S A L G S L I S T E   Nr.  92. Pr.:  13. sept. 2019.

        Frimerker, Hefter, Miniark etc. (Vesentlig Norge) .    

 

Erstatter tidligere lister og betingelser – kfr. endringer i pkt. 2, 3 og 4: Det er ikke noe ekspedisjons-tillegg, og vi betaler portoen!  

 

Våre  SALG  av frimerker skjer helt uavhengig av, og utenom våre auksjoner (bl.a. fordi lagerhold, pakking/ekspedering og fakuturering skjer fra et helt annet sted). Bestillinger kan skje når som helst. Dette salget startet vi med for at våre kunder kunne få kjøpt rimelige enkeltmerker etc. utenom våre auksjoner. For å få til dette har vi laget et enkelt opplegg med en rasjonell ekspedering. Følgende ”kjøreregler” og betingelser gjelder derfor, og må følges:

1)      Bestillinger og leveranser fra denne listen kan skje når som helst. Den blir ikke samkjørt med, og skjer uavhengig av våre auksjoner.

2)      Prisen som belastes for hvert objekt er den oppførte prisen i listene, uten noe påslag, provisjon  eller rabatt. Det er heller ikke noe tillegg for porto, som betales av oss.

3)      Faktura: Medsendes objektene - betalingsfrist 20 dager etter fakturadato. Fakturasummen blir summen av objektenes pris i Salgslisten . Sluttsummen på fakturaen avrundes til nærmeste hele krone.

4)      Minste handlesum er 25 kr. Handler du for mindre, blir fakturabeløpet 25 kr.

5)      NB! Gjelder for salg innen Norge, vi sender ikke objekter til andre land (bl.a. på grunn av porto, tollbehandling, kostnader ved betaling etc.).

6)      Prisene og betingelsene i denne listen gjelder inntil ny liste foreligger på vår nettside.

7)      A/S Granto forbeholder seg rett til å avvise enhver bestilling, uten begrunnelse.

8)      Vi sender ikke ut trykte Salgslister - listene er kun tilgjengelige på vår nettside www.granto.no - kan ev. utskrives derfra. (I noen tilfeller sendes det med trykte lister i forsendelser og eventuelt sammen med våre auksjonslister, men kun dersom det passer med pakking, vekt/porto etc.).

9)      Hver bestilling må spesifiseres med Best.nr., Antall og Pris (og gjerne en kort beskrivelse av objektet for å unngå misforståelser ved feilskrift ).

10)  Disse betingelsene ansees som akseptert når det foretas en bestilling.

 

Vi har 1 til mange av hvert objekt, forbehold om mellomsalg! 

Frimerkeobjekter har normalt NK-nr. først for norske merker etc.

 

Stemplet: Med snei, del av, eller helt rundstempel. Kan ha snei/del av 2 stempler frem til 1945.

Med ”Rundstempel” menes også det runde sted-/datostempelet i maskinstempel, men uten linjer/streker/tekst etc. Stempelet kan være inntil sidevendt.

Det er anført om det er maskinstempel (varierende kvalitet!), generelt dårlig stempel eller andre minus på merket.

 

** Postfrisk: Alltid hele, velsentrerte merker. Ev. minus er anført.

*  Ubrukt, med varierende grad av hengslerest/‑spor etc.

 

NB! Pkt. 7) i betingelsene innskjerpes: Vi aksepterer ikke at kundene behandler kjøpene som ”utvalgshefter”: Det returneres merker som er uskadet og er som beskrevet - eller f.eks  bestiller merker som er maskinstemplet, og returnerer merkene med begrunnelse at disse er maskinstemplet(!). Slike uberettigede returer skaper masse ekstraarbeide for oss, og vi tar ikke lenger imot bestillinger fra dem som bruker denne praksisen! 

Men for all del: Er det feil/skader blir disse selvsagt erstattet eller kreditert!

 

VIKTIG: Ved bestilling: Oppgi Best.nr., pris, listenummeret og en kort beskrivelse av objektet. (Vi har ofte problemer p.g.a.feilskrift etc.).


 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

                                                         Best.     Pris

Kat.nr./Beskrivelse                                       nr.       NOK

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

NORGE FRIMERKER. STEMPLET                 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  48. 2 øre/12ø brun. Type ikke bestemt.                 725        5,00    

  53. 20 mm Posth. 10ø rød. Type? Litt var. kvalitet     728        3,50    

  68. Knudsen grovtg. 10ø rød                            735        1,00    

  76 X. Knudsen fintg. 5ø grønn Posth. Ligg. vm.         739        0,40    

  76 Y. Knudsen fintg. 5ø Posth. St.vm.                  740        1,50    

  77 IIX. Knudsen fintg. 10ø Posth.                      741        0,30    

  77 IIY. Knudsen fintg. 10ø Posth. stående vannm.       742        1,50    

  79 X. Knudsen fintg. 20ø blå Posth.                    745        0,75     

  84 Y. Knudsen 60ø Posth. St.vm. Del 2 kraft./fete st.  753        7,00    

  92b. Provisorium 15ø/4 skill. blekfiolett              760       13,00    

  95. Haakon "store perler". 2,00 rød. Pakkestemp.       761        8,00    

  96. Posth. 1909. 1ø oliven.                            762        0,50    

  97. Posth. 1909. 2ø brun                               763        1,00    

  98. Posth. 1909. 3ø gul                                764        0,30    

  99. Posth. 1909. 5ø grønn                              765        0,30    

 100. Posth. 1909. 10ø rød                               767        0,30    

 101. Posth. 1909. 12ø fiolett                           768        3,00    

 101. Posth. 1909. 12ø fiolett, "lett" maskinstemp.      769        0,60    

 102 b. Posth. 1909. 15ø brun                            771        0,35    

 103. Posth. 1909. 20ø blå                               772        0,65    

 104. Posth. 1909. 25ø matt/blek lilla                   773        0,40    

 105. Posth. 1909. 30ø grå                               774        0,40    

 106. Posth. 1909. 35ø brunoliven                        775        0,40    

 107. Posth. 1909. 40ø grønnoliven                       776        1,65    

 108. Posth. 1909. 50ø karm.brun                         777        0,30    

 109. Posth. 1909. 60ø blå                               779        0,50    

 110 IIb. Haakon 1 kr. gulgrønn.                         782        0,30    

 110 IIb. Haakon 1 kr. gulgrønn. Horisontalt par.        783        0,30    

 111. Haakon 1,50 kr. blå                                786        0,80    

 111. Haakon 1,50 kr. blå. Pakkestempel                  787        0,30    

 114. Grunnlovsjub. 1914, 5ø                             792        0,60    

 115. Grunnlovsjub. 1914, 10ø                            793        0,45    

 116. Grunnlovsjub. 1914, 20ø. Del 2 r.st. Ujevne tg.    794        1,00    

 117. 5/25ø Provisorium lilla.                           799        2,50    

 118. Posthorn 1920‑utg. 5ø lilla                        800        0,30    

 119. Posthorn 1920‑utg. 7ø grønn                        801        0,30    

 120. Posthorn 1920‑utg. 10ø gulgrønn                    802        0,50    

 121. Posthorn 1920‑utg. 15ø svartblå                    803        0,30    

 122. Posthorn 1920‑utg. 20ø lys grønnoliven             804        0,80    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød                         805        0,75    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød, Horisont. par.         806        2,00    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå                    807        8,50    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå. Med minus.        808        0,30    

 124. Posthorn 1920. 30ø matt blå. Flisetagget           809        1,25    

 125. Posthorn 1920‑utg. 40ø blå                         810        0,50    

 126. Løve I (1922‑utg.) 10ø grønn                       811        0,50    

 127. Løve I (1922‑utg.) 20ø rødfiolett                  812        0,30    

 128. Løve I (1922‑utg.) 25ø rød                         813        0,75    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå                         814        2,00    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå. Del av 2 rundst.       3288       1,40    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå. Flisetagget            815        0,40    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå. Pakkestempel           3289       1,40    

 130. Polmerke 2ø gulbrun. Del av rundstmp.              3250       5,00    

 130. Polmerke 2ø gulbrun. Maskinstempel.                819        3,00    

 131. Polmerke 3ø gul. Maskinstempel.                    821        3,50    

 137. 10ø grønn Svalbard. Sentrert mot 1 side            3191       3,50    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Flisetagget.                828        6,00    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Taggeminus.                 829        3,50    

 139. Svalb. 20ø. Sentr.t.v. St. Rena opp/n. Bra tg.     830        7,50    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Del av flere rundst.         831        1,00    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Mask.st. Litt ujevne tg.     834        0,65    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Noe usentrert.               835        0,80    

 140. Svalbard 45ø blå.                                  837       20,00    

 141. Løve II 1926. 10ø grønn                            838        0,30    

 142. Løve II 1926. 14ø gul                              839        2,50    

 142. Løve II 1926. 14ø gul. Del av r.st. opp/ned        840        0,80    

 142. Løve II 1926. 14ø gul. Maskinstempel.              842        0,50    

 143. Løve II 1926. 15ø bruoliven                        843        0,30    

 144. Løve II 1926. 20ø rødfiolett                       844        0,30    

 145. Løve II 1926. 20ø rød                              845        0,30    

 146. Løve II 1926. 25ø rød                              846        2,25    

 146. Løve II 1926. 25ø rød, usentrert.                  847        0,70    

 147. Løve II 1926. 25ø lysbrun                          848        0,30    

 148. Løve II 1926. 30ø matt blå                         849        0,40    

 149. Løve II 1926. 35ø olivbrun                         850        0,30    

 150. Løve II 1926. 35ø fiolett                          851        0,30    

 151. Løve II 1926. 40ø lys blå                          852        1,75    

 152. Løve II 1926. 40ø grå                              853        0,30    

 153. Løve II 1926. 50ø karm.brun                        854        0,30    

 154. Løve II 1926. 60ø grønnblå                         855        0,30    

 155 I. 45ø Luftp. lys gr.blå, svak r.linje. Litt minus  3255       6,50    

 155 II. 45ø Luftp. lys grønnblå                         858        8,50    

 156. Løveprovis. 1927. 20/25ø rød. Litt utflyt. stmp.   861        0,40    

 156. Løveprovis. 1928. 20/25ø rød. Maskinstempel.       863        1,25    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå (129)                 864        2,50    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå. Flisetg/div. st.     865        0,75    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå. Litt ujevne tg.      866        0,50    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå. Usentrert, div. st.  867        0,50    

 159. H. Ibsen 10ø grønn.                                869        5,00    

 159. H. Ibsen 10ø grønn. Maskinstempel                  3253       1,50    

 160. H. Ibsen 15ø brun.                                 871        5,00    

 161. H. Ibsen 20ø rød.                                  872        0,30    

 161. H. Ibsen 20ø rød. Rettv. rundst. m/dato            3254       2,00    

 162. H. Ibsen 30ø blå.                                  873        8,00    

 162. H. Ibsen 30ø blå. Del av flere rundstmp.           3286       0,30    

 162. H. Ibsen 30ø blå. Maskinstepel                     874        0,30    

 162. H. Ibsen. 30ø blå. Litt flisetagget.               875        5,00    

 163. Portoprovis. 1ø oliven                             876        1,75    

 163. Portoprovis. 1ø oliven. Flisetagget.               877        0,35    

 164 b. Portoprovis. 4ø Horisont. 3‑stripe.              879        3,00    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla.                      880        1,50    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla. Snei/del 2 rundst.   3198       1,00    

 164. Portoprovis. 4ø. Ikke best. a/b‑type               881        1,00    

 164. Portoprovis. 4ø. Maskinstempel.                    882        0,40    

 165. Portoprovis. 10ø grønn.                            883        8,50    

 165. Portoprovis. 10ø grønn. Mask.st., flisetagget      884        0,40    

 166. Portoprovis. 15ø brun. Del + snei rundst.          885       11,50    

 167. Portoprovis. 20ø rødfiolett                        888        2,50    

 167. Portoprovis. 20ø rødfiolett. Maskinst.             889        0,50    

 168. Portoprovis. 40ø blå                               890        2,50    

 168. Portoprovis. 40ø blå. 2‑3 tg. anelse korte         893        0,85    

 168. Portoprovis. 40ø blå. Lett mask.st.                891        0,50    

 169 X. Portoprovis. 50ø, ligg. vannm.                   892       22,50     

 171. Portoprovis. 200ø blåfiolett                       897       17,50    

 171. Portoprovis. 200ø blåfiolett. Maskinstemp.         898        7,50    

 172. N.H. Abel 10ø grønn.                               899        0,35    

 173. N.H. Abel 15ø brun.                                900        1,50    

 175. N.H. Abel 30ø blå.                                 902        3,00    

 177. Olav d. Hellige 10ø grønn                          905        0,40    

 178. Olav d. Hellige 15ø brun                           906        0,40    

 178. Olav d. Hellige 15ø brun. Bra rundstmp.            907        0,65    

14.10.30. Lett flisetagget/ujevne tagger.

 179. Olav d. Hellige 20ø rød                            908        0,30    

 180. Olav d. Hellige 30ø blå                            909        2,50    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del av st. 1950/60‑t.  910        2,00    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del r.st. u/dato       911        2,50    

 184. Radium 20+10.                                      912        6,50    

 184. Radium 20+10. Maskinst. Ujevne tagger.             914        1,00    

 185. Bj. Bjørnson. 10ø grønn.                           915        1,25    

 186. Bj. Bjørnson. 15ø olivgrå.                         916        1,20    

 188. Bj. Bjørnson. 30ø blå.                             918        8,00    

 189. Ludv. Holberg. 10ø grønn.                          919        0,30    

 190. Ludv. Holberg. 15ø brun.                           920        0,50    

 191. Ludv. Holberg. 20ø rød.                            921        0,30    

 192. Ludv. Holberg. 30ø blå.                            922       12,50    

 193. Nansen 1935, 10+10. Maskinstempel.                 923        1,50    

 194. Nansen 1935, 15+10. Maskinstempel.                 925        4,00    

 195. Nansen 1935, 20+10                                 927        5,00    

 195. Nansen 1935, 20+10. Maskinstempel.                 928        0,30    

 195. Nansen 1935, 20+10. Stempelminus.                  929        0,50    

 196. Nansen 1935, 30+10.                                932       20,00    

 196. Nansen 1935, 30+10ø. Maskinstemplet.               931        8,00    

 198. Posth. m/vm. 2ø gulbrun                            935        0,60     

 200. Posth. m/vm. 5ø rødlilla                           937        0,70    

 201. Posth. m/vm. 7ø grønn                              938        0,50    

 202 x. Løve m/vm. 10ø grønn                             939        0,50    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje                             942       12,50    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje. Maskinstempel              943        1,75    

 204 a. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. 2 eller 3)         944        0,50    

 205. Løve m/vm. 20ø rød                                 945        0,30    

 206. Løve m/vm. 25ø brun                                946        0,30    

 207. Løve m/vm. 30ø blå                                 947        0,30    

 208. Løve m/vm. 35ø fiolett                             948        0,30    

 209. Løve m/vm. 40ø grå                                 949        0,30    

 210. Løve m/vm. 50ø brunlilla                           950        2,00    

 211. Løve m/vm. 60ø grønnblå                            951        0,30    

 212. Luftpost m/vm. 45ø grønnblå                        952        1,50    

 214. Haakon 1937. 1,50 kr. blå. Del av r.st. u/dato     954        2,50    

 215. Haakon 1938. 2 kr. rød. Etterstemplet 2014.        3244       2,50    

 217.  Turist 15ø. Med vm.                               959        0,40    

 218.  Turist 20ø. Med vm.                               960        0,60    

 219.  Turist 30ø. Med vm.                               961        2,75    

 220 x. Turist 15ø. Tykt papir u/vm.                     962        6,50    

 220 y. Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                     963        0,90    

 221 x. Turist 20ø. Tykt papir u/vm.                     964        0,65    

 221 y. Turist 20ø. Tynt papir u/vm.                     965        0,30     

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                     966        0,90    

 222 y. Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                     967        0,75    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Snei av rundstempel.             969       12,50    

 226. Maud 1939. 15+5ø. Maskinstemplet.                  970       10,00    

 226. Maud 1939. 15+5ø. Snei av rundstempel.             971       12,50    

 227. Maud 1939. 20+5ø. Maskinstempel                    974        5,00    

 227. Maud 1939. 20+5ø. Snei av rundst.                  973       10,00    

 228. Maud 1939. 30+5ø. Snei av rundst.                  975       15,00    

 228. Maud 30+5ø. Maskinstemplet.                        977        6,00    

 229. Løve 1 kr. grønn                                   978        0,30    

 230. Løve 1,50 kr. blå                                  979        0,30    

 231. Løve 2 kr. rød                                     980        1,75    

 232. Løve 5 kr. fiolett.                                981       10,00    

 233. Nansen 1940. 10ø grønn                             982       10,00    

 235. Nansen 1940. 20ø rød                               985        1,00    

 237. Posthorn u/vm. 1ø gråoliven                        987        0,40    

 238. Posthorn u/vm. 2ø brun                             988        0,40    

 239. Posthorn u/vm. 3ø guloransje                       989        0,50    

 240. Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                         990        0,30    

 241. Posthorn u/vm. 7ø grønn                            991        0,30    

 242. Løve u/vm. 10ø grønn                               992        0,30    

 243. Posthorn u/vm. 12ø fiolett                         993        3,00    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje                             994        7,50    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje. Maskinstempel              995        0,80    

 245. Løve u/vm. 15ø oliven. Farve?                      996        0,30    

 246 I. Løve u/vm. 20ø rød                               997        1,50    

 246 IIa. Løve u/vm. 20ø rød                             998        0,35    

 246 IIb. Løve u/vm. 20ø brunlig rød                     999        0,30    

 247. Løve u/vm. 25ø brun                                1000       0,30    

 248. Løve u/vm. 30ø blå                                 1001       0,30    

 249. Løve u/vm. 35ø fiolett                             1002       0,30    

 250. Løve u/vm. 40ø grå                                 1003       0,30    

 251. Løve u/vm. 50ø brunlilla                           1004       0,30    

 252. Løve u/vm. 60ø grønnblå                            1005       0,30    

 253. Luftpost 45ø, uten vannm.                          1006       0,30    

 254. Hålogaland 15+10ø.                                 1007      20,00    

 255. Redningsselsk. 10+10ø grønn. Del av rundst.        1009       6,00    

 256. Redningsselsk. 15+10ø brun. Snei rundst.           1010       6,50    

 257. Redningsselsk. 20+10ø rød                          1011       1,50    

 270. V‑merke m/vannm. 35ø fiolett                       1026       2,50    

 275. V‑merke u/vm. 2ø brun (rundst. 1941).              1029      15,00    

 275. V‑merke u/vm. 2ø brun horis.par, del rst. 1941.    3230      20,00    

 277. V‑merke u/vm. 5ø rødl. Del st. 40‑t ev/"krans"     1031       0,65    

 279. V‑merke u/vm. 10ø grønn                            1033       0,40    

 282. V‑merke u/vm. 20ø rød.                             1034       0,30    

 283. V‑merke u/vm. 25ø brun                             1035       0,60    

 285. V‑merke u/vm. 35ø fiolett                          1037       0,30    

 286. V‑merke u/vm. 40ø grå                              1039       0,40    

 289. V‑merke 1 kr. grønn                                1042       1,00    

 294. Sturlason 10ø grønn                                1044       0,30    

 295. Sturlason 15ø brun.                                1046       0,90    

 296. Sturlason 20ø rød.                                 1047       0,30    

 297. Sturlason 30ø blå.                                 1048       3,00    

 298. Sturlason 50ø fiolett                              1049       2,70    

 299. Sturlason 60ø grønnblå.                            1050       2,40    

 299. Sturlason 60ø. På klipp med FDC‑stempel.           1051       2,25    

 302. Nordraak 10ø grønn                                 1052       7,00    

 304. Nordraak 20ø rød                                   1054       4,25    

 305. Nordraak 30ø blå                                   1055       5,00    

 307. J.H. Wessel 15ø                                    1057       0,30    

 308. J.H. Wessel 20ø                                    1058       0,55    

 309. Europeisk Postforening/Quisling 20ø                1059       1,50    

 310. Europeisk Postforening/Quisling 30ø                1060       6,00    

 311. Nordkapp 1943, 15+25ø                              1061       4,25    

 314. Edvard Grieg 10ø (1943).                           1065       0,30    

 315. Edvard Grieg 20ø (1943).                           1066       0,30    

 316. Edvard Grieg 40ø (1943).                           1067       0,60    

 317. Edvard Grieg 60ø (1943).                           1068       0,60    

 318. Frontkjemper. 20+30ø Del av rundstemp.             1069      10,00    

 319. Landshjelp 1943, 10+10. Del rundst. 1940‑tall      3248      18,00    

 319. Landshjelp 1943, 10+10. Del rundst. u/dato.        1070       7,50    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. u/dato.        1071       7,50    

 321. Landshjelp 1943, 40+10. Del rundst. u/dato.        1072       7,50    

 322. Krigsforlis. 10+10ø. Del av rundst.                1073      10,00    

 322. Krigsforlis. 10+10ø. Del av rundst. 40‑tall        3245      18,00    

 323. Krigsforlis. 15+10ø. Del av rundst.                1074      10,00    

 323. Krigsforlis. 15+10ø. Del av rundst. 40‑tall        3246      18,00    

 324. Krigsforlis. 20+10ø. Del av rundst. 40‑tall        3247      18,00    

 325. Tryggve Gran 1944, 40ø.                            1076       7,50    

 327. Landshjelp 1944, 10+10. Del rundst. u/dato         1078       8,00    

 328. Landshjelp 1944, 15+10. Del rundst. u/dato         1079       8,00    

 329. Landshjelp 1944, 20+10. Del rundst. 40‑tall        3249      18,00    

 330. Hertugkrone 1,50                                   1081       0,50    

 330. Hertugkrone 1,50. Horis. par, svakt rundst.        1082       2,75    

 332. Londonserien 1945.                               1084       0,35    

 333. Londonserien 1945. 10ø                             1085       0,30    

 334. Londonserien 1945. 15ø                             1086       2,50    

 335. Londonserien 1945. 20ø                             1087       0,30    

 336. Londonserien 1945. 30ø                             1088       3,50    

 337. Londonserien 1945. 40ø                             1089       3,00    

 338. Londonserien 1945. 60ø                             1090       1,20    

 339. Wergeland 1945. 10ø                                1091       0,60    

 340. Wergeland 1945. 15ø                                1092       3,00    

 341. Wergeland 1945. 20ø                                1093       0,35    

 342. Røde Kors 1945. 20+10ø                             1094       1,00    

 343. Norsk Folkemuseum 10ø grønn                        1095       1,75    

 344. Norsk Folkemuseum 20ø rød                          1096       0,40    

 345. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø            1097       0,75    

 346. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø            1098       1,25    

 347. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø            1099       0,80    

 348. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 30+10ø            1100       5,50    

