S A L G S L I S T E   Nr.  103. 

 Frimerker, Hefter, Miniark etc. (Norge + litt diverse). .    

 

Gjeldende fra 13.10.2021.

Oppdatert 9.11.2021 med utsolgte objekter etc.

--------------------------------------------------------------------

Denne listen gjelder inntil den blir erstattet av liste nr. 104.

 

 Det er ikke noe provisjon eller ekspedisjons-tillegg,

og vi betaler portoen!  VÆR OBS PÅ PUNKT 4)  

 

Vårt SALG av frimerker skjer helt uavhengig av våre auksjoner (bl.a. fordi lagerhold, pakking/ekspedering skjer fra et helt annet sted). Info og betingelser:

1)      Bestillinger og leveranser fra denne listen kan skje når som helst. Den blir ikke samkjørt med, og skjer uavhengig av våre auksjoner.

2)      Prisen som belastes for hvert objekt er den oppførte prisen i listene, uten noe påslag, provisjon  eller rabatt. Det er heller ikke noe tillegg for porto, som betales av oss.

3)      Faktura: Medsendes objektene – bet.frist 20 dager etter fakturadato. Fakturasum blir summen av objektenes pris i Salgslisten . Sluttsummen på fakturaen avrundes til nærmeste hele krone.

4)      Minste handlesum er 30 kr. Handler du for mindre, blir fakturabeløpet 30 kr.

5)      NB! Gjelder for salg innen Norge, vi sender ikke objekter til andre land (bl.a. på grunn av porto, tollbehandling, kostnader ved betaling etc.).

6)      Prisene og betingelsene i denne listen gjelder inntil ny liste foreligger på vår nettside.

7)      A/S Granto forbeholder seg rett til å avvise enhver bestilling, uten begrunnelse.

8)      Vi sender ikke ut trykte Salgslister - listene er kun tilgjengelige på vår nettside www.granto.no - kan ev. utskrives derfra. (I noen tilfeller sendes det med trykte lister i forsendelser og eventuelt sammen med våre auksjonslister, men kun dersom det passer med pakking, vekt/porto etc.).

9)      Hver bestilling må spesifiseres med Best.nr., Antall og Pris (og gjerne en kort beskrivelse av objektet for å unngå misforståelser ved feilskrift ).

10)  Disse betingelsene ansees som akseptert når det foretas en bestilling.

 

Vi har 1 til mange av hvert objekt, forbehold om mellomsalg! 

Frimerkeobjekter har normalt NK-nr. først for norske merker etc.

Nå har vi også med noen få utenlandske objekter.

 

Stemplet: Med snei/del av eller helt rundt stempel. Stempelet kan være inntil sidevendt. Kan ha snei/del av flere stempler frem til 1945. Med ”Rundt stempel” menes også det runde sted-/datostempelet i maskinstempel, men uten linjer/streker/tekst etc.

Det er anført om det er maskinstempel (varierende kvalitet!), generelt dårlig stempel eller andre minus på merket.

 

** Postfrisk: Alltid hele, velsentrerte merker. Ev. minus er anført.

*  Ubrukt, med varierende grad av hengslerest/‑spor etc.

 

VIKTIG: Ved bestilling: Oppgi Best.nr., pris, listenummeret og en kort beskrivelse av objektet. (Vi har veldig ofte problemer p.g.a.feilskrift etc.).

 

NB! Vi har nå (kun) 2 (nye) eksemplarer av Norgeskatalogens POSTAL III, med stempeloversikter og –vurderinger.

Ordinær pris = 425 kr., selges ut for 400 kr. uten noe porto- eller gebyrtillegg!

 

S A L G S L I S T E  Nr. 103: 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

                                                           Best.   Pris

Kat.nr. Beskrivelse                                         nr.     NOK        

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

NORGE FRIMERKER. STEMPLET                 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. Del av 2 rst. Ujev. tg.   6752      10,00    

  22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. Mangler 2 perf.nåler?     6781      10,00    

  22. Skrav. Posth. 1ø br.grå. Usentrert.                6786      10,00    

  30. Skrav. Posth. 50ø rødbrun. Pakkestempel.           6455      17,50    

  31. Skrav. Posth. 60ø blå. Noen uregelm.tg. Rst.       6823      12,50    

  31. Skrav. Posth. 60ø blå. Ujevne tg. Rst opp/ned      6778       7,00    

  33. Oscar II. 1,50 blå. Litt avsmittet skrift baks.    6824      50,00    

  34. Oscar II. 2,00 rød. Tynn flekk. Pakkestmp.         6826       6,00    

  48 I. 2 øre/12ø brun.                                  725        5,00    

  50. 20 mm Posth. 2ø brun. Type? Varier. kvalitet       6673       7,50    

  53. 20 mm Posth. 10ø rød. Type? Litt var. kvalitet     728        3,50    

  54. 20 mm Posth. 20ø blå. Type? Litt var. kvalitet     729        9,00    

  55. 20 mm Posth. 25ø lilla.                            6633      22,50    

  56 A. Posth. fintg. Centr. 3ø gul. Litt ujevne tg.     6710      15,00    

  59. Centr.tr. Grovtg. 1ø brungrå. Antatt ikke å        6713       8,50    

      være nr. 65. Del/snei 3 kraftige rundstmp.

  62. Centr.tr. Grovtg. 10ø rosa (ujevne tagger)         731        3,50    

  68. Knudsen Grovtg. 10ø rød                            735        1,00    

  68. Knudsen Grovtg. 10ø rød. ‑ristiania/H opp/ned.     6774       4,00    

  69. Knudsen Grovtg. 20ø blå.                           6473      16,00    

  69. Knudsen Grovtg. 20ø blå. Tg.‑minus, svak brett     6474       2,00    

  73 X. Knudsen Fintg. 1ø br.grå. Del av stmp. Brevik‑   6775       8,50    

        Kr‑sand S.C. 1902.

  73 X. Knudsen Fintg. 1ø brungrå. Streker fra mask.st.  6635       1,00    

  74 X * Knudsen Fintg. 2ø brun. Litt krakelering        6004       2,00    

  74 X. Knudsen Fintg. 2ø brun                           737        3,00    

  74 X. Knudsen Fintg. 2ø brun. Del av Vestban..opp/n.   6516       6,00    

  75 X. Knudsen fintg. 3ø. Ligg. vm.                     738        1,50    

  76 X. Knudsen fintg. 5ø grønn. Ligg. vm.               739        0,40    

  76 Y. Knudsen fintg. 5ø grønn. Stående vm.             740        1,50    

  77 I. Knudsen fintg. 10ø rød.                          3182       2,00    

  77 IIX. Knudsen fintg. 10ø rød.                        741        0,30    

  77 IIY. Knudsen fintg. 10ø rød. Stående vannm.         742        1,50    

  78. Knudsen fintg. 15ø brun. Usentr./ujevne tg.        6714       4,00    

  79 X. Knudsen fintg. 20ø blå, horis. par. Kraft. rst.  5331       3,50    

  79 X. Knudsen fintg. 20ø blå.                          745        0,60    

  79 Y. Knudsen fintg. 20ø blå. Stående vannm.           6715      12,50    

  80 X. Knudsen fintg. 25ø matt fiol. Del av pakke‑      746        2,00    

        stempel. Litt ujevne tg.

  81. Knudsen fintg. 30ø grå                             749        8,00    

  82. Knudsen fintg. 35ø blågrønn.                       6719      25,00    

  82. Knudsen fintg. 35ø blågrønn. Noe ujevnte tg.       6386      10,00    

  83 X. Knudsen fintg. 50ø Posth. Litt ujevne tg.        6721       3,00    

  88. Provis. 30ø/7 skill.                               759       12,50    

  88. Provis. 30ø/7 skill. Usentr. Kraftig Pakkest.      6827       6,00    

  92 b. Provisorium 15ø/4 skill. blekfiolett             760       13,00    

  95. Haakon "store perler". 2,00 rød. Pakkestemp.       761        6,00    

  96. Posth. 1909. 1ø oliv. Etterstemplet prakt/lux      6544       3,00    

  96. Posth. 1909. 1ø oliven.                            762        0,50    

  97. Posth. 1909. 2ø brun                               763        1,00    

  98. Posth. 1909. 3ø gul                                764        0,30    

  99. Posth. 1909. 5ø grønn                              765        0,30    

 100. Posth. 1909. 10ø rød                               767        0,30    

 101. Posth. 1909. 12ø fiolett                           768        4,00    

 101. Posth. 1909. 12ø fiolett, "lett" maskinstemp.      769        0,40    

 102 b. Posth. 1909. 15ø brun                            771        0,35    

 102. Posth. 1909. 15ø brun. Farve?                      6372       0,30    

 103. Posth. 1909. 20ø blå                               772        0,65    

 104. Posth. 1909. 25ø matt/blek lilla                   773        0,75    

 105. Posth. 1909. 30ø grå                               774        0,50    

 106. Posth. 1909. 35ø brunoliven                        775        0,50    

 107. Posth. 1909. 40ø grønnoliv. Stempelminus           6803       0,65     

 107. Posth. 1909. 40ø grønnoliven                       776        1,65    

 108. Posth. 1909. 50ø karm.brun                         777        0,30    

 109. Posth. 1909. 60ø blå                               779        0,50    

 110 IIb. Haakon 1 kr. gulgrønn.                         782        0,30    

 111. Haakon 1,50 kr. blå                                786        0,80    

 111. Haakon 1,50 kr. blå. Maskinstemplet                6452       0,30    

 111. Haakon 1,50 kr. blå. Pakkestempel                  787        0,30    

 112. Haakon 2 kr. rød.                                  788        2,50    

 112. Haakon 2 kr. rød. Pakkestempel.                    6395       2,50    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett, flisetg./rundstempl.    6634       1,50    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett, usentrert               6805       1,00    

 113. Haakon 5 kr. mørk fiolett. Pakkestempel            6479       4,50    

 114. Grunnlovsjub. 1914, 5ø                             792        1,00    

 115. Grunnlovsjub. 1914, 10ø                            793        1,00    

 116. Grunnlovsjub. 1914, 20ø.                           6301      20,00    

 116. Grunnlovsjub. 1914, 20ø. Del + snei stmp.          794       10,00    

 117. 5/25ø Provisorium lilla.                           799        2,50    

 118. Posthorn 1920‑utg. 5ø lilla                        800        0,30    

 119. Posthorn 1920‑utg. 7ø grønn                        801        0,30    

 120. Posthorn 1920‑utg. 10ø gulgrønn                    802        1,50    

 121. Posthorn 1920‑utg. 15ø svartblå                    803        0,30    

 122. Posthorn 1920‑utg. 20ø lys grønnoliven             804        0,80    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød                         805        2,00    

 123. Posthorn 1920‑utg. 25ø rød, Horisont. par.         806        2,50    

 124. Posthorn 1920‑utg. 30ø matt blå. Flisetagget       809        1,25    

 125. Posthorn 1920‑utg. 40ø blå                         810        0,50    

 126. Løve I (1922‑utg.) 10ø grønn                       811        0,50    

 127. Løve I (1922‑utg.) 20ø rødfiolett                  812        0,30    

 128. Løve I (1922‑utg.) 25ø rød                         813        0,75    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå                         814        2,00    

 129. Løve I (1922‑utg.) 45ø blå. Del av 2 rundst.       3288       1,40    

 132. Polmerke 5ø lilla. Del av rundstempel              6808      50,00    

 136. Polmerke 25ø rød. "Pent" maskinstempel.            6728      20,00    

 136. Polmerke 25ø. Litt flistg. og usentrert.           6811      12,50    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Flisetagget.                828        6,00    

 138. Svalbard 15ø svartblå. Svakt brungult papir?       6652       0,75    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Flisetagget.                 833        5,00    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Noe usentrert.               835        0,40    

 139. Svalbard 20ø rødfiol. Ørliten del av mask.st.      836        3,50    

 140. Svalbard 45ø blå. Noen uregelmessige tg.           6769       8,00    

 141‑54. Løve 1926. 14 stk. hovednr. Alle del av r.st.   6445      18,00    

 141. Løve II 1926. 10ø grønn                            838        0,30    

 142. Løve II 1926. 14ø gul                              839        2,00    

 143. Løve II 1926. 15ø bruoliven                        843        0,30    

 144. Løve II 1926. 20ø rødfiolett                       844        0,30    

 145. Løve II 1926. 20ø rød                              845        0,30    

 146. Løve II 1926. 25ø rød                              846        6,00    

 147. Løve II 1926. 25ø lysbrun                          848        0,30    

 148. Løve II 1926. 30ø matt blå                         849        0,40    

 149. Løve II 1926. 35ø olivbrun                         850        0,30    

 150. Løve II 1926. 35ø fiolett                          851        0,30    

 151. Løve II 1926. 40ø lys blå                          852        1,75    

 152. Løve II 1926. 40ø grå                              853        0,30    

 153. Løve II 1926. 50ø karm.brun                        854        0,30    

 154. Løve II 1926. 60ø grønnblå                         855        0,30    

 155 II. 45ø Luftp. lys grønnblå                         858        8,50    

 156. Løveprovis. 1928. 20/25ø rød.                      862        6,00    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå (på 129)              864        2,00    

 157. Løveprovis. 1927. 30/45ø blå. "Lett" mask. st.     6813       1,75    

 158. Løveprovis. 1927. 30/45ø. Er ustempl.? Ujevne tg.  6656      10,00    

 159. H. Ibsen 10ø grønn.                                869        8,50    

 160. H. Ibsen 15ø brun.                                 871        5,00    

 161. H. Ibsen 20ø rød.                                  872        0,30    

 162. H. Ibsen 30ø blå.                                  873        8,00    

 163. Portoprovis. 1ø oliven. Flisetagget.               877        0,35    

 163. Portoprovis. 1ø oliven. Maskinstemplet.            878        0,40    

 164 b. Portoprovis. 4ø Horisont. 3‑stripe.              879        3,00    

 164 b. Portoprovis. 4ø matt lilla.                      880        1,50    

 164. Portoprovis. 4ø. Ikke best. a/b‑type               881        1,00    

 165. Portoprovis. 10ø grønn.                            883        8,50    

 166. Portoprovis. 15ø brun. Maskinstempel.              887        3,75    

 167. Portoprovis. 20ø rødfiol. Var. grad usentrert      888        2,00    

 168. Portoprovis. 40ø blå                               890        2,50    

 168. Portoprovis. 40ø blå. Bra plass. rundst. opp/ned   6834       2,00    

 170. Portoprovis. 100ø gul. Maskinstempel               6443       5,00    

 170. Portoprovis. 100ø gul. Sidev. ev. opp/ned stmp.    896        6,50    

 171. Portoprovis. 200ø blåfiolett                       897       17,50    

 171. Portoprovis. 200ø fiol. Del r.st. + noe rødt       6444       3,00    

 172. N.H. Abel 10ø grønn.                               899        0,50    

 173. N.H. Abel 15ø brun.                                900        1,50    

 174. N.H. Abel 20ø rød.                                 901        0,30    

 175. N.H. Abel 30ø blå.                                 902        3,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. (Del av rundstemp.)       6667      10,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Noe usentrert.            6666       4,50    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Streker fra Mask.st.      904        5,00    

 176. Provis. 14ø14/2 sk. gul. Usentrert, ujevne tg.     6669       3,00    

 177. Olav d. Hellige 10ø grønn                          905        0,40    

 178. Olav d. Hellige 15ø brun                           906        0,40    

 178. Olav d. Hellige 15ø. Etterstempl. nær Prakt/Lux    6541       2,00    

 179. Olav d. Hellige 20ø rød                            908        0,30    

 180. Olav d. Hellige 30ø blå                            909        2,00    

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del r.st. u/dato       911        2,50    

 184. Radium 20+10.                                      912        6,50    

 185. Bj. Bjørnson. 10ø grønn.                           915        1,25    

 186. Bj. Bjørnson. 15ø olivgrå.                         916        1,20    

 187. Bj. Bjørnson. 20ø rød.                             917        0,30    

 188. Bj. Bjørnson. 30ø blå.                             918        8,00    

 189. Ludv. Holberg. 10ø grønn.                          919        0,30    

 190. Ludv. Holberg. 15ø brun.                           920        0,50    

 191. Ludv. Holberg. 20ø rød.                            921        0,30    

 192. Ludv. Holberg. 30ø blå.                            922       12,50    

 193. Nansen 1935, 10+10. Del av kraftig r.st. sidev.    6733       2,00    

 193. Nansen 1935, 10+10. Maskinstempel.                 923        1,50    

 194. Nansen 1935, 15+10.                                924       30,00    

 195. Nansen 1935, 20+10                                 927        5,00     

 195. Nansen 1935, 20+20. Del av rundst. m/dato.         930        9,00    

 195. Nansen 1935, 20ø. Etterstempl., svakt, fin plass.  6548       7,00    

 196. Nansen 1935, 30+10.                                932       20,00    

 197. Posth. m/vm. 1ø gråoliven                          934        8,00    

 198. Posth. m/vm. 2ø gulbrun                            935        7,00    

 200. Posth. m/vm. 5ø rødlilla                           937        0,80    

 201. Posth. m/vm. 7ø grønn                              938        0,50    

 202 x. Løve m/vm. 10ø grønn                             939        1,00    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje. Maskinstempel              943        1,75    

 203. Løve m/vm. 14ø oransje. R.st. nær sidev.           6321       7,50    

 204 a. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. 2 eller 3)         944        0,50    

 204. Løve m/vm. 15ø oliven (vm.st. ikke bestemt)        6646       0,40    

 205. Løve m/vm. 20ø rød                                 945        0,30    

 206. Løve m/vm. 25ø brun                                946        0,30    

 207. Løve m/vm. 30ø blå                                 947        0,50    

 208. Løve m/vm. 35ø fiolett                             948        0,30    

 209. Løve m/vm. 40ø grå                                 949        0,30    

 210. Løve m/vm. 50ø brunlilla. Del av r.st. opp/ned     6433       0,50    

 211. Løve m/vm. 60ø grønnblå                            951        0,30    

 212. Luftpost m/vm. 45ø grønnblå                        952        1,50    

 213. Haakon 1938. 1 kr. Ukjent stempeldato              953        0,30    

 214. Haakon 1937. 1,50 kr. blå. Del av r.st. u/dato     954        4,00    

 215. Haakon 1937. 2 kr. rød Del av rundstmp.            956        8,00     

 217.  Turist 15ø. Med vm.                               959        2,00    

 218.  Turist 20ø. Med vm.                               960        0,60    

 219.  Turist 30ø. Med vm.                               961        3,50    

 220 y. Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                     963        1,15    

 221 x. Turist 20ø. Tykt papir u/vm.                     964        1,50    

 221 y. Turist 20ø. Tynt papir u/vm.                     965        0,30    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                     966        3,25    

 222 x. Turist 30ø. Tykt papir u/vm. Del av 2 rundst.    6324       1,30    

 222 y. Turist 30ø. Tynt papir u/vm.                     967        0,75    

 225. Maud 1939. 10+5ø. Snei av rundstempel.             969       12,50    

 226. Maud 1939. 15+5ø. Snei av rundstempel.             971       12,50    

 227. Maud 1939. 20+5ø. Snei av rundst.                  973       10,00    

 228. Maud 1939. 30+5ø. Snei av rundst.                  975       15,00    

 229. Løve 1 kr. grønn                                   978        0,30    

 230. Løve 1,50 kr. blå                                  979        0,30    

 231. Løve 2 kr. rød.                                    980        2,00    

 232. Løve 5 kr. fiolett. Del/snei flere rundstmpl.      6736       7,00    

 233. Nansen 1940. 10ø grønn                             982       10,00    

 234. Nansen 1940. 15ø brun                              983       12,00    

 235. Nansen 1940. 20ø rød                               985        1,00    

 237. Posthorn u/vm. 1ø gråoliven                        987        0,40    

 238. Posthorn u/vm. 2ø brun                             988        0,40    

 239. Posthorn u/vm. 3ø guloransje                       989        0,50    

 240. Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                         990        0,30    

 241. Posthorn u/vm. 7ø grønn                            991        0,30    

 242. Løve u/vm. 10ø grønn                               992        0,30    

 243. Posthorn u/vm. 12ø fiolett                         993        3,75    

 244. Løve u/vm. 14ø oransje                             994        7,50    

 245. Løve u/vm. 15ø oliven. Farve?                      996        0,30    

 246 I. Løve u/vm. 20ø rød                               997        1,50    

 246 IIa. Løve u/vm. 20ø rød                             998        0,35    

 246 IIb. Løve u/vm. 20ø brunlig rød                     999        0,30    

 247. Løve u/vm. 25ø brun                                1000       0,30    

 248. Løve u/vm. 30ø blå                                 1001       0,30    

 249. Løve u/vm. 35ø fiolett                             1002       0,30    

 250. Løve u/vm. 40ø grå                                 1003       0,30    

 251. Løve u/vm. 50ø brunlilla                           1004       0,30    

 252. Løve u/vm. 60ø grønnblå                            1005       0,30    

 253. Luftpost 45ø, uten vannm.                          1006       0,40    

 254. Hålogaland 15+10ø.                                 1007      20,00    

 255. Redningsselsk. 10+10ø grønn. Del av rundst.        1009       6,00    

 256. Redningsselsk. 15+10ø brun.                        1010      10,00    

 257. Redningsselsk. 20+10ø rød                          1011       1,50    

 264. V‑merke m/vm. 5ø rødlilla. Del av 1‑2 rundst.      1018       5,00    

 265. V‑merke m/vm. 7ø. Del av rundstmp.                 6741      18,00    

 265. V‑merke m/vm. 7ø. Maskinstemplet                   6742      10,00    

 268 b. V‑merke m/vm 15ø grønnl. oliviven                1023       3,25    

 269. V‑merke m/vannm. 30ø ultramarin                    1025      10,00    

 271. V‑merke m/vannm. 40ø mørk grå                      6662      30,00    

 273. V‑merke m/vannm. 60ø grønnblå                      1027       7,50    

 277. V‑merke u/vm. 5ø rødl. Snei/del av rundstmp.       6791       0,40    

 279. V‑merke u/vm. 10ø grønn                            1033       0,40    

 279. V‑merke u/vm. 10ø grønn. Del st. 40‑t. ev. krans   6846       0,40    

 280. V‑merke u/vm. 12ø. Maskinstemplet.                 6745      20,00    

 282. V‑merke u/vm. 20ø rød. Del st. 40‑t. ev. "krans"   1034       0,30    

 283. V‑merke u/vm. 25ø brun                             1035       0,60    

 285. V‑merke u/vm. 35ø fiolett                          1037       0,30    

 286. V‑merke u/vm. 40ø grå                              1039       0,40    

 288. V‑merke u/vm. 60ø grønnblå                         1041       3,00    

 289. V‑merke 1 kr. Del av stmp. 40‑t. ev. "krans"       6847       1,50    

 289. V‑merke 1 kr. grønn                                1042       1,00    

 290. V‑merke 1,50 kr. blå. Del av rundst. u/dato        6751      20,00    

 294. Sturlason 10ø grønn                                1044       0,30    

 295. Sturlason 15ø brun.                                1046       0,90    

 296. Sturlason 20ø rød.                                 1047       0,30    

 297. Sturlason 30ø blå.                                 1048       3,00    

 298. Sturlason 50ø fiolett                              1049       2,70    

 299. Sturlason 60ø grønnblå.                            1050       2,40    

 300. Quisling. Streker/"bølger" fra maskinstmp.         6753      30,00    

 302. Nordraak 10ø grønn                                 1052      12,50    

 303. Nordraak 15ø brun                                  1053       7,50    

 304. Nordraak 20ø rød                                   1054       6,25    

 305. Nordraak 30ø blå                                   1055       7,00    

 307. J.H. Wessel 15ø                                    1057       0,30    

 308. J.H. Wessel 20ø                                    1058       0,55    

 309. Europeisk Postforening/Quisling 20ø                1059       1,50    

 310. Europeisk Postforening/Quisling 30ø                1060       6,00    

 311. Nordkapp 1943, 15+25ø                              1061       5,50    

 313. Nordkapp 1943, 30+25ø                              1063      12,00    

 314. Edvard Grieg 10ø (1943).                           1065       0,30    

 315. Edvard Grieg 20ø (1943).                           1066       0,30    

 316. Edvard Grieg 40ø (1943).                           1067       0,60    

 317. Edvard Grieg 60ø (1943).                           1068       0,60    

 318. Frontkjemper. 20+30ø Del av maskinstempel          6783      12,50    

 319. Landshjelp 1943, 10+10. Del rundst. u/dato.        1070       7,50    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. u/dato.        1071       7,50    

