S A L G S L I S T E   Nr.  108. 

 Frimerker, Hefter, Miniark etc. (Norge + litt diverse). .    

 

Gjeldende fra 29.09.2022.

----------------------------------------------------------------------------------------

Denne listen gjelder inntil den blir erstattet av liste nr. 109.

 

Oppdatert pr. 24.1.23 – korrigert for sluttsolgte objekter.

 

 Det er ikke noe provisjon eller ekspedisjons-tillegg,

og vi betaler portoen!  VÆR OBS PÅ PUNKT 4) 

 

Vårt SALG av frimerker skjer helt uavhengig av våre auksjoner (bl.a. fordi lagerhold, pakking/ekspedering skjer fra et helt annet sted). Info og betingelser:

1)      Bestillinger og leveranser fra denne listen kan skje når som helst. Den blir ikke samkjørt med, og skjer uavhengig av våre auksjoner.

2)      Prisen som belastes for hvert objekt er den oppførte prisen i listene, uten noe påslag, provisjon  eller rabatt. Det er heller ikke noe tillegg for porto, som betales av oss.

3)      Faktura: Medsendes objektene – bet.frist 20 dager etter fakturadato. Fakturasum blir summen av objektenes pris i Salgslisten . Sluttsummen på fakturaen avrundes til nærmeste hele krone.

4)      Minste handlesum er 30 kr. Handler du for mindre, blir fakturabeløpet 30 kr.

5)      NB! Gjelder for salg innen Norge, vi sender ikke objekter til andre land (bl.a. på grunn av porto, tollbehandling, kostnader ved betaling etc.).

6)      Prisene og betingelsene i denne listen gjelder inntil ny liste foreligger på vår nettside.

7)      A/S Granto forbeholder seg rett til å avvise enhver bestilling, uten begrunnelse.

8)      Vi sender ikke ut trykte Salgslister - listene er kun tilgjengelige på vår nettside www.granto.no - kan ev. utskrives derfra. (I noen tilfeller sendes det med trykte lister i forsendelser og eventuelt sammen med våre auksjonslister, men kun dersom det passer med pakking, vekt/porto etc.).

9)      Hver bestilling må spesifiseres med Best.nr., Antall og Pris (og gjerne en kort beskrivelse av objektet for å unngå misforståelser ved feilskrift ).

10)  Disse betingelsene ansees som akseptert når det foretas en bestilling.

 

Vi har 1 til mange av hvert objekt, forbehold om mellomsalg! 

Frimerkeobjekter har normalt NK-nr. først for norske merker etc.

Nå har vi også med noen få utenlandske objekter.

 

Stemplet: Med snei/del av eller helt rundt stempel. Stempelet kan være inntil sidevendt. Kan ha snei/del av flere stempler frem til 1945. Med ”Rundt stempel” menes også det runde sted-/datostempelet i maskinstempel, men uten linjer/streker/tekst etc.

Det er anført om det er maskinstempel (og ”rullestempel”) i varierende kvalitet!, generelt dårlig stempel eller andre minus på merket.

 

** Postfrisk: Alltid hele, velsentrerte merker. Ev. minus er anført.

*  Ubrukt, med varierende grad av hengslerest/‑spor etc.

 

VIKTIG: Ved bestilling: Oppgi Best.nr., pris, listenummeret og en kort beskrivelse av objektet. (Vi har veldig ofte problemer p.g.a.feilskrift etc.).

 

                           S A L G S L I S T E  Nr. 108: 

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════

                                                         Best.    Pris

Kat.nr. Beskrivelse                                       nr.      NOK        

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NORGE FRIMERKER. STEMPLET                 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  25. Skrav. Posth. 10ø rød, ligg. vm., ujevne tagger    6948       5,00    

  48 I. 2 øre/12ø brun.                                  725        3,75    

  50. 20 mm Posth. 2ø brun. Type?                        6673       7,50    

  56 A. Posth. fintg. Centr. 3ø gul. Litt ujevne tg.     6710      15,00    

  61 X. Centr.tr. Grovtg. 5ø grønn                       6518       7,00    

  62. Centr.tr. Grovtg. 10ø rosa.                        731        3,50    

  68. Knudsen Grovtg. 10ø rød                            735        1,00    

  69. Knudsen Grovtg. 20ø blå.                           6473      16,00    

  73 X. Knudsen Fintg. 1ø br.grå. Del av stmp. Brevik‑   6775       8,50    

        Kr‑sand S.C. 1902.

  73 X. Knudsen Fintg. 1ø brungrå                        736        5,00    

  74 X. Knudsen Fintg. 2ø brun                           737        3,00    

  75 X. Knudsen fintg. 3ø. Ligg. vm.                     738        1,50    

  76 X. Knudsen fintg. 5ø grønn. Ligg. vm.               739        0,40    

  76 Y. Knudsen fintg. 5ø grønn. Stående vm.             740        0,65    

  77 IIX. Knudsen fintg. 10ø rød.                        741        0,30    

  77 IIY. Knudsen fintg. 10ø rød. Stående vannm.         742        1,00    

  79 X. Knudsen fintg. 20ø blå.                          745        0,60    

  80 X. Knudsen fintg. 25ø matt fiol. Del av pakke‑      746        2,00    

        stempel. Litt ujevne tg.

  80 X. Knudsen fintg. 25ø matt fiolett.                 6515       6,00    

  81. Knudsen fintg. 30ø grå                             749        8,00     

  92 b. Provisorium 15ø/4 skill. blekfiolett             760       10,00    

  96. Posth. 1909. 1ø oliven.                            762        0,50    

  97. Posth. 1909. 2ø brun                               763        1,00    

  98. Posth. 1909. 3ø gul                                764        0,30    

  99. Posth. 1909. 5ø grønn                              765        0,30    

 100. Posth. 1909. 10ø rød                               767        0,30    

 101. Posth. 1909. 12ø fiolett                           768        4,00    

 102 a. Posth. 1909. 15ø rødlig brun                     6952       5,00    

 102 b. Posth. 1909. 15ø brun                            771        0,35    

 102. Posth. 1909. 15ø brun. Farve?                      6372       0,30    

 103. Posth. 1909. 20ø blå                               772        0,65    

 104. Posth. 1909. 25ø matt/blek lilla                   773        0,75    

 105. Posth. 1909. 30ø grå                               774        0,50    

 106. Posth. 1909. 35ø brunoliven                        775        0,50    

 107. Posth. 1909. 40ø grønnoliven                       776        1,65    

 108. Posth. 1909. 50ø karm.brun                         777        0,30    

 109. Posth. 1909. 60ø blå                               779        0,50    

 110 IIb. Haakon 1 kr. gulgrønn.                         782        0,30    

 111. Haakon 1,50 kr. blå                                786        0,80    

 112. Haakon 2 kr. rød.                                  788        2,50    

 112. Haakon 2 kr. rød. Pakkestempel.                    6395       2,50    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett, flisetg./rundstempl.    6634       1,50    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett, usentrert               6805       1,00    

 114. Grunnlovsjub. 1914, 5ø                             792        1,00    

 115. Grunnlovsjub. 1914, 10ø                            793        1,00    

 116. Grunnlovsjub. 1914, 20ø.                           6301      20,00    

 116. Grunnlovsjub. 1914, 20ø. Del + snei stmp.          794       10,00    

 116. Grunnlovsjub. 1914, 20ø. Usentrert.                6806      12,50    

 117. 5/25ø Provisorium lilla.                           799        2,50    

 118. Posthorn 1920‑utg. 5ø lilla                        800        0,30    

 119. Posthorn 1920‑utg. 7ø grønn                        801        0,30    

 120. Posthorn 1920‑utg. 10ø gulgrønn                    802        1,50    

 120. Posthorn 1920‑utg. 10ø gulgrønn. Usentrert         6804       1,00    

 121. Posthorn 1920‑utg. 15ø svartblå                    803        0,30    

 122. Posthorn 1920‑utg. 20ø lys grønnoliven             804        0,80    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød                         805        2,00    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå                    807        8,50    

 125. Posthorn 1920‑utg. 40ø blå                         810        0,50    

 126. Løve I (1922‑utg.) 10ø grønn                       811        0,50    

 127. Løve I (1922‑utg.) 20ø rødfiolett                  812        0,30    

 128. Løve I (1922‑utg.) 25ø rød                         813        0,75    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå                         814        2,00    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå. Del av 2 rundst.       3288       1,40    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Flisetagget.                828        6,00    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Svakt brungult papir?       6652       0,75    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Flisetagget.                 833        5,00    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Noe usentrert.               835        0,40    

 141‑54. Løve 1926. 14 stk. hovednr. Alle del av r.st.   6445      18,00    

 141. Løve II 1926. 10ø grønn                            838        0,30    

 142. Løve II 1926. 14ø gul                              839        2,00    

 142. Løve II 1926. 14ø gul. Del av r.st. opp/ned        840        0,80    

 143. Løve II 1926. 15ø bruoliven                        843        0,30    

 144. Løve II 1926. 20ø rødfiolett                       844        0,30    

 145. Løve II 1926. 20ø rød                              845        0,30    

 146. Løve II 1926. 25ø rød                              846        6,00    

 147. Løve II 1926. 25ø lysbrun                          848        0,30    

 148. Løve II 1926. 30ø matt blå                         849        0,40    

 149. Løve II 1926. 35ø olivbrun                         850        0,30    

 150. Løve II 1926. 35ø fiolett                          851        0,30    

 151. Løve II 1926. 40ø lys blå                          852        1,75    

 152. Løve II 1926. 40ø grå                              853        0,30    

 153. Løve II 1926. 50ø karm.brun                        854        0,30    

 154. Løve II 1926. 60ø grønnblå                         855        0,30    

 155 II. 45ø Luftp. lys grønnblå                         858        8,50    

 156. Løveprovis. 1928. 20/25ø rød.                      862        6,00    

 156. Løveprovis. 1928. 20/25ø rød. Sidev. rundst.       1165       4,00    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå (på 129)              864        2,00    

 159. H. Ibsen 10ø grønn.                                869        8,50    

 160. H. Ibsen 15ø brun.                                 871        5,00    

 161. H. Ibsen 20ø rød.                                  872        0,30    

 162. H. Ibsen 30ø blå.                                  873        8,00    

 163. Portoprovis. 1ø oliven                             876        1,75    

 163. Portoprovis. 1ø oliven. Flisetagget.               877        0,35    

 164 b. Portoprovis. 4ø Horisont. 3‑stripe.              879        3,00    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla.                      880        1,50    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla. Snei/del 2 rundst.   3198       1,00    

 164. Portoprovis. 4ø. Ikke best. a/b‑type               881        1,00    

 167. Portoprovis. 20ø rødfiol. Var. grad usentrert      888        2,00    

 168. Portoprovis. 40ø blå                               890        2,50    

 168. Portoprovis. 40ø blå. Bra plass. rundst. opp/ned   6834       2,00    

 171. Portoprovis. 200ø blåfiolett. Usentrert.           6771       7,50    

 172. N.H. Abel 10ø grønn.                               899        0,50    

 173. N.H. Abel 15ø brun.                                900        1,50    

 174. N.H. Abel 20ø rød.                                 901        0,30    

 175. N.H. Abel 30ø blå.                                 902        3,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. (Del av rundstemp.)       6667      10,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Noe usentrert.            6666       4,50    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Usentrert, ujevne tg.     6669       3,00    

 177. Olav d. Hellige 10ø grønn                          905        0,40    

 178. Olav d. Hellige 15ø brun                           906        0,40    

 179. Olav d. Hellige 20ø rød                            908        0,30    

 180. Olav d. H. 30ø blå. Del av r.st. 1932.             6941       5,00    

 180. Olav d. Hellige 30ø blå                            909        2,00    

 180. Olav d. Hellige 30ø blå. Litt ujevne tagger.       6418       1,60    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del r.st. u/dato       911        2,50    

 184. Radium 20+10.                                      912        6,50    

 185. Bj. Bjørnson. 10ø grønn.                           915        1,25    

 186. Bj. Bjørnson. 15ø olivgrå.                         916        1,20    

 187. Bj. Bjørnson. 20ø rød.                             917        0,30    

 188. Bj. Bjørnson. 30ø blå.                             918        8,00    

 189. Ludv. Holberg. 10ø grønn.                          919        0,30    

 190. Ludv. Holberg. 15ø brun.                           920        0,50    

 191. Ludv. Holberg. 20ø rød.                            921        0,30    

 192. Ludv. Holberg. 30ø blå.                            922       12,50    

 195. Nansen 1935, 20+10                                 927        5,00     

 195. Nansen 1935, 20+10. Del + snei 2 stempler          929        0,50    

 195. Nansen 1935, 20+10. Del av rundst., m/litt minus   6371       1,00    

 195. Nansen 1935, 20+20. Del av rundst. m/dato.         930        9,00    

 200. Posth. m/vm. 5ø rødlilla                           937        0,80    

 202 x. Løve m/vm. 10ø grønn                             939        1,00    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje                             942       17,50    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje. R.st. nær sidev.           6321       7,50    

 204 a. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. 2 eller 3)         944        0,50    

 204. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. ikke bestemt)        6646       0,40    

 205. Løve m/vm. 20ø rød                                 945        0,30    

 206. Løve m/vm. 25ø brun                                946        0,30    

 207. Løve m/vm. 30ø blå                                 947        0,50    

 208. Løve m/vm. 35ø fiolett                             948        0,30    

 209. Løve m/vm. 40ø grå                                 949        0,30    

 210. Løve m/vm. 50ø brunlilla. Del av r.st. opp/ned     6433       0,50    

 211. Løve m/vm. 60ø grønnblå                            951        0,30    

 212. Luftpost m/vm. 45ø grønnblå                        952        1,50    

 213. Haakon 1938. 1 kr. Ukjent stempeldato              953        0,30    

 214. Haakon 1937. 1,50 kr. blå. Del av r.st. u/dato     954        4,00    

 215. Haakon 1937. 2 kr. rød Del av rundstmp.            956        8,00    

 215. Haakon 1937. 2 kr. rød. Rundst. m/litt minus       6734       6,00    

 217.  Turist 15ø. Med vm.                               959        2,00    

 218.  Turist 20ø. Med vm.                               960        0,60     

 219.  Turist 30ø. Med vm.                               961        3,50    

 220 y. Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                     963        1,15    

 221 x. Turist 20ø. Tykt papir u/vm.                     964        1,50    

 221 y. Turist 20ø. Tynt papir u/vm.                     965        0,30    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                     966        3,25    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm. Del av 2 rundst.    6324       1,30    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm. Stempelminus.       6660       1,50    

 222 y. Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                     967        0,75    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Snei av r.stmp. 1939             6954      20,00    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Snei av rundstempel.             969       12,50    

 227. Maud 1939. 20+5ø. Snei av rundst.                  973       10,00    

 228. Maud 1939. 30+5ø. Snei av rundst.                  975       15,00    

 229. Løve 1 kr. grønn                                   978        0,30    

 230. Løve 1,50 kr. blå                                  979        0,30    

 231. Løve 2 kr. rød.                                    980        1,75    

 232. Løve 5 kr. fiolett. Del/snei flere rundstmpl.      6736       7,00    

 233. Nansen 1940. 10ø grønn                             982       10,00    

 234. Nansen 1940. 15ø brun                              983       12,00    

 235. Nansen 1940. 20ø rød                               985        1,00    

 237. Posthorn u/vm. 1ø gråoliven                        987        0,40    

 238. Posthorn u/vm. 2ø brun                             988        0,40    

 239. Posthorn u/vm. 3ø guloransje                       989        0,50    

 240. Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                         990        0,30    

 241. Posthorn u/vm. 7ø grønn                            991        0,30    

 242. Løve u/vm. 10ø grønn                               992        0,30    

 243. Posthorn u/vm. 12ø fiolett                         993        3,75    

 243. Posthorn u/vm. 12ø fiolett. Del av 2 rundst.       6325       1,00    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje                             994        7,50    

 245. Løve u/vm. 15ø oliven. Farve?                      996        0,30    

 246 I. Løve u/vm. 20ø rød                               997        1,50    

 246 IIa. Løve u/vm. 20ø rød                             998        0,35    

 246 IIb. Løve u/vm. 20ø brunlig rød                     999        0,30    

 247. Løve u/vm. 25ø brun                                1000       0,30    

 248. Løve u/vm. 30ø blå                                 1001       0,30    

 249. Løve u/vm. 35ø fiolett                             1002       0,30    

 250. Løve u/vm. 40ø grå                                 1003       0,30    

 251. Løve u/vm. 50ø brunlilla                           1004       0,30    

 252. Løve u/vm. 60ø grønnblå                            1005       0,30    

 253. Luftpost 45ø, uten vannm.                          1006       0,40    

 254. Hålogaland 15+10ø.                                 1007      17,50    

 255. Redningsselsk. 10+10ø grønn. Del av rundst.        1009       6,00    

 257. Redningsselsk. 20+10ø rød                          1011       1,50    

 264. V‑merke m/vm. 5ø rødlilla. Del av 1‑2 rundst.      1018       5,00    

 264. V‑merke m/vm. 5ø rødlilla. Svakt stempelspor.      6482       4,00    

 265. V‑merke m/vm. 7ø. Del av rundstmp.                 6741      18,00    

 268 a. V‑merke m/vm 15ø gr.oliv. Vm.st. 3               6523       6,00    

 269. V‑merke m/vannm. 30ø ultramarin                    1025      10,00    

 270. V‑merke m/vannm. 35ø fiolett                       1026       2,50    

 271. V‑merke m/vannm. 40ø mørk grå. Del + snei rundst.  6663      25,00    

 273. V‑merke m/vannm. 60ø grønnblå                      1027       7,50    

 274. V‑merke u/vm. 1ø gråoliv                           1028       6,00    

 275. V‑merke u/vm. 2ø brun. Del av rundstmp.            6966       7,50    

 277. V‑merke u/vm. 5ø rødl. Snei/del av rundstmp.       6791       0,40    

 279. V‑merke u/vm. 10ø grønn                            1033       0,40    

 283. V‑merke u/vm. 25ø brun                             1035       0,60    

 285. V‑merke u/vm. 35ø fiolett                          1037       0,30    

 286. V‑merke u/vm. 40ø grå                              1039       0,40    

 289. V‑merke 1 kr. grønn                                1042       1,00    

 290. V‑merke 1,50 kr. blå. Del av rundst. u/dato        6751      20,00    

 294. Sturlason 10ø grønn                                1044       0,30    

 295. Sturlason 15ø brun.                                1046       0,90    

 296. Sturlason 20ø rød.                                 1047       0,30    

 297. Sturlason 30ø blå.                                 1048       3,00    

 298. Sturlason 50ø fiolett                              1049       2,70    

 299. Sturlason 60ø grønnblå.                            1050       2,40    

 302. Nordraak 10ø grønn                                 1052      12,50    

 303. Nordraak 15ø brun                                  1053       7,50    

 304. Nordraak 20ø rød                                   1054       6,25    

 305. Nordraak 30ø blå                                   1055       7,00    

 307. J.H. Wessel 15ø                                    1057       0,30    

 308. J.H. Wessel 20ø                                    1058       0,55    

 309. Europeisk Postforening/Quisling 20ø                1059       1,50    

 310. Europeisk Postforening/Quisling 30ø                1060       6,00    

 313. Nordkapp 1943, 30+25ø                              1063      12,00    

 314. Edvard Grieg 10ø (1943).                           1065       0,30    

 315. Edvard Grieg 20ø (1943).                           1066       0,30    

 316. Edvard Grieg 40ø (1943).                           1067       0,60    

 317. Edvard Grieg 60ø (1943).                           1068       0,60    

 319. Landshjelp 1943, 10+10. Del rundst. u/dato.        1070       5,00    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. u/dato.        1071       5,00    

 321. Landshjelp 1943, 40+10. Del rundst. u/dato.        1072       5,00    

 322‑24. Krigsforlis. Alle del av rundst., 1 m/1944      5378      25,00    

 322. Krigsforlis. 10+10ø. Del av rundst.                1073      10,00    

 323. Krigsforlis. 15+10ø. Del av rundst.                1074      10,00    

 324. Krigsforlis. 20+10ø. Del av rundst.                1075      10,00    

 325. Tryggve Gran 1944, 40ø.                            1076       7,50    

 326. Landshjelp 1944, 5+5. Del rundst. u/dato           1077      10,00    

 327. Landshjelp 1944, 10+10. Del rundst. u/dato         1078      10,00    

 328. Landshjelp 1944, 15+10. Del rundst. u/dato         1079      10,00    

 329. Landshjelp 1944, 20+10. Del rundst. u/dato         1080      10,00    

 330. Hertugkrone 1,50                                   1081       0,50    

 330. Hertugkrone 1,50. Horis. par, svakt rundst.        1082       2,75    

 331. Londonserien 1945.                               1083       0,30    

 332. Londonserien 1945.                               1084       0,35    

 333. Londonserien 1945. 10ø                             1085       0,30    

 334. Londonserien 1945. 15ø                             1086       2,50    

 335. Londonserien 1945. 20ø                             1087       0,30    

 336. Londonserien 1945. 30ø                             1088       3,50    

 337. Londonserien 1945. 40ø                             1089       3,00    

 338. Londonserien 1945. 60ø                             1090       0,85    

 339. Wergeland 1945. 10ø                                1091       0,60    

 340. Wergeland 1945. 15ø                                1092       3,00    

 341. Wergeland 1945. 20ø                                1093       0,35    

 342. Røde Kors 1945. 20+10ø                             1094       1,00    

 343. Norsk Folkemuseum 10ø grønn                        1095       1,75     

 344. Norsk Folkemuseum 20ø rød                          1096       0,40    

 345. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø            1097       0,75    

 346. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø            1098       2,00    

 347. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø            1099       1,00    

 348. Kronpr. Olav/Nasj.hj. 30+10ø. Anelse korte tg.     6330       0,75    

 348. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 30+10ø            1100       7,00    

