

1568 Bv. Isbjørn 10,50. Utagget venstre side.            2639      12,00    

1570 I. Unionsoppl.7,50. Etterstmp. Svak, fin plasser.   2643       5,00    

1575. Hundreåret 9,00. Fotb. Norge‑Brasil etterstmp.     6981       5,00    

1577. Sørlandet. 9,50                                    2653      20,00    

1579. Spekkhogger. B Innland. Ukjent papirtype           2656       0,30    

1580. Sjøanemone. A Innland.                             2657       0,30    

1581‑82 Bn og Bø. Fyr. Utagget oppe og nede, 4 merker    5492       0,60    

1593‑94 Bh og Bv. Jul 2005, A. 4 forskjellige            6564       1,00    

1595. Valentin 2006, A                                   2683      11,50    

1597. OL Torino 22,00                                    2685      10,00    

1599. Livredning 10,00                                   2687       8,00    

1600. Livredning 10,50                                   2688      14,00    

1604. Anledning. A Innl. (Kongelilje)                    2694       8,50    

1607. Nakensnegle 10,00                                  2697       0,50    

1608. Gaupe 6,50                                         2698       5,50    

1609. Tiur 8,50                                          2699       7,50    

1610. Kongeørn 10,00                                     2700       0,50    

1611. Fjellrev 10,50                                     2701       8,50    

1613. 100 år i Arktis  6,50 (Topograf. måling)           2704      14,00    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longyearbyen)               2707      15,00    

1616. Skibladner 6,50                                    2709       0,30    

1617. Maihaugen 6,50                                     2710       0,30    

1619. Nordkapp, med Globen 8,50                          2712      10,00    

1620. Bryggen i Bergen 10,50                             2713      10,00    

1621. Atlanterhavsveien 10,50                            2714      12,00    

1624. Kråkebolle, B Innland.                             2717       0,30    

1625. Blåstål. A Innland.                                2718       0,30    

1627. Garden 13,00                                       2721      16,50    

1631. Julemerke 2006. A‑Innland                          2726       0,35    

1632. Julemerke 2006. A‑Innland                          2727       0,35    

1633. Valentin 2007, A                                   2728       9,00    

1640. Polar 13,00. "Lett" maskinstemplet.                6645      12,50     

1645. Skydiving. A‑Innland                               2743       0,30    

1646. Rallarvn. Finse. A‑Innland                         2744       0,30    

1647. Røros. A‑Europa                                    2745      12,00    

1648. Vindebro Fredr. Festn. A‑Europa                    2746      12,00    

1649. Portør med loshus. A‑Verden                        2747       8,50    

1650. Hamnøy. A‑Verden                                   2748       7,00    

1651. Makrell 11,00                                      2749       0,30    

1656‑57. Fyr. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.     6796       1,00    

1656. Fyr A‑Innland. Ona                                 2754       0,35    

1657. Fyr A‑Innland. Tungeneset fyrlykt                  2755       0,35    

1660‑63. Marint liv. A Innland. 4 forskjellige.          108        1,00    

1660‑63. Marint liv. På bakpapirstripe. Del av rstmp.    5279       2,00    

1668‑69. Jul. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.     6797       1,00    

1668. Jul 2007. A‑Innland. Julestjernen.                 2771       0,50    

1669. Jul 2007. A‑Innland. Hellige 3 konger.             2772       0,50    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75                     2779      12,00    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75. Svakt Mask.st.     3188       1,00    

1674. Ulv 23,00                                          2781      12,50    

1675‑78. Skisport. A Innland. 4 forskjellige.            122        1,50    

1675‑78. Skisport. På bakp.stripe med 4‑sifret nr.       1473      10,00    

for hvert merke. Alle del av rundstempel.

1675‑78. Skisport. På bakpapirstripe. Del av rstmp.      5280       1,50    

1681. Operabygget. A‑Innland                             2789      15,00    

1684. Oslo havn/Rådhus, A‑Innland                        2792       0,40    

1685. "Dykkere", A‑Innland                               2793       0,35    

1688. Seilskute, A‑Verden                                2798       7,50    

1689. Lyngør, A‑Verden                                   2799       6,00    

1692. Kommunikasjon 25,00. Rutebilen 100 år              2803       8,00    

1700‑03. Kunst A‑Innland, 4 forskjellige                 6568       1,00    

1704. Julemerke 2008, A‑Innland                          2816       0,35     

1705. Julemerke 2008, A‑Innland                          2817       0,35    

1706. Maleri, B Innland                                  2818       0,35    

1707 I.  Kunst 12,00. Jæger                              2819       0,50    

1707 II. Kunst 12,00. Jæger                              2820       3,00    

1708 B. Rådyr 11,50 kr., tg. 14,25x13,75                 2822      12,00    

1709. Reinsdyr 15,50 kr.                                 2823       9,00    

1710. Lirype 25 kr.                                      2824      10,00    

1713. Pers.frim. A‑Innl. Blåv. Ev. på kl./papir/var st.  2827       2,75    

1715‑16. Turist. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.  6798       1,00    

1715. Tog ved Stanghelle. A‑Innland                      2829       0,40    

1716. Tog ved Finse. A‑Innland                           2830       0,40    

1719. Nordlys, Andøya. A‑Verden                          2834       7,00    

1720. Kannesteinen Vågsøy. A‑Verden                      2835       7,00    

1725. Ubåtvåpenet 15,50                                  2842      15,00    

1726 I. Kurér‑radio. A‑Innland                           2843       0,30    

1726‑27 II. Radio/Tlf.‑kiosk. A. På bakpapirstripe       6799      20,00    

1727 I. Telefonkiosk. A‑Innland                          2844       0,40    

1727 I. Tlf. A‑Innl. Prakt/lux st. + sidest. Klipp.      5313       4,50    

1728. Hamsun 25,00                                       2845      15,00    

1728. Hamsun 25,00. Svakt gj.slag baks. av rundst.       3264       2,00    

1729‑32. Pop. 4 merker på horis. stripe, del av r.st.    1474       7,50    

1729‑32. Popmusikk. A Innland. 4 forskjellige.           124        2,00    

1735‑38. Kunst A Innl. På horis. stripe, del av r.st.    968        6,00     

1735‑38. Norsk kunst A‑Innland. 4 forskjellige.          130        1,50    

1739‑40. Jul 2009 A. Stripe 2 mrk. Del av rundstmp.      3228       1,00    

1739‑40. Jul 2009, A‑Innland. (Rødt eple og stjerne).    132        0,50    

1740. Jul 2009. Bra plassert Steinkjer 2009.             5336       2,50    

1741. Kunst 13,00 (Mann som drikker)                     2860       0,60    

1742. Oter 15,00                                         2861       2,00    

1743 A. Lemen 16,00 (Tg. 13,25 x 13,75)                  2862       6,50    

1743 B. Lemen 16,00 (Tg. 14,75 x 13,75)                  2863       1,25    

1744. Jerv 26,00.                                        2864       7,00    

1744. Jerv 26,00. Litt utflyt. sidevendt rundst.         3294       1,00    

1745‑46. P.A. Much/Ole Bull. På stripe, del rstmp.       3258       1,00    

1745. P.A. Munch. A‑Innland                              2866       0,40    

1746. Ole Bull. A‑Innland                                2867       0,40    

1746. Ole Bull. På klipp. Prakt/lux + sidestempel        5155       3,00    

1749. Turist/Valdresflya. A‑Innland                      2870       0,40    

1750. Turist/Gamle Strynefjellveien. A‑Innland           2871       0,40    

1753. Turist/Helgeland. A‑Verden                         2874      15,00    

1754. Turist/Lofoten. A‑Verden                           2875      15,00    

1755‑58. Popmusikk. A‑Innland. 4 forskjellige.           133        1,00    

1760. Folkehelsen, 26 kr.                                2882      12,50    

1761 I, 62, 63 I, 64. TV 50 år. A‑Innl. 4 forskjell.     143        2,00    

1766. Ytringsfrihet 11 kr. Sidev. r.stmp. + st.minus.    6320       4,00    

1766. Ytringsfrihet 11 kr. Snei r.stmp. + del sidev.     6307       9,50    

1769. Europa 2010, A‑Innl. Rundst. + små spor mask.st    6859       6,50    

1769. Europa 2010, A‑Innland (Mormor og Morten)          2895      17,00    

1771. Jul 2010/Geitebukk av halm. A‑Innl.                2897       0,50    

1772. Jul 2010/lysestake. A‑Innland                      2898       0,50    

1773. Posthorn 4 kr. blå/div.                            2899       2,75    

1775. Posthorn 30 kr. flerfarvet                         2901       0,40    

1776. Norges Idrettsforbund 14,00                        2902       0,30    

1777 A. Isbjørn 17,00 tg. 13,25x13,75                    2903       0,65    

1778. Moskus 27 kr.                                      2906      13,50    

1784. Sydpoljubileum 17,00. Litt utflyt. rundstemp.      2916       1,00    

1785. Turist/Svalbard A‑Innland (Frøhvelv)               2917       0,30    

1786. Turist/Borgund. A‑Europa                           2918       0,70    

1787. Turist/Preikestolen Fjellstue. A‑Verden            2919       1,25    

1790. Brannvesen 27 kr.                                  2922       1,85    

1794‑97. Kvninnelige artister. A‑Innland. 4 forskj.      209        2,50    

1799. Tegneserie 14,00. (Hold Brillan)                   2932      18,00    

1801. Tegneserie 20,00 (Pondus)                          2934       2,00    

1802. Posthorn 50 kr. blågrønn/div.                      2935       0,30    

1803. Julemerke 2011, A‑Innland                          2936       0,60    

1804. Julemerke 2011, A‑Innland                          2937       0,60    

1805. Griff. B Innland. Ukjent papirtype.                2938       0,75    

1806. Norsk Kunst 14,00. (Håkon Stenstavold)             2939       1,50    

1808. Dronning Sonja 9,50.                               2941       7,50    

1811‑14. Sonia Henie og Th. Egner. A‑Innl. 4 forskj.     679        2,00    

1815. Detalj fra Nidarosdomen. A‑Innland                 2949       0,35    

1821. Fyr. A Innland. Kavringen                          2958       0,40    

1822. Fyr. A Innland. Medfjordbåen                       2959       0,40    

1824‑27. Popmusikk A Innland. 4 forskjellige.            682        5,00    

1830. Asbjørnsen/Moe 15 kr.                              2968      12,50    

1831. Posthorn 40 kr. flerfarvet                         2969       0,50    

1832. Riksantikvaren/Domkirkeruiner 15 kr.               2970       6,00    

1833‑34. Jul 2012. A‑Innland. 2 forskjellige.            683        0,75    

1835‑36. Norsk Mote 15 kr. 2 forskjellige.               688        0,50    

1838. Munch 15 kr. ("Det syke barn")                     2976       8,50    

1852‑55. Kronprinsparet. A Innland. 4 forskjellige.      715        2,50    

1858. Ivar Aasen. A Innland.                             2998       0,50    

1859. Lasse Kolstad. A Innland                           2999       0,50    

1860‑63. Popmusikk. A Innland. 4 forskjellige            719        1,40    

1864. Posthorn 10 kr. flerfarvet                         3004       0,50    

1865. Posthorn 20 kr. flerfarvet                         3005       1,00    

1866. A Innland, Solan Gundersen/Aukrust                 3006       0,60    

1867. A Innland, Nabonissen/Aukrust                      3007       0,60    

1868. Hjort 19 kr.                                       3008       0,50    

1869. Grevling 35 kr.                                    3009       0,85    

1870. Sjømannskirke. 15 kr. Vaffel                       3010       0,50    

1871‑74. Sotsji OL, A Innland. 4 forskjellige.           1601       1,25    

1876. Turist A Innland (Vikingkvinne)                    3016       0,30    

1877. Turist A Europa (Vikingkrigere)                    3017       1,25    

1878. Turist A Verden (Vikingskib)                       3018       2,75    

1879‑82. Thor Heyerdahl A Innland. 4 forskjellige        2457       1,25    

1888‑89. Prøysen A‑Innland. 2 forskjellige.              3211       0,50    

1891. Posthorn 70 kr. Flerfarvet                         3032       0,50    

1892‑93. Jul 2014. A‑Innland. 2 forskjellige             3213       0,50    

1896‑97. Fugler 16 kr. (Blå‑ og Toppmeis). 2 forskj.     3220       0,50    

1898. Fugler/Hubro 31 kr.                                3039       1,50    

1899‑1902. Røde Kors A‑Innland. 4 forskjellige.          3223       1,25    

1903. Halden 350 år, 20 kr.                              3044       4,00    

1910. Fyrtårn A‑Europa (Kvitsøy)                         3051       4,00    

1911. Fyrtårn A‑Europa (Slåtterøy)                       3053       4,00    

1914‑15. H. Kjerulf og A. Mykle. A Innland. 2 forskj.    3239       0,50    

1917‑18. Fugler B‑Innland. 2 forskjellige.               5144       4,00    

1919‑20. Fugler A Innland. 2 forskjellige.               5145       0,50    

1922. Posthorn 60 kr. Flerfarvet                         3068       2,50    

1923‑24. Julemerke 2015, A Innland. 2 forskjell.         5146       0,50    

1925‑26. Ungdoms‑OL. A‑Innland. 2 forskjellige.          5147       1,50    

1927. Konge i 25 år. 17,00.                              3073       0,60    

1928‑29. VM Skiskyting. 21 og 33 kr.                     6741      30,00    

1938‑39. Dyreparken, A Innland. 2 forskjellige.          5148       0,75    

1940 A. Meteorologisk Institutt 17,00. Tg. 14,25         3091      16,00    

1942. Norges Bank. 21,00                                 3095      12,00    

1944. Fyrtårn. A Innland. Sandvigodden                   3098       0,30    

1945. Fyrtårn. A Innland. Sklinna                        3099       0,30    

1948‑49. Julemerker 2016. A‑Innland. 2 forskjellige      5149       0,50    

1948. Julenisse. St. "Julenissen" Drøbak 2016, klipp.    5332       3,50    

1950‑51. Falker. 20 kr. 2 forskjellige.                  5150       5,00    

1952‑53. Sameting. A Innland. 2 forskjellige.            5151       2,50    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Dronningen                3108      10,00    

1955. Kongeparet 80 år. 36,00. Kongen                    3110      13,00    

1956‑57. Tuneskibet. A Innland. 2 forskjellige.          5152       0,50    

1962‑63. Sykkel‑VM. A‑Innland. 2 forskjellige.           5153       1,25    

1966‑69. Norske biler. A‑Innland. 4 forskjellige.        5154       4,00    

1970. Hørselshemmede. 20,00. Ørlite stempelmindus.       3130      10,00     

1972‑73. Julemerker 2017. A‑Innland. 2 forskjell.        5163       2,00    

1974. Lappugle. Innland                                  3134       2,00    

1975. Snøugle. 21 kr.                                    3135      10,00    

1976. Fjellvåk. 48 kr.                                   3136      20,00    

1977. Pelssel. 24 kr.                                    3137       3,00    

1978. Ringpingvin. 38 kr.                                3138      25,00    

1982. Abbor 18 kr. Rundt + streker fra maskinstemp.      6334      10,00    

1982. Abbor 18 kr. Ørlite stempelminus.                  7012      17,50    

1983‑84. Musikkorps‑Forbund. A‑Innland                   5213       5,00    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00.                             3145      24,00    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00. Litt stempelminus           6485       3,50    