 349. Wings for Norway 15ø.                              1101       2,00    

 350. Haakon 1946. 1 kr. grønn                           1102       0,30    

 351. Haakon 1946. 1,50 kr. blå                          1103       0,30    

 352. Haakon 1946. 2 kr. brunrød.                        1104       0,30     

 353. Haakon 1946. 5 kr. blåfiolett                      1105       0,30    

 354. Løve 25ø orangerød                                 1106       0,30    

 355. Løve 30ø grå                                       1107       0,30    

 356. Løve 40ø mørk blå                                  1108       0,30    

 357. Løve 55ø gul                                       1109       0,30    

 358. Løve 80ø brun                                      1110       0,30    

 359. Postjub. 1947.                                   1111       0,30    

 360. Postjub. 1947. 10ø                                 1112       0,30    

 361. Postjub. 1947. 15ø                                 1113       0,30    

 362. Postjub. 1947. 25ø                                 1114       0,30    

 363. Postjub. 1947. 30ø                                 1115       0,30    

 364. Postjub. 1947. 40ø                                 1116       0,30    

 365. Postjub. 1947. 45ø                                 1117       0,30    

 366. Postjub. 1947. 50ø                                 1118       0,30    

 367. Postjub. 1947. 55ø                                 1119       0,30    

 368. Postjub. 1947. 60ø                                 1120       0,75    

 369. Postjub. 1947. 80ø                                 1121       0,30    

 370. Petter Dass 25ø.                                   1122       2,25    

 371. Haakon 75 år 1947, 25ø                             1123       1,00    

 372. Skogselskapet 25ø                                  1124       0,75    

 373. Skogselskapet 80ø                                  1125       0,30    

 375. Løveprovis. 25/20ø rød                             1127       0,30    

 376. Løveprovis. 45/40ø blå                             1128       0,35     

 377. Alex. Kielland 25ø                                 1129       0,30    

 378. Alex. Kielland 40ø                                 1130       0,75    

 379. Alex. Kielland 80ø                                 1131       1,20    

 380. Verdenspostforeningen, 10ø grønn                   1132       0,80    

 381. Verdenspostforeningen, 25ø rød                     1133       0,35    

 382. Verdenspostforeningen, 40ø blå                     1134       0,65    

 383. Oslo 900 år, 15ø grønn                             1135       2,00    

 384. Oslo 900 år, 25ø rød                               1136       1,50    

 385. Oslo 900 år, 45ø blå.                              1137       2,00    

 386. Polio 25+5ø.                                       1138       3,50    

 386. Polio 25+5ø. Maskinstempel                         1139       0,40    

 387. Polio 45+5ø.                                       1141      15,00    

 388. Posthorn 10ø grå.                                  1143       0,30    

 389. Posthorn 15ø grønn                                 1144       0,35    

 390. Posthorn 15ø brun.                                 1145       0,30    

 391. Posthorn 20ø brun                                  1146       5,00    

 391. Posthorn 20ø brun. Skakt rundst.                   3279       1,00    

 391. Posthorn 20ø brun. Taggeminus                      3280       1,00    

 392. Posthorn 20ø grønn.                                1147       0,30    

 393. Haakon 25ø rød                                     1148       0,30    

 394. Haakon 25ø grå                                     1149       0,30    

 395. Haakon 30ø grå                                     1150       0,80    

 396. Haakon 30ø rød                                     1151       0,30    

 397. Haakon 35ø karminbrun                              1152       0,30    

 398. Haakon 45ø blå                                     1153       4,00    

 399. Haakon 50ø mørk oliv.‑brun                         1154       0,30    

 400. Haakon 55ø guloransje                              1155       1,35    

 401. Haakon 55ø blå                                     1156       0,30    

 402. Haakon 60ø grønnblå                                1157       0,30    

 403. Haakon 80ø brun                                    1158       0,30    

 404. Arne Garborg 1951. 25ø rød                         1159       1,00    

 405. Arne Garborg 1951. 45ø blå                         1160       8,00    

 406. Arne Garborg 1951. 80ø brun                        1161       0,75    

 408. OL‑merke 30+10. Maskinstempel.                     1165       2,00    

 408. OL‑merke 30+10ø                                    1166      13,00    

 410. Haakon Provisorium 30/25ø rød                      1169       0,30    

 411. Haakon 80 år 1952, 30ø                             1170       0,30    

 412. Haakon 80 år 1952, 55ø                             1171       0,85    

 413. Provis. 20/15ø grønn Posthorn                      1172       0,30    

 414. Kreftmerke 30+10 (1953).                           1173       4,00    

 418. Kirkejubileum 1953, 30ø                            1179       0,30    

 419. NSB 1954, 20ø                                      1180       0,30    

 421. NSB 1954, 55ø                                      1182       1,25    

 422. Telegrafverket 1954, 20ø                           1183       0,40    

 423. Telegrafverket 1954, 30ø                           1184       0,30    

 424. Telegrafverket 1954, 55ø                           1185       0,50    

 425. Frimerkejubileum 1955, 20ø                         1186       0,30    

 426. Frimerkejubileum 1955, 30ø                         1187       0,30    

 427. Frimerkejubileum 1955, 55ø                         1188       0,50    

 431. Haakon 25ø grønn                                   1192       0,30    

 432 I. Haakon 35ø brunrød                               1193       0,30    

 433. Haakon 40ø fiolett                                 1194       0,30    

 434. Haakon 50ø lys olivenbrun                          1195       0,30    

 435. Haakon 65ø blå                                     1196       0,30    

 437. Haakon 75ø karminbrun                              1198       0,30    

 438. Haakon 90ø guloransje                              1199       0,30    

 439. Konge i 50 år, 1955. 30ø                           1200       0,65    

 440. Konge i 50 år, 1955. 55ø                           1201       1,50    

 441. Märtha 1956. 35+10ø                                1202       5,00    

 441. Märtha 1956. 35+10ø. Del + snei av rundstmp.       1203       0,50    

 441. Märtha 1956. 35+10ø. Maskinstemp.                  1204       0,75    

 442. Märtha 1956. 65+10ø                                1206      12,50    

 443. Norden 1956. 35ø                                   1207       0,30    

 444. Norden 1956. 65ø                                   1208       0,90    

 448. Geofysisk år 1957, 25ø                             1214       0,30    

 449. Geofysisk år 1957, 35ø                             1215       0,30    

 450. Geofysisk år 1957, 65ø                             1216       0,30    

 451. Haakon 85 år 1957, 35ø                             1217       0,30    

 452. Haakon 85 år 1957, 65ø                             1218       0,35    

 453. Olav 25ø grønn                                     1219       0,30    

 454. Olav 25ø grønnoliven                               1220       0,30    

 455. Olav 30ø fiolett                                   1221       0,30    

 456. Olav 35ø brunrød                                   1222       0,30    

 457. Olav 35ø grønn                                     1223       0,30    

 458. Olav 40ø brunrød                                   1224       0,30    

 459. Olav 40ø grå                                       1225       5,50    

 460. Olav 45ø rød                                       1226       0,30    

 461. Olav 50ø olivengul                                 1227       0,30    

 462. Olav 50ø rød                                       1228       0,30    

 463. Olav 55ø grå                                       1229       1,75    

 464. Olav 60ø blåfiolett                                1230       1,00    

 465. Olav 65ø mørk blå                                  1231       0,30    

 466. Olav 80ø brun                                      1232       0,60    

 467. Olav 85ø brunoliven                                1233       0,30    

 468. Olav 90ø guloransje                                1234       0,30    

 469. Olav Dyptrykk. 1 kr. grønn.                        1235       0,30    

 470. Olav Dyptrykk. 1.50 kr. blå.                       1236       0,30    

 471. Olav Dyptrykk. 2 kr. rød.                          1237       0,30    

 472. Olav Dyptrykk. 5 kr. rødfiolett.                   1238       0,30    

 473. Olav Dyptrykk. 10 kr. gul.                         1239       0,30    

 474. Asbjørn Kloster 45ø 1959.                          1240       1,00    

 475. Norges Vel 45ø 1959.                               1241       0,65    

 476. Norges Vel 90ø 1959.                               1242       5,00    

 478. Landbr.h.skole 90ø                                 1244       3,50    

 480. Blomster 1960, 90+10. Litt utflyt. rundstempel.    1247       3,50    

 481. Videnskapsselskab 45ø 1960.                        1248       0,75    

 482. Videnskabsselskabet 90ø (1960)                     1249       5,50    

 483. Flyktning 1960. 45+25ø                             1250       5,00    

 485. Båt 20ø, Vikingeskib, 1960.                        1252       2,25    

 486. Båt 25ø, Hansa‑kogge, 1960.                        1253       2,00    

 487. Båt 45ø, Bark Skomvær, 1960.                       1254       0,30    

 488. Båt 55ø, Oljetanker, 1960.                         1255       8,00    

 489. Båt 90ø, Bergensfjord, 1960.                       1257       6,00    

 490. Europa I 90ø                                       1258       1,00    

 491. SAS 90ø.                                           1259       2,00     

 492. N. Idrettsforb. 20ø.                               1260       0,50    

 493. N. Idrettsforb. 25ø                                1261       1,25    

 494. N. Idrettsforb. 45ø                                1262       0,30    

 495. N. Idrettsforb. 90ø                                1263       1,50    

 496. Håkonshallen 45ø                                   1264       0,30    

 497. Håkonshallen 1 kr.                                 1265       0,50    

 498. Universitetet 45ø                                  1266       0,30    

 499. Universitetet 1,50                                 1267       0,60    

 500. Nansen 45ø, 1961                                   1268       0,30    

 501. Nansen 90ø, 1961.                                  1269       1,80    

 502. Amundsen Sydpoljubileum 45ø                        1270       0,30    

 503. Amundsen Sydpoljubileum 90ø                        1271       3,00    

 504. Nobel 45ø                                          1272       0,30    

 505. Nobelpris 1 kr.                                    1273       0,35    

 506. Vilh. Bjerknes 45ø                                 1274       0,30    

 507. Vilh. Bjerknes 150ø                                1275       0,80    

 508. Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                     1276       0,30    

 509. Skogadministrasjon 1962. 45ø                       1277       0,90    

 510. Skogadministrasjon 1962. 1 kr.                     1278       0,30    

 511. Europa II 1962, 50ø                                1279       0,35    

 512. Europa II 1962, 90ø                                1280       2,75    

 513. Posthorn vanlig papir. 5ø matt lilla               1281       0,30    

 514. Posthorn vanlig papir. 10ø grå                     1282       0,30     

 515. Posthorn vanlig papir. 15ø brun                    1283       0,30    

 516. Posthorn vanlig papir. 20ø grønn                   1284       0,30    

 517. Helleristning 25ø grønn                            1285       0,30    

 518. Fisk/Aks 30ø lysbrun                               1286       7,00    

 519 A. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                  1287       0,30    

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig.                  1288       7,50    

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig. Maskinstmp.      1289       0,30    

 520. Båtm.knop 35ø blågrønn                             1290       0,30    

 521. Helleristning 40ø brunlilla                        1291       0,30    

 522. Båtm.knop 50ø rød                                  1292       0,30    

 523. Fisk/Aks 55ø rødbrun                               1293       0,30    

 524. Båtm.knop 60ø grå                                  1294       0,30    

 525. Båtm.knop 60ø rød                                  1295       0,30    

 526. Stavkirke 65ø mørk fiolettblå                      1296       0,30    

 527. Stavkirke 80ø lilla                                1297       6,00    

 528. Fisk/aks 85ø brunliggrå                            1299       0,30    

 529. Helleristning 90ø blå                              1300       0,30    

 530. Camilla Collett 50ø (1963)                         1301       0,30    

 531. Camilla Collett 90ø (1963)                         1302       3,65    

 532. FAO 25ø, 1963                                      1303       0,60    

 533. FAO 35ø, 1963                                      1304       1,00    

 534. FAA 50ø, 1963.                                     1305       0,30    

 535. FAO 90ø, 1963.                                     1306       2,00    

 536. Postgang til Nord‑Norge 50ø                        1307       0,60    

 537. Postgang til Nord‑Norge 90ø                        1308       7,00    

 538. Ivar Aasen, 50ø                                    1309       0,30    

 539. Ivar Aasen, 90ø                                    1310       5,00    

 540. Europa III (1963), 50ø                             1311       0,35    

 541. Europa III (1963), 90ø                             1312       5,00    

 542. Tekstiljubileum 25ø olivgrønn                      1313       1,50    

 543. Tekstiljubileum 35ø grønnblå                       1314       3,00    

 544. Tekstiljubileum 50ø rød                            1315       0,30    

 545. Edv. Munch 25ø                                     1316       0,35    

 546. Edv. Munch 35ø                                     1317       0,40    

 547. Edv. Munch 50ø                                     1318       0,30    

 548. Edv. Munch 90ø                                     1319       1,50    

 549. Oslo Arbeidersamfunn 25ø                           1320       1,00    

 550. Oslo Arbeidersamfunn 50ø                           1321       0,30    

 551. Massevirkningslov 35ø                              1322       1,00    

 552. Massevirkningslov 55ø                              1323       5,00    

 553. Norges Grunnlov. 1964, 50ø                         1324       0,30    

 554. Norges Grunnlov. 1964, 90ø                         1325       2,40    

 555. Sjømannsmisjon 1964, 25ø                           1326       0,40    

 556. Sjømannsmisjon 1964, 90ø                           1327       4,00    

 557. Europa 1964. 90ø                                   1328       7,50    

 558. Folkehøgskolen 1964. 50ø                           1329       0,30    

 559. Folkehøgskolen 1964. 90ø                           1330       5,00    

 560. Int. Fjernmeldingsunion 60ø                        1331       0,30    

 561. Int. Fjernmeldingsunion 90ø                        1332       2,75    

 562. Frigj.jubil. 1965, 30+10                           1333       1,00    

 563. Frigj.jubil. 1965, 60+10                           1334       0,35    

 564. Røde Kors 1965, 60ø                                1335       0,30    

 565. Røde Kors 1965, 90ø                                1336      15,00    

 566. Europa 1965, 60ø                                   1337       0,30    

 567. Europa 1965, 90ø                                   1338       6,00    

 568. Harmonien 30ø                                      1339       0,60    

 569. Harmonien 90ø                                      1340       5,00    

 570. Rondane 1,50                                       1341       0,30    

 571. VM Ski 1966, 40ø                                   1342       2,00    

 572. VM Ski 1966, 55ø                                   1343       5,00    

 573. VM Ski 1966, 60ø                                   1344       0,30    

 574. VM Ski 1966, 90ø                                   1345       4,00    

 575. Bibelselskap 1966, 60ø                             1346       0,30    

 576. Bibelselskap 1966, 90ø                             1347       2,50    

 577. Norges Bank 1966, 30ø                              1348       0,80    

 578. Norges Bank 1966, 60ø                              1349       0,30    

 579. Johan Sverdrup 1966, 30ø                           1350       0,50    

 580. Johan Sverdrup 1966, 60ø                           1351       0,30    

 581. Europa 1966, 60ø                                   1352       0,30    

 582. Europa 1966, 90ø                                   1353       3,75    

 583. Birkeland/Eyde 40ø blå                             1354       2,00    

 584. Birkeland/Eyde 55ø rødlilla                        1355       6,50    

 585. Efta 60ø                                           1356       0,30    

 586. Efta 90ø                                           1357       5,00    

 587. Høyere militære utdannelse 60ø                     1358       0,85    

 588. Høyere militære utdannelse 90ø                     1359      12,00    

 589. Europa VII 1967, 60ø.                              1361       0,30    

 590. Europa VII 1967, 90ø.                              1362       2,50    

 591. Johanne Dydwad 40ø                                 1363       0,30    

 592. Johanne Dydwad 60ø                                 1364       0,40    

 593. Santalmisjon 60ø                                   1365       0,30    

 594. Santalmisjon 90ø                                   1366       2,00    

 595. Fisk/aks 30ø grønn, fosf. papir                    1367       0,30    

 596. Helleristn. 40ø brunlilla, fosf. papir             1368       0,30    

 597 I.  Båtm.knop 60ø rød                               1369       0,30    

 597 II. Båtm.knop. 60ø rød. Type papir?                 1370       0,50    

 598. Helleristn. 90ø blå. (fosf. papir, type?)          1371       0,30    

 599. Turistforeningen 40ø                               1372       2,00    

 600. Turistforeningen 60ø                               1373       0,30    

 601. Turistforeningen 90ø                               1374       1,35    

 602. Håndverk/Smed, 65ø                                 1375       0,30    

 603. Håndverk/Smed, 90ø                                 1376       3,50    

 605. Båtm.knop 65ø rød. Ukjent papir.                   1378       0,30    

 606. A.O. Vinje, 1968. 50ø                              1379       0,30    

 607. A.O. Vinje, 1968. 65ø                              1380       0,30    

 608. Indremisjon 40ø                                    1381       6,50    

 609. Indremisjon 65ø                                    1382       0,30    

 610. Helleristn. 40ø blågrønn                           1383       0,30    

 611. Båtm.knop 50ø grå                                  1384       0,30    

 613. Sykepleierutdannelse 50ø                           1386       0,35    

 614. Sykepleierutdannelse 65ø                           1387       0,30    

 615. Nobel Fredspris 65ø                                1388       0,30    

 616. Nobel Fredspris 90ø                                1389       2,00    

 617. Posthorn 5ø matt lilla. Fosf./ukjent papir.        1390       0,30    

 618. Posthorn 10ø grå. Fosfor./ukjent papirtype         1391       0,30     

 619. Posthorn 15ø brun. Fosfor./ukjent papirtype        1392       0,30    

 620. Posthorn 20ø grønn. Fosfor./ukjent papirtype       1393       0,30    

 621. Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                       1394       0,40    

 622. Norden 65ø (1969)                                  1395       0,30    

 623. Norden 90ø (1969)                                  1396       3,25    

 624. Rutebok for Norge, 50ø                             1397       1,50    

 625. Trygg Trafikk, 65ø                                 1398       0,35    

 626. Europa 1969, 65ø                                   1399       0,35    

 627. Europa 1969, 90ø                                   1400       6,00    

 629. Johan Hjort 90ø                                    1402       7,50    

 630x/y. Træna 3,50. Ikke best. papir                    1403       0,30    

 630z.  Træna 3,50. Hs2‑B papir                          1406       1,50    

 631.  Olav 20 kr. Ikke bestemt papirtype                1408       0,35    

 632. Gustav Vigeland 65ø                                1410       0,30    

 633. Gustav Vigeland 90ø                                1411       5,00    

 634. Hullkort 65ø                                       1412       0,30    

 635. Folketelling 90ø                                   1413       2,00    

 636. Olav, fosforesc. papir 1 kr. grønn.                1414       0,40    

 637. Olav, fosforesc. papir 1,50 blå.                   1415       1,00    

 638. Olav, fosforesc. papir 2 kr. rød                   1416       0,40    

 639. Dronning Maud 65ø rød                              1417       0,30    

 640. Dronning Maud 90ø blå                              1418       2,50    

 641. Olav ståltrykk, 1 kr. guloliv. Papirtype?          1419       0,35     

 642. Olav ståltrykk, 1,50 kr. blå. Papirtype?           1420       0,30    

 643. Olav ståltrykk, 2 kr. rød. Papirtype?              1421       0,30    

 644 x1. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papir Bo2        1423       0,30    

 644. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papirtype?          1422       0,30    

 645. Olav ståltrykk, 10 kr. gulbrun. Papirtype?         1424       0,30    

 646. Båtm.knop 70ø brun                                 1425       0,30    

 647. Stavkirke 80ø lilla (fosf. papir)                  1426       3,00    

 648x1. Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bo2.           1427       0,35    

 649. Naturvern  40ø, Ulv                                1428       4,00    

 650. Naturvern  60ø, Mogopblomst                        1429       6,00    

 651. Naturvern  70ø, Vøringsfossen                      1430       0,40    

 652. Naturvern 100ø, Havørn                             1431       9,00    

 653. Frigjøring 25 årsdag 70ø                           1432       0,35    

 654. Frigjøring 25 årsdag 100ø                          1433       6,00    

 655. Bergen 900 år 40ø                                  1434       2,85    

 656. Bergen 900 år 70ø                                  1435       0,30    

 657. Bergen 900 år 1,00 kr.                             1436       6,00    

 658. FN  70ø (1970)                                     1437       0,30    

 659. FN 100ø (1970)                                     1438       3,50    

 660. Vitenskapsmenn 40ø                                 1439       4,00    

 661. Vitenskapsmenn 50ø                                 1440       1,75    

 662. Vitenskapsmenn 70ø                                 1441       0,30    

 663. Vitenskapsmenn 1,00 kr.                            1442       5,75    

 664. Fysisk Fostring 50ø blå (1970)                     1443       0,50    

 665. Fysisk Fostring 70ø rød (1970)                     1444       0,50    

 666. Tønsberg 1100 år  70ø (1971)                       1445       0,30    

 667. Tønsberg 1100 år 100ø (1971)                       1446       2,50    

 668. Stortinget  70ø (1971)                             1447       0,30    

 669. Stortinget 100ø (1971)                             1448       1,75    

 670. Flyktning 71, 50ø                                  1449       0,80    

 671. Flyktning 71, 70ø                                  1450       0,30    

 672. H.N. Hauge, 60ø                                    1451       0,90    

 673. H.N. Hauge, 70ø                                    1452       0,30    

 674. Oslo Bispedømme, 70ø                               1453       0,30    

 675. Oslo Bispedømme, 1,00                              1454       0,85    

 676. Antarktistraktaten 100ø                            1455       8,00    

 677. Eventyr, 40ø                                       1456       0,75    

 678. Eventyr, 50ø                                       1457       0,30    

 679. Eventyr, 70ø                                       1458       0,30    

 680. Stavkirke 80ø brun                                 1459       0,30    

 681. Helleristn. 120ø blågrønn 1972.                    1460       0,30    

 682. Norske Sparebanker, 80ø                            1461       0,30    

 683. Norske Sparebanker, 1,20                           1462       3,50    

 684. Posthornjubileum 1972, 80ø                         1463       0,30    

 685. Posthornjubileum 1972, 1,00                        1464       0,30    

 687. Norges Samling 50ø                                 1465       0,50    

 688. Norges Samling 60ø                                 1466       2,50    

 689. Norges Samling 80ø                                 1467       0,30    

 690. Norges Samling 1,20                                1468       2,50    

 691. Haakon 100 år, 80ø                                 1469       0,30    

 692. Haakon 100 år, 1,20                                1470       3,75    

 693. Ungdom og Fritid 80ø                               1471       0,30    

 694. Ungdom og Fritid 1,20                              1472       3,00    

 697. Polarskute 60ø (Maud)                              1475       2,50    

 698. Polarskute 80ø (Fram)                              1476       0,30    

 700. Eventyr 50ø grønn                                  1478       0,40    

 701. Eventyr 60ø blå                                    1479       0,90    

 702. Eventyr 80ø rød                                    1480       0,30    

 703 I.  Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir        1481       0,30    

 703 II. Fisk/Aks 75ø grønn. Type II, ukjent papir       1482       0,30    

 704. Helleristn. 100ø rød. Ukjent papir.                1483       0,30    

 705. Stavkirke 140ø blå. Ukjent papir.                  1484       0,30    

 706. Leprabasillen 1,00                                 1485       0,30    

 708. Europa 1973, 1,00                                  1487       0,35    

 710. Nordens Hus 1,00                                   1489       0,65    

 712. Kong Olav 70 år 1,00. Papir?                       1491       0,30    

 714. Jacob Aall 1,00                                    1493       0,35    

 716. Samisk Håndverk 75ø                                1495       0,50    

 717. Samisk Håndverk 1,00                               1496       0,30    

 718. Samisk Håndverk 1,40                               1497       3,00    

 719. Blomst 65ø (Fjellfiol)                             1498       0,30    

 720. Blomst 70ø (Bergveronika)                          1499       1,00    

 721. Blomst 1,00 (Blålyng)                              1500       0,30    

 722. Geografisk Oppmåling 1,00                          1501       0,30    

 724. Posthorn 25ø blå                                   1503       0,30    

 725. Fisk/aks 85ø brungul                               1504       0,35    

 726. Helleristn. 110ø rød. Ukjent papir.                1505       0,30    

 727. Turistmerke 1,00 oliven                            1506       0,65    

 729. Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)                1508       1,00    

 731. Magnus Lagabøter 1,00                              1510       0,30    

 734. Arbeidervern 1,00                                  1513       0,35    

 735. Geolog 65ø                                         1514       0,50    

 737. Geolog 1,00                                        1516       0,30    

 738. Geolog 1,40                                        1517       4,00    

 739. UPU 1974, 1,00                                     1518       0,40    

 740. UPU 1974, 1,40                                     1519       1,00    

 741. Rosemaling 85ø                                     1520       0,40    

 742. Rosemaling 1 kr.                                   1521       0,30    

 743. Skisport 1,00                                      1522       1,00    

 744. Skisport 1,40                                      1523       1,50    

 745. Helleristn. 125ø rød. Ukjent papirtype             1524       0,30    

 746. FN Kvinneår 1975, 1,25                             1525       0,30    

 747. FN Kvinneår 1975, 1,40                             1526       1,75    

 748. Arkitekturvernår 1975, 1,00                        1527       0,60    

 749. Arkitekturvernår 1975, 1,25                        1528       0,30    

 751. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                    1530       0,35    

 752. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                    1531       1,50    