 349. Wings for Norway 15ø.                              1101       2,00    

 350. Haakon 1946. 1 kr. grønn                           1102       0,30    

 351. Haakon 1946. 1,50 kr. blå                          1103       0,30    

 352. Haakon 1946. 2 kr. brunrød.                        1104       0,30    

 353. Haakon 1946. 5 kr. blåfiolett                      1105       0,30    

 354. Løve 25ø orangerød                                 1106       0,30    

 355. Løve 30ø grå                                       1107       0,30    

 356. Løve 40ø mørk blå                                  1108       0,30    

 357. Løve 55ø gul                                       1109       0,30    

 358. Løve 80ø brun                                      1110       0,30    

 359. Postjub. 1947.                                   1111       0,30    

 360. Postjub. 1947. 10ø                                 1112       0,30    

 361. Postjub. 1947. 15ø                                 1113       0,30    

 362. Postjub. 1947. 25ø                                 1114       0,30    

 363. Postjub. 1947. 30ø                                 1115       0,30    

 364. Postjub. 1947. 40ø                                 1116       0,30    

 365. Postjub. 1947. 45ø                                 1117       0,30     

 366. Postjub. 1947. 50ø                                 1118       0,30    

 367. Postjub. 1947. 55ø                                 1119       0,30    

 368. Postjub. 1947. 60ø                                 1120       0,75    

 369. Postjub. 1947. 80ø                                 1121       0,30    

 370. Petter Dass 25ø.                                   1122       2,25    

 371. Haakon 75 år 1947, 25ø                             1123       1,00    

 372. Skogselskapet 25ø                                  1124       0,75    

 373. Skogselskapet 80ø                                  1125       0,30    

 375. Løveprovis. 25/20ø rød                             1127       0,30    

 376. Løveprovis. 45/40ø blå                             1128       0,35    

 377. Alex. Kielland 25ø                                 1129       0,30    

 378. Alex. Kielland 40ø                                 1130       0,75    

 379. Alex. Kielland 80ø                                 1131       1,20    

 380. Verdenspostforeningen, 10ø grønn                   1132       0,80    

 381. Verdenspostforeningen, 25ø rød                     1133       0,35    

 382. Verdenspostforeningen, 40ø blå                     1134       0,65    

 383. Oslo 900 år, 15ø grønn                             1135       2,00    

 384. Oslo 900 år, 25ø rød                               1136       1,50    

 385. Oslo 900 år, 45ø blå.                              1137       2,00    

 386. Polio 25+5ø.                                       1138       3,50    

 387. Polio 45+5ø.                                       1141      15,00    

 388. Posthorn 10ø grå.                                  1143       0,30    

 389. Posthorn 15ø grønn                                 1144       0,35    

 390. Posthorn 15ø brun.                                 1145       0,30    

 391. Posthorn 20ø brun                                  1146       8,00    

 391. Posthorn 20ø brun. Skakt rundst.                   3279       1,50    

 392. Posthorn 20ø grønn.                                1147       0,30    

 393‑403, 410, 431‑38. Haakon bruksmrk. Alle hovednr.    6446       4,00    

 393. Haakon 25ø rød                                     1148       0,30    

 394. Haakon 25ø grå                                     1149       0,30    

 395. Haakon 30ø grå                                     1150       0,80    

 396. Haakon 30ø rød                                     1151       0,30    

 397. Haakon 35ø karminbrun                              1152       0,30    

 398. Haakon 45ø blå                                     1153       4,00    

 399. Haakon 50ø mørk oliv.‑brun                         1154       0,30    

 400. Haakon 55ø guloransje                              1155       1,35    

 401. Haakon 55ø blå                                     1156       0,30    

 402. Haakon 60ø grønnblå                                1157       0,30    

 403. Haakon 80ø brun                                    1158       0,30    

 404. Arne Garborg 1951. 25ø rød                         1159       1,00    

 405. Arne Garborg 1951. 45ø blå                         1160       8,00    

 406. Arne Garborg 1951. 80ø brun                        1161       1,00    

 407. OL‑merke 15+5ø                                     1162      10,00    

 408. OL‑merke 30+10ø.                                   1166      13,00    

 409. OL‑merke 55+20ø. Del eller snei av rundstemp.      1167      25,00    

 410. Haakon Provisorium 30/25ø rød                      1169       0,30    

 411. Haakon 80 år 1952, 30ø                             1170       0,30    

 412. Haakon 80 år 1952, 55ø                             1171       4,00    

 413. Provis. 20/15ø grønn Posthorn                      1172       0,30    

 414. Kreftmerke 30+10 (1953).                           1173       4,00    

 418. Kirkejubileum 1953, 30ø                            1179       1,00    

 419. NSB 1954, 20ø                                      1180       0,80    

 420. NSB 1954, 30ø                                      1181       0,30    

 421. NSB 1954, 55ø                                      1182       2,00    

 422. Telegrafverket 1954, 20ø                           1183       0,40    

 423. Telegrafverket 1954, 30ø                           1184       0,30    

 424. Telegrafverket 1954, 55ø                           1185       3,00    

 425. Frimerkejubileum 1955, 20ø                         1186       0,30    

 426. Frimerkejubileum 1955, 30ø                         1187       0,30    

 427. Frimerkejubileum 1955, 55ø                         1188       0,50    

 431. Haakon 25ø grønn                                   1192       0,30    

 432 I. Haakon 35ø brunrød                               1193       0,30    

 433. Haakon 40ø fiolett                                 1194       0,30    

 434. Haakon 50ø lys olivenbrun                          1195       0,30    

 435. Haakon 65ø blå                                     1196       0,30    

 436. Haakon 70ø brunoliven                              1197       0,30    

 437. Haakon 75ø karminbrun                              1198       0,30    

 438. Haakon 90ø guloransje                              1199       0,30    

 439. Konge i 50 år, 1955. 30ø                           1200       0,65    

 440. Konge i 50 år, 1955. 55ø                           1201       1,50    

 441. Märtha 1956. 35+10ø                                1202       5,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø                                1206      20,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. Anelse dobbeltslag rundst.    6756       9,00    

 443. Norden 1956. 35ø                                   1207       0,30    

 444. Norden 1956. 65ø                                   1208       0,90    

 448. Geofysisk år 1957, 25ø                             1214       0,30    

 449. Geofysisk år 1957, 35ø                             1215       0,30    

 450. Geofysisk år 1957, 65ø                             1216       0,30    

 451. Haakon 85 år 1957, 35ø                             1217       0,30    

 452. Haakon 85 år 1957, 65ø                             1218       1,00    

 453‑73. Olav øre‑/kronemerker. 21 forskj. Ingen m.st.   6447       6,00    

 453. Olav 25ø grønn                                     1219       0,30    

 454. Olav 25ø grønnoliven                               1220       0,30    

 455. Olav 30ø fiolett                                   1221       0,30    

 456. Olav 35ø brunrød                                   1222       0,30    

 457. Olav 35ø grønn                                     1223       0,30    

 458. Olav 40ø brunrød                                   1224       0,30    

 459. Olav 40ø grå                                       1225       5,50    

 460. Olav 45ø rød                                       1226       0,30    

 461. Olav 50ø olivengul                                 1227       0,30    

 462. Olav 50ø rød                                       1228       0,30    

 463. Olav 55ø grå                                       1229       1,75    

 464. Olav 60ø blåfiolett                                1230       1,00    

 465. Olav 65ø mørk blå                                  1231       0,85    

 466. Olav 80ø brun                                      1232       0,60    

 467. Olav 85ø brunoliven                                1233       0,30    

 468. Olav 90ø guloransje                                1234       0,30    

 469. Olav Dyptrykk. 1 kr. grønn.                        1235       0,30    

 470. Olav Dyptrykk. 1.50 kr. blå.                       1236       0,30    

 471. Olav Dyptrykk. 2 kr. rød.                          1237       0,30    

 472. Olav Dyptrykk. 5 kr. rødfiolett.                   1238       0,30    

 473. Olav Dyptrykk. 10 kr. gul.                         1239       0,30    

 474. Asbjørn Kloster 45ø 1959.                          1240       1,00    

 475. Norges Vel 45ø 1959.                               1241       0,85    

 477. Landbr.h.skole 45ø                                 1243       0,50     

 478. Landbr.h.skole 90ø                                 1244       6,50    

 481. Videnskapsselskab 45ø 1960.                        1248       1,25    

 482. Videnskabsselskab 90ø 1960.                        1249       7,50    

 483. Flyktning 1960. 45+25ø                             1250       3,25    

 485‑89. Båtserie 1960. 5 forskj. Alle del/snei r.st.    5323       7,00    

 485. Båt 20ø, Vikingeskib, 1960.                        1252       2,25    

 486. Båt 25ø, Hansa‑kogge, 1960.                        1253       2,00    

 487. Båt 45ø, Bark Skomvær, 1960.                       1254       0,30    

 488. Båt 55ø, Oljetanker, 1960.                         1255       8,00    

 489. Båt 90ø, Bergensfjord, 1960.                       1257       6,00    

 490. Europa I 90ø                                       1258       1,00    

 491. SAS 90ø.                                           1259       2,00    

 492. N. Idrettsforb. 20ø.                               1260       1,00    

 493. N. Idrettsforb. 25ø                                1261       1,25    

 494. N. Idrettsforb. 45ø                                1262       0,30    

 495. N. Idrettsforb. 90ø                                1263       2,25    

 496. Håkonshallen 45ø                                   1264       0,30    

 497. Håkonshallen 1 kr.                                 1265       0,50    

 498. Universitetet 45ø                                  1266       0,30    

 499. Universitetet 1,50                                 1267       0,60    

 500. Nansen 45ø, 1961                                   1268       0,30    

 501. Nansen 90ø, 1961.                                  1269       1,80    

 502. Amundsen Sydpoljubileum 45ø                        1270       0,30     

 503. Amundsen Sydpoljubileum 90ø                        1271       3,00    

 504. Nobel 45ø                                          1272       0,30    

 505. Nobelpris 1 kr.                                    1273       0,35    

 506. Vilh. Bjerknes 45ø                                 1274       0,30    

 507. Vilh. Bjerknes 150ø                                1275       0,80    

 508. Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                     1276       0,30    

 509. Skogadministrasjon 1962. 45ø                       1277       0,90    

 510. Skogadministrasjon 1962. 1 kr.                     1278       0,30    

 511. Europa II 1962, 50ø                                1279       0,35    

 512. Europa II 1962, 90ø                                1280       2,75    

 513. Posthorn vanlig papir. 5ø matt lilla               1281       0,30    

 514. Posthorn vanlig papir. 10ø grå                     1282       0,30    

 515. Posthorn vanlig papir. 15ø brun                    1283       0,75    

 516. Posthorn vanlig papir. 20ø grønn                   1284       0,30    

 517. Helleristning 25ø grønn                            1285       0,30    

 518. Fisk/Aks 30ø lysbrun                               1286       7,00    

 519 A. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                  1287       0,30    

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig.                  1288      10,00    

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig. Maskinstmp.      1289       0,30    

 520. Båtm.knop 35ø blågrønn                             1290       0,30    

 521. Helleristning 40ø brunlilla                        1291       0,30    

 522. Båtm.knop 50ø rød                                  1292       0,30    

 523. Fisk/Aks 55ø rødbrun                               1293       0,30    

 524. Båtm.knop 60ø grå                                  1294       0,30    

 525. Båtm.knop 60ø rød                                  1295       0,30    

 526. Stavkirke 65ø mørk fiolettblå                      1296       0,30    

 527. Stavkirke 80ø lilla                                1297      12,00    

 528. Fisk/aks 85ø brunliggrå                            1299       0,30    

 529. Helleristning 90ø blå                              1300       0,30    

 530. Camilla Collett 50ø (1963)                         1301       0,30    

 531. Camilla Collett 90ø (1963)                         1302       2,75    

 532. FAO 25ø, 1963                                      1303       0,60    

 533. FAO 35ø, 1963                                      1304       1,00    

 534. FAA 50ø, 1963.                                     1305       0,30    

 535. FAO 90ø, 1963.                                     1306       2,00    

 536. Postgang til Nord‑Norge 50ø                        1307       0,60    

 537. Postgang til Nord‑Norge 90ø                        1308       7,00    

 538. Ivar Aasen, 50ø                                    1309       0,30    

 539. Ivar Aasen, 90ø                                    1310       5,00    

 540. Europa III (1963), 50ø                             1311       0,35    

 541. Europa III (1963), 90ø                             1312       5,00    

 542. Tekstiljubileum 25ø olivgrønn                      1313       1,50    

 543. Tekstiljubileum 35ø grønnblå                       1314       3,00    

 544. Tekstiljubileum 50ø rød                            1315       0,30    

 545. Edv. Munch 25ø                                     1316       0,35    

 546. Edv. Munch 35ø                                     1317       0,40    

 547. Edv. Munch 50ø                                     1318       0,30    

 548. Edv. Munch 90ø                                     1319       1,50    

 549. Oslo Arbeidersamfunn 25ø                           1320       1,00    

 550. Oslo Arbeidersamfunn 50ø                           1321       0,30    

 551. Massevirkningslov 35ø                              1322       1,00    

 552. Massevirkningslov 55ø                              1323       5,00    

 553. Norges Grunnlov. 1964, 50ø                         1324       0,30    

 554. Norges Grunnlov. 1964, 90ø                         1325       2,40    

 555. Sjømannsmisjon 1964, 25ø                           1326       0,40    

 556. Sjømannsmisjon 1964, 90ø                           1327       4,00    

 557. Europa 1964. 90ø                                   1328       7,50    

 558. Folkehøgskolen 1964. 50ø                           1329       0,30    

 559. Folkehøgskolen 1964. 90ø                           1330      10,00    

 560. Int. Fjernmeldingsunion 60ø                        1331       0,30    

 561. Int. Fjernmeldingsunion 90ø                        1332       2,75    

 562. Frigj.jubil. 1965, 30+10                           1333       1,00    

 563. Frigj.jubil. 1965, 60+10                           1334       0,35    

 564. Røde Kors 1965, 60ø                                1335       0,30    

 565. Røde Kors 1965, 90ø                                1336      15,00    

 566. Europa 1965, 60ø                                   1337       0,30    

 567. Europa 1965, 90ø                                   1338       7,00    

 568. Harmonien 30ø                                      1339       0,60    

 569. Harmonien 90ø                                      1340       6,00    

 570. Rondane 1,50                                       1341       0,30    

 571. VM Ski 1966, 40ø                                   1342       2,00    

 572. VM Ski 1966, 55ø                                   1343       5,00    

 573. VM Ski 1966, 60ø                                   1344       0,30    

 574. VM Ski 1966, 90ø                                   1345       4,00    

 575. Bibelselskap 1966, 60ø                             1346       0,30    

 576. Bibelselskap 1966, 90ø                             1347       2,50    

 577. Norges Bank 1966, 30ø                              1348       0,80    

 578. Norges Bank 1966, 60ø                              1349       0,30    

 579. Johan Sverdrup 1966, 30ø                           1350       0,50    

 580. Johan Sverdrup 1966, 60ø                           1351       0,30    

 581. Europa 1966, 60ø                                   1352       0,30    

 582. Europa 1966, 90ø                                   1353       3,75    

 583. Birkeland/Eyde 40ø blå                             1354       4,75    

 584. Birkeland/Eyde 55ø rødlilla                        1355       9,00    

 585. Efta 60ø                                           1356       0,30    

 586. Efta 90ø                                           1357       8,00    

 587. Høyere militære utdannelse 60ø                     1358       0,85    

 588. Høyere militære utdannelse 90ø                     1359      14,00    

 589. Europa VII 1967, 60ø.                              1361       0,30    

 590. Europa VII 1967, 90ø.                              1362       2,50    

 591. Johanne Dydwad 40ø                                 1363       0,30    

 592. Johanne Dydwad 60ø                                 1364       0,40    

 593. Santalmisjon 60ø                                   1365       0,30    

 594. Santalmisjon 90ø                                   1366       2,00    

 595. Fisk/aks 30ø grønn, fosf. papir                    1367       0,30    

 596. Helleristn. 40ø brunlilla, fosf. papir             1368       0,30    

 597 I.  Båtm.knop 60ø rød                               1369       0,30    

 597 II. Båtm.knop. 60ø rød. Type papir?                 1370       0,50    

 598. Helleristn. 90ø blå. (fosf. papir, type?)          1371       0,30    

 599. Turistforeningen 40ø                               1372       3,25    

 600. Turistforeningen 60ø                               1373       0,30    

 601. Turistforeningen 90ø                               1374       1,35    

 602. Håndverk/Smed, 65ø                                 1375       0,30    

 603. Håndverk/Smed, 90ø                                 1376       3,50    

 604. Fisk/Aks 45ø gulgrønn                              1377       2,00     

 605. Båtm.knop 65ø rød. Ukjent papir.                   1378       0,30    

 606. A.O. Vinje, 1968. 50ø                              1379       0,30    

 607. A.O. Vinje, 1968. 65ø                              1380       0,30    

 608. Indremisjon 40ø                                    1381       6,50    

 609. Indremisjon 65ø                                    1382       0,30    

 610. Helleristn. 40ø blågrønn                           1383       0,30    

 611. Båtm.knop 50ø grå                                  1384       0,30    

 612. Fisk/Aks 55ø rødbrun                               1385       2,00    

 613. Sykepleierutdannelse 50ø                           1386       0,35    

 614. Sykepleierutdannelse 65ø                           1387       0,30    

 615. Nobel Fredspris 65ø                                1388       0,30    

 616. Nobel Fredspris 90ø                                1389       2,00    

 617. Posthorn 5ø matt lilla. Fosf./ukjent papir.        1390       0,30    

 618. Posthorn 10ø grå. Fosfor./ukjent papirtype         1391       0,30    

 619. Posthorn 15ø brun. Fosfor./ukjent papirtype        1392       0,30    

 620. Posthorn 20ø grønn. Fosfor./ukjent papirtype       1393       0,30    

 621. Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                       1394       0,40    

 622. Norden 65ø (1969)                                  1395       0,30    

 623. Norden 90ø (1969)                                  1396       5,50    

 624. Rutebok for Norge, 50ø                             1397       1,50    

 625. Trygg Trafikk, 65ø                                 1398       0,35    

 626. Europa 1969, 65ø                                   1399       0,35    

 627. Europa 1969, 90ø                                   1400       7,00     

 628. Johan Hjort 40ø                                    1401       5,00    

 629. Johan Hjort 90ø                                    1402       8,50    

 630 x/y. Træna 3,50. Ikke best. papir                   1403       0,30    

 630 z.  Træna 3,50. Hs2‑B papir                         1406       1,50    

 631. Olav 20 kr. Ikke bestemt papirtype                 1408       0,35    

 632. Gustav Vigeland 65ø                                1410       0,30    

 633. Gustav Vigeland 90ø.                               1411       7,00    

 634. Hullkort 65ø                                       1412       0,30    

 635. Folketelling 90ø                                   1413       5,00    

 636. Olav, fosforesc. papir 1 kr. grønn.                1414       0,40    

 637. Olav, fosforesc. papir 1,50 blå.                   1415       1,00    

 638. Olav, fosforesc. papir 2 kr. rød                   1416       0,40    

 639. Dronning Maud 65ø rød                              1417       0,30    

 640. Dronning Maud 90ø blå                              1418       4,00    

 641. Olav ståltrykk, 1 kr. guloliv. Papirtype?          1419       0,35    

 642. Olav ståltrykk, 1,50 kr. blå. Papirtype?           1420       0,30    

 643. Olav ståltrykk, 2 kr. rød. Papirtype?              1421       0,30    

 644 x1. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papir Bo2        1423       0,30    

 644. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papirtype?          1422       0,30    

 645. Olav ståltrykk, 10 kr. gulbrunr. Papirtype?        1424       0,35    

 646. Båtm.knop 70ø brun                                 1425       0,30    

 647. Stavkirke 80ø lilla (fosf. papir)                  1426       3,00    

 648 x1. Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bo2.          1427       0,35    

 649. Naturvern  40ø, Ulv                                1428       4,00    

 650. Naturvern  60ø, Mogopblomst                        1429       6,00    

 651. Naturvern  70ø, Vøringsfossen                      1430       0,40    

 652. Naturvern 100ø, Havørn                             1431       9,00    

 653. Frigjøring 25 årsdag 70ø                           1432       0,35    

 654. Frigjøring 25 årsdag 100ø                          1433       6,75    

 655. Bergen 900 år 40ø                                  1434       2,85    

 656. Bergen 900 år 70ø                                  1435       0,30    

 657. Bergen 900 år 1,00 kr.                             1436       7,50    

 658. FN  70ø (1970)                                     1437       0,30    

 659. FN 100ø (1970)                                     1438       3,50    

 660. Vitenskapsmenn 40ø                                 1439       4,00    

 661. Vitenskapsmenn 50ø                                 1440       1,75    

 662. Vitenskapsmenn 70ø                                 1441       0,30    

 663. Vitenskapsmenn 1,00 kr.                            1442       5,75    

 664. Fysisk Fostring 50ø blå (1970)                     1443       0,50    

 665. Fysisk Fostring 70ø rød (1970)                     1444       0,50    

 666. Tønsberg 1100 år  70ø (1971)                       1445       0,30    

 667. Tønsberg 1100 år 100ø (1971)                       1446       2,50    

 668. Stortinget  70ø (1971)                             1447       0,30    

 669. Stortinget 100ø (1971)                             1448       1,75    

 670. Flyktning 71, 50ø                                  1449       1,25    

 671. Flyktning 71, 70ø                                  1450       0,30    

 672. H.N. Hauge, 60ø                                    1451       0,90    

 673. H.N. Hauge, 70ø                                    1452       0,30    

 674. Oslo Bispedømme, 70ø                               1453       0,30    

 675. Oslo Bispedømme, 1,00                              1454       0,85    

 676. Antarktistraktaten 100ø                            1455       8,00    

 677. Eventyr, 40ø                                       1456       0,75    

 678. Eventyr, 50ø                                       1457       0,30    

 679. Eventyr, 70ø                                       1458       0,30    

 680. Stavkirke 80ø brun                                 1459       0,30    

 681. Helleristn. 120ø blågrønn 1972.                    1460       0,30    

 682. Norske Sparebanker, 80ø                            1461       0,30    

 683. Norske Sparebanker, 1,20                           1462       4,00    

 684. Posthornjubileum 1972, 80ø                         1463       0,30    

 685. Posthornjubileum 1972, 1,00                        1464       0,30    

 687. Norges Samling 50ø                                 1465       0,50    

 688. Norges Samling 60ø                                 1466       2,50    

 689. Norges Samling 80ø                                 1467       0,30    

 690. Norges Samling 1,20                                1468       6,00    

 691. Haakon 100 år, 80ø                                 1469       0,30    

 692. Haakon 100 år, 1,20                                1470       6,00    

 693. Ungdom og Fritid 80ø                               1471       0,30    

 694. Ungdom og Fritid 1,20                              1472       7,00    

 697. Polarskute 60ø (Maud)                              1475       2,50    

 698. Polarskute 80ø (Fram)                              1476       0,30    

 699. Polarskute 1,20 (Gjøa).                            6840       7,00    

 699. Polarskute 1,20 (Gjøa). Del litt kraftig r.st.     1477       3,25    

 700. Eventyr 50ø grønn                                  1478       0,40    

 701. Eventyr 60ø blå                                    1479       0,90    

 702. Eventyr 80ø rød                                    1480       0,30    

 703 I.  Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir        1481       0,30    

 703 II. Fisk/Aks 75ø grønn. Type II, ukjent papir       1482       0,40    

 704. Helleristn. 100ø rød. Ukjent papir.                1483       0,30    

 705. Stavkirke 140ø blå. Ukjent papir.                  1484       0,30    

 706. Leprabasillen 1,00                                 1485       0,30    

 707. Leprabasillen 1,40                                 1486       4,25    

 708. Europa 1973, 1,00                                  1487       0,35    

 709. Europa 1973, 1,40                                  1488       6,00    

 710. Nordens Hus 1,00                                   1489       0,65    

 711. Nordens Hus 1,40.                                  6841       7,00    

 711. Nordens Hus 1,40. Anelse ujevnet tagger v. s.      1490       2,00    

 712 x1. Kong Olav 70 år 1,00. (Bo2‑papir)               6520       0,30    

 712 x2. Kong Olav 70 år 1,00. (Bo3‑papir)               6521       0,60    

 712. Kong Olav 70 år 1,00. Papir?                       1491       0,30    

 713. Kong Olav 70 år 1,40                               1492       6,00    

 714. Jacob Aall 1,00                                    1493       0,35    

 715. Jacob Aall 1,40                                    1494       7,50    

 716. Samisk Håndverk 75ø                                1495       0,50    

 717. Samisk Håndverk 1,00                               1496       0,30    

 718. Samisk Håndverk 1,40                               1497       5,00    

 719. Blomst 65ø (Fjellfiol)                             1498       0,30    

 720. Blomst 70ø (Bergveronika)                          1499       1,00    

 721. Blomst 1,00 (Blålyng)                              1500       0,30    

 722. Geografisk Oppmåling 1,00                          1501       0,30    

 723. Geografisk Oppmåling 1,40                          1502       4,00    

 724. Posthorn 25ø blå                                   1503       0,30    

 725. Fisk/aks 85ø brungul                               1504       0,35    

 726. Helleristn. 110ø rød. Ukjent papir.                1505       0,30    

 727. Turistmerke 1,00 oliven                            1506       0,65    

 728. Turistmerke 1,40 blå                               1507      10,00     

 729. Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)                1508       1,00    