1986‑87. DNT 150 år. Innland. 2 forskjellige.            5226       5,00    

1986. DNT 150 år. Innland.                               3147      10,00    

1987. DNT 150 år. Innland.                               3148      10,00    

1988. DNT 150 år. Europa. Svakt rundt st. + spor m.st.   815       15,00    

1990‑91. Fløibanen. Innland. 2 forskjellige.             5227       6,50    

1993. Postnummer 50 år. 24 kr.                           3154      16,50    

1996‑97. Julemerker 2018. Innland. 2 forskjellige.       5230       3,50    

1998. Oslo Miljøhovedstad. 23,00                         3159       4,00    

1999. Antarktis. 26 kr.                                  3160      16,50    

2001. Oljenasjon i 50 år. Innland.                       3164      16,50    

2004. Oslo Børs 50,00                                    3167      22,00    

2004. Oslo Børs 50,00. Litt stempelminus                 6425       7,50     

2005. Fossekall. Europa. (uten "talong" nederst).        6315      14,00    

2005. Fossekall. Europa. U/talong. R.st. gj.slag baks.   6991      10,00    

2006. Olsenbanden. Innland.                              3169      18,00    

2006. Olsenbanden. Innland. Snei av FDC‑stempel          6703       7,00    

2007. Olsenbanden. 23 kr. Snei av FDC‑stempel            6704      10,00    

2007. Olsenbanden. 23,00                                 3170      22,00    

2008. VM Orientering. Innland.                           3171       9,00    

2011‑14. Sykler. Innland. 4 forskjellige                 5231      10,00    

2015‑16. Elghund og Skogkatt. Innland. 2 forskjell.      5292      16,00    

2018‑19. Julemerker 2019. Innland. 2 forskjellige.       5293       8,50    

2021. Jan Mayen 45 kr. Stempelminus.                     2608       3,50    

2022‑23. Bergen og Moss. Innl. 50 g. (2 merker).         5333      15,00    

2026. Anne‑Cath Vestly. Innland 50 g.                    6491       9,00    

2027. Jens Bjørneboe. 27,00. Litt stempelminus.          6494       4,00    

2028. Spekkhogger. Europa 20 gram.                       6866      25,00    

2032‑35. Hunder. Innl. 20 g. 4 forskjellige              5294      25,00    

2036. Carl Nesjar. 27,00.                                6873      26,00    

2036. Carl Nesjar. 27,00. Stmp.‑minus                    6885       5,00    

2037‑38. Forskning, Hjerne og Hjerte. Innl. 20g.         6648      10,00    

2039. Radka Toneff Innl. 20g.                            6876       5,00    

2040. Halvdan Sivertsen. Innl. 50g.                      6878      12,50    

2041. Jonas Fjeld Innl. 50g.                             6879      12,50    

2042‑43. Julemerker 2020. Innland 20 g. 2 forskjell.     5295      12,00    

2045. Peter I øy, 45,00. Litt stempelminus.              6641      10,00    

2046. Lillesand. Innl. 20 g.                             6898       4,00    

2047‑48. Larvik og Tønsberg. Innl. 50 g.                 6527      16,00    

2050. Humle. Europa 20g. Rundst. m/litt minus            2742       6,50    

2051‑52. Dovrebanen. Innl. 20g. 2 forskjellige.          5296      17,00    

2054. Jeger/hjort. Innl. 50g. Litt stempelminus.         2673      12,00    

2057. Mars‑rover. Innl. 20g.                             6909      16,00    

2058. Undervannsrobot. Innl. 20g.                        6910      16,00    

2060. Atlanta motorsykkel. Innl. 20g.                    6912      12,50    

2061. Mustad Scooter. Innl. 20g.                         6913      12,50    

2062. Raufossmoped. Innl. 20g.                           6914      12,50    

2063. Tempo Corvette moped. Innl. 20g.                   6915      12,50    

2065‑66. Jul 2021. Innl. 20g. Gutt/hund og kryst.kule    6649       7,50    

2067. Amundsen I 100 gram                                6987      30,00    

2068. Amundsen 46 kr. Rundstmp. m/litt minus             2738      14,00    

2069. Postbud i rødt. I 20 gram.                         6989       9,00    

2070. Postbud i grønt. I 20 gram.                        6990       9,00    

2073. Harald V. Innl. 20 g.                              6571      11,00    

2074. Sonja. Innl. 20 g.                                 6572      11,00    

2075. Haakon VII. Innl. 50 g.                            6573      25,00    

2076. Ingrid Alexandra. Innl. 50 g.                      6574      25,00    

BL   2. (850‑53) Fly. Meget svakt sentrert rundst.       5387      10,00    

BL   5. Papirindustri. Sentr./svakt rst. 17.10.86.       6005       8,00    

BL  26. Prinsessen. På klipp, stemplet.                  219        1,50    

BL  26. Prinsessen. På klipp. Rundst. m/sidest.          220        2,00    

P 11. Porto At betale. 15ø brun                          161        4,00    

P 11. Porto At betale. 15ø brun. Pakke‑/ev. mask.st.     162        1,00    

P 12 X. Porto At betale. 20ø blå.                        163        2,00    

P 14. Porto "Å betale" 10ø grønn. Pakkestempel.          5299       4,00    

P 15. Porto "Å betale" 40ø blå                           165        7,50    

P 18. Porto "Å betale" 20ø. Litt ujevne tagger.          6420       8,50    

PF  5. Postens Bring‑logo. På klipp (var. stempl.)       127        0,75    

PF  5. Postens logo. Klipp/papir baks./var. stempl.      128        0,85    

Posthorn Grovtagget. 20ø blå. Ikke Typebestemt.          6965      10,00    

T   2. Tjeneste 10ø grønn                                346        0,50    

T   3. Tjeneste 15ø sv.blå. Sentrert til venstre.        7019       4,00    

T   4. Tjeneste 20ø rødlilla                             349        0,35    

T   5. Tjeneste 30ø grå. Flisetagget.                    6937       8,00    

T   6. Tjeneste 40ø blå                                  351        2,75    

T   7. Tjeneste 60ø grønnblå.                            353       25,00    

T   8. Tjeneste Provis. 2/5ø lilla.                      355        5,00    

T   8. Tjeneste Provis. 2/5ø lilla. "Pent" mask.st.      507        2,50    

T  12, 15, 18, 19. Off.sak Offset. 10 25 60 70ø          415       12,50    

T  23, 25‑27. Off.sak Boktrykk. 10 20 35 40ø             418        2,75    

T  29. Off.sak m/vannm. 5ø lilla. Nær helt r.st.+ snei   6511       4,00    

T  30‑39. Off.sak m/vm. 7 10 15 20 25 30 35 40 60 100ø   586       22,50    

T  30. Off.sak m/vannm. 7ø gul. Svakt Maskinstempel      6451       1,50    

T  40. Off.sak u/vm. 5ø lilla. Ikke typebestemt          387        0,40    

T  41. Off.sak u/vm. 7ø gul. Ikke typebestemt            388        4,00    

T  42. Off.sak u/vm. 10ø grønn. Ikke typebest.           389        0,30    

T  43 I.  Off.sak u/vm. 20ø rød                          390        0,30    

T  43 II. Off.sak u/vm. 20ø brunlig rød                  391        0,30    

T  44. Off.sak u/vm. 35ø fiolett. Ikke typebest.         393        0,40    

T  45. Off.sak u/vm. 40ø grå. Ikke typebestemt           394        0,30    

T  46. Off.sak u/vm. 60ø blånyanser. Ikke typebest.      395        0,30    

T  47. Off.sak u/vm. 100ø blåfiol. Ikke typebest.        396        0,40    

T  48. Solkors 5ø rødlilla. Del av 40‑talls stmp.        6513      10,00    

T  50. Solkors 10ø grønn                                 402        0,60    

T  52. Solkors 20ø rød                                   403        0,30    

T  56. Solkors 40ø grå                                   404        0,60    

T  59. Off.sak uten vm. 15ø oliven                       406        0,30    

T  60 (?). Off.sak 25ø brun. Mulig uten vannm.           5218       5,00    

T  60. Off.sak uten vm. 25ø brun                         407       10,00    

T  61‑67. Off.sak Dyptrykk. 25 30 30 40 50 200 25/20ø    6149       3,25    

T  68‑74. O.S.‑serien. Alle del av rudstempel.           6448       3,50    

T  75‑83. Off.sak vanlig papir. 9 forskj. hovedtyper     144       13,50    

T  84. Off.sak vanlig papir. 40ø grønnoliv.              421        3,75    

T  85‑91. Off.Sak vanlig papir. 40 50 50 60 60 65 70ø    5490       1,00    

T  89. Off.Sak. 60ø rød. 2 merker, litt farvenyanse      5224       0,35    

T  92. Off.Sak. 75ø brunfiol. Litt utflyt. rundstmp.     7020      12,50    

T  93‑97. Off.Sak vanlig papir. 80 90ø 1 2 5 kr.         5491       1,00    

T  96. Off.Sak. 2 kr. grønn. 2 stk., litt farvenyanse    5225       0,35    

T  99. Off.Sak fosf. 10ø grålig blå                      446        0,30    

T 101 a. Off.Sak fosf. 20ø blålig grønn                  448        3,50    

T 101 b. Off.sak fosf. 20ø grønn                         449        0,30    

T 103. Off.Sak fosf. 40ø gr.‑oliv. Type?                 451        0,65    

T 104. Off.Sak fosf. 50ø blågrå                          454        0,30    

T 106. Off.Sak fosf. 65ø rød                             456        0,65    

T 107. Off.Sak fosf. 70ø rød                             457        0,30    

T 109. Off.Sak fosf. 80ø rødbrun                         459        0,30    

T 112. Off.Sak fosf. 1 kr. blåfiol.                      462        0,30    

T 113. Off.Sak fosf. 1 kr. rød                           463        0,30     

T 114. Off.Sak fosf. 1,10 kr. rød                        464        2,75    

T 115. Off.Sak fosf. 2 kr. grønn                         465        0,30    

T 116. Off.Sak fosf. 5 kr. rødlig fiolett                466        0,35    

T 121. Off.Sak Offset 25ø grønn                          471        0,30    

T 123. Off.sak Offset 50ø grå. Papir?                    473        0,50    

T 126. Off.sak Offset 80ø rødbrun                        476        0,40    

T 127. Off.sak Offset 1 kr. fiolett. Type ?              477        0,35    

T 129 a. Off.sak Offset 1,25 kr. matt brunrød            479        0,35    

T 129 b. Off.sak Offset 1,25 kr. rød                     480        0,35    

T 130. Off.sak Offset 1,30 kr. brunlilla.                481        2,00    

T 131. Off.sak Offset 1,50 kr. rød                       482        0,30    

T 132. Off.sak Offset 1,75 kr. grønn                     483        1,25    

T 133. Off.sak Offset 2 kr. olivgrønn. Papir ?           484        0,30    

T 134. Off.sak Offset 2 kr. karmin                       485        0,30    

T 135. Off.sak Offset 3 kr. blåfiolett                   486        0,35    

T 136. Off.sak Offset 5 kr. fiolett                      487        2,00    

T 137. Off.sak Offset 5 kr. blå                          488        0,30    

 

NORGE STEMPLET, DIVERSE                   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 111. Haakon 1,50 kr. blå. Fredrikstad 21 X 33 opp/n.    826        2,50    

 112. Haakon 2 kr. rød. Litt stempelminus.               789        0,30    

 215. Haakon 1937. 2 kr. rød. Etterstemplet.             3244       2,50    

 323. Krigsforlis. 15+10ø. Del av rundst. 40‑tall        3246      20,00    

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.                

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 469 v. Olav 1 kr. Flekk i pannen, ikke i margen         6958       1,50    

 469 v1. Olav 1 kr. Flekk i pannen + i marg v/1‑tall     676        2,80    

BL   1 v1 ** Posthorn 1972. Farvestrek i O i Posth.      5338      17,50    

T  82 v1. Off.Sak. 35ø br.rød. Kule u/v. fot. M.stmp.    6959       2,50    

 

NORGE SAMLINGER OG DIVERSE                

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Lot 25 stmp. til 1940‑t. Med 56A, Pol‑/Svalb. etc.       5457      10,00    

 

NORGE MASKINST. MED TEKST                 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

TMS nr. 441. Sørland 82. Konv. m/NK 888 2,20 Båt + 0,80  5372       3,50    

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  48 ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Type II? Postfrisk.   3301       2,00    

  48 I ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Postfrisk.          5013       2,25    

  96 ** 1ø oliven. Postfr., litt krakelert lim           3302       0,50    

 118 ** Posthorn 1920, 5ø lilla.                         5499       7,50    

 130 ** Polmerke 2ø. Sentr. M. svak krak. OK tg.         3308       3,50    

 133 ** Polmerke 10ø. Flisetg., noe krakelert lim.       6002      25,00    

 136 ** Polmerke 25ø. Litt krakelert/svake papirbølger   6003       5,00    

 136 ** Polmerke 25ø. Litt krakelert/svake papirbølger   7777       5,00    

 141 ** Løve II 1926. 10ø grønn. Postfr.                 5495       5,00    

 142 ** 14ø gul Løve II 14ø gul. Litt krakel. lim        5412       2,00    

 143 ** Løve II 1926. 15ø br.ol. Sentrert litt ned       5496       5,00    

 145 ** Løve II 1926. 20ø rød. Postfr.                   5497       7,50    

 158 ** Løveprov. 30/45. Bra tg., litt krakel. lim       5500      30,00    

 176 ** Provisorium 14øre14/2skill2                      3319      13,50    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. Liten tendens flisetg.       5123       2,00    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. F.h.vis bra tg./sentrert     5203       7,50    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. Usentrert, svak krakel.      5204       2,00    

 179 ** Olav d.Hellige 20ø. Noe usentrert.               5124       6,00    

 181 ** Nordkapp 1930. 15+25ø brun.                      3320      12,00    

 187 ** Bjørnson 20ø. Bra tg., sentrert og limflate      5501      17,50    

 188 ** Bjørnson 30ø. Litt dårlig limflate.              5127       5,00    

 190 ** Ludv. Holberg 15ø brun.                          3321       0,60    

 197 ** Posthorn m/vannm. 1ø gråoliv                     3322       1,50    

 198 ** Posthorn m/vannm. 2ø brun                        3323       1,50    

 205 ** Løve med vm. 20ø rød. Anelse ujevne tagger       5278       5,00    

 213 ** Haakon 1937. 1 kr. grønn                         3331       0,85    

 214 ** Haakon 1937. 1,50 kr. blå                        3332       2,50    

 217 ** Turist 15ø m/vm.                                 3334      10,00     

 218 ** Turist 20ø m/vm.                                 5375      40,00    

 220 y ** Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                   3336       3,00    

 222 x ** Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                   3337       3,50    

 222 y ** Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                   3338       3,00    