 753. Speider 1,25                                       1532       0,30    

 755. Utvandring til Amerika 1,25                        1534       0,30    

 756. Utvandring til Amerika 1,40                        1535       2,50    

 757. Svalbard 1,00 (1975)                               1536       0,30    

 758. Svalbard 1,25 (1975)                               1537       0,30    

 760. Kringkastning 1,25                                 1539       0,30    

 761. Kringkastning 1,40                                 1540       1,40    

 762. Takmalerier Ål Stavkirke 80ø                       1541       0,40     

 763. Takmalerier Ål Stavkirke 1,00                      1542       0,30    

 764. Takmalerier Ål Stavkirke 1,25                      1543       0,30    

 765. Takmalerier Ål Stavkirke 1,40                      1544       1,00    

 766x. Billedportal Hylestad 7,50 Bu3 papir.             1545       0,30    

 766y. Billedportal Hylestad 7,50 Hs2‑B papir.           1546       1,20    

 767. Folkedans 80                                       1547       0,85    

 768. Folkedans 1,00                                     1548       1,00    

 769. Folkedans 1,25                                     1549       0,30    

 770. Kunstindustrimuseet 1,25 (Sukkerdrysse)            1550       0,30    

 771. Kunstindustrimuseet 1,40 (Lokkpokal)               1551       3,00    

 772. Europa 1,25 (Bispebolle)                           1552       0,30    

 773. Europa 1,40 (Fajansefat)                           1553       2,00    

 774 BB. Prekestolen 1,00. Horis. par                    1554       2,25    

 774 Bv. Prekestolen 1,00. Utagget venstre side          1556       0,30    

 775 Bh. Fruktblomstring 1,25. Utagget h. side           1558       0,30    

 776. Statistisk Sentralbyrå 1,25                        1560       0,30    

 777. Statistisk Sentralbyrå 2,00                        1561       0,60    

 778. Olav Duun 1,25                                     1562       0,30    

 779. Olav Duun 1,40                                     1563       1,85    

 780. Maleri 1,25 (Slindebirken)                         1564       0,30    

 781. Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                       1565       2,75    

 782. Baldisholteppet 80ø                                1566       0,30    

 783. Baldisholteppet 1,00                               1567       0,30     

 784. Baldisholteppet 1,25                               1568       0,30    

 785. Norden 1,25. Papir?                                1569       0,30    

 786. Norden 1,40. Papir ?                               1570       0,50    

 787. Akershus Festning, 1,25 rød                        1571       0,30    

 788x. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3             1572       0,30    

 788y. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B           1573       0,60    

 789. Torungen fyr 1,80                                  1574       0,30    

 790x1 Bn. 1,25 Fiskevær. Utagget nede                   1576       0,30    

 790x1 Bø. 1,25 Fiskevær. Utagget oppe                   1577       0,30    

 790x2 Bø. 1,25 Fiskevær. Utg. oppe. Gul l. Mask.st.     1580       0,70    

 792. Trær 1,00                                          1584       0,30    

 793. Trær 1,25                                          1585       0,30    

 794. Trær 1,80                                          1586       1,75    

 795. Båt 1,00                                           1587       0,30    

 796. Båt 1,25                                           1588       0,30    

 797. Båt 1,30                                           1589       3,25    

 799. Fiskeri 1,25                                       1591       0,30    

 800. Fiskeri 1,80                                       1592       1,80    

 801. Maleri 1,25 (Lørdagskveld)                         1593       0,30    

 802. Maleri 1,80 (Skogstjern)                           1594       3,00    

 803. Bolts Bibel 80ø                                    1595       0,30    

 804. Bolts bibel 1,00                                   1596       0,35    

 805. Bolts bibel 1,25                                   1597       0,30    

 806x/y1.  Posthorn 40ø oliv, papir ikke bestemt         1598       0,30    

 807x/y.   Posthorn 50ø gråfiol., papir ikke bestemt     1600       0,30    

 807z.     Posthorn 50ø gråfiol., papir Hs5‑NP           1601       0,30    

 808x.     Posthorn 60ø rød, papir Bu3                   1602       0,35    

 808x/y1.  Posthorn 60ø rød, papir ikke bestemt          1603       0,30    

 810.      Posthorn 80ø brun, papir ikke bestemt         1606       0,30    

 810x/y1.  Posthorn 80ø brun, papir ikke bestemt         1608       0,30    

 811x.     Posthorn 90ø brun, papir Bu3                  1610       0,75    

 812. Ibsen 150 år, 1,25 (1978).                         1612       0,30    

 813. Ibsen 150 år, 1,80 (1978).                         1613       1,00    

 814x. Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                    1614       0,30    

 814y. Akershus 1,00 grønn. Harrisonpapir                1615       0,30    

 815x. Trondenes 1,10 rødfiol. Bu3‑papir                 1616       0,30    

 816x. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir              1618       0,30    

 816y. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Papir Hs2‑B            1619       0,50    

 817. Heddal Stavkirke  1,25 (Europa 1978)               1620       0,40    

 819 BB. Fjellparti 1,00. Vertikalt par.                 1622       2,00    

 819 Bn. Fjellparti 1,00. Utagget nede                   1623       0,30    

 819 Bø. Fjellparti 1,00. Utagget oppe                   1624       0,30    

 820 Bn. Gaustatoppen 1,25. Utagget nede                 1626       0,30    

 820 Bø. Gaustatoppen 1,25. Utagget oppe                 1627       0,30    

 821. Kong Olav 75 år, 1,25                              1628       0,30    

 822. Kong Olav 75 år, 1,80                              1629       2,00    

 823. Frim.jubil. 1,25 (10ø Polmerke)                    1632       2,85    

 827. Frim.jubil. 1,25 (10ø Svalbard)                    1641       2,85    

 829. Frim.jubil. 1,25 (20ø Svalbard). Stempelminus      3237       1,50    

 830. Frim.jubil. 1,25 (45ø Svalbard)                    1647       2,85    

 831x. Seljefløyte 1,00 (Bu3)                            1648       0,30    

 831y. Seljefløyte 1,00 (Hs2‑G)                          1649       0,30    

 832.  Hardingfele 1,25 Papirtype?                       1650       0,30    

 832x. Hardingfele 1,25. Papir Bu3                       1651       0,30    

 833.  Langeleik 1,80                                    1652       1,25    

 834x. Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                         1653       0,30    

 834y. Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G                       1654       4,00    

 835. Treleketøy 80ø                                     1655       0,30    

 836. Treleketøy 1,00                                    1656       0,30    

 837. Treleketøy 1,25                                    1657       0,30    

 838. Holmenkollrennene 1,00                             1658       0,30    

 839. Holmenkollrennene 1,25                             1659       0,30    

 840. Holmenkollrennene 1,80                             1660       1,50    

 841. Maleri Barneår, 1,25                               1661       0,30    

 842. Maleri Barneår, 1,80                               1662       0,90    

 843 BB. 1,00 Hesteskyss. Horis. par, utagget h+v.       1663       3,25    

 843 Bh. 1,00 Hesteskyss. Utagget høyre s.               1664       0,30    

 843 Bv. 1,00 Hesteskyss. Utagget venstre s.             1665       0,30    

 844 BB. 1,25 Skjernøysund. Horisontal parkomb.          1666       3,00    

 844 Bh. Skjernøysund 1,25. Utagget høyre side.          1667       0,50    

 844 Bv. Skjernøysund 1,25. Utagget venstre side.        1668       0,50    

 845. Falkberget 1,25 (1979)                             1669       0,30    

 846. Falkberget 1,80 (1979)                             1670       2,50    

 847. Kylling bru 1,25                                   1671       0,30    

 848. Vessingsjø dam. 2,00 kr.                           1672       0,30    

 849. Statfjord A, 10,00                                 1673       0,30    

 850. Dornier flybåt 1,25 (fra miniark)                  1674      10,00    

 851. Luftskibet Norge 2,00 (fra miniark)                1676      10,00    

 852. Loening Air Yach amf. 2,80 (fra miniark)           1677      10,00    

 853. DC‑7 SAS 4,00 (fra miniark)                        1678      10,00    

 854. Blomst 80ø (Issoleie)                              1679       0,30    

 855. Blomst 1,00 (Flekkmure)                            1680       1,75    

 856. Blomst 1,25 (Rødsildre)                            1681       0,30    

 857. Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                             1682       0,35    

 859‑60 BB. Fugler 1,00 parkombinasjon                   1684       1,25    

 859. Fugler 1,00.                                       1685       0,30    

 860. Fugler 1,00.                                       1686       0,30    

 861 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1687       0,30    

 861 II. Fugler 1,25. Bred tagg venstre side.            1688       0,50    

 861‑62 I BB. Fugler 1,25 parkomb. Tagget helt ut        1690       1,50    

 861‑62 II BB. Fugler 1,25 parkomb. Bred tagg.           1691       2,75    

 862 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1692       0,30    

 862 II. Fugler 1,25. Bred tagg høyre side.              1693       0,50    

 863. Telefonen i Norge 1,25                             1694       0,30    

 864. Telefonen i Norge 1,80                             1695       1,85    

 865. Dampbåt 1,25 (fra miniark)                         1696      12,50    

 866. Damplok 2,00 (fra miniark)                         1697      12,50    

 869. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,25                      1700       0,30    

 870. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,80                      1701       0,85    

 871. Maleri 1,25 (Jonsokbål)                            1702       0,35    

 872. Maleri 1,80 (Gutten med seljefløyten)              1703       1,20    

 873. Blomst  80ø (Rogn)                                 1704       0,30    

 874. Blomst 1,00 (Stein‑nype)                           1705       0,30    

 875‑76 BB. Fugler 1,30. Parkombinasjon                  1706       2,00    

 877‑78 BB. Fugler 1,50. Parkombinasjon                  1709       0,85     

 877. Fugler 1,50 (Lunde)                                1710       0,30    

 878. Fugler 1,50 (Teist)                                1711       0,30    

 879. Byggverk 1,50 rød (Stavanger domk.)                1712       0,30    

 880. Byggverk 1,70 gr.oliven (Rosenkr.tårnet)           1713       0,50    

 881. Byggverk 2,20 blå (Ishavskatedralen)               1714       0,30    

 882. Melkeprodusenter/Ku   1,10                         1715       0,40    

 883. Melkeprodusenter/Geit 1,50                         1716       0,30    

 884. Europa 1,50 (1981)                                 1717       0,30    

 885. Europa 2,20 (1981)                                 1718       1,20    

 886. Seilskipsmotiv 1,30                                1719       0,30    

 887. Seilskipsmotiv 1,50                                1720       0,30    

 888. Seilskipsmotiv 2,20                                1721       1,20    

 889. Båt 1,10 (Skibladner)                              1722       0,30    

 890. Båt 1,30 (Victoria)                                1723       0,40    

 891. Båt 1,50 (D/S Fæmund II)                           1724       0,30    

 892. Båt 2,30 (Storegut)                                1725       0,45    

 893. Funksjonshemmede 1,50                              1726       0,30    

 894. Funksjonshemmede 2,20                              1727       0,50    

 895. Maleri 1,50                                        1728       0,30    

 897. Fredspris 5,00 kr. (1981)                          1730       0,35    

 898. Billedvev 1,10                                     1731       0,30    

 899. Billedvev 1,30                                     1732       0,35    

 900. Billedvev 1,50                                     1733       0,30     

 901. VM Ski Oslo 1982, 2,00 kr.                         1734       0,30    

 902. VM Ski Oslo 1982, 3,00 kr.                         1735       0,70    

 903. Byggverk, Minnehall Stavern 1,75 grønn             1736       0,30    

 904 (x1/x2?). Byggverk, Tofte/Dovre. 2,00 rød           1737       0,30    

 904x3. Byggverk, Tofte/Dovre. 2,00 rød                  1738       0,30    

 905. Byggverk, Oscarshall 2,25 fiolett                  1739       0,30    

 906. Byggverk, Damsgård Hovedgård 2,75 mørk rosa        1740       0,40    

 907. Byggverk, Selje Kloster 3,00 blå                   1741       0,30    

 908‑09 BB. Fugler, Parkombinasjon                       1742       2,50    

 908. Blåstrupe 2,00                                     1743       0,30    

 909. Rødstrupe 2,00                                     1744       0,30    

 910. Tuberkulose 2 kr. (1982)                           1745       0,30    

 911. Tuberkulose 3 kr. (1982)                           1746       1,50    

 912x1. Munnharpe 15 kr. Papir Hs2‑G                     1747       0,30    

 912x2 Munnharpe 15 kr. Papir Hs5                        1748       0,75    

 913. Europa (1982) 2 kr.                                1749       0,30    

 914. Europa (1982) 3 kr.                                1750       0,40    

 915. Maleri 1,75. Telemarksjenter (1982)                1751       0,30    

 916. Maleri 2,00. Tone Veli ved gjerdet (1982)          1752       0,30    

 917. Olav regent 25 år, 3,00                            1753       0,75    

 917. Olav regent 25 år. 3,00. Del/snei FDC‑stmp.        1754       0,30    

 918. Maleri 1,75. Bj. Bjørnson (1982)                   1755       0,30    

 919. Maleri 2,00. Sigrid Undset (1982)                  1756       0,30    

 920. Grafisk forbund 2,00 (1982)                        1757       0,30    

 921. Grafisk forbund 3,00 (1982)                        1758       0,50    

 922. Nansen 3 kr. (1982)                                1759       0,30    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par. Sentr. del av FDC‑stmp.    1761       0,80    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par. Sentr. rst. opp/ned        1762       0,50    

 923 Bh. 1,75 Juleskikk. Utagget høyre s.                1763       0,30    

 923 Bv. 1,75 Juleskikk. Utagget venstre s.              1764       0,30    

 924. Byggverk/Stabbur, 2,50 rød                         1765       0,30    

 925. Byggverk/Lindesnes Fyr, 3,50 blå                   1766       0,30    

 926. Norsk Buhund 2,00                                  1767       0,30    

 927. Norsk Elghund 2,50                                 1768       0,30    

 928. Norsk Lundehund 3,50                               1769       0,50    

 929. Norden 1983, 2,50                                  1770       0,30    

 930. Norden 1983, 3,50                                  1771       0,80    

 931 I.  Hvitkinngås 2,50. Mangler perf.nål v.s.         1772       0,30    

 931 II. Hvitkinngås 2,50. Tagget helt ut                1773       0,40    

 931‑32 II BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1775       0,50    

 932 I.  Alkekonge 2,50. Mangler perf.nål h.s.           1776       0,30    

 932 II. Alkekonge 2,50. Tagget helt ut                  1777       0,40    

 933. Europa 1983. 2,50 (Grieg)                          1778       0,30    

 934. Europa 1983. 3,50                                  1779       0,40    

 935. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 2,50                1780       0,30    

 936. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 3,50                1781       0,90    

 937. Kong Olav 80 år 1983, 5,00                         1782       0,30    

 938. Jonas Lie, 2,50                                    1783       0,30    

 939. Nord‑norsk båt, 2 kr.                              1784       0,30    

 940. Nord‑norsk båt, 3 kr.                              1785       0,30    

 941 I. Olav, 50 kr. (Papir Hs2‑G)                       1786       0,30    

 942 Bn. Julepost 1983, 2,00. Utagget nede               1789       0,30    

 942 Bø. Julepost 1983, 2,00. Utagget oppe               1790       0,30    

 943 Bn. Julepost 1983, 2,50. Utagget nede               1792       0,30    

 943 Bø. Julepost 1983, 2,50. Utagget oppe               1793       0,30    

 944. Postarbeide 2,00                                   1794       0,30    

 945. Postarbeide 2,50                                   1795       0,30    

 946. Postarbeide 3,50                                   1796       1,00    

 947. Fritidsfiske 2,50                                  1797       0,30    

 948. Fritidsfiske 3,00                                  1798       0,30    

 949. Fritidsfiske 3,50                                  1799       0,90    

 950. Hansteen 3,50 (1984)                               1800       1,20    

 951. Hansteen 5,00 (1984)                               1801       0,35    

 952. Europa XVI 2,50 (1984)                             1802       0,30    

 953. Europa XVI 3,50 (1984)                             1803       1,25    

 954. Hageselskap 2,00 (1984)                            1804       0,30    

 955. Hageselskap 2,50 (1984)                            1805       0,30    

 956. Bier 2,50 (1984)                                   1806       0,30    

 957. Hane 2,50 (1984)                                   1807       0,30    

 958. Ludvig Holberg 2,50 (1984)                         1808       0,30    

 959. Norsk Ukepresse 2,50 (1984)                        1809       0,30    

 960. Norsk Ukepresse 3,50 (1984)                        1810       1,25    

 961. Parlamentarismen 7,50 (1984)                       1811       0,30    

 962‑63 BB. Egner. Karius+Baktus/Klatremus.              1812       5,00    

 962. Karius og Baktus, 2,00                             1813       0,35    

 963. Klatremus, 2,00                                    1814       0,35    

 964 I. Røverne i Kardemomme by, 2,50                    1815       0,35    

 965 I. Politimester Bastian, 2,50                       1817       0,35    

 966. Fjell i Antarktis 2,50                             1818       0,30    

 967. Fjell i Antarktis 3,50                             1819       0,75    

 968. Frigjøring 40 år 1985, 3,50                        1820       0,70    

 969. Artilleri, 3,00                                    1821       0,50    

 970. Artilleri, 4,00                                    1822       0,35    

 971. Kongsten Fort, 2,50                                1823       0,30    

 972. Internasj. Ungdomsår 2,00                          1824       0,30    

 972. Ungd.år 2,00 på liten konv. B‑post, Oslo Lufth.    1825       1,50    

 973. Internasj. Ungdomsår 3,50                          1826       0,80    

 974. Europa 1985, 2,50. Myllarguten                     1827       0,30    

 975. Europa 1985, 3,50. Ole Bull                        1828       2,50    

 976. Elektrisitetsforsyning 2,50                        1829       0,30    

 977. Elektrisitetsforsyning 4,00                        1830       0,30    

 978. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1831      10,00    

 980. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1833      10,00    

 981. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1834      10,00    

 982. Folkebibliotek 2,50                                1835       0,30    

 983. Folkebibliotek 10 kr.                              1836       0,40    

 984. Havnevesen 2,50                                    1837       0,30    

 985. Sjømåling 5,00                                     1838       0,30    

 986 BB. Jul 1985, Krans. 2,00. Par.                     1839       3,50    

 986 Bh. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget høyre side       1840       0,30    

 986 Bv. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget venstre side     1841       0,30    

 987 BB. Jul 1985, Fugler 2,50. Par                      1842       2,00    

 987 Bh. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget h. side          1843       0,30    

 987 Bv. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget v. side          1844       0,30    

 988. VM Skiskyting 1986, 2,50                           1845       0,30     

 989. VM Skiskyting 1986, 3,50                           1846       0,30    

 990‑91 og 1011‑12. 2,10 4,00 2,30 2,70 Ornamenter       1847       0,30    

 990. Ornament 2,10 rød                                  1848       0,30    

 991. Ornament 4,00 blå                                  1849       0,30    

 992. Steinhogger 2,50 (1986)                            1850       0,35    

 993. Snekker 7,00 (1986)                                1851       0,50    

 994. Europa XVIII, 2,50 (1986)                          1852       0,30    

 995. Europa XVIII, 3,50 (1986)                          1853       0,40    

 996. Norden/Moss 2,50                                   1854       0,30    

 997. Norden/Ålesund 4,00                                1855       0,40    

 998. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1856      12,50    

 999. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1857      12,50    

1000. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1858      12,50    

1001. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1859      12,50    

1002. Egede 2,10                                         1860       0,30    

1003. H. Wildenvey 2,50                                  1861       0,30    

1004. Tore Ørjasæter 3,00                                1862       0,65    

1005. Engebret Soot 4,00                                 1863       0,35    

1006 BB. 2,10 Jul 1986. Parkombinasjon                   1864       7,50    

1006 Bh. 2,10 Jul 1986. Utagget høyre side               1865       0,60    

1006 Bv. 2,10 Jul 1986. Utagget venstre side             1866       0,60    

1007 BB. 2,50 Jul 1986. Parkombinasjon                   1867       7,50    

1007 Bh. 2,50 Jul 1986. Utagget høyre side               1868       0,30     

1007 Bv. 2,50 Jul 1986. Utagget venstre side             1869       0,30    

1008. FN Fredsår 15,00                                   1870       0,50    

1009. Talltype 3,50                                      1871       4,00    

1010. Talltype 4,50                                      1872       0,30    

1011. Ornament 2,30 mørk blå                             1873       0,30    

1012. Ornament 2,70 mørk rød. Papirtype ikke best.       1874       0,30    

1013. Europa 2,70 (Trearkitektur)                        1875       0,30    

1014. Europa 4,50 (Veritasbygget)                        1876       0,30    

1015. Formannskapslov 12,00                              1877       0,40    

1016. Somalia 4,50 (fra Blokk 6)                         1878       2,75    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 2 x 2,70                       1879       2,25    