 730. Maleri 1,40 (Stugunøset, Filefjeld)                1509       5,00    

 731. Magnus Lagabøter 1,00                              1510       0,30    

 732. Magnus Lagabøter 1,40                              1511       4,00    

 733. Arbeidervern 85ø                                   1512       7,50    

 734. Arbeidervern 1,00                                  1513       0,35    

 735. Geolog 65ø                                         1514       0,50    

 737. Geolog 1,00                                        1516       0,50    

 738. Geolog 1,40                                        1517       5,00    

 739. UPU 1974, 1,00                                     1518       0,40    

 740. UPU 1974, 1,40                                     1519       3,75    

 741. Rosemaling 85ø                                     1520       0,50    

 742. Rosemaling 1 kr.                                   1521       0,35    

 743. Skisport 1,00                                      1522       1,00    

 744. Skisport 1,40                                      1523       1,50    

 745. Helleristn. 125ø rød. Ukjent papirtype             1524       0,30    

 746. FN Kvinneår 1975, 1,25                             1525       0,30    

 747. FN Kvinneår 1975, 1,40                             1526       1,75    

 748. Arkitekturvernår 1975, 1,00                        1527       0,60    

 749. Arkitekturvernår 1975, 1,25                        1528       0,30    

 750. Arkitekturvernår 1975, 1,40                        1529       4,00    

 751. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                    1530       0,35    

 752. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                    1531       2,25     

 753. Speider 1,25                                       1532       0,30    

 754. Speider 1,40                                       1533       5,00    

 755. Utvandring til Amerika 1,25                        1534       0,30    

 756. Utvandring til Amerika 1,40                        1535       5,00    

 757. Svalbard 1,00 (1975)                               1536       0,30    

 758. Svalbard 1,25 (1975)                               1537       0,30    

 759. Svalbard 1,40 (1975)                               1538       9,50    

 760. Kringkastning 1,25                                 1539       0,30    

 761. Kringkastning 1,40                                 1540       2,50    

 762. Takmalerier Ål Stavkirke 80ø                       1541       0,40    

 763. Takmalerier Ål Stavkirke 1,00                      1542       0,30    

 764. Takmalerier Ål Stavkirke 1,25                      1543       0,30    

 765. Takmalerier Ål Stavkirke 1,40                      1544       1,00    

 766 x. Billedportal Hylestad 7,50 Bu3 papir.            1545       0,30    

 766 y. Billedportal Hylestad 7,50 Hs2‑B papir.          1546       0,85    

 767. Folkedans 80                                       1547       2,00    

 768. Folkedans 1,00                                     1548       1,00    

 769. Folkedans 1,25                                     1549       0,30    

 770. Kunstindustrimuseet 1,25 (Sukkerdrysse)            1550       0,30    

 771. Kunstindustrimuseet 1,40 (Lokkpokal)               1551       5,00    

 772. Europa 1,25 (Bispebolle)                           1552       0,35    

 773. Europa 1,40 (Fajansefat)                           1553       5,00    

 774 BB. Prekestolen 1,00. Horis. par                    1554       4,00    

 774 Bh. Prekestolen 1,00. Utagget høyre side            1555       0,30    

 774 Bv. Prekestolen 1,00. Utagget venstre side          1556       0,30    

 775 Bh. Fruktblomstring 1,25. Utagget h. side           1558       0,40    

 775 Bv. Fruktblomstring 1,25. Utagget v. side           1559       0,40    

 776. Statistisk Sentralbyrå 1,25                        1560       0,30    

 777. Statistisk Sentralbyrå 2,00                        1561       0,60    

 778. Olav Duun 1,25                                     1562       0,30    

 779. Olav Duun 1,40                                     1563       1,85    

 780. Maleri 1,25 (Slindebirken)                         1564       0,30    

 781. Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                       1565       4,00    

 782. Baldisholteppet 80ø                                1566       0,30    

 783. Baldisholteppet 1,00                               1567       0,30    

 784. Baldisholteppet 1,25                               1568       0,30    

 785. Norden 1,25. Papir?                                1569       0,30    

 786. Norden 1,40. Papir ?                               1570       0,50    

 787. Akershus Festning, 1,25 rød                        1571       0,30    

 788 x. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3            1572       0,30    

 788 y. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B          1573       1,50    

 789. Torungen fyr 1,80                                  1574       0,30    

 790 x1 BB. 1,25 Fiskevær. Vertikalt par                 1575       5,00    

 790 x1 Bn. 1,25 Fiskevær. Utagget nede                  1576       0,30    

 790 x1 Bø. 1,25 Fiskevær. Utagget oppe                  1577       0,30    

 790 x2 Bø. 1,25 Fiskevær. Utg. oppe. Gul l. Mask.st.    1580       0,35    

 791 x1 BB. 1,80 Huldrefossen. Parkombinasjon            1581       9,00    

 792. Trær 1,00                                          1584       0,30    

 793. Trær 1,25                                          1585       0,30    

 794. Trær 1,80                                          1586       3,50    

 795. Båt 1,00                                           1587       0,30    

 796. Båt 1,25                                           1588       0,30    

 797. Båt 1,30                                           1589       3,25    

 798. Båt 1,80                                           1590       4,00    

 799. Fiskeri 1,25                                       1591       0,30    

 801. Maleri 1,25 (Lørdagskveld)                         1593       0,30    

 802. Maleri 1,80 (Skogstjern)                           1594       3,00    

 803. Bolts Bibel 80ø                                    1595       0,30    

 804. Bolts bibel 1,00                                   1596       0,35    

 805. Bolts bibel 1,25                                   1597       0,30    

 806 x.     Posthorn 40ø oliv. Papir Bu3                 1598       0,30    

 806 y1.    Posthorn 40ø oliv. Papir Hs2‑G               6480       0,80    

 806 y2.    Posthorn 40ø oliv, papir Hs5                 1599       0,60    

 807 x.   Posthorn 50ø gråfiol. (Papir Bu3)              6828       0,30    

 807 x/y.   Posthorn 50ø gråfiol., papir ikke bestemt    1600       0,30    

 807 y.     Posthorn 50ø gråfiol., papir Hs2‑G           6626       0,30    

 808 x.     Posthorn 60ø rød, papir Bu3                  1602       0,35    

 808 y1.    Posthorn 60ø rød. Hs2‑G.                     6627       0,50    

 808 y1/y2. Posthorn 60ø rød. Hs2‑G/Hs5. Ikke bestemt    1603       0,30    

 809 x.     Posthorn 70ø gul, papir Bu3                  1605       1,25    

 809 y.     Posthorn 70ø gul, papir Hs5                  6481       1,25    

 810 x.  Posthorn 80ø brun, papir Bu3                    1607       1,25    

 810 y1. Posthorn 80ø brun, papir Hs2‑G                  1608       0,30    

 810 y2. Posthorn 80ø brun, papir Hs5                    1609       1,50    

 811 x.  Posthorn 90ø brun, papir Bu3                    1610       1,50    

 812. Ibsen 150 år, 1,25 (1978).                         1612       0,30    

 813. Ibsen 150 år, 1,80 (1978).                         1613       3,50    

 814 x. Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                   1614       0,30    

 814 y. Akershus 1,00 grønn. Harrisonpapir               1615       0,30    

 815 x. Trondenes 1,10 rødfiol. Bu3‑papir                1616       0,30    

 815 y. Trondenes 1,10 rødfiol. Papir Hs2‑B              1617       1,00    

 816 x. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir             1618       0,30    

 817. Heddal Stavkirke  1,25 (Europa 1978)               1620       0,40    

 818. Borgund Stavkirke 1,80 (Europa 1978)               1621       3,00    

 819 BB. Fjellparti 1,00. Vertikalt par.                 1622       2,00    

 819 Bn. Fjellparti 1,00. Utagget nede                   1623       0,30    

 819 Bø. Fjellparti 1,00. Utagget oppe                   1624       0,30    

 820 Bn. Gaustatoppen 1,25. Utagget nede                 1626       0,30    

 820 Bø. Gaustatoppen 1,25. Utagget oppe                 1627       0,75    

 821. Kong Olav 75 år, 1,25                              1628       0,30    

 822. Kong Olav 75 år, 1,80                              1629       2,00    

 823 + 825 BB. Frim.jubil. 2x1,25 (10+20ø Polmerke)      1630       6,00    

 826. Frim.jubil. 1,25 (25ø Polmerke)                    1639       3,50    

 831 x. Seljefløyte 1,00 (Bu3)                           1648       0,40    

 831 y. Seljefløyte 1,00 (Hs2‑G)                         1649       0,40    

 832 x. Hardingfele 1,25. Papir Bu3                      1651       0,30    

 833.  Langeleik 1,80                                    1652       3,25    

 834 x. Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                        1653       0,30    

 834 y. Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G                      1654       4,00    

 835. Treleketøy 80ø                                     1655       0,30    

 836. Leketøy 1,00                                       1656       0,30    

 837. Treleketøy 1,25                                    1657       0,30    

 838. Holmenkollrennene 1,00                             1658       0,30    

 839. Holmenkollrennene 1,25                             1659       0,30    

 840. Holmenkollrennene 1,80                             1660       1,50     

 841. Maleri Barneår, 1,25                               1661       0,30    

 842. Maleri Barneår, 1,80                               1662       0,90    

 843 BB. 1,00 Hesteskyss. Horis. par, utagget h+v.       1663       3,25    

 843 Bh. 1,00 Hesteskyss. Utagget høyre s.               1664       0,75    

 843 Bv. 1,00 Hesteskyss. Utagget venstre s.             1665       0,75    

 844 BB. Skjernøysund 1,25. Horisontal parkomb.          1666       3,00    

 844 Bh. Skjernøysund 1,25. Utagget høyre side.          1667       0,50    

 844 Bv. Skjernøysund 1,25. Utagget venstre side.        1668       0,50    

 845. Falkberget 1,25 (1979)                             1669       0,30    

 846. Falkberget 1,80 (1979)                             1670       2,50    

 847. Kylling bru 1,25                                   1671       0,30    

 848. Vessingsjø dam. 2,00 kr.                           1672       0,30    

 849. Statfjord A, 10,00                                 1673       0,30    

 850. Dornier flybåt 1,25 (fra miniark)                  1674      10,00    

 851. Luftskibet Norge 2,00 (fra miniark)                1676      10,00    

 851. Luftskibet Norge 2,00. Litt utflyt. stempel        6973       3,00    

 852. Loening Air Yach amf. 2,80 (fra miniark)           1677      10,00    

 852. Loening Air Yach amf. 2,80. Litt stempelminus      6540       3,75    

 853. DC‑7 SAS 4,00 (fra miniark)                        1678      10,00    

 854. Blomst 80ø (Issoleie)                              1679       0,30    

 855. Blomst 1,00 (Flekkmure)                            1680       1,75    

 856. Blomst 1,25 (Rødsildre)                            1681       0,30    

 857. Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                             1682       0,35     

 858. Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                             1683       4,00    

 859‑60 BB. Fugler 1,00 parkombinasjon                   1684       2,50    

 859. Fugler 1,00.                                       1685       0,30    

 860. Fugler 1,00.                                       1686       0,30    

 861 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1687       0,30    

 861 II. Fugler 1,25. Bred tagg venstre side.            1688       0,80    

 861‑62 I BB. Fugler 1,25 parkomb. Tagget helt ut        1690       1,50    

 861‑62 II BB. Fugler 1,25 parkomb. Bred tagg.           1691       5,00    

 861‑62 II BB. Parkomb. Bred tg. På konv. rst+sidest.    5018       6,50    

 862 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1692       0,30    

 862 II. Fugler 1,25. Bred tagg høyre side.              1693       0,50    

 863. Telefonen i Norge 1,25                             1694       0,30    

 864. Telefonen i Norge 1,80                             1695       3,00    

 865. Dampbåt 1,25 (fra miniark)                         1696      12,50    

 866. Damplok 2,00 (fra miniark)                         1697      12,50    

 866. Damplok 2,00 (fra miniark). Litt stempelminus      6462       4,00    

 866. Damplok 2,00. Etterstemplet, bra plass. rundst.    6621       7,50    

 867. Buss 2,80 (fra miniark)                            1698      12,50    

 867. Buss 2,80. Etterstemplet, prakt/lux                6622      12,50    

 868. Fly DC‑9 4,00 (fra miniark)                        1699      12,50    

 868. Fly DC‑9 4,00 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.      6945       2,50    

 868. Fly DC‑9 4,00. Del + snei av rundstempel           6471       8,50    

 869. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,25                      1700       0,30    

 870. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,80                      1701       0,85    

 871. Maleri 1,25 (Jonsokbål)                            1702       0,35    

 872. Maleri 1,80 (Gutten med seljefløyten)              1703       1,20    

 873. Blomst 80ø (Rogn)                                  1704       0,30    

 874. Blomst 1,00 (Stein‑nype)                           1705       0,30    

 875‑76 BB. Fugler 1,30. Parkombinasjon                  1706       2,00    

 875. Fugler 1,30 (Dverggås)                             1707       0,65    

 876. Fugler 1,30 (Vandrefalk)                           1708       0,65    

 877‑78 BB. Fugler 1,50. Parkombinasjon                  1709       0,85    

 877. Fugler 1,50 (Lunde)                                1710       0,30    

 878. Fugler 1,50 (Teist)                                1711       0,30    

 879. Byggverk 1,50 rød (Stavanger domk.)                1712       0,30    

 880. Byggverk 1,70 gr.oliven (Rosenkr.tårnet)           1713       2,00    

 881. Byggverk 2,20 blå (Ishavskatedralen)               1714       0,30    

 882. Melkeprodusenter/Ku 1,10                           1715       0,40    

 883. Melkeprodusenter/Geit 1,50                         1716       0,30    

 884. Europa 1,50 (1981)                                 1717       0,30    

 885. Europa 2,20 (1981)                                 1718       1,20    

 886. Seilskipsmotiv 1,30                                1719       0,30    

 887. Seilskipsmotiv 1,50                                1720       0,30    

 888. Seilskipsmotiv 2,20                                1721       1,20    

 889. Båt 1,10 (Skibladner)                              1722       0,30    

 890. Båt 1,30 (Victoria)                                1723       0,40    

 891. Båt 1,50 (D/S Fæmund II)                           1724       0,30    

 892. Båt 2,30 (Storegut)                                1725       0,45    

 893. Funksjonshemmede 1,50                              1726       0,30    

 894. Funksjonshemmede 2,20                              1727       0,50    

 895. Maleri 1,50                                        1728       0,30    

 896. Maleri 1,70                                        1729       3,75    

 897. Fredspris 5,00 kr. (1981)                          1730       0,30    

 898. Billedvev 1,10                                     1731       0,30    

 899. Billedvev 1,30                                     1732       0,35    

 900. Billedvev 1,50                                     1733       0,30    

 901. VM Ski Oslo 1982, 2,00 kr.                         1734       0,30    

 902. VM Ski Oslo 1982, 3,00 kr.                         1735       0,70    

 903. Byggverk, Minnehall Stavern 1,75 grønn             1736       0,30    

 904 (x1/x2?). Byggverk, Tofte/Dovre. 2,00 rød           1737       0,30    

 904 x3. Byggverk, Tofte/Dovre. 2,00 rød                 1738       0,30    

 905. Byggverk, Oscarshall 2,25 fiolett                  1739       0,30    

 906. Byggverk, Damsgård Hovedgård 2,75 mørk rosa        1740       1,75    

 907. Byggverk, Selje Kloster 3,00 blå                   1741       0,30    

 908‑09 BB. Fugler, Parkombinasjon                       1742       5,00    

 908. Blåstrupe 2,00                                     1743       0,30    

 909. Rødstrupe 2,00                                     1744       0,30    

 910. Tuberkulose 2 kr. (1982)                           1745       0,30    

 912 x1. Munnharpe 15 kr. Papir Hs2‑G                    1747       0,30    

 912 x2. Munnharpe 15 kr. Papir Hs5                      1748       0,75    

 913. Europa (1982) 2 kr.                                1749       0,30    

 914. Europa (1982) 3 kr.                                1750       0,40    

 915. Maleri 1,75. Telemarksjenter (1982)                1751       0,30    

 916. Maleri 2,00. Tone Veli ved gjerdet (1982)          1752       0,30    

 917. Olav regent 25 år, 3,00                            1753       0,75    

 918. Maleri 1,75. Bj. Bjørnson (1982)                   1755       0,30    

 919. Maleri 2,00. Sigrid Undset (1982)                  1756       0,30    

 920. Grafisk forbund 2,00 (1982)                        1757       0,30    

 921. Grafisk forbund 3,00 (1982)                        1758       0,50    

 922. Nansen 3 kr. (1982)                                1759       0,30    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par.                            1760       3,50    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par. Sentr. rst. opp/ned        1762       0,50    

 923 Bh. 1,75 Juleskikk. Utagget høyre s.                1763       0,75    

 923 Bv. 1,75 Juleskikk. Utagget venstre s.              1764       0,75    

 924. Byggverk/Stabbur, 2,50 rød                         1765       0,30    

 925. Byggverk/Lindesnes Fyr, 3,50 blå                   1766       0,30    

 926. Norsk Buhund 2,00                                  1767       0,30    

 927. Norsk Elghund 2,50                                 1768       0,30    

 928. Norsk Lundehund 3,50                               1769       0,50    

 929. Norden 1983, 2,50                                  1770       0,30    

 930. Norden 1983, 3,50                                  1771       0,80    

 931 I.  Hvitkinngås 2,50. Mangler perf.nål v.s.         1772       0,30    

 931 II. Hvitkinngås 2,50. Tagget helt ut                1773       0,40    

 931‑32 I  BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1774       1,80    

 931‑32 II BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1775       0,50    

 932 I.  Alkekonge 2,50. Mangler perf.nål h.s.           1776       0,30    

 932 II. Alkekonge 2,50. Tagget helt ut                  1777       0,40    

 933. Europa 1983. 2,50 (Grieg)                          1778       0,30    

 934. Europa 1983. 3,50                                  1779       0,40    

 935. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 2,50                1780       0,30    

 936. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 3,50                1781       0,90    

 937. Kong Olav 80 år 1983, 5,00                         1782       0,30    

 938. Jonas Lie, 2,50                                    1783       0,30    

 939. Nord‑norsk båt, 2 kr.                              1784       0,30    

 940. Nord‑norsk båt, 3 kr.                              1785       0,30     

 941 I. Olav, 50 kr. (Papir Hs2‑G)                       1786       0,30    

 942 BB. Julepost 1983, 2,00 vertikalt par               1788      12,00    

 942 Bn. Julepost 1983, 2,00. Utagget nede               1789       0,30    

 942 Bø. Julepost 1983, 2,00. Utagget oppe               1790       0,30    

 943 BB. Julepost 1983, 2,50 par.                        1791      13,50    

 943 Bn. Julepost 1983, 2,50. Utagget nede               1792       0,30    

 943 Bø. Julepost 1983, 2,50. Utagget oppe               1793       0,30    

 944. Postarbeide 2,00                                   1794       0,30    

 945. Postarbeide 2,50                                   1795       0,30    

 946. Postarbeide 3,50                                   1796       1,00    

 947. Fritidsfiske 2,50                                  1797       0,30    

 948. Fritidsfiske 3,00                                  1798       0,30    

 949. Fritidsfiske 3,50                                  1799       0,90    

 950. Hansteen 3,50 (1984)                               1800       1,20    

 951. Hansteen 5,00 (1984)                               1801       0,35    

 952. Europa XVI 2,50 (1984)                             1802       0,30    

 953. Europa XVI 3,50 (1984)                             1803       1,25    

 954. Hageselskap 2,00 (1984)                            1804       0,30    

 955. Hageselskap 2,50 (1984)                            1805       0,30    

 956. Bier 2,50 (1984)                                   1806       0,30    

 957. Hane 2,50 (1984)                                   1807       0,30    

 958. Ludvig Holberg 2,50 (1984)                         1808       0,30    

 959. Norsk Ukepresse 2,50 (1984)                        1809       0,30     

 960. Norsk Ukepresse 3,50 (1984)                        1810       1,25    

 961. Parlamentarismen 7,50 (1984)                       1811       0,30    

 962‑63 BB. Egner. Karius+Baktus/Klatremus.              1812       5,00    

 962. Karius og Baktus, 2,00                             1813       0,35    

 963. Klatremus, 2,00                                    1814       0,35    

 964 I. Røverne i Kardemomme by, 2,50                    1815       0,35    

 964‑65 I BB. Røvere/Bastian. Perf. helt ut              1816       6,00    

 965 I. Politimester Bastian, 2,50                       1817       0,35    

 966. Fjell i Antarktis 2,50                             1818       0,30    

 967. Fjell i Antarktis 3,50                             1819       0,75    

 968. Frigjøring 40 år 1985, 3,50                        1820       0,70    

 969. Artilleri, 3,00                                    1821       0,50    

 970. Artilleri, 4,00                                    1822       0,35    

 971. Kongsten Fort, 2,50                                1823       0,30    

 972. Internasj. Ungdomsår 2,00                          1824       0,30    

 972. Ungd.år 2,00 på liten konv. B‑post, Oslo Lufth.    1825       1,00    

 973. Internasj. Ungdomsår 3,50                          1826       0,80    

 974. Europa 1985, 2,50. Myllarguten                     1827       0,30    

 975. Europa 1985, 3,50. Ole Bull                        1828       2,50    

 976. Elektrisitetsforsyning 2,50                        1829       0,30    

 977. Elektrisitetsforsyning 4,00                        1830       0,30    

 978. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1831      10,00    

 978. Oljevirksomhet 2+1 kr. Litt utflyt. rundst.        6974       3,00    

 979. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1832      10,00    

 979. Oljevirksomhet 2+1 kr. Etterstemplet.              6976       3,00    

 979. Oljevirksomhet 2+1 kr. Litt utflyt. rundst.        6975       3,00    

 980. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1833      10,00    

 980. Oljevirksomhet 2+1 kr. Litt utflyt. rundst.        6977       3,00    

 981. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1834      10,00    

 982. Folkebibliotek 2,50                                1835       0,30    

 983. Folkebibliotek 10 kr.                              1836       0,40    

 984. Havnevesen 2,50                                    1837       0,30    

 985. Sjømåling 5,00                                     1838       0,30    

 986 BB. Jul 1985, Krans. 2,00. Par.                     1839       7,50    

 986 Bh. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget høyre side       1840       0,30    

 986 Bv. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget venstre side     1841       0,30    

 987 BB. Jul 1985, Fugler 2,50. Par                      1842       2,00    

 987 Bh. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget h. side          1843       0,30    

 987 Bv. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget v. side          1844       0,30    

 988. VM Skiskyting 1986, 2,50                           1845       0,30    

 989. VM Skiskyting 1986, 3,50                           1846       0,30    

 990‑91 og 1011‑12. 2,10 4,00 2,30 2,70 Ornamenter       1847       0,30    

 990. Ornament 2,10 rød                                  1848       0,30    

 991. Ornament 4,00 blå                                  1849       0,30    

 992. Steinhogger 2,50 (1986)                            1850       0,35    

 993. Snekker 7,00 (1986)                                1851       0,50    

 994. Europa XVIII, 2,50 (1986)                          1852       0,30    

 995. Europa XVIII, 3,50 (1986)                          1853       0,40    

 996. Norden/Moss 2,50                                   1854       0,30    

 997. Norden/Ålesund 4,00                                1855       0,40    

 998. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1856      12,50    

 999. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1857      12,50    

1000. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1858      12,50    

1001. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1859      12,50    

1002. Egede 2,10                                         1860       0,30    

1003. H. Wildenvey 2,50                                  1861       0,30    

1004. Tore Ørjasæter 3,00                                1862       0,65    

1005. Engebret Soot 4,00                                 1863       0,35    

1006 BB. 2,10 Jul 1986. Parkombinasjon                   1864       7,50    

1006 Bh. 2,10 Jul 1986. Utagget høyre side               1865       2,00    

1006 Bv. 2,10 Jul 1986. Utagget venstre side             1866       2,00    

1007 BB. 2,50 Jul 1986. Parkombinasjon                   1867       7,50    

1007 Bh. 2,50 Jul 1986. Utagget høyre side               1868       0,30    

1007 Bv. 2,50 Jul 1986. Utagget venstre side             1869       0,30    

1008. FN Fredsår 15,00                                   1870       0,50    

1009. Talltype 3,50                                      1871       4,00    

1010. Talltype 4,50                                      1872       0,30    

1011. Ornament 2,30 mørk blå                             1873       0,30    

1012. Ornament 2,70 mørk rød. Papirtype ikke best.       1874       0,30    

1013. Europa 2,70 (Trearkitektur)                        1875       0,30    

1014. Europa 4,50 (Veritasbygget)                        1876       0,30    

1015. Formannskapslov 12,00                              1877       0,40    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 2 x 2,70                       1879       2,25    