 225‑28 ** Maud 10/15/20/30ø                             4956       3,25    

 230 ** Løve 1,50 kr. blå.                               5362       6,00    

 233 ** Nansen 1940. 10+10ø grønn                        3345      17,50    

 234 ** Nansen 1940. 15‑10ø brun                         5130      20,00    

 235 ** Nansen 1940. 20+10ø rød                          3346       0,30    

 236 ** Nansen 1940. 30+10ø blå                          5131       5,00    

 237, 238, 239 ** Ialt 75 stk.: 35/1ø, 15/2ø, 25/3ø      5325       0,75    

 240 ** Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                       3352       0,30    

 241 ** Posthorn u/vm. 7ø grønn                          5094       0,30    

 242 ** Løve u/vm. 10ø grønn                             3353       0,50    

 243 ** Posthorn u/vm. 12ø fiolett                       5418       2,25    

 244 ** Løve u/vm. 14ø oransje                           3355       4,00    

 246 IIa ** Løve u/vm. 20ø rød                           5192       1,50    

 250 ** 40ø grå Løve uten vannm.                         3358       5,00    

 252 ** Løve u/vm. 60ø grønnblå                          5498      10,00    

 253 ** Luftpost 45ø uten vannm. 1941. Postfrisk.        3360       3,75    

 254 ** Hålogaland 15+10ø. Postfrisk.                    3361       2,50    

 255 ** Redningsselsk. 10+10ø grønn                      3362       0,30    

 256 ** Redningsselsk. 15+10ø brun                       3363       2,00     

 257 ** Redningsselskapet 20+10ø rød                     3364       0,40    

 258 ** Redningsselsk. 30+10ø blå                        3365       5,00    

 261 ** V‑merke m/vm. 1ø grønnoliv                       3366       1,50    

 262 ** V‑merke m/vm. 2ø brun                            3367       1,50    

 264 ** V‑merke m/vm. 5ø rødlilla.                       3368       2,00    

 265 ** V‑merke m/vm. 7ø grønn                           3369       2,75    

 267 ** V‑merke m/vm. 14ø orange                         3370       2,00    

 268 b ** V‑merke m/vm. 15ø grønnl.oliv. Vm.st. 1        3372       4,00    

 270 ** V‑merke m/vm. 35ø fiolett                        3374       9,00    

 274 ** V‑merke u/vm. 1ø gråoliv                         3376       0,30    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun. 4‑blokk                   3377       0,30    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun.                           3378       0,30    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul. 4‑blokk                    3379       0,40    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul. Lot med 9 enkeltmrk.       5421       1,50    

 277 ** V‑merke u/vm. 5ø rødlilla                        3381       0,30    

 278 ** V‑merke u/vm. 7ø grønn                           3382       3,60    

 285 ** V‑merke u/vm. 35ø fiolett                        3389       4,00    

 293 ** Hvit V. 10ø grønn                                3394       0,75    

 294 ** Snorre Sturlason 10ø grønn. Postfrisk            3395       0,50    

 295 ** Snorre Sturlason 15ø brun. Postfrisk             3396       0,40    

 296 ** Snorre Sturlason 20ø rød. Postfrisk              3397       1,25    

 297 ** Snorre Sturlason 30ø blå. Postfrisk              3398       2,75    

 298 ** Snorre Sturlason 50ø fiolett. Postfrisk          3399       2,50    

 300 ** Quisling 20+30ø                                  3401       5,50    

 300 ** Quisling. 20+30ø. Sentrert noe ned.              3402       2,00    

 302 ** Nordraak 10ø grønn 1942. 4‑blokk.                5379       2,00    

 302‑05 ** Nordraak 10, 15, 20, 30ø Postfrisk            5339       2,00    

 306 ** Quisling Rikstinget 20+30ø                       3408       0,40    

 307‑08 ** J.H. Wessel 15 og 20ø (1942). Postfr.         3409       0,30    

 309‑10 ** Europ. Postfor./Quisling 20 og 30ø            6308       0,30    

 311 ** Nordkapp 1943, 15+25ø                            3413       1,00    

 312 ** Nordkapp 1943, 20+25ø                            3414       3,00    

 313 ** Nordkapp 1943, 30+25ø                            3415       2,75    

 314‑17 ** Edv. Grieg 1943, 10/20/40/60 øre Postfr.      7016       0,80    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. Postfrisk                   3420       0,30    

 319 ** Landshjelp 1943. 10+10ø                          3421       1,50    

 320 ** Landshjelp 1943. 20+10ø                          3422       1,50    

 322 ** Krigsforlis 1944. 10+10ø                         3424       0,30    

 322‑24 ** Krigsforlis. 10, 15 og 20ø postfrisk          3243       6,00    

 324 ** Krigsforlis 1944. 20+10ø                         3426       0,30    

 325 ** Tryggve Gran 1944. 40ø                           3427       0,35    

 326 ** Landshjelp 1944. 5+10ø                           3428       0,50    

 327 ** Landshjelp 1944. 10+10ø                          3429       0,50    

 328 ** Landshjelp 1944. 15+10ø                          3430       0,50    

 329 ** Landshjelp 1944. 20+10ø                          3431       0,50    

 330 ** Hertugkrone 1,50                                 3432       4,00    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø, 4‑blokk.                  3434       0,50    

 336 ** Londonutgave 1945, 30ø, 4‑blokk.                 7013      10,00    

 338 ** Londonutgave 1945, 60ø. 6‑blokk n.v.hjørne       5381       3,25    

 339‑41 ** Wergeland 1945, 10/15/20ø                     5132       0,40    

 342 ** Røde Kors, 20+10ø. Postfrisk                     3445       0,30    

 343 ** Norsk Folkemuseum, 10ø grønn.                    3446       0,40    

 344 ** Norsk Folkemuseum, 20ø rød.                      3447       1,75    

 345 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø          3448       0,30    

 346 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø          3449       0,30    

 347 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø          3450       0,30    

 349 ** Wings for Norway, 15ø. Postfr.                   3452       0,30    

 350 ** Haakon 1946, 1 kr. grønn                         3453       3,50    

 354 ** Løve 25ø orangerød                               3456       0,75    

 359 ** Postjub. 1947. 5ø                                3460       0,60    

 361 ** Postjub. 1947. 15ø                               3462       0,75    

 364 ** Postjub. 1947. 40ø                               3465      12,50    

 365 ** Postjub. 1947. 45ø                               3466       7,50    

 367 ** Postjub. 1947. 55ø                               3468      15,00    

 369 ** Postjub. 1947. 80ø                               3470      12,00    

 371 ** Haakon 75 år 25ø gulrød                          3472       0,30    

 372 ** Skogselskapet 25ø                                3473       1,50    

 373 ** Skogselskapet 80ø                                3474       5,00    

 374 I Type 1 ** Røde Kors‑provis. 25+5/20+10            3475       0,85    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød                           3476       0,30    

 377 ** Kielland 1949, 25ø                               3479       0,30    

 377‑79 ** Kielland 1949, 25, 40, 80ø                    5377       2,50    

 378 ** Kielland 1949, 40ø                               3480       1,00    

 379 ** Kielland 1949, 80ø                               3481       4,00    

 380 ** Verdenspostforeningen, 10ø grønn                 3482       0,30    

 381 ** Verdenspostforeningen, 25ø rød                   3483       0,30    

 382 ** Verdenspostforeningen, 40ø blå                   3484       1,00    

 383 ** Oslo 900 år, 15ø grønn.                          3485       0,50    

 386 ** Polio 25+5ø                                      3488       0,60    

 390 ** Posthorn 15ø brun.                               3492       1,75    

 392 ** Posthorn 20ø grønn                               3494       0,30    

 393 ** Haakon 25ø rød                                   3495       1,00    

 394 ** Haakon 25ø grå                                   3496      20,00    

 396 ** Haakon 30ø rød                                   3498       1,75    

 397 ** Haakon 35ø karminbrun                            3499      15,00    

 398 ** Haakon 45ø blå                                   3500       2,50    

 399 ** Haakon 50ø mørk oliv.‑brun                       3501       7,50    

 400 ** Haakon 55ø gul                                   3502       6,25    

 401 ** Haakon 55ø blå                                   3503       2,75    

 402 ** Haakon 60ø grønnblå                              3504      15,00    

 403 ** Haakon 80ø brun                                  3505       3,50    

 404‑06 ** Arne Garborg 1951. 25, 45, 80ø. Postfr.       6358       5,00    

 405 ** Arne Garborg 1951, 45ø blå                       3507       2,00    

 406 ** Arne Garborg 1951, 80ø brun                      3508       5,50    

 407 ** OL‑merke 15 + 5 øre. Postfrisk.                  3509       0,30    

 408 ** OL‑merke 30+10ø. Postfrisk.                      3510       0,40    

 409 ** OL‑merke 55 + 20 øre. Postfrisk.                 3511       2,00    

 410 ** 30/25ø rød, provis. Haakon                       3512       0,50    

 410 ** 30/25ø rød, provis. Haakon. 4‑blokk              5206       2,00    

 411‑12 ** Haakon 80 år. 30 og 55ø.                      5380       1,00    

 412 ** Haakon 80 år 1952. 55ø                           3514       0,65    

 413 ** Provis. 20/15ø grønn Posthorn                    3515       0,30    

 414 ** Kreftmerke 30+10 (1953).                         3516       0,75    

 415 ** Nordkapp 1953. 20+10ø grønn                      3517      25,00    

 416 ** Nordkapp 1953. 30+15ø rød                        3518      26,00     

 417 ** Nordkapp 1953. 55+25ø fiolettblå                 3519      25,00    

 418 ** Kirkejubileum 30ø                                3520       0,40    

 419‑21 ** NSB 1954. 20/30/55ø                           4958       5,00    

 422 ** Telegrafverket 20ø                               3524       0,30    

 423 ** Telegrafverket 30ø                               3525       0,50    

 424 ** Telegrafverket 55ø                               3526       2,00    

 425 ** Frimerkejubileum 1955, 20ø                       3527       0,30    

 426 ** Frimerkejubileum 1955, 30ø                       3528       0,30    

 427 ** Frimerkejubileum 1955, 55ø                       3529       1,00    

 428 ** Norwex 20ø. Postfrisk.                           3530      25,00    

 430 ** Norwex 55ø. Postfrisk.                           3532      25,00    

 431 ** Haakon 25ø grønn                                 3533       1,00    

 432 I ** Haakon 35ø brunrød                             3534       3,50    

 433 ** Haakon 40ø fiolett                               3535       6,00    

 435 ** Haakon 65ø blå                                   3537       0,60    

 437 ** Haakon 75ø karminbrun                            3539       2,00    

 438 ** Haakon 90ø gul                                   3540       4,25    

 439 ** Konge i 50 år, 30ø                               3541       0,30    

 440 ** Konge i 50 år, 55ø                               3542       0,45    

 441 ** Märta 1956, 35+10. Postfrisk.                    3543       2,00    

 441‑42 ** Märta 1956, 35 og 65ø m/tillegg. Postfr.      5356       5,00    

 442 ** Märta 1956, 65+10. Postfrisk.                    3544       6,00    

 443 ** Norden 1956, 35ø. Postfr.                        3545       0,30     

 444 ** Norden 1956, 65ø. Postfrisk                      3546       0,60    

 447 ** Nordkapp 1957, 65+25 blå                         3549       6,50    

 448‑50 ** Geofysisk år. 25 35 65ø.                      5360       0,90    

 451 ** Haakon 85 år 1957, 35ø                           3553       0,30    

 452 ** Haakon 85 år 1957, 65ø                           3554       0,60    

 453 ** Olav 25ø grønn                                   3555       1,50    

 455 ** Olav 30ø fiolett                                 3557       3,25    

 456 ** Olav 35ø brunrød                                 3558       1,50    

 457 ** Olav 35ø grønn                                   3559       7,00    

 458 ** Olav 40ø rød                                     3560       1,75    

 459 ** Olav 40ø grå                                     3561       4,75    

 461 ** Olav 50ø olivgul                                 3563       8,50    

 462 ** Olav 50ø rød                                     3564      10,00    

 463 ** Olav 55ø grå                                     3565       1,50    

 464 ** Olav 60ø blåfiolett                              3566       9,00    

 465 ** Olav 65ø mørk blå                                3567       1,50    

 466 ** Olav 80ø brun                                    3568       8,00    

 467 ** Olav 85ø brunoliven                              3569       1,50    

 468 ** Olav 90ø gul                                     3570       1,00    

 469 ** Olav 1 kr. grønn. Dyptrykk vanl. papir           3571       1,25    

 474 ** Asbjørn Kloster 45ø 1959. Postfrisk              3576       0,40    

 475 ** Norges Vel 45ø 1959. Postfrisk                   3577       0,50    

 476 ** Norges Vel 90ø 1959. Postfrisk                   3578       5,00    

 477 ** Landbrukshøyskole 45ø                            3579       0,50    

 478 ** Landbrukshøyskole 90ø                            3580       1,50    

 479 ** Blomster 1960. 45+10 Hvitveis                    3581       3,00    

 481 ** Videnskapsselskab 45ø (1960)                     3583       2,00    

 482 ** Videnskabsselskab 90ø (1960)                     3584       3,00    

 483 ** Flyktning 1960. 45+25ø                           3585      12,00    

 484 ** Flyktning 1960. 90+25ø                           3586      30,00    

 485 ** Båt 20ø Vikingeskib                              3587       1,00    

 486 ** Båt 25ø Hansa‑kogge                              3588       2,00    

 487 ** Båt 45ø Seilskute                                3589       1,50    

 488 ** Båt 55ø Oljetanker                               3590       4,50    

 489 ** Båt 90ø Bergensfjord                             3591       5,50    

 490 ** Europa I 90ø.                                    3592       1,00    

 491 ** SAS 90ø.                                         3593       0,80    

 492‑95 ** Idrettsforbund. 4 forskjellige, postfr.       3926       1,35    

 496 ** Håkonshall 1961, 45ø                             3598       0,50    

 497 ** Håkonshall 1961, 1 kr.                           3599       1,00    

 498 ** Universitetet 1961, 45ø.                         3600       0,50    

 499 ** Universitetet 1961, 1,50                         3601       2,00    

 500 ** Nansen 1961, 45ø                                 3602       0,50    

 500‑03 ** Nansen og Amundsen 1961. Postfr.              5385       4,00    

 501 ** Nansen 1961, 90ø                                 3603       1,00    

 502‑03 ** Amundsen Sydpoljub. 1961. 45 og 90ø           5419       2,00    

 504 ** Nobel 1961, 45ø                                  3606       0,40    

 505 ** Nobel 1961, 1 kr.                                3607       1,00    

 506 ** Vilh. Bjerknes  45ø                              3608       0,45    

 507 ** Vilh. Bjerknes 150ø                              3609       1,50    

 508 ** Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                   3610       5,00    