1017. Sopp 2,70                                          1880       0,30    

1018. Sopp 2,70                                          1881       0,30    

1019. Maihaugen 2,70                                     1882       0,30    

1020. Maihaugen 3,50                                     1883       2,00    

1021. Fartein Valen 2,30                                 1884       0,90    

1022. Fartein Valen 4,50                                 1885       0,30    

1023. Fiskeoppdrett 2,30 (fra Blokk 7)                   1886      10,00    

1024. Fiskeoppdrett 2,70 (fra Blokk 7)                   1887      10,00    

1025. Fiskeoppdrett 3,50 (fra Blokk 7)                   1888      10,00    

1026. Fiskeoppdrett 4,50 (fra Blokk 7)                   1889      10,00    

1027. Maleri 2,70 ("Hardt le")                           1890       0,35    

1028. Maleri 5,00 (Bondehagen)                           1891       0,45    

1029. Hest 2,30 (Dølahest)                               1892       0,50    

1030. Hest 2,70 (Fjordhest)                              1893       0,35    

1031. Hest 4,50 (Nordlandshest)                          1894       0,60    

1032 Bn. Julemerke 1987, 2,30. Utagget nede              1896       0,35    

1032 Bø. Julemerke 1987, 2,30. Utagget oppe              1897       0,35    

1033 Bø. Julemerke 1987, 2,70. Utagget oppe              1900       0,35    

1034. Tiur 2,90. Bruksmerke                              1901       0,30    

1035. Reinsdyr 3,80. Papirtype ikke bestemt.             1902       0,30    

1036. Frelsesarmeen 2,90                                 1903       0,30    

1037. Frelsesarmeen 4,80                                 1904       0,80    

1038‑39 BB. 2 x 2,90 sopp, parkombinasjon                1905       4,00    

1038. Sopp 2,90 (Blå Ridderhatt)                         1906       0,40    

1039. Sopp 2,90 (Granmatriske)                           1907       0,40    

1040. Militærjubileum 2,50                               1908       0,60    

1041. Militærjubileum 2,90                               1909       0,30    

1042. Militærjubileum 4,60                               1910       0,35    

1043. Europeisk Nord‑Sør, 25 kr.                         1911       0,50    

1044. Europa 1988, 2,90                                  1912       0,50    

1046. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1915       8,75    

1047. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1916       8,75    

1047. Olav V 85 år 2,90. Del r.st./litt stmp.‑minus      1917       1,00    

1048. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1918       8,75    

1049. Olav V 85 år 2,90                                  1919       0,30    

1050. Christian IV  2,50                                 1920       0,35    

1051. Christian IV 10,00                                 1921       0,75    

1054. Ballsport 2,90 (Basketball menn)                   1924      10,00    

1055. Ballsport 2,90 (Volleyball kvinner)                1927      10,00    

1056‑57. Ludvig. 2 x 2,90 Parkombinasjon                 1929       7,50    

1056. Ludvig. 2,90                                       1930       0,50    

1057. Ludvig. 2,90                                       1931       0,50    

1058. Rødrev 2,60. Bruksmerke                            1932       0,30    

1059. Røyskatt 3,00. Bruksmerke                          1933       0,30    

1060. Ekorn 4,00. Bruksmerke                             1934       0,30    

1061‑62 BB. Matsopp, parkomb. 2 x 3,00                   1935       3,50    

1061. Matsopp 3,00                                       1936       0,30    

1062. Matsopp 3,00                                       1937       0,30    

1063. VM Terrengløp 5 kr.                                1938       0,30    

1064. Vardø 200 år, 3,00                                 1939       0,30    

1066. Folkedrakt 3,00                                    1941       0,30    

1067. Folkedrakt 4,00                                    1942       0,30    

1068. Europa/Snømann, 3,70                               1943       0,50    

1069. Europa/Barnelek, 5,00                              1944       1,00    

1070. Grunnskole 2,60                                    1945       0,40    

1071. Grunnskole 3,00                                    1946       0,30    

1072. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1947      10,00    

1073. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1948      10,00    

1074. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1949      10,00    

1075. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1950      10,00    

1077. OL‑vinner 4 kr. Eirik Kvalfoss                     1952       8,00    

1079. OL‑vinner 4 kr. Aunli/Pettersen/Nybråten/Jahren    1954       8,00    

1080. Arnulf Øverland 3 kr.                              1955       0,30    

1081. Hanna Winsnes 1989, 25 kr.                         1956       1,00    

1082. Herregård Larvik, 3 kr.                            1957       0,30    

1083. Rosendal Baroni, 3 kr.                             1958       0,30    

1084. Julepynt 3,00 (1989).                              1960       0,30    

1085. Julepynt 3,00 (1989).                              1961       0,30    

1086. Svane 3,20. Bruksmerke                             1962       0,30    

1087. Bever bruksmerke 4,50                              1963       0,30    

1088‑89 BB. Orkidéer 2x3,20 parkomb.                     1964       1,85    

1088. Orkidé 3,20 (1990).                                1965       0,30    

1089. Orkidé 3,20 (1990).                                1966       0,30    

1090. Winter Cities Tromsø, 5 kr.                        1967       0,35    

1093. Frigjøringskamp. 3,20                              1971       0,30    

1094. Narvik 1940. 4,00                                  1972       1,50    

1095. Tordenskiold 3,20, 1990.                           1973       0,30    

1096. Tordenskiold 5,00, 1990.                           1974       0,40    

1097. Trondheim Posthus 3,20                             1975       0,30    

1098. Longyearbyen Postkontor 4 kr.                      1976       1,00    

1099. OL‑vinner 4 kr. Thorleif Haug                      1977       8,00    

1100. OL‑vinner 4 kr. Sonja Henie                        1978       8,00    

1101. OL‑vinner 4 kr. Ivar Ballangrud                    1979       8,00    

1102. OL‑vinner 4 kr. Hjalmar Andersen                   1980       8,00    

1103. Johan Svendsen 2,70                                1981       0,35    

1104. Johan Svendsen 15,00                               1982       1,50    

1105. Fredspris 1990, 30 kr.                             1983       1,50    

1106‑07 BB. Jul 1990, 2x3,20 par.                        1984       2,50    

1106. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1985       0,30    

1107. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1986       0,30    

1108. Gaupe 5,50. Bruksmerke                             1987       0,30    

1109. Ugle 6,40 bruksmerke                               1988       0,30    

1111. Europa 1991, 3,20 (Satellitt)                      1990       0,30    

1113. Kristiansand 350 år, 3,20                          1992       0,30     

1114. Kristiansand 350 år, 5,50                          1993       0,35    

1115. Redningsselskapet 100 år, 3,20                     1994       0,30    

1116. Redningsselskapet 100 år, 27 kr.                   1995       1,25    

1117. Norden 1991, 3,20 (Fontene)                        1996       0,30    

1118. Norden 1991, 4,00 (Globus)                         1997       3,50    

1119. Stålstikk 2,70 (merke fra blokk)                   1998       8,00    

1120. Stålstikk 3,20 (merke fra blokk)                   1999       8,00    

1121. Stålstikk 4,00 (merke fra blokk)                   2000       8,00    

1122. Stålstikk 5,00 (merke fra blokk)                   2001       8,00    

1123. OL‑vinnere 4 kr. (Birger Ruud)                     2002       6,50    

1125. OL‑vinnere 4 kr. ("Kuppern")                       2004       6,50    

1126. OL‑vinnere 4 kr. (Magnar Solberg)                  2005       6,50    

1127x. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑papir              2006       0,35    

1127y. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑NP/Hs5‑NB1         2007       0,30    

1128x. Posthorn 7 kr. br.rød/blå Hs5‑papir               2008       0,40    

1128y. Posthorn 7 kr. rødbr./blå Hs5‑NP el. NB1          2009       0,40    

1129x. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑papir             2010       0,50    

1129y. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑NP/NB1/NB2        2011       0,60    

1130.  Posthorn 9 kr. blå/brunrød.                       2012       0,30    

1131‑32 BB. 2x3,20 Julemerke, parkomb.                   2013       3,20    

1131. Julebukk 3,20                                      2014       0,40    

1132. Julebukk 3,20                                      2015       0,40    

1133. Sonja 2,80 rødbrun                                 2016       0,30     

1134. Harald 3,30 blå                                    2017       0,30    

1135. Harald 5,60 rød                                    2018       0,30    

1136. Harald 6,60 gråpurpur                              2019       0,30    

1137‑38 BB. Orkidéer, parkombinasjon                     2020       1,00    

1137. Orkidé 3,30 (1992).                                2021       0,30    

1138. Orkidé 3,30 (1992).                                2022       0,30    

1139. OL‑vinnere 4 kr. (Hallgeir Brenden)                2023       7,50    

1141. OL‑vinnere 4 kr. (Stein Eriksen)                   2025       7,50    

1142. OL‑vinnere 4 kr. (S.Slåttvik). Utflyt. rundst.     3236       2,00    

1142. OL‑vinnere 4 kr. (Simon Slåttvik)                  2026       7,50    

1143. Expo '92, 3,30                                     2027       0,30    

1144. Expo '92, 5,20                                     2028       0,50    

1145. Emigrantskute 3,30                                 2029       0,35    

1146. Stavangerfjord 4,20                                2030       1,00    

1147. Molde 250 år 3,30                                  2031       0,40    

1148. Kristiansund 250 år 3,30                           2032       0,30    

1149 I x. Harald 50 kr. tg. 13,25x13. Hs5‑papir.         2033       0,50    

1149 II. Harald 50 kr. tg. 13,25x13,75. Papir = ?        2035       0,60    

1150. Glasskunst 2,80                                    2036       8,00    

1151. Glasskunst 3,30                                    2037       8,00    

1152. Glasskunst 4,20                                    2038       8,00    

1153. Glasskunst 5,20                                    2039       8,00    

1154. OL Lillehammer 3,30                                2040       0,30    

1155. OL Lillehammer 4,20                                2041       0,75    

1156x. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5)                 2042       0,35    

1156y. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5‑Nx)              2043       0,30    

1157x. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5)            2044       0,30    

1157y. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5‑NBx)        2045       0,40    

1158x. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5)                    2046       0,40    

1158y. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5‑N..)                2047       0,30    

1159x. Posthorn 4 kr. orange/rød (Hs5)                   2048       0,30    

1159y. Posthorn 4 kr. orange/rød  (Hs5‑Nx)               2049       0,40    

1160.  Posthorn 5 kr. grønn/blå                          2050       0,30    

1161‑62 BB. 2 x 3,30 Julenisse parkomb.                  2051       2,40    

1161. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2053       0,30    

1162. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2054       0,30    

1163‑64 BB. Sommerfugler 3,50, parkombinasjon            2055       1,20    

1163. Sommerfugl 3,50                                    2056       0,30    

1164. Sommerfugl 3,50                                    2057       0,30    

1165x. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5                   2058       0,30    

1165y. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5‑NP                2059       1,25    

1166x. Harald 3,50 brunsvart.                            2060       0,30    

1166y. Harald 3,50 brunsvart. Papir Hs5‑NP               2061       0,30    

1167x. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5                   2062       0,40    

1167y. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5‑NP                2063       0,30    

1168. OL‑vinnere 4,50 (Finn Chr. Jagge)                  2064       7,00    

1169. OL‑vinnere 4,50 (Bjørn Dæhlie)                     2065       7,00    

1170. OL‑vinnere 4,50. Del rundst. + stmp.flekk          3275       0,80    

1171. OL‑vinnere 4,50 (Vegard Ulvang)                    2067       7,00    

1172. Kanopadling 4,00 (Norden 1993)                     2068       0,60    

1173. Elvepadling 4,50 (Norden 1993)                     2069       0,60    

1174. Edvard Grieg 3,50                                  2070       0,40    

1175. Edvard Grieg 5,50                                  2071       0,30    

1176. Hurtigruten 3,50                                   2072       0,30    

1177. Hurtigruten 4,50                                   2073       0,30    

1178. Håndball 3,50                                      2074       0,50    

1179. Sykkelryttere 5,50                                 2075       0,60    

1180 I x. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5         2076       0,85    

1180 I y. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5‑N..     2077       0,30    

1180 II.  Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13,75           2078       1,00    

1181 I x. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Hs5        2079       0,40    

1181 I y. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Papir?     2080       0,30    

1181 II.  Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13,75. Papir?  2081       0,30    

1182. Arbeidervernlov  3,50                              2082       0,50    

1183. Arbeidervernlov 12,00                              2083       1,00    

1184. Treskjæring 3,00 kr. (Fra blokk 19)                2084       8,00    

1185. Treskjæring 3,50 kr. (Fra blokk 19)                2085       8,00    

1185. Treskjæring 3,50 kr. Litt "stempelsøl"             3276       0,80    

1186. Treskjæring 4,50 kr. (Fra blokk 19)                2086       8,00    

1186. Treskjæring 4,50 kr. Litt stempel‑"søl"            3277       0,80    

1187. Treskjæring 5,50 kr. (Fra blokk 19)                2087       8,00    

1187. Treskjæring 5,50 kr. Litt stempel‑"søl"            3278       0,80    

1188‑89. OL Lillehammer 2 x 3,50, parkombinasjon         2088       1,75    

1188. OL 94, 3,50                                        2089       0,35    

1189. OL 94, 3,50                                        2090       0,35    

1190‑91. Kirker 2 x 3,50, parkombinasjon                 2091       5,00    

1190. Kirke 3,50                                         2092       0,35    

1191. Kirke 3,50                                         2093       0,35    

1192‑93 BB. Sommerfugler 2x3,50, parkomb.                2094       1,20    

1192. Sommerfugl 3,50                                    2095       0,30    

1193. Sommerfugl 3,50                                    2096       0,30    

1194. OL Lillehammer 4,50                                2097       0,50    

1195. OL Lillehammer 5,50                                2098       0,40    

1198. OL Lillehammer 3,50                                2103       0,35    

1200 x. Harald 6,50 grønn                                2105       0,30    

1201. Paralympics '94, 4,50                              2106       3,00    

1202. Paralympics '94, 5,50                              2107       1,00    

1203. Tromsø 200 år 3,50                                 2108       0,30    

1204. Ishavskatedralen 4,50                              2109       0,50    

1205. Fløibanen 4,00                                     2110       0,40    

1206. Svolværgeita 4,50                                  2111       0,50    

1207. Turist/Verdens Ende, 5,50                          2112       0,65    

1208. Norsk Forskning 4,00                               2113       1,00    

1209. Norsk Forskning 4,50                               2114       1,25    

1210. Folkemuseum 3,00                                   2115       0,40    

1211. Folkemuseum 3,50                                   2116       0,30    

1212. Sporvogn 3,50                                      2117       0,30    

1213. Trikk 12,00                                        2118       0,80    

1215. Sølvsmedkunst 3,50. Del av rundst. opp/ned         3273       2,75    

1218 I. Harald 30 kr. blå. Tg. 13,25 x 13. HS5‑NP        2123       0,30    

1219. Julemerke 1994, 3,00 (Kjelke)                      2125       0,60    

1220. Julemerke 1994, 3,00 (Spark)                       2126       0,60    

1221. Apotek 3,50                                        2127       0,40    

1222. Apotek 25,00                                       2128       1,25    

1223‑24x BB. 3,50 Skogsbær, parkombinasjon               2129       3,50     

1223x. Tyttebær 3,50. Papir Hs8                          2130       0,30    

1223y. Tyttebær 3,50. Papir Hs8‑NP                       2131       0,80    

1224x + 1224 y. 3,50 Blåbær, begge på små konv.          2132       5,00    

1224x. Blåbær 3,50. Papir Hs8                            2133       0,30    

1224y. Blåbær 3,50. Papir Hs8‑NP                         2134       0,80    

1225 BB. Skudeneshavn 4,00. Par.                         2135       6,75    

1225 Bh. Skudeneshavn 4,00. Utagget h. side              2136       0,40    

1225 Bv. Skudeneshavn 4,00. Utagget v. side              2137       0,40    

1226x Bv. Torghatten 4,50. Utagget v. side               2141       0,40    

1227. Frigjøring 50 år, 3,50                             2142       0,40    

1228. Frigjøring 50 år, 4,50                             2143       0,50    

1229. Frigjøring 50 år, 5,50                             2144       0,30    

1230. Kirke i 1000 år, 3,50 (Gamle Moster kirke)         2145       0,30    

1231. Kirke i 1000 år, 15,00 (Slettebakken kirke)        2146       0,50    

1232. Kirsten Flagstad 3,50                              2147       0,30    

1233. Kirsten Flagstad 5,50                              2148       0,30    

1234. Forliksråd  7,00                                   2149       0,40    

1235. Forliksråd 12,00                                   2150       0,75    

1236. FN 50 år 1995, 3,50                                2151       0,30    

1237. FN 50 år 1995, 5,50                                2152       0,45    

1239. Posten 350 år, 3,50 (Aviser og blad)               2155       2,00    

1240‑41. Posten 350 år 2x3,50, vertikalt par             3187       6,00    

1240. Posten 350 år, 3,50 (Verdibrev)                    2156       2,00     

1241. Posten 350 år, 3,50 (Pakkepost)                    2157       2,00    

1242. Posten 350 år, 3,50 (Poststempler)                 2159       2,00    

1244. Posten 350 år, 3,50 (Pengeformidling)              2164       2,00    

1246. Harald 4,50 rød                                    2166       0,40    

1247. Harald 7,50 blåfiolett                             2167       2,50    

1248. Harald 8,50 brun                                   2168       5,00    

1249‑50 BB. Julepost 1995, 2 x 3,50 parkomb.             2169       2,00    

1249. Julepost 1995, 3,50. (Lue)                         2170       0,30    

1250. Julepost 1995, 3,50. (Vott)                        2171       0,30    

1251. Svalbard 10 kr. (1996)                             2172       0,30    

1252. Svalbard/Isbjørn 20 kr. (1996)                     2173       1,50    

1253‑54 BB. Skogsbær 2x3,50, parkomb.                    2174       1,00    

1253. Markjordbær, 3,50                                  2175       0,30    

1254. Multer, 3,50                                       2176       0,30    

1255. OL 100 år, 3,50. Tegnekonkurr. 1996.               2177       0,30    

1256. OL 100 år, 5,50. Tegnekonkurr. 1996.               2178       0,30    

1257 Bh. Besseggen 4,00. Utagg. h.s. Del/snei 2 rundst.  3238       0,50    

1257 Bv. Besseggen 4,00. Utagget venstre side            2181       1,25    

1258 Bh. Stavkirke 4,50. Utagget høyre side              2183       1,25    

1260. Troll‑gassfeltet 3,50                              2188       0,30    

1261. Troll‑gassfeltet 25 kr.                            2189       2,75    

1262. Tog 3,00                                           2190       0,40    

1263. Tog 4,50                                           2191       0,50    

1264. Film 3,50                                          2192       0,30    

1265. Film 5,50                                          2193       0,30    

1266. Film 7,00                                          2194       0,35    

1267+1271. Posten 350 år. Par 2x3,50/Skil./Tog.          2199       6,75    

1267. Posten 350 år, 3,50 Skiløper. Maskinst.            2196       0,35    

1269+1273. Posten 350 år. Par 2x3,50/Bil/Postbut.        3184       6,75    

1271. Posten 350 år, 3,50 ("Jernbane")                   2201       2,00    

1275. Amalie Skram 3,50                                  2205       0,30    

1276. Amalie Skram 15 kr.                                2206       1,00    

1277‑78 BB. Julepost 1996, parkomb.                      2207       4,75    

1277. Julepost 3,50                                      2208       0,30    

1278. Julepost 3,50                                      2209       0,30    

1279.  Blomst 3,20 (Rødkløver) 1997                      2210       0,30    

1280.  Blomst 3,70 (Hestehov) 1997                       2211       0,30    

1281.  Blomst 4,30 (Liljekonvall) 1997                   2212       0,30    

1282x. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Hs8‑NB.            2213       0,40    

1282y. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Cp‑L1‑NP           2214       0,60    

1283x. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Hs8‑NB.          2215       0,30    

1284x.   Posthorn 0,10 rød. (Hs8‑NB)                     2217       0,30    

1285 Ax. Posthorn 0,20 blå. (Hs8‑NB)                     2218       0,30    

1286.    Posthorn 0,30 gul.                              2220       0,30    

1287.    Posthorn 0,40 grå.                              2221       0,50    

1288 A.  Posthorn 0,50 grønn. (Grovtagget)               2222       0,30    

1288 B.  Posthorn 0,50 grønn. (Fintagget)                2223       0,30    

1289‑90 BB. Humle/Marihøne 2 x 3,70. Parkomb.            2224       2,00    

1289. Humle 3,70                                         2225       0,30    

1290. Marihøne 3,70                                      2226       0,30    

1291. VM på ski '97, 3,70                                2227       0,30    

1291. VM på ski '97, 3,70. Hj.eks. m/NK 1291 i marg      2228       0,30    

1292. VM på ski '97, 5,00                                2229       0,90    

1293. Kongeparet 60 år 3,70 (Harald)                     2230       0,30    

1294. Kongeparet 60 år 3,70 (Harald/Sonja)               2231       0,30    

1295. Posten 350 år 1997, 3,70 (Gjenreisning)            2232       1,50    

1296. Posten 350 år 1997, 3,70 (Kon‑Tiki)                2233       1,50    

1297. Posten 350 år 1997, 3,70 (Fjær)                    2234       1,50    

1298. Posten 350 år 1997, 3,70 (Velferd)                 2235       1,50    

1299. Posten 350 år 1997, 3,70 (Ekofisk)                 2236       1,50    

1300. Posten 350 år 1997, 3,70 (Grete Waitz)             2237       1,50    

1301. Posten 350 år 1997, 3,70 (Askøybrua)               2238       1,50    

1302. Posten 350 år 1997, 3,70 (OL‑ild)                  2239       1,50    

1305 Bh. 6,00 Nusfjord, utagget høyre side               2247       0,40    

1305 Bv. 6,00 Nusfjord, utagget venstre side             2248       0,40    

1306. Trondheim 3,70                                     2249       0,30    

1307. Trondheim 12,00                                    2250       1,25    

1308. Einar Gerhardsen 3,70                              2251       0,30    

1309. Einar Gerhardsen 25 kr.                            2252       4,00    

1310. Sæverud, 10,00.                                    2253       2,00    

1311. Tarjei Vesaas, 15,00.                              2254       3,75    

1312. Barnas Frimerkeklubb 3,70                          2255       0,30    

1313. Barnas Frimkekeklubb 3,70                          2256       0,30    

1314. Petter Dass 3,20                                   2257       4,00    

1315. Petter Dass 3,70                                   2258       0,50    

1316x Bn. Julepost 1997, 3,70. Utagget nede              2259       0,30    

1316x Bø. Julepost 1997, 3,70. Utagget oppe              2260       0,30    

1317x Bn. Julepost 1997, 3,70. Utagget nede              2263       0,30    

1317x Bø. Julepost 1997, 3,70. Utagget oppe              2264       0,30    

1318. Blomst 3,40 (Soleihov)                             2267       0,30    

1319x. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Hs8‑NB                2268       0,30    

1319y. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Cp‑L1‑NP              2269       0,40    

1320.  Blomst 4,50 (Hvitkløver)                          2270       0,30    

1321x. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Hs8‑NB.              2272       0,30    

1321y. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Cp‑L1‑NP             2273       0,30    

1322. Blomst 7,50 (Mogop)                                2274       0,30    

1323. Blomst 13,00 (Rødsildre)                           2275       0,30    

1324‑25 BB. Insekter 2 x 3,80 (Parkombinasjon)           2276       1,00    

1324. Øyestikker 3,80                                    2277       0,30    

1325. Gresshoppe 3,80                                    2278       0,30    

1326. Valentin 1998, 3,80                                2279       2,00    

1327. Egersund 200 år, 3,80                              2280       0,30    

1328. Egersund 200 år, 6,00                              2281       0,35    

1329. Båt 3,80                                           2282       0,30    

1331 BB. 3,80 Holmenkollen. Parkombinasjon               2284       7,00    

1331 Bh. 3,80 Holmenkollen, utagget høyre side           2285       0,30    

1331 Bv. 3,80 Holmenkollen, utagget venstre side         2286       0,30    

1332 BB. Ålesund 4,50 (Parkombinasjon)                   2287       7,50    

1332 Bh. Ålesund 4,50, utagget høyre side                2288       1,50    

1333 Bh. 5,50 Hamarøyskaftet, utagg. høyre side          2291       0,75    

1333 Bv. 5,50 Hamarøyskaftet, utagg. venstre side        2292       0,75    

1334. Mineral 3,40 (Sølv)                                2293       0,30    

1335. Mineral 5,20 (Kobolitt)                            2294       1,30    

1336. Samtidskunst  6,00. Vannrytter                     2295       0,80    

1337. Samtidskunst  7,50. Rød Måne                       2296       3,00     

1338. Samtidskunst 13,00. Haakon VII‑statue              2297       5,00    

1339. Barneleker 3,80                                    2298       0,30    

1341. Gardermoen 3,80                                    2300       0,30    

1342. Gardermoen 6,00                                    2301       0,30    

1343. Gardermoen 24,00                                   2302       3,00    

1344. Slottet/gardist. 3,40                              2303       0,50    

1345. Slottet. 3,80                                      2304       0,30    

1346 Bn. Julemerke 1998, 3,80. Utagget nede              2305       0,40    

1346 Bø. Julemerke 1998, 3,80. Utagget oppe              2306       0,40    

1347 Bn. Julemerke 1998, 3,80. Utagget nede              2307       0,40    

1347 Bø. Julemerke 1998, 3,80. Utagget oppe              2308       0,40    

1348  Ostehøvel 3,60. Papirtype ikke bestemt.            2309       0,30    

1349.  Binders 4,00. Papirtype ikke bestemt.             2312       0,30    

1350 Bn. Fisk/redskap 4,00. Utagget nede                 2315       0,30    

1350 Bø. Fisk/redskap 4,00. Utagget oppe                 2316       0,30    

1351 Bn. Fisk/redskap 4,00. Utagget nede                 2317       0,30    

1351 Bø. Fisk/redskap 4,00. Utagget oppe                 2318       0,30    

1352. Blomst 3,60 (Rød Jonsokblom)                       2319       0,50    

1353. Blomst 4,00 (Hvitveis)                             2320       0,30    

1354. Blomst 7,00 (Fjellfiol)                            2321       0,30    

1355. Valentin 1999, 4,00.                               2322       0,30    

1356 BB. Svaner 4 kr. Parkombinasjon                     2323       6,50    

1356 Bh. Svaner 4 kr., utagget høyre side                2324       0,30     

1356 Bv. Svaner 4 kr., utagget venstre side              2325       0,30    

1357 Bh. Domkirkeruiner 5,00 utagget høyre side          2327       1,00    

1358 Bh. Same 6,00, utagget høyre side                   2330       0,60    

1358 Bv. Same 6,00, utagget venstre side                 2331       0,60    

1359. Ishockey VM '99, 4,00                              2332       0,40    

1361. LO 100 år. 4,00                                    2334       0,30    

1362. Utvandring. 4,00                                   2335       0,30    

1363. Kristning av landet. 6,00.                         2336       0,50    

1364. Gruvedrift 14,00                                   2337       2,20    

1365. Industrialisering 26,00                            3185       5,00    

1366 II.  Hverdagen, Hesteskyss 4,00. Mask.stmp.         2340       0,40    

1367 I.  Hverdagen, Anleggsgjengen 4,00                  2341       1,00    

1368 I.  Hverdagen, Full tank! 4,00                      2343       1,00    

1368 II.  Hverdagen, Full tank! 4,00                     2344       2,50    

1369 I.  Hverdagen, Budeie 4,00                          2345       1,00    

1370 I.  Hverdagen, Slåttegjeng 4,00                     2347       1,00    

1371 I.  Hverdagen, Skiløper 4,00                        2349       1,00    

1372 I.  Hverdagen, "Bølgen" 4,00                        2351       1,00    

1373 I.  Hverdagen, Fotballgutt 4,00                     2353       1,00    

1374. Barneleker 4,00                                    2355       1,00    

1375. Barneleker 6,00                                    2356       0,60    

1376 Bn. Julemerke 1999, 4,00. Utagget nede.             2357       0,30    

1376 Bø. Julemerke 1999, 4,00. Utagget oppe.             2358       0,30    

1377 Bn. Julemerke 1999, 4,00. Utagget nede.             2359       0,30    

1377 Bø. Julemerke 1999, 4,00. Utagget oppe.             2360       0,30    

1378. Wenche Foss/P.T. Haugen 3,60                       2361       8,50    

1379. Maurstad/Segelcke 4,00                             2362       1,00    

1380. Årtusen 4,00 "Vinternatt"                          2363       0,75    

1381. Årtusen 4,00 "Solnedgang"                          2364       0,75    

1382. Blomst 5,40 (Gullmyrklegg)                         2365       0,60    

1383. Blomst 8,00 (Hvit nøkkerose)                       2366       0,35    

1386. Valentin 2000, 4,00                                2369       0,85    

1387. Oslo 1000 år,  4,00                                2370       0,40    

1388. Oslo 1000 år,  6,00                                2371       1,00    

1389. Oslo 1000 år,  8,00                                2372       0,80    

1390. Oslo 1000 år, 27,00                                2373       5,00    

1391 Bn. 5,00 Ørn. Utagget nede                          2375       2,00    

1391 Bø. 5,00 Ørn. Utagget oppe                          2376       3,25    

1392 BB. 6,00 Elg, vertikalt par                         2377      12,50    

1392 Bn. 6,00 Elg, heftemerke, utagget nede              2378       3,25    

1392 Bø. 6,00 Elg, heftemerke, utagget oppe              2379       2,00    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par.                       2380       7,50    