1017. Sopp 2,70                                          1880       0,30    

1018. Sopp 2,70                                          1881       0,30    

1019. Maihaugen 2,70                                     1882       0,30    

1020. Maihaugen 3,50                                     1883       2,00    

1021. Fartein Valen 2,30                                 1884       0,90    

1022. Fartein Valen 4,50                                 1885       0,30    

1023. Fiskeoppdrett 2,30 (fra Blokk 7)                   1886      12,50    

1024. Fiskeoppdrett 2,70 (fra Blokk 7)                   1887      13,00    

1025. Fiskeoppdrett 3,50 (fra Blokk 7)                   1888      14,00    

1026. Fiskeoppdrett 4,50 (fra Blokk 7)                   1889      15,00    

1027. Maleri 2,70 ("Hardt le")                           1890       0,35    

1028. Maleri 5,00 (Bondehagen)                           1891       0,45    

1029. Hest 2,30 (Dølahest)                               1892       0,50    

1030. Hest 2,70 (Fjordhest)                              1893       0,35    

1031. Hest 4,50 (Nordlandshest)                          1894       0,60    

1032 Bn. Julemerke 1987, 2,30. Utagget nede              1896       0,35    

1032 Bø. Julemerke 1987, 2,30. Utagget oppe              1897       0,35    

1033 BB. Julemerker 1987, 2,70 (Par)                     1898      12,00    

1033 BB. Julemerker 1987, 2,70. Del av FDC‑stempel.      6435       4,00    

1033 Bn. Julemerke 1987, 2,70. Utagget nede              1899       0,50    

1033 Bø. Julemerke 1987, 2,70. Utagget oppe              1900       0,50    

1034. Tiur 2,90. Bruksmerke                              1901       0,30    

1035. Reinsdyr 3,80. Papirtype ikke bestemt.             1902       0,30    

1036. Frelsesarmeen 2,90                                 1903       0,30    

1037. Frelsesarmeen 4,80                                 1904       0,80    

1038‑39 BB. 2 x 2,90 sopp, parkombinasjon                1905       4,00    

1038. Sopp 2,90 (Blå Ridderhatt)                         1906       0,40    

1039. Sopp 2,90 (Granmatriske)                           1907       0,40    

1040. Militærjubileum 2,50                               1908       0,60    

1041. Militærjubileum 2,90                               1909       0,30    

1042. Militærjubileum 4,60                               1910       0,35    

1043. Europeisk Nord‑Sør, 25 kr.                         1911       0,50     

1044. Europa 1988, 2,90                                  1912       0,50    

1046. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1915      10,00    

1046. Olav V 85 år 2,90. Litt stempelminus.              6686       2,00    

1047. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1916      10,00    

1047. Olav V 85 år 2,90. 1 tagg litt svak.               6788       2,00    

1047. Olav V 85 år 2,90. Del r.st./litt stmp.‑minus      1917       0,50    

1048. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1918      10,00    

1048. Olav V 85 år 2,90. Litt stempelminus.              6816       2,00    

1049. Olav V 85 år 2,90                                  1919       0,30    

1050. Christian IV  2,50                                 1920       0,35    

1051. Christian IV 10,00                                 1921       0,75    

1054. Ballsport 2,90. Del av flere stempler.             6463       2,50    

1056‑57. Ludvig. 2 x 2,90 Parkombinasjon                 1929       7,50    

1056. Ludvig. 2,90                                       1930       0,50    

1057. Ludvig. 2,90                                       1931       0,50    

1058. Rødrev 2,60.                                       1932       0,30    

1059. Røyskatt 3,00.                                     1933       0,30    

1060. Ekorn 4,00.                                        1934       0,30    

1061‑62 BB. Matsopp, parkomb. 2 x 3,00                   1935       2,00    

1061. Matsopp 3,00                                       1936       0,30    

1062. Matsopp 3,00                                       1937       0,30    

1063. VM Terrengløp 5 kr.                                1938       0,30    

1064. Vardø 200 år, 3,00                                 1939       0,30     

1065. Hammerfest 200 år, 4,00                            1940       3,75    

1066. Folkedrakt 3,00                                    1941       0,30    

1067. Folkedrakt 4,00                                    1942       0,30    

1068. Europa/Snømann, 3,70                               1943       0,50    

1069. Europa/Barnelek, 5,00                              1944       1,00    

1070. Grunnskole 2,60                                    1945       0,40    

1071. Grunnskole 3,00                                    1946       0,30    

1072. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1947       7,50    

1073. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1948       7,50    

1074. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1949       7,50    

1075. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1950       7,50    

1076. OL‑vinner 4 kr. Bjørg Eva Jensen                   1951       8,00    

1077. OL‑vinner 4 kr. Eirik Kvalfoss                     1952       8,00    

1078. OL‑vinner 4 kr. Tom Sandberg                       1953       8,00    

1079. OL‑vinner 4 kr. 4 jenter.                          1954       8,00    

1080. Arnulf Øverland 3 kr.                              1955       0,30    

1081. Hanna Winsnes 1989, 25 kr.                         1956       1,00    

1082. Herregård Larvik, 3 kr.                            1957       0,30    

1083. Rosendal Baroni, 3 kr.                             1958       0,30    

1084‑85 BB. Julepynt 3,00, parkomb.                      1959      10,00    

1084. Julepynt 3,00 (1989).                              1960       0,30    

1085. Julepynt 3,00 (1989).                              1961       0,30    

1086. Svane 3,20.                                        1962       0,30    

1087. Bever bruksmerke 4,50                              1963       0,30    

1088‑89 BB. Orkidéer 2x3,20 parkomb.                     1964       1,00    

1088. Orkidé 3,20 (1990).                                1965       0,30    

1089. Orkidé 3,20 (1990).                                1966       0,30    

1090. Winter Cities Tromsø, 5 kr.                        1967       0,35    

1091. Frimerkejub. 5,00 One P. Black del rst.+ st.spor   6342       2,50    

1092. Frimerkejub. 5,00 (Norges NK 1). Stempelspor       6522       2,50    

1092. Frimerkejub. 5,00 Norge 1, del rst.+ stmp.‑spor    6375       2,50    

1093. Frigjøringskamp. 3,20                              1971       0,30    

1094. Narvik 1940. 4,00                                  1972       1,50    

1095. Tordenskiold 3,20, 1990.                           1973       0,30    

1096. Tordenskiold 5,00, 1990.                           1974       0,40    

1097. Trondheim Posthus 3,20                             1975       0,30    

1098. Longyearbyen Postkontor 4 kr.                      1976       1,00    

1100. OL‑vinner 4 kr. Sonja Henie                        1978       8,00    

1103. Johan Svendsen 2,70                                1981       0,35    

1104. Johan Svendsen 15,00                               1982       1,50    

1105. Fredspris 1990, 30 kr.                             1983       1,00    

1106‑07 BB. Jul 1990, 2x3,20 par.                        1984       2,50    

1106. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1985       0,30    

1107. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1986       0,30    

1108. Gaupe 5,50. Bruksmerke                             1987       0,30    

1109. Ugle 6,40. Bruksmerke                              1988       0,30    

1110. Verkstedindustri 5,00                              1989       1,50    

1111. Europa 1991, 3,20 (Satellitt)                      1990       0,30    

1112. Europa 1991, 4,00 (Forskningsrakett)               1991       4,50    

1113. Kristiansand 350 år, 3,20                          1992       0,30    

1114. Kristiansand 350 år, 5,50                          1993       0,35    

1115. Redningsselskapet 100 år, 3,20                     1994       0,30    

1116. Redningsselskapet 100 år, 27 kr.                   1995       1,00    

1117. Norden 1991, 3,20 (Fontene)                        1996       0,30    

1118. Norden 1991, 4,00 (Globus)                         1997       3,50    

1119. Stålstikk 2,70 (merke fra blokk)                   1998       8,50    

1120. Stålstikk 3,20 (merke fra blokk)                   1999       9,00    

1121. Stålstikk 4,00 (merke fra blokk)                   2000      10,00    

1122. Stålstikk 5,00 (merke fra blokk)                   2001      11,00    

1123. OL‑vinnere 4 kr. (Birger Ruud)                     2002       7,50    

1124. OL‑vinnere 4 kr. (Grøttumsbråten)                  2003       7,50    

1125. OL‑vinnere 4 kr. ("Kuppern")                       2004       7,50    

1126. OL‑vinnere 4 kr. (Magnar Solberg)                  2005       7,50    

1126. OL‑vinnere 4 kr. (Solberg). Del av rst. opp/ned    6470       1,50    

1127 x. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑papir             2006       0,35    

1127 y. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑NP/Hs5‑NB1        2007       0,30    

1128 x. Posthorn 7 kr. br.rød/blå Hs5‑papir              2008       1,00    

1128 y. Posthorn 7 kr. rødbr./blå Hs5‑NP el. NB1         2009       0,40    

1129 x. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑papir            2010       0,50    

1129 y. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑NP/NB1/NB2       2011       0,60    

1130.  Posthorn 9 kr. blå/brunrød.                       2012       0,30    

1131‑32 BB. 2x3,20 Julemerke, parkomb.                   2013       2,50    

1131. Julebukk 3,20                                      2014       0,40    

1132. Julebukk 3,20                                      2015       0,40    

1133. Sonja 2,80 rødbrun                                 2016       0,30    

1134. Harald 3,30 blå                                    2017       0,30    

1135. Harald 5,60 rød                                    2018       0,30    

1136. Harald 6,60 gråpurpur                              2019       0,30    

1137‑38 BB. Orkidéer, parkombinasjon                     2020       1,00    

1137. Orkidé 3,30 (1992).                                2021       0,30    

1138. Orkidé 3,30 (1992).                                2022       0,30    

1143. Expo '92, 3,30                                     2027       0,30    

1144. Expo '92, 5,20                                     2028       0,50    

1145. Emigrantskute 3,30                                 2029       0,35    

1146. Stavangerfjord 4,20                                2030       1,00    

1147. Molde 250 år 3,30                                  2031       0,40    

1148. Kristiansund 250 år 3,30                           2032       0,30    

1149 II. Harald 50 kr. tg. 13,25x13,75. Papir = ?        2035       0,60    

1149 Ix. Harald 50 kr. tg. 13,25x13. Hs5‑papir.          2033       0,50    

1150. Glasskunst 2,80. Litt stempelminus                 2769       2,00    

1152. Glasskunst 4,20. Del + snei 2 rundstempler         6888       7,50    

1154. OL Lillehammer 3,30                                2040       0,30    

1155. OL Lillehammer 4,20                                2041       0,75    

1156 x. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5)                2042       0,35    

1156 y. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5‑Nx)             2043       0,40    

1157 x. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5)           2044       0,30    

1157 y. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5‑NB)        2045       1,00    

1158 x. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5)                   2046       0,60    

1158 y. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5‑N..)               2047       0,30    

1159 x. Posthorn 4 kr. orange/rød (Hs5)                  2048       0,30    

1160.  Posthorn 5 kr. grønn/blå                          2050       0,30    

1161‑62 BB. 2 x 3,30 Julenisse parkomb.                  2051       1,50    

1161. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2053       0,30    

1162. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2054       0,30    

1163‑64 BB. Sommerfugler 3,50, parkombinasjon            2055       1,00     

1163. Sommerfugl 3,50                                    2056       0,30    

1164. Sommerfugl 3,50                                    2057       0,30    

1165 x. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5                  2058       0,30    

1165 y. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5‑NP               2059       2,00    

1166 x. Harald 3,50 brunsvart.                           2060       0,30    

1166 y. Harald 3,50 brunsvart. Papir Hs5‑NP              2061       0,30    

1167 x. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5                  2062       1,00    

1167 y. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5‑NP               2063       0,30    

1169. OL‑vinnere 4,50 (Bjørn Dæhlie)                     2065       7,00    

1170. OL‑vinnere 4,50 (Geir Karlstad)                    2066       7,00    

1170. OL‑vinnere 4,50 (Karlstad). Del av flere stmp.     6458       2,00    

1171. OL‑vinnere 4,50 (Ulvang). Del av flere stempler    6460       2,00    

1171. OL‑vinnere 4,50 (Vegard Ulvang)                    2067       7,00    

1172. Kanopadling 4,00 (Norden 1993)                     2068       0,60    

1173. Elvepadling 4,50 (Norden 1993)                     2069       0,60    

1174. Edvard Grieg 3,50                                  2070       0,40    

1175. Edvard Grieg 5,50                                  2071       0,30    

1176. Hurtigruten 3,50                                   2072       0,30    

1177. Hurtigruten 4,50                                   2073       0,30    

1178. Håndball 3,50                                      2074       0,50    

1179. Sykkelryttere 5,50                                 2075       0,60    

1180 II.  Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13,75           2078       2,00    

1180 Ix. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5          2076       1,50     

1180 Iy. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5‑N..      2077       0,30    

1181 II. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13,75. Papir?   2081       0,30    

1181 Ix. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Hs5         2079       0,40    

1181 Iy. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Papir?      2080       0,30    

1182. Arbeidervernlov  3,50                              2082       0,50    

1183. Arbeidervernlov 12,00                              2083       1,00    

1184. Treskjæring 3,00 kr. (Fra blokk 19)                2084       8,00    

1185. Treskjæring 3,50 kr. (Fra blokk 19)                2085       8,00    

1186. Treskjæring 4,50 kr. (Fra blokk 19)                2086       8,00    

1187. Treskjæring 5,50 kr. (Fra blokk 19)                2087       8,00    

1188‑89. OL Lillehammer 2 x 3,50, parkombinasjon         2088       1,00    

1188. OL 94, 3,50                                        2089       0,35    

1189. OL 94, 3,50                                        2090       0,35    

1190‑91. Kirker 2 x 3,50, parkombinasjon                 2091       5,00    

1190. Kirke 3,50                                         2092       0,35    

1191. Kirke 3,50                                         2093       0,35    

1192‑93 BB. Sommerfugler 2x3,50, parkomb.                2094       1,00    

1192. Sommerfugl 3,50                                    2095       0,30    

1193. Sommerfugl 3,50                                    2096       0,30    

1194. OL Lillehammer 4,50                                2097       0,50    

1195. OL Lillehammer 5,50                                2098       0,40    

1196‑97. OL‑merker 2x3,50 i par.                         2099       2,00    

1196. OL Lillehammer 3,50                                2101       0,50    

1197. OL Lillehammer 3,50                                2102       0,50    

1198‑99. OL Lillehammer 2x3,50, par                      6408       1,75    

1198. OL Lillehammer 3,50                                2103       0,35    

1199. OL Lillehammer 3,50                                2104       0,50    

1200 x. Harald 6,50 grønn                                2105       0,30    

1201. Paralympics '94, 4,50                              2106       5,00    

1202. Paralympics '94, 5,50                              2107       1,00    

1203. Tromsø 200 år 3,50                                 2108       0,30    

1204. Ishavskatedralen 4,50                              2109       1,50    

1205. Fløibanen 4,00                                     2110       0,40    

1207. Turist/Verdens Ende, 5,50                          2112       0,65    

1208. Norsk Forskning 4,00                               2113       1,00    

1209. Norsk Forskning 4,50                               2114       1,25    

1210. Folkemuseum 3,00                                   2115       0,40    

1211. Folkemuseum 3,50                                   2116       0,30    

1212. Sporvogn 3,50                                      2117       0,30    

1213. Trikk 12,00                                        2118       0,80    

1216. Sølvsmedkunst 4,50. Stempelminus                   2691       2,50    

1218 I. Harald 30 kr. blå. Tg. 13,25 x 13. HS5‑NP        2123       0,30    

1219‑20 BB. Kjelke og Spark, 2 x 3,50 parkomb.           2124       9,00    

1219. Julemerke 1994, 3,00 (Kjelke)                      2125       0,60    

1220. Julemerke 1994, 3,00 (Spark)                       2126       0,60    

1221. Apotek 3,50                                        2127       0,40    

1222. Apotek 25,00                                       2128       1,25    

1223 x. Tyttebær 3,50. Papir Hs8                         2130       0,30    

1223 y. Tyttebær 3,50. Papir Hs8‑NP                      2131       0,80    

1223‑24 x BB. 3,50 Skogsbær, parkombinasjon              2129       2,50    

1224 x + 1224 y. 3,50 Blåbær, begge på små konv.         2132       5,00    

1224 x. Blåbær 3,50. Papir Hs8                           2133       0,30    

1224 y. Blåbær 3,50. Papir Hs8‑NP                        2134       0,80    

1225 BB. Skudeneshavn 4,00. Par.                         6790       8,50    

1225 Bh. Skudeneshavn 4,00. Utagget h. side              2136       0,40    

1225 Bv. Skudeneshavn 4,00. Utagget v. side              2137       0,40    

1226 x BB. Torghatten 4,50. Parkomb. Del av r.st. opp/n. 2138       3,85    

1226 x Bh. Torghatten 4,50. Utagget h. side              2140       1,00    

1226 x Bv. Torghatten 4,50. Utagget v. side              2141       1,00    

1227. Frigjøring 50 år, 3,50                             2142       0,40    

1228. Frigjøring 50 år, 4,50                             2143       0,75    

1229. Frigjøring 50 år, 5,50                             2144       0,30    

1230. Kirke i 1000 år, 3,50 (Gamle Moster kirke)         2145       0,30    

1231. Kirke i 1000 år, 15,00 (Slettebakken kirke)        2146       0,50    

1232. Kirsten Flagstad 3,50                              2147       0,30    

1233. Kirsten Flagstad 5,50                              2148       0,30    

1234. Forliksråd  7,00                                   2149       0,40    

1235. Forliksråd 12,00                                   2150       0,75    

1236. FN 50 år 1995, 3,50                                2151       0,30    

1237. FN 50 år 1995, 5,50                                2152       0,45    

1238. Posten 350 år, 3,50 (Brevpost)                     2154       2,50    

1239. Posten 350 år, 3,50 (Aviser og blad)               2155       2,50    

1240‑41. Posten 350 år 2x3,50, vertikalt par             3187       7,00    

1240. Posten 350 år, 3,50 (Verdibrev)                    2156       2,50    

1241. Posten 350 år, 3,50 (Pakkepost)                    2157       2,50    

1242. Posten 350 år, 3,50 (Poststempler)                 2159       2,50    

1243 II. Posten 350 år, 3,50 u/Svalb.m. Litt st.minus    2160       5,00    

1244. Posten 350 år, 3,50 (Pengeformidling)              2164       2,50    

1244. Posten 350 år, 3,50. Litt stempelminus             6392       0,50    

1245. Posten 350 år, 3,50 (Banktjenester)                2165       2,50    

1248. Harald 8,50 brun                                   2168       5,00    

1249‑50 BB. Julepost 1995, 2 x 3,50 parkomb.             2169       1,25    

1249. Julepost 1995, 3,50. (Lue)                         2170       0,30    

1250. Julepost 1995, 3,50. (Vott)                        2171       0,30    

1251. Svalbard 10 kr. (1996)                             2172       0,30    

1252. Svalbard/Isbjørn 20 kr. (1996)                     2173       1,50    

1253‑54 BB. Skogsbær 2x3,50, parkomb.                    2174       0,50    

1253. Markjordbær, 3,50                                  2175       0,30    

1254. Multer, 3,50                                       2176       0,30    

1255. OL 100 år, 3,50. Tegnekonkurr. 1996.               2177       0,30    

1256. OL 100 år, 5,50. Tegnekonkurr. 1996.               2178       0,30    

1257 BB. Besseggen 4,00. Parkombinasjon                  2179      10,00    

1257 Bh. Besseggen 4,00. Utagg. h.s. Del/snei 2 rundst.  3238       0,50    

1257 Bh. Besseggen 4,00. Utagget høyre side              2180       1,25    

1257 Bv. Besseggen 4,00. Utagget venstre side            2181       1,25    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Parkombinasjon                  2182      15,00    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Rundst. Skreia '96 + snei       6762       5,00    

