S A L G S L I S T E   Nr.  109. 

 Frimerker, Hefter, Miniark etc. (Norge + litt diverse). .    

 

Gjeldende fra 04.05.2023.

(Oppdatert 7.7.2023 for sluttsolgte objekter).

---------------------------------------------------------------------------------------

Denne listen gjelder inntil den blir erstattet av liste nr. 110.

 

 Det er ikke noe provisjon eller ekspedisjons-tillegg,

og vi betaler portoen!  VÆR OBS PÅ PUNKT 4) 

 

Vårt SALG av frimerker skjer helt uavhengig av våre auksjoner (bl.a. fordi lagerhold, pakking/ekspedering skjer fra et helt annet sted). Info og betingelser:

1)      Bestillinger og leveranser fra denne listen kan skje når som helst. Den blir ikke samkjørt med, og skjer uavhengig av våre auksjoner.

2)      Prisen som belastes for hvert objekt er den oppførte prisen i listene, uten noe påslag, provisjon  eller rabatt. Det er heller ikke noe tillegg for porto, som betales av oss.

3)      Faktura: Medsendes objektene – bet.frist 20 dager etter fakturadato. Fakturasum blir summen av objektenes pris i Salgslisten . Sluttsummen på fakturaen avrundes til nærmeste hele krone.

4)      Minste handlesum er 30 kr. Handler du for mindre, blir fakturabeløpet 30 kr.

5)      NB! Gjelder for salg innen Norge, vi sender ikke objekter til andre land (bl.a. på grunn av porto, tollbehandling, kostnader ved betaling etc.).

6)      Prisene og betingelsene i denne listen gjelder inntil ny liste foreligger på vår nettside.

7)      A/S Granto forbeholder seg rett til å avvise enhver bestilling, uten begrunnelse.

8)      Vi sender ikke ut trykte Salgslister - listene er kun tilgjengelige på vår nettside www.granto.no - kan ev. utskrives derfra. (I noen tilfeller sendes det med trykte lister i forsendelser og eventuelt sammen med våre auksjonslister, men kun dersom det passer med pakking, vekt/porto etc.).

9)      Hver bestilling må spesifiseres med Best.nr., Antall og Pris (og gjerne en kort beskrivelse av objektet for å unngå misforståelser ved feilskrift ).

10)  Disse betingelsene ansees som akseptert når det foretas en bestilling.

 

Vi har 1 til mange av hvert objekt, forbehold om mellomsalg! 

Frimerkeobjekter har normalt NK-nr. først for norske merker etc.

Det er også med noen få utenlandske objekter – på slutten av lista.

 

Stemplet: Med snei/del av eller helt rundt stempel. Stempelet kan være inntil sidevendt. Kan ha snei/del av flere stempler frem til 1945. Med ”Rundt stempel” menes også det runde sted-/datostempelet i maskinstempel, men uten linjer/streker/tekst etc.

Det er anført om det er maskinstempel (og ”rullestempel”) i varierende kvalitet!, generelt dårlig stempel eller andre minus på merket.

 

** Postfrisk: Alltid hele, velsentrerte merker. Ev. minus er anført.

*  Ubrukt, med varierende grad av hengslerest/‑spor etc.

 

VIKTIG: Ved bestilling: Oppgi Best.nr., pris, listenummeret og en kort beskrivelse av objektet. (Vi har veldig ofte problemer p.g.a.feilskrift etc.).

 

                           S A L G S L I S T E  Nr. 109: 

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

                                                           Best.   Pris

Kat.nr. Beskrivelse                                         nr.     NOK        

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

NORGE FRIMERKER. STEMPLET                 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  50. 20 mm Posth. 2ø brun. Type?                        6673       7,50    

  56 A. Posth. fintg. Centr. 3ø gul. Litt ujevne tg.     6710      12,50    

  57. Centr.tr. Fintg. 10ø rosa                          730        6,50    

  67. Knudsen Grovtg. 5ø grønn                           733        4,00    

  68. Knudsen Grovtg. 10ø rød                            735        1,00    

  69. Knudsen Grovtg. 20ø blå.                           6473      16,00    

  73 X. Knudsen Fintg. 1ø brungrå                        736        5,00    

  74 X. Knudsen Fintg. 2ø brun                           737        3,00    

  75 X. Knudsen fintg. 3ø. Ligg. vm.                     738        1,50    

  76 X. Knudsen fintg. 5ø grønn. Ligg. vm.               739        0,40    

  76 Y. Knudsen fintg. 5ø grønn. Stående vm.             740        0,65    

  77 IIX. Knudsen fintg. 10ø rød.                        741        0,30    

  77 IIY. Knudsen fintg. 10ø rød. Stående vannm.         742        1,00    

  78. Knudsen fintg. 15ø brun.                           743        9,00    

  79 X. Knudsen fintg. 20ø blå.                          745        0,60    

  80 X. Knudsen fintg. 25ø matt fiol. Del av pakke‑      746        2,00    

        stempel. Litt ujevne tg.

  80 X. Knudsen fintg. 25ø matt fiolett.                 6515       6,00    

  81. Knudsen fintg. 30ø grå                             749        8,00    

  82. Knudsen fintg. 35ø blågrønn. Del av 2 stempler.    769        7,00    

  83 X. Knudsen fintg. 50ø Posth. Del av r.st. 1906.     2553       4,50    

  83 X. Knudsen fintg. 50ø Posth. Litt ujevne tg.        6721       2,00    

  92 b. Provisorium 15ø/4 skill. blekfiolett             760       10,00    

  96. Posth. 1909. 1ø oliven.                            762        0,50    

  97. Posth. 1909. 2ø brun                               763        1,00    

  98. Posth. 1909. 3ø gul                                764        0,30    

  99. Posth. 1909. 5ø grønn                              765        0,30    

 100. Posth. 1909. 10ø rød                               767        0,30    

 101. Posth. 1909. 12ø fiolett                           768        4,00    

 102 a. Posth. 1909. 15ø rødlig brun                     6952       5,00    

 102 b. Posth. 1909. 15ø brun                            771        0,35    

 102. Posth. 1909. 15ø brun. Farve?                      6372       0,30    

 103. Posth. 1909. 20ø blå                               772        0,65    

 104. Posth. 1909. 25ø matt/blek lilla                   773        0,75    

 105. Posth. 1909. 30ø grå                               774        0,50    

 106. Posth. 1909. 35ø brunoliven                        775        0,50    

 107. Posth. 1909. 40ø grønnoliven                       776        1,65    

 108. Posth. 1909. 50ø karm.brun                         777        0,30    

 109. Posth. 1909. 60ø blå                               779        0,50    

 110 IIb. Haakon 1 kr. gulgrønn.                         782        0,30    

 111. Haakon 1,50 kr. blå                                786        0,80    

 112. Haakon 2 kr. rød.                                  788        2,50    

 112. Haakon 2 kr. rød. Pakkestempel.                    6395       1,50    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett, flisetg./rundstempl.    6634       0,80    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett, usentrert               6805       1,00    

 114. Grunnlovsjub. 1914, 5ø                             792        1,00    

 115. Grunnlovsjub. 1914, 10ø                            793        1,00    

 116. Grunnlovsjub. 1914, 20ø. Del + snei stmp.          794       10,00    

 116. Grunnlovsjub. 1914, 20ø. Usentrert.                6806      12,50    

 117. 5/25ø Provisorium lilla.                           799        2,50    

 118. Posthorn 1920‑utg. 5ø lilla                        800        0,30    

 119. Posthorn 1920‑utg. 7ø grønn                        801        0,30    

 120. Posthorn 1920‑utg. 10ø gulgrønn                    802        1,50    

 120. Posthorn 1920‑utg. 10ø gulgrønn. Usentrert         6804       1,00    

 121. Posthorn 1920‑utg. 15ø svartblå                    803        0,30    

 122. Posthorn 1920‑utg. 20ø lys grønnoliven             804        0,80    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød                         805        2,00    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå                    807        8,50    

 125. Posthorn 1920‑utg. 40ø blå                         810        0,50    

 126. Løve I (1922‑utg.) 10ø grønn                       811        0,50    

 127. Løve I (1922‑utg.) 20ø rødfiolett                  812        0,30    

 128. Løve I (1922‑utg.) 25ø rød                         813        0,75    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå                         814        2,00    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå. Del av 2 rundst.       3288       1,40    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Flisetagget.                828        6,00    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Svakt brungult papir?       6652       0,75    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Flisetagget.                 833        2,00    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Noe usentrert.               835        0,40    

 141‑54. Løve 1926. 14 stk. hovednr. Alle del av r.st.   6445      15,00    

 141. Løve II 1926. 10ø grønn                            838        0,30    

 142. Løve II 1926. 14ø gul                              839        2,00    

 142. Løve II 1926. 14ø gul. Del av r.st. opp/ned        840        0,80    

 143. Løve II 1926. 15ø bruoliven                        843        0,30    

 144. Løve II 1926. 20ø rødfiolett                       844        0,30    

 145. Løve II 1926. 20ø rød                              845        0,30    

 146. Løve II 1926. 25ø rød                              846        6,00    

 147. Løve II 1926. 25ø lysbrun                          848        0,30    

 148. Løve II 1926. 30ø matt blå                         849        0,40    

 149. Løve II 1926. 35ø olivbrun                         850        0,30    

 150. Løve II 1926. 35ø fiolett                          851        0,30    

 151. Løve II 1926. 40ø lys blå                          852        1,75    

 152. Løve II 1926. 40ø grå                              853        0,30    

 153. Løve II 1926. 50ø karm.brun                        854        0,30    

 154. Løve II 1926. 60ø grønnblå                         855        0,30    

 155 II. 45ø Luftp. lys grønnblå                         858        8,50    

 156. Løveprovis. 1928. 20/25ø rød.                      862        6,00    

 156. Løveprovis. 1928. 20/25ø rød. Sidev. rundst.       1165       4,00    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå (på 129)              864        2,00    

 159. H. Ibsen 10ø grønn.                                869        8,50    

 160. H. Ibsen 15ø brun.                                 871        5,00    

 161. H. Ibsen 20ø rød.                                  872        0,30    

 162. H. Ibsen 30ø blå.                                  873        8,00    

 163. Portoprovis. 1ø oliven                             876        1,75    

 163. Portoprovis. 1ø oliven. Flisetagget.               877        0,35    

 164 b. Portoprovis. 4ø Horisont. 3‑stripe.              879        3,00    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla.                      880        1,50    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla. Snei/del 2 rundst.   3198       1,00    

 164. Portoprovis. 4ø. Ikke best. a/b‑type               881        1,00    

 167. Portoprovis. 20ø rødfiol. Var. grad usentrert      888        2,00    

 168. Portoprovis. 40ø blå                               890        2,50    

 168. Portoprovis. 40ø blå. Bra plass. rundst. opp/ned   6834       2,00    

 171. Portoprovis. 200ø blåfiolett. Usentrert.           6771       7,50    

 172. N.H. Abel 10ø grønn.                               899        0,50    

 173. N.H. Abel 15ø brun.                                900        1,50    

 174. N.H. Abel 20ø rød.                                 901        0,30    

 175. N.H. Abel 30ø blå.                                 902        3,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. (Del av rundstemp.)       6667      10,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Noe usentrert.            6666       4,50    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Usentrert, ujevne tg.     6669       3,00    

 177. Olav d. Hellige 10ø grønn                          905        0,40    

 178. Olav d. Hellige 15ø brun                           906        0,40    

 179. Olav d. Hellige 20ø rød                            908        0,30    

 180. Olav d. Hellige 30ø blå                            909        2,00    

 180. Olav d. Hellige 30ø blå. Litt ujevne tagger.       6418       1,60    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del r.st. u/dato       911        2,50    

 184. Radium 20+10.                                      912        6,50    

 185. Bj. Bjørnson. 10ø grønn.                           915        1,25    

 186. Bj. Bjørnson. 15ø olivgrå.                         916        1,20    

 187. Bj. Bjørnson. 20ø rød.                             917        0,30    

 188. Bj. Bjørnson. 30ø blå.                             918        8,00     

 189. Ludv. Holberg. 10ø grønn.                          919        0,30    

 190. Ludv. Holberg. 15ø brun.                           920        0,50    

 191. Ludv. Holberg. 20ø rød.                            921        0,30    

 192. Ludv. Holberg. 30ø blå.                            922       12,50    

 195. Nansen 1935, 20+10                                 927        5,00    

 195. Nansen 1935, 20+10. Del + snei 2 stempler          929        0,50    

 195. Nansen 1935, 20+10. Del av rundst., m/litt minus   6371       1,00    

 195. Nansen 1935, 20+20. Del av rundst. m/dato.         930        9,00    

 200. Posth. m/vm. 5ø rødlilla                           937        0,80    

 202 x. Løve m/vm. 10ø grønn                             939        1,00    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje                             942       17,50    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje. R.st. nær sidev.           6321       7,50    

 204 a. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. 2 eller 3)         944        0,50    

 204. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. ikke bestemt)        6646       0,40    

 205. Løve m/vm. 20ø rød                                 945        0,30    

 206. Løve m/vm. 25ø brun                                946        0,30    

 207. Løve m/vm. 30ø blå                                 947        0,50    

 208. Løve m/vm. 35ø fiolett                             948        0,30    

 209. Løve m/vm. 40ø grå                                 949        0,30    

 210. Løve m/vm. 50ø brunlilla. Del av r.st. opp/ned     6433       0,50    

 211. Løve m/vm. 60ø grønnblå                            951        0,30    

 212. Luftpost m/vm. 45ø grønnblå                        952        1,50    

 213. Haakon 1938. 1 kr. Stmp. 1930‑t. eller 1940.       6825       0,50     

 213. Haakon 1938. 1 kr. Ukjent stempeldato              953        0,30    

 215. Haakon 1937. 2 kr. rød Del av rundstmp.            956        8,00    

 215. Haakon 1937. 2 kr. rød. Rundst. m/litt minus       6734       4,00    

 217.  Turist 15ø. Med vm.                               959        2,00    

 218.  Turist 20ø. Med vm.                               960        0,60    

 219.  Turist 30ø. Med vm.                               961        3,50    

 220 y. Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                     963        1,15    

 221 x. Turist 20ø. Tykt papir u/vm.                     964        1,50    

 221 y. Turist 20ø. Tynt papir u/vm.                     965        0,30    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                     966        3,25    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm. Del av 2 rundst.    6324       1,30    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm. Stempelminus.       6660       1,50    

 222 y. Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                     967        0,75    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Snei av r.stmp. 1939             6954      20,00    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Snei av rundstempel.             969       12,50    

 226. Maud 1939. 15+5ø. Snei av rundst. 1939.            971       20,00    

 227. Maud 1939. 20+5ø. Snei av rundst.                  973       10,00    

 228. Maud 1939. 30+5ø. Snei av rundst.                  975       15,00    

 229. Løve 1 kr. grønn                                   978        0,30    

 229. Løve 1 kr. grønn. Del av rundst. 1940‑tall         6737       0,35    

 230. Løve 1,50 kr. blå                                  979        0,30    

 231. Løve 2 kr. rød.                                    980        1,75    

 231. Løve 2 kr. rød. Del av rundst. 1940‑tall           6735       1,00    

 232. Løve 5 kr. fiolett. Del/snei flere rundstmpl.      6736       7,00    

 233. Nansen 1940. 10ø grønn                             982       10,00    

 234. Nansen 1940. 15ø brun                              983       12,00    

 235. Nansen 1940. 20ø rød                               985        1,00    

 237. Posthorn u/vm. 1ø gråoliven                        987        0,40    

 238. Posthorn u/vm. 2ø brun                             988        0,40    

 239. Posthorn u/vm. 3ø guloransje                       989        0,50    

 240. Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                         990        0,30    

 241. Posthorn u/vm. 7ø grønn                            991        0,30    

 242. Løve u/vm. 10ø grønn                               992        0,30    

 243. Posthorn u/vm. 12ø fiolett                         993        3,75    

 243. Posthorn u/vm. 12ø fiolett. Del av 2 rundst.       6325       1,00    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje                             994        7,50    

 245. Løve u/vm. 15ø oliven. Farve?                      996        0,30    

 246 I. Løve u/vm. 20ø rød                               997        1,50    

 246 IIa. Løve u/vm. 20ø rød                             998        0,35    

 246 IIb. Løve u/vm. 20ø brunlig rød                     999        0,30    

 247. Løve u/vm. 25ø brun                                1000       0,30    

 248. Løve u/vm. 30ø blå                                 1001       0,30    

 249. Løve u/vm. 35ø fiolett                             1002       0,30    

 250. Løve u/vm. 40ø grå                                 1003       0,30    

 251. Løve u/vm. 50ø brunlilla                           1004       0,30    

 252. Løve u/vm. 60ø grønnblå                            1005       0,30    

 253. Luftpost 45ø, uten vannm.                          1006       0,40    

 254. Hålogaland 15+10ø.                                 1007      17,50    

 255. Redningsselsk. 10+10ø grønn. Del av rundst.        1009       6,00    

 257. Redningsselsk. 20+10ø rød                          1011       1,50    

 258. Redn.selsk. 1941. 30+10ø blå. Del av 2 rundst.     1013      10,00    

 264. V‑merke m/vm. 5ø rødlilla. Svakt stempelspor.      6482       4,00    

 265. V‑merke m/vm. 7ø. Del av rundstmp.                 6741      18,00    

 265. V‑merke m/vm. 7ø. Del av st. 1941 opp/ned.         1019      10,00    

 271. V‑merke m/vannm. 40ø mørk grå. Del + snei rundst.  6663      25,00    

 273. V‑merke m/vannm. 60ø grønnblå                      1027       7,50    

 275. V‑merke u/vm. 2ø brun. Del av rundstmp.            6966       7,50    

 277. V‑merke u/vm. 5ø rødl. Del st. 40‑t ev/"krans"     1031       0,50    

 277. V‑merke u/vm. 5ø rødl. Snei/del av rundstmp.       6791       0,40    

 279. V‑merke u/vm. 10ø grønn                            1033       0,40    

 279. V‑merke u/vm. 10ø grønn. Del av m.st. 40‑tall      6845       0,60    

 282. V‑merke u/vm. 20ø rød. Del st. 40‑t. ev. "krans"   1034       0,30    

 283. V‑merke u/vm. 25ø brun                             1035       0,60    

 284. V‑merke u/vm. 30ø. Del av rundst. 1940‑tall        6747       9,00    

 285. V‑merke u/vm. 35ø fiolett                          1037       0,30    

 285. V‑merke u/vm. 35ø. Del av rundstmp. 1941.          6748       2,50    

 286. V‑merke u/vm. 40ø grå                              1039       0,40    

 287. V‑merke u/vm. 50ø. Del av rundst. 1941             1040      12,00    

 289. V‑merke 1 kr. Del av stmp. 40‑t. ev. "krans"       6847       1,50    

 289. V‑merke 1 kr. grønn                                1042       1,00    

 290. V‑merke 1,50 kr. blå. Del av rundst. u/dato        6751      20,00    

 294. Sturlason 10ø grønn                                1044       0,30    

 295. Sturlason 15ø brun.                                1046       0,90    

 296. Sturlason 20ø rød.                                 1047       0,30    

 298. Sturlason 50ø fiolett                              1049       2,70    

 298. Sturlason 50ø. Litt svakt etterstmp., fin plass.   6562       1,00    

 299. Sturlason 60ø grønnblå.                            1050       2,40    

 302. Nordraak 10ø grønn                                 1052      12,50    

 303. Nordraak 15ø brun                                  1053       7,50    

 304. Nordraak 20ø rød                                   1054       6,25    

 305. Nordraak 30ø blå                                   1055       7,00    

 307. J.H. Wessel 15ø                                    1057       0,30    

 308. J.H. Wessel 20ø                                    1058       0,55    

 309. Europeisk Postforening/Quisling 20ø                1059       1,50    

 310. Europeisk Postforening/Quisling 30ø                1060       6,00    

 314‑17. Edvard Grieg (1943). 10/20/40/60ø.              5297       2,00    

 318. Frontkjemper. 20+30ø Del av r.st. fra mask.stmp.   3235       5,00    

 318. Frontkjemper. 20+30ø Del av r.stemp. 40‑tall       6819      17,00    

 319‑21. Landshjelp 1943. Noen med stempel 40‑t.         5316      12,00    

 319. Landshjelp 1943, 10+10. Del rundst. u/dato.        1070       5,00    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. 1940‑tall      6434      18,50    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. u/dato.        1071       5,00    

 320. Landshjelp 1943, 20ø. Etterstempl., svakt          6530       3,50    

 321. Landshjelp 1943, 40+10. Del rundst. u/dato.        1072       5,00    

 322‑24. Krigsforlis. Alle del av rundst., 1 m/1944      5378      20,00    

 322. Krigsforlis. 10+10ø. Del av rundst.                1073      10,00    

 323. Krigsforlis. 15+10ø. Del av rundst.                1074      10,00    

 324. Krigsforlis. 20+10ø. Del av rundst.                1075      10,00    

 324. Krigsforlis. 20+10ø. Del av rundst. 40‑tall        3247      20,00    

 325. Tryggve Gran 1944, 40ø.                            1076       7,50    

 326‑29. Landshjelp 1944. 2 med stempel 40‑tall.         5317      16,00    

 326. Landshjelp 1944, 5+5. Del rundst. u/dato           1077      10,00    

 327. Landshjelp 1944, 10+10. Del rundst. u/dato         1078      10,00    

 328. Landshjelp 1944, 15+10. Del rundst. u/dato         1079      10,00    

 329. Landshjelp 1944, 20+10. Del rundst. u/dato         1080      10,00     

 330. Hertugkrone 1,50                                   1081       0,50    

 331. Londonserien 1945.                               1083       0,30    

 332. Londonserien 1945, 7ø. Etterstempl. nær pr./lux    6557       2,00    

 332. Londonserien 1945.                               1084       0,35    

 333. Londonserien 1945. 10ø                             1085       0,30    

 334. Londonserien 1945. 15ø                             1086       2,50    

 335. Londonserien 1945. 20ø                             1087       0,30    

 336. Londonserien 1945. 30ø                             1088       3,50    

 337. Londonserien 1945. 40ø                             1089       3,00    

 338. Londonserien 1945. 60ø                             1090       0,85    

 339. Wergeland 1945. 10ø                                1091       0,60    

 340. Wergeland 1945. 15ø                                1092       3,00    

 341. Wergeland 1945. 20ø                                1093       0,35    

 342. Røde Kors 1945. 20+10ø                             1094       1,00    

 343. Norsk Folkemuseum 10ø grønn                        1095       1,75    

 344. Norsk Folkemuseum 20ø rød                          1096       0,40    

 345. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø            1097       0,75    

 346. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø            1098       2,00    

 347. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø            1099       1,00    

 348. Kronpr. Olav/Nasj.hj. 30+10ø. Anelse korte tg.     6330       0,75    

 348. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 30+10ø            1100       7,00    

 349. Wings for Norway 15ø.                              1101       2,00    

 350. Haakon 1946. 1 kr. grønn                           1102       0,30     

 351. Haakon 1946. 1,50 kr. blå                          1103       0,30    

 352. Haakon 1946. 2 kr. brunrød.                        1104       0,30    

 353. Haakon 1946. 5 kr. blåfiolett                      1105       0,30    

 354. Løve 25ø orangerød                                 1106       0,30    

 355. Løve 30ø grå                                       1107       0,30    

 356. Løve 40ø mørk blå                                  1108       0,30    

 357. Løve 55ø gul                                       1109       0,30    

 357. Løve 55ø gul. Litt svakt fint Rosendal 1949.       5334       4,50    

 358. Løve 80ø brun                                      1110       0,30    

 359‑69. Postjub. 1947. 11 forskjellige.                 5306       5,00    

 370. Petter Dass 25ø.                                   1122       2,25    

 371. Haakon 75 år 1947, 25ø                             1123       1,00    

 372‑73. Skogselskapet 25 og 80ø                         5308       1,50    

 375. Løveprovis. 25/20ø rød                             1127       0,30    

 376. Løveprovis. 45/40ø blå                             1128       0,35    

 377‑78. Alex. Kielland 25 og 80ø                        5307       2,00    

 380‑82. Verdenspostforeningen, 10, 25 og 40ø            5310       1,00    

 383‑85. Oslo 900 år. 15, 25 og 45ø                      5312       4,00    

 386. Polio 25+5ø.                                       1138       3,50    

 387. Polio 45+5ø.                                       1141      15,00    

 388‑92. Posthorn 10‑15‑15‑20‑20 øre                     1149       8,00    

 390. Posthorn 15ø brun.                                 1145       0,30    

 391. Posthorn 20ø brun                                  1146       8,00    

 393‑403, 410, 431‑38. Haakon bruksmrk. Alle hovednr.    6446       3,00    

 393‑403. Haakon, 11 forskjellige.                       1148       2,00    

 404‑06. Arne Garborg 1951. 25, 45 og 80ø                5300       8,00    

 407. OL‑merke 15+5ø                                     1162      10,00    

 408. OL‑merke 30+10ø.                                   1166      13,00    

 409. OL‑merke 55+20ø. Del eller snei av rundstemp.      1167      25,00    

 409. OL‑merke 55+20ø. Litt svakt maskinstempel          6755       2,00    

 410. Haakon Provisorium 30/25ø rød                      1169       0,30    

 411‑12. Haakon 80 år 1952, 30 og 55ø                    5315       3,75    

 413. Provis. 20/15ø grønn Posthorn                      1172       0,30    

 414. Kreftmerke 30+10 (1953).                           1173       4,00    

 418. Kirkejubileum 1953, 30ø                            1179       1,00    

 419‑21. NSB 1954, 20 30 55ø                             5319       2,00    

 422‑24. Telegrafverket 1954. 20 30 55ø.                 5324       2,00    

 425‑27. Frimerkejubileum 1955, 20 30 55ø                5326       0,50    

 431, 432 I, 433‑38. Haakon. 8 forskjellige.             1192       1,00    

 435. På Frim.dag konv. 1973, befordret m/Ford 1923      5017       1,50    

 439‑40. Konge i 50 år, 1955. 30 og 55ø                  1157       0,65    

 441. Märtha 1956. 35+10ø                                1202       5,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø                                1206      20,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. "Pent" maskinstemplet         6381       7,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. Anelse dobbeltslag rundst.    6756       9,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. Rund‑/etterstemplet           6972       3,75    