1393 Bn. Hval 7,00. Utagget nede.                        2381       1,50    

1393 Bø. Hval 7,00. Utagget oppe.                        2382       1,50    

1394. Expo 2000, 4,20                                    2383       0,45    

1395. Expo 2000, 6,30                                    2384       0,30    

1396. Krigsskolen 3,60                                   2385      12,00    

1397. Krigsskolen 8,00                                   2386       4,50    

1398. Sprayboks 4,20. (Papir ikke bestemt)               2387       0,30    

1399 Bn. Fisk/redskap 4,20. Utagget nede                 2388       0,30    

1399 Bø. Fisk/redskap 4,20. Utagget oppe                 2389       0,30    

1400 Bn. Fisk/redskap 4,20. Utagget nede                 2390       0,30    

1400 Bø. Fisk/redskap 4,20. Utagget oppe                 2391       0,30    

1401. Nytt årtusen 4,20                                  2392       0,40    

1402. Nytt Årtusen 6,30                                  2393       0,40    

1403. Skien 1000 år, 4,20                                2394       3,00    

1404. Skien 1000 år, 15 kr.                              2395       5,00    

1406 Bn. Nils og Blåmann 4,20. Utagg. nede. Papir?       2397       1,50    

1406 Bø. Nils og Blåmann 4,20. Utagg. oppe. Papir?       2398       1,50    

1406x1 Bø. Nils og Blåmann 4,20. Utagget oppe.           2400       1,50    

1407 Bn. Stomperud 4,20. Utagget nede. Papir?            2403       0,80    

1407 Bø. Stomperud 4,20. Utagget oppe. Papir?            2404       0,80    

1408. Altertavler 3,60                                   2409       9,50    

1410 Bn. Rose 4,50. Utagget nede.                        2411       0,35    

1410 Bø. Rose 4,50. Utagget oppe.                        2412       0,35    

1411 Bn. Rose 4,50. Utagget nede.                        2413       0,35    

1411 Bø. Rose 4,50. Utagget oppe.                        2414       0,35    

1412. Husflid 4,00 (Tægerbinding/nål)                    2415       0,30    

1413. Husflid 4,50 (Neverfletting/neverboks)             2416       0,30    

1414. Brudesøm 7,00 (Belte fra Hardangerbunad)           2417       0,30    

1415. Aase Bye 4,00                                      2418       1,00    

1416. Per Aabel 4,50                                     2419       0,75    

1417. Alfred Maurstad 5,50                               2420       1,00    

1418. Lillebil Ibsen 7,00                                2421       3,75    

1419. Tore Segelcke 8,00                                 2422       2,50    

1420. Valentin 2001, 4,50                                2423       2,00    

1421 I.   Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster A.           2424       0,50    

1421 II.  Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster B.           2425       0,50    

1421 III. Posthorn 1 kr. flerfarvet, uten raster         2426       0,50    

1422 I.  Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster A.            2427       0,75    

1422 II. Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster B.            2428       0,35    

1423.    Posthorn 6 kr. fiolett/flerfarvet               2429       0,30    

1424 Bn. Elvepadling 4,50 utagget nede                   2430       0,60    

1424 Bø. Elvepadling 4,50 utagget oppe                   2431       0,60    

1425 Bn. Fjellklatring 7,00 utagget nede                 2432       1,50    

1425 Bø. Fjellklatring 7,00 utagget oppe.                2433       1,50    

1426. Skolekorps 4,50                                    2434       2,75    

1427. Skolekorps 9,00                                    2435       4,00    

1428. Arkitektur 5,50                                    2436       0,35    

1429. Arkitektur 8,50                                    2437       2,65    

1430. Ølhøne 5,00, grovtagget. Papir?                    2441       0,30    

1431. Dokke/dorullholder 5,50, grovtagget. Papir?        2445       0,30    

1432. Strikkelue 8,50, grovtagget. Papir?                2449       0,30    

1433 Bn. Rose 5,50. Type? Utagget nede                   2450       0,40    

1433 Bø. Rose 5,50. Type? Utagget oppe                   2451       0,40    

1434 Bn. Rose 5,50. Type? Utagget nede                   2452       0,40    

1434 Bø. Rose 5,50. Type? Utagget oppe                   2453       0,40    

1435. Skuespillere 5,00. Lalla Carlsen                   2454       3,50    

1436. Skuespillere 5,50. Leif Juster                     2455       2,00    

1448. Kattunger 5,50                                     2468       0,75    

1449. Geitekilling 7,50                                  2469       5,00    

1450 Bn. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. nede.         2470       0,30    

1450 Bø. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. oppe.         2471       0,30    

1451 Bn. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. nede.         2472       0,30    

1451 Bø. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. oppe.         2473       0,30     

1452. Nordlys 5,00                                       2474       5,00    

1454 I.   Posthorn 5 kr. Raster A                        2476       0,75    

1454 II.  Posthorn 5 kr. Raster B                        2477       0,30    

1454 III. Posthorn 5 kr. Bunnfelt uten Raster            2478       0,30    

1455 I.   Posthorn 9 kr. Raster A                        2479       0,30    

1455 II.  Posthorn 9 kr. Raster B                        2480       0,60    

1456. Skuespiller  5,00 (T. Maurstad). Mask.stmp.        2482       0,50    

1456. Skuespiller  5,00 (Tordis Maurstad)                2481       6,00    

1457. Skuespiller  5,50 (Rolf Just Nilsen)               2483       1,00    

1459. Skuespiller  9,00 (Henry Gleditsch)                2486       5,00    

1460. Skuespiller 10,00 (Norma Balean)                   2488       2,50    

1461. Fotball 5,50, rundt frim.                          2489       0,50    

1462. Fotball 5,50, rundt frim.                          2490       0,50    

1463. Fotball 5,50, rundt frim.                          2491       0,50    

1464. Fotball 5,50, rundt frim.                          2492       0,50    

1465. Norden Kunst 7,50                                  2493       6,50    

1466. Norden Kunst 8,50                                  2494       1,25    

1467 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2495       0,35    

1467 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2496       0,35    

1468 Bh. Eventyr 9,00. Utagget høyre side                2497       2,00    

1468 Bv. Eventyr 9,00. Utagget venstre side              2498       2,00    

1470. Niels Henrik Abel 22,00                            2500       5,50    

1471. Holmestrand 5,50                                   2501       1,00     

1472. Kongsberg 5,50                                     2502       1,00    

1473. Johan Borgen 11,00                                 2503       2,00    

1475. Fotball 5,00 (Norge‑Tyskland 1936)                 2505       4,00    

1476. Fotball 5,50 (Norge‑Brasil)                        2506       1,00    

1477. Fotball 5,50 (Norge‑USA)                           2507       1,00    

1478. Fotball 7,00 (Norge‑Sverige)                       2508       3,75    

1479. Fotball 9,00 (Norge‑England). Maskinst.            2510       0,80    

1480. Fotball 10,00 (Milan‑Rosenborg)                    2511       4,00    

1481. Sirkus/Europa 5,50, 2002                           2512       4,25    

1482. Sirkus/Europa 8,50, 2002                           2513       5,00    

1485 Bn. Julemerke 2002, 5,50. Utagget nede.             2516       0,30    

1485 Bø. Julemerke 2002, 5,50. Utagget oppe              2517       0,30    

1486 Bn. Julemerke 2002, 5,50. Utagget nede.             2518       0,30    

1486 Bø. Julemerke 2002, 5,50. Utagget oppe              2519       0,30    

1487. Landstad 5,00                                      2520       6,50    

1488. Landstad 5,50                                      2521       0,50    

1489. Husflid 5,50 (Knivskaft). Ikke typebestemt         2522       0,30    

1490 Bn. Rose 5,50 (Grand Prix). Utagget nede.           2523       0,30    

1490 Bø. Rose 5,50 (Grand Prix). Utagget oppe.           2524       0,30    

1491 Bn. Rose 5,50 (Champagnerose). Utagget nede.        2525       0,30    

1491 Bø. Rose 5,50 (Champagnerose). Utagget oppe.        2526       0,30    

1493. Grafikk 8,50                                       2528       7,50    

1496 A. Grafikk 22,00, 13,5 x 12,75                      2532      12,50    

1496 B. Grafikk 22,00, 14x12,75.                         2533      10,00    

1496 B. Grafikk 22,00, 14x12,75. Maskinstemp.            2534       2,00    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2536       0,30    

1498 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2537       0,30    

1499 Bn. Eventyr 9,00. Utagget nede                      2538       5,00    

1499 Bø. Eventyr 9,00. Utagget oppe                      2539       5,00    

1503. Helsevesen 7,00                                    2544       8,00    

1503. Helsevesen 7,00. Maskinstemplet                    2545       0,80    

1504. Flyktningedag 5,50. Lett maskinstempel             3235       2,00    

1505. Flyktningedag 10,00                                2547      10,00    

1512. Hilsen 5,50 (Forlovelse)                           2558       2,50    

1517. Bjørnson 11,00.                                    2564       5,00    

1517. Bjørnson 11,00. Maskinstemplet                     2565       1,75    

1518. Lars Onsager 22,00                                 2566       8,00    

1519 Bn. Julemerke 2003, 5,50. Utagg. nede. Papir?       2567       0,50    

1520 Bn. Julemerke 2003, 5,50. Utagg. nede. Papir?       2569       0,50    

1520 Bø. Julemerke 2003, 5,50. Utagg. oppe. Papir?       2570       0,50    

1521. Grafikk 5,00 (2003).                               2571       5,50    

1522. Grafikk 5,50 (2003).                               2572       6,00    

1523. Oss mennesker imellom. 6,00 olivgul                2573       0,30    

1524. Oss mennesker imellom. 6,00 gråblå                 2574       0,30    

1525. Manet 5,50                                         2575       0,30    

1526. Gråsteinbit 6,00                                   2576       0,30    

1527. Blekksprut 9,00                                    2577       0,30    

1528. Maleri 6,00 (Idyll)                                2578       0,85    

1532 Bn. Sykling, 6,00. Utagget nede.                    2583       0,30    

1532 Bø. Sykling, 6,00. Utagget oppe.                    2584       0,30    

1534 Bø. Brevandring 9,50 (utagget øvre kant)            2588       4,00    

1535. Norden/Havguden Njård 7,50                         2590       8,50    

1537. Otto Sverdrup 6,00                                 2592       6,00    

1540. Haakon Haakonsen 12,00                             2595       6,00    

1541. Haakon Haakonsen 22,00                             2596       1,50    

1542. Jernbanen 150 år, 6,00                             2597       1,50    

1543. Jernbanen 150 år, 7,50. Pent/lett mask.st.         2599       2,00    

1545. Jernbanen 150 år, 10,50                            2602       7,50    

1545. Jernbanen 150 år, 10,50. Maskinstemplet            2603       2,00    

1546. Barn og ungdom, 6,00                               2604       0,50    

1547. Barn og ungdom, 9,00                               2605       6,50    

1547. Barn og ungdom, 9,00. Lett maskinstemplet          2606       2,00    

1551 Bh. Jul 2004, 6,00. Utagget h. side                 2612       0,35    

1551 Bv. Jul 2004, 6,00. Utagget v. side                 2613       0,35    

1552 Bh. Jul 2004, 6,00. Utagget h. side                 2614       0,35    

1552 Bv. Jul 2004, 6,00. Utagget v. side                 2615       0,35    

1556. Erik Werenskiold 9,50. Maskinstemplet              2621       1,00    

1559. Kirkens Bymisjon 6,00                              2624       3,00    

1559. Kirkens Bymisjon 6,00. Maskinstemplet              2625       0,30    

1560. Nic. Waal 12,00. Del av litt utflyt. rundst.       2627       0,75    

1561. Aase Gruda Skard 22,00                             2628       4,50    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Barnetegning                2630       5,00    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Del av fiolett(?) r.st.     2631       0,65    

1564. Posthorn 3 kr. blå/flerfarvet.                     2632       0,30    

1565. Posthorn 7 kr. brun/flerfarvet                     2633       4,00    

1566 Bh. Geirangerfjorden 6,00. Utagget h. side          2634       0,35    

1566 Bv. Geirangerfjorden 6,00. Utagget v. side          2635       0,35    

1570. Unionsoppløsning 7,50. Type? Maskinstmp.           2646       1,00    

1576. Christian Radich. 6,00                             2652       4,00    

1579. Spekkhogger. B Innland. Ukjent papirtype           2656       0,30    

1580. Sjøanemone. A Innland.                             2657       0,30    

1581 Bn. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget nede         2658       0,30    

1581 Bø. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget oppe         2659       0,30    

1582 Bn. Fyr A‑Innland. Tranøy. Utagget nede.            2660       0,30    

1582 Bø. Fyr A‑Innland. Tranøy. Utagget oppe.            2661       0,30    

1593 Bh. Julemerke 2005, A. Utagget h. side              2679       0,35    

1593 Bv. Julemerke 2005, A. Utagget v. side              2680       0,35    

1594 Bh. Julemerke 2005, A. Utagget h. side              2681       0,35    

1595. Valentin 2006, A                                   2683       5,00    

1597. OL Torino 22,00                                    2685       7,00    

1599. Livredning 10,00                                   2687       3,85    

1603. Anledning A Innl. (Forlovelse). Maskinstempel      2693       2,50    

1604. A. Anledning (Kongelilje)                          2694       5,00    

1607. Nakensnegle 10,00                                  2697       0,30    

1609. Tiur 8,50                                          2699       6,50    

1610. Kongeørn 10,00                                     2700       0,50    

1611. Fjellrev 10,50                                     2701       4,75    

1612. Hare 13,00                                         2702      10,00    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longy.byen). Maskinst.      2706       0,60    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longyearbyen)               2707      12,00    

1615. 100 år i Arktis 22,00. 4‑bl. m/sentr. rundst.      2708      30,00    

1616. Skibladner 6,50                                    2709       0,30    

1617. Maihaugen 6,50                                     2710       0,30    

1619. Nordkapp, med Globen 8,50                          2712       6,50    

1620. Bryggen i Bergen 10,50                             2713       8,50     

1624. Kråkebolle, B Innland.                             2717       0,30    

1625. Blåstål. A Innland.                                2718       0,30    

1626. Garden  6,50. Maskinstemplet                       2720       0,60    

1627. Garden 13,00                                       2721      13,00    

1627. Garden 13,00. Litt utflytende rundstempel          2722       1,00    

1627. Garden 13,00. Svalt + snei rundstempel             3292       6,00    

1631. Julemerke 2006. A‑Innland                          2726       0,35    

1632. Julemerke 2006. A‑Innland                          2727       0,35    

1637. Pinnsvin 12,00                                     2732       4,50    

1645. Skydiving. A‑Innland                               2743       0,30    

1646. Rallarvn. Finse. A‑Innland                         2744       0,30    

1647. Røros. A‑Europa                                    2745       6,50    

1648. Vindebro Fredr. Festn. A‑Europa                    2746       6,50    

1649. Portør med loshus. A‑Verden                        2747       4,00    

1650. Hamnøy. A‑Verden                                   2748       4,00    

1651. Makrell 11,00                                      2749       0,30    

1653. Vardøhus Festning 23,00. Del av rst. opp/ned       3186       2,00    

1655. Speider 11,00                                      2753       7,00    

1656. Fyr A‑Innland. Ona                                 2754       0,35    

1657. Fyr A‑Innland. Tungeneset fyrlykt                  2755       0,35    

1660. Blomsterreke A‑Innland                             2759       0,30    

1661. Hummer A‑Innland                                   2760       0,30    

1662. Taskekrabbe A‑Innland                              2761       0,30     

1663. Krinakrabbe A‑Innland                              2762       0,30    

1665. Vitenskapelig jubileum 14,00. Del av 2 sv. r.st.   2766       8,00    

1668. Jul 2007. A‑Innland. Julestjernen.                 2771       0,50    

1669. Jul 2007. A‑Innland. Hellige 3 konger.             2772       0,50    

1670. Valentin 2008, A‑Innland                           2773       8,50    

1672. Elg. 11,00                                         2776       5,00    

1673 A. Bjørn 14,00. Tg. 13,25x13,75. Mask.st.           2778       0,30    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75                     2779       6,00    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75. Maskinstempel      3188       1,50    