 321. Landshjelp 1943, 40+10. Del rundst. u/dato.        1072       7,50    

 322. Krigsforlis. 10+10ø. Del av rundst.                1073      10,00    

 323. Krigsforlis. 15+10ø. Del av rundst.                1074      10,00    

 324. Krigsforlis. 20+10ø. Del av rundst.                1075      10,00    

 325. Tryggve Gran 1944, 40ø.                            1076       7,50    

 326. Landshjelp 1944, 5+5. Del rundst. u/dato           1077      10,00    

 327. Landshjelp 1944, 10+10. Del rundst. u/dato         1078      10,00    

 328. Landshjelp 1944, 15+10. Del rundst. u/dato         1079      10,00    

 329. Landshjelp 1944, 20+10. Del rundst. u/dato         1080      10,00    

 330. Hertugkrone 1,50                                   1081       0,50    

 330. Hertugkrone 1,50. 10 merker, alle del av r.st.     5223       1,75    

 330. Hertugkrone 1,50. Horis. par, svakt rundst.        1082       2,75    

 331. Londonserien 1945.                               1083       0,30    

 332. Londonserien 1945.                               1084       0,35    

 333. Londonserien 1945. 10ø                             1085       0,30    

 334. Londonserien 1945. 15ø                             1086       2,50    

 335. Londonserien 1945. 20ø                             1087       0,30    

 336. Londonserien 1945. 30ø                             1088       3,50    

 337. Londonserien 1945. 40ø                             1089       3,00     

 338. Londonserien 1945. 60ø                             1090       0,85    

 339. Wergeland 1945. 10ø                                1091       0,60    

 340. Wergeland 1945. 15ø                                1092       3,00    

 341. Wergeland 1945. 20ø                                1093       0,35    

 342. Røde Kors 1945. 20+10ø                             1094       1,00    

 343. Norsk Folkemuseum 10ø grønn                        1095       1,75    

 344. Norsk Folkemuseum 20ø rød                          1096       0,40    

 345. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø            1097       0,75    

 346. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø            1098       2,00    

 347. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø            1099       1,00    

 348. Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 30+10ø            1100       7,00    

 349. Wings for Norway 15ø.                              1101       2,00    

 350. Haakon 1946. 1 kr. grønn                           1102       0,30    

 351. Haakon 1946. 1,50 kr. blå                          1103       0,30    

 352. Haakon 1946. 2 kr. brunrød.                        1104       0,30    

 353. Haakon 1946. 5 kr. blåfiolett                      1105       0,30    

 354. Løve 25ø orangerød                                 1106       0,30    

 355. Løve 30ø grå                                       1107       0,30    

 356. Løve 40ø mørk blå                                  1108       0,30    

 357. Løve 55ø gul                                       1109       0,30    

 358. Løve 80ø brun                                      1110       0,30    

 359. Postjub. 1947.                                   1111       0,30    

 360. Postjub. 1947. 10ø                                 1112       0,30     

 361. Postjub. 1947. 15ø                                 1113       0,30    

 362. Postjub. 1947. 25ø                                 1114       0,30    

 363. Postjub. 1947. 30ø                                 1115       0,30    

 364. Postjub. 1947. 40ø                                 1116       0,30    

 365. Postjub. 1947. 45ø                                 1117       0,30    

 366. Postjub. 1947. 50ø                                 1118       0,30    

 367. Postjub. 1947. 55ø                                 1119       0,30    

 368. Postjub. 1947. 60ø                                 1120       0,75    

 369. Postjub. 1947. 80ø                                 1121       0,30    

 370. Petter Dass 25ø.                                   1122       2,25    

 371. Haakon 75 år 1947, 25ø                             1123       1,00    

 372. Skogselskapet 25ø                                  1124       0,75    

 373. Skogselskapet 80ø                                  1125       0,30    

 374 I Type 1. Røde Kors‑provis. 25+5/20+10              1126       3,00    

 374 II Type 3. Røde Kors‑provis. 25+5/20+10             6842      17,50    

 375. Løveprovis. 25/20ø rød                             1127       0,30    

 376. Løveprovis. 45/40ø blå                             1128       0,35    

 377. Alex. Kielland 25ø                                 1129       0,30    

 378. Alex. Kielland 40ø                                 1130       0,75    

 379. Alex. Kielland 80ø                                 1131       1,20    

 380. Verdenspostforeningen, 10ø grønn                   1132       0,80    

 381. Verdenspostforeningen, 25ø rød                     1133       0,35    

 382. Verdenspostforeningen, 40ø blå                     1134       0,65    

 383. Oslo 900 år, 15ø grønn                             1135       2,00    

 384. Oslo 900 år, 25ø rød                               1136       1,50    

 385. Oslo 900 år, 45ø blå.                              1137       2,00    

 386. Polio 25+5ø.                                       1138       3,50    

 386. Polio 25+5ø. Maskinstempel                         1139       0,40    

 387. Polio 45+5ø.                                       1141      15,00    

 387. Polio 45+5ø. Maskinstemplet                        1142       4,00    

 388. Posthorn 10ø grå.                                  1143       0,30    

 389. Posthorn 15ø grønn                                 1144       0,35    

 390. Posthorn 15ø brun.                                 1145       0,30    

 391. Posthorn 20ø brun                                  1146       8,00    

 392. Posthorn 20ø grønn.                                1147       0,30    

 393‑403, 410, 431‑38. Haakon bruksmrk. Alle hovednr.    6446       4,00    

 393. Haakon 25ø rød                                     1148       0,30    

 394. Haakon 25ø grå                                     1149       0,30    

 395. Haakon 30ø grå                                     1150       0,80    

 396. Haakon 30ø rød                                     1151       0,30    

 397. Haakon 35ø karminbrun                              1152       0,30    

 398. Haakon 45ø blå                                     1153       4,00    

 399. Haakon 50ø mørk oliv.‑brun                         1154       0,30    

 400. Haakon 55ø guloransje                              1155       1,35    

 401. Haakon 55ø blå                                     1156       0,30    

 402. Haakon 60ø grønnblå                                1157       0,30    

 403. Haakon 80ø brun                                    1158       0,30    

 404. Arne Garborg 1951. 25ø rød                         1159       1,00    

 405. Arne Garborg 1951. 45ø blå                         1160       8,00    

 406. Arne Garborg 1951. 80ø brun                        1161       1,00    

 407. OL‑merke 15+5ø                                     1162      10,00    

 407. OL‑merke 15+5ø. Del av eller svakt mask.st         1164       0,75    

 408. OL‑merke 30+10ø.                                   1166      13,00    

 409. OL‑merke 55+20ø. Litt svakt maskinstempel          6755      10,00    

 410. Haakon Provisorium 30/25ø rød                      1169       0,30    

 411. Haakon 80 år 1952, 30ø                             1170       0,30    

 412. Haakon 80 år 1952, 55ø                             1171       4,00    

 413. Provis. 20/15ø grønn Posthorn                      1172       0,30    

 414. Kreftmerke 30+10 (1953).                           1173       4,00    

 418. Kirkejubileum 1953, 30ø                            1179       1,00    

 419. NSB 1954, 20ø                                      1180       0,80    

 420. NSB 1954, 30ø                                      1181       0,30    

 421. NSB 1954, 55ø                                      1182       2,00    

 422. Telegrafverket 1954, 20ø                           1183       0,40    

 423. Telegrafverket 1954, 30ø                           1184       0,30    

 424. Telegrafverket 1954, 55ø                           1185       3,00    

 425. Frimerkejubileum 1955, 20ø                         1186       0,30    

 426. Frimerkejubileum 1955, 30ø                         1187       0,30    

 427. Frimerkejubileum 1955, 55ø                         1188       0,50    

 431. Haakon 25ø grønn                                   1192       0,30    

 432 I. Haakon 35ø brunrød                               1193       0,30    

 433. Haakon 40ø fiolett                                 1194       0,30    

 434. Haakon 50ø lys olivenbrun                          1195       0,30    

 435. Haakon 65ø blå                                     1196       0,30    

 436. Haakon 70ø brunoliven                              1197       0,30    

 437. Haakon 75ø karminbrun                              1198       0,30    

 438. Haakon 90ø guloransje                              1199       0,30    

 439. Konge i 50 år, 1955. 30ø                           1200       0,65    

 440. Konge i 50 år, 1955. 55ø                           1201       1,50    

 441. Märtha 1956. 35+10ø                                1202       5,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø                                1206      20,00    

 442. Märtha 1956. 65+10ø. "Pent" maskinstemplet         6381       8,50    

 443. Norden 1956. 35ø                                   1207       0,30    

 444. Norden 1956. 65ø                                   1208       0,90    

 445. Nordkapp 1957. 25+10ø. Maskinstemplet              1210       2,50    

 448. Geofysisk år 1957, 25ø                             1214       0,30    

 449. Geofysisk år 1957, 35ø                             1215       0,30    

 450. Geofysisk år 1957, 65ø                             1216       0,30    

 451. Haakon 85 år 1957, 35ø                             1217       0,30    

 452. Haakon 85 år 1957, 65ø                             1218       1,00    

 453‑73. Olav øre‑/kronemerker. 21 forskj. Ingen m.st.   6447       6,00    

 453. Olav 25ø grønn                                     1219       0,30    

 454. Olav 25ø grønnoliven                               1220       0,30    

 455. Olav 30ø fiolett                                   1221       0,30    

 456. Olav 35ø brunrød                                   1222       0,30    

 457. Olav 35ø grønn                                     1223       0,30    

 458. Olav 40ø brunrød                                   1224       0,30    

 459. Olav 40ø grå                                       1225       5,50    

 460. Olav 45ø rød                                       1226       0,30    

 461. Olav 50ø olivengul                                 1227       0,30    

 462. Olav 50ø rød                                       1228       0,30    

 463. Olav 55ø grå                                       1229       1,75    

 464. Olav 60ø blåfiolett                                1230       1,00    

 465. Olav 65ø mørk blå                                  1231       0,85    

 466. Olav 80ø brun                                      1232       0,60     

 467. Olav 85ø brunoliven                                1233       0,30    

 468. Olav 90ø guloransje                                1234       0,30    

 469. Olav Dyptrykk. 1 kr. grønn.                        1235       0,30    

 470. Olav Dyptrykk. 1.50 kr. blå.                       1236       0,30    

 471. Olav Dyptrykk. 2 kr. rød.                          1237       0,30    

 472. Olav Dyptrykk. 5 kr. rødfiolett.                   1238       0,30    

 473. Olav Dyptrykk. 10 kr. gul.                         1239       0,30    

 474. Asbjørn Kloster 45ø 1959.                          1240       1,00    

 475. Norges Vel 45ø 1959.                               1241       0,85    

 476. Norges Vel 90ø 1959.                               1242      10,00    

 477. Landbr.h.skole 45ø                                 1243       0,50    

 478. Landbr.h.skole 90ø                                 1244       6,50    

 479. Blomster 1960, 45+10                               1245      14,00    

 479. Blomster 1960, 45+10. Maskinstempel                6836       1,00    

 481. Videnskapsselskab 45ø 1960.                        1248       1,25    

 482. Videnskabsselskab 90ø 1960.                        1249       7,50    

 483. Flyktning 1960. 45+25ø                             1250       3,25    

 485‑89. Båtserie 1960. 5 forskj. Alle del/snei r.st.    5323       7,00    

 485. Båt 20ø, Vikingeskib, 1960.                        1252       2,25    

 486. Båt 25ø, Hansa‑kogge, 1960.                        1253       2,00    

 487. Båt 45ø, Bark Skomvær, 1960.                       1254       0,30    

 488. Båt 55ø, Oljetanker, 1960.                         1255       8,00    

 489. Båt 90ø, Bergensfjord, 1960.                       1257       6,00     

 490. Europa I 90ø                                       1258       1,00    

 491. SAS 90ø.                                           1259       2,00    

 492. N. Idrettsforb. 20ø.                               1260       1,00    

 493. N. Idrettsforb. 25ø                                1261       1,25    

 494. N. Idrettsforb. 45ø                                1262       0,30    

 495. N. Idrettsforb. 90ø                                1263       2,25    

 496. Håkonshallen 45ø                                   1264       0,30    

 497. Håkonshallen 1 kr.                                 1265       0,50    

 498. Universitetet 45ø                                  1266       0,30    

 499. Universitetet 1,50                                 1267       0,60    

 500. Nansen 45ø, 1961                                   1268       0,30    

 501. Nansen 90ø, 1961.                                  1269       1,80    

 502. Amundsen Sydpoljubileum 45ø                        1270       0,30    

 503. Amundsen Sydpoljubileum 90ø                        1271       3,00    

 504. Nobel 45ø                                          1272       0,30    

 505. Nobelpris 1 kr.                                    1273       0,35    

 506. Vilh. Bjerknes 45ø                                 1274       0,30    

 507. Vilh. Bjerknes 150ø                                1275       0,80    

 508. Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                     1276       0,30    

 509. Skogadministrasjon 1962. 45ø                       1277       0,90    

 510. Skogadministrasjon 1962. 1 kr.                     1278       0,30    

 511. Europa II 1962, 50ø                                1279       0,35    

 512. Europa II 1962, 90ø                                1280       2,75    

 513. Posthorn vanlig papir. 5ø matt lilla               1281       0,30    

 514. Posthorn vanlig papir. 10ø grå                     1282       0,30    

 515. Posthorn vanlig papir. 15ø brun                    1283       0,75    

 516. Posthorn vanlig papir. 20ø grønn                   1284       0,30    

 517. Helleristning 25ø grønn                            1285       0,30    

 518. Fisk/Aks 30ø lysbrun                               1286       7,00    

 519 A. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                  1287       0,30    

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig.                  1288       7,50    

 519 C. Fisk/Aks 30ø grønn tg. 2‑sidig. Maskinstmp.      1289       0,30    

 520. Båtm.knop 35ø blågrønn                             1290       0,30    

 521. Helleristning 40ø brunlilla                        1291       0,30    

 522. Båtm.knop 50ø rød                                  1292       0,30    

 523. Fisk/Aks 55ø rødbrun                               1293       0,30    

 524. Båtm.knop 60ø grå                                  1294       0,30    

 525. Båtm.knop 60ø rød                                  1295       0,30    

 526. Stavkirke 65ø mørk fiolettblå                      1296       0,30    

 527. Stavkirke 80ø lilla                                1297      12,00    

 528. Fisk/aks 85ø brunliggrå                            1299       0,30    

 529. Helleristning 90ø blå                              1300       0,30    

 530. Camilla Collett 50ø (1963)                         1301       0,30    

 531. Camilla Collett 90ø (1963)                         1302       2,75    

 532. FAO 25ø, 1963                                      1303       0,60    

 533. FAO 35ø, 1963                                      1304       1,00    

 534. FAA 50ø, 1963.                                     1305       0,30    

 535. FAO 90ø, 1963.                                     1306       2,00    

 536. Postgang til Nord‑Norge 50ø                        1307       0,60    

 537. Postgang til Nord‑Norge 90ø                        1308       7,00    

 538. Ivar Aasen, 50ø                                    1309       0,30    

 539. Ivar Aasen, 90ø                                    1310       5,00    

 540. Europa III (1963), 50ø                             1311       0,35    

 541. Europa III (1963), 90ø                             1312       5,00    

 542. Tekstiljubileum 25ø olivgrønn                      1313       1,50    

 543. Tekstiljubileum 35ø grønnblå                       1314       3,00    

 544. Tekstiljubileum 50ø rød                            1315       0,30    

 545. Edv. Munch 25ø                                     1316       0,35    

 546. Edv. Munch 35ø                                     1317       0,40    

 547. Edv. Munch 50ø                                     1318       0,30    

 548. Edv. Munch 90ø                                     1319       1,50    

 549. Oslo Arbeidersamfunn 25ø                           1320       1,00    

 550. Oslo Arbeidersamfunn 50ø                           1321       0,30    

 551. Massevirkningslov 35ø                              1322       1,00    

 552. Massevirkningslov 55ø                              1323       5,00    

 553. Norges Grunnlov. 1964, 50ø                         1324       0,30    

 554. Norges Grunnlov. 1964, 90ø                         1325       2,40    

 555. Sjømannsmisjon 1964, 25ø                           1326       0,40    

 556. Sjømannsmisjon 1964, 90ø                           1327       4,00    

 557. Europa 1964. 90ø                                   1328       7,50    

 558. Folkehøgskolen 1964. 50ø                           1329       0,30    

 559. Folkehøgskolen 1964. 90ø                           1330      10,00    

 560. Int. Fjernmeldingsunion 60ø                        1331       0,30    

 561. Int. Fjernmeldingsunion 90ø                        1332       2,75    

 562. Frigj.jubil. 1965, 30+10                           1333       1,00    

 563. Frigj.jubil. 1965, 60+10                           1334       0,35    

 564. Røde Kors 1965, 60ø                                1335       0,30    

 565. Røde Kors 1965, 90ø                                1336      15,00    

 566. Europa 1965, 60ø                                   1337       0,30    

 567. Europa 1965, 90ø                                   1338       7,00    

 568. Harmonien 30ø                                      1339       0,60    

 569. Harmonien 90ø                                      1340       6,00    

 570. Rondane 1,50                                       1341       0,30    

 571. VM Ski 1966, 40ø                                   1342       2,00    

 572. VM Ski 1966, 55ø                                   1343       5,00    

 573. VM Ski 1966, 60ø                                   1344       0,30    

 574. VM Ski 1966, 90ø                                   1345       4,00    

 575. Bibelselskap 1966, 60ø                             1346       0,30    

 576. Bibelselskap 1966, 90ø                             1347       2,50    

 577. Norges Bank 1966, 30ø                              1348       0,80    

 578. Norges Bank 1966, 60ø                              1349       0,30    

 579. Johan Sverdrup 1966, 30ø                           1350       0,50    

 580. Johan Sverdrup 1966, 60ø                           1351       0,30    

 581. Europa 1966, 60ø                                   1352       0,30    

 582. Europa 1966, 90ø                                   1353       3,75    

 585. Efta 60ø                                           1356       0,30    

 586. Efta 90ø                                           1357       8,00    

 587. Høyere militære utdannelse 60ø                     1358       0,85    

 588. Høyere militære utdannelse 90ø                     1359      14,00    

 589. Europa VII 1967, 60ø.                              1361       0,30    

 590. Europa VII 1967, 90ø.                              1362       2,50    

 591. Johanne Dydwad 40ø                                 1363       0,30    

 592. Johanne Dydwad 60ø                                 1364       0,40    

 593. Santalmisjon 60ø                                   1365       0,30    

 594. Santalmisjon 90ø                                   1366       2,00     

 595. Fisk/aks 30ø grønn, fosf. papir                    1367       0,30    

 596. Helleristn. 40ø brunlilla, fosf. papir             1368       0,30    

 597 I.  Båtm.knop 60ø rød                               1369       0,30    

 597 II. Båtm.knop. 60ø rød. Type papir?                 1370       0,50    

 598. Helleristn. 90ø blå. (fosf. papir, type?)          1371       0,30    

 599. Turistforeningen 40ø                               1372       3,25    

 600. Turistforeningen 60ø                               1373       0,30    

 601. Turistforeningen 90ø                               1374       1,35    

 602. Håndverk/Smed, 65ø                                 1375       0,30    

 603. Håndverk/Smed, 90ø                                 1376       3,50    

 604. Fisk/Aks 45ø gulgrønn                              1377       2,00    

 605. Båtm.knop 65ø rød. Ukjent papir.                   1378       0,30    

 606. A.O. Vinje, 1968. 50ø                              1379       0,30    

 607. A.O. Vinje, 1968. 65ø                              1380       0,30    

 608. Indremisjon 40ø                                    1381       6,50    

 609. Indremisjon 65ø                                    1382       0,30    

 610. Helleristn. 40ø blågrønn                           1383       0,30    

 611. Båtm.knop 50ø grå                                  1384       0,30    

 613. Sykepleierutdannelse 50ø                           1386       0,35    

 614. Sykepleierutdannelse 65ø                           1387       0,30    

 615. Nobel Fredspris 65ø                                1388       0,30    

 616. Nobel Fredspris 90ø                                1389       2,00    

 617. Posthorn 5ø matt lilla. Fosf./ukjent papir.        1390       0,30     

 618. Posthorn 10ø grå. Fosfor./ukjent papirtype         1391       0,30    

 619. Posthorn 15ø brun. Fosfor./ukjent papirtype        1392       0,30    

 620. Posthorn 20ø grønn. Fosfor./ukjent papirtype       1393       0,30    

 621. Urnes Stavkirke 1,15 brungrå                       1394       0,40    

 622. Norden 65ø (1969)                                  1395       0,30    

 623. Norden 90ø (1969)                                  1396       3,25    

 624. Rutebok for Norge, 50ø                             1397       1,50    

 625. Trygg Trafikk, 65ø                                 1398       0,35    

 626. Europa 1969, 65ø                                   1399       0,35    

 627. Europa 1969, 90ø                                   1400       7,00    

 628. Johan Hjort 40ø                                    1401       5,00    

 629. Johan Hjort 90ø                                    1402       8,50    

 630 x/y. Træna 3,50. Ikke best. papir                   1403       0,30    

 630 z.  Træna 3,50. Hs2‑B papir                         1406       1,50    

 631. Olav 20 kr. Ikke bestemt papirtype                 1408       0,35    

 632. Gustav Vigeland 65ø                                1410       0,30    

 633. Gustav Vigeland 90ø.                               1411       7,00    

 633. Gustav Vigeland 90ø. Del av sidev. rundst.         6758       4,00    

 634. Hullkort 65ø                                       1412       0,30    

 635. Folketelling 90ø                                   1413       5,00    

 636. Olav, fosforesc. papir 1 kr. grønn.                1414       0,40    

 637. Olav, fosforesc. papir 1,50 blå.                   1415       1,00    

 638. Olav, fosforesc. papir 2 kr. rød                   1416       0,40    

 639. Dronning Maud 65ø rød                              1417       0,30    

 640. Dronning Maud 90ø blå                              1418       4,00    

 641. Olav ståltrykk, 1 kr. guloliv. Papirtype?          1419       0,35    

 642. Olav ståltrykk, 1,50 kr. blå. Papirtype?           1420       0,30    

 643. Olav ståltrykk, 2 kr. rød. Papirtype?              1421       0,30    

 644 x1. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papir Bo2        1423       0,30    

 644. Olav ståltrykk, 5 kr. blåfiol. Papirtype?          1422       0,30    

 645. Olav ståltrykk, 10 kr. gulbrunr. Papirtype?        1424       0,35    

 646. Båtm.knop 70ø brun                                 1425       0,30    

 647. Stavkirke 80ø lilla (fosf. papir)                  1426       3,00    

 648 x1. Helleristning 100ø blåfiol. Papir Bo2.          1427       0,35    

 649. Naturvern  40ø, Ulv                                1428       4,00    

 650. Naturvern  60ø, Mogopblomst                        1429       6,00    

 651. Naturvern  70ø, Vøringsfossen                      1430       0,40    

 652. Naturvern 100ø, Havørn                             1431       9,00    

 653. Frigjøring 25 årsdag 70ø                           1432       0,35    

 654. Frigjøring 25 årsdag 100ø                          1433       6,75    

 655. Bergen 900 år 40ø                                  1434       2,85    

 656. Bergen 900 år 70ø                                  1435       0,30    

 657. Bergen 900 år 1,00 kr.                             1436       7,50    

 658. FN  70ø (1970)                                     1437       0,30    

 659. FN 100ø (1970)                                     1438       3,50    

 660. Vitenskapsmenn 40ø                                 1439       4,00    

 661. Vitenskapsmenn 50ø                                 1440       1,75    

 662. Vitenskapsmenn 70ø                                 1441       0,30    

 663. Vitenskapsmenn 1,00 kr.                            1442       5,75    

 664. Fysisk Fostring 50ø blå (1970)                     1443       0,50    

 665. Fysisk Fostring 70ø rød (1970)                     1444       0,50    

 666. Tønsberg 1100 år  70ø (1971)                       1445       0,30    

 667. Tønsberg 1100 år 100ø (1971)                       1446       2,50    

 668. Stortinget  70ø (1971)                             1447       0,30    

 669. Stortinget 100ø (1971)                             1448       1,75    

 670. Flyktning 71, 50ø                                  1449       1,25    

 671. Flyktning 71, 70ø                                  1450       0,30    

 672. H.N. Hauge, 60ø                                    1451       0,90    

 673. H.N. Hauge, 70ø                                    1452       0,30    

 674. Oslo Bispedømme, 70ø                               1453       0,30    

 675. Oslo Bispedømme, 1,00                              1454       0,85    

 676. Antarktistraktaten 100ø                            1455       8,00    

 677. Eventyr, 40ø                                       1456       0,75    

 678. Eventyr, 50ø                                       1457       0,30    

 679. Eventyr, 70ø                                       1458       0,30    

 680. Stavkirke 80ø brun                                 1459       0,30    

 681. Helleristn. 120ø blågrønn 1972.                    1460       0,30    

 682. Norske Sparebanker, 80ø                            1461       0,30    

 683. Norske Sparebanker, 1,20                           1462       4,00    

 684. Posthornjubileum 1972, 80ø                         1463       0,30    

 685. Posthornjubileum 1972, 1,00                        1464       0,30    

 687. Norges Samling 50ø                                 1465       0,50    

 688. Norges Samling 60ø                                 1466       2,50    

 689. Norges Samling 80ø                                 1467       0,30    

 690. Norges Samling 1,20                                1468       6,00    

 691. Haakon 100 år, 80ø                                 1469       0,30    

 692. Haakon 100 år, 1,20                                1470       6,00    

 693. Ungdom og Fritid 80ø                               1471       0,30    

 694. Ungdom og Fritid 1,20                              1472       7,00    

 697. Polarskute 60ø (Maud)                              1475       2,50    

 698. Polarskute 80ø (Fram)                              1476       0,30    

 699. Polarskute 1,20 (Gjøa).                            6840       7,00    

 699. Polarskute 1,20 (Gjøa). Del litt kraftig r.st.     1477       3,25    

 700. Eventyr 50ø grønn                                  1478       0,40    

 701. Eventyr 60ø blå                                    1479       0,90    

 702. Eventyr 80ø rød                                    1480       0,30    

 703 I.  Fisk/Aks 75ø grønn. Type I, ukjent papir        1481       0,30    

 703 II. Fisk/Aks 75ø grønn. Type II, ukjent papir       1482       0,40    

 704. Helleristn. 100ø rød. Ukjent papir.                1483       0,30    

 705. Stavkirke 140ø blå. Ukjent papir.                  1484       0,30    

 706. Leprabasillen 1,00                                 1485       0,30    

 707. Leprabasillen 1,40                                 1486       4,25    

 708. Europa 1973, 1,00                                  1487       0,35    

 709. Europa 1973, 1,40                                  1488       6,00    

 710. Nordens Hus 1,00                                   1489       0,65    

 711. Nordens Hus 1,40.                                  6841       7,00    

 711. Nordens Hus 1,40. Anelse ujevnet tagger v. s.      1490       2,00    

 712 x1. Kong Olav 70 år 1,00. (Bo2‑papir)               6520       0,30    

 712 x2. Kong Olav 70 år 1,00. (Bo3‑papir)               6521       0,60    

 712. Kong Olav 70 år 1,00. Papir?                       1491       0,30    

 714. Jacob Aall 1,00                                    1493       0,35    

 715. Jacob Aall 1,40                                    1494       7,50    

 716. Samisk Håndverk 75ø                                1495       0,50    

 717. Samisk Håndverk 1,00                               1496       0,30    

 718. Samisk Håndverk 1,40                               1497       5,00     

 719. Blomst 65ø (Fjellfiol)                             1498       0,30    

 720. Blomst 70ø (Bergveronika)                          1499       1,00    

 721. Blomst 1,00 (Blålyng)                              1500       0,30    

 722. Geografisk Oppmåling 1,00                          1501       0,30    

 723. Geografisk Oppmåling 1,40                          1502       4,00    

 724. Posthorn 25ø blå                                   1503       0,30    

 725. Fisk/aks 85ø brungul                               1504       0,35    

 726. Helleristn. 110ø rød. Ukjent papir.                1505       0,30    

 727. Turistmerke 1,00 oliven                            1506       0,65    

 728. Turistmerke 1,40 blå                               1507      10,00    

 729. Maleri 1,00 (Brudefærd i Hardanger)                1508       1,00    

 730. Maleri 1,40 (Stugunøset, Filefjeld)                1509       5,00    

 731. Magnus Lagabøter 1,00                              1510       0,30    

 732. Magnus Lagabøter 1,40                              1511       4,00    

 734. Arbeidervern 1,00                                  1513       0,35    

 735. Geolog 65ø                                         1514       0,50    

 736. Geolog 85ø                                         1515       8,50    

 737. Geolog 1,00                                        1516       0,50    

 738. Geolog 1,40                                        1517       5,00    

 738. Geolog 1,40. Snei av 2 rundstempler                6787       2,00    

 739. UPU 1974, 1,00                                     1518       0,40    

 740. UPU 1974, 1,40                                     1519       3,75    

 741. Rosemaling 85ø                                     1520       0,50     

 742. Rosemaling 1 kr.                                   1521       0,35    

 743. Skisport 1,00                                      1522       1,00    

 744. Skisport 1,40                                      1523       1,50    

 745. Helleristn. 125ø rød. Ukjent papirtype             1524       0,30    

 746. FN Kvinneår 1975, 1,25                             1525       0,30    

 747. FN Kvinneår 1975, 1,40                             1526       1,75    

 748. Arkitekturvernår 1975, 1,00                        1527       0,60    

 749. Arkitekturvernår 1975, 1,25                        1528       0,30    

 750. Arkitekturvernår 1975, 1,40                        1529       4,00    

 751. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,25                    1530       0,35    