1258 Bh. Stavkirke 4,50. Utagget høyre side              2183       1,25    

1258 Bv. Stavkirke 4,50. Utagget venstre side            2184       1,25    

1259 BB. Helleristning 5,50. Del av r.st. nær sidev.     6763       5,00    

1259 BB. Helleristning 5,50. Parkombinasjon              2185      10,00    

1259 Bh. Helleristning 5,50. Utagget høyre side          2186       3,75    

1259 Bv. Helleristning 5,50. Del av r.st. nær sidev.     6764       2,00    

1259 Bv. Helleristning 5,50. Utagget venstre side        2187       3,75    

1261. Troll‑gassfeltet 25 kr.                            2189       6,50     

1262. Tog 3,00                                           2190       0,40    

1263. Tog 4,50                                           2191       0,50    

1264. Film 3,50                                          2192       0,30    

1265. Film 5,50                                          2193       0,30    

1266. Film 7,00                                          2194       0,50    

1267. Posten 350 år, 3,50 ("Skiløper")                   2195       3,50    

1268. Posten 350 år, 3,50 ("Båt")                        2197       3,50    

1269. Posten 350 år, 3,50 ("Postbil")                    2198       3,50    

1270. Posten 350 år, 3,50. Del av rundst. opp/ned        6765       2,00    

1271. Posten 350 år, 3,50 ("Jernbane")                   2201       3,50    

1272. Posten 350 år, 3,50 ("Postbud på sykkel")          2202       3,50    

1273. Posten 350 år, 3,50 ("Postbutikk")                 2203       3,50    

1273. Posten 350 år, 3,50. Litt stempelminus.            6766       0,50    

1274. Posten 350 år, 3,50 ("E‑post")                     2204       3,50    

1275. Amalie Skram 3,50                                  2205       0,30    

1276. Amalie Skram 15 kr.                                2206       1,00    

1277‑78 BB. Julepost 1996, parkomb.                      2207       3,00    

1277. Julepost 3,50                                      2208       0,30    

1278. Julepost 3,50                                      2209       0,30    

1279.  Blomst 3,20 (Rødkløver) 1997                      2210       0,30    

1280.   Blomst 3,70 (Hestehov) 1997                      2211       0,30    

1281.   Blomst 4,30 (Liljekonvall) 1997                  2212       0,50    

1282 x. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Hs8‑NB.           2213       1,50     

1282 y. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Cp‑L1‑NP          2214       1,50    

1283 x. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Hs8‑NB.         2215       0,30    

1283 y. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Cp‑L1‑NP        2216       1,00    

1284 x.  Posthorn 0,10 rød. (Hs8‑NB)                     2217       0,50    

1284 y.  Posthorn 0,10 rød. (Cp‑L1‑NP)                   6624       2,75    

1285 Ax. Posthorn 0,20 blå. (Hs8‑NB)                     2218       0,50    

1285 Ay. Posthorn 0,20 blå. (Cp‑L1‑NP)                   2219       0,75    

1286.    Posthorn 0,30 gul.                              2220       0,30    

1287.    Posthorn 0,40 grå.                              2221       0,75    

1288 A.  Posthorn 0,50 grønn. (Grovtagget)               2222       0,30    

1289‑90 BB. Humle/Marihøne 2 x 3,70. Parkomb.            2224       1,50    

1289. Humle 3,70                                         2225       0,30    

1290. Marihøne 3,70                                      2226       0,30    

1291. VM på ski '97, 3,70                                2227       0,30    

1291. VM på ski '97, 3,70. Hj.eks. m/NK 1291 i marg      2228       0,30    

1292. VM på ski '97, 5,00                                2229       0,90    

1293. Kongeparet 60 år 3,70 (Harald)                     2230       0,30    

1294. Kongeparet 60 år 3,70 (Harald/Sonja)               2231       0,30    

1297. Posten 350 år 1997, 3,70 (Fjær)                    2234       2,00    

1298. Posten 350 år 1997, 3,70 (Velferd)                 2235       2,00    

1300. Posten 350 år 1997, 3,70 (Grete Waitz)             2237       2,00    

1301. Posten 350 år 1997, 3,70 (Askøybrua)               2238       2,00    

1302. Posten 350 år 1997, 3,70 (OL‑ild)                  2239       2,00    

1303 BB. 4,30 Røros/kirke. Par                           2240      10,00    

1303 Bh. 4,30 Røros kirke, utagget høyre side            2241       3,00    

1303 Bv. 4,30 Røros kirke, utagget venstre side          2242       3,00    

1304 BB. 5,00 Færder fyr. Par.                           2243      17,00    

1304 Bh. 5,00 Færder fyr, utagget høyre side             2244       3,00    

1304 Bv. 5,00 Færder fyr, utagget venstre side           2245       3,00    

1305 Bh. 6,00 Nusfjord, utagget høyre side               2247       0,75    

1305 Bv. 6,00 Nusfjord, utagget venstre side             2248       0,75    

1306. Trondheim 3,70                                     2249       0,30    

1307. Trondheim 12,00                                    2250       1,25    

1308. Einar Gerhardsen 3,70                              2251       0,30    

1309. Einar Gerhardsen 25 kr.                            2252       4,00    

1310. Sæverud 10,00.                                     2253       2,00    

1311. Tarjei Vesaas, 15,00.                              2254       3,75    

1312. Barnas Frimerkeklubb 3,70                          2255       0,30    

1313. Barnas Frimkekeklubb 3,70                          2256       0,30    

1314. Petter Dass 3,20                                   2257       4,00    

1315. Petter Dass 3,70                                   2258       0,50    

1316 x Bn. Julepost 1997, 3,70. Utagget nede             2259       0,30    

1316 x Bø. Julepost 1997, 3,70. Utagget oppe             2260       0,30    

1316 y Bø. Julepost 1697, 3,70. (Fosf.) Utagg. oppe      2262      30,00    

1317 x Bn. Julepost 1997, 3,70. Utagget nede             2263       0,30    

1317 x Bø. Julepost 1997, 3,70. Utagget oppe             2264       0,30    

1318. Blomst 3,40 (Soleihov)                             2267       0,30    

1319 x. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Hs8‑NB               2268       0,30    

1319 y. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Cp‑L1‑NP             2269       3,00    

1320.  Blomst 4,50 (Hvitkløver)                          2270       0,30    

1321 x. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Hs8‑NB.             2272       0,75    

1321 y. Blomst 5,50 (Blåveis). Papir Cp‑L1‑NP            2273       1,75    

1322. Blomst 7,50 (Mogop)                                2274       0,30    

1324‑25 BB. Insekter 2 x 3,80 (Parkombinasjon)           2276       0,65    

1324. Øyestikker 3,80                                    2277       0,30    

1325. Gresshoppe 3,80                                    2278       0,30    

1326. Valentin 1998, 3,80                                2279       1,00    

1327. Egersund 200 år, 3,80                              2280       0,30    

1328. Egersund 200 år, 6,00                              2281       0,35    

1329. Båt 3,80                                           2282       0,30    

1330. Båt 4,50                                           2283       4,00    

1330. Båt 4,50. Del av rundst. opp/ned                   6583       1,50    

1331 BB. 3,80 Holmenkollen. Parkombinasjon               2284       5,50    

1331 Bh. 3,80 Holmenkollen, utagget høyre side           2285       0,30    

1331 Bv. 3,80 Holmenkollen, utagget venstre side         2286       0,30    

1332 BB. Ålesund 4,50 (Parkombinasjon)                   2287      15,00    

1332 Bh. Ålesund 4,50, utagget høyre side                2288       1,50    

1332 Bv. Ålesund 4,50, utagget venstre side              2289       1,50    

1333 BB. 5,50 Hamarøyskaftet (Parkombinasjon)            2290      12,50    

1334. Mineral 3,40 (Sølv)                                2293       0,30    

1335. Mineral 5,20 (Kobolitt)                            2294       1,30    

1336. Samtidskunst  6,00. Vannrytter                     2295       0,80    

1337. Samtidskunst  7,50. Rød Måne                       2296       2,50    

1338. Samtidskunst 13,00. Haakon VII‑statue              2297       2,75    

1339. Barneleker 3,80                                    2298       0,30    

1340. Barneleker 5,50                                    2299       4,50    

1341. Gardermoen 3,80                                    2300       0,30    

1342. Gardermoen 6,00                                    2301       0,30    

1343. Gardermoen 24,00                                   2302       3,00    

1344. Slottet/gardist. 3,40                              2303       0,85    

1345. Slottet. 3,80                                      2304       0,30    

1346 Bn. Julemerke 1998, 3,80. Utagget nede              2305       0,40    

1346 Bø. Julemerke 1998, 3,80. Utagget oppe              2306       0,40    

1347 Bn. Julemerke 1998, 3,80. Utagget nede              2307       0,40    

1347 Bø. Julemerke 1998, 3,80. Utagget oppe              2308       0,40    

1348 y. Ostehøvel 3,60. Papir Za‑P2                      2311       1,00    

1348. Ostehøvel 3,60. Papirtype ikke bestemt.            2309       0,30    

1349 x. Binders 4,00. Papir Hs‑P.                        2313       0,30    

1349. Binders 4,00. Papirtype ikke bestemt.              2312       0,30    

1350 Bn. Fisk/redskap 4,00. Utagget nede                 2315       0,30    

1350 Bø. Fisk/redskap 4,00. Utagget oppe                 2316       0,30    

1351 Bn. Fisk/redskap 4,00. Utagget nede                 2317       0,30    

1351 Bø. Fisk/redskap 4,00. Utagget oppe                 2318       0,30    

1352. Blomst 3,60 (Rød Jonsokblom)                       2319       0,50    

1353. Blomst 4,00 (Hvitveis)                             2320       0,30    

1354. Blomst 7,00 (Fjellfiol)                            2321       0,30    

1355. Valentin 1999, 4,00.                               2322       0,30    

1356 BB. Svaner 4 kr. Parkombinasjon                     2323       4,00    

1356 Bh. Svaner 4 kr., utagget høyre side                2324       0,30    

1356 Bv. Svaner 4 kr., utagget venstre side              2325       0,30    

1357 BB. Domkirkeruiner 5,00. Parkombinasjon             2326       5,00    

1358 Bh. Same 6,00, utagget høyre side                   2330       0,60    

1358 Bv. Same 6,00, utagget venstre side                 2331       0,60    

1359. Ishockey VM '99, 4,00                              2332       0,40    

1360. Ishockey VM '99, 7,00                              2333       2,00     

1361. LO 100 år. 4,00                                    2334       0,30    

1362. Utvandring. 4,00                                   2335       0,30    

1363. Kristning av landet. 6,00.                         2336       0,50    

1364. Gruvedrift 14,00                                   2337       1,60    

1365. Industrialisering 26,00                            3185       4,50    

1366 I.  Hverdagen, Hesteskyss 4,00                      2338       1,75    

1367 I.  Hverdagen, Anleggsgjengen 4,00                  2341       1,75    

1368 I.  Hverdagen, Full tank! 4,00                      2343       1,75    

1369 I.  Hverdagen, Budeie 4,00                          2345       1,75    

1370 I.  Hverdagen, Slåttegjeng 4,00                     2347       1,75    

1371 I.  Hverdagen, Skiløper 4,00                        2349       1,75    

1372 I.  Hverdagen, "Bølgen" 4,00                        2351       1,75    

1373 I.  Hverdagen, Fotballgutt 4,00                     2353       1,75    

1374. Barneleker 4,00                                    2355       1,00    

1375. Barneleker 6,00                                    2356       0,60    

1376 Bn. Julemerke 1999, 4,00. Utagget nede.             2357       0,30    

1376 Bø. Julemerke 1999, 4,00. Utagget oppe.             2358       0,30    

1377 Bn. Julemerke 1999, 4,00. Utagget nede.             2359       0,30    

1377 Bø. Julemerke 1999, 4,00. Utagget oppe.             2360       0,30    

1378. Wenche Foss/P.T. Haugen 3,60                       2361       8,50    

1379. Maurstad/Segelcke 4,00                             2362       1,00    

1380. Årtusen 4,00 "Vinternatt"                          2363       0,75    

1381. Årtusen 4,00 "Solnedgang"                          2364       0,75     

1382. Blomst 5,40 (Gullmyrklegg)                         2365       2,00    

1383. Blomst 8,00 (Hvit nøkkerose)                       2366       0,35    

1384. Blomst 14,00 (Ballblom)                            2367       3,00    

1385. Blomst 25,00 (Hvitbladtistel)                      2368       8,50    

1386. Valentin 2000, 4,00                                2369       0,85    

1387. Oslo 1000 år,  4,00                                2370       0,40    

1388. Oslo 1000 år,  6,00                                2371       1,00    

1389. Oslo 1000 år,  8,00                                2372       1,00    

1390. Oslo 1000 år, 27,00                                2373       5,00    

1391 BB. Kongeørn 2 x 5,00 parkombinasjon.               2374      18,50    

1391 Bn. 5,00 Ørn. Utagget nede                          2375       3,75    

1392 BB. 6,00 Elg, vertikalt par                         2377      18,00    

1392 BB. 6,00 Elg, vertikalt par. Små mask.st.‑spor      6968       5,00    

1392 Bn. 6,00 Elg, heftemerke, utagget nede              2378       4,50    

1392 Bø. 6,00 Elg, heftemerke, utagget oppe              2379       4,50    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par.                       2380      12,00    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par. Del + snei rundst.    3208       8,00    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par. Litt utflyt. stmp.    6698       3,00    

1393 Bn. Hval 7,00. Utagget nede.                        2381       1,50    

1393 Bø. Hval 7,00. Utagget oppe.                        2382       1,50    

1394. Expo 2000, 4,20                                    2383       0,45    

1395. Expo 2000, 6,30                                    2384       0,30    

1397. Krigsskolen 8,00                                   2386       8,00    

1398. Sprayboks 4,20. (Papir ikke bestemt)               2387       0,30    

1399 Bn. Fisk/redskap 4,20. Utagget nede                 2388       0,30    

1399 Bø. Fisk/redskap 4,20. Utagget oppe                 2389       0,30    

1399‑1400. Fisk 4x4,20. 1/2 hefte med sentr. rundst.     1606      17,50    

1400 Bn. Fisk/redskap 4,20. Utagget nede                 2390       0,30    

1400 Bø. Fisk/redskap 4,20. Utagget oppe                 2391       0,30    

1401. Nytt årtusen 4,20                                  2392       0,40    

1402. Nytt Årtusen 6,30                                  2393       0,40    

1403. Skien 1000 år, 4,20                                2394       6,50    

1403. Skien 1000 år, 4,20. Snei av 2 rundstempler        6927       3,00    

1404. Skien 1000 år, 15 kr.                              2395      12,50    

1405. Læstadius 5 kr.                                    2396       4,25    

1406 Bn. Nils og Blåmann 4,20. Utagg. nede. Papir?       2397       1,50    

1406 Bø. Nils og Blåmann 4,20. Utagg. oppe. Papir?       2398       1,50    

1406‑07. N.Blåm./St. 4x4,20. 1/2 hefte sentr. rundst.    3214      20,00    

1407 Bn. Stomperud 4,20. Utagget nede. Papir?            2403       0,80    

1407 Bø. Stomperud 4,20. Utagget oppe. Papir?            2404       0,80    

1408. Altertavler 3,60                                   2409       8,50    

1409. Altertavler 4,20                                   2410       5,00    

1410 Bn. Rose 4,50. Utagget nede.                        2411       0,35    

1410 Bø. Rose 4,50. Utagget oppe.                        2412       0,35    

1411 Bn. Rose 4,50. Utagget nede.                        2413       0,35    

1411 Bø. Rose 4,50. Utagget oppe.                        2414       0,35    

1412. Husflid 4,00 (Tægerbinding/nål)                    2415       0,30    

1413. Husflid 4,50 (Neverfletting/neverboks)             2416       0,30    

1414. Brudesøm 7,00 (Belte fra Hardangerbunad)           2417       0,30    

1415. Aase Bye 4,00                                      2418       3,50    

1416. Per Aabel 4,50                                     2419       0,75    

1417. Alfred Maurstad 5,50                               2420       2,50    

1418. Lillebil Ibsen 7,00                                2421       3,75    

1419. Tore Segelcke 8,00                                 2422       4,50    

1420. Valentin 2001, 4,50                                2423       2,00    

1421 I x1.   Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster A.        7014       2,25    

1421 I x2.   Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster A.        2424       2,25    

1421 II.  Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster B.           2425       0,50    

1421 III. Posthorn 1 kr. flerfarvet, uten raster         2426       0,50    

1422 I x2.  Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster A.         6304       1,75    

1422 II. Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster B.            2428       1,00    

1422 III. Posthorn 2 kr. flerfarvet, urastrert           6389       1,00    

1423.    Posthorn 6 kr. fiolett/flerfarvet               2429       0,30    

1424 Bn. Elvepadling 4,50 utagget nede                   2430       0,85    

1424 Bø. Elvepadling 4,50 utagget oppe                   2431       0,85    

1425 Bn. Fjellklatring 7,00 utagget nede                 2432       3,75    

1425 Bø. Fjellklatring 7,00 utagget oppe.                2433       3,75    

1426. Skolekorps 4,50                                    2434       2,75    

1427. Skolekorps 9,00                                    2435       8,00    

1428. Arkitektur 5,50                                    2436       1,00    

1429. Arkitektur 8,50.                                   6794       5,00    

1429. Arkitektur 8,50. Rundst. sideveis                  2437       2,50    

1430 IA. Ølhøne 5,00 Grovtg. ("lyser")                   2438       1,00    

1431 IA "Dorull" 5,50. (Grovtg., "lyser").               2442       1,50    

1431 II "Dorull" 5,50 (Grovtg., "mørk")                  2444       0,30    

1432 II. Lue 8,50. Grovtagget, "mørk". Papir?            2448       5,00    

1432. Strikkelue 8,50, grovtagget. Papir?                2449       0,30    

1433 Bn. Rose 5,50. Type? Utagget nede                   2450       0,40    

1433 Bø. Rose 5,50. Type? Utagget oppe                   2451       0,40    

1434 Bn. Rose 5,50. Type? Utagget nede                   2452       0,40    

1434 Bø. Rose 5,50. Type? Utagget oppe                   2453       0,40    

1436. Skuespillere 5,50. Leif Juster                     2455       3,50    

1437. Skuespillere 7,00. Kari Diesen                     2456       5,00    

1438. Skuespillere 9,00. A. Nilssen                      6637       7,50    

1439. Skuespillere 10,00. Einar Rose                     2458       6,50    

1440. Nobel 5,50 (Aung San Suu Kui)                      2459       5,00    

1441. Nobel 5,50 (N.Mandela). Litt minus på rundst.      6922       3,50    

1442. Nobel 7,00 (Nobel)                                 2461       6,00    

1443. Nobel 7,00 (Henry Dunant)                          2462       6,00    

1445. Nobel 9,00 (Gorbatsjov)                            2464       9,00    

1446. Nobel 10,00 (Martin Luther King jr.)               2466      10,00    

1447. Nobel 10,00 (R.M.Tum).                             6706      10,00    

1448. Kattunger 5,50                                     2468       0,75    

1449. Geitekilling 7,50                                  2469       6,00    

1450 Bn. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. nede.         2470       0,30    

1450 Bø. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. oppe.         2471       0,30    

1450‑51. Julefrim 2001 4x5,50. 1/2 hefte rst.15.11.01    5384       7,50    

1451 Bn. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. nede.         2472       0,30    

1451 Bø. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. oppe.         2473       0,30    

1452. Nordlys 5,00                                       2474       6,00    

1453. Nordlys 5,50                                       2475       2,75    

1454 I.   Posthorn 5 kr. Raster A                        2476       2,25    

1454 II.  Posthorn 5 kr. Raster B                        2477       3,00    

1454 III. Posthorn 5 kr. Bunnfelt uten Raster            2478       0,30    

1455 I.   Posthorn 9 kr. Raster A                        2479       2,50     

1456. Skuespiller  5,00 (Tordis Maurstad)                2481       8,00    

1457. Skuespiller  5,50 (Rolf Just Nilsen)               2483       3,00    

1458. Skuespiller  7,00 (Lars Tvinde).                   2484       7,50    

1459. Skuespiller  9,00 (Henry Gleditsch)                2486       9,00    

1459. Skuespiller  9,00. Litt stemp. eller taggeminus    6642       1,25    

1460. Skuespiller 10,00 (N. Balean). Stempelminus        2487       0,45    

1460. Skuespiller 10,00 (Norma Balean)                   2488       8,00    

1461. Fotball 5,50, rundt frim.                          2489       0,50    

1462. Fotball 5,50, rundt frim.                          2490       0,50    

1463. Fotball 5,50, rundt frim.                          2491       0,50    

1464. Fotball 5,50, rundt frim.                          2492       0,50    

1465. Norden Kunst 7,50                                  2493       5,00    

1466. Norden Kunst 8,50                                  2494       6,25    

1467 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2495       0,35    

1467 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2496       0,35    

1467. Eventyr 5,50. 1/2 hefte m/sentrert rst. 12.4.02    5383       7,50    

1468 Bh. Eventyr 9,00. Utagget høyre side                2497       4,00    

1468 Bv. Eventyr 9,00. Utagget venstre side              2498       4,00    

1470. Niels Henrik Abel 22,00                            2500       6,50    

1471. Holmestrand 5,50                                   2501       4,00    

1472. Kongsberg 5,50                                     2502       4,00    

1473. Johan Borgen 11,00                                 2503       2,00    

1474. Nordahl Grieg 20,00                                2504       8,50     

1474. Nordahl Grieg 20,00. Snei av 2 rundstempler        6693       5,50    

1475. Fotball 5,00 (Norge‑Tyskland 1936)                 2505       8,50    

1476. Fotball 5,50 (Norge‑Brasil)                        2506       3,75    

1477. Fotball 5,50 (Norge‑USA)                           2507       2,50    

1478. Fotball 7,00 (Norge‑Sverige)                       2508       9,00    

1480. Fotball 10,00 (Milan‑Rosenborg)                    2511       7,00    

1481. Sirkus/Europa 5,50, 2002                           2512       4,25    

1482. Sirkus/Europa 8,50, 2002                           2513       5,00    

1485 Bn. Julemerke 2002, 5,50. Utagget nede.             2516       0,30    

1485 Bø. Julemerke 2002, 5,50. Utagget oppe              2517       0,30    

1486 Bn. Julemerke 2002, 5,50. Utagget nede.             2518       0,30    

1486 Bø. Julemerke 2002, 5,50. Utagget oppe              2519       0,30    

1487. Landstad 5,00                                      2520       6,50    

1489. Husflid 5,50 (Knivskaft). Ikke typebestemt         2522       0,30    

1490 Bn. Rose 5,50 (Grand Prix). Utagget nede.           2523       0,50    

1490 Bø. Rose 5,50 (Grand Prix). Utagget oppe.           2524       0,50    

1491 Bn. Rose 5,50 (Champagnerose). Utagget nede.        2525       0,50    

1491 Bø. Rose 5,50 (Champagnerose). Utagget oppe.        2526       0,50    

1493. Grafikk 8,50                                       2528      12,00    

1494. Grafikk 9,00                                       2529      15,00    

1495. Grafikk 11,00                                      2531      15,00    

1496 A. Grafikk 22,00, 13,5 x 12,75                      2532      16,00    

1496 B. Grafikk 22,00, 14x12,75. Del av svakt mask.st.   2534       3,50    

1497. Valentin 2003, 5,50                                2535       7,50    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2536       0,50    