1675. Skiforbundet A‑Innland (Thorleif Haug)             2783       0,40    

1676. Skiforbundet A‑Innland (Espen Bredesen)            2784       0,40    

1677. Skiforbundet A‑Innland (Barn på ski)               2785       0,40    

1678. Skiforbundet A‑Innland (Kjetil A. Aamodt)          2786       0,40    

1684. Oslo havn/Rådhus, A‑Innland                        2792       0,35    

1685. "Dykkere", A‑Innland                               2793       0,35    

1686. Sunnmørsalpene. A‑Europa                           2794       6,00    

1686. Sunnmørsalpene. A‑Europa. Maskinstempel            2795       2,50    

1688. Seilskute, A‑Verden                                2798       4,00    

1689. Lyngør, A‑Verden                                   2799       4,00    

1692. Kommunikasjon 25,00. Rutebilen 100 år              2803       8,00    

1696. Stavanger 23,00                                    2807      10,00    

1700. Kunst A‑Innland                                    2812       0,60    

1701. Kunst A‑Innland                                    2813       0,60    

1702. Kunst A‑Innland                                    2814       0,60    

1703. Kunst A‑Innland                                    2815       0,60    

1704. Julemerke 2008, A‑Innland                          2816       0,35    

1705. Julemerke 2008, A‑Innland                          2817       0,35    

1706. Maleri, B Innland                                  2818       0,35    

1707 I.  Kunst 12,00. Jæger                              2819       0,50    

1707 II. Kunst 12,00. Jæger                              2820       0,50    

1709. Reinsdyr 15,50 kr.                                 2823       3,50    

1710. Lirype 25 kr.                                      2824       1,75    

1713. Pers.frim. A‑Innl. Blåveis. Ev. på klipp/papir     2827       1,75    

1715. Tog ved Stanghelle. A‑Innland                      2829       0,40    

1716. Tog ved Finse. A‑Innland                           2830       0,40    

1717. Støttafjorden. A‑Europa                            2831       8,75    

1717. Støttafjorden. A‑Europa. "Pent" maskinst.          2832       3,00    

1719. Nordlys, Andøya. A‑Verden                          2834       3,00    

1720. Kannesteinen Vågsøy. A‑Verden                      2835       3,00    

1725. Ubåtvåpenet 15,50. Maskinstemplet                  3291       2,00    

1725. Ubåtvåpenet 15,50. Noe minus for stempling.        3189       2,50    

1726 I. Kurér‑radio. A‑Innland                           2843       0,30    

1727 I. Telefonkiosk. A‑Innland                          2844       0,30    

1728. Hamsun 25,00. Del av 2 rundstmp.                   3264       4,00    

1729. Popmusikk A‑Innland (Per "Elvis" Granberg)         2846       0,65    

1730. Popmusikk A‑Innland (Roald Stensby)                2847       0,65    

1731. Popmusikk A‑Innland ("Rocke Pelle")                2848       0,65    

1732. Popmusikk A‑Innland (Jan Rohde)                    2849       0,65    

1735. Norsk kunst A‑Innland (Mann m/kvinne)              2854       0,40    

1736. Norsk kunst A‑Innland (Kråke)                      2855       0,40    

1737. Norsk kunst A‑Innland (Fugleflukt)                 2856       0,40    

1738. Norsk kunst A‑Innland (Liggende hode)              2857       0,40    

1739. Jul 2009, A‑Innland. (Rødt eple)                   2858       0,40    

1740. Jul 2009, A‑Innland. (Stjerne)                     2859       0,40    

1741. Kunst 13,00 (Mann som drikker)                     2860       0,60    

1742. Oter 15,00                                         2861       2,00    

1743 A. Lemen 16,00 (Tg. 13,25 x 13,75)                  2862       3,50    

1743 B. Lemen 16,00 (Tg. 14,75 x 13,75)                  2863       1,25    

1744. Jerv 26,00.                                        2864       7,00    

1744. Jerv 26,00. Del av rundstempel opp/ned             3293       2,00    

1744. Jerv 26,00. Litt utflyt. sidevendt rundst.         3294       2,00    

1744. Jerv 26,00. Maskinstempel                          2865       0,80    

1745. P.A. Munch. A‑Innland                              2866       0,40    

1746. Ole Bull. A‑Innland                                2867       0,40    

1749. Turist/Valdresflya. A‑Innland                      2870       0,40    

1750. Turist/Gamle Strynefjellveien. A‑Innland           2871       0,40    

1753. Turist/Helgeland. A‑Verden                         2874       6,00    

1754. Turist/Lofoten. A‑Verden                           2875       6,00    

1755. Popmusikk/Bobbysocks. A‑Innland                    2876       0,35    

1756. Popmusikk/Secret Garden. A‑Innland                 2877       0,35    

1757. Popmusikk/Alexander Rybak. A‑Innland               2878       0,35    

1758. Popmusikk/Jahn Teigen. A‑Innland.                  2879       0,35    

1760. Folkehelsen, 26 kr. Del av 2 rundstempl.           3265       4,00    

1761 I. TV 50 år/Barne‑TV. A‑Innl. Tg. 15,75x14,5        2883       2,00    

1762.   TV 50 år/Humor. A‑Innland                        2884       2,00    

1763 I. TV 50 år/u.holdn. A Innl. Tg. 15,75x14,5         2885       2,00    

1764.   TV 50 år/"Ikoner". A Innland.                    2886       2,00    

1765. Norsk Sjøm.forbund. 16,00. Del r.st. nær opp/ned   3281       2,00    

1765. Norsk Sjøm.forbund. 16,00. Maskinstemplet          2887       2,00    

1771. Jul 2010/Geitebukk av halm. A‑Innl.                2897       0,50    

1772. Jul 2010/lysestake. A‑Innland                      2898       0,50    

1773. Posthorn 4 kr. blå/div.                            2899       2,75    

1775. Posthorn 30 kr. flerfarvet                         2901       0,40    

1776. Norges Idrettsforbund 14,00                        2902       0,30    

1777 A. Isbjørn 17,00 tg. 13,25x13,75                    2903       0,45    

1777 B. Isbj. 17,00. 14,25x13,75. Del utfl.rst. nær o/n  3287       2,50    

1777 B. Isbjørn 17,00 tg. 14,25x13,75. Mask.stmp.        2905       3,50    

1778. Moskus 27 kr. Del av 2 rundst.                     3266       0,80    

1778. Moskus 27 kr. Del av litt utydelig rundst.         3295       1,25    

1784. Sydpoljubileum 17,00. Litt utflyt. rundstemp.      2916       3,75    

1785. Turist/Svalbard A‑Innland (Frøhvelv)               2917       0,30    

1786. Turist/Borgund. A‑Europa                           2918       0,70    

1787. Turist/Preikestolen Fjellstue. A‑Verden            2919       0,50    

1790. Brannvesen 27 kr.                                  2922       1,85    

1795. Artister/Inger Lise Rypdal. A‑Innland              2928       1,00    

1796. Artister/Mari Boine. A‑Innland                     2929       1,00    

1797. Artister/Sissel Kyrkjebø. A‑Innland                2930       1,00    

1801. Tegneserie 20,00 (Pondus)                          2934       2,00    

1802. Posthorn 50 kr. blågrønn/div.                      2935       0,30    

1803. Julemerke 2011, A‑Innland                          2936       0,60    

1804. Julemerke 2011, A‑Innland                          2937       0,60    

1805. Griff. B Innland. Ukjent papirtype.                2938       1,00    

1806. Norsk Kunst 14,00. (Håkon Stenstavold)             2939       1,50    

1808. Dr. Sonja 9,50. Lett utflyt. rst. nær opp/ned      3267       0,75    

1808. Dronning Sonja 9,50.                               2941       1,50     

1808. Dronning Sonja 9,50. Maskinstemplet                3282       0,75    

1811. Sonia Henie på isen. A‑Innland                     2945       1,00    

1812. Sonia Henie, portrett. A‑Innland                   2946       1,00    

1813. Thorbjørn Egner, portrett. A‑Innland               2947       0,75    

1814. Kardemomme by. A‑Innland.                          2948       0,75    

1815. Detalj fra Nidarosdomen. A‑Innland                 2949       0,35    

1821. Fyr. A Innland. Kavringen                          2958       0,40    

1822. Fyr. A Innland. Medfjordbåen                       2959       0,40    

1824. Popmusikk A Innland (Sondre Lerche)                2962       1,25    

1825. Popmusikk A Innland (Ole Paus)                     2963       1,25    

1826. Popmusikk A Innland (Åge Aleksandersen)            2964       1,25    

1827. Popmusikk A Innland (Morten Abel)                  2965       1,25    

1831. Posthorn 40 kr. flerfarvet                         2969       0,50    

1832. Riksantikvaren/Domkirkeruiner 15 kr.               2970       6,00    

1833. Jul 2012. Sn. Andersen/nissen. A‑Innland           2971       0,50    

1834. Jul 2012. Nissemor og barna. A‑Innland             2972       0,50    

1835. Norsk Mote 15 kr.                                  2973       0,30    

1836. Norsk Mote 15 kr.                                  2974       0,30    

1838. Munch 15 kr. ("Det syke barn")                     2976       4,00    

1843. A Innland (Isbre)                                  2981       0,75    

1847. A Verden (Elvebrettskliing). Stempelminus          3268       1,00    

1851. Stud. samf. 17,00. Del av litt utflyt. rst. o/ned  3269       0,50    

1851. Studentersamfundet 17,00                           2990       2,75     

1852. A Innland. Kronprins Haakon Magnus                 2991       0,85    

1853. A Innland. Kronprinsesse Mette‑Marit               2992       0,85    

1854. A Innland. Kronprinsfamilien                       2993       0,85    

1855. A Innland. Kong Harald og arverekken               2994       0,85    

1856. Camilla Collet 17 kr. Stempelminus                 3270       0,65    

1857. Stemmerett for kvinner 30 kr. Del av 2 stmp.       2997       2,00    

1858. Ivar Aasen. A Innland.                             2998       0,40    

1859. Lasse Kolstad. A Innland                           2999       0,40    

1860. Popmusikk A Innland (Pussycats)                    3000       0,40    

1861. Popmusikk A Innland (Dum Dum Boys)                 3001       0,40    

1862. Popmusikk A Innland (Turboneger)                   3002       0,40    

1863. Popmusikk A Innland (de Lillos)                    3003       0,40    

1864. Posthorn 10 kr. flerfarvet                         3004       0,40    

1865. Posthorn 20 kr. flerfarvet                         3005       1,00    

1866. A Innland, Solan Gundersen/Aukrust                 3006       0,60    

1867. A Innland, Nabonissen/Aukrust                      3007       0,60    

1868. Hjort 19 kr.                                       3008       0,50    

1869. Grevling 35 kr.                                    3009       0,85    

1870. Sjømannskirke. 15 kr. Vaffel                       3010       0,50    

1871. Sotsji OL, A Innland (Marit Bjørgen)               3011       0,40    

1872. Sotsji OL, A Innland (Tora Berger)                 3012       0,40    

1873. Sotsji OL, A Innland (Petter Northug)              3013       0,40    

1874. Sotsji OL, A Innland (Aksel Lund Svindal)          3014       0,40    

1876. Turist A Innland (Vikingkvinne)                    3016       0,30    

1877. Turist A Europa (Vikingkrigere)                    3017       1,25    

1878. Turist A Verden (Vikingskib)                       3018       3,50    

1879. Thor Heyerdahl A Innland (Portrett)                3019       0,40    

1880. Thor Heyerdahl A Innland (Kon‑Tiki)                3020       0,40    

1881. Thor Heyerdahl A Innland (Påskeøya)                3021       0,40    

1882. Thor Heyerdahl A Innland (Ra II)                   3022       0,40    

1883. Grunnlovsjub. 13,00. Maskinstemplet                3024       3,00    

1888. Prøysen A‑Innland. (Portrett/Radio)                3029       0,30    

1889. Prøysen A‑Innland. (Teskjekjerringa)               3030       0,30    

1891. Posthorn 70 kr. Flerfarvet                         3032       0,50    

1892. Jul 2014. A‑Innland (Sølvguttene)                  3033       0,30    

1893. Jul 2014. A‑Innland (Putti Plutti Pott)            3034       0,30    

1896. Fugler 16 kr. (Blåmeis)                            3037       0,40    

1897. Fugler 16 kr. (Toppmeis)                           3038       0,40    

1898. Fugler 31 kr. (Hubro)                              3039       1,50    

1899. Røde Kors A‑Innland. (Vinterfjell)                 3040       0,40    

1900. Røde Kors A‑Innland. (Besøktjeneste)               3041       0,40    

1901. Røde Kors A‑Innland. (Nødhjelpsarbeid)             3042       0,40    

1902. Røde Kors A‑Innland. (Mennesker som R.K.)          3043       0,40    

1903. Halden 350 år, 20 kr.                              3044       2,00    

1908. Leketøy 14,00. Anelse ujevne tagger                3274       3,75    

1913. Fyrtårn A‑Verden (Lindesnes)                       3055      10,00    

1914. Halfdan Kjerulf A Innland                          3056       0,30    

1915. Agnar Mykle A Innland                              3057       0,30    

1916. Høyesterett. 20,00. Stempelminus.                  3059       4,50    

1917. Fugler B‑Innland (Praktærfugl)                     3060       3,50    

1917. Fugler B‑Innland (Praktærfugl). Del av 2 r.stmp.   3061       0,50    

1917. Fugler B‑Innland (Praktærfugl). Maskinstemp.       3290       0,50    

1918. Fugler B‑Innland (Ærfugl)                          3062       3,50    

1918. Fugler B‑Innland. (Ærfugl). Del av 2 rundstmp.     3063       0,60    

1919. Fugler A Innland (Linerle)                         3064       0,40    

1920. Fugler A Innland (Steinskvett)                     3065       0,40    

1922. Posthorn 60 kr. Flerfarvet                         3068       2,50    

1923. Julemerke 2015, A Innland (Juletre)                3069       0,35    

1924. Julemerke 2015, A Innland (Pakke)                  3070       0,35    

1925. Ungdoms‑OL. A Innland. Person på fjelltopp.        3071       1,00    

1926. Ungdoms‑OL. A Innland. Skiløper                    3072       1,00    

1927. Konge i 25 år. 17,00.                              3073       0,60    

1928. VM Skiskyting. 21 kr. Stempelminus.                3075       1,50    

1929. VM Skiskyting. 33 kr.                              3076      11,50    

1929. VM Skiskyting. 33 kr. Litt stempelminus.           3077       2,50    

1934. Byjubileum 18.00. Kragerø. Gj.slag rst. bakside    3084       4,50    

1938. Dyreparken, A Innland. (Julius).                   3089       0,65    

1939. Dyreparken, A Innland. (Kapt. Sabeltann).          3090       0,65    

1942. Norges Bank. 21,00                                 3095      15,00    

1942. Norges Bank. 21,00. Stempelminus.                  3096       2,50    

1944. Fyrtårn. A Innland. Sandvigodden                   3098       0,50    

1945. Fyrtårn. A Innland. Sklinna                        3099       0,50    

1946. Tor Jonsson. 20,00. Maskinstempel.                 3271       5,00    

1948. Julemerke 2016. A Innland. Nisse drar kjelke       3102       0,50    

1949. Julemerke 2016. A Innland. Nisse aker              3103       0,50    

1950. Dvergfalk. 20 kr.                                  3104       5,00    

1951. Lerkefalk. 20 kr.                                  3105       5,00    

1952. Sameting. A Innland. ("Trekanter")                 3106       3,00    

1953. Sameting. A Innland. ("Portrett")                  3107       3,00    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Del r.st. nær opp/ned     3283       2,50    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Dronn. Maskinstmp.        3109       2,00    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Dronningen                3108      10,00    

1955. Kongeparet 80 år. 36,00. (Kongen)                  3110      13,00    

1955. Kongeparet 80 år. 36,00. Del utyd. rst. opp/ned    3272       3,50    

1956. Tuneskibet. A Innland. (Foto/tegning)              3111       1,00    

1957. Tuneskibet. A Innland. (Akvarell/under seil)       3112       1,00    

1960. Slottet. 21,00. Maskinstemplet.                    3116       5,00    

1961. Fredrikstad 450 år. 23 kr. Litt utflyt. rundst.    3119       4,00    

1962. Sykkel‑VM. A Innland. (Med 6 syklister).           3120       2,00    

1963. Sykkel‑VM. A Innland. (Med 2 syklister).           3121       2,00    

1966. Norske biler. A Innland. (Mustad/"Giganten")       3125       4,00    

1967. Norske biler. A Innland. (Bjering)                 3126       4,00    

1968. Norske biler. A Innland. (Troll)                   3127       4,00    

1969. Norske biler. A Innland. (Think City)              3128       4,00    

1972. Julemerke 2017. A Innland                          3132       4,00    

1973. Julemerke 2017. A Innland                          3133       4,00    

1974. Lappugle. Innland                                  3134       6,50    

1975. Snøugle. 21 kr.                                    3135      10,00    

1976. Fjellvåk. 48 kr.                                   3136      25,00    

1977. Pelssel. 24 kr.                                    3137      14,00    

1978. Ringpingvin. 38 kr.                                3138      25,00    

1983. Musikkorps‑Forbund. Barn. Innland                  3143       5,00    

1984. Musikkorps‑Forbund. Korps, voksne. Innland         3144       5,00    

1987. DNT 150 år. Innland.                               3148       8,00    

1990. Fløibanen. Innland. (Blå vogn)                     3151       8,00     

1991. Fløibanen. Innland. (Rød vogn)                     3152       8,00    

1996. Julemerke. Innland. Julepynt.                      3157       4,00    

1997. Julemerke. Innland. Juleverksted.                  3158       4,00    

1998. Oslo Miljøhovedstad. 23,00                         3159      10,00    

1999. Antarktis. 26 kr. Del av litt utflyt. rundst.      3285       3,50    

1999. Antarktis. 26 kr. Del litt utflyt. rst. opp/ned    3284       2,50    

1999. Antarktis. 26 kr. Maskinstempel                    3161       3,75    

ATM   1.1. 100 + 25ø på konv. m/spansk m.st. 8.3.79      101        2,00    

ATM   1.5. 0125, på konv. m/stmp. Tromsø 1.12.80         102        5,00    

ATM   5. Hubro. 5,50. Ev. på klipp                       107        1,00    

ATM   5. Hubro. 6,00. Ev. på klipp.                      108        1,00    

ATM  12. Sommerfugl. Div. pålydende.                     117        0,75    

ATM/PFE ?. Isbjørn I. Ev. på klipp, div. valører         123        2,00    

ATM/PFE ?. Isbjørn II. Ev. på klipp, div. valører        124        2,00    

BL  26. Prinsessen. På klipp. Rundst. m/sidest.          220        2,00    

BL  26. Prinsessen. Rundstempel                          221        5,00    

BL  26. Prinsessen. Sideveis rundstempel.                223        2,00    

P  8. Porto At betale. 1ø oliven. Mask./ev. pakkest.     154        1,00    

P 10 X. Porto At betale. 10ø rød. Pakke‑/ev. mask.st.    159        0,65    

P 11. Porto At betale. 15ø brun. Pakke‑/ev. mask.st.     162        1,50    

PF  5. Postens Bring‑logo. På klipp (var. stempl.)       127        0,75    

PF  5. Postens logo. Klipp/papir baks./var. stempl.      128        0,85    

T   2. Tjeneste 10ø grønn                                346        0,40     

T   3. Tjeneste 15ø svartblå.                            348       10,00    

T   4. Tjeneste 20ø rødlilla                             349        0,35    

T   6. Tjeneste 40ø blå                                  351        2,75    

T   6. Tjeneste 40ø blå. Flisetagget.                    352        1,00    

T   7. Tjeneste 60ø grønnblå. Flisetagget                354        3,00    

T  12. Off.sak Offset. 10ø grønn                         359        0,85    

T  13. Off.sak Offset. 15ø brunoliven                    360        1,75    

T  14. Off.sak Offset. 20ø rød.                          361        0,60    

T  15. Off.sak Offset. 25ø lys brun                      362        1,15    

T  21. Off.sak Boktrykk. 5ø lilla. Maskinstempel.        369        1,25    

T  23. Off.sak Boktrykk. 10ø grønn                       370        0,90    

T  25. Off.sak Boktrykk. 20ø rød                         371        0,30    

T  26. Off.sak Boktrykk. 35ø fiolett.                    372        1,75    

T  27. Off.sak Boktrykk. 40ø grå                         373        0,35    

T  30. Off.sak med vannm. 7ø gul. Del r.st. opp/ned      3263       1,00    

T  32. Off.sak med vannm. 15ø oliven. Ikke farvebest.    379        2,00    

T  34. Off.sak med vannm. 25ø brun                       381        2,00    

T  35. Off.sak med vannm. 30ø blå                        382        1,75    

T  36. Off.sak med vannm. 35ø lilla                      383        1,00    

T  37. Off.sak med vannm. 40ø grå                        384        0,35    

T  38. Off.sak med vannm. 60ø grønnblå                   385        1,00    

T  39. Off.sak med vannm. 100ø blåfiol.                  386        5,00    

T  40. Off.sak u/vm. 5ø lilla. Ikke typebestemt          387        0,40    

T  42. Off.sak u/vm. 10ø grønn. Ikke typebest.           389        0,30    

T  43 I.  Off.sak u/vm. 20ø rød                          390        0,30    

T  43 II. Off.sak u/vm. 20ø brunlig rød                  391        0,30    

T  44. Off.sak u/vm. 35ø fiolett. Ikke typebest.         393        0,40    

T  45. Off.sak u/vm. 40ø grå. Ikke typebestemt           394        0,30    

T  46. Off.sak u/vm. 60ø blånyanser. Ikke typebest.      395        0,30    

T  47. Off.sak u/vm. 100ø blåfiol. Ikke typebest.        396        0,40    

T  49. Solkors 7ø guloransje. Del av Maskinst.           399        0,50    

T  49. Solkors 7ø guloransje. Del/snei 2 rundstmp.       3240       2,00    

T  49. Solkors 7ø guloransje. Linjer fra Maskinst.       401        1,00    

T  50. Solkors 10ø grønn                                 402        0,60    

T  52. Solkors 20ø rød                                   403        0,30    

T  56. Solkors 40ø grå                                   404        0,60    

T  59. Off.sak uten vm. 15ø oliven                       406        0,30    

T  61. Off.sak uten vm. 25ø oransjerød                   408        0,30    

T  62. Off.sak uten vm. 30ø blå                          409        3,00    

T  63. Off.sak uten vm. 30ø grå                          410        0,30    

T  64. Off.sak uten vm. 40ø blå                          411        0,30    

T  65. Off.sak. 50ø lilla. Ikke typebestemt.             412        0,30    

T  66. Off.sak 200ø oransje                              413        0,35    

T  67. Off.sak 25/20ø rød provisorie                     414        0,60    

T  68. O.S. 5ø rødlilla                                  415        0,30    

T  69. O.S. 10ø grå                                      416        0,30    

T  70. O.S. 15ø brun                                     417        0,50    

T  71. O.S. 30ø rød                                      418        0,30    

T  72. O.S. 35ø rødbrun                                  419        0,50    

T  73. O.S. 60ø grønnblå                                 420        0,30    

T  74. O.S. 100ø blåfiolett                              421        0,60    

T  75. Off.Sak vanlig papir. 5ø rødlilla                 422        0,30    

T  76. Off.Sak vanlig papir. 10ø blålig grå              423        0,30    

T  77. Off.Sak vanlig papir. 15ø brun                    424        8,50    

T  78. Off.Sak vanlig papir. 20ø blålig grønn            425        0,30    

T  79. Off.Sak vanlig papir. 25ø grønn                   426        0,30    

T  80. Off.Sak vanlig papir. 30ø rød                     427        0,90    

T  81. Off.Sak vanlig papir. 30ø grålig grønn            428        0,30    

T  82. Off.Sak vanlig papir. 35ø br.rød.                 429        0,30    

T  83. Off.Sak vanlig papir. 40ø blåfiolett. Type?       430        0,30    

T  84. Off.Sak vanlig papir. 40ø oliven. Del av m.st.    432        0,75    

T  85. Off.Sak vanlig papir. 45ø rød                     433        0,30    

T  86. Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun                 434        0,30    

T  87. Off.Sak vanlig papir. 50ø rød                     435        0,30    

T  88. Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type ?        436        0,90    

T  89. Off.Sak vanlig papir. 60ø rød                     437        0,30    

T  90. Off.Sak vanlig papir. 65ø brunlig rød             438        0,30    

T  91. Off.Sak vanlig papir. 70ø brunoliven              439        0,50    

T  93. Off.Sak vanlig papir. 80ø brun                    440        1,20    

T  94. Off.Sak vanlig papir. 90ø gul                     441        0,30    

T  95. Off.Sak vanlig papir. 1 kr. fiolett. Type?        442        0,30    

T  96. Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivengrønn           443        0,30    

T  97. Off.Sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett        444        0,30    

T  99. Off.Sak fosf. 10ø grålig blå                      446        0,30    

T 100. Off.sak fosf. 15ø brun. Litt taggeminus.          447        0,85    

T 103. Off.Sak fosf. 40ø gr.‑oliv. Type?                 451        0,65    

T 104. Off.Sak fosf. 50ø blågrå                          454        0,30    

T 106. Off.Sak fosf. 65ø rød                             456        0,35    

T 107. Off.Sak fosf. 70ø rød                             457        0,30    

T 108. Off.Sak fosf. 75ø grønn                           458        1,50    

T 109. Off.Sak fosf. 80ø rødbrun                         459        0,30    

T 112. Off.Sak fosf. 1 kr. blåfiol.                      462        0,30    

T 113. Off.Sak fosf. 1 kr. rød                           463        0,30    

T 114. Off.Sak fosf. 1,10 kr. rød                        464        2,75    

T 115. Off.Sak fosf. 2 kr. grønn                         465        0,30    

T 116. Off.Sak fosf. 5 kr. rødlig fiolett                466        0,35    

T 121. Off.Sak Offset 25ø grønn                          471        0,30    

T 123. Off.sak Offset 50ø grå. Papir?                    473        0,30    

T 126. Off.sak Offset 80ø rødbrun                        476        0,40    

T 127. Off.sak Offset 1 kr. fiolett. Type ?              477        0,35    

T 129a. Off.sak Offset 1,25 kr. matt brunrød             479        0,35    

T 129b. Off.sak Offset 1,25 kr. rød                      480        0,35    

T 130. Off.sak Offset 1,30 kr. brunlilla.                481        1,75    

T 131. Off.sak Offset 1,50 kr. rød                       482        0,30    

T 132. Off.sak Offset 1,75 kr. grønn                     483        1,25    

T 133. Off.sak Offset 2 kr. olivgrønn. Papir ?           484        0,30    

T 134. Off.sak Offset 2 kr. karmin                       485        0,30    

T 135. Off.sak Offset 3 kr. blåfiolett                   486        0,35    

T 136. Off.sak Offset 5 kr. fiolett                      487        1,15    

T 137. Off.sak Offset 5 kr. blå                          488        0,30    

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                    

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 208. Løve m/vm. 35ø fiolett. 100 stk. (Alle rundst.)    3256       5,00    

 229. Løve 1,00 grønn. 20 stk. med del/snei rundst.      3204       0,50    

 351. Haakon 1,50 blå. 70 stk., alle del/snei rundst.    3209       2,00    

 353. Haakon 5 kr. blåf. 10 stk. m/del av rundst.        3203       1,80    

 472. Olav 5 kr., rød‑fiol. Dyptr. 35 merker rundst.     3205       1,00    

 473. Olav 10 kr. gul dyptr. 25 stk. del av rundst.      3206       0,90    

 631. Olav 20 kr. Ca. 60 merker. Sett farvenyanser       3210       5,00    

 912. Munnharpe 15 kr. 10 stk., papirtyper ?             3207       1,25    

 951. Hansteen 5,00. 35 merker, rundstemplet             3208       2,00    

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC.                      

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø. 4‑bl. stmp. 1960‑t.         3212       8,50    

 931‑32 II BB. 2,50 fugler, 4‑blokk                      3194       0,60    

 987 BB. Jul 1985, Fugler, 4‑blokk.                      3193       0,40    

 995. 3,50 Europa XVIII, 1986. 4‑blokk (rundst.).        3195       1,00    

1002. 2,10 Egede 1986, 4‑blokk, rundstemplet             3192       0,40    

1003. 2,50 H. Wildenvey, 1986. 4‑blokk (rundstmp.)       3196       0,40    

1013‑14. Europa 2,70+4,50. 4‑blokker, r.st. 3.4.87       3201       1,35    

1137‑38 BB. Orkidéer, 4‑blokk, sentr. r.st. litt minus   3199       1,25    

1155. 4,20 OL. 4‑blokk m/sentrert, utydelig rundst.      3242       1,45    

1393 BB. Hval 7,00. 4‑blokk. Rundst. + snei rundst.      3197      12,50    

 

NORGE FRIMERKEHEFTER. STEMPLET            

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

FH 115. Fisk/Redskap (1399‑1400). Rundst. 2004           342        4,00    

 

NORGE PERFINS                             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Perfin HL & Co, på NK 787 (Akershus 1,25 rød)            148        1,25    

 

NORGE VARIANTER ETC.                      

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 350 v1. 1 kr. grønn Haakon. "Due" under KRONE.          674        3,50    

 469 v1. Olav 1 kr. Flekk i pannen + i marg v/1‑tall     676        2,80    

 469 v1. Olav 1 kr. grønn. Flekk i panne og øvre v.      677        2,00    

marg. Medflg. merke med kun 1 av disse punktene.

 469 v2. Olav 1 kr. Flekk t.v. for ordensbånd            678        3,75    

 469. Olav 1 kr. Flekk i pannen, mulig u/flekk i marg    679        1,80    

T  82 v1. Off.sak vanlig papir. Kule under v. ben.       682        1,00    

Svakt maskinst. Svakt brettet øvre h. hjørne.

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE              

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

20 mrk. Flere fine etterstmp. og div., mest jub.mrk.     131        8,50    

24 mrk. etterst./svakt st. etc. Flere bra. Noe klipp.    132       10,00    

30 mrk. etterst./svakt st. etc. Flere bra. Noe klipp     133        7,50    

32 mrk. Flere fine etterstmp. og div., mest jub.mrk.     134       12,50    

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  48 ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Type II? Postfrisk.   3301       3,50    

  99 ** Posth. 5ø grønn. Litt ujevnt, krakel. lim.       3303       5,00    

  99 ** Posth. 5ø grønn. 4‑blokk (brettet). Krakelert    3304       3,00    

lim. Et par merker m/noe minus/dårlige tagger.