 752. Mynt‑ og Meterkonvensjonen 1,40                    1531       2,25    

 753. Speider 1,25                                       1532       0,30    

 754. Speider 1,40                                       1533       5,00    

 755. Utvandring til Amerika 1,25                        1534       0,30    

 756. Utvandring til Amerika 1,40                        1535       5,00    

 757. Svalbard 1,00 (1975)                               1536       0,30    

 758. Svalbard 1,25 (1975)                               1537       0,30    

 759. Svalbard 1,40 (1975)                               1538       9,50    

 759. Svalbard 1,40. Etterstmp. Del av svakt sidev.rst.  6558       2,50    

 760. Kringkastning 1,25                                 1539       0,30    

 761. Kringkastning 1,40                                 1540       2,50    

 762. Takmalerier Ål Stavkirke 80ø                       1541       0,40    

 763. Takmalerier Ål Stavkirke 1,00                      1542       0,30    

 764. Takmalerier Ål Stavkirke 1,25                      1543       0,30    

 765. Takmalerier Ål Stavkirke 1,40                      1544       1,00    

 766 x. Billedportal Hylestad 7,50 Bu3 papir.            1545       0,30    

 766 y. Billedportal Hylestad 7,50 Hs2‑B papir.          1546       0,85    

 767. Folkedans 80. Litt stempelminus                    6792       0,50    

 768. Folkedans 1,00                                     1548       1,00    

 769. Folkedans 1,25                                     1549       0,30    

 770. Kunstindustrimuseet 1,25 (Sukkerdrysse)            1550       0,30    

 771. Kunstindustrimuseet 1,40 (Lokkpokal)               1551       5,00    

 772. Europa 1,25 (Bispebolle)                           1552       0,35    

 773. Europa 1,40 (Fajansefat)                           1553       5,00    

 774 Bh. Prekestolen 1,00. Utagget høyre side            1555       0,30    

 774 Bv. Prekestolen 1,00. Utagget venstre side          1556       0,30    

 775 Bh. Fruktblomstring 1,25. Utagget h. side           1558       0,40    

 775 Bv. Fruktblomstring 1,25. Utagget v. side           1559       0,40    

 776. Statistisk Sentralbyrå 1,25                        1560       0,30    

 777. Statistisk Sentralbyrå 2,00                        1561       0,60    

 778. Olav Duun 1,25                                     1562       0,30    

 779. Olav Duun 1,40                                     1563       1,85    

 780. Maleri 1,25 (Slindebirken)                         1564       0,30    

 781. Maleri 1,40 (Gamle furutrær)                       1565       4,00    

 782. Baldisholteppet 80ø                                1566       0,30    

 783. Baldisholteppet 1,00                               1567       0,30    

 784. Baldisholteppet 1,25                               1568       0,30    

 785. Norden 1,25. Papir?                                1569       0,30    

 786. Norden 1,40. Papir ?                               1570       0,50    

 787. Akershus Festning, 1,25 rød                        1571       0,30    

 788 x. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Bu3            1572       0,30    

 788 y. Steinviksholm 1,30 brungul, papir Hs2‑B          1573       1,50    

 789. Torungen fyr 1,80                                  1574       0,30    

 790 x1 BB. 1,25 Fiskevær. Vertikalt par                 1575       5,00    

 790 x1 Bn. 1,25 Fiskevær. Utagget nede                  1576       0,30    

 790 x1 Bø. 1,25 Fiskevær. Utagget oppe                  1577       0,30    

 790 x2 Bø. 1,25 Fiskevær. Utg. oppe. Gul l. Mask.st.    1580       0,35    

 791 x1 BB. 1,80 Huldrefossen. Parkombinasjon            1581       9,00    

 792. Trær 1,00                                          1584       0,30    

 793. Trær 1,25                                          1585       0,30    

 794. Trær 1,80                                          1586       3,50    

 795. Båt 1,00                                           1587       0,30    

 796. Båt 1,25                                           1588       0,30    

 797. Båt 1,30                                           1589       3,25    

 799. Fiskeri 1,25                                       1591       0,30    

 801. Maleri 1,25 (Lørdagskveld)                         1593       0,30    

 802. Maleri 1,80 (Skogstjern)                           1594       3,00    

 803. Bolts Bibel 80ø                                    1595       0,30    

 804. Bolts bibel 1,00                                   1596       0,35    

 805. Bolts bibel 1,25                                   1597       0,30    

 806 x.     Posthorn 40ø oliv. Papir Bu3                 1598       0,30    

 806 y1.    Posthorn 40ø oliv. Papir Hs2‑G               6480       0,80    

 806 y2.    Posthorn 40ø oliv, papir Hs5                 1599       0,60    

 807 x.   Posthorn 50ø gråfiol. (Papir Bu3)              6828       0,30    

 807 x/y.   Posthorn 50ø gråfiol., papir ikke bestemt    1600       0,30    

 807 y.     Posthorn 50ø gråfiol., papir Hs2‑G           6626       0,30    

 808 x.     Posthorn 60ø rød, papir Bu3                  1602       0,35    

 808 y1.    Posthorn 60ø rød. Hs2‑G.                     6627       0,50    

 808 y1/y2. Posthorn 60ø rød. Hs2‑G/Hs5. Ikke bestemt    1603       0,30    

 809 x.     Posthorn 70ø gul, papir Bu3                  1605       1,25    

 809 y.     Posthorn 70ø gul, papir Hs5                  6481       1,25    

 810 x.  Posthorn 80ø brun, papir Bu3                    1607       1,25    

 810 y1. Posthorn 80ø brun, papir Hs2‑G                  1608       0,30    

 810 y2. Posthorn 80ø brun, papir Hs5                    1609       1,50    

 811 x.  Posthorn 90ø brun, papir Bu3                    1610       1,50    

 812. Ibsen 150 år, 1,25 (1978).                         1612       0,30    

 813. Ibsen 150 år, 1,80 (1978).                         1613       3,50    

 814 x. Akershus 1,00 grønn. Bu3‑papir                   1614       0,30    

 814 y. Akershus 1,00 grønn. Harrisonpapir               1615       0,30    

 815 x. Trondenes 1,10 rødfiol. Bu3‑papir                1616       0,30    

 815 y. Trondenes 1,10 rødfiol. Papir Hs2‑B              1617       1,00    

 816 x. Domkirkeruin 1,40 blåfiol. Bu3‑papir             1618       0,30    

 817. Heddal Stavkirke  1,25 (Europa 1978)               1620       0,40    

 818. Borgund Stavkirke 1,80 (Europa 1978)               1621       3,00    

 819 BB. Fjellparti 1,00. Vertikalt par.                 1622       2,00    

 819 Bn. Fjellparti 1,00. Utagget nede                   1623       0,30    

 819 Bø. Fjellparti 1,00. Utagget oppe                   1624       0,30    

 820 Bn. Gaustatoppen 1,25. Utagget nede                 1626       0,30    

 820 Bø. Gaustatoppen 1,25. Utagget oppe                 1627       0,75    

 821. Kong Olav 75 år, 1,25                              1628       0,30    

 822. Kong Olav 75 år, 1,80                              1629       2,00    

 826. Frim.jubil. 1,25 (25ø Polmerke)                    1639       3,50    

 831 x. Seljefløyte 1,00 (Bu3)                           1648       0,40    

 831 y. Seljefløyte 1,00 (Hs2‑G)                         1649       0,40    

 832 x. Hardingfele 1,25. Papir Bu3                      1651       0,30     

 833.  Langeleik 1,80                                    1652       3,25    

 834 x. Bukkehorn 7,50. Papir Bu3                        1653       0,30    

 834 y. Bukkehorn 7,50. Papir Hs2‑G                      1654       4,00    

 835. Treleketøy 80ø                                     1655       0,30    

 836. Leketøy 1,00                                       1656       0,30    

 837. Treleketøy 1,25                                    1657       0,30    

 838. Holmenkollrennene 1,00                             1658       0,30    

 839. Holmenkollrennene 1,25                             1659       0,30    

 840. Holmenkollrennene 1,80                             1660       1,50    

 841. Maleri Barneår, 1,25                               1661       0,30    

 842. Maleri Barneår, 1,80                               1662       0,90    

 843 BB. 1,00 Hesteskyss. Horis. par, utagget h+v.       1663       3,25    

 843 Bh. 1,00 Hesteskyss. Utagget høyre s.               1664       0,75    

 843 Bv. 1,00 Hesteskyss. Utagget venstre s.             1665       0,75    

 844 BB. Skjernøysund 1,25. Horisontal parkomb.          1666       3,00    

 844 Bh. Skjernøysund 1,25. Utagget høyre side.          1667       0,50    

 844 Bv. Skjernøysund 1,25. Utagget venstre side.        1668       0,50    

 845. Falkberget 1,25 (1979)                             1669       0,30    

 846. Falkberget 1,80 (1979)                             1670       2,50    

 847. Kylling bru 1,25                                   1671       0,30    

 848. Vessingsjø dam. 2,00 kr.                           1672       0,30    

 849. Statfjord A, 10,00                                 1673       0,30    

 850. Dornier flybåt 1,25 (fra miniark)                  1674      10,00     

 852. Loening Air Yach amf. 2,80. Litt stempelminus      6540       3,75    

 854. Blomst 80ø (Issoleie)                              1679       0,30    

 855. Blomst 1,00 (Flekkmure)                            1680       1,75    

 856. Blomst 1,25 (Rødsildre)                            1681       0,30    

 857. Kfuk/Kfum 1,00 (1980).                             1682       0,35    

 858. Kfuk/Kfum 1,80 (1980).                             1683       4,00    

 859‑60 BB. Fugler 1,00 parkombinasjon                   1684       2,50    

 859. Fugler 1,00.                                       1685       0,30    

 860. Fugler 1,00.                                       1686       0,30    

 861 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1687       0,30    

 861 II. Fugler 1,25. Bred tagg venstre side.            1688       0,80    

 861‑62 I BB. Fugler 1,25 parkomb. Tagget helt ut        1690       1,50    

 861‑62 II BB. Fugler 1,25 parkomb. Bred tagg.           1691       5,00    

 862 I.  Fugler 1,25. Tagget helt ut                     1692       0,30    

 862 II. Fugler 1,25. Bred tagg høyre side.              1693       0,50    

 863. Telefonen i Norge 1,25                             1694       0,30    

 864. Telefonen i Norge 1,80                             1695       3,00    

 865. Dampbåt 1,25 (fra miniark)                         1696      12,50    

 866. Damplok 2,00 (fra miniark)                         1697      12,50    

 866. Damplok 2,00 (fra miniark). Litt stempelminus      6462       4,00    

 866. Damplok 2,00. Etterstemplet, bra plass. rundst.    6621       7,50    

 867. Buss 2,00 (fra miniark)                            1698      12,50    

 867. Buss 2,00. Etterstemplet, prakt/lux                6622      12,50    

 868. SAS DC‑9 4,00 (fra miniark)                        1699      12,50    

 869. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,25                      1700       0,30    

 870. Norden 1980 (Ovnsplater) 1,80                      1701       0,85    

 871. Maleri 1,25 (Jonsokbål)                            1702       0,35    

 872. Maleri 1,80 (Gutten med seljefløyten)              1703       1,20    

 873. Blomst 80ø (Rogn)                                  1704       0,30    

 874. Blomst 1,00 (Stein‑nype)                           1705       0,30    

 875‑76 BB. Fugler 1,30. Parkombinasjon                  1706       2,00    

 875. Fugler 1,30 (Dverggås)                             1707       0,65    

 876. Fugler 1,30 (Vandrefalk)                           1708       0,65    

 877‑78 BB. Fugler 1,50. Parkombinasjon                  1709       0,85    

 877. Fugler 1,50 (Lunde)                                1710       0,30    

 878. Fugler 1,50 (Teist)                                1711       0,30    

 879. Byggverk 1,50 rød (Stavanger domk.)                1712       0,30    

 880. Byggverk 1,70 gr.oliven (Rosenkr.tårnet)           1713       2,00    

 881. Byggverk 2,20 blå (Ishavskatedralen)               1714       0,30    

 882. Melkeprodusenter/Ku 1,10                           1715       0,40    

 883. Melkeprodusenter/Geit 1,50                         1716       0,30    

 884. Europa 1,50 (1981)                                 1717       0,30    

 885. Europa 2,20 (1981)                                 1718       1,20    

 886. Seilskipsmotiv 1,30                                1719       0,30    

 887. Seilskipsmotiv 1,50                                1720       0,30    

 888. Seilskipsmotiv 2,20                                1721       1,20    

 889. Båt 1,10 (Skibladner)                              1722       0,30    

 890. Båt 1,30 (Victoria)                                1723       0,40    

 891. Båt 1,50 (D/S Fæmund II)                           1724       0,30    

 892. Båt 2,30 (Storegut)                                1725       0,45    

 893. Funksjonshemmede 1,50                              1726       0,30    

 894. Funksjonshemmede 2,20                              1727       0,50    

 895. Maleri 1,50                                        1728       0,30    

 896. Maleri 1,70                                        1729       3,75    

 897. Fredspris 5,00 kr. (1981)                          1730       0,30    

 898. Billedvev 1,10                                     1731       0,30    

 899. Billedvev 1,30                                     1732       0,35    

 900. Billedvev 1,50                                     1733       0,30    

 901. VM Ski Oslo 1982, 2,00 kr.                         1734       0,30    

 902. VM Ski Oslo 1982, 3,00 kr.                         1735       0,70    

 903. Byggverk, Minnehall Stavern 1,75 grønn             1736       0,30    

 904 (x1/x2?). Byggverk, Tofte/Dovre. 2,00 rød           1737       0,30    

 904 x3. Byggverk, Tofte/Dovre. 2,00 rød                 1738       0,30    

 905. Byggverk, Oscarshall 2,25 fiolett                  1739       0,30    

 906. Byggverk, Damsgård Hovedgård 2,75 mørk rosa        1740       1,75    

 907. Byggverk, Selje Kloster 3,00 blå                   1741       0,30    

 908‑09 BB. Fugler, Parkombinasjon                       1742       5,00    

 908. Blåstrupe 2,00                                     1743       0,30    

 909. Rødstrupe 2,00                                     1744       0,30    

 910. Tuberkulose 2 kr. (1982)                           1745       0,30    

 912 x1. Munnharpe 15 kr. Papir Hs2‑G                    1747       0,30    

 912 x2. Munnharpe 15 kr. Papir Hs5                      1748       0,75    

 913. Europa (1982) 2 kr.                                1749       0,30    

 914. Europa (1982) 3 kr.                                1750       0,40    

 915. Maleri 1,75. Telemarksjenter (1982)                1751       0,30    

 916. Maleri 2,00. Tone Veli ved gjerdet (1982)          1752       0,30    

 917. Olav regent 25 år, 3,00                            1753       0,75    

 918. Maleri 1,75. Bj. Bjørnson (1982)                   1755       0,30    

 919. Maleri 2,00. Sigrid Undset (1982)                  1756       0,30    

 920. Grafisk forbund 2,00 (1982)                        1757       0,30    

 921. Grafisk forbund 3,00 (1982)                        1758       0,50    

 922. Nansen 3 kr. (1982)                                1759       0,30    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par.                            1760       3,50    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par. Sentr. rst. opp/ned        1762       0,50    

 923 Bh. 1,75 Juleskikk. Utagget høyre s.                1763       0,75    

 923 Bv. 1,75 Juleskikk. Utagget venstre s.              1764       0,75    

 924. Byggverk/Stabbur, 2,50 rød                         1765       0,30    

 925. Byggverk/Lindesnes Fyr, 3,50 blå                   1766       0,30    

 926. Norsk Buhund 2,00                                  1767       0,30    

 927. Norsk Elghund 2,50                                 1768       0,30    

 928. Norsk Lundehund 3,50                               1769       0,50    

 929. Norden 1983, 2,50                                  1770       0,30    

 930. Norden 1983, 3,50                                  1771       0,80    

 931 I.  Hvitkinngås 2,50. Mangler perf.nål v.s.         1772       0,30    

 931 II. Hvitkinngås 2,50. Tagget helt ut                1773       0,40    

 931‑32 I  BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1774       1,80    

 931‑32 II BB. Fugler 2,50, parkombinasjon               1775       0,50    

 932 I.  Alkekonge 2,50. Mangler perf.nål h.s.           1776       0,30    

 932 II. Alkekonge 2,50. Tagget helt ut                  1777       0,40    

 933. Europa 1983. 2,50 (Grieg)                          1778       0,30    

 934. Europa 1983. 3,50                                  1779       0,40    

 935. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 2,50                1780       0,30    

 936. Verdens Kommunikasjonsår 1983, 3,50                1781       0,90    

 937. Kong Olav 80 år 1983, 5,00                         1782       0,30    

 938. Jonas Lie, 2,50                                    1783       0,30     

 939. Nord‑norsk båt, 2 kr.                              1784       0,30    

 940. Nord‑norsk båt, 3 kr.                              1785       0,30    

 941 I. Olav, 50 kr. (Papir Hs2‑G)                       1786       0,30    

 942 BB. Julepost 1983, 2,00 vert.par, begge rstmp.      5350       5,00    

 942 Bn. Julepost 1983, 2,00. Utagget nede               1789       0,30    

 942 Bø. Julepost 1983, 2,00. Utagget oppe               1790       0,30    

 943 Bn. Julepost 1983, 2,50. Utagget nede               1792       0,30    

 943 Bø. Julepost 1983, 2,50. Utagget oppe               1793       0,30    

 944. Postarbeide 2,00                                   1794       0,30    

 945. Postarbeide 2,50                                   1795       0,30    

 946. Postarbeide 3,50                                   1796       1,00    

 947. Fritidsfiske 2,50                                  1797       0,30    

 948. Fritidsfiske 3,00                                  1798       0,30    

 949. Fritidsfiske 3,50                                  1799       0,90    

 950. Hansteen 3,50 (1984)                               1800       1,20    

 951. Hansteen 5,00 (1984)                               1801       0,35    

 952. Europa XVI 2,50 (1984)                             1802       0,30    

 953. Europa XVI 3,50 (1984)                             1803       1,25    

 954. Hageselskap 2,00 (1984)                            1804       0,30    

 955. Hageselskap 2,50 (1984)                            1805       0,30    

 956. Bier 2,50 (1984)                                   1806       0,30    

 957. Hane 2,50 (1984)                                   1807       0,30    

 958. Ludvig Holberg 2,50 (1984)                         1808       0,30     

 959. Norsk Ukepresse 2,50 (1984)                        1809       0,30    

 960. Norsk Ukepresse 3,50 (1984)                        1810       1,25    

 961. Parlamentarismen 7,50 (1984)                       1811       0,30    

 962‑63 BB. Egner. Karius+Baktus/Klatremus.              1812       5,00    

 962. Karius og Baktus, 2,00                             1813       0,35    

 963. Klatremus, 2,00                                    1814       0,35    

 964 I. Røverne i Kardemomme by, 2,50                    1815       0,35    

 965 I. Politimester Bastian, 2,50                       1817       0,35    

 966. Fjell i Antarktis 2,50                             1818       0,30    

 967. Fjell i Antarktis 3,50                             1819       0,75    

 968. Frigjøring 40 år 1985, 3,50                        1820       0,70    

 969. Artilleri, 3,00                                    1821       0,50    

 970. Artilleri, 4,00                                    1822       0,35    

 971. Kongsten Fort, 2,50                                1823       0,30    

 972. Internasj. Ungdomsår 2,00                          1824       0,30    

 972. Ungd.år 2,00 på liten konv. B‑post, Oslo Lufth.    1825       1,00    

 973. Internasj. Ungdomsår 3,50                          1826       0,80    

 974. Europa 1985, 2,50. Myllarguten                     1827       0,30    

 975. Europa 1985, 3,50. Ole Bull                        1828       2,50    

 976. Elektrisitetsforsyning 2,50                        1829       0,30    

 977. Elektrisitetsforsyning 4,00                        1830       0,30    

 978. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1831      12,50    

 979. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1832      12,50    

 980. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1833      10,00    

 981. Oljevirksomhet 2+1 kr. (fra blokk)                 1834      10,00    

 982. Folkebibliotek 2,50                                1835       0,30    

 983. Folkebibliotek 10 kr.                              1836       0,40    

 984. Havnevesen 2,50                                    1837       0,30    

 985. Sjømåling 5,00                                     1838       0,30    

 986 BB. Jul 1985, Krans. 2,00. Par.                     1839       7,50    

 986 Bh. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget høyre side       1840       0,30    

 986 Bv. Jul 1985, Krans. 2,00. Utagget venstre side     1841       0,30    

 987 BB. Jul 1985, Fugler 2,50. Par                      1842       2,00    

 987 Bh. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget h. side          1843       0,30    

 987 Bv. Jul 1985, Fugler 2,50. Utagget v. side          1844       0,30    

 988. VM Skiskyting 1986, 2,50                           1845       0,30    

 989. VM Skiskyting 1986, 3,50                           1846       0,30    

 990‑91 og 1011‑12. 2,10 4,00 2,30 2,70 Ornamenter       1847       0,30    

 990. Ornament 2,10 rød                                  1848       0,30    

 991. Ornament 4,00 blå                                  1849       0,30    

 992. Steinhogger 2,50 (1986)                            1850       0,35    

 993. Snekker 7,00 (1986)                                1851       0,50    

 994. Europa XVIII, 2,50 (1986)                          1852       0,30    

 995. Europa XVIII, 3,50 (1986)                          1853       0,40    

 996. Norden/Moss 2,50                                   1854       0,30    

 997. Norden/Ålesund 4,00                                1855       0,40    

 998. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1856      12,50    

 999. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1857      12,50    

1000. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1858      12,50    

1001. Papirindustri (fra blokk) 2,50 + 1,00              1859      12,50    

1002. Egede 2,10                                         1860       0,30    

1003. H. Wildenvey 2,50                                  1861       0,30    

1004. Tore Ørjasæter 3,00                                1862       0,65    

1005. Engebret Soot 4,00                                 1863       0,35    

1006 BB. 2,10 Jul 1986. Parkombinasjon                   1864       7,50    

1006 Bh. 2,10 Jul 1986. Utagget høyre side               1865       2,00    

1006 Bv. 2,10 Jul 1986. Utagget venstre side             1866       2,00    

1007 BB. 2,50 Jul 1986. Parkombinasjon                   1867       7,50    

1007 Bh. 2,50 Jul 1986. Utagget høyre side               1868       0,30    

1007 Bv. 2,50 Jul 1986. Utagget venstre side             1869       0,30    

1008. FN Fredsår 15,00                                   1870       0,50    

1009. Talltype 3,50                                      1871       4,00    

1010. Talltype 4,50                                      1872       0,30    

1011. Ornament 2,30 mørk blå                             1873       0,30    

1012. Ornament 2,70 mørk rød. Papirtype ikke best.       1874       0,30    

1013. Europa 2,70 (Trearkitektur)                        1875       0,30    

1014. Europa 4,50 (Veritasbygget)                        1876       0,30    

1015. Formannskapslov 12,00                              1877       0,40    

1016. Somalia 4,50 (fra Blokk 6)                         1878       4,00    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 2 x 2,70                       1879       2,25    