 509 ** Skogadministrasjon 45ø                           3611       0,50    

 509‑10 ** Skogadministrasjon 45ø og 1 kr.               5386       5,00    

 510 ** Skogadministrasjon 1 kr.                         3612       7,50    

 511 ** Europa 1962, 50ø                                 3613       0,60    

 512 ** Europa 1962, 90ø                                 3614       1,00    

 513 ** Posthorn 5ø matt lilla, vanlig papir             3615       0,45    

 514 ** Posthorn 10ø grå, vanlig papir                   3616       0,50    

 515 ** Posthorn 15ø brun, vanlig papir                  3617       0,30    

 515 ** Posthorn 15ø brun, vanlig pap. 4‑blokk           3221       0,60    

 516 ** Posthorn 20ø grønn, vanlig papir                 3618       8,00    

 517 ** Helleristning 25ø grønn                          3619       1,50    

 518 ** Fisk/Aks 30ø lysbrun                             3620      12,50    

 519 A ** Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                3621       0,50    

 519 C ** Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig                 3622      12,00    

 520 ** Båtm.knop. 35ø blågrønn                          3623       0,30    

 521 ** Helleristning 40ø brunlilla                      3624       3,75    

 522 ** Båtm.knop. 50ø rød                               3625       3,50    

 523 ** Fisk/Aks 55ø rødbrun                             3626       0,40    

 524 ** Båtm.knop 60ø grå                                3627      23,50    

 525 ** Båtm.knop 60ø rød                                3628       1,25    

 526 ** Stavkirke 65ø fiol.blå                           3629       2,75    

 527 ** Stavkirke 80ø lilla                              3630      25,00    

 528 ** Fisk/Aks 85ø brungrå                             3631       0,85    

 529 ** Helleristning 90ø blå vanlig papir               3632       0,75    

 530 ** Camilla Collett 50ø (1963)                       3633       0,40    

 531 ** Camilla Collett 90ø (1963)                       3634       2,00    

 532‑35 ** FAO 1963. 25 35 50 90ø                        4960       2,00    

 536 ** Postgang til Nord‑Norge 50ø                      3639       0,50    

 536‑37 ** Postgang til N.Norge 50 og 90ø. Postfr.       3215       2,50    

 537 ** Postgang til Nord‑Norge 90ø                      3640       4,50    

 538 ** Ivar Aasen 50ø                                   3641       0,50    

 539 ** Ivar Aasen 90ø                                   3642       2,50    

 540 ** Europa 1963, 50ø                                 3643       0,75    

 541 ** Europa 1963, 90ø                                 3644       4,00    

 542‑44 ** Tekstiljub. 25 35 50ø                         5422       1,00    

 545 ** Edv. Munch 1963, 25ø                             3648       0,35    

 546 ** Edv. Munch 1963, 35ø                             3649       0,30    

 547 ** Edv. Munch 1963, 50ø                             3650       0,50    

 548 ** Edv. Munch 1963, 90ø                             3651       0,90    

 549 ** Oslo Arbeidersamfunn 25ø                         3652       0,35    

 550 ** Oslo Arbeidersamfunn 50ø                         3653       0,50    

 551 ** Massevirkningslov 35ø grågrønn                   3654       0,50    

 552 ** Massevirkningslov 55ø gulbrun                    3655       1,60    

 553 ** Norges Grunnlov, 1964. 50ø                       3656       0,50    

 554 ** Norges Grunnlov, 1964. 90ø                       3657       2,00    

 555 ** Sjømannsmisjon 1964, 25ø                         3658       0,30    

 556 ** Sjømannsmisjon 1964, 90ø                         3659       2,00    

 557 ** Europa 1964. 90ø                                 3660       5,00    

 558 ** Folkehøgskolen 1964. 50ø                         3661       0,60    

 559 ** Folkehøgskolen 1964. 90ø                         3662       3,50    

 560 ** Int. Fjernmeldingsunion 60ø                      3663       0,60    

 561 ** Int. Fjernmeldingsunion 90ø                      3664       1,25    

 562 ** Frigj.jubil. 1965, 30+10                         3665       0,30    

 563 ** Frigj.jubil. 1965, 60+10                         3666       0,60     

 564 ** Røde Kors. 1965, 60ø                             3667       0,75    

 565 ** Røde Kors. 1965, 90ø                             3668       7,50    

 566 ** Europa 1965, 60ø                                 3669       0,60    

 567 ** Europa 1965, 90ø                                 3670       2,25    

 568 ** Harmonien 30ø                                    3671       0,30    

 569 ** Harmonien 90ø                                    3672       1,00    

 570 ** Rondane 1,50                                     3673       2,00    

 571‑74 ** VM Ski 1966. 40 55 60 90ø. Postfriske         6412       3,75    

 575 ** Bibelselskap. 60ø                                3678       0,60    

 576 ** Bibelselskap. 90ø                                3679       1,00    

 577 ** Norges Bank 30ø                                  3680       0,50    

 578 ** Norges Bank 60ø                                  3681       0,75    

 579 ** Johan Sverdrup 30ø                               3682       0,30    

 580 ** Johan Sverdrup 60ø                               3683       0,60    

 581 ** Europa 1966, 60ø                                 3684       1,50    

 582 ** Europa 1966, 90ø                                 3685       3,75    

 583 ** Birkeland/Eyde, 40ø blå                          3686       2,00    

 583‑84 ** Birkeland/Eyde, 40 og 55ø                     5361       2,50    

 584 ** Birkeland/Eyde, 55ø rødlilla                     3687       1,00    

 585 ** Efta 1967, 60ø                                   3688       0,60    

 586 ** Efta 1967, 90ø                                   3689       2,00    

 587 ** Høyere militære utdannelse, 60ø                  3690       1,00    

 588 ** Høyere militære utdannelse, 90ø                  3691       2,50     

 589 ** Europa VII 1967, 60ø                             3692       0,75    

 590 ** Europa VII 1967, 90ø                             3693       2,25    

 591 ** Johanne Dydwad 40ø gråblå                        3694       0,50    

 592 ** Johanne Dydwad 60ø rødlilla                      3695       0,65    

 593 ** Santalmisjon 60ø                                 3696       0,65    

 594 ** Santalmisjon 90ø                                 3697       1,25    

 595 ** Fisk/aks, fosf. papir 30ø grønn                  3698       0,30    

 596 ** Helleristning, fosf. papir 40ø rød               3699       3,25    

 597 I ** Båtmannsknop 60ø rød                           3700       1,25    

 598 ** Helleristning fosf. papir 90ø, type?             3702       0,75    

 599 ** Turistforeningen 1968, 40ø                       3703       0,40    

 600 ** Turistforeningen 1968, 60ø                       3704       0,60    

 601 ** Turistforeningen 1968, 90ø                       3705       1,00    

 602 ** Håndverk/Smed 1968. 65ø                          3706       0,65    

 603 ** Håndverk/Smed 1968. 90ø                          3707       1,50    

 604 ** Fisk og Aks 45ø gulgrønn                         3708       0,35    

 605 ** Båtmannsknop 65ø rød, type?                      3709       0,65    

 606 ** A.O. Vinje 50ø                                   3710       0,50    

 607 ** A.O. Vinje 65ø                                   3711       0,65    

 608 ** Indremisjon 40ø                                  3712       0,80    

 609 ** Indremisjon 65ø                                  3713       0,65    

 610 ** Helleristning 40ø grønn. Type?                   3714       0,30    

 611 ** Båtmannsknop 50ø grå. Type?                      3715       0,40    

 612 ** Fisk/Aks 55ø rødbrun (fosf. papir)               3716       0,50    

 613 ** Sykepleierutdannelse 50ø                         3717       0,50    

 614 ** Sykepleierutdannelse 65ø                         3718       0,65    

 615 ** Nobel Fredspris 65ø                              3719       0,65    

 616 ** Nobel Fredspris 90ø                              3720       1,00    

 617 y ** Posthorn 5ø lilla (fra trykn.dato 7.XII.78)    3722       0,30    

 617 ** Posthorn 5ø lilla, er type x eller y             3721       0,30    

 617 z ** Posthorn. 5ø lilla. Papir Hs2‑G                3723       1,50    

 618 ** Posthorn 10ø grå. Er type x eller y              3724       0,30    

 618 y ** Posthorn 10ø grå. Fra trykk 1.XII.78.          5058       0,30    

 618 y ** Posthorn 10ø grå. 4‑blokk (trykk 1.XII.78)     5059       0,40    

 618 z1 ** Posthorn 10ø grå. Papir Hs2‑G                 3725       0,40    

 618 z2 ** Posthorn 10ø grå. Papir Hs5‑G (tr. 14 X 88)   5179       3,00    

 618 z3 ** Posthorn 10ø grå. Papir Hs5                   3726       0,50    

 619 x1a ** Posthorn 15ø brun. Papir Bo2.                3727       0,30    

 619 x1b ** Posthorn 15ø mørk brun. Papir Bo2.           3728       2,25    

 619 y ** Posthorn 15ø brun. Papir Bu3.                  3729       0,30    

 619 y ** Posthorn 15ø brun. 4‑blokk. Papir Bu3.         5062       0,60    

 619 z ** Posthorn 15ø brun. Papir Hs2‑G                 3730       0,30    

 620 ** Posthorn 20ø grønn. Er x eller y                 3731       0,40    

 620 x2 ** Posthorn 20ø grønn (fra ark 22.VII.73).       5420       2,00    

 620 z1 ** Posthorn 20ø grønn                            3733       0,30    

 620 z1 ** Posthorn 20ø grønn. 4‑blokk                   5159       0,60    

 620 z2 ** Posthorn 20ø grønn                            3734       0,50    

 620 z2 ** Posthorn 20ø grønn. 4‑blokk                   5095       1,25    

 620 z3 ** Posthorn 20ø grønn                            3735       0,30    

 621 ** Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                     3736       1,50    

 622 ** Norden 1969, 65ø                                 3737       0,50    

 623 ** Norden 1969, 90ø                                 3738       1,00    

 624 ** Rutebok for Norge 50ø                            3739       0,60    

 625 ** Trygg Trafikk 65ø                                3740       0,70    

 626 ** Europa 1969, 65ø                                 3741       1,00    

 627 ** Europa 1969, 90ø                                 3742       2,00    

 628 ** Johan Hjort 40ø                                  3743       2,00    

 629 ** Johan Hjort 90ø                                  3744       2,00    

 630 ** Træna 3,50. Type x eller y, ikke bestemt.        3745       3,75    

 630 z ** 3,50 Træna (Papir Hs2‑B)                       3748       4,00    

 631 ** Olav 20 kr. Type x eller y, ikke bestemt.        3749      20,00    

 632 ** G. Vigeland 65ø                                  3750       0,65    

 633 ** G. Vigeland 90ø                                  3751       2,75    

 634 ** Folketelling 65ø (Hullkort)                      3752       0,65    

 635 ** Folketelling 90ø                                 3753       1,00    

 636 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 1 kr. grønn           3754       1,25    

 638 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 2 kr. rød             3756       6,00    

 639 ** Dronning Maud 65ø rød                            3757       0,65    

 640 ** Dronning Maud 90ø blå                            3758       1,00    

 641 ** Olav  1,00 kr. guloliven. Papirtype?             3759       1,00    

 642 y ** Olav Ståltrykk 1,50 blå. (Bu3, 5 III 79)       3762       1,50    

 642 ** Olav  1,50 kr. blå. Er x eller y.                3760       1,50    

 643  ** Olav  2,00 kr. rød. Er x eller y.               3764       1,60    

 643 y ** Olav  2,00 kr. rød. Trykkdato 31.X.77          3765       2,75    

 644  ** Olav  5,00 kr. gråfiolett. Er x eller y         3767       5,00    

 644 y ** Olav  5,00 kr. gråfiol. Papir Bu3.             3768       5,00    

 645 ** Olav 10,00 kr. gulbrun. Er x eller y             3770      15,00    

 646 ** Båtmannsknop 70ø brun                            3771       0,50    

 647 ** Stavkirke 80ø lilla (fosf. papir)                3772       3,50    

 648 ** Helleristn. 100ø blåfiol. Ukjent papirtype       3773       1,00    

 648 y ** Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bu3          3774       1,00    

 649 ** Naturvernår  40ø (Ulv)                           3775       0,65    

 649‑52 ** Naturvernår. 40/60/70/100ø. Postfrisk         5366       5,00    

 650 ** Naturvernår  60ø (Mogopblomst)                   3776       0,90    

 651 ** Naturvernår  70ø (Vøringsfossen)                 3777       0,65    

 652 ** Naturvernår 100ø (Havørn)                        3778       3,00    

 653 ** Frigjøring 25 årsdag 1970,  70ø                  3779       3,00    

 654 ** Frigjøring 25 årsdag 1970, 100ø                  3780       1,50    

 655 ** Bergen 900 år 40ø (1970)                         3781       4,00    

 655‑57 ** Bergen 900 år 40/70/1,00. Postfriske.         5209       4,00    

 656 ** Bergen 900 år 70ø (1970)                         3782       3,75    

 657 ** Bergen 900 år 1,00 kr. (1970)                    3783       3,75    

 658 ** FN (1970),  70ø                                  3784       1,00    

 659 ** FN (1970), 100ø                                  3785       1,75    

 660‑63 ** Vitenskapsmenn 40/50/70/100ø                  5373       4,00    

 664 ** Fysisk Fostring 50ø                              3790       0,60    

 665 ** Fysisk Fostring 70ø                              3791       1,50    

 666 ** Tønsberg 100 år  70ø                             3792       0,90    

 667 ** Tønsberg 100 år 100ø                             3793       1,25    

 668 ** Stortinget  70ø                                  3794       0,70    

 669 ** Stortinget 100ø                                  3795       1,25    

 670 ** Flyktning 71, 50ø                                3796       0,50    

 671 ** Flyktning 71, 70ø                                3797       0,75    

 672 ** H.N. Hauge 60ø                                   3798       0,60    

 673 ** H.N. Hauge 70ø                                   3799       0,75     

 674 ** Oslo Bispedømme 70ø                              3800       0,70    

 675 ** Oslo Bispedømme 1,00                             3801       1,85    

 676 ** Antarktis/Roald Amundsen 100ø                    3802       4,50    

 677 ** Eventyr 1971, 40ø                                3803       0,30    

 678 ** Eventyr 1971, 50ø                                3804       0,40    

 679 ** Eventyr 1971, 70ø                                3805       0,65    

 680 ** Stavkirke 80ø brun. Papirtype?                   3806       1,00    

 680 x2 ** Stavkirke 80ø brun. (Bo3)                     3807       0,70    

 681 ** Helleristning 120ø blå                           3809       1,00    

 682 ** Norske Sparebanker 80ø (1972)                    3810       0,75    

 683 ** Norske Sparebanker 1,20 (1972)                   3811       1,00    

 684 ** Posthornjubileum 80ø (1972)                      3812       0,80    

 685 ** Posthornjubileum 1,00 kr. (1972)                 3813       1,00    

 687 ** Norges Samling 50                                3814       1,50    

 687‑90 ** Norges Samling 50 60 80 1,20                  5382       5,00    

 688 ** Norges Samling 60                                3815       1,00    

 689 ** Norges Samling 80                                3816       2,50    

 690 ** Norges Samling 1,20                              3817       1,25    

 691 ** Haakon 100 år, 80                                3818       1,00    

 692 ** Haakon 100 år, 1,20                              3819       1,50    

 693 ** Ungdom og fritid 80                              3820       1,00    

 694 ** Ungdom og fritid 1,20                            3821       1,75    

 695 ** Interjunex 72. 80ø Postfrisk                     3822       3,00     

 695‑96 ** Interjunex 72. 80 og 1,20. Postfrisk          5365       3,75    

 696 ** Interjunex 72. 1,20 Postfrisk                    3823       3,00    

 697 ** Polarskute Maud 60ø                              3824       1,25    

 697‑99 ** Polarskuter 60 80 1,20. Postfr.               5367       4,50    

 698 ** Polarskute Fram 80ø                              3825       2,00    

 699 ** Polarskute Gjøa 1,20                             3826       2,00    

 700‑02 ** Eventyr 50 60 80ø                             5316       1,40    

 703 I ** Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir       3830       0,75    

 703 IIx2 ** Fisk og Aks 75ø grønn. Bo3‑papir.           3832       0,75    

 704 ** Helleristn. 100ø rød, ukjent papir               3833       1,00    

 705 ** Stavkirke 140ø blå, ukjent papir                 3834       1,40    

 706‑07 ** Leprabasillen 1,00 og 1,40                    5461       2,00    

 708 ** Europa 1973, 1,00                                3837       2,75    

 709 ** Europa 1973, 1,40                                3838       1,20    

 710 ** Nordens Hus 1,00                                 3839       0,80    

 711 ** Nordens Hus 1,40                                 3840       1,50    

 712 x1 ** Kong Olav 70 år 1,00 (Bo2‑papir)              3841       1,75    

 712 x2 ** Kong Olav 70 år 1,00 (Bo3‑papir)              3842       3,00    

 713 ** Kong Olav 70 år 1,40                             3843       1,25    

 714 ** Jacob Aall 1,00                                  3844       0,80    

 715 ** Jacob Aall 1,40                                  3845       1,25    

 716‑18 ** Samisk Håndverk 75ø 1,00 1,40                 5462       2,25    

 719‑21 ** Blomst 65ø, 70ø, 1,00 kr.                     5463       1,75    

 722 ** Geografisk Oppmåling 1,00                        3852       1,00    

 723 ** Geografisk Oppmåling 1,40                        3853       1,40    

 724 ** Posthorn 25ø blå. Papir? (x eller y)             3854       0,30    

 724 z ** Posthorn 25ø blå. Papir Hs2‑G                  3855       0,30    

 725 ** Fisk/Aks 85ø brungul                             3856       0,70    

 726 ** Helleristning 110ø rød. Ukjent papirtype.        3857       0,90    

 727 ** Turistmerke 1,00                                 3858       0,85    

 728 ** Turistmerke 1,40                                 3859       1,25    

 729 ** Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)              3860       1,00    