 443‑44. Norden 1956. 35 og 65ø                          1194       0,60    

 448‑50. Geofysisk år 1957, 25, 35, 65ø                  1215       0,80    

 451‑52. Haakon 85 år 1957, 35 og 65ø                    1195       1,00    

 453‑73. Olav øre‑/kronemerker. 21 forskj. Ingen m.st.   6447       4,00    

 474. Asbjørn Kloster 45ø 1959.                          1240       1,00    

 475. Norges Vel 45ø 1959.                               1241       0,85    

 477‑78. Landbr.h.skole 45 og 90ø                        1197       6,50    

 481‑82. Videnskabsselskab 45 og 90ø.                    1199       7,50    

 483. Flyktning 1960. 45+25ø                             1250       3,25    

 485‑89. Båtserie 1960. 5 forskj. Alle del/snei r.st.    5323       5,00    

 490. Europa I 90ø                                       1258       0,80    

 491. SAS 90ø.                                           1259       2,00    

 492‑95. N. Idrettsforb. 20 25 45 90ø.                   1254       5,00    

 496‑97. Håkonshallen 45ø og 1 kr.                       5348       0,60    

 498. Universitetet 45ø                                  1266       0,30    

 499. Universitetet 1,50                                 1267       0,60    

 500. Nansen 45ø, 1961                                   1268       0,30    

 501. Nansen 90ø, 1961.                                  1269       1,80    

 502. Amundsen Sydpoljubileum 45ø                        1270       0,30    

 503. Amundsen Sydpoljubileum 90ø                        1271       3,00    

 504. Nobel 45ø                                          1272       0,30    

 505. Nobelpris 1 kr.                                    1273       0,35    

 506. Vilh. Bjerknes 45ø                                 1274       0,30    

 507. Vilh. Bjerknes 150ø                                1275       0,80    

 508. Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                     1276       0,30    

 509. Skogadministrasjon 1962. 45ø                       1277       0,90    

 510. Skogadministrasjon 1962. 1 kr.                     1278       0,30    

 511. Europa II 1962, 50ø                                1279       0,35    

 512. Europa II 1962, 90ø                                1280       2,75    

 513‑29. Bruksmerker Ståltr. 18 stk. Med 519 C.          5351      16,00    

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig. Maskinstmp.      1289       0,30    

 529. Helleristning 90ø blå                              1300       0,30    

 530. Camilla Collett 50ø (1963)                         1301       0,30    

 531. Camilla Collett 90ø (1963)                         1302       2,75    

 532‑35. FAO 25 35 50 90ø                                5352       2,00    

 536. Postgang til Nord‑Norge 50ø                        1307       0,60    

 537. Postgang til Nord‑Norge 90ø                        1308       7,00    

 538. Ivar Aasen, 50ø                                    1309       0,30    

 539. Ivar Aasen, 90ø                                    1310       5,00    

 540. Europa III (1963), 50ø                             1311       0,35    

 541. Europa III (1963), 90ø                             1312       5,00    

 542‑44. Tekstiljubileum 25 35 50ø                       5363       3,50    

 545‑48. Edv. Munch 25 35 50 90ø                         5371       3,75    

 549. Oslo Arbeidersamfunn 25ø                           1320       1,00    

 550. Oslo Arbeidersamfunn 50ø                           1321       0,30    

 551. Massevirkningslov 35ø                              1322       1,00    

 552. Massevirkningslov 55ø                              1323       5,00    

 553. Norges Grunnlov. 1964, 50ø                         1324       0,30    

 554. Norges Grunnlov. 1964, 90ø                         1325       2,40    

 555. Sjømannsmisjon 1964, 25ø                           1326       0,40    

 556. Sjømannsmisjon 1964, 90ø                           1327       4,00    

 557. Europa 1964. 90ø                                   1328       7,50    

 558. Folkehøgskolen 1964. 50ø                           1329       0,30    

 559. Folkehøgskolen 1964. 90ø                           1330      10,00    

 560. Int. Fjernmeldingsunion 60ø                        1331       0,30    

 561. Int. Fjernmeldingsunion 90ø                        1332       2,75    

 562. Frigj.jubil. 1965, 30+10                           1333       1,00    

 563. Frigj.jubil. 1965, 60+10                           1334       0,35    

 564. Røde Kors 1965, 60ø                                1335       0,30     

 565. Røde Kors 1965, 90ø                                1336      15,00    

 566. Europa 1965, 60ø                                   1337       0,30    

 567. Europa 1965, 90ø                                   1338       7,00    

 568. Harmonien 30ø                                      1339       0,60    

 569. Harmonien 90ø                                      1340       6,00    

 570. Rondane 1,50                                       1341       0,30    

 571‑74. VM Ski 1966. 40 55 60 90ø                       5411       7,00    

 575. Bibelselskap 1966, 60ø                             1346       0,30    

 576. Bibelselskap 1966, 90ø                             1347       2,50    

 577. Norges Bank 1966, 30ø                              1348       0,80    

 578. Norges Bank 1966, 60ø                              1349       0,30    

 579. Johan Sverdrup 1966, 30ø                           1350       0,50    

 580. Johan Sverdrup 1966, 60ø                           1351       0,30    

 581. Europa 1966, 60ø                                   1352       0,30    

 582. Europa 1966, 90ø                                   1353       3,75    

 584. Birkeland/Eyde 55ø rødlilla                        1355       9,00    

 585. Efta 60ø                                           1356       0,30    

 587. Høyere militære utdannelse 60ø                     1358       0,85    

 588. Høyere militære utdannelse 90ø                     1359      14,00    

 589. Europa VII 1967, 60ø.                              1361       0,30    

 590. Europa VII 1967, 90ø.                              1362       2,50    

 591. Johanne Dydwad 40ø                                 1363       0,30    

 592. Johanne Dydwad 60ø                                 1364       0,40     

 593. Santalmisjon 60ø                                   1365       0,30    

 594. Santalmisjon 90ø                                   1366       2,00    

 595. Fisk/aks 30ø grønn, fosf. papir                    1367       0,30    

 596. Helleristn. 40ø brunlilla, fosf. papir             1368       0,30    

 597 I.  Båtm.knop 60ø rød                               1369       0,30    

 597 II. Båtm.knop. 60ø rød. Type papir?                 1370       0,50    

 598. Helleristn. 90ø blå. (fosf. papir, type?)          1371       0,30    

 599‑601. Turistforeningen 40 60 90ø                     6305       4,00    

 602. Håndverk/Smed, 65ø                                 1375       0,30    

 603. Håndverk/Smed, 90ø                                 1376       3,50    

 604. Fisk/Aks 45ø gulgrønn                              1377       2,00    

 605. Båtm.knop 65ø rød. Ukjent papir.                   1378       0,30    

 606. A.O. Vinje, 1968. 50ø                              1379       0,30    

 607. A.O. Vinje, 1968. 65ø                              1380       0,30    

 608. Indremisjon 40ø                                    1381       6,50    

 609. Indremisjon 65ø                                    1382       0,30    

 610. Helleristn. 40ø blågrønn                           1383       0,30    

 611. Båtm.knop 50ø grå                                  1384       0,30    

 612. Fisk/Aks 55ø rødbrun                               1385       2,00    

 613. Sykepleierutdannelse 50ø                           1386       0,35    

 614. Sykepleierutdannelse 65ø                           1387       0,30    

 615. Nobel Fredspris 65ø                                1388       0,30    

 616. Nobel Fredspris 90ø                                1389       2,00    

 617‑20. Posthorn 5 10 15 20ø. Fosf./ukjent papir.       6337       0,50    

 621. Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                       1394       0,40    

 622. Norden 65ø (1969)                                  1395       0,30    

 623. Norden 90ø (1969)                                  1396       5,50    

 624. Rutebok for Norge, 50ø                             1397       1,50    

 625. Trygg Trafikk, 65ø                                 1398       0,35    

 626. Europa 1969, 65ø                                   1399       0,35    

 627. Europa 1969, 90ø                                   1400       7,00    

 628. Johan Hjort 40ø                                    1401       5,00    

 629. Johan Hjort 90ø                                    1402       8,50    

 630 x/y. Træna 3,50. Ikke best. papir                   1403       0,30    

 630 z.  Træna 3,50. Hs2‑B papir                         1406       1,50    

 631. Olav 20 kr. Ikke bestemt papirtype                 1408       0,35    

 632. Gustav Vigeland 65ø                                1410       0,30    

 633. Gustav Vigeland 90ø.                               1411       7,00    

 634. Hullkort 65ø                                       1412       0,30    

 635. Folketelling 90ø                                   1413       5,00    

 636‑38. Olav, fosf. papir 1‑1,50‑2 kr.                  6338       2,00    

 639‑40. Dronning Maud 65 og 90 øre                      6592       3,00    

 641‑45. Olav ståltr. 1‑1,50‑2‑5‑10 kr. Papirtyper?      1424       0,50    

 644 x1. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papir Bo2        1423       0,30    

 646. Båtm.knop 70ø brun                                 1425       0,30    

 647. Stavkirke 80ø lilla (fosf. papir)                  1426       3,00    

 648 x1. Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bo2.          1427       0,35    

 649‑52. Naturvern. 40 60 70 100ø                        1420      10,00    

 653‑54. Frigjøring 25 årsdag. 70 og 100 øre             6594       4,50    

 655‑57. Bergen 900 år. 40 70ø 1 kr.                     1421       7,00    

 658‑59. FN  70 og 100 øre (1970)                        6578       3,25    

 660‑63. Vitenskapsmenn 40 50 70ø 1 kr.                  1422       6,25    

 664. Fysisk Fostring 50ø blå (1970)                     1443       0,50    

 665. Fysisk Fostring 70ø rød (1970)                     1444       0,50    

 666‑67. Tønsberg 1100 år. 70 + 100 øre                  6582       1,25    

 668‑69. Stortinget 70 og 100 øre (1971)                 6591       1,50    

 670. Flyktning 71, 50ø                                  1449       1,25    

 671. Flyktning 71, 70ø                                  1450       0,30    

 672. H.N. Hauge, 60ø                                    1451       0,90    

 673. H.N. Hauge, 70ø                                    1452       0,30    

 674‑75. Oslo Bispedømme, 70ø og 1,00                    6580       0,50    

 676. Antarktistraktaten 100ø                            1455       8,00    

 677‑79. Eventyr. 40 50 70ø                              1458       0,50    

 680. Stavkirke 80ø brun                                 1459       0,30    

 681. Helleristn. 120ø blågrønn 1972.                    1460       0,30    

 682. Norske Sparebanker, 80ø                            1461       0,30    

 683. Norske Sparebanker, 1,20                           1462       4,00    

 684‑85. Posthornjub. 1972, 80ø og 1,00                  6569       0,30    

 687‑90. Norges Samling. 50 60 80ø 1,20                  6387       7,00    

 691. Haakon 100 år, 80ø                                 1469       0,30    

 692. Haakon 100 år, 1,20                                1470       6,00    

 693. Ungdom og Fritid 80ø                               1471       0,30    

 694. Ungdom og Fritid 1,20                              1472       7,00    

 697. Polarskute 60ø (Maud)                              1475       2,50    

 698. Polarskute 80ø (Fram)                              1476       0,30    

 699. Polarskute 1,20 (Gjøa).                            6840       7,00    

 699. Polarskute 1,20 (Gjøa). Del litt kraftig r.st.     1477       3,25    

 700‑02. Eventyr 50 60 80ø                               6436       1,00    

 703 I.  Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir        1481       0,30    

 703 II. Fisk/Aks 75ø grønn. Type II, ukjent papir       1482       0,40    

 704. Helleristn. 100ø rød. Ukjent papir.                1483       0,30    

 705. Stavkirke 140ø blå. Ukjent papir.                  1484       0,30    

 706. Leprabasillen 1,00                                 1485       0,30    

 707. Leprabasillen 1,40                                 1486       4,25    

 708. Europa 1973, 1,00                                  1487       0,35    

 709. Europa 1973, 1,40                                  1488       6,00    

 710. Nordens Hus 1,00                                   1489       0,65    

 711. Nordens Hus 1,40.                                  6841       7,00    

 712 x1. Kong Olav 70 år 1,00. (Bo2‑papir)               6520       0,30    

 712 x2. Kong Olav 70 år 1,00. (Bo3‑papir)               6521       0,60    

 712. Kong Olav 70 år 1,00. Papir?                       1491       0,30    

 713. Kong Olav 70 år 1,40                               1492       6,00    

 714. Jacob Aall 1,00                                    1493       0,35    

 715. Jacob Aall 1,40                                    1494       7,50    

 716‑18. Samisk Håndverk 75ø 1,00 1,40                   1147       5,00    

 719‑21. Blomster. 65 70 1,00                            1219       1,00    

 722. Geografisk Oppmåling 1,00                          1501       0,30    

 723. Geografisk Oppmåling 1,40                          1502       4,00    

 724. Posthorn 25ø blå                                   1503       0,30    

 725. Fisk/aks 85ø brungul                               1504       0,35    

 726. Helleristn. 110ø rød. Ukjent papir.                1505       0,30    

 727. Turistmerke 1,00 oliven                            1506       0,65    

 728. Turistmerke 1,40 blå                               1507      10,00    

 729. Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)                1508       1,00    

 730. Maleri 1,40 (Stugunøset, Filefjeld)                1509       5,00     

 731. Magnus Lagabøter 1,00                              1510       0,30    

 732. Magnus Lagabøter 1,40                              1511       4,00    

 733. Arbeidervern 85ø                                   1512       7,50    

 734. Arbeidervern 1,00                                  1513       0,35    

 735. Geolog 65ø                                         1514       0,50    

 737. Geolog 1,00                                        1516       0,50    

 738. Geolog 1,40                                        1517       5,00    

 739. UPU 1974, 1,00                                     1518       0,40    

 740. UPU 1974, 1,40                                     1519       3,75    

 741. Rosemaling 85ø                                     1520       0,50    

 742. Rosemaling 1 kr.                                   1521       0,35    

 743. Skisport 1,00                                      1522       1,00    

 744. Skisport 1,40                                      1523       1,50    

 745. Helleristn. 125ø rød. Ukjent papirtype             1524       0,30    

 746. FN Kvinneår 1975, 1,25                             1525       0,30    

 747. FN Kvinneår 1975, 1,40                             1526       1,75    

 748‑50. Arkitekturvernår. 1,00 1,25 1,40                1223       4,00    

 751. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                    1530       0,35    

 752. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                    1531       2,25    

 753. Speider 1,25                                       1532       0,30    

 754. Speider 1,40                                       1533       5,00    

 755. Utvandring til Amerika 1,25                        1534       0,30    

 756. Utvandring til Amerika 1,40                        1535       5,00     

 757‑59. Svalbard 1,00 1,25 1,40                         1224       9,50    

 760. Kringkastning 1,25                                 1539       0,30    

 761. Kringkastning 1,40                                 1540       2,50    

 762‑65. Takmalerier Ål. 80 1,00 1,25 1,40               1542       2,00    

 766 x. Billedportal Hylestad 7,50 Bu3 papir.            1545       0,30    

 766 y. Billedportal Hylestad 7,50 Hs2‑B papir.          1546       0,85    

 767. Folkedans 80                                       1547       2,00    

 768. Folkedans 1,00                                     1548       1,00    

 769. Folkedans 1,25                                     1549       0,30    

 770. Kunstindustrimuseet 1,25 (Sukkerdrysse)            1550       0,30    

 771. Kunstindustrimuseet 1,40 (Lokkpokal)               1551       5,00    

 772. Europa 1,25 (Bispebolle)                           1552       0,35    

 773. Europa 1,40 (Fajansefat)                           1553       5,00    

 774 BB. Prekestolen 1,00. Horis. par                    1554       4,00    

 774 Bh. Prekestolen 1,00. Utagget høyre side            1555       0,30    

 774 Bv. Prekestolen 1,00. Utagget venstre side          1556       0,30    

 775 Bh. Fruktblomstring 1,25. Utagget h. side           1558       0,40    

 775 Bv. Fruktblomstring 1,25. Utagget v. side           1559       0,40    

 776. Statistisk Sentralbyrå 1,25                        1560       0,30    

 777. Statistisk Sentralbyrå 2,00                        1561       0,60    

 778. Olav Duun 1,25                                     1562       0,30    

 779. Olav Duun 1,40                                     1563       1,85    

 780. Maleri 1,25 (Slindebirken)                         1564       0,30    

 781. Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                       1565       4,00    

 782‑84. Baldisholteppet 80 1,00 1,25                    1228       0,30    

 785. Norden 1,25. Papir?                                1569       0,30    

 786. Norden 1,40. Papir ?                               1570       0,50    

 787. Akershus Festning, 1,25 rød                        1571       0,30    

 788 x. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3            1572       0,30    

 788 y. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B          1573       1,50    

 789. Torungen fyr 1,80                                  1574       0,30    

 790 x1 BB. 1,25 Fiskevær. Vertikalt par                 1575       5,00    

 790 x1 Bn. 1,25 Fiskevær. Utagget nede                  1576       0,30    

 790 x1 Bø. 1,25 Fiskevær. Utagget oppe                  1577       0,30    

 791 x1 BB. 1,80 Huldrefossen. Parkombinasjon            1581       9,00    

 792‑94. Trær 1,00 1,25 1,80                             1265       3,50    

 795‑98. Båt 1,00 1,25 1,30 1,80                         1292       7,00    

 799. Fiskeri 1,25                                       1591       0,30    

 801. Maleri 1,25 (Lørdagskveld)                         1593       0,30    

 802. Maleri 1,80 (Skogstjern)                           1594       3,00    

 803‑05. Bolts bibel. 80 1,00 1,25                       1226       0,50    

 806 x‑810 x. Posthorn Papir Bu3. 40 50 60 70 80 90ø     1596       4,00    

 806 y1.    Posthorn 40ø oliv. Papir Hs2‑G               6480       0,80    

 806 y2.    Posthorn 40ø oliv, papir Hs5                 1599       0,60    

 807 x/y.   Posthorn 50ø gråfiol., papir ikke bestemt    1600       0,30    

 807 y.     Posthorn 50ø gråfiol., papir Hs2‑G           6626       0,30    

 808 y1.    Posthorn 60ø rød. Hs2‑G.                     6627       0,50    

 808 y1/y2. Posthorn 60ø rød. Hs2‑G/Hs5. Ikke bestemt    1603       0,30    

 808 y2/y3. Posthorn 60ø rød, papir ikke bestemt         1604       0,35    

 809 y.     Posthorn 70ø gul, papir Hs5                  6481       1,25    

 810 y1.    Posthorn 80ø brun, papir Hs2‑G               1608       0,30    

 810 y2.    Posthorn 80ø brun, papir Hs5                 1609       1,50    

 812. Ibsen 150 år, 1,25 (1978).                         1612       0,30    

 813. Ibsen 150 år, 1,80 (1978).                         1613       3,50    

 814 x. Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                   1614       0,30    

 814 y. Akershus 1,00 grønn. Harrisonpapir               1615       0,30    

 815 x. Trondenes 1,10 rødfiol. Bu3‑papir                1616       0,30    

 815 y. Trondenes 1,10 rødfiol. Papir Hs2‑B              1617       1,00    

 816 x. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir             1618       0,30    

 817. Heddal Stavkirke  1,25 (Europa 1978)               1620       0,40    

 818. Borgund Stavkirke 1,80 (Europa 1978)               1621       3,00    

 819 BB. Fjellparti 1,00. Vertikalt par.                 1622       2,00    

 819 Bn. Fjellparti 1,00. Utagget nede                   1623       0,30    

 819 Bø. Fjellparti 1,00. Utagget oppe                   1624       0,30    

 820 Bn. Gaustatoppen 1,25. Utagget nede                 1626       0,30    

 820 Bø. Gaustatoppen 1,25. Utagget oppe                 1627       0,75    

 821. Kong Olav 75 år, 1,25                              1628       0,30    

 822. Kong Olav 75 år, 1,80                              1629       2,00    

 831 x. Seljefløyte 1,00 (Bu3)                           1648       0,40    

 831 y. Seljefløyte 1,00 (Hs2‑G)                         1649       0,40    

 832 x. Hardingfele 1,25. Papir Bu3                      1651       0,30    

 833.  Langeleik 1,80                                    1652       3,25    

 834 x. Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                        1653       0,30    

 834 y. Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G                      1654       4,00    

 838‑40. Holmenkollrennene 1,00 1,25 1,80                1658       2,00    

 841. Maleri Barneår, 1,25                               1661       0,30    

 842. Maleri Barneår, 1,80                               1662       0,90    

 843 BB. 1,00 Hesteskyss. Horis. par, utagget h+v.       1663       3,25    

 843 Bh. 1,00 Hesteskyss. Utagget høyre s.               1664       0,75    

 843 Bv. 1,00 Hesteskyss. Utagget venstre s.             1665       0,75    

 844 BB. Skjernøysund 1,25. Horisontal parkomb.          1666       3,00    

 844 Bh. Skjernøysund 1,25. Utagget høyre side.          1667       0,50    

 844 Bv. Skjernøysund 1,25. Utagget venstre side.        1668       0,50    

 845. Falkberget 1,25 (1979)                             1669       0,30    

 846. Falkberget 1,80 (1979)                             1670       2,50    

 847‑49. Bru/Dam/Statfjord. 1,25 2,00 10,00              1671       0,40    

 850. Dornier flybåt 1,25 (fra miniark)                  1674      10,00    

 851. Luftskibet Norge 2,00 (fra miniark)                1676      10,00    

 852. Loening Air Yach amf. 2,80 (fra miniark)           1677      10,00    

 853. DC‑7 SAS 4,00 (fra miniark)                        1678      10,00    

 853. DC‑7 SAS 4,00. Litt svakt etterstemplet            6524       2,50    

 854‑56. Blomst 80 1,00 1,25                             1681       1,00    

 857. Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                             1682       0,35    

 858. Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                             1683       4,00    

 859‑60 BB. Fugler 1,00 parkomb. Bra plass. etterstmp.   6535       1,50    

 859‑60 BB. Fugler 1,00 parkombinasjon                   1684       2,00    

 859. Fugler 1,00.                                       1685       0,30    

 860. Fugler 1,00.                                       1686       0,30    

 861 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1687       0,30    

 861 II. Fugler 1,25. Bred tagg venstre side.            1688       0,80    

 861‑62 I BB. Fugler 1,25 parkomb. Tagget helt ut        1690       1,00    

 861‑62 II BB. Fugler 1,25 parkomb. Bred tagg.           1691       3,75    

 861‑62 II BB. Parkomb. Bred tg. På konv. rst+sidest.    5018       4,00    

 862 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1692       0,30    

 862 II. Fugler 1,25. Bred tagg høyre side.              1693       0,50     

 863. Telefonen i Norge 1,25                             1694       0,30    

 864. Telefonen i Norge 1,80                             1695       3,00    

 865. Dampbåt 1,25 (fra miniark)                         1696      10,00    

 866. Damplok 2,00 (fra miniark)                         1697      10,00    

 866. Damplok 2,00. Etterstemplet, bra plass. rundst.    6621       7,50    

 867. Buss 2,80 (fra miniark)                            1698      10,00    

 867. Buss 2,80. Etterstemplet, prakt/lux                6622      10,00    

 868. Fly DC‑9 4,00 (fra miniark)                        1699      10,00    

 868. Fly DC‑9 4,00 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.      6945       2,50    

 868. Fly DC‑9 4,00. Del + snei av rundstempel           6471       5,00    

 869. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,25                      1700       0,30    