1017. Sopp 2,70                                          1880       0,30    

1018. Sopp 2,70                                          1881       0,30    

1019. Maihaugen 2,70                                     1882       0,30    

1020. Maihaugen 3,50                                     1883       2,00    

1021. Fartein Valen 2,30                                 1884       0,90    

1022. Fartein Valen 4,50                                 1885       0,30    

1023. Fiskeoppdrett 2,30 (fra Blokk 7)                   1886      12,50    

1023. Fiskeoppdrett 2,30. Etterstemplet                  6567       6,00    

1024. Fiskeoppdrett 2,70 (fra Blokk 7)                   1887      13,00    

1025. Fiskeoppdrett 3,50 (fra Blokk 7)                   1888      14,00    

1026. Fiskeoppdrett 4,50 (fra Blokk 7)                   1889      15,00    

1027. Maleri 2,70 ("Hardt le")                           1890       0,35    

1028. Maleri 5,00 (Bondehagen)                           1891       0,45    

1029. Hest 2,30 (Dølahest)                               1892       0,50    

1030. Hest 2,70 (Fjordhest)                              1893       0,35    

1031. Hest 4,50 (Nordlandshest)                          1894       0,60    

1032 Bn. Julemerke 1987, 2,30. Utagget nede              1896       0,35    

1032 Bø. Julemerke 1987, 2,30. Utagget oppe              1897       0,35    

1033 BB. Julemerker 1987, 2,70 (Par)                     1898       7,50    

1033 Bn. Julemerke 1987, 2,70. Utagget nede              1899       0,50    

1033 Bø. Julemerke 1987, 2,70. Utagget oppe              1900       0,50    

1034. Tiur 2,90. Bruksmerke                              1901       0,30    

1035. Reinsdyr 3,80. Papirtype ikke bestemt.             1902       0,30    

1036. Frelsesarmeen 2,90                                 1903       0,30    

1037. Frelsesarmeen 4,80                                 1904       0,80    

1038‑39 BB. 2 x 2,90 sopp, parkombinasjon                1905       4,00    

1038. Sopp 2,90 (Blå Ridderhatt)                         1906       0,40    

1039. Sopp 2,90 (Granmatriske)                           1907       0,40    

1040. Militærjubileum 2,50                               1908       0,60    

1041. Militærjubileum 2,90                               1909       0,30    

1042. Militærjubileum 4,60                               1910       0,35    

1043. Europeisk Nord‑Sør, 25 kr.                         1911       0,50    

1044. Europa 1988, 2,90                                  1912       0,50    

1045. Europa 1988, 3,80                                  1913       5,00    

1046. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1915      10,00     

1047. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1916      10,00    

1047. Olav V 85 år 2,90. Del r.st./litt stmp.‑minus      1917       0,50    

1048. Olav V 85 år 2,90 (merke fra blokk)                1918      10,00    

1049. Olav V 85 år 2,90                                  1919       0,30    

1050. Christian IV  2,50                                 1920       0,35    

1051. Christian IV 10,00                                 1921       0,75    

1052. Ballsport 2,90 (Håndb.kv.). Litt minus på stmp.    6413       1,00    

1054. Ballsport 2,90. Del av flere stempler.             6463       2,50    

1056‑57. Ludvig. 2 x 2,90 Parkomb. Del av FDC‑stmp.      6759       5,00    

1056‑57. Ludvig. 2 x 2,90 Parkombinasjon                 1929       7,50    

1056. Ludvig. 2,90                                       1930       0,50    

1057. Ludvig. 2,90                                       1931       0,50    

1058. Rødrev 2,60.                                       1932       0,30    

1059. Røyskatt 3,00.                                     1933       0,30    

1060. Ekorn 4,00.                                        1934       0,30    

1061‑62 BB. Matsopp, parkomb. 2 x 3,00                   1935       3,50    

1061. Matsopp 3,00                                       1936       0,30    

1062. Matsopp 3,00                                       1937       0,30    

1063. VM Terrengløp 5 kr.                                1938       0,30    

1064. Vardø 200 år, 3,00                                 1939       0,30    

1065. Hammerfest 200 år, 4,00                            1940       3,75    

1066. Folkedrakt 3,00                                    1941       0,30    

1067. Folkedrakt 4,00                                    1942       0,30     

1068. Europa/Snømann, 3,70                               1943       0,50    

1069. Europa/Barnelek, 5,00                              1944       1,00    

1070. Grunnskole 2,60                                    1945       0,40    

1071. Grunnskole 3,00                                    1946       0,30    

1072. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1947      12,00    

1073. Weidemann 3 kr. (Fra blokk).                       1948      12,00    

1075. Weidemann 3 kr. (Fra blokk). Litt stempelminus     6461       2,50    

1076. OL‑vinner 4 kr. Bjørg Eva Jensen                   1951       8,00    

1077. OL‑vinner 4 kr. Eirik Kvalfoss                     1952       8,00    

1078. OL‑vinner 4 kr. Tom Sandberg                       1953       8,00    

1079. OL‑vinner 4 kr. 4 jenter.                          1954       8,00    

1080. Arnulf Øverland 3 kr.                              1955       0,30    

1081. Hanna Winsnes 1989, 25 kr.                         1956       1,00    

1082. Herregård Larvik, 3 kr.                            1957       0,30    

1083. Rosendal Baroni, 3 kr.                             1958       0,30    

1084‑85 BB. Julepynt 3,00, parkomb.                      1959      10,00    

1084. Julepynt 3,00 (1989).                              1960       0,30    

1085. Julepynt 3,00 (1989).                              1961       0,30    

1086. Svane 3,20.                                        1962       0,30    

1087. Bever bruksmerke 4,50                              1963       0,30    

1088‑89 BB. Orkidéer 2x3,20 parkomb.                     1964       1,85    

1088. Orkidé 3,20 (1990).                                1965       0,30    

1089. Orkidé 3,20 (1990).                                1966       0,30    

1090. Winter Cities Tromsø, 5 kr.                        1967       0,35    

1091. Frimerkejub. 5,00 One P. Black del rst.+ st.spor   6342       2,50    

1092. Frimerkejub. 5,00 Norge 1, del rst.+ stmp.‑spor    6375       2,50    

1093. Frigjøringskamp. 3,20                              1971       0,30    

1094. Narvik 1940. 4,00                                  1972       1,50    

1095. Tordenskiold 3,20, 1990.                           1973       0,30    

1096. Tordenskiold 5,00, 1990.                           1974       0,40    

1097. Trondheim Posthus 3,20                             1975       0,30    

1098. Longyearbyen Postkontor 4 kr.                      1976       1,00    

1100. OL‑vinner 4 kr. Sonja Henie                        1978       8,00    

1103. Johan Svendsen 2,70                                1981       0,35    

1104. Johan Svendsen 15,00                               1982       1,50    

1105. Fredspris 1990, 30 kr.                             1983       1,50    

1106‑07 BB. Jul 1990, 2x3,20 par. Stempelminus.          6508       0,50    

1106. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1985       0,30    

1107. Barnas jul, 3,20 (1990)                            1986       0,30    

1108. Gaupe 5,50. Bruksmerke                             1987       0,30    

1109. Ugle 6,40. Bruksmerke                              1988       0,30    

1110. Verkstedindustri 5,00                              1989       1,50    

1111. Europa 1991, 3,20 (Satellitt)                      1990       0,30    

1112. Europa 1991, 4,00 (Forskningsrakett)               1991       4,50    

1113. Kristiansand 350 år, 3,20                          1992       0,30    

1114. Kristiansand 350 år, 5,50                          1993       0,35    

1115. Redningsselskapet 100 år, 3,20                     1994       0,30    

1116. Redningsselskapet 100 år, 27 kr.                   1995       1,25    

1117. Norden 1991, 3,20 (Fontene)                        1996       0,30    

1118. Norden 1991, 4,00 (Globus)                         1997       3,50    

1119. Stålstikk 2,70. Etterstemplet                      6704       5,00    

1120. Stålstikk 3,20 (merke fra blokk)                   1999       9,00    

1121. Stålstikk 4,00 (merke fra blokk)                   2000      10,00    

1122. Stålstikk 5,00 (merke fra blokk)                   2001      11,00    

1123. OL‑vinnere 4 kr. (Birger Ruud)                     2002       7,50    

1124. OL‑vinnere 4 kr. (Grøttumsbråten)                  2003       7,50    

1125. OL‑vinnere 4 kr. ("Kuppern")                       2004       7,50    

1126. OL‑vinnere 4 kr. (Magnar Solberg)                  2005       7,50    

1126. OL‑vinnere 4 kr. (Solberg). Del av rst. opp/ned    6470       1,50    

1127 x. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑papir             2006       0,35    

1127 y. Posthorn 6 kr. grønn/rødl. Hs5‑NP/Hs5‑NB1        2007       0,30    

1128 y. Posthorn 7 kr. rødbr./blå Hs5‑NP el. NB1         2009       0,40    

1129 x. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑papir            2010       0,50    

1129 y. Posthorn 8 kr. lilla/grønn. Hs5‑NP/NB1/NB2       2011       0,60    

1130.  Posthorn 9 kr. blå/brunrød.                       2012       0,30    

1131‑32 BB. 2x3,20 Julemerke, parkomb.                   2013       2,50    

1131. Julebukk 3,20                                      2014       0,40    

1132. Julebukk 3,20                                      2015       0,40    

1133. Sonja 2,80 rødbrun                                 2016       0,30    

1134. Harald 3,30 blå                                    2017       0,30    

1135. Harald 5,60 rød                                    2018       0,30    

1136. Harald 6,60 gråpurpur                              2019       0,30    

1137‑38 BB. Orkidéer, parkombinasjon                     2020       1,00    

1137. Orkidé 3,30 (1992).                                2021       0,30    

1138. Orkidé 3,30 (1992).                                2022       0,30    

1143. Expo '92, 3,30                                     2027       0,30    

1144. Expo '92, 5,20                                     2028       0,50    

1145. Emigrantskute 3,30                                 2029       0,35    

1146. Stavangerfjord 4,20                                2030       1,00    

1147. Molde 250 år 3,30                                  2031       0,40    

1148. Kristiansund 250 år 3,30                           2032       0,30    

1149 II. Harald 50 kr. tg. 13,25x13,75. Papir = ?        2035       0,60    

1149 Ix. Harald 50 kr. tg. 13,25x13. Hs5‑papir.          2033       0,50    

1149 Iy. Harald 50 kr. tg. 13,25x13 Papir Hs5‑NP         2034       2,00    

1152. Glasskunst 4,20. Del + snei 2 rundstempler         6888       7,50    

1154. OL Lillehammer 3,30                                2040       0,30    

1155. OL Lillehammer 4,20                                2041       0,75    

1156 x. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5)                2042       0,35    

1156 y. Posthorn 1 kr. orange/svart (Hs5‑Nx)             2043       0,40    

1157 x. Posthorn 2 kr. grønn/lillakarmin (Hs5)           2044       0,30    

1158 y. Posthorn 3 kr. blå/grønn (Hs5‑N..)               2047       0,30    

1159 x. Posthorn 4 kr. orange/rød (Hs5)                  2048       0,30    

1160.  Posthorn 5 kr. grønn/blå                          2050       0,30    

1161‑62 BB. 2 x 3,30 Julenisse parkomb.                  2051       1,50    

1161. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2053       0,30    

1162. Julenisser 3,30 (Jul 1992)                         2054       0,30    

1163‑64 BB. Sommerfugler 3,50, parkombinasjon            2055       1,00    

1163. Sommerfugl 3,50                                    2056       0,30    

1164. Sommerfugl 3,50                                    2057       0,30    

1165 x. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5                  2058       0,30    

1165 y. Dr. Sonja 3,00 grønn. Papir Hs5‑NP               2059       2,00    

1166 x. Harald 3,50 brunsvart.                           2060       0,30    

1166 y. Harald 3,50 brunsvart. Papir Hs5‑NP              2061       0,30    

1167 y. Harald 5,50 olivbrun. Papir Hs5‑NP               2063       0,30    

1168. OL‑vinnere 4,50 (Jagge). Del av flere stempler     6457       2,00     

1169. OL‑vinnere 4,50 (Bjørn Dæhlie)                     2065       7,00    

1170. OL‑vinnere 4,50 (Karlstad). Del av flere stmp.     6458       2,00    

1171. OL‑vinnere 4,50 (Ulvang). Del av flere stempler    6460       2,00    

1171. OL‑vinnere 4,50 (Vegard Ulvang)                    2067       7,00    

1172. Kanopadling 4,00 (Norden 1993)                     2068       0,60    

1173. Elvepadling 4,50 (Norden 1993)                     2069       0,60    

1174. Edvard Grieg 3,50                                  2070       0,40    

1175. Edvard Grieg 5,50                                  2071       0,30    

1176. Hurtigruten 3,50                                   2072       0,30    

1177. Hurtigruten 4,50                                   2073       0,30    

1178. Håndball 3,50                                      2074       0,50    

1179. Sykkelryttere 5,50                                 2075       0,60    

1180 Ix. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5          2076       0,85    

1180 Iy. Harald 10 kr. grønn. Tg. 13,25x13. Hs5‑N..      2077       0,30    

1181 II.  Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13,75. Papir?  2081       0,30    

1181 Ix. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Hs5         2079       0,40    

1181 Iy. Harald 20 kr. fiolett Tg. 13,25x13. Papir?      2080       0,30    

1182. Arbeidervernlov  3,50                              2082       0,50    

1183. Arbeidervernlov 12,00                              2083       1,00    

1184. Treskjæring 3,00 kr. (Fra blokk 19)                2084       8,00    

1185. Treskjæring 3,50 kr. (Fra blokk 19)                2085       8,00    

1186. Treskjæring 4,50 kr. (Fra blokk 19)                2086       8,00    

1188‑89. OL Lillehammer 2 x 3,50, parkombinasjon         2088       1,00     

1188. OL 94, 3,50                                        2089       0,35    

1189. OL 94, 3,50                                        2090       0,35    

1190‑91. Kirker 2 x 3,50, parkombinasjon                 2091       5,00    

1190. Kirke 3,50                                         2092       0,35    

1191. Kirke 3,50                                         2093       0,35    

1192‑93 BB. Sommerfugler 2x3,50, parkomb.                2094       1,00    

1192. Sommerfugl 3,50                                    2095       0,30    

1193. Sommerfugl 3,50                                    2096       0,30    

1194. OL Lillehammer 4,50                                2097       0,50    

1195. OL Lillehammer 5,50                                2098       0,40    

1196‑97. OL‑merker 2x3,50 i par.                         2099       3,00    

1196. OL Lillehammer 3,50                                2101       0,50    

1197. OL Lillehammer 3,50                                2102       0,50    

1198‑99. OL Lillehammer 2x3,50, par                      6408       1,75    

1198. OL Lillehammer 3,50                                2103       0,35    

1199. OL Lillehammer 3,50                                2104       0,50    

1200 x. Harald 6,50 grønn                                2105       0,30    

1201. Paralympics '94, 4,50                              2106       5,00    

1202. Paralympics '94, 5,50                              2107       1,00    

1203. Tromsø 200 år 3,50                                 2108       0,30    

1204. Ishavskatedralen 4,50                              2109       1,50    

1205. Fløibanen 4,00                                     2110       0,40    

1206. Svolværgeita 4,50                                  2111       0,50    

1207. Turist/Verdens Ende, 5,50                          2112       0,65    

1208. Norsk Forskning 4,00                               2113       1,00    

1209. Norsk Forskning 4,50                               2114       1,25    

1210. Folkemuseum 3,00                                   2115       0,40    

1211. Folkemuseum 3,50                                   2116       0,30    

1212. Sporvogn 3,50                                      2117       0,30    

1213. Trikk 12,00                                        2118       0,80    

1214. Sølvsmedkunst 3,00                                 2119      10,00    

1215. Sølvsmedkunst 3,50                                 2120      10,50    

1215. Sølvsmedkunst 3,50. Del av rundst. opp/ned         3273       2,75    

1216. Sølvsmedkunst 4,50                                 2121      11,00    

1217. Sølvsmedkunst 5,50                                 2122      11,50    

1218 I. Harald 30 kr. blå. Tg. 13,25 x 13. HS5‑NP        2123       0,30    

1219‑20 BB. Kjelke og Spark, 2 x 3,50 parkomb.           2124       9,00    

1219. Julemerke 1994, 3,00 (Kjelke)                      2125       0,60    

1220. Julemerke 1994, 3,00 (Spark)                       2126       0,60    

1221. Apotek 3,50                                        2127       0,40    

1222. Apotek 25,00                                       2128       1,25    

1223 x. Tyttebær 3,50. Papir Hs8                         2130       0,30    

1223 y. Tyttebær 3,50. Papir Hs8‑NP                      2131       0,80    

1223‑24 x BB. 3,50 Skogsbær, parkombinasjon              2129       2,50    

1224 x + 1224 y. 3,50 Blåbær, begge på små konv.         2132       5,00    

1224 x. Blåbær 3,50. Papir Hs8                           2133       0,30    

1224 y. Blåbær 3,50. Papir Hs8‑NP                        2134       0,80    

1225 BB. Skudeneshavn 4,00. Par. Del av 2 rundst.        2135       6,75    

1225 Bh. Skudeneshavn 4,00. Utagget h. side              2136       0,40    

1225 Bv. Skudeneshavn 4,00. Utagget v. side              2137       0,40    

1226 x BB. Torghatten 4,50. Parkombinasjon               2139       8,50    

1226 x Bh. Torghatten 4,50. Utagget h. side              2140       1,00    

1226 x Bv. Torghatten 4,50. Utagget v. side              2141       1,00    

1227. Frigjøring 50 år, 3,50                             2142       0,40    

1228. Frigjøring 50 år, 4,50                             2143       0,75    

1229. Frigjøring 50 år, 5,50                             2144       0,30    

1230. Kirke i 1000 år, 3,50 (Gamle Moster kirke)         2145       0,30    

1231. Kirke i 1000 år, 15,00 (Slettebakken kirke)        2146       0,50    

1232. Kirsten Flagstad 3,50                              2147       0,30    

1233. Kirsten Flagstad 5,50                              2148       0,30    

1234. Forliksråd  7,00                                   2149       0,40    

1235. Forliksråd 12,00                                   2150       0,75    

1236. FN 50 år 1995, 3,50                                2151       0,30    

1237. FN 50 år 1995, 5,50                                2152       0,45    

1238. Posten 350 år, 3,50 (Brevpost)                     2154       2,50    

1239. Posten 350 år, 3,50 (Aviser og blad)               2155       2,50    

1240‑41. Posten 350 år 2x3,50, vertikalt par             3187       7,00    

1240. Posten 350 år, 3,50 (Verdibrev)                    2156       2,50    

1241. Posten 350 år, 3,50 (Pakkepost)                    2157       2,50    

1242. Posten 350 år, 3,50 (Poststempler)                 2159       2,50    

1243 I. Posten 350 år, 3,50 (Frimerker)                  2162       2,50    

1244. Posten 350 år, 3,50 (Pengeformidling)              2164       2,50    

1244. Posten 350 år, 3,50. Litt stempelminus             6392       0,50    

1245. Posten 350 år, 3,50 (Banktjenester)                2165       2,50    

1246. Harald 4,50 rød                                    2166       0,40    

1247. Harald 7,50 blåfiolett                             2167       6,50    

1248. Harald 8,50 brun                                   2168       5,00    

1249‑50 BB. Julepost 1995, 2 x 3,50 parkomb.             2169       1,25    

1249. Julepost 1995, 3,50. (Lue)                         2170       0,30    

1250. Julepost 1995, 3,50. (Vott)                        2171       0,30    

1251. Svalbard 10 kr. (1996)                             2172       0,30    

1252. Svalbard/Isbjørn 20 kr. (1996)                     2173       1,50    

1253‑54 BB. Skogsbær 2x3,50, parkomb.                    2174       0,50    

1253. Markjordbær, 3,50                                  2175       0,30    

1254. Multer, 3,50                                       2176       0,30    

1255. OL 100 år, 3,50. Tegnekonkurr. 1996.               2177       0,30    

1256. OL 100 år, 5,50. Tegnekonkurr. 1996.               2178       0,30    

1257 BB. Besseggen 4,00. Parkombinasjon                  2179      10,00    

1257 Bh. Besseggen 4,00. Utagg. h.s. Del/snei 2 rundst.  3238       0,50    

1257 Bh. Besseggen 4,00. Utagget høyre side              2180       1,25    

1257 Bv. Besseggen 4,00. Utagget venstre side            2181       1,25    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Parkombinasjon                  2182       7,50    

1258 BB. Stavkirke 4,50. Rundst. Skreia '96 + snei       6762       5,00    

1258 Bh. Stavkirke 4,50. Utagget høyre side              2183       1,25    

1258 Bv. Stavkirke 4,50. Utagget venstre side            2184       1,25    

1259 Bh. Helleristning 5,50. Utagget høyre side          2186       3,75    

1259 Bv. Helleristning 5,50. Del av r.st. nær sidev.     6764       2,00    

1259 Bv. Helleristning 5,50. Utagget venstre side        2187       3,75    

1260. Troll‑gassfeltet 3,50                              2188       0,30    

1261. Troll‑gassfeltet 25 kr.                            2189       6,50    

1262. Tog 3,00                                           2190       0,40    

1263. Tog 4,50                                           2191       0,50    

1264. Film 3,50                                          2192       0,30    

1265. Film 5,50                                          2193       0,30    

1266. Film 7,00                                          2194       0,50     

1267. Posten 350 år, 3,50 ("Skiløper")                   2195       3,50    

1268. Posten 350 år, 3,50 ("Båt")                        2197       3,50    

1269. Posten 350 år, 3,50 ("Postbil")                    2198       3,50    

1270. Posten 350 år, 3,50. Del av rundst. opp/ned        6765       2,00    

1271. Posten 350 år, 3,50 ("Jernbane")                   2201       3,50    

1272. Posten 350 år, 3,50 ("Postbud på sykkel")          2202       3,50    

1273. Posten 350 år, 3,50 ("Postbutikk")                 2203       3,50    

1274. Posten 350 år, 3,50 ("E‑post")                     2204       3,50    

1275. Amalie Skram 3,50                                  2205       0,30    

1276. Amalie Skram 15 kr.                                2206       1,00    

1277‑78 BB. Julepost 1996, parkomb.                      2207       3,00    

1277. Julepost 3,50                                      2208       0,30    

1278. Julepost 3,50                                      2209       0,30    

1279.  Blomst 3,20 (Rødkløver) 1997                      2210       0,30    

1280.  Blomst 3,70 (Hestehov) 1997                       2211       0,30    

1281.  Blomst 4,30 (Liljekonvall) 1997                   2212       0,50    

1282 x. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Hs8‑NB.           2213       1,50    