 730 ** Maleri 1,40 (Stugunøset)                         3861       1,25    

 731 ** Magnus Lagabøter 1,00                            3862       1,00    

 732 ** Magnus Lagabøter 1,40                            3863       1,25    

 733 ** Arbeidervern 85ø                                 3864       1,00    

 734 ** Arbeidervern 1 kr.                               3865       1,00    

 735‑38 ** Geologer. 65 85 1,00 1,40.                    5464       3,00    

 739 ** UPU 1974, 1 kr.                                  3870       1,00    

 740 ** UPU 1974, 1,40                                   3871       1,40    

 741 ** Rosemaling 85ø                                   3872       0,85    

 742 ** Rosemaling 1 kr.                                 3873       1,00    

 743 ** Skisport 1,00                                    3874       1,00    

 744 ** Skisport 1,40                                    3875       1,25    

 745 ** Helleristning 1,25 rød, ukjent papirtype         3876       1,00    

 746 ** FN's kvinnenår 1,25                              3877       1,00    

 747 ** FN's kvinnenår 1,40                              3878       1,35    

 748‑50 ** Arkitektnaturvernår 1,00 1,25 1,40            5465       2,75    

 751 ** Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                  3882       1,25    

 752 ** Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                  3883       1,50    

 753 ** Speider 1,25                                     3884       1,00    

 754 ** Speider 1,40                                     3885       1,25    

 755 ** Utvandring til Amerika 1,25                      3886       1,25    

 756 ** Utvandring til Amerika 1,40                      3887       1,40    

 757‑59 ** Svalbard 1,00 1,25 1,40 (1975)                5374       2,75    

 760 ** Kringkastning 1,25                               3891       1,25    

 761 ** Kringkastning 1,40                               3892       1,40    

 762‑65 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 80 1,00 1,25 1,40   5466       3,00    

 766 x ** Billedportal Hylestad, 7,50. Bu3 papir.        3897       7,50    

 766 y ** Billedportal Hylestad, 7,50. Hs2B papir.       5066      12,00    

 767‑69 ** Folkedans 80ø 1,00 1,25                       4965       2,00    

 770 ** Kunstindustrimuseet 1,25/Sukkerdrysse            3901       1,00    

 771 ** Kunstindustrimuseet 1,40/Lokkpokal               3902       1,25    

 772 ** Europa 1,25/Bispebolle                           3903       1,00    

 773 ** Europa 1,40/Fajansefat                           3904       1,40    

 774 BB ** Prekestolen 1,00. Horis. par                  3905       1,80    

 775 BB ** Fruktblomstring 1,25. Horisont. par           3906       2,00    

 776 ** Statistisk Sentralbyrå 1,25                      3907       1,25    

 777 ** Statistisk Sentralbyrå 2,00                      3908       1,80    

 778 ** Olav Duun 1,25                                   3909       1,25    

 779 ** Olav Duun 1,40                                   3910       1,40    

 780 ** Maleri 1,25 (Slindrebirken)                      3911       1,25    

 781 ** Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                     3912       1,40    

 782‑84 ** Baldisholteppet 80 1,00 1,25                  5467       2,00    

 785‑805 ** = 1977, 21 forskj. hovednumre                5028      27,00    

 786 y ** Norden 1,40, vanlig papir                      3920       1,40    

 787 ** Akershus 1,25 rød                                3921       1,25    

 788 x ** Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3          3922       1,15    

 788 y ** Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B        3923       3,50    

 789 ** Torungen fyr 1,80                                3924       1,60    

 790 x1 BB ** Fiskevær 1,25. Parkombinasjon              3925       2,20    

 791 x1 BB ** 1,80 Huldrefoss. Parkombinasjon            3928       3,20    

 792‑94 ** Trær 1,00 1,25 1,80                           4970       2,50    

 795‑98 ** Båter. 1,00 1,25 1,30 1,80                    5468       3,80    

 799 ** Fiskeri 1,25                                     3936       1,00    

 800 ** Fiskeri 1,80                                     3937       1,50    

 801 ** Maleri 1,25 "Lørdagskveld" postfr.               3938       1,00    

 802 ** Maleri 1,80 "Skogstjern" postfr.                 3939       1,65    

 803‑05 ** Bolts bibel. 80 1,00 1,25                     5469       2,00    

 806 y2  ** Posthorn 40ø oliven (Papir Hs5)              3945       1,25    

 806‑11 type x. ** Posthorn 40 50 60 70 80 90ø           5096       2,50    

 807 y **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Hs2‑G)         3947       0,50    

 807 y ** Posthorn 50ø gråfiol. 4‑blokk (trykk 19.X.81)  5174       2,00    

 807 z **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Hs5‑NP)        3948       0,50    

 808 y1 ** Posthorn 60ø sinober (Papir Hs2‑G)            3950       1,00    

 808 y2/y3 ** Posthorn 60ø rød, papir ubestemt. P.fr.    5322      12,00    

 809 y **  Posthorn 70ø oransje (Hs5‑papir)              3952       1,00    

 810 y1 ** Posthorn 80ø rødbrun. Papir Hs2‑G             3954       1,00    

 812 ** 1,25 Ibsen 150 år (1978).                        3958       1,25    

 813 ** 1,80 Ibsen 150 år (1978).                        3959       1,60    

 814 x  ** Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                3960       1,00    

 814 y1 ** Akershus 1,00 grønn. Hs2‑B papir              3961       0,80    

 814 y1 ** Akershus 1,00 grønn, 4‑blokk. Hs2‑B‑papir     5060       4,00    

 815 x  ** Trondenes 1,10 rødfiolett. Papir Bu3          3962       1,00    

 815 y  ** Trondenes 1,10 rødfiolett. Papir Hs2‑B        3963       1,50     

 816 x  ** Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir          3964       1,25    

 816 y  ** Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Papir Hs2‑B        3965       2,00    

 817 ** 1,25 Europa 1978/Stavkirke                       3966       1,00    

 818 ** 1,80 Europa 1978/Stavkirke                       3967       1,60    

 819 BB ** 1,00 Fjellparti. Vertikalt par                3968       2,00    

 819 BB ** 1,00 Fjellparti. 4‑blokk                      3969       4,00    

 820 BB ** 1,25 Gaustatoppen. Vertikalt par              3970       2,50    

 821 ** Kong Olav 75 år, 1,25                            3971       1,25    

 822 ** Kong Olav 75 år, 1,80                            3972       1,80    

 823‑26 ** Norwex 80, 4‑blokk (Polmerkene)               3973       5,00    

 831 x ** Seljefløyte 1,00. Papir Bu3                    3976       1,00    

 831 y ** Seljefløyte 1,00. Papir Hs2‑G                  3977       1,50    

 832 x ** Hardingfele 1,25. Papir Bu3                    3978       1,25    

 833 ** Langeleik 1,80                                   3979       1,60    

 834 x ** Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                      3980       7,50    

 834 y ** Bukkehorn 7,50. Papir Harrison Hs2‑G           3981       9,00    

 835‑37 ** Treleketøy 80 1,00 1,25                       5470       2,00    

 838‑40 ** Holmenkollrennene 1,00 1,25 1,80              4976       3,00    

 838‑56 ** (=1979). Med Parkomb. og Bl. 2.               3986      32,50    

 841 ** Maleri Barneår 1,25                              3989       1,25    

 842 ** Maleri Barneår 1,80                              3990       1,80    

 843 BB ** Hesteskyss 1 kr., parkomb. Postfr.            3991       1,75    

 844 BB ** Skjernøysund 1,25, parkomb. Postfr.           3992       2,00     

 845 ** Falkberget 1,25 (1979)                           3993       1,00    

 846 ** Falkberget 1,80 (1979)                           3994       1,60    

 847 ** Kylling bru 1,25                                 3995       0,90    

 848 ** Vessingsjø dam 2,00                              3996       1,65    

 849 ** Statfjord A, 10 kr.                              3997       8,00    

 854‑56 ** Blomster 0,80 1,00 1,25.                      3227       2,00    

 857 ** Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                           4005       0,75    

 857‑74 ** (=1980). 859‑62, 865‑68 som park./bl. 3       4006      21,00    

 858 ** Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                           4007       1,65    