 870. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,80                      1701       0,85    

 871. Maleri 1,25 (Jonsokbål)                            1702       0,35    

 872. Maleri 1,80 (Gutten med seljefløyten)              1703       1,20    

 873. Blomst 80ø (Rogn)                                  1704       0,30    

 874. Blomst 1,00 (Stein‑nype)                           1705       0,30    

 875‑76 BB. Fugler 1,30. Parkombinasjon                  1706       2,00    

 875. Fugler 1,30 (Dverggås)                             1707       0,65    

 876. Fugler 1,30 (Vandrefalk)                           1708       0,65    

 877‑78 BB. Fugler 1,50. Parkombinasjon                  1709       0,85    

 877. Fugler 1,50 (Lunde)                                1710       0,30    

 878. Fugler 1,50 (Teist)                                1711       0,30    

 879‑81. Byggverk 1,50 1,70 2,20                         1391       2,25     

 882. Melkeprodusenter/Ku 1,10                           1715       0,40    

 883. Melkeprodusenter/Geit 1,50                         1716       0,30    

 884. Europa 1,50 (1981)                                 1717       0,30    

 885. Europa 2,20 (1981)                                 1718       1,20    

 886‑88. Seilskipsmotiv 1,30 1,50 2,20                   5223       1,00    

 889‑92. Båt 1,10 1,30 1,50 2,30                         5303       0,80    

 893. Funksjonshemmede 1,50                              1726       0,30    

 894. Funksjonshemmede 2,20                              1727       0,50    

 895. Maleri 1,50                                        1728       0,30    

 896. Maleri 1,70                                        1729       3,75    

 897. Fredspris 5,00 kr. (1981)                          1730       0,30    

 898‑900. Billedvev 1,10 1,30 1,50                       5304       0,50    

 901. VM Ski Oslo 1982, 2,00 kr.                         1734       0,30    

 902. VM Ski Oslo 1982, 3,00 kr.                         1735       0,70    

 903‑07. Byggverk. 1,75 2,00 (papir?) 2,25 2,75 3,00     1737       1,00    

 908‑09 BB. Fugler, Parkombinasjon                       1742       4,00    

 908. Blåstrupe 2,00                                     1743       0,30    

 909. Rødstrupe 2,00                                     1744       0,30    

 910. Tuberkulose 2 kr. (1982)                           1745       0,30    

 912 x1. Munnharpe 15 kr. Papir Hs2‑G                    1747       0,30    

 912 x2. Munnharpe 15 kr. Papir Hs5                      1748       0,75    

 913. Europa (1982) 2 kr.                                1749       0,30    

 914. Europa (1982) 3 kr.                                1750       0,40    

 915. Maleri 1,75. Telemarksjenter (1982)                1751       0,30    

 916. Maleri 2,00. Tone Veli ved gjerdet (1982)          1752       0,30    

 917. Olav regent 25 år, 3,00                            1753       0,75    

 918. Maleri 1,75. Bj. Bjørnson (1982)                   1755       0,30    

 919. Maleri 2,00. Sigrid Undset (1982)                  1756       0,30    

 920. Grafisk forbund 2,00 (1982)                        1757       0,30    

 921. Grafisk forbund 3,00 (1982)                        1758       0,50    

 922. Nansen 3 kr. (1982)                                1759       0,30    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par.                            1760       3,50    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par. Sentr. rst. opp/ned        1762       0,50    

 923 Bh. 1,75 Juleskikk. Utagget høyre s.                1763       0,75    

 923 Bv. 1,75 Juleskikk. Utagget venstre s.              1764       0,75    

 924‑25. Byggverk 2,50 3,50                              1765       0,30    

 926‑26. Norske Hunder. 2,00 2,50 3,50                   5305       1,00    

 929. Norden 1983, 2,50                                  1770       0,30    

 930. Norden 1983, 3,50                                  1771       0,80    

 931 I.  Hvitkinngås 2,50. Mangler perf.nål v.s.         1772       0,30    

 931 II. Hvitkinngås 2,50. Tagget helt ut                1773       0,40    

 931‑32 I  BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1774       1,50    

 931‑32 II BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1775       0,50    

 932 I.  Alkekonge 2,50. Mangler perf.nål h.s.           1776       0,30    

 932 II. Alkekonge 2,50. Tagget helt ut                  1777       0,40    

 933. Europa 1983. 2,50 (Grieg)                          1778       0,30    

 934. Europa 1983. 3,50                                  1779       0,40    

 935. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 2,50                1780       0,30    

 936. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 3,50                1781       0,90    

 937. Kong Olav 80 år 1983, 5,00                         1782       0,30    

 938. Jonas Lie, 2,50                                    1783       0,30    

 939‑40. Nord‑norske båter, 2,00 og 3,00                 6711       0,30    

 941 I. Olav, 50 kr. (Papir Hs2‑G)                       1786       0,30    

 942 BB. Julepost 1983, 2,00 vertikalt par               1788      12,00    

 942 Bn. Julepost 1983, 2,00. Utagget nede               1789       0,30    

 942 Bø. Julepost 1983, 2,00. Utagget oppe               1790       0,30    

 943 BB. Julepost 1983, 2,50 par.                        1791      13,50    

 943 Bn. Julepost 1983, 2,50. Utagget nede               1792       0,30    

 943 Bø. Julepost 1983, 2,50. Utagget oppe               1793       0,30    

 944‑46. Postarbeide 2,00 2,50 3,50                      6105       1,00    

 947‑49. Fritidsfiske 2,50 3,00 3,50                     1797       1,00    

 950. Hansteen 3,50 (1984)                               1800       1,20    

 951. Hansteen 5,00 (1984)                               1801       0,35    

 952. Europa XVI 2,50 (1984)                             1802       0,30    

 953. Europa XVI 3,50 (1984)                             1803       1,25    

 954. Hageselskap 2,00 (1984)                            1804       0,30    

 955. Hageselskap 2,50 (1984)                            1805       0,30    

 956. Bier 2,50 (1984)                                   1806       0,30    

 957. Hane 2,50 (1984)                                   1807       0,30    

 958. Ludvig Holberg 2,50 (1984)                         1808       0,30    

 959. Norsk Ukepresse 2,50 (1984)                        1809       0,30    

 960. Norsk Ukepresse 3,50 (1984)                        1810       1,25    

 961. Parlamentarismen 7,50 (1984)                       1811       0,30    

 962‑63 BB. Egner. 4‑blokk, rundst. sideveis 2022        6378       7,50    

 962‑63 BB. Egner. Karius+Baktus/Klatremus.              1812       4,00    

 962. Karius og Baktus, 2,00                             1813       0,35    

 963. Klatremus, 2,00                                    1814       0,35    

 964 I. Røverne i Kardemomme by, 2,50                    1815       0,35    

 964‑65 I BB. Røvere/Bastian. Perf. helt ut              1816       4,50    

 965 I. Politimester Bastian, 2,50                       1817       0,35    

 966. Fjell i Antarktis 2,50                             1818       0,30    

 967. Fjell i Antarktis 3,50                             1819       0,75    

 968. Frigjøring 40 år 1985, 3,50                        1820       0,70    

 969. Artilleri, 3,00                                    1821       0,50    

 970. Artilleri, 4,00                                    1822       0,35    

 971. Kongsten Fort, 2,50                                1823       0,30    

 972. Internasj. Ungdomsår 2,00                          1824       0,30    

 972. Ungd.år 2,00 på liten konv. B‑post, Oslo Lufth.    1825       1,00    

 973. Internasj. Ungdomsår 3,50                          1826       0,80    

 974. Europa 1985, 2,50. Myllarguten                     1827       0,30    

 975. Europa 1985, 3,50. Ole Bull                        1828       2,50    

 976. Elektrisitetsforsyning 2,50                        1829       0,30    

 977. Elektrisitetsforsyning 4,00                        1830       0,30    

 978. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1831      10,00    

 979. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1832      10,00    

 980. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1833      10,00    

 981. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1834      10,00    

 982. Folkebibliotek 2,50                                1835       0,30    

 983. Folkebibliotek 10 kr.                              1836       0,40    

 984. Havnevesen 2,50                                    1837       0,30    

 985. Sjømåling 5,00                                     1838       0,30    

 986 BB. Jul 1985, Krans. 2,00. Par.                     1839       7,50    

 986 Bh. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget høyre side       1840       0,30    

 986 Bv. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget venstre side     1841       0,30    

 987 BB. Jul 1985, Fugler 2,50. Par                      1842       2,00     

 987 Bh. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget h. side          1843       0,30    

 987 Bv. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget v. side          1844       0,30    

 988. VM Skiskyting 1986, 2,50                           1845       0,30    

 989. VM Skiskyting 1986, 3,50                           1846       0,30    

 990‑91 og 1011‑12. 2,10 4,00 2,30 2,70 Ornamenter       1847       0,30    

 990‑91. Ornament 2,10 rød og 4,00 blå                   1848       0,30    

 992. Steinhogger 2,50 (1986)                            1850       0,35    

 993. Snekker 7,00 (1986)                                1851       0,50    

 994. Europa XVIII, 2,50 (1986)                          1852       0,30    

 995. Europa XVIII, 3,50 (1986)                          1853       0,40    

 996. Norden/Moss 2,50                                   1854       0,30    

 997. Norden/Ålesund 4,00                                1855       0,40    

 998. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1856       8,50    

 999. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1857       8,50    

1000. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1858       8,50    

1001. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1859       8,50    

1002‑05. Personjubiléer. 2,10 2,50 3,00 4,00             1862       1,00    

1006 BB. 2,10 Jul 1986. Parkombinasjon                   1864       7,50    

1006 Bh. 2,10 Jul 1986. Utagget høyre side               1865       2,00    

1006 Bv. 2,10 Jul 1986. Utagget venstre side             1866       2,00    

1007 BB. 2,50 Jul 1986. Parkombinasjon                   1867       7,50    

1007 Bh. 2,50 Jul 1986. Utagget høyre side               1868       0,30    

1007 Bv. 2,50 Jul 1986. Utagget venstre side             1869       0,30     

1008. FN Fredsår 15,00                                   1870       0,50    

1009. Talltype 3,50                                      1871       4,00    

1010. Talltype 4,50                                      1872       0,30    

1011‑12. Ornament 2,30 og 2,70. Papir ikke bestemt.      1873       0,30    

1013. Europa 2,70 (Trearkitektur)                        1875       0,30    

1014. Europa 4,50 (Veritasbygget)                        1876       0,30    

1015. Formannskapslov 12,00                              1877       0,40    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 2 x 2,70                       1879       1,85    

1017. Sopp 2,70                                          1880       0,30    

1018. Sopp 2,70                                          1881       0,30    

1019. Maihaugen 2,70                                     1882       0,30    

1020. Maihaugen 3,50                                     1883       2,00    

1021. Fartein Valen 2,30                                 1884       0,90    

1022. Fartein Valen 4,50                                 1885       0,30    

1023. Fiskeoppdrett 2,30 (fra Blokk 7)                   1886      12,50    

1023. Fiskeoppdrett 2,30. Etterstemplet                  6567       2,50    

1024. Fiskeoppdrett 2,70 (fra Blokk 7)                   1887      13,00    

1025. Fiskeoppdrett 3,50 (fra Blokk 7)                   1888      14,00    

1026. Fiskeoppdrett 4,50 (fra Blokk 7)                   1889      15,00    

1027. Maleri 2,70 ("Hardt le")                           1890       0,35    

1028. Maleri 5,00 (Bondehagen)                           1891       0,45    

1029‑31. Hester. 2,30 2,70 4,50                          1893       1,00    

1032 Bn. Julemerke 1987, 2,30. Utagget nede              1896       0,35    

1032 Bø. Julemerke 1987, 2,30. Utagget oppe              1897       0,35    

1033 BB. Julemerker 1987, 2,70 (Par)                     1898      12,00    

1033 BB. Julemerker 1987, 2,70. Del av FDC‑stempel.      6435       4,00    

1033 Bn. Julemerke 1987, 2,70. Utagget nede              1899       0,50    

1033 Bø. Julemerke 1987, 2,70. Utagget oppe              1900       0,50    

1034. Tiur 2,90. Bruksmerke                              1901       0,30    

1035. Reinsdyr 3,80. Papirtype ikke bestemt.             1902       0,30    

1036. Frelsesarmeen 2,90                                 1903       0,30    

1037. Frelsesarmeen 4,80                                 1904       0,80    

1038‑39 BB. 2 x 2,90 sopp, parkombinasjon                1905       2,50    

1038. Sopp 2,90 (Blå Ridderhatt)                         1906       0,40    

1039. Sopp 2,90 (Granmatriske)                           1907       0,40    

1040‑42. Militærjubileum 2,50 2,90 4,60                  1849       1,00    

1043. Europeisk Nord‑Sør, 25 kr.                         1911       0,50    

1044. Europa 1988, 2,90                                  1912       0,50    

1046. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1915      10,00    

1047. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1916      10,00    

1048. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1918      10,00    

1048. Olav V 85 år 2,90. Etterstemplet                   6570       2,50    

1049. Olav V 85 år 2,90                                  1919       0,30    

1050. Christian IV  2,50                                 1920       0,35    

1051. Christian IV 10,00                                 1921       0,75    

1054. Ballsport 2,90. Del av flere stempler.             6463       2,50    

1056‑57. Ludvig. 2 x 2,90 Parkombinasjon                 1929       5,50    

1056. Ludvig. 2,90                                       1930       0,50    

1057. Ludvig. 2,90                                       1931       0,50    

1058‑60. Rødrev 2,60, Røyskatt 3,00, Ekorn 4,00.         1932       0,30    

1061‑62 BB. Matsopp, parkomb. 2 x 3,00                   1935       2,00    

1061. Matsopp 3,00                                       1936       0,30    

1062. Matsopp 3,00                                       1937       0,30    

1063. VM Terrengløp 5 kr.                                1938       0,30    

1064. Vardø 200 år, 3,00                                 1939       0,30    

1065. Hammerfest 200 år, 4,00                            1940       3,75    

1066. Folkedrakt 3,00                                    1941       0,30    

1067. Folkedrakt 4,00                                    1942       0,30    

1068. Europa/Snømann, 3,70                               1943       0,50    

1069. Europa/Barnelek, 5,00                              1944       1,00    

1070. Grunnskole 2,60                                    1945       0,40    

1071. Grunnskole 3,00                                    1946       0,30    

1072. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1947       7,50    

1073. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1948       7,50    

1074. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1949       7,50    

1075. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1950       7,50    

1076. OL‑vinner 4 kr. Bjørg Eva Jensen                   1951       8,00    

1077. OL‑vinner 4 kr. Eirik Kvalfoss                     1952       8,00    

1078. OL‑vinner 4 kr. Tom Sandberg                       1953       8,00    

1079. OL‑vinner 4 kr. 4 jenter.                          1954       8,00    

1080. Arnulf Øverland 3 kr.                              1955       0,30    

1081. Hanna Winsnes 1989, 25 kr.                         1956       1,00    

1082. Herregård Larvik, 3 kr.                            1957       0,30    

1083. Rosendal Baroni, 3 kr.                             1958       0,30    

1084‑85 BB. Julepynt 3,00, parkomb.                      1959       7,50    

1084. Julepynt 3,00 (1989).                              1960       0,30    

1085. Julepynt 3,00 (1989).                              1961       0,30    

1086. Svane 3,20.                                        1962       0,30    

1087. Bever bruksmerke 4,50                              1963       0,30    

1088‑89 BB. Orkidéer 2x3,20 parkomb.                     1964       1,00    

1088. Orkidé 3,20 (1990).                                1965       0,30    

1089. Orkidé 3,20 (1990).                                1966       0,30    

1090. Winter Cities Tromsø, 5 kr.                        1967       0,35    

1091. Frimerkejub. 5,00 One P. Black del rst.+ st.spor   6342       2,50    

1092. Frimerkejub. 5,00 (Norges første frim.)            1970      15,00    

1092. Frimerkejub. 5,00 (Norges NK 1). Stempelspor       6522       2,50    

1092. Frimerkejub. 5,00 Norge 1, del rst.+ stmp.‑spor    6375       2,50    

1093. Frigjøringskamp. 3,20                              1971       0,30    

1094. Narvik 1940. 4,00                                  1972       1,50    

1095. Tordenskiold 3,20, 1990.                           1973       0,30    

1096. Tordenskiold 5,00, 1990.                           1974       0,40    

1097. Trondheim Posthus 3,20                             1975       0,30    

1098. Longyearbyen Postkontor 4 kr.                      1976       1,00    

1100. OL‑vinner 4 kr. Sonja Henie                        1978       8,00    

1103. Johan Svendsen 2,70                                1981       0,35    

1104. Johan Svendsen 15,00                               1982       1,50    

1105. Fredspris 1990, 30 kr.                             1983       1,00    

1106‑07 BB. Jul 1990, 2x3,20 par.                        1984       2,50    

1106. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1985       0,30    

1107. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1986       0,30    

1108. Gaupe 5,50. Bruksmerke                             1987       0,30    

1109. Ugle 6,40. Bruksmerke                              1988       0,30    

1110. Verkstedindustri 5,00                              1989       1,50    

1111. Europa 1991, 3,20 (Satellitt)                      1990       0,30    

1112. Europa 1991, 4,00 (Forskningsrakett)               1991       4,50     

1113. Kristiansand 350 år, 3,20                          1992       0,30    

1114. Kristiansand 350 år, 5,50                          1993       0,35    

1115. Redningsselskapet 100 år, 3,20                     1994       0,30    

1116. Redningsselskapet 100 år, 27 kr.                   1995       1,00    

1117. Norden 1991, 3,20 (Fontene)                        1996       0,30    

1118. Norden 1991, 4,00 (Globus)                         1997       3,50    

1119. Stålstikk 2,70 (merke fra blokk)                   1998       8,50    

1120. Stålstikk 3,20 (merke fra blokk)                   1999       9,00    

1121. Stålstikk 4,00 (merke fra blokk)                   2000      10,00    

1122. Stålstikk 5,00 (merke fra blokk)                   2001      11,00    

1123. OL‑vinnere 4 kr. (Birger Ruud)                     2002       7,50    

1125. OL‑vinnere 4 kr. Etterstemplet nær prakt/lux.      6575       5,00    

1127 x. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑papir             2006       0,35    

1127 y. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑NP/Hs5‑NB1        2007       0,30    

1128 x. Posthorn 7 kr. br.rød/blå Hs5‑papir              2008       1,00    

1128 y. Posthorn 7 kr. rødbr./blå Hs5‑NP el. NB1         2009       0,40    

1129 x. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑papir            2010       0,50    

1129 y. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑NP/NB1/NB2       2011       0,60    

1130.  Posthorn 9 kr. blå/brunrød.                       2012       0,30    

1131‑32 BB. 2x3,20 Julemerke, parkomb.                   2013       2,50    

1131. Julebukk 3,20                                      2014       0,40    

1132. Julebukk 3,20                                      2015       0,40    

1133. Sonja 2,80 rødbrun                                 2016       0,30     

1134. Harald 3,30 blå                                    2017       0,30    

1135. Harald 5,60 rød                                    2018       0,30    

1136. Harald 6,60 gråpurpur                              2019       0,30    

1137‑38 BB. Orkidéer, parkombinasjon                     2020       1,00    

1137. Orkidé 3,30 (1992).                                2021       0,30    

1138. Orkidé 3,30 (1992).                                2022       0,30    

1143. Expo '92, 3,30                                     2027       0,30    

1144. Expo '92, 5,20                                     2028       0,50    

1144. Expo '92, 5,20. Litt svak etterstmp., fin plass.   6597       0,50    

1145. Emigrantskute 3,30                                 2029       0,35    

1146. Stavangerfjord 4,20                                2030       1,00    

1147. Molde 250 år 3,30                                  2031       0,40    

1148. Kristiansund 250 år 3,30                           2032       0,30    

1149 II. Harald 50 kr. tg. 13,25x13,75. Papir = ?        2035       0,60    

1149 Ix. Harald 50 kr. tg. 13,25x13. Hs5‑papir.          2033       0,50    

1150. Glasskunst 2,80                                    2036       8,25    

1150. Glasskunst 2,80. Litt stempelminus                 2769       2,00    

1152. Glasskunst 4,20. Del + snei 2 rundstempler         6888       3,00    

1154. OL Lillehammer 3,30                                2040       0,30    

1155. OL Lillehammer 4,20                                2041       0,75    

1156 y. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5‑Nx)             2043       0,40    

1156‑60. Posthorn papir x (Hs5). 1 2 3 4 5 kr.           1874       1,35    

1157 y. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5‑NB)        2045       1,00    

1158 y. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5‑N..)               2047       0,30    

1161‑62 BB. 2 x 3,30 Julenisse parkomb.                  2051       1,00    

1161. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2053       0,30    

1162. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2054       0,30    

1163‑64 BB. Sommerfugler 3,50, parkombinasjon            2055       1,00    

1163. Sommerfugl 3,50                                    2056       0,30    

1164. Sommerfugl 3,50                                    2057       0,30    

1165 x. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5                  2058       0,30    

1165 y. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5‑NP               2059       2,00    

1166 x. Harald 3,50 brunsvart.                           2060       0,30    

1166 y. Harald 3,50 brunsvart. Papir Hs5‑NP              2061       0,30    

1167 x. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5                  2062       1,00    

1167 y. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5‑NP               2063       0,30    