1282 y. Blomst 5,00 (Blåklokke). Papir Cp‑L1‑NP          2214       1,50    

1283 x. Blomst 6,00 (Prestekrave). Papir Hs8‑NB.         2215       0,30    

1284 x.   Posthorn 0,10 rød. (Hs8‑NB)                    2217       0,50    

1285 Ax. Posthorn 0,20 blå. (Hs8‑NB)                     2218       0,50    

1285 Ay. Posthorn 0,20 blå. (Cp‑L1‑NP)                   2219       0,75    

1286.    Posthorn 0,30 gul.                              2220       0,30     

1287.    Posthorn 0,40 grå.                              2221       0,75    

1288 A.  Posthorn 0,50 grønn. (Grovtagget)               2222       0,30    

1289‑90 BB. Humle/Marihøne 2 x 3,70. Parkomb.            2224       1,50    

1289. Humle 3,70                                         2225       0,30    

1290. Marihøne 3,70                                      2226       0,30    

1291. VM på ski '97, 3,70                                2227       0,30    

1291. VM på ski '97, 3,70. Hj.eks. m/NK 1291 i marg      2228       0,30    

1292. VM på ski '97, 5,00                                2229       0,90    

1293. Kongeparet 60 år 3,70 (Harald)                     2230       0,30    

1294. Kongeparet 60 år 3,70 (Harald/Sonja)               2231       0,30    

1295‑1302. Posten 350 år 3,70. 8‑blokk m/"tabs". 2 rst.  121       20,00    

1295. Posten 350 år 1997, 3,70 (Gjenreisning)            2232       2,00    

1295. Posten 350 år 1997, 3,70. Del av FDC‑stempel       6851       2,00    

1296. Posten 350 år 1997, 3,70 (Kon‑Tiki)                2233       2,00    

1297. Posten 350 år 1997, 3,70 (Fjær)                    2234       2,00    

1298. Posten 350 år 1997, 3,70 (Velferd)                 2235       2,00    

1299. Posten 350 år 1997, 3,70. Del av FDC‑stempel       6855       2,00    

1300. Posten 350 år 1997, 3,70 (Grete Waitz)             2237       2,00    

1301. Posten 350 år 1997, 3,70 (Askøybrua)               2238       2,00    

1301. Posten 350 år 1997. Rundst. nær opp/ned            6767       1,25    

1302. Posten 350 år 1997, 3,70 (OL‑ild)                  2239       2,00    

1302. Posten 350 år 1997, 3,70. Del av FDC‑stempel       6858       2,00    

1303 BB. 4,30 Røros/kirke. Par                           2240      10,00    

1303 Bh. 4,30 Røros kirke, utagget høyre side            2241       3,00    

1303 Bv. 4,30 Røros kirke, utagget venstre side          2242       3,00    

1304 Bh. 5,00 Færder fyr, utagget høyre side             2244       3,00    

1304 Bv. 5,00 Færder fyr, utagget venstre side           2245       3,00    

1305 Bh. 6,00 Nusfjord, utagget høyre side               2247       0,75    

1305 Bv. 6,00 Nusfjord, utagget venstre side             2248       0,75    

1306. Trondheim 3,70                                     2249       0,30    

1307. Trondheim 12,00                                    2250       1,25    

1308. Einar Gerhardsen 3,70                              2251       0,30    

1309. Einar Gerhardsen 25 kr.                            2252       4,00    

1310. Sæverud 10,00.                                     2253       2,00    

1311. Tarjei Vesaas, 15,00.                              2254       3,75    

1312. Barnas Frimerkeklubb 3,70                          2255       0,30    

1313. Barnas Frimkekeklubb 3,70                          2256       0,30    

1314. Petter Dass 3,20                                   2257       4,00    

1315. Petter Dass 3,70                                   2258       0,50    

1316 x Bn. Julepost 1997, 3,70. Utagget nede             2259       0,30    

1316 x Bø. Julepost 1997, 3,70. Utagget oppe             2260       0,30    

1316 y Bø. Julepost 1697, 3,70. (Fosf.) Utagg. oppe      2262      30,00    

1317 x Bn. Julepost 1997, 3,70. Utagget nede             2263       0,30    

1317 x Bø. Julepost 1997, 3,70. Utagget oppe             2264       0,30    

1318. Blomst 3,40 (Soleihov)                             2267       0,30    

1319 x. Blomst 3,80 (Stemor). Papir Hs8‑NB               2268       0,30    

1320.  Blomst 4,50 (Hvitkløver)                          2270       0,30    

1322. Blomst 7,50 (Mogop)                                2274       0,30    

1324‑25 BB. Insekter 2 x 3,80 (Parkombinasjon)           2276       0,65    

1324. Øyestikker 3,80                                    2277       0,30    

1325. Gresshoppe 3,80                                    2278       0,30    

1326. Valentin 1998, 3,80                                2279       1,00    

1327. Egersund 200 år, 3,80                              2280       0,30    

1328. Egersund 200 år, 6,00                              2281       0,35    

1329. Båt 3,80                                           2282       0,30    

1330. Båt 4,50. Del av rundst. opp/ned                   6583       1,50    

1331 BB. 3,80 Holmenkollen. Parkombinasjon               2284       5,50    

1331 Bh. 3,80 Holmenkollen, utagget høyre side           2285       0,30    

1331 Bv. 3,80 Holmenkollen, utagget venstre side         2286       0,30    

1332 BB. Ålesund 4,50 (Parkombinasjon)                   2287       9,50    

1334. Mineral 3,40 (Sølv)                                2293       0,30    

1335. Mineral 5,20 (Kobolitt)                            2294       1,30    

1336. Samtidskunst  6,00. Vannrytter                     2295       0,80    

1337. Samtidskunst  7,50. Rød Måne                       2296       2,50    

1338. Samtidskunst 13,00. Haakon VII‑statue              2297       4,00    

1339. Barneleker 3,80                                    2298       0,30    

1340. Barneleker 5,50                                    2299       4,50    

1341. Gardermoen 3,80                                    2300       0,30    

1342. Gardermoen 6,00                                    2301       0,30    

1343. Gardermoen 24,00                                   2302       3,00    

1344. Slottet/gardist. 3,40                              2303       0,85    

1345. Slottet. 3,80                                      2304       0,30    

1346 Bn. Julemerke 1998, 3,80. Utagget nede              2305       0,40    

1346 Bø. Julemerke 1998, 3,80. Utagget oppe              2306       0,40    

1347 Bn. Julemerke 1998, 3,80. Utagget nede              2307       0,40    

1347 Bø. Julemerke 1998, 3,80. Utagget oppe              2308       0,40    

1348. Ostehøvel 3,60. Papirtype ikke bestemt.            2309       0,30    

1349 x. Binders 4,00. Papir Hs‑P.                        2313       0,30    

1349. Binders 4,00. Papirtype ikke bestemt.              2312       0,30    

1350 Bn. Fisk/redskap 4,00. Utagget nede                 2315       0,30    

1350 Bø. Fisk/redskap 4,00. Utagget oppe                 2316       0,30    

1351 Bn. Fisk/redskap 4,00. Utagget nede                 2317       0,30    

1351 Bø. Fisk/redskap 4,00. Utagget oppe                 2318       0,30    

1352. Blomst 3,60 (Rød Jonsokblom)                       2319       0,50    

1353. Blomst 4,00 (Hvitveis)                             2320       0,30    

1354. Blomst 7,00 (Fjellfiol)                            2321       0,30    

1355. Valentin 1999, 4,00.                               2322       0,30    

1356 BB. Svaner 4 kr. Parkombinasjon                     2323       4,00    

1356 Bh. Svaner 4 kr., utagget høyre side                2324       0,30    

1356 Bv. Svaner 4 kr., utagget venstre side              2325       0,30    

1357 BB. Domkirkeruiner 5,00. Parkombinasjon             2326       5,00    

1357 Bh. Domkirkeruiner 5,00 utagget høyre side          2327       0,80    

1357 Bv. Domkirkeruiner 5,00 utagget venstre side        2328       0,80    

1358 BB. Same 6,00. Parkombinasjon                       2329      12,50    

1358 Bh. Same 6,00, utagget høyre side                   2330       0,60    

1358 Bv. Same 6,00, utagget venstre side                 2331       0,60    

1359. Ishockey VM '99, 4,00                              2332       0,40    

1360. Ishockey VM '99, 7,00                              2333       2,00    

1361. LO 100 år. 4,00                                    2334       0,30    

1362. Utvandring. 4,00                                   2335       0,30    

1363. Kristning av landet. 6,00.                         2336       0,50    

1364. Gruvedrift 14,00                                   2337       1,60    

1365. Industrialisering 26,00                            3185       4,50    

1366 I.  Hverdagen, Hesteskyss 4,00                      2338       1,75    

1366 II.  Hverdagen, Hesteskyss 4,00. Mask.stmp.         2340       0,40     

1367 I.  Hverdagen, Anleggsgjengen 4,00                  2341       1,75    

1368 I.  Hverdagen, Full tank! 4,00                      2343       1,75    

1369 I.  Hverdagen, Budeie 4,00                          2345       1,75    

1370 I.  Hverdagen, Slåttegjeng 4,00                     2347       1,75    

1371 I.  Hverdagen, Skiløper 4,00                        2349       1,75    

1372 I.  Hverdagen, "Bølgen" 4,00                        2351       1,75    

1373 I.  Hverdagen, Fotballgutt 4,00                     2353       1,75    

1374. Barneleker 4,00                                    2355       1,00    

1375. Barneleker 6,00                                    2356       0,60    

1376 Bn. Julemerke 1999, 4,00. Utagget nede.             2357       0,30    

1376 Bø. Julemerke 1999, 4,00. Utagget oppe.             2358       0,30    

1377 Bn. Julemerke 1999, 4,00. Utagget nede.             2359       0,30    

1377 Bø. Julemerke 1999, 4,00. Utagget oppe.             2360       0,30    

1378. Wenche Foss/P.T. Haugen 3,60                       2361       8,50    

1379. Maurstad/Segelcke 4,00                             2362       1,00    

1380. Årtusen 4,00 "Vinternatt"                          2363       0,75    

1381. Årtusen 4,00 "Solnedgang"                          2364       0,75    

1382. Blomst 5,40 (Gullmyrklegg)                         2365       2,00    

1383. Blomst 8,00 (Hvit nøkkerose)                       2366       0,35    

1384. Blomst 14,00 (Ballblom)                            2367       3,00    

1386. Valentin 2000, 4,00                                2369       0,85    

1387. Oslo 1000 år,  4,00                                2370       0,40    

1388. Oslo 1000 år,  6,00                                2371       1,00     

1389. Oslo 1000 år,  8,00                                2372       1,00    

1390. Oslo 1000 år, 27,00                                2373       5,00    

1391 BB. Kongeørn 2 x 5,00 parkombinasjon.               2374      18,50    

1392 BB. 6,00 Elg, vertikalt par                         2377      18,00    

1392 Bn. 6,00 Elg, heftemerke, utagget nede              2378       4,50    

1392 Bø. 6,00 Elg, heftemerke, utagget oppe              2379       4,50    

1393 BB. Hval 7,00. Vertikalt par.                       2380      15,00    

1393 Bn. Hval 7,00. Utagget nede.                        2381       1,50    

1393 Bø. Hval 7,00. Utagget oppe.                        2382       1,50    

1394. Expo 2000, 4,20                                    2383       0,45    

1395. Expo 2000, 6,30                                    2384       0,30    

1396. Krigsskolen 3,60                                   2385      17,50    

1397. Krigsskolen 8,00                                   2386       8,00    

1398. Sprayboks 4,20. (Papir ikke bestemt)               2387       0,30    

1399 Bn. Fisk/redskap 4,20. Utagget nede                 2388       0,30    

1399 Bø. Fisk/redskap 4,20. Utagget oppe                 2389       0,30    

1399‑1400. Fisk 4x4,20. 1/2 hefte med sentr. rundst.     1606      17,50    

1400 Bn. Fisk/redskap 4,20. Utagget nede                 2390       0,30    

1400 Bø. Fisk/redskap 4,20. Utagget oppe                 2391       0,30    

1401. Nytt årtusen 4,20                                  2392       0,40    

1402. Nytt Årtusen 6,30                                  2393       0,40    

1403. Skien 1000 år, 4,20. Snei av 2 rundstempler        6927       3,00    

1405. Læstadius 5 kr.                                    2396       4,25    

1406 Bn. Nils og Blåmann 4,20. Utagg. nede. Papir?       2397       1,50    

1406 Bø. Nils og Blåmann 4,20. Utagg. oppe. Papir?       2398       1,50    

1406‑07. N.Blåm./St. 4x4,20. 1/2 hefte sentr. rundst.    3214      20,00    

1407 Bn. Stomperud 4,20. Utagget nede. Papir?            2403       0,80    

1407 Bø. Stomperud 4,20. Utagget oppe. Papir?            2404       0,80    

1408. Altertavler 3,60                                   2409       8,50    

1409. Altertavler 4,20                                   2410       5,00    

1410 Bn. Rose 4,50. Utagget nede.                        2411       0,35    

1410 Bø. Rose 4,50. Utagget oppe.                        2412       0,35    

1411 Bn. Rose 4,50. Utagget nede.                        2413       0,35    

1411 Bø. Rose 4,50. Utagget oppe.                        2414       0,35    

1412. Husflid 4,00 (Tægerbinding/nål)                    2415       0,30    

1413. Husflid 4,50 (Neverfletting/neverboks)             2416       0,30    

1414. Brudesøm 7,00 (Belte fra Hardangerbunad)           2417       0,30    

1415. Aase Bye 4,00                                      2418       3,50    

1416. Per Aabel 4,50                                     2419       0,75    

1417. Alfred Maurstad 5,50                               2420       2,50    

1418. Lillebil Ibsen 7,00                                2421       3,75    

1420. Valentin 2001, 4,50                                2423       2,00    

1421 I.   Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster A.           2424       2,25    

1421 II.  Posthorn 1 kr. flerfarvet, Raster B.           2425       0,50    

1421 III. Posthorn 1 kr. flerfarvet, uten raster         2426       0,50    

1422 I x2.  Posthorn 2 kr. flerf., Raster A. 4‑blokk     6305       7,50    

1422 I x2.  Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster A.         6304       1,75    

1422 II. Posthorn 2 kr. flerfarvet, Raster B.            2428       1,00    

1422 III. Posthorn 2 kr. flerfarvet, urastrert           6389       1,00    

1423.    Posthorn 6 kr. fiolett/flerfarvet               2429       0,30    

1424 Bn. Elvepadling 4,50 utagget nede                   2430       0,85    

1424 Bø. Elvepadling 4,50 utagget oppe                   2431       0,85    

1425 Bn. Fjellklatring 7,00 utagget nede                 2432       3,75    

1425 Bø. Fjellklatring 7,00 utagget oppe.                2433       3,75    

1426. Skolekorps 4,50                                    2434       2,75    

1427. Skolekorps 9,00                                    2435       8,00    

1428. Arkitektur 5,50                                    2436       1,00    

1429. Arkitektur 8,50.                                   6794       5,00    

1429. Arkitektur 8,50. Rundst. sideveis                  2437       2,50    

1430 IA. Ølhøne 5,00 Grovtg. ("lyser")                   2438       1,00    

1431 IA "Dorull" 5,50. (Grovtg., "lyser").               2442       1,50    

1431 II "Dorull" 5,50 (Grovtg., "mørk")                  2444       0,30    

1432. Strikkelue 8,50, grovtagget. Papir?                2449       0,30    

1433 Bn. Rose 5,50. Type? Utagget nede                   2450       0,40    

1433 Bø. Rose 5,50. Type? Utagget oppe                   2451       0,40    

1434 Bn. Rose 5,50. Type? Utagget nede                   2452       0,40    

1434 Bø. Rose 5,50. Type? Utagget oppe                   2453       0,40    

1436. Skuespillere 5,50. Leif Juster                     2455       3,50    

1437. Skuespillere 7,00. Kari Diesen                     2456       5,00    

1438. Skuespillere 9,00. A. Nilssen                      6637       7,50    

1439. Skuespillere 10,00. Einar Rose                     2458       6,50    

1440. Nobel 5,50 (Aung San Suu Kui)                      2459       5,00    

1441. Nobel 5,50 (N.Mandela). Litt minus på rundst.      6922       3,50    

1442. Nobel 7,00 (Nobel)                                 2461       6,00    

1448. Kattunger 5,50                                     2468       0,75    

1449. Geitekilling 7,50                                  2469       6,00    

1450 Bn. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. nede.         2470       0,30    

1450 Bø. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. oppe.         2471       0,30    

1451 Bn. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. nede.         2472       0,30    

1451 Bø. Jul 2001. 5,50 Pepperkake. Utagg. oppe.         2473       0,30    

1452. Nordlys 5,00                                       2474       6,00    

1453. Nordlys 5,50                                       2475       2,75    

1454 I.   Posthorn 5 kr. Raster A                        2476       2,25    

1454 II.  Posthorn 5 kr. Raster B                        2477       3,00    

1454 III. Posthorn 5 kr. Bunnfelt uten Raster            2478       0,30    

1455 I.   Posthorn 9 kr. Raster A                        2479       2,50    

1455 II.  Posthorn 9 kr. Raster B                        2480       3,50    

1456. Skuespiller  5,00 (T. Maurstad). Mask.stmp.        2482       0,50    

1456. Skuespiller  5,00 (Tordis Maurstad)                2481       6,00    

1457. Skuespiller  5,50 (Rolf J.N.) Rettv.rundstmp       6641      12,00    

1457. Skuespiller  5,50 (Rolf Just Nilsen)               2483       1,00    

1458. Skuespiller  7,00 (Lars Tvinde).                   2484       7,50    

1459. Skuespiller  9,00 (Henry Gleditsch)                2486       8,00    

1461. Fotball 5,50, rundt frim.                          2489       0,50    

1462. Fotball 5,50, rundt frim.                          2490       0,50    

1463. Fotball 5,50, rundt frim.                          2491       0,50    

1464. Fotball 5,50, rundt frim.                          2492       0,50    

1465. Norden Kunst 7,50                                  2493       7,00    

1466. Norden Kunst 8,50                                  2494       6,25    

1467 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2495       0,35    

1467 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2496       0,35    

1468 Bh. Eventyr 9,00. Utagget høyre side                2497       4,00    

1468 Bv. Eventyr 9,00. Utagget venstre side              2498       4,00    

1470. Niels Henrik Abel 22,00                            2500       6,50    

1471. Holmestrand 5,50                                   2501       4,00     

1472. Kongsberg 5,50                                     2502       4,00    

1473. Johan Borgen 11,00                                 2503       2,00    

1474. Nordahl Grieg 20,00                                2504       8,50    

1474. Nordahl Grieg 20,00. Svakt maskinstempel           6645       2,50    

1475. Fotball 5,00 (Norge‑Tyskland 1936)                 2505       7,00    

1475. Fotball 5,00 (Norge‑Tyskland 1936). Mask.stmp.     6707       2,00    

1476. Fotball 5,50 (Norge‑Brasil)                        2506       3,75    

1477. Fotball 5,50 (Norge‑USA)                           2507       2,50    

1478. Fotball 7,00 (Norge‑Sverige)                       2508       7,50    

1480. Fotball 10,00 (Milan‑Rosenborg)                    2511       5,00    

1481. Sirkus/Europa 5,50, 2002                           2512       4,25    

1482. Sirkus/Europa 8,50, 2002                           2513       5,00    

1482. Sirkus/Europa 8,50. Etterstemplet prakt/lux        6584      10,00    

1485 Bn. Julemerke 2002, 5,50. Utagget nede.             2516       0,30    

1485 Bø. Julemerke 2002, 5,50. Utagget oppe              2517       0,30    

1486 Bn. Julemerke 2002, 5,50. Utagget nede.             2518       0,30    

1486 Bø. Julemerke 2002, 5,50. Utagget oppe              2519       0,30    

1487. Landstad 5,00                                      2520       6,50    

1488. Landstad 5,50.                                     6795       3,50    

1489. Husflid 5,50 (Knivskaft). Ikke typebestemt         2522       0,30    

1490 Bn. Rose 5,50 (Grand Prix). Utagget nede.           2523       0,50    

1490 Bø. Rose 5,50 (Grand Prix). Utagget oppe.           2524       0,50    

1491 Bn. Rose 5,50 (Champagnerose). Utagget nede.        2525       0,50     

1491 Bø. Rose 5,50 (Champagnerose). Utagget oppe.        2526       0,50    

1492. Grafikk 5,00. Rundst. + spor stempel               6708       4,00    

1493. Grafikk 8,50. Maskinstempel                        6390       2,50    

1496 A. Grafikk 22,00, 13,5 x 12,75                      2532      15,00    

1496 B. Grafikk 22,00, 14 x 12,75.                       2533      13,00    

1496 B. Grafikk 22,00, 14x12,75. Litt stempelminus       2534       3,00    

1497. Valentin 2003, 5,50. Sidev., etterstemplet         6894       2,50    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Etterstemplet. Nær prakt/lux.     6585       5,00    

1498 Bh. Eventyr 5,50. Utagget høyre side.               2536       0,50    

1498 Bv. Eventyr 5,50. Utagget venstre side.             2537       0,50    

1499 Bn. Eventyr 9,00. Utagget nede                      2538       5,00    

1501. Festspill Bergen 10,00. Anelse ujevne tagger       6709       7,50    

1503. Helsevesen 7,00. Del + snei rundstempel            6407       3,50    

1504. Flyktningedag 5,50. Lett maskinstempel             3235       2,00    

1505. Flyktningedag 10,00                                2547      12,50    

1506 I.  Olav V 100 år 5,50                              2548       7,50    

1507 I.  Olav V 100 år, 8,50.                            2550       8,50    

1508 I.  Olav V 100 år, 11,00. Svakt mask.st.            2553       1,25    

1512. Hilsen 5,50 (Forlovelse)                           2558       6,00    

1513. Hilsen 5,50 (Märthalilje).                         2559       6,00    

1516. Plakatkunst 10,00. Del av maskinstempel            2563       2,50    

1517. Bjørnson 11,00.                                    2564       8,50    

1518. Lars Onsager 22,00                                 2566      12,00    

1522. Grafikk 5,50. Del av rundst. nær opp/ned           6501       2,00    

1523. Oss mennesker imellom. 6,00 olivgul                2573       0,50    

1524. Oss mennesker imellom. 6,00 gråblå                 2574       0,50    

1525. Manet 5,50                                         2575       0,30    

1526. Gråsteinbit 6,00                                   2576       0,30    

1527. Blekksprut 9,00                                    2577       0,30    

1528. Maleri 6,00 (Idyll)                                2578       2,25    

1529. Maleri 9,50 (Stetind i tåke).                      2579      15,00    

1530. Maleri 10,50 (Arbeiderdemonstrasjon).              2580      15,00    

1531. Valentin 2004, 6,00                                2581       7,50    

1532 Bn. Sykling, 6,00. Utagget nede.                    2583       0,65    

1532 Bø. Sykling, 6,00. Utagget oppe.                    2584       0,65    

1533 Bn. Padling 7,50. Utagget nede                      2585       8,50    

1533 Bø. Padling 7,50. Utagget oppe                      2586       8,50    

1540. Haakon Haakonsen 12,00                             2595       6,00    

1541. Haakon Haakonsen 22,00                             2596       7,00    

1542. Jernbanen 150 år, 6,00. Svakt maskinstempel.       6928       2,00    

1545. Jernbanen 150 år, 10,50                            2602      12,50    

1546. Barn og ungdom, 6,00                               2604       2,25    

1547. Barn og ungdom, 9,00                               2605       8,50    

1547. Barn og ungdom, 9,00. Lett maskinstemplet          2606       2,00    

1550. Osebergutgravn. 12,00. Maskinst./stempelminus      2611       3,00    

1551 Bh. Jul 2004, 6,00. Utagget h. side                 2612       1,00    

1551 Bv. Jul 2004, 6,00. Utagget v. side                 2613       1,00    

1552 Bh. Jul 2004, 6,00. Utagget h. side                 2614       1,00    

1552 Bv. Jul 2004, 6,00. Utagget v. side                 2615       1,00    

1553. Nobelprisvinner 5,50 (Odd Hassel)                  2616       8,50    

1554. Nobelprisvinner 6,00 (C.L. Lange). Maskinstemp.    6467       0,85    

1556. Erik Werenskiold 9,50                              2620      12,50    

1559. Kirkens Bymisjon 6,00                              2624       7,00    

1561. Aase Gruda Skard 22,00                             2628       4,50    

1562. Norge om 100 år, 6,00. Litt stempelminus           6793       1,00    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Barnetegning                2630      10,00    

1563. Norge om 100 år, 7,50. Del av fiolett(?) r.st.     2631       0,65    

1564. Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Raster B.           2632       0,50    

1564. Posthorn 3 kr. Blå/flerfarvet. Uten Raster ?       6889       0,50    

1565. Posthorn 7 kr. brun/flerfarvet                     2633       2,75    

1566 Bh. Geirangerfjorden 6,00. Utagget h. side          2634       0,65    

1566 Bv. Geirangerfjorden 6,00. Utagget v. side          2635       0,65    

1567 Bv. Kjosfossen 9,50. Utagget venstre side           2637       7,00    

1576. Christian Radich. 6,00                             2652      14,00    

1579. Spekkhogger. B Innland. Ukjent papirtype           2656       0,30    

1580. Sjøanemone. A Innland.                             2657       0,30    

1581 Bn. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget nede         2658       0,30    

1581 Bø. Fyr A‑Innland, Jomfruland. Utagget oppe         2659       0,30    

1582 Bn. Fyr A‑Innland. Tranøy. Utagget nede.            2660       0,30    

1582 Bø. Fyr A‑Innland. Tranøy. Utagget oppe.            2661       0,30    

1593 Bh. Julemerke 2005, A. Utagget h. side              2679       0,65    

1593 Bv. Julemerke 2005, A. Utagget v. side              2680       0,65    

1594 Bh. Julemerke 2005, A. Utagget h. side              2681       0,65    

1594 Bv. Julemerke 2005, A. Utagget v. side              2682       0,65    

1595. Valentin 2006, A                                   2683      11,50    

1597. OL Torino 22,00                                    2685       8,25    

1599. Livredning 10,00                                   2687       8,00    

1601. Anledning. A Innl. (Fødsel/navnedag)               2689       8,50    

1602. Anledning. A Innl. (Bløtkake)                      2690       8,50    

1603. Anledning A Innl. (Forlovelse)                     2692       8,50    

1604. A. Anledning (Kongelilje)                          2694       8,50    

1607. Nakensnegle 10,00                                  2697       0,50    

1608. Gaupe 6,50                                         2698       5,50    

1609. Tiur 8,50                                          2699       7,50    

1610. Kongeørn 10,00                                     2700       0,50    

1611. Fjellrev 10,50                                     2701       8,50    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longy.byen). Maskinst.      2706       0,40    

1615. 100 år i Arktis 22,00 (Longyearbyen)               2707      15,00    

1616. Skibladner 6,50                                    2709       0,30    

1617. Maihaugen 6,50                                     2710       0,30    

1618. Kirkeporten 8,50. Del av litt utflytende rundst.   6393       2,50    

1618. Nordkapp, Kirkeporten 8,50. Maskinstempel          6701       2,50    

1619. Nordkapp, med Globen 8,50                          2712      10,00    

1619. Nordkapp/Globen 8,50. Del av rundst. nær opp/ned   6394       2,50    

1620. Bryggen i Bergen 10,50                             2713      10,00    

1621. Atlanterhavsveien 10,50                            2714      10,00    

1624. Kråkebolle, B Innland.                             2717       0,30    

1625. Blåstål. A Innland.                                2718       0,30    

1626. Garden  6,50                                       2719       7,50    

1626. Garden  6,50. Del + snei av rundstempel            6691       2,50    

1627. Garden 13,00. Litt utflytende rundstempel          2722       0,50    

1627. Garden 13,00. Svakt + snei rundstempel             3292       3,00    

1631. Julemerke 2006. A‑Innland                          2726       0,35    

1632. Julemerke 2006. A‑Innland                          2727       0,35    

1633. Valentin 2007, A                                   2728       9,00     

1635. Vinterrally A‑Europa. Svakt r.st. nær opp/ned      6919      10,00    

1637. Pinnsvin 12,00. "Lett" maskinstmp.                 6917       6,50    

1638. Ekorn 22,00                                        2733      18,50    

1644. Porsgrunn. A Innland                               2741      10,00    

1645. Skydiving. A‑Innland                               2743       0,30    

1646. Rallarvn. Finse. A‑Innland                         2744       0,30    

1647. Røros. A‑Europa                                    2745      12,00    

1648. Vindebro Fredr. Festn. A‑Europa                    2746      12,00    

1649. Portør med loshus. A‑Verden                        2747       7,00    

1650. Hamnøy. A‑Verden                                   2748       7,00    

1651. Makrell 11,00                                      2749       0,30    

1653. Vardøhus Festning 23,00                            2751       9,00    

1655. Speider 11,00                                      2753      12,50    

1656‑57. Fyr. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.     6796       1,00    

1656. Fyr A‑Innland. Ona                                 2754       0,35    

1657. Fyr A‑Innland. Tungeneset fyrlykt                  2755       0,35    

1660‑63. Marint liv. På bakpapirstripe. Del av rstmp.    5279       2,00    

1660. Blomsterreke A‑Innland                             2759       0,30    

1661. Hummer A‑Innland                                   2760       0,30    

1662. Taskekrabbe A‑Innland                              2761       0,30    

1663. Krinakrabbe A‑Innland                              2762       0,30    

1664. Halldis Moren Vesaas 23,00                         2763      15,00    

1668‑69. Jul. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.     6797       1,00     

1668. Jul 2007. A‑Innland. Julestjernen.                 2771       0,50    

1669. Jul 2007. A‑Innland. Hellige 3 konger.             2772       0,50    

1671. Valentin 2008, A‑Europa. Litt stempelminus.        2775       3,00    

1673 A. Bjørn 14,00. Tg. 13,25x13,75                     2777      10,00    

1673 B. Bjørn 14,00. Tg. 14,25x13,75                     2779      12,00    

1674. Ulv 23,00                                          2781      12,50    

1675‑78. Skisport. På bakp.stripe med 4‑sifret nr.       1473      10,00    

for hvert merke. Alle del av rundstempel.