 100 ** Posth. 10ø rød 1909‑utgaven. Postfrisk.          3305       4,00    

Ikke 100% sentrert, litt krakelert lim.

 164 b ** Portoprovis. 4ø. Svakt krakelert lim.          3314       0,40    

 190 ** Ludv. Holberg 15ø brun.                          3321       1,50    

 197 ** Posthorn m/vannm. 1ø gråoliv                     3322       2,00    

 198 ** Posthorn m/vannm. 2ø brun                        3323       2,50    

 213 ** Haakon 1937. 1 kr. grønn                         3331       0,85    

 214 ** Haakon 1937. 1,50 kr. blå                        3332       1,50    

 215 ** Haakon 1937. 2 kr. rød                           3333       2,00    

 222 x ** Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                   3337       2,75    

 223 ** Nordkapp 1938, med vannm. 20+25ø.                3339      15,00    

 225 ** Maud 10+5ø Postfrisk.                            3340       1,00    

 226 ** Maud 15+5ø Postfrisk.                            3341       1,00    

 227 ** Maud 20+5ø Postfrisk.                            3342       1,00    

 228 ** Maud 30+5ø Postfrisk.                            3343       0,75    

 235 ** Nansen 1940. 20+10ø rød                          3346       0,50    

 237 ** Posthorn u/vm. 1ø gråoliv                        3347       0,30    

 237 ** Posthorn u/vm. 1ø gråoliv. 4‑blokk.              3348       0,30    

 237 ** Posthorn u/vm. 1, 2 og 3ø, som 4‑blokker.        3349       0,50    

 238 ** Posthorn u/vm. 2ø brun                           3350       0,30    

 239 ** Posthorn u/vm. 3ø gul                            3351       0,30    

 240 ** Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                       3352       0,30    

 242 ** Løve u/vm. 10ø grønn                             3353       0,75    

 243 ** Posthorn u/vm. 12ø fiolett                       3354       1,85    

 244 ** Løve u/vm. 14ø oransje                           3355       4,00    

 251 ** 50ø brunlilla Løve u/vm. Postfr.                 3359       5,50    

 253 ** Luftpost 45ø uten vannm. 1941. Postfrisk.        3360       3,75    

 254 ** Hålogaland 15+10ø. Postfrisk.                    3361       5,50    

 255 ** Redningsselsk. 10+10ø grønn                      3362       3,00    

 256 ** Redningsselsk. 15+10ø brun                       3363       0,40    

 257 ** Redningsselskapet 20+10ø rød                     3364       0,40    

 258 ** Redningsselsk. 30+10ø blå                        3365       9,50    

 265 ** V‑merke m/vm. 7ø grønn                           3369       2,75    

 267 ** V‑merke m/vm. 14ø orange                         3370       2,75    

 274 ** V‑merke u/vm. 1ø grønnoliv                       3376       0,30    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun. 4‑blokk                   3377       0,60    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun                            3378       0,30    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul. 4‑blokk                    3379       0,50    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul                             3380       0,30    

 277 ** V‑merke u/vm. 5ø rødlilla                        3381       0,60    

 278 ** V‑merke u/vm. 7ø grønn                           3382       3,60    

 280 ** V‑merke u/vm. 12ø fiolett                        3384       1,75    

 281 ** V‑merke u/vm. 15ø grønnlig oliven                3385      15,00     

 282 ** V‑merke u/vm. 20ø rød                            3386       0,30    

 284 ** V‑merke u/vm. 30ø blå                            3388       8,50    

 285 ** V‑merke u/vm. 35ø fiolett                        3389       6,50    

 287 ** V‑merke u/vm. 50ø brunlilla                      3391       5,00    

 290 ** V‑merke 1,50 kr. blå                             3393      16,50    

 293 ** Hvit V. 10ø grønn                                3394       1,00    

 295 ** Snorre Sturlason 15ø brun. Postfrisk             3396       0,40    

 296 ** Snorre Sturlason 20ø rød. Postfrisk              3397       1,25    

 297 ** Snorre Sturlason 30ø blå. Postfrisk              3398       3,25    

 298 ** Snorre Sturlason 50ø fiolett. Postfrisk          3399       3,00    

 300 ** Quisling 20+30ø                                  3401       8,00    

 300 ** Quisling. 20+30ø. Sentrert noe ned.              3402       4,00    

 302 ** Nordraak 10ø grønn 1942.                         3404       7,25    

 303 ** Nordraak 15ø brun 1942.                          3405       4,75    

 304 ** Nordraak 20ø rød 1942.                           3406       3,75    

 305 ** Nordraak 30ø blå 1942.                           3407       3,25    

 306 ** Quisling Rikstinget 20+30ø                       3408       0,40    

 307 ** J.H. Wessel 15ø (1942).                          3409       0,30    

 308 ** J.H. Wessel 20ø (1942).                          3410       0,30    

 309 ** Europ. Postforening/Quisling 20ø                 3411       0,35    

 310 ** Europ. Postforening/Quisling 30ø                 3412       0,60    

 311 ** Nordkapp 1943, 15+25ø                            3413       1,35    

 312 ** Nordkapp 1943, 20+25ø                            3414       5,00     

 313 ** Nordkapp 1943, 30+25ø                            3415       3,75    

 314 ** Edv. Grieg 1943, 10 øre Postfrisk                3416       0,30    

 315 ** Edv. Grieg 1943, 20 øre Postfrisk                3417       0,30    

 316 ** Edv. Grieg 1943, 40 øre Postfrisk                3418       0,40    

 317 ** Edv. Grieg 1943, 60 øre Postfrisk                3419       0,60    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. Postfrisk                   3420       0,40    

 319 ** Landshjelp 1943. 10+10ø                          3421       2,25    

 320 ** Landshjelp 1943. 20+10ø                          3422       2,25    

 321 ** Landshjelp 1943. 40+10ø                          3423       2,25    

 322 ** Krigsforlis 1944. 10+10ø                         3424       1,25    

 323 ** Krigsforlis 1944. 15+10ø                         3425       1,25    

 324 ** Krigsforlis 1944. 20+10ø                         3426       1,25    

 325 ** Tryggve Gran 1944. 40ø                           3427       0,75    

 326 ** Landshjelp 1944. 5+10ø                           3428       1,75    

 327 ** Landshjelp 1944. 10+10ø                          3429       1,75    

 328 ** Landshjelp 1944. 15+10ø                          3430       1,75    

 329 ** Landshjelp 1944. 20+10ø                          3431       1,75    

 330 ** Hertugkrone 1,50                                 3432       6,75    

 331 ** Londonutgave 1945, 5ø                            3433       0,30    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø, 4‑blokk.                  3434       1,25    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø                            3435       0,30    

 333 ** Londonutgave 1945, 10ø                           3436       0,30    

 334 ** Londonutgave 1945, 15ø                           3437       1,50    

 335 ** Londonutgave 1945, 20ø                           3438       0,50    

 336 ** Londonutgave 1945, 30ø                           3439       1,75    

 337 ** Londonutgave 1945, 40ø                           3440       1,75    

 338 ** Londonutgave 1945, 60ø                           3441       1,75    

 339 ** Wergeland 1945, 10ø                              3442       0,50    

 340 ** Wergeland 1945, 15ø                              3443       0,50    

 341 ** Wergeland 1945, 20ø                              3444       0,35    

 342 ** Røde Kors, 20+10ø. Postfrisk                     3445       1,65    

 343 ** Norsk Folkemuseum, 10ø grønn.                    3446       1,50    

 344 ** Norsk Folkemuseum, 20ø rød.                      3447       4,00    

 345 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø          3448       0,50    

 346 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø          3449       0,50    

 347 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø          3450       1,00    

 348 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 30+10ø          3451       2,00    

 349 ** Wings for Norway, 15ø. Postfr.                   3452       0,40    

 350 ** Haakon 1946, 1 kr. grønn                         3453       6,00    

 354 ** Løve 25ø orangerød                               3456       1,60    

 356 ** Løve 40ø blå, postfrisk                          3457      12,50    

 361 ** Postjub. 1947. 15ø                               3462       1,50    

 370 ** Petter Dass 1947, 25ø                            3471       2,00    

 371 ** Haakon 75 år 25ø gulrød                          3472       0,75    

 372 ** Skogselskapet 25ø                                3473       3,00    

 374 I Type 1 ** Røde Kors‑provis. 25+5/20+10            3475       0,85    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød                           3476       0,30    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød. 25‑blokk                 3477       6,00    

 377 ** Kielland 1949, 25ø                               3479       0,50    

 378 ** Kielland 1949, 40ø                               3480       1,75    

 379 ** Kielland 1949, 80ø                               3481       4,00    

 380 ** Verdenspostforeningen, 10ø grønn                 3482       0,80    

 381 ** Verdenspostforeningen, 25ø rød                   3483       1,50    

 382 ** Verdenspostforeningen, 40ø blå                   3484       2,00    

 383 ** Oslo 900 år, 15ø grønn.                          3485       0,75    

 384 ** Oslo 900 år, 25ø rød.                            3486       1,50    

 385 ** Oslo 900 år, 45ø blå.                            3487       1,50    

 386 ** Polio 25+5ø                                      3488       1,75    

 387 ** Polio 45+5ø                                      3489      12,00    

 388 ** Posthorn 10ø grå                                 3490       2,60    

 390 ** Posthorn 15ø brun.                               3492       1,75    

 392 ** Posthorn 20ø grønn                               3494       1,00    

 393 ** Haakon 25ø rød                                   3495       1,40    

 395 ** Haakon 30ø grå                                   3497      13,00    

 396 ** Haakon 30ø rød                                   3498       2,00    

 401 ** Haakon 55ø blå                                   3503       2,75    

 404 ** Arne Garborg 1951, 25ø rød                       3506       0,80    

 405 ** Arne Garborg 1951, 45ø blå                       3507       4,00    

 406 ** Arne Garborg 1951, 80ø brun                      3508       5,50    

 407 ** OL‑merke 15 + 5 øre. Postfrisk.                  3509       0,50    

 408 ** OL‑merke 30 + 10 øre. Postfrisk.                 3510       1,35    

 409 ** OL‑merke 55 + 20 øre. Postfrisk.                 3511       5,50    

 411 ** Haakon 80 år 1952. 30ø                           3513       0,75    

 412 ** Haakon 80 år 1952. 55ø                           3514       1,50    

 413 ** Provis. 20/15ø grønn Posthorn                    3515       0,30    

 414 ** Kreftmerke 30+10 (1953).                         3516       5,00    

 416 ** Nordkapp 1953. 30+15ø rød                        3518      12,00    

 418 ** Kirkejubileum 30ø                                3520       1,00    

 419 ** NSB 1954, 20ø                                    3521       0,65    

 420 ** NSB 1954, 30ø                                    3522       2,00    

 421 ** NSB 1954, 55ø                                    3523       6,50    

 422 ** Telegrafverket 20ø                               3524       0,50    

 423 ** Telegrafverket 30ø                               3525       1,00    

 424 ** Telegrafverket 55ø                               3526       5,00    

 425 ** Frimerkejubileum 1955, 20ø                       3527       0,30    

 426 ** Frimerkejubileum 1955, 30ø                       3528       0,35    

 427 ** Frimerkejubileum 1955, 55ø                       3529       1,50    

 431 ** Haakon 25ø grønn                                 3533       2,50    

 432 I ** Haakon 35ø brunrød                             3534       5,50    

 435 ** Haakon 65ø blå                                   3537       0,45    

 436 ** Haakon 70ø brunoliven                            3538      20,00    

 437 ** Haakon 75ø karminbrun                            3539       3,50    

 439 ** Konge i 50 år, 30ø                               3541       0,30    

 440 ** Konge i 50 år, 55ø                               3542       0,85    

 441 ** Märta 1956, 35+10. Postfrisk.                    3543       2,50    

 442 ** Märta 1956, 65+10. Postfrisk.                    3544       6,00    

 443 ** Norden 1956, 35ø. Postfr.                        3545       0,35    

 444 ** Norden 1956, 65ø. Postfrisk                      3546       0,65    

 445 ** Nordkapp 1957, 25+10 grønn                       3547      15,00    

 448 ** Geofysisk år 1957, 25ø                           3550       0,30    

 449 ** Geofysisk År 1957, 35ø                           3551       0,30    

 450 ** Geofysisk år 1957, 65ø                           3552       0,50    

 451 ** Haakon 85 år 1957, 35ø                           3553       0,35    

 452 ** Haakon 85 år 1957, 65ø                           3554       0,60    

 455 ** Olav 30ø fiolett                                 3557       7,50     

 459 ** Olav 40ø grå                                     3561       9,00    

 460 ** Olav 45ø rød                                     3562       1,00    

 461 ** Olav 50ø olivgul                                 3563      12,00    

 462 ** Olav 50ø rød                                     3564      15,00    

 463 ** Olav 55ø grå                                     3565       1,00    

 464 ** Olav 60ø blåfiolett                              3566      10,00    

 465 ** Olav 65ø mørk blå                                3567       3,75    

 466 ** Olav 80ø brun                                    3568       9,00    

 467 ** Olav 85ø brunoliven                              3569       3,50    

 468 ** Olav 90ø gul                                     3570       1,50    

 469 ** Olav 1 kr. grønn. Dyptrykk vanl. papir           3571       2,00    

 474 ** Asbjørn Kloster 45ø 1959. Postfrisk              3576       0,60    

 475 ** Norges Vel 45ø 1959. Postfrisk                   3577       0,80    

 476 ** Norges Vel 90ø 1959. Postfrisk                   3578       5,00    

 477 ** Landbrukshøyskole 45ø                            3579       0,50    

 478 ** Landbrukshøyskole 90ø                            3580       1,75    

 479 ** Blomster 1960. 45+10 Hvitveis                    3581       5,00    

 480 ** Blomster 1960. 90+10 Blåveis                     3582      15,00    

 481 ** Videnskapsselskab 45ø (1960)                     3583       2,00    

 482 ** Videnskabsselskab 90ø (1960)                     3584       3,00    

 483 ** Flyktning 1960. 45+25ø                           3585      15,00    

 484 ** Flyktning 1960. 90+25ø                           3586      30,00    

 485 ** Båt 20ø Vikingeskib                              3587       2,50     

 486 ** Båt 25ø Hansa‑kogge                              3588       2,00    

 487 ** Båt 45ø Seilskute                                3589       2,00    

 488 ** Båt 55ø Oljetanker                               3590       6,00    

 489 ** Båt 90ø Bergensfjord                             3591       7,50    

 490 ** Europa I 90ø. Postfrisk                          3592       2,00    

 491 ** SAS 90ø.                                         3593       1,00    

 492 ** N. Idrettsforb. 20ø. Postfrisk                   3594       1,50    

 493 ** N. Idrettsforb. 25ø. Postfrisk                   3595       1,50    

 494 ** N. Idrettsforb. 45ø. Postfrisk                   3596       1,50    

 495 ** N. Idrettsforb. 90ø. Postfrisk                   3597       2,00    

 496 ** Håkonshall 1961, 45ø                             3598       1,00    

 497 ** Håkonshall 1961, 1 kr.                           3599       1,75    

 498 ** Universitetet 1964, 45ø.                         3600       0,50    

 499 ** Universitetet 1964, 1,50                         3601       2,00    

 500 ** Nansen 1961, 45ø                                 3602       0,70    

 501 ** Nansen 1961, 90ø                                 3603       1,35    

 502 ** Amundsen Sydpoljub. 1961, 45ø                    3604       1,00    

 503 ** Amundsen Sydpoljub. 1961, 90ø                    3605       1,60    

 504 ** Nobel 1961, 45ø                                  3606       0,50    

 505 ** Nobel 1961, 1 kr.                                3607       2,00    

 506 ** Vilh. Bjerknes  45ø                              3608       0,45    

 507 ** Vilh. Bjerknes 150ø                              3609       2,25    

 508 ** Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                   3610       6,75    

 509 ** Skogadministrasjon 45ø                           3611       0,65    

 510 ** Skogadministrasjon 1 kr.                         3612      10,00    

 511 ** Europa 1962, 50ø                                 3613       0,60    

 512 ** Europa 1962, 90ø                                 3614       1,85    

 513 ** Posthorn 5ø matt lilla, vanlig papir             3615       0,75    

 514 ** Posthorn 10ø grå, vanlig papir                   3616       0,50    

 515 ** Posthorn 15ø brun, vanlig papir                  3617       0,30    

 516 ** Posthorn 20ø grønn, vanlig papir                 3618      10,00    

 517 ** Helleristning 25ø grønn                          3619       1,50    

 519 A ** Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                3621       1,00    

 519 C ** Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig                 3622      14,00    

 520 ** Båtm.knop. 35ø blågrønn                          3623       0,30    

 521 ** Helleristning 40ø brunlilla                      3624       7,50    

 522 ** Båtm.knop. 50ø rød                               3625       4,50    

 523 ** Fisk/Aks 55ø rødbrun                             3626       0,40    

 525 ** Båtm.knop 60ø rød                                3628       3,25    

 526 ** Stavkirke 65ø fiol.blå                           3629       7,50    

 527 ** Stavkirke 80ø lilla                              3630      25,00    

 528 ** Fisk/Aks 85ø brungrå                             3631       0,85    

 529 ** Helleristning 90ø blå vanlig papir               3632       0,75    

 530 ** Camilla Collett 50ø (1963)                       3633       0,40    

 531 ** Camilla Collett 90ø (1963)                       3634       3,00    

 532 ** FAO 1963 25ø lys brun                            3635       0,40    

 533 ** FAO 1963 35ø grønn                               3636       0,75    

 534 ** FAO 1963 50ø rød                                 3637       0,65    

 535 ** FAO 1963 90ø blå                                 3638       2,25    

 536 ** Postgang til Nord‑Norge 50ø                      3639       1,85    

 537 ** Postgang til Nord‑Norge 90ø                      3640       7,00    

 538 ** Ivar Aasen 50ø                                   3641       0,85    

 539 ** Ivar Aasen 90ø                                   3642       3,50    

 540 ** Europa 1963, 50ø                                 3643       1,00    

 541 ** Europa 1963, 90ø                                 3644       6,00    

 542 ** Tekstiljub. 25ø oliven                           3645       0,75    

 543 ** Tekstiljub. 35ø grønnblå                         3646       1,75    

 544 ** Tekstiljub. 50ø rød                              3647       1,20    

 545 ** Edv. Munch 1963, 25ø                             3648       0,35    

 546 ** Edv. Munch 1963, 35ø                             3649       0,35    

 547 ** Edv. Munch 1963, 50ø                             3650       0,50    

 548 ** Edv. Munch 1963, 90ø                             3651       1,50    

 549 ** Oslo Arbeidersamfunn 25ø                         3652       0,60    

 550 ** Oslo Arbeidersamfunn 50ø                         3653       0,75    

 551 ** Massevirkningslov 35ø grågrønn                   3654       0,90    

 552 ** Massevirkningslov 55ø gulbrun                    3655       3,00    

 553 ** Norges Grunnlov, 1964. 50ø                       3656       0,85    

 554 ** Norges Grunnlov, 1964. 90ø                       3657       4,50    

 555 ** Sjømannsmisjon 1964, 25ø                         3658       0,45    

 556 ** Sjømannsmisjon 1964, 90ø                         3659       3,50    

 557 ** Europa 1964. 90ø                                 3660       7,50    

 558 ** Folkehøgskolen 1964. 50ø                         3661       0,60    

 559 ** Folkehøgskolen 1964. 90ø                         3662       5,00    

 560 ** Int. Fjernmeldingsunion 60ø                      3663       0,90    

 561 ** Int. Fjernmeldingsunion 90ø                      3664       1,75    

 562 ** Frigj.jubil. 1965, 30+10                         3665       0,35    

 563 ** Frigj.jubil. 1965, 60+10                         3666       0,70    

 564 ** Røde Kors. 1965, 60ø                             3667       1,00    

 565 ** Røde Kors. 1965, 90ø                             3668       9,00    

 566 ** Europa 1965, 60ø                                 3669       1,00    

 567 ** Europa 1965, 90ø                                 3670       3,50    

 568 ** Harmonien 30ø                                    3671       0,30    

 569 ** Harmonien 90ø                                    3672       2,10    

 570 ** Rondane 1,50                                     3673       3,00    

 571 ** VM Ski 1966. 40ø                                 3674       2,40    

 572 ** VM Ski 1966. 55ø                                 3675       2,40    

 573 ** VM Ski 1966. 60ø                                 3676       1,50    

 574 ** VM Ski 1966. 90ø                                 3677       2,50    

 575 ** Bibelselskap. 60ø                                3678       0,75    

 576 ** Bibelselskap. 90ø                                3679       1,80    

 577 ** Norges Bank 30ø                                  3680       1,00    

 578 ** Norges Bank 60ø                                  3681       1,00    

 579 ** Johan Sverdrup 30ø                               3682       0,40    

 580 ** Johan Sverdrup 60ø                               3683       0,60    

 581 ** Europa 1966, 60ø                                 3684       2,50    

 582 ** Europa 1966, 90ø                                 3685       5,00    

 583 ** Birkeland/Eyde, 40ø blå                          3686       3,00    

 584 ** Birkeland/Eyde, 55ø rødlilla                     3687       1,70    

 585 ** Efta 1967, 60ø                                   3688       0,60    

 586 ** Efta 1967, 90ø                                   3689       3,00    

 587 ** Høyere militære utdannelse, 60ø                  3690       2,00    

 588 ** Høyere militære utdannelse, 90ø                  3691       4,00    

 589 ** Europa VII 1967, 60ø                             3692       1,00    

 590 ** Europa VII 1967, 90ø                             3693       5,00    

 591 ** Johanne Dydwad 40ø gråblå                        3694       0,75     

 592 ** Johanne Dydwad 60ø rødlilla                      3695       0,65    

 593 ** Santalmisjon 60ø                                 3696       1,00    

 594 ** Santalmisjon 90ø                                 3697       2,50    

 595 ** Fisk/aks, fosf. papir 30ø grønn                  3698       0,30    

 596 ** Helleristning, fosf. papir 40ø rød               3699       5,00    

 597 I ** Båtmannsknop 60ø rød                           3700       2,25    

 597 II ** Båtmannsknop 60ø rød, type?                   3701       3,00    

 598 ** Helleristning fosf. papir 90ø, type?             3702       0,75    

 599 ** Turistforeningen 1968, 40ø                       3703       1,25    

 600 ** Turistforeningen 1968, 60ø                       3704       1,75    

 601 ** Turistforeningen 1968, 90ø                       3705       2,20    

 602 ** Håndverk/Smed 1968. 65ø                          3706       0,80    

 603 ** Håndverk/Smed 1968. 90ø                          3707       2,00    

 604 ** Fisk og Aks 45ø gulgrønn                         3708       0,35    

 605 ** Båtmannsknop 65ø rød, type?                      3709       0,65    

 606 ** A.O. Vinje 50ø                                   3710       0,75    

 607 ** A.O. Vinje 65ø                                   3711       0,65    

 608 ** Indremisjon 40ø                                  3712       3,00    

 609 ** Indremisjon 65ø                                  3713       0,90    

 610 ** Helleristning 40ø grønn. Type?                   3714       0,40    

 611 ** Båtmannsknop 50ø grå. Type?                      3715       0,50    

 612 ** Fisk/Aks 55ø rødbrun (fosf. papir)               3716       0,55    

 613 ** Sykepleierutdannelse 50ø                         3717       0,50     

 614 ** Sykepleierutdannelse 65ø                         3718       0,65    

 615 ** Nobel Fredspris 65ø                              3719       1,00    

 616 ** Nobel Fredspris 90ø                              3720       1,80    

 617 y ** Posthorn 5ø lilla (fra trykn.dato 7.XII.78)    3722       0,30    

 617 ** Posthorn 5ø lilla, type x eller y                3721       0,30    

 618 ** Posthorn 10ø grå. Type x eller y                 3724       0,30    

 619 x1a ** Posthorn 15ø brun. Papir Bo2.                3727       0,30    

 619 x1b ** Posthorn 15ø mørk brun. Papir Bo2.           3728       3,00    

 619 y ** Posthorn 15ø brun. Papir Bu3.                  3729       0,30    

 619 z ** Posthorn 15ø brun. Papir Hs2‑G                 3730       0,40    

 620 x eller y ** Posthorn 20ø grønn                     3731       0,40    

 620 z1 ** Posthorn 20ø grønn                            3733       0,30    

 621 ** Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                     3736       1,85    