1168. OL‑vinnere 4,50 (Jagge). Etterstemplet.            6576       1,00    

1169. OL‑vinnere 4,50 (Bjørn Dæhlie)                     2065       7,00    

1170. OL‑vinnere 4,50 (Karlstad). Etterstemplet.         6577       1,00    

1171. OL‑vinnere 4,50 (Vegard Ulvang)                    2067       7,00    

1172. Kanopadling 4,00 (Norden 1993)                     2068       0,60    

1173. Elvepadling 4,50 (Norden 1993)                     2069       0,60    

1174. Edvard Grieg 3,50                                  2070       0,40    

1175. Edvard Grieg 5,50                                  2071       0,30    

1176. Hurtigruten 3,50                                   2072       0,30    

1177. Hurtigruten 4,50                                   2073       0,30    

1178. Håndball 3,50                                      2074       0,50    

1179. Sykkelryttere 5,50                                 2075       0,60    

1180 II.  Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13,75           2078       2,00    

1180 Ix. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5          2076       1,50    

1180 Iy. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5‑N..      2077       0,30    

1181 II. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13,75. Papir?   2081       0,30    

1181 Ix. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Hs5         2079       0,40    

1181 Iy. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Papir?      2080       0,30    

1182. Arbeidervernlov  3,50                              2082       0,50    

1183. Arbeiderv.lov 12,00. Etterstempl. fint plassert    6579       1,50    

1183. Arbeidervernlov 12,00                              2083       1,00    

1185. Treskjæring 3,50 kr. (Fra blokk 19)                2085       8,00    

1186. Treskjæring 4,50 kr. (Fra blokk 19)                2086       8,00    

1188‑89. OL Lillehammer 2 x 3,50, parkombinasjon         2088       1,00    

1188. OL 94, 3,50                                        2089       0,35    

1189. OL 94, 3,50                                        2090       0,35    

1190‑91. Kirker 2 x 3,50 parkomb. Svake stempelspor      6565       2,00    

1190‑91. Kirker 2 x 3,50, parkombinasjon                 2091       5,00    

1190‑91. Kirker, 2 forskjellige 3,50                     2092       0,30    

1192‑93 BB. Sommerfugler 2x3,50, parkomb.                2094       1,00    

1192. Sommerfugl 3,50                                    2095       0,30    

1193. Sommerfugl 3,50                                    2096       0,30    

1194. OL Lillehammer 4,50                                2097       0,50    

1195. OL Lillehammer 5,50                                2098       0,40    

1196‑97. OL‑merker 2x3,50 i par.                         2099       2,00    

1196. OL Lillehammer 3,50                                2101       0,50    

1197. OL Lillehammer 3,50                                2102       0,50    

1198‑99. OL Lillehammer 2x3,50, par                      6408       1,00    

1198. OL Lillehammer 3,50                                2103       0,35    

1199. OL Lillehammer 3,50                                2104       0,50    

1200 x. Harald 6,50 grønn                                2105       0,30    

1201. Paralympics '94, 4,50                              2106       5,00    

1202. Paralympics '94, 5,50                              2107       1,00    

1203. Tromsø 200 år 3,50                                 2108       0,30    

1204. Ishavskatedralen 4,50                              2109       1,50    

1205‑07. Turist 4,00 4,50 5,50                           1933       1,25    

1208. Norsk Forskning 4,00                               2113       1,00    

1209. Norsk Forskning 4,50                               2114       1,25    

1210. Folkemuseum 3,00                                   2115       0,40    

1211. Folkemuseum 3,50                                   2116       0,30    

1212. Sporvogn 3,50                                      2117       0,30    

1213. Trikk 12,00                                        2118       0,80    

1218 I. Harald 30 kr. blå. Tg. 13,25 x 13. HS5‑NP        2123       0,30    

1219‑20 BB. Kjelke og Spark, 2 x 3,50 parkomb.           2124       7,00    

1219. Julemerke 1994, 3,00 (Kjelke)                      2125       0,60    

1220. Julemerke 1994, 3,00 (Spark)                       2126       0,60    

1221. Apotek 3,50                                        2127       0,40    

1222. Apotek 25,00                                       2128       1,25    

1223 x. Tyttebær 3,50. Papir Hs8                         2130       0,30    

1223 y. Tyttebær 3,50. Papir Hs8‑NP                      2131       0,80    

1223‑24 x BB. 3,50 Skogsbær, parkombinasjon              2129       2,00    

1224 x + 1224 y. 3,50 Blåbær, begge på små konv.         2132       5,00    

1224 x. Blåbær 3,50. Papir Hs8                           2133       0,30    

1224 y. Blåbær 3,50. Papir Hs8‑NP                        2134       0,80    

1225 BB. Skudeneshavn 4,00. Par.                         6790       8,50    

1225 Bh. Skudeneshavn 4,00. Utagget h. side              2136       0,40    

1225 Bv. Skudeneshavn 4,00. Utagget v. side              2137       0,40    

1226 x BB. Torghatten 4,50. Parkomb. Sentr.rst. 2003     6636       4,00    

1226 x BB. Torghatten 4,50. Parkombinasjon               2139       8,50     

1226 x Bh. Torghatten 4,50. Utagget h. side              2140       1,00    

1226 x Bv. Torghatten 4,50. Utagget v. side              2141       1,00    

1227‑29. Frigjøring 50 år. 3,50 4,50 5,50                1934       1,00    

1230‑31. Kirke i 1000 år. 3,50 og 15,00                  2093       0,65    

1232‑33. Kirsten Flagstad. 3,50 5,50                     6532       0,50    

1234‑35. Forliksråd. 7,00 12,00                          6533       0,50    

1236‑37. FN 50 år 1995. 3,50 5,50                        6534       0,50    

1238‑39. Posten 350 år 2x3,50, vertikalt par             2153       7,00    

1238. Posten 350 år, 3,50 (Brevpost)                     2154       2,50    

1239. Posten 350 år, 3,50 (Aviser og blad)               2155       2,50    

1240‑41. Posten 350 år 2x3,50, vertikalt par             3187       7,00    

1240. Posten 350 år, 3,50 (Verdibrev)                    2156       2,50    

1241. Posten 350 år, 3,50 (Pakkepost)                    2157       2,50    

1242. Posten 350 år, 3,50 (Poststempler)                 2159       2,50    

1244. Posten 350 år, 3,50 (Pengeformidling)              2164       2,50    

1244. Posten 350 år, 3,50. Litt stempelminus             6392       0,50    

1245. Posten 350 år, 3,50 (Banktjenester)                2165       2,50    

1246. Harald 4,50 rød                                    2166       0,40    

1248. Harald 8,50 brun                                   2168       3,50    

1249‑50 BB. Julepost 1995, 2 x 3,50 parkomb.             2169       1,00    

1249‑50. Julepost 1995. 3,50 Lue og 3,50 Vott            2170       0,50    

1251‑52. Svalbard 10 kr. og Isbjørn 20 kr.               2171       1,00    

1253‑54 BB. Skogsbær 2x3,50, parkomb.                    2174       0,40     

1253. Markjordbær, 3,50                                  2175       0,30    

1254. Multer, 3,50                                       2176       0,30    

1255‑56. OL 100 år. Tegnekonkurr. 3,50 5,50              6539       0,50    

1257 BB. Besseggen 4,00. Parkombinasjon                  2179      10,00    

1257 Bh. Besseggen 4,00. Utagget høyre side              2180       1,25    

1257 Bv. Besseggen 4,00. Utagget venstre side            2181       1,25    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Par. Etterstempl. nær pr./lux   6566       3,00    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Parkombinasjon                  2182      15,00    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Rundst. Skreia '96 + snei       6762       5,00    

1258 Bh. Stavkirke 4,50. Utagget høyre side              2183       1,25    

1258 Bv. Stavkirke 4,50. Utagget venstre side            2184       1,25    

1259 BB. Helleristning 5,50. Del av r.st. nær sidev.     6763       5,00    

1259 BB. Helleristning 5,50. Parkombinasjon              2185      10,00    

1259 Bh. Helleristning 5,50. Utagget høyre side          2186       3,75    

1259 Bv. Helleristning 5,50. Del av r.st. nær sidev.     6764       2,00    

1259 Bv. Helleristning 5,50. Utagget venstre side        2187       3,75    

1261. Troll‑gassfelt 25 kr. Fint plass. r.st. etterst.   6961       4,50    

1261. Troll‑gassfeltet 25 kr.                            2189       6,50    

1262‑63. Tog 3,00 og 4,50                                2482       0,80    

1264‑66. Film 3,50 5,50 7,00                             2340       0,90    

1267. Posten 350 år, 3,50 ("Skiløper")                   2195       3,50    

1268. Posten 350 år, 3,50 ("Båt")                        2197       3,50    

1269. Posten 350 år, 3,50 ("Postbil")                    2198       3,50    

1270. Posten 350 år, 3,50. Del av rundst. opp/ned        6765       2,00    

1271. Posten 350 år, 3,50 ("Jernbane")                   2201       3,50    

1272. Posten 350 år, 3,50 ("Postbud på sykkel")          2202       3,50    

1273. Posten 350 år, 3,50 ("Postbutikk")                 2203       3,50    

1274. Posten 350 år, 3,50 ("E‑post")                     2204       3,50    

1275‑76. Amalie Skram 3,50 15,00                         2703       1,00    

1277‑78 BB. Julepost 1996, parkomb.                      2207       2,00    

1277. Julepost 3,50                                      2208       0,30    

1278. Julepost 3,50                                      2209       0,30    

1279.  Blomst 3,20 (Rødkløver) 1997                      2210       0,30    

1280.   Blomst 3,70 (Hestehov) 1997                      2211       0,30    

1281.   Blomst 4,30 (Liljekonvall) 1997                  2212       0,50    

1282 x. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Hs8‑NB.           2213       1,50    

1282 y. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Cp‑L1‑NP          2214       1,50    

1283 x. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Hs8‑NB.         2215       0,30    

1283 y. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Cp‑L1‑NP        2216       1,00    

1284 x.  Posthorn 0,10 rød. (Hs8‑NB)                     2217       0,50    

1284 y.  Posthorn 0,10 rød. (Cp‑L1‑NP)                   6624       2,75    

1285 Ax. Posthorn 0,20 blå. (Hs8‑NB)                     2218       0,50    

1285 Ay. Posthorn 0,20 blå. (Cp‑L1‑NP)                   2219       0,75    

1286.    Posthorn 0,30 gul.                              2220       0,30    

1287.    Posthorn 0,40 grå.                              2221       0,75    

1288 A.  Posthorn 0,50 grønn. (Grovtagget)               2222       0,30    

1289‑90 BB. Humle/Marihøne 2 x 3,70. Parkomb.            2224       1,50    

1289. Humle 3,70                                         2225       0,30    

1290. Marihøne 3,70                                      2226       0,30    

1291‑92. VM på ski. 3,70 5,00                            2228       1,00    

1293‑94. Kongepar 60 år. 3,70 Harald + 3,70 Kongepar     2589       0,50    

1297. Posten 350 år 1997, 3,70 (Fjær)                    2234       2,00    

1298. Posten 350 år 1997, 3,70 (Velferd)                 2235       2,00    

1300. Posten 350 år 1997, 3,70 (Grete Waitz)             2237       2,00    

1301. Posten 350 år 1997, 3,70 (Askøybrua)               2238       2,00    

1302. Posten 350 år 1997, 3,70 (OL‑ild)                  2239       2,00    

1303 BB. 4,30 Røros/kirke. Par                           2240      10,00    

1303 Bh. 4,30 Røros kirke, utagget høyre side            2241       3,00    

1303 Bv. 4,30 Røros kirke, utagget venstre side          2242       3,00    

1304 BB. 5,00 Færder fyr. Par.                           2243      17,00    

1304 Bh. 5,00 Færder fyr, utagget høyre side             2244       3,00    

1304 Bv. 5,00 Færder fyr, utagget venstre side           2245       3,00    

1305 Bh. 6,00 Nusfjord, utagget høyre side               2247       0,75    

1305 Bv. 6,00 Nusfjord, utagget venstre side             2248       0,75    

1306‑07. Trondheim 3,70 12,00                            2603       1,00    

1308‑09. Einar Gerhardsen 3,70 25,00                     2663       3,00    

1310. Sæverud 10,00.                                     2253       2,00    

1311. Tarjei Vesaas, 15,00.                              2254       3,75    

1312‑13. Barnas Frimerkeklubb 2 forskjell. 3,70          6538       0,50    

1314‑15. Petter Dass 3,20 2,70                           2740       3,50    

1316 x‑1317 x. Begge Bn og Bø. Jul 1997, 4 forskjell.    2768       0,75    

1316 y Bø. Julepost 1697, 3,70. (Fosf.) Utagg. oppe      2262      30,00    

1318. Blomst 3,40 (Soleihov)                             2267       0,30    

1319 x. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Hs8‑NB               2268       0,30    

1319 y. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Cp‑L1‑NP             2269       3,00    

1320.  Blomst 4,50 (Hvitkløver)                          2270       0,30    

1321 x. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Hs8‑NB.             2272       0,75    

1321 y. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Cp‑L1‑NP            2273       1,75    

1322. Blomst 7,50 (Mogop)                                2274       0,30    

1324‑25 BB. Insekter 2 x 3,80 (Parkombinasjon)           2276       0,65    

1324. Øyestikker 3,80                                    2277       0,30    

1325. Gresshoppe 3,80                                    2278       0,30    

1326. Valentin 1998, 3,80                                2279       1,00    

1327‑28. Egersund 200 år. 3,80 6,00                      2868       0,50    

1329. Båt 3,80                                           2282       0,30    

1330. Båt 4,50                                           2283       4,00    

1330. Båt 4,50. Del av rundst. opp/ned                   6583       1,50    

1331 BB. 3,80 Holmenkollen. Parkombinasjon               2284       5,50    

1331 Bh. 3,80 Holmenkollen, utagget høyre side           2285       0,30    

1331 Bv. 3,80 Holmenkollen, utagget venstre side         2286       0,30    

1332 BB. Ålesund 4,50 (Parkombinasjon)                   2287      15,00    

1332 Bh. Ålesund 4,50, utagget høyre side                2288       1,50    

1332 Bv. Ålesund 4,50, utagget venstre side              2289       1,50    

1333 BB. 5,50 Hamarøyskaftet (Parkombinasjon)            2290      12,50    

1334‑35. Mineraler. 3,40 (Sølv), 5,20 Koboltitt          5118       1,30    

1336. Samtidskunst  6,00. Vannrytter                     2295       0,50    

1337. Samtidskunst  7,50. Rød Måne                       2296       2,50    

1338. Samtidskunst 13,00. Haakon VII‑statue              2297       2,75    

1339‑40. Barneleker 3,80 5,50                            5191       4,00    

1341‑43. Gardermoen 3,80 6,00 24,00                      6410       2,75    

1344‑45. Gardist/slottet. 3,40 3,80                      6441       0,65    

1346‑47 Bn og Bø. Jul 1998, 3,80. 4 forskjellige         6479       1,00    

1348 y. Ostehøvel 3,60. Papir Za‑P2                      2311       1,00    

1348. Ostehøvel 3,60. Papirtype ikke bestemt.            2309       0,30    

1349 x. Binders 4,00. Papir Hs‑P.                        2313       0,30     

1349. Binders 4,00. Papirtype ikke bestemt.              2312       0,30    

1350‑51 Bn og Bø. Fisk/redskap 4,00. 4 forskjellige.     6541       0,80    

1352‑54. Blomster 3,60 4,00 7,00                         6544       0,60    

1355. Valentin 1999, 4,00.                               2322       0,30    

1356 BB. Svaner 4 kr. Parkombinasjon                     2323       4,00    

1356 Bh. Svaner 4 kr., utagget høyre side                2324       0,30    

1356 Bv. Svaner 4 kr., utagget venstre side              2325       0,30    

1357 BB. Domkirkeruiner 5,00. Parkombinasjon             2326       5,00    

1358 Bh. Same 6,00, utagget høyre side                   2330       0,60    

1358 Bv. Same 6,00, utagget venstre side                 2331       0,60    

1359‑60. Ishockey VM '99. 4,00 7,00                      6516       1,75    

1361. LO 100 år. 4,00                                    2334       0,30    

1362. Utvandring. 4,00                                   2335       0,30    

1363. Kristning av landet. 6,00.                         2336       0,50    

1364. Gruvedrift 14,00                                   2337       1,60    

1365. Industrialisering 26,00                            3185       4,50    

1374‑75. Barneleker 4,00 6,00                            6529       1,25    

1376‑77 Bn og Bø. Jul 1999, 4,00. 4 forskjellige.        6537       0,50    

1378‑79. Nationaltheatret. 3,60 4,00                     6545       7,00    

1380‑81. Årtusen. 4,00 "Vinternatt" og "Solnedgang"      6980       0,50    

1382‑85. Blomster 5,40 8,00 14,00 25,00                  6616       6,00    

1386. Valentin 2000, 4,00                                2369       0,85    

1387. Oslo 1000 år,  4,00                                2370       0,40     

1388. Oslo 1000 år,  6,00                                2371       1,00    

1389. Oslo 1000 år,  8,00                                2372       1,00    

1390. Oslo 1000 år, 27,00                                2373       4,00    

1391 BB. Kongeørn 2 x 5,00 parkombinasjon.               2374      18,50    

1391 Bn. 5,00 Ørn. Utagget nede                          2375       3,75    

1392 BB. 6,00 Elg, vertikalt par                         2377      18,00    

1392 Bn. 6,00 Elg, heftemerke, utagget nede              2378       4,50    

1392 Bø. 6,00 Elg, heftemerke, utagget oppe              2379       4,50    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par.                       2380      12,00    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par. Del + snei rundst.    3208       8,00    

1393 Bn. Hval 7,00. Utagget nede.                        2381       1,50    

1393 Bø. Hval 7,00. Utagget oppe.                        2382       1,50    

1394‑95. Expo 2000. 4,20 6,30                            6617       0,50    

1397. Krigsskolen 8,00                                   2386       8,00    

1398. Sprayboks 4,20. (Papir ikke bestemt)               2387       0,30    

1399‑1400 Bn og Bø. Fisk/redskap 4,20. 4 forskjell.      6618       0,50    

1399‑1400. Fisk 4x4,20. 1/2 hefte med sentr. rundst.     1606      13,50    

1401‑02. Nytt årtusen 4,20 og 6,30                       6619       0,65    

1403. Skien 1000 år, 4,20                                2394       6,50    

1403. Skien 1000 år, 4,20. Snei av 2 rundstempler        6927       3,00    

1404. Skien 1000 år, 15 kr.                              2395      12,50    

1405. Læstadius 5 kr.                                    2396       4,25    

1406‑07 Bn og Bø. Nils/Blåmann/Stomperud 4,20. Papir?    6620       1,50    

1406‑07. N.Blåm./St. 4x4,20. 1/2 hefte sentr. rundst.    3214      15,00    

1408. Altertavler 3,60                                   2409       8,50    

1409. Altertavler 4,20                                   2410       4,50    

1410‑11 Bn og Bø. Roser 4,50. 4 forskjellige.            6623       1,00    

1412‑14. Husflid 4,00 4,50 7,00                          6629       0,30    

1415. Aase Bye 4,00                                      2418       3,50    

1416. Per Aabel 4,50                                     2419       0,75    

1417. Alfred Maurstad 5,50                               2420       2,50    

1418. Lillebil Ibsen 7,00                                2421       3,75    

1419. Tore Segelcke 8,00                                 2422       4,50    

1420. Valentin 2001, 4,50                                2423       2,00    

1421 I x2.   Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster A.        2424       2,25    

1421 II.  Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster B.           2425       0,50    

1421 III. Posthorn 1 kr. flerfarvet, uten raster         2426       0,50    

1422 I x2.  Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster A.         6304       1,75    

1422 II. Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster B.            2428       1,00    

1422 III. Posthorn 2 kr. flerfarvet, urastrert           6389       1,00    

1423.    Posthorn 6 kr. fiolett/flerfarvet               2429       0,30    

1424‑25 Bn og Bø. Fritid 4,50 og 7,00. 4 forskjell.      6630       6,00    

1427‑28. Skolekorps 4,50 9,00                            6547       8,00    

1428. Arkitektur 5,50                                    2436       1,00    

1429. Arkitektur 8,50.                                   6794       5,00    

1429. Arkitektur 8,50. Rundst. sideveis                  2437       2,50    

1430 IA. Ølhøne 5,00 Grovtg. ("lyser")                   2438       1,00    

1431 IA "Dorull" 5,50. (Grovtg., "lyser").               2442       1,50    

1431 II "Dorull" 5,50 (Grovtg., "mørk")                  2444       0,30    

1432 II. Lue 8,50. Grovtagget, "mørk". Papir?            2448       5,00    

1432. Strikkelue 8,50, grovtagget. Papir?                2449       0,30    

1433‑44 Bn og Bø. Roser 5,50. Type? 4 forskjell.         2450       0,75    

1436. Skuespillere 5,50. Leif Juster                     2455       3,50    

1437. Skuespillere 7,00. Kari Diesen                     2456       5,00    

1438. Skuespillere 9,00. A. Nilssen                      6637       7,50    

1439. Skuespillere 10,00. Einar Rose                     2458       6,50    

1440. Nobel 5,50 (Aung San Suu Kui)                      2459       5,00    

1442. Nobel 7,00 (Nobel)                                 2461       6,00    

1443. Nobel 7,00 (Henry Dunant)                          2462       6,00    

1445. Nobel 9,00 (Gorbatsjov)                            2464       9,00    

1446. Nobel 10,00 (Martin Luther King jr.)               2466      10,00    

1447. Nobel 10,00 (R.M.Tum).                             6706      10,00    

1448. Kattunger 5,50                                     2468       0,75    

1449. Geitekilling 7,50                                  2469       6,00    

1450‑51 Bn og Bø. Jul 2001. 5,50. 4 forskjellige.        6561       0,50    

1450‑51. Julefrim 2001 4x5,50. 1/2 hefte rst.15.11.01    5384       6,00    

1452. Nordlys 5,00                                       2474       6,00    

1453. Nordlys 5,50                                       2475       2,75    

1454 I.   Posthorn 5 kr. Raster A                        2476       2,25    

1454 II.  Posthorn 5 kr. Raster B                        2477       3,00    

1454 III. Posthorn 5 kr. Bunnfelt uten Raster            2478       0,30    

1455 I.   Posthorn 9 kr. Raster A                        2479       2,50    

1456. Skuespiller  5,00 (Tordis Maurstad)                2481       8,00    

1457. Skuespiller  5,50 (Rolf Just Nilsen)               2483       3,00    

1458. Skuespiller  7,00 (Lars Tvinde).                   2484       7,50    

1459. Skuespiller  9,00 (Henry Gleditsch)                2486       9,00    

1459. Skuespiller  9,00. Litt stemp. eller taggeminus    6642       1,25    

1460. Skuespiller 10,00 (Norma Balean)                   2488       8,00    

1461‑64. Fotball 5,50, rundt frim. 4 forskjell.          6548       1,00    

1465. Norden Kunst 7,50                                  2493       5,00    

1466. Norden Kunst 8,50                                  2494       6,25    

1467 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2495       0,35    

1467 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2496       0,35    

1467. Eventyr 5,50. 1/2 hefte m/sentrert rst. 12.4.02    5383       7,50    

1468 Bh. Eventyr 9,00. Utagget høyre side                2497       3,00    

1468 Bv. Eventyr 9,00. Utagget venstre side              2498       3,00    

1470. Niels Henrik Abel 22,00                            2500       6,50    

1471. Holmestrand 5,50                                   2501       4,00    

1472. Kongsberg 5,50                                     2502       4,00    

1473. Johan Borgen 11,00                                 2503       2,00    

1474. Nordahl Grieg 20,00                                2504       8,50    

1474. Nordahl Grieg 20,00. Snei av 2 rundstempler        6693       5,50    

1476. Fotball 5,50 (Norge‑Brasil)                        2506       3,75    

1477. Fotball 5,50 (Norge‑USA)                           2507       2,50    

1478. Fotball 7,00 (Norge‑Sverige)                       2508       9,00    

1480. Fotball 10,00 (Milan‑Rosenborg)                    2511       7,00    

1481. Sirkus/Europa 5,50, 2002                           2512       4,25    

1482. Sirkus/Europa 8,50, 2002                           2513       5,00    

1482. Sirkus/Europa 8,50. Etterstemplet prakt/lux        6584      10,00    

1485‑86 Bn og Bø. Jul 2002, 5,50. 4 forskjell.           6550       0,50    

1487. Landstad 5,00                                      2520       6,50    

1489. Husflid 5,50 (Knivskaft). Ikke typebestemt         2522       0,30    

1490‑91 Bn og Bø. Roser 5,50. 4 forskjellige.            6551       1,00    

1493. Grafikk 8,50                                       2528      12,00    

1494. Grafikk 9,00                                       2529      15,00     

1496 A. Grafikk 22,00, 13,5 x 12,75                      2532      16,00    

1496 B. Grafikk 22,00, 14x12,75. Del av svakt mask.st.   2534       3,00    

1497. Valentin 2003, 5,50                                2535       7,50    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Etterstemplet. Nær prakt/lux.     6585       1,00    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2536       0,50    

1498 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2537       0,50    

1502. Helsevesen 5,50                                    2543      10,00    

1503. Helsevesen 7,00. Del + snei rundstempel            6407       3,50    

1505. Flyktningedag 10,00                                2547      12,50    

1506 I.  Olav V 100 år 5,50                              2548       7,50    

1507 I.  Olav V 100 år, 8,50.                            2550       7,00    

1509. Hilsen 5,50 (Fødsel/navndag).                      2555       8,00    

1510. Hilsen 5,50 (Bursdag).                             2556       8,00    

1512. Hilsen 5,50 (Forlovelse)                           2558       8,00    

1513. Hilsen 5,50 (Märthalilje).                         2559       8,00    

1514. Plakatkunst. 8,50                                  2560      12,50    

1514. Plakatkunst. 8,50. Litt minus på stempel.          6697       3,75    

1515. Plakatkunst. 9,00                                  2561      17,50    

1516. Plakatkunst 10,00                                  2562      12,50    

1517. Bjørnson 11,00.                                    2564       8,50    

1518. Lars Onsager 22,00                                 2566      12,00    

1519‑20 Bn og Bø. Jul 2003, 5,50. 4 forskjellige.        6552       6,00    

1521. Grafikk 5,00 (2003).                               2571      10,00     

1522. Grafikk 5,50 (2003).                               2572       9,50    

1523. Oss mennesker imellom. 6,00 olivgul                2573       0,50    

1524. Oss mennesker imellom. 6,00 gråblå                 2574       0,50    

1525‑27. Manet 5,50, Steinbit 6,00, Blekksprut 9,00      6556       0,50    

1525. Manet 5,50. På bakpapir m/4‑sifret nr., stemplet   6559       1,00    

1528. Maleri 6,00 (Idyll)                                2578       2,25    

1528. Maleri 6,00. Etterstempl., fint plass. rundstmp.   6614       1,50    

1529. Maleri 9,50 (Stetind i tåke).                      2579      15,00    

1530. Maleri 10,50 (Arbeiderdemonstrasjon).              2580      15,00    

1531. Valentin 2004, 6,00                                2581       7,50    

1532 Bn. Sykling, 6,00. Utagget nede.                    2583       0,65    

1532 Bø. Sykling, 6,00. Utagget oppe.                    2584       0,65    

1533 Bn. Padling 7,50. Utagget nede                      2585       8,50    

1535. Norden/Havguden Njård 7,50                         2590      14,00    

1537. Otto Sverdrup 6,00                                 2592      10,00    

1540. Haakon Haakonsen 12,00                             2595       6,00    

1541. Haakon Haakonsen 22,00                             2596       7,00    

1543. Jernbanen 150 år, 7,50                             2598      10,00    

1544. Jernbanen 150 år, 9,50                             2600      16,00    

1545. Jernbanen 150 år, 10,50                            2602      17,50    

1546. Barn og ungdom, 6,00                               2604       2,25    

1547. Barn og ungdom, 9,00                               2605       8,50    

1551‑52 Bh + Bv. Jul 2004, 6,00. 4 forskjellige.         6563       1,00    

1553. Nobelprisvinner 5,50 (Odd Hassel)                  2616       7,00    

1559. Kirkens Bymisjon 6,00                              2624       7,00    

1561. Aase Gruda Skard 22,00                             2628       4,50    

1562. Norge om 100 år, 6,00. Barnetegning                2629       5,50    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Barnetegning                2630      10,00    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Del av fiolett(?) r.st.     2631       0,65    