1498 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2537       0,50    

1502. Helsevesen 5,50                                    2543      10,00    

1503. Helsevesen 7,00. Del + snei rundstempel            6407       3,50    

1505. Flyktningedag 10,00                                2547      12,50    

1506 I.  Olav V 100 år 5,50                              2548       7,50    

1507 I.  Olav V 100 år, 8,50.                            2550       8,50    

1509. Hilsen 5,50 (Fødsel/navndag).                      2555       8,00    

1510. Hilsen 5,50 (Bursdag).                             2556       8,00    

1512. Hilsen 5,50 (Forlovelse)                           2558       8,00    

1513. Hilsen 5,50 (Märthalilje).                         2559       8,00    

1514. Plakatkunst. 8,50. Litt stempelminus               6697       6,00    

1516. Plakatkunst 10,00                                  2562      12,50    

1517. Bjørnson 11,00.                                    2564       8,50    

1518. Lars Onsager 22,00                                 2566      12,00    

1519 Bn. Julemerke 2003, 5,50. Utagg. nede. Papir?       2567       2,00    

1519 Bø. Julemerke 2003, 5,50. Papir? Stemp.‑minus       6999       0,80    

1519 Bø. Julemerke 2003, 5,50. Utagg. oppe. Papir?       2568       2,00    

1520 Bn. Julemerke 2003, 5,50. Utagg. nede. Papir?       2569       2,00    

1520 Bø. Julemerke 2003, 5,50. Utagg. oppe. Papir?       2570       2,00    

1523. Oss mennesker imellom. 6,00 olivgul                2573       0,50    

1524. Oss mennesker imellom. 6,00 gråblå                 2574       0,50    

1525. Manet 5,50                                         2575       0,30    

1526. Gråsteinbit 6,00                                   2576       0,30    

1527. Blekksprut 9,00                                    2577       0,30    

1528. Maleri 6,00 (Idyll)                                2578       2,25    

1529. Maleri 9,50 (Stetind i tåke).                      2579      15,00    

1530. Maleri 10,50 (Arbeiderdemonstrasjon).              2580      15,00    

1531. Valentin 2004, 6,00                                2581       7,50    

1532 Bn. Sykling, 6,00. Utagget nede.                    2583       0,65    

1532 Bø. Sykling, 6,00. Utagget oppe.                    2584       0,65    

1533 Bn. Padling 7,50. Utagget nede                      2585       8,50    

1533 Bø. Padling 7,50. Utagget oppe                      2586       8,50    

1534 Bn. Brevandring 9,50. Utagget nede                  2587      10,00    

1535. Norden/Havguden Njård 7,50                         2590      14,00    

1537. Otto Sverdrup 6,00                                 2592      10,00    

1540. Haakon Haakonsen 12,00                             2595       6,00    

1541. Haakon Haakonsen 22,00                             2596       7,00    

1543. Jernbanen 150 år, 7,50                             2598      10,00    

1544. Jernbanen 150 år, 9,50                             2600      16,00    

1545. Jernbanen 150 år, 10,50                            2602      17,50    

1546. Barn og ungdom, 6,00                               2604       2,25    

1547. Barn og ungdom, 9,00                               2605       8,50    

1551 Bh. Jul 2004, 6,00. Utagget h. side                 2612       1,00    

1551 Bv. Jul 2004, 6,00. Utagget v. side                 2613       1,00    

1552 Bh. Jul 2004, 6,00. Utagget h. side                 2614       1,00    

1552 Bv. Jul 2004, 6,00. Utagget v. side                 2615       1,00    

1553. Nobelprisvinner 5,50 (Odd Hassel)                  2616       7,00    

1559. Kirkens Bymisjon 6,00                              2624       7,00    

1561. Aase Gruda Skard 22,00                             2628       4,50    

1562. Norge om 100 år, 6,00. Barnetegning                2629       5,50    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Barnetegning                2630      10,00    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Del av fiolett(?) r.st.     2631       0,65    

1564 I. Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Raster B.         2632       0,50    

1564 II. Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Uten Raster      6889       0,50    

1565. Posthorn 7 kr. brun/flerfarvet                     2633       2,75    

1566 Bh. Geirangerfjorden 6,00. Utagget h. side          2634       0,65    

1566 Bv. Geirangerfjorden 6,00. Utagget v. side          2635       0,65    

1579. Spekkhogger. B Innland. Ukjent papirtype           2656       0,30    

1580. Sjøanemone. A Innland.                             2657       0,30    

1581 Bn. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget nede         2658       0,30    

1581 Bø. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget oppe         2659       0,30    

1582 Bn. Fyr A‑Innland. Tranøy. Utagget nede.            2660       0,30    

1582 Bø. Fyr A‑Innland. Tranøy. Utagget oppe.            2661       0,30    

1585. Telegraf  6,00                                     2666       8,75    

1591. Kongehuset 6,00 (Mich./Haakon). Litt stmp.minus    6777       3,50    

1593 Bh. Julemerke 2005, A. Utagget h. side              2679       0,65    

1593 Bv. Julemerke 2005, A. Utagget v. side              2680       0,65    

1594 Bh. Julemerke 2005, A. Utagget h. side              2681       0,65    

1594 Bv. Julemerke 2005, A. Utagget v. side              2682       0,65    

1595. Valentin 2006, A                                   2683      11,50    

1597. OL Torino 22,00                                    2685      10,00    

1599. Livredning 10,00                                   2687       8,00    

1600. Livredning 10,50                                   2688      14,00    

1601. Anledning. A Innl. (Fødsel/navnedag)               2689       8,50    

1602. Anledning. A Innl. (Bløtkake)                      2690       8,50    

1603. Anledning. A Innl. (Forlovelse)                    2692       8,50    

1604. Anledning. A Innl. (Kongelilje)                    2694       8,50    

1607. Nakensnegle 10,00                                  2697       0,50    

1608. Gaupe 6,50                                         2698       5,50    

1609. Tiur 8,50                                          2699       7,50     

1610. Kongeørn 10,00                                     2700       0,50    

1611. Fjellrev 10,50                                     2701       8,50    

1613. 100 år i Arktis  6,50 (Topograf. måling)           2704      14,00    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longyearbyen)               2707      15,00    

1616. Skibladner 6,50                                    2709       0,30    

1617. Maihaugen 6,50                                     2710       0,30    

1618. Nordkapp, Kirkeporten 8,50                         2711      10,00    

1619. Nordkapp, med Globen 8,50                          2712      10,00    

1620. Bryggen i Bergen 10,50                             2713      10,00    

1624. Kråkebolle, B Innland.                             2717       0,30    

1625. Blåstål. A Innland.                                2718       0,30    

1626. Garden  6,50. Del + snei av rundstempel            6691       2,50    

1631. Julemerke 2006. A‑Innland                          2726       0,35    

1632. Julemerke 2006. A‑Innland                          2727       0,35    

1633. Valentin 2007, A                                   2728       9,00    

1644. Porsgrunn. A Innland                               2741      10,00    

1645. Skydiving. A‑Innland                               2743       0,30    

1646. Rallarvn. Finse. A‑Innland                         2744       0,30    

1647. Røros. A‑Europa                                    2745      12,00    

1648. Vindebro Fredr. Festn. A‑Europa                    2746      12,00    

1649. Portør med loshus. A‑Verden                        2747       8,50    

1650. Hamnøy. A‑Verden                                   2748       7,00    

1651. Makrell 11,00                                      2749       0,30     

1653. Vardøhus Festning 23,00                            2751       9,00    

1656‑57. Fyr. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.     6796       1,00    

1656. Fyr A‑Innland. Ona                                 2754       0,35    

1657. Fyr A‑Innland. Tungeneset fyrlykt                  2755       0,35    

1660‑63. Marint liv. På bakpapirstripe. Del av rstmp.    5279       2,00    

1660. Blomsterreke A‑Innland                             2759       0,30    

1661. Hummer A‑Innland                                   2760       0,30    

1662. Taskekrabbe A‑Innland                              2761       0,30    

1663. Krinakrabbe A‑Innland                              2762       0,30    

1668‑69. Jul. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.     6797       1,00    

1668. Jul 2007. A‑Innland. Julestjernen.                 2771       0,50    

1669. Jul 2007. A‑Innland. Hellige 3 konger.             2772       0,50    

1672. Elg. 11,00                                         2776       7,50    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75                     2779      12,00    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75. Svakt Mask.st.     3188       2,00    

1674. Ulv 23,00                                          2781      12,50    

1675‑78. Skisport. På bakp.stripe med 4‑sifret nr.       1473      10,00    

for hvert merke. Alle del av rundstempel.

1675‑78. Skisport. På bakpapirstripe. Del av rstmp.      5280       2,00    

1675. Skiforbundet A‑Innland (Thorleif Haug)             2783       0,40    

1676. Skiforbundet A‑Innland (Espen Bredesen)            2784       0,40    

1677. Skiforbundet A‑Innland (Barn på ski)               2785       0,40    

1678. Skiforbundet A‑Innland (Kjetil A. Aamodt)          2786       0,40    

1681. Operabygget. A‑Innland                             2789      15,00    

1682. Frederik Stang. A‑Innland                          2790      15,00    

1683. A. Henrik Wergeland. A‑Innland                     2791      15,00    

1684. Oslo havn/Rådhus, A‑Innland                        2792       0,40    

1685. "Dykkere", A‑Innland                               2793       0,35    

1686. Sunnmørsalpene. A‑Europa                           2794      15,00    

1687. Kjeragbolten, A‑Europa                             2796      15,00     

1688. Seilskute, A‑Verden                                2798       7,50    

1689. Lyngør, A‑Verden                                   2799       6,00    

1692. Kommunikasjon 25,00. Rutebilen 100 år              2803       8,00    

1694. Stavanger 7,00                                     2805       7,50    

1698. OL 23,00 (Håndball)                                2809      25,00    

1698. OL 23,00 (Håndball). Med stmp.‑minus               2810       1,75    

1700. Kunst A‑Innland                                    2812       0,60    

1701. Kunst A‑Innland                                    2813       0,60    

1702. Kunst A‑Innland                                    2814       0,60    

1703. Kunst A‑Innland                                    2815       0,60    

1704. Julemerke 2008, A‑Innland                          2816       0,35    

1705. Julemerke 2008, A‑Innland                          2817       0,35    

1706. Maleri, B Innland                                  2818       0,35    

1707 I.  Kunst 12,00. Jæger                              2819       0,50    

1707 II. Kunst 12,00. Jæger                              2820       3,00    

1708 B. Rådyr 11,50 kr., tg. 14,25x13,75                 2822      12,00    

1709. Reinsdyr 15,50 kr.                                 2823       9,00    

1709. Reinsdyr 15,50 kr. Litt stempelminus.              6849       3,00    

1710. Lirype 25 kr.                                      2824      15,00    

1713. Pers.frim. A‑Innl. Blåv. Ev. på kl./papir/var st.  2827       2,75    

1715‑16. Turist. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.  6798       1,00    

1715. Tog ved Stanghelle. A‑Innland                      2829       0,40    

1716. Tog ved Finse. A‑Innland                           2830       0,40    

1717. Støttafjorden. A‑Europa                            2831      14,00    

1719. Nordlys, Andøya. A‑Verden                          2834      13,00    

1720. Kannesteinen Vågsøy. A‑Verden                      2835       7,50    

1725. Ubåtvåpenet 15,50. Maskinstemplet                  3291       2,00    

1726 I. Kurér‑radio. A‑Innland                           2843       0,30    

1726‑27 II. Radio/Tlf.‑kiosk. A. På bakpapirstripe       6799      25,00    

1727 I. Telefonkiosk. A‑Innland                          2844       0,40    

1727 I. Tlf. A‑Innl. Prakt/lux st. + sidest. Klipp.      5313       4,50    

1728. Hamsun 25,00                                       2845      15,00    

1729‑32. Pop. 4 merker på horis. stripe, del av r.st.    1474      10,00    

1729. Popmusikk A‑Innland (Per "Elvis" Granberg)         2846       0,65    

1730. Popmusikk A‑Innland (Roald Stensby)                2847       0,65    

1731. Popmusikk A‑Innland ("Rocke Pelle")                2848       0,65    

1732. Popmusikk A‑Innland (Jan Rohde)                    2849       0,65    

1735‑38. Kunst A Innl. På horis. stripe, del av r.st.    968        8,00    

1735. Norsk kunst A‑Innland (Mann m/kvinne)              2854       0,40    

1736. Norsk kunst A‑Innland (Kråke)                      2855       0,40    

1737. Norsk kunst A‑Innland (Fugleflukt)                 2856       0,40    

1738. Norsk kunst A‑Innland (Liggende hode)              2857       0,40    

1739‑40. Jul 2009 A. Stripe 2 mrk. Del av rundstmp.      3228       1,00    

1739. Jul 2009, A‑Innland. (Rødt eple)                   2858       0,40    

1740. Jul 2009, A‑Innland. (Stjerne)                     2859       0,40    

1741. Kunst 13,00 (Mann som drikker)                     2860       0,60    

1742. Oter 15,00                                         2861       2,00    

1743 A. Lemen 16,00 (Tg. 13,25 x 13,75)                  2862       6,50    

1743 B. Lemen 16,00 (Tg. 14,75 x 13,75)                  2863       1,25    

1744. Jerv 26,00.                                        2864       7,00    

1745‑46. P.A. Much/Ole Bull. På stripe, del rstmp.       3258       1,00    

1745. P.A. Munch. A‑Innland                              2866       0,40    

1746. Ole Bull. A‑Innland                                2867       0,40    

1746. Ole Bull. På klipp. Prakt/lux + sidestempel        5155       3,50    

1749. Turist/Valdresflya. A‑Innland                      2870       0,40    

1750. Turist/Gamle Strynefjellveien. A‑Innland           2871       0,40    

1753. Turist/Helgeland. A‑Verden                         2874      15,00    

1753. Turist/Helgeland. A‑Verden. Stempelminus           6699       5,00    

1754. Turist/Lofoten. A‑Verden                           2875      15,00    

1755. Popmusikk/Bobbysocks. A‑Innland                    2876       0,35    

1756. Popmusikk/Secret Garden. A‑Innland                 2877       0,35    

1757. Popmusikk/Alexander Rybak. A‑Innland               2878       0,35    

1758. Popmusikk/Jahn Teigen. A‑Innland.                  2879       0,35    

1761 I. TV 50 år/Barne‑TV. A‑Innl. Tg. 15,75x14,5        2883       2,00    

1762.   TV 50 år/Humor. A‑Innland                        2884       2,00    

1763 I. TV 50 år/u.holdn. A Innl. Tg. 15,75x14,5         2885       2,00    

1764.   TV 50 år/"Ikoner". A Innland.                    2886       2,00    

1769. Europa 2010, A‑Innland (Mormor og Morten)          2895      17,00    

1771. Jul 2010/Geitebukk av halm. A‑Innl.                2897       0,50    

1772. Jul 2010/lysestake. A‑Innland                      2898       0,50    

1773. Posthorn 4 kr. blå/div.                            2899       2,75    

1775. Posthorn 30 kr. flerfarvet                         2901       0,40    

1776. Norges Idrettsforbund 14,00                        2902       0,30    

1777 A. Isbjørn 17,00 tg. 13,25x13,75                    2903       1,00    

1777 B. Isbj. 17,00. 14,25x13,75. Del utfl.rst. nær o/n  3287       1,00    

1777 B. Isbjørn 17,00 tg. 14,25x13,75. Mask.stmp.        2905       3,50    

1778. Moskus 27 kr.                                      2906      18,00    

1778. Moskus 27 kr. Del av 2 rundst.                     3266       1,00    

1779 I.  VM Ski 2011, 9 kr.                              2907      15,00    

1784. Sydpoljubileum 17,00. Liten/svak hj.brett          6312       0,50    

1784. Sydpoljubileum 17,00. Litt utflyt. rundstemp.      2916       1,50    

1785. Turist/Svalbard A‑Innland (Frøhvelv)               2917       0,30    

1786. Turist/Borgund. A‑Europa                           2918       0,70    

1787. Turist/Preikestolen Fjellstue. A‑Verden            2919       1,25    

1790. Brannvesen 27 kr.                                  2922       1,85    

1794. Artister/Wenche Myhre. A‑Innland                   2927       1,00    

1795. Artister/Inger Lise Rypdal. A‑Innland              2928       1,00    

1796. Artister/Mari Boine. A‑Innland                     2929       1,00    

1797. Artister/Sissel Kyrkjebø. A‑Innland                2930       1,00    

1801. Tegneserie 20,00 (Pondus)                          2934       2,00    

1801. Tegneserie 20,00 (Pondus). Stempelminus.           6399       2,00    

1802. Posthorn 50 kr. blågrønn/div.                      2935       0,30    

1803. Julemerke 2011, A‑Innland                          2936       0,60    

1804. Julemerke 2011, A‑Innland                          2937       0,60    

1805. Griff. B Innland. Ukjent papirtype.                2938       0,75    

1806. Norsk Kunst 14,00. (Håkon Stenstavold)             2939       1,50    

1808. Dronning Sonja 9,50.                               2941       7,50    

1809. Harald 13,00                                       2942      15,00    

1811. Sonia Henie på isen. A‑Innland                     2945       1,00    

1812. Sonia Henie, portrett. A‑Innland                   2946       1,00    

1813. Thorbjørn Egner, portrett. A‑Innland               2947       0,75    

1814. Kardemomme by. A‑Innland.                          2948       0,75    

1815. Detalj fra Nidarosdomen. A‑Innland                 2949       0,35    

1818. Fly, 14,00. (Start)                                2952      12,50    

1820. Fly, 27,00. (Seilfly). Noen tg. anelse korte       6689       3,50     

1820. Fly, 27,00. (Seilfly). Stempelminus.               2957       3,50    

1821. Fyr. A Innland. Kavringen                          2958       0,40    

1822. Fyr. A Innland. Medfjordbåen                       2959       0,40    

1824. Popmusikk A Innland (Sondre Lerche)                2962       2,50    

1825. Popmusikk A Innland (Ole Paus)                     2963       2,50    

1826. Popmusikk A Innland (Åge Aleksandersen)            2964       2,50    

1827. Popmusikk A Innland (Morten Abel)                  2965       2,50    

1830. Asbjørnsen/Moe 15 kr.                              2968      12,50    

1831. Posthorn 40 kr. flerfarvet                         2969       0,50    

1832. Riksantikvaren/Domkirkeruiner 15 kr.               2970       6,00    

1833. Jul 2012. Sn. Andersen/nissen. A‑Innland           2971       0,50    

1834. Jul 2012. Nissemor og barna. A‑Innland             2972       0,50    

1835. Norsk Mote 15 kr.                                  2973       0,40    

1836. Norsk Mote 15 kr.                                  2974       0,40    

1838. Munch 15 kr. ("Det syke barn")                     2976       8,50    

1851. Stud. samf. 17,00. Del av litt utflyt. rst. o/ned  3269       0,50    

1851. Studentersamfundet 17,00                           2990       2,75    

1852. A Innland. Kronprins Haakon Magnus                 2991       0,85    

1853. A Innland. Kronprinsesse Mette‑Marit               2992       0,85    

1854. A Innland. Kronprinsfamilien                       2993       0,85    

1855. A Innland. Kong Harald og arverekken               2994       0,85    

1858. Ivar Aasen. A Innland.                             2998       0,50    

1859. Lasse Kolstad. A Innland                           2999       0,50     

1860. Popmusikk A Innland (Pussycats)                    3000       0,40    

1861. Popmusikk A Innland (Dum Dum Boys)                 3001       0,40    

1862. Popmusikk A Innland (Turboneger)                   3002       0,40    

1863. Popmusikk A Innland (de Lillos)                    3003       0,40    

1864. Posthorn 10 kr. flerfarvet                         3004       0,50    

1865. Posthorn 20 kr. flerfarvet                         3005       1,00    

1866. A Innland, Solan Gundersen/Aukrust                 3006       0,60    

1867. A Innland, Nabonissen/Aukrust                      3007       0,60    

1868. Hjort 19 kr.                                       3008       0,50    

1869. Grevling 35 kr.                                    3009       0,85    

1870. Sjømannskirke. 15 kr. Vaffel                       3010       0,50    

1871. Sotsji OL, A Innland (Marit Bjørgen)               3011       0,40    

1872. Sotsji OL, A Innland (Tora Berger)                 3012       0,40    

1873. Sotsji OL, A Innland (Petter Northug)              3013       0,40    

1874. Sotsji OL, A Innland (Aksel Lund Svindal)          3014       0,40    

1876. Turist A Innland (Vikingkvinne)                    3016       0,30    

1877. Turist A Europa (Vikingkrigere)                    3017       1,25    

1878. Turist A Verden (Vikingskib)                       3018       2,75    

1879. Thor Heyerdahl A Innland (Portrett)                3019       0,40    

1880. Thor Heyerdahl A Innland (Kon‑Tiki)                3020       0,40    

1881. Thor Heyerdahl A Innland (Påskeøya)                3021       0,40    

1882. Thor Heyerdahl A Innland (Ra II)                   3022       0,40    

1886. Grunnlovsjub. 30,00                                3027      20,00    

1888. Prøysen A‑Innland. (Portrett/Radio)                3029       0,30    

1889. Prøysen A‑Innland. (Teskjekjerringa)               3030       0,30    

1891. Posthorn 70 kr. Flerfarvet                         3032       0,50    

1892. Jul 2014. A‑Innland (Sølvguttene)                  3033       0,30    

1893. Jul 2014. A‑Innland (Putti Plutti Pott)            3034       0,30    

1896. Fugler 16 kr. (Blåmeis)                            3037       0,40    

1897. Fugler 16 kr. (Toppmeis)                           3038       0,40    

1898. Fugler/Hubro 31 kr.                                3039       1,50    

1899. Røde Kors A‑Innland. (Vinterfjell)                 3040       0,40    

1900. Røde Kors A‑Innland. (Besøktjeneste)               3041       0,40    

1901. Røde Kors A‑Innland. (Nødhjelpsarbeid)             3042       0,40    

1902. Røde Kors A‑Innland. (Mennesker som R.K.)          3043       0,40    

1903. Halden 350 år, 20 kr.                              3044       4,00    

1906. Wilse 16 kr.                                       3047      15,00    

1910. Fyrtårn A‑Europa (Kvitsøy)                         3051       5,00    

1911. Fyrtårn A‑Europa (Slåtterøy)                       3053      18,00    

1914. Halfdan Kjerulf. A Innland                         3056       0,30    

1915. Agnar Mykle A Innland                              3057       0,30    

1917. Fugler B‑Innland (Praktærfugl)                     3060       3,50    

1918. Fugler B‑Innland (Ærfugl)                          3062       3,50    

1919. Fugler A Innland (Linerle)                         3064       0,40    

1920. Fugler A Innland (Steinskvett)                     3065       0,40    

1922. Posthorn 60 kr. Flerfarvet                         3068       2,50    

1923. Julemerke 2015, A Innland (Juletre)                3069       0,35    

1924. Julemerke 2015, A Innland (Pakke)                  3070       0,35    

1925. Ungdoms‑OL. A Innland. Person på fjelltopp.        3071       1,00    

1926. Ungdoms‑OL. A Innland. Skiløper                    3072       1,00    

1927. Konge i 25 år. 17,00.                              3073       0,60    

1928. VM Skiskyting. 21 kr.                              3074      10,00    

1928. VM Skiskyting. 21 kr. Stempelminus.                3075       1,00    

1929. VM Skiskyting. 33 kr.                              3076      20,00    

1935. Byjubileum 21.00. Sarpsborg                        3085      21,00    

1935. Byjubileum 21.00. Sarpsborg. Stmp.gj.slag baks.    6507       7,00    

1938. Dyreparken, A Innland. (Julius).                   3089       0,65    

1939. Dyreparken, A Innland. (Kapt. Sabeltann).          3090       0,65    

1942. Norges Bank. 21,00                                 3095      14,00    

1943. Norges Bank 200 år. 50,00. Stempelminus            3183      17,50    

1944. Fyrtårn. A Innland. Sandvigodden                   3098       0,50    

1945. Fyrtårn. A Innland. Sklinna                        3099       0,50    

1948. Julemerke 2016. A Innland. Nisse drar kjelke       3102       0,50    

1949. Julemerke 2016. A Innland. Nisse aker              3103       0,50    

1950. Dvergfalk. 20 kr.                                  3104       5,00    

1951. Lerkefalk. 20 kr.                                  3105       5,00    

1952. Sameting. A Innland. ("Trekanter")                 3106       3,00    

1953. Sameting. A Innland. ("Portrett")                  3107       3,00    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Del r.st. gj.slag baks.   6308       1,00    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Dronningen                3108      10,00    