 859‑60 BB ** Fugler 1,00, parkombinasjon                4008       2,00    

 861‑62 I BB ** Fugler 2 x 1,25. Perfor, helt ut         4009       2,00    

 861‑62 II BB ** Fugler 2 x 1,25. Bred tg h/v. s         4010       2,25    

 863 ** Telefonen i Norge, 1,25                          4011       1,10    

 864 ** Telefonen i Norge, 1,80                          4012       1,60    

 869 ** Norden 1980, Ovnsplater, 1,25                    4017       1,10    

 870 ** Norden 1980, Ovnsplater, 1,80                    4018       1,60    

 871 ** Maleri, Jonsokbål 1,25                           4019       1,00    

 872 ** Maleri Gutt/seljefløyte, 1,80                    4020       1,40    

 873 ** Blomster 80ø (Rogn)                              4021       0,70    

 874 ** Blomster 1,00 (Steinnype)                        4022       0,80    

 875‑76 BB ** Fugler 1,30, parkombinasjon                4023       2,40    

 875‑900 ** (=1981). (875‑78 som parkombinasjoner)       4024      34,00    

 877‑78 BB ** Fugler 1,50, parkombinasjon                4025       2,75    

 879‑81 ** Byggverk 1,50 1,70 2,20                       4989       4,00    

 882 ** Melkeprodusenter/Ku 1,10                         4030       1,00    

 883 ** Melkeprodusenter 1,50 (Geit)                     4031       1,35    

 884 ** Europa 1,50 (1981)                               4032       1,40    

 885 ** Europa 2,20 (1981)                               4033       2,00    

 886‑88 ** Seilskipsmotiv 1,30 1,50 2,20                 4996       3,80    

 889‑91 ** Båter. 1,10 1,30 1,50 2,30                    4999       4,50    

 893 ** Funksjonshemmede 1,50                            4041       1,25    

 894 ** Funksjonshemmede 2,20                            4042       2,00    

 895 ** Maleri 1,50                                      4043       1,40    

 896 ** Maleri 1,70                                      4044       1,40    

 897 ** Fredspris 1921, 5,00                             4045       4,50    

 898‑900 ** Billedvev 1,10 1,30 1,50                     5471       2,80    

 901 ** VM på ski 1982, 2,00                             4049       1,75    

 901‑23 ** (=1982), hovednr. (med parkomb.).             4050      50,00    

 902 ** VM på ski 1982, 3,00                             4051       2,75    

 903‑07 ** Byggverk. 1,75 2,00 (x1) 2,25 2,75 3,00.      5472       8,00    

 908‑09 BB ** Fugler, 2x2,00 Parkombinasjon              4057       3,50    

 910 ** Tuberkulose 2,00                                 4058       1,80    

 911 ** Tuberkulose 3,00                                 4059       2,80    

 912 x1 ** Munnharpe 15,00 (Papir Hs2‑G)                 4060      14,00    

 913 ** Europa 1982, 2,00                                4061       2,00    

 914 ** Europa 1982, 3,00                                4062       3,00    

 915 ** Maleri 1,75 (Telemarksjenter)                    4063       1,60    

 916 ** Maleri 2,00 (Tone Veli ved gjerdet)              4064       1,80    

 917 ** Olav regent i 25 år, 3,00                        4065       2,50    

 918 ** Maleri 1,75 (Bj. Bjørnson)                       4066       1,40    

 919 ** Maleri 2,00 (Sigrid Undset)                      4067       1,60    

 920 ** Grafisk forbund 2,00.                            4068       1,80    

 921 ** Grafisk forbund 3,00.                            4069       2,75    

 922 ** Nansen 3,00 (1982)                               4070       2,75    

 923 BB ** Juleskikk 1,75. Par.                          4071       3,00    

 924 ** Byggverk 2,50 (Stabbur)                          4072       2,25    

 924‑43 ** (=1983). 931‑32, 942, 943 som parkomb.        4073      82,00    

 925 ** Byggverk 3,50 (Lindenes fyr)                     4074       3,00    

 92628 ** Hunderaser 2,00 2,50 3,50                      5473       6,00    

 929 ** Norden 1983, 2,50                                4078       2,25    

 930 ** Norden 1983, 3,50                                4079       2,85    

 933 ** Europa 1983, 2,50 (Grieg)                        4081       2,25    

 934 ** Europa 1983, 3,50 (Abel‑statue)                  4082       3,00    

 935 ** Verdens Kommunikasjonsår 2,50                    4083       2,00    

 936 ** Verdens Kommunikasjonsår 3,50                    4084       3,25    

 937 ** 5,00 Kong Olav 80 år, 1983                       4085       4,00    

 938 ** 2,50 Jonas Lie, 1983                             4086       2,00    

 939 ** Nord‑norske båter, 2,00                          4087       2,00    

 940 ** Nord‑norske båter, 3,00                          4088       3,00    

 941 I ** Olav 50 kr.                                    4089      45,00    

 942 BB ** Julepost 1983, 2,00 parkomb.                  4090       3,50    

 943 BB ** Julepost 1983, 2,50 parkomb.                  4091       4,00    

 944‑46 ** Postarbeid 2,00 2,50 3,50                     5474       6,00    

 944‑65 ** (= 1984). (Parkomb. 962‑63/964‑65)            4093      50,00    

 947‑49 ** Fritidsfiske 2,50 3,00 3,50                   5475       7,00    

 950 ** Hansteen 3,50 (1984)                             4099       3,50    

 951 ** Hansteen 5,00 (1984)                             4100       4,00    

 952 ** Europa 2,50 (1984)                               4101       2,00    

 953 ** Europa 3,50 (1984)                               4102       3,00    

 954 ** Hageselskap 2,00                                 4103       1,75    

 955 ** Hageselskap 2,50                                 4104       2,20    

 956 ** Bier 2,50                                        4105       2,20    

 957 ** Hane 2,50                                        4106       2,20    

 958 ** Ludvig Holberg 2,50                              4107       3,00    

 959 ** Norsk Ukepresse 2,50                             4108       2,20    

 960 ** Norsk Ukepresse 3,50                             4109       3,00    

 961 ** Parlamentarismen 7,50                            4110       6,50    

 962‑63 BB ** Karius/Baktus/Klatremus. Par               4111       3,75    

 964‑65 I BB ** Røvere Kardem./Bastian. Par              4112       4,00    

 966 ** Fjell i Antarktis 2,50                           4113       2,20    

 966‑87 ** (=1985). 978‑81 =Bl. 4, 986‑87 som parkomb.   4114      57,50    

 967 ** Fjell i Antarktis 3,50                           4115       3,00    

 968 ** Frigjøring 40 år 1985, 3,50                      4116       3,25    

 969 ** Artilleri 3,00                                   4117       2,50    

 970 ** Artilleri 4,00                                   4118       3,00    

 971 ** Kongsten Fort 2,50                               4119       2,50    

 972‑73 ** Ungdomsår 2,00 3,50                           5476       4,50    

 974 ** Europa 1985, 2,50 Myllarguten                    4122       2,20    

 975 ** Europa 1985, 3,50 Ole Bull                       4123       3,50    

 976 ** Elektrisitetsforsyning 2,50                      4124       2,25    

 977 ** Elektrisitetsforsyning 4,00                      4125       3,60    

 982 ** Folkebibliotek 2,50                              4126       2,25    

 983 ** Folkebibiliotek 10 kr.                           4127       9,00    

 984 ** Havnevesen 2,50                                  4128       2,00    

 985 ** Havnevesen 5,00                                  4129       4,00     

 986 BB ** Julepost 1985, 2,00. Par.                     4130       3,75    

 987 BB ** Julepost 1985, 2,50. Par                      4131       4,50    

 988 ** VM Skiskyting 1986, 2,50                         4133       2,20    

 989 ** VM Skiskyting 1986, 3,50                         4134       3,00    

 990 ** Ornament 2,10 rød (1986)                         4135       1,75    

 991 ** Ornament 4,00 blå (1986)                         4136       3,50    

 992 ** Steinhogger 2,50                                 4137       2,25    

 993 ** Snekker 7,00                                     4138       6,75    

 994 ** Europa 1986 Miljøvern, 2,50                      4139       2,25    

 995 ** Europa 1986 Miljøvern, 3,50                      4140       3,20    

 996 ** Norden 1986, 2,50 (Moss)                         4141       2,00    

 997 ** Norden 1986, 4,00 (Ålesund)                      4142       3,75    

1002‑05 ** Persjonjub. 2,10 2,50 3,00 4,00               5477       8,75    

1006 BB ** Glassmaleri 2,10 par, postfr.                 4147       3,75    

1007 BB ** Glassmaleri 2,50 par, postfr.                 4148       4,50    

1008 ** FN Fredsår 15,00                                 4149      13,50    

1009 ** Talltype 3,50                                    4151       3,00    

1009‑33 ** = 1987, med Bl. 6 og 7, og parkombin.         4150      72,00    

1010 ** Talltype 4,50                                    4152       3,75    

1011 ** Ornament 2,30 blå                                4153       2,00    

1012 x1 ** Ornament 2,70 rød. Papir Hs2‑B.               4155       2,40    

1012 x2 ** Ornament 2,70 rød. Papir Hs5                  4156       5,00    

1013 ** Europa/Trearkitektur 2,70                        4157       2,30     

1014 ** Europa/Veritasbygget 4,50                        4158       3,75    

1015 ** Formannskapslovene 12,00                         4159       9,50    

1017‑18 BB ** Sopp parkomb. 2 x 2,70                     4160       4,75    

1019 ** Maihaugen 2,70                                   4161       2,25    

1020 ** Maihaugen 3,50                                   4162       2,75    

1021 ** Fartein Valen 2,30                               4163       1,75    

1022 ** Fartein Valen 4,50                               4164       3,50    

1027 ** Maleri 2,70 ("Hardt le")                         4165       2,00    

1028 ** Maleri 5,00 ("Bondehagen")                       4166       4,25    

1029‑31 ** Hester. 2,30 2,70 4,50                        5478       7,50    

1032 BB ** Julemerker 1987, 2,30 (Par)                   4170       4,50    

1033 BB ** Julemerker 1987, 2,70 (Par)                   4171       5,00    

1034 ** Tiur 2,90                                        4173       2,50    

1035 x1 ** Reinsdyr 3,80. Papir Hs5‑B                    4174       3,50    

1036 ** Frelsesarmeen 2,90                               4176       2,70    

1037 ** Frelsesarmeen 4,80                               4177       4,50    

1038‑39 BB ** Sopp 2x2,90, parkombinasjon                4178       5,40    

1040‑41 ** Militærjubileum 2,50 2,90 4,60                5479       7,75    

1043 ** Europeisk Nord‑Sør 25 kr.                        4182      22,50    

1044 ** Europa 1988, 2,90                                4183       2,40    

1045 ** Europa 1988, 3,80                                4184       3,00    

1046 ** Kong Olav V 85 år, 2,90 (fra miniark)            4185       3,00    

1047 ** Kong Olav V 85 år, 2,90 (fra miniark)            4186       3,00    

1048 ** Kong Olav V 85 år, 2,90 (fra miniark)            4187       3,00    

1049 ** Kong Olav V 85 år, 2,90                          4188       2,75    

1050 ** Christian IV, 2,50                               4189       2,00    

1051 ** Christian IV, 10 kr.                             4190       8,00    

1052 ** Ballsport, Kvinnehåndball 2,90                   4191       2,90    

1053 ** Ballsport, Herrefotball 2,90                     4192       2,90    

1054 ** Ballsport, Basketball 2,90                       4193       2,90    

1055 ** Ballsport, Volleyball 2,90                       4194       2,90    

1056‑57 BB ** Ludvig, 2x2,90 Parkomb.                    4195       5,00    

1058 ** Rødrev 2,60                                      4197       2,20    

1058‑85 ** (=1989) Med 2 parkomb. og 2 miniark           4196      93,50    

1059 ** Røyskatt 3,00                                    4198       2,50    

1060 ** Ekorn 4,00                                       4199       3,50    

1061‑62 BB ** Matsopp, parkomb. 2 x 3,00                 4200       5,00    

1063 ** VM Terrengløp 1989, 5,00                         4201       4,25    

1064 ** Vardø 3,00                                       4202       2,50    

1065 ** Hammerfest 4,00                                  4203       3,50    

1066 ** Folkedrakt 3,00                                  4204       2,60    

1067 ** Folkedrakt 4,00                                  4205       3,50    

1068 ** Europa 1989, 3,70 (Snømann)                      4206       3,25    

1069 ** Europa 1989, 5,00 (Barneleker)                   4207       4,25    

1070 ** Grunnskole 2,60                                  4208       2,20    

1071 ** Grunnskole 3,00                                  4209       2,60    

1080 ** Arnulf Øverland 3 kr.                            4210       3,00    

1081 ** Hanna Winsnes 1989, 25 kr.                       4211      22,00    

1082 ** Herregård Larvik, 3 kr.                          4212       2,50    

1083 ** Herregård Rosendal, 3 kr.                        4213       2,50    

1084‑85 BB ** Julepynt 3,00, parkomb.                    4214       5,00    

1084‑85 BB ** Julepynt 3,00, 2 x par= 4‑blokk            4215      10,00    

1086 ** Svane bruksmerke 3,20                            4217       2,75    

1086‑1107 ** (=1990). Med 2 parkomb. og 2 miniark.       4216      97,50    

1087 ** Bever bruksmerke 4,50                            4218       4,00    

1088‑89 BB ** Orkidéer 2x3,20 (Par)                      4219       6,00    

1090 ** Winter Cities Tromsø, 5 kr.                      4220       4,50    

1093 ** Frigjøringskamp 3,20                             4221       2,90    

1094 ** Narvik 1940, 4,00                                4222       3,50    

1095 ** Tordenskiold 3,20                                4223       2,65    

1096 ** Tordenskiold 5,00                                4224       4,00    

1097 ** Trondheim Posthus 3,20                           4225       2,75    

1098 ** Longyearbyen Postkontor 4,00                     4226       3,50    

1103 ** Johan Svendsen 2,70                              4227       2,10    

1104 ** Johan Svendsen 15,00                             4228      12,50    

1105 ** Fredspris 30 kr.                                 4229      25,00    

1106‑07 BB ** Jul 1990, 2x3,20 parkomb.                  4230       5,50    

1108 ** Gaupe 5,50, bruksmerke (1991)                    4231       5,00    

1109 ** Ugle 6,40, bruksmerke (1991)                     4232       6,00    

1110 ** Verkstedindustri 5,00                            4233       4,00    

1111 ** Europa 1991, 3,20 (Satellitt)                    4234       2,50    

1112 ** Europa 1991, 4,00 (Forskningsrakett)             4235       3,25    

1113 ** Kristiansand 350 år, 3,20                        4236       2,50    

1114 ** Kristiansand 350 år, 5,50                        4237       4,50    

1115 ** Redningsselskapet 100 år, 3,20                   4238       2,50    

1116 ** Redningsselskapet 100 år, 27 kr.                 4239      24,00    

1117 ** Norden 1991, 3,20 (Fontene)                      4240       3,20    

1118 ** Norden 1991, 4,00 (Globus)                       4241       4,00    

1119 ** Stålstikk 2,70. (Fra miniark)                    5180       2,70    

1120 ** Stålstikk 3,20. (Fra miniark)                    5181       3,20    

1121 ** Stålstikk 4,00. (Fra miniark)                    5182       4,00    

1122 ** Stålstikk 5,00. (Fra miniark)                    5183       5,00    

1127 x ** Posthorn 6 kr. grønn/lilla. Hs5‑papir          4242       6,00    

1128 x ** Posthorn 7 kr. brun/blå. Hs5‑papir             4244       7,00    

1129 x ** Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑papir          4246       8,00    

1130 **  Posthorn 9 kr. blå/brun. Hs5‑papir              4248       9,00    

1131‑32 BB ** 2x3,20 Julemerke, parkomb.                 4249       5,50    

1133 ** Sonja 2,80 karm.brun                             4250       2,40    

1134 ** Harald 3,30 blå                                  4251       3,00    

1135 ** Harald 5,60 rød                                  4252       5,00    

1136 ** Harald 6,60 gråpurpur                            4253       6,00    

1137‑38 BB ** Orkidéer 2 x 3,30, parkombinasjon          4254       4,50    

1141 ** Stein Eriksen. 4 kr. (Fra miniark 16)            5177       4,00    

1143 ** Expo '92, 3,30                                   4255       3,30    

1144 ** Expo '92, 5,20                                   4256       4,85    

1145 ** Emigrantskute 3,30                               4257       3,00    

1146 ** Stavangerfjord 4,20                              4258       3,80    

1147 ** Molde 3,30                                       4259       3,00    

1148 ** Kristiansund N. 3,30                             4260       3,00    

1149 Ix ** Harald 50 kr. Hs5‑papir                       4261      50,00    

1154 ** OL Lillehammer 3,20                              4262       3,00    

1155 ** OL Lillehammer 4,20                              4263       4,00    

1156 x ** Posthorn 1 kr. oransje/svart. Papir Hs5.       4264       0,80    

1156 y2 ** Posthorn 1 kr. or./svart. Papir Hs5‑NB1       4266       1,30    

1157 x ** Posthorn 2 kr. grønn/lillak. Papir Hs5.        4267       1,75     

1158 x ** Posthorn 3 kr. blå/grønn. Papir Hs5.           4268       3,00    

1158 y2 ** Posthorn 3 kr. blå/grønn. Hs5‑NB1‑papir       5392       4,50    

1159 x ** Posthorn 4 kr. oransje/rød. Papir Hs5.         4270       4,00    

1159 y ** Posthorn 4 kr. oransje/rød. Papir Hs5‑NP       4271       4,00    

1160 ** Posthorn 5 kr. grønn/blå                         4272       5,00    

1161‑62 BB ** 3,30 Julenisser, parkomb.                  4273       6,00    

1163‑64 BB ** Sommerfugler, 2x3,50 parkomb.              4274       6,00    

1163‑91 ** = 1993 komplett m/hovednr., blokker, park.    5237     130,00    

1165 x ** Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5                    4275       3,00    