1675‑78. Skisport. På bakpapirstripe. Del av rstmp.      5280       2,00    

1675. Skiforbundet A‑Innland (Thorleif Haug)             2783       0,40    

1676. Skiforbundet A‑Innland (Espen Bredesen)            2784       0,40    

1677. Skiforbundet A‑Innland (Barn på ski)               2785       0,40    

1678. Skiforbundet A‑Innland (Kjetil A. Aamodt)          2786       0,40    

1681. Operabygget. A‑Innland                             2789      15,00    

1682. Frederik Stang. A‑Innland                          2790      15,00    

1683. A. Henrik Wergeland. A‑Innland                     2791      15,00    

1684‑85. Turistmerker A. På 1 baks.papir m/trykk         470        1,00    

1684. Oslo havn/Rådhus, A‑Innland                        2792       0,40    

1685. "Dykkere", A‑Innland                               2793       0,35    

1688. Seilskute, A‑Verden                                2798       7,50    

1689. Lyngør, A‑Verden                                   2799       6,00    

1692. Kommunikasjon 25,00. Rutebilen 100 år              2803       8,00    

1698. OL 23,00 (Håndball)                                2809      25,00    

1699. Pers.fr. A‑Innl. Rød postlogo. Klipp/div. stmp.    2811       3,75    

1700. Kunst A‑Innland                                    2812       0,60    

1701. Kunst A‑Innland                                    2813       0,60    

1702. Kunst A‑Innland                                    2814       0,60    

1703. Kunst A‑Innland                                    2815       0,60    

1704. Julemerke 2008, A‑Innland                          2816       0,35    

1705. Julemerke 2008, A‑Innland                          2817       0,35     

1706. Maleri, B Innland                                  2818       0,35    

1707 I.  Kunst 12,00. Jæger                              2819       0,50    

1707 II. Kunst 12,00. Jæger                              2820       3,00    

1708 A. Rådyr 11,50 kr., tg. 13,25x13,75                 2821      10,00    

1708 B. Rådyr 11,50 kr. 14,25x13,75. Litt stmp.minus     6895       4,50    

1708 B. Rådyr 11,50 kr., tg. 14,25x13,75                 2822      12,00    

1709. Reinsdyr 15,50 kr.                                 2823       9,00    

1709. Reinsdyr 15,50 kr. Litt stempelminus.              6849       3,00    

1710. Lirype 25 kr.                                      2824      15,00    

1713. Pers.frim. A‑Innl. Blåv. Ev. på kl./papir/var st.  2827       2,75    

1715‑16. Turist. På bakpap.‑stripe m/tekst. Del av rst.  6798       1,00    

1715. Tog ved Stanghelle. A‑Innland                      2829       0,40    

1716. Tog ved Finse. A‑Innland                           2830       0,40    

1717. Støttafjorden. A‑Europa                            2831      14,00    

1717. Støttafjorden. A‑Europa. "Pent" maskinst.          2832       1,75    

1719. Nordlys, Andøya. A‑Verden                          2834      17,50    

1720. Kannesteinen Vågsøy. A‑Verden                      2835      15,00    

1725. Ubåtvåpenet 15,50                                  2842      15,00    

1726 I. Kurér‑radio. A‑Innland                           2843       0,30    

1726‑27 II. Radio/Tlf.‑kiosk. A. På bakpapirstripe       6799      25,00    

1727 I. Telefonkiosk. A‑Innland                          2844       0,40    

1727 I. Tlf. A‑Innl. Prakt/lux st. + sidest. Klipp.      5313       4,50    

1728. Hamsun 25,00                                       2845      15,00    

1729‑32. Pop. 4 merker på horis. stripe, del av r.st.    1474      10,00    

1729. Popmusikk A‑Innland (Per "Elvis" Granberg)         2846       0,65    

1730. Popmusikk A‑Innland (Roald Stensby)                2847       0,65    

1731. Popmusikk A‑Innland ("Rocke Pelle")                2848       0,65    

1732. Popmusikk A‑Innland (Jan Rohde)                    2849       0,65    

1733. Norges Rederiforbund 15,50                         2850      17,50    

1735‑38. Kunst A Innl. På horis. stripe, del av r.st.    968        8,00    

1735. Norsk kunst A‑Innland (Mann m/kvinne)              2854       0,40    

1736. Norsk kunst A‑Innland (Kråke)                      2855       0,40    

1737. Norsk kunst A‑Innland (Fugleflukt)                 2856       0,40    

1738. Norsk kunst A‑Innland (Liggende hode)              2857       0,40    

1739‑40. Jul 2009 A. Stripe 2 mrk. Del av rundstmp.      3228       1,00    

1739. Jul 2009, A‑Innland. (Rødt eple)                   2858       0,40    

1740. Jul 2009, A‑Innland. (Stjerne)                     2859       0,40    

1741. Kunst 13,00 (Mann som drikker)                     2860       0,60    

1742. Oter 15,00                                         2861       2,00    

1743 B. Lemen 16,00 (Tg. 14,75 x 13,75)                  2863       1,25    

1744. Jerv 26,00.                                        2864       7,00    

1745. P.A. Munch. A‑Innland                              2866       0,40    

1746. Ole Bull. A‑Innland                                2867       0,40    

1746. Ole Bull. På klipp. Prakt/lux + sidestempel        5155       5,00    

1749. Turist/Valdresflya. A‑Innland                      2870       0,40    

1750. Turist/Gamle Strynefjellveien. A‑Innland           2871       0,40    

1753. Turist/Helgeland. A‑Verden                         2874      15,00    

1753. Turist/Helgeland. A‑Verden. Stempelminus           6699       5,00    

1754. Turist/Lofoten. A‑Verden                           2875      15,00    

1755. Popmusikk/Bobbysocks. A‑Innland                    2876       0,35    

1756. Popmusikk/Secret Garden. A‑Innland                 2877       0,35    

1757. Popmusikk/Alexander Rybak. A‑Innland               2878       0,35    

1758. Popmusikk/Jahn Teigen. A‑Innland.                  2879       0,35    

1760. Folkehelsen, 26 kr.                                2882       7,00    

1761 I. TV 50 år/Barne‑TV. A‑Innl. Tg. 15,75x14,5        2883       2,00    

1762.   TV 50 år/Humor. A‑Innland                        2884       2,00    

1763 I. TV 50 år/u.holdn. A Innl. Tg. 15,75x14,5         2885       2,00    

1764.   TV 50 år/"Ikoner". A Innland.                    2886       2,00    

1765. Norsk Sjømannsforbund. 16,00.                      2888      15,00    

1769. Europa 2010, A‑Innland (Mormor og Morten)          2895      17,00    

1771. Jul 2010/Geitebukk av halm. A‑Innl.                2897       0,50    

1773. Posthorn 4 kr. blå/div.                            2899       2,75    

1775. Posthorn 30 kr. flerfarvet                         2901       0,40    

1776. Norges Idrettsforbund 14,00                        2902       0,30    

1777 A. Isbjørn 17,00 tg. 13,25x13,75                    2903       1,00    

1777 B. Isbj. 17,00. 14,25x13,75. Del utfl.rst. nær o/n  3287       1,00    

1777 B. Isbjørn 17,00 tg. 14,25x13,75. Mask.stmp.        2905       3,50    

1778. Moskus 27 kr.                                      2906      18,00    

1778. Moskus 27 kr. Del av 2 rundst.                     3266       1,00    

1781. Amnesty. A‑Innland                                 2911       9,00    

1784. Sydpoljubileum 17,00                               2915      15,00    

1785. Turist/Svalbard A‑Innland (Frøhvelv)               2917       0,30    

1786. Turist/Borgund. A‑Europa                           2918       0,70    

1787. Turist/Preikestolen Fjellstue. A‑Verden            2919       1,25    

1790. Brannvesen 27 kr.                                  2922       1,85    

1794. Artister/Wenche Myhre. A‑Innland                   2927       1,00    

1795. Artister/Inger Lise Rypdal. A‑Innland              2928       1,00    

1796. Artister/Mari Boine. A‑Innland                     2929       1,00    

1797. Artister/Sissel Kyrkjebø. A‑Innland                2930       1,00    

1801. Tegneserie 20,00 (Pondus)                          2934       2,00    

1802. Posthorn 50 kr. blågrønn/div.                      2935       0,30    

1803. Julemerke 2011, A‑Innland                          2936       0,60    

1804. Julemerke 2011, A‑Innland                          2937       0,60    

1805. Griff. B Innland. Ukjent papirtype.                2938       0,75    

1806. Norsk Kunst 14,00. (Håkon Stenstavold)             2939       1,50    

1808. Dronning Sonja 9,50.                               2941       7,50    

1808. Dronning Sonja 9,50. Maskinstemplet                3282       0,50    

1811. Sonia Henie på isen. A‑Innland                     2945       1,00    

1812. Sonia Henie, portrett. A‑Innland                   2946       1,00    

1813. Thorbjørn Egner, portrett. A‑Innland               2947       0,75    

1814. Kardemomme by. A‑Innland.                          2948       0,75    

1815. Detalj fra Nidarosdomen. A‑Innland                 2949       0,35    

1819. Fly, 15,00. ("Dakota"). Rundt st.+del av mask.st.  2955       5,50    

1820. Fly, 27,00. (Seilfly). Noen tg. anelse korte       6689       3,50    

1820. Fly, 27,00. (Seilfly). Stempelminus.               2957       3,50    

1821. Fyr. A Innland. Kavringen                          2958       0,40    

1822. Fyr. A Innland. Medfjordbåen                       2959       0,40    

1824. Popmusikk A Innland (Sondre Lerche)                2962       2,50    

1825. Popmusikk A Innland (Ole Paus)                     2963       2,50    

1826. Popmusikk A Innland (Åge Aleksandersen)            2964       2,50    

1827. Popmusikk A Innland (Morten Abel)                  2965       2,50    

1830. Asbjørnsen/Moe 15 kr.                              2968      12,50    

1831. Posthorn 40 kr. flerfarvet                         2969       0,50    

1832. Riksantikvaren/Domkirkeruiner 15 kr.               2970       6,00    

1833. Jul 2012. Sn. Andersen/nissen. A‑Innland           2971       0,50     

1834. Jul 2012. Nissemor og barna. A‑Innland             2972       0,50    

1835. Norsk Mote 15 kr.                                  2973       0,40    

1836. Norsk Mote 15 kr.                                  2974       0,40    

1838. Munch 15 kr. ("Det syke barn")                     2976       8,50    

1838. Munch 15 kr. ("Det syke barn"). Maskinstmp.        6920       3,00    

1838. Munch 15 kr. Sykt barn. Litt stmp.gj.sl.til b.s.   6688       2,00    

1851. Stud. samf. 17,00. Del av litt utflyt. rst. o/ned  3269       0,50    

1851. Studentersamfundet 17,00                           2990       2,75    

1852. A Innland. Kronprins Haakon Magnus                 2991       0,85    

1853. A Innland. Kronprinsesse Mette‑Marit               2992       0,85    

1854. A Innland. Kronprinsfamilien                       2993       0,85    

1855. A Innland. Kong Harald og arverekken               2994       0,85    

1855. A Innland. Kong Harald/arverekken. Nær pr./lux     6594       3,00    

1858. Ivar Aasen. A Innland.                             2998       0,50    

1859. Lasse Kolstad. A Innland                           2999       0,50    

1860. Popmusikk A Innland (Pussycats)                    3000       0,40    

1861. Popmusikk A Innland (Dum Dum Boys)                 3001       0,40    

1862. Popmusikk A Innland (Turboneger)                   3002       0,40    

1863. Popmusikk A Innland (de Lillos)                    3003       0,40    

1864. Posthorn 10 kr. flerfarvet                         3004       0,50    

1865. Posthorn 20 kr. flerfarvet                         3005       1,00    

1866. A Innland, Solan Gundersen/Aukrust                 3006       0,60    

1867. A Innland, Nabonissen/Aukrust                      3007       0,60     

1868. Hjort 19 kr.                                       3008       0,50    

1869. Grevling 35 kr.                                    3009       0,85    

1870. Sjømannskirke. 15 kr. Vaffel                       3010       0,50    

1871. Sotsji OL, A Innland (Marit Bjørgen)               3011       0,40    

1872. Sotsji OL, A Innland (Tora Berger)                 3012       0,40    

1873. Sotsji OL, A Innland (Petter Northug)              3013       0,40    

1874. Sotsji OL, A Innland (Aksel Lund Svindal)          3014       0,40    

1876. Turist A Innland (Vikingkvinne)                    3016       0,30    

1877. Turist A Europa (Vikingkrigere)                    3017       1,25    

1878. Turist A Verden (Vikingskib)                       3018       2,75    

1879. Thor Heyerdahl A Innland (Portrett)                3019       0,40    

1880. Thor Heyerdahl A Innland (Kon‑Tiki)                3020       0,40    

1881. Thor Heyerdahl A Innland (Påskeøya)                3021       0,40    

1882. Thor Heyerdahl A Innland (Ra II)                   3022       0,40    

1886. Grunnlovsjub. 30,00                                3027      20,00    

1888. Prøysen A‑Innland. (Portrett/Radio)                3029       0,30    

1891. Posthorn 70 kr. Flerfarvet                         3032       0,50    

1892. Jul 2014. A‑Innland (Sølvguttene)                  3033       0,30    

1893. Jul 2014. A‑Innland (Putti Plutti Pott)            3034       0,30    

1896. Fugler 16 kr. (Blåmeis)                            3037       0,40    

1897. Fugler 16 kr. (Toppmeis)                           3038       0,40    

1898. Fugler 31 kr. (Hubro)                              3039       1,50    

1899. Røde Kors A‑Innland. (Vinterfjell)                 3040       0,40    

1900. Røde Kors A‑Innland. (Besøktjeneste)               3041       0,40    

1901. Røde Kors A‑Innland. (Nødhjelpsarbeid)             3042       0,40    

1902. Røde Kors A‑Innland. (Mennesker som R.K.)          3043       0,40    

1903. Halden 350 år, 20 kr.                              3044       4,00    

1906. Wilse 16 kr.                                       3047      15,00    

1910. Fyrtårn A‑Europa (Kvitsøy)                         3051      12,50    

1911. Fyrtårn A‑Europa (Slåtterøy). Litt stmp.‑minus     6483       3,50    

1914. Halfdan Kjerulf. A Innland                         3056       0,30    

1915. Agnar Mykle A Innland                              3057       0,30    

1916. Høyesterett. 20 kr.                                3058      18,00    

1917. Fugler B‑Innland (Praktærfugl)                     3060       3,50    

1918. Fugler B‑Innland (Ærfugl)                          3062       3,50    

1919. Fugler A Innland (Linerle)                         3064       0,40    

1920. Fugler A Innland (Steinskvett)                     3065       0,40    

1921. Bergen Filharmoniske ork. 31,00                    3067      18,00    

1922. Posthorn 60 kr. Flerfarvet                         3068       2,50    

1923. Julemerke 2015, A Innland (Juletre)                3069       0,35    

1924. Julemerke 2015, A Innland (Pakke)                  3070       0,35    

1925. Ungdoms‑OL. A Innland. Person på fjelltopp.        3071       1,00    

1926. Ungdoms‑OL. A Innland. Skiløper                    3072       1,00    

1927. Konge i 25 år. 17,00.                              3073       0,60    

1928. VM Skiskyting. 21 kr.                              3074      10,00    

1928. VM Skiskyting. 21 kr. Stempelminus.                3075       1,00    

1929. VM Skiskyting. 33 kr.                              3076      20,00    

1936. Europa/Green. 14 kr. Maskinstempel                 6309       5,00    

1938. Dyreparken, A Innland. (Julius).                   3089       0,65    

1939. Dyreparken, A Innland. (Kapt. Sabeltann).          3090       0,65    

1942. Norges Bank. 21,00                                 3095      14,00    

1944. Fyrtårn. A Innland. Sandvigodden                   3098       0,50    

1945. Fyrtårn. A Innland. Sklinna                        3099       0,50    

1948. Julemerke 2016. A Innland. Nisse drar kjelke       3102       0,50    

1949. Julemerke 2016. A Innland. Nisse aker              3103       0,50    

1950. Dvergfalk. 20 kr.                                  3104       5,00    

1951. Lerkefalk. 20 kr.                                  3105       5,00    

1952. Sameting. A Innland. ("Trekanter")                 3106       3,00    

1953. Sameting. A Innland. ("Portrett")                  3107       3,00    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Del r.st. gj.slag baks.   6308       1,00    

1954. Kongeparet 80 år. 23,00. Dronningen                3108      10,00    

1955. Kongeparet 80 år. 36,00. Stempelminus              6506       1,00    

1956. Tuneskibet. A Innland. (Foto/tegning)              3111       1,00    

1957. Tuneskibet. A Innland. (Akvarell/under seil)       3112       1,00    

1962. Sykkel‑VM. A Innland. (Med 6 syklister).           3120       2,00    

1963. Sykkel‑VM. A Innland. (Med 2 syklister).           3121       2,00    

1966. Norske biler. A Innland. (Mustad/"Giganten")       3125       4,00    

1967. Norske biler. A Innland. (Bjering)                 3126       4,00    

1968. Norske biler. A Innland. (Troll)                   3127       4,00    

1969. Norske biler. A Innland. (Think City)              3128       4,00    

1972. Julemerke 2017. A Innland                          3132       4,00    

1973. Julemerke 2017. A Innland                          3133       4,00    

1974. Lappugle. Innland                                  3134       2,00    

1975. Snøugle. 21 kr.                                    3135      10,00    

1976. Fjellvåk. 48 kr.                                   3136      25,00    

1977. Pelssel. 24 kr.                                    3137       5,00    

1978. Ringpingvin. 38 kr.                                3138      25,00    

1982. Abbor 18 kr. Rundt + streker fra maskinstemp.      6334      15,00    

1983. Musikkorps‑Forbund. Barn. Innland                  3143       5,00    

1984. Musikkorps‑Forbund. Korps, voksne. Innland         3144       5,00    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00.                             3145      24,00    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00. Litt stempelminus           6485       5,00    