1956. Tuneskibet. A Innland. (Foto/tegning)              3111       1,00    

1957. Tuneskibet. A Innland. (Akvarell/under seil)       3112       1,00    

1962. Sykkel‑VM. A Innland. (Med 6 syklister).           3120       2,00    

1963. Sykkel‑VM. A Innland. (Med 2 syklister).           3121       2,00    

1966. Norske biler. A Innland. (Mustad/"Giganten")       3125       4,00    

1967. Norske biler. A Innland. (Bjering)                 3126       4,00    

1968. Norske biler. A Innland. (Troll)                   3127       4,00    

1969. Norske biler. A Innland. (Think City)              3128       4,00    

1972. Julemerke 2017. A Innland                          3132       4,00    

1973. Julemerke 2017. A Innland                          3133       4,00    

1974. Lappugle. Innland                                  3134       2,00    

1975. Snøugle. 21 kr.                                    3135      10,00    

1976. Fjellvåk. 48 kr.                                   3136      25,00    

1977. Pelssel. 24 kr.                                    3137       4,00    

1978. Ringpingvin. 38 kr.                                3138      25,00    

1983. Musikkorps‑Forbund. Barn. Innland                  3143       5,00    

1984. Musikkorps‑Forbund. Korps, voksne. Innland         3144       5,00    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00. Litt stempelminus           6485       5,00    

1986. DNT 150 år. Innland.                               3147       8,00    

1987. DNT 150 år. Innland.                               3148       8,00    

1990. Fløibanen. Innland. (Blå vogn)                     3151       8,00    

1991. Fløibanen. Innland. (Rød vogn)                     3152       8,00    

1993. Postnummer 50 år. 24 kr.                           3154      16,50    

1996. Julemerke. Innland. Julepynt.                      3157       4,00    

1997. Julemerke. Innland. Juleverksted.                  3158       4,00    

1998. Oslo Miljøhovedstad. 23,00                         3159      10,00    

1999. Antarktis. 26 kr.                                  3160      16,50    

2000 A. Antarktis. 42 kr. Litt minus for stempling.      3163       2,50    

2000 A. Antarktis. 42 kr. Tg. 13,25 x 13,5               3162      35,00    

2001. Oljenasjon i 50 år. Innland.                       3164      18,50    

2002. Gustav Vigeland. Eur. 20g. Stempelminus.           6343       3,50    

2004. Oslo Børs 50,00                                    3167      35,00    

2006. Olsenbanden. Innland.                              3169      18,00    

2007. Olsenbanden. 23,00                                 3170      22,00    

2008. VM Orientering. Innland.                           3171       9,00     

2009. Harald Solberg 26,00. Litt stempelminus.           6863      12,00    

2011. Sykkel. Innland. Diamant racer                     3174       7,00    

2012. Sykkel. Innland. Ideal varesykkel                  3175       7,00    

2013. Sykkel. Innland. DBS kombi.                        3176       7,00    

2014. Sykkel. Innland. DBS Apache                        3177       7,00    

2015. Elghund. Innland                                   3178      16,00    

2016. Skogkatt. Innland                                  3179      16,00    

2018. Jul/skomaker. Innland                              6344       7,00    

2019. Jul/blåfjell. Innland                              6345       7,00    

2020. Jan Mayen 27 kr.                                   6346      17,50    

2022. Bergen. Innl. 50 g                                 6348      20,00    

2023. Moss.   Innl. 50 g                                 6349      20,00    

2026. Anne‑Cath Vestly. Innland 50 g.                    6491      20,00    

2026. Anne‑Cath Vestly. Innland 50 g. Svakt maskinst.    6493       5,50    

2027. Jens Bjørneboe. 27,00. Litt stempelminus.          6494       5,00    

2028. Spekkhogger. Europa 20 gram.                       6866      27,00    

2030. Frigjøring/Kong Haakon. Innland 20 gram.           6868      25,00    

2032. Hunder. Innl. 20 g. "Flint"                        6869      14,00    

2033. Hunder. Innl. 20 g. "Milo"                         6870      14,00    

2034. Hunder. Innl. 20 g. "Zkipper"                      6871      14,00    

2035. Hunder. Innl. 20 g. "Altea"                        6872      14,00    

2036. Carl Nesjar. 27,00.                                6873      30,00    

2037. Forskning, Hjerne.  Innl. 20g.                     6874      12,50     

2038. Forskning, Ultralyd. Innl. 20g.                    6875      12,50    

2039. Radka Toneff Innl. 20g.                            6876      15,00    

2040. Halvdan Sivertsen. Innl. 50g.                      6878      22,00    

2041. Jonas Fjeld Innl. 20g.                             6879      22,00    

2042. Julegate dagtid. Innland 20 g.                     6880      12,00    

2043. Julegate kveld. Innland 20 g.                      6881      12,00    

2045. Peter I øy, 45,00. Stempelminus.                   6925      20,00    

2046. Lillesand. Innl. 20 g.                             6898       5,00    

2047. Larvik. Innl. 50 g.                                6899      17,50    

2048. Tønsberg. Innl. 50 g.                              6900      17,50    

2051. Dovrebanen, Dovregubben. Innl. 20g.                6903      14,00    

2052. Dovrebanen, Lok t.14/Snøhetta. Innl. 20g.          6904      14,00    

2065. Jul 2021. Innl. 20g. Gutt/hund.                    6525       7,00    

2066. Jul 2021. Innl. 20g. Jente/krystallkule            6526       7,00    

BL  21. Nobel 2001, 7 kr. (1442). Rundstempel.           106       10,00    

BL  26. Prinsessen. På klipp, stemplet.                  219        1,50    

BL  26. Prinsessen. På klipp. Rundst. m/sidest.          220        2,00    

ledig                                                    6578       0,00    

P 11. Porto At betale. 15ø brun                          161        4,00    

P 12 X. Porto At betale. 20ø blå.                        163        2,00    

P 15. Porto "Å betale" 40ø blå                           165        7,50    

P 18. Porto "Å betale" 20ø. Litt ujevne tagger.          6420       8,50    

PF  5. Postens Bring‑logo. På klipp (var. stempl.)       127        0,75    

PF  5. Postens logo. Klipp/papir baks./var. stempl.      128        0,85    

Posthorn Grovtagget. 20ø blå. Ikke Typebestemt.          6965      20,00    

T   1. Tjeneste 5ø lilla. (Antatt b). Flisetagget.       7018       1,25    

T   2. Tjeneste 10ø grønn                                346        0,60    

T   3. Tjeneste 15ø sv.blå. Sentr. t.v. Flisetg.         347        3,50    

T   3. Tjeneste 15ø sv.blå. Sentrert til venstre.        7019       5,00    

T   4. Tjeneste 20ø rødlilla                             349        0,35    

T   5. Tjeneste 30ø grå. Flisetagget.                    6937      12,50    

T   6. Tjeneste 40ø blå                                  351        2,75    

T   7. Tjeneste 60ø grønnblå.                            353       25,00    

T   8. Tjeneste Provis. 2/5ø lilla.                      355        5,00    

T  10. Off.sak Offset. 5ø matt lilla. Kraftig mask.st.   6934       3,00    

T  12. Off.sak Offset. 10ø grønn                         359        3,75    

T  15. Off.sak Offset. 25ø lys brun                      362        2,50    

T  16. Off.sak Offset. 30ø lys blå. Flisetagget          6935       1,35    

T  17. Off.sak Offset. 40ø grå. Del rundst. opp/ned      6936       2,00    

T  18. Off.sak Offset. 60ø gr.blå. Snei+del rundst.      5212       2,25    

T  19. Off.sak Offset. 70ø gråbr. Ujevne tagger.         6472       1,25    

T  23. Off.sak Boktrykk. 10ø grønn                       370        0,90    

T  25. Off.sak Boktrykk. 20ø rød                         371        0,30    

T  26. Off.sak Boktrykk. 35ø fiolett.                    372        1,75    

T  27. Off.sak Boktrykk. 40ø grå                         373        0,35    

T  28. Off.sak Boktr. 60ø grønnblå. Ujevne tagger        6510       0,75    

T  29. Off.sak m/vannm. 5ø lilla                         375        4,00    

T  30. Off.sak m/vannm. 7ø gul                           376        5,50    

T  31. Off.sak m/vannm. 10ø grønn                        378        1,00    

T  32. Off.sak m/vannm. 15ø oliven. Ikke farvebest.      379        3,00    

T  33. Off.sak m/vannm. 20ø rød                          380        2,00    

T  34. Off.sak m/vannm. 25ø brun                         381        3,00    

T  35. Off.sak m/vannm. 30ø blå                          382        1,75    

T  36. Off.sak m/vannm. 35ø lilla                        383        2,00    

T  37. Off.sak m/vannm. 40ø grå                          384        0,35    

T  38. Off.sak m/vannm. 60ø grønnblå                     385        1,50    

T  39. Off.sak m/vannm. 100ø blåfiol.                    386        6,50    

T  40. Off.sak u/vm. 5ø lilla. Ikke typebestemt          387        0,40    

T  41. Off.sak u/vm. 7ø gul. Ikke typebestemt            388        4,00    

T  42. Off.sak u/vm. 10ø grønn. Ikke typebest.           389        0,30    

T  43 I.  Off.sak u/vm. 20ø rød                          390        0,30    

T  43 II. Off.sak u/vm. 20ø brunlig rød                  391        0,30    

T  44. Off.sak u/vm. 35ø fiolett. Ikke typebest.         393        0,40    

T  45. Off.sak u/vm. 40ø grå. Ikke typebestemt           394        0,30    

T  46. Off.sak u/vm. 60ø blånyanser. Ikke typebest.      395        0,30    

T  47. Off.sak u/vm. 100ø blåfiol. Ikke typebest.        396        0,40    

T  48. Solkors 5ø rødlilla. 1 tagg anelse kort.          5164       2,00    

T  48. Solkors 5ø rødlilla. Del av 40‑talls stmp.        6513      10,00    

T  50. Solkors 10ø grønn                                 402        0,60    

T  52. Solkors 20ø rød                                   403        0,30    

T  56. Solkors 40ø grå                                   404        0,60    

T  59. Off.sak uten vm. 15ø oliven                       406        0,30    

T  60 (?). Off.sak 25ø brun. Mulig uten vannm.           5218       5,00    

T  60. Off.sak uten vm. 25ø brun                         407       10,00    

T  61. Off.sak uten vm. 25ø oransjerød                   408        0,30    

T  62. Off.sak u/vm. 30ø blå                             409        3,00    

T  63. Off.sak uten vm. 30ø grå                          410        0,30    

T  64. Off.sak uten vm. 40ø blå                          411        0,30    

T  65. Off.sak. 50ø lilla. Ikke typebestemt.             412        0,30    

T  66. Off.sak 200ø oransje                              413        0,35    

T  67. Off.sak 25/20ø rød provisorie                     414        0,60    

T  68‑74. O.S.‑serien. Alle del av rudstempel.           6448       5,00    

T  68. O.S. 5ø rødlilla                                  415        0,30    

T  69. O.S. 10ø grå                                      416        0,30    

T  70. O.S. 15ø brun                                     417        0,50    

T  71. O.S. 30ø rød                                      418        0,30    

T  72. O.S. 35ø rødbrun                                  419        0,50    

T  73. O.S. 60ø grønnblå                                 420        0,30    

T  74. O.S. 100ø blåfiolett                              421        0,60    

T  75. Off.Sak vanlig papir. 5ø rødlilla                 422        0,30    

T  76. Off.Sak vanlig papir. 10ø blålig grå              423        0,30    

T  77. Off.Sak vanlig papir. 15ø brun                    424       15,00    

T  78. Off.Sak vanlig papir. 20ø blålig grønn            425        0,30    

T  79. Off.Sak vanlig papir. 25ø grønn                   426        0,30    

T  80. Off.Sak vanlig papir. 30ø rød                     427        0,90    

T  81. Off.Sak vanlig papir. 30ø grålig grønn            428        0,30    

T  82. Off.Sak vanlig papir. 35ø br.rød.                 429        0,30    

T  83. Off.Sak vanlig papir. 40ø blåfiolett. Type?       430        0,30    

T  85. Off.Sak vanlig papir. 45ø rød                     433        0,30    

T  86. Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun                 434        0,30    

T  87. Off.Sak vanlig papir. 50ø rød                     435        0,30    

T  88. Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type ?        436        0,90    

T  89. Off.Sak vanlig papir. 60ø rød                     437        0,30    

T  89. Off.Sak. 60ø rød. 2 merker, litt farvenyanse      5224       0,35    

T  90. Off.Sak vanlig papir. 65ø rød                     438        0,30     

T  91. Off.Sak vanlig papir. 70ø brunoliven              439        0,50    

T  92. Off.Sak. 75ø brunfiol. Litt utflyt. rundstmp.     7020      20,00    

T  93. Off.Sak vanlig papir. 80ø brun                    440        1,20    

T  94. Off.Sak vanlig papir. 90ø gul                     441        0,30    

T  95. Off.Sak vanlig papir. 1 kr. fiolett. Type?        442        0,30    

T  96. Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivengrønn           443        0,30    

T  96. Off.Sak. 2 kr. grønn. 2 stk., litt farvenyanse    5225       0,35    

T  97. Off.Sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett        444        0,30    

T  99. Off.Sak fosf. 10ø grålig blå                      446        0,30    

T 101a. Off.Sak fosf. 20ø blålig grønn                   448        3,50    

T 101b. Off.sak fosf. 20ø grønn                          449        0,85    

T 103. Off.Sak fosf. 40ø gr.‑oliv. Type?                 451        0,65    

T 104. Off.Sak fosf. 50ø blågrå                          454        0,30    

T 106. Off.Sak fosf. 65ø rød                             456        0,65    

T 107. Off.Sak fosf. 70ø rød                             457        0,30    

T 109. Off.Sak fosf. 80ø rødbrun                         459        0,30    

T 112. Off.Sak fosf. 1 kr. blåfiol.                      462        0,30    

T 113. Off.Sak fosf. 1 kr. rød                           463        0,30    

T 114. Off.Sak fosf. 1,10 kr. rød                        464        2,75    

T 115. Off.Sak fosf. 2 kr. grønn                         465        0,30    

T 116. Off.Sak fosf. 5 kr. rødlig fiolett                466        0,35    

T 121. Off.Sak Offset 25ø grønn                          471        0,30    

T 123. Off.sak Offset 50ø grå. Papir?                    473        0,50     

T 126. Off.sak Offset 80ø rødbrun                        476        0,40    

T 127. Off.sak Offset 1 kr. fiolett. Type ?              477        0,35    

T 129 a. Off.sak Offset 1,25 kr. matt brunrød            479        0,35    

T 129 b. Off.sak Offset 1,25 kr. rød                     480        0,35    

T 130. Off.sak Offset 1,30 kr. brunlilla.                481        2,00    

T 131. Off.sak Offset 1,50 kr. rød                       482        0,30    

T 132. Off.sak Offset 1,75 kr. grønn                     483        1,25    

T 133. Off.sak Offset 2 kr. olivgrønn. Papir ?           484        0,30    

T 134. Off.sak Offset 2 kr. karmin                       485        0,30    

T 135. Off.sak Offset 3 kr. blåfiolett                   486        0,35    

T 136. Off.sak Offset 5 kr. fiolett                      487        2,00    

T 137. Off.sak Offset 5 kr. blå                          488        0,30    

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø. 4‑bl. stmp. 1960‑t.         3212       5,00    

 796. Båt 1,25. 4‑blokk, etterst. sentr. r.stmp. Klipp   122        0,50    

 842. Maleri 1,80. 4‑blokk. Etterstempl. litt kraftig    5146       0,50    

 859‑60 BB. 4‑blokk Fugler 1,00 park., 2 rundstmp.       5351       1,00    

 877‑78 BB. Fugler 1,50 Parkomb. 4‑blokk etterstmp.      5148       1,00    

 885. Europa 2,20. 4‑blokk. Etterstemp. sentr. kraftig   5151       1,00    

 888. Seilskip 2,20. 4‑blokk etterstmp. fl. svake r.st.  3239       1,50    

 908‑09 BB. Fugler Parkomb. 4‑blokk, etterstemplet.      5150       2,50    

 952. Europa 2,50. 4‑blokk. Sentrert etterstempel.       5153       0,75    

 976. Elektrisitet 2,50. 4‑blokk etterstemp. sentrert    5152       0,75    

1011. Ornament 2,30. 4‑blokk, nær sentr. rundstemp.      5144       0,50    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 4‑blokk 4 x 2,70               5268       8,00    

1139‑42. OL‑vinnere 4 kr. 4‑blokk, 2 rundstempler        101       10,00    

1155. 4,20 OL. 4‑blokk m/sentrert, utydelig rundst.      3242       1,45    

1163‑64 BB. 4‑blokk Sommerfugler 3,50. Litt stmp.minus   5352       0,75    

1196‑99. OL. 4‑blokk, 2 dårlige Posten‑stempler          6338       0,50     

1196‑99. OL. 4‑blokk. Etterstempl. sidev. litt utflyt.   5154       0,30    

1249‑50 BB. 4‑blokk Julepost 1995, 2x3,50 parkomb.       5348       1,50    

1253‑54 BB. Bær parkomb. 4‑blokk. Etterstmp. fin plass.  5149       1,00    

1295‑1302. Posten. 8 mrk. = 2 4‑blokker m/FDC‑stmp.      1601      10,00    

1422 I x2.  Posthorn 2 kr. flerf., Raster A. 4‑blokk     6305       5,00    

 

NORGE STEMPLET, DIVERSE                   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  68. Knudsen Grovtg. 10ø rød. ‑ristiania/H opp/ned.     6774       4,00    

  68. Knudsen Grovtg. 10ø rød. Del av Feltp.st. '07      6773       5,00    

  74 X. Knudsen Fintg. 2ø brun. Del av Vestban..opp/n.   6516       6,00    

  77 I. Knudsen fintg. 10ø rød. Med brett,               6938       0,50    

  83 X. Knudsen fintg. 50ø Posth. Del av r.st. 1906.     2553       6,00    

 107. Posth. 1909. 40ø grønnoliv. Stempelminus           6803       0,65    

 111. Haakon 1,50 kr. blå. Pakkestempel                  787        0,30    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett. Pakkestempel            6479       2,00    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Mask.st. Litt ujevne tg.     834        0,30    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Ørliten del av mask.st.      836        2,00    

 145. Løve 20ø rød. Klipp sentr. Sauda 1930+sidestmp.    5163       5,00    

 146. Løve II 1926. 25ø rød. Del av rundst. opp/ned      6812       1,00    

 159. H. Ibsen 10ø grønn. Maskinstmp. Uregelm. tagg.     3253       0,85    

 163. Portoprovis. 1ø oliven. Maskinstemplet.            878        0,30    

 164. Portoprovis. 4ø. Maskinstempel.                    882        0,30    

 165. Portoprovis. 10ø grønn. Mask.st., flisetagget      884        0,40    

 166. Portoprovis. 15ø brun. Maskinstempel.              887        2,75    

 167. Portoprovis. 20ø rødfiolett. Maskinst.             889        0,30    

 178. Olav d.H. 15ø. Bra rundstmp. 1930. Flistg./uj.tg.  907        0,40    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del av st. 1950/60‑t.  910        2,00    

 184. Radium 20+10. Maskinstemplet.                      6657       0,40    

 193. Nansen 1935, 10+10. Maskinstempel.                 923        1,50    

 195. Nansen 1935, 20+10. Maskinstempel.                 928        0,30    

 208. Løve 35ø fiolett. Schw.st. Frafjord 1 X 40.        5314       3,00    

 213. Haakon 1938. 1 kr. Stmp. 1930‑t. eller 1940.       6825       0,50    

 214. Haakon 1937. 1,50 kr. blå. Svake stempelspor       2768       2,00    

 221 y. Turist 20ø. Del av stmp. "V i krans"             6835       1,00    

 222 x. Turist 30ø. Stempel Skøyen 23.10.40.             5326       2,75    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Maskinstempel.                   6649       3,00    

 226. Maud 1939. 15+5ø. Maskinstemplet.                  970        7,00    

 229. Løve 1 kr. grønn. Del av rundst. 1940‑tall         6737       0,65    

 229. Løve 1 kr. grønn. Stempel Vågåmo 24.4.44           5318       4,00    

 230. Løve 1,50 kr. blå. Del av rundst. 1940‑tall        6738       0,65    

 231. Løve 2 kr. rød. Del av rundst. 1940‑tall           6735       2,50    

 233. Nansen 1940. 10ø grønn. Maskinstempel              6739       0,90    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje. Maskinstempel              995        0,40    

 256. Redningsselsk. 15+10ø brun. Del av "V" i krans.    2482       6,50    

 258. Redn.selsk. 1941. 30+10ø blå. Del av 2 rundst.     1013      10,00    

 265. V‑merke m/vm. 7ø. Del av st. 1941 opp/ned.         1019      10,00    

 277. V‑merke u/vm. 5ø rødl. Del st. 40‑t ev/"krans"     1031       0,50    

 279. V‑merke u/vm. 10ø grønn. Del av m.st. 40‑tall      6845       0,60    

 280. V‑merke u/vm. 12ø. Stmp.1942. Uten ø.h. hj.tg.     6740       2,00    

 282. V‑merke u/vm. 20ø rød. Del st. 40‑t. ev. "krans"   1034       0,30    

 284. V‑merke u/vm. 30ø. Del av rundst. 1940‑tall        6747      13,00    

 285. V‑merke u/vm. 35ø. Del av rundstmp. 1941.          6748       3,00    

 287. V‑merke u/vm. 50ø. Del av rundst. 1941             1040      15,00    

 289. V‑merke 1 kr. Del av stmp. 40‑t. ev. "krans"       6847       1,50    

 298. Sturlason 50ø. Etterstmp. litt svakt, fin plass.   6562       1,75    

 318. Frontkjemper. 20+30ø Del av r.st. fra mask.stmp.   3235      10,00    

 318. Frontkjemper. 20+30ø Del av r.stemp. 40‑tall       6819      20,00    

 319‑21. Landshjelp 1943. 2 (3?) mrk. m/stmp. 40‑t.      5316      15,00    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. 1940‑tall      6434      18,50    