1166 x1 ** Harald 3,50 brunsvart. Papir Hs5              4276       3,50    

1166 y ** Harald 3,50 brunsvart. Papir Hs5‑NP            4277       5,00    

1167 x ** Harald 5,50 olivbrun Papir Hs5                 4278       5,50    

1172 ** Kanopadling 4,00                                 4279       3,50    

1173 ** Elvepadling 4,50                                 4280       4,00    

1174 ** Edv. Grieg 3,50                                  4281       3,00    

1175 ** Edv. Grieg 5,50                                  4282       5,00    

1176 ** Hurtigruten 3,50                                 4283       3,50    

1177 ** Hurtigruten 4,50                                 4284       4,50    

1178 ** Håndball 3,50                                    4285       3,50    

1179 ** Sykkelryttere 5,50                               4286       5,50    

1180 Ix ** Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5        4287      10,00    

1181 Ix ** Harald 20 kr. fiolett. Tg. 13,25x13. Hs5      4288      20,00    

1182 ** Arbeidervernlov 3,50                             4289       3,50     

1183 ** Arbeidervernlov 12,00                            4290      12,00    

1188‑89 ** OL‑merker 2 x 3,50, parkomb.                  4291       6,00    

1190‑91 ** Kirker 2 x 3,50, parkombinasjon               4292       6,00    

1192‑1220 ** (= 1994 hovednr. m/park./blokk etc.)        4293     115,00    

1192‑93 BB ** Sommerfugler 2 x 3,50, parkomb.            4294       6,00    

1194 ** OL‑merke 4,50                                    4295       4,00    

1195 ** OL‑merke 5,50                                    4296       5,00    

1196‑99 ** OL‑merke 4 x 3,50, blokk.                     4297      12,00    

1200 x ** Harald 6,50 grønn. Hs5‑papir                   4298       6,00    

1201 ** Paralympics '94, 4,50                            4299       4,00    

1202 ** Paralympics '94, 5,50                            4300       5,00    

1203 ** Tromsø 200 år 3,50                               4301       3,00    

1204 ** Tromsø 200 år 4,50                               4302       4,00    

1205 ** Turist 4,00 (Kabelvogner)                        4303       3,75    

1206 ** Turist 4,50 (Svolværgeita)                       4304       4,00    

1207 ** Turist/Verdens Ende, 5,50                        4305       5,00    

1208 ** Norsk Forskning 4,00                             4306       3,50    

1209 ** Norsk Forskning 4,50                             4307       4,00    

1210 ** Folkemuseum 3,00                                 4308       2,50    

1211 ** Folkemuseum 3,50                                 4309       3,00    

1212 ** Sporvogn 3,50                                    4310       3,50    

1213 ** Trikk/leddsporvogn 12,00                         4312      12,00    

1218 I ** Harald 30 kr. blå                              4313      30,00    

1219‑20 BB ** Kjelke/Spark, 2x3,50 parkomb.              4314       6,00    

1221 ** Apotek 3,50                                      4315       3,50    

1221‑50 ** = 1995 komplett med hovednr.                  5031     135,00    

1222 ** Apotek 25 kr.                                    4316      25,00    

1223‑24 x BB ** 2x3,50 Skogsbær Hs8, parkomb.            4317       6,00    

1225 BB ** Skudeneshavn 4,00, horisontalt parkomb.       4318       8,00    

1226 x BB ** Torghatten 4,50 Hs8‑papir. Parkomb.         4319       9,00    

1227 ** Frigjøringsjubileum 3,50, 1995                   4320       3,00    

1228 ** Frigjøringsjubileum 4,50, 1995                   4321       4,00    

1229 ** Frigjøringsjubileum 5,50, 1995                   4322       4,50    

1230 ** Kirke i 1000 år, 3,50.                           4323       2,80    

1231 ** Kirke i 1000 år, 15,00.                          4324      12,50    

1232 ** Kirsten Flagstad 3,50                            4325       2,80    

1233 ** Kirsten Flagstad 5,50                            4326       4,50    

1234 ** Forliksråd 7 kr.                                 4327       7,00    

1235 ** Forliksråd 12 kr.                                4328      12,00    

1236 ** FN 50 år, 3,50                                   4329       3,00    

1237 ** FN 50 år, 5,50                                   4330       5,00    

1238‑39 ** Posten 350 år, 2x3,50 vertik. par             4331       6,00    

1238‑41 ** Posten 350 år, 4x3,50 4‑blokk                 4332      12,00    

1240‑41 ** Posten 350 år, 2x3,50 vertik. par             4333       6,50    

1242‑43 I ** Posten 350 år, 2x3,50 vert. par             4334       6,00    

1244‑45 ** Posten 350 år, 2x3,50 vertik. par             4336       6,00    

1246 ** Harald 4,50 rød                                  4337       3,75    

1247 ** Harald 7,50 blåfiolett                           4338       7,00    

1248 ** Harald 8,50 brun                                 4339       7,50    

1249‑50 BB ** Julepost 1995, 2 x 3,50                    4340       6,00    

1251 ** Svalbard 10 kr.                                  4341      10,00    

1252 ** Svalbard/Isbjørn, 20 kr.                         4342      20,00    

1253‑54 BB ** 2x3,50 Skogsbær parkomb.                   4343       6,00    

1255 ** OL 100 år, 3,50. Tegnekonkurr. 1996.             4344       3,50    

1256 ** OL 100 år, 5,50. Tegnekonkurr. 1996.             4345       5,50    

1257 BB ** Besseggen 4,00, parkombinasjon                4346       7,00    

1258 BB ** Stavkirke 4,50, parkombinasjon                4347       9,00    

1259 BB ** Helleristning 5,50, parkombinasjon            4348       9,00    

1260 ** Troll‑gassfeltet 3,50                            4349       3,00    

1261 ** Troll‑gassfeltet 25 kr.                          4350      22,50    

1262 ** Tog 3,00                                         4351       2,60    

1263 ** Tog 4,50                                         4352       4,00    

1264 ** Film 3,50                                        4353       3,00    

1265 ** Film 5,50                                        4354       5,00    

1266 ** Film 7,00                                        4355       6,00    

1267 ** Posten 350 år. Skiløper                          5247       3,50    

1267‑68 + 1271‑72 ** Som 4‑blokk, Posten 350 år.         4356      11,00    

1268 ** Posten 350 år. Båt                               5248       3,50    

1268/1272 ** Posten 350 år. Vertikalt par                4358       7,00    

1269 ** Posten 350 år. Bil                               5249       3,50    

1269‑70 + 1273‑74 ** Som 4‑blokk, Posten 350 år.         4359      11,00    

1269/1273 ** Posten 350 år. Vertikalt par                4360       7,00    

1270 ** Posten 350 år. Fly                               5250       3,50    

1271 ** Posten 350 år. Tog                               5251       3,50    

1272 ** Posten 350 år. Sykkel                            5252       3,50    

1273 ** Posten 350 år. PiB                               5253       3,50    

1274 ** Posten 350 år. E‑post                            5254       3,50    

1275 ** Amalie Skram 3,50                                4362       3,50    

1276 ** 15 kr. Amalie Skram                              4363      12,50    

1277‑78 BB ** Julepost 1996. 2x3,50 Parkomb.             4364       6,00    

1279 **  Blomst 3,20 (Rødkløver)                         4365       2,70    

1280 **  Blomst 3,70 (Hestehov)                          4366       3,00    

1281 **  Blomst 4,30 (Liljekonvall)                      4367       3,60    

1282 x ** Blomst 5,00. Papir Hs8‑NB                      4368       4,00    

1283 x ** Blomst 6,00. Papir Hs8‑NB                      4369       5,00    

1284 x ** Posthorn 0,10 rød. (Hs8‑NB)                    4370       0,30    

1284 x ** Posthorn 0,10 rød. (Hs8‑NB). 4‑blokk           5061       0,30    

1285 Ax ** Posthorn 0,20 blå gr.tg. 4‑blokk. Hs8‑NB      6098       0,50    

1285 Ax ** Posthorn 0,20 blå grovtg. (Hs8‑NB)            4371       0,30    

1285 Ay ** Posthorn 0,20 blå gr.tg. 4‑blokk. Cp‑L1‑NP    6109       0,70    

1285 Ay ** Posthorn 0,20 blå grovtg. (Cp‑L1‑NP)          4372       0,30    

1285 B ** Posthorn 0,20 blå fintg. 4‑blokk               1051       0,70    

1285 B ** Posthorn 0,20 blå fintg.                       4373       0,30    

1286 ** Posthorn 0,30 orange                             4374       0,30    

1286 ** Posthorn 0,30 orange. 4‑blokk                    5335       0,85    

1287 ** Posthorn 0,40 gråoliven. 4‑blokk                 5143       1,40    

1288 A ** Posthorn 0,50 grønn, grovtg.                   4376       0,40    

1288 A ** Posthorn 0,50 grønn, grovtg. 4‑blokk           3262       1,50    

1288 B ** Posthorn 0,50 grønn, fintg. Trykk 10.2.09      4377       0,50    

1288 B ** Posthorn 0,50 grønn, fintg. 4‑blokk            6379       1,50    

1289‑90 BB ** Humle/Marihøne 2x3,70. Parkomb.            4378       7,00    

1291 ** VM på ski '97, 3,70. 4‑blokk NK‑nr.n.v.marg      4379      12,00    

1291 ** VM på ski '97. 3,70                              4380       3,00    

1292 ** VM på ski '97. 5,00                              4381       4,00    

1293 ** Kongeparet 60 år 3,70 (Harald)                   4382       3,00     

1294 ** Kongeparet 60 år 3,70 (Harald/Sonja)             4383       3,00    

1295 + 1299 ** Posten 350 år. 2x3,70 Parkomb.            4384       7,00    

1295‑1302 ** Posten 350 år, 8 forskjell., i "blokk"      4388      25,00    

1296 + 1300 ** Posten 350 år. Parkomb. 2x3,70            4385       7,00    

1297 + 1301 ** Posten 350 år. Parkomb. 2x3,70            4386       7,00    

1298 + 1302 ** Posten 350 år. Parkomb. 2x3,70            4387       7,00    

1303 BB ** 4,30 Røros/kirke. Par                         4389       7,25    

1304 BB ** Færder fyr 5,00. Par.                         4390       8,00    

1305 BB ** Nusfjord 6,00. Par.                           4391      10,00    

1306 ** Trondheim 3,70                                   4392       3,00    

1307 ** Trondheim 12 kr.                                 4393      10,00    

1308 ** Einar Gerhardsen 3,70                            4394       3,00    

1309 ** Einar Gerhardsen 25 kr.                          4395      22,50    

1310 ** Sæverud 10 kr.                                   4396      10,00    

1311 ** Tarjei Vesaas 15 kr.                             4397      15,00    

1312 ** Barnas Frim.klubb 3,70                           4398       3,20    

1313 ** Barnas Frim.klubb 3,70                           4399       3,20    

1314 ** Petter Dass 3,20                                 4400       3,00    

1315 ** Petter Dass 3,70                                 4401       3,20    

1316‑17 x ** Julepost 1997. 1/2 hefte med 4 merker       4402      12,50    

1318 ** Blomst 3,40 (Soleiehov).                         4403       3,00    

1319 x ** Blomst 3,80 (Stemor). Papir Hs8‑NB             4404       3,30    

1320 ** Blomst 4,50 (Hvitkløver)                         4405       4,00     

1321x ** Blomst 5,50 (Blåveis), papir Hs8‑NB.            4406       5,00    

1322 ** Blomst 7,50 (Mogop).                             4407       7,00    

1323 ** Blomst 13,00 (Rødsildre).                        4408      11,50    

1324‑25 BB ** 2 x 3,80 Insekter (Parkomb.)               4409       6,50    

1326 ** Valentin 3,80. Ark m/3merker + 4 etiketter       4410       9,00    

1327 ** Egersund 200 år, 3,80                            4411       3,80    

1328 ** Egersund 200 år, 6,00                            4412       6,00    

1329 ** Båt 3,80                                         4413       3,80    

1330 ** Båt 4,50                                         4414       4,50    

1331 BB ** Holmenkollen 3,80. Parkombinasjon             4415       7,60    

1332 BB ** Ålesund 4,50. Parkombinasjon                  4416       9,00    

1333 BB ** Hamarøyskaftet 5,50. Parkombinasjon           4417      11,00    

1334 ** Mineral 3,40 (Sølv), 1998.                       4418       3,00    

1335 ** Mineral 5,20 (Koboltitt), 1998.                  4419       4,50    

1336 ** Samtidskunst 6,00 ("Vannrytter")                 4420       5,00    

1337 ** Samtidskunst 7,50 ("Rød Måne")                   4421       6,50    

1338 ** Samtidskunst 13,00 (Statue Haakon VII)           4422      11,00    

1339 ** Barneleker 3,80. 1998.                           4423       3,20    

1340 ** Barneleker 5,50. 1998.                           4424       5,00    

1341 ** Gardermoen 3,80                                  4425       3,20    

1342 ** Gardermoen 6,00                                  4426       5,00    

1343 ** Gardermoen 24 kr.                                4427      22,00    

1344 ** Slottet/gardist 3,40                             4428       3,00    

1345 ** Slottet 3,80                                     4429       3,20    

1346‑47 ** 3,80 Jul 1998. 1/2 hefte = 2x2 merker         4430      12,20    

1348 x ** Ostehøvel 3,60. Løst baksidepapir.             4431       3,00    

1349 x ** Binders 4,00. Baksidepapir.                    4432       3,25    

1350‑51 ** Fisk/Redskap 4x4,00 (1/2 hefte)               4433      13,00    

1352 ** Blomst 3,60 (Rød Jonsokblom)                     4434       3,00    

1353 ** Blomst 4,00 (Hvitveis)                           4435       3,20    

1354 ** Blomst 7,00 (Fjellfiol)                          4436       6,00    

1355 ** Valentin 1999, 4,00                              4437       3,20    

1356 BB ** Svaner 4,00, Parkombinasjon                   4438       7,00    

1357 BB ** Domkirkeruinene Hamar 5,00. Parkomb.          4439       8,50    

1358 BB ** Same 6,00 Parkombinasjon                      4440      12,00    

1359 ** Ishockey VM '99, 4,00                            4441       3,20    

1360 ** Ishockey‑VM '99, 7,00                            4442       6,00    

1361 ** LO 100 år, 4,00                                  4443       3,20    

1362 ** Utvandring 4,00                                  4444       3,20    

1363 ** Kristning av landet. 6,00                        4445       6,00    

1364 ** Gruvedrift 14,00                                 4446      12,00    

1365 ** Industrialisering 26,00                          4447      26,00    

1366 I ** Hverdagen, Hesteskyss 4,00                     4449       3,20    

1366 II ** Hverdagen, Hesteskyss 4,00                    4450       3,20    

1366 II‑1373 II ** Bilder fra hverdagen, småark          4448      26,00    

1367 I ** Hverdagen, Anleggsgjengen 4,00                 4451       3,20    

1367 II ** Hverdagen, Anleggsgjengen 4,00                4452       3,20    

1368 I ** Hverdagen, Full tank! 4,00                     4453       3,20    

1368 II ** Hverdagen, Full Tank! 4,00                    4454       3,20    

1369 I ** Hverdagen, Budeie 4,00                         4455       3,20    

1369 II ** Hverdagen, Budeia 4,00                        4456       3,20    

1370 I ** Hverdagen, Slåttegjeng 4,00                    4457       3,20    

1370 II ** Hverdagen, Slåttegjeng 4,00                   4458       3,20    

1371 I ** Hverdagen Skiløper 4,00                        4459       3,20    

1371 II ** Hverdagen, Skiløper 4,00                      4460       3,20    

1372 I ** Hverdagen, "Bølgen" 4,00                       4461       3,20    

1372 II ** Hverdagen, "Bølgen" 4,00                      4462       3,20    

1373 I ** Hverdagen, Fotballgutt 4,00                    4463       3,20    