1564 I. Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Raster B.         2632       0,50    

1564 II. Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Uten Raster      6889       0,50    

1565. Posthorn 7 kr. brun/flerfarvet                     2633       2,75    

1566 Bh. Geirangerfjorden 6,00. Utagget h. side          2634       0,65    

1566 Bv. Geirangerfjorden 6,00. Utagget v. side          2635       0,65    

1567 Bh. Kjosfossen 9,50. Utagget høyre side             2636       8,50    

1567 Bv. Kjosfossen 9,50. Utagget venstre side           2637       8,50    

1570 I. Unionsoppl.7,50. Etterstmp. Svak, fin plasser.   2643       5,00    

1571. Hundreåret 6,00. Kong Haakon, edsavleggelse        2647       8,50    

1572. Hundreåret 6,00. Kronprins Olavs hjemkomst         2648       8,50    

1573. Hundreåret 6,00. Kong Olav/TV                      2649       8,50    

1574. Hundreåret 6,00. T. Bratteli/Ekofiskåpning         2650       8,50    

1575. Hundreåret 9,00. Fotb. Norge‑Brasil etterstmp.     6981       5,00    

1575. Hundreåret 9,00. Fotball Norge‑Brasil              2651      11,00    

1577. Sørlandet. 9,50                                    2653      20,00    

1579. Spekkhogger. B Innland. Ukjent papirtype           2656       0,30    

1580. Sjøanemone. A Innland.                             2657       0,30    

1581 Bn. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget nede         2658       0,30    

1581 Bø. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget oppe         2659       0,30    

1582 Bn. Fyr A‑Innland. Tranøy. Utagget nede.            2660       0,30    

1582 Bø. Fyr A‑Innland. Tranøy. Utagget oppe.            2661       0,30    

1585. Telegraf  6,00                                     2666       8,75    

1593‑94 Bh og Bv. Jul 2005, A. 4 forskjellige            6564       1,00    

1595. Valentin 2006, A                                   2683      11,50    

1597. OL Torino 22,00                                    2685      10,00    

1599. Livredning 10,00                                   2687       8,00    

1599. Livredning 10,00. Svakt maskinstmp.                970        2,50    

1600. Livredning 10,50                                   2688      14,00    

1601. Anledning. A Innl. (Fødsel/navnedag)               2689       8,50    

1602. Anledning. A Innl. (Bløtkake)                      2690       8,50    

1603. Anledning. A Innl. (Forlovelse)                    2692       8,50    

1604. Anledning. A Innl. (Kongelilje)                    2694       8,50    

1607. Nakensnegle 10,00                                  2697       0,50    

1608. Gaupe 6,50                                         2698       5,50    

1609. Tiur 8,50                                          2699       7,50    

1610. Kongeørn 10,00                                     2700       0,50    

1611. Fjellrev 10,50                                     2701       8,50    

1613. 100 år i Arktis  6,50 (Topograf. måling)           2704      14,00    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longyearbyen)               2707      15,00    

1616. Skibladner 6,50                                    2709       0,30    

1617. Maihaugen 6,50                                     2710       0,30    

1618. Nordkapp, Kirkeporten 8,50                         2711      10,00    

1619. Nordkapp, med Globen 8,50                          2712      10,00    

1620. Bryggen i Bergen 10,50                             2713      10,00    

1624. Kråkebolle, B Innland.                             2717       0,30    

1625. Blåstål. A Innland.                                2718       0,30    

1626. Garden  6,50                                       2719       9,00    

1626. Garden  6,50. Del + snei av rundstempel            6691       5,00    

1631. Julemerke 2006. A‑Innland                          2726       0,35    

1632. Julemerke 2006. A‑Innland                          2727       0,35    

1633. Valentin 2007, A                                   2728       9,00    

1640. Polar 13,00. "Lett" maskinstemplet.                6645      18,00    

1645. Skydiving. A‑Innland                               2743       0,30    

1646. Rallarvn. Finse. A‑Innland                         2744       0,30    

1647. Røros. A‑Europa                                    2745      12,00    

1648. Vindebro Fredr. Festn. A‑Eur. Del + snei r.st.     6396       2,00    

1648. Vindebro Fredr. Festn. A‑Europa                    2746      12,00    

1649. Portør med loshus. A‑Verden                        2747       8,50    

1650. Hamnøy. A‑Verden                                   2748       7,00    

1651. Makrell 11,00                                      2749       0,30    

1653. Vardøhus Festning 23,00                            2751       9,00    

1656‑57. Fyr. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.     6796       1,00    

1656. Fyr A‑Innland. Ona                                 2754       0,35    

1657. Fyr A‑Innland. Tungeneset fyrlykt                  2755       0,35    

1660‑63. Marint liv. A Innland. 4 forskjellige.          108        1,00    

1660‑63. Marint liv. På bakpapirstripe. Del av rstmp.    5279       2,00    

1664. Halldis Moren Vesaas 23,00                         2763      20,00    

1668‑69. Jul. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.     6797       1,00    

1668. Jul 2007. A‑Innland. Julestjernen.                 2771       0,50    

1669. Jul 2007. A‑Innland. Hellige 3 konger.             2772       0,50    

1672. Elg. 11,00                                         2776       7,50    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75                     2779      12,00    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75. Svakt Mask.st.     3188       2,00    

1674. Ulv 23,00                                          2781      12,50    

1675‑78. Skisport. A Innland. 4 forskjellige.            122        1,50    

1675‑78. Skisport. På bakp.stripe med 4‑sifret nr.       1473      10,00     

for hvert merke. Alle del av rundstempel.

1675‑78. Skisport. På bakpapirstripe. Del av rstmp.      5280       1,50    

1681. Operabygget. A‑Innland                             2789      15,00    

1682. Frederik Stang. A‑Innland                          2790      15,00    

1683. A. Henrik Wergeland. A‑Innland                     2791      15,00    

1684. Oslo havn/Rådhus, A‑Innland                        2792       0,40    

1685. "Dykkere", A‑Innland                               2793       0,35    

1686. Sunnmørsalpene. A‑Europa                           2794      15,00    

1687. Kjeragbolten, A‑Europa                             2796      15,00    

1688. Seilskute, A‑Verden                                2798       7,50    

1689. Lyngør, A‑Verden                                   2799       6,00    

1692. Kommunikasjon 25,00. Rutebilen 100 år              2803       8,00    

1694. Stavanger 7,00                                     2805       7,50    

1698. OL 23,00 (Håndball)                                2809      25,00    

1700‑03. Kunst A‑Innland, 4 forskjellige                 6568       1,00    

1704. Julemerke 2008, A‑Innland                          2816       0,35    

1705. Julemerke 2008, A‑Innland                          2817       0,35    

1706. Maleri, B Innland                                  2818       0,35    

1707 I.  Kunst 12,00. Jæger                              2819       0,50    

1707 II. Kunst 12,00. Jæger                              2820       3,00    

1708 B. Rådyr 11,50 kr., tg. 14,25x13,75                 2822      12,00    

1709. Reinsdyr 15,50 kr.                                 2823       9,00    

1710. Lirype 25 kr.                                      2824      10,00    

1713. Pers.frim. A‑Innl. Blåv. Ev. på kl./papir/var st.  2827       2,75    

1715‑16. Turist. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.  6798       1,00    

1715. Tog ved Stanghelle. A‑Innland                      2829       0,40    

1716. Tog ved Finse. A‑Innland                           2830       0,40    

1717. Støttafjorden. A‑Europa                            2831      14,00    

1719. Nordlys, Andøya. A‑Verden                          2834      13,00    

1720. Kannesteinen Vågsøy. A‑Verden                      2835       7,50     

1724. Ubåtvåpenet 14,50                                  2840      18,00    

1725. Ubåtvåpenet 15,50                                  2842      15,00    

1725. Ubåtvåpenet 15,50. Maskinstemplet                  3291       2,00    

1726 I. Kurér‑radio. A‑Innland                           2843       0,30    

1726‑27 II. Radio/Tlf.‑kiosk. A. På bakpapirstripe       6799      20,00    

1727 I. Telefonkiosk. A‑Innland                          2844       0,40    

1727 I. Tlf. A‑Innl. Prakt/lux st. + sidest. Klipp.      5313       4,50    

1728. Hamsun 25,00                                       2845      15,00    

1728. Hamsun 25,00. Svakt gj.slag baks. av rundst.       3264      10,00    

1729‑32. Pop. 4 merker på horis. stripe, del av r.st.    1474       7,50    

1729‑32. Popmusikk. A Innland. 4 forskjellige.           124        2,00    

1735‑38. Kunst A Innl. På horis. stripe, del av r.st.    968        6,00    

1735‑38. Norsk kunst A‑Innland. 4 forskjellige.          130        1,50    

1739‑40. Jul 2009 A. Stripe 2 mrk. Del av rundstmp.      3228       1,00    

1739‑40. Jul 2009, A‑Innland. (Rødt eple og stjerne).    132        0,50    

1740. Jul 2009. Bra plassert Steinkjer 2009.             5336       2,50    

1741. Kunst 13,00 (Mann som drikker)                     2860       0,60    

1742. Oter 15,00                                         2861       2,00    

1743 A. Lemen 16,00 (Tg. 13,25 x 13,75)                  2862       6,50    

1743 B. Lemen 16,00 (Tg. 14,75 x 13,75)                  2863       1,25    

1744. Jerv 26,00.                                        2864       7,00    

1745‑46. P.A. Much/Ole Bull. På stripe, del rstmp.       3258       1,00    

1745. P.A. Munch. A‑Innland                              2866       0,40     

1746. Ole Bull. A‑Innland                                2867       0,40    

1746. Ole Bull. På klipp. Prakt/lux + sidestempel        5155       3,00    

1749. Turist/Valdresflya. A‑Innland                      2870       0,40    

1750. Turist/Gamle Strynefjellveien. A‑Innland           2871       0,40    

1753. Turist/Helgeland. A‑Verden                         2874      15,00    

1754. Turist/Lofoten. A‑Verden                           2875      15,00    

1755‑58. Popmusikk. A‑Innland. 4 forskjellige.           133        1,00    

1761 I, 62, 63 I, 64. TV 50 år. A‑Innl. 4 forskjell.     143        2,00    

1769. Europa 2010, A‑Innland (Mormor og Morten)          2895      17,00    

1771. Jul 2010/Geitebukk av halm. A‑Innl.                2897       0,50    

1772. Jul 2010/lysestake. A‑Innland                      2898       0,50    

1773. Posthorn 4 kr. blå/div.                            2899       2,75    

1775. Posthorn 30 kr. flerfarvet                         2901       0,40    

1776. Norges Idrettsforbund 14,00                        2902       0,30    

1777 A. Isbjørn 17,00 tg. 13,25x13,75                    2903       1,00    

1777 B. Isbj. 17,00. 14,25x13,75. Del utfl.rst. nær o/n  3287       1,00    

1777 B. Isbjørn 17,00 tg. 14,25x13,75. Mask.stmp.        2905       3,50    

1778. Moskus 27 kr.                                      2906      13,50    

1778. Moskus 27 kr. Del av 2 rundst.                     3266       1,00    

1778. Moskus 27 kr. Litt stempelminus.                   3295       1,00    

1784. Sydpoljubileum 17,00. Liten/svak hj.brett          6312       0,50    

1784. Sydpoljubileum 17,00. Litt utflyt. rundstemp.      2916       1,50    

1785. Turist/Svalbard A‑Innland (Frøhvelv)               2917       0,30    

1786. Turist/Borgund. A‑Europa                           2918       0,70    

1787. Turist/Preikestolen Fjellstue. A‑Verden            2919       1,25    

1790. Brannvesen 27 kr.                                  2922       1,85    

1794‑97. Kvninnelige artister. A‑Innland. 4 forskj.      209        2,50    

1799. Tegneserie 14,00. (Hold Brillan)                   2932      18,00    

1801. Tegneserie 20,00 (Pondus)                          2934       2,00    

1801. Tegneserie 20,00 (Pondus). Stempelminus.           6399       2,00    

1802. Posthorn 50 kr. blågrønn/div.                      2935       0,30    

1803. Julemerke 2011, A‑Innland                          2936       0,60    

1804. Julemerke 2011, A‑Innland                          2937       0,60    

1805. Griff. B Innland. Ukjent papirtype.                2938       0,75    

1806. Norsk Kunst 14,00. (Håkon Stenstavold)             2939       1,50    

1808. Dronning Sonja 9,50.                               2941       7,50    

1809. Harald 13,00                                       2942      15,00    

1811‑14. Sonia Henie og Th. Egner. A‑Innl. 4 forskj.     679        2,00    

1815. Detalj fra Nidarosdomen. A‑Innland                 2949       0,35    

1818. Fly, 14,00. (Start)                                2952      12,50    

1820. Fly, 27,00. (Seilfly). Noen tg. anelse korte       6689       3,50    

1821. Fyr. A Innland. Kavringen                          2958       0,40    

1822. Fyr. A Innland. Medfjordbåen                       2959       0,40    

1824‑27. Popmusikk A Innland. 4 forskjellige.            682        5,00    

1830. Asbjørnsen/Moe 15 kr.                              2968      12,50    

1831. Posthorn 40 kr. flerfarvet                         2969       0,50    

1832. Riksantikvaren/Domkirkeruiner 15 kr.               2970       6,00    

1833‑34. Jul 2012. A‑Innland. 2 forskjellige.            683        0,75    

1835‑36. Norsk Mote 15 kr. 2 forskjellige.               688        0,50    

1838. Munch 15 kr. ("Det syke barn")                     2976       8,50    

1838. Munch 15 kr. Sykt barn. Litt stempelminus.         6688       2,00    

1852‑55. Kronprinsparet. A Innland. 4 forskjellige.      715        2,50    

1858. Ivar Aasen. A Innland.                             2998       0,50    

1859. Lasse Kolstad. A Innland                           2999       0,50    

1860‑63. Popmusikk. A Innland. 4 forskjellige            719        1,40    

1864. Posthorn 10 kr. flerfarvet                         3004       0,50    

1865. Posthorn 20 kr. flerfarvet                         3005       1,00    

1866. A Innland, Solan Gundersen/Aukrust                 3006       0,60    

1867. A Innland, Nabonissen/Aukrust                      3007       0,60    

1868. Hjort 19 kr.                                       3008       0,50    

1869. Grevling 35 kr.                                    3009       0,85    

1870. Sjømannskirke. 15 kr. Vaffel                       3010       0,50    

1871‑74. Sotsji OL, A Innland. 4 forskjellige.           1601       1,25    

1876. Turist A Innland (Vikingkvinne)                    3016       0,30    

1877. Turist A Europa (Vikingkrigere)                    3017       1,25    

1878. Turist A Verden (Vikingskib)                       3018       2,75    

1879‑82. Thor Heyerdahl A Innland. 4 forskjellige        2457       1,25    

1888‑89. Prøysen A‑Innland. 2 forskjellige.              3211       0,50    

1891. Posthorn 70 kr. Flerfarvet                         3032       0,50    

1892‑93. Jul 2014. A‑Innland. 2 forskjellige             3213       0,50    

1896‑97. Fugler 16 kr. (Blå‑ og Toppmeis). 2 forskj.     3220       0,50    

1898. Fugler/Hubro 31 kr.                                3039       1,50    

1899‑1902. Røde Kors A‑Innland. 4 forskjellige.          3223       1,25    

1903. Halden 350 år, 20 kr.                              3044       4,00    

1910. Fyrtårn A‑Europa (Kvitsøy)                         3051       5,00    

1911. Fyrtårn A‑Europa (Slåtterøy)                       3053       5,00    

1914‑15. H. Kjerulf og A. Mykle. A Innland. 2 forskj.    3239       0,50    

1917‑18. Fugler B‑Innland. 2 forskjellige.               5144       4,00    

1919‑20. Fugler A Innland. 2 forskjellige.               5145       0,50    

1922. Posthorn 60 kr. Flerfarvet                         3068       2,50    

1923‑24. Julemerke 2015, A Innland. 2 forskjell.         5146       0,50    

1925‑26. Ungdoms‑OL. A‑Innland. 2 forskjellige.          5147       1,50    

1927. Konge i 25 år. 17,00.                              3073       0,60    

1928. VM Skiskyting. 21 kr. Litt stempelminus.           3075       1,00    

1929. VM Skiskyting. 33 kr.                              3076      20,00    

1938‑39. Dyreparken, A Innland. 2 forskjellige.          5148       0,75    

1940 A. Meteorologisk Institutt 17,00. Tg. 14,25         3091      16,00    

1942. Norges Bank. 21,00                                 3095      12,00    

1944. Fyrtårn. A Innland. Sandvigodden                   3098       0,30    

1945. Fyrtårn. A Innland. Sklinna                        3099       0,30    

1948‑49. Julemerker 2016. A‑Innland. 2 forskjellige      5149       0,50    

1948. Julenisse. St. "Julenissen" Drøbak 2016, klipp.    5332       3,50    

1950‑51. Falker. 20 kr. 2 forskjellige.                  5150       5,00    

1952‑53. Sameting. A Innland. 2 forskjellige.            5151       2,50    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Del r.st. gj.slag baks.   6308       1,00    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Dronningen                3108      10,00    

1956‑57. Tuneskibet. A Innland. 2 forskjellige.          5152       0,50    

1962‑63. Sykkel‑VM. A‑Innland. 2 forskjellige.           5153       1,25    

1966‑69. Norske biler. A‑Innland. 4 forskjellige.        5154       4,00    

1972‑73. Julemerker 2017. A‑Innland. 2 forskjell.        5163       2,00    

1974. Lappugle. Innland                                  3134       2,00    

1975. Snøugle. 21 kr.                                    3135      10,00    

1976. Fjellvåk. 48 kr.                                   3136      25,00    

1977. Pelssel. 24 kr.                                    3137       3,00    

1978. Ringpingvin. 38 kr.                                3138      25,00     

1982. Abbor 18 kr. Rundt + streker fra maskinstemp.      6334      10,00    

1983‑84. Musikkorps‑Forbund. A‑Innland                   5213       5,00    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00. Litt stempelminus           6485       5,00    