1985. Gunnar Sønsteby 24,00. Maskinstemplet.             3146       6,50    

1986. DNT 150 år. Innland.                               3147       8,00    

1987. DNT 150 år. Innland.                               3148       8,00    

1990. Fløibanen. Innland. (Blå vogn)                     3151       8,00    

1991. Fløibanen. Innland. (Rød vogn)                     3152       8,00    

1993. Postnummer 50 år. 24 kr.                           3154      20,00    

1996. Julemerke. Innland. Julepynt.                      3157       4,00    

1997. Julemerke. Innland. Juleverksted.                  3158       4,00    

1998. Oslo Miljøhovedstad. 23,00                         3159      10,00    

1999. Antarktis. 26 kr.                                  3160      16,50    

2000 A. Antarktis. 42 kr. Tg. 13,25 x 13,5               3162      35,00    

2001. Oljenasjon i 50 år. Innland.                       3164      18,50    

2004. Oslo Børs 50,00                                    3167      40,00    

2005. Fossekall. Europa. (uten "talong" nederst).        6315      14,00    

2006. Olsenbanden. Innland.                              3169      18,00    

2007. Olsenbanden. 23,00                                 3170      22,00    

2008. VM Orientering. Innland.                           3171       9,00    

2009. Harald Solberg 26,00                               3172      24,00    

2009. Harald Solberg 26,00. Litt stempelminus.           6863      16,00    

2010. H. Solberg. 45,00.                                 3173      40,00    

2010. H. Solberg. 45,00. Litt minus for stempling        6402       6,00    

2011. Sykkel. Innland. Diamant racer                     3174       7,00    

2012. Sykkel. Innland. Ideal varesykkel                  3175       7,00     

2013. Sykkel. Innland. DBS kombi.                        3176       7,00    

2014. Sykkel. Innland. DBS Apache                        3177       7,00    

2015. Elghund. Innland                                   3178      16,00    

2016. Skogkatt. Innland                                  3179      16,00    

2018. Jul/skomaker. Innland                              6344       7,00    

2019. Jul/blåfjell. Innland                              6345       7,00    

2020. Jan Mayen 27 kr.                                   6346      25,00    

2020. Jan Mayen 27 kr. Mask.stmp. m/blått(?) trykk       6865      15,00    

2020. Jan Mayen 27 kr. Stempelminus.                     6487       7,00    

2021. Jan Mayen 45 kr.                                   6347      40,00    

2021. Jan Mayen 45 kr. Dårlig stempel + 1 hj.tagg.       6926      10,00    

2021. Jan Mayen 45 kr. Stempelminus                      6488       5,00    

2022. Bergen. Innl. 50 g                                 6348      20,00    

2023. Moss.   Innl. 50 g                                 6349      20,00    

2026. Anne‑Cath Vestly. Innland 50 g.                    6491      27,50    

2027. Jens Bjørneboe. 27,00. Litt stempelminus.          6494      10,00    

2028. Spekkhogger. Europa 20 gram.                       6866      27,00    

2032. Hunder. Innl. 20 g. "Flint"                        6869      14,00    

2033. Hunder. Innl. 20 g. "Milo"                         6870      14,00    

2034. Hunder. Innl. 20 g. "Zkipper"                      6871      14,00    

2035. Hunder. Innl. 20 g. "Altea"                        6872      14,00    

2036. Carl Nesjar. 27,00. Stmp.‑minus                    6885      15,00    

2037. Forskning, Hjerne.  Innl. 20g.                     6874      15,00     

2038. Forskning, Ultralyd. Innl. 20g.                    6875      15,00    

2039. Radka Toneff Innl. 20g.                            6876      15,00    

2040. Halvdan Sivertsen. Innl. 50g.                      6878      22,00    

2041. Jonas Fjeld Innl. 20g.                             6879      22,00    

2042 (Riktig NK‑Nr.?). Julegate dagtid. Innland 20 g.    6880      12,00    

2043 (riktig NK‑nr.?). Julegate kveld. Innland 20 g.     6881      12,00    

2044. Peter I øy, 27,0. Stempelminus.                    6924      12,00    

2044. Peter I øy, 27,00                                  6896      24,00    

2045. Peter I øy, 45,00                                  6897      40,00    

2045. Peter I øy, 45,00. Stempelminus.                   6925      20,00    

2046. Lillesand. Innl. 20 g.                             6898       5,00    

2047. Larvik. Innl. 50 g.                                6899      17,50    

2048. Tønsberg. Innl. 50 g.                              6900      17,50    

2049. Lundefugl. Europa 20 g.                            6901      25,00    

2051. Dovrebanen, Dovregubben. Innl. 20g.                6903      14,00    

2052. Dovrebanen, Lok t.14/Snøhetta. Innl. 20g.          6904      14,00    

2055. Grisunge. Europa 20g.                              6907      25,00    

BL  21. Nobel 2001, 7 kr. (1442). Rundstempel.           106       10,00    

BL  26. Prinsessen. På klipp, stemplet.                  219        1,50    

P 11. Porto At betale. 15ø brun                          161        4,00    

P 12 X. Porto At betale. 20ø blå.                        163        2,00    

P 14. Porto "Å betale" 10ø grønn                         164        7,50    

P 15. Porto "Å betale" 40ø blå                           165        7,50    

P 18. Porto "Å betale" 20ø. Litt ujevne tagger.          6420       8,50    

PF  5. Postens Bring‑logo. På klipp (var. stempl.)       127        0,75    

PF  5. Postens logo. Klipp/papir baks./var. stempl.      128        0,85    

T   2. Tjeneste 10ø grønn                                346        0,60    

T   3. Tjeneste 15ø sv.blå. Sentr. t.v. Flisetg.         347        3,50    

T   4. Tjeneste 20ø rødlilla                             349        0,35    

T   5. Tjeneste 30ø grå. Flisetagget.                    6937      12,50    

T   6. Tjeneste 40ø blå                                  351        2,75    

T   8. Tjeneste Provis. 2/5ø lilla.                      355        5,00    

T  10. Off.sak Offset. 5ø matt lilla.                    357       15,00    

T  10. Off.sak Offset. 5ø matt lilla. Kraftig mask.st.   6934       3,00    

T  12. Off.sak Offset. 10ø grønn                         359        3,75    

T  13. Off.sak Offset. 15ø brunoliven                    360        1,75    

T  15. Off.sak Offset. 25ø lys brun                      362        2,50    

T  16. Off.sak Offset. 30ø lys blå. Flisetagget          6935       1,35    

T  17. Off.sak Offset. 40ø grå. Del rundst. opp/ned      6936       2,00    

T  18. Off.sak Offset. 60ø grønnblå.                     365        7,00    

T  19. Off.sak Offset. 70ø gråbrun                       366       12,00    

T  21. Off.sak Boktrykk. 5ø lilla.                       368       10,00    

T  23. Off.sak Boktrykk. 10ø grønn                       370        0,90    

T  25. Off.sak Boktrykk. 20ø rød                         371        0,30    

T  26. Off.sak Boktrykk. 35ø fiolett.                    372        1,75    

T  27. Off.sak Boktrykk. 40ø grå                         373        0,35    

T  28. Off.sak Boktrykk. 60ø grønnblå                    374        2,50    

T  29. Off.sak m/vannm. 5ø lilla                         375        4,00    

T  30. Off.sak m/vannm. 7ø gul                           376        5,50    

T  31. Off.sak m/vannm. 10ø grønn                        378        1,00    

T  33. Off.sak m/vannm. 20ø rød                          380        2,00    

T  34. Off.sak m/vannm. 25ø brun                         381        3,00    

T  35. Off.sak m/vannm. 30ø blå                          382        1,75    

T  36. Off.sak m/vannm. 35ø lilla                        383        2,00    

T  37. Off.sak m/vannm. 40ø grå                          384        0,35    

T  38. Off.sak m/vannm. 60ø grønnblå                     385        1,50    

T  39. Off.sak m/vannm. 100ø blåfiol.                    386        6,50    

T  40. Off.sak u/vm. 5ø lilla. Ikke typebestemt          387        0,40    

T  42. Off.sak u/vm. 10ø grønn. Ikke typebest.           389        0,30    

T  43 I.  Off.sak u/vm. 20ø rød                          390        0,30    

T  43 II. Off.sak u/vm. 20ø brunlig rød                  391        0,30    

T  44. Off.sak u/vm. 35ø fiolett. Ikke typebest.         393        0,40    

T  45. Off.sak u/vm. 40ø grå. Ikke typebestemt           394        0,30    

T  46. Off.sak u/vm. 60ø blånyanser. Ikke typebest.      395        0,30    

T  47. Off.sak u/vm. 100ø blåfiol. Ikke typebest.        396        0,40    

T  48. Solkors 5ø rødlilla                               397        7,00    

T  48. Solkors 5ø rødlilla. Del av 40‑talls stmp.        6513      10,00    

T  49. Solkors 7ø guloransje. Del av Maskinst.           399        0,50    

T  50. Solkors 10ø grønn                                 402        0,60    

T  52. Solkors 20ø rød                                   403        0,30    

T  56. Solkors 40ø grå                                   404        0,60    

T  59. Off.sak uten vm. 15ø oliven                       406        0,30    

T  60 (?). Off.sak 25ø brun. Mulig uten vannm.           5218       5,00    

T  60. Off.sak uten vm. 25ø brun                         407       10,00    

T  61. Off.sak uten vm. 25ø oransjerød                   408        0,30    

T  62. Off.sak u/vm. 30ø blå                             409        3,00    

T  63. Off.sak uten vm. 30ø grå                          410        0,30    

T  64. Off.sak uten vm. 40ø blå                          411        0,30    

T  65. Off.sak. 50ø lilla. Ikke typebestemt.             412        0,30    

T  66. Off.sak 200ø oransje                              413        0,35    

T  67. Off.sak 25/20ø rød provisorie                     414        0,60    

T  68‑74. O.S.‑serien. Alle del av rudstempel.           6448       5,00    

T  68. O.S. 5ø rødlilla                                  415        0,30    

T  69. O.S. 10ø grå                                      416        0,30    

T  70. O.S. 15ø brun                                     417        0,50    

T  71. O.S. 30ø rød                                      418        0,30    

T  72. O.S. 35ø rødbrun                                  419        0,50    

T  73. O.S. 60ø grønnblå                                 420        0,30    

T  74. O.S. 100ø blåfiolett                              421        0,60    

T  75. Off.Sak vanlig papir. 5ø rødlilla                 422        0,30    

T  76. Off.Sak vanlig papir. 10ø blålig grå              423        0,30    

T  77. Off.Sak vanlig papir. 15ø brun                    424       15,00    

T  78. Off.Sak vanlig papir. 20ø blålig grønn            425        0,30    

T  79. Off.Sak vanlig papir. 25ø grønn                   426        0,30    

T  80. Off.Sak vanlig papir. 30ø rød                     427        0,90    

T  81. Off.Sak vanlig papir. 30ø grålig grønn            428        0,30    

T  82. Off.Sak vanlig papir. 35ø br.rød.                 429        0,30    

T  83. Off.Sak vanlig papir. 40ø blåfiolett. Type?       430        0,30    

T  84. Off.Sak vanlig papir. 40ø oliven. Del av m.st.    432        0,75    

T  85. Off.Sak vanlig papir. 45ø rød                     433        0,30    

T  86. Off.Sak vanlig papir. 50ø gulbrun                 434        0,30    

T  87. Off.Sak vanlig papir. 50ø rød                     435        0,30    

T  88. Off.Sak vanlig papir. 60ø grønnblå. Type ?        436        0,90    

T  89. Off.Sak vanlig papir. 60ø rød                     437        0,30    

T  89. Off.Sak. 60ø rød. 2 merker, litt farvenyanse      5224       0,35     

T  90. Off.Sak vanlig papir. 65ø rød                     438        0,30    

T  91. Off.Sak vanlig papir. 70ø brunoliven              439        0,50    

T  93. Off.Sak vanlig papir. 80ø brun                    440        1,20    

T  94. Off.Sak vanlig papir. 90ø gul                     441        0,30    

T  95. Off.Sak vanlig papir. 1 kr. fiolett. Type?        442        0,30    

T  96. Off.Sak vanlig papir. 2 kr. olivengrønn           443        0,30    

T  96. Off.Sak. 2 kr. grønn. 2 stk., litt farvenyanse    5225       0,35    

T  97. Off.Sak vanlig papir. 5 kr. rødlig fiolett        444        0,30    

T  98. Off.Sak fosf. 5ø rødlilla                         445        0,40    

T  99. Off.Sak fosf. 10ø grålig blå                      446        0,30    

T 101a. Off.Sak fosf. 20ø blålig grønn                   448        3,50    

T 101b. Off.sak fosf. 20ø grønn                          449        0,85    

T 103. Off.Sak fosf. 40ø gr.‑oliv. Type?                 451        0,65    

T 104. Off.Sak fosf. 50ø blågrå                          454        0,30    

T 106. Off.Sak fosf. 65ø rød                             456        0,65    

T 107. Off.Sak fosf. 70ø rød                             457        0,30    

T 109. Off.Sak fosf. 80ø rødbrun                         459        0,30    

T 112. Off.Sak fosf. 1 kr. blåfiol.                      462        0,30    

T 113. Off.Sak fosf. 1 kr. rød                           463        0,30    

T 115. Off.Sak fosf. 2 kr. grønn                         465        0,30    

T 116. Off.Sak fosf. 5 kr. rødlig fiolett                466        0,35    

T 121. Off.Sak Offset 25ø grønn                          471        0,30    

T 123. Off.sak Offset 50ø grå. Papir?                    473        0,50     

T 126. Off.sak Offset 80ø rødbrun                        476        0,40    

T 127. Off.sak Offset 1 kr. fiolett. Type ?              477        0,35    

T 129 a. Off.sak Offset 1,25 kr. matt brunrød            479        0,35    

T 129 b. Off.sak Offset 1,25 kr. rød                     480        0,35    

T 130. Off.sak Offset 1,30 kr. Stempelminus              5349       0,75    

T 131. Off.sak Offset 1,50 kr. rød                       482        0,30    

T 132. Off.sak Offset 1,75 kr. grønn                     483        1,25    

T 133. Off.sak Offset 2 kr. olivgrønn. Papir ?           484        0,30    

T 134. Off.sak Offset 2 kr. karmin                       485        0,30    

T 135. Off.sak Offset 3 kr. blåfiolett                   486        0,35    

T 136. Off.sak Offset 5 kr. fiolett                      487        2,00    

T 137. Off.sak Offset 5 kr. blå                          488        0,30    

 

NORGE MASSEVARE/BUNTER                    

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 229+230. Løve 1 og 1,50, 50 av hver. Ingen m.st.        5319       6,50    

 353. Haakon 5 kr. blåf. 25 stk. m/del av rundst.        5324       2,25    

 630. Træna 3,50. Bunt (100 stk.?). Papirtype?           5312       6,50    

 631. Olav 20 kr. Bunt (100 stk.?). Papirtype?           5311       5,50    

 642. Olav 1,50 kr. Bunt (100 stk.?). Papirtype?         5307       5,00    

 643. Olav 2 kr. Bunt (100 stk.?). Papirtype?            5308       4,00    

 644. Olav 5 kr. Bunt (100 stk.?). Papirtype?            5309       4,00    

 645. Olav 10 kr. Bunt (100 stk.?). Papirtype?           5310       4,50    

1416. Per Aabel 4,50. Etterstemplet, litt svakt          6539       0,50    

1461‑64 ** Runde fotballmerker, i 1/2 hefte.             3208      22,00    

 

NORGE 4‑BLOKKER ETC. STEMPLET             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø. 4‑bl. stmp. 1960‑t.         3212       5,00    

 256. Redningsselsk. 15ø. 4‑blokk. Etterstmp. Fin plas.  5147      10,00    

 789. Torungen fyr 1,80. 4‑blokk. Etterstmp. bra plass.  2457       1,00    

 796. Båt 1,25. 4‑blokk, etterst. sentr. r.stmp. Klipp   122        1,00    

 815 y. Trondenes 1,10. 4‑blokk. Etterstmp. svakt sentr. 5145       1,50    

 842. Maleri 1,80. 4‑blokk. Etterstempl. litt kraftig    5146       1,50    

 843 BB. Hesteskyss 1,00 som 4‑bl. Fint rundst. 2021.    124        6,00    

 850‑53. Postflyvn. 4‑blokk etterstmp. fl. svake r.st.   3213       6,50    

 859‑60 BB. 4‑blokk Fugler 1,00 park., 2 rundstmp.       5351       3,00    

 877‑78 BB. Fugler 1,50 Parkomb. 4‑blokk etterstmp.      5148       1,50    

 885. Europa 2,20. 4‑blokk. Etterstemp. sentr. kraftig   5151       2,00    

 888. Seilskip 2,20. 4‑blokk etterstmp. fl. svake r.st.  3239       1,50    

 890. Båt 1,30. 4‑blokk. Etterstemplet, sentr. r.st.     3211       1,00    

 908‑09 BB. Fugler Parkomb. 4‑blokk, etterstemplet.      5150       5,00    

 952. Europa 2,50. 4‑blokk. Sentrert etterstempel.       5153       2,00    

 976. Elektrisitet 2,50. 4‑blokk etterstemp. sentrert    5152       2,00    

1011. Ornament 2,30. 4‑blokk, nær sentr. rundstemp.      5144       0,50    

1017‑18 BB. Sopp parkomb. 4‑blokk 4 x 2,70               5268      12,00    

1139‑42. OL‑vinnere 4 kr. 4‑blokk, 2 rundstempler        101       20,00    

1155. 4,20 OL. 4‑blokk m/sentrert, utydelig rundst.      3242       1,45    

1163‑64 BB. 4‑blokk Sommerfugler 3,50. Litt stmp.minus   5352       1,25    

1196‑99. OL. 4‑blokk, 2 dårlige Posten‑stempler          6338       0,50    

1242‑45. Posten 350 år 4‑blokk m/sentr. FDC‑stmp.        6337       5,50    

1249‑50 BB. 4‑blokk Julepost 1995, 2x3,50 parkomb.       5348       2,00    

1253‑54 BB. Bær parkomb. 4‑blokk. Etterstmp. fin plass.  5149       1,50    

1295‑1302. Posten. 8 mrk. = 2 4‑blokker m/FDC‑stmp.      1601      15,00    

1393 BB. Hval 7,00. 4‑blokk. Rundst. + snei rundst.      3197       5,00    

 

NORGE AUTOMATMERKER ETC.                   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

ATM   8. Sommerfugl. 9,00                                112        1,50    

ATM  13. Sommerfugl. Div. pålydende.                     120        1,50    

 

NORGE STEMPLER, DIVERSE                   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  68. Knudsen Grovtg. 10ø rød. Del av Feltp.st. '07      6773       5,00    

  97. Posth. 1909. 2ø brun. Ettestemplet                 6545       0,65    

 145. Løve 20ø rød. Klipp sentr. Sauda 1930+sidestmp.    5163       5,00    

 178. Olav d. Hellige 15ø brun. Bra rundstmp.            907        0,65    

14.10.30. Lett flisetagget/ujevne tagger.

 181. Nordkapp 1930. 15+25ø brun. Del av st. 1950/60‑t.  910        2,00    

 208. Løve 35ø fiolett. Schw.st. Frafjord 1 X 40.        5314       5,00    

 213. Haakon 1938. 1 kr. Stmp. 1930‑t. eller 1940.       6825       0,50    

 215. Haakon 1937. 2 kr. rød. Etterstemplet.             3244       2,50    

 221 y. Turist 20ø. Del av stmp. "V i krans"             6835       1,00    

 222 x. Turist 30ø. Stempel Skøyen 23.10.40.             5326       2,75    

 229. Løve 1 kr. grønn. Del av rundst. 1940‑tall         6737       0,65    

 229. Løve 1 kr. grønn. Stempel Vågåmo 24.4.44           5318       5,00    

 230. Løve 1,50 kr. blå. Del av rundst. 1940‑tall        6738       0,65    

 231. Løve 2 kr. rød. Del av rundst. 1940‑tall           6735       2,50    

 236. Nansen 1940. 30ø. Etterstemplet prakt/lux          6550       8,00    

 277. V‑merke u/vm. 5ø rødl. Del st. 40‑t ev/"krans"     1031       0,65    

 284. V‑merke u/vm. 30ø. Del av rundst. 1940‑tall        6747      13,00    

 285. V‑merke u/vm. 35ø. Del av rundstmp. 1941.          6748       3,00    

 287. V‑merke u/vm. 50ø. Del av rundst. 1941             1040      15,00    

 298. Sturlason 50ø. Etterstmp. litt svakt, fin plass.   6562       3,75    

 299. Sturlason 60ø. På klipp med FDC‑stempel.           1051       2,25    

 304. Nordraak 20ø rød. Etterstemplet prakt/lux          6547       7,50    

 318. Frontkjemper. 20+30ø Del av r.stemp. 40‑tall       6819      20,00    

 319‑21. Landshjelp 1943. 2 (3?) mrk. m/stmp. 40‑t.      5316      20,00    

 320. Landshjelp 1943, 20+10. Del rundst. 1940‑tall      6434      25,00    

 320. Landshjelp 1943, 20ø. Etterstempl., svakt          6530       5,00    

 325. Tryggve Gran 1944, 40ø. Etterstempl. nær pr./lux   6552       7,50    

 326‑29. Landshjelp 1944. 2 med stempel 40‑tall.         5317      16,00    

 332. Londonserien 1945, 7ø. Etterstempl. nær pr./lux    6557       3,50    

 338. Londonserien 1945. 60ø. Etterstmpl., svakt         6529       0,50    

 357. Løve 55ø gul. Prakt/lux Rosendal 1949.             5334       7,50    

 371. Haakon 75 år 25ø. Etterstmp. Bra plass. rundst.    6559       3,00    

 381. Verdenspostfor. 25ø. Etterstemplet                 6532       2,00    

 409. OL‑merke 55+20ø. Bra rundstmp. + del av mask.st.   6820       5,00    

 409. OL‑merke 55+20ø. Etterstemp. nær prakt/lux         1168      25,00    

 414. Kreftmerke 30+10. Etterstemplet prakt/lux          6551       8,00    

 435. Haakon 65ø blå. Etterstempl., fint plassert        6561       1,00    

 439. Konge i 50 år. 30ø. Etterstemplet. Prakt/lux       6533       2,50    

 483. Flyktning 45ø. Etterstemplet. Prakt/lux.           6527      10,00    

 502. Amundsen Sydp.jub. 45ø. Etterstempl. nær pr./lux   6556       3,50    

 572. VM Ski 55ø. Etterst., del av meget svakt rst.      6608       3,75    

 574. VM Ski 90ø. Etterstemplet, del av svakt rst.       6609       3,75    

 697. Polarskute 60ø (Maud). Etterstempl. rettv. r.st    6603       3,00    

 823. Frim.jubil. 1,25 (10ø Polmerke). Etterstemplet     6601       2,50    

 824. Frim.jubil. 1,25 (15ø Polmerke). Etterstemplet     6602       2,50    

 829. Frim.jubil. 1,25 (20ø Svalbard). Etterstemplet     6525       3,50    

 830. Frim.jubil. 1,25 (45ø Svalbard). Etterstemplet     6598       2,50    

 838. Holmenkollen 1,00. Etterstemplet, nær prakt/lux    6620       3,00    

 843 Bv. 1,00 Hesteskyss. Etterstmp. nær prakt/lux       6605       2,50    

 844 BB. Skjernøysund 1,25. Parkomb., del av FDC‑st.     6711       3,00    

 848. Vessingsjø. 2,00. Etterstemp. rettv. nær sentr.    6610       0,50    

 853. DC‑7 SAS 4,00. Etterstemplet, litt svakt           6524      10,00    

 866. Tog 2,00 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.           5304       2,50    

 867. Buss 2,80 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.          5305       2,50    

 868. Fly 4,00 (fra miniark). Del av FDC‑stmp.           5306       2,50    

 882. Melkeprodus./Ku 1,10. Etterstemplet prakt/lux      6599       4,00    

 885. Europa 2,20. Etterstempl., bra plassert rundst.    6619       1,75    

 889. Båt 1,10. Etterstemplet, nær sentrert rundstmp.    6606       0,75    

 894. Funksjonsh. 2,20. Etterstempl. fint plass. rst.    6613       1,00    

 901. VM Ski 2,00. Etterstemplet, fint plassert r.st.    6615       0,50    

 902. VM Ski 3,00. Etterstemplet, fint plassert r.st.    6616       1,00    

 905. Byggverk 2,25. Etterstemplet, prakt/lux            6623       3,50    

 917. Olav regent 25 år. 3,00. Del/snei FDC‑stmp.        1754       0,30    

 921. Grafisk forb. 3,00. Etterstempl., bra plass. rst.  6618       1,50    

 923 BB. 1,75 Juleskikk. Par. Sentr. del av FDC‑stmp.    1761       0,80    

 924. Byggverk/Stabbur, 2,50 rød. Bra plass. rundst.     6829       0,60    

 962‑63 BB. Egner. Etterstemplet. Nær prakt/lux.         6563       5,00    

 976. Elektr.forsyning 2,50. Bra plass. Geilo 1985.      5335       3,50    

 999. Papirindustri 2,50 + 1,00. Etterstemplet           6702       6,50    

1001. Papirindustri 2,50 + 1,00. Etterstemplet           6703       6,50    

1046. Olav V 85 år 2,90. Etterstemplet.                  6568       5,00    

1074. Weidemann 3 kr. (Fra blokk). Etterstemplet.        6523      10,00    

1088‑89 BB. Orkidéer 2x3,20. Etterstemplet. Fin plass.   6564       1,85    

1168. OL‑vinnere 4,50 (Jagge). Etterstemplet.            6576       2,50    

1170. OL‑vinnere 4,50 (Karlstad). Etterstemplet.         6577       2,50    

1174. Edvard Grieg 3,50. Etterstemplet nær prakt/lux     6578       6,00    

1183. Arbeidervernlov 12,00. Etterstempl. fint plassert  6579       4,00     

1207. Turist 5,50. Etterstemplet prakt/lux               6580      10,00    

1305 BB. 6,00 Nusfjord. Sentrert etterstemp. prakt/lux   6582      15,00    

1539. Prinsessen. Litt svakt etterstemp., fint plass.    6611       1,25    

1570 I. Unionsoppl.7,50. Etterstmp. Svak, fin plasser.   2643      10,00    

1701. Kunst A. Prakt/lux Fyllingsdalen 2012.             5333       7,50    

1740. Jul 2009. Bra plassert Steinkjer 2009.             5336       4,00    

1805. Griff. B Innl. Etterstemplet. Prakt/lux            6537       5,00    

1835. Norsk Mote. Etterstemplet, prakt/lux               6591      10,00    

1836. Norsk Mote. Etterstemplet, nær helt sentrert       6592       7,00    

1896. Fugler 16 kr. Etterstemplet, bra plassering rst.   6595       2,75    

1948. Julenisse. St. "Julenissen" Drøbak 2016, klipp.    5332       6,00    

BL  11 (1076‑79. OL‑vinnere. Etterstempl. nær pr./lux    3241      20,00    

 

NORGE FRIMERKEHEFTER. STEMPLET            

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

FH 115. Fisk/Redskap (1399‑1400). Rundst. 2004           342        2,00    

 

NORGE PERFINS                             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Perf. "CB & K" på 79 X. Knudsen fintg. 20ø blå Posth.    6475       0,50    

Perfin HL & Co, på NK 787 (Ak.hus 1,25 rød) mask.st.     148        0,40    

 

NORGE VARIANTER OG DIVERSE.               

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 350 v1. 1 kr. grønn Haakon. "Due" under KRONE.          674        1,75    

 469 v2 ? Olav 1 kr. Liten flekk t.v. for ordensbånd     6679       1,50    

BL   1 v1 ** Posthorn 1972. Farvestrek i O i Posth.      5338      30,00    

 

NORGE SAMLINGER/LOTS/DIVERSE               

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

6 stk. etterstmp. "prakt": NK 213 302 441 721 873 890    2441       9,00    

6 stk. etterstmp. "prakt": NK 326 414 777 896 902 1155   2445       8,50    

Lot 26 Offentl.sak på arkdeler. T 29‑67 ? Usjekket!      5315       5,00    

Lot ca. 150 forskjell. 1909‑49. Ingen mask.stemp.?       5292      20,00    

Lot ca. 150 forskjell. 1950‑66. Ingen mask.stemp.?       5293      20,00    

Lot ca. 150 forskjell. 1966‑77. Ingen mask.stemp.?       5294      20,00    

Lot ca. 165 forskjell. 1977‑86. Ingen mask.stemp.?       5295      22,00    

Lot ca. 175 forskjell. 1987‑2007. Ingen mask.stemp.?     5296      25,00    

Lot ca. 70 forskj. Tj./Off.sak mell. T2‑137. Rundst.     5297      25,00    

 

NORGE REISENDE STEMPEL ETC.               

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

 393. Haakon 25ø rød. Togstempel T 137, 18.9.51          6777       5,00    

 

NORGE FRIMERKER. POSTFRISK **             

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

  48 ** Provisorie 2 øre/12ø brun. Type II? Postfrisk.   3301       3,50    

  96 ** 1ø oliven. Postfr., litt krakelert lim           3302       1,25    

  99 ** Posth. 5ø grønn. 4‑blokk (brettet). Krakelert    3304       3,00    

lim. Et par merker m/noe minus/dårlige tagger.

