Salgs- og leveringsbetingelser

Utdrag fra vårt Auksjonsreglement: Våre Auksjoner er kun skriftlige (= for mottatte bud). Alle utrop er i norske kronebeløp (NOK), bud gis i samme. Bud kan gis ned til 80% av utrop. Høyeste bud reduseres til ca. 10% over nest høyeste bud, ned til utrop. Ved kun ett bud over utropspris: Tilslagspris = utropspris 

Kun 15% provisjon + porto. Sendes vedlagt faktura. Vi har egen konto i Danmark, slik at våre kunder der lettvint og rimelig kan betale fakturabeløpet i DKK. 

Ettersalg: Ca. 3 uker etter auksjonsdagen. Selges til utropspris + provisjon og porto.