1986‑87. DNT 150 år. Innland. 2 forskjellige.            5226       5,00    

1990‑91. Fløibanen. Innland. 2 forskjellige.             5227       6,50    

1993. Postnummer 50 år. 24 kr.                           3154      16,50    

1996‑97. Julemerker 2018. Innland. 2 forskjellige.       5230       3,50    

1998. Oslo Miljøhovedstad. 23,00                         3159      10,00    

1999. Antarktis. 26 kr.                                  3160      16,50    

2000 A. Antarktis. 42 kr. Litt minus for stempling.      3163       2,50    

2000 A. Antarktis. 42 kr. Tg. 13,25 x 13,5               3162      35,00    

2001. Oljenasjon i 50 år. Innland.                       3164      16,50    

2004. Oslo Børs 50,00                                    3167      35,00    

2004. Oslo Børs 50,00. Litt stempelminus                 6425      10,00    

2005. Fossekall. Europa. (uten "talong" nederst).        6315      14,00    

2006. Olsenbanden. Innland.                              3169      18,00    

2006. Olsenbanden. Innland. Snei av FDC‑stempel          6703      10,00    

2007. Olsenbanden. 23 kr. Snei av FDC‑stempel            6704      12,50    

2007. Olsenbanden. 23,00                                 3170      22,00    

2008. VM Orientering. Innland.                           3171       9,00    

2009. Harald Solberg 26,00                               3172      25,00    

2011‑14. Sykler. Innland. 4 forskjellige                 5231      10,00    

2015‑16. Elghund og Skogkatt. Innland. 2 forskjell.      5292      16,00     

2018‑19. Julemerker 2019. Innland. 2 forskjellige.       5293       8,50    

2020. Jan Mayen 27 kr.                                   6346      17,50    

2022. Bergen. Innl. 50 g                                 6348      20,00    

2023. Moss.   Innl. 50 g                                 6349      20,00    

2026. Anne‑Cath Vestly. Innland 50 g.                    6491      12,50    

2027. Jens Bjørneboe. 27,00. Litt stempelminus.          6494       4,00    

2028. Spekkhogger. Europa 20 gram.                       6866      25,00    

2032‑35. Hunder. Innl. 20 g. 4 forskjellige              5294      25,00    

2037. Forskning, Hjerne.  Innl. 20g.                     6874      10,00    

2038. Forskning, Ultralyd. Innl. 20g.                    6875      10,00    

2039. Radka Toneff Innl. 20g.                            6876      15,00    

2040. Halvdan Sivertsen. Innl. 50g.                      6878      17,50    

2041. Jonas Fjeld Innl. 50g.                             6879      17,50    

2042‑43. Julemerker 2020. Innland 20 g. 2 forskjell.     5295      12,00    

2044. Peter I øy, 27,00                                  6896      24,00    

2045. Peter I øy, 45,00. Litt stempelminus.              6641      10,00    

2046. Lillesand. Innl. 20 g.                             6898       5,00    

2047. Larvik. Innl. 50 g.                                6899      12,00    

2048. Tønsberg. Innl. 50 g.                              6900      12,00    

2051‑52. Dovrebanen. Innl. 20g. 2 forskjellige.          5296      20,00    

2057. Mars‑rover. Innl. 20g.                             6909      16,00    

2060. Atlanta motorsykkel. Innl. 20g.                    6912      12,50    

2061. Mustad Scooter. Innl. 20g.                         6913      12,50    

2062. Raufossmoped. Innl. 20g.                           6914      12,50    

2063. Tempo Corvette moped. Innl. 20g.                   6915      12,50    

2065. Jul 2021. Innl. 20g. Gutt/hund.                    6525       6,00    

2066. Jul 2021. Innl. 20g. Jente/krystallkule            6526       6,00    

2068. Amundsen 46 kr. Rundstmp. m/litt minus             2738      20,00    

2073. Harald V. Innl. 20 g.                              6571      15,00    

2074. Sonja. Innl. 20 g.                                 6572      15,00    

2076. Ingrid Alexandra. Innl. 50 g.                      6574      22,00    

BL   2. (850‑53) Fly. Meget svakt sentrert rundst.       5387      10,00    

BL  11 (1076‑79. OL‑vinnere. Etterstempl. nær pr./lux    3241       5,00    

BL  26. Prinsessen. På klipp, stemplet.                  219        1,50    

BL  26. Prinsessen. På klipp. Rundst. m/sidest.          220        2,00    

P 11. Porto At betale. 15ø brun                          161        4,00    

P 11. Porto At betale. 15ø brun. Pakke‑/ev. mask.st.     162        1,00    

P 12 X. Porto At betale. 20ø blå.                        163        2,00    

P 15. Porto "Å betale" 40ø blå                           165        7,50    

P 18. Porto "Å betale" 20ø. Litt ujevne tagger.          6420       8,50    

PF  5. Postens Bring‑logo. På klipp (var. stempl.)       127        0,75    

PF  5. Postens logo. Klipp/papir baks./var. stempl.      128        0,85    

Posthorn Grovtagget. 20ø blå. Ikke Typebestemt.          6965      20,00    

T   2. Tjeneste 10ø grønn                                346        0,50    

T   3. Tjeneste 15ø sv.blå. Sentrert til venstre.        7019       4,00    

T   4. Tjeneste 20ø rødlilla                             349        0,35    

T   5. Tjeneste 30ø grå. Flisetagget.                    6937       8,00    

T   6. Tjeneste 40ø blå                                  351        2,75    

T   7. Tjeneste 60ø grønnblå.                            353       25,00    

T   8. Tjeneste Provis. 2/5ø lilla.                      355        5,00    

T  12. Off.sak Offset. 10ø grønn                         359        3,75    

T  15. Off.sak Offset. 25ø lys brun                      362        2,50    

T  18. Off.sak Offset. 60ø gr.blå. Snei+del rundst.      5212       2,25    

T  19. Off.sak Offset. 70ø gråbr. Rst. nær opp/ned       5214       6,00    

T  23. Off.sak Boktrykk. 10ø grønn                       370        0,90    

T  25. Off.sak Boktrykk. 20ø rød                         371        0,30    

T  26. Off.sak Boktrykk. 35ø fiolett.                    372        1,75    

T  27. Off.sak Boktrykk. 40ø grå                         373        0,35    

T  29. Off.sak m/vannm. 5ø lilla. Nær helt r.st.+ snei   6511       4,00    

T  30. Off.sak m/vannm. 7ø gul                           376        5,50    

T  30. Off.sak m/vannm. 7ø gul. Svakt Maskinstempel      6451       2,00    

T  31. Off.sak m/vannm. 10ø grønn                        378        1,00    

T  32. Off.sak m/vannm. 15ø oliven. Ikke farvebest.      379        3,00    

T  33. Off.sak m/vannm. 20ø rød                          380        2,00    

T  34. Off.sak m/vannm. 25ø brun                         381        3,00    

T  35. Off.sak m/vannm. 30ø blå                          382        1,75    

T  36. Off.sak m/vannm. 35ø lilla                        383        2,00    

T  37. Off.sak m/vannm. 40ø grå                          384        0,35    

T  38. Off.sak m/vannm. 60ø grønnblå                     385        1,50    

T  39. Off.sak m/vannm. 100ø blåfiol.                    386        6,50    

T  40. Off.sak u/vm. 5ø lilla. Ikke typebestemt          387        0,40    

T  41. Off.sak u/vm. 7ø gul. Ikke typebestemt            388        4,00    

T  42. Off.sak u/vm. 10ø grønn. Ikke typebest.           389        0,30    

T  43 I.  Off.sak u/vm. 20ø rød                          390        0,30    

T  43 II. Off.sak u/vm. 20ø brunlig rød                  391        0,30    

T  44. Off.sak u/vm. 35ø fiolett. Ikke typebest.         393        0,40    

T  45. Off.sak u/vm. 40ø grå. Ikke typebestemt           394        0,30    

T  46. Off.sak u/vm. 60ø blånyanser. Ikke typebest.      395        0,30    

T  47. Off.sak u/vm. 100ø blåfiol. Ikke typebest.        396        0,40    

T  48. Solkors 5ø rødlilla. Del av 40‑talls stmp.        6513      10,00    

T  50. Solkors 10ø grønn                                 402        0,60    

T  52. Solkors 20ø rød                                   403        0,30    

T  56. Solkors 40ø grå                                   404        0,60    

T  59. Off.sak uten vm. 15ø oliven                       406        0,30    

T  60 (?). Off.sak 25ø brun. Mulig uten vannm.           5218       5,00    

T  60. Off.sak uten vm. 25ø brun                         407       10,00    

T  61. Off.sak uten vm. 25ø oransjerød                   408        0,30    

T  62. Off.sak u/vm. 30ø blå                             409        3,00    

T  63. Off.sak uten vm. 30ø grå                          410        0,30    

T  64. Off.sak uten vm. 40ø blå                          411        0,30    

T  65. Off.sak. 50ø lilla. Ikke typebestemt.             412        0,30    

T  66. Off.sak 200ø oransje                              413        0,35    

T  67. Off.sak 25/20ø rød provisorie                     414        0,60    

T  68‑74. O.S.‑serien. Alle del av rudstempel.           6448       3,50    

T  75. Off.Sak vanlig papir. 5ø rødlilla                 422        0,30    

T  76. Off.Sak vanlig papir. 10ø blålig grå              423        0,30    

T  77. Off.Sak vanlig papir. 15ø brun                    424       15,00    

T  78. Off.Sak vanlig papir. 20ø blålig grønn            425        0,30    

T  79. Off.Sak vanlig papir. 25ø grønn                   426        0,30    

T  80. Off.Sak vanlig papir. 30ø rød                     427        0,90    

T  81. Off.Sak vanlig papir. 30ø grålig grønn            428        0,30    

T  82. Off.Sak vanlig papir. 35ø br.rød.                 429        0,30    

T  83. Off.Sak vanlig papir. 40ø blåfiolett. Type?       430        0,30    

T  85. Off.Sak vanlig papir. 45ø rød                     433        0,30    

T  86. Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun                 434        0,30     

T  87. Off.Sak vanlig papir. 50ø rød                     435        0,30    

T  88. Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type ?        436        0,90    

T  89. Off.Sak vanlig papir. 60ø rød                     437        0,30    

T  89. Off.Sak. 60ø rød. 2 merker, litt farvenyanse      5224       0,35    

T  90. Off.Sak vanlig papir. 65ø rød                     438        0,30    

T  91. Off.Sak vanlig papir. 70ø brunoliven              439        0,50    

T  92. Off.Sak. 75ø brunfiol. Litt utflyt. rundstmp.     7020      17,00    

T  93. Off.Sak vanlig papir. 80ø brun                    440        1,20    

T  94. Off.Sak vanlig papir. 90ø gul                     441        0,30    

T  95. Off.Sak vanlig papir. 1 kr. fiolett. Type?        442        0,30    

T  96. Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivengrønn           443        0,30    

T  96. Off.Sak. 2 kr. grønn. 2 stk., litt farvenyanse    5225       0,35    

T  97. Off.Sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett        444        0,30    

T  99. Off.Sak fosf. 10ø grålig blå                      446        0,30    

T 101a. Off.Sak fosf. 20ø blålig grønn                   448        3,50    

T 101b. Off.sak fosf. 20ø grønn                          449        0,85    

T 103. Off.Sak fosf. 40ø gr.‑oliv. Type?                 451        0,65    

T 104. Off.Sak fosf. 50ø blågrå                          454        0,30    

T 106. Off.Sak fosf. 65ø rød                             456        0,65    

T 107. Off.Sak fosf. 70ø rød                             457        0,30    

T 109. Off.Sak fosf. 80ø rødbrun                         459        0,30    

T 112. Off.Sak fosf. 1 kr. blåfiol.                      462        0,30    

T 113. Off.Sak fosf. 1 kr. rød                           463        0,30     

T 114. Off.Sak fosf. 1,10 kr. rød                        464        2,75    

T 115. Off.Sak fosf. 2 kr. grønn                         465        0,30    

T 116. Off.Sak fosf. 5 kr. rødlig fiolett                466        0,35    

T 121. Off.Sak Offset 25ø grønn                          471        0,30    

T 123. Off.sak Offset 50ø grå. Papir?                    473        0,50    

T 126. Off.sak Offset 80ø rødbrun                        476        0,40    

T 127. Off.sak Offset 1 kr. fiolett. Type ?              477        0,35    

T 129 a. Off.sak Offset 1,25 kr. matt brunrød            479        0,35    

T 129 b. Off.sak Offset 1,25 kr. rød                     480        0,35    

T 130. Off.sak Offset 1,30 kr. brunlilla.                481        2,00    

T 131. Off.sak Offset 1,50 kr. rød                       482        0,30    

T 132. Off.sak Offset 1,75 kr. grønn                     483        1,25    

T 133. Off.sak Offset 2 kr. olivgrønn. Papir ?           484        0,30    

T 134. Off.sak Offset 2 kr. karmin                       485        0,30    

T 135. Off.sak Offset 3 kr. blåfiolett                   486        0,35    

T 136. Off.sak Offset 5 kr. fiolett                      487        2,00    

T 137. Off.sak Offset 5 kr. blå                          488        0,30    

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø. 4‑bl. stmp. 1960‑t.         3212       5,00    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 4‑blokk 4 x 2,70               5268       5,00    

1139‑42. OL‑vinnere 4 kr. 4‑blokk, 2 rundstempler        101        6,00    

 

NORGE FRIMERKEHEFTER. STEMPLET            

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

FH 115. Fisk/Redskap (1399‑1400). Rundst. 2004           342        1,25    

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.               

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 303 v1 * Nordraak 15ø. Tønne i masten. Papir/h.rest     6000      12,00    

 469 v. Olav 1 kr. Flekk i 1‑tallet                      6963       2,50    

 469 v. Olav 1 kr. Flekk i pannen, ikke i margen         6958       2,00    

 469 v1. Olav 1 kr. Flekk i pannen + i marg v/1‑tall     676        5,00    

 469 v2. Olav 1 kr. Flekk t.v. for ordensbånd            678        6,50    

BL   1 v1 ** Posthorn 1972. Farvestrek i O i Posth.      5338      20,00    

T  82 v1. Off.Sak. 35ø br.rød. Kule u/v. fot. M.stmp.    6959       2,50    

 

NORGE MASKINST. MED TEKST                 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

TMS nr. 441. Sørland 82. Konv. m/NK 888 2,20 Båt + 0,80  5372       7,50    

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  48 ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Type II? Postfrisk.   3301       2,80    

  48 I ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Postfrisk.          5013       3,00    

  48 I ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Lett flisetg.       5370       1,00    

  96 ** 1ø oliven. Postfr., litt krakelert lim           3302       0,50    

 142 ** 14ø gul Løve II 14ø gul. Litt krakel. lim        5412       4,00    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. Liten tendens flisetg.       5123       2,00    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. F.h.vis bra tg./sentrert     5203       7,50    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. Usentrert, ellers bra        5204       2,00    

 181 ** Nordkapp 1930. 15+25ø brun.                      3320      12,00    

 190 ** Ludv. Holberg 15ø brun.                          3321       1,00    

 197 ** Posthorn m/vannm. 1ø gråoliv                     3322       1,50    

 198 ** Posthorn m/vannm. 2ø brun                        3323       1,50    

 205 ** Løve med vm. 20ø rød. Anelse ujevne tagger       5278       5,00    

 213 ** Haakon 1937. 1 kr. grønn                         3331       0,85    

 217 ** Turist 15ø m/vm.                                 3334      10,00    

 218 ** Turist 20ø m/vm.                                 5375      40,00    

 220 y ** Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                   3336       3,00    

 222 x ** Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                   3337       3,50    

 222 y ** Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                   3338       3,00    

 225 ** Maud 10+5ø Postfrisk.                            3340       1,00    

 226 ** Maud 15+5ø Postfrisk.                            3341       0,75    

 227 ** Maud 20+5ø Postfrisk.                            3342       1,50    

 228 ** Maud 30+5ø Postfrisk.                            3343       1,00    

 230 ** Løve 1,50 kr. blå.                               5362       7,50    

 235 ** Nansen 1940. 20+10ø rød                          3346       0,30    

 235 ** Nansen 1940. 20+10ø rød. 4‑blokk                 5388       0,60    

 236 ** Nansen 1940. 30+10ø blå                          5131       5,00    

 237 ** Posthorn u/vm. 1ø gråoliv                        3347       0,30    

 238 ** Posthorn u/vm. 2ø brun                           3350       0,30    

 239 ** Posthorn u/vm. 3ø gul                            3351       0,30    

 240 ** Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                       3352       0,30    

 241 ** Posthorn u/vm. 7ø grønn                          5094       0,30    

 242 ** Løve u/vm. 10ø grønn                             3353       0,50    

 244 ** Løve u/vm. 14ø oransje                           3355       4,00    

 253 ** Luftpost 45ø uten vannm. 1941. Postfrisk.        3360       3,75    

 254 ** Hålogaland 15+10ø. Postfrisk.                    3361       2,50     

 255 ** Redningsselsk. 10+10ø grønn                      3362       0,30    

 255‑58 ** Redningsselsk. 10/15/20/30ø postfrisk         5321       2,00    

 256 ** Redningsselsk. 15+10ø brun                       3363       2,00    

 257 ** Redningsselskapet 20+10ø rød                     3364       0,40    

 258 ** Redningsselsk. 30+10ø blå                        3365       7,50    

 264 ** V‑merke m/vm. 5ø rødlilla.                       3368       2,00    

 267 ** V‑merke m/vm. 14ø orange                         3370       2,00    

 274 ** V‑merke u/vm. 1ø gråoliv                         3376       0,30    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun. 4‑blokk                   3377       0,30    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun                            3378       0,30    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul. 4‑blokk                    3379       0,40    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul                             3380       0,30    

 277 ** V‑merke u/vm. 5ø rødlilla                        3381       0,40    

 278 ** V‑merke u/vm. 7ø grønn                           3382       3,60    

 285 ** V‑merke u/vm. 35ø fiolett                        3389       4,00    

 293 ** Hvit V. 10ø grønn                                3394       0,75    

 294 ** Snorre Sturlason 10ø grønn. Postfrisk            3395       0,50    

 295 ** Snorre Sturlason 15ø brun. Postfrisk             3396       0,40    

 296 ** Snorre Sturlason 20ø rød. Postfrisk              3397       1,25    

 297 ** Snorre Sturlason 30ø blå. Postfrisk              3398       2,75    

 298 ** Snorre Sturlason 50ø fiolett. Postfrisk          3399       2,50    

 300 ** Quisling 20+30ø                                  3401       5,50    

 300 ** Quisling. 20+30ø. Sentrert noe ned.              3402       2,00     

 302 ** Nordraak 10ø grønn 1942.                         3404       0,50    

 302 ** Nordraak 10ø grønn 1942. 4‑blokk.                5379       2,00    

 303 ** Nordraak 15ø brun 1942.                          3405       1,00    

 303 ** Nordraak 15ø brun 1942. 4‑blokk.                 5380       2,75    

 304 ** Nordraak 20ø rød 1942.                           3406       0,50    

 305 ** Nordraak 30ø blå 1942.                           3407       1,00    

 306 ** Quisling Rikstinget 20+30ø                       3408       0,40    

 307 ** J.H. Wessel 15ø (1942).                          3409       0,30    

 308 ** J.H. Wessel 20ø (1942).                          3410       0,30    

 309 ** Europ. Postforening/Quisling 20ø                 3411       0,30    

 309‑10 ** Europ. Postforening/Quisling 20 og 30ø        5325       0,30    

 310 ** Europ. Postforening/Quisling 30ø                 3412       0,30    

 311 ** Nordkapp 1943, 15+25ø                            3413       1,00    

 312 ** Nordkapp 1943, 20+25ø                            3414       4,00    

 313 ** Nordkapp 1943, 30+25ø                            3415       3,25    

 314 ** Edv. Grieg 1943, 10 øre Postfrisk                3416       0,30    

 315 ** Edv. Grieg 1943, 20 øre Postfrisk                3417       0,30    

 316 ** Edv. Grieg 1943, 40 øre Postfrisk                3418       0,30    

 317 ** Edv. Grieg 1943, 60 øre Postfrisk                3419       0,50    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. Postfrisk                   3420       0,30    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. 6‑blokk (2x3) postfrisk     3227       1,00    

 319 ** Landshjelp 1943. 10+10ø                          3421       1,50    

 320 ** Landshjelp 1943. 20+10ø                          3422       1,50    

 322 ** Krigsforlis 1944. 10+10ø                         3424       0,30    

 322‑24 ** Krigsforlis. 10, 15 og 20ø postfrisk          3243       2,00    

 323 ** Krigsforlis 1944. 15+10ø                         3425       0,30    

 324 ** Krigsforlis 1944. 20+10ø                         3426       0,30    

 325 ** Tryggve Gran 1944. 40ø                           3427       0,35    

 326 ** Landshjelp 1944. 5+10ø                           3428       0,50    

 327 ** Landshjelp 1944. 10+10ø                          3429       0,50    

 328 ** Landshjelp 1944. 15+10ø                          3430       0,50    

 329 ** Landshjelp 1944. 20+10ø                          3431       0,50    

 330 ** Hertugkrone 1,50                                 3432       4,00    

 331 ** Londonutgave 1945, 5ø                            3433       0,30    

 331‑38 ** Londonutgave, 8 forskjell. postfr.            5016       7,50    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø, 4‑blokk.                  3434       0,75    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø                            3435       0,30    

 333 ** Londonutgave 1945, 10ø                           3436       0,30    

 334 ** Londonutgave 1945, 15ø                           3437       1,00    

 335 ** Londonutgave 1945, 20ø                           3438       0,30    

 336 ** Londonutgave 1945, 30ø                           3439       0,60    

 337 ** Londonutgave 1945, 40ø                           3440       1,50    

 338 ** Londonutgave 1945, 60ø                           3441       0,75    

 338 ** Londonutgave 1945, 60ø. 6‑blokk n.v.hjørne       5381       3,75    

 339 ** Wergeland 1945, 10ø                              3442       0,30    

 339‑41 ** Wergeland 1945, 10/15/20ø                     5132       0,40    

 340 ** Wergeland 1945, 15ø                              3443       0,30    

 341 ** Wergeland 1945, 20ø                              3444       0,30    

 342 ** Røde Kors, 20+10ø. Postfrisk                     3445       0,30    

 343 ** Norsk Folkemuseum, 10ø grønn.                    3446       0,40    

 344 ** Norsk Folkemuseum, 20ø rød.                      3447       1,75    

 345 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø          3448       0,30    

 346 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø          3449       0,30    

 347 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø          3450       0,30    

 349 ** Wings for Norway, 15ø. Postfr.                   3452       0,30    

 350 ** Haakon 1946, 1 kr. grønn                         3453       3,50    

 354 ** Løve 25ø orangerød                               3456       0,75    

 359 ** Postjub. 1947. 5ø                                3460       0,60    

 361 ** Postjub. 1947. 15ø                               3462       0,75    

 364 ** Postjub. 1947. 40ø                               3465      12,50    

 365 ** Postjub. 1947. 45ø                               3466       7,50    

 367 ** Postjub. 1947. 55ø                               3468      15,00    

 369 ** Postjub. 1947. 80ø                               3470      12,00    

 370 ** Petter Dass 1947, 25ø                            3471       0,50    

 371 ** Haakon 75 år 25ø gulrød                          3472       0,30    

 372 ** Skogselskapet 25ø                                3473       1,50    

 373 ** Skogselskapet 80ø                                3474       5,00    

 374 I Type 1 ** Røde Kors‑provis. 25+5/20+10            3475       0,85    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød                           3476       0,30    

 377 ** Kielland 1949, 25ø                               3479       0,30    

 377‑79 ** Kielland 1949, 25, 40, 80ø                    5377       2,50    

 378 ** Kielland 1949, 40ø                               3480       1,00    

 379 ** Kielland 1949, 80ø                               3481       4,00    

 380 ** Verdenspostforeningen, 10ø grønn                 3482       0,30    

 381 ** Verdenspostforeningen, 25ø rød                   3483       0,30    

 382 ** Verdenspostforeningen, 40ø blå                   3484       1,00    

 383 ** Oslo 900 år, 15ø grønn.                          3485       0,30    

 384 ** Oslo 900 år, 25ø rød.                            3486       0,30    

 385 ** Oslo 900 år, 45ø blå.                            3487       0,50    

 386 ** Polio 25+5ø                                      3488       0,60    

 387 ** Polio 45+5ø                                      3489       9,00    

 390 ** Posthorn 15ø brun.                               3492       1,75    

 392 ** Posthorn 20ø grønn                               3494       0,30    

 393 ** Haakon 25ø rød                                   3495       1,00    

 394 ** Haakon 25ø grå                                   3496      20,00    

 396 ** Haakon 30ø rød                                   3498       1,75    

 397 ** Haakon 35ø karminbrun                            3499      15,00    

 398 ** Haakon 45ø blå                                   3500       2,50    

 399 ** Haakon 50ø mørk oliv.‑brun                       3501       7,50    

 400 ** Haakon 55ø gul                                   3502       6,25    

 401 ** Haakon 55ø blå                                   3503       2,75    

 402 ** Haakon 60ø grønnblå                              3504      15,00    

 403 ** Haakon 80ø brun                                  3505       6,00    

 404‑06 ** Arne Garborg 1951. 25, 45, 80ø. Postfr.       6358       5,00    

 405 ** Arne Garborg 1951, 45ø blå                       3507       2,00    

 406 ** Arne Garborg 1951, 80ø brun                      3508       5,50    

 407 ** OL‑merke 15 + 5 øre. Postfrisk.                  3509       0,30    

 408 ** OL‑merke 30+10ø. Postfrisk.                      3510       0,40    

 409 ** OL‑merke 55 + 20 øre. Postfrisk.                 3511       2,00    

 410 ** 30/25ø rød, provis. Haakon                       3512       0,50    

 410 ** 30/25ø rød, provis. Haakon. 4‑blokk              5206       2,00    

 411 ** Haakon 80 år 1952. 30ø                           3513       0,30    

 412 ** Haakon 80 år 1952. 55ø                           3514       0,65    

 413 ** Provis. 20/15ø grønn Posthorn                    3515       0,30    

 414 ** Kreftmerke 30+10 (1953).                         3516       0,75     

 415 ** Nordkapp 1953. 20+10ø grønn                      3517      25,00    

 416 ** Nordkapp 1953. 30+15ø rød                        3518      26,00    

 417 ** Nordkapp 1953. 55+25ø fiolettblå                 3519      25,00    

 418 ** Kirkejubileum 30ø                                3520       0,40    

 419 ** NSB 1954, 20ø                                    3521       0,65    

 420 ** NSB 1954, 30ø                                    3522       1,25    

 421 ** NSB 1954, 55ø                                    3523       4,50    

 422 ** Telegrafverket 20ø                               3524       0,30    

 423 ** Telegrafverket 30ø                               3525       0,50    

 424 ** Telegrafverket 55ø                               3526       3,00    

 425 ** Frimerkejubileum 1955, 20ø                       3527       0,30    

 426 ** Frimerkejubileum 1955, 30ø                       3528       0,30    

 427 ** Frimerkejubileum 1955, 55ø                       3529       1,00    

 428 ** Norwex 20ø. Postfrisk.                           3530      25,00    

 430 ** Norwex 55ø. Postfrisk.                           3532      25,00    

 431 ** Haakon 25ø grønn                                 3533       1,50    

 432 I ** Haakon 35ø brunrød                             3534       4,00    

 435 ** Haakon 65ø blå                                   3537       0,60    

 436 ** Haakon 70ø brunoliven                            3538      20,00    

 437 ** Haakon 75ø karminbrun                            3539       2,25    

 438 ** Haakon 90ø gul                                   3540       4,25    

 439 ** Konge i 50 år, 30ø                               3541       0,30    

 440 ** Konge i 50 år, 55ø                               3542       0,45     

 441 ** Märta 1956, 35+10. Postfrisk.                    3543       2,00    

 441‑42 ** Märta 1956, 35 og 65ø m/tillegg. Postfr.      5356       5,00    

 442 ** Märta 1956, 65+10. Postfrisk.                    3544       6,00    

 443 ** Norden 1956, 35ø. Postfr.                        3545       0,30    

 444 ** Norden 1956, 65ø. Postfrisk                      3546       0,60    

 447 ** Nordkapp 1957, 65+25 blå                         3549       6,50    

 448 ** Geofysisk år 1957, 25ø                           3550       0,30    

 449 ** Geofysisk År 1957, 35ø                           3551       0,30    

 450 ** Geofysisk år 1957, 65ø                           3552       0,50    

 451 ** Haakon 85 år 1957, 35ø                           3553       0,30    

 452 ** Haakon 85 år 1957, 65ø                           3554       0,60    

 453 ** Olav 25ø grønn                                   3555       2,00    

 454 ** Olav 25ø grønnoliven                             3556       3,50    

 455 ** Olav 30ø fiolett                                 3557       3,75    

 456 ** Olav 35ø brunrød                                 3558       1,50    

 457 ** Olav 35ø grønn                                   3559       7,00    

 458 ** Olav 40ø rød                                     3560       1,75    

 459 ** Olav 40ø grå                                     3561       6,50    

 460 ** Olav 45ø rød                                     3562       0,50    

 461 ** Olav 50ø olivgul                                 3563       8,50    

 462 ** Olav 50ø rød                                     3564      10,00    

 463 ** Olav 55ø grå                                     3565       2,00    

 464 ** Olav 60ø blåfiolett                              3566       9,00    

 465 ** Olav 65ø mørk blå                                3567       2,50    

 466 ** Olav 80ø brun                                    3568       8,00    

 467 ** Olav 85ø brunoliven                              3569       2,50    

 468 ** Olav 90ø gul                                     3570       1,00    

 469 ** Olav 1 kr. grønn. Dyptrykk vanl. papir           3571       1,25    

 474 ** Asbjørn Kloster 45ø 1959. Postfrisk              3576       0,40    

 475 ** Norges Vel 45ø 1959. Postfrisk                   3577       0,50    

 476 ** Norges Vel 90ø 1959. Postfrisk                   3578       5,00    

 477 ** Landbrukshøyskole 45ø                            3579       0,50    

 478 ** Landbrukshøyskole 90ø                            3580       1,50    

 479 ** Blomster 1960. 45+10 Hvitveis                    3581       3,00    

 481 ** Videnskapsselskab 45ø (1960)                     3583       2,00    

 482 ** Videnskabsselskab 90ø (1960)                     3584       3,00    

 483 ** Flyktning 1960. 45+25ø                           3585      12,00    

 484 ** Flyktning 1960. 90+25ø                           3586      30,00    

 485 ** Båt 20ø Vikingeskib                              3587       1,00    

 486 ** Båt 25ø Hansa‑kogge                              3588       2,00    

 487 ** Båt 45ø Seilskute                                3589       1,50    

 488 ** Båt 55ø Oljetanker                               3590       4,50    

 489 ** Båt 90ø Bergensfjord                             3591       5,50    

 490 ** Europa I 90ø.                                    3592       1,00    

 491 ** SAS 90ø.                                         3593       0,80    

 492 ** N. Idrettsforb. 20ø.                             3594       0,30    

 492‑95 ** Idrettsforbund. 4 forskjellige, postfr.       3926       1,80    

 493 ** N. Idrettsforb. 25ø.                             3595       0,50    

 494 ** N. Idrettsforb. 45ø.                             3596       0,50    

 495 ** N. Idrettsforb. 90ø.                             3597       0,80    

 496 ** Håkonshall 1961, 45ø                             3598       0,50    

 497 ** Håkonshall 1961, 1 kr.                           3599       1,00    

 498 ** Universitetet 1961, 45ø.                         3600       0,50    

 499 ** Universitetet 1961, 1,50                         3601       2,00    

 500 ** Nansen 1961, 45ø                                 3602       0,50    

 500‑03 ** Nansen og Amundsen 1961. Postfr.              5385       4,00    

 501 ** Nansen 1961, 90ø                                 3603       1,00    

 502 ** Amundsen Sydpoljub. 1961, 45ø                    3604       0,80    

 503 ** Amundsen Sydpoljub. 1961, 90ø                    3605       1,25    

 504 ** Nobel 1961, 45ø                                  3606       0,40    

 505 ** Nobel 1961, 1 kr.                                3607       1,00    

 506 ** Vilh. Bjerknes  45ø                              3608       0,45    

 507 ** Vilh. Bjerknes 150ø                              3609       1,50    

 508 ** Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                   3610       5,00    