 100 ** Posth. 10ø rød 1909‑utgaven. Postfrisk.          3305       4,00    

Ikke 100% sentrert, litt krakelert lim.

 118 ** Posthorn 1920, 5ø lilla. Krakelert lim.          5014       6,00    

 133 ** Polmerke 10ø. Dårlig tg., svak brett og krakel.  5187       6,00    

 138 ** Svalbard 15ø. Noen svake bretter. Ujevne tg.     5188       1,50    

 138 ** Svalbard 15ø. Svake bretter. Ujevne tg. Krakel.  5189       1,50     

 164 b ** Portoprovisorie 4ø. Litt usentrert             5098       2,00    

 174 ** N.H. Abel 20ø. Lett limkrakelering.              5121      10,00    

 175 ** N.H. Abel 30ø. Lett limkrakelering.              5122      15,00    

 176 ** Provisorium 14øre14/2skill2                      3319      13,50    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. Liten tendens flisetg.       5123       4,00    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. F.h.vis bra tg./sentrert     5203       7,50    

 178 ** Olav d.Hellige 15ø. Usentrert, ellers bra        5204       5,00    

 179 ** Olav d.Hellige 20ø. Litt usentrert.              5124       7,50    

 181 ** Nordkapp 1930. 15+25ø brun.                      3320      12,00    

 186 ** Bjørnson 15ø. Anelse "bulket" og krakel. lim     5191       4,50    

 187 ** Bjørnson 20ø. Ørlite minus i limsiden.           5126       6,50    

 188 ** Bjørnson 30ø. Svak limkrakelering.               5127      12,50    

 189 ** Holberg 10ø grønn                                5167      25,00    

 190 ** Ludv. Holberg 15ø brun.                          3321       1,50    

 193‑96 ** Nansen 1935, 4 forskjell., postfrisk          5302     100,00    

 194 ** Nansen 1935, 15ø. Ø.h.hjørnetagg anelse kort     6754      20,00    

 197 ** Posthorn m/vannm. 1ø gråoliv                     3322       2,00    

 198 ** Posthorn m/vannm. 2ø brun                        3323       2,50    

 200 ** Posthorn med vannm. 5ø rødlilla                  3325       5,00    

 205 ** Løve med vm. 20ø rød. Anelse ujevne tagger       5278       5,00    

 212 * Luftpost 45ø grønnblå m/vm. Ubr. m/h.‑rest        6162       1,25    

 213 ** Haakon 1937. 1 kr. grønn                         3331       0,85    

 217 ** Turist 15ø m/vm.                                 3334      10,00    

 220 y ** Turist 15ø. Tynt papir u/vm.                   3336       3,00    

 222 x ** Turist 30ø. Tykt papir u/vm.                   3337       3,50    

 223 ** Nordkapp 1938, med vannm. 20+25ø.                3339      15,00    

 225 ** Maud 10+5ø Postfrisk.                            3340       1,00    

 225‑28 ** Maud 10 15 20 30ø postfrisk                   5330       5,00    

 226 ** Maud 15+5ø Postfrisk.                            3341       1,00    

 227 ** Maud 20+5ø Postfrisk.                            3342       1,50    

 228 ** Maud 30+5ø Postfrisk.                            3343       1,00    

 235 ** Nansen 1940. 20+10ø rød                          3346       0,30    

 236 ** Nansen 1940. 30+10ø blå                          5131      10,00    

 237 ** Posthorn u/vm. 1ø gråoliv                        3347       0,30    

 237 ** Posthorn u/vm. 1ø gråoliv. 4‑blokk.              3348       0,30    

 237‑39 ** Posthorn u/vm. 1, 2 og 3ø, som 4‑blokker.     3349       0,50    

 238 ** Posthorn u/vm. 2ø brun                           3350       0,30    

 239 ** Posthorn u/vm. 3ø gul                            3351       0,30    

 240 ** Posthorn u/vm. 5ø rødlilla                       3352       0,30    

 241 ** Posthorn u/vm. 7ø grønn                          5094       0,50    

 242 ** Løve u/vm. 10ø grønn                             3353       0,75    

 243 ** Posthorn u/vm. 12ø fiolett                       3354       1,85    

 244 ** Løve u/vm. 14ø oransje                           3355       4,00    

 244 ** Løve u/vm. 14ø oransje. Sentr. tv., krak.lim     5118       1,75    

 246 I ** Løve u/vm. 20ø rød. NB! Litt "slitt"           6816       2,50    

 246 IIa ** Løve u/vm. 20ø rød                           5192       1,50    

 247 ** Løve u/vm. 25ø brun                              3357       8,00    

 251 ** 50ø brunlilla Løve u/vm. Postfr.                 3359       5,50    

 254 ** Hålogaland 15+10ø. Postfrisk.                    3361       3,75    

 255 ** Redningsselsk. 10+10ø grønn                      3362       2,00    

 255‑58 ** Redningsselsk. 10/15/20/30ø postfrisk         5321      10,00    

 256 ** Redningsselsk. 15+10ø brun                       3363       2,00    

 257 ** Redningsselskapet 20+10ø rød                     3364       0,40    

 258 ** Redningsselsk. 30+10ø blå                        3365       9,50    

 264 ** V‑merke m/vm. 5ø rødlilla.                       3368       5,00    

 267 ** V‑merke m/vm. 14ø orange                         3370       2,75    

 274 ** V‑merke u/vm. 1ø gråoliv                         3376       0,30    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun. 4‑blokk                   3377       0,60    

 275 ** V‑merke u/vm. 2ø brun                            3378       0,30    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul. 4‑blokk                    3379       0,50    

 276 ** V‑merke u/vm. 3ø gul                             3380       0,30    

 277 ** V‑merke u/vm. 5ø rødlilla                        3381       0,60    

 278 ** V‑merke u/vm. 7ø grønn                           3382       3,60    

 279 ** V‑merke u/vm. 10ø grønn                          3383       1,00    

 280 ** V‑merke u/vm. 12ø fiolett                        3384       1,75    

 282 ** V‑merke u/vm. 20ø rød                            3386       0,30    

 285 ** V‑merke u/vm. 35ø fiolett                        3389       6,50    

 286 ** V‑merke u/vm. 40ø mørk grå                       3390       2,50    

 287 ** V‑merke u/vm. 50ø brunlilla                      3391       8,50    

 287 ** V‑merke u/vm. 50ø brunlilla. Svak brett          5185       2,00    

 293 ** Hvit V. 10ø grønn                                3394       1,00    

 294 ** Snorre Sturlason 10ø grønn. Postfrisk            3395       2,50    

 295 ** Snorre Sturlason 15ø brun. Postfrisk             3396       0,40    

 296 ** Snorre Sturlason 20ø rød. Postfrisk              3397       1,25    

 297 ** Snorre Sturlason 30ø blå. Postfrisk              3398       3,25    

 298 ** Snorre Sturlason 50ø fiolett. Postfrisk          3399       3,00    

 299 ** Snorre Sturlason 60ø blå. Postfrisk              3400      17,50    

 300 ** Quisling 20+30ø                                  3401       5,50    

 300 ** Quisling. 20+30ø. Sentrert noe ned.              3402       4,00    

 301 ** Quisling 1‑2‑1942. 20+30ø. Horis. brett          5186       1,00    

 302 ** Nordraak 10ø grønn 1942.                         3404       2,00    

 303 ** Nordraak 15ø brun 1942.                          3405       2,25    

 304 ** Nordraak 20ø rød 1942.                           3406       1,75    

 305 ** Nordraak 30ø blå 1942.                           3407       1,75    

 306 ** Quisling Rikstinget 20+30ø                       3408       0,40    

 307 ** J.H. Wessel 15ø (1942).                          3409       0,30    

 308 ** J.H. Wessel 20ø (1942).                          3410       0,30    

 309 ** Europ. Postforening/Quisling 20ø                 3411       0,30    

 309‑10 ** Europ. Postforening/Quisling 20 og 30ø        5325       0,50    

 310 ** Europ. Postforening/Quisling 30ø                 3412       0,40    

 311 ** Nordkapp 1943, 15+25ø                            3413       1,35    

 312 ** Nordkapp 1943, 20+25ø                            3414       5,00    

 313 ** Nordkapp 1943, 30+25ø                            3415       3,75    

 314 ** Edv. Grieg 1943, 10 øre Postfrisk                3416       0,30    

 315 ** Edv. Grieg 1943, 20 øre Postfrisk                3417       0,30    

 316 ** Edv. Grieg 1943, 40 øre Postfrisk                3418       0,40    

 317 ** Edv. Grieg 1943, 60 øre Postfrisk                3419       0,60    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. Postfrisk                   3420       0,30    

 318 ** Frontkjemper 20+30ø. 6‑blokk (2x3) postfrisk     3227       1,60    

 319 ** Landshjelp 1943. 10+10ø                          3421       2,25    

 320 ** Landshjelp 1943. 20+10ø                          3422       2,25    

 321 ** Landshjelp 1943. 40+10ø                          3423       2,25    

 322 ** Krigsforlis 1944. 10+10ø                         3424       0,50    

 322‑24 ** Krigsforlis. 10, 15 og 20ø postfrisk          3243       2,50    

 323 ** Krigsforlis 1944. 15+10ø                         3425       0,50     

 324 ** Krigsforlis 1944. 20+10ø                         3426       0,50    

 325 ** Tryggve Gran 1944. 40ø                           3427       0,75    

 326 ** Landshjelp 1944. 5+10ø                           3428       0,75    

 327 ** Landshjelp 1944. 10+10ø                          3429       1,00    

 328 ** Landshjelp 1944. 15+10ø                          3430       1,00    

 329 ** Landshjelp 1944. 20+10ø                          3431       0,75    

 330 ** Hertugkrone 1,50                                 3432       5,75    

 331 ** Londonutgave 1945, 5ø                            3433       0,30    

 331‑38 ** Londonutgave, 8 forskjell. postfr.            5016       9,00    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø, 4‑blokk.                  3434       1,25    

 332 ** Londonutgave 1945, 7ø                            3435       0,30    

 333 ** Londonutgave 1945, 10ø                           3436       0,30    

 334 ** Londonutgave 1945, 15ø                           3437       1,50    

 335 ** Londonutgave 1945, 20ø                           3438       0,50    

 336 ** Londonutgave 1945, 30ø                           3439       1,00    

 337 ** Londonutgave 1945, 40ø                           3440       1,75    

 338 ** Londonutgave 1945, 60ø                           3441       1,00    

 339 ** Wergeland 1945, 10ø                              3442       0,30    

 339‑41 ** Wergeland 1945, 10/15/20ø                     5132       0,50    

 340 ** Wergeland 1945, 15ø                              3443       0,50    

 341 ** Wergeland 1945, 20ø                              3444       0,30    

 342 ** Røde Kors, 20+10ø. Postfrisk                     3445       0,30    

 343 ** Norsk Folkemuseum, 10ø grønn.                    3446       0,40     

 344 ** Norsk Folkemuseum, 20ø rød.                      3447       2,25    

 345 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 10+10ø          3448       0,30    

 346 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 15+10ø          3449       0,30    

 347 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 20+10ø          3450       0,30    

 348 ** Kronpr. Olav/Nasjonalhjelp 1946. 30+10ø          3451       1,25    

 349 ** Wings for Norway, 15ø. Postfr.                   3452       0,30    

 350 ** Haakon 1946, 1 kr. grønn                         3453       4,50    

 351 ** Haakon 1946, 1,50 kr. blå                        3454      17,50    

 354 ** Løve 25ø orangerød                               3456       1,00    

 359 ** Postjub. 1947. 5ø                                3460       1,50    

 359‑69 ** Postjub. 1947. 11 forskjell., postfrisk       5320      55,00    

 361 ** Postjub. 1947. 15ø                               3462       1,50    

 364 ** Postjub. 1947. 40ø                               3465      20,00    

 365 ** Postjub. 1947. 45ø                               3466      10,00    

 366 ** Postjub. 1947. 50ø. Svak "bøy" på baks.          3467       5,00    

 367 ** Postjub. 1947. 55ø                               3468      30,00    

 368 ** Postjub. 1947. 60ø. Svak "bøy" bakside           3469       6,50    

 369 ** Postjub. 1947. 80ø                               3470      25,00    

 370 ** Petter Dass 1947, 25ø                            3471       1,25    

 371 ** Haakon 75 år 25ø gulrød                          3472       0,50    

 372 ** Skogselskapet 25ø                                3473       2,00    

 373 ** Skogselskapet 80ø                                3474       7,00    

 374 I Type 1 ** Røde Kors‑provis. 25+5/20+10            3475       0,85    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød                           3476       0,30    

 375 ** Løveprovis. 25/20ø rød. 25‑blokk                 3477       6,00    

 376 ** Løveprovis. 45/40ø blå                           3478      12,50    

 377 ** Kielland 1949, 25ø                               3479       0,50    

 378 ** Kielland 1949, 40ø                               3480       1,25    

 379 ** Kielland 1949, 80ø                               3481       4,00    

 380 ** Verdenspostforeningen, 10ø grønn                 3482       0,30    

 381 ** Verdenspostforeningen, 25ø rød                   3483       0,50    

 382 ** Verdenspostforeningen, 40ø blå                   3484       1,50    

 383 ** Oslo 900 år, 15ø grønn.                          3485       0,30    

 384 ** Oslo 900 år, 25ø rød.                            3486       0,50    

 385 ** Oslo 900 år, 45ø blå.                            3487       0,60    

 386 ** Polio 25+5ø                                      3488       1,75    

 387 ** Polio 45+5ø                                      3489      12,00    

 388 ** Posthorn 10ø grå                                 3490       2,60    

 392 ** Posthorn 20ø grønn                               3494       1,00    

 393 ** Haakon 25ø rød                                   3495       1,40    

 396 ** Haakon 30ø rød                                   3498       2,00    

 398 ** Haakon 45ø blå                                   3500       7,00    

 399 ** Haakon 50ø mørk oliv.‑brun                       3501      10,00    

 400 ** Haakon 55ø gul                                   3502       8,50    

 401 ** Haakon 55ø blå                                   3503       2,75    

 403 ** Haakon 80ø brun                                  3505       8,50    

 404 ** Arne Garborg 1951, 25ø rød                       3506       0,80    

 405 ** Arne Garborg 1951, 45ø blå                       3507       4,00    

 406 ** Arne Garborg 1951, 80ø brun                      3508       5,50    

 407 ** OL‑merke 15 + 5 øre. Postfrisk.                  3509       0,50    

 408 ** OL‑merke 30+10ø. Postfrisk.                      3510       1,00    

 409 ** OL‑merke 55 + 20 øre. Postfrisk.                 3511       4,50    

 410 ** 30/25ø rød, provis. Haakon                       3512       1,75    

 410 ** 30/25ø rød, provis. Haakon. 4‑blokk              5206       8,00    

 411 ** Haakon 80 år 1952. 30ø                           3513       0,50    

 412 ** Haakon 80 år 1952. 55ø                           3514       1,00    

 413 ** Provis. 20/15ø grønn Posthorn                    3515       0,30    

 414 ** Kreftmerke 30+10 (1953).                         3516       2,00    

 416 ** Nordkapp 1953. 30+15ø rød                        3518      26,00    

 417 ** Nordkapp 1953. 55+25ø fiolettblå                 3519      35,00    

 418 ** Kirkejubileum 30ø                                3520       0,80    

 419 ** NSB 1954, 20ø                                    3521       0,65    

 420 ** NSB 1954, 30ø                                    3522       2,00    

 421 ** NSB 1954, 55ø                                    3523       6,50    

 422 ** Telegrafverket 20ø                               3524       0,50    

 423 ** Telegrafverket 30ø                               3525       1,00    

 424 ** Telegrafverket 55ø                               3526       5,00    

 425 ** Frimerkejubileum 1955, 20ø                       3527       0,30    

 426 ** Frimerkejubileum 1955, 30ø                       3528       0,35    

 427 ** Frimerkejubileum 1955, 55ø                       3529       1,50    

 428 ** Norwex 20ø. Postfrisk.                           3530      30,00    

 430 ** Norwex 55ø. Postfrisk.                           3532      30,00    

 431 ** Haakon 25ø grønn                                 3533       1,50    

 432 I ** Haakon 35ø brunrød                             3534       5,50    

 434 ** Haakon 50ø lys olivbrun                          3536      12,50    

 435 ** Haakon 65ø blå                                   3537       0,45    

 437 ** Haakon 75ø karminbrun                            3539       2,25    

 438 ** Haakon 90ø gul                                   3540       4,25    

 439 ** Konge i 50 år, 30ø                               3541       0,30    

 440 ** Konge i 50 år, 55ø                               3542       0,55    

 441 ** Märta 1956, 35+10. Postfrisk.                    3543       2,50    

 442 ** Märta 1956, 65+10. Postfrisk.                    3544       6,00    

 443 ** Norden 1956, 35ø. Postfr.                        3545       0,35    

 444 ** Norden 1956, 65ø. Postfrisk                      3546       0,60    

 445 ** Nordkapp 1957, 25+10 grønn                       3547      15,00    

 447 ** Nordkapp 1957, 65+25 blå                         3549       9,00    

 448 ** Geofysisk år 1957, 25ø                           3550       0,30    

 449 ** Geofysisk År 1957, 35ø                           3551       0,30    

 450 ** Geofysisk år 1957, 65ø                           3552       0,50    

 451 ** Haakon 85 år 1957, 35ø                           3553       0,30    

 452 ** Haakon 85 år 1957, 65ø                           3554       0,60    

 453 ** Olav 25ø grønn                                   3555       2,00    

 454 ** Olav 25ø grønnoliven                             3556       3,50    

 455 ** Olav 30ø fiolett                                 3557       5,00    

 456 ** Olav 35ø brunrød                                 3558       1,50    

 457 ** Olav 35ø grønn                                   3559       7,00    

 458 ** Olav 40ø rød                                     3560       3,00    

 459 ** Olav 40ø grå                                     3561       6,50    

 460 ** Olav 45ø rød                                     3562       0,60    

 461 ** Olav 50ø olivgul                                 3563      12,00    

 462 ** Olav 50ø rød                                     3564      15,00    

 463 ** Olav 55ø grå                                     3565       2,00    

 464 ** Olav 60ø blåfiolett                              3566      12,00    

 465 ** Olav 65ø mørk blå                                3567       2,50    

 466 ** Olav 80ø brun                                    3568       9,00     

 467 ** Olav 85ø brunoliven                              3569       2,50    

 468 ** Olav 90ø gul                                     3570       1,00    

 469 ** Olav 1 kr. grønn. Dyptrykk vanl. papir           3571       1,50    

 474 ** Asbjørn Kloster 45ø 1959. Postfrisk              3576       0,40    

 475 ** Norges Vel 45ø 1959. Postfrisk                   3577       0,60    

 476 ** Norges Vel 90ø 1959. Postfrisk                   3578       5,00    

 477 ** Landbrukshøyskole 45ø                            3579       0,50    

 478 ** Landbrukshøyskole 90ø                            3580       1,50    

 479 ** Blomster 1960. 45+10 Hvitveis                    3581       3,00    

 481 ** Videnskapsselskab 45ø (1960)                     3583       2,00    

 482 ** Videnskabsselskab 90ø (1960)                     3584       3,00    

 483 ** Flyktning 1960. 45+25ø                           3585      15,00    

 484 ** Flyktning 1960. 90+25ø                           3586      30,00    

 484 * Flyktning 1960. 90+25ø. Ubrukt m/hengsle          6020      18,00    

 485 ** Båt 20ø Vikingeskib                              3587       1,50    

 485‑89 ** Båtserie 1960. 5 forskj. postfrisk            5300      12,50    

 486 ** Båt 25ø Hansa‑kogge                              3588       2,00    

 487 ** Båt 45ø Seilskute                                3589       1,50    

 488 ** Båt 55ø Oljetanker                               3590       4,50    

 489 ** Båt 90ø Bergensfjord                             3591       5,50    

 490 ** Europa I 90ø.                                    3592       1,00    

 491 ** SAS 90ø.                                         3593       0,80    

 492 ** N. Idrettsforb. 20ø.                             3594       0,50     

 492‑95 ** Idrettsforbund. 4 forskjellige, postfr.       3926       1,80    

 493 ** N. Idrettsforb. 25ø.                             3595       0,50    

 494 ** N. Idrettsforb. 45ø.                             3596       0,50    

 495 ** N. Idrettsforb. 90ø.                             3597       0,80    

 496 ** Håkonshall 1961, 45ø                             3598       0,50    

 497 ** Håkonshall 1961, 1 kr.                           3599       1,25    

 498 ** Universitetet 1961, 45ø.                         3600       0,50    

 499 ** Universitetet 1961, 1,50                         3601       2,00    

 500 ** Nansen 1961, 45ø                                 3602       0,50    

 501 ** Nansen 1961, 90ø                                 3603       1,00    

 502 ** Amundsen Sydpoljub. 1961, 45ø                    3604       0,80    

 503 ** Amundsen Sydpoljub. 1961, 90ø                    3605       1,25    

 504 ** Nobel 1961, 45ø                                  3606       0,40    

 505 ** Nobel 1961, 1 kr.                                3607       1,50    

 506 ** Vilh. Bjerknes  45ø                              3608       0,45    

 507 ** Vilh. Bjerknes 150ø                              3609       1,50    

 508 ** Norsk Flyvning 1912‑1962, 150ø                   3610       5,00    

 509 ** Skogadministrasjon 45ø                           3611       0,50    

 510 ** Skogadministrasjon 1 kr.                         3612      10,00    

 511 ** Europa 1962, 50ø                                 3613       0,60    

 512 ** Europa 1962, 90ø                                 3614       1,85    

 513 ** Posthorn 5ø matt lilla, vanlig papir             3615       0,45    

 514 ** Posthorn 10ø grå, vanlig papir                   3616       0,50    

 515 ** Posthorn 15ø brun, vanlig papir                  3617       0,30    

 515 ** Posthorn 15ø brun, vanlig pap. 4‑blokk           3221       0,60    

 516 ** Posthorn 20ø grønn, vanlig papir                 3618      15,00    

 517 ** Helleristning 25ø grønn                          3619       1,50    

 518 ** Fisk/Aks 30ø lysbrun                             3620      17,50    

 519 A ** Fisk/Aks 30ø grønn tg. 4‑sidig.                3621       0,50    

 520 ** Båtm.knop. 35ø blågrønn                          3623       0,30    

 521 ** Helleristning 40ø brunlilla                      3624       5,00    

 522 ** Båtm.knop. 50ø rød                               3625       4,50    

 523 ** Fisk/Aks 55ø rødbrun                             3626       0,40    

 525 ** Båtm.knop 60ø rød                                3628       1,75    

 526 ** Stavkirke 65ø fiol.blå                           3629       5,00    

 528 ** Fisk/Aks 85ø brungrå                             3631       0,85    

 529 ** Helleristning 90ø blå vanlig papir               3632       0,75    

 530 ** Camilla Collett 50ø (1963)                       3633       0,40    

 531 ** Camilla Collett 90ø (1963)                       3634       2,00    

 532 ** FAO 1963 25ø lys brun                            3635       0,40    

 533 ** FAO 1963 35ø grønn                               3636       0,50    

 534 ** FAO 1963 50ø rød                                 3637       0,65    

 535 ** FAO 1963 90ø blå                                 3638       1,25    

 536 ** Postgang til Nord‑Norge 50ø                      3639       1,00    

 537 ** Postgang til Nord‑Norge 90ø                      3640       4,50    

 538 ** Ivar Aasen 50ø                                   3641       0,50    

 539 ** Ivar Aasen 90ø                                   3642       2,50    

 540 ** Europa 1963, 50ø                                 3643       0,75    

 541 ** Europa 1963, 90ø                                 3644       4,00    

 542 ** Tekstiljub. 25ø oliven                           3645       0,50    

 543 ** Tekstiljub. 35ø grønnblå                         3646       1,00    

 544 ** Tekstiljub. 50ø rød                              3647       0,75    

 545 ** Edv. Munch 1963, 25ø                             3648       0,35    

 546 ** Edv. Munch 1963, 35ø                             3649       0,30    

 547 ** Edv. Munch 1963, 50ø                             3650       0,50    

 548 ** Edv. Munch 1963, 90ø                             3651       0,90    

 549 ** Oslo Arbeidersamfunn 25ø                         3652       0,35    

 550 ** Oslo Arbeidersamfunn 50ø                         3653       0,50    

 551 ** Massevirkningslov 35ø grågrønn                   3654       0,50    

 552 ** Massevirkningslov 55ø gulbrun                    3655       1,60    

 553 ** Norges Grunnlov, 1964. 50ø                       3656       0,50    

 554 ** Norges Grunnlov, 1964. 90ø                       3657       2,00    

 555 ** Sjømannsmisjon 1964, 25ø                         3658       0,30    

 556 ** Sjømannsmisjon 1964, 90ø                         3659       2,00    

 557 ** Europa 1964. 90ø                                 3660       5,00    

 558 ** Folkehøgskolen 1964. 50ø                         3661       0,60    

 559 ** Folkehøgskolen 1964. 90ø                         3662       3,50    

 560 ** Int. Fjernmeldingsunion 60ø                      3663       0,60    

 561 ** Int. Fjernmeldingsunion 90ø                      3664       1,25