 622 ** Norden 1969, 65ø                                 3737       0,65    

 623 ** Norden 1969, 90ø                                 3738       1,80    

 624 ** Rutebok for Norge 50ø                            3739       2,00    

 626 ** Europa 1969, 65ø                                 3741       1,50    

 627 ** Europa 1969, 90ø                                 3742       3,50    

 628 ** Johan Hjort 40ø                                  3743       2,00    

 629 ** Johan Hjort 90ø                                  3744       4,00    

 630 ** Træna 3,50. Type x eller y, ikke bestemt.        3745       3,75    

 630 z ** 3,50 Træna (Papir Hs2‑B)                       3748       4,50    

 632 ** G. Vigeland 65ø                                  3750       0,65    

 633 ** G. Vigeland 90ø                                  3751       2,75    

 634 ** Folketelling 65ø (Hullkort)                      3752       0,65    

 635 ** Folketelling 90ø                                 3753       1,60    

 636 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 1 kr. grønn           3754       1,25    

 638 ** Olav dyptrykk fosf. papir. 2 kr. rød             3756       6,00    

 639 ** Dronning Maud 65ø rød                            3757       0,65    

 640 ** Dronning Maud 90ø blå                            3758       1,25    

 641 ** Olav  1,00 kr. guloliven. Papirtype?             3759       1,50    

 642 y ** Olav Ståltrykk 1,50 blå. Papir Bu3 (5 III 79)  3762       1,50    

 642 ** Olav  1,50 kr. blå. Er x eller y.                3760       1,75    

 643  ** Olav  2,00 kr. rød. Er x eller y.               3764       2,50    

 644  ** Olav  5,00 kr. gråfiolett. Er x eller y         3767       7,50    

 644 y ** Olav 5,00 kr. gråfiol. Papir Bu3.              3768       5,00    

 645  ** Olav 10,00 kr. gulbrun. Er x eller y            3770      15,00    

 646 ** Båtmannsknop 70ø brun                            3771       0,50    

 648 ** Helleristn. 100ø blåfiol. Ukjent papirtype       3773       1,00    

 648 y ** Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bu3          3774       1,00    

 649 ** Naturvernår  40ø (Ulv)                           3775       0,90    

 650 ** Naturvernår  60ø (Mogopblomst)                   3776       1,75    

 651 ** Naturvernår  70ø (Vøringsfossen)                 3777       0,75    

 652 ** Naturvernår 100ø (Havørn)                        3778       6,50    

 653 ** Frigjøring 25 årsdag 1970,  70ø                  3779       6,50    

 654 ** Frigjøring 25 årsdag 1970, 100ø                  3780       3,50    

 655 ** Bergen 900 år 40ø (1970)                         3781       4,00    

 656 ** Bergen 900 år 70ø (1970)                         3782       6,50    

 657 ** Bergen 900 år 1,00 kr. (1970)                    3783       5,00    

 658 ** FN (1970),  70ø                                  3784       6,00    

 659 ** FN (1970), 100ø                                  3785       4,00    

 660 ** Vitenskapsmenn 40ø                               3786       3,50    

 661 ** Vitenskapsmenn 50ø                               3787       1,75    

 662 ** Vitenskapsmenn 70ø                               3788       4,00    

 663 ** Vitenskapsmenn 1,00 kr.                          3789       2,50    

 664 ** Fysisk Fostring 50ø                              3790       0,85    

 665 ** Fysisk Fostring 70ø                              3791       2,50    

 666 ** Tønsberg 100 år  70ø                             3792       0,90    

 667 ** Tønsberg 100 år 100ø                             3793       1,25    

 668 ** Stortinget  70ø                                  3794       0,70    

 670 ** Flyktning 71, 50ø                                3796       0,60    

 671 ** Flyktning 71, 70ø                                3797       0,75    

 672 ** H.N. Hauge 60ø                                   3798       0,80    

 673 ** H.N. Hauge 70ø                                   3799       0,75    

 674 ** Oslo Bispedømme 70ø                              3800       0,70    

 675 ** Oslo Bispedømme 1,00                             3801       4,50    

 676 ** Antarktis/Roald Amundsen 100ø                    3802      15,00    

 677 ** Eventyr 1971, 40ø                                3803       0,40    

 678 ** Eventyr 1971, 50ø                                3804       0,60    

 679 ** Eventyr 1971, 70ø                                3805       0,80    

 680 x2 ** Stavkirke 80ø brun. (Bo3)                     3807       0,80    

 681 ** Helleristning 120ø blå                           3809       1,20    

 682 ** Norske Sparebanker 80ø (1972)                    3810       1,20    

 683 ** Norske Sparebanker 1,20 (1972)                   3811       1,65    

 685 ** Posthornjubileum 1,00 kr. (1972)                 3813       1,15    

 687 ** Norges Samling 50                                3814       0,90    

 688 ** Norges Samling 60                                3815       1,80    

 690 ** Norges Samling 1,20                              3817       3,50    

 691 ** Haakon 100 år, 80                                3818       3,60    

 692 ** Haakon 100 år, 1,20                              3819       2,10    

 693 ** Ungdom og fritid 80                              3820       1,20    

 694 ** Ungdom og fritid 1,20                            3821       2,75    

 695 ** Interjunex 72. 80ø Postfrisk                     3822       5,00    

 696 ** Interjunex 72. 1,20 Postfrisk                    3823       5,00    

 697 ** Polarskute Maud 60ø                              3824       2,15    

 698 ** Polarskute Fram 80ø                              3825       3,00    

 699 ** Polarskute Gjøa 1,20                             3826       3,00    

 700 ** Eventyr 50ø grønn                                3827       0,75    

 701 ** Eventyr 60ø blå                                  3828       1,20    

 702 ** Eventyr 80ø rød                                  3829       0,90    

 703 I ** Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir       3830       0,75    

 703 IIx2 ** Fisk og Aks 75ø grønn. Bo3‑papir.           3832       0,75    

 704 ** Helleristn. 100ø rød, ukjent papir               3833       1,00    

 705 ** Stavkirke 140ø blå, ukjent papir                 3834       1,40    

 706 ** Leprabasillen 1,00                               3835       1,00    

 707 ** Leprabasillen 1,40                               3836       2,50    

 708 ** Europa 1973, 1,00                                3837       5,50    

 709 ** Europa 1973, 1,40                                3838       1,70    

 710 ** Nordens Hus 1,00                                 3839       2,75    

 711 ** Nordens Hus 1,40                                 3840       2,00    

 712 x1 ** Kong Olav 70 år 1,00 (Bo2‑papir)              3841       2,65    

 712 x2 ** Kong Olav 70 år 1,00 (Bo3‑papir)              3842       3,00    

 713 ** Kong Olav 70 år 1,40                             3843       1,65    

 714 ** Jacob Aall 1,00                                  3844       1,00    

 715 ** Jacob Aall 1,40                                  3845       1,50     

 716 ** Samisk Håndverk 75ø                              3846       0,90    

 717 ** Samisk Håndverk 1,00                             3847       1,50    

 718 ** Samisk Håndverk 1,40                             3848       1,25    

 719 ** Blomst 65ø (Fjellfiol)                           3849       0,75    

 720 ** Blomst 70ø (Bergveronika)                        3850       0,75    

 721 ** Blomst 1,00 (Blålyng)                            3851       1,25    

 722 ** Geografisk Oppmåling 1,00                        3852       1,00    

 723 ** Geografisk Oppmåling 1,40                        3853       1,50    

 724 ** Posthorn 25ø blå. Papir? (x eller y)             3854       0,30    

 724 z ** Posthorn 25ø blå. PapirHs2‑G                   3855       0,30    

 725 ** Fisk/Aks 85ø brungul                             3856       0,85    

 726 ** Helleristning 110ø rød. Ukjent papirtype.        3857       1,10    

 727 ** Turistmerke 1,00                                 3858       1,00    

 728 ** Turistmerke 1,40                                 3859       1,65    

 729 ** Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)              3860       1,00    

 730 ** Maleri 1,40 (Stugunøset)                         3861       1,50    

 731 ** Magnus Lagabøter 1,00                            3862       1,20    

 732 ** Magnus Lagabøter 1,40                            3863       1,50    

 733 ** Arbeidervern 85ø                                 3864       1,50    

 734 ** Arbeidervern 1 kr.                               3865       1,25    

 735 ** Geolog 65ø                                       3866       0,65    

 736 ** Geolog 85ø                                       3867       1,00    

 737 ** Geolog 1 kr.                                     3868       1,00     

 738 ** Geolog 1,40                                      3869       2,00    

 739 ** UPU 1974, 1 kr.                                  3870       1,00    

 740 ** UPU 1974, 1,40                                   3871       1,65    

 741 ** Rosemaling 85ø                                   3872       0,85    

 742 ** Rosemaling 1 kr.                                 3873       1,00    

 743 ** Skisport 1,00                                    3874       1,00    

 744 ** Skisport 1,40                                    3875       1,40    

 745 ** Helleristning 1,25 rød, ukjent papirtype         3876       1,25    

 746 ** FN's kvinnenår 1,25                              3877       1,25    

 747 ** FN's kvinnenår 1,40                              3878       1,50    

 748 ** Arkitektnaturvernår 1,00                         3879       1,00    

 749 ** Arkitektnaturvernår 1,25                         3880       1,25    

 750 ** Arkitektnaturvernår 1,40                         3881       1,50    

 751 ** Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                  3882       1,25    

 752 ** Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                  3883       1,50    

 753 ** Speider 1,25                                     3884       1,25    

 754 ** Speider 1,40                                     3885       1,40    

 755 ** Utvandring til Amerika 1,25                      3886       1,25    

 756 ** Utvandring til Amerika 1,40                      3887       1,40    

 757 ** Svalbard 1,00 (1975)                             3888       1,00    

 758 ** Svalbard 1,25 (1975)                             3889       1,25    

 759 ** Svalbard 1,40 (1975)                             3890       1,90    

 760 ** Kringkastning 1,25                               3891       1,25    

 761 ** Kringkastning 1,40                               3892       1,40    

 762 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 80ø                    3893       0,80    

 763 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1 kr.                  3894       1,00    

 764 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1,25                   3895       1,25    

 765 ** Takmalerier Ål Stavkirke, 1,40                   3896       1,40    

 766 x ** Billedportal Hylestad, 7,50. Bu3 papir.        3897       7,50    

 767 ** Folkedans 80ø                                    3898       1,00    

 768 ** Folkedans 1 kr.                                  3899       1,00    

 769 ** Folkedans 1,25                                   3900       1,25    

 770 ** Kunstindustrimuseet 1,25/Sukkerdrysse            3901       1,25    

 771 ** Kunstindustrimuseet 1,40/Lokkpokal               3902       1,40    

 772 ** Europa 1,25/Bispebolle                           3903       1,25    

 773 ** Europa 1,40/Fajansefat                           3904       1,40    

 774 BB ** Prekestolen 1,00. Horis. par                  3905       2,00    

 775 BB ** Fruktblomstring 1,25. Horisont. par           3906       2,50    

 776 ** Statistisk Sentralbyrå 1,25                      3907       1,25    

 777 ** Statistisk Sentralbyrå 2,00                      3908       2,00    

 778 ** Olav Duun 1,25                                   3909       1,25    

 779 ** Olav Duun 1,40                                   3910       1,40    

 780 ** Maleri 1,25 (Slindrebirken)                      3911       1,25    

 781 ** Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                     3912       1,40    

 782 ** Baldisholteppet 80ø (1976)                       3913       0,80    

 783 ** Baldisholteppet 1,00 (1976)                      3914       1,00    

 784 ** Baldisholteppet 1,25 (1976)                      3915       1,25    

 786 x ** Norden 1,40, fosf. papir                       3919       2,40    

 786 y ** Norden 1,40, vanlig papir                      3920       1,40    

 787 ** Akershus 1,25 rød                                3921       1,25    

 788 x ** Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3          3922       1,30    

 789 ** Torungen fyr 1,80                                3924       1,80    

 790 x1 BB ** Fiskevær 1,25. Parkombinasjon              3925       2,50    

 790 x1 Bn ** Fiskevær 1,25. Utagget nede                3926       1,25    

 790 x1 Bø ** Fiskevær 1,25. Utagget oppe                3927       1,25    

 791 x1 BB ** Huldrefossen 1,80. Parkombinasjon          3928       3,60    

 792 ** Trær 1977, 1,00                                  3929       1,00    

 793 ** Trær 1977, 1,25                                  3930       1,25    

 794 ** Trær 1977, 1,80                                  3931       1,80    

 795 ** Båt 1977, 1,00 (Constitutionen)                  3932       1,00    

 796 ** Båt 1977, 1,25 (Vesteraalen)                     3933       1,25    

 797 ** Båt 1977, 1,30 (Kong Haakon)                     3934       1,50    

 798 ** Båt 1977, 1,80 (Nordstj. + Harald Jarl)          3935       1,80    

 799 ** Fiskeri 1,25                                     3936       1,25    

 800 ** Fiskeri 1,80                                     3937       1,80    

 801 ** Maleri 1,25 "Lørdagskveld" postfr.               3938       1,25    

 802 ** Maleri 1,80 "Skogstjern" postfr.                 3939       1,80    

 803 ** Bolts bibel 80ø, postfr.                         3940       0,80    

 804 ** Bolts bibel 1,00                                 3941       1,00    

 805 ** Bolts bibel 1,25                                 3942       1,25    

 806 x **  Posthorn 40ø oliv (Trykk 29XI77/33881).       3943       0,40    

 807 y **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Hs2‑G)         3947       0,65    

 807 z **  Posthorn 50ø gråfiolett (Papir Hs5‑NP)        3948       0,50    

 808 x **  Posthorn 60ø sinober (Papir Bu3)              3949       0,75    

 808 y1 ** Posthorn 60ø sinober (Papir Hs2‑G)            3950       1,00    

 809 x **  Posthorn 70ø oransje (Trykk 4 I 78/51151).    3951       0,70    

 810 x **  Posthorn 80ø rødbrun                          3953       0,80    

 810 y1 ** Posthorn 80ø rødbrun. Papir Hs2‑G             3954       1,00    

 811 x **  Posthorn 90ø brun                             3956       0,90    

 812 ** 1,25 Ibsen 150 år (1978).                        3958       1,25    

 813 ** 1,80 Ibsen 150 år (1978).                        3959       1,80    

 814 x  ** Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                3960       1,00    

 814 y1 ** Akershus 1,00 grønn. Hs2‑B papir              3961       1,25    

 815 x  ** Trondenes 1,10 rødfiolett. Papir Bu3          3962       1,10    

 815 y  ** Trondenes 1,10 rødfiolett. Papir Hs2‑B        3963       2,00    

 816 x  ** Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir          3964       1,40    

 816 y  ** Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Papir Hs2‑B        3965       2,00    

 817 ** 1,25 Europa 1978/Stavkirke                       3966       1,25    

 818 ** 1,80 Europa 1978/Stavkirke                       3967       1,80    

 819 BB ** 1,00 Fjellparti. Vertikalt par                3968       2,00    

 819 BB ** 1,00 Fjellparti. 4‑blokk                      3969       4,00    

 820 BB ** 1,25 Gaustatoppen. Vertikalt par              3970       2,50    

 821 ** Kong Olav 75 år, 1,25                            3971       1,25    

 822 ** Kong Olav 75 år, 1,80                            3972       1,80    

 823‑26 ** Norwex 80, 4‑blokk (Polmerkene)               3973       5,00    

 831 x ** Seljefløyte 1,00. Papir Bu3                    3976       1,25    

 831 y ** Seljefløyte 1,00. Papir Hs2‑G                  3977       2,20    

 832 x ** Hardingfele 1,25. Papir Bu3                    3978       1,65    

 833 ** Langeleik 1,80                                   3979       1,80    

 834 x ** Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                      3980       8,50    

 834 y ** Bukkehorn 7,50. Papir Harrison Hs2‑G           3981      16,00    

 835 ** Treleketøy 80ø (1978)                            3982       0,80    

 836 ** Treleketøy 1,00 (1978)                           3983       1,00    

 837 ** Treleketøy 1,25 (1978)                           3984       1,25    

 838 ** Holmenkollrennene 1,00 (1979).                   3985       1,00     

 839 ** Holmenkollrennene 1,25 (1979).                   3987       1,25    

 840 ** Holmenkollrennene 1,80 (1979).                   3988       1,15    

 841 ** Maleri Barneår 1,25                              3989       1,25    

 842 ** Maleri Barneår 1,80                              3990       1,80    

 843 BB ** Hesteskyss 1 kr., parkomb. Postfr.            3991       2,00    

 844 BB ** Skjernøysund 1,25, parkomb. Postfr.           3992       2,50    

 845 ** Falkberget 1,25 (1979)                           3993       1,25    

 846 ** Falkberget 1,80 (1979)                           3994       1,80    

 847 ** Kylling bru 1,25                                 3995       1,25    

 848 ** Vessingsjø dam 2,00                              3996       2,00    

 849 ** Statfjord A, 10 kr.                              3997      10,00    

 854 ** Blomster 80ø (Issoleie)                          4002       0,80    

 855 ** Blomster 1,00 (Flekkmure).                       4003       1,00    

 856 ** Blomster 1,25 (Rødsildre).                       4004       1,25    

 857 ** Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                           4005       1,00    

 858 ** Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                           4007       1,80    

 859‑60 BB ** Fugler 1,00, parkombinasjon                4008       2,00    

 861‑62 I BB ** Fugler 2 x 1,25. Perfor, helt ut         4009       2,50    

 861‑62 II BB ** Fugler 2 x 1,25. Bred tg h/v. s         4010       3,00    

 863 ** Telefonen i Norge, 1,25                          4011       1,25    

 864 ** Telefonen i Norge, 1,80                          4012       1,80    

 869 ** Norden 1980, Ovnsplater, 1,25                    4017       1,25    

 870 ** Norden 1980, Ovnsplater, 1,80                    4018       1,80     

 871 ** Maleri, Jonsokbål 1,25                           4019       1,25    

 872 ** Maleri Gutt/seljefløyte, 1,80                    4020       1,80    

 873 ** Blomster 80ø (Rogn)                              4021       0,80    

 874 ** Blomster 1,00 (Steinnype)                        4022       1,00    

 875‑76 BB ** Fugler 1,30, parkombinasjon                4023       2,60    

 877‑78 BB ** Fugler 1,50, parkombinasjon                4025       3,00    

 877‑78 BB ** Fugler 1,50, 4‑blokk                       4026       6,00    

 879 ** Byggverk 1,50 (Stavanger Domkirke)               4027       1,50    

 880 ** Byggverk 1,70 (Rosenkrantztårnet)                4028       1,70    

 881 ** Byggverk 2,20 (Tromsdalen Kirke)                 4029       2,20    

 882 ** Melkeprodusenter 1,10 (Ku)                       4030       1,10    

 883 ** Melkeprodusenter 1,50 (Geit)                     4031       1,50    

 884 ** Europa 1,50 (1981)                               4032       1,50    

 885 ** Europa 2,20 (1981)                               4033       2,20    

 886 ** Seilskipsmotiv 1,30                              4034       1,50    

 887 ** Seilskipsmotiv 1,50                              4035       1,50    

 888 ** Seilskipsmotiv 2,20 (Chr. Radich)                4036       2,20    

 889 ** Båt 1,10 (Skibladner)                            4037       1,10    

 890 ** Båt 1,30 (D/S Victoria)                          4038       1,30    

 891 ** Båt 1,50 (D/S Fæmund II)                         4039       1,50    

 892 ** Båt 2,30 (M/S Storegut)                          4040       2,30    

 893 ** Funksjonshemmede 1,50                            4041       1,50    

 894 ** Funksjonshemmede 2,20                            4042       2,20    

 895 ** Maleri 1,50                                      4043       1,50    

 896 ** Maleri 1,70                                      4044       1,75    

 897 ** Fredspris 1921, 5,00                             4045       5,00    

 898 ** Billedvev 1,10                                   4046       1,10    

 899 ** Billedvev 1,30                                   4047       1,30    

 900 ** Billedvev 1,50                                   4048       1,50    

 901 ** VM på ski 1982, 2,00                             4049       2,00    

 902 ** VM på ski 1982, 3,00                             4051       3,00    

 903 ** Byggverk 1,75 (Minneshall Stavern)               4052       1,75    

 904 x1 ** Byggverk 2,00 (Tofte/Dovre). (Hs2‑B)          4053       2,00    

 905 ** Byggverk 2,25 (Oscarshall)                       4054       2,25    

 906 ** Byggverk 2,75 (Damsgård)                         4055       3,00    

 907 ** Byggverk 3,00 (Selje Kloster)                    4056       3,00    

 908‑09 BB ** Fugler, 2x2,00 Parkombinasjon              4057       4,00    

 910 ** Tuberkulose 2,00                                 4058       2,00    

 911 ** Tuberkulose 3,00                                 4059       3,00    

 912 x1 ** Munnharpe 15,00 (Papir Hs2‑G)                 4060      15,00    

 913 ** Europa 1982, 2,00                                4061       3,50    

 914 ** Europa 1982, 3,00                                4062       3,50    

 915 ** Maleri 1,75 (Telemarksjenter)                    4063       1,75    

 916 ** Maleri 2,00 (Tone Veli ved gjerdet)              4064       2,00    

 917 ** Olav regent i 25 år, 3,00                        4065       3,00    

 918 ** Maleri 1,75 (Bj. Bjørnson)                       4066       1,75    

 919 ** Maleri 2,00 (Sigrid Undset)                      4067       2,00    

 920 ** Grafisk forbund 2,00.                            4068       2,00    

 921 ** Grafisk forbund 3,00.                            4069       3,00    

 922 ** Nansen 3,00 (1982)                               4070       3,00    

 923 BB ** Juleskikk 1,75. Par.                          4071       3,50    

 924 ** Byggverk 2,50 (Stabbur)                          4072       2,50    

 925 ** Byggverk 3,50 (Lindenes fyr)                     4074       3,50    

 926 ** Hunderase 2,00 (Norsk Buhund)                    4075       2,00    

 927 ** Hunderase 2,50 (Norsk Elghund)                   4076       2,50    

 928 ** Hunderase 3,50 (Norsk Lundehund)                 4077       3,50    

 929 ** Norden 1983, 2,50                                4078       2,50    

 930 ** Norden 1983, 3,50                                4079       3,50    

 931‑32 I BB ** Fugler 2,50, parkomb.                    4080       5,00    

 933 ** Europa 1983, 2,50 (Grieg)                        4081       5,00    

 934 ** Europa 1983, 3,50 (Abel‑statue)                  4082       3,50    

 935 ** 2,50 Verdens Kommunikasjonsår, 1983              4083       2,50    

 936 ** Verdens Kommunikasjonsår 1983, 3,50              4084       3,50    

 937 ** 5,00 Kong Olav 80 år, 1983                       4085       5,00    

 938 ** 2,50 Jonas Lie, 1983                             4086       2,50    

 939 ** Nord‑norske båter, 2,00                          4087       2,75    

 940 ** Nord‑norske båter, 3,00                          4088       3,75    

 941 I ** Olav 50 kr.                                    4089      50,00    

 942 BB ** Julepost 1983, 2,00 parkomb.                  4090       4,00    

 943 BB ** Julepost 1983, 2,50 parkomb.                  4091       5,00    

 944 ** Postarbeid 2,00                                  4092       2,00    

 945 ** Postarbeid 2,50                                  4094       2,50    

 946 ** Postarbeid 3,50                                  4095       3,50    

 947 ** Fritidsfiske 2,50                                4096       2,50    

 948 ** Fritidsfiske 3,00                                4097       3,00    

 949 ** Fritidsfiske 3,50                                4098       3,50    

 950 ** Hansteen 3,50 (1984)                             4099       3,50    

 951 ** Hansteen 5,00 (1984)                             4100       5,00    

 952 ** Europa 2,50 (1984)                               4101       2,50    

 953 ** Europa 3,50 (1984)                               4102       3,50    

 954 ** Hageselskap 2,00                                 4103       2,00    

 955 ** Hageselskap 2,50                                 4104       2,50    

 956 ** Bier 2,50