 509 ** Skogadministrasjon 45ø                           3611       0,50    

 509‑10 ** Skogadministrasjon 45ø og 1 kr.               5386       5,00    

 510 ** Skogadministrasjon 1 kr.                         3612       7,50    

 511 ** Europa 1962, 50ø                                 3613       0,60    

 512 ** Europa 1962, 90ø                                 3614       1,00    

 513 ** Posthorn 5ø matt lilla, vanlig papir             3615       0,45    

 514 ** Posthorn 10ø grå, vanlig papir                   3616       0,50    

 515 ** Posthorn 15ø brun, vanlig papir                  3617       0,30    

 515 ** Posthorn 15ø brun, vanlig pap. 4‑blokk           3221       0,60    

 516 ** Posthorn 20ø grønn, vanlig papir                 3618       8,00    

 517 ** Helleristning 25ø grønn                          3619       1,50    

 518 ** Fisk/Aks 30ø lysbrun                             3620      12,50    

 519 A ** Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                3621       0,50    

 519 C ** Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig                 3622      12,00    

 520 ** Båtm.knop. 35ø blågrønn                          3623       0,30    

 521 ** Helleristning 40ø brunlilla                      3624       3,75    

 522 ** Båtm.knop. 50ø rød                               3625       3,50    

 523 ** Fisk/Aks 55ø rødbrun                             3626       0,40    

 524 ** Båtm.knop 60ø grå                                3627      23,50    

 525 ** Båtm.knop 60ø rød                                3628       1,25    

 526 ** Stavkirke 65ø fiol.blå                           3629       5,00    

 527 ** Stavkirke 80ø lilla                              3630      25,00    

 528 ** Fisk/Aks 85ø brungrå                             3631       0,85    

 529 ** Helleristning 90ø blå vanlig papir               3632       0,75    

 530 ** Camilla Collett 50ø (1963)                       3633       0,40    

 531 ** Camilla Collett 90ø (1963)                       3634       2,00    

 532 ** FAO 1963 25ø lys brun                            3635       0,30    

 533 ** FAO 1963 35ø grønn                               3636       0,35    

 534 ** FAO 1963 50ø rød                                 3637       0,65    

 535 ** FAO 1963 90ø blå                                 3638       1,00    

 536 ** Postgang til Nord‑Norge 50ø                      3639       0,50    

 536‑37 ** Postgang til N.Norge 50 og 90ø. Postfr.       3215       2,50    

 537 ** Postgang til Nord‑Norge 90ø                      3640       4,50    

 538 ** Ivar Aasen 50ø                                   3641       0,50    

 539 ** Ivar Aasen 90ø                                   3642       2,50    

 540 ** Europa 1963, 50ø                                 3643       0,75    

 541 ** Europa 1963, 90ø                                 3644       4,00    

 542 ** Tekstiljub. 25ø oliven                           3645       0,50    

 543 ** Tekstiljub. 35ø grønnblå                         3646       0,70    

 544 ** Tekstiljub. 50ø rød                              3647       0,75    

 545 ** Edv. Munch 1963, 25ø                             3648       0,35     

 546 ** Edv. Munch 1963, 35ø                             3649       0,30    

 547 ** Edv. Munch 1963, 50ø                             3650       0,50    

 548 ** Edv. Munch 1963, 90ø                             3651       0,90    

 549 ** Oslo Arbeidersamfunn 25ø                         3652       0,35    

 550 ** Oslo Arbeidersamfunn 50ø                         3653       0,50    

 551 ** Massevirkningslov 35ø grågrønn                   3654       0,50    

 552 ** Massevirkningslov 55ø gulbrun                    3655       1,60    

 553 ** Norges Grunnlov, 1964. 50ø                       3656       0,50    

 554 ** Norges Grunnlov, 1964. 90ø                       3657       2,00    

 555 ** Sjømannsmisjon 1964, 25ø                         3658       0,30    

 556 ** Sjømannsmisjon 1964, 90ø                         3659       2,00    

 557 ** Europa 1964. 90ø                                 3660       5,00    

 558 ** Folkehøgskolen 1964. 50ø                         3661       0,60    

 559 ** Folkehøgskolen 1964. 90ø                         3662       3,50    

 560 ** Int. Fjernmeldingsunion 60ø                      3663       0,60    

 561 ** Int. Fjernmeldingsunion 90ø                      3664       1,25    

 562 ** Frigj.jubil. 1965, 30+10                         3665       0,30    

 563 ** Frigj.jubil. 1965, 60+10                         3666       0,60    

 564 ** Røde Kors. 1965, 60ø                             3667       0,75    

 565 ** Røde Kors. 1965, 90ø                             3668       7,50    

 566 ** Europa 1965, 60ø                                 3669       0,60    

 567 ** Europa 1965, 90ø                                 3670       2,25    

 568 ** Harmonien 30ø                                    3671       0,30     

 569 ** Harmonien 90ø                                    3672       1,00    

 570 ** Rondane 1,50                                     3673       2,00    

 571 ** VM Ski 1966. 40ø                                 3674       0,85    

 571‑74 ** VM Ski 1966. 40 55 60 90ø. Postfriske         6412       3,75    

 572 ** VM Ski 1966. 55ø                                 3675       1,00    

 573 ** VM Ski 1966. 60ø                                 3676       0,80    

 574 ** VM Ski 1966. 90ø                                 3677       1,75    

 575 ** Bibelselskap. 60ø                                3678       0,60    

 576 ** Bibelselskap. 90ø                                3679       1,00    

 577 ** Norges Bank 30ø                                  3680       0,50    

 578 ** Norges Bank 60ø                                  3681       0,75    

 579 ** Johan Sverdrup 30ø                               3682       0,30    

 580 ** Johan Sverdrup 60ø                               3683       0,60    

 581 ** Europa 1966, 60ø                                 3684       1,50    

 582 ** Europa 1966, 90ø                                 3685       3,75    

 583 ** Birkeland/Eyde, 40ø blå                          3686       2,00    

 583‑84 ** Birkeland/Eyde, 40 og 55ø                     5361       2,50    

 584 ** Birkeland/Eyde, 55ø rødlilla                     3687       1,00    

 585 ** Efta 1967, 60ø                                   3688       0,60    

 586 ** Efta 1967, 90ø                                   3689       2,00    

 587 ** Høyere militære utdannelse, 60ø                  3690       1,00    

 588 ** Høyere militære utdannelse, 90ø                  3691       2,50    

 589 ** Europa VII 1967, 60ø                             3692       0,75    

 590 ** Europa VII 1967, 90ø                             3693       2,25    

 591 ** Johanne Dydwad 40ø gråblå                        3694       0,50    

 592 ** Johanne Dydwad 60ø rødlilla                      3695       0,65    

 593 ** Santalmisjon 60ø                                 3696       0,65    

 594 ** Santalmisjon 90ø                                 3697       1,25    

 595 ** Fisk/aks, fosf. papir 30ø grønn                  3698       0,30    

 596 ** Helleristning, fosf. papir 40ø rød               3699       3,25    

 597 I ** Båtmannsknop 60ø rød                           3700       1,25    

 598 ** Helleristning fosf. papir 90ø, type?             3702       0,75    

 599 ** Turistforeningen 1968, 40ø                       3703       0,40    

 600 ** Turistforeningen 1968, 60ø                       3704       0,60    

 601 ** Turistforeningen 1968, 90ø                       3705       1,00    

 602 ** Håndverk/Smed 1968. 65ø                          3706       0,65    

 603 ** Håndverk/Smed 1968. 90ø                          3707       1,50    

 604 ** Fisk og Aks 45ø gulgrønn                         3708       0,35    

 605 ** Båtmannsknop 65ø rød, type?                      3709       0,65    

 606 ** A.O. Vinje 50ø                                   3710       0,50    

 607 ** A.O. Vinje 65ø                                   3711       0,65    

 608 ** Indremisjon 40ø                                  3712       0,80    

 609 ** Indremisjon 65ø                                  3713       0,65    

 610 ** Helleristning 40ø grønn. Type?                   3714       0,30    

 611 ** Båtmannsknop 50ø grå. Type?                      3715       0,40    

 612 ** Fisk/Aks 55ø rødbrun (fosf. papir)               3716       0,50    

 613 ** Sykepleierutdannelse 50ø                         3717       0,50    

 614 ** Sykepleierutdannelse 65ø                         3718       0,65    

 615 ** Nobel Fredspris 65ø                              3719       0,65    

 616 ** Nobel Fredspris 90ø                              3720       1,00    

 617 y ** Posthorn 5ø lilla (fra trykn.dato 7.XII.78)    3722       0,30    

 617 ** Posthorn 5ø lilla, er type x eller y             3721       0,30    

 617 z ** Posthorn. 5ø lilla. Papir Hs2‑G                3723       1,50    

 618 ** Posthorn 10ø grå. Er type x eller y              3724       0,30    

 618 y ** Posthorn 10ø grå. Fra trykk 1.XII.78.          5058       0,30    

 618 y ** Posthorn 10ø grå. 4‑blokk (trykk 1.XII.78)     5059       0,40    

 618 z1 ** Posthorn 10ø grå. Papir Hs2‑G                 3725       0,40    

 618 z2 ** Posthorn 10ø grå. Papir Hs5‑G (tr. 14 X 88)   5179       3,00    

 618 z3 ** Posthorn 10ø grå. Papir Hs5                   3726       0,50    

 619 x1a ** Posthorn 15ø brun. Papir Bo2.                3727       0,30    

 619 x1b ** Posthorn 15ø mørk brun. Papir Bo2.           3728       2,25    

 619 y ** Posthorn 15ø brun. Papir Bu3.                  3729       0,30    

 619 y ** Posthorn 15ø brun. 4‑blokk. Papir Bu3.         5062       0,60    

 619 z ** Posthorn 15ø brun. Papir Hs2‑G                 3730       0,30    

 620 ** Posthorn 20ø grønn. Er x eller y                 3731       0,40    

 620 z1 ** Posthorn 20ø grønn                            3733       0,30    

 620 z1 ** Posthorn 20ø grønn. 4‑blokk                   5159       0,60    

 620 z2 ** Posthorn 20ø grønn                            3734       0,50    

 620 z2 ** Posthorn 20ø grønn. 4‑blokk                   5095       1,25    

 620 z3 ** Posthorn 20ø grønn                            3735       0,30    

 621 ** Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                     3736       1,50    

 622 ** Norden 1969, 65ø                                 3737       0,50    

 623 ** Norden 1969, 90ø                                 3738       1,00    

 624 ** Rutebok for Norge 50ø                            3739       0,60    

 625 ** Trygg Trafikk 65ø                                3740       0,70    

 626 ** Europa 1969, 65ø                                 3741       1,00    

 627 ** Europa 1969, 90ø                                 3742       2,00    

 628 ** Johan Hjort 40ø                                  3743       2,00    

 629 ** Johan Hjort 90ø                                  3744       2,00    

 630 ** Træna 3,50. Type x eller y, ikke bestemt.        3745       3,75    

 630 z ** 3,50 Træna (Papir Hs2‑B)                       3748       4,00    

 631 ** Olav 20 kr. Type x eller y, ikke bestemt.        3749      20,00    

 632 ** G. Vigeland 65ø                                  3750       0,65    

 633 ** G. Vigeland 90ø                                  3751       2,75    

 634 ** Folketelling 65ø (Hullkort)                      3752       0,65    

 635 ** Folketelling 90ø                                 3753       1,00    

 636 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 1 kr. grønn           3754       1,25    

 638 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 2 kr. rød             3756       6,00    

 639 ** Dronning Maud 65ø rød                            3757       0,65    

 640 ** Dronning Maud 90ø blå                            3758       1,00    

 641 ** Olav  1,00 kr. guloliven. Papirtype?             3759       1,00    

 642 y ** Olav Ståltrykk 1,50 blå. (Bu3, 5 III 79)       3762       1,50    

 642 ** Olav  1,50 kr. blå. Er x eller y.                3760       1,50    

 643  ** Olav  2,00 kr. rød. Er x eller y.               3764       1,60    

 644  ** Olav  5,00 kr. gråfiolett. Er x eller y         3767       5,00    

 644 y ** Olav  5,00 kr. gråfiol. Papir Bu3.             3768       5,00    

 645 ** Olav 10,00 kr. gulbrun. Er x eller y             3770      15,00    

 646 ** Båtmannsknop 70ø brun                            3771       0,50    

 647 ** Stavkirke 80ø lilla (fosf. papir)                3772       3,50    

 648 ** Helleristn. 100ø blåfiol. Ukjent papirtype       3773       1,00    

 648 y ** Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bu3          3774       1,00    

 649 ** Naturvernår  40ø (Ulv)                           3775       0,65    

 649‑52 ** Naturvernår. 40/60/70/100ø. Postfrisk         5366       5,00    

 650 ** Naturvernår  60ø (Mogopblomst)                   3776       0,90    

 651 ** Naturvernår  70ø (Vøringsfossen)                 3777       0,65     

 652 ** Naturvernår 100ø (Havørn)                        3778       3,00    

 653 ** Frigjøring 25 årsdag 1970,  70ø                  3779       3,00    

 654 ** Frigjøring 25 årsdag 1970, 100ø                  3780       1,50    

 655 ** Bergen 900 år 40ø (1970)                         3781       4,00    

 655‑57 ** Bergen 900 år 40/70/1,00. Postfriske.         5209       4,00    

 656 ** Bergen 900 år 70ø (1970)                         3782       3,75    

 657 ** Bergen 900 år 1,00 kr. (1970)                    3783       3,75    

 658 ** FN (1970),  70ø                                  3784       1,50    

 659 ** FN (1970), 100ø                                  3785       1,75    

 660 ** Vitenskapsmenn 40ø                               3786       2,50    

 660‑63 ** Vitenskapsmenn 40/50/70/100ø                  5373       4,00    

 661 ** Vitenskapsmenn 50ø                               3787       1,00    

 662 ** Vitenskapsmenn 70ø                               3788       1,50    

 663 ** Vitenskapsmenn 1,00 kr.                          3789       2,00    

 664 ** Fysisk Fostring 50ø                              3790       0,60    

 665 ** Fysisk Fostring 70ø                              3791       1,50    

 666 ** Tønsberg 100 år  70ø                             3792       0,90    

 667 ** Tønsberg 100 år 100ø                             3793       1,25    

 668 ** Stortinget  70ø                                  3794       0,70    

 669 ** Stortinget 100ø                                  3795       1,25    

 670 ** Flyktning 71, 50ø                                3796       0,50    

 671 ** Flyktning 71, 70ø                                3797       0,75    

 672 ** H.N. Hauge 60ø                                   3798       0,60     

 673 ** H.N. Hauge 70ø                                   3799       0,75    

 674 ** Oslo Bispedømme 70ø                              3800       0,70    

 675 ** Oslo Bispedømme 1,00                             3801       1,85    

 676 ** Antarktis/Roald Amundsen 100ø                    3802       4,50    

 677 ** Eventyr 1971, 40ø                                3803       0,30    

 678 ** Eventyr 1971, 50ø                                3804       0,40    

 679 ** Eventyr 1971, 70ø                                3805       0,65    

 680 ** Stavkirke 80ø brun. Papirtype?                   3806       1,00    

 680 x2 ** Stavkirke 80ø brun. (Bo3)                     3807       0,70    

 681 ** Helleristning 120ø blå                           3809       1,00    

 682 ** Norske Sparebanker 80ø (1972)                    3810       0,75    

 683 ** Norske Sparebanker 1,20 (1972)                   3811       1,00    

 684 ** Posthornjubileum 80ø (1972)                      3812       0,80    

 685 ** Posthornjubileum 1,00 kr. (1972)                 3813       1,00    

 687 ** Norges Samling 50                                3814       1,50    

 687‑90 ** Norges Samling 50 60 80 1,20                  5382       5,00    

 688 ** Norges Samling 60                                3815       1,00    

 689 ** Norges Samling 80                                3816       2,50    

 690 ** Norges Samling 1,20                              3817       1,25    

 691 ** Haakon 100 år, 80                                3818       1,00    

 692 ** Haakon 100 år, 1,20                              3819       1,50    

 693 ** Ungdom og fritid 80                              3820       1,00    

 694 ** Ungdom og fritid 1,20                            3821       1,75    

 695 ** Interjunex 72. 80ø Postfrisk                     3822       3,00    

 695‑96 ** Interjunex 72. 80 og 1,20. Postfrisk          5365       3,75    

 696 ** Interjunex 72. 1,20 Postfrisk                    3823       3,00    

 697 ** Polarskute Maud 60ø                              3824       1,25    

 697‑99 ** Polarskuter 60 80 1,20. Postfr.               5367       4,50    

 698 ** Polarskute Fram 80ø                              3825       2,00    

 699 ** Polarskute Gjøa 1,20                             3826       2,00    

 699 ** Polarskute Gjøa 1,20. 4‑blokk.                   611        7,00    

 700 ** Eventyr 50ø grønn                                3827       0,50    

 701 ** Eventyr 60ø blå                                  3828       0,75    

 702 ** Eventyr 80ø rød                                  3829       0,70    

 703 I ** Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir       3830       0,75    

 703 IIx2 ** Fisk og Aks 75ø grønn. Bo3‑papir.           3832       0,75    

 704 ** Helleristn. 100ø rød, ukjent papir               3833       1,00    

 705 ** Stavkirke 140ø blå, ukjent papir                 3834       1,40    

 706 ** Leprabasillen 1,00                               3835       0,80    

 707 ** Leprabasillen 1,40                               3836       1,40    

 708 ** Europa 1973, 1,00                                3837       2,75    

 709 ** Europa 1973, 1,40                                3838       1,20    

 710 ** Nordens Hus 1,00                                 3839       0,80    

 711 ** Nordens Hus 1,40                                 3840       1,50    

 712 x1 ** Kong Olav 70 år 1,00 (Bo2‑papir)              3841       1,75    

 712 x2 ** Kong Olav 70 år 1,00 (Bo3‑papir)              3842       3,00    

 713 ** Kong Olav 70 år 1,40                             3843       1,25    

 714 ** Jacob Aall 1,00                                  3844       0,80    

 715 ** Jacob Aall 1,40                                  3845       1,25    

 716 ** Samisk Håndverk 75ø                              3846       0,75    

 717 ** Samisk Håndverk 1,00                             3847       1,00    

 718 ** Samisk Håndverk 1,40                             3848       1,25    

 719 ** Blomst 65ø (Fjellfiol)                           3849       0,65    

 720 ** Blomst 70ø (Bergveronika)                        3850       0,70    

 721 ** Blomst 1,00 (Blålyng)                            3851       1,00    

 722 ** Geografisk Oppmåling 1,00                        3852       1,00    

 723 ** Geografisk Oppmåling 1,40                        3853       1,40    

 724 ** Posthorn 25ø blå. Papir? (x eller y)             3854       0,30    

 724 z ** Posthorn 25ø blå. Papir Hs2‑G                  3855       0,30    

 725 ** Fisk/Aks 85ø brungul                             3856       0,70    

 726 ** Helleristning 110ø rød. Ukjent papirtype.        3857       0,90    

 727 ** Turistmerke 1,00                                 3858       0,85    

 728 ** Turistmerke 1,40                                 3859       1,25    

 729 ** Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)              3860       1,00    

 730 ** Maleri 1,40 (Stugunøset)                         3861       1,25    

 731 ** Magnus Lagabøter 1,00                            3862       1,00    

 732 ** Magnus Lagabøter 1,40                            3863       1,25    

 733 ** Arbeidervern 85ø                                 3864       1,00    

 734 ** Arbeidervern 1 kr.                               3865       1,00    

 735 ** Geolog 65ø                                       3866       0,65    

 736 ** Geolog 85ø                                       3867       1,25    

 737 ** Geolog 1 kr.                                     3868       1,00    

 738 ** Geolog 1,40                                      3869       1,50    

 739 ** UPU 1974, 1 kr.                                  3870       1,00    

 740 ** UPU 1974, 1,40                                   3871       1,40    

 741 ** Rosemaling 85ø                                   3872       0,85    

 742 ** Rosemaling 1 kr.                                 3873       1,00    

 743 ** Skisport 1,00                                    3874       1,00    

 744 ** Skisport 1,40                                    3875       1,25    

 745 ** Helleristning 1,25 rød, ukjent papirtype         3876       1,00    

 746 ** FN's kvinnenår 1,25                              3877       1,00    

 747 ** FN's kvinnenår 1,40                              3878       1,35    

 748 ** Arkitektnaturvernår 1,00                         3879       1,00    

 749 ** Arkitektnaturvernår 1,25                         3880       1,00    

 750 ** Arkitektnaturvernår 1,40                         3881       1,25    

 751 ** Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                  3882       1,25    

 752 ** Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                  3883       1,50    

 753 ** Speider 1,25                                     3884       1,00    

 754 ** Speider 1,40                                     3885       1,25    

 755 ** Utvandring til Amerika 1,25                      3886       1,25    

 756 ** Utvandring til Amerika 1,40                      3887       1,40    

 757 ** Svalbard 1,00 (1975)                             3888       1,00    

 757‑59 ** Svalbard 1,00 1,25 1,40 (1975)                5374       3,50    

 758 ** Svalbard 1,25 (1975)                             3889       1,25    

 759 ** Svalbard 1,40 (1975)                             3890       1,30    

 760 ** Kringkastning 1,25                               3891       1,25    

 761 ** Kringkastning 1,40                               3892       1,40    

 762 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 80ø                    3893       0,80    

 763 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1,00                   3894       1,00    

 764 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1,25                   3895       1,25    

 765 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1,40                   3896       1,40    

 766 x ** Billedportal Hylestad, 7,50. Bu3 papir.        3897       7,50    

 766 y ** Billedportal Hylestad, 7,50. Hs2B papir.       5066      12,00    

 767 ** Folkedans 80ø                                    3898       0,75    

 768 ** Folkedans 1 kr.                                  3899       1,00     

 769 ** Folkedans 1,25                                   3900       1,25    

 770 ** Kunstindustrimuseet 1,25/Sukkerdrysse            3901       1,00    

 771 ** Kunstindustrimuseet 1,40/Lokkpokal               3902       1,25    

 772 ** Europa 1,25/Bispebolle                           3903       1,00    

 773 ** Europa 1,40/Fajansefat                           3904       1,40    

 774 BB ** Prekestolen 1,00. Horis. par                  3905       1,80    

 775 BB ** Fruktblomstring 1,25. Horisont. par           3906       2,00    

 776 ** Statistisk Sentralbyrå 1,25                      3907       1,25    

 777 ** Statistisk Sentralbyrå 2,00                      3908       1,80    

 778 ** Olav Duun 1,25                                   3909       1,25    

 779 ** Olav Duun 1,40                                   3910       1,40    

 780 ** Maleri 1,25 (Slindrebirken)                      3911       1,25    

 781 ** Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                     3912       1,40    