 320. Landshjelp 1943, 20ø. Etterstempl., svakt          6530       3,50    

 324. Krigsforlis. 20+10ø. Del av rundst. 40‑tall        3247      25,00    

 326‑29. Landshjelp 1944. 2 med stempel 40‑tall.         5317      16,00    

 332. Londonserien 1945, 7ø. Etterstempl. nær pr./lux    6557       2,00    

 357. Løve 55ø gul. Prakt/lux Rosendal 1949.             5334       6,00    

 386. Polio 25+5ø. Maskinstempel                         1139       0,30    

 407. OL‑merke 15+5ø. Del av eller svakt mask.st         1164       0,40    

 409. OL‑merke 55+20ø. Litt svakt maskinstempel          6755       4,00    

 435. På Frim.dag konv. 1973, befordret m/Ford 1923      5017       3,50    

 441. Märtha 1956. 35+10ø. Maskinstemp.                  1204       0,30    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. "Pent" maskinstemplet         6381       8,50    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. Rund‑/etterstemplet           6972       5,00    

 445. Nordkapp 1957. 25+10ø. Maskinstemplet              1210       1,75    

 850. Dornier flybåt 1,25. Litt utflyt. stempel.         1675       1,00    

 853. DC‑7 SAS 4,00. Etterstemplet, litt svakt           6524       5,00    

 859‑60 BB. Fugler 1,00 parkomb. Etterstmp. bra plass.   6535       2,25    

 865. Dampbåt 1,25 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.       6942       2,50    

 865. Dampbåt 1,25 (fra miniark). Litt stempelminus      7016       1,50    

 866. Tog 2,00 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.           6943       2,50    

 867. Buss 2,80 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.          6944       2,50    

 889. Båt 1,10. Etterstemplet, nær sentrert rundstmp.    6606       0,40    

 894. Funksjonsh. 2,20. Etterstempl. fint plass. rst.    6613       1,00    

 901. VM Ski 2,00. Etterstemplet, fint plassert r.st.    6615       0,50    

 917. Olav regent 25 år. 3,00. Del/snei FDC‑stmp.        1754       0,30    

 999. Papirindustri 2,50+1,00. Etterst. litt utflyt.     6978       0,30    

1023. Fiskeoppdrett 2,30. Etterstemplet                  6567       4,50    

1046. Olav V 85 år 2,90. Etterstemplet.                  6568       2,50    

1048. Olav V 85 år 2,90. Etterstemplet                   6570       3,50    

1056‑57. Ludvig. 2 x 2,90 Parkomb. Del av FDC‑stmp.      6759       5,00    

1069. Europa/Barnelek 5,00. Etterstemplet                6534       1,50    

1072. Weidemann 3 kr. (Fra blokk). Stempelminus          7002       2,50    

1073. Weidemann 3 kr. (Fra blokk). Stempelminus          7003       2,50    

1074. Weidemann 3 kr. (Fra blokk). Stempelminus          7004       2,50    

1075. Weidemann 3 kr. (Fra blokk). Stempelminus          6461       1,00    

1106‑07 BB. Jul 1990, 2x3,20 par. Etterstemplet.         6984       2,00    

1125. OL‑vinnere 4 kr. Etterstemplet nær prakt/lux.      6575       5,00    

1144. Expo '92, 5,20. Etterstmp. fin plass. litt svak    6597       0,50    

1168. OL‑vinnere 4,50 (Jagge). Etterstemplet.            6576       1,50    

1170. OL‑vinnere 4,50 (Karlstad). Etterstemplet.         6577       1,50     

1183. Arbeidervernlov 12,00. Etterstempl. fint plassert  6579       2,00    

1215. Sølvsmedkunst 3,50. Del av rundst. opp/ned         3273       2,75    

1217. Sølvsm.kunst 5,50. Stempelminus                    6581       1,00    

1226 x BB. Torghatten 4,50. Parkomb. Sentr.rst. 2003     6636       6,00    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Par. Etterstempl. nær pr./lux   6566       4,50    

1261. Troll‑gassfelt 25 kr. Fint plass. r.st. etterst.   6961       6,50    

1366 II. Hverdagen, Hesteskyss 4,00. Mask.stmp.          2340       0,40    

1385. Blomst 25,00. Del av rundst. opp/ned.              7001       5,00    

1416. Per Aabel 4,50. Etterstemplet, litt svakt          6539       0,50    

1482. Sirkus/Europa 8,50. Etterstemplet prakt/lux        6584      10,00    

1497. Valentin 2003, 5,50. Sidev., etterstemplet         6894       2,50    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Etterstemplet. Nær prakt/lux.     6585       3,00    

1501. Festspill Bergen 10,00. Del av r.st. opp/ned       6982       7,50    

1522. Grafikk 5,50. Del av rundst. nær opp/ned           6501       1,15    

1528. Maleri 6,00. Etterstempl., fint plass. rundstmp.   6614       2,25    

1536. Norden/Balders likbål. 10,50. Litt stmp.‑minus     7000      10,00    

1539. Prinsessen. Litt svakt etterstemp., fint plass.    6611       1,25    

1542. Jernbanen 150 år, 6,00. Svakt maskinstempel.       6928       2,00    

1545. Jernbanen 150 år, 10,50. Maskinstemplet            2603       0,50    

1549. Osebergutgravningen  9,50. Litt stempelminus       6998      10,00    

1559. Kirkens Bymisjon 6,00. Maskinstemplet              2625       0,30    

1570 I. Unionsoppl.7,50. Etterstmp. Svak, fin plasser.   2643       6,75    

1575. Hundreåret 9,00. Fotb. Norge‑Brasil etterstmp.     6981       9,00     

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longy.byen). Maskinst.      2706       0,40    

1618. Nordkapp, Kirkeporten 8,50. Litt stempelminus      6393       2,50    

1618. Nordkapp, Kirkeporten 8,50. Maskinstempel          6701       1,00    

1619. Nordkapp/Globen 8,50. Del av rundst. nær opp/ned   6394       2,50    

1619. Nordkapp/Globen 8,50. Litt stempelminus            6848       2,50    

1619. Nordkapp/Globen 8,50. Svakt maskinstemprl          6844       2,50    

1635. Vinterrally A‑Europa. Svakt r.st. nær opp/ned      6919      10,00    

1649. Portør med loshus. A‑Verden. Stempelminus          2703       3,00    

1664. Halldis Moren Vesaas 23,00. Maskinstempel          2764       1,50    

1664. Halldis Moren Vesaas 23,00. Rundst. m/minus        2740       3,50    

1701. Kunst A. Prakt/lux Fyllingsdalen 2012.             5333       7,50    

1740. Jul 2009. Bra plassert Steinkjer 2009.             5336       4,00    

1743 A. Lemen 16,00. Del av rundst. nær opp/ned          6997       3,00    

1777 A. Isbjørn 17,00 tg. Sentr. Tubfrimst. + snei       6996       5,00    

1800. Tegneserie 17,00 (Nemi). Del av 2 rundstemp.       6995      13,00    

1819. Fly, 15,00. ("Dakota"). Rundt st.+del av mask.st.  2955       3,75    

1838. Munch 15 kr. Sykt barn. Litt stempelminus.         6688       2,00    

1877. Turist A Europa (Vikinge). Svakt st.spor bakside   2589       0,50    

1896. Fugler 16 kr. Etterstemplet, bra plassering rst.   6595       1,00    

1909. Leketøy 17,00. Lott stempelminus                   2663       4,50    

1911. Fyrtårn A‑Europa (Slåtterøy). Litt stmp.‑minus     6483       2,50    

1936. Europa/Green. 14 kr. Litt stempelminus             3087       3,75    

1942. Norges Bank. 21,00. Stempelminus ev. mask.st.      3096       2,50    

1946. Tor Jonsson. 20,00. Rundst. m/stempelminus.        6403       3,00    

1948. Julenisse. St. "Julenissen" Drøbak 2016, klipp.    5332       6,00    

1982. Abbor 18 kr. Del + snei av rundstempel.            7012      20,00    

1982. Abbor 18 kr. Rundt + streker fra maskinstemp.      6334      12,00    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00. "Pent" maskinstempel        6307       6,50    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00. Maskinstemplet.             3146       4,50    

1999. Antarktis. 26 kr. Del litt utflyt. rst. opp/ned    3284       0,65    

1999. Antarktis. 26 kr. Maskinstempel                    3161       1,85    

2004. Oslo Børs 50,00. Litt stempelminus                 6425      15,00    

2006. Olsenbanden. Innl. Anelse kort tg. nede t.v.       6417       3,60    

2006. Olsenbanden. Innland. "Pent" maskinstemplet        6680       6,00    

2007. Olsenbanden. 23,00. Maskinstemplet                 6401       1,85    

2007. Olsenbanden. 23,00. Stempelminus                   7008       5,00    

2010. H. Solberg. 45,00. Litt minus for stempling        6402       3,50    

2020. Jan Mayen 27 kr. Mask.stmp. m/blått(?) trykk       6865      10,00    

2020. Jan Mayen 27 kr. Stempelminus.                     6487       4,00    

2021. Jan Mayen 45 kr. Gj.slag rundst. til bakside       6488       3,00    

2021. Jan Mayen 45 kr. Stempelminus/st.smitt. bakside    2608       3,50    

2030. Frigjøring/Kong Haakon. Innl. Maskinstemplet       6921      10,00    

2036. Carl Nesjar. 27,00. Stmp.‑minus                    6885       7,50    

BL  11 (1076‑79. OL‑vinnere. Etterstempl. nær pr./lux    3241      10,00    

P 11. Porto At betale. 15ø brun. Pakke‑/ev. mask.st.     162        1,00    

T  12. Off.sak Offset. 10ø grønn. Del av r.st. opp/ned   6449       0,80    

T  16. Off.sak Offset. 30ø lys blå. Kraft. rst. o/ned    5298       1,00    

T  30. Off.sak m/vannm. 7ø gul. Del r.st. opp/ned        3263       0,60    

T  49. Solkors 7ø guloransje. Del av Maskinst.           399        0,30    

T  49. Solkors 7ø guloransje. Linjer fra Maskinst.       401        0,50    

T  84. Off.Sak vanlig papir. 40ø oliven. Del av m.st.    432        0,40    

T 130. Off.sak Offset 1,30 kr. Stempelminus              5349       0,75    

 

NORGE STEMPLET, MED DIV. MINUS             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Tynn flekk.             6940      10,00    

  31. Skrav. Posth. 60ø blå. Noen uregelm.tg. Rst.       6823      12,50    

  62. Centr.tr. Grovtg. 10ø rosa. Litt minus             6801       1,00    

  78. Knudsen fintg. 15ø brun. Usentr./ujevne tg.        6714       4,00    

  82. Knudsen fintg. 35ø blågrønn. Del av 2 stempler.    769       10,00    

  83 X. Knudsen fintg. 50ø Posth. Litt ujevne tg.        6721       3,00    

 158. Løveprovis. 1927. 30/45ø. Er ustempl.? Ujevne tg.  6656      10,00    

 297. Sturlason 30ø blå. Litt minus for stmp. eller tg.  6648       0,60    

1537. Otto Sverdrup 6,00. Svakt r.st., anelse dobb.slag  6390       3,50    

1655. Speider 11,00. Svakt maskinstempel.                6789       5,00    

1708 B. Rådyr 11,50 kr. 14,25x13,75. Litt stmp.minus     6895       2,00    

1733. Norges Rederiforb. 15,50. R.st.litt gj.slag baks.  2851       2,50    

1904 A. Wilse A‑Innl. Tg. 14,25. M.st.+ svake strekspor  1761      11,00    

1934. Byjubileum 18.00. Kragerø. Ø.h.hj.tagg m/brett     6992       3,00    

2021. Jan Mayen 45 kr. Stempelflekk.                     2606       4,00    

 

NORGE FRIMERKEHEFTER. STEMPLET            

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

FH 115. Fisk/Redskap (1399‑1400). Rundst. 2004           342        1,25    

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.               

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 303 v1 * Nordraak 15ø. Tønne i masten. Papir/h.rest     6000      12,00    

 469 v. Olav 1 kr. Flekk i 1‑tallet                      6963       2,50    

 469 v. Olav 1 kr. Flekk i pannen, ikke i margen         6958       2,00     

 469 v1. Olav 1 kr. Flekk i pannen + i marg v/1‑tall     676        5,00    

 469 v2. Olav 1 kr. Flekk t.v. for ordensbånd            678        6,50    

BL   1 v1 ** Posthorn 1972. Farvestrek i O i Posth.      5338      20,00    

T  82 v1. Off.Sak. 35ø br.rød. Kule u/v. fot. M.stmp.    6959       4,00    

 

NORGE MASKINST. MED TEKST                 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

TMS nr. 441. Sørland 82. Konv. m/NK 888 2,20 Båt + 0,80  5372       7,50    

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  48 ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Type II? Postfrisk.   3301       2,80    

  48 I ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Postfrisk.          5013       3,00    

  48 I ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Lett flisetg.       5370       1,00    

  96 ** 1ø oliven. Postfr., litt krakelert lim           3302       0,50    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. Liten tendens flisetg.       5123       2,00    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. F.h.vis bra tg./sentrert     5203       7,50    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. Usentrert, ellers bra        5204       2,00    

 181 ** Nordkapp 1930. 15+25ø brun.                      3320      12,00    

 190 ** Ludv. Holberg 15ø brun.                          3321       1,00    

 197 ** Posthorn m/vannm. 1ø gråoliv                     3322       1,50    

 198 ** Posthorn m/vannm. 2ø brun                        3323       1,50    

 205 ** Løve med vm. 20ø rød. Anelse ujevne tagger       5278       5,00    

 213 ** Haakon 1937. 1 kr. grønn                         3331       0,85    

 217 ** Turist 15ø m/vm.                                 3334      10,00    

 218 ** Turist 20ø m/vm.                                 5375      40,00    

 220 y ** Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                   3336       3,00    

 222 x ** Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                   3337       3,50    

 222 y ** Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                   3338       3,00    

 223 ** Nordkapp 1938, med vannm. 20+25ø.                3339      12,00    

 225 ** Maud 10+5ø Postfrisk.                            3340       1,00    

 226 ** Maud 15+5ø Postfrisk.                            3341       0,75    

 227 ** Maud 20+5ø Postfrisk.                            3342       1,50    

 228 ** Maud 30+5ø Postfrisk.                            3343       1,00    

 230 ** Løve 1,50 kr. blå.                               5362       7,50    

 235 ** Nansen 1940. 20+10ø rød                          3346       0,30    

 235 ** Nansen 1940. 20+10ø rød. 4‑blokk                 5388       0,60    

 236 ** Nansen 1940. 30+10ø blå                          5131       5,00    

 237 ** Posthorn u/vm. 1ø gråoliv                        3347       0,30    

 238 ** Posthorn u/vm. 2ø brun                           3350       0,30    

 239 ** Posthorn u/vm. 3ø gul                            3351       0,30    

 240 ** Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                       3352       0,30    

 241 ** Posthorn u/vm. 7ø grønn                          5094       0,30    

 242 ** Løve u/vm. 10ø grønn                             3353       0,50    

 244 ** Løve u/vm. 14ø oransje                           3355       4,00    

 253 ** Luftpost 45ø uten vannm. 1941. Postfrisk.        3360       3,75    

 254 ** Hålogaland 15+10ø. Postfrisk.                    3361       2,50     

 255 ** Redningsselsk. 10+10ø grønn                      3362       0,30    

 255‑58 ** Redningsselsk. 10/15/20/30ø postfrisk         5321       3,00    

 256 ** Redningsselsk. 15+10ø brun                       3363       2,00    

 257 ** Redningsselskapet 20+10ø rød                     3364       0,40    

 258 ** Redningsselsk. 30+10ø blå                        3365       7,50    

 264 ** V‑merke m/vm. 5ø rødlilla.                       3368       2,00    

 267 ** V‑merke m/vm. 14ø orange                         3370       2,00    

 274 ** V‑merke u/vm. 1ø gråoliv                         3376       0,30    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun. 4‑blokk                   3377       0,30    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun                            3378       0,30    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul. 4‑blokk                    3379       0,40    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul                             3380       0,30    

 277 ** V‑merke u/vm. 5ø rødlilla                        3381       0,40    

 278 ** V‑merke u/vm. 7ø grønn                           3382       3,60    

 279 ** V‑merke u/vm. 10ø grønn                          3383       1,00    

 280 ** V‑merke u/vm. 12ø fiolett                        3384       1,75    

 282 ** V‑merke u/vm. 20ø rød                            3386       0,30    

 285 ** V‑merke u/vm. 35ø fiolett                        3389       4,00    

 287 ** V‑merke u/vm. 50ø brunlilla                      3391       8,50    

 293 ** Hvit V. 10ø grønn                                3394       0,75    

 294 ** Snorre Sturlason 10ø grønn. Postfrisk            3395       0,50    

 295 ** Snorre Sturlason 15ø brun. Postfrisk             3396       0,40    

 296 ** Snorre Sturlason 20ø rød. Postfrisk              3397       1,25     

 297 ** Snorre Sturlason 30ø blå. Postfrisk              3398       2,75    

 298 ** Snorre Sturlason 50ø fiolett. Postfrisk          3399       2,50    

 300 ** Quisling 20+30ø                                  3401       5,50    

 300 ** Quisling. 20+30ø. Sentrert noe ned.              3402       2,00    

 302 ** Nordraak 10ø grønn 1942.                         3404       0,50    

 302 ** Nordraak 10ø grønn 1942. 4‑blokk.                5379       2,00    

 303 ** Nordraak 15ø brun 1942.                          3405       1,00    

 303 ** Nordraak 15ø brun 1942. 4‑blokk.                 5380       2,75    

 304 ** Nordraak 20ø rød 1942.                           3406       0,50    

 305 ** Nordraak 30ø blå 1942.                           3407       1,00    

 306 ** Quisling Rikstinget 20+30ø                       3408       0,40    

 307 ** J.H. Wessel 15ø (1942).                          3409       0,30    

 308 ** J.H. Wessel 20ø (1942).                          3410       0,30    

 309 ** Europ. Postforening/Quisling 20ø                 3411       0,30    

 309‑10 ** Europ. Postforening/Quisling 20 og 30ø        5325       0,50    

 310 ** Europ. Postforening/Quisling 30ø                 3412       0,30    

 311 ** Nordkapp 1943, 15+25ø                            3413       1,00    

 312 ** Nordkapp 1943, 20+25ø                            3414       4,00    

 313 ** Nordkapp 1943, 30+25ø                            3415       3,25    

 314 ** Edv. Grieg 1943, 10 øre Postfrisk                3416       0,30    

 315 ** Edv. Grieg 1943, 20 øre Postfrisk                3417       0,30    

 316 ** Edv. Grieg 1943, 40 øre Postfrisk                3418       0,30    

 317 ** Edv. Grieg 1943, 60 øre Postfrisk                3419       0,50    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. Postfrisk                   3420       0,30    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. 6‑blokk (2x3) postfrisk     3227       1,00    

 319 ** Landshjelp 1943. 10+10ø                          3421       1,50    

 320 ** Landshjelp 1943. 20+10ø                          3422       1,50    

 322 ** Krigsforlis 1944. 10+10ø                         3424       0,30    

 322‑24 ** Krigsforlis. 10, 15 og 20ø postfrisk          3243       2,00    

 323 ** Krigsforlis 1944. 15+10ø                         3425       0,30    

 324 ** Krigsforlis 1944. 20+10ø                         3426       0,30    

 325 ** Tryggve Gran 1944. 40ø                           3427       0,35    

 326 ** Landshjelp 1944. 5+10ø                           3428       0,50    

 327 ** Landshjelp 1944. 10+10ø                          3429       0,50    

 328 ** Landshjelp 1944. 15+10ø                          3430       0,50    

 329 ** Landshjelp 1944. 20+10ø                          3431       0,50    

 330 ** Hertugkrone 1,50                                 3432       4,00    

 331 ** Londonutgave 1945, 5ø                            3433       0,30    

 331‑38 ** Londonutgave, 8 forskjell. postfr.            5016       7,50    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø, 4‑blokk.                  3434       0,75    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø                            3435       0,30    

 333 ** Londonutgave 1945, 10ø                           3436       0,30    

 334 ** Londonutgave 1945, 15ø                           3437       1,00    

 335 ** Londonutgave 1945, 20ø                           3438       0,30    

 336 ** Londonutgave 1945, 30ø                           3439       0,60    

 337 ** Londonutgave 1945, 40ø                           3440       1,50    

 338 ** Londonutgave 1945, 60ø                           3441       0,75    

 338 ** Londonutgave 1945, 60ø. 6‑blokk n.v.hjørne       5381       3,75    

 339 ** Wergeland 1945, 10ø                              3442       0,30    

 339‑41 ** Wergeland 1945, 10/15/20ø                     5132       0,50    

 340 ** Wergeland 1945, 15ø                              3443       0,30    

 341 ** Wergeland 1945, 20ø                              3444       0,30    

 342 ** Røde Kors, 20+10ø. Postfrisk                     3445       0,30    

 343 ** Norsk Folkemuseum, 10ø grønn.                    3446       0,40    

 344 ** Norsk Folkemuseum, 20ø rød.                      3447       1,75    

 345 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø          3448       0,30    

 346 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø          3449       0,30    

 347 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø          3450       0,30    

 349 ** Wings for Norway, 15ø. Postfr.                   3452       0,30    

 350 ** Haakon 1946, 1 kr. grønn                         3453       3,50    

 354 ** Løve 25ø orangerød                               3456       0,75    

 359 ** Postjub. 1947. 5ø                                3460       0,60    

 361 ** Postjub. 1947. 15ø                               3462       1,00    

 364 ** Postjub. 1947. 40ø                               3465      12,50    

 365 ** Postjub. 1947. 45ø                               3466       7,50    

 367 ** Postjub. 1947. 55ø                               3468      20,00    

 369 ** Postjub. 1947. 80ø                               3470      12,00    

 370 ** Petter Dass 1947, 25ø                            3471       0,50    

 371 ** Haakon 75 år 25ø gulrød                          3472       0,30    

 372 ** Skogselskapet 25ø                                3473       1,50    

 373 ** Skogselskapet 80ø                                3474       5,00    

 374 I Type 1 ** Røde Kors‑provis. 25+5/20+10            3475       0,85    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød                           3476       0,30    

 377 ** Kielland 1949, 25ø                               3479       0,30    

 377‑79 ** Kielland 1949, 25, 40, 80ø                    5377       3,50    

 378 ** Kielland 1949, 40ø                               3480       1,00    

 379 ** Kielland 1949, 80ø                               3481       4,00    

 380 ** Verdenspostforeningen, 10ø grønn                 3482       0,30    

 381 ** Verdenspostforeningen, 25ø rød                   3483       0,30    

 382 ** Verdenspostforeningen, 40ø blå                   3484       1,00    

 383 ** Oslo 900 år, 15ø grønn.                          3485       0,30    

 384 ** Oslo 900 år, 25ø rød.                            3486       0,30    

 385 ** Oslo 900 år, 45ø blå.                            3487       0,50    

 386 ** Polio 25+5ø                                      3488       0,60    

 387 ** Polio 45+5ø                                      3489       9,00    

 390 ** Posthorn 15ø brun.                               3492       1,75