1373 II ** Hverdagen, Fotballgutt 4,00                   4464       3,20    

1374‑75 ** Barneleker 4,00 6,00                          5480       7,75    

1376‑77 ** 4 x 4,00 kr. Julemerker, = 1/2 hefte          4467      14,00    

1378 ** 3,60 Wenche Foss og P.Th. Haugen                 4468       3,00    

1379 ** 4,00 Toralf Maurstad og T. Segelcke              4469       3,25    

1380 ** 4,00 Fotokonkurr. Vinternatt.                    4470       3,20    

1381 ** 4,00 Fotokonkurr. Solnedgang                     4472       3,20    

1382‑85 ** Blomster 5,40 8,00 14,00 25,00. Postfr.       5423      40,00    

1386 ** Valentin 2000, 4,00                              4477       4,00    

1387‑90 ** Oslo 1000 år. 4,00 6,00 8,00 27,00            5481      35,00    

1391 BB ** 5,00 Kongeørn, vertikalt par                  4482       8,00    

1391‑93 BB ** 5,00 6,00 7,00 vertikale par posfr.        5424      27,00    

1392 BB ** 6,00 Elg, vertikalt par                       4483      10,00    

1393 BB ** Hval 7,00. Vertikalt par                      4484      12,00    

1394 ** Expo 2000, 4,20                                  4485       4,00    

1395 ** Expo 2000, 6,30                                  4486       5,30    

1396 ** Krigsskolen 3,60                                 4487       3,60    

1397 ** Krigsskolen 8,00                                 4488       7,50    

1398 ** 4,20 Sprayboks (selvkleb. på papir)              4489       3,50    

1399‑1400 ** 4x4,20 Fisk/Redskap (1/2 hefte)             4490      15,00    

1401 ** Nytt årtusen, 4,20. Tegnekonkurranse             4491       3,50    

1402 ** Nytt årtusen, 6,30. Tegnekonkurranse             4492       5,30    

1403 ** Skien 1000 år, 4,20                              4493       3,50    

1404 ** Skien 1000 år, 15 kr.                            4494      13,50    

1405 ** Læstadius 5 kr.                                  4495       4,00    

1406‑07 ** Nils/Blåm.‑Stomperud 4x4,20 (1/2 hefte)       4496      13,50    

1408 ** Altertavler 3,60                                 4497       3,00    

1409 ** Altertavler 4,20                                 4498       3,50    

1410‑11 ** Roser 4,50. 1/2 hefte med 4 merker            4499      14,50    

1410‑11 ** Roser 4,50. 1/2 hefte m/4 mrk., m/K‑nr.       5242      15,50    

1412 ** Husflid 4,00. Selvkleb. (på papir)               4500       3,00    

1413 ** Husflid 4,50. Selvkleb. (på papir)               4501       4,00    

1414 ** Husflid 7,00. Selvkleb. (på papir)               4502       6,00    

1414 ** Husflid 7,00. Selvkleb. på papir med nr.         5256       6,00    

1415‑19 ** Skuespillere 4,00 4,50 5,50 7,00 8,00         5426      22,00    

1420 ** Valentin 2001, 4,50                              4508       3,60    

1421 A II ** Posthorn 1 kr. grønn/flerf. Raster B        4510       0,80    

1421 AI x2 ** Posthorn 1 kr. grønn/flerf. Raster A.      4511       2,00    

1422 I x2 ** Posthorn 2 kr. grønn/flerfarvet             4514       3,00    

1422 IIx3 ** Posthorn 2 kr. grønn/flerf. Raster B        4513       2,00    

1423 ** Posthorn 6 kr. fiolett/flerfarvet                4515       5,00    

1424 ** Elvepadling 4x4,50 (1/2 hefte)                   4516      15,00    

1425 ** Fjellklatring 4x7,00 (1/2 hefte)                 4517      25,00    

1426 ** Skolekorps 4,50                                  4518       4,00    

1427 ** Skolekorps 9,00                                  4519       8,00    

1428 ** Arkitektur 5,50                                  4520       5,00    

1429 ** Arkitektur 8,50                                  4521       7,50     

1430 IB ** Ølhøne 5,00 selvkl. fintg. (på papir)         4522       4,00    

1431 IB ** "Dorull" 5,50 (Fintg.) På papir               4523       4,50    

1432 IA ** Lue 8,50 selvkl. grovtg. (på papir)           5393       7,00    

1432 IB ** Lue 8,50 selvkl. fintg. (på papir)            4524       7,00    

1433‑34 I ** Roser 4x5,50 (1/2 hefte)                    4525      20,00    

1435‑39 ** Skuespillere 5,00 5,50 7,00 9,00 10,00        5427      30,00    

1440 ** Nobel 5,50 (Aung San Suu Kyi)                    4531       5,50    

1441 ** Nobel 5,50 (Nelson Mandela)                      4532       5,50    

1442 ** Nobel 7,00 (Alfred Nobel)                        4533       7,00    

1442‑1443 ** Nobel. 2 x 7,00 vertikalt par.              5010      12,00    

1443 ** Nobel 7,00 (Henry Dunant)                        4534       7,00    

1444 ** Nobel 9,00 (Fr. Nansen)                          4535       9,00    

1445 ** Nobel 9,00 (Gorbatsjov)                          4536       9,00    

1446 ** Nobel 10,00 (M. Luther King jr.)                 4537      10,00    

1447 ** Nobel 10,00 (Rigoberta M. Tum)                   4538      10,00    

1448 ** Kattunger 5,50                                   4539       4,40    

1449 ** Geitekilling 7,50                                4540       6,00    

1450‑51 ** Julefrim 2001. 4x5,50 (1/2 hefte)             4541      18,00    

1450‑51 ** Julefrim 2001. 4x5,50 (1/2 hefte, m/K‑nr.)    5239      19,00    

1452 ** Nordlys 5,00                                     4542       4,00    

1453 ** Nordlys 5,50                                     4543       5,00    

1454 A I ** Posthorn 5 kr. Raster A                      4544       5,00    

1455 I ** Posthorn 9 kr. raster A                        4546       9,00     

1455 II ** Posthorn 9 kr. raster B                       5389       9,50    

1456‑60 ** Skuespillere. 5,00 5,50 7,00 9,00 10,00       5482      30,00    

1465 ** Samtidskunst/Norden 2002, 7,50                   4552       6,00    

1466 ** Samtidskunst/Norden 2002, 8,50                   4553       7,00    

1467 ** Eventyr 5,50. 1/2 hefte = 4 merker               4554      17,00    

1468 ** Eventyr 9,00. 1/2 hefte = 4 merker               4555      27,00    

1468 Bv og Bh ** Eventyr 9,00. 2 merker                  5238      15,00    

1469 ** Niels Henrik Abel 5,50                           4556       5,00    

1470 ** Niels Henrik Abel 22 kr.                         4557      19,00    

1471 ** Holmestrand 5,50                                 4558       4,50    

1472 ** Kongsberg 5,50                                   4559       4,50    

1473 ** Johan Borgen 11 kr.                              4560       9,00    

1474 ** Nordahl Grieg 20 kr.                             4561      16,50    

1475‑80 ** Fotball. 6 forskjellige                       5483      33,00    

1481 ** Sirkus/Europa 2002, 5,50                         4568       4,50    

1482 ** Sirkus/Europa 2002, 8,50                         4569       7,00    

1483 ** Nordia 5,50                                      4570       5,50    

1484 ** Nordia 22 kr.                                    4571      20,00    

1485‑86 ** Julepynt 5,50. 1/2 hefte=4 merker             4572      17,00    

1487 ** Landstad 5,00                                    4573       4,00    

1488 ** Landstad 5,50                                    4574       4,50    

1489 ** Knivskaft 5,50.                                  4575       4,50    

1489 ** Knivskaft 5,50. Trykk på baks.papir              5290       5,50    

1490‑91 ** Roser 5,50. 1/2 hefte med 4 merker            4576      18,00    

1490‑91 ** Roser 5,50. 1/2 hefte m/4 mrk. Kontr.nr.      5243      18,00    

1492‑96A ** Grafikk. 5,00 8,50 9,00 11,00 22,00          5484      45,00    

1496 B ** Grafikk 22,00. Tg. 14 x 12,75 (2003)           5394      28,00    

1497 ** Valentin 2003, 5,50 (enkelt merke)               4582       5,50    

1498 ** Eventyr 5,50 (1/2 hefte = 4 merker)              4583      18,00    

1499 ** Eventyr 9,00 (1/2 hefte = 4 merker)              4584      30,00    

1500 ** Festspill Bergen 5,50                            4585       5,00    

1501 ** Festspill Bergen 10,00                           4586      10,00    

1502 ** Helsevesen 5,50                                  4587       5,50    

1503 ** Helsevesen 7,00                                  4588       7,00    

1504 ** Flyktningdag 5,50                                4589       5,50    

1505 ** Flyktningdag 10,00                               4590      10,00    

1506‑09 type I **. Olav 100 år. 5,50 8,50 11,00          5321      19,00    

1509 ** Hilsen 5,50 (Fødsel/navndag).                    4597       5,50    

1510 ** Hilsen 5,50 (Bursdag).                           4598       5,50    

1510 ** Hilsen 5,50 (Bursdag). 4‑sifr. nr. på baks.p.    5069       8,50    

1510 ** Hilsen 5,50 (Bursdag). www.posten.no‑‑ baks.p.   5413       6,50    

1511 ** Hilsen 5,50 (Party).                             4599       5,50    

1511 ** Hilsen 5,50 (Party). 4‑sifr. nr. baks.papir      5070       6,50    

1511 ** Hilsen 5,50 (Party). www.posten.no‑‑ baks.p.     5414       6,50    

1512 ** Hilsen 5,50 (Forlovelse/kjærlighet)              4600       5,50    

1512 ** Hilsen 5,50 (Forl.). 4‑sifr. nr. baks.papir      5232       6,50    

1512 ** Hilsen 5,50 (Forl.). www.posten.no‑‑ baks.p.     5415       6,50    

1513 ** Hilsen 5,50 (Märtalilje)                         4601       5,50    

1513 ** Hilsen 5,50 (Lilje). 4‑sifr. nr. baks.papir      5416       6,50    

1513 ** Hilsen 5,50 (Lilje). www.posten.no‑‑ baks.p.     5417       6,50    

1514‑16 ** Plakatkunst 8,50 9,00 10,00                   5485      23,50    

1517 ** Nobelprisvinner 11,00 (Bj. Bjørnson)             4605      10,00    

1518 ** Nobelprisvinner 22,00 (Lars Onsager)             4606      22,00    

1519‑20 ** Jul 2003, 4 x 5,50 = 1/2 hefte. Type?         4607      20,00    

1521 ** Grafikk 5,00                                     4608       4,50    

1522 ** Grafikk 5,50                                     4609       5,00    

1523‑24 ** Bruksmerker 6,00. 1/2 hefte med 4 merker.     4610      18,00    

1523‑24 ** Bruksmerker 6,00. 2 merker.                   3259      10,00    

1525‑27 ** Manet Steinbit Blekksprut 5,50 6,00 9,00      5428      15,00    

1528‑30 ** Malerier 6,00 9,50 10,50. Postfrisk.          5429      20,00    

1531 ** Valentin 2004, 6,00                              4617       6,00    

1535 ** Norden 7,50 (Havguden Njård)                     4618       6,75    

1536 ** Norden 10,50 (Balders likbål)                    4619      10,50    

1537 ** Otto Sverdrup 6,00                               4620       5,50    

1538 ** Otto Sverdrup 9,50 (Fram)                        4621      10,00    

1540‑41 ** Haakon Haakonsen 12,00 + 22,00                5430      26,00    

1542‑45 ** Jernbanen 150 år. 6,00 7,50 9,50 10,50.       5486      28,00    

1546 ** Barn og ungdom, 6,00                             4628       5,00    

1547 ** Barn og ungdom, 9,00                             4629       8,00    

1548‑50 ** Osebergutgravningen 7,50 9,50 12,00           5431      22,00    

1551‑52 ** Jul 2004. 4 x 6,00 (= 1/2 hefte)              4633      18,00    

1553‑54 ** Nobelprisvinner 5,50 og 6,00                  5432       8,50    

1555‑56 ** Erik Werenskiold 7,50 og 9,50                 5433      13,00    

1557 ** Valentin 2005, 6,00                              4638       8,50    

1558‑59 ** Kirkens Bymisjon 5,50 og 6,00                 5434       8,75    

1560‑61 ** Nic Waal 12,00 og Aase G. Skard 22,00         5435      25,00    

1562‑63 ** Norge om 100 år. 6,00 og 7,50                 5436      10,50    

1564 ** Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Ukjent papir      4646       2,50    

1565 ** Posthorn 7 kr. Brun/flerfarvet. Ukjent papir     4647       7,00    

1569‑70 I ** Unionsoppløsning. 6,00 og 7,50              5437      10,50    

1570 II ** Unionsoppløsningen 7,50 (Type 2)              5068      10,00    

1571‑75 ** Hundreårets øyeblikk. 5 forskjellige.         5847      26,00    

1576 ** Christian Radich 6,00                            4655       7,00    

1577 ** Sørlandet 9,50                                   4656      13,00    

1578 ** Statsraad Lehmkuhl 10,50                         4657      15,00    

1579 ** Spekkhogger. B‑post. Ukjent papir                4658      16,00    

1580 ** A. Sjøanemone. A‑post. Ukjent papir              4660      16,00    

1583 ** Europa/Gastronomi  9,50                          4661      10,00    

1584 ** Europa/Gastronomi 10,50                          4662      11,00    

1585 ** Telegrafverket  6,00                             4663       5,00    

1586 ** Telegrafverket 10,50                             4664      10,50    

1587 ** Geologi 5,50                                     4665       6,00    

1588 ** Geologi 6,00                                     4666       6,00    

1589 ** A. Frimerke 100 år                               4667      20,00    

1591 ** Kongehuset 6,00 (Michelsen/Kong Haakon)          4668       6,00    

1591‑92 ** Kongehuset 100 år. 2 forskj. à 6,00           5438       9,00    

1592 ** Kongehuset 6,00 (Kong Harald/kr.pr. Haakon)      4669       6,50    

1595 ** Valentin 2006, A                                 4670      20,00    

1595 ** Valentin 2006, A. I Posten‑folder PPP 1/06       5019      19,00    

1596 ** OL Torino 2006.  6,00                            4671       5,00    

1596‑97 ** OL Torino. I Posten‑folder PPP 2/06           5020      24,00    

1597 ** OL Torino 2006. 22,00                            4672      20,00    

1598 ** Noregs Mållag 6,00                               4673       6,00    

1598 ** Mållag 6,00. I Posten‑folder PPP 3/06            5021       6,00    

1599 ** Livredning 10,00                                 4674       8,00     

1599‑1600 ** Livredning. I Posten‑folder PPP 4/06        5022      21,00    

1600 ** Livredning 10,50                                 4675      10,00    

1601 ** Anledning. A Innl. (Fødsel/navndag).             4676      20,00    

1602 ** Anledning. A Innl. (Bløtkake).                   4677      20,00    

1603 ** Anledning. A Innl. (Forlovelse).                 4678      15,50    

1603 ** Anledning. A Innl. (Forl.). Nr. på baks.papir    5259      22,00    

1604 ** Anledning. A Innl. (Kongelilje).                 4679      20,00    

1607 ** Nakensnegle 10,00                                4680       9,00    

1607 ** Nakensnegle 10,00. Nr. på baksidepapiret         5261      10,00    

1608 ** Gaupe 6,50                                       4681       6,00    

1609 ** Tiur 8,50                                        4682       8,00    

1610 ** Kongeørn 10,00                                   4683       9,00    

1611x1 ** Fjellrev 10,50                                 4684      10,00    

1612 ** Hare 13,00                                       4685      13,00    

1613 ** 100 år i Arktis. 6,50                            4686       6,00    

1614 ** 100 år i Arktis. 8,50                            4687       8,50    

1615 ** 100 år i Arktis. 22,00 kr.                       4688      18,00    

1616 ** Turistm. 6,50 m/trykk på baks.papiret            5263       6,00    

1616‑17 ** Turistm. 2x6,50 m/trykk på baks.papiret       4689      12,00    

1617 ** Turistm. 6,50 m/trykk på baks.papiret            5264       6,00    

1618 ** Turistm. 8,50 m/trykk på baksidepapiret          5265       8,00    

1618‑19 ** Turistm. 2x8,50 m/trykk på baksidepapiret     4691      14,50    

1619 ** Turistm. 8,50 m/trykk på baksidepapiret          5266       8,00     

1620 ** Turistm. 10,50 m/trykk på baks.papiret           5267      10,00    

1620‑21 ** Turistm. 2x10,50 m/trykk på baks.papiret