 782 ** Baldisholteppet 80ø (1976)                       3913       0,80    

 783 ** Baldisholteppet 1,00 (1976)                      3914       1,00    

 784 ** Baldisholteppet 1,25 (1976)                      3915       1,25    

 785‑805 ** = 1977, 21 forskj. hovednumre                5028      27,00    

 786 y ** Norden 1,40, vanlig papir                      3920       1,40    

 787 ** Akershus 1,25 rød                                3921       1,25    

 788 x ** Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3          3922       1,15    

 788 y ** Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B        3923       3,50    

 789 ** Torungen fyr 1,80                                3924       1,60    

 790 x1 BB ** Fiskevær 1,25. Parkombinasjon              3925       2,20     

 791 x1 BB ** 1,80 Huldrefoss. Parkombinasjon            3928       3,20    

 792 ** Trær 1977, 1,00                                  3929       0,80    

 793 ** Trær 1977, 1,25                                  3930       1,00    

 794 ** Trær 1977, 1,80                                  3931       1,60    

 795 ** Båt 1977, 1,00 (Constitutionen)                  3932       0,80    

 796 ** Båt 1977, 1,25 (Vesteraalen)                     3933       1,00    

 797 ** Båt 1977, 1,30 (Kong Haakon)                     3934       1,10    

 798 ** Båt 1977, 1,80 (Nordstj. + Harald Jarl)          3935       1,60    

 799 ** Fiskeri 1,25                                     3936       1,00    

 800 ** Fiskeri 1,80                                     3937       1,50    

 801 ** Maleri 1,25 "Lørdagskveld" postfr.               3938       1,00    

 802 ** Maleri 1,80 "Skogstjern" postfr.                 3939       1,65    

 803 ** Bolts bibel 80ø                                  3940       0,80    

 804 ** Bolts bibel 1,00                                 3941       1,00    

 805 ** Bolts bibel 1,25                                 3942       1,00    

 806 x **  Posthorn 40ø oliv (Trykk 29XI77/33881).       3943       0,40    

 806 x ** Posthorn 40ø oliv, 4‑blokk (Fra tr. 30 XI 77)  5096       1,50    

 806 y2  ** Posthorn 40ø oliven (Papir Hs5)              3945       1,25    

 807 x **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Bu3)           3946       0,75    

 807 y **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Hs2‑G)         3947       0,50    

 807 y ** Posthorn 50ø gråfiol. 4‑blokk (trykk 19.X.81)  5174       2,00    

 807 z **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Hs5‑NP)        3948       0,50    

 808 x **  Posthorn 60ø sinober (Papir Bu3)              3949       0,60    

 808 y1 ** Posthorn 60ø sinober (Papir Hs2‑G)            3950       1,00    

 808 y2/y3 ** Posthorn 60ø rød, papir ubestemt. P.fr.    5322      12,00    

 809 x **  Posthorn 70ø oransje (Trykk 4 I 78/51151).    3951       0,70    

 809 y **  Posthorn 70ø oransje (Hs5‑papir)              3952       1,00    

 810 x **  Posthorn 80ø rødbrun                          3953       0,80    

 810 y1 ** Posthorn 80ø rødbrun. Papir Hs2‑G             3954       1,00    

 811 x **  Posthorn 90ø brun                             3956       0,80    

 812 ** 1,25 Ibsen 150 år (1978).                        3958       1,25    

 813 ** 1,80 Ibsen 150 år (1978).                        3959       1,60    

 814 x  ** Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                3960       1,00    

 814 y1 ** Akershus 1,00 grønn. Hs2‑B papir              3961       0,80    

 814 y1 ** Akershus 1,00 grønn, 4‑blokk. Hs2‑B‑papir     5060       4,00    

 815 x  ** Trondenes 1,10 rødfiolett. Papir Bu3          3962       1,00    

 815 y  ** Trondenes 1,10 rødfiolett. Papir Hs2‑B        3963       1,50    

 816 x  ** Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir          3964       1,25    

 816 y  ** Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Papir Hs2‑B        3965       2,00    

 817 ** 1,25 Europa 1978/Stavkirke                       3966       1,00    

 818 ** 1,80 Europa 1978/Stavkirke                       3967       1,60    

 819 BB ** 1,00 Fjellparti. Vertikalt par                3968       2,00    

 819 BB ** 1,00 Fjellparti. 4‑blokk                      3969       4,00    

 820 BB ** 1,25 Gaustatoppen. Vertikalt par              3970       2,50    

 821 ** Kong Olav 75 år, 1,25                            3971       1,25    

 822 ** Kong Olav 75 år, 1,80                            3972       1,80    

 823‑26 ** Norwex 80, 4‑blokk (Polmerkene)               3973       5,00    

 827+829 ** Norwex 80 Parkombin. (Svalb. 10 og 20ø )     5390       2,50    

 828+830 ** Norwex 80 Parkombin. (Svalb. 15 og 45ø )     5391       2,50    

 831 x ** Seljefløyte 1,00. Papir Bu3                    3976       1,00    

 831 y ** Seljefløyte 1,00. Papir Hs2‑G                  3977       2,20    

 832 x ** Hardingfele 1,25. Papir Bu3                    3978       1,25    

 833 ** Langeleik 1,80                                   3979       1,60    

 834 x ** Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                      3980       7,50    

 834 y ** Bukkehorn 7,50. Papir Harrison Hs2‑G           3981       9,00    

 835 ** Treleketøy 80ø (1978)                            3982       0,80    

 836 ** Treleketøy 1,00 (1978)                           3983       1,00    

 837 ** Treleketøy 1,25 (1978)                           3984       1,25    

 838 ** Holmenkollrennene 1,00 (1979).                   3985       0,80    

 838‑56 ** (=1979). Med Parkomb. og Bl. 2.               3986      32,50    

 839 ** Holmenkollrennene 1,25 (1979).                   3987       1,00    

 840 ** Holmenkollrennene 1,80 (1979).                   3988       1,60    

 841 ** Maleri Barneår 1,25                              3989       1,25    

 842 ** Maleri Barneår 1,80                              3990       1,80    

 843 BB ** Hesteskyss 1 kr., parkomb. Postfr.            3991       1,75    

 844 BB ** Skjernøysund 1,25, parkomb. Postfr.           3992       2,00    

 845 ** Falkberget 1,25 (1979)                           3993       1,00    

 846 ** Falkberget 1,80 (1979)                           3994       1,60    

 847 ** Kylling bru 1,25                                 3995       1,25    

 848 ** Vessingsjø dam 2,00                              3996       2,00    

 849 ** Statfjord A, 10 kr.                              3997      10,00    

 854 ** Blomster 80ø (Issoleie)                          4002       0,65    

 855 ** Blomster 1,00 (Flekkmure).                       4003       0,80    

 856 ** Blomster 1,25 (Rødsildre).                       4004       1,00    

 857 ** Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                           4005       1,00    

 857‑74 ** (=1980). 859‑62, 865‑68 som park./bl. 3       4006      21,00    

 858 ** Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                           4007       1,65    

 859‑60 BB ** Fugler 1,00, parkombinasjon                4008       2,00    

 861‑62 I BB ** Fugler 2 x 1,25. Perfor, helt ut         4009       2,00    

 861‑62 II BB ** Fugler 2 x 1,25. Bred tg h/v. s         4010       2,25    

 863 ** Telefonen i Norge, 1,25                          4011       1,10    

 864 ** Telefonen i Norge, 1,80                          4012       1,60    

 869 ** Norden 1980, Ovnsplater, 1,25                    4017       1,10    

 870 ** Norden 1980, Ovnsplater, 1,80                    4018       1,60    

 871 ** Maleri, Jonsokbål 1,25                           4019       1,25    

 872 ** Maleri Gutt/seljefløyte, 1,80                    4020       1,80    

 873 ** Blomster 80ø (Rogn)                              4021       0,70    

 874 ** Blomster 1,00 (Steinnype)                        4022       0,80    

 875‑76 BB ** Fugler 1,30, parkombinasjon                4023       2,40    

 875‑900 ** (=1981). (875‑78 som parkombinasjoner)       4024      34,00    

 877‑78 BB ** Fugler 1,50, parkombinasjon                4025       2,75    

 879 ** Byggverk 1,50 (Stavanger Domkirke)               4027       1,50    

 880 ** Byggverk 1,70 (Rosenkrantztårnet)                4028       1,70    

 881 ** Byggverk 2,20 (Tromsdalen Kirke)                 4029       2,20    

 882 ** Melkeprodusenter/Ku 1,10                         4030       1,00    

 883 ** Melkeprodusenter 1,50 (Geit)                     4031       1,35    

 884 ** Europa 1,50 (1981)                               4032       1,40    

 885 ** Europa 2,20 (1981)                               4033       2,00    

 886 ** Seilskipsmotiv 1,30                              4034       1,10    

 887 ** Seilskipsmotiv 1,50                              4035       1,40    

 888 ** Seilskipsmotiv 2,20 (Chr. Radich)                4036       2,10    

 889 ** Båt 1,10 (Skibladner)                            4037       1,00    

 890 ** Båt 1,30 (D/S Victoria)                          4038       1,15    

 891 ** Båt 1,50 (D/S Fæmund II)                         4039       1,30    

 892 ** Båt 2,30 (M/S Storegut)                          4040       2,30     

 893 ** Funksjonshemmede 1,50                            4041       1,25    

 894 ** Funksjonshemmede 2,20                            4042       2,00    

 895 ** Maleri 1,50                                      4043       1,40    

 896 ** Maleri 1,70                                      4044       1,40    

 897 ** Fredspris 1921, 5,00                             4045       4,50    

 898 ** Billedvev 1,10                                   4046       0,80    

 899 ** Billedvev 1,30                                   4047       1,30    

 900 ** Billedvev 1,50                                   4048       1,25    

 901 ** VM på ski 1982, 2,00                             4049       1,75    

 901‑23 ** (=1982), hovednr. (med parkomb.).             4050      50,00    

 902 ** VM på ski 1982, 3,00                             4051       2,75    

 903 ** Byggverk 1,75 (Minneshall Stavern)               4052       1,50    

 904 x1 ** Byggverk 2,00 (Tofte/Dovre). (Hs2‑B)          4053       1,80    

 905 ** Byggverk 2,25 (Oscarshall)                       4054       2,10    

 906 ** Byggverk 2,75 (Damsgård)                         4055       2,60    

 907 ** Byggverk 3,00 (Selje Kloster)                    4056       2,75    

 908‑09 BB ** Fugler, 2x2,00 Parkombinasjon              4057       3,50    

 910 ** Tuberkulose 2,00                                 4058       1,80    

 911 ** Tuberkulose 3,00                                 4059       2,80    

 912 x1 ** Munnharpe 15,00 (Papir Hs2‑G)                 4060      15,00    

 913 ** Europa 1982, 2,00                                4061       2,50    

 914 ** Europa 1982, 3,00                                4062       3,50    

 915 ** Maleri 1,75 (Telemarksjenter)                    4063       1,60     

 916 ** Maleri 2,00 (Tone Veli ved gjerdet)              4064       1,80    

 917 ** Olav regent i 25 år, 3,00                        4065       3,00    

 918 ** Maleri 1,75 (Bj. Bjørnson)                       4066       1,75    

 919 ** Maleri 2,00 (Sigrid Undset)                      4067       2,00    

 920 ** Grafisk forbund 2,00.                            4068       1,80    

 921 ** Grafisk forbund 3,00.                            4069       2,75    

 922 ** Nansen 3,00 (1982)                               4070       3,00    

 923 BB ** Juleskikk 1,75. Par.                          4071       3,00    

 924 ** Byggverk 2,50 (Stabbur)                          4072       2,25    

 924‑43 ** (=1983). 931‑32, 942, 943 som parkomb.        4073      82,00    

 925 ** Byggverk 3,50 (Lindenes fyr)                     4074       3,50    

 926 ** Hunderase 2,00 (Norsk Buhund)                    4075       1,80    

 927 ** Hunderase 2,50 (Norsk Elghund)                   4076       2,50    

 928 ** Hunderase 3,50 (Norsk Lundehund)                 4077       3,00    

 929 ** Norden 1983, 2,50                                4078       2,25    

 930 ** Norden 1983, 3,50                                4079       2,85    

 931‑32 I BB ** Fugler 2,50, parkomb.                    4080       3,00    

 933 ** Europa 1983, 2,50 (Grieg)                        4081       3,25    

 934 ** Europa 1983, 3,50 (Abel‑statue)                  4082       3,00    

 935 ** 2,50 Verdens Kommunikasjonsår, 1983              4083       2,00    

 936 ** Verdens Kommunikasjonsår 1983, 3,50              4084       3,25    

 937 ** 5,00 Kong Olav 80 år, 1983                       4085       5,00    

 938 ** 2,50 Jonas Lie, 1983                             4086       2,50    

 939 ** Nord‑norske båter, 2,00                          4087       2,75    

 940 ** Nord‑norske båter, 3,00                          4088       3,00    

 941 I ** Olav 50 kr.                                    4089      45,00    

 942 BB ** Julepost 1983, 2,00 parkomb.                  4090       4,00    

 943 BB ** Julepost 1983, 2,50 parkomb.                  4091       5,00    

 944 ** Postarbeid 2,00                                  4092       1,80    

 944‑65 ** (= 1984). (Parkomb. 962‑63/964‑65)            4093      50,00    

 945 ** Postarbeid 2,50                                  4094       2,50    

 946 ** Postarbeid 3,50                                  4095       3,50    

 947 ** Fritidsfiske 2,50                                4096       2,25    

 948 ** Fritidsfiske 3,00                                4097       2,60    

 949 ** Fritidsfiske 3,50                                4098       3,50    

 950 ** Hansteen 3,50 (1984)                             4099       3,50    

 951 ** Hansteen 5,00 (1984)                             4100       5,00    

 952 ** Europa 2,50 (1984)                               4101       2,50    

 953 ** Europa 3,50 (1984)                               4102       3,20    

 954 ** Hageselskap 2,00                                 4103       1,75    

 955 ** Hageselskap 2,50                                 4104       2,20    

 956 ** Bier 2,50                                        4105       2,20    

 957 ** Hane 2,50                                        4106       2,20    

 958 ** Ludvig Holberg 2,50                              4107       3,00    

 959 ** Norsk Ukepresse 2,50                             4108       2,20    

 960 ** Norsk Ukepresse 3,50                             4109       3,00    

 961 ** Parlamentarismen 7,50                            4110       7,50    

 962‑63 BB ** Karius/Baktus/Klatremus. Par               4111       3,75    

 964‑65 I BB ** Røvere Kardem./Bastian. Par              4112       4,00    

 966 ** Fjell i Antarktis 2,50                           4113       2,20    

 966‑87 ** (=1985). 978‑81 =Bl. 4, 986‑87 som parkomb.   4114      57,50    

 967 ** Fjell i Antarktis 3,50                           4115       3,00    

 968 ** Frigjøring 40 år 1985, 3,50                      4116       3,25    

 969 ** Artilleri 3,00                                   4117       3,00    

 970 ** Artilleri 4,00                                   4118       4,00    

 971 ** Kongsten Fort 2,50                               4119       2,50    

 972 ** Ungdomsår 2,00                                   4120       2,00    

 973 ** Ungdomsår 3,50                                   4121       3,50    

 974 ** Europa 1985, 2,50 Myllarguten                    4122       2,20    

 975 ** Europa 1985, 3,50 Ole Bull                       4123       3,50    

 976 ** Elektrisitetsforsyning 2,50                      4124       2,25    

 977 ** Elektrisitetsforsyning 4,00                      4125       3,60    

 982 ** Folkebibliotek 2,50                              4126       2,25    

 983 ** Folkebibiliotek 10 kr.                           4127       9,00    

 984 ** Havnevesen 2,50                                  4128       2,50    

 985 ** Havnevesen 5,00                                  4129       4,50    

 986 BB ** Julepost 1985, 2,00. Par.                     4130       3,75    

 987 BB ** Julepost 1985, 2,50. Par                      4131       4,50    

 988 ** VM Skiskyting 1986, 2,50                         4133       2,20    

 989 ** VM Skiskyting 1986, 3,50                         4134       3,00    

 990 ** Ornament 2,10 rød (1986)                         4135       1,75    

 991 ** Ornament 4,00 blå (1986)                         4136       3,50    

 992 ** Steinhogger 2,50                                 4137       2,25    

 993 ** Snekker 7,00                                     4138       6,75    

 994 ** Europa 1986 Miljøvern, 2,50                      4139       2,25    

 995 ** Europa 1986 Miljøvern, 3,50                      4140       3,20    

 996 ** Norden 1986, 2,50 (Moss)                         4141       2,00    

 997 ** Norden 1986, 4,00 (Ålesund)                      4142       3,75    

1002 ** Egede 2,10                                       4143       2,00    

1003 ** Wildenvey 2,50                                   4144       2,25    

1004 ** T. Ørjasæter 3,00                                4145       2,80    

1005 ** Engebret Soot 4,00                               4146       3,75    

1006 BB ** Glassmaleri 2,10 par, postfr.                 4147       3,75    

1007 BB ** Glassmaleri 2,50 par, postfr.                 4148       4,50    

1008 ** FN Fredsår 15,00                                 4149      13,50    

1009 ** Talltype 3,50                                    4151       3,50    

1009‑33 ** = 1987, med Bl. 6 og 7, og parkombin.         4150      72,00    

1010 ** Talltype 4,50                                    4152       4,50    

1011 ** Ornament 2,30 blå                                4153       2,00    

1012 x1 ** Ornament 2,70 rød. Papir Hs2‑B.               4155       2,40    

1012 x2 ** Ornament 2,70 rød. Papir Hs5                  4156       5,00    

1013 ** Europa/Trearkitektur 2,70                        4157       2,30    

1014 ** Europa/Veritasbygget 4,50                        4158       3,75    

1015 ** Formannskapslovene 12,00                         4159      12,00    

1017‑18 BB ** Sopp parkomb. 2 x 2,70                     4160       4,75    

1019 ** Maihaugen 2,70                                   4161       2,70    

1020 ** Maihaugen 3,50                                   4162       3,20    

1021 ** Fartein Valen 2,30                               4163       2,30    

1022 ** Fartein Valen 4,50                               4164       4,50    

1027 ** Maleri 2,70 ("Hardt le")                         4165       2,70    

1028 ** Maleri 5,00 ("Bondehagen")                       4166       4,25    

1029 ** Dølahest 2,30                                    4167       2,30    

1030 ** Fjordhest 2,70                                   4168       2,70    

1031 ** Nordlandshest 4,50                               4169       4,50    

1032 BB ** Julemerker 1987, 2,30 (Par)                   4170       4,50     

1033 BB ** Julemerker 1987, 2,70 (Par)                   4171       5,00    

1034 ** Tiur 2,90                                        4173       2,50    

1035 x1 ** Reinsdyr 3,80. Papir Hs5‑B                    4174       3,50    

1036 ** Frelsesarmeen 2,90                               4176       2,70    

1037 ** Frelsesarmeen 4,80                               4177       4,50    

1038‑39 BB ** Sopp 2x2,90, parkombinasjon                4178       5,40    

1040 ** Militærjubileum 2,50                             4179       2,50    

1041 ** Militærjubileum 2,90                             4180       2,90    

1042 ** Militærjubileum 4,60                             4181       4,60    

1043 ** Europeisk Nord‑Sør 25 kr.                        4182      22,50    

1044 ** Europa 1988, 2,90                                4183       2,90    

1045 ** Europa 1988, 3,80                                4184       3,80    

1046 ** Kong Olav V 85 år, 2,90 (fra miniark)            4185       3,00    

1047 ** Kong Olav V 85 år, 2,90 (fra miniark)            4186       3,00    

1048 ** Kong Olav V 85 år, 2,90 (fra miniark)            4187       3,00    

1049 ** Kong Olav V 85 år, 2,90                          4188       2,75    

1050 ** Christian IV, 2,50                               4189       2,00    

1051 ** Christian IV, 10 kr.                             4190      10,00    

1052 ** Ballsport, Kvinnehåndball 2,90                   4191       2,90    

1053 ** Ballsport, Herrefotball 2,90                     4192       2,90    

1054 ** Ballsport, Basketball 2,90                       4193       2,90    

1055 ** Ballsport, Volleyball 2,90                       4194       2,90    

1056‑57 BB ** Ludvig, 2x2,90 Parkomb.                    4195       5,80     

1058 ** Rødrev 2,60                                      4197       2,20    

1058‑85 ** (=1989) Med 2 parkomb. og 2 miniark           4196      93,50    

1059 ** Røyskatt 3,00                                    4198       2,50    

1060 ** Ekorn 4,00                                       4199       3,50    

1061‑62 BB ** Matsopp, parkomb. 2 x 3,00                 4200       5,00    

1063 ** VM Terrengløp 1989, 5,00                         4201       4,25    

1064 ** Vardø 3,00                                       4202       2,50    

1065 ** Hammerfest 4,00                                  4203       3,50    

1066 ** Folkedrakt 3,00                                  4204       2,60    

1067 ** Folkedrakt 4,00                                  4205       3,50    

1068 ** Europa 1989, 3,70 (Snømann)                      4206       3,25    

1069 ** Europa 1989, 5,00 (Barneleker)                   4207       4,25    

1070 ** Grunnskole 2,60                                  4208       2,20    

1071 ** Grunnskole 3,00                                  4209       2,60    

1080 ** Arnulf Øverland 3 kr.                            4210       3,00    

1081 ** Hanna Winsnes 1989, 25 kr.                       4211      25,00    

1082 ** Herregård Larvik, 3 kr.                          4212       3,00    

1083 ** Herregård Rosendal, 3 kr.                        4213       3,00    

1084‑85 BB ** Julepynt 3,00, parkomb.                    4214       5,00    

1084‑85 BB ** Julepynt 3,00, 2 x par= 4‑blokk            4215      10,00    

1086 ** Svane bruksmerke 3,20                            4217       2,75    

1086‑1107 ** (=1990). Med 2 parkomb. og 2 miniark.       4216      97,50    

1087 ** Bever bruksmerke 4,50                            4218       4,00    

1088‑89 BB ** Orkidéer 2x3,20 (Par)                      4219       6,00    

1090 ** Winter Cities Tromsø, 5 kr.                      4220       4,50    

1093 ** Frigjøringskamp 3,20                             4221       2,90    

1094 ** Narvik 1940, 4,00                                4222       3,50    

1095 ** Tordenskiold 3,20                                4223       2,65    

1096 ** Tordenskiold 5,00                                4224       4,00    

1097 ** Trondheim Posthus 3,20                           4225       2,75    

1098 ** Longyearbyen Postkontor 4,00                     4226       3,50    

1103 ** Johan Svendsen 2,70                              4227       2,70    

1104 ** Johan Svendsen 15,00                             4228      15,00    

1105 ** Fredspris 30 kr.                                 4229      30,00    

1106‑07 BB ** Jul 1990, 2x3,20 parkomb.                  4230       5,50    

1108 ** Gaupe 5,50, bruksmerke (1991)                    4231       5,00    

1109 ** Ugle 6,40, bruksmerke (1991)                     4232       6,00    

1110 ** Verkstedindustri 5,00                            4233       4,00    

1111 ** Europa 1991, 3,20 (Satellitt)                    4234       3,20    

1112 ** Europa 1991, 4,00 (Forskningsrakett)             4235       4,00    

1113 ** Kristiansand 350 år, 3,20                        4236       3,20    

1114 ** Kristiansand 350 år, 5,50                        4237       5,50    

1115 ** Redningsselskapet 100 år, 3,20                   4238       3,20    

1116 ** Redningsselskapet 100 år, 27 kr.                 4239      27,00    

1117 ** Norden 1991, 3,20 (Fontene)                      4240       3,20    

1118 ** Norden 1991, 4,00 (Globus)                       4241       4,00    

1119 ** Stålstikk 2,70. (Fra miniark)                    5180       2,70    

1120 ** Stålstikk 3,20. (Fra miniark)                    5181       3,20    

1121 ** Stålstikk 4,00. (Fra miniark)                    5182       4,00    

1122 ** Stålstikk 5,00. (Fra miniark)                    5183       5,00    

1127 x ** Posthorn 6 kr. grønn/lilla. Hs5‑papir          4242       6,00    

1128 x ** Posthorn 7 kr. brun/blå. Hs5‑papir             4244       7,00    

1129 x ** Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑papir          4246       8,00    

1130 **  Posthorn 9 kr. blå/brun. Hs5‑papir              4248       9,00    

1131‑32 BB ** 2x3,20 Julemerke, parkomb.                 4249       5,50    

1133 ** Sonja 2,80 karm.brun                             4250       2,40    

1134 ** Harald 3,30 blå                                  4251       3,00    

1135 ** Harald 5,60 rød                                  4252       5,00